Page 1

AUTORIJSCHOOL

Hans de Baaij alle korting op en!* t n la buitenp

Wordt dit de sleutel tot je rijbewijs? autorijschoolhansdebaaij@gmail.com

tel 06-51359119

alle korting op en!* kortin t g buitenplan buitenp op alle otterie!

korting buitenp op alle otter|ie!REDACTIE: 0487 570 761 / REDACTIE@DEMAASENWALER.NL | WWW.DEMAASENWALER.NL ADVERTENTIES: 0487 524 414 / ADVERTENTIE@DEMAASENWALER.NL


ADVERTENTIES: 0487 524 414 / ADVERTENTIE@DEMAASENWALER.NL | REDACTIE: 0487 570 761 / REDACTIE@DEMAASENWALER.NL | WWW.DEMAASENWALER.NL


Ik doe mee, jij ook? Word ook lid van onze Wmo werkgroep! Vind je het leuk om: • Je te verdiepen in maatschappelijke vraagstukken. • Je mening te geven en mee te werken aan het opstellen van adviezen. • Uit te zoeken hoe dingen geregeld zijn en wat er bij bewoners in onze gemeente leeft. Onze werkgroep bespreekt de onderwerpen op het terrein van jongeren, kind en gezin, bevorderen van deelname aan de maatschappij, vrouwenopvang en huiselijk geweld, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg en kan wel versterking gebruiken. Ben je woonachtig in de gemeente West Maas en Waal en voel jij je betrokken bij deze leefbaarheidonderwerpen en maatschappelijke vraagstukken, dan nodigen wij jou van harte uit om met ons mee te doen.

Wil je meer weten stuur een mail naar: info@wmoadviesraadwestmaasenwaal.nl Of kijk op onze website: www.wmoadviesraadwestmaasenwaal.nl


ADVERTENTIES: 0487 524 414 / ADVERTENTIE@DEMAASENWALER.NL | REDACTIE: 0487 570 761 / REDACTIE@DEMAASENWALER.NL | WWW.DEMAASENWALER.NL


Transities, zorgtaken naar gemeentes, jeugdzorg en ouderenbeleid, wat vind jij? Kom jij op voor onze belangen? Wij zoeken een secretaris voor onze Wmo-adviesraad West Maas en Waal Ben je woonachtig in de gemeente West Maas en Waal en voel jij je betrokken bij maatschappelijke vraagstukken waar je graag je mening over geeft? Dan nodigen wij je uit te reageren. Het dagelijks bestuur van de Wmo-adviesraad West Maas en Waal wordt gevormd door: • een onafhankelijk voorzitter • een secretaris • een penningmeester. Vanwege de benoeming in de gemeenteraad van onze huidige secretaris zijn wij op zoek naar een opvolger. De werkzaamheden van het dagelijks bestuur zijn gericht op het goed functioneren van de raad. Dit doen wij op het gebied van scholing, werving en selectie, PR, overleg met de wethouder en faciliteren van werkgroepen. Heb je belangstelling reageer dan snel en doe mee met ons!

Wil je meer weten stuur een mail naar: info@wmoadviesraadwestmaasenwaal.nl Of kijk op onze website: www.wmoadviesraadwestmaasenwaal.nl


Eerlijk is eerlijk, de tactiek van FD en VVD na de verkiezingen in West Maas en Waal was zo gek nog niet. Ze stelden zichzelf twee vragen: willen we door en hebben we genoeg zetels? Toen beide antwoorden positief waren, was de zaak rond. Nog even de wethouders benoemen en daarna gaan we het, zodra ’t ons uitkomt, eens over de inhoud en een coalitieakkoordje praten. Dat akkoord ligt er sinds deze week, bewijs dat de democratie in de gemeente als nooit

tevoren floreert. Wat de inhoud betreft: Meestal bevatten alleen verkiezingsprogramma’s een bootlading open deuren, loze beloften en kansloze clichés zonder financiële onderbouwing. Maar het is West Maas en Waal gelukt een coalitieakkoord af te leveren waar mening sprookjesboek een punt aan kan zuigen. Het coalitieakkoord bevat zoveel mierzoete kletskoek dat diabetici uit voorzorg al naar de insulinepen grijpen. Maar, om de toch nog wat onervaren oppositie te helpen, volgen hier wat opvallende zaken die schreeuwen om een kritische blik. • “Krimp in onze dorpen probe-

ren te voorkomen”. Ik vermoed dat m’neer pastoor het weer druk gaat krijgen met huisbezoekjes. • De coalitie gaat de wettelijke regels rond bestemmingsplannen van agrarische bedrijven “zo ruim mogelijk interpreteren”. Dat klinkt als: “Bouw maar raak en we gedogen alles wat we kunnen?” • “In Maas & Waal is in ieder geval één binnenzwembad”. Het is subtiel, maar lees ’s goed: “west” ontbreekt in deze zin. Dat betekent dat als een nieuw

initiatief uitblijft, iedereen naar de Gelenberg in Druten moet… En daarmee komt de coalitie hoe dan ook de belofte na. • “De Zandstraat blijft tweerichtingsverkeer”. Nergens worden straten specifiek genoemd, maar dit SP-speerpunt moet even stevig de kop ingedrukt worden. Immers, oppositie is ook in deze termijn ongewenst, zo bleek tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergaderingen. Al is er wel één verandering doorgevoerd in die vergaderingen: het gebed wordt eindelijk afgeschaft. Ik zeg: Amen! Dhr. E. van Wijk.

ADVERTENTIES: 0487 524 414 / ADVERTENTIE@DEMAASENWALER.NL | REDACTIE: 0487 570 761 / REDACTIE@DEMAASENWALER.NL | WWW.DEMAASENWALER.NL


Mediation is een gestructureerde vorm van bemiddeling met een aantal belangrijke waarborgen. Een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, begeleidt het gesprek. De mediator helpt partijen om weer met elkaar in gesprek te komen en samen de afspraken te maken om tot een (echt)scheiding te komen. Als u ongehuwd bent gaan samenwonen dan gelden er eigenlijk geen bijzondere wettelijke regels. U kunt op elk moment besluiten om met iemand anders te gaan samenwonen en u kunt deze samenleving ook weer op elk moment beĂŤindigen. Er kan wel sprake zijn van een

dan kunt u mogelijk zelf met een aantal eenvoudige afspraken tot een afwikkeling van uw relatie komen. Er moet bijvoorbeeld van alle bezittingen worden vastgesteld wat van wie is. Als u niet meer kunt aantonen wie een bepaalde zaak betaald heeft, dan wordt u beiden voor de helft als eigenaar beschouwd. In het geval u (wel) kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar is het verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In dat plan komen alle afspraken over de kinderen te staan. Ongehuwde samenwonende partners die uit elkaar gaan hebben in principe geen alimentatieverplichting, tenzij zij daar in

samenlevingscontract waarin bijvoorbeeld afspraken staan over de kosten van de huishouding, over de vraag welke bezittingen gemeenschappelijk zijn. Ook kunnen er in deze samenlevingsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over de verdeling van pensioenrechten. Misschien heeft u ook wel een testament laten opmaken waarin u elkaar als erfgenaam benoemd heeft. Bij het beĂŤindigen van uw relatie moet deze situatie waarschijnlijk weer aangepast worden.

een samenlevingscontract andere afspraken over hebben gemaakt. Bij het uit elkaar gaan kunt u daar natuurlijk alsnog schriftelijk afspraken over maken, ook de afspraak voor welke periode de alimentatie betaald gaat worden. Zo kan bijvoorbeeld de partner met het hoogste inkomen de andere partner aanbieden om hem of haar nog een tijd financieel te ondersteunen, omdat die wellicht voor de kinderen en het huishouden heeft gezorgd en daardoor geen goede baan heeft.

Het hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en wensen of u bij het verbreken van uw relatie als ongehuwd samenwonenden, samen de afspraken goed wilt vastleggen bij een mediator. Als er bijvoorbeeld geen kinderen uit de relatie geboren zijn en u heeft geen samenlevingscontract en/ of testament laten opstellen,

In de volgende column zal ik aangeven hoe het scheiden is geregeld in het geval van geregistreerd partnerschap. Mediation, de brug naar de toekomst! Lucida, mediation en coaching te Druten

ADVERTENTIES: 0487 524 414 / ADVERTENTIE@DEMAASENWALER.NL | REDACTIE: 0487 570 761 / REDACTIE@DEMAASENWALER.NL | WWW.DEMAASENWALER.NL


Natuurlijk


ADVERTENTIES: 0487 524 414 / ADVERTENTIE@DEMAASENWALER.NL | REDACTIE: 0487 570 761 / REDACTIE@DEMAASENWALER.NL | WWW.DEMAASENWALER.NL


ADVERTENTIES: 0487 524 414 / ADVERTENTIE@DEMAASENWALER.NL | REDACTIE: 0487 570 761 / REDACTIE@DEMAASENWALER.NL | WWW.DEMAASENWALER.NL


ADVERTENTIES: 0487 524 414 / ADVERTENTIE@DEMAASENWALER.NL | REDACTIE: 0487 570 761 / REDACTIE@DEMAASENWALER.NL | WWW.DEMAASENWALER.NL


ADVERTENTIES: 0487 524 414 / ADVERTENTIE@DEMAASENWALER.NL | REDACTIE: 0487 570 761 / REDACTIE@DEMAASENWALER.NL | WWW.DEMAASENWALER.NL


ADVERTENTIES: 0487 524 414 / ADVERTENTIE@DEMAASENWALER.NL | REDACTIE: 0487 570 761 / REDACTIE@DEMAASENWALER.NL | WWW.DEMAASENWALER.NL


Buiten

Ja, met onze tuinplanten het nu extrais voordelig genieten.

e l l a p o g n i t r * ko ! n e t n a l p n e t i u b

korting o p alle buitenp otterie!

De Maas&Waler editie 25  

Eén gratis krant voor drie aaneengesloten gemeenten, dat is de Maas & Waler. Een weekblad dat in één klap een bereik heeft van meer dan zest...