Hyvinvointialueiden kohteet Modulo-tilatietopalvelussa 2.3.2023

Page 1

2.3.2023 Hyvinvointialue Kohteet (kpl) Omistetut kohteet (kpl) Vuokratut kohteet (kpl) Pinta-ala (hum²) Omistetut kohteet (hum²) Vuokratut kohteet (hum²) Pelastuslaitos kohteet yhteensä (kpl) Pelastuslaitos omistetut kohteet (kpl) Pelastuslaitos vuokratut kohteet (kpl) Pelastuslaitos pinta-ala (hum²) Pelastuslaitos omistetut kohteet (hum²) Pelastuslaitos vuokratut kohteet (hum²) Etelä-Karjala 231 8 222 250 109 91 629 158 481 48 47 25 457 25 457 Etelä-Pohjanmaa 494 23 469 524 885 130 702 394 183 38 38 33 570 33 570 Etelä-Savo 374 101 273 362 157 165 220 196 937 31 31 20 203 20 203 Helsinki 313 4 305 594 977 1 778 593 199 29 27 71 864 71 864 HUS-yhtymä 286 94 192 1 012 936 701 262 311 675 2 2 200 200 Itä-Uusimaa 207 12 194 136 723 5 396 131 328 45 45 15 785 15 785 Kainuu 189 16 173 164 937 72 441 92 496 17 17 9 587 9 587 Kanta-Häme 279 37 239 321 999 101 344 220 655 21 21 19 381 19 381 Keski-Pohjanmaa 148 13 125 170 403 82 297 88 105 17 17 8 613 8 613 Keski-Suomi 459 24 435 575 484 216 003 359 480 38 38 33 116 33 116 Keski-Uusimaa 201 44 144 139 593 13 400 126 193 1 1 58 58 Kymenlaakso 266 49 217 325 427 179 150 146 278 18 2 16 21 905 1 813 20 093 Länsi-Uusimaa 840 23 809 451 307 5 561 445 746 37 37 39 367 39 367 Lappi 502 61 435 402 193 159 771 242 422 64 1 63 35 654 128 35 525 Päijät-Häme 291 33 257 399 344 143 385 255 958 30 1 29 25 879 1 768 24 111 Pirkanmaa 765 86 676 947 955 310 020 637 934 66 2 64 39 750 217 39 533 Pohjanmaa 496 59 437 437 658 157 727 279 931 47 47 21 019 21 019 Pohjois-Karjala 352 29 323 347 732 122 283 225 449 39 39 22 442 22 442 Pohjois-Pohjanmaa 692 32 646 852 508 295 777 556 731 52 2 49 56 050 777 55 273 Pohjois-Savo 448 54 394 572 120 219 372 352 748 36 36 31 626 31 626 Satakunta 536 51 481 541 655 140 327 401 328 71 71 39 195 39 195 Vantaa-Kerava 343 2 336 229 032 626 228 406 44 43 27 178 27 178 Varsinais-Suomi 1 014 118 889 1 188 367 444 067 744 300 101 101 60 948 60 948 Yhteensä 9 726 973 8 671 10 949 500 3 759 537 7 189 963 892 9 878 658 849 4 761 654 088
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.