Page 1

1

ПОЛОЖЕННЯ про почесних амбасадорів Львова 1. Загальні положення 1.1. Почесні амбасадори Львова (надалі – Амбасадори) є особами, які, використовуючи свій авторитет і професійні знання, сприяють вітчизняній та міжнародній промоції м. Львова як достойного місця для проведення заходів ділової гостинності (конференцій, форумів, семінарів, виставок, симпозіумів, самітів тощо). 1.2. Амбасадори є самостійними та незалежними при здійсненні своїх завдань. 1.3. Здійснення завдань Амбасадора не передбачає жодних фінансових зобов’язань між ним та суб’єктами, що беруть участь у процесі його відбору відповідно до цього Положення. 2. Завдання Амбасадорів 2.1. Основними завданнями Амбасадорів є: 2.1.1. Позиціонування м. Львова як достойного місця для проведення заходів ділової гостинності національного та міжнародного рівнів. 2.1.2. Сприяння промоції м. Львова як прекрасного туристичного та ділового центру Західної України. 2.1.3. Участь в організації заходів ділової гостинності у м. Львові. 2.1.4. Співпраця з Львівським комунальним підприємством “Агенція з підготовки подій“ у галузі стратегічного довготермінового планування розвитку індустрії ділової гостинності. 2.1.5. Участь у промо-кампаніях Львівського комунального підприємства “Агенція з підготовки подій“ з популяризації ідеї проведення конференцій та інших ділових заходів у м. Львові та поширення бренду міста. 2.1.6. Подання Львівському комунальному підприємству “Агенції з підготовки подій“ інформації про проведені та заплановані міжнародні конгреси, конференції чи будь-які інші заходи, які можна запросити до Львова. 2.1.7. Ініціювання нових конгресів та конференцій, що можна провести у Львові. 3. Критерії відбору Амбасадорів 3.1. Відбір Амбасадорів здійснюється у порядку, встановленому у розділі 4 цього Положення, на основі таких критеріїв: 3.1.1. Сфери діяльності потенційних Амбасадорів: наука, політика, бізнес, інформаційні технології або культура. 3.1.2. Тісний зв'язок з м. Львовом: народження, проживання, навчання чи праця у місті або створення чогось для міста (витвір мистецтва, будівля тощо), підтримка збереження історичної спадщини міста, прихильник міста, що дієво сприяє його розвитку та промоції тощо.


2

3.1.3. Особисті та професійні якості потенційних Амбасадорів: природжений комунікатор, присутність у ділових колах, лідерські здібності чи впливова особа, авторитетність на вітчизняній та міжнародній арені, впізнаваність у сфері своєї професійної чи громадської діяльності, хороша репутація та моральність. 3.1.4. Близькість сфери діяльності потенційного Амбасадора з реалізацією заходів ділової гостинності. 4. Порядок відбору Амбасадорів 4.1. На основі критеріїв, визначених у розділі 3 цього Положення, кандидатів на отримання почесного звання “Почесний амбасадор Львова“ номінують: 4.1.1. Вищі навчальні заклади. 4.1.2. Суб’єкти туристичної діяльності. 4.1.3. Об’єднання громадян – громадські організації, спілки. 4.1.4. Інші важливі особи, які задіяні у сфері науки, політики, бізнесу, інформаційних технологій і культури, а також органи місцевого самоврядування. 4.2. Щороку до 1 вересня Львівське комунальне підприємство “Агенція з підготовки подій“ публічно звертається через засоби масової інформації до громадськості, а також із ініціативними листами до установ, організацій та інших суб’єктів, перерахованих у підпунктах 4.1.1–4.1.4 цього Положення, з пропозиціями номінувати кандидатів на здобуття звання “Почесний амбасадор Львова“. 4.3. Протягом двох місяців з моменту публічного повідомлення чи отримання ініціативних листів з пропозиціями установи, організації та інші суб’єкти, перераховані у підпунктах 4.1.1-4.1.4 цього Положення, надсилають імена своїх номінантів та заповнену спеціальну анкету кандидата, що є частиною пропозицій, на адресу Львівського комунального підприємства “Агенція з підготовки подій“. 4.4. Список номінованих кандидатів формує Львівське комунальне підприємство “Агенція з підготовки подій“. 4.5. На основі сформованого списку, протягом одного місяця з моменту завершення строку подання інформації про номінантів, відбір Амбасадорів здійснює спеціально утворена комісія (надалі – Комісія), до складу якої входять: 4.5.1. Директор Львівського комунального підприємства “Агенція з підготовки подій“ та його представник. 4.5.2. Директор департаменту “Адміністрація міського голови“. 4.5.3. Два колишні почесні амбасадори (у перший рік два представники двох львівських університетів). 4.5.4. Чотири представники індустрії ділової гостинності Львова. 4.6. Суб’єкти, визначені у пунктах 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 цього Положення, делегують своїх представників до Комісії самостійно. Головою Комісії є директор Львівського комунального підприємства “Агенція з підготовки подій“. Члени Комісії зі свого складу обирають секретаря. 4.7. Після вивчення списку номінованих кандидатів та анкет Комісія способом відкритого голосування простою більшістю голосів обирає 12


3

(дванадцять) Амбасадорів. За результатами голосування секретар Комісії складає протокол, який підписують усі члени Комісії, після чого він подається на погодження Львівському міському голові. У разі відмови Львівського міського голови погодити протокол Комісії голосування за Амбасадорів відбувається повторно з врахуванням зауважень і пропозицій Львівського міського голови. 4.8. Відбір Амбасадорів здійснюється з розрахунку: 40 відсотків – науковці, 60 відсотків – інші сфери діяльності, визначені у підпункті 3.1.1 цього Положення. 4.9. Пропозиції отримати почесне звання “Почесний амбасадор Львова“ надсилаються обраним кандидатам у письмовій формі за підписом Львівського міського голови. 4.10. Після прийняття пропозиції обраний кандидат отримує почесне звання “Почесний амбасадор Львова“. 4.11. Урочисте нагородження почесним званням “Почесний амбасадор Львова“ відбувається на офіційному прийомі у Львівського міського голови або іншому публічному заході протягом трьох місяців з моменту погодження протоколу Комісії Львівським міським головою. 4.12. Почесне звання “Почесний амбасадор Львова“ надається на два роки. 4.13. Амбасадор може бути позбавлений свого звання Комісією у разі вчинення: 4.13.1. Дій, що паплюжать його звання чи дискредитують його статус. 4.13.2. Протиправних дій, що підтверджено рішенням суду. 4.14. Про наявність обставин для позбавлення почесного звання “Почесний амбасадор Львова“ вирішує Комісія на підставі інформації, отриманої із законних джерел. Позбавлення звання здійснює Комісія способом відкритого голосування простою більшістю голосів зі складенням протоколу у порядку, встановленому у пункті 4.7 цього Положення. 4.15. Амбасадор може бути позбавлений свого звання з власної ініціативи, про що письмово повідомляє Львівського міського голову чи безпосередньо Львівське комунальне підприємство “Агенція з підготовки подій“. 5. Переваги статусу Амбасадора 5.1. Здобуття почесного звання “Почесний амбасадор Львова“ надає Амбасадору такі переваги: 5.1.1. Зміцнення власного авторитету на вітчизняній та міжнародній арені як учасника прогресивних ділових подій. 5.1.2. Створення можливостей отримати світове визнання для своєї професійної сфери та місцевого туристичного ділового ринку. 5.1.3. Підвищення рейтингу м. Львова як потужного наукового, культурного, туристичного та бізнес осередку та поліпшення економічної ситуації у регіоні через залучення до участі у місцевих подіях своїх вітчизняних та закордонних колег. 5.1.4. Генерування залучення потенційних інвестицій у розвиток галузі, якою займається Амбасадор, та дотичних галузей на місцевому рівні.


4

5.1.5. Участь зі статусом VIP-персони у заходах, які організовує Львівське комунальне підприємство “Агенція з підготовки подій“. 5.1.6. Можливість розширення професійного кола знайомств, у тому числі зі світовими експертами своєї галузі. 5.1.7. Закріплення своїх професійних позицій в Україні та у світі. 5.1.8. Організаційна допомога від Львівського комунального підприємства “Агенція з підготовки подій“ та підтримка на рівні Львівської міської ради під час підготовки та проведення заходів ділової гостинності у м. Львові.

Profile for lvivconvention

Положення про почесних амбасадорів Львова  

Положення про почесних амбасадорів Львова  

Advertisement