Page 1

Ligging

Situering

Openingsuren Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Zondag:

8.30 8.30 8.30 8.30 8.30

-

12.00 / 13.00 12.00 / 13.00 12.00 / 13.00 12.00 / 13.00 12.00 / 13.00 Gesloten Gesloten

– – – – –

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

Bedrijfsrevisorenkantoor Vencken BEDRIJFSREVISORENKANTOOR VENCKEN Tel. 089 47 19 78 E-mail: hubertvencken@yahoo.com

Vergader– en ontvangstruimte


Bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor is de beoefenaar van een vrij beroep. Het beroep wordt gereglementeerd door het Instituut Der Bedrijfsrevisoren dat tot stand kwam door de wet van 22 juli 1953. De bedrijfsrevisor heeft als hoofdtaak alle opdrachten uit te voeren die bij of krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd en op algemene wijze, alle controle-opdrachten te vervullen met betrekking tot boekhoudkundige staten van ondernemingen, verricht met toepassing van of krachtens de wet.

Wanneer beroep doen op een bedrijfsrevisor? De bedrijfsrevisor is

in de eerste plaats een vertrouwenspersoon die op deskundi-

verhogingen •

Quasi-inbreng (verkoop van een goed door een vennoot binnen de 2 jaar na de oprichting)

ge en onafhankelijke wijze een oordeel uitbrengt over de

Inbreng in natura bij oprichting en kapitaal-

Omvorming van vennootschappen (bijvoorbeeld van een BVBA naar een NV)

financiele staten van de onderneming. Hierbij dient hij een aantal controle-

Vereffening van vennootschappen

normen te respecteren die vastgelegd

Fusies en splitsingen

Uitgifte van aandelen zonder vermelding van

werden door het Instituut Der Bedrijfsrevisoren. De bedrijfsrevisor is in de eerste plaats een vertrouwenspersoon die op deskundige en onafhankelijke wijze een oordeel uitbrengt over de financiele staten van de onderneming. Hierbij dient hij een aantal controlenormen te respecteren die vastgelegd werden door het Instituut Der Bedrijfsrevisoren.

nominale waarde beneden de fractiewaarde •

Kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal

Beperking van het voorkeurrecht

Uitkering van een interim-dividend

Wijziging van het doel van de vennootschap

Waarmerking van het inschrijvingsrecht bij de conversie van obligaties of inschrijving op aandelen

Verslaggeving met betrekking tot ondernemingen die een erkenning als aannemer aanvragen

Gerechtelijke expertises.

Brochure stage  

Brochure stage

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you