GROENE LOPER DEN HAAG

Page 1DE GROENE LOPER - DEN HAAG

ONS DOEL

ENTREE, VERBINDING, ROUTE

BEZOEKERS BEWONERS VERBINDING ENTREE EN ZEE DOOR CULTUUR EN NATUUR


VAN DE INTERNATIONALE ENTREE


NAAR ZEE


DE GROENE LOPER


DE GROENE LOPER - DEN HAAG

HET PLAN

DOELGROEP PARTNERS: MUSEA, ONDERNEMERS, GEMEENTE, PARKEIGENAREN, TOERISTEN POTENTIELE BEZOEKERS BEWONERS VAN DEN HAAG SAMENWERKING VRIENDEN VAN HET HUIJGENSPARK DE BUURTMANNEN PARNASSIA ONDERSTEUND DOOR GEMEENTE DEN HAAG BEWONERSVERENIGINGEN ONDERNEMERSVERENIGINGEN FONDS 1818

KOSTEN CONCEPT & UITWERKING COMMUNICATIE / WERVING BEWEGWIJZERING APP BEPLANTING ROUTE ONDERHOUD OPBRENGSTEN ECONOMISCH SOCIAAL / CULTUREEL DUURZAAM EDUCATIEF


DE GROENE LOPER - DEN HAAG SCHEVENINGEN

CENTRAAL STATION

STATION HOLLANDS SPOOR


INITIATIEVEN


SPINOZAHOF ALS PROEFTUIN VOOR HET ORANJEPLEIN LOCATIE SPINOZASTRAAT DATUM NAJAAR 2013 SAMENWERKING STAEDION, GEMEENTE DEN HAAG, ZEBRA, OMNIGROEN, LUSTHOFXL EN VELE BEWONERS DOELEN • ORANJEPLEIN HET GEZONDSTE PLEIN VAN NEDERLAND • MEER VOORZIENINGEN VOOR HONDENBEZITTERS • OPRICHTEN THEESCHENKERIJ • OPRICHTEN STICHTING ORANJEPLEIN DOOR OMWONENENDEN EN BELANGHEBBENDEN RESULTATEN • 60 INIVIDUELE TUINIERDERS MET FAMILIE • AANDACHT VOOR DUURZAAMHED, BEWUSTWORDING EN GEZONDE LEEFSTIJL • GENEREREN VAN EEN MEER SOCIAAL / CULTURELE MIX VAN BEZOEKERS


VRIENDEN VAN HET HUIJGENSPARK LOCATIE HUIJGENSPARK DEN HAAG DATUM START: ZOMER 2014 DOEL PARK VERBETEREN VOOR EN DOOR BUREN RESULTATEN • 120 VIND-IK-LEUKS • 35 VRIENDEN VAN HET HUIJGENSPARK • 4 EVENEMENTEN GEORGANISEERD • 12 DROMEN VAN BUURTBEWONERS


DE BLAUWE REGEN LOCATIE DIVERSE LOCATIES OP EN ROND DE GROENE LOPER DATUM START: ZATERDAG 21 JULI 2014 DOELEN MEER GROEN OP DE ROUTE MEER CONTACT BUREN TOERISTISCHE TREKKER IN HET VOORJAAR RESULTATEN • AL 70 BLAUWE REGENS GEPLAATST • MENSEN HEBBEN BUREN GESPROKEN DIE ZE NOG NOOIT HEBBEN GESPROKEN • ER IS EEN GEMEENSCHAPPELIJK DOEL GECREERD


DE BLAUWE REGEN


GROENE LOPER APP LOCATIE DIVERSE LOCATIES OP & ROND DE GROENE LOPER DATUM VANAF 2016 DOEL • MEER BEZOEKERS • BEZOEKERS MEER INFORMATIE GEVEN OVER HIGHLIGHTS OP DE ROUTE RESULTATEN GENEREREN INFORMATIE: ONDERNEMERS/AMBACHTEN MONUMENTALE PANDEN MUSEA KUNSTENAARS PARKEN

HUIJGENSPA

RK

ligt in de St ation Den Haag, gr sbuurt van en Rijswijkseple zend aan het in, niet ver van het station ... meer >


DE GROENE LOPER APP

VREDESPALEIS

ZUIDERSTRAND

GEMEENTE MUSEUM Het Vredespaleis in Den Haag huisvest vermaarde internationale gerechtelijke instanties zoals het Internationaal Gerechtshof.

HOFVIJVER

MAURITSHUIS ORANJEPLEIN

HUIJGENSPARK

FOOD ART BIOLOGISCH


LEEGSTAND LOCATIE LEEGSTAANDE PANDEN OP EN ROND DE GROENE LOPER DATUM 2016 DOEL • GEBRUIK LEEGSTAANDE PANDEN ALS COMMUNICATIEMIDDEL VOOR DE VERSTERKING VAN DE POSITIEVE UITSTRALING VAN DE GROENE LOPER • PASSENDE ONDERNEMERS AANTREKKEN • LEEGSTAND EN VERLOEDERING TEGENGAAN PLAN • INVENTARISATIE LEEGSTAANDE PANDEN • COMMUNICATIEPLAN GEMEENTE, WONINGCORPORATIES EN ONDERNEMERS • ONTWERP ETALAGES / SFEERVERBETERING


PARKING DAY LOCATIE BINNENSTAD DEN HAAG DATUM IEDERE 3E VRIJDAG VAN SEPTEMBER DOEL RECLAIMING PUBLIC SPACE VOOR ÉÉN DAG DE PARKEERPLAATSEN IN DE BINNENSTAD VRIJGEGEVEN VOOR BUURTBEWONERS OF ONDERNEMERS DIE DAAR OP CREATIEVE INVULLING AAN GEVEN PLAN • AANMELDEN BIJ ‘PARKING DAY’ • TOESTEMMING GEMEENTE: OA WELKE PARKEERMETERS? • ECHTE GRASMATTEN, LATER RECYCLEN? • EVENT PLANNEN / KENBAAR MAKEN


GROENE HIGHLINE LOCATIE PRINS BERNHARDVIADUCT BUSPLATFORM DEN HAAG CS DATUM 2016 - 2017 DOEL • VERBINDING TUSSEN CONSERVATORUM EN THEATHERS AAN SPUIPLEIN • VERBINDING TUSSEN BEATRIXKWARTIER EN CENTRUM DEN HAAG PLAN • ONDERZOEK DOEN NAAR MOGELIJKHEDEN • ONTWERP EN VOORSTEL HIGHLINE MAKEN • GOEDKEURING & FINANCIERING


GROENE HIGHLINE - PRINS BERNHARDVIADUCT

CENTRUM

WA G E N S T R A

AT

CENTRAAL STATION

PRINS B

ERNHAR

DVIADUC

T

STA TION

SWE

G

BEATRIX KWARTIER


FIETSENSTALLING CS LOCATIE PLEIN VOOR CENTRAAL STATION DEN HAAG DATUM 2016 - 2017 DOEL • EXTRA PUBLIEKE RUIMTE • ENTREE NAAR DE (GROENE) STAD, VERLENGING MALIEVELD - HAAGSE BOS • SHOWROOM VOOR HET WESTLAND; ZAAD EN BOLLENTEELT • FIETSENSTALLING WEGWERKEN PLAN • SAMENWERKINGEN AANGAAN • ONTWERP OVERKAPPING FIETSEN • GOEDKEURING & FINANCIERING


FIETSENSTALLING - CENTRAAL STATION


MARATHON GROENE LOPER LOCATIE GROENE LOPER DEN HAAG DATUM JAARLIJKS IN HET VOORJAAR V.A. 2016 DOEL • BEVORDEREN VAN DE SAMENWERKING EN ONTMOETINGEN ONDER DE MENSEN IN EN OM DEN HAAG • BEWEGING, DEN HAAG EN DE GROENE LOPER ONDER DE AANDACHT BRENGEN • GEBRUIK MAKEN EN BENADRUKKEN VAN DE ROUTE / VERBINDING VAN STAD NAAR ZEE PLAN • ROUTE + OBSTAKELS DEFINIEREN • DATUM EN EVENTUELE VERGUNNINGEN AANVRAGEN • SAMENWERKINGEN AANGAAN • AANMELDINGEN • ORGANISATIE & PROMOTIE
CONCEPT ONTWERP

SACHA  WINKEL.NL AURELIE  DE  SCHIFFART.NL

IN OPDRACHT VAN LUSTHOFX WWW.LUSTHOFXL.NL INFO@LUSTHOFXL.NL 06 158 646 17


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.