Page 1

An tAinm Briathra (Verbal noun) The verbal noun is used to refer to a continuous or progressive action eg eating, talking, writing. Verbal nouns end in -ing in English. Verbal nouns cannot be followed by the pronouns mé, tú, é, í, muid, sibh, iad. This difference in word order needs to be carefully noted by English speakers. Tá mé á rá

I’m saying it .

Tá mé ag rá é

This construction is very frequently used in speech. The ‘it’ in question is always the masculine singular form (and so a séimhiú is added):

....ing it / him

á+h

á (gan séimhiú)

....ing her

Doing it

á dhéanamh

ag déanamh é

Cleaning it

á ghlanadh

ag glanadh é

Walking it

á shiúl

ag siúl é

Kissing it (him)

á phógadh

ag pógadh é

á pógadh (kissing her)

Answering it (him)

á fhreagairt

ag freagairt é

á freagairt (answering her)

Pushing it (him)

á bhrú

ag brú é

á brú (pushing her)

Praising it (him)

á mholadh

ag moladh é

á moladh (praising her)

....ing me / you

do (gu*) mo / do (gu*) do

Knocking me Pulling you

do (gu*) mo leagadh do (gu*) do tharraingt

ag leagadh mé ag tarraingt tú

Blinding me Bringing you

do( gu*) mo chaochadh do (gu*) do thabhairt

ag caochadh mé ag tabhairt tú

Paying me Ordering you

do (gu*) m’íoc do (gu*) d’ordú

ag íoc mé ag ordú tú

Annoying me Inticing you

do (gu*) mo chrá do (gu*) do mhealladh

ag crá mé ag mealladh tú

In Conamara “do mo” is pronounced as “gu* mo” and “do do” is pronounced as “ gu *do” * Spoken Gaeilge in Conamara differs in some instances from the standard form. AbairLeat! highlights the most frequently used discrepancies.


An tAinm Briathra (Verbal noun)

Tá sé á scrúdú.

Tá sé á shábháilt

Tá sí á bholú.

Tá an x-ray á scrúdú aige.

Tá an pheil á sábháilt aige.

Tá an bláth á bholú aici.

Tá sí á mheascadh

Tá sí á bhualadh.

Tá sé á pógadh

Tá an cáca á mheascadh aici.

Tá sí do (gu*) mo bhualadh. Ta sí do (gu*) do bhualadh.

Tá sé do (gu*) mo phógadh Tá sé do (gu*) do phógadh

Tá siad á leanacht

Tá sé á bhrú.

Tá sé á bhodhrú.

Tá siad do (gu*) mo leanacht Tá siad do (gu*) do leanacht.

Tá sé do (gu*) mo bhrú Tá sé do (gu*) do bhrú

Tá tú do (gu*) mo bhodhrú Tá mé do (gu*) do bhodhrú


An tAinm Briathra (Verbal noun)

Tá sé á fhreagairt.

Tá sé á cheangailt.

Tá an cheist á fhreagairt aige.

Tá an iall á cheangailt aige.

Tá sí á n-ithe.

Tá sé á athrú.

Tá sí á níochán

Tá na silíní á n-ithe aici.

Tá an cainéal á athrú aige.

Tá an ghloine níochán aici.

Tá siad á threasnú

Tá sé á ardú.

Tá sí á stróiceadh.

Tá an droichead threasnú acu.

Tá an páiste á ardú aige

Tá an cárta stróiceadh aici

á

Tá sé á shéideadh. Tá an caisearbhán á sheidéadh aige.

á

a


Íoslódáil an Aip

An tAinm Briathra

é/í

Tá sé á pógadh - Tá sí á phógadh

Tá sé do (gu) mo phógadh.

Tá sé do (gu) do phógadh.

é/í

Tá siad á leanacht

Tá sé do (gu) mo leanacht.

Tá sé do (gu) do leanacht.

é/í

Tá sí á bhualadh - Tá sé á bualadh

Tá sé do (gu) mo bhualadh.

Tá sé do (gu) do bhualadh.

é

Tá sé á thachtadh

Tá sé do (gu) mo thachtadh.

Tá sé do (gu) do thachtadh.

siad

Tá siad á mholadh

Tá siad do (gu) mo mholadh.

Tá siad do (gu) do mholadh.

é/í

Tá sé á ghléasadh fhéin. Tá sí á gléasadh féin

Tá mé do (gu) mo ghléasadh fhéin.

Tá tú do (gu) do ghléasadh fhéin. 12


Íoslódáil an Aip

An tAinm Briathra

é/í

Tá sé á ardú - Tá sí á hardú

Tá sé do (gu) m’ardú.

Tá sé do (gu) d’ardú.

é/í

Tá sé á tharraingt - Tá sí á tarraingt

Tá sé do (gu) mo tharraingt.

Tá sé do (gu) do tharraingt.

é/í

Tá sé á iarraidh - Tá sí á hiarraidh

Tá sé do (gu) m’iarraidh.

Tá sé do (gu) d’iarraidh.

é/í

Tá sé á bhodhrú - Tá sí á bodhrú

Tá sé do (gu) mo bhodhrú.

Tá sé do (gu) do bhodhrú

siad

Tá siad á fhreagairt -Tá siad á freagairt

Tá sé do (gu) mo fhreagairt.

Tá sé do (gu) do fhreagairt.

13


é/í mé tú

é/í mé tú

é/í mé tú

é/í mé tú

é/í mé tú

é/í mé tú


BRIATHA- ABAIRLEAT!

Ainm:

Rang:

é/í mé tú

é/í mé tú

é/í mé tú

é/í mé tú

é/í mé tú

An tAinm Briathra  
Advertisement