Page 1

OCENENIE PARKOURISTOV

Parkour Spirit 2017


Parkour Spirit Už po siedmykrát pripravujeme v  Banskej Bystrici medzinárodné stretnutie parkouristov Parkour Meeting Banská Bystrica 2017 (27.–30. júla 2017). Pri  tejto príležitosti sme sa rozhodli zaviesť NOVINKU – oceňovanie parkouristov cenami Parkour Spirit (autorom loga Marek Zahradník). Dôvod, prečo chceme začať  s  niečím podobným, je hlavne v  stále rastúcom počte parkouristov, ktorí začínajú s tréningami. Na jednej strane majú k  dispozícii množstvo spôsobov, ako sa dozvedieť viac o parkoure, no na  strane druhej majú často obmedzené (finančné) mož-

nosti alebo skreslené predstavy o tom, čo takýto tréning obnáša. Stále je však na  Slovensku množstvo ľudí, ktorí nováčikom alebo skúsenejším parkouristom nezištne venujú svoj čas a  záleží im na  ich smerovaní a  parkourových hodnotách. Nechceme nijako znevažovať platené tréningy, ale zároveň si myslíme, že je potrebné, udržať alternatívu a  podporiť práve tých, ktorí dokážu viesť parkouristov aj bez nároku na  honorár, ako keď bol parkour u  nás v  začiatkoch. Ide teda o akúsi formu ocenenia parkourového dobrovoľníctva, ktorá by zvýšila povedomie o  týchto

ľuďoch, čo by mohlo pozitívne motivovať aj ďalších parkouristov. Inšpiráciou nám bolo práve oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani, ktoré už desať rokov organizuje Centrum Dobrovoľníctva. V  prípade ocenení Parkour Spirit by teda nešlo o oceňovanie „skillu“ či schopností parkouristu/ov, ako na rôznych súťažiach, ale toho, ako daný parkourista/i: * nezištne pomáha/jú iným parkouristom * pristupuje/ú k disciplíne * zachováva/jú parkourové hodnoty * šíri/a dobré meno parkouru


Jednotlivec do 18 rokov


Oliver Jablonský Trstená

Oliver je mladý chalan z Oravy, ktorý sa síce parkouru venuje iba pár rokov, ale dosiahol veľký progres. A to nielen, čo sa týka skillu, ale aj zodpovednosti a prístupu. Stal sa lídrom skupiny UrbanPower, s ktorou zo začiatku trénovali sami, no za posledný rok ich čakali veľké zmeny. Aj vďaka Oliverovi sa na Orave podarilo rozbehnúť do-

stupné tréningy pre vyše 100 detí. Za posledné mesiace preto dospel ešte viac, keď sa pre malých parkouristov stal vzorom a išiel im príkladom. Svoje schopnosti a vplyv využil na to, aby deťom ukázal, o čom parkour je. Spolu so svojimi parťákmi ich učil parkourovým hodnotám ako "buď silný, aby si bol užitočný", "nezanechaj stopu" a na-

priek tomu, že každý z nich je na inej úrovni, "spoločne začínali a spoločne končili". Na tréningoch a aj na vystúpeniach, ktoré absolvovali, vidno, koľko času obetoval týmto deťom. Vytvára komunitu so silnými základmi a hodnotami. Je príkladom pre nás ostatných a to, čo robí pre parkour na Orave, si zaslúži obdiv.


Jednotlivec nad 18 rokov


Michaela Pazúriková Vavrečka

Miška možno nie je typickým príkladom parkouristu, ale je človekom, ktorý pre parkour urobil viac ako ktokoľvek iný. Mama dvoch synov sa v posledných mesiacoch stala pomaly až druhou mamou pre takmer 100 šikovných detí z Oravy. Vďaka jej snahe, aktivite a schopnostiam fungujú v Námestove pravidelné tréningy v telocvični, ktoré vedú šikovní chalani z tímu UrbanPower. Záleží jej na tom, aby boli tréningy dostupné skutočne pre každého, pre

deti zo širokého okolia pripravuje zaujímavé akcie ako výlety, na ktoré zháňa sponzorov a aj s pomocou rodičov detí sa jej podarilo malých parkouristov dostať napríklad do Jump City v poľských Katoviciach či do aquaparku. Deti sa snaží viesť k parkourovým hodnotám ako "buď silný, aby si bol užitočný", či "nezanechaj stopu" a zapája ich aj do aktivít ako sú brigády – čistenie okolia Oravskej priehrady alebo vystúpenie pre deti zo špeciálnej základnej školy.

Parkour sa na Orave dostáva do popredia a Miška s ním má veľké plány. Podarilo sa jej získať dotáciu na nákup parkourových prekážok do telocvične a spolu s mladými parkouristami bojuje aj o ihrisko, ktoré by mohlo vyrásť na brehu Oravskej priehrady. Myslím, že aj keď sama možno parkour "vo veľkom" netrénuje, hoci na tréningoch si ho už mala možnosť vyskúšať, toto ocenenie si rozhodne zaslúži.


KolektĂ­v


UrbanPower Orava

Skupinu UrbanPower tvorí pätica mladých parkouristov z Oravy. Hoci spolu fungujú už niekoľko rokov, v  roku 2016 sa z nich pomaly zo dňa na  deň stali tréneri. V  Námestove sa im podarilo rozbehnúť pravidelné tréningy, ktoré navštevuje okolo 100 detí z  blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Tieto tréningy sú dostupné pre  každého bez rozdielu a  hoci na  jeden nepríde menej ako 50 detí, chalani ich zvládajú,  s  podporou rodičov, úspešne viesť. Deti si delia

do skupiniek, v  ktorých im vysvetľujú základné parkourové techniky a ich malí zverenci si počas tréningu prejdú všetkými stanoviskami. Navyše, vštepujú im aj základné parkourové hodnoty, učia ich slušnosti, rešpektu, či vzájomnej pomoci. S deťmi majú za  sebou aj viacero vystúpení, kde prezentovali parkour ako disciplínu skutočne pre  každého, bez rozdielu pohlavia, veku, či skúseností. Vystupovali dokonca na  akcii Športovec mesta Námestovo či v  špeciálnej základnej

škole, kde sa aj z malých parkouristov stali na  pár chvíľ učitelia. Vďaka sponzorom a  ochotným rodičom  s  malými zverencami absolvovali aj výlet do  Jump City v  poľských Katoviciach či návštevu aquaparku. Zapojili sa s nimi však aj do  jarného čistenia brehu Oravskej priehrady. Chalani na  Orave robia veľké veci a  vychovávajú komunitu, ktorá má pevné základy, ako vo  fyzickom tréningu, tak aj v  hodnotách, ktorým deti učia. Nominácia #1


Na ocenenie Parkour Spirit navrhujem tím UrbanPower. Piati mladí muži z  Oravy sa vo  svojom voľnom čase venujú deťom z  oddielu Parkour a  Workout Námestovo. Pod  ich vedením sa pravidelne stretáva 50–70 detí z celej Oravy. Celkovo je v  tomto oddieli však už viac ako 130 detí. Tím UrbanPower k  trénovaniu pristupuje veľmi zodpovedne a pre deti sú tréneri pozitívnym vzorom. Pracovať naraz so  70timi deťmi v  jednej telocvični je náročné aj pre  dospelých, skúsených trénerov. Tím UrbanPower, aj napriek veľmi chabému vybaveniu telocvične, dokáže pre  deti pripraviť plnohodnotné a  efektívne tréningy.

Okrem základných parkourových techník a správnemu posilňovaniu, tréneri vedú deti aj k  parkourovým hodnotám. Učia ich ako sa správať slušne a  s  úctou k iným ľuďom a okoliu, ako sa deti majú snažiť prekonať sami seba, nie iných. Tiež aby si deti nezávideli, nepredvádzali sa a k trénovaniu pristupovali zodpovedne. Medzi deťmi, ktoré trénujú, je aj hendikepované dieťa a  aj niekoľko detí  s  diagnostikovanou hyperaktivitou. Od  rodičov týchto detí máme pozitívnu spätnú väzbu, ako tréningy, pod  vedením Urban Power, deťom pomáhajú. Okrem tréningov sa tréneri aktívne zapájajú aj do  iných aktivít

oddielu Parkour a Workout Námestovo, ako rôzne vystúpenia alebo výlety. Napríklad pod ich vedením sa tento oddiel zúčastnil aj niekoľkohodinového workshopu pre  hendikepované deti zo  Spojenej školy internátnej v  Námestove, tiež niekoľkých vystúpení v  rámci mesta a s deťmi absolvovali aj výlety do  aquaparku, alebo trampolínovej haly v  Poľsku. Mimo detí z oddielu Parkour a Workout Námestovo sa venujú aj deťom v iných častiach Oravy. Vždy radi a  ochotne poradia a  pomôžu. Tím UrbanPower je podľa mňa ten správny PARKOUR SPIRIT. Nominácia #2


Veľmi sa mi páči odhodlanie, ktoré chalani majú, neviem kto všetko sa zapája a pomáha, ale na  Orave vznikla obrovská komunita detí, ktoré nielen trénujú pod  ich vedením, ale aj sa priamo/nepriamo učia silným hodnotám parkourovej disciplíny. Toto samo o  sebe zahŕňa, myslím si, že všetky kritéria Parkour Spirit :) Nominácia #3

Podľa môjho osobného názo- Pretože sú to ľudia, ktorých ru je to úžasná skupina úžas- to baví a ide im to perfektne. ných chlapcov, ktorí vedia čo Nominácia #6 chcú dosiahnuť a  idú si za svojím cieľom. Nominácia #4

Nominujem ich práve preto, pretože robia neskutočné kúsky a triky, sú veľmi dobrí Páči sa mi ich spolu- v  tom čo robia, neboja sa práca  s  nižšou vekovou kate- nových výziev a  dokážu veci, góriou. ktoré dokáže málokto. Nominácia #5

Nominácia #7


Hodnotiaca komisia


Ing. Lucia Skokanová Mesto Banská Bystrica, poslankyňa

Mgr. Aneta Chlebničanová Nadácia pre deti Slovenska, programová manažérka

Mgr. Silvia Cochová, PhD. Centrum dobrovoľníctva, projektová a PR manažérka

Ing. Ida Adolfová Komunitná nadácia Zdravé mesto, finančná a programová manažérka

Pam Forster hosť podujatia PKMBB 2017

Martin Boďa Parkour Slovakia

Lukáš Hollý Parkour Slovakia

Jakub Moravčík parkourista


PoÄ?akovanie


Špeciálne poďakovanie patrí:

Marekovi Zahradníkovi autorovi víťazného návrhu loga Parkour Spirit

Všetkým autorom návrhov loga Parkour Spirit Miroslave Žiakovej za preklad textov nominácií do nemčiny pre hosťku z Rakúska

Firme PRO, s.r.o. za tlač tohoto materiálu

Všetkým, ktorí niekoho nominovali (alebo sa o to minimálne pokúsili)

Celej parkourovej komunite!


Parkour Spirit 2017 Ocenenia  

Ocenenia parkouristov Parkour Spirit 2017. Viac info http://parkourmeetingbb.mozello.com/parkour-spirit/.

Parkour Spirit 2017 Ocenenia  

Ocenenia parkouristov Parkour Spirit 2017. Viac info http://parkourmeetingbb.mozello.com/parkour-spirit/.

Advertisement