Page 1

Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Visagino „Atgimimo“ gimnazija Visagino „Verdenės“ gimnazija Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija Visagino švietimo pagalbos tarnyba Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

Visaginas 2018

1


Simbolinis skaičius 100 nusako žmogaus gyvenimo trukmę. Tiek žmogus tikisi nugyventi, tiek jam lyg ir atseikėta. Tai gražus amžius. O ar galima nusakyti valstybės gyvavimo trukmę? Iš istorijos žinome, jog bėgant amžiams vienos valstybės atsirasdavo, kitos išnykdavo. Kas tai lėmė? Be abejo, istorinės realijos, ekonominės sąlygos. Tačiau šiandien, gyvenant Europos Sąjungoje ir džiaugiantis demokratinėmis santvarkomis, ko gero, svarbiausiu valstybės gyvavimo požymiu tampa valstybės piliečiai. Jei jie palaiko savo valstybę, tokia valstybė yra stipri ir gyvybinga. Ar mes esame stipri ir gyvybinga valstybė? Į šį klausimą geriausiai atsakytų mūsų valstybėje vykstančios piliečių inicia­tyvos: nuo tautą suburiančio himno giedojimo liepos 6-ąją, Valstybės dieną, iki besiformuojančios valstybinių švenčių šventimo tradicijos bei gražių piliečių ir bendruomenių iniciatyvų švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. „100 gerų darbų“ iniciatyva Visagino miesto švietimo bendruomenėje – tai netradicinė Lietuvos valstybės atkūrimo paminėjimo forma. Ja siekiama prisidėti prie mūsų valstybės atkūrimo šimtmečio ir tautiškumo puoselėjimo iniciatyvų. Be to, ten, kur daromi geri darbai, gyvena geri ir stiprios dvasios žmonės, gebantys susitelkti ir optimistiškai žvelgti į ateitį. Būkime verti savo valstybės ir gerais darbais padėkime jai stiprėti! Su gimtadieniu, Lietuva! Visagino švietimo bendruomenė

2


Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

3


VYKDOME LABDARINGĄ VEIKLĄ Kartą su mama apsipirkinėjome parduotuvėje ir pamatėme skurdžiai apsirengusią liūdną mergaitę. Ji laukė savo mamos, kuri pirko duonos ir pieno, nes daugiau neišgalėjo. Mes su mama nusprendėme pradžiuginti mergaitę ir nupirkti jai tai, ko nori. Mergaitė pasakė, kad labiausiai ji norėtų šiltos striukės, bet mama neturi pinigėlių. Pakvietėme mergaitę su mama išsirinkti striukės. Kai sumokėjome už striukę, mano mama pasiūlė mergaitei nupirkti ir žaisliuką. Nors mergaitė ir kuklinosi, bet mes ją pakvietėme į žaislų parduotuvę, kur ji gavo dovanų ir norimą žaislą. Mergaitė mums dėkojo ir labai džiaugėsi, o mes su mama buvome laimingos, kad padarėme gerą darbą. Marija Kaleničenko, 5a klasės mokinė Būdamas mažas, aš turėjau daug gražių ir įdomių mašinyčių, kurios man teikė labai daug džiaugsmo. Dabar aš jau ketvirtokas, mokslai užima didžiąją dalį mano laiko ir mašinytėmis jau nežaidžiu. Lankydamasis brolio darželyje pastebėjau, kad vaikai neturi tokių įdomių mašinyčių, todėl nusprendžiau savo vaikystės mašinytes padovanoti savo brolio darželio grupei „Volungėlės“. Tikiuosi, kad mano mašinytėmis žaisdami džiaugsis kiti vaikai. Vygintas Jakštonis, 4a klasės mokinys Mūsų mokyklos socialinė pedagogė Lina Cicėnienė mokykloje vykdo labdaringą veiklą. Jos iniciatyva organizuojama kalėdinė labdaros akcija gyvūnėliams. Be to, Lina visada pasirūpina tais, kas stokoja. Niekas taip ir 4


nesužino, kuris mokinys yra pasipuošęs nauju šventiniu rūbu, parūpintu Linos iš geradarių rėmėjų. O kiek širdies įdedama organizuojant „Maisto banko“ akcijas! V. Šekspyras yra taip pasakęs: „Gera širdis – tikras auksas“. Džiaugiamės ir didžiuojamės, jog kartu su mumis yra auksinės širdies žmogus – socialinė pedagogė Lina. Laukdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio spalio mėnesį 3A klasės mokiniai (mokytoja Renata Skukauskienė) bei 6–9 klasių mokiniai per technologijų pamokas (mokytoja AmlutėVaitkūnienė bei bibliotekos vedėja Asta Mačėnienė) pagamino 100 įvairiaspalvių knygų skirtukų. Šie skirtukai bus padovanoti mokyklos bendruomenės nariams Knygnešio dienos proga. Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla jau ne vienerius metus vykdo labdaringą veiklą. Kiekvienais metais dalyvaujame kalėdinėse labdaros akcijose, prieš šventes aplankome vienišus senolius ir dovanojame ne tik pačių sukurtas dovanas, bet ir šventinį koncertą. Į gražia mokyklos tradicija tapusį renginį – Kaziuko mugę – kviečiame socialinius partnerius – Visagino socialinės globos namų gyventojus. Į labdaringą veiklą įsitraukia visa bendruomenė – tai mus stiprina, moko atjautos ir gerumo.

5


6 Â


DIDŽIUOJAMĖS AKADEMINIAIS PASIEKIMAIS Lietuvos šimtmečio paminėjimui buvo organizuota akcija „Šimtas gerų darbų“. Manau, kad šis projektas sudomino daugelį ir paskatino apmąstyti didesnius ar mažesnius atliekamus gerus darbus. Manau, kad pagrindinis mano geras darbas yra kasdienis, sąžiningas ir atsakingas mokymasis. Tam aš skiriu didžiausią savo laiko dalį. Kasdienis darbas pareikalauja valios pastangų, kantrybės, tačiau duoda vaisių. Kiekvienais metais atstovaudama mokyklai dalyvauju miesto dalykų olimpiadose ir užimu prizines vietas. Be nuolatinio darbo nepasiekčiau tokių rezultatų. Meilutė Bieliauskaitė, 10a klasės mokinė Mokykla pelnytai didžiuojasi akademiniais savo mokinių pasiekimais. Puikūs rezultatai – tai kruopštaus, atsakingo, sistemingo darbo įrodymas.

7


Visagino savivaldybės organizuotose olimpiadose ir konkursuose: Meilutė Bieliauskaitė I vieta grupėje, Viktorija Šilobritaitė I vieta grupėje 55-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etape; Akvilė Ramanauskaitė II vieta, Evelina Misiun III vieta rusų kalbos olimpiados Meninio skaitymo konkurse; Gabija Mardosaitė III vieta istorijos olimpiadoje; Karolina Isajeva I vieta matematikos olimpiadoje (5 klasė); Ruta Bieliauskaitė II vieta matematikos olimpiadoje (8 klasė); Ruta Bieliauskaitė II vieta muzikos olimpiadoje (9–12 klasės); Diana Voronina II vieta muzikos olimpiadoje (6–8 klasės); Meilutė Bieliauskaitė I vieta, Gabrielė Pimpytė II vieta, Ana Iljina III vieta biologijos olimpiadoje; Meilutė Bieliauskaitė I vieta, Ana Iljina II vieta chemijos olimpiadoje (10 klasė); Ruta Bieliauskaitė II vieta chemijos olimpiadoje (9 klasė); Meilutė Bieliauskaitė I vieta, Gabrielė Pimpytė III vieta lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (9–10 klasės); Liutauras Mazūra II vieta, Gabrielė Pimpytė III vieta, Rugilė Trubilaitė III vieta Meninio skaitymo konkurse (9–12 klasės); Marija Kaleničenko I vieta, Laurynas Glaska II vieta, Gintarė Timochina III vieta Meninio skaitymo konkurse (5–8 klasės);

8


Meilutė Bieliauskaitė III vieta fizikos olimpiadoje (10 klasė); Alesia Tretjakova I vieta, Glorija Kotryna Nosovaitė II vieta, Ugnė Alėjūnaitė III vieta rusų kalbos olimpiados Meninio skaitymo konkurse; Akvilė Ramanauskaitė I vieta rusų kalbos olimpiadoje.

9


IMAMĖS PILIETINĖS INICIATYVOS Šiais metais Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla dalyvavo ŠMM, UPC ir Valstybės pažinimo centro vykdomame respublikiniame projekte „Pažink valstybę“. Mokiniai nagrinėjo gautą teisingumo sritį: susipažino su teisingumą vykdančiomis institucijomis mūsų mieste, išsiaiškino jų funkcijas. Tada mokiniai grupėse diskutavo apie didžiausias Visagino miesto problemas, iškylančias teisingumo srityje ir išgrynino aktualiausią problemą: „Ką daryti, kad mieste mažėtų nepilnamečių įvykdomų nusikalstamų veikų?“ Būtent išrinkus tokią problemą visiems pasirodė tikslinga apsilankyti institucijoje, kuri tiesiogiai susijusi su šios problemos sprendimu, t. y. Utenos apskrities VPK Visagino policijos komisariate. Visagino policijos komisariate veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Onutė Pernavienė supažindino su institucijos veikla, pačia įstaiga. Vėliau visi buvo pakviesti į įstaigos konferencijų salę, kur vyko iškeltos problemos aptarimas. Ir pareigūnė, ir mokiniai pritarė idėjai, kad labai daug galima nuveikti aktyviau veikiant socialinių tinklų platformoje, nes šiuo metu didžiąją dalį savo laisvalaikio jaunuoliai praleidžia socialiniuose tinkluose. Tad projekto dalyviai nusprendė sukurti atmintinę, kurioje būtų nurodyta, ką turi žinoti jaunuolis, kad netaptų nusikaltimo auka arba pats nenusikalstų. Kuriamos atmintinės pateikiama informacija buvo derinama su Visagino policijos komisariato vyriausiąja tyrėja Onute Pernaviene ir įdėta į mokyklos tinklalapį. Gruodžio 6 d. mūsų mokyklos 9a klasės mokiniai buvo pakviesti į Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentą, kur pristatė projekto rezultatus bei pasidalijo idėjomis, kaip jaunuoliai galėtų prisidėti prie sprendimų priėmimo bendruomenėje ir už jos ribų. 10


Projekto finalas – ekskursija po Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrą tikrai nepaliko abejingų. Mokiniai turėjo galimybę pamatyti, kaip dirba kriminalistai, kokius darbo metodus naudoja, kokios įdiegtos naujovės. Ekskursijos vadovai siūlė mokiniams stengtis mokytis ir ateiti dirbti į Kriminalistinių tyrimų centrą. Projekto „Pažink valstybę“ vykdytoja Zita MiškinytėMazūrienė

11


Visagino „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje pilietinės iniciatyvos imasi ir Jaunieji policijos rėmėjai. Jie dalyvauja ir skatina kitus dalyvauti įvairiose socialinėse labdaros akcijoje, rūpinasi mažųjų mokyklos mokinių saugumu, rengia saugaus eismo akcijas, organizuoja prevencinius renginius vaikų l.-d. „Ąžuoliukas“ ugdytiniams, dalyvauja bendruose renginiuose su Visagino socialinės globos namų gyventojais, turinčiais negalią, aktyviai pasisako prieš smurto apraiškas, skatina mažuosius bendruomenės narius elgtis mandagiai, išvengti konfliktų, priimti teisingus sprendimus, veda valandėles pradinių klasių mokiniams smurto ir patyčių prevencijos tema, moko gražaus nesmurtinio bendravimo. Jaunieji policijos rėmėjai propaguoja teisinį švietimą tarp mokinių: rengiami konkursai, viktorinos teisės tematika. Be to, Jaunieji policijos rėmėjai bendrauja su policijos pareigūnais, gilina žinias susitikimų su jais metu, dalyvauja ekskursijose į teisėsaugos institucijas kituose Lietuvos miestuose. Jaunųjų policijos rėmėjų veikloje kiekvienais metais dalyvauja apie 20 mokinių.

12


Dalyvavimas Konstitucijos egzamine – dar viena žiburiečių pilietinė iniciatyva. Tikrai galime didžiuotis, jog Konstitucijos egzamino prizininkais ir nugalėtojais yra tapęs ne vienas žiburietis. Tai Dominykas Viliūnas (2010 m. II vieta; 2011 m. II vieta), Karolina Macickaitė (2014 m. II vieta), Liutauras Mazūra (2015 m. II vieta, 2017 m. I vieta). Toks gausus prizininkų skaičius parodo, jog mūsų mokykloje jau yra susiformavusi tradicija didelį dėmesį skirti pilietinių iniciatyvų ugdymui.


IŠTIESIAME PAGALBOS RANKĄ Kartą, laukdama mamos automobilyje, pamačiau „kraupų“ reginį. Išėjusi iš „Iki“ parduotuvės senutė nešėsi maišelį su vandeniu, o jame gyvą karpį. Staiga maišelis plyšo. Senelė labai nuliūdo. Aš labai greitai nubėgau į parduotuvę, nupirkau naują maišelį ir dar pagalbinėse parduotuvės patalpose pripyliau vandens. Pribėgau prie senelės, ir mes kartu įdėjome žuvį į maišelį. Senelė buvo nustebusi, tačiau labai laiminga. Ji man dėkojo, siūlė nupirkti saldainių, bet atsisakiau. Geriausia padėka man buvo senelės šypsena. Karolina Dainytė, 4a klasės mokinė Būdamas kaime pastebėjau seną moterį, sunkiai nešančią malkas. Pagalvojau, gal reikia jai padėti. Priėjau prie jos ir pasiūliau pagalbą. Senoji moteriškė pasakė, kad būtų malonu, jei padėčiau. Mudu kartu su senole nešėme malkas iš jos malkinės. Kai prinešėme pakankamai, ji mane pagyrė ir padėkojo. Jaučiausi laimingas, galėjęs padėti. Aidas Zaremba, 4a klasės mokinys Vieną dieną, kai ėjau į parduotuvę, sena močiutė paprašė manęs pervesti ją per kelią, nes buvo labai slidu. Mes ėjome lėtai, nes močiutė buvo labai sena. Kai perėjome kelią, mano širdis suspurdėjo iš džiaugsmo, o močiutė palaimino mane. Karolina Kobiakova, 5a klasės mokinė

14


Maloniau duoti ar gauti? Į šį klausimą atsakau nedvejodama – maloniau kitiems ką nors duoti. Mano manymu, žmonėms dažnai reikia padėti, patarti, ką nors paaiškinti. Ir visa tai reikia daryti nesavanaudiškai. Tuomet tai teikia džiaugsmą. Štai aš šiemet padedu savo geriausiai draugei mokytis matematikos. Ji dažnai pasiklysta skaičių pasaulyje, todėl aš mielai jai padedu. Kai paaiškinu, kaip pati taikau vieną ar kitą matematikos formulę, mano draugei iš karto pasidaro suprantamiau. Nudžiugusi ji kaskart man sako esanti labai skolinga. Aš tik nusijuokiu ir pasakau, kad man gera daryti gera… Diana Voronina, 8a klasės mokinė Pamatyti kito žmogaus nelaimę, mokėti vertinti žmogų ir nepalikti jo nelaimėje – tai savybės, kurios taurina žmogų, o visuomenę daro brandesnę. Džiugu, kad mūsų žiburiečiai ne vien žodžiais supranta, kas yra atjauta...

15


MUMS RŪPI GYVŪNŲ GEROVĖ Esu Ieva Grikinytė – Visagino gyvūnų prieglaudos „Padėk man“ savanorė. Gyvūnų prieglaudoje dirbu įvairius neatlygintinus darbus: padedu vedžioti šunis, tvarkau voljerus, gaminu maistą. Mano savanoriška veikla neapsiriboja vien darbu gyvūnų prieglaudoje, nes kiekvieną penktadienį ir šeštadienį savanoriauju Visagino parduotuvėse – daliju skrajutes žmonėms. Tose skrajutėse surašyta, ko labiausiai trūksta gyvūnams. Tikrai atsiranda daug žmonių, kurie geranoriškai aukoja maistą beglobiams gyvūnams. Pradėjusi savanoriauti gyvūnų prieglaudoje, su šia veikla supažindinau žiburiečius. Ir tikrai nutiko stebuklas! Nemažas būrelis „Žiburio“ mokyklos mokinių sutiko man padėti. Tad mano pastangų ir žiburiečių geros valios dėka šiuo metu prieglauda turi daugiau kaip 15 savanorių. Esu nepaprastai dėkinga visiems, sutikusiems savanoriauti gyvūnų prieglaudoje! Ieva Grikinytė Savo 2017 metus pradėjau nuo savanoriavimo gyvūnų prieglaudai. Aš stovėjau prie įėjimo į parduotuves ir prašiau padėti prieglaudos augintiniams – aprūpinti gyvūnus maistu, žaisliukais, guoliais ir viskuo, 16


kas tik žmonėms atrodo naudinga. Kaip mes žinome, žmonių būna įvairių, todėl kai prašymai neveikė, aš ėmiau žmonėms įrodinėti, kodėl jie turėtų padėti. Aš sužavėjau vieną moterį, lygindama žmogaus ir gyvūno gyvenimą. Išsiaiškinome, kad ji nenorėtų būti mūsų prieglaudos gyvūnų vietoje, todėl moteris nusprendė padovanoti net tris pakelius katinų ėdalo. Vienas vyras nusprendė padėkoti man už gerą darbą ir apdovanoti gardžiu šokoladu, buvo neapsakomai malonu sulaukti tokios dovanėlės. Mielas skaitytojau, skatinu ir Tave prisijungti prie gerų darbų vykdymo! Juk gėris ir blogis lyg bumerangai, jie visada grįžta. Daniela Luniova, 7a klasės mokinė Vieną dieną mane ir mano bendraklasę mokytoja pakvietė būti savanorėmis akcijoje „Padėk man“. Ši akcija padeda gyvūnams, atsidūrusiems prieglaudoje. Aš iš karto sutikau. Žmonės parduotuvėse perka gyvūnams skirtą maistą ir deda į šalia durų esantį vežimėlį. Su drauge parduotuvėje rinkome maistą keturias valandas. Sunkiai dirbdamos surinkome net du vežimėlius maisto. Labai džiaugėmės, kad padėjome beglobiams gyvūnams. Kotryna Bulovaitė, 6a klasės mokinė 17


Sužinoję apie gyvūnų prieglaudos veiklą, dešimtokės Ievos Grikinytės ir prieglaudos direktorės paskatinti savanoriauti, žiburiečiai aktyviai ėmėsi dalyvauti akcijoje „Padėk man“, informuodami apie prieglaudos augintinių poreikius miesto gyventojus ir skatindami juos padėti beglobiams gyvūnams. Akcijoje noriai dalyvavo ir mažieji, ir vyriausieji mokiniai: šeštokai – Dovilė Vainauskaitė, Kotryna Bulovaitė, Karina Saaremets, Karina Valuta, Gustas Semionovas, Edgaras Borisov, Julija Traškinaitė; septintokai – Justina Bieliauskaitė, Oksana Bikulčiūtė, Ugnė Dikinytė, Lukas Dutkaitis, Neda Gedžiūnaitė, Simona Jokubauskaitė, Daniela Luniova, Maksim Mažeiko, Glorija Nosovaitė, Kristina Pranaitytė, Viktorija Sofronova, Ilona Steponėnaitė, Vladimir Volodzko, Gerda Ziziukaitė; aštuntokė – Simona Vaškevič; devintokai – Evelina Aizpurva, Agnė Andriulaitytė, Snieguolė Jančiauskaitė, Ignas Laurinčiukas, Mantas Petroka, Greta Skromnaitė, Karina Steponavičiūtė; dešimtokas – Modestas Baltušonis. Galime pasidžiaugti, kad žiburiečiai padeda nelaimės ištiktiems gyvūnams ne tik akcijos metu! Aš šią žiemą pakabinau lesyklėlę paukščiams, kad jie būtų sotūs. Lesyklėlę sumeistravau būrelyje, kurį lankau mokykloje. Vilius Piesliauskas, 6a klasės mokinys Vieną dieną aš pamačiau sužeistu sparnu balandį, tad sumaniau jam padėti ir jį pasiėmiau. Laikiau jį lauke, dideliame narve, duodavau jam maisto, vandens, kol jo sparnelis sugijo. Kai jo sparnelis jau buvo sveikas ir jis galėjo skristi, aš jį vėl paleidau į laisvę. Faustas Glaska, 5a klasės mokinys

18


2017-ųjų metų viduryje mes su tėčiu padarėme labai gerą darbą – sumeistravome inkilą. Kitą dieną inkilą nunešiau į mokyklą. Kai mokytoja pamatė, labai apsidžiaugė. Po kiek laiko mokytoja su vyresnių klasių mokiniais įkėlė inkilėlį į medį. Praėjus porai dienų, paukščių namelis jau turėjo savo gyventojus. Aš labai džiaugiuosi šiuo geru darbu. Dovilė Vainauskaitė, 6a klasės mokinė Kartą aš skubėjau į būrelį. Išėjusi iš namo pamačiau gailiai miaukiantį katiną. Iš jo akių supratau, kad jis pasiklydo. Katiną paėmusi, vėl grįžau į liftą. Pasiklydėlį aš vežiojau po visus aukštus, tikrindama gal jis atpažins savo butą. Penktas aukštas buvo lemtingas. Atsidarius lifto durims, pamačiau katino ieškantį šeimininką. Buvau laiminga, kad katinas ir šeimininkas vėl drauge. Migdė Cycarevaitė, 4a klasės mokinė Eidama takeliu, pamačiau gulinčią sužeistą kregždutę. Ją pakėliau ir parnešiau į namus. Mes su mama ją apžiūrėjome ir pamatėme, kad jos sparnelis sužeistas. Sužeistą sparną sutvarstėme ir įdėjome kregždutę į dėžę. Sužeistą paukštelį su mama slaugėme, maitinome. Kai kregždutė pasveiko, labai nenorėjau jos paleisti, bet mama paaiškino, kad reikia. Todėl paskutinį kartą daviau jai skanėsto, ir mes su kregždute atsisveikinome. Labai tikiuosi, kad ji gyva ir sveika skraido dangaus aukštybėse. Augustė Česnulevičiūtė, 4a klasės mokinė

19


PRISTATOME LIETUVĄ EUROPOJE Mes, žiburiečiai, dalyvaudami Erasmus+ projekte „European Rainbow. The Guide to teach European Citizenship“ pristatome Lietuvą Europoje. 2017 m. kovo mėn. Italijos mieste Sulmonoje, kur gimė vienas garsiausių romėnų poetų – Ovidijus, dalyvavome iškilmingoje poeto pagerbimo šventėje. Šventės metu, kuri buvo skirta Ovidijaus gimimo dienai paminėti, Sulmonos miesto gyventojai, svečiai ir mes, projekto dalyviai, nešini valstybinėmis vėliavomis rinkomės prie Ovidijaus paminklo. Ten vyko meninė improvizacija – Ovidijaus kūrinys „Metamorfozės“ buvo skaitomas įvairiomis kalbomis. Aš ir 10a klasės mokinė Gabrielė Pimpytė skaitėme ištraukas lietuviškai. Kaip buvo miela girdėti sulmoniečių ovacijas ir itališką „bravissimo“, kuris nusako didžiausią pagyrimą! Taip pat malonu buvo, kai mūsų klausinėjo, kokia čia negirdėta, bet labai graži kalba. Kitas projekto veiklų renginys vyko Sulmonos miesto teatre. Čia šalys, projekto dalyvės, pristatė savo namų darbus – nufilmuotus vaidinimus, kuriuose buvo vaizduojamos legendos apie savo šalies nacionalinius didvyrius. Mes buvome parengę ir nufilmavę legendą „Apie Birutę ir Kęstutį“. Vaidinimu tikrai pavyko atskleisti senovės Lietuvos dvasią, o prieš vaidinimą parodytos ištraukos iš Mariaus Jovaišo fotografijų albumo „Neregėta Lietuva“ sužadino visų projekto dalyvių smalsumą ir norą aplankyti Lietuvą.

20


Manau, kad geriausi savo šalies ambasadoriai yra žmonės. Būdami svetimoje šalyje savo elgesiu, bendravimu, darbu ar kita veikla reprezentuojame Lietuvą. Tikrai galime pasidžiaugti, jog mes, žiburiečiai, vykdydami tarptautinio projekto veiklas puikiai pristatome Lietuvą ir jos žmones. Liutauras Mazūra, 9A klasės mokinys Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla jau daugiau kaip 10 metų dalyvauja Švietimo mainų paramos fondų Sokrates Comenius ir Erasmus veiklose. Mokykla sėkmingai įvykdė 13 tarptautinių projektų, projektų vykdymo laikotarpiu aplankyta 13 šalių, kuriose tobulinosi 15 mokytojų bei savo komunikacines ir kalbines kompetencijas ugdėsi 60 mokinių, o projektų veiklose dalyvavo daugiau nei 200 žiburiečių.

21


PUOSELĖJAME IR SKLEIDŽIAME PAGARBĄ IR TRADICIJAS Niekada nepamiršiu viešnagės Visagino socialinių paslaugų centre. Visi buvome susitelkę lyg didelė šeima prie vieno stalo. Jaučiau mokinių nuoširdų norą padėti tiems, kurie neturi galimybės praleisti jaukių Kalėdų drauge su šeima. Atvežėme centro gyventojams ne tik prikeptų ir papuoštų sausainių. Aš su Rugile ir kitais jaunesniųjų klasių mokiniais padovanojome seneliams ir šiltą kalėdinį renginuką. Jie mums visą laiką dėkojo savo šypsenomis. Jaučiau, kad koncertu praskaidrinome ne tik jų, bet ir savo pačių dieną. Akvilė Ramanauskaitė, 10a klasės mokinė Mes, 10a klasės merginos, ir vėl dalyvavome tradiciniuose renginiuose Visagino bažnyčioje. Per Vėlines išėjusiųjų paminėjimas, per Adventą – šv. Kalėdų laukimas... Tokių popiečių ne mokyklos aplinkoje visada laukiame. Po bažnyčios skliautais kitaip skamba ištartas žodis, kitaip nuvingiuoja sutartinės melodija. Deklamuodamos, dainuodamos stengiamės sukurti šventinę bei jaukią atmosferą ir savo mokyklos bendruomenei, ir miesto gyventojams. Pačios susimąstome ir kitus skatiname pagalvoti apie savo bei aplinkinių jausmus, atsiveriantį dvasinį pasaulį. Taigi mes ir toliau su malonumu padėsime įgyvendinti įvairius mokyklos renginius ir taip stengsimės džiuginti žmones. Rugilė Trubilaitė, 10a klasės mokinė 10a ir 9a klasių mokiniai – Ana Iljina, Gabrielė Pimpytė, Akvilė Ramanauskaitė, Simona Semionova, Adelija Suncova, Rugilė Trubilaitė, Akvilė Vainauskaitė, 22


Snieguolė Jančiauskaitė, Agnė Andriulaitytė, Ignas Laurinčiukas, Liutauras Mazūra, Karina Steponavičiūtė – drąsiai veria Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus bažnyčios duris. Čia visada jų – mokyklos skaitovų bei dainininkų – su nekantrumu laukia klebonas Vidmantas Rudokas. Ir šiemet, privertę susimąstyti mokyklos ir miesto bendruomenes prieš Vėlines, priminę apie dvasios nuskaidrėjimą artėjant šv. Kalėdoms, žiburiečiai demonstravo pagarbą tradicijoms, gimtajam žodžiui, liaudies dainai, nustebindami savo kūrybiškumu.

Tai ne vieninteliai tradiciniais tapę renginiai. Metuose yra diena, kai į mokyklą atskuba ne žinių ištroškę žiburiukai, o... čigonės, gydytojai, žydai, nepažįstamieji ir dar nežinia kas. Tada galima blynus valgyti net per pamokas, o dviejų padūkėlių – Lašininio ir Kanapinio – kovą stebi ir juokiasi net pati mokyklos direktorė. Tada visiems pasidaro nepaprastai smagu laukti artėjančio pavasario ir skubama sudeginti visų blogybių įsikūnijimą – Morę. Tiesa, pastaroji visada būna labai graži, mat mokinukai ją pasiuva per technologijų pamokas su didele meile... 23


Žiburiečiai bendruomenę džiugina ir per Šeimos šventę. Tada dainorėliais ir skaitovais tampa visi visų klasių mokiniai. Juk kiekvienas nori pasveikinti savo brangiausiuosius. Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, žiburiečiai vėl ieškojo naujų šventinio renginio spalvų, galvojo, kaip koncertui pasibaigus suburti tėvelius nuoširdžiam pokalbiui. Tačiau vieno komponento – nuoširdumo – pakeisti negali ir nenori niekas. Gal todėl į Šeimos šventę atskuba ne tik tėčiai ir mamos, bet ir močiutės, seneliai, broliai ir sesės. Pati „Žiburio“ mokykla tą akimirką tampa jaukiais didelės šeimynos namais, nes daugelis iš susirinkusiųjų – arba esantys, arba buvę žiburiečiai.

24


PUOŠIAME APLINKĄ Suprasdami estetiškos ir saugios aplinkos teigiamą įtaką mokymosi rezultatams, daug dėmesio skiriame aplinkos puošimui. Juk jauki aplinka ne tik teigiamai nuteikia darbui, bet ir sukuria tokį mikroklimatą, kur galime jaustis saugūs, sveiki ir pilnaverčiai. Daug darbo ir širdies puošiant mokyklos aplinką įdeda mūsų mokytojos Olga Latėnienė, Edita Trubilienė, Irena Gaidienė bei Almutė Vaitkūnienė. Kiekvienai mokykloje vykstančiai teminei šventei papuošiama mokyklos salė bei fojė. Ir visa tai daroma išradingai, originaliai. Pavyzdžiui, šiais metais kalėdiniu laikotarpiu mokyklos fojė puošė nuostabi erdvinė iš popieriaus pagaminta eglutė. Jai pritaikyti gražūs sferiniai rutuliai, kurie sukūrė vientisą ir labai šventišką vaizdą. Visa tai mokytojos Olgos Latėniėnės darbas. Žinoma, neįmanoma aprašyti, kiek mokytojos gražių darbų atlikta, kiek nuostabių idėjų realizuota! Mokykla puošiama ir karpiniais. Mūsų mokyklos karpinių meno puoselėtoja yra pradinių klasių mokytoja Edita Trubilienė. Jos darbais papuošta mokykla. Mokytoja vadovauja Karpinių būreliui mokykloje ir savo patirtį perduoda mokiniams. Ypač pradžiugina akį kiekvienais metais mokytojos iniciatyva organizuojamos kalėdinės bei Šeimos šventei skirtos karpinių parodos. O štai praėjusią vasarą mokyklos kiemelis sužydo gėlėmis ir džiugino visų, besilankančių „Žiburio“ mokykloje, širdį. Už sukurtą grožį ir padarytą neatlygintiną darbą galime padėkoti pradinukų mokytojoms Danutei Abramovičienei bei Irenai Gaidienei. Jos pasirūpino, kad mokyklos kieme atsirastų darželis. O kad jame žydėtų gėlės, nuoširdžiai pasistengia mūsų biologijos mokytoja Almutė Vaitkūnienė – ji kiekvienais metais mokyklą aprūpina gėlių daigais. Šis geras darbas visiems tapo toks įprastas, kad, 25


ko gero, susimąstytume tik tada, jeigu Almutė imtų ir nustotų auginti gėlių daigus. O juk tam, kad daigas užaugtų, reikia nuolatinės priežiūros ir meilės. Mokiniai seka savo mokytojų pavyzdžiu ir noriai prisideda puošdami mokyklą. Štai rugsėjo mėnesį 10a klasės mokinė Simona Semionova pasiūlė mokyklai savo darbų parodą. Kad mergina jau seniai piešia, žinojo ne tik klasių draugai, tačiau dabar visus nustebino įspūdingas darbų formatas, temų įvairovė. Paveikslai mokyklos fojė puošė beveik mėnesį. Parodos uždarymo metu mokyklos bendruomenė padėkojo jaunajai dailininkei, palinkėjo kryptingai mokytis šio amato ir tapti profesionalia menininke. 10a klasės mokiniai Deividas Alėjūnas, Modestas Baltušonis ir Simona Semionova prieš Kalėdas mokyklos bendruomenę pradžiugino naujai suspindusia dar viena mokyklos erdve. Šie mokiniai drauge su mokyklos informacinio centro vedėja Asta Mačėniene sukūrė projektą ir įspūdingu piešiniu papuošė skaityklos sieną. Piešinys ne tik kviečia mokinius draugauti su knygomis, bet ir orientuoja į svarbiausius prioritetus kiekvieno mokinio gyvenime.

26


Taigi mokyklos jaukumą kuria ir palaiko visa bendruomenė. Esame dėkingi darbštiems mokytojams bei iniciatyviems mokiniams, jų tėveliams, prisidedantiems prie mokyklos erdvių puošimo. Gera mokykloje, kurioje yra darbščių kūrybingų žmonių! 27


SAVANORIAUJAME Kaip žinia, labdaros ir paramos fondo organizuojama akcija „Maisto bankas“ vyksta du kartus per metus. Pagalba renkant maisto produktus yra labai svarbi. Taip padedama ir nepasiturinčiai gyvenantiesiems, ir buriama pilietiškai nusiteikusi visuomenė. Į šią veiklą įsitraukia vis daugiau žmonių. Smagu, kad jautrios, neabejingos kitų žmonių nelaimėms yra ir žiburiečių širdys. Nors „Maisto banko“ akcija, į kurią talkinti pakviečia Visagino neįgaliųjų draugija, organizuojama penktadieniais ir šeštadieniais – savaitgaliais, kurių moksleiviai nekantriai laukia, tačiau visada atsiranda norinčių pasavanoriauti 8–10 klasių mokinių. Socialinės pedagogės Linos Cicėnienės padrąsinti, kad tik neabejingų žmonių ryžtas gali keisti žmonių gyvenimus ir pamaitinti tuos, kurie dažnai stokoja ant savo stalo net svarbiausių maisto produktų, į Visagino maisto produktų parduotuves mokiniai pabyra nuo ankstyvo ryto. Džiugina, kad mokiniai visada mandagiai ir pagarbiai bendrauja su pirkėjais dalydami skrajutes, prašydami paaukoti maisto produktų skurstantiesiems. Už savo darbštumą dažnai sulaukia pagyrimų. Tačiau svarbiausia, kad mokiniai įsitikina, kiek daug kartais reiškia dėkingas žvilgsnis, geras žodis, atjauta šalia gyvenančiam. Tai mokiniams teikia džiaugsmo, formuoja jų vertybines nuostatas. Karolina Vainiūtė, Deimantė Kaukėnaitė, Viktorija Rybakovaitė, Miroslav Višnevskij, Lina Lėlytė, Arvydas Alachverdijevas, Viktorija Šilobritaitė, Emilija Dutkevičiūtė, Viktorija Popelnickytė, Erikas Garla, Rugilė Trubilaitė, Deividas Alėjūnas, Modestas Baltušonis, Rikardas Puškas, Renaldas Mieželis, Akvilė Vainauskaitė, Ana Iljina, Gabrielė Pimpytė, Ernestas Mackonis, Adelija Suncova, Liutauras Mazūra, Ruta Bieliauskaitė, Snieguolė Jančiauskaitė, 28


Karina Steponavičiūtė, Agnė Andriulaitytė, Justina Kondratovič, Greta Skromnaitė, Ignas Laurinčiukas, Martynas Skukauskas, Simona Vaškevič savanoriavimą balandžio ir spalio mėnesį įrašė į gerų darbų Lietuvai sąrašą.

Galime pasidžiaugti, kad Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokiniai jau daugiau kaip 10 metų yra aktyvūs akcijos „Maisto bankas“ dalyviai.

29


STOVIME TĖVYNĖS SARGYBOJE Prieš kelerius metus įstojau į Lietuvos šaulių sąjungą (LŠS) ir dalyvavau pirmajame pilietiniame renginyje – minėjome Liepos 6-ąją – Valstybės dieną. Tai mane įkvėpė. Supratau, kad šios organizacijos veikla ir principai man artimi, nes čia galiu ugdytis pilietiškumą bei meilę Tėvynei. Lietuvos šaulių sąjunga mane traukte įtraukė į savo veiklas, čia kiekviena Lietuvos valstybinė šventė švenčiama taip, kad randa atgarsį mano širdyje. Dalyvavimas Sausio 13-osios, Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimuose tapo neatsiejama mano gyvenimo dalimi. Vėliavų nešimas, „Tautiškos giesmės“ giedojimas, bažnyčioje vykstančios šv. Mišios ir uždegamos žvakutės Lietuvos didvyriams įkvepia bei skatina dar labiau mylėti savo gimtąjį kraštą. Šiais metais kartu su jaunuoju šauliu Liutauru Mazūra pradėjome vesti paskaitas ir mokymus „šauliukams“ bei kandidatams į Lietuvos šaulių sąjungos narius. Nesunkiai pasiskirstėme darbus: Liutauras atsakingas už rikiuotės, elgesio su vėliavomis ir išgyvenimo ypatumus, aš – už Lietuvos šaulių sąjungos istorijos, įžymių žmonių pavardžių, įstatymų bei esminės informacijos perteikimą ir supažindinimą. Taigi, patriotinė veikla padeda burti jaunų, mylinčių Tėvynę jaunuolių bendruomenę, kurie visada pasiryžę aukotis „vardan tos Lietuvos“.

Akvilė Vainauskaitė, 10a klasės mokinė

30


2000 m. Visagino „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje susikūrė pulkininko Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės Visagino šaulių 5-oji kuopa (kuopos vadas Kęstutis Jatulionis). Per daugiau kaip 15 veiklos metų parengta ne viena dešimtis mūsų mokyklos jaunųjų šaulių, atstovavusių Lietuvai įvairiose tarptautinėse varžybose bei Baltijos šalių žaidynėse. Be to, mūsų mokyklos jaunieji šauliai kasmet Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proga mokyklos bendruomenei dovanoja prasmingą patriotinį renginį – „Rikiuotės konkursą“. Šio renginio metu jaunieji šauliai parengia 5–10 klasių komandas pasirodymui, kurio metu komandos demonstruoja sukinių, žygiavimo, sinchroniško judėjimo, rikiuotės komandų vykdymo įgūdžius bei dainuoja žygio dainas. „Mes tarnaujam Lietuvai!“ – šis Lietuvos šaulių sąjungos šūkis geriausiai nusako Visagino šaulių 5-osios kuopos veiklą.

31


32 Â


33 Â


PAMATYKIME LIETUVĄ IŠ PAUKŠČIO SKRYDŽIO „Palaikyti gerą sveikatą yra pareiga, kitaip mes nesugebėsime palaikyti stiprių ir švarių minčių.“ Buddha

Sportuoti, aktyviai judėti vaikus pratiname nuo vaikystės. Nuo mažens pamėgę sportą, galbūt užaugę jie taps žymiais sportininkais, garsinančiais mūsų šalį visame pasaulyje. Įdomi idėja, kaip organizuoti sporto pramogą, kilo „Nykštukų“ grupės auklėtojai Reginai – keliauti po Lietuvą „oro balionu“. „Nykštukų“ grupės vaikai (4–5 m.) kartu su auklėtojomis aplankė įžymias Lietuvos vietoves, atlikdami sportines užduotis, mindami mįsles, žaisdami lietuvių liaudies žaidimus. Labiausiai vaikams patiko „oro balionas“, kurio laikantis reikėjo atlikti įvairius pratimus. Suprasti judesio „kalbą“ ir išreikšti save judesiu, siekti išraiškos kūrybiškumo ir savitumo moko auklėtojos Nadežda Kardelienė ir Regina Luniova.

34


SUNKUS DARBELIS – GARDUS KĄSNELIS „Žvaigždučių“ grupės vaikai (4–5 m.) kartu su auklėtojomis Asta Maineliene ir Laima Umbrasiene dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etninės kultūros projekte „Sunkus darbelis – gardus kąsnelis“. Vaikai turėjo galimybę išbandyti daug ir įvairios veiklos: ieškojo informacijos knygose, tyrinėjo grūdus, varpas; vaizdavo, kaip aria, sėja, pjauna, kulia. Klausėsi lietuvių liaudies pasakos „Kaip vilkas užsimanė duonos išsikepti“; minė mįsles, klausėsi patarlių; kopijavo žodžius apie duonos kelią. Klijavo iš grūdų varpas, daigino grūdus, kūrė grūdo dygimo paveikslus; išbandė naują techniką: su plaukų džiovintuvu lydė vaškines kreidutes – kūrė javų lauką. Minkė sūrią tešlą ir iš jos lipdė „pyragėlius“. Stebėdamiesi duonos įvairove ragavo įvairios duonos; rinko pakuotes, iš jų kūrė koliažą ant šviesos stalo. Dainavo sutartinę apie duonutės kepimą. Iš atsineštų produktų duonkepėje kepė duoną – po pietų miego visas darželis kvepėjo šviežia duona, o duonkepės signalas pažadino vaikus iš miego – dar su pižamomis bėgo žiūrėti, kaip iškepė duonelė, kurią per pavakarius visi draugiškai valgė, gyrė ir tėvelius pavaišino. Tikimės, kad sužinoję apie ilgą ir sunkų duonos kelią, vaikai gerbs ir vertins duoną.

35


SVEČIUOSE PASAKA Pasakos praturtina vaizduotę, žadina smalsumą ir kūrybingumą. Vaikystėje girdėtos pasakos išmoko jautrumo, sąžiningumo, pagarbos, daro didelę įtaką formuojantis charakterio savybėms. „Drugelių“ grupės vaikai (5 m.) kartu su auklėtojomis Asta Skutkevičiene ir Irena Vaisiukevič klausė pasakų ir svarstė, kurią pasaką pasirinkti inscenizavimui. Ir štai, gruodžio 15 d. mažieji artistai inscenizavo pasaką „Ropė“. Vaikai keletą mėnesių repetavo ir ruošėsi premjerai. Tėvai aktyviai padėjo pasiūti personažų kostiumus, o vaikai didžiavosi savo tėvelių pastangomis. Vaikai pasirodė puikiai, visa darželio bendruomenė mažuosius artistus palydėjo garsiais aplodismentais. Pasakose dominuoja geri darbai, geros savybės – darbštumas, išmintis, dosnumas... Vaikas nesunkiai supranta, kokiam reikia būti, kad viskas sektųsi. Vaikas, kuris tiki pasakomis, tiki gėriu, ir tai padeda šypsotis pasauliui ir jo nebijoti. Pasakose saugoma amžių išmintis, kurios taip trūksta šiuolaikinėje sumaterialėjusioje visuomenėje.

36


DAR GALIU BŪTI NAUDINGAS SVEIKATOS LABUI Organizuota respublikinė sportinio inventoriaus iš antrinių žaliavų paroda „Dar galiu būti naudingas sveikatos labui“ subūrė net 105 pedagogus iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Buvo pristatyta 117 sportinio inventoriaus priemonių iš antrinių žaliavų. Visų dalyvių darbus sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimo seminare „Sveikatingumo ugdymas vaikų lopšelyje-darželyje“ pristatė pedagogės Asta Mainelienė ir Rita Skromnienė. Manome, kad Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės atrado nemažai naujų ir įdomių dalykų, kuriuos panaudos vaikų sveikos gyvensenos ugdymui. Dėkojame parodos dalyviams už aktyvumą, gražias idėjas ir begalinį kūrybiškumą. Įgyvendinti darbai – tai lyg pastato pamatas, ant kurio modeliuojama jauno žmogaus dabarties ir ateities buveinė: veiksmas po veiksmo, pavyzdys po pavyzdžio, mintis po minties, žingsnis po žingsnio, įprotis po įpročio – tai investicijos ne tik į vaiko, bet ir į jo vaikų ateitį.

37


ŠOKIO KALBA SUPRANTAMA VISIEMS Su kuo prasideda meilė Tėvynei, gimtajam kraštui, jo dainoms, šokiams, tautosakai ir tradicijoms? Su motinos pienu? Su pirmu ištartu žodžiu? Ar su tylia lopšine, sklindančia iš motinos lūpų? Mažas vaikelis, kaip kempinėlė, sugeria viską: garsus, melodiją, kalbą, tarmę, jausmus. Visa tai nusėda jo pasąmonėje, o vėliau, ikimokykliniame amžiuje jau formuojasi tautinė savimonė, pagarba etninei kultūrai. Šių moralinių vertybių puoselėjimui Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ skiriamas ypatingas dėmesys. Juk, gyvendami daugiataučiame mieste, esame tautinė mažuma. Idėja surengti lietuvių liaudies šokių ir ratelių festivalį „Suk suk ratelį“ gimė auklėtojoms Astai Mainelienei ir Violetai Liškevičienei. Šią idėją puoselėti bei organizuoti įtraukiant visų Lietuvos etnografinių regionų autentiškus ratelius bei šokius ėmėsi meninio ugdymo mokytoja Inga Cicėnienė. Festivalio organizavimą palaikė ir įgyvendinti padėjo visa lopšelio-darželio bendruomenė. Po kiekvieno festivalio dalyviai skirstosi su šypsena veiduose, patyrę šventės bendrumo jausmą. Norisi tikėti, kad festivalyje pasėta meilės sėkla liaudies muzikai sužydės mažose vaikų širdelėse ir išaugs į didelę meilę gimtajam kraštui, Tėvynei. Ir visai nesvarbu, kokia gimtąja kalba bus kalbama.

38


Šokis – pati smagiausia bendravimo priemonė tarp žmonių, sujungianti skirtingų tautų bei skirtingomis kalbomis kalbančius žmones.


Pavasario saulė po žiemos pradeda gaivinti sustingusią gamtą. Draugystė su gėlėmis atskleidžia gražiausias mūsų vaikų savybes: skatina rūpintis ir jaustis atsakingais, būti kantriais. „Mažylių“ grupės vaikai, kuriems tik dveji metukai, savo mažomis rankelėmis prie darželio šiltnamio pasodino gėlę. Laistomas augalėlis visą vasarą džiugino vaikus ir jų tėvelius. Auklėtoja metodininkė Jūratė Briskmanienė padeda mažyliams pažinti grožį, gėrį, moko saugoti mus supančią aplinką ir tiki, kad užaugę jie papuoš Lietuvą.

40


AUGU SKAITYDAMAS Knygą išstumia naujausios technologijos. Neretai vietoj knygelių skaitymo vaikams siūlomi kompiuteriniai žaidimai, įvairūs filmai. Tai skurdina vaikų kalbą, pamirštamos tradicijos, kultūrinės vertybės bei pati knyga. „Volungėlių“ grupės vaikai (5 m.) ir suaugusieji (auklėtojos Rita Skromnienė ir Lida Aksionova) vykdė projektą „Augu skaitydamas“. Vaikai susidraugavo su knyga iš naujo, pasikvietė prisijungti ir tėvelius. Kvietė skaityti, savo vaikystės mėgstamiausią ar vaiko pamiltą knygutę. Klausėsi įvairių pasakų ir istorijų prieš miegą, „Ryto rato“ metu išgirdo netgi pasaką su muzikiniais intarpais. Šio projekto metu buvo gerai ir efektyviai praleistas laikas kartu, vaikai įgijo tarpusavio pasitikėjimo, susiformavo artumo jausmas, o svarbiausia buvo sužadintas noras atverti knygos pasaulį, kuris verčia pasinerti į nuotykius, įvairias istorijas, teikia gausybę informacijos, moko. Tikime, jog šis projektas paskatins nuo pat mažens pamilti lietuvišką žodį, lietuvišką knygą, išugdys kūrybišką, savo tautą mylintį žmogų.

41


AŠ EINU RUDENĖLIO TAKELIU „Nuo pat gimimo mus supa gamta. Gamta rengia, maitina, gydo, ramina, gaivina... Mes taip priklausomi nuo jos! Gamtoje tampame nuoširdesni, atidesni, paslaugesni, geresni... Suteikime vaikams nepakartojamas gamtos pažinimo akimirkas. Kasdien su vaikais galime stebėti, eksperimentuoti, tyrinėti, stebėtis, kaskart iš naujo atrasti gamtos slėpinius.“ Danutė Plytnykienė „Boružėlių“ grupės vaikai keliavo į rudeniškai pasipuošusį mišką. Jie stebėjo mišką, grožėjosi jo spalvomis, žaidė žaidimus. Auklėtojos Marytė Nikolajeva ir Laima Umbrasienė suteikė vaikams galimybę pajusti gimtinės augalijos grožį, įvairovę ir savitumą. Vaikai sužinojo apie augalų gyvybės ratą, prisitaikymą prie metų laikų kaitos. Visi kartu kūrė mandalą iš gamtinės medžiagos, gėrėjosi ir džiaugėsi bendru kūriniu. Pramoga suteikė daug gerų emocijų ne tik vaikams, bet ir praeiviams, kurie, matydami gerai nusiteikusius vaikus, šypsojosi ir gyrė juos. 42


„SKAMBĖKIT, ŽODELIAI, IŠ VISOS ŠIRDELĖS!“   Tai mažųjų Lietuvos piliečių skaitovų konkursas, vykęs Kovo 11-ąją. Skatinome vaikučius ugdytis tautinę savimonę, pilietiškumą, meilę tėvynei, padėjome atsiskleisti talentingiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams skaitant poeziją. Kovo 11-oji – tai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, kurią dar kitaip galime vadinti tikru Lietuvos gimtadieniu, nes prieš 28 metus kovo 11-osios posėdyje Aukščiausioji Taryba paskelbė, kad mūsų valstybė vadinsis Lietuvos Respublika, o jos valstybiniai ženklai – Trispalvė ir herbas, t. y. lietuviškas Vytis. Tai tikras gimimo triumfas – gimė šių laikų Lietuva. Taigi jau praeitų metų pavasarį, pasidabinę Lietuvos vėliavos spalvomis, pradėjome švęsti šią šventę. Tai buvo džiugi pavasario šventė, kurią lydėjo muzika ir eilėraščiai. Nuoširdžiai vieni kitus sveikinome su švente. Juk be mūsų nebūtų ir Lietuvos! Na, o kaipgi Lietuvos šventė be savo himno – „Tautiškos giesmės“! Kad visi girdėtų, jog čia yra Lietuva, o mes esame Lietuvos piliečiai, gerbiantys savo šalį, atsistoję sugiedojome Lietuvos Respublikos himną. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Renata Šeibokienė ir auklėtoja Dangira Sadovnikaitė pasistengė, kad tiek vaikai, tiek visi „Ąžuoliuko“ bendruomenės nariai patirtų dvasinį pakilimą, jaustų vienybę.

43


TŲ PAUKŠTELIŲ GRAŽUMĖLIS Vaikas pasaulį pažįsta visais pojūčiais veikdamas praktiškai: jis stebi, įsiklauso, apčiupinėja, glosto, uodžia, skanauja; dirba, poilsiauja, žaidžia, bendrauja, dalyvauja išvykose, šventėse ir taip pažįsta artimiausios aplinkos daiktus, žmones, gamtą. „Bitučių“ grupėje auklėtojos Daiva Derenčiūtė ir Daiva Bileišienė su vaikais vykdo projektą „Tų paukštelių gražumėlis“. Projekto metu vaikai ugdosi pagarbą gimtajam kraštui, žemei, gyvybei, skatinami pajusti žmogaus ir gamtos ryšį, gamtos didingumą, įvairovę ir grožį. Vaikai kartu su auklėtojomis gamino lesyklėles, jas pakabino darželio teritorijoje, o kaskart pasivaikščiojimų metu visi draugiškai eina paberti įvairiausių skanėstų paukšteliams. Išvyka į mišką vaikams sukėlė labai daug gerų emocijų. Miške ant medžių šakų vaikai pakabino lesyklėles, pabėrė trupinėlių, kruopų, sėklų. Po krūmais vaikai padėjo morkų ir užtikrino, kad kiškučiai jas tikrai suras. Grupėje visi džiau­­­ gėsi gerais darbais, o vakare dar ilgai dalinosi įspūdžiais su tėveliais. Džiugu, kai mažose vaikų širdelėse pasėta gerumo sėkla. Iš paprastų dalykų gimsta dideli darbai.

44


Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vyresniosios grupės „Volungėlės“ ir mažųjų lopšelinukų „Kiškučiai“ grupės vaikučiai ir suaugusieji pramogą „Aš taip pažįstu Lietuvą“ skyrė Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai. Iš mažųjų lūpų sklido deklamuojamų eilėraštukų, dainuojamų lietuvių liaudies ratelių ir dainelių žodžiai, smagiai sukosi šokdamos poros. O mažos rankelės nešė, dėliojo Lietuvos vėliavos simbolį iš lego kaladėlių, statybinės medžiagos. Lyg darbščios bitelės nešančios medų į korį, mūsų mažieji ugdytiniai ėmė ir nešė raudonus, žalius ir geltonus kamuoliukus, taip suformuodami iš jų trispalvę. Tą dieną netrūko mūsų ir mažylių širdyse geros nuotaikos, gražių žodžių, gerų darbų ir pagarbos mūsų gimtajai Lietuvai. Auklėtojos Jūratė Juršienė ir Daiva Bileišienė nenuilsdamos skatina vaikus fantazuoti ir kurti, vis kažką tyrinėti ir išbandyti, atrasti ir išgyventi...

45


GREITI, ŽVALŪS IR SVEIKI Vaikams be galo svarbu matyti, jog tėvai domisi jų veikla ir kartu su jais dalyvauja. Viena – aiškinti, kaip reikia elgtis, kita – įrodyti tai pavyzdžiu. Vieną kovo mėnesio popietę į sporto salę susirinko būrys „Pelėdžiukų mokyklėlės“ vaikų ir jų šeimos narių. Vyko sportinės varžybos „Greiti, žvalūs ir sveiki“. Vaikai tėveliams parodė „Liežuvėlio mankštą“, pristatė sportinę skanduotę. Po draugiškos apšilimo mankštos, dalyvių būrys susiskirstė į komandas, prasidėjo estafečių varžybos. Jose reikėjo atlikti įvairias sportines užduotis. Dalyviai varžybų metu turėjo galimybę ne tik pasivaržyti, bet ir patirti daug gerų emocijų. Abi komandos buvo šaunios, sportininkai labai stengėsi, smagu buvo matyti, kaip visi draugiškai lenktyniavo. Sportinių varžybų pabaigoje dalyviams buvo įteiktos padėkos bei dovanėlės. Smagu, kai tėveliai atrado laiko ir padovanojo šventę savo vaikams. Tinkamas priešmokyklinio ugdymo pedagogės Violetos Liškevičienės bendradarbiavimas su tėvais padeda sukurti vaiko ugdymui palankią aplinką, išvengiama tėvų ir pedagogų požiūrio į vaiką skirtingumo, vaikai mato gražaus bendradarbiavimo pavyzdį, palaikantį tėvų ir auklėtojų autoritetą.

46


Visagino „Atgimimo“ gimnazija

47


Projekto „Gyvenu laisvai!“ jaunuoliai rugpjūčio 25–31 d. kartu su jaunaisiais šauliais, skautais bei ateitininkais dalyvavo kino akademijoje, kur padedant režisieriams Vytautui V. Landsbergiui ir Ramunei Rakauskaitei sukūrė trumpą filmą apie 1991 m. Sausio 13-osios įvykius. Visagino miestui atstovavo „Atgimimo“ ir „Verdenės“ gimnazijų mokiniai. Kad surinktų kuo daugiau žinių, kas vyko tomis Lietuvos istorijai lemtingomis dienomis, jaunuoliai dalyvavo teminėje ekskursijoje LR Seime „Parlamento gynyba 1991-aisiais“. Taip pat susitiko ir bendravo su Sausio 13-osios įvykių liudininkais – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininku prof. Vytautu Landsbergiu ir žurnaliste Egle Bučelyte, kuri sovietiniams desantininkams šturmuojant Lietuvos radijo ir televizijos pastatą iki paskutinės akimirkos pranešinėjo įvykius. Taip gimė filmas „Antroji karta nuo Sausio“.

Kūrybinė grupė kartu su filmo režisiere R. Rakauskaite

48


2017 m. Visagino „Atgimimo“ gimnazija įsitraukė į projektą „Mokyklos – Lietuvos parlamento ambasadorės“. Jo tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje. Vykdant projekto veiklas mokytojos organizavo pamokų ciklą, skirtą ES ir EP istorijai, kultūrai, politikai. Ypač aktyviai mokytojoms talkino 3 dg klasių mokinės Simona Tarasenko ir Jekaterina Sergejeva. Jos organizavo renginius, parengė informacinį stendą, į veiklas įtraukė ir gimnazijos bendruomenę. Organizuota veikla buvo įvertinta – gimnazija tapo „Mokykla – Europos Parlamento ambasadorė“, abi mokinės – jaunesniosiomis ambasadorėmis.

49


Gimnazijos 2-ųjų klasių mokiniai kartu su mokytoja N. Juodžiūniene dalyvavo projekte „Pažink valstybę“. Sritis, kurią mums teko nagrinėti, teisingumas. Todėl spalio 26 d. visi lankėmės Visagino miesto apylinkės teisme, daug sužinojome apie teismo darbą bei bylų nagrinėjimo tvarką. Besikalbant su teismo darbuotojais, iškilo klausimas: kodėl daugelis žmonių net ir šiais IT laikais yra teisiškai neišprusę. Kadangi iš teismo projekto dalyviai parsinešė daug įvairių lankstinukų su labai naudinga informacija, buvo nutarta šią informaciją padauginti ir skleisti tarp tėvų. Mokiniai jau lankėsi 3 tėvų susirinkimuose, pasakojo apie projektą ir, surengę nedidelę „apklausą“ tėvams, dalino lankstinukus. Visi esame įsitikinę, kad tokia informacijos sklaida bent iš dalies likviduos kai kurias teisinio neraštingumo spragas ir padės nepasiklysti dažnai klaidžiuose teisėsaugos labirintuose.

50


Kalėdos – gražiausia ir labiausiai laukiama metų šventė. Kiekvienas tikisi nors mažyčio stebuklo. Todėl prie miesto eglutės ir vyko labdaros mugė „Nenustok tikėti stebuklais“. Mugėje buvo galima paragauti saldumynų, išgerti skanios arbatos ar nusipirkti mielą suvenyrą. Vaikai buvo mokomi gaminti kalėdinius žaisliukus. O vėliau vyko nuostabus lėlių spektaklis. Mugėje, apsirengę geraisiais burtininkais ir juokdariais, dalyvavo 4-ųjų gimnazijos klasių mokiniai. Jie ne tik patys puikiai praleido laiką, bet ir suteikė daug džiaugsmo mažiesiems visaginiečiams.

51


Rugsėjo mėnesį gimnazijoje pradėjo veikti jaunojo pasieniečio būrelis. O gruodžio 9 dieną įvyko oficialus kabineto, skirto jaunojo pasieniečio užsiėmimams pagal nacionalinio saugumo ir krašto apsaugos bendrąją programą, atidarymas. Šventėje dalyvavo daug svečių iš mūsų miesto ir iš Ignalinos. Kabinetą įrengė patys gimnazijos darbuotojai, padedami KASP, o visai būrelio veiklai vadovauja mokytojas A. Kolga. Dabar jaunieji pasieniečiai turi kur rinktis, organizuoti renginius bei aptarti savo veiklą.

52


Kalėdos ir Naujieji metai – gražiausios metų šventės. Gimnazistai kiekvienais metais galvoja, kaip pasveikinti ir nudžiuginti gimnazijos bendruomenę šių švenčių proga. 2bg klasės mokiniai pernai kiekvienam bendruomenės nariui padovanojo po gražią, iš senų žurnalų pagamintą eglutę. Šiemet visos eglutės pasipuošė pačių gimnazistų rankomis megztomis kepurėlėmis. Tokia miela dovanėlė ne tik džiugino visus šventiniu laikotarpiu, bet ir išmokė, ką galima pasigaminti iš jau niekam nereikalingo popieriaus ir siūlų likučių.

53


Šįmet gimnazijos bendruomenė, vadovaujama gimnazijos bibliotekininkės, ėmėsi naujos iniciatyvos – dalintis jau perskaitytomis knygomis. Į gimnazijos I aukšte stovinčias lentynas kiekvienas mokinys ar mokytojas gali padėti jau perskaitytą knygą ir pasiimti tą, kurios dar neskaitė. Tai puiki galimybė čia pat rasti reikiamą kūrinį ar parsinešti namo kažkada seniai skaitytų novelių rinkinį.

54


Žmogus – gamtos dalis, tačiau ne kiekvienas supranta, kad gamtoje turi elgtis atsakingai ir pagarbiai. Todėl mūsų gimnazijos bendruomenė kiekvienais metais aktyviai dalyvauja akcijoje „Darom“. „Apsiginklavę“ guminėmis pirštinėmis ir šiukšlių maišais gimnazistai kartu su mokytojais tvarko jiems paskirtą plotą. Kiekvienam smagu gyventi gražiame ir švariame mieste, ilsėtis tvarkingoje ežero pakrantėje ar vaikščioti po mišką, kuriame nesimėto plastikiniai buteliai, mašinų padangos ir kitoks „turtas“. Po akcijos „Darom“ visų mūsų mylimas miestas toks ir tampa – švarus, tvarkingas ir dėkingas visiems, kas juo rūpinasi.

55


2017 metų lapkričio mėnesį 2ag klasės mokiniai vedė pilietiškumo pamoką Visagino „Gerosios vilties“ 3a klasės mokiniams, o taip pat Visagino vaikų dienos centro vaikams skaitė paskaitą, skirtą Pasaulinės smurto prieš vaikus prevencijos dienai paminėti, dar vadinamą „Geltonojo kaspino diena“. Juk labai svarbu, kad patiriantis smurtą vaikas nesijaustų vienišas ir žinotų, kur ir į ką kreiptis pagalbos. Būtent apie tai gimnazistai savo paskaitose ir kalbėjo.

56


2cg klasės mokiniai kartu su dar keturiomis Lietuvos mokyklomis ir Vilniaus nacionaliniu dramos teatru šiais mokslo metais dalyvavo projekte taškas.lt. Mokiniai lankėsi teatre, susitiko su teatro dailininkais, grimo dailininkais, scenos darbininkais. Kartu su aktoriais bei režisieriumi P. Tamole dalyvavo kuriant spektaklį „Be skambučio“. Lapkričio mėnesį spektaklis Visagino „Verdenės“ gimnazijoje buvo pristatytas miesto bendruomenei. Nuotraukoje – jaunieji „aktoriai“ po spektaklio „Be skambučio“ repeticijos Vilniaus nacionaliniame dramos teatre.

57


Visagino „Verdenės“ gimnazija

Paprastuose dalykuose slypi stebuklai: tarp mūsų vaikšto herojai, o iš mažų gilių išauga galingi ąžuolai. Nuolat almančių, sūkuriuojančių kasdienybės darbų versmėje „Verdenės“ gimnazija džiaugiasi, kad nuveiktais darbais kartu su visa Lietuva kuria sėkmingą šimtmečio istoriją. Mūsų darbai liudija – auginame žmogų Lietuvai. Ugdome Lietuvos pilietį, prisimenantį tėvynės istoriją, mylintį gimtinės gamtą, branginantį gimtąją kalbą, kuriantį Lietuvos ateitį. 58


Šimtas inkilų Lietuvai „Verdenės“ gimnazijos technologijų mokytojas Rolandas Žilinskas ir geografijos mokytojas Saulius Valiūnas kartu su mokiniais Lietuvos šimtmečio minėjimo proga nusprendė Lietuvai, Visagino miestui ir gimtojo krašto paukščiams padovanoti šimtą inkilų. Gavę lentų iš VĮ Zarasų miškų urėdijos, verdeniečiai paruošė namelius paukščiams ir pavasarį mieste pakabins šimtą naujų būstų sparnuočiams. Inkilai sunumeruoti, jie bus valomi, tikrinami, o juose augantys paukščių jaunikliai žieduojami. Taip jie neš žinią apie Lietuvą ir mūsų miestą ten, kur tik nukeliaus.

59


1a klasės mokiniai parengė ir išleido 2018 metų kalendorių „Lietuvos šventės“ Lietuvos šimtmečio proga Visagino „Verdenės“ gimnazijos 1A klasės mokiniai kartu su mokytoja Danguole Savičiene parengė ir išleido 2018 metų kalendorių „Lietuvos šventės“. Štai keletas pirmokų pasisakymų apie savo atliktą projektinį darbą: „Aš esu Paulius. Pasirinkau iliustruoti Lietuvos vėliavos dieną. Ji būna Sausio 1-ąją. Galvojau, kad man patiks piešti šią šventę. Aš pavaizdavau save, kaip žiūriu pro Gedimino pilies bokšto langą ir ruošiuosi iškelti naują vėliavą, o senąją padovanoti savo mokyklai. Savo šalies vėliavą reikia gerbti ir saugoti.“ „Aš esu Arturas. Kartu su savo draugu Danieliumi pavaizdavome televizijos bokštą, nes jame lankėmės su klase. Mūsų iliustruota šventė vadinasi Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Ji švenčiama vasario 16 d. Šiemet mūsų valstybei sukanka 100 metų! Man patinka gyventi Lietuvoje, nes aš čia gimiau.“ „Mano vardas Jegoras. Mano pavaizduota šventė vadinasi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Ji švenčiama kovo 11 dieną. Aš nupiešiau daug daiktų, nes Lie-

60


tuvoje visko yra: ir žalių miškų, ir medinių namų, ir aukštų pastatų, ir saulės, ir žydro dangaus. Aš stoviu prie savo mašinos, kuri šią dieną papuošta Lietuvos vėliava. Lietuva man brangi.“

61


Tyrimas „Pažinkime 100 gyvosios gamtos objektų Visagine“ Visagino „Verdenės“ gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė Jolanta Sadauskienė su grupe iniciatyvių mokinių įvykdė projektą „Pažinkime 100 gyvosios gamtos objektų Visagine“ ir nustatė, kad Visagino mieste auga daug Lietuvoje introdukuotų ir adventyvinių medžių, krūmų bei kitų augalų, kurie, ko gero, iki šiol menkai pažįstami daugeliui iš mūsų. Į projekto pristatymą sudėtos gimnazijos bendruomenės narių: mokytojų, mokinių, darbuotojų ar jų šeimos narių, pastaraisiais metais nufotografuotų miesto erdvių nuotraukos. Augalų aprašymuose nurodytos ir jų augimo vietos mieste. Savo darbą verdeniečiai skyrė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Jie kviečia miestiečius aplankyti mūsų įvardytus objektus, pažinti juos, tyrinėti, džiaugtis ir grožėtis jais.

Europinis kukmedis

Dviskiautis ginkmedis

62


Projektas „Šimtmečio spalvos“ Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokiniai ir mokytojai (koordinatorės B. Gasiulytė, D. Maldžiuvienė ir G. Mirošnikova) sumanė papuošti savo gimnazijos bei miesto aplinką ir iki šių mokslo metų pabaigos įgyvendinti kūrybinį projektą „Šimtmečio spalvos“. Projekto rezultatas – prie gimnazijos aikštyno esančios betoninės tvoros meninis dekoravimas nupiešiant Lietuvos šimtmetį atspindinčius įvykius, simbolius, gamtos vaizdus. Projektas skatina vaikus ir jaunimą domėtis Lietuvos istorija ir kūrybiškai ją interpretuoti. Mokinių inicia­tyvinės grupės jau teikia projektui „Šimtmečio spalvos“ pirmuosius eskizus. Tikimės, kad piešiniai praskaidrins nuotaiką ir pradžiugins ne tik mūsų gimnazijos bendruomenę.


Etnografijos ir mokyklos istorijos muziejus suteikia galimybę susipažinti su gimtojo krašto, šalies praeitimi Gyvename Aukštaitijoje, todėl, be abejonės, geriausiai ir pažįstame savąjį kraštą, o visus, kurie dar neatrado Aukštaitijos grožio, dar neturėjo galimybės viešėti ir žavėtis etnografiniais kaimais, į pirmą pažintį su praeitimi kviečia Visagino „Verdenės“ gimnazijos Etnografijos ir mokyklos istorijos muziejus (vadovė mokytoja Marytė Niparavičienė). 1986 m. įkurtas, tuo metu „Aukštaičio pirkia“ pavadintas kraštotyros muziejus vis augo, plėtėsi, kol iš mažo kambarėlio tapo erdvia ir jaukia, ne tik gimnazijos bendruomenės narius, bet ir kitų mokyklų, vaikų lopšelių-darželių vaikus, miesto svečius viliojančia vieta. Čia esantys eksponatai byloja lankytojui apie ankstesnę aukštaičio būtį ir buitį. Ekspozicijų salėje gausu įvairiausių darbo įrankių: čia ir senieji rakandai, ir arklio ar bičių skyrelis, čia ir lino kelią menantys eksponatai, ir dar labai daug kitų įdomybių... Pasitikdami valstybės šimtmetį domėkimės praeitimi ir būkime jos verti! Taip pat kviečiame susipažinti su muziejuje veikiančia fotonuotraukų paroda „Tėviškės laukų ir darželių gėlės Lietuvos 100-mečiui“.

64


Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija

65


AKCIJA „GERA DARYTI GERA“ 2017 m. gruodžio 13 d. Visagino viešosios bibliotekos meno galerijoje vyko akcijos „Gera daryti gera“ nominantų apdovanojimas. Vaiko teisių apsaugos skyriaus septintus metus organizuojamoje akcijoje apdovanojimams buvo nominuota ir apdovanota Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos 6b klasės mokinė Varvara Mitina. Varvara yra Gerumo ambasadorė klasėje ir mokykloje: pastebi kiekvieną nuskriaustą, liūdną ir iš karto imasi gerų darbų: paguodžia, nuramina, o skriaudiką sugėdina. Savo puikiu pavyzdžiu uždega kitus. Netinkamą elgesį po jos pastabų pripažįsta kiekvienas. Mokinė sugeba išspręsti bet kokį konfliktą neįžeidusi nė vienos pusės. Varvara niekada nesididžiuoja savo gerais darbais, atlieka juos negalvodama apie atpildą.

66


MYLIME IR GLOBOJAME GYVŪNĖLIUS Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos 8a klasės mokinys Arturas Jegoras Adamovič rudenį kieme rado tris benames katytes. Jos buvo ne tik mažos, alkanos, bet ir visos trys labai blogai matė. Vieną katytę Arturas Jegoras pavadino Mila, nes ji buvo labai miela, kitą – Sagele, nes jos didelės akytės priminė sagas, o trečią – Sekle, nes labai mėgo visur paskui berniuką sekti, kaip sako Arturas Jegoras, keliauti. Berniukui buvo gaila prastai matančių katyčių. Jis, pasitaręs su mama, ėmė jomis rūpintis, į akytes lašinti lašiukus. Po mėnesio Arturo Jegoro slaugomos katytės ėmė gerai matyti. Kadangi berniukas namuose jau turi katiną Borisą, pasveikusias katytes nunešė į veterinarijos kliniką. Arturas Jegoras tikisi, kad šios katytės surado šeimininkus, kurie jas myli ir geba tinkamai jomis rūpintis. Graži Arturo Jegoro istorija užkrėtė gerumu ir bendraklasę. Vieną vasaros popietę Alisa Klipenštein su draugėmis vaikščiojo po miestą. Staiga prie jos pribėgo maža mergaitė. Ji paprašė padėti išgelbėti vamzdyje įstrigusį katinėlį. Alisa tuojau nuskubėjo į pagalbą. Jai pavyko katinėlį ištraukti. Išsigandusi maža mergaitė nežinojo, ką su gyvūnėliu daryti. Alisa nusprendė katinėlį atiduoti į veterinarijos kliniką. Mokinės manymu, jam ten saugiausia. Po savaitės, užėjusi į veterinarijos kliniką, Alisa sužinojo, kad katinėlis turi puikius šeimininkus. 67


SAUSIO 13-OJI 2018-01-12 Visagino „Gerosios vilties“ bendruomenė kartu su visa Lietuva 27-ąjį kartą pagerbė už šalies laisvę 1991-ųjų sausį kovojusius ir gyvybę paaukojusius žmones. Ankstų penktadienio rytą prasidėjo visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Mokyklos kabinetuose ir koridoriuose prie langų buvo uždegtos žvakutės. Per pirmąją pamoką dešimčiai minučių išjungę klasėse šviesas ir uždegę žvakeles visi klausėsi Eurikos Masytės atliekamos dainos „Laisvė“. Po to mokytojai ir mokiniai aptarė tragiškus 1991 m. Sausio 13-osios įvykius, jų prasmę Lietuvos valstybei. Smagu, kad Sausio 13-osios įvykius paminėdami iniciatyvą parodė 8a klasės mokiniai. Jie parengė pranešimus, pristatymus kitų klasių mokiniams.

8a klasės mokinės Olesia Chrobostova ir Emilija Veikša skaudžius mūsų istorijos momentus priminė septintokams

68


Ji – mano vienintelė Tėvynė! Ji – mano vienintelė daina. Lietuva – toji širdis vadinas Neturiu kitos – jinai viena.

Kęstutis Genys

Sausio 12 d. dar kartą visi prisiminėme žmones, paaukojusius gyvybę, suteikusius mums Viltį žengti į ateitį Laisvės keliu.

8a klasės mokinys Jevgenij Budionov parengė ir 5b klasės mokiniams pristatė pateiktį apie tragiškus Sausio 13-osios įvykius prie Parlamento ir Vilniaus televizijos bokšto

69


GERUMO DIENA Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos muzikos mokytojos su mokiniais 2017 m. gegužės mėn. gražiai paminėjo Gerumo dieną. Renginys vyko Visagino socialinės globos namuose. Vaikus žiūrovai sutiko labai šiltai, buvo malonu matyti jų veiduose šypsenas, norą pašokti ir padainuoti kartu su jaunaisiais atlikėjais. Tokie renginiai moko vaikus būti jautrius, nuoširdžius, rūpestingus ir dėmesingus. Mes džiaugiamės, kad mūsų mokiniai savo pasirodymu padovanojo džiaugsmą, daugybę gerų emocijų, viltį ir norą gyventi!

70


KALĖDINIAI SKAITYMAI

„Gera knyga, graži kalba gali būti naudinga ir padaryti daug gero, bet geras pavyzdys užvis naudingiausias.“ Konfucijus

Gruodžio mėnesį „Gerosios vilties“ progimnazijos bibliotekoje 6a, 5c, 7a, 8a klasių mokiniai dalyvavo Kalėdinių skaitymų popietėse. Popiečių metu vyresnieji skaitė pradinukams pasakas, eilėraščius, kartu žiūrėjo animacinių filmų ištraukas, piešė ir aptarė girdėtų ir matytų kūrinių iliustracijas, pagrindinius veikėjus. Smagu, kad mokiniai bendraudami mokėsi. Vyresnieji savo užduotis atliko labai atsakingai, nes padėjo pradinių klasių mokiniams dar kartą susitikti su knyga. Džiugina, kad vyresnieji ne tik skatino skaityti, bet ir rodė nuoširdų rūpestį mažaisiais skaitytojais. „Pasaulis yra graži knyga, bet ji nelabai padeda tam, kuris nemoka skaityti.“ K. Goldonis.

71


PRADINIŲ KLASIŲ KORIDORIŲ REMONTAS Vasaros atostogų metu Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos ir mokinių tėveliai atliko pradinių klasių pirmojo ir antrojo aukštų koridorių remontą. Pasitinkant naujus mokslo metus ir 35-ąjį mokyklos jubiliejų, tėveliai negailėjo nei laiko, nei lėšų, kad mokykloje būtų jauku ir gražu. Suremontuoti mokyklos koridoriai spindi švara. Smagu, kad dažnas pradinukas gali pasakyti: „Koridorių remontavo ir mano tėveliai.“

72


SOLIDARUMO BĖGIMAS 2017 2017 metų rugsėjo mėnesį Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos bendruomenė dalyvavo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ inicijuotame Solidarumo bėgime, kurį globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė bei palaiko Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Bėgimu siekiama skatinti solidarumą tarp skirtingų kultūrų, socialinės aplinkos ir įvairaus amžiaus moksleivių. Bėgime dalyvavo visi progimnazijos mokiniai kartu su tėveliais, seneliais ir mokytojais. Nemažą atstumą: Partizanų–Taikos–Veteranų–Vilties–Kosmoso gatvėmis įveikė sėkmingai. Mokiniai aukojo lėšas už kiekvieną nubėgtą solidarumo kilometrą. Daugiausiai aukų surinko mokytojos Liudmilos Taraševskajos 2b klasės mokiniai.

73


Solidarumo bėgimo saugumą užtikrino Visagino policijos komisariato darbuotojai. Dalyvius sveikino direktorė Jolanta Bartkūnienė ir kūno kultūros mokytoja metodininkė Jelena Zubova. Visos dalyvavusios klasės gavo Visagino savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkas, kurias įteikė vyriausiasis specialistas Jonas Nekrošas. Džiugu, kad sportas suvienija žmones kilniems tikslams!

74


AKCIJA „SAUGUS KELIAS Į MOKYKLĄ“ Kaip ir kasmet, pirmąsias dvi rugsėjo savaites, buvo tęsiama tradicija kiekvienų mokslo metų pradžioje budėti perėjose užtikrinant mokinių saugumą. „Gerosios vilties“ progimnazijos pirmokų tėveliai ir direktorė Jolanta Bartkūnienė kiekvieną rytą vaikus pasitikdavo prie perėjos šalia progimnazijos. Šios akcijos metu dar kartą norėta atkreipti dėmesį į vaikų saugumą, taip pat paskatinti vairuotojus laikytis kelių eismo taisyklių. Smagu, kad mokinių tėveliai neliko abejingi ir lydėjo visus progimnazijos mokinius į mokyklą. Džiaugiamės, kad dauguma keliaujančių į mokyklą mokinių elgėsi saugiai, o kiti eismo dalyviai buvo atidūs ir elgėsi atsakingai. Juk vaikų saugumas kelyje priklauso ir nuo suaugusiųjų požiūrio į saugų eismą – saugokime vieni kitus. Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, suradusiems laisvo laiko ir dalyvavusiems akcijoje.

75


TOLERANCIJOS DIENA 2017 Lapkričio 16-ąją Lietuvoje yra minima Tarptautinė tolerancijos diena. „Gerosios vilties“ progimnazijos 5c klasės mokiniai Dajana Kundrotaitė, Aleksandra Greitovič, Jegoras Dolgopolovas, Arturas Kolotilo ir Aurelija Paškelevičiūtė, savo pirmosios mokytojos Liudmilos Babuškinos auklėtiniams – 1b klasės mokiniams – vedė klasės valandėlę, skirtą Tolerancijos dienai. Pirmokėliams buvo parodyti animaciniai filmukai, paaiškinta, kas yra tolerancija, skaityti eilėraščiai apie pagarbą kitam ir kitokiam. Kalbėta su vaikais, kaip jie suprato filmukus, kodėl svarbu gerbti kitą. Visi pirmokai norėjo kalbėti, buvo aktyvūs. Po to padėta nupiešti ir iškirpti Tolerancijos dienos simbolį – delną. Ir penktokai, ir pirmokai susipažino, puikiai praleido laiką bendraudami, pažadėjo tęsti draugystę.

76


UŽGAVĖNĖS VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE 2017 metų žiema, nusprendusi dar užsibūti mūsų mieste, jau ne juokais suerzino Visagino Socialinių paslaugų centro Globos skyriaus senolius. Todėl nieko nuostabaus, kad vasario 28 d. „Gerosios vilties“ progimnazijos mokiniai ir muzikos mokytoja metodininkė Jelena Goreva nusprendė jiems padėti tą žiemą išvaryti. Visus Globos skyriaus gyventojus kaukėmis pasipuošę mokiniai pasveikino su Užgavėnių švente, dainavo Užgavėnių dainas, vaišino blynais, riestainiais, saldainiais. Mūsų progimnazijos mokiniai supranta, kaip gera daryti gerus darbus!

77


Visagino ĹĄvietimo pagalbos tarnyba 78 Â


MOKYMAI „AUKIME KARTU“ Visagino švietimo pagalbos tarnyba, bendradarbiaudama su Visagino ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, daug dėmesio skiria Visagino miesto bendruomenės švietimui tėvystės įgūdžių lavinimo, vaikų ugdymo klausimais, ieško naujų netradicinių bendradarbiavimo su tėvais formų. 2017 metais vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ buvo įgyvendintas trečiasis didelis projektas, skirtas tėvams ir pedagogams, ugdantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, „Aukime kartu“ (programos autorės D. Nekliudova, R. Ardamakovaitė, O. Faleeva). Mokymų tikslas – suteikti žinių apie vaikų raidos, ugdymo, auklėjimo ypatumus – buvo įgyvendintas. Gautų žinių ir įgūdžių derinys padės tėvams tinkamai spręsti konkrečias problemas, iškylančias auginant, ugdant ir auklėjant sėkmingus vaikus. Per keturis mėnesius įvyko 8 seminarai, organizuotos 42 paskaitos, praktinės veiklos. Mokymai peržengė Visagino miesto ribas – tai ir respublikinis, ir tarptautinis renginys. Mokymuose dalyvavo 77 klausytojai iš Visagino, Zarasų, Ignalinos. Sukaupta darbo patirtimi dalinosi, atsakė į tėvų klausimus, padėjo spręsti iškilusias problemas, patarė, paaiškino, kaip ugdyti sėkmingą ir laimingą vaiką 27 lektoriai (švietimo pagalbos specialistai (psichologai, logopedai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, surdopedagogai, socialiniai pedagogai, judesio korekcijos specialistai), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai) iš Daugpilio (Latvijos Respublika), Vilniaus, Ignalinos, Zarasų, Visagino. Mokymai mus suvienijo, mes

79


susidraugavome, atradome bendraminčių, pasidalinome sėkmės ir nesėkmės istorijomis, patirtimi. Didžiuojamės tėvais, džiaugiamės, kad jie yra su mumis, bendrauja ir bendradarbiauja. Kartu mes auginsime sėkmingus vaikus.

Programos autorės, mokymų organizatorės ir lektorės D. Nekliudova, R. Ardamakovaitė, O. Faleeva

80


Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

81


„Voveriukų“ grupės vaikų geri darbai – dovana Lietuvai Motulė – mieliausia, Duonelė – skaniausia, Saulelė – šviesiausia, Tėvynė – brangiausia... Juozas Nekrošius Kiekvienas žmogus turi Tėvynę. Kokia ji yra ir bus, priklauso nuo mūsų. Mes žinome, kad maža sėklelė gali išaugti į gražų ir galingą augalą. Norėdami vaikų širdyse pasėti meilės ir pagarbos Lietuvai sėklelę, „Voveriukų“ grupės vaikai, pedagogai ir tėvai įsijungė į atkurtos Lietuvos šimtmečiui skirtą projektą „Dovana Lietuvai“, skatinantį kurti dovanas – gerus darbus vienas kitam, bendruomenei, šaliai. Kuo maži vaikai gali prisidėti, kad mūsų šalis Lietuva taptų gražesnė ir geresnė? Ogi puošdami savo darželio aplinką. Mūsų grupė prisijungė prie darželio vykdamos akcijos „100 tulpių žiedų Lietuvai“. Sulaukėme didelio tėvų palaikymo ir paramos – įvairių tulpių svogūnėlių. Pavasarį sužydę darželio teritorijoje įvairiaspalviai tulpių žiedai džiugins ir mažus, ir didelius. Prisijungdami prie Lietuvos Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės inicijuotos pilietinės akcijos „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“, „Voveriukų“ grupės ugdytiniai, pedagogai ir tėvai kūrė dovanas Lietuvai. Auklėtojos išradingai papuošė grupę, tėveliai pagamino vaikams lietuvišką atributiką, o vaikučiai kūrė įvairius dar-

82


belius savo miestui Visaginui, kurie yra eksponuojami parodėlėje „Myliu Visaginą“. Atkurtai Lietuvos valstybei 100 metų, tai daug ar mažai? Nutarėme sužinoti – su visais darželio vaikais priridenome 100 sniego ritinių. Tėvai kartu su vaikais pagamino žiemoti likusiems paukščiams lesyklėles – vaikams skiepijama meilė gimtam kraštui, rūpinimasis paukščiais. Būkime atsakingi savo valstybės piliečiai, puoselėkime vaikų pilietiškumo, patriotiškumo jausmą, pagarbą savo šaliai, tautai, kultūrai ir vienas kitam.

83


tmečiui.

Akcija „100 – geltonų, 100 – žalių, 100 – raudonų balandžių“ skirta Lietuvos atkūrimo šim-

Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ bendruomenė draugiškai papuošė darželio teritoriją ir pastatą. Akcijoje dalyvavo vaikai su savo tėveliais. Idėjos autorė Valentina Trubickaja.

84


Gimtųjų žodžių apkabintas, Aš gyvas kalboje.  Sakau: esi man, kaip žibintas  Pasaulio tamsoje.  Kas moka žodį – randa kelią  Visur ir visada... Justinas Marcinkevičius

Nuo vasario 6 d. iki kovo 10 d. mūsų darželyje vyksta konkursas „Gražiausias lietuviškas žodis“. Konkursas yra skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Jis vyksta dviem etapais. Pirmame etape vaikai, auklėtojos, tėveliai grupėse rinko ir iliustravo patį gražiausią lietuvišką žodį. Antrame etape pristatė savo išrinktus žodžius į parodą. Ar žinote, kokie gražiausi lietuviški žodžiai? Grupėje „Saulytės namelis“ tai Lietuva, Laimė, Meilė. „Obuoliukų“ grupėje – Vaivorykštė, Šeima, Pasaulis; „Žvaigždučių“ grupėje vaikų, auklėtojų ir tėvelių išrinkti gražiausi lietuviški žodžiai, tokie kaip Šypsena, Vasara, Širdelė. „Pelėdžiukų“ grupės vaikučiai išrinko: Knyga, Ačiū. „Kodėlčiukų“ grupė – Gėlė, „Pumpurėlių“ ir „Žvirbliukų“ grupės – Mama, „Katinėlių“ grupė: Muzika, Kibučiai, Zuikis, Katė. Po ilgų svarstymų gražiausiu lietuvišku žodžiu darželinukai išrinko žodį MAMA. Džiugu, kad žodis MAMA surinko daugiausiai balsų, juk Mama – gražiausias ir svarbiausias žodis žemėje. Įspūdingi vaikų, tėvelių ir auklėtojų darbeliai yra eksponuojami parodoje „GRAŽIAUSI LIETUVIŠKI ŽODŽIAI“.

85


Leidinio rengėjas Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

86

Profile for Luisa Costa

100 Geru Darbu  

Pupils' project work - Booklet in Lithuanian

100 Geru Darbu  

Pupils' project work - Booklet in Lithuanian

Advertisement