Page 1

2011 IES “LUIS SEOANE” MONTEPORREIRO

[CONVIVINDO CONVIVINDO NAS ILLA DAS ESCULTURAS ESCULTURAS] Saímos a descubrir a Xunqueira do Lérez, onde se atopa a Illa das Esculturas, unha proposta que aúna “Natureza e Arte”.


“ Para construir a casa de todas e todos, para realizar o gran proxecto ético da humanidade, para conseguir que se respecten os dereitos humanos, temos que cumprir os nosos dereitos cos demais”. J.A. Marina “Educación para a cidadanía”

Seguindo este idea, imos realizar unha xornada de convivencia na “ILLA DAS ESCULTURAS”, un espazo especial que temos na nosa cidade e que se atopa moi próximo ao noso centro. Que obxectivos pretendemos:   

Valorar a importancia do traballo colaborativo Aprender a convivir fora da escola es Descubrir a riqueza medioambiental do noso contorno Analizar o papel da intervención humana na natureza Poñer en valor o patrimonio natural e cultural propio.

O primeiro que tes que facer é mirar e descubrir as diferenzas entre a Xunqueira Antiga e a actual. Unha vez observado, observado sinala cinco:


DIFERENZAS:

NA RIBEIRA DO RÍO LÉREZ: A XUNQUEIRA E A ILLA DAS ESCULTURAS Os últimos 20 km do cauce do río Lérez, teñen sido declarados “espazo natural protexido”,, cinco deles atópanse ató no concello de Pontevedra, concretamente desde a parroquia de Mourente ata a súa desembocadura na ría. Un vai desde As Corbaceiras ata Monteporreiro, e nesa parte do río celébrase, o 11 de xullo, a romaría de San Benitiño.

Outro transcurre percorrendo a Xunqueira de Alba e a Xunqueira de Lérez, onde destaca a Illa das Esculturas, Esculturas situada na Illa do Covo. Unha vez cruzada a pasarela veremos o programa de


actuacións que o Concello está levando a cabo para a súa recuperación. recuperación O programa denomínase:

E consta dun conxunto de actuacións. Tes que completar as palabras que faltan: 1. 2. 3. 4. 5.

Restauración das ________________________ fluviais Recuperación da vexetación de ____________________________ ______________________ dos camiños existentes. Creación de novas _________________________ ___________________________ de paseos __________________ de ______________ 6. Eliminación de especies __________________ ______________________ 7. ___________________________ de arbolado _______________________ _________________ por frondosa autóctona. 8. Novas ______________________ de frondosas ornamentais 9. Substitución das _______________________ de ________________________________________ 10. Arranxo e limpeza da pasarela __________________________________ 11. ____________________ de un parque de _________________________ _________________________ 12. Novo ______________________ urbano e ____________________ de baixo consumo. 13. _________________________________ e limpeza do patrimonio _______________________ 14. Novas _____________________ para o ______________________________ 15. Instalación ón dun módulo de _____________________________ 16. Creación dun ___________________________________


A ILLA DAS ESCULTURAS No paseo do río Lérez, na Illa do Covo, coñecida como “Illa das Esculturas”, inagurouse no ano 1999, segundo unha idea de Rosa Olivares e Xosé Antón Castro, o maior museo ao aire libre de Galicia. Este espazo innovador dentro da cidade de Pontevedra, é unha illa fluvial onde chegan as mareas, situada no último tramo do Lérez, nas xunqueiras, un espazo natural protexido, do, declarado LIC (Lugar de Interés Comunitario) e incluido na rede Natura 2000. A illa ten unha extensión de 7 hectáreas, cunha fauna e flora autóctona, presentando diferentes ecosistemas e tipos de vexetación, como bosques de carballos e eucaliptos, matorrais orrais e xuncos. É posible, ademais, observar especies de parrulos, cisnes, ánades, garcetas, e diversos tipos de paxaros. Este espazo natural, no ano 1999, pasou a recoller doce instalación ou esculturas de artistas internacionais que foran invitados a desenvolver esenvolver un proxecto específico para a Illa. A proposta, enmarcada no Xacobeo 99, pretendía dotar a ista illa dunha serie de obras que invitaran ao paseante ao descanso e á reflexión. Röckriem, Casás, Long, Holzer, Anselmo, Croft, Hamilton Finlay, Leiro, Graham, os Poirier, Velasco e Morris deseñaron unha obra en claro diálogo coa pisaxe, coa historia da pedra e da escultura, coa tradición do lugar e, por enriba de todo, coa esencia dos seres humanos e a súa relación co medio natural, sendo o material presente pre en todas as esculturas a pedra. “A idea que teníamos estaba moi relacionada coa pedra, pedra que é a base de todas as igrexas románicas que hai na Galiza, e co camiño, camiño que une a Europa coa nos aterra. Por outro lado, a pedra, material único dass doce esculturas da illa, ven marcando a historia de Galiza ata hoxe. Verdadeiramente existe un culto á pedra” (Xosé Antón Castro) AGORA DEBES PROCURAR IDENTIFICAR IDEN AS ESCULTURAS 1. GIOVANNI ANSELMO, ANSELMO a súa obra chámase “CEO ACORTADO”, a idea é que podemos humanizar o infinito inalcanzable (o ceo) acortando a distancia con él desde a terra un metro vinte centímetros. centímetros Non sei se terás moita sorte na súa búsqueda, pero, como te imaxinas que é? pinta un boceto dela


CEO ACORTADO BOCETO TO

CEO ACORTADO - FOTO

2. JENNY HOLZER,, é unha instalación in de 8 bancos de granito gris, situados no paseo central, cada un con doce frases, TRUISMOS, de tal maneira que sexan non só lugares de descanso senón tamén de reflexión. Copia 5 deses truismos: trui ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________


3. ENRIQUE VELASCO, escultor formado na Escola de Canteiros, intenta recuperar a imaxe do paseo con dúas largas e estreitas estructuras lonxitudinais en granito, dispostas spostas de xeito diagonal e rematadas con dúas plataformas cadradas que converxen nun vértice visual. Ambas conformacións elévanse lixeiramente do chan de xuncos para que a auga poida discurrir no caso de

asolagamento polo río. O nome da súa obra é “XAMINORIO AMINORIO XUNQUEMENES ABAY” .Fai Fai una recreación persoal da obra: 4. ULRICH RÜCKRIEM, recibe o nome de “ESTELA”, sitúase na encrucillada do camiño que cruza a illa de sur a norte. Simbolicamente poderíamos pensar nun “Cruceiro”, debes completar a composición co teu propio cruceiro:


5. ROBERT MORRIS coa súa obra “LABERINTO”, “LABERINTO” é unha recreación do petroglifo de Mogor, persegue retornar á historia e a unha memoria do tempo. Que semellanzas atopas entre as dúas obras?

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ DISEÑO O MEU PROPIO LABERINTO

“A CASA É O MUNDO ONDE O HOME SE CONSTRÚE A SI MESMO, FAINA NA GRAN CASA DE TODAS E TODOS, NA NATUREZA” 6. JOSÉ PEDRO CROFT, coa súa obra “CASIÑA”,, amosa a cega relación entre o home e a natureza. É unha casa de granito gris, sen portas nen ventas, nun volumen. A casa non non ten moradores pero parece ocupada pola natureza, polas árbores.


DESCRIBO A MIÑA IMPRESIÓN:

Desde a ponte de madeira podemos ver un conxunto escultórico na outra beira do río,

7. ANNE e PATRICK POIRIER, a obra denomínase “UNHA FOLIE OU PEQUEÑO PARAISO PARA PONTEVEDRA”, a obra iníciase á saída da ponte nun camino paralelo ao río, ten un paseo enmarcado por pedras e sinalado con catro arcos adintelados, construídos cunha estructura reticular de aceiro, recuberta por plantas trepadoras, que conducirán conducirán a unha habitación central e aberta. Cada un dos arcos vai precedido dunha palabra, escribe cales son:

A habitación central chámase ________________________________, está disposta diagonalmente para enfatizar a idea de desequilibrio, nela atopamos tres cadeiras, ó redor dun bloque de granito gris, un cerebro que simboliza a memoria que emerxe desde o centro da terra. REPRESENTA CUNHA IDEA PROPIA A TÚA MEMORIA


8. RICHARD LONG, fai unha instación que chama “A LINE BY WALKING”, é unha das difíciles de atopar, mais se estás un pouco atento ou atenta chegarás chegar ata ela, é unha recta de 37 m de lonxitude, de 80/90 cm de ancho e uns 30/40 cm de alto, construída con trozos de granito e mantendo o aspecto natural das pedras esenciais, cada pedra se interrelaciona coas outras, uníndose polas súas formas e ángulos, sen ninguna outra axuda. Esplica a túa impresión:

9. FERNANDO CASÁS, elexiu a tradición xudea dos “36 XUSTOS”, como punto de partida para a súa intervención consistente en 36 árbores de granito talados, como se tivera habido unha tormenta, un lume ou calquera outra traxedia natural ou provocada pola man do home. Estes 36 árbores atópanse entre eucaliptus aliptus reais dun pequeño bosque da illa e plantexan un diálogo entre o real e o artístico, entre a natureza e a paisaxe. Deseño o meu propio bosque:

10. DAN GRAHAM, na súa obra “PIRÁMIDE”, propón pr pón unha pirámide que contén en negativo outras tantas en cada un dos tres lados da construcción. A pirámide duplica a súa imaxe nas augas do río e logra absorver cousas do ámbito exterior. Intenta debuxar o negativo da pirámide:


11. FRANCISCO LEIRO, “ZONA DE DESCANSO”, inaccesible como a felicidade, felicidade a balsa-sala sala de estar flota no recodo final da Illa. Unha superficie estable pero móvil, de madeira, anclada no río, varada como unha balea. Un refuxio para o caminante que pretende atopar un lugar onde descansar. Onde colocarías ti esta peculiar “sala de d estar”

12. HAMILTON FINLAY, “PETRARCA”, a última das 12 intervencións escultóricas na Illa, tes que estar un pouco avispado para atopala, has de mirar para o ceo, xa que colgan a unha altura superior aos 5 m en tres grandes eucaliptus, son tres medallóns de pizarra que levan grabados a man, coas técnicas máis tradicionais, o nome de Petrarca e os números de tres dos seus sonetos. Copia cada un deles.

1.

2.

3.


QUE APRENDÍN: 1.- RELACIONA AOS AUTORES COAS SÚAS OBRAS: Giovanni Anselmo

Xaminorio Xunquemenes Abay

Francisco Leiro

Casiña

Jenny Holzer

A line made by walking

Ulrich Rückriem

Zona de descanso

José P. Croft

Petrarca

Hamilton Finley

O Laberinto

Dan Graham

Estela

Fernando Casás

Ceo Acortado

Anne e Patrick Poirier

36 Xustos

Richard Long

Truismos Un pequeno Paraiso para Pontevedra

Robert Morris

Pirámide

Enrique Velasco

2.- SOPA DE LETRAS: DESCUBRE AOS AUTORES OCULTOS A P P Y Z E N X C K M T J L K C

T F O R C H Q Y E G O Z I O M A

B O I X A G P L I R N A H P R S

C Ñ R N C J S O G A P B G S U A

D M I V L I V N J H Ñ H F T C S

E L E U B A R G I A R O E A K Q

F K R T N L Y Z H M S L D B R I

G J Q N D K U A F L Q Z C M I K

L E I R O M O C S A L E V D E H

H I R S F O T B D S I R R O M E


3.- IDENTIFICA A OBRA CO SEU AUTOR:

4.- TRABALLA SOBRE A IMAXE PROPOSTA 1.- Que representa?

2.- Cal é a ponte do escudo?

3.- Onde se atopa o escudo?

5.- AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE: 1.- Quen foi o teu compañeiro/os durante a actividade?

2.- Foi dificultoso atopar as esculturas? Explica por que

3.- Que impresión tes agora da Illa das esculturas? Tiñas reparado algunha vez na súa intervención artística?


4.- Cal é, segundo ti o valor ambiental e artístico da Illa?

5.- Gostache de facer esta actividade? Por que

6.- Avalia a actividade de 1 á 10:   

Unidade: Complexidade do traballo: Convivencia cos compañeiros e as compañeiras: Descubrimento de novas visións da Illa: A compañía das profesoras: O que aprendiche:

7.- Estarías disposta/ disposto a repetir actividades deste tipo?

8.- Tes algunha suxerencia?


4.- FAI O PUZZLE ( tes que recortar os elementos, pegalos noutra pรกxina e descubrir a imaxe)


Illa das Esculturas  

Unidade para compartir cos compañeiros e coas compañeiras de 2º ESO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you