Page 1


Inhoudsopgave

Personal DNA

P. 3

10 antwoorden op 100 vragen

P. 6

Mindmap

P. 12

Brandstimeline

P. 14

Merkanalyse Philips

P. 16

Persoonsmerkanalyse Mr T.

P. 22

Moodboards Typografie in het wild

P. 25

5 fonts

P. 30

5 logo’s

2

P. 28

P. 36

5 covers

P. 39

5 magazine spreads

P. 42

5 visitekaartjes

P. 48


1. Personal DNA

You are a Free-Wheeling Leader You are a leader Your solid grounding in the practicalities of life, along with your self-assured- Your confidence gives you the potentiness and your willingness to appreciate al to take your general awareness and new things make you a LEADER. channel it into leadership. You’re in touch with what is going on around you and adept at remaining down-to-earth and logical. Although you’re detail-oriented, this doesn’t mean that you lose the big picture. You tend to find beauty in form and efficiency, as opposed to finding it in broad-based, abstract concepts. Never one to pass on an adventure, you’re consistently seeking and finding new things, even in your immediate surroundings. Because of this eagerness to pursue new experiences, you’ve learned a lot; your attention to detail means that you gain a great deal from your adventures.

You’re not set on one way of doing things, and you often have the skills and persistence to find innovative ways of facing challenges. You are well-attuned to your talents, and can deal with most problems that you face. Your independent streak allows you to make decisions efficiently and to trust your instincts You do your own thing when it comes to clothing, guided more by practical concerns than by other people’s notions of style.

Generally, you believe that you control your life, and that external forces only The intellectual curiosity that drives you play a limited role in determining what leads you to seek out causes of and happens to you. reasons behind things.

3


You are Free-Wheeling

Your charismatic nature, liveliness, and independence make you FREE-WHEELING. You don’t mind being in the spotlight, preferring social gatherings to quiet nights at home. You take a practical approach to people, not getting too involved in their feelings—or their business. At the same time, your acceptance of others leads you to be understanding of their life circumstances, even if you don’t quite understand their emotional reactions to some things. Although you have a wide circle of friends, you’re very discerning as to whom you can trust.

4

You’re not rigid in your beliefs about the world, and you don’t want to impose your perspective on others, but at the same time, you know that plenty of people don’t always act responsibly. Engaging with others is a large part of how you live in the world, and most importantly, it plays a role in how you see yourself—you tend to learn a lot about yourself in situations where you are with other people. You have an understanding of the complexities of situations, and you don’t judge others too hastily.


Personality chart

Reflectie Deze DNA-analyse sluit goed aan bij mijn persoonlijkheid, maar toch ben ik sceptisch over het nut van deze test. Het is een toevoeging als je nog niet

weet hoe je in elkaar zit, maar aangezien ik dat wel weet staat er niets nieuws in. Voor anderen heeft deze test misschien nut, voor mij niet!

5


2. 10 antwoorden op 100 vragen

100 vragen

1. Wat is je politieke voorkeur? 2. Naar welk land zou je het liefst op vakantie gaan? 3. Wat is je favoriete sociale netwerk? 4. Wat is je lievelingskleur? 5. Ben je geĂŻnteresseerd in filosofie?

vals? 19. Ga je vaak uit? 20. Woon je liever op kamers of thuis? 21. Ben je heel actief op de sociale netwerken? 22. Houd je van sporten? 23. Wat is je lievelingssport? 24. Wat vind je van de kwaliteit van de analytica op de Nederlandse televisie? 25. Welke televisiezender(s) mag/mogen wat jou betreft van de Nederlandse televisie worden geschrapt?

6. Welke krant vind je het best? 7. Woon je liever in een stad of in een dorp? 8. Welke browser gebruik je het liefst? 9. Heb je liever een avontuurlijke- of een feestvakantie? 10. Studeer je het liefst met of zonder muziek aan? 26. Welke televisiezender verdient volgens jou meer aandacht? 11. Wat voor soort films kijk je het 27. Wat denk je wat voor invloed meest? commerciÍle programma’s op de mens 12. Welke televisieserie vind je het heeft? leukst? 28. Welke publieke omroep kijk je het 13. Wat vind je het beste medium? meest naar? 14. Denk je dat Geert Wilders een 29. Welk biermerk brouwt volgens jou steekje los heeft zitten? het beste bier? 15. Welke eigenschappen moet een 30. Geloof je in een godsdienst? goede docent hebben? 31. Zou de wereld beter af zijn zonder 16. Bespeel je een muziekinstrusmartphones? ment? 32. Maken smartphones ons juist so17. Naar welke soort muziek luister je cialer of asocialer? het liefst? 33. Hoe zou de wereld eruit zien zon18. Ga je vaak naar concerten/festider internet? 6


34. Wat vind je van het niveau van de jonge jeugd van tegenwoordig? 35. Ben je het eens met de AOW-verhoging van twee jaar? 36. Ben je lid van een vakbond? 37. Ga je met plezier naar je werk? 38. Welke politieke partij geef jij de voorkeur bij een volgende verkiezing? 39. Denk je dat er leven is op Mars? 40. Denk je dat er in de toekomst commerciële vluchten kunnen worden geboekt naar de maan? 41. Wat vind je van drugsgebruik bij een concert/festival? 42. Vind je ‘hardstyle’ een hype? 43. Op welke school zit je? 44. Zou je, als je ziet dat er dingen verbeterd kunnen worden op een school, in actie komen en streven naar verbetering? 45. Ben je iemand die het allemaal wel best vindt of laat je het merken als je het ergens niet mee eens bent?

56. Wil je later een 40-uurs baan of een 60-uurs baan? 57. Vind je geld belangrijk? 58. Denk je dat je gelukkig bent als je veel geld hebt? 59. Zou je, als je veel geld hebt, je rijkdom uiten of leven als iemand die een gemiddeld loon verdient? 60. Wil je later veel geld gaan verdienen? 61. Vind je Jort Kelder een goede journalist? 62. Wat vind je van de programma’s die Jort Kelder maakt? 63. Zou je willen beleggen? 64. Wat vind je van Rutger Castricum? 65. Wat vind je van de publieke omroep ‘Powned’?

66. Hoe denk je dat je het best kunt reageren op types als Rutger Castricum? 67. Waarom denk je dat Rutger Castricum een opdringerige, onbeschofte 46. Wat vind je van individualisme? vorm van journalistiek bedrijft? 47. Wat vind je van Marxisme? 68. Vind je dat personen als Rutger 48. Welke politieke kleur heb je? Castricum van de televisie gehaald 49. Ben je bezig met een vervolgoplei- moeten worden? ding? 69. Wat vind je van de pragmatische 50. Denk je dat de docent BrandDeinstelling van de D66? sign al mijn vragen leest? 70. Is de pragmatische instelling van de D66 democratisch? 51. Denk je een goede balans te hebben tussen school en vrije tijd? 71. Welke regeringsvorm heb je het 52. Hoe oud ben je? liefst? 53. Wat voor werk heb je? 72. Vind je dat de jeugd zich meer 54. Vind je werk belangrijk? met politiek bezig zou moeten houden? 55. Wat vind je van mensen die stop- 73. Waarom denk je dat de jeugd zich pen met school en op jonge leeftijd zo weinig interesseert voor politiek? gaan werken? 74. Vind je dat iedereen moet gaan stemmen?

7


75. Denk je dat bezuinigen een goede 91. Denk je dat er door de aankooplossing is om het begrotingstekort op mende regels voor nieuwe studenten te lossen? er meer studenten besluiten te stoppen met school? 76. Denk je dat de media een belang- 92. Denk je dat Nederland een multirijke rol spelen in de interpretatie van cultureel land is? nieuws door de bevolking? 93. Denk je dat allochtonen zich thuis 77. Wat vind je van de juryrechtvoelen in Nederland? spraak die in de VS nogal eens gehan94. Waar mag volgens jou op bezuiteerd wordt? nigd worden? 78. Wat vind je van het huidige wa95. Waar mag volgens jou niet op bepenbeleid van de VS? zuinigd worden? 79. Ben je eerder een republikein of een democraat? 96. Wat vind je van de bezuinigingen 80. Denk je dat zwaardere straffen op kunst en cultuur? criminelen goed zullen doen? 97. Denk je dat kunst en cultuur een belangrijke rol in het leven van mensen 81. Hoe denk je over goede doelen? spelen? 82. Zou je iets voor een goed doel 98. Hoe zou de wereld eruit zien zonwillen betekenen? der muziek? 83. Wat vind je van de bezuinigingen 99. Vind je het asociaal dat mensen op ontwikkelingssamenwerking? vaak met oordoppen of hoofdtelefoons 84. Vind je het apart dat Diederik rondlopen? Samsom en Mark Rutte eerst elkaars 100. Hebben deze vragen je aan het aartsrivalen leken, maar nu prima sadenken gezet over kwesties waar je zelf men lijken te kunnen werken? nog niet aan gedacht had? 85. Denk je dat het voorgenoemde iets te maken heeft met mogelijke interne veranderingen in politieke partijen door de jaren heen?

86. Hoe zou Nederland eruit zien zonder politiek systeem? 87. Hoe denk je over anarchie? 88. Denk je dat mensen het anarchisme meer zouden aanhangen als Nederland een anarchie is? 89. Is het positief dat kinderen bij wijze van spreken op hun 11e een smartphone in handen krijgen? 90. Hoe komt het dat de jeugdwerkloosheid stijgt? 8


10 antwoorden

1. Ben je het eens met de AOW-verhoging van twee jaar? - Er zal toch echt meer geld in ’s Nederlands kas moeten komen nu er een vergrijzing aankomt. Deze verhoging van twee jaar lijkt me nog reëel, want mensen schijnen steeds ouder te worden en zouden dus langer kunnen werken. Wel moet er uitzondering gemaakt worden voor mensen waarbij het echt niet mogelijk is nog langer te werken. Aan de andere kant ben ik het ook wel weer met Roemer eens, hij zegt namelijk dat we eerst maar eens alle mensen onder de 65 aan het werk moeten helpen en dan pas mogen nadenken over een AOW-verhoging. 2. Wat vind je van de bezuinigingen op kunst en cultuur? - In een woord: zonde. Zelf heb ik pianoles gehad op de plaatselijke muziekschool en ik zie hoeveel pret men beleeft aan bijvoorbeeld uitvoeringen, voorspeelmiddagen, enz. Deze zelfde school is jammer genoeg aan het einde van haar latijn doordat de gemeente besloten heeft geen subsidie meer te geven aan de school. Je stelt er zo veel mensen mee teleur en het enige wat dan nog overblijft qua lessen zijn privélessen, waarvoor je diep in de buidel moet tasten. Lang niet iedereen kan dat. 3. Wat vind je van het niveau van de jonge jeugd van tegenwoordig? - Zelf wil ik niet zeggen dat ik nou

het meest volwassen ben, maar wat ik soms voorbij zie komen op straat vind ik nergens op slaan. Deze groep jeugd toont geen respect en –fatsoen en dat hoort niet. Er zijn op die leeftijd nog mensen die voor jou de dienst uitmaken, niet andersom. 4. Denk je dat Geert Wilders een steekje los heeft zitten? - Dat denk ik zeer zeker. Niet alleen kraamt hij vaak onzin uit, hij doet ook zinloze wetsvoorstellen die nergens voor nodig zijn en drukt allochtonen in een hoekje. Het liefst drukt hij ze zelfs uit het hoekje, de grens over. Dit kanen mag niet in een fatsoenlijk en respectvol Nederland. Wilders denkt dat de criminaliteit in ons land te danken is aan allochtonen, maar slechts een erg kleine groep allochtonen vertoont crimineel gedrag. Wilders denkt meteen dat alle buitenlanders crimineel zijn. 5. Is de pragmatische instelling van de D66 democratisch? - In zekere zin niet. D66 heeft geen visie zwart op wit staan en eigenlijk weten mensen dus niet waar ze voor of tegen stemmen. Dan zou je dus kunnen concluderen dat de D66 niet democratisch is. 6. Denk je dat zwaardere straffen criminelen goed zullen doen? - Nee, ik denk dat het nog langer vasthouden van criminelen alleen maar averechts werkt. Ze zijn dan nóg langer geïsoleerd van de buitenwereld en zul

9


len dus alleen maar psychisch minder sterk worden. Als ze dan vrijkomen is de kans groot dat ze recidiveren, dat moet je al helemaal niet willen.

kunt maken. Ikzelf zal actie gaan ondernemen als ik ergens verbeteringen in zie, er zijn namelijk veel mensen die dit niet doen en alles wel best vinden.

7. Vind je het apart dat Diederik Samsom en Mark Rutte eerst elkaars aartsrivalen leken, maar nu prima samen lijken te kunnen werken? - Dat vind ik zeer apart ja. Waar in de campagnes de partijen nog fel tegenover elkaar staan lijken ze nu beste vriendjes te zijn geworden. Hebben ze onderling nu veel compromissen gesloten of liggen de politieke partijen/-stromingen tegenwoordig niet zo ver meer uit elkaar?

9. Welke televisiezender(s) mag/mogen wat jou betreft van de Nederlandse televisie worden geschrapt? - Dan zou ik beginnen met SBS6. Deze zender is heeft in mijn ogen geen toegevoegde waarde voor de Nederlandse televisie en zendt, naar mijn mening, zinloze programma’s uit. Dat hoeft van mij niet.

8. Zou je, als je ziet dat er dingen verbeterd kunnen worden op een school, in actie komen en streven naar verbetering? - Dat zou ik zeker doen. Feedback is een heel normaal gegeven, waar je, mits je het op een normale manier brengt, positieve veranderingen mee

10

10. Welke televisiezender verdient volgens jou meer aandacht? - Dat moet Discovery Channel zijn. Het is een zeer goede zender met een nadruk op wetenschap en techniek. Deze vakgebieden verdienen meer aandacht en dus verdient Discovery Channel meer kijkers. Men krijgt en inzicht van en wordt er bovendien ook slimmer van, niet geheel onbelangrijk dus.


Reflectie

Deze opdracht heb ik naar mijn mening goed uitgevoerd, want naarmate de opdracht vorderde kwam naar boven waar mijn interesses liggen en wat ik me allemaal afvraag. Zelf kan ik wel op al mijn 100 vragen antwoord geven, maar ik heb toch een selectie van tien vragen gemaakt. Wat vooral veel terugkomt zijn maatschappelijke kwesties,

daar denk ik dan ook graag over na. Ik interesseer me namelijk voor wat er allemaal speelt en gebeurt in ons kikkerlandje en of sommige zaken rechtvaardig zijn of niet. Zoals je in mijn DNA-analyse hebt kunnen lezen heb ik een uitgesproken mening en daar sta ik graag achter.

11


Reflectie

Bij deze mindmap heb ik onderscheid gemaakt tussen zes categorieën. In het geval je ze niet kunt lezen: muziek, sociaal, maatschappij, media, sport en educatie. Wat ik opmerkelijk vind aan deze mindmap, is dat ik de categoriën 12

3. Mind

media, maatschappij en educatie veel gelinkt heb, en de rest van de categorieën . De link tussen de eerdergenoemde drie categorieën is als volgt: dankzij de media volg ik wat er in de maatschappij gaande is, en door mid-


dmap

del van de media leer ik veel, dus ben ik educatief bezig. Zonder media zou ik de categorieĂŤn maatschappij en educatie minder goed kunnen onderhouden. Dit geeft aan hoe belangrijk de media zijn in ons leven, en ook in mijn leven.

Het goede aan deze opdracht vond ik niet zozeer dat je alles op papier zet wat belangrijk voor je is, maar dat je de link legt tussen al deze belangrijke onderdelen. Dat vind ik het beste aan deze opdracht.

13


4. Brandstimeline

14


Reflectie

Wat me bij deze opdracht erg opviel, is dat tweederde van de gebruikte merken allemaal elektronisch zijn. Dat zegt toch wel iets over de levensstijl van tegenwoordig, want ik weet zeker dat ik niet de enige ben die zoveel elektrische apparaten gebruikt. Het vergemakkelijkt je leven enorm, en we zijn niet anders gewend. Ook nemen ze, zoals je

kunt zien, een groot gedeelte van mijn dagbesteding in. De meeste merken gebruik ik om contact te houden met anderen, voor entertainment en opleiding. Dat lijkt me een goede- en niet overdreven verdeling. Verder ben ik niet verrast over de hoeveelheid elektronische apparaten ik gebruik, ik vind het aantal normaal.

15


5. Merkanalyse Philips Al jaren, om precies te zijn 122 jaar, is Philips naast een merk ook een begrip gebleken. Denk je aan lampen of licht, dan denk je waarschijnlijk direct aan Philips. Ze hebben het zelfs zo ver geschopt dat Eindhoven, de vestigingsplaats van Philips, ook wel bekend

staat als ‘Lichtstad’. Naast lampen bedenkt en maakt Philips ook een hele lading aan andere elektronische producten. Denk aan televisies, koffiezetapparaten, scheerapparaten, babyfoons, enzovoorts.

Innerlijk Onder het mom van ‘Sense and simplicity’ brengt Philips producten op de markt die allemaal onder hun missie vallen. Die missie luidt: “Het leven van mensen verbeteren met zinvolle innovaties”. Hierin komt dus al de ‘sense’ uit de slogan, ofwel merkbelofte, naar voren. Zinvol. Dat vindt Philips enorm belangrijk. Verder moeten de producten dus eenvoudig zijn, simple dus. Daar heb je de simplicity dus! Philips wil, om deze ‘sense and simplicity’ na te komen, goed inzicht hebben in de behoeften en wensen van de klanten en consumenten. Hiernaast werkt Philips nog met twee andere belangrij-

16

ke kwaliteiten. Ten eerste zegt Philips begrip voor mensen te willen hebben, ten tweede wil Philips zich integreren in technologie en productontwerp. Als je Philips’ persoonlijkheid zou moeten omschrijven, zou je die persoonlijkheid moeten zoeken bij eigentijdsheid, eenvoud, op de mensen gericht. Er wordt naar de mensen geluisterd en Philips wil ze het leven zo gemakkelijk mogelijk laten leven. Al met al is Philips dus allesbehalve ouderwets. Verder zou je Philips’ essentie als innovatief moeten ervaren. Bij de tijd blijven en zo modern mogelijke producten op de markt brengen en houden.


Uiterlijk Je kunt Philips met werkelijk alle zintuigen ervaren. Je kunt het zien, voelen, horen, proeven en ruiken. Kijk je naar je televisie die toevallig van Philips is, dan heb je het eerste zintuig al te pakken! Een scheerapparaat houd je in je hand, dus je voelt hem. Alle producten moeten gebruiksvriendelijk zijn, dus liggen ze lekker in de hand. Zelf heb ik een home cinema set van Philips en dat geluid is uitermate goed. Zo hóór ik Philips dus. Daar komt het derde zintuig dus om de hoek kijken. Ik ben van mening dat je zeer goede kwaliteit voor je kiezen krijgt.

Stop je een van Philips’ elektrische tandenborstels in je mond, dan vóel je Philips dus ook. Zelf kan ik niet op die kwaliteit beoordelen.Ruik je aan hun producten, dan ruik je waarschijnlijk niet veel tot niets. Er zit namelijk geen geur aan hun producten. Ook probeert Philips de figuurlijke taal van de doorsnee mens te spreken door gebruiksvriendelijke, innovatieve producten te bedenken en produceren. De personen die Philips verwoorden zullen toch de mensen zijn die bijvoorbeeld een PSV-shirtje dragen of met Philips oordopjes rondlopen. Zo mengt Philips zich dus goed in het volk en trekt ze klanten.

17


Een stukje geschiedenis

Philips zie je bijna overal. Aan de muur, op de grond, hangend aan het plafond, in je mond, tegen je gezicht, op billboards, enzovoorts. Kom je in Eindhoven, dan ontloop je Philips niet. Philips ís namelijk Eindhoven, Eindhoven ademt Philips. Als we bij het begin beginnen, dus bij 1891, dan zien we dat de familie Philips zich in een leegstaand bedrijfspand. Toen werd begonnen met het produceren van gloeilampen, hetgeen Philips bekend mee is geworden. Philips breidde haar bedrijf langzaam uit naar Almelo en Alkmaar. In Almelo werd gestart met het bouwen van apparaten en in Alkmaar werd de machinefabriek bij Philips betrokken. Daarna kreeg Philips ook een glasfabriek in Eindhoven onder haar hoede, het glas werd logischerwijs gebruikt voor de productie van gloeilampen. Philips ging gestaag door met groeien en er kwamen nog twee fabrieken bij waar verschillende soorten kunststof 18

fen werden geproduceerd. Tegenwoordig heeft Philips echter geen Philitefabrieken meer. ‘Philitefabriek‘ komt van de kunststof bakeliet, in het Engels ook wel bakelite genoemd. Gecombineerd met Philips krijg je dan dus ‘Philite‘. Later kwamen er ook een papier- en golfkartonfabriek en een gasfabriek tot stand, maar deze maken op dit moment beide geen deel meer uit van Philips. Zoals je misschien al merkt zijn 5 van de 6 bovenstaande afbeeldingen enigszins verouderd, maar wat opvalt aan 3 van de 5 verouderde afbeeldingen, is dat er veel vrouwelijk schoon in betrokken wordt. Als je op het internet verder zoekt naar oude advertenties, zie je veel vrouwen op je beeldscherm. Persoonlijk denk ik dat dit gebruikt werd om mannen naar het merk toe te lokken en ze gloeilampen van Philips te laten kopen. Dit principe vind ik wel leuk bedacht.


Hoe wordt het publiek bereikt?

Een van de redenen dat je Philips zoveel ziet, is omdat ze veel sponsort. Als bekendste sponsorschap zou je PSV Eindhoven kunnen noemen, de plaatselijke, zeer succesvolle voetbalvereniging. Daarnaast sponsort Philips nog het Rijksmuseum, Hermitage en een aantal lokale instellingen in de elektronicamarkt. Philips’ belangrijkste vorm van campagne en het bereiken van het volk is dus sponsoren. Naar mijn mening bereik je dan ook echt ongelooflijk veel mensen. Alleen al die grote hoeveelheid mensen die een PSV-shirtje koopt. Wie weet waar die allemaal gaan en staan, iedereen kan ‘Philips’ op het shirtje zien staan. Zelfs Amerikanen, omdat je bijvoorbeeld toevallig met je PSV-shirtje aan door Las Vegas loopt. Philips kiest de bedrijven die ze sponsort wel zorgvuldig uit. Ze moeten namelijk wel bij de bedrijfsdoelstellingen passen en ze moeten, net als Philips, ‘simplicity’ hoog in het vaandel hebben staan. Concluderend kun je dus zeggen dat Philips het volk probeert te bereiken door middel van sponsoring en ze probeert het volk het leven zo gemakkelijk

mogelijk te laten leven. Moet je een doelgroep aanwijzen, dan moet je gaan voor mensen die gebruiksvriendelijke, innovatieve producten in handen willen hebben. Het lijkt me dat dat een heleboel mensen zijn. En hoe benader je een heleboel mensen nou effectief? Juist, door het merk veel onder te mensen te laten zijn. Niet alleen apparaten die door mensen gebruikt worden, maar ook de billboards, PSV-shirtjes, advertenties op bussen, enzovoorts zijn een hele goede manier om het merk onder de aandacht te brengen bij het volk. In deze doelgroep bevinden zich natuurlijk een enorm aantal mensen, maar om het beeld even wat te verscherpen geef ik drie voorbeelden van mensen uit deze doelgroep. Allereerst een tandarts, hij ziet dagelijks tientallen gebitten voorbij komen, de een goed, de ander minder goed. Wat hij of zij je altijd zal aanbevelen, is dat je je tanden goed poetst. Stel nu dat jij je tanden niet heel goed verzorgt, dan weet de tandarts natuurlijk een goede oplossing voor je slechte gebit, namelijk een elektrische tandenborstel van Philips. Deze geeft namelijk een enorm goed poetsresultaat!

19


Ten tweede een studente. Deze ervaart al een hele tijd problemen bij het opstaan ‘s ochtends. Ze wordt niet comfortabel wakker en wil dat probleem verhelpen. Gelukkig is Philips daar met het ‘Wake-up light’. Dit product is specifiek op de markt gebracht voor een prettige ontwaking uit je slaap. Philips heeft er dus weer een tevreden klant bij. Ten derde een gamer die een nieuwe headset zoekt voor zijn PC. Hij wil alleen wel kwaliteit tegen een zacht prijsje. Hier biedt Philips een oplossing voor, zij heeft namelijk een redelijk scala aan headsets, van laag tot hoog geprijsd. Zoals je dus al merkt, heeft Philips voor ieder wat wils een bijpassend product.

Het logo

Kijk je naar het logo, dan valt je de kleur blauw vast en zeker op. Twee soorten blauw; donker- en lichtblauw. Daar wordt een bepaalde rust en eenvoud mee uitgestraald, vooral in de slogan. Die eenvoud is vooral passend bij ‘simplicity‘, wat ook letterlijk eenvoud

20

betekent. Verder is voor een vrij rond lettertype gekozen, wat het moderne of innovatieve uitstraalt. Al met al een pakkend logo, met name de slogan.


Reflectie

Voor de merkanalyse koos ik voor Philips, het is namelijk een erg groot bedrijf dat heel succesvol is geworden, ik vond het dus wel waard me te verdiepen in Philips. Nog nooit had ik nagedacht over hoe Philips eigenlijk haar toekomstige klanten probeert te bereiken. Ze mengt zich als het ware op een

slimme manier met het volk. Het volk is dus eigenlijk haar grootste vorm van marketing. Interessant vond ik het ook te zien onder welke statements Philips handelt en hoe ze die statements waar wil maken. Alom een leerzame opdracht.

21


6.1 PERSOONSMERK ANALYSE MR T.

Iedereen kent hem wel, dat ietwat agressieve, provocerende schepsel dat zichzelf Mr T. noemt. Als acteur werd hij ontdekt door de niet geheel onbekende Sylvester Stallone die hem een rol gaf in zijn derde Rocky-film. Zo rolde Mr T. de acteerwereld en is hij onder andere als B.A. uit The A-team bekend gewor-

den. Hier ga ik het echter niet over Mr T.’s loopbaan hebben, maar over zijn karakter. Praten we over het merkmodel, dan hebben we het over het innerlijk en uiterlijk van een merk, in dit geval een persoonsmerk dat Mr T. heet.

Innerlijk Mr T. Kijk je naar bovenstaande afbeelding, dan heb je eigenlijk al in één foto Mr T. samengevat. Hij zegt waar het op staat en doet dat op een directe manier. Dit komt waarschijnlijk omdat Mr T. een ruw leven heeft geleid in zijn jeugd. Hij is lid geweest van de militaire politie van het Amerikaanse leger en is bodyguard geweest van verschillende personen uit de VS. Daarnaast heeft hij veel geworsteld en American Football gespeeld. Hem is dus altijd geleerd hard op te treden en op zijn hoede te blijven, dit merk je ook aan zijn manier van

22

spreken. Hij gebruikt maar al te graag het woord ‘fool‘, dat ‘idioot’ betekent. En het aardige is dat je altijd als je dat woord hoort, je het direct linkt aan Mr T. Dit heeft hij dus bijzonder goed gedaan. Zelfs bedrijven hebben Mr T. ook gebruikt in hun reclamecampagne. Denk aan Blizzard’s World of Warcraft (http://www.youtube.com/watch?v=bqJE5TH5jhc). Hierin zie je Mr T. in een reclamespotje en hoor je hem onder andere “Shut up, fool“ zeggen. Hier wordt zijn geliefde woordje dus ook gebruikt. Verder kun


je in de commercial opmerken dat hij eigenwijs is. Ook dat typeert Mr T. Hij is dus perfect te gebruiken om mensen aan te sporen iets te doen, want hij

heeft provocerende en directe manier van spreken. Al met al is Mr T. dus in één woord ‘hard’ te noemen.

Uiterlijk Mr T. Kijk nog eens naar de afbeelding op de vorige pagina ten denk na welk woord er in je opkomt. Waarschijnlijk zal dit woord dichtbij ‘agressief‘ liggen. Dat komt waarschijnlijk door de grote hoeveelheid kettingen en oorbellen, mohawk ofwel hanenkam, baard, agressieve blik en een wijzende vinger. Zo komt hij agressief over. Dit is hoe

je Mr T. het vaakst ziet. Dit is wat Mr T. typeert. Zo is hij dus perfect te gebruiken in films als harde acteur of in reclames om een statement te maken. Combineer je Mr T.’s agressieve uiterlijk met zijn harde innerlijk, dan concludeer je al gauw dat er niet met hem te sollen valt!

Reflectie

Mijn keuze voor Mr T. als persoon voor mijn persoonsmerkanalyse is gebaseerd op het proberen iemand te vinden die een sterk imago heeft, die een bepaald statement heeft neergezet in zijn of haar carrière. Dat is Mr T. geworden omdat hij een sterk imago heeft

en een statement heeft geuit. Ik vroeg mij af hoe het kwam dat hij zo’n hard personage is, daar ben ik nu achter gekomen. Ook verbaasde ik me over zijn enorm drukbezette carrière, hij was en is erg actief.

23


6.2 IK-MERK ANALYSE Visie

In de toekomst zie ik mezelf als iemand die werkzaam wordt in de multimedia of in het onderwijs.Om wat specifieker te zijn voor het onderwijs; maatschappijwetenschappen.Daarnaast houd ik me als hele grote hobby veel bezig met muziek en treed ik op als toetsenist met een band of alleen. Muziek speelt een grote rol in mijn leven en ik wil daar veel mee bezig kunnen zijn. Ook wil ik nog veel gaan reizen.

Persoonlijkheid

Missie

Iemand zijn die veel wil ontdekken en veel wil maken, innovatief en effectief wil zijn. Vergelijk het met de ‘sense and simplicity’ van Philips.

Merkbelofte

Innovation – creation.

Kernconcept Geluk creëren.

Ten eerste mijn propedeuse binnenslepen. Als dat gelukt is sluit ik mijn opleiding af en oriënteer ik me op werkmogelijkheden. Het beter- en succesvoller worden in de muziek bereik ik door ervaring op te doen en veel te oefenen en netwerken.

Waarden

Genieten, geluk (het bereiken van mijn missie), ontdekken, doen, leerzaam, voldoening

Reflectie

Wat opvalt aan mijn personage, is muziek en creativiteit. Belangrijke delen van mijn leven, dat laat ik ook zeker merken in de ik-merk analyse. Verder 24

heb ik verwoord wat mijn missie is en hoe ik die wil verwezenlijken. Het bovenstaande is simpelweg wat ik wil, daar sta ik vierkant achter.


7. MOODBOARDS Analoog

25


Digitaal

Reflectie

Bij het analoge werkboek heb ik in tijdschriften vooral naar fonts en afbeeldingen gezocht, zoals je misschien 26

wel ziet, wil ik mijn magazine een moderne invloed laten hebben. Rechts dan, ziedaar het digitale werkboek. Hier


heb ik specifiek op het internet gezocht naar afbeeldingen die de sfeer van mijn magazine bepalen. Zoals je misschien al gemerkt had, ga ik mijn magazine in het teken laten staan van studio hard-

en software. Bij zo’n modern onderwerp hoort dus een moderne layout. Door middel van deze twee moodboards heb ik een beeld geschept van de sfeer die mijn magazine gaat hebben.

27


8. TYPOGRAFIE IN HET WILD

28


Reflectie

Na heel wat in het digitaal werkboek gewerkt te hebben, moesten we toch nog een keer naar buiten. Eenmaal buitengetreden kregen we de opdracht naar opmerkelijke- of niet opmerkelijke typografie te zoeken en fotograferen. Ik heb dus vooral gezocht naar tekens of plaatjes en heb zo gezien hoe wij als volk worden aangesproken, vaak op een simpele doch duidelijke manier, en gewaarschuwd, door verkeersborden.

Ook heb ik gekeken naar wat mensen zelf op gemeentelijke eigendommen achterlieten, soms was dit best artistiek, dat kon ik wel waarderen. Normaal zoek ik niet naar opmerkelijke pictogrammen en afbeeldingen om me heen, maar om dit voor een keer nu wĂŠl te doen en om jezelf af te vragen wat hiermee bereikt moet worden, vond ik wel een goede bedoeling. Ik vond deze opdracht dus een nuttig.

29


9. 5 FONTS

Splekta Splekta Splekta

Als eerste font heb ik voor Splekta gekozen, deze ben ik tegengekomen op http://www.dafont.com en sprak me erg aan. Dit komt omdat strakke, moderne fonts bijna altijd mijn voorkeur krijgen. Dat zul je ook merken aan de rest van mijn fonts. Splekta heeft als eigenschap dat het modern en strak is, maar dat er toch erg veel ronde elementen in zitten. Tezamen met de compactheid van het font, maken deze twee competenties het een goed font.

Als eerste font heb ik voor Splekta gekozen, deze ben ik tegengekomen op http://www.dafont.com en sprak me erg aan. Dit komt omdat strakke, moderne fonts bijna altijd mijn voorkeur krijgen. Dat zul je ook merken aan de rest van mijn fonts. Splekta heeft als eigenschap dat het modern en strak is, maar dat er toch erg veel ronde elementen in zitten. Tezamen met de compactheid van het font, maken deze twee competenties het een goed font.

Als eerste font heb ik voor Splekta gekozen, deze ben ik tegengekomen op http://www.dafont.com en sprak me erg aan. Dit komt omdat strakke, moderne fonts bijna altijd mijn voorkeur krijgen. Dat zul je ook merken aan de rest van mijn fonts. Splekta heeft als eigenschap dat het modern en strak is, maar dat er toch erg veel ronde elementen in zitten. Tezamen met de compactheid van het font, maken deze twee competenties het een goed font.

30


Gulim Gulim Gulim Voor nummer twee kies ik, zoals je rechts kunt zien, voor Gulim. Dit font ben ik tegengekomen toen ik een PowerPoint in elkaar aan het zetten was en ook deze vind ik de moeite waard aandacht aan te besteden. Zoals je kunt zien is het een veelal rond font, dit zorgt ervoor dat je snel door de tekst heen leest. Verder valt het op dat Gulim een hoog font is, in tegenstelling tot Splekta.

Voor nummer twee kies ik, zoals je rechts kunt zien, voor Gulim. Dit font ben ik tegengekomen toen ik een PowerPoint in elkaar aan het zetten was en ook deze vind ik de moeite waard aandacht aan te besteden. Zoals je kunt zien is het een veelal rond font, dit zorgt ervoor dat je snel door de tekst heen leest. Verder valt het op dat Gulim een hoog font is, in tegenstelling tot Splekta.

Voor nummer twee kies ik, zoals je rechts kunt zien, voor Gulim. Dit font ben ik tegengekomen toen ik een PowerPoint in elkaar aan het zetten was en ook deze vind ik de moeite waard aandacht aan te besteden. Zoals je kunt zien is het een veelal rond font, dit zorgt ervoor dat je snel door de tekst heen leest. Verder valt het op dat Gulim een hoog font is, in tegenstelling tot Splekta.

31


Forgotten Futurist Forgotten Futurist Forgotten Futurist

Forgotten Futurist is het volgende font op mijn lijstje, ook dit font komt van http:// www.dafont.com. Net zoals de eerste twee fonts heeft ook dit font een moderne uitstraling, maar zoals de naam van het font al zegt heeft het iets futuristisch. Dat komt omdat sommige letters ongebruikelijk vroeg zijn afgekapt. Kijk bijvoorbeeld hiernaast naar de ‘t‘ en de ‘g‘. Bij deze letters is dat goed te zien. Dat gegeven vind ik wel wat hebben, vandaar dat het font in het lijstje terugkomt.

Forgotten Futurist is het volgende font op mijn lijstje, ook dit font komt van http:// www.dafont.com. Net zoals de eerste twee fonts heeft ook dit font een moderne uitstraling, maar zoals de naam van het font al zegt heeft het iets futuristisch. Dat komt omdat sommige letters ongebruikelijk vroeg zijn afgekapt. Kijk bijvoorbeeld hiernaast naar de ‘t‘ en de ‘g‘. Bij deze letters is dat goed te zien. Dat gegeven vind ik wel wat hebben, vandaar dat het font in het lijstje terugkomt.

Forgotten Futurist is het volgende font op mijn lijstje, ook dit font komt van http:// www.dafont.com. Net zoals de eerste twee fonts heeft ook dit font een moderne uitstraling, maar zoals de naam van het font al zegt heeft het iets futuristisch. Dat komt omdat sommige letters ongebruikelijk vroeg zijn afgekapt. Kijk bijvoorbeeld hiernaast naar de ‘t‘ en de ‘g‘. Bij deze letters is dat goed te zien. Dat gegeven vind ik wel wat hebben, vandaar dat het font in het lijstje terugkomt.

32


Gill Sans MT Gill Sans MT Gill Sans MT Tegengekomen als standaard font, is Gill Sans MT nu aan de beurt. Dit font is eigenlijk heel gewoon, geen rare versieringen of onduidelijke letters. Ook dit font is erg compact, daar bedoel ik mee dat het precies het goede formaat heeft. Niet te groot, niet te klein. Soms heb je dat een font minder goed leesbaar wordt als het in italics of bold wordt gezet. Hier is dat totaal niet het geval. Dit font is dus prima te gebruiken voor sites, magazines, enz.

Tegengekomen als standaard font, is Gill Sans MT nu aan de beurt. Dit font is eigenlijk heel gewoon, geen rare versieringen of onduidelijke letters. Ook dit font is erg compact, daar bedoel ik mee dat het precies het goede formaat heeft. Niet te groot, niet te klein. Soms heb je dat een font minder goed leesbaar wordt als het in italics of bold wordt gezet. Hier is dat totaal niet het geval. Dit font is dus prima te gebruiken voor sites, magazines, enz.

Tegengekomen als standaard font, is Gill Sans MT nu aan de beurt. Dit font is eigenlijk heel gewoon, geen rare versieringen of onduidelijke letters. Ook dit font is erg compact, daar bedoel ik mee dat het precies het goede formaat heeft. Niet te groot, niet te klein. Soms heb je dat een font minder goed leesbaar wordt als het in italics of bold wordt gezet. Hier is dat totaal niet het geval. Dit font is dus prima te gebruiken voor sites, magazines, enz.

33


Eras Medium ITC Eras Medium ITC Eras Medium ITC

Hekkensluiter is Eras Medium ITC. Zoals je kunt zien lijken de ‘a‘ en de ‘e‘ enorm veel op de ‘a‘ en de ‘e‘ in het logo van Acer en heeft de hoofdletter ‘m‘ veel weg van de ‘M‘ in het Microsoft-logo. Hierdoor heeft het font ook een technologische uitstraling, dit is ook meteen de reden waarom ik dit font aan computers of technologie link. Naar alle waarschijnlijkheid is technologie ook een inspiratiebron geweest voor dit font. De reden voor het verkiezen van dit font is de link naar technologie geweest, dat interesseert me namelijk aardig.

Hekkensluiter is Eras Medium ITC. Zoals je kunt zien lijken de ‘a‘ en de ‘e‘ enorm veel op de ‘a‘ en de ‘e‘ in het logo van Acer en heeft de hoofdletter ‘m‘ veel weg van de ‘M‘ in het Microsoft-logo. Hierdoor heeft het font ook een technologische uitstraling, dit is ook meteen de reden waarom ik dit font aan computers of technologie link. Naar alle waarschijnlijkheid is technologie ook een inspiratiebron geweest voor dit font. De reden voor het verkiezen van dit font is de link naar technologie geweest, dat interesseert me namelijk aardig.

Hekkensluiter is Eras Medium ITC. Zoals je kunt zien lijken de ‘a‘ en de ‘e‘ enorm veel op de ‘a‘ en de ‘e‘ in het logo van Acer en heeft de hoofdletter ‘m‘ veel weg van de ‘M‘ in het Microsoft-logo. Hierdoor heeft het font ook een technologische uitstraling, dit is ook meteen de reden waarom ik dit font aan computers of technologie link. Naar alle waarschijnlijkheid is technologie ook een inspiratiebron geweest voor dit font. De reden voor het verkiezen van dit font is de link naar technologie geweest, dat interesseert me namelijk aardig.

34


Reflectie

Bij het zoeken naar fonts heb ik heel wat gebladerd door een breed scala. Dit zijn uiteindelijk de fonts die me het meeste aanspraken en waar ik me in wilde verdiepen en waar ik over wilde

vertellen. Toch vind ik het lastig te omschrijven wat een font nou precies speciaal maakt, ik heb het echter wel zo goed mogelijk proberen uit te leggen.

35


9. 5 LOGO’S Dit logo is van het technolabel van Carl Cox (technoproducer/- dj). Er zijn 4 kleuren gebruikt om het logo te illustreren: twee tinten grijs, wit en zwart. Echter springen zwart en wit eruit. Dit zijn goede kleuren, want bij digitaal denk je 1’en en 0’en, dat duidt op oude computertaal, en oud duidt weer op zwart-wit. Het logo is strak en lijkt op een soort kogel of raket die snelheid maakt. Er wordt hier dus innovatie en vooruitstrevendheid uitgebeeld. Het font dat is gebruikt ziet er ook modern en strak uit, het past dus bij het strakke logo.

Het logo rechtsonder behoort tot een heeft namelijk een koude omgeving alternatieve rockband uit Engeland. Zij nodig, de ander een warme. hebben hun naam als logo genomen, maar hebben er wel iets goeds van gemaakt. De letters staan dicht op elkaar, wat misschien kan refereren naar ijsschotsen (denk aan Arctic). Ijsschotsen liggen namelijk ook vaak dicht bij elkaar. Monkeys (apen) komen terug in de letters, deze zijn slingerig gemaakt. Net als apen dus. Wat ook opmerkelijk is, is dat de kleuren zwart en wit tegenovergesteld van elkaar zijn, en arctisch en apen ook tegenovergesteld zijn. De een

36


Wat het meest opvallend is aan het logo van de Albert Heijn, is dat de letters ‘a‘ en ‘h‘ omringd zijn door een blauw huisje. Het huisje is ervoor om mensen het gevoel te geven dat ze in een warm huis, een soort thuis, terecht komen. De blauwe kleur zorgt voor een rustige uitstraling. Goed gevonden zijn ook de gecombineerde letters binnenin het huisje. Door het schuine afkappen van de verticale lijn in het midden behoudt de ‘a‘ haar lage stokje en de ‘h’ haar hoge. Al met al probeert Albert Heijn er hier dus voor te zorgen dat mensen in hun winkels tot rust komen en zich thuis voelen.

Hier links zie je het logo van Behringer, de vele mogelijkheden die je hebt met een merk dat elektronische apparaten Behringer. Je kunt maken wat jij wilt, je maakt om te producen en muziek te kunt alle kanten op; flexibel dus. maken. Dit is een vernieuwd logo, het figuur in het driehoek was vroeger een oor. Dat is het nu nog steeds, maar wel sterk gemoderniseerd. Het oor slaat natuurlijk op luisteren, want je kunt luisteren naar hetgeen je met Behringer’s producten maakt. De kleur geel zie je vaak op bouwplaatsen, ik denk dus ook dat hier wortdt gerefereerd naar constructie. Je máákt immers muziek met Behringer. Het font ziet er flexibel uit, dat wijst op

37


Het laatste logo is van de Rabobank, een instantie waar je je vertrouwen bij neer moet leggen. Dat vertrouwen wordt weergegeven door de kleur oranje en blauw. Het oranje geeft een bepaalde warmte mee en het blauw zorgt voor kalmte. Alles wat een mens zoekt in een instantie als een bank; warmte, rust en betrouwbaarheid. Het poppetje op het kompas moet iemand uitbeelden die een eigen weg wil gaan, en het kompas laat zien dat je alle kanten op kan. Rabobank wil hier dus mee laten zien dat je zelf bepaalt wat er met je geld gebeurt en welke richting je ermee op wilt. Het font heeft een lichte italic-tint gekregen, daarmee wordt uitgebeeld dat de Rabobank voortstrevend wil zijn. Het soort font is ook, net als de rest van het logo, een kalm font zonder rare elementen of - versieringen.

Reflectie

Bij deze opdracht heb ik me laten inspireren door hetgeen er om me heen qua logo’s te zien was. Me zo verdiepen in bepaalde logo’s had ik nog niet eerder gedaan, maar ik vind het wel interessant om te weten

38

te komen wat iemand nu eigenlijk wil zeggen met zijn logo. Door middel van deze opdracht ben ik daarachter gekomen, hoewel ik maar een klein deel van mijn omgeving met een vergrootglas heb benaderd.


9. 5 COVERS

Dit is de cover van een NBA-magazine afkomstig uit ItaliĂŤ. Mijn keuze is mede op deze gevallen omdat ik de kleurencombinatie erg goed vind. Het bruine, zwarte en witte passen erg goed bij elkaar. De zwart-witte afbeelding past ook perfect bij de rest van de kleuren. Qua layout vind ik de cover ook sterk. Kopjes die veel aandacht gaan krijgen in het blad of belangrijk zijn, krijgen meer ruimte en de minder belangrijke krijgen minder ruimte en zijn wat kleiner. De afbeelding staat precies goed ten opzichte van de tekst, de afbeelding hindert namelijk niet het lezen. De typografie dan is perfect voor bij het onderwerp(basketbal). Het is modern en de letters zijn lang, net als de basketballers zelf.

Zoals je kunt zien heeft deze cover niet een hoog tekstgehalte, wat ik zeker geen nadeel vind. Rechtsboven het logo, linksonder een kleine toelichting. Kijken we naar de afbeelding, dan zie je, als je goed kijkt, een groot aantal wapens. Een hele berg eigenlijk. Dit lijkt chaotisch, maar door de blauwe kleuren heeft de afbeelding toch een rustige uitstraling. Tevens werkt het blauw uit de afbeelding goed samen met het blauw uit het logo. De afbeelding geeft ook een duidelijk beeld van de inhoud van het blad. Verder is het font dat voor het logo gebruikt is niet spectaculair, het font van het tekstvak linksonder daarentegen vind ik een stuk beter. Dit is namelijk langwerpig. en aardig minimalistisch, net als de ge

39


hele cover qua tekst. Al met al dus een sterke cover.

Dit boegbeeld dat Amerika voort heeft gebracht was in 2012 door nieuwsinstantie Time verkozen als Person of the Year. Deze bekendmaking in het blad van ‘Time‘ moest natuurlijk een eervolle doch serieuze uitstraling hebben. De volgende cover is die van National Door de chique fonts is dat ook goed Geographic’s uitgave over water, zoals gelukt. Afgezien van de afbeelding misschien wel opgevallen is. Wat ik heeft het tijdschrift een donkere, grijze sterk vind aan deze cover, is dat hetgeen geschreven wordt ook goed wordt nadruk. Voor het bereiken van een zakelijke uitgebeeld. In dit geval dus waterdruppels op de cover. Het lijkt ook als twee uitstraling heeft Time gekozen voor een zakelijke, serieuze afbeelding van druppels water op een door regen beObama. Dit past prima in het eerder sprenkelde cover. Verder associeert iedereen ‘water‘ natuurlijk met de kleur beschreven beeld dat Time wil schepblauw, vandaar dat deze kleur uitvoerig pen. Meer hoeft er op de cover ook niet gebruikt is. Verder zijn de fonts zakelijk, te staan, dit is de concrete boodschap het is immers een blad dat serieuze fei- die Time wil verspreiden. Dit is dus een mooi voorbeeld van een goede cover. ten beschrijft en serieus genomen wil worden. De fonts sluiten dus goed aan bij het imago van het blad. 40


Reflectie

Bij deze opdracht heb ik gebruik gemaakt van de volgende site: http://www.coverjunkie.com. Hier heb ik mijn ogen goed de kost gegeven en heb gezocht naar covers die naar mijn gevoel een review waard waren. De gekozen covers vind ik allemaal iets speciaals hebben, vooral de cover van het National Geographic-blad vind ik erg goed. Het direct en letterlijk in beeld brengen van wat je in je blad terug wilt laten komen vind ik een zeer goede toevoeging aan je cover, het is ook een gemak voor de lezer. Erg creatief gevonden.

Deze laatste cover vond ik wel goed gevonden. Zoals de titel in het rode vlak al verraadt, gaat het blad (deels) over seks in Londen. Dit wordt uitgebeeld met de Big Ben die het vrouwelijke geslachtsdeel weergeeft. Je mag zelf bedenken wat het gehele plaatje voor zou moeten stellen. De rode kleur geeft het thema ‘seks‘ een goede nadruk. Het rode link je direct aan seks, denk bijvoorbeeld aan het Red Light District in Amsterdam. De kleurencombinatie is een erg sterke. Zwart-wit is natuurlijk altijd goed, maar het rode geeft het geheel precies de goede tint, namelijk die van seks. De fonts hebben een moderne uitstraling, het heeft van alles iets; ze hebben namelijk rechte- en ronde elementen in zich. ‘Sex‘ wordt in bold weergegeven, en terecht. Dit is immers het hoofdthema van het blad en moet de aandacht op zich gevestigd krijgen.

41


9. 5 MAGAZINE

SPREADS

Zoals ik net in mijn toelichting van de vijf covers vertelde vind ik het goed als je bij een bepaald stuk tekst meteen een beeld erbij kan scheppen. Bij deze spread is dat duidelijk het geval geweest. Je ziet (letterlijk) wat er achter de tekst schuilt. De indeling van de pagina’s vind ik ook perfect, de helft voor het beeld en de andere helft voor de tekst. Het oranje en wit werkt erg goed met elkaar samen, er rust een kalmte over de pagina’s. Ook vind ik de oranje

42

stukjes tekst die eruit zijn gelicht erg goed verwerkt. Er is genoeg ruimte voor genomen en het geheel komt dus niet chaotisch over. Per pagina zijn er drie kolommen genomen om tekst in te verwerken, je zou kunnen denken dat dit niet gemakkelijk leest omdat de regels wat aan de korte kant zijn, maar dat is hier niet het geval. Al met al vind ik de gelijke- en goede verdeling van beeld en tekst het best aan de spread.


Hoewel deze afbeelding niet erg scherp is, wil ik deze spread toch behandelen. Het mooie aan deze spread vind ik namelijk dat hij rust en chaos combineert. De zwarte vorm in het midden, de achtergrond van de blauwe tekst, heeft allerlei rare en onlogische vormen. Dat veroorzaakt de chaos. De lichtblauwe tekst heeft, net als de zwarte achtergrond, een zeer moderne uitstraling.

Dat komt door de vele punten en hoeken. Het blauw van de tekst past perfect bij het zwart van de achtergrond. Ook dat zijn kleuren die moderniteit beamen. Verder is natuurlijk het witte ook erg aanwezig, wat een goede toevoeging is aan de zwarte en blauwe kleur. Zulke moderne elementen liggen mij wel, vandaar dat ik ook deze spread in mijn lijstje heb opgenomen.

43


Ook dit is weer een perfect voorbeeld van een goede spread. Afbeelding en tekst. Het lijkt zo simpel, maar toch is het zo geniaal. Je zou ook een spread kunnen maken met grotendeels afbeelding en een klein beetje tekst, maar dan moet je wel een heel goede afbeelding kiezen die op zichzelf al een verhaal in zich heeft. Over de linkerpagina kan ik kort zijn: erg goed. Erg goed omdat deze afbeelding al een heel verhaal in zich heeft en je er zelf ook veel bij zou kunnen bedenken. De

44

rechterpagina dan. Deze heeft een duidelijke structuur, namelijk een duidelijke, korte titel en een lap tekst. Alles staat recht en is strak ingedeeld. Dat maakt de pagina erg overzichtelijk en prettig te lezen. De duidelijkheid heeft ook te maken met het gebruik van kleuren. Dit wordt namelijk niet ingewikkeld gemaakt. Zwart-wit werkt mee aan structuur, duidelijker contrast kan er namelijk niet zijn. Deze spread is dus een zeer goed voorbeeld van structuur en duidelijkheid.


Hier had ik het bij de vorige spread over: alleen een spread grotendeels uit afbeelding laten bestaan als de afbeelding op zichzelf al een verhaal vertelt. Hier is dat zeker het geval, bij deze afbeelding kun je namelijk enorm veel bedenken en fantaseren. Qua tekst is voor een goed font gekozen, bij een mooie en exclusieve foto hoort namelijk een mooi en exclusief font. Versieringen zijn aanwezig, wat dit font tot een exclusief font omtovert. Ook hier is sprake van een goede

structuur. ‘Legends‘ is duidelijk het belangrijkste woord uit de tekst, daar wordt goed de nadruk op gelegd en bovendien is dat woord het eerste dat je leest. De afbeelding is zeer mooi, maar toch wordt je aandacht naar het stukje tekst toe getrokken, en met de steeds kleiner wordende font-grootte wordt je, terwijl je de titel nog aan het lezen bent, zo het kleine tekstje in geleid. Dit hebben de tekstschrijvers/ontwerpers goed doordacht.

45


Deze spread vind ik de beste van allemaal, de afbeelding is erg goed. Voor de duidelijkheid: een golfer rust zijn hoofd op een golfclub. Hij denkt, dat licht de titel ook toe. De afbeelding loopt goed over in de tekst, en hoewel er witte elementen in het shirt van de golfer zitten, kun je de witte tekst toch prima lezen. Weer kun je hier een goede structuur in herkennen, alle tekst is goed gecentreerd en je wordt niet afgeleid door allerlei franje die het lezen

46

zouden moeten belemmeren. Zoals je ziet is er bij de serieuze gelaatsuitdrukking van de golfer een serieus, zakelijk en vertrouwd font gezocht. Dit vertrouwelijke komt denk ik doordat hetzelfde font vaak gebruikt wordt in vertrouwelijke documenten. Weer wordt er bij de tekst een goed contrast geschept, het witte tegenover het zwarte. Al het voorgenoemde maakt dit tot de beste spread.


Reflectie

Bij het zoeken naar de vijf spreads heb ik gezocht naar spreads die afbeelding en tekst perfect combineerden. De meeste van de vijf doen dit prima, toch vond ik deze opdracht lastiger dan de eerdergemaakte. Dit komt denk ik doordat ik nu voor het eerst kritisch naar een spread kijk en let op struc-

tuur en uitstraling. Instinctief zie je in een keer of een spread goed of slecht is, maar om vervolgens te beschrijven waar贸m een spread dan goed of slecht is, is een hele kluif. Toch heb ik de opdracht zo goed mogelijk proberen uit te voeren.

47


9. 5 VISITEKAARTJES

Bol’s visitekaartje voert mijn lijstje aan. De blauwe kleur typeert Bol, en dat komt goed terug in hun visitekaartje. Kijk je naar de psychologie achter de kleur blauw, dan kom je erachter dat blauw volhardend, doorzettend betekent. Bol is een accountantsbedrijf, dus doorzettingsvermogen is gewenst! De kleur blauw past hier dus perfect bij het bedrijf. Kijk je naar het logo en naar de achterkant, dan zie je een witte lijn die omhoog gaat. Een stijgende lijn dus, ik denk dat Bol daarmee wil zeggen dat ze altijd vooruitstrevend willen zijn en hun bedrijf als een stijgende lijn willen beschrijven. Dit komt goed over op

48

mensen die het visitekaartje ontvangen. Ook is een duidelijke scheiding gemaakt tussen persoon en bedrijf, namelijk voor- en achterkant. Het font dan is erg prettig om te lezen, de donkerblauwe kleur is prima in contrast met de witte achtergrond. Voor de achterkant van het kaartje geldt hetzelfde, de witte letters staan in goed contrast tegen de blauwe achtergrond. Ten slotte de indeling. Deze is ook goed, je wordt niet overladen met informatie. Er is veel ruimte, dat betekent veel rust. Een prima visitekaartje dus.


Visitekaart nummer twee dan: die van de Belastingdienst. Weer komt hier de blauwe kleur terug, de Belastingdienst. Op deze kaart zijn geen afbeeldingen te vinden, louter informatie. Niet te veel, niet te weinig. De hoeveelheid informatie is dus niet overdreven, maar precies goed. Met contrasten is niets mis, en er is voor een prima lettertype gekozen. Geen fratsen dus. Wel vallen de lijnen op voor- en achterkant op. Op de voorkant is deze geel, op de achterkant wit. Persoonlijk denk ik dat dit is gedaan

om niet al te saai over te komen, ze willen toch even wat variatie in kleuren aanbrengen. Bij de kant waar wat leesbaars te vinden is, is het lijntje geel. Geel betekent volgens de welbekende kleurenpsychologie onder andere extravert, op de buitenwereld gericht. Dat klopt wel, want de Belastingdienst richt zich op de buitenwereld. Verder is er geen betekenis achter het witte lijntje op de achterkant, deze zorgt voor een beetje toevoeging aan het blauw. Het contrast is verder prima.

49


Nummer drie: een visitekaartje van een webdeveloper. Wat ik het beste vind aan dit kaartje is de geknipte ‘www’. Erg origineel gevonden. Verder staat er niet veel op het kaartje, maar eigenlijk ook wel weer genoeg. Telefoonnummer en site, verder geen persoonsnamen. Wat ook wel een een leuk detail is, is dat wát er staat omringd wordt door haken, voor de kenners die het bekend voor komt: het komt van HTML. HTML is een computertaal om websites te maken, dus dat is erg goed gevonden voor

50

bij een webdeveloper. Het font dan is ook precies hetzelfde font als het normale dat gebruikt wordt door de meeste HTML-programmeurs. Het gebruik van dit font straalt dus wel kennis van de taal uit, dat geeft een betrouwbaar beeld. Het kleurgebruik tot slot is goed gekozen, grijs wil zeggen dat men wil weten waar men aan toe is, dat er duidelijk is. De betrouwbaarheid uit het font past daar goed bij. Want wat men van een webdeveloper is betrouwbaarheid.


De vierde kaart waar mijn aandacht naar uitgaat is er een van radiopresentator Chris Fisher. Deze heeft, zoals zichtbaar, de vorm gekregen van een klassieke microfoon, een van de belangrijkste gereedschappen die een radiopresentator in bezit moet hebben. De microfoon-vorm vind ik erg origineel en is een prima idee voor een visitekaartje gebleken. De lettertypen hebben een moderne

insteek gekregen, Hoewel de woorden ‘radio presenter‘ kleiner geschreven zijn, zullen je ogen tóch eerder afglijden op deze woorden. Dat komt doordat die tekst dikgedrukt, ofwel bold is. De naam en het telefoonnummer worden daarna waargenomen. Ook hier wordt de kleur grijs uitvoerig gebruikt, we hebben net al gezien wat die kleur nu eigenlijk voor een betekenis heeft.

51


Als laatste koos ik voor deze scherven, ze komen van een Grieks restaurant. Zoals u misschien wel weet was het gebruikelijk om in Griekenland na het eten het eetplateau kapot te gooien. Daar komt dit idee dus vandaan, wat ik erg origineel vind. Op de visitescherven staat onder het woord ‘greek‘ nog een telefoonnummer. De kleuren van de scherven spreken

52

voor zich, namelijk het wit en blauw uit de vlag van Griekenland. Als toevoeging is er nog een kunstwerkje aan toegevoegd, dit leukt het geheel wat op. Het lettertype vind ik wat aan de saaie kant, en er mist een hoofdletter. Maar dat zijn ook direct de enige minpunten aan de scherven. Al met al een erg goed idee voor een visitekaartje!


Reflectie

Wat ik het interessants vond aan deze opdracht, is hetgeen de instantie die de visitekaartjes uitgeeft aan kleuren zoekt. Vaak zie je dat een kleur gerelateerd is aan een bepaald motief van het bedrijf, dat vond ik best leerzaam. De eerste twee kaartjes kwamen uit een collectie van mijn vader, de laatste drie komen van internet. Met opzet heb ik ook voor twee kaartjes gekozen die

niet van het internet komen, om te zien wat er nu eigenlijk allemaal in omloop is en wat voor niveau de alledaagse kaartjes hebben. Op internet is natuurlijk een selectie gemaakt van de beste kaartjes van de wereld. Toch heb ik er daar drie van uitgezocht. Dat moesten kaartjes zijn die creatief waren, en naar mijn mening zijn deze dat zeker!

53

Digitaal Werkboek V3  

Zie titel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you