Page 1


Inhoudsopgave

Personal DNA

P. 3

10 antwoorden op 100 vragen P. 6

2

Mindmap

P. 12

Brandstimeline

P. 13

Merkanalyse Philips

P. 14

Persoonsmerkanalyse Mr T.

P. 20


1. Personal DNA

You are a Free-Wheeling Leader

You are a leader Your solid grounding in the practicalities of life, along with your self-assuredness and your willingness to appreciate new things make you a LEADER.

The intellectual curiosity that drives you leads you to seek out causes of and reasons behind things.

Your confidence gives you the potential to take your general awaYou’re in touch with what is going reness and channel it into leaderon around you and adept at remai- ship. ning down-to-earth and logical. You’re not set on one way of doing Although you’re detail-oriented, things, and you often have the this doesn’t mean that you lose the skills and persistence to find innobig picture. vative ways of facing challenges. You tend to find beauty in form and You are well-attuned to your taefficiency, as opposed to finding it lents, and can deal with most proin broad-based, abstract concepts. blems that you face. Never one to pass on an adventure, you’re consistently seeking and finding new things, even in your immediate surroundings. Because of this eagerness to pursue new experiences, you’ve learned a lot; your attention to detail means that you gain a great deal from your adventures.

Your independent streak allows you to make decisions efficiently and to trust your instincts You do your own thing when it comes to clothing, guided more by practical concerns than by other people’s notions of style.

3


Generally, you believe that you control your life, and that external

forces only play a limited role in determining what happens to you.

You are Free-Wheeling

Your charismatic nature, liveliness, and independence make you You’re not rigid in your beliefs FREE-WHEELING. about the world, and you don’t want to impose your perspective You don’t mind being in the spoton others, but at the same time, light, preferring social gatherings you know that plenty of people to quiet nights at home. don’t always act responsibly. You take a practical approach to people, not getting too involved in their feelings—or their business.

Engaging with others is a large part of how you live in the world, and most importantly, it plays a role in how you see yourself—you At the same time, your acceptance tend to learn a lot about yourself in of others leads you to be undersituations where you are with other standing of their life circumstanpeople. ces, even if you don’t quite understand their emotional reactions to You have an understanding of the some things. complexities of situations, and you don’t judge others too hastily. Although you have a wide circle of friends, you’re very discerning as to whom you can trust.

4


Personality chart

5


2. 10 antwoorden op 100 vragen

100 vragen

1. Wat is je politieke voorkeur? 2. Naar welk land zou je het liefst op vakantie gaan? 3. Wat is je favoriete sociale netwerk? 4. Wat is je lievelingskleur? 5. Ben je geĂŻnteresseerd in filosofie? 6. Welke krant vind je het best? 7. Woon je liever in een stad of in een dorp? 8. Welke browser gebruik je het liefst? 9. Heb je liever een avontuurlijke- of een feestvakantie? 10. Leer je het liefst met of zonder muziek aan? 11. Wat voor soort films kijk je het meest? 12. Welke televisieserie vind je het leukst? 13. Wat vind je het beste medium? 14. Denk je dat Geert Wilders een steekje los heeft zitten? 15. Welke eigenschappen moet een goede docent hebben? 16. Bespeel je een muziekinstrument? 6

17. Naar welke soort muziek luister je het liefst? 18. Ga je vaak naar concerten/ festivals? 19. Ga je vaak uit? 20. Woon je liever op kamers of thuis? 21. Ben je heel actief op de sociale netwerken? 22. Houd je van sporten? 23. Wat is je lievelingssport? 24. Wat vind je van de kwaliteit van de analytica op de Nederlandse televisie? 25. Welke televisiezender(s) mag/mogen wat jou betreft van de Nederlandse televisie worden geschrapt? 26. Welke televisiezender verdient volgens jou meer aandacht? 27. Wat denk je wat voor invloed commerciÍle programma’s op de mens heeft? 28. Welke publieke omroep kijk je het meest naar? 29. Welk biermerk brouwt volgens jou het beste bier? 30. Geloof je in een godsdienst?


31. Zou de wereld beter af zijn zonder smartphones? 32. Maken smartphones ons juist socialer of asocialer? 33. Hoe zou de wereld eruit zien zonder internet? 34. Wat vind je van het niveau van de jonge jeugd van tegenwoordig? 35. Ben je het eens met de AOW-verhoging van twee jaar? 36. Ben je lid van een vakbond? 37. Ga je met plezier naar je werk? 38. Welke politieke partij geef jij de voorkeur bij een volgende verkiezing? 39. Denk je dat er leven is op Mars? 40. Denk je dat er in de toekomst commerciële vluchten kunnen worden geboekt naar de maan? 41. Wat vind je van drugsgebruik bij een concert/festival? 42. Vind je ‘hardstyle’ een hype? 43. Op welke school zit je? 44. Zou je, als je ziet dat er dingen verbeterd kunnen worden op een school, in actie komen en streven naar verbetering? 45. Ben je iemand die het allemaal wel best vindt of laat je het merken als je het ergens niet mee eens bent? 46. Wat vind je van individualisme? 47. Wat vind je van Marxisme?

48. Welke politieke kleur heb je? 49. Ben je bezig met een vervolgopleiding? 50. Denk je dat de docent BrandDesign al mijn vragen leest? 51. Denk je een goede balans te hebben tussen school en vrije tijd? 52. Hoe oud ben je? 53. Wat voor werk heb je? 54. Vind je werk belangrijk? 55. Wat vind je van mensen die stoppen met school en op jonge leeftijd gaan werken? 56. Wil je later een 40-uurs baan of een 60-uurs baan? 57. Vind je geld belangrijk? 58. Denk je dat je gelukkig bent als je veel geld hebt? 59. Zou je, als je veel geld hebt, je rijkdom uiten of leven als iemand die een gemiddeld loon verdient? 60. Wil je later veel geld gaan verdienen? 61. Vind je Jort Kelder een goede journalist? 62. Wat vind je van de programma’s die Jort Kelder maakt? 63. Zou je willen beleggen? 64. Wat vind je van Rutger Castricum? 65. Wat vind je van de publieke omroep ‘Powned’? 66. Hoe denk je dat je het best kunt reageren op types als Rutger Castricum?

7


67. Waarom denk je dat Rutger Castricum een opdringerige, onbeschofte vorm van journalistiek bedrijft? 68. Vind je dat personen als Rutger Castricum van de televisie gehaald moeten worden? 69. Wat vind je van de pragmatische instelling van de D66? 70. Is de pragmatische instelling van de D66 democratisch? 71. Welke regeringsvorm heb je het liefst? 72. Vind je dat de jeugd zich meer met politiek bezig zou moeten houden? 73. Waarom denk je dat de jeugd zich zo weinig interesseert voor politiek? 74. Vind je dat iedereen moet gaan stemmen? 75. Denk je dat bezuinigen een goede oplossing is om het begrotingstekort op te lossen? 76. Denk je dat de media een belangrijke rol spelen in de interpretatie van nieuws door de bevolking? 77. Wat vind je van de juryrechtspraak die in de VS nogal eens gehanteerd wordt? 78. Wat vind je van het huidige wapenbeleid van de VS? 79. Ben je eerder een republikein of een democraat? 80. Denk je dat zwaardere straffen criminelen goed zullen doen? 81. Hoe denk je over goede doe-

8

len? 82. Zou je iets voor een goed doel willen betekenen? 83. Wat vind je van de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking? 84. Vind je het apart dat Diederik Samsom en Mark Rutte eerst elkaars aartsrivalen leken, maar nu prima samen lijken te kunnen werken? 85. Denk je dat het voorgenoemde iets te maken heeft met mogelijke interne veranderingen in politieke partijen door de jaren heen? 86. Hoe zou Nederland eruit zien zonder politiek systeem? 87. Hoe denk je over anarchie? 88. Denk je dat mensen het anarchisme meer zouden aanhangen als Nederland een anarchie is? 89. Is het positief dat kinderen bij wijze van spreken op hun 11e een smartphone in handen krijgen? 90. Hoe komt het dat de jeugdwerkloosheid stijgt? 91. Denk je dat er door de aankomende regels voor nieuwe studenten er meer studenten besluiten te stoppen met school? 92. Denk je dat Nederland een multicultureel land is? 93. Denk je dat allochtonen zich thuis voelen in Nederland? 94. Waar mag volgens jou op bezuinigd worden? 95. Waar mag volgens jou niet op bezuinigd worden?


96. Wat vind je van de bezuinigingen op kunst en cultuur? 97. Denk je dat kunst en cultuur een belangrijke rol in het leven van mensen spelen? 98. Hoe zou de wereld eruit zien zonder muziek? 99. Vind je het asociaal dat mensen vaak met oordoppen of hoofdtelefoons rondlopen? 100. Hebben deze vragen je aan het denken gezet over kwesties waar je zelf nog niet aan gedacht had?

10 antwoorden

1. Ben je het eens met de AOW-verhoging van twee jaar? - Er zal toch echt meer geld in ’s Nederlands kas moeten komen nu er een vergrijzing aankomt. Deze verhoging van twee jaar lijkt me nog reëel, want mensen schijnen steeds ouder te worden en zouden dus langer kunnen werken. Wel moet er uitzondering gemaakt worden voor mensen waarbij het echt niet mogelijk is nog langer te werken. Aan de andere kant ben ik het ook wel weer met Roemer eens, hij zegt namelijk dat we eerst maar eens alle mensen onder de 65 aan het werk moeten helpen en dan pas mogen nadenken over een AOW-verhoging.

2. Wat vind je van de bezuinigingen op kunst en cultuur? - In een woord: zonde. Zelf heb ik pianoles gehad op de plaatselijke muziekschool en ik zie hoeveel pret men beleeft aan bijvoorbeeld uitvoeringen, voorspeelmiddagen, enz. Deze zelfde school is jammer genoeg aan het einde van haar latijn doordat de gemeente besloten heeft geen subsidie meer te geven aan de school. Je stelt er zo veel mensen mee teleur en het enige wat dan nog overblijft qua lessen zijn privélessen, waarvoor je diep in de buidel moet tasten. Lang niet iedereen kan dat. 3. Wat vind je van het niveau van de jonge jeugd van tegenwoordig? - Zelf wil ik niet zeggen dat ik nou het meest volwassen ben, maar wat ik soms voorbij zie komen op straat vind ik nergens op slaan. Deze groep jeugd toont geen respect en –fatsoen en dat hoort niet. Er zijn op die leeftijd nog mensen die voor jou de dienst uitmaken, niet andersom. 4. Denk je dat Geert Wilders een steekje los heeft zitten? - Dat denk ik zeer zeker. Niet alleen kraamt hij vaak onzin uit, hij doet ook zinloze wetsvoorstellen die nergens voor nodig zijn en drukt allochtonen in een hoekje.

9


Het liefst drukt hij ze zelfs uit het hoekje, de grens over. Dit kan- en mag niet in een fatsoenlijk en respectvol Nederland. Wilders denkt dat de criminaliteit in ons land te danken is aan allochtonen, maar slechts een erg kleine groep allochtonen vertoont crimineel gedrag. Wilders denkt meteen dat alle buitenlanders crimineel zijn. 5. Is de pragmatische instelling van de D66 democratisch? - In zekere zin niet. D66 heeft geen visie zwart op wit staan en eigenlijk weten mensen dus niet waar ze voor of tegen stemmen. Dan zou je dus kunnen concluderen dat de D66 niet democratisch is. 6. Denk je dat zwaardere straffen criminelen goed zullen doen? - Nee, ik denk dat het nog langer vasthouden van criminelen alleen maar averechts werkt. Ze zijn dan nóg langer geïsoleerd van de buitenwereld en zullen dus alleen maar psychisch minder sterk worden. Als ze dan vrijkomen is de kans groot dat ze recidiveren, dat moet je al helemaal niet willen. 7. Vind je het apart dat Diederik Samsom en Mark Rutte eerst elkaars aartsrivalen leken, maar nu prima samen lijken te kunnen werken?

10

- Dat vind ik zeer apart ja. Waar in de campagnes de partijen nog fel tegenover elkaar staan lijken ze nu beste vriendjes te zijn geworden. Hebben ze onderling nu veel compromissen gesloten of liggen de politieke partijen/-stromingen tegenwoordig niet zo ver meer uit elkaar? 8. Zou je, als je ziet dat er dingen verbeterd kunnen worden op een school, in actie komen en streven naar verbetering? - Dat zou ik zeker doen. Feedback is een heel normaal gegeven, waar je, mits je het op een normale manier brengt, positieve veranderingen mee kunt maken. Ikzelf zal actie gaan ondernemen als ik ergens verbeteringen in zie, er zijn namelijk veel mensen die dit niet doen en alles wel best vinden. 9. Welke televisiezender(s) mag/mogen wat jou betreft van de Nederlandse televisie worden geschrapt? - Dan zou ik beginnen met SBS6. Deze zender is heeft in mijn ogen geen toegevoegde waarde voor de Nederlandse televisie en zendt, naar mijn mening, zinloze programma’s uit. Dat hoeft van mij niet.


10. Welke televisiezender verdient volgens jou meer aandacht? - Dat moet Discovery Channel zijn. Het is een zeer goede zender met een nadruk op wetenschap en techniek. Deze vakgebieden ver-

dienen meer aandacht en dus verdient Discovery Channel meer kijkers. Men krijgt en inzicht van en wordt er bovendien ook slimmer van, niet geheel onbelangrijk dus.

11


12

3. Mindmap


4. Brandstimeline

13


5. Merkanalyse Philips Al jaren, om precies te zijn 122 jaar, is Philips naast een merk ook een begrip gebleken. Denk je aan lampen of licht, dan denk je waarschijnlijk direct aan Philips. Ze hebben het zelfs zo ver geschopt dat Eindhoven, de vestigingsplaats van Philips, ook wel bekend staat als ‘Lichtstad’. Naast lampen bedenkt en maakt Philips ook een hele lading aan andere elektronische producten. Denk aan televisies, koffiezetapparaten, scheerapparaten, babyfoons, enzovoorts.

Innerlijk Onder het mom van ‘Sense and simplicity’ brengt Philips producten op de markt die allemaal onder hun missie vallen. Die missie luidt: “Het leven van mensen verbeteren met zinvolle innovaties”. Hierin komt dus al de ‘sense’ uit de slogan, ofwel merkbelofte, naar voren. Zinvol. Dat vindt Philips enorm belangrijk. Verder moeten de producten dus eenvoudig zijn, simple dus. Daar heb je de simplicity dus! Philips wil, om deze ‘sense and simplicity’ na te komen, goed inzicht hebben in de behoeften en wensen van de klanten en consumenten. Hiernaast werkt Philips nog met twee andere belangrijke kwaliteiten. Ten eerste zegt Phi 14

lips begrip voor mensen te willen hebben, ten tweede wil Philips zich integreren in technologie en productontwerp. Als je Philips’ persoonlijkheid zou moeten omschrijven, zou je die persoonlijkheid moeten zoeken bij eigentijdsheid, eenvoud, op de mensen gericht. Er wordt naar de mensen geluisterd en Philips wil ze het leven zo gemakkelijk mogelijk laten leven. Al met al is Philips dus allesbehalve ouderwets. Verder zou je Philips’ essentie als innovatief moeten ervaren. Bij de tijd blijven en zo modern mogelijke producten op de markt brengen en houden.


Uiterlijk Je kunt Philips met werkelijk alle zintuigen ervaren. Je kunt het zien, voelen, horen, proeven en ruiken. Kijk je naar je televisie die toevallig van Philips is, dan heb je het eerste zintuig al te pakken! Een scheerapparaat houd je in je hand, dus je voelt hem. Alle producten moeten gebruiksvriendelijk zijn, dus liggen ze lekker in de hand. Zelf heb ik een home cinema set van Philips en dat geluid is uitermate goed. Zo hóór ik Philips dus. Daar komt het derde zintuig dus om de hoek kijken. Ik ben van mening dat je zeer goede kwaliteit vóel je Philips dus ook. Zelf kan ik voor je kiezen krijgt. Stop je een van Philips’ elektrische niet op die kwaliteit beoordelen. Ruik je aan hun producten, dan tandenborstels in je mond, dan ruik je waarschijnlijk niet veel tot niets. Er zit namelijk geen geur aan hun producten. Ook probeert Philips de figuurlijke taal van de doorsnee mens te spreken door gebruiksvriendelijke, innovatieve producten te bedenken en produceren. De personen die Philips verwoorden zullen toch de mensen zijn die bijvoorbeeld een PSV-shirtje dragen of met Philips oordopjes rondlopen. Zo mengt Philips zich dus goed in het volk en trekt ze klanten.

15


Een stukje geschiedenis

Philips zie je bijna overal. Aan de muur, op de grond, hangend aan het plafond, in je mond, tegen je gezicht, op billboards, enzovoorts. Kom je in Eindhoven, dan ontloop je Philips niet. Philips ís namelijk Eindhoven, Eindhoven ademt Philips.

fabriek in Eindhoven onder haar hoede, het glas werd logischerwijs gebruikt voor de productie van gloeilampen. Philips ging gestaag door met groeien en er kwamen nog twee fabrieken bij waar verschillende soorten kunststoffen werden geproduceerd. Tegenwoordig heeft Philips echter geen Philitefabrieken meer. ‘Philitefabriek‘ komt van de kunststof bakeliet, in het Engels ook wel bakelite genoemd. Gecombineerd met Philips krijg je dan dus ‘Philite‘. Later kwamen er ook een papieren golfkartonfabriek en een gasfabriek tot stand, maar deze maken op dit moment beide geen deel meer uit van Philips.

Als we bij het begin beginnen, dus bij 1891, dan zien we dat de familie Philips zich in een leegstaand bedrijfspand. Toen werd begonnen met het produceren van gloeilampen, hetgeen Philips bekend mee is geworden. Philips breidde haar bedrijf langzaam uit naar Almelo en Alkmaar. In Almelo werd gestart met het bouwen van apparaten en in Alkmaar werd de machinefabriek bij Philips betrokken. Zoals je misschien al merkt zijn 5 Daarna kreeg Philips ook een glas- van de 6 bovenstaande afbeeldin-

16


gen enigszins verouderd, maar wat opvalt aan 3 van de 5 verouderde afbeeldingen, is dat er veel vrouwelijk schoon in betrokken wordt. Als je op het internet verder zoekt naar oude advertenties, zie je veel

vrouwen op je beeldscherm. Persoonlijk denk ik dat dit gebruikt werd om mannen naar het merk toe te lokken en ze gloeilampen van Philips te laten kopen. Dit principe vind ik wel leuk bedacht.

Hoe wordt het publiek bereikt?

Een van de redenen dat je Philips zoveel ziet, is omdat ze veel sponsort. Als bekendste sponsorschap zou je PSV Eindhoven kunnen noemen, de plaatselijke, zeer succesvolle voetbalvereniging. Daarnaast sponsort Philips nog het Rijksmuseum, Hermitage en een aantal lokale instellingen in de elektronicamarkt. Philips’ belangrijkste vorm van campagne en het bereiken van het volk is dus sponsoren. Naar mijn mening bereik je dan ook echt ongelooflijk veel mensen. Alleen al die grote hoeveelheid mensen die een PSV-shirtje koopt. Wie weet waar die allemaal gaan en staan, iedereen kan ‘Philips’ op het shirtje zien staan. Zelfs Amerikanen,

omdat je bijvoorbeeld toevallig met je PSV-shirtje aan door Las Vegas loopt. Philips kiest de bedrijven die ze sponsort wel zorgvuldig uit. Ze moeten namelijk wel bij de bedrijfsdoelstellingen passen en ze moeten, net als Philips, ‘simplicity’ hoog in het vaandel hebben staan. Concluderend kun je dus zeggen dat Philips het volk probeert te bereiken door middel van sponsoring en ze probeert het volk het leven zo gemakkelijk mogelijk te laten leven. Moet je een doelgroep aanwijzen, dan moet je gaan voor mensen die gebruiksvriendelijke, innovatieve producten in handen willen

17


hebben. Het lijkt me dat dat een heleboel mensen zijn. En hoe benader je een heleboel mensen nou effectief? Juist, door het merk veel onder te mensen te laten zijn. Niet alleen apparaten die door mensen gebruikt worden, maar ook de billboards, PSV-shirtjes, advertenties op bussen, enzovoorts zijn een hele goede manier om het merk onder de aandacht te brengen bij het volk. In deze doelgroep bevinden zich natuurlijk een enorm aantal mensen, maar om het beeld even wat te verscherpen geef ik drie voorbeelden van mensen uit deze doelgroep. Allereerst een tandarts, hij ziet dagelijks tientallen gebitten voorbij komen, de een goed, de ander minder goed. Wat hij of zij je altijd zal aanbevelen, is dat je je tanden goed poetst. Stel nu dat jij je tanden niet heel goed verzorgt, dan weet de tandarts natuurlijk een

18

goede oplossing voor je slechte gebit, namelijk een elektrische tandenborstel van Philips. Deze geeft namelijk een enorm goed poetsresultaat! Ten tweede een studente. Deze ervaart al een hele tijd problemen bij het opstaan ‘s ochtends. Ze wordt niet comfortabel wakker en wil dat probleem verhelpen. Gelukkig is Philips daar met het ‘Wake-up light’. Dit product is specifiek op de markt gebracht voor een prettige ontwaking uit je slaap. Philips heeft er dus weer een tevreden klant bij. Ten derde een gamer die een nieuwe headset zoekt voor zijn PC. Hij wil alleen wel kwaliteit tegen een zacht prijsje. Hier biedt Philips een oplossing voor, zij heeft namelijk een redelijk scala aan headsets, van laag tot hoog geprijsd. Zoals je dus al merkt, heeft Philips voor ieder wat wils een bijpassend product.


Het logo

Kijk je naar het logo, dan valt je de kleur blauw vast en zeker op. Twee soorten blauw; donker- en lichtblauw. Daar wordt een bepaalde rust en eenvoud mee uitgestraald, vooral in de slogan. Die eenvoud is vooral passend bij ‘simplicity‘, wat

ook letterlijk eenvoud betekent. Verder is voor een vrij rond lettertype gekozen, wat het moderne of innovatieve uitstraalt. Al met al een pakkend logo, met name de slogan.

19


Toelichting keuzes

Voor de merkanalyse koos ik voor Philips, het is namelijk een erg groot bedrijf dat heel succesvol is geworden, ik vond het dus wel waard me te verdiepen in Philips. Nog nooit had ik nagedacht over hoe Philips eigenlijk haar toekomstige klanten probeert te bereiken. Ze mengt zich als het ware op een

20

slimme manier met het volk. Het volk is dus eigenlijk haar grootste vorm van marketing. Interessant vond ik het ook te zien onder welke statements Philips handelt en hoe ze die statements waar wil maken. Alom een leerzame opdracht.


6.1 PERSOONSMERK ANALYSE MR T.

Iedereen kent hem wel, dat ietwat agressieve, provocerende schepsel dat zichzelf Mr T. noemt. Als acteur werd hij ontdekt door de niet geheel onbekende Sylvester Stallone die hem een rol gaf in zijn derde Rockyfilm. Zo rolde Mr T. de acteerwereld en is hij onder andere als B.A. uit The A-team bekend geworden. Hier ga ik het echter niet over Mr T.’s loopbaan hebben, maar over zijn karakter. Praten we over het merkmodel, dan hebben we het over het innerlijk en uiterlijk van een merk, in dit geval een persoonsmerk dat Mr T. heet.

Innerlijk Mr T. Kijk je naar bovenstaande afbeelding, dan heb je eigenlijk al in één foto Mr T. samengevat. Hij zegt waar het op staat en doet dat op een directe manier. Dit komt waarschijnlijk omdat Mr T. een ruw leven heeft geleid in zijn jeugd. Hij is lid geweest van de militaire politie

van het Amerikaanse leger en is bodyguard geweest van verschillende personen uit de VS. Daarnaast heeft hij veel geworsteld en American Football gespeeld. Hem is dus altijd geleerd hard op te treden en op zijn hoede te blijven, dit merk je ook aan zijn manier van

21


spreken. Hij gebruikt maar al te graag het woord ‘fool‘, dat ‘idioot’ betekent. En het aardige is dat je altijd als je dat woord hoort, je het direct linkt aan Mr T. Dit heeft hij dus bijzonder goed gedaan. Zelfs bedrijven hebben Mr T. ook gebruikt in hun reclamecampagne. Denk aan Blizzard’s World of Warcraft (http://www.youtube.com/ watch?v=bqJE5TH5jhc). Hierin zie je Mr T. in een reclamespotje en hoor je hem onder an-

dere “Shut up, fool“ zeggen. Hier wordt zijn geliefde woordje dus ook gebruikt. Verder kun je in de commercial opmerken dat hij eigenwijs is. Ook dat typeert Mr T. Hij is dus perfect te gebruiken om mensen aan te sporen iets te doen, want hij heeft provocerende en directe manier van spreken. Al met al is Mr T. dus in één woord ‘hard’ te noemen.

Uiterlijk Mr T. Kijk nog eens naar de afbeelding op de vorige pagina ten denk na welk woord er in je opkomt. Waarschijnlijk zal dit woord dichtbij ‘agressief‘ liggen. Dat komt waarschijnlijk door de grote hoeveelheid kettingen en oorbellen, mohawk ofwel hanenkam, baard, agressieve blik en een wijzende vinger. Zo komt hij agres-

Toelichting keuzes

Mijn keuze voor Mr T. als persoon voor mijn persoonsmerkanalyse is gebaseerd op het proberen iemand te vinden die een sterk imago heeft, die een bepaald statement heeft neergezet in zijn of haar carrière. Dat is Mr T. geworden omdat

22

sief over. Dit is hoe je Mr T. het vaakst ziet. Dit is wat Mr T. typeert. Zo is hij dus perfect te gebruiken in films als harde acteur of in reclames om een statement te maken. Combineer je Mr T.’s agressieve uiterlijk met zijn harde innerlijk, dan concludeer je al gauw dat er niet met hem te sollen valt!

hij een sterk imago heeft en een statement heeft geuit. Ik vroeg mij af hoe het kwam dat hij zo’n hard personage is, daar ben ik nu achter gekomen. Ook verbaasde ik me over zijn enorm drukbezette carrière, hij was en is erg actief.


6.2 IK-MERK ANALYSE

Visie

In de toekomst zie ik mezelf als iemand die werkzaam wordt in de multimedia of in het onderwijs.Om wat specifieker te zijn voor het onderwijs; maatschappijwetenschappen.Daarnaast houd ik me als hele grote hobby veel bezig met muziek en treed ik op als toetsenist met een band of alleen. Muziek speelt een grote rol in mijn leven en ik wil daar veel mee bezig kunnen zijn. Ook wil ik nog veel gaan reizen.

Missie

Waarden

Genieten, geluk (het bereiken van mijn missie), ontdekken, doen, leerzaam, voldoening

Persoonlijkheid

Iemand zijn die veel wil ontdekken en veel wil maken, innovatief en effectief wil zijn. Vergelijk het met de ‘sense and simplicity’ van Philips.

Merkbelofte

Innovation – creation. Ten eerste mijn propedeuse binnenslepen. Als dat gelukt is sluit ik mijn opleiding af en oriënteer Kernconcept ik me op werkmogelijkheden. Het beter- en succesvoller worden in de Geluk creëren. muziek bereik ik door ervaring op te doen en veel te oefenen en netwerken.

23


7. MOODBOARDS Analoog

24


Digitaal

Toelichting keuzes Bij het analoge werkboek heb ik in tijdschriften vooral naar fonts en afbeeldingen gezocht, zoals je

misschien wel ziet, wil ik mijn magazine een moderne invloed laten hebben. Rechts dan, ziedaar het

25


digitale werkboek. Hier heb ik specifiek op het internet gezocht naar afbeeldingen die de sfeer van mijn magazine bepalen. Zoals je misschien al gemerkt had, ga ik mijn magazine in het teken laten staan

26

van studio hard- en software. Bij zo’n modern onderwerp hoort dus een moderne layout. Door middel van deze twee moodboards heb ik een beeld geschept van de sfeer die mijn magazine gaat hebben.vv


8. TYPOGRAFIE IN HET WILD

27


9. 5 FONTS

Splekta Splekta Splekta

Voor nummer twee kies ik, zoals je rechts kunt zien, voor Gulim. Dit font ben ik tegengekomen toen ik een PowerPoint in elkaar aan het zetten was en ook deze vind ik de moeite waard aandacht aan te besteden. Zoals je kunt zien is het een veelal rond font, dit zorgt ervoor dat je snel door de tekst heen leest. Verder valt het op dat Gulim een hoog font is, in tegenstelling tot Splekta. 28

Als eerste font heb ik voor Splekta gekozen, deze ben ik tegengekomen op http://www.dafont.com en sprak me erg aan. Dit komt omdat strakke, moderne fonts bijna altijd mijn voorkeur krijgen. Dat zul je ook merken aan de rest van mijn fonts. Splekta heeft als eigenschap dat het modern en strak is, maar dat er toch erg veel ronde elementen in zitten. Tezamen met de compactheid van het font, maken deze twee competenties het een goed font.

Gulim Gulim Gulim


Forgotten Futurist Forgotten Futurist Forgotten Futurist

Tegengekomen als standaard font, is Gill Sans MT nu aan de beurt. Dit font is eigenlijk heel gewoon, geen rare versieringen of onduidelijke letters. Ook dit font is erg compact, daar bedoel ik mee dat het precies het goede formaat heeft. Niet te groot, niet te klein. Soms heb je dat een font minder goed leesbaar wordt als het in italics of bold wordt gezet. Hier is dat totaal niet het geval. Dit font is dus prima te gebruiken voor sites, magazines, enz.

Forgotten Futurist is het volgende font op mijn lijstje, ook dit font komt van http://www.dafont.com. Net zoals de eerste twee fonts heeft ook dit font een moderne uitstraling, maar zoals de naam van het font al zegt heeft het iets futuristisch. Dat komt omdat sommige letters ongebruikelijk vroeg zijn afgekapt. Kijk bijvoorbeeld hiernaast naar de ‘t‘ en de ‘g‘. Bij deze letters is dat goed te zien. Dat gegeven vind ik wel wat hebben, vandaar dat het font in het lijstje terugkomt.

Gill Sans MT Gill Sans MT Gill Sans MT

29


Eras Medium ITC Eras Medium ITC Eras Medium ITC

Hekkensluiter is Eras Medium ITC. Zoals je kunt zien lijken de ‘a‘ en de ‘e‘ enorm veel op de ‘a‘ en de ‘e‘ in het logo van Acer en heeft de hoofdletter ‘m‘ veel weg van de ‘M‘ in het Microsoft-logo. Hierdoor heeft het font ook een technologische uitstraling, dit is ook meteen de reden waarom ik dit font aan computers of technologie link. Naar alle waarschijnlijkheid is technologie ook een inspiratiebron geweest voor dit font. De reden voor het verkiezen van dit font is de link naar technologie geweest, dat interesseert me namelijk aardig.

Toelichting keuzes Bij het zoeken naar fonts heb ik heel wat gebladerd door een breed scala. Dit zijn uiteindelijk de fonts die me het meeste aanspraken en waar ik me in wilde verdiepen en waar ik over wilde vertellen.

30

Toch vind ik het lastig te omschrijven wat een font nou precies speciaal maakt, ik heb het echter wel zo goed mogelijk proberen uit te leggen.


9. 5 LOGO’S Dit logo is van het technolabel van Carl Cox (technoproducer/- dj). Er zijn 4 kleuren gebruikt om het logo te illustreren: twee tinten grijs, wit en zwart. Echter springen zwart en wit eruit. Dit zijn goede kleuren, want bij digitaal denk je 1’en en 0’en, dat duidt op oude computertaal, en oud duidt weer op zwartwit. Het logo is strak en lijkt op een soort kogel of raket die snelheid maakt. Er wordt hier dus innovatie en vooruitstrevendheid uitgebeeld. Het font dat is gebruikt ziet er ook modern en strak uit, het past dus bij het strakke logo.

Het logo rechtsonder behoort tot een alternatieve rockband uit Engeland. Zij hebben hun naam als logo genomen, maar hebben er wel iets goeds van gemaakt. De letters staan dicht op elkaar, wat misschien kan refereren naar ijsschotsen (denk aan Arctic). Ijsschotsen liggen namelijk ook vaak dicht bij elkaar. Monkeys (apen) komen terug in de letters, deze zijn slingerig gemaakt. Net als apen dus. Wat ook opmerkelijk is, is dat

de kleuren zwart en wit tegenovergesteld van elkaar zijn, en arctisch en apen ook tegenovergesteld zijn. De een heeft namelijk een koude omgeving nodig, de ander een warme.

31


Wat het meest opvallend is aan het logo van de Albert Heijn, is dat de letters ‘a‘ en ‘h‘ omringd zijn door een blauw huisje. Het huisje is ervoor om mensen het gevoel te geven dat ze in een warm huis, een soort thuis, terecht komen. De blauwe kleur zorgt voor een rustige uitstraling. Goed gevonden zijn ook de gecombineerde letters binnenin het huisje. Door het schuine afkappen van de verticale lijn in het midden behoudt de ‘a‘ haar lage stokje en de ‘h’ haar hoge. Al met al probeert Albert Heijn er hier dus voor te zorgen dat mensen in hun winkels tot rust komen en zich thuis voelen.

Hier links zie je het logo van Behringer, een merk dat elektronische apparaten maakt om te producen en muziek te maken. Dit is een vernieuwd logo, het figuur in het driehoek was vroeger een oor. Dat is het nu nog steeds, maar wel sterk gemoderniseerd. Het oor slaat natuurlijk op luisteren, want je kunt luisteren naar hetgeen je met Behringer’s producten maakt. De kleur geel zie je vaak op bouwplaatsen, ik denk dus ook dat hier

32

wortdt gerefereerd naar constructie. Je máákt immers muziek met Behringer. Het font ziet er flexibel uit, dat wijst op de vele mogelijkheden die je hebt met Behringer. Je kunt maken wat jij wilt, je kunt alle kanten op; flexibel dus.


Het laatste logo is van de Rabobank, een instantie waar je je vertrouwen bij neer moet leggen. Dat vertrouwen wordt weergegeven door de kleur oranje en blauw. Het oranje geeft een bepaalde warmte mee en het blauw zorgt voor kalmte. Alles wat een mens zoekt in een instantie als een bank; warmte, rust en betrouwbaarheid. Het poppetje op het kompas moet iemand uitbeelden die een eigen weg wil gaan, en het kompas laat zien dat je alle kanten op kan. Rabobank wil hier dus mee laten zien dat je zelf bepaalt wat er met je geld gebeurt en welke richting je ermee op wilt. Het font heeft een lichte italic-tint gekregen, daarmee wordt uitgebeeld dat de Rabobank voortstrevend wil zijn. Het soort font is ook, net als de rest van het logo, een kalm font zonder rare elementen of - versieringen.

Toelichting keuzes Bij deze opdracht heb ik me laten inspireren door hetgeen er om me heen qua logo’s te zien was. Me zo verdiepen in bepaalde logo’s had ik nog niet eerder gedaan, maar ik vind het wel interessant om te weten te komen wat iemand

nu eigenlijk wil zeggen met zijn logo. Door middel van deze opdracht ben ik daarachter gekomen, hoewel ik maar een klein deel van mijn omgeving met een vergrootglas heb benaderd.

33

Digitaal Werkboek V2  

Tweede versie van mijn digitale werkboek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you