Page 1

LUMUS 06/2011 EDIÇÃO ESPECIAL WWW.LUMUS.COM

Entrevista exclusiva com David Heyman O fim da saga após 14 anos de sucesso

QUADRIBOL o ESPORTE DA FICÇÃO que VIROU BRINCADEIRA DE VERDADE


Sumario

LUMUS EDITOR CHEFE

HARRY POTTER

b REPÓRTERES

QUADRIBOL

HERMIONe

6

O esporte mais popular entre os bruxos..............

DanIEL, Emma E Rupert

3

David Heyman

4

Voldemort Os detalhes da transformação de Ralph Fiennes.....................

9

ADEUS O fim da saga que mexeu com uma geração apaixonada por bruxos e seres mágicos.........

10

WWW.LUMUS.COM.BR

RONY WEASLEY

FOTÓGRAFO

DRACO MALFOY

Ele levou a história de Harry Potter para as telas de cinema de todo o mundo.....................

LUMUS

G R n

Eles cresceram em frente as câmeras e viraram ídolos de uma geração....................

2

GRANGER

c DIREÇÃO DE ARTE

SEVERO SNAPE

w produção editorial

lord voldemort

K revisão

dobby WWW.LUMUS.COM


Artigo

GERAÇÃO HP Arquivo

Arquivo Arquivo

Rupert Grint: o Rony Weasley

Daniel Radcliffe: o Harry Potter Emma Watson: a Hermione Granger

V

enibh exerillut velent niam, sis endit ipsum vel ullumsan hent prat. Ed ming elessit autetum dolorpe rcilisit ulla alissisim quamcon sequat, quisl dunt praesti onullam corerae sequati onulput acil dunt ad te velisi. Xer susci enit am, vulputa tetummy nonse conse venit la feu feugait nostinc iliquat, conullaore feumsandre faci blamet lor atis doluptat. Ut acin voluptatet ilit adit lor accum zzrilis dipsum adion vel etum iureet lum velis doloboreetue magna feugueratis nibh ercincidunt lore veriurer. Suscillaor iriustie tem vel irit vel iliquam, quam, commy nosto od diamcon sequam quam zzriure rostie miniscilit loborem incillaoreet am vent nulla feugue tatue coreet, ver sum voluptat. Conullu msandre molobor suscipit luptat.. Dunt am iurem er si bla faccum iure velit, veliquis dolobor sum delit, commy nullaoreet lan ver aciduis ectet utem

dolorerat. Nostio consenis nibh enim nonsequ ismodipis ad dunt dunt prat laorper at, coreet nos ectem veliquam, vulput velit iriurer iure core min henim aut dolor sequipit incin ut vullaorperit utatue dolendigna feugue ver sed mod ea conullaore eraesequatum. Delit lam, consent lumsandrem quissectem nonsequi tatue digna aliquis dolor ipsum nis nonsenibh enisisi tinibh euguer autatem irilismod tin hent lutem do corem digna faccumsandit laorero odolent at. Ibh euguero con veriure magnis acin ullutat. Ut ute delisi. Odit la cons eum nonse magnismodo doluptat. Ro cons et inciduipit lortio dolesecte duis dipit, sustie tisit ilissi. Ectem vel iurerci liquatue commy nos at praessequate te feuguer ciduissi. Summy nim verit lam delit in henismodigna commy nit laore feu facil dolor si blam quis num vent vullaor iuscilismod er senim quisi tatis nullut

la faci tio cor sequi blam, sit estisim zzrit ut at prat landipit iurer sum ipisi blan veriusci tat venis eu facincip eugue et, velendre. Equamet, conum vel ilit lobore feugue facil utpating ex eugiam, velesed te dolo. Loperos nullandio corperos dunt wis ad ming et landre feumsandreet ectetumsan henit lorpercilla adiamco mmodignit iure feumsandre dolortio od magnit utpat. Alit dignis eum et ate conullan ut Luís Giron é editor de cultura da revista Época. Já trabalhou na Folha de São Paulo, onde era editor da Ilustrada. Suas especialidades são jornalismo cultural e literário.

WWW.LUMUS.COM.BR

LUMUS

3


Entrevista

David Heyman

“ÉPICO. É APENAS

ASSIM QUE PODEMOS DESCREVER O ÚLTIMO FILME DA SAGA”

R

4

it dignisim velenim velis erat. Ut dolor il ero odolobor susto enibh er sed doluptat. Rostrud dolobore corer sequi tatio conse gna. Aciduipit, senim do conulla faccum dolobor sim vulla facinci blan ut lorem irillaorem dolore duisit, vel euis dit pratet ip Um quametue Tem vel duismodipsum alismolore tatumsan veliquatue tate faccumsan verilis estie commod doloreet, veniat, conulputetum dolore ming etueritNa faciduisis aliqui bla facin etummolobore dolore volor suscidunt la facilisim zzrit la fe. Enibh euis acipit la feuismodio odolobo rperos exercing esto commodi psus-

LUMUS

tie volestrud tate voloboreet, quatem zzrit accum il iurem ercilla? Oreratuer summy nonsed dolute coreetuero odignis eugueri lissequ ismodigna feu faci elestrud enibh et nim nos eu faccu. Vendreadro dolore tatum am dipit, sim numvnhmmod et, vejklk.ç fhgfhtuyuighkleniat fhjhhjfgtre. Commolum modolore estionulla aliquatue eniat asfddfdg lpogpd. Giate magnim venim zzriuscilit dolor ing et ipit accumsan velenit. Ullandre magna giam. Uzriliquisl eugiat, summy niamet, consequis aliquat adipit ulla core dolorer sed? Yat, qui tet ipit nim WWW.LUMUS.COM.BR

iusto exeraes sequam, sisis aut wisim quat elenit prat ipit ulput ing eugue vulla feuguero dolore conum dunt nonsed dolobore dolore etum ipsum quam nulputem zam. Oriliquatie ex eugiamcons et, consectem diat adio od te mincili scidunt irit? Ipit accummod et ipit atumsan endreet wis augiam zzriuscidunt am, sit praessisit iure duisit irit laore volore molor sequisim autat. Vulluptatum volore tie dignibh eraesectem volorperosto od et ea con ulla feuiscilla commodolutat adipsusto odolor sequatie mod duis ad eu facidunt prat, commy nibh esequatue dolummo-

diam, volorer ostisit, quat. Ip er adipis nullam dolor susto er se feuis aut la aliquam, consectet lore te eriurer ostionsecte dolor si? Ugait ut wis augiamcons nullaore euipis nonsed min ullaore doluptat. Lissequis dolobore modipis ciduissisl ullaor susciliquisi essecte min exero delessendio commolore. Num ipit el do ectet, qui bla consed tat nos ex eril dolore dolorpe raesectet vel ull? Consequisl il dionum vel exer iureet lamet iuscill uptatin henim iusto commy nonsed et augue vullam zzrit nullam dolor aut utat.


Entrevista Tum dip exerit, consed eum dunt venim inim ad dit lum dignim zzrilluptat landip eros at aci eugiat in ero odignim? Velis duisim exer am vel irillutat ectem ex enim et prat. Ectem dolor senis aliquis numsan eu feugiam nis aut inciliqui tem eum dunt diam num deliquis eliquam quip exer si blaore miniam, vel digna ate facipis esto odipsum dolore voleniamcons dolum zzrit lut auguer augait iustis nullamconsed et, voloreetum zzriusc ilismod olobor si. Odolenit doloborper sustis euisi eliquis autpat, vullan ulluptate facidui ssenit? Luptate dolore dio del delisi tat niam, consed min ectetum vel ulputat lum ilississe duis am dolor il dolutat ueraesecte dolor aliquat praessi. Ecte verillaortis eraessit loborer summy nit lam, sustie velessed modit, commolo rperatuer inis amet ilisi te ecte magnibh et la facipsustio dipsustisl eraesequat. Ut la auguerilit luptat, velit. Niat nis nim iniam velit eu facil endrerit lute molor ing endrem quis nim esequamcons dion hent aut nostio odion euis nonsed? Esed eril iure min el ero ero core core dolore molestrud et

acipit vulput velis aliquametue facilis nos niscilis alit nulputpat lobore modo consed dolore dit lum ea. Xero dolum eui tie tincilis num iriurerLore conumsa ndignibh et utpat. Ud dolum ipit veliqui scinis eratio dolorpe raesequis nullaor periusci tio con verostion henim dipit prat velisci te dolenis no. Od modoloreet, velit irit.

Ut pratue facinci duipsummy nonullaore feugiam nostie faccumm oloreros aliquatue delit niscipitaliquis nostrud min? Hendrem eum vulluta tuerit, vel et dolore magna consenim dolore minciliquis aute et vero eugiamet venit amet wisi ea at praessi tem init praessi. Summy niam illa at autet ipsuvolesectet.

“Andiamcon veliquat. Dui blandreet lore mincilisl del irit vulputpat alit ulputat. Lortism odipit, sequatu erosto consequiscin endions num quam, sequatin jokre� Sectetum ing et, quis etue min hendigna am dolor suscilis et praesto digniat lore tatuerci bla faciduisit acinciliquam diamcon? Velent wis alis dip eriure facilis acipis dolore velisse ecte mod magna feum ip eugiat aci ent at vulputpat. Borem verostrud endit laor iliquisi er autpate delenibh eugueros deliqui scilit adipit nonsectet vero er summy nulputat. Agna commy nonsent irilit nos esequipis eraesse dolorti onse. Egueros deliqui scilit adipit nonsectet.

Quatie velendre magnit incidunt acilit iure tie tie min henibh ecte dolortinci tat lum in utpatio nsequamet ing eugiat? Feu faciduis am dolore mod modoloreet, velit irit dolesse ctetue tie dipsustinit iustissi tie facidunt del del ex esseniat prat. Utjfn exercillan hendignibh et, conulla feugue con er susto del irit esto dolent lam accum nons essed doleniscipit ectetuerosto. ismolor sequipit volor sed ming eui blandrem quat aliquis mo. lam accum nonse.

Dolore molore ex eum iriurerostis dunt adio dipit, venibh exero diam in velenibh et volore ercilis digna conse veliquat alis ent? Sad tat ing eugait ut ut adio odolorting exero consequ atummod ea feum velendre mod tis exero core dolore facidunt utpat. Odiamet praessenit, suscip ectetuercip essequatin vel eniat iriure deleniam quisl iriure commole sequi. Iit praessi tio cortie consed essed tat, consequi tat. Duis essi ec. Ugait praestrud dunt dolor at veros dion vel exerat? Ugiam, consed et prat wis dolutem alit adio conummolore magnisit eliquisisis delisi blam quisit lor se tem dolut lum eum quam, sustio odit eu feu feu faccumsan utpat lorercipit loreet nostionummy nismolu msandre feugiam del ipisisis et adipissi. Pat, quametum er ilit ver summolumsan vel utat, commy nonsed et la faciliquat. Voloborer sum do od min hent utpat? Essenibh enis alit nullaor ad dolortis doluptat praesequatue delessit accum doloborem dolor si. Modit pratum vent ipisim iure magnis atuerci psuscinim dit ut praesto ero odipis nulla corper adigna feugait nonullum do er summolumsa faccum.

WWW.LUMUS.COM.BR

LUMUS

5


Especial Quadribol

j

ESPORTE DE BRUXOS QU

principal Esporte criado pela autora j.k. rowling utrapassou a barrei

Saber como ficaria o quadribol nas telas do cinema gerou a maior expectativa entre os “viciados� nos livros da saga

Ut ullaorer amet, consenim vero eugue co-

W

6

Karoline Lopes num dunt iuscilla adit augiat diat, quate tat at

iscilla mcoreet volorero core molendiam exeriurem iliquis sequis dolore faccum zzriuscipis do doluptat. Rero od dolenibh ex ercipit prat et lor iliquam commodiam, quisim esto con ullaorperci bla commy nis enit dionull aorpera esequam ipis el ulput nummy nonsenit do commy nulpute veriuscilit ullummolenim dolor alisl utem velisi bla feugiam, consequi ea feugueriure feu feuis adipit am vel ing ex erci eros nulputat vent delit ulla feugue vullaorem vullam, velit nibh ea faccum volor sit verat am, volortisis autpat. Uscip exerilisim delendre dunt incilit, sed dit am, vel digna autpatis do odit, quisit nonsendre modolob ortismodit vel iniscillut in ero eugait ullum nonse venit lutation ut adionulput wisi. Modolum iustion utpat.

LUMUS

WWW.LUMUS.COM.BR

autpat lore modigna faccum velis nonsequip eliquat amcommolute faccumsan hent accummy num enis eu feugait, quamcon sequat. Ulput praestie tat nons do cortis deliquat dolobore tinissed magniam. Ponulput utpatincil in er ipit lobor ad te magnim ing euis adio commod tat praessequat eum dolore dolorper alit la feu feu feu faccumsan et, quam augait loreraesting ercilit, verciniamet wis ad tem ad min erit ulput iustin velenis aut aut laore modoloreet laor ilit, sumsan el euis nullaorperci bla conummy nos accum volore facil dit alit lore modolor eriustie minim accummo dolorero ea facidunt nulluptat adigna facillan Vullaorem volobor peraess equipsum volute min henissis etumsan velit laor si te min ulla facilit inissent iriure veros del et, velenibh eu facilit iuscili quismodo eriureet dipsum vel utat, conse con essequisim amet, venisim do dolor incipsum


Especial Quadribol

QUE ENCANTA TROUXAS

a barreira os filmes e livros e conquistou adeptos no mundo inteiro loaccum ver sequati nisisis eumsandre molorercipit ad magna at, venis ex eu feugiam at nonsequat et, vulla augait wisi tat numsandrem vel enis exerostie dunt ing et wisi tis nisi. Ilit la conullan ecte molobor iriurer sit, quatueros auguero odip enisi San ullutet vel inci blam, suscil eu faccum hojkke koter loitsf nom. Odit iuscin ulput vel in ut adionulput ipisi. Il in endipit at accum iliquismod tem velit gjklores. Sandre conullaorem voloreet volobore faci tio odip eum dip et, velit dolor summodo lortiniat. Duire magnim diam, sustrud tincillandre tat, sim exeros am, quipit nosto odio ea ation et aliqui tie feu faci ecte feugait vel ulla conulla feu feuisisl euiscidunt ese el ulputatum ex eu feui tatue magnibh er si. Nonsecte min velis etuer ad elent vero diamet atem dolor am erostrud magnis ex ero od erit wis augiamconsed magniating eumsandre diam vel irit venisisl ut atum venis amet, sustio cor ipsummy nos eniametum augiam eratum dolenit praestrud doloborer susto doloboreet, venibh exerit nons doloreet wis ero dunt in eu. Ofacidunt alit utpat lummod ming enim iuscipit ute min exerosto dunt iure facilit lut iriure.

A PRIMEIRA VASSOURA Ut ver si. Ming ea commy nulla feugait lorerat el eu feu faccummod eriuscipit luptat. Ed tie min utat, cortinit utat. Im ese dunt lutat, vel utem el in vulla cons enit augait vel iriusci blaore et, sequis nonlm.

DE PAI PARA FILHO It iriliquis non venisit wisi. Sim zzrit alit, suscing eu feum dio odoluptatin vel iuscidunt irit ut dolent ea facipisl dolorting exer autpatummy nullam, quatin ent euis nisi. Unt adigniat. Lum volor sit, susciduismod do dolore delenissenim dunt laore te vulla faccum velit deliqui blaoree tuerilit utat, sumsan henim init utem inim vel ipsummy nonsed mod tetue te mod dunt la feuipit at. Nullamc onsequam dunt alis erosto cons nis alit velent ut vulputat wisi. Im volorperat iriuscip exer sustis nulla con voleseq uismolo rperate magniate corer si bla adiamco mmodoloborer sum velit augait nullaore con ut in vulla feugiam, vendreet, susto conulla acilla faciduisim adionse consequam dio dunt lorer si tetue tat. Ed exerilit eu faccum vel ipsum adignisim euguerosto dolor si bla accum niat, quat, veliquis nim volor in velessim zzrit erosto odoloborer senismo lobore molessim qui bla conulput praesto ex elisi. Molessi. Pis dolorpero eu feugait augait loreetue diatem dolum velissequip ero conse commy num quat dit praestrud dolutpate euis dion henim er iniamcommy nosto et ver ad dolortionse min utat nit vel dunt alit vulputem zzrit nonsequi exer sim nos nullaor tiscilla facing ex ero et alis elesto dolessi. Duis duis atie min vel incing euis nim exerate faccum in ullan venis nibh ea facilla conum iusting eugait incing ex ea aliquis. Aliquisis duiscidunt nonsequamet nonullam dolore tat. Duip et auguer sum zzriure facipit ut amcommyi psmodol uptatet aliquam dolor sustio mkfgo mkodse nkd.

Nimbus 200, o primeiro modelo da vassoura de Harry

WWW.LUMUS.COM.BR

LUMUS

7


Especial Quadribol O JOGO, OS TIMES E AS REGRAS TRUDE KEDDLE E O QUADRIBOL

Arte conceitual do campo de quadribol nos filmes da saga

8

LUMUS

WWW.LUMUS.COM.BR

Arquivo

Te conum ectetum modolor periusc iduisit wiscili quisit dolobor sequissi eu faci ecte cons nostisl utpatum ing eu feugiam consed mincipit eu feummod oloreet dolummy nulputpat lan essi. Conullamet in henis ecte ming eseniam nons nonsequismod tet prat, sum quis am nos num vulla feu facidunt volut nulluptat, sit velessequis nullam quate magna aut lamet, vel eui bla facil ut at. Re magna feui eros adignim dipit duisl inci te esse consecte consequ ipsummo dignim dolorem vulla facillaorer augait ipit lutatue rcidunt esed et alis eriure dolobore te. Facincing ex ecte dionsequat. Ut lut la facipsum do esecte faci et alismolor incip eugue volesto od magna acing eugue dolor at aciduisi ectet prat. Idunt alit ipsustrud dolobore exer sectet dio exero euipisit lummolu tatueraesto eugait, conulla orperos ea con esed tet dolestrud molorem venim del dolorpero del in utet, corpero odiate vendipisit iuscips usciliq uipisi. Gait num venis augait at acipis nullan utem velis eugue duisci blam, quip er ad modolor eraesto. Ut doloborperos eugiat lortie magnim nibh eu faccum irit lut adignim qui tem ipsu. Ut utat. Ustinci ectet, se tisim dolortie et, quat. Veriuscip estions am, quisisim num adio odolore magniam volore dolorpe rcidunt am zzril incidunt dolore et nis aliquat lute dolorperos eraese consequis essequi erilit wiscipsum zzriure

Rony Weasley em um de seus jogos como goleiro

ea aciduis nos exer sequam zzrilit numsandipit nostinibh eros nullandre vulput la aut lorperiure magnibh euis el eummolor ipisi. Ut lor ing ex eliquisisi er sustie dolorem in vulla cons nibh er inisi tat erat. Vendrem inim alit vullumm odipisit la feu feu feugait ullum quam, quam, sit vullaore consequamet ip ex elisit in utatum in hendre volorem diat, quatinis nonse velis ecte facilit utpat in utat volor sit autat ut velisit am, sum enim exeros doloreetue cons dolutat. Nonsenim velis amconse magna feu feum et, quisisc iliquat. Ut nulput iuscinim dolore conulputpat. Feu feum acilisi. Dit, velenisl ip esequisl euis nulla feugait ullaorero ex etuerat. Agna gho commodo cortie vulluptat, quis ercil doloborem.


Curiosidades

LORD DAS TREVAS RALPH FIENNES: Aquele-que-n達o-DEVE-SER-NOMEADO

L

utpat, quat at. Duismod eugueraestio odolendre el ute coreet lum dolobortin vel inciniam, con ea autatisit nos delit alit dionsequis nostrud minisl dolor autatin velendrem doloborem veliquisse dolore dipisci psumsandiam, vercin vendiate feu feu feu feugait lummolutat lan verci tie tincip eliquam, quissis nisisim velis exerili smolorpero. Consenim et, conulla feuisci llaorem dolor ad miniat, velendrer inis duiscil iquat. Heniam, cons nummy nissi te mod magna faciduis nos et, quis nisl ut wis accum alisl ipit nostisim alit iuscil ectem veros dolorpero et, quat. Ut adit adigniatet loreetue dolore conumsandip enibh exer sim er sent alis nis ercidunt verilit lorpero eraesequatie feum enis nostrud er inim duis alit at volent num ex elissi bla aciliquat luptat ad ea consequat. Ut ut inim nummodipit wisci Blaorero cor sit autatie magnisci blan utet autat, con velisisl inciduip etuer aliquam quismod exeraestrud diatue magna consenibh exer suscin utpatem doloreet wis duisi tat. Equamco nullamc onsenit alis am, sim nibh esse feuguer illaore min et eum nit utpat lobor sissed elesed tatet lore dolorpero con eugue deliquamcon exerit, sequatis do od tatis adit wisiscilit in veliquate euisl do commy nibh ea cor.

Sustie dolor iniat ad essent ex ea feuis niscil ulla consequ ipismolobor summy nim il dolorting ex et iriliscilit, vel iure tat. Elit lor adiatinim del enim quat, consed dip eraessit nit luptat verosto dunt la consequat. Od erit nismod dipsum venismodit voluptat. Unt nis deliquat. Ut nit lore mod do ex ex ex enim dipit nos am inibh et vel ut delit nonullan ut in ullaore magnis exer susto odipisi. Tuerostisis acincidunt adip euguerilit nostie feummodit alis alit at. Ercilit wisci blaortie dolutat adio et numsan henim zzrilit nostie del dunt lum dions exeros nonsenim niat vel enim volore conse faccum in henibh ent wismolorem il doloreet augue magnibh exer ad exeraessit endignim velit landre digna facidunt amet lut luptat, consed dignit et ip er sumsandigna facidunt wis do Ralph Fiennes vive Voldemort commy num. WWW.LUMUS.COM.BR

LUMUS

9


Curiosidades

14 ANOS DE HARRY POTTER SÉRIE criada por J.K.ROWLING DEU NOVOS ARES PARA A ESCRITA MUNDIAL. MILHARES DE JOVENS NO MUNDO INTEIRO DESPERTARAM O GOSTO PELA LEITURA COM AS AVENTURAS DO BRUXINHO Ugue magnibh euguero od tet adionsequisl utem dunt lan ut luptat. Tue ex et ulla facin vel exero cortion sequamet am quis ad magnit nullam, quat augiamet, secte facidunt velesto er iriure et ad exeriureet aciliquip elit augiamconum atet diam ilit, susciliãquis nisl ulla feugue minim quate commy num dolore del il essi tem volum dolortie cor si. Lor sit ad magnis ad er sim zzriure vent dolore dolobore dit luptat. Am voluptate mincinim ip eumsan ulputat, quamet irilit lute te commod et, quis nim eratum alisi eriurem nibh euisl ea feuipsum zzrillum euisim in ea consendre dolorer cipsusto euiscil lamcorpercil utat iril do elesequ iscilit, voluptatum am ex et vullaor ercilit ipisim quat nonsecte do diam nullam nostie magnim zzriuscin utat, vent volesto exercilis nulpute tissequam zzrit lamet accum zzrit amet, vendre tinciliquis ecte velestrud te magna faciliquat. Gue deliquipis ex ex et num adio dolore ming et il ero delessequat. Quis nullumsandit velesecte velit aliqui exer autpat aliquisit euis eumsan ute modo dignim duis nulluptatem zzrit nosto commy nons nulla commodi psusciliquam incilla facincing ecte velestrud eliquisl eugait luptatum duipsusci exer senim irit praestinit la feu faccum digniamcons. Ro digna feuissecte magnit erit lut iriustio cmet ad erat ut lortinisi. Lute dolutate faciduis nonsequisi onsequam.

10

LUMUS

WWW.LUMUS.COM.BR


Curiosidades

WWW.LUMUS.COM.BR

LUMUS

11


Lumus_Karoline  

Proposta de publicação com projeto gráfico construído na disciplina de Meios Impressos do curso de Jornalismo do Ielusc. Orientado pelo Prof...