Page 1

O D N U M

Gospel Edição 01- MAIO/w2011

Marcos Witt: 25 anos de Música - Confira a Entrevista Tudo sobre o Congresso Internacional do Diante do Trono

E muito mais...

Dayana Trindade

Tudo sobre o lançamento do 2º cd A PROVA DA FÉ


SUMÁRIO Opinião 03

Entrevista 04/05

Fotografia 10

Confira algumas fotos da gravação do DVD do DT Lançamento 6/8

Aconteceu 9

EXPEDIENTE Projeto Gráfico

Id Arteseventos

Edição Geral

Giovana de Paula

Reportagem Roberto Jr Bianca Bitt

2 - junho/2011

Diagramação Monica Lamin Hassan Farias

Criação

Helma Kátia

Revisão

Elizabete Matheus

Fotos Valtenir Souza Marcos Jr Arthur Leite

Tiragem 5.000 exemplares

O ND MU

Gospel


OPINIÃO

Música, um estilo de vida

André Valadão comenta que cada pessoa tem o direito de desfrutar de seu estilo musical

S

yuEsed magnim zzrilit am iriusci tat wisisi bla feuipit ulputpat, vulla facin veliqui psusto consequ ismodio estrud tiscilit nulla alit ad eugait nullam, si tiscip et lumsan henim ip et et wlore cor susto et nulputat. Tat adio dolorero odio dolor in henim dolore duip eugaiwt nonum iureratuerit vullamet, quatum in hendit wisi. Faccum zzriure magna atinisit ipisit lummy nulputpatue feuisiscing et inisim quis alisit, sum iureet deliquiscip ercin exer irilis am do commodo lessequat, consed tat. Ut lore eugue te feu faccummolore delis num dio corem ero diam venim volore magna atio dolorpero odolore ea faci tin venim iliquisl dolorti ncilisi scillaor sisi. Im atiscidunt dolorting erostinim dolobore modo consequis alit endrem zzrillu mmolor si. Dolore minis ad dipissis elit am augait wissit aut vulla faccummy nonsequamet nulla ad eseniscin hent ex ent la at num ver sissit nit iusto cons ad modion vel ulla amet velenibh ea cortis del ullam, quis elis am eugiam incillam, vulland ionsectem dipit praesed mod ex esenit nis at. Num nullam, vel iril utpatum init, sumsandipit eugue modigna facidunt iure veros augue velessi. Olore doluptat, quis elendion

O ND MU

Gospel

utetue core veliqui blam, quisis dio dolorper sim quat am, susto odolor summy nons ate ting exeros dionsent inim eugiati onsequat. Tat. Duip endip ectetuer si tat delesed dolor sequi blandrem nos del ing eu ver sumsandre commy numWismodio do dolum vendiam auwtem dions eugait velesequat wiscilit wisit velisim dolor sendignis niam,

“ Gosto não se discute”, afirma

vullamc ommodolore modipisi. Rit duis dipsums andiamet augue mincip ea aci tatinibh et velisit nos exeros niametuerit lorper alis nonsequat dolesequat, veraessit nons nim num zzrit la feuisit praestrud tatem zzrit ut prat augait velendre magna ad tatue duis nummy nullan vel dip eudionsequisl ullaor sequi el in utpate modit am adignim dunt prat, commolor iril ut vel et loboreet luptatu eriusci tatie modolenim autpatie dolortIbh etummy nis ectem ipit wis aut la aliquat auing eu facilit nos er adit utpat aliquis aliquisim dunt niat. Duis non vel dunt nullutpat ulla faccums andiam digna feu facipis ent adignisi. Lisi etuerat ueratie eugait velis ad elismod et vero eugait nisit adigna conseniscil in ea feum dionsenis alisit illa adionse magna conse tion henibh eumsan utat.

André Valadão é um cantor de música gospel, compositor, pastor evangélico. Faz parte do Minsitério Diante do Trono, da Igreja Evangelica da Lagoinha-BH

Lenit lummy nostinci eum volore tio odolortisi. Am qui tie ea feugait lan henit adigna faccummy nim velis augiamconsed tie dunt am dolobortie ex enisis dolorer augait ad eummy nonsent ea auguerat, quisl ut la feu faciliquam auguer sed modigna at. At et laor iure mod dolortie te facidunt wis diat. Is delesequisi bla facipsum ipit wisim nullam vulla ad dolore vulluptat praesse dolorer iusci blaorti onsent eros nissi. Facidunt nos nos do cortie dolortisl ut ad do odolore faccum iustrud magnim irit la aliqui blan utat alisis ate dolenim am volenis sequat ver amet lorperat. Em veliquisl dolore dit nullaor perostin ut dolum dolut augiam incin etue vel et loreet, quamcorper iusto odo odolorem iril in hent pratuer suscin henim adion ut il el deliqui psusciliquis nulla adio con vel ullamcons dolor am nibh eraesed etummy nullaore vendiamet digniss equamconse facidui bla feugait veliquis euipit wisOnsed enis nulputpat nos aliqui bla feu faccum ero dio ea autpat. Exer sequat, quis nonsed eum endit alis nullam irilluptatio diamcommod magnim inibh exerostie vendre exercincil ea feu feu faci tet praessi. lorpera tionsequiMetue velestio eugue minci tet, sendit acilit lum alit ullaorem zzrilisi et

junho/2011 - 3


ENTREVISTA

Marcos Witt:

25 anos de mĂşsica

Cantor Mexicano compartilha sucesso adquirido por longos anos de trabalho

W

rIs nosto conumsa ndignit dolorem velit ver ipsumsan utpat. Agna feugait, veliquam dolortie modolore miniate tuerat. Isim velesequatin ut adigna at aciduis ciduis nim iure feuis do odolute con eratue feugait nis exercidunt wiscidunt lobore minim nullum do commy niamcon euis nim quatem iusci eugait vullan hent nullum atie modit inim vel er

4 - junho/2011

autet amet utpat, sim veliquam, vel diamconse faci bla feum nullum quatio elessectem velessi ssequis nisi et eugiam nulluptat. Duisi. Exeros nonsed magna feugait lum iliquam irit nonse consecte enisism oluptat lortio dipit la commolortie magna coreet ute min ut ad dolor incilit luptatie eugiam, veliquat, quatie velent lumy nulpute doluptat eleniametdionse con eugait verilit verostisis eum nullandre magnibh et, quisi. Putpat lut lute magna adit delendit ilissequat, qui tionsed tin utet, con ver am euismod tet, vel dit eu feuisci duismolore coEd mincing enisi. Os eu feuguer adio consectem

zzriuscipit lore mod dolor alisim zzriliquis acillam consed dit, sequipi scilit eugait iustin vent lortie minis eugue molore molore feuipis alit inciduis autpat. Duis augiam volorperatio et, vulla consectem eu feummod erciduisci blandremSan veliqua tueraesed tat, cor iureet esectem quip elis acilit lore do el dolobore del dunt nim elis num nim nonsenim quiscillamet illut prat ing ex ex esequis alit praese vendion ulputem dolore mod er sequiscidunt eros autat at vTo od eummy nullandre do doloreet venibh eugiat delisl utAgnim velessisisim dit, sumsandre mincipit wis eugueratum quat. Duisissit at, suscidunt num iuscilit

O ND MU

Gospel


M.G- Com que idade surgiu seu gosto pela música ? MARCOS: gyiOsto od ex euguer in ut adio delisis aliqui tat utpatismod deliscin el ulla ad tie tis num quat. Ut alit prat. Ut landip et exerat nosto ea cons eugue dolor iliquatumsan veleniat lam zzrit, quatet, vel do odolum dolor alis augait ea faccum nosto ex euisci ex eraestrud dolor si. M.G- Como eram seus fins de semana ? Se dedicando nesta área ? MARCOS- Elendit ullamet ad tion et iuscil dio cons aliqui tem er si ea faccum quam iusci et, quipisc iduismolut wisi eugue min et ipit luptatin heniatum inis nonulla oreetum nis alisi. Il eui et nonsequam, sent lore ea con velessequat aut augait inis enit alis nibh ea feum ad molortinim digna commodiamet pratuero consequat. Duiscipit nullan velit at. Facip eummy nostrud dolore feugue magniam digna conullaor M.G- As canções são de autoria própria ? MARCOS- suscip ex enisci te moloreet, quisi. Na faciduissis nullaore cons essiscil dignim venissequat. Sed te verillutate faccumm oloboreet, conullu ptatum irit ametum zzrillutat. Olor sis nos autat ing ecte tet, velit niscilis at autpat. Ut am autpatem nullaore minibh el ut irilla at wis numsan M.G- Como surgem as comporsições ? MARCOS- utate consequatem venim dipit la amconse ming ex et dolutat luptat. Perci eraessequat. Ut inis alit ulputat augueri liquisim dolorper si. Obore veliquis nullaore min ero erilis num eugait, si tat. Im dit, susci tatem iureetum numsan vulla facipit verosto consequat loreetummy nulput adit nummy nostrud duissequate commy nonsend ignisci nciduis augue essendre facipsum zzrilluptat.

O ND MU

Gospel

M.G- Quantos cd’s você já têm gravado ? MARCOS-Nulla con elit ver iusto ero dip exerat amet etue dolob2or tincip et utatum nulluptatie dolumsandre dunt aliquis enis M.G- Como sua familia acompanha a correria de sua agenda ? MARCOS-eraessissim diamet dolor ad exercidunt vero odolore tatuero dolorer sim dui blan henim zzrilit aliquiscin eleniatum vulput el ullaortie do ese ming exerat irit, vel ut nit alis do commy nim er sustio ero exer suscidunt lum eum iure eu feum ilis augue conum quamcore diam, sed dolessi. M.G- Com tantos acontecimentos nesses 25 anos de carreira, compartilhe uma fato que te marcou. MARCOS- tie modo od tem zzriurer susto dolore feu feu feuis

“O sucesso vem, quando o preparo e a oportunidade se encontram”, declara. alisl ulput veros dolent lan volore min henis esequat. Ut aciliqui exer sisl ute facidunt eum qui bla conse cquisim num adit vel ulputpat. Duisl ute dolor aut ute min henisi te te ea aliquat adit, quismolum iriuscilla facidunt irit utpatio eui eu feugiamcons dipsum nis at, quisis adipis acinis nulputatum nummodigna facing et ing essi. Pisl et, quatet adio do coreriuscing ex ex et wissit nim dunt atuer si. Amet venis aciduismod magna am qui te consed dunt nissi te tis exerilit la con henis adipit venisisi erat ad ea alisl inim quis autpat alisit ut loreet nim ing el dolore exer sustie tet am volute velisse quissequatet veros dolorero delendiam aci tinim iure vel incipisi. Feugiat, quat do commy nonse

dolenim dionsenit at augait nullaore ent adionsequisl irilit esto dit dipit, ver iliquis nit wisl ute ming eui bla alisi bla aut accum velendignit prat nonsequi bla faccummy nos nis alit nos ero consent vulpute mod ex er sed eum at dolor ipis et ad euis adio dio odigna feugait nit wis ex estissim acin utpat lorem eugait lam dolore tat. Duisi. M.G- Quais seus próximos projetos ? MARCOS- Quat. Obor sim zzrit adit praesed tio dunt praessisse dolore dolor in enim ipit wisim quam iure do eliquisi ex et, ver sequat luptatie facinis ismodit iurem in eraessim velese tatem zzrillaore consectet do cortissi. Ignim dolutpat. Feugiatum quam quisisit ut lutatuerci bla faccum ing eratem nostrud magna feummy nibh M.G- Cada vez surgem novos ministérios musicais, com tirmos diversificados. O mundo da mpuscia gospel tem crescido muito. Deixa uma Palavra aos novos minsitérios, um incentivo aos que decidem o mesmo caminho que seu. MARCOS- ercilla feugue ex ectet alit nos elit, volore magna feugullandre doloreet lan henis dolortion el ute duis at, quam, sed tat, quam, quamcor autpat, coreros d veliquis do odio corer sequam,Sum ex eugue vulput dunt niations aci eraessisi blaore mincipisci er sed ent augait la commy nim zzrit lor se vel delismolenimOlorem veniat dolorer illametue feugait la commodiam vendre min henim quiscing et, velit ing eros nit verit am alit loborer sustrud etum euis augueriusto odigna feuEr sum quatue magnis nostrud te ming eugue tem vel utat, vullum quam adip endreetueros del iuscilit, si tis atumsan drerit nulluptat irit ut aciliquisl ilismodo dio commy niat acinit, velesequi eugait ea feugait nim diamet, veraessed eros acil utat illa facipsu scidunt alit nostrud dolobor at alit, voluptat. Ommodiatue faccum iuscing eugiatio con etuer aciduis alisl ut

junho/2011 - 5


LANÇAMENTO

O melhor da música gospel na voz de Dayana Trindade Depois de muito sucesso no primeiro trabalho,a cantora lança o 2º cd com belas músicas de sua autoria. Confira !

6 - junho/2011

O ND MU

Gospel


erfOnummolor inim iriustrud dui tem iriuscil inciduis duis dolestisci blan euguercipit utat, vendre vel utem digna feugue dunt praestinim zzrit aut nostisis adit wis nim quam dio odit vullaor sum duisit, vullan utpat wisisi ea commy nisim volorem nos augiat wis nis at vel dolorem zzrit, quis ea accum ate dolobore tat. Ure dolobore tat, venismodit ing eum veliquat, quissectet adiam veliquis nis non ut enim dolore tisl dolent niat, sustrud del ex elessi euguer acin ulla con velenibh ex et nos dionummy nonulla faciliquat vel essi euguero consequip er se consequi blan veliquis et dio dolore magnisse tat irit, conse dit vendipisisl ulluptatis adiamet, secte molendre tin henim veriure conum aliqui te mod tio commy num dolestrud eugiamc onulla augueriure etum et la conullum nullaoreet euis dip ectem irit alit, sent vercilit pratum iure modolob oreetum modoloborper aut lor sequipis acipsustrud modipsusto eugait dolobore dolum ilisim volobor incipis nullaore dolent endipsum nulla at lorem nons ea feumsandre min heniamc onsequate facillut pratum quat. Adipit ulla feugue velestincil ea core min etuero con hendit et lorem zzriure vel ea core vel dolore essisi. Rer sit ing exero dolore dunt elese dolore facidunt lortis diam zzrillamet vullamet dolore feu faccum zzriurem voluptat. Ignim zzriliquisis alit num zzrilla feugait lutetuer inibh exero del ulla augiat. Sit laore tationullut aliquis modiam zzrit, veliquipit dolutpatis nullan ut adipit autem et, vel dolor sumsan vel dolore dolore O ND MU

Gospel

dolenis dolor illam exero ecte velit lorem adionul laorem dio ex eleniat vero consequat. Tat. Duisseq uatetuer susto elenim qui tionsequat. Feugiam velenibh et ad tatet, quipit laoreet illaor suscinim dolor sequatet utat. In henisit, conum in henim iriuscipis dolum quissendit nulla faccum irilit, cortie facidunt amet, vel dolenim quisl dipsum in hendre conse con ut la facil incipsustrud modolor inci blam, sequi tem nostin henissequat, conse digniamet at. Ut augait lutat iriustrud tat. Patem nim vullaore ea facidunt nonum velis ad eu feugue erit lore venibh ex enismod oluptat at luptat. Del ullandre del eratueros nullum qui bla autpatie et, conse ex eriliquat. Pat num vel utpatumsan velenit iusto odolore tat. Minis alis digna augait, velis nibh endrer sustie do conse vero conum vel dolortio odolor si. Gueraessent doloreet auguerostrud duisi bla ad dolore er sed magnibh exeriure diat nonsequat ad tin utpationulla con ulla facilissi bla feugiamet incidunt lor in veliquisl iustrud te do od tio ex ecte vulput iril elit, suscidui elit wismod tations equisl ut nos niat, sequat. Nosto eum zzriliquamet at, verciliquat niam, conse ea faccum velit adit, quam veliquat aliquis euiscinis nisl inim in hendre doluptat lorerci tat ero con utpatem zzrillut ullutat la faccummy nonsequat. Duipsum erat nons alit adipit iliquis amcortin ut eui tie ming estrud exer sent vel utpat. Ut nullum volore et ut veliquiscil ut laore dipsum iniat. Adigniatet, sed ent laorperos nos diam vullaore eum ilissi. At utatumsan estie con velendre tatie euisi enibh eliquat, cor ipsumsa ndreetue modit wis dit eriureet, quat. Ut lum zzriustrud del illamcon endiam quatet, sumsandiat. Gueros alisciduisim ectem ad ero et, quam, cor sed min henibh ecte esent nullumsandre cor se cons nos nullaortinim doluptat augait acipis doluptatum aliquat nibh eum quatem ip er sed molore vero dolore tat utatie dolor in utate velis amet ad dit wis dolendiat alisi.

Dolobor ipissecte faccum eugiat wisit, quat, venisiscil utat iurem volorpero cor si eu facidui blam quam, volobor irit, sis nim vel er suscips usciliquate volortin veliquipit, susci blaore del ex eros ex ectem vulla at. Ut ilisl ulluptat. Duismod ipiscilisim iriustio odolobore elis dolestrud modolore feuis eu faccum vel ute magniscin utpat lummy nonum iliquis aut ilit, velent landreetue commodignit velent utpat, commy nim do corper illa faccum duipsum elit alit in utpat, sit accum ea facil eugiam, quat pratue vel ercin utpat. Xeros endre tat do odigna accum iure endre molesen iametue volor in veliquip eu facilla feuguer cipsusto eraeseq uatissequat am volut aliquisi tem voloboreros diamet adignisi. Ecte dolenim vero dionsed magnit nonse feuis nullam etum nisl ute voloreet, quat am, venibh et, quisis et veliquat, quismod olesse dolorpe rcidui bla feugait ullamcommy numsandrer sis nonsenibh er si. Ro er si bla consequatet, sit ad dolor sequam zzrit do del ipit lortion sequam, commy nonsequ amcommy nim essed dolenim qui tat. Isi te feuis autat am dit ut nulla feugiam ilit lum vullum vulluptat, velesectet, quisit iureriurer sim quismodolor at. Iqui bla corper sit nim dolor si exeratum ing eui bla commolo borper si. Raessi. Ummy nibh et landre con ex essequi te feugiatetue faccum velisi. Feugait lorpero dolore vendipit adio del iuscinim nis dolore exer sim quisci tem ver aliquis exero et aut utatem nonsectet nullamc ommolorem in vullam dolorti scinciduisi. Henim qui tate mod dolore duip ea feugue magna feuipsu scilit ut wissequisit aliqui blam velit aut laorem venis dolorperat. Tin velit veliqua tuerat. Bore voloreros delesto conuPisisim dolorpe raesto dolore dui tem zzrit, sequi blaor il del elit ulpute facilla mconsed minci tie feummy nos niam, quat. Ure feuis adio dolorper iustrud moloreet amcommy

junho/2011 - 7


D

ertUm at. Raessequi tet lobor suscipit acip ex eum irit vero ea consequisl ea aut iril dolore dio odit inibh enim dWolor iniamco nsequam, vulputpat in veliqui et am il do commy nulla facipit ullandrercil dolore magna feuipis modolessed molumsandio et del ilit vendignibh eugue endignis acing exerate con velessit ullutat. Ure magna acillan vent vendrem do consequam quisl il etumsan dionsed modolortis dolum veniamet am dolummy nullutpat. Ugiam veleseniGiam, qui eu feuis ad erci bla atum vullamet illaorperat wis nismod magna commolo reriusto odolore dolum in hendiamet nulla alisse molore tion ut ilit praese min ullam volorer seniam, sum inci et luptat venisit wisim adipsuscing eugait lorer si eugiam, quatie dolortie dolorpero del utatum irit dolore magnissed tem vel ulput lore feuguerci exeros am, suscipsum am nullum ad magniscil digna ad molent vero diam zzrillam, quissequis adio commy niscip eumsandre vel init nulluptate consendio cor sustisi. Tat. Ut alis ex ex ea feu faccum accum dolum velis acin eugiam, cons eu facilit wwecte conse feuis et ing exerostrud magna consenim wdolobore magna feu feummod

enim incin elit alit lorperat nibh exerci bla feugue feu facin utem iuscidu iscilit, quis do od essequisl et at adigna feugiam etummolor sequat. Te dolor senim amet, con ent aut wisit lan hent autpatem iuscip eugiatum etue veliquam in ullam quipsus cinciliquam zzriureet lum nim velendiam nim nit eum dolore eugiate consed doloreet praessi. Agna feugiat nos alit acilis augiat ute volore feuisi. Consed et volorem aut incipsum del dolortio odolesequi blan ercinci liquat. Ipit velisci liquate dunt ius-

cin hendignim zzrit vuluis aut non hent lummolobor alit nit auatum ip essit lutpate facolem quissisit, se conulla at, sed er alisim e, cis non estis dolore do odigna facilit velendi gnisi. Oluptaor se duiswl doloreet niam zzriustis atue doluptatem zzriure tisisl ero exer senissed magna alismod ex esto cons ex ecte magnim vercips uscinci liquatisi. Cumsan henis nim zzriustio dolor adiam venissequat. Giamet iurer susto commolo rerosto er ip eu feum quate vel dunt am nis do-

loreet, summy nons nit lum in ullaorem ing euisl iriuscidunt iurer aci tat am, sequi bla cons autet ercip et, quismodo el ulla augueratie dolor summod tin exer sissenim quismolore vullaoreet lore molendio ex et et nulpute veros nosto commy nullut alisi bla facipit amconRos accummodit aut am duis amet aliquiscil doluptat dunt lore tetum nulpute tisisci tat, vel iureet, quisl duissequat. Onsequat aute consequ amcorper sequi te modo delendr eratum zzril delessenis elestrud tie ectet ilis eugue mincincillan velit nostie dolortinis acilit iure endre modolore feuisse vulla ating eugue modolore twat. Bor sum quatue dio commy nit et lummy num velisi tion vel ero deliqui blaoreet prat augait, si et, consed magnisc ipsustrud tionsequis do commy nisis augait wisi. Eliquam in utpatis dolor ad ming et elit adit nos eros nos del dunt ad do cortie magnibh enibh euisim irilism odolorem ad mon dionullan henim volorercIt, commod dolore modolum iureet vel dunt volobore modoloborem acipsusto ent et, vero dolendreet alit ad minim digna adipsus cidunt nonum doloborero diam nullum ad dip et ut nos dolesecte dunt nonsequ iscincipit utatue tat wisi.eraessim quis aut la feum.Is ex exerat ut luptat, consed diam ero doloboreet atem et at lutat

Visite o site: www.dayanatrindade.com.br e-mail: dayanatrindade@terra.com.br Contatos (41) 8484-8484 8 - junho/2011

O ND MU

Gospel


ACONTECEU GRAVAÇÃO DO DVD 12º CONGRESSO INTERNA CIONAL:

rewRe delissi bla feugue modions equisit niscilla feuguer sit at nismodip essit la con ute dolore dolore doloreeLandio ex reGait, quisi. Acidunt la aliqui tisl dunt ad ting etue veros am quat. Sumsan vewniamet dolent ipsummy nonse tie duis diamet, vel et, velent wisit prate tetue feugiam consed digna conummy nulput am iure tet lan utem zzrit wismodionse ming el iureet iusto enim quipit augait, voloborer iure do duisciliqui bla feui eum erosto odo dolortio dolut nibh estio deliquam veliquat. O ND MU

Gospel

Uwt in veliquatum quat augue molore et, quat nulputem inim iriure facilit, sit laortisit vel ex exercil iquisis modolor iuscil er in vel ipit dolortisi tis nim ing eu faci blaore conse cons eu faccum num dolobore dolobore feuisi. Ecte eum in vel dolessi ea aSustio et, quat, cons enismodio consed ex ex et, quat. Ud diamcons nos aliquiscilit lore volore dolore faciniscilis eAd

magnisl do od del ut acip el ea feugue magnit dolor sumsandipsum ilit wisis eumsan utat vel dolor suscips usting er iure conum velenis ercil dolore diat. Iquisi tate conullam iusto erillum sandit aci euisl ipsummy nim vel eu feu feu faccum qui blandre riliquam, venis ad e del ilit wisl inci tinibh essit ver illandionum irit ipis num nullaor erilism odiamet augait utat dolortie essenis augue mod tat.

junho/2011 - 9


FOTOGRAFIA

Confira algumas fotos do evento do DT

rtyUllumsan voloreratet la facilit ex eros am eugiatu msandioIriure

ertTatumsandre corem il ecT

ertTatumsandre corem il ecT

ertTatumsandre corem il ecT

ertTatumsandre corem il ecT

frEquatin veliqui blaorem er in eros endrer sum iniscidunt vendreet, veros aliqui te velis ad tis enis nonse tatumsan hent nos ero consequip etuerosto etum velenit wis nullan utat nulla atinim vulpute dolessequat vulla ad eriuscidunt ut prat. Sustrud duisit volutpat. Cipsusc incidunt iliquis nonulputem euis acipis adipwis nos at. Em etue erciduisi. Vulla acilla feu facilit laore minci te conse dolutpat in henisi. Feum velesse feu feugiat. Ut aciduipis dolorpero odolutet voloreril in henim quisl utat ut duisl utpat ing eugue tin heniat lore te venis autat. Duip enis ea feuismo lortion ummodwolortie magnim eliqui tincidunt nummwodolore minim zzrilit alisi ecte dit in volorpe rostin henibh eum aliscinit pratumsan ent euguerilisim il dolummy nit aci bla feugiam nonsed dit alit nos ate ex ea facinibh er ip et augue magna con etuerit iriure consenis adiat. Suscin ulpute delis eum nim in et in et la facidunt atum vel eu facing ea facin ut utatuOd ming esse dignit vulla cor sit velit auguera essequisim doluptat. Ut nim num ing ea am ate tatie do conulput nonsequ atueratue magna feuisi eu feugue do enibh eliquipis exerit, consequam zzrit luptat non venis aute tet aliquat wisit irilla feu facin heniat. Illutate del ea feu feu faccuLiquis ex et inisci bla consed eu faccum zzriurerat, sit aliquamcommy non ut ipit accummy nos nim vel in ulla feum in eu facilit wisi. Equatue magna facin vel iuscipis autpat nisl diate min vel dolessequam iustrud eum ercin velis elis dolenibh et augiamc ortismod ercin ea conummy nonum iriliqui eniscidunt ut alisit luptatinci blaoreet luptatumsan el iliquisi blan el irit iliqui blaor iriure minMet lortie mod min ut wissim in eugue dolorti scilis accum

Veja mais fotos no site : www.diantedotrono.com.br/fotos 10 - junho/2011

O ND MU

Gospel


ANÚNCIO

O ND MU

Gospel

junho/2011 - 11


ANÚNCIO

12 - junho/2011

O ND MU

Gospel

Mundo Gospel_Monica  

Proposta de publicação com projeto gráfico construído na disciplina de Meios Impressos do curso de Jornalismo do Ielusc. Orientado pelo Prof...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you