CHANGE interview GINA - GELD

Page 1

Je moet dwars door je

angst

heen gaan 38


Gina De Groote, uitgeefster van Change think+, over haar zoektoCht naar geld

geld maakt niet altijd gelukkig. maar toCh heb je het wel nódig, soms zelfs veel. om een groot zielsprojeCt neer te zetten, bijvoorbeeld. hoe trek je dan dat geld aan? aan wie konden we dit beter vragen dan aan onze eigen gina de groote, bezielster van dit

de oude, veilige keuze, namelijk directe opbrengst. Op een gegeven moment had ik het gevonden! Ik kreeg het idee om aandelen uit te schrijven in de veronderstelling dat mensen die met bewustwording bezig zijn mijn project wel mee zouden ondersteunen. Ik zou dan een soort CHANGE Think Positive-coöperatie oprichten. Er konden aandelen worden gekocht voor 100, 1.000 en 10.000 euro. Alleen werd ik toen teruggefloten door mijn boekhouder wegens té moeilijk. Zelf dacht ik dat het misschien de tijd nog niet was. Misschien komt het er ooit nog wel, zo’n CHANGE-

magazine? en zoals we haar kennen, gaat ze

coöperatie! In ieder geval werd ik in die beginperiode altijd weer

ook hier transparantie en authentiCiteit

op mezelf teruggeworpen. Ik vond geen geldschieters. Moest ik het nu echt helemaal zelf gaan doen?”

D niet uit de weg.

En het antwoord was ja? Gina: “Ik kreeg zoveel tekens dat ik die stap inderdaad moest zetten. Zo vond ik bij de kapper een oud magazine waarin een interview

G E L D

stond met Inez van Oord, de bezielster van Happinez. Zij vertelde dat, toen ze zeven jaar geleden met haar blad begon, uitgevers abso-

Door haar mediabureau GDG Mediastrategie en haar entertain-

luut niet geïnteresseerd waren in een dergelijk magazine. Ook zij

mentbedrijf Salt & Pepper was het medialandschap geen grote on-

had toen zoiets van: dan doe ik het maar zelf.

bekende voor Gina De Groote. Maar zelf een blad maken, deed ze

Weet je, twaalf jaar lang heb ik allerhande workshops en trainingen

nog nooit. Tot nu.

rond bewustwording gevolgd en tijdens die zoektocht hoorde ik al-

A L S

maar zeggen dat je dwars door je angst heen moet gaan. Ik heb véél

Gina, hoe kom je erbij om precies hartje crisis met een eigen blad te beginnen?

prachtige verpakkingen gezien en eigenlijk is de eindconclusie sim-

Gina: “Mede doordat de crisis zo negatief werd belicht in de pers,

aan. Zo volgde ik bij lifecoach Inge Rock een seminar waarin ze zei:

gingen heel wat mensen in een ongelooflijke angst zitten. Daar

‘Als er een idee bij je binnenkomt, vanwaar denk je dat dat idee

wilde ik zelf niet aan meedoen. CHANGE Think+ is als het ware ont-

komt? Van het universum, want een idee is een bundeling van ener-

staan uit de wet van de polariteit: aan alles zit een negatieve en

gie. En wat betekent het als je verliefd wordt op een idee en je echt

positieve kant én dat moest de rode draad van het blad worden. Ik

vlinders in je buik hebt? Dat deze energie via jouw geest gereali-

wilde er met CHANGE Think+ echt het levende voorbeeld van zijn

seerd wil worden. Dus jij moet er zelf iets mee doen! Dit hoort bij je.’

dat de crisis positief kan worden bekeken. In ons eerste nummer

Bij Roland Verschaeve volgde ik de workshop Welstand & overvloed

brachten we hierover dan ook een speciaal dossier.

en ook daar kreeg ik de bevestiging dat ik het zelf doen moest.”

pel: wees jezelf, luister naar wat je te doen hebt en koppel daar actie

M I D D E L N I E T

Ik heb aan de andere kant natuurlijk een schatting gemaakt van hoeveel Vlamingen Nederlandse mindstyle-bladen kochten en het

Alles wees er dus op dat je zelf actie moest ondernemen?

was een feit dat er wel degelijk een markt voor was. Ik sprong in die

Gina: “Ik kon al die tekens niet meer negeren. Ik wilde plots geen

zin niet helemaal in het diepe. In mijn hoofd wist ik verder ook pre-

workshops meer volgen om me lekker te voelen. Dat fijne gevoel

cies hoe CHANGE Think+ er moest uitzien. Alleen had ik absoluut

dat ik had tijdens meditaties en yogasessies en alles wat ik verder

niet verwacht dat ik het zélf zou uitgeven.”

had geleerd, wilde ik integreren in mijn dagelijkse leven. Ik wilde

A L S

dit ook delen met andere mensen. Ik kon dus niet anders dan al

Hoezo?

mijn spaarcentjes spenderen aan mijn droomproject. Diep in mij

Gina: “Het eerste jaar nadat het idee bij me werd geboren, heb ik

voelde ik het vertrouwen dat het wel goed zou komen. Ik wist en

intensief naar geld gezocht om mijn project te financieren. Ik be-

weet nog steeds dat het zal lukken. Want hier zit een dieper doel

zocht een aantal uitgeverijen, maar steeds was de conclusie: ‘Er is

achter. Het gaat er niet om dat ik mezelf verrijk. Helemaal niet! Het

zeker een markt voor. Alleen moeten wij nu al titels schrappen of

gaat erom mensen te raken, een verandering bij hen teweeg te

mensen ontslaan.’ Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar een an-

brengen. Weet je, ik had twaalf jaar geleden alles wat ik maar wil-

der soort financiële partner: namelijk mensen die veel geld hebben

de: een eigen zaak, een mooi huis, twee toffe kinderen... Op materi-

én met bewustwording bezig zijn. Maar dan kwam op een bepaald

eel vlak had ik alles op een rijtje. Alleen bleef ik met een onvervuld

moment de opbrengst ter sprake en bleek dat ze toch gingen voor

gevoel zitten dat ik niet kon verklaren.”

D O E L

39


“Bij een levensmissie horen testen. Je moet laten zien wat je ervoor over hebt” Hoe voelde dat om als het ware alles wat op je rekening stond, te stoppen in jouw levensdroom die je zelf ook je ‘derde kind’ noemt? Gina: “Er is héél wat angst naar boven gekomen, maar ik wist dat ik daar doorheen moest. Ik voelde dat ik geen keuze had. Ik had wél nog jaren kunnen wachten, alleen was de tijd nu rijp. Mocht ik het niet hebben gedaan, zou ik altijd spijt hebben gehad en daar kon ik niet mee leven. Het is zo’n apart gevoel: ik ben vervuld. CHANGE Think+ brengt nog geen geld op én toch voel ik me de gelukkigste vrouw ter wereld. Eigenlijk heb ik mezelf mijn kind, CHANGE Think+, cadeau gedaan voor mijn vijftigste verjaardag. Ik wilde geen feest, geen dure reis, alleen maar dit magazine. Een cadeau van mezelf aan mezelf en daardoor aan gelijkgestemden. Ik heb het destijds tegen niemand gezegd, maar het was voor mij de start van een tweede, écht leven.”

Het siert je wel dat je je op geen enkele manier liet tegenhouden. Gina: “Geld heeft een jaar lang een grote rol gespeeld, omdat ik het bij anderen legde. Ik dacht: er zijn zoveel mensen die meer geld hebben dan ik. Bovendien zijn er ook veel mensen die meer ervaring hebben met bladen maken... Ach, ik zie geld als een middel en niet als een doel op zich. Werken om veel geld te verdienen, is voor mij niet meer de juiste instelling. Veel belangrijker is het om te streven naar vervulling en het geld dat je dan ontvangt te investeren in die vervulling. Ineens was het dus het feit dat ik mijn spaargeld zou aanspreken. Vanaf toen ging het creëren heel gemakkelijk. Dat was een merkwaardige ervaring. Ik had nog nooit een blad gemaakt en plots had ik een prachtig team rond mij. Iedereen was bovendien met bewustwording bezig. Ik moet intussen wel erg hard werken, maar het leuke is dat ik geen stress ervaar. Dat is voor mij een teken dat het goed zit.”

Ben je door de zoektocht anders naar geld gaan kijken? Gina: “Door dit alles ben ik uiteraard veel over geld gaan nadenken. Zo hoorde ik bijvoorbeeld een vrouw zeggen dat ze mensen die ze moet betalen, vraagt om hun eigen factuur te schrijven: wat denk je zelf dat dit werk waard is? Dat vind ik een mooie manier om over geld en waarde te leren nadenken. Hetzelfde met betaling van workshops. Je kunt een vrije bijdrage vragen, maar ook bewust vragen: hoeveel is dit je echt waard? Zo leer je beter nadenken over waar je je geld in investeert en welke prioriteiten je hebt in je leven.”

Hoe red je het op dit moment? Gina: “Door het geld dat ik heb goed te beheren (lacht). Er zijn intussen aanbiedingen geweest van financiële partners, maar tijdens de voorbereidende gesprekken voelde ik al dat we niet op dezelfde

40


Gina’s geldcreatietips Deze concrete tips gebruikte Gina zelf in haar creatieproces en hanteert ze nog steeds als ze even een

golflengte zaten. Ik vind het zo belangrijk dat de mensen met wie ik samenwerk me een goed en vrij gevoel geven en als ik dat niet vind bij een financiële partner, hoeft het voor mij niet. Dat luisteren naar mijn gevoel, is echt mijn barometer geworden. De mensen die aan het eerste nummer meewerkten, hebben het trouwens enorm geapprecieerd dat dit een privé-initiatief is en iedereen heeft op zijn of haar manier financieel iets bijgedragen. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. De andere kant van de medaille is dat mensen betaald moeten worden voor wat ze waard zijn. Ook dat is iets wat ik nauwlettend in het oog hou. Ook al weet ik dat er een smalle kapitaalbasis is, ik betaal de facturen toch met veel liefde. Waw, ik mag betalen, denk ik dan bewust. Het hoort er allemaal bij.”

Wat als CHANGE Think+ het uiteindelijk toch niet haalt en je al je spaarcenten kwijt bent? Gina: “Ik ben er zeker van dat het universum me ooit beloont omdat ik mijn levensmissie neerzet. Alleen is het begrip tijd onbe-

1 2 3 4 5

angstig moment heeft. We gebruiken meestal slechts tien procent van ons potentieel. Maar je kunt je onderbewuste, waar de meeste blokkades zitten, herprogrammeren door je te focussen op de doelstellingen die je wil bereiken. Geloof en blijf

geloven dat het je lukt. Denk positieve gedachten, dan krijg je positieve gevoelens die leiden tot krachtdadige actie.

Geniet van alle groeifases en wees je daar dagelijks van bewust. Hoe meer je persoonlijk groeit, hoe beter je financiële resultaten. Klaag nooit! Ook tijdens moeilijke periodes: hou je focus op wat je wél al hebt bereikt. Onderneem telkens opnieuw actie. Als je het kunt bedenken, kun je het ook doen. Als iets niet lukt, begin

staande in het universum. Ik geloof wél dat bij een levensmissie

opnieuw. Maar hou wel rekening met je eigen grenzen.

testen horen. Je moet laten zien wat je ervoor over hebt en ik weet

Stress is bijvoorbeeld een negatief signaal dat wil zeggen

gewoon dat dit project me niet zomaar in de schoot is geworpen. Obstakels tijdens mijn weg aanvaard ik en ik leer ermee omgaan. Er zijn intussen in hetzelfde marktsegment als CHANGE Think+ al bladen gelanceerd met véél meer middelen. Vroeger zou ik meteen in angst zijn geschoten en misschien hebben beslist om ermee te stoppen. Wat ik nu doe, is hen in mezelf succes toewensen. Ik focus niet op concurrentie, maar op alliantie. Zo ga ik voor ons magazine bewust allianties aan met wat ik noem ‘Partners in CHANGE’. Uiteraard is concurrentie iets wat bestaat en dat slaat me soms wel eens uit mijn centrum. Maar ik hou me vast aan het idee dat CHANGE Think+ een ander magazine is. Voor ons zijn waarden zoals eerlijkheid, positiviteit, puurheid… essentieel. En als je dit met het hele team dagelijks toepast, trek je enkel partners en dingen aan die op dezelfde manier zijn ingesteld. Daar ben ik van overtuigd!”

Als er geen geld is voor reclame, hoe bereiken jullie dan je publiek? Gina: “Ik ben ervan overtuigd dat, als de juiste mensen achter een idee staan, het als een lopend vuurtje kan gaan. Wist je dat The Secret nooit een reclamecampagne heeft gehad? Het ging gewoon van mond tot mond, omdat het zo’n tof boek was. Ook CHANGE Think+ lijkt het zo te vergaan! We trekken de juiste lezers én partners aan. Want samen sta je immers veel sterker dan alleen.”

6 7 8 9 10

dat je over je grenzen heen gaat. Intuïtie is belangrijker dan ratio. Als iets aantrekkelijk lijkt vanuit je logisch denken maar niet goed voelt, doe het dan niet. Luister naar je buikgevoel, al is dat soms spannend.

Durf uit je comfortzone te stappen. Dagelijks ontdek ik nog steeds een Gina waarvan ik niet wist dat ze dit allemaal durfde. Meer en meer laat ik geprogrammeerde gedachten zoals ik kan dit niet, ik durf dit niet… los. Angst is

de slechtste raadgever.

Hou van mensen en ‘gebruik’ geld. In die volgorde. Wees dankbaar voor alles wat op je pad wordt gezet, ook voor de moeilijke dingen. Er zijn ook prachtige boeken die je kunnen helpen in je

zoektocht. Deze hebben mij geholpen: • Denk groot & word rijk, Napoleon Hill, Ruitenberg Boek, €13,40; • Je bent rijk geboren, Bob Proctor, Succesboeken.nl, €22,50 • Je wordt wat je denkt, Inge Rock, Lannoo, €19,95 • Overvloed geld(t)

G E L D A L S M I D D E L N I E T A L S D O E L

ook voor jou, Sanaya Roman & Duane Parker, Ankh-Hermes, €23,90 • De lessen van de Instant Miljonair – een vertelling over wijsheid en rijkdom, Mark Fisher, Panta Rhei,

Wie, onder gelijk welke vorm, wil meehelpen aan de verdere uitbouw van CHANGE Think+, mag Gina contacteren op gina@change2.be

€12,50

teKSt: VANESSA LUYTEN-STIJNS + Foto’S: REBEKKA VANDERHAEGHEN + StYLinG: JACQUELINE BOUWMAN

41


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.