Page 1

Doktorantiem un pētniekiem

LATVIJAS UNIVERSITĀTES BIBLIOTĒKA


Latvijas Universitātes Bibliotēka nodrošina plašu informācijas resursu pieejamību pētniecības darbam LU un ārpus tās: elektronisko dokumentu piegāde un pieeja citu bibliotēku resursiem; aptuveni 145 000 abonēto, izmēģinājuma pieejas un brīvpieejas e-resursu; vairāk kā 1,5 miljoni informācijas resursu vienību atspoguļotas elektroniskajā kopkatalogā un kartīšu katalogā.

KONSULTĀCIJAS LU Bibliotēkas konsultants nozaru bibliotēkās


ZINĀT UN PRAST Konsultācijas un nodarbības: Bibliotēkas pakalpojumi


PALĪGS JEBKUR UN JEBKAD Draudzīgs brīvpieejas e-vides studiju kurss, kam iespējams piekļūt no interneta: īsā un koncentrētā veidā apkopota svarīgākā informācija par Bibliotēkas pakalpojumiem un aprakstīti svarīgākie soļi, kas jāveic, lai kvalitatīvi izgūtu Jums nepieciešamo informāciju.

E-kurss


IZDEVUMU UN KOPIJU PIEGĀDE Veicot pasūtījumu elektroniskajā kopkatalogā, norādiet dokumenta saņemšanai ērtāko bibliotēku. Lai pasūtītu un saņemtu Bibliotēkas krājumā esošu izdevumu kopētas vai skenētas kopijas veidā, aizpildiet pieprasījuma e-veidlapu.

E-veidlapa


IZDEVUM NO CITĀM BIBLIOTĒKĀM Ja pētniecības darbam nepieciešamais raksts, grāmata vai žurnāls atrodas citā Latvijas vai ārvalstu bibliotēkā, to var pasūtīt un saņemt LU Bibliotēkā.


INDIVIDUĀLA VIETA DARBAM Bibliotēkā Kalpaka bulvārī ir pētniecības darbam labiekārtotas individuālās darba vietas. Rezervējiet ekskluzīvo vietu efektīvam pētniecības darbam iepriekš.


INFORMĀCIJAS AVOTU SARAKSTS Pēc Jūsu pasūtījuma tiks veikta tematiski dažādu informācijas resursu meklēšana un atlase atbilstoši Jūsu pētniecības tematam.


PĒTNIECĪBAS SASNIEGUMU PIEEJAMĪBA Jūsu pētījums ir ieguldījums LU zinātnes un pētniecības sasniegumos. Piedāvājam konsultācijas par pētījumu ievietošanu un publiskošanu LU e-resursu repozitārijā, kur apkopotas un brīvi pieejamas LU izstrādātas publikācijas.

Pieteikties


EKSKURSIJAS Aicinām iepazīt ekskursijās LU Bibliotēkas ikdienas darba procesus, piedāvātos pakalpojumus un resursus, kā arī apmeklēt renovēto pētniecības Bibliotēku Kalpaka bulvārī.

P


IZSTĀDES LU Bibliotēka sagatavo tradicionālās un virtuālās izstādes par aktuāliem notikumiem Latvijā un pasaulē, pievēršot uzmanību LU sasniegumiem. Arī Jums ir iespēja ierosināt tematus jaunām, Jūsu skatījumā saistošām izstādēm.

Ierosināt


IEROSINĀT studiju un pētniecības procesa vajadzības. Aicinām Jūs izteikt priekšlikumus Bibliotēkas informācijas resursu krājuma papildināšanai.

Ierosināt


GAIDĪSIM JŪS LU BIBLIOTĒKĀ! Būsim pateicīgi par ierosinājumiem pētniecības pakalpojumu uzlabošanai.

Ierosināt


Latvijas Universitātes Bibliotēka Kalpaka bulvāris 4, LV - 1050 Tālrunis: +371 28623551 E-pasts: biblioteka@lu.lv www.biblioteka.lu.lv

© Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014

Latvijas Universitātes Bibliotēka pētniecībai  
Latvijas Universitātes Bibliotēka pētniecībai  
Advertisement