Sød tøs - læseprøve

Page 9

Den sang, der får mig til at tude, er fordi Den bedste bog, jeg har læst, er fordi Jeg ved godt, at mine tre værste sider er Jeg vil gerne blive bedre til at Jeg er god til at Jeg bliver genert, når Når jeg er alene, kan jeg godt lidt at Jeg er gladest, når Jeg er mest ked af det, når Jeg føler mig tryg, når Jeg savner tit Mit højeste ønske er at Mit højeste materielle ønske er at få Det gør mig stresset når Det gør mig stolt når Når jeg ikke er til stede, tror jeg, at folk omtaler mig som Den, der gør mig gladest, er

fordi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.