Page 1

100 mm

197 mm

rygbredde 16mm

Ocho Appelidos Vacos – filmscript og ekstramateriale John B. Jensen

Vislumbres de Bolivia Rikke Arnholtz

Viva la vida består af denne bog, et lille grammatikhæfte og et website (lru.dk/vivalavida). Her findes øvelser til print, et emneorganiseret ordforråd samt lydoptagelser som gør det muligt at arbejde med intonation, rytme, tryk og udtale. Der er tre hovedkapitler: España, Hispanos en Estados Unidos og México. Teksterne består af uddrag af artikler, litterære tekster, sange, breve, interviews og blogs. Herigennem får eleverne indblik i kulturelle, politiske, historiske og aktuelle forhold. Der lægges op til beskrivelse, beretning, referat og dialog. Ordforrådsindlæring står centralt i bogen. Eleverne møder jævnligt de samme ord og vendinger. Det øger deres mulighed for at tilegne sig et ordforråd inden for det nære og genkendelige. Desuden trænes specifikt og alment ordforråd i alle kapitlerne ved opsamlingsøvelser. Alle tekster er rigt gloseret og er af overskuelig længde. I alle kapitler findes samtale- og grammatikøvelser der anvender varierede læringsstrategier. De første tekster er korte hverdagsdialoger og præsentationstekster, der giver eleverne en følelse af at de hurtigt kan sige noget på spansk.

Silvia Becerra Bascuñán Sigrid Østergaard Julie Højgaard

Viva la Vida GRUNDBOG

Målgruppen er 1. og 2.g

100 mm

Sigrid Østergaard, cand. mag. i spansk og engelsk. Ansat på Christianshavns Gymnasium siden 2004.

Julie Højgaard, cand. mag. i spansk og idræt. Pædagogisk leder. Ansat på Christianshavns Gymnasium siden 2006. 250 mm

Narraciones de Bolivia Gitte Pedersen

Viva la vida er et nyt begyndersystem med hurtig progression. Kompetenceområderne kommunikation, kultur og samfund tilgodeses.

Viva la Vida

Voces de Berga – una ciudad catalana Silvia Becerra Bascuñán

S. BECERRA BASCUÑÁN S. ØSTERGAARD & J. HØJGAARD

Andre Spansktitler fra Lindhardt og Ringhof Uddannelse

197 mm

Silvia Becerra Bascuñán, cand. phil. i spansk, ph.d. i spansk lingvistik. Ansat på Christianshavns Gymnasium siden 2002.

España – hechos y cultura Annie M. Pedersen

ISBN 9788770666909

lru.dk

9788770666909_omslag.indd 1

Lindhardt og Ringhof

WWW.LRU.DK

20/11/2017 11.25


Viva la Vida Silvia Becerra Bascuñán, Sigrid Østergaard og Julie Højgaard ©2017 Lindhardt og Ringhof Uddannelse, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont. Forlagsredaktion: Jan Krogh Larsen Grafisk tilrettelægning og omslag: Ulla Korgaard, Designeriet Billedredaktion: Ane Olsen Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt efter Copydans regler. Forlaget har forsøgt at finde og kontakte alle rettighedshavere. Tryk: Livonia Print 1.udgave 1. oplag, 2017 ISBN 9788770666909

9788770666909_indhold.indd 2

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

Indholdsfortegnelse España TEKSTER

GRAMMATIK OG UDTALE

Introduktion: Spanien

Side 12

1

Introducción Lidt om udtalen Expresiones útiles Los saludos

Udtale af a, e, i, o og u Udtale af h, y, q

17

2

María José

Udtale af c (s. 20) Possessive pronominer Verber i bøjet form (1. og 3. pers.) Nægtelsen no

20

3

La lengua española

Udtale af ñ og ll (s. 23) Substantiver (hovedregel) Artikler Subjektspronominer Ser og estar (bøjning)

22

4

Una carta de Tarragona Tarragona

Substantiver (årets måneder, ugedage) Verber på -ar, -er og -ir Hay eller está/están
 Llamarse (1., 2. og 3. pers. sg.) Interrogative pronominer Talord

26

5

Julieta

Udtale af j (s. 32) Ser og estar (anvendelse) Tener (bøjning og anvendelse) Muy eller mucho Genitiv Sammentrækning af de + el = del


32

6

España

Udtale af ch (s. 38) Verber i bøjet form (3. pers. sg. og pl.) Ser, estar og hay

37

7

Esta es mi familia

Udtale af d (s. 40) Adjektiver på -o

40

8

Habla Miquel La lengua habitual en Cataluña

Substantiver på -dad, -ión, -ma Adjektiver på -e og på konsonant samt nationalitetsadjektiver

42

9

El Camino de Santiago

Tener que + infinitiv Interrogative pronominer (repetition)

44

3

9788770666909_indhold.indd 3

10/11/2017 10.42


VIVA LA VIDA

TEKSTER

GRAMMATIK OG UDTALE

Side

10

El día a día de una camarera

Ir (bøjning og anvendelse) Præpositioner: a og en (ir a og ir en) Sammentrækning af a + el = al Talord (klokken) Tidsadverbialer: de la mañana, de la tarde, de la noche

47

11

Un artista de la España joven

Substantiver og adjektiver (fortsat) Sammentrækning af de + el = del Stedsadverbialer: allí

51

12

Los raqueros

Udtale af r (s. 52) Ser, estar og hay Interrogative pronominer

52

13

“La Iglesia Skate, un templo de color“

Udtale af g (s. 57) Adjektiver (farveadjektiver) Substantiver (ansigtsdele) Talord (klokken) (repetition)

53

14

“Adoro ir de compras“

Demonstrative pronominer Ir (bøjning og anvendelse) (repetition) Tener (bøjning og anvendelse) (repetition)

58

Sevilla 15

La Feria de Abril

Udtale af z og x (s. 60) Substantiver (tøj og fodtøj) Komparation af adjektiver

60

16

“Mi ropa es para chicos“

Que og dets betydninger Præsens Perfektum (regelmæssigt participium) Futurum (ir a + infinitiv)

64

17

Paco de Lucía – “el mejor guitarrista flamenco del mundo“

Udtale af b og v Demonstrative pronominer (fortsat) Refleksive verber (3. pers. sg. og pl.)

68

18

El poeta más leído de todos los tiempos

Talord (årstal og datoer) Substantiver (familie, årets måneder) (repetition) Refleksive verber (fortsat)

72

19

Carta de Federico García Lorca a su familia

Adjektiver: absolut superlativ og nationalitetsadjektiver Substantiver (byrum)

75

20

La Carmen está bailando

Gerundium (former og anvendelse) Adjektiver (på konsonant og på -or) Ordenstallene

77

21

Las comidas en España

Gerundium (fortsat) Substantiver (mad og drikke) Talord (klokken) (repetition)

80

4

9788770666909_indhold.indd 4

10/11/2017 10.43


VIVA LA VIDA

TEKSTER

GRAMMATIK OG UDTALE

Side

22

“La comida es toda una institución en España”

Refleksive verber (den daglig rutine) Dativstyrende verber: Gustar (1. og 2. pers.) Nægtelsen no Udråbsord Lydord

85

23

El tiempo

Udtale af p, t og k (s. 90) Dativstyrende verber: Doler (1. og 2. pers.) Substantiver (kropsdele; årstider)

90

24

Conversación con Víctor

Muy og mucho (fortsat) Præsens vs. estar og gerundium

94

25

Calatrava, un arquitecto polémico

Overtrækning (vokal+vokal, konsonant+vokal) Perfektum (uregelmæssige participier) Nægtelsen no

98

26

El beso en la mejilla

Udtale af w (s. 100) Refleksive verber (fortsat) Tiltaleord: Du og De

100

Delprøve 1: Carta desde Frigiliana

104

Hispanos en estados unidos TEKSTER

GRAMMATIK

Introduktion: USA

Side 110

1

Los hispanos en Estados Unidos

Adjektiver (nationalitetsadjektiver) (repetition) Talord (repetition) Indefinitte pronominer (alguno) Substantiver på –ión, -ad og -ma Verber på -ar, -er og -ir (repetition)

116

2

La historia de Astrid

Tener (bøjning og anvendelse) (repetition) Perfektum (regelmæssigt participium) (repetition)

119

3

¿Hispano, latino, chicano o americano?

Ser/estar (repetition) Talord (repetition) Stedsadverbialer (aquí, allá)

124

4

Spanglish

Substantiver på -ista (ensayista, artista) Substantiver på –ión, -ad, -ma og -or (repetition) Verber på -ar, -er og -ir (repetition)

125

5

Textos en spanglish El mensaje de Lisandra (blog) En el barrio (digt) Soy Joaquín/I am Joaquin (digt)

Gerundium (former og anvendelse) (repetition) Verber på -ar, -er og -ir (repetition) Adjektiver (repetition)

126

6

“Amo las enchiladas al igual que el apple pie“

Diftongerende verber Verber med vokalskifte

130

5

9788770666909_indhold.indd 5

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

TEKSTER

GRAMMATIK

Side

7

Del Bronx al Tribunal Supremo

Diftongerende verber (fortsat) Tener que + infinitiv Mucho og poco (adjektiv/substantiv)

131

8

J Balvin, creador de una fusión urbana Ay vamos (sangtekst)

Uregelmæssige verber Det direkte objekt
(+/– a ved objekt) Objektspronominer Possessive pronominer

134

9

“Me considero una artista completa. Bailo, actúo y canto.” Ven a bailar (sangtekst)

Imperativ Indefinitte pronominer (algo, nada) Adjektiver (repetition)

140

10

Los millennials y el voto latino en 2016

Dativstyrende verber (pronomen: le og les) Tallene (repetition)

144

11

El Movimiento chicano

Substantiver på -o, -a, -dad, -ión og på -or Overtrækning (vokal + vokal, konsonant + vokal)

146

12

Las casas de Sandra Cisneros

Verber på -ar, -er og -ir (repetition) Refleksive verber (repetition) (mudarse) Diftongerende verber (repetition) (soñar, querer) Verber med vokalskifte (repetition) (decir)

148

13

La casa en Mango Street (fragmentos)

Diminutiver Substantiver og adjektiver (repetition) tener que + infinitiv (repetition)

149

14

José Andrés, chef del año en Estados Unidos

Perfektum (regelmæssige og uregelmæssige participier) Adjektiver: absolut superlativ og nationalitetsadjektiver (repetition)

153

15

El muralismo comunitario

Artikler og substantiver på -dad, -ión, -ma og ista og adjektiver (repetition) Interrogative pronominer (repetition)

155

16

La historia de María, una inmigrante mexicana

Indefinitte pronominer (nadie, ninguno) og dobbelt nægtelse Verbet saber Det direkte objekt (+ a ved personobjekt)

156

17

Juana Alicia: “soy anticapitalista“

Dativstyrende verber (dativ-pronominer: me, te, le, nos, os og les)

158

18

Carmen Lomas Garza y la Tamalada

Gerundium (regelmæsssigt og uregelmæssigt) samt placering af det refleksive pronomen Ser eller estar Adjektiver der bruges med estar

161

19

Lin-Manuel pide ayuda para Puerto Rico

Futurum (ir a + infinitiv) Perfektum (repetition)

164

Delprøve 1: Lin-Manuel pide ayuda para Puerto Rico

170

Delprøve 1: Las casas de Sandra Cisneros

174

6

9788770666909_indhold.indd 6

10/11/2017 10.44


VIVA LA VIDA

México TEKSTER

GRAMMATIK

Introduktion: Mexico

Side 180

1

México

Se (= man) introduceres: se cultiva, se hablan

185

2

Ciudad de México

Substantiver (frugter og grøntsager) Adjektiver (repetition) Præteritum (bøjning af regelmæssige verber introduceres: celebrar, participar)

190

3

La Malinche ¿heroína o traidora?

Præteritum (bøjning af bautizar, llamar, llegar, nacer, vender og casarse) Imperfektum (bøjning af regelmæssige verber introduceres: hablar, traer, poder; bøjning af ser) Det direkte objekt og objektspronominer (repetition)

192

4

Frida, una artista mexicana

Imperfektum og præteritums bøjning øves Adjektiver (repetition) Perfektum vs. præteritum

199

5

Los reggaetoneros, una tribu urbana

Imperfektum (bøjning af regelmæssige verber (fortsat), samt bøjning af ser og ir) Refleksive verber på spansk (= hinanden på dansk)

208

6

La Virgen de Guadalupe

Det direkte objekt
(+/– a ved objekt) Repetition af præsens, perfektum og fremtid

212

7

La Santa Muerte

Gerundium (estar + gerundium og seguir + gerundium) Dativobjektet le introduceres (le llevan regalos; le piden regalos) Passiv introduceres (Es adorada por los pobres y marginados)

214

8

Día de Muertos

Præteritum og imperfektum (anvendelse) Dativobjektet les (fortsat) (les ofrece) Se (= man; fortsat): se reza, se cena, se ponen

216

9

“El mexicano ama las fiestas“

Ser, estar og hay (repetition) Adjektiver (repetition) Det direkte objekt og objektspronominer (repetition)

217

10

La vida de México en una canción

Det spanske que og det danske at Refleksive verber (repetition)

220

11

El caso de los 43 estudiantes desaparecidos

Præteritum og perfektum (fortsat) Det direkte objekt (fortsat)

222

12

Las calaveritas, poemas de burla

Se (= man; fortsat): se publican Diminutiver (repetition)

223

13

Quinceañeras

Se (= man; fortsat gennemgang) Interrogative pronominer (repetition) Demonstrative pronominer (repetition)

225

7

9788770666909_indhold.indd 7

10/11/2017 10.44


VIVA LA VIDA

Delprøve 1: Frida, una artista mexicana

228

Spansk prøveeksamen: Una mujer torera Delprøve 1 Delprøve 2

231 236

Spansk prøveeksamen: Niños migrantes Delprøve 1 Delprøve 2

237 243

På bogens hjemmeside kan man finde supplerende opgaver.

8

9788770666909_indhold.indd 8

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

Forord Et anderledes begyndersystem

Teksterne henvender sig bredt til både unge

Viva la vida er et helt nyt og anderledes spansk-

og modne elever. I øvelserne benyttes mange

system. Hvad gør vores bog anderledes end andre

forskellige arbejdsformer, herunder både digitale

begyndersystemer? Viva la vida præsenterer

(fx vodcast; oplæg med it-præsentationsværktøjer;

eleverne for et udvalg af lettilgængelige, autentiske

informationssøgning mv.) og analoge (fx quizzer;

tekster der kan bruges i temalæsningen allerede

arbejde med transparente gloser; små skriftlige

i 1.g (eller tilsvarende niveau). Bogen er desuden

og mundtlige produktioner såsom præsentationer,

reformegnet, appetitlig og varieret og har et

digte, opskrifter osv. ) Der appelleres til den

tydeligt kommunikativt fokus:

lærendes forståelse af egne læreprocesser og til forskellige læringsstile igennem øvelser hvor man

Reformegnet – Opgaver og øvelser er baseret på et

fx skal tegne, bevæge sig og agere i klasserummet,

funktionelt sprogsyn. Fx præsenteres udtalereg-

synge etc.

lerne i mindre, overkommelige portioner fordelt ud over kapitel 1, og de ledsages af øvelser der skær-

Kommunikativt fokus - Tekster og øvelser sigter

per den sproglige opmærksomhed, idet de bringer

på at lære eleverne et naturligt og moderne

elevens egne observationer og ræsonnementer i

spansk. Igennem arbejdet med autentiske tekster

spil. Bogens emnevalg tilgodeser udviklingen af

får de et godt fundament for at forstå, tale, læse

interkulturelle kompetencer og stiller skarpt på

og skrive spansk som sproget faktisk lyder og

kulturelle forskelle i fejring af højtider, spisevaner,

ser ud. Vi har inddraget øvelser i områder af

måder at hilse på etc. Bogen tilgodeser tilegnelsen

sproget som vi erfaringsmæssigt ved kan være

af karrierekompentencer, idet den giver en for-

vanskelige og være med til at bremse udviklingen

ståelse af studie- og arbejdsforhold samt arbejds-

af et flydende sprog. Fx øvelser der træner de

markedet i spansktalende lande. Mange af bogens

mange funktioner ordet que har på spansk, eller

opgaver lægger desuden op til at der arbejdes inno-

forskellen på muy og mucho. Tillige tager bogen

vativt. Eleven trænes løbende i de forskellige op-

relativt tidligt fat på sproglige konstruktioner

gavetyper der anvendes i den nye eksamensform. I

som andre begyndersystemer ofte lader vente

slutningen af hvert kapitel trænes delprøve 1 af den

fordi de kan virke vanskelige, men som er helt

nye eksamensform. Kapitel tre afsluttes med en

centrale og karakteristiske for det spanske sprog:

delprøve 1 og delprøve 2 som sammenhængende

fx brugen af dativstyrende verber, gerundium,

eksamenssæt.

objektspronomen, høflig tiltale og diminutiver. Vi har forsøgt at forklare disse emner så simpelt

Appetitlig og varieret – Der bydes på en bred vifte af

og anvendelsesorienteret som muligt.

både hverdagsemner og diverse kulturelle, historiske og samfundsmæssige temaer. Alle kapitler er

Viva la vida består af denne bog, en lille

rigt illustreret med inspirerende billedmateriale,

grammatik, samt et website – lru.dk/vivalavida –

der tjener som afsæt for den sproglige træning og

hvor der findes øvelser til print, et emneorganiseret

lægger op til kreative øvelser.

ordforråd m.v. samt lydoptagelser af bogens

9

9788770666909_indhold.indd 9

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

tekstmateriale hvilket gør det muligt at arbejde

glosetræning. Indlæring af faste vendinger samt

med intonation, rytme, tryk og udtale på spansk.

talesprogsudtryk er tilknyttet tekster med dialog.

Også de eksempelord der optræder i forbindelse med gennemgangen af de enkelte bogstaver og

Alle tekster er rigt gloseret med de for teksten

deres udtale findes indtalt på websitet.

aktuelle gloser i marginen på selve tekstsiden så

Bogens struktur

eleven ikke skal lede efter dem under læsningen. Teksternes overskuelige længde lægger op til

Bogen er delt i tre hovedkapitler: España, Hispanos

flere gennemlæsninger, fx en gennemlæsning

en Estados Unidos og México. Hvert hovedkapitel

med synlige gloser og fokus på tekstforståelse, en

indeholder et introduktionskapitel på dansk som

gennemlæsning med tildækkede gloser og fokus

giver god baggrundsviden om det pågældende

på oversættelse samt højtlæsning med fokus

land og danner basis for læsning af kapitlet som

på udtale.

emne/forløb. Disse tekster vil også kunne bruges i andre fag og/eller tværfaglige forløb, fx med

Progression

samfundsfag, historie eller religion. Dernæst følger

De første tekster eleverne møder i España-kapitlet

en indledning på spansk, som ligeledes sætter

er korte hverdagsdialoger med autentiske situa-

fokus på generelle forhold og præsenterer eleverne

tioner. De møder også korte præsentationstekster

for relevant alment ordforråd til emnet. Endelig

hvor meget af ordforrådet er det samme som i dia-

følger en række underkapitler som består af op til

logerne. Ved at arbejde med disse dialoger og tek-

fem korte tekster på spansk om specifikke personer

ster får de en følelse af, at de hurtigt kan sige noget

og forhold og dertil hørende opgaver.

på spansk – at de kan kommunikere på målsproget

Ordforrådsindlæring

lige fra begyndelsen. De lærer verberne i den form de optræder i i disse tekster, altså som gloser. Der-

Ordforrådsindlæringen står centralt i bogen: I

efter skrider arbejdet med grammatikken systema-

læsningen af teksterne møder man jævnligt de

tisk frem. Bestemte grammatiske emner og struk-

samme ord og vendinger. Denne gentagelse øger

turer trænes løbende. Nogle få steder byder de

muligheden for tilegnelse af et ordforråd inden

autentiske tekster på grammatiske strukturer som

for emner der tager udgangspunkt i det nære og

de endnu ikke har trænet. I de tilfælde oversættes

genkendelige, fx familien, kroppen, tøj, klokken,

ordet i den i teksten brugte form i gloselisten.

højtider, mad, ens eget hjem, byen, etc. Desuden trænes i alle kapitlerne såvel det specifikke som

Forfatterne, 2017

det almene ordforråd ved opsamlingsøvelser i

10

España

9788770666909_indhold.indd 10

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

1

España

9788770666909_indhold.indd 11

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

spanien Spanien dækker hele Den Iberiske Halvø

selvstyre. I Catalonien, Baskerlandet og

med undtagelse af Portugal. Derudover

Galicien er der udpræget regional selv-

består Spanien af De Kanariske Øer, De

stændighedsfølelse, størst i Catalonien.

Baleariske Øer og de to enklaver, Melilla og Ceuta. Alt i alt er Spanien næsten 12

Spanierne er som de fleste sydeuropæ-

gange så stort som Danmark. Spaniens

ere troende, og hovedparten, ca. 70 %,

geografi byder på en stor diversitet: Der

bekender sig til den romersk-katolske

er frodige skove, tør højslette, sand- og

kirke. Muslimer og protestanter udgør

klippestrande, blide bakker og stejle

under 2 % af befolkningen.

bjerge, marker med korn, solsikker og vinstokke og sumpet marskland.

Sprog Det officielle sprog i Spanien er casti-

Der er stor forskel på klimaet alt efter

liansk, det som vi i Danmark kalder

hvor på Den Iberiske Halvø man befinder

spansk. Udtalen af castiliansk ændrer sig

sig: Der er generelt varmest mod syd.

efter den regionale dialekt: Særligt syd

Midt i landet svinger temperaturerne fra

på i Andalusien vil man bemærke at s

meget høje om sommeren til frostgrader

næsten ikke udtales, og at z og c her ikke

om vinteren. I den nordlige del af landet

er de karakteristiske læspelyde, men har

er det mildt og fugtigt.

en s-udtale der er meget lig den man vil møde i de sydamerikanske lande.

Der bor cirka 46 millioner mennesker i

12

Spanien hvoraf de 90 % er spaniere mens

I regionerne taler man ud over castili-

10 % er udlændinge. Landet består af

ansk også de lokale sprog: catalansk i

17 regioner der i stor udstrækning har

Catalonien, baskisk i Baskerlandet og

España

9788770666909_indhold.indd 12

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

Oviedo

Santiago de Compostela

GALICIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Santander

CANTABRIA

PAÍS VASCO

Vitoria

Pamplona

NAVARRA

Logroño

LA RIOJA CATALUÑA

Zaragoza

CASTILLA Y LEÓN

ARAGÓN

Valladolid

Barcelona

COMUNIDAD DE MADRID Madrid Santiago de Compostela ToledoGALICIA

Oviedo

Santander

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CANTABRIA

Vitoria

COMUNIDAD VALENCIANA

CASTILLA – LA MANCHA

Palma Pamplona de Mallorca

NAVARRA

Logroño

Valencia

EXTREMADURA

PAÍS VASCO

LA RIOJA ISLAS BALEARES

Mérida

Zaragoza

CASTILLA Y LEÓN Valladolid REGIÓN DE MURCIA

ARAGÓN

Murcia

COMUNIDAD DE MADRID

ANDALUCÍA

Madrid

Sevilla

Toledo

ISLAS CANARIAS

COMUNIDAD VALENCIANA

CASTILLA – LA MANCHA

Valencia

EXTREMADURA

Santa Cruz de Tenerife

Mérida Las Palmas de Gran Canaria

REGIÓN DE MURCIA

Murcia

ANDALUCÍA Sevilla

ISLAS CANARIAS Santa Cruz de Tenerife Las Palmas de Gran Canaria

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 13

13

08/11/2017 13.34

C


VIVA LA VIDA

galicisk i Galicien. Særligt i Catalonien

Aragonien, der havde giftet sig i 1469 og

har regionens sprog særstatus, og cata-

via dette giftermål havde samlet det me-

lansk bruges her som det primære sprog.

ste af Spanien.

Historie

I 1492 blev de sidste maurere fordrevet

Størrelsen på det Spanien vi kender i dag

fra Granada, og Spanien blev dermed

er resultatet af en magtproces: Fra 711

en samlet katolsk nation. Det er værd

til midten af 1200-tallet var det meste af

at bemærke at det også var i 1492 at

Den Iberiske Halvø under maurisk her-

Christoffer Columbus kom til Amerika.

redømme, men efterhånden blev mau-

Efterfølgende blev Amerika koloniseret.

rerne presset mere og mere mod syd af kristne kongedømmer og havde til slut

De store rigdomme der blev bragt hjem

kun magten over Granada i Andalusien.

fra kolonierne i Amerika var med til at

Denne kristne generobringsproces (La

sikre at Spanien blev en stormagt i det

Reconquista) kulminerede i 1492 under

16. århundrede.

det såkaldte katolske kongepar, som var

14

en alliance mellem Prinsesse Isabel af

I de efterfølgende århundreder

Castilien og arveprins Fernando af

blev Spanien ramt af mange kriser

España

9788770666909_indhold.indd 14

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

og mistede efterhånden magt og

Den økonomiske vækst og modernise-

oversøiske kolonier. Under den

ring medførte en stigende modstand

verdensomspændende økonomiske

mod diktaturet.

krise i slutningen af 1920’erne og i begyndelsen af 1930’erne var Spanien

Franco udpegede i 1969 prins Juan

en (progressiv) republik hvis styre var

Carlos til sin efterfølger. Da Franco døde

imod militæret, kongen og kirken.

i 1975, tiltrådte Carlos som konge, og den

Der udviklede sig her en kæmpe

politiske proces mod parlamentarisk

polarisering i samfundet, der i 1936

demokrati begyndte.

resulterede i en borgerkrig. Den var et opgør mellem højrekræfter anført af

I den forbindelse dukkede den kultu-

general Franco og omfattende store

relle bevægelse la Movida madrileña

dele af militæret, kirken, de største

frem fra sit skjul. Efter 40 år med streng

jordbesiddere og industriejere på den

censur blev det nu muligt at udtrykke

ene side, og venstrekræfter omfattende

sine (kritiske) holdninger og ikke kun

republikanere, progressive liberalister,

reproducere et centralt styret billede af

socialister, marxister og anarkister på

Spanien. Mest kendt fra bevægelsen er

den anden side.

den kontroversielle filminstruktør Pedro Almodóvar.

Franco vandt borgerkrigen, og fra 1939-1975 var Spanien et diktatur, hvor

Med demokratiets genindførelse blev

politiske partier var forbudt. Frem til

catalansk, baskisk og galicisk igen tilladt

1950'erne var Spanien meget lukket om

efter at have været ulovlige under

sig selv, men i takt med det økonomiske

Franco, hvor kun castiliansk var tilladt.

opsving begyndte turister at komme til landet og med dem økonomisk vækst.

Spanien er medlem af Nato og EU, men

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 15

15

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

især i forbindelse med den aktuelle øko-

De socialistiske partier PSOE og Podemos

nomiske krise i 2010’erne har den regio-

mener at det er det regerende borgerlige

nale selvstændighedsfølelse fået vind

parti Partido Popular der har ført landet

under vingerne – og i Catalonien kæmper

ud i fattigdom. Spanien er et af de lande i

politiske partier og organisationer for at

Europa der blev ramt hårdest af finanskri-

løsrive sig helt fra Spanien.

sen, som begyndte i 2008, og som har bragt massiv arbejdsløshed, generel fru-

I juni 2014 abdicerede kong Juan Carlos

stration og utilfredshed med sig.

og blev afløst af sin søn, prins Felipe VI.

Frustrationen gælder især de mange sa-

Nuværende regering og politisk situation Spanien befinder sig i en krisetid:

ger om korruption, den høje arbejdsløshed og det forhold at bankerne blev reddet, men ikke velfærden – alt dette har bidraget til en voksende politikerlede.

Arbejdsløsheden for unge under 25 år var i 2015 på 51% . Den indre uro har

Aktuelt (2016) har Spanien en højreorien-

givet grobund for nye politiske partier:

teret mindretalsregering med regerings-

Podemos (venstreorienteret) og

præsidenten Mariano Rajoy i spidsen.

Ciudadanos (borgerligt midterparti

Venstrefløjen er præget af splittelse og

opstået i Catalonien) er tromlet ind i

magtkampe.

parlamentet (2015).

Felipe VI, konge af Spanien

16

España

9788770666909_indhold.indd 16

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

introducciÓn Lidt om udtalen

Spansk har fem vokaler: i, e, a, o, u. De er alle korte og klare. Forskellen ligger i åbningsgraden ved udtalen af dem.

“Man skal prøve at forestille sig, at man tegner en kurve med lyde i munden. Forsøg langsomt at udtale et ’i’, imens opmærksomheden er på spændingen i fortungen. Åbn nu munden lidt mere og form et ’e’. Læg mærke til, at udtalepunktet flytter sig lidt længere ind i munden. Spændingen skabes stadig med fortungen, der nu er flyttet lidt længere ind i mundhulen. Åbn nu munden lidt mere og form et ’a’. Læg mærke til, at spændingen har flyttet sig til mellemtungen. Mindsk åbningen og form nu et ’o’, imens opmærksomheden samler sig i bagtungen. Bemærk også læbe-rundingen. Flyt nu spændingen helt tilbage i mundhulen og form et ’u’. Bevar læberundingen, imens afstanden mellem gane og tunge er mindre end ved udtale af ’o’. Lyden skal gerne flytte sig ligesom på billedet af vokalerne, hvis man forestiller sig at billedet er mundhulen set fra siden.”

u

i e

o a ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 17

17

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

Expresiones útiles No, gracias Nej, tak

Gracias Tak

1

De nada Det var så lidt

Por favor Vær så enlig

Todavía no Endnu ikke

¡Es verdad! Det er rigigt! No sé Jeg ved det ikke

Los saludos

2

¡Buenos días! Goddag! Godmorgen!

¿Cómo se dice … en español? Hvordan siger man … på spansk?

¡Por supuesto! Naturligvis!; selvfølgelig!

¡Buenas tardes! Goddag! Godaften!

[hache] Udtales ikke. ¡Hola!, hámster, hospital

18

Muchas gracias Mange tak

¿Cómo se escribe …? Hvordan staver man til …?

Sí, gracias Ja, tak

No entiendo. Repite, por favor Jeg forstår det ikke. Vær venlig at gentage

¿Qué significa …? Hvad betyder …?

¡Buenas noches! Godaften! Godnat! ¡Hasta mañana! På gensyn i morgen! Vi ses i morgen!

¡Hasta luego! På gensyn!

H

Habla más despacio, por favor Vær venlig at tale langsommere

3

¡Hasta pronto! Vi ses! Farvel så længe!

¡Adiós! Farvel!

¡Hola! Hej! ¡Bienvenido! Velkommen!

España

9788770666909_indhold.indd 18

08/11/2017 13.34


4

5

Y

VIVA LA VIDA

Q

[i griega]

[cu]

Udtales som dansk j.

Udtales som dansk k, men uden ”pust”.

yo (jeg), playa (strand), soy (jeg er), hay (der er),

Forekommer kun foran u (u er stumt her).

bortset fra y (og) hvor det udtales som dansk i.

qué (hvad) – quién (hvem)

Diálogos

6

Diálogo 1

A:—¡Hola! ¿Qué tal? B:—Bien, gracias. ¿Y tú? A:—Bien, gracias.

10

Diálogo 5

Alberto:—¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo te llamas? Rafael:—Rafael. ¿Y tú? Alberto:—Alberto. Rafael:—Alberto. ¿De dónde eres?

Diálogo 2 A:—¡Hola! ¡Ana! ¿Cómo estás?

7

Alberto:—Soy de Madrid ¿Y tú? Rafael:—Yo soy de Mallorca.

B:—¡Hola, guapa! muy bien. ¿Y tú? A:—Muy bien.

A: —¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?

8

A: —Yo, María José. ¿Cómo se llama tu amigo?B: —Antonio.

Lucía: —¡Hola! Mi nombre es Lucía. Jaime:—¡Encantado! Yo soy Jaime.

Diálogo 3 B: —Ana. ¿Y tú?

Diálogo 6

Lucía: —¡Encantada!

11

Diálogo 7 Lucía: —¡Hola! Mi nombre es Lucía. Jaime:—¡Encantado! Yo soy Jaime.

Diálogo 4

Lucía: —¡Encantada!

A: —¡Hola! ¿Qué hay? ¿Todo bien?

Jaime: —¿De dónde eres?

B: —Bien. ¿Y tú?

Lucía: — De Padrón.

9

A: —Bien, pero con mucho curro.

12

Jaime:— ¿De Padrón? ¿Dónde está Padrón?

Lucía: — Está en Galicia, cerca de Santiago de Compostela.

¡Qué tal! – Hvordan går det? ¿Cómo estás? – Hvordan går det? ¡Hola guapa/guapo! – Hej søde ¿Cómo te llamas? – Hvad hedder du? ¿Cómo se llama? – Hvad hedder han/hun? amigo m – ven ¿Qué hay? – Hva’ så? ¿Todo bien? – Går det godt? mucho – meget curro m (uformelt) – arbejde

¿De dónde eres? – Hvor er du fra? soy de – jeg er fra encantado/-a (som hilsen ved præsentation; en mand siger: encantado, en kvinde: encantada, lige meget hvem man hilser på) – det glæder mig at træffe dig ¿Dónde está …? – Hvor ligger…? cerca de – nær ved

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 19

19

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

nazareno m – kutteklædt bodfærdig i påskeprocession con – med túnica f morada – mørklilla tunika y – og capucha f roja – rød hætte durante – under en – i

Nazarenos con túnica morada y capucha roja durante la Semana Santa Almuñécar nombre m – navn tengo 16 años – jeg er 16 år gammel vivo (af vivir) – jeg bor genial – fin está (af estar) – er (ligger) Costa f Tropical – Den Tropiske Kyst pueblo m – by con encanto – med charme dice (af decir) – siger madre f – mor casa f – hus grande – stor padre m – far hermana f – søster pequeña – lille nuestro – vores perro m – hund se llama – hedder pasatiempo m favorito – hobby senderismo m – vandring me mola –(uformelt) jeg kan meget godt lide leer – at læse hablo (nutid af tener) – jeg taler tiene 13 años – hun er 13 år gammel hay – der er muchas – mange por ejemplo – for eksempel Semana Santa – påske fiesta de Carnaval – karnevalsfest unas – nogle playa f – strand bonito – smuk, pæn también – også

20

María José

13

Mi nombre es María José, tengo 16 años y vivo en Almuñécar. Almuñécar es perfecto y genial. Está en la Costa Tropical. Almuñécar es un pueblo con encanto, dice mi

madre. Vivo en una casa grande con ella, mi padre, mi hermana pequeña y nuestro perro. Nuestro perro se llama Toby. Mis pasatiempos favoritos son el básquet, el senderismo y me mola leer. Mi hermana tiene 13 años y yo tengo 15. Hablo inglés y

francés. En mi pueblo hay muchas fiestas, por ejemplo, la Semana Santa en abril y la fiesta de Carnaval en febrero. En Almuñécar hay unas playas muy bonitas. Hay una playa nudista también.

C [ce] Foran a, o og u samt foran konsonant udtales som dansk k, men uden ”pust”. casa, costa, curro, perfecto, escribir Foran e og i: I Spanien udtales c normalt som en ”læspelyd” der ligner det

14

engelske th i thing. I Andalusien, på de Kanariske Øer og i visse andre områder i Spanien samt i Latinamerika er det almindeligt at udtale c som s. francés, gracias, Galicia, Lucía

España

9788770666909_indhold.indd 20

10/11/2017 10.46


opgaver KAPITEL 1

Las vocales Opgave

Prøv at udtale de spanske vokaler efter

VIVA LA VIDA

4. Min yndlingshobby er kondiløb. 5. Hans navn er Ruben.

Nægtelse

anvisningerne på side 17.

Diálogos

Nægtelsen skal altid stå foran verballeddet på spansk.

Opgave 1

Opgave

hinanden i små grupper. I må også gerne være

dem til dansk:

Øv jer på dialogerne på side 19 og spil dem for

Indsæt nægtelsen i følgende sætninger og oversæt

kreative, og I må meget gerne sammensætte jeres

1. Mi nombre es María José.

egne dialoger og spille dem for hinanden.

2. Vivo en Almuñécar.

Opgave 2

Lær dialog 7 uden ad. Kig på kortet over Spanien på side 13. Lav jeres egen dialog. Bestem selv hvor I er fra. Gå rundt i klassen og snak med mindst fem andre.

Possessive pronominer Opgave 1

15

3. Nuestro perro se llama Toby. 4. Yo tengo 15 años. 5. En mi pueblo hay muchas fiestas.

At præsentere sig selv Opgave

Arbejd i par Læs teksten “María José“ på side 20 og brug den som inspiration til at præsentere dig selv for din

Læs i din grammatik om possessive pronominer

sidemand. Du skal fortælle, hvad du hedder, hvor

(ejestedord) og indsæt den rigtige form på de

gammel du er, hvor du bor, hvad din mor og far

tomme pladser:

hedder, og hvilke sprog du taler. Du skal også

1. (hendes) __________________ padres son simpáticos.

nævne to hobbyer.

2. (deres) __________________ casa está en Almuñécar. 3. (hendes) _______________ hermana tiene 13 años. 4. ¿Cómo se llama (din) _______________ perro? 5. En _______ (min) pueblo hay muchas fiestas. 6. ¿Cómo es (jeres) ________________ pueblo? [cómo = hvordan]

Opgave 2

Udtalen af y Opgave

Arbejd i par Find i teksten María José eksempler på ord hvor bogstavet y indgår. Hvordan udtales y mellem vokalerne og

Oversæt følgende sætninger til spansk:

først i ordet?

1. Deres hund hedder Toby.

Hvordan udtales y sidst i ordet?

2. Vores hus er ikke i Almuñécar.

Hvordan udtales y når det betyder og?

3. Er hendes hund stor?

Giv eksempler fra teksten i hvert tilfælde.

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 21

ESPAÑA

21

10/11/2017 10.47


VIVA LA VIDA

La lengua española PRINCIPADO DE ASTURIAS

GALICIA

CANTABRIA

PAÍS VASCO NAVARRA LA RIOJA CATALUÑA

es (af ser) – er país m – land grande – stor la Península Ibérica – Den Iberiske Halvø está (af estar ) – er (ligger) isla f – ø Islas Baleares – De Baleariske Øer Islas Canarias – De Kanariske Øer capital f – hovedstad son (af ser) – er lengua f – sprog lenguas romances – romanske sprog proceder de – at komme/ stamme fra cuando – når, da llegar – at komme ya – allerede vivir – at bo otros – andre pueblo m – folk cada – hver hablar – at tale palabra f – ord camisa f – skjorte gordo – tyk cerveza f – øl unos – nogle pueblo m – folkeslag moro m – maurer llamado – såkaldt d. de J.C. (después de Jesucristo) – e.Kr.; efter Kristus casi – næsten año m – år hay – der er unas – cirka origen m – oprindelse árabe – arabisk zanahoria f – gulerod naranja f – appelsin aceituna f – oliven almohada f – (hoved) pude alfombra f – gulvtæppe azafrán m – safran limón m – citron nombre m – navn río m – flod también – også significar – at betyde

22

CASTILLA Y LEÓN

ARAGÓN

COMUNIDAD DE MADRID

CASTILLA – LA MANCHA

COMUNIDAD VALENCIANA

EXTREMADURA

ISLAS BALEARES

REGIÓN DE MURCIA ANDALUCÍA

ISLAS CANARIAS

16

España es un país grande. Está en la

Las palabras camisa, gordo y cerveza, por

Península Ibérica. En España hay islas:

ejemplo, no proceden del latín.

las Islas Baleares y las Islas Canarias. La capital de España es Madrid. España

Los moros

limita con Portugal al oeste y con

Unos pueblos del norte de África, los

Francia al norte.

llamados moros, llegan a la Península

El español

17

19

Ibérica en 711 d. de J.C. Viven en España casi 800 (ochocientos) años. En la

El español o castellano, el francés, el

lengua española hay unas 4000 palabras

italiano, el rumano y el portugués son

de origen árabe. Por ejemplo: zanahoria,

lenguas romances. Proceden del latín.

naranja, aceituna, almohada, alfombra,

Un 68% de la lengua española procede

azafrán y limón.

del latín.

Llegan los romanos

Los nombres de los ríos Guadiana y Gua-

18

dalquivir son también palabras de origen

Cuando llegan los romanos a la Penín-

árabe. Guadiana significa “río de Ana“ y

sula Ibérica ya viven otros pueblos en la

Guadalquivir significa “río grande“.

Península. Cada pueblo habla su lengua.

España

9788770666909_indhold.indd 22

08/11/2017 13.34


24

25 Ll

[elle]

Udtales omtrent

[eñe]

VIVA LA VIDA

som nj i dansk.

I Spanien udtales

español

omtrent som dansk lj.

mañana

I Latinamerika og på de Kanariske

pequeña

Øer udtales som dansk j. castellano, gallego, Melilla

Las lenguas indígenas

en Valencia valenciano y en el País

Las palabras canoa y maíz proceden

Vasco vasco. También hay dialectos,

de las lenguas indígenas de América, y

como el extremeño, el andaluz y el

las palabras cacao, chocolate y tomate

murciano.

20

también. Los nombres de animales

como cóndor, puma, jaguar y ñandú

Las comunidades autónomas

también proceden de las lenguas

En España hay 17 comunidades

indígenas. El ñandú es el avestruz de

autónomas. Galicia está en el nordoeste

América Latina.

de España, Cataluña en el nordeste,

¿Dónde se habla español?

23

la Comunidad Valenciana está en el centro de la costa este de España.

Más o menos 400 millones de personas

Andalucía está al sur y Extremadura

hablan español en el mundo. Una

al sudoeste. Extremadura limita con

octava parte en España, y el resto en

Portugal. Murcia está junto al Mar

América del Sur, América Central y el

Mediterráneo, en el sudeste. Asturia,

Caribe. Hay más o menos 44 millones

Cantabria, La Rioja, Navarra y Aragón

de hispanohablantes en Estados

están en el norte. El País Vasco está en

Unidos. En Texas un 48,3% de la

el norte, entre Cantabria y Navarra.

población habla español. En África, en

Castilla y León está en la parte norte

Guinea Ecuatorial, en Ceuta y en Melilla

de la meseta. Castilla-La Mancha está

también hablan español porque son

en la parte central de la Península. La

territorio español.

Comunidad de Madrid está en el centro

21

Las lenguas de España

22

Todos los españoles hablan español

de España. Las Islas Baleares están en el Mar Mediterráneo, frente a la Península. Las Islas Canarias están en el Océano Atlántico, frente a África.

indígena – indfødt nombre m – navn animal m – dyr avestruz m – struds se – man más o menos – cirka mundo m – verden octava parte f – ottendedel hispanohablante – spansktalende porque – fordi pero – men gallego – galicisk (sprog) vasco – baskisk sprog el País Vasco – Baskerlandet como – som comunidad f autónoma – selvstyrende område nordoeste m – nordvest nordeste m – nordøst en el centro – i midte costa f – kyst este m – øst sur m– syd sudeste m – sydøst limitar con – at grænse op til junto a – ud til sudoeste m – sydvest norte m – nord entre – mellem meseta f – højslette frente a – over for español o castellano – Benævnelserne castellano og español er synomymer. Castellano ’castiliansk’ er det sproghistoriske navn, mens español ’spansk’ er den entydige og internationale benævnelse for det spanske sprog. Sprogakademiet anbefaler at man bruger castellano, både for at omtale den dialekt, castiliansk, som spansk stammer fra, og dialekten castiliansk der tales i Castilien i dag. Det anbefales ligeledes at bruge castellano når spansk omtales i forhold til catalansk, galicisk og baskisk.

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 23

23

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

La comunidades autónomas

Tegn på et stykke papir en stor firkant. Den skal forestille Spanien. Du skal prøve at tegne hvor de forskellige comunidades autónomas ligger efter hvad der står i afsnittet Las comunidades autónomas. Start med la Comunidad de Madrid.

Subjektspronominer samt ser og estar Opgave 1

Øv subjektspronominer (stedord). Brug fx en terning. Hvert øje i terningen svarer til et subjektpronomen: yo

él/ella/usted

nosotros/-as

vosotros/-as

ellos/ellas/ustedes

1

2

3

4

5

6

Opgave 2

Slå op i jeres grammatik og læs om, hvordan man bøjer ser (at være) og estar (at være, befinde sig) i præsens (nutid).

Opgave 3

1. Indsæt den rigtige form af verbet ser ved sit subjekt (grundleddet) på de tomme pladser. Subjektspronominerne står i vilkårlig rækkefølge. nosotros/-as

yo

él/ella/usted

ellos/ellas/ustedes

vosotros/-as

2. Indsæt den rigtige form af subjektspronominet ved den rigtige form af verbet estar på de tomme pladser. Formerne står i vilkårlig rækkefølge.

está

estáis

estoy

estamos

están

estás

De spanske substantiver Hovedreglen er: • substantiver (navneord) på –o er maskulinum (hankøn) • substantiver på –a er feminimum (hunkøn), men der er mange der afviger fra reglen. Dem der ender på en anden vokal end –o eller –a eller ender på en konsonant, fx: país m (land), capital f (hovedstad), skal I lære udenad. Substantiver der ender på vokal, får –s i pluralis (flertal), dem der ender på konsonant, får –es i pluralis.

24

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 24

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Opgave

Bestem kønnet på følgende ord. Skriv f for femininum og m for maskulinum ved siden af hvert. Hvad betyder ordene?

curro amigo pueblo perro pasatiempo fiesta

26

VIVA LA VIDA

naranja aceituna almohada alfombra río mundo

playa isla lengua camisa cerveza zanahoria

De spanske artikler Bestemt artikel

Maskulinum/hankøn

Femininum/ hunkøn

singularis/ental

el

la

pluralis/flertal

los

las

Ubestemt artikel

Maskulinum/hankøn

Femininum/hunkøn

singularis/ental

un

una

pluralis/flertal

unos

unas

unos – nogle unas – nogle

Opgave

Sæt de atten substantiver, som du har bestemt kønnet på, ind i et skema som det nedenfor og bøj dem i ental og flertal og ubestemt og bestemt form: Maskulinum/hankøn Ubestemt form

Bestemt form

Femininum/hunkøn Ubestemt form

Bestemt form

Ental/Singularis Flertal/Pluralis

Den bedste måde at lære gloser på Opgave

Arbejd i grupper af 4 personer Diskutér de bedste måder at lære nye gloser på. • Vær opfindsomme. Find en kreativ måde at arbejde på, fx tegne, synge, lave remser, osv. Lav en brainstorming med idéerne. • Vælg den idé I synes vil give det bedste resultat. Afprøv den i jeres gruppe med mindst 10

• Forbedr idéen. Afprøv den så igen med 10 nye substantiver! • Gruppernes forslag præsenteres for klassen. Klassen vælger to metoder som skal afprøves. • I arbejder fortsat i grupper og afprøver én af de udvalgte metoder på fx subjektspronominer eller andre substantiver.

substantiver som I finder på side 20, 22 og 23. Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 25

ESPAÑA

25

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

Una carta de Tarragona Tarragona, 27 de octubre de 2016

vivir – at bo, at leve estar – at være, at ligge padre m – far madre f – mor hermano m – bror pequeño – lille en casa – hjemme tortuga f – skildpadde periquito m – undulat deporte m – sport instituto m – gymnasium todos – alle comida f – ret (mad) sólo – kun comer – at spise sin – uden cumpleaños m – fødselsdag al sur de – syd for hay – der er ser – at være impresionante – imponerende junto a – tæt ved siglo m – århundrede arena f – (her:) arena resto m – rest iglesia f – kirke acueducto m – akvædukt (romersk vandledning) espectacular – storslået

¡Hola! Soy Rafael. Tengo 14 años y vivo en Tarragona. Tarragona está en Cataluña. Vivo con mi familia. Mi padre se llama Sergio y mi madre, Marta. Tengo un hermano pequeño. Se llama Guillermo. Tiene 12 años. En casa hablamos catalán. Tengo tres animales: una tortuga, un hámster y un periquito. El fútbol es mi deporte favorito. En mi instituto todos son del FC Barcelona. Mi comida favorita es la pasta, pero hay un problema: sólo como productos sin gluten. Mi cumpleaños es el 21 de noviembre.

27

¡Hasta pronto! Rafael

Tarragona

28

Tarragona está a 90 kilómetros al sur de Barcelona. En Tarragona hay monumentos de la época de los romanos. Son impresionantes. El Anfiteatro romano está junto al Mediterráneo. Es del siglo dos. En la arena del anfiteatro hay restos de una iglesia cristiana del siglo 12. A 4 kilómetros de Tarragona está el acueducto. Es espectacular.

CANTABRIA

ARAGÓN

REGIÓN DE MURCIA

Tarragona

26

El anfiteatro romano

España

9788770666909_indhold.indd 26

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

VIVA LA VIDA

Los meses del año (årets måneder) y los días de la semana (ugedagene) Meses del año enero

julio

febrero

agosto

marzo

septiembre

abril

octubre

mayo

noviembre

junio

diciembre

29

Los números (tallene) Du skal først lære tallene fra 1-20. Når du kan dem, går du videre og lærer dem fra 20 til 90. De er lette at huske. Når du kan dem, går du videre og lærer dem fra 100-900. Disse tal er

Los días de la semana lunes martes miércoles jueves viernes

30

sábado domingo

Opgave

Arbejd i par a) Repetér navnene på ugens dage og månedernes navne med en partner. b) Start med hver især at skrive fødselsdag ned på

regelmæssige, for man siger altid: …cientos. Fx

tre personer fra jeres familie.

hedder 200 doscientos. Der er dog tre af dem som

Øv jer hver især på at sige datoerne.

er uregelmæssige: 500 – quinientos

c) Lav nu tre dialoger som vist i eksemplet og øv jer på at spørge og svare.

700 – setecientos 900 – novecientos

Número del año (årstal)

Eksempel: A: ¿Cuándo es el cumpleaños de tu madre? B: Es el 1 de enero.

Når man skal sige en dato, starter man med den bestemte artikel el, idet ordet día, som er hankøn, er underforstået. Man bruger ikke ordenstal som på dansk (første, anden, tredje...), men grundtal (ved den første kan ordenstallet primero dog godt anvendes).

Datoer på spansk el 5 (cinco) de mayo – den 5. (femte) maj

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 27

ESPAÑA

27

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

De spanske substantiver Opgave 1

tortuga

comida

época

Læs reglerne om substantivernes køn og tal i din

hámster

problema

siglo

grammatik og bestem kønnet på følgende ord.

fútbol

producto

arena

Skriv f for femininum og m for maskulinum ved

deporte

cumpleaños

iglesia

siden af hvert:

instituto

monumento

31

Opgave 2

Sæt de fjorten substantiver, som du har bestemt kønnet på, ind i et skema som det nedenfor og bøj dem i ental og flertal og ubestemt og bestemt form: Maskulinum/hankøn Ubestemt form

Bestemt form

Femininum/hunkøn Ubestemt form

Bestemt form

Ental/ Singularis Flertal/ Pluralis

Verber Opgave 1: Bøjning af regelmæssige verber

Slå op i din grammatik og læs om, hvordan man bøjer regelmæssige verber (udsagnsord) i præsens (nutid). I denne opgave skal du bøje verbet i korrekt person og tal og sætte det ind i sætningen. Verberne er hablar (at tale), comer (at spise) og vivir (at leve/at bo), der alle optræder i teksten ”Una carta de Tarragona”. 1. Rafael (hablar) ______________ español y catalán. 2. ¿(taler du) ______________ español? 3. En casa (taler de) ___________________ catalán. 4. (jeg spiser)____________________ un bocadillo. (bocadillo ’sandwich’) 5. Rafael sólo (comer) _________________ productos sin gluten. 6. Rafael (vivir) ________________________ en Tarragona. 7. ¿Dónde __________________(bor du)? 8. (jeg bor)_________________ en Dinamarca.

28

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 28

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Opgave 2: Hay ‘der er’

VIVA LA VIDA

• Hay er den upersonlige form af ’haber’ [at have]. Hay = der er/er der • Hay anvendes for at angive at noget findes, at noget eksisterer. • Substantivet der kommer efter hay har aldrig bestemt artikel. Læs og oversæt følgende sætninger du er stødt på undervejs i teksterne: 1. En mi pueblo hay muchas fiestas. 2. En Almuñecar hay unas playas muy bonitas. 3. En España hay islas. 4. En España hay 17 comunidades autónomas. 5. En Tarragona hay monumentos de la época de los romanos.

32

6. Hay una playa nudista también.

Opgave 3: Hay eller está/están

Estar betegner beliggenhed.

Indsæt hay eller está/están på de tomme pladser. a. En España _____________ islas y montañas. b. Madrid ___________ en el centro de España. c. Las Islas Baleares _____________ en el Mediterráneo. d. En España ________ 46 millones de personas. e. En cada comunidad autónoma _________ ciudades y pueblos. f. Tarragona ____________ junto al Mediterráneo. g. En Tarragona __________ un anfiteatro y un acueducto.

Opgave 4: Llamarse

Indsæt llamarse (at hedde) i den rigtige form. me llamo (jeg hedder) – te llamas (du hedder) – se llama (han/hun/De hedder) To personer taler sammen: A: —¿Cómo _______________ ? B: — Antonio, ¿y tú? A: — Yo ______________ Felipe . ¿Cómo _______________ el profesor (læreren)? B: — No sé. (jeg ved det ikke)

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 29

ESPAÑA

29

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Opgave 5: Find et passende verbum og bøj det.

Find et passende verbum (udsagnsord) og bøj det i den rigtige form i præsens (nutid). Verberne må gerne bruges flere gange. estar – ser – limitar – hablar – tomar

33

España _______________ con Portugal al oeste y con Francia y Andorra al nordeste. Madrid ______ la capital de España. (Madrid) _____________ sobre una meseta. El español o castellano ________ la lengua oficial de toda España. La Puerta del Sol _________ una plaza. (La Puerta del Sol) ____________ en Madrid. Aquí los madrileños ____________ las uvas de Nochevieja. Tarragona __________ una ciudad interesante. (Tarragona) _____________ al sur de Barcelona, en Cataluña. Cataluña ______________ una comunidad autónoma. Los catalanes _____________ catalán y castellano.

Spørgende pronominer Opgave 1

Hvad betyder følgende spørgende pronominer (spørgeord)? Hvilke af dem bøjes i køn og tal? Slå dem op i jeres grammatik. Qué, Quién, Por qué, Dónde, De dónde, Cómo, Cuántos

Opgave 2

34

Indsæt det rigtige spørgeord: 1. Hvordan går det?

¿ ______ tal?

2. Hvor ligger København?

¿ __________ está Copenhague?

3. Hvor er du fra?

¿ _________ eres?

4. Hvad hedder du?

¿ _______ te llamas?

5. Hvorfor er du her?

¿ _________ estás aquí?

6. Hvor mange hunde har María José?

¿ _______________ perros tiene María José?

7. Hvem bor i Almuñecar?

¿___________ vive en Almuñecar?

Opgave 3

Hvordan siger man: 1. Hvad hedder du? 2. Hvor ligger Tarragona? 3. Hvordan har du det? 4. Hvad er der i Tarragona? 5. Hvor er du fra? 6. Hvordan går det? 7. Hvem er Toby?

30

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 30

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

VIVA LA VIDA

Interview med Rafael

Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar. Spørgsmål

Svar

1

¿Cómo te llamas?

a

En Tarragona

2

¿Dónde vives?

b

La pasta

3

¿Quién es Guillermo?

c

El 21 de noviembre

4

¿Cuál es tu deporte favorito?

d

14

5

¿Cuál es tu comida favorita?

e

En Cataluña

6

¿Cuándo es tu cumpleaños?

f

El fútbol

7

¿Cuántos años tienes?

g

Rafael

8

¿Dónde está Tarragona?

h

Mi hermano pequeño

Samtaleøvelse

Los números

Opgave

gruppe Opgave

Samtaleøvelsen består af to dele.

Arbejd i grupper af 10 personer I skal skrive jeres telefonnummer på en lap papir.

1. I skal først arbejde i par. I skal skrive en dialog.

Én fra hver gruppe samler papirlapperne sammen

Dialogen skal indeholde følgende:

og deler dem ud igen. Så går legen i gang. I råber

I skal hilse på hinanden og spørge hvordan

et telefonnummer op, de andre skriver ned. Når

det går. I skal spørge hinanden hvad I hedder,

man genkender sit eget nummer, siger man:

hvor I bor, og hvornår det er jeres fødselsdag.

Es mi número. Og så går legen videre indtil alle

Til sidst skal I sige farvel.

telefonnumre er blevet råbt op.

2. I skal derefter gå rundt i klassen og udføre tilsvarende samtale med mindst fem af jeres kammerater. Ved hvert partnerskifte skal I starte forfra.

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 31

ESPAÑA

31

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

Escena de la película Julieta

Julieta director m de cine – filminstruktør película f – film personaje m principal – hovedperson profesora f – lærerinde vivir – at bo mujer f – kvinde cocina f – køkken izquierda f – venstre derecha m – højre sirvienta f – tjenestepige joven – ung rubio/-a – blond moreno/a – mørk mesa f – bord tetera f – tepotte tomar – at tage taza f – kop

J [jota]

36

Pedro Almodóvar es un director de

Udtales som en ”harkelyd” der

cine famoso. La última película de

minder om det tyske ach.

35

Almodóvar se llama Julieta. Julieta es el

Julieta, personaje, hija, joven

personaje principal. Ella es profesora. Tiene 55 años. Vive en Madrid con su hija. Su hija se llama Antía.

Una escena de la película En esta escena hay dos mujeres. Están en la cocina. La mujer de la izquierda es Julieta de joven. La mujer de la derecha es Marian. Es la sirvienta. No es joven. Julieta es rubia y Marian es morena. En la mesa hay una tetera grande. Julieta toma una taza de té.

32

España

9788770666909_indhold.indd 32

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

VIVA LA VIDA

Verbet ser eller estar

Estar + adjektiv beskriver noget ikke permanent,

Ser + substantiv. Når subjektsprædikativet

fx: Estoy cansada. (Jeg er træt.)


(omsangsledet til grundledet) er et substantiv, bruges altid ser, fx: Julieta es profesora. (Julieta

Ser + adjektiv beskriver noget som iboende hos

er lærer.)

den person eller ting der beskrives, fx: Julieta es guapa. (Julieta er pæn). Las playas de Almuñecar

Estar bruges for at beskrive hvor noget befinder sig:

son bonitas. (Strandene i Almuñecar er smukke.)

Madrid está en el centro de España. (Madrid ligger midt i Spanien.)

Nationalitet, tro, politisk tilhørsforhold er under denne kategori, selvom man kan ændre dem!

Med ser + de udtrykkes hvor nogen/noget er fra,

Fx: Él es socialista. (Han er socialist.)

fx: Rafael es de Tarragona (Rafael er fra Tarragona.)

Opgave 1

Markér det korrekte verbum i hver sætning.

Verbet tener

1. Madrid es/está en España. 2. Rafael es/está de Tarragona.

Slå op i din grammatik og læs hvordan man bøjer

3. Julieta es/está rubia.

tener. Tener betyder at have: Tengo un perro.

4. Mi madre es/está mala.

(Jeg har en hund)

5. Mi hermano es/está inteligente. 6. El hombre es/está borracho.

Men tener svarer også til verbet ‘at være’ på dansk.

7. Messi es/está argentino.

På spansk siger man, at man ‘har xx år”:

estar mala – at være syg estar borracho – at være fuld

Opgave 2

Tengo 15 años (Jeg er 15 år) På spansk er man ikke tørstig eller sulten, på spansk ‘har’ man sult og ‘har’ man tørst:

Indsæt den rigtige form af verbet tener på de

Tengo sed – jeg er tørstig

tomme pladser. Oversæt sætningerne til dansk.

Tengo hambre – jeg er sulten

1. (Nosotros) ___________ un perro. 2. El jaguar ______________ hambre.

Andre eksempler hvor tener svarer til 'at være'

3. Yo no _____________ frío.

eller et andet verbum (udsagnsord):

4. ¡Qué suerte ______________ (tú)!

Tengo miedo – jeg er bange

5. Mi padre ______________ 52 años.

Tengo suerte – jeg er heldig, jeg har heldet

6. ¿(vosotros) ______________ sueño?

med mig Tengo sueño – jeg er søvnig Tengo frío – jeg fryser Tengo calor – jeg har det varmt

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 33

ESPAÑA

33

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Muy eller mucho

Skriv et digt

Læs i din grammatik om anvendelse af muy og mucho. Der findes en tommelfingerregel: • brug muy hvor I på dansk kan erstatte meget med ‘yderst’: Ella es muy guapa (Hun er yderst pæn) • brug mucho hvor I ikke kan erstatte meget med ‘yderst’: Hay muchas playas (Der er mange

Opgave

Arbejd i par Skriv et lille digt eller en minifortælling hvor genitiv-konstruktionen indgår. Find gloser i dette kapitel.

strande) Hvert par skriver to digte eller to minifortællinger

Opgave

– eller et digt og en minifortælling. Digtene/

Indsæt muy eller mucho

minifortællingerne må gerne være lidt skøre/sjove.

1. Tengo _____________ curro. (curro ’arbejde’)

I bestemmer selv den grafiske udformning. I må

2. En mi pueblo hay _______________ fiestas.

også gerne illustrere digtene. Ét af digtene skal

3. —¿Cómo estás? —____________ bien.

handle om ét af følgende dyr: puma (m), jaguar

4. Hay _____________ naranjas y ___________ limones.

(m), ñandú (m), avestruz (m), tortuga (f), hámster

5. Hay _______________ gente en la playa.

(m), periquito (m) eller perro (m). Det andet digt

6. Mi madre habla _________________ .

bestemmer I selv.

Genitiv (ejefald)

Brug kun gloser I finder i teksterne på side 20, 22, 23, 26 og 32. En af gloserne skal dog være: playa,

Det danske genitivs-s (ejefalds-s) svarer til en

montaña, isla, pueblo, ciudad, samt: bocadillos,

konstruktion på spansk hvor det ejede og ejeren

pasta, zanahorias, aceitunas, naranjas, un limón.

forbindes med præpositionen (forholdsordet) de.

I skal bruge mindst ét af følgende verber: hablar,

Til forskel fra dansk skal begge substantiver have

comer, vivir, tener, llamarse og estar. Skriv en titel

en artikel (et kendeord), fx el periquito (undulaten)

til digtet eller minifortællingen.

og el chaval (drengen) i: El periquito del chaval (Drengens undulat)

Find et andet par og læs hinandens digte. Kom evt.

[del er en sammentrækning af de og el]

med ændringsforslag til hinandens digte. Hvert par vælger det eller de digte, I synes er blevet mest vellykkede og “publicerer“ det/dem, fx i Padlet.

Opgave

Alle skal læse hinandens digte.

Oversæt følgende sætninger til dansk:

37

1. Las playas de Tarragona son bonitas. 2. El perro de María José se llama Toby. 3. Los ríos de España son largos.

4. La almohada de la chavala es grande.

Eksempel: En Tarragona el jaguar de mi padre come naranjas

[chavala ’ung pige’]

34

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 34

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Opgave

VIVA LA VIDA

Arbejd i grupper • Arbejd med et kopiark af billederne her på siden • Find ud af hvad udtrykkene i boksen betyder og hvilke billeder de passer til. • Klip billederne ud i brikker og skriv det spanske udtryk og dets oversættelse på bagsiden af hvert billede. • Læg brikkerne på bordet med billedsiden opad og lad det gå på omgang at vælge et billede og sige hvad det hedder på spansk. Bliv ved til I kan dem udenad. • Estoy borracho

• Tengo frío

• Estoy triste

• Soy médico

• Soy Messi

• Soy rubia

• Estoy enamorada

• Soy vieja

• Estoy en casa

• Tengo una hermana

• Tengo sed

• Soy danés

• Tengo prisa

• Tengo un año

• Soy bajo

• Estoy en Copenhague

• Estoy listo

38

Tengo hambre •

Kopiark på www.lru.dk/vivalavida

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 35

ESPAÑA

35

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Una tarjeta postal (Et postkort) Et postkort hedder på spansk una tarjeta postal eller bare una postal. Når du skriver una postal,

Skriftlig Opgave

Du er i Spanien, og du skal skrive til en

skal du skrive hvor du befinder dig samt datoen

spansktalende ven/veninde/kæreste eller et

øverst og lidt til højre. Se eksemplet længere

spansktalende familiemedlem. Du skal skrive

nede. Du starter dit postkort med en indledende

ca. 60 ord. Husk at skrive sted og dato samt en

hilsen. Det er lidt forskelligt hvad man bruger.

indledende og afsluttende hilsen.

Når man skriver til familien, kæresten eller nære

Du skal fortælle:

venner, skriver man normalt:

– at du befinder dig i Tarragona (her skal du

Querido/-a …: (Kære…)

bruge estar ’at være’) – hvordan du har det (her skal du bruge estar

Men det er også meget almindeligt at skrive: Hola … (Hej…)

’at være’) – at du bor hjemme hos (en casa de) Rafael – hvad du ved om Rafael og hans familie

Der er forskellige afsluttende hilsener. Her er der et lille udvalg, hvoraf de tre sidste er mindre

– hvad der er i Tarragona (her skal du bruge hay ’der er’)

familiære, mindre personlige: embre de 2016

Un beso/besos – kys Muchos besos – mange kys Besos y abrazos – kys og kram Un fuerte abrazo – et stort knus Un abrazo – knus Recibe/recibid un fuerte abrazo – egl. modtag et stort knus Saludos a todos/a tu padre – hils alle omkring dig/din far Un cordial saludo – venlig hilsen Hasta pronto – på gensyn

Copenhague, 10 de dici

¡Hola Andrés! ¿Qué tal? …

På højre side skriver du modtagerens navn; hvis modtageren er en mand, skriver du Sr. (=señor), hvis du skriver til en gift kvinde, Sra. (=señora), og Srta. (señorita) til en ugift kvinde.

36

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 36

Sr. José Ruiz García os, 17

Calle de los Cuchiller 28005 Madrid

Saludos a todos María

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

España ¿Con qué países limita España?

Madrid es una ciudad enorme,

España está en el sur de Europa. Ocupa

cosmopolita, multicultural y

el 85% de la Península Ibérica. Limita

heterogénea. Es el centro geográfico

con Francia y Andorra al nordeste,

de la Península Ibérica. Está sobre

con Portugal al oeste y con Gibraltar

una meseta. Madrid está rodeada

(perteneciente al Reino Unido) al sur.

de montañas. Una plaza importante

Las Islas Baleares y las Islas Canarias

en Madrid es la Puerta del Sol. Aquí

son territorio español. Las Islas Baleares

los madrileños toman las uvas de

están al este de la Península, en el Mar

Nochevieja. Otra plaza importante

Mediterráneo y las Islas Canarias están

es la Plaza España. En el centro de la

frente a las costa de África. Las ciudades

plaza está el monumento a Miguel de

Ceuta y Melilla, en África, también son

Cervantes, el autor de Don Quijote de

territorio español.

la Mancha. ¿Por qué es tan importante

39

Madrid

el Quijote? Porque es la primera novela moderna del mundo.

Madrid es la capital de todo el país y de su comunidad. Otras ciudades

40

importantes son Barcelona, Valencia, ia Sevilla, Zaragoza.

país m – land limitar con – at grænse til ocupar – at fylde la Península Ibérica – Den Iberiske Halvø sur m – syd nordeste m – nordøst perteneciente – tilhørende Reino Unido – Storbritannien isla f – ø Islas Baleares – De Baleariske Øer Islas Canarias – De Kanariske Øer este m – øst frente a – over for costa f – kyst ciudad f – by capital f – hovedstad heterogéneo - uensartet sobre – på meseta f – højslette rodeado – omgivet montaña f – bjerg plaza f – torv puerta f – dør, byport madrileño – madrilener, person fra Madrid aquí – her tomar – at spise uva f – vindrue Nochevieja – nytårsaften otra – et andet Miguel de Cervantes Saavedra (1647-1616) – spansk forfatter og dramatiker; hans store roman Don Quijote de la Mancha har dannet grudlag for dramatiske værker i flere genrer og er oversat til talrige sprog autor m – forfatter Don Quijote – hovedpersonen i Cervantes’ roman Don Quijote de la Mancha Sancho Panza – Don Quijotes tykke væbner por qué – hvorfor? porque – fordi novela f – roman mundo m – verden

Plaza de la Puerta del Sol, uno de los emblemas de Madrid

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 37

37

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA Guernica (1937) – maleri af Pablo Picasso, inspireret af bombningen af den baskiske by Guernica under Den Spanske Borgerkrig (1936-39) Pablo Picasso (18811973) – spansk kunstmaler; anses for at være én af det 20. århundredes største malere og én af stilskaberne inden for moderne kunst parque m – park pulmón m – lunge contrario a – som strider imod lo que – det som hay – der er año m – år La Transición – overgangstiden i Spanien fra ophøret af Francos diktatur ved hans død i 1975 til indførelsen af en demokratisk forfatning i 1978 emancipación f – frigørelse costumbres f pl – vaner, skikke Pedro Almodóvar (1951– ) – spansk filmisntruktør; aktiv i 1970’erne i Madrids subkulturelle bevægelse La Movida; vandt en Oscar for Todo sobre mi madre (1999, Alt om min mor) último – sidste película f – film algunas – nogle todas – alle girar en torno a – at handle om/dreje sig om carácter m – (her:) rolle chico m (uformelt) – fyr lengua f – sprog o – eller español, castellano (læs indledning) cooficial – med samme officielle status se hablan – der tales muchos – mange rey m – konge sexto – sjette creyente – troende otra – en anden ateo m – ateist

38

Pedro Almodóvar, a la izquierda.

En Madrid hay muchos museos

¿Cuál es la lengua oficial?

importantes. Desde el Museo del Prado

La lengua oficial de toda España es

hasta el Museo Reina Sofía. En el Reina

el español o castellano. El catalán es

Sofía está el Guernica de Pablo Picasso.

lengua cooficial en Cataluña, el vasco en

El parque del Buen Retiro es el pulmón

el País Vasco, el valenciano en Valencia

verde de la ciudad.

y el gallego en Galicia. En España se

¿Qué es la Movida madrileña?

hablan muchos dialectos.

La Movida es un movimiento artístico,

¿Hay un rey en España?

es un movimiento cultural contrario a

Sí. El Rey de España, Rey Felipe VI

lo que hay en España en los primeros

(sexto). España es una monarquía

años de la Transición española. Con la

constitucional.

41

Movida hay una emancipación moral

42 43

y de costumbres, hay una explosión

Las religiones de España

cultural y musical. Un representante

Un 70% de los españoles son católicos,

importante de la Movida es el famoso

un 1,9% son creyentes de otra religión,

director de cine Pedro Almodóvar. Su

un 16% no son creyentes y un 10,3%

última película se llama Julieta.

son ateos.

44

Todo sobre mi madre (1999), Hable con ella (2002), Volver (2006), Los abrazos rotos (2009) son algunas de las películas

Ch

de Almodóvar. Todas ellas giran en

[che]

torno al mundo femenino y los chicos

Udtales næsten som engelsk ch.

tienen un carácter más secundario.

mucho, chocolate, chico, chaval

45

España

9788770666909_indhold.indd 38

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

¿Cuándo es el día nacional de España? Es el 12 de octubre. Se celebra la llegada de Cristóbal Colón a América. El 12 de octubre se llama Día de la Hispanidad.

46

El Día de la Hispanidad se celebra también en los demás países de habla hispana y en Estados Unidos.

Datos curiosos

El hada de los dientes no existe en España. El Ratoncito Pérez deja regalos bajo la almohada de los niños, en lugar de cada diente. En el centro de Madrid hay un mini museo del Ratoncito Pérez.

47

cuándo – hvornår día m – dag se celebra – der fejres llegada f – ankomst Cristóbal Colón (1451 – 1506) – opdagelsesrejsende fra Genova; kom til Amerika den 12. oktober 1492 se llama – hedder hispanidad f – spanskhed los demás – de øvrige de habla hispana – spansktalende Estados Unidos – USA dato m – oplysning curioso – pudsig hada f – fe (artikel el) diente m – tand ratoncito m (diminutiv af ratón) – lille mus dejar – at lægge regalo m – gave bajo – under almohada f – hovedpude niño m – barn en lugar de – i stedet for celebrar – at fejre algo así como – noget i retning af Navidad f – jul enero – januar los Reyes Magos – de hellige tre konger recibir – at få cumpleaños m – fødselsdag pero – men santo m – navnedag similar – som minder om toda – alle gente f – mennesker gastar bromas – at lave skæg fútbol m – fodbold deporte m – sportsgren rey m – konge, ”den største”

En España celebran algo así como dos días de Navidad: el 25 de diciembre y el 6 de enero, el día de los Reyes Magos. Los niños reciben regalos normalmente los dos días. Los españoles celebran su cumpleaños, pero también celebran el día de su santo. Los niños y los adultos reciben regalos normalmente los dos días. Un día similar al uno de abril en Dinamarca es el 28 de diciembre. Los niños y toda la gente gastan bromas. El fútbol es el deporte más importante de España. Es el ’deporte rey’. ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 39

39

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

Esta es mi familia padre m – far se llama – han/hun hedder (af llamarse – at hedde) tengo – jeg har (af tener – at have) hermano m – bror hermana f – søster la mayor – den ældste tiene – han er (af tener (+alderen) – at være) el menor – den yngste tiene – han/hun har (af tener – at have) tío m – onkel tía f – tante estar – at være divorciado – fraskilt mujer f – kone como – som (ligesom) madre f – mor tienen – de har (af tener – at have) hijo m – søn primo m – fætter soltero – ugift vivir – at bo, at leve novio m – kæreste feo – grim guapo – køn, flot majo – sød, flink hijo m único – enebarn es decir – det vil sige abuelo m paterno – farfar abuela f paterna – farmor abuelo m materno – morfar abuela f materna – mormor abuelos m pl – bedsteforældre viejo – gammel

Mi padre se llama Manuel y mi madre, Luisa. Tengo dos hermanos: una hermana y un hermano. Mi hermana se llama Macarena. Es la mayor. Tiene 21 años. Mi hermano se llama Javier. Es el menor. Tiene 15 años. Yo tengo 17 años. Mi nombre es Alba.

48

Mi madre tiene tres hermanos: mi tío Miguel, mi tía Ana y mi tía Lucía. Mi tío Miguel está divorciado. Su exmujer se llama Luisa como mi madre. Tienen un hijo. Es mi

primo Antonio. Mi tía Ana está soltera. Mi tía Lucía vive con su novio en Granada. Él es simpático pero es muy feo. Mis tías son muy guapas y muy majas. Mi padre es hijo único. No tiene hermanos. Su nombre es Daniel. Mi abuelo paterno, es decir el padre de mi padre, se llama Francisco y mi abuela

paterna, es decir la madre de mi padre, se llama Laura. Mi abuelo materno, es decir el padre de mi madre, se llama José; y Ana María es mi abuela materna. Mis abuelos son muy viejos.

D [de] Udtales som et ”hårdt” d i forlyd (først i ordet) efter pause (fx komma eller punktum) samt efter l og n. ¿Dónde?, grande, el domingo, en diciembre Udtales som et ”blødt” d i alle andre stillinger.

49

padre, madre, Granada, está divorciado, es Daniel Udtales meget svagt eller slet ikke i slutningen af et ord. Madrid, ciudad, Navidad, ¡Es verdad!

40

España

9788770666909_indhold.indd 40

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Adjektiver

VIVA LA VIDA

Opgave 1

Læs i din grammatik om adjektivers (tillægsords) køn og bøjning. Indsæt følgende adjektiver på de tomme pladser. Du skal kun bruge adjektiverne én gang. guapo (køn, flot), majo (sød, flink), simpático, viejo (gammel), feo (grim) 1. Mis padres son ___________________ . 2. Mi primo es _____________________ . 3. Mis abuelos son __________________ . 4. Mi tía es _____________________. 5. Mis hermanos son __________________ .

Opgave 2

Arbejd i par Fortæl på spansk om Albas familie som om du var Alba. Brug mindst et adjektiv. Brug også genitiv, fx: La exmujer de mi tío se llama Luisa.

Opgave 3 Arbejd i par I skal tegne jeres eget stamtræ og fortælle på spansk om jeres familie. Brug flere adjektiver.

sobrino prima su marido

mi novio

tía

abuelo paterno

hermano

yo

padre abuela paterna

bisabuelo paterno

sobrina cuñada

madre abuela materno

bisabuela paterna tatarabuelo materno

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 41

tío

su mujer

bisabuelo m – oldefar bisabuela f – oldemor tatarabuelo m – tipoldefar tatarabuela f – tipoldemor padrastro m – stedfar madrastra f – stedmor

abuela materna

bisabuelo materno

bisabuela materna

tatarabuela materna

ESPAÑA

41

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

Habla Miquel ¡Hola! Mi nombre es Miquel. Miquel Sabata. Vivo en Berga, una ciudad de Cataluña. Tengo 40 años. Trabajo en un instituto de secundaria. Soy miembro de la ANC (Asamblea Nacional Catalana) porque así defiendo mi país, porque mi país es Cataluña, por mis raíces, por mi lengua y por mi cultura. La ANC es un movimiento popular, de la gente. La ANC es una plataforma independentista. En la ANC hay gente de todo

50

tipo, de todas las profesiones, de todas las ideas políticas: de derechas y de izquierdas. El movimiento lucha por la independencia de Cataluña. La ANC tiene unos 200.000 ciudad f – by trabajar – at arbejde instituto m de secundaria – gymnasium ANC (Asamblea Nacional Catalana) – det er en organisation der kæmper for Cataloniens selvstændighed porque – fordi así – på den måde defiendo (af defender) – jeg støtter país m – land raíz f (pl: raíces) – rod lengua f – sprog movimiento m – bevægelse popular – folkegente f – folk todo – al tipo m – slags de derechas – højreorienteret de izquierdas – venstreorienteret luchar por – at kæmpe for

independencia f – uafhængighed unos – (foran talord:) ca. cooficial – med samme officielle status desde – siden gente f – folk calle f – gade tienda f – butik, forretning colegio m – skole trabajo m – arbejde en todas partes – alle vegne aprender – at lære muchos – mange bilingüe – tosproget mitad f – halvdel población f – befolkning tiene el castellano como lengua habitual – taler regelmæssigt kastilliansk ambos – begge idioma m – sprog por igual – lige meget

miembros.

La lengua habitual en Cataluña

El castellano y el catalán son lenguas cooficiales en Cataluña desde 1978. La gente habla catalán en las calles, en las tiendas, en los restaurantes, en los colegios, en el trabajo, en todas partes. Los catalanes aprenden el castellano en el colegio. Muchos catalanes son bilingües.

51

En el año 2013, “la mitad de la población (50,7%) tiene el castellano como lengua habitual y un 6,8% habla ambos idiomas por igual.”

0 10 20 30 40 50 60

CANTABRIA

ARAGÓN

50,7%

CASTELLANO 36,3%

CATALÁN REGIÓN DE MURCIA

AMBAS OTRAS

6,8% 6,2%

Cataluña

42

España

9788770666909_indhold.indd 42

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

VIVA LA VIDA

52

De spanske substantiver Opgave 1

ciudad

tipo

trabajo

Læs reglerne om substantivernes (navneordenes)

país

independencia

población

køn og tal i din grammatik og bestem kønnet på

raíz

calle

idioma

følgende ord. Skriv f for femininum og m for

lengua

tienda

nombre

maskulinum ved siden af hvert.

movimiento

colegio

gente

Opgave 2

Sæt de femten substantiver, som du har bestemt

Maskulinum/hankøn

kønnet på, ind i et skema som det til højre og bøj

Ubestemt form

dem i ental og flertal og ubestemt og bestemt form.

Femininum/hunkøn

Bestemt form

Ubestemt form

Bestemt form

Ental/ Singularis

Adjektiver

Flertal/ Pluralis

Opgave 1

Arbejd i par Kig på adjektivernes (tillægsordenes) endelser i skemaet nedenfor. Kig først på eksemplerne i singularis og udled reglerne for deres bøjning i køn. Kig dernæst på eksemplerne i pluralis og udled reglerne for deres bøjning i tal. Singularis (ental)

Pluralis (flertal)

Maskulinum (hankøn)

Femininum (hunkøn)

Maskulinum (hankøn)

Femininum (hunkøn)

simpático

simpática

simpáticos

simpáticas

famoso

famosa

famosos

famosas

interesante

interesante

interesantes

interesantes

grande (stor)

grande

grandes

grandes

azul (blå)

azul

azules

azules

popular

popular

populares

populares

Opgave 2

Arbejd i par Kig på endelserne på følgende nationalitetsadjektiver. Udled reglerne for deres bøjning i køn og tal. Sammenlign dem med reglerne for de andre adjektiver. Singularis (ental)

Pluralis (flertal)

Maskulinum (hankøn)

Femininum (hunkøn)

Maskulinum (hankøn)

Femininum (hunkøn)

español

española

españoles

españolas

danés

danesa

daneses

danesas

madrileño

madrileña

madrileños

madrileñas

cubano

cubana

cubanos

cubanas

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 43

ESPAÑA

43

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

El Camino de Santiago Camino de Santiago – Jakobsvejen: pilgrimsturen i Spanien camino m – vej viajar – at rejse varias maneras – mange forskellige måder una de ellas – en af dem a pie – til fods peregrinación f – valfart, en realidad – faktisk llegar – at komme conocido – kendt va – går (af ir – at gå) desde – fra hasta – til cada año – hvert år cientos de miles – hundredtusindvis hacen el Camino – vandrer på Caminoen (pilgrimsturen) razón f – grund diferente – anderledes hacer turismo – at være turist realizar – at gennemføre a caballo – til hest cuántos – hvor mange caminar – at gå ganar – at opnå Compostela – det officielle bevis som attesterer, at pilgrimmen minimum har vandret de sidste 100 km. eller cyklet 200 km. af åndelige eller religiøse årsager langs hvilken som helst camino-rute. tienen que completar – skal tilbagelægge como mínimo – mindst o – eller peregrino m – pilgrim tienen que llevar – skal have med poco – kun få cosa f – ting mochila f – rygsæk saco m de dormir – sovepose pasar – at ske hacer misa – at holde messe bendición f – velsignelse perdón m – syndsforladelse pecado m – synd sobre todo – især Botafumeiro navn på et kæmpe røgelseskar i katedralen i Santiago de Compostela incensario m – røgelseskar que – som purificar – at rense

44

En España es posible viajar de varias maneras. Una de ellas es a pie.

El Camino de Santiago es una ruta de

¿Cómo realizan el Camino?

peregrinación muy famosa al norte de

A pie, en bicicleta o a caballo.

España.

53

55

¿Cuántos kilómetros caminan?

En realidad, existen muchas rutas para

Para ganar la Compostela o certificado

llegar a Santiago de Compostela, pero

de peregrinación, tienen que completar

la más conocida es “La ruta francesa”

como mínimo 100 kilómetros a pie

que va desde San Jean Pied de Port en

o a caballo (en bicicleta, doscientos

Francia hasta Santiago de Compostela

kilómetros). Los peregrinos tienen que

en Galicia. Cada año cientos de miles de

llevar pocas cosas: una mochila y un

personas hacen el Camino de Santiago.

saco de dormir.

¿Por qué hacen el Camino?

¿Qué es el Botafumeiro

Hacen el Camino por razones religiosas

En la Catedral hacen una misa para los

y espirituales, pero también por razones

peregrinos. Ellos reciben una bendición

culturales o deportivas. Es también un

y el perdón por sus pecados. Es una

modo diferente de hacer turismo por el

ceremonia impresionante, sobre

norte de España.

todo por el Botafumeiro, un enorme

54

56

57

incensario que purifica la Catedral.

España

9788770666909_indhold.indd 44

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

Dax Bayona Santander Bilbao A Coruña Ferrol Saint Jean Oviedo Pied de Port Roncesvalles Santiago de Puente Somport Compostela la reina Ponferrada León Logroño Jaca Burgos Granja de Moreruela

Arles

Gallur Zaragoza

Zamora

Barcelona

Oporto

Deltebre Madrid

Coimbra

Castellón de la Plana

Toledo

Valencia

Ciudad Real

Lisboa

Alicante

Jaén Córdoba Murcia

Sevilla Huelva

Granada Cádiz

Málaga

Almería

Durante el Camino, personas de todo el mundo se encuentran, hablan y hacen nuevos amigos. Todos los peregrinos se saludan y dicen: “¡Buen Camino!” Julia:

¡Hola! ¿Qué tal? ¿De dónde eres?

Francisco:

¡Hola! Soy de Gran Canaria. Me llamo Francisco, ¿y tú?

Julia:

Me llamo Julia. Soy de Dinamarca. ¿Qué tal los pies?

Francisco:

Están fatales.

Julia:

¡Oh!

Francisco:

¡Oye! dime una cosa ¿por qué haces el Camino?

Julia:

Pues, porque es una forma excelente de visitar España, y de conocer gente y nuevos lugares, ¿y tú?

Francisco:

58

Pues yo, para aprender a vivir con lo mínimo y valorar las pequeñas cosas.

Julia:

¡Ah! ¡Nos vemos en Santiago de Compostela! ¡Buen Camino!

Francisco:

¡Buen Camino!

durante – under todo el mundo – hele verden se encuentran – mødes hacen nuevos amigos – får nye venner todos – alle se saludan – hilser på hinanden pie m – fod fatal – elendig ¡oh! – åh! ¡oye!, dime una cosa! – hør, sig mig engang manera f – måde visitar – at besøge pues (fyldeord) – tja/øh conocer – at lære at kende lugar m – sted para – for at aprender – at lære vivir – at leve valorar– at værdsætte pequeño – lille ¡ah! – aha! nos vemos – vi ses

GALICIA

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 45

45

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Nødvendighedsudtryk: Tener que + infinitiv — Hvordan udtrykker man “at skulle gøre noget“, “at være nødt til“ på spansk? — Man anvender tener + que + infinitiv, hvor tener bøjes i person: tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Tener + que svarer til “skal“.

Opgave 1

Indsæt verbet tener i den rigtige form i følgende sætninger.

fin m de semana – weekend kun – sólo colegio m – skole

Oversæt sætningerne til dansk. 1. (Yo) ____________ que trabajar todo el fin de semana. 2. Los peregrinos _______________ que caminar muchos kilómetros. 3. ¿Cuántos kilómetros _____________ que caminar Julia? 4. (Tú) _____________ que llevar sólo una mochila y un saco de dormir. 5. (Nosotros) no ____________ que ir a pie al colegio. 6. Vosotros _____________ que visitar la catedral de Santiago de Compostela. Es muy interesante.

Opgave 2

Oversæt følgende sætninger til spansk: 1. Vi skal arbejde hele weekenden!

at læse – estudiar meget – mucho stil – composición f om – sobre at købe – comprar i morgen – mañana

2. Jeg skal læse meget. 3. Pilgrimmene skal kun have en rygsæk og en sovepose med. 4. Vi skal skrive en stil om Santiago de Compostela. 5. Julia skal købe en rygsæk. 6. Julia og Frank skal rejse i morgen.

Opgave 3

Dan tre sætninger. Vælg subjektet og det man ’skal’ i boksen nedenfor. I skal også tilføje más (mere), menos (mindre) eller mucho (meget) i jeres sætning, efter eget valg. Eksemplet:

Alicia y Luis nosotros yo mis primos tú vosotros mi padre usted

comer (at spise) fumar (at ryge) beber (at drikke) dormir (at sove) estudiar (at studere) leer (at læse) trabajar (at arbejde) viajar (at rejse)

Yo tengo que comer menos. (Jeg skal spise mindre.)

46

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 46

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

El día a día de una camarera “Tener una ocupación es harto difícil

“La semana se compone de 2 fases: los

hoy en día. Yo tengo trabajo, un estatus

días festivos y fines de semana, y los

social de clase media, puedo pagar mi

días de entre semana, cuando la gente

alquiler, mis gustos, mi comida. Soy

sale menos y hay menos clientela.”

59

independiente. Soy una chica de 28 años. Hablo inglés. Me llamo Rosario”

Entre los camareros hay rivalidad por conseguir clientes extranjeros y por

“Vivo en el centro de mi ciudad, y

recibir más propinas. “La propina es la

trabajo en un restaurante cercano. Voy al

única satisfacción que tenemos por

trabajo caminando. En mi ciudad no

nuestro trabajo“. Un buen camarero

hace mucho frío y el restaurante está

recibe siempre más propinas.”

justo en frente de la catedral, el monumento más importante de Murcia.”

“Cuando llegas a casa, tu cabeza y tu cuerpo están cansados. No tienes ganas

“A veces mi jornada es de hasta 13-14 horas diarias sin parar a descansar o comer. Sólo tengo un día libre a la semana.”

Murcia

de hablar con tu pareja o tu familia“.

ocupación f – job harto – temmelig difícil – svær, vanskelig hoy en día – nu til dags día m a día – hverdag camarero/-a m f – tjener tengo (af tener) – jeg har clase f media – middelklasse puedo (af poder – at kunne ) – jeg kan pagar – at betale alquiler m – husleje gusto m – fornøjelse independiente – selvforsørgende cercano – som ligger nær ir al trabajo – at gå på arbejde caminando – på gåben hace frío – det er koldt justo – lige en frente de – ud for a veces – nogle gange, en gang imellem hasta – indtil diario – daglig sin parar – uden ophold a (foran infintiv) – for at descansar – at holde hvil o – eller sólo – kun día f libre – fridag a la semana – om ugen componerse de – at bestå af día m festivo – helligdag fin de semana – weekend día m de entre semana – hverdag (dog ikke lørdag) salir – at gå ud menos – mindre entre – blandt rivalidad f – konkurrence conseguir |e->i| – at få, opnå extranjero – udenlandsk recibir – at få propina f – drikkepenge cuando – når llegar – at komme cabeza f – hoved cuerpo m – krop estar cansado – at være træt tener ganas de – at have lyst til

Región de Murcia ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 47

47

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

La hora (Klokken)

Hvordan taler man om klokken på spansk? ¿Qué hora es?

Hvad er klokken?

Es la una Klokken er et Es la una y media Klokken er halv to Son las dos Klokken er to Son las cuatro y cuarto Klokken er kvart over fire Son las siete y media Klokken er halv otte Son las tres menos cuarto Klokken er kvart i tre

60

Es la una menos veintinueve Klokken er et minut over halv et Son las ocho menos diez

Klokken er ti minutter i otte

Son las once en punto Klokken er præcis elleve Son las doce y pico Klokken er lidt over tolv

Opgave 1

Opgave 2

regler.

Kig på urene og anvend de principper I nåede frem

1) Hvad er princippet for hvornår man bruger

til. Den ene skal spørge hvad klokken er, og den

Studér eksemplerne ovenfor. Udled selv nogle

y og menos?

Arbejd i par

anden skal svare. Byt roller.

2) Hvad er princippet for hvornår man bruger es la og son las?

På dansk kan vi skelne mellem døgnets 24 timer ved at bruge tallene fra 00 op til 23, når vi snakker om klokken. Den mulighed har man ikke på spansk, men ligesom du sikkert kender det fra engelsk, hvor man kan tilføje betegnelserne AM og PM, kan man også på spansk vha. tilføjelser forklare, hvornår på døgnet, der er tale om:

61

48

Son las seis de la mañana.

Klokken er seks om morgenen/klokken er 06.00

Son las cuatro y media de la tarde.

Klokken er halv fem om eftermiddagen/klokken er 16.30

Son las diez menos veintidos de la noche.

Klokken er toogtyve minutter i ti/klokken er 21.38

Es el mediodía.

Det er middag/Klokken er 12.00

Es la medianoche.

Det er midnat/Klokken er 00.00

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 48

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

VIVA LA VIDA

mediodía

medianoche

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 madrugada

mañana

¡Buenos días!

tarde

¡Buenas tardes!

noche

¡Buenas noches!

Opgave 3

Arbejd i par Kig på urene. Den ene skal spørge hvad klokken er, og den anden skal svare. Af svaret skal det fremgå hvornår på døgnet, der er tale om. Byt roller.

Substantiver og verber Opgave 3

Arbejd i par a) Find i de tekter I har læst indtil nu de verber som er beslægtet med følgende substantiver: 1. trabajo (arbejde) 2. comida (mad) 3. vida (liv) 4. camino (vej, rute) 5. llegada (ankomst) b) Lav én sætning med hvert verbum. Subjektet skal være: Yo, mis amigos, Julia y Francisco, nosotros, ellos.

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 49

ESPAÑA

49

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Verbet ir

Ir bruges i bestemte udtryk, med forskellige

Ir a

præpositioner (forholdsord).

Ir i betydningen ”at tage et sted hen” følges af præpositionen a, og stedsbetegnelsen kræver

Ir en

bestemt artikel (kendeord). Hvis den bestemte

Læg mærke til at ir en svarer til forskellige verber

artikel er maskulinum (hankøn) singularis

(udsagsord) på dansk:

(ental), dvs. el, trækkes a og el sammen til al.

ir en coche (at køre i bil) ir en tren (at tage
med toget)

Se eksemplerne:

ir en bicicleta (at cykle)

ir al trabajo (at tage på arbejde)

ir en avión (at flyve)

ir al colegio (at gå i skole) ir al cine (at gå i biografen)

Bemærk følgende udtryk:

ir a la biblioteca (at tage på biblioteket)

ir a pie (at rejse til fods)

ir a la playa (at tage til stranden)

ir a caballo (at være til hest, at ride)

ir a casa (at tage hjem) har dog ikke artikel i europæisk spansk.

Opgave 1

Opgave 2

med ir udenad.

pladser. Husk præpositionen og artiklen. Oversæt

Indsæt derefter verbet ir i den rigtige form på

sætningerne til dansk:

Øv først bøjningen af verbet ir. Lær udtrykkene

Indsæt verbet ir i den rigtige form på de tomme

de tomme pladser. Husk præpositionen (forholdsordet) der hører til. Oversæt sætningerne til dansk.

1. Rosario____________ ___ trabajo caminando. 2. Los camareros __________________ ___ ___ playa los días

1. Yo no ___________ ___ coche al colegio.

festivos.

2. Tampoco (yo) ________ ___ tren.

3. ¿A qué hora (tú) _______________ ___ casa hoy?

3. (Tú)____________ ___ bicicleta.

4. Los peregrinos ______________ ___ ___ catedral.

4. Unos peregrinos ____________ ___ caballo, otros

5. ¿(nosotros) ___________________ ___ cine mañana?

___________ ___ pie. 5. ¿Vosotros ______ ___ avión a Madrid?

6. Yo ______________ ____ colegio todos los días. 7. (Ellos) _____________ ___ ___ biblioteca.

6. Rosario _______ ___ pie al trabajo. unos – nogle

50

otros – andre

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 50

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

Un artista de la España joven

62 Hate & love. Santander, España 2008. Por Okuda

Okuda San Miguel es un artista urbano. Es un representante del arte joven y emergente a principios de los años 2010. Él y los demás artistas de la España joven nacen en los años 70 y 80. Provienen de distintas disciplinas como el graffiti, la pintura, el muralismo o la ilustración. Los jóvenes pintan normalmente en los muros y las calles de las ciudades españolas. La ciudad natal de Okuda San Miguel es Santander en Cantabria. Sus primeros trabajos están en las calles y fábricas abandonadas de allí. Okuda combina figuras geométricas multicolores con formas orgánicas, animales y cuerpos grises sin identidad. Su obra es surrealismo pop con elementos del arte urbano. En la actualidad hay obras de él en calles y galerías de todo el mundo: España, India, Mali, Mozambique, Estados Unidos, Japón, Chile, Brasil, Perú, Sudáfrica,

urbano – byemergente – på vej op a principios de – i begyndelsen af los demás – de andre joven – ung nacer – at blive født provienen de (af provenir de) – de kommer fra distinto – forskellig, anderledes como – som pintura f – malerkunst muralismo m – murmaleri los jóvenes – de unge pintar – at male muro m – mur calle f – gade ciudad f – by ciudad f natal – fødeby Santander – hovedstad i den autonome region Cantabrien i Spanien. primero – første trabajo m – arbejde, værk abandonado – forladt allí – der multicolor – flerfarvet animal m – dyr cuerpo m – figur gris – grå arte m – kunst en la actualidad – for tiden todo – hel mundo m – verden

México y todo el continente europeo.

Cantabria

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 51

51

08/11/2017 13.34


63

VIVA LA VIDA

raquero m – strandrøver bello – smuk costa f – kyst montaña f – bjerg mar m – hav su – dens bahía f – bugt dicen (af decir) – de siger santanderino m/f – person fra Santander recibir – at få niño m – barn pobre – fattig que – som, der final m – slutning siglo m – århundrede principio m – begyndelse se ganan la vida –tjener til livets ophold puerto m – havn cómo – hvordan lo – det hacer – at gøre, at lave sencillo – enkel se tiran –smider sig sacar – at tage op moneda f – mønt tripulante m – sømand barco m – skib gente f – folk arrojar – at kaste desde – fra muelle m – kaj, mole para divertirse for at more sig un poco – en smule

Los Raqueros Santander es una ciudad bella. Está en

R [erre] Udtales kraftigt ”rullende” med to-tre “slag” med tungespidsen mod gummeranden i overmunden.

la costa norte de España. En Santander hay montañas y mar. Su bahía es una

I forlyd (først i ordet).

de las más bonitas del mundo, dicen los

raquero, rey, regalo

santanderinos.

64

Når der står skrevet rr. En Santander hay un monumento a los

Tarragona, perro, territorio

Raqueros. ¿Y quiénes son los Raqueros? Los Raqueros es el nombre que reciben

Efter l, n og s.

los niños pobres que, a finales del

alrededor (omkring), Enrique, Israel

siglo 19 y principios del 20, se ganan la vida en la zona del puerto. ¿Y cómo lo

I alle andre tilfælde udtales

hacen? Muy sencillo: los Raqueros se

som enkelt r med ét “slag” med

tiran al mar para sacar las monedas que

tungespidsen mod gummeranden i

los tripulantes de los barcos o la gente

overmunden.

arroja al agua desde el muelle para

norte, mar, nombre, puerto, pero

divertirse un poco.

Monumento a los Raqueros en Santander

52

España

9788770666909_indhold.indd 52

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

“La Iglesia Skate, un templo de color“ “Un grupo de patinadores y un artista convierten la iglesia de Santa Bárbara en Llanera en una impensable pista para patinar“.

65

La iglesia de Santa Bárbara es un antiguo templo del año 1912. Está a mitad de camino entre Oviedo y Gijón, en Asturias. Hoy es un templo del arte y del skate. En el interior de la iglesia hay una rampa de skate, y en sus muros y bóvedas hay frescos de muchos colores. En 2014 Okuda San Miguel pinta los muros y bóvedas de la iglesia con formas geométricas multicolores. Los colores son rojo, amarillo, verde, azul turquesa, marrón, naranja, rosado, blanco, negro, celeste, gris, violeta.

Asturias

patinador m – skater convierten (af convertir) – forvandler iglesia f – kirke impensable – utrolig pista f para patinar – (her:) skatebane antiguo – gammel a mitad de camino – på halvvejen entre – mellem hoy – nu til dags interior m de la iglesia – kirkerum bóveda f – hvælving muchos – mange color m – farve rojo – rød amarillo – gul verde – grøn azul turquesa – turkisblå marrón – brun naranja – orange rosado – lyserød blanco – hvid negro – sort celeste – lyseblå gris – grå violeta – lyslilla

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 53

53

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Udtalen af r

Ser – estar – hay?

Opgave

Opgave

a) Find i dette kapitel (side 51-53) seks eksempler

grammatik og på side 31. Læs derefter følgende

Læs om anvendelsen af ser, estar og hay i din

Arbejd i par på gloser hvor r udtales kraftigt rullende med

tekst og vælg det rigtige af de fremhævede ord.

to-tre “slag” og seks eksempler på gloser hvor r udtales som enkelt r med ét “slag”. Læs dem

Okuda San Miguel es/está un artista joven.

højt for hinanden.

Él es/está de Santander. Santander es/está en

b) Lad os nu se om I kan udtale denne trabalenguas

Cantabria. Santander es/está una ciudad bella. En las calles de todo el mundo hay/están obras

(”tungebrækker”) uden fejl!

de Okuda. En la iglesia de Santa Bárbara hay/está Tres tristes tigres, tragan trigo trillado en tres

66

tristes trastos sentados en un trigal.

una rampa de skate y en los muros de la iglesia hay/están muchas figuras geométricas.

(Tre triste tiger, spiser tærsket hvede af tre triste krukker siddende i en hvedemark.)

c) Find selv på en sjov trabalenguas hvor nogle af de gloser I har fundet indgår.

Marker det rigtige svar

Stil selv spørgsmål Opgave

Arbejd i par ☺ I skal selv stille spørgsmål til teksterne på side 51 – 53. I skal bruge alle de spørgende pronominer

Okuda San Miguel

(spørgeord) og alle de verber (udsagnsord) I finder

a. es un raquero de Santander

i boksen nedenfor. I skal bruge verberne i den

b. es un artista urbano

form de står i. I må højst bruge hvert verbum og

c. es un patinador

interrogativ (spørgende) pronomen to gange. Til sidst skal I svare på jeres egne spørgsmål. Skriv det

Santander

hele ned:

a. está en la costa norte de España b. está en el centro de España c. está al sudoeste de España

Interrogative pronominer:

67

Qué, Quién, Quiénes, Dónde, De dónde, Cómo Verber:

Los raqueros a. son un grupo de patinadores

hay, es, está, son, pintan, arroja

b. son artistas de la España joven c. son niños pobres de Santander

54

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 54

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Adjektiver

VIVA LA VIDA

Opgave 1

Læs i din grammatik om adjektivers (tillægsord) køn og bøjning. Indsæt adjektivet i parentes i den rigtige form: 1. En las pinturas de Okuda San Miguel hay muchas formas __________ (geométrico). 2. La iglesia está _____________(abandonado). 3. El arte de Okuda San Miguel es _____________ (distinto). 4. Los animales y los cuerpos tienen formas __________________ (orgánico). 5. La Iglesia Skate es un proyecto ________________ (impensable). 6. En la ___________ (antiguo) iglesia ahora hay frescos _________________ (multicolor). proyecto m: projekt ahora: nu

Opgave 2

Læs i din grammatik om adjektivers (tillægsordskøn), bøjning og placering. Oversæt til spansk. 1. to kunstnere på vej op 2. fire unge skatere 3. et forladt hus 4. de grå kroppe 5. internationale gallerier 6. de europæiske hovedstæder 7. en rød, gul og lilla mur hovedstad: capital f

Opgave3

Brug adjektiverne i kassen og indsæt dem, dér hvor de passer i teksten. públicos– geométricas - joven - abandonada- europeo - surrealista - orgánicas - natal – españolas Okuda San Miguel es un artista ____________. Su ciudad ____________ es Santander. Allí en una fábrica ___________ pinta sus primeras obras. Él y los demás artistas de “La España joven” prefieren los espacios ____________ para su arte. En los muros y calles de las ciudades ___________ aparece su arte. Su estilo ___________________ se puede disfrutar en las calles y galerías de todo el continente ___________. Okuda combina figuras _____________ con formas _____________ . los demás – de andre, øvrige prefieren – foretrækker espacio m – rum

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 55

público – offentlig se puede disfrutar – kan nydes surrealista - surrealistisk

ESPAÑA

55

08/11/2017 13.34


opgaver 69 KAPITEL 1

Farveadjektiver Ansigtet cara f – ansigt boca f – mund labio m – læbe diente m – tand lengua f - tunge rojo

amarillo

ojo m – øje pupila f - pupil pestaña f - øjenvippe ceja f – øjenbryn nariz f – næse verde

turquesa

mejilla f – kind barbilla f – hage frente f – pande oreja f – øre pelo m – hår

marrón

naranja

rosado

bigote m – overskæg barba f – skæg cuello m - hals

68 blanco

negro

celeste

gris

violeta

Opgave 1

Slå op i din grammatik og læs om hvordan man bøjer farveadjektiver i køn og tal. a) Find Okuda San Miguels hjemmeside, klik på Mural i menubjælken, vælg år 2008 og find murmaleriet Hate & Love. Studér murmaleriet. Indsæt den farve/de farver der passer i udsagnet i den rigtige form. 1. El fondo del mural es ____________ . 2. Las flores son _____________ y _____________. 3. Algunas de las flores tienen labios. Son _____________ también. 4. Hay una estrella ___________. 5. La cara y el cuerpo de la mujer son ____________. 6. Las pestañas de la mujer son largas y _____________.

fondo m – baggrund flor f – blomst alguno – nogen, nogle estrella f – stjerne

cuerpo m – krop largo – lang fino – tynd, smal, fin mismo – samme

7. Tiene las cejas muy finas y son del mismo color ____________. b) Studér fotoet af la Iglesia Skate. Indsæt den farve/de farver der passer i udsagnet i den rigtige form. 1. Los ojos de las figuras son _________ y _______ como el cielo estrellado. 2. A la derecha hay un mono. Tiene los labios __________ . 3. A la derecha hay también una calavera. Tiene los dientes ____________ . 4. A la izquierda del mono hay una cara de mujer. Tiene el pelo ___________ . 5. Entre el oso y el buey hay una paloma. La paloma tiene la cabeza __________ y el pecho también _________ . 6. La frente del oso es _________, ________, __________ y ____________ .

cielo m estrellado – stjernehimmel a la derecha – til højre mono f – abe calavera f – kranie a la izquierda – til venstre

56

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 56

oso m – bjørn buey m – okse paloma f– due cabeza f – hoved pecho m – bryst

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Opgave 2

VIVA LA VIDA

Arbejd med et kopiark af billedet her på siden. Følg instruktionerne og farvelæg figuren. 1. La frente, las mejillas, el cuello y la barba tienen diferentes tonos de color gris. 2. La oreja izquierda es naranja. 3. Las pupilas son rojas. 4. El ojo izquierdo es verde. 5. La lengua es azul. 6. El ojo derecho es naranja.

70

7. La ceja derecha es violeta. 8. La oreja derecha es verde.

9. La ceja izquierda es amarilla.

10. La parte izquierda del bigote es violeta. 11. Los dientes son rojos. 12. La parte derecha del bigote es amarilla. 13. Las pestañas son negras. 14. El labio superior es verde. 15. El labio inferior es naranja. 16. La nariz es rosada. 17. El pelo es rosado, blanco, azul y negro. tono m – tone, nuance derecho – højre izquierdo – venstre inferior – nedre, undersuperior – øvre, overparte f – del

G [ge] Foran e og i udtales som “harkelyd” der minder om det tyske ach. gente, geométrico, gimnasia, colegio 


71

Trabalenguas Opgave

Arbejd i par

72

Læs om udtalen af g her og af

Først i ordet foran a, o og u samt efter n udtales som et ”hårdt” g. gato, gorila, gusano, tengo

j på side 30. Lad os nu se om I

kan udtale denne trabalenguas (”tungebrækker”) uden fejl!

I andre stillinger udtales som et “blødt” g. bigote, iglesia, lengua, antiguo 


Mi gato geométrico hace gimnasia en la iglesia roja en julio con una

Foran ue og ui udtales som et “blødt” g (u er stumt).

mujer.

guitarrista, burguesía, Guillermo 
 Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 57

ESPAÑA

57

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

“Adoro ir de compras“ adorar – at være helt vild med ir de compras – at gå i butikker prejuicio m – fordom tardar en – at være … om comprar – at købe algo – noget buscar – at lede efter mirar – at kigge på, at se på comparar – at sammenligne por eso – derfor ni – heller ikke entrar – at gå ind se van – de tager afsted aburrido – kedelig odiar – at hade promoción f – reklamefremstød, gode tilbud o – eller descuento m – rabat para ellas mismas – til sig selv me encanta – jeg elsker ir – at gå tienda f – butik lo que – det som necesitar – at have brug for me voy – jeg tager afsted curro m (uformelt) – job, arbejde por la mañana – om formiddagen guay (uformelt) – fin, skøn, dejlig chaquetón m – lang jakke abrigo m – frakke grueso – tyk tener frío – at fryse unos – nogle calcetín m – sok divertido – sjov corbata f – slips estampado – med påtrykt mønster zapato m – sko pantalones m pl – bukser a cuadros – ternet ¿te gustan? – kan du lide dem? chulo – (uformel) smart un poco – en smule atrevido – vild jersey m – sweater me mola – jeg kan lide oscuro – mørk te sienta bien – det klæder dig edredón m – dyne tío m (uformelt) – makker, kammerat creer – at tro que – at hora f de cenar – spisetid tener hambre – at være sulten llevar – at have med unos cuantos – nogle stykker todo – al lo indispensable – det nødvendige

58

¿Observaciones humorísticas o prejuicios? • Las mujeres buscan, miran y comparan, por eso tardan horas en comprar algo.

73

• Los hombres no comparan precios ni comparan los colores. Los hombres entran, compran y se van.

• Para los hombres es aburrido ir de compras. Los hombres odian ir de compras. • Las mujeres buscan promociones o descuentos, los hombres también.

• Las mujeres compran para ellas mismas y para la familia, los hombres compran más para ellos mismos.

Dos amigos

74

Cristina: “Me encanta ir de compras. Simplemente adoro ir de compras“. Antonio: “Yo voy a una tienda, compro lo que necesito y me voy“.

Por el centro de Sevilla Francisco:

¿Qué tal el curro por la mañana?

David:

Bien, bien. Muy animado. Un día guay.

Francisco:

Bueno, David ¿Qué vas a comprar?

David:

Un chaquetón o un abrigo grueso. Tengo frío. ¿Y tú?

Francisco:

Yo, unos calcetines divertidos, una corbata estampada y unos zapatos elegantes.

David:

Estos pantalones a cuadros, ¿te gustan?

Francisco:

Son chulos, pero son un poco atrevidos.

David:

¿Y este jersey?

Francisco:

Me mola el color oscuro. ¡Te sienta bien!

David:

¿Vas a comprar algo más?

Francisco:

Sí. Un edredón.

David:

Tío, creo que es hora de cenar. Tengo mucha hambre.

Francisco:

¡Llevamos unas cuantas bolsas!

David:

Sí, todo lo indispensable.

75

España

9788770666909_indhold.indd 58

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

"Expresiones coloquiales"

¡Cómo mola!,¡Qué guay!, ¡Qué chulo! son

76

expresiones de uso informal normales en España. “Me mola la música pop.“ significa “Jeg kan lide pop music.” “Me mola mogollón” significa “Jeg er helt vild med”: Tu hermano es genial. Me mola mogollón.

expresión f – udtryk coloquial – talesprogs¡cómo mola! – nej, hvor er det sygt/sejt/cool/ fedt! ¡qué guay! – hvor flot/ smart/dejligt ¡qué chulo! – hvor flot! uso m – brug mogollón – rigtig meget; en masse bonito – flot, pæn estupendo – strålende, alle tiders

“Hay mogollón de gente” significa ”Der er masser af mennesker.” “Tengo mogollón de trabajo.” significa ”Jeg har en masse arbejde” Guay es sinónimo de muy bueno, genial, estupendo. Guay es equivalente a “cool“ en inglés. ¡Qué chulo! es sinónimo de ¡Qué bonito!

Andalucía

Curro es sinónimo de trabajo, y el verbo currar es sinónimo de trabajar: ¿Qué tal el curro?

Sevilla

Sevilla es una ciudad fascinante. Las

En Sevilla las rebajas son una locura. La

mujeres, en los días de fiesta, llevan

gente se echa a las calles en masa para

mantilla o traje de flamenca. Sevilla es

aprovechar los descuentos. Como en

la ciudad de la moda flamenca. Sevilla

el resto de España, las rebajas son en

es una ciudad donde la gente va a los

enero y febrero, justo después de Reyes,

toros.

y en julio y agosto.

77

En los patios de los palacetes hay ahora restaurantes y hoteles de lujo. Hay calles amplias y muy bulliciosas y con muchas tiendas, hay pequeñas calles con zapaterías y comercio tradicional.

llevar – at have på, gå med mantilla f – kniplingssjal traje f – kjole donde – hvor ir a los toros – at gå til tyrefægtning patio m – gård palacete f – palæ (fornemt hus) hay – der er ahora – nu calle f – gade amplio – bred bullicioso – larmende pequeño – lille zapatería f – skotøjsbutik comercio m – butik rebajas f pl – udsalg echarse – at kaste sig afsted/styrte afsted en masa – i massevis aprovechar – benytte sig af descuento m – rabat justo – lige después de – efter Reyes – Helligtrekongersaften

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 59

59

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

La Feria de Abril feria f – markedsfest, byfest hacer – at holde primavera f – forår ambiente m – stemning relajado – afslappet sevillana f – dans fra Sevilla vestido m – kjole gitano – sigøjnertodo el mundo – alle og enhver vaso m – glas jerez m – sherry subir – at gå op pista f de baile – dansegulv durante – under desfile m – optog caballo m – hest carreta f – hestevogn cantante m/f – sanger tocar – at spille por la tarde – om eftermiddagen corrida f de toros – tyrefægtning mejor – bedst matador m – tyrefægter temporada f – sæson tienen lugar – finder sted la Catedral – tilnavn til tyrefægterarena i Sevilla plaza f de toros – tyrefægterarena dice (af decir) – siger esta – denne bonito – smuk

La ciudad de Sevilla hace cada primavera La Feria de Sevilla. Es una de las fiestas más populares en España. El ambiente de La Feria es relajado pero intenso. La

78

feria es un fascinante espectáculo de música y cultura flamencas. La gente baila sevillanas. Las mujeres llevan vestidos de inspiración gitana. “Todo el mundo,

jóvenes y viejos, toman un vaso o dos de vino de jerez y suben a la pista de baile”. Durante la feria hay desfiles de caballos y carretas, los cantantes tocan sevillanas con las guitarras, y por la tarde, hay corridas de toros con los mejores matadores de la temporada. Las corridas tienen lugar a las 5:30 de la tarde en “la Catedral” (= la Plaza de Toros de la Maestranza). La gente dice: “Esta plaza de toros es una de las más bonitas del país”.

Z

X

[zeta]

[equis]

I Spanien udtales z normalt som

Udtales som ks/gs mellem vokaler.

en ”læspelyd” der ligner det

examen, éxito (succes), taxi

engelske th i thing.

79

I Andalusien, på de Kanariske Øer og i visse andre områder i Spanien samt i Latinamerika er det

almindeligt at udtale z som s.

Udtales som s foran konsonant

80

og i forlyd (først i ordet).

expresiones, Extremadura, xilofón I prefikset ex- udtales dog som ks/gs. exmujer, expresidente

jerez, plaza, Maestranza Udtales som spansk j i: México, mexicano/-a, Texas, Ximena

60

España

9788770666909_indhold.indd 60

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

La ropa Opgave 1

VIVA LA VIDA

81

Arbejd i par

Find en hjemmeside med modetøj, fx Zara og beskriv hvad de unge kvinder og unge mænd har på på nogle selvvalgte billeder (gem billederne til senere brug). Brug gloserne nedenfor samt farveadjektiver (side 56). Eksempler: a. Aquí (her) la joven lleva vaqueros, una gorra roja.... 
 b. Aquí (her) el joven lleva pantalones blancos, un cinturón......

Opgave 2 Klasseøvelse Vælg en person i klassen og beskriv efter tur hans/hendes tøj på spansk uden at sige navnet på personen. De andre skal gætte hvem det er. Eksempel:

82

- La persona lleva vaqueros ceñidos, un jersey azul y blanco y zapatillas. - ¡Es Cristina!

gorra f – hue, cap chaqueta f – jakke blusa f– bluse vaqueros m pl – jeans zapatos m pl – sko zapatos m pl de tacón alto – højhælede sko jersey m – trøje camisa f – skjorte falda f – nederdel abrigo m – frakke, overtøj

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 61

botas m pl – støvler camiseta f – T-shirt sandalias f pl – sandaler bufanda f – halstørklæde vestido m – kjole zapatillas f pl – gummisko, sneakers corbata f – slips medias f pl – strømpebukser cinturón m – bælte camiseta f sin mangas – top

traje m – habit rebeca f– cardigan bañador m – badedragt ropa f interior – undertøj chaleco m – vest sombrero m – hat capuchero m – hættetrøje pantalones m pl cortos – shorts bermudas f pl – bermudashorts calcetines m pl – sokker suéter m – sweater

83

ESPAÑA

61

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

El ropero

Komparation af adjektiver

Opgave 1

Opgave 1

Se på side 61. Del ordene i to dele (fra 1-15 og fra

a. Del dem op i antonympar.

16-31). I grupper på tre personer tegner I nu hvert

b. Prøv selv at gradbøje dem med más og menos.

Arbejd i grupper

I kassen ser du en række adjektiver (tillægsord).

ord på et lille stykke papir. På bagsiden af papiret skriver I ordet på spansk. Øv på ordene. Når alle i

barato: billig

nuevo: ny

gruppen kan alle ordene udenad, kan I bytte med

ligero: let, tynd, fin

formal: formel

en anden gruppe (som har den anden halvdel af

ancho: bred, vid

caro: dyr

ordene).

práctico: praktisk

cómodo: behagelig, rar

feo: grim

corto: kort

ceñido: stram

grueso: tyk, grov, varm

Tænk på din garderobe og færdiggør sætningerne:

incómodo: ubehagelig

viejo: gammel

En mi ropero.....

bonito: pæn

largo: lang

Opgave 2

84

1. hay muchos/muchas...... 2. no hay ...... 3. no tengo nada de color ..... 4. me gustaría tener..... 5. tengo .......para un día de mucho calor.

Opgave 2

Arbejd i par a. Lav sætninger med beklædningsdelene og med

6. tengo .......para un día de mucho frío.

adjektiverne fra opgave 1. Adjektiverne skal stå i

7. tengo ....... para un día de fiesta.

komparativ. I må gerne illustrere jeres sætninger

8. tengo ....... para un día de lluvia.

med nogle tegninger.

nada – intet me gustaría – jeg kunne tænke mig

Eksempel:

85

Las botas son más cÓmodas que los zapatos rojos.

Opgave 3

Arbejd i par

b. Lav sætninger med beklædningsdelene og med

Præsentér din garderobe for din sidemand

adjektiverne fra opgave 1. Adjektiverne skal stå

og byt roller.

i superlativ. I må gerne illustrere jeres sætninger med nogle tegninger. Eksempel:

86

Los pantalones blancos son los más ligeros.

62

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 62

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

VIVA LA VIDA

Demonstrative pronominer Demonstrative pronominer (påpegende stedord) angiver/betegner på spansk hvad der er nær ved den talende, hvad der ikke er nær ved den talende eller er længere væk i rum, tid eller

følelsesmæssigt. De bøjes i genus (køn) og numerus (tal). Der findes også en neutrumsform som refererer til noget ubekendt, fx ¿Qué es esto/eso/ aquello? Hvad er det/det dér/det dér henne?

Maskulinum

Femininum Neutrum

Nær ved den talende

Ikke nær ved den talende

Længere væk

singularis

este

ese

aquel

pluralis

estos

esos

aquellos

singularis

esta

esa

aquella

pluralis

estas

esas

aquellas

singularis

esto

eso

aquello

den/det her

den/det der

den/det derhenne

Opgave 1

Opgave 2

betegner hvad der er nær ved den talende.

følgende dialog. Kunne de talende have brugt

Oversæt sætningerne til dansk.

esos og ese? Hvad er forkellen?

1. ________ jersey, ¿te gusta?

David: Estos pantalones a cuadros, ¿te gustan?

2. ________ restaurante es de lujo.

Francisco: Son chulos, pero son un poco atrevidos.

3. ________ rebajas son una locura.

David: ¿Y este jersey?


Indsæt de demonstrative pronominer der

Forklar hvorfor de talende bruger estos og este i

4. ________ primavera vamos a Sevilla. 5. ________ ciudad es aburrida. 6 .________ zapatos son elegantes. 7. ________ blusa es para ti. chulo (uformelt) – smart aburrido – kedelig para ti – til dig

87

Udtalen af c Opgave

Arbejd i par Forklar for hinanden hvordan bogstaverne c og z udtales og giv eksempler som I selv finder på side 58-60. Beskrivelsen af udtalen af c og z finder I på side 20 og 60.

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 63

ESPAÑA

63

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

“Mi ropa es para chicos“

El diseñador dice: “Mi ropa es para chicos“. dice (af decir) – han siger día m a día – daglig rutine pequeñito – (diminutiv af pequeño) lille bitte al lado de – ved siden af andar – at gå todos los días – hver dag taller m – værksted que – som, der estar – at være, at ligge como – cirka distancia f – afstand cruzar – at krydse todo – hele pueblo m – landsby saludar – at hilse vender – at sælge cupón m – tipskupon poner el desayuno – at servere morgenmad gente f – folk empiezo (af empezar |e–>ie|) – jeg begynder hasta – indtil trabajar – at arbejde aprender – at lære diferente – forskellig aportar – at bidrage med me encanta – jeg elsker, jeg er helt vild med vivir – at bo aquí – her puedo (af poder) – jeg kan dedicar – at bruge pasar – at tilbringe

64

Diálogo con el diseñador español Alejandro Gómez Palomo. — ¿Cómo es tu día a día? ¿Cuánta gente trabaja en tu taller?

88

— Mi día a día es en Posadas, un pueblo pequeñito al lado de Córdoba. Ando todos los días a mi taller que está como a un kilómetro de distancia, cruzo todo el

pueblo y saludo a la mujer que vende cupones, a la mujer que pone el desayuno en el bar, a toda la gente del pueblo. Empiezo a las 8 de la mañana hasta las 2 y media. Trabajo con tres personas. Aprendo mucho de María Luisa, Mari Luz y de Carlos. Tres personas diferentes que aportan una energía muy buena. Me encanta vivir aquí porque puedo dedicar todo mi tiempo al trabajo. Estoy totalmente centrado en mi proceso creativo. Mi taller es mi casa y es donde paso la mayoría del tiempo“. (Palomo Spain: “Mi ropa es para chicos, pero entiendo que alguna mujer se la quiera poner”. El País, 17 de octubre, 2016)

España

9788770666909_indhold.indd 64

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Que

VIVA LA VIDA

Det spanske ord que har flere forskellige betydninger: Betydning

Ordklasse

qué (bemærk trykstregen)

hvad

interrogativt pronomen (spørgende stedord)

que

som*/der

relativt pronomen (henførende stedord)

que

at

konjunktion (bindeord)

que

end

konjunktion (bindeord)

*Når det danske ord som = ligesom, skal det oversættes med como: Su ropa es ligera como una pluma. (Hans tøj er let som en fjer)

Opgave 1

Opgave 2

er for et que, der er brugt i sætningen:

1. Alejandro hilser på damen, der serverer

Oversæt sætningerne til dansk og bestem, hvad det

89

1. Alejandro Gómez Palomo dice que su ropa es para hombres.

Oversæt til spansk: morgenmad på baren. 2. Posadas er mindre end Córdoba.

2. ¿Qué vas a comprar en las rebajas?

3. Hvad synes designeren om sit værksted?

3. La falda blanca es más bonita que los pantalones.

4. Palomos værksted er som et hjem for ham.

4. Ando todos los días a mi taller que está como a

5. Palomo siger at Posadas er en lille bitte by.

un kilómetro de distancia.

6. Kvinden som sælger tipskuponer er venlig. mindre: menor synes om – piensa de siger – dice venlig – amable

Mi día a día Opgave

Skriv ca. 150 ord om din hverdag. Læs teksten på side 47 og 64 til inspiration. I din tekst skal du bruge det spanske ord que i mindst to betydninger (se skemaet ovenfor).

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 65

ESPAÑA

65

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Perfektum: Haber + perfektum participium Perfektum (førnutid) er en sammensat tid som består af en bøjet form af hjælpeverbet

Opgave

Find perfektum i følgende sætninger. Hvad hedder

haber i nutid + perfektum participium (kort

verberne i perfektum participium i infinitiv?

tillægsform): saludado (saludar 'at hilse'),

Omsæt alle sætninger til nutid.

vendido (vender 'at sælge'), salido (salir 'at

1. Alejandro ha vivido en Posadas desde 1992.

gå ud').

2. Hoy ha cruzado todo el pueblo a pie.

90

3. Ha saludado a toda la gente del pueblo.

4. Alejandro dice que ha aprendido mucho de María Luisa.

5. Una mujer del pueblo ha vendido muchos cupones. 6. Mari Luz no ha salido a la calle hoy.

Futurum: Ir a + infinitiv Ir a + infinitiv er en verbalperifrase (dvs. en verbalomskrivning). Denne verbalperifrase

Opgave

Indsæt verbet ir i den rigtige form af nutid i

består af en bøjet form af verbet ir i nutid

følgende sætninger og oversæt dem til mundret

+ præpositionen a + en infinitiv. Med ir a +

dansk. Bemærk at man på dansk kan udtrykke

infinitiv udtrykker man futurum (fremtid).

fremtid på flere forskellige måder, fx med verbet “at skulle“. 1. ¿Vosotros ___________ a cruzar todo el pueblo? 2. Ellos ___________ a vivir en Córdoba. 3. Nosotros ___________ a aprender mucho. 4. Ella __________ a poner el desayuno. 5. Yo ___________ a empezar a las 8 de la mañana. 6. ¿Tú ____________ a trabajar aquí?

66

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 66

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

VIVA LA VIDA

Perfektum — Præsens — Futurum Opgave

Læs i din grammatik om hvordan man konstruerer og bruger perfektum (førnutid) og futurum (fremtid). a) Kig på tidslinjen og indsæt verberne i boksen på linjen som i eksemplet. Oversæt hvert verbum til dansk i den rigtige tid og person og det rigtige tal. b) Udfyld selv tidslinjen med de tider der mangler. Har du fx fundet verbet llevamos – vi bærer,

trabajo cenáis ha tocado vas a comer voy a aprender hemos patinado saludas ha sido llevamos

van a vivir he recibido compro va a buscar miráis sales ha cambiado se enamoran

91

har på og sat det under præsens (nutid) på tidslinjen, skal du nu selv konstruere verbet i samme person og tal i perfektum (førnutid) og futurum (fremtid).

Perfektum (førnutid) ha llovido – det har regnet

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 67

Præsens (nutid) llueve – det regner

Futurum (fremtid) va a llover – det bliver regnvejr

trabajar – at arbejde cenar – at spise aftensmad tocar – at spille comer – at spise aprender – at lære (det eleven gør) patinar – at skate saludar – at hilse ser – at være llevar – at bære, have på vivir – at bo, leve ir – at gå, rejse recibir – at modtage comprar – at købe buscar – at lede efter mirar – at kigge salir – at gå ud cambiar – at ændre enamorarse – at blive forelsket

ESPAÑA

67

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

92 llamarse – at hedde alias m – også kaldet nacer – at blive født barrio m – kvarter predominantemente – overvejende gitano – sigøjnermorir |o –> ue| – at dø ataque m al corazón – hjerteanfald enamorarse – at forelske sig locamente – helt vildt primer – første amor m – kærlighed hija f – datter franquista – tilhænger af Franco (Diktator i Spanien fra 19391975.) alta burguesía f – bedre borgerskab, overklasse vasco – baskisk casarse – at gifte sig casi – næsten a hurtadillas – i smug oponerse – at modsætte sig, at være imod sobre todo – især flamenco – sigøjner-, flamencobuen partido m – godt parti hijo m – barn más tarde – senere más joven – yngre él – han (her:) ham ella – hun (her:) hende pasar – at tilbringe largo – lang temporada f – tid; tidsrum allí – der poder |o–>ue| – at kunne jugar |u–>ue| – at lege calle f – gade dice (af decir |e –>i|) – siger

68

Estación Paco de Lucía, Madrid. Okuda San Miguel 2015

Paco de Lucía – “el mejor guitarrista flamenco del mundo” “Me llamo Francisco Sánchez, alias Paco

de Casilda. Un guitarrista flamenco no

de Lucía y soy guitarrista.”

es un buen partido para Casilda. Paco y Casilda tienen tres hijos: Francisco,

Paco de Lucía nace en 1947 en la

Casilda y Lucía.

Bajadilla, un barrio predominantemente gitano de Algeciras. Muere de un ataque

Años más tarde se casa con Gabriela,

al corazón a los 66 años en 2014 en

una mexicana veinte años más joven

Playa del Carmen, México.

que él. Con ella tiene dos hijos, Antonia

Se enamoran locamente

y Diego.

93

Su primer amor es Casilda, la hija de un

Paco, Gabriela y sus dos hijos viven en

general franquista y de una dama de la

México, pero pasan largas temporadas

alta burguesía vasca. Se casan en 1977

en España y también en La Habana,

en Amsterdam, casi a hurtadillas. La

porque allí ”los niños pueden jugar en la

familia se opone, sobre todo la madre

calle“, dice Paco.

España

9788770666909_indhold.indd 68

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

El flamenco sinónimo de mala vida La gente asocia el flamenco a la mala vida, a gente sin formación y sin

CÓRDOBA

JAÉN

HUELVA

94

maneras. Paco rompe esa leyenda con su guitarra. Toca en los grandes teatros y llega a ser el guitarrista de flamenco de mayor prestigio internacional, es el genio de la guitarra flamenca.

Una familia muy unida

SEVILLA GRANADA CÁDIZ

MÁLAGA

ALMERÍA

Algeciras

Un pueblecito de pescadores en Yucatán En una gira a Yucatán Paco se enamora

96

“Quizás la época más bonita de mi vida

del mar. “El mar, en los días claros,

es mi niñez con mucho cariño desde

de sol, cuando hay viento de norte es

chico. Una familia muy unida. Un padre

una belleza“. En los años 80, Playa

maravilloso. Una madre buenísima.

del Carmen es “un pueblecito de

Un pueblo muy bonito. Un pueblo con

pescadores con 4 cabañas, 4 fruterías y

mucha gente graciosa“… “Esa niñez

unos cuantos locos que vienen de Italia

sustenta mi vida como hombre, como

o de España“. “Es el lugar ideal para

artista“.

relajarme después de tantos conciertos

95

y tantas responsabilidades. Es el único lugar donde puedo desconectarme del mundo. El mar está ahí, cerquita“.

97

B/V [be og uve]

Der er ingen forskel i udtalen af b og v. Begge udtales som et b. Udtales som b med fuldstændigt læbelukke i forlyd
(først i ordet) efter pause (fx komma) og efter m og n. bonito, burguesía, belleza, viento, vida, también, hombre, invierno, en Valencia, un barrio, es un buen partido Udtales som b med ufuldstændigt læbelukke i alle andre tilfælde, dvs. inde i ordet og i talestrømmen uden pause.

gente f – folk, mennesker asociar a – at forbinde med mala vida f – rakkerpak sin – uden formación f – dannelse sin maneras – uden manerer romper – at bryde leyenda f – legende tocar – at spille llegar a ser – at blive mayor – størst unido – tæt knyttet quizás – måske, muligvis bonito – smuk, pæn vida f – liv niñez f – barndom desde – fra chico m – (her:) barn cariño m – kærlighed maravilloso – vidunderlig buenísimo (superlativ af bueno) – godheden selv gracioso – sjov, vittig sustentar – at være grundlag for como – som hombre m – mand pueblo m – landsby pescador m – fisker gira f – turné mar m – hav día m – dag cuando – når hay – der er viento m del norte – nordenvind belleza f – skønhed en los años 80 – i firserne pueblecito m (diminutiv af pueblo) – lille landsby cabaña f – hytte frutería f – frugtforretning unos cuantos – nogle stykker loco m – tosse que – som, der vienen (af ’venir’ |e –>ie|) – kommer relajarse – at slappe af después de – (her:) ovenpå tanto – så megen/meget/ mange responsabilidad f – ansvar único – eneste lugar m – sted donde – hvor desconectarse – at koble af mundo m – verden ahí – dér cerquita (diminutiv af cerca) – meget tæt på

cabaña, La Habana, joven, mi vida, hay viento, alta burguesía vasca

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 69

69

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Demonstrative pronominer Opgave 1

a) Læs i din grammatik og på side 63 om demonstrative pronominer (påpegende stedord). b) Find eksempler på brug af demonstrative pronominer i teksten Paco de Lucía – “el mejor guitarrista flamenco del mundo“ og oversæt dem til dansk.

Opgave 2

I teksten nedenfor skal du forestille dig en scene i Paco de Lucías liv. Han befinder sig på stranden i Playa del Carmen, Yucatán. Solen skinner, og han sidder og slapper af i vandkanten. Hans nye familie (konen Gabriela og børnene Antonia og Diego) er også på stranden. Indsæt nogle passende demonstrative pronominer i dialogen. Begrund dit valg: Paco:

- ¡____________(este, ese, aquel) mar cuando hay viento de norte es una belleza! ¡__________ (estos, esos, aquellos) días de sol, que vivimos juntos aquí, son maravillosos! ¿No es cierto, Gabriela?

Gabriela: - Sí, mi amor. Son perfectos. Igual que ____________ (esta, esa, aquella) pequeña playa en Cuba... ¿Te acuerdas? Paco:

- Sí, ¡Claro que sí! Pero ___________ (eso/esto) es mejor. Es como en mi niñez. ___________ (esta, esa, aquella) época de mucho cariño en una familia muy unida... Como nosotros ahora. ¡Antonia! ¡Diego! ¿Por qué no sacáis unas fotos de __________ (este, ese, aquel) momento?

Diego:

- Sí, papi. Ahora mismo. ¿Dónde está la cámara?

Paco:

- Allí. A tu lado. Entre ___________ (esta, esa, aquella) bolsa blanca y la guitarra. vivir – (her:) at opleve, at nyde juntos – sammen aquí – her cierto – sikker, rigtig mi amor – skat igual que – ligesom pequeño – lille ¿Te acuerdas? – Kan du huske (den/det)? Claro que sí – selvfølgelig, mon ikke sacar una foto – at tage et billede papi m (familiært) – far ahora mismo – med det samme, jeg kommer nu allí – dér lado m – side entre – mellem bolsa f - pose

70

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 70

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

VIVA LA VIDA

Refleksive verber

Læs i din grammatik om de refleksive verber (tilbagevisende udsagnsord) og om hvordan man bøjer dem. Her kan du se nogle refleksive verber (udsagnsord), som du er stødt på undervejs i teksten: casarse – at gifte sig

98

enamorarse – at forelske sig oponerse – at modsætte sig relajarse – at slappe af desconectarse – at koble af llamarse – at hedde

Opgave

Indsæt de refleksive verber i den rigtige form i sætningerne nedenfor. Husk at både verbets endelse og det refleksive pronomen (det tilbagevisende stedord) skal passe til subjektet (grundleddet) i sætningen. 1. Paco ______________ (gifter sig) con Casilda en 1977. 2. Los padres de Casilda _________________ (modsætter sig), porque Paco no es un buen partido. 3. Años más tarde Paco __________________(forelsker sig) de Gabriela. Ellos _______________ (gifter sig) en México. 4. Paco __________________ (slapper af) en Yucatán. Allí _______________ (kobler af) del mundo. 5. Los hijos de Paco ____________ (hedder) Francisco, Casilda, Lucía, Antonia y Diego.

Udtalen af b og v Arbejd i par Forklar for hinanden hvor b/v udtales med fuldstændig og med ufuldstændig læbelukning og hvorfor i følgende eksempler: 1. Bajadilla es un barrio gitano de Algeciras.

99

2. Casilda es una dama de la alta burguesía vasca. 3. Paco no es un buen partido para Casilda. 4. Viven también en La Habana. Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 71

ESPAÑA

71

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

El poeta más leído de todos los tiempos Federico García Lorca (1898-1936) blev myrdet af civilgardister kort efter Den Spanske Borgerkrigs udbrud i 1936. Han blev anklaget for at være russisk spion, for at have tætte forbindelser til socialister og republikanerne og for at være homoseksuel. más leído – mest læste de todos los tiempos – nogen sinde maestra f – lærerinde pasar – at tilbringe allí – der trasladarse – at flytte dibujante m – tegner cine m – biograf tocar – at spille escuchar – at lytte til visitar – at besøge viajar – at rejse viaje m – rejse extranjero m – udlandet barco m – skib durar – at vare mes m – måned tener |e–>ie| – at have vida f – liv nuevo – ny amistades f pl– venner libro m de poemas – digtsamling echar de menos – at savne memoria f – erindring isla f – ø da (af dar - at give) – her: holder conferencia f – forelæsning varias – flere diferentes – adskillige acto m – (her:) kulturel begivenhed vivir – at opleve apasionarse por – at blive vild med empieza (af empezar |e>ie) – begynder Guerra f Civil – borgerkrig es detenido y fusilado – bliver anholdt og henrettet

72

100

Federico García Lorca nace el 5 de junio

En 1930 viaja a Cuba. Echa de menos

de 1898 en Fuente Vaqueros. Su padre,

Granada. Granada está siempre en

García Rodríguez, es un hombre de

su memoria. En la isla da varias

buena situación económica. Su madre,

conferencias y participa en diferentes

Vicenta Lorca, es maestra. Lorca pasa

actos. Vive días muy intensos. Se

allí los primeros años de su vida. En

apasiona por la cultura afrocubana.

1909 la familia se traslada a Granada. En 1936 empieza la Guerra Civil y el Fuente Vaqueros, Granada, Madrid,

16 de agosto Federico García Lorca es

Nueva York y La Habana son ciudades

detenido y fusilado en Granada.

importantes en su vida. Federico García Lorca es el poeta más Lorca es poeta, dramaturgo, músico, dibujante. Es moderno. Va al cine, toca el piano, escribe, escucha música, visita cafés, clubs de jazz.

Sus viajes

101

En 1929 viaja a Nueva York. Es su primer viaje al extranjero. Viaja en barco y el viaje dura un mes. Tiene una vida social intensa con amigos españoles y también con nuevas amistades. El poeta andaluz escribe aquí su libro de poemas Poeta en Nueva York.

celebre de nuestra época.

“Ciudad sin sueño (Nocturno del Brooklyn Bridge)“ (fragmento) Federico García Lorca

102

No duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie. Ya lo he dicho No duerme nadie sueño m – søvn, drøm nadie – ingen duerme (af dormir) – sover ya lo he dicho – jeg har allerede sagt det

España

9788770666909_indhold.indd 72

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

Federico García Lorca El beso, 1927. Casa Museo de los Tiros, Granada ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 73

73

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Årstal og referat

Når man man skal sige et årstal på spansk, starter man med at sige hvor mange tusinder, dernæst hvor mange hundreder, så hvor mange tiere og til sidst hvor mange enere der er:

103

Årstal på spansk Mil cuatrocientos noventa y dos – 1492 Mil novecientos sententa y uno – 1971 Dos mil siete – 2007

Datoer på spansk el 5 (cinco) de mayo – den 5. (femte) maj el 14 (catorce) de febrero – den 14. (fjortende) februar

Opgave 1

Opgave 2

Arbejd i par

Nedenfor ser du 15 tekstbidder, der kan blive

c) Start med hver især at skrive fødselsdag og

til fem sætninger i et referat af teksten Lorca

årstal ned på tre personer fra jeres familie. De

el poeta más leído de todos los tiempos. Der skal

skal helst være fra forskellige generationer, fx.

være tre tekstbidder i hver sætning.

jeres farfar, jeres mor og en søskende. Øv jer

a) Arbejd med et kopiark af sætningerne. Klip

hver især på at sige datoerne

tekstbidderne ud og sæt dem sammen, så de

og årstallene på spansk.

danner fem sætninger som vist i eksemplet.

d) Lav nu tre dialoger som vist i eksemplet og øv jer på at spørge og svare.

Hver sætning skal indeholde et årstal. b) Læg nu sætningerne op i kronologisk rækkefølge. Arbejd med en sætning ad gangen.

Eksempel:

104

Vend den første tekstbid med tekstsiden nedad

A: ¿Cuándo nace tu abuelo paterno?

og øv dig på den. Når du kan den udenad,

B: Mi abuelo paterno nace el 20 de diciembre

vender du en tekstbid mere om. Bliv ved til

de 1940.

du kan hele sætningen udenad og tag så fat på den næste sætning. Øv til sidst hele resumeet i sammenhæng.

Eksempel: Federico García Lorca nace

74

el 5 de junio de 1898

en un pequeño pueblo andaluz

visita Cuba

al principio de La Guerra Civil Española

en 1929 el celebre poeta

en el año 1909

a Nueva York

Lorca muere

en un pequeño pueblo andaluz

viaja en barco

cuando tiene 11 años

para dar conferencias

Federico García Lorca nace

un año después, en 1930,

la familia se traslada a Granada

en 1936 en Granada

el 5 de junio de 1898

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 74

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

Carta de Federico García Lorca a su familia (fragmento)

Queridísimos padres y hermanos:

105

Aquí me tenéis en New York, después de un delicioso viaje fácil. Yo estoy contentísimo. Esta ciudad es increíble. El puerto y los rascacielos, las miles de luces y los ríos de autos te ofrecen un espectáculo único en la tierra. París y Londres son dos pueblecitos si se comparan con esta Babilonia trepidante y enloquecedora. Yo soy ahora estudiante de la Universidad de Columbia, y vivo aquí en un pabellón lleno de chicos norteamericanos. La universidad es un prodigio. Está situada al lado del río Hudson en el corazón de la ciudad, en la isla de Manhattan, que es lo mejor, muy cerca de las grandes avenidas. Mi cuarto está en el noveno piso. El cuarto me cuesta barato y es bonitísimo, con vistas espléndidas y estoy matriculado a la clase de inglés y de literatura inglesa, y tengo ganas de trabajar. Andar por aquí, es muy fácil, más fácil que París y Londres, porque las calles tienen su número y toda la ciudad es matemática y cuadriculada, única manera de organizar el caos del movimiento. Así pues, ya me encuentro bien y aclimatado. New York es alegrísimo y acogedor. La gente es ingenua y encantadora. Me siento bien aquí. Mejor que en París. Yo de salud estoy perfectamente, porque el régimen de comidas es bueno. Estoy rodeado de amigos. Yo os envío un abrazo y mil besos. Saludad a toda la familia sin excepciones, a tía Isabel, a tía Matilde, a Clotilde, a todos, recuerdos a mamayaya, expresiones a las muchachas y a todos los amigos. Vosotros recibid el gran cariño de vuestro hijo y hermano Federico Escribidme pronto y en seguida. ¡Adiós! queridísimo – allerkæreste aquí – her me – mig después – efter fácil – nem

contentísimo (superlativ af contento) – ovenud tilfreds increíble – utrolig puerto m – havn

rascacielos m – skyskraber miles – tusindevis luz f (i pluralis: luces) – lys río m – flod auto m – bil te – dig

ofrecer – at tilbyde espectáculo m – syn tierra f – jord pueblecito m (diminutiv af pueblo)– lille landsby si – hvis

se – man comparar – at sammenligne trepidante – pulserende enloquecedor – til at blive vanvittig over ahora – nu pabellón m – (her:) studenterbolig lleno – fyldt chico m – ung fyr prodigio – (her:) vidunderlig estar situado en – at være beliggende i al lado de – langs med corazón m – hjerte isla f – ø que – som lo mejor – det bedste cerca de – nær ved cuarto m – værelse noveno – niende piso m – etage cuesta (af costar |o>ue|) – koster me – mig barato – billig bonitísimo (superlativ af bonito) – meget pæn vistas f pl – udsigt espléndido – pragtfuld matriculado – indskrevet clase f – time tener ganas de – at have lyst til además – desuden andar – at gå cuadriculado – kvadreret único – eneste manera f – måde movimiento m – bevægelse así pues – altså ya – allerede me encuentro (af encontrarse |o –>ue|) – jeg har det bien – godt alegrísimo (superlativ af alegre) – meget livlig acogedor – hyggelig ingenuo – lige til encantador – charmerende me siento (af sentirse |e–>ie|) – jeg har det yo de salud estoy perfectamente – jeg har det glimrende régimen m de comidas – madordning bueno – god rodeado – omgivet os – jer enviar – at sende abrazo m – knus beso m – kys saludad – hils! sin excepción – uden undtagelse tía f – tante todos – alle recuerdos m pl – hils! mamayaya f – kælenavn til en kusine til García Lorcas mor expresiones f pl – hils! muchacha f – ung pige i huset amigo m – ven vosotros recibid – modtag cariño m – hengivenhed hijo m – søn hermano m – bror escribidme – skriv til mig pronto – med det samme en seguida – straks

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 75

75

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Absolut superlativ

Som vi har set gradbøjes de spanske adjektiver (tillægsord) i superlativ (3. grad) med el/la/los/las más + adjektivet. Men mange adjektiver kan desuden angive en meget høj grad ved at tilføje endelsen –ísimo – en slags absolut superlativ fx. bueno – buenísimo. Vi har ingen tilsvarende form på dansk og må i stedet tilføje over-, ovenud, ekstremt, helt vildt etc., når vi skal oversætte en absolut superlativ, fx buenísimo – helt vildt god.

Opgave

1. Find fire eksempler på absolut superlativ i teksten Carta de Federico García Lorca a su familia og oversæt dem til dansk. 2. Dan selv absolut superlativ af følgende adjektiver:

106

bello – smuk, grande – stor, malo – dårlig, limpio – ren 3. Brug hvert adjektiv i absolut superlativ i en sætning.

Nationalitetsadjektiver Opgave

Læs i din grammatik om bøjningen af nationalitetsadjektiver. Du skal bruge ét af disse adjektiver i nedenstående sætninger:

107

andaluz – afrocubano – flamenco – mexicano – italiano – catalán – español (x2) 1. Toda la familia de Federico es _________________ . 2. Federico viaja a Cuba y se apasiona por la cultura ____________ . 3. Él es un poeta _________________ . 4. El Pintor Salvador Dalí es de Figueres. Es _________________ . 5. Paco de Lucía es un guitarrista ____________________ . 6. Paco se casa con Gabriela. Ella es __________________ . 7. Paco dice que llegan muchos turistas ____________ y _____________ a Yucatán.

76

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 76

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA

La Carmen está bailando Federico García Lorca

La Carmen está bailando por las calles de Sevilla. Tiene blancos los cabellos

108

y brillantes las pupilas. ¡Niñas, corred las cortinas! En su cabeza se enrosca una serpiente amarilla, y va soñando en el baile con galanes de otros días. ¡Niñas, corred las cortinas! Las calles están desiertas y en los fondos se adivinan, corazones andaluces buscando viejas espinas. ¡Niñas,

Bailarina en una calavera, Salvador Dalí 1932

corred las cortinas! bailar – at danse calle f – gade tener |e–>ie| – at have cabello m – hår pupila f – pupil (øje) niña f – pige corred las cortinas – træk gardinerne for cortina f – gardin cabeza f – hoved enroscarse – at rulle sig sammen serpiente f – slange va soñando en el baile – hun drømmer mens hun danser

soñar – at drømme baile m – dans galán m – bejler, tilbeder de otros días – fra gamle dage desierto – øde fondos m pl – (her:) underverden (de laveste i samfundet) se – man adivinar – at skimte corazón m – hjerte andaluz (i pluralis: andaluces) – andalusisk buscar – at lede efter viejo – gammel espina f – torn

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 77

77

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Gerundium

buscar – at lede efter

Opgave 1

soñar – at drømme

Dan gerundium af følgende verber:

escribir – at skrive

Opgave 2

tocar – at spille

Læs i din grammatik om anvendelsen af “estar + gerundium”

Indsæt de manglende ord i følgende sætninger som i eksemplet:

pintar – at male vivir – at leve/bo

109

comer – at spise

(bailar – at danse) La Carmen __________ en la calle. –> La Carmen está bailando en la calle. a. La niña _______________________ su tortuga. b. Federico _____________________ con viajar. c. Okuda San Miguel ____________________ un cuadro. d. Federico __________________________ un poema. e. Nosotros _______________________ en casa de Paco. f. Paco y sus amigos ___________________ la guitarra. g. ¿Qué ________________________ (vosotros)?

Hvordan bøjes ordenstallene?

110

Ordenstal bøjes i køn og tal efter det substantiv (navneord) de lægger sig til. De

hedder fra 1-10: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno og décimo.

Opgave

Arbejd i par Læs følgende sætninger og markér ordenstallene og de substantiver de lægger sig til. Primero og tercero har en ejendommelighed. Hvad er den? Udled regler for deres bøjning og anvendelse. 1. Casilda es la primera mujer de Paco. 2. Ese es el primer viaje al extranjero de García Lorca. 3. García Lorca pasa los primeros años de su vida en Fuentevaqueros. 4. ¿Cómo son las primeras películas de Almodóvar?

111

5. El cuarto de Federico está en el noveno piso, mi cuarto está en el primero. 6. La tercera hija de Paco se llama Lucía. 7. El miércoles es el tercer día de la semana.

8. Mi madre vive en el sexto piso, mi hermano en el quinto y yo en el tercero.

78

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 78

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Adjektiver

VIVA LA VIDA

Opgave

Arbejd i par • Hvad er reglerne for adjektivernes (tillægsordenes) bøjning? • Find i jeres grammatik reglerne for adjektiver, der ender på -or. Hvordan adskiller de sig fra andre adjektiver, der ender på konsonant som fx fácil og marrón? • I følgende sætninger har der sneget sig fem kongruensfejl ind. Find adjektiverne. Hvad lægger de sig til? Er der overensstemmelse i køn og tal mellem substantiv og adjektiv? Ret hvor det er nødvendigt og forklar fejlene.

Fejlsætninger 1. El cuarto de Federico es acogedor. 2. La ciudad es acogedor. 3. Nueva York es una ciudad trepidante y enloquecedor. 4. Las avenidas son grandas. 5. La gente es encantador e ingenua.

112

6. La carta de Federico es largo. 7. Federico es alegre. 8. La clase de inglés es fácil.

Digtanalyse Opgave

Arbejd i par • Lav en analyse på dansk af digtet La Carmen está bailando af Federico García Lorca. • Skriv meget kort om forfatteren på spansk. Brug følgende verber i nutid: nacer, ser, viajar, escribir, tocar, tener, vivir. Du skal også bruge mindst tre adjektiver, ét af dem skal stå i absolut superlativ. (Læs om absolut superlativ på side 76 og i din grammatik).

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 79

ESPAÑA

79

08/11/2017 13.34


VIVA LA VIDA comida ƒ – måltid: middag (hovedmåltid) principal – hoveddesayuno m – morgenmad entre horas – mellem måltiderne por la mañana – om formiddagen por la tarde – om eftermiddagen cenar – at spise til aften comer – at spise middagsmad/dagens hovedmåltid más tarde – senere que – end desayunar – at spise morgenmad no es gran cosa – er ikke store sager algo – noget ligero – let suelen (af ’soler’ |o –>ue|) – plejer churro m – (friturebagt kringle af pandekagedej) alimento m – fødevare leche f – mælk aceite m de oliva – olivenolie entero – hel tomar – at spise, at drikke a media mañana – om formiddagen a eso de las once – ved ellevetiden bocadillo m – (lille flækket brød med pålæg) infusión f – urtete zumo m de naranja – appelsinjuice habitual – almindeligt alguno/-a – en eller anden, et eller andet tapa f – (lille ret eller portion) hora f de comer – spisetid plato m – ret mad postre m – dessert de primero – som forret ensalada f – salat de segundo – som hovedret carne f – kød pescado m – fisk acompañar la comida con pan – at spise brød til maden flan m – karamelbudding arroz m con leche – dessert lavet af ris og mælk después – bagefter meriendan (af ’merendar’) – de spiser som mellemmåltid a media tarde – midt på eftermiddagen bollo m – bolle adulto m – voksen galleta f – kiks, småkage algunos – nogle tapita (diminutiv af tapa) – en lille tapa después de – efter trabajo m – arbejde mediodía – midt på dagen verdura f – grøntsager tarde – sent verano m – sommer aún – endnu población f – befolkning nunca – aldrig fuera – ude hogar m – hjem todos los días – hver dag casi – næsten más de – flere end vez f (pluralis: veces) – gang por semana – om ugen fin m de semana – weekend

80

Las comidas en España En España hay tres comidas principales:

flan o arroz con leche, y después café.

el desayuno, la comida y la cena. Hay

Es la comida más importante del día.

113

también dos comidas entre horas: una por la mañana y otra por la tarde. Los

¿Qué meriendan?

españoles cenan y comen más tarde que

A media tarde los niños meriendan un

en el resto de Europa.

bocadillo, un bollo o algo de fruta. Los

¿Qué desayunan los españoles?

118

adultos meriendan algo ligero: un café con alguna galleta.

El desayuno no es gran cosa. Es algo ligero. Los días festivos suelen

A eso de las siete de la tarde [19:00],

desayunar chocolate con churros. Los

algunos toman una cerveza con una

españoles desayunan entre las siete y

tapita después del trabajo.

114

media y las nueve [7:30-9:00].

Principales alimentos consumidos en el desayuno 1 Café con leche 2 Pan (Barra) 3 Aceite de oliva

115

4 Frutas enteras

¿Qué toman a media mañana? A media mañana, a eso de las once

116

[11:00], la mayoría toma un bocadillo o

unos churros con un café, una infusión o un zumo de naranja. También es

habitual tomar alguna tapa en un bar.

¿Qué toman a la cena? La cena es más ligera que la comida del mediodía: verduras, ensaladas o

119

pescado. Cenar tarde es costumbre en España. Los españoles cenan entre las nueve y las diez y media de la noche [21:00-22:30]. En verano en algunos lugares cenan aún más tarde, a eso de las doce [24:00].

120

¿Con qué frecuencia desayunan los españoles fuera del hogar? El 73% de la poblaciÓn no desayuna nunca fuera del hogar 5.2% Todos los días

¿Qué toman a la comida?

7.1% Casi todos los días

A la hora de comer, a eso de las tres de

117

7.5% Más de 2 veces por semana

la tarde [15:00], los españoles suelen

comer mucho: dos platos y el postre.

Toman de primero un plato ligero: una

sopa o una ensalada. De segundo toman carne o pescado. Acompañan la comida

73.1% Nunca

7.1% SÓlo los fines de semana

normalmente con pan y también con vino o agua. De postre toman fruta, un

España

9788770666909_indhold.indd 80

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Gerundium

VIVA LA VIDA

Opgave 2

Oversæt til spansk. Husk at tænke over, om verberne

Opgave 1

udtrykker noget igangværende/noget der sker lige her

Dan gerundium af følgende verber:

og nu. Hvis de gør det, skal du bruge gerundium i den spanske sætning.

saludar – at hilse aprender – at lære beber – at drikke desayunar – at spise morgenmad cenar – at spise aftensmad explicar – at forklare tomar – at tage/spise/drikke exponer –at udstille empezar – at begynde producir – at producere hacer – at gøre, at lave

a. Min bror sidder og spiser morgenmad. b. Vi er i gang med at lære spansk. c. Kunstneren udstiller sine værker lige nu.

121

9788770666909_indhold.indd 81

f. Damen hilser på min mor hver dag. g. Hvor er Felipe? Han spiser aftensmad hjemme hos h. Producerer Spanien biler? værk – obra f lærer – profesor/-a m/f på – a

agua f con gas – danskvand (artiklen er el) pimienta f – peber sopa f – suppe yogur m – yoghurt gambas f pl – rejer pan m – brød pavo m – kalkun chorizo m – chorizo, paprikapølse sardinas f pl – sardiner vino m – vin refresco m – sodavand vinagre m – vineddike carne f de vaca – oksekød pastel m – kage café m – kaffe pato m – and sal f – salt queso m – ost salsa f – sovs, sauce, dip infusión f – urtete té m – te azúcar m eller f – sukker cerdo m – svinekød

122

Kopiark © Viva la Vida

e. Hvad laver Manuela? Hun drikker lige en kop kaffe.

Juan.

La comida y la bebida plato m – ret, tallerken postre m – dessert pescado m – fisk carne f – kød fruta f – frugt flan m – typisk spansk dessert/ budding arroz m – ris galleta f – kiks verdura f – grøntsag churros m pl – friturestegt, sødt bagværk aceite m de oliva – olivenolie calamares m pl – blæksprutter jamón m – skinke huevo m – æg cordero m – lam mantequilla f – smør cerveza f – øl espagueti f – spaghetti aceitunas f pl – oliven zumo m – juice agua f sin gas – mineralvand (artiklen er el)

d. Læreren står og forklarer opgaven.

hjemme hos – en casa de bil – coche m

helado m – is leche f – mælk pollo m – kylling ternera f – kalvekød chocolate m – varm chokolade, kakao mejillones m pl – blåmuslinger ensalada f – salat bacalao m – klipfisk, torsk desayuno m – morgenmad desayunar – at spise morgenmad comida f – middagsmad, måltid cena f – aftensmad cenar – at spise aftensmad merienda f – mellemmåltid paella f – typisk spansk risret med grøntsager, kød og skaldyr tortilla f – kartoffelomelet gazpacho m – (kold suppe af tomater, hvidløg og olie)

ESPAÑA

81

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Opgave 1

På side 81 ser du en række almindelige spanske mad- og drikkevarer. Find den der passer i sætningerne og oversæt til dansk: 1. La ________________________________ danesa es famosa. 2. En verano comemos mucho ________________________________ . 3. En la cena de navidad es una tradición comer o________________________________ o________________________________ . 4. Los españoles producen mucho ________________________________ . 5. Para el desayuno mucha gente bebe un ________________________________ o un________________________________ . 6. Preparamos un ________________________________ para el cumpleaños de Jorge. 7. Dinamarca exporta ________________________________ y ________________________________ . 8. El hombre no vive sólo de ________________________________ . 9. Los bebés beben________________________________ . 10. Argentina produce________________________________ de muy buena calidad. 11. Mi ________________________________ preferido es la Fanta limón. 12. En una paella típica hay arroz ,______________________ , _____________________ y mariscos como p.ej._____________________ . verano m – sommer o…o – enten…eller navidad f – jul gente f – folk cumpleaños m – fødselsdag

bebé m – baby calidad f – kvalitet mariscos m pl – skaldyr p.ej. – for eksempel

Opgave 2

Organisér ordene i kategorier. Der skal stå mindst tre ord i hver kategori/boble.

Productos de la vaca

Comida dulce Carne

La comida y la bebida

Bebidas Pescados y mariscos dulce – sød bebida f – drik vaca f – ko

82

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 82

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Opgave 3

Arbejd i par

VIVA LA VIDA

Opgave 5

Arbejd med et kopiark til denne øvelse.

Forestil jer at I er tjener (A) og gæst (B) på en

Kopiark på www.lru.dk/vivalavida

restaurant/bar. Tjeneren vælger hvad tid på dagen

Se på billederne side 84 og indsæt de bogstaver der

det er og spørger gæsten, hvad han/hun vil have

mangler:

at spise og drikke. Brug gloserne i boksen s. 81. Byt roller.

Opgave 6

Kig på billederne af madvarerne. Vælg 25 mad- og A: —¡Hola! Buenos días/ Buenas tardes/ Buenas noches. B: —¡Hola! Buenos días/ Buenas tardes/ Buenas noches. A: —¿Qué te pongo? B: —Un plato de ______________/una ración de _________________, por favor.

drikkevarer, som du godt kan lide, og lær dig dem udenad. Brug "Den bedste måde at lære gloser på", som I selv har afprøvet før (se side 23).

Opgave 7

Svar på spørgsmålene:

123

1. ¿Qué bebidas tomas todos los días?

A: —¿Y para beber?

2. ¿Qué comen siempre en Dinamarca?

B: —Un/una _______________, por favor.

3. ¿Qué comes siempre?

¿Qué te pongo? – Hvad skulle det være? ración f – portion por favor – tak (svarer til please på engelsk)

Opgave 4

4. ¿Cuál es tu comida preferida?

Nægtelse Opgave

Gå på nettet, research og find svar på følgende:

Arbejd i par

1. Hvor kommer tapas fra, og hvad er tapas?

Gør sætninger 1-7 til benægtende sætninger med

2. Hvornår og hvordan opstår tapas-traditionen?

no. Husk at no altid står foran verbalet på spansk:

3. Hvorfor hedder det “tapas”?

1. Hay mucha gente en la playa.

124

2. El perro de José se llama Canela. Forestil dig at du netop er kommet hjem fra en

3. Lola va al trabajo en bicicleta.

ferie i Spanien. På ferien har du spist tapas hver

4. Tengo hambre.

dag, og nu vil du gerne invitere dine venner

5. Alejandro ha comido mucho.

hjemme i Danmark på tapas. Skriv en huskeseddel

6. La Carmen está bailando.

på de varer, du skal købe. Brug ordene i boksen på

7. Hoy (i dag) voy a trabajar.

side 81 og gloserne her: una botella de… – en flaske… medio kilo de… – et halvt kilo…. doscientos gramos de… – 200 gram… un litro de… – en liter….

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 83

ESPAÑA

83

08/11/2017 13.34


opgaver KAPITEL 1

Kopiark på www.lru.dk/vivalavida

_ _ _so

_ _ _ _a

a_ _ _ sin _ _ _

pi _ _ _ _ta

s_p _

_am_as

_ogu_

_ _n

_a_o

s_ _

ch_ _ _ zo

s_ _ _in_s

_ _no

vina_ _ _

carne de _ _ _ a

_ns_ _ _ da

_rr_ _

pe _ _ ado

_ _rdo

_u_o

_ _la_o

_aca_ _ _

_ce_ _ _na_

_ _ _ ad _ ll_

_ _ ch_

p_ ll_

ter_ _ _ _

p_ _ll_

_nf___ó_

__

ch_co_ _ _e

me_i_ _ on _ _

_g_a c_n _as

f_ _ _

ch_rr_ _

g_ ll_ _ _ _

a_ _ _te de _ _ _va

ca_ _ _ _res

_am_ _

_ _ _ vo

_ _ _dero

m_ _ te _ _ _ lla

_ er_ _ _ a

p_ _ _ _

p_ _ _ _l

c_ _ _

p_t _

re_ _ _ _ _o

84

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 84

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

la comida es toda una institución en España

Jonathan Pincas escribe, en el blog “Spanish Food World“, sobre las costumbres en la mesa en España. Jonathan Pincas es británico y está casado con una española. “Las costumbres en la mesa, tan comunes para los españoles, pueden ser auténticas rarezas para un británico.“ “Comer a las tres de la tarde con pan, agua del tiempo, hacer sobremesa y ver el telediario al mismo tiempo es toda una rareza para un extranjero.“ Pincas resume estas costumbres en seis grandes diferencias:

126

1. El pan. “Un pedazo de pan es un elemento tan indispensable como el

125

costumbre f – skik og brug mesa f – bord estar casado – at være gift tan – så común – almindelig pueden (af poder) – kan rarezas f pl – særheder pan m – brød agua m del tiempo – vand i stuetemperatur (modsat fría) sobremesa – (tiden efter middag om eftermiddagen hvor man sidder ved bordet og snakker og hygger sig) ver – at se telediario m – tv-avis al mismo tiempo – samtidig es toda una rareza – det er alt sammen virkelig mærkeligt extranjero m – udlænding resumir – at sammenfatte diferencia f – forskel pedazo m – stykke indispensable – uundværlig tenedor m – gaffel o – eller cuchillo m – kniv bromear – at spøge nada – intet reconocer – at anerkende sin embargo – men limpiarse la boca – at tørre sig om munden bocado m – mundfuld mientras que – hvorimod apuntar – at påpege

tenedor o el cuchillo en España“. Los españoles comen siempre pan, bromea el autor del post. 2. Servilleta. ¿Qué tiene de especial una servilleta? Nada, reconoce el autor del post. Sin embargo, los españoles se limpian la boca después de cada bocado; mientras que las servilletas no son esenciales en las mesas británicas, apunta él. ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 85

85

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

durante – under mayor f parte – flertal plato m – ret mad otras – andre bebidas f pl – drikkevarer zumo m – juice refresco m – læskedrik cerveza f – øl según – ifølge aparecer – at komme frem u (foran o eller ho-) – eller ocasión f – lejlighed mayor – største error m – fejltagelse levantarse – at rejse sig terminar – at blive færdig sagrado – hellig día m festivo – helligdag durar – at vare hasta – indtil cena f – aftensmad hora f de comer – spisetid de la tarde – om eftermiddagen para todos – for alle nadie – ingen arraigado – rodfæstet viendo – mens man ser prestar atención – at være opmærksom hasta que – indtil comienzan (af comenzar |e-> ie|) – begynder mejor dicho – rettere sagt media f hora – en halv time

86

3. Agua del tiempo. Pincas explica que algunos británicos beben agua durante la comida, pero la mayor parte acompaña sus platos con otras bebidas como zumos, refrescos o cerveza. Estas bebidas, según el autor, sólo aparecen en las mesas españolas en aperitivos u ocasiones especiales. 4. Sobremesa. Pincas reconoce que su mayor error como extranjero es levantarse de la mesa después de terminar de comer. “La sobremesa es sagrada“. “Los días festivos, la sobremesa puede durar hasta la cena“. 5. Las tres de la tarde, hora de comer. La hora de comer en España es las tres de la tarde para todos, según el autor. “A las tres no hay nadie en la calle porque todos están comiendo“, bromea el autor, mientras que en Reino Unido, la hora de comer es más flexible, entre las 12.00 y las 14.00 horas. 6. Telediario. Otra costumbre arraigada en España es comer viendo el telediario. “Nadie presta atención hasta que han terminado de comer y ¡comienzan los deportes! O, mejor dicho, la media hora sobre el Real Madrid y el Barcelona“. (Los hábitos de la comida en España más extraños para un británico. ABC.es 24/02/2013)

España

9788770666909_indhold.indd 86

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 1

VIVA LA VIDA

Refleksive verber

Her kan du se nogle refleksive verber (udsagnsord), som du er stødt på undervejs i teksterne: echarse - at kaste sig afsted/styrte afsted limpiarse - at gøre sig ren, tørre sig af

127

levantarse - at rejse sig op, stå op om morgenen

Opgave 1

Indsæt de refleksive verber i den rigtige form i sætningerne nedenfor. Husk at både verbets endelse og det refleksive pronomen (det tilbagevisende stedord) skal passe til subjektet (grundleddet) i sætningen. 1. Durante las rebajas los sevillanos ____________ (echarse) a la calle para comprar ropa. 2. María y yo _______________ (echarse) a la calle para comprar ropa. 3. Los británicos, cuando comen, no _____________ (limpiarse) la boca tanto como los españoles. 4. ¿Tú ______________ (limpiarse) la boca con una servilleta después de cada bocado? 5. Yo ________________ (levantarse) muy temprano por la mañana. 6. Un británico ___________ (levantarse) de la mesa después de comer. No hace sobremesa.

Opgave 2

Arbejd i par Her ser du en række almindelige refleksive verber: levantarse - at rejse sig op, stå op om morgenen ducharse - at tage brusebad, gå i bad secarse - at tørre sig lavarse los dientes - at børste tænder tomarse - at få sig (fx un café) maquillarse - at tage make-up på afeitarse - at barbere sig peinarse - at rede sig irse - at gå (ud af døren), at tage afsted

128

a. Arbejd med en partner og hør hinanden i bøjningen af verberne i præsens (nutid). b. Brug verberne og spørg hinanden hvornår i løbet af morgenen eller dagen I gør det ene og det

A: ¿A qué hora te levantas?

129

B: Me levanto a las seis y cuarto. ¿A qué hora te levantas tú?

A: Me levanto a las siete menos diez.

andet. Jeres dialog skal foregå som i eksemplet:

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 87

ESPAÑA

87

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 1

Intro til dativstyrende verber

Dativstyrende verber, fx gustar (at kunne lide) forekommer altid med et dativ pronomen, fx me (mig).

Tegn jeres egen tegneserie Opgave

Arbejd i grupper af tre personer • I skal fortælle en simpel historie. Historien skal have mindst otte billeder. • Der skal være forklarende tekstrammer og

De har også den ejendommelighed at de bruges i tredje person singularis (gusta) og tredjeperson pluralis (gustan), fx:

talebobler. • Taleboblerne skal indeholde personernes tale, tanker og følelser. • Brug også gerne lydefterlignende ord. På side

Me gusta el zumo de naranja. Jeg kan lide appelsinjuice.

71 er der en liste med almindelige udråbsord og almindelige lydefterlignende ord.

(egl: ”Appelsinjuice behager mig”) Benspænd Me gustan las sardinas. Jeg kan lide sardiner. (egl: ”Sardiner behager mig”)

• I skal skrive i nutid, og I skal bruge mindst ét refleksivt verbum (se eksemplerne på side 71 og 87). • I har indtil nu lært, hvordan man danner

Det der ’behager’ bestemmer om verbet

futurum (ir a + infinitiv), perfektum (førnutid),

skal stå i singularis (gusta) eller

hvordan man udtrykker nødvendighed (tener

i pluralis (gustan). Det er subjektet i

que + infinitiv), og hvordan man udtrykker at

sætningen.

en handling er i gang (estar + gerundium). Brug disse former i det omfang det kan lade sig gøre.

Bemærk også at det der ’behager’ skal have bestemt artikel modsat dansk: el zumo de naranja/appelsinjuice; las sardinas/sardiner.

• Brug tillige demonstrative pronominer (påpegende stedord). • På side 59 er der en liste med dagligdagsudtryk – brug nogle af dem. • På side 33 er der nogle udtryk med verbet tener

Opgave 1

– brug dem.

Oversæt til spansk:

Temaerne kan være den daglige rutine (la rutina

1. Jeg kan godt lide kylling.

diaria), mode (la moda), en rejse (un viaje), mad

2. Jeg kan godt lide rejer og muslinger.

(la comida), at gå i butikker (ir de compras).

3. Jeg er vild med churros og varm chokolade!

Upload tegneserien og del den med hinanden

4. Jeg kan godt lide grøntsager.

eller print den ud på en A3 side og hæng den op

5. Kan du godt lide kalkun?

i lokalet.

6. Nej, jeg kan ikke lide kalkun.

88

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 88

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 1

Udråbsord ¡uf!

130

¡oh!

VIVA LA VIDA

(kan betegne træthed, kedsomhed,

Lydefterlignende ord på spansk og dansk

irritation, kvælende fornemmelse, fx

¡mmmm! – mmh/uhm

pga. varme)

¡chist! – tys!/sshy! ¡ja, ja, ja! / ¡je, je, je! – hahaha!

(kan betegne forskellige sindstilstande,

¡muac! (et kys) – “smack!“

normalt forbavselse, skuffelse eller

¡achís!/ ¡achú! – atju!

bedrøvelse, men også glæde) – åh!

¡cof, cof! (når man hoster)

132

¡buaah/buuu! (om gråd) ¡ah! (kan betegne bedrøvelse, beundring eller overraskelse) – åh!; næh!; aha!

¡brrr – brrr! (når det er koldt) ¡zzzzz! – zzz! ¡glu glu glu! (om kluklyd)– kluk kluk kluk

¡ay!

(betegner normalt smerte, sorg eller

¡glub, ñam, ñam, glub! (en der spiser/drikker)

bedrøvelse) – av!; ak!; suk!

¡pum! –bang! ¡plaf! – bum!/plaf! ¡zas! – klask!

Udråb og andre almindelige udtryk

¡tictac! – tik tak! ¡toc, toc! – bank bank!

¡qué calor! – pyh, hvor er det varmt!

¡tilín!/¡dilín! – klingeling!

¡qué frío! – ih!, hvor er det koldt!

¡ring! – riiiiing!

¡qué guapa! – nej, hvor er hun flot!

¡clic! – klik!

131

¡qué fastidio! – ak, hvor dumt! ¡qué sorpresa! – sikken en overraskelse! ¡qué suerte! – sikke et held! ¡cómo llueve! – ih, hvor det regner!

Hvad siger dyrene på spansk og dansk?

¡sí, claro! – ja, selvfølgelig!, naturligvis!

¡guau guau! (perro m) – vov vov! (hund)

¡tiene buena pinta! – det ser lækkert ud!

¡miau! (gato m) – mjav! (kat)

¡está bien! /¡vale! – det er i orden!, ok

¡hiiiii! (caballo m) – vrinsk! (hest)

¡qué bien! – det lyder godt!

muuh! (vaca f) – muuh! (ko)

¡qué divertido! – ih, hvor er det morsomt!

133

¡beee! (oveja f / cordero m) – mæh! (får/lam) ¡quiquiriquí! (gallo m)– kykeliky! (hane) pio, pio! (polluelo m)– pip-pip! (kylling) ¡cua, cua! (pato m) – rap-rap! (and) croac, croac! (rana f) – kvæk-kvæk! (frø) ¡oinc! (cerdo m) – øf! (gris) bzzz (abeja f) – bzzz! (bi)

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 89

ESPAÑA

89

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

el tiempo pronÓstico m del tiempo – vejrudsigt este – den her, det her fin m de semana – weekend verano m – sommer seco – tør en su conjunto – i sin helhed lluvia f – regn por debajo de – under mes m – måned siglo m – århundrede otoño m – efterår será – vil blive cálido – varm más …de – mere end después de – efter tercero (foran et substaniv i maskulinum: tercer) – tredje en – i llegar – at komme península f – halvø primero – første precipitaciones f pl – nedbør comienzo m – begyndelse particularmente – i særdeleshed llueve (af llover) - det regner próximo – næste grande – stor nevada f – snefald granizo m – hagl parte f – sted estación f – årstid se ponen (af ponerse) – bliver terraza f – fortovscafé bañarse – at bade piscina f – svimmingpool vienen (af venir |e ->ie|) – at komme ver – at se que – som Navidad f– jul ir abrigado – at have godt med tøj på precioso – skøn florecer – at blomstre flor f – blomst ni … ni – hverken … eller hace calor – det er varmt hace frío – det er koldt época f de vacaciones– ferietid a veces – nogle gange agobiante – kvælende, uudholdelig estar lleno de – at være fyldt med tiempo m – vejr raro – mærkelig

Pronóstico del tiempo (fragmentos)

134

“Este verano ha sido muy seco en su conjunto, con un 51 por ciento menos de lluvias de lo normal…. En junio, julio y agosto ha llovido muy por debajo de lo

¿Cuál es tu estación favorita?

136

La primavera me gusta porque es una

estación cálida y mis plantas se ponen bonitas.

normal. Agosto ha sido el mes más seco.

El verano me gusta porque vamos a la

Este verano ha sido el más seco de este

playa en familia, tomamos algo en las

siglo y el más seco después de 1994“.

terrazas, nos bañamos en la piscina.

(rtve 21/09/16) El otoño me gusta porque vienen las “El otoño será más cálido de lo normal

lluvias y me gusta ver llover.

después del tercer verano más caluroso en 51 años“. (rtve 21/09/16)

El invierno me gusta porque llega la Navidad que es mi fiesta favorita.

“Llegan las lluvias a toda la península. Son las primeras precipitaciones después de un comienzo de otoño

¡El invierno! Me encanta ir abrigada,

particularmente cálido“. (rtve 12/10/16)

llevar gorro y bufanda.

“¡Este fin de semana llueve!” … “Frío y

La primavera es preciosa, florecen las

lluvia en los próximos días“…“Grandes

flores, no hace ni frío ni calor.

nevadas y granizo en muchas partes de España“. (eltiempo.es 24/11/16)

137

El verano es época de vacaciones, ir a la playa, salir más de noche, pero hace

P [pe] T [te]

135

K [ka] Udtales som dansk p, t, k men uden ”pust”.

mucho calor y a veces es agobiante. El otoño está lleno de colores preciosos, pero ¡el tiempo es muy raro!

piernas, pelo, otoño, bigote, kilómetro

90

España

9788770666909_indhold.indd 90

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 1

VIVA LA VIDA

Las estaciones del año Opgave 1

Med hvilken årstid forbinder man ordene i højre margen? Indsæt dem under det passende billede. Las estaciones del año

El verano

El otoño

El invierno

La primavera

el sol – solen el frío – kulden el calor – varmen el verde – den grønne farve la nieve – sneen la lluvia – regnen la playa – stranden el viento – vinden las hojas – bladene el blanco – den hvide farve las flores – blomsterne el marrón – den brune farve el amarillo – den gule farve la Navidad – julen tomar el sol – at sole sig las mariposas – sommerfuglene las vacaciones – ferien el canto de los pájaros –fuglesang

Opgave 2

Skriv et digt på mindst 8 linjer hvor du bruger månedernes navne (se side 27 og gloserne i denne opgave).

El tiempo (vejret) Hay tormenta – det stormer Nieva (af nevar) – det sner Llueve (af llover) – det regner Llovizna – det støvregner Cae un aguacero – der er skybrud Truena (af tronar)– det tordner Graniza – det hagler Hace viento – det blæser Hace sol – solen skinner Ola f de calor – hedebølge Sequía f – tørke Hay luna llena – det er fuldmåne

138

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 91

El cielo está despejado – det er skyfrit Está nublado – det er skyet Hace calor – det er varmt Hace fresco – det er køligt Hace frío – det er koldt Hiela (af helar) – det fryser Hay deshielo – det tør Hace XX grados – det er XX grader Hace XX grados bajo cero – det fryser XX grader Cae un relámpago – lynet slår ned Hay un arco m iris – der er en regnbue

El cielo está estrellado – det er stjerneklart Tener frío – at fryse Tener calor – at have det varmt Estar mojado/-a – at være våd Es primavera – det er forår Es verano – det er sommer Es otoño – det er efterår Es invierno – det er vinter Hace mal tiempo – det er dårligt vejr Hace buen tiempo – det er godt vejr

ESPAÑA

91

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 1

Opgave 1

Brug vejrudtrykkene i boksen på side 91. a. Formulér en kort beskrivelse til hvert billede som i eksemplet. (Du må gerne digte lidt) b. Arbejd sammen med en partner. I skal skiftes til at beskrive et billede for hinanden. Blev ved til I kan beskrivelserne udenad. Eksempel: Es verano y hay luna llena.

Kopiark på www.lru.dk/vivalavida

92

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 92

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 1

Opgave 2

Gå på nettet og find en hjemmeside med

VIVA LA VIDA

Opgave 2

Arbejd i par

oplysninger om vejret i hele verden (fx BBC

I skal skiftes til at spørge og svare. I skal veksle

Weather eller DMI Verdensvejr). Brug udtrykkene

mellem me duele og me duelen. Hvis det der gør

i boksen på side 91 og lav en aktuel vejrudsigt

ondt er pluralis (flertal), bruger I verbet i pluralis,

for de nævnte steder, som vist i eksemplet.

fx: Me duelen los oídos. (Jeg har ondt i ørene); hvis det der gør ondt er singularis (ental), bruger

Eksempel:

I verbet i singularis, fx: Me duele la garganta (Jeg

En Londres (London) el cielo está nublado y hay

har ondt i halsen).

niebla. Hace 14 grados. Hace poco viento. —¿Qué te duele? En Sevilla.....

—Me duele …

En Nueva York...

—Me duelen…

En Tenerife... En Ciudad de México....

Nogle eksempler:

En Stanley (Las Islas Malvinas/Falklandsøerne)...

Me duele el pecho

En Manila...

– jeg har ondt i brystet

Las partes del cuerpo Opgave 1

Me duele la garganta

140

– jeg har ondt i halsen Me duele la cabeza (tengo dolor de cabeza)

I skal lære den spanske version af sangen Head,

– jeg har ondt i hovedet

Shoulders, Knees and Toes udenad. Me duele el estómago (tengo dolor de estómago) Sangen findes i mange versioner. Søg efter "cabeza,

– jeg har ondt i maven

hombros, rodillas, pies" på nettet. Det er børn der synger den! Idéen er at I skal starte helt langsomt

Me duelen las muelas (tengo dolor de muelas)

med at synge sangen og skrue tempoet op lidt

– jeg har tandpine

efter lidt. Me duelen los oídos (tengo dolor de oídos) Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz

139

– jeg har ondt i ørene

Cabeza, hombros, rodillas, pies rodillas, pies

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 93

ESPAÑA

93

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

conversación con Víctor conversaciÓn f – samtale tocar – at spille hermanita f (diminutiv af hermana) – lillesøster pueblecito m (diminutiv af pueblo) – lille landsby chiquitito (diminutiv af chiquito) – lille bitte nos gusta – vi kan lide bueno – ja nevado – sneklædt allí – dér como que – som om distribuirse – at fordele sig sitio m – sted profesor m – lærer aunque – selvom me gusta más – jeg kan bedre lide me llama más la atención – tiltaler mig mere totalmente – fuldstændigt así que – på den måde desarrollarse – at udvikle sig a la hora de – for at dar – at give bueno – jamen, tja salir de – at komme ud af yo tengo un planteamiento de izquierda – jeg er venstreorienteret siguen (af seguir |e->i|) – fortsætter gobierno m – regering cambiar – at lave om educación f – undervisning sanidad f – sundhed todo el rato – hele tiden es un lío – det er noget rod alumno m – elev estable – stabil ahora mismo – lige nu dividir – at dele mismo – samme salario m – løn trabajando – som er i arbejde así – således se rebaja – falder paro m – arbejdsløshed sueldo m – løn manera f – måde mejorar – at gøre bedre carrera f – uddannelse difícil – svær conseguir – at få disciplina f – fag se tiene que buscar – han/ hun skal finde på noget andet sacar una carrera – at tage en uddannelse por tanto – derfor tiene que irse fuera – skal tage til udlandet

94

“Me llamo Víctor Díaz. Soy de Cáceres,

141

una pequeña ciudad de Extremadura en España. Tengo 20 años. Estoy

estudiando música. He tocado clarinete desde los siete años. Mis padres son músicos también. Mi hermanita pequeña tiene 16 años, también es músico, toca el violín“. “¿Qué más? Sí, mi padre es de un pueblecito del norte de Cáceres, se llama Piornal. Es un pueblecito chiquitito del norte de Cáceres. Está en la montaña. Nos gusta mucho ir en verano y, bueno, también en invierno porque está nevado, y allí también tengo muchos amigos. Es como que mi vida en Cáceres se distribuye entre Cáceres y Piornal, ¡mis dos sitios!”

¿Por qué estás en Los Ángeles? “Estudio aquí en Los Ángeles principalmente por mi profesor de

142

clarinete. Aunque yo prefiero … me gusta más Europa para vivir. La cultura europea me llama más la atención. Pero Los Ángeles es totalmente diferente, así que también aprendo de otra cultura. Me desarrollo como persona. Aquí hay también muchas oportunidades a la hora de dar conciertos, a la hora de tocar en orquestas. Estoy muy contento.”

¿Está saliendo España de la crisis?

143

“Bueno, yo tengo un planteamiento de izquierda“. “España está ahora mejor económicamente, pero los problemas sociales siguen. No hay una buena política social“. “En España los gobiernos están cambiando cosas en educación y en sanidad todo el rato y, bueno, es un lío para profesores, para alumnos, porque no tenemos un plan estable. Es uno de los problemas más grandes ahora mismo en España“. “Para dar trabajo, el gobierno, por ejemplo, divide un trabajo a la mitad. El mismo salario se divide entre dos personas. ¡Hay dos personas trabajando! Así se rebaja el paro, pero también se rebaja el sueldo. ¡Esas no son maneras para mejorar el trabajo!” “Es triste ver que la gente con dos carreras tiene difícil conseguir un trabajo en su disciplina y se tiene que buscar otras alternativas, como supermercado por ejemplo, o incluso sacarse una segunda, tercera carrera. Mucha gente, por tanto, tiene que irse fuera de España“.

España

9788770666909_indhold.indd 94

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

“El tema de la corrupción no es nuevo.

La tradición de las uvas

Los gobernantes son corruptos. Ha

“Y en Nochevieja estás con la familia.

habido muchas investigaciones contra

Es la cena más importante del año. Y

los políticos. Ellos se escapan de estas

después de las doce, te sueles ir con los

acusaciones bastante bien“.

amigos hasta las ocho de la mañana, las

¿Cómo celebráis la Navidad en España?

145

nueve de la mañana. Hay gente que se queda hasta el día dos, ya depende“.

“Yo estoy siempre con mi familia.

“¿Conoces la tradición de las uvas en

Normalmente, salimos de fiesta con

España? Aquí toda la gente toma las

los amigos el día de Nochebuena. Por

uvas de Nochevieja. Tienes doce uvas

la noche se cena con la familia, pero a

y por cada campanada a las doce te

la hora de comer o después de comer

comes una uva“. “Es gracioso, porque a

te vas de cañas. Te vas de cañas con los

veces no te da tiempo y acumulas todas

amigos y estás toda la tarde con ellos

las uvas en la boca, empiezas a toser,

hasta que vas a cenar con la familia“.

empiezas a reír …Y luego dos besos y un

144

abrazo a cada familiar, y de fiesta con

gobernante m/f – de ansvarlige politikere ha habido – der har været investigación f – undersøgelse contra – af sobre todo – især escaparse de – at redde sig ud af estas – disse acusación f – beskyldning bastante bien – temmelig godt Navidad f – jul salir de fiesta – at gå i byen Nochebuena – juleaften por la noche – om aftenen a la hora de comer – ved middagstid te vas de cañas – du går ud og får et glas (øl) caña f – smalt ølglas toda la tarde – hele eftermiddagen hasta que – indtil vas a cenar – du skal spise til aften uva f – drue Nochevieja – nytårsaften las doce – klokken 12 te sueles ir con los amigos – man/du plejer at gå ud at feste med vennerne se queda – bliver el día dos – den anden (januar) ya depende – det er forskelligt conocer – at kende campanada f – klokkeslag gracioso – morsom a veces – nogle gange no te da tiempo – du når det ikke acumular – at proppe empiezas a (af empezar |e ->ie| ) – du begynder toser – at hoste reír – at grine luego – bagefter beso f – kys abrazo m – knus familiar m – familiemedlem

Extremadura

los amigos para empezar el año!” ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 95

95

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 1

Muy eller mucho

Læs i din grammatik og på side 34 om anvendelsen af muy og mucho.

Opgave 1

Oversæt følgende sætninger til dansk. Hvilke ordklasser lægger muy og mucho sig til? Lægger de sig til substantiver (navneord), adjektiver (tillægsord), verber (udsagnsord) eller adverbier

tranquilo – rolig, stille majo – sød, flink viejo – gammel cerca de – nær ved tener hambre – at være sulten gracioso – sjov, vittig

Una entrevista con Víctor Opgave

Forbind spørgsmålene med de rigtige svar

(biord)?

Spørgsmål

Svar

1. Aquí hay también muchas oportunidades. 1

¿Cómo te llamas?

a

Soy de Cáceres, una ciudad de Extremadura

2

¿De dónde eres?

b

Chiquitito

3

¿Tienes hermanos?

c

Porque estudio aquí.

4

¿Cuántos años tienes?

d

Mis padres son músicos

5

¿Qué hacen tus padres?

e

Veinte

6

¿Por qué estás en Los Ángeles?

f

Víctor Díaz

3. Mis abuelos son ___________________ viejos.

7

¿Dónde pasas las vacaciones?

g

Sí, tengo una hermana

4. Mis tías son ___________________ majas.

8

¿Cómo es Piornal?

h

En Piornal

2. Nos gusta mucho ir al pueblo en verano.

146

3. En Piornal tengo muchos amigos. 4. Estoy muy contento.

5. Mucha gente tiene que irse de España.

Opgave 2

Indsæt muy eller mucho i følgende sætninger: 1. El pueblo es ___________________ tranquilo. 2. Él es___________________ simpático.

5. El museo es ___________________ interesante. 6. La universidad está ___________________ cerca de las grandes avenidas.

Substantiver

7. Ha llovido ___________________ hoy.

Find i Conversación con Víctor de substantiver

8. La gente come y bebe ___________________ en

(navneord), der passer til følgende forklaringer:

Nochevieja.

1. Es una ciudad muy pequeña. — Es un …

9. En Madrid hay___________________ museos.

2. Es una estación del año. Hace frío. — Es el …

10. _____________________ catalanes son bilingües.

3. Es un grupo de personas que toca música.

11. Los peregrinos caminan ___________________ kilómetros. 12. Existen ___________________ rutas para llegar a Santiago de Compostela. 13. Tengo __________________ hambre. 14. Hay ___________________ gente graciosa en el pueblo de Paco. 15. Él está ___________________ bien.

96

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 96

No es una banda. — Es una …

147

4. Es lo mismo que un estudiante. — Es un … 5. Es la última noche del año. — Es …

6. Es un sitio donde la gente compra comida. Es un … 7. Es una persona que toca un instrumento musical. Es un … 8. Es sinónimo de sueldo. Es el … Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 1

Estar + gerundium

Estar + gerundium er en verbalperifrase (dvs. en verbalomskrivning). Denne verbalperifrase består af en bøjet form af verbet estar i nutid + gerundium (lang tillægsform): estudiando (estudiar 'at studere/læse'), vendiendo (vender 'at sælge'),

Opgave 3 • Se i din grammatik, hvordan man kan oversætte gerundium til dansk.

• Oversæt følgende sætninger fra teksten til dansk:

saliendo (salir 'at gå ud'). Læs mere om estar +

1. Estoy estudiando música.

gerundium i din grammatik.

2. ¿Está saliendo España de la crisis? 3. En España los gobiernos están cambiando cosas

OpgavE 1

en educación y en sanidad todo el rato.

Forklar forskellen på følgende sætningspar. Den ene står i nutid, den anden med estar + gerundium:

Referat

1. Víctor viaja a Cáceres todos los veranos. — Víctor

Arbejd i grupper af fire

está viajando por Estados Unidos ahora.

148

2. Víctor toca el clarinete. — Víctor está tocando el clarinete.

VIVA LA VIDA

3. Víctor cena con la familia el día de Nochebuena.

Del et A4 ark i fire kort og skriv på ét af dem nogle nøgleord om Víctor, på det næste om la crisis en España, på det tredje om la Navidad en España og på det sidste om la Nochevieja.

— Víctor está cenando con la familia. 4. En España la gente toma las uvas de Nochevieja. –La gente está tomando las uvas de Nochevieja.

Opgave 2

Brug estar + gerundium.

Læg korterne med teksten nedad i en vilkårlig rækkefølge. Tag hver et kort efter tur og fortæl om Víctor, osv. Hvis I går i stå, skal den næste i gruppen tage over.

• Se på billedet på side 30 og beskriv hvad de to kvinder laver. Brug: hablar, tomar té. • Se på billedet på side 75 og beskriv hvad familien laver. Brug: comer, beber, zumo.

Når I er færdige med alle sedler, skal I skrive referaterne ned. Alle i gruppen skal være med, og I skal være enige i, at det er et godt referat I skriver. Produktet er 4 korte referater, som ikke skal fylde mere end 100 ord hver.

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 97

ESPAÑA

97

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Calatrava, un arquitecto polémico seña f – kendemærke han sido (perfektum/ førnutid af ser) – har været ala f (artikel = el/un) – vinge transparencia f – gennemsigtighed más de – mere end entre ellos – deriblandt obra f – værk recibir – at modtage premio m – pris debido a – på grund af coste m – omkostninger sin embargo – alligevel continúan siendo – fortsætter med at være atractivo m – tiltrækningskraft hallarse – at befinde sig rascacielos m – skyskraber espiral – spiralformet uno – man puede (af poder |o->ue|) – kan admirar – at beundre torre f – tårn este – denne altura f – højde residencial – beboelsespropio – selve se retuerce – snor sig sobre sí mismo – om sig selv vivienda f – bolig oficina f – kontor tienda ƒ – butik la estación de metro – undergrundsstationen donde – hvor ocurrir – at ske caro – dyr coste m – pris tardar en – at være … om construir – at bygge

Santiago Calatrava es uno de los

diseños continúan siendo el centro de

149

arquitectos de estilo modernista más

atención y un gran atractivo turístico de

importantes de España.

las ciudades donde se hallan.”

“Sus señas de identidad han sido

Calatrava ha recibido muchos premios

siempre las formas geométricas, alas y

dentro y fuera de España.

transparencias. Unas señas de identidad Calatrava ha trabajado en más de 20

El Turning Torso, el rascacielos en espiral

países, entre ellos, EE. UU. y Suecia“.

“En Suecia uno puede admirar la

que ha exportado por el mundo.

150

Torre de Malmö (Turning Torso). Este Sus obras han sido también muy

rascacielos es una de las obras más

criticadas en todo el mundo debido a

famosas de Calatrava, es un auténtico

errores de construcción y a sus costes

icono de la ciudad de Malmö.” Tiene

monumentales, sin embargo “sus

190 metros de altura. Es el edificio más alto de Escandinavia. En 2005 recibe el premio al “Mejor edificio residencial del mundo“. La torre está inspirada en una escultura del propio Calatrava. Representa un torso humano que se retuerce sobre sí mismo. En el edificio hay viviendas de lujo, oficinas, restaurantes y tiendas de diseño.

El Oculos, la estación de metro El Oculos, la nueva estación de

151

metro en Nueva York, está en la zona donde ocurren los atentados del 11

de septiembre de 2001. Es la estación

de metro más cara del mundo con un

coste de 3.350 millones de dólares. Han tardado en construir el Oculos doce años.

El Turning Torso o la Torre de Malmö, el edificio más alto de Escandinavia

98

España

9788770666909_indhold.indd 98

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 1

Perfektum

VIVA LA VIDA

Overtrækning

Slå op i din grammatik og læs om hvordan man danner perfektum (førnutid).

Opgave

Arbejd i par

Opgave 1

• Læs reglerne om overtrækning i jeres

Find fem eksempler på perfektum i teksten Calatrava, un arquitecto polémico. Skriv dem ned og

grammatik. • Markér derefter, hvor der skal være

notér ud for hver, hvilken infinitiv (navneform) de

overtrækning i følgende sætninger:

er afledt af. To perfektumformer er uregelmæssige

a. Santiago Calatrava es uno de los arquitectos

– hvilke?

154

de estilo modernista más importantes de España.

Opgave 2

b. La torre está inspirada en una escultura del

eksemplet. Du skal kunne oversætte begge

c. En el edificio hay viviendas de lujo, oficinas,

Omskriv sætningerne til perfektum som i sætninger til dansk. Eksempel:

restaurantes y tiendas de diseño.

152

Calatrava recibe muchos premios por su

arquitectura > Calatrava ha recibido muchos premios por su arquitectura.

1. Santiago Calatrava, su mujer y sus cuatro hijos viven en Park Avenue, Nueva York. 2. Viaja por todo el mundo para construir sus edificios modernistas. 3. Critican mucho a Calatrava. 4. ¿Visitas La Torre de Malmö?

153

5. Calatrava diseña puentes también. 6. Calatrava cautiva al mundo.

propio Calatrava.

7. En Nueva York construyen la nueva estación de metro, El Oculos. 8. En esta zona ocurren dos atentados.

• Læs sætningerne højt for hinanden. Husk overtrækning.

Nægtelse Opgave 2

Arbejd i par Indsæt nægtelsen i de sætninger som er falske: 1. Santiago Calatrava es danés. 2. Calatrava es músico.

155

3. Sus edificios son de gran atractivo turístico. 4. Calatrava ha trabajado en más de 20 países.

5. Turning Torso es una escultura de gran atractivo turístico. 6. El Oculos es un rascacielos. 7. La Torre de Malmö representa un torso humano. 8. Sus señas de identidad son las formas geométricas, alas y transparencias.

mujer f – kone hijo m – barn vivir – at bo, leve viajar – at rejse visitar – at besøge puente m – bro cautivar – at tryllebinde mundo m – verden

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 99

ESPAÑA

99

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

El beso en la mejilla

Los españoles, los que más besan en el trabajo

beso m – kys señal f – tegn cariño m – ømhed, hengivenhed en la actualidad – for tiden ámbito m social – socialsfære saludo m – hilsen mejilla f – kind juntarse – [her:] at røre ved hinanden; at mødes suavemente – blødt labio m – læbe apenas – næsten ikke rozar – at strejfe piel f – hud dice (af ’decir’ |e ->i|) – siger darse un beso – at give hinanden et kys darse un abrazo – at omfavne hinanden saludarse – at hilse på hinanden apretón de manos – håndtryk ser muy amigos – at være meget gode venner abrazo m – omfavnelse

156

En España y Latinoamérica el beso es una señal de cariño. En la actualidad, en el ámbito social, es también una forma de saludo.

W [uve doble] Udtales som u eller som det spanske

157

gu i ord der stammer fra engelsk

eller fra orientalske sprog, som er El beso de tipo social es discreto: las dos mejillas se juntan suavemente y los labios apenas rozan la piel, dice un experto. En España se dan dos besos o bien un abrazo. Si son dos hombres, se saludan con un apretón de manos. Si son muy

kommet ind i sproget via engelsk. wifi, (página) web, waterpolo, windsurfing, whisky, Halloween, kiwi, Udtales som b i ord der stammer fra tysk. Wagner, Wilhem

amigos, se saludan con un apretón de manos y un abrazo.

Udtales også som b. Hollywood, Kuwait

Si son dos mujeres, o un hombre y una mujer, es común en Latinoamérica el saludo con un beso, y con dos besos en España. Si son muy amigos se dan un abrazo también.

100

España

9788770666909_indhold.indd 100

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 1

Refleksive verber Opgave 1

Indsæt de refleksive verber (tilbagevisende udsagnsord) i den rigtige form i sætningerne nedenfor. Husk at både verbets endelse og det refleksive pronomen (det tilbagevisende stedord)

VIVA LA VIDA

158

saludarse – at hilse på hinanden juntarse – at røre ved hinanden; at mødes darse un abrazo – at omfavne hinanden darse un beso – at give hinanden et kys

skal passe til subjektet (grundleddet) i sætningen. 1. En España dos hombres ____________ (saludarse) con un apretón de manos. Pero si son muy amigos _____________ (darse) un abrazo. 2. Mi buen amigo y yo no _______________ (saludarse) con un apretón de manos. ________________ (darse) un abrazo. 3. En el beso de tipo social las dos mejillas _____________ (juntarse) suavemente. 4. En un apretón de manos las dos manos ________________ (juntarse). 5. Mis amigos y yo __________________ (juntarse) en el museo. 6. Mi novio y yo ____________________ (darse) mil besos cuando (nosotros) ________________ (juntarse).

Opgave 2

Brug de refleksive verber til højre og fortæl hvad der sker på billederne.

estirarse – at strække sig

159

incorporarse – at sætte sig op ponerse – at tage på (tøj) cansarse – at blive træt

tumbarse – at lægge sig ned

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 101

ESPAÑA

101

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 1

Dus eller Des

På dansk kan vi godt skelne mellem den familiære, kammeratlige og uformelle tiltaleform du og den mere respektfulde, distancerede og formelle tiltaleform De. Men vi gør det ikke ret meget længere. Brugen af formerne De og Deres fylder mindre og mindre i det danske sprog, og mange mennesker foretrækker at være dus med alle de taler med. På europæisk spansk kan man efterhånden godt mærke den samme tendens i sproget – altså at den formelle tiltaleform usted viger til fordel for den mere uformelle tú, men formen er stadig langt mere udbredt end De er på dansk. Hvornår bruger man så usted? Usted bruger man typisk over for én der er en del ældre end én selv eller én, der repræsenterer en autoritet (fx en ældre nabo, en læge eller en politibetjent). Usted bruges sammen med tiltaleformerne señor (Hr.), señora (Frue) og señorita (Frøken/unge dame). Men der er masser af gråzoner. Fx. er det ikke givet, om en universitetslærer og hans/hendes studerende er dus eller Des, eller om man er dus eller Des med eskpedienten i supermarkedet. Nogle gange må man prøve sig frem. Det sikreste er at starte med usted som et udtryk for høflig respekt. Hvis den tiltalte foretrækker det, kan man skifte til tú. Og hvordan bruger man så usted? Tú er det personlige pronomen (stedord) i 2. person singularis (ental) og forbindes med et verbum, der ender på –as eller –es i præsens (nutid). Usted derimod er et pronomen i 3. person ental, og verbet skal derfor ende på -a eller -e, når man tiltaler nogen med usted. Mens tú bliver til vosotros i pluralis (flertal), bliver usted til ustedes – det er altså den form man bruger, hvis man er høflig/respektfuld over for flere på én gang. Også det possessive pronomen (ejestedordet) ændrer sig, når man bruger den formelle tiltaleform: Eksempel: Her har du din billet > Her har De Deres billet. Aquí tienes tu ticket > Aquí tiene su ticket.

Opgave

Arbejd i par Her ser I tre små dialoger på dansk.

2) Tænk over hvilken type hilsen og/eller

1) I skal oversætte dem til spansk. Der er brugt

kropssprog, der hører til hver dialog. Øv jer på

tiltaleformen du i alle tre dialoger. Men før I

dialogerne og spil dem for hinanden i klassen.

oversætter, skal I overveje, om personerne mon er Des eller dus (altså bruger tú eller usted) på spansk, og om I måske burde tilføje et señor, señora eller señorita et sted.

102

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 102

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 1

Dialog 1

På gaden – Hey, Hva’ så? Går det godt? – Fino. Skal du med til Andreas’ fest i aften? – Måske. Skal du med? – Helt sikkert! – OK. Vi ses.

VIVA LA VIDA

Dialog 3 I lufthavnen Lola: —Hej, Jorge. Jeg er din kones kusine, Lola, fra Valencia. Jorge: —Hej, Lola. Hyggeligt at møde dig! Hvordan gik rejsen? Har du spist? Lola: —Jo tak, fint. Jeg har spist en sandwich i flyet. Hvor er min søde kusine?

gade – calle f hey – hola Hva’ så? – ¿Qué hay?/¿Qué tal? Går det godt?– ¿Todo bien? fino – bien at skulle med – ir fest – fiesta f i aften – esta noche måske – a lo mejor Helt sikkert! – ¡Claro que sí! at ses– verse

Jorge: —Hun venter derhjemme med aftensmaden!

Dialog 2 En dyr restaurant – Godaften. Har I et bord til to personer? – Ja, her henne. Skal jeg tage jeres jakker? – Mange tak. Undskyld, hvor ligger toilettet? – Du går lige op ad trappen, og så ligger det til venstre. – Tak.

lufthavn – aeropuerto m kone – mujer f kusine – prima f hyggeligt at møde dig – encantado/-a (en mand siger encantado og en kvinde encantada) hvordan gik – qué tal rejse – viaje m at spise – comer jo tak, fint – muy bien, gracias sandwich – bocadillo m fly – avión m søde kusine – primita f (diminutiv af prima) at vente – esperar derhjemme – en casa aftensmad – cena f

dyr – caro godaften – buenas noches bord – (her:) mesa f libre her henne – por aquí at skulle tage – tomar undskyld – (her:) por favor toilet – baño m, lavabo m, servicios m pl at gå op ad – subir por trappe – escalera f til venstre – a la izquierda

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 103

ESPAÑA

103

08/11/2017 13.35


stor opgave KAPITEL 1

Carta desde Frigiliana

Læs brevet (la carta) og svar på spørgsmålene. Spørgsmål 1- 10 er uden hjælpemidler, spørgsmål 11-14 er med hjælpemidler. Der er kun ét rigtigt svar i hver opgave.

¡Hola!

Frigiliana, 14 de septiembre de 2015

Soy Carmen, tengo quince años. Vivo en Frigiliana, un pequeño pueblo blanco entre el mar y la montaña. Es un lugar hermoso y muy tranquilo.

160

Tengo una hermana que se llama Lucía. Tiene dieciocho años. Ella estudia en Málaga. Mi madre se llama Lola y mi padre se llama Javier. No tenemos un perro, tenemos un pájaro. Es un periquito. Es de color azul cielo. Él canta todos los días, todo el tiempo. Es muy loco, pero nos mola cantidad. Mi cumpleaños es el 11 de enero. Me gusta mucho el deporte. Yo juego al baloncesto los jueves y los viernes. Me mola escuchar música. Siempre escucho música cuando dibujo, porque me gusta dibujar también. Y tocar la flauta, tengo clase de flauta los lunes. Me mola ir de compras, ir al cine y estar con los amigos. ¡Hasta pronto! Carmen 104

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 104

pueblo m – landsby entre – mellem mar m – hav montaña f – bjerg lugar m – sted hermoso – smuk tranquilo – rolig, stille perro m – hund pájaro m – fugl periquito m – undulat azul cielo – himmelblå cantar – at synge todo el tiempo – hele tiden loco – skør nos mola – vi kan meget godt lide me mola – jeg kan meget godt lide cantidad – meget juego (af jugar |u->ue|) – jeg spiller (sport) dibujar – at tegne tocar – at spille (instrument) ir de compras – at gå i butikker, shoppe

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


stor opgave KAPITEL 1

1. Angiv tekstens genre

3. Angiv tekstens formål

a) una carta

a) escribir sobre ella y su familia

b) un texto literario

b) hablar de su pájaro

c) un artículo

c) explicar qué es Frigiliana

d) un folleto turístico [turistbrochure]

d) informar sobre los deportes

2. Angiv tekstens tema a) inmigración b) aficiones [hobby] c) deportes d) presentación personal

4. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar Spørgsmål

Svar

1

¿Quién es Carmen?

a

Los lunes

2

¿Cuántos años tiene Carmen?

b

Entre el mar y la montaña

3

¿Qué deporte practica?

c

Una chica de Frigiliana

4

¿Cómo se llama la hermana de Carmen?

d

Escucha música

5

¿Qué hace Carmen cuando dibuja?

e

El 11 de enero

6

¿Cuándo es su cumpleaños?

f

Lucía

7

¿Cuándo tiene clase de flauta?

g

Quince

8

¿Dónde está Frigiliana?

h

El baloncesto

5. Marker det rigtige svar Carmen es …

La familia de Carmen tiene

a) de Frigiliana

a) un perro

b) de Barcelona

b) un pájaro

c) de Madrid

c) una montaña

Carmen tiene

Frigiliana es un lugar

a) tres hermanas

a) loco

b) dos hermanos

b) hermoso

c) una hermana

c) grande

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 105

ESPAÑA

105

08/11/2017 13.35


stor opgave KAPITEL 1

6. Sandt eller falsk?

Sandt 1

Carmen tiene un hermano

2

El pueblo es muy tranquilo

3

Frigiliana es un pueblo blanco

4

La hermana de Carmen tiene once años

5

El cumpleaños del Lucía es el 11 de enero

6

Carmen siempre escucha música cuando dibuja

7

La madre de Carmen toca la flauta

8

Carmen juega baloncesto los martes y los viernes

Falsk

7. Forbind højre og venstre spalte så sætningerne er korrekte

106

1

El padre de Carmen

a

escucha música, dibuja y toca la flauta

2

Carmen

b

es en enero

3

La hermana de Carmen

c

juega al baloncesto

4

El cumpleaños de Carmen

d

se llama Javier

5

Carmen y su familia no tienen

e

tiene dieciocho años

6

Carmen

f

un perro, tienen un pájaro

7

El periquito

g

es un pueblo blanco

8

Frigiliana

h

es muy loco

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 106

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


stor opgave KAPITEL 1

8. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaringerne i højre spalte Ord fra tekst

Forklaring

1

mar

a

es un animal

2

flauta

b

es un mes del año

3

enero

c

es agua salada

4

perro

d

es un día de la semana

5

jueves

e

es un lugar donde vive gente

6

periquito

f

es un deporte

7

pueblo

g

es un pájaro

8

baloncesto

h

es un instrumento

9. Vælg det rigtige af det de fremhævede ord La chica se llama/llama Carmen. Vivo/vive en Frigiliana. Frigiliana es/está un pueblo pequeño. Frigiliana es/está entre el mar y la montaña. La familia tiene/tienen un pájaro. El pájaro canta/cantar todo el tiempo. Carmen tocar/toca la flauta. Carmen y Lucía ir/van/va al cine con sus padres. A Carmen le mola el/la deporte. Ella/él juega al baloncesto. Carmen no tiene /tiene no un perro. A Carmen le mola – Carmen kan meget godt lide/elsker juega (af jugar) – spiller 10. Beskriv hvordan vejret er der, hvor du bor i dag. Mindst én af sætningerne skal være benægtende En (indsæt navnet på den by, hvor du bor) hoy ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11. Du skal fortælle hvad du laver i din fritid. Du skal nævne mindst 10 ting En mi tiempo libre 1. ___________________________________________

6. ___________________________________________

2. ___________________________________________

7. ___________________________________________

3. ___________________________________________

8. ___________________________________________

4. ___________________________________________

9. ___________________________________________

5. ___________________________________________

10. __________________________________________

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 107

ESPAÑA

107

08/11/2017 13.35


stor opgave KAPITEL 1

12. Kig på billedet og gør sætningerne færdige på spansk a. En el dibujo hay ___________________________________________ b. El chico de las gafas ______________________________________ c. La chica _____________________________________________________ d. Los tres chicos _____________________________________________ reklame – publicidad f tabla f de skate – skateboard

13. Beskriv billedet med 3-5 sætninger på spansk. Brug mindst 3 adjektiver (tillægsord). Du skal ikke gentage adjektiverne. Mindst én sætning skal være med ’estar + gerundium’ tårn – torre f

14. Find et passende verbum og bøj det i den rigtige form i præsens (nutid). Verberne må kun bruges én gang ser | ir | estar | tener (e ->ie)| llamarse | vivir | estudiar Carmen ______________ muchos amigos. Su mejor amiga __________________ Gloria. Ella _______________en Frigiliana también. La hermana de Carmen _______________ en Málaga. Ella ___________ muy simpática. Carmen y Gloria _________________ a veces a Málaga. mejor amiga f – bedste veninde a veces – nogle gange

108

ESPAÑA

9788770666909_indhold.indd 108

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


2

Hispanos en Estados Unidos 9788770666909_indhold.indd 109

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Hispanic population in USA

110

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 110

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

USA Hvilken baggrund har hispanics, og hvor bor de i USA? Hvem er hispanic? Hvad vil det sige at være hispanic?

Immigranterne bringer deres sprog,

Hispanic er samlebetegnelsen for

kultur, traditioner og religion med sig

personer af cubansk, mexicansk, puer-

til USA: I 2015 var over en tredjedel af

torikansk, sydamerikansk, centralame-

alle katolikker i USA hispanics, hvilket

rikansk eller anden spansk oprindelse

selvfølgelig skal ses i sammenhæng

uanset deres race. De udgør en stadigt

med at katolicismen er den mest

voksende, mere synlig og indflydelses-

udbredte religion i deres hjemlande i

rig befolkningsgruppe i USA. Hispanics

hele Latinamerika. Spansk er det sprog

sætter præg på det amerikanske

i USA der bruges mest efter engelsk, og

samfund inden for alle felter lige fra

det tales af i alt 38,4 mio. mennesker. I

madlavning og musik til politik og rum-

2013 talte 13 % af den amerikanske be-

fart. I alt er 55 mio. svarende til 17 % af

folkning spansk i deres hjem. Spanglish

den amerikanske befolkning hispanics.

er navnet på et særligt hybridsprog, der

Med en vækst mellem 2013 og 2014 på

blander engelske og spanske gloser og

2,1 % forudser The US Census Bureau at

sætningsdele. Det er især de tospro-

hispanics vil udgøre 119 mio. og 28,6 %

gede hispanics der gør brug af spanglish

af landets befolkning i 2060.

– sjældent pga. manglende sprogkundskaber, men derimod ofte for at markere en særlig kulturel identitet.

Hispanics i USA

2014

Hispanics i USA

2060

Hispanics Andre amerikanere

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 111

111

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Mexico Langt over halvdelen (63 %) af hispanics

Mange mexicanere bor i de stater der

i USA kommer fra Mexico, og en stor

grænser op til Mexico: Texas, New

del af dem er kommet til USA som

Mexico, Arizona og ikke mindst

illegale indvandrere. De illegale indvan-

Californien, som også er den eneste

drere spiller en væsentlig rolle på det

stat hvor antallet af hispanics overstiger

amerikanske arbejdsmarked hvor de

antallet af andre etniciteter, nemlig 14,7

typisk varetager lavtlønnede jobs inden

mio. i 2013. Chicanos er en betegnelse

for fx servicebranchen og landbrug.

som gennem tiden er blevet brugt om

Immigrationen fra Mexico til USA er

mexicansk-amerikanere med både ne-

dog faldet de seneste år, hvilket skal ses

gativ og positiv betydning. (Du kan læse

i sammenhæng med den ringe vækst i

mere om Mexico i Mexico-kapitlet).

amerikansk økonomi og etableringen af mere sikkerhedskontrol på grænsestrækningen mellem de to lande.

Mexicanske immigrantarbejdere på arbejde i en salatmark i Arizona

112

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 112

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Puerto Rico 10 % af hispanics er fra den caribiske ø

årtier har Puerto Rico oparbejdet en

Puerto Rico – et land som har en helt

udlandsgæld på 70 milliarder dollars

speciel status inden for den amerikan-

med en deraf følgende arbejdsløshed på

ske føderation: Puerto Rico er ameri-

12 % og masseudvandring til USA. De

kansk territorium under beskyttelse af

tilbageværende puertoricanere lever i et

amerikansk militær, og puertoricanere

samfund der er ved at krakelere pga.

er amerikanske statsborgere, men de har

manglende økonomiske midler og har

ikke samme politiske rettigheder som

desuden de sidste par år måttet slås med

andre amerikanere og kan fx ikke stem-

tørke og zika-virus. Mange puertorican-

me ved amerikanske præsidentvalg,

ske hispanics bor i New York, såkaldte

medmindre de bor i USA. Der er 50 stjer-

Nyoricans, og i syd – især i Florida.

Puerto Ricos flag. Den hvide stjerne har siden 1952 repræsenteret landets status som fri stat i USA.

ner på det amerikanske Stars and Stripes – én for hver stat – og én stjerne på det puertoricanske flag. En folkeafstemning, som blev holdt i 2012 på Puerto Rico, peger imidlertid på at mange puertoricanere ønsker optagelse som fuldgyldig medlemsstat i USA og et amerikansk flag med 51 stjerner på. En optagelse som stat på samme vilkår som USAs øvrige stater ville bl.a. betyde forbedrede muligheder for at komme af med den enorme gæld øen slås med: De seneste to

Vandrationering som denne er blevet hverdag for puertoricanerne pga. tørke og ringe infrastruktur.

Cuba 3,7 % af hispanics i USA kommer fra Cuba, og størstedelen af denne gruppe har bosat sig i Florida, navnlig i Miami. Det er her det cubanske eksilsamfund findes. Det består af cubanere som er flygtet fra regimet på Cuba, der siden den kommunistiske revolution i 1959 har haft et fjendtligt forhold til USA. De seneste år er der dog sket en optøning i forholdet mellem de to nationer, bl.a. som en konsekvens af Den Kolde Krigs afslutning.

Havana marts 2016. USAs præsident Barack Obama giver den cubanske præsident Raúl Castro håndslag på en aftale om fremtidigt samarbejde.

Det cubanske flag. Flagets design tjente som inspiration for det puertoricanske flag, men stjernen, La estrella solitaria, repræsenterer her uafhængighed fra spanierne, som måtte afstå øen i 1898.

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 113

113

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Den frygtede kriminelle bande Mara Salvatrucha har sit epicenter i El Salvador.

El Salvador Fra det mellemamerikanske land El

som hærgede landet fra 1979 til 1992. I

Salvador kommer yderligere 3,8 % af de

dag er det især tilværelsen i et land præ-

amerikanske hispanics. Elsalvadori-

get af social ulighed, bandekriminalitet

anerne er en af de socio-økonomisk

og vold der får elsalvadorianerne til at

svagest stillede grupper blandt hispa-

emigrere. Elsalvadorianske hispanics er

nics i USA. Mange elsalvadorianere kom

især koncentreret i de sydlige og vestlige

til USA under den blodige borgerkrig

stater, navnlig i Californien.

Den Dominikanske Republik 3 % af hispanics i USA er fra Den Dominikanske Republik. En stor indvandringsbølge fandt sted i de politisk ustabile 1960’ere efter diktatoren Rafael Trujillos fald og i de følgende to år tier. Dominikanerne bosatte sig især i den nordøst-

Fejring af The Dominican Day Parade i New York, 2014

lige del af USA, navnlig i New York.

114

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 114

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Guatemala er et af de fattigste lande i Latinamerika.

Guatemala Også det mellemamerikanske land

andet land i dag. De guatemalanske

Guatemala har været ramt af en grusom

hispanics er især koncentreret i syd og

borgerkrig, som varede i 36 år (1960-

vest, navnlig i Californien.

1996), og som drev titusindvis af guatemalanere på flugt. Via Mexico

De resterende 14,2 % af hispanics

strømmede de over den amerikanske

kommer fra andre lande i

grænse, og de udgør i dag 2,3 % af alle

Mellemamerika samt fra Sydamerika,

hispanics i USA. Fattigdom, social

Spanien og andre lande med hispanic

ulighed, korruption og bandekrimi-

eller såkaldt Latino-befolkning, dvs. en

nalitet udgør de væsentligste grunde til

befolkning der taler spansk eller

at guatemalanere søger en fremtid i et

portugisisk. HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 115

115

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Los hispanos en Estados Unidos origen m: oprindelse que: som, der vivir: at bo, at leve término m: term, udtryk se: man usar: at bruge referirse a: at referere til en general: stort set, som regel indistintamente: i flæng comienzo m: begyndelse sentido m peyorativo: nedsættende betydning trabajador m: arbejder agrícola: landbrugscruzar: at krydse frontera f: grænse en los años 60: i tresserne (1960-69) los jóvenes: de unge adoptar: at tage til sig empezar |e–> ie|: at begynde autodesignarse: at benævne sig selv orgullo m: stolthed nacer: at blive født extranjero m: udlænding actualmente: nutildags unos: (foran talord:) cirka

116

¿Quiénes son los hispanos?

En los años 60, los mexicanos,

Son las personas de origen hispano-

especialmente los jóvenes, adoptan

americano: cubanos, mexicanos,

el término y empiezan a autodesig-

puertorriqueños, sudamericanos,

narse con orgullo como chicanos.

central-americanos y españoles que

Estos jóvenes han nacido en Estados

viven en Estados Unidos.

Unidos. Ellos no se identifican ni como

161

estadounidenses ni como mexicanos. ¿Quiénes son los latinos? El término latino se usa en Estados

El significado del término chicano

Unidos para referirse a las personas de

ha evolucionado. Para algunos un

origen latinoamericano. Los términos

chicano es cualquier persona de origen

latino e hispano se usan, en general,

mexicano que vive en Estados Unidos.

indistintamente.

Para otros es un símbolo de identidad.

162

¿Quiénes son los chicanos?

¿Quiénes son los indocumentados?

A comienzos del siglo veinte el

La definición en Estados Unidos es

163

164

término chicano se usa en sentido

clara: “Son los extranjeros que no

peyorativo, se usa para referirse a

tiene estatus migratorio legal“. En

los trabajadores agrícolas mexicanos

la actualidad hay unos 11,3 millones

que cruzan la frontera para trabajar en

de inmigrantes indocumentados en

Estados Unidos.

Estados Unidos.

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 116

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

ORIGEN DE LOS HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS puertorriqueños salvadoreños

10%

3,8%

3,7% dominicanos 3% guatemaltecos 2,3% cubanos

63% mexicanos

otros

10%

165

En 2016 la población hispana llega a 55,2 millones. Representa el 17% de la población total del país. (Fuente: Pew Research Center)

Origen de los hispanos en Estados Unidos

Las ciudades con más población de origen hispano

Los hispanos en Estados Unidos son

“Los Ángeles tiene la población hispana

muchos. “La comunidad latina en Es-

más grande del país, con 5,8 millones

tados Unidos ha crecido significativa-

de latinos. Otras ciudades tienen menos

mente estos últimos años a pesar de los

población, pero un porcentaje mayor

controles migratorios, la “promesa“ de

de latinos. En Miami (Florida) y San

crear un muro o los temores de depor-

Antonio (Texas) más del 60% de la

tación“. Muchos llegan a la “tierra de

población es latina.”

166

167

las oportunidades“ con la esperanza de obtener una vida mejor. “Estados Uni-

La comunidad hispana “está creciendo

dos es el segundo país del mundo con

por natalidad, no por la inmigración.

más hispanohablantes“.

Se están extendiendo practicamente por todo el país”. (Centro Pew de

“Los hispanos en Estados Unidos no son un bloque homogéneo“. “La mayoría de los latinos en Estados Unidos dice

Investigación)

población f – befolkning país m – land crecer – at vokse estos – disse a pesar de – på trods af promesa f – løfte crear – (her:) at bygge muro m – mur temor m – frygt muchos – mange llegar – at ankomme tierra f – land esperanza f – håb obtener – at få mejor – bedre mayoría f – flertal decir – at sige diferencia f – forskel cosa f – ting en común – til fælles entre – blandt comunidad f – lokalsamfund natalidad f – fødselstal extenderse |e –>ie| – at spredes todo – hele

que hay más diferencias que cosas en común entre los hispanos en el país.“ — ¿Qué cosas tiene en común la comunidad latina? — Es una “minoría gigante“, hablan

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 117

117

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

quién – hvem votar a – stemme på elecciones f pl– valg diferencia f – forskel mayor – størst en cambio – til gengæld mayoritario (pol.) – flertalssegún – ifølge censo m – folketælling el ramo de la construcción – byggebranchen agricultura f – landbrug bosque m – skov pezca f – fiskeri caza f – jagt chofer m – chauffør empleado m – ansat comercio m – handel jardinero m – gartner basurero m – renovationsarbejder menor – lavere guardería f – daginstitution instituto m – gymnasium empresario m – erhvervsdrivende alrededor de – omkring, cirka administración f pública – offentlig administration

Preferencias políticas ¿A quiénes votan los latinos en las

¿En qué trabajan los latinos en EE. UU.?

elecciones de 2016?

Según un censo de 2014, los latinos trabajan en su mayoría en el ramo

Hay diferencias internas en la comuni-

de la construcción, en la agricultura,

dad hispana. En Florida, el mayor grupo

en los bosques, en la pezca y la caza.

168

169

de latinos es cubano, el segundo grupo

Algunos trabajan en restaurantes, en

es puertorriqueño. Los cubanos votan

hoteles y en bares. Trabajan también

tradicionalmente por el partido repub-

como choferes, empleados de comercio,

licano, en cambio los puertorriqueños

jardineros y basureros. Trabajan, en

votan mayoritariamente demócrata.

menor porcentaje, en guarderías, escuelas, institutos, universidades o son empresarios. Alrededor de un 10-11% trabaja en la administración pública, en la televisión o en la radio.

Los estados con más población de origen hispano California Texas Florida Nueva York Illinois 0

2

4

6

8

10

12

14

16

Fuente: Pew Research Center/BBC

Among Latino voters in Florida, support for Trump stronger among Cubans than non-Cubans

The Latino vote in presidential elections, 2008-2016 Presidential candidate preference

% who voted for ...

2016 Clinton 65 2012 Obama

Trump 29

71

Romney 27

67

McCain 31

2008 Obama

Trump (R)

Clinton (D) Non-Latino

45

51 62

All-Latino

35

Among-Latino Cuban Non-Cuban Latinos

54

41 71

26

Source: Based on the Florida exit poll conducted by Edison Research for the National Election Pool, as reported by NBC News. Pew Research Center

118

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 118

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

La historia de Astrid

170

JORGE RAMOS, periodista y escritor mexicano, es uno de “los 25 hispanos más

influyentes de Estados Unidos“, según la revista Time. La historia de Astrid está inspirada en un artículo de él.

El periodista escribe antes de las elecciones (2016): Astrid tiene 26 años. Llega a Estados Unidos desde Durango, México, con su madre. Tiene sólo 4 años. Van a reunirse con su padre. Cruzan por el Río Grande. Astrid

171

tiene miedo de ensuciar los zapatos con el lodo del camino. El lodo en los zapatos puede delatar el camino que han tomado para entrar al país. Astrid, ahora, está protegida por el programa conocido como DACA. El resultado de las elecciones presidenciales es fundamental para ella. Si gana el candidato republicano, sus padres temen “ser deportados en cualquier momento“.

Después de las elecciones escriben en los periódicos:

172

El candidato republicano ha ganado las elecciones. Los hispanos tienen miedo a la deportación, pero nadie sabe qué va a pasar. Él ha amenazado con deportar a 11 millones de indocumentados y construir un muro. Los niños tienen miedo. ¿Qué va a pasar con sus padres?

periodista m/f – journalist escritor m – forfatter antes – før llegar – at ankomme sólo – kun reunirse – at blive genforenet tener miedo – at være bange ensuciar – at snavse til zapato m – sko lodo m – mudder camino m – vej delatar – at afsløre tomar – at tage entrar – at komme ind protegido – beskyttet conocido – kendt DACA – Deferred Action for Childhood Arrivals si – hvis ganar –at vinde temer – at frygte ser deportado – at blive deporteret en cualquier momento – når som helst después – efter periódico m – avis ganar – at vinde nadie – ingen saber – at vide qué – hvad pasar – at ske amenazar con: at true med construir – at bygge qué va a pasar – hvad vil der ske

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 119

119

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Indefinitte pronominer

Regelmæssige verber

Opgave 1

Opgave 1

af følgende indefinitte pronominer (ubestemte

(nutid).

Læs reglerne i din grammatik for anvendelsen stedord):

173

algun(o) – algunos – alguna – algunas

Opgave 2

Indsæt det rigtige indefinitte pronomen på de tomme pladser og oversæt sætningerne til dansk. Alguno har bortfald af o når det står foran et

Øv bøjningen af verber på –ar, –er og –ir i præsens

Opgave 2

Indsæt følgende verber i den rigtige form af præsens (nutid):

174

trabajar – vivir – representar – hablar cruzar – crecer – llegar – votar

1. Los latinos __________________ español e inglés.

substantiv i maskulinum singularis, fx. algún trabajo ’et eller andet arbejde’.

2. La población hispana _______________ el 17% de la población total del país.

1. __________________ cubanos votan por el partido republicano.

3. Los trabajadores agrícolas ______________ la frontera para trabajar en EE. UU.

2. Astrid y su madre tienen _____________ dinero. 4. Astrid _____________ ahora en Estados Unidos. 3. ______________ inmigrantes son profesionales o empresarios.

5. Ella ________________ a la “tierra de las oportunidades“.

4. ____________ personas intentan cruzar el Río Grande. 6. La comunidad latina _________________ por natalidad, 5. ______________ día Astrid va a reunirse con su padre. 6. Allí hay ____________ mujeres. Tienen miedo.

no por inmigración. 7. Los puertorriqueños _________________ mayoritariamente demócrata.

7. ¿Tienes __________________ problema? 8. Los latinos ________________ en restaurantes y hoteles. 8. ______________ extranjeros no tienen estatus migratorio legal.

120

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 120

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Substantiver

VIVA LA VIDA

Opgave 1

• Tjek i din grammatik hvad hovedreglen er for substantivernes køn. • Hvad er kønnet af substantiver der ender på –ión, –ad og –ma?

Opgave 2

Indsæt den rigtige form af den bestemte artikel på de tomme pladser: 1.

____________ indocumentados no tienen estatus migratorio legal.

2. Trabajan en ____________ agricultura, en ____________ bosques, en ____________ pezca. 3. Sólo un 10-11% trabaja en ________________ administración pública, en ____________ televisión y ____________ radio. 4. Hay diferencias internas en ________________________ comunidad hispana. 5. Los Ángeles tiene ____________ población hispana más grande del país. 6. ¿A quiénes votan ____________ latinos en ____________ elecciones de 2012? 7.

____________ ciudades con más población de origen hispano son Miami y San Antonio.

8. ____________ término chicano se usa en sentido peyorativo. 9. ____________ hispanos son ya ____________ 17% de ____________ población de Estados Unidos. 10. Astrid está protegida por ____________ programa conocido como DACA.

Verbet tener • Verbet tener har to ejendommeligheder: Det har et ’g’ i 1. person singularis, og vokalen ’e’ i stammen spaltes til ’ie’ i 2. og 3. person singularis og i 3. person pluralis: tengo – tienes – tiene – tenemos – tenéis – tienen

175

• Tener kan have flere betydninger. I følgende sætninger bruges det i betydningen ’at have’ (Tengo un restaurante), ved alder (Tengo 16 años ’Jeg er 16 år’) og i faste vendinger (tener miedo ’at være bange’; tener hambre y sed ’at være sulten og tørstig). Læs også på side 33 om verbet tener.

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 121

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

121

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Opgave

Indsæt den rigtige form af tener på de tomme pladser: 1. Astrid y su madre _____________ miedo. 2. Yo también ____________ miedo. 3. Los Ángeles _____________ la población hispana más grande del país. 4. Astrid ___________ 26 años. 5. ¿Cuántos años ___________ tú? 6. ¿Vosotros _____________ estatus migratorio legal? 7. No, pero (nosotros) __________________ trabajo y no _______________ miedo. 8. Astrid ____________ hambre y sed. 9. Los indocumentados no ____________ papeles.

Ordforråd Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med definitionerne i højre spalte: Definitioner

Ord fra teksten

122

1

instituto

a

persona de origen latinoamericano

2

indocumentado

b

persona que escribe artículos

3

hispano

c

lugar donde hay estudiantes

4

chicano

d

grupo de personas de un pueblo, región o nación

5

frontera

e

persona de origen hispanoamericano

6

comunidad

f

persona sin documentos

7

latino

g

persona de origen mexicano

8

periodista

h

límite

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 122

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Samtaleøvelse

VIVA LA VIDA

Opgave

Arbejd i grupper af fire personer I er hispanos/latinos/chicanos som studerer i USA. I vælger selv en identitet ud fra følgende katalog:

Katalog til identiteterne.

Hvordan skal I arbejde?

Navn – nombre: José, Margarita, Víctor, Cristina,

I skal først arbejde i par (A og B – C og D). Husk

Eva, Sofía, Jaime, Miguel, osv.

at tage notater. Når I har alle oplysninger om hinanden, bytter I. Nu er der to nye par (A og C

Oprindelsesland – país de origen: México, Cuba,

– B og D) der arbejder sammen. Opgaven er så at

España, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador,

fortælle hinanden, hvad I ved om jeres tidligere

osv.

partner. I første runde taler I i 1. person. I anden runde refererer I; derfor skal I tale i 3. person.

Stat – estado: California, Florida, Texas, Nueva York, Illinois, osv.

Alder – edad: mellem 19 og 25 år

Uddannelse – educación. I kan vælge mellem

Hvad skal I tale om? •

I skal først hilse på hinanden.

Spørg om hvad I hedder og hvor gamle I er.

Spørg om hvad I studerer.

Spørg om hvilket arbejde I har (¿Qué haces?) i

fx: medicina, ingeniería química, farmacia,

jeres fritid (tiempo libre).

arquitectura, música, periodismo, fotografía,

Spørg om hvor mange timer I arbejder om ugen.

gastronomía, repostería.

Spørg om hvilket land jeres forældre kommer fra og hvor de bor.

Profession/fag – profesión/oficio. médico,

ingeniero químico, farmaceútico, arquitecto, músico, periodista, fotógrafo, cocinero/chef,

Spørg om hvor I er født (Hvor er du født? = ¿Dónde has nacido?).

repostero

Spørg om hvilken procent mexicanos/ puertorriqueños/salvadoreños, cubanos/ dominicanos der er i USA.

Beskæftigelse – ocupación. I kan vælge mellem fx: limpiar casa, trabajar en la construcción,

Spørg om hvem I har stemt på til præsidentvalget i USA i 2016.

trabajar en un restaurante de comida rápida, trabajar como chofer, trabajar como jardinero

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 123

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

123

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

¿hispano, latino, chicano o americano? depender de – at komme an på dónde – hvor si – om boda f – bryllup reunión f – sammenkomst vato m (mex.) – makker, kammerat edad f – alder considerarse – at anse sig selv som ciudadano m – statsborger sentirse |e–>ie| – at føle sig entender |e–>ie| – at forstå trabajo m – at arbejde darse cuenta de – at bemærke, at opdage a pesar de – på trods af de habla hispana – spansktalende valor m – værdi parecido – lignende extrañar (am.) – at savne, længes efter mi mejor amigo – min bedste ven allá – derovre poder |o –>ue| – at kunne lugar m – sted caminando – gående aquí – her nacido – født entre – mellem, blandt en casa – hjemme mientras que – hvorimod casi – næste todos – alle ciudadano m – borger deberse a – at skyldes lingüístico – sproglig flujo m – strøm disminuir – at falde aumentar – at stige matrimonio m – ægteskab valorar – at værdsætte preservar – at bevare uso m – anvendelse

Juárez: “¿Cómo me identifico? Depende

siento mexicano porque toda mi familia

de dónde estoy. Si estoy en una boda,

es mexicana. No entiendo la cultura

una reunión con los vatos, la familia, soy

americana.” “En mi trabajo me doy

chicano, pero si estoy en una reunión

cuenta de que no me identifico con los

con un grupo mixto de personas, soy

americanos”.

mexicano-americano“.

176

A Enríquez le gusta más escuchar María: “A grandes rasgos, soy latina,

música en inglés, pero a pesar de que

y más claro, soy mexicana“. … “Hay

domina el inglés, se identifica más con

ocasiones en que no pienso siquiera que

sus amigos de habla hispana, porque

soy una mexicana que vive en Estados

tienen valores muy parecidos. “De

Unidos, soy americana.“

México extraño el fútbol y la gente. Uno de mis mejores amigos vive en México.

Abraham, de 17 años de edad, no

Allá puedo ir a lugares caminando, y

se considera “americano” […]“Soy

aquí no“, dice Enríquez.

ciudadano americano, pero yo me

Jóvenes latinos hablan más inglés y menos español

“El 28% de los hispanos nacidos entre 1981 y 1996 habla inglés en casa, mientras que el 72% habla castellano. Entre los jóvenes de 5 a 17 años, casi todos ciudadanos estadounidenses, el 37% habla inglés en casa, mientras que el 63% habla español”.

177

“En comparación a los jóvenes, cerca del 24% de los hispanos nacidos entre los años 1965 y 1980 hablan inglés en casa, mientras que el 76% habla español.” —¿A qué se debe esta preferencia lingüística? •

La mayoría de ellos ha nacido en Estados Unidos.

El flujo migratorio de Latinoamérica a Estados Unidos ha disminuido.

Han aumentado los matrimonios de hispanos con personas de otras etnias.

“El 71% considera que el español no define su identidad como latinos“. Los latinos valoran hablar español, aunque dominan el inglés. El 95% considera importante preservar el uso del español. (Jóvenes latinos en Estados Unidos provocan cambios lingüísticos en casa. El Nuevo Día, 20 de abril de 2016)

124

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 124

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Una pintada en spanglish: “Oye read más!”

Spanglish Un fenómeno lingüístico

actualidad, el spanglish es un símbolo

Spanglish es un fenómeno lingüístico.

de identidad de la inmigración latino-

Surge del contacto entre el español

americana: los latinos quieren, por un

latinoamericano y el inglés estadouni-

lado, estar integrados totalmente en la

dense. El spanglish no es ni inglés ni

sociedad norteamericana y, por otro, no

español. Es una mezcla de los dos. Es

quieren perder sus raíces. Más que un

una forma de comunicación que surge

fenómeno lingüístico es, en realidad, un

en la calle, más tarde, se introduce

fenómeno cultural. El escritor y

en los programas de la televisión y

ensayista mexicano Ilan Stavans dice: el

las campañas de publicidad y, luego,

spanglish “es la prueba de una nueva

empiezan a escribir en spanglish.

civilización dentro de Estados Unidos”

Muchos escritores chicanos y latinos

…“uno empieza hablando en un idioma,

escriben en spanglish desde los años 60.

cambia al otro varias veces, o quizás

Actualmente hablan y escriben spanglish

combinas algunas palabras o piensas en

los hispanos de todas las capas sociales

un idioma y reaccionas en otro”, dice

como lo más natural del mundo.

Stavans.

El término spanglish es una fusión de las

¿Quiénes hablan el spanglish?

palabras spanish y english.

En la actualidad el 70% de las personas

178

Un símbolo de identidad

entre los 16 y 25 años habla el spanglish

180

con frecuencia en Estados Unidos. “60

Todo el mundo opina sobre este fenó-

millones de personas, que son y no

meno. Para algunos hablar spanglish es

son gringos, que son latinoamericanos

desvalorizar la lengua española. Para

y no del todo, hablan spanglish“ (Ilan

otros es un nuevo dialecto. En la

Stavans).

179

spanglish m – fænomenet spanglish har sine rødder i Puerto Rico i 1940’erne. Det var lingvisten Salvador Tió, som introducerede termen spanglish for at benævne det spanske som blev talt med engelske ord på øen. Det spanske akademi har indført termen i den spanske ordbog med et ’e’ foran: espanglish. surgir – at opstå ni … ni – hverken … eller estadounidense – amerikaner mezcla f – blanding los dos – begge to introducirse – at vinde indpas más tarde – senere campaña f de publicidad – reklamekampagne luego – bagefter empezar a |e–> ie| – at begynde at lo más – det mest capa f – lag como – som mundo m – verden término m – ord, term palabra f – ord todo el mundo – alle og enhver opinar sobre – at have en mening om para algunos – for nogle desvalorizar – at forringe værdien af lengua f – sprog en la actualidad – i vore dage por un lado … por otro – på den ende side … på den anden querer |e–>ie| – at ønske perder |e–>ie| – at miste raíz f (i pluralis: raíces) – rod más que – mere end en realidad – faktisk prueba f – bevis dentro de – inden for uno – man cambiar a – at skifte til otro – det andet varias veces – adskillige gange, flere gange quizás – måske pensar |e–>ie| – at tænke pintada f – graffiti con frecuencia – tit, ofte gringo m – her: amerikaner no del todo – ikke helt

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 125

125

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Textos en Spanglish no te conozco – jeg kender dig ikke fuerte – stor abrazo m – knus barrio m – kvarter tarde f – eftermiddag, tidlig aften fuego m – ild, varme calle f – gade desierto – øde pues – fordi, eftersom jefe m – (her:) familieoverhoved sin – uden luz f (i pluralis: luces) – lys hasta – indtil noche f – aften, nat, mørke canica f – glaskugle, lerkugle borlote m (mex.) – fest og ballade alto – høj como – lige som el que – som den correr – at løbe vena f – blodåre Alurista (forkortelse af: Alberto Baltazar Urista Heredia) nacer – at bliver født ciudad f – by llegar – at komme obra f – værk libro m – bog fin m – slutning además – desuden, endvidere mezclar – at blande cuando – når

En el barrio

El mensaje de Lisandra

en el barrio

—en las tardes de fuego when the dusk prowls

April 6, 2011 at 16:41

en la calle desierta pues los jefes y jefas

No te conozco, but I love you Cristy!!

trabajan

Keep up the great blog :-)

—often late hours after school

Un fuerte abrazo, Lisandra

181

we play canicas in the playground abandoned and dark sin luces hasta la noche we play canicas until we grow to make borlote

182

and walk the streets con luces paved —with buildings altos como el fuego —el que corre en mis venas

En el barrio es un poema de Alurista. Alurista es un poeta y activista chicano.

183

Nace en Ciudad de México en 1947. Llega con su familia a San Diego cuando tiene 13 años. Ha publicado muchas obras literarias y libros sobre la cultura e historia

chicanas. Debuta como poeta y escritor a fines de los años 60. Es, además, uno de los primeros poetas chicanos que mezcla el español y el inglés cuando escribe.

126

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 126

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Rodolfo “Corky“ Gonzales publica en 1967 Yo soy Joaquín/I am Joaquin. El poema habla con orgullo de la cultura

185

y la historia de México. Rodolfo ’Corky’ Gonzales es uno de los líderes del

Movimiento Chicano. En los años 60

dirige boicots, marchas estudiantiles y manifestaciones por todo el sudoeste de Estados Unidos. Además de activista político y poeta, es boxeador de profesión. Combate de boxeo entre ”Corky” Gonzales (a la derecha) y Leo Le Brun el 15 de noviembre de 1950 en Denver

Soy Joaquín/I am Joaquin (fragmento) El poema empieza con estos versos: Yo soy Joaquín, perdido en un mundo de confusión: I am Joaquin, lost in a world of confusion, caught up in the whirl of a gringo society, confused by the rules, scorned by attitudes, suppressed by manipulation, and destroyed by modern society. Y termina con estas palabras: Español! Latino! Hispano! Chicano! or whatever I call myself, I look the same I feel the same I Cry

184

empezar |e -> ie| – at begynde terminar – at afslutte Rodolfo “Corky“ Gonzales (1929-2005) Corky – (kælenavn, fra det engelske ’cork’) poema m – digt orgullo m – stolthed Movimiento chicano – Chicano bevægelse. Opstod i 1960'erne. Den kaldes også Chicano Civil Rights Movement. (Læs teksten El movimiento chicano, side 146, samt Los hispanos en Estados Unidos, side 116.) dirigir – at lede boicot m – boykot manifestación f – demonstration por todo – overalt sudoeste – sydvest combate m de boxeo – boksekamp boxear – at bokse

and Sing the same I am the masses of my people and I refuse to be absorbed. I am Joaquin HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 127

127

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Perfektum

Perfektum (førnutid) er en sammensat tid der består af en bøjet form af hjælpeverbet haber i nutid + perfektum participium (kort tillægsform),

Opgave 1

Oversæt følgende sætninger fra teksten til dansk og kommentér hvad haber betyder:

fx: ha vivido 1. La mayoría de ellos ha nacido en Estados Astrid ha vivido muchos años allí.

Unidos. 2. Han aumentado los matrimonios de hispanos

Astrid har boet mange år dér.

con personas de otras etnias. Det regelmæssige participium ender på

3. Astrid y su madre han viajado muchas horas.

-ado og -ido. infinitiv

participium

cantar

cantado

comer

comido

vivir

vivido

Opgave 2

Indsæt verberne i parentes i den rigtige form af perfektum (førnutid): 1. Él ____________________________________________________ en una boda. (estar) 2. Ella____________________________________________________ siempre en la misma casa. (vivir) 3. Ellos siempre ____________________________________________________ mexicanos. (sentirse) 4. Los latinos siempre____________________________________________________ hablar español. (valorar) 5. ¿Cuántos libros____________________________________________________Alurista? (publicar) 6. Ella siempre____________________________________________________ español con su abuela. (hablar)

Digtanalyse Lav en analyse på dansk af digtene En el barrio af Alurista (side 126) og af uddraget af I am Joaquin af Rodolfo Gonzales (side 127). Du skal citere på de originale sprog for at dokumentere dine pointer. Du skal også skrive meget kort om forfatterne på spansk. Du skal bruge følgende verber i nutid: nacer, ser, tener, debutar, mezclar, escribir, dirigir, publicar.

128

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 128

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Ordforråd

VIVA LA VIDA

Forbind ord/udtryk fra teksten i venstre spalte med oversættelsen i højre spalte: 1

quizás

a

tit

2

además

b

faktisk

3

varias veces

c

alle og enhver

4

en realidad

d

i vore dage

5

todo el mundo

e

et stort knus

6

un fuerte abrazo

f

desuden

7

con frecuencia

g

måske

8

en la actualidad

h

flere gange

Blogindlæg Du skal skrive et indlæg på din blog. Emnet er spanglish. Skriv mellem 70-100 ord. •

Find på en spændende overskrift.

Skriv som om du vil fortælle om emnet til en ven/veninde.

Det skal ikke være et teksttungt indlæg. Skriv med korte sætninger.

Brug nogle af gloserne fra opgaven ovenfor samt gloserne i boksen nedenfor.

Du skal prøve at engagere dine læsere i dit indlæg. Relevante gloser er fx:

186

cambiar, combinar, pensar, querer, escribir, hablar, nacer,

dialecto, lengua, mezcla, capas sociales, hispanos, latinos, forma de comunicación, fenómeno cultural, símbolo de identidad, fenómeno lingüístico, escritor

Billedbeskrivelse • Se på billedet på side 127. Hvad ser du? Du kan starte med at sige: En la foto se ve … eller La imagen es una foto de … • Derefter skal du fortælle, hvad personerne laver. Her skal du huske at bruge estar + gerundium. Du kan fortsætte med at fortælle, hvor personerne befinder sig, hvorfor og hvordan personerne ser ud. • Fortæl dernæst hvad du ved om Rodolfo “Corky“ Gonzales.

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 129

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

129

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

“Amo las enchiladas al igual que el apple pie“ amar – at være helt vild med enchilada f – fyldt majspandekage krydet med chilipeber al igual que – ligesom orgulloso – stolt raíz f (pluralis: raíces) – rod educarse – at uddanne sig perseguir |e–>i| – at forfølge sueño m – drøm decir – at sige va más allá de – er mere end apellido m – efternavn ojo m – øje cabello m – hår piel f – hud bilingüe – tosproget actriz f – skuespillerinde nacer – at blive født provenir de – at stamme fra/komme fra exitoso – som har succes vivir – at opleve sin – uden dejar de – at holde op med

Eva Longoria, actriz y modelo

Eva Longoria motiva a las jóvenes hispanas a sentirse orgullosas de sus raíces, educarse y perseguir sus sueños.

187

“Ser latina hoy en Estados Unidos, dice Eva Longoria, va más allá de un apellido y el tono de ojos, cabellos y piel. Es ser bilingüe y bicultural.” La actriz, que se autodefine como méxicoamericana, dice: “he crecido amando las enchiladas al igual que el apple pie”. Eva Longoria, actriz y modelo, nace en Corpus Christi, Texas. Sus raíces culturales mexicanas provienen de Monterrey, México. Es una latina exitosa que “está viviendo el sueño americano sin dejar de ser latina.” (Ser latina en Estados Unidos. La Opinión, 28 de septiembre de 2015)

130

LOS HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS USA

9788770666909_indhold.indd 130

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Del Bronx al Tribunal Supremo Sonia Sotomayor es la primera jueza de origen hispano que llega al Tribunal Supremo. “Ningún latino, ni mujer ni

188

hombre, ha llegado nunca tan lejos dentro de las instituciones de Estados Unidos.” Es hija de puertorriqueños. Nace y crece en el Bronx, uno de los barrios más conflictivos y humildes de Nueva York. Su padre muere cuando ella tiene 9 años. Su madre estudia para ser enfermera y trabaja duro para educar a sus hijos. El hermano de Sonia es hoy un médico reconocido. En su autobiografía “Mi adorado mundo“ narra Sonia Sotomayor el viaje de su vida. Sonia Sotomayor: “Mi legado es la esperanza“ “Si hay algo que puedo hacer como Jueza del Tribunal Supremo es darles inspiración a los jóvenes en creer que las cosas son posibles”.

189

Ella aconseja a las futuras abogadas: “Tienen que aprender a moverse en la sociedad como lo hacen los hombres”.

Dice que tienen que asegurarse de que hablan y escriben bien el inglés. “Sin eso no van a poder demostrar que son capaces.”

Sonia Sotomayor juez m – dommer Tribunal Supremo – højesteret ningún – ingen ni …ni – hverken … eller nunca –aldrig tan – så lejos – langt dentro de – inden for barrio m – kvarter humilde – beskeden morir |o–>ue| – at dø enfermera f – sygeplejerske duro – hårdt educar a sus hijos – at give sine børn en uddannelse hijo m – barn hermano m – bror médico m – læge reconocido – anerkendt adorado – elsket mundo m – verden narrar – at fortælle viaje m– rejse vida f – liv

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 131

131

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Diftongerende verber og verber med vokalskifte •

Diftongering vil sige at en vokal i stammen bliver til to vokaler, fx: empezar (e–>ie), volver (o–>ue).

Vokalskifte vil sige at en vokal i stammen bliver til en anden vokal, fx: pedir (e–>i).

Personendelserne forbliver uændrede.

Opgave 1

Lær følgende verbers bøjning i præsens udenad sammen med en partner:

190

empezar (e–>ie) pensar (e–>ie) volver (o–>ue) morir (o–>ue) og pedir (e–>i)

Opgave 2

Indsæt den rigtige form af verbet i parentes i præsens og oversæt til dansk. De nye verber du skal bruge i øvelsen, har alle diftongering eller vokalskifte hvilket fremgår af tilføjelsen i parentes. 1. Eva ____________ (sentirse (e–>ie)) muy orgullosa de sus raíces. 2. Con la inspiración de Sonia Sotomayor los jóvenes _____________ (empezar (e–>ie)) a creer que las cosas son posibles. 3. Cuando el padre ____________ (morir (o–>ue)), la madre estudia para ser enfermera y trabaja duro para educar a sus hijos. 4. Si no hablas bien el inglés, no ____________ (demostrar (o–>ue)) que eres capaz, dice la jueza. 5. Hay ocaciones en que María no ____________ (pensar (e–>ie)) que es una mexicana en EE.UU. 6. Abraham es ciudadano americano pero no _____________(entender (e–>ie)) la cultura americana. 7. Eva Longoria es méxicoamericana y __________ (perseguir (e–>i)) sus sueños en EE.UU.

Opgave 3 Skriv en lille tekst

191

Skriv selv en lille tekst om din egen nationale

sentirse (e–>ie) – at føle sig

identitet. Teksten skal være på ca. 100 ord

pensar (e–>ie) – at tænke

og bære overskriften: Soy + et eller flere

entender (e–>ie) – at forstå

nationalitetsadjektiver. I teksten skal mindst tre af

volver (o–>ue) – at vende tilbage

følgende fem verber indgå i præsens:

perseguir (e–>i) – at forfølge, fx. drømme

132

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 132

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

VIVA LA VIDA

Tener + que + infinitiv

Når der skal udtrykkes ’nødvendighed’ (at skulle/at måtte), anvendes: tener + que + infinitiv.

192

Tener bøjes i person. •

Tienen que aprender a moverse en la sociedad. (De skal lære at bevæge sig i samfundet.)

Tienen que asegurarse de que hablan y escriben bien el inglés. (De skal sikre sig at de taler og skriver godt engelsk.)

Opgave 1

Opgave 2

1. Astrid skal krydse grænsen om natten (de noche).

sætninger. Oversæt sætningerne til dansk:

2. Sonias mor må arbejde hårdt fordi hendes mand

1. Tienes que ver la película. Es muy buena.

Oversæt følgende sætninger til spansk:

dør.

Understreg ’nødvendighedsudtryk’ i følgende

2. Yo escucho música cuando tengo que hacer

3. Sonia skal studere meget. 4. De unge skal tale godt engelsk for at få et arbejde.

deberes. 3. Tienes que sentirte orgullosa de tus raíces.

Mucho + substantiv; poco + substantiv Når mucho/ poco lægger sig til et substantiv, bøjes det i køn og tal efter dette: • Muchos inmigrantes temen ser deportados (Mange indvandrere frygter at blive deporteret.). • Pocos latinos votan por el candidato republicano. (Der er kun få latinere der stemmer på den

193

republikanske kandidat.)

Mucho/poco kan også stå alene, ligesom et substantiv, men kun i maskulinum og pluralis: • Muchos han nacido en Estados Unidos. (Mange er født i USA.) • Pocos viven el sueño americano. (Der er kun få, der oplever den amerikanske drøm)

Opgave 1

Opgave 2

og oversæt dem:

form i sætning 2, 3, 4 og 6

1. Los inmigrantes no ganan __________ dinero.

og oversæt dem.

Indsæt ’mucho’ i den rigtige form i følgende sætninger

Indsæt ’poco’ i den rigtige

2. Tienen ____________ amigos. 3. Ellos trabajan _______________ horas al día. 4. ______________ mezclan el inglés y el español cuando escriben. 5. Alberto ha publicado _______________ obras literarias. 6. Hay ______________ distancia entre las dos ciudades. 7. _____________ temen por su futuro en Estados Unidos. Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 133

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

133

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

J Balvin, creador de una fusión urbana seguir |e–>i| – at følge redes f pl sociales – sociale medier recibir – at modtage ganar – at vinde sencillo m – singleplade descubrimiento m – opdagelse/fund sentirse cómodo – at føle sig godt tilpas ambos – begge nombre m completo – fulde navn infancia f – barndom aunque – selvom criarse – at vokse op comodidad f – bekvemmelighed lejos de – langt fra niños bien – overklassebørn cadena f – kæde tatuaje m – tatovering barrio m – kvarter ver – at se rico – rig gueto m – ghetto en busca de – i søgen efter llegar a ser – at blive temporada f – tid (tidsrum) regresar – at vende tilbage saber – at vide pintar – at male arreglar – at reparere techo m – tag

J Balvin es en la actualidad el artista más representativo de la música latina. Los admiradores siguen a J Balvin en las redes sociales. Su música es una fusión del

194

reggaetón puertorriqueño, con los ritmos colombianos, el latin pop, el Hip Hop y la música R&B. Ha recibido muchos premios. En 2015 gana el Grammy Latino por su sencillo “Ay Vamos“. Según la revista Billboard J Balvin es el descubrimiento más grande de música latina en muchos años… “Me siento cómodo en ambos mundos.“ J Balvin nace el 7 de mayo de 1985 en la ciudad de Medellín en Colombia. Su nombre completo es José Álvaro Osorio Balvin. Tiene una infancia priviligiada.

195

Aunque se cria en una casa con todas las comodidades y lejos de las zonas

marginales de Medellín, no se identifica con los ’niños bien’, y aunque lleva cadenas y muchos tatuajes, no es uno más en ’el barrio’. Él dice: los del barrio me ven como ’el rico’ y los ricos me ven como ’el del gueto’. “Me siento cómodo en ambos mundos.” “Yo he trabajado como ilegal en Estados Unidos.“ J Balvin viaja a Estados Unidos en busca del sueño americano. Su plan es llegar a ser un artista latino grande, pero después de una temporada regresa a su país.

196

Trabaja como ilegal en Estados Unidos, no tiene papeles. Él sabe lo que se

siente. En Orlando pinta casas y arregla techos.

134

9788770666909_indhold.indd 134

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

“Yo no soy narcotraficante o violador.” J Balvin sabe muy bien que trabajar es

Ay vamos (fragmento) J Balvin

duro, por eso cuando Donald Trump califica a los inmigrantes mexicanos y

Cuando no la llamo

latinos de narcotraficantes, ladrones y

siempre me hace reclamos

violadores, Balvin cancela su actuación

Discutimos, peleamos,

en el concurso de belleza Miss USA,

pero llego a casa en la noche

porque él se siente muy ofendido por

la molesto y arreglamos

197

el comentario del magnate. “Yo no soy narcotraficante o violador.” (J Balvin)

Ah ah ah, ah ah ah Peleamos, nos arreglamos

”Creo que la música es para divertirse,

Nos mantenemos en esa,

es para pasar un buen rato. No soy

pero nos amamos

Robin Hood, pero en este caso, me

Ay vamos

siento totalmente cómodo y respon-

Ah ah ah, ah ah ah

sable con mi decisión de cancelar Miss

Qué pena me daría

USA.”

no tenerte en mi vida, vida mía, mami […]

AY VAMOS Ay vamos es una de sus canciones.

No importa si estás lejos siempre te siento presente

J Balvin dice en instagram que Ay vamos

Y estoy pendiente de ti frecuentemente

es una canción optimista y que

Cuando estoy en la calle

significa:

resolviendo mis problemas

”¡Qué vaina, sigamos para adelante, que

es pa’ nuestro futuro

no es para tanto!” (Pokkers, lad os gå

Yo no sé por qué me celas

fremad, for så slemt er det heller ikke”).

No soy un santo

198

tampoco ando en cosas malas Dice también que Ay vamos es una

Cuando no estoy contigo

fusión de Ahí vamos y Ay, vamos.

es porque ando con mis panas Somos polos opuestos

La canción habla de los problemas de

y por eso nos gustamos

una pareja.

Qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Ah ah ah, ah ah ah […]

por eso – derfor calificar – (her:) at omtale ladrón m – tyv violador m – voldtægtsforbryder cancelar – at aflyse actuación f – optræden concurso m de belleza – skønhedskonkurrence sentirse ofendido – at føle sig krænket (sentir |e–>ie|) dueño m – ejer divertirse |e–>ie| – at have de sjovt pasar un buen rato –at have det godt/rart caso m – tilfælde responsable – ansvarlig significar – at betyde ahí (am.) – nu ay – ak llamar – at ringe til nogen la (pron.) – hende me hace reclamos – hun beklager sig over mig pelear – at skændes la molesto – jeg driller hende nos arreglamos – vi bliver gode venner ¡ah! (udråb) – åh! nos mantenemos en esa – vi bliver ved med det nos amamos – vi elsker hinanden qué pena me daría no tenerte en mi vida – hvor ville jeg blive ked af det hvis du ikke var en del af mit liv vida mía – min skat! mami – (her:) min skat! (egl. mamá = mor) no importa – det gør ikke noget si – hvis lejos (adv.) – langt væk te siento presente – jeg føler at du er hos mig estoy pendiente de ti – jeg tænker på dig hele tiden resolviendo – og er ved at løse es pa’ (= para) nuestro futuro – det er for vores fælles fremtid yo no sé por qué me celas – jeg ved ikke hvorfor du er så jaloux santo m – helgen tampoco ando en cosas malas – jeg roder mig heller ikke ud i noget kriminelt cuando (adv.) – når contigo – sammen med dig es porque ando con mis panas – er det fordi jeg er sammen med mine kammerater somos polos opuestos – vi er diametrale modsætninger nos gustamos – vi kan lide hinanden qué más le vamos a hacer – der er ikke noget at gøre ved det si así nos enamoramos – det var jo sådan vi blev forelsket i hinanden

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 135

135

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Uregelmæssige verber

Du skal lære dem udenad, for det er verber man konstant får brug for når man skal tale og forstå, læse og skrive spansk.

Opgave 1

Opgave 2

Lav 16 papirlapper og skriv et uregelmæssigt

teksten nedenfor i den rigtige person og form

verbum i infinitiv på hver.

(præsens (nutid) eller perfektum participium (kort

Spil sammen i små grupper på tre-fire personer.

Indsæt et passende uregelmæssigt verbum i

tillægsform)). Ir og ser optræder to gange. ser, estar, tener, haber, ir, dar, decir, hacer, oír, poder, poner, querer, saber, salir, venir, ver • Fold dem sammen og læg dem i en pose.

199

• En person udnævnes til spilmester, som skal

estar, saber, tener, querer, ir, ser, ver, ser, decir J Balvin ha ___________ una infancia priviligiada

200

en Medellín. Lleva cadenas y muchos tatuajes,

pero cuando ___________ en las zonas marginales de

notere points og tjekke, at de andre spillere

Medellín, los del gueto no _________ a J Balvin como

svarer rigtigt.

uno más del barrio. Para ellos _________ ’el rico’. Él mismo _________ que se siente cómodo en ambos

• På skift kaster hver spiller terningen og trækker

mundos.

en papirlap. En ener svarer til 1. person singularis, en toer til 2. person singularis, en

J Bavin ha _________ a EE.UU. en busca del sueño

treer til 3. person singularis, en firer til 1. person

americano. “Yo ___________ muy bien lo que es

pluralis, en femmer til 2. person pluralis og en

trabajar duro”, cuenta.

sekser til 3. person pluralis. Trækker en spiller fx. verbet ser og slår en toer, skal han/hun svare

¿Cómo reacciona J Balvin cuando Donald Trump

“eres”.

califica a los inmigrantes mexicanos y latinos de narcotraficantes, ladrones y violadores? Él no

• Der gives ét point for hvert rigtigt svar.

__________ actuar (at optræde) en el concurso de belleza Miss USA. “No __________ a ir porque Donald Trump _________ el dueño de la organización”, explica.

136

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 136

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

VIVA LA VIDA

Det direkte objekt

Det direkte objekt (genstandsled) , har altid a foran, når objektet betegner en bestemt person (se eksempel a): a.) Los admiradores siguen a J Balvin en las redes sociales. x o  ------------------------b.) J Balvin ha recibido muchos premios. x o 

Opgave 1: +/– a ved objekt

Find det direkte objekt i følgende sætninger og indsæt a hvor det er påkrævet. 1. Los del gueto ven J Balvin como ’el rico’.

Opgave 2: Objektspronominer

1. Lær objektspronominerne i 3. person singularis og pluralis udenad: lo (ham, Dem, det, den) la (hende, Dem, det, den)

2. J Balvin pinta casas y arregla techos mientras vive en Estados Unidos.

los (dem, Dem) las (dem, Dem)

3. Los latinos no dominan el inglés. lo (det) 4. Enríquez echa de menos (savner) el fútbol y

201

la gente.

5. Eva ama las enchiladas y el apple pie.

2. Oversæt følgende sætninger: a. La llamo. b. La molesto. (molestar – at drille) c. Los califica de narcotraficantes.

6. Eva motiva las jóvenes hispanas a sentirse orgullosas de sus raíces. 7. La madre de Sonia educa sola sus hijos.

(calificar – at omtale)

Opgave 3

Erstat det direkte objekt fra opgave 1 (undtagen sætningerne 2, 4 og 5) med det passende

8. Sonia narra el viaje de su vida en su autobiografía.

pronomen, som i sætning 3: Los latinos no dominan el inglés. Los latinos no lo dominan.

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 137

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

137

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Opgave 4: Objektspronominer

1. Lær objektspronominerne i 1. og 2. person singularis og pluralis udenad:

2. Indsæt det passende pronomen i svaret: a. ¿Los ricos te ven como ‘el del gueto’? Sí, ____ ven como ‘el del gueto’.

singularis

pluralis

1. person

me (mig)

nos (os)

2. person

te (dig)

os (jer)

b. ¿Trump os califica de narcotraficantes? Sí, _____ califica de narcotraficantes.

Possessive pronominer mi (min, mit)

mis (mine)

• Disse former bøjes i tal, fx:

tu (din, dit)

tus (dine)

tu canción, tus canciones

su (hans, hendes, sin, sit, sine, dens, dets Deres) nuestro/nuestra (vores)

sus (hans, hendes, sin, sit, sine, dens, dets, Deres) nuestros/nuestras (vores)

• I 1. og 2. person pluralis bøjes de også i køn,

vuestro/vuestra (jeres)

vuestros/vuestras (jeres)

• De står altid foran det substantiv de

su (deres, Deres)

su (deres, Deres)

mi tatuaje, mis tatuajes;

fx: nuestro tatuaje, nuestros tatuajes; vuestra canción, vuestras canciones

kongruerer med. • De retter sig i køn og tal efter "det der ejes".

Opgave

Arbejd i par a. Lær de ubetonede possessive pronominer udenad. b. På dansk er der flere oversættelser til su/sus. Oversæt følgende sætninger: Su bicicleta es roja. — Sus pantalones son blancos. Læs i jeres grammatik om hvordan man kan se hvad su/sus refererer til.

138

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 138

Kopiark © Viva la Vida

10/11/2017 10.50


opgaver KAPITEL 2

Opgave 2

VIVA LA VIDA

Oversæt følgende sætninger. 1. Dine brødre er sympatiske. 2. Hendes søstre er charmerende. 3. Deres kæreste er sød. 4. Hans tatoveringer er store. 5. Jeres mor er køn. 6. Vores hus er lille.

Opgave 3

Indsæt det passende possessive pronomen i det følgende: 1. (mine) _______ tatuajes y (din) _________ tatuaje 2. (vores) ________ casa y (jeres) _________ casa 3. (hans) _________ madre y (hans) ________ padre 4. (hans) _________ bicicletas y (dine) _____________ bicicletas 5. (hendes) __________ pantalones y (deres) _________ pantalones 6. (deres) ________ gafas y (mine) _______________ gafas

Opgave 4: Lidt hjernegymnastik!

Indsæt det manglende objektspronomen og det manglende possessive pronomen i følgende sætninger (raíz er femininum): 1.

Eva ___________________ (os) motiva a sentirnos orgullosas de ___________________ (vores) raíces.

2.

Eva ___________________ (dig) motiva a sentirte orgullosa de ___________________ (dine) raíces.

3.

Eva ___________________ (mig) motiva a sentirme orgullosa de ___________________ (mine) raíces.

4.

Eva ___________________ (jer) motiva a sentiros orgullosas de ___________________ (jeres) raíces.

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 139

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

139

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

“Me considero una artista completa. Bailo, actúo y canto.“ considerarse – at føle sig bailar – at danse actuar – at optræde cantar – at synge es llamada – hun bliver kaldt hijos mellizos – tvillinger (hijos m pl) mezcla f – blanding sabroso – lækker ha dicho (perfektum (førnutid) af decir) – hun har sagt hacer (hago, 1. pers.) – at lave, at gøre oía (imperfektum (datid) af oír) – jeg hørte salsa f – (musikform) merengue m – (musikform) escuchaba (imperfektum (datid) af escuchar) – jeg hørte además – samt recibir – at modtage golpe m – slag al ser – når du (man) er resultar – at vise sig difícil – vanskelig interpretar – at spille cadena f televisiva – tvkanal durante – i me – mig reina f – dronning cabecilla m/f – bandeleder Cartel de Medellín – Medellínkartellet. Førende narkokartel i Colombia indtil Pablo Escobars død i 1993 eje m – midtpunkt asesinar – at myrde

140

La diva del Bronx

202

La actriz y cantante, Jennifer López, es ambiciosa y sexy. Es la latina de moda. Es llamada la diva de Hollywood, la diva del Bronx. Nace el 24 de julio de 1970 en el barrio neoyorquino del Bronx. Tiene dos hijos mellizos: Max y Emme.

“Mi música es una mezcla sabrosa de ritmos latinos, rap y jazz“ Ella ha dicho: “Mi música es una mezcla sabrosa de ritmos latinos, rap y jazz““El latin soul que yo hago no es más que una mezcla de rhythm and blues con el hip

203

hop que oía en mi barrio, el pop de la cultura americana y la salsa y el merengue

que escuchaba en casa“.“Me considero una artista completa. Bailo, actúo y canto“.

“Ser mujer y además latina es, desafortunadamente, en este mundo en que vivimos, como recibir dos golpes directos. Al ser mujer latina todo resulta un poco más difícil””

“La reina de la coca“ Jennifer López va a interpretar a la narcotraficante colombiana Griselda Blanco en una película para la cadena televisiva HBO. “Durante muchos años me ha fascinado la vida de esta corrupta y complicada mujer“, ha dicho la actriz.

204

Griselda Blanco, conocida como “la reina de la coca“ es cabecilla del Cartel de

Medellín y es eje del crimen organizado en la ciudad de Miami en los años 70 y 80. Asesinan a Griselda en 2012 en Medellín cuando tiene 69 años.

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 140

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Ven a bailar (Fragmento) Jennifer López ft Pitbull La nueva generación

No pienses nada y ven a bailar

A pura fiesta

Lalalalalalala

Let me introduce you

No digas nada y ven a bailar

To my party In the club

Alza los brazos, grita y ven a bailar

Ven a gozar

Suelta tu cuerpo ya

Ahora ven a bailar

y ven a bailar

Si quieres ser más libre, ven a bailar

Deja la rabia atrás

Sigue tu instinto ya,

y ven a bailar

y ven a bailar

Salta y ven a bailar

Ven y ponte a bailar

A bailar

Sé que quieres bailar No, no pares, sigue, ven y brinda

No, no pares, sigue, ven y brinda Todo da vueltas, todo gira al bailar

Mueve el cuerpo ¡sí! y déjalo bailar

y no hay descanso, solo ven a bailar

Deja llevarte y ven a bailar

Nada te importa cuando puedes bailar

Hoy eres otro, así que ven a bailar

Brasil, Marruecos, de Londres a Ibiza

Brasil, Marruecos, de Londres a Ibiza

Directo a L.A, New York, Las Vegas

Directo a L.A, New York, Las Vegas y África

y África

Ven a celebrar

Ven a celebrar

Sigue tu deseo de bailar

Sigue tu deseo de bailar

Ven a celebrar

Ven a celebrar

a pura fiesta – til den fedeste fest venir – at komme gozar – at nyde (i fulde drag) querer |e–>ie| – at ønske, ville libre – fri seguir |e–>i| – at følge; at fortsætte ya – nu ponerse a – at give sig til at parar – at standse, stoppe brindar – at skåle/at tage en drink mover |o–>ue| – at bevæge cuerpo m – krop dejar – at lade lo – den deja llevarte – lad dig styre af den (musikken) así que – så deseo m – lyst pensar |e–>ie| – at tænke nada – intet alzar – at løfte brazo m – arm gritar – at råbe soltar |o–>ue| – at give slip på deja la rabia atrás – læg vreden bag dig saltar – at springe dar vueltas – at dreje rundt girar – at rotere, at snurre rundt descanso m – hvile importar – at være af betydning/interesse

que bailando puedes olvidar Que bailando puedes olvidar Lalalalalalala

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 141

141

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Imperativ

Indefinitte pronominer

Opgave 1

• Læs reglerne for imperativens (bydeformens) bøjning og anvendelse i din grammatik.

Opgave 1

1. Læs reglerne for de indefinitte pronominer (ubestemte stedord) i din grammatik og forklar anvendelsen af nada (’intet, slet ikke’) i følgende

• Lav en liste over imperativer i sangen Ven a

eksempler fra sangen Ven a bailar. Hvornår er

bailar (de er understregede) og inddel dem i:

der dobbelt nægtelse?

a. Almindelige imperativer

• No pienses nada.

b. Benægtede imperativer

• No digas nada.

c. Imperativer der er skrevet sammen med

• Nada te importa.

pronominer d. Uregelmæssige imperativformer. Prøv at lære dem udenad med en partner.

Opgave 2

2. Oversæt sætningerne ovenover til dansk.

Opgave 2

Svar benægtende på følgende spørgsmål. Du skal

Alle imperativerne i sangen henvender sig til et tú

bruge nada i dit svar, og du skal svare med fulde

’du’, altså én person. Omskriv 5-7 imperativer fra

sætninger.

sangen så de henvender sig til et vosotros ’I’, altså

1. ¿Quieres beber algo?

flere personer.

2. ¿Tengo algo en el ojo? 3. ¿Qué ha pasado aquí?

Opgave 3

4. ¿Sabes algo de Astrid?

205

Kender du Mojitos? En Mojito er en populær og forfriskende cocktail af cubansk oprindelse. Skriv selv en opskrift på, hvordan man mixer en Mojito. Dine verber skal stå i imperativ. Her har du en gloseliste over de ingredienser der typisk indgår i drinken, og nogle nyttige verber.

ron m – rom zumo m de lima – limejuice hielo m – is soda f – (hvid) sodavand azúcar m – sukker hierbabuena f – mynte vaso m – glas preparar – at tilberede

142

llenar – at fylde verter |e–>ie| – at hælde picar – at knuse mezclar – at blande remover |o–>ue| – at røre rundt i añadir – at tilsætte servir |e–>i| – at servere disfrutar – at nyde

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 142

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Opgave 3

VIVA LA VIDA

Læs om de indefinitte pronominer (ubestemte stedord) nada, algo, alguien og nadie i din grammtik.Oversæt følgende sætninger. 1. Her er der noget jeg ikke forstår. 2. Jennifer har slet ikke drukket noget. 3. Vi ved intet om dem. 4. Kan du se noget? spørger Astrids mor.

Opgave 4

1. Nadie (’ingen, ikke nogen, ingen som helst’) kræver også dobbelt nægtelse, ligesom nada. Hvornår? Læs reglerne i din grammatik. 2. Oversæt følgende sætninger: • Nadie sabe qué va a pasar. • María no conoce a nadie.

206

3. Oversæt følgende sætninger til dansk: a. Astrid kender ingen i USA. b. I Mexico har de ingenting. c. Ingen danser ligesom Jennifer. d. Der er slet ikke nogen på gaderne.

Jennifer López ha aprendido a hablar español con su abuela.

e. Ingen siger noget. f. Der er ingen som dig.

Beskriv en person Opgave

• Beskriv billedet “Jennifer López ha aprendido a hablar español con su abuela“. • Fortæl også lidt om hende. • Når man beskriver en person, bruger man følgende verber: ser, tener, llevar. • Husk at bøje adjektiverne efter det substantiv de lægger sig til.

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 143

rubio – lyshåret, blond moreno – mørkhåret pelirrojo – rødhåret alto – høj bajo – lav gordo – tyk delgado – tynd pelo m liso – glat hår pelo m rizado – krøllet hår corto – kort largo – lang camiseta f – T-shirt pantalones m pl – bukser tejanos m pl – jeans sandalias f pl de playa – klipklapper pendiente m – ørering pulsera f – armbånd anillo m – ring gafas f pl de sol – solbriller

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

143

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Los millennials y el voto latino en 2016 Un retrato millennial “Es imposible unificar a los millennials estadounidenses como un solo bloque“ pero muchos estudios y encuestas muestran que: • “El 50% no se afilia a ninguno de los dos grandes partidos.

209

• El 44% pertenece a minorías.

• El 20% es pobre y son más progresistas que sus mayores en cuestiones como los derechos de los homo-

sexuales, la inmigración o el aborto“.

Marian, una colombiana de 22 años voto m – stemme más numeroso – største dentro de – inden for según – ifølge Centro de Investigaciones Pew – Pew Research Center, en tænketank constituir – at udgøre casi – næsten la mitad – det halve votante m/f – valgdeltager involucrarse – at involvere sig votar – at stemme conocer – at kende retrato m – beskrivelse estudio m – undersøgelse encuesta f – rundspørge mostrar |o–>ue| – at vise afiliarse a – at slutte sig til ninguno – ingen pertenecer a – at høre ind under pobre – fattig los mayores – de voksne cuestión f – spørgsmål preocupación f – bekymring variar – at veksle, at ændre sig ampliamente – kraftigt deuda f estudiantil – studiegæld pobreza f – fattigdom responsabilidad f – ansvar

Los millennials (la generación del

Sus preocupaciones varían amplia-

milenio) son jóvenes que tienen entre

mente, pero las más importantes son:

18 y 35 años (en 2016). Uno de cada 5

• “La deuda estudiantil

millennials en el país es latino. Para

• El cambio climático

los millennials latinos la familia y su

• Los conflictos a gran escala

herencia cultural son muy importantes.

• Los conflictos religiosos

Son el grupo más numeroso dentro

• La pobreza

del voto latino. Según el Centro de

• La responsabilidad del gobierno“

207

Investigaciones Pew, constituyen casi

(‘Millennials’, el voto ansiado en

la mitad del total de los votantes latinos

EE. UU., El Periódico internacional.

en 2016 (44%).

31/10/2016)

Los millennials no se involucran en política

208

% projected among eligible voters

Pero hay un problema: los millennials no se involucran en política, por

ejemplo, en 2012 vota sÓlo un 37,7

Millenial

Black

colombiana de 24 años, los millennials

Asian

“no se involucran en política, porque no están bien informados, no entienden el

White All

Gen X

Boomer

35

31

22

27

30 27

Silent/Greatest

26

44

Hispanic

% de ellos. Según Marian, una joven

proceso, ni conocen las opciones.”

144

Millennials make up a larger share among latino eligible voters than other groups in 2016

30 24 25

7

29

9

29

11

34 31

15 13

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 144

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

VIVA LA VIDA

Dativstyrende verber

Nogle verber kan være lidt drilske og konstrueres ”spejlvendt“ i forhold til dansk. Disse verber kaldes dativstyrende verber. Et af de mest almindelige er gustar ”at kunne lide”. Andre dativstyrende verber er: interesar (’interessere’) og encantar (’være vild med’). • Disse verber forekommer altid med dativpronomen: me, te, le, nos, os, les. • Verbet bøjes i 3. person singularis eller pluralis: gusta/gustan. • Subjektet er det der “behager“, fx: bailar, la música • Subjektet har normalt bestemt artikel når det er et substantiv, fx: la música • Subjektet kan være en infinitiv, fx: bailar

Latino-samfundet x

kan lide o

musik/at danse ∆

A la comunidad latina le gusta la música/bailar□   o x

Opgave 1

Opgave 3

Hvordan kan I se det?

rigtige form af verbet i parentes:

Hvad er subjekt i følgende sætninger?

210

1. A Eva Longoria le gustan las enchiladas. 2. A Eva Longoria le gusta el apple pie. 3. A Eva Longoria le gusta bailar.

Opgave 2

Indsæt det manglende dativpronomen og den rigtige form af gustar på de tomme pladser: 1. A Enríquez _________ ______________ escuchar música

Indsæt det manglende dativpronomen og den 1. A Jennifer López _________ _____________ la vida de Griselda Blanco. (interesar) 2. A los millenials no ________ ______________ votar. (interesar) 3. A Messi ________ ___________ las chicas guapas. (encantar)

Oplæg

en inglés. 2. A Astrid y a su madre __________ ___________ las enchiladas también. 3. A Jennifer y a J Balvin __________ ___________ cantar.

Arbejd sammen i grupper • I skal holde et oplæg med emnet Los millennials latinos. • Læs først hele afnittet Los millennials y el voto latino en 2016. • I skal lave en powerpoint-præsentation. På hver slide skal der være relevante gloser. • I skal inddrage grafen og billedet der er i afnittet og kommentere dem. • I skal lave en parallel mellem hvad der bekymrer los millennials latinos og de unge i Danmark.

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 145

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

145

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

El Movimiento chicano chicano – (læs side 116) nacer –at opstå a principios de – i begyndelsen af década f – årti buscar – at søge empezar |e -> ie| – at begynde luchar contra – at kæmpe mod desigualdad f – ulighed luchar por – at kæmpe for vivienda f – bolig inadecuado – uegnet guerra f – krig huelga f – strejke uva f – drue líderes campesinos – lederne for landarbejderne encabezar – at lede, at stå i spidsen for recorrer a pie – at gå til fods milla f – engelsk mil (= 1609 m) bandera f – flag demandar – at kræve salario m – løn trabajador agrícola – landsbrugsmedhjælper horas f pl – de trabajo – arbejdstid campesino m – landmand hacer historia – at gå over i historien César Chavez [19231993) Dolores Huerta (1930-) EE.UU. – Estados Unidos

El Movimiento Chicano nace a principios de la década de los años 60. Los chicanos

2111

buscan su identidad y empiezan a interesarse por la historia y la cultura de México. Luchan contra el racismo y contra la desigualdad en las escuelas; luchan por tener

una buena educación, protestan contra la vivienda inadecuada, la brutalidad de la policía y la guerra de Vietnam.

“Huelga de las uvas“ César Chávez y Dolores Huerta, líderes campesinos, encabezan la “Huelga de las

212

uvas“ en 1965, y en 1966 encabezan la larga marcha de Delano a Sacramento (en

California). Hombres y mujeres recorren a pie 340 millas, con banderas de México y EE. UU. Demandan mejores salarios para los trabajadores agrícolas, demandan regular sus horas de trabajo. Los campesinos hacen historia.

Dolores Huerta. ”Huelga de las uvas”, 24 de septiembre de 1965

146

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 146

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

VIVA LA VIDA

Chicano Legacy: 40 años. Artistas: Mario Torero y Jorge Mariscal. Universidad de California, San Diego, 2011

Beskriv et vægmaleri Beskriv vægmaleriet Chicano Legacy: 40 años.

5. El 28% de los hispanos nacidos entre 1981 y 1996

Du skal fortælle:

habla inglés en casa, mientras que el 72% habla

• Hvem der har malet det.

castellano.

• Hvor det ligger.

Substantiver

• Hvornår det er fra. • At manden til højre er César Chávez, og hvad du ved om ham. Når du beskriver billedet, skal du bruge følgende

flor f – blomst; árbol m – træ

Arbejd i par • I teksten på side 146 finder du mange

udtryk:

Andre gloser:

Opgave

a la izquierda – til venstre a la derecha – til højre en el centro – i midten al lado de – ved siden af delante de – foran detrás de – bag ved

substantiver. Find tre eksempler på substantiver

213

der ender på –o og tre eksempler på substantiver der ender på –a. Hvilket køn har de?

• Hvilke køn har følgende substantiver: desigualdad, brutalidad, educación, trabajador. Hvad er reglen?

Los números (tallene)

Overtrækning

Opgave

Opgave

Læs følgende sætninger højt for hinanden:

• Læs reglerne om overtrækning i jeres grammatik.

1. Los millennials tienen entre 18 y 25 años.

• Marker derefter, hvor der skal være

Arbejd i par

2. En 2012 vota sólo un 37,7% de ellos. 3. El 20% es pobre. 4. La “Huelga de las uvas“ es en 1965. Hombres y

Arbejd i par

overtrækning i teksten El Movimiento Chicano. • Læs teksten højt for hinanden. Husk overtrækning.

mujeres recorren a pie 340 millas. Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 147

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

147

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Las casas de Sandra Cisneros escritora f – forfatterinde irse – at tage af sted dar clases – at undervise único – eneste hija f – datter o más bien – eller rettere sagt durante – i løbet af infancia f – barndom mudarse – at flytte a menudo – tit mudanza f – flytning reconocido – anerkendt verdadero – sand después de – efter decidir – at beslutte recoger – at samle frontera f – grænse sentirse |e–>ie| – at føle sig seguro – sikker ahí – dér extranjero m – udlænding decir |e–>i| – at sige periodista m/f – journalist chef m – kok entre otros – blandt andre recibir – at få premio m – pris protagonista m/f – hovedperson famoso – berømt novela f – roman crecer – at vokse op barrio m – kvarter soñar |o–>ue| con – at drømme om propio – egen querer |e–>ie| – at ønske huipil m de tehuana – løstsiddende tunika/ kjole som kvinder fra Oaxaca, Veracruz, Tabasco og Chiapas bærer til religiøse fester og vigtige begivenheder bordar – at brodere flor f – blomst

La escritora Sandra Cisneros nace en Chicago. Estudia en Iowa y luego se va a dar clases a San Antonio. Es la única hija en una familia mexicana con seis hermanos.

214

“O más bien, la única hija de un padre mexicano y de una madre méxicoamericana.” Durante su infancia se mudan a menudo y también viajan a México para visitar a

la familia. “Las casas y las mudanzas han marcado la vida y los libros de Sandra“.

Sandra Cisneros es “una de las escritoras más reconocidas de Estados Unidos –una verdadera leyenda de la llamada literatura chicana“.

“Me siento muy segura ahí”. Después de 57 años en Estados Unidos decide mudarse a México. “Recoge sus cosas,

215

cruza la frontera –de norte a sur– y se va a vivir a San Miguel de Allende, Guanajato“. “Me siento muy segura ahí.” “En Estados Unidos siempre me siento como una

extranjera.“, le dice al periodista Jorge Ramos. (Las casas de Sandra Cisneros, Jorge Ramos, agosto 22, 2016)

Sandra Cisneros y el chef español José Andrés, entre otros, reciben en la Casa Blanca la Medalla Nacional de las Artes y Humanidades. Esperanza es la protagonista de su famosa novela La casa en Mango Street. Esperanza es una niña latina que crece en un barrio de Chicago. Ella sueña con tener una casa propia. Quiere escribir libros.

Sandra Cisneros con un huipil de tehuana de gala, bordado de flores rojas

148

9788770666909_indhold.indd 148

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

La casa en Mango Street (fragmentos) Esperanza habla: “[…] La casa de Mango Street es nuestra, […] Es pequeña y roja,

216

con escalones apretados … y unas ventanitas tan chicas que parecen guardar la respiración. Los ladrillos se hacen pedazos en algunas partes y la puerta del frente se ha hinchado tanto que uno tiene que empujar fuerte para entrar. No hay jardín al frente sino cuatro olmos chiquititos …. Afuera, atrás hay un garaje chiquito para el carro que no tenemos todavía, y un patiecito … todavía más chiquito entre los edificios de los lados. Nuestra casa tiene escaleras pero son ordinarias, […], y tiene solamente un baño. Todos compartimos recámaras, Mamá y Papá, Carlos y Kiki, yo y Nenny. […]“

“Mi nombre“

“Una casa propia“

"En inglés mi nombre quiere decir

"No un piso. No un departamento

esperanza. En español tiene demasiadas

interior. No la casa de un hombre. …. Mi

letras. Quiere decir tristeza, […]. Es

casa. Con mi jardín y mi almohada, mis

como el número nueve, como un

bonitas petunias púpura. Mis libros y

color lodoso. Es los discos mexicanos

mis cuentos. Mis dos zapatos esperando

que toca mi padre los domingos en la

junto a la cama. […]"

mañana cuando se rasura, canciones

(La casa en Mango Street, Sandra Cisneros. Edición

como sollozos.”

en español, 2009, páginas 3-4, 10-11, 110)

217

218

escalón m – trappetrin apretado – med lille afstand ventanita f (dim. af ventana) – lille vindue chico – lille parecer – at synes guardar la respiración – at holde vejret ladrillo m – mursten hacerse pedazos – at gå i stykker algunas partes – nogle steder puerta f del frente – hoveddør hincharse – at svulme op tanto – så meget uno – man empujar – at trykke fuerte – hårdt entrar – at gå ind jardín m – have al frente – foran sino – men derimod olmo m – elmetræ chiquitito (dim. af chiquito) – bitte, bitte lille afuera – udenfor atrás – bagved chiquito (dim. af chico) – lille bitte carro m (am.) – bil todavía – endnu patiecito m (dim. af patio) – gårdsplads edificio m – bygning lado m – side escalera f – trappe ordinario – almindelig solamente – kun baño m – badeværelse compartir – at dele recámara f (mex.) – soveværelse querer decir – at betyde (querer |e–>ie|) esperanza f – håb demasiadas – for mange letra f – bogstav color m lodoso – mudderfarve disco m – plade tocar – at spille rasurarse – at barbere sig sollozos f pl – hulken piso m – lejlighed departamento m interior – baggårdsværelse almohada f – hovedpude cuento m – novelle esperando – som venter junto a – ved siden af

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 149

149

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Diminutiver

Når Esperanza fortæller om huset i Mango

På dansk kan vi ikke selv danne nye diminutiver,

Street, tegner der sig et billede af et ganske

ligesom den spansktalende kan. Nogle

lille hus. Allerede i anden linje får vi at vide at

diminutiver er dog gledet ind i sproget som

huset er pequeña - lille, og vi finder fx snart ud

egentlige gloser med en fast betydning. Det

af at der ikke er soveværelser nok til alle i huset

gælder fx et ord som señorita (’frøken’) der blot

osv. Men Sandra Cisneros benytter sig også af

er ordet señora (’frue’) med en diminutivendelse

et bestemt stilistisk virkemiddel når hun skal

på. Et andet ekempel er gatito (’killing’)

male fornemmelsen af at være i huset frem: Hun

af gato (’kat’). Det er typisk substantiver

bruger diminutiver. Diminutiver er et særligt

(navneord), adjektiver (tillægsord), eller proprier

suffiks (en endelse) man kan sætte på et ord

(egennavne) der får tilføjet diminutivendelse.

hvorved ordets indhold formindskes: Vinduerne i huset i Mango Street er fx ikke blot ventanas,

Men selvom brugen af diminutiver er et

men ventanitas – små vinduer.

aktivt område af spansk sprogbrug, er der store regionale forskelle på udbredelsen. I

Diminutiver findes også på dansk, men er ret

Latinamerika, og derfor også blandt hispanics

sjældne. Vi kan fx tale om en mandsling – et

i USA, udgør diminutiver et meget markant

diminutiv som ikke blot gør substantivet mindre,

træk ved sproget. Der findes forskellige

men samtidig også har en ret nedsættende klang.

diminutivendelser, men den mest almindelige

Et andet dansk eksempel er pusling. Her tilføjer

er –(c)ito i maskulinum (hankøn) og –(c)ita i

diminutivendelsen snarere en kærlig tone. De

femininum (hunkøn). Den modsatte effekt af

samme nuancer findes i spanske diminutiver –

diminutiver kan opnås med augmentativer

nogle gange kan der være flere nuancer tilstede

som altså forstørrer ordenes indhold. De er ikke

på én gang i en diminutivendelse. Konteksten,

ligeså udbredte som diminutiver.

tonefaldet osv. er med til at afgøre hvordan diminutiven skal opfattes.

Opgave 1

Opgave 2

eksemplerne:

alle diminutiver. Diskutér i klassen hver enkelt

Lav selv diminutiver af følgende ord som i

Læs Sandra Cisneros tekst igen og find og nedskriv diminutiv: Har den eventuelt en funktion ud over

150

casa – casita

hombre – hombrecito

carro

viaje

pequeño

parque

mamá

grande

problema

calle

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 150

betydningsnuancen formindskelse? Tilføjer den fx nuancerne foragt, ømhed, ironi...?

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

VIVA LA VIDA

La casa en Mango Street Opgave

• ¿Cómo es la casa en Mango Street? Hvordan er huset i Mango Street? • Svar sandt (verdadero) eller falsk (falso) Declaraciones

Verdadero

Falso

En la casa en Mango Street cada persona tiene su propia recámara La casa tiene ventanas muy grandes La familia de Esperanza todavía no tiene un carro En el patio de la casa hay una piscina (swimmingpool) Hay escaleras ordinarias en la casa En el jardín hay petunias púrpura, césped (græs) y un banco (bænk) En la casa solamente hay un baño Esperanza comparte recámara con su hermana Kiki La casa no es nueva ni perfecta La familia guarda sus bicicletas en el garaje La fachada (facade) de la casa es amarilla como un mango Es dificil entrar por la puerta de la casa

La casa de mis sueños – Mit drømmehus Opgave

Esperanza drømmer om at få sit eget hus:

219

”No un piso. No un departamento interior. No la casa de un hombre. …

Mi casa. Con mi jardín y mi almohada, mis bonitas petunias púrpura. Mis libros y mis cuentos. Mis dos zapatos esperando junto a la cama. […]

Hvordan ser dit drømmehus ud? Brug ordene fra kassen side 152 og beskriv dit drømmehus og omgivelserne omkring det. Brug 50-100 ord. Fortæl din sidemand om dit drømmehus.

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 151

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

151

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Opgave

Arbejd i par Kig på billedet og svar på spørgsmålene med hele sætninger. Brug ordene i kassen nedenfor.

4. ¿Cómo es el entorno (omgivelserne) físico? ¿Hay tiendas?

220

1. ¿Cuántos carros hay? ¿Hay muchos o pocos?

5. ¿Cuántas familias pueden vivir aquí?¿Qué crees tú?

2. ¿Hay más motos o más carros?

6. ¿Cuántas plantas tiene el edificio?

3. ¿De qué color es la fachada del edificio?

7. ¿Dónde se sitúa este edificio? ¿En qué país? ¿Qué crees tú?

casa f – hus piso m – lejlighed edificio m – bygning jardín m – have ventana f – vindue puerta f – dør muro m – mur fachada f – facade escalera f – trappe techo m – tag garaje m – garage porche m – veranda balcón m – balkon vecino/vecina m/f – nabo

152

cocina f – køkken sala f de estar – dagligstue comedor f – spisestue pasillo f – gang la planta baja – stueetagen la primera planta – første sal la segunda planta – anden sal baño f – badeværelse/wc recámara f – soveværelse (mexikansk spansk; ’dormitorio’ m) sótano m – kælder patio m – gårdhave (indre gård) habitación f – værelse, rum

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 152

piscina f – svimmingpool plaza f – plads banco m – bænk bicicleta f – cykel señal f – skilt césped m – græs árbol m – træ farol m – gadelygte esquina f – hjørne calle f – gade carro m – bil (på europæisk spansk: coche m) tienda f – butik camión m – lastbil

221

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

José Andrés chef del año en Estados Unidos

El chef y empresario español José Andrés

222

El español José Andrés recibe en 2011

El chef español ha popularizado las

el premio al mejor chef del año. El

tapas y la gastronomía española en

premio es como los Óscar de la cocina

Estados Unidos.

estadounidense. El asturiano es dueño del “Minibar de “Estoy contentísimo. Pueblo de Estados

José Andrés“, “un pequeño espacio

Unidos, gracias por este premio“, ha

con solo seis asientos“ que está en

dicho José Andrés. José Andrés es hoy

Washington.

uno de los grandes embajadores de la comida española en Estados Unidos.

El sueño americano de José Andrés

En septiembre de 2016 recibe junto a escritores, actores, compositores y un bailarín la Medalla Nacional de las Artes y Humanidades. Recibe el premio,

José Andrés, asturiano de nacimiento,

entre otras cosas, por ser un innovador

ha vivido en Washington más de dos

culinario y por “ser una inspiración de

décadas. Llega a Estados Unidos en

los nuevos americanos“.

223

1999 “casi sin dinero en el bolsillo y con

recibir – at modtage cocina f – kogekunst contentísmo (superlativ af contento) – ovenud tilfreds pueblo m – folk gracias f pl– tak embajador m – ambassadør comida f – mad sueño m – drøm asturiano – fra Asturias, en region i Spanien década f – årti casi – næsten bolsillo m – lomme juego m – sæt cuchillo m – knive maleta f – kuffert empresario m – erhvervsdrivende popularizar – at gøre kendt dueño m – ejer espacio m – sted asiento m – siddeplads bailarín m – danser entre otras cosas – blandt andet

un juego de cuchillos en la maleta“. HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 153

153

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Perfektum

Perfektum (førnutid): Haber + participium. Der er ca. 10 almindelige verber som har et uregelmæssigt participium. Se listen i din grammatik. Her skal du øve dig på følgende: infinitiv

uregelmæssigt participium

decir (at sige)

dicho (sagt)

escribir (at skrive)

escrito (skrevet)

hacer (at gøre, at lave)

hecho (gjort, lavet)

ver (at se)

visto (set)

volver (at vende tilbage)

vuelto (vendt tilbage)

224

Opgave

Indsæt verberne i parentes i den rigtige form af perfektum (førnutid): 1. José Andrés _________________(escribir) muchas recetas (’opskrifter’). 2. José Andrés _________________ (popularizar) las tapas en Estados Unidos. 3. José Andrés y su familia _______________ (vivir) más de dos décadas allí. 4. Él __________________ (tener) mucho éxito. Es un cocinero famoso. 5. Está contento, porque ______________ (recibir) el premio al mejor chef del año. 6. José Andrés ______________ (decir): “Yo _________________(ser) siempre un inmigrante“ 7. Él y su familia ___________________ (volver) a España de vacaciones (’på ferie’). 8. La mujer de José Andrés _________________ (hacer) una ensalada (’en salat’). 9. ¿Crees que José Andrés ___________________ (ver) “Julieta“, la película de Almodóvar?

Vodcast Opgave

Arbejd i par • I skal optage en video med jer selv mens I tilbereder nogle tapas og samtidig forklare, hvad I foretager jer. • Husk tydelig tale, medlys ikke modlys, en kameravinkel hvor man kan se den talendes ansigt, og hvad der sker med madvarerne.

154

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 154

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

El muralismo comunitario de San Francisco, en el distrito de la

Un edificio dedicado a las mujeres

Misión (Mission District), el fenómeno

En el distrito de la Misión está el Edificio

llamado muralismo latino comunitario.

de Mujeres, en inglés, “Women’s

Artistas y vecinos del barrio pintan

Building“. Es un centro comunitario

murales enormes. Su arte es activista y

fundado en 1971 por y para las mujeres.

comunitario.

En el edificio hay un mural enorme, el

En los años 70 surge en el barrio latino

225

226

MaestraPeace Mural. Abarca dos lados Los murales narran historias comunes,

del edificio y cinco pisos. Siete mujeres

relatan hechos como la inmigración y

muralistas, de diferentes generaciones,

sus consecuencias. Los temas son la

crean el mural en 1994.

identidad latina, la cultura y la historia de los chicanos.

El mural es un tributo a la mujer y a la lucha por sus derechos a lo largo

Los artistas se inspiran en los grandes

de la historia y en el mundo. En el

muralistas mexicanos, Diego Rivera y

mural vemos, por ejemplo, a Rigoberta

Siqueiros.

Menchú y a Coyolxauqui, la Diosa azteca de la Luna.

surgir – at opstå comunitario – kollektiv artista m/f – kunstner vecino m – nabo mural m – murmaleri arte m – kunst narrar – at fortælle común – fælles relatar – at fortælle/ berette om hecho m – begivenhed fundado – stiftet por – for para – til abarcar – at omfatte edificio m – bygning piso m – etage diferente – forskellig crear – at skabe ver – at se (vemos – vi kan se) diosa f – gudine azteca – aztekisk, mexicansk Rigoberta Menchú – f. 9.1.1959, borgerretsleder fra Guatemala. R. Menchú blev i løbet af 1980’erne en af de mest fremtrædende ledere af Guatemalas indianere. Hun har i lange perioder levet i eksil pga. forfølgelse. R. Menchú blev tildelt Nobels Fredspris i 1992.

Rigoberta Menchú

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 155

155

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

La historia de María, una inmigrante mexicana violencia f – vold obligar – at tvinge en busca de – på jagt efter saber – (her:) at kunne idioma m – sprog conocer – at kende nadie – ingen tener miedo de – at være bange for andar – at gå pensar |e–>ie| – at tro cada – enhver encontrar |o–>ue| – at møde fundar – at stifte sede f – hovedsæde

La situación económica y la violencia obligan a las mujeres a emigrar. Llegan a Estados Unidos en busca de una vida mejor para su familia. Llegan con muchos sueños y esperanzas. Cuando María llega a Estados Unidos no sabe el idioma y no conoce a nadie. Tiene

227

miedo de andar por las calles. Piensa que cada ofical uniformado es un agente de inmigración. Tiene miedo de ser deportada. En 1989 encuentra a otras mujeres

inmigrantes de Latinoamérica en la misma situación. Ellas fundan la organización Mujeres Unidas y Activas (MUA). MUA lucha por los derechos de las mujeres

inmigrantes. Tiene su sede principal en el Edificio de Mujeres (“Women’s Building“).

Maestrapeace (1994), el mural del Edificio de Mujeres en San Francisco

156

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 156

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Opgave 1

VIVA LA VIDA

Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål). Preguntas

Respuestas

1

¿Qué hay en el Edificio de Mujeres?

A

Pintan murales enormes

2

¿Qué hacen los artistas y vecinos del barrio?

B

Grandes muralistas mexicanos

3

¿Cuáles son los temas de los murales?

C

En los años 70

D

Un mural enorme

4 5

¿Cuándo surge el fenómeno muralismo comunitario?

E

Siete mujeres de diferentes generaciones

6

¿Quiénes son Diego Rivera y Siqueiros?

F

La identidad latina, la cultura y la historia de los chicanos

7

¿Quiénes pintan el mural?

G

La libertad

Opgave 2

Vælg det rigtige af de fremhævede ord.

Opgave 5

1. Bestemt kønnet på følgende substantiver og indsæt den rigtige form af den bestemte artikel

María es/está inmigrante de Latinoamérica. No sabe

på de tomme pladser:

el/la idioma y no conoce a nadie/nada. Llega/llego a Estados Unidos con muchos/muchas

a. _____ identidad

esperanzas. Ella y otros/otras personas fundan

b. _____ artista

una/un organización de mujeres que se llaman/

c. _____ generación

llama Mujeres Unidas y Activas.

d. _____ libertad

Opgave 3

e. _____ situación f. _____ muralista

Beskriv el exterior del Edificio de Mujeres på

g._____ idioma

spansk. Skriv 3-5 sætninger. Brug mindst 3

h._____ organización

adjektiver.

Opgave 4

2. Hvad ender disse substantiver på? Hvad er reglerne for deres genus (køn)?

Læs teksten La historia de María, una inmigrante mexicana og gør sætningerne færdige på spansk. a. María b. Ella piensa c. Tiene d. Las mujeres luchan

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 157

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

157

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Juana Alicia: “soy anticapitalista“ profesora f – kvindelig lærer pintora f – malerinde le encanta el dibujo – hun elsker at tegne dibujo m – tegning justicia f – retfærdighed derechos m pl humanos – menneskerettigheder conservación f – bevaring medio m ambiente – miljø enseñar – at undervise lo que – det som propiedad f – ejendom el arte tiene que ser – kunsten skal være tener que + infinitiv – (nødvendighedsudtryk) sumamente – yderst preferir |e–>ie| – at foretrække embellecer – at gøre smuk pobre – fattig trabajador m – arbejder actualmente – nu contar |o–>ue| – at fortælle enamorarse – at blive forelsket abandonar – at forlade casarse – at gifte sig volverse loco – at blive tosset ahogar – at drukne ambos – begge río m – flod luego – derefter suicidarse – at begå selvmord volver |o–>ue| – at vende tilbage como alma en pena – som hvileløs sjæl buscar – at lede efter los – dem encontrar |o–>ue| – at finde como – eftersom llorar – at græde en forma desconsolada – utrøsteligt le – hende llorona f – grædekone

158

Juana Alicia es muralista, profesora,

Alicia es una de las muralistas que crean

activista y pintora chicana. Le encanta

el mural MaestraPeace Mural.

el dibujo. Lucha por la justicia social, los

Actualmente, vive y trabaja en la ciudad

derechos humanos y la conservación

de Berkeley, California.

del medio ambiente. Ha trabajado como Empieza a dibujar y pintar cuando es

Las historias de los murales de Juana Alicia

muy joven. Se inspira en los movimi-

Los murales de Juana Alicia cuentan

entos de derechos humanos y civiles de

muchas historias. Juana Alicia se

los años 70.

inspira, por ejemplo, en la leyenda de

profesora más de veinticinco años.

228

Ella ha enseñado en el arte popular a varias generaciones de artistas y

229

La Llorona cuando pinta La llorona’s Sacred Waters.

muralistas. Hoy, muchos de ellos son

Leyenda de La llorona

sus colegas.

Cuenta la leyenda que La llorona es una joven indígena que se enamora de un

230

“Me interesa mucho […] lo que es

español. Tienen un romance, pero él la

propiedad de todos. Siento que el arte

abandona para casarse con una española.

público es muy importante. Soy anticapitalista, creo que el arte tiene que ser

La joven indígena se vuelve loca y

propiedad de todos. Tengo que fun-

ahoga a los hijos de ambos en un río.

cionar dentro de una sociedad suma-

Luego se suicida. Ella vuelve al mundo

mente capitalista e imperialista y mis

de los vivos como alma en pena. Busca a

mensajes están en contra de todo ello”.

sus hijos, pero no los puede encontrar.

Ella prefiere “embellecer las calles para

Como ella llora en forma desconsolada,

los pobres o los trabajadores”. Juana

le dicen “La llorona“.

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 158

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Udsnit af “La llorona’s Sacred Waters”. Murmaleri af Juana Alicia, San Francisco 2007

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 159

159

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Beskriv et murmaleri Opgave 1

På side 159 ser du et udsnit af det store murmaleri

Encantar og interesar Encantar og interesar bøjes på samme måde som gustar.

“La llorona’s Sacred Waters”. Brug ordene nedenfor og beskriv billedet. Brug også verberne ser, estar og hay og husk at de bruges forskelligt. en el primer plano – i forgrunden en el segundo plano – i baggrunden en la parte superior – i den øverste del en la parte inferior – i den nederste del a la izquierda – til venstre a la derecha – til højre en el centro – i midten al lado de – ved siden af cascada f – vandfald bosque m – skov barco m – båd remar – at ro cubo m – spand llevar – at bære/have på agua f (men el agua) – vand río m – flod nopal m – mexikansk kaktus espina f – torn flor f – blomst pie m – fod ola f – bølge indígena m/f – indfødt, indianer llorar – at græde lágrima f – tåre mejilla f – kind mano f – hånd extender |e–>ie| la mano – at række hånden ud pulsera f – armbånd anillo m – ring estar sentado/-a – at sidde ned estar de pie – at stå op (i modsætning til at sidde ned) tener el pelo largo/corto – at have langt/kort hår abrazar por la cintura – at holde om livet cuerda f – snor dar la vuelta – at vende sig om trenza f – fletning falda f – nederdel desplegarse |e–>ie| – at folde sig ud concha f de tortuga – skildpaddeskjold sombrero m – hat

Opgave 1

Arbejd i par a. Læs på side 145 og 88 og i din grammatik hvad der adskiller encantar, interesar og gustar fra andre verber. b. Hvad er subjekt i følgende sætninger? Oversæt sætningerne til dansk: 1. A Juana Alicia le encanta el dibujo. 2. A mí me interesan mucho los murales de Juana Alicia. 3. A mis padres les gusta vivir allí.

Opgave 2

Indsæt det manglende dativpronomen. Oversæt sætningerne til dansk: 1. A mí _______ encantan tus dibujos. 2. ¿A ti ________ gusta este mural? 3. A ella _________ interesa la política. 4. A nosotros _______ gusta dibujar y pintar. 5. ¿A vosotros ______ interesa la política? 6. A ellos ________ gustan los murales de Juana Alicia.

Opgave 2

Juana Alicia fortæller at hun er optaget af social retfærdighed, menneskerettigheder og miljøbeskyttelse. Hun siger at budskabet i hendes kunst er antiimperalistisk og antikapitalistisk. Læs om projektet “La llorona Project” i San Francisco på nettet og byg videre på sætningen nedenfor. Brug ca. 50 ord. El gran mural “La llorona’s Sacred Waters” se puede ver como una obra antiimperalista y anticapitalista porque....

160

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 160

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Carmen Lomas Garza y la Tamalada Carmen Lomas Garza es otra artista chicana. Nace en Texas en 1948. Ella participa activamente en el Movimiento

231

Chicano de los años 60 y 70. En 1981 obtiene un máster en arte de la Universidad Estatal de San Francisco. En la actualidad vive en San Francisco. Aquí pinta y escribe.

Recuerdos de su niñez María, su madre, es la primera persona que ve pintar. Carmen tiene unos 8 años. Ella piensa que su madre hace magia cuando pinta las tablas de lotería mexicana.

Tamalada (1990)

¿Cuándo se comen los tamales? Los tamales son muy populares en las

Ha escrito libros para niños con relatos

fiestas navideñas, las posadas. Se usan

en inglés y español. Sus cuadros son

también como ofrendas en las fiestas

recuerdos de su niñez. Muestran

del Día de Muertos y para Thanksgiving.

232

escenas de la vida cotidiana en la comunidad méxico-americana.

¿Qué son las posadas?

Muestran cómo se celebran las tradi-

“La posada es una fiesta típica que se

ciones mexicanas en Estados Unidos.

celebra todas las noches del 16 al 24 de

“Cada vez que pinto tengo un propósito:

diciembre con baile, piñata y comida.”

fomentar el orgullo en nuestra cultura

(Academia mexicana de la lengua).

México-americana.“ (Carmen Lomas Garza. In My Family/En mi familia,

¿Cómo se preparan los tamales?

2000)

El tamal típico en México es una

Tamalada

masa de maíz envuelta en hojas de la mazorca. Puede llevar un relleno de,

Tamalada es uno de los cuadros

por ejemplo, carne de res, cerdo, pollo,

familiares de Carmen Lomas Garza.

camarones, verduras e incluso calabaza.

¿Qué quiere decir Tamalada?

¿Quiénes preparan los tamales?

Quiere decir “reunión en que los

Toda la familia. Los niños también

tamales son el platillo principal“

tienen que preparar tamales. Es un gran

(Academia mexicana de la lengua).

acontecimiento. Las casas se llenan de

233

gente, música, risas y conversaciones.

niñez f – barndom obtener |e–>ie| – (her:) at tage recuerdo m – mine tablas de lotería mexicana – mexicansk lotterispil med billeder i stedet for tal relato m – fortælling cuadro m – billede cómo – hvordan se – man celebrar – at fejre cada vez – hver gang propósito m – formål fomentar – at fremme orgullo m – stolthed reunión f – sammenkomst platillo m (mex.) – ret mad navideño – juleofrenda f – offergave piñata f – den farverige mexicanske papmachefigur som fyldes med frugt og slik envuelto – indpakket hoja f – blad mazorca f – majskolbe llevar – (her:) at indeholde relleno m – fyld carne f de res – oksekød cerdo m – svinekød pollo m – kylling camarón m – reje verdura f – grøntsag calabaza f – græskar preparar – at tilberede acontecimiento m – begivenhed llenarse de – at blive fyldt med risa f – latter

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 161

161

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Estar + gerundium

Gerundium (lang tillægsform) angiver at en handling er i gang. Med estar + gerundium fortæller man at en handling finder sted netop nu. På dansk svarer det til står og…, sidder og…, er i gang med at … Fx: Carmen está comiendo. (Carmen sidder og spiser.) infinitiv

gerundium

cantar

cantando

comer

comiendo

vivir

viviendo

Dormir (’at sove’) har vokalskifte i gerundium (o -> u): durmiendo Leer (’at læse’) får y i stedet for i i endelsen: leyendo

Opgave 1

Lav selv sætninger som i eksemplet:

Opgave 2

Placering af det refleksive pronomen • Læs om placeringen af det refleksive pronomen i

Carmen/bailar

Carmen está bailando

din grammatik. • Oversæt sætningerne 1-5. Brug estar +

1. Manuel/vivir en Texas

gerundium.

2. Juana Alicia/hablar por teléfono

1. Hvor er børnene? – De er ved at stå op.

3. Sonia/escribir una carta

2. Moren tager et brusebad [nu].

4. Algunos latinos/vivir el sueño americano

3. Carmen er ved at gøre sig i stand.

5. La familia/preparar los tamales para la fiesta

4. Vi er ved at klæde os på.

6. Los amigos/escuchar música

5. Rubén og Isabel griner ad os [nu].

7. Diego/leer sobre el movimiento chicano 8. La joven indígena/llorando en forma desconsolada 9. Yo/hacer la maleta (at pakke sin kuffert)

162

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 162

levantarse – at stå op ducharse – at tage et brusebad arreglarse – at gøre sig i stand vestirse – at klæde sig på reírse de – at grine ad, at le ad

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Beskriv et billede Opgave

VIVA LA VIDA

Relevante verber hay – der er estar – at være, at ligge, at befinde sig

Arbejd i par

ser – at være

Find Carmen Lomas Garzas officielle hjemmeside.

tener – at have

I vælger hver ét billede I vil beskrive. I må ikke se

tener (+ alderen) – at være

hinandens billeder, for den der lytter skal tegne

llevar – at have på

mens den anden beskriver billedet.

estar + gerundium

I skal fortælle: • Hvilke ting ser I på billedet (start med at sige: En el cuadro/la pintura hay …) • Hvor ligger tingene? Hvor er personerne ? (brug: estar) • Hvordan har de det? Er de glade, er de sure? (brug: estar)

Adverbielle udtryk en el primer plano – i forgrunden en el segundo plano – i baggrunden en la parte superior – i den øverste del

234

en la parte inferior – i den nederste del a la izquierda – til venstre

• Hvordan ser de ud? (brug: ser og tener)

a la derecha – til højre

• Hvor gamle er de? (brug: tener)

en el centro – i midten

• Hvad har de på? (husk farver) (brug: llevar)

al lado de – ved siden af

• Hvad sker der på billedet? (brug: estar + gerundium)?

Ser eller estar Opgave

Hvornår bruger man ser og estar? Læs følgende

Nogle adjektiver der bruges med estar

sætninger og vælg det rigtige verbum:

contento – glad

1. Carmen es/está una artista chicana.

enfadado – sur

2. El tamal es/está una comida de maíz, carne

cansado – træt

Arbejd i par

y verdura.

tranquilo – rolig, stille

3. Texas es/está en Estados Unidos.

nervioso – nervøs

4. Carmen no es/está inmigrante.

estresado – stresset

5. La madre de Carmen es/está inteligente.

loco – skør

6. La familia es/está contenta.

enfermo – syg

7. La cocina (køkken) es/está grande.

enamorado – forelsket

235

8. Carmen es/está enferma.

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 163

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

163

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Lin-Manuel pide ayuda para Puerto Rico Puerto Rico – (læs side 113) pedir |e–>ie| – at bede om ayuda f – hjælp político m – politiker ni – heller ikke economista m/f – økonom narrador m de historias – historiefortæller escuela f – skole cerrar |e–>ie| – at lukke hospital m infantil – børnehospital habitación f – (her:) stue (på et sygehus) médico m – læge ingeniero m – ingeniør contador m – revisor, bogholder obrero m – arbejder entero – hel a diario – dagligt de acuerdo con – i overensstemmelse med censo m – folketælling perder |e–>ie| – at miste, tabe población f – befolkning último – sidst recordar |o–>ue| – at mindes, at huske costa f del norte – nordkyst agencia f de viajes – rejsebureau propietaria f – indehaver papelería f – forretning med papir og kontorartikler nene m – lille barn (her:) ung mand miembro m – medlem comunidad f – lokalsamfund a pesar de – til trods for titubear – at stamme, at tale usikkert de un lado a otro – fra den ene ende til den anden sentir |e–>ie| – at føle sentido m de comunidad – fællesskabsfølelse local m – lokale esperanza f – håb albergar – at huse negocio m – forretning asunto m – anliggende enfrentar – at stå over for colapso m financiero – økonomisk sammenbrud actuar – at handle

164

[…] “No soy político ni economista. Soy

pueblo pequeño en la costa del norte.

un narrador de historias. Y soy hijo de

Su abuelo trabaja en una cooperativa

padres puertorriqueños.“

y su abuela tiene una agencia de

236

“Más de 150 escuelas en la isla han

viajes, Viajes Miranda. Su tía Yumila

cerrado. San Jorge Children’s Hospital,

es propietaria de la papelería que está

el hospital infantil más grande de

al lado de la agencia de viajes. En Vega

Puerto Rico, […] ha cerrado dos

Alta él es “el nene Luisito de Nueva

secciones y 40 habitaciones. Un médico

York“, es como otro miembro de la

abandona la isla cada día. Ingenieros,

comunidad, a pesar de titubear en su

contadores, obreros y familias enteras

spanglish. Durante las vacaciones, él y

están emigrando a diario. De acuerdo

Luz, su hermana, van de un lado a otro

con el censo, Puerto Rico ha perdido

en el pueblo. En Vega Alta Lin-Manuel

el 9 por ciento de su población en la

siente un sentido de la comunidad que

última década. 84.000 personas han

no siente en Nueva York.

abandonado el país.“

El Puerto Rico que Lin-Manuel recuerda

237

El Puerto Rico de hoy "Hoy esos locales –la papelería, la agencia de viajes y muchos otros– están

238

Lin-Manuel recuerda los veranos en

cerrados, con pocas esperanzas de

casa de sus abuelos en Vega Alta, un

albergar nuevos negocios."

Lin-Manuel Miranda

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 164

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

El sueño americano

Lin-Manuel Miranda, de 36 años, es el creador, compositor y protagonista del

240

drama histórico y musical Hamilton. El musical es un conglomerado de hip-

hop, R&B, pop y fraseo rap. El musical recrea el origen de Estados Unidos a través de la figura de Alexander Hamilton, padre fundador, prócer del federalismo, mano derecha de George Washington e impulsor del banco nacional.” Hamilton se ha convertido en el mayor éxito de la historia reciente de Broadway. Lin. Manuel Miranda en la portada de Time

Lin-Manuel Miranda dice: "No es un asunto republicano. No es un asunto democrático. Es un asunto

“Lo más brillante de este musical es la mezcla magistral de hip-hop, rap y pop con la historia estadounidense“, explica un crítico de teatro. “Hijo de padres puertorriqueños,

estadounidense. Cuando 3,5 millones

Lin-Manuel Miranda ejemplifica hoy el

de nuestros ciudadanos enfrentan las

sueño americano como Alexander

consecuencias de un colapso financiero,

Hamilton lo hace en el siglo 18: ambos

todos tenemos que actuar. Ya que los

son inmigrantes caribeños que han

puertorriqueños no pueden votar por

conocido la gloria en Nueva York.”

239

representantes en el Congreso ni por

La revista Time incluye a Lin-Manuel

un presidente, dar a conocer la dura

en su famosa lista de las 100 personas

realidad es responsabilidad de quienes

más influyentes del mundo, en la

tenemos herencia puertorriqueña".

edición de 2016.

[…] ”Hoy escribo acerca de Puerto

ya que – eftersom votar por – at stemme på ni – ej heller dar a conocer – at tilkendegive duro – barsk, hård realidad f – virkelighed de quienes tenemos – af os der har herencia f puertorriqueña – puertorikanske rødder invocar – at påberåbe acerca de – om Congreso m – Kongressen i USA escribió – imperfektum (datid) af escribir jueguen – præsens (nutid) konjunktiv af jugar: at spille portada f – (i ugeblad) forside sueño m – drøm creador m – skaber compositor m – komponist conglomerado m – blanding fraseo m – frasering recrear – at genskabe a través de – gennem padre m fundador – grundlægger prócer m – stormand impulsor m – igangsætter el mayor éxito – den største succes reciente – nylig mezcla f – blanding magistral – mesterlig crítico m de teatro – teaterkritiker ejemplificar – at være et eksempel på lo – det ambos – begge caribeño – caribisk conocer – at opleve gloria f – ære og berømmelse revista f – blad, tidsskrift influyente – indflydelsesrig

Rico como Hamilton escribió acerca de St. Croix en su época. Le digo al Congreso: por favor no jueguen al fútbol político con las vidas de 3,5 millones de ciudadanos americanos.” (Lin-Manuel Miranda invoca las palabras de Hamilton para pedir ayuda para Puerto Rico. Por Lin-Manuel Miranda, The New York Times, 28 de marzo de 2016. Fragmento)

En Puerto Rico la gente no tiene trabajo.

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 165

165

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Futurum (fremtid): Ir a + infinitiv Opgave 1

Arbejd i par Beskriv billedet med Lin-Manuel og

Når der udtrykkes fremtid på spansk, anvendes:

Marcelo nedenfor. I kan starte med at sige:

ir a + infinitiv. Ir bøjes i person:

En la foto vemos a …

voy

vas

va

Når I beskriver billedet skal I bruge følgende

vamos

vais

van

verber: ser, estar, llevar, tener. I skal også bruge mindst tre adjektiver (tillægsord).

Opgave 2 ¿Que van a hacer después?

Forestil dig hvad Lin-Manuel y Marcelo skal lave bagefter. Du må meget gerne være kreativ. Marcelo er en dreng fra Puerto Rico, som beundrer Lin-Manuel meget, og som fik mulighed for at møde ham, da Lin-Manuel besøgte øen. Marcelo vil meget gerne se ”Hamilton” på Broadway og i London. Skriv mindst tre sætninger i futurum.

“Lin-Manuel: Cuando sea grande quiero ser como tú”. Ése es el mensaje directo que quiere compartir el pequeño Marcelo Sanfilippo Resumil por Facebook.

166

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 166

cuando sea grande: når jeg bliver stor mensaje m: budskab compartir: at dele

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

VIVA LA VIDA

Profesiones, negocios e instituciones Opgave 1

Brug ordene fra kassen nedenfor og indsæt den stillingsbetegnelse der passer med beskrivelsen: 1. Yo soy la primera persona que ves cuando entras por la puerta principal de la empresa. Soy ___________. 2. Cada día preparo comidas en una cantina. Soy ___________. 3. Si tu gato o perro está enfermo, necesitas mi ayuda. Soy ______________.

241

4. Me gano la vida boxeando. Soy ________________. 5. Cuando tú sales del trabajo, llego yo para limpiar. Soy _______________. 6. Paso mis días jugando con niños en un kindergarten. Soy _______________.

7. Cuando está lloviendo y el autobús está lleno, puedo llevarte en mi carro. Soy ______________. 8. Si quieres vender tu casa o piso te recomiendo hablar conmigo. Soy __________________. 9. Escribo artículos, entrevistas y reportajes para un periódico. Soy ________________. 10. Yo sé construir los muros de un edificio. Soy ________________. 11. Seguramente me has visto en alguna película. Soy ______________. 12. Si te detiene la policía y quiere interrogarte, no debes decir nada. Espera mi llegada porque puedo ayudarte. Soy ____________.

médico/-a – læge enfermero/-a – sygeplejerske asistente social m/f – socialarbejder pedagogo/-a – pædagog profesor/-a – lærer funcionario/-a – statsansat, funktionær policía m/f – politibetjent político/-a – politiker alcalde/alcaldesa – borgmester abogado/-a – advokat juez/-a – dommer periodista m/f – journalist presentador/-a de televisiÓn – tv-vært dueño/-a de un negocio – forretningsindehaver dependiente/-a – ekspedient empresario/-a – businessmand/kvinde ejecutivo/-a – direktør recepcionista m/f – receptionist

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 167

vendedor/-a – sælger auxiliar de limpieza m/f – rengøringsassistent ingeniero/-a – ingeniør contador/-a – revisor obrero/-a – arbejder economista m/f – økonom programador/-a – programmør diseñador/-a – designer modelo m/f – fotomodel pintor/-a – maler cantante m/f – sanger artista m/f – kunstner deportista m/f – sports-mand/kvinde actor/actriz - skuespiller/ skuespillerinde arquitecto/-a – arkitekt músico/-a – musiker escritor/-a – forfatter

ayudar – at hjælpe ayuda f – hjælp ganarse la vida + gerundium – at tjene til livets ophold ved at … dedicarse a – at beskæftige sig med/arbejde med pasar los días + gerundium – at få dagene til at gå med at… llegada f – ankomst

crítico/-a de moda/teatro/ cine…– mode-/teater-/ filmanmelder universitario/-a – universitetsstuderende científico/-a – videnskabsmand/-kvinde taxista m/f – taxichauffør agente inmobilario m/f– ejendomsmægler cocinero/-a – kok camarero/-a – tjener albañil m/f – murer fontanero/-a – blikkenslager campesino/-a – landmand trabajador/-a agrícola – landarbejder pescador/-a – fisker veterinario/-a – dyrlæge desempleado/-a – arbejdsløs

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

167

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 2

Opgave 2

Opgave 3

Forestil dig at du besøger byen på kortet (se side

Arbejd i par Tænk på en familie du kender godt, fx. din egen.

169) for første gang. Du skal forskellige steder

Hvad beskæftiger de forskellige familiemedlemmer

hen, men kan ikke finde vej. Du kigger på din

sig med? Fortæl din sidemand om familien, som i

telefon og får anvist en rute. Hvordan lyder

eksemplet:

ruten? Brug gloserne nedenfor og sæt verberne (udsagnsordene) i imperativ (bydeform).

Mi madre es dependienta en una tienda de ropa

Personen starter i Calle Palomeras con Avenida de

y mi padre es profesor. Mi tío Ernesto se gana

la Independencia og slutter i el metro El Salvador.

242

la vida como camarero y su mujer Lina está

desempleada. Mis abuelos son dueños de un negocio de importación de café etc. Punto de partida

Destino

Calle Palomeras con Avenida de la Independencia Enfrente de la iglesia La esquina de la Calle Miraflores y Calle Granada El bar “La Copa Llena” La agencia de viajes El gimnasio La entrada del Parque de las Américas La clínica dental El supermercado El Bulevar de la Constitución con la Calle Santa María

La panadería la zapatería la floristería la escuela la peluquería el hotel “La Almohada” la farmacia la carnicería la Plaza de la Merced metro “El Salvador”

agencia f de viajes – rejsebureau gimnasio m – fitnesscenter entrada f – (hoved-)indgang clínica f dental – tandlægeklinik supermercado m – supermarked estación f – station punto m de partida – udgangspunkt iglesia f – kirke panadería f – bagerforretning floristería f – blomsterhandel escuela f – skole peluquería f – frisørsalon

168

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 168

farmacia f – apotek carnicería f – slagterforrretning papelería f – forretning med papir og kontorartikler enfrente de – foran destino m – destination, endemål girar – at dreje seguir |e–>i| todo recto – at gå lige ud a la derecha – til højre a la izquierda – til venstre pasar – at gå forbi dar(se) la vuelta – at vende om

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

Opgave 4

Arbejd i par Se på kortet igen. I er Carlos og Ana. Vælg en rolle

vej. Uden at sige destinationen skal Ana nu få

og byt bagefter. Carlos og Ana har aftalt at mødes

Carlos hen til mødestedet. Ana bestemmer hvor

et sted på kortet, som kun Ana kender. Ana er

på kortet Carlos skal starte. I må kun tale spansk,

ankommet, da Carlos ringer. Han kan ikke finde

og I må ikke pege. Når Carlos frem?

Parque de las AmÉricas a rad Ent

Escuela

e la d var e l Bu erÍa nic

iÓn c u stit n o c

PanaderÍa

Car

ERíA

UQU PEL

ada n a Gr e l Cal

Ía

ter ris Flo

A NCI AGE VIAJES DE

El RO MET VADOR SAL

opa la c A R BA LLEN

9788770666909_indhold.indd 169

er Sup ado c mer

Iglesia

Kopiark © Viva la Vida

IO NAS

GIM

ia mac Far

el Hot HADA LMO LA A

íA

R ATE ZAP

LOS HISPANOS HISPANOS EN ESTADOS EN ESTADOS UNIDOS UNIDOS USA 169

08/11/2017 13.35


stor opgave 1 KAPITEL 2

Lin-Manuel pide ayuda para Puerto Rico Læs teksten på side 164-165 og besvar opgaverne 1. Angiv tekstens genre

5. Marker det rigtige svar

a. un artículo

Lin-Manuel Miranda es

b. una guía turística

a. político

c. una carta (et brev)

b. economista c. narrador de historias

2. Angiv tekstens tema a. Las vacaciones de Lin-Manuel Miranda

Lin-Manuel y su hermana

b. La infancia de Lin-Manuel Miranda

a. se quedan con sus abuelos en Vega Alta

c. La situación de Puerto Rico

b. no viajan nunca a Puerto Rico c. escriben una carta al presidente

3. Angiv tekstens formål a. Discutir el estatus de los puertorriqueños en

Puerto Rico

Estados Unidos

a. ha perdido el 9% de su población

b. Describir la vida de los padres de Lin-Manuel

b. es una isla en el Mediterraneo (Middelhavet)

Miranda

c. es un país rico

c. Dar a conocer la realidad de Puerto Rico y pedir ayuda

Lin - Manuel a. pide ayuda para Puerto Rico a. abandona la isla b. tiene una papelería

4. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål) Preguntas

Respuestas

1

¿Quién es Lin-Manuel Miranda?

A

La abuela de Lin-Manuel

2

¿Cómo se llama su hermana?

B

150

3

¿Cuántas escuelas han cerrado en Puerto Rico?

C

Un pequeño pueblo en la costa del norte

D

Un narrador de historias

4 5

¿Cuántas personas han abandonado la isla?

E

Un periodista

6

¿Quién tiene una agencia de viajes?

F

La tía de Lin-Manuel

7

¿Quién es Yamila?

G

84.000

8

¿Qué es la Vega Alta?

H

Luz

170

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 170

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


stor opgave 1 KAPITEL 2

VIVA LA VIDA

6. Sandt eller falsk?

S

F

Más de 150 escuelas han cerrado en Puerto Rico Lin-Manuel es hijo de españoles Ingenieros, contadores, obreros y familias enteras están emigrando a diario Los abuelos de Lin-Manuel viven en Estados Unidos Lin-Manuel no es político ni economista Vega Alta es un país en el Caribe El hospital se llama Hamilton Los puertorriqueños no pueden votar por representantes en el Congreso ni para un presidente

7. Forbind højre og ventre spalte så sætningerne er korrekte 1

Lin-Manuel

a

están cerradas.

2

Familias enteras

b

tenemos que actuar.

3

Puerto Rico

c

son ciudadanos estadounidenses.

4

Hoy la papelería y la agencia de viajes

d

pide ayuda.

5

Todos nosotros

e

ha cerrado 40 habitaciones

6

Los puertorriqueños

f

están emigrando a diario.

7

San Jorge Children’s Hospital

g

ha perdido el 9% de la población.

8

Puerto Rico tiene

h

una crisis financiera

8. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med synonymerne i højre spalte Forklaringer

Ord fra teksten 1

papelería

a

2

escritor

b

diez años

3

isla

c

estación del año

4

población

d

porción de tierra rodeada (’omgivet’) de agua

5

tía

e

todos los días

6

década

f

la hermana de la madre o del padre

7

verano

g

tienda donde venden papel

8

cada día

h

conjunto de personas

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 171

narrador

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

171

08/11/2017 13.35


stor opgave 1 KAPITEL 2

9. Vælg det rigtige af de fremhævede ord

10. Kig på billedet og gør sætningerne færdige på

Lin - Manuel es/está de Puerto Rico. Puerto Rico

spansk

tiene/está una crisis económica muy/mucho grande. Cada día abandona/abandonan la isla muchas personas. Hoy la papelería y la agencia de viajes han/ha cerrado. La realidad es duro/ dura. ¿Hay un/una solución para la/el problema? Lin-Manuel dice: “todos tenemos que actuar/ actuamos, porque la/el responsabilidad es de todos los puertorriqueños“. a. En la foto b. El hombre c. El hombre lleva d. Al lado del hombre

11. Sandt eller falsk? Hvilke sætninger er rigtige i forhold til billedet til højre, til venstre eller begge billeder

2

1

Kun sandt for foto 1

Sandt for begge fotos

Kun sandt for foto 2

Están en la calle El hombre lleva un sombrero grande Están bailando Están protestando Hay banderas Hay hombres y mujeres

172

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 172

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


stor opgave 1 KAPITEL 2

VIVA LA VIDA

12 Beskriv billedet på spansk. Skriv 3-5 sætninger. Brug mindst 3 adjektiver

13. Hvad forestiller billedet? Sæt kryds og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk

a. Un concierto

c. Una fiesta en la calle

b. Una protesta estudiantil

d. Una manifestación

14. Find et passende verbum (udsagnsord) og bøj det i den rigtige form i præsens emigrar – poder (o->ue) – abandonar – ser – estar – escribir Puerto Rico __________________ en crisis. Muchos profesionales __________________ el país. Familias enteras ______________ a diario. Los puertorriqueños __________________ ciudadanos estadounidenses, pero no ______________ votar por un presidente en Estados Unidos. Lin-Manuel Miranda ______________ acerca de la dura realidad de Puerto Rico. Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 173

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

173

08/11/2017 13.35


stor opgave 2 KAPITEL 2

Las casas de Sandra Cisneros Læs teksten på side 148 og besvar opgaverne 1. Angiv tekstens genre

3. Angiv tekstens formål

a. un discurso

a. discutir el estatus de los latinos en Estados

b. una guía turística

Unidos

c. una carta

b. describir la vida de Sandra Cisneros

d. un artículo

c. escribir sobre la escritora Sandra Cisneros d. explicar la relación entre Sandra Cisneros y

2. Angiv tekstens tema

su familia

a. Sandra Cisneros b. La infancia de Sandra Cisneros c. La novela La casa en Mango Street d. Las migraciones

4. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål) Preguntas

Respuestas

1

¿Dónde nace Sandra Cisneros?

A

En Iowa

2

¿Cuántos hermanos tiene?

B

De México

3

¿Dónde crece?

C

Un periodista

D

Un escritor

4 5

¿De dónde es su padre?

E

En Chicago

6

¿Quién es Jorge Ramos?

F

No, es la única hija

7

¿Tiene Sandra hermanas?

G

Seis

5. Marker det rigtige svar

174

Sandra Cisneros es

Sandra

d. rubia

d. es amiga de Esperanza

e. morena

e. es la única hija en una familia con seis hermanos

f. pelirroja

f. es una escritora colombiana

Sandra y su familia

Sandra se muda a México porque

d. se mudan a menudo

c. hace buen tiempo

e. no viajan nunca

d. es una escritora mexicana

f. escriben una novela

e. se siente segura ahí

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 174

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


stor opgave 2 KAPITEL 2

VIVA LA VIDA

6. Sandt eller falsk?

S

F

Sandra Cisneros estudia en México Sandra es periodista Sandra se siente como una extranjera en Estados Unidos La madre de Sandra es méxicoamericana Esperanza es una amiga de Sandra Sandra Cisneros entrevista a Jorge Ramos Sandra es una leyenda de la llamada literatura chicana Durante su infancia Sandra y su familia se mudan a menudo

7. Forbind højre og ventre spalte så sætningerne er korrekte 1

Sandra Cisneros

a

es una niña latina

2

Los ojos de Sandra

b

se muda a menudo

3

Tiene

c

se llama Esperanza

4

Se siente

d

son pequeños

5

Durante su infancia la familia

e

cruza la frontera

6

La protagonista de su novela

f

es escritora

7

Esperanza

g

muchos hermanos

8

Sandra

h

muy segura en Guanajato

8. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med synonymerne i højre spalte Ord fra teksten

Forklaringer

1

periodista

a

frecuentemente

2

escritor

b

borde

3

niña

c

reportero

4

protagonista

d

residencia

5

casa

e

interviú

6

frontera

f

autor

7

entrevista

g

personaje

8

a menudo

h

texto

9

libro

i

chica

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 175

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

175

08/11/2017 13.35


stor opgave 2 KAPITEL 2

9. Vælg det rigtige af de fremhævede ord

Sandra Cisneros es/está simpática. Durante su infancia la familia viaja/viajan a México. Ella/le es una escritora famoso/famosa. Ahora vive en/a Guanajato. Le gusta vivir/vive ahí. Sandra habla con el/la periodista Jorge Ramos de su novela La casa en Mango Street. En la foto, Sandra lleva una blusa verde/verda, roja y negra. Su/sus pendientes son de color turquesa. En Estados Unidos vive en muchos/muchas casas. 10. Kig på billedet og gør sætningerne færdige a. La foto muestra b. Ella es c. La mujer lleva d. El hombre

176

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 176

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


stor opgave 2 KAPITEL 2

VIVA LA VIDA

11. Beskriv billedet på spansk. Skriv 3-5 sætninger. Brug

mindst 3 adjektiver

12. Sandt eller falsk? Hvilke sætninger er rigtige i forhold til billedet til højre, til venstre eller begge billeder

2

1

Kun sandt for foto 1

Sandt for begge fotos

Kun sandt for foto 2

Están en la calle Hay un edificio blanco Hay muchas personas Están tocando guitarra Hace buen tiempo Hay árboles

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 177

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

177

08/11/2017 13.35


stor opgave 2 KAPITEL 2

13. Interview med Sandra Cisneros 1

¿Cómo te llamas?

a

Soy escritora

2

¿Dónde vives?

b

Porque en Estados Unidos siempre me he sentido como una extranjera

3

¿Qué haces?

c

Su identidad

4

¿Quién es Esperanza?

d

Mi padre es méxicano y mi madre, méxicoamericana

5

¿Cuántos años tienes?

e

Sandra Cisneros

6

¿De dónde son tus padres?

f

La protagonista de mi novela La casa en Mango Street

7

¿Qué buscan los chicanos?

g

57

8

¿Por qué te has mudado a México?

h

En México

14. Find et passende verbum (udsagnsord) og bøj det i den rigtige form i præsens vivir – mudarse – crecer – llamarse – tratar – ser – tener – describir La novela de Sandra Cisneros _____________________ La casa en Mango Street. _________________ de una niña latina que se llama Esperanza. Esperanza _________________ a su familia. Ella y su familia _______________ a menudo. Ahora _____________ en una casa roja. Las ventanas de la casa ___________ pequeñas. Ellos no ______________ coche. Esperanza ______________ en un barrio pobre.

178

HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

9788770666909_indhold.indd 178

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

3

México

9788770666909_indhold.indd 179

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Mexico Kontrasternes land Mexico – den store latinamerikanske

ekstremt tætbefolkede hovedstad,

nation på grænsen til den engelsk-

Mexico City, der er en af verdens

talende verden – er på mange måder et

allerstørste byer; og fra den pulserende

kontrasternes land der spejler sine

metropol til frodige jungler; og endelig

nærmeste naboer: Mod syd landene

de hvide sandstrande, hvor turisterne

Guatemala og Belize og mod nord de

flokkes, og orkaner med jævne

amerikanske stater Californien, Arizona,

mellemrum hærger.

New Mexico og Texas. Med et areal på næsten 2 mio. km2 er Mexico 46 gange

Forskelle i mexicanernes økonomiske

så stort som Danmark og rummer i sine

formåen og deraf følgende livssituatio-

32 delstater stor geografisk, klimatisk og

ner kan ligeledes siges at bevæge sig fra

demografisk diversitet. Den rejsende,

den ene yderlighed til den anden: Skønt

der krydser landet fra Stillehavskysten i

landets middelklasse vokser, er den

nordvest til Den Mexicanske Golf i

stadig relativt lille, og op mod halvdelen

sydøst, bevæger sig således fra gold og

af mexicanerne lever i moderat til eks-

øde ørken over sneklædte vulkantinder;

trem fattigdom i både byerne og på lan-

gennem jordskælvszoner og den

det, mens en mindre elite af rige land-

Landskab i Baja California

180

méxico

9788770666909_indhold.indd 180

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

ejere og investorer er i stand til at opretholde en luksuriøs livsførelse. Fælles for de forskellige miljøer er på den ene side et farverigt og livsbekræftende kulturliv, med markante folkelige og religiøse traditioner som fx mytologiseringen af den historiske person La Malinche; fejringen af El día de muertos (De Dødes Dag); den massive tilbedelse af La Virgen de Guadalupe (Jomfruen af Guadalupe); eller dyrkelsen af den musikalske stilart reggaeton blandt ung-

Små pilgrimme tilbeder Nuestra Señora de Guadalupe, 12. december 2013, Guadalupe, Mexico.

domsgrupper i hovedstaden. På den anden side finder man i Mexico en rekordhøj forekomst af kartel- og narkorelateret vold, kriminalitet og korruption som gennemsyrer samfundet på tværs af sociale skel og i perioder eskalerer og truer med at få samfundet til at bryde sammen.

Arven fra spanierne Med sine 128 millioner indbyggere er Mexico det mest folkerige spansk-

Fire ofre for den organiserede kriminalitet, El Litoral 2010. Volden nåede sit hidtidige højdepunkt i 2011 med 27.213 overlagte mord. (datosmacro.com)

talende land i verden. Hovedparten af landets befolkning er såkaldte mestizer, dvs. af blandet europæisk og indiansk herkomst: I årene 1519-1521 blev det dengang aztekiske rige koloniseret af spanierne med erobreren Hernán Cortés i spidsen, og landet forblev en del af det spanske vicekonge-dømme, indtil det opnåede uafhængighed i 1821. Den spanske kolonimagts overherredømme igennem godt 300 år forklarer ikke blot befolkningens etniske sammensætning, men også det sproglige og religiøse europæiske islæt: 89 % af mexicanerne er katolikker, og over 90 % taler MéXICO

9788770666909_indhold.indd 181

181

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

castiliansk som deres modersmål, mens

kanske lande mod syd løsrev sig og blev

kun ca. 6 % taler et af de over 100

selvstændige.

oprindelige indianske sprog i landet.

Det mexicanske imperium

Med Den Mexicanske Revolution (191020) kom det egentlige opgør med spa-

Med selvstændigheden fulgte en kort

nierne. Selvom spanierne officielt havde

periode hvor Mexico bredte sig over et

været ude af landet i godt et helt år-

mægtigt areal, der omfattede det syd-

hundrede, var det stadig efterkommere

lige USA og en del af Mellemamerika.

af europæere der sad på magten. De

Men i midten af det 19. århundrede

udgjorde en elite der styrede landet

svandt den nordamerikanske del af im-

politisk og økonomisk, mens den fattige

periet som en konsekvens af Den Mexi-

og overvejende indianske eller blandede

cansk-amerikanske Krig (1846-48). Sta-

landbefolkning befandt sig nederst i

terne New Mexico, Californien, Texas,

samfundshierarkiet. Som et resultat af

Utah, Nevada og Arizona blev nu ind-

revolutionen dannede man en konstitu-

lemmet i USA, mens de Mellemameri-

tionel republik med et demokrati der formelt gav indflydelse og rettigheder til alle landets borgere, men mange af problemerne fra spaniernes tid blev ved med at spøge: Der var og er stadig en enorm forskel på rig og fattig i det mexicanske samfund. I den omfattende emigration der de sidste 100 år har fundet sted fra Mexico til USA kan man se en vis skæbnens ironi: Da grænsen flyttedes mod syd, begyndte en signifikant del af den mexicanske befolkning at bevæge sig mod nord. En række af de stater som før Den Mexicansk-amerikanske Krig udgjorde en del af det mexicanske imperium er nu hjemsted for en stor mexicansk population. Lige over halvdelen af Californiens totale befolkning på ca. 39 millioner er nonwhites, hvoraf 15 mio. er hispanics,

Revolutionshelten Emiliano Zapata (1879-1919)

182

méxico

9788770666909_indhold.indd 182

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

En af det statsejede selskab Pemex’ olieboreplatforme

heraf ca. 4,3 mio. fra Mexico. Tallene

afhængig af billig immigrantarbejds-

er behæftet med nogen usikkerhed

kraft. Og lige så sandt er det at mexica-

eftersom et stort antal mexicanere i

nere bosat i USA bidrager væsentligt til

årenes løb har krydset grænsen til

deres hjemlands økonomi i form af løn-

USA illegalt og derfor ikke figurerer i

ninger som sendes hjem til familierne i

statistikkerne.

Mexico hvor de udgør et livsvigtigt bi-

Hvad rejser mexicanerne fra?

drag til de meget små husholdningsbudgetter. Skønt Mexico beskæftiger op

Tallene peger med tydelighed på det

mod 70 % af sin arbejdsstyrke i service-

afhængighedsforhold der eksisterer

erhverv – et karakteristisk træk for ud-

mellem de to lande og deres økonomi.

viklede landes økonomi – og selvom

Selvom den nyvalgte amerikanske præ-

landet besidder store naturressourcer,

sident fra Det Republikanske Parti, Do-

bl.a. i form af den olie man opdagede i

nald Trump, raser mod mexicanerne og

midten af 1970’erne, så står landet og

truer med at bygge en mur der skal hol-

dets befolkning stadig over for store

de dem effektivt ude af USA og beskytte

udfordringer, især en kæmpe udlands-

amerikanske arbejdspladser, så er det et

gæld, kriminalitet, forurening og social

faktum at fx landbrugssektoren i USA er

ulighed. MéXICO

9788770666909_indhold.indd 183

183

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Utilfredshed med uligheden blussede

stadig et af verdens farligste lande at

senest op i midten af 1990’erne, hvor de

færdes i, med en årlig rate på 13 over-

såkaldte Zapatister (opkaldt efter den

lagte mord per 100.000 indbyggere. Så

berømte revolutionshelt Emiliano Za-

sent som i 2014 fyldtes verdenspressen

pata) ved væbnet kamp krævede større

med en gruopvækkende historie: Frem-

retfærdighed for indianerne i Chiapas,

trædende myndighedspersoner og lo-

hvor en stor del af befolkningen lever

kalt politi i delstaten Guerrero i viste sig

under FN’s fattigdomsgrænse. I 2012

at være dybt involveret i bortførelsen og

kom en ny præsident, Enrique Peña

henrettelsen af 43 unge studerende.

Nieto, til magten. Som leder af det gam-

“México es un país moderno” (Mexico

le revolutionsparti, Partido Revolucio-

er et moderne land) udtalte den mexi-

nario Institucional lovede han store

canske præsident for nylig under sit

samfundsforandringer samt reformer

statsbesøg i Danmark, og ramte måske

som bl.a. skal sikre bedre konkurrence

med denne noget forsigtige og forholds-

og et mere retfærdigt skattesystem. Til

vis værdineutrale formulering plet i be-

trods for politikernes forsøg på at be-

skrivelsen af sit lands enorme potentia-

kæmpe kriminaliteten er Mexico dog

ler og udfordringer.

Den mexicanske præsident Enrique Peña Nieto under statsbesøget i Danmark i april 2016

184

méxico

9788770666909_indhold.indd 184

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

MÉxico

México está situado en la parte meridional de América del Norte. Limita con tres países: al norte limita con Estados Unidos y al sudeste con Belice y Guatemala. Al este limita con el golfo de México y el mar Caribe, y al oeste con el océano Pacífico.

243

En agosto de 2016 México tenía 128 millones 903 mil 996 habitantes. En la página webcountrymeters puedes ver el número exacto de habitantes. En México se hablan, además del español, 68 lenguas indígenas. Un millón 586 mil 884 habitantes hablan el nahualt. En los estados del sur de México se concentra el 68 por ciento de hablantes de lenguas indígenas. Aunque la religión católica predomina en México, cada vez más, otras creencias se abren paso y crecen. En México se cultiva una gran variedad de frutas y verduras, por ejemplo, aguacate, tomate, papaya, piña, naranja, limón, toronja, plátano, mango, manzana, uva, fresa, melocotón, sandía, brócoli, zanahoria, ajo, chile, cacao, maíz, trigo, patata, frijol, guisante.

estar situado en – at være beliggende i parte f – del meridional – sydlig limitar con – at grænse op til norte m – nord sur m – syd este m – vest oeste m – øst tenía (imperfektum af tener) havde habitante m – indbygger página f web – webside poder |u –> ue| – at kunne ver – at se además de – ud over lengua f – sprog indígena – indfødt nahualt m – det mest udbredte sprog blandt Mexicos indianere hablante m – talende aunque – selv om predominar – at være fremherskende cada vez más – mere og mere creencia f – tro abrirse paso – at bane sig vej crecer – at blive større se – man cultivar – at dyrke variedad f – slags aguacate m – avocado piña f – ananas naranja f – appelsin limón m – citron toronja f – grapefrugt plátano m – banan manzana f – æble uva f – vindrue fresa f – jordbær melocotón m – fersken sandía f – vandmelon zanahoria f – gulerod ajo m – hvidløg chile m – chili trigo m – hvede patata f – kartoffel frijol m – bønne guisante m – ært

MéXICO

9788770666909_indhold.indd 185

185

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

Ubicación geográfica Opgave 1

Arbejd i par Studér og beskriv landenes beliggenhed på kortene her på siderne. Brug disse formuleringer: al norte de – nord for al sur de – syd for al este de – øst for al oeste de – vest for limitar con – at grænse op til

Lav en dialog som i eksemplet:

Opgave 2

Arbejd i par Kig på kortene igen. Nu skal I skiftes til at spørge

A: ¿Dónde está Dinamarca?

om hovedstædernes navne. Spørg og svar med

B: Dinamarca está al sur de Noruega,

hele sætninger som i eksemplet:

al este de Inglaterra y al oeste de Suecia.

245

A: ¿Limita con algunos países?

A: ¿Cómo se llama la capital de Italia?

B: Sí, al sur limita con Alemania.

B: La capital de Italia se llama Roma.

244

186

méxico

9788770666909_indhold.indd 186

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

VIVA LA VIDA

NORTE NORDOESTE

NORDESTE

OESTE

ESTE

SUDOESTE

SUDESTE SUR

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 187

MéXICO

187

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

Frutas y verduras de México O

S

D

T

D

Z

P

Q

N

A

R

A

N

J

A

I

L

G

V

B

X

P

A

Z

W

J

Z

S

O

L

H

A

V

U

J

A

Z

Y

L

N

R

B

M

A

N

Z

A

N

A

Z

I

W

P

H

N

I

� M

L

Y

B

O

G

T

Y

I

G

U

I

S

A

N

T

E

T

T

E

Y

U

Q

Z

X

H

T

� W

J

C

V

T

Z

R

R

B

G

U

S

G

M

A

N

G

O

V

Q

X

P

N

E

A

L

O

J

I

R

F

O

W

A

E

Z

N

Z

J

X

W

M

S

A

S

E

R

F

Q

L

O

V

V

E

P

A

T

A

T

A

D

A

G

U

A

C

A

T

E

N

P

V

X

W

J

G

A

T

O

F

L

G

U

C

A

W

C

M

T

L

Q

J

R

K

J

I

E

U

A

P

J

V

B

E

O

D

R

D

S

T

Q

P

S

T

W

Y

B

T

Q

O

O

J

A

Q

Q

M

U

B

S

S

W

K

P

W

T

X

U

I

L

W

M

K

W

O

A

C

A

C

D

W

H

U

I

R

O

P

I

W

H

M

C

C

D

E

M

D

P

V

U

I

C

Y

T

O

R

O

N

J

A

U

Z

Y

L

W

B

X

V

G

R

E

T

A

M

O

T

T

E

P

A

P

A

Y

A

R

O

P

J

J

N

G

L

W

R

A

V

B

T

D

Z

A

N

A

H

O

R

I

A

O

C

C

D

D

W

L

F

Z

M

E

A

V

T

G

I

R

H

U

U

X

A

D

F

V

O

C

E

O

G

I

R

T

E

M

W

L

B

M

D

K

I

N

W

A

O

F

L

W

A

M

Y

L

T

J

D

L

V

R

Z

Z

G

U

E

D

R

E

V

E

L

I

H

C

B

A

Y

C

O

B

Opgave 1

Der er 17 frugter/grøntsager i ordsuppen. Kan du finde dem? Du skal læse både fra venstre til højre og fra højre til venstre.

188

méxico

9788770666909_indhold.indd 188

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

Opgave 2

Arbejd i par Se på gloselisten. Kombinér ordene med de farver I kender og lav en dialog, hvor I skiftes til at gætte en frugt/grøntsag som vist i eksemplet. Fortsæt til I har beskrevet og gættet alle frugterne og grøntsagerne.

246 A: Es una fruta redonda y muy grande. Es verde por fuera y rosada por dentro. Tiene muchas semillas. B: Es una sandía.

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 189

VIVA LA VIDA

verdura f – grøntsag fruta f – frugt dulce – sød suave – blød, mild duro – hård agrio – bitter ácido – sur picante – stærk aromático – duftende, aromatisk redondo – rund alargado – aflang pequeño – lille grande – stor piel f – skind skræl f – cáscara semillas f pl – kerner hueso m – sten por fuera – udenpå por dentro – indeni

MéXICO

189

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Ciudad de México Ciudad f de México – Mexico City e (foran ord der starte med i-lyd) – og fundirse – at forenes según – ifølge censo m – folketælling Zócalo m (mex.) – vigtigste plads i Mexico City diario – daglig altar m de muerto – offerbord durante – under el Día de Muertos – De Dødes Dag manifestacion f – demonstration exposición f – udstilling pista f – de hielo – skøjtebane uso m – brug como – som medio m de transporte – transportmiddel se – man celebrÓ (præteritum af celebrar) - afholdt mundial – verdensmás de (foran talord) – mere end diferente – forskellig edad f – alder participaron en (præteritum af participar en) – deltog i crearon (præterium af crear) – skabte – at skabe allí – der

Ciudad de México “es única, cosmo-

Día de Muertos, manifestaciones de

polita, auténtica, trendy e increíble“. En

protesta, conciertos, exposiciones,

Ciudad de México se funden la cultura

pistas de hielo en el invierno e incluso

mexica (prehispánica) y la española

eventos para promover el uso de la

(colonial) con el México moderno. “La

bicicleta como medio de transporte.

población total en la Ciudad de México

En abril de 2016 se celebró en el Zócalo

es de 8 millones 985 mil 399 personas“,

el Día Mundial de la Bicicleta. Más de

según un censo de 2015 .

3 mil personas, hombres y mujeres

247

de diferentes edades, participaron

El Zócalo

en el evento y crearon una bicicleta

En esta plaza hay una intensa actividad

248

monumental allí.

diaria: personas que beben cócteles, miles de turistas, altares durante el

Metro de la Ciudad de México

190

méxico

9788770666909_indhold.indd 190

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Opiniones La bicicleta, dice Beatriz, “es un elemento de cohesión social, es algo que nos une, vincula familias“. “Es necesario usar medios de transporte eficientes, no contaminates“. “La bici es al mismo tiempo un vehículo de transporte y de recreación“.

249

Viridiana considera que la ciudad aún no es segura para los ciclistas, pero sí usa la bici para distancias cortas y cerca de su casa. Jesús, de 26 años, ha participado en esta actividad “porque le gusta andar en bici.” Para Erick, profesor de 39 años, es muy importante fomentar el uso de la bicicleta, “porque cuidas el medio ambiente y te mueves más rápido.“ Él usa la bici desde niño. ¿Cuándo usa Erick la bici? – Él dice: “Ahorita la uso más para hacer ejercicio y para

cohesión f – sammenhængskraft nos une – forener os vincular – at knytte sammen eficiente – effektiv contaminante – forurenende al mismo tiempo– samtidigt vehículo m – køretøj aÚn – endnu andar en bici – at cykle fomentar – at fremme cuidar – at passe på medio ambiente m  – miljø moverse |o –>ue|- at bevæge sig rápido – hurtigt ahorita f (diminutiv af ahora) – nu, i øjeblikket la (= la bicicleta) – den en lugar de – i stedet for ahorrar – at spare (op)

ir al trabajo.” Karina, de 33 años, ha ayudado a crear la bicicleta más grande del mundo “porque es bueno usar la bici en lugar del coche, te mueves más fácil y te ahorras dinero.” (Crean bicicleta monumental en el Zócalo. El Universal. 10/04/2016.)

MéXICO

9788770666909_indhold.indd 191

191

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

La Malinche ¿heroína o traidora? heroína f – heltinde traidora f – forræderske controvertido – kontroversiel, omdiskuteret conquista f – erobring esclava f – slavinde desempeñó (præteritum af desempeñar) – spillede papel m – rolle intérprete m/f – tolk consejera f – rådgiver amante m/f – elsker; elskerinde nacimiento m – fødsel hierba f – græs, urt bautizaron (præteritum af bautizar) – de døbte según – ifølge conocido/-a – kendt llamaban (imperfektum af llamar) – de kaldte era (imperfektum af ser) – var breve – kort amo m – herre, mand con el tiempo – med årene apodo m – kaldenavn llegó a ser (præteritum af llegar) – kom til at blive nació (præteritum af nacer) – blev født alrededor – omkring, ca. noble – adelig cacique m – indianerhøvding murió (præteritum af morir) |o–>ue/o–>u| – døde se casó (præteritum af casarse) – giftede sig predilecto – foretrukne nombraron (præteritum af nombrar) – de udnævnte heredero m – arving cacicazgo m – indianerstamme vendieron (præteritum af vender) – de solgte padrastro m – stedfar evitar – at undgå divulgar – at udbrede, sprede dieron (præteritum af dar) – de gav llegó (præteritum af llegar) – ankom regalo m – gave oro m – guld manta f – tæppe desenvuelta –udadvendt, imødekommende tenía (imperfektum af tener) – var conocía (imperfektum af conocer) – kendte hablaba (imperfektum af hablar) – talte con fluidez – flydende traía (imperfektum af traer) consigo – havde med sig

192

250

La Malinche, Malinalli y Dona Marina

Malinche, esclava mexica que

son los tres nombres del personaje

desempeñó un papel importante

femenino más controvertido de la

en la conquista española de México

conquista de México.

como intérprete, consejera y amante

¿Por qué tres nombres?

de Hernán Cortés.

255

Malinalli Tenepatl es el nombre de

Diccionario de la Real Academia

nacimiento de La Malinche. Malinalli

Española

251

es una palabra de origen nahualt que significa hierba. En el calendario

azteca Malinalli corresponde al día 12. Malinalli es símbolo de la vida.

La vida de La Malinche como esclava El padrastro y la madre de La Malinche,

Los españoles bautizaron a La Malinche

para evitar problemas, la vendieron

con el nombre de Doña Marina, pero

a unos indios de Xilango (unos

es más conocida como La Malinche.

comerciantes mayas). Más tarde, dice

Los indígenas en los pueblos llamaban

Bernal Díaz, los indios de Xilango “la

Malinche a Cortés, porque decir

dieron a los de Tabasco“, y cuando

Malinche era más breve que decir: “el

Cortés llegó a Yucatán en 1519, los

amo de Malinalli“. Con el tiempo el

caciques de Tabasco, llegaron con

apodo de Hernán Cortés llegó a ser el

regalos: oro, mantas y 20 mujeres,

apodo de la intérprete y amante de

“entre ellas – escribe Bernal Díaz – una

Hernán Cortés.

muy excelente mujer, Doña Marina“.

La infancia de La Malinche La Malinche nació alrededor del 1500 en una familia noble azteca. Según Bernal

252

253

Según Bernal Díaz, La Malinche era guapa, inteligente y desenvuelta. Tenía entonces unos 15 años.

eran señores y caciques“. Su padre

La Malinche, la “lengua“ de los españoles

murió cuando ella era niña, entonces

Como La Malinche conocía

“la madre se casó con otro cacique“ y

perfectamente bien las costumbres

tuvieron un hijo, y como éste era el hijo

de los pueblos indígenas y hablaba

predilecto, lo nombraron heredero del

el nahualt – su lengua materna –, el

cacicazgo y vendieron a la niña.

maya – la lengua de sus amos – y el

Díaz del Castillo “Su padre y su madre

254

castellano, con fluidez, “la traía Cortés

méxico

9788770666909_indhold.indd 192

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Piedra del Sol o calendario azteca

siempre consigo“; “sin ir doña Marina

pero también simboliza la traición al

no podíamos entender la lengua de

pueblo azteca, porque coopera con

la Nueva España y México.”, escribe

los españoles. En la opinión general

Bernal Díaz en sus crónicas.

de los mexicanos, La Malinche es la

La Malinche y sus hijos La Malinche y Cortés tuvieron un hijo.

anti-Virgen y la traidora. Cuando una persona prefiere lo extranjero se le dice malinchista.

Lo llamaron Martín. Cuando la esposa

256

de Cortés llegó a ciudad de México,

Las chicanas, en cambio, toman la

un capitán, de nombre Juan Jaramillo,

figura de La Malinche y se identifican

se casó con La Malinche por orden de

con ella. Para las chicanas La Malinche

Cortés. La Malinche y Juan Jaramillo

representa un personaje fuerte,

tuvieron una hija. La llamaron María.

independiente, que puede decidir y

La Malinche a través del tiempo

expresarse por sí misma. Las chicanas tienen dos culturas: la mexicana y norteamericana, La Malinche tiene

En la opinión de los estudiosos, La

la cultura indígena y la española. Las

Malinche se puede considerar la madre

chicanas son bilingües del mismo modo

simbólica de la nación mexicana,

que La Malinche.

257 9788770666909_indhold.indd 193

sin ir Doña Marina – hvis ikke Doña Marina var med podíamos (imperfektum af poder) – kunne entender |e–>ie| – at forstå crónica f –(her:) beretning esposa f – hustru tuvieron (præteritum af tener) – fik llamaron (preteritum af llamar) – de kaldte estudioso m – forsker traiciÓn f – forræderi cooperar – at samarbejde la Virgen – jomfruen dvs. Jomfru Maria preferir |e–>ie| – at foretrække lo extranjero – det fremmede, udenlandske se le dice – kalder man hende chicana – mexicansk kvinde, der lever i USA fuerte – stærk decidir – at beslutte, tage beslutninger expresarse – at udtrykke sig bilingüe – tosproget del mismo modo – på samme måde

MéXICO

193

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Roberto Cueva del Río. La intérprete de Cortés (1976)

intérprete m/f – tolk encuentro m – møde los demás – de andre vestido m – kjole oscuro – mørk destacar – at træde frem cruz f – kors imagen f – afbildning dios m – gud eclipse m de sol – solformørkelse caballo m – hest cañón m – kanon diablo m – djævel sonreír – at smile en el fondo – i baggrunden poder |o–>ue| – at kunne edificio m – bygning Bernal Díaz del Castillo (ca. 1495-1584) – spansk soldat, deltog i erobringen af Mexico, Honduras og Guatemala. Han er berømt for sin beretning om erobringen af Mexico: Historia verdadera de la conquista de La Nueva España, hvori han beskriver Cortés, Doña Marina (La Malinche) og indianerne. Han giver en nuanceret heltebeskrivelse af Cortés og beskriver indianerne med megen respekt.

194

La intérprete de Cortés

Los colores en el lado derecho son

El mural La intérprete de Cortés (1976)

oscuros. En el lado izquierdo destacan

258

de Roberto Cueva del Río representa

los colores rojo, amarillo, azul y blanco.

el encuentro entre Hernán Cortés y

A la derecha vemos una cruz y la

Moctezuma. Es el encuentro entre el

imagen de una virgen. Representan

Viejo y el Nuevo Mundo.

el catolicismo. A la izquierda vemos a los dioses aztecas. En el cielo vemos

El mural tiene muchos detalles y

un eclipse de sol. A la derecha en el

símbolos. A la derecha del mural vemos

cielo, vemos cuatro caballos con lanzas.

a Cortés y sus soldados, a la izquierda

Detrás de Cortés hay un caballo marrón

vemos a Moctezuma y su pueblo. Al

y un cañón. Encima del cañón hay una

lado de Cortés hay una mujer. Es La

figura roja. Representa el diablo. El

Malinche. Tiene una posición más

diablo sonríe. A la izquierda, en el cielo,

importante que los demás indígenas.

vemos unas máscaras. En el fondo del

Es la consejera e intérprete de Cortés.

mural podemos ver una ciudad y unos

Su vestido es blanco y largo.

edificios grandes. Es Tenochtitlán, la ciudad de los aztecas.

méxico

9788770666909_indhold.indd 194

10/11/2017 10.50


opgaver KAPITEL 3

VIVA LA VIDA

Objektspronomen

Se på teksteksemplet nedenfor. Læg mærke til hvordan la bici = cyklen bliver introduceret i spørgsmålet. Da Erick skal svare, behøver han ikke gentage ordet, for nu ved vi godt, at han taler om cyklen, så han kan bare sige den = la. Han bruger altså objektspronomenet la, der erstatter det direkte objekt la bici, som er et hunkønsord i ental. Læg også mærke til, at objektspronomenet ikke står på samme plads som objektet. Det er rykket op foran verballeddet.

¿Cuándo usa Erick la bici? (Hvornår bruger Erick cyklen?) ○

o Δ×

Él dice: “Ahorita la uso más para hacer ejercicio y para ir al trabajo.”  o(×) (For øjeblikket bruger jeg den mest til at få motion og som transport til arbejdet) Her kan du se hvordan objektspronomenet bøjes i køn og tal: Maskulinum singularis

lo = ham, den, det

Femininum singularis

la = hende, den, det

Maskulinum pluralis

los = dem

Femininum pluralis

las = dem

Opgave 1

Arbejd i par 1. Se eksemplet nedenfor og udfyld selv de øvrige dialogeksempler med det rigtige objekts-

A: ¿Ves la casa blanca? B: Sí, _____ veo.

pronomen. Husk at objektspronomenet i køn og tal skal svare til det substantiv det erstatter.

A: ¿Ves a mi padre? B: Sí, ______ veo.

Eksempel: A: ¿Ves el coche negro? B: Sí, lo veo. A: ¿Ves las naranjas? B: Sí, _____ veo.

A: ¿Ves a mis hermanos? B: Sí, ______ veo. 2. Øv nu de små dialoger med en partner. A læser spørgsmålet op og B svarer uden at kigge på opgaven. Byt roller.

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 195

MéXICO

195

10/11/2017 10.52


opgaver KAPITEL 3

Opgave 2

Se skemaet på side 195 og omskriv selv følgende sætninger, således at det direkte objekt bliver erstattet af et objektspronomen. Husk at det objektspronomen, du vælger, skal afspejle både

Tredjepersonsfortæller eller jeg-fortæller? Opgave 4

Hvordan ville teksten om La Malinche lyde, hvis

køn og tal og placeres foran verballeddet. Start

hun selv skulle fortælle den? Omskriv teksten

med at finde det direkte objekt ved at sætte

nedenfor, så den fremstår som om, at det er La

analysetegnene: × o Δ

Malinche selv, der fortæller. Du skal tænke på, at både verballeddet (udsagnsleddet), og især

Eksempel: Viridiana usa la bici. × Δ o  Δ ○

personlige og possessive pronominer (ejestedord) La usa  o(×)

og navne kan ændre sig som i eksemplet. Eksempel:

1. Vemos un caballo marrón. 2. Los soldados llevan la cruz.

259

3. Fundaron la ciudad México-Tenochtitlán.

Tredjepersonsfortæller: La Malinche es una figura de la historia mexicana. Malinalli es su nombre de nacimiento

4. Los españoles bautizaron a La Malinche. 5. La Malinche conocía las costumbres.

Opgave 3

Jeg-fortæller: (Yo) soy una figura de la historia mexicana. Malinalli es mi nombre de nacimiento.

Studér følgende sætninger fra teksten om La Malinche og find objektspronomenet. Hvad erstatter det, og hvad skal det oversættes med? 1. El padrastro y la madre de La Malinche [...] la vendieron a unos indios de Xilango [...]. 2. [...] los indios de Xilango “la dieron a los de Tabasco“ [...] 3. La Malinche y Cortés tuvieron un hijo. Lo llamaron Martín. 4. La Malinche y Juan Jaramillo tuvieron una hija. La llamaron María.

196

méxico

9788770666909_indhold.indd 196

En la opinión de los estudiosos, La Malinche es la madre simbólica de la nación mexicana, pero también simboliza la traición al pueblo azteca porque coopera con los españoles. En la opinión general de los mexicanos, La Malinche es la anti-Virgen y la traidora. Para las chicanas La Malinche representa un personaje fuerte, independiente, y puede decidir y expresarse por sí misma. Las chicanas tienen dos culturas: la mexicana y la norteamericana, La Malinche tiene la cultura indígena y la española.

260

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

VIVA LA VIDA

Los nombres de los veinte días en el calendario azteca

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

caimán viento casa lagarto serpiente calavera ciervo conejo agua perro mono hierba caña jaguar águila buitre terremoto cuchillo de pedernal lluvia flor

Los nombres de los veinte días en el calendario azteca

Opgave

Kig på Los nombres de los veinte días en el calendario azteca og indsæt navnet på en dag i hver sætning. 1.

Es un pequeño reptil. Cuando tiene miedo, pierde su cola. Es un ___________.

2.

Cuando hay tormenta, hace mucho __________.

3.

Es algo bonito y aromático. Puede tener varios colores. Es una __________.

4. Es un hueso. Está dentro de la cabeza. Es una _____________. 5.

Es un animal. Vive en los árboles y come frutas, p.ej. plátanos. Es un ___________.

6.

Este animal es vegetariano y vive en grupos. Tiene cuernos. Es un _____________.

7.

Es un reptil muy peligroso de color verde. Tiene muchos dientes. Es un ___________.

8. Si la pierdes, tienes que vivir en la calle. Es una __________. 9.

Ese animal largo y delgado no tiene ni piernas ni brazos. Es una _____________.

10. Es un desastre natural. Es muy frecuente en países como Indonesia, Turquía, El Salvador, Japón o México. Es un _____________. Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 197

MéXICO

197

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

11. El agua que cae de las nubes se llama _____________.

12. Es un animal doméstico. Cae Hay muchas familias danesas que viven con este animal. Es un __________. 13. Es un ave de presa. Es un símbolo de la identidad mexicana. Es un _____________. 14. Esta planta verde y abundante les gusta mucho a las vacas. Es la _____________. 15. Este animal de presa es muy rápido. Se parece a un tigre o un león. Es un ____________. 16. Sin este elemento natural no puede haber vida. Es el ___________. 17. A esta ave grande le gustan los animales muertos. Es un ___________. 18. Es una cosa que se usa para cortar. Es un_______________. 19. Es un pequeño animal de piel suave. Se reproduce rápidamente. Es un ____________. 20. Es una planta larga y cilíndrica. Se usa p.ej. para la producción de azúcar. Es la _____________. perder |e–>ie| - at tabe cola f - hale tormenta f - stormvejr hueso m- knogle cuerno m - horn

peligroso - farlig caer – at falde nube f – sky ave f (artiklen = un/ el) – større fugl

ave f de presa – rovfugl vaca f - ko rápido - hurtig parecerse a - at ligne haber – (her:) findes

piel f – skind cortar - at skære azúcar m – sukker

Los meses del año (årets måneder) Opgaver 1

“Treinta días trae noviembre, con abril,

a. Lær følgende mundheld (refrán) udenad:

junio y septiembre. Los demás treinta y uno, menos febrero mocho que trae veintiocho”

b. Hvilke måneder har treinta y un días? Svar på spansk.

Opgave 2

Find de 12 måneder i nedenstående bogstavsuppe

traer – at bringe con – sammen med los demás – de andre menos – undtagen

mocho – stump (kort, afkortet) que – som

Los doce meses Marca los nombres de los doce meses del año

N O V I E M B R E K M 198

A B J C D E F S E P T I E M X S U R O P A Z P X D C A L O A N B K L M O V I O C T U B N I D M A R Z O G E C A B R S O Z E F P P X M A I S U S C H R S D I C I E M B R E C J J H D U A C E G I K L Y T A G O S T O P M P Q R B R G N N P Q Y K E N E R O T S F J N S J O T Ñ K J F I Q C A Y O J F E B R E R O M X H

méxico

9788770666909_indhold.indd 198

B R E B U P V O B R E Q D F H Q I K Z N S Q D G F A H J L B K U U R M L J I P I B L Z O Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Frida, una artista mexicana “Pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola.

263

Me pinto a mí misma, porque soy a quien mejor conozco.” Frida Kahlo

Frida

La familia de Frida

264

Frida era morena. Sus ojos eran marrones. Tenía las cejas tupidas y juntas.

“Éramos cuatro hermanas.

Tenía la nariz recta. Era baja. En la

Matita, Adri, Yo (Frida) y Cristi”

foto de niña lleva un delantal blanco

Frida Kahlo

y zapatos negros. Tiene el pelo corto y

261

liso. Está sentada y sonríe. En la mano

El padre de Frida se llamaba Wilhelm

izquierda tiene un ramo de flores. En

Kahlo. No era mexicano. Era de origen

la otra foto, lleva una blusa blanca con

húngaro-alemán. Nació en Alemania, en

motivos de la naturaleza, lleva también

Baden-Baden, pero sus padres eran de

un rebozo y pendientes. En la mano

Hungría. Llegó a México cuando tenía

izquierda lleva anillos. En el pelo lleva

19 años.

262

un tocado de flores. En la foto de niña tiene cuatro años y en la otra tiene 33

Frida escribió al pie del retrato: “Pinté

años.

a mi padre Wilhelm Kahlo de origen

mucho tiempo – lang tid solo – alene mismo – sig selv conocer – at kende (conozco, 1. pers.) moreno – mørklødet ceja f – øjenbryn tupido – tæt junto – tætsiddende nariz f – næse recto – lige delantal m – forklæde pelo m – hår liso – glat estar sentado/a – at sidde ned sonreír – at smile mano f – hånd ramo m de flores – blomsterbuket llevar – at have på rebozo m – mexicansk klædningsstykke som ligner et sjal pendiente m – ørering anillo m – fingerring tocado m – hovedpynt de niño/a – som barn éramos (imperfektum af ser) – vi var Matita – diminutiv af Matilde Adri – forkotelse af Adriana Cristi – forkortelse af Cristina hermana f menor – lillesøster se llamaba (imperfektum af llamarse) – han hed era (imperfektum af ser) – han var origen m – afstamning nació (præteritum af nacer) – han blev født llegó (præteritum af llegar) – han kom cuando – da tenía (imperfektum af tener) – (her:) han var escribió (præteritum af escribir) – skrev pinté (præteritum af pintar) – jeg malede

Frida a los cuatro años. Foto de Guillermo Kahlo Frida Kahlo. San Francisco, California, 1940

MéXICO

9788770666909_indhold.indd 199

199

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA generoso – gavmild valiente – modig, tapper porque – fordi padeció (præteritum af padecer) – han led af durante – i jamás – aldrig nogen sinde dejó de (præteritum af dejar de) – han holdt op med adoración f – tilbedelse aprendió (præteritum af aprender) – hun lærte enseñó (præteritum af enseñar) – han lærte fra sig utilizar – at bruge cámara f – fotografiapparat revelar – at fremkalde retocar – at retouchere colorear – at farvelægge Oaxaca – stat i Mexico descendiente f/m – efterkommer según – ifølge carácter m – personlighed, karakter cruel – ond calculador/-ora – beregnende llamaba (imperfektum af llamar) – hun kaldte a menudo – tit contar |o > ue| – at fortælle, også tælle sabía (imperfektum af saber) – hun kunne leer – at læse ni – og heller ikke campanita f – blomst der ligner en klokke bordar – at brodere cocinar – at lave mad hacer la limpieza – at gøre rent se identificaba con – (imperfektum af identificarse con) hun identificerede sig med Revolución Mexicana – nationalistiskdemokratisk revolution, der brød ud i 1910 por eso – derfor siempre – altid decía (imperfektum af decir) – hun sagde que konj. – at que pron. – som; der

Frida Kahlo. Retrato de mi padre, 1951

La madre de Frida

húngaro alemán, artista fotógrafo

también de carácter fuerte, cruel,

de profesión, de carácter generoso,

calculadora y muy religiosa. Frida la

inteligente y fino, valiente porque

llamaba a menudo mi jefe.

padeció durante sesenta años epilepsia, pero jamás dejó de trabajar y luchó

Frida cuenta que su madre “No sabía leer

contra Hitler. Con adoración. Su hija

ni escribir, pero sabía contar el dinero.”

Frida Kahlo”. Cuenta también que su madre era una –¿Qué aprendió de su padre? –Su padre le enseñó a utilizar una cámara, a revelar fotos, a retocar y a

– ¿Qué aprendió de su madre?

colorear.

– Su madre les enseñó a Frida y a sus hermanas a bordar, a cocinar y a hacer

La madre de Frida se llamaba Matilde Calderón. Era de Oaxaca. Su padre

200

“morena campanita de Oaxaca“.

la limpieza.

era un fotógrafo de origen mexicano-

La “Casa Azul”

indígena y su madre era descendiente

La historia de Frida empieza y termina

de un general español.

en el mismo lugar: “La Casa Azul”

Según Frida, Matilde era una mujer

Frida se identificaba con la Revolución

inteligente, muy simpática, pero

Mexicana, por eso siempre decía que

265

méxico

9788770666909_indhold.indd 200

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Diego Rivera y Frida Kahlo el día de su boda, 21 de agosto de 1929

Frida Kahlo. La columna rota

había nacido el año 1910, el año que

al camión contra la pared. […] el

estalló la Revolución. Frida nació, en

pasamanos me atravesó como la espada

realidad, el 6 de julio de 1907.

a un toro. Un hombre me vio con una tremenda hemorragia, me cargó y me

Murió en “La Casa Azul” el 13 de julio

puso en una mesa de billar hasta que

de 1954. “La Casa Azul” es hoy el Museo

me recogió la Cruz Roja” (Frida)

Frida Kahlo. Está en Coyoacán.

266

El segundo accidente, el 21 de agosto de

“He tenido dos graves accidentes

1929

en mi vida: el tranvía y tú” (Frida)

“ […] me enamoré de Diego, lo cual no les pareció bien a los míos, pues Diego era comunista y decían que parecía un

El primer accidente, el 17 de septiembre

gordo, gordísimo Brueghel. Afirmaban

de 1925

que era como un casamiento entre un

“A poco de subir al camión, empezó

elefante y una paloma.”

el choque. El accidente ocurrió en una esquina frente al mercado de San

El 21 de agosto de 1929 Frida y Diego se

Lucas, exactamente enfrente. El tranvía

casaron. Frida llevaba ropa sencilla: una

marchaba con lentitud, pero nuestro

falda, una blusa y un rebozo. Frida tenía

camionero era un joven muy nervioso.

22 años y Diego 42.

El tranvía, al dar la vuelta, arrastró

estalló (præteritum af estallar) – den brød ud en realidad – i faktisk, virkeligheden murió (præteritum af morir) – hun døde recámara f (mex.) – soveværelse tranvía m – sporvogn a poco de (+ infinitiv) – kort efter at subir – at stige ind camión m – [her:] bybus empezó (præteritum af empezar)– begyndte choque m – sammestød ocurrió (præteritum af ocurrir)– skete esquina f – hjørne enfrente – overfor marchaba (imperfektum af marchar) – (her:) den kørte con lentitud – langsomt camionero m – [her:] buschauffør joven m – ung mand al dar la vuelta – da den drejede arrastró (præteritum af arrastrar) – den slæbte contra – ind mod pared f – mur pasamanos m – gelænder “me atravesó como la espada a un toro“ (den borede sig ind gennem mig som et spyd gennemborer en tyr.) “Un hombre me vio con una tremenda hemorragia, me cargó y me puso en una mesa de billar hasta que me recogió la Cruz Roja” (En mand opdagede, at jeg blødte voldsomt, han bar mig hen og lagde mig på et billardbord til Røde Kors ambulancen kom og hentede mig) paloma f – due me enamoré de (præteritum af enamorarse de) jeg forelskede mig i lo cual no les pareció bien a los míos m (men mine forældre kunne ikke lide det) pues – fordi parecía (imperfektum af parecer) – lignede gordísimo (superlativ af gordo) – alt for tyk Brueghel – flamsk maler afirmaban – (imperfektum af afirmar) – påstod como – (næsten) som casamiento m – ægteskab se casaron (præteritum af casarse) llevaba (imperfektum af llevar) – havde på sencillo – enkel falda f – nederdel rebozo m – mexicansk klædningsstykke som ligner et sjal boda f – bryllup

MéXICO

9788770666909_indhold.indd 201

201

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA con el tiempo – med årene salud f – helbred empeorar – at forværres seguir + gerundium – at fortsætte med at + infinitiv varios pl – flere, adskillige uno de ellos – én af dem roto – ødelagt he estado (perfektum af estar) – jeg har været enfermo – syg columna f vertebral – rygsøjle todavía – stadig væk silla f de ruedas – kørestol sé (nutid af saber) – jeg ved pronto – snart volveré a andar (futurum af volver) – jeg kommer til at gå igen yeso m – gips a pesar de – på trods af/ til trods for ser una lata pavorosa – at være en plage ayudar – at hjælpe mejor – bedre espina (dorsal) f – rygrad dolor m – smerte solamente – kun cansancio m – træthed de la tiznada (mex.) – enormt stor muchas veces – tit ninguno – ingen sin embargo – alligevel tener ganas de – at have lyst til homenaje m – hyldest más tarde – senere pulpa f – frugtkød último – sidste página f – side poco antes – kort før morir |o > ue| – at dø esperar – at vente alegre – glad/spændt salida f – afgang volver |o > ue| – at vende tilbage

La columna rota

Homenaje a la vida

Con el tiempo la salud de Frida

Diez años más tarde pinta uno de sus

empeora, pero sigue pintando. En 1944

últimos cuadros: Viva la vida. En la

pinta varios cuadros, uno de ellos es La

pulpa roja de una de las sandías escribe:

columna rota. Frida tiene 37 años.

“Viva la Vida. Frida Kahlo. Coyoacán

267

268

1954. México”. Es un homenaje a la

En su diario escribe más tarde: “1950-

vida. Poco antes de morir escribe en una

1951 He estado enferma un año. Siete

de las últimas páginas de su diario:

operaciones en la columna vertebral. […] Todavía estoy en la silla de ruedas,

“Espero alegre la salida y espero no

y no sé si pronto volveré a andar. Tengo

volver jamás”.

el corset de yeso que a pesar de ser una

Frida

lata pavorosa, me ayuda a sentirme mejor de la espina. No tengo dolores. Solamente un cansancio de la …tiznada, y como es natural muchas veces

269

desesperación. Una desesperación que ninguna palabra puede describir. Sin embargo tengo ganas de vivir“.

Frida Kahlo. Viva la vida, 1954

202

méxico

9788770666909_indhold.indd 202

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Frida, un icono de la mexicanidad, de la libertad sexual y del feminismo Su forma de vestir llamaba la atención. Llevaba vestidos de tehuana que simbolizan tanto a la mujer mexicana como a la mujer fuerte. En una época

270

en que la mujer es pulcra y muy cuidadosa de su aspecto, Frida luce las cejas pobladas y juntas, usa colores llamativos, lleva pendientes y pulseras vistosos. Se casó con un hombre 20 años mayor que ella y mantuvo relaciones amorosas con hombres y mujeres.

Frida, un icono de la moda, un icono comercial Los diseñadores internacionales se inspiran en ella. Las distintas marcas comerciales usan su imagen y venden bolsos, camisetas, zapatos y zapatillas

libertad f – frihed vestir |e–>i| – at klæde sig llamaba (imperfektum af llamar) la atención – påkaldte sig opmærksomhed vestido de tehuana – klæder fra den etniske gruppe zapoteca tanto … como – både … og pulcro – velplejet cuidadoso – omhyggelig aspecto m – udseende lucir – at skilte med poblado – (her:) sammenvoksede junto – sammen llamativo – opsigtsvækkende pendiente m – ørering pulsera f – armbånd vistoso – iøjnefaldende, flot se casó (præteritum af casarse) – hun giftede sig mayor que – ældre end mantuvo (præteritum af mantener) – hun havde relaciones f pl amorosas – affærer inspirarse en – at lade sig inspirere af marcas f pl comerciales – varemærker, brands usar – at bruge imagen f – billede en el mundo entero – i hele verden rostro m – ansigt

con su rostro.

271

MéXICO

9788770666909_indhold.indd 203

203

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

Adjektiver Opgave

Læs i din grammatik om adjektivers (tillægsords) køn og bøjning. Brug adjektiverne i kassen og indsæt dem, dér hvor de passer i teksten.

272 a

moreno – inteligente – religioso – tupido – fuerte – sencillo – valiente – bajo – recto – llamativo – vistoso 1. Frida tiene las cejas ___________________. Es ____________ y __________________ . 2. Su nariz es ___________________ . 3. Lleva siempre colores _______________________ y pulseras _________________. 4. Cuando se casa lleva ropa _______________________ . 5. Su madre es _____________ y ________________ . 6. Su padre es _______________ y ________________ .

El hogar hogar m – hjem pared f – væg techo m – loft suelo m – gulv alfeizar m – vindueskarm cama f– seng almohada f – hovedpude manta f – tæppe colchón m – madras edredón m – dyne hamaca f - hængekøje estantería f – reol, hylde espejo m – spejl cuadro m – billede

272 b

ropero m – klædeskab armario m – skab alfombra f – gulvtæppe televisión f – tv (som regel la tele) equípo m de música – musikanlæg silla f – stol mesa f – bord escritorio m – skrivebord sillón m – lænestol sofá m – sofa lámpara f – lampe silla f de escritorio –

kontorstol lavabo m – vask, toliet bidé m – bidet lavavajillas m – opvaskemaskine lavadora f – vaskemaskine ducha f – bruseniche bañera f – badekar estufa f – komfur capucha f - emhætte nevera f - køleskab congelador m – fryser microondas m – mikro-

bølgeovn chimenea f – pejs, brændeovn banco m – bænk cortina f – gardin persiana f – persienne taburete m - skammel ordenador m – computer maceta f – urtepotte ramo m de flores – buket blomster

Opgave 1

Arbejd i par a) Brug nogle af gloserne i boksen ovenfor og beskriv Frida Kahlos soveværelse i La Casa

en kammerat. Du skal kunne den så godt, at du

Azul med ca. 50 ord. Du skal også bruge disse

kan lægge din tekst fra dig og nøjes med at kigge

præpositioner (forholdsord):

på billedet, mens du taler.

delante de – foran encima de – oven over, på

204

b) Øv dig på din beskrivelse og præsentér den for

méxico

9788770666909_indhold.indd 204

detrás de – bagved debajo de – under

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

VIVA LA VIDA

Recámara de Frida, La Casa Azul.

Opgave 2

Du skal med ca. 150 ord og gloserne fra boksen side 204 beskrive et rum, som du kender rigtig godt, og som har betydet noget særligt for dig i dit liv. Der er tre krav til din tekst: – du skal finde imperfektums (uafsluttet datids) former af haber, estar og tener i din grammatik og bruge dem – teksten skal indeholde mindst fire adjektiver (tillægsord) – teksten skal have en overskrift (fx. La cocina de mi infancia – Min barndoms køkken, Dormir en casa de mi abuela – At sove hjemme hos min bedstemor, Recuerdo de la casa de veraneo – Minde fra sommerhuset, etc.)

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 205

MéXICO

205

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

Beskriv en person Opgave

Når man beskriver en person bruges følgende

Beskriv billedet Retrato de Cristina, mi hermana af

verber: ser (at være), tener (at have), llevar (at

Frida Kahlo. Cristina er ca. 18 år gammel på dette

have på). Læs mere om det i din grammatik.

billede. Du kan starte med at sige: La imagen es una pintura/un cuadro de … Du kan fortsætte med at sige: Es un retrato de … osv.

guapo – køn, flot llevar – have på vestido m – kjole escotado – nedringet sin mangas – ærmeløs liso – glat pelo m – hår labio m – læbe nariz f – næse ojo m – øje ceja f – øjenbryn oreja f – øre cuello m – hals cara f – ansigt cabeza f – hoved brazo m – arm mano f – hånd hombro m – skulder estar sentado – at sidde ned a la derecha – til højre detrás de – bag ved planta f – plante pared f - væg

Frida Kahlo. Retrato de Cristina, mi hermana 1928.

206

méxico

9788770666909_indhold.indd 206

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

Præteritum

VIVA LA VIDA

Opgave 1

Slå op i din grammatik og studér bøjningen af verberne casarse, nacer, morir og tener i præteritum (afsluttet datid).

Opgave 2

Indsæt den rigtige form af verbet i parentes i præteritum og oversæt til dansk. 1. Frida Kahlo _____________ (pintar) a su padre. 2. La Malinche_________ (nacer) alrededor del 1500 en una familia noble azteca. 3. La Malinche y Cortés ___________ (tener) un hijo. Lo __________ (llamar) Martín. 4. Mi intérprete, Doña Marina, y yo ___________ (tener) un hijo. Lo __________ (llamar) Martín. 5. El padre de Frida ___________ (nacer) en Alemania, en Baden-Baden, pero sus padres eran de Hungría. 6. Frida _____________ (enamorarse) de Diego cuando era joven. 7. (Yo) _____________ (casarse) con Diego el 21 de agosto de 1929. Llevaba ropa sencilla. 8. Frida y Diego ____________ (casarse) cuando ella tenía 22 años. 9. El 17 de septiembre de 1925 Frida ___________ (tener) un accidente muy grave. 10. La historia de Frida _________ (empezar) y ___________ (terminar) en el mismo lugar: "La Casa Azul". Ella __________ (nacer) y __________ (morir) allí.

Opgave 3

Indsæt den rette form af verbet i parentes i præteritum. Oversæt sætningerne til dansk: Eksempel Hoy han llegado muchos peregrinos. Ayer (llegar) llegaron muchos peregrinos también. 1. Hoy he salido con mis amigos. Ayer (salir) _______________ con mi novio. 2. Hoy hemos trabajado mucho. Ayer (trabajar)_____________ mucho también. 3. Los alumnos han escrito una carta. Ayer (escribir) _______________ una composición (stil). 4. Siempre cruza la ciudad a pie. Ayer (cruzar) __________________ la ciudad en coche. 5. Hoy he comido una pera. Ayer (comer) _______________ una manzana. 6. Hoy no ha llovido. Ayer (llover) _______________ toda la tarde. 7. Hoy me he levantado tarde. El sábado me (levantar) ______________ temprano. 8. Hoy empieza la clase a las 8. Ayer (empezar) _________________ a las 10.

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 207

MéXICO

207

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Los reggaetoneros, una tribu urbana tribu f – stamme urbano – byreunirse – at samles, at mødes escuchar – at lytte til visible – synlig en la actualidad – på nuværende tidspunkt combo m – pandilla/ gruppe pertenecer – at tilhøre líder m – leder divertirse |e–>ie| – at more sig amistad f – venskab encontrar |o –>ue| – at finde apoyar – at støtte referencia f – hentydning expresar – at udtrykke cantante m/f – sanger ser consciente de – at være bevidst om entrevista f – interview pensar |i–>ie| en – at tænke på denominarse – at kaldes, at hedde SIDE 209:

burdo – grov a veces – en gang imellem se emplean como – de bruges som condenar – at fordømme pecado m – synd vestimenta f – tøj vestir |e–>i| – at klæde på pirata – kopi-, piratimitación f – efterligning marca f – mærke rapado – tætklippet, kronraget fosforescente – selvlysende cadena f de fantasía – guldkæder arete m – ørering brilloso – strålende, glimtende gorra f de béisbol – baseballkasket flojo – løs, løsthængende playera f (mex.) – T-shirt ancho – bred, løs ajustado – tætsiddende flecos m pl – pandehår mechón m – tot (af håret) pintado de rubio – affarvet, bleget maquillaje m – sminke,

208

Jóvenes reggaetoneros en el metro en Ciudad de México

Los jóvenes reggaetoneros Los reggaetoneros son chicos que se

¿Por qué las letras de las canciones son un problema?

reunen para escuchar y bailar

Las letras de las canciones hacen

reggaetón. Tienen entre 12 y 25 años.

constantes referencias sexuales, y

Los reggaetoneros son la tribu urbana

los críticos dicen que presentan a las

más visible en ciudad de México en la

mujeres como objeto sexual y que

actualidad. Se organizan en combos

expresan violencia sexual contra ellas.

(= grupos) y se reunen en las estaciones

Varios cantantes son conscientes del

del metro. “Cada combo pertenece a una

problema. Wisin dice en una entrevista

estación del metro, cada quien tiene su

que es hora de pensar en los niños que

estación, dice Cidel, el líder del combo

escuchan reggaetón.

273

Panamiur. Son chicos que quieren salir

274

a divertirse, son chicos que buscan

¿Qué es el perreo?

amistad que no encuentran en su casa.

El perreo es un baile erótico que bailan,

Cidel dice: “somos una familia, nos

principalmente, los jóvenes en las

queremos y nos apoyamos. La música

fiestas al ritmo del reggaetón; en inglés

del reggaetón nos une.“

se denomina “twerking“. El perreo es

275

méxico

9788770666909_indhold.indd 208

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

variante burda, agresiva del reggaetón.

¿Qué tiene que ver la vestimenta con el perreo?

A veces el perreo y el reggaetón se

Según El Universal, “Las chicas deben

emplean como sinónimos. La iglesia

verse bonitas y ‘apetecibles’ para tener

condena a los jóvenes que bailan perreo,

el privilegio de que las saquen a bailar.

porque es pecado.

Las que no son elegidas para esta danza

una variante del reggaetón. Es una

277

erótica pierden estatus dentro de la

La vestimenta

comunidad.” Según un sociólogo de la

Visten Dolce & Gabbana pirata o

UNAM “Estos chicos encontraron en el

cualquier imitación de las marcas que

baile una expresión corporal sin tabúes,

llevan sus cantantes favoritos. Muchos

aunque con tintes machistas“. “Los

chicos llevan la cabeza rapada a los

hombres siguen una cultura de macho

lados y usan mucho gel, llevan gafas de

dominante y las mujeres de su grupo la

sol fosforescentes, cadenas de fantasía,

aprueban y la aplauden.”

276

aretes brillosos, gorras de béisbol, Ellas llevan pantalones y tops ajustados,

Los reggaetoneros, un problema social

flecos o mechones pintados de rubio

Según El Universal decenas de combos

y maquillaje con mucho brillo, sobre

reggaetoneros pasean por la ciudad

todo en las pestañas y los párpados.

todos los días. Cuando van a las fiestas,

Consumen inhalantes como el PVC.

se adueñan de andenes y vagones del

Creen en San Judas Tadeo y muchos

metro. En los vagones brincan, cantan

de ellos se tatúan la imagen del santo o

y tocan la música a todo volumen.

llevan dijes con ella.

Algunas veces, algunos consumen

pantalones flojos y playeras anchas.

278

inhalantes durante el trayecto. “Muchas veces prefieren la ‘mona’ a una bebida con alcohol.”

make-up con mucho brillo – med glimmer og glitter pestaña f – øjenvippe párpado m – øjenlåg consumir – at indtage inhalante m – substans til at sniffe PVC – fx: lim San Judas Tadeo – Thaddæus, en af Jesu tolv apostle (men ikke den Judas der forrådte Jesus) tatuarse – at få tatoveret/blive tatoveret santo m - helgen dije m – charm, vedhæng según – ifølge deben verse – de bør se ud apetecible – tiltrækkende, lækre que las saquen a bailar – at de bliver budt op at danse  elegido – valgt, udvalgt perder |e–>ie| – at miste UNAM – Universidad AutÓnoma de México expresión f – udtryk, udtryksmåde corporal – kropstabú m – tabu tinte m – toning, præg machista – mandschauvinistisk seguir |e–>i| - at følge, her: leve efter la (=la cultura)– den aprobar |o–>ue| - at godkende, at billige aplaudir – at bifalde, at klappe ad decenas de – snesevis af pasear – (her:) at gå gennem adueñarse de – at tage i besiddelse andén m – perron vagón m – togvogn brincar – at hoppe tocar la música  - at spille musik a todo volumen – for fulde drøn trayecto m – strækning, vej mona f – (mex.) substans som de unge fugter en klud med, som de sniffer

Cidel y los Paramiur bajan del metro en la estación de Candelaria rumbo a una fiesta

MéXICO

9788770666909_indhold.indd 209

209

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

Imperfektum

Læs i din grammatik om, hvordan man danner imperfektum (uafsluttet datid) af de spanske

OPgave 2

Indsæt den rette form af verbet i parentes i imperfektum:

verber.

OPgave 1

a) Bøj følgende verber i imperfektum: hacer, decir, presentar, expresar, ser, escuchar, bailar, condenar, vestir, llevar, consumir, creer, tatuarse, ir, adueñar, brincar, cantar og tocar b) Omsæt sætningerne nedenfor fra præsens til imperfektum:

Cuando Cidel (ser)  ____________ niño, (ir) 

____________ a la escuela de su barrio. En la escuela (tener)  ______________ muchos amigos. Su mejor

amigo (llamarse) ______________ Gael. Gael (ser)

_______________muy generoso. Cuando no (llover) ______________, ellos (jugar) ________________ al fútbol en la calle. Entonces no (existir) __________________ los

reggaetoneros. La madre de Cidel siempre (estar)

________________ contenta. Ella (ser) __________________ alta y muy guapa. El padre de Cidel (trabajar)

1. Las letras de las canciones hacen constantes

11

_____________________ mucho. (ser)

referencias sexuales, y los críticos dicen que

Los domingos Cidel (levantarse)

presentan a las mujeres como objeto sexual y

temprano y (desayunar)

que expresan violencia sexual contra ellas.

después él (hacer)

15

Por la tarde (visitar) 2. Los niños escuchan reggaetón.

que (vivir) (cenar)

3. La iglesia condena a los jóvenes que bailan perreo, porque es pecado.

18

12 _____________ taxista. 13

________________

14 ______________ con su padre,

_________________ los deberes. 16

__________________ a sus abuelos

17 _________________ cerca de su casa. Cidel

__________________ con ellos y luego (volver)

19 __________________ a casa. Él y su padre (mirar) 20 ___________________ la tele, a veces (haber) 21

____________

algún partido. 4. Visten Dolce & Gabbana pirata o cualquier imitación de las marcas que llevan sus cantantes favoritos. 5. Consumen inhalantes como el PVC. Creen en

hacer los deberes – at lave lektier visitar – at besøge cenar – at spise aftensmad volver – at vende tilbage mirar la tele – at se tv a veces – nogle gange partido m – fodboldkamp

San Judas Tadeo y muchos de ellos se tatúan la imagen del santo o llevan dijes con ella. 6. Cuando van a las fiestas, se adueñan de andenes y vagones del metro. En los vagones brincan, cantan y tocan la música a todo volumen.

210

méxico

9788770666909_indhold.indd 210

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

VIVA LA VIDA

Refleksive verber

Læs i din grammatik om de refleksive verber og om

reunirse – at mødes, at samles

hvordan man bøjer dem.

organizarse – at organisere sig

279

adueñarse – at bemægtige sig Her kan du se nogle refleksive verber (udsagnsord),

divertirse |e_>ie| – at more sig

som du er stødt på undervejs i teksten:

tatuarse – at lade sig tatovere

OPgave 1

Indsæt de refleksive verber i den rigtige form i sætningerne nedenfor. Husk at både verbets endelse og det refleksive pronomen (det tilbagevisende stedord) skal passe til subjektet (grundleddet) i sætningen. Oversæt sætningerne til dansk. 1. Cidel y sus amigos ______________(mødes) en la estación del metro. 2. Los reggaetoneros _______________ (organiserer sig) en combos. 3. Los jóvenes _______________________ (morer sig) mucho. 4. (Ellos) _____________________ de andenes y vagones del metro, cuando van a las fiestas. 5. Los chicos y las chicas ___________________ (lad sig tatovere). Dansk hinanden svarer til et refleksivt verbum på spansk Når der i den danske sætning fx står “De kysser hinanden“ skal der i den spanske sætning bruges et refleksivt verbum og det skal stå i flertal: Se besan.

Opgave 2

Oversæt til dansk følgende sætning fra teksten: “Somos una familia, nos queremos y nos apoyamos“.

Opgave 3

Oversæt til spansk følgende sætninger: 1. De elsker hinanden meget højt. (quererse) 2. De omfavner hinanden. (abrazarse) 3. Støtter I hinanden? (apoyarse) 4. Cidel og hun kender hinanden. (conocerse) 5. Vi skriver til hinanden. (escribirse)

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 211

MéXICO

211

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

La Virgen de Guadalupe

moreno – mørk(hudet) creer – at tro (på) le rezan – de beder til hende lograr – at opnå/at få opfyldt meta f – mål (her: ønske) pobreza f – fattigdom El Gordo – navnet på et stort julelotteri Campeón m del Mundo – verdensmester Mundial m de fútbol – VM i fodbold narco m – narkohandler devoto – hengiven devoción f - hengivenhed camión m (mex.) – bybus cartera f – pung, tegnebog acompañar – at ledsage labor f diaria – daglige arbejde obrero m – arbejder empresario m – forretningsmand secretaria f – sekretær jardinero m – gartner ama f de casa – husmor (artikel = el/un) deportista m/f – sportsudøver peregrinación f – pilgrimsvandring venerado – æret/ beundret peregrino m – pilgrim le canta – synger for hende cumplir promesa – at holde et løfte

212

Todos los años, los peregrinos llegan desde distintos rincones de México y de otras partes de América Latina para cumplir promesas a la “Virgen morena“

La Virgen mexicana Para los mexicanos, la Virgen de Guadalupe (también la Virgen mexicana o la Virgen

280

morena) es muy importante. Más del 95% de los mexicanos creen en la Virgen de Guadalupe. Siempre le rezan para lograr sus metas: salir de la pobreza, ganar El

Gordo, ser Campeón del Mundo en el Mundial de fútbol, etcétera. Todo el mundo le reza, incluso los narcos, que también son muy devotos.

La devoción por la Virgen La devoción por la Virgen de Guadalupe es enorme. Hay imágenes de la Virgen en

281

todas partes: en las casas, en los mercados, en los coches y en los camiones, en los

taxis e incluso en la cartera. Según los mexicanos, la Virgen acompaña a todos en sus labores diarias: al obrero, al empresario, a la secretaria, al jardinero, al ama de casa, al estudiante, al deportista, a los niños.

Peregrinación a Ciudad de México

282

Cada año, el 12 de diciembre los mexicanos de todo el país y devotos de otros

países hacen peregrinación a Ciudad de México para ver la imagen de la Virgen en la Basílica de Guadalupe. Es un día de fiesta para los mexicanos. Por la mañana temprano la gente le canta “Las mañanitas“.

méxico

9788770666909_indhold.indd 212

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

VIVA LA VIDA

Skriv en dagbog/personlig blog Opgave

• Du er i Mexico, og du oplever mange forskellige ting. Du skal fortælle om disse oplevelser i din dagbog/blog. • Du skal bruge præsens (nutid), perfektum (førnutid) og fremtid (ir a + infinitiv). • Du skal sørge for at bruge mange forskellige verber (se listen). • Du skal bruge mange adjektiver. Du skal jo beskrive det du oplever og ser: personer, ting, dyr, steder, osv. Fortæl om disse. • Skriv også tidspunkterne: a las tres/ a las cinco,

Du skal bruge nogle af følgende gloser: • primero – først • luego – bagefter, derefter • después – senere • también – også • además – desuden, endvidere • a pesar de – på trods af • por eso – derfor • en cambio – derimod • por un lado… por otro lado – på den ene side … på den anden side • por último/finalmente – til sidst

osv. eller por la mañana, por la tarde, por la noche. • Fortæl om vejret der hvor du opholder dig. • Du må meget gerne tegne i din dagbog eller indsætte billeder i din blog. • Husk dato, fx: martes 24 de mayo de 2016. Du kan starte din dagbog med Querido diario eller ingenting. Se følgende eksempel: He estado enferma un año. Siete operaciones en la columna vertebral. […] Todavía estoy en la silla de ruedas, […] No tengo dolores … (El diario de Frida Kahlo, página 95, 1950-51)

Se eksemplet på et indlæg i en blog. Der er en overskrift, navn på bloggeren, datoen og stedet hvor bloggeren befinder sig:

Una escapada diferente a Barcelona

283

por Carmen el 4 Mayo, 2015 en España

En los últimos dos años sólo he escrito sobre

Du skal bruge nogle af følgende verber: bañarse – at bade caminar – at bevæge sig til fods cenar – at spise til aften descansar – at slappe af desconectar – at koble af dormir |o -> ue| – at sove escribir – at skrive estar – at være hacer – at gøre, lave ir – at tage til, gå leer – at læse levantarse – at stå op regresar – at vende tilbage ser – at være ver – at se visitar – at besøge volver |o -> ue| – at vende tilbage  

Lav jeres egen quiz Opgave

Arbejd i grupper af 3-4 personer

lugares más o menos exóticos por motivos

Find et quizprogram på internettet, fx kahoot og

evidentes: he estado fuera. …

lav jeres egen quiz over La Virgen de Guadalupe.

escapada f – smuttur estar fuera – at være ud at rejse

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 213

Læs også legenden om Jomfruen af Guadalupe på side 218. MéXICO

213

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

La Santa Muerte La Santa Muerte – Dødsenglen/Hellige Død guadaña f - le globo m terrestre – jordklode dominio m – herredømme adepto m – tilhænger culto m – kult era (imperfektum af ser) – var desconocido – ukendt unos – ca. devoto m – tilhænger adorado /-a – tilbedt comÚn y corriente – helt almindelige encontra |o –>ue| – at finde a menudo – tit altar m – alter casa f de seguridad – “safehouse” reputación f – ry, omtale sobrenatural – overnaturlig poderoso/-a – magtfuld mismo/-a – selve condenar – at fordømme degeneración f – degenerering seguidor m – tilhænger perder |e–>ie| – at miste siguen creyendo – de bliver ved med at tro på prestar atención f – at give opmærksomhed eficaz – effektiv responder – at svare plegaria f – bøn milagro m – mirakel le piden – de beder hende om hechicera f – bl.a. en slags kærlighedsheks, der smæder folk sammen - en slags Kirsten Giftekniv curandera f – healer le llevan regalos – de tager gaver med til hende incienso m - røgelse la llaman – kalder hende en forma cariñosa – kærligt flaquita (diminutiv af flaca) – den lille magre chiquitita (diminutiv af chiquita) – lille lille bitte

214

284

La Santa Muerte tiene cada vez más

La Santa Muerte tiene reputación de ser

adeptos. Hasta el 2001, el culto a la

una de las figuras sobrenaturales más

Santa Muerte era desconocido por el

poderosas desde Argentina a Canadá,

99 por ciento de los mexicanos, 15

porque ella representa la muerte

años después tiene unos 12 millones

misma.

de devotos en México, América Central y Estados Unidos. Es adorada por los

El Papa Francisco ha condenado el

pobres y marginados, por los criminales

culto a la Santa Muerte y el Cardenal

y narcotraficantes y también por la

Gianfranco Ravasi ha dicho en México

gente común y corriente. La policía

que la Santa Muerte es un símbolo

encuentra a menudo altares a la Santa

blasfemo, “el culto a la Santa Muerte es

Muerte en las casas de seguridad de los

“una degeneración, no una religión.”

narcotraficantes. En la actualidad hay muchos seguidores católicos de la Santa Muerte. La Iglesia está perdiendo adeptos en forma alarmante. Muchos siguen creyendo en la Virgen de Guadalupe, pero prestan más y más atención a la Santa Muerte. La Santa Muerte tiene reputación de ser increíblemente eficaz. Ella responde a las plegarias y milagros que le piden. Es hechicera de amor y también curandera. Los devotos le llevan regalos. Le llevan, por ejemplo, cigarros, cigarrillos, dinero, caramelos, tequila, agua, pan e incienso y también flores. Sus adeptos la llaman en forma cariñosa: “Niña Blanca“, “Chiquita“, La figura de la Santa Muerte con una guadaña (representa la justicia) y un globo terrestre (representa el dominio en toda la tierra)

“Flaquita“.

méxico

9788770666909_indhold.indd 214

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

Referat

VIVA LA VIDA

Opgave

Arbejd i grupper af 4 personer Udarbejd en mindmap. I cirklen i midten skal I skrive “La Santa Muerte”. I boblerne rundt om midten skal I skrive stikord om jeres emne. Brug nu jeres mindmap til at referere hvad I har læst om la Santa Muerte på spansk. Inddrag billederne og billedteksterne.

Una mujer muestra su tatuaje con la Santa Muerte

Verdadero o falso Verdadero

Falso

1. La Santa Muerte tiene 15 millones de devotos 2. El Papa Francisco ha condenado el culto a la Santa Muerte 3. Los devotos le llevan regalos a la Santa Muerte 4. Los narcotraficantes y criminales creen en (tro på) la Santa Muerte 5. La Santa Muerte es una figura sobrenatural 6. El culto a la Santa Muerte no es un fenómeno nuevo 7. Sus devotos son los pobres y marginados y también la gente común y corriente

Seguir + gerundium og estar + gerundium Gerundium (lang tillægsform) angiver at en handling er i gang. Med seguir + gerundium fortæller man at handligen stadig foregår. Det oversættes med fortsat, stadig, endnu, fx: Muchos siguen creyendo en la Virgen de Guadalupe. Mange tror stadig på Jomfruen af Guadalupe

Opgave 1

Arbejd i par a. Læs i grammatikken om estar + gerundium og seguir + gerundium. Hvad er forskellen i betydning mellem disse to perifraser (verbalomskrivninger)? b. Oversæt følgende sætninger til dansk:

1. Está lloviendo. Sigue lloviendo. 2. Están escuchando música. Siguen escuchando música. 3. Está durmiendo. Sigue durmiendo.

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 215

MéXICO

215

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA lleno de – fuld af sincretismo m cultural – kulturelt blandingsfænomen se – man realizar – at afholde prehispánico – før den spanske kolonisation llegada f – ankomst costumbre f – skik og brug honrar – at ære se mezcló (præteritum af mezclarse) – blandede sig poco a poco – lidt efter lidt festividad f – højtid Día de Todos los Santos – Allehelgensdag (1. november) Día de los Fieles Difuntos – Alle Sjæles Dag (2. november) convertirse en |e–>ie| – at forvandle sig til cada – hver hogar m – hjem llorar – at græde alegre – glad, lystig diversión f – morskab familiar m – familiemedlem fallecido – død cementerio m – kirkegård rezar – at bede junto a – henne ved tumba f – grav muerto m – død regresar – at vende tilbage compartir con – at dele med, at være sammen med vivo – som er i live disfrutar – at nyde les – dem ofrecer – at give, at tilbyde comercio m – butik ofrenda f – offergave calaverita f (dim, af calavera) – lille kranium poner – (her:) at montere ofrenda f – offerbord unirse – at samles en torno a – omkring tamal m – postej indbagt i banan- eller majsblade mole m – kødsovs atole m – tyk varm drik af majs og frugt llenarse de – at blive fyldt med cempasúchil – meget aromatisk gul-orange blomst incienso m – røgelse papel m picado – papirklip cuando – da fallecía (imperfektum af fallecer) – gik bort, døde antiguo – oltidsacostumbrar – at pleje montar – at arrangere objeto m – genstand, ting pertenecía (imperfektum af pertenecer) – at tilhøre acompañaban (imperfektum af acompañar) – ledsagede durante – under Mictlán – de dødes sted i den aztekiske mytologi era (imperfektum af ser) – var por eso – derfor en la actualidad – nu om dage poner – at anbringe altar m de muerto – offerbord

216

Día de Muertos “Para los antiguos mexicanos la oposición entre muerte

285

y vida no era tan absoluta como para nosotros. La vida se prolongaba en la muerte. Y a la inversa. La muerte no era

entre – mellem tan – så se prolongaba (imperfektum af prolongarse) fortsatte i a la inversa – omvendt fin m – afslutning sino – men derimod

el fin natural de la vida, sino fase de un ciclo infinito.” (Octavio Paz)

La cultura mexicana está llena de

torno a tamales, moles y atoles. El país

sincretismos culturales. Un ejemplo

se llena de flores de cempasúchil, de

286

es la tradición de Día de Muertos que se realiza el 1 y 2 de noviembre. Esta

incienso y papel picado.

celebración es de origen prehispánico.

Los antiguos mexicanos

Con la llegada de los españoles a

Cuando una persona fallecía, los

México, la costumbre de honrar a los

familiares de los antiguos mexicanos

muertos se mezcló poco a poco con las

acostumbraban a montar ofrendas con

festividades católicas de Día de Todos

los objetos que pertenecían al muerto.

los Santos y Día de los Fieles Difuntos.

Estos objetos acompañaban al muerto

La muerte se convierte en fiesta En México el Día de Muertos es único.

288

durante su viaje al Mictlán. Era un viaje largo y difícil. Por eso, en la actualidad,

se ponen objetos del fallecido en el altar de muertos.

Todo el país es una fiesta. Cada hogar, cada pueblo y cada región organiza una fiesta. El Día de Muertos no es un

287

día para llorar, es una celebración muy alegre, llena de diversión, de flores,

colores y mucha comida. Se visita a los familiares fallecidos en los cementerios, se reza y se cena junto a las tumbas. La gente piensa que los muertos regresan para compartir con sus familiares y amigos vivos, para disfrutar de la comida y la bebida que los familiares y amigos les ofrecen. Los comercios se llenan de ofrendas y calaveritas. Se ponen ofrendas monumentales en lugares públicos. La familia se une en

Día de muertos, calavera de papel picado

méxico

9788770666909_indhold.indd 216

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

“El mexicano ama las fiestas“ Octavio Paz en su ensayo Todos Santos, Día de Muertos escribe: “El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas. Todo es ocasión para reunirse. […] Somos un pueblo ritual.” “ En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas religiosas de México, con sus colores violentos, […] y sus danzas, ceremonias, fuegos de artificio, trajes

289

insólitos y […] los frutos, dulces y objetos que se venden esos días en plazas y mercados.” “Nuestro calendario está poblado de fiestas“ (Octavio Paz) “Para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente.” (Octavio Paz)

amar – at elske solitario – ensom reunión f – møde, sammenkomst ocasión f – lejlighed reunirse – at mødes, samles pocos pl – kun få lugar m – sted mundo m – verden vivir un espectáculo – at få en oplevelse parecido – lignende violento – stærk fuegos de artificio – fyrværkeri traje m – dragt insólito – utrolig fruto m – frugt dulces m pl – søde sager objeto m – genstand plaza f – torv poblado de – fuld af habitante m – indbygger palabra f – ord jamás – aldrig pronunciar – at sige, udtale quemar – at brænde labio m – læbe en cambio – derimod la – den (=la muerte) frecuentar – at omgås, opsøge burlar – at gøre grin med acariciar – at kærtegne dormir |o – ue| – at sove festejar – at holde fest for juguete m – legetøj amor m – kærlighed Octavio Paz (1914-1998) mexicansk forfatter og diplomat papel picado – papirklip

Día de Muertos en Teotihuacán

MéXICO

9788770666909_indhold.indd 217

217

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

Præteritum og imperfektum

De to spanske datider præteritum og imperfektum oversættes generelt ens til dansk, men bruges forskelligt på spansk: Yo comía (imperfektum) = Jeg spiste og Yo comí (præteritum) = Jeg spiste. I din grammatik kan du se nogle retningslinjer for, hvordan de to tider bruges.

Opgave

Den følgende tekst fortæller på dansk legenden om La Virgen de Guadalupe. Læs teksten og forsøg at vurdere, om man på spansk ville bruge præteritum eller imperfektum ved de understregede verber. Forklar for hvert verbum, hvorfor du tror at man ville vælge den ene eller den anden datid.

Legenden om Jomfruen af Guadalupe Legenden fortæller at Jomfruen af Guadalupe viste sig for den fattige indianske bonde Juan Diego fire gange. Juan Diego var meget from, og hver morgen

ham at hans onkel mirakuløst var blevet rask.

passerede han bjerget Tepeyac, som udgør en del

Juan Diego bad om endnu et tegn på hendes

af bjergkæden Guadalupe, på sin vej til messe i

guddommelighed som han kunne tage med til

Ciudad de México. En tidlig morgen da Juan Diego

biskoppen. “Gå op på Tepeyac”, sagde jomfruen,

kom gående ad landevejen, skete der noget:

“der finder du det tegn du skal tage med til

Pludselig hørte han en stemme som kaldte på ham

biskoppen.” På toppen af Tepeyac var der goldt og

igen og igen. Han steg op på bjerget og fik der øje

koldt. Alligevel fandt Juan Diego en blomstrende

på en kvinde. Hun var overjordisk smuk og bar en

busk med galliske roser. Disse roser blomstrede

klædedragt der strålede som solen. Hun fortalte

normalt ikke på det sted eller på den årstid. Så

ham at hun var den hellige jomfru, Guds mor, og at

plukkede han af roserne, pakkede dem ind i sin

hun ønskede sig en kirke. Juan Diego skulle opsøge

kappe og begav sig afsted til biskoppens palads.

biskoppen og bede ham om at få kirken bygget. Så

Biskoppen sad på sin trone da han ankom til

tog Juan Diego hen til biskoppen og fortalte hvad

paladset. Juan Diego bukkede dybt for biskoppen,

der var hændt, men biskoppen forlangte at

knælede og hældte roserne ud på gulvet foran

jomfruen skulle give dem et tegn som viste at hun

ham. Til deres begges store overraskelse var

virkelig var Den Hellige Moder. Juan Diego mødte

kappen nu prydet med et billede af den Hellige

jomfruen flere gange, og tegnet kom den 12.

Jomfru, La Virgen de Guadalupe. Eftersom

december 1531, da Juan Diego var på vej ud for at

biskoppen nu havde bevis for jomfruens

finde en præst som kunne give hans alvorligt syge

guddommelighed, gav han ordre til at begynde

onkel syndsforladelse før han døde. Igen viste

byggeriet af kirken La Basilica de Nuestra Señora

jomfruen sig for Juan Diego, og hun forklarede

de Guadalupe.

218

méxico

9788770666909_indhold.indd 218

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

Ser – estar – hay

VIVA LA VIDA

Læs om brugen af verberne ser, estar og hay i din grammatik og tag stilling hvilket verbum du skal bruge i den nedenstående billedbeskrivelse og sæt verbet ind i den rigtige form. Du skal først finde “Sueño de una tarde dominical en al Alameda Central” af Diego Rivera på internettet og se grundigt på det: Este cuadro ___________ (ser/estar/hay) un fragmento del mural llamado “Sueño de una tarde dominical en

la Alameda Central”. Lo pinta Diego Rivera en 1947. En el mural ___________ (ser/estar/hay) muchas personas y ___________ (ser/estar/hay) muchos colores. El ambiente en la Almeda ___________ (ser/estar/hay) lleno de

vida. El pintor mismo __________ (ser/estar/hay) en el centro. También  ___________(ser/estar/hay) su esposa.

 __________ (ser/estar/hay) Frida Kahlo. Aunque él tiene más años que ella, parece que él ____________ (ser/ estar/hay) un niño y que ella ____________ (ser/estar/hay) su mamá. También ___________ (ser/estar/hay) una mujer indígena que lleva un vestido amarillo. La mujer (ser/estar/hay) a la derecha, en el primer plano. Parece que ella todo

____________ (ser/estar/hay) una pareja extraña. La mujer

____________

___________ (ser/estar/hay) enojada. Al lado de __________ (ser/estar/hay) un esqueleto. Así y

___________ (ser/estar/hay) muy elegante. Lleva un sombrero grande de plumas y un largo traje blanco.

____________ (ser/estar/hay) La Catrina, un personaje que representa la muerte en la cultura mexicana. cuadro m – billede llamado – kaldet, med navnet sueño m – drøm tarde f – eftermiddag dominical – søndag, som hører til søndag alameda f – allé mismo – selv

esposa f – hustru aunque – selvom parece que – lader det til at indígena – indfødt, indianerenojado – vred, rasende al lado de – ved siden af pareja f – par extraño – mærkelig

esqueleto m – skelet así y todo – alligevel sombrero m – hat pluma f – fjer personaje m – figur muerte f - død

Adjektiver Læs i din grammatik om adjektivers (tillægsords) køn og bøjning. Brug adjektiverne i kassen og indsæt dem, dér hvor de passer i teksten. religioso – católico – público – alegre – mexicano – favorito – cultural – norteamericano – prehispánico 1. La cultura ________________está llena de sincretismo _______________. 2. El mexicano ama las fiestas y las reuniones ______________ . 3. Uno de los juguetes ____________de los mexicanos es la muerte. 4. En México hay grandes fiestas ______________. 5. Halloween es una tradición __________________. 6. Día de Muertos es una celebración muy________________. 7. Día de Muertos es una celebración de origen ________________. 8. Día de todos los Santos es una festividad__________________.

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 219

MéXICO

219

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

la vida de México en una canción

290

La Carencia es una canción del grupo Panteón Rococó. Panteón Rococó es una banda mexicana de rock que se formó a mediados de los 90. En sus canciones narran la realidad de México. Un bloguero escribe: “esta canción está chingona

La Carencia (Fragmento) Por la mañana yo me levanto

que banda tan chida

No me dan ganas de ir a trabajar

la vida de México en una canción“

Subo a la kombi, voy observando

chingón, chingona (mex.) – excelente chido, chida (mex.) – muy bueno/-a se formó (præterium af formarse – blev dannet a mediados de – i midten af los 90 – halvfemserne carencia f – mangel cotidiano – daglig trabajador m – arbejder levantarse – at stå op dar ganas de – at have lyst til subir – at stige på kombi – (mex.) bus comenzar |e –> ie| – at begynde pasar – at gå forbi alma f – sjæl (artikel = el/un) obrero- m – arbejder descanso m – pause ocupar – (her:) at bruge pa’ = para – til soñar – at drømme laborar – at arbejde desesperanza f – håbløshed hogar m – hjem pues – (her:) fordi friega f – ballade, vrøvl a diario – dagligt, hver dag ya no – ikke kængere alcanzar – at række progresar – at have fremgang así – således pasar – at forløbe decenas de años – årtier lugar m – plads ¡arriba! – op med! salario m – løn ¡abajo! – ned med! lo que – det som ganar – at tjene empresa f – firma alcanzar para – at være stor nok til tragar – at sluge (egentlig: spise) resignar – at opgive vente – (her:) kom herhen! vamos a bailar – lad os danse

Que toda la gente comienza a pasar Por la avenida va circulando El alma obrera de mi ciudad Gente que siempre está trabajando

291

Y su descanso lo ocupa pá soñar Después de ocho horas de andar laborando Desesperanza se siente en el hogar Pues con la friega que hay a diario Ya no alcanza pá progresar Y así han pasado decenas de años Pues en un mundo globalizado La gente pobre no tiene lugar Y la carencia, ¡arriba! Y los salarios, ¡abajo! Con lo que gano en esa empresa no me alcanza pá tragar Y la carencia, ¡arriba! Y los salarios ¡abajo! Y yo le digo a mi Teresa: no me voy a resignar Y la carencia, ¡arriba! Y los salarios, ¡abajo! Con lo que gano en esa empresa no me alcanza pá tragar Y la carencia, ¡arriba! Y lo salario, ¡abajo! Y yo le digo a mi Teresa: vente, vamos a bailar porque […]

220

méxico

9788770666909_indhold.indd 220

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

QUE

VIVA LA VIDA

På dansk kan vi sige Jeg tror det bliver regnvejr i stedet for Jeg tror at det bliver regnvejr. Måske er den sidste sætning mere korrekt, men vi har ingen problemer med at forstå den første. Det samme gælder ikke på spansk. Tager man que – at ud af ledsætningen i Creo que va a llover, hænger sætningen ikke sammen længere. Omvendt forholder det sig, når vi taler om infinitiver (navneformer). På dansk skal vi meget ofte have et at med foran infinitiver for at sætningen fungerer: Jeg tager ind til byen for at købe sko. Bortset fra det faste udtryk tener que + infinitiv – at være nødt til/at skulle eksisterer que foran infinitiv ikke på spansk. Sætningen bliver til: Voy al centro para comprar zapatos.

Opgave

Se på sætningerne nedenfor og tag stilling til, om der skal indsættes et que. Du skal altså først finde ud af, om der er tale om en ledsætning eller en infinitiv. Oversæt sætningerne til dansk. 1. En la canción “La carencia” el grupo Panteón Rococó cuenta __________ los habitantes de Ciudad de México trabajan mucho. 2. Por la mañana el cantante observa __________ toda la gente comienza a pasar. 3. No le dan ganas de ________________ ir a trabajar. 4. Cuenta __________ la gente siempre está trabajando. 5. También explica ___________ la gente ocupa su descanso para ___________ soñar. 6. Dice ________ el sueldo no le alcaza para __________ tragar y progresar. 7. Pero no piensa _____________ resignarse. 8. Desea __________ bailar con su Teresa. 9. Al final da a entender ____________ las cosas pueden cambiar. contar |o–>ue| - at fortælle habitante m/f - indbygger pensar |e–>ie| - (her;) at have tænkt sig dar a entender – at antyde las cosas f pl – (her:) situationen cambiar – at ændre sig

Antonymer Opgave

1. Find i sangen La Carencia antonymer til følgende gloser: bajar (at gå ned), tumbarse (at lægge sig ned), rico (rig), tiempo libre (fritid), abundancia (rigdom), por la noche (om natten), Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 221

venir (at komme), terminar (slutte), trabajo (arbejde). 2. Skriv en kort tekst hvor mindst 10 af gloserne indgår. Teksten skal være på ca. 100 ord. MéXICO

221

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

El caso de los 43 estudiantes desaparecidos caso m – sag desaparecido – forsvunden Iguala – by i Mexico i delstaten Guerrero irrumpir – at bryde pludseligt ind manifestación f – demonstration matar – at dræbe llevarse – at tage med hijo m – søn alcanzar – at kunne nå escapar – at flygte intentar – at prøve på convertirse en |e–>ie|– at blive vocero m – talsmand campesino m – bonde cuestionar – at sætte spøgsmålstegn ved confiar en – at stole på gobierno m – regering ni – og heller ikke entregar – at aflevere asesinar – at myrde luego – derefter incinerar – at brænde basurero m – losseplads por el contrario – tværtimod murió quemado – blev dræbt og brændt certeza f – vished desaparición f – forsvinden Ayotzinapa – lærerseminarium (I 2014 forsvandt 43 lærer-studerende efter en demonstration i byen Iguala. Eksperter har gentagne gange sået tvivl om regeringens påstand om, at narkokartellet brændte ligene på en losseplads, før kriminelle fra kartellet kastede ligresterne i en flod. Sagen er aldrig blevet opklaret. Folk er vrede over præsidentens manglende tiltag.)

estar en paro – (her:) at nedlægge arbejdet poder |o–>ue| – at kunne comenzar |e–>ie| – at begynde clases f pl – undervisning nos faltan – vi savner dem compañero m – kammerat

“El 26 de septiembre del 2014, la policía de Iguala irrumpió en la manifestación

293

de estudiantes, mató a tres de ellos y se llevó a otros 43. Ángel, el hijo de Felipe, alcanzó a escapar. Y hoy intenta sobrevivir a la tristeza.“

“Su padre se ha convertido en uno de los voceros de los padres de estos jóvenes. Este campesino del pueblo de Iguala ha cuestionado al presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Dice que ellos no confían en el Gobierno mexicano, ni en las versiones que han entregado de las investigaciones.“ (Sigue el misterio de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El País.com.co. 1 de mayo de 2016)

¿Qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Las autoridades mexicanas han declarado que un cartel del narcotráfico los

294

asesinó y luego incineró sus cuerpos en un basurero público. Un grupo de expertos independientes documentan, por el contrario, que sólo un estudiante murió

quemado y que no hay certeza de lo que pasó con los otros 42 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014.

“El caso de los 43 estudiantes es sólo uno de los más de 30.000 casos de desaparición registrados oficialmente en México.”

222

méxico

9788770666909_indhold.indd 222

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Las calaveritas, poemas de burla

295

El Día de Muertos “en todos los periódicos se publican ”calaveritas”. Las

“calaveritas“ son sencillos poemas de burla. En las calaveritas se habla de la muerte de personajes públicos, de políticos, artistas y famosos.“ Esta calaverita es para el presidente de México, Enrique Peña.

(Muertos para un día de muertos. El País. 17 nov. 2015)

296 Calaverita al presidente de México Enrique Peña Nieto. Ocho TV Facebook

Características de las calaveritas – Las calaveritas retratan la realidad de una situación, de una persona, personaje o incluso de un país – Suelen acompañarse de dibujos de calaveras, normalmente de ”La Catrina”

297

– Pueden ser largas o cortas Suelen ser de cuatro versos por cada estrofa

– Usan la rima Estos versos nacieron en el siglo XIX para expresar descontento con los políticos de la época. Las primeras calaveritas se publicaron en 1849 en el periódico ”El Socialista” de Guadalajara.

poema m de burla – satirisk digt todos – alle periódico m – avis sencillo – enkel guapo – køn, flot, smart en mitad de – midt under ya no – ikke længere mandato m – regeringsperiode infierno m – helvede el Chapo – El Chapo Guzmán, leder af Sinaloa-kartellet, et internationalt narkotika kartel lo hizo ver mal – (han) fik ham (Peña Nieto) til at stå i dårligt lys encotró (stavefejl, encontró) encontró (præteritum af encontrar) – fandt ni – end ikke normalista m – lærerstuderende. llegó (præteritum af llegar) – kom hora f – time final – sidste La flaca f – Den tynde; ét af de ca. 100 navne døden har i Mexico llevar – at tage med pal’otro (= para el otro) mundo – til det hinsidige no tienes ninguna virtud – du er ikke noget værd fracaso m – fiasko fue (præteritum af ser) – blev rotundo – total ¡ya chole! (mex.) – så er det nok! ineptitud f – uduelighed retratar – at afbilde realidad f – virkelighed personaje m – betydelig person suelen (af soler |o->ue|) – plejer acompañarse – at blive ledsaget af La Catrina – den høje tynde skeletkvinde i fine klæder og hat med fjer og blomster er den karakteristiske mexikanske kvindefigur der symboliserer døden. Den ikoniske figur blev skabt af den mexicanske kunstner José Guadalupe Posada (1852-1913). Senere blev den malet af Diego Rivera (1886-1957) i hans vægmaleri ”Drøm om søndag eftermiddag i Alameda-parken” (Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central) fra 1947. Rivera navnegav hende La Calavera Catrina. Catrina betyder velklædt og pyntet. pueden (præterium af poder |o –>ue|) – kan cada – hver nacieron (af nacer) – blev født siglo XIX – 19. århundrede descontento m – utilfredshed

MéXICO

9788770666909_indhold.indd 223

223

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

Skriv et digt

Transparente gloser

Opgave

Opgave

Digt et kort “calaverita“. Læs jeres digt for et andet

Læs nyhedsoverskrifterne og forsøg at

par. Få respons på det og forbedr det. Publicér det,

oversætte dem i fællesskab. I skal ikke slå

fx i Padlet.

ord op, men gætte jer frem vha. såkaldte

Arbejd i par

Arbejd i grupper på 3-4 personer

LOS CARTELES DEL NARCOTRÁFICO MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO

298

(19/08/2016 CNN Español)

transparente gloser, jeres forhåndskendskab til emnet og konteksten. Transparente gloser er ord, hvis betydning man kan regne ud, fordi de hedder det samme eller noget der minder om på et andet sprog, man kender (dansk, engelsk, fransk, latin …. ).

México: La violencia sexual, usada habitualmente como tortura para obtener “confesiones” de mujeres

299

(28/06/2016 Amnistía Internacional)

Suben feminicidios en México: 6,488 mujeres asesinadas entre 2013 y 2015 (08/03/2016 Economíahoy.mx)

301

Las nuevas revelaciones del escándalo de los 43 estudiantes desaparecidos en México

302

Los expertos independientes denuncian que las autoridades mexicanas han dificultado sus pesquisas. (El Español 25/04/2016)

LA VIOLENCIA EN MÉXICO, EXPLICADA PARA LOS NO-MEXICANOS

300

(09/06/2016 hipertextual)

Homicidios en México alcanzan su nivel más alto en 2 años: un promedio de 55 asesinatos diarios

303

(29/03/2016 Animal político)

La violencia en México provoca más muertos que las guerras de Afganistán e Irak

304

Según cifras oficiales del Instituto de Estadística mexicano, entre los años 2007 y 2014 murieron 164.000 civiles, frente a 103.000 que suman los dos conflictos en Oriente Próximo (11/08/2015 ABC Internacional)

224

méxico

9788770666909_indhold.indd 224

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

Quinceañeras

305

”Celebrar los 15 años“ siempre ha sido

Muchos padres ahorran dinero durante

una tradición en la mayoría de los

muchos meses, a veces durante años,

países latinoamericanos, especialmente

para celebrar los 15 años de sus hijas.

en México y Colombia.

Pero también hay familias que no gastan dinero en la fiesta de los 15 años.

Esta fiesta es símbolo del paso de niña a

Ahorran el dinero para una educación

la edad adulta. Las quinceañeras llevan

superior de sus hijas.

siempre un vestido muy bonito. Parecen princesas de los cuentos de hadas. Miles

“Una familia puede gastar entre 15.000

de adolescentes sueñan con esta fiesta.

y 20.000 dólares en la fiesta, incluyendo

Es su fiesta.

alquiler del local, vestido, etcétera. Un vestido de quinceañera puede llegar a

Esta tradición es de origen azteca y

costar 1.000 dólares“. La celebración de

maya. Hoy es una tradición ligada a

los quince es una industria millonaria.

la Iglesia Católica, aunque se celebra también en otras iglesias cristianas.

celebrar – at fejre mayoría f – flertal especialmente – især llegar – at komme paso m – overgang edad f adulta – voksenalder parecer – at ligne cuento m de hadas – eventyr adolescente f/m – ung pige/ung mand soñar | o->ue | con – at drømme om origen m – oprindelse ligado – bundet, forbundet til aunque – selvom se – man ahorrar – at spare op a veces – nogle gange gastar – at bruge incluyendo – inklusive alquiler m – udlejning etcétera – med mere puede llegar a costar – kan komme til at koste

Una quinceañera.

MéXICO

9788770666909_indhold.indd 225

225

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

Stil et spørgsmål

Du skal forestille dig, at du interviewer pigen på billedet (på forrige side). Lav selv spørgsmålene på spansk, så de passer med svarene. 1. — ¿ —Daniela. 2. —¿

5. —¿ —Sí, tengo tres hermanos. 6. —¿

—Tengo 15.

—Mi familia ha ahorrado mucho dinero para la fiesta.

3. —¿ —Mi padre es contador y mi madre es ama de casa. 4. —¿ — En mi tiempo libre me gusta jugar al fútbol.

7. —¿ —En la fotografía estoy yoy mi padre contador m – revisor ama f de casa (artikel = un/el) – husmor tiempo m libre – fritid

Anvendelse af se Læs i din grammatik om anvendelsen af se. Her er der en kort forklaring: Den danske s-passiv eller en sætning med ’man’ svarer på spansk til se. Nogle gange er der et subjekt og det bestemmer selvfølgelig om verbet skal stå i ental eller flertal (eksempel (a) og (b). Nogle gange er der ikke et subjekt, og da står verbet så i ental (eksempel (c)): a. Se habla español aquí. Man taler/der tales spansk her. b. En México se hablan 68 lenguas indígenas. I Mexico taler man/ tales der 68 indianske sprog. c. En México se visita a los muertos en los cementerios, se reza y se cena junto a las tumbas. I Mexico besøger man de døde på kirkegårdene, man beder og man spiser ved gravstederne.

226

méxico

9788770666909_indhold.indd 226

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


opgaver KAPITEL 3

Opgave 1

VIVA LA VIDA

Oversæt til dansk følgende sætninger som du er stødt på undervejs i bogen: 1. En México se cultiva una gran variedad de frutas y verduras. 2. La Malinche se considera la madre simbólica de la nación mexicana.

306

3. Es una cosa que se usa para cortar. 4. El perreo se denomina “twerking“ en inglés.

5. En los poemas satíricos, “las calaveritas“, se habla de la muerte de políticos y famosos. 6. “Las calaveritas“ se publican en todos los periódicos. 7. La fiesta de las quinceañeras se celebra especialmente en México y Colombia.

Opgave 2

Indsæt verbet i den rigtige form samt se. Se skal altid stå før verbet. Vær opmærksom på om verbet skal stå i ental eller flertal.

307

hablar (at tale) – cultivar (at dyrke) – celebrar (at fejre) – adornar (at pynte) comer (at spise) – beber (at drikke)

1.

¿Cuántas lenguas ______________ en México? [tales]

2.

En México ________________ tomates, aguacates, etc. [dyrkes]

3.

En abril __________ la Feria de Abril en España. [fejres]

4.

En España ______________ las casas con un belén y un árbol de Navidad. [pyntes]

5.

Las 12 uvas __________________ en Nochevieja en la Puerta del Sol. [spises]

6.

En Nochevieja _________________ y ______________ mucho. [spiser og drikker man]

Opgave 3

Oversæt følgende sætninger til spansk: 1. Hvordan fejrer man jul og nytår i dit land? (celebrar) 2. Hvordan staver man til dit navn? (escribir) 3. I Danmark sover man ikke siesta. (dormir o–>ue)

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 227

MéXICO

227

08/11/2017 13.35


stor opgave KAPITEL 3

Frida, una artista mexicana

Læs hele teksten på side 199-203 om Frida og svar på følgende opgaver: 1. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar Preguntas

Respuestas

1

¿Cómo se llaman los padres de Frida?

A

Gordísimo

2

¿Dónde nace Frida?

B

Tres

3

¿Cómo era Diego Rivera?

C

Morena y baja. Tenía las cejas tupidas.

4

¿Cuántas hermanas tiene Frida?

D

Diego

5

¿Quién le enseñó a utilizar una cámara?

E

En la Casa Azul

6

¿Cómo era la madre de Frida?

F

Porque está mucho tiempo sola

7

¿Por qué Frida pinta autorretratos?

G

Matilde, la madre y Wilhelm, el padre

8

¿Cómo era Frida?

H

Su padre

9

¿Quién era comunista?

I

Inteligente, simpática, religiosa

2. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med definitionerne i højre spalte Ord fra teksten

Definitioner

1

pendiente

a

chal mexicano

2

tocado

b

es algo que se usa en las orejas

3

elefante

c

autobús en México

4

sandía

d

pintura

5

rebozo

e

adorno que se lleva en la cabeza

6

paloma

f

fruta de color verde y pulpa roja

7

camión

g

un ave blanca

8

cuadro

h

animal muy grande con una trompa

228

méxico

9788770666909_indhold.indd 228

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


stor opgave KAPITEL 3

3. Interview med ’Frida joven’ 1

¿Dónde vives?

a

De Hungría

2

¿De dónde es tu madre?

b

Frida

3

¿Qué hace tu padre?

c

Tres

4

¿Cómo te llamas?

d

De Oaxaca

5

¿De dónde son tus abuelos paternos?

e

4 años

6

¿Cuántas hermanas tienes?

f

En Coyoacán

7

¿Cuántos años tienes en la fotografía de niña?

g

Es 20 años mayor que yo

8

¿Cuántos años tiene tu marido?

h

Es fotógrafo

4. Sand eller falsk? S

F

Frida sufre un accidente de tráfico La Casa Azul es hoy el Museo Frida Kahlo Diego era alto y guapo El accidente ocurre frente al mercado Cristina es la hermana mayor de Frida Frida pinta porque está mucho tiempo sola Frida usa colores llamativos Los diseñadores internacionales se inspiran en Frida La madre de Frida era fotógrafa

5. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne i højre spalte Ord fra teksten

Antonym

1

casarse

a

ateo

2

último

b

morir

3

mayor

c

tonto

4

religioso

d

separarse

5

guapo

e

delgado

6

gordo

f

primero

7

inteligente

g

feo

8

moreno

h

terminar

9

nacer

i

rubio

10

empezar

j

menor

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 229

MéXICO

229

08/11/2017 13.35


stor opgave KAPITEL 3

6. Vælg det rigtige af de fremhævende ord

La Casa Azul es/está en Coyoacán. Hoy es/está un museo. Muchos turistas visita/visitan el museo. Frida nace y muere en este/esta casa. La casa es bonito/bonita. En la recámara de Frida están/hay cuadros, una cama y un espejo. Frida pinta/pintan autorretratos y naturaleza muerta. La/el salud de Frida empeora. Frida usar/usa un corsé de yeso. Frida lleva pulseras vistosos/vistosas. Frida es/ tiene 22 años cuando se casa con Diego. recámara f – soveværelse

7. Beskriv billedet med 3-5 sammenhængende sætninger på spansk. Brug mindst 3 adjektiver

Nickolas Muray. Frida – Coyoacán – 1938

8. Find et passende verbum og bøj det i den rigtige form Frida _____________ una pintora mexicana. _____________ muchos autorretratos. Cuando ___________ 18 años, sufre un accidente de tráfico. Frida _____________ ropa sencilla cuando se casa. Su marido _______________ Diego. La Casa Azul ____________ en Coyoacán. estar – llamarse – llevar – pintar – ser – tener

230

méxico

9788770666909_indhold.indd 230

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


spansk prøveeksamen DELPRØVE 1

VIVA LA VIDA

Spanskprøve: UNA MUJER TORERA

Delprøve 1

1 time uden hjælpemidler Der er kun ét rigtigt svar i hver opgave, medmindre andet er angivet.

Texto A Cristina Sánchez er en tidligere kvindelig tyrefægter. Hun debuterede som tyrefægter den 26. maj 1996 og hun trak sig tilbage tre år efter.

La primera mujer torera de Europa Cristina Sánchez es la primera mujer torera de Europa. Toma la alternativa a los 24 años de edad. Tres años más tarde abandona los ruedos. ¿Por qué? Probablemente, por el machismo imperante en los ruedos.

307

Los comienzos de Cristina son polémicos. Se trata de una mujer en un mundo de hombres. Los toreros se niegan a compartir cartel con ella. Piensan que sólo los hombres pueden ponerse delante de un toro y triunfar en las principales plazas. La torera de 44 años regresa para torear después de 17 años. En esta ocasión comparte cartel con dos grandes del toreo: Julián López El Juli (33 años) y Enrique Ponce (44 años). Torea en Cuenca el 20 de agosto de 2016. No quiere hablar de polémicas, porque su vuelta a la plaza es puntual de un día y solidaria. Va a donar sus honorarios a la investigación contra el cáncer infantil, y sus hijos de 15 y 13 años la van a ver torear por primera vez. Ella es actualmente diseñadora de moda y comentarista taurina. mujer torera f – kvindelig tyrefægter tomar la alternativa – at få anerkendelse som tyrefægter más tarde – senere abandonar – at opgive ruedo m – arena (tyrefægtning) imperante – herskende comienzo m – begyndelse polémico – polemisk tratarse de – at dreje sig om mundo m – verden negarse a |e->ie| – at nægte compartir – at dele cartel m – plakat pensar |e->ie| – at mene ponerse – at stille sig toro m – tyr plaza f – (her:) tyrefægterarena

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 231

regresar – at vende tilbage torear – være tyrefægter después de – efter en esta ocasión – ved denne lejlighed toreo m – tyrefægtning Cuenca – by i den autonome region Castilla-La Mancha vuelta f – tilbagekomst solidario – solidarisk donar – at give, skænke honorario m – salær investigación f – forskning cáncer m – kræft infantil – barnela – hende comentarista m/f – kommentator taurino – tyre-

231

08/11/2017 13.35


spansk prøveeksamen DELPRØVE 1

3. Angiv teksten formål

1. Angiv teksten genre

a) hablar sobre los toreros

a) una carta

b) presentar a la primera mujer torera

b) un texto literario

c) criticar a la primera mujer torera

c) un artículo

2. Angiv tekstens tema a) la investigación contra el cáncer b) la relación de Cristina con sus hijos c) la vida de Cristina Sánchez

4. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar Spørgsmål

Svar

1

¿Quién es Cristina Sánchez?

a

44

2

¿Cuántos hijos tiene Cristina?

b

Los toreros

3

¿Cuántos años tiene?

c

Una extorera

4

¿Dónde torea el 20 de agosto de 2016?

d

Un torero

5

¿Quiénes se niegan a compartir cartel con ella antes?

e

13 y 15

6

¿Quién es El Juli?

f

Dos

7

¿Cuántos años tienen los hijos de Cristina?

g

En Cuenca

5. Marker det rigtige svar Cristina es …

Cristina no quiere hablar de

a) diseñadora y comentarista taurina

a) polémicas

b) modelo

b) sus hijos

c) periodista

c) los toreros

Cristina tiene

Cristina va a donar sus honorarios

a) tres hijos

a) a sus hijos

b) dos hijos

b) a los grandes toreros

c) una hija y un hijo

c) a la investigación contra el cáncer

232

9788770666909_indhold.indd 232

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


spansk prøveeksamen DELPRØVE 1

VIVA LA VIDA

6. Sandt eller falsk?

Sandt 1

Los toreros se niegan a compartir cartel con ella

2

Cristina es la primera mujer torera de Europa

3

Los hijos de Cristina tienen 33 y 44 años

4

Los comienzos de Cristina son polémicos

5

La corrida en Cuenca no es un éxito

6

Cristina dona sus honorarios a la investigación contra el cáncer infantil

7

Ser mujer en el mundo del toreo es difícil

Falsk

7. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaringerne i højre spalte Ord fra tekst

Forklaring

1

volver

a

regresar

2

polémica

b

enfermedad

3

cáncer

c

triunfo

4

éxito

d

dar

5

donar

e

ruedo

6

plaza

f

animal

7

toro

g

discusión

8. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne i højre spalte Antonym

Ord fra tekst 1

primera

a

hombre

2

comienzo

b

detrás

3

mujer

c

última

4

delante

d

pequeño

5

grande

e

aceptar

6

negarse

f

él

7

éxito

g

fin

8

ella

h

fracaso

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 233

233

08/11/2017 13.35


spansk prøveeksamen DELPRØVE 1

9. Vælg det rigtige af det de fremhævede ord

Cristina Sánchez es/está comentarista taurina y diseñadora de moda. Las mujeres se identifican con su/ella estilo diferente. La ropa es/está preciosa y elegante/eleganta; tiene un diseño muy/mucho bonito. Cristina trabajo/trabaja también en televisión. Es comentarista de un/ una programa que llama/se llama “Quiero ser torero“. Es/está/hay un docureality. Cristina tiene/es 44 años.

10. Giv billedet en titel og begrund dit valg med 3-5 sætninger

plaza f – tyrefægterarena

11. Beskriv billedet på spansk. Skriv 3-5 sætninger

traje m de luces – tyrefægterdragt

234

9788770666909_indhold.indd 234

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


spansk prøveeksamen DELPRØVE 1

VIVA LA VIDA

12. Kig på billedet og gør sætningerne færdige på spansk a.

En el dibujo (tegning) _____________________________________________

b. La mujer lleva ______________________________________________________ c.

Las maletas (kufferterne) ________________________________________

d. El hombre y la mujer ______________________________________________

13. Find et passende verbum og bøj det i den rigtige form i præsens (nutid) Verberne må kun bruges én gang llamarse | tener | hablar | trabajar | viajar | vivir Cristina ______________ con su marido y sus dos hijos. El hijo mayor _________ 15 años. El marido __________________ Alejandro da Silva. Cristina _______________ en la televisión de Castilla la Mancha. En casa la familia siempre _______________ de toros. Cristina y su marido ___________ mucho.

14. Skriv korrekte sætninger ved at sætte ordene i den rigtige rækkefølge (der kan være flere muligheder) 1. la mucha gente plaza en hay 2. están sus contentos hijos 3. en Cristina Cuenca torea 4. tiene ahora torera la 44 años 5. actualmente comentarista es taurina ella

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 235

235

08/11/2017 13.35


spansk prøveeksamen DELPRØVE 2

Spanskprøve: UNA MUJER TORERA Billede 1

Delprøve 2

3 timer med alle hjælpemidler Skriv en artikel om tyrefætning i din blog (du skal lade som om du har én). Du skal inddrage teksten fra delprøve 1 og et eller flere af billederne 1- 3 nedenfor. Skriv nummer på det/de valgte billede(r). • Du skal bruge mindst 10 af de nedenstående ord i din tekst, heraf skal mindst tre være verber. • Alle andre ordklasser end verber skal anvendes i den form de står i nedenfor.

muleta f – tyrefægters røde kappe banderillas f pl – spyd der plantes i tyrens nakke recibir una cornada – at blive stanget traje m de luces – tyrefægterdragt

Billede 2

• Verberne står i infinitiv nedenfor. I din tekst skal du bruge dem i en bøjet form. Følgende verbalformer skal indgå i teksten mindst én gang: – præsens (nutid) – perfektum (førnutid) – estar + gerundium (“igangværende handling“) – tener + que + infinitiv (“nødvendighed“) Du skal markere de valgte ord i din tekst med understregning eller fed.

activista m/f – aktivist manifestante m/f – demonstrant

Billede 3

Besvarelsen skal fylde ca. 200 ord.

308

identidad – derechos – símbolo – tradición –

animales – espectáculo – respeto – dolor – turistas – sufrimiento – crueldad – lucha – polémica

– diversión – prohibir – gustar – ir a los toros – matar – sufrir – luchar – vivir – abolir – torear – además – porque – aunque – pacífica – machismo –mundo de hombres – compartir – hombres – mujeres – triunfar – éxito

236

9788770666909_indhold.indd 236

capote m – tyrefægters pink kappe plaza f de toros – tyrefægterarena

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


spansk prøveeksamen DELPRØVE 1

VIVA LA VIDA

Spanskprøve: NIÑOS MIGRANTES

Delprøve 1

1 time uden hjælpemidler Der er kun ét rigtigt svar i hver opgave, medmindre andet er angivet.

Texto A Niños migrantes Valeria Luiselli publica un libro de ensayo con

por captarle, […] que lo esperaban a la salida del

su experiencia como intérprete de menores sin

colegio, que un día echó a correr con un compañero

papeles ante la Corte Federal de Nueva York.

y que dispararon a su amigo…

El libro tiene como punto de partida el cuestionario

[…]"Los niños que vienen son objetivo de las

de 40 preguntas que los niños sin papeles deben

bandas desde chiquititos, desde los 11 años incluso,

responder ante un juez en Nueva York.

porque ya suelen tener hermanos y primos metidos

309

en una red…

Valeria Luiselli da cuenta de la trágica historia de los niños migrantes en Estados Unidos, de los

Muchas veces las figuras paternas están ausentes, o

menores que un día aparecen solos, con lo puesto,

porque mueren o porque se han ido antes a Estados

al otro lado de la frontera.

Unidos, y puede quedar una abuela, pero también muere, o unos tíos, que se van… Es un abandono

La pregunta 34 […] abre la caja de Pandora:

tras otro y la única sensación de pertenencia puede

¿Alguna vez tuviste problemas con bandas del

estar en una pandilla. […] Es raro entrevistar a un

crimen organizado en tu país? Y el niño, que en

niño que no hable de eso", explica Luiselli.

este caso se llama Manu […], empieza a contar una historia cruda de la mara Salvatrucha, o de La 18, […]. Y el chico cuenta entonces que rivalizaban

Valeria Luiselli, en af Mexicos mest talentfulde unge forfattere, har udgivet bogen Los niños perdidos. Un ensayo en cuarenta preguntas (Sexto piso, 2016). Den bygger på hendes oplevelser som tolk i New York, hvor hun har tolket for børn som kommer til USA fra Guatemala, El Salvador og Honduras uden gyldige papirer. Hun bliver interviewet til forskellige aviser. Texto A består af nogle uddrag af et par artikler, der præsenterer hendes bog.

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 237

237

08/11/2017 13.35


spansk prøveeksamen DELPRØVE 1

græske myte om Pandora, der åbnede en betroet æske og derved slap alle tilværelsens ulykker ud, mens kun håbet blev tilbage alguna vez – nogensinde tuviste (præteritum af tener) en este caso – i dette tilfælde empezar (e -> ie) empezar a (+ infinitiv) – at begynde at crudo – barsk contar (o ->ue) – at fortælle de – om Mara Salvatrucha og La (Mara) 18 –to kæmpestore voldelige bander/organisationer, som begår kriminalitet bl.a. narkohandel, menneskesmugling, våbensalg, tyveri og lejemord i Centralamerika og USA, og som bekriger hinanden.

intérprete m/f - tolk menor m – mindreårig sin papeles – uden pas eller andet id-kort Corte Federal – forbundsdomstol punto de partida – udgangspunkt cuestionario m – spørgeskema responder – at svare juez m – dommer dar cuenta de – at beretter om aparecer – at dukke op solo – alene con lo puesto – med det de har på, kun med det de står og går i al otro lado de – ovre på den anden side af frontera f – grænse caja de Pandora – Pandoras æske, efter den

1. Angiv teksten genre a) una carta b) un texto literario c) un artículo d) un folleto turístico

310

captarle – at få fat på ham echar a (+ infinitiv) – at begynde at disparar – at skyde venir (e -> ie) – komme objetivo m – mål chiquitito – lille bitte soler (o -> ue) – pleje red f – netværk paterno – faderquedar – at forblive abandono m – svigt uno tras otro – den ene efter den anden sensación f – følelse pandilla f – bande raro – sjældent hable – præsens (nutid) konjunktiv af hablar

3. Angiv teksten formål a) hablar del muro entre México y Estados Unidos b) presentar el libro de Valeria Luiselli y hablar de

312

los niños migrantes

c) explicar por qué los niños aparecen solos al otro lado de la frontera

2. Angiv tekstens tema. a) los niños migrantes b) el cuestionario de admisión c) las pandillas d) las familias de los niños

311

d) informar sobre las pandillas mara Salvatrucha y La 18

4. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål) Spørgsmål

Svar

1

¿Quién es Valeria Luiselli?

a

40

2

¿Quién es Manu?

b

Una historia cruda

3

¿Cuántas preguntas tiene el cuestionario?

c

La autora de Los niños perdidos

d

Peligrosa

4 5

¿Cómo es la vida de los niños en América Central?

e

La mara Salvatrucha o La 18

6

¿Quién esperaba a Manu a la salida del colegio?

f

Porque mueren o porque se han ido a Estados Unidos

7

¿Qué cuenta Manu?

g

Un niño sin papeles

8

¿Por qué muchas veces las figuras paternas están ausentes?

h

Los niños sin papeles

238

9788770666909_indhold.indd 238

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


spansk prøveeksamen DELPRØVE 1

VIVA LA VIDA

5. Marker det rigtige svar Valeria es

Los niños deben responder el cuestionario de ad-

a) periodista

misión ante

b) autora

a) la policía

c) inmigrante

b) un juez c) un periodista

Valeria ha escrito un ensayo sobre a) los inmigrantes

El cuestionario de admisión es de

b) los menores sin papeles

a) 34 preguntas

c) las pandillas

b) 40 preguntas c) 18 preguntas

6. Sandt eller falsk? Sandt 1

Manu no ha tenido problemas con mara Salvatrucha

2

Las bandas rivalizaban por captar a Manu

3

Valeria Luiselli ha trabajado como intérprete

4

Los niños tienen papeles

5

Las pandillas esperaban a Manu a la salida del colegio en Estados Unidos

6

Un día las pandillas dispararon a un amigo de Manu

7

Los niños son objetivo de las bandas desde chiquitos

8

El cuestionario tiene cuatro preguntas

Falsk

7. Forbind højre og venstre spalte så sætningerne er korrekte 1

Valeria Luiselli trabaja como

a

hermanos y primos metidos en una red

2

Los niños suelen tener

b

por captar a Manu

3

Las bandas rivalizaban

c

es una banda del crimen organizado

4

Mara Salvatrucha

d

al otro lado de la frontera solos

5

Las bandas esperaban a Manu

e

intérprete de menores sin papeles

6

Los niños aparecen

f

desde chiquititos

7

Los niños son objetivo de las bandas

g

a la salida del colegio

8

El libro de Valeria Luiselli

h

trata de los niños migrantes

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 239

239

08/11/2017 13.35


spansk prøveeksamen DELPRØVE 1

8. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaringerne i højre spalte Ord fra tekst

Forklaring

1

pandilla

a

hijo de un tío o tía

2

primo

b

delito (forbrydelse)

3

crimen

c

límite entre un país y otro

4

frontera

d

grupo de personas

5

migración

e

muy pequeño

6

solo

f

sin papeles

7

chiquitito

g

viaje

8

indocumentado

h

sin compañía

9. Vælg det rigtige af det de fremhævede ord Valeria Luiselli vivir/vive/vivo en la multicultural Nueva York. Junto con Los Ángeles, Chicago y otras/ otros ciudades forma Nueva York parte de las metrópolis que quiere/quieren desafiar a Trump. Se/yo/ ellos calcula que hay/están 11 millones de inmigrantes indocumentados/indocumentadas en Estados Unidos y la mayoría se concentra en esas ciudades. Valeria Luiselli ha escrito/ha escribido varios libros. Los niños perdidos. Un ensayo en cuarenta preguntas relato/relata/relatar las historias de niños migrantes/migrantos. Los niños son/están de Guatemala, El Salvador y Honduras. 10. Kig på billedet og gør sætningerne færdige på spansk

a. En la foto ____________________________________________________________________ b. El niño de la derecha lleva ______________________________________________ c. Detrás de los niños _______________________________________________________ d. Los niños ____________________________________________________________________

240

9788770666909_indhold.indd 240

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


spansk prøveeksamen DELPRØVE 1

VIVA LA VIDA

11. Sandt eller falsk? Hvilke sætninger er rigtige i forhold til billedet til højre (billede 2), til venstre (billede 1) eller begge billeder?

2

1

Kun sandt for billede 1

Sandt for begge billeder

Kun sandt for billede 2

La niña está trabajando La niña lleva una gorra blanca La niña no está en casa Hay tres personas La niña es morena La niña está en la frontera La niña es pequeña

12. Beskriv billedet med 3-5 sætninger på spansk. Brug mindst 3 adjektiver (tillægsord)

vagón m – togvogn

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 241

241

08/11/2017 13.35


spansk prøveeksamen DELPRØVE 1

13. Skriv korrekte sætninger ved at sætte ordene i den rigtige rækkefølge (der kan være flere muligheder)

a. de América Central son migrantes niños los

b. las Valeria cuenta de historias niños los migrantes

c. preguntas 40 el tiene cuestionario

d. solos los llegan a niños Estados Unidos

14. Find et passende verbum og bøj det i den rigtige form i præsens (nutid). Verberne må kun bruges én gang.

313

buscar – preguntar – llegar – llamarse – contar (o->ue) – publicar – tener (e -> ie) – estar

Valeria Luiselli _______________ un libro sobre la migración infantil en 2016. El libro ______________ Los niños perdidos. Un ensayo en cuarenta preguntas. Los niños migrantes _____________ sus historias. El juez les ____________ a los niños ¿dónde _____________ tus padres? Los niños ___________ miedo. Los niños __________ solos de América Central. (Ellos) ______________ refugio en Estados Unidos. refugio m – asyl infantil – børne-

242

9788770666909_indhold.indd 242

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


spansk prøveeksamen DELPRØVE 2

VIVA LA VIDA

Spanskprøve: NIÑOS MIGRANTES Delprøve 2

3 timer med alle hjælpemidler

Niños migrantes Skriv et læserbrev. Du skal tage udgangspunkt i Manus historie (Texto A). Du skal diskutere hvad der er bedst for børn fra Guatemala, El Salvador og Honduras: at flygte eller at blive i deres land. Du skal inddrage tekst A fra delprøve 1 og en eller flere af teksterne B, C eller D (billedmateriale). Du må gerne inddrage yderligere information. Du kan finde tekst A under Delprøve 1. Du skal bruge mindst 10 af de nedenstående ord i din tekst, heraf skal mindst tre være verber. Alle andre ordklasser end verber skal anvendes i den form, de står i nedenfor. Verberne står i infinitiv nedenfor. I din tekst skal du bruge dem i en bøjet form, hvor følgende verbalformer indgår: præsens (nutid), perfektum (førnutid) , futurum/ fremtid (ir a + infinitiv). Du skal markere de valgte ord i din tekst med understregning eller fed. Besvarelsen skal fylde mindst 200 ord. Du må gerne bruge citater fra teksterne, men vær opmærksom på, at de ikke tæller med i de 200 ord. familia – sin papeles – morir [o -> ue] – frontera – porque – cruzar – muchas veces –

314

deportar – entrevistar – irse – bandas – vivir – viaje – violencia – huir (at flygte) – ser

detenido (at blive anholdt)– peligroso – proceder de (at komme fra/stamme fra) – los – amenaza de muerte – refugio

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 243

243

08/11/2017 13.35


spansk prøveeksamen DELPRØVE 2

Texto B

“Los niños perdidos” El libro que relata las historias de niños migrantes. 29 de noviembre de 2016 […]

En el ensayo Los niños perdidos, Luiselli explica que su trabajo de traductora consistió en hacer 40 preguntas a niños migrantes procedentes del Triángulo Norte: Guatemala, El

315

Salvador y Honduras, preguntas que forman parte de un cuestionario con el que la Corte Federal de Inmigración, Nueva York, decide si los niños son deportados, si reciben la

nacionalidad estadounidense o son candidatos a asilo político. Algunas de esas preguntas son: ¿por qué viniste a Estados Unidos?, ¿cómo llegaste hasta aquí?, ¿dónde están tus padres?… […] Kilde: “Los niños perdidos“ El libro que relata las historias de niños migrantes. 29 de

noviembre de 2016. RRNoticias. http://rrnoticias.mx/2016/11/29/los-ninos-perdidos-librorelata-las-historias-ninos-migrantes/

Texto C

Órdenes de Trump ponen a niños centroamericanos entre la espada y el muro 06 de febrero de 2017 […] En 2016, cerca de 100.000 niños salieron de los países del Triángulo Norte de Centroamérica para emprender el peligroso viaje hasta Estados Unidos, y según las cifras de detenciones de los últimos meses, el número podría superar los 150.000 durante 2017. […]

316

"Si tengo que elegir entre que muera a tiros a la puerta de mi casa en El Salvador o el peligro

del viaje, prefiero que corra el riesgo", dijo a Efe la madre de un adolescente recién llegado a Estados Unidos huyendo de las amenazas de las pandillas.

Kilde: Órdenes de Trump ponen a niños centroamericanos entre la espada y el muro. 6 de febrero de 2017. Diario Las Américas. http://www.diariolasamericas.com/eeuu/ordenes-trump-ponenninos-centroamericanos-la-espada-y-el-muro-n4114251

244

9788770666909_indhold.indd 244

Kopiark © Viva la Vida

08/11/2017 13.35


spansk prøveeksamen DELPRØVE 2

VIVA LA VIDA

Texto D Billede 1

Billede 2

Billede 3

Billede 4

Mural en el albergue de migrantes de Tecún Umán, Guatemala. Foto: Manu Ureste

Kopiark © Viva la Vida

9788770666909_indhold.indd 245

Kilde Billede 1: http://www.lavozarizona.com/story/ inicio/2014/07/31/inmigracion-casa-blancadeportaciones/13410609/ Billede 2: http://www.prensalibre.com/noticias/ migrantes/Nacionales-ninos-migrantes-migracioninfantil-suben-capturas-de-infantes-111_0_1239476044. html Billede 3: http://www.diariolasamericas.com/eeuu/ ordenes-trump-ponen-ninos-centroamericanos-laespada-y-el-muro-n4114251 Billede 4: https://mabierto.wordpress.com/2008/03/24/ de-centroamerica-a-estados-unidos-via-mexico-larealidad-desesperada-de-una-utopia-prohibida/ Texto A 1) “Un niño no es nunca un inmigrante, por definición“. 17 de marzo de 2017. El País. 2) Valeria Luiselli habla sobre su libro ‘Los niños perdidos’ y la importancia de la resistencia en la era de Trump. 16 de diciembre de 2016. The New York Times.es

245

08/11/2017 13.35


BILLED- og tekstfortegnelse Forsiden: Kaos Temple (2015). Okuda San Miguel/Óskar San Miguel Erice. Fotograf Elchino Po. Gengivet med tilladelse af kunstneren 12: Andaluzia. absolutely_frenchy/Thinkstock 14: Fascismo. C.N.T. Comite Nacional A.I.T./ Oficina de Informacion y Propaganda. Arriba España - Junta de Burgos (1931). Los Nationales/Ministerio de Propaganda 15: Para la Madre y los Hijos por una España Mejor (1931). Carterles de La Guerra Civil Españo/Propaganda de la Guerra Civil Española via Pinterest. Franco (1031). Mediterraneo Digital 16: Felipe VI, Konge af Spanien (2014). Juan Jara/Valores y Sociedad 20: El Nazareno en Almuñécar (2016). Javier Martín. SemanaSantaGranada/Ideal 26: Tarragona, Catalunha, Espanha. Cwrgutierrez/ Thinkstock 32: Julieta (2016). Capital Pictures/InSight media/ Alloverpress 35: Chris Clinton/Thinkstock. Lolostock/Thinkstock. LiudmylaSupynska/Thinkstock. Thomas_Zsebok_ Images/Thinkstock. william87/Thinkstock. Maridav/ Thinkstock. XiXinXing/Thinkstock. Marjan_Apostolovic/ Thinkstock. Nyul/Thinkstock. amanaimagesRF/ Thinkstock. Tlnors/Thinkstock. Víctor Salgado/F.C. Barcelona Official Website. Thomas Northcut/ Thinkstock. Lipik1/Thinkstock. Wavebreakmedia Ltd/ Thinkstock. Ryan McVay/Thinkstock. Wavebreakmedia Ltd/Thinkstock. 37: Privat foto 38: Pedro Almodovar (1975). Pinterest 39: Cristóbal Colón ankommer til Amerika. Ukendt kunstner 42: Privat foto. Søjlediagram (2013). Idescat/Institut d’Estadística de Catalunya 43: Isabella Scharf "Udtale af spanske lyde" pure.au.dk/portal/files/48644838/Udtale_af_spanske_ lyde.docx 44: Privat foto 45: El Camino de Santiago. Editorial Buen Camino 47: Cathedral de Murcia. Claudia H/Wiki Commons 51: Hate & Love (2008). Okuda San Miguel/Óskar San Miguel Erice. Gengivet med tilladelse af kunstneren 52: Monumento de las Raqueros en Santander (2015). Rachelramblesineurope 53: Kaos Temple (2015). Okuda San Miguel/Óskar San Miguel Erice. Fotograf Elchino Po. Gengivet med tilladelse af kunstneren 59: Foto af model iklædt kjole inspireret af flamencodanserinde (2016). Pilar Rubio, Simof/Pinterest

60: Tyrefægter. Syldavia/Thinkstock

64: Mi ropa es para chicos (2016). Daniel García López/El País. Foto: Alejandro Gómez Palomo/Palomo Spain/ Instagram 68: Homenaje (2015). Okuda San Miguel/Óskar San Miguel Erice. Gengivet med tilladelse af kunstneren 72: Federico García Lorca (1925). 73: El beso (1927). Federico García Lorca/Casa Museo de los Tiros, Granada 77: Bailarina en una calavera (1939). Salvador Dalí. © Fundació Gala-Salvador Dalí. Figueres, 2011 80: Diagrammer. Observatoria del Consumo y la Distribución Alimentaria/ Gobierno de España. Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y marino 84: Magone/Thinkstock. Robynmac/Thinkstock. Vicuschka/Thinkstock. Yeraylc/Thinkstock. AlexRaths/ Thinkstock. igorr1/Thinkstock. tanuha2001/ Thinkstock. Alpaksoy/Thinkstock. nito100/Thinkstock. Picsfive/Thinkstock. Digital Vision/Thinkstock. Wavebreakmedia Ltd/Thinkstock. Timmary/ Thinkstock. GYRO PHOTOGRAPHY/amanaimagesRF/ Thinkstock. Krblokhin/Thinkstock. Wabeno/ Thinkstock. laperla_foto/Thinkstock. AndreyGorulko/ Thinkstock. nito100/Thinkstock. Tuomas_Lehtinen/ Thinkstock. Zozzzzo/Thinkstock. AndreyGorulko/ Thinkstock. Margouillatphotos/Thinkstock. Dulezidar/ Thinkstock. Strixcode/Thinkstock. Saddako/Thinkstock. Siri Stafford/Thinkstock. BlackAkaliko/Thinkstock. Okea/Thinkstock. Ingram Publishing/Thinkstock. PointsStudio/Thinkstock. Lai leng Yiap/Thinkstock. MrsWilkins/Thinkstock. Elenathewise/Thinkstock. Margouillatphotos/Thinkstock. Robertsre/Thinkstock. NatalyaTerr/Thinkstock. Magone/Thinkstock. Svariophoto/Thinkstock. Xxcheng/Thinkstock. Spafra/ Thinkstock. IvanMikhaylov/Thinkstock. Maria_ Lapina/Thinkstock. Svetlana_Angelus/Thinkstock. Studioportosabbia/Thinkstock. Agcuesta/Thinkstock. Twinsterphoto/Thinkstock. nito100/Thinkstock. 85: Jeremy Woodhouse/Thinkstock 86 Barcelona-fans på sportsbar (2013). Nassim Bouras/ Planete Foot 92: pjsells/Thinkstock. RamonBerk/Thinkstock. Prudkov/ Thinkstock. Skodonnell/Thinkstock. Pjsells/Thinkstock. Ingram Publishing/Thinkstock. Rottadana/Thinkstock. bizoo_n/Thinkstock. Medioimages/Photodisc/ Thinkstock. EJ-J/Thinkstock. Irishka1/Thinkstock. EvdokiMari/Thinkstock. BethWolff43/Thinkstock. bizoo_n/Thinkstock. leskas/Thinkstock. 95: Privat foto 98: Turning Torso af Santiago Calatrava (2001). WDnet Creation/Shutterstock 100: Reunión administradores (2014). Claudia Barrera Ruiz og Christian Vasquez/La Universidad del Servicio

246

9788770666909_indhold.indd 246

10/11/2017 10.56


VIVA LA VIDA

101: Tegneserie. Ukendt kunstner. Ladys Comics/Entrevista Maco

148: Sanda Cisneros (2012). Courtesy Photo/San Antonio Express News

104: Frigiliana. Valery Bareta/Shutterstock 108: To illustrationer af Jordi Labanda

149: La Casa de Mango street – Bogforside (2009). Vintage Contemporaries/Perfection Learning.

110-111: Key facts about how the U.S. Hispanic population is changing (2016). Pew Research Center

152: Residential Apartment Building Barcelona, Spain (2009). Stefano Paterna/Alamy Stock Photo

112: Emigranter høster kål (2011). Migrant worker drought worries farmers/Southwest Borderlands Initiative. Mexicos flag. Hermsdorf/Thinkstock

153: José Andrés (2015). Aaron Clamage/Quartz

113: Vandrationer. Prensa Libre. Puerto Ricos flag. Bodrumsurf/Thinkstock 114: Raúl Castro og Barack Obama giver hånd (2016). Pablo Martínez Monsivais/Polfoto. Cubas flag. Flowgraph/ Thinkstock. Tatoverede bandemedlemmer. La Mara Salvatrucha/Youtube. El Salvadors flag. Nubumbim/ Thinkstock. 115: Fejring af The Dominican Day Parade i New York (2014). The Uptown Collective/Flickr. Den Dominikanske Republiks flag. 29mokara/Thinkstock. Guatemalas flag. Flowgraph/Thinkstock. Fattigt barn (2012). Larry Cheng/larrycheng.com. 116: Det amerikanske og mexikanske flag kombineret. Fredex8/Shutterstock 117-118: Tal og statestikker (2016). Hispanic Trends/Pew Research Center 119: Mennesker på tømmerflåde (2013). El Estado – Agencia Multimedios 125: Oye Read Mas (2015). Barry Yanowitz/Hipertextual 127: Rodolfo “Corky” Gonzales (1950). Vintage sport Pictures. Soy Joaquín (1967). Rodolfo Corky Gonzales. 130: Eva Longoria (2011). Dfree/Shutterstock. Amo las enchiladas al igual que el apple pie (2015). Fra “Ser latina en Estados Unidos”. Patricia Prieto/La Opinión. 131: Sonia Sotomayor (2016). U.S. Supreme Court Justice. Mi mundo adorado - Bogforside (2013). The Vintage Español Imprint. 134: J. Balvin. Univisión/Instagram 135: Ay vamos (2014). J. Balvin/Universal Mexico 141: Ven a bailar (2011). Jennifer López feat Pitbull/Island 142: Mojito. NikiLitov/Thinkstock 143: Jennifer López (2014). Beth Shapouri/Glamour 144: Millennials Make Up Almost Half of Latino Eligible Voters in 2016. Jens Manuel Krogstad, Mark Hugo López, Jeffrey S. Passel og Eileen Patten/Pew Research Center, Hispanic Trend. Marian (2016). Archivo/EFE 146: Dolores Huelga (1965). Grand Performances 147: Chicano Legacy: 40 años (2011). Mario Torero og Jorge Mariscal. San Diego campus, University of California/ St. Cloud State University.

155: Rigoberta Menchú (2014). Youboit.com 156: MaestraPeace (1994). Yvonne Littleton, Meera Desai, Irene Perez, Susan Kelk Cervantes, Juana Alicia, Miranda Bergman og Edythe Boone. San Francisco Bay Area, Womens Building/Pinterest 158-159: La Llorona’s Sacred Waters (2007). Juana Alicia/ Detour Assets 161: Tamalada (1988). Carmen Lomas Garza 164: Puerto Rican Day Parade Lin-Manuel Miranda (2015). Will Rodriguez/‘Llero 165: Times – forside (2016). Ben Hassett/Time Magazine. Mand med guitar. Dennis K. Johnson/Getty Images 166: Lin-Manuel: Cuando sea grande quiero ser como tú (2016). Marcelo Sanfilippo Resumil/Facebook 172: Mand med guitar. Dennis K. Johnson/Getty Images. Protestanter (2011). Guillermo Nova, La República/ juventudsurversiva. Mexikanske dansere (2016). Jorge Luis Marcías/ La Opinion. 173: Puerto Rican Day Parade Lin-Manuel Miranda (2015). Will Rodriguez/‘Llero. Jennifer Lopez og Lin Manuel optræder sammen til NBC’s Today Show (2016). Debby Wong/Shutterstock 176: Butik med frugt og grøntsager (2004). David Wells/ Alamy Stock Photo 177: Sandra Cisneros overrækkes National Meadl of Arts af President Obama (2015). Alex Wong/Getty Images. Demonstration. Elizparodi/Thinkstock. Mexikanske musikkere. Scharfsinn86/Thinkstock 180: Kaktus i ørken. HQ Walls 181: Små pilgrimme (2011). Taringa/Pinterest. Fire ofre for organiseret kriminalitet (2010). EFE 182: Revolutionshelten Emiliana Zapata (1879-1919). Archivo Fotográfico Dias, Delgado y García/Archivo General de la Nación, Mexico City 183: Olieboreplatform (2013). Archivo el Universal 184: Den mexikanske præsident Enrique Peña Nieto under statsbesøget i Danmark (2016). Presidencia de la República Prensa/gob.mx 185: Mapa Político (2013). alaznegonzalez/Wikimedia Commons

247

9788770666909_indhold.indd 247

08/11/2017 13.35


VIVA LA VIDA

186: Kort over sydamerika (2015). Thinglink 187: Mapa político de Europa (2014). Profesor Juan Manuel Barba Márquez, Colegio Carmen Sallés, Santa Fe (Granada)/Ciencias Sociales, Geografía e Historia

206: Retrato de Cristina, mi hermana (1928). Frida Kahlo/ Museo Frida Kahlo 208: Reggaetoneros en metro (2013). Mauricio Castillo/Vice 209: Cidel y los Panamiur (2013). Mauricio Castillo/Vice

189: standret/Thinkstock. Chengyuzheng/Thinkstock. anna1311/Thinkstock. anna1311/Thinkstock. design56/ Thinkstock. Jlcst/Thinkstock. Serebryakova/Thinkstock. Samohin/Thinkstock. MariuszBlach/Thinkstock. OLEKSANDR PEREPELYTSIA/Thinkstock. anna1311/ Thinkstock. Robertsre/Thinkstock. anna1311/ Thinkstock. Eplisterra/Thinkstock. tanuha2001/ Thinkstock. Goir/Thinkstock. Bergamont/Thinkstock. Hue/amanaimagesRF/Thinkstock. ValentynVolkov/ Thinkstock. AlinaMD/Thinkstock. Volosina/Thinkstock. Natikka/Thinkstock. Dianazh/Thinkstock. HEMARAT/ Thinkstock. ilietus/Thinkstock.

212: Optog med helgenikon. Mulpix

190: Metro de la Ciudad de México (2015). Cuartoscuro

222: Foto af kampagnen for de forsvundne studerende (2014). Ukendt fotograf/BBC Mundo

191: Bicicleta monumental humana (2016). AFP 193: Calendario Azteca o Piedra de Sol (2009). Manuel Vega Veláquez /Wikimedia Commons 194: La intérprete de Cortés (1976). Roberto Cueva del Río 197: De tyve ugedage i den aztekiske kalender (2016). serunserdeluz/Profeciasmayasfindelmundo 199: Frida a los cuatro años (1911). Foto af Guillermo Kahlo. Frida Kahlo. San Francisco, California (1940). Museo Frida Kahlo 200: Retrato de mi padre (1952). Frida Kahlo/Museo Frida Kahlo. Matilde Calderón y González (1932). Ukendt fotograf/Museo Frida Kahlo 201: Diego Rivera y Frida Kahlo (1929). Museo Dolores Olmedo. La columna rota (1944). Museo Frida Kahlo 202: Viva la Vida (1954). Frida Kahlo/Museo Frida Kahlo 203: Modefotografi. Maya Hansen. Håndmalede sko (2016). LUW fashion 205: La casa azul. Recámara de Frida (2007). Fotograf Miguel Tovar/Museo Frida Kahlo

214: Santa Muerte-statue (2012). Ted Soqui/Corbis via Getty Images 215: Kvinde med Santa Muerte-tatovering (2016). Emilio Espejel/NurPhoto via Getty Images 216: Kvindelig Santa Muerte (2016). GulKar/Shutterstock 217: Juan Diego helgenikon. Ukendt kunstner/Incarnation Catholic Church 218: Papel Picado-style papirklip (2011). Beckri & Elizabeth Eguez/TwoHermanas

223: Karikaturtegning af Peña Nieto (2015). Latin Times. Calaverita (2015). Lilia Cisneros/Latin Times 225: 15-årige quinceañera Estefania Hernández Perera (2016). FotoEcos 230: Frida Kahlo (1938). Nickolas Muray/Pinterest 234: Cristina Sánchez med fans (2016). Foroloco. Cristina Sánchez taler med tilskuere (2016). San Bernardo/ABC España 235: Illustration. Jordi Labanda/Pinterest 236: Tyrefægter (2015). dpa/Berliner Zeitung. Kvinde med horn (2015). Eloy Alonso/Actualidad/Reuters. Tyrefægtningsundervisning (2013). Círculo Taurino de Córdoba 238: Tre drenge (2015). Hemeroteca/Pensa Libre 241: Børnearbejder (2013). El Confidencial. Dreng (2014). John Moore/Getty Images. Dreng ved togvogn (2014). Milenio Digital-Archivo 245: Pige med trækors (2017). Monse Dominguez/Affinity Magazine. Mand med barn ved flod (2017). Hemeroteca/ Prensa Libre. Los migrantes no son criminales (2014). Resumen Latinoamericano en Estados Unidos/Planeta de Libros México. Mural (2007). Alex Webb/Magnum Photo

248

9788770666909_indhold.indd 248

08/11/2017 13.35

Viva la vida lydfiler nummereret  
Viva la vida lydfiler nummereret