Sommerferiebingo

Page 1

En hilsen fra

Hej alle sammen!

Jeg håber, I får en fantastisk sommerferie fyldt med spas, afslapning og nye oplevelser. Brug denne bingoplade til at markere alle de sjove ting, I laver i løbet af sommeren. Del jeres historier, når vi ses igen.

God sommer!

Spist din yndlingsis

Lyttet til en god bog

Ligget på ryggen og kigget på skyer Set en sommerfugl

Fanget en krabbe

Gået med bare tæer

Har spillet et udendørsspil

Fundet en ny hobby

Været på en cykeltur Sovet i telt Set på stjerner

Plukket bær i naturen

Sunget en sang

Været på stranden

Læst en tegneserie Set en regnbue

Sommerferiebingo © Alinea 2024

Opfølgende spørgsmål til elevernes bingoplader

Når I ses igen, kan I gennemgå bingopladerne. Her er et par uddybende spørgsmål til felterne.

Spist din yndlingsis

Hvorfor er det din yndlingsis?

Lyttet til en god bog

Hvad handlede bogen om?

Hvorfor var den god?

Ligget på ryggen og kigget

på skyer

Hvad lignede skyerne? Fandt du figurer eller mønstre i dem?

Set en sommerfugl

Hvordan så sommerfuglen ud?

Var den farverig?

Fanget en krabbe

Rørte du kloen? Hvor mange fangede du?

Gået med bare tæer

Hvor gik du med bare tæer, og hvordan føltes underlaget?

Har spillet et udendørsspil

Hvilket spil spillede du, og hvem var dine modstandere?

Fundet en ny hobby

Hvad er den nye hobby, og hvad fik dig til at prøve den?

Været på en cykeltur

Hvor cyklede du hen?

Hvad så du undervejs?

Sovet i telt

Hvor var du, og hvad var det bedste ved at sove ude?

Set på stjerner

Beskriv stjernehimlen. Fandt du nogle konstellationer?

Plukket bær i naturen

Hvilke bær plukkede du, og hvad lavede du med dem?

Sunget en sang

Hvilken sang sang du? Hvor var du, da du sang?

Været på stranden

Hvem var du sammen med?

Hvilken strand var det?

Læst en tegneserie

Hvilken tegneserie var det, og hvem er din yndlingskarakter?

Set en regnbue

Kan du forklare, hvorfor vi nogle gange kan se regnbuer?

Sommerferiebingo © Alinea 2024

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.