Format 1 Læseprøve

Page 1


Navn:

Mine tal

Øverst Tegn eller indsæt foto i billedrammen. Skriv navn og antal bogstaver i navnet. Skriv antal familiemedlemmer. Skriv fødselsdato, skonummer, antal tænder og husnummer i de øvrige felter.

Nederst Til hvert kapitel lyttes til en historie, hvor der skal løses forskellige gåder. Skriv løsningen på gåden fra historien til kapitel 1 i den første ramme, løsningen på gåden fra kapitel 2 i den anden ramme osv. Først når alle rammer er udfyldt findes kodeordet, der skrives på stregerne.

1

KOPIERING FORBUDT

9788723511065_indhold.indd 1

24/05/2017 13.49


Tal i hverdagen

1 Afkryds tal fra 0-30, der findes på introtegningen

Introtegning Benyt introhistorien og introtegningen som afsæt for en fælles samtale om tal og antal i hverdagen.

1 Afkryds de tal på fliserne, som også findes på introtegningen ovenover. Hint: Fem af tallene mangler.

2 KOPIERING FORBUDT

9788723511065_indhold.indd 2

24/05/2017 13.49


Læringsmål Jeg skal kunne tælle ting.

Jeg skal kunne læse tabeller og diagrammer.

Jeg skal kunne tallene op til 30. Tredive

lige

2

4

6

ulige

1

3

5

Jeg skal kunne gætte på chance.

2 Optæl ting og skriv antal 14

14

14

14

14

14

13

13

13

13

13

13

12

12

12

12

12

12

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

10

10

9

9

9

9

9

9

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3 Gå på jagt efter tal og skriv dem

2 Afkryds antallet af ting på introtegningen i søjlediagrammet. Aflæs søjlerne og skriv antallet. Sæt ring om de ting, der er flest og færrest af. Vælg selv en ting til den sidste søjle. Ved optælling kan centicuber lægges på introtegningen. Fremstil selv en tælleopgave med FotoMat. Benyt hjælpesætningen på format.alinea.dk.

VIDEN OM Der findes 10 cifre: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tocifrede tal har to cifre. 23 er bygget af 2 og 3.

2

3 Led efter tal i og omkring skolen. Tag et foto af dem. Skriv til sidst de forskellige tal på stregerne i bogen.

3 KOPIERING FORBUDT

9788723511065_indhold.indd 3

24/05/2017 13.49


4 Find ting i klassen

På tegningen I din klasse 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4 Afkryds antallet af ting på tegningen i de blå søjler og skriv antallet. Undersøg, hvor mange ting der er i dit klasselokale. Afkryds i de hvide søjler og skriv antallet. Vælg en ting på tegningen og i dit klasselokale til

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

den sidste søjle. Fremstil selv en tælleopgave med FotoMat. Benyt hjælpesætningen på format.alinea.dk. Ved optælling kan centicuber lægges på introtegningen.

KOPIERING FORBUDT

9788723511065_indhold.indd 4

24/05/2017 13.49


5 Skriv flotte cifre

KOPIARK

1

6 Indsæt tal på hverdagstingene 2

1

0

4

2

MANDAG

TIRSDAG

6

7 14

19

16 17

13 14

9 10

7

5

KOPIARK

OKTOBER ONSDAG

1

TORSDAG

2

FREDAG

20

SØNDAG

11

12

4

9 15

LØRDAG

17 23

19 25

27 28

7 Forbind tallene i rækkefølge 12

9

3

21

13

11 14

7

5 16

10

KOPIARK

15

17

30 19

18

29 28

4

2

9

7

6

5

17

3

22 2

23

5 Skriv først cifre i stort format fx på tavlen eller på fliser i skolegården. Øv dernæst cifferskrivning oven på de skrevne cifre med retningspile. Skriv til sidst selv to flotte cifre.

27 16

26

1 20 21 24

19 24

20

23

27

8 4

8

15

25

1

10

13 12

29

25

28

30

6 Indsæt de manglende tal på linealen, lommeregneren og kalenderen. 7 Forbind først tallene i rækkefølge. Forbind dernæst tallene i stigende størrelsesorden.

5

KOPIERING FORBUDT

9788723511065_indhold.indd 5

24/05/2017 13.49


8 Sæt busser i nummerorden 5

3

11

8

22

13

17

27

9

21

0

12

20

14

19

15

30

3 10

9 Dans stopdans og sæt tal i rækkefølge

10 Skriv tallet lige før og lige efter 10

alle

KOPIARK

4

19

22

6

8 Skriv bussernes numre i rækkefølge. Skriv det mindste tal først. 9 Skriv først hver især et tal mellem 0 og 30 på et stykke papir. Start musikken. Byt tal med hinanden, mens der danses rundt. Når musikken stopper, dannes der grupper af 3 med dem, der står nærmest. Gruppen

stiller sig på linje i tallenes rækkefølge. Når læreren har kontrolleret rækkefølgen, startes musikken igen. 10 Skriv tallet, der kommer lige før og lige efter bussens nummer. Find selv på et tal i midten i den sidste opgave.

KOPIERING FORBUDT

9788723511065_indhold.indd 6

24/05/2017 13.49


11 Gæt og tæl antal Gæt

Tæl

30

30

29

28 27

27 26 25

25

24

23

22

22

21

20 19 18

18

17

17 16 15

14

13 12

12

11

11

10

10

9

9 8

7 6 5

5

4 HVAD NU HVIS

3 2 1

0

Hvor mange cifre skal du bruge for at skrive alle tal fra 0-30? Hvor mange er der af hvert ciffer?

11 Udfyld de manglende tal i de to lodrette perlekæder. Gæt antallet af en ting og sæt pil hen til et af tallene på venstre perlekæde. Tæl derefter antallet og sæt streg til tallet på højre perlekæde. Sæt ring om tallet, hvis gættet er rigtigt.

2 1 0

7 KOPIERING FORBUDT

9788723511065_indhold.indd 7

24/05/2017 13.49


12 Sorter i lige eller ulige

2

Der er syv centicuber.

Syv er ulige, for der er en centicube til overs.

VIDEN OM Lige antal kan deles i to lige store bunker.

Ulige Lige

Ved ulige antal bliver der en tilovers.

13 Indsæt tal 0 2

6

10

1

1 3 5 7 9 11

14 Spil ”Lige og ulige” Ryk 3 felter tilbage

6

7

18 20 15 17 19

2

28 30

23 25

2-3

8

9

10

11

5

12

4

17

3

18

2

19

16

15

14

13

20

21

22

23

1 START MÅL

8

Ryk 4 felter tilbage

24 30

29

28

12 Tag på skift en eller to håndfulde centicuber og tæl dem. Læg dem parvis og afgør, om tallet er lige (ingen tilovers) eller ulige (en til overs). Skriv tallet ved enten lige eller ulige i skemaet. 13 Indsæt først de manglende ulige tal i den lyserøde række. Indsæt dernæst de manglende lige tal i den blå række.

27

26

25

Ryk 5 felter tilbage

14 Sæt hver især en brik på startfeltet. Gæt på skift, inden der kastes med en 6-sidet terning, om øjnene viser lige eller ulige antal. Gættes rigtigt, rykkes der det antal frem, som terningen viser. Gættes forkert, bliver brikken stående. Den spiller, der når først i mål, vinder.

KOPIERING FORBUDT

9788723511065_indhold.indd 8

24/05/2017 13.49


15 Farv lige felter blå og ulige felter røde Lige tal ender på 0, 2, 4, 6 og 8. Ulige tal ender på 1, 3, 5, 7 og 9.

16 Indsæt større end, mindre end eller lig med VIDEN OM

> større end < mindre end = lig med 8

1

2

5

10

10

3

7

4

14

0

0

17

16

20

30

14

4

15

25

r

17 Indsæt > < eller =

2

8 er mindre end 1 0.

KOPIARK

5

Det skrives . . .

8<10

r

15 Farv alle felter med lige tal blå og alle felter med ulige tal røde. 16 Tal først om betydningen af tegnene større end, mindre end og lig med ud fra tegningen. Indsæt dernæst tegnene >, < eller = i ringene mellem tallene.

17 Tag hver især en håndfuld centicuber og læg dem i to bunker foran jer. Tæl centicuberne i hver bunke og læg brikken fra kopiarket med det tegn, der passer, mellem bunkerne. Læs regneudtrykket og skriv det efterfølgende med symboler (tal og tegn) på stregerne i bogen.

9

KOPIERING FORBUDT

9788723511065_indhold.indd 9

24/05/2017 13.49


18 Skriv tal efter diktat

alle

17

9

30

15

19 7

Tretten

32

27

37

16 2

20

8 38 11

26

10

23

5

31 21

19 Gæt mit tal

18

2-3 Ja

Er det ulige?

lige ulige tal Ja

Er det større end 1 0?

ciffer større end mindre end

Ja Er det mindre end 20?

20 Fremstil talplakater

alle

KOPIARK

6

Jeg limer fem perler på.

10

18 Læreren læser tal højt for klassen. Skriv tallene i den rækkefølge, de bliver nævnt. Forbind dernæst tallene i den noterede rækkefølge på tegningen. Ikke alle prikker med tal skal bruges. 19 En frembringer et tal mellem 0 og 30 med GeoGebrafilen, som en anden skal gætte ved at stille færrest mulige spørgsmål, der kan besvares

Jeg farver tretten felter.

Nitten er lige før, og enogtyve er lige efter.

med ja eller nej. Ordene vist i rammen skal benyttes. Når tallet er gættet, byttes roller. Den, der har stillet færrest spørgsmål vinder. 20 Læreren uddeler tal til alle. Skriv tallets navn og symbol, markér tallet før og efter på perlekæden og illustrér antal ved at farve antal tern samt tegne/lime genstande på kopiarket.

KOPIERING FORBUDT

9788723511065_indhold.indd 10

24/05/2017 13.49


21 Først i mål med støvlekast

2-3

GÆT 1. SPIL 2. SPIL 3. SPIL

Der er lille chance for . . . Der er lige stor chance for . . .

START

22 Først i mål med terning

Der er stor chance for . . .

MÅL KOPIARK

7

2-3

GÆT 1. SPIL 2. SPIL 3. SPIL

START

23 Først i mål med lige og ulige

MÅL KOPIARK

7

2-3

GÆT 1. SPIL 2. SPIL 3. SPIL

LIGE ULIGE

START 21-23 Afkryds først dit gæt på en vinder. Placer centicuber på felterne for de mulige udfald. Kast genstanden (støvle eller terning) og flyt den centicube, der viser udfaldet. Spil, indtil en centicube passerer målstre-

MÅL gen. Afkryds centicuben som vinder og spil to spil mere. Til sidst tages en fælles snak i klassens om gæt og resultater.

11 KOPIERING FORBUDT

9788723511065_indhold.indd 11

24/05/2017 13.49


24 Spil ”Banko” 1-5

6-10

11-15

KOPIARK

8

alle

16-20

21-25

26-30 1-5

25 Spil ”Lotto”

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

KOPIARK

8

alle

Række 1

Række 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

LOTTO

19 20 21 22 23 24

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20 21 22 23 24 VINDERTAL

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1.

Række 2

1

Række 4

1

2

3

4

5

6

2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4.

13

14

15

16

17

18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

12

19 20 21 22 23 24 ANTAL RIGTIGE

24 Udfyld de hvide felter på bankopladerne med tal fra 1-30. Et tal dækkes med en centicube, når det råbes op i spillet. Der er banko ved en række, to rækker og fuld plade.

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

25 Afkryds syv tal i hver af de fire rækker, og skriv derefter tallene i rækkefølge på Lotto-kuponen. Når klassens vindertal er udtrukket, skrives tallene øverst på Lotto-kuponen, og antal rigtige tal noteres nederst. Vinderen er den med flest rigtige i alt.

KOPIERING FORBUDT

9788723511065_indhold.indd 12

24/05/2017 13.49


26 Find på opgaver om tal

2

> < eller =

Lige før og lige efter

MIT

Projekt - Om klassen

KOPIARK

9-16

Fem børn har kat.

Hvad er dit yndlingstal? Syv

Yndlingstal

Fritidsinteresse

26 Skriv dine egne opgaver i venstre side af minibogen eller i FotoMat, der kommer lige før og lige efter og lad en anden løse dem. Du kan få ideer fra opgave 10. Skriv dine egne opgaver om tal, hvor symbolerne <, > og = bruges på den højre side af minibogen. Du kan få ideer fra opgave 16 eller 17.

Kæledyr

Projekt - Om klassen I skal sammen bruge det, I har lært i kapitlet om tal til at lave undersøgelser om klassen. Læs tegneserien, benyt kopiarkene og skriv/tegn resultaterne af jeres undersøgelser i de nederste rammer.

13

KOPIERING FORBUDT

9788723511065_indhold.indd 13

24/05/2017 13.49