Format 0 Læseprøve

Page 1


Navn

Klasse

Introtegning Lyt til introhistorien, skriv navn og klasse i felterne og farvelĂŚg ballonerne.

1 KOPIERING FORBUDT

9788723521811_indhold.indd 1

19/05/2017 12.36


Stranden

1 Tæl og skriv antal

3

Introtegning Lyt til introhistorien og brug tegningen som afsæt for en fælles samtale om tal og antal.

1 Find de viste ting på tegningen, sæt streger for antallet og skriv det samlede antal.

2 KOPIERING FORBUDT

9788723521811_indhold.indd 2

19/05/2017 12.36


Læringsmål Jeg skal kunne tallenes navne fra 0 til 9.

Jeg skal kunne skrive tallene fra 0 til 9.

Jeg skal kunne bestemme et antal med tallene fra 0 til 9.

Jeg skal kunne sætte tallene fra 0 til 9 i rækkefølge.

2 Tegn og tæl ting fra standtegningen

HVAD NU HVIS Hvor mange legeting er der i alt på strandtegningen?

5

5

Læringsmål Tal om de fire læringsmål, der hører til kapitlet. Gør eventuelt målene synlige i klasselokalet ved at printe dem ud fra format.alinea.dk. 2 Find og tegn ting fra strandtegningen på side 2, sæt streger for antallet og skriv det samlede antal.

2

5

5

3 Find det antal ting, der passer til tallene

5

3 Et makkerpar trækker et kort mellem 1 og 9 og finder på skolen et antal ting af samme slags, som svarer til tallet på kortet. Når opgaven er løst, trækkes et nyt kort.

3

KOPIERING FORBUDT

9788723521811_indhold.indd 3

19/05/2017 12.36


4 Skriv tallene

000 000 111

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

1-1-1-

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

5 Tegn antallet i kasserne 3

7

5

4

VIDEN OM Der findes 10 cifre i alt.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6 Farv felterne ud fra farvekoderne

4 Skriv først tre gange oven på de fortrykte tal. Start ved den røde prik og følg skriveretningen som vist på det første tal.

4

5 Tegn et antal ting i hvert felt, der svarer til tallet i cirklen. Viden om Benyt de ti cifre og tegningerne som afsæt for en fælles samtale om antal, talord og talsymboler.

KOPIERING FORBUDT

9788723521811_indhold.indd 4

19/05/2017 12.36


7 Skriv og sorter navne

alle

KOPIARK

1

8 Skriv tallene

2-2-2222 3-3-3-

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

3-3-3-

1

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - 2

- - - - - - - - - - - - - - - - 7 Tæl først, hvor mange bogstaver, der er i navnene på opslagstav- 8 Skriv først 3 gange oven på de fortrykte tal. Start ved den røde prik og følg skriveretningen som vist på det første tal. len og skriv antallet i felterne ved siden af. Skriv derefter jeres egne navne på papirstrimlerne fra kopiarket og tæl, hvor mange bogstaver, der er i hvert navn. Hæng til sidst strimlerne op i klassen med det længste navn øverst og det korteste nederst.

5

KOPIERING FORBUDT

9788723521811_indhold.indd 5

19/05/2017 12.36


9 Skriv tallene 1

5-5-5555 6-6-6666 7-7-72

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

7-7-7-

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

10 Tæl, skriv og tegn antallet

2 3 5

6

alle

5

5

11 Spil ”Levende krig”

5

9 Skriv først tre gange oven på de fortrykte tal. Start ved den røde prik og følg skriveretningen som vist på det første tal. 10 Tæl og skriv antallet af kulører på kortene. Tegn et antal symboler på de to blanke kort, som svarer til tallene. 11 Fordel kort fra 1 til 10 fra to sæt spillekort til en kortuddeler KOPIERING FORBUDT

9788723521811_indhold.indd 6

4

fra hver af de to hold. Hver deltager får et kort, løber ud på "Slagmarken" og mødes med en fra det andet hold. Begge siger værdien af eget kort, og den deltager med den højeste værdi på kortet, vinder begge kort. Herefter hentes nye kort hos kortuddeleren. Spilles på tid. Det hold, som har flest kort når tiden er gået vinder.

19/05/2017 12.36


12 Skriv de tal, der mangler

0 1 2 3 5 3 6 3 5 7 8

1

3

6 6 7 7 9

3 2

5

13 Kast med 10-sidet terning og sæt kryds i skemaet

KOPIARK

2

2-4

HVAD NU HVIS Hvor mange tal kan du skrive, som er større end 9 og mindre end 30?

14 Skriv tallene

8-8-8888 9-9-9-

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

9-9-9-

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

12 Lyt til og syng sangen ”Tallene indeni” for at øve talordene, og skriv der­efter de tal, der mangler i tabellerne. 13 Kast på skift med en 10-sidet terning og sæt kryds i skemaet på kopiarket. Når én af søjlerne er udfyldt, tælles antallet af krydser,

som skrives under hver søjle. Vinderen er den, der først får udfyldt en række. 14 Skriv først 3 gange oven på de fortrykte tal. Start ved den røde prik og følg skriveretningen som vist på det første tal.

7

KOPIERING FORBUDT

9788723521811_indhold.indd 7

19/05/2017 12.36


15 Farv felterne ud fra farvekoderne

16 Forbind tallene i rækkefølge 2 4

1

1

3

4 2

0 0

8

9

8

7 7

9

6 8

3

5

0

3

5

4

6

2

4

0

5

6

7

5 6

3

1

7

2 9

8

9 1

8 KOPIERING FORBUDT

9788723521811_indhold.indd 8

19/05/2017 12.36


17 Skriv de manglende tal på krabberne

1

KOPIARK

3

7

2 3

5

6

9

18 Skriv de tal, der mangler

3 6 7

6 7

19 Læg spillekort i rækkefølge

19 Læg de fire esser fra et sæt spillekort med forsiden opad. Fordel kortene fra 2 til 9 til hver deltager i lige store bunker. På skift vendes et kort. Passer kortet til næste tal i talrækken, må deltageren vende endnu et kort. Ellers går turen videre. Når en deltager ikke

11 12 12

7 11 5

2-4

5

2 3

3

5

5

5

0 1

8 9

HVAD NU HVIS Hvor lang en talrække kan du skrive? Hvor meget kan du tælle til?

har flere kort i sin bunke, vendes bunken, og der spilles videre. Den deltager, som først har lagt alle sine kort ned, har vundet.

9 KOPIERING FORBUDT

9788723521811_indhold.indd 9

19/05/2017 12.36


20 Tæl og skriv antallet af bogstaver og tal

0:

1:

2:

3:

4:

5:

7:

8:

9:

E:

M:

S:

20 Tæl tal og bogstaver på tegningen og skriv antallet på svarlinjerne. Vælg og skriv selv, hvilket tal eller bogstav, der skal tælles ved den sidste svarlinje. 21 Anvend enten de røde eller de sorte spillekort fra 1 til 9. Der lægges to kort på bordet med forsiden opad. Hver deltager har

5

10

2

:

5

5

21 Kom først af med dine kort

5

6:

fire kort på hånden og lægger på skift et kort ned, som komme lige før eller lige efter kortene i de to rækker på bordet. Når et kort lægges ned, trækkes et nyt fra bunken, så længe, der er kort at tage af. Deltageren, som først har lagt alle sine kort ned, vinder spillet.

KOPIERING FORBUDT

9788723521811_indhold.indd 10

19/05/2017 12.36


22 Spil ”Krabbespil”

-

-

-

2

KOPIARK

4

Spil 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23 Bevægelse til tal 2 hink

Spil 2

alle 3 knæbøjninger

4 vrik med numsen.

1 hop

22 På skift kastes en 10-sidet terning. Det tal, som terningen viser, 23 Stå i en rundkreds og tæl sammen til tallene fra 1 til 9 et ad ganskrives i skemaet. Det gælder om at komme først over målstregen gen. På skift bestemmes, hvilken bevægelse alle skal udføre, imens ved at få skrevet alle tallene i én af rækkerne. der tælles til tallet, fx 5 knæbøjninger, imens der tælles 1 – 2 – 3 – 4 – 5. Start enten forfra ved 9, eller tæl nedad fra 9 til 1.

11

KOPIERING FORBUDT

9788723521811_indhold.indd 11

19/05/2017 12.36


24 Tæl dyr og deres levested Bløddyr

Orme

Skaller/skjold

Levesteder

HVILKET DYR?

Udvendigt skelet

På sten I sand og mudder

Sugefødder

I vand Mellem sten og planter Fisk

Gul:

Rød:

På sten:

Blå:

I sand ogmudder:

25 Find antal og tag billeder

12

Orange: I vand:

Grøn:

Brun:

Mellem sten og planter:

2

24 Tæl først antallet af de forskellige slags dyr ved at tælle de farvede felter. Tæl dernæst de forskellige steder, hvor dyrene lever ved at tælle de farvede prikker. Skriv antallene på stregerne nedenunder.

25 Tag billeder på skolen af ting, som viser et antal, der svarer til hvert tal fra 1 til 9. Når to makkerpar har taget deres ni billeder, vises billederne til hinanden.

KOPIERING FORBUDT

9788723521811_indhold.indd 12

19/05/2017 12.36


26 Svar og byt

8 kommer lige før, og 1 0 kommer lige efter.

alle 4? 7

5

MIT

Projekt - Tal i naturen Find naturmaterialer

Tal og antal

Vis din udstilling

26 Skriv hver et tal mellem 0 og 9 på en brik. Gå rundt mellem hinanden, find en makker og løs en af opgaverne: 1) Sig makkerens tal højt. 2) Tegn dit tal på makkerens ryg og lad makkeren gætte tallet. 3) Lav et antal bevægelser svarende til tallet på dit kort og lad makkerne gætte tallet. 4) Sig tallet, der kommer lige før og lige efter tallet på makkerens kort. Byt brik og gentag aktiviteterne.

9788723521811_indhold.indd 13

Projekt Find materialer i naturen. Form først tallene fra 1 til 9 af nogle af materialerne. Skriv derefter tallene på brikker og læg det antal materialer, der svarer til tallene ved siden af brikkerne. Vis resultatet som en udstilling. Tegn dele af udstillingen i rammen og skriv antallet af materialer på stregerne.

13

KOPIERING FORBUDT

19/05/2017 12.36


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.