Tal 2, Plus og minus med store tal, elevbog/web

Page 1


25.02.2022 13.53


INDHOLD

Kaos i kantinen

1

side 3

Bliv ven med titals-systemet 1

side 4 - 5

Bliv ven med plus- og minus-ord På indkøb til madkundskab

3

4

Spil med tal

side side 18 18 -- 23 23

side 24

Bliv ven med plus- og minus-strategier 2

side 25 - 28

side 29

Bliv ven med plus- og minus-strategier 3

8 9

side 13 - 15

side 16 - 17

Bliv ven med plus- og minus-strategier 1

I gårdbutikken

9788723544308_indhold.indd 1

side 10 - 12

Bliv ven med skriftlig hovedregning

På rundvisning i plantagen

7

side 9

Bliv ven med titals-systemet 2

5 6

side 6 - 8

Min strategi-samling Krea-værksted

side 30 - 33

side 34 - 35

side 36

25.02.2022 13.53


TAL 2 Plus og minus med store tal Matematik. Elevhæfte/Web En titel i serien TAL © Alinea 2022 Forfattere: Michael Wahl Andersen, Lene Hansen og Julie Hardbo Larsen Redaktion: Daniel Clive Ebeling Design: Niklas Antonson - N OTAT I O N Illustrationer: Sidsel Sørensen – Sidsel Sørensen Illustration & Animation Trykt hos: Specialtrykkeriet ARCO 1. udgave 1. oplag 2022 ISBN: 9788723544308

FSC®-mærket er din sikkerhed for, at vores papir kommer fra bæredygtigt drevne FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder. Webressourcer: tal.alinea.dk

Alinea støtter børn og unge Alinea er en del af Egmont, der som Danmarks største mediekoncern har bragt historier til live i mere end 100 år. Egmont er en dansk fond, som hvert år uddeler 150 millioner kroner til børn og unge, der har det svært. alinea.dk

2 9788723544308_indhold.indd 2

25.02.2022 13.53


Kaos i kantinen

3 9788723544308_indhold.indd 3

25.02.2022 13.53


1

Bliv ven med titals-systemet 1

1. Undersøg tallene sammen med Alex, Lukas og Noor H VO R M A N G

E:

HVOR MANGE:

1’ere er der i Alex’ tal?

1’ere er der i Lukas’ tal?

10’ere er der i Alex’ tal?

10’ere er der i Lukas’ tal?

100’er er der i Alex’ tal?

100’er er der i Lukas’ tal?

Hvem har det største ciffer på 1’er-pladsen? Hvem har det mindste ciffer på 10’er-pladsen?

Hvad hvis vi bytter om på cifrene? Hvem kan bygge det mindste tal?

Hvem har det største ciffer på 100’er-pladsen? Hvem kan bygge det største tal af deres tals cifre? Hvilke tal kan Alex bygge af cifrene 1, 7 og 4?

Sæt tallene ovenfor i rækkefølge med det mindste først.

Hvilke tal kan Lukas bygge af cifrene 2, 3 og 6?

Sæt tallene ovenfor i rækkefølge med det mindste først. 1

4

1

Undersøg tallenes opbygning. Vær opmærksom på elevens forståelse af titalssystemet. Bruger eleven selv ordene enere, tiere og hundreder? Brug cifferkort og positionstalkort som støtte.

9788723544308_indhold.indd 4

1

1&2

25.02.2022 13.53


2. Hjælp Alex, Lukas og Metin med at bygge tal Find så mange tal som muligt, Alex kan bygge af cifrene 5, 9, 2 og 4.

Find så mange tal som muligt, Metin kan bygge af cifrene 8, 3, 5 og 9.

Sæt tallene ovenfor i rækkefølge med det mindste først.

Sæt tallene ovenfor i rækkefølge med det mindste først.

Hvad er det største tal, Alex kan bygge?

Hvad er det største tal, Metin kan bygge?

Hvad er det mindste tal, Alex kan bygge?

Hvad er det mindste tal, Metin kan bygge?

3. Skriv ord om titals-systemet

1

2 1

3&4

Byg tal og vurdér deres størrelse afhængigt af cifrenes placering i forhold til hinanden. Brug cifferkort og positionstalkort som støtte for arbejdet.

9788723544308_indhold.indd 5

5 25.02.2022 13.53


1.

2

Bliv ven med plus- og minus-ord

Tegn og regn

Alex vil købe en controller til 87 kr. og et headset til 68 kr. Hvad mon det koster tilsammen?

—–—– —–—– = —–—– R EG N H ER

TEGN H

ER

Lukas har fødselsdag og har fået et gavekort på 150 kr. af Aya og et på 175 kr. af Metin. Hvor mange penge er det i alt?

—–—– —–—– = —–—– 6

Marker plus- og minus-ord i teksten. Lav tegninger og regnestykker til hver tekst. Lad eleverne tegne enkelt, så fokus bliver på regning og ikke på tegning. Inden arbejdet med siden er det en god ide at repetere forskellige ord og udtryk, der dækker over addition og subtraktion.

9788723544308_indhold.indd 6

25.02.2022 13.53


Noor og Alex spiller et spil på deres telefoner. Noor har 215 point, Alex har 175 point. Hvor mange point har Noor mere end Alex?

—–—– —–—– = —–—–

Aya og Sara spiller kort. Det gælder om at få 500 point først. Sara har 435 point. Hvor mange point mangler Sara for at vinde?

—–—– —–—– = —–—–

2

1

7 9788723544308_indhold.indd 7

25.02.2022 13.53Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.