Page 1

Janus Madsen, Lone Anesen og Nina Winther

Matematik · 3. klasse · Værkstedskort


Chancespurt

3-7

Chance pĂĽ spil Niveau 1

1 ud af 4.

10 skridt

Niveau 2

Lille chance. Rigtigt! Du vinder brikken som point.

10 skridt

Niveau 3

Jeg har 7 point. Nu skal vi fremstille vores egne brikker.

Jeg har 8 point, sĂĽ jeg vinder.

1

9788723543882_kort_kap1-4.indd 1

23/09/2019 15.32


Chancespurt

• Jeg skal kunne vurdere og beskrive chance.

Chance på spil Niveau 1

Kopiark 1 og 2

Materialekasse Lommefliser

Læg de 5 brikker, der viser chancestørrelser, i lommefliser og placer dem på et bord 10 skridt fra deltagerne, som står på to rækker. En deltager står bag bordet, trækker en brik og siger udfaldet - fx 1 ud af 4. De to forreste deltagere løber hurtigst muligt hen og lægger hånden på den af de fem brikker, som de vurderer, passer til udfaldet. Brikken gives til vinderens hold. Det hold, der har flest brikker, når alle brikkerne er læst højt, vinder runden. Deltagerne skiftes til at være opråbere og løbere.

Niveau 2

Andre materialer Saks

Materialekasse

Kopiark 1 og 3

Lommefliser

Læg de 5 brikker, der viser chancestørrelser, i lommefliser og placer dem på et bord 10 skridt fra deltagerne, som står på to rækker. En deltager står bag bordet, trækker en brik og siger udfaldet - fx 2 ud af 7. De to forreste deltagere løber hurtigst muligt hen og lægger hånden på den af de fem brikker, som de vurderer, passer til udfaldet. Brikken gives til vinderens hold. Det hold, der har flest brikker, når alle brikkerne er læst højt, vinder runden. Deltagerne skiftes til at være opråbere og løbere.

Niveau 3

Andre materialer Saks

Kopiark 1 og 4

Materialekasse Lommefliser

Læg de 5 brikker, der viser chancestørrelser, i lommefliser og placer dem på et bord 10 skridt fra deltagerne, som står på to rækker. En deltager står bag bordet, trækker en brik og siger udfaldet - fx 5 ud af 17. De to forreste deltagere løber hurtigst muligt hen og lægger hånden på den af de fem brikker, som de vurderer, passer til udfaldet. Brikken gives til vinderens hold. Deltagerne skiftes til at være opråbere og løbere. Det hold, der har flest brikker, når alle brikkerne er læst højt, vinder runden. Spilles gentages, men nu med deltagernes egne brikker.

Andre materialer Saks

1

9788723543882_kort_kap1-4.indd 2

23/09/2019 15.32


Farv terningen

1-3

Chance på spil Niveau 1

Hvor mange sider på terningen tror du, skal være røde, og hvor mange blå? Omkring 30 ud af 60 kast skal blive røde, og 30 ud af 60 kast skal blive blå.

Niveau 2

Rød, sæt en streg.

Niveau 3

Chancen er næsten lige.

…25, 26… 26 ud af 54

2

9788723543882_kort_kap1-4.indd 3

23/09/2019 15.32


Farv terningen

• Jeg skal kunne vurdere og beskrive chance.

Chance på spil Niveau 1

Materialekasse

Kopiark 5 og 6

Lommeterning

Vurder ud fra sandsynlighederne på kopiarket, fx ”30 ud af 60”, hvor mange sider på terningen der skal have de angivne farver. Farv cirklerne, så de passer med vurderingen, klip dem ud og læg dem i lommeterningen. Kast lommeterningen 60 gange og noter udfaldene. Vurder derefter, om fordeling af farverne passer med sandsynlighederne.

Niveau 2

Andre materialer Blyant Farveblyanter Saks

Materialekasse

Kopiark 5 og 7

Lommeterning

Vurder ud fra sandsynlighederne på kopiarket, fx ”20 ud af 60”, hvor mange sider på terningen der skal have de angivne farver. Farv cirklerne, så de passer med vurderingen, klip dem ud og læg dem i lommeterningen. Kast lommeterningen 60 gange og noter udfaldene. Vurder derefter, om fordeling af farverne passer med sandsynlighederne.

Niveau 3

Andre materialer Blyant Farveblyanter Saks

Kopiark 5 og 8

Materialekasse Lommeterning

Vurder ud fra sandsynlighederne på kopiarket - fx ”18 ud af 54”, hvor mange sider på terningen der skal have de angivne farver. Farv cirklerne, så de passer med vurderingen, klip dem ud og læg dem i lommeterningen. Kast lommeterningen 60 gange og noter udfaldene. Vurder derefter, om fordeling af farverne passer med sandsynlighederne.

Andre materialer Blyant Farveblyanter Saks

2

9788723543882_kort_kap1-4.indd 4

23/09/2019 15.32


Sandorm

2-4

Chance på spil Niveau 1

Jeg trækker fra bunke 1, da sandsynligheden for at få 3 er stor.

Niveau 2

En 2’er. Så lander jeg på et hvidt felt og må rykke hen til den forreste brik.

Hvis du havde en 4’er, måtte du rykke to felter frem.

Niveau 3

En 1’er, så lander jeg på hvid og rykker frem til din kube.

3

9788723543882_kort_kap1-4.indd 5

23/09/2019 15.32


Sandorm

• Jeg skal kunne vurdere og beskrive chance.

Chance på spil Niveau 1

Kopiark 9 og 10

Materialekasse Lommeterning Cifferkort

Placer en centicube i hver sin farve på startfeltet på spillepladen. Bland spillekort svarende til tallene på kopiarket og placer dem i rammerne. Træk på skift et kort fra en af bunkerne ved at vurdere, hvilken bunke det er mest fordelagtigt at trække et kort fra. Ryk frem på spillepladen svarende til kortes værdi. Læg kortet tilbage i bunken, som blandes. Landes der på et hvidt felt, flyttes spillebrikken til samme felt som den førende deltager. Hvis deltageren i forvejen fører, flyttes brikken til samme felt, som den bageste spillebrik. Landes der på et felt, hvor der i forvejen står en brik, må der rykkes to felter frem. Den deltager, der først når i mål, vinder spillet.

Niveau 2

Andre materialer Centicuber

Kopiark 9 og 11

Materialekasse Lommeterning Cifferkort

Placer en centicube i hver sin farve på startfeltet på spillepladen. Bland spillekort svarende til tallene på kopiarket og placer dem i rammerne. Træk på skift et kort fra en af bunkerne ved at vurdere, hvilken bunke det er mest fordelagtigt at trække et kort fra. Ryk frem på spillepladen svarende til kortes værdi. Læg kortet tilbage i bunken, som blandes. Landes der på et hvidt felt, flyttes spillebrikken til samme felt som den førende deltager. Hvis deltageren i forvejen fører, flyttes brikken til samme felt, som den bageste spillebrik. Landes der på et felt, hvor der i forvejen står en brik, må der rykkes to felter frem. Den deltager, der først når i mål, vinder spillet.

Niveau 3

Andre materialer Centicuber

Kopiark 9 og 12

Materialekasse Lommeterning Cifferkort

Placer en centicube i hver sin farve på startfeltet på spillepladen. Bland spillekort svarende til tallene på kopiarket og placer dem i rammerne. Træk på skift et kort fra en af bunkerne ved at vurdere, hvilken bunke det er mest fordelagtigt at trække et kort fra. Ryk frem på spillepladen svarende til kortes værdi. Læg kortet tilbage i bunken, som blandes. Landes der på et hvidt felt, flyttes spillebrikken til samme felt som den førende deltager. Hvis deltageren i forvejen fører, flyttes brikken til samme felt, som den bageste spillebrik. Landes der på et felt, hvor der i forvejen står en brik, må der rykkes to felter frem. Den deltager, der først når i mål, vinder spillet.

Andre materialer Centicuber

3

9788723543882_kort_kap1-4.indd 6

23/09/2019 15.33


FotoMat

1-2

Chance på spil Niveau 1

Hvor mange dansktimer er der flere end idrætstimer?

Niveau 2

Niveau 3

Hvor mange elever er højere end 140 cm?

Søg på diagrammer på Google Billeder.

4

9788723543882_kort_kap1-4.indd 7

23/09/2019 15.33


FotoMat

• Jeg skal kunne forklare, hvad tabeller og diagrammer viser.

Chance på spil Niveau 1

Hjælpesætninger

Andre materialer

Skoleskema Tablet eller bærbar computer Fotomat.dk

Tag et billede af klassens skoleskema og skriv regnehistorier til i FotoMat. Husk, at svaret skal være et tal.

Niveau 2

Kopiark 13

Andre materialer

Tablet eller bærbar computer Fotomat.dk

Skriv to regnehistorier i FotoMat. Til den ene regnehistorier skal der tages et billede af tabellen på kopiarket, og til den anden regnehistorie skal der tages et billede af diagrammet. Husk, at svaret skal være et tal.

Niveau 3 Find på nettet et billede af et diagram eller en tabel. Hent billedet ind i FotoMat og skriv mindst tre regnehistorier til. Husk, at svaret skal være et tal.

Andre materialer

Tablet eller bærbar computer Fotomat.dk

4

9788723543882_kort_kap1-4.indd 8

23/09/2019 15.33


Undersøgelser

2-3

Chance på spil Niveau 1

Ja.

Hvem kan lide at spille fodbold? Ved ikke.

Niveau 2

Det er jeg.

… og jeg.

Hvor mange er cyklet i skole i dag?

Niveau 3

Nu skal vi bruge regnearket til vores egen undersøgelse.

5

9788723543882_kort_kap1-4.indd 9

23/09/2019 15.33


Undersøgelser

• Jeg skal kunne fremstille tabeller og diagrammer.

Chance på spil Niveau 1

Kopiark 14

Andre materialer

Kopiark 14

Andre materialer

Blyant Tablet eller bærbar computer

Foretag først undersøgelser i klassen ud fra det øverste skema på kopiarket. Skriv resultaterne i et regneark. Fremstil herefter forskellige diagrammer, der viser resultatet.

Niveau 2

Blyant Tablet eller bærbar computer

Foretag først undersøgelser i klassen ud fra det nederste skema på kopiarket. Skriv resultaterne i et regneark. Fremstil herefter forskellige diagrammer, der viser resultatet.

Niveau 3 Find på en undersøgelse. Fremstil et skema til at skrive deltagernes svar i. Foretag undersøgelsen i klassen. Skriv resultaterne i et regneark. Fremstil derefter forskellige diagrammer, der viser resultatet.

Andre materialer

Tablet eller bærbar computer

5

9788723543882_kort_kap1-4.indd 10

23/09/2019 15.33


Tælletræ

1-2

Chance på spil Niveau 1

Jeg farver denne centicube rød.

Niveau 2

Jeg farver den øverste kombination rød, rød og rød.

Niveau 3

Jeg vil prøve at tegne et tælletræ med 2 ∙ 4 ∙ 4 grene og finde ud af, hvor mange kombinationer der er.

6

9788723543882_kort_kap1-4.indd 11

23/09/2019 15.33


Tælletræ

• Jeg skal kunne optælle kombinationer systematisk.

Chance på spil Niveau 1

Kopiark 15

Andre materialer

Kopiark 16

Andre materialer

Kopiark 17

Andre materialer

Centicuber Farveblyanter Blyant

Farv centicuberne øverst på kopiarket. Farv herefter centicuberne efter systematikken i hver kolonne af tælletræet. Når alle centicuber i kolonnerne er farvet, farves de mulige kombinationer i højre side af kopiarket. I kan bruge centicuber som hjælp. Besvar til sidst spørgsmålene nederst på arket.

Niveau 2

Centicuber Farveblyanter Blyant

Farv centicuberne øverst på kopiarket. Farv herefter centicuberne efter systematikken i hver kolonne af tælletræet. Når alle centicuber i kolonnerne er farvet, farves de mulige kombinationer i højre side af kopiarket. I kan bruge centicuber som hjælp. Besvar til sidst spørgsmålene nederst på arket.

Niveau 3

Centicuber Farveblyanter Blyant Lineal

Farv centicuberne øverst på kopiarket. Farv herefter centicuberne efter systematikken i hver kolonne af tælletræet. Når alle centicuber i kolonnerne er farvet, farves de mulige kombinationer i højre side af kopiarket. I kan bruge centicuber som hjælp. Besvar til sidst spørgsmålene nederst på arket.

6

9788723543882_kort_kap1-4.indd 12

23/09/2019 15.33


Udklædning

2-4

Chance på spil Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

7

9788723543882_kort_kap1-4.indd 13

23/09/2019 15.33


MATEMATIK MED FORMAT Format er et varierende grundbogssystem fra 0. til 9. klasse. Systemet forener faglige kurser, fremadrettet evaluering, differentieret værkstedsundervisning og praktiske projekter. Format 3, Værkstedskort indeholder 64 matematikværksteder, der giver mulighed for at differentiere og fordybe sig i de faglige områder fra elevbogen. Med afsæt i værkstederne og de tilhørende materialer fra Format 1-3, Materialekasse arbejder eleverne med den viden, de har tilegnet sig i Format 3, Elevbog/Web. Værkstederne giver mulighed for, at eleverne kan fordybe sig i udvalgte emner. Ved hjælp af differentierede værksteder samt tilhørende kopiark og GeoGebrafiler arbejdes der på forskellige niveauer. Værkstederne fortæller eleverne i billede og tekst, hvad de skal arbejde med på de tre differentierede niveauer. Derudover kan eleverne på værkstedskortene finde oplysninger om deltagerantal, materialer samt hvilke læringsstile aktiviteterne primært tilgodeser. I værkstederne får eleverne mulighed for at træne deres viden og kunnen med alsidige opgaver. Derudover giver værkstederne mulighed for at arbejde med udfordrende problemstillinger for at skabe faglig fordybelse. Format 3, Værksteder er sammen med Format 1-3, Materialekassen er et godt redskab til læreren, der ønsker en faglig, differentieret og sjov matematikundervisning. Materialet kan bruges uafhængigt af grundbogssystem Format.

FORMAT 3, VÆRKSTEDSKORT Forfattere: Janus Madsen, Lone Anesen og Nina Winther © 2019 Alinea, København Et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, Et selskab i Egmont

Forlagsredaktion: Karen Boe Hauggaard og Malene Schott Christensen Tryk: Eurographic Grafiker: andresen design Tegninger: Gunhild Rød Gengivelse af mønter og pengesedler med tilladelse fra Danmarks Nationalbank 2. udgave, 1. oplag 2019 ISBN: 9788723543882

alinea.dk

Profile for Alinea

Format 3, Værkstedskort  

Format 3, Værkstedskort