Læs og forstå matematik

Page 1

Jonna Høegh | Else Merete Benedict-Møller | Carsten Andersen | Esben Esbensen

MATEMAT IK TA K HÆFTE 6. KLASSE

ISBN 978-87-23-02398-8

9

788723

023988

www.alinea.dk

Omslag Hæfte 6. klasse.indd

1

Alinea

28/06/07

21:06:37


Spillet om kvadrattal og primtal 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Forsidefoto: Japansk træsnit (slutningen af 1800-tallet)

155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143

af Yoshiiku (Kunstindustrimuseet)

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 MATEMATIK TAK 6. klasse, arbejdshæftet © 2007 Alinea, København

103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91

Forlagsredaktion: Henriette Andresen Ekstern redaktion: Jonna Høegh Grafisk tilrettelægning: Jan Birkefeldt

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Omslagslayout: Maria Lunden Grafisk Design Tryk: Livonia Print 2. udgave 11. oplag 2020

77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65

ISBN 978-87-23-02398-8

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 START

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

G R Æ K E N L A N D

Omslag Hæfte 6. klasse.indd

2

Å R

2 0 0

F . K R .

65 28/06/07

21:06:38


65574_mTak6kl arbejdsh_ 01/07/07 12:50 Page 1

1

Udfyld skemaerne. x2

4

1

2

1

2

9

3 4

2

2 3 4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1,4142135 1,7320508

2

Indtast på lommeregner og tegn pile til tallinjen. 2

2

·

5

·

0

6 7 8 2 x2

5 5

2 5

·

2

1

3

3

1 x2

·

5 x2

7 5

·

5

2 2 2 8

2 1

1

·

4

2

1 5

9 4

4

1 6

5 x2

1

9788723023988_indhold.indd 1

·

2 3

·

MATEMATIK TAK 6. klasse, arbejdshæftet

Afrund til helt tal

x2

1

·

5 5

S T A M T R Æ

1 24/04/2020 14.17


65574_mTak6kl arbejdsh_ 01/07/07 12:50 Page 2

3

65574_

Udfyld skemaet.

21 2 22 2 · 2 23 2 · 2 · 2 24

2 4

29 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 4

Tegn pile til tallinjen.

32

23 100

0

10

4900

3,2 20

51

30

34

25

40

50

70

80

90

2500

51,6 15

60

100

10 2 92,9

43

5

10 1 10 10 2 10 ·10 10 3 10 4

10 100 1000

ti tusinde hundredetusinde

10 ·10 ·10 ·10 ·10 ·10 100.000.000

BOG side

10 9

7

2

ti millioner milliard

S T A M T R Æ

9788723023988_indhold.indd 2

24/04/2020 14.17


65574_mTak6kl arbejdsh_ 01/07/07 12:50 Page 3

0

1

1

2

3

10

5

10

1

0

a 3 · 2,9 = _______________

2

5

1

2

3

4

6

20

7

a 1,5 · 5 = _______________

4

5

0

15

25

30

0

20

5

1

2

3

0

5

10

5

15

20

c 5,7 · 3 = _______________

10

15

20

25

30

35

b 8,4 · 4 = _______________

8

0

1

2

3

4

5

6

7

b 5 · 2,5 = _______________

8

9

10

11

12

13

0

1

2

3

4

5

c 1,5 · 1,5 = _______________

F A M I L I E N S

9788723023988_indhold.indd 3

4

c 2 · 2,4 = _______________

b 3 · 6,2 = _______________

15

5

3

10

a 4 · 7,1 = _______________

0

4

0

b 1,8 · 2 = _______________

5

0

3

5

a 2 · 2,1 = _______________

0

2

4

B O L I G

3 24/04/2020 14.18


65574_mTak6kl arbejdsh_ 01/07/07 12:50 Page 4

65574_

· 1000

5

· 100 · 10

· 10

· 10

32,4

3,24 4

3240

561

561

561

0,561 : 1000

6

: 100 : 10

: 10

: 10

3,24

324 6000

0,324

879

879 7

· 100

a

· 10

879 · 100

b

· 10

0,475

· 10

· 10

: 10

: 10

12 : 10

: 10 : 100

: 100

· 100

c

· 10

· 100

d

· 10

· 10

· 10

140 : 10

: 10 : 100

4

F A M I L I E N S

9788723023988_indhold.indd 4

6700 : 10

: 10 : 100

B O L I G

24/04/2020 14.18


65574_mTak6kl arbejdsh_ 01/07/07 12:50 Page 5

e

f

· 100 · 10

· 100

· 10

4560 : 10

· 10

· 10

: 10

: 10

3,4

: 10 : 100

: 100

· 100

g

· 10

· 100

h

· 10

· 10

445

· 10

445 : 10

: 10

: 10

: 100 i

: 100 j

· 100 · 10

· 100

· 10

445 : 10

· 10

· 10

: 10

: 10

0,03

: 10 : 100

8

3,8 · 22 19 · 2,1

: 10

: 100

Gæt decimaler i facit

Afrunding og overslag

Lommeregnerberegning

Forskel

1

4 · 20 = 80

83,6

3,6

Gæt decimaler i facit

Afrunding og overslag

Lommeregnerberegning

Forskel

27 · 4,3 18 · 5,5 9

10,9 · 22,4 28,6 · 33,7 41,8 · 27,5

BOG

37,5 · 18,4

side

10 F A M I L I E N S

9788723023988_indhold.indd 5

B O L I G

5 24/04/2020 14.18


70127_TikTak6kl arbejdsh_0202 18/05/08 15:33 Side 6

1

65574_

a Farv 50%.

b Farv 25%.

180°

180 3,6 °

° Mål med vinkelmåler. 50% er ____________

180

1% er ____________ ÷ 5 0 =

____________

c Farv 75%.

1% er ____________ ÷ 7 5 =

°

____________

e Farv 30%.

side

13

6

1% er ____________ ÷ 3 0 =

9788723023988_indhold.indd 6

°

____________

° Mål med vinkelmåler. 10% er ____________ 1% er ____________ ÷ 1 0 =

°

____________

f Farv 90%.

° Mål med vinkelmåler. 30% er ____________

F A M I L I E N S

1% er ____________ ÷ 2 5 = d Farv 10%.

° Mål med vinkelmåler. 75% er ____________

BOG

° Mål med vinkelmåler. 25% er ____________

°

____________

° Mål med vinkelmåler. 90% er ____________ 1% er ____________ ÷ 9 0 =

°

____________

T I D

24/04/2020 14.18


65574_mTak6kl arbejdsh_ 01/07/07 12:50 Page 7

3

Byg og tegn figurer med arealer der er a dobbelt så store.

B

C

D

A

b fire gange så store.

c Hvor mange gange kan hver figur være på et sømbræt,

når du kun må bruge

B

C

D

A

figur A: ________ gange

figur B: ________ gange

figur C: ________ gange

figur D: ________ gange

H A R D W A R E

9788723023988_indhold.indd 7

7 24/04/2020 14.18


65574_mTak6kl arbejdsh_ 01/07/07 12:50 Page 8

4

65574_

Tegn kasser med rumfang der er

A

B

C

D

a dobbelt så store.

b fire gange så store.

c tre gange så store.

BOG side

29

8

H A R D W A R E

9788723023988_indhold.indd 8

24/04/2020 14.18


65574_mTak6kl arbejdsh_ 01/07/07 12:50 Page 9

1

a Udfyld skemaet og tegn grafen.

Svenske kroner (SEK)

1

10

100

200

400

600

800

1000

0,82 8,20 82

Danske kroner (DKK)

DKK 1000

y

b Aflæs på grafen

50 SEK er ____________ DKK 750 SEK er ____________ DKK 367 SEK er ____________ DKK 500

c Aflæs på grafen

450 DKK er ____________ SEK 700 DKK er ____________ SEK 367 DKK er ____________ SEK

100

100

2

500

1000 SEK

x

a Udfyld skemaet og tegn grafen.

Engelske pund (GBP)

1

Danske kroner (DKK)

11,03

10

40

50

60

80

90

100

1103 DKK 1100

b Aflæs på grafen

20

y

1000

5 GBP er ____________ DKK 70 GBP er ____________ DKK 67 GBP er ____________ DKK c Aflæs på grafen

500

532 DKK er ____________ GBP 750 DKK er ____________ GBP 367 DKK er ____________ GBP 100

10

50 S H O P P I N G

9788723023988_indhold.indd 9

100 GBP P Å

N E T T E T

x

9 24/04/2020 14.18


70127_TikTak6kl arbejdsh_0202 18/05/08 15:34 Side 10

3

65574_

a Udfyld skemaet og tegn grafen.

Japanske yen (JPY)

10

100 1000 2000 4000 6000 8000 9000 10000

0,49 4,90

Danske kroner (DKK)

490

DKK 500

b Aflæs på grafen

y

400

500 JPY er ____________ DKK 7000 JPY er ____________ DKK

300

5200 JPY er ____________ DKK c Aflæs på grafen

200

360 DKK er ____________ JPY 45 DKK er ____________ JPY

100

123 DKK er ____________ JPY

1000

4

x 10000 JPY

5000

a Udfyld skemaet og tegn grafen.

Norske kroner (NOK)

1

Danske kroner (DKK)

0,9

10

100

200

400

600

800

900

1000

90 DKK 1000

y

b Aflæs på grafen

50 NOK er ____________ DKK 750 NOK er ____________ DKK 367 NOK er ____________ DKK 500

c Aflæs på grafen

480 DKK er ____________ NOK 700 DKK er ____________ NOK 367 DKK er ____________ NOK

100

100

10

S H O P P I N G

9788723023988_indhold.indd 10

P Å

500

1000 NOK

x

N E T T E T

24/04/2020 14.18


65574_mTak6kl arbejdsh_ 01/07/07 12:50 Page 11

5

a Udfyld skemaet og tegn grafen.

Russiske rubler (RUB)

1

10

Danske kroner (DKK)

0,22 DKK 250

100

200

400

600

800

1000

22 y

225

b Aflæs på grafen

200

50 RUB er ____________ DKK 750 RUB er ____________ DKK

175

367 RUB er ____________ DKK

150 125

c Aflæs på grafen

100

100 DKK er ____________ RUB

75

175 DKK er ____________ RUB

50

225 DKK er ____________ RUB

25

100

6

500

1000 RUB

x

a Udfyld skemaet og tegn grafen.

Euro (EUR) Danske kroner (DKK)

1

10

20

40

60

80

90

100

7,45 DKK 1000

745 y

b Aflæs på grafen

5 EUR er ____________ DKK 70 EUR er ____________ DKK 75 EUR er ____________ DKK 500

c Aflæs på grafen

600 DKK er ____________ EUR

BOG

650 DKK er ____________ EUR 250 DKK er ____________ EUR

side

42

100

10

50

S H O P P I N G

9788723023988_indhold.indd 11

100 EUR

P Å

N E T T E T

x

11 24/04/2020 14.18


Jonna Høegh | Else Merete Benedict-Møller | Carsten Andersen | Esben Esbensen

MATEMAT IK TA K HÆFTE 6. KLASSE

ISBN 978-87-23-02398-8

9

788723

023988

www.alinea.dk

Omslag Hæfte 6. klasse.indd

1

Alinea

28/06/07

21:06:37


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.