Matematik-Tak 5.kl. Arbejdshæfte, 2.udg.

Page 1

Jonna Høegh | Else Merete Benedict-Møller | Carsten Andersen | Esben Esbensen

MATEMAT IK TA K HÆFTE 5. KLASSE

ISBN 978-87-23-02394-0

9 788723

023940

www.alinea.dk

Om_9788723023940.indd 1

Alinea

30/04/2020 15.46


4

Skub og spejl grundfiguren til forskellige mønstre.

5

Drej grundfiguren til et mønster.

6

Skub og spejl grundfiguren til forskellige mønstre.

7

Drej grundfiguren til et mønster.

Forsidefoto: Israel in Egypt, 1867 (oil on canvas) by Poynter, Sir Edward John (1836-1919) © Guildhall Art Gallery, City of London / The Bridgeman Art Library Nationality / copyright status: English / out of copyright

MATEMATIK TAK 5. klasse, arbejdshæfte © 2006 Alinea, København Forlagsredaktion: Erik C. Stenbøg og Henriette Andresen Ekstern redaktion: Jonna Høegh Grafisk tilrettelægning: Jan Birkefeldt Omslagslayout: Maria Lunden Grafisk Design Tryk: Livonia Print 2. udgave 11. oplag 2020 ISBN 978-87-23-02394-0

BOG side

132 D R A G E R

Om_9788723023940.indd 2

P Å

F A N Ø

65 24/04/2020 13.22


1

Afrund

til nærmeste tier

til nærmeste hundrede

til nærmeste tier

til nærmeste hundrede

3463 6819 1478 8455 5361 8767 4003 3999

2

Afrund 3468 6734 8295 4683 8727 3471 6666 9999

MATEMATIK-TAK for 5. klasse, arbejdshæfte

3

Afrund

til nærmeste hundrede

til nærmeste tusinde

3601 4596 6789 2019 1268 7928 5999 8699

C Y K E L P R I S E R

001_9788723023940.indd 1 1 001-064_9788723023940.indd

1 12/03/15 11.21 24/04/2020 13.43


4

Afrund

til nærmeste hundrede

til nærmeste tusinde

4567 2439 5589 6875 7518 4939 6981 9999

5

Afrund

til nærmeste hundrede

overslag

lommeregner

forskel

til nærmeste tusinde

overslag

lommeregner

forskel

236 + 345 333 + 666 451 – 328 283 + 532 675 – 459 367 + 598 542+621 453 – 347

6

Afrund 3462 + 6328 5684 – 3512 8967 – 2398 4523 + 6722 9217 – 6012 7499 – 4501 4693 + 7989 5550 + 4499

2

C Y K E L P R I S E R

001-064_9788723023940.indd 2

24/04/2020 13.43


7

Afrund

overslag

lommeregner

forskel

563 + 3226 986 – 459 3734 + 333 734 – 267 1385 + 5412 5145 – 459 2864 – 1789 1465 – 569

8

Hvem regner hurtigst? I skal være to. På skift skal I bruge lommeregner og lave overslag. a Overslag må højst være 50 større eller mindre end

udregning på lommeregner. overslag

lommeregner

overslag

lommeregner

345 + 553

811 – 352

732 – 189

584 + 331

457 + 416

253 + 549

752 – 339

699 – 259

b Overslag må højst være 100 større eller mindre end

udregning på lommeregner. overslag

lommeregner

overslag

lommeregner

346 + 722 + 583

325 + 546 + 521

143 + 639 + 588

673 + 891 + 314

362 + 123 + 99

679 + 326 + 562

275 + 358 + 439

891 + 546 + 325 BOG side

13 C Y K E L P R I S E R

001-064_9788723023940.indd 3

3 24/04/2020 13.43


1

Tegn trekanterne færdige.

A A AB = 5 cm AC = 5 cm

AB = 5 cm AC = 4 cm

C

A

AC = 4 cm CB = 3 cm

A AB = 6 cm BC = 6 cm

BC = 3 cm AC = 6 cm

A

A

B AC = 3 cm BC = 4 cm

B

AB = 5 cm CB = 6 cm C BC = 5 cm AC = 5 cm

A

4

C Y K E L T E G N I N G

001-064_9788723023940.indd 4

24/04/2020 13.43


2

Tegn firkanterne færdige. C

A AD = 5 cm CD = 6 cm

D

D

A

B

DC = 4 cm BC = 6 cm

AD = 6 cm BA = 6 cm

B

C

D

AB = 4 cm CB = 4 cm DC = 4 cm

B

A

C C AD = 3,5 cm BA = 3,5 cm CD = 3,5 cm CB = 3,5 cm

AD = 6 cm BA = 4,5 cm CD = 5 cm CB = 3,5 cm

C Y K E L T E G N I N G

001-064_9788723023940.indd 5

5 24/04/2020 13.43


3

Tegn mange forskellige trekanter i mønstret. Skriv L ved ligebenede trekanter. Skriv S ved ligesidede trekanter. Sæt mærke i rette vinkler.

4

Tegn mange forskellige firkanter i mønstret. Farv parallelle linjer med samme farve. Sæt mærke i rette vinkler. Skriv S ved firkanter med lige lange sider.

BOG side

16

6

C Y K E L T E G N I N G

001-064_9788723023940.indd 6

24/04/2020 13.43


1

Tegn og mål diameteren.

c

a b

d

f e g

i h j

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Diameter: d +

Omkreds: d x ππ Du kan kontrollere længden af omkredsen med en snor. C Y K E L H J U L

001-064_9788723023940.indd 7

7 24/04/2020 13.43


2

Cirklens omkreds er tegnet som en linje. Mål omkredsen og tegn cirklen. a

c b

1

1

d

a

BOG side

20

8

b

c

d

Omkreds: O Diameter: O ÷ π

C Y K E L H J U L

001-064_9788723023940.indd 8

24/04/2020 13.43


y pris i kr. 15

1

Et æble koster 2 kr. Udfyld skemaet. Tegn punkterne i koordinatsystemet. Antal

1

2

3

4

5

6

10

7

Pris

5

0

y pris i kr.

5

x 15 antal

10

15

2

2 blommer koster 1 kr. Udfyld skemaet. Tegn punkterne i koordinatsystemet.

10

Antal

1

2

3

4

5

6

7

Pris

5

0

5

x 15 antal

10

y 15

3

Udfyld skemaet. Tegn talparrene i koordinatsystemet og forbind punkterne. x

0

1

2

3

4

5

10

6

7

5

y=1·x

0

5

10 C Y K E L T I D

001-064_9788723023940.indd 9

15

x

9 24/04/2020 13.43


y 15

4

Udfyld skemaet. Tegn talparrene i koordinatsystemet og forbind punkterne. x

0

1

2

3

4

5

10

6

7

y=2·x

5

0

y

5

10

15

x

15

15

5

10

Udfyld skemaet. Tegn talparrene i koordinatsystemet og forbind punkterne. x

0

1

2

3

4

5

10

6

7

y = x +1

5

0

5

10

15

x

5

0

y 15

6

Udfyld skemaet. Tegn talparrene i koordinatsystemet og forbind punkterne. x

0

y = x –1

1

2

3

4

5

10

6

7 5

0

10

5

10

15

x

C Y K E L T I D

001-064_9788723023940.indd 10

24/04/2020 13.43


y 15

7

Udfyld skemaet. Tegn talparrene i koordinatsystemet og forbind punkterne. x

1

2

3

4

5

10

6

7

y=2·x–1

5

x

0

y

5

10

x

15

15

8

10

Tegn grafen til talparrene.

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

y

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

Hvor meget er y større end x? _________________

0

5

10

x

15

y 15

9

Tegn grafen til talparrene.

10

x

0

2

4

6

8

10

12

14

y

0

1

2

3

4

5

6

7

5

BOG side

23

Hvad er sammenhængen mellem x og y? _________________ x

0

5

10 C Y K E L T I D

001-064_9788723023940.indd 11

15

x

11 24/04/2020 13.43


1

·2

· 10

1,00

1,00

1,25

1,25

1,50

1,50

1,75

1,75

2,00

2,00

2

· 10

3

x

· 20

·3

· 30

1,00

1,00

1,25

1,25

1,50

1,50

1,75

1,75

2,00

2,00

3

5

2

1

9

8

6

4

7

2

5

8

9

1

7

4

6

3

x · 10 30 · x x · 50

4

x 0,25 · x x · 0,50 x · 0,75

BOG side

28

12

S K O L E B O D E N

001-064_9788723023940.indd 12

24/04/2020 13.43


l Farv hvad de andre mælk fylder. l Hvor meget mangler der i hvert måleglas før der er 1 liter? 11⁄2 l

1l

1⁄2

l

11⁄2 l

1l

1⁄2

l

11⁄2 l

1l

1⁄2

l

15 dl

11⁄2 l

15 dl

11⁄2 l

15 dl

14 dl

14 dl

14 dl

13 dl

13 dl

13 dl

12 dl

12 dl

12 dl

11 dl

11 dl

10 dl

1l

10 dl

11 dl 1l

10 dl

9 dl

9 dl

9 dl

8 dl

8 dl

8 dl

7 dl

7 dl

7 dl

6 dl

6 dl

5 dl

1⁄2

l

5 dl

6 dl 1⁄2

l

5 dl

4 dl

4 dl

4 dl

3 dl

3 dl

3 dl

2 dl

2 dl

2 dl

1 dl

1 dl

1 dl

15 dl

11⁄2 l

15 dl

11⁄2 l

15 dl

14 dl

14 dl

14 dl

13 dl

13 dl

13 dl

12 dl

12 dl

12 dl

11 dl

11 dl

10 dl

1l

10 dl

11 dl 1l

10 dl

9 dl

9 dl

9 dl

8 dl

8 dl

8 dl

7 dl

7 dl

7 dl

6 dl

6 dl

5 dl

1⁄2

l

5 dl

6 dl 1⁄2

l

5 dl

4 dl

4 dl

4 dl

3 dl

3 dl

3 dl

2 dl

2 dl

2 dl

1 dl

1 dl

1 dl

15 dl

11⁄2 l

15 dl

11⁄2 l

15 dl

14 dl

14 dl

14 dl

13 dl

13 dl

13 dl

12 dl

12 dl

12 dl

11 dl

11 dl

10 dl

1l

10 dl

11 dl 1l

10 dl

9 dl

9 dl

9 dl

8 dl

8 dl

8 dl

7 dl

7 dl

7 dl

6 dl

6 dl

5 dl

1⁄2

l

5 dl

6 dl 1⁄2

l

5 dl

4 dl

4 dl

4 dl

3 dl

3 dl

3 dl

2 dl

2 dl

2 dl

1 dl

1 dl

1 dl

M Æ L K

001-064_9788723023940.indd 13

13 24/04/2020 13.43


Jonna Høegh | Else Merete Benedict-Møller | Carsten Andersen | Esben Esbensen

MATEMAT IK TA K HÆFTE 5. KLASSE

ISBN 978-87-23-02394-0

9 788723

023940

www.alinea.dk

Om_9788723023940.indd 1

Alinea

30/04/2020 15.46