Løvel Netop Nu Februar 2020

Page 1

Løvel Netop Nu Feb 2020

33. årgang, nr. 1

Beboerblad for Løvel og omegn1


FYSIURGISK MASSAGE Del-Massage Hel Kropsmassage Velvære-massage

Ansigt * Hånd * Afspænding

Medlem af Landsforeningen Danske lægeeksaminerede Massører

2

kr.150 kr.300 kr.350

Massør Ingelise Jensen Gillebakken 25 Løvel Tlf. 8669 9249 Mobil 2393 4247


INDHOLD:

Team Løvel .................................................... 4 Løvel Vandværk............................................. 5 Amatørscenen ............................................... 6 Nyt fra Løven ................................................ 9 Lan og Leg ................................................... 10 Gymnastik for sjov ...................................... 11 Lokalhistorisk .............................................. 12 Løvel borgerforening ................................... 14 Petanque .................................................... 18 Løvel Seniorforening ................................... 19 Friluftsliv ..................................................... 20 Nyt fra LUIF ................................................. 21 Byfest.......................................................... 22 Kontaktpersoner ......................................... 29

Løvel Netop Nu findes til gratis afhentning ved Min Købmand.

3


TEAM LØVEL Så er vi i gang med et nyt år for vore gående og løbende medlemmer. I Team Løvel markerede vi starten på det nye år i klubben med bobler og kransekage 4. januar - den første lørdag i januar. Tirsdagen efter startede det nye walk and run hold op. – Så er vi i gang igen – dejligt. Som altid er der plads til flere. Vi hygger os rigtig godt i hinandens selskab, når vi går og løber, samtidig med at vi får os rørt – også ”snakketøjet” ikke at forglemme Mange af klubbens medlemmer er allerede tilmeldt et løb i foråret. - Kr. Himmelfartsdag, den 21. maj deltager 30 løbere i Kalkmineløbet i Mønsted. Klubben fik tildelt 30 billetter til 10 km´s løbet – det seneste løb om eftermiddagen. Sidste år fik vi 20 billetter, og det var et rigtig godt løb med underholdning og overraskelser undervejs, så vi glæder os selvfølgelig allerede nu til løbet i år. Vi forventer, at der i lighed med foregående år, også bliver en Løvspringstur i maj i år. Datoen er dog ikke fastlagt, så hold øje med opslag på FB og annoncering til fællestræning. Vi plejer at gå eller løbe en tur i den nyudsprungne skov, og derefter nyde den medbragte morgen-kaffe-kurv i hinandens hyggelige selskab.

samme datoer. Vi fik tildelt onsdag den 3. juni! Så det var helt perfekt – og som ønsket. (eller? et af vore ønsker) Det betyder, at Lokaldysten igen i år bliver starten på vores fantastiske byfest. Så tag din nabo under armen – vi skal have mange af motionister rundt i Løvel den aften – flere gange!! Sidste år fik vi en flot –plads, og opløbet var tæt. Det er jo den landsby, som er mest aktiv og tilbagelægger flest km. pr. indbygger, som vinder en præmie til byen. Der er muligt at gå, løbe eller cykle – eller en blanding heraf. Vinderen kåres på Nytorv i Viborg i forbindelse med Snapsting. Du kan læse mere om Snapsting på www.snapsting.dk eller facebook.com/ lokaldysten .

Kom til fællestræning i Team Løvel

Vi mødes ved Løvel Hallen Lørdag kl. 8.00 og tirsdag kl. 17.30 Du kan finde flere informationer på Team Løvels FB - side

Forleden aften deltog Styregruppen, Anders, Martin og Birgit i et orienteringsmøde om Lokaldysten på Rådhuset i Viborg. Program 2019/2020 21. maj Kalkmineløbet Antallet af deltagende byer har været stigende år for år. Det er da også tilfældet 3. juni Lokaldysten i år. Vi er nu oppe 20 byer, og der afhol24 timersløb der Lokaldysten 19 steder. På mødet fik byerne tildelt deres datoer. Enkelte er dog uafklarede, da flere byer har ønsket

4


Løvel Vandværk - Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Løvel Vandværk. Torsdag den 27/2. kl 19:00 på Løvel Vandværk. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Budget for det kommende år forelægges. 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 6. Eventuelt. Mvh. Bestyrelsen Løvel Vandværk.

5


Amatørscenen Løvel GENERALFORSAMLING Amatørscenen Løvel afholder generalforsamling den 26. februar 2020 kl. 19.00 i det lille fællesrum på Sødalskolens Løvel afdeling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til drøftelse skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Else Nielsen

Støt Amatørscenen med et medlemskab Uden medlemmer – ingen forening. Det koster kun kr. 75,- for en husstand at være medlem af Amatørscenen Løvel. Så har du også indflydelse på generalforsamlingen, hvor du kan høre mere om foreningen. Vil du støtte foreningens arbejde, kan du gøre det ved at indbetale beløbet på. Konto 9261 3050499854. Har du lyst til at være med på scenen, så kontakt endelig Else Nielsen på tlf. 28299016

6


Hellig Tre Kongers spil Efter forespørgsel fra menighedsrådet har Amatørscenen opført et Hellig Trekongers spil i 3 akter den 5. januar 2020. Vi havde skrevet skuespillet efter idé fra et norsk stykke, som hedder Stjernevandring af Kjell Bjarne Svanæs. 12 friske børn medvirkede som skuespillere og kor. Bo Søgaard instruerede og bandt det hele sammen som fortæller i både kirken og forsamlingshuset. Det blev til mange øvedage i den ellers så travle december måned og alle havde lært replikkerne til punkt og prikke.

Østerland 1. akt foregik i en fyldt kirke, hvor de 3 vise mænd fra Østerland opdagede en helt ny og stor stjerne. Det betød, at en betydningsfuld konge måtte være født. Derfor besluttede de at vandre ud for at finde den nyfødte og fortælleren opfordrede menigheden til at følge dem. Jerusalem og Betlehem De vise mænd gik i front efter stjernen mod Jerusalem, som var i Løvel Kultur- og forsamlingshus. Det blev et flot syn af præsten, forældre, bedsteforældre og mange øvrige

kirkegængere i procession gennem Tinggade.

(Foto: Henning Mousten Niel-

I Jerusalem skulle De vise Mænd dog først lige passere de skrappe vagter uden for Kong Herodes slot, inden de fortsatte deres lange vandring mod Bethlehem. Koret sang smukt til akkompagnement af Lars M. Pedersen og alle medvirkende høstede da også stor applaus efter den flotte forestilling. Eftermiddagen sluttede med et overdådigt kaffe-/kagebord for alle fremmødte, arrangeret af menighedsrådet.

7


(Foto: Henning Mousten Nielsen

Vi havde jo i øvrigt glædet os til at skulle spille på den ny renoverede scene for første gang. I efteråret fik Amatørscenen slebet og lakeret

8

gulvet, malet side- og bagstykker og vasket scenetæppet, hvortil forsamlingshuset havde købt nyt snoretræk.


Nyt fra Løven Siden sidst har jeg i samarbejde med ”Næstegårdsvænget banden” afholdt en rigtig sjov dag i hallen den 24.12. Tak for hjælpen! Der var lige omkring 100 børn

Martin Bjerring og mine døtre stod for at holde styr på numrene, opråb og uddeling af gaverne, så det gik hurtigt med fordelingen. Der var også frivillige der bagte

og voksne som udnyttede alle redskaberne i hallen til en tarzanbane og den flotte oppustelige fodboldbane. Hvor er det bare en fornøjelse at se børn og voksne tumle og bruge krudt sammen. Jeg tror, at de dejlige unger havde en dejlig dag, hvor de fik brændt det meste af krudtet af, så alle kunne nyde juleaften sammen. I januar havde jeg med hjælp fra en gruppe dejlige damer og Morgenfruerne en fællesspisning i forsamlingshuset med amerikansk lotteri. Der kom 118 til fællesspisning. Det skønne ved disse arrangementer er, at det er aldersgruppen fra 090 år der kommer. Man mødes her på kryds og tværs og snakken gik lystigt ved bordene. Maden var som første gang dygtigt dirigeret i køkkenet af Mette Mølgaard Klovborg, som også kan bikse en dressing sammen til salaten så englene synger. Tusind tak til jer alle sammen for hjælpen. Der blev indsamlet 49 gaver til amerikansk lotteri af en gruppe ”næsten” frivillige. Det kræver noget af ens vennekreds at kende en løve J så det var en stor fornøjelse at dele dem alle ud.

kage til kaffen, så endnu engang tak for al den hjælp jeg har modtaget. I februar den 21.-22. bliver der LAN og LEG i hallen for 0-10. klasse. 6. marts bliver der sammen med borgerforeningen et foredrag med mad med Jørgen Skouboe kendt fra blandt andet programmet ”Nak og æd”. Jeg glæder mig til at se rigtig mange af jer igen. Mvh Løven 9


10


AFSLUTNING GYMNASTIK FOR SJOV Så er det snart tid for vores sæson afslutning

SØNDAG DEN 29. MARTS 2020 KL. 13.00 TIL CA. KL. 15.00 I LØVEL HALLEN vil vi gerne se alle vores ”unger” sammen med forældre, søskende, bedsteforældre, og hvem der ellers skulle have lyst til at se en flot opvisning af lidt af det, som vi har lavet i denne sæson. Bagefter slutter vi af med hygge i cafeteriet. Pris: kr. 20,- pr. person som betales ved indgangen i hallen (incl. kaffe, saft og kage) På gensyn LUIF Gymnastik for sjov

11


Lokalhistorisk nyt og gammelt! Generalforsamling i Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening – i LKOF

tidligere Tjele Kommune, der samtidig udgør indsamling- og virkeområdet. Arkivet er ejet af Viborg Kommune. Torsdag den 20. februar, kl. 19.00, Det hører organisatorisk hjemme unafholder Tjeleegnens Lokalhistoriske der Viborg Museum, men er samtidig Forening sin årlige generalforsamling i politisk og økonomisk underlagt Kultur Løvel Kultur- og Forsamlingshus. Sid- - og Fritidsudvalget. Arkivet ledes af ste gang foreningen afholdt general- en arkivleder, der refererer direkte til forsamling i Løvel var den 2. marts museet. 2011 – i hallens cafeteria. Interessen Til at hjælpe ham med driften, er der for den aktive forening og aktiviteter- etableret et arkivudvalg, hvor han selv ne er heldigvis voksende, hvorfor et er medlem. Mindst et medlem fra Tjested med større kapacitet er valgt leegnens Lokalhistoriske Forening er denne gang. også repræsenteret her. Lokale kræfter kan så besætte en af de sidste Alle er velkommen til at deltage. Også tre pladser, hvis valg opnås. de der p.t. ikke er medlemmer. Medlemskab koster 100 kr. årligt, og kan Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening betales ved indgangen. Kaffen og tilhar dermed et naturligt tæt samarbejbehør koster 40 kr. Da foreningen nu de og tilhørsforhold til arkivet. Forgæster Løvel, trækker den selvfølgelig eningen udsender deres medlemsogså på lokalhistorikere herfra. Som et blad. ”Tjele på tværs” – billedet – 2 ekstra krydderi til aftenens program, gange årligt og i A4 str. er der indgået aftale med den lokale venstremand Johannes Vesterby, der er nuværende formand for Viborg Kommunes Tekniske Udvalg og tidligere medlem af Tjele Kommunalbestyrelse. Han vil fortælle og underholde med information og historier fra den gamle Løvelkreds 121 årige historie. Tjelearkivet og Tjele på tværs I Ørum findes Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv, der rummer arkivmaterialer fra de 14 sognekommuner i det

12


Heri medtages indsendte eller fundne lokalhistoriske fortællinger og billedinformation m.m., fra hele området. Måske opfordres en eller anden ligefrem til at bidrage med indlæg.

de gjort siden 1997. Bogen fra 2018 f.eks., er på hele 232 sider. Et digert værk efterhånden og meget for pengene. Indholdet kommer fra både redaktionens egen hånd samt inviterede gæste skribenter. Artiklerne relaterer sig alle til vores egn og dens historie. SpeI bladet findes bl.a. også invitation til cielt de mange spændende personer og omtale af de lokalhistoriske ture og deres ligeså spændende historier – rundt i virkeområdet, som bestyrelsen alt krydret med mange gode billeder. og et nedsat ”Stifinder” udvalg står Bogen kan købes i Tjelearkivet, samt bag. Den 13. august 2020 går sommer- lokalt, hos Min købmand i Løvel. turen til Viskum Hovedgård, hvor ejeren, Jens Petri Pedersen, tager imod og Lokalt fortæller fra kl. 18.30. Også ikke medlemmer er velkomne, mod erlæggelse Næste lokalhistoriske møde afholder vi af 60 kr. Medlemmer slipper med 40 mandag den 24. februar, 19.00 i skokr. len. Kom ned og se om det måske er noget for dig. Det forpligter overhoveTjele på langs det ikke, men vi vil gerne være flere. Vi har også et ”Tur i marken” på tegneUdover forbrættet, planlagt til den 18. april. Har eningens akti- du lyst til at deltage eller har du mateviteter med riale (billeder, fortællinger, oplevelser deltagelse i el. noget helt andet), så venligst konarkivets drift, takt mig. udgivelse af medlemsblad, M.v.h. arrangement Henning Mousten Nielsen af ture rundt i Næstegårdvænget 13 området, ofte E-mail: henningmn@mail.tele.dk med professi- Mobil: 4081 9016 onelle fagfolk og deres viden indblandet, udgiver de også bogen ”Tjele på langs”. Det har

13


Juletræsfest Tak til alle der deltog i vores juletræsarrangement. Julemanden og hans kone kom forbi og overraskede børnene med sanglege og slikposer. Både børn og voksne deltog. Det var hyggeligt som altid. Herudover hyggede vi med juleklip, hjemmelavede juledekorationer og gaver til børnene.

Kontingent Mange har allerede tegnet eller fornyet medlemskab af Borgerforeningen for 2020. Vi takker alle, som har indbetalt kontingent. Det betyder nemlig, at Borgerforeningen har noget at arbejde med til gavn for alle i Løvel og omegn. Hvis du ikke har nået at få betalt, er det selvfølgelig stadig muligt at indbetale

Ren By Da vi har nogle fantastiske borgere i byen som jævnligt samler affald på deres gåture i byen, har vi besluttet, at byen er så ren og fin, at vi igen i år ikke deltager i Ren By-arrangementet den 26. april 2020. Tusind tak til dem for deres store indsats.

til Den Jyske Sparekasse, reg.nr. 9261, kontonr. 2810070342 eller via MobilePay 11658.

14

Generalforsamling Mandag, 24. februar 2020 kl. 19.00 afholder vi generalforsamling i hallens cafeteria. Her kan du høre meget mere om, hvad vi


har lavet i foreningen i årets løb, komme med forslag til nye tiltag og bare få en snak om byens udvikling. Fastelavn Søndag den 23. februar 2020 kl. 14.30 holder vi årets fastelavnsfest i forsamlingshuset, hvor vi slår katten af tønden og kårer årets kattekonger og kattedronninger. Der vil igen i år være flotte præmier og sjove aktiviteter for både store og små. Vi glæder os til at se jer. Fars Dam Som vi tidligere har skrevet om i Løvel Netop Nu, er Borgerforeningen i dialog med Viborg Kommune om en områdefornyelse på de grønne arealer ved Fars Dam. Det var kommunens intension, at de ville lave en ny sti i efteråret 2019, men grundet den megen vand fra oven, har det ikke været muligt. De vil lave stien så snart vejret tillader det. Efter dialog med Borgerforeningen, har kommunen endvidere fået lavet en ny skitse for området, som vi kan benytte, når der

skal søges midler hos fonde og puljer til de nye tiltag. De grønne Smede Løvels grønne Smede, som er en flok aktive pensionister, holder i øjeblikket en vel fortjent vinterpause. Plænetraktoren holder selvfølgelig også pause. Den er sendt på midlertidig ophold udenbys, for at blive tjekket igennem før den nye sæson starter. Inden den næste udgave af Løvel Netop Nu udkommer, er de helt sikkert i gang igen. De grønne Smede mødes hver anden mandag fra kl. 9.00 til 11.30 og selv om de arbejder på at holde Løvel pæn, startes der altid med hyggeligt samvær over en kop kaffe. Her drøftes der, hvilke indsatsområder der skal arbejdes med. De, som har tid, slutter også med en snak og måske lidt at skylle støvet ned med. Har du lyst til at være en del af De grønne Smede, skal du endelig kontakte Borgerforeningen eller Else Nielsen på tlf. 28299016. Hilsen Løvel og Omegns Borgerforening

15


Løvel & Omegns Borgerforening har i samarbejde med Løven arrangeret et foredrag med

Jørgen Skouboe "Nak & Æd efterfulgt af Mens vi venter på at dø"

Fredag den 6. marts 2020 Spisning kl. 18.00, foredraget starter kl. 20.00 Pris 250 kr. Tilmelding hos Købmanden eller via MobilePay 11658 Sidste tilmelding den 28. februar 2020

16


Generalforsamling I Løvel og Omegns Borgerforening Afholdes mandag, 24. februar 2020 kl. 19.00 I Løvelhallens cafeteria Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til drøftelse skal være formanden i hænde senest mandag d. 17. februar. Bestyrelsen

17


Løvel Petanqueklub – siden sidst Primært på grund af den store mængde nedbør i efteråret og nu i januar, har aktiviteterne på Petanquebanen været næsten lig nul, og desværre er prognosen for de næste par måneder omtrent den samme. Måske kan Kong Vinter overraske os med lidt sne. Det ville da være ganske hyggeligt. Vi mangler indendørs baner, så vi kan holde vinteraktiviteterne og kammeratskabet ved lige. Vi længes efter at komme i gang igen, og en ting mere;

18

Er der ikke nogen som har lyst til at spille petangue? Du er velkommen til at møde op og prøve nogle gange for, at konstatere om det er noget, du kan blive bidt af. Vi har petanquekugler, du gerne må låne. Vi træner onsdag kl. 14.00 og søndag kl. 9.30. Træningstider onsdag bliver ændret til 18.00, når det bliver lysere i vejret. Jens og Jytte


Løvel & Omegns Seniorforening Hvor andet ikke er meddelt, mødes vi om mandagen i det lille mødelokale ved Løvel Hallen kl. 14.00Torsdag den 20. februar Temadag på Bentas Cafeteria i Højslev. Kl 9.30 - 15.00 Emne: Seniorbofællesskab - fordele og ulemper. Samt underholdning ved Carsten Holved, Rude Strand Højskole; ”Min bedstemor og andre fyrtårne” Pris: 200 kr. incl. 2 x kaffe med brød og varm middagsret. Se evt. mere på opslag ved Købmanden og på reklamesøjlen. Samkørsel fra Løvel Hallen kl. 8.45. Tilmelding senest 13.02 til Svend: 5121 7292 eller Inga: 8669 9033/ 2177 5902 30. marts: Vinterafslutning. Se nærmere på opslag. 26. maj: Se nærmere på opslag.

19


Friluftsliv er ved at vågne af sit vinterhi, og vi er i fuld gang med at planlægge aktiviteter til den nye sæson. Vi glæder os meget til at komme i gang, og håber på at se en masse nye børn i alle aldre. Hold og mødegange kommer til at forløbe som sidste år, hvor deler børnene ind i 2 hold. 0, 1 og 2 klasse er på hold Hakuna, 3 klasse og opefter er på hold Matata, og det er klassetrinnet man går i ved op-

20

start, som gælder hele sæsonen. Vi starter sæsonen med en fælles opstart, det er den 18 april 2020 fra 10.00-12.00. Alle er velkomne til at se lidt om hvad Friluftsliv er. Vi forventer der kommer et program ud i starten af marts, som vil blive delt rundt på skoler i området, samt ved købmanden i Løvel. Vi ses.


Nyt fra LUIF

Generalforsamling Løvel UIF 2020 Lørdag den 28. marts Kl. 10.00 I Løvel hallens Cafeteria Vi byder på kaffe og rundstykker til de fremmødte Med venlig hilsen Formand Løvel UIF Jesper Taastrup Christensen

21


22


23


24


-

23 års erfaring og 17 ansatte Hjemmeservice Frit valgs ordning i Viborg Kommune

www.ester.dk

Morten Pedersen Jordkløvervej 7, Løvel 8830 Tjele Telefon: 86 69 90 55

Lokal håndværker udfører alt inden for Tømrer og Snedkerarbejde. Vi hjælper med at gøre dine tanker og drømme til virkelighed, når det gælder: nybyggeri, tilbygning, ombygning, reparation, nyt tag, vinduer, døre, køkken, trægulve mm.

Uforpligtende tilbud gives ring og hør nærmere!

25


26


Booking af Løvelhallens faciliteter Leje af hallen: Jan Jakobsen, mobil 2146 9965 jako@firma.tele.dk Booking af mødelokalet, cafeteriet i hallen og klubhuset : Jan Jakobsen, mobil 2146 9965 jako@firma.tele.dk

Slugten kan lejes til børnefødselsdage, overnatning m.m.

Bookning

Torben Gade / Bo Søgaard Friluftsliv.i.Lovel@gmail.com Bookning er først gældende ved modtaget lejekontrakt.

27


Støt nærmiljøet - handel lokalt KØBMAND LØVEL

Bettina og Ronni

Smerter/spændinger i kroppen kommer ikke altid fra det område, hvor problemet reelt er. De kan reelt komme fra et helt andet sted end der, hvor du mærker problemerne. Ubalancer andre steder i kroppen kan være årsagen. Med totum kropsterapi ses kroppen som en helhed, så det reelle problem behandles fremfor symptomerne/spændingerne alene. Det er den bedste måde at forhindre at smerter/spændinger vender tilbage efter kort tid. Totum kropsterapi arbejder med det bedste fra zoneog kraniosakralterapi, bindevævsmassage, afspænding og triggerpunktsmassage.

28


Forening

Kontaktperson

Else Nielsen

Amatørscenen

Løvel Forsamlingshus www.loevelforsamlingshus.dk

Løvel og Omegns Borgerforening

Løvel idrætsforening

Formand: Kasserer: Udlejning:

Lars Olesen Dan Gohlke Dan Gohlke

Formand:

Kaj Kristensen

2829 9016

21724704 5190 9231 5190 9231 dan-g@fibermail.dk

Næstformand: Kjeld Berg Jacobsen Kasserer: Jannie Jensen Flagalle´ : Karen Østrup

2663 9531 2328 0538 2087 7309 6076 6449

Formand: Næstformand: Kasserer: Senior: Ungdom:

Jesper Taastrup Christensen Bettina Brokholm Olesen Henriette Hørup Jan Jakobsen Jan Jakobsen

2511 3111

Formand:

Jens Henriksen dittejens@mail.dk

2335 8712

Kasserer:

Kristian Klausen

4218 4672

Formand:

Svend Holm 5121 7292 svend86676365@gmail.com

Løvel petanqueklub

2967 8820 2146 9965 2146 9965

Løvel og omegns seniorforening Kontaktperson: Inga Jacobsen IngaogAksel@fibermail.dk

8669 9033

Formand:

Torben Munk LRVSKALS.formand@gmail.com

Kasserer:

Gert Madsen LRVSKALS.kasserer@gmail.com

Styregruppe:

Martin Bjerring Birgit Frandsen Anders Thisted

2617 9346 2346 3828 2815 2599

Inge Jørgensen

20623419

LRV

Team Løvel WWW.teamloevel.dk

Badminton

29


Forening

Kontaktperson

Løvel Friluftsliv - LUIF

Knud Primdal Bo Søgård Torben Gade Henriette Hørup Cindie Thomsen

Løvel menighedsråd

Formand: Lars Østergaard 8669 9058 Kirkeværge: Karsten Yding Rasmussen Formand:

Klaus Høgh

LUIF Floorball, Løvel Lions.

Formand: Træner:

H C Hansen H C Hansen

LUIF støtteforening

Formand: Keld Berg Teltudlejning: Henning Klovborg Kasserer: Jan Skovgård Jakobsen jako@firma.tele.dk

Løvel ”Fonden 2000” www.lovel.dk

30

2097 9091 6110 3081 2165 4340 2967 8820 4124 3888

2045 4202

2328 0538 2323 6401 2146 9965


Løvel Netop Nu Beboerblad for Løvel og omegn Oplag : 450 Bladudvalget takker mange gange Ingelise Jensen for omdeling af Løvel Netop Nu. Charlotte Fristrup Næstegårdvænget 19 Løvel Tlf.: 3048 9660 charlotte.fristrup@jubii.dk

Gerda Andersen Næstegårdvænget 7 Løvel Tlf: 8669 9080

gerdaogbjoern@mail.tele.dk

Martin Bjerring Mosevænget 8 Løvel Tlf 2617 9346

Martin.Bjerring@gmail.com

BLADUDVALGET GØR HERMED OPMÆRKSOM PÅ, AT ARTIKLERNE I BLADET IKKE NØDVENDIGVIS GENGIVER BLADUDVALGETS HOLDNING

31


32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.