Løvel Netop Nu - Februar 2021

Page 1

Løvel Netop Nu Februar 2021

34. årgang, nr. 1

Beboerblad for Løvel og omegn1


INDHOLD:

Løvel borgerforening ..................................... 4 Nyt fra LUIF ................................................... 7 De grønne smedie ......................................... 8 Løvel Seniorforening ................................... 10 Kontaktpersoner ......................................... 16 Tak for mange gode indlæg gennem tiden. Med venlig hilsen Charlotte, Gerda og Martin

Løvel Netop Nu findes til gratis afhentning ved Min Købmand. 2


Vi ses pĂĽ den anden side :-)

3


Fastelavnsfest Det har været – og vil blive – svært at arrangere noget, da vi, som alle ved, ikke må forsamles mere end 5 i øjeblikket. I skrivende stund ved vi heller ikke, om der bliver lempet på restriktionerne og hvornår. Derfor har Borgerforeningen valgt, ikke at arrangere fastelavnsfest, som ellers altid har været en fast tradition med en rigtig god og festlig dag. Vi må stædigt holde fast i ikke at mødes og stå sammen med afstand. Generalforsamling Et af de faste punkter i årets løb for LOBF er generalforsamling, som normalt skal afholdes i februar. Da vi endnu ikke ved, hvornår vi må forsamles, venter vi med at fastsætte en dato, men det vil blive lagt ud på de forskellige medier og offentliggjort ved opslag hos købmanden. Medlemstegning for 2021 Vi vil benytte lejligheden til at takke alle Jer, som har støttet Borgerforeningen ved at tegne eller forny medlemskabet. Selv om vi ikke afholder arrangementer, er der stadig udgifter, som skal betales. Herunder drift og vedligehold af springvandet i Mindelunden. Vi håber også, at skulle uddele rigtig mange storkebuketter i år i samarbejde med Min Købmand i Løvel. Skulle vores medlemsfolder have gemt sig blandt reklamer o.lign., så er det stadig muligt at indbetale kontingent via MobilePay til 11658 eller ved bankoverførsel på 9261-2810070342. Kontingentet for en husstand er kr. 120,-. For enlige og pensionistpar er det kr. 80,- og for en enlig pensionist er kontingentet kr. 60,-.

4


Status på projektet ved Fars Dam Selv om det ser ud som om, projektet er gået i stå, så sker der stadig en masse på skrivebordsplan. Vi har søgt flere fonde og har da også fået positive tilbagemeldinger. Ud over Landdistriktsudvalgets pulje til udvikling i landsbyer, har vi også fået fra NORLYS og Friluftsrådet. Helt i mål med at få dækket udgifterne er vi ikke, men vi søger igen og ser frem til at kunne få opfyldt alle ønsker. Madpakkehus er bestilt og ansøgning om byggetilladelser er afsendt. Nu håber vi blot på, at den vil blive behandlet hurtigt, da leverandør af madpakkehuset gerne vil i gang med sokkel, så snart byggetilladelse foreligger. Endvidere har vi fået tilbud på redskaber til en flot legeplads. Sammen med elever fra Sødalskolen, repræsentanter fra De grønne Smede, Borgerforeningen og andre frivillige ildsjæle, blev der i efteråret plantet 1.700 stk. blomsterløg, doneret af Viborg Kommune. Der blev knoklet gevaldigt i den stride blæst og nu venter vi alle med længsel på at se resultatet af arbejdet. Til forår vil kommunen så græs og blomsterfrø, som gerne skal pryde området hele sommeren. Nyt bladudvalg Vores fantastiske bladudvalg gennem mange år bekendtgjorde i sidste nr. af Løvel Netop Nu, at de ønsker, nye kræfter skal træde til. I Borgerforeningen, håber vi derfor, at nogen har lyst til at gå ind i arbejdet, så vi kan holde bladet kørende. Giv vores formand, Kaj Kristensen en opringning på tlf. 2663 9531 og hør mere. Bladet er indtil nu, udkommet 4 gange årligt.

Der skal selvfølgelig også lyde en kæmpe stor tak til Charlotte, Gerda og Martin for deres store indsats.

5


Morten Pedersen Jordkløvervej 7, Løvel 8830 Tjele Telefon: 86 69 90 55

Lokal håndværker udfører alt inden for Tømrer og Snedkerarbejde. Vi hjælper med at gøre dine tanker og drømme til virkelighed, når det gælder: nybyggeri, tilbygning, ombygning, reparation, nyt tag, vinduer, døre, køkken, trægulve mm.

Uforpligtende tilbud gives ring og hør nærmere!

6


Nyt fra LUIF Kære medlem af Løvel Ungdoms og Idrætsforening Vi håber, at du og din familie er kommet godt ind i det nye år. De sidste udmeldinger fra myndighederne har jo desværre udskudt opstarten af forårssæsonen i klubben, men klubbens frivillige holder sig orienteret og er klar med aktivitetsplaner, så snart det bliver muligt at åbne op for samvær og idræt – alle vore frivillige i foreningen gør et kæmpe arbejde og navigerer i restriktionerne og de store og omskiftelige krav. Vi er i klubben meget opmærksomme på, at nedlukningen og de deraf følgende aflysninger betyder, at du får mindre værdi ud af dit kontingent, men vi appellerer meget til, at du vil fastholde dit medlemskab og din kontingentbetaling. Dels er DIT medlemskab mega vigtigt for os, og dels er din kontingentbetaling vigtig i en tid, hvor klubbens økonomi er presset. Vi arbejder med forskellige former for kompensation for aflysningerne. Det kan fx være en forlængelse af aktiviteter ind i sommeren eller en form for reduktion i kontingent. Vi vil fortælle mere om dette, så snart vi har et mere fuldstændigt overblik over forårssæsonen og dens mangler. Ved at fastholde dit medlemskab bakker du op om klubben i en svær tid. Det er vores håb og tro, at alle vore medlemmer bakker op og dermed sikrer klubbens fremtid. Vi ser frem til den tid, hvor vi igen kan tilbyde dig al det fællesskab, samvær og aktivitet, som er så centralt i VORES forening. Covid er midlertidigt. Foreningen er for altid. Med din hjælp kommer vi tilbage på fuld styrke. Vi holder dig naturligvis løbende orienteret. De bedste hilsner, Bestyrelsen i Løvel Ungdoms og Idrætsforening

7


MOD DUMHED KÆMPER SELV GUDERNE FORGÆVES De fleste af os har nok hørt ovennævnte ordsprog brugt før, i forskellige sammenhænge. Det er også omskrevet adskillige gange, bl.a. til: ”Mod store idioter kæmper selv de bedste forgæves”, som Mads og Monopolet tidligere har formuleret det. Dumt, usmart, hensynsløst, tankeløst, hærværk og noget forbandet svineri, var blot nogle af ordene der trængte sig på, til det syn vi så, da nogle af De Grønne Smedes medlemmer, tirsdag efter nytår, syntes der var grund til lidt oprydning på offentlige steder, fællesarealer og stadion, efter nytårsaftens fyrværkeri m.m. i Løvel. Dette billede af en flaske på kampbanen på stadion, fortæller i sig selv hvor dumt, tankeløst og hensynsløst en handling, der ligger bag. Den er sprængt med et kanonslag. Flaskehalsen blev fundet 25 meter fra sprængningsstedet. Senere blev bunden fundet 10 meter derfra, med spidserne opad. Der er ikke én ”halv- eller hel voksen” person, som ikke kan forestille sig de mulige følger af en glidende tackling i glaskår, når Tjele Vest igen kan og må spille på banen. Det har i øvrigt også været farligt for dem selv! Et andet sted på banen fandt vi resterne af en sprængt Breezer flaske, ligeledes i mange stumper. Minimum to steder fandt vi også aluminiums øl- og sodavandsdåser, sprængt til ukendelighed og i skarpe småstykker, som her i spanden. Vi finkæmmede fundstederne det vi kunne, men kan ikke garantere at der ikke fortsat ligger rest-

8


er, der kan være farlige for spillerne, ja for alle, børn som voksne, der færdes der. Det er helt uacceptabelt at sprænge flasker og dåser på vore fritidsarealer og stadion, hvor børn også leger barfodet, ja overalt i byen. Det er også uacceptabelt, at dem der gør det, ikke har rygrad nok til at rydde op efter sig. Men denne manglende egenskab er jo desværre set før. OPFORDRING – PAS PÅ HINANDEN OG VORES BY De fleste af os synes det er helt OK at fejre nytåret, også med fyrværkeri og nytårsløjer. Det er en gammel tradition og hører sig til. Men det skal ikke være i form af hærværk. Udbrændt skraldestativ og sprængte postkasser, skraldespande, dåser og flasker er bare ikke OK, så hermed en opfordring til at stoppe det. I stedet opfordres byens unge til at passe på vores by og stoppe hinanden, så heller ikke eventuelle udenbys gæster får lov til at ødelægge og vandalisere i byen, med fare for at uskyldige drages til ansvar for noget de ikke har gjort. Vi ved ikke hvem der har gjort det, men nogen ved nok noget? Og det er ikke OK, det der er sket. Måske skulle der også spares lidt på toiletpapiret. Det pynter ikke Til vores overraskelse fandt vi også, i det lidt lange og sen -groede kampbanegræs, en del små pinde, iblandt nogle med tydelige bidmærker. Vi antager, at det er pinde som hundeejere og – luftere har brugt til apporteringslege – på vores opvisningsbane! Det er heller ikke OK, ligesom vi tidligere har bemærket, at nogle endda lader deres hund skide på banen uden at rydde op efter sig. Tag nu ansvar og ryd op efter jer. STOR TAK til de mange der hurtigt var ude efter nytårsaften og gøre Løvel pæn igen – efter slagene. Der var mange som tog lidt mere end deres eget affald og fyrværkeri. En stor tak skal også lyde til manden med den ”den store fejekost” som gjorde, at byen hurtigt fik sit pæne udtryk tilbage. Godt gået her.

9


Løvel & Omegns Seniorforening Kære medlemmer Indtil videre er alle aktiviteter aflyst. Se evt. opslag ved Min Købmand eller på opslagstavlen. Til jeres orientering kan oplyses at Kaj Jensen er tiltrådt som formand efter Svend Holm, der er flyttet fra byen. Venlig hilsen, bestyrelsen. Håber vi snart kan mødes igen.

10


-

23 ĂĽrs erfaring og 17 ansatte Hjemmeservice Frit valgs ordning i Viborg Kommune

www.ester.dk 11


12


13


Booking af Løvelhallens faciliteter Leje af hallen: Jan Jakobsen, mobil 2146 9965 jako@firma.tele.dk Booking af mødelokalet, cafeteriet i hallen og klubhuset : Jan Jakobsen, mobil 2146 9965 jako@firma.tele.dk

Slugten kan lejes til børnefødselsdage, overnatning m.m.

Bookning

www.luif.minisite

Torben Gade / Bo Søgaard Bookning er først gældende ved modtaget lejekontrakt.

14


Støt nærmiljøet - handel lokalt Min KØBMAND LØVEL Bettina og Ronni

Smerter/spændinger i kroppen kommer ikke altid fra det område, hvor problemet reelt er. De kan reelt komme fra et helt andet sted end der, hvor du mærker problemerne. Ubalancer andre steder i kroppen kan være årsagen. Med totum kropsterapi ses kroppen som en helhed, så det reelle problem behandles fremfor symptomerne/spændingerne alene. Det er den bedste måde at forhindre at smerter/spændinger vender tilbage efter kort tid. Totum kropsterapi arbejder med det bedste fra zoneog kraniosakralterapi, bindevævsmassage, afspænding og triggerpunktsmassage.

15


Forening

Kontaktperson

Else Nielsen

Amatørscenen

Løvel Forsamlingshus www.loevelforsamlingshus.dk

Løvel og Omegns Borgerforening

Løvel idrætsforening

Formand: Kasserer: Udlejning:

Lars Olesen Dan Gohlke Dan Gohlke

Formand:

Kaj Kristensen

2829 9016

21724704 5190 9231 5190 9231 dan-g@fibermail.dk

Næstformand: Kjeld Berg Jacobsen Kasserer: Christina Hviid Flagalle´ : Karen Østrup

2663 9531 2328 0538 2967 8910 6076 6449

Formand: Næstformand: Kasserer: Senior: Ungdom:

Jesper Taastrup Christensen Bettina Brokholm Olesen Henriette Hørup Jan Jakobsen Jan Jakobsen

2511 3111

Formand:

Jens Henriksen dittejens@mail.dk

2335 8712

Kasserer:

Kristian Klausen

4218 4672

Formand:

Svend Holm 5121 7292 svend86676365@gmail.com

Løvel petanqueklub

2967 8820 2146 9965 2146 9965

Løvel og omegns seniorforening Kontaktperson: Inga Jacobsen IngaogAksel@fibermail.dk

8669 9033

Formand:

Torben Munk LRVSKALS.formand@gmail.com

Kasserer:

Gert Madsen LRVSKALS.kasserer@gmail.com

Styregruppe:

Martin Bjerring Birgit Frandsen Anders Thisted

2617 9346 2346 3828 2815 2599

Inge Jørgensen

20623419

LRV

Team Løvel WWW.teamloevel.dk

Badminton

16


Forening

Kontaktperson

Løvel Friluftsliv - LUIF

Knud Primdal Bo Søgård Torben Gade Henriette Hørup Cindie Thomsen

Løvel menighedsråd

Formand: Lars Østergaard 8669 9058 Kirkeværge: Karsten Yding Rasmussen Formand:

Klaus Høgh

LUIF Floorball, Løvel Lions.

Formand: Træner:

H C Hansen H C Hansen

LUIF støtteforening

Formand: Keld Berg Teltudlejning: Henning Klovborg Kasserer: Jan Skovgård Jakobsen jako@firma.tele.dk

Løvel ”Fonden 2000” www.lovel.dk

2097 9091 6110 3081 2165 4340 2967 8820 4124 3888

2045 4202

2328 0538 2323 6401 2146 9965

17


Løvel Netop Nu Beboerblad for Løvel og omegn Oplag : 400 Bladudvalget takker mange gange Ingelise Jensen for omdeling af Løvel Netop Nu. Charlotte Fristrup Næstegårdvænget 19 Løvel Tlf.: 3048 9660 charlotte.fristrup@jubii.dk

Gerda Andersen Næstegårdvænget 7 Løvel Tlf: 8669 9080

gerdaogbjoern@mail.tele.dk

Martin Bjerring Mosevænget 8 Løvel Tlf 2617 9346

Martin.Bjerring@gmail.com

BLADUDVALGET GØR HERMED OPMÆRKSOM PÅ, AT ARTIKLERNE I BLADET IKKE NØDVENDIGVIS GENGIVER BLADUDVALGETS HOLDNING

18


19


Fodbehandling, fast lav pensionistpris 1 t Fodbehandling, andre 1 t Udkørende fodbehandling (plus kørselstakst) Akupunktur 1 t. WALK-IN kostvejledning ½ t Graviditetsmassage 1 t. Fysiurgisk massage 1 t Fysiurgisk massage ½ t (FOKUS-massage) Udkørende massage 1 t (plus kørselstakst) Hotstone wellness massage 1 t

315 340 370 450 198 435 435 270 435 520

Japansk facelifting 1 t. Shiatsu ansigtsmassage 1 t Shellac hænder, colour Shellac hænder, fransk kant Voksbehandling, underben ½ t Voksbehandling, hele ben 1 t

460 435 318 348 275 385

Vi ÅBNER igen 1. marts efter nedlukning pga covid-19 restriktioner

rabatkupon rabatkupon

rabatkupon rabatkupon rabatkupon

GAVEKORT kan du bestille fra dag til dag – send sms/ring

RABATKUPON Klip denne side ud og medbring siden til din behandling – OPNÅ 20% r abat på de mar ker ede behandlinger fr a d. 1/3 til 1/5 2021

Gavekort udstedes både til valgfri benyttelse, på alle beløbsstørrelser og til bestemte behandlinger. Gavekort leveres i flotte gaveposer med klinikkens behandlingsfoldere i og en vareprøve. Gavekort på 400 kr. eller derover ledsages af en gratis 20 ml. hånd/fodcreme i gaveposen. RING og forhør dig om de daglige åbningstider – Tiderne vil være tilgængelige på facebook igen 1. marts. Du kan træffe os på opkald og sms til Tlf. 3046 8830 eller på Mail: booking@loevelhelse.dk Vores hjemmeside finder du på www.loevelhelse.dk (under ombygning, MEN klar til 1. marts)

Løvel Helse & Fodklinik, Tinggade 23 – Løvel, 8830 Tjele

20