Installatie & Bouw 01 2016

Page 49

RIDDERKERK | Quooker

tuur verwarmd, wat een flinke besparing in de energiekosten oplevert. Om het welzijn van de werknemers te optimaliseren, is in de productieruimtes niet alleen vloerverwarming, maar ook een koelsysteem voorzien. Hierbij wordt koude lucht door middel van airsocks de ruimte in geblazen, voor een optimaal werkklimaat.”

UITDAGINGEN Een uitdaging betrof volgens Louwerensen de gefaseerde oplevering van de verschillende gebouwdelen, evenals het hoge afwerkingsniveau in de kantoorruimtes. “We hadden te maken met een ‘spanningsveld’ tussen wat mooi is en wat nodig is om de kwaliteit van de installaties te waarborgen”, vertelt hij. “De binnenhuisarchitect had verschillende wensen ten aanzien van de afwerking, waaronder het gebruik van houten panelenwanden en plafondeilanden. Om de installaties hier netjes in te verwerken, was een heel gepuzzel. Maar in nauw overleg met de aannemer en het afbouwbedrijf zijn we hier goed in geslaagd.”

DUURZAME INSTALLATIE Naast de installaties voor verwarming, koeling en ventilatie was Van Thiel Optimaal in dit project verantwoordelijk voor alle loodgieterswerk en het sanitair. Louwerensen kijkt terug op een geslaagd project. “Voorafgaand aan de engineering hebben wij, op basis van de besteksmatig voorgeschreven stukken, een aantal aanpassingen aangebracht in het installatieontwerp”, vertelt hij. “Dit heeft geleid tot een duurzame en efficiënte installatie, waar de opdrachtgever heel tevreden over is. Waar Quooker in de oudbouw door de jaren heen verschillende installaties aan elkaar heeft gekoppeld, is voor de uitbreiding heel bewust gekozen voor nieuwbouw. We zijn trots dat onze installaties hierin zijn meegenomen.” ❚

Projectinfo RUIM 5.000 M² VLOERVERWARMING VOOR QUOOKER RIDDERKERK Bij de nieuwbouw van de kantoren en showroom van Quooker in Ridderkerk is uitvoerig rekening gehouden met duurzaamheid. Onder andere de integratie van zonnepanelen, LED-verlichting en een uitgebalanceerd vloerverwarmingssysteem dragen bij aan een energiezuinig gebouw. De vloerverwarming in dit project is geëngineerd, geproduceerd en gemonteerd door MG Vloerverwarming, in samenspraak met installatiebedrijf Van Thiel Optimaal.

Bouwinfo OPDRACHTGEVER ARCHITECT BOUWKUNDIG

CONSTRUCTIE AANNEMER INSTALLATIES

Quooker o.l.v. K. v.d. Berg, Ridderkerk 3d0d buro voor architectuur/R. Smits, Eindhoven Joost Buijs Architecten, Eindhoven i.s.m. 3d0d buro voor architectuur Sterk adviesburo, Breda Bouwbedrijf vd Ven, Veghel Van Thiel Optimaal, Schijndel (W), MG Vloerverwarming

“Bouwbedrijf Van de Ven heeft de bouwkundige netten neergelegd, waarna wij op de onderbewapening de vloerverwarming hebben gemonteerd”, vertelt Jacco van der Poel namens MG Vloerverwarming. “Daarna is de bovenwapening voorzien.” Voor deze constructie is gekozen omdat de vloer een monolithische betonnen bedrijfsvloer betreft, vertelt hij, waarbij het staal in het beton wordt gelegd. “De vloersterkte blijft hierdoor constant en de vloerverwarming wordt beschermd, waardoor veilig met zware transportmiddelen over de vloer gereden kan worden.” In totaal heeft MG Vloerverwarming ruim 5.000 m² vloerverwarming voorzien. “Hiervoor hebben we circa 210 groepen, 22 kilometer buis en 24 verdelers met A-label pomp aangesloten”, aldus Van der Poel. “Alvorens we startten met het project, hebben we een uitgebreide engineering verzorgd, waarvoor we onder andere de inregelstaten en afliteren hebben berekend. Daarnaast hebben we het ontwerp verder afgetekend. We hebben dit project echt van A tot Z begeleid, van de offerte tot aan de oplevering.”

INSTALLATIE & BOUW | 49


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.