Binnenwerk 1102

Page 11

‘Degelijk, chic en warm’ Het betreffende echtpaar in Heerenveen zal er helemaal tevreden mee zijn; in haar nieuw gebouwde vrijstaande woonhuis is de beschikbare ruimte feitelijk helemaal open en vrij gehouden – bijna loftachtig – met de keuken als een ‘meubel’ in de woonkamer. Architect Marc Heijmerink van het in Amsterdam gevestigde Hoogland en Heijmerink Architecten werd gevraagd naast ➥ het huis ook de keuken en aan de aangrenzende kastenwand te ontwerpen.

11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.