Page 1

louise mรถller

PORTFOLIO / ARKITEKTUR 2012 - 2019 Kunstakademiets Arkitektskole

19


louise mรถller +46 768 38 37 19 louise.moller@live.se kapellgatan 18 214 21 Malmรถ


CV + Kontakt

_ Utbildning

Utställningar & Projekt

Arkitektur - kandidatexamen Institut for Bygningskunst, By og Landskab, Kunstakademiets Arkitektskole (KADK) Köpenhamn, 2014 - 2018

2018, “Förflyttningar” grupputställning, Ronneby Konsthall, Ronneby 2018, Workshop, Ronneby Konsthall, Ronneby 2017, Artist in Residence, Land 404, Residens & utställning, Gullholma 2013, “Posterfamiljen”, grupputställning, Makeriet, Malmö 2013, Vårutställning , Falsterbo Konsthall, Malmö 2012, “Hemligt”, grupputställning, Cirkulationscentralen, Malmö

Grafisk design & formgivning Östra Grevie Folkhögskola, Malmö, 2011 - 2013 Design & konfektion Industriprogrammet, Designgymnasiet, Stockholm, 2007 - 2010

Studieresor Honjima - Shikoku - Tokyo, Japan, 2017 Berlin - Tyskland, 2017 Los Angeles & San Fransisco - USA, 2016

Arbetslivserfarenhet

Program

Rubow arkitekter Praktik, gestaltning, tävlingar & grafik Köpenhamn, 2018

Adobe Indesign

Sketchup pro + V-ray

Adobe Illustrator

3D Studio Max + V-ray

Svenska Kyrkan Kyrkogårdsförvaltare, Malmö, 2016

Adobe Photoshop

Rhinoceros + V-ray

Dialect Marknadsföring & kundservice Malmö, 2014

AutoCAD

Språk Svenska

Övrigt

B körkort

Engelska Danska Norska

Microsoft Office Suite


_

4

InnehĂĽll


06

24

30

BA x Honjima

Tillsammans / ifrån

Tikøbgade 5

Skola för japanskt trähantverk

En bostad efter behov

Träverkstad på Nørrebro

36

TILLSAMMANS

42

Boligens två kroppar ligger tätt inpå varandra och blir till en större helhet.

44

Ytor som badrum och kök samt sociala ytor öppnas upp och blir till större delade ytor för hela familjen.

Mellan jag & vi

Handverk

Monte Rosa

Studentbostäder på Refshaleøen

Installation

Modell

46

48

52

Anomali

Urbanitet

Grafisk form

Installation

abstraktion / transformation

Koncept & identitet

5

NÄRA Boligen är fungerar fortfarande som en helhet, men de funktionella ytorna är separerade och därför finns utrymme för privathet och ro.


BA x Honjima

_

_

Japans byggnadskultur har gått igenom ett paradigmskifte under de senaste årtionden. Man har rört sig ifrån de traditionella trähusen vi så tydligt förknippar med japan, och istället mot mer temporära, “low maintencance” hus i plast och kompositmaterial. De gamla trähusen har lång livslängd men kräver också mycket underhåll och tid, medan de moderna som är byggda i sämre material kan snabbt uppföras men å andra sidan faller snabbt i värde.

Kandidatprojekt 2018

Ön Honjima i Seto inlandshavet är en av många platser där denna utveckling visar sig tydligt. Ön har traditionellt livnärt sig på båtbyggeri och fiske, men lever idag främst på turistnäring, i form av den gamla staden “Kasashima” där just traditionella byggnader kan upplevas. Större delen av ön är idag dessvärre mer eller mindre avbefolkad och tyvärr står en stor del av öns bostadshus i dåligt skick. Med denna problematik av kraftig frånflyttning från Honjima, blev ett av våra huvudgrepp att skapa en ny ström av liv och aktivitet till ön. Därtill skapa engangemang och initiativ för att bevara de existerande värden och kvaliteter som Honjima besitter.

Plats Honjima, Japan Handledare Peter Henning Jørgensen Tillsammans med Johannes Bonde Olivia Thomsen

Genom att placera en skola med fokus på traditionellt japanskt trähantverk på ön, skulle det innebära en stabil och återkommande tillflyttning av studenter, lärare och besökare.

6


7


8


9


bostäder

bostäder

bostäder verkstäder + arbetsgård bostäder

samlingshus

café

Plan & strategi

_

1. 2. 3. 4.

Översiktsplan över campusområdet - 1:500 Diagram över platserna Diagram över byggnadstyper/skick Privat / offentlighet

10


2.

_

Tre platser Huvudgatan leds genom hela campuset och ansluter i sin tur till tre platser med olika karaktär. Den gröna platsen, med café och åtkomst till områdets rekreativa miljöer. Den belagda platsen, som binder samman studentbostäderna och till sist grusplatsen som blir till en naturlig förlängning av verkstädernas inre rum.

3.

4.

Ej bevaringsvärdiga byggnader Kulturskyddade byggnader Befintliga byggnader

Privat Semi offentlig Offentlig

11


Situationsmodell & utsnittsmodeller 5..

_

5. 6. 7. 8.

Situationsmodell - 1:500 Utsnitt, Ăśversikt campus - 1:200 Utsnitt, samlingshus - 1:200 Utsnitt, verkstadsomrĂĽde - 1:200

12


6.

7.

8.

13


Analys & anatomi

9.

10.

11.

12.

13.

14.

_

9. Träsamlingar & fästen 10. Takprofil & material 11. Fasad & öppningar 12. Skjutdörrar & vikpartier 13. Gridstruktur 14. Beläggning 14


_

Genom studier av de traditionella trähusen omkring campusområdet och med inspiration från studieresan på ön Skikoku, utvecklades en serie element. Dessa fick ligga till grund för en slags anatomi för byggnaderna på campuset.

15


Samlingshuset A. öppen Skjutpartierna avlägsnas och skapar ett tillgängligt och svalkande rum.

16


B. stängd skjutpartierna omsluter byggnaden som blir privat och värmande.

17


_

Visualiseringar Üver verkstädernas yttre och inre rum Snitt genom en del av verkstadslokalerna som visar konstruktion samt beläggning och kantzoner.

18


19


20


Studentbostaden rum (arbetsplats + fĂśrvaring)

“engawa� bostad 1

privat terrass

bostad 2

_

visualisering - studentbostaden plan & snitt - 1:20

21


22

_

modell av studiebostaden 1:20 - laserskuren plywood


_

Blick frĂĽn den privata terrassen, genom studiebostaden & ut till gĂĽrdsrummet.

23


_

Genom studier utifån en fiktiv familj, deras dagsrytmer och behov, utarbetades en bostadstypologi i form av en husbåt. Husbåten har en konstant funktionskärna, som innehar ett långsammare tempo och en mer privat karaktär. Här ryms kök och förvaring, badrum och vardagsrum. Det är här vardagslivet händer och utspelar sig.

Tillsammans / ifråm

_

Hur kan man organisera en bostad som möjliggör olika grader av privathet? Kan man bryta upp funktioner, och på så sätt skapa nya ramar för sitt sätt att bo?

Den mindre delen, som är mer dynamisk och kompakt, kan frigöra sig från kärnan och därmed användas på ett mer flexibelt sätt, för en nöjestur eller som ett extrautrymme för gäster.

Termin Vår 2014 Handledare Peter Henning Jørgensen Kurs Organisering Stad & landskap

24


A

B

25

PLAN 1:100 stue


konceptmodeller + diagramskisser

1.

2.

26


_

Konstellationer / situationer 1. Klungor - längs kusten 2. Rader - i staden 3. Tillsammans - i skärgården

3.

27


C.

NÅRFI nårf darerapes tleh rä ,netåb ,nepporksuh allil neD rä nem ,snnfi anroty allenoitknuf neD .negilobsråleh .edasnärgeb rem hco erdnim

_

ed nem ,tehleh ne mos ednaraftrof ra -yrtu snnfi röfräd hco edarerapes rä a .or hco t

A. Tillsammans - Bostaden är samlad och funktionerna likaså. Delarnas större utrymmen förenas och skapar ett stort och öppet rum. B. Nära - Delarna har kontakt, men är samtidigt frigjorda från varandra. Det stora vardagsrummet har istället blivit flera mindre rum. C. Ifrån - Den mindre delen är helt frigjord från kärnan, och saknar NÅRFI därmed vissa funktioner men är samtidigt fri och kan användas exempelvis som semesterbostad.

nårf darerapes tleh rä ,netåb ,nepporksuh allil neD rä nem ,snnfi anroty allenoitknuf neD .negilobsråleh .edasnärgeb rem hco erdnim

28

ed n -yrtu


_

Genom att koppla på och av funktioner, förändras bostadens flöde utefter vilja och behov.

B.

ARÄN

SNAMMASLLIT

m ,tehleh ne mos ednaraftrof raregnuf rä negiloB nnfi röfräd hco edarerapes rä anroty allenoitknuf .or hco tehtavirp röf emm

rilb hco ardnarav åpni ttät reggil rappork åvt snegiloB .tehleh erröts ne llit sanppö roty alaicos tmas kök hco murdab mos rotY .nejlimaf aleh röf roty edaled erröts llit rilb hco ppu

29


Tikøbgade 5

_

Verkstaden är en plats där något framställs, avprovas eller repareras. Det är en plats där material kommer till liv, samman med den rörelse och aktivitet som hör till denna process. Därför spelar verkstaden den roll som livgivande och öppna element i det lilla stadsmellanrum som Tikøbgade 5 utgör. Byggnadsvolymerna sträcker sig ut över grundens tre av fyra sidor och härmar därmed de kringliggande husen med att skapa gårdsrum som spänner mellan de olika byggnadskropparna. En offentlig passage som förbinder norr med syd, blir en grön genväg mellan Nørrebros olika knutpunkter samt Fredriksbergs små och storindustri. Den täta växtligheten bevaras så mycket som möjligt och integreras in i rummen tillsammans med den blottade konstruktionen som sträcker sig ut från de täta volymerna.

30


Grundens ursprungliga assymmetriska form bryts upp av verkstadens form och fragmenteras för att skapa ett spel av öppningar, passager och förskjutningar. Kontrasten i att omgivningen dras in i byggnaden och blir en del av innemijön och samtidigt skjuter ut i offentligheten och öppnas upp mot gatan skapar en grund för öppen och tillgänglig plats, mitt i Nørrebro.

_

Termin Höst 2016 Plats Nørrebro Köpenhamn Handledare Mikkel Stubgaard Kurs Material & Atmosfär

31


TIKร˜BGADE

1.

4.

5.

7.

8.

6.

2.

3.

_

Plan 1:200 1. Administration 2. Personalrum 3. Privat uteplats 4. Offentlig passage 5. Finverkstad 6. Utearbetsrum 7. Grov/Maskinverkstad 8. Lager/fรถrvaring .

32


Själva byggnaden består av endast ett enkelt plan. Passager löper längs konstruktionens axlar och förbinder de inre rummen med varandra och skapar ett naturligt genomsläpp av ljus

N

Plan & snitt

_

A - snit m

9. Snitt mot norr

A - snit mod nord 1:333

10. Snitt mot öst

B - snit

33


Verkstaden

_

Visualisering över verkstadens yttre rum. De stora skjutpartierna öppnas upp och skapar en ytterligare arbetsplats utomhus. Konstruktionen gör det möjligt att förändra sin arbetsplats, ta bort och lägga till.

+ Modellfoto : konstruktionsprincip

34


_

Plan 1:50 Finverkstaden

35


Mellan jag & vi Studentbostäder på Refshaleøen

_

_

Termin Vår, 2017 Plats Refshaleøen Köpenhamn Handledare Mikkel Stubgaard Kurs Estetik Bosättning & Stadsplanering

Refshaleøen strax utanför centrala Köpenhamn är i en aktiv process mot en ny bymässighet. Ett område som starkt präglats av sin industriella miljö och sin starka relation till vattnet håller på att förbindas med Köpenhamns inre, och är därmed i behov av förtätning. Med grundtanken om ett öppet och varierat bostadsområde i en mindre skala lades fokus på att inkludera omgivningen snarare än att skärma av. Att öppna upp och skapa nya passager genom grunden samt göra vattnet och hamnområdet som finns idag mycket mera tillgängligt. Med en blandning av mindre studentbostäder och offentliga verksamheter för hela områdets boende, möjliggörs en koncentration av bebyggelse i en mindre skala. Lägenheterna är små och kompakta, men har både fysisk och visuell kontakt med vattenkanaler som även fungerar som buffertzon för både havsvatten och dagvatten.

36


37


38


Overblikskort 1:3000

Idag Refshaleøen är i en förändringsprocess, men är fortfarande i kontakt med sin historia, och sin industriella atmosfär. Ännu finns ingen infrastruktur för kollektivtrafik, gång eller cykeltrafikanter.

Overblikskort 1:3000

5 år Det nya bostadskvarteret blir en knutpunkt för hela området. Verkstäder och lokaler samlas med en tät och intim bebyggelse öppnar upp för ett byliv och rörelse både genom grunden samtidigt som den separerar den tyngre biltrafiken från cykel och gångtrafik vid vattnet. Overblikskort 1:3000

10 år Med områdets utveckling och förtätning, blir kvarterets landskap & grönområden essentiella för Refshaleøen när tomma arealer bebyggs.Bebyggelsens vattenbassänger blir buffertzoner för vattenstigning samtidigt som det blir till ett dynamisk element för bostadsmiljön

39


_

Visualisering G책rdsrum mellan l채ngorna Landskapssnitt Vattenbass채nger & g책rdsrum

40


En bottenlös by

_

Lägenheterna är små och kompakta, och förskjuts in i landskapet och från varandra för att skapa mellanrum. Bostäderna har fysisk och visuell kontakt med vattenbassängerna som även fungerar dels som atmosfäriskt element men även som buffertzon för både havsvatten och dagvatten.

41


42

Handverk


Church

_

Installationen “Handverk” kan ses som ett slags monument för och till landsbygden. Ett minnesmärke över något i upplösning och förändring. Hantverk och kunskap som sakta försvinner, material som tidigare varit livsviktiga, nu slängs eller bränns. Verket består av tre platsbyggda ramar i trä. På dessa hängdes tre handtovade filtar, 2,5 x 1.6 meter gjorda av överskottsull som sedan fick slitas sönder och återgå till naturen. Verket har senare ställts ut i en ny omarbetad form för utställningen “Förflyttningar” i Ronneby Konsthall, 2018.

43

_

2017 Plats Gullholma, Blekinge Material Ull Trä Rep Sten Foto Land 404


_ Monte Rosa Hut

Sektionsmodell i skala 1:10 och isometrisk teckning av konstruktionselement efter studie och verkanalys av byggnaden “Monte Rosa Hutâ€? i Zermatt, Schweitz. Modellen konstruerades efter faktiska ritningar av byggnaden, med de verkliga materialen sĂĽsom aluminum, glas, plywood och rockwool.

44


_

Termin Hรถst 2016 Tillsammans med: Laj Karsten Rasmussen Mikala Mathiesen Johannes Bonde Kurs Verkanalys

45


Anomali

_

En svävande konstruktion skapad endast av material funna på plats. Ett utforskande av materialitet , konstruktion och tektonik, inspirerat av och baserat på platsens och naturens egna premisser.

_

2017 Plats Karlskrona, Blekinge Material Kaprifol Stängsel Rep Tillsammans med: Johan Stenbeck(konstnärlig ledare) Martin Håkansson Albert Orrling Bo Rutter

46


47


Urbanitet

_

Förslag för en visionär transformation av Toftegårdsplats i centrala Köpenhamn. Förslaget var en del av en 3 dagars fiktiv tävling i samarbete med Köpenhamns kommun och Områdesförnyelsen.

48


_

FrĂĽn 3D modell till fysisk modell,en studie av framkallning som process, grupparbete med Kristin Stokland, Andreas Sommer, Josefine Bols & Johannes Bonde

49


_

Plan & snitt av olika typer av byrum pรฅ รถn Honjima, Japan. Del av platsundersรถkning och registreringsarbetet infรถr kandidatprojektet.

50


51

_

Mellanrummet mellan de täta trähusen används främst som en publik köksträdgård med kryddor och grödor, samt brunn och material.


52

_

Nuages Lourds - Identitet för Nuages Lourds, en butik med fokus på hållbart mode i Malmö. Uppdraget omfattade layout för hemsida, logotyp och identitet. 2016

Dans i Blekinge - Logotyp & grafisk profil för Dans i Blekinge, en platform för dans och kultur i Blekinge. I uppdraget ingick koncept, grafisk profil & manual samt tryckprodukter. 2016

Studio Rå är ett eget projekt som är tänkt som en konstnärlig studio med fokus på grafisk form, arkitektur och konst. Projektet drivs tillsammans med Johan Stenbeck.

koncept & identitet

Grafisk formgivning


_

Frilans 2016 - 2017 Tillsammans med: Johan Stenbeck Projekten innefattade Koncept & profil Logotyp Grafisk Manual Layout - Hemsida Mallar fรถr tryckprodukter

53


_

louise mรถller louise.moller@live.se +46 768 38 37 19

Profile for Louise Möller

Portfolio - Louise Möller - 2019  

Selected works & projects 2012 - 2019

Portfolio - Louise Möller - 2019  

Selected works & projects 2012 - 2019

Advertisement