Page 1

18 19 U N D E RV I S N I N G

SPR

OJ E

KT

ER

/L

ÆR

ER

K UR SE

R /K

K4

4F

EST IVAL


Tre af årets projekter er inspireret af Jerusalem. Et historisk, kulturelt og religiøst sted ud over det sædvanlige. Hvilke historier kan et sted fortælle? Kan det hellige måles? Og hvordan er det lige med påske og pesach?

Religion fylder! Religion fylder! Både i det offentlige og i det private, i kunsten og tænkningen, i landskabet, i medierne og i samtalen.

overvurderes! De er det bedste at samles om, og vi har brug for dem for at lære om os selv og andre.

Nogle troede, at i vores moderne, veloplyste tider ville graden af religion mindskes, men det er ikke sket. Tværtimod. Det gør det vigtigere end nogensinde at lære om religion og gøre sig tanker om eget og andres ståsted.

Vi har som noget nyt lavet en lille serie, som vi kalder BEST OF ... Her tager vi et kristendomsfagligt / menneskeligt begreb op og belyser det gennem en fortælling, et billede og et stykke musik. Kort og enkelt og lige til at gå til. Her læres både bibelhistorie og at kunne se Bibelen som en kode til kunsten.

KK44 Skoletjenesten giver rig mulighed f0r at stifte bekendtskab med aspekter af den religiøse dimension. Og erhverve sig viden om kristendommens grundfortællinger og aftryk i kultur og historie. Vi tilbyder blandt andet - med inspiration fra en studietur til Israel - tre materialer, der på den ene og anden måde relaterer sig til den religiøse smeltedigel, som Israel og Palæstina er. Hvordan kan steder fortælle? Hvad er det hellige? Og hvad er påske - pesach? Der er også projekter om religionsfrihed, om de etiske problemstillinger, der følger i kølvandet på ny teknologi, og om, hvad det vil sige at leve på gaden. Det er materialer, der giver viden og gode samtaler og skærper blikket på verden omkring os. Og så er vi altid glade for at invitere jer til fortællinger, hvad enten det er i vores fortælletelt eller ved at invitere jer til fortællinger i teater, på et løb eller til et fortællekursus. Fortællingers enorme potentiale kan ikke

At beskæftige sig med religion er på mange måder at begive sig ind i det ukendte. Og KK44 festival, den årlige festival for kultur og kristendom i Silkeborg Kommune, har i år temaet Ind i det ukendte. Ud over at alle kan deltage i de mange tilbud i ugens løb, så er skolerne særligt inviteret til at deltage i en levendegørelse af H. C. Andersens eventyr Snedronningen og til at opleve udstillingen Beyond the Body på KunstCentret Silkeborg Bad. Læs om alt dette og meget mere i dette katalog med forslag og inspiration til undervisning, der ikke bare handler om, hvordan religion fylder, men også hvordan den kan give fylde. Vi glæder os til at modtage jeres tilmeldinger på kk44.dk og til at møde jer rundt omkring i årets løb. God fornøjelse! Preben Medom Hansen & Louise Højlund


KK44 SKOLETJENESTEN • er den folkekirkelige skoletjeneste i Silkeborg Kommune • udarbejder og tilbyder gratis undervisningsprojekter til skolens undervisning i bl.a. kristendomskundskab • arbejder for at styrke samarbejdet mellem skole-, kirke- og kulturliv i Silkeborg Kommune • samarbejder med Silkeborg Kommunes skoleafdeling og en række kulturinstitutioner • sender sit årlige katalog ud til alle grundskoler i Silkeborg Kommune • arbejder tæt sammen med de folkekirkelige skoletjenester i Aarhus Stift • er en del af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester

Indhold 06

INDSKOLING

14 MELLEMTRIN

Hvor går grænsen? BEST OF: Misundelse Paradis I Guder! Han gik sig over sø og land Darwin på Noas ark Lys for glæde Ridderdag Fortælletelt Pesach & Påske

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fortælletelt Pesach & Påske Kan det hellige måles? AlleHelgen BEST OF: Frelse Gerdas rejse Håndtegn

14 15 16 18 19 20 21


22 UDSKOLING Liv og død Beyond the Body I rosens navn Religionsfrihed På gaden BEST OF: Offer Bioetik

22 23 24 25 26 27 28

30

31

CLASSIC FOR ALLE

ONLINE MATERIALER

Oversigt over en række af “gamle” KK44 undervisningsprojekter, der stadig kan bestilles.

TID TIL TANKE: Universet & Tro Musik med mening Klassikerlæsning: Hosekræmmeren

32 34

KURSER Fortæl selv! Religionernes Dag Beyond the Body - kursus på KunstCentret Silkeborg Bad

ANDET KK44 festival 2018 Om os


INDSKOLING 1.-3. klasse Kristendomskundskab, idræt, billedkunst 10-12 lektioner Fra september 2018 Judo i jeres gymnastiksal i uge 39 og 40 Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

Hvor går grænsen? Lær med kroppen!

FAGLIGE KROPSLIGE AKTIVITETER i et projekt, der handler om grænser, samt hvad der sker, når man sætter eller overskrider dem. Gennem en række kropslige øvelser undersøges forskellige former for grænser. Hvad er dit, og hvad er mit? Er der grænser for, hvor tæt på andre skal komme? Derved erhverver eleverne sig nogle nære erfaringer med grænsebegrebet i relation til alt fra smårapserier af fx hinandens viskelæder over det at have råderetten over sit eget værelse til nødvendigheden af at kunne sige fra, når man føler sig krænket eller intimideret. I relation til de fysiske øvelser lægges der via billeder og fortællinger op til små filosoferende samtaler om, hvorfor man ikke må stjæle? Hvorfor ejendomsretten er ukrænkelig? Og hvad det vil sige at have en personlig grænse?

6

Udvalgte klasser vil desuden blive tilbudt en 90 minutters workshop med instruktører fra Silkeborg Judoklub. Eleverne lærer her, at man må forsvare sine egne grænser mod angreb - men at der også er grænser for, hvordan man må forsvare sig. Mange af eleverne vil desuden opleve, hvordan de med judoøvelserne flytter grænsen for, hvad de kan og tør. Under et tilhørende kirkebesøg arbejder eleverne - ud fra en genfortælling af historien om den brændende tornebusk - med Bibelens syn på grænser mennesker imellem og imellem Gud og mennesker. Eleverne får tillige en gennemgang af kirkens rum og opbygning for også at arbejde med synlige og usynlige grænser. Er der usynlige grænser i kirken? Eller må alle gå, hvor de vil? Begrænset antal judoworkshops.


BEST

OF

INDSKOLING 1.-3. klasse Kristendomskundskab, dansk, musik 3-4 lektioner Fra februar 2019 Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

Misundelse Én tekst, ét billede, ét stykke musik

SERIEN “BEST OF ...” er en ny KK44 serie. Det er en række mindre materialer, hvor vi tager fat i et kristendomsfagligt eller alment eksistentielt begreb og belyser det ud fra én tekst, ét billede, ét stykke musik. Det er nemt og enkelt at gå til. I år handler BEST OF ... til indskolingen om misundelse. Eleverne møder misundelsens grønøjede uhyre i Bibelens fortælling om Jakob, der er misundelig, fordi hans bror Esau som førstefødt har særlige privilegier og størst mulighed for succes. Temaet bliver uddybet i popdivaen Medinas klagesang om den alt for smukke og populære veninde. Hvilken slags musik passer til misundelse - en blues eller en opera-arie?

Målet er, at eleverne i mødet med de forskellige værker får en bedre forståelse af misundelsens veje og vildveje - den misundelse, som vi alle kender fra vores eget liv. I fællesskab overvejer klassen spørgsmålet, om der overhovedet findes en kur mod misundelse eller i det mindste nogle værdier og pointer, der trækker i en anden retning? Som afslutning på forløbet skal eleverne spille rollen som ”børne-telefon-rådgivere”, der giver gode råd i en række konstruerede dilemmaer om misundelse i børnehøjde.

Endnu en vinkel kommer på ved at se, hvordan denne lidt pinlige - men meget menneskelige følelse er blevet skildret i billedkunsten.

7


INDSKOLING

2.–3. klassetrin Kristendomskundskab og dansk 11. og 12. september 2018 i Jysk MusikTeater Forestillingen tager 45 minutter Efterbearbejdningsmateriale 2 timer Tilmelding på KK44.dk inden sommerferien

Paradis Kim Fupz Aakesons bog som dukketeater

8

HER HAR I PARADIS! Også sidste år inviterede KK44 skuespiller Claus Mandø til at komme og spille forestillingen Paradis i Jysk MusikTeater og vi tilbød stykket til indskolingsklasser. Vi havde ikke plads til alle interesserede, men nu kommer chancen igen.

Stykket er bygget over Kim Fupz Aakesons rørende, fine og kloge bog PARADIS. Den er god som bog. Og i teatret De røde hestes vidunderlige iscenesættelse, dragende scenografi og med rørende og sjove dukker er fortællingen endnu bedre og fanger både børn og voksne.

Stykket handler om en bedemand, der lever et trist liv. Han går på arbejde, ordner de døde, går hjem. Det samme næste dag. Han ordner de døde uden at have lyst til at leve livet. Men så sker der noget. Han taler nemlig med de døde, når han er ved at putte dem i kisten. Og så får han øjnene op for, at der faktisk findes et liv før døden. Paradis er ikke kun noget, der findes efter døden. Det findes også her på jorden. Mellem os mennesker. Når vi køber en blomst eller får øjnene op for de mennesker, der er omkring os.

Det medfølgende undervisningsmateriale tager fat på de livsfilosofiske spørgsmål, som indgår i stykket og inviterer til meddigtning. Forestillingen er hentet til Silkeborg i et samarbejde med Silkeborg Kommune. Bemærk tilmelding inden sommerferien!


I Guder! INDSKOLING 0.-4. klasse Dansk og kristendomskundskab Forestilling 45 min. + 3-4 lektioner Turné 6.-11. november 2018 Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

TEATER OM NORDISK MYTOLOGI I Jesper La Cours fortælleteater-forestilling I Guder drømmer en af Asgaards guder om Ragnarok. Guderne hyrer nu en jættestor bygmester til at opføre en beskyttende mur rundt om hele Asgaard. Som løn bliver bygmesteren lovet ægteskab med gudinden Freja - for ingen tror på, at muren bliver færdig til tiden. Bygmesteren har dog en mægtig hjælper i kæmpehesten Svadilfare, og byggeriet skrider bekymrende hurtigt fremad. Nu er Guderne på den, for de kan ikke undvære Freja - og så må Loke finde på råd. Denne klassiske nordiske myte iscenesættes med temperament, nærvær og humor i en forestilling, hvor børnene flere gange inviteres til at spille med. De af jer, der oplevede Jesper La

Cours Holger Danske, som KK44 tilbød for to år siden, ved at det er fortællekunst af allerhøjeste karat. Forestillingen spilles lokalt på jeres skole eller i kirkens sognelokaler. I det medfølgende undervisningsmateriale får eleverne fortællingen om, hvordan Asa-troen blev afløst af kristendommen. Hvordan det gik til, at vi danskere skiftede Odin, Tor og co. ud med kristendommens ene Gud og hans søn - der oven i købet blev slået ihjel? Guderne bygger en mur for at beskytte sig mod jætterne. Hvilke mure kender eleverne til? Og er det altid en god idé at bygge mure - eller er der nogen mure, der hellere skal rives ned?

9


INDSKOLING 1.-2. klasse Kristendomskundskab og dansk 7-10 lektioner - kan evt. forkortes Fra februar 2019 Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

Han gik sig over sø og land FEM CENTRALE BIBELFORTÆLLINGER er i spil i dette undervisningsmateriale. Eleverne kommer til at arbejde med fem fortællinger fra Det nye Testamente: Maria Bebudelse, Juleevangeliet, Den barmhjertige Samaritaner, Vandringen på søen og Påskefortællingen. I arbejdet med de bibelske fortællinger og deres betydning vil eleverne møde de tilværelsesspørgsmål, som historierne lægger op til og giver et muligt svar på. Eleverne inviteres til at spejle de gamle fortællinger i deres egne oplevelser og tanker og således opnå en bevidsthed om, at de spørgsmål, som var vigtige for 2000 år siden i et fremmed land, også er spørgsmål, som kan være vigtige for os i dag.

10

Til projektet er knyttet en hjemmeside, hvor eleverne på et interaktivt kort kan gå på opdagelse i det land, hvorfra fortællingerne stammer. Herigennem vil de opnå viden om og forståelse af, at fortællingerne ikke alene har betydning for mange kristne i hele verden, men også i deres opståen knytter sig til et helt bestemt geografisk område. Tilmeldte lærere modtager: Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsstof og elevopgaver Adgang til hjemmeside med interaktivt kort og supplerende projektmateriale Tilbud om fortælleworkshop/lærerkursus med Anette Jahn d. 23.1 2019 fra kl. 14 til 17. Se side 33.


Værk af Maarten van Heemskerck fra 1559: Sammen med sin familie og dyrene går Noa ind i arken.

INDSKOLING 1.-3. klasse Natur/teknologi og kristendomskundskab 2 lektioner pr. fag + 2 timer til besøg Besøg på AQUA i uge 8 og 9 2019 Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

Darwin på Noas ark Besøg Noa & Darwin på Aqua Sø- og Naturcenter

NATURVIDENSKAB & KRISTENDOM mødes i dette forløb - og ikke som modstandere, men i levende samtale og med et fælles fokus på det ansvar, som vi mennesker har for naturen. Naturvejlederen fra AQUA (Darwin) øser ud af sin viden om, hvorfor dyrene ser ud, som de gør, og om hvordan de har udviklet sig. Og KK44 rundviseren (Noa) supplerer med fortællinger og spørgsmål om menneskenes ansvar for naturen. Noa kan fortælle om bøvlet ved at have en træædende gnaver om bord på en båd bygget af træ, mens Darwin ved, hvorfor bæverne udviklede gule tænder og flad hale. Sammen diskuterer de blandt andet, hvorfor myggen overhovedet er til, om der findes gode dyr og onde dyr og om, hvorfor den nuttede vaskebjørn er fredløs i Danmark. Selvom Noa og Darwin har for vane at mundhugges og smådrille hinanden, så er de enige om en ting:

Vi skal passe godt på dyrene og naturen - det er vores ansvar. AQUA parken med de spændende dyr er en herlig ramme for samtalen om dette vigtige tema. Efter rundvisningen i parken samles klassen indendørs, hvor vi laver dyrepar i modellervoks, der til sidst sættes på Noas ark og fotograferes. I får dyrene med hjem. I modtager et materiale med ideer til, hvordan besøget kan følges op hjemme i klassen – både i natur/teknologi og kristendomskundskab. Besøget i AQUA parken er gratis og tager 2 timer. Vi kan kun modtage én klasse ad gangen. Der er et begrænset antal pladser.

11


INDSKOLING 2.-3. klasse Kristendomskundskab 2 lektioner November 2018 Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

Lys for glæde Sang, fortælling og krea

KREATIVT ADVENTSPROJEKT Advent og eventyr (latin: adventura) kommer af den samme rod. Begge ord fortæller om noget stort, der vil ske. Vi træder i adventstiden og i eventyret ind i forundringens og forventningens verden. I kristendommen er adventstiden en ventetid. Man forbereder sig på julens komme: at Jesus skal komme til verden. Advent er latin (Adventus Domini) og betyder Herrens komme/ankomst. Formålet er, at eleverne får kendskab til advent, den historiske baggrund og de salmer og traditioner, der knytter sig til adventstiden. I den forbindelse vil de høre om profeterne og stjernetyderne fra Mesopotamien samt begrebet ledestjerne. Elevernes nysgerrighed vækkes ved, at de fremstiller en æske, som de undervejs fylder og 12

dekorerer. Derved lærer de adventstidens symboler og farver at kende. Heri indgår adventstidens placering i kirkeåret og adventskransens betydning. Undervisningen foregår dels i klassen og dels i sognegården. Der afsættes i alt 4 lektioner til forløbet, 2 i klassen og 2 i sognegården. I modtager et undervisningoplæg til 2 lektioners forberedelse. Selve workshoppen tager 2 timer, og foregår enten i sognehuset eller på skolen. Workshoppen ledes af en gæstelærer fra KK44. Eleverne får deres advents-æsker med hjem.


INDSKOLING 1.-3. klasse Historie og kristendom 4 lektioner pr. fag + 2 timers ridderprøve den 14.9 2018 Tilmelding på KK44.dk inden 15. august

Ridderdag Et historie- og kristendomsforløb om middelalderens stolte riddere og om de 8 ridderdyder, som alle fromme og tapre riddere skulle efterleve. Det hele afsluttes med en ridderdag ved Mariehøj Kirke, arrangeret af KK44 og rollespilsgruppen Eventyrridderne. Her skal eleverne klare en række svære prøver, inden de til sidst kan modtage ridderslaget på skulderen. I forberedelsen på skolen introduceres eleverne gennem fortælling, drama og meddigtning til middelalderens univers. De stifter bl.a. bekendtskab med det dualistiske verdensbillede, hvor verden var en kampplads mellem det gode og det onde – mellem Gud og Satan. I forlængelse heraf arbejder eleverne med de såkaldte ridderdyder: tapperhed, tro, udholdenhed, visdom, næstekærlighed, håb, retfærdighed og ydmyghed. Disse dyder skulle inspirere ridderne til altid at kæmpe på det godes side.

Hvilke egenskaber skulle en moderne ridder have? Den afsluttende ridderprøve begynder med at alle iklædes middelalderkofter. Herefter inviteres de ind i Mariehøj kirke til latinsk sang og opbyggende tale og strenge formaninger fra den gamle præst. Herefter tager de garvede og entusiastiske folk fra Eventyrridderne over og leder børnene igennem en række sjove og udfordrende prøver. Der er i alt plads til 20 klasser til ridderdagen.

Forløbet indledes med en spændende fortælling om en ung page, der oplever sin første ridderturnering. Senere hører eleverne om ridder- legender som Kong Arthur, Holger Danske og Jeanne d’Arc. Og de kommer til at overveje, om man også kan være ridder i dag. 13


INDSKOLING / MELLEMTRIN 3.-4. klasse Kristendomskundskab og dansk Besøg i teltet + 2 lektioner Maj 2019 Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

Fortælletelt Historien om Josef

ÅH, FORTÆL LIDT MERE.. Når mørket er faldet på, har man gennem menneskehedens historie samlet sig, fordøjet dagens indtryk, fået varmen fra bål og fællesskab. Menneskene har fortalt historier, som de selv har hørt. Og nye, som de lige har fundet på. Disse stunder og fortællinger binder os sammen. Vi får liv i vores følelser og fantasi, og vi får blik for verden, dens mangfoldighed og skæbner. Derfor har KK44 et fortælletelt. Et telt, der kan fyldes med fortællinger rundt om i kommunen. Fortælleteltet er inspireret af sensorisk teater og inddrager børnene, deres sanser og erindringer og aktiverer deres fantasi. For 3. år i træk sender vi KK44s hvide ørkentelt på turné rundt til kommunens skoler. Kom i år og hør Det gamle Testamentes beretning om Josef - den forkælede lillebror, som bliver smidt 14

i en brønd af sine misundelige brødre. Det bliver starten på en fantastisk rejse, hvor Josef efter mange prøvelser ender i Ægypten som Faraos betroede kornmester. Der medfølger et undervisningsmateriale, hvor der både er en mindre forberedelse og en efterbehandling. Eleverne kommer omkring temaer som: Hvad kan drømme betyde? At være fremmed Hævn og tilgivelse Men kernen er besøget i teltet, hvor KK44 står klar til at fortælle for øjne, ører, næse, mund, hånd og hjerte. Vi sætter teltet op hos jer eller i nærheden af jer. I møder op med en velforberedt klasse. På grund af arbejdet med at sætte telt op ser vi gerne, at en skole har så mange klasser tilmeldt som muligt.


INDSKOLING / MELLEMTRIN 3.-4. klasse Kristendomskundskab og dansk 8-10 lektioner marts - maj 2019 Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

Pesach & Påske Højtidsfejring i jødedom og kristendom

HVORFOR OG HVORDAN? Den jødiske pesach og den kristne påske tager udgangspunkt i to forskellige fortællinger, men der er alligevel nogle lighedstræk. Ikke mindst fordi Jesus fejrede pesach med sine disciple i Jerusalem. Derfor begynder projektet i Jerusalem, så eleverne får kendskab til byens store betydning for både jøder, kristne og muslimer.

til” den kristne påskefortælling.

Gennem små film fortæller børn til børn om, hvordan de fejrer højtiderne pesach og påske, og hvad de betyder. Herefter skal eleverne arbejde med henholdsvis den kristne påske og den jødiske pesach med mulighed for et udblik til den muslimske offerfest. Hvilke fortællinger ligger bag højtiderne? Hvorfor er de vigtige? Og hvordan fejres de religiøst og kulturelt? Som afslutning på projektet skal eleverne med inspiration fra det jødiske sederfad “sætte mad 15


Kan det hellige måles? En undersøgelse af betydningsfulde steder og genstande INDSKOLING

1. og 2. klasse Kristendomskundskab, dansk og musik 3-6 lektioner Fra marts 2019 TIlmelding på KK44.dk inden 14. september

MELLEMTRIN

Jerusalem

5.-6. klasse Kristendomskundskab, musik 6-8 lektioner Fra september 2018 Koncert 12. november kl. 9.30 og 11 i Et projekt om forsoning og håb Silkeborg kirke Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

BEDEMAND kommer JERUSALEM er en fascinerende, fra ordet bydemand, men også ufattelig fordi det by. var Ufattelig, ham, der engang fordi man gikaldrig rundthelt til forstår, gårdenehvad og bød detind er der til begravelse foregår dernede i sognet. – hverken Dengangnår som man nu hører er en bedemand om byen i de enbibelske privat forfortællinger retningsmand, eller der i TV-avisen. som sit arbejde har at hjælpe Jerusalem de efterladte harmed altidde været praktiske en byting i kamp. i forbindelse Man kæmper med et dødsfald. af mangeEngang grunde,var men præsten især kan denman første ikke en familie blive enige kontaktede, om, hvad nårder én er varhelligt død i familien, – og hvem det serdet man hellige stadig tilhører. flere steder, Men: men som regel er - Hvad det bedemanden, betyder det egentlig, som familien at noget førsterlaver helligt? en aftale - Har alle med. mennesker noget, de betragter som helligt? Bedemænd, - Hvordan forholder som i dag man også sigsagtens til det, der kaner være helligt en kvinde, for andre, har som men regel ikke enfor døgnåben en selv? telefon Disse og kører og gerne andre hjem spørgsmål til familien skal eleverne eller mødes arbejde med på hospitalet i projektet. for at arrrangere det praktiske sammen med familien. I første omgang skal der De hellige steder i Jerusalem vælges mellem begravelse påpræsenteres kirkegårdengeni en nem og små videoer. kiste elevartikler eller brænding og derfter nedsættelse af Klassen besøger kirke, de med asken i en urne. I deres beggelokale tilfælde kanhvor familien deres forskellige vælge,”hellighedsmåler” om der skal være vurderer en offentlig højtideDet 16

steder og genstande. er bedemanden, der ejer det køretøj, rustvognen, der normalt bruges til transport af kisten til Afslutningsvis skal eleverneDer optage deres egne kapel, kirke eller kirkegård. er intet krav om små filmrustvogn om et sted eller en genstand, der er hverken eller bedemand i forbindelse særlig enddakirke, helligder - forer med etbetydningsfuld dødsfald, det er- eller den lokale dem. begravelsesmyndighed, så kordegn eller præst kan også hjælpe med de formelle papirer, som Projektet lægger op til tager et samarbejde bedemanden, normalt sig af. med musikfaget. Her er spørgsmålet: Hvordan kan musikken medvirke til at samle mennesker på tværs af religion og kultur, når det hellige skiller? Konkret arbejdes der med et musikstykke, som mikser jødisk, arabisk og dansk musiktradition. Tilmeldte klasser inviteres til koncert med Singh og Goldschmidt - de to musikere, der har lavet musikken til projektet. Koncerten afholdes d. 12. november i Silkeborg kirke kl. 9.30 og 11.


Tilmeldte klasser inviteres til koncert med Singh og Goldschmidt - de to musikere, der har lavet musikken til projektet. Koncerten afholdes d. 12. november i Silkeborg kirke kl. 9.30 og 11.

17


MELLEMTRIN 4.-6. klasse Kristendomskundskab, billedkunst 4-6 lektioner + skoledag med lanterneworkshop + aftenbesøg i jeres lokale kirke Fra september - evt. workshop i uge 40 Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

AlleHelgen Et forløb om at miste og mindes

LYS OG MØRKE Med udgangspunkt i traditionen og historien bag AlleHelgensdag har dette projekt fokus på kirkens og kristendommens ritualer omkring død og begravelse. Vi ser på forskelle og ligheder mellem Halloween og AlleHelgen. Samtidig arbejdes der med en livsfilosofisk vinkel på menneskers evne til at lyse for hinanden. I tilknytning til dette undervisningsmateriale har KK44 Skoletjenesten lavet en aftale med lyskunstner Helle Bull Sarning om at lave workshops, hvor børnene kreerer hver deres unikke lanterner af rispapir og pilegrene. Pga. begrænset økonomi kan vi kun tilbyde gratis workshopdag til fire klasser. I kan derfor overveje en løsning, hvor den lærer der deltager i workshoppen, efterfølgende selv laver lanterneworkshop med andre klasser - fx de andre klasser på årgangen. 18

Workshoppen afvikles i uge 40 enten på egen skole eller i sognegården, alt efter hvor der er bedst egnede lokaler. En workshopdag tager 7 lektioner, og det skal være den samme lærer, der er med hele dagen. Som afslutning på projektet inviteres børnene og deres forældre omkring d. 1. nov. til afslutning i den lokale kirke i tiden omkring AlleHelgen. Her vil børnene bære deres lanterner frem, så de kan lyse op i novembermørket. Musik og fortælling om lys vil samle trådene fra arbejdet i klasserne.


BEST

OF

MELLEMTRIN 4.-6. klasse Kristendomskundskab, dansk, musik 4-5 lektioner Fra februar 2019

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

Frelse

Én tekst, ét billede, ét stykke musik

SERIEN “BEST OF ...” er en ny KK44 serie. Det er en række mindre materialer, hvor vi tager fat i et kristendomsfagligt eller alment eksistentielt begreb og belyser det ud fra én tekst, ét billede, ét stykke musik. Det er nemt og enkelt at gå til. I år handler BEST OF ... til mellemtrinnet om frelse. At blive frelst er at blive reddet og bragt i sikkerhed. Men hvis man får at vide, at man lyder frelst, er det sjældent ment som en ros. I dette forløb arbejder eleverne med det kristendomsfagligt centrale begreb frelse gennem udvalgte eksempler indenfor nyheder, litteratur, billedkunst og musik. Nyhederne fortæller om flygtninge der bliver frelst fra druknedøden i Middelhavet og om en træner, der skal være den nye frelser for boldklubben AGF. I litteraturen er kampen mod undergang og for frelse en klassisk tematik,

og flere store komponister har sat musik til frelsens forløsning og triumf. Til kunstværkerne om frelse lægger vi op til en kropslig/dramatisk fortolkning. I kristendommen er den centrale fortælling at Gud frelser mennesker gennem Jesu liv, død og opstandelse. I salmen ”I kvæld blev der banket på Helvedes port” tegner Grundtvig - ligesom Joakim Skovgaards motiv fra Viborg Domkirke - det klassiske billede af frelsen fra dødsriget. Disse to værker sammenlignes med andre og mere moderne fortolkninger af, hvad frelse kan være. For hvad er det egentlig mennesket bliver frelst fra, når man ikke - som i middelalderen - tror på Skærsild og et brændende Helvede? Hvad betyder frelse i nutidig kristendom? Der indgår dilemmaer og opgaver, der udfordrer elevernes selvstændige argumentation og stillingtagen. 19


MELLEMTRIN 4.-6. klasse Kristendomskundskab, dansk, billedkunst 4-5 lektioner + løb i uge 43

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

Gerdas rejse H. C. Andersen & oplevelsesløb

I uge 43 tilbyder vi et oplevelses- og opgaveløb bygget over H.C. Andersens eventyr, Snedronningen. Løbet foregår på Odden, ved Silkeborg Langsø. I eventyret bliver Kaj bortført af den onde og iskolde snedronning. Alle tror, at Kaj er død. Kun hans bedste ven, Gerda, ved at han lever. Og hun drager ud på en farefuld rejse for at finde sin ven. I kan nu hjælpe Gerda med at overvinde forhindringerne? Måske kan I hjælpe med at redde Kaj. Men kan I modstå snedronningens kulde? Og kan I hjælpe Kaj med at løse forstandsspillet, så trolddommen kan blive brudt? Løbet tager ca. 90 minutter. Som forberedelse til løbet læser eleverne en forkortet udgave af eventyret, som vi sender ud til jer som elevhæfte. Her kombineres sammenskrevne afsnit med passager af den originale 20

tekst. I den medfølgende undervisningsvejledning er der bl.a. oplæg til tre undersøgende klassesamtaler, der indlægges i læsningen. Efter løbet kan I som et billedkunstprojekt vælge at lave scenografiske kasser med scener fra Snedronningen. Scenerne opbygges i kasser i skotøjsæskestørrelse. Vi leverer et idémateriale, hvor der bl.a. er et udvalg af billeder, der kan kopieres og bruges til baggrund i scenekasserne. Oplevelsesløbet bliver også åbning af KK44 festival 2018, der i år har temaet Ind i det ukendte. Vi laver særlige gennemspilninger for skoleklasser inden åbning.


MELLEMTRIN 4.-6. klasse Kristendomskundskab, bevægelse 5-6 lektioner + evt. workshop med danser Fra september 2018

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

Håndtegn Om hændernes sprog og betydning

KOMMUNIKATION & SYMBOLIK Hvordan bruger vi hænderne, når vi kommunikerer med andre mennesker? Projektetet Håndtegn handler om hånden som symbol, og om hvordan den bliver brugt til at udtrykke forskellige ting i religion, kultur og kunst. Eleverne skal selv lege med hænderne, tale med hinanden uden ord, og de skal have viden om, hvordan håndtegn bruges i forskellige religioner og i hverdagen. Eleverne undersøger hinandens håndtryk gennem dans og dramaøvelser. De fordyber sig i hånden som gudssymbol i udvalgte billeder og reflekterer over Løgstrups pointe om, at vi som mennesker altid holder noget af den andens liv i vores hænder. De snuser til tegnsprog og finder selv på håndtegn for centrale kristne grundbegreber.

tegn, de selv har opfundet til de 6 begreber skabelse, kærlighed, synd, tilgivelse, frelse og Guds rige. Præsten viser til gengæld de håndtegn, der indgår i en gudstjeneste. Nogle af klasserne får mulighed for en 3 lektioners workshop med en hip-hop-danser. Eleverne skal bl.a. lave bevægelsesforløb med udgangspunkt i kunstværker, hvor hændernes symbolik er i centrum. Det er projektets formål, at eleverne kommer omkring håndens symbolik på tværs af religioner og får en forståelse af håndsprogets hverdagslige retorik, etik og ritualisering. Hver elev afslutter forløbet med at fremstille en håndbog over håndens religiøse og profane betydninger.

Forløbet lægger op til et kirkebesøg, hvor eleverne viser præsten de hånd21


UDSKOLING 7.-10. klasse Kristendomskundskab, dansk, filosofi Fra august 2018 Tilmelding på KK44.dk inden 14. august

Liv & død Filosofi, litteratur, religion

VI LEVER OG VI DØR - alt andet er til forhandling og varierer, men dette ligger fast. Liv og død er modsætninger, men også stærkt forbundne. Når døden er tæt på, leves livet stærkt - dagen gribes. Livet lærer vi at kende undervejs. Døden kender vi ikke. Men til at belyse dette ukendte har vi samlet en række tekster og billeder, der forholder sig til døden. I et elevhæfte har vi samlet forskellige religioners forestilling om døden, små uddrag af moderne litteratur, videnskabelige bestemmelser af døden, en quiz og en sang blandt meget andet. Elevhæftet har vi kaldt Dødens ABC, da der er en tekst for hvert bogstav i alfabetet. Til elevbogen hører en kortere undervisningsvejledning, og man kan med stor fordel indlede forløbet med en tur på kirkegården, hvor enten en medarbejder fra KK44 eller den lokale præst 22

vil tage jer på en rundvisning, der sætter sanser og tanker i gang. Vi kalder det en sensorisk og filosofisk vandring og har med stor succes afprøvet det med 7. klasser, der nyder tilgangen til et vigtigt og vedkommende emne. I forhold til afgangsprøven i kristendomskundskab, så vil elevhæftet udgøre en solid og mangfoldig samling tekster til et tema om liv, død og paradisforestillinger.


Beyond the Body Stor udstilling på KunstCentret Silkeborg Bad

UDSKOLING 8.-10. klasse Kristendomskundskab, dansk 4-6 lektioner plus besøg på KunstCentret Silkeborg Bad

Tilmelding på KK44.dk inden 14. august

Nogle forskere mener, at det første kunstobjekt, der nogensinde er skabt, er et kranium, som var dækket med ler. Var dette mon det første oprør mod døden? Eller forsøg på at omgøre det ene, der ikke kan gøres om? Eller tro på, at det ville blive levende igen? Udstillingen Beyond the Body på KunstCentret Silkeborg Bad tager os ind i det ukendte. Før, under og efter døden. En række yngre kunstnere fra Tyskland, Holland, Belgien og Brasilien sætter i værker og installationer fokus på døden. Her undersøger de, på forskellig vis, det, som er så vanskeligt at begribe. Som klasse får I en kunstfaglig rundvisning, hvor I bliver guidet ind i udvalgte billeder, og vi har forberedt en række opgaver, der aktiverer eleverne og sætter dem i gang med at reflektere over udstillingens tema i fællesskab.

I undervisningen hjemme i klassen kommer eleverne til at at diskutere forskellige tanker om døden og livet efter døden i forskellige religioner. Inspirationshæftet Dødens ABC (se side 22), der er et patchwork af forskellige kulturhistoriske, videnskabelige, litterære, religiøse og filosofiske tekster om døden, udleveres i klassesæt. Der er også mulighed for at knytte dette undervisningsmateriale sammen med et sanseligt kirkegårdsbesøg, udviklet af KK44 Skoletjenesten med inspiration fra sensorisk teater og filosofi med unge (se også side 22). Kursus på KunstCentret Silkeborg Bad 11. september kl 15 - 16.30. Se side 35.

23


UDSKOLING 7.-9. klasse Kristendomskundskab, dansk og historie 6-10 lektioner Fra september 2018 Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

I rosens navn Krimigåde om den rette gudsforståelse

MIDDELALDERKRIMI I 1986 blev Umberto Ecos filosofiske middelalderkrimi, Rosens navn (1980), filmatiseret med en fremragende Sean Connery i hovedrollen. Eleverne skal ud fra filmen finde tegn og spor, der belyser filmens pointer:

Mordgåderne Kirkens magt i samfundet og spændinger i forbindelse hermed Den rette gudsopfattelse Forholdet til den antikke, græske litteratur En del af diskussionen i filmen handler om menneskers erkendelse og om at være opmærksom på sine omgivelser. Derfor skal eleverne, ligesom filmens detektiv William af Baskerville, registrere de spor i filmen, som bidrager til løsningen af mordgåden.

24

Denne del af undervisningen er inspireret af spilfænomenet Escape-rooms, og eleverne skal vha. en hjemmeside skaffe sig adgang til en række rum, som skal udforskes. Gennem ”spillet” erhverver eleverne sig en god indsigt i middelalderens munkeordener og forskellige kristendomsopfattelser. De får også viden om kristendommens relation til det omgivende samfund i middelalderen – selvfølgelig med tråde frem til i dag.

Tilmeldte lærere modtager: Undervisningsoplæg med lærervejledning og baggrundsstof Rosens navn på Blu-ray Adgang til hjemmeside med et krimispil med udgangspunkt i filmen


Religionsfrihed Et projekt om forsoning og håb

UDSKOLING 7.-10. klasse Samfundsfag, historie og kristendomskundskab 5 lektioner Fra februar 2019 Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

FRIHED? I dette projekt skal eleverne arbejde med de dilemmaer, som religionsfriheden af­ føder i et flerkulturelt samfund. Hvad er reli­gionsfrihed? Hvad vil det sige, at et samfund er sekulært? Hvilke love og konventioner gælder for religionsfriheden? Hvordan kan religiøse og ikke-religiøse leve i et fælles samfund, og hvilke love er styrende for denne sameksistens? Sidste år besøgte FN’s rapportør for religionsfrihed for første gang Danmark og udfærdigede en rapport om religionsfrihedens tilstand. I det aktuelle projekt inviteres eleverne af FN’s nye rapportør til på lignende vis at rejse rundt i verden for at tage temperaturen på religionsfriheden og rapportere til FN’s sikkerhedsråd. Det sker på en IT-platform udviklet specielt til forløbet, hvor der vekselvirkes mellem arbejdet ved computeren og gruppedrøftelser om etiske dilemmaer

samt fælles opsamlinger i klassen. Desuden hører der til materialet en oversigt over verdens væsentligste religioner, deres ud­ bredelse, skrifter, grunddogmer og fraktioner. Som afslutning på forløbet skal eleverne med afsæt i en drøftelse af religions betydning give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem folk med forskellige religiøs baggrund. Ud over formidlingen af faglig viden og forståelse er det projektets formål at bidrage til at opfylde et af folkeskolelovens dannelsesmæssige formål, at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre - præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

25


UDSKOLING 8.-10. klasse Kristendomskundskab og samfundsfag 5-7 lektioner + 2 timer til korshærsbesøg. Besøg i Kirkens Korshærs varmestue forår 2019 TIlmelding på KK44.dk inden 1. september

På gaden

KAN DET SKE FOR ALLE? Dette undervisningsforløb handler om mennesker, hvis liv er kuldsejlet. Og om os, der har vores på det tørre… Hvorfor ender nogle mennesker på gaden? Hvilke historier ligger der bag? Hvordan ser hverdagen ud for dem? Hvilke tilbud har vi som samfund til dem? Og hvilket ansvar har vi andre som medborgere/ medmennesker? Disse spørgsmål sættes i spil hos eleverne i dette forløb, der afsluttes med et besøg i Kirkens Korshærs varmestue i Silkeborg. Her vil korshærens medarbejdere vise stedet frem og fortælle om samværet og arbejdet med husets brugere. 26

Inden besøget i varmestuen arbejdes der hjemme i klassen i 5-7 lektioner med: Det kristne næstekærlighedsbegreb Forholdet til nødlidende i andre religioner Eksempler på kirkens hjælpearbejde gennem historien Fakta om socialt udsatte i Danmark Elevstyret kortlægning af hjælpeorganisationer i DK via nettet Cases og dilemmaspil – ”etik på arbejde” Vores intention har været at lave et forløb, der både er fagligt relevant (kristendomskundskab og samfundsfag), og som kommer tæt på en ofte usynlig del af virkeligheden i Danmark anno 2019.


BEST

OF

UDSKOLING 7.-10. klasse Kristendomskundskab, dansk 4-5 lektioner Fra februar 2019

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

Offer Én tekst, ét billede, ét stykke musik

SERIEN “BEST OF ...” er en ny KK44 serie. Det er en række mindre materialer, hvor vi tager fat i et kristendomsfagligt eller alment eksistentielt begreb og belyser det ud fra én tekst, ét billede, ét stykke musik. Det er nemt og enkelt at gå til. I år handler BEST OF ... til udskolingen om offeret. I det endelige opgør med Voldemort ofrer Harry Potter frivilligt sit liv, fordi det er den eneste måde at udslette ondskaben på. Harry dør dog ikke endegyldigt, men vender tilbage til livet og kampen. I denne passage bliver Joanne Rawlings inspiration fra kristendommen meget tydelig. Men ofringer findes ikke kun i kristendom og fantasy. Det er derimod et menneskeligt grundvilkår, at vi nogle gange må ofre noget og i yderste konsekvens os selv - for at nå vores mål. Gennem tekst, musik og kunst belyses emnet og der lægges op til analyse og debat.

Eleverne bliver bl.a. præsenteret for en håndfuld kunstværker og fotos. Hver elev skal vælge et af billederne til nærmere analyse. Der lægges op til kropslig/dramatisk fortolkning af billedet. I et set-up inspireret af Mads & Monopolet skal eleverne diskutere nogle fiktive, men realistiske dilemmaer, der handler om at ofre noget eller nogen. Målet er, at eleverne i mødet med de forskellige værker og aktiviteter tilegner sig en mere kvalificeret og nuanceret forståelse af, hvad et offer kan være i forskellige sammenhænge. I særlig grad skal eleverne blive klogere på, hvordan kristendommens grundtanke om, at Gud/Jesus ofrede sig for at frelse mennesket, kan forstås i en nutidig kontekst.

27


UDSKOLING 7.-10. klasse Biologi og kristendomskundskab 4-6 lektioner + 2 timer besøg på AQUA i uge 49 fra november 2018 Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

Bioetik Webmagasin og besøg på AQUA Sø- og Naturcenter

FREMTIDEN KOMMER! Vi har ikke fantasi til at forestille os de nye teknologiske muligheder vores elever kommer til at opleve de næste 60 - 70 år. Evnen til at kunne forholde sig reflekteret og kritisk til den teknologiske udvikling bliver derfor en nødvendig del af fremtidens almendannelse - hvis da ikke udviklingen skal overlades helt til eksperter og markedskræfter. AQUA og KK44 Skoletjenesten har sammen udarbejdet et tværfagligt undervisningsforløb biologi og kristendomskundskab - om teknologi og etik - ud fra et ønske om at give et lille bidrag til den dannelsesopgave.

28

krop er helt centrale elementer i det at være et menneske. Hvor går grænserne for, hvad vi bør ”pille” ved? Forløbet starter med et 2 timers besøg på AQUA Sø- og Naturcenter. Her bliver eleverne gruppevis sendt på et løb, hvor de skal diskutere og tage stilling til forskellige etiske dilemmaer indenfor de 3 temaer. Efter løbet samles klassen til en fælles drøftelse. På skolen arbejdes der videre: I modtager log-in til webmagasin med korte elevrettede artikler til det videre arbejde.

Der arbejdes med 3 temaer: Genteknologi Hjerneforskning Cyborgs (krop og teknologi smelter sammen)

3 biologifaglige artikler om henholdsvis hjernen, genetik og cyborgs 3 kristendomsfaglige artikler der viser mulige etiske tilgange til de nye teknologier

Disse områder er højt prioriterede forskningsfelter, der bl.a. rummer store muligheder for at afhjælpe sygdomme og handicaps. Men alle tre områder giver også anledning til etiske overvejelser, for vores gener, vores hjerne og vores

Webartiklerne indeholder både tekst, spørgsmål og dilemmaer, illustrationer, videomateriale og links til videre læsning.


Billeder fra projektet Liv & død - hvor du arbejder med elevhæftet Dødens Abc og kan komme på en sanselig og filosofisk kirkegårdsvandring ( s. 22). Dødens Abc kan også bruges som elevhæfte tilknyttet Beyond the Body, KunstCentret Silkeborg Bads internationale udstilling om død og overgange (s. 23 og kursus s. 35).

29


KK44

Classic Gennem årene har vi produceret en del materialer. Mange af dem kan I stadig bestille. Se mere og bestil materialerne på vores hjemmeside!

NÅR SØSKENDE STRIDES

Lad dine elever spejle sig i Bibelens mange historier om søskendestridigheder. 1-3. klasse

SNEDRONNINGEN

Indbegrebet af H. C. Andersen. Alvor, kærlighed og poesi. Vi har skrevet historien ned til overskuelig længde. Alle elever modtager læsehæfter. Der kan efterfølgende arbejdes med at skabe tredimensionelle rum fra fortællingen, scener fra historien.

PAPIR OG SKRIFT

4.-5. klasse

4-6. klasse

Oscarnomineret sjov og underfundig kortfilm med kærlighedstema - søskendekærlighed, næstekærlighed og forelskelse. Materialet bruger cooperative learning-strukturer.

Lad dine elever lære papirets historie at kende. Og lad dem prøve kræfter med håndskrift. Besøg Silkeborg Papirmuseum og arbejd i kristendomskundskab med klostertiden. Godt læseteater og moderne kalligrafiøvelser.

BROR, MIN BROR

1.-3. klasse

SUPERHELTE

Gummi Tarzan, Antboy og Josef er helte. Superhelte, måske. Men hvad er en helt? Kan man være det på forskellige måder? Og hvilken rolle har helte i en fortælling - og i livet? Analytisk og filosofisk materiale om fantasi, tro, drømme og superkræfter. 4.-6. klassetrin

30

BAWKE

Norsk novellefilm om en far og en søn på flugt. Hvordan er det at være flygtning og hvordan modtager vi flygtninge? 5.-7. klasse


LYDSPOR I BIBELEN

Lad eleverne lave deres eget soundtrack til Bibelens fortællinger på en app udviklet af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester. Masser af ideer til at arbejde med fortællingerne og med en stærk og sjov musikfaglig del. 1.-6. klassetrin

BIBEL I BILLEDER

Dorés udødelige tegninger, der fortæller bibelhistorie som få andre. Få plakater og undervisningsmateriale om fem bibelske fortællinger, og lad eleverne prøve kræfter med skraveringsteknikker og udtryk. 5.-7. klasse

HELIUM

Den oscarvindende kortfilm Helium er udgangspunktet for et forløb om paradisforestillinger og håb, fantasi og venskab. En central del af projektet er et FabLab-forløb,

hvor eleverne producerer deres egen udgave af Helium/paradis. 4.-6. klassetrin

KORTFILM, KOMIK & KIERKEGAARD

Tre kortfilm; Ernst og lyset, Café Hector og Valgaften. Gode muligheder for at arbejde komparativt og analytisk med kortfilm. Søren Kierkegaards tænkning inddrages filosoffens tanker er evigt aktuelle og gode til at sætte moderne eksistentielle spørgsmål i perspektiv. 7.-10. klasse

HARRY POTTER

Skal dine elever læse Harry Potter og Halvblodsprinsen, eller se filmen? - så har vi materialet til efterbearbejdning. Danskfagligt og kristendomsfagligt materiale om ondskab, død og håb. 7.-10. klasse

KK44 Online HOSEKRÆMMEREN

Klassikerlæsning med og om Blichers novelle HOSEKRÆMMEREN. Teksten let redigeret,og der er ordforklaringer og baggrund. Det hele ligger til at læse på nettet. Der er lagt op til et selvstændigt online læsearbejde med analyse, perspektiveringer og skriveopgave. 7.-10. klasse

TID TIL TANKE

To online-materialer med en filosofisk vinkel. Det ene handler om tro, det andet om universet. 7.-10. klasse

MUSIK MED MENING

I 2017 blev Folkekirkens Musikpris uddelt. I den anledning lavede KK44 et undervisningsmateriale for udskoling, der kobler moderne pop/rock sange med eksistentielle vinkler med rod i kristendommen. 7.-10. klasse

Se mere på KK44.dk! 31


Værk af Esther Bruggink fra Beyond the Body

Kurser hos KK44 FAGLIGT, INSPIRERENDE & FORBEREDENDE KK44 vil gerne tilbyde gode, relevante kurser, som inspirerer til undervisningen i kristendomskundskab generelt, og som i mange tilfælde også fungerer som forberedelse til de projekter, vi udbyder. Vores kurser er gratis for alle undervisere i Silkeborg kommune. I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I er en lille gruppe lærere, der efterspørger et kursus, der beriger undervisningen i kristendomskundskab, så vil vi gerne se om vi kan få det til at lykkes - I er dem, der bedst ved, hvad der er brug for for at forbedre undervisningen i faget. Vi håber, at I prioriterer at deltage i kurserne, når I har fået plads - vi har måske sagt nej til andre! Vi håber at I, af hensyn til planlægning og afholdelse, melder et eventuelt afbud i god tid!

32


Fortæller Anette Jahn fra Måle Fortælleteater

Fortæl selv! FORTÆLLEKURSUS med fokus på øvelser og konkrete redskaber. På workshoppen vil du som deltager få hjælp til at forberede din historie til en fængende, mundtlig fortælling. Der vil være fokus på at I selv ser historien for jeres indre blik: Hvordan ser stederne, landskaberne og rummene ud? Hvordan ser karaktererne ud? Og hvilke følelser er bærende? Du bliver klædt på til at gå direkte hjem i klassen og fortælle den valgte historie, og du får kendskab til greb og metoder, der generelt vil give liv og nærvær til dine fortællinger. Kurset er særlig henvendt til de lærere, der arbejder med indskolingsprojektet, ”Han gik sig over sø og land”, men alle der bruger fortælling i undervisningen, kan deltage. Idéen er, at hver lærer på forhånd har valgt én af fortællingerne fra projektet og har læst den

igennem inden kurset. De fem fortællinger er: Marias bebudelse Jesu fødsel Jesus går på vandet Den barmhjertige samaritaner Påskefortællingen med fokus på Peters svigt Underviser er Anette Jahn fra Måle Fortælleteater. Anette har hundredvis af fortælleforestillinger i rygsækken, og er fremragende både som fortæller og underviser. Kurset finder sted den 23. januar 2019 fra kl. 14 til 17 Kurset er gratis Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

33


Torsdag d. 13.9 2018 kl. 10:00 til 16:00 Aarhus Universitet Auditorium 1, Tåsingegade 3 8000 Aarhus C Tilmelding på KK44.dk inden 30. juni 2018 Begrænset antal billetter Når du tilmelder dig gennem kk44, er deltagelsen gratis, fordi vi har købt et antal pladser til dagen. Deltagelse i religionernes dag koster normalt 950 kr.

Religionernes Dag Hvad er kultur? Hvad er religion? Og hvordan forholder de to fænomener sig til hinanden? Skaber religion kultur eller er religion tværtimod et kulturelt udtryk? Eller er forholdet snarere dialektisk? Hvor mange religioner kan en kultur rumme uden at miste konturerne af sig selv som kultur, og hvor mange kulturelle udtryk skal en religion manifestere sig i uden at miste konturerne af sig selv som religion? Det er nogle af de spørgsmål, der belyses på næste års udgave af Religionernes Dag. KK44 har købt 10 pladser til religionernes dag, som vi synes er et fagligt relevant tilbud, som er en god forberedelse til til vores projekter om kulturmøder og religionsfrihed. En række oplæg og plads i programmet til drøftelse giver et indblik i hvor vores tid står i forhold til spørgsmålet om religion.

34

PROGRAM FOR RELIGIONERNES DAG Religion og kultur i et evolutionært perspektiv professor Anders Klostergaard Petersen (AU) Kultur og religion på mellemtrinnet lærer Anne Rosenskjold, Religionslærerforeningen Religion og vold lektor Jørn Borup (AU) Hvad er kulturreligiøsitet ? lektor Lars Ahlin (AU) Kultur og religion i overbygningen lærer Janne Skovbjerg og lærer/cand.mag. Astrid Marie Møller Danielsen, Religionslærerforeningen Kulturkristendom: Hvilken plads har kristendommen i dansk kultur? centerleder Marie Vejrup Nielsen (AU)


Springtime af Jeroen Eisinga

Beyond the Body KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD er en resurse til viden og tankevækkende oplevelser. Her er et sted, der kan bidrage med faglighed til både lærere og elever. Det er åben skole når det er bedst. Vi afholder i år et lærerkursus i udstillingen Beyond the Body. Her får man som lærer mulighed for at blive introduceret til værkerne i udstillingen. Kurset er en kunstfaglig opkvalificering og inspirerer til at bruge kunstens kommunikationsmuligheder i undervisningen. Det klæder dig på til at arbejde med undervisningsprojektet (s. 23) og have dine elever med på besøg i udstillingen. Du er også velkommen på kurset, hvis du selv har lyst til inspiration og kunst-input, men undervisningsforløbet ikke passer ind i årsplanen! Kurset afholdes i et samarbejde mellem KK44 Skoletjenesten og KunstCentret Silkeborg Bad.

OM UDSTILLINGEN Udstillingen Beyond the Body på KunstCentret Silkeborg Bad tager os ind i det ukendte. Før, under og efter døden. En række yngre kunstnere fra Tyskland, Holland, Belgien og Brasilien sætter i værker og installationer fokus på døden. Her undersøger de, på forskellig vis, det, som er så vanskeligt at begribe. Kursus på KunstCentret Silkeborg Bad 11. september kl 15 - 16.30. Kurset er gratis Tilmelding på KK44.dk inden 14. august


Hvad kommer der til at ske i dit næste sekund? Hvert eneste øjeblik er totalt ukendt, før det kommer, og vi oplever det.

KK44 FESTIVAL 2018

Hvad ved jeg om, hvad der vil ske, hvad jeg kommer til at skrive, hvem der kommer ind ad døren, hvilket myggestik, der begynder at klø, hvilken sms, der tikker ind på telefonen?

Ind i det ukendte 36


Og når jeg ikke ved, hvad der sker i næste sekund, hvorfor sidder jeg så her, helt rolig og tryg? Det er nok fordi jeg er i den heldige situation, at min tilværelse er meget forudsigelig, og det giver tryghed. Hvis der skete noget uventet, ville det være omkranset af en masse selvfølgeligheder, som ville betyde, at det var overkommeligt at forholde mig fornuftigt til den nye situation. I dette velfærdssamfund er selv alvorlige begivenheder mulige at tackle uden at gå i panik. Vi kan ringe efter en ambulance, politiet, brandvæsenet. Mobilen er lige ved hånden. Forsikringen er betalt. Og mange mennesker er opmærksomme og venlige og vil gerne hjælpe. Mennesker verden over er meget mere udsatte end vi – for uhelbredelige sygdomme, oversvømmelser og jordskælv, hungersnød, fattigdom, krig, vilkårlige arrestationer. De lever med det ukendte som en levende virkelighed her og nu og navigerer, kæmper eller flygter. Til alle tider har mennesker opsøgt og bevæget sig ind i det ukendte, af nysgerrighed, af vilje til at bedre deres vilkår, finde og skabe ny viden. De har mistet fodfæste for en stund i håb om mere stabile livsvilkår, markeder, nyt land, ny viden. Det gælder opdagelsesrejsende, handelsrejsende, videnskabsfolk, kunstnere. Det gælder også dem, der søger sandheden – om mennesket, eksistensen, Gud, eller dem, der søger kærligheden. Næste års tema er opstået i dialog med KunstCentret Silkeborg Bad, der i efteråret 2018 har en udstilling, der bliver en del af KK44 festivalens program. Udstillingens titel er: Beyond the

Body, som måske kan oversættes til: Udover kroppen. Udstillingen vil vise værker, hvor nulevende kunstnere har skabt værker på baggrund af blandt andre følgende spørgsmål: Vi er en del af livets strøm. Vi forandrer os hele tiden. Hvordan forholder vi os til vores forgængelige krop? Hvordan forestiller vi os døden, den yderste grænse? Temaet Ind i det ukendte inviterer således til samtaler om død og liv, sjæl og krop, ånd og forgængelighed. Men når vi tænker efter, ja, så lever vi hele livet på vej ind i noget ukendt: Det nyfødte barn aner ikke, hvad det er for en verden, det er kommet til. Det er helt afhængigt af, hvad de pårørende lærer den lille, og hvordan de forbereder ham eller hende til at møde stadig nye sider af livet. Som voksne er vi også til stadighed på vej ind i ukendt land, når vi lærer noget nyt, bliver forelskede, får et nyt arbejde, rejser til fremmede lande, forsker eller arbejder kunstnerisk. Vi udvikler en fin balance mellem erfaring og udviklingstrang, eller også gør vi det ikke og må have hjælp til at turde – om vi skal have svømmeundervisning for at blive fortrolige med vand eller gå til psykolog for at lære os selv bedre at kende. Hvert sekund er endnu et tik ind i det ukendte og uden at kende fremtiden formoder vi, at sekunderne i festivalen i uge 44 er mere end almindeligt spækket med skridt ind i det ukendte. Træd med!

37


Om os Preben

Preben Medom Hansen er KK44 Skoletjenestens pædagogiske medarbejder. Han brænder særligt for historie, musik, natur, didaktik, kristendomskundskab, dannelsesspørgsmål og etiske dilemmaer. I er altid meget velkomne til at ringe og få en snak om ideer til kristendomsundervisningen. Ring også til Preben for at blive en af vores særlige PILOTKLASSER, der får tilbud om at afprøve vores projekter og dermed er med til at præge vores arbejde.

Tlf: 31 51 08 27

Louise

Louise Højlund er KK44 Skoletjenestens teologiske medarbejder. Hun elsker især fortælling, poesi, salmer, filosofi, litteratur, sprog, teologiske nørderier. Ring gerne med ønsker til fortællinger, gode ideer til forløb, eller hvis I har brug for, at jeres elever skal tale med en teolog i forbindelse med et skoleprojekt.

Tlf: 608 78 308

Ingrid

Ingrid Mejer Jensen har været med fra begyndelsen. Hun er læreruddannet og cand. phil., og forfatter. Med mere! Ingrid er koordinator for festivalen. Ring hvis I har ideer eller spørgsmål til et arrangement i KK44 festival.

Tlf: 21 44 12 68 SKOLEUDVALG KK44 har et skoleudvalg bestående af lærere og præster, der er med til at udvikle ideer og sikre et bredt sammensat program, der er tilpasset skolens mål. 38


KK44 SKOLETJENESTEN

KK44 FESTIVAL

KK44 Skoletjenesten er den folkekirkelige skoletjeneste i Silkeborg Kommune og Provsti.

KK44 festival er en festival for Kristendom og Kultur, der finder sted hvert år i Silkeborg Kommune i uge 44.

Vi udarbejder og tilbyder undervisningsprojekter til skolens undervisning i bl.a. kristendomskundskab. Og arbejder for at styrke samarbejdet mellem skole-, kirke- og kulturliv i Silkeborg Kommune. Vores undervisningstilbud er tilpasset skolens mål og formål. Vi er en del af Silkeborg Provsti og samarbejder med Silkeborg Kommune og en række kulturinstitutioner i Silkeborg. Det er gratis at deltage i vores projekter.

KK44s formål er at skabe forbindelser mellem kristendom og kulturliv. Hver festival er fuld af arrangementer, der holder den eksistentielle samtale i live. KK44 består af foredrag, fortællinger, musik, kunst, debat, events, vandringer med mere. KK44 festival finder sted i hele kommunen. Alle er velkomne. KK44 festival udsender et program i begyndelsen af oktober. www.KK44festival.dk

Tilmelding til alle projekter på www.KK44.dk Man kan følge med i lidt af vores gøren og laden www.facebook.com/kk44skoletjenesten/

39


KK44 SKOLETJENESTEN Den folkekirkelige skoletjeneste i Silkeborg

Katalog kk44 2018  

KK44 skoletjenestens katalog med tilbud til skoler i Silkeborg Kommune

Katalog kk44 2018  

KK44 skoletjenestens katalog med tilbud til skoler i Silkeborg Kommune

Advertisement