Lotus Studio Magazine issue N° 5

Page 1

L OT USS T UDI O OS VAL DORI VE RAPHOT OGRAPHY

MAGAZI NE I S S UEN째 52 0 1 4

R i p pB a k e r

s e duc e dbyt he Ca r i bbe a n

E E E FR U S S I