LIL Magazine November 2022

Page 1

Zol eneRest aur ant

Zol enei sac ont empor ar yRes t aur ants er v i ng f us i on/ ec l ec t i candAf r i c anc ui s i nei nI k oy i .We us ef r es hl oc al l ys our c edher bsands pi c est o gi v eourdi ner sanex ot i cex per i enc e.Ourmenu i saut hent i c ,f as hi onedwi t hc ar eandi magi nat i on ands ui t edf ort hedi s c er ni ngpal at e.Ours pac e al s of eat ur esanout doorgar den,anex ot i cbar andal oungei nar el ax ed,ar t s yi nt er i or .

CD 26Mek unwenRoad,I k oy i t :0818883001 1 e:z ol ene. di ni ng@gmai l . c om I G:@z ol enedi ni ng

I