Page 1

#8/12 #8/12

www.losnummer.se www.losnummer.se

Örebro studentkårs fristående tidning Örebro studentkårs fristående tidning

Siktar mot mål Lärarstudenten Erik Wallman satsar på bandy NYHETER

E-böcker ska lösa problem med försvunnen litteratur

Sid 4

Sid 18

Sektioner & föreningar

Kultur & Nöje

Juridiska föreningen åker till Utrecht i februari

Erik Malm tecknar skräck och fantasy

Sid 8

Sid 16


Annons

Ulrika tecknade Frisktandvårdsavtal under studietiden

”Bäst av allt är att jag blir kallad regelbundet” Vill du också bli kallad regelbundet? Läs mer om Frisktandvårdsavtal på orebroll.se/frisktandvard eller ring 019-602 67 60.

FRÅN

45:/ MÅN

Vad vill du läsa om? Tipsa oss på losnummer@losnummer.se

Vi har tid för dig!

Önskar er en riktigt God Jul & Gott Nytt År

Shahin håller koll på både tänder och ekonomi

”Jag är mer än nöjd med Frisktandvårdsavtalet”

T m-cirkelgym-P ktörer Gy ning rä pt ade instru up ild Gr tb lu Vä llsport h unikt BoTeam cling Brett ogcs d u b t u Campus Upplevcyelsesektion På tränin

Julschema 27 dec - 20 jan

Vill du också få koll? Läs mer om Frisktandvårdsavtal på orebroll.se/frisktandvard eller ring 019-602 67 60.

Engångsavgift boll, TC, gruppträning endast 20 kr

Testa gratis 21-27 jan www.ouif.se 019-609 01 60

Vi har tid för dig! www.facebook.com/ouif.se

Vi söker skribenter och fotografer För att Lösnummer ska kunna fortsätta att vara en av Sveriges bästa studenttidningar behöver vi dig. Till vårens tidningsmakeri söker vi studenter som vill skriva, fota, illustrera eller redigera. Att arbeta med Lösnummer ger dig möjligheten att skaffa både erfarenhet och nya färdigheter. Du får jobba tillsammans med duktiga och drivna studenter som alla strävar efter att lära sig nya saker och förbättra både sig själva och tidningen. Du får även arbetsprover i form av publicerade artiklar eller bilder att visa framtida arbetsgivare och gör du ett bra arbete kan du även få fina referenser.

Intresserad? Läs mer under fliken Engagera dig på losnummer.se. Skicka ett mail till chefredaktör Emma Glännström på emma.glannstrom@losnummer.se, där du berättar varför du vill engagera dig i Lösnummer och bifogar CV och arbetsprov.

FRÅN

45:/ MÅN


Ledare 3

LÖSNUMMER NR 8 2012

Fler FUM-möten behövs Ledare. Örebro studentkårs fullmäktigemöte, FUM, hösten 2012 blev en långkörare. Mötet öppnades den 27 november klockan 17. Flera frågor stod på dagordningen. Bland annat riktades kritik mot studentkårens vice ordförande. När diskussionerna utvecklats till att handla om en misstroendeförklaring och pågått in på småtimmarna bröts mötet för att återupptas en vecka senare, den 4 december. Efter ytterligare några timmar av diskussioner genomfördes en sluten omröstning, där det stod klart att det inte skulle bli en misstroendeförklaring. Var går gränsen för att en misstroende-

förklaring ska vara befogad? Det är en svår fråga. Historiskt sett finns få fall att titta på. I april förra året blev en engagerad misstroendeförklarad av FUM. Anledningen var att den engagerade också hade ett företag, där en av affärsidéerna var domän-handel. Genom företaget hade domäner, som har anknytning till studentkårens verksamhet, köpts upp. Dessa försökte studenten sälja till studentkåren.

Det är oklart när eller om någon tidigare har misstroendeförklarats inom Örebro studentkår.

Det handlar om förtroende, något som innebär olika saker för var och en

Det enda exempel som finns där en

engagerad har misstroendeförklarats handlar alltså om utpressning mot den egna verksamheten. Ett klart fall som inte borde kunna innebära något annat än att personen stängs av. Det finns därmed inte direkt något prejudicerande fall när det ”bara” gäller arvoderade som inte bedöms ha gjort sitt jobb på det sätt som förväntats. Det finns ingen referens att ta till och jämföra med. Det är ändå svårt att ha riktlinjer för var gränsen går för misstroendeförklaring. Det handlar om förtroende, något som innebär olika saker för var och en av de ledamöter som sitter i FUM. Det är inte heller ett lätt beslut att ta sett till tiden FUM har på sig att bilda sig en uppfattning. Frågan är vilken roll FUM ska ha när det kommer till kontroll. FUM är de arvoderades arbetsgivare. Från det att de arvoderade väljs i april dröjer det

till november innan nästa möte hålls. På mötet därefter är det redan dags för nästa verksamhetsårs arvoderade att bli valda. När problem upptäcks under höstens FUM finns litet handlingsutrymme för förändringar. Att krysta fram ett beslut när klockan passerat midnatt, när tröttheten slår till, är förstås inte att rekommendera. Den här gången ajournerades mötet på grund av klockan och för att lämna tid för eftertanke. Framöver kan det vara en bra idé att se över om inte FUM borde träffas åtminstone två gånger per termin. Det behövs.

Emma Glännström CHEfredaktör

Röda paviljongen missköts av studenterna Vid flera tillfällen har Röda paviljongens hyresgäster lämnat lokalen ostädad och soporna osorterade. Blir det inte bättring kan studenter förlora möjligheten att använda den populära lokalen.

Serien

7

Lösnummer 8-12 Chefredaktör och ansvarig utgivare Emma Glännström emma.glannstrom@losnummer.se Biträdande redaktör Emelie Bröms emelie.broms@losnummer.se Bildredaktör Martin Henningsson martin.henningsson@losnummer.se Medarbetare i detta nummer Lisette Andersson, skribent Matilda Andersson, skribent Daniel Carlson, skribent Camilla Hall, skribent och fotograf Jenny Hallström, fotograf Matilda Hamedanian, skribent, fotograf och illustratör Evelina Håkansson, fotograf Elin Joachimsson, skribent och fotograf

Nytt år, nya mål

Lösnummer gavs ut första gången 1966 och har sedan dess varit Örebros största studenttidning.

Per Kaufmann, skribent Ossian Lindqwist, skribent och fotograf Frida Olsson, fotograf Yasmine Winberg, krönikör och fotograf Emma Åkerlind, skribent och fotograf Redaktion losnummer.se/redaktionen Omslagsbild Martin Henningsson Bylinebilder Rasmus Eriksson och Martin Henningsson Redigering och layout Emma Glännström Prenumeration En helårsprenumeration på Lösnummer kostar 200 kronor. Kontakta chefredaktören för mer information Upphovsrätt Citera gärna Lösnummer men glöm inte att ange källan Insänt material Allt material välkom-

nas av redaktionen men vi äger rätten att redigera och refusera insända bilder och texter

Nästa nummer, nummer 1-13, utkommer 29-31 januari. Det är ett temanummer om karriär

Annonsering Kontakta chefredaktören eller se www.losnummer. se/annonsera Upplaga detta nummer 13 000 Issn 0345 - 7508 Tryck MittMedia Print Lösnummer är Örebrostudenternas fristående tidning inom Örebro studentkår. Mer information om Lösnummer hittar du på www.losnummer.se Därför får du Lösnummer Alla Örebrostudenter får Lösnummer gratis, rakt hem i brevlådan Därför får du inte Lösnummer Vi har förmodligen fel adress till dig. Adressändring gör du i studentkårens kansli, öppet måndag till fredag 10-14

KONTAKT Adress Fakultetsgatan 3, 702 81 Örebro Telefon 019 676 23 53, 0709 39 99 25 E-post losnummer@losnummer.se Webb www.losnummer.se

I januari fylls gymmen av de som avgett nyårslöften om att bli bättre människor kommande år. Sociologiforskaren Daniel Sjödin berättar om nyåret som ett trappsteg i ett livsprojekt.

14

Trots det bor det en liten häxa i mig. En liten galning som i änglarnas stad skanderar ut mitt budskap i röda versaler

23

– Lösnummers krönikör Yasmine Winberg om jordens undergång


ÖBO Student anlitar kommunikationsbyrå

VARUMÄRKE. Från början av nästa år kommer kommunikationsbyrån Wyse Relations arbeta med ÖBO Student. Målet är att etablera och stärka varumärket hos studenter, både i Örebro och i resten av landet. – För att höja statusen på varumärket krävs det att ÖBO Student blir något mer än ett bostadsbolag, mer än fyra väggar och ett tak. Vi ska i framtiden associeras med den livsstil länets och landets studenter har, säger Mattias Looström, distriktschef på ÖBO Student, i ett pressmeddelande.

Motiverar Foto: Arkiv/Rasmus Eriksson

Större satsning på Linje 14

MENTOR. Örebro kommun bidrar med 1,5 miljoner kronor extra för att Linje 14 ska utvecklas ytterligare. – Det är oerhört glädjande att Örebro kommun har valt att satsa mer resurser på projektet. Det kommer göra det möjligt att bland annat starta en mentorverksamhet och göra en forskningsansluten utvärdering, säger verksamhetsansvarige Åsa Wedholm-Olsson. Linje 14 startades Åsa Wedholm-Olsson. år 2003 och finansieras av kommunen och Örebro universitet. Verksamheten har som syfte att motivera ungdomar från studieovana miljöer att söka sig till högre utbildning. Vivallaskolan och Mikaelskolan i Örebro deltar.

Foto: Press/Klas-Herman Lundgren

Ökat förtroende för forskare

ATTITYDER. Majoriteten av svenskarna känner högt förtroende för forskare vid universitet och högskolor. 86 procent har stort eller mycket stort förtroende. Det är en ökning jämfört med förra årets 77 procent. Det visar Vetenskap & Allmänhets opinionsundersökning VA-barometern. – Förtroendet har svängt en del under de tio år vi kan överblicka, och attityder till forskning verkar vara ganska lättpåverkade av yttre händelser, säger Maria Lindholm, chefsutredare och ansvarig för barometern, i ett pressmeddelande. Hon konstaterar också att höstens Maria Lindholm. mätning inte föregicks av några skandaler på området. – Tvärtom har regeringens och oppositionens vilja att satsa på forskning fått stort utrymme i debatten.

Fler studentnyheter? Vår webbtidning www.losnummer.se uppdateras flera gånger i veckan med det som är aktuellt på ditt campus.

LÖSNUMMER NR 8 2012

”Barnsligt att gömma böcker” Inför delkursens slutuppgift saknade Pernilla Sjögren en av de nödvändiga böckerna. Den skulle finnas som referensexemplar på universitetsbiblioteket. Men när hon kom dit var det försvunnet och stod som saknat i systemet. Efter kursens slut fanns det återigen på plats i hyllan. Förskollärarstudenten Pernilla Sjögren hade ställt sig i kö för lån och sökt efter boken på bibliotek runt om i länet, men utan resultat. Den sista utvägen fick bli universitetsbibliotekets referensexemplar. – Jag åkte hit på vinst och förlust och tänkte kopiera ur referensexet. Det fanns i systemet på fredagen men när jag kom till biblioteket på söndagen var den försvunnen. Hon säger sig vara medveten om att hon kunnat köpa boken, men eftersom den skulle finnas att låna valde hon att förlita sig på biblioteket. – Först trodde jag att jag var på fel hylla. Jag blev riktigt förbannad när den inte fanns. Efter att ha letat i biblioteket, ifall någon kurskamrat satt med boken, samt pratat med personalen fick hon ge upp. Referensexemplaret stod som saknat i systemet. Istället fick Pernilla i sista stund låna och kopiera ur boken hon behövde av en kurskamrat. Sedan delkursen avslutats har hon sett att referensexet åter dykt upp på biblioteket. – Många hade problem att få tag i just den boken och jag kan undra om det är mina kurskamrater som gör det här.

Larmat rum

Innan hon själv drabbades visste hon inte att problem

Många hade problem att få tag i just den boken

med gömda böcker faktiskt existerade. – Visst trodde jag att böcker försvann, att folk struntade i att lämna tillbaka dem. Men när jag hörde av en kurskamrat att folk gömmer böcker trodde jag inte det var sant. Incidenten har fått Pernilla att tänka om. – Nu till nästa delkurs har jag lånat böcker i tid och beställt de jag inte fått tag i. Hon tycker att det borde finnas någon slags kontroll från bibliotekets sida på att referensexen faktiskt lämnas tillbaka. – Kursrefen är de enda böckerna som inte får lämna biblioteket. De finns där av

en anledning och behöver finnas där när alla andra böcker är utlånade. Ett alternativ tror hon kan vara att referensexen finns i ett larmat rum eller att de bokas på samma sätt som exempelvis grupprum. – Eller som på högstadiet, att man får lämna mobilen i utbyte. Även om en sådan åtgärd kan anses drastisk, tänker hon att det kanske ändå behövs. – Jag tycker det är konstigt att det förekommer på ett universitet där det går vuxna människor. Det är väldigt barnsligt att gömma böcker. Emelie Bröms

Jag tycker det är konstigt att det förekommer på ett universitet

Foto: Emelie Bröms

4 Nyheter

Försvunnen. Lärarstudenten Pernilla Sjögren trodde först att hon letade efter referensexemplaret på fel hylla. Sedan såg hon att boken registrerats som saknad sedan hon sett den i bibliotekets system.


Nyheter 5

finns på biblioteket räcker inte långt om en hel kurs ska använda boken. – Ett referensexemplar är en droppe i havet. Det är den som är här först på morgonen som får det. Detta kan då leda till att en bok göms för att studenten vill vara säker på att kunna använda den igen dagen därpå. – Jag kan inte förstå det moraliskt, men jag kan förstå desperationen över dyra kursböcker. Det är ett oschyst hanterande som vi har svårt att kontrollera.

Enligt Danielsen arbetar biblioteket aktivt med frågan om gömda böcker. – Vi är medvetna om problemet och hur viktigt det är för studenterna. Sedan förra året har biblioteket ett nytt säkerhetssystem som ska göra det svårare att föra ut böcker ur loka- ”För stor hantering” lerna utan att låna dem. Men Tidigare stod alla referensexenligt Danielsen handlar det emplar bakom en bemannad disk, men systemet gjordes sällan om regelrätta stölder. – Vårt största problem är om i början av 2000-talet och skulle böcker som Vi har fått lägga inte fungera ställs tillbaka på fel mer resurser på idag. – Det är hylla eller hyllstädning omöjligt att studenresursmäster helt ensigt då det kelt gömmer dem. Det går inte att sticka blir en för stor hantering. Då under stolen med att det måste man även följa upp om boken lämnas tillbaka. förekommer. Att hålla efter de böcker Det enda exemplar som

som står i bibliotekets hyllor är även det resurskrävande, såväl när det gäller personalens tid som ekonomiskt. Men att finkamma hyllorna i jakt på försvunna titlar fungerar. – Vi har fått lägga mer resurser på ren och skär hyllstädning och det ger resultat. Ofta upptäcks böcker som står fel eller lirkats in bakom en annan. – Man gör sina fynd och vissa gömställen är mer uppskattade än andra. Det finns en stor uppfinningsrikedom. För att systemet med referensexemplar ska fungera gäller det att alla tar sitt ansvar. – Det handlar om moral hos de som använder biblioteket.

Framtidens teknik

En möjlig lösning är enligt Danielsen ett speciellt rum där alla referensexemplar skulle samlas. Säkerhetsaspekten skulle öka med larmbågar placerade vid utgången, samt att boken måste lånas i en utlåningsmaskin innan rummet lämnas. Men främst hoppas Danielsen på framtidens teknik.

– Med e-böcker försvinner problemet och boken finns för alla att låna. Bibliotekets policy säger att om en titel finns att köpa som e-bok, köps boken alltid elektroniskt istället för i tryckt upplaga. Det är dock fortfarande en mycket liten del av titlarna som biblioteken kan köpa som e-böcker. – E-böckerna är lösningen, det skulle göra tillgängligheten bättre. Det vore fantastiskt om all kurslitteratur fanns som e-bok. Emelie Bröms

fakta

Foto: Emelie Bröms

Emelie Bröms

Letar. Bibliotekschef Marie Danielsen berättar att vissa gömställen är mer populära än andra när böcker göms.

• På universitetsbiblioteket finns cirka 330 000 tryckta böcker. Av dessa är cirka 15 000 kurslitteratur, varav 4700 är referensexemplar som inte får lämna biblioteket. • Varje titel köps in i ett referensexemplar och två för utlåning. • Böcker som används av många kurser förekommer i flera exemplar. • När över fem personer står i kö till en titel köps ytterligare ett exemplar in. • Titlar som finns i bibliotekets katalog lånas inte in från andra bibliotek. • Biblioteket försöker samarbeta med institutionerna så att böcker som finns som e-bok prioriteras. • Cirka 100 000 böcker finns idag i elektroniskt format. • Möjligheten att i framtiden skapa ett eget rum för referensexemplaren undersöks.

Foto: Press/ÖUIF

Böcker som försvinner och sedan dyker upp är vardag för universitetsbibliotekets personal. Enligt bibliotekschef Marie Danielsen är det resurskrävande. Hon ser en lösning i ett ökat utbud av e-böcker.

NEDLÄGGNING. Det campus i Förenade Arabemiraten som amerikanska University of Waterloo öppnade för tre år sedan läggs ned. Orsaken uppges vara ett lägre antal studenter än förväntat samt svårigheter att skapa forskningssamarbeten i Dubai. Det rapporterar Högskoleverket.

Foto: Emelie Bröms

Biblioteket hoppas på e-böcker

Campus i Dubai stänger

Julschema på ÖUIF fram till januari

TRÄNING. Från den 27 december till den 20 januari har Örebro universitets idrottsförening, ÖUIF, julschema för gruppträning och pass med bollsporter. Därefter börjar prova-påveckan, då det är gratis att delta på träningspass.

Hållbart Forskning om tjänstemän får miljoner

UTVECKLING. Jan Olsson och Erik Hysing, Örebroforskare i statskunskap, har fått 3,2 miljoner från forskningsrådet Formas. Pengarna ska gå till forskning om tjänstemän och hållbar utveckling i kommuner.

YBBLE-FRISÖRE

DROP IN DROP IN TIDBESTÄLLNING 33 16 13 Tybble Centrum, Drakenbergsgatan 1C

Annons

LÖSNUMMER NR 8 2012


Nyheter

... Andreas Hallqvist, vice ordförande för Örebro studentkår, som efter långa diskussoner inte misstroendeförklarades på höstens fullmäktigemöte, FUM.

Hur har kritiken på FUM påverkat dig? – Jag försöker jobba på som vanligt, men lägga till fler arbetsuppgifter. Jag har reflekterat över situationen och har en bild av hur FUM vill ha det. Jag ska följa det. Hur ville FUM se att du arbetar? – Det är två rådsfunktioner, utbildningsbevakarråden och fakultetsråden, som de vill att jag ska kalla till och det är redan igång. Vi har en rutin för utbildningsbevakarråden nu och ska träffas var fjärde vecka. Hur ska kommunikationen inom studentkårens presidium förbättras? – Vi har jobbat mycket med det, inte bara i presidiet utan i hela arbetslaget. Vi för löpande diskussioner och försöker stämma av ofta, speciellt när det handlar om sådant som är i gråzonen mellan våra arbetsområden. Din tidrapport visade minus 149 timmar, kommer det bli svårt att hämta upp det? – Det kommer inte bli jobbigare än jag förutsett. Anledningen till att det blivit minus är att jag inte rapporterat in någon semester i somras, utan varit inne och jobbat några timmar i veckan. FUM vill ha tidrapporten annorlunda. Emma Glännström

Miljöförening startar upp igen MiljÖrebro är sedan en dryg månad återigen en del av universitetets föreningsliv. Ordförande Elias Kvarnbäck hoppas kunna sprida ett grönare tankesätt och har många aktiviteter på gång inför våren. Den nygamla föreningen MiljÖrebro har återuppstått i Kvarnbäcks och tre andra måltidsekologstudenters regi. De ville översätta de miljöfrågor som diskuterades i programmets teori även i praktiken. – Jag tänkte att man ska börja gräva där man står.

”Pyssel med skräp”

Föreningen är fortfarande i uppstartningsfasen, men redan finns många planer på hur vårens kalendarium ska fyllas. – Vi kommer försöka ha en kläd- och prylbytardag. Speciellt i samband med att terminerna tar slut, då många har grejer över som de kanske slänger men som de då kan spara på. De planerar filmvisningar

samt ”pyssel med skräp” av material som annars skulle slängts bort. – Vi kommer även prata med miljösamordnaren på universitetet. Till exempel hur det ser ut med källsortering i pentryn. Dessutom vill de arbeta för att universitetet ska bli certifierat enligt ISO-standard, där olika aspekter av miljöpåverkan tas i beaktande. – Vi kommer också anordna offentliga föreläsningar. En föreläsning om klimatförändringar är inbokad till slutet av januari.

Hållbar utveckling

Ännu har inte medlemsrekryteringen kommit igång. Men Kvarnbäck hoppas att MiljÖrebros framtida medlemmar kan bidra till att miljöfrågan betraktas ur flera olika perspektiv. – Jag hoppas att man får medlemmar från olika sorters inriktningar, men att man har som gemensamt att man är intresserad av hållbar utveckling på något sätt.

Foto: Evelina Håkansson

Foto: Evelina Håkansson

Vänta lite...

LÖSNUMMER NR 8 2012

Miljökämpar. Från vänster Elias Kvarnbäck, Anna Matsson och Mimmi Svensson.

Emelie Bröms

Flera nya föreningar i höst Föreningslivet vid Örebro universitet breder ut sig. I höst har sex nya föreningar anslutit sig till skaran.

föreningar. – Det är fantastiskt viktigt med en bredd i föreningslivet.

Folder ska ges ut

Samtidigt misstänker hon att Örebro studentkårs studieso- få studenter känner till dessa föreningar. cialt ansvaFlera har – Jag tror rige Louise att fler skulle Hammar efterfrågat en vara engagekonstaterar föreningsmässa rade om de att det finns visste vad ett stort som finns. utbud för Planerna är många för att den som vill engagera sig i en förening. Nu finns 34 locka fler föreningar och fler

Foto: Press/Andreas Lundgren

6

engagerade. Bland annat ska en folder med information ges ut. Föreningsaktiva kommer troligen att erbjudas en styrelseutbildning i vår. En förhoppning Hammar har är att kunna erbjuda de föreningar som inte har ett eget rum på campus ett gemensamt kontor i stuLouise Hammar. dentkårens

korridor. – Det är flera som har efterfrågat en föreningsmässa, som fanns förr, också, avslutar Hammar. Emma Glännström

fakta Nya föreningar i höst: • Biomedicinska analytikerföreningen • MiljÖrebro • Singing Doctors • Leka • Örebro dansförening • Kärleksakuten


Nyheter 7

LÖSNUMMER NR 8 2012

ÖBO höjer hyrorna med 1,95 procent

STUDENTBOENDE. Från och med starten av höstterminen nästa år höjs hyran för den som bor i studentlägenhet hos ÖBO. Höjningen blir med 1,95 procent för alla studentboenden utom de i Varberga och Vivalla. Där sker istället höjningen från årsskiftet.

Universitet och studentkår uppmanar till skärpning gällande städning och källsortering Möjligheten för studenter att hyra Röda paviljongen kan försvinna. Orsaken är att hyresgäster har misskött sig vid flera tillfällen. Under förra veckan fick Louise Hammar, studiesocialt ansvarig på Örebro studentkår, ett samtal om att Röda paviljongen, lokalen intill löparbanorna på campus, återigen lämnats ostädad. – En sektion skulle ha lokalen för ett evenemang, men upptäckte att det såg ut som skit där. De studenter

som haft klassfest där under helgen har lämnat det ostädat med fimpar, disk och fläckar överallt. Och det luktar spya, förklarar hon. Hon konstaterar att det inte är första gången lokalen missköts och är uppgiven över situationen. – Jag är sjukt besviken. Vi ligger risigt till och kan förlora lokalen, som är fantastiskt bra. Studenterna måste skärpa sig och ta ansvar.

Fått fakturor

Owe Flodin, lokalförsörjningschef vid Örebro univer-

sitet, instämmer i kritiken. Han menar att det har varit problem från och till sedan lokalen började hyras ut förra hösten. Då hade universitetet gjort iordning lokalen med ny inredning och vitvaror till köket. – Det har inte städats och sopor har inte källsorterats. Säckar med skräp har ställts utanför och sen har det kommit fåglar. Universitetet har fått fakturor från trädgårdstjänst på grund av det. Lokalen får enbart användas av studenter, något som också misskötts.

Nu vill Flodin se en snabb förändring av situationen. – Vi kan inte hålla på mer. Om det inte blir bättring stänger jag lokalen.

Positiv till övertag

En lösning Flodin ser är om Örebro studentkår tar över genom att hyra lokalen från universitetet, billigt, och sedan i sin tur hyra ut till studenter. Hammar ställer sig positiv till förslaget. – Jag tror att det blir lättare att ha kontroll då. Vi ska diskutera det. Emma Glännström

Universitetsprästen Johan Linnman har startat Facebook-uppropet Julefrid är inte puckat. Med en dryg vecka kvar till jul har evenemanget närmare 1300 deltagare. Uppropet är en protest mot att julrean startar redan på juldagen.

– Vi har blivit kallade för har lockat närmare 1300 puckon för deltagare Det är väl inget och uppmaatt vi inte vill handla jämt, puckat med att nar alla som men det är tackar ja vilja ha lite julefrid väl inget att bojkotta puckat med shopping att vilja ha på juldagen. lite julefrid, säger Linnman Syftet är att lyfta frågor om till Sveriges Radio Örebro. konsumtion och köphysteri. Emma Glännström F a c e b o o k e v e n e m an ge t

Foto: Arkiv/Irene Danielsson

Linnman uppmanar till julefrid

Johan Linnman.

Foto: Press/Eva Dalin

Studenterna kan mista Röda paviljongen

FÖREBILDER. Stockholms universitet satsar 15 miljoner kronor på att öka andelen kvinnliga professorer. Pengarna ska gå till att erbjuda kvinnliga forskare mer tid till forskning samt till rekrytering av kvinnliga gästprofessorer. – En ökning av andelen kvinnliga professorer är såväl en viktig jämställdhetsfråga som en viktig kvalitetsfråga för universitetet. Kvinnliga gästprofessorer är utmärkta förebilder och kan ge nya impulser och Kåre Bremer. uppslag för vår verksamhet, säger Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

Ändrade öppettider under jul

REDUCERAT. Under jul och nyår har universitetsbiblioteket reducerade öppettider. Helt stängt är det från den 23 till 26 december, samt den 29 december till den 1 januari. Avdelningen på Musikhögskolan håller stängt från den 27 december. Ordinarie öppettider gäller från och med den 7 januari.

Foto: Emma Glännström

Foto: Emma Glännström

Satsar på kvinnliga professorer


Sektioner & Föreningar

Händer på campus December 19: Örebro kårhus: Julavslutning Klockan 16.00. 20: Konsert: Brasshögtid Musikhögskolan. Klockan 19.00. Januari 15: Konsert: Svensk kammarmusik Musikhögskolan. Klockan 19.00. 17: Konsert: Kammarmusik Musikhögskolan. Klockan 19.00. 18: Vårnollningen börjar 19: Black Jacks: Kvartsfinal Idrottshuset vid Behrn Arena. 21: Vårterminen 2013 börjar 21-27: ÖUIF: Prova-på-vecka 23: Nollningen: Vårmässa Forumhuset. Klockan 11-14. 29: Extrainsatt fullmäktigemöte Teknikhuset. Klockan 17. 31: Nollningen: Så kan det låta! Konsertsalen, Musikhögskolan. Klockan 18.00. Februari

Följ utbytet. Lösnummer kommer att följa utbytet. Håll utkik på www.losnummer.se.

LÖSNUMMER NR 8 2012

Startar utbyte med Utrechts jurister I februari åker tretton av Juridiska föreningens medlemmar till Nederländerna. Resan är den första i ett nytt utbyte med den juridiska föreningen vid universitetet i Utrecht.

knyta kontakter och göra studiebesök på utvalda platser. – Det är ett stort projekt, så vi har tillsatt en arbetsgrupp som planerar allt, säger Linnéa Ekblad, utbildningsbevakare för rättsvetenskapliga programmet. Gruppen, bestående av Yasmin Johansson, Emelie Lindström och Sofie Sandin, har under hösten arbetat med det praktiska och planerat aktiviteter.

Utbytet är det första som Juridiska föreningen, JF, engagerar sig i. Det hela började med ett mejl som hamnade i JF:s inkorg för ungefär ett år sedan. Den juridiska studentföreningen vid Utrechts Laddade för resan universitet sökte en annan En grupp på tretton Örebrostudenter kommer att förening för samarbete. – I våras beslutade vi oss åka. JF hade satt ett tak på för att satsa. Det är ett sätt 20 deltagare, men är fullt att bredda vår verksamhet, nöjda med resultatet. – Det handberättar Det ska bli en lar inte om Christoffer att skicka så Carlberg, ITsjälvklar del i mycket folk ansvarig. vår verksamhet som möjligt, Utbytet utan om kvainnebär att litet. De som Örebrostudenter och Utrechtstudenter ska åka är engagerade och turas om att besöka varandra, laddade, säger Carlberg.

Foto: Emma Glännström

8

Schemalagt. Resan är inbokad i föreningens kalender på kontorsväggen.

De studenter som inte är med på resan kommer att kunna hålla sig uppdaterade genom en resedagbok.

Fler på sikt

Tanken är att utbytet med Utrecht ska kunna fortsätta i många år. – Det ska bli en självklar del i vår verksamhet. Det är ett mervärde till studenterna och värt mödan, säger Carlberg. På sikt kanske samarbeten breddas till fler föreningar och länder, men just nu är det fullt fokus på Utrecht. Den 11 till 17 februari befinner sig

Örebrostudenterna i Utrecht. Den 6 till 12 maj är det dags för de holländska studenterna att besöka Örebro. Emma Glännström

fakta • Utbyten mellan den juridiska föreningen i Örebro och motsvarigheten vid Utrechts universitet sker den 11 till 17 februari och den 6 till 12 maj. • Under besöket i Nederländerna i februari kommer Örebrostudenterna bland annat besöka en advokatbyrå i Amsterdam och International Court of Justice i Haag.

5: Campusmässan 2013 Långhuset. 8: Nollningen: Sektionskampen Kårhuset och Krakafoajén. Klockan 16.00. 11: Föreläsning: Lina Thomsgård om Rättviseförmedlingen Aulan, universitetsbiblioteket. Klockan 18.30.

Vad händer? Foto: Emma Glännström

Skicka din sektions eller förenings evenemang till

losnummer@losnummer.se

Styr upp. Christoffer Carlberg och Linnéa Ekblad från styrelsen håller i trådarna, men det är en arbetsgrupp som planerar och sköter det praktiska.


Annons

Har du råkat ut för något som brister i din utbildning eller inte fått tillbaka din tenta i tid?

CAMPUSMÄSSAN 5 FEBRUARI 2013 NOTHING IS A WASTE OF TIME IF YOU USE THE EXPERIENCE WISELY.

#7

Våga satsa!

WWW.CAMPUSMASSAN.SE Zabina betalar gärna lite varje månad

”Det är lyxigt att gå till tandläkaren” FRÅN

Vill du också betala lite varje månad? Läs mer om Frisktandvårdsavtal på orebroll.se/frisktandvard eller ring 019-602 67 60.

45:/ MÅN

Vi har tid för dig!

FRÅN

45:/ MÅN

Vill du le hela vägen till tandläkaren? Slippa tråkiga överraskningar? Bli kallad regelbundet? Få koll? Läs mer om Frisktandvårdsavtal på orebroll.se/frisktandvard eller ring 019-602 67 60.

Frisk

v d tan

IG VI HAR TID FÖR D

d r å

!

Håll dig uppdaterad om ditt campus

www.losnummer.se facebook.com/losnummer

twitter.com/losnummer_se


10 Grythyttan

LÖSNUMMER NR 8 2012

Michaela serverade på Nobelmiddagen

FESTLIGT. Michaela Tyborn har avslutat sin näst sista termin på sommelierprogrammet med att servera på Nobelfesten. Hon åkte tillsammans med ett tiotal andra Grythyttestudenter för att servera mat och dryck till omkring 1300 gäster. – Att jobba på Nobel har alltid varit mitt högsta mål. Så nu ska jag fortsätta tills jag får servera vid honnören, säger Michaela och ler. Jobbet på Nobelfesten skiljde sig en del från Michaelas vanliga jobb som servitris på Loka Brunn. – Jag tänkte mycket mer på hållningen än vanligt, och på att alltid le mot kamerorna. Elin Joachimsson

Svetten lackar i pannan på Simon TW Dahl. Sommelierstudenten som leder badmintonträning i Hälsans Hus på tisdagar har precis avslutat kvällens pass.

lite intresse. Och nu är det tvärtom! Simon berättar att det var väldigt lugnt de två första terminerna han körde, med fyra eller max tio deltagare. Ett spelarantal som nu har dubblerats. Hälsans Hus stod klart år – Vi har längre pass då och 2007 och innefattar idrotts- då så att alla hinner spela, hall och gym. Fotbollspassen men det blir ett problem är de mest välbesökta, men eftersom det bara finns tre Simons badmintonpass ökar planer. i popularitet. Simon tycker att Gryt– Badminton är kul, men hyttans studenter är rätt så jag har inte ihärdiga när Vi har längre lirat det på det gäller elitnivå. Jag pass då och då sportandet i har alltid Hälsans Hus. hållt på med – De flesta det lite. ser man här När Simon började läsa då och då. Och det är väl därför ett och ett halvt år sedan för det är så bra att vi har gymfanns inga badmintonpass i met, bollsporter, andra pass. Hälsans Hus. Han frågade direkt om han kunde få dra Alla möts De populära fotbollspassen igång. – Det har varit badmin- uppskattas även av Simon, tonpass tidigare och alla gre- som berättar att det är ett av jer fanns, men det fanns för få tillfällen i Grythyttan där

Foto: Elin joachimsson

Foto: Elin joachimsson

Många badmintonbollar i luften

Populärt. Intresset för badminton har ökat. Simon TW Dahl är ledare.

både måltidsekologer, kockar, hotellare och sommelierer från alla årskurser möts. – Det är många här på fotbollen, badmintonen och gymmet som man aldrig hade träffat annars. Passen och gymmet i Hälsans Hus drivs i Örebro universitets idrottsförenings regi. Simon tycker att det fungerar bra. – Hälsans Hus känns som

vårt eget. Men vi har ju alltid kontakt med ÖUIF inne i Örebro, när vi behöver grejer, när ersättning ska betalas ut och så. Vad Grythyttan hade gjort utan Hälsans Hus vet han inte. – Det behövs verkligen. Och inte bara för oss, det är det enda gymmet i byn så det är många från lokalbefolkningen som kommer hit och Elin Joachimsson tränar.

International LIBRARY. The library staff as well as many students are experiencing problems with the library’s books of reference. These books are often being hidden by students who want to make sure they have access to the specific title. Plans to create a special section for the books of reference are being discussed.

The Legal association goes to Utrecht

VISIT. The Legal association at the university has started a collaboration with the corresponding association at Utrecht university. In February, students from Örebro will visit the Netherlands, and among other places attend a legal firm in Amsterdam and the Peace Palace in the Hague. In May, Dutch students will visit Örebro.

Peace during Christmas In Sweden, no religious holiday is celebrated as much as Christmas. During this special time of year the churches have their most prominent role. Their hopes are that messages such as peace and thought come forth.

celebrating evenings. Maybe it is just a typical Swedish thing to do, says Angela Collin, the pastor of the University church.

Photo: Matilda Hamedanian

Books of reference disappear

Planned activities

During Christmas the University church is closed. But students that remain in Örebro will have plenty of other For those who visit Sweden it churches to visit. – Brickebergskyrkan is a might seem strange that the main Christmas celebration church close to the University and it has is held on We would lots of activiChristmas ties planned. Eve, the 24th definitely As for the of Decemconsider keeping the University ber.In most church, we countries the church open during would defibig day is Christmas nitely consithe 25th of der keeping December. the church – In Sweden we have a tradition of open during Christmas, if it

Religion. Angela Collin at the University church advices students to go to a service during Christmas.

is requested.

”Find some peace”

Angela also advices the exchange students to go to a service during Christmas. – Even if you do not un-

derstand the language in which the service is held, it will help you find some peace and thought. Something that is often forgotten during this special time of year. Matilda Hamedanian


Arbetsplatsen 11

LÖSNUMMER NR 8 2012

I Studentcentrum sitter gäspande studenter och gör en sista koll i sina skrivhäften. Det ligger en spänning i luften. Nere i källaren finns två av universitetets skrivsalar som idag kommer fyllas av tentaskrivande studenter. Utanför den första skrivsalen står den leende tentavakten Maud Hellgren och visar in till Arbetsplatsen. Text och Foto: Emma Åkerlind

”Viktigt att vara uppmärksam” Maud Hellgren Maud har varit tentavakt på universitetet i fem år. För hennes del började det som ett extrajobb och är idag en extra inkomst till pensionen. Hur många tentatillfällen hon vaktar per månad beror lite på när under terminen det är. Normalt är dock runt fyra till fem tillfällen i månaden.

Klädeshängare – Inga kläder eller väskor får ligga vid bänken och ska hängas på någon av de fyra hängarna som finns i salen. Då salen är full brukar även hängarna vara fulla, men det finns ett extra bord framme vid dörren om det skulle behövas.

Bokstäver – Längst fram på varje rad sitter en bokstav. Utefter dessa bokstäver delas alla studenter in så det blir lättare för oss att dela ut rätt tenta till rätt person.

Avlastningsbänk – Här finns allt möjligt som kan komma att behövas under tentan, som exempelvis extra papper och miniräknare. Även kvarglömda saker läggs här om någon skulle sakna dem.

Tentavakt – Idag finns ungefär 40 tentavakter på campus i Örebro plus några i Grythyttan. Våra uppgifter är att se till så allting går riktigt till under tentan och att alla regler följs. Vi finns också till för studenterna om de behöver hjälp. Om det uppstår några frågar kan vi ringa läraren för respektive kurs och sedan föra vidare informationen till studenterna. Som tentavakt är det viktigt att vara uppmärksam och vi sitter sällan stilla under hela tentan utan går runt i salen och håller koll.

Skrivbord – Längst fram och längst bak står skrivbord där vi sitter och samlar in tentorna. Här kan även studenterna lämna sina mobiltelefoner om de inte har någon väska eller jacka med sig.

Tentor – Vi kommer cirka en halvtimme innan det är dags för tentan och lägger i ordning alla tentor efter kurs och rader så det går lättare att dela ut sedan. Om det är många omtentor och olika kurser är det extra viktigt att allt ligger i ordning från början.


12

LÖSNUMMER NR 8 2012

Carol Nya Z Mediestudenten Caroline Nord tar till våren chansen att åka iväg på en utbytestermin. I februari reser hon 1750 mil, ett halvt varv runt jordklotet, till Nya Zeeland för att plugga sin sista termin där med allt vad det innebär. Text och foto: Camilla Hall

Utanför fönstret faller snön sakta ner från himlen och termometern visar minus sjutton grader. Vintern har valt att komma till Örebro. Med det konstaterat, tillsammans med ett par frusna fötter, är det inte svårt att avundas Caroline Nord som den 4 februari sätter sig på ett flygplan till Nya Zeeland för en utbytestermin. Hon läser nu sin femte termin på internationella medieprogrammet och till våren har hon valt att läsa den sista terminen på Unitec i Auckland. – Först tänkte jag åka till Japan men sen bestämde jag mig för Nya Zeeland istället. Det är lite enklare när engelska är huvudspråket och kulturen är lite mer lik vår, berättar Caroline. Caroline är född och uppvuxen i Östersund men har varit bosatt runt om i


Intervju 13

LÖSNUMMER NR 8 2012

line byter Sverige mot Zeeland för en termin vara jättefin. – Ska jag vara ärlig är jag inte så mycket för att läsa på om saker innan. Jag gillar mer att bara åka och uppleva saker med guideboken i handen. Naturen är något som Nya Zeeland är en ö-stat kommer på tal flera gånger belägen i Stilla havet, unge- och Caroline berättar att hon fär 1750 mil från Sverige. längtar efter att resa runt i Den består av två stora öar, landet och se dess skillnader. Nordön och Sydön, samt ett Det märks på henne att hon flertal mindre öar. Naturen gillar tanken på att åka iväg är känd för att vara vacker och pröva sina vingar. Hela och inom en hon lyser Först tänkte jag upp när hon timme går det att beberättar om åka till Japan söka öken, hur gärna regnskog och hon vill testa kust. När jag på att vandra frågar Caroline vad hon vet när hon är där. om Nya Zeeland skakar hon – Jag ser fram emot att på huvudet och skrattar lite kunna utforska naturen där lätt. Hon erkänner att hon är borta, jag har nämligen hört väldigt oförberedd och inte att omgivningen ska vara hunnit läsa särskilt mycket väldigt varierad. Allt från om landet än, men förklarar ”Sagan om ringen-landskap” att hon hört att naturen ska till sandstränder och snötäckta berg. Hon tillägger glatt: I varje nummer låter vi – Tänk att få chansen att intervjupersonen berätta vandra där Sagan om ringen hur stor del av livet som spelades in. ägnas åt vad, just nu. förra året. – När jag väl började plugga kändes det inte lika viktigt att komma iväg. Det var först efter tre terminer jag fick tillbaka känslan och nu vill jag bara åka.

Cirkeln Plugga

Kaninen Donna

När

Förberedelser inför resan

Fester och nöjen

intervjun

görs

är det på dagen endast två månader kvar tills det är dags för avfärd och förväntningarna börjar bli höga. – Det ska bli jätteroligt och spännande att äntligen få komma iväg. Jag längtar efter att möta nytt folk och få upptäcka allt nytt där borta. Målet med terminen är att bli bättre på engelska för att hon sedan, utan problem, ska kunna jobba internationellt och allra helst med internationella relationer. – Klyschigt nog vill jag även utmana mig själv och utvecklas som människa. Jag vill ta chansen nu när jag får den. För att kunna åka iväg på utbyte är det en del steg som

Foto: Frida Olsson

världen och Sverige innan hon flyttade till Örebro hösten 2010. Hennes äventyr är något som har påverkat den jämtländska dialekten som idag nästan är helt försvunnen. – Min kompis tyckte jag skulle ta hela intervjun på jämtländska för att se din reaktion. Hon trodde inte du hade förstått ett ord, skrattar hon och lägger på en bred jämtländska. Redan när hon sökte till Örebro universitet fanns en utbytestermin med i framtidsplanerna. – Möjligheten att plugga en termin utomlands var inget nytt för mig när jag började här, utan det var snarare en av anledningarna till att jag sökte just hit. Dock svalnade planerna när hon väl började studera och kom in i studentlivet, men återkom igen lagom till engelskatestet i december

måste avklaras, bland annat ska ett språktest skrivas och diverse ansökningar göras. Caroline förklarar att processen är ganska utdragen och att det är långa väntetider mellan varje moment. Samtidigt är hon noga med att påpeka att det inte är särskilt omständligt. – Även om det verkar jobbigt och krångligt så är det något jag verkligen tror alla kan göra, det handlar bara om att ta reda på saker i god tid och vara beredd på att vänta. Dock lägger hon till en sak på listan över saker som varit problematiskt: att söka kurser. Det är fyra kurser som anses vara heltidsstudier och som medie- och kommunikationsstudent måste du läsa minst 50 procent av dem i kommunikation. – Det har varit jättestruligt att få ihop fyra kurser som inte krockar i schemat, inte ens administrationen på Unitec fick ihop det i början. Men nu har det löst sig som tur är. Jag är dock inte helt säker på vad jag kommer läsa efter allt krångel, skrattar Caroline. Trots att kurserna har

löst sig och Caroline bara vill komma iväg är det en hel del saker hon måste ordna med här på hemmaplan innan

hon beger sig. – Jag måste fixa klart med mitt visum, hyra ut lägenheten, hitta kaninvakt åt min fina kanin Donna och njuta av min sista tid här i Örebro. På så sätt är det skönt att det är ett tag kvar, det behövs. Hon tillägger att även om hon ser framemot att åka, kan hon bli lite ledsen över att hon valt att åka iväg sista terminen. – Ibland kan jag bli lite nostalgisk när jag tänker på att jag kanske inte kommer bo här i Örebro något mer sedan. Jag är klar när jag kommer hem i juli och då vet jag ju inte vart jag kommer få jobb. Tiden rinner iväg och utanför har mörkret börjat falla. Caroline tittar ner på sin klocka, som passande nog har en urtavla som en världskarta, och inser att hon måste skynda sig iväg.

fakta Namn Caroline Nord Ålder 25 Civilstatus Singel Utbildning Läser internationella medieprogrammet Hemstad Östersund Intressen Träna, planera resan, gå ut och ta ett glas vin, promenera Aktuell Ska spendera vårterminen på utbyte i Nya Zeeland


14 Reportage

LÖSNUMMER NR 8 2012

Det självbedrägliga nyåret I vimlet efter tolvslaget, när nyårsraketerna lyser upp himlen, är det nog inte helt ovanligt att mitt i nyårsflärden känna sig lite vemodig. Kanske blev året inte riktigt som vi hade tänkt oss. Sociologiforskaren Daniel Sjödin förklarar hur nyårslöftet blev ett sätt att skjuta ett ömmande samvete på framtiden.

Text: Per Kaufmann

foto: Jenny Hallström

Att det dåliga samvetet smyger sig på just vid årsskiftet är ingen slump. För även om de flesta inte tar det där med nyårslöften på blodigt allvar är årsskiftet en tid då vi rannsakar och utvärderar oss själva. Det är en tid då glappet mellan den person vi är och den person vi anser att vi borde vara, känns tydligare än någon annan gång på året. Det menar Daniel Sjödin, universitetslektor i sociologi vid institutionen för humaniora, utbildningsoch samhällsvetenskap, HumUS.

Han tror att pressen kring nyår med kraven på att omskapa sig själv är högst verkliga och att det är något vi alla på ett eller annat sätt förhåller oss till och påverkas av. Ett nyårslöfte behöver inte vara uttalat eller nedskrivet. Det kan lika gärna vara en mental notering i vårt inre, en tanke om att det är i år det ska ske. − I år ska jag sluta röka, gå ner i vikt, ägna mer tid åt familjen och så vidare. Utan att veta så gissar jag att det är den här sortens

Det blir kö till varje träningsmaskin

löften som är vanligast, men det är ju ingen naturgiven sanning att det är just vid nyår vi ska reflektera över oss själva, säger Sjödin. Han berättar att nyårslöftet av allt att döma är en förhållandevis modern företeelse som tycks ha växt fram under 60-talet och sedan blivit allt vanligare. Intressant nog sammanfaller nyårslöftets uppkomst med det senmoderna samhällets genombrott. − Vi ändrade vårt sätt att se på oss själva. Livet har blivit ett projekt som vi ständigt jobbar på att förbättra. Vi utvärderar och försöker förändra oss själva i olika riktningar. I den meningen blir vi produkter av oss själva. Det finns också enligt Sjödin, en möjlig koppling mellan senmodernitet och tidsuppfattning som kan ha bidragit till att det blivit så vanligt att avlägga nyårslöften. − Förr såg folk årsskiftet som ett slut och en början. Idag ser vi varje år som en fortsättning på det förra, som ett nytt trappsteg i vårt eget lilla livsprojekt. Sjödin konstaterar att nyårslöftet dessutom


Reportage 15

LÖSNUMMER NR 8 2012

Nyårslöftet är att bli en bra student. Att gå upp klockan sex varje morgon, gå till gymmet och sedan sitta och plugga i biblioteket från åtta till fem. Det passar dock inte alla. – Du måste hitta ditt sätt, förklarar Lisa Aggeborn, tidigare student vid Örebro universitet och en av författarna till Pluggproffsens guide till att lyckas på universitet.

Gym. Daniel Sjödin är sociologiforskare och har även arbetat på gym.

Idag ser vi varje år som en fortsättning på det förra, som ett nytt trappsteg i vårt eget lilla livsprojekt

innehåller drag av ren individualism. En tanke om att det är mitt eget ansvar att vara en bra och hälsosam människa, en vältränad människa. Individen tar hand om sig själv, tar tag i sitt liv, löser sina egna problem och blir en bättre människa. Eftersom det är vårt personliga ansvar är det också något som kan ge oss dåligt samvete när vi inte lyckas leva upp till det. Även om de flesta inte tar nyårslöften helt på allvar tror Sjödin att det är en företeelse som påverkar oss mer än vi tror. Han berättar att han arbetade en tid på gym och att det ingen annanstans är så tydligt vad som händer efter nyår: − Det är så mycket folk som köper årskort att det blir kö till varje träningsmaskin. Någon månad senare, i februari, har den värsta folkstormen redan lagt sig och runt mars är det som vanligt igen. Och så här är det varje år. Kanske finns en dimension av självbedrägeri i det hela. Är nyårslöftet bara ett sätt att skjuta det dåliga samvetet på framtiden? Kanske rinner de flesta nyårslöftena ut i sanden. Kanske skapar nyårets krav på att förnya i långa loppet mer stress än vad det gör oss lyckliga som människor. Trots det framhåller Sjödin att ett nyårslöfte så klart bidrar med något positivt för den som väl lyckas ta sig iväg till gymmet och börjar träna, även om det bara blir en månad om året.

– En bra studieteknik är en där man lär sig mer på mindre tid. Att plugga inför tentan handlar inte bara om bra studieteknik utan också om att lära sig på bästa sätt. En bra student anpassar sitt pluggande efter sig själv. – Målet är att lära sig saker och klara tentan. Det är individuellt för varje student hur den lär sig bäst. Det finns de som lär sig genom att gå på föreläsningarna och lyssna. Det finns de som lär sig bäst genom att själva läsa eller prata med andra. – Vad det handlar om är att hitta sitt sätt att lära sig något första gången du läser det, förklarar Aggeborn.

FRÅGAN

Är målet att läsa ut boken idag, då läser du ut boken men lär dig ingenting

Skumläsning kan fungera i vissa fall men oftast gör det bara att texten måste läsas igen. För att lära sig krävs medvetenhet under läsningen. Fokus ska inte ligga på antalet sidor eller antalet timmar utan på att lära sig innehållet i varje kapitel. – Är målet att läsa ut boken idag, då läser du ut boken men lär dig ingenting. Läs en kortare stund eller läs långsammare tipsar Aggeborn. – Det finns många duktiga studenter men inte så många smarta. Hon menar att studenter lägger ner för mycket arbete och får kämpa onödigt mycket för ett resultat de kunnat få mycket enklare. Lisa Aggeborn. Studentlivet är en rolig tid och studenterna ska ta vara på möjligheten att göra annat. Det är också en av de få tiderna i livet där det går att planera schemat själv. Hennes råd är att utnyttja den möjligheten. Matilda Andersson

text och foto: Ossian Lindqwist

Brukar du ha några nyårslöften? Ser du det nya året som en nystart?

Caroline Karlsson, lärarprogrammet. − Jag brukar inte ha några löften.

Emma Johansson, civilekonomprogrammet. − Nej, jag brukar inte ha några speciella löften. Jag tycker att det flyter på som vanligt, så det nya året ser jag inte som en nystart.

Linus Henriksson, lärarprogrammet. − Nej, jag brukar inte sätta upp några speciella löften.

Simon Markendahl, civilekonomprogrammet. − Nej, inga nyårslöften. Jag lovar mig saker och sätter upp nya mål året om.

Foto: Arkiv/Martin Henningsson

Duktiga studenter inte alltid smarta


16 Kultur & Nöje

LÖSNUMMER NR 8 2012

Skelett och havsmonster när Erik tecknar – Om jag känner att jag gör något bäst så är det organiska och slemmiga teckningar, säger Erik Malm, lärarstudent, illustratör och serietecknare. Under hösten har han haft två utställningar, som andas skräck och fantasy.

Text: Lisette Andersson

Utställningsplats. Erik beskriver Café Deed som en avslappnad lokal.

Vi vadar fram i snön som fortfarande faller från himlen. Snart är vi framme. Inne på Café Deed möts vi av ombonad värme med jultema. I en guldfärgad tavelram syns texten ”Ställer ut på Deed, ERIK MALM”. Erik sitter en bit in med huvudet nedsänkt i ett stort tecknarblock. Han ser avslappnad ut i sin blå fluga och blå-vitrandig skjorta. I bakgrunden spelas pianomusik och när vi kommer in tittar han upp bakom sina glasögon. Erik är 22 år och studerar första terminen till gymnasielärare, med svenska och engel-

foto: Yasmine Winberg

Det är en sådan där nördreferens

ska som ämnen, på Örebro universitet. Detta är hans andra utställning för hösten. Den första hölls i hans hemstad Kumla. – Det jag vill visa upp är att ”så här ritar jag”. Speciellt till de yngre, ”så här kan man också rita”, förklarar han. Utställningen på Deed, som fått namnet Monocromicon, består av svartvita tuschoch blyertsteckningar som för tankarna till filmer som Alien och Men in Black. Samtidigt ger de en känsla av tv-spel och serietidningar.

En tavla, med titeln De xothianiserade, föreställer en man med bläckfisksmun. – Det är en sådan där nördreferens. Jag gillar väldigt mycket en författare som heter Lovecraft, som skrev mycket skräck, säger Erik. Han berättar att Xoth är en otäck planet där det bor monster som har bläckfiskansikten. Just denna tavla hör till en av de större i utställningen, vilka Erik menar tar längre tid att göra. – Jag måste hänga den på badrumsdörren och det är otymplig att sitta och jobba med den. Ovanför Erik hänger tavlan Hela världen

Blyerts. Teckningarna görs i svartvitt och med tusch eller blyerts.

är så underbar, som skildrar en flicka med flätor likt Pippi Långstrump och med rosetter i håret. Munnen ser ut att vara uppsprättad och i handen håller hon ett knippe med ballonger av skeletthuvuden. – Det ska vara lite tvärtemot det gulliga. Eriks andra tavlor är spridda runtom i lokalen. Längst in i caféet sitter ett gäng ungdomar och umgås. – Det är en skön, avslappnad lokal. Det är lätt att utställningslokaler blir sterila. Lite sjukhuskänsla, förklarar Erik. På väggarna hänger även två t-shirts och ett linne med tryck. – Jag målar direkt på tröjan när jag gör dem. Bland alla tavlorna finns det särskilt en som skiljer sig från de andra: Emily. Det är ett porträtt av en flicka med ljust, lockigt hår och med ett leende på läpparna. I signaturen i det högra hörnet syns ett hjärta. – Det är min fästmö. Hon är det finaste jag har. Erik och Emily har varit tillsammans i 4,5 år och Emily har fått sitt porträtt målat ett flertal gånger under den tiden. – Hon är min bästa jury. Ibland förvånar jag henne, det blir jag glad när jag hör. Ibland kan hon säga ”Det där var verkligen inte ditt


Mer kultur och nöje? På www.losnummer.se hittar du de senaste recensionerna av biofilmer, skivor, böcker och konserter.

LÖSNUMMER NR 8 2012

The Bigger the Better spelas i januari

bästa eller det där la du inte ned någon själ i”. Framme vid kassan ligger en prislista. De flesta ligger runt en hundralapp och ingen tavla kostar över 300 kronor, i kontrast till andra konstnärers fantasisummor. – Då blir det ju inte sålt och jag vill få det sålt, poängterar Erik. Han berättar att han redan under upphängningen sålde två tavlor. – Att folk vill köpa mina tavlor är det absolut roligaste! säger han med ett leende på läpparna.

JAZZ. Under januari anordnas flera kvällskonserter på Musikhögskolan klockan 19.00. Torsdagen den 10 januari hålls konserten The Bigger the Better med studenter från lärarprogrammet årskurs tre med musikinriktning, profil jazz och rock. Det hålls även två konserter med kammarmusik tisdagen den 15 januari, med inriktning mot svensk kammarmusik, och torsdagen den 17 januari.

Länsteatern sätter upp komedi om kontrollbehov

Förutom att teckna sysselsätter sig Erik

Utanför fönstret faller fortfarande

snön. Kopparna på bordet är tomma och tystnaden börjar lägga sig. Eriks kreativitet har dock inte avtagit, utan han jobbar ständigt på nya verk och redan nu finns planer på en utställning på Kulturhuset till våren. I april bär det av till Stockholms internationella seriefestival för att träffa likasinnade och dela med sig av sina verk.

Det ska vara lite tvärtemot det gulliga

Kreativ. Erik gillar också att skriva och att skapa lyrik.

Till salu. Ingen av bilderna kostar mer än 300 kronor.

Kalender

Bilderna från Rådhuskalendern ställs ut

Resten kunde bli någon slags varulv, eller någon vampyr

FÖNSTERLUCKOR. Mellan den 11 och 20 januari kommer Örebro konsthall ställa ut originalbilderna från julkalendern på Rådhuset i Örebro. Rådhusets fönster görs under december om till luckor i en julkalender och det är bakom dessa som bilderna ursprungligen visas. Bilderna är målade av utvalda konstnärer och har i år temat ”förväntan”. Inträdet till Örebro konsthall är gratis.

notiser: Daniel Carlson

Fakta Namn Erik Malm Ålder 22 Civilstatus Förlovad Hemort Kumla Utbildning Läser till gymnasielärare i svenska och engelska Inspiratörer H.P. Lovecraft, H.R. Giger, med flera Beskriver sig själv Som en vitsig och lustig bokmal, med drag av hemmafru

SKARPT. Den 19 januari har teaterföreställningen Det normala livet premiär på Örebro Teater. Pjäsen följer tre helt vanliga personer i jakt på kontroll och självförverkligande. Föreställningen beskrivs av Örebro länsteater som en skarp komedi om kontrollbehov som driver med normaliteten. Biljetterna säljs med studentrabatt.

Foto: Press/Mattias Ermabrix

med att läsa, skriva, rimma och skapa lyrik. – Språket ligger nära till hjärtat. Det jag ritar har ofta någon förlaga i att jag läst någonting. Erik har även hållit i bildkurser på Medborgarskolan. – Där har jag fått leka bildlärare, kan man säga. Och då har jag kört just konceptet skräck och monsterteckning. Det har varit mycket att leka med fantasin. Han har aldrig gått på någon konstskola, vilket mycket beror på ett studiebesök. – Jag blev så avskräckt. Det som skrämde bort mig var allt det andra som inte är teckning på platt papper. Det är ju keramik, glas, konst, foto, film och så. Efter gymnasiet gick han istället två år på Serie- och bildberättarprogrammet på Högskolan i Gävle, som fokuserar på serieteckning och barnboksillustrationer. Till en början blev han ställd av de andra studenternas talanger. – Man måste hitta sina styrkor att peppa sig själv med. Själv har han fått höra att han är snabb och produktiv. Det utnyttjade han bland annat under SPX-mässan, idag känd som Stockholms internationella seriefestival, då han målade monsterporträtt av besökarna för tio kronor. – Halva ansiktet var ett porträtt. Resten kunde bli någon slags varulv, eller någon vampyr eller ett havsmonster.

Kultur & Nöje 17

Den gräddiga, sprudlande, rosa drinken är så vacker och passar perfekt i handen för att strosa runt med Modell. Fästmön Emily får ofta stå modell när Erik tecknar. Hon är också en bra jury som kommenterar hans verk.

– Lösnummer testar sektionsdrinkarna på kårhuset. Läs på www.losnummer.se


18 Sport

LÖSNUMMER NR 8 2012

Erik är bandyspelare och student Erik Wallman är en av flera spelare i Örebro SK Bandys A-trupp som studerar vid Örebro universitet. Lösnummer träffar den 21-årige Karlstadsonen på ett varmt café en kall kväll för att prata om bandy, studier och säsongens målsättningar.

Text: Martin Henningsson

för tillfället är det alltså Örebro som gäller. När årets allsvenska bandysäsong drog igång i början av november innebar det att Erik påbörjade sin andra säsong som spelare i den anrika klubben ÖSK Bandy. I samma veva som ÖSK lockade till sig den värmländske försvarsspelaren fick dessutom Örebro universitet ett nyförvärv bland studenterna. Nu är han inne på sin tredje termin på universitetet och han trivs alldeles utmärkt. – Jag behövde göra något vid sidan om bandyn och då passade det perfekt att börja läsa, så det blev grundskollärare med inriktning mot fritidshem. Eftersom vi får lön från

Foto: Press/Lennart Eriksson

Låt oss inleda med två tillbakablickar. I mars 1988 spelade Karlstadlaget IF Boltic sin tionde raka SM-final i bandy. En av Boltics målskyttar var den förre Skoghall- och Örebrospelaren Bengt ”Pinnen” Ramström, som satte ett snyggt solomål i matchens slutsekunder. Efter slutsignalen fick Boltic lyfta SM-bucklan för åttonde gången och Bengt ”Pinnen” Ramström valde att lägga skridskorna på hyllan. Året efter den där SM-finalen föddes Erik Wallman i Karlstad. Precis som ”Pinnen” Ramström växte han sedan upp på Hammarö någon mil utanför Karlstad och började så småningom spela bandy i IFK Skoghall. Därefter försvann Erik iväg på nya bandyäventyr och

Bollkontroll. Den nuvarande säsongen i ÖSK Bandy är Eriks andra.

Målsättningen är att gå till kval

klubben slipper jag ta några studielån, vilket innebär att jag i princip får utbildningen gratis av klubben och det är riktigt skönt, berättar Erik. Universitetet försöker dessutom underlätta för studenter som har valt att satsa på både studier och elitidrott och det upplever Erik som positivt. – Man kan till exempel få flytta fram tentor eller göra grupparbeten själv och det hjälper mycket, men visst det kan det ända vara kämpigt ibland om ett arbete måste in och man samtidigt har fyra träningar och en till två matcher i veckan. Han menar att det gäller att prioritera. – Samtidigt är det rätt gött att komma ner och träna och släppa allt vad skola heter för en stund. Eriks bandykarriär började som sagt i IFK Skoghall från Hammarö. Därefter blev det Nässjö och bandygymnasium i tre år innan han flyttade tillbaka till Karlstad och gjorde tre säsonger i IF Boltic. För vissa kan det kanske tyckas märkligt att Erik valde bandyn istället för hockeyn i hockeytokiga Karlstad, men det finns faktiskt en logisk förklaring till det. – Jag fick inte spela hockey för mina föräldrar. Där var man tvungen att sälja bingolotter och det orkade de inte med. Därför blev det bandy och det är jag glad för. Det är ju lirarnas sport, säger han. I mångas ögon kan en bandymatch dock förefalla både kall och svår att följa, eller som Galenskaparna sjunger i låten Bandy, bandy: ”bandybollen ser inte vi, så resultatet går oss förbi”. Erik får därför chansen att förklara tjusningen med sporten. – Tjusningen är att det går fort, att alla spelare är delaktiga och att det blir mycket mål. Det är stora ytor, så det går inte att bara att tjocka hem som i fotboll eller hockey. Sedan är det inte mycket som slår en annandagsmatch med mycket publik, strålande solsken, tre minusgrader och alla gubbar som kommer dit med sina bandyportföljer. Det är publiken och kulturen som gör det roligt att spela, konstaterar han. När det kommer till örebroarnas bandyintresse finns det dock en del att önska. De senaste åren har laget mestadels spelat i den näst högsta divisionen och publikstödet har varit allt annat än godkänt. – Ja, det känns lite trögt på den fronten. Vi skulle behöva mer folk på matcherna så det blir ordentligt tryck i arenan. Nu har vi kanske 200 till 300 åskådare per match. Det vore fantastiskt roligt om det kunde komma


Sport 19

LÖSNUMMER NR 8 2012

uppemot 800, säger han. I skrivande stund är ÖSK med och slåss i toppen av den norra allsvenskans tabell och en plats i elitserien hägrar. Utifrån vad Erik berättar om lagets kompetens verkar chanserna goda att få se bra bandy, så det kanske är värt att besöka Behrn Arena framöver. – För att spela i allsvenskan har vi en fantastiskt bra trupp med både spets och bredd och vi har absolut vad som krävs för att gå upp. Målsättningen är att gå till kval. Det är det vi får sikta på först, sedan får vi sätta upp

nya mål, avslutar Erik.

“Strunta i löften”

Det återstår att se hur den pågående

Tjusningen är att det går fort

säsongen slutar. Och vem vet? Kanske kan Erik Wallman titulera sig svensk mästare innan han lägger skridskorna på hyllan och då dra ytterligare paralleller mellan sin egen bandykarriär och den Bengt ”Pinnen” Ramström hade. Tre stora likheter finns redan där: IFK Skoghall, IF Boltic och Örebro SK Bandy. Är vi lite slarviga i jämförelsen är ju SM-guldet det enda som saknas.

SPORTKRÖNIKA. Den som har den enastående vanan att hålla sina nyårslöften eller inte ge dem alls, kan bortse från mitt kommande resonemang. Övriga löftesgivare, som enligt statistiken bör vara en relativt stor skara, hoppas jag om 1500 tecken ha några nya tankar att ta med sig in i decembernatten. För år 2012 går mot sitt slut och det är dags att blicka framåt. Samtidigt börjar löpsedlarna digna av dieter, tips och råd som ska matcha våra kommande nyårslöften. För när fyrverkerierna gått upp i rök, champagnen är uppdrucken och år 2013 knackar på är det dags att ta Emelie Bröms tag i oss själva. Stressa lite överväger att gå mot mindre, träna lite mer och strömmen och leva lite bättre. Nyårsdagen tillbringa nyår är ju första dagen av resten av i mjukisbyxor våra nya liv. Eller? framför TV:n. Det blir ändå aldrig så glittrigt Enligt SIFO håller 19 som man tänkt procent av svenskarna sina sig.

nyårslöften. Enligt mig är 1,8 miljoner människor mycket duktiga. Men enligt mig borde kanske också 81 procent av Sveriges befolkning tänka om. För att ge löften som sedan inte hålls tror jag ger vilket självförtroende som helst en törn. När löftet dessutom ges i goda vänners lag, som likt levande diktafoner kan hålla en högst ansvarig för sina ord, blir ett eventuellt fall så mycket större.

Foto: Martin Henningsson

Nu kanske min inställning till detta och vår förmåga att hålla vad vi lovar verkar något pessimistisk. Men missförstå mig rätt. Det är inte på något sätt så att jag missunnar någon glädjen av att förändra sitt liv. Självklart är det bättre att bestämma sig på nyår än att inte göra det alls. Men vad är grejen med just den här dagen? Om jag vill börja mitt nya hälsosamma liv, är det då inte bättre att göra det på en dag som inte tillbringas i sängen med huvudvärk? En dag som inte är himmelriket för svenska pizzabagare? Varför vänta till nyår? När vi lite smålulligt lyckas trissa upp varandra till oanade löftesnivåer? Så att vi sedan står där med en klump i magen, räknar baklänges ner mot tolvslaget och har lovat att börja träna 15 gånger i veckan, sluta äta mat och bannlysa tv:n till förmån för litteraturhistoriens klassiker. Tänk om istället. Tänk att ditt eget nyår kan infalla vilken dag som helst. Underlättat. När Erik inte är på bandyplanen läser han till grundskollärare med inriktning mot fritidshem. Som elitidrottare kan han till exempel få flytta fram tentor om de krockar med viktiga matcher.

Emelie Bröms


Studentkårens sidor

Dessa sidor produceras av Örebro studentkår

Månadens exaMination

U Fortfarande hänvisas över 200 nya studenter till akutboende vid terminsstart.

G

Öbo bygger just nu nya studentbostäder, vilket är ett steg i rätt riktning!

VG Efter helgerna kommer de efterlängtade studieplatserna i Teknikhuset.

På kårsidorna i varje Lösnummer framöver kommer vi på studentkåren betygsätta aktuella händelser eller företeelser som vi tycker är värda att uppmärksamma under månaden som gått.

God Jul! Önskar vi på Örebro studentkår Jin, Matilde, Louise, Andreas, Albina, Jacob och Tove & Andreas som inte är med på bilden.

Under julen är kansliet ledigt

men vi öppnar upp som vanligt den 7 januari 10.00

Closed for Christmas, back on the 7th of january


Dessa sidor produceras av Örebro studentkår

Studentkårens sidor

Även studenter har rätt att vara lediga under helgdagar. Även om du som student inte har jullov som elever i grundskolan ska omfattningen på uppgifter som uppsatser, PM och liknande stå i proportion till antalet faktiska vardagar du har på dig att skriva dem. Glöm inte att höra av dig till oss eller ta upp det i din kursvärdering om universitetet ställer orimliga krav över julhelgerna.


22 Synpunkt

Vad tycker du? Skicka din insändare till losnummer@losnummer.se.

LÖSNUMMER NR 8 2012

Kommenterat på webben FRÅGAN Lunchkonserter på Musikhögskolan

Lisette Anderssons recension av Örebro studentsångares julkonsert Kalastider

Thomas H

Underbart! Mer artiklar om detta och det vore trevligt att lyfta fram konserter som studenter på universitet gör vid Musikhögskolan! På Oru:s hemsida finns ett kalendarium där konserter finns med, de borde finnas representerade även på Lösnummer! Observera att det finns både lunchkonserter och kvällskonserter som man kan gå på, utan kostnad! LÖSNUMMER NR 7 2012

En konsert på maten En lunch på Musikhögskolan kan innebära sång och musik. De korta lunchkonserterna är tänkta att vara en stunds avkoppling för publiken. Samtidigt får musikstudenterna en möjlighet att visa sina talanger.

Ska väl kanske nämnas att vi inte sjöng filmmusik från Avatar. Jonatan

Kultur & Nöje 17 STAND UP. Komikern Johan Glans är nu ute på turné med sin stand up-show World Tour of Skandinavien. Söndagen den 25 november klockan 16 och igen klockan 19.30 intar Glans konserthuset i Örebro med denna cirka 90 minuter långa föreställning.

FoTo: Frida olsson

aTT deT är jusT sTudenTer som spelar

tycker Emma Hedlund, ordförande i Musiksektionen, är en stor del av tjusningen med lunchkonserterna. – Det är jätteroligt. Håller man på med musik är det vad man helst vill, att spela eller lyssna på konsert. Det är trevligt på alla sätt och vis. Ibland är konserterna avslutningen på en kurs, men lika ofta är det studenterna själva som vill visa upp sina talanger. – De flesta som spelar lunchkonserter gör det på eget initiativ, men ibland säger också lärarna till om de tycker att några studenter

Det är bra musik, duktiga musiker

Det är ingen som tar illa upp om man måste smita tidigare

har ett bra material för en konsert. Dessutom är det inte bara i konsertsalen som det sjungs och spelas. – Ibland har vi också mer spontana lunchkonserter i Musikhögskolans entré. Där får vem som helst ställa sig och spela. roligt. Johan Glans kör stand up i Örebro.

i puBliken siTTer vanligen de som själva

läser musikrelaterade utbildningar, men Hedlund ser gärna att fler studenter hittar till konserterna. – Det blir mest musikstudenter som lyssnar på andra musikstudenter. Det är främst de som får reda på det och vet om det. Men alla studenter på universitetet får gärna komma och lyssna. Vad som framförs på konserterna varierar. – Ibland egenskrivet, ibland kommersiella låtar, ny och äldre jazz, klassiskt. Det kan vara precis allt möjligt. Enligt Hedlund är anledningen till ett besök enkel. – Det är bra musik, duktiga musiker, hög kvalité och väldigt kul. Man skulle uppskatta det om man gillar musik helt enkelt.

Fakta Konserterna hålls i Musikhögskolans konsertsal. De börjar klockan 12.30 och är mellan 30 och 40 minuter långa. Ett urval av kommande lunchkonserter: • 22 november: Kammarmusik • 29 november: På sångens vingar • 30 december: Med kammarmusiken i centrum • 4 december: Gitarrkonsert • 7 december: Med kammarmusiken i centrum • 11 december: Slagverkslunch • 18 december: Solo piano

... och att Hallelujah kommer ifrån Händels Messias och är ett oratorium, inte någon opera. Ifall den skrivande använder opera som felaktig benämning av ”klassisk sång” så var det många långa låtar från den föreställningen som hade ”inslag av opera”.

Johan Glans och World tour of Skandinavien till Örebro

TexT: eMelie BröMs

– Tanken är att man först ska kunna äta lite snabbt och sen gå på konserten, säger Musikhögskolans konsertsamordnare Anders Nordquist. Att besöka en konsert menar han kan bli en behövlig paus. – Det är en jätteskön avkoppling att sätta sig en stund mitt på dagen och bara lyssna. Om den timme lunchen ofta innebär känns knapp, tycker han inte att det är något som ska hindra ett besök. – Det är ingen som tar illa upp om man måste smita tidigare och bara sitter och lyssnar i 20 minuter. Varje år ger Musikhögskolan ungefär hundra konserter. Utbudet är varierat och presenteras både i form av lunchkonserter och kvällsföreställningar. Programmet sätts ihop av en konsertgrupp där såväl lärare som studenter finns representerade. – Vi gör inte konserter för konserternas skull utan det har alltid en koppling till studentarbeten, gästlärare eller liknande.

Jonatan

Foto: PRESS/ANdREAS ANdERSSoN

Mer kultur och nöje? På www.losnummer.se hittar du de senaste recensionerna av biofilmer, skivor, böcker och konserter.

Mer artiklar om detta!

körer Gestaltning av Lucias liv med körsång

KONSERT. Olaus Petri kyrka i Örebro, vid Stortorget, anordnar onsdagen den 12 december klockan 18 en traditionell luciakonsert. Det är fri entré och de som uppträder är Olaus Petri barnkör, Ceciliakören, Olaus Petri gosskör och ungdomskören OPQ. Sist nämnda ungdomskör framför även en gestaltning av Lucias liv som avslutas med en kröning omgiven av körsång.

Lisette

Den låt jag syftade på när jag skrev filmmusik från Avatar är K. Jenkins Adiemus, som användes i en trailer till filmen. Dessutom fick låten mig, som inte sjunger själv, att främst tänka på naturen i Avatar. Det är viktigt att komma ihåg att detta är min subjektiva upplevelse av föreställningen och ingen objektiv fakta.

Detta är min subjektiva upplevelse

Har du haft problem med referensexemplar på biblioteket? FRÅGAN. Referensexen finns inte alltid på rätt plats i biblioteket. Har studenterna upplevt problem med att få tag på dessa? Har de till och med gömt en bok för att personligen få företräde till dem? Lösnummer frågar.

Malin Johansson, turismutvecklarprogrammet. − Ja, ibland har jag inte hittat böckerna, jag har läst kurser som vi är ganska så många på. Då är vi många som jagar samma bok. Nej, jag har inte gömt någon bok.

Mathias Johansson, tränarprogrammet. − Det händer ibland att jag har svårt att hitta referensböckerna. Det kan ha hänt någon gång att jag gömt en bok.

Julmarknad i Wadköping under adventssöndagar

HANTVERK. Söndagen den 2 december är det dags för årets första julmarknad i Wadköping. Marknaden kommer även att äga rum den 9 och 16 december, alla på adventssöndagar. Här ges möjlighet att hitta julklappar eller bara strosa runt och titta. Det är en gammaldags julmarknad i en gammaldags miljö och i de olika marknadsstånden går det att finna diverse hantverk. Marknaden är öppen klockan 12 till 16. noTiser: eMMa asplund

Spänningen går att ta på när publiken storögt beundrar dansaren i mitten – Emma Åkerlind recenserar julburlesquen som är årets tema i Hjalmars revy. läs på www.losnummer.se sång. Malin Nordén ger lunchkonserten operagodis.

Månadens webbfråga

Håller du med? Håller du inte med? Kommentera du också på www.losnummer.se

Randi Dahl, sjuksköterskeprogrammet. − Det kan vara svårt ibland att få tag på referensexemplaren. Nej, jag har inte gömt någon bok.

Robin Sommansson, civilekonomprogrammet. – Ja, ibland hittar jag inte referensexen. Gömt någon bok, det kan jag kanske ha gjort. Vad tycker du? På www.losnummer.se ställer vi frågor om allt möjligt, rösta!

text och foto: Ossian Lindqwist


Till sist 23

LÖSNUMMER NR 8 2012

Yasmine Winberg om en galning i änglarnas stad:

Jo, jag tror på jordens undergång KRÖNIKA. ”I natt träffas

jorden av en komet och går under. Sälla dig till Jesus idag så slipper du hamna i helvetet imorgon.” Bokstäverna i röda versaler pryder ett stort, vitt plakat vars ägares skäggstubb synnerligen torde sett bättre dagar. Likt en vilde skriker han ut sitt melankoliska budskap. Kanske ger han allt, såhär den sista dagen i livet till ära. Luften är kvävande varm, och synen av budskapsmannen gör det inte direkt

lättare att andas. Det är maj år 2011 och jag befinner mig på Hollywood Boulevard. Platsen som blivit ett slags mecka för såväl lycksökare som galningar. Dagen efter vaknar jag på vårt budgethostel pigg och redo för nya utmaningar. Turisten i mig har en svårsläckt hunger och jag skattar mig lycklig som tagit mig hela vägen över Atlanten trots att jag är en fattig student. Så minns jag mannen från gårdagen. Jag småskrattar för mig själv och konstaterar att han aldrig kommer att få någon stjärna på trottoaren. Jorden finns kvar, även denna dag. När ni läser det här har ni bara några dagar kvar att leva. Enligt Mayakalendern, i alla fall. För flertalet tusen år sedan gjordes alltså en tideräkning med slut den 21 december år 2012. Fenomenet är vida diskuterat på internet, i medier och diverse populärkultur. Häromdagen debatterade en person som

Annons

Spa för själen En dag för vila och återhämtning Tisdag 15 januari klockan 10-16. Endast studenter. Kostnadsfritt. Onsdag 16 januari klockan 10-16. Endast personal. 100 kronor. Vegetarisk lunch, fika samt frukt och juicebuffé ingår. Plats: Kursgården Solliden. Du anmäler dig genom att kontakta universitetsdiakon Janet Smith: janet.smith@svenskakyrkan.se

Yasmine Winberg skattar sig lycklig över att tentornas tid för henne numera för alltid är ett minne blott. Däremot sliter hon sitt hår över C-uppsatsen som hon med blod, svett och tårar kämpar med ända in i sista tangenttryckningen. Av tomten önskar hon att hon inte blir flintskallig på köpet.

Nu kan du vinna ett helårsmedlemskap i Örebro studentkår. Skicka svaret på frågorna till tavling@losnummer.se senast den 30 januari. Lycka till!

Peter ser Frisktandvårdsavtalet som en försäkring

”Nu slipper jag tråkiga överraskningar”

FRÅN

Vi har tid för dig!

45:/ MÅN

Jag vill för allt i världen tro på vetenskapsmannen. Trots det bor det en liten häxa i mig. En liten galning som i änglarnas stad skanderar ut mitt budskap i röda versaler. Till skillnad från dessa tror jag dock inte att vi kommer att dö ännu. Dagen kommer att gry även den 22 december i år. Orosmomentet ligger längre fram, säg om 50 eller 100 år. Om vi önskar våra barn och barnbarn en värld som den vi har idag krävs en förändring nu. I värsta fall kan min generation vara den sista som får möjligheten att flyga över Atlanten på semester eller till Australien på utbytestermin. Vi och världens ledare måste ta ansvar för miljöfrågan. Nu. Kanske var det just det, om något, mayaindianerna ville hinta om.

Tävla och vinn! Priser: Fem vinnare får varsitt helårsmedlemskap i Örebro studentkår.

Vill du också slippa tråkiga överraskningar? Läs mer om Frisktandvårdsavtal på orebroll.se/frisktandvard eller ring 019-602 67 60.

kallar sig häxa med en vetenskapsman i ett morgonprogram på tv. Häxan var tvärsäker på att domedatumet blir starten på mänsklighetens undergång medan vetenskapsmannen sakligt berättade att så inte var fallet.

Medlemskap med fördelar När du bli medlem i Örebro studentkår stödjer du det arbete de gör för en bättre studietid tillsammans med kårsektionerna. Medlemskapet ger också ekonomiska fördelar genom de rabatter som förhandlas fram lokalt, till exempel billigare träning på campus och reducerat pris för dig som vill ta körkort.

Fråga 1. År 2013 firar Örebro studentkår ett årsjubileum. Vilket? 1. 10 år X. 25 år 2. 50 år Fråga 2. Vilken är Örebro studentkårs lagstadgade uppgift? 1. Studentbostäder X. Utbildningsbevakning 2. Introduktion


Posttidning B Lösnummer Fakultetsgatan 3 702 81 Örebro

Örebro kommun, Örebro studentkår och Örebro universitet vill tacka alla engagerade studenter för ert arbete under 2012 – ni är viktiga! Studenters engagemang i föreningar och projekt är en viktig del av studentlivet i Örebro. Örebro kommun och Örebro universitet har därför ett gemensamt stöd riktat just till studentföreningar och studentprojekt. Syftet med våra bidrag till studentföreningar och studentprojekt är att uppmuntra studenters engagemang och stärka Örebro som universitetsstad. Läs mer om hur ni gör för att få stöd under rubriken Hälsa och fritid på oru.se/utbildning/student Vill du starta en ny studentförening? Örebro studentkår hjälper dig framåt! Som studentförening i samarbete med Örebro studentkår får ni bland annat hyra gratis lokaler, styrelseutbildningar och eget utrymme på Örebro studentkårs webbsida. Läs mer på orebrostudentkar.se Örebro kommun, Örebro universitet och Örebro studentkår samarbetar för att Örebro ska vara en välkomnande och riktigt bra universitetsstad.

orebro.se/student • 019-21 10 00

Lösnummer 8-12  

Lösnummer 8-12

Advertisement