Page 1

7 Aralık 2018 Cuma

www.avrupagazete.co.uk

info@avrupagazete.com

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

Tel: 020 7275 7610

17. Yılımızda gururluyuz

Dünya Basın Ödülü - 2015

KÜLTÜR SANAT Sayfa 26-27

En iyi Medya - 2017

En başarılı gazete - 2014

AVRUPA Finans 1

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

Dünya Ticaret savaşlarının geleceği

10

Brexit'e karşı 2.referandum çağrısı

10

Fitch Ratings’den Bankalara 2019 baskısı uyarısı

9

Anlaşmasız boşanma faturası

252 milyar sterlin Avrupa Ajansı / AVA | Londra

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brüksel’le üzerinde uzlaştığı anlaşmanın partisinden ve parlamento-

Türk Lirası ne oldu da değer kaybetmeye başladı? Avrupa Ajansı / AVA | Londra

dan yeterli desteği görememiş olması, ekonomi çevrelerinde "anlaşmasız ayrılık" endişesini artırıyor.

TL'nin son bir yılda benzer ülke para birimlerine göre çok daha hızlı değer kaybına uğramış olması

İngiltere Başbakanı Theresa May’in detaylarını kamuoyu ile paylaştığı Brexit anlaşmasının siyasi bir

toparlanmanın da hızlı olmasına yol açmıştı.

krize neden olduğunu söylemek mümkün.May’in, kabi-

Geçen hafta başına kadar TL, Türkiye ile aynı ka-

nenin tam desteğini aldığını açıklamasının ardından

tegoride düşünülen ülkelerin (kırılgan beşli) para

aralarında Brexit Bakanı Dominic Raab’ın da olduğu

birimlerine göre değer kazanıyordu. Yılbaşından

dört bakanın istifa etmesi ekonomi çevrelerinde endişe

bu yana kurlarda ortaya çıkan gelişmeyi kırılgan

yarattı. İstifaların ardından İngiliz sterlin ABD doları

beşli temelinde karşılaştırmalı olarak aşağıdaki

ve avro karşısında sert değer kayıpları yaşadı.

tablolardan izleyebiliriz. İlk olarak yılbaşından TL'nin günü en yüksek değer kaybıyla kapattığı

NO DEAL: "Anlaşmasız bir çıkış"

13 Ağustos tarihine kadar olan döneme bakalım. Yılbaşından 13 Ağustos akşamına kadar kırılgan beşlinin Türkiye dışındaki üyelerinin paralarının

Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşmasının 25

dolara karşı değer kaybı ortalama olarak yüzde

Kasım’da yapılan olağanüstü AB zirvesinde ele alına-

11,6 olarak çıkıyor.

rak AB tarafından onaylandı. Başbakan May’in hem kabinesinin, hem partisinin hem de parlamentonun

sayfa 13’te

Visa ve Mastercard komisyonlarında indirim

desteğini arkasına alarak anlaşmanın onaylanmasını sağlaması gerekiyor ancak son günlerde yaşanan gelişmeler bu olasılığın oldukça düşük olduğuna işaret ediyor. İktidardaki Muhafazakar Parti içerisindeki bölünmüşlüğe ek olarak hükümete dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda’nın Demokratik Birlik Partisi (DUP) şimdiden ret oyu vereceğini açıkladı. Mevcut şartlarda parlamentonun anlaşmayı onaylaması olası görünmüyor.

G20 ülkeleri eleştirilerin odağında Sayfa 7’de

Avrupa Ajansı / AVA | Londra

Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Ka-

A

nada, Meksika, Suudi Arabistan, Rusya ve Türki-

merika Birleşik Devletleri, Almanya, Ar-

ABD ile Çin Savaşı

ye'den oluşan G20 Grubu'nun bir karar almak için

G20 Zirvesi öncesi dünya liderlerini taşıyan uçak-

jantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endo-

küçük, bir fark yaratmak için ise çok büyük ol-

lar birer birer Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e

nezya, Fransa, Güney Afrika, Güney

duğu bilinir.

inerken, tüm gözler de küresel ekonomiye dönük tehditlere çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki ikili görüşmeler dikkatli izlendi. Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık malların üzerindeki gümrük vergisini artırmak istediğini açıkladı. Bunun hayata geçirilmesi halinde vergi oranı da yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselecek.

ABD Başkanı Donald Trump ile

Ekonomistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping

arasında yaşanan ticaret geriliminin küresel büyümeyi olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıyor.

Sayfa 7’de

Sayfa 7 TL


2

AVRUPA FİNANS

7 Aralık 2018 Cuma


3

7 Aralık 2018 Cuma

AVRUPA FİNANS

Vatan Öz

Brexit, Evsizler ülkesi İngiltere ve Ankara Anlaşması vatanoz@avrupagazete.com

İngiltere’nin kabus senaryosu anlaşmasız boşanmada fatura ortaya çıktı

Anlaşmasız boşanma faturası 252 milyar sterlin Avrupa Ajansı / AVA | Londra

Theresa May ve Jean Claud Junker

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brüksel’le üzerinde uzlaştığı anlaşmanın partisinden ve parlamentodan yeterli

İngiltere başbakanı Theresa May’in imzala-

desteği görememiş olması, ekonomi çevrelerinde "anlaşma-

dığı, Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkışı

sız ayrılık" endişesini artırıyor. İngiltere Başbakanı Theresa

anlamına gelen ‘Brexit’ Ada'da yaşayan

May’in detaylarını kamuoyu ile paylaştığı Brexit anlaşma-

Türk'leri de derinden etkiliyor.

sının siyasi bir krize neden olduğunu söylemek mümkün.May’in, kabinenin tam desteğini aldığını açıkla-

İngiltere’ye Avrupa Birliği ülkelerinden gelen

masının ardından aralarında Brexit Bakanı Dominic Ra-

‘Göçmenler’in kontrolü ve azaltılması ana ko-

ab’ın da olduğu dört bakanın istifa etmesi ekonomi

nulu Brexit, etkisini göstermeye başladı.

çevrelerinde endişe yarattı. İstifaların ardından İngiliz sterlin ABD doları ve avro karşısında sert değer kayıpları ya-

Türkiye’den İngiltere’ye gelen ve Ankara An-

şadı.

laşması ile çalışma ve oturma hakkı eden

NO DEAL: "Anlaşmasız bir çıkış"

Türk vatandaşlarını zor günler bekliyor. Başvuru yapanlara verilen cevap süresi uzadıkça uzuyor !

Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşmasının 25 Kasım’da yapılan olağanüstü AB zirvesinde ele alınarak AB ta-

Oturma hakkı ve pasaport elde etme gibi ko-

Standard & Poor’s’ (S&P)

rafından onaylandı. Başbakan May’in hem kabinesinin,

Dünya Ticaret Örgütü (WTÖ) kurallarına göre yapılması

nulardaki kanuni süreler beklenilen aksine

hem partisinin hem de parlamentonun desteğini arkasına

anlamı taşıyacağı, bunun da gelecek 15 yıl içerisinde büyü-

artıyor. cevap var ne de mantıklı bir açık-

alarak anlaşmanın onaylanmasını sağlaması gerekiyor

meyi yüzde 8 azaltabileceği belirtiliyor. İngiltere ile AB’den

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Po-

lama.

ancak son günlerde yaşanan gelişmeler bu olasılığın oldukça

herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılması halinde İngiltere

or’s’ (S&P) geçen ay yayımlandığı değerlendirme notunda

düşük olduğuna işaret ediyor. İktidardaki Muhafazakar

ve AB ile yapılan ticaretin gümrük kontrollerine ve gümrük

İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde

Başvuru sahipleri bir araya gelerek artık ses-

Parti içerisindeki bölünmüşlüğe ek olarak hükümete dışa-

vergilerine tabi hale gelmesinden endişe ediliyor. Bu bağ-

ülkede işsizliğin yüzde 4'ten 7,4’e yükselebileceği uyarısında

lerini yükseltmeye başladılar.

rıdan destek veren Kuzey İrlanda’nın Demokratik Birlik

lamda tedarik zincirinde uzun süreli gecikme ve aksamala-

bulundu.Değerlendirmede ayrıca ülkede gelecek iki yıl içe-

Partisi (DUP) şimdiden ret oyu vereceğini açıkladı. Mevcut

rın yaşanması ihtimal dahilinde. Sadece Dover limanından

risinde konut fiyatlarının yaklaşık yüzde 10 düşebileceği,

İngiliz mahkemelerinde hakkını arayan mağ-

şartlarda parlamentonun anlaşmayı onaylaması olası gö-

yılda 2,6 milyon tırın geçiyor olması da bunu destekliyor. İn-

hane halkı gelirinin yıllık toplam 2 bin 700 sterlin azalabi-

dur Türk vatandaşları seslerini duyurmaya

rünmüyor.

giltere’nin anlaşmasız bir ayrılık yaşamasında en derin dar-

leceği belirtildi. Ayrıca İngiltere’nin anlaşmasız şekilde bir-

başladı.

Genel seçime gidilebilir

Ankara Anlaşması ile mağdur edilen İngiltere'deki Türk vatandaşları ile Türkiye'den vize

İngiltere Başbakanı Theresa May’in istifa ederek genel

başvurusu yapan Türklerin durumuna Türk

seçim veya "anlaşmasız bir çıkış" kararı alması olasılıklar

Dışişleri'nin ilgili birimlerinin destek vermesi gereklidir. Son gelişmeleri gazeteniz Avrupa manşetinde kapsamlı şekilde

içerisinde yer alıyor. Bu çoklu bilinmeyenler ortamında ise

4,7 seviyesine yükselmesine neden olabileceği vurgulandı.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Bu yılın haziran ayında İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney, AB’nin İngiltere’nin birlikten çıkı-

İngiltere’nin 2017'de AB’ye ihracatı, toplam ihracat içeri-

şına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaması halinde tril-

sinde yüzde 44'lük bir paya sahip. İngiltere 616 milyar ster-

Boşanmanın maliyeti

yonlarca sterlinlik derivatif (türev) kontratın riske

linlik ihracatının 274 milyar sterlinlik kısmını AB ülkelerine

girebileceğini söyledi. BoE verilerine göre halihazırda iş-

gerçekleştirdi. Geçen yıl İngiltere’nin AB ülkelerinden yap-

lemde olan ve gerekli düzenlemelerin yapılması halinde

tığı ithalat 341 milyar sterlin. Bu verilere göre AB geçtiğimiz

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müza-

riske girecek derivatif kontratların toplam hacmi 29 trilyon

yıl İngiltere’ye yaklaşık 67 milyar sterlin değerinde daha çok

kerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB büt-

sterlin (38 trilyon ABD doları) seviyesinde.

mal ve hizmet satışı gerçekleştirmiş durumda. İngiltere’nin

çesine taahhütlerinden kaynaklanan yaklaşık 40 milyar

Perakende sektöründe maliyet yükü

İngiltere’nin devam eden yasal yükümlükleri çerçevesinde anlaşmasız bir ayrılık durumunda bile bu ödemeyi yapması bekleniyor. Artık uluslararası finans kuruluşları, uluslar-

giltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde yi-

arası şirketler hatta İngiltere’nin resmi kurumları olası bir

yecek ve içecek ürünlerinin tedarik zincirinde ortalama

Avrupa Birliği'nde çıkma (Brexit) arefesindeki

anlaşmasız ayrılığın maliyetlerini hesaplıyor.

gümrük vergilerinin yüzde 27’ye kadar yükselebileceği uya-

çok kötü.

252 milyar sterlinlik fatura

Sokaklarda yatan aç insanların sayısı gözle

Örneğin; şubat ayında yayımlanan ve bağımsız Bütçe So-

görülür ve hissedilir oranda arttı.

rumluk Ofisi’nden (ONS) sızdırdığı öne sürülen bilgilere göre İngiltere’nin anlaşmasız bir şekilde birlikten ayrılması ge-

Londra’da 3000 evsiz insan sokakta yaşıyor. Gasp olaylarında açlık ve bozulan ekonomiyle birliikte paralel bir artış var. Küçük ve orta esnaf var olma yarışında... Başkent Londra'da

WTO kurallarına göre ticaretin maliyeti var

rısında bulunuyor. Sadece geçen yıl İngiltere’nin toplam yi-

Sert Brexit durumunda uygulanması gündeme gelecek olan

yecek ve içecek ithalatının 48 milyar sterlin seviyesinde

WTO ticaret ilkelerine göre İngiltere AB ile ilaç, kimyasal

olduğu, bunun yaklaşık 71’inin AB üyesi ülkelerden ithal

madde ve gıda ürünlerinin ithalat ve ihracatında ülkeler-

edildiği bir gerçek.

arası kapsamlı ve düzenleyici prosedürler gerektiren

Yiyecek ve içecek perakende sektörü

lecek 15 yıl içerisinde ülke ekonomisine toplam maliyeti 252

“üçüncü ülke” statüsünde olacak. Bu durumda İngiltere’nin AB ülkeleriyle ve üçüncü ülkelerle ticaretinde gümrük vergileri artacak. Brexit ile İngiltere sadece ortak pazara ser-

milyar sterlini bulabilir. Yine bu belgelere göre İngiltere’nin

Barclays’in tahminlerine göre İngiltere’nin AB’den anlaşma-

bestçe erişim imkânından mahrum kalmayıp, AB’nin ticaret

olası zararı azaltacak bir serbest ticaret anlaşması imzala-

sız bir şekilde ayrılmasının yiyecek ve içecek perakende sek-

anlaşmaları yaptığı 70’ten fazla ülkeye tercihli pazar erişi-

ması durumunda bile ülkenin toplam zararının 131 milyar

törüne toplam yıllık maliyeti yaklaşık 9 ,3 milyar sterlin

mini de kaybedecek. Bu durumun tüm İngiltere’nin ihraca-

sterlin seviyesine ulaşması söz konusu.

seviyesinde olacak. Üstelik ülkede yiyecek içecek perakende

tının yüzde 60’ını etkilemesi bekleniyor.

Dünya Ticaret Örgütü (WTÖ)

durum fena...

sektörünün kar marjlarının yüzde 3 ila 5 arasında olduğu

Kimya sanayii, makine ve otomotiv sektörleri

dikkate alındığında oluşacak ek gümrük maliyetlerinin doğrudan tüketiciye yansıması, bunun da enflasyonun yüksel-

İngiltere’nin olası anlaşmasız ayrılığının AB ile ticaretin Noel ışıkları

anlaşmasız bir ayrılık yaşamasında en derin darbeyi ise ülke ekonomisinin üçte ikisinden fazlasının oluşturan hizmet sektörünün alabileceği düşünülüyor.

Örneğin; İngiltere’nin önemli bankalarından Barclays, İn-

İngiliz halkı aç sokaklarda yatıyor.

İngiltere'de hem sosyal hayat hem de ekonomi

Gümrük ücretleri, ek maliyetler ve bürokrasi

iş dünyası belirsizliklerin artmasından, en çok da “anlaşma-

sterlinlik "ayrılık ücreti” konusunda ön anlaşmaya varmıştı. Londra’da 3000 evsiz insan sokakta

likten ayrılmasının 2019 yılın ortalarında enflasyonun yüzde

hizmet sektörünün alabileceği tahmin edilmekte.

sız ayrılık” (no deal) senaryosundan endişe etmekte.

ele aldı.

***

beyi ise ülke ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan

mesine neden olması beklentisi hakim. Katma değer kaybından en çok etkilenecek sektörlerin ise ağırlıklı olarak kimya sanayii, makine ve otomotiv sektörleri

Dün merkez Londra'nın noel ışıklarıyla popü-

olacağı tahmin ediliyor AB ile İngiltere arasındaki ticari iliş-

ler olan mahallelerinden geçtim.

kilere oranla daha yavaş işleyen WTO sistemi, İngiltere'nin

Covent Garden, Piccadilly, Oxford Street, Big

rında kapsamlı reformları gerektirebilir. Örgütün Genel Di-

Ben...

rektörü Roberto Azevêdo, İngiltere’nin WTO’ya üyelik

gümrük, idare, vergi, şirket ve finans hukuku uygulamala-

İnanın dünyanın göz bebeği olan bu pahalı ve

koşullarının yeniden müzakere edilmesini önerirken tarım-

turistik semtlerde her üç dört binanın altı, ak-

sal kota ve İngiliz çiftçilerine yapılan sübvansiyonların da

şamları evsizlerle (homeless) dolu.

yeniden müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Gidip her akşam görebilirsiniz.

WTO’nun İngiltere’nin AB ile gelecekteki ilişkisi için bir gü-

Bir mahallede en fazla iki evsiz insan var iken

ile de başarılı müzakerelerin geliştirilmesine bağlı.

venlik ağı olarak faaliyet gösterebilmesi diğer WTO üyeleri şimdi bir mahallede otuz kırk insan bina altlarında kartonlarla üzerlerine örterek bu soğuk günlerde yaşam savaşı veriyor.

İngiltere WTO üyesi olduğu için WTO üyeliği için başvuruda bulunmak zorunda değil ancak örgütün İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra mal ve hizmetlere piyasa erişim taah-

***

hütlerini içeren “en çok gözetilen ülke” şartlarına göre ticaret yapması gerekiyor. Bu da İngiltere’nin sadece AB’ye yönelik

Yerel belediyeler evsiz insanlara eskiden ev

gümrük vergilerini düşürerek kolaylık sağlaması duru-

verirdi. Ama Avrupa Birliği kanunlarına göre

munda bu kolaylığı tüm WTO üyesi ülkelere sağlamak zo-

öncelik Romanya, Bulgaristan Polonyalı gibi

runda kalacağı anlamına geliyor.

AB vatandaşlarında olunca gerçek İngiliz (abartmıyorum) evsiz kalıyor.

WTO kuralları çerçevesinde AB’nin birçok tarım dışı ürüne yönelik uyguladığı gümrük vergisi yaklaşık yüzde 2,6 sevi-

Her gün devletin resmi televizyonu BBC, İngi-

yesinde. Öte yandan bazı sektörlerde bu oran oldukça yük-

liz halkının aç olduğunu, sosyal sorunların

selebiliyor.

arttığını gösteriyor.

Örneğin; WTO kurallarına göre ticaret yapılması halinde otomotiv ve otomotiv yedek parçaları sınır geçişinde yüzde

Röportaj yaptıkları İngilizlerin mutfağındaki

10 gümrük vergisine tabi tutulabilecek. Süt ve süt ürünle-

boş dolapları izleyecilerine gösteren BBC, İn-

rinde vergi oranı yüzde 35,4’e kadar yükselebiliyor.

giltere’deki krizi çarpıcı şekilde ele alıyor.

WTO düzenlemelerine göre AB’nin gümrük vergisi oranı şeker ve şekerleme ürünlerinde yüzde 23,6, içecek ve

Brexit sonrası durumun daha da kötü olaca-

tütünlerde yüzde 19,6, hayvansa ürünlerde yüzde 15,7, ba-

ğını İngiltere Merkez Bankası açıkladı.

lıkta yüzde 12 ve giyimde 11,5 seviyesinde.

Vay halimize…


4

AVRUPA FİNANS

7 Aralık 2018 Cuma


5

7 Aralık 2018 Cuma

AVRUPA FİNANS

Doğu Akdeniz'de enerji düğümü Avrupa Ajansı / AVA | Londra

ama sınırlı bir etkiye sahip olacak. Şu anda keşfe-

Merkezinde Kıbrıs adasının durduğu Doğu Akde-

büyük bir kısmının İsrail ve Mısır’ın iç tüketiminde

niz, enerji kaynaklarının keşfi ile başlayan süreçte

kullanılması öngörülüyor. Ancak özellikle Mısır,

emperyalist güçlerin Suriye’den sonra yeni bir he-

bulunan kaynaklarla birlikte uzun bir süre sonra

gemonya mücadelesinin adresi haline geldi. Türki-

doğal gazda net ihracatçı konumuna yükseliyor.

dilmiş olan 2 trilyon metreküplük doğal gazın

ye’nin dış politikada gündelik pozisyonlara ayarlı stratejisi, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerde belirle-

Güney Kıbrıs’ın hak iddia ettiği deniz alanlarında

yici bir aktör olabilmesinin önündeki en büyük

çıkarılabilir doğal gaz rezerv tahmini ise 130-200

engel olarak öne çıkıyor.

milyar metreküp düzeyinde. Bu büyüklük adanın kendi ihtiyaçları açısından önemli olmakla beraber

Doğu Akdeniz’de sular, önce zengin doğal gaz kay-

uluslarası doğal gaz ticareti açısından çok önemli

naklarının keşfedilmesi ve ilerleyen yıllarda ise

bir büyüklüğe işaret etmiyor. Tartışıldığı üzere

Güney Kıbrıs, Mısır ve İsrail’in bu kaynakların çı-

Güney Kıbrıs’ın hak iddia ettiği rezervlerle ilgili bü-

karılması ve denizde arama faaliyeti için ihaleler

yüklük tahmini mevcut düzey düşünüldüğünde, sa-

düzenlemesi ile ısındı. Bölgedeki enerji kaynakla-

dece Güney Kıbrıs rezervleriyle AB’ye bir boru hattı

rının potansiyeli ile ilgili olarak yapılan çok sayıda

projesinin maliyetini kurtarmayacağı görülüyor.

spekülasyon ve tartışma, beraberinde çeşitli kom-

Karşılaştırma açısından 200 milyar metreküp

plo teorilerini de doğuruyor. Bu potansiyelin, dünya

doğal gazın, Türkiye’nin taş çatlasa 4 yıllık ihtiya-

enerji jeopolitiğini kökünden değiştirebileceği ve

cını karşılayacak bir hacim olduğunun altını çize-

yeni enerji akslarının oluşabileceği tezleri havada

rıs’ta NATO kullanımında üslere sahip. ABD uçak

üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Bu havzanın

uçuşuyor. Türkiye’de ise konu, özellikle hükümete

gemileriyle bölgeye konuşlanırken, bir yandan da

enerji kaynakları açısından potansiyeli üzerine

yakın medya tarafından enerjide dışa bağımlılığın

Güney Kıbrıs’tan kendine üs talebinde bulunuyor.

çokça spekülasyon yapılıyor. Öncelikle, Doğu Akde-

sona ermesini sağlayacak ve ülkenin enerji ticare-

lim.

DOĞU AKDENİZ NASIL ISINDI?

niz havzasında özellikle doğal gazda önemli rezerv-

tinde kavşak olma rolünü perçinleyecek bir gelişme

Dünya deniz ticaret geçişlerinin ise yaklaşık üçte

ler tespit edildiğini söylemek gerekiyor. Ancak

Doğu Akdeniz’de enerji kaynakları potansiyelinin

olarak sunuluyor.

biri Akdeniz’i kullanıyor. Ayrıca Kızıldeniz’in Ak-

halen tespit edilmiş ve kanıtlanmış rezerv büyük-

ortaya çıkmasının ardından, buraya kıyısı olan ül-

deniz’e çıktığı, enerji ve mal ticaret rotalarının geç-

lükleri, dünya doğal gaz ticaretinde denklemi de-

keler yıllar içerisinde hak iddiasında bulunmaya

tiği Süveyş Kanalı da aynı bölgeye açılıyor.

ğiştirebilecek seviyede değil.

başladılar. Hak iddiaları, açık denizlerde ülkelerin

Ancak bu iddia ve tespitlerde gözden kaçırılan nokta, Doğu Akdeniz’in ve burada yükselen gerilimin dünyada başlı başına yeni bir siyasi araç olarak kullanılmakta olduğu gerçeği. Öyle bir araç ki,

BÖLGEDEKİ ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ

bölge ülkelerinin birikmiş ve donmuş dış sorunlarının emperyalist dengelerin gerektirdiği ölçüde

BP Yıllık Enerji İstatistikleri’ne göre 2017 yılı iti-

gündeme gelmesine yarayacak ve belki de bu so-

bariyle dünyada kanıtlanmış doğal gaz rezervleri-

karasuları kabul edilen 12 mile kadar olan bölgeleDoğu Akdeniz’de kanıtlanmış doğal gaz rezervi,

rin ötesinde Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Söz-

halen 2 trilyon metreküplük bir büyüklüğe ulaşı-

leşmesi’ne göre 200 millik mesafeyi Münhasır

yor. Bu kanıtlanmış rezervlerin büyük bölümü

Ekonomik Bölge (MEB) kabul edebilmeleri esasına

Mısır ve İsrail deniz alanlarında bulunuyor.

dayanıyor. Güney Kıbrıs, 2004 yılında Münhasır Ekonomik

runların bir kısmını emperyalist çözümlere ulaştı-

nin büyüklüğü 193,5 trilyon metreküp düzeyine

racak...

ulaşıyor. Bu rezerv büyüklüğü, mevcut doğal gaz

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nin (USGS), 2010

üretim seviyesi baz alındığında, yaklaşık 53 yıl ye-

yılında yayınladığı verilere göre ise söz konusu hav-

larda bu bölgedeki sahaları 13 parsele bölen Güney

tecek bir düzeye işaret ediyor. Aynı istatistikler,

zada 10 trilyon metreküplük potansiyel yani henüz

Kıbrıs, petrol ve doğal gaz aramaları için ihaleler

Altı çizilmesi gereken diğer konu ise Doğu Akdeniz

Bölge (MEB) ilan ederek, bölgedeki deniz sahalarına ilişkin ilk iddiasını ortaya koydu. Sonraki yıl-

havzasının, sadece kanıtlanmış ya da potansiyel

2017 yılında kanıtlanmış doğal gaz rezerv artışına

keşfedilmemiş bir doğal gaz olabileceği ifade edili-

düzenleyerek yabancı şirketleri bölgeye davet etti.

enerji kaynakları açısından değil coğrafi konumu

en fazla katkıyı 0,3 trilyon metreküp ile İsrail’in

yor. Bu potansiyelin yine 6,3 trilyon metreküplük

Güney Kıbrıs bu adımları atarken güney deniz

nedeniyle önemli olması. Ortadoğu’nun batıya yani

yaptığını gösteriyor.

bölümü Mısır deniz alanları ve Nil Körfezi dola-

komşuları ile karşılıklı MEB anlaşmaları da yaptı.

yında bulunuyor.

Güney Kıbrıs’ın 2003 yılında Mısır, 2007 yılında

Akdeniz üzerinden Avrupa’ya açılan kapısı durumundaki havza, emperyalist güçlerin bölgedeki as-

Mısır, İsrail, Lübnan, Yunanistan ve Türkiye’nin

keri yığınağı ve dünya ticaret hareketleri için

kıyısı bulunan Doğu Akdeniz’de yer alan Güney ve

Halihazırda bölgede kanıtlanmış 2 trilyon ve potan-

larla MEB sınırlarında uzlaşma sağlandı. Güney

stratejik bir coğrafyaya işaret ediyor. Rusya Su-

Kuzey Kıbrıs olmak üzere ikiye bölünmüş Kıbrıs,

siyel (henüz keşfedilmemiş) 10 trilyon metreküplük

Kıbrıs, aynı zamanda AB ve Yunanistan’ı da konu-

riye’nin batı kıyılarında, İngiltere ise Güney Kıb-

kıyısı bulunan ülkelerle birlikte doğal kaynaklar

doğal gaz rezervi, dünya enerji ticaretinde önemli

nun tarafı haline getirmeye çalışıyor.

Lübnan ve 2010 yılında İsrail ile yaptığı anlaşma-


6

AVRUPA FİNANS

7 Aralık 2018 Cuma


7

7 Aralık 2018 Cuma

AVRUPA FİNANS

Visa ve Mastercard komisyonlarında indirim takas ücreti alınacağına işaret edildi.

Avrupa Ajansı / AVA | Londra

Söz konusu değişikliklerin yapılması halinde Visa ve Mastercard, Avrupa Birliği'nin (AB) baş-

3'üncü ülke kartlarına uygulanacak takas ücretleri

lattığı rekabet incelemesini sona erdirmek için al-

AB banka kartlarıyla aynı seviyelere gelmiş olu-

dıkları komisyonlarda indirim yapmayı teklif etti.

yor.

Yazar

Brexit ve Finans Dünyası, Quo vadis? Nereye gidiyorsun?

M. Kemal Şahin, Bankacı, Risk Yönetimi Danışmanı

AB Komisyonu, devam eden rekabet incelemele-

AB Komisyonu'nun Visa ve Mastercard'a ilişkin

rine son vermek için Visa ve Mastercard'ın kartlı

uyguladıkları komisyon ve takas ücretlerine ilişkin

ödeme işlemlerindeki komisyon ve takas ücretle-

rekabet incelemeleri devam ediyor. AB'de faaliyet

Brexit ve Finans Dünyası konusunda kesin

rine yönelik çeşitli taahhütlerde bulunduğunu

gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı

olan tek şey, belirsizlik. Birliğin en baştan

açıkladı.

bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB

Visa ve Mastercard'ın Avrupa Ekonomik Alanı dı-

Bu satırların yazıldığı an itibariyle maalesef

söylediği gibi, her konuda uzlaşılmadan, hiç-

yunca mağaza alışverişlerinde banka kartlarından

Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz ko-

bir konuda uzlaşılamayacak.

işlemin yüzde 0,2'si, kredi kartlarından da yüzde

nusu incelemede rekabete veya antitröst yasala-

Sayın Başbakan May, oluşturulması yıllar

şındaki ülkelerin ödeme sistemlerini kullananlar-

0,3'ü oranında tahsil edileceği belirtildi.

rına aykırı bir durum tespit ederse buna son

süren, yüzlerce sayfalık ayrılık paketini kim-

dan alınan ücretlerde indirim yapmayı taahhüt

Açıklamada, sanal alışverişlerde ise banka kartla-

veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uygulu-

selere beğendirebilmiş değil. Brexit yanlıları

ettiği kaydedilen açıklamada, bu ücretin 5,5 yıl bo-

rından yüzde 1,15, kredi kartlarından yüzde 1,5

yor.

bu paketin özde değil sözde ayrılık anlamına

Türkiye ve İngiltere’nin yer aldığı

G20 ülkeleri eleştirilerin odağı oldu

geldiğini, halkın oyuna, demokrasinin kurallarına saygı gösterilmediğini, iddia ediyorlar. Birlikte kalmak yönünde oy kullananlar da, elbette işi daha da yokuşa sürmek için elinden geleni arkasına koymuyorlar. Herkesi mutlu etmek gibi zorlu, hatta imkânsız, bir göreve soyunan May, sonuçta kimseye yaranamıyor. Takvim hızla ilerliyor, Mart sonu itibariyle o ya da bu şekilde birlikten çıkılacak. Uçak havada kalmayacak, ya inecek, ya da düşecek. 11 Aralık’ta Meclisin onayına sunulacak paketin içeriği hala muamma. Birçok konu ilerideki bir tarihte kararlaştırılmak üzere askıya alındı. Görünen o ki, Brexit ‘hard landing’ i ile İngiltere demokrasisi ve ekonomisi kafa üstü çakılmaya doğru ilerliyor. Çakılır mı? Çakılmaz ama yara alacaktır. İngiltere yüzlerce yıldır sadece Avrupa değil ve Dünyanın finans merkezidir. Euro/ USD işlemlerin %80 i Londra’da yapılır. Avrupa’da faaliyet gösteren Varlık Yönetimi ve Hedge

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping

Fonların yine bu oranda çoğunluğu Londra merkezlidir. İngiltere ekonomisinin %80i servis sektörüne dayalı. Bankacılık / Finansın dışında reklamcılıktan, hukuk ve denetim şirketlerine kadar yüksek katma değerli hizmetlerin neredeyse tümünün, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölge müdürlükleri (EMEA) Londra’da. Londra’da yaklaşık 3000 bankanın şube ya da iştiraki bulunmakta. Bankaların geçen yıl ödedikleri kurumlar vergisi yaklaşık, 100 milyar sterlin düzeyinde.

Kaşıkçı’nın öldürülmesi ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman

Avrupa Ajansı / AVA | Londra

Dünya ekonomisi üstünde kara bulutlar

nin genelinde yarattıkları çarpan etkisi ile bunun 3 katına, yaklaşık 300 milyara denk

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa,

Çalışanların maaşlarından kesilen vergiler, alışverişlerinden ödedikleri KDV ve ekonomi-

geldiğini söylemek çok da yanlış olmaz. Ban-

Jeopolitik tarafta ise, gazeteci

Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere,

Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de

İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Suudi Arabis-

İstanbul'daki Suudi Arabis-

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma

kacılık sektöründe yaşanabilecek %10 luk bir

Teşkilatı (OECD) geçen hafta

daralma dahi, Brexit yanlılarının kurtulmak

tan, Rusya ve Türkiye'den oluşan G20 Grubu'nun

tan Başkonsolosluğu'nda

içerisinde açıkladığı Ekono-

istedikleri Avrupa Birliği ekonomisine yapı-

bir karar almak için küçük, bir fark yaratmak için

öldürülmesinden Veli-

mik Görünüm raporunda,

lan yıllık 30 milyar sterlinlik katkı ile başa

ise çok büyük olduğu bilinir.

aht Prensi Muham-

"Küresel ekonomi, zorlu su-

G7, G8, G20 G20 ülkeleri oluşturan ülkeler ile Birleşmiş Mil-

larda seyrediyor" dedi ve

netimi, hedge fonlar gibi finansın diğer kesim-

sorumlu

şu değerlendirmeyi yaptı:

lerinin katkıları dâhil değil.

tutulma-

sına yönelik baskı-

"Küresel ticaret ve yatırım,

Turizm, Sağlık ve her türlü destek hizmetle-

lar artıyor.

gümrük vergilerinin karşı-

rinde gördüğümüz gibi Britanya’nın ciddi iş

letler'in (BM) yaklaşık 200 üyesi arasında kıyasla-

lıklı olarak yükseltilmesi

malar yapılır. Bir başka karşılaştırma da

Ancak ABD mer-

dünyanın en büyük sanayileşmiş ekonomisinin

kezli düşünce kuru-

oluşturduğu G7 seçkinler kulübü ve ya Rusya'nın

luşu

da dahil olduğu G8'le yapılandır.Yine de G20 ülke-

Foreign Relations'ın Kü-

leri, dünya ekonomisinin yüzde 85'ini, yatırım akı-

resel Yönetişim Direktörü

şının yüzde 80'ini ve nüfusunun da üçte

Stewart

ikisini oluşturuyor. İlk olarak 2008

yılında

Council

M.

nedeniyle yavaşlama gösterirken,

gelişmekte

göre,

nin zayıfladığı görülüyor."

Geri Dönüşü var mı? İmkân dâhilinde, ama

Uluslararası Para Fonu

"popülist milliyetçilik".

dır devam eden G20

çok zor görünüyor. Boris Johnson, hem yerim, hem de yarına saklarım dediği pastayı, anlaşılan bundan sonra,

tınıun nedeni ikircikli konular değil,

küresel

gücü açığı bulunmakta ve Avrupa birliğinden gelen genç ve çalışkan halk, bu açıdan da önemli bir kaynak olmaktadır.

maye çıkışları ve para birimleri-

Bu yılki zirvenin evsahibi Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri

G20'nin önündeki en büyük sıkın-

Washing-

birçok

olan ülke ekonomisinde de ser-

on

Patrick'e

ton'da yapılan ve 10 yılzirveleri,

baş olacaktır. Bu hesabada sigorta, varlık yö-

med bin Selman'ın

Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre küresel bü-

ancak rüyasında görebilecek. Avrupa Birliği-

yüme bu yıl yüzde 3,9 ile zirveye ulaştıktan sonra

nin de mevcut durumu kendi yararına kullan-

içerisinde

mak için elinden geleni arkasına koyacağını

tiği başarıyı seçmen tabanı

zayıflayacak.IMF, genişlemenin hem gelişmekte

düşünmek, saflıktan ötedir. Mevcut ayrılık

politikalarının gö-

tarafından çok taraflı ku-

olan hem de gelişmiş ekonomiler arasında "eşitsiz"

paketinin Avrupa Birliğinde daha fazla tartı-

rüşüldüğü doğal

rumlarla temsil edilen

bir hal aldığına dikkat çekiyor. Hindistan ve Çin,

"küresel ekonomik eli-

küresel büyümenin lokomotifleri olmasına karşın

din

tin" muhalifi olarak gö-

Latin Amerika'da yavaşlama görülüyor ve birçok

götürmez.

Patrick, bu sözleriyle elde et-

düzeyde ekonomi

bir

platform

oldu.Ancak

bu

önümüzdeki

birkaç

yıl

şılmak istenmemesi, kısaca kendin ettin kenbuldun

denmesi

çok

da

tartışma

grubu eleştirenler,

rülmesine borçlu olan

gelişmekte olan ülke de petrol fiyatlarındaki yük-

Ne yapılabilir? Amiyane tanımla, Önümüz-

elde ettiği kazanım-

Trump gibi liderleri

selişin olumsuz etkilerini hissediyor. Mali teşvik-

deki maçlara bakarsak, Britanya’nın maksi-

ların artık geçmişte

kastettiğini belirtti.

ler

mum faydayı sağlamak değil ama en azından

kaldığını

ve

G20'nin

2007-08 Krizi geçti mi?

bugün artık varoluş amacı arayan çok taraflı bir kuruma dönüştüğünü söylüyor.

Veliaht Prensi Prens Muhammed bin Selman

ABD ile Çin Savaşı G20 Zirvesi öncesi dünya liderlerini taşıyan uçak-

ve

düşük

işsizlik,

ABD

ekonomisinin

büyümesini sağladı. Ancak büyüme oranı Avrupa ve Japonya'nın gerisinde kaldı.

Brexit kararı

zararı minimize etme şansı olabilir. Peki, nasıl olacak? Bu konu üzerinde yıllardır tam mesai çalışmalarına rağmen bir sonuca ulaşamayan uzmanlara karşı ukalalık edecek değilim. Birkaç

G20'nin en fazla akılda kalan kazanımı, 2007-08 yıllarında yaşanan mali

Mali krizden 10 yıl sonra buna cevaben atılan ko-

delinin attığı taşı 40 milyon akıllı da çıkara-

krize verdiği yanıt olarak gösteriliyor. O dönemde

ordineli adımlar, dünyada sürdürülebilir ve kap-

maz. Ekonomik, politik, demografik bir çok

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ilk kez eşit sta-

sayıcı bir ekonomik büyüme dönemine geri

boyutu var ancak bilinen gerçek şu ki, Bri-

lar birer birer Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e

tüde biraraya gelmiş ve küresel büyümenin des-

dönülmesini sağlayamadı. Yaşadıkları dünyadan

tanya Politikacıları günün sonunda pragma-

inerken, tüm gözler de küresel ekonomiye dönük

teklenmesi gerektiğini kabul etmişti.

uzaklaşan seçmenler, ekonomik milliyetçiliğe des-

tik ve rasyonel davranırlar.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Baş-

Bunun sonucunda da mali teşvikler, tüketimi ar-

üyeliğinden ayrılma (Brexit) kararı aldı, Donald

Brexit ile Birlik’ten çıkmak yerine birlik ile

kanı Şi Cinping arasındaki ikili görüşmeler dik-

tırmaya yönelik önlemler ve iflasa yaklaşan ku-

Trump aynı yıl ABD Başkanı seçildi, Avrupa'da

ilişkileri yeniden tanımlamak çok daha ya-

katli izlendi. Trump, Çin'den ithal edilen 200

rumlara verilen finansal yardımlar gibi politikalar

milliyetçiliğin yüksedi ve son olarak Brezilya'da

milyar dolarlık malların üzerindeki gümrük vergi-

koordineli bir şekilde uygulamaya geçirilmişti.

aşırı sağcı Jair Bolsonaro Devlet Başkanı seçildi.

tek verdi. İngiltere 2016'daki referandumda AB

tehditlere çevrilmiş durumda.

sini artırmak istediğini açıkladı. Bunun hayata ge-

rarlı olur.

G20'nin elde ettiği kazanımlar artık geçmişte kal-

Mevcutta düzgün çalışan kurum, yasa ve sü-

çirilmesi halinde vergi oranı da yüzde 10'dan

Ancak alınan önlemler küresel ekonominin ça-

mış gibi duruyor ve gruba "çok konuşup, az iş

reçlere çomak sokmak yerine, bürokrasiden,

yüzde 25'e yükselecek. Ekonomistler, dünyanın en

lışma biçimini kökten değiştirmeyi başaramadı.

yapma" eleştirisi yöneltiliyor. Ancak zirveye katı-

karar alma süreçlerine kadar, birliğin koru-

büyük iki ekonomisi arasında yaşanan ticaret ge-

Bu da benzer bir krizin tekrar patlayabileceği an-

lan liderlerin büyük bölümü, grubun hala geçerli

macı ve piyasa şartlarına aykırı eylem ve po-

riliminin küresel büyümeyi olumsuz etkileyebile-

lamına geliyor.

olduğunu göstermek için daha az değil, daha fazla

litikalarından kurtulmak, Britanya kadar

ceği uyarısı yapıyor.

Ve bu da gruba yöneltilen tek eleştiri değil.

işbirliğine gidilmesi gerektiğini savunuyor.

Birliğe de çok büyük katkı sağlayacaktır.


8

AVRUPA FİNANS

7 Aralık 2018 Cuma


7 Aralık 2018 Cuma

www.avrupagazete.co.uk

Tel: 020 7275 7610

info@avrupagazete.com

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

17. Yılımızda gururluyuz

Dünya Basın Ödülü - 2015

KÜLTÜR SANAT Sayfa 26-27

En iyi Medya - 2017

En başarılı gazete - 2014

AVRUPA Finans 2

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

BİRLEŞİK KRALLIKTA DEĞİŞEN

EKONOMİK DENGELER VE İNGİLTERE

Avrupa Ajansı / AVA | Londra

Birleşik Krallık Mali Bütçesini ADPL LLP Kurucu Ortaklarindan Tuğrul Yiğitoğlu açıkladı. Yiğitoğlu, Avrupa Gazetesi finans ekine özel konuştu. Yiğitoğlu şunları söyledi: “İngiltere’de her yıl normalde ekime denk gelen 10. ayda mali bütçe açıklanmaktaydı. Yakın geçmiş yıllarda Birleşik Krallık Mali Bütçesi hem 10. ay

Account Direct Plus ortaklarından yeminli mali müşavir Tuğrul Yiğitoğlu aynı zamanda büyük ölçekli yatırım danışmanlığı yapıyor

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması anlamına gelen Brexit'e karşı çıkan 70 iş insanı, ikinci bir referandumun düzenlenmesi gerektiğini söyleyen bir mektup yazdı. Mektupta Avrupa Bir-

tadır. Bütçedeki en büyük faktörel değişiklik AvBirliği’nden

çıkış

süreci

ve

2.referandum çağrısı Avrupa Ajansı / AVA | Londra

hem de 4. ayda olmak uzere iki defa açıklanmakrupa

Brexit'e karşı çıkan iş insanlarından

liği'nden sert bir çıkışın İngiltere ekonomisine

bununla

zarar vereceği vurgulanıyor.İngiliz kitap satış şir-

kaynaklanan İngiltere’nin stratejik gelir ve gider

keti Waterstones'ın CEO'su James Daunt ve ülke-

tablolarının bir birini tutmasıdır.

nin

Mali bütçenin küçük ve orta ölçekli şirketlere et-

Sainsbury's'in eski müdürü Justin King, mektubu

en

büyük

kileri nelerdir ?

imzalayanlar arasında bulunuyor.

“Çok büyük değişiklikler yok aslında zamanın ge-

süpermarket

zinrcirlerinden

Halkın Oyu

tirdiği değişiklikler var. Birleşik Krallık bütçesi (Budget Report) hazırlandığı vakit bazı şeyleri daha iyimser yapıyorlar. İngiltere devletinin ma-

Halkın Oyu için İş Dünyası adlı grup, Perşembe

liyesi önemli hususlarda daha katı kurallar uygu-

günü kuruldu.Halkın Oyu adlı kampanya, uzun

luyorlar ama günün sonunda baktığımızda devlet

zamandır hem sosyal medyada hem de sokaklarda

bir taraftan alırken diğer taraftanda geri vermek-

örgütlenerek ikinci bir referandum için çağrıda bu-

tedirler. Bu dönemde vergisel anlamda değişikler

lunuyor.Geçen ay içinde düzenlenen bir gösteriye

olurken askeri ücretin mart ayında %4.9 civarında

bildirmeleri 2019 yılı için çok büyük işaretler.

lışmalar sürdürülmektedir. Avrupa Birliği’nden

en az 670 bin kişi katılmıştı.Göstericiler, Brexit'in

yükselişe geçmesi, bunun akabinde de -bunlarında

Büyük şirketlerde bu etki daha fazla çünkü mas-

çıkış sürecinde önlem alınması şarttır. Bunlardan

gerçekleşeceği Mart 2019'dan önce AB'de kalma-

vergilerini göz önünda bulundurursak- birçok ça-

rafları daha çoktur. Kurumsal bir yapıya aittirler

en önemliside ekonomidir. Çok yakın takipte

nın da seçenekler arasında olduğu bir referendum

lışanın iş verenden mart ayından sonra bir maaş

ve değişme süreçleri onlar için daha yavaştır. Bu

olmak lazım. Örneğin ekonomide, piyasadaki ar-

talep ediyor. İş insanlarının gazeteye yayımlanan

değişikliği için beklenti içinde olacaklardır. Bu da

yüzden dolayı adaptasyon yapamayanların şirket-

tışlarda takipte olmak gerekmektedir . Unutma-

mektubu da bu kampanya ile işbirliği içinde ger-

mak lazimki İngiltere üreten bir ülke değildir. Son

çekleşti.Ancak Başbakan Theresa May, Brexit'in

gerçekten çalışan tabakanın kazandığı ücret eko-

tedir. Küçük ve orta ölçekli esnafta bu durumdan

20 yıldır yanlış politikalar ile üreten değil tüketen

iptalini öngören bir referendum yapılmasına karşı

nomik ‘index’lere göre yani yaptığınız günlük har-

etkilenmektedir, kurumsal olmadıkları için bazı

bir topluma büründü. Sanayisi çok az kalmıştır.

camalara yetmedigini göstermektedir, yetmediği

öngörüleri takip edememekte gerektiği yerde ge-

En büyük sanayisi dünyaya finans vermek ve si-

içinde devlet askeri ücretin daha fazla yüksek ola-

rektiği zamanda gerekli yardımları sağlayama-

gorta sirketleriyle öne çıkmaktır. Bunun yanı sıra

cağını düşünüyor. Tabiki sadece bu askeri ücrete

maktalar ve bu sebepten ötürü küçük şirketlerde

İngiltere kendi markasını satmaktadır. Farklı ül-

yansımayacaktır. Bütün maaşlarda bir artış ola-

batma aşamasında olduklarını düşünmekteyiz.”

neyi gösterir eğer 4.9 bir artış olacak ise demek ki

cağı beklenmektedir. Vergi hususunda ise % 7 ile %8 oranında bir artış olması beklenmektedir.”

“Çalışanlara güzel ama iş verenlere kötü haber”

lerin yönetimlerinde bu etki daha fazla görülmek-

“Küresel ekonomik sıkıntı var”

kelerden ithal ederek kendi markasını oluşturup daha sonra ülkesinden ihraç etmektedir. Belirli bir zamandan sonra uzun vadede üretim yapmayan bir toplum kaybetmeye her zaman mahkumdur.”

Yiğitoğlu: “Eğer Birleşik Krallık’ta bir ekonomik krizden bahsedeceksek (bu sadece İngiltere’de

Ev almak isteyenler dikkat

değil) dünyada bir global ekonomik sıkıntı ve bir Birleşik Krallık Mali Bütçesini Avrupa Gazetesi fi-

tıkanmanın olduğunu da söylememiz gerekiyor.

ADPL kurucu ortaklarından Tuğrul Yiğitoğlu söz-

nans ekine özetleyen yeminli mali müşavir Tuğrul

Tabi bunların faktörleri dünya genelinde çok faz-

lerine şöyle sona erdirdi:

Yiğitoğlu sözlerine şöyle devam etti:

ladır. Ama İngiltere odaklı baktığımızda Avrupa

“İngiltere’nin bir kültürü var. Bu Avrupa’da ve

“Bu yen bütçedeki gelişmeler çalışanlar için güzel

Birliği’nden çıkış ek bir ekonomik krize sebebiyet

Türkiye’de olmayan bir kültürdür. Herkesin bir

bir haber ama iş verenler için çok iyi bir durum

verecektir”

değil. İş verenlerde işçi masrafları arttığı ve bu

hayali vardır. Bir evim olsun hayali. İngiltere’nin

Brexit `e 4 ay kaldı

bütün bir ekonomiye etkileyeceği için is verenin maliyeti de otomatik olarak artacaktır. İş veren

çıkıyor.

'Kağıdı ithal ediyoruz, belirsizlik var' İş insanlarının imzaladığı mektupta, birlikten çı-

insanlara yaptığı en büyük fırsat bir evim olsun

kılması takdirinde AB ile ticari ilişkilerin kesin-

fırsatıdır Ama herkesin evi olsun sonunda bana ait

tiye uğramadan devam edeceğine dair bir söz

olsun Kraliçe’nin olsun ideolojisi halen aşılama-

verildiği, ancak şimdiye kadar AB ile yürütülen

yaptığı satışlarda ve servis hizmetlerinde fiyatları

Avrupa Birliği’nden çıkış sürecinde, iş yerleri

mıştır. Almanya’da, Fransa’da Türkiye’de böyle bir

müzakerelerde bunu garantileyen bir adım atılma-

arttırmak zorunda kalacaklardır. Arttırmadığı

önlem alabildi mi ?

durum yoktur. Kiralamak ( Lease) çok daha doğal

dığı vurgulandı.

bir durum. İngiltere’de son 70 yıldır İnsanlar çok

Son iki yıldır süren belirsizliğin şimdiden yatırım-

Tuğrul Yiğitoğlu: “Devlet önlem alamadı. İngiltere

çalışsın eve toprağa yatırım yapsın fikri var. Bu

larda azalışa yol açtığı belirtilen mektupta 2016'da

büyük şirket iflaslarını açıklarken bir çoğuda

Parlementosu’nda bulunan siyasiler bile bilmiyor

aralar ev fiyatlarında % 10 % 15 bir düşüş var.”

batma noktasına geldiklerini açıkladılar ve bir çok

ne olacağını ! Onun için bir muallakta Brexit ko-

şirket işçi cıkartma gibi önlemler ald. Bu geçtiği-

nusu. AB ile görüşme ve çıkış süreçleri var ama or-

miz yıl ocak ayında başlayan bir rüzgar gibiydi son

tada iyi ya da kötü olacağına dair ne olacağı

zamanlarda bunun bir fırtına gibi yaklaştığını gö-

bilinmemektedir. Bu yüzden Brexit’te rüzgarın ne-

rebiliyoruz.”

reden eseceğini kimse kestiremiyor. Fakat Avrupa

Tuğrul Yiğitoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bre-

ancak şimdi işlerinin geleceğine dair büyük belir-

Birliği’nden çıkışın kısa dönemli bir sıkıntı oluştu-

xit ekonomisinin getirdiği krizden dolayı eskisi

sizlikler olduğunu söyledi.

racağı belli. Uzun dönemli faydasının ya da zarar-

gibi Avrupa’dan insanların gelmeyeceğini ve evleri

takdirde aradaki farkın kısır bir döngü oluşturduğunu göreceğiz. Bu zaten son bir yıldır var. Bir çok

“House of Fraser, Toyz R Us iflası ve Debenhams’ın şube kapatması”

larının olacağını bilemiyoruz, bunu anca zaman gösterecek.”

Yiğitoğlu: “Bu iflasa yakın olan iflas eden şirketlerin içinde Oxford Street üzerinde yer alan dünyaca

“İngiltere üreten bir ülke değildir”

ünlü alışveriş merkezlerinden House of Fraser if-

İngiltere’de ev almak için en doğru zaman

yapılan referandumda bunların hiçbirinin belirtilmediği, o yüzden yapılacak ikinci bir referandumla halkın görüşünün alınması gerektiği aktarıldı. Kitap satış şirketi Waterstones'ın CEO'su James Daunt, kitap basımı için kağıdı ithal ettiklerini,

kiralamayacağı düşünülmektedir. Düşüş olduğu içinde kiralama sıkıntısı doğmaktadır. Ayrıca vergi dairesinin getirmiş olduğu bir çok yeni kanunlar var kiralama konusunda. Bu yüzden insanlar oturacakları evi almayı tercih etmektedirler.

lasının belirtilmesi, Debenhams’ın elli şubesini ka-

Tuğrul Yiğitoğlu: “Benim düşüncem İngiltere’nin

Yatırım için ise ev almamayı tercih etmektedirler.

patacağını açıklaması, Toyz R Us gibi büyük bir

tekrardan ekonomik yapısının toparlanacağı. Kısa

İngiltere’de ev almak için en doğru zaman sizin

oyuncak firmasının kapanışı, dev süpermarket

bir dönemde tekrar ekonomisinin büyümeye geçe-

uygun olduğunuz yani sizin ekonomik yönden ken-

zinciri Asda’nın 6 bine yakın işçi çıkartacaklarını

ceği düşüncesindeyim. Bu anlamda da 5 yıldır ça-

dinizi rahat hissettiginiz zamandır.”


Bankalarda 2019 baskısı 10

7 Aralık 2018 Cuma

AVRUPA FİNANS

Avrupa Ajansı / AVA | Londra

verildi. Kredi derecelendirme kuruluşunun açıkla-

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch

mik büyümenin, 2016 yılından bu yana emtia

Dünya Ticaret savaşlarının geleceği

masında, halen devam eden güçlü küresel ekonoRatings, 2019 yılında gelişmekte olan ekonomiler-

fiyatlarındaki iyileşmenin ve bankaların sağlam

deki bankaların üzerinde ılımlı baskının görülme-

mali ölçütlerinin oluşabilecek baskıları dengeleye-

sinin beklendiğini duyurdu.

bileceği vurgulandı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açık-

Bu yılın kasım itibarıyla gelişen ekonomilerde de-

lamada, “Gelişmekteki olan ekonomilerin banka-

ğerlendirilen bankaların yüzde 18’inin negatif gö-

larında 2019 yılında risk dengesinin negatif

rünüme, yüzde 6’sının ise pozitif görünüme sahip

olmaya devam etmesi olası.

olduğu belirtilen açıklamada, 2016 yılının üçüncü

ABD’deki yüksek faizin, dolardaki değerlenmenin,

çeyreğinde negatif görünüme sahip bankaların

nın görünümüme ilişkin negatif revizyonların Bre-

sıkılaşan küresel finansal koşulların ve ticaretteki

toplam içindeki payını yüzde 33 olduğu, emtia fi-

zilya ve Katar bankalarındaki revizyonlarla

korumacılığın, gelişen piyasalara sermaye akışını

yatlarının toparlanması ve büyümenin artmasıyla

dengelendiği belirtilirken, “Türk bankalarıyla bir-

engellemesi mümkün. Bu da bazı ülkelerin bü-

birlikte negatif görünüme sahip bankaların payı-

likte, Umman ve Kosta Rica bankalarının çoğu ne-

G20 zirvesinin gündeminde resmi tartışma başlıkları

yüme görünümlerini düşürebilir.” ifadelerine yer

nın azaldığı belirtildi.

gatif görünümünü koruyor.” ifadesine yer verildi.

ortaya konmakla birlikte, liderlerin dikkati ticaret sa-

Fitch Ratings, gelecek yıl gelişen ekonomilerdeki bankaların üzerinde ılımlı baskının görülmesinin beklendiğini bildirdi

Açıklamada gelişen piyasalarda Türk bankaları-

vaşları gündemine odaklanmış durumdaydı.

Brexit ve Şirketlere Öneriler

Buenos Aires Dünya ekonomisine yön veren gelişmiş ve yükselen güçlerin liderleri Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yapılan G20 13. Liderler Zirvesi için bir araya geldi. 2008 küresel ekonomik krizi sonrasında oluşan katılımcı yönetişim ve krize birlikte tepki verme atmosferinde ciddi bir oluşum olarak öne çıkan G20, elbette

Zek&Co muhasebe şirketi ortaklarından Ali Şener Avrupa Ajansı’na özel konuştu

aradan geçen sürede öneminden çok şey kaybetti. Tabir caizse, köprülerin altından çok sular aktı ve G20’nin önde gelen üyelerinde ciddi siyasi dönüşümler ortaya çıktı ki bu değişimler de küresel sistemde katılımcı yönetişim gündemini giderek zayıflattı.

George W. Bush ABD yönetiminde George W. Bush’un Obama’ya devrettiği (ve aynen sürdürülen

ender

projelerden biri olan) G20, Obama yönetiminin küresel krizden çıkış stratejileri içinde önemli bir yer işgal etti. Hatta başta Çin ve Hindistan olmak üzere BRICS ülkeleri gibi, küresel ekonomik sistemi yöneten kurumsal mekanizmalardan memnun olmayan grupları; Avrupa Birliği, Afrika Birliği, ASEAN, Mercosur, Caricom gibi önemli bölgesel birlikleri; Rusya ve Suudi Arabistan gibi önemli enerji oyuncularını bünyesinde barındıran bu platform, küresel problemlere yönelik ortak kararların alınmasını kolaylaştıracak bir iletişim zemini olarak görüldü. Ancak Trump yönetiminin izlediği tek taraflılık, korumacılık ve ticaret savaşları gündemi, G20’nin arkasındaki ana hegemonik gücün geri çekilmesi anlamına geldiği için, katılımcı yönetişim umutlarını büyük ölçüde suya düşürdü. Dolayısıyla Buenos Aires’teki G20 zirvesine gidilirken önceki yılların iyimser beklentilerinden daha çok, özellikle ABD ve Çin arasında tırmanan ticaret savaşlarını yumuşata-

Şirketlere Öneriler

Avrupa Ajansı / AVA | Londra

bilecek adımların atılıp atılamayacağına dair endişeçalışıyor. Bu yüzden nerede bütçe kesintileri yapılabileceği inceleniyor. 2021-2027 Avrupa Birliği

İngiltere tarihi referandum sonrası Avrupa Birli-

Ev almak ve işyeri açmak için Brexit’i beklemeyin

bütçesi kapsamında Türkiye'ye yönelik mali yar-

ği'nden (AB) ayrılma kararı aldı. Referandumdan

Şener sözlerine şunları ekledi:

dım politikasının ve stratejisinin önemli öl-

ayrılık kararının çıkmasının ardından Brexit ke-

ler öne çıktı.

G20 liderler zirveleri

“29 Mart`ı beklemenize gerek yok. Brexit hayatı-

çüde değişmesi bekleniyor. AB'ye aday

limesi gündeme geldi. Zek&Co muhasebe şirketi

mıza bir mana katacaktır iyi yada kötü bir şe-

konumunda bulunan Arnavutluk, Ma-

ortaklarından tecrübeli muhasebeci Ali Şener,

kilde, negatif düşünmemek lazım. İngiltere her

kedonya, Karadağ, Sırbistan ve Tür-

G20 13. liderler zirvesine kafillerine

Brexit’in anlamını avrupa Ajansı’na açıkladı.

olay ile bir şekilde üstesinden gelmiştir bunun ile

kiye için 14,5 milyar Euro'luk zarf

ABD, Çin, Rusya, İngiltere,

tılan küresel liderlerin pro-

Britanya'nın (Birleşik Krallık) ilk iki harfi (Br) ile

de vatandaşa her nekadarda negatif bir şekilde

oluşturulması söz konusu. Mali yardımla-

exit (çıkış) kelimesinin birleşmesinden oluşan

lanse edilsede bir çok olumlu dönüşleride olacak-

rın ise aday ülkelerin kaydettiği ilerlelemelere

Brexit, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması

tır.”dedi.

göre dağıtılması öngörülüyor.”

anlamına geliyor. İngiliz basınında Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemeyenler tarafından Britain

Şener, “ Brexit gelmeden havayı değistirdiğini gö-

baktığımızda,

Almanya, Japonya, Türkiye, İtalya, Brezilya, Kanada, Avustralya, Fransa, Hindistan, Endonezya, Meksika, Güney Kore, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Ar-

“Türkiye'ye daha az yardım”

jantin’in en üst düzeyde temsil edildiklerini görüyo-

ve İngilizce kalmak anlamına gelen Remain keli-

rüyoruz bu durumda euro`nun pound karşısında

meleri birleştirilerek Bremain ifadesi kullanılı-

değer kazanmasına bağlamak gerekmektedir.

Ali Şener: “Türkiye'ye 2020 yılına kadar yüzde 40

zirvelerine sürekli davetli olarak katılan İspanya,

yordu.

Tabi bu durumdan faydalanmak isteyen iş yerle-

daha az yardım sağlanacak. Bu da 759 milyon Eu-

Hollanda ve Şili liderleri de Buenos Aires’teydiler. Bu

ride durumu kendi lehlerine çekmektedirler. Bu

ruz. Ayrıca G20 üyesi olmamakla birlikte G20

ro'nun Türkiye'nin kasasına girmeyeceği anla-

isimlere ek olarak, Avrupa Komisyonu ve Konseyi

29 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan Brexit

konu hakkında vatandaşlarımızın bilgilendiril-

mına geliyor. Gerekçe olarak insan hakları

başkanlarıyla birlikte Caricom adına Jamaika başba-

hakkında detaylı bilgileri ve Brexit den sonra İn-

mesi gerekmektedir.”sözlerini ekledi.

ihlalleri ve demokrasinin büyük ölçüde zedelen-

kanını, Afrika Birliği adına Rwanda cumhurbaşka-

giltere de gerçekleşecek olan durum ile

ilgili

Zek&Co muhasebe şirketi ortaklarından Ali Şener ile görüştük.

Türkiye'yi de etkileyecek

Zek&Co muhasebe şirketi ortaklarından Ali

İngiltere'nin Mart ayında Avrupa Birliği'nden ay-

Şener konuyla ilgili şunları söyledi:

rılacak olması bütçe konusunda Brüksel'i düşündürüyor. Bu durumun Türkiye'ye de olumsuz

mesi gösteriliyor. 2014-2020 Avrupa Birliği büt-

nını, NEPAD adına Senegal cumhurbaşkanını ve

çesine

euro

ASEAN adına Singapur başbakanını da zikretmek

aktarılması öngörülmüştü. Ancak şu ana kadar

gerekiyor. Gerçi Singapur da tıpkı Hollanda, İspanya

Türkiye'ye yapılan mali yardım birkaç milyon Eu-

ve Şili gibi G20 liderler zirvelerinin gedikli davetlile-

ro'da kaldı.”

rinden ve bir nevi de facto G20 üyesi sayılabilir.

göre

Türkiye'ye

4,45

milyar

BREXIT'İN KÖKENİ NEREYE DAYANIYOR?

Ticaret savaşları

“Açıkcası bizlerde bütün herkes gibi bir bekleyiş

yansımalarının olması söz konusu. Zira Brüksel

içindeyiz, bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Bu

bütçe kesintileri kapsamında mali yardımların

durumun ülkenin finans durumunu hali ile etki-

aday ülkelere dağıtılması konusundaki şartları

Daha önce Yunanistan için de kullanılan Grexit

litikaları, küresel çelik üretiminde fazla kapasite,

leyecektir fakat İngiltere ekonomisi bütün ihti-

değiştirmeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği bütçe-

(Greece-exit) Yunanistan'ın Euro bölgesinden

enerji, finans, ticaret ve yatırımlar, dijital ekonomi, tarım ve bilgi ekonomisi gibi resmi tartışma başlıkları

malleri göz önüne alarak adımlar attığını söyleyebiliriz.”dedi.

“İlerisi için umutluyuz”

sinde en az 10 milyar Euro açık oluşacak olması

çıkma isteğini özetleyen bir tanım olarak ortaya

bu değişiklik planının en büyük nedeni. Fakat

çıktı. Grexit terimi Citigroup şef ekonomisti Wil-

Türkiye'yi de etkileyecek bu mali kesintiler Suri-

lem H. Buiter ve aynı grupta çalışan Ebrahim

gibi, tüm liderlerin dikkatleri ticaret savaşları gün-

yeli mültecilere yönelik sığınmacı anlaşmasını

Rahbari tarafından 2012 yılında ortaya atılmıştı.

demine odaklanmış durumdaydı.

kapsamıyor. Şener, “ Ülkeyi brexit`in getireceği dış etkenler ve iç etkenler kaosa koyabilir. Ekonomik yönden Kaosa girilmesi her şahsı etkileyecektir. Edindi-

Bu yılki G20 zirvesinin resmi gündeminde sağlık po-

“Türkiye'ye yardım politikası değişecek”

İkili Grexit ile euro'ya veda edip eski para birimine dönmesi durumunda Yunanistan'ın ticarette ve turizmde olumlu etkiler ile karşılaşıp, ekonomisini ferahlatacağı iddiasında bulunmuştu. Bu terimi İngiltere'nin AB'den ayrılması için yapılan

ğimiz bilgiye göre devlet yetkilileri bu konu hakZek&Co muhasebe şirketi ortaklarından Ali

referandum sürecine adapte eden politikacılar ve

düşünmemektedirler bu şekilde gözükmeleri biz-

Şener şunları söyledi:

sivil toplum örgütleri Grexit'in Brexit'e evrilme-

leri çok az da olsa rahatlatmaktadır”sözlerini ek-

“Brüksel İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıl-

sine neden oldu.

ledi.

ması ile birlikte oluşacak bütçe açığını kapatmaya

kında

çok

karamsar

bir

şekilde

Robert Düven

ortaya konmakla birlikte, daha önce de belirttiğimiz


11

7 Aralık 2018 Cuma

AVRUPA FİNANS

HERKES İŞİNİ YAPSIN BREXIT’I BAHANE ETMESİNLER MKS Accounts Mehmet Kemal : “Benim için gözüken en büyük sorun - eleman sorunu. Çünkü şimdi çıkmadığımız halde bile restoran sektörü çok büyük sorunlar yaşıyoruz bu konuda, yeterince eleman yok. Olan elemanlar için işleyen şartlar uygun değil.”

Kemal: “Bence İngiltere’deki tüm ürünlerdeki fiyat yükseltmeleri, yani evet Brexit’in alakası var ama İngiltere para birimi olan sterlinin düşmenin fiyatların yükselmenin sebebi. Ve bunu konuda benim düşüncem finans sektörün uyguladığı bir baskıdır ki Brexit sürecini yıksınlar. Brexit boşa çıksın diye uğraşıyorlar.”

Avrupa Ajansı / AVA | Londra

İngiltere’de yılardır yeminli mali müşavir olarak başarısını kanıtlayan Chartered Accountant MKS muhasebe şirketi bir aile titizliğinde ve disiplininde çalışıyor. Mehmet Kemal Kızı Selin Osman ile ortak MKS Chartered Accountant şirketini yönetiyor Güney Londra’da bulunanan MKS Chartered Accountant şirketinin kurucusu ve ortağı yeminli mali müşavir Mehmet Kemal, Avrupa Ajansı’na özel konuştu. Mehmet Kemal Brexit ve ekonomi ile ilgili şunları söyledi:

Sterlin’in düşmesi “Şu anda bizim en çok işittiğimiz müşterilerimizden Brexit konusu. İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrılırsa işlerimize nasıl yansıycak, ekonomi nasıl

Chartered Accountant MKS muhasebe şirketini, kurucusu Mehmet Kemal ve Kızı Selin Osman ortak yönetiyor

olacak. Brexit konusu müşterimizi bir hayli etkilemiş. Ekonomiye baktığımızda fiyatlar yükselmiş ve müşterilerimiz enflayon ile birlikte çok sıkıntı içindeleler. Bence bu fiyat yükseltmeleri, yani evet Brexit’in alakası var ama İngiltere para birimi olan sterlinin düşmenin fiyatların yükselmenin sebebi. Ve bunu konuda benim düşüncem finans sektörün uyguladığı bir baskıdır ki Brexit sürecini yıksınlar. Brexit boşa çıksın diye uğraşıyorlar.”

“Brexit’i destekliyorum” Mehmet Kemal: “Ben kendim Brexit’i destekliyorum, İngiltere’nin Avrupa Birliğinde çıkması benim için avantaj olacak. Çıktığımız zaman her şey yoluna oturacak, anlaşma yapsak yapmasak Avrupa Birliği ile İngiltere mecbur bir pazarlık anlaşması yapmaya. Böyle bir anlaşma olmazsa onlar için ve bizim için büyük bir zarar olacak. Anlaşma olmazsa Dünya Ticaret Örgütü şartları altında bir

MKS Chartered Accountant şirketinin kurucusu ve ortağı yeminli mali müşavir Mehmet Kemal: “Eminim Brexit büyük bir sorun yaşatmayacak. Herkes işini yapsın Brexit’i bahane bulmasınlar.”

anlaşma olacak, ama AB ile yüzde yüz eminim bir anlaşma olacak. Almanya’nın en büyük müşterisi İngiltere’dir, BMW, Mercedes konusunda en büyük alışı İngiltere’dir. Bu şirketler İngilizler ile bir anlaşma olmadan yapamazlar.”

“Eleman sorunu” MKS Chartered Accountant şirketinin kurucusu ve ortağı yeminli mali müşavir Mehmet Kemal: “Tam Brexit’ten ayrıldığımızda bir zaman alacağını düşünüyorum , ama zamanla rayına oturacak. Evet sıkıntılar olacak ama eminim ilerisi için İngiltere için daha iyi bir sonuç olacak. İstediğimiz memleketler ile anlaşma yaparız, kendi kanunlarımızı uygulayacağız. Benim için gözüken en büyük sorun - eleman sorunu. Çünkü şimdi çıkmadığımız halde bile restoran sektörü çok büyük sorunlar yaşıyoruz bu konuda, yeterince eleman yok. Olan elemanlar için

SATILIK DİL OKULU Londra’da Satılık Dil Okulu Language Teaching Organisation in Central London for Sale Turnover: £630-730K Central London based language school. Established over 25 years ago. High quality accredited training with approval from the British Council. Offering: locally based English language courses (General English, IELTS, CAE and more) to visiting foreign students staying with homestay and residence. In-house marketing and sales teams generate the majority of sales. Long term relationships with overseas agencies. Rich and diverse nationality mix. Total ELT student attendees at any one time ranges from 60 in quiet times to over 120 in busy periods. Recorded T/O in excess of £635K for y/e 30th June 2017. Accounts available. Premises held on lease (expires 2024 y/e) at current rental of £85,000 p.a.

07466 806 010

işleyen şartlar uygun değil.

Bu konuda

daha esnek olacaklarından umutluyum. Mesela sağılık sektöründe diğer ülkelerden izinli olarak elemanlar daha rahat gelebilir. Eminim ilerideki günlerde Catering sektöründe de bu şekilde esnek olacaklar. Eminim Brexit büyük bir sorun yaşatmayacak. Herkes işini yapsın Brexit’i bahane bulmasınlar.”

MKS Chartered Accountant muhasebe şirketi Güney Londra’da Sidcup Kent bölgesinde


12

7 Aralık 2018 Cuma

AVRUPA FİNANS

EKONOMİNİN DEĞİŞEN ÇİZELGESİ VE DÜNYA GÜNDEMİ Sarı Yelekliler protestoları Yeminli mali müşavir ve Denetçi Altan Kemal : “2008 Ekonomik Krizinden dersler alındı. Devletler bu krizden çok sarsıldı. Büyük deprem bankacılıkta yaşandı, çok büyük borçlar ortaya çıktı. Amerika’da olmayan paraları basıp dağıtma ve bir çok ülkede de bazı bankalara çok ciddi bir şekilde krediler verildi hatta iki büyük bankaya devlet el koydu.”

Fransa hükümeti, akaryakıt vergisi zammını 6 ay erteledi. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede 3 haftadır süren protestoların ardından, hükümetin akaryakıt vergisi zammını 6 ay ertelediğini açıkladı. Televizyondan halka seslenen Philippe, hiçbir vergi artışının ulusun bütünlüğünü tehlikeye atmaması gerektiğini söyledi.

Altan Kemal: “Bankacılık olmadan bir devletin ekonomisi yürüyemez. Merkez bankası özel bankaları teftiş ederek kontrolü sağlamış oluyor.”

"AB ile özel ödeme mekanizması hazır" İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa

Birliği

(AB)

tarafından ABD'nin Tahsedilmedi. Bir duraklama yaşandı fakat devletin ve merkez

bağlantılı oldukları için kriz meydana geldiğinde sadece İn-

ran'a yönelik yaptırımlarına

bankasının önceden almış olduğu önlemler ile özel banka-

giltere değil Türkiye dahil bir çok ülke durumdan etkilene-

karşı geliştirilen özel ödeme mekaniz-

Birleşik Krallık ülkelerinden İngiltere’nin başkenti Lon-

ların kredilerine devam edebilmeleri için teşviklerde bu-

cektir.”

masına ilişkin nihai anlaşmanın sağlandığını açıkladı

Avrupa Ajansı / AVA | Londra - ÖZEL HABER

dra’nın güneyindeki Kennington Lane bölgesinde Altan&Co

lundu ve ayrıca verilen faizleri hemen hemen sıfıra

Chartered Account şirketine misafir olduk. Uluslararası ye-

indirgediler ve ayrıca borç alan kişilere ödeme kolaylığı sağ-

minli mali müşavir (Chartered Accountants) ACA FCCA

landı ve yeni kredi alanlarada ucuz faizlerde krediler verildi.

Partner

2019 Mart Ayından Sonra İngiltere’de Vatandaşı Bekleyen Durum

İstanbul’da Yabancı yatırımcıdan en güçlü alım

2008 de devletin yapmış olduğu düzenlemelerden bir

ve aynı zamanda denetçi (Statutory Auditors) görevini

tanesi de bütün bankalara dışardan ve içerden

Yeminli mali müşavir Altan Kemal: “Brexit ismen uygula-

yıllardır başarıyla yürüten Altan Kemal, Altan&Co

kimlere kredi veriliyor ise ve ne için veriliyor ise

maya gireceğini ama diğer türlü insanlara bir yaptırımı ola-

bunların kontrolünü sağlamak için özel müfettişler ile

cağını düşünmüyorum. Yıllardır Avrupa devletleri ve

Chartered Account şirketinin kurucusu ve sahibi. İngiltere Türk Toplumuna büyük destek veren Altan

taftişi sağlanarak oluşacak herhangi bir aksi du-

Kemal ile geçmişten günümüze ekonominin değer

rumda direkmen kontrolü sağlayabilmek için.”

yargılarını ve etkileri hakkında bilgilerini Avrupa

Altan Kemal: “Türkiye 2008 sonrası ekonomik kriz için iyi bir girişimde bulundu fakat zamanında gereken önlemleri alamadı için beklentilerini karşılayamadı. Faizleri yükseltmekle meblağların çoğalmasına etki etti”

Ajansı ile paylaştı.

2008 Ekonomik Krizinden Alınan dersler Altan&Co Chartered Account şirketinin kurucusu ve sahibi Uluslararası yeminli mali müşavir Kıbrıslı Türk Altan Kemal şunları söyledi: “2008 Ekonomik Krizinden dersler alındı

“Mortgage ve kredi alabilmek”

esasında yıprananlarda çok oldu. Bilakis devletler bu krizden çok sarsıldı .Büyük olay

İngiltere iç içe yaşamaktadır ve Avrupa birliğinden olan bir milletin buradaki statüsü değişmeyecektir. Hangi haklara sahip ise öyle kalacak. Aynı şekilde İngiliz hükümetinden olan kişilerde avrupa ülkesindeki statülerinde bir değişiklik olmayacaktır. Avrupa’dan İngiltere’ye yeni giriş sağlayacak

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar, kasımda 380

olan Avrupalıları ne gibi yenilikler beklemektedir. Açıkcası

milyon dolarlık net alımla yaklaşık 2 yılın en güçlü per-

bizlerde henüz bir çıkarımda bulunamıyoruz. Ayrıca, Brexit gerçekleşir ise ekonomik dengeler hali ile bu durumdan etkilenecektir.

formansını gösterdi

Gelişen ülke para birimleri ve borsaları düştü

Yatırımcılar için cazip ülke Kemal: “İngiltere nin Sanayisi demir ve çeliği, sigortası, ve banka sistemleri ülkeye büyük getirileri olmaktadır ayrıca

bankacılıkta yaşandı, çok büyük borçlar ortaya çıktı ve me-

Kemal: “Eskiden mesala 2008’den önce kredi alabilmek çok

çok büyük bir hukuk sistemi vardır. Çoğu ülkede İngiliz ka-

sela Amerika’da olmayan paraları basıp dağıtma ve bir çok

basitti ama 2008 den sonra kredi almak zorlaştı. Her ince

nununa göre düzenlemeler yapmaktadırlar. İngiltere de

ülkede de bazı bankalara çok ciddi bir şekilde krediler verildi

ayrıntıyı soruyorlar ve belge görmek istiyorlar ve bunun bu

diğer Avrupa ülkeri ile karşılaştırıldığında iş kurmak iste-

hatta iki büyük bankaya devlet el koydu. Devlet bu şekilde

şekilde olmasını devlet istemektedir çünkü sorumsuz bir şe-

yen kişiler için çok açık bir şekilde kolaylık sağlayarak ül-

yapılan bir politika ile Krizin büyümesinin önüne geçmiş

kilde krediler verildiği takdirde bundan devletin değil ken-

keye yapılacak sermaye yatırımlarının önünü açmaktadır.”

oldu. Devlet ilgilenmese bedeli çok daha ağır olabilirdi.”

dilerinin sorumlu olacağını söylemiştir.

Brext için Alınan Önlemler

Ekonomik kriz 2007’de başladı

Altan Kemal: “Bir çok ekonomistçinin dediğine göre banka-

“2008 deki kriz için İngiltere`nin Avrupa’da belkide dün-

Dünyada Globalleşme ileri seviyede

Gelişen ülke para birimleri ve borsaları düştü Asya para birimleri ve borsaları riskten kaçış algısıyla düştü. ABD ve Çin'in ticaret savaşı endişeleri ve ABD büyümesine dair endişeler riskten kaçışa neden oldu, ABD

“Amazon gibi büyük internet şirketleri büyüdüğü için bir

Borsaları dün sert düşüş kaydederken Asya'da da hisse

çok mağaza da kendi içinde küçülmeye başladı ve masraf-

senetleri ve para birimleri düştü. ABD borsaları bugün

lar için önlem alınmıştır. Merkez bankası tarafından ban-

yada ilk ülke olarak çıkıp kriz var demesi ve buna çözüm

larını azaltabilmek için hem işten çıkartmalar hemde bir

eski Başkan George H. W. Bush'un ölümünün ardın-

kalara verilmesi gereken oranlar hesapladı ve gereken

üretmeye çalışması beni en çok mutlu eden ve burda bu işi

çok belli başlı mağazanın kepenklerini indirmeye başlaması

dan ulusal yas nedeniyle kapalı olacak. JP Morgan

tedbirleri aldı. Ayrıca bütün bankaları incelemektedir. Ban-

yapmama katkı sağlayan bir olay olmuş oldu. Ekonomik

internet alışverişlerinin büyümesi ve insanlar tarafından da

Asya Pasifik Şef Piyasa Stratejisti Tai Hui "ABD piya-

kacılık olmadan bir devletin ekonomisi yürüyemez. Merkez

kriz 2007’de başlamış olmasına rağmen, ülkelerde politik

talebin artması bu gibi sebepleri doğurmaktadır.”

bankası özel bankaları teftiş ederek kontrolü sağlamış olu-

sebeplerden dolayı ekonomik kriz ört bas edilmiştir. Faizler

yatırımcıların temel endişesinin büyüme ivmesi oldu-

yor. Hatta her yıl bir açıklama yapmaktadırlar hangi ban-

2008’de değilde 2007 düşürülmeye başlanmış olunsaydı ve

ğunu yansıtıyor" değerlendirmesini yaptı. Bloomberg

kalarda ne gibi sorunlar çıkabilir ya da çıkmaz diye. Bunu

vatandaşa paralarının emniyette olduğunu açıklamaya ça-

Dollar Spot Endeksi % 0.2 yükseldi. MSCI EM Asya

hem Avrupa Birliği yapmaktadır hemde İngiltere de ayrıca

lışılmış olunsa idi belki daha kolay bir geçiş olmuş olacaktı.”

yapmaktadır. Benim görüşümce burdaki merkez bankası

Endeksi 2. günde de düştü. Hong Kong, Tayvan ve Pakistan borsaları düşüşe öncülük etti. Tayland piyasa-

2008 Krizinin Türkiye Bazlı Etkileri

Brexit sonrası olması beklenen durumlar için gereken ted-

salarında dünkü düşüş ve getiri eğrisinde yataylaşma,

ları bugün tatil nedeniyle kapalıydı. Dolar yuan

birleri almıştır. Tabi 2008 deki olan ekonomik kriz depremi

karşısında %0.4, Kore wonu karşısında %0.7, Endo-

onun neden olduğu faktörler farklılık göstermektedir.

Altan Kemal: “Türkiye ekonomik kriz için iyi bir girişimde

2008’deki Ekonomik kriz belkide dünyanın geç müdehale

bulundu fakat zamanında gereken önlemleri alamadı için

sında %0.1, Filipin pesosu karşısında %0.3 oranında

etmesinden dolayı o denli büyük bir kriz yaşanmasına se-

beklentilerini karşılayamadı. Faizleri yükseltmekle mebla-

yükseldi. Bugün Hindistan Merkez Bankası faiz kara-

bebiyet verdi.”

2008 Krizinden Dünya ve İngiltere

nezya rupisi karşısında %0.9, Malezya ringiti karşı-

ların çoğalmasına etki etti . Şimdiki global çağda herkes parasını bir yerden alıp başka bir yerden çekebilmektedir.

rını açıkladı, politik faizi beklendiği gibi %6.5'te kaldı. Altan Kemal Kimdir Ve Başarı Hikayesi

Haliyle Türkiye bunu yapmakla dışardan mevduatlarını topladı fakat dış dünyanın görmüş olduğu Türkiye ise o

Kıbrıs’tan okumak için Londra ya bir serüvenim

Altan Kemal sözlerine şöyle devam etti: “Öncelik ile Ameri-

mevduatları gereken iyi yatırımlara döndüre-

ka’yı ele aldığımızda tabi ki Amerika daha çok etkilendi.

medi. Bu tür durumlarda genelde endüstiri-

savaş çıktı ve ailem göçmen oldu. Çok ciddi bir

başladı. Ben daha 16 yaşında iken Kıbrıs`ta şekilde kayıplarımız oldu malımız ve mülkümüz

Çünkü daha büyük bir ülke olduğu için, krediler çok yük-

nin gelişmesi gerekmektedir, Avrupa’da ve

sekti. Mesela ev alım satım çok ciddi bir şekikde etkilendi

İngiltere gibi bir çok devletin uygulamış ol-

vardı, belkide en çok üzüm yetiştiren aile bizler-

hatta halen de devam etmektedir. İngiltere’de çok fazla his-

duğu çözüm bankalara seçmiş oldukları mali

dik, bu durumdan sonra hali ile annem ve babam

“2008’deki derin ekonomik kriz dünyanın geç müdahale etmesinden dolayı o denli büyük bir kriz yaşanmasına sebebiyet verdi.”

müşavirleri gönderdiler ve onlar kontrolünde kredilerin verildiği kişilere ev

Dolar/TL yükseliş ve düşüş arasında gidip geliyor

göçmen oldular gelirleri yok, iş yok, para yok, hatta orada bankada olan paralarının bir

ya da arsa alınması için değil iş

kısmı ordaki bankalarda kaldı. Babamın

Dolar/TL yükseliş ve düşüş arasında gidip geliyor Dün

kurmak, fabrika açmak ve bun-

bana vermiş olduğu bir söz vardı eğitimim

%3'ün üzerinde artışla 5.4573'e kadar yükselen kur

ların gelişimine katkı sağlan-

hakkında o da savaş ile beraber kül oldu.

bugün düşüşe geçti. Türkiye Merkez Bankası'nın en-

ması için kredilerin verilmesi

Babamın benden tek isteği kati suretle Kıb-

flasyondaki düşüş nedeniyle faiz indireceği beklenti-

gerektiğinin üzerinde durdular. Bu şekilde endüstüriye destek olarak krize yön vermiş

rıs’a geri dönmememi istedi. Çünkü babam

siyle dün %3'ün üzerinde yükselen dolar ve euro yeni

kendisinin yaşamış olduğu durumun bir

güne de artışla başladı. Dolar/TL dün 5.45'e çıkması-

daha hiç bir kimsenin yaşamasını ve evladı-

nın ardından bu sabah da en yüksek 5.4531'i test etti,

oldular. Türkiye nin bu şekilde bir

nında aynı duruma düşmesini istemediği için

dün 6 sınırını aşan Euro/TL de bu sabah 6.16'da, sepet

yol izlememesi kendi alehine olmuş

bana bu şekilde söz verdirtti. Bizim için çok

kur 5.80'de işlem gördü. Kur daha sonra düşüşe geçe-

büyük bir olaydı. Tabi Londra’da okuyabilmem

rek 5.40'ın altına indi ve en düşük 5.3389'u gördü, euro

için çalışmam gerekiyordu ve bu yüzden bir yıl

da 6.10'un altına gevşedi.

oldu.”

Küresel domino

eğitimime ara verdim ardından çalıştığım para ile hem eğitimime hem de buradaki yaşam

“Merkez bankasının talebi bir daha in-

masraflarımı karşılayabilmem imkansız gözükü-

sanlarımız böyle bir duruma düşmesin-

yordu. Bu şekilde kazandığım paranın yetmeye-

dir. Ülkeler bir birine ekonomik olarak

ceğini anladığım için bir iş kurmayı düşündüm

Kemal: “İngiltere nin Sanayisi demir ve çeliği, sigortası, ve banka sistemleri ülkeye büyük getirileri olmaktadır ayrıca çok büyük bir hukuk sistemi vardır. Çoğu ülkede İngiliz kanununa göre düzenlemeler yapmaktadırlar. İngiltere de diğer Avrupa ülkeri ile karşılaştırıldığında iş kurmak isteyen kişiler için çok açık bir şekilde kolaylık sağlayarak ülkeye yapılacak sermaye yatırımlarının önünü açmaktadır.”

ve kurduğum iş ile güzel gelirler elde etmeye baş-

Lira'nın kaybedecek Commerzbank

Analisti

Tatha Ghose Merkez Bankası'nın para politikasını

ladım. Tabi kurduğum iş ile güzel sonuçlar elde

tedbirli yöneterek ekonomi-

etmeye başladım ve bundanda bütün ailem se-

nin ve TL'nin yumuşak iniş

beplenmeye başladı. Bende bu şekilde amacıma

yapmasını sağlayabileceğini bildirdi.

yavaş yavaş yaklaşmış oldum. Başarının yarısı

Ghose Türkiye'nin temel dinamiklerindeki sorunların

istektir, istek olduktan sonra herşey olabiliyor.

halledilmesinin uzun zaman alacağını bu nedenle orta vadede Lira'nın kademeli olarak değer kaybedeceğini öngördü.


13

7 Aralık 2018 Cuma

AVRUPA FİNANS

Mortgage World şirketinin sahibi uzman Ozan Osman:

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN İNGİLTERE’YE HİÇ GELMEYENLERE ÖZEL MORTGAGE YATIRIMI

Avrupa Ajansı / AVA | Londra

Türkiye’de yaşayıp ta İngiltere’ye hiç gelmeyenler için bir mortgage ev satın alma olanakları var. Mortgage World şir-

Müşterilerden kredi kartı ücreti almayın

Mortgage World şirketinin sahibi uzman Ozan Osman

ketinin sahibi uzman Ozan Osman, Avrupa ajansı’na özel açıkladı. Ozan Osman şunları söyledi: Strategy Finance & Insurance direktörü Alp Ceylan

“İngiltere’de ev sahibi olun”

Avrupa Ajansı / AVA | Londra

Osman: “Londra’da müstakil ev alıpta yatırım yapmak isteyen, aldıkları evi kiraya vermek isteyen Türkler’e özel

Avrupa Birliği 2015 yılında aldığı kararlar kredi

uygun faizlerimiz vardır. Örneğin Türkiye’de yaşayan ve İn-

kartı ek masraf ücreti (Interchange fees) alın-

giltere ile hiç alakası olmayanlar bizim aracılığımızla İngil-

ması özellikle İngiliz belediyelerine, seyahat

tere’de ev sahibi olabiliyor. Bu satın aldıkları evleri kiraya

acentalarına, minicab taksi şirketlerine, mar-

vererek kira geliri elde edebiliyorlar.”

ketlere yasaklanmıştı. Konuyla ilgili Strategy Finance & Insurance direktörü Alp Ceylan’a

“Evin kirası kesinlikle borcu öder ve para da bırakır”

sorduk. Alp ceylan konuyla ilgili şunları söyledi:

Ozan Osman: “Örneğin, %25 depozit verip geriye kalanı da

yoruz burada, hem üzerinde para da bırakır. Bu para biri-

10 sene borçlanarak 3.74 faizden ödeme şansı sağlıyoruz biz.

kiminin sonucunda siz bu parayı biriktirip ana parayı

“Geçen 13 Ocak’ta alınan kararla başta İngiliz

Bunun üzerinde bankanın ekleyeceği bazı masrafları vardır.

ödeme şansınız vardır. Ayrıca biriktirdiğiniz parayı evin

belediyeler olmak üzere tüm işyerleri kredi kartı

Toplasan 3 bin 5 bin geçmez, evin fiyatına göre değişir. Evin

üzeride koyup borçunuzu azaltma şansınız var ve artı daha

ücreti adı altında ek masraf ücretini artık müş-

kirası kesinlikle hem borcu öder, sadece faizden bahsediri-

fazla yatırım yapıp daha fazla ev alma şansınız var.”

terilerden alamayacak. Hükümet yasağına rağmen hala kredi kartı ücreti alınıyor. Bunun

“Daire almayın ev alın”

alınmaması gerekir”

Mortgage World şirketinin sahibi uzman Ozan Osman söz-

Yasağa dikkat çeken Strategy Finance & Insu-

lerini şöyle sonlandırdı: “Ev alma şansları varsa daire yerine

rance direktörü Alp Ceylan, bu konuda tüm iş-

onu tavsiye ederim. Biraz daha pahalı olabilir, daha fazla

böyle bir şey yoktur, alırsan senindir. Bir tek yapmanız ge-

letmeleri özellikle uyardı.

deposit koyma şansı olabilir, ama daire aldığında servis üc-

reken binaya sigorta yapmaktır.”

sözlerine ekledi:

Ceylan şunları

reti var. Türkiyede kömür parası veya aidat diyorlar. Burada o biraz daha pahalıdır £70, £80, £100 veya 110 olur

Mortgage World Tel: 020 3887 1117 – 07931 187 654

“Lambeth ve Isle of Anglesey belediyelerin kredi

aylık iadatlar daire alırsanız. Ama müstakil ev aldığında hiç

ozan.osman@mortgageworlduk.com

karti ücreti aldığının öğrenilmesi üzerine 13

Ticari Finans ve Mali Danışmanlık: ParaPara.co.uk

ocakta kanunlaşan bu yasakla artık kredi kartı ek masrafı alınması tarihe karıştı. Bazı şirketlerin müşterilerine kredi karttı değilde servis masrafı olarak halen ücret alınıyor bu da müşterileri zora sokuyor.”

Servis masrafı ! Avrupa Gazetesinin elde ettiği bilgiler göre göre

Avrupa Ajansı / AVA | Londra

kredi kartı masrafı yerine ürün fiyatlarını art-

İngiltere’de bu sene 41.si düzenlenen The Business

ama bu da nakit ödeyen müşterilere haksız ek

Show 2019’da toplumuza büyük destekleri olacak

ödeme anlamına geli-

ParaPara.co.uk kurucularından Özgür Akıncı ile

yor. Örneğin Jus-

Avrupa Gazetesi olarak bir araya geldik.

teat

Para-

tırmayı hedefleyen büyük süpermarketler var

gibi

Para.co.uk EXCEL Londra’daki the business gös-

firmalar şim-

teriminde 1 for 1 for standında yerini aldı.

diden fiyatlar arttırdı. Yet-

“Biz ParaPara'yız ve parayla yardım etmek için buradayız.”

kilileri göreve çağıran müşteri hakları savunucuları

ParaPara.co.uk’nun

sahibi

Özgür

kredi kartı masrafı yerine

Akıncı para ile alakalı şunları söy-

servis ücreti alınmasınında yasaklanmasını is-

ledi:

tiyorlar

Buy To Let

“ParaPara .co.uk iki ayrı alanda ele aldık. Ticari Finans ve Mali Danışman adı

İngiltere’de ev sahibi olmak Türkiye’ye oranla

altında iki ayrı dal altında

Ticari Finans ve Mali Danışmanlık websitesi ParaPara.co.uk kurucusu Özgür Akıncı

topladık. Bu içerikler ile iş sahiplerine yardımcı olmak-

Nakit Avansı, Güvenli İş-

tayız. Yapacağınız her karar

letme Kredileri, Başlangıç

5,10, 20 yıl sonrası için etkisi

Kredileri, Kredili Krediler ve

olacaktır. Dolayısı ile verilen ka-

Ticaret Finansmanı şeklinde

rarların doğru verilmesi çok önemlidir

olabilir.

bizler o noktada devreye girmekteyiz ve farkımızda orda ortaya çıkmaktayız.”

“Zamanın para olduğuna ve kimsenin onu harcamak istemediğine inanıyoruz.”

"Karınızı işinizden nasıl çıkarırsınız" Özgür Akıncı ayrıca, şunları ekledi: "Mevcut Stra-

çok daha kolaydır. İngiltere’de ev sahibi olmak isteyen pek çok kimse, kira ödemek yerine ev kredisi taksitlerini ödemeyi tercih etmektedir.

Özgür Akıncı "Karınızı işinizden nasıl çıkarırsınız", "Hayattaki belirsizliklere karşı tüm sıkı çalışmanızı korumak için koruma nasıl yerleştirilir?" "Kurumlar vergisini kaldırmamak için nasıl azaltılır"

gelmektedir. Ev kredileri genelde 25 yıllıktır ve

The Business Show 2019 fuarına katılan Para-

TC Vatandaşı da İngiltere’de Buy To Let yani

Ev kredileri oldukça uzun vadeli krediler olduğu için kira ödemekle hemen hemen aynı rakama bazen süreleri 35 yıla kadar uzatılabilir. İngiltere’de sağlam bir işte ve uzun süredir çalışıyorsanız ev kredisi almanız oldukça kolay olacaktır. Türkiye’de ikamet eden ve çalışan herhangi bir

tejiler" konusunda tavsiyelerde bulunarak sıkı ça-

Para.co.uk’nun sahibi Özgür Akıncı “Fuarda po-

“Kiralamak koşuluyla Ev satın alma” kredisi

lışmanızı korumanıza yardımcı olacağız. "Karınızı

tansiyel

alabilir. Bunun için İngiltere’de ikamet etmeniz

işinizden nasıl çıkarırsınız", "Hayattaki belirsiz-

destekleyenlere yaptığımız çalışmalar hakkında

Akncı: “Zamandan tasarruf etmek ve maliyetleri-

liklere karşı tüm sıkı çalışmanızı korumak için ko-

bilgiler sunmaktayız. İlk gün gayet hareketliydi

nizi düşürmek için tek noktadan finansman çözü-

ruma nasıl yerleştirilir?"

konu hakkında bilgi almak isteyen müşterilerimiz

Strategy Finance and Insurance Services, 173

münüz olabiliriz.

kaldırmamak için nasıl azaltılır" ve çoğunlukla

ve Business fuarında kendine yer

Balls Pond Road, London N1 4BG Tel: 0203 761

İşletmeleri büyütmek için

"Kurumlar vergisini

fonları bulmalarına yardımcı olmak için ağırlıklı

Emlak Planlama ve Veraset Vergisi

olarak işletmelere ve işletme sahiplerine finansal

Planlaması ile bizlerden yardım

hizmetler sunuyoruz. Bu yardım, İşletme Kredi-

almak isteyenlere bu bilgilerimizi

leri, Ticari İpotekler, Ticari

müşterilerimize

ve

tanıtımlarımızı

edinmiş kişiler tarafından da ilgi ile karşılandık. Türk toplumuna des-

sunmaktayız.”

teğimiz profesyonel

“Bir işin olup olmayacağını veya olmayacak ise neden olmayacağını öğreniyorsunuz”

bir şekilde işlemlerimiz yapılmaktadır, açıkçası bizleri arayıp

ulaştığı-

nızda bizlerden alacağınız

Akıncı, daha sonra konuşma-

“Bir işin olup olmayacağını veya olmayacak ise neden olmayacağını öğreniyorsunuz ve ona göre de planlamalarınızı yapmanıza yardımcı oluyoruz.”

pozitif

bilgilendirme olmakta-

sına şu şekilde devam etti.

dır. Bir işin olup olmayacağını veya olmayacak ise neden olmayacağını öğreniyorsunuz ve ona göre de planlamalarınızı yapmanıza

yardımcı

oluyoruz.

Lütfen

www.ParaPara.co.uk websitemizi ziyeret ediniz “

gerekmez.

4111 a.ceylan@strategyfinance.com


14

7 Aralık 2018 Cuma

İNGİLTERE EKONOMİSİ YÜZDE 8 KÜÇÜLEBİLİR AVRUPA FİNANS

Avrupa Ajansı / AVA | Londra

konusunun ise, sürecin nasıl yönetileceğine, şid-

İngiltere Merkez Bankası, anlaşma olmadan Bre-

azalmasının ne kadar hızlı bir etki yapacağına

xit'in gerçekleşmesi durumunda ülkenin para bi-

bağlı olduğunu açıkladı.

detine ve İngiliz ekonomisinin dışa açıklığının İngiltere Merkez Bankası başkanı Mark Carney’in yaptığı açıklamada senaryonun İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonraki beş yıllık bir dönemi ele aldığı kaydedildi.

riminin ciddi değer kaybedeceği ve küresel finansal kriz döneminden daha kötü ekonomik

Merkez Bankası'nın ortaya koyduğu "anlaşma ol-

durgunluğa girilebileceği bir senaryoyu kamuoyu

mayan Brexit" senaryosunda şu başlıklar öne çı-

ile paylaştı. Ortaya koyulan senaryo ile, böyle bir

kıyor:

durumun gerçekleşmesi halinde, ilk etapta İngiltere ekonomisinin yüzde 8 oranında daralabile-

• Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yüzde 8 azalır

ceği, ev fiyatlarının 3'te bir oranında değer

• Ev fiyatları yüzde 30 değer kaybeder

kaybedebileceği kaydedildi.

• Sterlin dolar karşısında yüzde 25 değer kaybe-

Sterlin dolar karşısında kaybedebilir

der • İşsizlik yüzde 7.5'a çıkar • Enflasyon yüzde 6.5'a çıkar • Faizler yüzde 4'e ulaşabilir

En kötü senaryoya göre, sterlin dolar karşısında yüzde 25 değer kaybedebilir. Merkez Bankası başkanı Mark Carney yaptığı açıklamada, "Bunlar tahmin değil, senaryo. Neyin olma ihtimali oldu-

Enerji ticaret merkezi

ğundan çok, neyin olabileceğini ortaya koyuyorlar." dedi. Carney, Brexit'in etkilerinin ne olacağı

Avrupa Ajansı / AVA | Londra

Türkiye enerji ticaret merkezi olabilir mi? Sorusu son dönemlerde en çok sorulan sorulardan birisi. Geçen pazartesi günü TürkAkım projesinin deniz kısmının tamamlanması Türkiye’nin enerjide ticaret merkezi olma rolüne katkı sağlar niteliktedir. TürkAkım, TANAP, TAP ve belki de Doğu Akdeniz’deki kaynakların uluslararası pazarlara taşınmasına öncülük edecek yeni büyük projeler, Türkiye’nin enerjide ticaret merkezi olma sürecine nasıl katkı sağlayacağı üzerinde önemle çalışılması gereken başlıklardır.

TÜRKİYE NASIL ENERJİDE TİCARET MERKEZİ OLABİLİR? Son yıllarda Türkiye, başta doğalgaz projeleri olmak üzere, küresel enerji meselelerinde sürekli gündemde olan bir ülke. Türkiye, toprakları üzerinden sadece boru hatları geçen bir ülke olmak yerine, enerji arz eden ve talep eden ülkeler arasında bir köprü olmak ve bu konuda inisiyatif sahibi olmak istiyor. Zira, topraklarından boru hattı geçen Ukrayna, kendisine alternatif olabilecek bir ülke bulunduğunda nasıl gözden çıkarılabileceğini açıkça tecrübe etmektedir. Dolayısıyla Türkiye böyle bir tecrübeyi yaşamak istememektedir. Bu nedenle Türkiye, doğalgaz boru hatları için potansiyel bir kavşak konumundadır. Türkiye’nin, kaynak ülkelerin vazgeçilmezi ve bu ülkelerin doğal kaynaklarını transfer etmeleri için sahip oldukları en avantajlı güzergah olduğu gerçeği, artık kabul görmüş bir gerçektir. Diğer yandan, Türkiye’nin kaynak ülkelerden gelecek doğalgazı doğrudan transfer etmek yerine bu gazı Türkiye’de depolaması, en az doğalgazın transferi kadar, üzerinde durulması gereken diğer bir noktadır. Doğalgaz kaynaklarına sahip olan ülkelerin sahip oldukları bu kaynağı bir an evvel üretip talep eden ülkelere ulaştırma gayretleri dışında, piyasanın talep ettiğinden arta kalan doğalgazın belli miktarının depolanması da önemlidir. Yeni dönemde kurulacak enerji denkleminde doğalgazın kaynak ülkelerden uluslararası piyasalara taşınmasında Türkiye’nin rolü hayatidir. Çünkü, yeni kurulan enerji denkleminde transfer ülke statüsündeki diğer ülkeler, denklemde sürekli değişken bir pozisyonda yer alıyorlar. Dolayısıyla Türkiye artık bu denklemde sabit bir değişken, yani stratejik konumu itibariyle bu denklemin vazgeçilmezidir. Üzerinde önemli durulması gereken bir diğer husus ise enerji arz güvenliğidir. Enerji kaynağının sürekliliğini belirleyen enerji arz güvenliği

ne

kadar

önemliyse,

enerji

kaynaklarının uluslararası piyasalara taşınmasında kaynak ülkeler için talep güvenliği hususu da bir o kadar önemlidir.


15

AVRUPA FİNANS

7 Aralık 2018 Cuma

Piyasalar AVRUPA Finans Eki


Profile for Vatan Londra

avrupa gazete finanas eki  

avrupa gazete finanas eki

avrupa gazete finanas eki  

avrupa gazete finanas eki

Profile for londra874
Advertisement