Page 1

KÜLTÜR2000 KOLEJİ, OXFORD’DA FİNALE KALAN TEK TÜRK OKULU OLDU 16 Şubat 2017 Perflembe

Metin Şenergüç: Kimlik siyasetlerinin patolojisi

www.avrupagazete.com

Postmodernizmin sonu ve yeni estetik parametreler

yazı dizisi CEMEVİ’NDE 24 SAAT 5. Bölüm Tel: 020 7275 7610

info@avrupagazete.com

Dünya Basın Ödülü - 2015

15. Yılımızda gururluyuz

AVRUPA

EKONOM‹ Sayfa 12 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 Sayfa 16-17 SPOR Sayfa 19 FİHRİST Sayfa 19

KÜLTÜR SANAT Sayfa 2

En başarılı gazete - 2014

'Brexit'in bedeli ağır olacak

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıl- bankacılığın yüzde 35'inin AB üyesi 27 ülke- rak, danışmanlık, muhasebe ve hukuk alanmasının (Brexit), Londra'daki finans sektö- den kaynaklandığı ve İngiltere’deki bütün larında da 20 bin pozisyonun diğer AB üyesi ründe 30 bin kişinin işine ve 1,8 trilyon banka aktiflerinin yüzde 17'sinin Brexit'in ülkelere taşınması gerekeceği öngörüsünde avroluk iş hacmine mal olacağı tahmin doğrudan sonucu olarak ülkeden ayrılması bulunuldu. edildi.

gerekeceği belirtildi.

Çalışmada, İngiltere'nin AB'den ayrılma-

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel, Brexit sonucunda, İngiltere'den 1,8 trilyon sıyla finans sektörü faaliyetlerinin LonBrexit'in İngiliz finansal sistemi üzerindeki avroluk toplam banka aktifinin çıkacağı tah- dra'dan

en

fazla

Frankfurt,

Paris,

olası etkilerinin değerlendirildiği bir çalışma min edilen çalışmada, Londra'da toptan Amsterdam ve Dublin gibi diğer AB üyesi yayınladı. Çalışmada, Londra'daki toptan bankacılık alanında 10 bin çalışana ilave ola- ülke şehirlerine yöneleceği kaydedildi.

'Türk şirketlerini kucaklamaya 14 Mart’ta IndigO2’da KORAY AVCI

DAYMER'DEN

TEPKİ her zaman hazırız' Londra Borsasının ana sponsorluğunu

üstlendiği, Dünya Melek Yatırım Forumu için Türkiye'de bulunan Londra Borsası Elite Programı Üst Yöneticisi Luca Peyrano, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Day-Mer Yönetim Kurulu tarafından

Gectigimiz yil IndigO2’da iki gun us-

Türkiye'nin 3 bin 500 küçük ve orta ölçekli

Avrupa Gazetesi'ne gönderilen açıkla-

tuste konser veren Koray Avci yine

işletmesiyle güçlü bir ülke olduğunu ifade

mada, Londra Başkonsolosluğuna

sevenleriyle bulusuyor. Sarkilarinin

eden Peyrano, " Türkiye, sanayisindeki

çağrı yapıldı: işte o açıklama: "Yeni

yaninda sahne performansi ile de

çeşitlilikle, Avrupa da dahil olmak üzere,

Anayasa tartışmalarının parlamen-

kendine hayran birakan Koray Av-

geniş bir bölgede çok önemli bir ekonomi

toda bitirilmesinden günler sonra re-

ci’nin biletlerinin satisa acildigi gun-

olma özelliğini koruyor." dedi.

ferandum tarihi açıklandı. 16 Nisan

Borsa İstanbul'un çok verimli bir pazar

dumunda yurtdışında yaşayan seç-

den itibaren yogun talep goruyor. Koray Avci konseri 14 Mart 2017’de IndigO2’da olacaktir.

olarak açıklanan yeni anayasa referanolduğunu belirten Peyrano, Londra ve İstan-

Peyrano, bu sürecin uzun vadeli olduğunu

ifadelerini kullandı. Londra Borsasının en

menler de oy kullanma hakkına sahip.

bul borsaları arasında var olan iş birliğinin

ve sonuçlarının uzun vadede yorumlan-

büyük gücünün kendi ekosistemine sahip

Herhangi bir yasanın ya da yıllık

gelecekte de devam edeceğini ifade etti.

abileceğini ancak finans piyasasında belirgin

olması olduğunu vurgulayan Peyrano, söz

bütçe gibi konunun bile bir kaç hafta

Londra’ya geliyor

Peyrano, Türk şirketlerinin Londra Bor-

bir değişikliğin şu an için gözlemlen-

konusu borsaya 2 bin 500 şirketin kote

tartışılmasına rağmen bir ülkenin ge-

sasına kote olmasına ilişkin, şunları kaydetti:

mediğini kaydetti. Peyrano, "Finansal yetiler

olduğunu, yüzlerce banka, broker ve oyun-

leceğini belirleyecek bir anayasanın

"Nasıl ki dünyanın herhangi bir ülkesinden

konusunda Londra Borsasının gücünü kay-

cunun yer aldığını söyledi.

sadece 9 gün içerisinde meclisten ge-

‘Münakaşa’ adlı oyununu Londra’da

herhangi bir şirket dilediği yerde hisselerini

betmesi olası görünmüyor. Londra Borsası

Peyrano, Londra Borsasının sahip olduğu

çirilmesi ülkeyi yöneten hakim sınıfın

seyirciye sunacak olan Erdoğan 26

halka arz etme hususunda özgürse, Türk şir-

bugün dünyanın uluslararası finans merkezi

bu ekosistemin Londra'nın gerçek zenginliği

niyetini bir kez daha ortaya koydu.

Mart’ta sahne alacak. O2 Indigo’da

ketleri için de aynı durum geçerli. Nerede

olduğu gibi büyük bir olasılıkla uzun bir

olduğunu ve borsadaki günlük faaliyetlerin

Haberi 4. sayfada

halka açılacağının kararı şirketlerin özel

süre daha merkez olmaya devam edecek."

temelini oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Yılmaz Erdoğan

Londra’nın b ü y ü k

durumlarıyla, amaçlarıyla, faaliyet göster-

markaları

dikleri sektörle son derece yakından

sponsor-

alakalıdır. Diğer yerel piyasa ve kurumlara

luğunda

duyduğumuz saygıyı ve Borsa İstanbul'un

gerçekleşe-

dikkate değer etkinliğini de hatırlatarak,

cek geceye

Londra Borsasına kote olmak isteyen Türk

y o ğ u n

şirketlerini kucaklamaya her zaman hazır

talep

olduğumuzu belirtmek isterim."

ol-

ması bekleniyor.

Brexit'e ilişkin soruları da yanıtlayan


2

AVRUPA

16 Şubat 2017 Perşembe

REKLAM


3

AVRUPA

HABERLER

16 Şubat 2017 Perşembe

İngiltere'deki Türk Vatandaşlarından referanduma büyük tepki İngiltere'deki vatandaşlar seçmen kaydı adres beyanı gibi işlemler için Almanya'daki gibi 26 şubata kadar sürenin uzatılmasını istiyor.

Vatan Öz

Avrupa Ajansı / AVA| Londra içinde işlemlerini yaptırmaları istendi. Vatandaşlar bugün Londra'da Konsolosluk önüne birLondra Başkonsolosluğu tarafından gönderilen kimiş durumda ve kapıda protesto ve itişip bilgilere göre bugün adres kaydı olmayan seç- kakışmalar yaşanıyor. Almanya'da durum farklı. menlerin saat 13:00'e kadar adres kaydı yaptır- Almanya'da aynı işlemi 26 Şubat'a kadar yapabi-

Tatil

ması gerektiğini yoksa oy veremeyeceğini liyorsunuz. İngiltere'deki vatandaşlar ve Avrupa duyuruldu. Bİrleşik Krallık ülkelerinden İngilte- gazeteye ulaşan sivil toplum örgütleri Almanya

vatanoz@avrupagazete.com

re'deki TC vatandaşlarına bugün için yarım gün gibi 26 şubata kadar sürenin uzatılmasını istiyor.

KÜLTÜR2000 KOLEJİ, OXFORD’DA FİNALE

KALAN TEK TÜRK OKULU OLDU

Avrupa Ajansı / AVA| Londra arası İngilizce Kompozisyon Yarış- den bin 229 çocuk katıldı. 3-7 Temması sonuçlandı. “My Plan for Cli- muz 2017 tarihinde Oxford’da ger“My plan for Climate Action - İklim mate Action - İklim Değişikliği İçin çekleştirilecek

finallerde,

“İklim

Değişikliği İçin Planım” konulu kom- Planım” konulu kompozisyon yarış- değişiklikleri konusunda alınabilecek pozisyon yarışmasında Kültür2000 masında, ilkokul kategorisinde Kül- önlemler” konusunda yazılan en baKoleji’ni temsil eden 4. sınıf öğrencisi tür2000 Koleji’ni temsil eden 4. sınıf şarılı 5 kompozisyon seçilerek BirleşBahar Dönmez, İngiltere’nin Oxford öğrencisi Bahar Dönmez, İngiltere’nin miş Milletler Genel Sekreteri Antonio kentinde gerçekleşecek finallerde, Oxford kentinde gerçekleşecek final- Guterres’e sunulacak. Türkiye’yi temsil etmeye hak kaza- lerde Türkiye’yi temsil etmeye hak 7-11 yaş arası ilkokul öğrencilerini ve nan tek Türk öğrenci oldu.

kazanan tek Türk öğrenci oldu.

11-17 yaş arası ortaokul/lise öğrenci-

“The Trust for Sustainable Living lerinin katılımı ile gerçekleşen yarış“The Trust for Sustainable Living (TSL)

-

Sürdürülebilir

Yaşam mada ayrıca ilkokul kategorisinde

(Soldan Sağa) Toprak Erden, Ayşe Kamış, Bahar Dönmez, Alara Akyüz, Zühre Ceyhun

(TSL) - Sürdürülebilir Yaşam Vakfı” Vakfı”nın, dünyadaki iklim değişikli- yarışan Kültür2000 Koleji’nden Ayşe kapsamında ortaokul kategorisinde nulu yarışmada da Kültür2000 Koleji tarafından dünya çapında düzenle- ğine dikkat çekmek amacıyla her yıl Kamış mansiyon ödülüne layık görü- düzenlenen “We Can Beat Climate öğrencileri Toprak Erden, Zühre Ceynen 2017 International School Essay geleneksel olarak düzenlediği ulus- len tek Türk öğrenci olma başarısını Change by 2030 - 2030 Yılına Kadar hun ve Alara Akyüz mansiyon ödüCompetition and Debate - Uluslar- lararası yarışmaya bu yıl da 77 ülke- elde ederken, yine aynı organizasyon İklim Değişimini Durdurabiliriz’” ko- lüne hak kazandılar.


4

AVRUPA

HABERLER

16 Şubat 2017 Perşembe

Yazı dizisi 1. bölüm

Hazırlayan:metin şenergüç

Kimlik siyasetlerinin patolojisi

DAYMER: "Konsolosluk Seçmenlerle Alay mı Ediyor!" Day-Mer Yönetim Kurulu tarafından Av- ması KHK'larla ülkenin yönetilmeye çarupa Gazetesi'ne gönderilen açıklamada, lışma hastalığı Londra BaşkonsolosluLondra Başkonsolosluğuna çağrı yapıldı: ğu'na da bulaşmışa benziyor. işte o açıklama: "Yeni Anayasa tartışmala- Halkımızla dalga mı geçiyorsunuz? Siz bu

Avrupa Ajansı / AVA| Londra zeminini kısaca hatırlayalım. Batı emperya- dince, neoliberalizm bunu sahiplenmiş

rının parlamentoda bitirilmesinden günler halkı aptal mı sanıyorsunuz? Ülkeyi her

lizminin sömürgeleştirdiği az gelişmiş ül- sosyalizme bir alternatif olarak sunmuştu.

sonra referandum tarihi açıklandı. 16 gün yeni bir yalan ve dalavere ile yöneten

Neoliberalizmin dünyada egemen bir sis- kelerden elde ettiği değerleri kendi işçi Batı solunun, kendini reformlarla sınırla-

Nisan olarak açıklanan yeni anayasa refe- hükümetin yurtdışındaki temsilcileride

tem haline gelmesiyle birlikte, politik bir sınıfıyla paylaşması sonucu, batıda işçi sı- yan, sistemi değiştirme arzusunu kaybe-

randumunda yurtdışında yaşayan seç- aynı anlayışla hareket ediyor.

örgütlenme modeli olarak yaygınlaşan nıfının reformcu bir karakter geliştirmesi, den işçi sınıfı yerine, yeni bir 'devrimci

menler de oy kullanma hakkına sahip.

kimlik siyasetlerinin, kapitalizmin içine gir- orta sınıfla kaynaşması; ve bunun yanında, özne' arayışlarıyla çakışan bu dönemde,

Herhangi bir yasanın ya da yıllık bütçe hizmet verdiğini tüm vatandaşlarımız bi-

Konsolosluğun 4 saat içinde kaç kişiye

diği derin ekonomik kriz ve ortadoğuda or- kendi ulusal pazarını korumak isteyen neoliberalizm, ihtiyaç duyduğu, kendi de-

gibi konunun bile bir kaç hafta tartışılma- liyor. En az 70 bin kayıtsız seçmen var.

taya çıkan iç-savaşlar -ve bunların batıya ulus-devletlerin küreselleşen kapitalizm netimi altında bir "sol" muhalefet yarat-

sına rağmen bir ülkenin geleceğini belirle- Bunların kayıt yaptırmaları durumunda 4

farklı boyutlarda taşınmasıyla- birlikte önünde engeller çıkarmaya başlaması sınıf mayı başarmıştı.

yecek bir anayasanın sadece 9 gün saate bu işlemler tamamlanabilir mi?

maskesi düşmüş, demokrasi, hak, adalet, politikalarının sönmesini getirmişti. Buna Dünya, görüldüğü kadarıyla ABD seçim-

içerisinde meclisten geçirilmesi ülkeyi yö- Daha henüz bir hafta önce Cumhurbaş-

topumsalcılık, eşitlik, kardeşlik gibi Aydın- ek olarak, Modernizmin, bireylerin dinsel, leri ardından uyandı bu gerçeğe. Oysa bu,

neten hakim sınıfın niyetini bir kez daha kanı tarafından imzalanan değişikliğe iliş-

lanmanın istemleri geri dönmeye başla- ulusal, cinsel, mesleki gelenek ve görüşlere Türkiye'de uzun bir süredir yerleşmiş bir

ortaya koydu.

kin

mıştı. Yine de, bu istemlerin henüz gerçek ilişkin gerçeklerini yeteri kadar dikkate al- olgu; kimlikler üzerinden insanların birbirpolitikalara dönüştüğü söylenemez.

yapılacak

referandumda

oy

kullanabilmek için, konsolosluk kayıt iş-

maması, toplumda bu düzlemde hak ara- lerini yargılaması, siyaset tartışmalarında

Anayasa değişikliğinin oldu bittiye geti- lemleri için halkımıza 4 saat süre

Trump'ın seçilmesinden sonra, dünyada yışlarını ortaya çıkarmasını da saymak ideolojiler yerine kimliklerin "yarıştırıl-

rilme çabası ve skandalı Birleşik Krallık'ta verildi.Bu tutum halkımızla alay etmektir.

daha da yükselen sağ popülizmin tehlikeli gerekir. Özetle, bireyin istem ve arzula- ması"na alıştık artık. Solun birliği, demok-

da devam ediyor. T.C Londra Başkonso- Konsolosluk bu kararı Yüksek Seçim Ku-

sinyaller vermesi, kimlik siyasetlerinin rıyla, toplumsal yapının karakteri arasın- rasinin sorunları gibi toplumun tamamını

losluğu, 14 Şubat günü saat 16:00'da bazı rulu'na dayandırıyor. Konsolosluk karar

henüz gidici olmadığını ya da gider ayak daki

basın yayın organlarına bir duyuru gön- alırken Birleşik Krallık'taki seçmen, parti

çelişkilerin

insanlığın başına büyük bir çorap öreceği, (uyumlaştırılamaması)

çözülememesi, kucaklayan kuramsal konuları konuşmaktoplumsaldan, tan bile rahatsız olanlar, gereksiz bulanlar;

dererek adres beyanlarının en geç 15 ve kurum temsilcilerinin görüşlerine ve

bugün artık okuma yazma bilen ve IQ (sınıf temelli politikalar) sosyal sisteme bunun yerine kendi etnik kimlikleri merke-

Şubat saat 13:00'da sona ereceğini açıkladı. ülkenin çalışma ve yaşam koşullarını dik-

oranları vücut ısılarının biraz üzerinde olan (sosyo-kültürel öğeler zemininde siyaset) zinde dünyayı ve Türkiyeyi yorumlamaya

Konsolosluğun sabah 9:30'da açıldığının kate almalıdır.

herkesin görebileceği bir gerçeğe dönüştü. geçişin koşullarını hazırlamıştı.

da belirtildiği duyuruda mektupla başvu-

çalışan insan tipolojisi yaygın çevremizde.

Aidiyetleri, etnik kökenleri yok saymak Gerçekte, bu mihverde, toplumsal dönü- Görüş farklılıklarını, anlayıp, sorgulayarak

runun zaman gözününde bulundurula- Ve bizim çağrımızdır. Bu karar derhal geri

mümkün değil ve insanların bu karakter- şümlerin hızlanmasıyla birlikte önem ka- yanıtlamak veya kendi politik pozisyo-

rak yapılması gerektiğini de not düşüyor. alınsın ve seçmene makul bir süre tanın-

lerine uygun politik eğilimler göstermesi zanan kimliklerin politik alana girmesi, nunu değerlendirmek yerine, farklılıkları

Yani seçmenlere toplamda 4 saatlik bir sın. Aksi taktirde bütün demokratik ka-

doğaldır denebilir. Ancak, "kültür" kav- solda, Marksist gelenekten gelen düşünür- etnik kökenlerle açıklamaya çalışanlar;

süre veriliyor.

ramı içinde yer alan kimliklerle ilgili özel- lerin 1960'lardan beri araştırdığı ve geliştir- hangi ideolojiye ait olduğunu anlamak ye-

Kayıt yaptıramayan vatandaşların 4 saat koyacağız. Bu haberin duyulmasından

nalları zorlayarak tepkimizi ortaya

liklerin özgürce ifade edilebilmesiyle, diği bir konuydu. Sol, toplum ve üretim rine "kim" olduğunu bahane ederek masa-

içinde konsolosluğa bizzat başvurmaları sonra halkımızın duyduğu tepki göz

bunlar üzerinde siyasi bir ideoloji kurmak ilişkilerindeki bu değişimi pratiğine yansıt- dan kalkmalara, siyasi birlikteliklerden

isteniyor. Anayasa tartışmalarının aceleye önünde bulundurarak Konsolosluğu so-

tamamen iki farklı olgudur. Bu bağlamda, mayı, zamanın ruhuna uymayan politik çok, "kan bağı"yla ilgilenlere de alıştık biz. ilk önce kimlik siyasetlerinin ortaya çıkış pozisyonunu gözden geçirmeyi redde- Devamı haftaya

getirilip bir an önce çıkartılmaya çalışıl- rumlu davranmaya çağırıyoruz.

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

NG LTERE'N N EN ÇOK DA ITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETES

info@avrupagazete.com www.avrupagazete.com

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is strictly prohibited.

We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

Printed at The Guardian Print Centre, Rick Roberts Way, London E15 2GN

www.avrupagazete.com web sitemiz anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

16 Şubat 2017 Perşembe

REKLAM


Güney ve Kuzey Kıbrıs ilk kez 6

AVRUPA

HABERLER

16 Şubat 2017 Perşembe

CEFTUS Toplantılarında Parlamentoda Buluştu Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Hukuk Köşesi Avukat Sevim Özdemir sevimozdemir@avrupagazete.com sevimozdemir1@hotmail.co.uk

HUKUK KÖŞESİ TEL: 020 7275 7610

Kudret Özersay’ın liderliğini yaptığı Halkın

Partisi kurucu üyelerinden Dr Erol Kaymak Londra merkezli Centre for Turkey Studies

ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ

da Kuzey Kıbrıs’ın attığı adımları ve görüş-

(CEFTUS) gündemin nabzını tutan prog-

melerin geleceğini analiz etti.

ramlarının arasında Kıbrıs görüşmeleri

Sınırlı sayıda kişinin davet edildiği bu özel

üzerine kritik iki toplantı gerçekleştirdi.

toplantıda Kuzey Kıbrıs temsilcileri ve

8 Şubat 2017 tarihinde kapalı bir yuvarlak

Güney Kıbrıs Ingıltere Temsilcisi bulundu-

masa toplantısında Kıbrıs’ın iki kesiminden

lar. Ayrıca Türkiye Yunanistan Eski Konso-

iki deneyimli konuşmacı Dr Michalis Atta-

losu ve şimdiki Yunanistan Londra Elçiliği

lides ve Dr Erol Kaymak özel olarak davet

Başkatibi Paraskevi Tzelevki ve İşçi Partisi

edilen katılımcılarla Kıbrıs görüşmelerini

Dışişleri’nden Sorumlu Bakan Emily

değerlendirdiler. Programın Lordlar Kam-

Thornberry’nin asistanları dahil akademis-

arası’nda ev sahipliğini Kuzey İrlanda barış

yenler, bürokratlar ve gazeteciler toplantıda

görüşmelerinde yer almış Lord Kılclooney

yer aldılar.

üstlendi.

8 Şubat 2017 akşamı düzenlenen halka açık

Güney Kıbrıs eski Brüksel, AB ve İngiltere

toplantıda ise iki deneyimli konuşmacı Kıb-

Temsilciğini yapmış ve 2015 Nisan ayına

rıslı, Türkiyeli ve Britanyalı izleyenlerle gö-

kadar Nicosia Üniversitesi Rektörlüğünü

rüşlerini paylaştılar. Ev sahipliğini Lordlar

üstlenmiş eski diplomat Dr Michalis Atta-

Kamarası’nda Lord Hanney’nin üstlendiği

lides Kıbrıs görüşmelerinde gelinen son

bu toplantıda konuşmacılar değerlendir-

rinin bu görüşmelerin canlanması ve

melerine farklı bir bakış açısı olduğunu vur-

noktayı ve Güney Kıbrıs halkının beklenti-

melerinin ardından izleyicilerden gelen so-

önemli bir noktaya gelmesinde paylarının

guladı. Görüşülen güvenlik, başkanlık ve

lerini değerlendirdi. Doğu Akdeniz Üniver-

ruları değerlendirdiler.

yüksek olduğunu dile getirdiler. İki liderin

vatandaşlık konularında ciddi anlaşmazlık-

sitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası

Dr Attalides ve Dr Kaymak Kıbrıs görüş-

arasındaki uzlaşmacı yaklaşımın halklar

lar olduğunu ekledi.

İlişkiler Bölüm Başkanı ve Kuzey Kıbrıs’ta

melerinde Kuzey ve Güney Kıbrıs lıderle-

arasında yansımaları ve görüşmelerin zor-

Dr Attalides de görüşmelerin olumlu so-

layıcı siyasi, güvenlik ve ekonomik boyut-

nuçlanması üzerine Kıbrıslıların yeni ortak

larının da değerlendirildiği bu programda

hayatlarını değerlendirdi. Güney Kıbrıs

Dr Kaymak Mart’ta tekrar başlayacak mü-

Anastassiades’in 100 bin civarında Güney

zakerelerin Kıbrıs’ın birliği için son şans ol-

Kıbrıslıyı Kuzey Kıbrıs’a yerleşmesi ama

duğunu belirtti. Dr Kaymak Kuzey Kıbrıs

Akıncı’nın bunun 50 bini aşmaması görü-

Lıderi Akıncı’nın 2017 yazından sonra çok

şünde olması gibi çeşitli görüş farklılıklarını

etkili olamayacağını zira gelecek sene se-

anlatan Dr Attalides görüşmelerin olumlu

çimler olacağını ve Akıncı dışında Kıbrıs’ta

biteceğini düşünmediğini söyledi. Attalides

diğer önemli siyasi aktörlerin barış görüş-

görüşmeler olumlu sonlansa bile referendumda her iki toplumun hayır deme ihtimalinin de yüksek olduğunu dile getirdi.

ww.avrupagazete.com

Soru-cevap kısmında Türkiye hükümetinin Kıbrıs görüşmelerindeki rolü sorulduğunda Dr Kaymak Türkiye’nin tutumunun görüşmeleri olumsuz etkileyen tek faktör olmadığını aksine iki toplum arasında çift etnisite, iç güvenlik konuları gibi pek çok anlaşmazlığın olduğunu vurguladı. Dr Attalides Türkiye’nin asker sayısını düşürmesi gerektiğini bunun Güney Kıbrıs’ta endişeye sebep olduğunu belirtti. Geniş katılımlı bu toplantının ardından CEFTUS yetkilileri Kıbrıs’ın iki kesiminden bu denli değerli iki uzmanı Londra’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ve bunun gibi pek çok kritik toplantıya imza atmaya devam edeceklerini söylediler. Objektif programlar düzenleyip karşıt siyasi görüşleri bir araya getirebilen CEFTUS bu programa da gösterilen yoğun ilgiden dolayı teşekkürlerini belirttiler.

Değerli okurlar, Hukuk köşemizde başta Sosyal Güvenlik Hukuku olmak üzere , yabancı bir ülkede yaşayıpta Türkiye’de karşımıza çıkabilecek hukuk sorunlarını yazmaya ve anlatmaya çalışıyorum. Bu hafta ki hukuk köşemizde son günlerin gündem konusu olan Anayasa Hukukuna ilişkin olarak ANAYASA MAHKEMESİ’ni temel hatlarıyla, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kadar üzerinde konuşulan ANAYASA”yı terim olarak çok kısa olarak tanımlamak gerekirse; Anayasa, devletin kuruluşunu, yasama yürütme ve yargı kuvvetleri ile vatandaşların HAK VE GÖREVLERİNİ düzenleyen temel kanundur. Bu şekliyle Anayasa, bir devletin yönetim biçimini ifade eder. Devletin temel kurumlarının nasıl çalışacağını belirler. Bireylerin vazgeçilemez ve devredilemez temel haklarının hangi koşullar altında devlet tarafından nasıl sınırlanabileceğini ifade eder. Anayasalarda değişiklikler yapılırken esasen ve usulen yürürlükteki Anayasa’ya göre hareket etmek temel esastır. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN ASLİ GÖREVİ: Anayasamızda görev ve yetkileri belirtilen Anayasa mahkemesi Türkiye’deki en yüksek yargı organıdır. Asli görevi yasaların ve Türkiye Büyük Millet Meclis iç tüzüğünün Anayasa’ya şekil, usul ve esas bakımlarından uygunluğunu denetlemek ve bireysel başvuruları karara bağlamaktır. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Bu uygunluk ve denetleme ; yasaların yasallaşma süreci, toplantı ve karar yeter sayılarına doğru uyulup uyulmadığı gibi usul konularına ilişkin olabileceği gibi kanunun içeriği ve amacı ayrıca maddenin özü konularına ilişkin de olabilir. Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı konuları ile sınırlıdır. Daha basit bir ifade ile uygulamaya konulan yasaların ANAYASA ile bağdaşıp bağdaşmadığının tespit edilmesine ilişkin GÖREVLİ MAHKEMEDİR. ANAYASA’DA son yıllarda yapılan önemli bir değişiklikle kişilere Anayasa mahkemesine hak ihlali sebebi ile bireysel başvuru hakkı tanınmıştır. Bu hükme göre; ‘’Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında ki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır’’. Bireysel başvuruda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, her türlü kanun yollarının tüketilmiş olması gereklidir. Anayasa Mahkemesi genel olarak Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar hariç, Anayasa da belirtilen görevlerine ilişkin konuları dosya üzerinde inceler. Ancak, bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar verilebilir. Anayasa Mahkemesi ayrıca, gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları çağırabilir ve siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasi partinin genel başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin savunmasını dinler. Değerli okurlar, hepinize adaletten yana barış dolu bir hafta dilerim.


7

AVRUPA

HABERLER

16 Şubat 2017 Perşembe

İngiltere Konsolosluğu’ndan referendum açıklaması geldi

Başkanlık sistemi için yapılacak referandum tarihinin 16 Nisan 2017 Pazar günü olarak açıklanmasından sonra Londra Konsolosluğu da İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşları için bilgilendirme yayınladı. Avrupa Ajansı / AVA| Londra

seçmenlerin bağlı bulundukları tem-

dıklarda oy kullanabilmeleri müm-

silcilik görev çevrelerinde oy kullan-

kün olacak.

Başkanlık sistemi için yapılacak refe-

maları yönünde bir sınırlandırma

randum tarihinin 16 Nisan 2017

bulunmamakta olup, yurtdışı seç-

Pazar günü olarak açıklanmasından

men kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy

RESMİ AÇIKLAMA İÇİN:

sonra Londra Konsolosluğu da İngil-

verme günlerinde bulundukları yer-

http://www.turkishconsulate.org.u

tere’de yaşayan Türk vatandaşları

lerdeki temsilciliklerde kurulan san-

k/tr/read_news.asp?newsID=487

için bilgilendirme yayınladı. Londra Başkonsolosluğu'ndan gönderilen bilgilere göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Anayasa Değişikliği Halkoylamasının

ülkemizde

16

Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verilmesi çerçevesinde, yurtdışı temsilciliklerimizde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Mart 2017 Pazartesi günü başlayacak. Oy verme işlemi yurtdışı temsilciliklerinde 9 Nisan Pazar günü, gümrük kapılarında ise 16 Nisan Pazar günü sona erecek. Başkonsolosluk, Türk vatandaşları için Birleşik Krallık'taki oy verme işleminin hangi günlerde ve nerede yapılacağına ilişkin bilgiler kesinleştiğinde ayrıca duyuruda bulunulacağını da açıkladı ve Yurtdışı Seçmen Kütüğü, Yüksek Seçim Kurulu'nca 18 Şubat 2017 Cumartesi günü Türkiye

saatiyle

08:00'de

www.ysk.gov.tr [1] adresinden ilan edileceğini belirtti. Bu aşamada, vatandaşlarımızın anılan adresten yurtdışı seçmen listesinde kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri ve kayıtlarının bulunmaması halinde seçmen kütüğünde yer alabilmelerini teminen 17 Şubat 2017 gününe kadar mutlaka adres beyanlarını yaptırmaları gerektiğinin altını çizen başkonsolosluk vatandaşların 09:00-13:30 ve 14:3017:30 saatleri arasında nüfus cüzdanları ile şahsen başvurarak adres beyanında bulunabileceğini de ekledi. Adres beyanı işlemiyle ilgili gerekli bilgilere aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılması mümkündür: http://www.turkishconsulate.org.u k/tr/diger_islemler.asp?PageID=8 18 Şubat 2017 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 08:00 itibariyle yurtdışı seçmen kütüğünde yer almayan vatandaşlar için ise bu tarihten itibaren 26 Şubat 2017 Pazar günü Türkiye saati ile 17:00'ye kadar sürecek olan bir itiraz dönemi başlayacak ve itiraz dönemi başvurularının nasıl yapılabileceğine dair bilahare duyuruda bulunulacaktır.

Ayrıca,

Yüksek

Seçim Kurulu'nca alınan 12 Ocak 2017 tarih ve 27 sayılı Karar uyarınca, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı


8

AVRUPA

HABERLER

16 Şubat 2017 Perşembe

Mustafa Öz

Saraydan yönetilen bir Türkiye’ye HAYIR! Avrupa Ajansı AVA| Londra

KAVANOZ VE TENİS TOPLARI mustafaoz@avrupagazete.com

Ne zaman yaşamınızda birşeyler çekilmez hale gelirse, ne zaman gece gündüz 24 saat çekilmez hale gelirse kavanoz örneğiyle anlatınlanları hatırlayınız. İnsanların canına tak dediği, yaşama küstüğü günler olur. Artık ölümü bile düşünmeye başlar. İşte o karamsarlık günşlerinizde anlatacağım kavanoz öyküsünü hatırlayınız. Bir gün bir felsefe profesörü elinde malzemelerle derse gelir. Ders başladığında hiçbir şey söylemeden eline büyükçe bir kavanoz alır. Sonra kavanozu ağzına kadar masa tenisi toplarıyla doldurur. Ardından öğrencilerine kavanozun dolup dolmadığını sorar. Bütün öğrenciler kavanozun dolduğunu söylerler.Bunun üzerine profösör başka bir kaptan aldığı çakıl taşlarını kavanoza döker. Çakıl taşları topların arasındaki boşlukları doldurmuştur. Öğrencilerine tekrar kavanozun dolup dolmadığnı sorar. Öğrenciler hep bir ağızdan dolduğunu söylerler. Bu sefer profösör masanın üzerindeki kutudan kavanoza kumları boşaltmaya başlar. Tabi ki kumlarda çakıl taşlarının arasındaki boşlukların doldurur. Profesör yine öğren-

Ülke olarak, darbe dönemleri sonrasında bile parlamenter sisteme dönmek zorunda kalan darbecilerden daha geri anlayışa sahip bir teklifle sınanıyoruz. Yapılmak istenen sıradan bir anayasa degişikliği değil, bir rejim deg işikliğidir. Ülkenin bir tek kişi tarafından sü resiz Olağanüstü Hal, Sıkı yönetim ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetilmesine imkan tanınmasıdır. Bir kişinin neredeyse denetimsiz bir biçimde etkin olduğu bir rejim önerilmektedir.

Tüm gelişmiş ülkelerde kuvvetler ayrılığı ilkesi ve denetleme mekanizmaları güçlendirilirken, toplumsal gerilimin her geçen gün yü kseldiği ülkemizde, bizi bir arada tutan son kolonların göz göre göre dinamitlenmesine razı değiliz. Korkunun hayatın bir parçası olduğu, haksızlıklara karşı ses çıkaramayan, daha kötüsü aldırış etmeyen bir toplum yaratma çabalarını gö rmezden gelmeyeceğiz. Mesele tek bir kişinin başkan olması meselesi de değildir. “Tek adamlı” bir yönetim şeklinin ülkeye hakim kılınmasıdır. Biatın,

Nottingham Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi yöneticilerinin aktif faaliyetlerini yakından takip eden Milletvekili sayın Chris Leslie geçtiğimiz Perşembe günü NAKM ve Cemevini ziyaret ederek hizmetleri hakkında bilgi aldı. Milletvekilinin Cemevi Ziyaretinde NAKM ve Cemevi Başkanı sayın Mehmet Sağ ve çok sayıda yönetici hazır bulundu.

seferde masanın altınadn iki kahve fincanı çıkarır. Profesör bu seferde fincanların içindeki kahveyi kavanozun içine yavaş yavaş boşaltır. Kahve de kumların arasındaki boşlukları doldurur. Öğrenciler bu sefer gülmeye başlarlar. Ardından profösör öğrencilere dönerek bu kavanoz sizin hayatınızdır. Tenis topları yaşamınızın önemli şeylerdir Yani yaşamınız, sağlığınız, arkadaşlarınız, çevreniz gibi. Diğer şeyleri kaybetsenizde bunlar yaşamınızı sürdürmenize yeter. Çakıl taşlarıysa sizin için daha az önemi olan şeylerdir. Yani eviniz, arabanız, işiniz gibi. Bunlar gider. Bir gün geri gelir. Kum ise hayatınızdaki daha az önemli şeylerdir. Eğer kavanoza önce kumları doldurursanız Tenis toplarına yer kalmaz. Aynı şey yaşamınız içinde geçerlidir. Vaktinizi ufak tefek şeylere harcamayınız. Çünkü böyle uyaparsanız önemli şeylere zamanınız kalmayacaktır. Çocuklarınızla oynayınız.nSağlığınıza önem veriniz. Sevdiklerinizle yemeğe çıkınız. Kendinizi geliştirmeye zaman ayırınız. Öncelikle tenis toplarını kavanoza yerleştiriniz. Öncelikleri sıralamayı iyi biliniz. Gerisi hep kumdur. Bu arada bir öğrenci sormuş hocam peki o iki fincan kahve nedir? Profesör gülerek bu soruyu bekliyordum demiş. Her zaman dostlarınızla bir fincan kahve içecek kadar zamana yer vardır. Hayat geçiyor. Zaman geçiyor. Dödürmeye ne gücün yetiyor ne nede kudretin. Zaman en değerli şeydir. Kime hediye ettiğinize dikkat ediniz. Umarım hergün kendimizi geliştirmek için bir şeyler yaparız. Hepinize sağlıklar dilerim...

Avrupa Ajansı AVA| Londra

www.avrupagazete.com

vanozun dolduğunu söylerler. Profösör bu

istenen başkanlık sistemine HAYIR diyoruz… Demokratik, Laik, Özgürlükçü ve Çoğulcu bir Cumhuriyet istiyoruz. AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU

Labour Partisi Nottingham Milletvekili sayın Chris Leslie, Nottingham AKM ve Cemevini ziyaret etti

cilerine kavanozun dolup dolmadığını sorar. Öğrencilerde yine hep bir ağızdan ka-

baskının, susmanın-susturulmanın bu halkın kaderi olarak ilan edilmesine itirazımız var. Ölmenin öldü rmenin, savaşın ve geleceğimiz bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılmasına karşıyız. Libya, Irak, Suriye ve Mısır gibi ülkelerle aynı kaderi paylaşmamak adına bugünden sesimizi yükseltiyoruz. Tıpkı Osmanlı’nın son döneminde olduğu gibi yasama ve denetleme yetkisi elinden alınmış göstermelik bir “saray” meclisine hayır diyoruz. Daha önemlisi “Saraydan yönetilen bir Türkiye’ye HAYIR!” diyoruz. Olası bir referandumda getirilmek

Nottingham Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi yöneticilerinin aktif faaliyetlerini yakından takip eden Milletvekili sayın Chris Leslie geçtiğimiz Perşembe günü NAKM ve Cemevini ziyaret ederek hizmetleri hakkında bilgi aldı. Milletvekilinin Cemevi Ziyaretinde NAKM ve Cemevi Başkanı sayın Mehmet Sağ ve çok sayıda yönetici hazır bulundu. Leslie ‘Bölgemde Alevi toplumuna ait bir kültür merkezi ve cemevinin olması şahsım ve partim adına mutluluktur. Farklı halkların oluşturduğu toplum yapısı kültürel zenginliğimizi gösterir. Parlamentoda bulunan Alevi Sekreteryası ile yakın temasta olacağım. Bugün Cemevinize beni misafir ettiğiniz için teşekkür ederim’ diye konuştu. Sağ ‘Aleviler olarak Cemevlerimizde ibadetimizi yapıyor ve aynı zamanda çocuklarımızın eğitimine katkı sunuyoruz. Yaşadığımız bu ülkenin kurumları, parlamentosu ve sizin gibi siyasetçi dostlarımız arasında köprü oluşturarak yardımcı oluyoruz. Ziyaretiniz için teşekkür ederiz’ dedi.


9

AVRUPA

REKLAM

16 Şubat 2017 Perşembe

QUALITY OF LIFE HARINGEY’DE AÇILDI 6 Türk doktorun Utkan Alacakanat yönetiminde bir araya gelerek Londra’daki Türk toplumu için hizmet sunduğu Quality of Life açılışı Haringey’de gerçekleşti. Avrupa Ajansı AVA | Londra

6

Türk doktorun Utkan Alacakanat yönetiminde bir

araya gelerek Londra’daki Türk toplumu için hizmet

sunduğu Quality of Life açılışı Haringey’de gerçekleşti. Haringey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek’in, basın mensuplarının ve

sağlık hizmeti hayali sonunda gerçek

Türkçe konuştuğu ekibiyle hizmet

halkın katıldığı açılış renkli görün-

oldu.’ diyen Alacakanat, Haringey

verecek.

tülere sahne oldu. ‘Türk toplumu-

Green Lanes’deki 573 numarada 3

nun yıllardır özlemini çektiği Türkçe

katlı

binada

bütün

doktorların

Quality of Life tıp merkezinde, tam gün dahiliye ve çocuk doktoru sabah 9’dan akşam 7’ye kadar sağlık hizmeti veriyor. Bunun yanı sıra kadın dogum uzmanı, haftada iki gün klinikte hasta kabul edecek. Quality of Life tıp merkezinde yine part time GP (Tüm sürücü adaylarının raporlarını ve kaza davalari raporlarını yazmak) ve hasta tedavisi için hizmet veriyor. Haftada bir gün kardiyolog dotor tarafından EKG ve kardiyak ultrasound yapılmakta olan kliniğe tüm kalp hastaları ve tansiyon problemi olanlar basvurabilir. Klinikte ayrıca genel cerrahi uzmani doktor tarafından sünnet ver her türlü cerrahi müdahaleler yapılmaktadır. Quality Of Life tıp merkezinde aile planlamasi servisi de veriliyor ve bir ameliyathane icerisinde bütün kadın hastalıklarına müdahale edililiyor. Geniş ve ferah atmosferi ve ileri teknoloji medikal ekipmanıyla küçük bir hastaneden farksız olan Quality Of

Life

tıp

merkezinde

tüm

toplumun sağlık sorunlarina çözüm üretmek amacıyla, bir araya gelmis Türkçe konuşan uzman doktorlar öncelikle insan sağlığına en yüksek kaliteli hizmet vermeyi hedefliyor. Klinicte ayrica 3D, 4D ultrasound cihazı ile her türlü hastalığınızın tanısında beklemeden uzman doktorlar tarafından taram yapılmaktadır. Klinik her türlü tıbbi tahliler uygun maliyetle yapılmakta ve haftalarca beklemeden sonuçlar hastaya iletilip tedavi gerektiren durumlarda gec kalma riski önlenmektedir. Ayrıca klinik eski yerinde diş kliniği olarak hizmet verecektir.


10

AVRUPA

HABERLER

16 Şubat 2017 Perşembe

AVRUPA GAZETESİ YAZI DİZİSİNİ GURURLA SUNAR 5. Bölüm

CEMEVİ’NDE 24 SAAT Avrupa gazetesinin değerli okurları. Toplumun her rengine açık olan Avrupa gazetesinde “Cemevinde 24 saat” adlı derlememin 5. bölümü ile tekrar beraberiz. Amacım farkılılıklarımız hakkında doğruları tesbit edebilmek, farklılıklarımızı ayrılık değil zenginlik olarak görülmesine yardmcı olmaktır.. Bir araştırmacı yazar olarak, yayınımız süresince duygusallıktan uzak, olabildiğince objektif olmaya çalışacağım ve hiçbir kişi ve kuruluşu bilerek hedef almayacağım tabidir. Gerçeklere hü diyelim..

. Elif Ana, 1908 de K. Maraş’da doğar 1991 de yine K.Maraş Pazarcık ilçesinde hakka kavuşur. Ocak olmayan sıradan fakir bir aileden gelir ve kendileri’de oldukca fakir bir ailedirler. 1960’lı yıllarda eşi ile beraberce karın tokluğuna köyün sürülerine çobanlık yaparlar ve her gün bir aileden az katıkla ekmek alıp karınlarını doyururlar. Elif ana bu haliyle bile ekmeklerin bir kısmını hergün köyde kendi gibi fakirlere dağıtır.

CEMEVİNDE ELİF ANA SEVGİSİ Elif Ana’nın fotoğrafı manevi değerine hürmeten diğerlerinden daha yükseğe asılmış. Bir gün Cemevinin salonunda bana rehberlik eden Bayram efendi, bu fotoğrafın sağlığında birçok kerametleri görünmüş olan K. Maraşlı meşhur Elif Ana olduğunu

Ana’dan kısaca bahsettikten sonra

CEMEVİNDE CEM’E KATILDIM

söyledi. Elif Ana, 1908 de K. Maraş’da doğar

bana uğur getireceğine inanılan küçük bir

1991 de yine K.Maraş Pazarcık ilçesinde

Elif Ana (al) bez parçası verdi ve biz

Türkiyeden gelmiş olan Dertli Divani de-

hakka kavuşur. Ocak olmayan sıradan fakir

masamıza geleni ikramsız göndemeyiz diy-

denin Mekteb-i İrfan dersleri çerçevesinde 6

bir aileden gelir ve kendileri’de oldukca fakir

erek çay ısmarladıktan sonra Elif Ana’nın

Ocak günü akşamı icra edilecek olan Cem’e

bir ailedirler. 1960’lı yıllarda eşi ile beraberce

hala K. Maraş Pazarcık ilçesinde yaşayan

katılmak istedim. Telefonda halkla ilişkiler

karın tokluğuna köyün sürülerine çobanlık

oğlu Mehmet dede ile telefonla görüştürdü.

sorumlusu sayın Kadir Yürük beyden izin

yaparlar ve her gün bir aileden az katıkla

Elif Ana’nın sağlığında evine misafir gele-

istediğimde sayın Yürük bey İşte o beni çok

ekmek alıp karınlarını doyururlar. Elif ana

ceğini daha önce hissedip ona göre hazırlık

duygulandıran “bizim cemimize, evimize,

bu haliyle bile ekmeklerin bir kısmını hergün

yapması, bazı yakın komşularla ilgili önemli

ocağımıza gelen herkes bizim canımızdır

köyde kendi gibi fakirlere dağıtır.

olayları daha öncesinde rüyasıda görüp

mihmanımızdır” hoşgeldiniz sefa gelediniz

Salonda Elif Ana’nın hayat hikayesini iyi

kendilerini uyardığını ve daha birçok keram-

cevabını verdi. Yürük beyin bu izni benim

bilen ve sohbetimize katılan eli öpülesi nur

etlerini anlattılar.

daha sonra katılacağım sohbet toplantılarına

yüzlü Zeynep Yavuz ablamız’da bana Elif

ve sabah kahvaltısına referans ve güven oldu.

CEMDE ÜÇ MUM YAKILDI ÇERAĞ (DELİL) UYANDIRILDI

HAZIRLAYAN HÜSEY N DO AN

derlenme ve toparlanma başladığını söyledi.

Aleviliğin doğruluk, dürüstlük, sevgi ve insan merkezli olduğunu vurgulayarak Aleviliği üstün meziyet ve erdemlerinden

(5.Bölüm)

bahsetti Cem’in bir yerinde Cemevi’nin ve Cem’e katılanların gönüllerinin, kalplerinin

ALENEN VE PEŞİNEN

ilâhi nur ile nurlanması için, Allah,

TEŞEKKÜR EDERİM

Muhammed ve Ali’yi temsil eden (3 adet

Toplumumuzun bir kesimi için

mum yakılarak) Çerağ (delil) uyandırıldı.

merak konusu olan Cemevinin bir

Allah’ı zatı her şeyin kaynağı olan özdür.

24 saatını kaleme alabilmek için

Muhammed aklı, Ali ise aşkı temsil eder ki,

rastgele gün ve saatler’de ziyaret

kâinatta var olan her şeyin akıl ve aşk üzer-

etmeme anlayış gösteren ve, her so-

ine olduğu anlatıldı. Dertli Divani dedenin

ruma samimi cevaplar veren Ce-

ve diğer bağlama çalan zakirlerle beraber,

mevi’nin her kademesinde’ki

Bugün Erenlere Gurban, İnsan-ı Kamilen

yetkililerine ve ziyaretlerim es-

ayırma bizi adlı deyişler okundu. Dede,

nasında bana hoşca ve dostca

Cemde bulunanların Amin anlamına Allah,

davranan Cemevi müdavimi

Allah nidaları ile karşılık bulan aşağıdaki

kadınlı, erkekli canlara, Ayrıca,

gülbankı okuyarak cem’i sonlandırdı.

Cemevi hakkında’ki bu detaylı der-

Her dilden, bir dilek her gönülden bir bir murat vardır. İnandığımız güvediğimiz yüce yaratan. Dilden dileklerimizi, gönülden muratlarıızn vere. Allah namerde-merde muhtaç eylemeye. Duvarımızdan taş gözlerimizden yaş dökmeye Genç yaşta ölüm ihtiyarlıktan zulüm vermeye. Hak evimizin, toplumumuzun ağız tatlılığını bozmaya. Huzer vere, dertlerimize derman, hastalarımza şifa, borçlarımıza eda nasip eyleye. Gökten hayırlı rahmetler, yerden hayırlı bereketler, ana-babasına topluma hayırlı evlatlar vere. Çağırdığımızda, bunaldığımızda Hızır yoldaşımız, Şah-ı Merdan Ali kardaşımız, Hünkar Hacı Bektaş Veli haldaşımız ola. Gerçeğe Hu diyelim hü...

lemelerimi gazetesinde en iyi köşesinde en geniş şekilde yayınlayarak toplumun barış ve aydınlanmasına vesile olan Avrupa Medya Grubunun Cumhuriyetci patronu sayın, Vatan Öz bey’e kamuoyu huzurunda peşinen ve alenen teşekkür ederim. H. Doğan

DERTLİ DİVANİ KİMDİR Asıl adı Veli Aykut'tur. Babası Aşık Büryani'dir. Alevi-Bektaşi müziği ile ilgili yaptığı üretimler ve derleme çalışmalarıyla tanınan Alevi halk ozanı, Dertli Divani, âşıklık ve zakirlik alanında yaptığı hizmetlerinden dolayı 2010 yılında Birleşmiş Milletler’in kültür kuruluşu olan UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak ilan edilmiştiri.

Cem, Cemevinin büyük salonunda gerçek-

Cem’den sonra bazı hayırsever canların

leşti. Salon kadınlı erkekli canlarla temamen

ikramı olan yiyecek ve içecekler (lokmalar)

doldu. Ben olup bitenleri daha iyi göre-

pay edildi. Gecenin geç vakti evime gelirken

bilmek ve kendimi daha rahat hissedebilmek

bu gece insanlığımın silkelendiğini, insanlığı

için en arka sırada bir yer seçtim. Dede

zorlayan bir insanlık dersi almanın mutluluk

Cem’in başlangıcında Cem türlerinden bah-

ve huzurunu duydum.

setti ve Türkiye’de Alevi toplumun kadim Zeynep Yavuz Göksunluyum.55 yıldır doğduğum yerlerden uzak gürbet hayatı yaşıyorum. Eşim tam 20 yıl önce hakka yürüdü. 5 çocuğum var 4’ü Türkiyede sadece birisi burada. İyi’ki Cemevi var. Sıkca geliyorum buraya ve yeni arkadaşlar ediniyorum. Burada çok mutluyum.

Bayram Kömür Cemevi bizim inancımızın kurumu, ben Aleviyim diyen herkes buraya rızalık gösterip (kendi arzusu ile, isteyerek) gelemesi sahip çıkmazı lazım. Alevi inancımızda rızalık çok önemlidir yolumuzun güzelliğide burada gelir.

CEMEVİNDE PERŞEMBE AKŞAMLARI MUM YAKIYORLAR Cemevine yaptığım bir Perşembe günü öğle sonuna ziyaretlerimden

yerleşim merkezleri köy ve kasabalarından

Not, Alevilere geçmişte atılan asılsız ve

kantinin tez-

gahında 3 adet büyük mum yandığını

büyük şehirler ve dış ülkelere göçleriyle be-

çirkin Mum söndü iftiraları gönüllerinde ve

gördüm. Yetkililerde bunun anlamını sor-

raber Cem başta olmak üzere birçok gelenek

beyinlerinde o denli bir tramva yaratmış ol-

duğumda Perşembe akşamları mutlaka

ve göreneklerini yapamadıkları untma aşa-

malı’ki hiç bir şekilde “mum” yandı veya

evinlerinde, ziyaret yerlerinde, türbelerde,

masına gelindiğini ancak son yıllarda hem

söndü” kelimelerini duymaya tahammül-

yurt içinde hemde yurt dışında tekrar bir

lerinin olmadığını hissettim.

Yaratanın Nur’u aşkın üç mum yakıldığını söylediler. Haftaya 6. Bölüm.


11

AVRUPA

HABERLER

16 Şubat 2017 Perşembe

Avrupa Gazete Sunar - Yazı Dizisi Son Bölüm

Postmodernizmin sonu ve yeni estetik parametreler Avrupa Ajansı AVA| Londra Bourriaud'nın projesini, politik açıdan bir naiflik taşısa da, gerçekten samimi bir şekilde, toplumsal ve ahlaksal çürümeye karşı, sanatın/sanatçının sorumluluğu temelinde bir çözüm önerdiği ileri sürülebilir. Ancak, 2009 yılında, kapitalizmin tarihinin en derin krizlerinden birine girmesinden sonra bir yıl geçmeden Tate Modern'de (Küresel şirketlerin sponsorluğunda)

düzenlediği ve "Altermodern" (*) olarak kavramsallaştırdığı yeni bir projeyle ortaya çıkması, küreselleşen dünyanın "yeni" kültürel ürünlerinin ortaya çıktığı müjdesini vermesi karşısında, onun "proje"lerinin arkasındaki güçler konusunda tekrar bir düşünme ihtiyacı hissetmiş, bu etkinlikleri sanat uzamında kalarak irdelemenin imkansızlığını anlamıştık. (Ki, bu sergide yer verdiği sanatçılar, hatta bazı işler bile aşağı yukarı on yıldır birlikte çalıştığı sanatçılardı.)

HAZIRLAYAN: METİN ŞENERGÜÇ

Altermodern sergisi, küresel kapitalizmin kültürel ürünlerini pazarlama çabasının zirve noktasıydı. Ulus devlet düşmanlığı (Ulus devletleri savunduğumdan değil, ulus devletlerin alternatifi olarak sunulan ulusötesi şirketlerin şekillendirdiği dünyaya karşı olduğumdan) temelindeki politik konuşlanmanın sanatsal bir ifadesi olarak, kültürler ötesi, belli bir kültürün izlerini taşımayan "melez" bir tarzın müjdesini veriyordu. Ancak çok kısa sürdü bu dönem; hatta gerçek anlamda ürünlerini bile verdiği söylenemez. Daha çok bir hipotez, arzu, bazı küratörlerin küresel şirketlere hoş görünmelerinin tezahürleri olarak kaldı. Tate Modern'deki sergi dışında bir ses getirmedi, krizin daha da derinleşmesiyle de unutuldu. Bu örneklere baktığımızda gerçekte sanatın sanıldığından çok daha fazla içinde üretildiği ortamı yansıttığını görüyoruz. Bu kaçınılmaz veya doğaldır denebilir; doğrudur da; ancak, bu 'doğallığı', sanatsal ifade özgürlüğü koşullarının varlığıyla ilişikli bir düzlemde irdelediğimizde, basit bir estetik sorun ötesine geçtiğimizi farkediyoruz. İşte bizi asıl ilgilendiren o alan. İKTİDARLAR VE KÜLTÜREL HEGEMONYA Kapitalizmin yükseliş döneminde bujuvazi, sadece üretici güçlerin gelişmesine değil, bilim ve kültürün gelişmesine de yaptığı katkılarla ilerici bir rol oynamıştı. Ne ki, bugün artık, Fredric Jameson'ın, "geçkapitalizm" olarak tanımladığı dönemde, toplumsal ilerlemenin önüne bir engel olarak çıktığını görüyoruz. Peki, iktidarların (ideolojilerin) er ya da geç bu noktaya gelmeleri kaçınılmaz mıdır? Katı bir benzetme olacak belki ama, ideolojiler; başlangıç aperatif ve çorbaları, ana yemek, tatlı ve içkisiyle önceden belirlenmiş "fix-menü" gibidir. Belki çorbalar veya etli yemekle sebze arasında zevke göre belli değişiklikler yapabilirsiniz, ama ben çorbayı almayım, ana yemek bana yeter; ayrıca içecek de istemiyorum diyemezsiniz; ya da diabetik olduğunuz gerekçesiyle tatlıyı reddedemezsiniz. İdeolojilerin, felsefeden ekonomiye, günlük politikadan mimariye, üretim ilişkilerinden sanata kadar her alana az çok damga vurmuş bir düşünce sisteminin belli bir düzen oluşturması ve bu anlamıyla 'bütünsel' bir proje olması gerekir. Aksi halde iktidarları elde tutmak zordur. Ne yazık ki, farklı düşünce sistemlerinden insana en uygun bölümleri alan, herkese göre ayarlanmış bir düşünce sistemi henüz yoktur. Olabilir mi, bu da başka bir konudur... Özünde her iktidar, çoğunluğun 'diktası' olma potansiyeli taşır. Sanat bu formülün dışında değildir. Hatta önemli bir unsurudur. İktidarlar, kendi düşüncelerine yakın kültürel ürünleri destekleme ve yayma eğilimindedir. İktidarlarını kalıcılaştırmanın başka yolu da yoktur. Bir iktidar, ancak, içselleştirildiği sürece, yani insanların sezgilerine, davranışlarına, günlük kararlarına girdiği sürece kalıcılaşır; bu da kültürle olur. Basitleştirerek ve kalın çizgilerle ifade ettiğim iktidar

ve kültür arasındaki bu ilişki temelinde, neoliberalizmin ekonomik ve politik iflası ardından, postmodernizmin de sönmesi kaçınılmaz sonucuna varabilir miyiz? Evet, henüz varolan yıkılmadığı gibi, yerine yeni bir sistem kurulmuş da değil, hatta olası yeni bir sistemin henüz emareleri bile yok. Yine de, bir fetret döneminde yaşadığımızı ve bir süredir, buna uygun davranış bütünlükleri ortaya çıkmaya başladığını rahatlıkla ileri sürebiliriz. Geçiş dönemlerinin öne çıkan eğilimi belirsizliklerdir; bu dönemlerin ruh halini de, endişe karakterize eder. İnsanlar içine kapanır, fikirsel çatışmalardan ve aykırılıklardan kaçınmak ister. Bilinenlere yönelir, bildikleriyle vakit geçirir. Riske girmez, görüşlerini alenen açıklayıp ne iktidar ne de bir sonraki olası hakim görüşle çatışmak istemez, genellikle sahte bir hoşgörüyle gizlenmiş bir çaresizlik içinde susar. Suskunluğunun bilgeliğe yorumlanması umuduyla, ilişkilerine mesafe koyar, köşesine çekilir. Çürümenin bulaşıcı olduğu ve bir arafta varoluştur, fetret dönemleri. Sanatın böyle bir atmosferde nasıl bir şekil alacağını sorguladığımızda bir dizi soru akla geliyor: Solda yeni alternatiflerin üretilememesi, insanların politikadan soğuması, sağ popülizmin ortaya çıkan boşluğu hızla doldurmasıyla artan gericileşme rüzgarının etkisi altında sanat, hangi sulara doğru yelken açabilir? Önümüzdeki dönemin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada politik alanların sıcak çatışmalara tanık olacağını öngörmek zor değil. Sanat da bu yönde, sokağa yönelip, miting ve protestoların görsellerine dönüşebilir mi? Alt yapıyla ilişkisi düzleminde, sanatın, ekonomikpolitik dönüşümler öncesi toplumda oynayacağı 'roller' var mıdır? Sanatın, sanatçının toplumsal 'sorumluluğu' var mıdır; varsa nedir bunlar? Sanat ve gerçek arasındaki kompleks ilişki ve bu iki olgunun, bir türlü üzerine parmak basarak yeri tam olarak gösterilemeyen bir noktada birleşmesi -ya da ayrılması- sanat pratiğini nasıl etkiliyor; özellikle içinde bulunduğumuz gibi ciddi kriz dönemlerinde? *** Yukarıda irdelemeye çalıştığım, iktidarla ilişkisinden yola çıkarak, kültürün bir parçası olarak sanatın, varolan sistemin eleştirilmesi, yeni ütopyaları tahayyül etmenin bir biçimi ve toplumsal değerleri içselleştirmenin bir aracı olma arasında gidip gelen ikili bir yapısı vardır diyebiliriz. Sanattan, ister kendi özerk alanında, isterse yaşamın 'bütünü'yle ilgili mutluluk vaadleri beklentisi, süreç içinde, sanatın bir 'proje'ye dönüşmesinin koşullarını hazırladığına dair örnekler çoktur. Pratiğini 'soylu' amaçlar uğruna adamış bile olsa, bir proje olarak sanatın ilk kurbanı genellikle estetik oluyor. Çünkü politik 'proje'ler üzerine geliştirilen sanat etkinliklerinin belli amaç ve hedefleri, bunlara yönelik plan ve programları izlemesi gerekiyor. Sanatçının bu çerçevenin dikte ettiği alan dışına çıkması giderek zorlaşıyor ya da daha da kötüsü, bunu kabul etmesinin önünü açıyor. Üretimini giderek, ufkunu sınırladığı, uzlaştığı alana hapsetmeye başlıyor. Oysa, insanın daha iyiye doğru yolculuğunda itici bir güç olarak kalabilmesi, uzlaşmaz doğasını koruyabilmesi için, sanatın, gerçekten aykırı uyumsuz karakterini koruması gerekiyor. Bu nedenle, önümüzdeki fetret döneminde, belki de, sanatın, sanat olarak varolma hakkını savunması kadar basit-temel bir stratejiye yönelmesine tanık olacağız. İçinde bulunduğumuz, insan ilişkilerinin bile metalaştığı, "geç-kapitalist" dönemde, en temel insani değerler tehlike altında. Belki de tam da bu nedenle, işlevsel bir yapısı, pragmatik hedefleri olmayan, kaynağını en temel insani sezgilerden alan, bireyin öznelliğini, insan sezgilerini öne çıkaran sanatın yaşaması, humanizmin yaşaması için de hayati bir unsur. İnsanın en temel güdüleriyle olan bağının kopmaması, daha adil bir toplumsal sisteme dönebilmek için sanata ihtiyacı var toplumların. HAZIRLAYAN: METİN ŞENERGÜÇ


12

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

EKONOMİ

16 Şubat 2017 Perşembe 3,8714

£

4,5668

$

3,6629

144,253

Dünya Borsaları

İMKB

88.082

100

FTSE

7,268

100

Dow Jones

20,463

Nasdaq

5,773

İzmir'in Seferihisar ilçesinde üretilen Bilge Ağaç Zeytinyağı

İngiltere’de zeytinyağı otoritelerinden tam not aldı “TÜRK ZEYTİNYAĞI DÜNYAYA TANITILMALI”

raksı, ağır, rutubetli, küf, asidik, ekşi, tahta

sar Belediye Başkanı Tunç Soyer;

gibi tatlar alınır” şeklinde konuştu.

“Bu ürünümüzün kalitesinin gös-

zeytinyağı tadım gününde dünyanın önde

Zeytinyağı uzmanı Judy Ridway, Türk zey-

gelen zeytinyağları yer aldı. İtalya, Yunanis-

tinyağının, fındık ve ceviz tadı veren, taze ot

500 YILLIK ZEYTİN AĞAÇLARINDAN ÜRETİLDİ

Avrupa Ajansı / AVA| Londra İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen

tergesidir. 500 yıllık ağaçlarımızdan ürettiğimiz zeytinyağımızın İngiltere’de de beğeni toplamasından

tan ve İspanya’nın ünlü zeytinyağlarının test

kokulu kaliteli bir yağ olduğunu belirterek,

edildiği etkinlikte Seferihisar bölgesi’nde üre-

Türk zeytinyağlarının dünyada tanıtımının

“Başka bir Tarım Mümkün” iddiasıyla yürü-

dışında da otoriteler tarafımız-

tilen Bilge Ağaç Zeytinyağı uzmanların be-

yapılması için daha büyük çaba sarf edilmesi

tülen çalışma kapsamında 500 yıllık anıt zey-

dan

ğenisini topladı.

gerektiğini vurguladı.

tin ağaçlarından üretilen Bilge Ağaç

beğenilmesinden dolayı sevin-

Tüketicilere de önerilerde bulunan Ridway,

Zeytinyağı'nın dünyaya tanıtılması için

çliyiz ve gurur duyuyoruz.”

Dünyaca ünlü zeytinyağı tadımcısı, İngiliz

zeytinyağının kalitesinin renginden anlaşıl-

büyük çaba gösterdiklerini belirten Seferihi-

dedi.

araştırmacı- gazeteci yazar Judy Ridway,

mayacağını; sofralarda özellikle naturel

Bilge Ağaç Zeytinyağı’nın tadı, kokusu ve

sızma zeytinyağının tercih edilmesi gerekti-

aromasıyla dünyanın önde gelen zeytinyağ-

ğini söyleyerek “Zeytinyağının kalitesi ren-

ları ile aynı kalitede olduğunu ifade etti.

ginden değil, koku ve tadından anlaşılır. Tadında ne kadar çeşitlilik varsa o kadar kalitelidir. İyi bir zeytinyağı meyvemsi, yani

büyük mutluluk duyduk. Yuryağımızın

CROYDON'UN EN BÜYÜK MAĞAZASI

zeytinimsi tatta olmalıdır. Tadıldığında badem, elma, tatlı, taze, çiçeksi, cevizimsi, hafif acı, marul kokular hissedilmelidir” dedi. Genel olarak zeytinyağı lezzetinin, dilin ön tarafında meyvemsi, boğaza yakın bölgede ise baharatlı hissedilmesiyle anlaşılacağını Avrupa Ajansı / AVA| Londra

donem dönem yaptıkları kampanyalarla

dan bileşiklerce zengin olduğunu gösterir.

İngiltere’nin en eski mobilya mağazası

pazesi bulunan İpek Mobilya şubelerinde

Kaliteli yağlarda aroma çeşitliliği ve harmoni

olma özelliğini taşıyan İpek Mobilya

İpek Mobilya dışında Çilek Mobilya, Elif

önemlidir. Kalitesi düşük, bayatlamış veya

1997’den beri hizmet veriyor. İlk açıldığı

Mobilya, Boldera, ve Weltew Mobilya

bozuk yağlarda ise çamursu, metalik, top-

günden bugüne kadar halkımızın ilk ter-

ürünlerini bulmanız mümkün. Croydon

cihleri arasında olmayı başaran firma yeni

Şubesi, her zevke ve her bütçeye uygun

ifade eden Ridway, “Boğazda hissedilen acı-

adından sıkça söz ettiriyor. Geniş ürün yel-

lık, yağın fenolik bileşikler ve diğer antioksi-

şubeleriyle hizmet vermeye hazırlanıyor.

İpek Mobilya’dan 3.Şube: CROYDON

lite var ve 4 hafta sürecek indirim var. Deri

ürün bulabileceğiniz özel bir yer.

takımlar dahil dahil üm ürünlerde açılış in-

Hemen herkesin en çok önem verdiği konu

dirimi başladı. Geçen pazartesi hizmete

olan teslimat tarihi ise İpek Mobilya için

giren CROYDON şubesi geniş ürün seçe-

sorun olmaktan çok uzak. Geniş stokları

neklerinin sergilendiği büyük bir mağaza.

sayesinde ürün teslimini hemen yapabili-

Edmonton ve Ilford ‘da bulunan 2 şube-

En son tasarımların sergilendiği mağazada

yorlar. Katalogdan beğendiğiniz bir ürün

siyle hizmet veren firma yetkililerinden

modern ve klasik mobilya çeşitlerini bul-

olursa veya özel renk ve desende bir

Güney Londra’daki yeni açıllan Croydon,

mak mümkün. Çocuk odası takımlarının

kumaş isterseniz bunun size gelişi ise 8

3 şube olarak 2017 yeni yılı hediyesi olarak

seçenekleri ise birbirinde güzel. Hem sev-

hafta kadar sürüyor.İngiltere’nin heryerine

geldi. Toplumumuzun yoğun olarak yaşa-

gilinize hem de annenize hediye ! 14 Şubat

ücretsiz nakliye ve montaj hizmeti veren

dığı Güney Londra, London Raod üze-

Sevgililer günü için sevgilinizin ve eşinizin

firma, en kaliteli mobilyayı en uygun fiyata

rinde açılan Croydon İpek şubesi, açılışla

gönlünü almak için sevdiğinize bir koltuk

ve en iyi servisle sunmayı amaçlıyor.

büyük indirime gitti.

takımı veya yemek odası takımı hediye

Croydon Şubesinde %50’ye varan açılış indirimi

edin. 8 Mart dünya Kadınlar günü içinde

İpek Furniture Web site: www.ipekuk.com

indirimlerimiz devam ediyor. İpek Mo-

ve İpek Furniture

bilya Croydon Şubesinde %50’ye varan

E- mail: info@ipekuk.com

açılış indirimi 9 Martta sona erecek.

İpek Mobilya Edmonton 174-178 Fore

İpek Mobilya Croydon Şubesinde %50’ye varan açılış indirim fırsatını kaçırmayın. Artık Deri takımlarda eviniz için İtalyan

Street London N18 2JB T:020 8807 7999

Croydon’un en büyük mobilya Mağazası

markalarına tercih etmenize grek yok Çünkü İpek Mobilya’da deri ürünlerde ka-

İpek Mobilya Ilford 51-53 Cranbrook Road IG1 4PG T:020 8553 3007 İpek Mobilya CROYDON 390-398 London

17 yıldır hizmet veren İpek Mobilya

Road, Croydon CR0 2SW T: 020 8683 1116


13

AVRUPA

HABERLER

16 Şubat 2017 Perşembe

Britanya Kebap Ödülleri Ön Elemeler Açıklandı Avrupa Ajansı AVA| Londra

nenler britishkebabawards.co.uk sitesi üze-

gilmerton.co.uk

rinden alabilirler ya da Britanya Kebab

Omer Uraz

Just Eat En Iyi Eve Teslim Servis Rixos

190-194 Elt-

26 Şubat 2017’de Weşminster Park Plaza

Ödülleri ofisini 020 7183 4272 telefonundan

ham High Street London SE9 1BJ

Jerry's

Otel’de görkemli bir törenle sahiplerini bu-

arayabilirler.

www.rixosrestaurant.com

Hainult BBQ

lacak 5. Britanya Kebap Ödülleri için binlerce

5. Britanya Kebap Ödülleri’de finale kalanlar

Servet Cavli

Hainault, IG6 3BS

kebap işletmesi aday gösterilmesinin ardın-

ise şöyle:

ham)

dan on eleme sonuçları açıklandı.

The Meze (New Elt-

747 Sidcup Road, SE9 3SA

www.hainaultbbq.co.uk I am Doner

Mahmut Dirilmis

gley Leeds, LS6 3AA www.iamdoner.co.uk

Yılın en iyi şefi

wards.co.uk sitesinde yayınlanmasıyla halka

Onder Sahan

açıklanan listede Britanya’nın dört bir yerin-

Dock West, 2 South Quay Square, Canary

wington, London N16 8DL

Discovery

210 New North Road

www.newsite.themeze.co.uk

Finale kalan kebap işletmeleri britishkebaba-

Haz ev

10 West Street, Dorset, DT11 7AJ

rant

Urfa Ocakbasi Restau-

85 Stoke Newington Rd, Stoke Ne-

Irmak BBQ

23 Otley Road Headin220 High Street North

Dunstable Bedfordshire, LU6 1AU

den kebapçılar yarışıyorlar. Ayrıca kebap

Wharf, London E14 9RT

www.urfarestaurant.co.uk

Kebab World (Wallington)

sektörüne katkıda bulunan gıda şirketlerinin

www.hazev.com

Ahmed Mehmed

rade Stafford Road Wallington, SM6 9AJ

de ‘Kebab Sektörüne Üstün Katkı’ kategori-

Mazlum Demir

52b, 52c, High Street, London E17 7LD

kebabworldwallington.co.uk

sinde yarıştığı ödüller için heyecan artıyor.

Cockfosters Parade, Barnet EN4 0BX

Emrah Savas

Kebabalicious (Manchester)

Britanya Kebab Ödülleri yetkilileri finale

www.skewdkitchen.com

84-86 High Rd, London E18 2NA

hedge Road Manchester, M22 8UE

borough, Princes Risborough, HP27 9JS www.mrkebabandpizza.co.uk

Skewd Kitchen

12

Deja Vu Garden Mez-Opotamia

7 South Pa-

195 Holly-

Centre Parade, Place Farm Way, Monks Ris-

kalan listenin açıklanmasıyla kebab severle-

Seref Dursun

www.mez-opotamia.com

kebabalicious.co.uk

rin favori kebabçılarını sosyal medya üzerin-

205 Deansgate, Manchester M3 3NW

Erhan Karakoc

King Kebab and Pizza (Gosport)18 The Ave-

Milano Kebab

den

www.topkapipalace.co.uk

Rochdale Rd, Royton, Oldham OL2 6QJ

nue Gosport, PO12 2JR

Bromley, BR1 5HR milanokebab-

www.istanblue.co.uk

hampshire.co.uk

london.co.uk

Mr Kebab and Pizza (Princess Risboroough)

Yummies (Gosport) 67 Forton Rd, Gosport,

#BritishKebabAwards

etiketiyle

Topkapi Palace

desteklemeleri yönünde çağrıda bulundular.

Besnik Hajdari

Ayrıca görkemli geceye katılmak için ilgile-

Drum St, Gilmerton EH17 8

Javit's Gilmerton

39

www.javits-

Istanblue (Oldham) 28

kingkebab-

430 Downham Way,

PO12 4TD Yılın Seyyar Kebapçısı Atalay Kebab Van

North St, Oxfordshire,

OX9 3HH M&M Kebab Van

18 Consort Avenue,

Trumpington, Cambridge, Cambridgeshire, CB2 9AF Sami's Kebab Van

Market Place, Abing-

don, Oxfordshire, OX14 3HG

samisbbqta-

keaway.co.uk Billericay Kebab Van Elmshaws Farm Tye Common Road Little Burstead Billericay Essex, CM12 9SD Bodrum Kebab Van 221-223 Shinfield road, Reading, RG2 8HD Hook Kebab Van

Layby, London Road,

Hook, Hampshire Dayi's Kebab and Pizza Van

4 Guild Way,

South Woodham Ferrers, Chelmsford, Essex, CM3 5TG www.dayis.co.uk Ahmed's Bar B-Q

Street Trader (South

Side) (evening), High Street, Oxford, Oxfordshire Highbridge Kebab Van

Highridge

United Footbal Club, Lakemead Grove, Bishopsworth, Bristol, BS13 8EA Diamond Grill Kebab Van

Unit 3, Sta-

tion Yard, Station Road, Histon, CB24 9LF Kuzey İrlanda’nın En İyi Kebapçısı Guccii Chip

133-137 Lisburn Rd, Bel-

fast, County Antrim BT9 7AG www.gucciichip.co.uk The Sphinx Belfast

74 Stranmillis Rd, Bel-

fast, County Antrim BT9 5AD thesphinxkebabs.com The Sphinx Glengormley

335 Antrim

Rd, Glengormley, Newtownabbey BT36 5DZ thesphinxkebabs.com Turkish Kebab and Grill House 43a Strand Road, Derry, Londonderry, Northern Ireland, BT48 8LB Kebab House

211 Upper Newtow-

nards Road Belfast, BT4 3JD Pasha - Turkish Kebab and Pizza Shop Castle St, Lisburn BT27 4XD

26

www.pasha-

lisburn.co.uk The Pharaoh

9 Elesington Ct, Castle-

reagh, Belfast, Northern Ireland BT6 9JY Istanbul Kebab and Pizza

269 Woods-

tock Rd, Belfast BT6 8PR

www.istan-

bulkebabsbelfast.co.uk King Kebab

97 Bridge Street Eden-

derry Portadown Armagh, BT63 5AA www.kingkebabportadown.co.uk Istanbul Kebab

Orpen Shopping Cen-

tre, Upper Lisburn Road, Belfast, BT10 0BG


14

AVRUPA

HABERLER

16 Şubat 2017 Perşembe

Efes Express’den take-away konseptine yeni soluk

Yıllar önce ilk duyduğumda;"Muh-

Avrupa Ajansı AVA| Londra

sadece Amerika ile sınırlı kalmaz"

teşem bir fikir.Umarım bu etkinlik demiştim!

Londra’daki ilk Türk restoranı unvanına

Bu dileğim gerçekleşti, "Pancakes &

sahip Efes, yepyeni konseptiyle dördüncü

Booze Art Show"

restoranını açtı.

geldi.Hatta bu cuma günü yani 17

Efes retoranlarının dördüncüsü, Express

Şubatta üçüncüsü düzenleniyor.

Londra'ya

Pancake Ye,E len, Sanatla ç çe Ol!

Sokak Sanatı Eser Nisan Yağmur esernisanyağmur@avrupagazete.com

konseptinin ise ilk örneği olan Efes Exspress İbrahim Uzun, Kazım Akkuş ve Sanjeev

2009'da Los Angeles'da ilk gösteri

Chawla ortaklığında hizmete girdi. Açılışına

gerçekleştiğinde katılımcı sayısı 1000

Enfield Belediye Meclis Üyesi Ersin Çelebi,

kişiyi geçmiş.Londra'ya gelmeden

Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkan

önce Houston'da yapılan son gösteri

Yardımcısı Nazım Çelebi, tarihi Hafız

izleyici sayısı ise 5200'e ulaşmış.

Mustafa Tatlıcısı sahipleri Avni Ongunlar ve

Konsept gereği tek mekan ve tek

Emre Ongunlar, eski İstanbul Fatih

gece olan bu etkinliğe ilginin ve ka-

Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Empire

tılımın bu kadar yoğun olmasının

Palace otelinin sahibi Coşkun Aksu gibi onemli isimlerin katıldığı Efes, dünyanın

Soldan saga ;İbrahim Uzun, Martin Uzun, Ellie Uzun, Ersin Çelebi, Sanjeev Chawla, Kazım Akkuş, Avni Ongunlar

ana nedeni sanatçıların etkinliğe ka-

Giriş ücretinin 5 Pound olduğu ge-

tılım şartlarının kolaylığı,eserlerin

cede sanatçılardan istenen rakam da 10 Pound.Eserlerini asma parası al-

dört bir yanından yüzlerce farklı mutfağın

hayata gececek başka projelerinin de

çok uygun fiyatlara satılması ve eğ-

yer aldığı Brick Lane bölgesinde Türk mut-

olduğunu belirten Uzun, patent sorununa

lencenin

fağını temsil edecek ve bu kez bambaşka bir

da dikkat çekti.

harmanlanması.Aslında konsept tek

bir

başına düşünüldüğünde bile ol-

sanatçılardan.Sattıkları eserlerin pa-

dukça çekici.Hemen herkesin hoşla-

ralarının tamamını kendileri alıyor-

nabileceği bir vaadi var başlığında;

lar.Her sanatçı için 1 m kare alan

konseptle Londralılar’a hizmet sunacak.

Efes adı bize özel

Diğer Efes restoranlarından farklı olarak bu kez fast-food ağırlıklı bir menüye yöneldik-

sanat

ile

tında istenen bu ücretin dışında hiç ücret

istenmiyor

lerini söyleyen restoran sahiplerinden

Efes’in patentini almıs olsak da farklı

"sınırsız pancake ye,eğlen ve sanatla

ayrılıyor ve sattıkları eser alıcı tara-

İbrahim Uzun, başka bölgelerde de açılacak

restoranlar için de bu ismi kullananlar

iç içe ol!".

fından duvardan indirilirse yenisini

Uzun zaman galeri arayışında

natçılar çantaları ile geliyorlar geceye.

Efes Express konseptinin ilk örneğini sunuy-

olduğunu belirten İbrahim Uzun, ‘Bu soru-

oruz, restoranda 10-15 kişilik yer olsa da

nun büyümeden bitmesini istiyoruz.

daha çok fast food ağırlıklı bir take-away

Avukatlarımız bu konuda çalışıyor. Kötü

olan,sonunda pes eden üç sanatçı

konseti getirdik. Bu konsept ile franchaise

servisli restoranlar adımızı kullanarak

gençten çıkmış fikir. "Madem galeri-

Etkinliğin internet sitesinden başvu-

vererek Londra’nın geneline yayılmayı

ünümüze zarar veriyor, bu kişiler bir iki

ler satmıyor eserlerimizi,kendimiz

ruda bulunulup,eserler yüklenebili-

amaçlıyoruz dedi. Önümüzdeki haftalarda

hafta içerisinde mahkemeye gidecek’ dedi.

asma hakkı veriliyor! Bu nedenle sa-

DIVAA EVENTS SUNAR:

KORAY AVCI KONSERİ 14 Mart 2017’de IndigO2’da Avrupa Ajansı AVA| Londra

Geçtiğimiz yıl IndigO2’da iki gün üstüste konser veren Koray Avcı yine sevenleriyle buluşuyor.

satarız" demişler.İçinde canlı müzi-

yor.Projenin yapılacağı alana göre de

ğin,çeşitli performansların olduğu

sanatçı sayısı değişiyor.O yüzden et-

projeye bir de çok sevdikleri pancake

kinlik duyurusunu yakından takip

i eklemişler.

ediyor sanatçılar.Proje her sanat dalı

Davet ettikleri sanatçı dostları ile bir-

için imkan veriyor.

likte duyurusunu yaptıkları etkinlik umduklarından çok daha fazla ses

Genç kuratörler altı yıl önce bu etkin-

getirmiş.Bin kişinin üstünde katılım-

liği ilk düzenlediklerinde ilginin bu

cının,bütün eserleri satın alması ve

kadar yoğun olacağını biliyorlar

çok eğlenmesi bütün Amerika'da

mıydı bilmiyorum.Ancak gelinen

günün konusu olmuş.Bir çok şehir-

noktada,bu tür organizasyonlar sa-

den davet almışlar aynı konsept

yesinde sanat kollektörlerinin,kura-

için.Çok kısa sürede Kuzey Ameri-

törlerin

ka'da ve Kanada'da 25 den fazla şe-

dünyada.Klişeleşmiş

hirde gerçekleşmiş proje.

üstü,yüksek gelir seviyeli kollektör-

tanımı

değişiyor orta

yaş

Gectigimiz yil IndigO2’da iki gun us-

Kuralları ve konsepti çok basit olan

ler ve eski nesil galericiler,yeni nesil

tuste konser veren Koray Avci yine

bu sanat şovu sade ama o kadar da

sanatseverler ve kuratörler ile yarış-

sevenleriyle bulusuyor.

eğlenceli olduğu için ilgi çekiyor sa-

mak ve trendi yakalamak zorunda

nırım.

artık.

Sarkilarinin yaninda sahne performansi ile de kendine hayran birakan

Projenin olmazsa olmaz üç kuralı

Bu harika şovu kaçırmak istemeyen-

Koray Avci’nin biletlerinin satisa

var;

ler için adres;

acildigi gunden itibaren yogun talep

•Sınırsız ikram edilen pancake (göz-

110 Pennington Street, Unit 2

goruyor. Koray Avci konseri 14 Mart

leme)

E1W2BB London, United Kingdom

2017’de IndigO2’da olacaktir.

•Canlı müzik ve canlı vücut boyama

Saat 19.00-02.00

Divaa Events kurucusu ve yoneticisi

(live body painting)

Haftaya görüşünceye kadar sanatla

Ismail Dogus tum organizasyonlarin

•Grafiti gösterisi

kalın!

kusursuz olmasi icin ve tum izleyicilerin memnun ayrilabilmesi icin ellerinden geleni yaptiklarini belirtti. IndigO2’da yapilacak olan organizasyonlarin biletleri www.axs.com websitesinden satisa sunulmustur. Ayrica bilet satis noktalarimizdan da biletler temin edilebilir.

Yılmaz Erdoğan Londra’da sevenleriyle buluşacak Avrupa Ajansı AVA| Londra

Ismail Dogus Divaa Events’in konser telefon hatti olan 07547417863 numar-

Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan sev-

ali telefondan da kendilerine ulasilafc

enleriyle buluşmak için Londra’ya

bilecigini belirtti.

geliyor. ‘Münakaşa’ adlı oyununu Londra’da seyirciye sunacak olan Erdoğan 26 Mart’ta sahne alacak. O2 Indigo’da Londra’nın büyük markaları

sponsorluğunda

gerçekleşecek

geceye

yoğun

talep olması bekleniyor. Biletleri Mezopotamya

Divaa Events Ismail Dogus kurucusu ve yoneticisi kusursuz olm tum organizasyonlarin lerin memnunasi icin ve tum izleyicilerinden gelenayrilabilmesi icin eli yaptiklarini be lirtti.

Restaurant,

Limonata, Mem&Laz Brasserie, TFC Şubeleri, Fatisa Café Pizzeria, Köşk Restaurant, ve Right Holidays şubelerinde bulabilirsiniz. Tel; 07547 417 863


15

AVRUPA

HABERLER

16 Şubat 2017 Perşembe

Merhabalar,

hissediyorsunuz.

hala vaktiniz var. Bu güzellikler sizleri 5

Kış birden bastırdı. Yaklaşık iki haftadır ina-

Hindistan ve Uzak Doğunun en önemli

Mart'a kadar bekliyor olacak.

nılmaz soğuk günler yaşıyoruz.

ulaşım aracı olan tuktuklardan fışkıran or-

Çiçekleri, orkideleri ve Hint kültürünü se-

Geçen cumartesi günü bu buz gibi soğuk

kideler, tavandan sarkan Vanda cinsi orki-

viyorsanız hemen Kew Gardens'ın yolunu

havaya aldırmadan, geçen haftalarda size

deler, bitkilerden yapılmış kocaman hint

tutun. Bu soğuk havada inanin hem içiniz

bahsettiğim Orkide Festivaline, Kew Gar-

fili, sizi kükreyerek karşılayan meşhur Hint

hem kalbiniz bu güzelliklerle ısınacak ve

dens'a gittim.

kaplanı, geleneksel düğün salıncağı ve ko-

yıllarca unutmayacağınız bir şekilde hafıza-

Ve bu hafta sizlere bu ziyaretimden bahset-

caman buket buket düzenlenmiş orkideler,

nıza kaydolacak. Şiddetle tavsiye ediyo-

mek istiyorum.

orkideler ile bürünmüş ağaçtan sarsan

rum. Çıkışta sizleri bekleyen hediyelik

maymun gerçekten görülmeye değer.

eşyalar satan mağazaya ve kafeyede uğra-

DEV TAVUSKUŞU

değişik cinsteki birbirinden ilginç ve güzel

Wales Serası"nda açan Orkide Festivalinin

Hindistan'ın ulusal kuşu olan, görkemli ve

yatları da oldukça uygun. Ayrıntılar için alttaki web sayfasını tıklama-

THE PRINCESS OF WALES SERASI

mayı ihmal etmeyin. Festivalde sergilenen,

04 Şubat'da 22.kez kapılarını "Princess of

orkideler ayrıca satışa da sunulmuşlar. Fi-

bu yılki teması daha önce bahsettiğim üzere

dev tavuskuşu festivalin belki de en çok ilgi

"Hindistan".

çeken unsuru.

nız yeterli.

Birbirinden güzel, rengarenk, çeşit çeşit or-

Rengarenk orkidelerden yapılmış kuyruğu

http://www.kew.org/visit-kew-gar-

kideler ile süslenmiş olan sera, Hindistan'ın

ve kanatları gerçek tavuskuşunu aratmaya-

dens/whats-on/orchids

vazgeçilmezleri fil, hint kaplanı, tavuskuşu

cak kadar güzel ve gerçekçi.

Rengarenk, sıcacık ve sevgi dolu bir hafta

ve tuktuklar ve geleneksel müzikleri ile

Bu büyüleyici festivali ziyaret etmek için

diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.

Hint havasını yaşatıyor. Beni tanıyanlar orkidelere olan tutkumu bilirler. O yüzden şekerci dükkanındaki çocuklar

gibiydim.

Fotoğraf

çekmeye

doyamadım. O kadar çok değişik şekilli ve renkli orkideler var ki, ve o kadar güzel organize edilip, sunulmuşlar ki inanılmaz. 45 bahçıvan ve gönüllü tam 1,600 saat harcayarak, binlerce orkideyi, özenle düzenleyip,

titizce

hazırlayıp

ziyaretçilerin

beğenisine sunmuşlar. ORKİDELER ARASINDA CENNETTE GİBİ Orkidelerin arasında dolaşırken bir an kendimi cennette gibi hissettim. Buz gibi havaya karşın sıcacık bir ortamda, birbirinden güzel orkideler ve değişik çiçeklerin, yapay derenin ve müziğin eşliğinde kendinizi gerçekten bambaşka bir dünyada

COCUKLAR DUYMASIN DİZİSİNİN ÇAYCI HÜSEYİNİ LONDRADA Çocuklar duymasın dizisiyle tanınıp büyük küçük herkesin hayranı olduğu çaycı hüseyin karakterine can veren alpaslan ozmol , 5 kişilik dizi ve sinema filmlerinden tanıdığımız oyuncularla 26 martta londraya geliyor. Daha önce türkiyenin hemen her yerinde, avrupanında bir çok bölgesinde oynanan oyun, ilk kez londrada, özel bir gösterimle 250 kişilik bir salonda seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. İbiş ismindeki haylaz bir çocuğun başına gelenleri, komik ve eğlenceli bir şekilde anlatan oyun, küçük seyircilerine hayatları boyunca unutamayacakları dakikalar yaşatıyor. 26 martta çocuklarımızı çok yönlü bir gösteri bekliyor, öyleki bu etklinlikte, hacivatla karagöz, aşukla maşuk, çaycı hüseyinin oynadığı eğlenceli çocuk tiyatrosu, ve Güldüy Güldüy show ve trt cocuk kanalından tanıdığımız Jonglor _ illuzyonis kerem eserde var. Çocukları kapıda karagöz ve hacivat karşılıyor ve yerlerine oturtuyor, hacivat ve karagözün eğlenc e l i anlatımlarıyla çocuk oyunu başlıyor, çaycı hüseyinin başrolünda olduğu oyun, çocukları gerçekten çok eğlendiriyor, dakikalık oyunun ardından, aşukla maşuğun dans gösteri olacak, ve onun ardından da kerem eser dakikalık m jonglor ve illuzyon gösterisiyle çocuklar adeta rüyalar alemine dalacak, türkiyede ve avrupada, keyfle izlenen oyun ilk kez londrada, yerler sınırlı olduğu için şimdiden yerlerinizi ayırtınız, ve çocuklarınizi bu dev şölenden mahrum bırakmayınız.

detaylı bilgi 075 085 15 165 0778 609 08 04

CENNETTE GİBİ

Londrayı Yaşamak İLKGÜL KARACA ilkgulkaraca@avrupagazete.com


AVRUPA

SERİLER

16 Şubat 2017 Perşembe

07427503494

SATILIK

Wood Green’de satılık kebab shopKira:£17.000 Taking : £5000 - £6000 pw Lease: Önü açık Arkasında 2 adet flat var, flattan gelen kira rent ve rates’i karşılıyor.

Hüseyin bey 07931 913301

06.10

SATILIK

ÇEVİRMEN

Her alanda uygun fiyata çeviri işlemleri yapılmaktadır. *Form doldurma *Council işlemleri *Hastane appointmentları vs.

Ela Şener 0741 195 2215

Satılık Take Away Restaurant Grove Park’ta, tren istasyonu karşısında 85 m2 Shop, Cafeteria, fish & chips, ocakbaşı için uygun Yüksek potansiyelli Üstünde flat olan kebab dükkanı Kirası 11.500 + VATBoş veya dolu olarak En yüksek offera satılıktır Ali Bey: 0796 113 7625

THUNDER PEDICAB

omerlutfiyildirim @gmail.com thunderpedicab. tumblr.com thunderpedicabservices.com

07440691206

ABD Legal is perfect for individuals & corporations that have ties with Turkey and therefore seek to get Turkish legal advice. For more information

07477471893

Web: www.abdlegal.uk Email: alisya@abdlegal.uk

22.02

BMT PEDICAB AND DELIVERY

22.02

26.01

13-10

SATILIK

Satılık Cafe Rent:£26.000, Rate:£8.000 Take in:£7.000 plus, üstü vardır ancak kirası ayrıdır. Lease:10 yıl ve önü açık Lease fiyat:£140.000, Free Hold:£640.000 Location:RH1 1QH

SATILIK Samsun’da Satılık Ev Teras hariç ev 200 m2. Ocak ve banyoda doğalgaz var. Kalorifer petekleri yok. 4. Katta. Asansörsüz. 5 oda, 2 kiler, 2 banyo, 2 tuvaletvar. Bulvar yolu üstünde her yere ulaşım var. Terasında meyve ağaçları var. Fiyat 150.000 TL. Müracaat: Ahmet Sümer Tel: 07904 69 2524

22.02

SATILIK DİDİM’İN EN İYİ YERİNDE (PALABIYIK GÖKDUMAN CAD.) SAHİBİNDEN SATILIK (2+1) EŞYALI DAİRE Pazarlıksız £ 35.000 Ana Cad. Ve 1. Kat Altınkum Plaja 7 dk. UK. 07985194686 TR. 0537 0525545 huseyindogan.uk@gmail.com

08.02

16

ABD Legal, Türkiye ve Türk hukukuyla bağlantılı her türlü uyuşmazlığınızda size yardımcı olur. Daha fazla bilgi icin

info.bmtpedicapdelivery @gmail.com bmtpedicab-delivery. tumblr.com

07440691073

07477471893

22.02

Web: www.abdlegal.uk Email: alisya@abdlegal.uk

London removal and furniture fitting and repair

04-05

ED Marketing and Events

Tel: 0745 511 7835

Ecem DIBEK

07432522969

22.12

Zeynep UNAL: 07946521535

ETKİNLİK KOORDINASYONU / EVENT COORDINATION

16-02

Her türlü etkinlik organizasyon ve koordinasyon servisleri verilir. / Please get in touch with our company for any and all event organization and coordination issues. Aycin Sahin Associates LTD aychinsahin@gmail.com

0 776 3669 104

Okcay Legal Consultancy Limited

15.03

Okcay Hukuki Danismanlik Hizmetleri olarak Sozlesme ve Vekaletname Hazirlama, Hukuki Tercume, Ankara Anlasmasi ve Sirketler Hukuku alanlarinda Londra'da danismanlik hizmetleri vermekteyiz. Servislerimiz hakkinda detayli bilgi almak veya bize ulasmak icin websitemiz: www.okcaylegal.com

KU MARKETING MARKETING AND BUSINESS CONSULTANCY

KAZIMUG@YAHOO.COM.TR

AVRUPA FIHRIST

020 7275 7610

Y›ll›k £115... Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

DIRECTORY-REHBER

ULTRASON SCAN

Dr.Tansu Coskunoglu Tüm karın organları, meme, tiroid, kadın genital ve gebelik scan (cinsiyet saptanması, bebeğin ücboyutlu görüntülenmesi). Tetkik için hastanelerde uzun randevu sürelerini beklemenize gerek kalmadı.Halkımız ve hekimlerimizin US scan ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözüm. Randevu ve bilgi: 07517706093 www.ultrason.co.uk Tansono Sonography Service

KU MARKETING IS PROVIDING BUSINESS CONSULTANCY AND MARKETING SERVICES PLEASE GET IN TOUCH FOR MORE INFO

22.02

02/02

Tax services Accounting and Accounting Software Services Bookkeeping Services Business Consulting services Budgeting services

08.02

22.12

Harmony Bookkeeping Business & Consultancy

Kalite ve güvenirliğin imzası Organizasyon Yönetimi Pazarlama ve İletişim Danışmanlığı Digital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetimi Danışmanlığı Türkçe – İngilizce Çeviri Hizmetleri www.edmarketingnevents.co.uk info@edmarketingnevents.co.uk

23-03

we do all kind of London removal and furniture fitting and repair facebook: antepli hasan gungen e mail: gungenhasan@gmail.com

22.12

BERBERLER

HAVA YOLLARI

KUYUMCULAR

Turkish Bath Güzellik Salonu. . . . . . . . . . . 02079233333

www.britishairways.com . . . . . . . . . . . . 0844 493 0787

Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02070417053

Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072493335

www.easyjet.com . . . . . . . . . . . . . . . . . 0843 104 5000

PERDEC‹LER

CAM!LER

www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0845 084 8990 www.turkishairlines.com . . . . . . . . . . . . 0844 800 6666

Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 0046 Fatih Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 352 1435

KAZA DAVALARI

Hamidiye Camii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01162 624 465

Claim Services UK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07809362 252

Osmaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01782 201 080 AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI Fahri Jacop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083474070

Selimiye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01612 732 287 Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 684 9900 Valide Sultan Camii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 241 5425

KONSOLOSLUK VE TEMS!LC!LER

T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği. . . . . . . . 0208 889 5721

Turkish Bank Palmers Green . . . . . . . . . 0208 447 6870 BALIKÇILAR Şahmaran Fresh Fish . . . . . . . . . . . . . . . . 0795 0599 522

Prince and Princess Düğün Salonu. . . . . 02035389131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07795151745

MATBAALAR Meto Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079239977 MUHASEBE BÜROLARI Account Direct Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8886 9222

Şafak Wedding & Event....................... . . . . . 020 7923 4990

Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8888 0004

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0794 916 7811

Dogan Accountancy . . . . . . . . . . . . . . . . 0793 057 3273

BELED!YELER

ECZANELER

Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 379 1000

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7254 6910

Hackney Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 356 3000

T.C. Londra Eğitim Temsilcilii. . . . . . . . . . 0207 724 1511

D!L OKULLARI

DÜĞÜN SALONLARI EGLENCE VE ORGANIZASYON

Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 489 1000

FOTOĞRAFÇILAR

Islington Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 27 2000

Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7275 0044

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 7761 2744 Pest Line Pest Control. . . . . . . . . . . . . . . 07707 803 191

T.C. Londra Başkonsolosluk.. . . . . . . . . . 0207 591 6900

Turkish Bank Haringey. . . . . . . . . . . . . . . 0208 348 9600

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07956 260 367 Umut Camcı Pencereci . . . . . . . . . . . . . 079 1926 4497

K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . 0207 631 1930

Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 889 0220

Turkish Bank Merkez . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 403 5656

Ada Windows Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004

T.C. Londra Büyükelçiliği.. . . . . . . . . . . . . 0207 293 0202

CATERING MALZEMELER!

English Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7734 3666

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVE LER

PEST CONTROL & BÖCEK ‹LAÇLAMA

T.C. Ziraat Bankası . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 600 4985 Turkish Bank Edmintonı. . . . . . . . . . . . . . 0208 887 8080

..............................0208 805 95 47

K.K.T.C. Londra Temsilciliği. . . . . . . . . . . . 0207 631 1920

BANKALAR Turkish Bank Dalston. . . . . . . . . . . . . . 0207 923 33 29

Eren Perde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 6796 4310

F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . 020 8888 2515 Zek & Co Muhasebe. . . . . . . . . . . . . . 020 8881 8844 OKULLAR Haringey Egitim Merkezi . . . . . . . . . . . . 077 9639 5645 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . 078 2863 7622

S!GORTA & F‹NANS VE KRED‹ KURULU LARI Strategy Finance & Insurance. . . . . . . . . 020 8588 7083 ŞOFÖR OKULLARI

Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 3174 5397 SUPERMARKET Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . 020 86590697 ................................020 6476778 Silver Point Food Centre . . . . . . . . . . . . 020 8807 4767 TÜRK HAMAMI Turkish Hamam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072495554 UYDU SISTEMLERI,CCTV, TV VE PC TAMIRI Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 79 48 ..............................0777 959 08 89


23/02

SATILIK - KİRALIK

Tottenham ve Wood Green bölgelerinde Kiralık Odalar. İtribaat için: 07533 189 403 22-06

ELEMAN

yardımcılara ithiyaç vardır.

07956 280753

15.02

City kebab house for sale. Location is Nottingham city centre. Rent is £1700 includes 3 bedrooms. Business selling is between £6500 - £7000 pw. Full licenced.

0756 849 9868

SATILIK

08.03

MURAT 0782 813 2335 SATILIK

326A Radford Road, Nottingham NG7 5GP Rent: £2 085 aylık Taking: £22 000 pw Fiyat: £200 000 + stock Lottery, pay point vardır. Yukarıdaki 5 stüdyo flatın Aylık £1 750 geliri var. 2000 square feet. Altta basement ve 2 tane stockroom, arkada girişi var

51 Blossom st yo241az York SATILIK MÜLKİYET. Altı dükkan, 2012 den itibaren 20 yil lease(5 yılda bir %8 kira artisi vardir).Üstü 3+1 daire kira geliri yüksektir. Daire lease anlasmasinin dışındadır.

Sino Ali 07702173317

ELEMAN

Mehmet Gurgur 07932 386 568

ELEMAN Türk hamamında çalıştırılmak üzere

Kuzey Londra Newington Green bölgesindeki Havin Pastanesi'nde acilen çalışmak üzere İngilizce – Türkçe bilen, çalışma izni olan, kartlı, bayan tezgahtar aranıyor. Başvuru için telefon numarası:

1 resepsiyonist İngilizce bilmesi şart

3 masor 2 keseciye ihtiyaç vardir

02072495554

020 8616 8989

Preston' da Manchester’a yarım saat uzaklıkta satılık Türk restaurantı. Rent: £1060 aylık Rate: yok Taking:£3000 haftalık Extra: 1500 Delivery potansiyeli vardır. Fiyat : 50000 6 gün açık pazar kapalı. Çalışma saaatleri 12-2 öğlen, 5-10 akşam .Kalacak 3 odalı flat var.

0772 4607194 ELEMAN

Edmonton Bölgesinde çalışacak deneyimli kasap aranıyor. Detaylı bilgi için

020 8807 4767 Gezici Oto Servisi

Arıza lambası, DPF regenerasyon,hız limiti, performans email: hozgur@hozgur.co.uk

07917563466

Translator – Interpreter

06.04

Sayan Linguistics LTD (Sahin Sayan) 01.03

English – Turkish – FrenchEducation Consultant

sayan.sahin@gmail.com 0747 023 8495

AA CROYDON PLUMBING

12-17

16-02

Her türlü sıhhi tessisat işleri, çamaşır,bulaşık makinesi, banyo-wc, Ve taharet musluk montajı yapılır. Tüm laminate parke işleri için bizi arayın Sadece Güney Londra bölgesine hizmet vermekteyiz www.aacroydonplumbing.co.uk YUSUF: 07752 97 77 97 Not:tecrübeli fayans ve marangoz ustası aranmaktadır.

Londra da demir hurdalarınız ücretsiz alınır Londrada çöplerinizi gelip alıyoruz kilosuna göre ücretlendirip atıyoruz. Londra da demir hurdalarınız ise ücretsiz alınır . Çöpler için fiyat listemiz YARIM VAN: £120 MİNUMUM 500KG TAM VAN: £240 MİNUMUM 800-900KG

09-02

0744 88 49 473 MEHMET

CaDu Consulting provide business development and consultancy services Import, Export and Logistics Consultancy Trainings We provide business development and consultancy services -Import, Export and Logistics Consultancy & Trainings -Sales & Marketing -Growth & Extension Please do not hesitate to call 07818926814 info@caduconsulting.com

02/02

KİRALIK

02.09

SATILIK

22-02

SATILIK

Yeni açılan çok iyi konumdaki, cadde üzeri, Bus Stop önü TAKE AWAY RESTAURANT sağlık sebebiyle ACİLEN SATILIKTIR. CİDDİ ALICILAR ARASIN.

Enfield Bölgesinde Hertford Road’da her yere yakın, içinde tuvaleti ve lavabosu bulunan double oda kiralıktır. Full eşyalı, plazma TV dahil. No DSS

07459 080 260 ELEMAN

09.02

077461 432 91

SATILIK

Güney Londra' da Peckham Bölgesinde cafe shopta çalışacak deneyimli (şef) eleman aranıyor. Haftada 6 gün çalışacak, çalışma saatleri saat 06:00am - 15:00pm

Mustafa 07728518894 Happyness Marketing Works Consulting Services

From beginning to end, we create your digital existence. From creating your digital marketing strategy to implementing on social media, we are here for you. Please visit our website www.happynessworks.co.uk and don't hesitate to contact us at naz@happynessworks.co.uk! We are always happy to help and create bespoke solutions for you and your business!

22.02

0773 047 8888

SATILIK Satilik Italian Cafe Restaurant 7 yillik ve son derece basarili isletme ,reputasyonu cok iyi. Ana cadde uzeri, Londra'ya 40 mil uzaklikta, haftalik satis 9250 (yillik ortalama bazda), kira 22.500, rate 9500. Acilis saatleri 10am-3pm / 5.30pm - 10pm. Saglik nedenleri dolayisi ile satis. Kacirilmayacak bir isletme. Lease 250.000 Daha fazla detay icin 07960931732

22.02

SATILIK Londra'da satılık coffee ve kebab shop Coffee_shop fish and chips pizza yapılmaya uygundur Lease: önü açık 14 yıl Kire: £8000 yıllık Rate: yok Fiyatı: £47.500

02/02

10-02

KİRALIK Palmers Green’de 3 yatak odalı kiralık ev. Bahçesi vardır. Ana caddeye 15 dakika uzaklıkta. DSS Kabul edilir.

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve

SERİLER

16 Şubat 2017 Perşembe

23-02

AVRUPA

08.03

17


18

AVRUPA

Kültür Sanat

16 Şubat 2017 Perşembe

Haftanın Yemeği

MANTARLI YAHNİ - GAH YAHNİSİ

Malzemeler:

Yapılışı:

750 gr. dana kuşbaşı

Tencereye yağı koyup ısıtalım. İçine etleri

15-20 tane arpacık soğan

ekleyip yüksek ateşte kavuralım. Kavrulan

15-20 tane fındık mantar

etlerin içine salçaları ekleyip 6 bardak kay-

1 çorba kaşığı domates salçası

nar su koyup pişmeye bırakalım. Arada sı-

Karatay'dan bir ezber bozan açıklama daha!

Haftalık Falınız Koç

21 Mart - 19 Nisan

Bu hafta, hayatınızı aydınlatan gelişmeler başkalarını öfkelendirebilir. Sizin enerjinizi düşürmek isteyebilirler.

Boğa

20 Nisan - 20 Mayıs

1 tatlı kaşığı biber salçası

rada suyunu kontrol edip azaldığında ilave

1 tatlı kaşığı pul biber

edelim. Et pişince içine soğan, mantar, tuz

Bugün itibariyle, iletişim kanallarınızı

1 tatlı kaşığı tuz

ve pul biber ekleyip mantarlar pişene

genişletebilir, yeni insanlarla bir araya

1 çay bardağı zeytinyağı

kadar kaynatmaya devam edelim.

gelebilirsiniz. İkizler

21 Mayıs - 21 Haziran

Film

John Wick 2 Yönetmen Chad Stahelski Oyuncular: Keanu Reeves, Common, Laurence Fishburne devamı Tür Aksiyon Ülke Abd Emekliye ayrılmış olan John Wick can yoldaşı köpeğiyle sakin bir hayat

Köşesi

Teknoloji

Nokia 3310 Güncellenmiş Haliyle Geri Dönüyor

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji

İyi niyetinizi suiistimal etmek

Uzmanı Prof. Dr. Canan Ka-

isteyen kişilere karşı tedbirli

ratay, doğal beslenmiş haykırmızı

vanlardaki

et

proteinlerinin kilo vermeyi

Telefon üretimine devam eden Nokia, MWC 2017 Fuarı için bir sürprize hazırlanıyor. Teknoloji devi, efsane modeli 3310'un güncellenmiş halini hayranlarının beğenisine sunacak.

başlattığını ve dinç kalmayı sağladığını söyledi.

larında bulunduğunu belirte-

Bir dönemin en popüler telefon markası

pişirilen veya yemeklerde kul-

devreye giriyor. Parasal konularınızı

Ancak başına

nin aklına efsane 3310 modeli gelir.

ralı telefonlar çıkmasına rağmen, sağlam-

lan kıymalı köftenin sağlıklı

2000 yılında piyasaya çıkan ve çıktığı

lığı nedeniyle popülerliğinden hiç ödün

pişirilmesi durumunda kanse-

suç dünyasına

iter.

Bu kez bu uğurda Roma sokaklar ı n ı arşınlaması gerekecektir... Başarılı aksiyon filmi John Wick'in

gibi ortalığı kasıp kavuran model, özel-

vermedi. Günümüzde de espri malzemesi

likle gençler arasında bir hayli yaygınlaş-

olarak hala kullanılmaya devam ediyor.

Uçan Taksiler İlk Olarak Dubai'de Kullanılacak

detaylıca ele almalısınız.

Başak

23 Ağustos - 22 Eylül

rojen olmadığını aktardı. Etler

Şu sıralar sizi rekabete zorlayan kişiler

yandığında karbonlar mey-

olabilir. 26 Ağustos civarında kariyerinize

dana geldiğini aktaran Kara-

ilişkin ters etkilere açıksınız.

tay, "Zararlı ve kanserojen olan da budur zaten fakat in-

Terazi

23 Eylül - 22 Ekim

sanımız da gidip o yanığı tü-

İpleri elinize almak ve olaylara hâkim

ketmeyi sever. Yanlış burada

olmak istiyorsunuz. Bazı şeyleri akışına

Çinli drone üreticisi EHang şirketi tarafından üretilen Uçan Taksi'ler ilk olarak Temmuz ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de kullanılmaya başlanacak.

Karatay, bol protein içeren sa-

Birleşik Arap Emirliği'nin başkenti Dubai uçan taksilerin kullanıldığı ilk

Aslan

25 Ağustos civarında yanıltıcı enerjiler

lanılan kuzu etinin evde yapı-

bir kez daha

yaşayabilirsiniz. 23 Temmuz - 22 Ağustos

rek ızgarada sade olarak mıştı. 3310'un üstüne renkli ekranlı, kame-

kimi

partnerinizle bir takım sorunlar

etin kuzu, keçi ve av hayvan-

olan Nokia'nın adı zikredilince birçok kişi-

olaylar onu

Yengeç

Aile bireyleriyle ya da

Karatay, en sağlıklı kırmızı

sürmektedir. gelen

olmalısınız. 22 Haziran - 22 Temmuz

başlıyor." dedi.

bırakmalısınız.

katatların fiyatlarının düşük

23 Ekim - 21 Kasım

Akrep

olmasından dolayı tercih edi-

Ummadığınız kanallar aracılığıyla yeni

lebileceğini anlatarak "Saka-

gelişmeler gündeme gelebilir. Her açıdan

tatlar D vitamini ve demir

temkinli yaklaşmanızda fayda var.

sürdüğünü ve temmuz ayında faaliyete

bakımından

zengindirler.

22 Kasım - 21 Aralık

Yay

devam filmi olacak John Wick'in yö-

kent oluyor. Uçan taksilerin kullanımı

geçmesinin planlandığını açıkladı.

Özellikle karaciğer ve yürek

netmen koltuğunda Chad Stahelski

Temmuz ayında başlayacak.

Sürücüsüz araçlar, üzerlerindeki navi-

çok fazla D vitamini içerir.

Keyifli aktiviteler ve görüşmeler size de et-

oturuyor. Filmin başrolünde yine

Çin Uluslararası Radyosu'un haberine

gasyon sistemi sayesinde 100 kilograma

Serbest dolaşan bütün hay-

rafınıza da iyi gelebilir. Sevdikleriniz sizin

Keanu Reeves'i izleyeceğiz. Filmin

göre Dubai'de kullanılacak sürücüsüz

kadar ağırlıktaki bir yolcuyu düşük irti-

vanlarda Omega 3 bulunur.

enerjinizden olumlu etkilenecek.

kadrosunda Ruby Rose, Bridget Moy-

uçan taksiler Çinli drone üreticisi EHang

fada yaklaşık 30 dakika boyunca taşıya-

Yani kuzunun böbreği, dalağı,

nahan, Ian McShane, Peter Stor-

şirketi tarafından üretildi.

biliyor. Taksilerin akıllı telefon

beyni, karaciğeri ve yüreği

mare, Laurence Fishburne, John

Dubai ulaştırma birimleri, EHang 184

uygulamalarıyla çağrılabileceği belirtili-

gibi sakatatlar rahatlıkla ye-

Leguizamo ve Common gibi isimler

sürücüsüz taksilerin deneme aşamasının

yor.

nebilir." diye konuştu.

Karikatür

Oğlak

ler ön plana çıkıyor. Sevdiklerinizle olan ilişkilerinizde hassas bir süreçtesiniz.

Bulmaca

20 Ocak - 18 Şubat

Kova

Bu hafta, beklenmedik bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir çevre ya da iz bırakan dostluklar edinebilirsiniz. 19 Şubat - 20 Mart

Balık

Hızlı hareket etmek yerine, sakin ve emin adımlarla ilerlemelisiniz. Ufak tefek pürüzlere ve aksiliklere de hazırlıklı olun.

Biraz da Gülelim

GÜMRÜK

www.avrupatimes.com www.avruparadyo.com www.avrupagazete.com

de yer alıyor.

22 Aralık - 19 Ocak

Bu hafta, sizi manipüle etmek isteyen kişi-

Trabzonla Rize arasında bir zamanlar gümrük varmış. Temel hergün bisiklet ve önünde bir kum torbasıyla gümrükten geçermiş. Bir gün Gümrük Memuru bu durumdan kuşkulanmış. Temel'e : - Dur. Ne geçiriyorsun gümrükten, demiş. Temel : - Kum, demiş. Memur kum torbasına elini sokmuş karıştırmış gerçekten sadece kum varmış torbada. Bu olaydan sonra Temel yıllarca gümrükten bisikletle önünde kum torbası olduğu halde geçmiş. Yıllar sonra Trabzonda bir kahvede Temelle Gümrük Memuru karşılaşmış. Gümrük Memuru : - Ula Temel artık emekli oldum sana birşey yapamam gerçekten ne geçiriyordun gümrükten?, demiş. Temel: - Bisiklet, demiş


19

AVRUPA

SPOR

16 Şubat 2017 Perşembe

TCFF CEMAL EKMEKCI U16 LEAGUE TAKIMLAR

0 G B M A

1

U16 DENIZSPOR

3

2 1

0 12 7

Y

2

U16 Y.BOGAZIC

3

2 1

0 12 7

3

U16 MARATON FC

3

1 1

1 -1

4

4

U16 YAVRUVATAN

3

1 1

1 -3

4

5

U16 NURHAK FC

3

1 0

2 -8

3

6

U16 DIYARBAKIR

3

0 0

3 -12 0

Türkiye, EURO 2024'e aday oldu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 2024'te düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na adaylık başvurusunun yapıldığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay

TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yapıldı.

Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye'nin EURO 2024'e adaylığı açık-

36

(TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in ka-

landı. Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev-

26

tıldığı 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev

sahipliği adaylığımız 2 Mart'ta UEFA'ya

sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı

yapılacak resmi başvuru ile başlayacak.

TCFF EXCELLENCE MORTGAGE 1. LİG TAKIMLAR

0 G B

M A

Y

1

YALOVA AKSULAR

13 12 0

1

28

2

TRABZONSPOR UK

13 8

2

3

22

3

DUMLUPINAR FC

14 8

1

5

27

25

4

DUZCE

13 7

4

2

20

25

5

Y.BOGAZICI

13 6

4

3

13

22

Son dosya Nisan 2018'de sunulacak.

mız UEFA Avrupa Şampiyonası adaylığı

6

TURKMENKOY

13 6

0

7 4

18

7

ESENLER FC

11 5

2

4 9

17

UEFA ise başvuruları değerlendirip ka-

için bir aradayız. Türkiye olarak da Allah

hem de ülke olarak bunu almayı hak et-

8

MTG

13 5

2

6

17

rarı 2018 Eylül ayında açıklayacak.

kısmet ederse 2 Mart'ta adaylık başvuru-

tiğimize inanıyoruz. Onun için bir yola

9

-4

muzu yapıyoruz" diye konuştu.

alamadık. Bu sefer hem yönetim kurulu

çıktık. Destekleri için Sayın Bakanımıza,

KAFKAS FC

14 3

1

10 -22 10

10 GAZIANTEP

12 2

0

10 -27 6

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 2024

11 FENERBAHCE

11 0

0

11 -70 0

Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı stat ham-

başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu

2024) düzenlemek için 2 Mart'ta adaylık

lesine değinen Demirören, şunları kay-

uzun yolun ülkemize hayırlı olmasını di-

başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

detti:

Kupa DUZCESPOR UK 4 - 0 KUCUKKAYMAKLI ESENLER FC 0 - 1DUMLUPINAR FC Kupa GS FC 3 - 2 TURKMENKOY YALOVA AKSULAR 4 - 1 TRABZONSPOR UK Kupa YAVRUVATAN 3 - 11 GAZIANTEP YENI BOGAZICI 5 - 2 FC Bickley

TCFF EXCELLENCE MORTGAGE 2. LİG TAKIMLAR

0 G B M A

Y

1

GS FC

11 9

1

1 67 28

2

KOCGIRI

11 8

2

1 47 26

3

KUCUKKAYMAKLI

12 8

2

4

YESILADA

11 7

5

MEHMETCIK

11 7

Sayın Başbakanımıza ve Sayın Cumhur-

Toplantıda konuşan Demirören, Türki-

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor!

ye'nin daha önce Avrupa Futbol Şampi-

"2018 Eylül ayında kazanan açıklanacak.

cımın tam olduğunu belirtiyorum."

yonası

aday

Türkiye, Avrupa'da hatta dünyada son

Demirören ayrıca, bir seferliğine mahsu-

olduğunu ancak düzenleyemediğini ha-

birkaç senede 32'ye varan stat yatırımıyla

ben Euro2020'nin farklı ülkelerin farklı

tırlatarak, "Hem Türk futbolu hem de ül-

tek örnek ülke.

şehirlerinde yapılacağını hatırlattı ve

düzenlemeye

3

kez

kemiz adına hayırlı bir iş için bir araya

Euro2024'ün tek ülkede organize edilece-

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyin-

geldik. Daha önce 3 kere müracaat ettiği-

Senelerce yapılan müracaatlarda maale-

ğini, UEFA'nın tek ülke bazında teklifler

2 18 26

deki 2 numaralı organizasyonunun son

miz, bugün de 4'üncüsü için yola çıktığı-

sef 1 oyla olmak kaydıyla şampiyonayı

aldığını söyledi.

1

3 35 22

32 turunda 16 karşılaşma yapılacak.

0

4 18 21

6

DIYARBAKIR CYPRO 11 2

1

8 -38 7

Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez son 32

7

PEKUN

12 2

1

9 -17 6 *

8

YAVRUVATAN

12 2

1

9 -67 6 *

turuna kalan Fenerbahçe, ilk maçında

9

DTB

11 1

1

9 -63 4

TCFF LOCUS ESTATES VETERANLAR LİGİ +35

Rus temsilcisi Krasnodar'a konuk ola-

Igor Tudor Florya'da!

cak. İlk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde

Igor Tudor Galatasaray'da resmen iş başı

neticiler ile buluştu. Yönetim ile yardımcı

son 32 turuna yükselerek önemli bir ba-

yapıyor! Riekerink ile yollarını resmen

teknik adam ve sözleşme şartları konu-

0 G B

M A

Y

şarıya imza atan Osmanlıspor, Yunanis-

ayıran Galatasaray, Igor Tudor ile 1.5 yıl-

sunda görüşen Tudor, Galatasaray'ın

1

35+ANATOLIAN

17 13 4

0 44

43

tan'ın

lık anlaşmaya vardı. Karabükspor ile

bugün 17:00'da yapacağı antrenmana ka-

2

35+NARLI 17

12 3

2

24 39

deplasmanda mücadele edecek.

dün akşam son antrenmanına çıkan ve

tılacak. Galatasaray, 1.5 yıllık anlaşmaya

3

35+KALEBURNU

17 11 2

4 42

35

4

35+TURKMENKOY

17 9

3

5 22

30

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşama-

futbolcular ile vedalaşan Tudor, bu

vardığı Igor Tudor için Perşembe günü

5

35+YURTSEVEN

17 10 0

7 16

30

sında 3. olarak yoluna Avrupa Ligi'nde

sabah saatlerinde Florya'ya geldi ve yö-

saat 15:00'te imza töreni düzenleyecek.

6

35+GAZIANTEP

17 9

1

7 10

28

devam eden Beşiktaş, son 32 turu ilk

7

35+MAVERICKS

17 7

3

7 -2

24

maçında İsrail'de Hapoel Beer-Sheva ile

8

35+AKOVA

17 6

21

9

35+Y.BOGAZICI

Olympiakos

takımı

ile

3

8 -6

17 4

4

9 -10 16

10 35+KAFKAS

17 3

2

12 -36 11

11 35+ADANA DEMIR

17 3

1

13 -28 10

ramı (TSİ) şöyle:

12 35+DIYARBAKIR

17 1

2

14 -76 5

Krasnodar (Rusya)-Fenerbahçe (Tür-

karşı karşıya gelecek. Son 32 turu ilk karşılaşmalarının prog-

kiye) 35+DIYARBAKIR 4 - 1 35+GAZIANTEP 35+KAFKAS 1 - 435+ANATOLIAN 35+MAVERICKS 4 - 2 35+KALEBURNU 35+TURKMENKOY 5 - 2 35+ADANA DEMIR 35+Y.BOGAZICI 4 - 2 35+AKOVA 35+YURTSEVEN 0 - 2 35+NARLI

AZ Alkmaar (Hollanda)-Olympique Lyon (Fransa) Borussia Mönchengladbach (Almanya)Fiorentina (İtalya) Rostov (Rusya)-Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

TCFF LOCUS ESTATES VETERANLAR LİGİ +45 Y

Gent (Belçika)-Tottenham (İngiltere)

TAKIMLAR

0 G B M A

1

45+TURKMENKOY

17 14 1

2 30 43

2

45+EUROMED FC

17 12 1

4 21 37

3

45+Y.BOGAZICI

17 6

4

7 1

4

45+YAVRUVATAN

17 6

1

10 -20 19

5

45+AKDENIZ

17 5

0

12 -14 15

Ludogorets

6

45+VADILI

17 3

3

11 -18 12

(Danimarka)

22

45+AKDENIZ 1 - 3 45+EUROMED FC 45+TURKMENKOY 5 - 2 45+Y.BOGAZICI 45+YAVRUVATAN 0 - 7 45+VADILI

Olympiakos (Yunanistan)-Osmanlıspor (Türkiye) Celta Vigo (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Bulgaristan)-Kopenhag

Astra Giurgiu (Romanya)-Genk (Belçika) PAOK (Yunanistan)-Schalke 04 (Almanya) Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Beşiktaş (Türkiye) Villarreal (İspanya)-Roma (İtalya) Manchester United (İngiltere)-Saint Etienne (Fransa) Anderlecht (Belçika)-Zenit (Rusya) Legia Varşova (Polonya)-Ajax (Hollanda) Athletic Bilbao (İspanya)-APOEL (Kıb-

Haftanın oyuncuları Devrim Baca. Yeniboğaziçi Osman Ercen yeniboğaziçi Fadıl Topal Euromed Ulus Hüseyin Akdeniz

rıs Rum Kesimi)

www.avrupagazete.com

TAKIMLAR

liyor, bu yolda, bugünden itibaren hep beraber, ortak hareket edeceğimize inan-


Avrupagazete egazete 16 subat 2017