Page 1

15 Mart 2018 Cuma

www.avrupagazete.co.uk

info@avrupagazete.com

Tel: 020 7275 7610

17. Yılımızda gururluyuz

Dünya Basın Ödülü - 2015 En iyi Medya - 2017

En başarılı gazete - 2014

AVRUPA Seyahat

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu:

“Kuzey Kıbrıs’a gelmeyen dünyayı gezmiş sayılmaz”

ERKEN TATİL

REZERVASYONU UYARISI

K

Kıbrıs Bisiklet Turu

uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Güzellik Tanrıçası Afrodit’in doğduğu,

Turizm Çevre ve Kültür Bakanı

William Skakespeare ile Leonardo Da

Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’a

Vinci’nin eserlerine ilham veren, kıtalar-

İngiltere'nin

lını kutluyor. Tulip Holidays, 24 yıllık müş-

gelmeyenin dünyayı gezmiş sayılamaya-

arasındaki inanç yollarının kesiştiği, 10

köklü seyahat

teri memnuniyeti garantisiyle ve uygun

cağını söyledi. ITB Berlin Turizm fua-

bin yıllık köklü tarihe sahip aşk ve sevgi

acentalarından

fiyatlarıyla tatilcilerin hem uçak biletlerinde

rında temaslarını sona erdiren Ataoğlu,

adası olduğunu vurguladı.

Diplomat

hemde paket tatillerinde yüzünü güldürü-

KKTC standında basın toplantısı düzen-

yor. Tulip Holidays’in sahibi Itır Sökmen

ledi.

Tulip Holidays, İngiltere’de 24.cü gurur yı-

“Kendinize rahatlatıcı bir mola tatil verin ve bunu tatili tedaviniz ile birleştirin. Hem tatil hem tedavi ikisi bir arada. Tulip Holidays ve

Aşk ve Güzellik Tanrıçası Afrodit’in Doğduğu Ada

Travel Med UK, havaalanında size karşılıyor, havalimanından otel ve hastaneye tüm

Ataoğlu konuşmasında, Kıbrıs’ın, Aşk ve

Travel'in

• Deneyimsel seyahat dönemi • ITB Berlin Turizm fuarında Kuzey Kıbrıs, • MITT Moskova Turizm Fuarı'nda Kuzey Kıbrıs

Sayfa 3

transferlerinizi yapıyor.

Tulip Holidays’in sahibi Itır Sökmen

Sayfa 6

“Türkiye tamamen güvenli bir seyahat ülkesidir” SunExpress CEO'su Bischof, "Türkiye, sadece harika bir seyahat ülkesi değil, aynı zamanda tamamen güvenli ve Almanların her zaman çok iyi karşılandığı bir seyahat ülkesidir." dedi.

Sayfa 15

SunExpress CEO'su Bischof

misafiri olduk.

Sayfa 10

Diplomat Travel'in yöneticisi Özkul Beyzade ve kızı Seyyare Beyzade

Yılın Seyahat ve Turizm ödülü HalalBooking.com prestijli Islam Channel İş Ödülleri 2019'da "Yılın Seyahat ve Turizm İşletmesi" ödülünü kazanmaktan büyük mutluluk duyuyor

Sayfa 12

HalalBooking.com sahibi Ufuk Seçgin


2

AVRUPA Seyahat eki

15 Mart 2019 Cuma


3

15 Mart 2019 Cuma

AVRUPA Seyahat eki

Aşk ve Güzellik Tanrıçası Afrodit’in Doğduğu Ada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’a gelmeyenin dünyayı gezmiş sayılamayacağını söyledi. ITB Berlin Turizm fuarında temaslarını sona erdiren Ataoğlu, KKTC standında basın toplantısı düzenledi. Avrupa Ajansı / AVA | Berlin

Vinci’nin eserlerine ilham veren, kıtalararasındaki inanç yollarının kesiştiği, 10

Kuzey Kıbrıs, MITT Moskova Turizm Fuarı'nda yerini aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm

bin yıllık köklü tarihe sahip aşk ve sevgi

Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu,

adası olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ın bir turizm markası ola-

Kuzey Kıbrıs’a gelmeyenin dünyayı gez-

Her şeyin hızla değişip geliştiğini, ken-

rak yurt dışında tanıtılması faaliyetleri

miş sayılamayacağını söyledi. ITB Berlin

dini sürekli yenileyen, güncelleyen dijital

çerçevesinde Turizm ve Çevre Bakanlığı,

Turizm fuarında temaslarını sona erdi-

bir çağın yaşanmakta olduğunu dile ge-

ITB Berlin Turizm Fuarı’nın ardından

ren Ataoğlu, KKTC standında basın top-

tiren Ataoğlu, teknoloji ve bilim kadar

Rusya’nın başkenti Moskova’da 12-14

lantısı düzenledi.

hızla gelişen ve değişken bir diğer bir kü-

Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen

resel sektörün de turizm olduğu vurgu-

MITT Moskova Turizm fuarına katıldı.

Ataoğlu: “Kuzey Kıbrıs’a gelmeyen dünyayı gezmiş sayılmaz”

ladı.

Deneyimsel seyahat dönemi

Ataoğlu konuşmasında, Kıbrıs’ın, Aşk ve

MITT Moskova Fuarı Bu yıl 26’incisi düzenlenen ve dünyanın ITB Berlin Turizm fuarına Bakan Ataoğlu katıldı

Güzellik Tanrıçası Afrodit’in doğduğu,

Önceden turizm cazibe merkezleri ara-

yedinci büyük turizm fuarı olan MITT

William Skakespeare ile Leonardo Da

sında tercih sebebi olmak için, uygun

Moskova Fuarı sona erdi. Turizm ve

fiyat, deniz, kum, güneş ve manzara pa-

Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu yıl 90 bin

olan, MITT Moskova Fuarı’na Turizm ve

keti vadetmenin büyük ölçüde etkili ve

kişinin ziyaret ettiği fuara katılarak

Çevre Bakanlığı 20 metrekarelik stan-

yeterli olduğunu dile getiren Ataoğlu, gü-

Kuzey Kıbrıs standının açılışını yaptı.

dıyla katıldı.

nümüzde artık deneyimsel seyahat dö-

MITT Moskova Turizm Fuarı'nda Kuzey Kıbrıs yerini aldı

MITT Fuarı’nda, Rusların en çok tercih

neminde yaşandığını ve özellikle genç

Bakan Ataoğlu’na Turizm Planlama Dai-

ettiği bölgeler ön plana çıkarılırken, Rus-

kitleleri bir yere çekmenin yolunun on-

resi Müdürü Hakan Ataöv eşlik etti.

ya’dan gelecek ziyaretçilerin dikkattini

lara bir macera, deneyim ve kültür ta-

Ağırlıklı olarak kitle turizmine yönelik

çekmek amacı ile deniz, kum ve güneşin

nıma fırsatı vermekten geçtiğini ifade

olan, bunun yanında kültür, kış ve sağlık

yanı sıra alternatif turizm ürünlerini ta-

etti.

turizmine yönelik etkinliklere de sahne

nıtıldı.


4

15 Mart 2019 Cuma

AVRUPA Seyahat eki

SunExpress’ten bir ilk daha:

Gökyüzünde ünlü restoranların yemeklerini servis edecek Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak ku-

Foodora ile başlatıyor.

ruluşu SunExpress, belirli rotalardaki uçuşla-

SunExpress yolcuları bu yeni konsept saye-

rında yerel ünlü restoranların, sağlıklı ve taze

sinde bulundukları şehirlerdeki ünlü restoran-

yemeklerini sunarak bir ilke imza atacak. Su-

lardan yemek sipariş etme imkanına sahip

nExpress, yenilikçi havayolu olarak, Retail in-

olacaklar. İlk deneme Mart ayında Düssel-

Motion ve LSG ile ortak bir çalışma içerisine

dorf’tan gerçekleştirilecek uçuşlarda yapılacak.

trees” ve “An Banh Mi”den yemek siparişi ve-

girerek, havacılık sektöründe bir ilk olan bu

Deneme süresi boyunca yolcular Düsseldorf

rebilecekler. SunExpress bu sayede daha esnek

projeyi, teslim hizmeti sunan bir platform olan

bölgesinin iyi bilinen iki restoranından “Green-

ve hızlı hareket ederek sağlıklı, besleyici ve trend yemeklere olan talebi karşılama imkanına sahip olacak. Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, belirli rotalardaki uçuşlarında yerel ünlü restoranların, sağlıklı ve taze yemeklerini sunarak bir ilke imza atacak. SunExpress, yenilikçi havayolu olarak, Retail inMotion ve LSG ile ortak bir çalışma içerisine girerek, havacılık sektöründe bir ilk olan bu projeyi, teslim hizmeti sunan bir platform olan Foodora ile başlatıyor. Sipariş edilen yemekler, SunExpress’in kabin içinde plastik kullanımını azaltmak adına attığı adımlardan biri olarak laktik asit ve şeker kamışı gibi bio-malzemeler kullanılarak üretilen çatal-kaşık ve tabaklarda servis edilecek.   SunExpress Ticaret Direktörü Peter Glade, “İnovasyon yaratacak tutku ve motivasyonu olan ortaklarla çalışmak başarımızın ana etkenlerinden biri. Retail inMotion ve LSG ile ortaklık kurarak bu inovatif konsepti takip eden ilk havayolu olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.  SunExpress Pazarlama Sorumlusu Kerstin Lomb, “Doğal kaynakların azaldığı ve iklim değişikliği ve çevresel faktörlerin önem kazandığı günümüz dünyasında yalnızca yolcularımızı dinlemekle kalmamalı endişelerine yanıt verecek çözümler bulmalıyız” dedi.  SunExpress, uzun süredir getirdiği yenilikçi yaklaşımlarla havacılık sektörüne öncülük yapmaktadır. SunExpress, daha önce de Amazon Alexa aracılığı ile yolcularına, biletlerini sesli komutlarla satın alma imkanı veren ilk havayolu olmuştur. Havayolu, yolcularının seyahatlerini başından sona daha keyifli hale getirebilmek ve yolcuları için bir değer yaratabilmek adına inovatif çözümleri avantaja çevirecek yeni fırsatlar araştırmaya devam etmektedir.


5

AVRUPA Seyahat eki

15 Mart 2019 Cuma


6

15 Mart 2019 Cuma

AVRUPA Seyahat eki

Tulip Holidays, 24.cü gurur yılında “önce yolcu konforu” anlayışı ile yolcularını ağırlamaya devam ediyor.

ERKEN TATİL REZERVASYONU YAPIN PARANIZ CEBİNİZDE KALSIN Avrupa Ajansı / AVA | Londra

Tulip Holidays, İngiltere’de 24.cü gurur yılını kutluyor. Tulip Holidays, 24 yıllık müşteri memnuniyeti garantisiyle ve uygun fiyatlarıyla tatilcilerin yüzünü güldürüyor. Haringey’deki geniş ve modern ofisiyle çok rahat bir ortamda hizmet veren Tulip 24 yıllık haklı gururunu ve tecrübelerini müşterine sunuyor.

Itır Sökmen: “Çocuklu ailelere ve yaşlı yolcularımıza özen gösteriyoruz” Tulip Holidays’in sahibi Itır Sökmen gazetemize yaptığı açıklamada; "Uzun yıllardır sektöredeki sorunlardan en önemlisi yolcularımızın mağdur olmadan rahat şekilde sevdiklerine ulaşabilmesiydi. Özellikle çocuklu aileler olsun yaşlı yolcularımız olsun uçuşlarda cok zorlanıyorlar. Londra'da yaşayan gurbetçilerimiz Tulip Holi-

Sağlık Turizmi / Travel Med UK HER TÜRLÜ SAĞLIK SORUNLARINIZ İÇİN TRAVEL MED HİZMETNİZDE

days’in en uygun uçuşları seçme tecrübesiyle ra-

Tüm sağlık işlemleriniz yapılıyor.

ye’deki belli başlı hastaneler ve klinikler ile ça-

Travel Med UK ile sorun yaşamıyorsunuz. Tra-

lışıyoruz. En çok üzerinde durduğumuz diş, göz,

vel Med UK seyahatinizin her anı ile ve sizinle

saç ekimi ve estetik. Ama diğer şikayetleri olan

İlgileniyor. İngiltere sağlık sistemi (NHS) ay-

müşterilerimize hizmet verebiliyoruz. Paket ola-

ABTA,

Tulip Holidays’in kardeşi olan Travel Med UK

larca hatta yıllarca beklemenize gerek yok.

rak Tulip Holidays’ten biletleri ayarlıyoruz. Es-

uluslararası uçuş garantileriyle Londra'dan İs-

şirketini de 10 yıl önce kuran Itır Sökmen, sa-

Tüm planlamayı Travel Med UK ayarlıyor.

tetik ve diğer konularla ulaşım, hastane, otel ve

tanbul, İzmir, Antalya, Ankara’ya, Gazian-

dece uçak bileti tatil ve seyahat ile değil aynı za-

tep’ten tutunda Trabzon ve Malatya’ya

manda sağlık turzimi ile de müşterilerinin

rahatlıkla ekonomik fiyatlarımızla uçabilecek-

hizmetinde olduğunu söyledi. Hem eğlensinler

ler.”

tatil yapsınlar hemde sağlık sorunlarını tedavi-

Kendinize rahatlatıcı bir molaütatil verin ve

Ankara, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Karadeniz

lerini yapalım diye konuşan Itır Sökmen, müş-

bunu tatili tedaviniz ile birleştirin. Hem tatil

Türkiye’nin değişik yerlerinde klinikleri olan bir

terilerinin memnuniyetinin herşeyin üstünde

hem tedavi ikisi bir arada. Travel Med UK, ha-

tedavi merkezi.

olduğunu ve bunu şirket politikası haline getir-

vaalanında size karşılıyor, havalimanından otel

diklerini söyledi.

ve hastaneye tüm transferlerinizi yapıyor.

hatlıyorlar.

Yolcularımız,

ATOL,

Sökmen: “biletlerinizi şimdiden alın” Itır Sökmen şöyle devam etti; "Yaz mevsiminde oluşacak olan aşırı yoğunluğa yakalanmadan

transfer hizmetleri dahil olarak paket oluşturu-

Hem tatil hem tedavi

yoruz. Bu sene TravelMedUK EntaMed Klinikleri ile bir ortaklık yapacak. Bu klinikler

Mayıs’ta İstanbul turu var

Travel Med UK şu sağlık hizmetleriniz alabilir-

IATA, ABTA VE ATOL LİSANSLI

şimdiden en uygun gün ve saatlerde biletlerinizi

Itır Sökmen: “Şu anda Mayıs ayında İstanbul

siniz.

şehir turu (City Break) olarak özel paketlerimiz

alın. Yaz mevsimi yoğunluğunda size uygun uçuşlar için gün ve saatler dolu oluyor. Hem işi-

İngiltere’nin en köklü en eski şirketlerinden olan

• Kozmetik ve Plastik Cerrahi

var 3 veya 4 günlük. Seçim olarak Heathrow,

nizde hemde ailenizle geçireceğiz en değerli an-

Travel Med UK ve Tulip Holdays’in sahibi Av-

• Saç Ekimi

Stansted veya Gatwick havaalanlarından uçu-

ları yollarda harcamış olacaksınız. Buna engel

rupa Gazetesi için özel konuştu. Tulip Holidays

• Göz Tedavileri

labilir. 3 veya 4 gece 4 yıldızlı otelde İstanbulda

olmak için şimdiden yerler dolmadan size en

olarak 24 yıldır Londra’da servis vermekteyiz.

• Obezite Cerrahisi

kalınacak. Böyle uygun bir paket için bize mü-

uygun gün ve saatlerde bilet almanızı tavsiye

Şirketimiz IATA, ABTA ve AOL lisanslarımızla

• Diş Tedavileri

racat edebilirsiniz. Turlarımız da var , bizi arar-

ederim. Haziran ve Temmuz’da alınacak biletler

yıllardırsorunsuz hizmet veriyoruz. Tuilp Holi-

• Check-up

sanız daha detaylı bir bilgi verebiliriz.”

ve paket tatiller neredeyse 2 katı daha pahalı

days tüm seyahat lisanslarına sahip. Çoğu kişi-

• Ivf Tedavisi

olacak. Şimdiden biletlerinizi almanızda fayda

nin de tanıdığı gibi işimize Oxford Street’te

var”

başladık ve sonra Kuzey Londra’ya taşındık. Bir zamanlar 4 şubemiz vardı fakat gereksiz oldu-

HARINGEY OFİSİ

DİŞ, GÖZ, SAÇ EKİMİ VE ESTETİK

9 Grand Parade, Green Lanes

ğunu düşündük ve halkımıza daha iyi hizmet vermek için şu anda 2 şubeye düştük.

İngiltere – Türkiye

London N4 1JX Itır Sökmen: “Travel

020 8211 0001

Med UK daha yeni

Rezervasyon için telefon numarası:

aktif gelen bir kuru-

020 8211 0001

luş diyebiliriz. Sadece

Web Site: www.tulipholidays.com

Travel Med UK sağlık tedavi

sağılık turizmi hizmeti

şirketimiz Türkiye’deki has-

veriyor. Türki-

tanelerde sizleri tedavi ettiriyor. İngiltere – Türkiye uçak biletinizi

otelinizi

ayarlıyor,

havalimanından otele gidiş geliş tüm transferlerinizi ayarlıyor. Hastanelerde bekleme listesi Yok.

Itır Sökmen: “Çocuklu ailelere ve yaşlı yolcularımıza özen gösteriyoruz”


KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ 7

15 Mart 2019 Cuma

AVRUPA Seyahat eki

Savaşan: Afrika, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleriyle anlaşma imzaladık

KKTC

’nin cari açığının sağlık turizmi ile kapatılabileceğine

Konsey sanal gerçeklik uygulamalarını kullanacak...

dikkat çeken Dr. Ahmet Savaşan, yapılan yeni anlaşmalar ile sağlık turizmi gelirlerinin 2022

Yükselen trendler arasında öne çıkan sağlık tu-

yılında 2 katına çıkarılmasını hedeflediklerini

rizmi ve iş seyahatlerine ITB’de geniş yer veril-

vurguladı.

diğine işaret eden Savaşan, ayrıca seyahat ve teknolojik yenilikleri bir araya getiren ürünlerin

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan

de ön plana çıkartıldığının altını çizdi. “Artık ül-

açıklamaya göre; Konsey Başkanı Dr. Ahmet

keler yaptıkları tanıtımlarda turistlere sanal

Savaşan’ın Dünya’nın en büyük Turizm Fuarı

gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları

ITB Berlin’e katılarak yeni anlaşmalara imza

kullanılarak, gidilecek şehirlere, kalınacak otel-

duğu gibi bu alanın desteklenmesi, teşvik edil-

larının çok yüksek olduğu 12 Afrika ülkesi ile

attığına yer verildi.

lere, restaurantlara, eğlence mekanlarına, has-

mesi ve denetlenmesinin şart olduğun işaret

yeni bir anlaşma imzaladıklarını belirten

tanelere, SPA merkezlerine seyahat öncesinde

eden Ahmet Savaşan, “bizler KKTC’nin kendi

Ahmet Savaşan, yapılan anlaşma ile gelir dü-

göz atma imkanı sunuyor. Konseyimiz gelen yıl-

ayakları üzerinde durabilmesinin eğitim ve sağ-

zeyi yüksek Afrikalı ailelerin Kuzey Kıbrıs’a

dan itibaren fuarlarda sağlığın geliştirilmesi,

lığın da içinde yer aldığı turizm alanının gelişti-

getirilerek 3-4 ay otellerde konaklatılacağını

sağlığın korunması veya geri kazanılması ama-

rilmesi ve gelirlerin arttırılması ile mümkün

ve tercih ettikleri bir özel hastanede doğumla-

Beş kıtadan 180’den fazla ülkeden 10 bin katı-

cıyla sağlık hizmeti almak ve bunun yanı sıra,

olabileceğinin farkındayız. Bu kapsamda da

rını yaptıktan sonra da ülkelerine geri dönde-

lımcının yer aldığı, 110 bini profesyonel, toplam

tatil unsurlarını da sağlık hizmeti alım süre-

konseyimize üye bütün kuruluşlarımız ile bir-

rileceklerini söyledi.

160 bin kişinin ziyaret ettiği ITB Berlin’in,

cinde kullanmak isteyen turistlere bu imkanları

likte hareket ederek Kuzey Kıbrıs’a daha fazla

Kuzey Kıbrıs’ın genelde turizm özelde ise sağlık

sunacak” diye konuştu.

ülkeden nitelikli sağlık turisti getirmek için ça-

Gerek Afrika gerekse de Ortadoğu ve Avrupa

lışıyoruz” dedi.

ülkeleri ile doğum, kanser, kalp, ortopedi gibi

ITB Kuzey Kıbrıs’ın tanıtılması için büyük fırsat...

ve alternatif turizm olanaklarının tanıtılması açısından çok büyük fırsatlar sunduğunu dile getiren Ahmet Savaşan, 12’si Afrika’dan olmak

Sağlık turizminde teşvik ve denetim şart...

üzere Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri ile sağlık turizmi alanında yeni anlaşmalara imza attıkla-

Cari açığı kapatma gücü büyük olan sağlık tu-

rını söyledi.

rizmi alanının gelişmesi için Türkiye’de de ol-

Dr. Ahmet Savaşan, yapılan yeni anlaşmalar ile sağlık turizmi gelirleri artacak

alanlarda imzaladıkları anlaşmaların ülke içi

Gelir düzeyi yüksek Afrikalı aileler getirilecek...

katmadeğerin arttırılmasına yönelik olduğunu ifade eden Savaşan, hedefimiz 2022’de sağlık turizmi gelirlerinin 2 katına çıkarılma-

ITB Berlin’de, doğumlarda çocuk ölüm oran-

sıdır” dedi.


8

AVRUPA Seyahat eki

15 Mart 2019 Cuma


9

AVRUPA Seyahat eki

15 Mart 2019 Cuma


10

15 Mart 2019 Cuma

AVRUPA Seyahat eki

Diplomat Travel: “Başarımız Her Daim Müşterimizin Yanında Olmaktan Geçer” İngiltere'nin köklü seyahat acentalarından

Diplomat Travel'in misafiri olduk. Diplomat Travel'in yöneticisi Özkul Beyzade’nin kızı Seyyare Beyzade, aile işine önem vermiş ve de baba mesleğine sahip çıkmak için babasının yanında yer alıyor. Diplomat Travel'ı iyi bir şekilde yöneten Seyyare Beyzade, Avrupa Gazetesine özel konuştu.

Seyyare Beyzade Avrupa Gazetesine konuşan Seyyare Beyzade şunları söyledi: “Başarılarımızın arkasında yatan temen neden her zaman müşterilerimizin yanında olduğumuzu his-

Diplomat Travel'in yöneticisi Özkul Beyzade ve kızı Seyyare Beyzade

settirmemizdir. Müşterilerimiz 7/24 bize ulaşabilirler ve biz müşterilerimizin sorunları için elimizden geKIBRIS BİSİKLET TURU ROTASI

leni yaparız”

“Aile firması olmanın avantajını yaşıyoruz” Son yıllarda online sanal kanalların gerçek acentaların yerine geçip geçmediğini sorduğumuzda Beyzade, “Bizi hiç etkilemedi, bizim müşterilerimiz yüz yüze iletişim kurmayı isterler ve de aile firması olduğumuz için o güveni bizden almışlardır” diye cevapladı.

Özkul Beyzade Taleplerin artması ile uçak biletlerin pahalanmasından bahseden Yönetici Özkul Beyzade, “Müşterilerimiz bizim için her zaman önemlidir, bilet fiyatlarının artmasından biz-

İngiltere'nin köklü seyahat acentalarından Diplomat Travel Services Ltd

e-vize İşlemleri

lerde son derece üzgünüz” ve “Yaptığımız gö-

Her türlü uçak bileti paket tatil ve e vize için arayınız.

rüşmeler oluyor nasıl fiyatları indirebiliriz

Diplomat Travel Services Ltd adına açık-

diye ama tek uyarı da bulunabileceğim lüt-

lama yapan direktör Özkül Beyzade, yolcu-

fen rezervasyonlarınızı erkenden yapın”

ları uyarıyor. Beyzade şunları söyledi: "Bu

dedi.

vesile ile önemli bir hatırlatma:

12 Eccleston Street

İSTANBUL/ATATÜRK veya yeni hava li-

London SW1W 9LT

Kıbrıs Bisiklet Turu çok beğenildi Diplomat Travel’ın hazıladığı İngiltere’den

manına uçacak olan yolcular eğer Türk pasaportları/kimlikleri yoksa önceden (online)

Reservasyon Tel:

e-vize almaları gerekmektedir.

020 7730 2201

Fiyatı US 20.00 dolar.

Kıbrıs’a özel olarak hazırladıkları “Bisiklet

İnternetten almakta güçlük çekiyorsanız

Turu” ile de bir ilke imza attı. Kıbrıs Bisiklet

bizi arayın.Yardımcı oluruz. Artık girişte vize

Turu çok beğenilmesi nedeniyle hazırlıklara başladıklarını söyleyen Beyzade, doğa ile içice sağlıklı bir şekilde tatil yapmak çok popüler oldu.” dedi ve ekledi: “Şu anda test aşamasındayız hazırlıklar bittiğinde duyurumuzu yapmış olacağız ve bisiklet

turumuza

katılabilir” dedi.

İngiltere’den

herkes

Diplomat Travel Services Ltd.

alınamıyor."

Email: sales@diplomat-travel.com


11

AVRUPA Seyahat eki

15 Mart 2019 Cuma


12

15 Mart 2019 Cuma

AVRUPA Seyahat eki

HalalBooking.com Yılın Seyahat ve Turizm İşletmesi Britanyalı Müslümanlar

Yılın Seyahat ve Turizm İşletmesi' ödülünü Ha-

sında profesyoneller ve iş dünyasının önde gelen

lalBooking.com kazandı. HalalBooking.com

isimlerinin yanı sıra Büyükelçiler ve Milletve-

prestijli Islam Channel İş Ödülleri 19'da "Yılın

killeri de vardı. Etkinliğe BBC News Sunucusu

Yılın Seyahat ve Turizm İşletmesi ödülünü alan

Seyahat ve Turizm İşletmesi" ödülünü kazan-

Asad Ahmed ev sahipliği yaptı.

HalalBooking.com yöneticisi Seçgin sözlerine

maktan büyük mutluluk duyuyor. Ödül, 1 Mart

Al Rayan Bank

Cuma günü Hilton London Metropole'de düzen-

şöyle devam etti: "Çevrimiçi arama ve rezervasyon platformumuz, helal bilinçli seyahat severlere ihtiyaçlarını karşılayacak konaklama

lenen ödül töreniyle HalalBooking Pazarlama ve Al Rayan Bank ile birlikte düzenlenen Islam

bulmalarını kolaylaştırmak için bilgi sağlamak-

Channel iş ödülleri, İngiltere'deki Müslüman iş-

tadır. Islam Channel tarafından çalışmalarımı-

letmelerin ve girişimcilerin olağanüstü çalışma-

zın bu şekilde tanındığını görmek olağanüstü.

larını kutlamak için düzenlenen ilk yıllık ödül

Britanyalı Müslüman topluluğunun başarıları-

Gecede Müslüman iş dünyasının önde gelen

törenidir. Britanya Müslüman Konseyi’nin 2013

nın muhteşem bir şekilde kutlandığı harika bir

üyeleri bir araya geldi. Törene katılanlar ara-

tarihli ‘The Muslim Pound’ raporuna göre, Lon-

gece oldu. Bunun bir parçası olmaktan çok

dra'da bulunan küçük ve orta ölçekli işletmele-

memnun oldum.”

Satış Grubu Başkanı Ufuk Seçgin'e verildi.

BBC’nin sunucusu Asad Ahmed

rin yaklaşık %33'ü Müslümanlara aittir.

Ufuk Seçgin ödülü aldı

“Yılın Çevrimiçi İşletmesi” HalalBooking aynı zamanda “Yılın Çevrimiçi İş-

HalalBooking.com adına sahibi Ufuk Seçgin, “Yılın Seyahat ve Turizm İşletmesi” ödülünü almanın gururunu ve ayrıcalığını yaşıyorum” dedi.

Başarılı Türk yönetici Ufuk Seçgin: "HalalBoo-

letmesi” kategorisinde finalist olarak yer aldı.

king.com adına “Yılın Seyahat ve Turizm İşlet-

2004 yılında kurulan İngiltere'nin önde gelen

mesi” ödülünü almanın gururunu ve ayrıcalığını

Müslüman yayıncısı Islam Channel, İngiltere'de

dur. 2009’da, seyahat ve teknoloji sektörlerinde

yaşıyorum. Küresel bir işi başarıyla yürütmek

9 milyondan fazla eve ulaşmaktadır ve dünya

çok uluslu lider firmalarda önemli deneyimleri

ve yurtdışına seyahat eden Müslümanlara su-

çapında 100'den fazla ülkeye yayın yapmakta.

olan bir grup Türk Müslüman girişimci tarafın-

nulan imkan ve hizmetleri geliştirerek inançla-

HALALBOOKING

rından ödün vermek zorunda kalmamalarını

dan kurulmuştur. Şirket, 9. yılında satışlarını ve cirosunu ikiye katlayarak 2018 yılında yine bir rekor kırmıştır. 84 farklı ülkede 300.000’den

sağlamak için hepimiz çok çalışıyoruz. Bu ödül başarımızın tanınması için harika bir fırsat

HalalBooking.com helal özellikli tatilde lider

fazla müşterisi vardır. Global merkezi İngilte-

oldu." dedi.

uluslararası arama ve rezervasyon platformu-

re’de bulunmaktadır.

THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe

T

oplantıda, Hac ve Umre konusunda en fazla yolcu taşıyan özel turizm acentelerine ödülleri takdim edildi.

Son 4 yıldır THY ile en çok Hac ve Umre yolcusu taşıyan İstanbul Hisar Turizm, bu yıl da birincilik ödülüne layık görüldü. İstanbul Hisar Turizm yetkililerine ödülü THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe takdim etti.

Türk Hava Yolları, en çok hac ve umre yolcusu taşıyan Hisar Turizm`e ödül verdi. Bilgi için 07547 910716 numarayı arayabilir ve www.hisartravel.co.uk sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Başkan Muhsin Varol Hisar Turizm & Sigorta Şirketler Grup Başkanı Muhsin Varol, konuya ilişkin değerlendirmesinde,”5. Yılda da THY ile en fazla yolcu taşıma unvanını elde eden Hisar Tu-

Hisar Turizm, İngiltere’de faaliyetlerine başladı.

rizm, bu başarının tesadüfi ve geçici olmadığını ispatlamıştır.

Hisar Turizm, İngiltere’de faaliyetlerine başladı. Hisar Travel UK Ltd adıyla faaliyete baş-

200’ün üzerinde çalışanı olan şirketimizin;

ladıklarını paylaşan Genel Koordinatör Salih

tüm sezon daha kaliteli hizmet verme anla-

Bosca, başta Hac ve Umre hizmeti olmak

yışı ile gayret etmesi ve takım çalışmasının

üzere, İstanbul ve Kudus Kültür Turları ve

sonucu sürdürülebilir başarıyı beraberinde

Sağlık Turizmi ile uygun fiyat ve paketlerle

getirmiştir.

Hisar Turizm’in hizmet kalitesini İngiltere’de

Faaliyetimizde en önemli partnerimiz olan

de vermeye başladıklarını paylaştı. Bilgi için

dünya markası THY’nın kaliteli hizmet an-

07547 910716 numarayı arayabilir ve www.hi-

layışına çok teşekkür ederiz.

sartravel.co.uk sitesini ziyaret edebilirsiniz.


13

15 Mart 2019 Cuma

AVRUPA Seyahat eki

“2019 Türkiye’nin turizm yılı olacak” -Eco Travel Shop Direktörü Ali Keskin, İngiltere’deki turistlerin yeniden Türkiye'ye yöneldiğini söyledi. Avrupa Ajansı / AVA | Berlin

rizm. 2 yıl boyunca gerçekten aksilik yaşadı sektör. Ben 2019'da diğer segment-

Turizm sektörü olarak 2018'de rekor kır-

lerde

dıklarını belirten Keskin, "Fakat değişik

Türkiye'nin kültür turizmine de talebin

segmentteki yolcular, biraz daha geç ge-

artacağını düşünüyorum." ifadelerini

liyor. Bunlar kültür turizmi, kruvaziyer,

kullandı.

olduğu

gibi

yavaş

yavaş,

kongre turizmi gibi segmentler. Bunlar biraz daha beklentileri yüksek olan . Harcama kapasitesi yüksek, ekonomik

"İNGİLİZ TURİSTLER YENİDEN TÜRKİYE DEDİ"

durumlarının biraz daha iyi olduğu turistlerin tercihleri bunlar. Dolayısıyla

Bu yıl da turizmde rekor hedeflediklerini

onlar biraz daha geç geliyor. Ayrıca “Sil-

vurgulayan Keskin, "2018'de İngiltere

versurfer” dediğimiz bir kesim var. Bun-

pazarı bizim açımızdan 2015'in üstünde

lar yaklaşık 2 yıl önce tatillerini

oldu. Her ne kadar rekor kırsak da bun-

planlıyor. 2016'da gerileme yaşadı tu-

lar etnik market olarak adlandırdığımız

larını olumsuz yönde etkilediğini görüyo-

rına devam eden Eco Turkey 10 yıl önce

Türk kökenli ve Asyalı turistler oldu.

ruz. Bu yıl özellikle Temmuz ve Ağustos

gazeteci Ali Keskin tarafından kuruldu.

2019'da İngilizlerin de geri geldiğini gö-

aylarında uçaklarda ve otellerde müsait-

Kısa bir süre içinde Türkiye’ye yönelik

rüyoruz, ön rezervasyonlardan. 2019

lik bulmakta zorlanıyoruz. Fiyatların

hizmet veren acentalar arasında bir

daha parlak bir yıl olacak." dedi.

yükselmeye devam ediyor. Bu nedenle de

marka haline gelen Eco Turkey Travel

fiyatların düşmesini bekleyen müşterile-

daha sonra hizmet alanını genişleterek

“UÇAKLARDA YER BULMAKTA ZORLANIYORUZ”

rimize hızlı davranmalarını ve erken

Türkiye dışında Kuzey Kıbrıs başta

karar vermelerini tavsiye ediyoruz”

olmak üzere tüm dünyaya yönelik paket

Keskin, “Yoğun talebin uçak ve otel fiyat-

Eco Travel Shop çatısı altında çalışmala-

Bu yıl 10.yıl nedeniyle sürprizlere devam edeceklerinin altını çizen Ali Keskin Edmonton Hertford Road üzerinde hizmet veren ofislerinde park sorunu olmadığını ve Londra’da başka şubelerinin olmadığını belirtti.

turlar, otel seçenekleri ve ucuz uçak bileti için aranan bir yer oldu.


14

AVRUPA Seyahat eki

15 Mart 2019 Cuma


15

15 Mart 2019 Cuma

AVRUPA Seyahat eki

Bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması 5 Nisan Cuma gecesi saat 03.00'te başlayacak.

THY İstanbul yeni havalimanına 5 Nisan'da taşınıyor hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla

Avrupa Ajansı / AVA | Londra

malzemenin oluşturduğu bu yük, 5 bin tır hacTHY Basın Müşavirliği'nden Avrupa Gazete-

minde malzemeye eş değer. Bu yükü taşıyacak

sine yapılan açıklamaya göre, THY, Türk ha-

tırların 45 saatte kat edeceği mesafe ise 400 bin

vacılık tarihindeki büyük değişime hazır.

kilometre olarak hesaplandı. Tırlar, dünyanın

THY'nin, dünyanın en büyük havalimanı pro-

çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol kat

jesi olan İstanbul Havalimanı'na doğru büyük

edecek. Bu büyük operasyonda bin 800'den

taşınması 5 Nisan Cuma gecesi saat 03.00'te

fazla çalışan görev alacak.

başlayacak.Küresel havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş taşınma operasyonu toplamda

Havalimanı kodları değişiyor

45 saat sürecek ve 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23.59'da tamamlanacak. "Büyük Göç"ün

İlk etap açılışı sonrası bayrak taşıyıcının tari-

planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için

feli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Hava-

6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında

limanı "ISL" kodu ile temsil ediliyordu. Büyük

Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı

taşınma sonrası IATA kodları değişimi gerçek-

tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

leşecek ve 6 Nisan günü 03.00 itibarıyla Ata-

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Ko-

türk Havalimanı'nın "IST" kodu İstanbul

mitesi Başkanı İlker Aycı, dev operasyon ile il-

Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu

gili yaptığı açıklamada, havacılık tarihinin en

uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı

büyük taşınmasının gerçekleşeceğini kaydetti.

ise "ISL" kodunu alacak.

Atatürk Havalimanı'nın "IST" kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise "ISL" kodunu alacak.

Taşıyacakları ekipmanların kapladığı alanın 33 futbol sahası büyüklüğüne denk olduğunu belirten Aycı, "Tüm dünyanın izleyeceği bu büyük göç sonrası biz yepyeni bir sabaha uya-

SunExpress CEO'su Bischof:

larıyla İstanbul Havalimanı’nda aydınlattığı

Türkiye tamamen güvenli bir seyahat ülkesidir

bir sabaha. Ülkemize ve şirketimize hayırlı ol-

Avrupa Ajansı / AVA | Londra

nacağız. Güneşin Türk havacılığını tüm uçuş-

tecrübe ettiğini belirten Bischof, "Hiçbir zaman bir sorun yaşamadım. Turist olan hiç

masını diliyorum." ifadelerini kullandı. SunExpress CEO'su Bischof, "Türkiye, sadece

kimsenin Türkiye’ye girişte problem çektiğini

harika bir seyahat ülkesi değil, aynı zamanda

görmedim. Alman tatilcilere 'Biz Almanlar,

tamamen güvenli ve Almanların her zaman

Türkiye’de gayet güzel karşılanıyoruz' mesa-

çok iyi karşılandığı bir seyahat ülkesidir."

jını verebilirim. Türkiye, çok güvenli, rahat,

Türkiye’nin ve THY'nin küresel havacılıktaki

dedi.

ilgi çekici ve mükemmel tatil ülkesidir." şek-

Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan destek var.

yükselişine ev sahipliği yapan Atatürk Havali-

SunExpress CEO'su Bischof: Türkiye tama-

linde konuştu.

Türkiye’nin turizmini geliştirmek için el ele

manı'ndan yolcu taşıyacak son uçak Atatürk

men güvenli bir seyahat ülkesidir

Türkiye turizminin hem orta Avrupa ülkeleri

çalıyoruz. Bu, ITB’de hissediliyor." ifadelerini

Havalimanı–Singapur uçuşunu gerçekleştire-

Hava yolu şirketi SunExpress'in üst yöneticisi

hem Rusya hem de Orta Doğu için çok iyi bir

kullandı.

cek. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan

(CEO) Jens Bischof, Almanya’nın başkenti

fiyat-kalite ilişkisine sahip olduğuna işaret

günü saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'nda

Berlin’de düzenlenen 53. Uluslararası Turizm

eden Bischof, kültürü, güzel sahilleri ve mü-

başlayacak. Büyük göç sonrası gerçekleşecek

Borsası (ITB) Fuarı’nda yaptığı açıklamada,

kemmel kentlerinin yanı sıra misafirperver-

ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı-Ankara Esen-

Alman turistlerin Türkiye’de çok iyi karşılan-

liği, eğitimli personeli ve mutfağıyla da

boğa Havalimanı'na yapılacak. İstanbul Hava-

dığını ifade etti.

Türkiye'nin öne çıktığını, bundan dolayı Al-

SunExpress CEO'su Bischof, Türk Hava Yol-

manlar tarafından sevildiğini söyledi.

ları (THY) ile Alman Lufthansa şirketinin

Atatürk Havalimanı’nın veda uçuşu da netleşti

limanı'ndan icra edilecek uçuşlar belirli bir planla kademeli olarak artırılacak.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalima-

ülkesi değil, aynı zamanda tamamen güvenli

Fuarda Türkiye’ye ilişkin olumlu havaya da

bu yana hızlı bir büyüme trendine girdiğini,

ve Almanların her zaman çok iyi karşılandığı

dikkati çeken Bischof, "(Türkiye'ye yönelik se-

2017’den 2018’e yüzde 20 büyüme gerçekleş-

bir seyahat ülkesidir. Sorunsuz bir şekilde

yahat talepleri) Rahatlatma trendinin süre-

tirdiklerini, bu yıl ise 2018'e kıyasla yüzde 15-

giriş-çıkış yapılan bir ülkedir." dedi.

ceği ITB’de görülüyor. Genel koşulların

20 büyüme planladıklarını belirterek, "Çok iyi

muhafaza edilmesine dikkat edilmesi gereki-

geçen 2018’den sonra 2019’un rekor yıl olma-

yor. Bu konuda iyimserim. Kültür ve Turizm

sını bekliyoruz." dedi.

nı'na taşınma yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında

malzeme

götürülecek.

ortak kuruluşu olan SunExpress’in, 2017’den

Bischof, "Türkiye, sadece harika bir seyahat

5 bin tırlık yük taşınacak

44

ton

ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok

"2019'un rekor yıl olmasını bekliyoruz"

Bunu 2 yıl boyunca hemen hemen her hafta


16

AVRUPA Seyahat eki

15 Mart 2019 Cuma

Profile for Vatan Londra

avrupa gazete seyahat eki  

avrupa gazete seyahat eki

avrupa gazete seyahat eki  

avrupa gazete seyahat eki

Profile for londra874
Advertisement