{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

7 Şubat 2020 Cuma

www.avrupagazete.co.uk

info@avrupagazete.com

AVRUPA Tel: 020 7275 7610

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

KÜLTÜR SANAT Sayfa 28

19. Yılımızda gururluyuz

SEVGİLİLER GÜNÜNE HEDİYE ÖNERİLERİ

Sayfa 14-15’te 14 Şubat Sevgililer Gününe özel hediyeleri Avrupa Gazetesi sizler için derledik.

Destinations Seyahat fuarında KKTC rüzgarı esti

Vehbi Keleş: “Brexit KKTC için fırsat olabilir”

Sayfa 24-25 Cyprus Paradise Genel Müdürü Kemal Kenan

Sayfa 6 Avrupalı Türk Markalar Birliği BaşkanYardımcısı

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

TTFF’den Futbol Akademisi ve Gençler projesi

Britanya Kebab Sektör Birliği Kebab Alliance kuruldu Sayfa 8

Mustafa Topkaya, Önder Şahan

Sayfa 39

Pegasus Airlines plane 'skids off runway, splits in three

TTFF Başkanı Serdar Sarı

Page 37

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sonucunda 'Ankara Anlaşması'na ne oldu ?

Ankara Anlaşması başvuruları bitiyor mu ? Avrupa Ajansı | AVA/Londra

son ereceğini ancak Türk vatandaşlarının hak kaybına uğramaması için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın, "Ankara Anlaşması Türkiye ile AB arasında imzalanan bir

• Ufukta bir göç sistemi mi var ?

anlaşma olduğu için, (Brexit sonrası) geçiş döne-

• Yetenekli ve nitelikli göç

minin sona ermesiyle İngiltere'nin bu anlaşmaya

• Son 20 yılda yaklaşık 30 bin kişi

ilişkin yükümlülükleri sona ermiş olacak." dedi.

• Süre uzadı, ücret getirildi

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Bre-

• Türk İş İnsanları Birliği

Sayfa 4’te

xit sonrası geçiş döneminin bitmesiyle İngiltere’nin Ankara Anlaşması’na ilişkin yükümlülüğünün

Yaşar Halim’e hüzünlü veda Avrupa Ajansı | AVA/Londra

Hizmetleri (UKTIT) Erkin Güney tarafından yapılan cenaze işlemleri Perşembe günü saat 12.30'da

iş adamı merhum Yaşar Halim’e bölge halkıda saygılarını sundu.

Geçen hafta vefat eden merhum Mestan Yaşar Ha-

Dalston Shacklewell Lane Camii'nden başladı.

lim’in cenazesi Kıbrıs’a geri gönderilmeden önce,

Merhumun tabutu Dalston Shacklewell Lane Ca-

İmam Hüseyin Haşim El Bakayi, Cenaze namazını

6 Şubat Perşembe günü Kuzey Londra, Harin-

mii'nden adını taşıyan Harringay’deki Yaşar halim

kıldırdı. Camideki cenaze töreninin ardından mer-

gey’de bir anma töreni düzenlendi. Kederli ve hü-

Supermarket’e götürüldü. Yaşar halim Supermar-

humun tabutu, İngiltere’nin ilk Türk camisi olan

zünlü ailesi, akrabaları, arkadaşları ve Haringey

ket personeli, müşteriler ve Haringey sakinleri, Bri-

Shacklewell Lane Camii’ne geri getirildi. Merhum

esnafı, Yaşar halim Supermarket önünde toplana-

tanya Kıbrıs Türk toplumunun sembolü haline

son yolculuğunu Kuzey Kıbrıs Türk cumhuri-

rak son yolculuğunda haklarını merhuma helal et-

gelen Mestan Yaşar Halim’e veda ettiler. Ardın-

yeti’nin başkenti Lefkoşa'ya yapacak ve Ebedi is-

tiler. İngiltere Türk İslami Vakfı ve Cenaze

dan, Palmers Green Camii'sine geçildi. Camide

tirahatine Lefkoşa’da kavuşacak.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın

Istanbul Sabiha Gökçen airport


2

AVRUPA

7 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


3

AVRUPA

Haberler

7 Şubat 2020 Cuma

İSTANBUL’DA VAN’DA ELAZIĞ’DA ÜL-

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet di-

MİZE SABIRLAR DİLERİM

Vatan Öz

lerim.

GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE’MİZ

Yardıma gidenlerde ölüyor...

Bu kadar felaketin üst üste gelmesi işarettir.

KEMİZİN HER YERİNDEKİ AFETLERDE HAYATINI KAYBEDENLERE TANRIDAN RAHMET YAKINLARINA VE TÜM ÜLKE-

Hiç mi bu konuları bilen yok... Hiç mi çığ tehlikesi var alanı boşaltın diye uyaran yok... Yazık bu insanlara... Önlem almak uyarmak zor mu ülkemizde..

Deprem, çığ, savaş, şehitler....

vatanoz@avrupagazete.com

Artık Türkiye’de mega-projelere, büyük

Bırakın uçak kazasını, uçak kazasına yar-

yolllara, düşmanları kıskandıran köprülere

dıma giden polis özel harekat ekibi bile Sa-

ara verelim...

biha Gökçen Havalimanı yolunda kesik yola

Sonra devam ederiz.

düştü, yaralandılar. Bu kadar mı önlem

Denizlerimize, adalarımıza, ormanlarımıza,

alınmaz... Yolu kesip öylece bırakmışlar...

dağlarımıza, insanlarımıza, şehirlerimize,

Kesik yolda hiçbir uyarı yok muş !!! Bu

doğamıza, tohumumuza, bahçemize, sınır-

şehir bu yollar sahipsiz mi ?

larımıza, komşularımıza, elinize dostumuza, çocuklarımıza, eğitimimize,

Kaza geliyorum dedi mi ? Atatürk Havali-

ekonomimize, okullarımıza sahip çıkalım...

manı boş duruyor... Elde işleyen çok iyi du-

Başka ülke yok...

rumda bir

Allah akıl vermiş kullanın diye...

havalimanı varken

Aklımızı kullanalım...

daha büyük daha HEALTH AND SAFETY

iyisini yapmak ta-

Islak Pist kısa,

biki çok iyi ama

hava aşırı ya-

doğru projelerle

ğışlı ve rüz-

Van’daki çığ faciasını kontrol etmeye giden

sağlam planlanmış

garlı... Önceki 2

Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı bile çığ

uçağın pilotu

projelerle hedefe

Türkiye’yi yönetenler iktidarı - muhalefeti sağı solu hep birlikte otursun, ülkeye halka sahip çıksın artık...

altında kalarak hayatını kaybetti. AFAD

Çok hızlı koşmaya gerek yok...

acele etmeden sakin sakin gitmek daha akıl-

pas geçmiş, kule pas geç demiş, sende pas

Van Müdürü çığ altından kendi imkanla-

Ülke yoruldu, dinlenerek sindirerek akıllıca

lıca olur...

geçseydin keşke...

rıyla zor kurtulmuş.

ilerlemek gerekmiyor mu ?


4

AVRUPA

Haberler

7 Şubat 2020 Cuma

Ankara Anlaşması başvuruları yıl sonu bitiyor Avrupa Ajansı | AVA/Londra Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın, "Ankara Anlaşması Türkiye ile AB arasında imzalanan bir anlaşma olduğu için, (Brexit sonrası) geçiş döneminin sona ermesiyle İngiltere'nin bu anlaşmaya ilişkin yükümlülükleri sona ermiş olacak." dedi. Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Brexit sonrası geçiş döneminin bitmesiyle İngiltere’nin Ankara Anlaşması’na ilişkin yükümlülüğünün son

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'dan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sonucu 'Ankara Anlaşması'nın son durumu hakkında bilgi vedi.

ereceğini ancak Türk vatandaşlarının hak kaybına bilgisini veren Yalçın, İngiliz içişleri bakanlığının uğramaması için çalıştıklarını söyledi.Yalçın, İngil- verilerine göre 2019’un son 6 ayında ise 3 bin 250 tere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının ar- Türk vatandaşının bu anlaşmadan yararlandığını dından Türk vatandaşlarına bu ülkede iş kurma ve vurguladı. Brexit’in ikili ilişkiler bakımından yeni çalışma hakkı veren Ankara Anlaşması’nın gelece- fırsatlar doğuracağına inandığını dile getiren Yalğine ve İngiltere-Türkiye ilişkilerine dair soruları çın, "Halihazırda ülkemiz açısından çok önemli bir yanıtladı.

ticari ortak olan İngiltere ile bu alandaki iş birliğimizi kesintisiz ve pürüzsüz şekilde devam ettir-

Ufukta yeni bir göç sistemi mi var ?

meyi ve Brexit sonrası dönemde daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi. Türkiye’nin İn-

İngiltere’nin 31 Ocak 2020 itibarıyla AB üyeliğinden giltere ile AB’nin 2020 boyunca sürdüreceği ticaret ayrıldığını ancak bu yılın sonuna kadar, "geçiş dö- müzakerelerini yakından takip edeceğini kaydeden nemi" olarak adlandırılan süreçte AB kurallarını Yalçın, Türkiye’nin nihai amacının İngiltere ile bir uygulamaya devam edeceğine dikkati çeken Yal- Serbest Ticaret Anlaşması imzalamak olduğunu çın, Ankara Anlaşması’nın da bu süre zarfında ge- sözlerine ekledi. çerliliğini koruyacağını söyledi. "Ankara Anlaşması Türkiye ile AB arasında imzalanan bir anlaşma ol-

Süre uzadı, ücret getirildi

duğu için, geçiş döneminin sona ermesiyle İngiltere’nin bu anlaşmaya ilişkin yükümlülükleri sona Türkiye, 1959'da o zamanki adıyla Avrupa Ekonoermiş olacak." diyen Yalçın, İngiltere’nin 31 Aralık mik Topluluğuna başvurmuş, 1963'te de Türk va2020’de sona erecek geçiş döneminin ardından yeni tandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet bir göç sistemini yürürlüğe sokmayı planladığını verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara belirtti. Yalçın, bu yeni sistemin "yetenekli ve nite- Anlaşması imzalanmıştı. Ankara Anlaşması olarak likli göçü teşvik etmeyi" hedeflediğinin anlaşıldı- bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması ğını dile getirerek "Vatandaşlarımız da yeni (ECAA) kapsamında vize alan Türkler, 16 Mart kurallar kapsamında buraya gelmek için başvuru 2018’e kadar 4 yılı tamamladıktan sonra ücretsiz yapabilecekler." diye konuştu.

olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu.

"Yetenekli ve nitelikli göçü teşvik" diyen Büyükelçi Bu tarihte yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz Yalçın şöyle devam etti:

oturum için süre 5 yıla çıkarılırken, 2 bin 389 sterlin

"Ülkemizle İngiltere makamları arasında vatandaş de başvuru ücreti getirilmişti. hakları konusunda kurduğumuz çalışma grubu yoluyla vatandaşlarımızın haklarını kapsamlı şe-

"Türk İş İnsanları Birliği"

kilde ele alıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın hiçbir

şekilde

hak

kaybına

uğramamasının Yeni düzenlemeler Ankara Anlaşması ile İngil-

sağlanmasıdır."

tere’ye gelmiş yaklaşık 12 bin 500 Türk ile aile üyelerine de geriye dönük uygulanmaya başlamıştı.

Son 20 yılda yaklaşık 30 bin kişi

"Türk İş İnsanları Birliği" değişiklikleri yargıya taşımış ancak Yüksek Mahkeme mart ayında aldığı

Türkiye’den İngiltere’ye son 20 yılda yaklaşık 30 kararla davayı reddetmişti. Bunun üzerine Türk bin kişinin Ankara Anlaşması kapsamında geldiği vatandaşları davayı temyize götürmüştü.

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

!NG!LTERE'N!N

EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETES!

info@avrupagazete.com www.avrupagazete.co.uk

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is strictly prohibited. We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

Printed at St.Clements Press LTd Unit 3 Rick Roberts Way, Stratford, London

www.avrupagazete.co.uk web sitemiz Anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

7 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


6

AVRUPA

Haberler

7 Şubat 2020 Cuma

ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı “Yüzyılın Anlaşması”; beklentisi yüksek olanlar, büyük resmi göremeyenler ve görmek istemeyenler için gerçekten fare doğurdu. Bu haliyle Filistin’e ve bölgeye barış değil, daha fazla istikrarsızlık ve savaş gelir. Belki de istenen budur! Trump’ın İsrail Başbakanı Netenyahu ile beraber, yanlarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve Bahreyn Büyükelçileri olduğu halde açıkladığı 80 sayfalık planda özetle; Filistinliler toprak kaybetmeye devam ediyorlar, Eğer denebilirse; iki devletli çözüm var ama şarta ve zamana yayılmış, Kudüs, İsrail’in bölünmemiş başkenti olacak, Filistin’in Başkenti de İsrail’in güvenlik noktaları dışında kalan, Kudüs’ün kuzey ve doğu mahallelerinden oluşan küçük bir yer olacak ve ABD buraya büyükelçilik açacak, Her şey yolunda giderse Filistinlilere para ve istihdam imkânı sunulacak ve kaynak da Araplardan gelecek. Bir kere, bir anlaşmanın anlaşma olabilmesi için anlaşmazlığın iki tarafının da olması lazım. “Yüzyılın Anlaşması” olarak takdim edilen bu anlaşmada ise anlaşmazlığın iki tarafından biri olan Filistin yok. Bu eksikliği ABD’nin korumasında, kollamasında ve dümen suyunda olan üç Arap ülkesinin büyükelçisini vitrine koyarak doldurmaya çalışmışlar. Esasında; Mısırve Suudi Arabistan da işin içinde ama olası tepkiler nedeniyle yoktular ve şimdilik perde arkasından destek veriyorlar. Yüzyılın Anlaşması ile Filistinlilere önerilen devlet, bir anlamda ABD’de bulunan Kızılderili Rezervasyonlarına benziyor. Kızılderili Rezervasyonu; ABD federal hükümetince anayasal olarak tanınan bir yerli kabilenin egemenliğindeki toprakları ifade ediyor. ABD’de bulunan bu rezervasyonlara “Indian Country” (Kızılderili Ülkesi) veya “Domestic Dependent Nations” (Yerli Bağımlı Milletler) deyimleri de kullanılıyor. ABD hükümetlerinin Avrupa kökenli göçmenlere yer açmak için 1830’dan itibaren uygulamaya başladığı tehcir politikaları ile Kızılderilileri yaşamaya ve yerleşik hayata zorladığı yerlerdir bu rezervasyonlar. ABD’de bugün, toplam 326 Kızılderili Rezervasyon Bölgesi var ve bunların yüzölçümü yaklaşık olarak Türkiye’nin yüzölçümünün üçte biridir. Demem o ki; Yüzyılın Anlaşması’na göre Filistin Devleti dış güvenliği İsrail tarafından sağlanacak,

Türker Ertürk

KKTC Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar Londra’ya geliyor Avrupa Ajansı | AVA/Londra

ARAP REZERVASYONU turkererturk@avrupagazete.com

biraz da devlet gibi gözükecek olan, aynen Amerika’daki Kızılderililere layık görülene benzeyen, Batı Şeria ve Gazze rezervasyon bölgelerinden oluşacak bir yapı! Trump için “Yüzyılın Anlaşması” girişimi çok önemli. Zaten Trump’ın Yahudi damadı olan Kushner, uzun zamandır devam eden bu anlaşma sürecinin planlayıcısıydı ve başındaydı. Çünkü Trump, kendisine yönelik başlatılan görevden alma sürecinin halen ABD Senatosu’nda devam eden duruşmaları nedeniyle zor durumda. Bu girişimle, Yahudi lobisini tam olarak arkasına alacağını planlıyor. Filistin Lideri Mahmut Abbas, açıklanan anlaşmayı sert ifadelerle eleştirdi, “Kudüs satılık değildir” dedi ve bu anlaşma üzerinde İsrail ile masaya oturmayı reddetti. İran da anlaşmayla ilgili olarak “Filistin ve İslam Ümmetine yüzyılın ihaneti” açıklamasını yaptı. Müslüman Kardeşler (İhvan), Hamas ve çeşitli İslamcı Cihatçı örgütler de anlaşmaya karşı savaş ilan etti. Önerilen bu anlaşma, Filistinliler için Üçüncü Nakba (Büyük Felaket) sayılabilir. Filistinlilere göre Birinci Nakba; 1947-1949 arasındaki gelişmeler, İsrail’in kuruluşu ve vatanlarının büyük bir bölümünü terk etmek zorunda kalmalarıdır. İkinci Nakba ise 1967’deki Arap-İsrail Savaşı ve yine vatanlarının bir bölümünü daha terk etmek zorunda kalmalarıdır. Görülen o ki; Filistinliler dahil Araplar ve İslam Dünyası hep kaybediyor. Bu kafayla devam ettikleri sürece daha da kaybedecekler. Çözüm; daha çok dine sarılmak ve radikalleşmek değil, akılcı ve bilimsel düşünce sistemine geçmektir. Karşı tarafın güçlü olmasının nedeni sorgulayıcı akıl ve bilimdir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

ziyaret programı çerçevesine 11 Şubat

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı,

Salı akşamı Regency Banqueting Suite'te

KKTC Başbakanı ve KKTC Cumhurbaş-

saat 19.30'da halka açık bir toplantıya ka-

kanı adayı Ersin Tatar, 10-13 Şubat tarih-

tılacak. UBP Londra Dayanışma Derneği

leri

tarafından düzenlenen toplantıya tüm

arasında

Londra’da

halkla

buluşacak.Londra Kıbrıs Türk Toplumu

Kıbrıs Türk halkı davet edildi.”

ile buluşmak ve toplumumuzu yakından

Saat: 19.30

ilgilendiren direkt uçuş, seçme seçilme

Tarih:11 Şubat 2020

hakkı (oy verme), askerlik ve diğer konu-

Yer: Regency Banqueting Suite, 113 Bruce

larda halkımızı bilgilendirecek olan Tatar,

Grove, Tottenham, London N17 6UR

Brexit KKTC için fırsat olabilir Avrupa Ajansı | AVA/Londra

Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkan Yardımcısı Vehbi Keleş, Brexit'e ilişkin, "Türkiye ve KKTC hükümetleri, zaman kaybetmeden Kuzey Kıbrıs'ın dış ticareti ve direkt uçak seferleri konusunu gündeme getirerek yeniden müzakerelere başlamalı." dedi. Şimdi durumun değiştiğini aktaran

Avrupalı Türk Markalar Birliği BaşkanYardımcısı Vehbi Keleş

Keleş, "İngiltere, 31 Ocak 2020 tarihi itiba-

yapılacak anlaşmalarla Kuzey Kıbrıs, bu

rıyla AB'den ayrıldı. AB kararlarının

üslerden faydalanabilir. Hem dış ticaret

Londra hükümetini bağlayıcılığı ortadan

amacıyla hem de direkt uçak seferleri ko-

kalktı. Yeni durum İngiltere için de yeni

nusunda İngiltere'nin bu kapıyı açması

düzenlemeleri getireceğinden Türkiye ve

için Türkiye hükümeti ağırlığını koyabi-

KKTC hükümetleri, zaman kaybetmeden

lir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs'ın dış ticareti ve direkt uçak seferleri konusunu gündeme getirerek

Adaya direkt uçuşlarda da bazı formüller

yeniden müzakerelere başlamalı." ifade-

geliştirilebileceğini belirten Keleş, "Eğer

lerini kullandı.

Ercan Havalimanı'ndan direkt uçak seferleri engelleniyorsa İngiliz üslerinden yeni

Eski İngiliz Milletler Topluluğu (Com-

bir uçuş kapısı aralanabilir. Doğrudan İn-

monwealth) üyesi olan Kıbrıs'ta iki top-

giltere havalimanı da olabilir, kiralama

luma

yolu da kullanılabilir." ifadelerini kul-

farklı

muamele

yapmanın

İngiltere'nin devlet geleneğine ters

olduğunu

landı.

vurgulayan

Keleş, Türkiye'nin, İngiltere'nin en

Keleş, Brexit ile oluşan yeni

büyük ticaret ortaklarından biri

durumun, yeni adımları kaçı-

olduğunu vurgulayarak, iki ülke

nılmaz hale getirdiğini kay-

arasında yılda 20 milyar doları

detti.

aşan ticaret gerçekleştiğini kaydetti. Keleş, "İngiltere, Türki-

Keleş, "İngiltere, Kıbrıs üzerinde etkili

ye'ye çok önem veriyor. Türkiye, bu ilişki-

bir ülke. Adada

sinde

hava ve deniz

rahatlatacak çö-

KKTC'yi

üsleri mevcut.

zümleri gerçek-

Bu üsleri as-

leştirebilir."

keri amaçla

değerlendirme-

kullanıyor

sinde

olabilir ama

lundu.

bu-


7

AVRUPA

7 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


8

AVRUPA

Haberler

7 Şubat 2020 Cuma

Britanya Kebab Sektör Birliği Kuruldu

Mustafa Öz

Başımıza bir kötülük geldiğinde, bir musibet anında ya da ülkemizin herhangi bir yerinde bir felaket olduğunda neyimiz var neyimiz yoksa toplar en güvendiğimiz Kızlılay’a gönderirdik. Çünkü kızılay kara gün dostu olarak bilinirdi. Her nerede bir felaket olsa hemen akla kızılay gelirdi. Okullarda sarı zarfların içine kızılay için para koyardık. O kadar anlamlıydı ki sarı zarflar. Kimin kaç para koyduğunu belli etmediği için

Yardım Kurumlarında Yıprattık Sonunda mustafaoz@avrupagazete.com

yani yapılan yardımların gizli kalmasını insanlarının onurlarının kırılmaması için alınan

fukara edebiyatı yaparak paraları toplayarak

güzel önlemlerdi. Tabi bunun eğitim yönünün

harcarlar. Bu gibi yerlerin denetimi yoktur.

yararlarınıda unutmamak gerekir.

Müfettişler gönderilerek teftişte edilmezler. İnsanlarımızın güzel duygularını sömürerek

Tuncel Ibrahim, Altan Kemal, Mustafa Topkaya, Önder Şahan, Mahir Kılıç ve İbrahim Doğuş

Bu ülkede insanlar kızılay kurumunu başları

kendi yaşamlarına bakarlar. Bu gibi yerlerin

sıkıştığında başlarına bir afet geldiğinde yar-

bazılarında ahlakdışı gelişmelerin olduğuda

dım edecek bir kurum diyerek orada biriken-

görülüp bilinmekte.

Britanya’da ilk kez Kebab Alliance (Kebab Sek-

• Mazlum Demir (Skewd Kitchen)

leri ihtiyaç akçesi olarak, güvence payesi

Ama bizim insanımızın dini bütün olanlar bu

tör Birliği) geçen hafta kuruldu. Britanya eko-

• AmirdDevadasan (Kismet Kebab)

olarak bilirlerdi.

tür işlerle uğraşmazlar.

nomisine yıllık katkısı £2.8 milyar sterlini aşkın

• Ibrahim Dogus (Kebab Alliance)

Nerede bir felaket olsa hemen kızılay akla ge-

Allah için ibadetlerini yaparlar. Yaptıkları yar-

olduğu tahmin edilen Kebab sektörü ilk kez

• Bulent Ekinci Bingol

lirdi. Bu güzide kurumu lekelemek kimin işine

dımlarıda Allah adına yaparlar. Gerisini yine

profesyonel bir birlik çatısı altında buluşmak

• John Elliott (Ace4Kebabs)

geliyor bilmiyorum ama doğru bir davranış

Allaha havale ederler. Bizler böyle gördük.

için adım attı. Uzun yıllardır Britanya Kebab

• Sercan Erkarslan (Tees Ltd)

olmadığı ortada. Yardım kurumları olarak

Böyle yerlere yardımlarımızı yaparak gele-

Ödülleri çalışmaları kapsamında bir araya

• Ozlem Darcan (Hazev Restaurant)

dernekler vardı. Oralarda birikenlere güvenle

cekte başımıza bir afet geldiğinde yardımcı

gelen sektörün farklı alanlarında hizmet veren

• Tuncel Ibrahim (Vatan Catering)

bakılırdı. Son yıllarda artarak üreyen vakıflar

olsun diye. Yoksa kızılay birilerinin vergi ka-

kişi ve şirketler geçtiğimiz gün ünlü halkla iliş-

• Altan Kemal (Alton & Co)

ortaya çıktı.

çırmasına yardımcı olmak değil böyle olayla-

kiler şirketi JBP’nin Mayfair’de bulunan ofi-

• Skinner Nandha (Vatan Catering)

Bakıyorsunuz oralarda eğitim değil başka şey-

rın yanından bile geçmemesi gerekiyor. Onun

sinde bir araya gelerek Kebab Alliance’in

• John Sall (Harlequin Printing)

lerle meşkul olunuyor. Oralarda görev yapan

uygulamalarında böyle bir durum olmadı

kuruluşu için ilk adımı attı. Britanya kebab sek-

• Paul Smith (JBP)

yöneticiler hiçbir yerde çalışmazlar. Yenilikleri

şimdiye kadar. Yani her şeyin çivisi çıktı. Neye

törünün gelişmesi, hükümet ile sektörün tüm

• Samson Sohail (Cobra Beer)

gavur icadı diyerek kötülerler. Ama mersedes

inanacağımızı, kime güveneceğimiz bile şaşırt-

kesimlerinin çıkarlarının korunması için lobi

• Önder Şahan (Tas Restaurants)

arabalara binerler. En güzel lüks evlerde otu-

dık. Istırap anında şefkatin, farklılıklar karşı-

yapma, basın ve diğer sektörlerin kurumları ile

• Nigel Streeter (Ace4kebabs)

rurlar. Yurtlar yapıyoruz diyerek gökdelenler

sına

kızgın

ilişkiler geliştirme başta olmak üzere çeşitli

• Will Tricker (Deliveroo)

dikerler.

insancıllığın ve merhametin temsilcisi olan ku-

alanlarda profesyonel hizmetler vermesi bekle-

• Mustafa Topkaya,

rumlarımızı yıpratmayalım.

nen Kebab Alliance’in kuruluş toplantısına JBP

• Mahir Kılıç

hoşgörünün,

savaşın

en

Oralarda rahat ve huzur içinde yaşarlar. Genede askeri ücretle çalşandan, emekliden, fakir

Avrupa Ajansı | AVA/Londra

• Yusun Aslan (Roma Kebab House LTD) • Matt Bushby (Just Eat)

şirketinin yöneticilerini yanısıra şu isimler kaHepinize sağlık ve huzurlar dilerim.

tıldı.

Www.kebaballiance.co.uk websitesi uzerinden birliğin çalışmalarına ilişkin daha geniş bilgi edinilebileceğini dile getiren yetkililer, sektörün temel sorunlarına çözüm bulmak icin aktif bir çalışma dönemine girdiklerini belirttiler. Kebab Alliance ‘a üye olmak ya da çalışmaları hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin kurum ile websitesinde belirtilen iletişim bilgileri üzeri irtibata geçebilecekleri öğrenildi.

İbrahim Doğuş (Kebab Alliance)

Sercan Erkarslan (Tees Ltd) ve İbrahim Doğuş (Kebab Alliance) ile Mustafa Topkaya,


9

AVRUPA

7 Åžubat 2020 Cuma

Reklamlar


10

AVRUPA

Leman Sam ile Rubato Londra’yı sallladı Haberler

7 Şubat 2020 Cuma

Avrupa Ajansı | AVA/Londra

“2 Şubat 2020’de Leman Sam ve Rubato’nun konseri için O2 Forum’a gelen yüm

İngiltere'nin en büyük konser organizasyon

şirketi

Divaa

müzkseverlere teşekkür ederim. Bir sonraki konser için hazırlıklara başladık” dedi.

Events’in Londra konseri Leman Sam ile Rubato konseri muhteşem geçti. 2020 yılı Divaa Event ile şaLeman Sam ile Rubato konseri muhteşem geçti

hane başladı. Divaa Event’in başarılı organizatörü Ejder Doğuş, Avrupa Gazetesine yaptığı açıklamada:

Konser neşeli ve muhteşem geçti

Leman Sam ile Rubato konseri kalabalıktı

Right Holidays tatil şirketinin ortaklarından Sevgi Sarıtaş, yılların eskitemediği sanatçı Leman sam ile

Poyraz veysal Çadır konseri Avrupa gazete için takip etti


11

AVRUPA

7 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


12

AVRUPA

Haberler

7 Şubat 2020 Cuma

LONDRA EMEK TİYATROSU SON OYUNUNU SUNDU:

“YÜZLERCE SABAH’A BOL ALKIŞ” Avrupa Ajansı | AVA/Londra

Tiyatro kökenli siyasetçilerimizden Enfield Belediyesi Eski başkanı Saray Karakuş’un yazıp yönettiği oyun Millfield Tiyatrosunda gösterildi.

Bu

bir aile işletmesi kafe ve düzenli müşterileri olan yaşlı bir çiftin hikayesiydi. Aynı za-

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazıları Libya Anlaşması, Okyanuslar, Kutuplar ve Uzay Mücadelesi - 3

Gökhan Güler Savaş baronu Hafter güçlerinin bu aşamadan sonra ne yapacağı merak konusudur. Libya’nın 48 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervi ile 1,5 trilyon metre-

manda sayısız farklı karakterlerin ve her gün

küp kanıtlanmış doğalgaz rezervi olduğu biliniyor.

kafeden geçen ve her gün kafeden geçen bi-

Bu da öyle anlaşılıyor ki Hefteri taşeron olarak öne

reylerin hikayesiydi. Tiyatro kökenli siyaset-

süren uluslararası bazı aktörlerin iştahlarını kabartı-

çilerimizden Enfield Belediyesi Eski başkanı

yor! Hafteri taşeron olarak ileri süren aktörlerin bu

Saray Karakuş’un yazıp yönettiği Türkçe alt-

aşamadan sonra hangi adımları atacaklarını merakla

yazılı oyun 31 Ocak 2020 Cuma akşamı Mill-

bekliyoruz. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti artık

field Tiyatrosunda gösterildi. 400 tiyatrosever

yalnız değildir! Artık yanında Türkiye vardır. Tür-

oyunu izledi. 25 Türk oyuncu performans

kiye artık bir nevi Libya’nın garantörü pozisyonun-

sergilerken 2 tane İngiliz oyuncu tiyatoda yer

dadır! Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti gerek

aldı. Oyunda Alsa Alissa adlı çevirmen işaret dilini kullanarak oyunu canlı aktardı. Tek

Doğu Akdeniz’de gerekse ülke içindeki ayaklanmacı

Oyundan bilgiler

perdelik oyun yaklaık birbuçuk sata sürdü. • Yan yana yaşayan birçok farklı hayatı tas-

likte çalışarak ne kadar hayat kurtarılabile-

güçlere karşı artık daha güçlüdür.

ceği ve kurtarılabileceği konusunda güçlü

Hafter milisleri ateşkesin devam ettiği bir süreçte

mesajlar iletti.

Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze

vir eden oyun, yaşlandıkça daha geniş bir

saldırısında bulundu. Savaş Baronu Hafter sivil uçak-

yaşam resmi sunarak, kendi benlik saygı-

• Gerçekten komik karakterlerle neşeli

ları vurma tehdidinde bulundu. Hafter’in ateşkese

mız ve diğerleri için sevgi ve şefkatin öne-

anlar yaşandı.

uymaması acaba ne anlama geliyor? Zaten Hafter

minin altını çizdi. • Performans, zihinsel sağlık sorunlarının, 25 Türk oyuncu performans sergilerken 2 tane İngiliz oyuncu tiyatoda yer aldı.

ateşkes anlaşmasını da imzalamayarak sözlü olarak

• Şarkı söyleyen ve eğlenen enstrümanlara

kabul etmişti! Acaba Hafteri taşeron olarak kullanan

eşlik edildi

aktörler bu durum neticesinde ne elde etmek iste-

suç, zulüm ve nefretin yaşamları nasıl yok edebileceği ve sevgi dolu, sevecen ve bir-

mektedirler? Perde gerisinde bir takım pazarlıklar mı

• Kalbinize gerçekten dokunacak üzücü ve

yapılmaktadır? Tüm olanlar neticesinde Hafter'in ha-

dokunaklı anlar yaşandı

vaalanını füzelerle vurması ve sivil uçakları da vurma tehdidinde bulunmasının kendisine meşruluk kazan-

Londra Türk Tiyatro Festivali’ni yapan En-

dırmayacağı iyi bilinmelidir! Fransa, 2011’de Kadda-

field Belediyesi Meclis ğyesi yiyatrocu

fi’ye karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun

Saray Karakuş şunları söyledi: “Enfield Be-

başında idi. O süreç içerisinde Fransa, bir yandan Af-

lediye başkanlığı yaparken bölge içindeki

rika Birliği tarafından Libya’da barışı sağlamaya yö-

huzurevinde 90’lı yaşlardaki bir büyüğü-

nelik müzakereleri sürdürme süreçleri içerisinde yer

müzün anlattılarını oyuna yansıttım. Lond-

almış. Hem de Birleşmiş Milletler’in onayı ile 20 Mart

ra’nın en kalabalık huzurevindeydi ama

2011 tarihinde Libya’yı bombalamaya başlamıştı! Ya-

odasında çok yalnızdı. Oyuna gelen tiyat-

şanan bu gelişmelerin devamında da Kaddafi öldü-

roseverlere çok teşekkür ederim.”

rülmüştü. Kaddafi’nin öldürülmesinin ardından oluşan boşluk siyasi bölünmelere, yasa dışı silah ticaretinin artmasına, terör örgütlerinin güçlerini artırmasına, iç savaş ve insan ticareti gibi daha pek çok olumsuzlukların meydana gelmesine neden olmuştur. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Trablus’u başkent yapan Fayiz es-Serrac başkalığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti BM tarafından meşru hükümet olarak tanınmıştır. Libya halkının yüzde 80’e yakının bu bölgede yaşadığı ifade edilmektedir. Libya’da iç savaşın başladığı günden buyana Fransa’nın politikasını anlamak pek mümkün değildir. Bir taraftan Libya’da barış görüşmelerine katılıp, diğer yandan ise Libya’yı bombalamıştır. Fransa devletinin resmi söylemlerine bakıldığında, kulağa pek inandırıcı gelmese de Libya’da taraflar arasında arabuluculuk faaliyetlerinde bulunuyormuş gibi bir algı yaratmaya çalıştığı görülmektedir! Fransa’nın bu bağlamda hem Serrac hükümetine hem de

Oyunu Saray Karakuş yazıp yönetti

Hafter darbeci güçlerine ekonomik ve askeri desteklerde bulunduğu iddia edilmektedir! Devamı haftaya


13

AVRUPA

Reklam

7 Şubat 2020 Cuma

"Kalbe giden yol mideden geçer" Sevgililer gününde en lezzetli hediye için Kervan'da buluşalım


14

AVRUPA

Haberler

7 Şubat 2020 Cuma

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ Avrupa Ajansı | AVA /Londra

ONUR KUYUMCU

ZÜMRÜT ÇİÇEKÇİ

Altın takılar, pırlanta

Stoke Newington/Dals-

İngiltere’nin başkenti Londra’da, 14 Şubat

ve saatlere kadar

ton bölgesinde bulunan tek

Sevgililer Günü'nde sevdiklerinizi mutlu

tüm

Türk çiçekcisi olan Züm-

etmek isteyenler için indirim kampanya-

Dalston, Haringey ed-

ları başladı. Londralı kuyumcular, güzellik

monton

salonları ve çiçekçlier Sevgililer Günü'ne

Onur

özel sosyal medya üzerinden bir indirim

rinde… Arayınca Avrupa Gazete ismini söy-

lara kadar her türlü hediyeli

kampanyası hayata geçirdi.

leyiniz ek indirim alacaksınız. Tel: 020 8340

çiçekler satılıyor. Arayınca

Avrupa Gazetesi sizler için derledi.

3748 -

Avrupa Gazete ismini söy-

hediyelikler

rüt Çiçekçilikte kır-

bölgelerindeki

Kuyumculuk

mızı

şubele-

güllerden,

sevimli oyuncak ayıcık-

leyiniz ek indirim alacaksınız. Sipariş Tel: 020 7241 5634 BEAUTYLIFE CLINIC Eşinize sevgilinize, güzellik bakım hediyesine ne dersiniz? Dr.Fatih Dağdelen ile Laser’dan estetiğe kadar sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Arayınca Avrupa Gazete

ismini

söyleyiniz

ek

indirim

alacaksınız.Beautylife Haringey’de TEL 0208 800 0378 CYPRUS PARADISE En güzel hediye tatil midir ? Hemen Cyprus Paraside tatil şirketini arayın 20c varan sıcaklıkta Kıbrıs’a eşinize annenize sevgilinize ailenize tatil hediye ediniz. Arayınca Avrupa Gazete ismini söyleyiniz ek indirim alacaksınız. Tatil hattı Tel : 0203 150 20 75 ESTELWORLD BEAUTY&COLLEGE Estelworld Koleji ile Klinik ve Güzellik Salonu sahibi Saniye Ünal, şanslı bir müşterisine arsa hediye edeceğini açıkladı. 14/02/20 tarihine kadar geçerli olan hediye Arsa’nın çekilişi 14 Şubat sevgililer gününde TV canlı yayınla basın medya huzurunda yapılacak. Arayınca Avrupa Gazete ismini söyleyiniz


15

AVRUPA

7 Şubat 2020 Cuma

ek indirim alacaksınız.Eşinize sevgilinize saç bakımı kesimi hediye edebilirsiniz. Çekiliş için Tel: 020 8804 55 50 DİVAN FURNITURE & FURNITURE BAZAAR Sevgilye alınacak en güzel hediyelerin başında mobilyaları yenilemek geliyor. Oturma odası yatak odası bobilya hediyeleriniz için arayınız. Arayınca Avrupa Gazete ismini söyleyiniz ek indirim alacaksınız. Tel: 0208 808 5989 KERVAN SOFRASI Romantik bir akşam yemeğine ne dersiniz. Wood Green’de yenilenen romantic dekoruyla Kervan tam sevgililier gününe özel. Muhteşem manzarası lezzetli yemekleriyle Kervan sizlerei bekliyor. Arayınca Avrupa Gazete ismini söyleyiniz ek indirim alacaksınız. TEL: 0208 888 14 22 DOCTORS 4 YOU Herşeyin başı sağlık öyle değil mi ? Aşken sevginin de başı sağlık. Sevgilinize sağlık taraması check-up hediye edebilirisiniz. Arayınca Avrupa Gazete ismini söyleyiniz ek indirim alacaksınız. TEL: 0203 240 10 28 – 07425 963 909 – 020 8881 9090

Haberler


16

AVRUPA

Haberler

7 Şubat 2020 Cuma

İngiltere bilim insanları ve alanında uzman kişilere yönelik yeni bir oturum ve çalışma iznini başlatıyor.

İngiltere’de bilim insanlarına özel vize Avrupa Ajansı | AVA/Londra

Suat Sancar

Değerli okuyucularım; Geçen haftaki yazımda; sanatçının eserini üretmesinde, ilhamın üç hali üzerinde durmuştum. Bu hafta ise, bir önceki yazının devamı sayılabilecek ilhamın yoğrulduğu aşk ve sevgi kavramlarına değineceğim.

Aşk mı? Sevgi mi?

Kitaplarını okumaktan büyük zevk aldığım, yüzyılımızın ve dahi önümüzdeki yüzyıla da ışık tutabileceğine inandığım, en önemli sosyolog,

Londra TSM Korosu Baskanı -www.suatsancar.com

psikolog ve filozoflarından Eric FROMM ‘’The

Global Talent Visa (Küresel Yetenek Vizesi) adı altında Brexit sonrası için düşünülen ve bilim insanları ile kendi alanında uzman kişileri ülkeye kazandırmayı amaçlayan yeni bir vize türü. Uygulamaya başlama tarihini ise 20 Şubat 2020 olarak, Basbakan Boris Johson tarafından duyuruldu. Göçmenlik Uzmanı Harun Atmaca, Avrupa gazetesi pkurları için yazdı: “Aslında bu alanda hizmet veren bir vize hali hazırda mevcut, Tier 1 Exceptional Talent (Tier 1 Olağanüstü Yetenek Vizesi) olarak geçiyor bu vize. Bu vize; iki aşamalı bir başvuruyu kapsıyor. Öncelikle sizi kendi alanınızda değerlendirip, size endorsement letter (onay mektubu) verecek olan profesyonel bir kurum başvurunuzu değerlendiriyor ve eğer bu kurum sizi sıradışı yetenek olarak görürse, sizin olağanüstü bir yetenek olduğunuzu onaylayan mektubu tarafınıza icra ediyor ve sonrasında da İçişleri Bakanlığına vize başvurunuzu yapıyorsunuz.” Göçmenlik Uzmanı Harun Atmaca : “Şu an bu kurumlar 5 alanda basvuruları değerlendiriyorlar”: • Royal Society: Bilim ve Tıp • Royal Academy of Engineering: Mühendislik • British Academy: Sosyal bilimler • Tech Nation: Dijital teknoloji • Arts Council England: Sanat, kültür, mimari, film, TV ve moda. Göçmenlik Uzmanı Harun Atmaca: “Peki bu Küresel vizeyi, Tier 1 olağanüstü yetenek vizesinden ayıran özellik ne olacak. Bunun ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Yeni vize, İçişleri Bakanlığı tarafından değil İngiltere Araştırma ve İnovasyon Ajansı tarafından verilecek. Böylece vizelerin daha hızlı bir şekilde çıkarılması amaçlanıyor. Dolayısıyla daha çok bilim insanlarına yönelik bir adım olsa gerek, eğer tabi Tier 1 olağanüstü yetenek vizesi kaldırılmayacaksa.Royal Academy of Engineering (Kraliyet Mühendislik Akademisi) Başkanı Sir Jim McDonald, yeni vizeye başvuruların memurlar tarafından değil bilim insanları tarafından incelenecek olmasının olumlu bir adım olduğunu söyledi. Brexit son-

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin (CTCA UK), fikir öncüsü olarak 2017’de başlattığı ve her sene heyecanla beklenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin dördüncüsünün tarihi belli oldu. Konsey, 4. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni 28 Haziran 2020 Pazar günü, festivalle özdeşleşen Enfield Playing Fields’ta yapacak. CTCA UK’den yapılan açıklama şöyle: “Festivalin tarihini geçtiğimiz Aralık başında gazetelere gönderdik. Ayrıca, 30 Aralık’ta diğer festival organizatörlerine bir mektup yazarak aşağıdaki mesajı yolladık: “Geçen yıl sözlü olarak yapmış olduğumuz öneriyi bu yıl da yazılı olarak tekrarlıyoruz: “Geliniz yine iki festival yapalım, ancak Konseyin görüşü Kıbrıs Türk Kültür Festivali her toplumda olduğu gibi bir tane olmalı. Festivali ilk düzenleyen kurum olarak ve de tescilini alan kuruluş olarak Konsey’in kurduğu Festival komitesine katılarak bunu Konsey organize etsin. Sizler de katkılarınızı koyarak ister komiteye ka-

tılarak isterseniz güne katılarak birlikte yapalım. Sizler de değişik isim altında bu “Bahar Festivali, 19 Mayıs Festivali, Çilek Festivali, Sonbahar Festivali veya Lea Valley Festivali “diye arayı en az bir ay açarak ikinci festivali de yapalım. Biz de gelip sizin hazırlıklarınıza ve o günkü çalışmalarınızda yardımcı olalım. Gerek emekle, gerekse var olan çadırlarımızla.” “Festivallerin anlaşarak yapılması halkımızı da mutlu edecektir. Güzel de bir dayanışma örneği olacaktır. Bu birlikte yürüme ilerideki yillarda daha güzel işbirliklerine de yol açabilecektir.”

Art of Loving’’ kitabında Is love an art? ‘’Sevgi bir

manın temelinde bu köprü vardır, yani aşk köp-

sanat mı?” sorusunu irdeleyip detaylandırarak

rüsü.

cevap verirken, ben sizlere öncelikle sanat için ol-

Bir diğer değişle olgunlaşmamış sevgide aşk

mazsa olmaz aşk ve sevgi duyguları üzerinde du-

odağı çok daha fazladır.

racağım.

Sanatçının üretmesinde, aşkın veya aşk köprüsü-

Yine büyük Eric FROMM’ a dönersek; olgunlaş-

nün etkisi üzerinde duracak olursak, elbetteki sa-

mamış ve olgunlaşmış sevgi için FROMM şu sap-

natçı; aşk köprüsünü geçerse sevgiye ulaşacağını,

tamayı yapmıştır.

geride kalırsa ızdırap olacağını pek tabii bilir, o

Olgunlaşmamış sevgi: “Seni seviyorum, çünkü

nedenle hep köprünün ortasında kalıp o aşkın il-

sana ihtiyacım var”

hamından beslenmeyi tercih eder.

Olgunlaşmış sevgi: “Sana ihtiyacım var, çünkü

İstisnai durumlar söz konusu olsa da bu genel-

Göçmenlik Uzmanı Harun Atmaca, Avrupa gazetesi pkurları için yazdı

seni seviyorum” diyen bir kod verir bize.

likle böyledir.

Ben ise, sizlere bir basamak geriden başlayarak,

Tercih nasıl yapılır? gerek var mıdır? diye düşü-

rası İngiltere Avrupa Birliği uyruklu arastırmacıları kaybetmek istemiyor, zira 211 araştırmacı şuan İngilterede belli projelerde görev almakta.” Göçmenlik Uzmanı Harun Atmaca: “Tier 1 şuan, yılda sadece bin kişiye vize sağlıyor, bunuda başvuru alanlarına göre dağıtmış durumda; mesela sadece 200 basvuruya TecNation onay verebiliyor, tabi en iyilerine. Tabi bu rakamları tutturmakta, yani üstün yetenekleri ülkeye çekme konusunda pekte başarılı sayılmazlar.Aslında bu konuya muhalefetin bakış açışı; “saçmalık”. Hali hazırda var olan bir vizenin adını değistirip, sisteme sokmanın bir plan olamıyacağı görüşünde.Bay Boris; Avrupa ve Amerika ile girdiği bilim yarışını kaybetmek de istemiyor elbette. Ama görünen oki vizelerin dışında başka teşviklere de ihtiyacı olacak gibi. Hızlı bir şekilde ilerleyen ırkçılığı çözmekle başlayabilir.” Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa aşağıdaki numaralardan Immigration @ A Level'a ulaşabilirsiniz. Harun Atmaca WhatsAap +44743 288 6405 Türkiye Ofisi: +90 555 195 8506 info@iatal.co.uk Göçmenlik Uzmanı Harun Atmaca.

sanatta üretimi tetikleyen aşk duygusundan yola

nenler olsa da; Aşk mı? Sevgi mi? sorusuna sa-

çıkmak istiyorum ve diyorum ki; sevgiye ulaş-

natçının cevabı: Eserini üretirken aldığı ilhamın

mak için geçtiğiniz köprünün adıdır “Aşk”. O

bile onunla yoğurulduğu “aşk” olacaktır.

halde sevgisiz aşk varlığından söz edebiliriz

Sonuç itibarı ile daha önceki yazımda da değin-

ancak aşksız sevgiden bahsetmemiz mümkün

diğim üzere, büyük yaratıcı tüm evreni büyük bir

değildir. Tam da bu noktada; “Seni seviyorum,

aşk ile yaratmıştır evrendeki herşey nasibini o

çünkü sana ihtiyacım var” ile “Sana ihtiyacım

aşktan alır.

var, çünkü seni seviyorum” arasındaki olgunlaş-

Sanat dolu günler dilerim Suat SANCAR

4. Kıbrıs Türk Kültür Festivali 28 Haziran 2020’de


17

AVRUPA

7 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


18

AVRUPA

7 Şubat 2020 Cuma

Avrupa’ya yerleşen ilk Türklerden bugüne Avrupa’da Türk tarihi Türk göçü tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Tem-

Eren-Nijhar, 31 Ocak 2020 Cuma günü Belçika-

silciliği Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay’ın daveti

Bruge’a giderek College of Europe’da ögrencilerle

üzerine ‘İngiltere’de Türk Miras Günü‘ ve ‘Avru-

buluştu. Aralarında TC Avrupa Birliği Daimi Tem-

Türklerin Avrupa’daki tarihi üzerine henüz yeteri

pa’da Türklerin Politik, Ekonomik ve Tarihsel Mi-

silciliği’nden birinci müsteşar Günhan Emre Ersoy

kadar araştırma yapılmadığının ve geçmiş ile

rası Çalışması’nın

ve müsteşar Aysel Çamur’un da bulunduğu etkin-

bugün arasında bağlantı kurulmamasının altını

liğe çok sayıda öğrenci katıldı.

çizen Eren-Nijhar, Avrupa’da Türk göçü tarihinin

College of Europe’da aktif çalışan Turkish Society

de bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğinin öne-

tarafından ağırlanan Eren-Nijhar, ‘Avrupa’da

mine değindi.

kurucusu yazar Semra

Türklerin Politik, Ekonomik ve Tarihsel Mirası’ ko-

Müsteşar Günhan Emre Ersoy ve müsteşar Aysel Çamur ile Semra Eren-Nijhar

Semra Eren-Nijhar

nusu çerçevesinde sunum yaparak, Avrupa’ya ilk

‘Avrupa’da Türklerin Politik, Ekonomik ve Tarih-

giden büyükelçiden, Avrupa’ya yerleşen ilk Türk-

sel Mirası’ konusunun ele alınmasının ve Av-

çok daha bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.

lere kadar örnekler vererek, bugün Avrupa’da

rupa’da yetişen gençlere anlatılmasının aciliyetine

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Eren-

Türk tarihinin onaltıncı yüzyıla dayandığını vur-

de değinin Eren-Nijhar, bu alana maddi destegin

Nijhar aynı zamanda hazırlamış olduğu ve eski fo-

guladı.

yapılması gerektiğini belirterek, konu hakkında

toğraflardan oluşan bir slayt gösterisi de sundu.

Hanım & Efendi 8 Mart’ta Londra’da Avrupa Ajansı | AVA/Londra

Haberler

meyi öneren, yemek kokularıyla iştahları ka-

Hanım & Efendi oyunun biletleri satısa basladı!

barttığımız kadar ilişkilerimizi gözden geçirir-

Asırı talep var, biletiniz icin gec kalmayın! Bi-

Avrupa gosterilerinde cok buyuk begeni topla-

ken de damakta bir mutlu tat bırakmayı

letler

yan Hanım & Efendi oyunu 8 Mart Dünya Ka-

hedeflediğimiz bir seyirlik”

https://www.millfieldtheatre.co.uk/whats-

dınlar gününe özel Londra’da! Red Events UK

Yazan: Bülent Şakrak

on/hanim-efendi/

sunar: Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın Tür-

Yönetmen: Erkan Kolçakköstendil

Hanim & Efendi

kiye ve Avrupa’da çok beğenilen oyunu ‘Hanım

Oynayanlar: Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak

Red Events UK

& Efendi’ oyunu yoğun talep üzere tekrar Lond-

Biletler: £20 / £30 / £40

8 Mart 2020 Pazar Saat: 19:30

ra’da!

Biletleri online Millfields theatre sayfasında

Millfield Theatre adres:

“Kadın ve erkeği, hepimizin başından geçen

temin edebilirsiniz. Daha geniş bilgi için irtibata

Millfield Arts Centre, Silver Street, N18 1PJ Lon-

olaylarla anlatan, kendimize dışardan bakabil-

07399231449 numaralı telefondan geçiniz.

don, United Kingdom.

için:


19

AVRUPA

7 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


20

AVRUPA

7 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


21

AVRUPA

Haberler

7 Şubat 2020 Cuma

Melih Yüksel açıkladı

Finansal ve yönetsel danışmanlık nedir ? Avrupa Ajansı | AVA/Londra

raporlama danışmanlığı; finansal compli-

ence; insan kaynakları yönetimi; aksiyon

Yuksel Management Concultancy sahibi

plan uygulaması servisleri ve daha benzer

Melih Yüksel ile Avrupa Gazetesi adına

bir çok yönetsel danışmanlık hizmetlerini

görüştük. Melih Yüksel, finansal ve yönet-

kapsamaktadır.

sel danışmanlık konularını açıkladı. İşte Melih Yüksel’in açıklamaları…

Soru: Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Cevap: 1970 Diyarbakır doğumluyum. Bilkent üniversitesi İşletme Fakültesini yüksek bir dereceyle bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesinden Muhasebe ve Finans alanlarında yüksek lisans yaptım.Mali Müşavirlik ve KGK Bağımsız Denetçi yetki belgelerine sahibim. 25 yılı aşan meslek hayatımın büyük bölümü FIAT, AVON gibi yabancı ve çok uluslu firmaların finansal departmanlarında yönetici olarak geçti. İngiltere’ye taşınmadan önceki son 8 yıl boyunca SPK lisans 350 tane personeli ve çoklu şube sistemi bulunan büyük bir aracı kurumda mali, finansal, idari ve yasal ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak çalıştım. Bu görev yerli ve yabancı finansal piyasalar, uluslararası finansal

enstrumanlar

ve

kalabalık

ofis

Yuksel Management Concultancy, Türkiye’de iş yapıpta İngiltere pazarına açılmak isteyen firma ve kişilere de hizmet veriyor.

organizasyonları yönetme becerimin art-

ması çerçevesinde Ankara anlaşması saye-

sında bir artış olmamaktadır. Son üç yıla

ması açısından çok kritik ve faydalı oldu.

sinde İngiltere Türk vatandaşlarına kendi

bakıldığında bu tarzda hizmet veren firma

işlerini kurmaları şartıyla İngiltere’de ya-

sayısı 5600 taneyi geçmemiştir.Ben bunun

şamak ve yerleşmek için vize vermekte-

fırsat olduğunu düşünüyorum

dir.Bu vize sayesinde Yuksel Management

Kaldı ki bizim verdiğimiz hizmetler sa-

Concultancy firmasını kurdum ve sermaye

dece finansal danışmanlık ile sınırlı değil.

ile tecrübemi buraya taşıdım. Bu fırsat

Tam anlamıyla management concultancy

küçük yaştaki oğlumun İngiltere de eğitim

hizmeti veriyoruz.

Soru: Daha önce yurtdışı deneyimleriniz oldu mu? Uluslararası finans, muhasebe ve finansal piyasalarada çalışabilmeniz için tüm dünyada geçerli olan raporlama sistemlerini bilmeniz ve yabancı uzmanlarla aynı profesyonel dili konuşmanız gerekir.Bunu da sadece iyi bir eğitim alarak yapamazsınız. Eksperliğin yanında muhakkak uluslararası tecrübe kazanmanız gerekmektedir. Şimdiye kadar benim de yaptığım tam da bu. Çok uluslu firmalar sayesinde birçok defa yurtdışına çıkma, sürekli yabancı uzman ve çalışanlarla dirsek dirseğe çalışma fırsatım oldu. Taşınmadan önce de iş için çok sık Londra’ya gidip gelen biri olduğum için de hiç yabancılık çekmedim.

alma imkanını da bize sunmuş oldu.

Soru: Bu hizmet neleri kapsıyor? Soru: İngilterede sizin gibi kişilere ihtiyaç var mı? İngiltere de her geçen gün nüfus ve işyeri sayısı artmasına rağmen finansal danışmanlık veren kişilerin ve şirketlerin sayı-

Stratejik danışmanlık; yönetsel ve operasyonel danışmanlık;iş analizleri ve tanı (diagnostic) hizmetler; iş hacmini büyütme ve geliştirme hizmetleri; finansal analiz; finansal danışmanlık; muhasebe bütçe ve

Soru: Sadece İngilteredeki firmalara mı hizmet vermektesiniz? Açıkçası hayır. Türkiye’de iş yapıpta İngiltere pazarına açılmak isteyen firma ve kişilere de hizmet vermekteyiz. Türkiye’deki iştigal alanlarına uygun olarak İngiltere de nasıl bir business plan kurmalılar, hangi bölgeyi tercih etmeleri gerekir, nasıl bir organizasyon yapısı ve yatırım planı oluşturmaları gerekiyor gibi birçok konuda profesyonel çözüm ortağı olarak çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle Türkiye’de iç piyasada büyümüş ama İngiltere gibi bir pazara açılmaya cesaret edememiş, buradaki fırsatların farkında olmayan firmalar bizim hedef kitlemiz. Bu konuda çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor. Bunun haricinde Ankara anlaşması ile vize başvurusu süreçlerinden tutun da ingiltere de profesyonel contractor olarak çalışmak isteyen vize sahibi profesyonellere de danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Soru: Son olarak İngiltereyi deneyimlemek isteyenlere bir öneriniz var mı? Evet bu ülke kurallar üzerine kurulmuş bir ülke, parasının değeri de TL nin yaklaşık 8 katı değerli. İster Ankara anlaşmasıyla para kazanmak için gelmek isteyin, isterseniz yaptığınız işleri ingiltere pazarına sunmak için gelmek isteyin ilk başta atacağınız adımlar çok önemli. Doğru temeller üzerine kurulmuş bir başlangıç yapmanız gerekiyor ki başarılı olabilesiniz. Bunun da yolu ancak profesyonel hizmet almaktan geçmektedir. İngiltereyi yanlız başınıza keşfetmeye çalışmanın bir manası yok. Yuksel Management Concultancy sizlere doğru hizmet vermek için kuruldu, deneyimlerinden bilgi birikiminden faydalanın.

Soru: Neden İngiltere? 25 yılllık uluslararası deneyimin tecrübesini uluslararası arenaya taşımanın en güzel adresi İngiltere diye düşünüyorum. Avrupa Birliği Ekonomik İşbirliği anlaş-

Yuksel Management Concultancy sahibi Melih Yüksel ile Avrupa Gazetesi adına görüştük.

Melih Yüksel https://yukselmc.co.uk/ +447393543216 +447493378721


22

AVRUPA

Haberler

7 Şubat 2020 Cuma

"MEDUSÁnın Harem Ziyareti”

Londra için "KABARE" vakti! Gise Event sunar: Okan Bayülgen ile Harem Kabare Londra’da

Avrupa Ajansı | AVA/Londra

müzik eşliğinde, fena halde tanıdık, korkunç, şuh, dramatik ve komik bu muhteşem oyun 8

Avrupa Ajansı | AVA/Londra

Ünlü oyuncu ve şovmen Okan Bayülgen’in

Mart Pazar günü Londra’da. Özge Borak, Ezgi

yazıp, yönettiği ve oynadığı ile Harem Kabare

Çelik, Beste Tok, Ödül Turan, Gizem Dinç çok

Türk asıllı Avusturyalı ta-

oyunu arası Islington Assembly Hall salo-

farklı ve eğlenceli kadınlara oyunda can verdi.

sarımcı Emre Tamer, Yere-

nunda Londralılar için sahnelenecek. Canlı

8 MART 2020 Pazar günü

batan

Saat 20:00-23:30 arası

esinlenerek yarattığı "ME-

Islington Assembly Hall /Upper Street, Isling-

DUSA nın Harem Ziya-

ton, London, N1 2UD

reti” koleksiyonu ile 15 Şubat

Biletler:Erken Rezervasyon: £40 Ayakta: £50

kabare-tickets-9HT5FX Veya https://islingto-

tarihinde Londra Moda Hafta-

Oturmalı: £60

nassemblyhall.co.uk/events/harem-kabare-

sında defileye çıkmaya hazırlanıyor.Lond-

Biletler:

8th-mar-islington-assembly-hall-london-ticket

ra’da yaşayan moda danışmanı Zeynep

http://www.universe.com/events/harem-

s/

Ober’in himayesinde ve ATCA’nın (Ingiliz

KTGBİ ‘Birlik ve Beraberlik’ Balosu düzenliyor Avrupa Ajansı | AVA/Londra

Sarnıcı’ndan

Türk Kültür Birliği) desteği ile moda severlere sunulacak olan Emre Tamer’in Medusa koleksiyonu, dünyanın en onemli moda etkinlikle-

bir gelecek, gençlerle gelecek!”

rinden biri olan Londra Moda Haftasında 15

Dayanışma gecenin posterinde, Londra’nın se-

Şubat 2020’de Millenium Gloucester Hotel’de

21 Ekim 2018’de İngiltere’de doğup büyüyen,

vilen ismi ve değerli sanatçı Erdoğan Baca, par-

sergilenecek. Ana sponsorluğunu Seyit

okumak ve yaşamak için Kıbrıs’tan gelen genç-

layan yıldızı Devrim baca ve ünlü popçu

Decor’un yaptığı ve bunun yanı sıra Tual

leri örgütlemek ve Kıbrıs Türk kimliğine sahip

Eylem’in sahne alacağı ve Kıbrıs’tan özel konuk-

Tekstil, Daima Tekstil ve Genkord’un da

çıkma misyonu ile kurulan Kıbrıs Türk Gençlik

ların geleceği belirtildi. Kıbrıs Türk Gençlik Bir-

sponsor olduğu defilede, ünlü oyuncu Wilma

Birliği İngiltere, 13 Mart Cuma akşamı ‘Birlik ve

liği İngiltere’nin, ‘Birlik ve Beraberlik Balosu’ 13

Elles, 2018 Turkiye güzeli Şevval Sahin, X Fac-

Beraberlik Balosu’ düzenliyor. Cyprus Para-

Mart Cuma akşamı 2020’de, Grand Palace Ban-

tor finalisti ünlü İngiliz top

dise’ın ana sponsoru olduğu ‘Birlik ve Beraber-

queting Suite’de gerçekleşecek.

lik’ Balosu için biletlerin satışta olduğu

Balo biletleri veya daha fazla bilgi için:

daha bir çok ünlü isim

duyuruldu.

Nafiya Horozoğlu – +447594507041

podyuma çıkacaktır.

KTGBİ tarafından yapılan açıklama şöyle: Güzel

İsmayil İbrahim – +447832913868

model Chloe Jasmine ve


23

AVRUPA

Yazarlar

7 Şubat 2020 Cuma

İngiltere sınırları içinde yapılan "Up-fest", "City

sene içinde şehri ziyaret eden sanatsever turist-

Dale Grimshaw sığınmacılar için

of Colours", "Sand Sea Spray" gibi bu sayfada

lerin sayısında gizli!

hala renklerini koruyan birbirinden güzel 9 yük-

çok sık yer verdiğim sokak sanatı festivallerine

Son bir yılda Manchester hiç görmediği turist

sek bina boyamıştı.

bir yenisi daha eklenmişti geçtiğimiz yıl.

sayısını yakalamış.

Sokak sanatı festivallerini ben de çok önemsiyo-

Manchester'da "Cities of Hope" isimli bir plat-

Belediye başkanı da sanatçılara özel bir davetiye

rum.

form yine aynı isimle 9 gün süren bir organizas-

göndererek istedikleri zaman gelip şehirde eser-

Bu festivaller sayesinde uluslararası sanatçıları

yona imza atmıştı.

lerini sergileme özgürlüğü vermiş.

ve eserlerini yakından tanıyor, ortak paydada

Uluslararası alanda isim yapmış, sokak sanatı

Bu sanatçılar yakında yeniden Manchester'da

buluştuğumuz insanlarla tanışıyor, sanatçıların

ruhunu yaptıkları eserlerle yaşatan, yardım ku-

buluşacak. Her ne kadar festival olmasa da

eserlerini kolleksiyonlarımıza ekleme fırsatı bu-

ruluşlarının deyim yerindeyse sağ kolu olan 9

Manchester'ı renklendirmeye devam edecekler.

luyoruz.

sanatçıyı davet etmişti kuruluş Manchester'ı

Manchester'a gidip eserleri görmek isteyen sa-

renklendirmeleri için.

natseverler için ufak bir hatırlatma yapayım kim

Bu tarz festivaller izleyicilere hem grafiti ve

olan bir çok sokak sanatçısı da çoğu politikacı-

Festivalin ana konusu olan sosyal adaletsizliğin

ne yapmıştı geçen yıl;

sokak sanatının eğlenceli doğasının tadını çı-

nın başaramadığını başarıp tarihe not düşüyor.

altını çizmek için de şehirde bu konuda faaliyet

Faith47 eşcinsel hakları,

karma hem de sanat ve sosyal sorumluluk bi-

Banksy gibi, Shepard Fairy gibi, Blu gibi...

gösteren yardım derneklerinin sesi olmaları is-

Martin Whatson çevre,

lincinin farkındalığını aynı potada eritme fırsatı

Onların sanatı belki duvarlardan siliniyor ama

tenmişti sanatçılardan.

Hyuro savaş çocukları,

sunuyor.

etkisi ruhlarımızda "umut" diye fısıldamaya

Guardian Gazetesi geçtiğimiz günlerde büyük

Axel Void varoluşçuluk,

En başından beri sokak sanatı bir çoğumuzun

devam ediyor.

bir sayfa ayırmış Manchester'ı güzelleştiren bu

C215 evsizlik,

görmezden geldiği ya da tek başımıza üstünden

Hiç kaybolmadan!

sanatçılara ve eserlerine.

Phlegm üçüncü dünya ülkelerinin borçları,

gelemiyeceğimiz sosyal adeletsizliğe karşı savaş

Tıpkı "Cities of Hope" yani "Umudun Şehirleri"

"Festival, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen

Case engelli vatandaşlar,

veriyor,

gibi...

neden hala gazeteye konu oluyor"un cevabı bir

Pichiavo savaş,

güçsüzlerin sesi oluyor, acı çekenlerin yanında

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!

Rüya gibi geçen Teksas gezimizin ikinci

bir şehir değil açık açık yazayım ama 1963

by muhteşem binanın müzesine girmeye

durağı Dallas sehriydi.. Hava durumu ko-

yılında suikasta kurban giden JFK'nin Sixth

vaktimiz olmadı malesef. Pioneer Plaza

nusunda Houston'da olduğu kadar şanslı

Floor müzesi beni ağlattı. Elm Caddesi üze-

Park'ta sığır ve kovboy heykelleri ile fotoğ-

değildik hatta son iki gün kasırga ve kar

rinde konvoyu ile hareket halindeyken sui-

raf çektirmekte çok eğlenceliydi. Birde bah-

soylentileri vardı. Açıkçası "kasırga" keli-

kasta uğraması Dallas tarihine damga

setmem gereken kocaman bir göz çok

mesi beni endişelendirdi biraz.

vurmuş. Vurulduğu 2 nokta Cadde üze-

ilginçti. Kocaman bir göz size bakiyor ilk

Sokak Sanatı Umudun Şehri Eser Nisan Yağmur info@avrupagazete.com

duruyor. Sokak sanatı ruhunu yaşatan, sessizlerin sesi

rinde X olarak işaretlenmiş. Başka bir

başta korkutucu geldi ama güzel bir sanat

Tamam yağmura, çamura, kar, sis falan alı-

alanda da anıtı var. Turistlerin ilgi odağı

çalışması.

şığızda kasırga bizi biraz aşar neyseki kor-

olmuş.

GEZİ REHBERİ Dallas

Arzu Sheridan info@avrupagazete.com

kulan ve beklenilen kasırga uğramadı

Dallasta ne yedik ondan da bahsedeyim

Dallas'a yağmur ve kar ile atlatıldı

171 metre yüksekliğindeki Reunion kulesi-

biraz ben vejeteryan sayılırım ama meshur

Dallas bana göre çok wowww dedirtecek

nin en tepesindeki "GeO-Deck"adlı gözetim

"chicken fried steak" yemeden dönemez-

katında Dallas'ı ayaklarının altına almakta

dim.

etkileyiciydi. Hava durumu nedeniyle Dal-

Kızartılmış tavuk etinin, gravy sosla bera-

las Hayvanat Bahçesine gidemedik ki Zero

ber sunulduğu popular bir fast food. Hayır

Gravity Park yapmak istediklerim liste-

sevmedim hiç tadını. Teksas bölgesinin ge-

sinde başlardaydı. Dallas sokaklarını gezer-

nelde kızartılarak yapılan yemekleri bana

Dallas kesinlikle bir daha gidebileceğim şe-

ken karşımıza çıkan

Old Red Müzesinin

çok cazip gelmedi o yüzden heryerde ko-

hirlerden. Eminim bahar aylarında bir

tarihi binasına bayıldım, dakikalarca yanın-

laylıkla bulunan Meksika taco'larından se-

başka güzeldir.

dan ayrılamadım. 1890 yılında inşa edilen

verek tükettim.

Haftaya görüşmek üzere

Merhabalar,

festivali kaçırmayın.

niz bir önce gidin ve müzeyi tam gezebilmek için

Sonunda Ocak ayı ile birlikte, Avrupa Birliğine de;

Ben hemen hemen her yıl gidiyorum ve kendimi

en az tam bir gün ayırın derim.

onca görüşmeler, ertelemeler ve uzun bir bekleyiş-

cennette gibi hissediyorum. Kesinlikle tavsiye ede-

https://www.britishmuseum.org/

ten sonra elveda dedik. Sonunda Brexit gerçekleşti.

rim. Festivalin ayrıntıları için alttaki linki tıklama-

Bakalım bundan sonra Avrupa Birliğinde yer al-

nız yeterli;

mayan Birleşik Krallık ve de Londra’da ne gibi de-

https://www.kew.org/kew-gardens/whats-

Tabi ki önümüzdeki hafta hemen hemen tüm dün-

ğişiklikler olacak ya da olmayacak, bekleyip

on/orchids-festival

yada kutlanmaya hazırlanan 14 Şubat Sevgililer

göreceğiz. Şimdi öncelikle bakalım Londra’da neler var bu hafta?

VALENTINE’S DAY - SEVGİLİLER GÜNÜ

Gününden bahsetmeden geçmek olmaz. İster sevBRITISH MUSEUM - BRİTANYA MÜZESİ

giliniz olsun, ister evli olun, ister bekar olun, ister

LONDRAYI YAŞAMAK Valentines Day

İLKGÜL KARACA info@avrupagazete.com

Londra’nın en ünlü ve en çok ziyaret edilen müze-

yalnız olun SEVGİ-AŞK her yerde hep yanıbaşı-

ORCHID FESTIVAL - ORKİDE FESTİVALİ /

lerinden biri olan “British Museum”, doktor ve do-

nızda her zaman. Anne-baba sevgisi, arkadaş sev-

08/02/20 - 08/03/20

ğabilimci Sir Hans Sloane’un biriktirdiği bir kitap,

gisi, kardeş sevgisi, hayvan sevgisi hepsi de

İlk olarak Batı Londra’ya Kew Garden’a gidelim

el yazması ve doğa nesneleri koleksiyonunun hü-

hayatımızın bir parçası ve vazgeçilmezleri.

isterseniz. Bu yıl 25’si düzenlenen Orkide Festivali,

kümet tarafından satın alınması ile 1753’de kurul-

Bu özel günde sadece sevgilinizi değil, tüm sevdik-

Kew Gardens’daki “The Princess of Wales” sera-

muş.

lerinizi hatırlayıp, sevginizi gösterin. Ve de şimdi-

sında 08 Şubattan itibaren sergilenmeye başlıyor.

Dünyanın her yanından getirilen seçkin ve antik

den güzel ve özel bir plan yapmak isterseniz de

Her yıl farklı bir ülke teması taşıyan festivalin bu

çağ yapıtları ve etnografya koleksiyonlarını kapsa-

alttaki linki tıklayın isterseniz. Linkte sevgililer

yılki tema ülkesi Endonezya. Birbirinden renkli ve

yan bu müzede Levant, Mezopotamya kültürle-

günü ile ilgili değişik fikirler ve etkinliklerle ilgili

canlı renkleriyle, Endonezya’ya ve kültürüne

rine dair eserlerin yanında Roma ve Yunan

bilgiler bulabilirsiniz.

Güzel ve sevgi dolu, musmutlu bir hafta diliyo-

doğru bir yolculuk yapmak isterseniz ve de üstelik

kültürüne dair parçalarda var.

https://www.timeout.com/london/valentines-

rum.

siz de benim gibi orkideleri çok seviyorsanız bu

Hala bu ünlü ve önemli müzeye hala gitmediyse-

day-in-london

Haftaya görüşmek üzere sevgi ile hoşçakalın.


24

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

7 Şubat 2020 Cuma 6,5941

£

7,7651

$

Ekonomi Haberleri 5,9891

Çeyrek

492,31

Yarım

984,63

Altın

Altın

Tam Altın

1.963,23

Cumhuriyet 2.035,38 Altını

Destinations Londra 2020 fuarında KKTC

7 Yıl üst üste British Travel Award Altın ödülünü kazanan Cyprus Paradise standına İngiliz ve yabancı ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Venus Hair Beauty & Aesthetic Me Avrupa Ajansı | Poyraz Çadır/Londra

Türkiye’de 2012 yılında Gaziantep’in ilk ve tek beş

sinde güzellik, estetik ve kaliteli hizmet ruhu ön

zi’nin hizemt servis kalite politikasını şöyle özetli-

planda tutuluyor. Dilek Uçar açılışta şunları söy-

yor:

ledi:

“Tüm hizmetlerimizi kendi piyasa diliminde

yıldızlı güzellik merkezi olarak serüvenine başlayan Venüs Güzellik Merkezi, İngiltere’ye geldi. Essex Bölgesi’ndeki Basildon şehrinde geçen hafta

kesin bir kalite üstünlüğüne sahip olmasını

“Dünya Kadınla, Kadın Bakımla Güzel”

özel gün olan 02.02.2020 tarihinde açılışını yapan

sağlayarak yaptığımız işi doğru bir şekilde yapmak, hizmet kalitesine ve verimliliği yeni teknolojileri takip ederek en yüksek değere

Venus Hair Beauty &Aesthetic Merkezi büyük ilgi

“Tüm güzellik estetik ve bakımlarımıza aynı değer

ulaştırmak, kaynaklarımızı yerinde ve

gördü. Geçen pazar günü açılışını yapan Venus

ve ilgiyi gösteriyoruz. Sunduğumuz tüm hizmet-

doğru kullanarak maksimum memnuniyeti

Hair Beauty &Aesthetic Merkezi’nin kurucusu

lerimizin aynı servis kalitesinde olmasını sağlaya-

sağlamak temel amaçtır. Bu vizyonumuzla

Dilek Uçar. Essex Bölgesi’ndeki Basildon şube-

rak yeni nesil estetik ve güzellik tarzının en iyi

Basıldon/ESSEX Bölgesi’ndeki merkezi-

şekilde ortaya koyulması ilk günden bu yana mis-

mizde sizlerin tüm ihtiyaç duyduğu memnu-

yonumuzdur. “Dünya Kadınla, Kadın Bakımla

niyeti sağlayabilmek taahhüdümüzde.”

Güzel” sloganımızla güzellik ve estetik alanında ulusal ve uluslararası yasal yönetmelikler çerçevesinde modern ve bilimsel yöntemlerle maksimum müşteri memnuniyeti hedefleyen son teknoloji cihazlarla ve donanımlarla kaliteli hizmet veren bir merkez olarak Basildon/Essex Bölgesinde şubemizi açmış bulunmaktayız.”

Venus Hair Beauty &Aesthetic Merkezi Kurucusu Dilek Uçar Kurucu Dilek Uçar, Venus Hair Beauty &Aesthetic Merke-

Essex Bölgesi’ndeki Basildon şehrinde

Venus Hair Beauty Venus Hair Beauty &Aesthetic Merkezi’nde veri- &Aesthetic len hizmetler/ Treatments: Saç, tırnak, Mak- Merkezi’nin kurucusu yaj, Kalıcı makyaj, Ağda, Zayflama, Lazer, Dilek Uçar


25

AVRUPA

Ekonomi Haberleri

7 Şubat 2020 Cuma

Dolar 98,294 Endeksi

Tahvil

10,30

EUR/USD

1,100

Bitcoin

9.830 $

Litecoin

74 $

Ethereum

215 $

Bist 100

122.982

C ve Cyprus Paradise rüzgarı esti Avrupa Ajansı | AVA/Londra

rildi. Standda tur operatörlerden ‘Cyprus Paradise’ ve ‘A1 Cyprus’ yer aldı.

Birleşik Krallık’ta 2020 yılına yönelik tanıtım ve

İngiltere’nin en başarılı seyahat acentalarından

reklam çalışmaları kapsamında, KKTC turizmini

Cyprus Paradise’ın Genel Müdürü Kemal Kenan,

tanıtmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Avrupa Gazetesine özel şunları söyledi:

(KKTC) Turizm ve Çevre Bakanlığı Manchester ve

Kemal Kenan : “7 Yıl üst üste British Travel Award

Londra’da stand açtı. Manchester’de 16-20 Ocak

Altın ödülünü kazanan Cyprus Paradise acenta-

2020 tarihleri arasında gerçekleşen ‘Destinations

mızın standını açtık. Fuar süresince İngiliz ve ya-

Manchester 2020’ fuarının ardından 30 Ocak -2

bancı ziyaretçiler tarafından standımıza büyük ilgi

Şubat tarihleri arasında Londra’da Olimpia fuar

gösterildi. Kuzey Kıbrıs ile ilgili Tarihi Kültürel

alanında KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı tanı-

Sosyal ve gezi amaçlı çok değerli bilgileri paylaştık.

tımları vardı.

Beğeni kazanılan ürün ve hizmetlerimize yönelik taleplerde artış yaratılmış ve sonuç olarak birçok

‘Cyprus Paradise’ ve ‘A1 Cyprus’

rezervasyon ve ileriye yönelik olarak beğeni yaratılmıştır. Fuarın hemen ardından artan telefon ta-

Her yıl düzenlenmekte olan ‘Destinations London

lepleri bu tarz çalışmalarin ne kadar yerinde ve

2020’ fuarında yaklaşık 40m2 lik bir alanda özel ya-

değerli olduğunu göstermektedir”

pılmış tanıtım standında KKTC turizmi tanıtıldı. Yaklaşık 53000 kişi tarafından ziyaret edilen fu-

Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’ye her türlü tatil rezervas-

erkezine görkemli açılış arda, ziyaretçiler KKTC standına yoğun ilgi göste-

yonlarınız için Cyprus Paradise’ı 020 3150 2075 nu-

Cilt bakımı, masaj gibi birçok hizmet

Açılış Kapanış saatleri:

veriliyor.

Pazartesi-Cumartesi: 8:30am - 6:00pm

KKTC standında tur operatörlerden ‘Cyprus Paradise’ ve ‘A1 Cyprus’ yer aldı. maralı telefonu arayabilirsiniz. Cyprus Paradise’ı

www.CyprusParadise.com

559 Green Lanes, Harringay, N8 0RL adresinde zi-

020 3150 2075

yaret edebilirsiniz.

559 Green Lanes, Harringay, N8 0RL

Pazar: 10:00am - 4:00pm • Laser • Skin Care • Slimming • Massage • Micropigmentation • Permanent Makeup • Plasma Pen • Derma Pen • Nails • Hair • Waxing

Rezervasyon TEL: 07495 673 492 Adres: 36 East Walk, Basildon, Essex, SS14 1HH info@venusbeauty.eu www.venusbeauty.eu

Essex Bölgesi’ndeki Basildon şehrinde geçen hafta özel gün olan 02.02.2020 tarihinde açılışını yapan Venus Hair Beauty &Aesthetic Merkezi kurdelasını kesti


26

AVRUPA

Yazı dizisi

7 Şubat 2020 Cuma

Derleyen ve Güncelleyen: Veysel Baba Soru ve görüşleriniz için: veyselbabalondon@gmail.com Abdal Musa Sultan der ki: “Gözlerin kör olsun ey kanlı Yezit Bu meydanda kim var Ali’den hayrı. On iki İmam’ın kapısını açan, İmamlar değildir Ali’den gayrı. Güvercin donuyla Urum’a uçan, İmamlar evinin kapısını açan, Cümle evliyalar üstünden geçen, Var mıdır hiç bir er Ali’den gayrı. Muhammed Mirac’ın yoluna girdi, Bu sır gayet sır içinde sır idi, Şir donunu, Hatem mührünü verdi, Bu sırrı kim eder Ali’den gayrı. Cümle evliyalar, imamlar bunda, İkrar alan kimse düşer mi derde, Yek nefesle durma meydan-ı erde, Kimdir baba rehber Ali’den gayrı. Her kimin çırağın yaksa Hak yakar, Rızaya baş koyup teslimin takar, Aslımız On iki İmam’a çıkar, Babamız her kim var Ali’den gayrı. Selman bir deste gül Şah’a uzattı, Kendi tabutuna kendisi yattı, Cemm-i Mushaf’tab nikabın attı. Kur’an yok, gördüler Ali’den gayrı. Erenler erkanı gerçek bellüdür, Abdal Musa fakir onun kuludur, İmamlar sırrıyla gönül doludur, Var mıdır hiç bir er Ali’den gayrı.” Yiğitliğin, dostluğun, aklın, bereketin, sevginin, dayanışmanın ve de inancın en güzel simgelerinden birisi olan Bektaşiliğin esas kurucusu ve de gerçek piri olan Abdal Musa Sultan günümüzden yaklaşık olarak altı yüzelli yıl kadar önce yaşamıştır. Fakat onun ölümünden bu yana neredeyse bir altı yüzelli yıl geçmesine rağmen; o ulu kişinin, o dava erinin düşünceleri etrafında oluşturulan tüm o menkıbeler, söylenceler günümüzde hala sıcaklığıyla anlatılıp adeta yaşatılmaktadır. O soylu Anadolu insanının; bu yiğit, bu ulu ve Bektaşiliğinin hakiki piri olan Abdal Musa Sultan’a duymuş olduğu o sevgi ve de saygı hala bütün içtenliğiyle sürüp gitmektedir. Hacı Bektaş-ı Veli kültürünün taşıyıcısı, yayıcısı, kalenderi ve Bektaşiliğinin gerçek piri “Kudema-yı Bektaşiyan” olan Abdal Musa Sultan; Hacı Bektaş-ı Veli’nin önde gelen halifelerinden olup, onun Anadolu’daki en büyük gözcülerindendir. Ve yine, Bektaşi meydanındaki on iki posttan onbirincisi olan Ayakçı Postu O’nun, yani Abdal Musa Sultan Postu’dur. Ve yine biz, Abdal Musa’nın Hace Ahmed Yesevi’nin halifelerinden biri olduğunu da ona atfedilen o söylencelerden öğrenmekteyiz. Ve soyunun Orta Asya’dan gelmesi dolayısıyla O’da o ünlü Horasan Erenleri arasında sayılmaktadır. Abdal Musa Sultan, Hz. Peygamber soyundan gelmekte olup babası Hasan Gazi’dir. Ve dedesi Haydar Ata ise Hacı Bektaş-ı Veli’nin amcasıdır. Abdal Musa Sultan’ın annesi Ana Sultan’dır ve kız kardeşi ise Hüsniye Bacı’dır. Ve onların mezarlarıda Antalya ile Elmalı ilçesine bağlı Tekke Köyü’ndeki o ünlü Abdal Musa Tekkesi’nin bahçesinde yer alan o kabristandadır. Ve bizler, Aşık Paşaoğlu (Aşıkpaşazade) tarihçesinde veya seyahatnamesinde Abdal Musa Sultan hakkında şu bilgileri ediniyoruz: “Hacı Bektaş nesi varsa Hatun Ana’ya emaner etti. Kendi bir Meczup, saf bir azizdi. Şeyhlikten, muridilikten vazgeçmişti. Abdal Musa derler, bir derviş vardı. Hatun Ana’nın dostu idi. O zamanda şeyhlik, muridilik asla ortaya çıkmış değildir. Silsileye dahi aldırmazlardı. Hatun Ana, Hacı Bektaş’ın üzerine mezar yaptı. Bu Abdal Musa geldi. Bunun üzerine nice gün kaldı. Orhan (Orhan Gazi) devrinde gazalar etti.” “Soru: Ya bu Bektaşiler, yeniçerilerin başındaki taç için Hacı Bektaş’ındır derler.” “Cevap: Yalandır. Bu Akbörk, Orhan Gazi zamanında Bilecik’te ortaya çıktı. Yukarıda onu beyan ettim. Ancak bu Bektaşiler’in Akbörk giymesine sebep şudur: Onların şeyhleri vardı. Abdal Musa derlerdi. O Abdal Musa sebep olmuştu. Abdal Musa,

“BEN ANADOLUYUM” ABDAL MUSA SULTAN - HAYATI VE MENKIBELERİ - BÖLÜM 1 Orhan Gazi zamanında gazaya(savaşa,cenge) geldi ve yeniçeriler arasında nice zaman yoldaşlık edip yürüdü. Bu yeniçeriden eski bir börk diledi. Bir eski börk verdiler. Abdal Musa başına giydi. Seferi (Bursa’nın fethinden bahsediyor) onlarla beraber yaptı. Seferden dönünce kendi memleketine gitti. Başında yeniçerilerden aldığı börk vardı. Ve kendisini karşılamaya gelenlere: “İşte bende gaziler tacını giyip geldim” diye haylıca övündü. Halk: “Bunun adı nedir” diye sordu. O da: “Buna bükme elif tac derler” diye cevap verdi.” (Bakınız: Nihal Atsız, Aşıkpaşaoğlu Tarihi, İst. 1970, s.222-223.) Bizler, Aşıkpaşaoğlu tarihindeki bu cümlelerdn yola çıakrsak eğer, Abdal Musa’nın Orhan Gazi zamanında bir cenge katıldığını ve yeniçerilere de yoldaşlık ettiğini öğreniyoruz. Ve yine bir başka söylenceye göre ise: “Abdal Musa, Bursa’nın fethinde başındaki külahı düşen bir ere, kendi başındaki sivri külahı giydirmiş. Ve bu yüzden de bütün Yeniçeriler, Hacı Bektaş-ı Veli’yi Pir olarak tanıyıp bilmişlerdir” şeklinde bir başka bilgiye daha ulaşmaktayız. Araştırmacı yazar H.A. Yüksel ise:”Yeniçerilerle, Hacı Bekta arasında doğrudan bir bağ yoktur. Çünkü Hacı Bektaş, Osmanlıların teşekkülünden önce ölmüştü.” “Hacı Bektaş’ın, Orhan Gazi (1326-1362) ve oğlu I. Murad(1362-1389) devrinde kurulan yeniçeri teşkilatına duada bulunduğunu, kıyafetlerini kutladığına dair rivayetleri ve sonra da Yeniçerilerin Piri seçilmesi gibi hususlar, Kara Rüstem, Seyyid Ali Sultan, Gazi Evranos ve Abdal Musa gibi ilk Osmanlı Fütuhatına katılan ve Yeniçeri teşkilatının kurulmasını sağlayan kişilerin çoğunlukla Ahilik, Gazilik ve Hacı Bektaş ile irtibatlı olmaları sebebiyle ortaya çıkmıştı.” Demektir. (Bakınız: H.A. Yüksel, “Hacı Bektaş Veli Hayatı ve Eserleri”, Milli Kültür, Sayı: 75, s.22.) Bir başka araştırmacı yazar Nezihe Araz’ın belirttiğine göre ise: “Manevi gücü ile Türkmenleri birleştiren, gazi, savaşçı velilerden Abdal Musa’nın doğudan batıya oynarmış. Mekanı tanrı Dağı’dır. (Sencer Divitçioğlu, heterodoks dervişleri “gazi” göstermek amacıyla tahta kılıcı savaşçılıklarının sembolü olarak yorumluyor. Reha Çamuroğlu ise tahta kılıcı savaşın değil, barışın simgesi olarak görüyor. Bakınız: R. Çamuroğlu, Babailer, İst. 1990, s.160161.) İlk Bektaşilerin dört büyük tekkesinden biri O’na(Abdal Musa Sultan) aittir.”diye bir başka açıklamada bulunmaktadır. (Bakınız: N. Araz, Anadolu Evliyaları, İst. 1975, s.97.) Bir diğer araştırmacı yazar Nejat Birdoğan ise: “Bektaşi eşik (asitane) veya dergahların en büyüklerinden ikisi Abdal Musa ve Kaygusuz Abdal adına” olduğunu belirtir. (Bakınız: N. Birdoğan, Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik, İst. 1990, s.223.) Bu noktada kimi araştırmacılar ise dahada ileri giderek Abdal Musa Dergahı’nın; Hacı Bektaş Veli Dergahı’ndan sonraki en büyük dergahtır derler. Örneğin Alevilik üzerine yapmış oldığı kimi araştırmalarla tanınan Rıza Zelyurt ise: “Bugün Aleviler arasında Abdal Musa’nın önemi, Balım Sultan’dan çok daha fazladır. Bugünkü Alevi yolunun kurallarının büyük netleşmeside Hacı Bektaş’ın ve onun ardılı (halifesi) olan Abdal Musa zamanına denk düşmektedir.” demektedir. (Bakınız: Rıza Zelyurt, Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, İst. 1990, s.246.) Araştırmacı yazar Rıza Zelyurt, burada Abdal Musa için: “Bu nedenle kendisi saygı ile anılır. Abdal Musa adına özel cemler yapılır ve özel kurbanlar kesilir. Abdal Musa bu yönüyle Hacı Bektaş Veli’den bile öne çıkar.”diyede belirtir. (Bakınız: Rıza Zelyurt, a.g.e, s.325)

Hoca Sadettin Efendi ise Tacü’t-Tevarih adlı yapıtında Abdal Musa için bize şu bilgileri vermektedir: “Orhan Gazi ile Bursa fethinde bulunmuşturç Kabri Bursa’nın ünlü ziyaret yerlerinden biridir. Bir gün kıpkızıl kor olmuş ateşi bir beze sarıp Geyikli Baba’ya yollamış. Baba’da ona bir kase süt göndermiş. Aracı olan derviş, Abdal Musa’nın buna şaştığını görünce: “Süt göndermekte şaşılacak ne var ve sizin yaptığınızla ne ilişkisi var?” diye sorunca, Abdal Musa’da: “Onun bize gönderdiği cellan sütüdür. Yabani bir hayvanı evcilleştirip onun sütünü sağmak bizim o ateşi tutmamızdan daha zor bir iştir.” Yanıtını vermiş. (Bakınız: Hoca Sadettin Efendi, Tacü’t Tevarih, Cilt:5, Ankara 1979, s.11) Biz bu tür söylencelerden veya anlatımlardan yola çıkarsak eğer; Abdal Musa gibi, Geyikli Baba gibi, Baba Mansur gibi, Kaygusuz abdal gibi ve Hacı Bektaş Veli gibi erenlerin bazen kurtla, koyunu ve bazende geyikler, aslanı yanyana getirdiklerini ve ikisini birlikte yaşattıklarını, onları kendi etkileri altına alarak onlarla bir güzel söyleştiklerini, bazen aslan donuna, bazen geyik donuna ve bazende güvercin donuna(şekline) büründüklerini, bazen bir duvarı yürttüklerini, bazen aynı anda iki yerde imkansız gibi görünen herşeyi keramet göstererek olunur kıldıklarında çok rahatlıkla görebilmekteyiz. Burada çok kısa bir örneklemeye gidecek olursak eğer; Lokman-ı Serahsi’nin uçtuğunu, Hacı Bektaş-ı Veli’nin güvercin donuna büründüğünü, Hallac-ı Mansur’un üzerine bindiğini o duvarı yürüdüğünü, Munzur Baba’nın aynı anda hem Hacı ibadetini yaptığını ve hemde Dersim’de aynı anda çobanlık yaptığını ve Abdal Musa Sultan’ın bazen bir geyik donuna bürünerek Kaygusuz Abdal’ı peşinden koşturduğunu ve bazende Toros Dağları’ndan gezerken çevresindeki o dağların, o taşların ve hatta o ağaçların onunla beraber yürüdüğünü veya hareket ettiğini biz yine o dilden dile dolaşan o gizem dolu söylencelerden veya menkıbelerden öğrenmekteyiz.Ve bizle bu duruma o yıllarda Anadolu’ya daha yeni gelen Türk oymaklarının veya boylarının eski inancı olan Şamanizm’den, Şaman inanç şekillerinden ve de ritüellerinden hala kopamadıklarına bağlamaktayız. Yani Anadolu’ya yeni yeni yerleşen Türkler bir yanda eski inanç şekilleri olan Şamanizm’den bazı inanç şekillerini, ritüellerini koruyup sürdürürken, bir diğer yanda ise bu eski inanç ritüellerini daha yeni kabul ettikleri İslam ile bir güzel harmanlayıp yepyeni bir inanç şekli, ibaden şekli oluşturduklarını şeklinde de açıklayabiliriz. Yani sözün özü bir yanda Şamanizm, bir diğer yanda ise İslam; Anadolu’ya daha yeni yeni yerleşen Türkler’in o yaratıcı ruhu sayesinde ve o uzak görüşlülüğü sayesinde bir güzel harmanlanarak ortaya Abdalan-ı Rum, Ahiyan-ı rum, Bacıyan-ı Rum, Bektaşilik, Kızılbaşlık(Alevilik), Babailer, Haydariler veya Hayderiler, Hızır-İlyas, Horasan Erenleri, Kalenderiler, Nusayriler, Kırklar Makamı veya Kırklar Kapısı, Kırk Abdal, Nakşıbendi, Rum Erenleri (Anadolu Erenleri), Rum Gazileri, Tahtacılar gibi sayısız inanç şekli, biçimi veya örgütlenmesi ortaya çıkarmışlardır. Bütün bu ayrıntılı bilgileri veya açıklamaları bir güzel yaptıktan sonra biz yine geri dönüp o ulu kişi Abdal Musa Sultan’ın o çok az bilinen hayatına ve ona atfedilmiş o menkıbelere. Bizler biraz önce yukarıda da izah etmeye çalıştığım gibi Abdal Musa’nın artık Osman ve Orhan Gazi döneminde yaşamış olduğunu ve 1326 tarihinde vuku bulan Bursa’nın Fethi’ne de katıldığını o tarihi kaynaklardan öğrenmiş bulunmaktayız. Antalya tarihi üzerine yapmış olduğu çok değerli araştırmalarla tanınan ve Antalya Müzesi’nin de kurucusu olan araştırmacı yazar Süleyman Fikri Erten’in Abdal Musa asını vermiş olduğu o yayınlanmış eserinde; söz konusu bu tarihleri daha da bir belirginleştirip aydınlığa kavuşturur. Süleymen Fikri Erten bu eserinde şöyle der:”Bursa’nın fethi 7261326) senesidir. Bu savaşa Abdal Musa’nın en aşsağı 30 yaşında katıldığını benimseyecek olursak Abdal Musa’nın doğum tarihi hicri 696 (m.1296) olması zorunludur. Bursa’nın alınışından tahminen

beş sene sonra Abdal Musa’nın Elmalı’ya gelmesi ve Kaygusuz Abdal’ın da kendisine katılabilecek derecede kendi sahip olabilmesi için, Kaygusuz’un da en az 20 yaşlarında olması gerekmektedir. Ve bu da bizleri Kaygusuz’un doğum tarihi olarak Miladi 1311 (H.711) götürmektedir.” “Velayetnamelere göre kırk sene hizmetten sonra Kaygusuz Abdal’ın Mısır’a gitmesi 771(1371) tarihine rastgelmiştir. Kaygusuz’un Mısır’a gitmesine, orda kalmasını üç sene kabul edersek, tekrar Abdal Musa’ya kavuşması 774(1374)tür. Bu zamanda Abdal Musa 78, Kaygusuz’un da 63 yaşında olması zaruridir.” (Bakınız: S.F. Erten, Abdal Musa) Not: Sözü edilen bu eser basılmamış olup aslı Antalya Müzesi’ndedir. Ve bir örneğide araştırmacı yazar Musa Seyirci’de mevcuttur. Elimizde kesin bir bilgi olmamakla beraber bizle O’nun, yani Abdal Musa’nın Buhara’dan gelen Kırk Abdal’dan biri olduğunu düşünmekteyiz. Ona ait olduğu kabul edilen o en çok bilinen şiiirinin bir yerinde kendisinin aslını Hoy’lu olarak belirtir. Örnek 1: Musa Tur’da durub munacat eyler, Neslimiz sorarsan asıl Hoy’danız. Örnek 2: Musa gibi lenterani demiruz, Aslımı sorar isen Hoy’danuz. Abdal Musa oldum geldim cihana, Ariflerin anladığı soydanız. Fakat bir başka kaynağa göre ise O aslen Horasan’lıdır. Çok daha sonraları O ve ailesi, İran Azerbaycanı’nda bulunan Hoy şehrine göç etmişlerdir. Ve bir süre orada yaşadıkları içindir ki gerek Abdal Musa ve gerekse de ailesi Hoy’lu zannedilip kabul edilmiştir. Yakın dönemin önde gelen tarihçilerinden biri olan Atilla Özkırımlı, yukarıdaki şiire dayanarak Abdal Musa için: ”Horasan’lılardandır. Doğum yeri Azerbaycan’ın Hoy şehridir ve Hacı Bektaş’ın, halifelerinden Kolu Açık Hacım Sultan’a bağlıdır.” Demiştir. (Bakınız: A. Özkırımlı, “Anadolu Alevileri ve Hacı Bektaş-ı Veli”, Milliyet Gazetesi, 15 Ağustos 1990, s.11) Bu düşünceyi destekleyen A. Gölpınarlı, “Hoy’lu olan Abdal Musa’da Horasani’lerden sayılmıştır.” derken, S.N. Ergun’da bu görüşe destek vermiştir.(Bakınız: A. Gölpınarlı, Yüz Soruda Tasavvuf, İstanbul, 1969, s.123.).(Bakınız: S.N. Ergun, Türk Şairleri, Cilt 1, s.146). Son yıllarda Alevilik ve Bektaşilik üzerine yapmış olduğu çeşitli araştırmalarla dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak’da Abdal Musa’nın Hoy’lu olduğunu kabul eder ve onun Kalenderi ve de Haydari Şeyhi olupta, çok güçlü bir kişiliğe sahip olmasından dolayıdır ki; Haydari’liğin içerrisinde Hacı Bektaş Veli kültünün daha da güçlenmesini sağlamıştır. Ve XV. Yüzyılda Bektaşiliğin oluşumu ile birlikte Abdal Musa’nın daha da bir önem kazandığını belirtir. Ve ardından şunları ilave eder: “Abdal Musa’nın Elmalı Tekke köyde son olarak kurmuş olduğu zaviyesinin XVI. Yüzyılda hayli zengin vakıflara sahip olduğunu ve bu zaviyede XIV. Yüzyıl Anadolu’sunda en nüfuslu Kalenderi zaviyelerinden olduğunu, Bektaşiliğin oluşumunda doktrin ve edebiyatının meydana gelişinde öncülük üstlendiğini, katkısı bulunduğunu vurgular.” (Bakınız: A.Y. Ocak, Kalenderiler, s.88-93.) (Bakınız: A.Y Ocak, Menakıbenamelerinde İslam Öncesi İnan. Motifleri, İstanbul, 1983, s.10-11.) Ve Geda Musli adlı bir Bektaşi ozanı da bir nefesinde Abdal Musa’nın muridi olduğunu belirttikten sonra lu dörtlüğü söyler: “Horasan mülkünden Hoy’dandır aslı, Şah İmam Hasan’dır Pirim’in nesli, Mürşidine bend ol ey Geda Musli, Kıyamette olsun elin eline.” (Bakınız: S.N. Ergun, a.g.e, s.165.) Sevgili okurlar, haftaya bu bilgi yüklü sayfada yeniden buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın. Veysel Baba.


27

AVRUPA

7 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


28

AVRUPA

7 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


29

AVRUPA

Haberler

7 Şubat 2020 Cuma

İngiltere’de suç ve şiddet

Guvener Security Solutions şirketi kurucusu Kerem Güvener açıkladı:

Avrupa Ajansı | AVA/Londra

T

üm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İngiltere de dünyanın birçok bölgesiyle karşılaştırıldığında çok daha güvenlidir. Her

ülkede olduğu gibi İngiltere’de suç ve şiddet durumlarına rastlanır. Londra gibi birçok farklı insanın bir arada yaşadığı şehirler suç oranının fazla olmasıyla dikkat çeker. İngiltere Londra’da 1 yıl önce Guvener Security Solutions adı altında güvenlik şirketini kuran Kerem Güvener’e sorduk. Avrupa: Kerem Güvener, biz misafirlerimiz ile yaptığımız tesadüfi sohbetlerde şirketinizin ve sizin adınız geçti. Biz de sizi merak ettik ve tanışmak istedik.

Avrupa: Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Kerem Güvener: 1972 Türkiye Zonguldak doğumluyum. 1991 senesinden beri profesyonel güvenlik işi ile uğraşıyorum. Güvenlik ile ilgili hem Türkiye’de hem de Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde eğitim ve kurslarımı tamamladım. Yaklaşık 29 yıllık bir güvenlik tecrübesi ve deneyimi diyebiliriz. Avrupa: Daha önce yurt dışı deneyimleriniz oldu mu? Kerem Güvener: İspanya, İngiltere, Rusya, Mısır ve Libya’da çalıştık. Real Madrid ve Galatasaray Spor Kulüpleri’nin hem futbol hem de basketbol takımlarının yurt içi ve yurt dışında güvenlik hizmetlerini sağladık. 2011 yılında ise Mısır ve Libya’da iç savaş esnasında birçok insanı savaş ortamından çıkararak güvenli bir şekilde yurt dışına transferlerini sağladık. Avrupa: Neden İngiltere’yi tercih ettiniz? Kerem Güvener: Türkiye’de erken iş hayatına atılmamın çok faydalarını gördüm. Sektöre girdiğimizden beri verilen hizmetin kalitesinden ve müşteri memnuniyetinden ötürü gün ve gün daha çok tanınır olduk. Küçük yaşta bir kız babasıyım. Yeni bir yaşam kurma ve kızımın da eğitimine burada devam etmesi kararını aldık. Kızımız tam donanımlı dünya insanı olması benim için çok önem taşımaktadır. Ankara Anlaşması aslında Avrupa Birliği Ekonomik İşbirliği Antlaşması kapsamında bir protokoldür. Bu protokole göre İngiltere’nin Türk vatandaşlarına kendi işlerini kurmaları şartıyla İngiltere’de yaşamak ve yerleşmek için verdiği bir vize türüdür. Bu sebepten gerek sermaye gerekse mesleki tecrübemiz ile bu antlaşmadan yararlanarak Londra’da Guvener Security Solutions şirketini kurdum.

Guvener Security Solutions şirketi kurucusu Kerem Güvener

Avrupa: İngiltere’de güvenlik sektörü için fırsat var diyorsunuz. Kerem Güvener: ADS Group verilerine göre İngiltere’de güvenlik sektörü harcamaları son 5 yıl içerisinde £ 12.2 milyara ulaştı ve sektörde %53’lük bir büyüme göstermektedir. İngiltere’ye gelen insanların yarısından fazlası başkent Londra’ya geldiğinden Britanya Güvenlik Endüstrisi için hayati bir önem taşımaktadır. Britanya’da birçok şirket ve şahıs özel güvenlik veya VIP güvenlik hizmeti almaktadırlar. İngiltere’ye her sene iş, sağlık ve turizm amaçlı Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ortadoğu ülkelerinden hatırı sayılır sayıda insan gelmektedir. Avrupa: Şirketinizi ve müşteri portföyünüz hakkında bilgi verebilir misiniz? Kerem Güvener: Biz Guvener Security Solutions olarak özellikle Türk Cumhuriyet’lerinden ve Ortadoğu ülkelerinden gelen misafirlere ve firma sahiplerine her türlü güvenlik hizmetlerini vermekteyiz. Bir güvenlik şirketinden çok danışmanlık hizmeti olarak da müşterilerimizle birebir ilgilendiğimiz için kişisel bir servis de diyebiliriz. Müşterilerimiz kendi ülkelerine döndüklerinde de şirketimizle irtibatlarını kesmeyerek iş bağlantılarımızı her geçen gün daha çok genişlemesine yardımcı olmaktadır. 5 yıllık bir zaman diliminde ciddi bir pazara sahip olacağımızdan hiç kuşkumuz yoktur. Avrupa: Guvener Security Solutions’ın marka olarak tercih edilme sebebi nedir? Kerem Güvener: 29 yıllık Avrupa ve Ortadoğu’daki emsalsiz bir deneyim ve aynı sektördeki

Kerem Güvener: Londra’ya gelen kendi ülke vatandaşlarımız, kardeş Türk Cumhuriyet’leri ve Ortadoğu’lu misafirlerimiz kendilerini ve aile üyelerini güvenlik anlamında bize teslim ediyorlar. Biz de Guvener Security Solutions politikamız gereği tüm çalışanlarımız olarak misafirlerimizin ziyaretleri süresince canlarını ve mallarını güvence altına alıyoruz.

dostlarımızın tavsiyeleri ile bu başarıyı elde ettik. Londra’ya gelen kendi ülke vatandaşlarımız, kardeş Türk Cumhuriyet’leri ve Ortadoğu’lu misafirlerimiz kendilerini ve aile üyelerini güvenlik anlamında bize teslim ediyorlar. Biz de Guvener Security Solutions politikamız gereği tüm çalışanlarımız olarak misafirlerimizin ziyaretleri süresince canlarını ve mallarını güvence altına alıyoruz.

Avrupa: Son olarak Londra yani İngiltere’yi deneyimlemek isteyenlere neler önerirsiniz? Kerem Güvener: Güvenlik sektöründe çalışan insanların diğer sektörlerde çalışan insanlar gibi hata yapma lüksleri yoktur.Tüm misafirlerimize doğru fiyata doğru uzman hizmeti almalarını öneriyorum. Güzel bir deneyim ve güzel anılarla ayrılmak için profesyonel hizmetleri ve ekibi tercih etmeleri gerektiği son bir kez daha hatırlatmak isterim. Size ve tüm çalışanlarınıza bu güzel ropörtaj için de ayrıca teşekkür ederim. https://guvenersecurity.uk/ Instagram: GUVENER SECURITY Phone: +44 7405 663 429

Kerem Güvener Ronaldo ile

Güvenlik sektöründe çalışan insanların diğer sektörlerde çalışan insanlar gibi hata yapma lüksleri yoktur.Tüm misafirlerimize doğru fiyata doğru uzman hizmeti almalarını öneriyorum.


30

AVRUPA

7 Şubat 2020 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar

Lilly Event Management We are here to organise all your weddings, engagements , other parties and meetings Çiğdem Şahin Opuz  Tel: 07955 263971 www.lillyevents.co.uk info@lillyevents.co.uk

BAKO STUDIO Deneyimli tiyatro sanatçısından, Yaratıcı drama ve diksiyon dersleri. *Oyunculuk *Spikerlik *Sunuculuk hizmetleri .

07492117161

FASHION FABRIC & GARMENT SOURCING

We offer a sourcing service for a wide varity of textile products like fabrics and garment abroad the UK. Please contact us in order to get detailed information Ms. Özgür Yıldırım email : ozgur@selintextile.co.uk web : www.selintextile.co.uk

Mobile : 07445665540

Basyurt Nanny Services

BRIGHTON EDUCATION

Need a Tutor? One-on-one in your home. Tutoring available in English, Turkish, Business English and Education Consultancy. All ages. Affordable rates. info@brightoneducation.org.uk www.brightoneducation.org.uk Call today! 07404396434

Çocuklarınıza güvenle bakılır. Your children are treated with care and confidence. Handan Basyurt handanbasyurt@gmail.com www.basyurtnanyservices.co.uk

07467398996

EMEK PERSONEL TRAINING One 2 One and Group Lessons Bireysel ve Grup Dersleri Verilir. Çocuklar için tekvando ve jimnastik dersleri, Yetişkinler için sağlıklı yaşam dersleri. Hackney, Kingsland Road, London

07427 16 66 99

DECOR & MAINTENANCE LTD

Decoration & Painting IZZETTIN ORAL İzdecorandmaintenance.co.uk izzet@izdecorandmaintenance.co.uk

07407168743

More&More Social Media Co. guarantees your project to be leaded to your target market in the most inspirational and most efficient way on Social Media. Check out our offers before you decide. www.moreandmoresocialmedia@co.uk haticekol@moreandmoresocialmedia.co.uk

07426 91 54 21

ZNC LİMİTED

Ulusal ve uluslararası alanda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir. info@narlaw.co.uk

07397 510539

International trade and market research consultancy. We are offering you to discover our quality for powerful solutions and insights.

07516 570 753

Orhan Kanalp Oyunculuk Dersleri

Tv ve tiyatro oyuncusu Orhan Kanalp Londra'da oyunculuk dersleri veriyor. İletişim için: orhankanalp@hotmail.com

Orhan Kanalp

Ceres Consultancy

Türk Hukuku ve Türkçe Tercümanlık Hizmetleri

07447526767


31

AVRUPA

7 Şubat 2020 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar

QUICK FİX MECHANİC Serkan Çomak We can fix anyting All Mechanical Repairs Genaral Servicing Brake dısc &pads, Tyres Exhaust System, Clutches

074 75 834655 GREEN HAND

UMIT HAIRSTYLING

Garden Maintenance-Tree Surgery- Clean Up- Garden design-Jet Washing Bekir Ulusoy 3 Repton Grove, Clayhall, Ilford IG5 0RN bekulusoy@hotmail.com

Professional Mobile Hair Dresser Umit Besli Instagram: umitbesli besli05@hotmail.com www.umitstyling.co.uk

07948 724 344

07494 686 940

KAÇIRILMAZ FIRSAT - MONEY TALKS ŞİRKETLER İÇİN KAÇIRILMAZ FIRSAT. ÇEŞİTLİ BOYUTLARDAKİ KREDİ İMKANLARIMIZDAN SİZLERDE YARARLANIN. BAŞVURULAR ÖNDEN ÜCRET TALEP EDİLMEDEN TARAFIMIZDAN YAPILMAKTADIR. £500,000 POUNDS LİMİTE KADAR 1 İLA 5 İŞ GÜNÜ SÜRESİNDE KREDİNİZ HESABINIZDA. AYRINTILI BİLGİ VE RANDEVU İÇİN; MÜRACAAT: MR. VİRAN Mobile: 07876310099 E-mail: moneytalks.viran@hotmail.com

Well Massage LTD

Evlere Masaj Servisi Migren, baş ağrısı, bel fıtığı, stres, kireçleme. Bayanlara özel bayan masöz. Iftade & Fatih

07521695004

TAS GZM PRIVATE TUITION

ELIF GIZEM TAS Turkish Language £15 Turkish History £25 Mathematics £20 Tel: 07340 683 170 elifgizemtas.co.uk info@elifgizemtas.co.uk

CSRN CONSULTANCY Connecting your brand to the world Wholesale consultancy, sales market research, social media management & set up , website design & management, creative consultancy Su Karaman

Web Design Social Media Marketing Consultancy Cihan Aktas 0777 6802 680

0774 849 3168 SERINNA TRADING CO

• Quality Service • Satisfied Customers • Import & Export Services • Intermediate trade

Serin Aslan 07392 115 510

• Consultancy Service • Logistics • Expert Employees www.serinnatradingco.co.uk info@serinnatradingco.co.uk serinna33@hotmail.com

Mert Ozten +44 7796 188 464 mertozten@om-dizayn.com Olcay Ozten +44 7500 731 390 olcayozten@om-design.com www.om-dizayn.com info@om-dizayn.com

UPVC Window & Door Fitter

Fitting/Sökme, Montage/Montaj, Isolation/!zolasyon Repair/Tamirat, Ertan Akpınar

+44 7927 310147 Queen Math Her yaşa uygun özel matematik dersi verilir. Private math lesson is given for all ages.

07383 149 798

Cilt bakımı, Kalıcı Makyaj, profesyonel makyaj, efektli makyaj hizmet ve danışmanlık verilir. ebruclinic@hotmail.com

WhatsAap: +90 505 457 25 53 07551346005

KAANLAR HANDYMAN

TEKE IT SUPPORT

Furniture Fitting

A partner you can trust… IT Service PC Repairs Laptop Repairs Tablet Repairs Smartphone Repairs CCTV Systems Berkayteke90@gmail.com tekeitsupport.co.uk

Mehmet Bolukbas 07492 466 097 bolukbasmobilya@gmail.com 174-17 Fore Street, Edmonton, LONDON N1 2JB

07492 466 097

07533 003 303


32

AVRUPA

7 Şubat 2020 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar

FREEPEN INTERIOR DESIGN İç Mekan, Tasarım/Design Home, ofis, restoran, her türlü işyeri ve mutfak dizaynı yapılır. Hasan Aslan info@freependesign.com www.freependesign.com

Top Quality Business Consultancy Services

www.adviro.co.uk info@adviro.co.uk

07717481175

07394 393 517 MEL MUSIX LTD

Zen Catering Consultancy

• Fotoğraf ve video hizmeti • Ürün çekimi Zeynep Sapolyo • Moda çekimi zeynepsapolyo@gmail.com 07379437214 • Tanıtım çekimi Instagram: zeynepsapolyo • Reklam filmi https://www.sapolyo.co.uk/ Fatma Chef • Mobile Chef • Mobile Training • Özel Partiler • Doğum günleri • Organizasyon

074113 240 070

CaDu Consulting We provide business development and consultancy services. -Supply chain management -Growth and extension -Sales and marketing -Training programmes Please do not hesitate to call

07818926814

caduconsulting@gmail.com

Restorantlara, cafelere, düğün organizasyonlarına ve her türlü özel ve genel davetlere itinayla servis yapılır.

Bedri Zengin

bedrizengin21@hotmail.com

07831 064 944

KU Marketing

Specializes in marketing, and providing business consultancy. Please get in touch for more info. Kazimug@yahoo.com.tr

07498051010

Melih Unen Müzisyen & Prodüktör • Canlı Müzik • Gitar /Vokal Dersleri • Stüdyo Müzisyenliği www.melmusix.co.uk info@melmusix.co.uk

07853585945

WEB SİTESİNE Mİ İHTİYACINIZ VAR? E-T!CARET S!TES! KURUMSAL F!RMA S!TES! GOOGLE OPT!M!ZASYONU HEMEN ARAYIN Gökcan Baran info@snugfort.co.uk www.snugfort.co.uk

07507 040 147 - 0208 1919 223

OK Bookkeeping Services Özlem Karakaya Ön muhasebe ve hesap takip işleriniz yapılır. karakayaozlem4@hotmail.com

447879077092 H.C. Mobile Barber Harun Can

DERGAH TURKISH TUITION

Cake Designer & Event Organiser

Türkçe dersleri verilir. Dergah Demirdas

07340 980 080

Dream Catcher Organisation & Party tekbasheval@hotmail.com www.dreamcatcherorganisation.com

dergahors.dr@gmail.com

Heval Tekbaş Call for a quote

0776 964 4905

07366985003

AZİZ KEDİ PRODUCTIONS Videography-Social Media-Content -Showreel -Konser -Düğün –Festival -Reklam -Sosyal Medya -Pitch -Doğum Günü -Klip Videolarınız içeriklendirilir, çekilir, montajlanır. azizkedi@gmail.com

07474 951 011


33

AVRUPA

0

.2 07

7 Şubat 2020 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

KİRALIK Edmonton, Enfield, Waltham Abbey ve Southgate'de Kiralık Evler

0795 628 07 53 0784 746 98 02 2 -0

07

KİRALIK

Stoke Newington High Street Bölgesinde Single ve double odalar Odalarımız bay ve bayanlar için uygundur

07747004444

2 -0 07

KİRALIK

£1400 taking yapan burgen van kiralıktır. Pozisyonu High Street'te. 8:30 - 18:00 haftanın 7 günü açıktır.

0737 7725 422 0774 8262 424

SPARK EVENTS PLANNING “Başarı yetenek keşfedilince açığa çıkar" Her yaş için resim ve türkçe dersleri veriyorum. deniz2015a@hotmail.com

Plans are nothing. Planning is everything. arzuak69@gmail.com

07

2 -0

KİRALIK

2

-0 07

SATILIK KİRALIK ORTAK

2

-0

07

Seri İlanlar

KİRALIK

Enfield Townda tek kişilik kiralık oda verilir. Herşey dahil £125,sadece 2 kişiyle paylaşılır.

South Croydon Highstreet bölgesinde bulunan cluplerin yanında yeni açmış olduğum fish and chips shop satılıktır. Kebab koymaya da uygundur. Fish and chips kebab'ta anlayana kiralik verilir veya ortak da alınır. Açılış saatleri: 11-11 Gece ruhsatı sabah 4’e kadar mevcuttur. Taking yükseltilebilir. Kira: £14,000 Rates: Yok Detaylı bilgi görüşmeden sonra verilecektir. Ankara anlaşması yapanlar için çok uygundur.

including all bills.

0758866419

0781 884 89 43

0758401017

02

07

KİRALIK

1 bedroom flat,

£900 monthly. No DSS

KİRALIK

Enfield bölgesinde eşyalı, her yere yakın ulaşımı kolay, içinde Tv, lavabo ve tuvaleti bulunan double oda kiralıktır. Faturalar dahildir. No DSS

+44 7904 533781 CCTV CAMERA Intruder ALARM Elektronik Güvenlik sistemleri Tel +44 7922710606 Fast&Trust

07598693916 DEMİRKOL BOOKKEEPING TAX PLANNING MADE SIMPLE

• TAX CONSULTING An unseen company offer. No neces• STATEMENT sity to pay for the first 6 months therePREPARATION fore work with us and find out about • ACCOUNTING our quality business. After 6 months, SERVICES you can determine the paying method. • BOOKKEEPING If unsatisfied, we require no payment. CELAL DEMIRKOL ckoldermirkol@gmail.com

TEL: 07376 210562

43 BENACRE ROAD - IPSWICH – IP3 9JX

Deftin LTD

YALCIN CATERING CONSULTANCY -Menü yapımı -Personel eğitimi -Piyasa araştırması -Cost Kontrol Şahin Yalçın sahin_yalcin@hotmail.co.uk http://yalcinconsultancy.com

Enfield

Writing & Media Services • Creative Consultancy • Copywriting

• Creative Writing

• Content Creation

• Social Media Management www.deftin.com

def@deftin.com


34

AVRUPA

2

-0 07

7 Şubat 2020 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

SATILIK

0

2

0 7-

SATILIK

Burger Kebap Vanı

Londra dışı Hull'da satılık pizza ve kebap dükkanı. Açılış saatleri: 4:00 pm - 11.30 pm Kira: £217 pw. Business rates yok. Taking: £3000 - £4000 arası pw 3 senedir menü yapılmadı. Just Eat var. Özel sebeplerden dolayı satılıktır. Fiyat: £40.000 Fiyatta anlaşılır

Chelmsford/Essex Bölgesinde Taking: £2200 pw Price: £40.000 07734 469 168 02

07

SATILIK

07414 616 961 2 -0 07

SATILIK

Croydon bölgesinde 7 Melfort fish bar satılıktır. Taking yüksektir. Yalnızlık nedeniyle satılıktır. Rent: £13.000 Rate: yoktur Delivery yoktur. Detaylı bilgi için lütfen arayınız.

SS0 7EY' de Satılık Italyan Restoran Türk Restoran olmaya müsaittir. Memlekete yerleşme sebebinden dolayı acil satılıktır! 15 Yıllık Lease. Tekliflere açıktır. Detaylar telefonda verilecektir.

07939 632773

07981 982 364

. 07

02

SATILIK

Grill & Pizza Shop North yorkshire HG1 bölgesinde Yeni kontrat verilecektir T&C., Kısa çalışma saatleri. İyi bir işi olan dükkandır. Delivery yoktur. 12 oturaklıdır, rates yoktur. Üzerinde flat yoktur. Emeklilikten dolayı satılıktır. Lütfen 11am-4pm arası arayınız.

Tel: 07394 469 881 02

07

SATILIK

2 -0 21

2 .0 14

SATILIK

2

.1 06

SATILIK

Luton Bölgesinde satılık kebap ve peri peri chicken shop Rent: £13.000 yıllık Taking: £4.500- £5.000 Lease: 15 yıl Üstündeki flat geliri: £7800 yıllık Diğer detaylar tel de verilecek. Posta kodu: LU2 9EE

Ala: 07984 787 249 Rahmi: 07921 183 115 2

-0 07

SATILIK

South Croydon'da APATURA Restaurant ve Bar satılıktır. Üzerinde 3 odalı flat vardır. Yenilenmiş lease. 100 kişilik kapasitesi.

La Moda Unisex hair and laser clinic Taking: £500 ile £1500 arası pw Lease: 9 yıl önü açık Rent: £2500-3 ayda 1 ödeniyor. Aylık £400 masajcı dan kira geliri var Price: £25.000 Adres: 20 Friern Barnet road N11 1NA

0208 688 9416

+44 7506 428987

07

02

-

SATILIK

Cafe shop in Coulsdon. Taking: £2.700 - £3.330 pw Rent: £24.800 pa Ustteki 5 odadan £28.200 yıllık geliri vardır. 13 yıl önü açık lease Price £60.000

Croydon Purley Way Bölgesi’nde Türk resturanı için en iyi konumda , iş merkezine yakın Çalışır durumda, yeni dekorlu yeni iş yeri satılıktır Detaylı bilgi telefonda verilecektir. Lütfen 2pm’den sonra arayınız.

44 7500 900924

07899 780 146

02

07

SATILIK

St Albans London Colney AL2 1EJ bölgesinde Satılık coffee shop Rent: £11.400 yıllık Rates: Yok Taking: £ 2.500 - 3.000 pw Lease: 12 yıl önü açık Price: £75.000 Pazartesi - Cumartesi 7am - 3.30 pm; Pazar 8am - 3pm arası açık. Yeni dekorlu, masrafsız.

07885508710 07

02

SATILIK Berber dükkanı, London Edmonton Area Rent: £8200 Rates: Yok Taking: £1.500 pw Lease: 18 yıl Price: £70.000 Lütfen ciddi alıcılar arasın, kalacak yer vardır. Celhun Bey

07956 959 369

13.03

SATILIK

Kaçırılmaz Fırsat! Satılık Pizza Shop & Chinese Food Take away İşlek anacadde üzerinde, geliri yüksek Bünyesinde Panda Oriental ve Nonno’s Pizza bulunur. İçinde İtalyan odun fırını vardır. ! Alcohol Licence ! A3 Licence ! A5 licence ! Premises Licence 15 years New Lease Rent: £15.000 Rate: 0 Taking: £14.000 Price: £160.000

Mohammad: 07962 363 241

SATILIK

Kebap-Pizza Shop North Yorkshire Bölgesinde İşlek cadde üzerinde Rent: £8.000 yıllık Rates: Yok Lease: 6 yıl önü açık Taking: £3.500 - £4.000 pw Fiyat: £45.000 1985’den beri hizmet vermektedir. Üzerinde 4 odalı flat ve özel park yeri vardır.

2

0 7-

0

2 -0

SATILIK

SATILIK

Londra SE27 9QY bölgesinde Gipsy Plaice Fish Bar, fish&chips kebap shop 2 ortak anlaşmazlığı yüzünden satılıktır. Lease: 20 yıl Tüm detaylar için arayınız.

0208 766 0223 Yusuf ve Vedat

07479 022 258 07

Seri İlanlar

2

-0 07

SATILIK

Chingford Bölgesinde Food centre Kira: £20,000 Rates: £2,400 Taking: £10,000 kış - £13,000 yaz (Haftalık) Fiyat: £100,000 + Stock Lease: Mayıs 2030'a kadar (uzatılabilir)

ORGANIC SHOP MUSWELL HILL BÖLGESİNDE Kar oranı yüksektir, alkol lisansı yoktur. Taking yükseltme postansiyeli var. 8am - 7.30pm arası açık Lütfen ciddi alıcılar arasın.

07577440836

07854 061 961

2 -0

07

SATILIK Londraya 70 mil uzaklıkta satılık Off Licence Aile için bulunmaz yer! Taking: £9.000-£10.000 arası Rent:£15000 Rates:Yok Uygun fıyata verilecektir.

07477487261 2 .0

14

SATILIK Lewisham SE13 5PJ bölgesinde satılık bayan kuaför salonu. Rent: £11.000 Rates: Yok Lease: 6 yıl, önü açık Price: £27.000 Taking: £1.300 pw

+44 7838 244369 . 28

02

SATILIK

Essex Bölgesi’nde Satılık Fish & Chips Shop Kira: £15.800 yıllık Rates: Yok Üstünde flat yoktur. 6 gün açık, pazar günü kapalı. Detaylı bilgi için arayınız:

07855 037 564 2 .0 28

SATILIK

Pizza & Kebap Shop Cumbria Carlisle Bölgesinde Rent: £12.800 yıllık Rates: Yok Lease: 20 yıl önü açık Taking: £11.000-£12.000 pw Üzerinde 2 yatak odalı flat var. Delivery yok. Pazartesi/Cumartesi 11am-11pm, Pazar 3pm-11pm arası açık. Aile işletmesi için uygundur.

07384 886 891


35 02 7-

0

. 07

02

AVRUPA

7 Şubat 2020 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

ELEMAN

1

0 4.

2

ELEMAN

Enfield Town Bölgesinde restoranda çalışacak, Tecrübeli ve İngilizce bilen bay-bayan garson aranıyor.

0795 628 07 53

020 8367 2060 - 07392 834083 2

-0 07

ELEMAN

Londra dışı restoranda çalışacak tecrübeli, turizm mezunu, restoranı yönetebilecek idare bilgisi olan profesyonel müdür aranıyor. Ve A La carte restoranda çalışacak Türk mutfak şefi aranıyor. Lütfen öğleden sonra arayınız.

Cafe Shop’da çalışacak tecrübeli ve ingilizce bilen garson aranıyor.

07791 659 810

07415 124 157

2

.0 07

0

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ihtiyaç vardır.

ELEMAN

ELEMAN Wood Mangal, Bethnal Green bölgesinde çalışacak tecrübeli bayan garson aranıyor. Part time veya full time olabilir. Lütfen 12 pm'den sonra arayınız.

07471 053 038

07

2

.0

2

0 7-

2

-0

07

ELEMAN

ELEMAN

07577 450 519

07885 492 482

bölümünde forklift

2

-0

07

2

-0 07

ELEMAN

Leyton bölgesinde supermarkette çalışacak İngilizce bilen ve kasadan anlayan ve şoförlüğü olan deneyimli ara eleman aranıyor.

07944 866 456

07852 568 070

2

.0

ELEMAN

Village Mangal Amersham ve Takeaway Potters Bar’da çalışacak tecrübeli döner kesebilen, servis yapabilen garson ve ocak şefi aranıyor. Değerli kebap ve restauant da çalışan arkadaşlarımız; şimdiden Yeni yılınızı ve Christmasınızı kutluyoruz

Ismail Bey: 07940757099

07577450519 3 .0

ELEMAN

Battersea Bölgesinde fish and chipste çalışacak, İngilizce bilen eleman aranıyor.

22

05

ELEMAN

kullanabilen elemanlara ihtiyaç vardır.

satış tecrübesi olan satış elemanlarına ve depo

07747004444

Megafoods Firmasında çalışacak, deneyimli satış elemanları ve depoda forklift kullanacak deneyimli elemanlar aranmaktadır.

0

Seri İlanlar

Essex Bölgesinde pizzada çalışacak, İngilizce bile eleman aranıyor.

Toptan gıda firmamızda,

Stoke Newington High Street Bölgesinde Single ve double odalar Odalarımız bay ve bayanlar için uygundur.

ELEMAN

02 7-

ELEMAN

2

.0

14

ELEMAN

2

-0

07

ELEMAN

İskoçya’da

Essex-Basildon Bölge-

full time çalışacak acil döner ustası aranıyor. Kalacak yer

si’nde, kebap shop da çalışacak, arabası olan, 3pm-1pm arası çalışacak eleman aranıyor.

verilir.

Kalacak yer yoktur.

Islington Bölgesinde supermarkette çalışacak ara eleman aranıyor.

07378 593 926

07448 544 303

07415 124 157


36

AVRUPA

7 Şubat 2020 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

AVRUPA FIHRIST

AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI Redstone Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 940 5959 Advantage Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 1676 Akyol Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . +44 7531 168157 - 020 3927 4006 Aydın&bright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 801 1711 Brunswick Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 841 5688 Erbil & Richmond Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 865 3394 Fahri Jacop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 347 4070 Immıgration Connection . . . . . . . . . 0794 872 1767 | 0203 135 0340 Kent solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 805 9735 London Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . 0780 972 8495 | 0208 808 1285 Nova solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 489 7010 | 0777 194 5951 OZ Legal Consultancy - Türk Hukuku .. . . . . . . . . . . . 0122 723 8968 Pace Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24hours) 0771 353 2173

Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

020 7275 7610 FİNANS & MORTGAGE Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . .

0755 080 0777

0208 802 6515 0208 807 8220

BELEDİYELER Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hackney Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Islington Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 379 1000 0208 356 3000 0208 489 1000 0207 527 2000

BERBERLER Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.......................................................... .......................................................... Kings Gents Hair Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07931 187 654 | 0203 887 1117 0208 588 7083

Strategy Finance & Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 275 0044

0203 289 5588 www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0845 084 8990 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 499 8570

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVELERİ

0203 602 7879 0788 583 1065

DÜĞÜN SALONLARI VE ORGANİZASYON

0203 538 9131

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9515 1745

ECZANELER

0207 254 6910

EMLAKÇILAR April Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 257 2100 Lords Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 805 5457 Turyap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 802 5114 – 0736 528 0397

0208 365 9152 | 0791 888 1830 0753 410 0514 | 0203 638 4127

ISTANBUL RESTAURANT – HORNSEY . . . . . . . . . . ISTANBUL RESTAURANT – FINCHLEY . . . . . . . . . .

SEYAHAT ACENTALARI

| 0757 637 7007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0791 926 4497

K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Büyükelçiliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Başkonsolosluk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Eğitim Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 631 1920 0207 631 1930 0207 293 0202 0208 889 5721 0207 591 6900 0207 724 1511

0208 341 0460 0208 341 0460

0208 343 8888 0203 598 1818 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 499 8570 Just2travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAĞLIK MERKEZLERİ Medistance International Healthcare. . . . . . . . . . . . . . . .

0779 870 5104

ŞOFÖR OKULLARI Akdeniz şoför okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0771 432 8786 0793 174 5397

SUPERMARKETLER Esin cash&carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Matbaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 807 6262 Meto Print.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 9977 METAL İŞLERİ - İNŞAAT FİRMALARI AKSU METAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07568 571 996

- 07944 638 545

0208 804 8252 0208 530 5464 Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 659 0697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 647 6778 Silver Point Food Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 4767 International Supermarket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CML steel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 200 0044

TAŞIMACILIK KARGO

Eral Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 556 4863 |

CML CARGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 330 9999 333

075 444 77748 River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 365 9152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0791 888 1830 Şahin Construction LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 027 0843

TAXI - MINICABS Sam's cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 4545

Top cars wood green . . . . . . . . . . . . . 0208 888 0111

| 0207 923 0000 | 0208 889 6966

MOBİLYACILAR Aldora mobilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 254 3331

MUHASEBE BÜROLARI ADPL Accounting Direct Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACCURATE ACCOUNTANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADA Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton & Co (Chartered Accountants) . . . . . . . . . . . . . . . Benchmark Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESTETİK VE GÜZELLİK MERKEZLERİ

Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirench & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0747 243 4377 0208 804 5550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 340 7250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 4588 Evita Aesthetic & Beauty Centre 0208 804 7986 - 0794 619 6136 Posh Klinik (medikal estetik ve lazer epilasyon) . . . 0208 681 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0742 105 3999 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 3333

Easy Signs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyprus Paradise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Umut Cam

0770 780 3191

REKLAM – TABELA River Sign & Metal Works . . . . . .

İNŞAAT DEKORASYON

MATBAALAR

0758 471 4286

Pest Line Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seyit Decor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 099 7022

T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 889 0220 0208 690 7667

0208 803 8004 | 0795 626 0367 0208 803 8004 Global table and chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 556 5040 Mem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 341 2394

RESTORANLAR

KONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLER

DİL OKULLARI

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.atlasglb.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K.K.T.C. Londra Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOKTORLAR

Prince and Princess Düğün Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HAVA YOLLARI

0207 254 0046 0207 249 2244 0207 684 9900

Dr. Ertan Erel (Uz. Plastik Cerrah) Zeynep Erel . . . . . 0745 666 9494 DOCTORS 4 YOU . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 240 1028 | 0208 881 9090 Uzman Psikolog Alptekin Aydın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 144 9884

Master Academy English Language School . . . . . . . . . Pratiq The Centre Of Development . . . . . . . . . . . . . . . . .

| 0208 805 95 47

PEST CONTROL & BÖCEK İLAÇLAMA

0208 887 9999

www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Veykab Danışmanlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GIDA TOPTANCILARI HOLLAND BAZAAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0747 243 4377 0208 804 5550 0208 340 7250 0207 254 4588 0759 053 2442 0208 340 7250

CATERING Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . .

PERDECİLER Perdeci Hasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0786 796 4310

Ada Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FOTOĞRAFÇILAR

İÇECEK TOPTANCILARI

CAMİİLER Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shacklewell Lane Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0779 639 5645 0782 522 2893 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0782 863 7622 Moonchild Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deluxe Fabrics LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 490 0863

ARABA TAMİRCİLERİ VE SERVİSLER Best Motors M.O.T. Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kem Repair Centre Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OKULLAR Haringey Eğitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ada Windows Ltd . . . . . . . . . . . . . .

ANAHTARCILAR Mustafa Keleş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIRECTORY-REHBER

KUYUMCULAR Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 041 7053

DK Company & Services Ltd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mentek & Co Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKS ACCOUNTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 8886 9222 020 8348 4255 020 8819 8212 020 7582 3000 020 7278 8555 0208 888 0004 0790 894 3456 0772 309 2727 0208 888 2515 0754 011 0760 0207 237 4725 0207 998 0057 0208 881 8844

TEMİZLİK İŞLERİ Spot Raiders Dry Cleaner & Launderers . . . . . . . . . . . . 0207 254 6113

TÜRK HAMAMI Turkish Hamam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 249 5554

UYDU SİSTEMLERİ Ad Sat Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0795 022 6662 Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 7948

| 0777 959 0889

WEB TASARIM Mantis Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0794 474 4227

YAZAR KASA /EPOS/CCTV KAMERA Eposman UK LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0794 643 9404 Ika Epos Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0208 887 1578

Fihrist


37

AVRUPA

Haberler

7 February 2020 Friday

Turkey: Avalanche buries search team, 33 killed

So far 53 people reported injured from avalanche, search and rescue efforts ongoing, say authorities Death toll rose to 33 after rescue workers were buried under an avalanche in eastern Turkey, authorities said on Wednesday. Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD) reported the death toll from Wednesday's avalanche, adding, 53 people were injured in the disaster. Risk avalanche remained high, he added.At least five people were killed in the avalanche on Tuesday. With seven people rescued, two people were still missing. Tuesday’s avalanche took place in the Van’s Bahcesaray district during bad weather and struck a minibus traveling the Van-Bahcesaray highway. Ringed by gigantic mountains, Bahcesaray frequently faces harsh winter conditions.

ENGLISH NEWS

Pegasus Airlines plane 'skids off runway, splits in two and bursts into flames' The Boeing 737-800 appears to have skidded in wet

Istanbul's airport in Turkey. Turkish officials say

weather at Istanbul's Gökçen airport in Turkey and

52 were injured in the incident but there are no re-

was thought to have been coming into land at the

ports of any deaths at this stage. Footage shows se-

time. It was on 05 February 2020 Wednesday.

rious damage to the fuselage, with passengers

Twenty one people are injured after a plane has

being evacuated through the cracks caused by the

skidded off a runway, split in two and burst into

impact. Bloodied passengers can be seen on a

flames. The Boeing 737-800 internal flight from

shuttle bus ferrying survivors away from the plane

Izmir appears to have skidded in wet weather at

following the incident.

The Caucasus : Oil, Conflicts and Struggle for Independence The course views the Caucasus in the context of

analysis of the conflicts which accompanied the

its long struggle for independence, focusing on

transition in the region - which is both a border-

the calamitous post-Soviet transition. It includes

land and a cross roads. We will study the root causes of these conflicts, and the broader security context, showing the interrelation of stability and security across borders, radicalisation and the wider implications

Tutor Dr Leila Alieva

for international security.

An expert on the Caucasus and Former Soviet

We will cover the role of regional ( Russia, Iran,

Union, affiliated with St. Antony's College, Univer-

Turkey) and extra-regional actors ( EU, US and

sity of Oxford.

the emerging role of China) whose interests

Fees From £215.00 Credit

clash over the Caucasus, conditioned by its

10 CATS points Dates 23 Apr 2020 - 25 Jun 2020

energy resources and strategic location. The co-

Location

urse will show the complexities of security, state

Ewert House Ewert Place, Banbury Road, Oxford,

and democracy building in the region, and the

OX2 7DD

diverging paths of three Caucasus republics in

Contact weeklyclasses@conted.ox.ac.uk

the post-cold war era.

+44 (0)1865 280892

Connecting communities with cycling grants

The Council’s Deputy Leader, Cllr Ian Barnes, Ozgur Korkmaz chairperson of the London Cycling Club wants to encourage Three Enfield community groups have been

and healthier place to live in with cleaner air

awarded £25,000 from Transport for London to

and less congested roads.

encourage people from different backgrounds

Ozgur Korkmaz chairperson of the London

to take up cycling.Enfield Council will offer the

Cycling Club wants to encourage the Turkish

groups ongoing help and support to ensure the

speaking community to cycle and improve their

schemes are successful.

mental and physical health.

The Council’s Deputy Leader, Cllr Ian Barnes,

He said: “We're here to help build stronger

said: “These grants are a wonderful opportu-

communities, connecting people living in Lon-

nity for under-represented groups to take up

don. We want to provide a safe and friendly en-

cycling. Enfield Council is here to support an-

vironment for cycling and promote a healthy

yone who wants to get active and in turn, we

and active lifestyle through cycling and wal-

will make Enfield a more sustainable, inclusive

king.”


38

AVRUPA

Spor Haberleri

7 Şubat 2020 Cuma

İngiliz ligindeki Türk Takımımız

Ware FC şampiyonluğa kilitlendi Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Isthmian League South Central Division’da perfor-

1000 tane 18 yaş altı oyuncularının olduğunu ve

mans sergileyen Türk takımı. Elitok bilindiği gibi

her gün Türk ailelerin de çocuklarını getirmeye

BetVictor Isthmian South Central Division ligin-

Türk Toplum Futbol Federasyonunda asbaşkanlık

başladığını söyledi. Yetenekli Türk gençleri Ware

deki tek Türk takımımız olan Ware Fc, 4 şubat 2020

yaptığı dönemde gençler ligini canlandırdırarak ve

FC takımında gönmek bizi sevindirir. Gençler so-

tarihinde salı günü oynanan maçta rakibi Harlow

bir senede gençler ligindeki takım sayısını 6’ya çı-

rumlusu Avukat Kıymet hanıma ulaşabi-

Town’u 4 golle yenerek liderliğie oturmasını

kararak büyük başarıya imza atmıştı.

lirsiniz 07523 950 936

bildi.İngiliz liglerindeki Türk futbol takımları biz-

Ware FC asbaşkanı Mehmet Elitok, Ware FC çatısı

Harlow Town: 3 - Ware: 4

leri gururlandırmaya devam ediyor. Ware FC-Fut-

altında yaklaşık 50 genç takım olduğunu ve her

Goller : Adu Gyamfi (4', 58'),

bol Kulübü 1892 yılında kurulan ve şu anda

gün için daha da büyükdüklerini söyledi. Yaklaşık

Moncur (52') Harlow Town

Zaza FC Adım Adım Şampiyonluğa koşuyor Avrupa Ajansı / AVALondra

İngiltere Türk Toplumu Futbol Liginde mağlubiyet görmeyen 2.ligin tek takımı olan Zaza FC şampiyonluk parolasıyla çıktıkları 2019-2020 Liginin son 6 haftasına lider olarak girdi. Geçen pazar günü oynadıkları maçı da 10-1 gibi farklı skorla kazanan ZAZA FC, son 5 hafta kala şampiyonluk iddialarını iyice güçlendirdiler. Zaza FC futbol takımı yetkilileri Avrupa Spor’a şunları söyledi: “Omuz omuza adım adım şampiyonluğa koşuyoruz. Kimse Engel Olamayacak. Son 5 hafta kala şampiyonluk iddiamızın arkasındayız.”

Adu-Donyinah (15', 75'), McCollin (34', 78') Ware Fikstür: 8 Şubat 2020 Cumartesi 3pm Ashford Town (Middx) v Ware


39

AVRUPA

Spor Haberleri

7 Şubat 2020 Cuma

TTFF’den Futbol Akademisi ve Gençler projesi Avrupa Ajansı / AVA| Londra

TTFF Başkan Yardımcısı Osman Ercen

İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu

İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu

(TTFF) aylık toplantısı geçen salı akşamı Kıbrıs

Başkan Yardımcısı Osman Ercen, Avrupa Ga-

türk Toplumu TCAA binasında gerçekleşti. Ol-

zetesi Spor Servisine şu açıklamaları yaptı:

dukça verimle geçen toplantıda, kulüpler düşüncelerini ve önlerilerini TTFF Yöneticilerle

Mustafa Ercen Anısına Kupa

MerhumMustafa Ercen Anısına Kupa maçları düzenledi tafa Ercen adını verdik. Bu özel maçlara tüm

Osman Ercen: “Tüm halkımıza ve özellikle

toplumumuz davetlidir. Ardından Türk Top-

gençlerimize hayırlı olsun. TTFF Futbol Aka-

lumu Futbol Federasyonu Gençler Karması

demisi kurulması için karar aldık. Gençlere

Londra’dan KKTC’ye gidecek ve KKTC genç-

daha çok önem vereceğiz. 43 yıldan beri ilk kez

leri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk

TTFF 1 Lig ve TTFF 2.Lig karmasını New River

Bayramı kupasında oynayacak.”

Stadında karşılaştıracağız ve kupa vereceğiz. 8

Mustafa Ercen Anı Kupası

Mart’ta 14..0’da yapılacak olan bu tarihi maç

8 Mart 2020 New River Stadı

öncesi TTFF Veteran karması ile TTFF Londra

Veteran karması - Londra Master karma maçı :

Master karması saat 12.00’de karşılaşacak.

12.00

Özel kupa maçına vefat eden kardeşim Mus-

1 Lig ve 2.Lig karma maçı : 14.00

paylaştı. TTFF Futbol Akademisi kurulması için karar alındı.

TTFF Başkanı Serdar Sarı ve Başkan yardımcısı Osman Ercen toplantıda açıkladı. TTFF Futbol Akademisi kuruluyor.

TTFF Başkan Yardımcısı Osman Ercen: “ Özel kupa maçına vefat eden kardeşim Mustafa Ercen adını verildiği için mutluyum” dedi.

İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu Gençler Karması ile KKTC gençleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kupasında KKTC’de oynayacak.”

Pat Rice&Peas: 4 - Trabzonspor UK: 5

Avrupa Ajansı / AVA| Londra İngilizlerin ligi olan Barnet Sunday 1.Ligininin tek Türk takımı olan Trabzonspor UK namağlup lider olarak bizleri gururlandırıyor. 4 gol yedikleri maçta 5 gol atmasını bilen Trabzonspor UK ligi yenilgisiz devam ettiriyor. Trabzonspor UK geçen pazar günü Muswell Hill Playing Field sahasında zorlu bir maç oynadı ama 5 gol atarak gerçek gücünü gösterdi.

“Zor maçtı ama sezonun en güzel maçıydı.” Trabzonspor UK başkanı Sinan Kaya Avrupa Spor’a özel konuştu. Kaya maçı etk cümle ile şöyle özetledi: “Zor maçtı ama sezonun en güzel maçıydı.” Hakem: Xander Harrison GOLLER BILLY APLICANO Goals x2 Pat Rice&Peas Tammy Belhaddad x1 Pat Rice&Peas, Aran McCarthy x1 Pat Rice&Peas, Mert GELES Goals x2 Trabzonspor UK, Hüseyin Yıldız Goals x2 Trabzonspor UK, Mostafa Elazouzi x1 Trabzonspor UK Fikstür: 09/02/20 10:30 Trabzonspor UK- Cossie FC MUSWELL HILL PLAYING FIELD (Pitch One) Challenge Cup 2019 - 2020 Third Round


40

AVRUPA

7 Åžubat 2020 Cuma

Reklam

Profile for Vatan Londra

Avrupa gazete gazete 7 şubat 2020  

Avrupa gazete gazete 7 şubat 2020

Avrupa gazete gazete 7 şubat 2020  

Avrupa gazete gazete 7 şubat 2020

Profile for londra874
Advertisement