Page 1

30 Ağustos 2019 Cuma

www.avrupagazete.co.uk

info@avrupagazete.com

Tel: 020 7275 7610

18. Yılımızda gururluyuz

Dünya Basın Ödülü - 2015

AVRUPA

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN Sayfa 3’te

KÜLTÜR SANAT Sayfa 28

En iyi Medya - 2017

En başarılı gazete - 2014

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

CTCA UK, Britanya’daki başarılı Kıbrıslı Türkleri ödüllendirecek

KKTC Londra Eğitim ve Kültür AtaşesiGülgün ÖZÇELİK’ten veda

KAHVALTININ SAĞLIKLI YAŞAMDA YERİ VE ÖNEMİ

Op. Dr. Deniz Kanlıada, İngiltere’de

Schemes to tackle poor housing, anti-social behaviour and deprivation unveiled

“En Gözde Plastik Cerrah Ödülü”nü kazandı

Sayfa 19

Sayfa 11

Sayfa 13

Sayfa 4

! Demokrasiye darbe ! Parlamento askıya alındı ! Şimdi Ne olacak Avrupa Ajansı / AVA Londra-İngiltere Başbakan Boris Johnson'un parlamentonun faaliyetlerinin 5 hafta askıya alınıp 14 Ekim'e kadar kapalı kalması kararı, meclisteki Brexit görüşmeleri için ayrılacak zamanı iyice daralttı. İngiltere Avam Kamarası 3 Eylül'de toplandığında muhalefetin nasıl bir yol izleyeceğine karar vermesi gerekiyor.

Başbakan parlamentoyu askıya aldı İngiltere Parlamentosu tatilden 3 Eylül'de dönerek toplanıyor. Ana muhalefet İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in öncelikle Avam Kamarası toplandığında güvensizlik önergesi verip vermeyeceğine karar vermesi gerekiyor. Corbyn geçtiğimiz haftalarda henüz Parlamento'nun askıya alınması gündemde değilken, hükümetin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir ayrılığa doğru yönelmiş göründüğünü, buna engel olmak için Muhafazakar milletvekilleri de dahil bu ihtimale karşı olan herkesin kendisine destek vermesini istemişti. Corbyn gerekli desteği ala-

cağına inanırsa Avam Kamarası'nda hükümeti bir güvenoylaması ile düşürebileceklerini ve yerine kendisinin liderliğinde bir geçici hükümetin kurulup Brexit sürecini ertelebileceğini ve ülkenin erken genel seçime gidebileceğini de kaydetmişti.

Corbyn derhal güvensizlik önergesi verir ve kazanırsa İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Boris Johnson hükümeti hakkında güvensizlik önergesi verirse başarılı olabilmesi için -az sayıda da olsa- hükümetin politikasından rahatsız bazı Muhafazakar milletvekillerini de ikna etmesi gerekiyor. Corbyn'in nasıl bir yol izleyeceğine önümüzdeki hafta karar vermesi gerekiyor. Güvensizlik önergesini geçirmeyi başarırsa parlamento çoğunluğunu alabilecek bir alternatif hükümet oluşturmak için 14 gün süre var. Corbyn, planı yürür ve hükümet düşürülebilirse, milletvekillerinin ayrıca AB'den ayrılık için 31 Ekim'i resmi tarih olarak saptayan 50. maddeyi, takvimi erteleyecek şekilde değiştirmeleri mümkün. Corbyn ya da üzerinde uzlaşılacak başka bir

isim liderliğinde bir geçici hükümet parlamentodan güvenoyu alabilirse, o zaman parlamentodan bir genel seçim kararı çıkarılması bekleniyor. Ancak bütün bunlar eninde sonunda AB'den anlaşmasız bir ayrılık ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Erken seçimin sonuçlarının ne olacağı ve teşekkül edecek yeni parlamentodan nasıl kararlar çıkabileceğini şimdiden tahmin etmek güç. Corbyn güvensizlik önergesi vermez ya da verir ve kaybederse Eğer Başbakan Boris Johnson ve hükümetine karşı bir güvensizlik önergesi verilmez veya verilir de kaybedilirse, o zaman takvim başka türlü işleyecek.

Kraliçe 2. Elizabeth Bu durumda Parlamento faaliyetleri başbakanın öngördüğü gibi 9 Eylül'de başlayan hafta içinde askıya alınacak ve Parlamento 14 Ekim tarihine kadar kapalı kalacak. Aradaki haftalar içinde partilerin geleneksel yıllık kongreleri yapılacak ve Avrupa Birliği ile müzakereler sürdürülecek. 14 Ekim günü milletvekilleri Avam Kamarası'nda yeniden bira-

Sayfa 37

Corbyn derhal güvensizlik önergesi verir ve kazanırsa yeni hükümet kuracak

İngiltere Başbakan Boris Johnson parlamentonun faaliyetlerini 5 hafta askıya aldı. Kraliçe 2. Elizabeth’te onayladı raya gelecekler ve Kraliçe 2. Elizabeth gelenek olduğu üzere gelip Boris Johnson hükümetinin yasama yılına ilişkin önceliklerini okuyacak. Üç gün sonra Boris Johnson 27 AB üyesi liderinin biraraya geldiği Konsey toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gidecek ve orada önerdiği bir uzlaşmanın onaylanmasını sağlamaya çalışacak. Eğer AB, Johnson'un istediği yeni bir anlaşma taslağını onaylamazsa ve bu durum 31 Ekim'e kadar değişmezse, İngiltere AB'den 31 Ekim'de anlaşmasız ayrılmak durumunda.


2

AVRUPA

30 AÄ&#x;ustos 2019 Cuma

Reklamlar


3

AVRUPA

30 Ağustos 2019 Cuma

30 Ağustos 2019’da;

Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlık

anıtının 97.yılını idrak ediyoruz Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Jale Özer, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılını kutlayan iletisini Avrupa gazetesine gönderdi. Özer’in 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması şöyle: “Afyon’da 26 Ağustos 1922 saat 4:30 da başlatılan 4 gün 4 gece süren Büyük Taarruz 30 Ağustos’ta Dumlupınar Meydan Muharebesi ile sonuçlanmış ve büyük zafere ulaşılmıştır. Bu zaferi takiben,Mustafa Kemal’in “Ordular! İlk hedefimiz Akdeniz’dir, ileri” emrini vermesi üzerine taarruza geçen Türk ordusu ,önünde kaçan Yunan ordusunu İzmir’e kadar kovalamış ve 9 Eylül’de İzmir düşman işgalinden kurtarılmıştır. 18 Eylül’de de Batı Anadolu tamamen düşmandan temizlenmiştir.Bu büyük zafer sayesinde Türkiye Cumhuriyeti kurulacak ,emperyalist yayılmacılık bir süre de olsa durdurulacak ve mazlum ülkeler teker teker özgürlüklerini ilan edecektir.” YIL 1922: 30 Ağustos Zafer’in anlamını çok iyi kavramak gerekir. Bu zaferle Kurtuluş Savaşı’na son nokta konulmuş ve zamanın emperyal güçleri; Mustafa Kemal’in askeri dehası, zafere,halkına ve davasına olan sonsuz inancı,karar ve azmi, Türk milletinin ve mehmetçiğin O’na inancı,özverisi ,cesareti sayesinde büyük bir bozguna uğratılmışlardır. Dünya tarihinde eşi görülmemiş bir zafer kazanılmıştır. Bir yandan Türkleri Anadolu’dan atmaya yemin etmiş emperyalist güçler diğer yandan onların finanse ettiği iç güçler ve kukla Osmanlı Hükümeti ile savaşmak gerekiyordu. Bunun yanında mütareke basınını ve Meclisteki muhalif mandacı grubları da unutmamak gerekir. Başkomutan Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ,Cephe Komutanı İsmet Paşa,Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa,Kolordu Komutanı Fahrettin Altay ve diğerleri tüm Anadolu halkı ile birlikte işte bu olumsuz şartlara ragmen dünya tarihinin en büyük zaferini kazanmayı bilmişlerdir. Cumhuriyet’imizin kurucusu ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 30 Ağustos zaferinden önce yayınladığı genelgede, Türk Ordusu’nun savaşacağı Yunan Ordusu için "Bu ordu, emperyalizmin üzerimize gönderdiği son ordudur." saptamasını yapmış ve 30 Ağustos; bu anti-emperyalist bilinçle gerçekleştirilmiştir. Atatürk’ün ağzından ne ‘Yunan’ kelimesi, ne de ‘Ey Müslümanlar’ çağrısı çıkmıştır. Yapılan tek tespit ‘EMPERYALİZM’dir. 30 Ağustos bu bilinçle kazanılırken Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kuruluşu da aynı bilinçle şekillenmiştir. YIL 2019: “97 yıl önce bozguna uğrayan emperyal ülkelerin Türkleri Anadolu’dan atma emelleri maalesef bugün de hala devam ediyor.Bugün Ali Kemallerin, Sait Molların yerini şeriatı geri getirmeye çalışan cemaatler,ikinci Cumhuriyetçiler ve İstanbul hükümetinin yerini işbirlikçi iktidarlar doldurmuştur. Bu iktidarlar eliyle Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün değerleri yıkılırken, parlamento sistem dışı bırakılarak herşey tek adam sistemine bağlanmaktadır.Cumhuriyet kazanımlarının içi boşaltılırken, dağ,dere, tepeler, ormanlar ,fabrikalar,bankalar ya yabancılara satılmakta ya da satılmaları için zemin hazırlanmaktadır. Ülkemiz ekonomik ve siyasal olarak bağımsızlığını kaybediyor.Laik eğitim sisteminin içi boşaltıldığından şiddet ve vahşet günlük yaşantının bir parçası haline getirilip toplumun insani ve ahlaki değerleri yok oluyor, toplum çürümeye doğru hızla koşuyor..Emperyalizmin Türkiye üzerindeki (özellikle TSK üzerindeki) oyunları bugünde son hızıyla devam etmektedir. TSK, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk Halkı’nın bir parçasıdır ve kuruluşu itibariyle, çoğu ordudan tamamen farklı olarak, emperyalizme karşı halkın parçası olarak kurulmuştur, savaşmıştır ve varolmuştur. Emperyalizm, Türkiye Cumhuriyeti ve kazanımlarını yıkmanın başlıca yo-

lunun TSK’yı ele geçirmekle başlayacağını çok iyi bilmektedirler.” “12 Mart ve 12 Eylül’de Halkın Ordu’sunu milletinden çalan ABD, ileriki yıllarda TSK’nın bu emperyal oyunlara gelmediğini görmüştür.Bu yüzdendir ki desteğiyle yarattığı siyasal iktidar ve FETÖ işbirliğinde özellikle 2007 yılından itibaren Balyoz, Ergenekon, Poyraz adı verilen operasyonlarıyla sahte belgeler üreterek psikolojik bir savaş başlatmış, vatansever, aydın, Atatürkçü komutanların hapse atıldığı, intihara sürüklendiği bir dönemi yaşatmıştır. Ve bu dönemde ele geçirilen bu kadrolar cemaatçilerle doldurulmuştur. Ama tüm bu operasyonlara rağmen, hepimizin dehşetle yaşadığı 15 Temmuz 2016 FETÖ darbesi yine bu milletin ordusundaki vatansever subaylarımız tarafından başarısız hale getirilmiştir.” “Tüm bu emperyal oyunlara rağmen biz biliyoruz ki; Anadolu dokusunun ve Anadolu halkının ve bu halkın yüreğinden çıkmış Türk Ordusu’nun Atatürk sevgisini,O’nun devrim ve ilkelerine bağlılığını, her türlü dogmalara karşı olan aydınlanmacı Cumhuriyet felsefesini,Cumhuriyet kazanımlarını benimsemiş bir ordumuz hala var.” “23 Nisan’lar, 19 Mayıs’lar, 30 Ağustos’lar ve 29 Ekim’ler aydınlığa doğru giden ışıklı yolun meşaleleri, ulusumuzun onur ve gururla kutladığı bayramlardır. 30 Ağustos’un önemi bugün tüm çıplaklığıyla önümüzde durmaktadır. Toplumda oluşan her alandaki çürümeyi durdurdurmak Cumhuriyeti’n kazanımlarını anlamaktan geçer.30 Ağustos 1922 tarihi çağdaş , laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında bir dönüm noktasıdır.Emperyalist güçler ve onların Türkiye’deki işbirlikçileri ne kadar uğraşırsa uğraşsın bir zamanların tüm ülkelerin hayranlıkla kabul ettiği , saygın, sözüne güvenilir, komşularıyla iyi ilişkiler içinde olan ,ekonomik,sosyal ve siyasal açıdan bağımsız,kadını toplumda eşit birey yaparak , birçok Avrupa ülkesindeki kadınlardan daha üstün hakları veren , çağdaş ,laik ve sosyal hukuk devleti olarak kurulan bu Cumhuriyet tekrar dirilecektir.” “Bu bilinçle bu 30 Ağustos’ta; Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız ve aydınlık geleceği için başta Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni bizzat yürüten Cumhuriyeti’mizin kurucusu, Ebedi Başkomutan’ımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanları için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor, Türkiye Halkı’nın ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değerli mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılını idrak ediyor ve kutluyoruz.” “Bütün bu olumsuzluklara karşın, ülkemiz üzerindeki karanlık bulutların aydınlığa yönelmesi için haritamızın Cumhuriyeti’mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği bilim ve akıl ışığındaki antiemperyalist yol haritası olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız.”

Vatan Öz Tatil vatanoz@avrupagazete.com


4

AVRUPA

Haberler

30 Ağustos 2019 Cuma

Op. Dr. Deniz Kanlıada, İngiltere’de

“En Gözde Plastik Cerrah Ödülü”nü kazandı Londra’da çalışan Kıbrıslı Türk, Baş, Boyun ve Yüz Kanlıada, cerrahi ve cerrahi olmayan yüz estetik işEstetik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Deniz

lemlerinde deneyimli bir cerrah olarak ün saldı.

Kanlıada, İngiltere’de “2019 yılının En

Kanlıada, rinoplastiye olan özel ilgisi nede-

İyi Plastik/Kozmetik Cerrahi Katego-

niyle Londra'da hem cerrahi hem de cer-

risi”nde “En Gözde Plastik Cerrah”

rahi olmayan rinoplasti için eğitim

ödülü aldı. Safety in Beauty Diamond

kursları düzenliyor.

Awards’ta bu ödüle layık görülen

Kanlıada, şaşırtıcı cerrahi ve cerrahi olma-

Kanlıada, Kıbrıslı Türklerin gururu

yan rinoplasti sonuçları nedeniyle “Burun

oldu.

Kralı” olarak da biliniyor. “Rhino Weekend” adı altında Lon-

Medikal ve cerrahi

dra’dan İstanbul’a burun estetiği

eğitim için 3D 360

ameliyatları için hastalarla bir-

Sanal Gerçeklik vi-

likte gidip gelen Kanlıada, Vir-

deoları

tual

üreten

Reality

teknolojisini

Virtual Surgery

kullanarak estetik botoks ve

Training Ltd’nin

dolgu uygulamalarının eğiti-

kurucusu

mini veren ilk doktor unva-

CEO'su

ve olan

nına da sahip.

İngiltere’de iki kadın, onlara erken kanser teşhisinin konulmasına yardımcı olan köpeklerini anlattı.

Köpeği fark etti, hayatı kurtuldu! Londra'da yaşayan Emma Smith, oğulları için Staffordshire Bull Terrier cinsi yavru köpeği aldı. Adını da Charlie koydu. Smith ailesiyle birkaç ay yaşadıktan sonra köpek aniden garip davranmaya, zıplayarak kadının sağ göğsünü koklamaya başladı.

BİRKAÇ AY SAHİBİNİ KOKLAMAYA DEVAM ETTİ Emma Smith başlarda üzerindeki giysinin yemek koktuğunu ama Charlie devam eden zamanda birkaç ay boyunca sahibini koklamaya devam etti. Kadın, köpeğin ona bir şeyler anlatmaya çalıştığından şüphelenmeye başladı. Elle sağ göğsünü yoklayan Smith, bir

BİR DİĞER KAHRAMAN KÖPEK: DAİSY

kitle tespit etti. Köpeği sayesinde doktorlara başvuran İngiliz kadın, gittiği hastanede Dr. Claire Guest de Daisy adlı Labrador cinsi meme kanseri olduğunu öğrendi.

köpeğinden bahsetti. Guest bir gün köpeğinin garip davrandığını ve bacağını sürekli göğ-

HER ŞEY DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ

süne koyduğunu fark etti. Bir şeylerden şüphelenmeye başlayan kadın hastaneye gitti ve

Tedavi başarılı oldu ve doktorların söylediğine erken aşamada göğüs kanseri olduğunu öğgöre, eğer Smith zamanında gelmeseydi her rendi. şey çok daha kötü olabilirdi.

550 KANSER VAKASINI ORTAYA ÇIKARDI Tedavisi başarılı olan kadın, bir yardım projesini başlatma kararı aldı. Guest, köpeğinin başka kadınlarda en az 550 kanser vakasının ortaya çıkarılmasına yardımcı olduğunu anlattı.

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

!NG!LTERE'N!N

EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETES!

info@avrupagazete.com www.avrupagazete.co.uk

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is strictly prohibited. We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

Printed at St.Clements Press LTd Unit 3 Rick Roberts Way, Stratford, London

www.avrupagazete.co.uk web sitemiz Anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

30 AÄ&#x;ustos 2019 Cuma

Reklamlar


6

AVRUPA

Haberler

30 Ağustos 2019 Cuma

Kumpaslara karşı kahramanlar gibi direnen, silah arkadaşlarına sahip çıkan, bu uğurda Deniz Kuvvetleri Komutanıolmasına sayılı günler kala istifa eden Oramiral Nusret Güner’in de bahsettiğim 6000’ler sınıfından olduğunun altını çizmek isterim. Hepsi benim büyüklerimdi. Sağ olsunlar davet ettiler, aralarına aldılar ve bu mücadelede de yoldaşlık yaptık. İlk durak Tekirdağ, ikinci Geliboluve geceyi geçireceğimiz üçüncü durağımız ise Çanakkale idi. Gelibolu’da, Piri Reisve Gelibolu Savaş Müzelerinigezdik ve yaklaşık 104 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşınıkonuştuk, verilen kahramanlığa selam durduk, şehitlerimizi ve gazilerimizi andık. Eylemin Evrensel Boyutu Da Vardı! Ertesi gün; Kirazlı-Balaban Mevkii araçla yaklaşık 30 dakikalık bir mesafede ve program saat 11:00’de başlayacak olmasına rağmen 09:30’da yola çıktık. Alan, saat 10:00’dan itibaren, mahşeri bir kalabalık halini almıştı bile. Ama insanlar akın akın gelmeye devam ediyorlardı. Esasında bu eylem ve konser, Kaz Dağlarınasahip çıkmak maksadıyla başlatılan “Su ve Vicdan”nöbetinin24. gününe denk gelmişti. Nöbet, konserden ve bizden sonra da hala devam ediyor. Zor şartlar altında ve sıcağa rağmen, ormanlarla kaplı dağ başında başarılı bir organizasyona imza atılmıştı. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın hamasetten uzak, akıl ve yurtseverlik dolu konuşmasının ardından Fazıl Say’ın konseri başladı. Burası Kaz Dağları,mitolojideki adıyla İdaidi. Edremit Körfezi’nin kuzeyinde, Çanakkaleve Balıkesirillerinin arasında yer alan ve dünyaca bilinen bir bölgeydi burası. Yaklaşık olarak 3 bin yıl önce yaşamış ünlü ozan Homeros,İlyada Destanıile burasını dünyaya mal etmişti. Bu nedenle Kaz Dağları’na sahip çıkmanın vatan savunması, antiemperyalist duruş ve doğamızı korumanın yanında, evrensel ve gezegenimize sahip çıkma boyutu da var. Fazıl Say Muhteşemdi Bu boyutlar, Fazıl Say’ın konserine de yansıdı. Çaldığı parçalar arasında hem milli ve Anadolu’ya ait kendi besteleri, hem de evrensel parçalar ve besteler vardı.

Türker Ertürk

Dünyanın güneş enerjili ilk demir yolu İngiltere'de açıldı

KAZ DAĞLARINDAN YÜKSELEN ÇIĞLIĞIN ANLAMI - Son turkererturk@avrupagazete.com

“Nazım Hikmet” oratoryosundanbölümler, “Toprak Ana”, “Truva Sonatı”, Mozart’ın “Türk Marşı”, yeni bestelediği “Kaz Dağları Marşı”, Beethovenve Chopingibi bestecilerin eserlerinden bazı örnekler ve bitiriş olarak tabii ki “İzmir Marşı”muhteşemdi. Konser sırasında, zaman zaman Fazıl Saykendinden geçiyor, çaldıklarının tınısına ve bölgenin tarihi ve mitolojik derinliğine duygularını yüklüyor, izleyici ile interaktif duygusal bir bağ kuruyor ve zaman zaman çalarken gözlerinden yaşlar geliyordu. Görmeliydiniz, izlemeliydiniz, dinlemeliydiniz! Bu Hakarete Verecek Yanıtınız Yok Mu? “Su ve Vicdan”nöbetindeolanlar hariç, bu etkinliği izlemeye yaklaşık 60 bin insan geldi. Daha fazlasını da bölge, büyüklüğü itibarıyla kaldıramazdı. Birçok insan, etkinliği izleyemeden dönmek zorunda kaldı. Gelenler ve gelemeyip bu eylemin arkasında duranlar, Türkiye’nin bilinçli ve aydın kesimiydi. Kadınlar ve gençler ise çoğunluktaydı. Türkiyeçağdaş uygarlık yolunda bir mesafe kat edecekse; sürükleyecek kesim bu insanlardı. Altın madeni için Kaz Dağlarıbölgesini katleden Kanadalışirketin CEO’su “Türkler kazmakta ve taş taşımakta çok iyiler” demiş. Bunun anlamı;“Sizin kafanız basmaz, en iyi yapabileceğiniz şey hamallıktır. Cebinize ölmeyeceğiniz kadar üç beş kuruş koyup kandırır, işbirlikçilerimize de avanta ve komisyon verip malı götürürüz. Bu duruma uyananları ve itiraz edenleri de işbirlikçilerimiz vasıtası ile ötekileştirir ve ezeriz” demek istiyor. Yoksa siz farklı mı anlıyorsunuz!

İngiltere'deki bazı trenler, artık gücünü güneş enerji panelleriyle donatılmış demir yollarından alıyor. Dünya'da güneş panellerine sahip ilk demir yolu İngiltere'nin Hampshire bölgesinde kullanıma açıldı. Hampshire'deki Aldershot şehrinin yakınlarında kurulan yeni demir yolu, yaklaşık 100 adet güneş paneline ev sahipliği yapıyor. Bu paneller ayrıca güneşten aldığı enerjiyle pistin ışıklarını aydın-

Ayrıca İngiltere hükümeti, ülkedeki demir yol-

latıyor ve sinyal sistemine güç veriyor. Eğer pilot

larında dizel kullanımını 2040 yılına kadar tama-

bölgede uygulanan bu sistem başarılı olursa, İn-

men ortadan kaldırmayı planlıyor. Bu sayede

giltere'nin diğer bölgeleri de gelecekte güneş

hem elektrikle çalışan demir ypllarının sayısı ar-

enerjisi ile çalışan demir yolu ağlarına sahip ola-

tacak hem de güneş ışınlarının sağladığı ucuz

cak.

enerji, masrafların düşmesini sağlayacak.

TREN İSTASYONLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANILIYOR

HİNDİSTAN GÜNEŞ PANELLİ TRENLERİ KULLANIYOR

Her ne kadar başka bölgelerde güneş enerjili

Güneş panellerinden yararlanan tek ülke İngil-

demir yolları bulunmasa da İngiltere'de bulunan

tere değil. Hindistan'da bulunan 250'den fazla

birçok tren istasyonu gücünü güneş enerjisinden

tren, çatılarda bulunan güneş panelleri sayesinde

alıyor. Ülkenin demir yollarının çoğunu yöneten

enerji üretiyor. Indian Railways, ayrıca raylara

Network Rail şirketi, elektrikli demir yolu hatla-

da güneş panelleri kurarak tamamen yeşil ener-

rını kurmak için şimdiden milyarlarca sterlin

jiyle çalışan ilk demir yolu ağını 10 yıl içerisinde

ayırmış durumda.

tamamlamayı planlıyor.

İngiltere’de yangında 4 çocuğunu kaybeden anne 20 ay sonra öldü Pearson, benzinciden alınan 1.5 sterlinlik (yaklaşık 11 TL) bir litre benzinle çıkarıldığı belirlenen yangında yaşları 14 ile üç arasında değişen dört kızını kaybetmişti. Yangında ağır yaralanan 38 yaşındaki Pearson’ın diğer iki çocuğu ise kurtul-

mandan fenalaştığı için görüşmeyi tamamlaya-

muştu. Mahkeme kayıtlarına göre, olay 11 Aralık

mayan annenin ise vücudunun yüzde 75’inde

2017’de meydana geldi.

ağır yanıklar oluştu. Çocuklarını kaybettiğini Ni-

Pearson’ın 17 yaşındaki büyük oğluyla “önemsiz

san’da komadan çıktıktan sonra öğrenen Pear-

bir konu” yüzünden kavga ettiği belirtilen Zak

son o tarihten beri hastanede tedavi görüyordu.

Bolland ve David Worrall adlı saldırganlar,

Annesi, Pearson’ın ölümünü Facebook’ta “Kızım

sabah 05.00’te iki katlı evin mutfak camını kıra-

20 aylık mücadelesinden sonra kanatlanıp be-

rak içeri iki molotof kokteyli attı.

beklerine kavuştu” cümlesiyle duyurdu.

Şişelerden biri çocukların uyuduğu kata çıkan

Mayıs 2018’de sonuçlanan davada 23 yaşındaki

merdivenleri tutuşturdu. İki dakika kadar bir

Zak Boland ve 26 yaşındaki David Worrall ömür

süre içinde alevler tüm evi sardı. İki çocuk kaç-

boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bolland’ın olay

mayı başarırken diğerleri hayatını kaybetti.

sırasında uyuşturucu ve alkolün etkisinde ol-

Alevleri gördükten sonra 999’u arayan ancak du-

duğu belirlendi.


7

AVRUPA

30 AÄ&#x;ustos 2019 Cuma

Reklamlar


8

AVRUPA

Haberler

30 Ağustos 2019 Cuma

Bütün önemli milli günlerimiz, ülkemi-

Mustafa Öz

zin ve insanlarımızın kurtuluş ve özgürlükleri üzerine sanki ipotek konulmuş gibi. 26 Ağustos kurtuluş savaşımızın en önemli olaylarından birisidir. Bu yıl özellikle bekledim. Ülkemizi yönetenler tarafından hiçbir ses seda çıkmadı. Ama arap şeyhlerinin vefatında gıyabında cenaze namazları

ZAFER BAYRAMIMIZ 30 AĞUSTOS

kılınıyor. Yas ilan ediliyor. Acaba biz arabistan ül-

mustafaoz@avrupagazete.com

kelerindekiler kadar kendi geçmişimize, ülkemizin düşmandan kurtarılmasında,

diyebiliyorlar. Yıllar önce başkalarıda

insanlarımızın özgürlüklerine kavuşma-

aynı şeyi söylerlerdi.

sında emeği geçenlere neden sahip çık

Biz çok çocuk yaparak çoğalacağız . Sizi

Milli günlerimizde, kurtuluş günleri-

buralardan süreceğiz derlerdi.

mizde neden hasta oluyor bizleri yöne-

Daha dün gencecik çocuklarımızdan

tenlerde törenlere, anma etkinliklerine

tam 10 tanesini toprağa verdik.

katılmıyor diye kendi kendime soruyo-

İnanın içimin sızısından ne yapacağı-

YTB İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı gençleri geri getirecek YTB Başkanı Eren, Kıbrıslı gençlere verilen bursun artacağını müjdeledi

rum.

mızı dahi bilemez haldeyim.

30 Ağustos zafer bayramımız vardı.

Burası bizim ülkemiz 30 Ağustoslarda,

Bütün ulusumuzca vatandaşlarımız ve

Dumlupınarlarda, Çanakkalede ve diğer

bizleri yönetenler törenlere katılır tatlı

savaşlarda insanlarımızı toprağa verdik.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

Aileleri Kıbrıs'tan İngiltere'ye göç eden ve

ve acı günlerimizde birlikte olurduk.

Ailelerimiz perişan oldu.

Başkanı Abdullah Eren, KKTC'ye düzen-

anavatanlarını hiç görmemiş olan gençle-

Ama son yıllarda böyle etkinliklere, kut-

Bunları unutalım mı?İnsanlarımız işsiz-

lediği ziyarette, Kıbrıs'ta bulunan başarılı

rin Kıbrıs'a getirileceğini söyleyen Eren,

lamalara hasret kaldık.

likten yoksulluktan perişan olurken Su-

öğrencilere verilen burs miktarının artaca-

"Yine daha önceki yıllar yapmadığımız bir

Herkes iyi bilsin ki burası Türkiye cum-

riyeliler vatan topraklarımızda nargile

ğını ve İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı genç-

faaliyeti yapacağız ve İngiltere'de yaşayıp

huriyetinde yaşayan tüm insanların gu-

içiyorlar. Sahillerde günlerini gün edi-

lerin de anavatanlarını görebilmeleri için

da Kıbrıs'tan İngiltere'ye göç etmiş Kıbrıs'ı

rurla yaşadıkları topraklardır.

yorlar. B

faaliyetlere başlanacağını müjdeledi.

daha önce görmemiş İngiltere de okuyan

Bunu kimse inkar edip yadsımaya da

u da bizlere ayrı bir üzüntü ve acı veri-

kalkmasın.

yor. 30 Ağustos zafer bayramımın yıl

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

anavatanlarını onlara göstereceğiz. Dolay-

Bayrağımıza saygılı olmak hepimizin

dönümünü kutladık.

Başkanı Abdullah Eren, KKTC'ye düzen-

sıyla Kıbrıs'ın kendi diasporasını İngiltere

görevidir. Ama istiklal marşımız oku-

Allah vatanımıza ve milletimize savaş

lediği ziyarette, Kıbrıslı gençlere müjdeler

de çoğunlukla bulunan diasporasını da

nurken ayağa kalkmayanlar hangi ülke-

açlık, yoksulluk acılarını göstermesin.

verdi. Abdullah Eren, "Yurtdışı Türkler

Kıbrıs'ta böyle bir ilişki kurmasını temin

nin

amaca

Zafer bayramınız hepinize kutlu olsun.

Topluluğu başkanlığı olarak bilhassa öğ-

etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

hizmet etmektedirler diye sorup duru-

Önemli olan ne oldum değil, nasıl

renci değişim programları üzerine yoğun-

yoruz kendi kendimize. Bizim insanları-

oldum. Nereden geldim. Nereye gidece-

laşıyoruz.

Eren ayrıca önümüzdeki süreçte Kıbrıs'ın

mıza Türk’üz demeyi bile çok görenler

ğim diye kafalarımızı yorarak yaşamaya

Kıbrıs'ta başarılı öğrencilerimizi Türki-

sekiz bölgesinde yapılan festivallerin arta-

ülkemize

çalışmaktır.

ye'de yükseköğrenimde burslandırmaya

rak devam edeceğini müjdeledi.

Şimdi kendi ülkemizde yabancı duru-

Acılara ve güzelliklere sabırla göğüs

gayret ediyoruz ve önümüzdeki yıllarda

muna düşürüldük.

gererek sağlıklar içinde ve başarılar

da burs sayısını inşallah arttırmaya çalışa-

Basın mensuplarının, YTB burslarını artı-

Buralar bizim siz çekip gidin buralardan

mutluluklarla kalınız.

cağız" dedi.

racağı konusu hakkındaki sorusuna Eren,

vatandaşlarıdır?

Suriyelileri

Hangi

doldurdular.

lise öğrencilerini Kıbrıs'a getirip kendi

bursların artacağını söyleyerek, "Kurumumuz bugüne kadar beş yüzün üzerinde öğrenciye Kıbrıs'ta burs verdi önümüzdeki süreçte ve her yılda yine elliye yakın öğrenci burslandırılmakta. Bu rakamı daha yukarılara çekeceğiz önümüzdeki yıldan itibaren talimatlar doğrultusunda çalışıyoruz ve ayrı bir öncelik vereceğiz Kıbrıs'a" ifadelerini kullandı. Eren, YTB'nin Kıbrıs'ta ofis açma projesinin olup olmadığını merak eden basın mensuplarına ise, "Bizim Yurtdışı Türkler topluluğu olarak yurtdışında hiç ofisimiz yok fakat Kıbrıs bizim canımız ciğerimiz, çok sıkı çalışıyoruz sizlerde şahit oluyorsunuz. Burada Yunus Emre Enstitüsünün Ofisi var yine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı önümüzdeki süreçte ofis açma ihtimali var. Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un da söylediği şekilde. Biz de yine bu kurumlarımızla beraber dayanışma içerisinde burada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


9

AVRUPA

30 AÄ&#x;ustos 2019 Cuma

Reklamlar


10

AVRUPA

Haberler

30 Ağustos 2019 Cuma

İngiltere’de doğurganlık oranı, 80 yılın en düşük seviyesinde İngiltere ve Galler’de geçtiğimiz yıl her bin

nedeni olduğunu, ancak çiftlerin çocuk sa-

kişiden sadece 11’inin bebek sahibi olduğu,

hibi olmayı ertelemesinin de nedenler ara-

bunun da doğum kayıtlarının alınmaya

sında yer aldığını açıkladı.

başladığı 1938 yılından beri en düşük seviye olduğu açıklandı.

ONS’nin verilerine göre 2018 yılında İngil-

Ülkede doğum sayısının azalmasının ne-

tere ve Galler’de 657 bin 76 bebek dünyaya

denleri arasında giderek yaşlanan nüfus,

gelirken bu sayı bir önceki yıla göre yüzde

doğurganlık oranlarındaki düşüş ve kadın-

3.2 düştü, 2012 yılına göre de yaklaşık

ların geç yaşta çocuk sahibi olma isteği gibi

yüzde 10 azaldı. ONS’ye göre, İngiltere’de

nedenler gösteriliyor. Doğum verilerini

kadınların büyük bir bölümü akademik

açıklayan İngiltere Ulusal İstatistik Ku-

öğrenim veya kariyer planları dolayısıyla

rumu (ONS), ülkedeki doğurganlık oran-

30’lu yaşlarından sonra bebek sahibi ol-

larındaki azalmanın bu düşüşün ana

mayı planlıyor.

İngiltere’de okullarda binden fazla bıçak ele geçirildi İngiltere’deki 5 News haber kanalının

dra’da gençler arasındaki şiddet ve bıçak-

edindiği bilgilere göre İngiltere, İskoçya

lama olaylarının endişe verici boyutta ol-

ve Galler’deki okullarda yapılan arama-

duğu belirtildi.

larda bin 144 çocukta bıçak, çakı, av bıçağı, katana gibi kesici alet bulundu.

BBC’nin açıkladığı verilere göre İngiltere’de Mart 2019’a kadarki 12 aylık sürede

Galler ve İngiltere’de okullarda öğrencile-

43 bin 516 bıçaklı suç rapor edildi.

rin üzerinde bulunan kesici alet bulunma sayısının son beş yıl içerisinde iki katın-

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin verile-

dan fazlaya çıktığı açıklandı.

rine göre de Mart 2018’e kadarki 12 aylık sürede de bıçak veya kesici bir alet ile işle-

Independent gazetesi de Galler’deki bir

nen cinayet sonucu 286 kişi hayatını kay-

ilkokulda 4 yaşındaki bir çocuğun bıçak

betti.

taşıdığını ve 11 yaşındaki bir öğrencinin, fosforlu kalem ucunu kesici bir aletle de-

Özellikle Londra’da gençler arasında bı-

ğiştirerek, bir başka öğrenciye ‘Beni dinle

çaklı suçlardaki artışın nedenleri arasında

yoksa seni bıçaklarım’ dediğini aktardı.

çeteler arası çatışma, soygun ve uyuştu-

Ayrıca, İngiltere’de özellikle başkent Lon-

rucu ticareti gösteriliyor.


11

KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi AVRUPA

Haberler

30 Ağustos 2019 Cuma

Gülgün ÖZÇELİK’ten veda Avrupa Ajansı / AVA| Londra

“Sayın veliler, İngiltere’de Türkçe’nin bir yabancı dil sayıldığını unutmayın. Çocuklarını-

KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Gül-

zın Türkçe GCSE ve A Level sınavlarında

gün ÖZÇELİK, Avrupa Gazetesine veda iletiş

gösterecekleri başarı eğitim hayatlarında ve

gönderdi. Gülgün ÖZÇELİK iletisi şöyle:

daha sonra da iş hayatlarında kendilerine

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 3.5 yıl

avantaj sağlayacaktır.”

önce Eğitim ve Kültür Ataşesi olarak görevlendirildiğim Londra’da görevimi tamamlaya-

“Görevimi yerine getirirken, tanıştığım tüm

rak, 31 Ağustos 2019 itibariyle emekliye

eğitim gönüllülerine, veli ve öğrencilere en

ayrılıyorum. Görev yaptığım sürede, İngil-

içten dileklerimle teşekkür eder, bu özverili

tere’de yaşayan çocuklarımızın dillerini ve

çalışmalarında daha nice başarılar dilerim.”

kültürlerini unutmamaları için harcanan çabalara şahit oldum. Öğrencisinden velisine, öğretmeninden okul yöneticisine her kesimin özverisine hayran oldum.” “Gerek ben, gerekse Kuzey Kıbrıs’tan gelen öğretmen arkadaşlarımız, çocuklarımıza hizmet için buradayız. Onların eğitimine ufacık da olsa bir katkı koymak en önde gelen görevimizdir.” “İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu bünyesinde bulunan okullarda görevlendirilen

11

öğretmenimiz

bulunmaktadır. Daha önceki yıllarda 1 yıllığına gelen öğretmenlerin görev süreleri, 2017 yılından itibaren 2 yıllığına çıkarılmıştır. Bu sayede öğretmenlerin daha verimli olmaları sağlanmıştır.” “Vatanlarından uzak yaşayan anne-babalardan, çocuklarını mutlaka Türk Dili ve Kültürü Okullarına göndermelerini istiyoruz. Öğrencilerimiz okullarımızda sadece Türkçe öğrenmekle kalmıyor, tarihimizi, değerlerimizi, mutfağımızı, müziğimizi, kısacası kültürümüzü de öğreniyorlar. Ancak, haftada 1 gün alınan Türkçe dersinin tek başına yeterli olmadığını, mutlaka evlerinizde Türkçe konuşmanız gerektiğini de vurgulamak isterim.”

KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün ÖZÇELİK ve T.C.Londra Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal

KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün ÖZÇELİK ve KKTC Londra Büyükelçi Oya Tuncalı


12

AVRUPA

Türk doktor adayları İngiltere’de hasta bakıyor

Türkiye’de tıp öğrenimi gören genç doktor adayları, İngiltere’nin başkenti Londra’da farklı uluslardan çok sayıda hastaya bakıyor. Londra’da staj yapma ve İngiltere’deki

farklı uluslardan çok sayıda hastayı göre-

meti alma ve özel kliniklerin bu noktadaki

sağlık sistemini öğrenme fırsatı taşıyan

rek tedavilerine katkıda bulunuyor.

etkinliğini görme şansı bulduklarını kay-

Türk doktor adayları, bu ülkedeki dene-

Doktor adayları, stajlarının bitiminde Tür-

dettiler.

yimlerinin, Türkiye’ye döndüklerinde ge-

kiye’ye dönerek hekimlik görevlerine baş-

lecekteki kariyerleri için faydalı olacağına

ladıklarında İngiltere’de edindikleri iş

inanıyor.

tecrübeleriyle Türkiye’deki hastalara en iyi

İNSANLARA EN İYİ ŞEKİLDE YARDIM ETMEK İSTİYORUZ

şekilde hizmet etmeyi umuyor. Genç dokTürkiye’den 4 tıp fakültesi ve 1 diş hekim-

tor adayları Londra’da bulunan ve Genel

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğren-

liği öğrencisi staj yapmak üzere Londra’ya

Cerrah Dr. Turhan Çömez’in kurduğu Me-

cisi stajyer doktor Seran Senar da hekimlik

geldi. Yaz boyunca Londra’daki Özel Me-

diwell Sağlık Merkezi’nde stajlarını sürdü-

mesleğinin yurtdışındaki işleyişine yakın-

diwell Sağlık Merkezi’nde staj yapan dok-

rüyor.

dan tanık olmanın harika bir tecrübe oldu-

tor adayları, burada, İngiltere’deki sağlık

Sağlık Merkezi’nde stajına devam

ğunu söyledi. Senar, Mediwell Kliniği’nde

sisteminin işleyişini doğrudan gözlem-

eden Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

bulunduğu süre boyunca, İngiltere’de uz-

beşinci dönem öğrencileri Ece ve Merve

manlığını yapmış yabancı ve Türk doktor-

Turan, İngiltere’deki sağlık sisteminin iş-

larla iletişime geçme şansı bulduğunu,

leyişini yakından gözlemleme fır-

onların tecrübelerinden faydalandığını be-

leme fırsatının yanı sıra, Londra’da

Haberler

30 Ağustos 2019 Cuma

yaşayan

s

ı

lirterek; İngiltere’de teorik ve pratikte tıp

yakalandıkla-

biliminin uygulanışı, devlet ve özel hasta-

a

t

rını, özellikle

nelerin işleyişi ve Türkiye’deki sistemden

Türkiye’den

farkları hakkında da bilgi edindiğini ek-

farklı olarak,

ledi.

İngiltere’deki aile hekimliği, hızlı

Senar, “Gelecekte birinci önceliğim, ül-

ve güvenilir sağlık hiz-

kemde başarılı ve insanlara en iyi şekilde yardım edebilen bir doktor olmak. Edindiğim bu tecrübe sayesinde, İngiltere’de, özellikle araştırma yapmak için kendime ve ülkeme bir şeyler katabilmek için, eğitim imkânlarını takip etmeyi düşünüyorum. Bize bu imkânı sağlayan Turhan hocamıza ve klinikte bize her türlü konuda yardımcı olan bütün çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Gökçe Şamlı da uzmanlık eğitimini İngiltere’de almak istediğini belirterek, tıbbi bilgi olarak farklılık olmasa da, buradaki sağlık sistemini, hasta statüsünü, hasta-hekim ilişkisini ve tedavi protokollerini, staj yaptığı süre boyunca yakından gözlemleyebildiğini söyledi. Şamlı, “Edindiğim bilgi ve tecrübeler için Turhan hocama ve diğer hocalarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5’inci dönem öğrencisi Tuğba Beyazıt da burada edindiği bilgiler ışığında İngiltere’deki hasta-hekim ilişkisi ve sağlık kurumlarının prosedürlerini, Türkiye’de kendi kliniğinde uygulayabileceğini söyledi. Londra’da geçtiğimiz yıl hizmete açılan tam teşekküllü sağlık merkezi Mediwell Kliniği, aile hekimleri ve devlet hastanelerinden randevu almanın güç olduğu İngiltere’de, başta Türkler olmak üzere, çok sayıda ulustan hastanın teşhis ve tedavi ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazıları Doğu Akdeniz ve Ege Cephesinde Değişen Bir Şey Yok -2

Gökhan Güler Rum ve Fransa savunma bakanları arasında 15 Mayıs’ta imzalanan askeri savunma işbirliği anlaşması ile Fransa Güney Kıbrıs’ın Evangelos Florakis Deniz Üssü’nü kullanma hakkını elde etti. Bu anlaşmayla Fransız savaş gemilerinin Türk askerinin karşısına dikilmesi hedeflenmektedir! Rum yönetiminin, Yunanistan’a karşı bir kırgınlığı olduğu da son günlerde dillendiriliyor. Rumlar, Yunanistan’ın bugüne kadar neden bir Yunan firkateynini Doğu Akdeniz’e göndermediğini sorgulamaktalar? Fransa ile bunun için mi askeri bir anlaşma imzalama yoluna gittiler acaba? Netice itibarı ile görüldüğü üzere federasyon temelinde bir sonuç alınacağı yoktur! Bundan sonra alternatif gerçekçi ayakları yere basan modeller gündeme getirilerek sonuç elde edilmeye çalışılmalıdır. Görüldüğü üzere Rum cephesinde değişen bir şey yok! Bakınız Yunanistan Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmemişse de, Avrupa Birliği kurumlarının yayınlamış olduğu haritalarda da görüleceği gibi Meis Adası’nın güneyindeki sahada uzun zamandan buyana MEB dikte etmeye çalışmaktadır. Yunanistan Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına ilişkin olarak, ‘Girit, Kaşot, Kerpe, Rodos ve Meis’ hattını esas alarak ortay hatta dayalı bir deniz yetki alanı oluşturmak istemektedir. Bu amaç doğrultusunda Yunanistan, Mısır ve Libya ile de anlaşmalar yapmaya çalışmıştır. Yunanistan bu yöntemle hem Türkiye’yi kendi içerisine hapsetmek hem de Kıbrıs Ada’sını denizden denize bağ kurarak karada başaramadıkları Enosisi deniz üzerinden(mavi vatan) gerçekleştirme hayalleri içerisine girmiştir! Yunan eski Başbakanı çipras kısa bir süre önce Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki durumunu göz önünde bulundurarak Yunan Genel Kurmayına savaş durumuna karşı hazırlıklı olun talimatını verdiğini açıklamıştı. Ege ve Doğu Akdeniz’de Türk tarafının önünün kapatılarak dar bir alana hapsedilmesi kabul edilemez! Vatan toprağı ne anlam ifade ediyorsa deniz yetki alanlarımız ve hava fır hattımız da aynı anlamı ifade etmektedir. Vatan toprağı nasıl parayla ölçülemezse denizimiz mavi vatanımızda parayla ölçülemez! Öncelikle meseleyi bu çerçevede ele almak gerektiğini görmemiz gerek. Mesele hidrokarbondan önce egemenlik meselesidir! Ege ve Doğu Akdeniz’de pasif kalınması durumunda bakın en basit olarak ne gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir? KKTC’den Türkiye’ye gidecek bir gemi ya da Antalya’dan İstanbul’a gidecek bir gemi öncelikle Rum yönetimi ve Yunanistan’dan ayrı ayrı izin alıp gerekli harçları ödemesi durumunda ancak gidebilecektir! Ege ve Doğu Akdeniz beka meselesidir. Türk milletinin beka meselesidir. Rum yönetimi ile Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını koruyabilmek adına ABD ile AB ülkelerini Türk tarafının üzerine sürmeye çalışmaktadır. Bu durum umarız bir savaşa dönüşmez! Lakin kurgulayanlar ortada! Ortak araştırma, ortak değerlendirme ve ortak kazanımlar sağlama önerisini bugüne kadar 3 kere yineleyerek pozitif yaklaşanın Türk tarafı, reddederek gasp etmeye çalışanın ise Rum tarafı olduğu unutulmamalıdır! Türk tarafı ile ABD ve AB ülkelerini çatıştırabilmek için karşı karşıya getirmek isteyende yine Rum tarafı değil mi?


13

AVRUPA

Haberler

30 Ağustos 2019 Cuma

KAHVALTININ SAĞLIKLI YAŞAMDA YERİ VE ÖNEMİ Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Sağlıklı beslenmek için günlük enerji ve besin öğesi gereksinimlerinizi her öğünde yeterli ve dengeli bir şekilde almanız gerekir. Yeni bir güne istekli başlamak ve elverişli bir biçimde sürdürmenizde sabah kahvaltınızın miktarı ve içeriği büyük önem taşımaktadır. Vücudumuz uyurken bile çalışmaya devam etmektedir. Akşam yemeği ile sabah kahvaltısı arasında yaklaşık 12 saatlik bir süre geçmekte ve bu süre içinde vücut, besinlerin tümünü kullanmaktadır. Sabah öğününde kahvaltı yapmazsanız, beyninizde yeterince enerji oluşmaz ve bu durumda yorgunluk, baş ağrısı, dikkat eksikliği gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

KAHVALTI ÖĞÜNÜNÜZÜ ATLAMAYIN Öğün atlama okul çağı çocuklarında sık görülen bir sorundur. Öğün atlama, bu yaş grubu için önerilen enerji ve besin ögeleri miktarlarının günün diğer öğünlerinde karşılanmasını güçleştirir ve buna bağlı olarak enerji ve besin ögeleri yetersizliklerine zemin hazırlar. Kahvaltı yapmayan beden kendi enerji depolarını kullanır ve hastalıklar karşısında bedenin direnci düşer. Ayrıca kahvaltı yapmayan bireylerde iş verimi ve reaksiyon hızı önemli ölçüde azalır. Kahvaltı yapmayan bireyler egzersiz yaptıklarında baş dönmesi, bulantı ve kusma gibi şikayetlerle karşılaşırlar. Genelde düzenli olarak kahvaltı yapan bireylerde daha yüksek düzeyde mikro besin ögesi alınmakta ve böylece alınan enerjinin yağdan gelen

yüzdesi daha düşük, alınan posa miktarı ise daha yüksek olmaktadır. ÖĞRENCİLERİN KAHVALTI YAPMAYA YAKLAŞIMI: OKULUM ERKEN BAŞLIYOR, KAHVALTI YAPMAYA VAKİT BULAMIYORUM!

Kahvaltı günün en önemli öğünü olmasına karşın en çok ihmal edilenidir. Öğrencilerin %27.2’si her gün kahvaltı yapmakta, %1.4’ü ise kahvaltı yapmamaktadır. Öğrencilerin %61.2’si derse yetişemediklerinden veya zamanları olmadıklarından kahvaltı yapmamaktadır. Kahvaltı öğrencinin beslenme durumunu iyileştirmekte, beynin açlık durumunda yetersiz olan enerji gereksinmesini karşılamakta ve derse devam durumunu iyileştirmektedir. Kahvaltı yapmayanların derste konsantrasyonları azal-

makta, verilen bilgileri sonradan anımsayabilme performansları düşmektedir. Kahvaltı yapmak güç ve dayanıklılığı yükseltmekte, daha verimli eğitim almanızı sağlamaktadır. Öğrenciyseniz genellikle öğle yemeklerini ev dışında yemek zorundasınızdır. Okulda çıkan yemekler evdekinden farklıdır, bu nedenle buna alışmanız zaman alabilir ancak kahvaltı yapma alışkanlığı kazanmak için bunu bir yaşam tarzı haline getirmenizde fayda var. Aramızda yetersiz ya da dengesiz kahvaltı yapanlar da olabilir. Ne dersiniz? Siz de kahvaltı yapıyorum deyip öğününüzü fast food yiyeceklerle geçiştirenlerden misiniz? Yoksa yumurta yiyor ama yanında çay içmeden duramıyor musunuz? Peki ya besin gruplarının alımını dengeleyebiliyor musunuz? Kahvaltıda yeterli protein tüketirseniz iş veriminiz ve reaksiyon hızınız yükselir. Düşük protein içeren kahvaltı alımından sonraki ikinci ve üçüncü saatler arasında kan şekeri açlık seviyesinin altına düşmekte ve kişiler açlık hissi duymaktadırlar. Kahvaltıda tüketilecek protein miktarı kan şekerini düzenlemede ve dolayısıyla yorgunluk, açlık gibi duyguların önlenmesinde etkili olduğundan kahvaltınızda protein alımı en az 15 gram olmalı ve bu değerin altına düşmemelidir. Kahvaltıda tüketeceğiniz meyve ya da sebze, menünün özellikle C vitamini açısından dengeli olmasını sağlayan, böylece demir emilimini arttıran önemli besinlerdir. Kahvaltıda bir bardak süt içmeniz, bir adet portakal, taze sıkılmış meyve suları, taze yeşil biber, mevsimine göre yeşillikler, domates, salatalık vb. bir sebze ya da meyve tüketmeniz güne dinamik ve sağlıklı başlamak açısından atabileceğiniz en önemli adımdır. Çay, dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek olması nedeniyle, çay tüketiminin sağlık üzerine etkileri halk sağlığı açısından önem kazanmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda; çay tüketiminin kanser, kalp ve damar hastalıkları, tip 2 diyabet, obezite gibi çeşitli kronik hastalıkların önlenmesinde etkili olabileceği gösterilmiştir. Ancak çayda bulunan tanen, yumurtada bulunan demirin emilimini olumsuz yönde etkileyeceğinden çayın yumurta içeren öğünlerle birlikte tüketilmemesi önerilir. Sizler de bir zamanlar benim yaptığım gibi çayı yumurta ile birlikte tüketenlerdenseniz kendinize bir dur deyin ve çayı kahvaltıdan en az 45 dakika sonra için. Kahvaltıda çok çeşitli gruptan besinler bulundurulmasına özen göstermeniz de gerekir. Özellikle süt, tahıl ve meyve tüketmelisiniz. Kızarmış tahıl ekmeği üzerine fıstık ezmesi veya peynir dilimleri gibi kombinasyonları deneyebilirsiniz. SABAH KAHVALTI İÇİN ALTERNATİF TARİFELER YULAF LAPASI (VEGAN) Yulaf Lapası (Vegan) Tarifi İçin Malzemeler • 1 sarı elma • 5 yemek kaşığı yulaf ezmesi • 1 tatlı kaşığı keten tohumu • 1 çay bardağı kaju sütü • 2 ceviz içi • Yarım çay kaşığı tarçın Yulaf Lapası (Vegan) Tarifi Yapılışı Keten tohumunu, yulafı ve sütü koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Elmayı küp küp doğrayın ve bu pişmiş karışımla, tarçınla karıştırın. Üzerini cevizle süsleyin. KAHVALTILIK SEBZELİ EKMEKLER Kahvaltılık Sebzeli Ekmekler Tarifi İçin Malzemeler • 1 somun ekmek (ben dünden kalan ekmeği değerlendirdim daha güzel oluyor) • 1 domates 1 biber • 1 yumurta • Biraz peynir • Karabiber, pul biber, sıvı yağ Kahvaltılık Sebzeli Ekmekler Tarifi Yapılışı Ekmekleri dilim dilim keselim. Bir kapta da malzemeleri karıştırıp ekmeklerin üzerine bölüştürelim, daha sonra 200 derecede pişirelim. Bayat ekmekleri atmadan değerlendirelim. Düzenli kahvaltı alışkanlığı kazanmanız dileğiyle… Batuhan CILDIR Beslenme ve Diyet Uzmanı


14

AVRUPA

Haberler

30 Ağustos 2019 Cuma

KKTC GÜNDEMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“Kuru gürültüye pabuç bırakmadık” Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyetlerimize başlayınca, karşımıza bölgede hesabı olan güçler çıktı. Avrupa Birliği de Rumların yanında yer alarak bu husumet çemberinde yerini aldı. Ülkemize yönelik ithamların ve tehditlerin bini bir para. Elbette kuru gürültüye pabuç bırakmadık,

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de, hem kendi menfa-

mücadeleyi bir an bile gevşetmedik. Öyle ki, gemi-

atlerini korumanın hem de Kuzey Kıbrıs Türk

lerin borda bordaya geldiği anlar yaşandı. Buna

Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerinin haklarını müda-

rağmen asla geri adım atmadık ve kendi planımızı

faa etmenin mücadelesini verdiğini ifade eden Er-

uygulamaya devam ettik." dedi.

doğan, "Soruyorum size, Türkiye'de bundan daha

Erdoğan, Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversi-

milli bir mesele olabilir mi? İçerideki tüm tartışma-

tesi Güneysu Konakları önünde düzenlenen Toplu

ların ötesinde etrafında kenetlenilmesi gereken

Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.

daha önemli bir konu olabilir mi?

Başbakan Ersin Tatar, "Garantörlük hakkı kolay kolay elde edilen bir şey olmamıştır” Başbakan Ersin Tatar, "Garantörlük hakkı kolay kolay elde edilen bir şey olmamıştır. Dolayısıyla, Avrupa Birliği oyunlarıyla tarihten gelen bir hakkı, bir tertip, bir oyun veya manevrayla Türkiye Cumhuriyeti'nin elinden almak veya Kıbrıslı Türkleri ana vatan Türkiye'den kopartmak gibi bir şeye müsaade etmemiz söz konusu değildir." dedi. Başbakan Ersin Tatar, Malazgirt Zaferi’nin 948’inci

memnuniyet duyduklarını söyledi.

yıldönümü etkinliklerine katılmak ve konferans

Türkiye ile KKTC arasında büyük bir sevgi ve

vermek üzere dün sabah Türkiye’ye gitti.

gönül bağıyla ortak ideallerin bulunduğunu belir-

Tatar, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri

ten Tatar, "Bu değerle, bu güç, bu zenginlik ve bu

Derneği tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde

vatan sevgisiyle Kıbrıs Türkü 74'ten önce o zalim-

düzenlenen "Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz'de

lere karşı direnebilmiş, kendisini örgütleyebilmiş

Neler Oluyor" başlıklı konferansta, Konya'yı kendi

ve ne mutlu bize ki 1974'te kahraman Mehmet-

toprakları olarak gördüklerini ve burada olmaktan

çik'in adaya ayak basmasıyla kendi devletimiz ku-

Bakan Özersay: “Değişen nedir ki yine federasyon süreci başlatıyorsunuz?”

rulmuş. Bu özveriyle şu anda Doğu Akdeniz'de, bu büyük çıkarlarımızın savunulabilmesi için ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile ulusal menfaatlerimizin ileriye götürülebilmesi için işbirliği içindeyiz." ifadelerini kullandı. Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs için verdiği mücadeleyle,

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kud-

Rumların ve emperyalist güçlerin itirazlarına rağ-

ret Özersay, Kıbrıs Rum Kesimi’nde bir zih-

men garantörlük hakkını kazandığını anımsatarak,

niyet değişikliği olmamasına rağmen yeni bir

şöyle devam etti:

sürece girilmesini eleştirdi. Türk Ajansı Kıb-

"1960 anlaşmalarının ekinde olan Türkiye'mizin

rıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Özersay

herhangi bir durumda tek taraflı müdahale hakkı,

“Federasyon denilen şey yönetimi de zengin-

çok önemli bir başarıydı ve günün sonunda

liği de paylaşmayı gerektirir. Rum tarafı ne

1960'tan 1974'e kadar, bütün toplu katliamlara, soy-

yönetimi paylaşmak istiyor ne de zenginliği.

kırımlara, her türlü vahşete rağmen direnebilen

Son yapılan Akıncı-Anastasiades görüşmesi-

Kıbrıs Türk halkı 1974'te Rum ve Yunan cuntasının

nin notlarına baktığımızda bir şey çok net gö-

büyük hatası dolayısıyla, Makarios'u devirmeleri,

rünüyor: Rum liderliğinde bir zihniyet

darbe yapmaları ve Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama

değişikliği yoktur ve yönetimi de zenginliği

girişimleri, merhum Bülent Ecevit'in ve tabii ki yar-

de paylaşmayı istemiyor. Kaldı ki doğal gaz

dımcısı Necmettin Erbakan'ın talimatıyla, Meh-

konusundaki tavırları da zenginliği bizimle

metçik'in adaya gitmesiyle, Kıbrıs Türk’ü tekrar

paylaşmak istemediklerini gösteriyor. O

özgürlüğüne ve bağımsızlığına ulaşmıştır."

halde bir şey değişmediyse neden yönetimi

1974'ten sonra KKTC'nin gelişerek yoluna devam

ve zenginliği paylaşmaya dayanan federas-

ettiğini dile getiren Tatar, Türkiye ile KKTC'nin ba-

yon sürecini yeniden başlatıyoruz?” diye

ğını koparmak için oyunlar oynandığını, bu oyuna

sordu.

gelmeyeceklerini bildirdi.


Alevilerden Kayyum protestoları 15

AVRUPA

Haberler

30 Ağustos 2019 Cuma

Türkiye'de HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine atanan kayyımlara tepkiler giderek büyüyor. Türkiye'de HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van

Alevi Federasyonu (BAF) Londra Türkiye Bü-

Büyükşehir Belediyelerine atanan kayyımlara

yükelçiliği’ne siyah çelenk bıraktı. Burada ya-

tepkiler giderek büyüyor.

pılan basın açıklamasını BAF yönetiminden Dilek İncedal ve Hasan Bölücek okudu.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), kayyımları protesto etmek için Av-

AKP hükümetinin iktidara geldiği günden bu

rupa’nın bir çok kentinde Konsolosluklar

yana ülke üzerine kabus gibi çöktüğü belirti-

önüne siyah çelenk bıraktı.

len açıklamada, AKP’nin Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını gö-

İngiltere’nin başkenti Londra’da

revden alması ve kendi kadrolarını kayyım olarak atamasının kabul edilemez olduğuna

İngiltere’nin başkenti Londra’da Britanya

dikkat çekildi.

Brexit'in etkisiyle İngiltere'de göçmen sayısı 2013'ten bu yana en düşük seviyesinde

İngiltere'de bitmeyen barbarlık!

İngiltere'de ırkçı saldırıların bir türlü önüne geçilemiyor. Yapılan sert açıklamalara rağmen siyahi futbolcular hedef alınmaya devam ediyor.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manc-

tısında ırkçı saldırılarla alakalı, "Geçen hafta

hester United'da forma giyen Fransız fut-

da aynı konuyu konuştuk. Artık durmalıyız.

bolcu Paul Pogba'dan sonra, 21 yaşındaki

Diyecek bir şey bulamıyorum. Irkçılığa karşı

Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı alan İngil-

rakamının gerilemesinde Brexit kararının rol

İngiliz oyuncu Marcus Rashford'a sosyal

birçok kampanya düzenlendi fakat saldır-

tere’de net göçmen sayısı 2013'ten bu yana en

oynadığı belirtiliyor.

medyada ırkçı saldırılarda bulunuldu.

ganlar sahte kimliklerin arkasına saklanıyor-

düşük seviyesine geriledi.

En önemli düşüş, İngiltere’de daha iyi ücret ve

İngiliz Ulusal İstatistik Kurumu'ndan (ONS)

hayat kalitesi arayan, Polonya ve Macaristan

Manchester United'ın geçen hafta Wolver-

yapılan açıklamada bu sene ülkeye 612 bin

başta olmak üzere 8 Doğu Avrupa ülkesinden

hampton ile 1-1 berabere kaldığı maçta pen-

göçmen gelirken, 385 bin kişi ülkeyi terk etti.

gelen göçmen sayısında yaşandı.

altı

Paul

Manchester ekibinin eski yıldızı ve İngiltere

Bu yılın net göçmen sayısı 226 bin oldu.

Bazı Avrupalılar Brexit oylamasının ardından

Pogba'nın ardından, Crystal Palace'a 2-1 ye-

Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran Phil Neville,

kendilerini artık İngiltere’de eskisi kadar rahat

nildikleri mücadelenin 70. dakikasında pen-

son dönemdeki ırkçılık olaylarından dolayı

hissetmediklerini söylüyor.

altı kaçıran Marcus Rashford da ırkçı

futbolculara sosyal medyayı boykot çağrı-

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ise,

saldırılara maruz kaldı.

sında bulunmuştu.

Avrupalılar İngiltere'yi terk ediyor İngiltere’ye giren ve ülkeden ayrılan göçmen

net göçün yılda yüz binin altına çekilmesini

sayısı arasındaki farkı ifade eden net göçmen

hedefliyor.

lar. 2019 yılında hala bunları konuşuyor

atışını

değerlendiremeyen

Pogba ve Rashford'un yanı sıra, geçen hafta penaltı atışını değerlendiremeyen oyuncular Chelseali Tammy Abraham ve Reading'in futbolcusu Yakou Meite de maçtan sonra sosyal medyadan ırkçı saldırılara maruz kaldıklarını

SOLSKJAER: ARTIK DURMALIYIZ! Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer maçtan sonra basın toplan-

olmak delilik." ifadelerini kullandı.


16

İngiliz turistler, 'Psikolojim bozuldu' AVRUPA

Haberler

30 Ağustos 2019 Cuma

diyerek milyonlarca poundluk dava açıyor Güney Ege’de uygun fiyatlarla tatil yapan bazı İn-

natlar artınca, iki ülke turizmcileri harekete geçti.

giliz turistlerin, konaklama tesisinde kaldığı sırada

İngiliz bürokratlarıyla yapılan görüşme sonu-

ya da ayrıldıktan sonra çeşitli gerekçeler öne süre-

cunda, artık mahkemelere Türk ve İspanyalı tu-

rek ’reklamasyon’ davaları açıp haksız kazanç sağ-

rizmcilerin de katılması sağlandı. Turizmciler

laması turizmcileri harekete geçirdi.

belge, video ve fotoğraf gibi belgelerle iddialara

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Baş-

karşı savunma yapmaya başladı. Savunmayla İn-

kan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve

giliz turistlerin ’asılsız iddiaları’ çürütülünce, taz-

İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bül-

minat davaları düştü. Asılsız iddialarla tazminat

büloğlu, reklamasyon önleme departmanları ku-

almaya çalışan İngiliz turistler, haksız oldukları

rulduğunu, asılsız iddialarla otellerin tazminat

anlaşılıp, yüksek para ve hapis cezaları ile karşı

ödememesi için gerekli çalışmaların başarıyla ya-

karşıya kalınca geri adım atmaya başladı.

pıldığını söyledi. Türkiye’de Nisan- Eylül arasında 2.5 milyon İngiliz turistin 1.5 milyonu, Muğla’nın dünyaca ünlü Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde tatil ya-

'OTELDE YAŞADIĞIM SORUNLAR NEDENİYLE PSİKOLOJİM BOZULDU' DİYORLAR'

pıyor. İspanya’da ise yılda 18,5 milyon İngiliz ta-

Marmaris’te bulunan Emre Hotel, tatildeyken hastalandığını ileri sürüp otelden tazminat koparmaya çalışan İngiliz turisti 30 bin pound tazminata mahkum ettirdi.

tilini geçiriyor. Bu iki ülkede tatilini geçiren bazı

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı

kötü niyetli turistler, çeşitli yalanlarla ülkelerin-

Bülent Bülbüloğlu, "Bu olaylar esasında ülkemiz

misafirlerimiz maalesef hakları olmayan şekilde

ratörleri bizleri daha dikkatli dinleyip, elimizdeki

deki mahkemelere giderek reklamasyon davası

ve Ege Bölgesi’ndeki otelcilerin en büyük sıkıntı-

tatil dönüşlerinde para talep ediyorlar. Misafirle-

delilleri inceliyor. Bu girişimler sayesinde sahte id-

açıp, tazminat alıyor.

larından biri. Muğla bölgesini domine eden desti-

rimizin ülkelerindeki mahkemelerde astronomik

dialarla tazminat talep etmeye çalışanların gözleri

nasyon İngiltere. Muğla’nın turistik ilçeleri

rakamlarla tazminat talebi oluyor. Örneğin, orta-

korkutuldu. Asılsız iddiaların başında hastane ra-

İngiltere Tüketici Hakları Mahkemeleri’nde son

İngiltere’de çok popüler destinasyondur. İngiltere

lama 1000 yatağı bulunan otelciden 1 milyon po-

poru olmadan ’midem bozuldu, yediğim yemek-

yıllarda, Türkiye ve İspanya’ya tatile gelen İngiliz

Tüketici Hakları Mahkemesi’nin yasaları gereği ve

undluk (7 milyon lira) tazminat talebi oluyor.

ten zehirlendim, yaşadığım sıkıntılardan dolayı

turistlerin ’asılsız iddialarla’ başvurduğu tazmi-

o yasalarla kontrat yaptığımız için evimize gelen

Konaklama tesisinde tatilini yapan İngiliz, ’midem

psikolojim bozuldu’ gelmekte. Geçen ay 4 yıldızlı

bozuldu, yemeği beğenmedim, gıda zehirlenmesi

bir otel hakkında ’zehirlendim’ iddiasıyla açılan

yaşadım ve otelde sorunlar nedeniyle psikolojim

tazminat davası, İngiliz ailenin aleyhine sonuç-

bozuldu’ diyerek ülkesindeki mahkemelere taz-

landı ve 30 bin pound ceza kesildi. Bu para ceza-

minat başvurusu yapıyor" dedi.

sını iki ay içinde ödemezse hapis yatacak. Bu otelci arkadaşımız İngiltere’de duruşmalara girerek elin-

'TÜRK VE İSPANYOL TURİZMCİLER MADUR'

deki gerçek belgelerle savunma yaptı ve oyunu

Bu asılsız iddialar karşısında otelciler olarak ça-

TURİSTLER DE KÖTÜ NİYETLİLERE TEPKİLİ

lışma başlattıklarını söyleyen Bülbüloğlu, "Nite-

bozdu" dedi.

likli' diye tabir ettiğimiz 3 yıldız ve üzeri otellerimizde reklamasyon önleme departmanları

Güzellik uzmanı İngiliz turist 35 yaşındaki Grece

kuruldu. Yerlerdeki mermerin kayganlığından

Obrien, "Ailemle beraber 15 yıldır, Türkiye’ye

tutun mutfaktaki temizlik, yiyecek-içeceklerin de-

özellikle Marmaris’e tatile geliyorum. Buradaki

netlenmesi üniversite veya bağımsız uluslararası

herkes çok iyi ve misafirperver. Marmaris’i çok se-

şirketler tarafından denetim yapılarak raporlandı.

viyorum. Bu yapılan asılsız talepler ayıp ve üzücü.

Bu titiz denetimlerle sahtecilik üzerine kurgulanan

Marmaris’te 15 yıldır tatil yapıyorum, hiçbir so-

oyunları bertaraf ediyoruz. Türk ve İspanyol tu-

runla karşılaşmadım" dedi.

rizmciler bu konuda çok mağdur. Son iki yılda

30 yaşındaki Elaine Campbell, "Bu tür şeyleri duy-

asılsız iddialarla şikayetlerin artmasıyla mağdur

duk ve üzüldük. Türkiye ve Türk insanı çok mi-

olduk. İki ülkenin turizmcileri ile İngiltere hükü-

safirperver. Gerçekleşen olaylar üzücü" dedi. 33

metiyle görüşüldü. İngiltere’deki tüketici hakları

yaşındaki David Campbell de "Eşimin dediklerine

ile ilgili değişiklik yapıldı. Artık bu mahkemelere

aynen katılıyorum. Yapılan ayıp ve üzücü. Tür-

girerek, savunma yapabiliyoruz. Büyük tur ope-

kiye ve Türk insanı çok iyi" dedi.


17

AVRUPA

Haberler

30 Ağustos 2019 Cuma

Ersoy’dan KKTC’ye destek:

Hedefimiz Kıbrıs Türk kimliğini dünyaya tanıtmak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi

mesini sağlamak amacını taşıdıklarını ifade eden

temaslarda bulunan Ersoy, Turizm Bakanı Ünal

Ersoy, “ilk etapta biz kendi genel müdürlükleri-

Üstel ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Ça-

mize bu desteği vereceğiz daha sonra da belli bir

vuşoğlu'nu ziyaret etti.

seviyeye geldikten sonra da inşallah burada genel müdürlüklerin açılması için nihai desteği vererek

Bakan Üstel'i ziyaretinde; "Turizm Kıbrıs ekono-

devam edeceğiz” dedi.

misi açısından önemli" diye konuşan Ersoy, Kuzey Kıbrıs turizmi için bir strateji belirlediklerini belir-

Çavuşoğlu da, “Sayın bakanın KKTC’ye bakış açı-

terek, "Bizler ulaşımın iyileştirilmesi ve tanıtım ko-

sına ve vizyonuna teşekkür ederim, buradaki kül-

nusunda bir strateji üzerine yoğunlaştık" dedi.

türü de Türkiye’deki kültürün bir parçası olarak görmesi nedeniyle de müteşekkirim. Biz her

Kıbrıs'a yabancı turistin gelmesinin önemine işaret

zaman tek millet iki devlet esasıyla işleri yürütü-

eden Bakan Ersoy şöyle konuştu;

yoruz ve kültürümüzün her tarafa yayılması anlamında işbirliğimizi en iyi şekilde geliştireceğimizi,

"Yabancı turistte düzenli olarak sayının artırılma-

söylüyoruz” dedi.

sını istiyoruz. Destek vereceğiz Türkiye olarak. KKTC'nin dünyadaki turizm potansiyelini tanıtım açısından artıracağız. Önemli olan Kıbrıs'ın en büyük ekonomik değeri olan turizmin ekonomiye daha iyi şekilde katılmasını sağlamak. Biliyorsu-

Siyah Kristal: Direniş Çağı ilk gösterimini yaptı

nuz, Türkiye'de yeni hedefler 75 milyon turist, 65

Jim Henson’un 1982’de çekilmiş olan fil-

milyar dolar gelir. Benzer çalışmayı KKTC ile de

minden esinlenen Siyah Kristal: Direniş

yapmak istiyoruz. KKTC'nin de bizlerin rüzgarıyla

Çağı’ının dünya prömiyeri dün Londra’da

bu turizm pastasından pay alması için gerekli ça-

gerçekleşti. Etkinliğe dizinin seslendirme

lışmaları birlikte yapacağız."

sanatçıları Nathalie Emmanuel (Deet), Hannah John-Kamen (Naia), ve Shazad

Üstel de, Ersoy'un Kıbrıs'ı iyi bilen bir isim oldu-

Latif’in (Kylan) yanı sıra dizi ekibi katıldı.

ğunu kaydederek, "Bakanımız KKTC'yi yakından biliyor. Tüm sıkıntılarımızı bilen bir kardeşimiz"

Prömiyer, Londra'daki BFI Southbank'ta

dedi. Üstel, Ersoy'a KKTC'ye verdiği destek için te-

gerçekleşti. Mekan aynı zamanda, 23

şekkür etti.

Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında seyircileri Thra dünyasına götürecek setten kos-

'DÜNYAYA TANITACAĞIZ'

tümlerin ve kuklaların bulunduğu bir sergiye de ev sahipliği yapacak.

Çavuşoğlu'nu ziyaretinde de Kıbrıs Türk kültürünün, kimliğinin dünyada yer bulması gerektiği

Dizinin konusu: Siyah Kristal: Direniş Çağı

üzerinde duran Ersoy, bundan sonraki stratejilerini

yeni maceralar için Thra evrenine geri dö-

bunun üzerine kuracaklarını kaydetti. Ersoy, bu

nüyor. Üç Gelfling, Skeksis'in gücünün ar-

tür organizasyonların sürekli ve devamlı olmasını

kasındaki korkunç sırrı keşfettiğinde,

istediklerini vurgulayarak, bu bağlamda ağırlıklı

dünyayı kurtarmak adına epik bir yolcu-

olarak KKTC’li sanatçılardan oluşacak 2-3 oyun

luğa çıkmaya hazırlanır.

hazırlayarak, her yıl 3 kez KKTC’de, 1-2 kez Türkiye’de ve en az 1 kez de Londra’da sergilenecek

Siyah Kristal dünyası, Jim Henson’ın

şekilde hazırlamayı planladıklarını söyledi.

Frank Oz ile birlikte çektiği 1982 tarihli çığır açan filmle başladı. Jim Henson o ta-

Kıbrıslı Türk sanatçıların, Kıbrıs’a özgü oyunlar

rihe kadar The Muppets’ın arkasındaki

sergilemesini planladıklarını anlatan Ersoy, “ilk

deha olarak biliniyordu. İlk defa tüm kad-

olarak Devlet Opera ve Bale ekibimizle Arap Ali

rosu kukla karakterlerden oluşan bu

Destanı’nın sergilenmesini amaçlıyoruz” dedi.

bilim kurgu, macera filmi, o

Ersoy, bu tür organizasyonların sürekli ve devamlı

dönem daha gerçekçi karak-

olmasını istediklerini vurgulayarak, bu bağlamda

terler ve yaratıklar dönemi-

ağırlıklı olarak KKTC’li sanatçılardan oluşacak 2-3

nin

oyun hazırlayarak, her yıl 3 kez KKTC’de, 1-2 kez

olmuştu.

de

bir

başlangıcı

Türkiye’de ve en az 1 kez Londra’da sergilenecek şekilde hazırlamayı planladıklarını söyledi.

Siyah Kristal’in yapım aşaması tam yedi yıl sürdü ve film vizyona girdi-

ERSOY'A TEŞEKKÜR

film, karakter ve

yüyecek. Tüm dünyada izleyiciler Jim

kostüm tasarımcısı

Henson’ın yenilikçi ve yaratıcı imzasıyla

Brian Froud’un benzer-

çıkan bu yapımda Thra dünyasını yeniden

siz vizyonu ile şekillendi.

keşfe çıkacak.

ğinden itibaren dünyada klasik filmler lisJim

Gerçek bir klasik film olan The Dark

Siyah Kristal: Direniş Çağı tüm dünya ile

Burada, Kıbrıslı sanatçıların verimliliğini arttırmak

telerinde

Henson’ın “bir sanat çalışması” ve “en

kendine

yer

edindi.

Crystal’in canlı, zengin, el emeği dünyası,

aynı anda 30 Ağustos’ta Netflix’te göste-

ve iki ülke arasındaki faaliyetlerin daha iç içe gir-

gurur duyduğum iş” şeklinde bahsettiği

Siyah Kristal: Direniş Çağı ile daha da bü-

rime girecek!


18

AVRUPA

2019 Notting Hill Karnavalı 30 Ağustos 2019 Cuma

Londra sokaklarını şenlendirdi

Londra’da 1966’dan beri Karayip kültürü ve mirasını kutlamak için düzenlenen Notting Hill Karnavalı 53. kez yapıldı. Bir milyondan fazla kişinin seyirci olarak katıldığı karnavalda renkli kostümler ve eğlenceli gösteriler dikkat çekti. İşte karnavaldan rengarenk kareler... Avrupa'nın en büyük sokak festivali Lon-

katıldığı karnavalda renkli kostümler dikkat

dra'da yapıldı. 1966'dan beri Karayip mirasını,

çekti. İşte 2019 Notting Hill Karnavalı'nın en

kültür ve geleneklerini kutlamak için düzen-

dikkat çeken kareleri...

lenen Notting Hill Karnavalı renkli görüntülere sahne oldu. Cumartesi günü başlayan ve İngiltere'de 'bank holiday' denilen pazartesi tatilinde (bugün) sona eren karnavalda 70 civarında müzisyen ve performans sanatçısı gösteri sergiledi. Batı Londra'da düzenlenen ve bir milyondan fazla kişinin seyirci olarak

Haberler


Londra'da bir ilk: Yayalar artık gökkuşağından geçecek 19

AVRUPA

Magazin

30 Ağustos 2019 Cuma

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Lambeth semtinde

gökkuşağı renklerini taşıyan yaya geçidi kalıcı hale getirildi Avrupa Ajansı / AVA| Londra Londra’daki bir caddeye LGBTi+ topluluğu ile dayanışma için ilk defa gökkuşağı renklerinde kalıcı bir yaya geçidi yapıldı. LGBTİ+’larla dayanışma amacıyla yapılan yaya geçidinin mimarı Lambeth konseyi. Kaos GL'nin aktardığına göre böylece,

lenmiş oldu. Konsey insanları bu yaya ge-

daha önce Kanada’da Vancouver, Avus-

çidini kullandıklarını fotoğraflayıp #WeA-

tralya’da Sidney ve Fransa’da Paris kentle-

reLambeth

rinde kalıcı hale getirilen gökkuşağı

etiketleriyle paylaşmaya da teşvik ediyor.

renklerindeki yaya geçitlerine bir yenisi ek-

Lambeth Belediye Başkanı İbrahim Doğuş

ve

#HerneHillRainbow

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Britanya’daki başarılı Kıbrıslı Türkleri ödüllendirecek CTCA UK, Britanya’daki başarılı Kıbrıslı Türkleri ödüllendireceği 2. Gala’yı Ekim 2019’da düzenleyecek Avrupa Ajansı / AVA| Londra İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK), Britanya’daki Kıbrıslı Türklerin başarılarını kutlayacağı ikinci Gala ve Ödül Töreni’ni 12 Ekim Cumartesi gecesi gerçekleştirecek. Merkez Londra’da, Bloomsbury’deki Royal National Hotel’de düzenlenecek olan black tieetkinlikte, ödül töreninin yanı sıra canlı müzik, dans ve eğlence de olacak. Gecede verilecek olan 26 ödül arasında Yılın Kadın ve Erkek Rol Modelleri, Yükselen Yıldızlar ve Hayat Boyu Başarı Ödülü de yer alıyor. Gala’nın ilk kez düzenlendiği 2017 yılında, ödül kazananlar arasında çığır açan aktivist Akile Işın, iş insanı ve BBC Dragonlarından Touker Suleyman, ünlü şef Selin Kiaizim ve televizyon siması Kem Cetinay da vardı. 2019 yılının kazananları, CTCA’in ve toplumun önde gelenlerinden oluşan bir jüri tarafından belirlenecek. En İyi Sivil Toplum Aktivisti ödülü halk oylaması ile belirlenecek.Adaylar ve nasıl oy verileceği Eylül ayı başında duyurulacak. Şirketler de etkinlik veya ödül sponsoru olarak ve etkinlik broşürüne reklam vererek Gala’nın bir parçası olabilecek. İlgilenenlerin en kısa zamanda CTCA UK Başkanı Leyla Kemal ile ile-

tişime geçmesi gerekiyor. Gecenin biletleri Eventbrite’ta online olarak satışa çıkmıştır ve Londra’nın farklı noktalarında CTCA üyelerinden temin edilebilir. Üç çeşit yemek, şarap ve alkolsüz içeceklerin dahil olduğu biletler £65’dan satışa çıkacak ve masalarda en fazla 12 kişi oturacak. 15 Eylül Pazar gününe kadar alındığı takdirde ise fiyat £60 olacak. Etkinliğin tüm kazancı CTCA UK’nin gelecek projeleri için kullanılacak. Kâr amacı gütmeyen ve gönüllülük esasına dayanan CTCA UK, tam zamanlı bir eleman ve bir bina edinerek topluma daha iyi hizmet etmeyi amaçlıyor. Biletler ve daha fazla bilgi için Eventbrite (https://bit.ly/2UaLhE4) veya facebook.com/ctcaukadresini ziyaret edebilir, info@ctcauk.comadresine email atabilir ve 07496 267 033 / 07949 785 037 / 07950 576 708 numaralarını arayabilirsiniz. Tüm Kategoriler CTCA En Katılımcı Başkan 2019 CTCA Öne Çıkan Festival Gönüllüsü 2018 & 2019 CTCA Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin Ana Sponsoru 2018 & 2019 En İyi Kıbrıs Türk Derneği veya Topluluğu 2019: CTCA Üye & Üye Olmayan Dernekler

Hayat Boyu Başarı Ödülü 2019: erkek + kadın Onur Ödülü 2019 Yılın Kıbrıslı Türk Yardımseveri 2019 İngiltere’de Kuzey Kıbrıs’ı En İyi Şekilde Tanıtma 2019 Kıbrıs Türk Kültürünü En İyi Yaşatan Kişi/Grup 2019 Yılın Kıbrıslı Türk Şirketi 2019: büyük + küçük Yılın Kıbrıslı Türk Sanatçısı 2019 Yılın Kıbrıslı Türk Sporcusu 2019 Halkın Seçimi: En İyi Sivil Toplum Aktivisti 2019 Kıbrıs Türk Mirasına Önemli Katkı 2019 Yılın Yükselen Kıbrıslı Türk Yıldızı 2019: erkek + kadın Yılın Kıbrıslı Türk Rol Modeli 2019: erkek + kadın 19 Mayıs’ın 100. Yılı Şiir Ödülü

CTCA UK Hakkında, www.ctcauk.com 1983’te kurulan CTCA, Britanya’daki Kıbrıslı Türk toplumu için en büyük çatı kuruluştur. Britanya’ya göçlerinin 100. Yılını 2017’de geride bırakan 300.000 Kıbrıslı Türk’e ulusal düzeyde temsilcilik yapmayı hedeflemektedir. Gönüllülük esasına dayanan CTCA, üye dernekleriyle beraber Kıbrıs Türk kültürü ve mirasını tanıtmaktan, Kuzey Kıbrıs ve İngiltere arasındaki köprüleri güçlendirmeye ve doğrudan uçuşlar gibi toplumu yakından ilgilendiren konularda İngiliz hükümeti ile lobi yapmaya kadar birçok alanda önemli rol oynamaktadır. Ayrıca Türk okullarını birbirlerine bağlayan İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu’nun kuruluşuna öncülük etmiştir.


20

AVRUPA

30 AÄ&#x;ustos 2019 Cuma

Reklamlar


21

AVRUPA

30 AÄ&#x;ustos 2019 Cuma

Reklamlar


22

AVRUPA

Haberler

30 Ağustos 2019 Cuma

Pek çok sanatseverin bilmediği, yeni duyduğu ya da sadece Portekiz'de yapıldığını düşündüğü festival "İminente" bu yıl Londra'ya geldi.Temmuz 28-29 tarihlerinde yapılan etkinlik "Up-Fest" ile aynı tarihe denk geldiği için

maalesef

Up-Fest'in

gölgesinde

kaldı.Oysa küratörlüğünü ünlü Portekiz sanatçı Vhils'in yaptığı festival,çok önemli sanat-

Portekiz'den İngiltere'ye Brexit Mesajı

Sokak Sanatı Eser Nisan Yağmur

çıları konuk etti Londra'da. Festival 2016 yılında ilk kez Lisbon'da yapıl-

2 gün boyunca performanslarıyla sanatçılara

Sick Boy,Ben Ein,PixelPancho, Conor Har-

dığında çok ses getirmişti.

eşlik eden müzisyenler de sokak sanatçıları

rington,Aka Carleone bunlardan bazıları.

Politik potanın içinde eritilen resim ve müzik

gibi Avrupanın değişik kentlerinden davet

gençlerin politika içinde daha aktif olmaları

edilmiş.

adına bir teşvikti aynı zamanda.Bir nevi sanatsal mesaj diyelim.

Festivalin düzenlendiği eski bira fabrikasi "Old Truman Brewery" Londra'nın kalbi Sho-

Vhils'in festivali Londra'ya taşımasının altında

reditch'de.

Eserlerini izleyebileceğiniz sanatçıların tam lis-

da derin bir politik mesaj yatıyor.

Bugüne kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği

tesi şöyle;

Çünkü İngiltere'nin Brexit sürecine tepkili.

yapan fabrika sokak sanatı severlerin çok iyi

Brexit'in İngiltere'yi toleranssız ve milliyetçi bir

bildiği bir mekan.

ülke haline dönüştüreceğini düşünüyor.

MaisMenos (PT), Add Fuel (PT), AkaCorleone (PT), André da Loba (PT), Ben Eine (UK), Bor-

Bir çok sanat olayı ardı ardına yapıldığı

dalo II (PT), Conor Harrington (IRL), Draw &

Başta kendi ülkesi ve İngiltere olmak

için,eserler pek uzun ömürlü kalmaz fabri-

Contra (PT), Halfstudio (PT), Mar (PT), Pixel-

üzere,Avrupa'nın değişik ülkelerinden sanat-

kada.

Pancho (IT), Sickboy (UK), The Caver (PT),

çıları bir araya getirip bu sürece sanatçılar olarak tepki vermeleri gerektiğini düşünmüş. Festival alanı içinde içkilerin pound karşılığı

Vhils (PT), Wasted Rita (PT) Ama fabrika yöneticileri "İminente" de yapılan eserlerin Eylül sonuna kadar kalacağını du-

Vhils'in vermek istediği politik mesaj yerine

yurdular.

ulaştı mı bilmiyorum buna eserleri gördükten

değil de euro ile satılması da bu tepkilerden biri sanırım.

sonra siz karar verin. Up-Fest ile aynı tarihlere denk gelmesi böyle bir karar aldırdı sanırım yöneticilere.

Hemen her sokak sanatı festivalinin olmazsa

Her zaman dediğim gibi internet çağında yaşıyoruz.Gidip yerinde göremeyenler için eser-

olmazı dj ler de özenle seçilmiş Vhils tarafın-

Dolayısıyla festivalin ardından eserleri gör-

ler bir tık ötemizde...

dan.

mek için hala zamanınız var.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!


23

AVRUPA

Haberler

30 Ağustos 2019 Cuma

AHTAPOT SEVERMISINIZ? Ben yapılış şekline göre seviyorum galiba mesela bol yağlı ve ekşili salatasını çok severim ama haşlanmış patates püresiyle sunulanı çok değil. Monopoli ahtapot severler için bir cennet. Sadece ahtapot değil tabii bütün deniz ürünleri için geçerli bu çünkü burası küçük bir balıkçı kasabası. Geçenlerde Milano'da bir restoranda Puglia mutfağından bahsediyoruz. Bilirsiniz Kuzeyliler

GEZİ REHBERİ Monopoli’den Notlar

Arzu Sheridan arzusheridan@avrupagazete.com

güneylilerden çok hoşlanmaz. Garson güney İtalyanların denizden ahtapot toplamayacak

kremalı..yumurta, seker, patateş nişastasi, un

kadar tembel olduklarını ahtapotları Japon-

ve krem şanti’den yapılıyormuş. Hakkını ver-

ya’dan ithal ettiklerini söyledi. Ne derece doğru

mek gerekir kahve ile uyumu mükemmel diye-

bilemiyorum. Espri miydi yoksa gerçek mi?

bilirim.

Ama bu kıyılara sırf deniz ürünleri için bile gelinir.

TARALLİ: İtalya’nın bir çok kesiminde içki yanında zeytinle birlikte sunulan bu gevrek atış-

MEME TATLISI: “Tette delle monache" Geçen

tırmalığın doğum yeri Puglia bölgesi. Orijinal

seneki yaz tatilimde denenmesi gerekenler lis-

tadı hamur, yağ, tuz ve biber olan bu popüler

tesinde ilk sıraya yükselmişti. Ama o kadar po-

snack soğanlısından tutunda Nutellalısına

püler bir tatlı ki ne zaman sipariş vermeye

kadar var da var. En çok çeşidini Lecce'de gör-

kalksam kalmadı deniyordu. Geçen akşam git-

çektende göğüs ucunu bile yapmışlar... Kadın

düm. Bazı barlarda o kadar çok ikram ediliyor

tiğim lokal restoranda ilk kez deneme şansını

vücuduna ve estetiğe çok önem veren bir mil-

ki yemek yemeğe gerek kalmıyor. Düşük büt-

elde ettim. Tam bir kadın göğsü seklinde ger-

letten böyle bir tatlı çeşidi yaratması çok şaşırt-

çeyle seyahat ediyorsanız eğer 2 Euro'ya bir

dükkanda mutlaka birer tane olması gerekiyor-

madı beni ama takıldığım nokta şu; genel

bira yada şarap sipariş edin geceyi ikram edilen

muş. Küçük boyutta olanı 5 Euro sevdiklerinize

anlamda güney Italya gerçekten dine çok düş-

taralli ve zeytinlerle geçiştirin.

götürebileceğiniz güzel bir hediye olabilir belki

kün ve tutucu belki bu tatlının Milano yada To-

Merhabalar, Bu hafta en önemli milli bayramlarımızdan birini kutlayacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı! 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Ulu önderimiz Atatürk'ün başkomutanlığında, 30 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz ba-

şans bile getirebilir kim bilir benden söylemesi.

rino'dan çıkması beni bu kadar şaşırtmazdı.

PUMO PORTAFORTUNA: Hediyelik eşya

Ilkokul arkadasım Mukaddesin bana hediye et-

Neyse görsel olarak şahane olan bu tatlı damak

satan dükkanlarda her boyutu mevcut, genel-

tiği kırmızı renklisi hala Londra'da evimde baş-

olarak bana cok hitap etmedi aşırı yumurta tadı

likle seramikten yapılan ve şans getirdiğine ina-

köşede duruyor.

olduğundan dolayı sanırım cok yumuşak içi

nılan bu objeler inanılışa göre her evde ya da

Haftaya görüşmek üzere

LONDRAYI YAŞAMAK Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!

İLKGÜL KARACA ilkgulkaraca@avrupagazete.com

şarıyla sonuçlanmış ve ardından Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül

lında Afyon'da “Başkumandan Zaferi” adıyla

olacak. Bir nevi sonbaharın gelişini kutluyor

1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprak-

kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de

olacağımız bu festivalde daha neler var merak

ları Yunan işgalinden kurtulmuştur.

1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kut-

ediyorsanız alttaki web sayfasından tüm ay-

İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi

lanmaktadır.

rıntıları öğrenebilirsiniz.

daha sonra gerçekleşmiş olsa da, 30 Ağustos

https://totallythames.org/

sembolik olarak ülke topraklarının geri alın-

Başta Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-

dığı günü temsil etmektedir. İlk kez 1924 yı-

riyetinde olmak üzere, dünyanın dört bir kö-

CAMBERWELL GREEN FAIR

şesinde coşku ve gurur ile kutlanan Zafer

CAMBERWELL GREEN PANAYIRI /

Bayramımız kutlu olsun!

31 Ağustos Londra halkını tekrar misafir ediyor.

TOTALLY THAMES FESTIVAL -

1279 yılından 1855 yılına kadar geleneksel ola-

THAMES FESTİVALİ

rak kutlanan Camberwell Green Panayırı, za-

Her yıl giderek kapasitesini artıran, üstelik de

manın yerel yetkilileri tarafından 'ahlaksız ve

ücretsiz katılabileceğiniz, birçok değişik kül-

Her yıl olduğu gibi bu yılda, 1 Eylül'de başla-

huzur bozan davranışlara’ neden olduğu ge-

türü, müziği, sanatı bir araya getiren panayır

yıp 30 Eylül'e kadar devam edecek bu dört

rekçesi ile kapatılmış. Bu yaklaşık 600 yıl

bu yıl 31 Ağustos Cumartesi günü sizleri bek-

gözle beklenen festivalde, yine değişik etkin-

devam eden geleneksel panayır, 2015 yılında

liyor olacak.

likler düzenlenecek ve ünlü kahverengi Tha-

Southwark Konseyi ve İngiltere Sanat Konse-

mes nehri bu festival sayesinde ayrı bir renk

yinin destekleri ile yeniden canlandırılmış ve

Panayır ile ilgili tum ayrıntılı bilgileri alttaki

ve hava ile canlanacak, renklenecek. Bu etkin-

o gün bugündür tekrar kutlanmakta.

linkte bulabilirsiniz.

liklerin bir çoğu da ücretsiz. Royal Victoria’da

Bu yıl yenilenmiş hali ile 5.si düzenlenen mo-

bulunan Tolerans gemisi de festival kapsa-

dern Camberwell panayırı eski geleneksel ori-

mında, Tate Modern’in önündeki yerini alıp,

jinal tarzı ile günümüzün modern tarzını bir

festivale ayrı bir renk ve anlam katacak.

araya getiriyor. Kurulan pazar, geleneksel

Festival kapsamında birçok ilgi çekici sergi,

oyunlar, iki canlı müzik sahnesi, yiyecek ve

konserler, partiler, etkinlikler ve yarışmalar

içecek tezgahları ile Camberwell ve de tüm

http://www.camberwellfair.co.uk/ Mutlu ve güzel bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.


24

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

Ekonomi

30 Ağustos 2019 Cuma

6,4662

£

$ ABD Başkanı Trump:

7,1265

5,8201

Çeyrek 470,846

Yarım

941,693

Altın

Altın

Tam

1.877,68

Altın

Cumhuriyet 1.947,13 Altını

İngiltere ile çok büyük b

ABD Başkanı Trump, İngiltere "ayak bileklerindeki çıpadan ku ile çok büyük bir ticaret anlaşması yapacaklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın

memnun olmadı. Ama uzun süredir söy-

Çin ile ticaret savaşını tırmandırma konu-

Biarritz kentinde G7 toplantısı kapsa-

lüyorum, Johnson bu iş için doğru adam.”

sunu bir daha değerlendirip değerlendir-

mında İngiltere Başbakanı Boris Johnson

diye konuştu.

mediğine ilişkin ise Trump, "Evet. Niçin

ile kahvaltıda bir araya geldi.

olmasın?

Rusya ve Çin Görüşmenin ardından basına açıklama-

Her konuyu yeniden değerlendiririm." dedi.

larda bulunan Trump, "İngiltere ile şim-

Bir gazetecinin Rusya Devlet Başkanı Vla-

diye kadar olduğundan büyük, çok

dimir Putin’in gelecek yılki G7 Zirvesine

Trump, "Çin konusunda bir ulusal acil

büyük bir ticaret anlaşması yapacağız."

katılıp katılmayacağıyla ilgili sorusu üze-

durum ilan edecek misiniz?" şeklindeki

dedi.

rine Trump, "Bunu bilmiyorum. Bu ko-

soruya karşılık da "Böyle bir hakkım var,

nuyu tartıştık. Rusya ve Putin ile ilgili iyi,

eğer istersem. Ulusal acil durum ilan ede-

Anlaşma için İngiltere’nin Avrupa Birli-

canlı bir tartışma yaptık. Bu mümkün,

bilirim." şeklinde konuştu.

ği'nden (AB) ayrılacağı zamana işaret

gerçekten mümkün. Göreceğiz." yanıtını

eden Trump, "Bir noktada artık önlerinde

verdi.

Çin’in entelektüel mülkiyet hırsızlığıyla

engel olmayacak, ayak bileklerindeki çıpa

"Müttefikleriniz ABD’ye Çin ile ticaret sa-

ABD’ye yılda 300 ila 500 milyar dolar

olmayacak çünkü şu anda bu (çıpaları)

vaşını bırakması için baskı yapıyor mu?"

kaybettirdiğini savunan Trump, "Bu yıl-

var." ifadelerini kullandı.

şeklindeki soru üzerine Trump, "Hayır.

lardır devam ediyor. Pek çok bakımdan

Bunu duymadım. Bence ticaret savaşına

bu bir acil durum." ifadelerini kullandı.

Johnson’ın Brexit konusunda tavsiyeye

saygı duyuyorlar. Bu olmak zorunda. Ben

Bununla birlikte şu an için “acil durum”

ihtiyacı olmadığını belirten Trump, “Ken-

sadece ABD adına konuşabilirim. İngilte-

ilan etme planı olmadığını belirten

disi bu iş için doğru adam. Bunu uzun sü-

re’de ve başka yerlerde ne yaptıklarını

Trump, "Aslında Çin ile şu anda gayet iyi

redir

söyleyemem." ifadelerini kullandı.

geçiniyoruz. Konuşuyoruz. Bence bir an-

söylüyorum.

Selefi

bundan

AB'den kaçan İngiltere G7 Zirvesi için Fransa’nın Biarritz kentinde

kacağı için sürecin İngiltere ekonomisine

bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson,

faydalı olacağını, bu şekilde İngiltere’nin

ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma

tam anlamıyla küresel bir ekonomik güç ha-

(Brexit) sürecinin bir anlaşma ile gerçekleş-

line geleceğini öne sürüyorlar ve bu doğrul-

mesi ihtimalinin mevcut olduğu belirtti,

tuda AB’ye bağlı olmadan, ülkenin kendi

ancak bununla birlikte anlaşmasız bir ayrı-

çıkarları ve beklentileri doğrultusunda diğer

lığa da hazır olduklarını, hatta böyle bir du-

ülkelerle ticaret anlaşmaları imzalamasının

rumda 39 milyar sterlinlik ayrılış ücretini de

önemini vurguluyorlar. Bu anlamda da At-

ödemeyeceklerini sözlerine ekledi. İngil-

lantik’in öteki yakasındaki müttefik ile im-

tere’nin yeni yönetimi, anlaşma olsun ya da

zalanacak bir ticaret anlaşması öncelik

olmasın her halükarda AB’den ayrılma ta-

kazanıyor. AB ile bir anlaşma olmadan Bre-

raftarı ve bunu da açık bir şekilde ortaya ko-

xit’in gerçekleşmesi durumunda Avrupa pa-

yuyor. Brexit, adım adım yaklaşıyor. En

zarlarında oluşacak olan kaybın, Amerikan

büyük soru ise Brexit sonrasında Avru-

pazarlarına daha fazla erişim sağlanması yo-

pa’dan ayrılmış bir İngiltere’yi ekonomik

luyla telafi edilebileceği düşünülüyor.

anlamda nelerin beklediği. Şüphesiz ki ABD ile İngiltere arasında tarihBrexit yanlıları, AB kurumlarının ve mev-

sel anlamda derin köklere sahip olan bir it-

zuatının getirdiği kısıtlamalar ortadan kal-

tifak ilişkisi var. Bununla birlikte iki ülkenin


25

AVRUPA

Ekonomi

30 Ağustos 2019 Cuma

Dolar 98,251 Endeksi

Tahvil

16,67

EUR/USD

1,107

Bitcoin

9.772 $

Litecoin

66 $

Ethereum

171 $

Bist 100

95.908

bir ticaret anlaşması yapacağız

urtulduğunda" bu ülke laşmaya varmayı benden daha çok onlar istiyor. Gümrük vergilerinden bir sürü para geliyor. Milyarlarla geliyor. Çin'le çok ciddi konuşuyoruz." görüşünü dile getirdi.

Johnson: ABD'nin taviz vermesi gerekiyor İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, Boris Johnson da Trump ile görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu. İngiltere

için

“Amerikan

pazarında

büyük fırsatlar” olduğunu belirten Johnson, "Bu fırsatları kullanmak niyetindeyiz ancak ABD’li dostlarımızın taviz vermesi ve yaklaşımlarını açması gerekiyor çünkü şu anda çok fazla kısıtlama var." diye ko-

careti 5 katına kadar artırabileceğini savu-

lan Johnson ile Trump son bir ayda haf-

mesi oldu.

nuştu.

nan Johnson, bunun nasıl gerçekleşece-

tada en az bir kez telefonda görüşmüştü

Trump, Johnson'ın katı Brexitçi tutumuna

Brexit’in ardından ABD ile yapılacak bir

ğiyle ilgili ayrıntı vermedi.

ancak G7'deki buluşma Johnson'ın başba-

desteğini kamuoyu önünde sık sık yineli-

ticaret anlaşmasının iki ülke arasındaki ti-

Theresa May'den görevi geçen ay devra-

kan olarak Trump'la yüz yüze ilk görüş-

yor.

ABD'ye tutulabilir ekonomik ilişkileri de halihazırda oldukça

re’ye ise 63,3 milyar dolarlık bir ihracat ya-

güçlü konumda ve bu da bu ilişkilerin daha

pıldı.

ileri noktalara taşınması için sağlam bir

Yatırımlarda da buna yakın bir durum söz

zemin oluşturuyor. 2018 yılında İngiltere ile

konusu. ABD’nin İngiltere’de toplam 747,6

ABD arasında toplam 128,6 milyar dolarlık

milyar dolarlık bir doğrudan yatırım stoğu

bir ticaret gerçekleştirildi ve belki de bundan

var ve ABD menşeli firmalar İngiltere’de 1,5

daha önemlisi bu ticaret, tarafların hiçbirini

milyon kişiye istihdam sağlıyorlar. İngil-

rahatsız etmeyecek şekilde, dengeli bir yapı-

tere’nin ABD’deki yatırımları için ise bu ra-

daydı. Bahsedilen yıl içerisinde İngiltere’den

kamlar 540,9 milyar dolar ve 1,3 milyon

ABD’ye 65,3 milyar dolar, ABD’den İngilte-

kişilik istihdam olarak gerçekleşiyor.


26

AVRUPA

30 AÄ&#x;ustos 2019 Cuma

Bulmaca


27

AVRUPA

Magazin

30 Ağustos 2019 Cuma

Mia Khalifa “Bana güldüler" Geçen hafta 'Porno sektöründeki kariyerim boyunca sadece 12 bin dolar kazandım' sözleriyle gündeme gelen eski porno yıldızı Mia Khalifa BBC'nin HARDtalk programının konuğu oldu ve milyarlarca dolarlık porno sektörünün kadınları sömürmeye yönelik bir sistemle çalıştığını söyledi. Khalifa, artık sektörde yer almasa da hâlâ porno sitelerinin en popüler yıldızlarından birisi olmasına karşın, kariyeri boyunca sadece 12.000 dolarlık bir gelir elde

Venedik Film Festivali'ne

büyük eleştiri

edebilmesinin en önemli nedeninin kendisine imzalatılan kontratta yer alan şartlar olduğunu söyledi. "İşler böyle yürüyor. Bu sadece benim başıma gelmiş bir şey değil. Herkesinkinden çok daha kötü bir kontrat imzalamış değilim. Herkes aynı kontratları imzalıyor… Kontratınızı imzalarken şirketin başkanı, CEO'su karşınıza oturup kontrat şartlarını okumanızı bekliyor. O sırada o kadar gergin oluyorsunuz ki okuduğunuz hiçbir şeyi anlayamıyorsunuz." Khalifa, IŞİD destekçileri tarafından tehdit edilmesine de neden olan başörtüsüyle yer aldığı porno film hakkında da konuştu ve yapımcılık şirketinin kendisini o sahnede baskı yoluyla oynattığını ifade etti. 2014 yılında kendisine bir filmde başörtüsüyle yer alacağının söylendiğini ifade eden Khalifa, "'Beni öldürteceksiniz' dedim… Bana güldüler" dedi.

Demi Rose, kıyafetiyle ortalığı yıktı Dünyaca ünlü modek Demi Rose, akşam yemeği için seçtiği kıyafetle sosyal med-

Venedik Film Festivali'ne Polanski ve

yayı

kadın yönetmen tepkisi. 86 yaşındaki

böldü.Kişisel sosyal

adeta

Polanski 13 yaşındaki çocukla "yasa

medya hesabından

dışı şekilde cinsel ilişkiye girdiğini" itiraf

yaptığı paylaşım-

etmişti.Gelecek Çarşamba günü başlaya-

larla

cak olan Venedik Film Festivali, hem se-

sıkça söz etti-

adından

çilen kadın yönetmen sayısının çok az

ren

olması, hem de tecavüz davalarına rağ-

manken Demi

kıvrımlı

Rose, kıyafet se-

men Roman Polanski ve Nate Parker'ın

çimiyle

yer alması nedeniyle eleştiri altında.28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında yapılacak

ikiye

olay

oldu.Vücut hatları

76. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde

ve cüretkar paylaşım-

ana yarışmadaki 21 filmden yalnızca 2'si kadın

larıyla sık sık magazin

yönetmenlerin eseri. Büyük ödül için yarışacak

basınında da gündem

kadın yönetmenler Suudi Arabistanlı Hayfa el

olan model, son paylaşı-

Mansur ile Avustralyalı Shannon Murphy.

mıyla beğeni yağmuruna

Ana yarışmadaki diğer 19 yönetmen ara-

tutuldu.İç çamaşırı giyme-

sında, 1977'de 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzle suçlandığı dava sürerken ABD'den

den üzerine geçirdiği elbisesiyle

olan

pozunu

sosyal

kaçan yönetmen Roman Polanski de yer alıyor.

medyada paylaşan Rose, kısa sü-

Polanski 13 yaşındaki çocukla "yasa dışı şekilde

rede 200 binden fazla beğeni aldı.Bazı

cinsel ilişkiye girdiğini" itiraf etmiş, bu suçlamadan Amerika'da hüküm giymişti.

sosyal

medya kullanıcıları, modelin

paylaşımının altına yaptıkları yorumla tepkilerini dile getirdi.


28

AVRUPA

Haftalık Falınız 21 Mart - 19 Nisan

Haftanın Yemeği Koç

Sevgi ve sadakat duygularının üzerine önemli irdelemeler yapabilirsiniz. Yapacağınız konuşma ve görüşmeler önem kazanabilir. 20 Nisan - 20 Mayıs

Boğa

Yorgunluklarınızı bir kenara bırakmak ve kendinize zaman ayırmak isteyebileceğiniz bir gün. Ortaklık projeleriniz gündeme gelebilir. 21 Mayıs - 21 Haziran

İkizler

Kariyerde sorumluluklarınıza yoğunlaşmanız gereken bir zaman dilimi. Üstlerinizle olan yoğun ilişikler kariyerinizi önemli ölçüde etkileyecektir. İlişkiler üzerine önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. 22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç

Ortak amaçlarınız uğruna bazı konulardan fedakârlık yapabileceksiniz. Kariyerde rekabet gerektiren konulara dikkat. Bilgi paylaşırken doğruluğundan emin olun. 23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

Yakın çevre iletişimlerinizle ön planda olacağınız özel bir gün. Önemli haberler alabilirsiniz. Organizasyonlar ve topluluklarda lider vasfınızla ön planda olabilirsiniz. 23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

İlişkilerinizde yeni açılımlar yapmak isteyeceğiniz önemli bir zaman dilimi. Aşk hayatınızda rutinlerinizi kıracak önemli adımlar atabileceksiniz. 23 Eylül - 22 Ekim

Terazi

Parasal konularda bugünü karamsar düşünceler içine girmeyin. Sorumluluklarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Sürpriz tekliflerle karşılaşabilirsiniz. 23 Ekim - 21 Kasım

Akrep

Bugün sosyalleşmeyi seçmek sizler için iyi bir girişim olabilir. Kariyerde yapacağınız atılımlar sizi daha aktif hale getirecektir. Dikkatleri üzerinizde toplayacağınız aktif bir gün. 22 Kasım - 21 Aralık

Yay

Bazı korkularınızın tekrar gün yüzüne çıkması mümkün olabilir.Bu yüzden bu tuzaklara düşmek yerine gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu anlamalısınız. 22 Aralık - 19 Ocak

Oğlak

Sevgi de önemli gelişmeler yaşayabileceğiniz sürpriz bir zaman dilimi. Göstereceğiniz çabalar ilişkilerinizde önemli bir krizi atlatmanıza yardımcı olabilir. 20 Ocak - 18 Şubat

Kova

Yeni kuracağınız dostluklar ileri dönemlerde hayatınızın önemli sorunların çözüm bulacak seviyeye gelebilir. Değişimlerinizi önemsemeniz gereken ve alışmanız gereken bir zaman dilimi. 19 Şubat- 120 Mart

Kültür Sanat

30 Ağustos 2019 Cuma

Balık

Yaşam içindeki seçimlerinizin doğruluğunu ölçüp tartacağınız önemli bir gün. Ailenizle olan paylaşımlarınızda alacağınız sorumluluklarınız güne damgasını vurabilir.

Malzemeler:

KAHVELİ NAR EKŞİLİ DOLMA 1 çorba kaşığı nar ekşisi Tuz ( ortalama 1,5 tatlı kaşığı)

3 tane patlıcan, 3 tane kabak 6 tane biber, 4 tane kara havuç ( varsa)

Yapılışı:

2 su bardağı pirinç 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

Sebzeleri oyup hazırlayalım. Soğanı ince

2 tane kuru soğan, 1 tatlı kaşığı salça

ince kıyıp derin bir kaseye koyalım. İçine yı-

1 çorba kaşığı kuru nane

kanmış pirinç ve diğer malzemeleri koyup

1 çay kaşığı karabiber

karıştıralım. Hazırladığımız dolma içini

1 çay kaşığı pul biber

sebzelerin içine doldurup tencereye dize-

1 çorba kaşığı toz şeker

lim. Üstüne 4 bardak kaynar su, nar ekşi-

1 çay bardağı sıvı yağ

sini ve tuz koyup pişirelim.

Teknoloji Köşesi Yeni modellerinde Google uygulamaları olmayacak Huawei, yeni akıllı telefon modellerinde aralarında Maps, YouTube'nin de bulunduğu Google uygulamalarına ve servislerine yer veremeyecek.

lamalarında olduğu Google uygulamalarının

Google'nin bu kararı, Huawei'nin yeni model-

Mayıs ayındaki düzenlemeyle kısıtlamıştı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre,

lerinde Google'nin uygulama mağazası olan

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı

Google, ABD hükümetinin Huawei'ye yönelik

Google Play'e erişimin kısıtlanacağı anlamına

açıklamada, yaptırımlarda bazı istisnalar ola-

yaptırımları kapsamında Çinli telefon üreti-

da geliyor. ABD hükümeti Amerikan teknoloji

bileceğini belirtse de ABD'nin yetkili organ-

cisi Huawei'ye yaptırım uygulanacağını ve

şirketlerine çeşitli sınırlamalar getirmiş ve bu

ları, Huawei'nin 130'dan fazla ticaret lisansı

aralarında Google Maps, YouTube gibi uygu-

kapsamda Huawei'ye ürün ve servis satışını

talebine olumlu yanıt vermedi.

Huawei'nin yeni telefon modellerinde yer almayacağını doğruladı.

Yerli uçan otomobil CEZERİ'den ilk kareler Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazırladıklarını açıkladı

ZERİ"nin prototipini hazırladıklarını du-

Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli

Prototip üretiminin bitirilmesi durumunda

TEKNOFEST, bu yıl 17-22 Eylül tarihleri

Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türki-

TEKNOFEST'te uçuş yapılacağı bilgisini

arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenle-

ye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CE-

veren Bayraktar, "CEZERİ"nin tasarımına

necek.

yurdu. Bayraktar, Twitter hesabından Türkiye'nin ilk milli uçan araba projesi "CEZERİ"ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye

Birazda Gülelim

ilişkin takipçilerinden de görüş talep etti.


29

AVRUPA

Reklamlar

30 Ağustos 2019 Cuma

Çaldılar mı, Üzerini mi Boyadılar? Banksy'nin 'Brexit' Çalışması Ortadan Kayboldu Sokakta yarattığı eserler ile politik gönder-

çalışmasını yapmıştı.

karar vermediklerini ancak "Muhafaza

melerde

sanatçı

Mayıs 2017'de beliren resimde bir inşaat iş-

etme, üzerini boyama ya da satma seçe-

Banksy'nin bir çalışması ortadan kay-

çisi AB bayrağındaki bir yıldızı elindeki

neklerini incelediklerini" açıklamıştı.

boldu. Eserin görünmemesi için üzerinin

keskiyle parçalıyordu.

Aile daha önce yine kendi binalarından bi-

boyandığı ve satılmak için söküldüğü ihti-

Fakat Banksy'nin çalışmasının yerini inşaat

rine ait bir Banksy resmini satmaya çalış-

malleri üzerinde duruluyor.

iskelesi aldı.

mış ancak Yüksek Mahkeme'de görülen

Banksy, Fransa'nın Calais kentine seferle-

Binanın sahibi olan Godden ailesinin üye-

davayı kaybetmişti.

rin yapıldığı Dover Feribot Terminali ya-

leri, iskelenin kurulmasından bir gün

BBC Türkçe'nin aktardığı bilgiye göre,

kınlarındaki

sonra kaybolan resmi ne yapacaklarına

Godden ailesi, Brexit resminin ortadan

bulunan

metruk

İngiliz

binaya

'Brexit'

Emine Bulut cinayeti Avrupalı Türk kadınları ayaklandırdı:

"Şerefsizini ifşa et" kampanyası

kaybolmasıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. İskeleyi kuran şirketin yetkilileri de "İskelenin özel bir amaçla kurulduğundan haberleri olmadığını" açıkladı. Dover'da gözde bir selfie noktası haline gelen duvar resminin ortadan kaybolması, sosyal medyada büyük yankı buldu.

"Psikolojik baskı altında kaldım, hep korku

Bazı Twitter kullanıcıları, resmin kaybol-

içinde yaşadım, üvey babam eve arkadaşlarını

masını "kültür vandalizmi" ve "facia" ola-

getiriyordu, alkol ve uyuşturucu vardı.

rak

Annem hep yalnız yaşadı, depresyona girdi,

İngiltere'nin AB'den ayrılmasını savunan

iki kocasından da boşandı."...

siyasileri ima ederek "resmin yukarıdan

Emine Bulut cinayetinden psikolojik olarak et-

gelen emirle" kaldırılmış olabileceğini öne

kilenen İlayda Önder, cinsel, fiziksel, psikolojik

sürdü.

taciz ve tecavüzlere karşı "#balancetonserefsiz"

David Joseph Wright adı bir Doverlı ise

yani "Şerefsizini ifşa et" etiketiyle sosyal med-

CNN'e "Resmin ortadan kalkmasına mem-

yada kampanya başlattı. Ekonomi okuyan

nun oldum. Çünkü bana her gün Brexit'i

İlayda, arkadaşı Özge ve yargı süreci devam

hatırlatıyordu" dedi.

ettiği için Gizem olarak adlandıracağımız genç

Satıştan hemen sonra tablonun içine yer-

kızların ortak noktası, şiddete maruz kalmış ol-

leştirilen bir kağıt öğütücü resmin üçte iki-

maları. Fransa'da yaşayan birçok kadın çoğu

sini doğramıştı. Resmin kendi kendini

zaman isim belirtmeden şu ana kadar kimseye masını istemeyen Gizem olarak adlandıraca-

larını sosyal medya üzerinden bu etiketle pay-

ğımız Fransa'nın Paris şehrinde doğmuş bü-

laşıyor. Fransa doğumlu olan ve kadın

yümüş olan 24 yaşındaki genç kız da hayatının

sığınma evi açmak isteyen İlayda, Özge ve

kısa süre içinde nasıl kabusa dönüştüğünü an-

Fransa'da doğup büyüyen 21 yaşındaki Özge

Gizem başlarından geçen acı olayları Euro-

latıyor. Gizem, imam nikahlı Türk kökenli

bulunduğu ülkede yaşanan sorunları gider-

news Türkçe'ye anlattı.

erkek arkadaşı tarafından tecavüz, fiziksel şid-

mek için Türklere yönelik bir kadın sığınma

det ve tacize uğradığını belirtiyor. Erkeğin ai-

evi açmak isteyenler arasında bulunuyor. Mu-

lesi tarafından altı ay eve kapatıldığını, büyük

hafazakar bir ortamda büyüdüğünü belirten

baskı altında kaldığını ve sonunda polis tara-

Özge, "Babamın etrafındaki insanlar ona kötü

fından kurtarıldığını belirtiyor.

örnek oldu. Babam annemi defalarca aldattı,

Fransa'da doğup büyüyen Denizlili İlayda

çocukluğumdan bu yana tanıdığım bir Faslı Gizem "Kendisi ile cinsel ilişkiye girmek iste-

kadından çocukları bile oldu. Toplum bunu

nayetinden çok etkilendiğini ve elindeki im-

mediğim zaman onu aldattığımı düşünü-

destekler niteliğinde normal olarak karşıladı.

kanlar ile Fransa'da bir şeyler yapmaya

yordu.

İşte buna anlam veremiyorum." diyor.

çalıştığını ifade etti: " İlk başta iş dünyasının bir

zorluyordu. Piskolojik ve fiziksel şiddet vardı,

sosyal paylaşım ağında Türkiye'de zor du-

okulu bırakmam için baskı yaptı, hamile kal-

Kadınların sessiz kalmaması gerektiğini belir-

rumda olan kadınları ağırlayabilecek birçok

mam için elinden geleni yaptı. Evlenmek istedi

ten Özge "Babam tatile bizsiz giderdi, evde

odası olan kadın sığınma evi açmak istediğimi

ancak kabul etmedim. Artık bakire değilsin,

yokluğu hissedilirdi, bize hiç bir şekilde sevgi

belirttim. Projeye destek verenler oldu. Ne ya-

kimse seni almayacak diyordu." ifadelerini

gösterisinde bulunmazdı. Zor oldu ancak

pabileceğimizi düşünürken şiddete maruz

kullandı.

annem ile babam sonunda boşandı. Babam

kalan ve anonim kalmak isteyen bir arkadaşla

Polis tarafından kurtarılan Gizem, pijamaları

boşanmamak için direndi." ifadelerini kullanı-

etiket oluşturma fikri geldi aklımıza." diyor.

ile kendisini karakolda bulduğunu söylüyor.

yor.

Fransa'da yaşayan Türk toplumunun kendi-

Şiddete maruz kalan kadınların susmaması

sini dışladığını söyleyen Gizem "Kirletilen

gerektiğini belirten Özge 'Özellikle 16-17 ya-

benim ama Türk toplumu için kötü olan da

şındaki kızların yaşadıkları sorunları anlatması

benim, işte buna anlam veremiyorum" diyor.

çok önemli" diyor.

Yargı süreci devam ettiği için İsminin açıklan-

kullanıcılar

Yapmak

İstemediğim

şeylere

dığı ortaya çıkmış, eserin değerinin bu haliyle en az iki katına çıkmış olabileceği belirtilmişti.

Önder Türkiye'de gerçekleşen Emine Bulut ci-

"Tecavüze uğradım; eve kapatıldım"

bazı

imha etme düzeneğini Banksy'nin planla-

"Şiddete maruz kalan kadınların susmamalı"

anlatamadıkları maruz kaldıkları şiddet olay-

"Emine Bulut cinayetinden çok etkilendim"

nitelerken


30

AVRUPA

30 Ağustos 2019 Cuma WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 Seri İlanlar

Web Design Social Media Marketing Consultancy Cihan Aktas 0777 6802 680

Build Your Future on Our Foundation of Excellence! Free Quotation! Planning Permission, Building Regulations, Project Management Services, AutoCAD Design & Drawings, Calculations and Consultancy Services. 278 Langham Road, London N15 3NP www.bayhanengineering.co.uk info@bayhanengineering.co.uk Mehmet Arif Bayhan GMICE MSc (ENg), BSc (ENg), Civil Engineer, Director

0741 453 6232

Mert Ozten 079 2082 96 12 mertozten@om-dizayn.com Olcay Ozten 077 9618 84 64 olcayozten@om-design.com www.om-dizayn.com info@om-dizayn.com

CERES CONSULTANCY Turk Hukuku ve Turkce Tercume Hizmetleri

07447 526767

DECOR & MAINTENANCE LTD

Decoration & Painting IZZETTIN ORAL İzdecorandmaintenance.co.uk izzet@izdecorandmaintenance.co.uk

07407168743

Omer OZKABALAK +447447440819 mavrabarservice@gmail.com www.mavrabarservice.uk

Bartender & Barback Agency Bar Catering Workshop Event Management Consultancy Coctail Menu Design

S & C Windows Cleaning Services. a little lab for design and creativity.. • Social Media • Google AD • Web Design • E-Commerce www.nehircreativelab.co.uk nehir@nehircreativelab.co.uk

CAGDAS KUCUK FREELANCE PHOTOGRAPHER Cagdaskucuk1988@hotmail.com

07411945434

Fast and good windows cleaning service.

Sadık Çelik 07413 779 333

24/7 Özel lojistik destek 24/7 Logistics support Equipe Logistics Services Berker Korkmaz ( Manager ) Apartment 15, 183 Queensway,London,W2 5HL Mobile : +44 7471770677 Mail : berkerk.korkmaz@gmail.com Web : equipelogistics.co.uk


31

AVRUPA

30 Ağustos 2019 Cuma WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 Seri İlanlar

LYMRA TEXTILE CONSULTANCY

Your Global Partner in Textile -Consultancy and Market Research -Production Abroad -Personal Fashion and style Services Web: www.lymra.com Address: 86-90 Paul Street, London, EC2V 4NE

Tel: 07521 0997 20

Orhan Kanalp Oyunculuk Dersleri

Tv ve tiyatro oyuncusu Orhan Kanalp Londra'da oyunculuk dersleri

More&More Social Media Co. guarantees your project to be leaded to your target market in the most inspirational and most efficient way on Social Media. Check out our offers before you decide. www.moreandmoresocialmedia@co.uk haticekol@moreandmoresocialmedia.co.uk

veriyor. İletişim için: orhankanalp@hotmail.com

07426 91 54 21

Orhan Kanalp

ZNC LİMİTED

International trade and market research consultancy. We are offering you to discover our quality for powerful solutions and insights.

07516 570 753

BUSE & CO BUSINESS SERVICES & CONSULTANT

Ercan Yucetas 10 South Way Claverings Industrial Estate London N9 0AB

ercanyucetas@hotmail.com

0044-77106 71878 0044-02088 31271

Ulusal ve uluslararası alanda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir. info@narlaw.co.uk

07397 510539

Büyük Falcı Daby İş, sağlık, nazara, düşmana ve tehlikeye karşı korunma, oyunda şans, sınavlarda, iş yerinizde ve aşkta başarınızı ağlayabilmek. Evlilikler,cinsel sorunlarınızı çözmek istiyorsanız falcınız Daby size en büyük yardımcıdır.Ciddi ve sonu alıcı çalışma, iş sırrına güvenebilirsiniz. Konsültasyona gelmek isterseniz şu numarayı arayınız. Lütfen İngilizce konuşun.

0208 519 61 40 0793 015 70 20

UMIT HAIRSTYLING Professional Mobile Hair Dresser Umit Besli Instagram: umitbesli besli05@hotmail.com www.umitstyling.co.uk

07494 686 940


32

AVRUPA

30 Ağustos 2019 Cuma WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 Seri İlanlar


33 . 07

20

AVRUPA

30 Ağustos 2019 Cuma WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 Seri İlanlar

KİRALIK Edmonton, Enfield, Waltham Abbey ve Southgate'de Kiralık Evler

30

.0

8

Enfield bölgesinde eşyalı double oda kiralıktır. Her yere yakın ulaşımı kolay, içinde Tv, lavabo ve tuvaleti vardır. Faturalar dahildir. No DSS

8 .0

KİRALIK

30

.0

8

02086611805

0782 111 64 94

KİRALIK

.0

30

8

.0 30

KİRALIK

Faturalar ve WiFi kiraya dahil. No DSS

Enfield Townda tek kişilik kiralık oda verilir. Ev temiz ve sakin,sadece 2 kişiyle paylaşılır

Edmonton Shopping Centre’e yürüme mesafesinde, 3 yatak odalı flat kiralıktır.

0771 898 5678

07588664199

0777 301 9757

KİRALIK

KİRALIK

Islington Bölgesi’nde kiralık double odamız mevcuttur. Detaylar telefonda verilecektir.

07365 573820

KİRALIK N15 bölgesinde kiralık single oda. Haftalık kirası £115. 0770 606 75 76 30

8

KİRALIK

Fichley Central Dublex 1 bedroom flat Plus council tax plus bills Full furniture very clean flat. Location: N3 2BW £1250 Rent

07747004444 KİRALIK

8 .0

30

.0

KİRALIK

Stokenewington High Street Bölgesinde single ve double odalarOdalarımız bay ve bayanlar için uygundur.

08

KİRALIK

pazarliksiz £800 pound.

arkadaş arıyoruz.

. 30

8

su, internet ve council tax dahil fiyati

Tek kişi £130 Çift kişi £150

8 .0 30

KİRALIK Whalthomstow Bölgesi’nde double room kiralıktır. Aylık £450 0770 791 5401

mesafesinde kiralık stüdyo ev. Elektirik,

jyen ve saygı kurallarına dikkat edecek

08

8

bus station tren station yürüme

Güvenli bir bölgedeki evimize, temizlik, hi-

. 30

0781 884 89 43 30

Haringey'de anacadde üzerinde kiralık 2 kişilik studio oda. £1100 Elektirik,su gaz dahil.

8 .0

South Croydon Highstreet bölgesinde bulunan cluplerin yanında yeni açmış olduğum fish and chips shop satılıktır. Kebab koymaya da uygundur. Fish and chips kebab'ta anlayana kiralik verilir veya ortak da alınır. Açılış saatleri: 11-11 Gece ruhsatı sabah 4’e kadar mevcuttur. Taking yükseltilebilir. Kira: £14,000 Rates: Yok Detaylı bilgi görüşmeden sonra verilecektir. Ankara anlaşması yapanlar için çok uygundur.

.0

KİRALIK

Waltham Cross Shopping center yaninda

30

SATILIK KİRALIK ORTAK

0 7904 533 781

0795 628 07 53 0784 746 98 02 30

8

.0 30

KİRALIK

8 .0

30

07882590807 8

.0

30

.0

8

KİRALIK

KİRALIK

Belvedere village Kent DA17 5LQKiralık 2 yatak odalı daire Giriş kat, bahçe yoktur. 20 Temmuz’dan itibaren.

07973814921

0788 602 4367 30

KİRALIK

Edmonton'da kiralik en suite oda. Temiz ve düzenli bir evde kendine ait tuvalet banyolu oda kiraliktir. Working professionals only. Her an taşınılabilir. Bisiklet ve araba park alani. Giriş kat Fiber internet. Türk ve İngiliz televizyonu Genis ve yeni dekor. Tüm faturalar dahil. Aylık £700.

8 .0

30

KİRALIK

Empire Avenue, N18 1AE de kiralik tek kişilik stüdyo Ayri girisli ve yeni yapilmis. Aylik kira £650 bütün faturalar dahil. Dss kabul edilmez. Lütfen msj attin

Enfield 1 bedroom flat, including all bills. £900 monthly. No DSS

Enfield Townda tek kişilik kiralık oda verilir. Herşey dahil £125,sadece 2 kişiyle paylaşılır.

07438 392 128

07584010177

07588664199


34 . 30

AVRUPA

08

30 Ağustos 2019 Cuma WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 Seri İlanlar

SATILIK

30

8

.0

30

.0

8

. 30

SATILIK Cafe Rent: £8,500 yıllık Rate: yok Lease: 6 yıl önü açık Taking £2,500 haftalık Fiyat £34.000 Cafemiz Chesterfield bölgesinde yılın cafesi seçilmiştir.

07950 626 367

07592397556 .0

SATILIK

30

8

.0

SATILIK

30

Cafe shop in Coulsdon. Taking: £2.700 - £3.330 pw Rent: £24.800 pa Ustteki 5 odadan £28.200

8

Grove Green Road Bölgesinde Kebap Shop £6.000- £7.000 haftalık kazancı vardır. Kira: £10.000 Rates Yok. 7 sene izni var, önü açık.

0781018 77 93

SATILIK

8 .0

30

SATILIK

07577440836

30

.0

8

44 7500 900924 8

SATILIK

0777 632 66 55

00 90 (532) 514 25 71

Price £60.000 .0

8

Kebap Shop Londra içinde işlek cadde üzerinde Rent: £15.250 yıllık Rates: Yok Lease: 18 yıl önü açık Fiyat: £80.000 Taking: £5.000- £6.000 pw Delivery vardır. Dükkan yeni dekorludur.

Chingford Bölgesinde Food centre Kira: £20,000 Rates: £2,400 Taking: £10,000 kış - £13,000 yaz (Haftalık) Fiyat: £100,000 + Stock Lease: Mayıs 2030'a kadar (uzatılabilir)

13 yıl önü açık lease

30

07919 400 307 30

Alanya Sehir Merkezinde, Summer Sky residenceda full mobilyali 2+1 satilik daire (110 m2). Deniz manzarali balkon, site icerisinde havuz ve fitness salonu.

yıllık geliri vardır.

SATILIK

SATILIK

DRY CLEANING Hornchurch London Shop has been established for over 30 years. Lease: Ongoing Rent: £19.800 Rates: £5.000 Taking: £2000 per week Price: £80.000

0777 306 1653

07950 626 367

8 .0

08

.0

SATILIK Mangal Türk restoranı 85 kişilik oturma kapasitesi bulunmaktadır. Yeni dekor edildi, sağılık nedeniyle satılıktır. 514 Commercial Road E1 0HY

Coffee Shop RM5 3PR Bölgesinde Yeni yapılmış, modern dekorlu ve sıfır masraflı. Rent: £20.000 Lease: Yeni verilecek, önü açık. Rates: £2.000 Taking: £4.000 NOT: Rent fiyatı değişebilir. Detayları telefonda konuşabiliriz.

30

07899 780 146

Mr. İslam 07985 161880

Kapatılacak Fish&Chips&Kebap dükkanı melzemeleri ve restaurant melzemeleri uygun fiyata satılıktır. - Fish&Chips frying range 2 gözlü yeni - Döner makinaları - Single ve double dolapları - Patates soyma ve kesme makinası - Buz yapma makinaları - Glass washer'ler - Yüzlerce meze ve yemek tabakları Bir çok catering malzemeleri satılıktır.

9 .0 20

SATILIK

Asking price 110.000 or near

SATILIK

8 .0 30

08

Croydon Purley Way 161-163 Bramley Road N14 4XA Near Oakwood Bölgesi’nde under ground station. Türk resturanı için en iyi konumda , iş merkezine yakın 90 seatings. Two shops together. Çalışır durumda, yeni dekorlu yeni iş yeri satılıktır Taking: £7000/£8000 pw Detaylı bilgi telefonda verilecektir. Rent: £30.000 year Rate: 10.000. Lütfen 2pm’den sonra arayınız.

İsmail 07786 308 220 08

. 30

LEASE FOR SALE İNDİAN RESTAURANT

Cafe Archway Road Highgate N6 4ER Rent: £13.300 Rate: £1.800 Taking: £2.200 Lease: 15 yıl önü açık Çalışma saatleri 6.30am - 2.30pm Cumartesi: 7am - 1pm Pazar kapalı.

. 30

SATILIK

SATILIK

8

.0 30

8

.0

30

SATILIK Coffee Shop, Mill Hill High street Rent+rates:£19.200 Taking:£3000-£3200(6 gün açık) Lease:Önü açık Fiyat:£95.000 Lutfen 2pm’ den sonra arayınız

0795 106 8820

SATILIK

Essex Hornchurch bölgesinde Coffe Shop Detayli bilgi için lütfen bu numarayı arayınız.

Sheffield Bölgesinde Pizza Kebap Dükkanı Taking rahatlıkla yükseltilebilir Kira: £12.000 Yıllık Rates: 0 Price: £110.000 Sağlık nedenlerinden dolayı satılıktır. Yanında boş bir dükkan daha vardır. Coffe shop, off licence için çalıştırılabilir. Detaylı bilgiler telde verilecek.

07402866496

+44 7894 850310

SATILIK

SATILIK

Fish and chips Enfield Town EN1 3LA Rent: £11.400 Rates: No Price: £40.000 Taking: £2.500pw Lease: 20 year

SS0 7EY' de Satılık Italyan Restoran Türk Restoran olmaya müsaittir. Memlekete yerleşme sebebinden dolayı acil satılıktır! 15 Yıllık Lease. Tekliflere açıktır. Detaylar telefonda verilecektir

07873 716 739

07981 982 364

8

.0 30

SATILIK

Busy Kebap Pizza Shop SE9 Bölgesinde Rent: £20.000 Rates: yok Lease: 20 Yıl önü açık Delivery vardır. Üstünde çalışanlar için 2 yatak odalı flat vardır.

0746 301 27 43


35 . 07

AVRUPA

20

30 Ağustos 2019 Cuma WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 Seri İlanlar

ELEMAN

30

8

.0

0795 628 07 53 8

8

.0 30

Ağır Vasıta Ehliyet Okulu

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ihtiyaç vardır.

.0 30

ELEMAN

Hafta da £700 - £1000 Kazanmak İstiyorsanız bizi arayınız!

Londraya 25 mile uzaklıkta Grays - Essex bölgesinde çalışacak tecrübeli berber araniyor. Dolgun maaş ve bol tips.Kalacak yerimiz vardir.

0203 876 5557

07852277505 8 .0

ELEMAN

30

N17 0RE

0795 680 52 40

07716494755 ELEMAN

önce arayınız.

Londra’ya 20 mil uzaklikta Kebab ve Pizza’da çalışacak Eleman aranıyor. Kalacak yer verilir.

0780 337 5734

07939314675

Kuzey Londra’da restoranda çalışacak bulaşıkçı aranıyor. Lütfen saat 4’ten

ELEMAN

.0

09

Hemel Hempstead

8

ELEMAN

bulaşıkçı aranıyor.

New Caste'da bulunan Türk restoranında çalışacak garson aranıyor. Kalacak yer verilir.

07476 389373

0789 434 84 17

bölgesinde mutfakta çalışacak şef yardımcısı ve

.0

16

30-08

8

.0

30

ELEMAN

09 6.

ELEMAN

Hackney Dalston'da bulunan MK berberine Usta saç sakal yapabilen elaman aranmaktadır. Müracaat Mehmet Usta

Tottenham bölgesinde overlokçu, ütücü, tecrübeli makinacı ve iplik temizleyicisi aranıyor.

09 6.

ELEMAN BERBER ARANIYOR

8

ELEMAN Londra’ya 40 mile uzaklıkta terzi dukkanında tamir yapacak bayana ihtiyaç vardır. Az İ ngilizce bilgisi gerekmektedir.

0796 005 66 81


36

AVRUPA

30 Ağustos 2019 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

AVRUPA FIHRIST

AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI Redstone Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0203 940 5959 Advantage Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 1676 Akyol Solicitors. . . . . . . . . . . . . . . . +44 7531 168157 - 020 3927 4006 Aydın&bright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 801 1711 Brunswick Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 841 5688 Erbil & Richmond Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 865 3394 Fahri Jacop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 347 4070 Immıgration Connection . . . . . . . . . 0794 872 1767 | 0203 135 0340 Kent solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 805 9735 London Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . 0780 972 8495 | 0208 808 1285 Nova solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 489 7010 | 0777 194 5951 OZ Legal Consultancy - Türk Hukuku .. . . . . . . . . . . . 0122 723 8968 Pace Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24hours) 0771 353 2173

Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

020 7275 7610 FİNANS & MORTGAGE Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kem Repair Centre Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0755 080 0777

0208 802 6515 0208 807 8220

BELEDİYELER Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hackney Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 379 1000 0208 356 3000 Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 489 1000 Islington Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 527 2000 BERBERLER Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0747 243 4377 Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 804 5550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 340 7250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 4588 Kings Gents Hair Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0759 053 2442 Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 340 7250

07931 187 654 | 0203 887 1117 0208 588 7083

Strategy Finance & Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Shacklewell Lane Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 254 0046 0207 249 2244 0207 684 9900

Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 275 0044

GIDA TOPTANCILARI HOLLAND BAZAAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 889 0220 0208 690 7667

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Veykab Danışmanlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0758 471 4286

DOKTORLAR

0203 602 7879 0788 583 1065

0203 538 9131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9515 1745

ECZANELER

0207 254 6910

EMLAKÇILAR April Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 257 2100 Turyap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 802 5114 – 0736 528 0397

ESTETİK VE GÜZELLİK MERKEZLERİ Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0747 243 4377 0208 804 5550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 340 7250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 4588 Evita Aesthetic & Beauty Centre 0208 804 7986 - 0794 619 6136 Posh Klinik (medikal estetik ve lazer epilasyon) . . . 0208 681 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0742 105 3999 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 3333

Pest Line Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REKLAM – TABELA

0203 289 5588 www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0845 084 8990 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 499 8570

River Sign & Metal Works . . . . . .

İÇECEK TOPTANCILARI

ISTANBUL RESTAURANT – HORNSEY . . . . . . . . . .

www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

Seyit Decor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 099 7022 Umut Cam

| 0757 637 7007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0791 926 4497

K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Başkonsolosluk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Eğitim Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 631 1920 0207 631 1930 0207 293 0202 0208 889 5721 0207 591 6900 0207 724 1511

0208 807 6262 0207 923 9977

METAL İŞLERİ - İNŞAAT FİRMALARI CML steel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 200 0044

075 444 77748 0208 365 9152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0791 888 1830 Şahin Construction LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 027 0843 River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 254 3331

ACCURATE ACCOUNTANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADA Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton & Co (Chartered Accountants) . . . . . . . . . . . . . . . Benchmark Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirench & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK Company & Services Ltd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mentek & Co Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKS ACCOUNTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 341 0460 0208 341 0460

Cyprus Paradise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 343 8888 0203 598 1818 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 499 8570 Just2travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medistance International Healthcare. . . . . . . . . . . . . . . .

0779 870 5104

ŞOFÖR OKULLARI Akdeniz şoför okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0771 432 8786 0793 174 5397

SUPERMARKETLER

0208 804 8252 0208 530 5464 Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 659 0697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 647 6778 Silver Point Food Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 4767 International Supermarket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TAŞIMACILIK KARGO CML CARGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 330 9999 333

TAXI - MINICABS Sam's cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 4545

| 0207 923 0000 | 0208 889 6966

TEMİZLİK İŞLERİ Spot Raiders Dry Cleaner & Launderers . . . . . . . . . . . . 0207 254 6113

MUHASEBE BÜROLARI ADPL Accounting Direct Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ISTANBUL RESTAURANT – FINCHLEY . . . . . . . . . .

Top cars wood green . . . . . . . . . . . . . 0208 888 0111

MOBİLYACILAR Aldora mobilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RESTORANLAR

Esin cash&carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MATBAALAR Matbaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 365 9152 | 0791 888 1830 0753 410 0514 | 0203 638 4127

SAĞLIK MERKEZLERİ

KONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLER K.K.T.C. Londra Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Easy Signs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0770 780 3191

SEYAHAT ACENTALARI

İNŞAAT DEKORASYON

DÜĞÜN SALONLARI VE ORGANİZASYON Prince and Princess Düğün Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 803 8004 | 0795 626 0367 0208 803 8004 Global table and chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 556 5040 Mem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 341 2394 PEST CONTROL & BÖCEK İLAÇLAMA

0208 887 9999

Eral Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 556 4863 |

DİL OKULLARI

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVELERİ

HAVA YOLLARI

Meto Print.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Ertan Erel (Uz. Plastik Cerrah) Zeynep Erel . . . . . 0745 666 9494 DOCTORS 4 YOU . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 240 1028 | 0208 881 9090 Uzman Psikolog Alptekin Aydın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 144 9884

Master Academy English Language School . . . . . . . . . Pratiq The Centre Of Development . . . . . . . . . . . . . . . . .

| 0208 805 95 47

www.atlasglb.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T.C. Londra Büyükelçiliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CATERING Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . .

PERDECİLER Perdeci Hasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0786 796 4310

Ada Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FOTOĞRAFÇILAR

CAMİİLER Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0779 639 5645 0782 522 2893 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0782 863 7622 Moonchild Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deluxe Fabrics LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 490 0863

ARABA TAMİRCİLERİ VE SERVİSLER Best Motors M.O.T. Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OKULLAR Haringey Eğitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ada Windows Ltd . . . . . . . . . . . . . .

ANAHTARCILAR Mustafa Keleş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIRECTORY-REHBER

KUYUMCULAR Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 041 7053

020 8886 9222 020 8348 4255 020 8819 8212 020 7582 3000 020 7278 8555 0208 888 0004 0790 894 3456 0772 309 2727 0208 888 2515 0754 011 0760 0207 237 4725 0207 998 0057 0208 881 8844

TÜRK HAMAMI Turkish Hamam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 249 5554

UYDU SİSTEMLERİ Ad Sat Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0795 022 6662 Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 7948

| 0777 959 0889

WEB TASARIM Mantis Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0794 474 4227

YAZAR KASA /EPOS/CCTV KAMERA Eposman UK LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0794 643 9404 Ika Epos Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0208 887 1578

Fihrist


37

AVRUPA

English News

30 August 2019 Friday

Cycling tour to take in Enfield’s expanding bike and healthy streets network

ENGLISH NEWS

Schemes to tackle poor housing,

anti-social behaviour and deprivation unveiled

Proposals designed to raise housing standards, reduce anti-social behaviour and tackle deprivation have been published by Enfield Council as part of a major consultation.

AVRUPA TIMES / AVA| London The biggest guided bicycle ride Enfield has ever seen will take place on Saturday 31 Au-

The proposals to introduce Additional and Selec-

gust, to showcase the growing network of

tive Licensing Schemes in Enfield would affect

cycle lanes in the borough.

most private rented properties in the borough. Im-

The Family Cycle celebratory event will have

plementing the proposed schemes would mean

modation, and in poor conditions, it is more im-

make it far harder for unscrupulous landlords to

several starting locations on both the A105

the Council could insist on landlords meeting cer-

portant than ever that we introduce licensing sche-

rent out substandard, dangerous and overcrow-

cycle lane and the newly completed A1010

tain licence conditions such as undertaking safety

mes to ensure properties in the private rented

ded properties.

South Scheme from Ponders End to Edmon-

checks and ensuring properties are not overcrow-

sector are good quality, safe and secure.

“We are committed to raising the quality of private

ton. All the guided rides will end at the Sal-

ded or dangerous and are properly managed.

“Licensing the private rented sector will improve

rented housing in Enfield for the people that live

mons Brook Cycle Path where Enfield

If introduced, the proposed licensing schemes

housing standards, help reduce deprivation, im-

in the borough.” Enfield Council has launched a

Council will be hosting a number of free, fun

would play a major part in improving housing

prove tenants’ safety and quality of life, and im-

public consultation for residents, tenants, landlords

activities. The A1010 South Scheme has im-

standards by addressing poor property conditions

prove the quality of our communities.

and other interested parties to comment on its pro-

proved walking and cycling facilities along

in private rented properties, would raise manage-

“Many landlords offer good quality, safe and well

posals for private rented property licensing sche-

the route from Lincoln Road in Ponders End

ment standards in the sector, and help tackle anti

managed private rented homes, but some take ad-

mes. The consultation opens today (28 August

to Fairfield Road in Lower Edmonton.

social behaviour and deprivation.

vantage of residents and rent out dangerous, cold

2019) and will run for just over 13 weeks, closing

The scheme will build on the success of the

Enfield Council’s Cabinet Member for Licensing

and damp, overcrowded and poor-quality accom-

on 29 November 2019.

A105 route, officially opened in March 2018.

and Regulatory Services, Cllr George Savva, said:

modation. "A licensing scheme would set stan-

People can take part at https://melresearch.co.uk

There has been a 52 per cent increase in the

“With more people living in private rented accom-

dards that will improve housing conditions and

/page/enfieldprs

number of cycling journeys along this stretch made before the cycle lanes were construc-

Özersay: ‘Non-recognition of each other is not an obstacle for cooperation’

ted. Enfield Council’s Cabinet Member for

Deputy Prime Minister and Foreign Minister Kud-

can have cooperation. Also the other companies

said that any agreement in the Eastern Mediterra-

Environment & Sustainability, Cllr Guney

ret Özersay stated that the fact that both sides in

with which we had dialogue have signalled that

nean that does not include the Turkish Cypriot pe-

Dogan, said: “This is a fantastic opportunity

Cyprus did not recognise each other did not mean

they are open to discuss formulas in which Turkish

ople or Turkey is not valid. Speaking at a joint press

to see the latest expansion of our ‘Healthy

the two sides could not cooperate and there were

Cypriots will be included, thus reducing the risk.’

conference after a visit with his Lebanese counter-

Streets’ and Cycle Enfield network and to

concrete examples in the past.

Also touching upon the issue of Maraş, Özersay

part Gebran Bassil in Beirut, the Turkish Foreign

find out for yourself how quick and easy it is

Touching upon the latest developments in the Eas-

reminded that an inventory on immovable and

Minister Mevlüt Çavu-

to get from A to B.

tern Mediterranean, during a meeting organised

other properties in the fenced-off city was currently

şoğlu touched upon

“As well as showing the latest section of En-

by the Diplomatic Correspondents Association in

being prepared, and he reiterated the govern-

the work being

field’s expanding cycle network, participants

Ankara, Özersay said ‘our perspective is not crea-

ment’s intention to take action once the inventory

carried out by

will be shown the wider benefits to individu-

ting conflict, our perspective is cooperation bet-

was completed. “Our government’s position on

Turkey in the

als and the wider community of choosing al-

ween the two sides’. Reminding that he was told

the matter is clear, that is the fenced-off city of

Eastern Mediter-

ternative means of transport for short trips

that as the two sides in Cyprus did not recognise

Maraş needs to become part of everyday life in the

around the borough.”

each other cooperation is not possible, Minister

area without waiting for a solution. The rights of

To find out more and to sign up, please go to:

Özersay underlined that the TRNC and Greek

former residents and the Evkaf Administration

http://cycleenfield.co.uk/events/celebration-

Cypriot Administration had cooperated in the past

will not be ignored."

ride/. In addition, to find out about other

on energy issues. Minister Özersay stressed that

Çavuşoğlu : “Any agreement in the Eastern

Cycle Enfield events, sign up to their news-

the Turkish Cypriots have talked with the Italian

Mediterranean that does not include the Tur-

letters online at www.enfield.gov.uk/enews-

Eni company and said ‘We had a dialogue, theo-

kish Cypriot people or Turkey is not valid”

letters.

retically, on the issues of how and at what stage we

Turkish Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu

of road, compared with the number of trips

ranean.


Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm 38

AVRUPA

Haberler

30 Ağustos 2019 Cuma

Avrupa'nın en büyük futbol ülkeleri kabul edilen

PSG ise Edinson Cavani ve Kylian Mbappe'nin sa-

İtalya'da (Serie A) ilk, İspanya (La Liga) ve Alman-

katlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığı

ya'da (Bundesliga) ikinci, İngiltere (Premier Lig) ile

maçta Toulouse'u 4-0 mağlup etti.

Fransa'da (Ligue 1) ise üçüncü hafta karşılaşmaları

Maç eksiği olmasına rağmen 2. sırada bulunan

oynandı.

Olympique Lyon, yarın TSİ 20.00'da Montpellier

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Sevilla, Alman-

ile karşılaşacak.

ya'da Borussia Dortmund, maç fazlasıyla Fransa'da

Ligue 1'in 3. haftası, Çarşamba günü TSİ 20.00'de

Rennes İtalya'da ise Lazio haftayı lider kapadı.

milli oyuncular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Ya-

Premier Lig Sezona iyi başlayan Liverpool, haftanın merakla

zıcı'nın forma giydiği Lille ile Saint-Etienne, 22.00'da ise Nice ve Olympique Marsilya karşılaşmalarıyla son bulacak.

beklenen maçında evinde ağırladığı Arsenal'i 3-1

Serie A

yenerek üçte üç yaptı.

Son 8 senenin şampiyonu Juventus, milli oyuncu

Milan, deplasmanda Udinese'ye 1-0 mağlup oldu.

fazlasıyla lider olurken, Napoli, Atalanta, Torino,

Son şampiyon Manchester City ise, deplasmanda

Merih Demiral'ın yedek beklediği maçta, Parma'yı

Mücadalede Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma

Brescia, Juventus ve Udinese diğer 3 puanlı takım-

Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

deplasmanda 1-0 yenerek sezona galibiyetle baş-

giydi.

lar oldu.

ladı.

Milli oyuncu Mert Müldür'ün sonradan dahil ol-

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği

Roma ise Cengiz Ünder'in ilk golü attığı maçta,

duğu maçta ise Sassuolo, Torinoya 2-1 yenildi.

Serie A'da ilk hafta, bugün TSİ 21.45'te oynanacak

maçta Leicester City, konuk olduğu Sheffield Uni-

evinde ağırladığı Genoa ile 3-3 berabere kaldı.

Sampdoria'yı 3-0'la geçen Lazio, maç ve attığı gol

Inter-Lecce karşılaşmasıyla kapanacak.

ted'ı 2-1 yendi. Deplasmanda Norwich City'yi 3-2 mağlup eden Chelsea, Lampard'la ilk galibiyetini almış oldu. Manchester United evinde ağırladığı Crystal Palace'a 2-1 yenildi. Yoluna kayıpsız devam eden Liverpool, 7 puanlı Manchester City'nin önünde 9 puanla liderliğini sürdürürken, Arsenal 6 puanla haftayı üçüncü tamamladı.

evinde Real Valladolid ile 1-1 berabere kalarak 3. sıraya düştü. Granada'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Sevilla haftayı lider, Leganes'i 1-0'la geçen Atletico Madrid ise 2. tamamladı. Sezona mağlubiyetle başlayan Barcelona, Real Betis'i 5-2 yenerek 9. sıraya yükseldi. Bundesliga Augsburg'u 5-1 yenerek sezona iyi başlangıç yapan Borussia Dortmund, ikinci hafta maçında Köln'ü 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. İlk maçta Hertha Berlin ile 2-2 berabere kalan son şampiyon Bayern Münih ise Schalke 04'ü 3-0'la geçerek ilk galibiyetini aldı. Milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Fortuna Düsseldorf, evinde ağırladığı Bayer Leverkusen'e 3-1 yenildi. Ömer Toprak ve Nuri Şahin'in top koşturduğu Werder Bremen ise deplasmanda Hoffenheim'a 32 mağlup oldu. 2 haftada 8 gol atan Borussia Dortmund, attığı gol fazlasıyla Freiburg önünde zirvenin sahibi oldu. İki takımın ardından altışar puanlı diğer ekipler Leipzig , Wolfsburg, Bayer Leverkusen sıralandı. Ligue 1 Geçen hafta Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-1 mağlup eden Rennes, Strasbourg'u da 2-0 yenerek 3'te 3 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

www.avrupagazete.co.uk

La Liga Sezonun ilk haftasını lider kapatan Real Madrid,


39

AVRUPA

Spor Haberleri

30 Ağustos 2019 Cuma

İNGİLTERE'DE BIR DEVİR KAPANIYOR Uzun yıllar Premier Lig'de mücadele ettikten sonra yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle League One'a kadar düşen

Bolton Wanderers'tan taraftarlarını üzen açıklama geldi. Uzun yıllar Premier Lig’de mücadele ettikten

Salı günü yerel saatle 17.00’a kadar süre vermişti.

sonra yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle Lea-

EFL açıklamasında; “Kulübün satışında başarılı

gue One’a kadar düşen Bolton Wanderers’tan ta-

bir sonuç elde edilmezse veya kulübün yönetim

raftarlarını üzen açıklama geldi.

kurulu toplantısında geleceğe yönelik güvenilir planlar açıklanmazsa EFL yönetim kurulu, Bol-

Kulübün yöneticileri, Bolton Wanderers’ı sat-

ton’un lig üyeliğini askıya alabilir.” ifadelerini

mak için görüşmelerde anlaşma sağlanamadı-

kullanmıştı.

ğını ve yeni bir şirketle temasa geçilmediği

Uzun süredir finansal sorunlarla mücadele eden

takdirde “kulübün kapanma sürecinin başlaya-

köklü İngiliz kulübünün, teminatlı ve teminatsız

cağını” açıkladı.

toplam 294 farklı kuruma borçlu olduğu ifade ediliyor.

Bolton’a EFL’den kötü haber Football League

Bolton Wanderers, League One 5. haftası kapsa-

Championship (EFL), dün yaptığı açıklamada

mında dün oynanan maçta sahasında Ipswich’e

kulübün satışını gerçekleştirmesi ya da finansal

5-0 mağlup oldu. Bolton finansal problemleri ne-

açıdan bu sezonu tamamlayabileceklerine yöne-

deniyle -12 puanla başladığı ligde -11 puanla 23.

lik “güvenilir planlar” sunması üzerine Bolton’a

sırada bulunuyor.

Erkan Kolçak Köstendil Manchester City antrenmanına katıldı

www.avrupagazete.co.uk

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan Manchester City – Tottenham maçı için, oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve eşi oyuncu Cansu Tosun’u İngiltere’ye davet etti. 2-2 biten maçı seyreden ünlü isimler, ertesi gün ise Manchester City’nin antrenmanına katıldı. City'nin antrenmanına çıkan ve kaleye geçen Köstendil, İlkay'ın şutlarını önlemeye çalışırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Arkadaşların bu anları ise takımın kanalında yayınlandı ve ikili birlikte röportaj verdi.


40

AVRUPA

30 AÄ&#x;ustos 2019 Cuma

Reklamlar

Profile for Vatan Londra

avrupa gazete egazete 30 agustos 2019  

avrupa gazete egazete 30 agustos 2019

avrupa gazete egazete 30 agustos 2019  

avrupa gazete egazete 30 agustos 2019

Profile for londra874
Advertisement