Page 1

Glasgow Golf Show’da Kuzey Kıbrıs tanıtıldı

Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu resmi kuruluşu

Sayfa 10 Cyprus Paradise ve Korineum

Sayfa 12

29 Mart 2019 Cuma

www.avrupagazete.co.uk

Olcay Bayır’ın yeni albümü “Rüya” ADD Başkanı Jale Özer Swailes

Türk İşi Dondurma filmi

Sayfa 16

info@avrupagazete.com

Kıbrıs Bisiklet Turuna katılmak istermisiniz ?

gösterildi

Sayfa 18

Tel: 020 7275 7610

Sayfa 21

Diplomat Travel/Özkul Beyzade

17. Yılımızda gururluyuz

Dünya Basın Ödülü - 2015

AVRUPA

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

KÜLTÜR SANAT Sayfa 26-27

En iyi Medya - 2017

En başarılı gazete - 2014

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

Bahar Bayramı Nevruz Coşkusu Avrupa Ajansı / AVA| Londra Londra'da London's Global Üniversitesi’de gerçekleşen "Central Asian Spring Festivali" muhteşem geçti. 10 yıldır gerçekleşen ve orta Asya'da bulunan ülkelerin (Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Azerbeycan, Afganistan, Tataristan) katıldığı ve Nevruz festivali

kutlamaları muhteşem

geçti. Sayfa 4’te

Brexit çöktü

Başbakan adayları kim ? İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık (Brexit) anlaşması Parlamento'dan geçtiği takdirde istifa edeceğini söyledi. May, lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin milletvekillerine AB ile vardığı Brexit anlaşmasına destek çıkmaları koşuluyla verdiği sözü tutarsa, müzakerelerin bir sonraki aşamasına kalmadan görevi bırakacak.

İngiltere’de Brexit krizini aşmak için hazırlanan bütün senaryolar çöktü. Milletvekilleri AB’den ayrılmaya dair sekiz farklı seçeneği içeren oylamaya geçen çarşamba akşamı katıldı. Yapılan oylamada Brexit'e dair sekiz farklı senaryonun hiçbiri yeterli çoğunluğu alamadı. Brexit Oylaması

İngiltere Başbakanı Theresa May istifa edeceğini söyledi

Peki May'in boşaltacağı koltuk için kimler yarışacak? İşte adaylar Sayfa 6’da

Halk oylaması Gümrük Birliği İşçi Partisi planı Ortak pazar 2.0 50.maddeyi iptal anlaşmasız Brexit Yeni Düzenlemeler EFTA ve EEA

Evet 268 264 237 188 184 160 139 65

Hayır 295 272 307 283 293 400 422 377

Dr. Onat "Bu rahatsızlıklar var ise göz ardı etmeyin" Sigara içenler, ailesinde şeker hastalığı, kalp hastalığı, yüksek kolestrol problemi olanlar vakit kaybetmeden kalp doktoruna gözükmelidirler. Kadınlarda damar problemleri menapoz sonrası dönemde çok ciddi birşekilde ortaya çıkıyor. Sayfa 8’de

Kardiyolog Doktor Özgür Onat


2

AVRUPA

29 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


3

AVRUPA

Haberler

29 Mart 2019 Cuma

Vatan Öz Gazetecilik Hak ve Sorumlulukları - 2 vatanoz@avrupagazete.com 2. Gazeteci; bilgi ve haber alma, yorum

10. Gazeteci, çalıntı, iftira, hakaret, leke-

yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pa-

leme, saptırma, manipülasyon, söylenti,

hasına olursa olsun savunur.

dedikodu ve dayanaksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur.

3. Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın ev-

11. Gazeteci, bir bilginin, haberin yayını ya

rensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara

da yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi

saygıyı savunur.

veya manevi avantajın peşinde olamaz.

Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, dil, din, sınıf

Gazeteci, devlet başkanından milletveki-

ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm

line, iş adamından bürokratına kadar

ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin

haber kaynağı olarak da kabul edilen kişi

haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar,

ve kurumlarla iletişimini ve ilişkisini mes-

topluluklar ve uluslar arasında nefreti,

lek ilkelerini gözeterek yürütür.

düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin

12. Gazeteci, mesleğini, reklamcılıkla,

kültürel değerlerini ve inançlarını (veya

halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla

inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu

karıştıramaz. İlan - reklam kaynakların-

yapamaz. Gazeteci; her türden şiddeti

dan herhangi bir telkin, tavsiye alamaz,

haklı gösterici, özendirici ve kışkırtan

maddi çıkar sağlayamaz.

yayın yapamaz. 13. Gazeteci, hangi konuda olursa olsun, 4. Gazeteci; kaynağını bilmediği bilgi ve

elde ettiği bilgileri geniş biçimde yayın ko-

haberleri yayınlamaz; kaynak açık olmadı-

nusu yapmadan kendi yararına kullana-

ğında, yayınlamaya karar verdiği durum-

maz. Mesleğini, ne şekilde olursa olsun,

larda da kamuoyuna gerekli uyarıları

(yasaların ve yönetmeliklerin kendisine ta-

yapmak zorundadır.

nıdığı hakların dışında) ayrıcalıklar kazanmak amacıyla kullanamaz.

5. Gazeteci; temel bilgileri yok edemez, görmezlikten gelemez ve metinlerle belge-

14. Gazeteci, her ne amaçla olursa olsun,

leri değiştiremez, tahrif edemez. Yanlış,

tehdit ve şantaj gibi yollara başvurmaz.

yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi

Gazeteci bu şekilde baskılara da karşı

kullanmaktan uzak durur.

koyar.

6. Gazeteci, bilgi, haber, fotoğraf, görüntü,

15. Gazeteci her türlü baskıyı reddeder ve

ses, belge elde etmek için yanıltıcı yöntem-

çalıştığı basın - yayın organındaki yöneti-

ler kullanamaz.

cileri dışında kimseden işiyle ilgili talimat alamaz.

7. Gazeteci, kamuya mal olmuş bir şahsiyet bile olsa, halkın haber alma, bilgilenme

16. Gazeteci sıfatını taşımayı hak eden her-

hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiç

kes meslek ilkelerine en yüksek seviyede

bir amaç için, izin verilmedikçe özel yaşa-

uymayı taahhüt eder. Ülkesindeki yasa-

mın gizliliği ilkesini ihlal edemez.

lara saygılı olmakla birlikte, hükümet ve benzeri kurumların müdahalelerine kapa-

8. Gazeteci, yayınlanmış her yanlışı en kısa

lıdır. Mesleki olarak yalnızca meslektaşla-

sürede düzeltmekle yükümlüdür.

rının ve kamuoyunun değerlendirmeleri

Gazeteci, istismar edilmemesi, kötüye

ile bağımsız yargı organlarının kararlarını

kullanılmaması ve kabul edilebilir boyut-

dikkate alır.

lar ile biçimde yapılması kaydıyla, cevap hakkına saygılı olmalıdır.

17. Gazeteci, devleti yönetenlerin belirlediği ulusal ve uluslararası politikalar ko-

9. Gazeteci, kendisine güvenilerek veril-

nularında önyargılara değil, halkın haber

miş bilgilerin, belgelerin kaynaklarını,

alma hakkına dayanır. Onu mesleğin

kendileri izin vermediği sürece, mesleki

temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi

gizlilik ilkesi uyarınca, hiç bir şekilde açık-

kaygıları yönlendirir.

lamaz.

Devamı haftaya


4

AVRUPA

Haberler

29 Mart 2019 Cuma

Bahar Bayramı Nevruz Coşkuyla Kutlandı Avrupa Ajansı / AVA| Londra Afganistan, Tataristan) katıldığı ve Nevruz kutlamaları festivali muhteşem geçti. LonLondra'da London's Global Üniversitesi’de don's Global Üniversitesi UCL ana meygerçekleşen "Central Asian Spring Festivali" danda 24 Mart 2019 Pazar günü saat 12:00 muhteşem geçti. 10 yıldır gerçekleşen

- 16:00 arasında yapılan Nevruz

ve orta Asya'da bulunan ülkelerin (Ka-

Bayramına çok sayıda katılım

zakistan,

sağlandı.

Özbekistan,

Kırgızistan,

Türkmenistan, Tacikistan, Azerbeycan,

London's Global Üniversitesi’nde Açılışla birlikte kutlama konuşmaları yapıldı. Dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik duyguları vurgulandı. Londra UCL Üniversitesi meydanında Kazak çadırı kuruldu, konserler verildi. Gencinden yaşlısına meydan hıncahınç

doldu.

Yöresel

danslar yapıldı, oyunlar sergilendi, katılımcılara sıcak yemek dağıtıldı. Dünyanın 6 ülkesinden el sanatları ustaları eserlerini sergiledi. Sesler,

tınılar

insanları

bambaşka düşlere götürdü. İnsanlar eşleriyle, çocuklarıyla kutlamalara katıldılar. Beraberce dans edip eğlenip, oyunlar oynadılar. Yaptıkları elişi çalışmaları fuar alanında ser- Özbekistan, Türkmenistan, Azarbaycan, gilendi. Üniversite Meydanında düzenle- Tataristan ve Türkiye dans grupları hünernen kutlamalarda; Azerbaycan, Kırgızistan, lerini sergiledi.

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

INGILTERE'NIN

EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETESII

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written per mis sion is strictly prohibited. www.avrupagazete.co.uk We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

info@avrupagazete.com

Printed at St.Clements Press LTd Unit 3 Rick Roberts Way, Stratford, London

www.avrupagazete.co.uk web sitemiz anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

29 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


6

AVRUPA

Haberler

29 Mart 2019 Cuma

ABD Başkanı Trump; “52yıl sonra Golan’ı İsrail toprağı olarak tanımanın zamanı geldi. Bu, İsrail’in güvenliği ve bölgenin istikrarı için stratejik öneme sahiptir”şeklinde bir açıklamada bulunarak, beklenen hamleyi yaptı! Arkasından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dünya kamuoyundan gelmesi muhtemel suçlamalara karşı ön almak için ABD’nin Golan konusundaki kararının bir çifte standart olmadığını, Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ile ilgisi bulunmadığını ifade etmek zorunda kaldı. Golan Platosuolarak adlandırılan ve 1.800 km² yüzölçümünde olan bölge; Suriye’nin güneybatısı ile İsrail’in kuzeydoğu ucundaki tepelik bir yerdir. Burası aynı zamanda Lübnan veÜrdün ile komşu olup, zengin su kaynakları ile tanınır. Golanresmi olarak Suriye’nin bir parçası olmasına rağmen; Altı Gün Savaşıolarak da adlandırılan ve 1967’de yapılan üçüncü Arap-İsrail Savaşı’nda İsrail tarafından ele geçirilerek, işgal edilmiştir. Yaklaşık iki ay sonra, Haziran 2019’da işgalin 52’inci yılı dolacaktır. Suriye,Yom Kippur(6-26 Ekim 1973) adıyla bilinen dördüncü Arapİsrail Savaşı’ndaGolan’ı İsrail’den geri almaya çalıştıysa da başarılı olamadı. İsrail,1981’de tek taraflı ve hukuksuz bir şekilde Golan’ı ilhak ettiğini açıkladı. Ama uluslararası kamuoyu ve hukuk, bugüne kadar bunu kabul etmedi. Golan Bölgesi’nde 1974’den beri barış değil, ateşkes var. Ayrıca; bölgedeBirleşmiş Milletlere(BM) bağlı Ateşkes Gözlem Misyonu(UNDOF) adıyla çeşitli ülkelerden askerler, BMşapkası altında gözlem ve kontrol yapıyorlar. Trump’ın Golan’da İsraililhakını meşrulaştırarak egemenliğini tanıyan açıklama yapması üzerine, Türkiye’den Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan bir karşı duruş sergilendi. Yapılması gereken tabii ki buydu ama geçmişte yapılan yanlış hamlelerle ve söylemlerle uyum içinde değildi. Mart 2011’de, Suriye’de başlatılan vekalet savaşının arkasında ABD’nin olduğunu zamanında yazdık, Nisan 2012’de bombalar patlarken Suriye’ye gittik ve Türkiye’nin yanlış işler içinde olduğunu yerinde gördük ve zamanında, testi kırılmadan genel olarak şöyle bir değerlendirme yaptık; 1. Bu savaşın dışarıdan tetiklenmiş olduğunu, amacının Büyük Ortadoğu Projesi’nin Suriyebacağını gerçekleştirmek olduğunu, 2. İsrail’in güvenliği kapsamında, çevresindeki ülkeleri Balkanlaştırmaya çalıştıklarını,Suriye’yi etnik, dinsel ve mezhepsel olarak bölmeye çalıştıklarını ve Ortadoğu’da kurulmaya çalışılan Kürt Devleti’ninSuriyeparçasını inşa ettiklerini, 3. Bölgenin Arap-İsrailolan ana çatışma eksenini SünniŞiiolarak evirmeye çalıştıklarını, 4. Filistinsorununu tamamen İsraillehine çözecek şekilde geleceğe yönelik hamleler yapıldığını, 5. Bu savaşın bir amacının da Suriye’yi bölerek, parçalayarak ve zayıflatarak Golanüzerinde hak iddia edemez hale getirmek ve İsrail’in haksız olarak elinde tuttuğu Golanüzerindeki egemenliğini meşrulaştırmak olduğunu, 6. Suriye’nin istikrarının bozulmasınınTürkiye’nin istikrarının bozulması demek olacağını, Suriye’nin bölünmesinin Türkiye’nin bölünmesi demek olacağını hem yazdık hem de çok defa ekranlarda anlattık. Arşiv yalan

Türker Ertürk

İngiltere Başbakanı Theresa May istifasını verirse koltuk için yarışacak olası isimler kimler?

Başbakan adayları kimler ?

Trump’dan Seçimler Öncesi Destek turkererturk@avrupagazete.com

söylemez! Bu gerçek çok açık olmasına rağmen; Türkiyeçıkarlarının ve güvenliğinin hilafına olmak üzere Suriye’deki vekalet savaşının ateşine odun taşıdı. Yani bugün Golan konusundaki sözlerinin pratikte hiçbir değeri yok. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz! Bugün ABDve İsrailtarafından Golanhamlesi yapılabiliyorsa, bunun müsebbiplerinden biridir Türkiye’deki iktidar. Kudüskonusunda da aynısı olmuştu. 6 Aralık 2017’de, ABD Başkanı Trump Kudüs’ü İsrail’in resmi başkenti olarak tanıdığında ve Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınacağını açıkladığında, Türkiye’deki iktidarın kopardığı kıyametleri anımsıyor musunuz? “Reddediyoruz, kınıyoruz, diplomatik ilişkileri keseriz, İslam Dünyası’nı ayağa kaldırırız, kırmızı çizgimizdir”sözlerinin, Türkiye’deki halkı ve özellikle mütedeyyin kesimi kandırmaya yönelik arka planı ve derinliği olmayan bir yaygara olduğunu da zamanında yazmıştık! Kudüsve Golanişine bir günde gelinmedi. Geçmişte ne ekersen, onu biçersin! Suriye’de emperyalizmin vekalet savaşının ateşine odun taşımışsan, İsrail’le beraber Suriye’nin üzerine çullanmışsan; Kudüs ve Golannereden çıktı diye şaşırmayacak ve hayıflanmayacaksın! Dış politika; akılla, bilgiyle ve nitelikle yapılır. Çağdışı olan Siyasal İslamcıideoloji, Yeni Osmanlıhayali ve mezhepsel bakış açısı ile varılabilecek yer güvenli bir liman değil, dokuz oturak karaya oturmaktır! Ve böyle de oluyor! İktidarın bugüne kadar İsrail’e ve Netenyahu’ya yönelik sarf ettiği sert sözleri ve hatta Yahudidüşmanlığı (antisemitizm) içeren lafları; esasında Türkiye’deki iç kamuoyuna yönelik kandırma girişimleriydi. Hala öyleler! AKPiktidarı dönemindeki Türkiyeİsrailticari ilişkisi, hiçbir dönemde olmadığı kadar katlanarak artmıştır. ABD Başkanı Trump, 9 Nisan’da İsrail’de yapılacak olan seçimlerden sonra, İsrail-Filistinsorununa kalıcı çözüm getirecek bir Ortadoğu Barış Planı’nı açıklayacaktı. Damat Kushner, bu nedenle Ortadoğu’da mekik diplomasisi yaptı, yapıyor ve bu kapsamda Türkiye’ye de geldi ve Erdoğanile görüştü. Ana hatları ile plan; İsrail’inGolan’daki egemenliğinin tanınması, Filistin Devletiile ÜrdünKonfederasyonu,Batı Şeriave Gazze’de yasadışı yerleşimlere son verilmesi ve barışın 65 milyar dolarlık bir yatırımla teşvik edilmesi. Golanbaşta olmak üzere, barış planının ana hatlarının İsrail seçimlerinden önce, erkenden açıklanmasının nedeni ise ABD’dekiYahudi Lobisi’nin Netenyahu’yu seçimler öncesinde desteklemeye karar vermesidir.

Avrupa Ajansı / AVA| Londra İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık (Brexit) anlaşması Parlamento'dan geçtiği takdirde istifa edeceğini söyledi. May, lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin milletvekillerine AB ile vardığı Brexit anlaşmasına destek

Boris Johnson: İngiltere'nin eski dışişleri bakanı Johnson bir süredir kırılgan bir oyun oynuyor.

çıkmaları koşuluyla verdiği sözü tutarsa, müzakerelerin bir sonraki aşamasına kalmadan görevi bırakacak. Peki May'in boşaltacağı koltuk için kimler yarışacak? İşte adaylar

Tek kişilik komedi gösterisi:

Deniz Alnıtemiz

Dominic Raab: Eski Brexit Bakanı Dominic Raab, partideki sert Brexit yanlısı kanatta Boris Johnson'ın başlıca muhaliflerinden sayılıyor.

Avrupa Ajansı / AVA| Londra Deniz Alnıtemiz tek kişilik komedi gösterisiyle 7 Nisan Pazar günü Arcola Tiyatro’da seyirciyle buluşuyor.“Sevginin

Gücü”

radyo

programında Kaan Sezyum’la beraber yaptıkları eğlenceli muhabbetlerden,

TEDx

İstanbul

konuşmalarından, yazıp oynadığı

Jeremy Hunt: Johnson'ın istifası sonrası Dışişleri Bakanlığı'na gelen Jeremy Hunt, Muhafazakar Parti'nin demirbaş adaylarından.

Küçük Hesaplar adlı sitcom ve bağımsız komedi filmi "Moral Bozukluğu ve 31" den tanıdığımız Deniz Alnıtemiz, 90 dakikalık tek kişilik Stand Up gösterisi ile Londra Arcola Theatre'da! 9 yıllık stand up komedi kariyerinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sahne alan Deniz Alnıtemiz, ilk yurtdışı gösterini Londra'da yapacak olmanın heyecanını

gelenlerle

paylaşmak

istiyor.

Sajid Javid: İngiltere İçişleri Bakanı Javid de ilk düşünülen adaylardan. Ancak Westminister'daki bazı kaynaklara göre eskisi kadar büyük bir destekçi kitlesi yok ve zorlanabilir.

Onun bu heyecanına ortak olmak isteyen herkesi 7 Nisan Pazar günü saat 7'de Londra Arcola Theatre'da kahkaha dolu bir şova bekliyor. Biletler £12/£16

https://www.arcolatheatre.com/eve nt/deniz/

Matt Hancock: Ülkenin sağlık bakanı giderek popülaritesini artırıyor. Kabinedeki Brexit kavgalarından uzak duran Hancock, tüm hükümet krize kilitlenmişken gün be gün ilerleme kaydedebilmiş çok az bakandan biri.


7

AVRUPA

29 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


8

AVRUPA

Haberler

29 Mart 2019 Cuma

Bu kadar kendinden olmayanları hakir görmek,

Mustafa Öz

karalamak ne işinize yarayacak. Hepiniz bu ülkenin çocukları değil misiniz Allah aşkına ! Her şeyi sandığa bağlayıp "beni millet seçti. Milletimin oyları ile seçildimç Halkımın desteğiyle gel-

Dr. Onat "Bu rahatsızlıklar var ise göz ardı etmeyin, hemen başvurun"

dim" diye bam bam bağırıyorsunuz. Ama eğer kaybedeceğinizi anlayaınca istemediğiniz birileri seçilse sizi görevden alacağız diye tehditler ediyorsunuz. Nerede sandığa, seçmle gelmiş olan seçilen kişilere saygınız diye sormazlar mı? Gerçi

İyi günde kötü günde

size muhalefet edenler cennete bile gidemeye-

mustafaoz@avrupagazete.com

cek. Biz onlara dünyayı dar edeceğiz diye tehditlerin hattı hesabı yok. Size muhalefet edenleri

Köylere kırsal kesimlere gittiğimizde dağ, bayır

darağacıda iple sallandıracaksınız diyorlar. Ba-

yaylalarda bütün tarlalar boş, ekilmemiş.

zılarının dokunulmazlığıda yok. Onları cezaevlerine göndereceğiz diyorsunuz. Bunları içinize

Bunlar bizim sorunlarımız olmalıdır.

nasıl sindirebiliyorsunuz. Bunlardan yani birbirimizi karalayıp, tehdit edip kötülemekten önce

Bu yapacağımız ne ilk nede son seçim olacaktır.

düşünmemiz gereken önceliklerimiz var. ÜlkeDaha bizler var oldukça nice seçimler yapacağız.

Tuğba Apaydın / AVA| Londra

kuksuzluklar, güvensizlik, ekonomik çöküntü

Seçim sonunda gene çarşıda, pazarda , tarlada ,

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1998 yı-

enfalasyon ve daha diğerleri olmalıdır. Bu ülke-

bahçede , düğün ve cenazelerimizde yanyana

lında mezun olan kardiyolog Uzman Dr Özgür

nin yönetiminde bulunanların senben benden ve

olacağız.

Onat Türkiye’de Koşuyolu Kalp Hastanesinde An-

mizde önceliğimiz işsizlik, yoksulluk, tecavüz olayları, rüşvet, sapıklıklar, din istismarları, hu-

değil mi? Ama gel gör ki durum tam da bu söy-

Siyasilerin söyledikleri sözcükleri burada yaz-

Hastanesinde uzmanlığını 15 yıl boyunca devam

Kardiyolog Dr Özgür Onat: “Sigara içenler, ailesinde şeker hastalığı, kalp hastalığı, yüksek kolestrol problemi olanlar vakit kaybetmeden kalp doktoruna gözükmelidirler.”

lediklerimin zıddı yapılıyor hemde allayıp pul-

maya bile çekiniyorum.

ettirdi. Yolu Londra'ya düşen Dr Özgür Onat Me-

problemleri menapoz sonrası dönemde çok ciddi

diwell kliniğinde Kardiyoloji bölümünde mesle-

birşekilde ortaya çıkıyor. Bu rahatsızlıklar, riskler

ğini sürdürüyor.

var ise göz ardı etmeyin" dedi.

jiyo ekibinde asistanlığını bitirip Avrupa Şafak

ötekileri diye bir ayırıp yapmamaları gerkir öyle

lanarak. Bizlere sadece üzülmek kalıyor. Hepimiz kimlerin ne söylediğimni gayet iyi biliEge adalarını işgali hiç dile getirilmiyor.

yoruz da çekindiğimizden, korktuğumuzdan

Dr. Onat " Londra'da Kalbimiz Artık Güvenilir Ellerde”

Toplumda genetik olarak koroner arter hastalıkları var

Dr Onat ile sohbetimizde herkesin merak ettiği be-

"Özellikle Türk toplumunda genetik olarak koro-

lirtileri konuştuk. Dr.Onat şunları söyledi:

ner arter hastalıkları var. Beslenme alışkanlıkları da

Ama demokrasi, insanhakları, evrensel değerler

Dr. Onat: "Göğüs ağrısı, kol ağrısı, nefes darlığı,

bunu destekliyor. Çok hızlı bir hayat yaşıyoruz,

diyebiliyor muyuz?

çarpıntı, baş dönmesi, halsizlik kalp hastalığının

özellikle İngiltere de beslenmemize fazla dikkat

belirtileri arasındadır. Ama unutulmaması gere-

edemiyoruz. Bu da Koroner arter hastalığı riskini

ken, risk faktörleridir. Bunlar, sigara içenler, aile-

arttırıyor. Stresli bir hayat sürdüren insanların kal-

sinde şeker hastalığı, kalp hastalığı, yüksek

bini kontrol ettirmeleri gerekiyor." diyerek devam

ağzımızı dahi açamıyoruz. Dün Yunanistanın yetkilileri Aydın'a bağlı bir adamızda kutlamalar yapıyor bizde çıt yok.

Aman benim başıma birşey gelir diye dilimizi, elimizi, ayağımızı tutuyoruz.

Halkın sorunu pahalılık. Pazara gidip iki kilo domates, soğan ,patates alamadan döneler eve gelip ne pişireceklerini düşübüyor kara kara.

O değerler bize göredeğil artık.

Bizi yönetenler önce bu sorunlarımıza çözüm

Allah sonumuzu hayır etsin. Hepinize sağlıklar

kolestrol problemi olanlar vakit kaybetmeden kalp

eden Dr. Özgür Onat, "Midesinde yanma şikayeti

bulmaları gerekiyor.

dilerim.

doktoruna gözükmelidirler. Kadınlarda damar

olduğu için çok fazla asid mide ilaçlarını içip doktora gitmeyip daha sonra kap krizi ile gelen çok hastamız var, göğüs ağrısı ile mide ağrısı çok karıştırılıyor." dedi ve en fazla karşılaştıkları sorununun göğüs ağrısının mide ağrısı ile karıştırıldığını belirtti. Özellikle 40 yaş üstü erkeklerde efor gösterdikten sonra mide yanması şikayeti var ise ihmal etmeden doktora gözükülmesini söylüyor Dr Özgür Onat.

Zeytinyağlıları beslenme alışkanlığımıza ekleyelim Dr Onat verdikleri tüyolar arasında, "Türk mutfağından uzaklaşmadan, zeytinyağlıları beslenme alışkanlığımıza ekleyelim ve üzgünüm söylemek zorundayım ama üç beyazdan 'un, tuz, şeker' uzak durmak kalbimize iyi gelicektir." Sağlığımız göz ardı etmeye geliyor. Hele ki kalbimiz... Stresli bir hayatımız var ise Dr. Onat'ın belirttiği etkileri de hissediyorsak Mediwell Kliniğin yolunu tutup Dr. Özgür Onat'a kalbimizi emanet ediyoruz.  Mediwell Klinik Kardiyolog Dr Özgür Onat’a ulaşmak için adres Mediwell, 1A Lansdowne Rd, London N17 0LL ve Telefon: 020 3951 0203


9

AVRUPA

29 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


10

AVRUPA

29 Mart 2019 Cuma

Haberler

Cyprus Paradise ve Korineum Golf Resort 2019

Glasgow Golf Show’da Kuzey Kıbrısı tanıttı

Cyprus Paradise şirketi müdürü Kemal Kenan ve Korineum Golf yetkilileri Avrupa Ajansı / AVA| Glasgow Cyprus Paradise ve Korineum Golf Resort 2019 Glasgow Golf Show’da Kuzey Kıbrısı tanıttı. Bu yıl 14 üncüsü gerçekleştirilen İskoçya Golf fuarı Glasgow şehrinin SEC fuar merkezinde gerçekleşti. 3 gün süren fuar boyunca 20000 e yakın ziyaretçi 165 katılımcı şirketin ürünlerini inceleyip golf tatil programlarını düzenlemeye çalışmışlardır. Türk Hava Yolları yetkilileri ve katılmış

Cyprus Paradise ve Korineum Golf

ve seferler hakkında değerli bilgiler sunmuştur.

Golf Turizmi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sadece kum güneş tarihi eserler ve kültürünün dışında zengin bir golf ürününün de bulundu-

Fuar ziyaretçilerinin yirmi Sterlin giriş üc-

ğunu tüketicilerin bilgisine getiren Cyprus

reti ödeyip ziyaret ettiği fuarda Korineum

Paradise ve Korineum Golf yetkilileri  Kuzey

Golf ve Cyprus Paradise şirketinin müşte-

Kıbrısın her dalda ziyaretçilere hızmet ver-

rek düzenlediği pavyona ilgi gerek aileler

diğini başarıyla sergiledi.  

gerekse golfcü bay ve bayan gurupların ilgisini çekmiş olup 2020 yılı ve ileriye

£499’dan başlayan 1 haftalık Golf programları

dönük olarak değerli temaslar gerçekleştirilmiştir.

£499’dan başlayan 1 haftalık Golf programlarının çok ilgi çektiği, fiyat ve kalite-

İskoçya’dan Ercan’a ve Larnaka’ya olan uçak seferleri

nin inanılmaz derecede çekici olduğu ziyaretciler tarafından her fırsatta dile ge-

İskoçya’dan Ercan’a ve Larnaka’ya olan

tirilmiş olup rezervasyonla ilgili   derhal

uçak seferleri ile gerçekleştirilecek Golf

harekete geçeceklerini belirtmişlerdir.

tatil programlarına olan ilginin yanında

Cyprus Paradise ve Korineum Golf Re-

Kıbrısın kültür ve tarihi eserlerini de içeren

sort yetkilileri yanı sıra fuara Edinburgh

bilgiler sunulmuştur.


11

AVRUPA

29 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


12

AVRUPA

Haberler

29 Mart 2019 Cuma

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DÜNYA PLATFORMU Dünya Atatürkçülerinin bu önemli toplantı

için

seçtiği

Almanya’nın Bad Kreuznach şehrindeki tarihi Parkhotel Kurhaus, Atatürkçüler için manevi değeri yüksek bir mekândır. Mustafa Kemal Paşa, Aralık 1917’de Alman İmparatoru II. Wilhelm’in daveti üzerine Almanya’ya gelen heyette orduyu ADDP üyesi dernekler ilk gün olduğu gibi bugün ve gelecekte de hiçbir kurum ve partiye bağımlı olmadan yalnız Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyeceklerini bir kez daha yinelediler.

temsilen bulunuyordu ve Türk heyeti ile birlikte, dönemin Alman Genel Karargahı olan Parkhotel Kurhaus’da konakladı.

Atatürk Parkhotel Kurhaus’da konakladı Atatürkçü Düşünce Dünya Platformunun yeni seçilen yönetim kurulu üyelerini temsilen bir heyet 25 Mart 2019 tarihinde Frankfurt Başkonsolosu Sayın Burak Karartı'yı makamında ziyaret ettiler.

1919’un 100. yılı

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Parkhotel'de Atatürk anısına özel bir salon bulunuyor. Atatürkçü Düşünce Dünya Platformunun toplantısı otelin Atatürk Salonu’nda yapıldı. Toplantıya katılan dernek temsilcileri 1997 yılında

Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu (ADDP) Yeni Yönetim Kurulunda da 1.Başkan yardımcısı seçilen İngiltere ADD Başkanı Jale Özer Swailes resmi kuruluş toplantısında divan başkanlığını yaptı

ADDP Başkanı Mevlit Deniz - Dortmund ADD’den

Dünyanın dört kıtasından gelen Atatürkçü Dü-

19 Mayıs 1919 da Samsun’a ayak basan Mustafa

Atatürk Salonu ve otelin girişindeki yazıt'ın gerçek-

şünce Dernekleri yöneticileri, 2017 yılından beri sür-

Kemal Atatürk o gün yalnız Türk Milletinin değil

leşmesini sağlayan o tarihlerdeki Mainz Başkonso-

dürdükleri beraberlik ve dayanışmalarını hukuki

aynı zamanda bütün mazlum milletlerin de makus

losu Gürsel Demirok’u bu hizmetinden dolayı

zemine taşımak amacıyla, Atatürkçü Düşünce

talihini değiştirecek ilk kıvılcımı ateşlemişti. O kı-

şükranla andılar.

Dünya Platformu - ADDP’nin resmi kuruluş top-

vılcım, çok kısa zamanda milletin bağrında bir yan-

ADDP’nin 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirdiği

lantısında buluştular. Dünya Atatürkçüleri, Al-

gına dönüşmüş ve dünyanın işgalci-sömürgeci

kuruluş toplantısı sonunda yeni göreve seçilen yö-

manya'nın tarihi Bad Kreuznach şehrinde yapılan

devletlerine karşı tarihte görülmemiş bir zaferle so-

netim kurulunun görev dağılımı aşağıda belirtildiği

‘Kuruluş Toplantısında’ ADDP nin 2017 yılında ku-

nuçlanmıştır. 1919’un 100. yılında resmi kuruluş

gibidir:

ruluşundan beri hedefi olan hukuki birlikteliklerini

toplantısını gerçekleştiren Atatürkçüler aynı za-

gerçekleştirerek, tüzel kişiliğe kavuşmanın ilk adı-

manda toplantı için Mart ayının sonunu seçerek

Yönetim Kurulu:

mını attılar! ADDP, 2017 yılında ilk yola çıktığında

Çanakkale zaferini de kutladılar ve başta Mustafa

- Başkan: Mevlit Deniz - Dortmund ADD

hiçbir kurumsal bağı olmayan, yalnız dava arka-

Kemal Atatürk olmak üzere vatan için serden geçen

- I. Başkan Yardımcısı: Jale Özer Swailes - İngiltere

daşlığına dayanan bir yapıda kurulmuştu. Geçen

tüm şehitlerimizin de aziz hatırasını minnetle andı-

ADD

iki yılda yaşanan her türlü zorluklara rağmen, Mus-

lar.

- II. Başkan Yardımcısı: Serap Arabacı - Baden

tafa Kemal Atatürk’ün aydınlık yolunda birlikte yürüme azim ve kararlılığını sürdüren dernekler,

Württemberg ADD

Yurtta Sulh Cihanda Sulh”

geçen sürede Platformun yasal altyapısını tamamİngiltere ADD Başkanı Jale Özer Swailes Frankfurttaki genel kurula katıldı

- Genel Sekreter: Aydın Gündüz - Heidelberg ADD - Sayman: Hüsnü İlhan- Limburg ADD

lamış ve 23-24 Mart 2019 tarihlerinde ‘Kuruluş Top-

Atatürk’ün aydınlanma felsefesi ve “Yurtta Sulh Ci-

- Üye: Mustafa Sönmez - İsveç ADD

lantısı’ yaparak tüzüğünü imzalamıştır.

handa Sulh” ilkesini kendilerine kılavuz alan

- Üye: Haydar Ahi - Vorarlberg ADD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: • Ilknur Boray - Amerika Atatürk Derneği • Meral Taştekin – AGEV Osnabrück Kültür ve Gençlik Derneği • Pelin Binici - Norveç ADD Dünya Atatürkçüleri, Bad Kreuznach kuruluş toplantısından sonra, ADDP üyesi dernekler ve Atatürkçü Düşüncenin aydınlık yolunda, çağdaş, laik ve modern Türkiye Cumhuriyetinin yurt dışındaki gönüllü temsilcileri olarak, ortak çalışma ve etkinliklerine devam edeceklerdir. Toplantıya katılan tüm “Atatürkçü Dernek“ temsilcileri, Almanya´da tüzel kişiliğe kavuşarak ve yasal zemini sağlayarak, Türkiye Cumhuriyeti´nin kuruluş değerlerinin korunması ve Atatürk’ün tüm insanlık için refah ve barış felsefesini dünya çapında tanıtma yolundaki birlikteliklerinde daha etkin olabileceklerini açıkladılar. “Atatürkçü Dernekler“ ADDP nin kurulmasında ilk adımı atan ve dayanışmalarına yol açan Türkiye´deki Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez´i

ile

gönül

kararındadırlar.

bağlarını

devam

etme


13

AVRUPA

29 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


14

AVRUPA

Haberler

29 Mart 2019 Cuma

Brexit krizi ile sarsılan Britanya'da olası bir erken seçim siyasi partileri de hareketlendirdi.

İşçi Partisi'nde Enfield North milletvekiliği için

İbrahim Doğuş’un adı gündemde Avrupa Ajansı/ AVA| Londra

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, geçtiğimiz aylarda toplam sekiz milletvekilinin istifası ile boşalan koltuklar için aday belirleme çalışmalarını yoğunlaştırırken Joan Ryan'ın istifa ettiği Enfield North bölgesi için İbrahim Doğuş ismi gündeme geliyor. Yürüttüğü aktiviteler ve sivil toplum çalışmaları ile Britanya’da yaşayan Türk ve Kürt toplumlarının en çok tanınan isimlerinden birisi olan İbrahim Doğuş için parti yönetiminin girişimlerde bulun-

İşçi Partisi'nde Enfield North milletvekiliği için İbrahim Doğuş’un adı gündemde

duğu öğrenilirken, parti içerisinde etkili olan grup-

barınmalarına kadar pek çok sorunu ile ilgili çalış-

larla sendikaların da Doğuş'un aday olması için

malar yürüttü ve çok sayıda organizasyonda da

yoğun çaba harcadıkları kaydediliyor. Bir önceki

aktif olarak yer aldı. 2011 yılında kuruluşuna ön-

genel seçimlerde Westminter bölgesinden aday

cülük ettiği CEFTUS ile çok sayıda İngiliz ve Tür-

olan ve parti tarihinin en yüksek oy oranına ulaşan

kiye’li politikacı, akademisyen ve gazeteciyi

genç politikacı halen, Lambeth belediyesinde mec-

Türkiye ve Kıbrıs gibi konularda tartışmak üzere

lis üyesi ve belediye başkan yardımcısı olarak

bir araya getiren Doğuş, BBC, Al Jazeera gibi yayın

görev yapıyor. Londra'nın merkezi bölgelerinde

kuruluşlarının da görüşlerine en sık başvurduğu

aday olmayı planlayan Doğuş'un parti organları

analistlerin başında geliyor. Doğuş son yıllarda

ile yapacağı görüşmelerden sonra kesin kararını

dünya çapında yankı uyandıran Britanya Kebab

vereceği bildiriliyor. Londra merkezli düşünce ku-

Ödülleri ödül töreni ile de Çin’den ABD’ye kadar

ruluşu Türkiye Araştırmalar Merkezi CEFTUS’un

pek çok ülkede haberlere konu oldu. Geçtiğimiz

Direktörlüğünü yürüten ve uzun süredir İşçi Par-

senelerde İngiltere’nin en saygın toplum gazetele-

tisi çatısı altında siyasi siyasi faaliyetlerde bulunan

rinden Asian Voice gazetesi tarafından organize

Doğuş, İşçi Parti’li küçük ve orta ölçekli işletmeleri

edilen ‘Siyaset ve Yaşam Başarı Ödülü’ne layık gö-

bir araya getirmeyi hedefleyen SME4Labour isimli

rülen Doğuş İngiliz basını tarafından da ‘Kebap

kuruluşun da kurucu başkanlığı görevini yürütü-

kralı’ olarak nitelendiriliyor. Başarılı girişimci Lon-

yor. İlk gençlik yıllarından itibaren sivil toplum ör-

dra merkezinde sahip olduğu ve politikacıların bu-

gütleri ve kuruluşlarında yöneticilik yapan

luşma mekanları arasında olan işletmelerinde

İbrahim Doğuş, göçmen toplumların eğitimden

onlarca kişiye istihdam olanağı sağlıyor.

MAHİR GÜL : “AĞIR CEZA DAVALARINDA UZMAN KADROMUZLA 24 SAAT HİZMETİNİZDEYİZ” Tuğba Apaydın/ AVA| Londra

13 yıllık deneyimin ardından 2018 yılında kendi firmasını kuran Mahir Gül, Pace Solicitors' da bizlerin hakkını aramaya devam ediyor. Verdikleri hizmetlerin başında; ceza hukuku, aile hukuku, çocuk hukuku, vize işlemleri geliyor.

maddi durumunuz ne olursa olsun ücretsizdir.

"Haklarınızın farkında olun!"

Mahkeme sürecinde ise eğer geliriniz az ise yine adli yardım hizmetinden faydalanabilirsiniz.” di-

Avukat Mahir Gül:

yerek vatandaşları uyardı.

"Bir şekilde polis karakoluna düşerseniz hakları-

24 saat sınırsız hizmet

nızı bilin ve avukat arayın. Avukat aramak,suçu kabul etmek değildir.Tam aksine eğer avukat çağırırsanız haklarınızı daha iyi öğrenirsiniz. Çünkü

Bir sebepten dolayı polislik veya mahkemelik olur-

avukat olmadan söylenen her söz ,aleyhinizde delil

sanız 24 saat sınırsız hizmet veren Pace Solicitors,

olarak kullanılabilir. Özellikle ilk defa gözaltına alı-

ceza davalarında uzman kadrosuyla sizlere hizmet

nan vatandaşlar heyecandan ya da yaşamış ol-

sunuyor.

duğu stresten dolayı yanlış sözler söyleyip daha

Ayrıca trafik suçlarında da sizlere ayrıcalıklı bir

sonra mahkeme sürecinde birtakım sıkıntıları da

hizmet sunan PACE Solicitors, uygun fiyatlarla siz-

beraberinde yaşamaktadır. Avukatla konuşmadan

lere hizmet vermektedir. Türkçe konuşan uzman

polise herhangi bir beyan verilmemelidir. Benim

bir avukat kadrosu sizin de tercihiniz olsun. Uzun

firmam 'Pace Solicitors' Legal Aid (Adli Yardım)

yıllara dayanan deneyimiyle Mahir GÜL birçok

kapsamında ücretsiz danışmanlık ve destek hiz-

davada başarılı sonuçlar aldığını, bunun da yaptığı

meti veriyor. Karakollarda ismimi verip beni çağır-

mesleği severek yapmasından ve uzun yıllara da-

maları yetiyor. Karakolda verilen danışmanlık

yanan tecrübesinden kaynaklı oldugunu belirtti.


15

AVRUPA

Haberler

29 Mart 2019 Cuma

Müzisyen, besteci ve yapımcı Cem Adrian, Londra'ya konser için geliyor.

Cem Adrian Londra konseri 7 Nisan'da Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Londra’ya konser için gelecek. Divaa Event

dünyaya geldi. Asıl adı Cem Filiz’dir.Adrian

Cem Adrian hayranlarına Londra konseri müj-

sahne soyadını doğduğu ve büyüdüğü Edirne

Cem Adrian 7 Nisan’da Londra’da. Ünlü şarkıcı

desini verdi. Divaa Event’in başarılı organiza-

şehrinin antik çağlardaki ismi olan Hadrianou-

https://www.axs.com/uk/events/369787/ce

Cem Adrian 7 Nisan’da İngiltere’nin başkenti

törü Ejder Doğuş, Avrupa Gazetesine yaptığı

polis’ten esinlenerek almıştır

m-adrian-tickets

açıklamada Cem Adrian konserinin 02 İndigo

Simple Move Estates sponsorluğunda Divaa

Bilgi Hattı: Tel: 07547 417863

salonunda yapılacağını, biletlerin satışa sunul-

Event Ejder Doğuş, organizasyonuyla ve Miya

Londra Bilet Satış Noktaları:

duğunu belirtti. Cem Adrian, müzisyen, besteci

Avukatlık, Mem&Laz brasserie, Diyarbakır Res-

- Tfc Edmonton - The Bazaar Enfield 

ve yapımcı. Ortalama bir insandan 3 kat daha

tauran katkılarıyla yapılacak olan konser 7

- Right holidays subeleri ( Haringey ve Stoke

uzun ses tellerine ve 4.5 oktavlık ses genişliğine

Nisan 2019 tarihinde gerçekleşecek. Biletler £35-

Newington)

sahiptir. 30 Kasım 1980 tarihinde, Yugoslav kö-

£35-£55. Bilet hattı:Tel: 07547 417863

- Mezzo cafe Haringey 

kenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak Edirne’de

Online Bilet Satışı

- Rakkas Haringey

"Stoke Newington'a şubat ayında açılan yeni bir mekan damgasını vurmuş durumunda"

Kumpir, Waffle ve özellikle tost lezzetinin tadına baktınız mı ? Tuğba Apaydın/ AVA| Londra

niyoruz. Somon ekmeğine yapılan tost, cızbız köfte, sosisli, kumru ve de waffle ile kumpirin

Ayşe Eryüzlü ve Yusuf Moroğlu yönetiminde,

dışında deneyebileceğiniz lezzetler arasında.

Londra yeni bir lezzet ile buluştu. Stoke Newington'a şubat ayında açılan yeni

gece 1 arası yeni bir tad denemek isterseniz Kumpir N Waffle'

Gece 1’e kadar açık

a uğramanızı tavsiye ediyoruz.

bir mekan damgasını vurmuş duru-

Güleryüzlü ekibi sizi kapıda Geniş menüsü ile 'kahv-

munda.

karşılayacaktır.

altıdan, atıştırmalıklara

Baba-Kız yönetiyor

ram üzerinden takip edebilirsiniz.

'Kumpir N Waffle' in ev sahipleri 'Baba-Kız

içinde dondurma ve smoothies müjdesini verdi.

Adres: 44 Stoke Newington Road N16 7XJ

"bizim özlediğimiz bir lezzetti ve bunu kimse-

Dalston-Stoke newington bölgesinde sabah 7

Tel: 0207 241 4539

hanım ile kumpircinin açılma sebebini de öğre-

Sedat C'elik tedavisiyle sigara, alkol ve uyus'turucudan kurtarıyor Tuğba Apaydın/ AVA| Londra Almanya’da yasayan Sedat Celik uyguladıgı tedavi ile bagımlıları sigara, alkol ve uyusturucudan kurtarıyor. Sedat Celik, 16 yıldır uyguladıgı agrısız ve yan etkisi olmayan tedaviyle %99 basarı saglıyor. Ingiltere’de Londra olmak uzere Avrupa’da 9 tedavi merkezi bulunuyor.

• Sigara bırakma tedavisi • Stress tedavisi • Kilo verme tedavisi • Alkol tedavisi • Esrar tedavisi • Uyusturucu tedavisi • Kesinlikle agrısız ve yan etkisiz • Sinirli ve agresif olmadan sigaradan kurtulun • Randevu en kısa zamanda uzun sure beklemeden veriyoruz. Kokain, alkol, esrar, sigara ve bonzaide %99, eroinde ise %90 basarı Bagımlılıktan kurtulma basarı oranının Avrupa'da baska bir ornegi olmadıgını belirten Sedat Celik uygulanan tedavi hakkında acıklamada bulundu: "Tedavide agrı, sızı ve yan etki yok. Sigara ve alkol bagımlıları icin tek seans yeterli. Kokain icin 2-3 seans, Bonzai icin 2-3 seans, eroin icin 4-5 seans gerekiyor. Randevulu calısıyoruz. Musterilerimiz en

N Waffle' Facebook ve İnstag-

teyen 'Kumpir N Waffle' yaz dönemi

den mahrum etmek istemedik" diyen Ayşe

Sedat Celik sunları soyledi: “Gerektiginde tedavi ucretsiz tekrarlanır. Yıllara dayanan tecrubemiz ile Lazer tedavisi sayesinde Sigarayı Hemen Bırakın Ve sizde Saglıklı Hayata Kavusun. Bizim yontemimiz sayesinde gunde 5-6 paket sigara icenlerin bile sigarayı rahatlıkla bıraktıgı ispatlanmıstır.”

kadar' herkese hitap etmek is-

Merak edenler için 'Kumpir

cok iki hafta icinde onlara en yakın merkezde randevu alıyor. Basarılı olmanın en buyuk sartı bagmlılıktan kurtulmayı istemek. Tedavi olanlara icinde bulundukları arkadas cevresinden uzaklasmalarını oneriyoruz. Tedavi pahalı degil. 1 aylık sigara parasına sigaradan kurtuluyorlar. Insanlar bize danıssınlar. Paradan daha cok dua alıyoruz. Fransa, Isvicre gibi komsu ulkelerden gelen musterilerimiz var. iyile- sip donuyorlar. Bagımlılıktan kurtulmak icin aylarca kamplarda kalanlar var. Buradarda bagımlılıktan dogru durust kurtulamadıkları gibi daha kotu alıskanlıklara baslayan bile oluyor." Laser tedavisinin avantajları Tedavinin egitimini aldıgını ve gelistirdigini belirten Sedat Celik uygulanan tedavinin sagladıgı avantajları soyle sıraladı: "Sigara icenler sigara icmeyenlere nazaran 10 yıl once oluyor. Sigara erkeklerde cinsel gucu azaltıyor, kadınlarda kısırlıga sebep oluyor. Tedaviden sonra stres yasanmıyor. Bu tedavi herkese uygulanıyor. Terapiden sonra kiside nefes darlıgı, horlama veya oksuruk varsa yok oluyor." Tel: +49 2232 155 444 ve Whatsup RE: avrupa gazete yazın +49172 58 58 599 www.behandlungcenter.de/en/


16

AVRUPA

Haberler

29 Mart 2019 Cuma

Olcay Bayır’ın yeni albümü “Rüya” 29 Martta piyasalarda Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Olcay Bayır'ın müziği, Anadolu’nun geleneksel

“Bence kimlik kavramını, din veya millet olgusundan daha çok, kültür oluşturuyor.”

mirası ve Londra'nın hareketli ve eklektik ruhu-

Bayır, Anadolulu olmaktan bahsederken şu sözleri kullanıyor: “Bence kimlik kavramını, din veya millet olgusundan daha çok, kültür oluştu-

nun bütünleşmesinden oluşuyor. Gençlik zama-

Gaziantep'te doğan Olcay Bayır’ın çocukluğu

ruyor. Ben dinler ve milletler yerine, gelenekle-

nının zengin Türk ve Kürt halk müziği, aldığı

geçiş dönemleriyle dolu. Birkaç yıl aralarla Ana-

rimiz ve yöreler hakkında konuşmayı tercih

klasik soprano eğitimi ve dünyanın her yerinden

dolu’nun çeşitli yörelerinde yaşamak, sanatçının

ediyorum. Hangi din veya ülkeden geldiğimizin

müzisyenlerle yapmış olduğu çalışmalar Ol-

çocukluk yıllarında Anadolunun kültürel zen-

isim olarak, tek başına tanımlayıcı bir etkisi yok;

cay’ın müziğine ilham olmuş.

ginliğinin farkında olmasını sağlamış. Olcay

hepimiz kendi kişisel kimliğimizi taşıyoruz sonunda.”

16 yaşında Londra’ya geldi Olcay, 16 yaşındayken ailesiyle Londra’ya yerleşmesini müzikal kimliğinin temelini oluşturan bir deneyim olarak görüyor. En başlarda son derece zorlanmış; yaşadığı ülkenin dilini konuşamamak, müziği bir dönem boyunca etrafındaki yeni dünya ile en iyi etkileşime girme biçimi olarak görmesini sağlamış. Yıllar içinde aldığı eğitimler ve ortak müzikal çalışmalarıyla, Olcay kendi müzikal kimliğini bulmuş. İlk albümü Neva- Harmony (2014), beş

İletişim: 07449 12 99 46

dilde söylediği ve düzenlemelerini kendi yaptığı Anadolu ve çevresininin halk ezgilerinin derlemesinden oluşuyor. The Guardian gazetesi bu albümden bahsederken

“Olcay

Bayır, Londra’nın hareketli ve evrensel müzik sahnesinden çıkan, yeni ve etkileyici bir sanatçı... Oldukça zarif ve seçkin bir set...” ifadelerini kullandı.

Olcay Bayır’ın yeni albümü Rüya-Dream Olcay Bayır’ın yeni albümü Rüya-Dream, PRS Vakfının Women Make Music programının katkısıyla gerçekleşiyor. Bu albümle, Olcay ilk defa kendi bestelerini dinleyenlerinin beğenisine sunuyor. Albümünden bahsederken, Rüya’yı rüyasında görüp yazdığını ve şarkının daha yaşanılası bir dünyanın masum hayali olduğunu dile getiriyor. Yar Dedi şarkısı, Türkiye'de albüm henüz yayınlanmadan tanınmaya başlandı bile. Albümde ayrıca Karacaoğlan, Aşık Veysel ve Siwan Perver şarkılarının yeni düzenlemeleri de yer alıyor. Rüya’nın prodüktörlüğünü ödüllü uluslararası müzik kolektifi Kefaya’dan Al MacSween ve Giuliano Modarelli üstleniyor.


17

AVRUPA

Haberler

29 Mart 2019 Cuma

Gaziantep Teknopark, Londra ve Sheffield şehirlerinde bir dizi uygun iş görüşmeleri ayarlamak için Nisan ayı sonunda İngiltere’ye geliyor

Gaziantep Teknopark'tan 18 Yazılım ve Teknoloji Şirketi Heyeti, Türkiye, 29 Nisan - 1 Mayıs 2019 tarihleri arasında İngiltere'yi ziyaret edecek.

İngiltere İşletmelerinin Türk Teknoloji Şirketleriyle İşbirliği Fırsatları Avrupa Ajansı / AVA| Londra

5th floor, Barkers Pool House, Burgess Street

TURKISH TRADE CENTRE

Sheffield S1 2HF

26 St Cross St,

Gaziantep Teknopark, Londra ve Sheffield şe-

London EC1N 8UH

hirlerinde bir dizi uygun iş görüşmeleri ayarla-

HILTON OLYMPIA HOTEL

mak için Nisan ayı sonunda İngiltere’ye geliyor.

380 Kensington High St,

Avrupa Gazetesine özel konuşan İdetek yetkilsi

London W14 8NL

KO-HOST CASTLE HOUSE

Ergin Kaya, şunları iletti: “Üç değişik yerde ya-

29th Nisan 2019

Angel St, Sheffield S3 8LN

pılacak olan B2B etkinliklerimizden birine katı-

16:00 -18:00

1st Mayıs 2019 13:00 -17:00

lın.

Gaziantep

Teknopark

-

İngiltere

işletmelerinin Türk teknoloji şirketleriyle işbirliği yapmalarına yönelik heyecanlı fırsatlar sunuyor. Yenilikçi çözümler arıyorsanız ve Gaziantep'in hızla büyüyen Teknoloji şirketleriyle işbirliği yaparak yeni pazarlara ulaşmak istiyorsanız, bu etkinliğe gelin ve yerler sınırlı olduğu için size uygun toplantı alanınıza şimdi rezervasyon yapın!”

IDETEK UK İngiltere ve Türk Teknoloji şirketlerinin Londra ve Sheffield'de bir araya gelmeleri için özel bir etkinlik sunuyor. Gaziantep Teknopark'tan 18 Yazılım ve Teknoloji Şirketi Heyeti, Türkiye, 29 Nisan - 1 Mayıs 2019 tarihleri arasında İngiltere'yi ziyaret edecek.

B2B etkinlikleri 29 Nisan 2019 Hilton Olympia: 9:00-16:00- Heyete dönük seminerler 16:00-18:00 - B2B Görüşmeleri 30 Nisan 2019 TTC: 9:00-16:00 - Londra içi saha ziyaretleri (TC Londra Konsolosluk, Amazon, TTC open ofisleri) 17:00-19:00 - B2B Görüşmeleri 1 Mayıs 2019 KO-HOST: 6:30-11:00 Sheffield’a seyahat 11:00-13:00 AMRC ziyareti 13:30-15:00 KO-HOST Networking 15:00-17:00  B2B Görüşmeleri / Yatırımcı Sunumları (teyitlenecek) 18:00-20:00 Kapanış yemeği Katılım için: iDETEK UK www.idetek.co.uk / +44 7548 88 56 21

30th Nisan 2019 17:00 -19:00


18

AVRUPA

29 Mart 2019 Cuma

Haberler

Londra Türk Filmleri Haftası Avrupa Ajansı / AVA| Londra

tiği “Türk İşi Dondurma” filmi, sektör temsilcileri ve İngiliz basınına gösterildi.

Yunus Emre Enstitüsünün, Türkiye Cum-

Lumiere kardeslerin 19. yy da ilk gösterim-

huriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Si-

lerini yaptığı tarihi Regent Street Cine-

nema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla

ma’da

gerçekleştirdiği “Türk Filmleri Haftası”

yönetmen Can Ulkay’ın yanı sıra başrol

projesi kapsamında, Londra’da “Türk İşi

oyuncularından Will Thorp ile birlikte Carl

Dondurma” filminin Avrupa prömiyeri

Warthon, Marleen Mathews, James Farley

gerçekleştirildi. Bu yıl 24-30 Nisan tarihle-

ve Tristan Alexander’ın katılımlarıyla, FIB-

rinde ikincisi düzenlenecek etkinliğin açılış

RESCI üyesi gazeteci Philip Bergson mode-

filmi olarak belirlenen Can Ulkay’ın yönet-

ratörlüğünde bir söyleşi düzenlendi. Tony

gerçekleşen

gösterim

sonrası,

Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş Palmer, Henrietta Foster, Jonathan Fryer, Jeff Doorn, Rita Di Santo, Meredith Taylor, Sandy Lieberson, Pippa Markham ve Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin’in de katılımcılar arasında yer aldığı film, izleyenlerden tam not aldı. 24-30 2019 Nisan tarihleri arasında Londra Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenecek “2. Türk Filmleri Haftası” kapsamında “Türk İşi Dondurma” 28 Nisan Pazar günü Regent Street Cinema’da tüm sinemaseverlerle buluşacak. Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya’da yaşayan iki Türk’ün devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sürdürdükleri gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenilerek sinemaya uyarlanan tarihi-dram türündeki filmin senaryosu Gürkan Tanyaş’a ait. Besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu’nun müziklerine imza attığı filmin oyuncu kadrosunda Şebnem Bozoklu, Caner Kurtaran, Ali Atay, Alma Terziç ve Erkan Kolçak Köstendil de yer alıyor. Londralı sinemaseverler film haftası ile ilgili detaylara yeelondon.org.uk adresinden ve @londonturkishfilmweek sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler. Yunus Emre Enstitüsünün Türk sinema sektörünün tanınması ve gelişmesine yönelik yürüttüğü faaliyetler kapsamında, Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 100’e yakın Türk filmi, bu yıl 20 farklı dünya şehrinde sinemaseverlerle buluşacak.


19

AVRUPA

29 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


20

AVRUPA

Haberler

29 Mart 2019 Cuma

Kıbrıslı Türk Akupunktur Uzmanı

İlkay Zihni Çıralı Avrupa Ajansı / AVA| Londra

sunduğu değerli eserine teşekkür etmiştir. Çıralı’nın bilgi ve tecrübesiyle, meslek alanında

KKTC Londra Temsilciliği tarafından 26 Mart

yürüttüğü araştırmalarıyla, gerek İngiltere’de

2019 tarihinde Avrupa Gazetesine gönderilen

gerekse dünyanın farklı ülkelerinde alanında

açıklamada Kıbrıslı Türk Akupunktur Uz-

uzman bir isim olarak çalışmalarına devam

manı İlkay Zihni Çıralı’nın kitabı konu edildi.

ettiğini belirten Tuncalı, Çıralı ’ya başarılar dilemiştir.

‘Cupping Therapy for Bodyworkers’ Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk Akupunktur Uzmanı İlkay Zihni Çıralı, kupa terapisi konusunda yazdığı ‘Cupping Therapy for Bodyworkers’ isimli son kitabını KKTC Temsilci Büyükelçi Oya Tuncalı’ya takdim etti. Tuncalı, Çin tıbbı ve kupa terapisi alanında eğitim almış, bu konuda 5 dile çevrilmiş kitapları bulunan, çeşitli ülkelerde eğitim ve seminerler

vermiş,

Londra’daki

başarılı

insanlarımızdan birisi olan İlkay Çıralı’nın

VATAN PARTİSİ İNGİLTERE TEMSİLCİLİĞİ KURULTAYI TARİH ve YER DEĞİŞİMİ! Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Vatan Partisi İngiltere Temsilciliği Yönetim Kurulu, Avrupa Gazetesine bir açıklama gönderdi. Açıklama şöyle: “Değerli vatan partisi üyeleri ve dostlarımız, daha önce ilan ettiğimiz kurultayımızı Mart 2019 Yerel Seçimler yoğunluğu nedeniyle 5 Mayıs 2019 Pazar gününe ertelemiş durumdayız.Bu değişiklikden dolayı özür diler, siz sevgili dostlarımızı ve üyelerimizi aşağıda belirtilen yeni adresde kurultayımızda görmekten mutluluk duyarız. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Temsilcimiz Ali Mercan ve Avrupa Sekreterimiz Deniz Yıldırım'ın katılımıyla, 5 Mayıs 2019 Pazar Günü, Olağan Kurultay yapılacaktır. Kurultayımız saat 14:30'da, Anadolu Kültür Merkezi 14A Graham Road London E8 1BZ Adresinde yapılacaktır. Siz değerli üyelerimiz ve dostlarımızı bu önemli günde görmekten mutluluk duyar, ayrıca düşünce, eleştiri ve önerilerinizle de katkılarınızı bekleriz. Saygılarımızla, Vatan Partisi İngiltere Temsilciliği Yönetim Kurulu Adına başkan Hayrettin Aydın” İletişim: Genel Kurul tarihi: 5 Mayıs 2019 Pazar. Tel: 07960 385 911- 07868 311 916 - 07903 333 711 Adres: Anadolu Kültür Merkezi, 14A Graham Road,London E8 1BZ (Pazar günleri park sorunu yoktur)

İlkay Zihni Çıralı, Temsilci büyükelçi Oya Tuncalı ve eşi İhsan Tuncalı


21

AVRUPA

Haberler

29 Mart 2019 Cuma

Diplomat Travel: “Başarımız Her Daim Müşterimizin Yanında Olmaktan Geçer”

Diplomat Travel'in yöneticisi Özkul Beyzade ve kızı Seyyare Beyzade

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

kilde yöneten Seyyare Beyzade, Avrupa Gazetesine özel konuştu.

İngiltere'nin köklü seyahat acentalarından Diplomat Travel'in misafiri olduk. Diplomat Tra-

Seyyare Beyzade

vel'in yöneticisi Özkul Beyzade’nin kızı

Avrupa Gazetesine konuşan Seyyare Beyzade

Seyyare Beyzade, aile işine önem vermiş ve de

şunları söyledi: “Başarılarımızın arkasında

baba mesleğine sahip çıkmak için babasının

yatan temen neden her zaman müşterilerimi-

yanında yer alıyor. Diplomat Travel'ı iyi bir şe-

zin yanında olduğumuzu hissettirmemizdir. Müşterilerimiz 7/24 bize ulaşabilirler ve biz müşterilerimizin sorunları için elimizden geleni yaparız”

“Aile firması olmanın avantajını yaşıyoruz” Son yıllarda online sanal kanalların gerçek acentaların yerine geçip geçmediğini sorduğumuzda Beyzade, “Bizi hiç etkilemedi, bizim müşterilerimiz yüz yüze iletişim kurmayı isterler ve de aile firması olduğumuz için o güveni bizden almışlardır” diye cevapladı.

Özkul Beyzade Taleplerin artması ile uçak biletlerin pahalanmasından bahseden Yönetici Özkul Beyzade, “Müşterilerimiz bizim için her zaman önemlidir, bilet fiyatlarının artmasından bizlerde son derece üzgünüz” ve “Yaptığımız görüşmeler oluyor nasıl fiyatları indirebiliriz diye ama tek uyarı da bulunabileceğim lütfen rezervasyonlarınızı erkenden yapın” dedi.

Kıbrıs Bisiklet Turu çok beğenildi Diplomat Travel’ın hazıladığı İngiltere’den Kıbrıs’a özel olarak hazırladıkları “Bisiklet Turu” ile de bir ilke imza attı. Kıbrıs Bisiklet Turu çok beğenilmesi nedeniyle hazırlıklara başladıklarını söyleyen Beyzade, doğa ile içice sağlıklı bir şekilde tatil yapmak çok popüler oldu.” dedi ve ekledi: “Şu anda test aşamasındayız hazırlıklar bittiğinde duyurumuzu yapmış olacağız ve bisiklet turumuza İngiltere’den herkes katılabilir” dedi.

e-vize Diplomat Travel Services Ltd adına açıklama yapan direktör Özkül Beyzade, yolcuları uyarıyor. Beyzade şunları söyledi: "Bu vesile ile önemli bir hatırlatma: İSTANBUL/ATATÜRK veya yeni hava limanına uçacak olan yolcular eğer Türk pasaportları/kimlikleri yoksa önceden (online) e-vize almaları gerekmektedir. Fiyatı US 20.00 dolar. İnternetten almakta güçlük çekiyorsanız bizi arayın.Yardımcı oluruz. Artık girişte vize alınamıyor."

Her türlü uçak bileti paket tatil ve e vize için arayınız. Diplomat Travel Services Ltd. 12 Eccleston Street London SW1W 9LT Reservasyon Tel: 020 7730 2201 Email: sales@diplomat-travel.com


22

AVRUPA

Haberler

29 Mart 2019 Cuma

İngiltere sınırları içinde yapılan "Up-fest", "City of Colours", "Sand Sea Spray" gibi bu sayfada çok sık yer verdiğim sokak sanatı festivallerine bir yenisi daha eklenmişti geçtiğimiz yıl. Manchester'da "Cities of Hope" isimli bir platform yine aynı isimle 9 gün süren bir organizasyona imza atmıştı. Uluslararası alanda isim yapmış,sokak sanatı ru-

Umudun Şehri Manchester

Sokak Sanatı Eser Nisan Yağmur

hunu yaptıkları eserlerle yaşatan,yardım kuruluşlarının deyim yerindeyse sağ kolu olan 9 sanatçıyı

Guardian Gazetesi geçtiğimiz günlerde büyük bir

Axel Void varoluşçuluk,

lığını aynı potada eritme fırsatı sunuyor.

davet etmişti kuruluş Manchester'ı renklendirme-

sayfa ayırmış Manchester'ı güzelleştiren bu sanat-

C215 evsizlik,

En başından beri sokak sanatı bir çoğumuzun gör-

leri için.

çılara ve eserlerine.

Phlegm üçüncü dünya ülkelerinin borçları,

mezden geldiği ya da tek başımıza üstünden gele-

Festivalin ana konusu olan sosyal adaletsizliğin al-

"Festival,üzerinden bir yıl geçmesine rağmen

Case engelli vatandaşlar,

miyeceğimiz sosyal adeletsizliğe karşı savaş

tını çizmek için de şehirde bu konuda faaliyet gös-

neden hala gazeteye konu oluyor"un cevabı bir

Pichiavo savaş,

veriyor,

teren yardım derneklerinin sesi olmaları istenmişti

sene içinde şehri ziyaret eden sanatsever turistlerin

sanatçılardan.

sayısında gizli!

Dale Grimshaw sığınmacılar için

güçsüzlerin sesi oluyor,acı çekenlerin yanında du-

hala renklerini koruyan birbirinden güzel 9 yüksek

ruyor.

bina boyamıştı.

Sokak sanatı ruhunu yaşatan,sessizlerin sesi olan

Son bir yılda Manchester hiç görmediği turist sayısını yakalamış.Belediye başkanı da sanatçılara

bir çok sokak sanatçısı da çoğu politikacının başa-

özel bir davetiye göndererek istedikleri zaman

Sokak sanatı festivallerini ben de çok önemsiyo-

ramadığını başarıp tarihe not düşüyor.Banksy

gelip şehirde eserlerini sergileme özgürlüğü ver-

rum.

gibi,Shepard Fairy gibi,Blu gibi...

buluşacak.Her ne kadar festival olmasa da Manc-

Bu festivaller sayesinde uluslararası sanatçıları ve

Onların sanatı belki duvarlardan siliniyor ama et-

hester'ı renklendirmeye devam edecekler.

eserlerini yakından tanıyor,

kisi ruhlarımızda "umut" diye fısıldamaya devam

Manchester'a gidip eserleri görmek isteyen sanat-

ortak paydada buluştuğumuz insanlarla tanışı-

severler için ufak bir hatırlatma yapayım kim ne

yor,sanatçıların eserlerini kolleksiyonlarımıza ek-

yapmıştı geçen yıl;

leme fırsatı buluyoruz.

Faith47 eşcinsel hakları,

Bu tarz festivaller izleyicilere hem grafiti ve sokak

Martin Whatson çevre,

sanatının eğlenceli doğasının tadını çıkarma hem

Hyuro savaş çocukları,

de sanat ve sosyal sorumluluk bilincinin farkında-

miş.Bu sanatçılar yakında yeniden Manchester'da

ediyor. Hiç kaybolmadan! Tıpkı "Cities of Hope" yani "Umudun Şehirleri" gibi... Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!


23

AVRUPA

Haberler

29 Mart 2019 Cuma

Geçen hafta sonu ben yine Italya yollarındaydım. Daha önceki yazılarımda bahsettiğim gibi erkek arkadaşım Venedik'e bağlı küçük bir kasabada yaşıyor, oraya en yakın turistik yer ise Vicenza. Bu hafta sonu daha detaylı bir şekilde gezip dahi mimar Andrea Palladio'nun imzasını taşıyan, tarih kokan sokaklarında kaybolup, Spritz komasına girip, 2 kilo fazlalıkla Londra’ya geri dön-

GEZİ REHBERİ Spritz yürüyüşü ve Olimpico

Arzu Sheridan arzusheridan@avrupagazete.com

düm. Konaklama için Airbnb’den, Old Town yani

Yine Airbnb aktivitelerinden olan Spritz

Spritz içmek inanılmaz bir duygu özellik-

Vicenza turistik bölgesinde yatak odası

Walk turuna katıldım. Yani olay şu hem

lede yanınızda sıcak kanlı italyanlar varsa.

Bacchiglione nehrine bakan, manzaralı

şehri geziyorsun hem dinlenmek için daha

Saat 7 de 3 kişiyle başlayan tur 15 kisiyle ge-

küçük ama sevimli bir apartman dairesi ki-

önce seçilen barlarda oraya ait içkilerden

leneksel bir restoranda deniz ürünleri spa-

raladık. Sahibi Laura isimli genç bir italyan

olan Spritz içiyorsun bu arada hemen belir-

getti ile saat gece yarısına doğru sonlandı.

kadın. Şimdiye kadar denize, nehre, kanala

teyim Spritz ülkenin bu kısmında şarap

yada okyanusa çok yakın evlerde, otellerde

muamelesi görüyorken başka şehirlerde

Cumartesi günü ise Palladio'nun tasarladığı

kalmışlığım var ama ilk defa bir binanın

kokteyl sayılıp üç misli pahalıya satılıyor.

ama bitiremeden öldüğü, Olimpico tiyatro-

nehrin üzerinde olduğu yerde kaldım çok

Lilli ile turum kişiye özel bir tur gibi oldu

sunu ziyaret ettim. 1580 yılında başlayan ti-

hoştu. Alessandro ile ancak cumartesi gecesi

aslında. Turu düzenleyen Lilli ve arkadaş-

yatronun 1584 te ki bitişini Palladio

buluşabileceğim için cuma akşamını yalnız

larıyla unutulmaz bir Vicenza aksamı oldu.

görememiş malesef.

geçirmek istemedim.

15. Yüzyıl’dan kalma bir bazilikanın altında Ahşap, sıva ve alçıdan yapılan tiyatro 400 kişilik oturuma sahip. Günümüze ulaşan en eski kapalı tiyatroymuş. İçeri girerken kimlik alıp tablet veriyorlar özellikle Italya bil-

9-19 Mayıs arası Vicenza Jaz Festivali var

meyenler

iyi

yolunuz düşerse uğrayın Palladio'nun şeh-

olmayanlar için yabancı dil seçenekleri var.

rini gezip şerefine Spritz için. Eminim ruhu

Gruplar halinde içeriye alınıp ses ve müzik

hala bu şehirde geziyor.

yada

benim

gibi

çok

gösterisi düzenleniyor. Harika bir deneyimdi.

Merhabalar, Nisan ayına girmeye hazırlandığımız bu günlerde bakalım Londra’da hangi etkinlikler bekliyor biz-

Haftaya görüşmek üzere...

LONDRAYI YAŞAMAK Sadece İnsan

leri. LONDON COFFEE FESTIVAL - LONDRA KAHVE FESTİVALİ / 28-31 MART

İLKGÜL KARACA ilkgulkaraca@avrupagazete.com

Birleşik Krallığın en büyük kahve ve yiyecek festivali bu yıl 28 Mart’ta kapılarını bir kez daha Brick

bulabilir; işinin ehli kahve ustalarının hazırladığı

Paskalya'dan 3 hafta önceki Pazar kutlanmakta.

Lane'de bulunan Old Truman Brewery'de açacak.

kahve ve çayların yanısıra kahveli kokteyllerin de

Bu yıl daha önceki yıllara göre biraz geciken anne-

"Espresso Martini Açılış Partisi" ile başlayacak olan

tadına bakabilirsiniz.

ler günü bu Pazar kutlanacak.Yani bu pazar anne-

festival 4 gün boyunca kahve severleri bekliyor ola-

lerimizin gününü kutlamaya hazırlanıyoruz. Bizler

cak.

Canlı müziğin de ayrı bir tad katacağı festival hak-

için de annelerimizi Mayıs ayından önce, erkenden

Londra'nın kahve kültürünü, özel kahve ve çayla-

kında daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz

kutlamak için güzel bir bahane.

rını ve birbirinden lezzetli yiyecekleri bu festivalde

Hemen sarılın telefonlara ve arayın annenizi. Eğer web sayfası altta; http://www.londoncoffeefesti-

anneniz, burada yanınızda ise ne mutlu size. O

val.com

zaman birlikte bu özel günü, bu güzel şehirde, de-

tere’den ilham alarak resimlediği eserlerin yanında

ğişik etkinliklerle kutlamak isterseniz alttaki link'i

en ünlü eserlerinden bazıları, Shoes (Ayakkabılar),

tıklayıp, planlarınızı yapmaya başlayabilirsiniz.

Starry Night on the Rhône (Ren Nehri’nde Yıldızlı

MOTHER’S DAY - ANNELER GÜNÜ

Gece), ve Saint-Paul Asylum’da hasta iken yaptığı Farketmişsinizdir sanırım, bu yıl anneler günü

https://www.timeout.com/london/things-to-

iki çalışması dahil olmak üzere dünyanın dört bir

biraz gecikti. Sebebine gelince yine Paskalya.

do/12-un-mumsy-ways-to-celebrate-mothers-

yanından eserleri bir araya gelecek. Ayrıca Ulusal

Geçen yıllardaki yazılarımda bahsettiğim gibi Bir-

day-in-london

Galeri’sinde (National Gallery) bulunan Sunflo-

leşik Krallıkta birçok ülkenin aksine, anneler günü

wers (Ayçiçekleri) eseride bu eşsiz koleksiyona kaVAN GOGH AND BRITAIN EXHIBITIONVAN GOGH VE BRİTANYA SERGİSİ

tılacak. Sergi ile ilgili tüm detayları alttaki linkte bulabilirsiniz.

”Van Gogh and Britain” sergisi Van Gogh’un eserlerinden oluşan büyük bir koleksiyonun sergilene-

https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-bri-

ceği ”Van Gogh and Britain” sergisi 27 Mart’ta Tate

tain/exhibition/ey-exhibition-van-gogh-and-bri-

Britain’de açılıp ve 11 Ağustos’a kadar devam ede-

tain

cek.

Mutlu ve güzel bir hafta diliyorum. Sevgi ile hoş-

Sergide yer alacak eserler arasında ressamın İngil-

çakalın.


24

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

Ekonomi

29 Mart 2019 Cuma

6,3092

£

7,3842

$

5,4339

Çeyrek 376,550

Yarım

753,110

Altın

Altın

Tam

1.501,61

Altın

Cumhuriyet 1.544,00 Altını

Türkiye Tuğlasıyla Tuğla Ülkesin metin ilk ev almak isteyenlere yönelik yaptığı

melerin kolaylaştardığını ifade etti.

özel destek paketlerinin de katkısıyla inşaat

Tuğla ve inşaat malzemeleri ithalatı ile Türki-

Tuğla ülkesi olarak bilinen Birleşik Krallık’ta

sektöründe artan ivme, beraberinde ülke ge-

ye’nin ihracatına önemli katkı sağlayacağına

sonyıllarda artan ev üretimi,

nelinde tuğla ve dış cephe kaplama ürün kul-

inandığını belirten Göktaş, “Bütün tenkitlere

inşaat sektöründe Tür-

lanımını da artırdı.

rağmen tuğla sektöründeki cesur girişimimi-

kiye markalarını daha

Birleşik Krallık genelinde sadece 2017 yılında

zin çok ciddi bir başarıya ulaşması bizi ayrıca

görünür hale getirdi.

2.4 trilyon tuğla tüketiminin olması, tuğla it-

memnun etmektedir. Burada tabiki Türki-

KNT Group, Işıklar

halatını da artırınca, bu ülkede faaliyet göste-

ye’deki ortağımız Işıklar Holding’in gerek

Holding ortaklığında,

ren KNT Group, Işıklar Holding ortaklığında

ürün kalitesi gerekse hizmet anlayışıyla yap-

İngiltere pazarına ‘Terra

Işıklar Tuğla tarafından İngiltere pazarına yö-

mış olduğu özverili çalışmanın başarılı olma-

Bricks’ tuğlasıyla hızlı

nelik ‘Terra Brick’ markası altında üretilen

mızdaki

bir giriş yaptı.

Türkiye tuğlası ve dış kaplama malzemeleri

ürünlerimizin kalitesi, gerekse ürün çeşitlili-

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

kısa sürede önemli bir pazar elde etti.

Hükü-

katkısı

çok

büyüktür.

Gerek

ğinin kaliteli hizmetle birleşmesi sonudu bizim piyasada çok kısa sürede en büyük

TUĞLANIN VATANINA TÜRKİYE TUĞLASI

tuğla üreticileri arasına girmemizi sağlamıştır. Bu başarıyı size rakamlarla ifade etmem gerekirse 2019’un ilk çeyreğinde, 2019 yılı için he-

Terra Bricks Şirketi Genel Müdürü Yunus Göktaş,

Terra Bricks Şirketi Genel Müdürü

deflediğimiz satışın 4 misline ulaşmış

Yunus Göktaş, KNT Group olarak Bir-

bulunmaktayız. Bu yükselen ivme aynı şe-

leşik Krallık inşaat sektöründe 10 yılı

kilde devam etmektedir. Bunun sonucu ola-

aşkın süredir faaliyet gösterdiklerini

rak Işıklar Holding’in de çok ciddi yatırımlar

hatırlatarak, bu sürede elde edilen

yaparak ve personal artırımına girerek bizi

tecrübe ve iyi ilişkilerin pazara gir-

desteklemesi bizim buradaki başarımızı hızlı

ANKARA ANTLAŞMASI: Ret kararı ne an sonuçlandı. Hakim,yapılan yargılama so-

ması için süresiz oturum hakkı verilme şartı

nunda davacıların taleplerini haklı buldu,

5 yıl olarak belirlendi. “

Büyük bir merakla beklenen Ankara Antlaş-

ayrıca Mart 2018 tarihinde İç İşleri Bakanlığı

Bunun üzerine büyük ölçüde hak kaybı ve

ması ile süresiz oturum şartlarının zorlaştırıl-

tarafından verilen kararda bir mağduriyet

mağduriyet yaşayan Türk iş adamları ve iş

masına karşı açılan dava geçen hafta

olduğunu da kabul etti. Mahkeme tarafından

kadınları bu değişikliği yargıya taşıma kararı

bu mağduriyetin kabul edilmesine rağmen İç

aldı. Bahsi geçen dava 7 mart 2019`da gö-

İşleri Bakanlığı’nın (Home Office) getirdiği

rüldü. Hakim kararını kısa bir süre sonra

bu önemli değişikliğin bir `kötüye kullanma

açıklayacağını bildirmişti. Karar geçtiğimiz

olmadığına karar verdi ve davayı reddetti.

günlerde gerekçesi ile birlikte olumsuz ola-

Peki bu ne anlama geliyor?

rak açıklandı.

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Advantage Solicitors direktörü Avukat Fidan Osoy, Avrupa Gazetesine bir açıklama gön-

Hakim kararının gerekçesi olarak şunları sı-

derdi. Açıklama şöyle:

raladı. Yapılan değişikliğin bir mağduriyet oluşturduğunu kabul etti. ‘’Ancak bu deği-

Avukat Fidan Osoy

şiklik göçmen hukuku konusunda bir denge sağlamak amacı ile getirilmiştir, hakkın kö-

“Ankara Anlaşması ile 4 yıl sonunda süresiz

tüye kullanımı söz konusu değildir ‘’dedi.

oturum alınabilme kuralı 16 mart 2018 tarihinde bir gecede alınan ani bir kararla orta-

Ret kararı ne anlama geliyor?

dan kaldırılmıştı . Pek çok kişi süresiz oturuma başvurma hakkı varken ve henüz

Ret kararı Ankara anlaşması vizesinin gele-

başvuramamış iken 16 Mart sabahı bu hakkı

ceğine ilişkin bir öngörü oluşturabilir mi? Bu

elinden alınmış bir şekilde uyandı.Bu kararla

kısım şu an için net değil. Ancak Ankara an-

Home Office tarafından yeni bir düzenleme

laşması vizesine bir değişiklik getirilir ise, bu

yapıldı ve ek şartlar eklenerek Ankara Anlaş-

değişikliğin tüm başvuran kişilere uygulan-


25

AVRUPA Dolar 96,9155 Endeksi

Ekonomi

29 Mart 2019 Cuma Tahvil

21,340

EUR/USD

1,125

Bitcoin

4.068 $

Bitcoin

139 $

Ethereum

139 $

Bist 100

91.855

Cash

nin Duvarlarını Örecek

bir şekilde devam ettirecektir. Bu gelişmeler

ğini hatırlatan Yunus Göktaş, özellikle desig-

bizi çok memnun etmekle beraber Terra Brick

nerlar ve developerların ilgilerinden memnun

olarak global bir marka olma hedefimize de

olduklarını ifade etti.

Eco Travel Shop Direktörü Ali Keskin:

“İngiltere’deki turistler Türkiye'ye yöneldi”

Ali Keskin Edmonton Hertford Road üzerinde hizmet veren ofislerinde park sorunu olmadığını ve Londra’da başka şubelerinin olmadığını belirtti. Avrupa Ajansı / AVA| Londra

geri geldiğini görüyoruz, ön rezervasyonlardan. 2019 daha parlak bir yıl olacak." dedi.

emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu. KTN Group olarak farklı ürün gruplarında

Turizm sektörü olarak 2018'de rekor kırdık-

Türkiye’nin ihracatına katkı sağlamayı sürdü-

larını belirten Keskin, "Fakat değişik seg-

receklerinin altını çizen Göktaş, “Farklıpazar-

mentteki yolcular, biraz daha geç geliyor.

Firma olarak İngiltere iştiraklerinin parla-

lama kanallarıyla büyümemiz devam edecek.

Bunlar kültür turizmi, kruvaziyer, kongre

mento binasına yürüme mesafesindeki ofis ve

Şirket politikamızın tek amacı küçük dahi olsa

turizmi gibi segmentler. Bunlar biraz daha

Keskin, “Yoğun talebin uçak ve otel fiyatla-

showroom; Degenham Endüstriel bölgesinde

ülkemizin inşaat alanındaki tanınırlığına ve

beklentileri yüksek olan . Harcama kapasi-

rını olumsuz yönde etkilediğini görüyoruz.

ikinci showroom ile Felixtowe bölgesindeki

ihracatına katkıda bulunmaktır” diyerek söz-

tesi yüksek, ekonomik durumlarının biraz

Bu yıl özellikle Temmuz ve Ağustos ayla-

depolama alanıyla sürekli gelişme kaydetti-

lerini ta-

daha iyi olduğu turistlerin tercihleri bunlar.

rında uçaklarda ve otellerde müsaitlik bul-

Dolayısıyla onlar biraz daha geç geliyor. Ay-

makta zorlanıyoruz. Fiyatların yükselmeye

rıca “Silversurfer” dediğimiz bir kesim var.

devam ediyor. Bu nedenle de fiyatların düş-

Bunlar yaklaşık 2 yıl önce tatillerini planlı-

mesini bekleyen müşterilerimize hızlı dav-

yor. 2016'da gerileme yaşadı turizm. 2 yıl

ranmalarını ve erken karar vermelerini

boyunca gerçekten aksilik yaşadı sektör.

tavsiye ediyoruz”

İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

nlama geliyor?

mamladı.

masının yolunun açılmış olduğu söylenebilir.

Ben 2019'da diğer segmentlerde olduğu gibi

Başka bir deyim ile eğer Ankara anlaşması vi-

yavaş yavaş, Türkiye'nin kültür turizmine

zesinde köklü bir değişiklik yapılır ise bu de-

de talebin artacağını düşünüyorum." ifade-

ğişikliğin kazanılması hak gözetilmeden

lerini kullandı.

geriye dönük olarak uygulanması mümkün olabilir. Adres: 273 Fore Street, Edmonton, London. N9 0PD Tel: 0208 807 1676

Advantage Solicitors direktörü Avukat Fidan Osoy

SEKTÖRDE BİR MARKA Eco Travel Shop çatısı altında çalışmalarına devam eden Eco Turkey 10 yıl önce gazeteci

"İNGİLİZ TURİSTLER YENİDEN TÜRKİYE DEDİ"

e mail: enquiries@advantagesolicitors.com

“UÇAKLARDA YER BULMAKTA ZORLANIYORUZ”

Ali Keskin tarafından kuruldu. Kısa bir süre içinde Türkiye’ye yönelik hizmet veren acentalar arasında bir marka haline gelen

Bu yıl da turizmde rekor hedeflediklerini

Eco Turkey Travel daha sonra hizmet ala-

vurgulayan Keskin, "2018'de İngiltere pazarı

nını genişleterek

bizim açımızdan 2015'in üstünde oldu. Her

Türkiye dışında Kuzey Kıbrıs başta olmak

ne kadar rekor kırsak da bunlar etnik mar-

üzere tüm dünyaya yönelik paket turlar,

ket olarak adlandırdığımız Türk kökenli ve

otel seçenekleri ve ucuz uçak bileti için ara-

Asyalı turistler oldu. 2019'da İngilizlerin de

nan bir yer oldu.


26

AVRUPA

29 Mart 2019 Cuma

Bulmaca


27

AVRUPA

Haftanın Yemeği

Haftalık Falınız 21 Mart - 19 Nisan

Koç

Yöneticilerinizi ikna etmek adına güzel bir zamandasınız. Beklentilerinizi g erçekleştirebilirsiniz. Kariyerinizle ile ilgili yeni bir yöntem oluşturma zamanı. 20 Nisan - 20 Mayıs

Boğa

İlişkilerde artık aktif bir rol üstlenmelisiniz ve beklentilerinizi net bir şekilde ortaya koymak durumundasınız. 21 Mayıs - 21 Haziran

İkizler

Hayata dair bakış açınızı artık değiştirmelisiniz ve gündelik yaşantınızda çıkan ufak tefek problemlerinize karşı daha yaratıcı, kökten çözümler bulabilmelisiniz. 22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç

Ailenizle aranızda sorun yaratan konulara çözümler üretmeniz gerekebilir. Bu noktada aşırı merhametiniz sizi gereksiz fedakarlıklara sürükleyebilir. 23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

Geçmiş finansal sorunlarınıza çözüm bulmak isteyebilirsiniz. Hayata dair yeni kararlar alabilir ve finansal ilişkilerinizde bazı gerçekler de gün yüzüne çıkabilir. 23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

Yakın dostlarınızla aranızdaki iletişim gereksiz yere gerilebilir ve aynı sorunları yeniden yaşıyor olabilirsiniz. Olaylara biraz daha empati yaparak yaklaşmalısınız. 23 Eylül - 22 Ekim

Terazi

Finansal konularınızla ile ilgili yeni açılımlar ve yeni düzenlemeler yoluna gitmelisiniz. Aşk hayatınızla ilgili bazı gerilim yaratan problemler karşısında daha esnek olmalısınız. 23 Ekim - 21 Kasım

Akrep

İkili ilişkilerde her şeye rağmen orta yolu bulma zamanı diyebiliriz. Karşı tarafın beklentileri ve uzattığı olgun adımlar size kendinizi oldukça iyi hissettirebilir. 22 Kasım - 21 Aralık

Yay

Oldukça şanslı bir gündesiniz. İkili ilişkilerde romantik paylaşımlar ön plana çıkarken yalnız olan yaylar içinde beklentilerimi karşılayan heyecan verici serüvenler gündemde olabilir. 22 Aralık - 19 Ocak

Oğlak

Aşk hayatınızla ilgili sorunları yoluna koyabileceğiniz güzel etkiler içindesiniz. Eskiye dair konu ve oluşumlar sizi endişelendirmesin. Yeni bir sayfa açabilirsiniz. 20 Ocak - 18 Şubat

Kova

İkili ilişkilerinizde onaylamadığınız bazı davranışlara artık bir sınır çizme zamanı gelmiş olabilir. Alacağınız kararlarla vazgeçişlerinizi duyurabilirsiniz. 19 Şubat- 120 Mart

Kültür Sanat

29 Mart 2019 Cuma

Balık

Seyahatleriniz ve yakın çevrenizle olan iletişimleriniz hız kazanabilir. İletişim anlamında sorun yaşamamak için önyargılarınızdan sıyrılmalısınız.

Malzemeler:

ÇITIR MANTI 1 çay kaşığı kırmızı biber 1 tatlı kaşığı kuru nane

Hamuru için: 1 tane yumurta

Yapılışı:

1 çay bardağı su 1 çay kaşığı tuz

Hamuru için yumurta, su ve tuzu karıştırıp un

Aldığı kadar un

ekleyip yoğuralım. Üzerini örtüp 1 saat dinlen-

Kızartmak için sıvı yağ

direlim. Unlanmış tezgahta merdaneyle açalım. Küçük

Diğer malzemeler:

karelere keselim.

3 su bardağı sarımsaklı yoğurt

Kızgın yağda kızartalım. Servis tabağına koyup

yakıp yoğurdun üzerine gezdirelim.

3 çorba kaşığı sıvı yağ

üzerine yoğurt dökelim. Yağda biber ve naneyi

Bekletmeden servis yapalım.

Teknoloji Köşesi GSM aboneliği e-Devlet üzerinden yapılabilecek! e-Devlet hizmetlerine eklenen yeni bir hizmetle GSM aboneliği yapılabilir hale geldi. Mobil hat abonelik başvuru işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

E-Devlet kapısı, saat 17.00 itibarıyla mobil hat işlemlerine açıldı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız, mobil hat abonelik baş-

Resmi Twitter hesabından yapılan açıkla-

vuru işlemlerini artık e-Devlet üzerinden

maya göre, e-Devlet üzerinden artık mobil

Her geçen gün hizmetlerine yenisi eklenen

gerçekleştirebilecek." denildi. Hizmet kapsa-

abonelik işlemleri kolay bir şekilde yapılabi-

e-Devlet'e şimdi de GSM aboneliği servisi

mında Turkcell ve Türk Telekom ile ilgili iş-

lecek. Şimdilik bu işlemler Türk Telekom ve

geldi. Buna göre kullanıcılar e-Devlet üze-

lemler ve mobil hat başvuruları ile paket

Turkcell ile sınırlı. İlerleyen zamanlarda bu

rinden mobil hat aboneliği başlatabilecek-

seçimi işlemler yapılabiliyor artık.

operatörlere ek olarak Vodafone'da sistemde

ler.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi

yer alır mı bilmiyoruz.

Ps4 "Remote Play" Özelliği İphone ve İpad'e Geliyor Sony'nin uzun zamandır beklenen PS4 'Remote Play' özelliği sonunda iPhone ve iPad'lerde kullanılabilecek.

oyunlarınızı oynama keyfine erişebileceksi-

Artık iOS işletim sistemli cihazlarınızda

gençler için, oyunlarını diğer cihazlarda oy-

PS4 oyunlarını oynamak mümkün. Sony,

namayı sağlayan çok iyi bir buluş. 'Remote

uzun bekleyişlerin sonunda 'Remote Play'

Play' hizmetini kullanmak inanılmaz basit.

hizmetini iPhone ve iPad için de getirdi. Ci-

Yapmanız gerekenler PS4 cihazınızı çalış-

indirmek. Cihazları birbirine bağlamak için

hazınıza indireceğiniz bu uygulamayla bir-

tırdıktan sonra iPhone veya iPad'inize

de uygulamaya PlayStation Network hesa-

likte neredeyse istediğiniz her yerden

Sony'nin resmi 'Remote Play' uygulamasını

bınızla giriş yapmanız gerekiyor.

Birazda Gülelim

niz. 'Remote Play', özellikle televizyonu babasının elinden bir türlü kurtaramayan


28

AVRUPA

Magazin

29 Mart 2019 Cuma

Wesley Sneijder klinikte tedavi görecek Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau ayrılık kararı almıştı. Çiftin ayrılık kararını bir süre rafa kaldırdığı ve ünlü futbolcunu öfke kontrolü tedavisi için kliniğe yatacağı öğrenildi Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau ayrılık kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde ilişkinin ihanet, şiddet ve baskı gibi birçok nedenden dolayı bittiğini yazan Hollanda Basını, bu kez ikilinin boşanmayacaklarını açıkladı.

Elif Aksu ile Conor McGregor Aşk mı Yaşıyor? Geçen yıl Leonardo Di Caprio'nun ev

Bella Hadid Kapadokya’ya hayran kaldı

sahipliğindeki Cannes'daki meşhur amfAR gecesinde top modeller Bella Hadid, Karlie Kloss, Lily Donaldson ile aynı podyumu paylaşan Elif Aksu, bir anda dikkatleri üzerine

Top model Bella Hadid, Missoni markasının

çekti..Aksu, son olarak Brezilyalı fut-

kreatif direktörü Angela Missoni ve fotoğ-

bolcu Neymar'ın 27'nci yaş gününde

rafçı Mert Alaş ile Kapadokya'daydı. Fo-

verdiği partide adından söz ettirdi.

toğraf

çekimi

için

birkaç

gün

Fransız ve İngiliz medyası, el ele tu-

Kapadokya'da kalan ekip; önce göz-

tuşan Elif Aksu ile Neymar'ın aşk ya-

lemeciye gitti. Ardından çökertme

şadığını iddia etti. Başta Romanya

kebabı yiyip üstüne baklavayla ziya-

basını olmak üzere Hollanda ve İtal-

fet çektiler. Hadid ile Missoni, ziya-

yan medyası ise Elif Aksu'nun yeni

retleri boyunca Türk çayı ve kahvesi

bir aşka yelken açtığını önü sürdü.

içmeye de doyamadı Dünyaca

Aksu'nun İrlandalı dünyaca ünlü

ünlü

manken

boksör Conor McGregor'la birlikte

Hadid,

Missoni

olduğu iddia edildi. Aksu'nun yakla-

markasının fotoğraf çe-

şık 1 aydır Conor McGregor'ın Lon-

Bella

kimi için Kapadokya'ya

geldi.

d r a ' n ı n

Peri

lendiğini söyledi. Türk yemeklerinin tadına

kuzeyin-

Mert

bakan Hadid, gün boyu çay ve Türk kahvesi tü-

d e k i

Alaş'ın objektifine

ketti. Baklava ve çökertme kebabı yiyen ünlü

evinde

poz veren ünlü

manken, deveyle tura çıkıp ardından sema gös-

yaşa-

manken, gördüğü

terisi de izledi. Hadid seyahatinde çömlek yaptı,

d ı ğ ı

doğal güzellikler

pazara gitti ve özel dokunmuş halılardan satın

iddia

karşısında büyü-

aldı.

edildi.

Bacaları'nda

'Zengin koca' bulma okulu Londra'da yaşayan 32 yaşındaki Anna Bey, kadınlara yüksek sosyete yaşamı zengin eş bulma konusunda verdiği

of Affluence’ın (Servet Okulu) kurucusu İsviçreli Anna Bey (32), bir milyoneri tavlamanın yollarını anlattı.

tavsiyeleri gelire çevirdi

Zengin koca’ bulmanın yar-

Anna Bey, Scholl of

gılanacak bir şey olmadı-

Affluence’ın kurucusu.

Kadınlara

şıklık ve sosyetik yaşam

üzerinde

eğitimler veriyor. ‘Klas’ görünmenin ve sosyeteye girebilmenin yollarının öğretildiği online okul Scholl

ğını söyleyen Anna Bey’e göre varlıklı insanlara ayak uydurmanın beş yolu şöyle: Ne iş yaptığını sakın sormayın. Zengini etkilemeye çalışmayın. Serveti hakkında soru sormayın. Paranız hakkında konuşmayın. “Tanıştığıma memnun oldum” demeyin.


29

AVRUPA

Haberler

29 Mart 2019 Cuma

Britanya'nın En İyi Kebapçıları Ödüllerini aldı Corbyn: “Günde 12 saat taze yemek sunan ve binlerce kişiyi çalıştıran bu işletmeleri kutluyorum.”

küçük kasabası farklılıkların hiç olmadığı

culuğunu üstlendiği törende BBC, Teleg-

bir yerdi. Ne bir restoran ne de şimdiki gibi

raph, Financial Times, Spectator, Daily Mir-

Bu yıl 7.si düzenlenen Britanya Kebab Ödül-

farklı kültürleri yansıtan yemek yerleri

ror, Sun, Times veEvening Standard gibi

leri ‘British Kebap Awards’ düzenlenen

vardı.

İngiliz medyasından gazeteciler ve televiz-

görkemli bir törenle sahiplerini buldu.Lon-

O günden bugüne yaşamımız ve yemek kül-

yoncular da yoğun ilgi gösterdi.

dra’da parlamento binasının yakınındaki

türümüz tamamen değişti. Olumlu yönde

Park Plaza Westminster otelde gerçekleşti-

gelişti. Bü ülkeye kendi kültürlerini taşıyan

Gece boyunca twitter, Instagram gibi sosyal

rilen törene binden fazla davetli katıldı.

ve sevdiren bütün bu insanlara teşekkür

paylaşım sitelerinde binlerce insan kebap

etmek istiyorum. Günde 12 saat taze yemek

ödüllerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Avrupa Ajansı / AVA| London

İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn

sunan ve binlerce kişiyi çalıştıran bu işlet-

Gecenin en dikkat çeken ismi ana muhale-

Brexit vekilleri

meleri kutluyorum.”

fetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn

CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş Gecenin açılış konuşmasını yapan CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş da, İngiltere eko-

oldu. Geceye eşi ile birlikte katılan Corbyn

Törene gün boyu mecliste yoğun bir Brexit

nomisinin en dinamik unsurlarından birisi

yaptığı konuşmada sektöre yönelik destek-

mesaisi harcayan İngiliz parlamentosu mil-

olan kebap işletmelerinin, göçmenlerin ülke

leyici mesajlar verdi. Vejeteryen olmama

letvekilleri ise adeta akın ettiler. Carolyn

ekonomisine sunduğu katkının çarpıcı birer

rağmen

diyen

Harris, David Amess ve Bambos Charalam-

örneğini oluşturduklarını belirtti.

Corbyn, kebap işletmelerinin İngiltere’nin

bous gibi 100’den fazla milletvekili ile arala-

sosyal hayatına ve ekonomisine verdiği kat-

rında Lord Karan Bilimoria’nın da olduğu

2019 Britanya Kebap Ödülleri yaklaşık üç ay

Uni Kebab

kıları desteklemek amacıyla Kebap Ödülleri

çok sayıda Lordlar Kamarası üyesinin de

boyunca kamuoyundan gelen adaylık öne-

Ben & Jerry’s En İyi yeni

töreine katılmaya özen gösterdiğini vurgu-

yer aldığı gecede, Londra ve İngiltere’nin

rilerive

ladı.

farklı bölgelerinde bulunan kebap işletme-

medya ve iş dünyasının önde gelen isimle-

lerinin davetlisi olan onlarca belediye baş-

rinin yer aldığı birjüri tarafından belirlendi.

kebaçıları

seviyorum’

Corbyn: “Günde 12 saat taze yemek sunan ve binlerce kişiyi çalıştıran bu işletmeleri kutluyorum.”

oylamaların

ardından

siyaset,

Jüride milletvekilleri Nadhim Zahawi,

16 kategoride seçilen en iyi kebap işletmeleri

Kebaçıların, Britanya’nın çok kültürlü yapı-

Doner&Gyros Booker/Makro En ekonomik

kanı ve çok sayıda da meclisüyesi de hazır bulundu.

açılan Kebap İşletmesi Ödülü : Usta Restaurant, Antep Kitchen,

Restaurant : Veysos Restaurant Romford,

Tracy Brabin ile LondraBelediye meclis

Rüyam Restaurant

üyesi Jennette Arnold ve Başkan yardımcısı

Kuzey ve Batı Londra’da En iyi

Joanne McCartney, City AM gazetesinin ku-

Kebap Restaurant :

rucusu Lawson Muncaster, işadamları Mus-

Testi Restaurant

sını ortaya koyan en çarpıcı örnekler ara-

İngiltere’nin en büyük online yemek sipariş

tafa Topkaya, Altan Kemal ve Ali Matur ile

Bira London Güney ve Doğu Londra’nın

sında yer aldığını kaydeden İşçi Partisi

sitesi olan Just Eat’in yanısıra Cobra biraları,

Cobra Biraları Direktörü Samson Sohail yer

En İyi Kebap Restoranı :

Lideri konuşmasını şöyle sürdürdü: “

Big K, Bira London, Holland Bazaar, Unile-

aldı.

Doğup büyüdüğüm Midlands bölgesinin

ver, Quandoo, Toyota ve Altan&Co gibi firmaların sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte toplam 16 kategoride seçilen ‘en

Lara Grill Altan&Co Londra’nın En İyi

2019 yılının kazananlar listesi ise şu işletme ve kişilerden oluştu:

Ünlüler geçidi Ünlü radyo programcısı Scott Mills’in sunu-

Archway Kebab En İyi Kebap Vanı :

iyi kebapişletmelerine’ ödülleri takdim edildi.

Takeaway İşletmesi :

Just Eat Best Delivery İşletmesi ödülü :

Ahmed’s Bar-B-Q

Wallington Express, Batman Grill

Londra dışında en iyi Takeaway ödülü :

Cobra Fine Dining Restaurant :

Knaphill Charcoal Grill, Masters Kebab

Skewd Kitchen

Kuzey İrlanda’da en iyi Kebap restoranı:

Quandoo Müşteri Memnuniyeti Ödülü :

Chaska Enniskillen İskoçya’da En İyi Kebap Restoranları: Verdo Turkish BBQ, Ada Restaurant Galler’de En İyi Kebap Restaurantı : Golden BBQ Big K En İyi Bölgesel Kebap Restoranları : Alim-Et Restaurant, Turknaz Restaurant Duncan Lewis En İyi Şef Ödülü : Ahmet Kabayel – Pircio Restaurant, Bekzod Khamrakulov– Hazev Restaurant


30

AVRUPA

29 Mart 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar

EMEK PERSONEL TRAINING One 2 One and Group Lessons Bireysel ve Grup Dersleri Verilir. Çocuklar için tekvando ve jimnastik dersleri, Yetişkinler için sağlıklı yaşam dersleri. Hackney, Kingsland Road, London

07427 16 66 99 Tunç Özden Photography Interior and Real Estate Pho-tography Original Fine Art Photo Prints for offices, res- taurants, shops and Home Decor purposes. e-mail: ttozden@hotmail.com http://tuncozdenphotography. wixsite.com/mysite

07479 091122


29 Mart 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

TERCÜMAN

23-10

AVRUPA

Her türlü tercüme ve genel danışmanlık işlerinizde sizlere itina ve titizlikle yardımcı oluruz. Yüksel İNAL

23/11

31

07453 4897 11

29/03

EROGLU FASHION&CLOTHING

Women,Men and Kids,Jeans,Shirts,Night Dresses,Coats,Shorts,J umpers,Call us for more Medine Eroglu eroglufashiondesign@gmail.com

07462 709 000

Seri İlanlar

Büyük Falcı Daby

İş, sağlık, nazara, düşmana ve tehlikeye karşı korunma, oyunda şans, sınavlarda, iş yerinizde ve aşkta başarınızı ağlayabilmek. Evlilikler,cinsel sorunlarınızı çözmek istiyorsanız falcınız Daby size en büyük yardımcıdır.Ciddi ve sonu alıcı çalışma, iş sırrına güvenebilirsiniz. Konsültasyona gelmek isterseniz şu numarayı arayınız. Lütfen İngilizce konuşun.

0208 519 6140 07930 157 020

IMAGINEVENT • PR and Consultancy • Social Media Management • Marketing • Event Planning

www.imaginevent.co.uk burc.yalcin@gmail.com

Burcin Yalcin 07718 378 659


32 . 31

01

6 .0 30

AVRUPA

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

29 Mart 2019 Cuma

KİRALIK

30

.11

.11

KİRALIK

01

Seri İlanlar

KİRALIK

Turkey Street’e yakın kiralık çatı katı. Ana caddeye 1 dakika uzaklıkta, tren istasyonu ve otobüs duraklarına yakın bölgede. Full eşyalıdır, televizyon vardır. Bütün faturalar dahildir. No DSS

Wood Green Haringey bölgesinde tek kişilik oda. Bütün faturalar kiraya dahil, kalorifer, sıcak su, banyo, mutfak, bahçe mevcuttur. Sadece temiz, sessiz ve saygılı kişiler olması şartı ile kiralanıcaktır.depozito £400 Haftalık kirası £110’dur. iletişim : Suzi

Tanınmış firma tarafından Londra’da ulaşımı

0790 4533 781

07578511050

07836 788 011

KİRALIK Edmonton, Enfield, Waltham Abbey ve Southgate'de Kiralık Evler

0795 628 0753 KİRALIK

2

.1

KİRALIK

07

Ankara Anlaşmalılara özel kiralık sanal ofis (Virtual office) Adres, telefon, posta dahil. Tüm mektuplarınız alınır. Size teslim edilir. Haftalık £49.75 Bir bilgisayar, bir masa, bir sandaliye, internet (Monday to Friday 10.00 - 16.00) Haftalık £99.75

2

01

.11

KİRALIK

Southgate – Palmers Green – Enfield 1-2-3 yatak odalı kiralık daireler ve evler mevcuttur.

Bölgesinde Kiralık Studio Flat Aylık £650

020 3887 8585 29

3

/0

KİRALIK

Kiralık Ofis / Depo Stoke Newington’da ofis ve depo olmaya müsait 50m2 yarım asma katlı Aylık kirası £1000

07940 229 977

2 .1

21

KİRALIK

Tottenham’da tren istasyonu yakınında tek kişilik oda kiralıktır. Haftalık herşey dahil £120

0794 409 9624

KİRALIK

Tottenham’daki çok büyük Uniti’i paylaşacak kiracı aranıyor. Büyüklük 3500 feet Ayrıca bir tarafında ofis ve storage için çok elverişli bir bölüm var, orası da kiralıktır.

07900 187802

07484 220 343

Enfield

Detaylı Bilgi için: 020 8805 5457

acil kiralık ev aranıyor.

/1

KİRALIK

07847 469 802 21

iyi olan bölgelerde

4

/0 05

KİRALIK

Edmonton Bölgesinde Yeni Dekore Edilmiş Single veya Double Kiralık Odalar No DSS, Free Wifi,Wood Green ve Turn Pike Lane 10 dakika uzaklıkta Önünden geçen otobüsler: 144-444-270-102-34

0794 9292 139


33

AVRUPA

15/03

29 Mart 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar

29/03


34 3

/0 08

AVRUPA

29 Mart 2019 Cuma

SATILIK

/0

05

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

4

SATILIK

/ 22

SATILIK COFFEE SHOP Rent: £8,000 Rates: Yok Lease: 16 yıl önü açık

Satılık Fish & Chips Fulham SW6 Bölgesinde işlek dükkanların olduğu yerde. Rent: £15.000 pa Rates: Yok Taking: £2.800 - 3.200 pw Lease: 5 yıl önü açık Fiyat: £75.000 çift (double fronted) genişlikte ön camekan var. Üstte ofis, eleman ve depo için 3 boş odası var. 16 yıldır aynı kişi çalıştırıyor. Tam teşkilatlıdır. Tüm alan ve duvarlar fayans döşelidir. Çift bandlı Preston & Thomas counter range vardır.

07555 989 645

Muhammed - 07717 296 552

/ 08

02

SATILIK

03

SATILIK

Londra, Islington Bölgesinde 2 katlı 4 odalı freehold satılık bina Müracaat: Yüksel İnal – Emekli Avukat

07453 489 711

SATILIK

SATILIK Fish and Chips

/ 08

3 /0

SATILIK

Cambridge’de Satılık Kebab Shop Rates: Yok Rent: £13,000 yıllık Taking: £4000 pw Fiyat: 95,000 Just Eat yoktur. Delivery Var. Detaylar telefonda verilecektir.

0744 299 7394

SATILIK

08

SATILIK KUAFÖR SALONU

03

Seri İlanlar

Harrow Bölgesinde Çift Cepheli ACİL Satılık Süpermarket HA3 London Rent: £23,000 Rates: £13,000 İstasyon karşısındadır. Fiyat: £135,000 + stok

Enfield Town EN1 3LA Satılık Fish and Chips

Doncaster Bölgesinde town içinde

Rent: £11.400 Rates: No

Rent: £15.000yıllık, Rates yok, Lease:Önü açık

Price: £79.500 Taking: £3.00

Çalışır durumda Bölgedeki tek türk kuaförü

Lease: 20 year

Detaylı Bilgi için lütfen arayınız

07873 716 739

07450275016

SATILIK

SATILIK

Eastgrinstead’te Hight Street üzerinde yeni açılmış Türk restaurantı Haftanın 6 günü açık. 4pm - 11pm Lunch zamanı kapalıyız. Taking: £5500-6000 Business rates: £5300 pa. Rent: £16k Bölgede potansiyel yüksektir. Doğru ellerde haftanin 7 günü ve lunch’ larda açılırsa taking daha yükselir.

WD6 4DY Bölgesinde Barnet'e 10dk Uzaklıkta

Rates: yok Price: £145,000

Louth Lincolnshire Bölgesinde Satılık Restaurant Rent: £875 aylık Rates: Yok Lease: 12 yıl önü açık Taking: £4,500-5,500 pw Fiyat: £65,000 50 kişi oturma kapasitelidir. 16 senelik restoranttır. Haftanın 6 günü 5.30pm-11pm arası açıktır.

0744 414 2550

0774 787 0593 - 07886 993 154

07747 860 716 – 01507 600 880

/ 08

03

SATILIK VEYA ORTAKLIK

ACİL Satılık Kebab Shop Rent: £8,000 yıllık Lease: 15 yıl önü açık

15

/0

3

SATILIK veya ORTAK ARANIYOR South Croydon Highstreet bölgesinde bulunan cluplerin yanında yeni açmış olduğum fish and chips shop satılıktır. Kebab koymaya da uygundur. Açılış saatleri: 11-11 Gece ruhsatı sabah 4’e kadar mevcuttur. Taking yükseltilebilir. Kira: £14,000 Rates: Yok Detaylı bilgi görüşmeden sonra verilecektir. Ankara anlaşmalılar için uygundur.

0781 884 89 43 4 /0 19

SATILIK

05

4

/0

SATILIK COFFEE SHOP Ashford Kent Bölgesinde Rent: £25,000 yıllık Rate: Yok Taking: £3,800 pw Lease: 6 yıl önü açık Fiyat: £93,000 Üstünde 3 yatak odalı flat var. 8am-4pm arası 7 gün açık Lütfen 3pm’den sonra arayınız.

2 /0

SATILIK

/0

4

/ 12

04

SATILIK

SATILIK Kentin Sittingbourne Bölgesinde Satılık Coffee Shop Kira: £15000 Taking: £3000-35000 Rates: yok Fiyatı: £70000 Üstünde iki odası var Lütfen saat 3’den sonra arayınız

Ahmet: 07944 297 159

Erkan: 07894111863

SATILIK

Turan Bey: 07460 089 889 12

1

/0

25

ACİL SATILIK INDIAN TAKEAWAY Bush Hill Park Bölgesinde İşlek cadde üzerinde Rent: £11,440 yıllık Rates: Yok Taking: £3,000 + pw Lease: 12 yıl önü açık Fiyat: £32,000 Kebab ve pizza işletmesine de uygundur.

Satılık veya Ortaklı Londra’ya 90 mile Uzaklıkta Kebab ve Fried Chicken Dükkanı Rent: £21,000 yıllık Taking: £7000 pw Rates: £1200 yıllık Lease: 10 yıl önü açık Price: £120,000 Ödemeye göre fiyatta anlaşılır. Üstte 4 yatak odalı flat’i vardır. Just eat yok, delivery var. Bay veya bayan eleman alınacaktır.

07921 393 800 22

SATILIK

Mobile: 07931 738 779 Tel: 0208 904 2075

SATILIK

SATILIK FISH AND CHIPS South East Londra’da LOCKSBOTTOM BOLGESINDE PRIME POZİSYONDA OLAN LOCK UP FULLY LICENCED DUKKAN RENT: £25,000 RATES: £4,000 TAKING: £4000-£5000 LEASE: 25YIL FİYAT: £145.00 ÖDEMEDE YARDIMCI OLUNUR

Fast Food Takeaway (including kebabs, burgers and pizzas) It consists of a Ground floor and First floor. In the Bath, Bath and Northeast Somerset area. Rent: £10,000 annually. Rates: No Business Rate Charges. Taking: £7000 weekly. Lease: 10 year lease, with continuation after end of previous lease. Price: £79,000..

07850 192 905

07861563966

4

,0 19

SATILIK

Fish and Chips Kebap Main Street Cambridgeshire, Ely Bölgesinde Bulunan Aylık Kira: £900 18 Yıllık Lease Taken £3500 Plus Delivery Yok İletişim; Bekir Bey Tel: 01353 699999 Mobile : 07808 056768 Pazartesi Kapalı Salı 3.30pm-9.30pm Pazar 4pm-9.30pm Diğer Günler 12pm-2pm arası 3.30pm-9.30pm arasında açıktır / 19

04

SATILIK

Satılık Dry Cleaner Rent: £11,500 yıllık Rates: Yok Lease: 7 yıl önü açık Fiyat: £125,000 Turnover: £180,000

Osman Bey: 07931 740 776

4

/0

12

SATILIK

KUAFÖR DÜKKANI Enfield Bölgesinde High Road Üzerinde Satılık Bayan Kuaförü İçerisinde 2 oda var Tırnak bölümünden kira geliri vardır

07861563966


35 / 29

03

AVRUPA

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

29 Mart 2019 Cuma

ELEMAN

ELEMAN

ELEMAN

4 /0

ELEMAN

05

Konfeksiyon fabrikasında tecrübeli makineci ve overlokçular aranıyor. 41 West Road Unit 7, N17 0RE

Londra Hammersmith’deki süpermarkette çalışacak kasiyer ve floor elemanı aranıyor. Ücret dolgundur.

High Barnet Bölgesinde Cafe’de çalışacak tecrübeli bayan garson aranıyor. Çalışma saatleri: 7am – 3pm

Supermarkette çalışacak tecrübeli ve çalışma izni olan

07956 805 240

07984 857 308

07943 467 102

07917 806 725

3 /0 29

5 /0 05

6

.0

30

ELEMAN

04

3

/0

bay-bayan elemana ihtiyaç vardır.

ELEMAN

Bristol Bölgesinde Berber salonunda çalışacak tecrübelive İngilizce bilen

Stoke Newington’da Cafe Shop için İngilizce bilen tecrübeli bayan garson aranıyor.

berber aranıyor. Kalacak yer verilir.

Çalışma saatleri 8-5 arası full time

07759 307 763

07850 586 951

ELEMAN ÜTÜCÜ ARANIYOR (HANDPRESSER) Sew Perfect in Sevenoaks is looking for an experienced full time presser/dry cleaning operator. Needs to speak English.

Richard: 07968 976 308 ELEMAN Londra’ya 70 mile mesafede Wellingborough Bölgesinde Kebab Pizza’da çalışacak deneyimli elemanlar aranıyor. Kalacak yer mevcuttur.

07801 700 537 – 07788 726 358

ELEMAN

ELEMAN

ELEMAN

Essex Colchester Bölgesinde Londra’ya 1 Saat Uzaklıkta Çalışacak Acil Usta Berber Aranıyor.

Norfolk Bölgesinde kebab pizza shopta çalışacak tecrübeli, İngilizce bilen ve çalışma izni olan şef aranıyor. Kalacak yer verilir. Lütfen arayınca İngilizce konuşunuz.

Waterloo’daki restaurant için; Café shop şefi (kahvaltı şefi) Ocakbaşı grill şefi Şef yardımcıları, Tecrübeli garson Çalışma izni olan elemanlar aranıyor.

0120 636 6762 – 0794 7323 159

07551 759 162

07525185288

ELEMAN

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ihtiyaç vardır.

/ 05

29

3/16 Woburn Place WC1H 0LS

Seri İlanlar

/0

05

4

ELEMAN

Northampton Bölgesinde Kebab ve

ELEMAN

Kalacak yer mevcuttur.

Coffee shop’ta çalışacak tecrübeli cafe şefi ve part time/full time bayan garson aranıyor.

0795 628 0753

07482 271 177

0786 382 1322

ELEMAN

ELEMAN

Londra merkezde Waterloo’da bulunan

Londra Lordshiplane bölgesinde Mobilya Mağazasında dolgun ücret +komisyonla çalışacak bay-bayan tecrübeli elemanlar aranıyor.

restaurantlar için aşağıdaki işlerden anlayan tecrübeli, çalışma izni olan çalışma arkadaşları aranıyor: - Meze ve et hazırlık şefi - Ocakbaşı şefi - Servis elemanı - Bulaşıkçı - Şef yardımcısı - Pizza şefi ve fırıncı - Bayan ve bay garson - Restaurant müdür ve müdür yardımcısı

07555 973502

Pizza Shop’ta Çalışacak usta ve acemi elemanlara ihtiyaç vardır.

020 8808 5989 0747 981 4760

19/04


36

AVRUPA

29 Mart 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI

Advantage Solicitors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 1676 Aydın&bright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088011711 Brunswick Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3841 5688 Erbil & Richmond Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 865 3394 Fahri Jacop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083474070 Immıgration Connection. . . . . 079 4872 1767 | 020 7681 6161 Kent solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088059735 Nova solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . 02034897010 | 07771945951 OZ Legal Consultancy - Türk Hukuku .. . . . . . . . . 01227 238968 Pace Solicitors .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24hours) 0771 353 2173 Redstone Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02039405959

ANAHTARCILAR

Mustafa Keleş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07550 800 777

ARABA TAMİRCİLERİ VE SERVİSLER

Best Motors M.O.T. Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8802 6515 Kem Repair Centre Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 8220

BANKALAR

Turkish Bank Dalston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 33 29 Turkish Bank Edmintonı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 887 8080 Turkish Bank Haringey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 348 9600 Turkish Bank Merkez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 403 5656 Turkish Bank Palmers Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 447 6870

BELEDİYELER

AVRUPA FIHRIST 020 7275 7610 Y›ll›k £115... Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

DIRECTORY-REHBER Hosh Hair Beauty & Laser Clinic . . . . . . . . . . . . . . . 020 8888 8880 Estel World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 880 45 550 Posh Klinik (medikal estetik ve lazer epilasyon) . . 0208 681 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0742 1053 999

FOTOĞRAFÇILAR

Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7275 0044

GIDA TOPTANCILARI

Hook Meat Supplier Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07806856319

HAVA YOLLARI

www.atlasglb.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 289 5588 www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0845 084 8990 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 349 985 70 www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

BERBERLER

Seyit Decor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . 07710997022 | 07576377007 Umut Cam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07919 264497

CAMİLER

Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 0046 Shacklewell Lane Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 249 2244 Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 684 9900

CATERING MALZEMELERİ

Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 889 0220 www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Sari Consultancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950462734 Veykab Danışmanlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07584 714 286

DOKTORLAR

Dr. Ertan Erel (Uz. Plastik Cerrah) Zeynep Erel – . 07456 669 494 Uzman Psikolog Alptekin Aydın–. . . . . . . . . . . . . . . . 0208 144 9884

DİL OKULLARI

Master Academy English Language School . . . . . . . . 02036027879 Pratiq The Centre Of Development . . . . . . . . . . . . 0788 583 1065

DÜĞÜN SALONLARI EGLENCE VE ORGANİZASYON

A & G Decoration and Design . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. Prince and Princess Düğün Salonu . . . . . . . . . . . . . . .............................................

ECZANELER

0750 782 9563 0771 267 6426 0203 538 9131 0779 5151 745

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7254 6910

EMLAKÇILAR

April Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 257 2100 Turyap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 8025114 – 0736 5280397

İÇEÇEK TOPTANCILARI İNŞAAT DEKORASYON

İŞ KREDİSİ

Özgür Akıncı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 625 9069

KONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLER

K.K.T.C. Londra Temsilciliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Büyükelçiliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Başkonsolosluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Eğitim Temsilciliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OKULLAR

Haringey Egitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9639 5645 Moonchild Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2522 2893 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2863 7622

PERDECİLER

Perdeci Hasan. . . . . . . . . . . . . . . . 078 6796 4310 | 0208 805 95 47 Deluxe Fabrics LTD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 490 0863

ESTETİK VE GÜZELLİK KLİNİKLERİ

Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 379 1000 Hackney Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 356 3000 Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 489 1000 Islington Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 27 2000 Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . 07472 434377 Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088045550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544588 Evita hair&beauty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088047986 Kings Gents Hair Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07590 532 442 Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 Sinan hair studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088054994 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079233333

KUYUMCULAR

Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02070417053

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVELERİ

Ada Windows Ltd . . . . . . . . . 020 8803 8004 | 07956 260 367 Ada Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 Global table and chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085565040 Mem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 341 2394

PEST CONTROL & BÖCEK İLAÇLAMA

Fox Pest Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07508 156 198 Pest Line Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07707 803 191

REKLAM – TABELA

River Sign & Metal Works . . . . . . 02083659152 | 07918881830 Easy Signs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07534100514 | 02036384127

RESTORANLAR

ISTANBUL RESTAURANT – HORNSEY . . . . . . . 02083410460 ISTANBUL RESTAURANT – FINCHLEY . . . . . . . . 02083410460

SEYAHAT ACENTELERI

Cyprus Paradise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083438888 Just2travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 598 1818 www.sunexpress.com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 349 985 70

SAĞLIK MERKEZLERİ

Medistance International Healthcare . . . . . . . . . . . . . 07798 705104

SİGORTA & FİNANS VE KREDİ KURULUŞLARI

0207 631 1920 0207 631 1930 0207 293 0202 0208 889 5721 0207 591 6900 0207 724 1511

Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3887 117 Strategy Finance & Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8588 7083

Matbaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088076262 Meto Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079239977

Esin cash&carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088048252 Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . . . . . . . . . . . 020 86590697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 6476778 Silver Point Food Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8807 4767

MATBAALAR

METAL İŞLERİ - İNŞAAT FIRMALARI

CML steel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 2000 044 River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083659152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07918881830 Eral metal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085564863 Mersin Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0746 683 5354 Şahin Construction LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 027 0843

MOBİLYACILAR

Aldora mobilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072543331 Baca Furniture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8695 0753

MUHASEBE BÜROLARI

Account Direct Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADA Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton & Co (Chartered Accountants) . . . . . . . . . . Atasan & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benchmark Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirench & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK Company & Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dogan Accountancy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . . . . . . . . . . . . Mentek & Co Accountants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKS ACCOUNTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right Accounting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 8886 9222 020 8819 8212 020 7582 3000 07867 956 805 020 7278 8555 0208 888 0004 07908 943 456 077 2309 2727 0793 057 3273 020 8888 2515 07540 110 760 020 7237 4725 0207 998 0057 020 8881 8844

ŞÖFÖR OKULLARI

Akdeniz şoför okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 1432 8786 Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 3174 5397

SUPERMARKET

TAŞIMACILIK KARGO

CML CARGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 330 9999 333

TAXI - MINICABS

Sam's cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544545 | 02079230000 Top cars wood green . . . . . . . . 0208 8880 111 | 0208 8896 966

TEMİZLİK İŞLERİ

Spot Raiders Dry Cleaner & Launderers . . . . . . . . 0207 254 6113

TÜRK HAMAMI

Turkish Hamam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072495554

UYDU SISTEMLERI,CCTV, TV VE PC TAMİRİ

Ad Sat Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950 226 662 Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 79 48 | 0777 959 08 89

WEB TASARIM

Mantis Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07944744227

YAZAR KASA /EPOS/CCTV KAMERA

Eposman UK LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07946439404 Ika Epos Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .020 8887 1578

Fihrist


37

AVRUPA

English News

29 March 2019 Friday

ENGLISH NEWS IDETEK UK present a special event for UK and Turkish Technology companies to get together in London and Sheffield.

B2B meetings in London and in Sheffield

Funding awarded to help turn children away from gangs and crime

with 18 Software and Technology companies Republic of the Turkey’s Gaziantep Teknopark -

Gaziantep Teknopark, Turkey will be visiting

Exciting Opportunities for UK Businesses to

the UK from the 29th April - 1st May 2019. If

Collaborate with Turkish Technology Compa-

you are looking for innovative solutions and

nies. IDETEK UK present a special event for

want to reach new markets through collabora-

UK and Turkish Technology companies to get

tion with Gaziantep's fast growing Technology

together in London and Sheffield. A Delegation

companies, come to this event and book your

of 18 Software and Technology Companies from

Meeting Slot now as places are limited! Apply to Join one of our B2B events in 3 Venues. Mon 29th April 2019 - Hilton Olympia Hotel, London

4 - 6 pm

IDETEK UK look forward to seeing you!

Tues 30th April 2019 - Turkish Trade Centre,

iDETEK UK

London

www.idetek.co.uk /

5 - 7 pm

+44 7548 88 56 21 Wed 1st May 2019 - KO-HOST, Castle House,

5th floor, Barkers Pool House, Burgess Street

Sheffield

Sheffield S1 2HF

1 - 5 pm

2nd LONDON TURKISH FILM WEEK Following a modest but well-attended clutch of

and the organising host the Yunus Emre Insti-

premieres on the Strand in chillier December

tute in Fitzrovia.

2018,

Film

Fresh from its world premiere in Istanbul, made

Week springs on to the splendid screen of the

on a budget of $28 million dollars, inspired by

historic Regent Street Cinema - the venue where

true events of Turkish brothers selling TUR-

the Freres Lumiere  first presented films in

KISH ICE CREAM, in a small Australian town

Great Britain, which has now been restored and

in 1915, the film selected for our Press Launch

transformed into one of the loveliest cinemas in

receives its first international screenings in the

London, independently programmed with its

presence of its highly-regarded director Can

own lively cafe and bar.

Ulkay with cast members Marleen Mathews,

the 2nd

London

Turkish

Will Thorp, Carl Wharton, James Farley and From 24th to 30th April 2019 a baker's dozen of

Tristan Alexander in attendance. The war-time

new features, shorts and documentaries, repre-

intrigues in the British Embassy of Ankara of

senting a feast of films that have found favour

the infamous double agent CICERO form the

with audiences across Turkey, and already won

plot of the Second World War drama, while other

many festival awards and praise from critics aro-

films explore family dramas, rural and urban

und the world, will be unveiled here and in other

conflicts, and THE SMELL OF MONEY is a

venues including King's College on the Strand,

startling expose of contemporary financial cor-

the School of Oriental Studies in the heart of Blo-

ruption. A highlight of the panels and discussi-

omsbury, the sumptuous cinema inside the Eu-

ons will be a topical seminar featuring top

ropean

and

professionals on the morning of Friday 26th

Development, above Liverpool Street Station,

April in the Regent Street Cinema debating the

Bank

of

Reconstruction

theme of At the Flicks or Netflix? All films will be screened with English sub-titles. Many visiting film-makers and actors will be moderated by the broadcaster Phillip Bergson, member of the UK Critics' Circle. Tickets are now on sale for all the public screenings and events: www.regentsreetcinema.com @londonturkishfilmweek #LTFW

Enfield Council has been awarded nearly £493,000 in a bid to support early interventions to turn children away from gangs and crime. The award from the Ministry of Housing, Communities and Local Government is a share of a £9.5 million Supporting Families Against Youth Crime (SFAYC) fund that will be divided amongst community-backed projects in 21 areas across England which are vulnerable to the devastating effects of knife crime and gang culture. The fund will help key-workers, community groups, teachers and other professionals working with children and young people at risk, to intervene early and help stop them from being drawn into gang crime and serious youth violence. Enfield will use its £492,691 share to create a school-based initiative in four primary schools. By intervening in years 5 and 6, the Council and its partners* will put measures in place to prevent any escalation into more serious violence and criminal activity that can often happen at the transition to secondary school.  Enfield Council’s Cabinet Member for Children’s Services, Cllr Achilleas Georgiou, said: “The additional funding will allow us to put an emphasis on early intervention programmes, helping us to tackle some of the complex challenges facing youths and families head-on at an early stage. In addition, we will support schools, carers, volunteers and community groups to work together to help Enfield’s young people.” Enfield Council’s Cabinet Member for Community Safety and Cohesion, Cllr Nneka Keazor added: “Over the past few years, London has seen a shocking rise in youth crime and in particular knife crime. It’s with huge regret that we have seen this in our beloved borough too. Enfield Council therefore welcomes the extra funding that will complement existing efforts.

Building community resilience: Islington Council signs emergency planning agreement with Muslim Aid Islington Council and charity Muslim Aid have signed a memorandum of understanding to facilitate the provision of organised assistance to the local community during major emergencies. The memorandum provides a formal channel through which Islington Council can call on Muslim Aid for assistance in the event of an emergency, alongside other charities such as the British Red Cross. The aim of the partnership is to provide rapid humanitarian assistance, assisting vulnerable people during and following a major incident or civil contingency. Cllr Andy Hull, Islington Council’s Executive Member for Finance, Performance & Community Safety, said: “During a major incident, the council and

emergency services have our hands fairly full managing the situation as it evolves. That’s why it’s vitally important that we work with trusted partners in the voluntary and community sector to help provide both immediate and ongoing assistance to those affected. CEO of Muslim Aid, Jehangir Malik OBE, said: “The voluntary sector, including faithbased organisations, need to be at the frontline of delivery during emergencies because of their understanding of and relationship with the communities on the ground. Muslim Aid has seen the importance of faith-sensitive and trusted care in the harrowing days of the Grenfell fire and responding to floods and other crises. 


38

AVRUPA

29 Mart 2019 Cuma

Süper Lig Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

17 15 13 12 10 8 10 8 9 10 10 8 7 9 5 8 4 5

7 7 8 7 7 11 5 10 7 4 4 9 10 4 13 3 10 6

2 4 5 7 9 7 11 8 10 12 12 9 9 13 8 15 12 15

41 55 51 45 37 32 29 37 38 44 28 24 32 27 24 26 26 27

13 27 34 36 33 30 41 33 39 48 33 34 37 41 31 34 35 44

M.Başakşehir Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor EY Malatyaspor A. Konyaspor Antalyaspor Çaykur Rizespor DG Sivasspor Kasımpaşa A. Alanyaspor İM Kayserispor Fenerbahçe MKE Ankaragücü Bursaspor Göztepe BB Erzurumspor Akhisarspor

15 Mart 2019 Cuma Fenerbahçe 2-1 Sivasspor 16 Mart 2019 Cumartesi Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor Akhisar Bld.Spor 2-3 Kasımpaşa Erzurum BB 0-1 Trabzonspor Antalyaspor 3-0 Alanyaspor Beşiktaş 1-0 Göztepe 17 Mart 2019 Pazar Malatyaspor 3-1 Ankaragücü Kayserispor 1-1 Başakşehir Bursaspor 2-3 Galatasaray

28 58 28 52 17 47 9 43 4 37 2 35 -12 35 4 34 -1 34 -4 34 -5 34 -10 33 -5 31 -14 31 -7 28 -8 27 -9 22 -17 21

05 Nisan 2019 Cuma Trabzonspor 20:30 Antalyaspor 06 Nisan 2019 Cumartesi Sivasspor 16:00 Kayserispor Alanyaspor 16:00 Bursaspor Galatasaray 19:00 Malatyaspor 07 Nisan 2019 Pazar Kasımpaşa 13:30 Erzurum BB Göztepe 16:00 Akhisar Bld.Spor Ankaragücü 16:00 Fenerbahçe Başakşehir 19:00 Konyaspor 08 Nisan 2019 Pazartesi Çaykur Rizespor 20:00 Beşiktaş

İNGİLTERE PREMIER LİG Puan Durumu TAKIMLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O

Liverpool 31 Man. City 30 Tottenham Hotspur 30 Arsenal 30 Man. United 30 Chelsea 30 Wolverhampton 30 Watford 30 West Ham United 31 Leicester City 31 Everton 31 Bournemouth 31 Newcastle Utd. 31 Crystal Palace 30 Brighton & Hove 29 Southampton 30 Burnley 31 Cardiff 30 Fulham 31 Huddersfield Town 31

Spor Haberleri

Pekünspor 7 Magusa Türk Gücü 2

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

şılaşmalarında Pekünspor 2 gol yemesine rağ-

Türkiye'nin Karadeniz bölgesinin, güzide şe-

farklı kazanmasını bildi. Maç sonu video çeken

Cetin Ozdemir:

hirlerinden olan Gümüşhane iline ait Kelkit İl-

futbolcular şampiyon Pekünspor diye tempo

Tebrikler tüm yönetim ve futbolculara”

çesi Pekünlüler (Ünlüpınar) Kasabası'ndan

tuttular.

İngiltere’ye gelenlerin oluşturduğu İngiltere

G

B

M

A

Y Av P

Pekünlüler Derneği bünyesinde faaliyet göste-

23 24 20 18 17 17 12 12 12 12 11 11 9 9 9 7 8 8 4 3

7 2 1 6 7 6 8 7 6 5 7 5 8 6 6 9 6 4 5 5

1 4 9 6 6 7 10 11 13 14 13 15 14 15 14 14 17 18 22 23

70 79 57 63 58 50 38 42 41 40 43 43 31 36 32 34 35 27 29 18

18 21 32 39 40 33 36 44 46 43 42 56 40 41 42 50 59 57 70 57

ren spor kulubü Pekünspor geçen haftayı farklı

52 58 25 24 18 17 2 -2 -5 -3 1 -13 -9 -5 -10 -16 -24 -30 -41 -39

76 74 61 60 58 57 44 43 42 41 40 38 35 33 33 30 30 28 17 14

Maçtan sonraki yorumlar şöyle:

men Magusa Türk Gücü’ne 7 gol atarak maçı

bir galibiyetle kapatmanın gururunu yaşıyor.

Harun Özdemir:

İkinci yarıda seri bozulmadı

sizlere 1.lig yakışır Pekünden, selamlar” Pekünspor Başkan yardımcısı Erol Özdemir: “Ligin ikinci yarısında çıktığımız 4. müsabaka-

Şampiyon Pekünspor temposu

“Tebrikler pekünspor tüm ekibi kutluyorum

mızdanda galibiyetle ayrılarak ligde 2. sıraya

Pekünspor’dan Mehmet Macit’e saygı

yerleşen takımımız, şampiyonluğu ısrarla koGeçen pazar oynanan Türk Toplumu 2.lig kar-

valamakta

İngiltere Pekünlüler Derneği (Turkish Cultural Association) Başkan Fikri Özer, Pekünspor Başkan Yardımcısı Erol Özdemir, merhum hacı Mehmet Macit’in ailesi, futbolcular ve tüm Pekünspor takımı Mehmet Macit’in fotoğrafının bulunduğu “unutmacağız” yazılı T-shirt’ü giyerek geçtiğimiz günlerde saygı gösterisinde bulunmuşlardı.

30 Mart 2019 Cumartesi 16 Mart 2019 Cumartesi Fulham 15:30 Man City Bournemouth 2-2 Newcastle Brighton 18:00 Southampton Burnley 1-2 Leicester City Burnley 18:00 Wolverhampton West Ham 4-3 Huddersfield M. United 18:00 Watford 17 Mart 2019 Pazar Crystal Palace 18:00 Huddersfield Fulham 1-2 Liverpool Leicester City 18:00 Bournemouth Everton 2-0 Chelsea West Ham 20:30 Everton 03 Nisan 2019 Çar amba 31 Mart 2019 Pazar Tottenham 21:45 Crystal Palace Cardiff City 16:05 Chelsea 16 Nisan 2019 Salı Liverpool 18:30 Tottenham Brighton 21:45 Cardiff City 01 Nisan 2019 Pazartesi Arsenal 22:00 Newcastle

TFF 1. Lig Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

26 26 26 26 26 12 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

16 17 15 13 13 9 13 12 11 10 10 7 5 6 6 6 5 0

6 3 3 8 6 5 6 5 5 7 5 9 12 9 7 7 5 2

4 6 8 5 7 37 7 9 10 9 11 10 9 11 13 13 16 24

43 39 35 39 44 20 33 35 30 37 26 30 29 25 33 28 28 8

24 22 18 18 22 17 23 30 27 27 30 31 35 32 42 50 45 83

Abalı Denizlispor Gençlerbirliği Osmanlıspor FK Hatayspor Gazişehir FK Altınordu 26 Ümraniyespor Adana Demirspor Boluspor Altay Balıkesir B. Adanaspor İstanbulspor Giresunspor Afjet Afyonspor Eskişehirspor B. Elazığspor K.Karabükspor

19 17 17 21 22 45 10 5 3 10 -4 -1 -6 -7 -9 -22 -17 -75

54 54 48 47 45 45 41 38 37 35 30 27 27 25 25 20 -1

Merhum Mehmet Macit’in fotoğrafının bulunduğu “unutmacağız” yazılı t-shirt’leri giyen futbol takımı geçtiğimiz günlerde saygı gösterisinde bulunmuşlardı.


39

AVRUPA

Spor Haberleri

29 Mart 2019 Cuma

Kıbrıslı Türk Okan Baysan

Veteranlar + 35 Puan durumu TAKIMLAR

O G B

M A Y P

Landsmark Yarı Maratonunda koştu Avrupa Ajansı / AVA| Londra

calı, Londra Landsmark Yarı Maratonunda koşacak Kıbrıslı Türk Okan Baysan’a maraton ön-

KKTC Londra Temsilciliği tarafından Avrupa

cesi destek vermek üzere yarış alanındaydı.

Gazetesine gönderilen açıklmada Kıbrıslı Türk

Tuncalı, şunları söyledi: 2013 yılından beri

Okan Baysan’ın maraton başarısı konu edildi.

gerek yaşadığı İngiltere’de gerekse yurtdışında

Açıklama şöyle:

birçok maratona katılan Okan Baysan Kıbrıslı

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tun-

Türk kimliğine ve bayrağımıza vurgu yaparak

Adana - Narlı 3-0 Gaziantep - Türkmenköy 3-0

Veteranlar + 45 Puan durumu TAKIMLAR

O G B M A Y P

koşmaktadır. Bu ülkede birçok başarılı insanımız var. Bunlardan birisi olan Okan Baysan ülkemizi ve halkımızı tanıtarak bir spor ve kültür elçisi olarak olumlu bir kamuoyu yaratmaktadır. Okan Baysan’ı Temmuz 2015 Londra Maratonunda, Eylül 2015 Windsor Maratonunda desteklemek üzere yanında olmuştuk. Bugün yine birlikteyiz. Ülkemize ilişkin yarattığı bu farkındalık ve olumlu çabaları için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Okan Baysan da, Büyükelçi Tuncalı’nın verdiği desteğe teşekkür ederek, bugün yine tüm gayretiyle koşacağını ifade etti.

Akıncılar - Kıbrıs 5-2 Akdeniz - Türkmenköy 6-2 Euromed - Boğaziçi 3-0 Vadili - Yeni 45ler 1-1

HAFTANIN veteran takımı GAZIANTEP

TÜRK TOPLUMU 1. LİG Puan Durumu TAKIMLAR

O G B M A

Y

P

TÜRK TOPLUMU 2. LİG Puan Durumu TAKIMLAR

O G B M A

Y

P


40

AVRUPA

29 Mart 2019 Cuma

Reklamlar

Profile for Vatan Londra

avrupa gazete egazete 29 mart 2019  

avrupa gazete egazete 29 mart 2019

avrupa gazete egazete 29 mart 2019  

avrupa gazete egazete 29 mart 2019

Profile for londra874
Advertisement