Page 1

Turkcell’den 20GB’lık Turist paketi, İngiltere’den Türkiye’ye gidenlere Sayfa 24-25

Luton Türk Toplum Birliği Kültür Festivali

Pir Sultan Kültür Merkezi’den Ailelere ve Gençlere Çağrı 1.Kültür Sanat Festivali

Sayfa 16

Sayfa 18

28 Haziran 2019 Cuma

www.avrupagazete.co.uk

info@avrupagazete.com

EDERİZ, HERŞEY GÜZEL OLACAK” Sayfa 7 ve 8’de

3.Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde yok yok Enfield Playing Fields, Donkey Lane’de

Sayfa 10

Sayfa 24-25

Dünya Basın Ödülü - 2015

18. Yılımızda gururluyuz

AVRUPA

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

CHP İNGİLTERE : “TEŞEKKÜR

Tel: 020 7275 7610

Enfield Belediyesi: “Kanser'i Birlikte Yenelim, Gelin Konuşalım”

KÜLTÜR SANAT Sayfa 26-27

En iyi Medya - 2017

En başarılı gazete - 2014

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

Ali G, Kebap “Ankara Anlaşması Çağrısı” Ödüllerini tanıttı Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası üyesi İngiliz siyasetçilerden İngiliz hükümetine ;

Obezite ve kanser cerrahisi Dr.Namık Yılmaz

İngiltere’nin başkenti Londra’ya gelen Dr.Namık Yılmaz, Avrupa Gazete ofisini ziyaret etti. Dr.Namık Yılmaz, Obezite ve kanser cerrahisi dahil Clinic Antalya servislerini şöyle açıkladı: 2020 yılında yapılacak olan Britanya Kebap Ödülleri, geçen salı akşamı Park Plaza Riverbank otelinde düzenlenen bir resepsiyonla tanıtıldı. Just Eat, Cobra ve Toyota sponsorluğunda 2020 yılında yapılacak olan 8. İngiliz Kebap Ödülleri'nin tanıtımına ünlü komedyen Ali G katıldı.

Sayfa 14’te

BİR BARIŞ DAHA GİTMEDEN

Sayfa 9’da Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Yeşil Parti lideri Caroline Lucas ve Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable’ın da aralarında olduğu İngiliz siyasetçiler hükümeti Ankara Anlaşması koşullarındaki değişikliklerin geriye dönük uygulanmasını durdurmaya çağırdı. İngiliz siyasetçiler, imza attıkları açık mektupla, Türk vatandaşlarına İngiltere’de çalışma izni ve süresiz oturum hakkı tanıyan Ankara Anlaşması ile ilgili zorlaştırıcı düzenlemelerin geriye doğru uygulanmasını durdurması için İçişleri Bakanlığına çağrıda bulundu.

İngiltere'ye gelen Türkler

Bıçaklı bir saldırı sonucu öldürülen Bariş Küçük'ün cenaze töreni 27 Haziran perşembe günü yapıldı. Demokratik Güç Birliği: “İngiltere' de git gide artan ve sosyal bır sorun olarak büyüyen bıçaklı saldırılar gençler nezdinde toplumun tamamını hedef almaktadır. Barış'lara vurulan darbeler geleceğe vurulan darbelerdir.”

Sayfa 20’de

Ankara Anlaşması'ndan yararlanarak İngiltere'ye gelen Türkler tarafından oluşturulan "Türk İş İnsanları Birliği"nin girişimiyle hazırlanan açık mektuba Han, Lucas ve Cable ile Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası üyesi 23 siyasetçi imza attı. Ankara Anlaşması'nın, süresiz oturum vizelerinde yapılan değişikliklerin aniden ve geriye dönük biçimde uygulanmasının İngiltere’nin "adil ve istikrarlı bir iş ortamı olarak itibarını zedelediğinin" altı çizilen mektupta, ülkenin sosyal ve ekonomik yaşamına büyük katkıda bulunan binlerce

SERDAR SARI İLE DEVAM İngiltere Türk Toplumu Futbol FedeTürk vatandaşının mağdur edildiği kaydedildi. Yeni ve zorlaştırılmış kuralların halihazırda Ankara Anlaşması vizesi bulunan Türk iş insanlarına uygulanmasının İngiltere’deki hukuk sistemine aykırı olduğuna dikkati çeken milletvekilleri, İçişleri Bakanlığını çoktan işini kurmuş "Ankara Anlaşmalıları" yeni kurallardan muaf tutmaya çağırdı. Sayfa 4’te

rasyonu genel kurul özel toplantısında, kulüpler ve üyeler mevcut Başkan Serdarı Sarı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir yıl daha hizmete devam kararı aldı.

Sayfa 39’da


2

AVRUPA

28 Haziran 2019 Cuma

Reklamlar


3

AVRUPA

Haberler

28 Haziran 2019 Cuma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları

rak kendi adaylarını vekil olarak seçtiremiyor-

Londra’da büyük bir nüfusa sahip. Yaklaşık

lar ?

300 bin Kıbrıslı Türk Londra genelinde yaşıyor diyebiliriz. Hatta İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler Kıbrıs adasındaki nüfustan daha fazlalar. Diyaspora Kıbrıs Türkleri, KKTC yurt içine göre daha fazla.

Vatan Öz

Londra – Ercan İngiltere’nin başkenti Londra’dan KKTC başkenti Ercan havalimanları

Kıbrıs'a direk uçuş ve ambargolar ne oldu ?

arası ‘Direk Uçuşlar’ için parlamento lobi yapacak baskı kuracak kendilerini savunacak bir tane Kıbrıslı Türk kökenli İngiliz Milletvekili

Kıbrıs, KKTC, uçuşlar ve ambargolar… Hep gündemde…

yok !

vatanoz@avrupagazete.com

Haydi 100 yıl geçti ! Bir 100 yıl daha geçmesin ! En son bakan olmadan önce Taçoy’a sormuş-

2017 ve 2018 yılında Londra’da yaşayan Kıb-

Birleşik Krallık’ta 100 yıldan beri yaşayan

tum. Taçoy, "Geçen Kasım ayında Kıbrıs’a İn-

rıslı Türk toplumu büyük etkinlikler yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları,

Çocuklarınızı geleceğinizi siyasete alıştırın !

giliz yetkililer gitti. Ercan’da bu konuyu

30 bin Kıbrıslı Türk ilk defa Londra’da yapılan

İngiliz sistemine sosyal siyasal entegre olmuş.

Sonra neden doğrudan uçamıyoruz diye dö-

incelediler. Rapor olarak İngiltere dışişleri ba-

festivallerde bir araya geldi. Büyük bir güç. Bir

İngiltere’de asimilasyona uğrayanlar dışında

vünmenin bir anlamı kalmıyor… Herhalde

kanlığına sundular. Bu rapor şu an İngiltere

30 bin kadarı da gelemedi veya yarısı festival-

yine de yarıdan fazlası halen Türk kimliği,

herkes Rum tarafına aktarmasız ucuza uçmak-

dışişleri bakanlığında. Biz ulaşamıyoruz. Ben

lerin kapısından geri döndü.

Kıbrıs Türk gelenek görenekleriyle, Türk okul-

tan memnun !

ulaşmadım bu rapora, bu rapor hazırlandı.

larıyla Londra’da büyük bir toplumu oluştu-

Lordlar bu rapora ulaşacaklar ve bize gelince

2 yıl toplamına bakarsak 60 binin üzerinde ka-

ruyor. 5 milyar sterlinlik yıllık cirolarıyla

bu raporu sizlere ileteceğim. “ dedi. Raporu

tılım var. Bu yıla bakarsak, geçen hafta yapıldı

İngiliz ekonomi içinde büyük güce sahipler.

daha göremedik !

ve bu pazar 3.Kıbrıs Türk Kültür Festivali yapılacak. Katılım toplamda yine 20… 30 binleri

Bir kaç defa yazmama rağmen tekrar hatırlat-

Londra’da büyük marketlerde Kuzey Kıbrıs’ın Milletvekili yok !

ne portakalı ne limonu ne patatesi satılıyor.

Peki 100 yıldan beri İngiltere’de yaşayan gü-

Aynen İsrail’in Gazze tarım ürünlerine uygu-

nümüzde 300 bine yaklaşan nüfusuyla neden

ladığı ambargolar gibi Kuzey Kıbrıs’a da Rum-

halen bir tane Kıbrıslı Türk kökenli İngiliz Mil-

lar tarafından öncülük edilen ambargolar

letvekili parlamentoda yok !

uygulanıyor.

bulur.

mak istedim. Ne güzel…. Birleşik Krallık’ta yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları, ülkelerine

İngiltere’de yüz yıldır yaşayan Kıbrıslı Türk’le-

yaptıkları uçuşlarda mutlaka eziyete uğruyor.

rin sayısı günümüzde toplam 300 bine ulaştığı

Herkes uçak yolculuklarında rahatça doğru-

(Rakam çok az küçülebilir veya artabilir bu

dan memleketlerine giderken KKTC vatandaş-

ayrı konu) ulaştığı söyleniyor, tahmin ediliyor.

ları dur, kalk, in, bin, bekle, tekrar uç gibi bitmez eziyet yaşıyor.

Ambargolar

Ama Kuzey Kıbrıs’lı Türkler suyunu elektriBelediye Meclis üyeleri çok !

ğini hastanelerini adada ayrım gözetmeksizin Rumlarla paylaşıyor !

Peki bu kadar belediye meclis üyesi ve delege5 milyar sterlinlik yıllık ciro

ler var da neden siyasi partilerine baskı kura-

Adaletin bu mu dünya derler ya ! İşte ondan…


4

AVRUPA

Haberler

28 Haziran 2019 Cuma

İngiliz siyasetçilerden hükümete

Ankara Anlaşması çağrısı

Avrupa Ajansı / AVA| Londra rarlı bir iş ortamı olarak itibarını zedelediğinin" altı çizilen mektupta, ülkenin sosyal ve ekonomik yaLondra Belediye Başkanı Sadık Han, Yeşil Parti li- şamına büyük katkıda bulunan binlerce Türk vaderi Caroline Lucas ve Liberal Demokrat Parti lideri tandaşının mağdur edildiği kaydedildi. Vince Cable’ın da aralarında olduğu İngiliz siyasetçiler hükümeti Ankara Anlaşması koşullarındaki Yeni ve zorlaştırılmış kuralların halihazırda Ankara değişikliklerin geriye dönük uygulanmasını dur- Anlaşması vizesi bulunan Türk iş insanlarına uydurmaya çağırdı

gulanmasının İngiltere’deki hukuk sistemine aykırı olduğuna dikkati çeken milletvekilleri, İçişleri Ba-

İngiliz siyasetçilerden hükümete Ankara Anlaşması çağrısı

kanlığını çoktan işini kurmuş "Ankara Anlaşmalı-

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Yeşil Parti li-

Süre uzadı, ücret getirildi

ları" yeni kurallardan muaf tutmaya çağırdı.

deri Caroline Lucas ve Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable’ın da aralarında olduğu İngiliz siyaset- Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluçiler, hükümete Ankara Anlaşması koşullarındaki luğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize değişikliklerin geriye dönük uygulanmasını dur- alan Türkler, 16 Mart 2018’e kadar 4 yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvu-

durma çağrısı yaptı.

rusu yapabiliyordu. Bu tarihte yürürlüğe giren yeni İngiliz siyasetçiler, imza attıkları açık mektupla, kurallarla süresiz oturum için süre 5 yıla çıkarılırTürk vatandaşlarına İngiltere’de çalışma izni ve sü- ken, 2 bin 389 sterlin de başvuru ücreti getirilmişti. resiz oturum hakkı tanıyan Ankara Anlaşması ile Yeni düzenlemeler Ankara Anlaşması ile İngililgili zorlaştırıcı düzenlemelerin geriye doğru uy- tere’ye gelmiş yaklaşık 12 bin 500 Türk ile aile üyegulanmasını durdurması için İçişleri Bakanlığına lerine de geriye dönük uygulanmaya başlamıştı. çağrıda bulundu. Ankara Anlaşması'ndan yararlanarak İngiltere'ye "Türk İş İnsanları Birliği" değişiklikleri yargıya tagelen Türkler tarafından oluşturulan "Türk İş İn- şımış ancak Yüksek Mahkeme mart ayında aldığı sanları Birliği"nin girişimiyle hazırlanan açık mek- kararla davayı reddetmişti. tuba Han, Lucas ve Cable ile Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası üyesi 23 siyasetçi imza attı.

Türkiye, 1959'da o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvurmuş, 1963'te de Türk va-

Ankara Anlaşması'nın, süresiz oturum vizelerinde tandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet yapılan değişikliklerin aniden ve geriye dönük bi- verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara çimde uygulanmasının İngiltere’nin "adil ve istik- Anlaşması imzalanmıştı.

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

!NG!LTERE'N!N

EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETES!

info@avrupagazete.com www.avrupagazete.co.uk

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is strictly prohibited. We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

Printed at St.Clements Press LTd Unit 3 Rick Roberts Way, Stratford, London

www.avrupagazete.co.uk web sitemiz Anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

28 Haziran 2019 Cuma

Reklamlar


6

AVRUPA

Haberler

28 Haziran 2019 Cuma

Daha önce de yazmıştık; 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerin sadece bir yerel seçim olmadığını, iktidar için güvenoyu niteliğinde olduğunu. Bu şekilde olmasının en büyük müsebbibi ise iktidardı. Söylemleri, seçim kampanyası stratejisi, AKP’li yerel adaylardan çok Erdoğan’ın önde gözükmesi ve tüm ekranlarda boy göstermesi ile aslında bunu kendileri istedi. Seçimlerin iktidar lehine adil ve dürüst olmamasına, devletin tüm gücü ve mali imkânlarının iktidar adayları lehine kullanılmasına rağmen tam bir hayal kırıklığı yaşandı ve iktidar hemen hemen tüm büyük şehirleri kaybetti. Ama İstanbul farklıydı, bu şehirde yenilgi kabul edilemezdi. Çünkü İstanbuldemek, Türkiyedemekti! İstanbul’da kaybeden, Türkiye’de kaybetmeye mahkûmdu. İktidarın en yetkili ağzı bu gerçeği geçmişte ve hemen seçim öncesinde, kendi kalabalıklarının önünde altını çizerek defalarca söylemişti. İşte bu yüzden hukuk, anayasamız, çağdaş ilkeler ve değerler dâhil, İstanbullunun halk iradesi katledildi ve seçimin yenilenmesi kararı verdirildi. Arkasından kazanabilmek için Türkiye’nin güvenliğini ve bekasını yok sayacak, tehlikeye atacak ve akla hayale gelmeyecek entrikalar çevrildi. Hatta seçimi alabilmek için terörist başının kardeşi, hepimizin vergileri ile ayakta duran ve devlet kanalı olan TRT’ye çıkarıldı. Amaç çok netti; KürtasıllıTürk vatandaşlarını kandırmak. Ama kimse yemedi! Tekraren dün (23 Haziran 2019) yapılan İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanlığıseçimleri için iktidar stratejisini değiştirmiş, 31 Mart öncesi söylemlerinin bir kısmından uzmanların uyarıları nedeniyle vazgeçmişti vazgeçmesine ama halkın algısını değiştirememişti. TürkHalkıiçin, İstanbulluiçin artık 23 Haziran seçimi İstanbul BüyükşehirBelediye Başkanlığıseçimi değildi. Eğer öyle olsaydı; tüm Türkiye nefesini tutar, aklıyla, duygusuyla, maddi ve manevi desteği ve hatta kalp atışları ile İstanbul’da olur muydu? İstanbullutatilini kesti, işini gücünü bıraktı, her türlü engellemelere rağmen, yurdun her köşesinden Kuvva-i Milliyeruhuyla İstanbul’a aktı, sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Burada motive edici unsur İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek değildi. Amaç, 31 Mart’taki iradesinin katledil-

Türker Ertürk

Bu Bir Demokratik Halk Hareketidir turkererturk@avrupagazete.com

mesinin hesabını sormak, ülkesine ve istisnasız her alanda felakete sürüklenen ülkesinin kaderine sahip çıkmaktı. İstanbullu “azgın azınlık” değil, ülkesine ve kentine sahibiyet gösteren çağdaş çoğunluk olduğunu gösterdi. Netice olarak; İstanbul seçim sonuçları halkın iktidardan bezen, ondan kurtulmak isteyen iradesinin kararlılığını ve baskıya direnme gücünü gösterdiği için her türlü takdire hak kazanan ve tüm dünyaya örnek olan bir demokratik halk hareketidir. Umarız; iktidar sonuçları doğru okur, sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınıseçtik diyerek sonucu küçümsemez ve bugüne kadar seyrettiği rotada çok ciddi değişiklikler yapar. Ama yapabilir mi, alınan seçim sonuçlarını içselleştirebilir mi? Pek de mümkün gözükmüyor. Umarım yanılırız. İktidar böyle devam edemez ve bu şekilde ülkeyi yönetemez. Ekonomimiz, kriz durumundan göstermelik tedbirler ve seçim yatırımları nedeniyle iflas durumuna geldi. Acı reçetelere ihtiyaç var. Kaybetmeye başlayan ve düşüşe geçen iktidarın bu acı reçeteleri uygulayabilmesi zor. Erken seçim ufukta gözüküyor. Yalanlasalar da, olmaz deseler de bu kesin gibi. Ama yarın, ama ertesi gün! Ayrıca; kapıda bekleyen ve ülkemiz için yaşamsal önemi olan bir sürü sorunumuz var. Diğer taraftan; denge ve kontrol mekanizmaları patlatılmış, yasaması işlevsizleştirilmiş ve yargısı bağımlı ve operasyonel hale gelmiş bir rejimle bir yere gidebilmek mümkün değil. İhtiyacımız olan güç ortak akıl, bunu da tekrar parlamenter sisteme dönüşle sağlayabiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu kutluyor, görevinde başarılar diliyorum.

Bıçaklamalara karşı bir tepki olarak

heykel yapacak Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Yüksel Ünlü Londra’da heykel sanatı ile ilgileniyor. Avrupa Gazetesien ulaşan Yüksel Ünlü, tüm toplumun tepkisini çeken bıçaklamalara karşı bir tepki olarak heykel yapacağını açıkladı. Ünlü’nün açıklaması şöyle : “Son dönem artan bıçaklanma olaylarına karşı bir tepki olarak bir heykel inşaa

Bunun için aileler ile görüşmem gereki-

etmek istiyorum. Yer için belediyeye baş-

yor. Ailelerin bana ulasabilmesi ve ko-

vurdum. Heykelin üzerine bıçak saldırı-

nuya duyarlı insanların bana ulaşmasını

ları sonucu aramızdan ayrılan insanlarıin

istiyorum.

isimlerini

07828676028”

yazmayı

düşünüyorum.

Telefon

numaram

Prens Harry ve Düşes Meghan'ın ev tadilatının 2,4 milyon faturası bize

İngiltere'de Prens Harry ile Sussex Düşesi

zabeth'e 82 milyon sterlin kaynak aktardı. Bu

Meghan Markle'ın Nisan'da taşındıkları evin

paranın 33 milyon doları Buckingham Sara-

tadilatının vergi mükelleflerine 2,4 milyon

yı'nın tadilatında kullanılacak.

sterline (yaklaşık 3 milyon dolar) mal olduğu açıklandı. Windsor Sarayı yakınlarındaki

Kraliçe'nin harcamaları

Frogmore Cottage, beş ev birleştirilerek genişletildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya

Evin iç dekorasyonunun masraflarının çift ta-

göre Kraliçe'nin geçen yılki harcamaları 67

rafından karşılandığı belirtiliyor.

milyon sterlin oldu. Bu, bir önceki yıla göre

2018-19 döneminde Hazine, Kraliçe 2'nci Eli-

yüzde 41'lik bir artış anlamına geliyor.


7

AVRUPA

28 Haziran 2019 Cuma

Reklamlar


8

AVRUPA

Haberler

28 Haziran 2019 Cuma

Yıllardır birilerinin sadece ben varım. Ben

Mustafa Öz

bilirim. Benim dediğimi yapacaksınız. Ben anayasa manayasa bile tanımam ona göre diyerek ötekileştirme, ayrıştırma, kötüleme ne derseniz deyiniz hepsini yaptılar. Sesimizi çıkaramaz olduk. Korkudan sindik Siyasal sorumuluk sahip-

Chp İngiltere Birlik Binasında Ekrem İmamoğlu Kutlaması

Herşey çok güzel oldu

lerinin sessiz kaldığı yaşam koşulları her gün yeni yaralarla kanamayı sürdirdüğü her geçen gün artarak devam etmektedir.

Adalet ve Eşitlik Aşkı

Kimi eğitim kurumlarında yapılan dinsel

mustafaoz@avrupagazete.com

açılımlarla çocuklarımızın yaşam gerçeklerinin dışına itildiği görülmektedir. Yöneti-

Ülkemizin ekonomisi çoktan iflas etmiş du-

cilerimizin

dilleride kirlenmekte ve

rumdayken gereksizlikler daha da kötüye

çirkinleşmekte sınır ve ölçü tanımaz hale

gitmemizden başka bir şeye yaramamaıştır.

gelmektedir. Vatandaşlar arasında ayırım,

Doğruyu söyleyeni 9 köyden kovdular da

kayırmalar har vurup harman kaldırma-

sonunda başarına getirmek zorunda kaldı-

larda alabildiğince artarak sürmektedir.

lar.

Ayrıca hesapsız, denetimsiz, ayırıp kayırmalar artarak devam etmektedir. Bizim bildiğimiz

ve

gördüğümüz

***

adaletin

Chp İngiltere Binasında Ekrem İmamoğlu Kutlaması Avrupa Ajansı / AVA| Londra

dayandığı ve dayanağı olan hukuk ulusal

Eğitim başlı başına bir değerdir, olgudur.

güvence olmaktan çıkmıştır. Adaletin ışı-

Eğitimi verecek olan kişiler, öğretmenler ve

ğında yaşamak ve yaşatmak güvenirliliğini

diğerleri yekilerini en iyi yapabilecek şe-

ürkiye Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İma-

kaybetmiştir. Bunun dışında yaşamak ve

kilde yetiştirilmelidirki çevresine, ulusuna

moğlu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 13 bin

yaşatmak dışında olanlar gerçek dışıdır.

hatta dünyaya ileri teknolojileri öğrenerek

729 oy farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Tek adam yönetiminin yeterli olmadığı

uygulasınlar. Üniversitede dekan olmuş,

seçildi. Yüksek Seçim Kurulu 6 Mayıs'ta seçimi

kendi yandaşlarına yurdumuzun yetiştir-

profesör olmuş kişilerinin sergiledikleri tu-

diği fikir adamlarına, düşünürlerine yapı-

tumları görünce bu işin yeterince yapılma-

lan baskılar sonucu artık yeter diyerek

dığının anlaşımasına vesile olmuştur.

emekliliğini isemek zorunda kalan hatta ül-

İnsanlara kendi kafalarına, düşüncelerine

Türk siyasetinde 2019'da şu ana kadar en çok ko-

keyi terk etme durumuna gelen insanları-

göre değil bilimin, fenin önderliğinde uy-

nuşulan isim. Ekrem İmamoğlu gerek aylarca

mız tükenmişliği gördükleri için bir bir

gulamalar yapılmalıdır.

süren seçim kampanyası, gerek 31 Mart gecesi

iptal etti, 23 Haziran'da yeniden seçim yapılmasına hükmetti. Ekrem İmamoğlu bu kez 800 bine yakın oy ve 9 puan farkla seçimi kazandı. İmamoğlu,

yaptığı açıklamalar, gerekse de sayım süreci ve

devre dışı kalmaktadırlar.

Türkiye'de bir seçim yapıldı.

CHP İngiltere Birliği üyeleri seçimi CHP Birlik binasında izledi.

Dünyaya sırtınızı dönemezsiniz. Çağdaşlış-

sonrasında izlediği siyasetle tüm Türkiye'nin tanı-

mayı, ilerlemeleri, yenilikleri görmezden de

dığı isim oldu ve şimdi siyasette CHP siyasetinin

gelemezsiniz. Aklımızı başımıza toplaya-

"parlayan yıldızı" olarak anılmaya başlandı.

Hemde gereksiz biçimde.İlk seçimde kaza-

lım. Ayrıştırmayı, rakiplerimize hakarete

nan kazanmadı denilerek takrar seçime gi-

varan söz ve davranışlarımıza son vermeli-

dildi. Şimdi seçimi isteyenler hezimete

yiz. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz.

Chp İngiltere’de Ekrem İmamoğlu Kutlaması

uğrayarak birkez daha seçilen Ekrem İmamoğlunu tebrik etmek zorunda kaldılar.

Sağlık ve güzel günler dilerim.

CHP İngiltere Birliği üyeleri, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP Birlik binasında izledi. CHP İngiltere Birliği üyeleri, Avrupa Gazesine şöyle konuştu: “Chp İngiltere Birlik Binamızda üyelerimizle biraraya gelip Londra Sokaklarında Kutlamamızı yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı tüm coşkumuzla kutladık. Emeği geçen seçim çalışmaları boyunca yanımızda olan omuz veren tüm yoldaşlarımın emeğine sağlık. Teşekkürler Sayın Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler Canan Başkanım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.Herşey çok güzel oldu”


9

AVRUPA

Haberler

28 Haziran 2019 Cuma

Obezite, obezite tedavisi, kanser ve kanser cerrahisi için Clinic Antalya Avrupa Ajansı / AVA| Londra

birlikte Avrupa Gazete ofisini ziyaret etti. Ziyaret sırasından Dr.Namık Yılmaz kısaca Clinic An-

İngiltere’nin başkenti Londra’ya gelen Dr.Namık

talya servislerini şöyle açıkladı:

Yılmaz, Londra cocelli Köyü Derneği yönetim Kurulu üyelerinden başarılı işadamı Aziz Mete ile

“Obezite ve Kanser” “Obezite ve Kanser, insanların hayatını kabusa çeviren iki amansız hastalıktır. Tıp bilimi bu iki hastalıkla mücadelede büyük mesafeler kat etse de insanların güvenilir bilgiye ve tedavi süreçlerini başarıyla tamamlayacak olan işinin ehli hekimlere gereksinimleri hâlâ ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Biz de insanlara obezite, obezite tedavisi, kanser ve kanser cerrahisi alanında işinin ehli, yetkin hekimlerle iş birliği içinde bilgi sunmak amacıyla bu web platformunu oluşturduk.”

Antalya’da tedavi “Bu platform, her zaman için doğru ve eksiksiz bilgiyi sunmayı esas almaktadır.İş birliği yaptığımız doktorlarımız, kendi alanlarında uzman ve yetkin insanlardır.Bu konuda aklınıza takılan her konuyu sorabilir, bilgi talep edebilir, hiç tereddüt etmeden bize ulaşabilirsiniz.Web sitemiz henüz

İngiltere Tel: 0773 822 4503 Yağmur hanım

gelişme aşamasındadır. Her geçen gün içeriğini

clinicantalya@gmail.com

daha da zengin hale getirerek hizmet sunmaya

www.clinicantalya.com

devam edeceğiz.Bize ulaşmak için aşağıdaki e-

Adres: Arapsuyu Mah. Atatürk Bulvarı, No:23

posta adresine yazabilirsiniz”

Gökay Plaza, 1. Kat. D.1-2 Konyaaltı Antalya


10

AVRUPA

28 Haziran 2019 Cuma

Kanser'i Birlikte Yenelim,

Haberler

Gelin Konuşalım

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

E

nfield Belediyesi’nden Avrupa Gazetesine gönderilen açıklamaya göre, 1 Temmuz 2019 tarihinde Saat: 12:00 - 2:00 arası Market Square, En-

field Town Centre’de bir sağlık etkinliği yapı-

Enfield Belediyesi’nden Avrupa Gazetesine gönderilen açıklama şöyle:

lacak.

Selda Bağcan ile Moğollar Konseri

“Enfield Belediyesinin Kanser ile ilgili yaptıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?Bize katılın ve bir tur bilgi danışma tezgahına göz atın. Cancer UK ve Macmillan'tan hemşirelerin güvenle konuşun. Herhangi

bir

sorunuzda

Enfield

Sağlık

Şampiyonları ve Sağlık Eğiticileri sorunuzu cevaplamaya hazir olacak. Bilgi broşürlerini almaya unutmayın, böylece önemli mesajları aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ücretsiz Etkinlik, Ücretsiz içecekler, Rezervasyon yapmaya gerek yok.” Ayrıntılı bilgi için: Kayıt olmak için: www.enfield.gov.uk/healtyEnfield DAY MER çatısındaki Londra Meydan

Ne Zaman: 1 Temmuz 2019

Sahnesi'nin 12 Haziran'da 30'ncu yıl kut-

Saat: 12:00 - 2:00

laması etkinliği ile başlayan festival, 7

Nerede: Market Square, Enfield Town Centre

Temmuz Clissold Park'ta Selda Bağcan ve Moğollar'ın da sahneye çıkacağı Park Şenliği ile sona erecek.

FESTİVAL PROGRAMI

Bahçe Çöp Atık Servislerinde Yeni Hizmet Enfield Belediyesi’nden Avrupa Gazetesine gönderilen açıklamaya göre, Bahçe Çöp Serv-

- 29 Haziran Cumartesi: Gençlik Şenliği,

islerinde yenilikler yapıldı. Açıklama şöyle:

18.30: Kuzey Londra Toplum Merkezi

“Mevcut yeşil kapaklı çöp kutunuz için iki haf-

- 30 Haziran Pazar, 13.00: Çocuk Şenliği,

tada bir ödenen yeni isteğe bağlı koleksiyon -

Kuzey Londra Toplum Merkezi

Kasım 2019’da Başlıyor.

- 3 Temmuz Çarşamba, 19.00: Gençlik paneli, "Lives Not Knives"

Mevcut karma gıda ve bahçe atıkları koleksi-

- 5 Temmuz Cuma, 19.00: Panel, “Kültür

yonunuzu değiştirir £ 65.00 yıllık (normalde

ve sanatta işçi sınıfının izleri”

Nisan-Mart) ancak Kasım 2019'a kadar kaydo-

- 7 Temmuz Pazar, 12.00 Park Şenliği,

lursanız 5 ay ücretsiz alacaksınız”

Selda Bağcan, Moğollar ve yerel sanatçılar, Clissold Park

Kayıt olmak için: www.enfield.gov.uk/bins


11

AVRUPA

28 Haziran 2019 Cuma

Reklamlar


12

AVRUPA

Haberler

28 Haziran 2019 Cuma

30 Haziran 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde Yok Yok:

Son Sürpriz Ali Babutsa Avrupa Ajansı / AVA| Londra

30 Haziran’da düzenlenecek olan 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde sürprizler bitmiyor. ‘Yanayım Yanayım’ şarkısı ile ünü Kıbrıs ve Türkiye’yi aşan Ali Babutsa, Enfield Donkey Lane’de düzenlenecek olan festivalde sahne alacak. Babutsa’nın kızı Havva ise festivalde gerçekleşecek olan Mid Summer Ball’da performans gösterecek. Havva, 2015 yılında X Factor’de ünlü pop şarkıcısı Rita Ora’nın finale kalan favorilerindendi. (Biletler için http://tccf2019.eventbrite.co.uk) 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali Komitesinin açıklaması şöyle:

Game of Thrones’ta da oynayan Hollywood aktörü Tamer Hassan Festivaldeki ünlüler geçidi bunlarla da bitmiyor. Game of Thrones’ta da oynayan Hollywood aktörü Tamer Hassan Mid Summer Ball’da sevenleriyle buluşacak. Mid Summer Ball’da, aralarında ünlü DJ Ramsey, DJ Fen, J Junior, Mr Jones ve DJ Eren’in de bulunduğu, İngiltere müzik piyasalarını kasıp kavuran Kıbrıs Türk kökenli 20 DJ ve müzisyen performanslarıyla gençleri coşturacak.

Rock grubu SOS Ana sahnedeki diğer isimler ise 2017’den beri festivalimizle özdeşleşen efsanevi rock

grubu SOS ve sizlerle ilk kez buluşturacağımız O Ses Finalisti İbrahim Şevki, Yetenekli Sanatçımız Osman Tuğsal, Fadıl Topaloğlu eşliğinde Grup Hatıralar, Pop Müziğinin Kraliçesi Peri Aziz, Son Albümüyle Usta Sanatçı Yiğit Çıtak, Genç Yeteneklerimizden Yasemin Nafi. Yazar Osman Balıkçıoğlu da parodi gösterisiyle herkesi kahkahaya boğacak.

Ferrari, Porche, Lamborghini Her zamanki gibi bu seneki festivalimizde de en beğenilen Kıbrıs yemekleri ve tatlıları; Türk okullarının folklor gösterileri; Kıbrıs Türk dernekleri, sivil toplum önderleri, yazarları ve çeşitli sanat ve spor faaliyetleri aracılığıyla, köklerimizi ve kültürümüzü yeniden gururla sahipleneceğiz ve tanıtacağız. Çocuklar için yüz boyama, lunapark, eşeğe binme gibi aktivitelerin olduğu festivalimizde, ailece unutulmaz bir gün geçirebileceksiniz. Festivale getirdiğimiz bir diğer yenilik ise süper lüks spor arabalar olacak. Her biri £200,000’un üzerinde Ferrari, Porche, Lamborghini gibi arabaları yakından inceleyip fotoğraf çekebileceksiniz.

Enfield Playing Fields, Donkey Lane Tüm halkımızı 30 Haziran Pazar günü Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL ad-

resinde saat 11.00-20.00 arasında gerçekleştireceğimiz ve Kıbrıs Türk Kültürünü sonuna kadar yaşatacağımız festivalimize bekliyoruz. Festival günü sorun yaşanmaması için biletlerin ve park yerlerinin önceden rezerve edilmesini tavsiye ediyoruz: http://tccf2019.eventbrite.co.uk Biletleri aşağıdaki satış noktalarından da temin edebilirsiniz: Kuzey Londra: ADPL LLP, 293 Green Lanes, Palmers Green, N13 4XS ESL Insurance Services, 271Agreen Lanes, Palmers Green, N13 4XE Ukay Catering, Unit18, Forest Business Park, Argall Avenue, Leyton, E10 7FB TWPA (sadece Cuma günleri), 4 Willoughby Road, Hornsey, London N8 0HR Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu (sadece Cumartesi günleri), St Thomas More School, Glenİçerisinde bulunduğumuz süreçte Kıbrıs Türkünün kim ve ne olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini hala daha tam olarak idrak edemeyenler var! Kıbrıs Türkü, Türk milletinin Kıbrıs Ada’sında yaşamını sürdürmekte olan ayrılmaz bir parçasıdır… Kıbrıs Türkü, Anadolu’nun dört bir yanından gelerek Kıbrıs Ada’sını yurt yapan Türk milletinin özü Türkmenlerdir… Kıbrıs Türkü, 1878’den günümüze değin devam etmekte olan Varoluş ve Özgürlük Mücadelesini sürdürenlerdir… Toplumdan halk, yoktan vatan ve devlet kuran halka Kıbrıs Türk Halkı denir… Her halkın sahip olduğu en başta tarihi, örf, adet, anane, kültürü, dini, dili vb. ortak değerleri olduğu gibi Kıbrıs Türk Halkının da sahip olduğu ortak değerleri, mefkûresi, ülküleri, idealleri ve hayalleri vardır. Selçuklu Devleti yıkılırken, Osman Bey ve yanında bulunanların kurmuş oldukları hayalleri mefkûre ve ülküleri vardı. Osmanlı Devleti böyle kurulabildi. Osmanlı Devleti yıkılırken de Mustafa Kemal Atatürk ve yanında bulunanların kurmuş oldukları hayalleri mefkûre ve ülküleri vardı. Türkiye Cumhuriyeti de bu şekilde kurulabildi. Kıbrıs Türk Halkının da Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi verirken Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş önderliğinde kurmuş oldukları hayalleri mefkûre ve ülküleri vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de işte bu şekilde kurulabildi. Bir devletin kurulabilmesi için toprak ve halka ihtiyacı vardır. Bu üçünden biri olmaz ise ne devlet nede halktan söz edilebilir. Devlet hayal olarak nitelendirilmeye çalışılarak Kıbrıs Türk Halkı toplum seviyesine mi indirgenmeye çalışılıyor? Bir halkın, bir milletin sahip olduğu ortak değerleri, mefkûresi, ülküleri, idealleri ve hayalleri asla ve asla seçim malzemesi yapılmaya kalkışılmamalıdır! Bedeli ağır olur! Kıbrıs Türkü 1878’den buyana vermiş olduğu Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi neticesinde toplumdan halk yaratmıştır. Ada’nın Enosis neticesinde Yunanistan’a bağlanmasını vermiş olduğu bağımsızlık ve özgürlük mücadele ile engelleyen halktır Kıbrıs Türk Halkı… Volkan, Kara Çete, 9 Eylül ve Türk Mukavemet Teşkilatını kurarak vatanını kahramanca savunan halktır Kıbrıs Türk Halkı… Kıbrıs Konusunu Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş

dale Avenue, Wood Green N22 5HN Southgate Atatürk Türk Okulu (sadece Cuma günleri), Southgate School, Sussex Way, Cockfosters, EN4 0BL Waltham Forest Türk Okulu (sadece Cumartesi günleri), Lammas School and Sports College. 150 Seymour Road. Leyton, E10 7LX Güney Londra: MKS Accountants, The Fold,114 Station Road,Sidcup, Kent,DA15 7AE Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu (sadece Cumartesi günleri), Conisborough Crescent, Catford, London SE6 2SE İstenildiği takdirde engelli ve yaşlılarımıza özel uygulama ile evlerine posta servisi de yapabiliriz. Engelliler için ayrılmış özel park ve girişler mevcut olacaktır, lütfen engeli kartınızı yanınızda getirmeyi unutmayın. Ayrıntılı bilgi için +44 (0) 7496 267 033, Email: info@ctcauk.com

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazıları

Kıbrıs Türk Halkı Kimdir? Gökhan Güler öncülüğünde tüm Türk Milletinin Milli Davası haline getirmeyi başaranlardır Kıbrıs Türk Halkı! Kıbrıs Türk Halkı, Varoluş ve Özgürlük Mücadelesini kurmuş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ile taçlandırmıştır. Daha önce pek çok defa yazdığım üzere Kıbrıs Türk Halkını "mankurtlaştırmak"ve "öğrenilmiş çaresizlik"bataklığına sürüklemek isteyenler var! "Mankurtlaşma" terimi literatüre dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un"Gün Olur Asra Bedel"eserinde "Nayman Ana" söylencesinde geçmesi üzerine girmiştir! Mankurtlaşmak, günümüzde ‘ulusal kimlikten uzaklaşmak, içinde bulunduğu topluma yabancılaşmak’ bunun neticesinde de başka milletlere kul, köle ve azınlık olmayı içselleştirmek olarak ifade edilmektedir! Aytmatov "Mankurtlaşma" sürecini kişinin, toplumun ya da bir halkın sosyal kimlik değiştirme ve öz kökenine yabancılaşması olarak tanımlamaktadır! Öğrenilmiş çaresizlikise kişilerin, toplumların ve halkların herhangi bir durum karşısında çok sayıda başarısızlığa uğrayarak, ne yaparlarsa yapsınlar hiç bir şeyi değiştiremeyeceklerini, olayların kendi kontrollerinde olmadığını, o konuda bir daha asla başarıya ulaşılamayacaklarını düşünüp, bir daha deneme cesaretini kaybetme sürecidir. Bu tanımlamalar acaba size bir şeyler çağrıştırıyor mu? Kıbrıs Türk Halkı, uzun yıllardır psikolojik yöntemlerle bölünüp, parçalanıp etkisizleştirilerek Rumlara azınlık köle yapılmak isteniyor! Kıbrıs Türk Halkı nasıl 1878’den günümüze değin vermiş olduğu Varoluş ve Özgürlük Mücadelesinde toplumdan halka dönüşmüş, yoktan bir devlet kurmuşsa bundan sonrada ayni azim ve kararlılıkla başı dik bir şekilde tarihi mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.


13

AVRUPA

28 Haziran 2019 Cuma

Reklamlar


14

AVRUPA

28 Haziran 2019 Cuma

Haberler

8. Britanya Kebap Ödülleri

süreci resepsiyonla başladı

Britanya Kebab Ödülleri ve Ceftus başkanı İbrahim Doğuş

Britanya Kebap Ödülleri Park Plaza Riverbank otelinde düzenlenen bir resepsiyonla tanıtıldı. Avrupa Ajansı / AVA| Londra 2020 yılında yapılacak olan Britanya Kebap Ödülleri geçen salı akşamı Park Plaza Riverbank otelinde düzenlenen bir resepsiyonla tanıtıldı. Just Eat, Cobra ve Toyota sponsorluğunda 2020 yılında yapılacak olan töreni 8. İngiliz Kebap Ödülleri'nin açılışında konuşan Britanya Kebab Ödülleri ve Ceftus başkanı İbrahim Doğuş şunları söyledi: Doğuş: “Yedi yıl önce İngiliz Kebap Ödülleri'ni kurduğumuzda, basit bir vizyonumuz vardı: Girişimciler, yatırımcılar ve sahipler kebap endüstrisini yapanlar. Masaları silerek, tabakları yıkayarak, kebapları dilimleyerek ve ızgara yapanalar, bunlar çok çalışanlar, iş yapanlar. İnsanların istediği yiyecekleri, hatta gece geç saatlerde sağlayanlar, ve bir kutlama gecesini hak ediyor. Ve halkı en sevdikleri kebap restoranı veya paket servisi için oylamaya dahil etmek istedik. Böylece insanlar en sevdikleri adayı seçebilir ve yerel kebap dükkanlarının başarısını paylaşabilirler. Kebap endüstrisinin İngiliz yaşam biçimine sağladığı sosyal, kültürel ve ekonomik katkıları işaretlemek istedik. İngiltere’deki hemen hemen her toplulukta bir kebap restoranı var ve endüstrimiz High Street'in, ekonominin ve yerel topluluklarımızın gücü. İngiltere'de en hızlı büyüyen mutfağı kutlamak istedik. Son zamanlarda bunu gösteren bir anket yaptık. Kebaplar ulusal yemek olma yolunda! Yedi yıl önce bunun iyi bir fikir olduğunu biliyordum, ama ne kadar büyüyeceği, kaç insan olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Mutfak takviminin bir parçası haline gelmek, lider gazetecileri, eleştirmenleri ve politikacıları çekmek, ve ne kadar büyük bir başarı olurdu. İnsanlar kebap ödüllerini sever, çünkü insanlar kebapları sever!”

Altan&Co sahibi Altan Kemal ünlü komedyen Ali G ile

Raife Aytek, Baron Bilimoria of Chelsea, İbrahim Doğuş

Olcay Bayır

İşadamı Mustafa Topkaya ve eşi

Avrupa Gazetesi ekibi ünlü komedyen Ali G ile

Kebab endüstrisi İbrahim Doğuş: “Birlikte İngiliz ekonomisine 2,8 milyar liradan fazla katkı yapan ve 200 bin kişiye iş sağlayan bir endüstri oluşturuyorlar. Ancak, en önemlisi, kebap Balık ve Patates Cipsi veya Tikka Masala kadar İngiliz oldu ve kebap restoranları gururla çeşitli topluluklarımızın dokusunun bir parçası haline geldi. Farklı çeşitlerde gelen ve farklı mutfak kültürleri ile şekillenen mütevazi kebap, günümüzde modern İngiliz mutfağının mozaiğinin merkezi bir parçası. Onları aileniz ve arkadaşlarınızla oturup yemek yerken, hızlı bir öğle yemeği olarak ya da bardan sonra yiyoruz. Afgan veya Afrika, Yunan veya Ermeni, Kazak veya Kürt olsun, hepimiz basit bir alev üzerinde et pişirme güzelliği geleneği ile birleşiyoruz.Bu yüzden, asılsız kahramanlara, aşçılara, şeflere, sunuculara ve sürücülere, garsonlara ve çamaşırcılara teşekkür etmek için buradayız. Çok çalışan, erken kalkıp, geç kalkıp gülümsemeye devam eden herkes. Teşekkür ederim!”

Altan Kemal ve eşi

Turkuaz restaurant Müdürü Resul Kaynak

Ünlü İngiliz gazeteci ve Liberal Parti Londra Başkanı Jonathan Fryer


15

AVRUPA

28 Haziran 2019 Cuma

Reklamlar


16

AVRUPA

Haberler

28 Haziran 2019 Cuma

Pir Sultan Kültür Merkezi’den Ailelerimiz Esnaflarımız ve Gençlerimize Çağrı: “Çocuklarımıza Tül Perdeleriniz Kadar, Dükkanlarınızdaki Sattığınız Eşyalar Kadar İlgi ve Özen Gösterin ve Değer Verin!”

İNGİLTERE PİR SULTAN KÜLTÜR MERKEZİ

1.KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ Avrupa Ajansı / AVA| Londra

gönderilen festival açıklaması şöyle:

Pir sultan Kültür Merkezi’nden Avrupa Gazeteye İngiltere Pir Sultan Kültür Merkezi 1.Kültür Sanat

gönderilen açıklamada madde bağımlılığı ele

Festivali 28 Haziran 30 Haziran tarihleri arasında

alındı. Açıklama şöyle: “Çocuklarımıza; tül perde-

Pir Sultan Kültür Merkezi’nde yapılacak. 30 Hazi-

leriniz kadar, dükkanlarınızdaki sattığınız eşyalar

ran festival konseri ise Alevi Federasyonu Festival

kadar ilgi ve özen gösterin ve değer verin! "Bu ba-

alanında yapılacak. Konsere Gurup Yorum, Hüse-

taklığın sivri sinekleri olmaktansa, bu bataklığı

yin Turan, Selçuk Balcı, Özlem Taner, Yılmaz

kurutmanın neferi olalım!" çaresiz ve çözümsüz

Çelik, Barış Güney, İskoç Gayda ekibi, Peru Ko-

değiliz! sul bıraktıkları, sömürdükleri halkları

lombiya halk dansları katılacak. 28 Haziran’da Pir

UYUŞTURUCU NEDİR?

Sultan Kültür Merkezi’nde Panel konferans ve

kain (beyaz toz) çekmeye kadar her şeyi

susturmayı ve doğru düşünmelerini

yapan bir kişilik. Emperyalistlerin

engellemeye çalışıyorlar. Çünkü sus-

Aziz Nesin’in Yaşar ne yaşar ne yaşamaz adlı

çok güçlü ideolojik bir silahıdır bu

oyunu gösterilecek. 29 haziran’da Fran Flora çello

Pir sultan Kültür Merkezi: “Uyuşturucu”nun ke-

mayan ve sorgulayan bir halk onlar

yıldızlar, çünkü gençle-

keman dinletisi, Sevim Aslan, İbrahim Karaca şiir

lime anlamı "HAREKETTEN, GEREĞİ

için bir tehlike oluşturuyor. Halkı

rimizi yaptıklarına özendiriyor ve

dinletisi, Anadolu Halk Dansları ve Gurup Nisan

GİBİ

yozlaştırmak ve değerlerinden kopar-

şekillendiriyorlar.

sahne alacak. Tüm etkinliklerle ilgii iletiişim Tel:

MADDE KULLANIMI KİMLER TARAFINDAN

mak için her yola başvuruyor emper-

020 8887 898 Etkinliği, Sosyal medyada Pir Sultan

VE NEDEN ÖZENDİRİLİYOR. Emperyalistler çe-

yalistler. Kafa yoruyorlar ve yöntemler

Kültür Merkezi adıyla Arayınız. İngiltere Pir Sultan

lişkinin en derin olduğu yerlerde uyuşturucuyu

geliştiriyorlar. Çok ciddi ideolojik bir saldırıyla

Kültür Merkezi tarafından Avrupa Gazetesine

daha da çok yaygınlaştırıyor. Uyuşturucuyla yok-

karşı karşıyayız.Uyuşturucuyu meşru-

DÜŞÜNMEKTEN

ALIKOYAN"dır.

laştırmak için, medya gücünü de kullanarak,

gençlere

halk ve vatan sevgisi Hasan Ferit Gedik

uyuşturucu

Bu nedenle biz diyoruz ki; madde bağımlılığının ilacı halk ve vatan sevgisidir. Halkımızın binlerce yıldır damıtarak bu-

bağımlısı, lüks yaşamları

günlere getirdiği değerlerimizdir. Dayanışma, pay-

olan “örnek” insanlar sunuyorlar. Gençlerimizin,

laşma, yardımlaşma, üreten olmak, sorunlar

çocuklarımızın halk sevgisi olan, halkı için müca-

karşısında yılmamak vb. vb. değerlerimiz bizi biz

dele eden, halkı için üreten insanlara, devrimcilere

yapan ve sürekli yaşatıp geliştirmemiz gereken de-

değil, uyuşturucu bağımlısı, tekellerin sunduğu

ğerlerimizdir. Tedavi yönemlerimizin özü de, bu

karakterlere ve onları yaşamlarına özendiriyorlar.

değerlerimizi yaşamımızın her anına yayarak yozlaştırma politikalarına karşı halk kültürümüzü bü-

Haftbefehl Pir sultan Kültür Merkezi: Örnek olarak Haftbe-

yüterek tedaviyigerçekleştirmektir.

"ADALET İSTİYORUZ!”

fehl’i gösterebiliriz. Haftbefehl Türk asıllı Alman bir rapçi. Söylediği parçalarda nasıl beyaz tozu

Avrupa Gazetesine gönderilien Kültür ve Sanat

burnundan çektiğini ve nasıl torbacılık yaptığını

Festivali"nin 28 Haziran Cuma Günü Saat 14.00'de

anlatıyor. Çeteciliği meşrulaştırıyor ve ruhsal so-

yapılacak plan Halk Toplantı öncesi HFG (Hasan

runları olan bir insan gibi şiddetten bahsediyor.

Ferit Gedik) Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş

Yaptığı video kliplerinde toz çekerken, yarı çıplak

Merkezi Nerede, Nasıl Kuruldu ve Kuruluşu ile

kadınlarla dans ederken,onları aşağılarken, çanta

ilgili açıklaması şöyle:

dolusu paralar gösterirken ve mafyacılığı yeğler-

“Uyuşturucu ve Yozlaşmaya, Yozlaş-tır-ma politi-

ken görebiliriz. Haftbefehl Almanya’nın önde

kalarına karşı mucadeleyi esas alırken tedavi yön-

gelen rapçilerinden ve gençlerimizin kendilerine

temlerimiz

örnek aldığı bir rapçidir. Bu kadar yozlaşmış bir in-

Gençlerimiz!!!"Bu Batakliğin Sivri Sinekleri Olmak-

sanı bizim önümüze koyuyorlar ve bu sizin en iyi-

tansa, Bu Batakliği Kurutmanin Neferi Olalim!"

niz işte diyorlar. Bu kadar ciddi bir aşağılama var

Çaresiz Ve Çozumsüz Degiliz! "Sultangazi İlçesi-

bunun arkasında.Yozlaşmayı da bize sizin kendi-

Gazi Mahallesi'ndeki Büyük Şehir Parkı'nın için-

milliyetinizden insanlar yapıyor diyorlar aslında.

deki Eski Nikah Salonu'nun Gazi Mahallesi halkı

de

Vardir.

Ailelerimiz

Ve

tarafından işgal edilerek tedavi merkezine çevril-

Miley Cyrus

mesiyle, 15 Temmuz 2014 tarihinde açılışını yapmıştır Tedavi Merkezimiz. 31 Ağustos 2017

Pir sultan Kültür Merkezi: Amerikan yıldızları, ço-

tarihinde Merkezimiz polis tarafından işgal edile-

cuklarımızın birlikte büyü-

rek kalekola çevrilmiştir. Hasan Ferit Gedik Uyuş-

dükleri çocuk dizileri oyuncuları büyüdüklerinde

turucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi"

yaşam tarzları ile devamlı onların önüne koyulu-

https://www.facebook.com/bmucadele/vi-

yor. Örnek: Miley Cyrus çocuk dizilerinin bir yıl-

deos/1349517315064379/ Londra Pir Sultan Kül-

dızı. Bugün ise bir pop

tür Merkezi, 1B Shrubbery Rd, N9 0PA London,

yıldızı kendisi ve video kliplerinde çıplak fotoğraf-

United Kingdom, http://www.pirsultankultur-

lardan, güvenliğin sırtında oturup kafasından ko-

merkezi.co.uk/ TEL 020 8887 8988”


17

AVRUPA

28 Haziran 2019 Cuma

Reklamlar


18

AVRUPA

Haberler

28 Haziran 2019 Cuma

CHP İNGİLTERE BİRLİĞİ:

“TEŞEKKÜR EDERİZ, HERŞEY GÜZEL OLACAK” Avrupa Ajansı / AVA| Londra 3 ayda 2. kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran'da, 31 Mart'a kıyasla oyunu 500 binden fazla arttırdı. Ekrem İmamoğlu, rakibi Cumhur İttifakı'nın AKP'li Binali Yıldırım'a yaklaşık 9 puan fark attı.İmamoğlu'nun oyu tüm ilçelerde oyunu artarken, Yıldırım yalnızca bir ilçede oyunu arttırabildi. Adayların aldıkları oylar şöyle;

Binali Yıldırım 3,921,201 : Cumhur İttifakı

CHP İngiltere Birliği Başkanı Kazım Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul’da kutladı

Diğer adaylar 76,569

Bu sonuçlara göre İmamoğlu 31 Mart'ta 4 milyon

Ekrem İmamoğlu 4,698,782 : Millet İttifakı

CHP İngiltere Birliği Başkanı Kazım Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret edip, seçim başarısını kutladı.

yan İstanbul seçmenine saygılarımızı sunuyoruz.”

Birliği’nden teşekkür

169 bin oy aldığı İstanbul'da oyunu yaklaşık 529 bin artırdı. 31 Mart'ta 4 milyon 156 bin oy alan Yıldırım'ın oyu ise yaklaşık 235 bin azaldı.

Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere

“Ayrıca, Birlik olarak ortaya koyduğumuz seçim Avrupa Gazetesine teşekkür açıklamasını gönde-

çalışmalarında her zaman yanımızda yer alan ve

ren Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere Birliği adına

bizden desteğini esirgemeyen, Türkiye'de demok-

başkan Kazım Gül, şunları dile getirdi:

rasi mücadelesi veren tüm siyasi partilerin İngiltere temsilciliklerine, Sivil Toplum kuruluşları ile Yöre

“Türkiye çok önemli bir demokrasi sürecini başarı

ve Köy Derneklerine teşekkür ediyoruz.”

ile atlatmıştır. 31 Mart'ta iktidar tarafından hiçe sa-

“Kampanya süresince maddi manevi her türlü

yılan halkın iradesi 23 Haziran'da güçlenerek or-

yardımı ile bizleri onurlandıran ve desteğini her

taya çıkmış ve sandık sonuçları açık bir şekilde

daim bizlere hissettiren İngiltere'de yaşayan vatan-

Ekrem Imamoğlu demiştir.”

daşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.” “Son olarak, bu demokrasi mücadelesinden başarı

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu top-

ile çıkmak için emek harcayan, gece ve gündüzünü

lumun tüm kesimleri ile barışamaya, birleşmeye

seçim çalışmalarına ayıran, ihtiyaç duyulan her

ve buluşmaya dayalı siyasi anlayış İstanbul seç-

alanda özverili çalışmalar ortaya koyan, her türlü

meni tarafından benimsenmiştir. Bu anlayış ülke-

zorluklara rağmen mücadeleden asla vazgeçme-

mizin barış ve refah içinde yaşayacağı aydınlık

yen, CHP İngiltere Birliği’nin tüm üyelerine gönül-

geleceğin umudu olmuştur.”

den teşekkür ediyoruz.”

Kaızm Gül: Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere Bir-

“Her şey çok güzel olacak.”

liği olarak ;

Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere Birliği

“Başta bu sürecin başarı ile sonuçlanmasını sağla-

Teşekkür ilanı sayfa 5’te

Luton Türk Kültür Festivali Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Luton Türk festivali 2019 Luton şehrinde, 30 Haziran'da Stockwood parkında Luton Türk Toplum Birliği tarafından yapılacak. Türk kültür festivali, Londra Luton Havaalanı topluluk fonu ve Luton Borough konseyinin yanı sıra Londra'daki Türk Turizm ve Kültür Ateşeliği tarafından destekleniyor. Luton Türk Kültür Festivali, neredeyse gönüllüler tarafından düzenleniyor. Halk festivaline ücretsizdir. 30 Haziran 2019 tarihinde saat 11.30 ile akşam 5 pm arasında yapılacak olan festivalde “Diriliş Ertuğrul” dizisi oyuncularının benzerleri, Osmanlı Mehter Marşı olacak. Türk çayı, Türk yemekleri, Türk folklör dansları, Güreş müsabakaları,

Luton Türk Toplum Birliği

Baklava lokum, çocuklar için oyun alanları bouncy castle festivalde yer alacak.

Luton Türk Toplum Birliği, 1996'da kurulan bir hayır kurumudur. Luton'daki tüm toplumlar için

Festival adresi:

Türkçe eğitim veriyor, Türk tarihi ve Türk kültü-

Luton Stockwood Park, London Road, Luton LU1

rünü öğretiyor. Aynı zamanda eğitim, kültür ve

4LX

sanat projeleri ile yapıyor.


19

AVRUPA

28 Haziran 2019 Cuma

Reklamlar


20

AVRUPA

Haberler

28 Haziran 2019 Cuma

BİR BARIŞ DAHA GİTMEDEN SALDIRILARA DUR DİYELİM Avrupa Ajansı / AVA| Londra

mun tamamını hedef almaktadır. Bariş'lara vurulan darbeler geleceğe vurulan darbelerdir. İn-

Londra’da, 1 Haziran' da bıçaklı bir saldırı so-

giltere'de faaliyet gösteren tüm kurum ve

nucu öldürülen Bariş Küçük'ün cenaze töreni

kuruluşlar olarak olayın takipçisı olacağımızı

27 Haziran perşembe günü yapıldı. Avrupa Ga-

ısrarla tekrar ediyoruz.”

zetesine Demokratik Güç Birliği adına yapılan açıklamada “Londra’da Bıçaklı saldırı sonucu

Highgate Mezarlığı'na

aramızda ayrılan Barış Küçük canımızı sonsuzluğa uğurladık. Devri Daim ışıklar yoldaşı

Demokratik Güç Birliği: “Barış’ımızın cenaze

yunca yaşanılan bıçaklı saldırıların temel se-

olsun...” denildi. Açıklama şöyle: “İngiltere' de

merasimi 27 Haziran Perşembe günü saat 10.da

beplerinden birisinin sosyal kesintiler ve kemer

git gide artan ve sosyal bır sorun olarak büyü-

Kürt Toplum Merkezi'nde yapıldı ve ardından

sıkma politikaları oldugunu haykırdık. Bu

yen bıçaklı saldırılar gençler nezdinde toplu-

Highgate Mezarlığı' na yüründü. Yürüyüş bo-

vahim olaylarla ilgili yoğun bır toplumsal duyarlılık gösterilmesi gerektigini ifade ettik. Demokratik Güç Birliği olarak, bu noktada katılan herkesi çocuklarımızın ve toplumumuzun geleceği açısından, karanlığa hapsedilmemek adına önemsiyor, teşekkür ediyoruz”

İngiltere'de çok nadir görülen bakteri

12 kişiyi öldürdü

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nden (NHS) yapılan açıklamada, “Invasive Group A streptococcus” (iGAS) adlı bakterinin ülkenin doğu kıyısındaki Essex bölgesinde 12 kişinin ölümüne yol açtığı belirtildi.Açıklamada, hapşırma, öpüşme ve deri temasıyla bulaştığı belirtilen bakterinin, insanların boğazında ve derisinde herhangi bir semptoma yol açmadan uzun süre yaşadığı kaydedildi.

İNGİLTERE'DEN YAYILMAYA BAŞLADI Bakterinin kaslara, kana veya akciğere ulaşması halinde ölümcül olduğu belirtilen açıklamada, ilki şubat ayında görülen bakteri vakasının mart ayında salgına dönüştüğü ve şu ana kadar 32 kişide teşhis edildiği ifade edildi.Açıklamada, bakteriden etkilenenlerin çoğunluğunu kronik yaraları için tedavi gören yaşlıların oluşturduğu, ancak bakterinin bulaşma riskinin düşük olduğu aktarıldı. Açıklamada, antibiyotik tedavisine erken başlanması durumda bakterinin etkili bir biçimde engellenmesinin mümkün olduğu da vurgulandı. Başkent Londra'nın kuzey doğusundaki Essex'de tedbir amacıyla yüzlerce kişiden örnekler alındığı ve antibiyotik tedavisine başlandığı kaydedildi.


Tatar filmi ‘Mullah’ın gösterisi Yunus Emre'de

21

AVRUPA

Reklamlar

28 Haziran 2019 Cuma

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

edilmiş caminin imamı olmak için beklenmedik bir

teklif aldı. Genç bir Molla'nın köye gelmesi, bölge Londra Yunus Emre Kültür Merkezinde Tatar film

sakinleri arasında moral bozucu bir maneviyat so-

gösterisi 29 Haziran tarihinde yapılacak. İngilizce

runu ortaya çıkarmaktadır. Asfandiyar, bu du-

altyazılı olarak gösterilecek filme giriş ücretsiz. Fil-

rumu, karakterinin gerçek inancı ve kesinliği ile

min yönetmeni Ramil Fazlyev. Komünizm sonrası

tersine çevirmek zorunda kalacak.

Rusya'daki Tatar köyüyle ilgili, İslam'a dönen felsefi bir film. Kazan'da çok uluslu bir ekip tarafın-

Yunus Emre Enstitüsü

dan oluşturulan bu insan inancının bu olumlu

29 Haziran Cumartesi

hikayesi kültür ve tarihe ilgi duyan herkes için il-

17.30

ginç olacaktır. Film, Tatar klasik yazar Tufan Min-

10 Maple Street, London, W1T 5HA

nulin'in bir oyununa dayanıyor ve İngilizce altyazılı Tatar dilinde gösterilecek.

Konusu: Hapishaneden dönen Asfandiyar, yerel bir işadamından, kendisi tarafından desteklenen yeni inşa

Unknown Fallen kitabının

yazarı Luc Ferier

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Londra Yunus Emre Enstitüsü Yazarlarla Buluşma etkinliği kapsamında 1. Dünya savaşında Müslüman askerlerle İtilaf Kuvvetleri askerleri arasında gelişen insani ilişkisini konu alan Unknown Fallen kitabinin yazarı Luc Ferier`i Londralı kitapseverlerle geçen hafta YEE’de buluşturdu. Müslüman asker ve isçiler Söyleşi, yazar Luc Ferier`in kitabıyla ilgili kısa girişi ve evrensel değerlere yaptığı vurgu ile başladı. Aynı zamanda Unutulan Kahramanlar 14-19 Vakfı kurucu başkanı da olan Ferier kitabıyla ilgili olarak, konuyu ele almasının başlıca amacının 1. Dünya Savaşı’nda yer alan ve sayıları neredeyse 4 milyonu bulan Müslüman asker ve isçilerin, İtilaf kuvvetleri içersinde kendi değerlerinin muhafaza ederek nasıl bir mücadele verdiklerini gün yüzüne çıkarmak olduğunu söyledi. Ferier, bu çalışmanın aynı zamanda Avrupa`da Müslüman karşıtlığının arttığı bir donemde, farklı dil ve kültürlere sahip insanların arasında dostlukların gelişmesine katkı sağlayacak dinamiklerin de gün yüzüne çıkmasına sebep olacağını belirtti. Luc Ferier İngiltere’deki King’s College London, Amerika’daki Harvard Üniversitesi gibi kurumlarda kitabının ve vakfının amacını anlatan konferanslar vermiş, makaleler ve bir kitap yazmıştır.


22

AVRUPA

Haberler

28 Haziran 2019 Cuma

Londra bugünlerde Brezilyalı sanatçıların Sao Paulo'dan getirdikleri renklerle bir başka güzel. Cranio Barselonadaki kişisel sergisinden sonra, hemşehrileri Mateus Bailon ve Rafael Sliks'in Dope Galeri'de açtıkları ortak sergilerinin ilk gününe katılarak büyük bir sürpriz yaptı.

"Sanatçı Olmaya Karar Verilmez,Sanatçı Doğulur"

Sokak Sanatı Eser Nisan Yağmur

Sanatçı dostları ile beraber canlı bir performans gerçekleştiren Cranio hayranlarını da

kendi stili ile nasıl eğlenceli yansıttığını an-

den daha çok ses getirdi. Bugünlerde sadece

sevindirmiş oldu.

latmıştım hatırlarsanız.

sosyal medyada değil yazılı ve görsel med-

Sergi açılışından sonra üç sanatçı Shore-

yada da büyük bir hayranlıkla izleniyor bu

ditch'de değişik duvarları boyayarak Sao

Mateus Bailon da arkadaşı gibi doğa ve

renkli, büyük ve güzel eser.

Paulo ruhunu Londra'ya taşıdılar.

Amazonları kendi stili ile taşıyor duvarlara.

Her sokak sanatçısı gibi Bailon da değişik

Cranio ile ilgili daha önce bir yazı yazmıştım.

Bailon'ın eserlerinde mitleri, Asya özellikle

ülke duvarlarını boyamayı seviyor. Başta

Amazon ormanlarını ve yerlilerini duvarlara

Japonya'nın antik resim tekniğini, tropikal

kendi ülkesinin şehirleri olmak üzere Paris,

kuşları görüyoruz rengarenk.

Manchester, Londra eserlerini izlediğimiz şehirler.

Londra sokaklarına uzun zamandır imzasını

müş. Şu anda Sao Paulo'da yaşıyor. Çok küçük yaşlarda oluşturduğu tekniğinde

atıyor aslında. Stoke Newington, Shoreditch,

Paris'in ayrı bir yeri var Mateus Bailon için

doğup büyüdüğü kasabanın büyük etkisi

Old Street, Camden Town gibi semtlerde

çünkü ülkenin en önemli mağazalar zinciri

var. Eserlerinde sadece mitoloji ve doğa

yaklaşık 4 yıldır izliyoruz eserlerini. Sergi

Printemps'ın sanat danışmanlığını yapıyor.

(özellikle kuşlar) değil, Japon sanatının fırça

sonrası da Bricklane'de Sliks ve Jimmy C ile

Ayrıca Elton John'un AİDS vakfı EJAF ve

darbeleri de görüyoruz.

ortak olarak muhteşem bir eser yaptı.

doğal hayatı koruma vakfı Onitsuka Tiger ile

Sanatçıların birlikte yaptıkları bu eser sergi-

çalışıyor.

Londra'da yaşıyorsanız 3 önemli sanatçının beraber boyadığı duvarı mutlaka görün

Miami, Paris, Londra, Manchester, Roma,

derim. Rafael Sliks, Jimmy C ve Mateus Bai-

Barselona ve elbette kendi ülkesinde sayısız

lon harika bir esere imza atmışlar.

sergi açmış.

30 Mayıs’da açılan sergileri maalesef geçtiği-

Bailon"sanatçı olmaya karar veremezsiniz,

miz hafta son buldu ama Dope Gallery'nin

sadece sanatçı doğarsınız"diyor.

sayfasından izleyebilirsiniz.

Brezilya'nın güneyinde yer alan doğa ile iç içe olan İtajia kasabasında doğmuş ve büyü-

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!


23

AVRUPA

Haberler

28 Haziran 2019 Cuma

Bu hafta sizlere İspanya’nın Manhattan’ından yazıyorum. Diğer lakabıyla “Küçük Essex”. Benidorm gerçekten de lakapları ile çok özdeşlemiş. Çok katlı binaları ve Essex aksanlı turistleri ile hemen dikkati çekiyor Benidorm ile ilk tanışmam 90 lı yılların sonuna dayanır. İspanya’nın doğusunda Costa Blanca diye adlandırılan bölge, denizi ve kumu ile ünlü olsada esas meşhur olan gece hayatı. Be-

GEZİ REHBERİ Benidorm

Arzu Sheridan arzusheridan@avrupagazete.com

nidorm yeni kurulan ve devamlı büyüyen bir kasaba. Geçmişi 1960’lara dayanıyor. Benidorm

Benidormun getto mahallesindeymiş ve Rus

lerle süslü Tapas barları gerçekten çok otantik.

dizisini hatırlarmısınız? Çok severek izlerdim

mafyasına aitmiş. Durum böyle olunca son gü-

Deniz çıkısı ispanyol müzikleri ve güzel bir

hala oynuyor mu bilemiyorum.

nümün yarısını polis karakolunda şikayette bu-

şarap eşliğinde yemeklerinizi yiyebilir oradan

Buraya 2 saat uzakta Torrevieja kasabasında

lunarak geçirdim ki benden sonra ki turistler

İngiliz mahallesine eğlencelere akabilirsiniz.

kalıyorum ama bizim oralarda gece hayati Ma-

zarar görmesin. Booking.com a güvene-

Benim en cok sevdiğim Chaplins olmakla be-

rinanın etrafında ki bir kaç gerçekten cok kali-

medikten sonra kime güveneceksin

teli barlardan ibaret. Onlarda kıyafet kodu

piyasanın en büyüklerinden.

uyguluyorlar. Değişiklik olsun diyerek 3 gece-

Benidorm'un Old Town yani Eski

tarza hitap ediyor. Yan barda rap, hip

liğine booking.com dan daire kiraladım. Daire

Mahallesindeki tavana asılmış et-

hop çalarken, hemen yanında Abba

raber hepsi yanyana ama hepsi birbirinden cok farklı. Benidorm her yaşa ve

ile dans edenlerle karşılaşıyorsunuz. Hemen hepsinde canlı showlar var. 3 gece içinde bekarlığa veda partileri çok gördüm. Fiyatlarda gayet ucuz örnek

Merhabalar, Sonunda yaz geldi galiba. Havalar ısınmaya, güneş kendini göstermeye başladı. Ha gayret yaz gelebi-

Su anda evden çok uzakta ama evdeymiş modundayım. Yollarda sütyenle, çıplak ayak do-

ödeyip seyrettiğimiz showlar, ücretsiz kimse

laşan kadınları, viski kola içmeyi, Abba ile dans

neden içki almıyorsun diye de sormuyor. Bar-

etmeyi özlemişim.

lar sokağının olmazsa olmazı kebapçılarını da

Benidorm da en sevdiğim şeylerden biri de te-

unutmamak gerekir. İngiliz ve kebap öyle

peye çıkıp şehri tepeden seyretmek manzara

güzel bir uyum sağlamış ki yani Türk olmasam

inanılmaz güzel.

Kebap İngilizlerin milli yemeği sanabilirim.

Haftaya görüşmek üzere

LONDRAYI YAŞAMAK

lirsin, özlemle bekleniyorsun.

Doğaya Yansımalar

Bu güzel yaz günlerini renklendirip, canlandıracak

İLKGÜL KARACA

ne gibi etkinlikler var bakalım.

olarak Ispanyol birası Mahoubazı barlarda 2 Euro'ya bile bulunuyor. Amsterdamda 50 Euro

https://www.enfieldfestivals.co.uk/whats-

ilkgulkaraca@avrupagazete.com

on/3rd-turkish-cypriot-cultural-festival/

LONDON GELATO FESTIVAL - LONDRA DONDURMA FESTİVALİ / 29-30 Haziran

tere bu hafta sonu 2 gün boyunca, küresel don-

https://gelatofestival.com/en/world-master/lon-

durma merkez üssü olacak.

don/

CHIHULY AT KEW: REFLECTIONS ON NATURE - CHIHULY KEW GARDENS’DA

Gerçi siz de annem ve yeğenim gibi yaza kışa bakmaksızın dondurma seven ve yiyenlerdenseniz

En iyi 16 dondurma üreticisinin bir araya gelerek,

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR VE SANAT

Son olarak da Kew Gardens’a gidip, Amerikalı

hava nasıl olursa olsun bu festivali kesin kaçırmaz-

birbirinden farklı ve lezzetli tatlarda sunacakları

FESTİVALİ - 30 Haziran

ünlü sanatçı Dale Chihuly’nin “Reflections on Na-

sınız. Tam size göre.

dondurmaların tadlarına bakma ve en iyi dondurmaya oy verme şansını kaçırmayın.

2019 Gelato Festivali yine Londra'ya, bu kez King Cross’da bulunan Canopy Pazar’ına geliyor. İngil-

Ayrıca, dünyanın en büyük mobil gelato üretim la-

ture - Doğaya Yansımalar” isimli açık hava sergiVe şimdi de kuzey Londra’ya doğru gidelim ve

sini ziyaret edelim mi?

güzel bir festivale katılalım ne dersiniz? “Kıbrıs

V&A müzesinin giriş salonunu dolduran muhte-

Türk Kültür ve Sanat Festivali”.

şem, mavi-yeşil avizenin yaratıcısı Dale Chihuly'in

boratuvarı olan "Buontalenti" de dahil olmak üzere

çarpıcı, birbirinden güzel ve göz alıcı cam heykel-

üç büyük gıda kamyonu dahilinde yapılan lezzet-

Donkey Lane, Endfield’da 30 Haziran Pazar günü,

leri Londra’nın en güzel botanik bahçesi olan Kew

ler, temalı etkinlikler ve eğitim atölyeleriyle birlikte

bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan festivalde, ai-

Gardens'da sergileniyor. Sanat eserleri Kew'in bah-

gelato dünyasının sırlarını keşfetme şansına da

lecek katılıp eğlenebileceğiniz birçok etkinlik ola-

çesinin genelinde, birçok köşesinde yer alıyor. Ha-

sahip olacaksınız.

cak. Konserler, eğlenceler, kültürel aktiviteler,

valarda hazır ısınmışken, bu güzel bahçeyi ziyaret

Kıbrıs yemekleri, çocuklar için eğlenceler, yüz bo-

ederek, birbirinden güzel sanat eserlerini keşfet-

Bu güzel ve lezzetli festivalin tüm ayrıntılarını alt-

yama standları ve sportif aktiviteler bu etkinlikler-

meye ne dersiniz?

taki linkte bulabilirsiniz.

den sadece bir kaçı.

27 Ekim’e kadar devam edecek bu sergi ile ilgili ay-

Kıbrıslı DJ’lerin müzikleri katılımcıları coşturur-

rıntılı tüm bilgileri alttaki web sayfasında bulabi-

ken, ADK Supreme Spor Arabalarının sergisini zi-

lirsiniz.

yaret edebilirsiniz. Festivalde ayrıca ünlü oyuncu, Kıbrıs Türk kökenli Tamer Hassan ile tanışma şan-

https://www.kew.org/kew-gardens/whats-

sına da sahip olabilirsiniz.

on/chihuly-at-kew-reflections-on-nature

Festivalin ayrıntıları için alttaki linki tıklamanız ye-

Harika bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek

terli.

üzere, hoşçakalın.


24

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

Ekonomi

28 Haziran 2019 Cuma

6,5693

£

$ İngiltere’den Türkiye’ye gideceklere Turkc

7,3373

5,7724

Çeyrek 425,529

Yarım

851,058

Altın

Altın

Tam

1.696,91

Cumhuriyet 1.759,37

Altın

Altını

BU PAKET TAM SİZE GÖRE Avrupa Ajansı / AVA| Londra

ilgili konuları Avrupa Ajansı’na değerlen-

kikalık yurt içi arama ve WhatsApp’a sınırsız

dirdi.

mesajlaşma olanağı sunuyor. Pakette ayrıca,

Orta ve Doğu Avrupa’da telekomünikasyon alanında, en iyi müşteri memnuniyeti ödülü Londra’da yapılan törenle Turkcell’e verildi.

Turkcell Diyalog Müzesi'nde, Türkiye'de

“Turkcell Turist Hoş Geldiniz Paketi”

Birleşik Krallık ülkelerinden İngiltere’nin baş-

araba kiralama, restoranlar ve "Karanlıkta Diyalog" için özel indirimler sağlanmaktadır. İngiltere’den Türkiye’ye gidecekler, turistler ve

kenti Londra’da ödül alan Turkcell Pazarla-

Yepyeni “Turkcell Turist Hoş Geldiniz Pa-

gezginler, dünyanın en hızlı mobil internetle-

madan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

keti”, İngiltere’den Türkiye’ye gideceklere, tu-

rinden birini TL149 paketi ile yaşayacaklar.

Ömer Barbaros Yiş, şirketin pazarlama alanın-

ristlere ve gezginlere 20GB 4,5G verinin yanı

Ömer Barbaros Yis: “Türkiye’nin turizm se-

daki inovatif çalışmaları ve 5G ile birlikte

sıra, Turkcell’in iletişim ve yaşam platformu

zonunu 40 milyondan fazla ziyaretçiyle artır-

müşterilerin hayatlarının nasıl değişeceği ile

BiP’de kullanmak için 30 GB ayrı veri, 200 da-

dığı sezonu vurgulayarak, “Yabancı turistleri ve gezginleri Türkiye'nin en iyi iletişim dene-

Yepyeni “Turkcell Turist Hoş Geldiniz Paketi”, İngiltere’den Türkiye’ye gideceklere, turistlere ve gezginlere 20GB 4,5G verinin yanı sıra, Turkcell’in iletişim ve yaşam platformu BiP’de kullanmak için 30 GB ayrı veri, 200 dakikalık yurt içi arama ve WhatsApp’a sınırsız mesajlaşma olanağı sunuyor.

yimine sahip karşılamak için yepyeni‘ Turist Paketi’nizi tanıtıyoruz ”dedi. “Paketi dünyanın her yerinden misafirlerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarladık - en çok talep edilen büyük bir veri planı dışında. Artık Türkiye'yi ziyaret eden turistler, Turkcell’in güvenilir ve güvenilir altyapısı ile desteklenen ultra hızlı ağıyla bağlantıda kalabilir. ”

30 GB'lık ayrı veri ve WhatsApp sınırsız mesajlaşma “Turistler Türkiye'nin eşsiz varış yerlerini ve güzelliklerini çeşitli indirim fırsatları ile keşfetme ve tecrübe etme şansına sahipken, BiP kullanarak 30 GB'lık ayrı veri ve WhatsApp hakkında sınırsız mesajlaşma ile deneyimlerini gerçek zamanlı olarak gerçek zamanlı olarak paylaşabilirler.”

Avrupalı Türk Markalar Birliği ile İngiliz ve Türk Ticaret Derne Avrupa Ajansı / AVA| Londra

lendirdi. ATMB’nin altı yol önce kurulduğunu ve bu sürede Türkiye’nin ihracatını artıracak bir

Londra merkezli Avrupalı Türk Markalar Birliği

çok etkinliği gerçekleştirdiğini anlatan Mahi-

ile İngiliz ve Türk Ticaret Derneği tarafından or-

roğlu, ikisi Londra’da olmak üzere ‘marka Zir-

ganize edilen network etkinliği, iş insanları ile

veleri’ne ev sahipliği yaptığını, ayrıca TİM ile

profesyonelleri biraraya getirdi. Salı akşamı ‘The

birlikte İstanbul’da düzenlediği toplantıya Av-

Institute of Directors Business Centre’de gerçek-

rupa ülkelerinden iş insanlarının katılımını sağ-

leşen etkinlikte, Avrupalı Türk Markalar Birliği

ladığını kaydetti. ATMB’nin, Avrupa’daki Türk

Başkanı Cafer Mahiroğlu, yönetim kurulu üye-

iş insanlarının markalaşmasını teşvik eden faali-

leri Zeynep Turudi, Vehbi Keleş, Recep Ercan,

yetlerini önümüzdeki dönemde de sürdürece-

Ahmet Ferruh Öncü ve Mustafa Köker; İngiliz ve

ğini belirten Cafer Mahiroğlu, “amacımız

Türk Ticaret Derneği Başkanı Alihan Duran ve

Türkiye’nin ihracatının artırılmasının yanısıra

Nuri Turudi’nin yanısıra, İş Bankası Şube Mü-

marka potansiyeli olan firmaların gelişmesinde

dürü Kutan Kudret ve TBCCI Direktörü Yavuz

öncülük etmek” dedi. İngiliz ve Türk Ticaret Der-

Sökmen’in de aralarında bulundu seçkin konuk-

neği başkanı Alihan Duran da derneğin kuruluş

lar hazır bulundu. Marka Uzmanı Hüseyin

ve amaçları konusunda konuları bilgilendirdi.

Hakan Yıldırım’ın moderatörlüğünü üstlendiği

Derneğin bir işletme organizasyonu olarak ku-

network etkinliğinde ev sahibiolarak söz alan

rulduğunu hatırlatan Duran amaçlarını ise şöyle

ATMB Başkanı Cafer Mahiroğlu, Birliğin kuru-

anlattı: “Küresel iş dünyasında liderliği etkilemek

luşu ve faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgi-

ve sağlamak. Dünya çapında ticaret, sanayi ve


25

AVRUPA Dolar 96,231 Endeksi

Ekonomi

28 Haziran 2019 Cuma Tahvil

19,69

EUR/USD

1,136

Bitcoin

cell’den 20GB’lık Turist paketi

Litecoin

11.876 $

Ethereum

116 $

309 $

Bist 100

95.777

AWAUK ve Irada Aghamaliyeva Kariyer Atölyesi ve Networking etkinliğini sundu Avrupa Ajansı / AVA| Londra İngiltere Azerbaycanlı bayan profesyoneller (AWAUK, Azerbaijani ladies and friends

of

Association

)

tarafından

düzenlenen bir etkinlik daha geçen hafta Londra'da düzenlendi. Etkinliğin konusu şuydu: “Kariyerinizde nasıl hızlanacağınız ve kendinizi geleceğin çalışmalarına nasıl hazırlayabileceğiniz”. AWAUK Komitesinin, Azerbaycanlı bayanlar ve Birlik arkadaşları için aylık olarak kültürel, ağ oluşturma, “bir araya gelme” etkinlikleri düzenlediğini hatırlatalım. Bu ayın konuşmacısı, Orta Doğu'daki çok uluslu bir şirkette çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda lider Irada Aghamaliyeva idi. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş

Turkcell pazarlamada örnek olarak gösteriliyor

Irada Aghamaliyeva

nuyor ve turistlerin Çeşme, Bodrum ve Dalaman gibi pek çok yerden acele ettiği ücretsiz

Irada, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 14

transfer hizmeti sunuyor.

ülkede 5000'den fazla kişi için esnek ça-

Ömer Barbaros Yis, “Turkcell, yaratıcılığı veri

lışma gibi yeni çeşitlilik ve kapsayıcılık,

analitiğiyle harmanlıyor ve en iyi müşteri de-

Genç müşterilerimiz için tasarlanan Turkcell

toplumsal cinsiyet çeşitliliği, kültürel çe-

neyimini sunmanın ve müşteri sadakatini sür-

GNC uygulamamız sürekli yeni fırsatlar su-

viklik, kapsayıcı liderlik ve yeni çalışma

dürmenin yolunu açıyor” diyor. “Gelişmiş

nuyor. Ayrıca müşterilerimizin bu yeşillik

yöntemleri gibi liderlik girişimleridir. Kül-

veri analitiği yeteneklerimiz sayesinde farklı

içinde yaşayabilmeleri için İstanbul'da bir or-

türel çeviklik, esneklik, sürdürülebilir ça-

müşteri segmentlerine farklı hizmetler sunu-

manda bulunan Platinum Off-Road Park, yeni

lışma davranışları ve yaratıcılık dahil

yoruz ve bu nedenle Turkcell'in tüm dünya-

bir mekan açtık. ”

olmak üzere gelecekteki çalışmalar için

daki operatörler arasında bir örnek olarak

önemli beceriler konusunda kadınlara da-

gösterildiğini” söyledi.

Turkcell’in yeni Turist Hoş Geldiniz Paketinin

nışmanlık konusunda tutkulu. Irada,

detaylarını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz:

Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi'nden

Çeşme, Bodrum ve Dalaman

Azerbaycanlı hanımlar ve Dernek kurucusu Ulviyya Taghizadeh (solda) konuşmacı Irada Aghamaliyeva ve Avrupa Times editörü Güzel Öz

Kimya teknolojisi mühendisliğinde lisans https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/tr

diplomasına ve Middlesex Üniversitesi,

Azerbaycanlı bayan profesyoneller

“Turkcell Platinum müşterilerine sunulan Pla-

aveling-turkey/local-sim-card-for-your-vaca-

İngiltere'de İnsan Kaynakları Yönetimi

“Londra'da çalışırken, çalışmamı mikro

tinum uygulamamız plajlarda indirimler su-

tion

alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

yönetim olmadan yönetmek için daha

Sertifikalı bir MBTI (Myers Briggs Type

fazla özgürlük ve yetki verildi. Kazanmak

göstergesi) koçu, kültürlerarası istihbarat

yerine güven verildi. İngiltere’de çalışma-

sertifikalı uygulayıcı ve farkındalık eğit-

nın yararları hakkında yorum yaptığında,

menidir.

bir karar verebileceğimi ve gerektiğinde

eği İş İnsanları ile Profesyonelleri Buluşturdu

tüm sorumluluğu alabileceğimi hissettim.

Farklı geçmişler, dinler ve kültür

” Ayrıca, işte yanma kişisel öyküsünü ve kişisel refahın önemini de paylaştı. “Pro-

Etkinlik sırasında Irada, bugünün organi-

jemden birinde, günde yaklaşık 4 saat

zasyonlarında liderlik konumuna gelmek

uyudum ve egzersiz yapmadım veya düz-

için gereken temel beceriler ve davranışlar

gün bir şekilde yemek yemedik ve işye-

yatırım ile teknik, kültürel ve topluluk bağlantı-

tavsiye ve temsil stratejileri dahil olmak üzere

hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Duy-

rinde çok fazla stres yaşadım. Sonuç

larını teşvik etmek. Hükümet yetkilileri ile her

mevcut ve uygulanabilir yollarla öncelikli olarak

gusal zekâya, işin geleceği için temel fark-

olarak, “büyük tükenmişlik” ve panik atak

düzeyde yakın ve saygın bir ilişki kurarak bölge-

tanıtmak.”

lılaşma ve kültürel olarak zeki, çevik

yaşadım ve yaşam alışkanlıklarımı ve ça-

sel ve uluslararası iş çıkarlarının etkin bir savu-

Katılımcıların tanışmasının ardından ilgi alanla-

olmayı ve çalıştığımız yerden bağımsız

lışmalarıma yaklaşımlarımı gözden geçir-

nucusu olmak.Uluslararası iş dünyasında güçlü,

rına giren konularda soruların cevaplandığı et-

olarak yenilik getirmeyi düşünen bir giri-

memi sağladı. ”Herkesden kariyerlerine

etkili bir iş organizasyonu olarak saygı gösteril-

kinlikte, İş bankası Şube Müdürü Kutan Kudret,

şimcilik zihniyetine sahip olmayı öğren-

odaklanmadan önce çalışma hayatı den-

mesi. Genel olarak ticari uygulamalar, gelişmeler

banka ve finans konusunda soruları cevapladı.

memiz gerektiğini belirtti. Farklı ülkeler ve

gesi ve alışkanlıkları hakkında düşünme-

ve iş fırsatları ile ilgili tüm konularda önemli bir

Her biri kendi alanında kariyer sahibi olan katı-

farklı geçmişlere, dinlere ve kültüre sahip

lerini istedi.

iletişim ve referans kaynağı olarak kabul edil-

lımcılar, İngiltere’de yeni iş imkaları, işverenlerin

insanlarla çalışma deneyimini de paylaştı.

mek. Üst düzey iş liderleri ve politikacılarla di-

beklentileri gibi konularda fikir alış verişinde bu-

“Orta Doğu'da olduğum kadar farklı ülke-

Etkinliği, “Sorular ve Cevaplar” oturumu

yalog ve iletişim için bir forum sağlamak. Ortak

lundu. Organizasyonu gerçekleştiren kuruluş

lerde çalışırken, bir kadına o kadar saygı

izleyerek AWAUK üyeleri ve katılımcılar

çıkarlar ve karşılıklı menfaatler için meslektaş-

yöneticileri ve katılımcılar etkinliğin çok faydalı

duymamıştım” - insanların Müslüman Ül-

arasında

larla yerel, bölgesel ve uluslararası alanda aktif

olduğunu ifade ederek belli aralıklarla tekrarlan-

kelerde çalışma konusunda akılda kaldık-

www.awauk.az awaintheuk@gmail.com

olarak çalışmak. Üye işletmeleri savunma, genel

ması taleplerini dile getirdiler.

ları klişeleri kadın olarak kırdı.

Instagram: :aa_uk Facebook: @awaintheuk

iletişim

kuruyordu.


26

AVRUPA

28 Haziran 2019 Cuma

Bulmaca


27

AVRUPA

Kültür Sanat

28 Haziran 2019 Cuma

Haftalık Falınız 21 Mart - 19 Nisan

Haftanın Yemeği Koç

Finansal koşullarınız ile ilgili geçmişte

KÖFTELİ KAĞIT KEBABI

Malzemeler:

Yapılışı:

300 gram kıyma

Havuç ve patatesi küp küp keselim.

1 kase bezelye

Köfte için kıyma, soğan, tuz ve baharatı

1 tane patates

yoğurup küçük toplar yapalım. Büyükçe

1 tane havuç

bir kasede garnitürleri, tuzu, baharat-

1 tane soğan

ları ve yağı koyup harmanlayalım. Yağlı

3 çorba kaşığı sıvı yağ

kağıttan 6 tane kitap büyüklüğünde

Tuz

kesip ortasına garnitürü koyup üstle-

Pul biber

rine köfteleri dizip yağlı kağıdı bohça

Kekik

şeklinde katlayalım. Tepsiye dizip ısı-

Karabiber

tılmış 160 derecede pişirelim.

yaşadığınız sorunların sebeplerini bugün daha net fark edebilirsiniz. Bunları hızlıca çözmek için oldukça doğru bir gün. 20 Nisan - 20 Mayıs

Boğa

Size karşı dürüst olmayan bazı arkadaşlarınızdan önemli itiraflar duyabilir ve duyduklarınız karşısında hayrete düşebilirsiniz. Acele kararlar verip hemen hareket etmeyin. 21 Mayıs - 21 Haziran

İkizler

Ailenizle üzerinize düşen sorumluluklarınız yüzünden bazı tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. İlişkilerinizde hangi yöne doğru gideceğinizi bilmediğinizi hissedebilirsiniz. 22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç

Unutkanlıklara karşı dikkat etmeniz gereken bir gün. Yapmanız gereken sorumlulukları ertelemek yerine önceliklerinizi belirlemeniz gerekmektedir. 23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

Yaşamınızda sizi yoran bütün olaylardan uzaklaşıp kafa dinlemek istediğiniz bir gün olabilir. Kendinizi duygusal anlamda her şeyden arındırmak için doğru bir zaman. 23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

Aileniz ile aranızda biraz sert konuşmalar olabilir. Bu noktada kendinizi ezdirdiğinizi düşünebilirsiniz. Biraz daha empati yapmalı, iyiliğiniz için olduğunu unutmamalısınız. 23 Eylül - 22 Ekim

Terazi

Geçmişte yaşadığınız ilişkinizin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Eski defterleri açmamanız sizin için iyi olacaktır. Geçmiş ilişkilerin vaatlerine itibar etmeyiniz. 23 Ekim - 21 Kasım

Akrep

İlişkilerde yeni bir yön yakalamak isteyebilirsiniz. Sorun yaşadığınız ilişkinizi sonlandırabilir ve ekonomik anlamda yepyeni kararlarda alabilirsiniz. 22 Kasım - 21 Aralık

Yay

Kariyerinizle ilgili beklemediğiniz bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Yeni tanışacağınız insanlarla kuracağınız diyaloglar sayesinde yeni projeler ortaya çıkarabilirsiniz. 22 Aralık - 19 Ocak

Oğlak

Hayatınızda yeniliklere yer açarak enerjinizi yeniden güçlendirmek isteyebilirsiniz. Aklınızdaki kişinin güvenini kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. 20 Ocak - 18 Şubat

Kova

Yakın çevrenizle ilgili istenmeyen birtakım sorunlar yaşayabilirsiniz. Geçmişi tekrar konuşmak yerine uzlaşmacı bir tavır içinde sorunları çözmelisiniz. 19 Şubat- 120 Mart

Balık

Sevgili balıklar ve yükselen burcu balıklar; 3 Haziran’da gerçekleşecek ikizler yeniayı ile bu aya başlıyorsunuz. Hayatın size sunmuş olduğu şans ve fırsatları hemen değerlendirme iç güdüsü içerisinde olacaksınız.

Teknoloji Köşesi Galaxy A70 için parmak izi güncellemesi sunuldu Galaxy A serisi ile farklı donanım özellikli cihazlarıyla oldukça geniş bir kitleye hitap ederek kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Samsung Galaxy A70 parmak izi sorununu çözen güncelleme yayınlandı.

lar sunan şirket A serisindeki sorunları çözmeye devam ediyor. A serisindeki dikkat çeken özelliklerden biri de ekran üzerinden parmak izi okuyucusu

olan A705GMODM2AF4 sürüm numaralı

olmuştu. Fakat birçok kullanıcıda verimli

güncelleme, Mayıs ayı güvenlik sorunlarını

çalışmayan ekran üzerinden parmak izi

düzeltme eki ile birlikte geliyor. Cihazın do-

Galaxy A serisi ile Samsung oldukça geniş

okuyucu büyük tepkilere de yol açtı. Bu yüz-

kunmatik ekranındaki sorunları gidermeyi

bir kitleye ulaşmayı başardı. Hem donanım

den Samsung, Galaxy A70 için yeni güncel-

ve parmak izi tarayıcısının verimliliğini ar-

hem de yazılım özellikleri iyi verimli cihaz-

leme sundu. Yaklaşık 470 MB boyutunda

tırmayı hedefliyor.

BMW Vision M Next tanıtıldı: Otonom spor otomobil! Alman otomobil devi BMW’nin bugün Almanya’nın Münih kentinde düzenlediği NextGen etkinliğinde BMW Vision M Next tanıtıldı.

güçlü bir spor otomobil. Turboşarjlı dört si-

Vision M Next isimli konsept aracın en dik-

üç saniye içerisinde çıkabilen otomobil, bu

kat çekici noktası her iki dünyaya hitap et-

sayede günlük kullanımla süper otomobil

M Next bu sayede anahtarlığa olan ihtiyacı

mesi. Yani dinlenirken veya işinizle

konseptini harmanladığını bir kez daha gös-

tamamen ortadan kaldırıyor. Daha eğlenceli

uğraşırken sizi hedefinize götürecek otonom

teriyor.

olan ise aracınızın kapılarını açmak istediği-

bir araç veya siz kullanmak istediğinizde

Yüz tanıma teknolojisinin kullanıldığı Vision

nizde sizi yüzünüzden tanıyacak olması.

Birazda Gülelim

lindirli hibrit güç aktarma organı, 600 beygir güç üretiyor. Bu sayede araç saatte 299 km hıza çıkabiliyor. 0 – 100 km hıza sadece


28

AVRUPA

Haberler

28 Haziran 2019 Cuma

BRADLEY COOPER VE IRINA SHAYK AYRILDI Bradley Cooper ve Irina Shayk’ın ilişki-

yazmıştı. “İlişkileri biraz iyileşiyor

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016'dan

leri sona erdi.

ancak hemen sonra kendilerini aynı

beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile geçen yıl

sorgu halinde buluyorlar,” diyen E!

Mart ayında nikâh masasına oturmuştu.

Dört senelik birlikteliklerinin bitmek

News, “Kızları için bir aradaa kal-

Ünlü çiftin oğulları Kuzey, geçtiğimiz sene

üzere olduğu söylentileri çıktıktan

mak istiyorlar ama ikisi de mutlu

30 Nisan'da dünyaya gelmişti.

sonra, People dergisi ünlü çiftin resmi

değil,” demişti. Birbirlerinden

Geçtiğimiz günlerde çiftin boşanacakları

olarak ayrıldığını yazdı.

uzaklaşan. Cooper ve Shayk,

iddia edilmişti. Eşinden boşanma kararı

Çifte yakın bir kaynak, Cooper ve

ayrı kalmanın daha iyi bir

alan Özcan Deniz'in dava için avukatına

Shayk’ın 2017 yılında doğan kızları Lea

karar olup olmadığını denedi-

talimat verdiği konuşuluyordu.

De Seine’in velayetine kararlaştırdıkla-

ler. İlişkilerine oldukça yatırım

Çıkan haberler üzerine Özcan Deniz'in eşi

rını belirtti. Geçtiğimiz haftalarda al-

yapan ikili, ayrılmanın oldukça zor

Feyza Aktan sosyal medya hesabı üzerin-

yansı olmadan fotoğraflanan Shayk’ın,

bir süreç olduğunu biliyorlardı ve ai-

den eşine sarıldığı bir fotoğrafını paylaş-

Cooper ile evinden ayrıldığı yazılmıştı.

leleri için en doğru kararı almak için

mıştı. Aktan'ın paylaşımına, "Hayat

E! News geçtiğimiz günlerde ünlü mo-

çabaladılar. Kızları Lea’nın geleceği-

arkadaşım... Aşık olduğum adam! Sen,

delin ve oyuncunun bir arada kalma ça-

nin düşünen ünlü çift, mutlulukları

benim ve oğlumuzun başına gelen en

balarının tek sebebinin kızları olduğunu

için en iyi kararı aldılar. .

güzel şeysin... Yerim hep senin başının üzeri oldu. Ne şanslıyım ki aşkı seninle deneyimledim. İyi ki bizimsin... " notunu düşmesi kafaları karıştırmıştı.

Almanya'dan İsmail Türüt'e vize kısıtlaması Yenenler çiftinden güldüren hamilelik pozu!

Deren Talu, bikinili fotoğrafıyla büyüledi!

Sevilen türkücü İsmail Türüt, vize başvurusu sırasında hayatının şokunu yaşadı. Ekibiyle birlikte Almanya Konsolosluğuna vize başvurusu yapan Türüt'e "Mil-

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, bikinili

liyetçisin" denilerek sadece 2 gün vize

Eser Yenenler ile Berfu Yıldızçifti, 9 Hazi-

fotoğrafıyla takipçilerini mest etti.

verildi.

ran'da da Kilyos'ta düzenlenen düğün ile bu

Sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını pay-

mutluluklarını aileleri ve yakın dostlarıyla

laşan Talu, "Saklambaç" notunu ekledi. Talu'nun fo-

paylaşmıştı. Düğünün ardından Antalya'ya

toğrafına takipçileri de sessiz kalmadı. Talu'nun bir

balayına giden çift, şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

HAMİLELİK POZU Berfu Yenenler, belirginleşen göbeğiyle ayna karşısında verdiği pozu sosyal medya say-

"MİLLİYETÇİ TÜRKÜLER SÖYLÜYORSUNUZ"

takipçisi, "Fiziğiniz çok güzel. Mankenlere taş çıkartırsınız." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Gü-

Sabah'ın haberine göre, orkestradaki her-

zelliğinizi annenizden almışsınız." yorumunu yaptı.

kese 6 ay, İsmail Türüt'e sadece iki günlük

Şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım-

vize çıktı. Konsolosluk yetkilisinin "Siz

larla adında sıkça söz ettiren Defne Samyeli'nin kızı

milliyetçi türküler söylüyorsunuz, onun

Deren Talu'nun estetikli olduğu ortaya çıkmıştı. Güzelliği ile herkesi büyü-

için vize süresi kısa" açıklaması karşısında büyük şok yaşadı.

fasından paylaştı. Çok geçmeden Eser Ye-

leyen Defne Samyeli'nin kızı

Ekibinin tümüne 6 ay vize verilirken ken-

nenler de eşinin benzeri bir pozu sayfasında

Deren Talu, küçük yaşta es-

disine sadece iki günlük giriş izni verilme-

yayınladı. Yenenler, çiftinin hamilelik pozu ta-

tetik yaptıranlar kervanına

sine şaşıran İsmail Türüt'e ilginç bir yanıt

kipçilerini güldürdü.

katılmış. Talu'nun burun

geldi: Siz konserlerinizde milliyetçi ve si-

Ünlü sunucu Eser Yenerler, patlamış flamin-

bölgesindeki

yasi türküler söylüyorsunuz.

değişim

gosuyla poz vererek kendine gelen kilo eleşti-

birkaç estetik operas-

Alman polisi üç yıl önce de İsmail Tü-

rilerine esprili şekilde cevap vermişti.

yon geçirdiğini belli

rüt'ün konserini aynı gerekçeyle yarıda

Yenenler, fotoğrafını "Sen elinden geleni yap-

ediyor.

kesmişti.

tın" yorumuyla paylaşmıştı.


29

AVRUPA

Haberler

28 Haziran 2019 Cuma

Londra’da 2. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’nde büyük coşku

Akmen Sıtkı ve Ahmet Havalı, Hackney Welbeing kampanyasını konuştular Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti Londra Temsilciliği Turizm ve tanıtma müşaviri Kadir Doruhan ve KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı,

Kıbrıslı Sanatçı ve Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Ziynet Sali sahne aldı Avrupa Ajansı / AVA| Londra

ZİYNET SALİ KONSERİ FESTİVALDE

Londra’da ikincisi düzenlenen Kıbrıs Türk

Türk Toplumu Futbol Federasyonu standında Ozan Beliger, Kemal Soyer, İrfan Davulcular, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, İhsan Tuncalı

Kültür ve Sanat Festivali’nin 20 bin kişiyi bu-

İngiltere’de yaşayan çocuklara ve gençlere Kıb-

luşturduğu bildirildi. İngiltere Kıbrıs Türk

rıs Türk kültürünün ve sanatının tanıtılmasını

Vakfı (UK Turkish Cypriot Trust) Türk Top-

ve yaşatılmasını amaçlayan festival, 23 Hazi-

lumu Futbol Federasyonu tarafından yapılan

ran Pazar günü 12.00-18.00 saatleri arasında

yazılı açıklamaya göre, UK Turkish Cypriot

Lea Valley Athletics Centre’de yapıldı. Bir yan-

Trust’ın organize ettiği festivalde Ziynet Sali

dan eğlenirken bir yandan da Kıbrıs Türk kül-

de konser verdi. Kuzey Londra’daki Lee Val-

türüne sahip çıkılan festivalde Kıbrıslı Sanatçı

ley Athletics Centre’de düzenlenen festivale,

ve Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Ziynet Sali

yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

sahne aldı.

Üst düzey katılım

Festivalde Londra’nın sevilen isimleri Kıbrıs

Husayn Hashim El Bakayi, Cyprus Islamic Association standında

KKTC Eski Baknı Serdar Denktaş ve Akol Group sahibi Niyazi Sanal

Dörtlüsü, Kelebekler, Major Band, genç yete-

Cyprus Paradise Standında Kemal Kenan ve ekibi

Festivale Labour Party Enfield Milletvekili

nekler Mehmet Raif, Ata Kaya ve yükselen yıl-

Bambos Charalambous, Edmonton Milletve-

dız Serel Yereli şarkılarıyla katıldığı festivalde,

kili Kate Osamor, KKTC Londra Temsilcisi

Osman Balıkçıoğlu ile Ayhan Salih Korel’in eğ-

Oya Tuncalı, TC Londra Konsolosu Çınar

lenceli parodileri ile konuklara keyifli anlar ya-

Ergin, Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan

şattı. Girne Genç Sanatseverler Derneği

da katıldı. Kıbrıs mutfağının, el işlerinin, sana-

(Gençsad)’dan bir ekip de festivalde Kıbrıs

tın ve müziğin bir arada olduğu festivale,

Türk halk danslarından örnekler sundu. Festi-

Kuzey Kıbrıs’tan Kıbrıs Türk Müteahhitler Bir-

valde ayrıca el sanatları, Kıbrıslı Türk yazarla-

liği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sa-

rın ve şairlerin kitapları, Kıbrıs’a özgü yiyecek

nayi Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

ve içecekler, eski çocuk oyunları da sergilenip

heyetleri de katılarak destek verdi.

satışa sunuldu.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı sıkı bir Avrupa gazetesi okuru Mehmet Elitok Easyshelf sahibi, Vatan Öz, Engin Yorgancı Noyanlar standında

Ersan & Co müdürlerinden Mehmet Gül ve ekibi

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, TC Londra Konsolosu Çınar Ergin, Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan, İngiltere Kıbrıs Türk Vakfı Niyazi Enver, Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı ve yardımcısı Osman Ercen, Genölik Birliği Nafiya Horozoğlu açılış kurdelasını kesti

Enza ve Yataş sahibi Raşat Guliev ve ekibi Avrupa Gazteesi sahibi Vatan Öz ile


30

AVRUPA

28 Haziran 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar

S & C Windows Cleaning Services. Fast and good windows cleaning service.

Sadık Çelik 07413 779 333 LADYBIRD CHILDCARE Bebek, Çocuk Bakıcılığı ve Dadılık Servisi Babysitter, Childcare and Nany Services Derya Yadırgı deryayadirgi38@gmail.com

07501 841 046

Build Your Future on Our Foundation of Excellence! Free Quotation! Planning Permission, Building Regulations, Project Management Services, AutoCAD Design & Drawings, Calculations and Consultancy Services. 278 Langham Road, London N15 3NP www.bayhanengineering.co.uk info@bayhanengineering.co.uk Mehmet Arif Bayhan GMICE MSc (ENg), BSc (ENg), Civil Engineer, Director

0741 453 6232


AVRUPA

28 Haziran 2019 Cuma

Basyurt Nanny Services

Çocuklarınıza güvenle bakılır. Your children are treated with care and confidence. Handan Basyurt handanbasyurt@gmail.com www.basyurtnanyservices.co.uk

07467398996

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

MAINTENANCE LTD

Travelera Consultancy UK Corporate or personal travel management company providing services in the UK and Turkey traveleraconsultancy.com/ zeynep@traveleraconsultancy.com

0793 452 56 45

Her türlü etkinlik ve özel gün organizasyon hizmeti verilir.

Decoration & Painting IZZETTIN ORAL İzdecorandmaintenance.co.uk izzet@izdecorandmaintenance.co.uk

Mydeliciousappetisers@hotmail.com

07407168743

07366 303 811

Supreme Cleaning Service

BAKO STUDIO Deneyimli tiyatro sanatçısından, Yaratıcı drama ve diksiyon dersleri. *Oyunculuk *Spikerlik *Sunuculuk hizmetleri .

Window Cleaning Pure Water System Pressure Washing House And Commercial Property Windows Conservatory Windows

07492117161

0776 661 29 70

Seri İlanlar

Büyük Falcı Daby

DECOR &

14.06

31

İş, sağlık, nazara, düşmana ve tehlikeye karşı korunma, oyunda şans, sınavlarda, iş yerinizde ve aşkta başarınızı ağlayabilmek. Evlilikler,cinsel sorunlarınızı çözmek istiyorsanız falcınız Daby size en büyük yardımcıdır.Ciddi ve sonu alıcı çalışma, iş sırrına güvenebilirsiniz. Konsültasyona gelmek isterseniz şu numarayı arayınız. Lütfen İngilizce konuşun.

0208 519 61 40 0793 015 70 20

ZNC LİMİTED

More&More Social Media Co. guarantees your project to be leaded to your target market in the most inspirational and most efficient way on Social Media. Check out our offers before you decide. www.moreandmoresocialmedia@co.uk haticekol@moreandmoresocialmedia.co.uk

International trade and market research consultancy. We are offering you to discover our quality for powerful solutions and insights.

07426 91 54 21

07516 570 753 SERVICES • Subsitute Preschool Teacher • Babysitting & Nanny • Sleep Training • Indoor & Outdoor Activities • Weekend Events Sevda Erbil www.iotutorial.uk info@iotutorial.uk

+44 (0) 7388 788 749

BRIGHTON EDUCATION

Need a Tutor? One-on-one in your home. Tutoring available in English, Turkish, Business English and Education Consultancy. All ages. Affordable rates. ibrahimcetintas45@gmail.com www.brightoneducation.org.uk Call today! 07404396434


32

AVRUPA

28 Haziran 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar


33 . 30

06

AVRUPA

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

28 Haziran 2019 Cuma

KİRALIK Edmonton, Enfield, Waltham Abbey ve Southgate'de Kiralık Evler

KİRALIK

SATILIK KİRALIK ORTAK

Ankara Anlaşmalılara özel kiralık sanal ofis (Virtual

Haftalık £99.75

South Croydon Highstreet bölgesinde bulunan cluplerin yanında yeni açmış olduğum fish and chips shop satılıktır. Kebab koymaya da uygundur. Fish and chips kebab'ta anlayana kiralik verilir veya ortak da alınır. Açılış saatleri: 11-11 Gece ruhsatı sabah 4’e kadar mevcuttur. Taking yükseltilebilir. Kira: £14,000 Rates: Yok Detaylı bilgi görüşmeden sonra verilecektir. Ankara anlaşması yapanlar için çok uygundur.

07484 220 343

0781 884 89 43

office) Adres, telefon, posta dahil. Tüm mektuplarınız alınır. Size teslim edilir. Haftalık £49.75 Bir bilgisayar, bir masa, bir sandaliye, internet (Monday to Friday 10.00 - 16.00)

0795 628 07 53 0784 746 98 02

KİRALIK

Haringey'de anacadde üzerinde kiralık 2 kişilik studio oda. £1100 Elektirik,su gaz dahil.

02086611805 KİRALIK

Enfield Waltham Cross bölgesinde kiralık odalar. 07903199820 KİRALIK

KİRALIK

Waltham Cross Shopping center yaninda bus station tren station yürüme mesafesinde kiralık stüdyo ev. Elektirik, su, internet ve council tax dahil fiyati pazarliksiz £800 pound.

Enfield Townda tek kişilik kiralık oda verilir. Ev temiz ve sakin,sadece 2 kişiyle paylaşılır

0782 111 64 94

07588664199

7 .0 19

KİRALIK

KİRALIK

Stokenewington High Street Bölgesinde single ve double odalarOdalarımız bay ve bayanlar için uygundur.

07747004444 KİRALIK

Seri İlanlar

KİRALIK

Enfield 1 bedroom flat, including all bills. £900 monthly. No DSS

Empire Avenue, N18 1AE de kiralik tek kişilik stüdyo Ayri girisli ve yeni yapilmis. Aylik kira £650 bütün faturalar dahil. Dss kabul edilmez. Lütfen msj attin

07584010177

07438 392 128


34 . 28

06

AVRUPA

28 Haziran 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

SATILIK

28

6

.0

Cafe Archway Road Highgate N6 4ER Rent: £13.300 Rate: £1.800 Taking: £2.200 Lease: 15 yıl önü açık Çalışma saatleri 6.30am - 2.30pm Cumartesi: 7am - 1pm Pazar kapalı.

06

SATILIK

. 12

Berber Shop Rent: £12.500 Rate: Yok Lease: 8 yıl önü açık Taking: 3.400 - 3.800 %80 İngiliz Müşteri

07899 780 146

28

.0

6

. 19

SATILIK Cafe Rent: £8,500 yıllık Rate: yok Lease: 6 yıl önü açık Taking £2,500 haftalık Fiyat £34.000 Cafemiz Chesterfield bölgesinde yılın cafesi seçilmiştir.

07950 626 367

07592397556

SATILIK Coffee Shop RM5 3PR Bölgesinde Yeni yapılmış, modern dekorlu ve sıfır masraflı. Rent: £20.000 Lease: Yeni verilecek, önü açık. Rates: £2.000 Taking: £4.000 NOT: Rent fiyatı değişebilir. Detayları telefonda konuşabiliriz.

07950 626 367

SATILIK

Gökhan Bey 07551845176

Kapatılacak Fish&Chips&Kebap dükkanı melzemeleri ve restaurant melzemeleri uygun fiyata satılıktır. - Fish&Chips frying range 2 gözlü yeni - Döner makinaları - Single ve double dolapları - Patates soyma ve kesme makinası - Buz yapma makinaları - Glass washer'ler - Yüzlerce meze ve yemek tabakları Bir çok catering malzemeleri satılıktır.

6 .0 28

07

Croydon Purley Way Bölgesi’nde Türk resturanı için en iyi konumda , iş merkezine yakın Çalışır durumda, yeni dekorlu yeni iş yeri satılıktır Detaylı bilgi telefonda verilecektir. Lütfen 2pm’den sonra arayınız.

Enfield Town Bölgesinde

İsmail 07786 308 220 . 28

SATILIK

.0

28

6

07

SATILIK

DRY CLEANING Hornchurch London Shop has been established for over 30 years. Lease: Ongoing Rent: £19.800 Rates: £5.000 Taking: £2000 per week Price: £80.000

07919 400 307 6

.0

SATILIK

28

SATILIK

Kebap Shop Londra içinde işlek cadde üzerinde Rent: £15.000 yıllık Rates: Yok Lease: 18 yıl önü açık Fiyat: £85.000 Taking: £5.000- £6.000 pw Delivery vardır. Dükkan yeni dekorludur.

Dorchester Bölgesi Weymouth Pizza&kebap Rent 11.000 Rates 2.000 Lease 20 yıl önü açık Taking 5.500-6.000 Fiyat 80.000 Hafta arası 4:00-12:30 Hafta sonu 4:00-1:30

0777 632 66 55

07894224764 6 .0

28

SATILIK

7

.0

12

Grove Green Road Bölgesinde Kebap Shop £6.000- £7.000 haftalık kazancı vardır. Kira: £10.000 Rates Yok. 7 sene izni var, önü açık.

SATILIK Coffee Shop, Mill Hill High street Rent+rates:£19.200 Taking:£3000-£3200(6 gün açık) Lease:Önü açık Fiyat:£95.000 Lutfen 2pm’ den sonra arayınız

0781018 77 93 6

.0 28

Seri İlanlar

0795 106 8820

SATILIK

6

.0 28

SATILIK

Sheffield Bölgesinde Pizza Kebap Dükkanı Taking rahatlıkla yükseltilebilir Kira: £12.000 Yıllık Rates: 0 Price: £110.000 Sağlık nedenlerinden dolayı satılıktır. Yanında boş bir dükkan daha vardır. Coffe shop, off licence için çalıştırılabilir. Detaylı bilgiler telde verilecek.

Busy Kebap Pizza Shop SE9 Bölgesinde Rent: £20.000 Rates: yok Lease: 20 Yıl önü açık Delivery vardır. Üstünde çalışanlar için 2 yatak odalı flat vardır.

+44 7894 850310

0746 301 27 43


35

AVRUPA

28 Haziran 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

ELEMAN

28

6

.0

ELEMAN

Hammersmith bölgesinde off licence Grocery Shop'ta çalışacak elemana ihtiyaç vardır. W6 0LR

0742 736 50 56

07771867808

0753 503 29 20

ELEMAN Dalston

Lincoln Express

Bölgesinde

Off-licence’da

çalışacak

Çalışacak eleman

garson ve

aranıyor!

07404158820

.0

28

6

7 .0

ELEMAN

ELEMAN

05

International Company

Tottenham bölgesinde overlokçu, ütücü, tecrübeli makinacı ve iplik temizleyicisi aranıyor.

Seeks Ambitious and Motivated People to Help with Worldwide Expansion Full time/

komi aranıyor!

N17 0RE

Part time on going on Training Provided

07917 770 232

0795 680 52 40

07956363279

ELEMAN

Londra’ya 10 dakika uzaklikta berber dükkanında çalışacak usta

0777 192 6233 0127 762 3368 Altay Bey ELEMAN

ELEMAN

ELEMAN

CM11 2RB Essex Billericay bölgesinde fish & chips'te çalışacak eleman aranıyor. Ucuz kiralık yer bulunur.

6

06

Londra’ya 40 mile uzaklıkta terzi dükkanında tamir yapacak bayana ihtiyaç vardır. Az İngilizce bilgisi gerekmektedir.

Enfield bolgesinde

.0

. 28

Finchley Central'da sandviç barda çalışmak üzere sandviç ve kahve yapabilecek tecrübeli bayan asistan aranıyor.

ELEMAN

30

ELEMAN

Seri İlanlar

elaman aranıyor!

0790 951 4614 .0

6

. 28

Angel Edmontonda supermarkette çalışacak tecrübeli ara elemanı aranıyor! Düzenli ve samimi bir ortamda uzun vaadeli çalışmak isteyenler lütfen iletişime geçsin.

020 8807 9146 6

06

ELEMAN Türk hamamına erkek masör ve keseci aranıyor

02072495554

ELEMAN

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ihtiyaç vardır.

ELEMAN New Caste'da bulunan Türk restoranında çalışacak garson aranıyor. Kalacak yer verilir.

Londraya 25 mile uzaklıkta Grays - Essex bölgesinde çalışacak tecrübeli berber araniyor. Dolgun maaş ve bol tips.Kalacak yerimiz vardir.

0795 628 07 53

0789 434 84 17

07852277505

28

.0 28

BERBER ARANIYOR

. 28

06

ELEMAN MEGA FOODS UK LTD Firmasında Çalışacak Deneyimli 3,5 Ton'luk araç kullanabilecek şoförler aranmaktadır

07577450519 - 07577487047 7

.0

05

ELEMAN

Hemel Hempstead bölgesinde mutfakta çalışacak şef yardımcısı ve bulaşıkçı aranıyor.

07476 389373


36

AVRUPA

28 Haziran 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI Advantage Solicitors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 1676 Aydın&bright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088011711 Brunswick Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3841 5688 Erbil & Richmond Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 865 3394 Fahri Jacop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083474070 Immıgration Connection. . . . . 079 4872 1767 | 020 7681 6161 Kent solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088059735 London Solicitors . . . . . . . . . . . . . 07809728495 | 02088081285 Nova solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . 02034897010 | 07771945951 OZ Legal Consultancy - Türk Hukuku .. . . . . . . . . 01227 238968 Pace Solicitors .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24hours) 0771 353 2173

Redstone Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02039405959

ANAHTARCILAR Mustafa Keleş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07550 800 777

ARABA TAMİRCİLERİ VE SERVİSLER Best Motors M.O.T. Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8802 6515 Kem Repair Centre Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 8220

BELEDİYELER Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 379 1000 Hackney Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 356 3000 Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 489 1000 Islington Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 27 2000

BERBERLER Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . 07472 434377 Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088045550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544588 Kings Gents Hair Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07590 532 442 Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079233333

CAMİLER Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 0046 Shacklewell Lane Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 249 2244 Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 684 9900

CATERING MALZEMELERİ Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 889 0220 www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Veykab Danışmanlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07584 714 286

DOKTORLAR Dr. Ertan Erel (Uz. Plastik Cerrah) Zeynep Erel – . 07456 669 494 DOCTORS 4 YOU . . . . . . . . . . . . . 02032401028 | 02088819090 Uzman Psikolog Alptekin Aydın–. . . . . . . . . . . . . . . . 0208 144 9884

DİL OKULLARI Master Academy English Language School . . . . . . . . 02036027879 Pratiq The Centre Of Development . . . . . . . . . . . . 0788 583 1065

DÜĞÜN SALONLARI EGLENCE VE ORGANİZASYON A & G Decoration and Design . . . . . . . . . . . . . . . . . 0750 782 9563 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 267 6426 Prince and Princess Düğün Salonu . . . . . . . . . . . . . . 0203 538 9131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0779 5151 745

ECZANELER

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7254 6910

AVRUPA FIHRIST 020 7275 7610 Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

DIRECTORY-REHBER EMLAKÇILAR

April Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 257 2100 Turyap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 8025114 – 0736 5280397

ESTETİK VE GÜZELLİK KLİNİKLERİ

Hosh Hair Beauty & Laser Clinic . . . . . . . . . . . . . . . 020 8888 8880 Estel World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 880 45 550 Evita Aesthetic & Beauty Centre 02088047986 - 07946 196136 Posh Klinik (medikal estetik ve lazer epilasyon) . . 0208 681 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0742 1053 999

FOTOĞRAFÇILAR

Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7275 0044

GIDA TOPTANCILARI

HOLLAND BAZAAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8887 9999

KUYUMCULAR

Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02070417053

OKULLAR

Haringey Egitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9639 5645 Moonchild Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2522 2893 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2863 7622

PERDECİLER

Perdeci Hasan. . . . . . . . . . . . . . . . 078 6796 4310 | 0208 805 95 47 Deluxe Fabrics LTD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 490 0863

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVELERİ

Ada Windows Ltd . . . . . . . . . 020 8803 8004 | 07956 260 367 Ada Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 Global table and chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085565040 Mem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 341 2394

PEST CONTROL & BÖCEK İLAÇLAMA

Fox Pest Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07508 156 198 Pest Line Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07707 803 191

REKLAM – TABELA

River Sign & Metal Works . . . . . . 02083659152 | 07918881830 Easy Signs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07534100514 | 02036384127

RESTORANLAR

HAVA YOLLARI

ISTANBUL RESTAURANT – HORNSEY . . . . . . . 02083410460 ISTANBUL RESTAURANT – FINCHLEY . . . . . . . . 02083410460

İÇEÇEK TOPTANCILARI

Cyprus Paradise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083438888 Just2travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 598 1818 www.sunexpress.com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 349 985 70

İNŞAAT DEKORASYON

Medistance International Healthcare . . . . . . . . . . . . . 07798 705104

KONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLER

Mortgage World . . . . . . . . . . . . . 07931 187 654 | 020 3887 117 Strategy Finance & Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8588 7083

www.atlasglb.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 289 5588 www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0845 084 8990 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 349 985 70

www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

Seyit Decor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . 07710997022 | 07576377007 Umut Cam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07919 264497

K.K.T.C. Londra Temsilciliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Büyükelçiliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Başkonsolosluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Eğitim Temsilciliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 631 1920 0207 631 1930 0207 293 0202 0208 889 5721 0207 591 6900 0207 724 1511

MATBAALAR

Matbaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088076262 Meto Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079239977

METAL İŞLERİ - İNŞAAT FIRMALARI

CML steel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 2000 044 River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083659152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07918881830 Şahin Construction LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 027 0843

MOBİLYACILAR

Aldora mobilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072543331 Baca Furniture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8695 0753

MUHASEBE BÜROLARI

Account Direct Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADA Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton & Co (Chartered Accountants) . . . . . . . . . . Benchmark Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirench & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK Company & Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . . . . . . . . . . . . Mentek & Co Accountants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKS ACCOUNTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right Accounting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 8886 9222 020 8819 8212 020 7582 3000 020 7278 8555 0208 888 0004 07908 943 456 077 2309 2727 020 8888 2515 07540 110 760 020 7237 4725 0207 998 0057 020 8881 8844

SEYAHAT ACENTELERI

SAĞLIK MERKEZLERİ

SİGORTA & FİNANS VE KREDİ KURULUŞLARI

ŞÖFÖR OKULLARI

Akdeniz şoför okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 1432 8786 Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 3174 5397

SUPERMARKET

Esin cash&carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088048252 Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . . . . . . . . . . . 020 86590697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 6476778 Silver Point Food Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8807 4767

TAŞIMACILIK KARGO

CML CARGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 330 9999 333

TAXI - MINICABS

Sam's cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544545 | 02079230000 Top cars wood green . . . . . . . . 0208 8880 111 | 0208 8896 966

TEMİZLİK İŞLERİ

Spot Raiders Dry Cleaner & Launderers . . . . . . . . 0207 254 6113

TÜRK HAMAMI

Turkish Hamam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072495554

UYDU SISTEMLERI,CCTV, TV VE PC TAMİRİ

Ad Sat Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950 226 662 Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 79 48 | 0777 959 08 89

WEB TASARIM

Mantis Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07944744227

YAZAR KASA /EPOS/CCTV KAMERA

Eposman UK LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07946439404 Ika Epos Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .020 8887 1578

Fihrist


37

AVRUPA

English News

28 June 2019 Friday

ENGLISH NEWS

AWAUK and Irada Aghamaliyeva presented

Plans to transform the Barking and Barking Riverside

Career Workshop and Networking event

One more event organized by Azerbaijani ladies professionals was held in London last week. The topic of event was following: “How to accelerate in your career and prepare yourself for the work of the future”. Let us remind that AWAUK Committee is organizing cultural, networking, “get together” events on a monthly basis for Azerbaijani ladies and friends of Association. The speaker of this month was Irada Aghamaliyeva who is leading diversity and inclusiveness at a multinational company in the Middle East.

Irada Aghamaliyeva Irada is leading diversity and inclusiveness initiatives including gender diversity, cultural agility, inclusive leadership and new ways of working such as flexible working for more than 5000 people across 14 countries in the Middle

AWAUK, Azerbaijani ladies and friends of Association with Irada Aghamaliyeva East and North Africa. She is passionate about mentoring women on the important skills for the future work including cultural agility, resilience, sustainable working behaviors and creativity. Irada holds a Bachelor of Science in Chemical technology engineering from State Oil academy, Azerbaijan and Master’s degree in Human Resource Management in Middlesex University, UK. She’s a certified MBTI (Myers Briggs Type indicator) coach, intercultural intelligence certified practitioner and mindfulness trainer.

Different backgrounds, religions and culture.

One more event organized by Azerbaijani ladies professionals was held in London last week

During the event Irada had shared her thoughts on the key skills and behaviours required to get to the leadership position within the today’s organizations. She referred to the emotional intel-

The Unknown Fallen by Luc Ferier Yunus Emre Enstitüsü - London hosted the

The event started with the speech of the aut-

author Luc Ferier for the introduction of his

hor Luc Ferier with a brief introduction of his

book the Unknown Fallen which focuses on

book and emphasis on the universal values.

Muslim soldiers from all continents fighting

“Muslims are portrayed as the enemy within,

with the Allied forces in battlefields far away

that they are recent arrivals who have never

from their home and the friendships between

made a valuable contribution to Europe. But

these soldiers in the middle of an ongoing war.

we can show that they have sacrificed their lives for a free Europe, have helped to make it what it is and that they have a right to be

ligence as the main differentiation for the future of work and how we need to learn to be culturally intelligent, agile and have a entrepreneurship mindset to bring innovation regardless where we work. She also shared her experience in working across different countries and people with different backgrounds, religions and culture. “I never felt respected that much as a woman, while working in different countries as much as when I am in the Middle East”- she broke the stereotypes that people have in mind about the working in Muslim Countries as a female.

Azerbaijani ladies professionals “While working in London I was given more freedom and empowerment to manage my work without micromanagement .Trust was given rather than earned. I felt that I can make a decision and take all accountability when it was required.” as she commented on the benefits of the working in UK. She also shared her personal story of burning out at work and the importance of personal well being. “In one of my project,  I only slept  about 4 hours daily and didn’t exercise or eat properly and had a lot of stress at work . As a conclusion I had a “massive burnout”  and panic attacks which led me to review my life habits and the way I approach to my work.” She asked everyone to think about their work life balance and habits before focusing on their careers. The event was following by “Q&A” session, networking between members of AWAUK and participants.  www.awauk.az awaintheuk@gmail.com Instagram: @awa_uk Facebook: @awaintheuk

here,” said Ferier. The book contains illustrations by renowned Swiss portrait artist Eugène Burnand (1850 – 1921) and hundreds of photographs of mainly Muslim soldiers who fought in the Great War. The images are accompanied by first-hand tes-

The talk held at the exhibition hall of Yunus Emre Enstitüsü-London ended with a short Q&A session.

timonials and stories of Muslim and non-Muslim soldiers who fought with the Allied forces.

Azerbaijani ladies and friends of Association founder Ulviyya Taghizadeh (left) The speaker Irada Aghamaliyeva and Avrupa Times editor Guzel Oz

TfL is inviting people to have their say on plans to transform the growing neighbourhoods of Barking and Barking Riverside, creating safer streets that are less dominated by motor traffic and are instead much more welcoming to people walking, cycling and using public transport. The proposed 7km Cycleway is the second new cycling route to be consulted on following TfL's Strategic Cycling Analysis, which used data to identify 25 areas which showed the best potential for growing cycling numbers. The route would connect the development at Barking Riverside, where more than 10,000 new homes are being built, with Barking Town Centre. It is part of wider proposals to connect with Ilford Town Centre, where an Elizabeth line station is due to open. The new route will also connect with Cycle Superhighway 3 at Mayesbrook Bridge, which provides a direct link to Canary Wharf and Central London. New ‘continuous’ pedestrian crossings in the area will give priority to people moving on foot and a new walking and cycling footbridge over Mayes Brook will make journeys between Barking and Barking Riverside safer, faster and more direct.

Özersay: “TRNC government has not taken a decision to open Maraş”

TRNC Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Kudret Özersay stated that the government has not taken a decision to open Maraş but an inventory study is planned within Maraş. Özersay stressed “The TRNC government has not taken a decision to open Maraş. The decision taken at this stage is to make an inventory study within Maraş. The government has not decided to give Maraş to anyone, or to open it under the control of the UN or the TRNC government. We as the government want to see the results at the end of the inventory study in order to shape our future policy. We have a principle on this issue. We will take steps without prejudice to the property rights of former owners and the Foundation Administration”.


38

AVRUPA

Spor Haberleri

28 Haziran 2019 Cuma

SERDAR SARI VE YÖNETİMİ İLE YOLA DEVAM Avrupa Ajansı / AVA| Londra Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu tarafından Avrupa Gazetesien yapılan açıklamaya göre 19 Haziran Çarşamba akşamı gerçekleşen Türk Toplumu Futbol Federasyonu genel kurul özel toplantısında, kulüpler ve üyeler istikrarlı hizmetten yana oldu.

KULÜPLER İSTİKRARLI HİZMET İÇİN YOLA DEVAM DEDİ 1976 yılında Londra’da kurulan Türk Toplumu Futbol Federasyonu, 43 yıldır kesintisiz

hizmet

veren toplum kuruluşlarının başında

gelir.

Kulüplerin de onayı ile birlikte artık TTFF Başkanı Serdar Sarı’ya daha fazla sorumluluklar eklendi.

Londra’da bulunan en güçlü ve köklü kuruluş olan TTFF, geçen hafta

gerçekleşen

toplantı da, mevcut Başkan Serdarı Sarı ve Yönetim ta-

Kurulu Üyeleri ile bir yıl daha TTFF kulüplerine, üyelerine ve gençlerine hizmet verecektir.

sonu sahalara geri döndü. Bununla birlikte TTFF için gereken sponsor kaynakları bulundu, ,İngiltere, TC

EMEK OLMADAN HİÇBİR ŞEY YETİŞMEZ

ve KKTC yetkililer ile iyi ilişkiler kuruldu, önemli dış temaslar gerçekleşti ve BRT’den bir yıl boyunca TTFF maçları yayınlandı.

Toplantıda, kulüpler tarafından önemli ka-

Her daim toplumun, kulüplerin ve gençle-

rarlar alındı. Kulüpler emek veren kişilerin

rin arasında olan TTFF, bunu istikrarlı bir

devam etmesini talep etti, seçim kavgası

şekilde devam ettirdi. Bunlarla birlikte

yerine, saygı ve hoşgörü çerçevesinde

TTFF Kıbrıs Türk Kültür & Sanat Festiva-

yolda devam dedi.

linde yine yer alarak, toplum ve gençler

Cemil Acıkan, Serdar Sarı,Niyazi Sanal ve Mustafa Çetinkaya festvialde

için ciddi katkılar koymaya devam ediyor

KULÜPLER EMEKÇİLERİN HAKKINI VERDİ

TTFF Başkanı Serdar Sarı ise, bütün so-

BAŞKANA DAHA FAZLA SORUMLULUKLAR

Bir yıldır TTFF’ye hizmet veren Başkan ve

rumlulukları yerine getireceğine dair söz verdi ve gençler, kulüpler, toplum ve TTFF ailesi için daha fazla çalışacaklarını belirtti.

Yönetim Kurulu Üyeleri söyledikleri tüm

Kulüplerin de onayı ile birlikte artık TTFF

Başkan Sarı, "Emek en yüce değerdir,

sözler tutmayı başardı. Bir yıl içinde

Başkanı Serdar Sarı’ya daha fazla sorum-

TTFF’ye emek vermek bizler için bir onur-

önemli adımlar atan Başkan ve Yönetimi

luluklar eklendi. Yönetim Kurulu Başkanı

dur.

bu yıl gençler ligini kalkındırmak büyük

artık daha geniş bir sorumluluk ve denet-

bir uğraş sergiledi ve sonunda gençler haf-

leme yelpazesini sahip.

Emeğimizin farkında olup bize güvenen tüm kulüplerimize çok teşekkür ederiz. Bizim için zor bir yıl oldu fakat verdiğimiz tüm sözler tutmak için ciddi bir mücadele verdi. Özellikle gençlerimize gençler ligine kazandırmak büyük bir mutluluktu. Yeni dönemde yeni projelerle birlikte biz yine toplumun içinde olmaya devam edeceğiz, her alanda faaliyetlerimize yürütmeye devam edeceğiz. TTFF Londra’daki en bulunan en büyük kuruluştur ve böyle olmaya

TTFF Başkanı Serdar Sarı ise, bütün sorumlulukları yerine getireceğine dair söz Verdi

devam

teşekkürler.’

edecek.

Herkese

çok


39

AVRUPA

Spor Haberleri

28 Haziran 2019 Cuma

TÜRK TOPLUMU FUTBOL FEDERASYONU: “HERŞEY ÇOK GÜZEL OLDU” Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Sarı, geçen pazar düzenlenen festivalle ilgili şunları söyledi: “2. Kıbrıs Türk Kültür

İngiltere Türk Toplumu Futbol Fedras-

ve Sanat Festivaline zamanını, emeğini,

yonu adına açıklama yapan başkan Serdar

yüreğini vererek aramızda olan herkese ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ. Güvenlik şirketinin elde ettiği verilere göre yaklaşık 20,000 kişi festivalimize giriş yaptı.

İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyon Başkan Serdar Sarı

UK Turkish Cypriot Trust olarak düzen-

Serdar Sarı, Serdar Denktaş ve Avrupa Gazete sahibi Vatan Öz

SERDAR DENKTAŞ FESTİVALDE MEŞHUR KIBRIS ŞARKISIYLA KATILDI

lediğimiz Bu festival ticari kazanç elde

Kültür ve Sanat Festivalini gerçekleştirdik.

etmek için düzenlenmedi, gençlerimizi

Biz bu yola çıkarken şunu demiştik, sen,

KAZANMAK için düzenlendi.

ben, değil, hep birlikte biriz! Hep birlikte

Gençlerimiz kültür ve kimlikleri hakkında

daha güçlüyüz, güzel bir gelecek için da-

KKTC eski Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı

donanım sahibi olmaları, kültürlerini tanı-

vamıza sahip çıkalım, gençlerimize sahip

Serdar Denktaş 2. Kıbrıs Kültür ve Sanat Festi-

yıp, yaşatmaları açısından 2.Kıbrıs Türk

çıkalım.”

valinde ''Ah Kıbrısım'' şarkısıyla sahne aldı.

Hamit Altıntop, Genç Milli

Takımlardan sorumlu (AVRUPA TÜFAD) Avrupa Türk Futbol

www.avrupagazete.co.uk

Antrenörleri Derneği Başkanı Abdulkadir Bakırdöven, TFF Türkiye Futbol Federasyonu yeni yönetim kurulu'nda yer alan Hamit Altıntop'u ve TFF Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir ile yeni yönetim kurulunu kutlayarak başarılar diledi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Nihat Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen

toplantıda,

görev

dağılımı

yaparken, Almanya doğumlu olan eski Milli Futbolcu Hamit Altıntop İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu olarak görevlendirildi. Avrupa liglerinde oynayan Türk kökenli genç futbolcular yakından takip edilecek ve genç Milli takımlara sağlıklı bir şekilde kazandırılacak.

Avrupa Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Abdulkadir Bakırdöven, TFF Türkiye Futbol Federasyonu yeni yönetim kurulu'nda yer alan Hamit Altıntop


40

AVRUPA

28 Haziran 2019 Cuma

Reklamlar

Profile for Vatan Londra

avrupa gazete egazete 28 haziran 2019  

avrupa gazete egazete 28 haziran 2019

avrupa gazete egazete 28 haziran 2019  

avrupa gazete egazete 28 haziran 2019

Profile for londra874
Advertisement