avrupa gazete gazete 21 şubat 2020

Page 1

21 Şubat 2020 Cuma

www.avrupagazete.co.uk

AVRUPA

info@avrupagazete.com

Tel: 020 7275 7610

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

KÜLTÜR SANAT Sayfa 28

İngiltere ve Galler'in en tehlikeli bölgesi neresi ? Gasp ve bıçaklı saldırıların sıklıkla yaşanması başta olmak üzere İngiltere’deki suç haritası incelendiğinde kuzey bölgelerinde suç oranının daha fazla olması dikkat çekiyor.

Sayfa 6’da

19. Yılımızda gururluyuz

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

Yaşarata: “Kıbrıslı Türklere Seyahat ve Ticaret Hakkı Verilmeli” Sayfa 24-25

Başkan Dr. Muhammet Yaşarata

İrlandalılar, atalarının kaderini değiştiren Türkleri unutmadı

Kraliyet Filarmoni Konser Orkestrasıyla Türk Valsleri

İngiltereli Kıbrıs Türk Gençleri KKTC’yi ziyaret ediyor

Sayfa 8 Ay yıldız Drogheda kasabasının armasında

Sayfa 21

Sayfa 39

Virtüöz Cihat Aşkın, şef Oğuzhan Balcı

Kebab restaurant opens on board a London double decker bus

Osman Ercen ve "rfan Davucular

Page 37

Double decker bus: Kebab shop

Hadise Londra’ya ANKARA ANLAŞMASI ÖLDÜ ! Aleyna Tilki Londra Hadise’ye İşte Puan Tabanlı yeni Göç Sistemi Londra Konseri doyacak Avrupa Ajansı | AVA/Londra

! Yeni sistemde AB vatandaşları ile AB üyesi

Avrupa Ajansı | AVA/Londra Divaa Event organizasyon şirketinin sahibi ünlü organizatör Ejder Doğuş, konser ve etkinlik gösteri programını Avrupa

Gazetesi

açıkladı.

olmayan ülkelerin vatandaşları aynı şekilde

Divaa Event organiatörü Ejder Doğuş, en son

değerlendirilecek.

Tarkan ve Zeynep Bastık konseriyle

! Bilim insanları, mühendisler ve akademisyenler gibi

gönüllerde taht

yüksek vasıflı kişilere öncelik tanınacak.

kurmuştu.

! Düşük vasıflı işçiler için ise belirli bir göç sistemi

Aleyna

Tilki,

olmayacak.

Londra’da ilk

Event etkin-

! Tüm başvuru sahiplerinin iş teklif almaları veya

defa konser

liklerinin

teklifi yapan şirket ve kurumun senelik asgari 25 bin

verecek.

planını ha-

600 sterlin maaş ödemesi gerekecek.

sizler için Divaa

zırladı.

! Bir kişinin İngiltere'ye göçmen olarak gelebilmesi için toplamda 70 puana ulaşması gerekiyor

25 bin 600 sterlin sınırı

Avrupa Ajansı | AVA/Londra tere'de hükümet, Brexit sonrası ülkeyi

Tüm başvuru sahiplerinin iş teklif almaları veya

"dünyanın en parlak ve en iyilerine açacak" puan

İngil-

teklifi yapan şirket ve kurumun senelik asgari 25

tabanlı yeni göç sistemini duyurdu. İngiltere İç-

bin 600 sterlin (202 bin TL) maaş ödemesi gereke-

işleri Bakanı Priti Patel, yaptığı açıklamada, yeni

cek. Düşük vasıflı işçiler için ise belirli bir göç sis-

sistemin 1 Ocak 2021'de yürürlüğe gireceğini söy-

temi olmayacak.

ledi.

29.sayfada

Hadise, Londra’da ilk defa büyük ekip ve dansçılarıyla

Kanada ve Avustralya puanlama sistemi

Ankara Anlaşmasının ölüm fermanı İş teklifi olmayanlar gelebilecek mi? Sponsorluk hakkı onaylanmış bir kurum tarafından iş teklifine

Bir kişinin İngiltere'ye göçmen olarak gelebilmesi için

sahip olmak, AB vatandaşları için de göçmenlik

toplamda 70 puana ulaşması gerekiyor. AB üyesi olan

başvurularında aranacak kriterler arasına ekleni-

ve olmayan ülkelerin vatandaşları için eşit şartlar uy-

yor. Böylece, sponsorluğun kriterlerden biri ha-

gulanacak. Yeni sisteme göre, İngiltere'de çalışmak ve

line getirilmesiyle artık kendi işini kurmak

yaşamak isteyenler Kanada ve Avustralya'da olduğu

amacıyla İngiltere'ye gelmenin de önü kapanmış

gibi bir puanlamaya tabi tutulacak.

oluyor.

Sayfa 4’te

Aleyna Tilki, Londra’da ilk defa konser verecek.

29.sayfada


2

AVRUPA

21 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


3

AVRUPA

Haberler

21 Şubat 2020 Cuma

Gazetemiz Avrupa, 19 yıldır aynı heyacan istek ve azimle sizlerle. Bu sayımız ile dopdolu güzel haberlerle sizlerin huzurundayız. 21 Şubat 2002 yılında ilk sayımız ile merhaba demiştik Londra’ya. 18 yılı bitirdik. 19 yılımızdan gün aldık. Tüm başarılarımız sizlerle birlikte büyüsün yücelsin.

rak bilinen 7 yıl süren açlık, o dönem İngiliz yö-

Vatan Öz

netimi altında olan İrlanda'da bir milyondan

20’ye 1 kala….

niyle tarlada çürümesiyle başladı.

fazla kişinin ölümüne yol açtı ve halkın belleğinde derin izler bıraktı. Ağıtlara ve kitaplara konu olan kıtlık, patateslerin bir mantar nedeBu ilginç tarihi haberimizi 8. sayfamızda okuya-

Emeği geçen herkes teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Nice 19, 20.ci yıllar bizlerle sizlerle olsun… Seneye 20.yılımızı görkemli şekilde kut-

bilirsiniz. ***

vatanoz@avrupagazete.com

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr.

layacağız.

Muhammet Yaşarata’dan anlmalı bir çıkış geldi.

***

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel yeni sistemin

İngiltere’de yapılan araştırmalarda ve 2019 Ara-

Başbakan Ersin Tatarı'n geçen hafta İngiltere’de

Türkiye - İngiltere arasında son 20 yıla damgasını

ne zaman başlayacağını açıkladı. Evet yeni sistem

lık ayında yayınlanan polis raporlarında bizleri

yapmış olduğu açıklamalara dikkat çeken Yaşa-

vuran “Ankara Anlaşması” artık tarih oluyor. 31

1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek. Bu yeni göç

ilgilendiren çok çarpıcı bilgiler var. Londra’da ya-

rata, seyahat ve ticaret hakkının artık Kıbrıslı

Aralık 2020’de sona erecek olan Ankara Anlaş-

sistemi Kanada ve Avustralya puanlama sistem-

şayan Tük Toplumunu üzecek nitelikteki bu bil-

Türklere tanınması noktasında çağrıda bulundu.

ması’nın ölüm fermanı bu hafta açıklandı. Artık

den alınmış.

giler endişe yaratıyor.

Tüm ayrıntıları 4.sayfamızda okuyabilirsiniz.

İngiltere ve Galler'in en tehlikeli bölgesi

****

***

hangisi ?

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından İn-

İngiltere ve Galler'in en tehlikeli bölgesi neresi so-

Manchester, Slough, Liverpool ve Blackpool gibi

giltere’de

rusunun yanıtı bizleri şaşırtmadı?

kuzey şehirlerinde suç oranı gibi tüm çarpıcı ay-

KKTC’de Gençlik Kampları dolayısı ile Londralı

İngiltere yeni göç sistemini uygulayacak. Yeni sistemde neler var ? ! AB ile AB üyesi olmayan vatandaşları aynı şe-

Bu haberimizi sayfa 24-25’te okuyabilirsiniz.

kilde

yaşayan

gençlere

düzenlenen

rıntıları 4.sayfamızda okuyabilirsiniz.

gençlerimiz Türk Toplum Futbol Federasyonu

Gazetemiz Avrupa, İngiltere’nin kuzey bölgele-

***

ve Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere öncülü-

! Yüksek vasıflı kişilere öncelik tanınacak.

rinde diğer bölgelere göre suç oranlarında özel-

İrlandalılar, atalarının kaderini değiştiren Türk-

ğünde Kıbrıs'ta bulundular. Gençlik heyetine

! Düşük vasıflı işçilere göç sistemi olmayacak.

likle ekonomik nedenlerden dolayı artış

leri unuttu mu ?

TTFF Asbaşkanı Osman Ercen ve TTFF Yönetim

yaşandığını yazdı.

İrlanda'nın şimdiye kadar yaşadığı en büyük fe-

Kurulu Üyesi İrfan Davucular eşlik etti.

! Senelik asgari 25 bin 600 sterlin maaş gerekecek. ! Göçmenlerin 70 puana ulaşması gerekiyor

laket olan Büyük Kıtlık sırasında Türklerin İrGasp ve bıçaklı saldırıları her gün duymaktan

landa halkına yaptığı para, gıda ve ilaç yardımı

artık yorulduk.

aradan geçen 173 yıla rağmen hala hatırlanıyor.

Tedirginlik içinde yaşıyoruz !

19. yüzyılda Büyük Kıtlık veya Patates Kıtlığı ola-

Bu haberimizi 39.sayfada okuyabilirsiniz Mutlu ve huzurlu bir hafta dilerim.


4

AVRUPA

Haberler

21 Şubat 2020 Cuma

İngiltere puan tabanlı göç sistemini uygulayacak

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, yaptığı açıklamada, yeni sistemin 1 Ocak 2021'de yürürlüğe gireceğini söyledi.

• Yeni sistemde AB vatandaşları ile AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları aynı şekilde değerlendirilecek. • Bilim insanları, mühendisler ve akademisyenler gibi yüksek vasıflı kişilere öncelik tanınacak. • Düşük vasıflı işçiler için ise belirli bir göç sistemi olmayacak. • Tüm başvuru sahiplerinin iş teklif almaları veya teklifi yapan şirket ve kurumun senelik asgari 25 bin 600 sterlin maaş ödemesi gerekecek.

İngiltere puan tabanlı göç sistemini uygulayacak Avrupa Ajansı | AVA/Londra tulacak.Başvuru sahibinin İngilizce seviİngiltere'de hükümet, Brexit sonrası ülkeyi yesi, mesleği ve eğitim durumu gibi unsur"dünyanın en parlak ve en iyilerine açacak" lar

dikkate

alınarak

yeterli

puana

puan tabanlı yeni göç sistemini duyurdu. erişenlerin ülkeye gelmesine izin verilecek. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, yaptığı Yeni sistemde AB vatandaşları ile AB üyesi açıklamada, yeni sistemin 1 Ocak 2021'de olmayan ülkelerin vatandaşları aynı şekilde yürürlüğe gireceğini söyledi. Bunun tüm değerlendirilecek. Bilim insanları, mühenülke için tarihi bir karar olduğunu savunan disler ve akademisyenler gibi yüksek vasıflı Patel, "Serbest dolaşıma son veriyoruz, sı- kişilere öncelik tanınacak. nırlarımızı kontrol altına alıyoruz." dedi.

25 bin 600 sterlin sınırı

Patel, İngiliz halkının taleplerini dikkate aldıklarının altını çizerek, "Ekonomiyi ve top-

luluklarımızı güçlendirerek dünyanın dört Tüm başvuru sahiplerinin iş teklif almaları bir yanından en parlak ve en iyilerini ken- veya teklifi yapan şirket ve kurumun senedimize çekeceğiz ve bu ülkenin tam potan- lik asgari 25 bin 600 sterlin (202 bin TL) siyelini açığa çıkaracağız." diye konuştu.

maaş ödemesi gerekecek. Düşük vasıflı işçiler için ise belirli bir göç sistemi olmaya-

Kanada ve Avustralya puanlama sistemi

cak. Bu durumda halen İngiltere'de bulunan AB ülkelerinden gelen iş gücünün yüzde 70'inin vasıflı işçi olma gereksinim-

AB üyesi olan ve olmayan ülkelerin vatan- lerini karşılayamayacağı değerlendiriliyor. daşları için eşit şartlar uygulanacak

31 Ocak'ta AB'den ayrılan İngiltere'de yeni

Yeni sisteme göre, İngiltere'de çalışmak ve sistem, Boris Johnson hükümetinin en yaşamak isteyenler Kanada ve Avustral- önemli seçim vaatleri arasında yer alıya'da olduğu gibi bir puanlamaya tabi tu- yordu.

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

!NG!LTERE'N!N

EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETES!

info@avrupagazete.com www.avrupagazete.co.uk

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is strictly prohibited. We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

Printed at St.Clements Press LTd Unit 3 Rick Roberts Way, Stratford, London

www.avrupagazete.co.uk web sitemiz Anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

21 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


6

AVRUPA

Haberler

21 Şubat 2020 Cuma

İktidarda Hitler’in bir azınlık hükümeti vardı ve yaklaşık olarak bir hafta sonra, yani 5 Mart 1933’de genel seçimler yapılacaktı. Ama Hitler’in adamları, Almanya Parlamentosu’nu (Reichstag) 27 Şubat 1933 gecesi kundaklayarak yaktılar. Aynı gece Adolf Hitler, Dr. Joseph Göbbels ve Herman Göring olay mahalline geldiler ve orayı adeta bir miting alanına çevirdiler. Hitler, parti militanlarının ve taraftarlarının doldurduğu bu büyük miting alanında suçluyu ilan etti. “Uluslararası Komünizm”, Alman birliğine karşı örgütlü olarak saldırıya geçmişti ve Hitler konuşmasında; “Artık acıma yok! Kim yolumuza çıkarsa, kafasını keseceğiz! Alman halkı artık merhamet göstermeyecektir. Her komünist, nerede görülürse vurulacak! Komünist milletvekilleri bu gece asılmalı! Reichstag Yangınının içinde olan sosyal demokratlara da artık acıma yok!” dedi. Hitler, bu yangını bahane ederek muhaliflere ve muhalif milletvekillerine karşı bir cadı avına girişti. Yangının ertesi günü, “Reichstag Yangını Kararnamesi” çıkarılarak Weimar Anayasası rafa kaldırıldı, demokrasi, insan hakları ve özgürlükleri de askıya alındı. Kısa sürede 100 bin muhalif tutuklandı ve devamı da geldi! Özetle; “Reichstag Yangını” Almanya’da faşizme geçişin en önemli adımı oldu. Yangın, aynı zamanda Hitler’e tek başına ve sonsuza kadar devam ettirebileceği gücü verdi! Ama Hitler, 12 yıl içinde ülkesini felakete taşıdı, kendisi, arkadaşları ve yandaşları için ibret dolu bir sonu hazırladı. Almanya, bu geçmişi nedeniyle hala utanç içinde! Son günlerde yandaş basında, yandaş ve militan kalemler tarafından darbe söylentileri ve yorumları yapılıyor. Bu iddialar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un “FETÖ’nün siyasi ayağı” çıkışları ile ilişkilendiriliyor. Hatta, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, darbe girişimi çabalarının odak ismi olduğunu iddia edenler de var. Hiç şüphe yok ki, bu söylentilerin arkasında iktidar, önünde ise iktidarın tetikçileri bulunuyor. Amaç; darbe yapmak, anayasayı tamamen askıya almak, muhalefeti ve önde gelen muhalif isimleri Ergenekon ve Balyoz benzeri kumpas operasyonlarıyla içeri atarak susturmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürkçü ve yurtsever komutan, subay ve astsubaylarını bu bahane ile tamamen tasfiye etmektir. Bugün için Türkiye’de, iktidardan başka kimsenin darbe yapma şansı ve imkânı yoktur. Muhalefet için tek yol; her şeye rağmen anayasal

Türker Ertürk

İktidarın Reichstag yangını gibi bir girişime ihtiyacı var turkererturk@avrupagazete.com

çizgidir, hukuktur ve demokratik seçeneklerdir. İktidar mücadeleyi ne kadar çok anayasal çizgi, hukuk ve demokrasi dışına çekmeye çalışırsa çalışsın; oyuna gelinmemeli ve meşruiyet minderi son ana kadar asla terk edilmemelidir. Tek istisna, seçimlerin meşruiyeti ve sonrasında vermek istememesi durumudur! “Benzetmek gibi olmasın” diyeceğim ama “Teşbihte hata olmaz” özlü sözünden hareketle belirtmek isterim ki; iktidar bir anlamda “Reichstag Yangını” gibi bir bahanenin peşinde. Darbe söylentileri ve iddiaları ise; bu bahane ile iktidar ve/veya yakın çevresi tarafından yapılması akıllardan geçen bir darbenin hazırlık safhasını oluşturmaktadır. Artık iktidarın seçim kazanmasına imkân ve ihtimal kalmamıştır. Ekonomi başta olmak üzere, her alanda tam iflas ve felaket durumu söz konusudur. Artık ağır sansür, gerçeklerin gizlenmesi, yalan ve rakamlar üzerinde yapılan oynamalar kifayet etmemektedir. Millet fakr-ü zaruret içine düşmüş, canından bezmiş, iktidardan bıkmış ve korku duvarlarını aşmaya başlamıştır. İktidar, her geçen gün bir önceki güne göre oy ve destek kaybetmekte ve hızla erimektedir. İşin kötüsü; bu durumu tersine çevirebilecek fırsatları da tüketmiştir. Daha da önemlisi; iktidar bugüne kadar yaptıkları nedeniyle, hiçbir alanda hesap verebilir durumda değildir. İktidar ve yakın çevresi; beka açısından ülkenin yönetiminde sonsuza kadar kalmayı yaşamsal olarak elzem görmekte ve muhalefete düşmeyi aklına bile getirmek istememektedir. Tek şansı; savaş veya darbedir. Şimdi bu ikisi üzerinde çalışılmaktadır. Ama bizden söylemesi; ikisi de başarılı olmaz ve milletimiz de bunları yemez, bilesiniz! Geçmişten epeyce deneyimimiz var. Israr edilirse; sadece daha fazla acı çekeriz ve ülkemizin kaynaklarını boş yere tüketiriz, o kadar!

İngiltere ve Galler'in en tehlikeli bölgesi neresi ? Avrupa Ajansı | AVA/Londra Kuzey İngiltere’de suç oranları artıyor İngiltere’nin kuzey bölgelerinde diğer bölgelere göre suç oranlarında özellikle ekonomik nedenlerden dolayı artış yaşandığı belirtildi. İngiltere’nin kuzey bölgelerinde son dönemlerde yaşanan suç olaylarındaki artış ülke gündemini meşgul ediyor. Gasp ve bıçaklı saldırıların sıklıkla yaşanması bölge halkında gerginliğe neden olurken İngiltere’deki suç haritası incelendiğinde kuzey bölgelerinde suç oranının daha fazla olması dikkat çekiyor. İngiltere’de yapılan araştırmalarda ve 2019 Aralık ayında yayınlanan polis raporlarında, Londra’nın İngiltere ve Galler'in en tehlikeli bölgesi olduğu belirtildi. Elde edilen verilerde Londra dışındaki bazı bölgelerde hızlı bir şekilde artış yaşanan bıçaklama suçlarının özellikle Manchester, Slough, Liverpool ve Blackpool gibi kuzey şehirlerinde artış gösterdiği ortaya çıktı. İngiltere’nin kuzey bölgesi Lancashire'de rakamlar, bıçakla saldırı suçunun 2014'te 455 suçtan 2018'de 981'e yükseldiğini gösteriyor.

yaptığı açıklamada, "Kız çocukları ve genç kadınlar, polis tarafından durdurulmaları ve

Raporlarda, suç oranlarının ekonomik sıkın-

aranma olasılıkları düşük olduğu için silah

tıların yaşandığı bölgelerde artış gösterdiği

taşımak için kullanılıyor. Erkek şüphelilere

belirtildi. Resmi rakamlara göre İngilte-

gösterilen dikkat, genç kadınların kasıtlı ola-

re'deki en yoksul 10 mahalleden 8’i Blackpo-

rak işe alınmasına yol açabilir" dedi.

ol'da yer alıyor. Öte yandan, suç isleme oranlarının kadınlar

Geçtiğimiz yıl itibariyle İngiltere’nin kuzey

arasında da yüksek olduğu ortaya çıktı.

şehirlerinde halkta büyük paniğe yol açan

Araştırmalara göre 2018 yılı bıçakla yara-

bıçaklama suçları gün geçtikçe artıyor. Özel-

lama suçu işleyenlerin yüzde 15'i kadın.

likle kalabalık şehir bölgelerinde, alışveriş merkezi, toplu taşıma, işlek caddelerde her-

Son 6 yıldır polis memurlarını gözlemleyen

hangi bir saatte yapılan saldırılar toplum

Liverpool Üniversitesinden Dr. Mike Rowe

arasında bir güvensizlik ortamına yol açıyor


7

AVRUPA

21 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


8

AVRUPA

Haberler

21 Şubat 2020 Cuma

Mustafa Öz

Okulu öğretmeni olmayan mezralardan köye gelen bir öğretmen tarafından yetiştirilip sı-

Britanya Kebabatalarının Sektör Birliği Kuruldu İrlandalılar, kaderini

değiştiren Türkleri unutmadı

navlara sokulan ve bilmediği görmediği yerlerde başarılı olarak Köy Enstitüsü denilen bilim yuvalarında köy çocukları yetiştirilerek gene köylere gönderildiler. Oralarda takım elbisenin ne olduğunu, yatmak için ranzaların ne olduğunu,yatak çarşafı, yastık döşek kavramlarını öğrendiler. Daha 11 ,12 yaşlarında ellerinin kirleri, elbise denilen yamalı ve yıp-

Köy Çocukları

ranmış giysileriyle oralara geldiler. Sabah kal-

mustafaoz@avrupagazete.com

kıp elini yüzünü lavabo cenilen hiç görmedikleri yerlerde diş fırçalamayı, hamam

Orada neler yapacaklarının deneyimini kavra-

denilen yerde temizlenmeyi, hatta nasıl banyo

dılar. Köy yaşamlarına tekrar dönerek hayata

ve temizlik yapılacağını öğrendiler.

dair zorlukları aşma bilinci edindiler. Oralarda köylülere ve çocuklara kendi deneyimlerini

Ayna kavramını durgun sulara bakarak bilen

yaşadıkları olumlu ve olumsuzlukları göste-

bu köy çocukları kendilerini aynalarda daki-

rek, yaşayarak öğrettiler.Kendileride öğret-

kalarca seyrettiler. Birlikte yaşamayı, ortakla-

menlik nasıl yapılır diye deneyim kazandılar.

şarak kullanmayıda oralarda öğrendiler. Sınıf

Sonra gittikleri köylerde bu deneyimlerini bi-

arkadaşlarıyla hatta tüm öğrencilerle kardeş,

rikimlerini aktararak yaşamın zorluklarını ve

dost "oldular. Birbirlerinin yardımına koşma-

kolaylıklarını öğrettiler hemde yaşayarak ken-

yıda oralarda öğrendiler. Anne ve babaların-

dilerini geliştir diler. Böyece köylerde eğitim

dan görmedikleri ilgiyi, sevgiyi öğretmen

ve öğretim arttı. İnsanlar bu köylere gönderi-

dedikleri ana, baba, ağabey gereğinde kardeş-

len öğretmenlerden bilgi ve deneyim kazandı-

lik gördükleri elleri öpülesi öğretmenlerinden

lar. Yaşamlarını kolaylaştırdılar. Ülkedeki

öğrendiler. Daha sonra bu ortamlara alışıp be-

okur yazar oranında gözle görülür artışlar

nimsediler. Kendilerini geliştirdiler. Eğitimin,

oldu.

öğretimin anlamını, yaralarını yaparak, yaşayarak öğrendiler. Bu okul denilen eğitim yu-

Köylülerde neyi nasıl ve niçin yaptıklarını ya-

valarında

kardeşliğin

parak yaşayarak öğrenip uyguladılar. Birde

yaralarınıda yaşayarak, deneyerek öğrendiler.

yardımlaşmanın,

şimdiki geldiğimiz duruma bakıyorumda ha-

Öyle bir eğitim vardı ki tüm öğrencilere diger

yıflanmamak elde değil. Bir an önce tekrara

üst sınıfta olanlar ağabeylik, kardeşlik yaparak

köy enstitüleri kurularak aydınlatma döne-

nelerin doğru nelerin yanlış olduğunu, nasıl

mine girilmelidir. Anca böyle gelişir kalkına-

başarılı olabileceklerini öğrettiler. Son sınıf öğ-

biliriz.

rencileri yarı öğretmendi onlar için. Son sınıfta iki ay köylere staja gönderildiler.

Hepinize sağlık ve huzurlar dilerim.

İrlanda'nın şimdiye kadar yaşadığı en büyük felaket olan Büyük Kıtlık sırasında Türklerin İrlanda halkına yaptığı para, gıda ve ilaç yardımı aradan geçen 173 yıla rağmen hala hatırlanıyor. 19. yüzyılda Büyük Kıtlık veya Patates Kıtlığı olarak bilinen 7 yıl süren açlık, o dönem İngiliz yönetimi altında olan İrlanda'da bir milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtı ve halkın belleğinde derin izler bıraktı. Ağıtlara ve kitaplara konu olan kıtlık, patateslerin bir mantar nedeniyle tarlada çürümesiyle başladı. İrlanda'nın şimdiye kadar yaşadığı en büyük felaket olan Büyük Kıtlık sırasında bir milyondan fazla İrlandalı ABD'ye göç etmek zorunda kaldı. Herhangi bir yere gidemeyecek kadar fakir olanlar ise ya açlıktan ya da yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklar nedeniyle bir nevi ölüme terk edildi. Kıtlığın en şiddetli yılı, mahsulde herhangi bir iyileşme görülmeyen 1847 oldu. Tarihe "Kara 47" olarak geçen o yıl yardım umulmadık ve uzak bir yerden, Türklerden geldi.

Osmanlı Türk Sultanı yardım elini uzattı Binlerce kilometre uzaklıktaki İstanbul'da Sultan Abdülmecid, İrlanda'dan gelen diş hekiminin anlatımıyla durumdan haberdar oldu. Türk Sultan, açlıktan ölen İrlandalılara yardım etmek için acilen 10 bin sterlin (şu anki değeriyle yaklaşık 8 milyon lira) yardım teklifinde bulundu.

Ancak o dönem Kraliçe Victoria, 2 bin sterlin yardım yapmıştı ve İngiltere, Kraliçe'nin yardımını aşan bir miktarı kabul etmek istemedi. Bunun üzerine Sultan Abdülmecid, istemeyerek yardımı azalttı ve İrlanda'ya bin sterlin gönderdi. Bunun yeterli olmadığını bilen Sultan, daha fazla yardım için çare aradı.

Dublin Büyükelçisi Levent Murat Burhan Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Levent Murat Burhan, yaptığı açıklamada, "Sultan Abdülmecid daha fazlasını yapmak istiyordu ve üç gemiyle İrlanda'ya yiyecek, ilaç ve diğer acil ihtiyaçların götürülmesini emretti." dedi. Tarihi yardım operasyonunun gizli şekilde yapıldığını, İngiliz donanmasının herhangi bir yabancı geminin başkent Dublin veya Cork kenti limanlarına yanaşmasına izin vermeyeceğinin bilindiğini kaydeden Burhan, "Bu yüzden Osmanlı gemileri, yardımı daha kuzeydeki Drogheda limanına götürmek zorunda kaldı." diye konuştu.

173 yıla rağmen unutulmadı Aradan geçen 173 yıla rağmen İrlandalılar tarafından hatırlanmaya devam Osmanlı İmparatorluğu'nun cömertliği, bazı anıt ve görsellerle ölümsüzleştirildi. Dönemin Drogheda Belediye Başkanı Frank Godfrey ve dönemin Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Taner Baytok tarafından 1995'te belediye binası duvarına "1847 Büyük İrlanda Kıtlığı, Türkiye halkının İrlanda halkına karşı cömertliğinin tanınması ve anısına" yazılı bir plaket çakıldı.

Ay yıldız kasabanın armasında Drogheda kasabasının armasına da o dönem ay yıldız eklendi. Nitekim 2010'da dönemin İrlanda Cumhurbaşkanı Mary McAleese, Ankara'ya yaptığı bir ziyaret sırasında "İrlanda halkı bu eşine az rastlanır cömertliği asla unutmadı. Drogheda halkı armalarına sizin güzel amblemlerinizi, güzel ay ve yıldızı eklediler." diyerek şükranlarını dile getirdi.


9

AVRUPA

21 Åžubat 2020 Cuma

Reklamlar


10

AVRUPA

Haberler

21 Şubat 2020 Cuma

GENÇ BAKIŞ KÖŞESİ

Bıçaklama Suçu ve Çete Şiddeti Avrupa Ajansı | AVA/Londra

rum. Okullarda dolaşmak ve diğer gençlerle konuşmak için her ilçede “genç akıl hocalarına”

Son birkaç yıldır bıçak suçu ve çete şiddeti daha da

(Mentor) ihtiyaç vardır. Gençlerin güvenebilmeleri

kötüleşti ve şimdi Londra'da her zamankinden

ve konuşabilmeleri, yaşlarına yakın olan, başkala-

daha yaygın hale geldi. Birçok insan, gençlerin bir-

rıyla ilişki kuramayacaklarını düşündükleri şey-

birlerini bıçaklamasını önlemeye ve yardım et-

lerle ilgili olabilecek, tavsiye verebilecek daha fazla

meye çalışacaklarını söyleyerek ailelerin kafalarına

insane, toplum liderlerine ihtiyacımız var ... Bu

doğru veya yanlış umut verdi ...

gençler konuşmaktan korkuyorlar. Grup sohbetAvrupa Ajansı (AVA) haber merkezinde öğrenci olarak Stajını tamamlayan İlayda Havalı, sertifikasını aldı. İlayda Havalı GENÇ BAKIŞ köşesinde “Bıçaklama Suçu ve Çete Şiddeti” konusunu ele alarak topluma sundu.

lerinin yanı sıra birebir görüşmeleri de olmalı

Ama nasıl, sorabilir miyim? Sadece birinin evinden bıçak almak son değil. Böy-

bence.

Dikkatli ol !

lece bittiğini düşünemezsiniz, çünkü mağdurlar (suçlular) sadece bir dükkana gidip yeni bir tane

Şahsen bıçak taşıyan ya da çetelere karışan birkaç

bıçak alabilir ya da bir arkadaşından da alabilirler.

kişiyi ve getirdiği şiddeti biliyorum. Bugünlerde genç nesil, bir çetenin içinde olmanın harika oldu-

Yardım !

ğunu ve onlara sokak kredisi verdiğini düşünüyor. Çetedeki yaşlı insanların aslında sizi daha yüksek

Mantıklı düşün !

Her zaman insanlara yardım etmenin bir yolu ol-

bıçaklanma riskine soktuklarında onları koruyabi-

duğuna inandım. Ama kafalarına çok fazla yanlış

leceklerine ve koruyacaklarına inanmaya yönlen-

umut verildi. Böyle şeylerin olmasını önlemeye ve

dirilirler. Bununla birlikte, gruptaki bu yaşlı

Çoğu insan bir bıçağı taşırken tehlikeleri düşün-

yardım etmeye çalışırsak, bu nasıl olacaktı. Ben

insanlar genellikle gençleri kirli işlerini yapar ve

mez, çoğu zaman alır. Bıçağın, kendilerini koruya-

yardımın okulda başlaması gerektiğine inanıyo-

suçları işlemelerini sağlar.

cağını düşünür. Ama ne olacağını asla bilemezsin ... Birisi sana karşı kendi bıçağını da kullanabilir.

other young people. We need more people available for young people to be able to trust and talk to, who are close to their age, who can relate to things they thought other people can't relate to, someone who can give advice... These young people are terrified to talk. They need to have one to one as well as group conversations.

İLETİŞİM Ailenizle, bir öğretmenle veya polisle konuşabile-

Be mindful

ceğinizi düşünmüyorsanız, güvenle bir profesyonelle konuşun. ChildLineExternal Link 0800 1111 numaralı telefondan ilk görüşmenizi yapabilirsiniz. Bu hattan gençleri danışmanları günün 24 saati destekleyebilir. Birisinin risk altında olduğundan endişe duyuyorsanız daima 999'u arayın. https://www.met.police.uk/StopKnifeCrime

Knife crime and Gang Violence For the past few years knife crime and gang violence has gotten even worse and is now more common than ever before in south London. Many people have put false hope into families heads by saying that they are going to try and help prevent people from stabbing each other... But may I ask how? You can't just take knives from someone's home and think it's over, because they could just go to a shop and buy a new one, or take one from a friend of theirs.

Help I have always believed that there is a way of helping people, but to much false hope is put into their head. If we are going to try and help prevent things like this from happening, then I believe that help should start at school. Young Mentors are needed in every borough to go around schools and talk to

I personally know of quite a few people who have carried knives or have been involved with gangs and the violence it brings. The younger generation these days think that by being in a gang it's cool and gives them some street cred. They are led to believe that the older people in the gang can and will protect them when actually it puts you at a higher risk of being stabbed. However these older people in the group often make younger ones do their dirty work and make them commit the crimes.

Think Logically Most people don't think about the dangers when carrying a knife, most of the time they take it, thinking that it will protect them. But you never know what could happen... Someone could use your own knife against you. CONTACT: If you don't feel as though you can talk to your parents, a teacher or the police, then talk to a professional in confidence. ChildLineExternal Link could be your first call on 0800 1111 – their counsellors can support young people 24 hours a day. Always dial 999 if you are worried someone is at risk. https://www.met.police.uk/StopKnifeCrime.


11

AVRUPA

21 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


12

AVRUPA

Haberler

21 Şubat 2020 Cuma

İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde arttı İngiltere'de enflasyon, geçen ay yüzde 1,8 artış kaydetti. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 1,8 artış kaydederek son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon, bir ön-

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazıları Libya Anlaşması, Okyanuslar, Kutuplar ve Uzay Mücadelesi - son

Gökhan Güler

ceki ay yüzde 1,3 seviyesindeydi. Ekonomistlerin

Mustafa Kemal Atatürk’ün, "İstikbal Göklerdedir" sö-

beklentileri, enflasyonun geçen ay yüzde 1,6 artış

zünü söylediği konuşmasında başka neler söyledi-

göstermesi yönündeydi.ONS açıklamasında, ül-

ğini sanırım pek bilmiyoruz! Bakınız, Atatürk, 3

kede yılın ilk ayında enflasyonun beklentilerin

Mayıs 1935 günü Türkkuşu Okulu Açılış töreninde

üzerinde artış göstermesinde artan yakıt ve konut

"İstikbal Gölklerdedir" dediği konuşmasında ayrıca;

fiyatlarının etkili olduğu belirtildi.İngiltere'de en-

"Bundan sonra insanlığın hizmetine girecek en büyük

flasyon, halen İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE)

gelişmeler havacılık alanında olacaktır. Hatta gün ge-

yüzde 2 hedef seviyesinin altında seyrediyor.

lecek insanoğlu uzaya gidecek, başka dünyalara gi-

Kadınlar Orkestrasından Kadınlar Gecesi Avrupa Ajansı | AVA/Londra

decek, Ay'ı ve benzeri gezegenleri bile fethedecektir. İşte bu çağdaş savaşlar da göklerde üstün olan uluslar tarafından kazanılacaktır” diyerek daha o günlerden göklerin ve uzayın önemine işaret etmiştir. Türkiye’nin bu anlamda bir sonraki hedefi uzay platformu içerisinde yer almak olmalıdır. Milli uzay

Dünya kadınlarına özel konser: Istanbul Girls Orc-

programını hazırlamak ve bu kapsamda projelerin

hestra Londra’ya geliyor. Idmc Events Uk sahibi

hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla Türkiye

ünlü organiztör Mehmet Karakuş’tan Dünya ka-

Uzay Ajansı, NASA örnek alınarak kuruldu.

dınlar gününe özel müthiş konser. Istanbul Girls

Türkiye Uzay Ajansı başkanı Serdar Hüseyin Yıldı-

Orchestra, 6 Mart 2020 tarihinde Londra’da Prince

rım’ın “Özellikle askeri operasyon noktasında iş

&Princess Salonunda konser verecek. Mehmet Ka-

farklı boyutlara gitmeye başladı. 10 yıl içinde uzayda

rakuş şunları söyledi: “Londra'da bir ilk! Sanatçı-

olmayanın dünyada da sözü olmayacak.” şeklinde

larımız vizelerini almışlar ve biletlerimiz satışa

bir açıklaması var. Bu açıklama bana ABD başkanı

sunuldu.

Trum’un uzay ile ilgili açıklamasını hatırlattı doğrusu! Netice itibarı ile yakın bir gelecekte öyle anla-

BİLETLER SATIŞTA

şılıyor ki, uzayda olmayanın dünyada da sözü olmayacak. Dünya’da da bu anlamda okyanuslara,

Bilet ve daha fazla bilgi için 07957396065 numaralı

miz satışta 07957396065.

@idmc_events_uk

önemli geçiş yollarına ve kavşaklara yönelik etkisi ol-

telefonu arayınız. Kadınlar Gününe Özel Kadınlar

Tarih: 6 Mart 2020

Bilet satış noktaları:

mayanların da söz hakkının olmayacağı açık.

Gecesi. Konserin her alanında kadınların olacağı

Saat: 19.30

Kuzey Print- Enfield, Cava Bistro-Turnpike Lane,

Türkiye, 15 Temmuz 2016 sonrasında önemli bir pa-

bu özel geceye tüm kadınları bekliyoruz! Biletleri-

IDMC EVENTS UK

Evita-Enfield, Stone Cave-Dalston

radigma değişim sürecine girmiştir. Türkiye’nin, Rusya, Çin ve İran gibi devletlerle olan tüm ilişkilerini her geçen gün daha da geliştirdiği görülmektedir. Tek kutuplu Atlantik dünya düzeninin, çok kutuplu Asya dünya düzenine dönüşme süreci hızla yoluna devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte bakalım gerek Doğu Akdeniz’de, gerek Libya Anlaşması konusunda, gerek Libya’da, gerek okyanuslarda gerek çok kutuplu dünya düzeninde ve gerekse uzay’da ne gibi yeni gelişmelerin yaşanacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz. Türkiye, FETÖ ayaklanma girişimi sonrasında çok kutuplu dünya düzeni temsilcilerinden Çin, İran ve Rusya ile ilişkilerini geliştirmesi neticesinde gücüne güç katarak dünyada son serece önemli katalizör ve denge unsuru bir konuma sahip önemli bir aktör konumuna gelmiştir. Türkiye, son yıllarda gerek enerji yatırımları, gerek ekonomik girişimleri, gerek teknolojik hamleleri, gerekse maden potansiyelleri ile kendisini ileri taşırken bu bağlamda Antartika’ya Türk Bayrağı’nın dikilmesi ve uzay araştırmaları konularında da önemli seviyelerde gelişmeler kaydedilmesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu bağlamda yaşadığımız olaylardan yola çıkarak içerisinde bulunduğumuz süreçte eller uzaya giderken, Türkiye’nin yaya kalması mı isteniyor? Esas önemli olan mesele budur diye düşünüyorum…


13

AVRUPA

21 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


14

AVRUPA

Haberler

21 Şubat 2020 Cuma

Network Food Distribution Ltd, İngiltere'deki lider ve hızla büyüyen dağıtım şirketlerimizden. Kuzey Londra merkezli olarak Peyman’dan Kenton’a Ülker’den Çamlıca’ya 2000'den fazla ürün çeşidiyle İngiltere pazarında tanınıyor.

Çitliyo ile Çitledikçe Çitliyo, Çitlemesi Bitmiyo! Avrupa Ajansı | AVA/Londra

çekirdek yeme keyfinizi İngiltere’ye getirdi. Yeni Çitliyo, yeni hasatta daha iri taneli, içi

Yeni Çitliyo’lar ile çekirdek yeme keyfiniz

Network Foods şirketini 020 8885 4131 veya

Büyük küçük tüm ailenizin en sevdiği kuru-

dopdolu, çıtır çıtır ayçekirdeklerini özenle se-

hiç bitmeyecek… Peyman’ın tüm ürünleri

079 8359 2622 numaralı telefondan arayın

yemişlerin başında kuşkusuz ayçekirdeği ge-

çildikten sonra tam kıvamında kavrularak

Londra’da Network Foods güvencesiyle tüm

veya internet üzerinden de sipariş verebilir-

liyor. Network Food, yeni Çitliyo’lar ile

yepyeni ambalajlarıyla sizlere sunuluyor

marketlerde…Ürün ve hizmet tedariki için

siniz. Online-Shopping: www.networkfoodshopping.com

Kenton ile ağızlar tatlansın Mutfaka güvendiğiniz lezzet, ailenizin dostu Kenton ürünleri. İngiltere’deki toptancısı Network Food Distribution Ltd tüm Kenron ürünlerini sizler için yıllarca Türkiye’den getiriyor. Keşkül, Kazandibi, Sütlaç, Süpangle, Sakız Muhallebi, İrmik Helvası, Pudding çeşitleri, Hamur Kabartma tozu, Kakao, Çikolatalı sos, Trileçe, Pudra, Kremşanti tüm ürünler Londra’da Network Foods güvencesiyle tüm marketlerde. Birinci sınıf ürün ve hizmet tedariki için Network Foods şirketini 020 8885 4131 veya 079 8359 2622 numaralı telefondan arayın veya internet üzerinden de sipariş

verebilirsiniz.

Online-Shopping:

www.networkfoodshopping.com

Network Food Distribution Ltd Block A-5 Industrial Trading Estate, Brantwood Road, London, N17 0DX 0208 885 4131 info@networkfood.co.uk P.tesi- Cuma 8am- 6pm C.Tesi 8 am - 2pm internet üzerinden de online sipariş verebilirsiniz. Online-Shopping: www.networkfoodshopping.com


15

AVRUPA

Haberler

21 Şubat 2020 Cuma

Ameliyat Esnasında Keman Çalarken Beyin Tümörü Temizlenen Virtüöz

İngiltere'de sıra dışı bir ameliyat yapıldı. Beyin

lama yapan doktor Keyoumars Ashkan “Ke-

tümörü olan bir keman virtüözü ameliyat olur-

manın Dagmar için ne kadar önemli olduğunu

ken keman çaldı.İngiltere'de bir virtüözün

biliyorduk, bu sebeple beyninin keman çalma-

keman çalarken ameliyat olması dünyada ilk

sını sağlayan hassas bölgelerindeki işlevi koru-

kez gerçekleşti.Operasyonu gerçekleştiren dok-

mamız çok önemliydi” dedi.

tor virtözün kema çalarken beyninin hangi kısımlarını çalıştırdığını inceledi ve ameliyatı

Ashkan, tümörün yüzde 90’ını temizlediklerini

gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda tümörün

ifade etti. Keman virtüözü Dagmar Turner ise

%90'ının temizlendiği ifade edildi.Yapılan ame-

“Keman benim tutkum, 10 yaşından beridir ça-

liyat hastane tarafından basın ile paylaşıldı.

lıyorum. Doktorlarıma teşekkür ederim, onlar sayesinde çok yakında orkestrama dönüp keman çalabileceğim” dedi. Gerçekleştirilen

İngiltere'de King's County hastanesinde ger-

operasyon yüzlerce beyin ameliyatı yapılan

çekleştirilen ameliyatın ardından yazılı açık-

hastanede bir ilk oldu.

Estel World'ten Türkiye'de Arsa Kazandı Avrupa Ajansı | AVA/Londra İngiltere’nin başkenti Londra’da bir ilk gerçekleşti. İlk defa bir çekilişte Türkiye’den arsa hediye edildi. Estelworld Koleji ile Klinik ve Güzellik Salonu sahibi Saniye Ünal, şanslı bir müşterisine arsa hediye etti. Çekiliş 14 Şubat sevgililer gününde TV canlı yayınla basın medya huzurunda yapıldı. Saniye Ünal : “Biz Estelworld Koleji ile Klinik ve Güzellik Salonu olarak sözümüzü tuttuk ekran karşında ve tv ekranlarında çekiliş yaptık. Şanslı müşteriArsayı mizi aradık ve konuştuk. En kısa zamada gidip Arkazanan sasının tapusunu alacak. Aldıktan sonra tekrar Bianca isimli fotoğrafları ve röportaji sizlerle paylaşacağız. Arsayı Estel- kazanan Bianca isimli şanslı müşterimiz, bize cilt baworld’ün kımına gelen genc bir müşterimiz.Hayılrı olsun.”

şanslı müşterisi. Hediye edilen arsa; İzmir – Bodrum yoluna 500m me-

safede olup Bafa gölüne 2km uzaklıkta. Muhteşem doğa manzarasına sahip olan arsamız Estel- 300m2 ve %20’sine 2 buçuk kat villa imarlıdır. Doworld ğası muhteşem görünümlü arsamız bol oksijene Koleji ile sahip bir bölgededir.

Klinik ve Güzellik Salonu sahibi Saniye Ünal, şanslı bir müşterisi ne arsa hediye etti.

Instagram: Estelworld_vtct TEL: 020 8804 55 50 Şubeler; EDMONTON : 020 8804 55 50 STOKE NEWINGTON: 020 7254 45 88 HORNSEY : 020 88340 72 50.


16

AVRUPA

Haberler

21 Şubat 2020 Cuma

Wikileaks Baş Editörü Hrafnsson'dan 'Assange davası siyasi' yorumu

Bu haftaki yazımda, sizlere sanatçının olmazsa

Wikileaks Baş Editörü Hrafns-

hası.

son, Assange'ın ABD'ye iadesi

KENDİNİ KEŞFETME

Suat Sancar

olmaz geçiş yolu “sanatta çıraklık” ve onun ardından da ustalığa giden yol konuları üzerinde duracağım. Sanatçı adayı; ustalık dönemine kadar, üç değişik iç keşif safhası yaşar. Bunlar; ana başlıklar halinde: 1) Kendini keşfetme ve teknik donanım safhası, 2) Taklit veya etkiden kurtulma safhası, 3) Kadim sanatçılık (öz çizginin yakalanması) saf-

Sanatta Çıraklıktan Ustalığa Londra TSM Korosu Baskanı -www.suatsancar.com

için İngiltere'de açılan davaya ilişkin, "Bu,

söz konusu olan sadece 175 sene hapis ceza-

Bu ilk dönemde; müstesna bir dürtüye sahiptir

sindeki zengin üretim dinamiklerini devreye ko-

2010'da ABD hükümeti Wikileaks'i hedef al-

sıyla karşı karşıya olan Assange'ın hayatı

sanatçı adayı. Yaradılışında mayasına katılmış sa-

yarak, ikinci içsel keşfini (iç patlamasını) yaşar.

dığında da Assange'a suikast için çağrı ya-

değil, aynı zamanda gazeteciliğin geleceği

natın soyut dilini anlama kabiliyeti ile birlikte, ilgi

Bu ikinci iç keşif; taklit veya etkiden kurtulmanın

pıldığında da siyasiydi." dedi. Hrafnsson,

de. Bu, gazeteciliğe yönelik en büyük sal-

duyduğu alanla aşırı yoğunlaşma isteği oluşur.

farkındalığıdır. Bu sürecin sağlıklı tamamlanması

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen

dırı." değerlendirmesinde bulundu. Assan-

Çıraklık dönemi öncesidir. Doğru bir yönlendir-

ve yoğun üretim sürecine giren çırak, artık sanatçı

basın toplantısında, Assange'ın "siyasi tut-

ge'ı 10 gün önce ziyaret ettiğini dile getiren

meye, doğru istikamete ve teknik donanıma ihti-

olarak anılmaktadır.

sak" olduğunu belirterek, "Bu son derece si-

Hrafnsson, Wikileaks kurucusunun yıllar

yacı vardır. Örnek olarak gördüğü usta öğreticisi,

KADİM SANATÇILIK (Öz çizginin yakalan-

yasi bir dava. Bu, 2010'da ABD hükümeti

süren tecridinin sona ermesiyle durumunun

çırağın istikametini yavaş yavaş çizerken, sanat-

ması)

Wikileaks'i hedef aldığında da Assange'a

iyiye gittiğini ancak "hayatının en önemli da-

taki karakterinin oluşmasını sağlar. Çırak, yavaş

‘’Bir işi ne kadar kolay gösteriyorsan, o işte o

suikast için çağrı yapıldığında da siyasiydi."

vasına saçma koşullar içinde hazırlanmaya

yavaş, teknik donanımını ilerletirken öğrendikle-

kadar ustasın’’ denilen halk tabirinin ifade ettiği

ifadelerini kullandı. Hrafnsson, ABD Dış-

çalıştığını" söyledi. Assange davasının "ga-

rini ne kadar çok pratiğe dökerse, sanattaki isti-

şekliyle, işi kolay kılma ve ustalık evresindedir

işleri Bakanı Mike Pompeo'nun Wikileaks'i

zeteciliğin geleceği hakkında" olduğuna

kameti de o denli net bir görünüme sahip

sanatçı. Kendisini kadim sürece sevk eden bu sü-

"devlet dışı istihbarat örgütü" diye nitelen-

vurgu yapan Wilkie, "Gazeteciyseniz ve

olacaktır. Ustasını özümsemiş ve kalıcılık yoluna

recin başında, üçüncü içsel keşfini (iç patlamasını)

dirdiğini hatırlattı.

dünyada herhangi bir hükümeti rahatsız

itibar eden çırak, bu sürece kadar, ilk evrede ya-

yaşar. Bu; sanatta kendi öz çizgisinin yakalandığı

edebilecek bir şeyler yaparsanız, bu sizin için

şadığı içsel keşif (iç patlama) ardından kendisini

ve kalıcılık yolunda benzersiz bir tavrın ve ekolün

bir emsal teşkil edecek ve ilgili ülkeye iade

ikinci safhada bulur.

oluştuğunun algılanmasıdır.

ihtimaliniz güçlenecek." dedi. Assange'ın

TAKLİT ve ETKİDEN KURTULMA

Kendini keşfetmekle başlayıp, çıraklıktan kadim

kurduğu Wikileaks, 2010'da, aralarında

İster istemez sanatçı adayı, kendisine idol gör-

usta sanatçı oluşuna kadarki süreç, bazen insan

Hrafnsson, bunun "sıradan" bir davanın öte-

ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suç-

düğü usta öğreticiler ve ekol yaratıcısı sanatçıla-

hayatında bir ömürdür. Sanatçı bu bilinç üzere-

sinde gazetecilik mesleğiyle de ilgili oldu-

ları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi

rın etkisine girebilir. Çıraklığın olgunluk evresine

dir, sanatı tüm hayatı boyunca yaşam şeklidir.

ğuna dikkati çekerek, "Bu siyasi bir dava ve

yayımlamıştı.

kadar taklit veya etki içerisinde olsa bile, kendi-

Sanat dolu günler dilerim.

"Gazeteciliğin geleceği söz konusu”


17

AVRUPA

21 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


18

AVRUPA

Haberler

21 Şubat 2020 Cuma

CARIA HOLIDAYS :“Ofisimiz açıldı. Resmi açılış töreni ise 1 Mart 2020, Pazar Saat: 13:00. Harringay'deki yeni ofisimizin açılışında sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.”

CARIA HOLIDAYS HARINGEY’DE İKİNCİ ŞUBESİNİ AÇTI Avrupa Ajansı | AVA/Londra

SELAHATTİN PINARBAŞI: “ERKEN BİLET ALIN KARLI ÇIKIN”

Kuzey Londra Enfield bölgesinde hizmet veren Caria Holidays, büyük atılım yaparak

Caria Holidays ortaklarından Selahattin Pınar-

Haringey’de 2.ci şubesini hizmete açtı. Caria

başı: “Türk Hava Yolları (THY) konforuyla

Holidays, büyüyor, atılımlarına devam ediyor.

başta Gaziantep, Ankara, İzmir, Bodrum ve Antalya uçuşları olmak üzere tüm Türkiye ve

Caria Holidays ortaklarından Engin Sertoğlu

KKTC uçuşlarındaki ek bagaj hakkkı fırsatını

Avrupa Gazetesi’ne şunları söyledi:

değerlendirin.” diye konuştu ve şunları ekledi.

Engin Sertoğlu : “Caria Holidays’in Haringey

Selahattin Pınarbaşı: “Müşterilerimize teşek-

ofisi açma kararını almasındaki sebeplerden

kür ederiz. Zaten biz Caria Holidays olarak En-

birisi ofisin bulunduğu konumdur. Yaklaşık 30

field’ta da açtığımızda ilk şubemizi burada

senedir Türkiye tur operatörü olan Tulip Ho-

ciddi bir çevremiz vardı.

lidays’in yerine geçtik. Caria Holidays Tulip

Dolayısıyla o insanlar daha fazla yolculuk yap-

Holidays’ı satın almadı. Tulip Holidays şirketi

masınlar diye biz onlara Enfield’e gelmiştik.

seyahat yönünde artık faaliyet göstermeyeceği

O anlamda burada Haringey’de de ciddi

için, Haringey’deki ofisindeki hizmeti Caria

bir yer düşünün, aynı şekilde biletlerin önce-

Holidays olarak biz devam ettiriyoruz. Böyle

den alınmasında fayda var. Land of Le-

bir bayrak değişimi oldu. Çok eski bir mües-

gends bilet satışlarını da ofislerimizden

sese olan Tulip Holidays çok uzun zamandır

gerçekleştiriyoruz.

bir çevremiz müşteri arkadaşlarımız var zaten. Gaziantep direk uçuşlar konusu üzerinde çalışıyoruz. Gelecekte iyi

faaliyet gösteriyordu. Biz de Tulip Holidays

projelerimi olacak gördüğünüz gibi

firmanın bünyesinden çıkan insanlarız ve bay-

Engin Sertoğlu : “Tulip Holidays bünye-

rağı teslim alıp daha iyi daha ilerilere götür-

sinde uzun yıllar hizmet vermiş diğer or-

mek istiyoruz.”

taklarımızdan Salih İnce ve Ali İnce 2018’de

hızla büyüyoruz. Büyürken de bu takım projeler içinde olacağız.”

şirketimize katılmışlardı. 2020 senesinde 2.

AVRUPA: Açılışınız ne zaman gerçekleşecek? Engin Sertoğlu: “Caria Holidays Haringey ofis

şubemiz ve güçlü dinamik ekibimiz ile büyüyerek müşterilerimize daha iyi hizmet verece-

baktı-

ğimize inanıyorum.”

ğın

açılışı 1 Mart Pazar günü saat 13:00 yapmayı planlıyoruz. Herkesi bekleriz. Tüm misafirlerimizi tüm müşterilerimizi yanımızda görmek isteriz.”

AVRUPA: 2020 Yeni Yaz sezonu ilgili bir kaç cümle söyleyebilir misiniz? Caria Holidays’in ne gibi projeleri var? Engin Sertoğlu : “2020 yaz sezonuna çok hızlı

zaman

AVRUPA: Sizin Caria Holidays olarak Türkiye içerisinde önerebileceğiniz 3 destinasyon ne olabilir?

yaz tatili yapacak insanlar için yine Akdenizde

AVRUPA: Peki Türkiye için bir soru sorsak, Caria Holidays tatilcilere 3 tane destinasyon seçse bu yaz İngiltere’de bulunan vatandaşlar Caria Holidays’in tavsiyesi ile 3 destinasyonda nereye gidebilir? Nasıl bir tatil öneriyorsunuz?

diğer tüm destinasyonlardan fiyat olarak avan-

Selahattin Pınarbaşı: “Arabası ile seyahat eden

tajlı olan bölge Türkiye. Arkasından Kıbrıs ge-

insanlar için Mersin’i, Kapadokya otelleri’ni

liyor özellikle Kuzey Kıbrıs’ta çok ciddi çok

çok öneriyoruz. Çok güzel indirimli otellerimiz

güzel oteller yapıldı. Aynı şekilde Guney Kıb-

var. Arayın gelin en güzel otelleri seçelim.”

rıs’ta da çok güzel oteller var. Yunanistan satışlarımız gelişti arttı. Onun yanısıra İspanya

Engin Sertoğlu: “Biz tabiki öncelikle Türki-

zaten İngiltere’nin ‘Olmazsa Olmazın’ bir mar-

ye’ye çalışan bir firmayız ama pazar genelinde

kettir.”

AVRUPA : Salih Bey sizde Caria Holidays ortaklarindansınız. Caria Holidays’i diğer seyahat firmalardan ayıran en belirgin özellik nedir diye sorsak bize ne cevap verirsiniz?

girdik. Birçok yeni havayolları devreye girdi. Corendon Havayolları, Freebird Havayolları

Salih İnce : “Biz Caria Holidays olarak cok di-

ve Türkiye pazarına katılan yeni oyuncular

namik bir firmayız. Caria Holidays’e çok ciddi

oldu. Biz de portföyümüzü genişlettik, çok

teknoloji yatırımı yaptık ve yapmaya devam

ciddi bir otel portföylerine sahibiz. Rixos otel-

ediyoruz.

lerinin ana satıcısı olduk. Rixos - Land of Le-

Müşterimize kaliteli ve uygun fiyata hizmet

gends dahil olmak üzere ayrıca su parkı

vermek için çok yoğun çalışıp Oteller ve Hava-

satışlarını da İngiltere’den direk yapıyoruz. Su

yolları ile direk anlaşmalar yaptık. Bu Otel ve

parkı satışları bayiliğini de aldık. Sadece parka

Havayolları avantajımızı müşterilerimize yan-

gitmek isteyen, arabaları ile seyahat eden, An-

sıtıyoruz.

talya’da başka otellerede kalan insanlar için de

En önemlisi müşteri memnuniyetini ve kendi-

her türlü satışlarımız mevcuttur. Yaz sezonu

mizi denemek için “Trustpilot” gibi uluslar-

çok yüksek ve yoğun bir sezon. Temmuz ve

arası firma ile anlaşma yaptık. Müşteri

Ağustos’ta oyun ve su parklarında (aquapark)

memnuniyeti anketleri paylaşıp kendimizi sü-

girilecek yer bulunamıyor. Disney Land gibi

rekli geliştiriyoruz.”


Toplumda İşgücü Sağlığı projesi 19

AVRUPA

Haberler

21 Şubat 2020 Cuma

Avrupa Ajansı | AVA/Londra

Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Hackney şubesinde toplumumuza yönelik İşgücü Sağlığı projesi ile ilgili toplantı yapıldı. Proje müdürü Ahmet HAVALI başkanlığında proje ortaklarıyla proje ara değerlendirme toplantısı 18 şubat günü saat 12’de 117 Green Lanes, N16 9DA, London adresinde gerçekleştirildi. Toplantıya proje ortakları olarak, Niyazi ENVER (Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Başkanı), Erim Metto (Kıbrıs Türk Toplum Merkezi CEO’su), Nursel TAŞ (Derman CEO’su), Çetin ÖZDEMİR (Pekünlüler Derneği Genel Sekreteri), Orhan DİL (Day-Mer Koordinatörü), Yaşar İSMAİLOĞLU (Halkevi Koordinatörü), Cemile GÖKŞAN (Hackney Cypriot Centre Koordinatörü),Dr. Mekella Mehmet-YEŞİL (Health Screen UK Kurucu Ortağı), Gülay Nil ERMİYA, (İşgücü Sağlığı Projesi Yöneticisi), Ebru KURTARANKARTAL (İşgücü Sağlığı Projesi Yöneticisi) katıldı. Ahmet HAVALI Ahmet HAVALI projede bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında proje ortaklarına bilgi verdi. Proje başlangıcında 52 işyeri ve 208 emekçi ile çalışmayı hedeflediklerini, fakat bugün gelinen noktada 63 işyeri ve 223 emekçiye ulaştıklarını söyledi. Proje kapsamında emekçilere 3 anket uygulayacaklarını proje başlangıcında belirttiklerini hatırlattı.Birinci anket çalışmasında projeye katılan emekçilerin mevcut sağlık durumlarının tespit edilmesinin amaçlandığını ve bu bağlamda birinci anketin uygulandığını söyledi. Anket çalışmasının sonucuna göre çalışanlarda ağırlıklı olarak tespit edilen 5 sağlık sorunu hakkında bilgilendirmelerin yapılması gerektiğine proje ortaklarıyla birlikte karar verildiğini belirtti. Bu konular; • Sağlıklı Beslenme • Fiziksel Hareket • Stresle Başa Çıkma Yolları ve Ruh Sağlığı • Sigaranın Zararları ve Bırakma Yolları • Alkolun Zararları ve Bırakma Yolları HAVALI, birinci anket çalışmasında tespit edilen sağlık sorunları ile ilgili bilgilendirmelerin yer aldığı el kitapçıklarının hazırlandığını ve projeye katılan emekçilere dağıtıldığını belirtti. İkinci anketin kitapçıkların dağıtılmasından sonra işgücü sağlığı ile ilgili bilgi düzeylerindeki değişikliklerin tespit edilmesi amacıyla birinci anketten iki ay sonra uygulandığını belirtti. İkinci anketten sonra yapılan değerlendirmelerde bilgi ve davranış değişikliklerinin olumlu yönde olduğu tespit edildi. Üçüncü anket çalısmasıyla da, yapılan tüm bilgilendirmeler ışığında sağlık durumlarında ki iyileşmenin ne düzeyde olduğunun tespit edilmesi hedeflendi. Üçüncü anket çalışması 18 Şubat 2020 tarihinde uygulanmaya başlandı. Proje ortaklarıyla birlikte 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 13.00-18.00 arası Hackney Halkevi Lokalinde (31-33 Dalston Lane, Hackney, London, E8 3DF) seminer verilmesine karar verildi. Uygulanan anketler neticesinde ağırlıklı olarak tespit edilen 5 sağlık

sorunu ile ilgili konularda aynı gün seminerin ardından uzmanlar tarafından isteyenlere atölye çalışması (workshop) ve bilgilendirmeler yapılacak. Seminere katılanlara, Health Screen UK standında Dr. Mekella MehmetYEŞİL tarafından, seminerin ardından ücretsiz olarak, Tansiyon ölçümü, Şeker hastalığı kontrolü (Diyabet kontrolü) Kolestrol ölçümü, Kilo değerlendirmesi yapılacak. Proje ortakları seminer günü kendi çalışmalarını tanıtabilecekleri birer stand kuracaklar. 18 Nisan 2020’de yapılacak olan seminerimize sadece anketlere katılanlarla sınırlı olmayıp bilgilenmek isteyen herkesin katılımına açıktır.

Proje müdürü Ahmet HAVALI, Niyazi ENVER (Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Başkanı), Erim Metto (Kıbrıs Türk Toplum Merkezi CEO’su), Nursel TAŞ (Derman CEO’su), Çetin ÖZDEMİR (Pekünlüler Derneği Genel Sekreteri), Orhan DİL (Day-Mer Koordinatörü), Yaşar İSMAİLOĞLU (Halkevi Koordinatörü), Cemile GÖKŞAN (Hackney Cypriot Centre Koordinatörü),Dr. Mekella Mehmet-YEŞİL (Health Screen UK Kurucu Ortağı), Gülay Nil ERMİYA, (İşgücü Sağlığı Projesi Yöneticisi), Ebru KURTARANKARTAL (İşgücü Sağlığı Projesi Yöneticisi)


20

AVRUPA

21 Åžubat 2020 Cuma

Reklamlar


21

AVRUPA

LÍMASOLLULAR DERNEĞÍ ARİFE RETVAN İLE DEVAM Haberler

21 Şubat 2020 Cuma

Avrupa Ajansı | AVA/Londra

Limasolllar Derneği genel kurulu yapıldı.19.ncu genel kurulunda Limasollular yine vazgeçemedikleri başkanlarıyla yola devam dediler. Yıllarca Londradaki okul, kurum, kuruluş ve yardıma ihtiyacı olanların yanında olduğu gibi Kıbrıs ve Türkiye ve diğer ülke insanlarına da insancıl destekte bulunan bir dernek olarak 19. yılına giren bu dernek yeni yönetimini seçerek yola devam etmeye yeni yönetimi ile başladı Arife Retvan başkanlığında devam edilen yeni Yönetime; Ülkü Demirel Ayşe Zekai, Tevfik Zekai, Zalihe Salih, Kemal Soyer, Duygu Tağmaç, Yılşen Rauf Havva Sensev, Hatice Arıoğlu ve faal üyeler Zülal Efecan, Biret Bekir, Melda Aygın, Kemal Uzunlar, Safiye Karabela, Nazan Mustafa olarak belirlendi. Onursal Başkan işadamı Nural Ezel’inde katıldığı bu Genel Kurul saygın ve çok değerli 3 değerli divan üyesi tarafından yönetildi. Divan kurulu başkanlığını yapan geçmiş dönem Enfield belediye başkanı Doğan Delman ve sekreterler değerli şair yazar araştırmacı Yaşar İsmailoğlu ve geçmiş Konsey Başkanlarından Sayın Akmen Ali Sıtkı genel kurul divanını yönetti. Faaliyet raporunun Ülkü Demirel, mali raporun Tevfik

Türk Valsleri Konseri Londra’da

Avrupa Ajansı | AVA/Londra

müzikseverlere eşsiz ve büyülü bir müzik gecesi sunacak. 1 Nisan Çarşamba akşamı Londra’nın önemli konser salonu Cadogan Hall’da gerçekleştirilecek konserde ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın, Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Oğuzhan Balcı ve İngiliz Kraliyet Filarmoni Konser Orkestrası bir araya gelecek. İlk Türk valsi olan Dede Efendi’nin Yine Bir Gülnihal adlı eseri ile baslayacak konserde İsmail Hakkı Bey, Arif Sami Toker ve Yesari Asım Arsoy gibi bestecilerin ölümsüz eserleri dinleyicilerle buluşacak. Konser, Erol Sayan’ın, Azeri besteci Babayef’in, Sezen Aksu ve Özdemir Erdoğan’ın eserlerinin icrasıyla devam edecek. Konserde ayrıca “alla turca” tarzında yapılan bazı Batılı valslere de yer verilecek. Türk Hava Yollarının sponsorluğunda gerçekleştirilecek konserde Cihat Aşkın'a, İngiliz Kraliyet Filarmoni Konser Orkestrası ile birlikte piyanoda Çağdaş Özkan, kanunda Serkan Halili, trompette Timuçin Abacı, klarnette ise Ünsal Çeliksu eşlik edecek. Tarih: 1 Nisan 2020, Çarşamba Zaman: 19:30 Yer: Cadogan Hall Adres: 5 Sloane Terrace, Belgravia, Londra SW1X 9DQ Bilet: £17,50 ve £35 arasında değişen biletler, Cadogan Hall Bilet Ofisi’nden temin edilebilir. Link: https://cadoganhall.com/whats-on/turkishwaltzes/book/496634/

Zekai tarafından okunup aklanması ve yeni yönetim ve görev bölümü yapıldıktan sonra, Başkanlığa yeniden önerilen Arife Retvan konuşma yaptı. Başkanlığının yeni dönem ilk gününde şunları söyledi: “Önce yönetim kuruluna bana katlandıkları, onursal başkanımız Nural Ezel’e her zaman bizimle olduğu, Divan Kuruluna bizlere vermiş olduğu değerden ve özellikle her koşulda yanımızda olan üyelerimize teşekkür ederiz. Basın ve özellikle Kanal T ye şükranlarımızı sunarız.İki yıl gibi bir süreci en faydalı en verimli ve olucu şekilde hayata geçirme kararı aldığımız arkadaşlarımızla yola devam diyoruz. Fazlası olacak eksiği olmayacak bir dönem olacağına inanıyorum. Her dönem olduğu gibi bu dönemde biz. Olacağız. Ve hep birlikte hızmete biz olarak hazırız.”

Yeni Yönetime Arife Retvan başkanlığında devam edildi.


22

AVRUPA

Haberler

21 Şubat 2020 Cuma

Cyprus Paradise Travel’den Müjde : Anadolu Jet Kuzey İngiltere’den Kıbrıs'a uçacak!

LONDRA STANSTED - ERCAN UÇUŞLARI BAŞLIYOR Avrupa Ajansı | AVA/Londra

Londra Stansted için Ercan İlk uçuş: 29 Mart 2020

Cyprus Paradise Travel’den Müjde : Anadolu Jet Kuzey İngiltere’den Kıbrıs'a

Uçuş avantajları:

Ejder Doğuş, Avrupa Gazetesine yaptığı açıklamada 2 Şubat 2020’de Leman Sam ve Rubato’nun birlikte tek sahnede O2 Forum’da konser vereceğini duyurdu.

uçacak! Cyprus Paradise’dan

+ Uçakta ücretsiz ik-

Harika haber!

ramlar ve atıştırma-

Anadolu Jet Kuzey

lıklar.

Kıbrıs'a uçacak!

+ Rekabetçi iddialı fi-

Cyprus Paradise Tra-

yatlar -

vel Şirketinden açıklama yapıldı:

London Stansted to Ercan

“Cyprus Paradise ile rezervasyon yaptığı-

First flight: 29 March 2020

nızda harika fiyatlar alın, şimdi rezervasyon yapın ve tasarruf edin Hemen yer

559 Green Lanes, Harringay, London N8

ayırtmak ister misiniz? Harringay şube-

0RL

mize geliniz”

Tel. No: 0208 343 8888

ZAZACA İÇİN 21 ŞUBAT’IN ÖNEMİ Avrupa Ajansı | AVA/Londra Britanya Zaza Derneği, Avrupa Gazetesine bir açıklama gönderdi. Özetle

şunlar

dile

getirildi:

“UNESCO’nun Dünya Ana Dili Günü olarak ilan ettiği 21 Şubat tüm Zazalar ve Zaza dostlarınca Zazaca’nın bayramı olarak algılanıyor. Zaza kurumlarınca her yıl 21 Şubat’ta Zazaca’ya yönelik Türkiye içinde ve dışında bir çok kültürel, dilsel ve sanatsal etkinlik yapılıyor. Britanya Zaza Derneği olarak TRT ZAZA televizyon kanalını yayına başlatması, Britanya Zaza Derneği olarak bizimde talebimiz ve çalışma programımızın parçası olduğunun bilinmesini isteriz.Britanya Zaza Derneği olarak; “21 Şubat Ana Dili Günü vesilesiyle bir kez daha Britanya da yaşayan Zaza kardeşlerimizi ve dostlarını Zazaca’ya karşı daha duyarlı olmaya çağırıyor, her 21 Şubat Dünya Ana Dili Gününün Zazaca’ya yeni umutlar olmasını diliyoruz.”


23

AVRUPA

Yazarlar

21 Şubat 2020 Cuma

Stink Fish İngiliz sanatseverler tarafından, diğer

redeyse Londra sokaklarında üçüncü bir sergi

Fotoğrafını çektiği kültürleri estetik kaygılarla

uluslararası sokak sanatçılarına göre daha fazla

açtı.

duvara yansıtması belki de bu kadar sevilme

bilinen bir isim.

Hemen her sokak sanatçısı gibi dünyanın deği-

nedeni.

Sadece Londra'da değil, Bristol, Brighton, Liver-

şik ülke duvarlarına stilinin izini bırakan Stink

pool, Manchester gibi değişik şehirlerde yaptığı

Fish, 15-16 yaşındayken stilini belirlemiş, zaman

Sokak sanatçıları ile yapılan hemen bütün rö-

eserler sayesinde neredeyse bütün İngiltere'de

içinde geliştirmiş bir sanatçı. Elinden eksik et-

portajlarda, sanatçılara, galeriler ile neden çalış-

kendini tanıtmış ve eserleri ile kendini sevdir-

mediği fotoğraf makinası ile çektiği değişik kül-

tıkları konusunda sorular sorulur. Gelenek

miş bir sanatçı.

türlere ait portreleri, kendi renk skalasında,

haline gelmiş bu sorulara yine geleneksel cevap-

Öyle ki; Banksy'nin şehri olarak bilinen Bris-

sprey boyalar ile renklendiriyor.

lar verilir!

tol'da yaptığı eser Bristol'un sembolü seçilmişti

Çok küçük yaşlarda tanıştığı grafiti ile, büyü-

iki yıl önce. Yine Brighton'da yaptığı eser

düğü Bogota sokaklarını boyarken, grafitinin si-

“İlginç önemli projeler olursa neden olmasın? “

Banksy'nin ünlü öpüşen polislerinden sonra en

linip gideceğini ama fotoğrafın kalıcı olacağının

Bu cevapların alt metni aslında " sokak sanatçı-

çok ziyaret edilen eser.

farkına varmış.

yız ama para da kazanmamız lazım" dır!

O yüzden çok sevdiği grafitiyi fotoğraf ile har-

Aynı cevabı röportajlarından birinde vermiş

Londra'da bu yıl içinde iki ayrı sergi açan Stink

manlayıp, değişik kültür insanlarının bir ba-

Stink Fish için durum biraz daha farklı sanırım.

Fish, ülkesi Kolombiya'ya dönmeden önce

kıma da belgeselini yapıyor.

İki sergisini de açtığı Pure Evil Gallery, kendisi

Londra'nın bir çok mahallesine sevenleri için

Londra, Barselona, Berlin gibi sokak sanatının

ile çalışan bütün sanatçılara Saatchi Gallery ile

eserler yaptı. Camden Town, Benthal Green,

gelişmiş olduğu şehirlerde, Güney Amerika'lı

çalışma yolunu açar. Önümüzdeki günlerde

mini bir adım daha ileriye taşıyacaktır kuşku-

Hackney, Shoreditch, Old Street gibi mahalle-

ya da Asya'lı, günlük hayatın içinden gelen

Stink Fish'i Saatchi Gallery'de göreceğimize çok

suz.

lere, galeride sergilediği eserlerden farklı işlere

portreleri, kültürleri görmek, izleyenler açısın-

eminim. Sanatçılar için para kazanmaktan çok

Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar sanatla

imza atan sanatçı, kısa sürede bir çok eserle ne-

dan da oldukça etkileyici.

prestij nedeni olan Saatchi Gallery, Stink Fish is-

kalın!

San Antonio bir Amerikan şehri olmasına

sahip oldukça modern bir şehir. Iki kültüre

büyük tiyatrosu 1929 yılında hizmete açıl-

rağmen bana daha çok Ispanya-Meksika

sahip bir şehirde yaşamakta turist olmak

mış mutlaka görülmesi gerekir.

karışımı geldi. Zengin bir tarihe, muhteşem

kadar eğlencelidir sanırım.

Nehir kenarında yürüdünüz, tarihi binaları

bir doğaya, eğlenceli bir gece hayatına

Şehirde yapılacak en önemli aktivitelerden

gezdiniz, müze ziyaretleride bitti biraz da

biri nehrin kıyısında yürüyüş yapmak.

alışveriş yapalım diyorsanız. ABD'nin en

Nehrin yürüyüş yolunda çok güzel resto-

büyük Meksika pazarı bu ilginç şehirde.

rantlar, köprüler, barlar, şık oteller ile kar-

Aklınıza gelebilecek her şeyi bulabilirsiniz.

şılaşacaksınız. Tekne turu ile nehri boydan

Yemeğe kalmak istersenizde Mi Tierra Cafe

boya gezmekte ayrı bir keyifli.

Y Panaderia iyi bir seçim olacak. 1941'den

Teksas Devrimi sırasında kanlı çarpışmala-

beri hizmet sunuyor.

rın sığınak olarak yaşandığı Alamo Kalesi

San Antonio'da neler denedik;

1718 yılında Ispanyol din adamları tarafın-

Pan Dulce ekmek sevmeyen beni bile etki-

dan inşa edilmiş olup turistlerin ilk ziyaret

ledi. Salyangoz kabuğu deseninde ve ren-

ettiği yerlerden biri.

garenk. San Antonio Meksika sınırına çok

Şehirde ki en güzel binalardan bir tanesi

yakınlığı nedeniyle haliyle Meksika mut-

merkezinde bulunan Ispanyol Vali Sarayı

fağı ağırlıklı taco, salsa, gibi tipik tatlar ha-

18. yüzyıl Ispanyol sömürgesinin Teksas'ta

ricinde hamburger yada uzak doğu

kalan tek mimarisi. Gün içinde gezebilirsi-

mutfağı tatlarıda her an bulunabiliyor.

niz. San Antonio'ya hoşçakal demek gerçekten

MARDI GRAS JAZZ VESPERS & PANCAKE

MUSICAL BINGO PRESENTS MARDI

PARTY - ŞİŞMAN SALI CAZ VE PANKEK

GRAS - ŞİŞMAN SALI PARTİSİ

tınalarla dolu, bol yağmurlu, soğuk bir Şubat’ın so-

PARTİSİ

nuna doğru ilerliyoruz. Bakalım bu hafta Londra’yı nasıl yaşayacağız.

Grafitiyi Fotoğraf İle Harmanlayan Sanatçı: Stink Fish

Eser Nisan Yağmur info@avrupagazete.com

GEZİ REHBERİ San Antonio

Arzu Sheridan info@avrupagazete.com

zor oldu. Umarım bir gün tekrar yolumuz düşer

Majestik Tiyatrosu şehrin en eski ve en

Önce Fırtına Ciara, arkasından Dennis derken fır-

Merhabalar,

Sokak Sanatı

Son olarak da yine bir Mardi Gras partisine gidelim

Haftaya görüşmek üzere

LONDRAYI YAŞAMAK Pankek dolu şişman salı

Paskalya öncesi kutlanan önemli günlerden bir di-

mi?

ğeri de Mardi Gras / Şişman Salı’dır.

Fransa kökenli bir kutlama olan "Mardi Gras" göç-

Paskalya'dan önceki büyük perhiz'in (Lent) arifesi

menler vasıtasıyla Amerika kıtasına götürülmüş.

olarak kutlanan "tövbe salısı" olarak da bilinen

Ve şimdi günümüzde en büyük kutlamalar Ame-

Hristiyanlık takviminde önemli bir yer tutan ve

Mardi Gras, Fransızca olup anlamı "Şişman

rika'da, New Orleans / Louisiana'da yapılmakta.

'Lent' adı verilen Paskalya’dan önceki 40 günlük

Salı"dır. Bunun nedeni de oruca başlamadan önce

Ama tabi ki New Orleans’a kadar gitmenize gerek

perhizin başlangıç günü sayılan Pancake Day, her

dilediğince yemek yenen son gün olmasıdır.

kalmıyor, bu ünlü karnaval yine Londra’ya geli-

yıl Paskalya'dan 47 gün önce kutlanmakta ve

Tooting’de bulunan All Saint Kilisesinde yapılacak

yor.

"Shrove Tuesday" yani "günah çıkartma salı" günü

olan “Mardi Gras Jazz Vespers & Pancake” parti-

Shoreditch ve Brixton’da bulunan Musical Bin-

olarak da anılmaktadır.

sinde hem caz müziğinin ezgileriyle coşacak, dua-

go’da Mardi Gras partisi yapılıyor. Parti New Or-

Bu yıl 25 Şubat'a denk gelen bu geleneksel salı

lar ve şiirlerle günün anlam ve öneminin farkına

leans stil cazı ile, birbirinden güzel karnavala özgü

günü Londra'nın değişik bölgelerinde eğlenceli ge-

verecek ve ardından da birbirinden lezzetli pan-

kokteylleri ve özel orkestrası ile sizleri uzaklara,

leneksel yarışlarla kutlanacak. Bunlar nerede ve

kekler ile midenize ziyafet çekeceksiniz.

Amerika’ya kadar götürmeye hazırlanıyor. Mas-

hangi yarışlar var öğrenmek ve de katılmak ister-

Tüm

kelerinizi, kıyafetlerinizi hazırlayıp, biletlerinizi

s-on/party/musical-bingo

seniz alttaki linke tıklamanız yeterli.

bulabilirsiniz. https://www.eventbrite.co.uk/e/

alın hemen.

Güzel, eğlenceli ve bol pankekli bir hafta diliyo-

https://www.timeout.com/london/pancake-

mardi-gras-jazz-vespers-pancake-party-tickets-

Ayrıntılar alttaki linkte;

rum.

day-in-london

93461336373?aff=ebdssbdestsearch

https://www.designmynight.com/london/what

Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın!

PANCAKE DAY - KREP GÜNÜ / 25 ŞUBAT

ayrıntıları

alttaki

linkte

İLKGÜL KARACA info@avrupagazete.com


24

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

21 Şubat 2020 Cuma 6,5779

£

7,8664

$

Ekonomi Haberleri 6,0867

Çeyrek

515,44

Yarım

1.030,88

Altın

Altın

Tam

2.055,46

Altın

Cumhuriyet 2.131,12 Altını

YAŞARATA: “KIBRISLI TÜRK

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, Başbakan Ersin Tatar'ın İn

TİCARET HAKKI VERİLMELİ” Avrupa Ajansı | AVA/Londra

şarata, “artık buna dur deme zamanının geldiğini

Türklerin kapının dışında bekletilmesini ve Doğu

düşünmekteyiz” dedi.

Akdeniz’de doğal kaynak haklarının verilmeme-

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, Başbakan Ersin Tatarı'n İn-

sinin adaleti savunan dünya devletleri ve hiç kim-

Üzücü ve gereksiz açıklama

giltere’de yapmış olduğu açıklamalara destekle-

senin kabul etmemesi gereken bir olgu olduğunu söyledi. Dr. Yaşarata sözlerini şöyle tamamladı:

diklerini belirterek, seyahat ve ticaret hakkının

Yaşarata, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın heye-

Kıbrıslı Türkler Anavatanımızın yardımı ile tüm

artık Kıbrıslı Türklere tanınması noktasında çağ-

canla paylaştığı direk seferler ile ilgili açıklamala-

haklarını sonuna kadar savunacaktır. Aynı za-

rıda bulundu. İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası

rının yerinde açıklamalar olduğunu ifade ederek

manda Kıbrıslı Türkler de Türkiyemizin tarihten

Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, Annan Planı sü-

İngiltere Dışişleri’nin yapmış olduğu açıklamanın

gelen Doğu Akdeniz’deki haklarını sonuna kadar

reci sonrasında Kıbrıslı Türklere verilen sözlerin

ise üzücü ve gereksiz olduğuna vurgu yaptı. Ya-

savunmamız kaçınılmazdır. Oluşan tüm bu hak-

tutulması noktasında çağrı yaptı. Direk uçuşlar ve

şarata, “BU açıklama Rum siyasi çevrelerini rahat-

sızlıklar bizi tüm Kıbrıslı Türkler olarak derinden

ticaret konusunda Kıbrıslı Türklerin dünya ile bu-

lama noktasında yapılan bir açıklamadır. Siyasette

etkiliyor ve üzüyor. Annan Planı sürecinde olsun

luşması noktasında İngiltere Garantör ülke olarak,

kapalı kapılar arkasında verilen sözlerin yerine ge-

son olarak Crans Montana’da olsun çözümü yeni-

Dünya ve Avrupa Birliği tarafından verilen birta-

tirilmesinin tek yolu bir an önce haklı davamızı

den birleşmeyi engelleyen Kıbrıs Rum tarafının,

kım sözlerin yerine getirilmediğini kaydeden Ya-

Avrupa ülkelerinde yaşayan sokaktaki insanlara

Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ederek sahip çık-

da anlatarak, harekete geçmemiz ile gerçekleşecek-

tığı Kıbrıs Cumhuriyeti unvanı ile yoluna devam

tir” dedi. Yaşarata, direk uçuş ve ticaret konusunda

etmesini artık kabul edilemez.”

Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlığın artık sadece

“Haklarımız yeniyor”

İngiltere ve Avrupa’daki siyasetçilere anlatılması değil İngiltere ve Avrupa’da yaşayan halklara da

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata

anlatılması gerektiğini ifade ederek “o halkları da

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr.

bu konuda uyandırmak gerek” ifadelerini kul-

Muhammet Yaşarata, Kıbrıslı Türklerin hakkının

landı. Dr. Yaşarata, “Annan Planı’na ‘evet’ den-

yendiğini ifade ederek tüm dünyanın ve özellikle

mesi durumunda direkt uçuşlar ve ticaret

Avrupa Birliği ülkelerinin bunun farkına varması

konusunda Kıbrıslı Türklerin önünün açılacağı

gerektiğini söyledi. Dr. Yaşarata, “Annan Planı’na

ifade edilmişti ancak hiçbir gelişme yaşanmadı. Bu

evet dememize rağmen bize hiçbir hak verilmedi.

durum Kıbrıslı Türklerin adaletsiz bir yapı içeri-

Kıbrıslı Türklerin ekonomik özgürlüğünü ve ba-

sinde yaşamını devam ettirmesine neden oluyor”

şarısını sağlaması için dünya halen neyi bekliyor?”

diye konuştu.

ifadelerini kullandı.

“Bizi hukuk dışı bırakma çabaları artık son bulmalı”

“Direk uçuşlar ve ticaret olmaması adaletsiz bir

Dr. Yaşarata, Kıbrıslı Rumların devamlı bir şekilde

“İngiltere’den ve Avrupa Birliği ülkelerinden

Kıbrıslı Türkleri hukuk dışında bırakmaya çalışıl-

KKTC’ye direk seferlerin yapılmaması başta

masının anlamsız olduğunu kaydederek Kıbrıslı

olmak üzere uygulanan ambargoların kaldırılma-

yaklaşım”

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, İngiltere parlementosunda konuşmuş, KTKC’nin haklarını dile getirmişti


25

AVRUPA

Ekonomi Haberleri

21 Şubat 2020 Cuma

Dolar 99,606 Endeksi

Tahvil

11,05

EUR/USD

1,080

Bitcoin

KLERE SEYHAT VE

giltere’de yapmış olduğu açıklamalara desteklediklerini belirtti

9.646 $

Litecoin

72 $

Ethereum

265 $

Bist 100

119.196

Londra'da iki katlı ‘Kebap Otobüsü’ açıldı :

“YES KEBAB BUS KEBAB”

Kebap otobüsü her gün 11: 00-15: 00 arası açık Dr. Muhammet Yaşarata

Avrupa Ajansı | AVA/Londra Kimse Londra gece otobüsünde (Night Bus) bir döner kebap kokusunun hayranı değildir. Otobüs kokar ve tüm yolculuk berbat olur. Ama bu otobüs

ması için KKTC devleti ve Türkiye devleti ile bera-

başka. Bir kebab lokantısına dönüştürülen iki katlı

ber sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

otobüste oturabilir ve kebabınızı yiyebilirsiniz. Lezzetli bir kebap yemek için bu Edmonton'daki

“İngiltere’de lobi çalışmaları sıklaştırılmalı”

bu otobüse binmeniz yeterlidir, hem de otobüs pa-

yaklaşım” diye konuşan Yaşarata, mevcut düzene

Dr. Yaşarata, çözümün geciktirilmesi durumunda

son verilmesi ve Kıbrıslı Türklerin Annan Planı

Kıbrıslı Türklerin seyahat hakkının engellenme-

Last Stop Kebab Fırat Amara imzasıyla

sonrası yaşanan süreçte bir takım kazanımlar edin-

mesi gerektiği noktasında İngiltere’de bir algı ya-

mesinin zamanı geldiğini belirtti.

ratmayı başardıklarını ifade ederek bu noktada

Fikir sahibi Fırat Amara. Londra'nın iki katlı bir

büs satın aldı. Fırat ve iki meslektaşı bazı koltukları

KKTC hükümeti ile birlikte lobicilik çalışmalarını

otobüsü geçen yılın sonunda bir kebap dükkanına

çıkarmak, motoru ve arka lastikleri çıkarmak zo-

daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi.

dönüştürmeye karar verdi - ve şimdi açtı. Last Stop

runda kaldı. Masalar, sandalyeler, mutfak ve hepsi

Kebab otobüsnde bir kerede 40 müşteri oturabilir

otobüs içinde İşi yürütmek için gereken gaz, elek-

ve kebab yiyebilir. Koltuklar orijinal TfL tasarım-

trik ve su, Fırat'ın sahip olduğu süpermarketten

ları içerir.

geliyor. Last Stop Kebab Resturant, dışarıdan, nor-

Fırat, konsepti Aralık ayında düşündü, 20 gün

mal bir otobüs gibi görünüyor.

rası ödemenize gerek yok !

ması Kıbrıslı Türklere karşı uygulanan adaletsiz bir

“İngiltere’de haklı davamızı savunmaya devam edeceğiz” Kıbrıslı Türklerin İngiltere’de ciddi bir güç haline

“Adaletsiz yaklaşım devam ediyor”

geldiğinin de altını çizen Dr Yaşarata, İngiliz Meclisi’nde ve Lordlar Kamarası’nda defalarca Kıbrıslı

Ambargolar altında KKTC halkının çektiği ekono-

Türklerin haklarının yenmesi noktasında önergeler

mik, sosyal ve her alandaki zorluklara Rumların

getirildiğini belirterek İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı

kabul edilemez vetolarının neden olduğunun or-

Türkler olarak bu önergelerle bir sonuca varmak

tada olduğunu da kaydeden Yaşarata, “Kıbrıs ko-

için çabalarının devam edeceğini söyledi. İngil-

nusunda 2004’te Annan Planı sürecinde ve daha

tere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin sayısının 300

sonrasındaki Crans Montana’daki Kıbrıs Konfe-

bine ulaştığına da vurgu yapan Dr Yaşarata, “İn-

ransları’nda birleşmeden yana güçlü bir irade

giltere’de iş hacmi 5 milyar Pound’a ulaşan bir top-

koyan Kıbrıslı Türklerin halen daha izolasyonlar

luluğuz. Bu gücü sonuna kadar kullanıp

altında tutulmaya çalışılması adaletsiz bir yakla-

İngiltere’den direk seferlerin ve ticaretin sağlan-

şımdır” diye konuştu.

Fırat, Londra'nın merkezinde ve Stratford'daki restoranlar için daha fazla otobüs satın almayı düşünüyor. sonra Londra Transport’tan gerçek bir çift katlı oto-


26

AVRUPA

21 Åžubat 2020 Cuma

Bulmaca


27

AVRUPA

Yazı dizisi

21 Şubat 2020 Cuma

Derleyen ve Güncelleyen: Veysel Baba Soru ve görüşleriniz için: veyselbabalondon@gmail.com Not: Geçen haftadan devamla: Sevgili okurlar, sevgili canlar; bu noktada hem keramet sahibi bir Eren, hem gönül dostu bir ulu kişi ve hem de yiğit bir savaşçı olan o gönül eri Abdal Musa Sultan’ı özetlemek gerekirse; Hacı Bektaş-ı Veli’nin en önemli halifelerinden biridir ve belki de O’nun Anadolu’daki en büyük gözcüsüdür. O’nunda Piri Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli gibi Horasan’dan Anadolu’ya geldiği ve Bektaşi Meydanı’ndaki Oniki Post’tan, Onbirincisi olan Ayakçı Postu (Tarikatta post şeylik makamıdır) Şah Abdal Musa Postu’dur. Abdal Musa Sultan Tekkesi, bugün Antalya ili, Elmalı ilçesine bağlı Tekke Köyü’ndedir. Söylenenlere göre Abdal Musa Sultan daha henüz yirmili, otuzlu yaşlarda iken Orhan Gazi döneminde Bursa’nın fethine katılmış, büyük kahramanlıklar göstermiş ve daha sonra Aydın, Denizli ve Manisa yöresinde bir süre dolaştıktan sonra Yörükler’in vede Türkmenler’in çok yoğun yaşadıkları Antalya ilinin Elmalı ilçesinde bulunan Tekke Köyü’ne gelerek oraya yerleşmiştir. Ve zamanla orada kendisine bağlı bir çevre oluşturup tekkesini o köyde kurmuştur. Hacı Bektaş-ı kültürünün hem öğreteni, hem yayıcısı, hem taşıyıcısı, hem bildireni ve hemde kalenderi olan Abdal Musa Sultan, Bektaşiliğin gerçek piridir yani “Kudema-yı Bektaşiyan”dır. Ve asıl soyunun Orta Asya’dan gelmesi sebebiyle O’da diğer “Horasan Erenleri” arasında kabul edilmiştir. Asıl soyunun Hz. Muhammed’e dayandığı söylenmektedir. Dedesi Hayda Ata’nın Hacı Bektaş-i Veli’nin amcası olduğu söylenmektedir. Babası Hasan Gazi’dir, annesi ise Ana Sultan’dır. Ve kız kardeşi ise Hüsniye Bacı’dır. Ve mezarları da yine Tekke Köyü’ndeki o Abdal Musa Tekkesi’nin bahçesinde yer alan o ulu kişiler kabristanındır. Abdal Musa Sultan birçok bakımdan diğer bütün Bektaşi yol göstericilerinden veya takipçilerinden öne çıkar. Çünkü bugünkü Alevi, Bektaşi ve Tahtacı Yolu’nun kurallarının oluşumunda ve netleşmesinde Abdal Musa Sultan’ın rolü ve yönlendirmesi en temel öğe olarak kabul edilir. Çünkü Hacı Bektaş-ı Veli zamanında Bektaşilik diye bir kurum, bir teşkilat veya örgütlenme yoktur. Böylesi bir örgütlenme veya inanç şeklinin oluşumu II. Bayezid döneminde Hacı Bektaş-ı Veli’nin en büyük ardıllarından biri olarak kabul edilen Balım Sultan dönemine denk düşmektedir. Örneğin çok daha sonraları büyük bir dava eri olarak, büyük bir şair olarak ve zalim Osmanlı idaresine baş kaldıran bir isyankar olarak ortaya çıkan büyük halk ozanı Pir Sultan Abdal’ın şiirlerinin çoğunda Hacı Bektaş-ı Veli’den hiç bahsedilmez. XVI. yüzyılda anlaşılan Pir Sultan Abdal’ın o dönemde asıl yönü, asıl kıblegahı bir anlamda İran’dır, Şah İsmail öğretileridir ve On iki imam aşkıdır. Örneğin en çok bilinen ve tanınan o şiirinde Şah İsmail’e duyduğu o sevgiyi, o bağlılığı şöyle dile getirir: “Hızır Paşa bizi bedar etmeden, Açılın kapılar Şah’a gidelim. Siyaset günleri gelip yetmeden, Açılın kapılar Şah’a gidelim.” Bir başka şiirinde ise: “Kul olayım kalem tutan eline, Katip ahvalimi Şah’a böyle yaz. Şekerler ezeyim şiirin diline, Katip ahvalimi Şah’a böyle yaz.” Ve diğer bir şiirinde ise: “Karşıdan görünen ne güzel yayla, Bir dem süremedim giderim böyle, Ala gözlü pirim sen himmet eyle, Ben de bu yayladan Şah’a giderim.” O büyük halk ozanı Pir Sultan Abdal’ın şiirlerinde sık sık dile getirdiği ve Şah İsmail’e, Ehli Beyt’e, On iki İmam’a adadığı o şiirlerinin çoğunda Hacı Bektaş-ı Veli’den pekte söz edilmez. Hacı Bektaş-ı Veli ile Pir Sultan Abdal’ın yaşadığı o dönem arasında neredeyse yüzlerce yıl vardır. Ve eğere o yüzlerce dönem zarfında Sulucakarahöyük’te yaşadığı söylenen ve adeta bir ışık gibi Anadolu’da beliren Hacı Bektaş-ı Veli öğretisi veya yolu var olmuş olsaydı bu durumu, bu öğretiyi Pir Sultan Abdal’ın duymaması ve o inanç dolu şiirlerine yan-

“BEN ANADOLUYUM” ABDAL MUSA SULTAN - HAYATI VE MENKIBELERİ - BÖLÜM 3 sıtmaması hemen hemen imkansızdı. Bakınız bu konuda Cahit Öztelli, Pir Sultan Abdal isimli o kitabında, o dönemde yaşananlar hakkında ne diyor: “Yıldırım Bayezit’in, Timur’a yenilmesinden sonra Osmanlı şehzadeleri arasında sürüp giden kavgalarla devlet zayıf düşmüş, halk canından bıkmış, bir kurtarıcı aramakta idi. Bu sırada ortamı uygun görerek, yeni bir görüş ve inanç ileri süren Şeyh Bedreddin ayaklanması oldu. Şeyh Bedrettin toplumcu bir yönetim kurmak istiyordu. Şeyh Bedrettin büyük bir bilgin ve safi idi. Kadından başka her şeyin ortak olduğunu, çevresine binlerce taraftar topluyordu. Şehzade kavgalarından uşanmış olan halka onun görüşleri pek çekici geliyordu. Şeyh Bedreddin Batı Anadolu’da Aydın ve İzmir çevrelerinde iki büyük ayaklanma çıkarttı. Devletin başınai öteki kardeşlerini ortadan kaldırarak geçmiş olan Çelebi Sultan Mehmet, bu ayaklanmayı güçlükle bastırdı. Bu kez ŞeyhBedreddin, Rumeli’de yeni bir ayaklanmaya önder oldu. Sonunda yakalandı, asıldı. Sonunda yakalandı, asıldı. Fakat, düşünceleri gizli gizli yüzyıllar boyu sürdü, Orta Asya Alevileri arasında da yer buldu.” “Bir yandan da Erdebil ekkesi’nin Safeviye tarikatı Anadolu’da geniş propagandalar yapıyor, kendilerine taraftarlar topluyordu. Böylece Anadolu Batınileri’ni Şah Safi oğullarına bağlılıkları artıyordu. Alevi-Kızılbaşlar gelecek için umutllarını onlara bağlar oldular. Birbirlerini görünce selam yerine “Şah” diyorlardı. Hac yerine Erdebil’e gidiyorlardı ve bunu da hac sayıyorlardı. Yavaş yavaş dinsel bağlılık siyasal bir renk olmaya yöneliyor, bu da Anadolu sofularına yeni umutlar veriyordu.” Ben burada devreye girerek tüm okurlara, tüm canlara şu soruyu sormak isterim. Hacı Bektaş-i Veli’den çok daha sonraları ortaya çıkan gerek Şeyh Bedreddin öğretisinde, gerek ona inanıpta peşinden giden o halkta, gerek Anadolu Alevisinde veya Kzıılbaşında ve gereksede Anadolu Batınilerinde Hacı Bektaş-i Veli’den, onun o çok sonradan ortaya çıkan öğretilerinden veya adına Bektaşilik denen o kurumdan, o teşkilattan hiç bahsedilmez. Çünkü bu durum aslında Osmanlı Devleti’nin gerek Erdebil Tekkesi’nin, gerek ona bağlı olan Safeviye Tarikatı’nın ve gereksede Şah İsmail’e duyulan o sevginin, o bağlılığın Anadolu insanında çok kabul görmesinden dolayı olsa gerek; o dönemde daha adı hiç duyulmamış bir kimseyi, bir sofuyu ve çok katı görüşlere sahip bir din adamını Balım Sultan sayesinde parlatıp, tazeleyerek ve ona hiç haketmediği yeni bir paye vererek bir anlamda Anadolu insanının üzerindeki o dış etkiyi kırmak istemiştir. Yanidiğer bir deyişle gerek o Şeyh Bedreddin öğretisine karşı, gerek Şah İsmail ve onun ardıllarına karşı, gerek Erdebil Tekkesi’ne ve gereksede Safeviye Tarikatı’na karşı, o kavimler kapısı Anadolu coğrafyasında yaşayan o halk üzerinde ve onların o inançları üzerinde yeni bir öğretiyi ve inanç şeklini bulup ortaya çıkarmak için ve o öğretinin halk üzerinde kabulünü sağlamak için özelliklede Balım Sultan döneminde adına Bektaşilik denilen o kurum adeta hayat bulmuş ve çok kısa birsüre zarfında dört bir tarafta yayılmıştır. Osmanlı’nın Anadolu’daki o hakimiyetini sağlamak için ve halk üzerindeki o egemenliğini dahada bir pekiştirmek için ve de o sonu gelmeyen isyanlara, başkaldırılara bir son vermek için adeta desteklenip, koruma altına alınan Bektaşilik denilen o kurum adeta hayat bulmuş ve çok kısa bir süre zarfında dört bir tarafa yayılmıştır. Osmanlı’nın Anadolu’daki o hakimiyetini sağlamak için ve halk üzerindeki o egemenliğini dahada bir pekiştirmek için ve de o sonu gelmeyen isyanlara, başkaldırılara bir son vermek için adeta desteklenip, koruma altına alınan Bektaşilik denilen o kurum, örgütlenme veya o teşkilatlanma aslında o sevgi dolu, o şefkat dolu, o merhamet dolu, o kabul dolu ve o sonsuz bağlılık dolu ilkelerini veya yollarını çok daha sonraki dönemlerde almış ve bünyesine katmıştır. Ve Bektaşiliğe dair o ilkelerin, öğretilerin oluşumunda da işte o Abdal Musa Sultan gibi, o Balım Sultan gibi, o Karadonlu Can Baba gibi, o Saru Saltuk gibi, o Kaygusuz Abdal gibi, o Otman Baba gibi, o Gül Baba gibi, o Demir Baba gibi ve isimlerini burada sayamadığımız bütün o dava erleri gibi şahsiyetlerin, ulu kişilerin kat-

kısını asla inkar edemeyiz. Ve örneğin, tam da bu noktada Hacı Bektaş-i Veli tarafından kalemealınan ve Molla Sadettin tarafından türkçeye çevrilen Makalat adını vermiş olduğu o Arapça kaleme aldığı o kitabı okursak eğer; karşımızda Hacı Bektaş-i Veli’ye ve ona ait olduğu ileri sürülen o görüşlere dair birçok cevapsız soru karşımıza çıkar. Bu ve benzeri yapıtların veya eserlerin o yol ve erkan adamı Hacı Bektaş-i Veli tarafından kaleme alınmış olması ve daha çok sonraları yepyeni bir kimlikle, yepyeni bir din anlayışıyla ve yepyeni bir dünya görüşüyle karşımıza çıkartılan o Hacı Bektaş-i Veli arasında adeta dağlar kadar fark vardır. Ve bazıları çok katı dini kuralları kendi içinde barındıran Makalat isimli o kitabı okuduklarında veya kendilerince yorumlamaya çalıştıklarında çok büyük bir şaşkınlık içine girmişlerdir. Ve şaşkınlıklarını, o hayal kırıklıklarını biraz olsun gidermek için hemen devreye girip kendi yorumlarını, kendi düşüncelerini öne çıkarmanın derdine düşmüşlerdir. Örneğin o değerli araştırmacı yazar İsmet Zeki Eyüboğlu, Bütün Yönleriyle Hacı Bektaş-i Veli, adını vermiş olduğu o kitabının giriş bölümünde bu husus hakkında ne diyor, ne söylüyor: “Hacı Bektaş-i Veli, Anadolu’ya Horasan’dan genç yaşında gelmiş, Baba İshak adlı bir ermişten el almış,onun ışığında yürümüş, onun öldürülmesinden sonra, bugün kendi adıyla anılan bölgeye yerleşmiştir. Hacı Bektaş Veli, bir yazar değil, çevresini sözleriyle, öğütleriyle, eylemleriyle uyaran, uyandıran, ışıklandıran bir ermiştir. Bu nedenle,onun düşüncelerini birtakım yapıtların daracık sınırları içinde katılaştırarak verimsiz kılma gereği yoktur. Kimi düşünce erleri, düşüncelerini yazıya dökmeden, kendi elleriyle sınırlandırmadan, yaymayı, yaydırmayı,böylece hep diri tutmayı severler, bunda çok da başarılı olurlar. Hacı Bektaş Veli’yle ilgili kaynakları incelediğimizde,onun elinden çıktığı yapıtları ilgiyle gözden geçirdiğimizde, karşımızda bir boşluğun büyüdüğünün görüveririz. Bu boşluk, bu yapıtların Hacı Bektaş Veli gibi bir ermişin elinden çıkmadığını, Hacı Bektaş Veli’nin böylesi dar kısa çizgiler içinde sıkışıp kalacak bir kimse olmadığını gösterir. Şimdi, duygularakapılmadan, katı inançların ağırlığı altında ezilmeden söylemek gerkeirse, Bektaşilik gibi bir kuruluşun öncüsü olan , onun ilkelerini belirleyen, çevresine öğreten bir ermişin oturup Arapça “Makalat”ı yazmasına olanak var mı?” (Bakınız. I.Z.Eyuboglu, Bütün Yönleriyle Hacı Bektaş Veli, s.1718) Vardır elbet; çünkü Hacı Bektaş-i Veli’nin Horasan’dan kalkıp Anadolu’ya bir güvercin donunda inip, zuhur etmesinin tarihi hiç bilinmez. Daha çok genç yaşlarda Anadolu’ya gelen ve Baba İshak’tan el aldığıda tam bir muammadır. Sulucakarahöyük’e ve Kadıncık Ana’nın evine yerleştiği o tarihide kesin olarak bilmiyoruz. Ailesi hakkında çok kesin bilgilere sahip değiliz. Gerçek dini görüşlerinide hiç bilmiyoruz. Ve Arapça kaleme almış olduğu Makalat isimli o kitabını da okursak eğer; onun aslında nasılda katı bir din anlayışına sahip olduğunu bugün bize göstermektedir. Ve yine onda, ona atfedilen o söylencelerde, o menkıbelerde gerek Hz. Ali’ye dair, gerek Hz. Fatma’ya dair, gerek Ehl-i Beyt’e dair, gerek On İki İmam’a dair ve gereksede Kızılbaşlı’ğa (Alevili) dair en ufak bir söylem şekli veya hitabeti yoktur. Ve o sonradan kaleme alınmış olan 1624/1625 tarihli o söylencelerin neredeyse bir çoğunda Hacı Bektaş-ı Veli, karşısındaki o insanlara genellikle: “Hakk’a giden hak uğrum hakkı için.” Şeklinde seslenir ve orada Şah-ı Merdan Hz. Ali’den hiç söz etmez ve O’nun o himmetinden, o şefkatinden ve o sonsuz merhametinden hiç bahsetmez. Bektaşilik denilen o kurumun sözde ilk temellerini atan ve olgunlaşmasına yol açan Hacı Bektaş-ı Veli’nin o dini söylemlerinde gerek Hz. Ali’den gereksede Ehl-i Beyt’ten söz etmemesi veya onların öğretilerinden herhangi bir alıntı yapmaması çok düşündürücüdür. Ve yine ona atfedilen o menkıbelerde veya söylencelerde Hacı Bektaş-ı Veli Tekkesi, adeta bir odak noktası haline, bir ziyaret merkezi haline ve bir çeşit dinsel ibadet merkezi haline getirilmiştir. Ve neredeyse o dönemde yaşayan bütün sultanlar, bütün din alimleri, bütün bilge kişileri bütün yol erkan sahipleri, bütün şairler, bütün ulu kişiler ve yine o denetim yöneticileri bir şekilde Hacı Bektaş-ı Veli ile yanyana getirilir ve bu sayede de ona çok ulu bir paya verilmek istenir. Bu karşılaştırmalar içinde veya bir araya getirilişler içinde

Hacı Bektaş-ı Veli ile aynı dönemde yaşamamış olanlar bile vardır ve o sayısız kişilere en büyük örnek ise Hace Ahmed Yesevi’dir. O menkıbelerde veya o söylencelerde bir şekilde Hacı Bektaş-ı Veli ile bir araya getirilip buluşturulan o kişiler arasında sırasıyla Tapduk Emre, Bahaettin Bostancı, Yunus Emre, Şeyh Necmettin Kübra, Karadonlu Can Baba, Huy Ata, Kolu Açık Hacım Sultan, Sarı İdris, Saru Saltuk, Seyit Mehmur Hayrani, Ahi Evren, Seyit Salih, Bostancı Baba, Molla Sadettin, Osman Bey, Hızır Peygamber, Emir Cem Sultan, Güvenç Abdal, Rasul Baba, Pir Ebi Sultan ve daha birçok şahsiyet, ulu kişi bir şekilde de olsa Hacı Bektaş-ı Veli’nin dahada ulu bir hale getirilmesi için ona yenir paye verilmesi için o değerli insanların gerek isimleri, gereksede şanları, şöhretleri veya lakapları bir şekilde o çok sonradan uydurulmuş olan veya birileri tarafından üretilmiş olan o söylencelere, o menkıbelere sokuşturulmuştur. Ve bu kaynağı hiç belli olmayan söylenceler, zamanla Bektaşi geleneğinin adeta vazgeçilmez bir propaganda şekline dönüşmüş ve bütün Anadolu’da, bütün Balkan coğrafyasında dilden dile dolaşmış ve yeni yeni bir takım eklemelerlede yepyeni bir boyut kazanmıştır. Ve bütün bunlara ilave Balım Sultan döneminde inşaa edilip mamur hale getirilen Hacı Bektaş Tekkesi’nin üstünü de Osmanlı Sultanı Bayezid kurşunla kaplatmıştır. Ve bu ilişki zamanla derinlik kazanmış, Bektaşi kurumu ile Osmanlı Devleti arasında çok sıkı ilişkilerin doğup gelişmesine yol açmıştır. Özellikle de Osmanlı’nın Balkan coğrafyasını veya diğer bir deyişle Rumeli diyarını ele geçirip kontrolü altına almasında en büyk rollerden biride Bektaşilik teşkilatı ve onun görevlendiripte bizzat sahaya sürdüğüo Bektaşi Dedebabaları üstlenmiştir. Ve onların o özverili gayretleri sonucu hem Bektaşilik Balkanlara yayılmış, oralarda çok bir taraftar bulmuş, kökleşip yerleşmiş ve hemde Osmanlı Devleti oraları daha bir kolay ele geçirip kendi topraklarına katmış ve de Bektaşilik kurumu veya teşkilatlanması sayesinde de oralarda yüzyıllara varan bir hakimiyet kurabilmiştir. Yani diğer bir deyişle gerek Şah İsmail’in, gerek Safevi Devleti’nin ve gereksede Erdebil Tekkesi’nin Anadolu’da yaymaya çalıştığı o örgütlenmenin bir benzerinide Osmanlı Devleti kendi kontrolü altına aldığı, yönlendirdiği vede görevlendirdiği o Bektaşi kurumu sayesinde Balkan coğafyasında gerçekleşmiştir. Bektaşilik zamanla değişime uğramış, kendini yenilemiş ve gerek yayılmaya çalıştığı bölgenin şartlarına göre, gereksede içinde bulundupu o tarihsel olgulara göre biçim ve şekil almıştır. Ve ilerleyen o süreç ile birlikte adeta bir Osmanlı örgütlenmesi haline dönüşen ve onun o baskıcı politikalarını sürdürmenin, halka kabul ettirmenin bir çeşit aracı kurumuna dönüşen Bektaşilik kurumu veya örgütlenmesi uzun yıllar Anadolu Alevileri ve Tahtacı Oymakları arasında kabul görmemiştir. Gerek Şah İsmail’den ve gerekse de onun ardıllarından umudunu kesen Anadolu Alevileri veya Kızılbaşları o çaresizlik içerisinde artık yüzünü yavaş yavaş Sulucakarahöyük’te daha yeni yeni parlatılıp sahaya sürülen Hacı Bektaş-i Veli Tekkesi’ne ve onun o inanç yapılanmasına, o düşünce sistematiğine çevirmeye başlamıştır. Ve o yıllarda bu durumu en iyi dile getiren kişi de o büyük halk ozanı ve şairi Pir Sultan Abdal’dır. Çünkü onun şiirlerini belli bir tarihsel sıralamaya göre okuyup,anlamaya çalışırsak eğer herşey bütün çıplaklıpıyla karşımıza çıkar. Hacı Bektaş-ı Veli’den ve onun olduğu varsayılan o öğretiden, o inanç şeklinden hiç ama hiç söz edilmez. Fakat Şah İsmail’in yenilgisinden sonra ve Erdebil Tekkesi’nin o eski gücünü kaybetmesinden sonra diğer aleviler gibi, Pir Sultan Abdal’da ister istemez yüzünü Hacı Bektaş’a döner ve orada Osmanlı tarafından allanıp pullanan ve sahaya sürülen bir Hacı Bektaş-ı Veli olduğunu fark eder. Ve bu durum Pir Sultan Abdal’ın o son dönem şiirlerinde kendini gösterir. Sevgili okurlar, sevgili canlar; bütün bunlar uzun zamandır dile getirmek istediğim konulardı. Gönül isterdiki bu sayfalarda daha geniş ve daha açıklayıcı bilgileri verebilseydim. Fakat ne bu sayfalar buna yeter, ne de biraz önce yukarıda biraz olsun değinmeye çalıştığım o konunun yeri burasıdır. Belki bir fırsat yaratabilirsek eğer ve bu sayfalar günü birinde böylesine derin, böylesine kapsamlı ve böylesine sorumluluk gerektiren bir konuyu yeniden gündemimize alabiliriz. Çünkü bu konuda birçok araştırmacı yazar bütün gerçekleri bilselerde sırf tepki çekmemek için adeta kaçak dövüşmekte ve okurlarından asıl gerçeği gizleme veya ört bas yolunu tercih etmektedirler. Ve bende Veysel Baba olarak burada yeri gelmişken bu hassas konuya biraz olsun değinmek istedim... Not: Haftaya bu sayfalarda buluşabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.


28

AVRUPA

Kültür Sanat

21 Şubat 2020 Cuma

Kenton Puding Tarifleri

Haftalık Falınız 21 Mart - 19 Nisan

Koç

Bu hafta akrabalarınız ya da arkadaşlarınızla oldukça karışık duygular ve kararlar içerisinde olabilirsiniz. İlişkileri çıkmaza sokmamalısınız. 20 Nisan - 20 Mayıs

Boğa

Yakın çevreniz ve çalışma arkadaşlarınızla birlikte paylaştığınız önemli sorumluluklar edinebilirsiniz. Hafta içinde beklediğiniz şeylerin gerçekleşmesi derin bir nefes aldırabilir. 21 Mayıs - 21 Haziran

İkizler

Haftaya parasal konular ve size verilen sözlerle başlıyor olabilirsiniz. Ekonominizi daha iyi bir seviyeye taşımak isterken biraz daha planlı olmanız gerekmektedir. 22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç

Ortaklıkla ilgili işleriniz varsa bu alanda beklemediğiniz yolların açıldığını görebilir ve parlayabilirsiniz. Bu anlamda ayın özellikle ilk yarısını çok iyi değerlendirmelisiniz. 23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

Kenton Tüm marketlerde. Toptan siparişleri için: Network Food Distribution, T: 0208 885 4131

ÇİLEKLİ FİT PUDİNG

Malzemeler: 1 yemek kaşığı Ön Pişirilmiş Kuru Fasulye Unu 7-8 Çilek 1 su bardağı yoğurt 1 veya 1,5 yemek kaşığı bal 3 yemek kaşığı Chia Üzeri için 1 muz 3-4 Çilek 2 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi

Yapılışı: Çilekleri derin bir kaseye alıp el blenderinden

sunun.

tırabilir veya azaltabilirsiniz.

geçirin. Üzerine bal, yoğurt, chia ve Ön Pişiril-

Not: Daha koyu bir kıvamda puding isterseniz

-Dilerseniz tarife 1-2 yemek kaşığı kadar labne

miş Kuru Fasulye Unu ekleyip karıştırın. Ser-

meyveler ile süslemeden önce buzdolabında 1-

peyniri de ilave edebilirsiniz.

vis kasesine alın. Üzerini muz ve çilek dilimleri

2 saat bekletebilirsiniz

ile süsleyip kabak çekirdeği serpin ve servise

-Bal miktarını kendi damak tadınıza göre art-

Afiyet olsun.

Finansal olarak, bu hafta yüksek beklentilerden uzak durmalısınız. Kişisel yaşamınızdaki aşk veya duygusal sorunlarınız açısından artık bir düzene girmelisiniz. 23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

Bu hafta kişisel bilgilerinizin (telefon, bilgisayar) veya eşyaların çalınmasını içerecek olaylarla karşı lütfen dikkatli olmalısınız. Şifrelerinizi değiştirin ve bilgisayarlarınızı yedekleyin. 23 Eylül - 22 Ekim

Terazi

Beklentilerinizin gerçekleşmesini isterken karşı tarafın durumunu da değerlendirerek ilişkinizin seyrini farkındalıklarla değiştirebilirsiniz. 23 Ekim - 21 Kasım

Akrep

Ağızınızdan çıkacak sözlerle ilgili temkinli olmalısınız. Gizli kalmış konuların üstesinden, tahammül seviyenizi yüksek tuttuğunuzda gelebilirsiniz. 22 Kasım - 21 Aralık

Yay

Bu hafta sevginiz ve aile yaşamınız ile ilgili ilginç olayların ve deneyimlerin merkezinde olabilirsiniz. Hayatınız için önemli kararlar alırken ailenizin buna engel olması sizleri yorabilir. 22 Aralık - 19 Ocak

Oğlak

Bu hafta öncelikle kadın figürlerle yapacağınız ortaklı projeler veya etkinliklere hazırlıklı olmalısınız. Planlarınızın ailenizle veya kendi işinizle ilgisi olması muhtemeldir 20 Ocak - 18 Şubat

Kova

Bu hafta kayıplarınızı kurtarma veya kişisel bağlantılarınızı tekrar kazanma haftası olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta doğacak fırsatları iyi görmelisiniz 19 Şubat- 120 Mart

Balık

Bu hafta akraba ya da arkadaşlarınızın problemlerine yardımcı olmanız gerekebilir. Kötü niyetli olduğunu düşündüğünüz insanları artık bu hafta hayatınızdan çıkartmalısınız.

Teknoloji Köşesi 90 TL’ye 90’lara götüren oyun konsolu Marka Tiger Electronics LCD el konsolunu tekrar piyasaya sürmeye hazırlanıyor

yolculuğa çıkaracak.Oyun oynamayı seven-

Teknoloji sürekli ileriye doğru gidiyor olsa

tif olacak bu oyun konsolunda yerleşik ola-

da bazen eski oyunlar, eski oyun konsolları

rak birkaç oyun da yer alacak. Hasbro retro

ancak bu tarz retro dokunuşları seven ve

ya da eski telefonlara bir özlem oluyor. Bu

Tiger LCD konseptinde yer alacak oyunlara

eski oyun konsollarının keyfini yaşamak is-

özlemin bir sonucu olarak karşımıza çıkan

bakıldığında ise Sonic the Hedgehog 3, Dis-

teyenler için hazırlanan bu serinin 2020’nin

Hasbro retro Tiger LCD 90’lı yıllarda çocuk

ney’s The Little Mermaid, Transformers Ge-

sonbaharında çıkacağı söyleniyor. Ürünün

olmuş olanlara sesleniyor. Marka Tiger

neration 2 ve Marvel’s X-Men Project X‘in

fiyat etiketi ise oldukça düşük, 14.99 dolar-

Electronics LCD el konsolunu tekrar piya-

yer aldığını görüyoruz.

lık satış fiyatı olacak ürün için bir de iki

saya sürmeye hazırlanıyor. Retro oyun kon-

Elbette bu oyunları ya da benzer versiyonla-

adet AA pil satın almanız gerekiyor. 14.99

solu kullanıcıları 90’lı yıllara doğru

rını mobil olarak da oynamak mümkün

dolar yaklaşık 90 TL’ye karşılık geliyor.

Birazda Gülelim

lere ve aynı zamanda retro görünümden hoşlananlar için oldukça keyifli bir alterna-


29

AVRUPA

Haberler

21 Şubat 2020 Cuma

Konser etkinlik deyince Londra’da Ejder Doğuş imzasıyla Divaa Event kalitesiyle 1 numara

ALEYNA TİLKİ’DEN HADİSE’YE

KORAY AVCI’DAN FERHAT GÖÇER’E

LONDRA KONSERE DOYACAK

Avrupa Ajansı | AVA/Londra

taht kurmuştu. İşte program. Günleri ve etkinlikleri kayıt edin biletleriniz

Konser etkinlik gösteri deyince Londra’da

şimdiden alın.

Ejder Doğuş imzasıyla Divaa Event kalite-

• Aleyna Tilki, Londra’da

siyle 1 numara. Divaa Event organizasyon

ilk defa konser verecek

şirketinin sahibi ünlü organizatör Ejder

• Hadise, Londra’da ilk

Doğuş, konser ve etkinlik gösteri programını

defa büyük ekip ve dans-

açıkladı. Londra’da uzun yıllardır aptığı ba-

çılarıyla

şarılı organizasyonlarıyla takdir toplayan

Avrupa Gazetesi sizler için

Ejder Doğuş, en son tarkan ve Zeynep Bastık

Divaa Event etkinliklerinin

konseriyle

Konser etkinlik deyince Londra’da Ejder Doğuş imzasıyla Divaa Event kalitesiyle 1 numara

planını hazırladı.

• İYİ

gönüllerde

KÖTÜ • FERHAT GÖÇER

ÇİRKİN

15 Mart 2020

KOMEDİ

Salon: Kentish Town Online ve elden satış devam ediyor.

TİYATROSU MAYIS 2020

Elden bilet satış için 07515 635181 nu-

Çok Güzel hareketlerden tanıdığınız ünlü

marlı telefondan Sevda hanımı arayınız.

oyuncular Mayıs’ta Londra’da Tiyatrose-

Www.ticketmaster.co.uk

verlerle Olacak. İyi Kötü Çirkin Komedi Tiyatrosu’nun salon ve tarih bilgileri net-

• GENCO ERKAL

leşmedi. Önümüzdeki günlerde Avrupa

29 Mart 2020

Gazetesinden açıklanacak.

Salon: 02 Forum Kentish town Biletler: Www.ticketmaster.co.uk

• KORAY AVCI

• ALEYNA TİLKİ

02 indigo Greenwich

12 NİSAN 2020

Online bilet satışları bu ay başlıyor.

18 Ekim 2020

SALON : 02 Forum Kentish Town Aleyna Tilki Bilet Satış noktaları: Right holidays şubeleri, Coco Haringey, Rakkas Bar, TFC Edmonton, Fresh food market Enfield. Aleyna Tilki Online bilet: ticketmaster.co.uk

Aleyna Tilki, Londra’da ilk defa konser verecek

• HADİSE 22 Mayıs 2020 Slaon: O2 indigo Greenwich Online bilet satışları başladı: Www.axs.com

Www.axs.com

Hadise, Londra’da ilk defa büyük ekip ve dansçılarıyla


30

AVRUPA

Magazin

21 Şubat 2020 Cuma

Sezar Uğur Soy imzasıyla, Global Law Hukuk Merkezi ve Laser Vision Güzellik Merkezi, Avrupa Gazetesi ve Kral Radyo Medya Sponsoru

GERÇEK STAR BENİM DİYORSANIZ SENİ BEKLİYORUZ

HAYDİ SESİNİ KAYDET GÖNDER BİZE Avrupa Ajansı | AVA/Londra Gercek Star Benim Ses yarışması 2020 yılına damga vuracak. 24 Mayıs 2020’de Global Law Hukuk Merkezi ve Laser Vision Güzellik Merkezi ana sponsorluğunda Güney Londra’nın en güzel salonunda final gecesi yapılacak. Haydi sende katıl. İşte Londra Ses yarışması. Gercek Star Benim diyorsanız işte size fırsat. Gerçek star sen misin ? İşte Fırsat.

GERÇEK STAR BENİM DİYORSANIZ SENİ BEKLİYORUZ

Ses kayıtlarınızı gönderin !

Gercek Star Benim diyorsanız işte size fır-

Salon:

www.gercekstarbenim.co.uk

sat.

RIVOLI BALROOM

Ses kayıtlarınızı gönderin !

Whatsup: 07732 73 69 72

www.gercekstarbenim.co.uk

E-mail:

• BİRİNCİYE TÜRKİYE’DE SINGLE

Whatsup: +44 7732 73 69 2

GercekStarBenimEurope@gmail.com

ALBÜM

SES YARIŞMASINA KATIL

• İŞTE JÜRİ

formansınızın 1 dakikalık videosunu (lüt-

Gercek Star Benim Ses yarışması

FİNAL GECESİ :

Bilet Hattı : 07732 73 69 72 – 020 7275 7610

fen YouTube, Vimeo veya benzeri bir web

2020 yılının Dev Projesi

24 Mayıs 2020

Biletlere resepsiyon ve ücretsiz snack da-

19.15 – 23.00

hildir.

19.30 Resepsiyon

(Kırmızı halı giriş vardır. Yarışmaya şık

20.00 Yarışma

kıyafetle gelinmesi rica olunur.)

E

-

m

a

i

l

350 Brockley Rd, Brockley, London SE4

:

GercekStarBenimEurope@gmail.com

Biletler £20 ve £50 VIP ( Az sayıda VIP

Lütfen adınızı, iletişim bilgilerinizi, per-

e-posta veya aşağıdaki hesaplardan iletişime geçerek bize gönderebilirsiniz! Ayrıca Avrupa Gazetesi ve Radyo Kral’a da ses kayıtlarınızı gönderebilirsiniz.

Sezar Uğur Soy: “Sesine güvenenler. Bende Star adayıyım diyenler… İşte fırsat. Sezar Ugur Soy’u takip etmeye devam ediniz.”

yeri vardır, diğer yerler sınırlıdır, acele ediniz)

sitesine yükleyin) ve diğer ilgili bilgileri gönderin. Sesinizi kaydınızı WhatsApp,

2BY

İşte Londra Ses yarışması


31

AVRUPA

21 Şubat 2020 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar

TRIMMER MOBILE BARBER BULENT CEVIK & HAIR STYLIST HAIR: Blow Dry, Cut & Finish, Hair Treatment, Hair Up&Finish Child cut & Finish COLOUR: Foil Higlights (Whole Head-Half Head), Tint (Regrowth), Colour Change, Vegetable Colour Permanent Wave, Brazilian Keratin Treatment, Extensions (Full HeadHalf Head), INOA, Restyle & Cut, Colour Correction, Bridal Hair Styling

07768 272 269 blntcvk@gmail.com instagram: bulentceviklondon

BGN CERTIFICATION LTD Training & Consultancy -Food Hygiene Traning & Consultancy -Health and Safety Training & Consultancy -Management System Standards (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001) Training & Consultancy -Internal Auditor Training -Accreditation Standards Training & Consultancy If you want to implement the management systems in your company but don’t know how to start connect with us for usefull and effective consultacy. www.bgncertification.com email: figen@bgncertification.com Tel: +44 7444 562 127

Evinizin konforunda her türlü, saç-sakal kesimi ve şekillendirme işlemleri yapılır.

Minerva Tutoring & Translation Türkçe Özel Ders, İngilizce-Türkçe-İngilizce Çeviri Hizmeti, Sözlü Tercümanlık, İçerik Yazarlığı & İçerik Editörlüğü Email: info@gokceozturk.com Telefon: +44 7849 378258

TURGUT CELEBI 07533 497 022

KAÇIRILMAZ FIRSAT - MONEY TALKS ŞİRKETLER İÇİN KAÇIRILMAZ FIRSAT. ÇEŞİTLİ BOYUTLARDAKİ KREDİ İMKANLARIMIZDAN SİZLERDE YARARLANIN. BAŞVURULAR ÖNDEN ÜCRET TALEP EDİLMEDEN TARAFIMIZDAN YAPILMAKTADIR. £500,000 POUNDS LİMİTE KADAR 1 İLA 5 İŞ GÜNÜ SÜRESİNDE KREDİNİZ HESABINIZDA. AYRINTILI BİLGİ VE RANDEVU İÇİN; MÜRACAAT: MR. VİRAN Mobile: 07876310099 E-mail: moneytalks.viran@hotmail.com

Kader KAYA Email: k.a.kaderkaya@gmail.com instagram: kader_kaya_photography

07466670165

MRT DESIGN AND TAILORING

Her türlü tasarım ve terzilik işleriniz yapılır. MURAT DURDAGI muratdurdagi75@gmail.com

44 7899 081583

• Babysitting • Adult Care Services • Child Care Services • Non-Medical Home Care Services • Home Health Care Services YETER GENC M: 07342 922 921 E: info@care-keeper.co.uk W: www.care-keeper.co.uk

For all kinds of design related works Mert Ozten +44 7796 188 464 mertozten@om-dizayn.com Olcay Ozten +44 7500 731 390 olcayozten@om-design.com www.om-dizayn.com info@om-dizayn.com

CSRN CONSULTANCY Connecting your brand to the world Wholesale consultancy, sales market research, social media management & set up , website design & management, creative consultancy Su Karaman

0774 849 3168 Izgu Consulting Limited

Well Massage LTD

Source only the highest quality products available to provide you with the best range and service in the industry. Marketing And PA (Personal Assistance) Services

Evlere Masaj Servisi Migren, baş ağrısı, bel fıtığı, stres, kireçleme. Bayanlara özel bayan masöz. Iftade & Fatih

07365700074

07521695004

TAS GZM PRIVATE TUITION

ELIF GIZEM TAS Turkish Language £15 Turkish History £25 Mathematics £20 Tel: 07340 683 170 elifgizemtas.co.uk info@elifgizemtas.co.uk


32

AVRUPA

21 Şubat 2020 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

FREEPEN INTERIOR DESIGN

IMAGINEVENT Top Quality Business Consultancy Services

www.adviro.co.uk info@adviro.co.uk

07717481175

Fatma Chef • Mobile Chef • Mobile Training • Özel Partiler • Doğum günleri • Organizasyon

074113 240 070

CaDu Consulting We provide business development and consultancy services. -Supply chain management -Growth and extension -Sales and marketing -Training programmes Please do not hesitate to call

07818926814

caduconsulting@gmail.com

Üniversite öğrencilerinin sınavlarına ve derslerine yardımcı olunur.

+44 7506 738 512

• PR and Consultancy • Social Media Management • Marketing • Event Planning www.imaginevent.co.uk burc.yalcin@gmail.com

Burcin Yalcin 07718 378 659

Seri İlanlar

SEND YOUR CV’S FOR • A CAREER COACH • RECRUITMENT AND SELECTION • CV EDITING • COACHING & MENTORING • INTERVIEW TRAINING Aylin Arabacioglu, CIPD aylin@talentchoice.uk

İç Mekan, Tasarım/Design Home, ofis, restoran, her türlü işyeri ve mutfak dizaynı yapılır. Hasan Aslan info@freependesign.com www.freependesign.com

+447502451548

07394 393 517

WEB SİTESİNE Mİ İHTİYACINIZ VAR? E-T!CARET S!TES! KURUMSAL F!RMA S!TES! GOOGLE OPT!M!ZASYONU HEMEN ARAYIN Gökcan Baran info@snugfort.co.uk www.snugfort.co.uk

07507 040 147 - 0208 1919 223 H.C. Mobile Barber Harun Can

07340 980 080

AZİZ KEDİ PRODUCTIONS Videography-Social Media-Content -Showreel -Konser -Düğün –Festival -Reklam -Sosyal Medya -Pitch -Doğum Günü -Klip Videolarınız içeriklendirilir, çekilir, montajlanır. azizkedi@gmail.com

07474 951 011


33

AVRUPA

0

.2 07

21 Şubat 2020 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

KİRALIK Edmonton, Enfield, Waltham Abbey ve Southgate'de Kiralık Evler

0795 628 07 53 0784 746 98 02 2 -0

07

KİRALIK

Stoke Newington High Street Bölgesinde Single ve double odalar Odalarımız bay ve bayanlar için uygundur

07747004444

2 -0 07

KİRALIK

£1400 taking yapan burgen van kiralıktır. Pozisyonu High Street'te. 8:30 - 18:00 haftanın 7 günü açıktır.

0737 7725 422 0774 8262 424

SPARK EVENTS PLANNING “Başarı yetenek keşfedilince açığa çıkar" Her yaş için resim ve türkçe dersleri veriyorum. deniz2015a@hotmail.com

Plans are nothing. Planning is everything. arzuak69@gmail.com

07598693916

07

2 -0

KİRALIK

2

-0 07

SATILIK KİRALIK ORTAK

2

-0

07

Seri İlanlar

KİRALIK

Enfield Townda tek kişilik kiralık oda verilir. Herşey dahil £125,sadece 2 kişiyle paylaşılır.

South Croydon Highstreet bölgesinde bulunan cluplerin yanında yeni açmış olduğum fish and chips shop satılıktır. Kebab koymaya da uygundur. Fish and chips kebab'ta anlayana kiralik verilir veya ortak da alınır. Açılış saatleri: 11-11 Gece ruhsatı sabah 4’e kadar mevcuttur. Taking yükseltilebilir. Kira: £14,000 Rates: Yok Detaylı bilgi görüşmeden sonra verilecektir. Ankara anlaşması yapanlar için çok uygundur.

including all bills.

0758866419

0781 884 89 43

0758401017

DEMİRKOL BOOKKEEPING

KİRALIK

0 7-

0

2

KİRALIK

Enfield bölgesinde eşyalı, her yere yakın ulaşımı kolay, içinde Tv, lavabo ve tuvaleti bulunan double oda kiralıktır. Faturalar dahildir. No DSS

+44 7904 533781 CCTV CAMERA Intruder ALARM Elektronik Güvenlik sistemleri Tel +44 7922710606 Fast&Trust

TAX PLANNING MADE SIMPLE

• TAX CONSULTING An unseen company offer. No neces• STATEMENT sity to pay for the first 6 months therePREPARATION fore work with us and find out about • ACCOUNTING our quality business. After 6 months, SERVICES you can determine the paying method. • BOOKKEEPING If unsatisfied, we require no payment. CELAL DEMIRKOL ckoldermirkol@gmail.com

TEL: 07376 210562

43 BENACRE ROAD - IPSWICH – IP3 9JX

Deftin LTD

Writing & Media Services • Creative Consultancy • Copywriting

• Creative Writing

• Content Creation

• Social Media Management www.deftin.com

def@deftin.com

IMAGINEVENT • PR and Consultancy • Social Media Management • Marketing • Event Planning www.imaginevent.co.uk burc.yalcin@gmail.com

Burcin Yalcin 07718 378 659

Enfield 1 bedroom flat,

£900 monthly. No DSS


34

AVRUPA

21 Şubat 2020 Cuma

2 -0 07

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

SATILIK

0

2

0 7-

SATILIK

PİZZA KEBAP Nottinghamshire Mansfield Bölgesinde Rent: £11.000 yıllık Rates: Yok

Londra dışı Hull'da satılık pizza ve kebap dükkanı. Açılış saatleri: 4:00 pm - 11.30 pm Kira: £217 pw. Business rates yok. Taking: £3000 - £4000 arası pw 3 senedir menü yapılmadı. Just Eat var. Özel sebeplerden dolayı satılıktır. Fiyat: £40.000 Fiyatta anlaşılır

Lease: 20 yıl önü açık Fiyat: £135.000 Just eat yoktur. Üstünde 3 yatak odalı flat vardır.

07568 578 601 02

07

SATILIK

Croydon bölgesinde 7 Melfort fish bar satılıktır. Taking yüksektir. Yalnızlık nedeniyle satılıktır. Rent: £13.000 Rate: yoktur Delivery yoktur. Detaylı bilgi için lütfen arayınız.

07414 616 961 2 -0 07

. 07

SATILIK

Grill & Pizza Shop North yorkshire HG1 bölgesinde Yeni kontrat verilecektir T&C., Kısa çalışma saatleri. İyi bir işi olan dükkandır. Delivery yoktur. 12 oturaklıdır, rates yoktur. Üzerinde flat yoktur. Emeklilikten dolayı satılıktır. Lütfen 11am-4pm arası arayınız.

Tel: 07394 469 881 2

-0 07

SATILIK

SATILIK

SS0 7EY' de Satılık Italyan Restoran Türk Restoran olmaya müsaittir. Memlekete yerleşme sebebinden dolayı acil satılıktır! 15 Yıllık Lease. Tekliflere açıktır. Detaylar telefonda verilecektir.

07939 632773 02

07

02

07981 982 364 2 .0 14

SATILIK

SATILIK

Chingford Bölgesinde Food centre Kira: £20,000 Rates: £2,400 Taking: £10,000 kış - £13,000 yaz (Haftalık) Fiyat: £100,000 + Stock Lease: Mayıs 2030'a kadar (uzatılabilir)

07577440836 02 7-

SATILIK

0

Kebap-Pizza Shop North Yorkshire Bölgesinde İşlek cadde üzerinde Rent: £8.000 yıllık Rates: Yok Lease: 6 yıl önü açık Taking: £3.500 - £4.000 pw Fiyat: £45.000 1985’den beri hizmet vermektedir. Üzerinde 4 odalı flat ve özel park yeri vardır.

0208 688 9416

07854 061 961

07479 022 258

07

-0

2

SATILIK

44 7500 900924

07899 780 146

SATILIK

St Albans London Colney AL2 1EJ bölgesinde Satılık coffee shop Rent: £11.400 yıllık Rates: Yok Taking: £ 2.500 - 3.000 pw Lease: 12 yıl önü açık Price: £75.000 Pazartesi - Cumartesi 7am - 3.30 pm; Pazar 8am - 3pm arası açık. Yeni dekorlu, masrafsız.

07885508710 07

02

SATILIK Berber dükkanı, London Edmonton Area Rent: £8200 Rates: Yok Taking: £1.500 pw Lease: 18 yıl Price: £70.000 Lütfen ciddi alıcılar arasın, kalacak yer vardır. Celhun Bey

07956 959 369

SATILIK

ORGANIC SHOP MUSWELL HILL BÖLGESİNDE Kar oranı yüksektir, alkol lisansı yoktur. Taking yükseltme postansiyeli var. 8am - 7.30pm arası açık Lütfen ciddi alıcılar arasın.

Croydon Purley Way Bölgesi’nde Türk resturanı için en iyi konumda , iş merkezine yakın Çalışır durumda, yeni dekorlu yeni iş yeri satılıktır Detaylı bilgi telefonda verilecektir. Lütfen 2pm’den sonra arayınız.

07

2 -0 21

South Croydon'da APATURA Restaurant ve Bar satılıktır. Üzerinde 3 odalı flat vardır. Yenilenmiş lease. 100 kişilik kapasitesi.

Cafe shop in Coulsdon. Taking: £2.700 - £3.330 pw Rent: £24.800 pa Ustteki 5 odadan £28.200 yıllık geliri vardır. 13 yıl önü açık lease Price £60.000

02

Seri İlanlar

13.03

SATILIK

Kaçırılmaz fırsat

Satılık Pizza Shop & Chinese Food Take away İşlek anacadde üzerinde, geliri yüksek Bünyesinde Panda Oriental ve Nonno’s Pizza bulunur. İçinde İtalyan odun fırını vardır. ! Alcohol Licence ! A3 Licence ! A5 licence ! Premises Licence 15 years New Lease Rent: £15.000 Rate: 0 Taking: £14.000 Price: £160.000

Mohammad: 07962 363 241

. 14

02

2

-0

07

SATILIK

Londra SE27 9QY bölgesinde Gipsy Plaice Fish Bar, fish&chips kebap shop 2 ortak anlaşmazlığı yüzünden satılıktır. Lease: 20 yıl Tüm detaylar için arayınız.

0208 766 0223 Yusuf ve Vedat

SATILIK Lewisham SE13 5PJ bölgesinde satılık bayan kuaför salonu. Rent: £11.000 Rates: Yok Lease: 6 yıl, önü açık Price: £27.000 Taking: £1.300 pw

+44 7838 244369 . 28

02

SATILIK

Essex Bölgesi’nde Satılık Fish & Chips Shop Kira: £15.800 yıllık Rates: Yok Üstünde flat yoktur. 6 gün açık, pazar günü kapalı. Detaylı bilgi için arayınız:

07855 037 564 2 .0 28

SATILIK

Pizza & Kebap Shop Cumbria Carlisle Bölgesinde Rent: £12.800 yıllık Rates: Yok Lease: 20 yıl önü açık Taking: £11.000-£12.000 pw Üzerinde 2 yatak odalı flat var. Delivery yok. Pazartesi/Cumartesi 11am-11pm, Pazar 3pm-11pm arası açık. Aile işletmesi için uygundur.

07384 886 891


35 02 7-

0

. 07

02

AVRUPA

21 Şubat 2020 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

ELEMAN

1

0 4.

2

ELEMAN

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ihtiyaç vardır.

Enfield Town Bölgesinde restoranda çalışacak, Tecrübeli ve İngilizce bilen bay-bayan garson aranıyor.

0795 628 07 53

020 8367 2060 - 07392 834083

ELEMAN

14

2

.0

Londra dışı restoranda çalışacak tecrübeli, turizm mezunu, restoranı yönetebilecek idare bilgisi olan profesyonel müdür aranıyor. Ve A La carte restoranda çalışacak Türk mutfak şefi aranıyor. Lütfen öğleden sonra arayınız.

ELEMAN

Kentish town bölgesinde offlicence'da çalışacak İngilizce bilen eleman aranıyor.

07984 566 001

07791 659 810 14

.0

2

ELEMAN

Weymouth Bölgesinde kebap shop'da çalışacak tecrübeli eleman aranıyor.

07703 690 008 3

.0 13

ELEMAN

2

.0

07

International Company Seeks

Wood Mangal, Bethnal Green bölgesinde çalışacak

Ambitious and Motivated People to Help with Worldwide Expansion Full time/Part time on going on Training Provided.

07956 363 279 3 .0

ELEMAN Finchley Central'da sandviç barda çalışmak üzere sandviç ve kahve yapabilecek tecrübeli, ingilizce bilen bayan aranıyor.

06

tecrübeli bayan garson aranıyor. Part time veya full time olabilir. Lütfen 12 pm'den sonra arayınız.

07471 053 038 .0

05

02

ELEMAN Village Mangal Amersham ve Takeaway Potters Bar’da çalışacak tecrübeli döner kesebilen, servis yapabilen garson ve ocak şefi aranıyor.

Ismail Bey: 07940757099

3

ELEMAN

İskoçya’da full time çalışacak acil döner ustası aranıyor. Kalacak yer verilir.

İletişim için: 0742 736 50 56 . 22

ELEMAN

07378 593 926 .0

14

2

ELEMAN

Essex-Basildon Bölgesi’nde, kebap shop da çalışacak, arabası olan, 3pm-1pm arası çalışacak eleman aranıyor. Kalacak yer yoktur.

07448 544 303

Seri İlanlar


36

AVRUPA

21 Şubat 2020 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

AVRUPA FIHRIST

AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI Redstone Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 940 5959 Advantage Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 1676 Akyol Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . +44 7531 168157 - 020 3927 4006 Aydın&bright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 801 1711 Brunswick Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 841 5688 Erbil & Richmond Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 865 3394 Fahri Jacop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 347 4070 Immıgration Connection . . . . . . . . . 0794 872 1767 | 0203 135 0340 Kent solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 805 9735 London Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . 0780 972 8495 | 0208 808 1285 Nova solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 489 7010 | 0777 194 5951 OZ Legal Consultancy - Türk Hukuku .. . . . . . . . . . . . 0122 723 8968 Pace Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24hours) 0771 353 2173

Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

020 7275 7610 FİNANS & MORTGAGE Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . .

0755 080 0777

020 7249 7961 0208 802 6515 0208 807 8220

07931 187 654 | 0203 887 1117 0208 588 7083

Strategy Finance & Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 379 1000 0208 356 3000 0208 489 1000 0207 527 2000

BERBERLER Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.......................................................... .......................................................... Kings Gents Hair Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0747 243 4377 0208 804 5550 0208 340 7250 0207 254 4588 0759 053 2442 0208 340 7250

Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 275 0044

0207 254 0046 0207 249 2244 0207 684 9900

0208 889 0220 0208 690 7667

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Veykab Danışmanlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0758 471 4286

DOKTORLAR Dr. Ertan Erel (Uz. Plastik Cerrah) Zeynep Erel . . . . . 0745 666 9494 DOCTORS 4 YOU . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 240 1028 | 0208 881 9090 Uzman Psikolog Alptekin Aydın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 144 9884

DİL OKULLARI Master Academy English Language School . . . . . . . . . Pratiq The Centre Of Development . . . . . . . . . . . . . . . . .

0203 602 7879 0788 583 1065

DÜĞÜN SALONLARI VE ORGANİZASYON

0203 538 9131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9515 1745

ECZANELER

0208 887 9999

www.atlasglb.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0203 289 5588 www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0845 084 8990 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 499 8570

0208 803 8004 | 0795 626 0367 0208 803 8004 Global table and chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 556 5040 Mem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 341 2394

Pest Line Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

REKLAM – TABELA River Sign & Metal Works . . . . . .

Easy Signs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 365 9152 | 0791 888 1830 0753 410 0514 | 0203 638 4127

ISTANBUL RESTAURANT – HORNSEY . . . . . . . . . . ISTANBUL RESTAURANT – FINCHLEY . . . . . . . . . .

İNŞAAT DEKORASYON

SEYAHAT ACENTALARI

Seyit Decor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 099 7022

Cyprus Paradise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Umut Cam

0207 254 6910

| 0757 637 7007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0791 926 4497

K.K.T.C. Londra Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Büyükelçiliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Eğitim Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 631 1920 0207 631 1930 0207 293 0202 0208 889 5721 0207 591 6900 0207 724 1511

0208 343 8888 0203 598 1818 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 499 8570 Just2travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAĞLIK MERKEZLERİ Medistance International Healthcare. . . . . . . . . . . . . . . .

0779 870 5104

ŞOFÖR OKULLARI Akdeniz şoför okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0771 432 8786 0793 174 5397

Esin cash&carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Matbaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 807 6262 Meto Print.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 9977 METAL İŞLERİ - İNŞAAT FİRMALARI AKSU METAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07568 571 996

- 07944 638 545

0208 804 8252 0208 530 5464 Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 659 0697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 647 6778 Silver Point Food Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 4767 International Supermarket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CML steel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 200 0044

TAŞIMACILIK KARGO

Eral Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 556 4863 |

CML CARGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 330 9999 333

075 444 77748 River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 365 9152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0791 888 1830 Şahin Construction LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 027 0843

TAXI - MINICABS Sam's cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 4545

| 0207 923 0000 | 0208 889 6966

MOBİLYACILAR Aldora mobilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 254 3331

MUHASEBE BÜROLARI ADPL Accounting Direct Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACCURATE ACCOUNTANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADA Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0747 243 4377 0208 804 5550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 340 7250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 4588 Evita Aesthetic & Beauty Centre 0208 804 7986 - 0794 619 6136 Posh Klinik (medikal estetik ve lazer epilasyon) . . . 0208 681 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0742 105 3999 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 3333

0208 341 0460 0208 341 0460

SUPERMARKETLER MATBAALAR

EMLAKÇILAR

ESTETİK VE GÜZELLİK MERKEZLERİ

0770 780 3191

RESTORANLAR

İÇECEK TOPTANCILARI

April Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 257 2100 Lords Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 805 5457 Turyap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 802 5114 – 0736 528 0397

Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVELERİ

Top cars wood green . . . . . . . . . . . . . 0208 888 0111

Prince and Princess Düğün Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| 0208 805 95 47

PEST CONTROL & BÖCEK İLAÇLAMA

T.C. Londra Başkonsolosluk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CATERING Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . .

GIDA TOPTANCILARI HOLLAND BAZAAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLER

CAMİİLER Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shacklewell Lane Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PERDECİLER Perdeci Hasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0786 796 4310

Ada Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FOTOĞRAFÇILAR

HAVA YOLLARI

BELEDİYELER Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hackney Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Islington Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0779 639 5645 0782 522 2893 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0782 863 7622 Moonchild Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deluxe Fabrics LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 490 0863

ARABA TAMİRCİLERİ VE SERVİSLER Auto Lucca Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Best Motors M.O.T. Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kem Repair Centre Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OKULLAR Haringey Eğitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ada Windows Ltd . . . . . . . . . . . . . .

ANAHTARCILAR Mustafa Keleş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIRECTORY-REHBER

KUYUMCULAR Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 041 7053

Alton & Co (Chartered Accountants) . . . . . . . . . . . . . . . Benchmark Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirench & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK Company & Services Ltd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mentek & Co Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKS ACCOUNTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 8886 9222 020 8348 4255 020 8819 8212 020 7582 3000 020 7278 8555 0208 888 0004 0790 894 3456 0772 309 2727 0208 888 2515 0754 011 0760 0207 237 4725 0207 998 0057 0208 881 8844

TEMİZLİK İŞLERİ Spot Raiders Dry Cleaner & Launderers . . . . . . . . . . . . 0207 254 6113

TÜRK HAMAMI Turkish Hamam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 249 5554

UYDU SİSTEMLERİ Ad Sat Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0795 022 6662 Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 7948

| 0777 959 0889

WEB TASARIM Mantis Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0794 474 4227

YAZAR KASA /EPOS/CCTV KAMERA Eposman UK LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0794 643 9404 Ika Epos Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0208 887 1578

Fihrist


37

AVRUPA

Haberler

21 February 2020 Friday

TAX IMPLICATIONS OF PROVIDING COMPANY CARS

ENGLISH NEWS

KEBAB BUS LAST STOP Firat Amara decided to turn a London double-

then spent two months fitting it out. Firat and

decker bus into a kebab shop at the end of last

two colleagues had to remove some seats, re-

year – and now it’s open. Last Stop Kebab can

move the engine and the back tyres to allow

seat 40 customers at a time, and the onboard

space for tables, chairs, a kitchen and the all-

Does it pay off to provide low or zero-emis-

experience includes the original TfL moquette

important doner kebab machine. The gas, elect-

sion cars?

designs on the seats. Firat thought up the con-

ricity and water needed to run the business

Offering a company car as a benefit can be

cept in December, bought a real Transport for

comes from the supermarket next door that

a valuable and attractive perk to any valued

London double-decker bus 20 days later and

Firat part-owns.

employee.

Prime Minister Ersin Tatar speaks at House of Lords

Unfortunately, it is not necessarily a taxfree perk and it may be liable for PAYE because HMRC considers the private use of a

Turkish Republic of the Northern Cyprus

the House of Lords in London at the UK Par-

company car to be a benefit-in-kind.

(TRNC) Prime Minister Ersin Tatar spoke at

liament All-Party Parliamentary Group for the TRNC and emphasised that the reality of the

In some cases it can even be quite costly to

island should be seen and accepted for all time.

the employee, especially if the company

Stating that the members undertook a difficult

also pays for the fuel.

task and emphasising that except for Turkey

Turkish Republic of the Northern Cyprus PM Tatar met with the Rt. Hon. Iain Duncan Smith

other countries continue to ignore the Turkish Factors including fuel type, carbon dioxide (CO2) emissions, the car manufacturer and

PM Tatar's meeting with Turkish Ambassador Ümit Yalçın

model, and how long the car is available in

Cypriots, Tatar said that a turning point has been reached and the existence of the Turkish Cypriots should be accepted by everyone.

the tax year will all affect the amount of tax the employee has to pay. In addition, the

Stating that vision and courage is required to

employer may have to

make progress on the island, Tatar emphasised

pay employer national insurance contributions (NICs). For those looking to re-

that this courage must come from both the isMeeting with Sir David Amess, MP

Islam Channel Business Awards 2020 - Finalists Announced

duce their carbon footprint, providing a

The Islam Channel Business Awards were held,

zero or low-emission car to a worker can be

for the first time, in 2019 to celebrate the diver-

highly tax-efficient.

sity and success of Muslim businesses and entrepreneurs in the UK. Winners ranged across

To understand why this is the case, you

many business sectors from fashion to invest-

need to understand how the car benefit-in-

ment, travel to real estate, taking in businesses

kind is calculated.

of all sizes. They proved a huge success in bringing together the community, showcasing the

A company car can be any vehicle – car,

contribution of Muslim business to the UK eco-

van or motorcycle – which is provided to

nomy and providing positive role models for

the employee for business and private tra-

the next generation of entrepreneurs.

vel. Different rules apply to company vans

Islam Channel’s Chairman, Mohamed Ali Har-

and are not covered in this article, which is

rath, explains the vision behind the Business

only about company cars.

Awards:"Today, the global Islamic economy is large and growing rapidly. The industry was

• CALCULATING TAX ON COMPANY

estimated to be worth $2.2 trillion in 2018 and

CARS

is projected to be worth $3.2 trillion by 2024.

• LIST PRICES

The UK is playing an”

• BENEFIT-IN-KIND PERCENTAGE

Islam Channel is delighted to announce that the

• ACTIVE PRACTICE UPDATES

following companies and individuals have

• REPORTING OBLIGATIONS

been shortlisted as some finalists: full list on :

• FUTURE COMPANY CAR TAX RATES

https://islamchannelawards.co.uk

• ZERO AND LOW-EMISSION CARS

• Medium-sized Business of the Year • HalalBooking

Please call us or send an e-mail. ADPL LLP

• Crep Protect

| www.accountingdirectplus.com/ | 020

• Dentistry For You

8886 9222 | info@accountingdirectplus.com

• WBYS • CK Foods Processing

land and the international community.

PM Tatar met with the Mayor of Cambridge, Councillor Gerri Bird


38

AVRUPA

Spor Haberleri

21 Şubat 2020 Cuma

Enver Yücel:

'İngiltere-Türkiye arasında köprü kuracağız' Avrupa Ajansı / Alpaslan Düven| Londra Britanya Basketbol Ligi'nde mücadele eden Plymouth Raiders Kulübü’nün çoğunluk hissesini satın alan Enver Yücel, Plymouth’da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Yılın en önemli anlaşmasına imza attıklarını söyleyen Yücel, ‘‘Benim karakterimde başarı vardır’’ dedi.

Yücel’den oyuncularına Karadeniz fındığı Plymouth Raiders, Britanya Basketbol Ligi'nde 10'uncu sırada yer alıyor.

Plymouth Riders Kulubü’nün yeni başkanı olan

Yeni Boğaziçi, Gazi’yi üçledi

Yücel, basın toplantısından önce oyuncuları ile bir araya gelerek tek tek tokalaştı. Karadeniz’den özel

Plymouth'ta bulunan MLA Koleji'nin de haklarını

olarak getirdiği taze fındıklarını oyuncularına da-

elinde bulunduran BAU Global'in İngiltere'de bir

ğıtan Yücel,’’Bunlar memleketimin taze fındıkları.

kulüp satın alması, İngiliz medyasında da geniş

Size enerji ve güç verecektir. Bol bol yiyin ve şam-

yankı uyandırdı. Öte yandan kulübün MLA Koleji

piyona olun’’diyerek şakalaştı.

ile yapacağı iş birliğiyle birlikte genç oyuncuların önünün açılacağı ve bunun İngiltere basketboluna çok büyük değerler katacağı kaydedildi. Richard Mollard ve Ross Mackenzie gibi kulübün yönetiminde yer alan isimlerin görevlerinde devam edeceği bilgisi verilirken, MLA Koleji ve BAU Global'de görev yapan Başak Akdemir, Coşkun İnce ve Paul James de kulübün yönetimine dahil olacak.

Göztepe Fc London, kaleci sorununa çözüm bulacak

Avrupa Ajansı / AVA| Londra İngiltere Türk Toplumu Futbol Ligindeki Veteran Liginde heyacan tam gaz devam ediyor.Geçen Pazartesi oynanan 35 yaş üstü Ve-

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

teran Liginde Yeni boğaziçi Gazi takımını 3 golle geçti. Bu galibiyetle Veteran Liginde göze çarpan

Göztepe Fc London, yaptığı araştırmalar ve çalış-

ve başarılı performanslarıyla beğenilen Yeni bo-

malar neticesinde, Londra’da kaleci eğitimi konu-

ğaziçi haftanın takımı seçildi. Yeni Boğaziçi: 3 Gazi : 0

Veteran Liginde göze çarpan ve başarılı performanslarıyla beğenilen Yeni boğaziçi haftanın takımı seçil

sunda eksiklik olduğunu gözlemledi. Göztepe Fc London Avrupa Spora yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdi:

Kaleci Academisi “Göztepe Fc London direktörü ve antrenörü Hü-

kaleci antrenörü olarak görev yaptım. Sonrasında

seyin Yüney yılların vermii olduğu profesyonel

Bora Örsel ile birlikte Göztepe Fc London Aca-

tecrübesiyle bu eksikliği giderme konusunda

demy’i kurduk. Şu an itibariyle de Akademi’de ça-

yoğun çalışmalar yaparak sadece kaleci eğitimi

lışmalara devam ediyoruz.”

üzerinde olacak şekilde ek olarak, Kaleci Acade-

Hüseyin Yüney ve Bora Örsel başarılı ve düzenli

misi de açmaya karar vermiştir.”

şekilde yaklaşık 90 öğrenciye futbol eğitimi veri-

Hüseyin Yüney şunları söyledi:

yor. 2 Mart Pazartesi günü saat 5 ile 7 arası çalış-

Türkiye’de 15 yıl boyunca 9 farklı kulüpte profes-

malara başlanılıp haftada 2 gün olacak şekilde

yonel olarak kalecilik yaptım. Futbolu bırakıp

devam edilecek. Adres : Edmonton County

emekli olduktan sonra 2012’de İngiltere’ye geldim.

School Powerleague, London, EN1 1HQ

Londra’da kaleci antrenörlüğü ve antrenörlük üze-

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler

rine eğitimler alıp kurslara gittim. Bu eğitimlere

bu numaraı arayabilirler.

devam ederken, farklı akademilerde yaklaşık 3 yıl

Hüseyin Yüney : 07711142490


39

AVRUPA

Spor Haberleri

21 Şubat 2020 Cuma

LONDRALI GENÇLERİN KIBRIS ZİYARETİ Avrupa Ajansı / AVA| Londra

boyunca kendini kültürünü yaşayarak tanıma,

17 ŞUBAT PAZARTESİ

vatanında tarih öğrenme ve değerli tarihçilerle

Kıbrıs vakıflar idaresi ziyaret

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından

buluşma, Türkçe ders dinleme, ve gençleri va-

Lefkoşa Surlar içinde tarihi yürüyüş (Halı Mü-

İngiltere’de yaşayan gençlere düzenlenen

tanları ile çok yönlü tanıştırma faaliyetlerine

zesi, Büyük Han, Saman bahçe, Selimiye

KKTC’de Gençlik Kampları dolayısı ile Lond-

katıldılar

Camii, Sarayönü Camii, Kumarcılar Hanı, vb.)

ralı gençlerimiz Türk Toplum Futbol Federas-

Gençlik heyetine TTFF Asbaşkanı Osman

İyilik Evi Ziyareti

yonu ve Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere

Ercen ve TTFF Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Da-

Dr. Fazıl Küçük Müzesi ziyareti

öncülüğünde Kıbrıs'ta bulundular

vucular eşlik etti.

Yunus Emre ziyareti ve Ebru sanatı çalışması

Türk Toplum Futbol Federasyonu ve Kıbrıs

Bir Hafta süren KKTC ziyaretleri sırasında

Arab Ahmet bölgesi surlar civarı akşam yürü-

Türk Gençlik Birliği İngiltere gençleri bir hafta

gençler şunları yaptılar

yüşü

⦁ Kendi kültürünü yaşayarak tanıma, ⦁ Vatanında tarih öğrenme

18 ŞUBAT SALI

⦁ Değerli tarihçilerle buluşma

KİSBU’da Tarih Dersi – Dr. Nazım Beratlı (Kıb-

⦁ Türkçe ders dinleme

rıs Tarihi ve Sorunları)

⦁ Vatanları ile çok yönlü tanışma faaliyetlerine

BRTK ziyaret ve bilgilendirme

katılım

Girne'ye Yolculuk ve tarihi geziler (20 Temmuz

16 Şubat KKTC'ye Seyahat ve Otele Varış

Yavuz Çıkartma Şehitlik, Girne Limanı ve Ka-

Buluşma ve dağ yürüyüşü (Servet Hoca eşli-

Karşılama

lesi, Çarşıda gezi )

ğinde yürüyüş ve piknik.

VETARANLAR 35 YAŞ ÜSTÜ HAFTANIN TAKIMI : YENİ BOĞAZİÇİ

+45 Euromed - Anadolu Moon&star - K.Kaymaklı

+35 5-0 2-1

Adana metro - Göksun zaza 3-0 Boğaziçi - Gazi 3-0 Türkmenköy- Narlı 7-1

AKOL PROPERTIES DIVISION 1

AKOL PROPERTIES DIVISION 2


40

AVRUPA

21 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.