Page 1

“Kıbrıs’ta Son Gelişmeler, Bölgesel Sorunlar ve Milli Çözüm’’ KKTC Eski Ankara Büyükelçisi Dr.Ahmet Zeki Bulunç ve emekli Tüm Amiral Soner Polat vasıtası ile Kıbrıs meselesi hakkında gündemdeki sorulara

1 Aralık 2016 Perflembe

cevap aranacak. 11 Aralık Pazar günü, Round Chapel etkinlik salonunda saat 15:00 ile 19:00 saatleri arasında yapılacak konferans, İngiltere’de yaşayan yurttaşları

www.avrupagazete.com

bilgilendirecek. Konferanstan hemen sonra aynı salonda düzenlenilecek resepsiyonda Türkiye’den Londralıları bilgilendirmek ve katılımcıların soracağı sorulara

yanıt vermek için gelecek olan konuşmacılarla ve diğer misafirlerle sohbet ve görüş alışverişi imkanı olacak. Ayrıntılar Sayfa 4’te

Tel: 020 7275 7610

info@avrupagazete.com

KÜLTÜR SANAT Sayfa 18

En başarılı gazete - 2014

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM) Başkanı Tugay Hurman:

“Kendi büyükelçiliğimiz,

"Tom-Jerry Sendromu" ve "gerçek-sonrası" dünya Metin Şenergüç yazdı Bu basit ve komik çizgi film sahnesi, sosyologların "gerçek-sonrası" (posttruth) olarak tanımladıkları içinde bulunduğumuz politik dönemi, sayfalar dolusu bilimsel analizden çok daha iyi özetliyor. "Gerçek-sonrası" kavramını; objektif bilgi ve gerçekler yerine kişisel duygu ve inanışlar temelinde politik tercihlerini belirleme durumu olarak özetleyebiliriz. Özellikle son ABD seçimlerinde kampanyasını fütursuz yalanlar üzerine kuran ve nerdeyse her kurduğu cümleyle başka sosyal bir gruba hakaret eden ve dıştalayan Trump'ın seçilmesi ertesinde siyasi literatürün en çok üzerinde konuşulan kavramı buydu. "Türkiye 2020 yılına kadar AB'ye katılacak!" Benzer bir durumu daha önce, İngiltere'deki AB referandumunda yaşamıştık. Irkçı parti UKİP ve Muhafazakar Parti'nin AB'den çıkmayı (Brexit) savunan kesiminin seçim kampanyalarını tamamen gerçek dışı (Örneğin; "AB üyeliği her hafta 350 milyon sterline maloluyor. Bu parayı kendi ulusal sağlık sistemimize harcayabiliriz." Ya da, "Türkiye 2020 yılına kadar AB'ye katılacak!") gerekçelere dayandırmasıydı. Bu argümanların yalan olduğu basında açıkça ve geniş olarak yer verilmesine ve kamuoyu tarafından bilinmesine rağmen sandıkta AB'ye "hayır" oyu çıkması siyaset bilimcileri yanında, sosyolog ve psikologları da derin düşünceler içinde bırakmıştı. Metin Şenergüç yazı dizisi her hafta sayfa 6’da

kendi topraklarımız”

Kurtulmuş, Chatham House'da konuştu Avrupa Ajansı AVA| Londra

Avrupa Ajansı AVA| Londra

Türkiye cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Yönetimi, geçen haftabaşı Türkiye

bir dizi temaslar

Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliğini zi-

için geldiği Lon-

yaret etti. İAKM ve Cemevi Başkanı

dra’da

Tugay Hurman ve heyeti, T.C. Londra

ham House'da

Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile gör-

toplantıya ka-

üştü. Oldukça samimi ve olumlu geçen

tıldı. "Tükiye İç

görüşmede, genel olarak Alevilik, İngil-

ve Dış Politika-

tere’deki Alevi toplumu ve Türkiye’de

sında yeni yapılanmalar" başlıklı

Chat-

yaşanan gelişmelerle ilgili Büyükelçilik

bir konuşma yapan Numan Kur-

aracılığıyla İngiltere’de neler yapılabile-

tulmuş, Londra programının sona

İAKM ve Cemevi Yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliğini ziyaret etti.

ceği konuşuldu.

Cemevi Büyükelçilikte

birebir diyalogda olmak istediklerini dile

bulmadığını belirtse de, “Yapılmamalı”

getirdi. Örnek olarak da Terolar konusu-

ifadesini kullanmadı.

Tugay Hurman tarafından gazetemiz

nun Büyükelçilik aracılığıyla hükümete

Arupa’ya ve Avrupa Ajasnı (AVA) ya

iletilebileceğini söyledi.

verilen özel bilgiye göre, Cemevi heyeti-

Hurman, Büyükelçilik için “Kendi bü-

nin Büyükelçilik ziyaretinin amacı farklı

yükelçiliğimiz, kendi topraklarımız” ifa-

bir diyalog arayışıydı. Her zaman pro-

desini kullandı.

dığını

söyleyen

Hurman,

hem

İngiltere’de yaşayan Alevi toplumunun

İAKM ve Cemevi Başkanı Tugay Hurman ve T.C. Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç

Büyükelçi Bilgiç: “Protestolar Yapılmalı”

den bilgi aldı. Aleviliği incelediğini belirten Bilgiç, kitaplığında bulunan Hacı

Alevilerin Anadolu’nun kadim toplum-

durrahman Bilgiç de, Büyükelçiliğin İn-

larından olduğunu belirten bilgiç, “Al-

giltere’de yaşayan tüm toplumumuzun

evisiz Anadolu düşünülemez” dedi.

evi olduğunu ve bir sıkıntıları oldu-

Bilgiç, İngiltere’de yaşayan Alevi top-

ğunda gelecekleri adres olduğunun al-

lumu ve Cemevi ile ilgili çalışma ve et-

tını çizdi. Protestoların da demokratik

kinliklerin de parçası olmak istediğini,

hak olduğunu belirten Bilgiç, “Protes-

Wood Green’de açılacak olan yeni Cem-

tolar yapılmalı” dedi. Büyükelçilik binası

evi’nin açılışına gelmek istediğini de dile

önünde yapılan protestoları ise doğru

getirdi.

Ünlü sanatçı, Sezar Uğur Soy’un yönetimin-

ilk halı yıkama fabrikasını kuran Meh-

deki Hattush Restaurant, bugünlerde de

met Kekilli, modern halı yıkama

Christmas ve yılbaşı eğlencesi için hazırlanı-

makinaları ve profesyonel ekibi

yor. 24 Aralık Cumartesi gecesi Christmas

ile yeni yerini hizmete açtı.

Balosu’nda Kerem Ergen sahne alacak. Sezar Uğur Soy

YAYINDA

ve zaman zaman okuduğunu söyledi.

oldukça memnun olan Büyükelçi Ab-

Hattush Restaurant’ta Christmast Balosu

Sayfa 8’de

Bilgiç: “Alevisiz Anadolu Düşünülemez”

Bektaş ile ilgili kitapları heyete gösterdi Ziyaretten ve dile getirilen taleplerden

İngiltere’de Rug Washing World adıyla

Mehmet Kekilli

Sayfa 3 ve 13’te

evilik üzerine sohbet etti ve kendilerin-

yaşadığı problemler hem de Türkiye’de yaşanan sıkıntılar ile ilgili büyükelçilik ile

ermesiyle İngiltere’den ayrıldı.

Büyükelçi Bilgiç, Cemevi heyeti ile Al-

testo etmenin pratikte bir getirisi olma-

İngiltere’nin İlk Halı Yıkama Fabrikası

Sayfa 8’de

15. Yılımızda gururluyuz

Dünya Basın Ödülü - 2015

AVRUPA

EKONOM‹ Sayfa 12 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 Sayfa 16-17 SPOR Sayfa 19 FİHRİST Sayfa 15

www. avruparadyo.com

AVRUPA RADYO


2

AVRUPA

1 Aralık 2016 Perşembe

REKLAM


3

AVRUPA

HABERLER

1 Aralık 2016 Perşembe

Vatan Öz

İngiliz halkı aç sokaklarda yatıyor vatanoz@avrupagazete.com

Avrupa Birliği'nde çıkma (Brexit) arefesindeki İngiltere'de hem sosyal hayat hem de ekonomi çok kötü. Sokaklarda yatan aç insanların sayısı gözle görülür ve hissedilir oranda

arttı. Hırsızlık gasp olaylarında açlık less) dolu. Gidip her akşam görebive bozulan ekonomiyle birliikte pa- lirsiniz. Eskiden bir mahallede en ralel bir artış var. fazla iki evsiz insan var iken şimdi bir mahallede otuz kırk insan bina altlarında kartonlarla üzerlerine örKüçük ve orta esnaf var olma yarı- terek bu soğuk günlerde yaşam saşında... vaşı veriyor. Başkent Londra'da durum fena...

***

Dün merkez Londra'nın noel ışıklarıyla popüler olan mahallelerinden geçtim. Covent Garden, Piccadilly, Oxford Street, Big Ben... İnanın dünyanın göz bebeği olan bu pahalı ve turistik semtlerde her üç dört binanın altı, akşamları evsizlerle (home-

Yerel belediyeler evsiz insanlara eskiden ev verirdi. Ama Avrupa Birliği kanunlarına göre öncelik Romanya, Bulgaristan Polonyalı gibi AB vatandaşlarında olunca gerçek İngiliz (abartmıyorum) evsiz kalıyor.

Her gün devletin resmi televizyonu BBC, İngiliz halkının aç olduğunu, sosyal sorunların arttığını gösteriyor. Röportaj yaptıkları İngilizlerin mutfağındaki boş dolapları izleyecilerine gösteren BBC, İngiltere’deki krizi çarpıcı şekilde ele alıyor. *** İngilizler merketlerinde çöplerinden bile yiyecek alamıyor !!! Ekonomik krizden çıkış için mecburi olan devlet kesintileri (Cuts) halktan çıkarmaya çalışan hükümetlerin Avrupa'da işi zor bugünlerde... İngiltere’de açlık, işsizlik, ulaşım ve

hizmet sektöründe, özelikle sağlıkta (NHS) yapılan kesintiler, sosyal hayatı etkilemekte ve insanlar bunu kemiklerine kadar hissetmekte. *** Bir de bizi ilgilendiren bir ayrıntı var. Malum Noel öncesi Londra ışıl ışıl... Londra'nın turistik popüler bölgeleri Covent Garden, Piccadilly, Oxford Street'te dolaşırken Simit Sarayı'nın bu bölgelerde şubeleri var. Eskiden bir Türk görünce şaşırırdık Londra'da. Şimdi her köşede bir Simit Sarayı ve Kahve Dünyası var... Sanırım İngilizlerin açlığını Türkler simit ile doyuracak.

Uluslararası Şeker Örgütü toplantısı için Londra’ya gelen TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonu Büyükelçiliği ziyaret etti.

Uluslararası Şeker Örgütü toplantısı TBMM Komisyonu Avrupa Ajansı AVA| Londra kanı ve AK Parti Konya Milletvekili AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Ziya Altunyaldız ve Komisyon üye- Boyraz, CHP Denizli Milletvekili Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynak- leri AK Parti Bolu Milletvekili Ali Er- Kazım Arslan ve MHP Denizli Milletlar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Baş- coşkun, AK Parti Elazığ Metin Bulut, vekili Emin Haluk Ayhan, Londra’ya ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyaret kapsamında, 30 Kasım Çarşamba günü saat 17.30-18.30 saatleri arasında Büyükelçilikde basınla bir araya geldiler. Türkiye ekonomik ve siyasi gündemi Uluslararası Şeker Örgütü toplantısı için Londra’ya gelen TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonu Büyükelçiliği ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Numan Kurtulmuş, Londra'daki Türk basınının mensuplarıyla biraraya gelerek, Londra ziyaretinin değerlendirmesini yaptı.

ile Londra’daki temasları ve katıldıkları toplantılar hakkında bilgi verdiler.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Chatham House'da "New Developments in Turkish Domestic and Foreign Policy" başlıklı bir konuşma yaptı


4

AVRUPA

AVRUPA

HABERLER

1 Aralık 2016 Perşembe

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

İNGİLTERE'NİN EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETESİ

info@avrupagazete.com www.avrupagazete.com

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is strictly prohibited. We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

Printed at The Guardian Print Centre, Rick Roberts Way, London E15 2GN

www.avrupagazete.com web sitemiz anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

1 Aralık 2016 Perşembe

REKLAM


6

AVRUPA

HABERLER

1 Aralık 2016 Perşembe

"Tom-Jerry Sendromu"

ve "gerçek-sonrası" dünya

YURT DIŞI BORÇLANMA 2017

Hukuk Köşesi Avukat Sevim Özdemir sevimozdemir@avrupagazete.com sevimozdemir1@hotmail.co.uk

HUKUK KÖŞESİ TEL: 020 7275 7610

Sosyal devletin en önde gelen görev-

de ilgisini çekerdi. Ancak özellikle aklımda

Tom'u, uçurumun üzerinde boşlukta, ayakla-

lerinden birisi, çalışma hayatları süre-

kalan ve sık sık tekrarlanan bir durum vardı

rını delicesine koşarmış gibi yaparak havada

since

Tom ve Jerry'de: Yine Tom'un sonu gelmez

asılı kalmaya çalışırken görürüz. Ancak doğal

katkısı olan emeklilerin, emeklilik

çizgi filmidir Tom ve Jery. "Hain kedi Tom"

kovalamacalarından birinde Jerry bir uçu-

olarak, ne ileri gidebilir ne de geri; bir süre

haklarını en iyi şekilde kullanabilme-

ve her zor durumdan çıkmanın bir yolunu

ruma doğru koşar, ancak Jerry'nin bir farenin

sonra neden ilerleyemediğini anlamak için

lerini sağlamaktır.

aşağıya doğru bakıp boşlukta olduğunu far-

Metin Şenergüç yazdı Özellikle yaşı kırkın üzerinde olanların favori

ülkenin

gelişimine

büyük

bulan "kurnaz fare Jerry", önceki nesillerin

anatomik yeteneklerini kullanarak uçurum-

ikonik animasyonları arasındaydı. Sadece ço-

dan aşağıya doğru hızla inmesiyle birlikte onu

ketmesiyle birlikte aşağıya doğru düşerdi.

3201 Sayılı Kanun’la yurt dışında ya-

cukların değil, hikayelerin alt katmanlarına

takip eden Tom'un durmayı başaramayıp bir

Tom, uçurumdan aşağıya düşmesi için, boş-

şayan vatandaşlarımızın Sosyal Gü-

ustaca yerleştirilmiş "ders"leriyle yetişkinlerin

an boşlukta kalma sahnesi..: Bu sahnede

lukta olduğunu görmesi ve ayırdına varması

venlik bakıımından değerlendirilmesi

gerekirdi..! Bu basit ve komik çizgi film sah-

amaçlanmıştır. Yasa’ya ve yürürlükte

nesi, sosyologların "gerçek-sonrası" (post-

ki mevzuata göre; yurt dışında emek-

içinde

lilik için borçlanma rakamlarına 31

bulunduğumuz politik dönemi, sayfalar do-

Aralık 2016 tarihinden sonra zam ge-

truth)

olarak

tanımladıkları

lusu bilimsel analizden çok daha iyi özetliyor.

lecek. Çok yüksek bir artış olmasa da,

"Gerçek-sonrası" kavramını; objektif bilgi ve

Yurt dışı emeklilik prim hesaplama-

gerçekler yerine kişisel duygu ve inanışlar te-

larında belirli bir oranda artış olacak.

melinde politik tercihlerini belirleme durumu olarak özetleyebiliriz. Özellikle son ABD se-

Bu artış oranı Türkiye’de önümüz-

çimlerinde kampanyasını fütursuz yalanlar

deki günlerde açıklanacak olan asgari

üzerine kuran ve nerdeyse her kurduğu cüm-

üzcret oranlarına göre kesinleşecek.

leyle başka sosyal bir gruba hakaret eden ve

ww.avrupagazete.com

dıştalayan Trump'ın seçilmesi ertesinde siyasi

Altını çizerek daha basitce ifade

literatürün en çok üzerinde konuşulan kav-

etmek gerekirse, Türkiye’de asgari

ramı buydu. Benzer bir durumu daha önce,

ücretlerde yapılacak artış ile birliklte

İngiltere'deki AB referandumunda yaşamış-

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Yurt

tık. Irkçı parti UKİP ve Muhafazakar Parti'nin

Dışı Borçlanma miktarlarında artış

AB'den çıkmayı (Brexit) savunan kesiminin

bekleniyor.

seçim kampanyalarını tamamen gerçek dışı (Örneğin; "AB üyeliği her hafta 350 milyon

Özellikle emeklilik yaşı gelmiş ve

sterline maloluyor. Bu parayı kendi ulusal

Yurt Dışı Borçlanması ile emekli

sağlık sistemimize harcayabiliriz." Ya da,

olmak isteyen vatandaşlarımızın ,

"Türkiye 2020 yılına kadar AB'ye katılacak!")

Aralık 2016 ayını iyi değerlendirme-

gerekçelere dayandırmasıydı. Bu argümanla-

leri ve başvurularını yapmalarında

rın yalan olduğu basında açıkça ve geniş ola-

büyük ölçüde fayda var.

rak yer verilmesine ve kamuoyu tarafından bilinmesine rağmen sandıkta AB'ye "hayır"

Borçlanma kapsamında ki sürelere kı-

oyu çıkması siyaset bilimcileri yanında, sos-

saca bakacak olursak;

yolog ve psikologları da derin düşünceler

- Yurt dışında geçen sigortalılık süre-

içinde bırakmıştı. Yine de dünyada "gerçek-

leri

sonrası" kavramıyla siyaset biliminde yeni bir

- Bu süreler arasında veya sonunda

paradigmanın ortaya çıkmasına en büyük

her birinde bir yıla kadar olan işsizlik

"katkının" Türkiye'deki AKP iktidarı olduğu,

süreleri

dünyada bu konuda kalem oynatan yazarla-

-Yurt dışında ev kadını olarak geçen

rın çoğunun birleştiği bir noktaydı. Mafyatik

sürelerdir.

örgütlenme ve yönetim biçimiyle, devlet aparatları ve kamu kuruluşları arasında kurduğu sembiyotik ilişkilerle uluslararası bir suç ör-

Gurbetçi vatandaşlarımızın sonradan

gütüne dönüşen AKP'nin arkasındaki deste-

Sosyal Güvenlik Kurumu ile mahke-

ğin -her ne kadar son dönemde azalsa da-

mesel anlamda bir problem yaşama-

sürmesi bilim insanlarını gerçekten us ve ger-

maları

çek arasındaki ilişki konusunda bildiklerini

dışında çalışmaya ilişkin yasaları ve

gözden geçirmek zorunda bıraktı.

genelgeleri iyi takip etmekte yarar

Devamı Haftaya

var.

açısından,

özellikle

yurt


7

AVRUPA

1 Aralık 2016 Perşembe

HABERLER


8

AVRUPA

HABERLER

1 Aralık 2016 Perşembe

Mustafa Öz

İngiltere’nin İlk Halı Yıkama Fabrikası

Açılışa Özel Kampanyalarla Hizmetinizde Avrupa Ajansı AVA| Londra

EĞİTİM VE ÖĞRETMEN mustafaoz@avrupagazete.com

Bir öğretmenler gününü daha kutladık 24 kasım günü.Nedense son yıllarda öğretmenlerimiz, onların gününü kutlarken bile bir hüzün kaplıyor benliğimi.Onların yaşadıklarını,çektikleri zorlukları görünce birkez daha kendimi onların yerine koymaktan, onların sıkıntılarını yaşmışken aynı dertleri paylaşmışken o günler aklıma geliyor.Kitapsız deftersiz, üstünde başında doğru dürüst giysi, yırtık pırtık ayakkabılarıyla okul denen o barkalara gelen oçocuklarımı öğrencilerimi görüyorum, o anları yaşıyorum.Isınacak sobası bile olmyan, ellerinde evlerinden getirdikleri odun parçalrını sınıf başknına göstererek okula gelen çocuklarımı, öğrencilerimi hatırlıyorum.Karda kışta sırtındaki torbalarıyla ellerini ovuşturarak ısınmaya çalışan öğrencilerimi. Bazen yazı tahtası bile olmayan, tebeşir için mezarlıklardaki eski yumuşak taşlardan tebeşir yaptığımız hatırlıyorum.Okulun eylül ayında açılmasına reğmen çocukların aileleriye beraber sökeye pamuk toplamaya gittikleri için anca aralık ayı ortalarında okula gelebildiklerini hatırlıyorum.Bu kadar güç koşullrda bile eğitim ve öğretimden taviz vermemek için gece gündüz çalıştığımızı hatırlıyorum.Bu Cumhuriyeti bize bırakanları, adaletli davranmayı, asla yalan söylemeyen,dini bilgilerini ilmuhal ve mürettebat içinde öğrenmeleri için gayret ettiğmizi hatırlıyorumBirilerinin sabah 8 de okula gidip saat 15 te işimizin bittiğini söyedikleri gibi değildir öğretmenlik.Öğrencilerimizin sorunların sabaha kadar yatakta bir sağa bir sola dönerek, uykusuz sabahldığımızı bilmez çoğu.Bu gün dahada artarak devam etmekte sorunlar.Öğretmenlik başlı başına eğitim için, öğrencilerinin hatta gittikleri köylerdeki vatandaşların eğitim ve doğruları öğrenmalari için özel okullarda yetiştirilen öğretmenler tarafından verilmelidir.O birilerinin çıkarlarına ters geldiği için kaldırılan öğretmen yetiştirmek amaçlı kurulmuş eğitim kurumları bu sorunların çözümünde çare olmaya başlamıştı.Aydınlanmayı, gelişmeyi , araştırıp incelemeyi oradan kaldırmak için bu eğitim yuvalarını kaldırdılar.Şimdi eğitim karmaşa içinde.Birilerinin iyiki kitap okumamışım anlayışını eğitim diye ortaya atmlarındadır eksiklik.

larıyla size zamandan ve paradan tasarruf etme şansı veriyor.

İngiltere’de ilk halı yıkama fabrikasını kuran Mehmet Kekilli, modern halı yıkama makinaları ve profesyonel ekibi ile

Profesyonel Ekip ve Modern Makinalar

yeni yerini hizmete açtı. 27 Kasım Pazar günü hizmete giren Rug Washing World,

Mehmet Kekilli tecrübesiyle hizmete giren

“Temizliği bize, zamanı sevdiklerinize ayı-

Rug Washing World, profesyonel ekip ve

rın” sloganıyla ve açılışa özel kampanya-

yeni ekipmanlar ile modern fabrikada halı yıkama servisleri sunuyor. Halılarınız emin

Londra Sahnelerinin Prensi Kerem, 24 Aralık’ta Hattush’ta Sahne Alacak

ellerde temizlenirken, size zamanınızı istediğiniz gibi yaşama lüksü kalıyor.

Açılışa Özel Büyük Kampanya Bütün makine halılarında m2’si £4,50’den başlayan fiyatlarla hizmet veren Rug Washing World’e ulaşmak istiyorsanız: 0208 8000 700 OCC Building A, 102 Vale Road, London N4 1FL www.rugwashingworld.com info@rugwashingworld.com

Avrupa Ajansı AVA| Londra Türkiye’nin tanınmış sanatçılarından ve işletmecilerinden olan Sezar Uğur Soy’un yönetimindeki Hattush Restaurant, Londralıların keyif ve lezzet durağı olarak zirveye koşuyor. Hattush Efsanesi bugünlerde de Christmas ve yılbaşı eğlencesi için hazırlanıyor. 24 Aralık Cumartesi gecesi saat 21.00’da başlayacak olan Christmas Balosu’nda

Londra

sahnelerinin

prensi Kerem Ergen sahne alacak. Popstar Sezar Uğur Soy, Kerem Ergen ve ünlü oryantal Hela’nın sahne alacağı gece

Kerem Ergen

için rezervasyon yaptırmak istiyorsanız acele edin.

24 Aralık Cumartesi Özel Christmas Partisi Christmas Özel Balosu 24 Aralık Cumartesi gecesi yapılacak: Üc-

Sezar Uğur Soy

retsiz hediye bileti çekilişi sonucu muhteşem hediyeler, Sezar Uğur Soy ve Kerem Ergen eşliğinde canlı müzik, Hela’dan oryantal show… Fiyatı ise sadece £55! (12 yaş üstü çocuklar için £28). Acele edin, rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın:

Hattush Restaurant 68-70 Honor Oak Park, SE23 1DY, Lon-

Hela

Rug Washing World Mehmet Kekilli tecrübesiyle hizmete girdi


9

AVRUPA

1 Aralık 2016 Perşembe

REKLAM


10

AVRUPA

1 Aralık 2016 Perşembe

REKLAM


11

AVRUPA

1 Aralık 2016 Perşembe

REKLAM


12

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

EKONOMİ

1 Aralık 2016 Perşembe 3,6301

£

4,2563

$

3,4075

130,314

Dünya Borsaları

İMKB 100

Buy To Let ve İngiltere’de Emlak  Avrupa Ajansı AVA| Londra İngiltere Türk Muhasebeciler Birliği’nin amacı Türkçe konuşan Türkiyeli ve Kıbrıslı sigortacılar, bankacılar, avukatlar, ateşelik, TBCCI, işadamlari ve 

basın

mensuplarını bir araya getirip daha verimli calışmayı hedeflemek ve sorunlara açıklayıcı bilgiler vermektir. Bu nedenle her üç ayda bir bilgilendirici ve mesleki zorunluluk olan eğitim seminerleri düzenlemekteler.

İngiltere Türk Muhasebeciler Birliği İngiltere Türk Muhasebeciler Birliği şu açıklamayı yaptı: “Buy to let ve İngiltere'deki diğer emlak  yatırımlarınız için değişen  son  vergi kanunları ve  gelişmelerin ele alındığı, özellikle gelir vergisi , emlak

zıda aramızda görmekten onur duyarız."

Kayit:

artış vergisi ve ölüm vergilerinin günlük

Tarih; 06/12/2016 at 6.00-8.00 pm

email : serap@globalaccountancy.co.uk

hayatımıza etkilerinin anlatılacağı ücretsiz

Yer: Odey Wealth Management (UK) Ltd

Davud Esat: 07977 873 197      

seminerimizde siz değerli işadamlarımı-

18 Upper Brook Street, W1K 7PU

Serap Yıldırım: 0772 650 5725

Britanya Kebap Ödülleri Şubat 2017’de Sahiplerini Bulacak Avrupa Ajansı AVA| Londra Britanya Kebap Ödülleri 15 Şubat 2017’de Londra’nın merkezinde görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Türkiye Araştırmaları Merkezi (CEFTUS) tarafından organize edilen ve 2017’de 5. yılını kutlayacak olan ödül törenine ilgi artıyor. Park Plaza Westminster Hotel’in 1200 kişilik

işletmesi, toptancı ve gıda sektörü ile ilişkin

Gala Salonunda gerçekleşecek olan ödül tö-

işletmelerin kar marjinleri büyük oranda

renine Britanya Parlamentosu üyeleri Muha-

arttı. 2017 yılındaki törenimize ilgi büyük, sa-

fazar, İşçi, Liberal Demokrat ve İskoç Milli

dece Londra değil tüm Britanya’dan kebap

Partili birçok Milletvekilinin ve Lordun yanı

işletmeleri aday gösteriliyor” dedi.

sıra iş verenler, kebab işletmecileri, gazeteciler, gıda sektörünün önde gelen isimleri ödül

2017 yılı Britanya Kebap Ödülleri kategori-

töreninde yerlerini alacaklar.

leri ise şöyle:

2013’te Parlamento’nun küçük bir salo-

En iyi kebap restoranı, Just Eat en iyi paket servis restoranı, En iyi paket servis restoranı En ekonomik restoran, En iyi kalite restoran Müşteri memnuniyeti, En iyi yeni kebap restoranı, Kebap endüstrisine üstün katkıda bulunan işletmeler, En iyi genç şef, Yılın en iyi şefi 21 Ocak 2017 aday göstermeler için son tarih. İlgilenenler britishkebabawards.co.uk sitesinden ya da nominationskebabawards@gmail.com emaili üzerinden yetkililere ulaşarak favori restoranlarını aday gösterebilirler.

nunda başlayan Britanya Kebap Ödülleri serüveni her yıl katılımcılarıyla büyüyerek 5. yıl törenine hazırlıklarını sürdürüyor. 2014 ve 2015 yıllarında kebab işletmecilerinin yanı sıra online yemek servisi sunan Just Eat gibi 13 farklı ülkede hizmet veren büyük şirketlerin sponsorluğunu üstlendiği Britanya

gün geçtikçe artıyor. Aday göstermelerin bri-

Kebap Ödülleri sektörün yönünü belirleyen

tishkebabawards.co.uk sitesinden kolaylıkla

bir organizasyon halini aldı.

yapılabildiğini söyleyen Britanya Kebap

Halkın, yerel siyasetçilerin ve parlamenter-

Ödülleri kurucusu İbrahim Doğuş “Kebap

lerin farklı katerogilerde favori restoranlarını

Ödülleri sadece kebap işletmelerinin itibarını

aday gösterdiği 300’e yakın işletmenin sayısı

artırmakla kalmadı, ödül kazanan her kebap

74.205

FTSE 100

6,772

Dow Jones

“Araba kullanırken neler önemli ise aslında hayatımızda da bunlar önemli.” cümlesini ilk ve ikinci yazıdan hatırlıyorsunuz. Şirket yönetmek ile araba kullanmak arasında çok büyük benzerlikler olduğunu paylaşmıştım. Nasıl gideceğimiz yeri belirleyip, arabamızı hazır edip yola çıkıyorsak, şirketlerde de vizyonumuzu belirleyip, gelecek için çalışmaya başlıyoruz. Vizyonu geleceğin resmi olarak tanımlıyorlar. Evet geleceğin resmi, hem de çalışanlar ile beraber çizilen bir resim. Çizilen resimde, mümkün olduğunca her çalışanın katkısı var. Öyle bir resim ki bu, şirkette çalışanları, çaba sarf etmek için motive ediyor. Şimdiye kadar içinde bulunduğum projelerde, bazı çalışanlardan “bu çalışmaya katılsam da maaşımı alacağım katılmasam da. Neden bu çalışmaları yapıyoruz ki?” cümlelerini duymuşluğum vardır. Buna en güzel cevap galiba şu. “Nefes almadan yaşayabilir miyiz?” “Hayattaki tek amacımız nefes almak mı?”. Şimdilerde, çok sık karşılaştığım bir yaklaşım da “anı yaşamak”. Zaman çabuk geçiyor…bir şekilde geçiyor. Sadece rutin işimizi yapmak yerine gelişim – değişim için de çaba sarf etmek en azından kendi çalışma hayatımıza renk katabilir. Bizi de doğal olarak bir başka noktaya taşıyabilir. Gelelim vizyon doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye…Sağlıklı yapılmış bir mevcut analizi sonrasında bizi vizyonumuza ulaştıracak hedeflerimizi belirlemek, en temel aşamalardan biri. Zira mevcut durum bir yanda, geleceğin resmi öte yanda. Arada da bir açıklık var. Bu açıklığı koyacağımız hedefleri yerine getirerek kapatacağız. Bu hedefler için yönetim biliminin ortaya koyduğu olmazsa olmazlar var. Hedeflerimiz, akılcı olmalı. Belli konularda, ölçülebilir, üzerinde anlaşılmış, realistik ve zaman odaklı hedefler bizi bir yerlere taşır. Hedeflerimizi belirlemek kadar; hedeflere ulaşmak ve de daha da önemlisi istediğimiz zaman, hedeflere ulaşmada nerede olduğumuzu görmek de önemlidir. Önceden planladığımız ve severek yaptığımız yolculuklarda, kilometre tabelaları ne kadar önemlidir değil mi? Ne kadar az kilometre kalmışsa o kadar heyecanımız artar. Firma rutin akışı içinde yer alan hedeflere ulaşmada da aynı heyecanı yaşar çalışanlar. Bilirler ki, hedeflere ulaşmak hem çalıştıkları firma hem de kendileri için önemlidir. Kazanan firma kazandırmalıdır. Daha önceki yazılarımda belirttiğim üzere göstergeler hem vizyona doğru ilerlerken hem de arabamız ile belirlediğimiz yere giderken oldukça önemlidir. Parametreler de ister tek başına değerlendirilir ister gösterge olarak tanımlanarak ele alınır. Bu konuyu örnekler ile biraz daha açmak gerekirse, arabamız ile giderken sürekli olarak duyularımızı aktif tutarız. Kulağımız motorun sesini ya da olabilecek sıra dışı bir tıkırtıyı duyar. Gözlerimiz ise ay-

19,121

Nasdaq

5,379

Konuk Yazar ŞİRKET YÖNETMEK ARABA KULLANMAYA BENZER…. PARAMETRE VE GÖSTERGELER

Banu DAGADA Endüstri Mühendisi Vision Consultancy Engineering and Foreign Trade Co.Ltd.

naları ve ön panel göstergeleri izler. Aynalar bize aracımızın dört bir yanını görme olanağı sağlar. Sadece bir yöne bakmak yetmez tüm açıları dikkate almak zorundayız. Yakıt durumumuz, motor sıcaklığı vb. göstergeleri de sürekli izlemek zorundayız istenmedik bir durum ile karşılaşmamak için. Araba kullanmaktan şirket yönetmeye gelirsek, burada da paratmetre ve göstergeler benzer anlamda önemlidir. Belirli sıcaklıkta üretilmesi gereken bir ürün için sıcaklık önemli parametredir. Ve de belirlenen derecenin sürekliliği takip edilmelidir. Toleranslar içindeki sapmalar kabul edilmekle beraber, sapmaların tolerans sınırlarına yakınlığı bize önemli işaretler veriyor olabilir. Neden ve hangi koşullarda, önemli sapma yaşıyorsak, bunu analiz etmek zorundayız. Sapma nedeni irdelenmez ise istenmedik sonuçlarla karşılaşmak sürpriz olmaz. Satış için müşteri ziyareti önemlidir. Önemli bir değişken yani parametredir. Geleceğin resmine ulaşmak için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için önemli etmendir. 5 olur 10 olur 15 olur. Ama bunun bize bir maliyeti vardır. Bu nedenle de, bu parametre göstergeleri ile beraber ele alınmalıdır. Ziyaret ettiğim müşterilerin, ne kadarı eski ne kadarı yenidir? Ziyaretlerim neticesi kaç tane teklif verme olanağım oldu? Verdiğim tekliflerin ne kadarı siparişe döndü? Siparişlerimin rakamsal değeri nedir? Müşteri karlılığım ne kadar? … sorular sorular… Fire oranım, fazla mesai oranım, üretim miktarım, bunların üretim hacmi ile bağlantısı ve de mevcut kapasitemi ne kadar kullanabildiğim gibi temel göstergeler, firmaların olmazsa olmazlarıdır. Fizibilite yapmadan yatırım yapılmayacağı gibi temel göstergeleri izlemeden iş hayatında yol almak tehlikelidir. Kısa vadede önsezimiz bizi bir yerlere taşısa da orta ve uzun vadede her önsezi rakamsal verilerle doğrulanmalıdır. Ölçemediğimiz hedefli izleyemeyiz. Globalleşen dünyamızda, rekabetin sıkıştırdığı ve krizlerin hayatımızı zorladığı ortamda, tek çare rakamsal veriler ışığında karar almaktır. Alınan kararlar neticesi alınacak aksiyonlar ile geleceğin resmine ilerlemeliyiz. Her zaman olduğu gibi manifestomuzu tekrar ederek yazımı bitirmek istiyorum. “Eylem olmadan vizyon sadece bir hayaldir. Vizyon olmadan ise eylem zaman geçirmektir. Eyleme sahip bir vizyon dünyayı değiştirebilir.” Joel Barker


13

AVRUPA

1 Aralık 2016 Perşembe

REKLAMLAR


14

AVRUPA

HABERLER

1 Aralık 2016 Perşembe

Avrupa Ajansı AVA| Londra

Food Centre’lar arasında çığır açan ve kaliteleriyle bir anda en beğenilen ve ter-

Zamanında Londra’dan daha büyük

cih edilenler arasırana giren Öncü, şimdi

olan Hellen ve Roma’nın Zeugma kenti,

restaurant sektörüne girdi.

tanrıların tanrıçaların merkezi olarak

2013 yılında Hertford Road’da açılan

dünyanın en ünlü kültür şehriydi. İşte bu

Öncü food Center, sağlıklı, güvenilir,

kadar kültürü birleştiren Gaziantep’in

tertemiz ürünleriyle yoğun ilgi görmüş

yine dünyaca ünlü mutfağı, dillere de-

ve bu yoğun ilgiye karşılık ikinci

standır. Bu lezzetin tadına varmak için

şubeyide 2016 yılında Enfield bölgesinde

yepyeni ama 30 yıllık bir tecrübe ile bir

hizmete sokmuştu.

restaurantınız var artık.

Öncü Gaziantep Kitchen açıldı

Öncü Gurubu yöneticilerinden Samet Karamugara ve restaurant bölümünden Yılmaz Usta

Odun Fırın ve özel pişirme yöntemleri

MACUN, PİDE ÇEŞİTLERİ, YÖRESEL GAZİANTEP YEMEKLERİ, SOĞUK SICAK MEZE ÇEŞİTLERİ, SALATA ÇEŞİTLERİ, SOĞUK SICAK VE ALKOLLÜ İÇECEKLER, TATLI ÇEŞİTLERİ

İşte yep yeni bir restaurant olan Öncü

Geçmişten günümüze kadar gelen

Gaziantep Kitchen ise Öncü ailesinin

Gaziantep’in ve Anadolu’nun bir-

Londralı halkımıza en yeni hizmeti.

birinden lezzetli ve meşhur yemekleri, 30

Hemde Odun Fırın ve özel pişirme yön-

yıllık restaurantçılık tecrübesi ile Öncü

temleriyle bir hayli sevileceğini şimdiden

Gaziantep Kitchen’da buluştu. 100 kişilik

garanti ediyorlar

kapasite, nezih tad ve yemekler, özel

tecrübemizi Öncü Gaziantep Kitchen ile

TAŞ FIRINDA ANTEP USÜLÜ LAHMACUN VE YÖRESEL GAZİANTEP YEMEKLERİ

Londra’da bir ilk

pişirme yöntemleri ve odun fırını Öncü

Samet Karamugara

taçlandırmak istedik.” dedi. Nezih ve

Gaziantep Kitchen’ın öne çıkan özellik-

Muhteşem bir atmosferde çok özel menu

güzel bir ortamda siz değerli müşteriler-

leri.

hazırladık diyen Öncü yöneticilerinden

imizi, Edmentondaki restauratımıza bek-

İşte Tercihinizde Zorlanacağiniz Menü

olan odun fırınımızda özel yöntemlerle

ÇORBA, KAHVALTI, SULU YEMEK ÇEŞİTLERİ, KEBAB, BALIK, TAVA, TAŞ FIRINDA ANTEP USÜLÜ LAH-

zlere sunacağız. Tüm eş dost arkadaşlar-

Samet Karamugara, Öncü Gurubu olarak

liyoruz.

30 Yıllık Tecrübe

Londra çapında irili ufaklı kebab

görsünler,

Londra’da bulunan Supermarketler ve

shoplarda 30 yıllık tecrübemiz var. Bu

servisimiz ile bekliyoruz.”

Buyursunlar,

gelsinler,

sıcak bir ortamba güzel

Öncü Gaziantep Kitchen’da konuştuğumuz Yılmaz Usta ise: “Londra’da bir ilk pişireceğimiz en güzel yemeklerimizi simızı ve değerli Londralıları bekliyoruz.” dedi.

Öncü Food Centre Edmonton Hemen Yanında Belkıs

Zeugma

Antik

Kentinden

Gaziantep Lezzetine Fırat Nehri tadından İskender’e,

İşte

Öncü

Gaziantep

Kitchen… Öncü Food Centre Edmonton Şubesinin Hemen Yanında .Adres: 428-432 Hertford Road, Edmonton, London N9 8aa Tel: 0208 805 00 50


AVRUPA

SERİLER

1 Aralık 2016 Perşembe 04-05

CEREN Cleaning 15-12

Home & Office Cleaning Services Quality Services Affordable rates

cerencleaning@gmail.com

yaşam koçu, kariyer planlayıcı

7/24 hizmetinizdeyiz -Her türlü böcek ilaçlama -Fare ilaçlama -Arı ilaçlama -Karınca ilaçlama Sertifikalı dükkan kontratları sunuyoruz.

Yeni yıl kararı veya hayatınızı değiştirmek için

salikillpestcontrol@gmail.com

07955 882 154 07719 936 841

Zeki Cenk Kartal Tel: 07403199804

08.12

08.12

12-17

07-16

07949747623

Kişisel antrenor,

SALI KILL PEST CONTROL

08-12

16

01.12

05.01

STAR MAINTENANCE • Mutfak dolabı montajı Mikro temizlik • • Dekorasyon işleri Sütlük dolapları • • Mobilya montajı Iç temizliği • • Laminant parke Petek ve kompresör temizliği • • Kapı-pencere Klima iç temizliği • • Sıva –boya bahçe düzenleme Dolap kasket değişimi •

BARIŞ KAYGUN

07447 031 261- 07405 129 522 Harmony Bookkeeping Business & Consultancy

Wedding Parties Birthday Parties Hen Parties Christmas Parties & more

melodyeventorganisation.co.uk

Zeynep UNAL: 07946521535

Nevin Saglam 07490227704

AA CROYDON PLUMBING

07724 554504

hozgur@hozgur.co.uk

07917563466

14/07

-Brand strategy, positioning and identy -E-mail marketing campaigns -social media marketing -direct marketing gba.30@yahoo.com 15.12

15.12

GBA 30 Consulting=20

Arıza lambası, DPF regenerasyon,hız limiti, performans email:

TİTİZ TEMİZLİK

8.12

Tax services Accounting and Accounting Software Services Bookkeeping Services Business Consulting services Budgeting services

Her türlü sıhhi tessisat işleri, çamaşır,bulaşık makinesi, banyo-wc, Ve taharet musluk montajı yapılır. Tüm laminate parke işleri için bizi arayın Sadece Güney Londra bölgesine hizmet vermekteyiz www.aacroydonplumbing.co.uk YUSUF: 07752 97 77 97 Not:tecrübeli fayans ve marangoz ustası aranmaktadır.

Lilly Event Management

Halı ve koltuklarınız evlerinizde itinayla yıkanıp, kurutulur.

07886 874 540 Türkcan Super Cleaning Service Her türlü ev, işyeri ve ofis temizlik işleriniz için bizi arayınız. İtina ve özenle temizlik yapıyoruz.

21.12

08.12

24.11

Melody Event Organisation

Gezici Oto Servisi

starservices-uk@hotmail.com www.starservicesuk.co.uk

07466608017

Ahenk Demir Studio

Deneyimli tiyatro sanatçısından Oyunculuk, diksiyon, çocuklar için yaratıcı drama veSanat okullarına hazırlık dersleri verilir.

Her türlü özel parti, düğün, nişan ve toplantılarınızin organizesi için hizmetinizde. Çiğdem Şahin Opuz www.lillyevents.co.uk info@lillyevents.co.uk

07426973128

07443171854

BUSE & CO BUSINESS SERVICES & CONSULTANT Ercan Yucetas 12 South Way Claverings Industrial Estate London N9 0AB ercanyucetas@hotmail.com İş Ortaklık Anlaşmaları, Danışmanlık Hizmetleri Finans ve Yatırım Değerelendirme Personel Eğitimi, Bütçe ve Faliyet Rapor Hazırlama Fiyat ve Ürün Araştırma Hizmetleri

0044-77106 71878 0044-02088 31271

AVRUPA FIHRIST

FOTOĞRAFÇILAR Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7275 0044

Y›ll›k £115... Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

MUHASEBE BÜROLARI F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . 020 8888 2515 Zek & Co Muhasebe. . . . . . . . . . . . . . 020 8881 8844

020 7275 7610

DIRECTORY-REHBER

OKULLAR Haringey Egitim Merkezi . . . . . . . . . . . . 077 9639 5645 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . 078 2863 7622

PERDEC‹LER Eren Perde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 6796 4310 ..............................0208 805 95 47 PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVE İŞLERİ Ada Windows Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07956 260 367 PEST CONTROL & BÖCEK ‹LAÇLAMA Pest Line Pest Control. . . . . . . . . . . . . . . 07707 803 191

SİGORTA & F‹NANS VE KRED‹ KURULUŞLARI Strategy Finance & Insurance. . . . . . . . . 020 8588 7083 ŞOFÖR OKULLARI Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 3174 5397 UYDU SISTEMLERI,CCTV, TV VE PC TAMIRI Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 79 48 ..............................0777 959 08 89


AVRUPA

ELEMAN

ELEMAN

Archway bölgesinde

Restaurant ve Barda

Cardiff

Fish and chips’de

çalışacak manager ve

Bölgesinde

çalışmak üzere

garsonlara ihtiyaç

Deneyimli

07877 837 200

SATILIK

29-

12-01

22-12

07903 574121

SATILIK

CROYDON (CR06PU) Bölgesinde Satılık Kebab shop -Deliveryli. -Üstünde flat'i yoktur. -Büyük bir shop ve buyuk basement vardır.  -Sadece 1 yil once acilmis ve yeni dekorludur. -Senelik rent: £14.000+VAT -RATE: sifir 0 -Lease: 11 yıllık önü açık  -Taking: £9.000 £10.000 arasi  -Fiyat: £180.000  WWW.JDKEBAB.COM Ozgur. J&D Kebab Croydon

-Wood Green bölgesinde -Boş dükkan -Rent: £7500 -Fiyatİ: £15.000 -Lease: Önü açık -2 Reception -2 Ofis -1 Tuvalet -1 Mutfak -1 Depo

07450926648

ELEMAN

22-12

Hüseyin bey 07931 913301

SATILIK

Fish and Chips and Kebab Tottenham Hale bölgesinde Rent:£16,500 Rates:Yok Taking: £3000- £3300 Pazar günleri kapalıdır. Ayrıntılı bilgi telefonda verilecektir.

ingilizce bilen BAYAN

vardır.

berber

arkadaşlar arıyoruz.

N16 8BH bölgesinde.

aranmaktadır

Londra Leyton bölgesinde Çalışacak usta berber aranıyor. Wages: £450-£600 arası

07459257919

0745 9490119

07861 636289

07830 522433

ELEMAN

ELEMAN

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ithiyaç vardır.

07956 280753 Gc studio by Gülçin Çakır

Natural Heating & Plumbing Gas, Heating and Plumbing Services Boiler breakdowns repairs Boiler installation specialist Cooker installation Landlord/home owner Safety Certificates Fully insured Free Advise and Quotations Gas Safe registered engineer

Deneyimli çocuk bakıcısı Kendi evimde yada sizin evinizde güvenli çocuk bakım servisi verilir. 22.12

07538509739

Mehmet Ali Doğal 07459 308 832

Devlet tiyatrosu sanatçısı ve TV oyuncusu Gülçin Çakır tarafından oyunculuk ve diksiyon dersleri verilir. 08.12

07495195975

ELEMAN

Wood Green’de satılık kebab shopKira:£17.000 Taking : £5000 - £6000 pw Lease: Önü açık Arkasında 2 adet flat var, flattan gelen kira rent ve rates’i karşılıyor.

22-12

SATILIK

-Satılık kebab shop -Londra’ya 43 miles uzaklıkta -Luton bölgesinde -Üzerinde 2 odalı flat - Kira: £12,500 -Rates: £700 -Taking: Yüksek -Ayrıntılı bilgi telefonda verilecektir. -Lütfen öğlen 1’den sonra arayınız. Haluk

22-12

12-01

07795361098

SATILIK

26.01

SATILIK Acil Satilik Off-Licence Nottingham Bolgesinde Rent: £5,400 yillik Taking: £7000 pw Fiyat: £65,000 + stock

22-12

SERİLER

1 Aralık 2016 Perşembe

22-12

24.11

17

07576444882

Rosie’s Bistro Mobile Chef Services Börek, baklava. Mantı çeşitleri itinayla yapılır. 69 Stonebridge Road Northfleet Gravesend Kent DA11 9DT sahinkorkmaz62@ hotmail.co.uk

Sait Korkmaz 0742 484 46 28

139a Bellegrove Road,Welling Kent DA16 3QS

CONTENT FOR BUSINESSES. FOR LATEST DEALS GET IN TOUCH WITH US TODAY! info@znsconsultancy.co.uk

25/02

WEBSITES, BLOGS, MAGAZINES... ANY TYPE OF

Providing advice for companies and individuals who want to do business in the Turkish and UK markets based on industry research.

Hilalbayraktar1@gmail.com

07983881048

İhsan Can Mobile Barber We do all kind of barber job. 25/02

Moon Marcom LTD

ZNS CONSULTANCY ONE DESTINATION FOR MARKETING PROJECTS!

0747 121 4399 0749 224 8629

Bako Studio Profesyonel oyuncu ve seslendirme sanatçısından Oyunculuk, diksiyon ve seslendirme dersleri verilir.

07492117161 DO YOU SELL HOLIDAYS TO TURKEY? DO YOU FIND IT DIFFICULT TO DEAL WITH LOCAL HOTELIERS & SUPPLIERS? DOES LACK OF TIME AND RESOURCES RESTRICT YOUR NEGOTIATIONS? DOES YOUR BUSINESS NEED TO EXPAND ITS PROGRAMME TO OFFER CLIENTS NEW RESORTS AND HOLIDAY EXPERIENCES? DO YOU WANT TO BE ABLE TO HAVE A CONSULTANCY SERVICE THAT HAS LOCAL KNOWLEDGE AND EXTENSIVE PERSONAL CONTACTS WITHIN TURKEY? IF THE ANSWER IS ‘YES’ TO ALL OF THE ABOVE THEN CALL US TODAY TO FIND OUT HOW WE CAN HELP YOUR BUSINESS.

Dreams Travel Marketing Consultancy info@dreamstravelmarketing.co.uk

Tel: 07482410856


19

AVRUPA

SUPER LİG Puan Durumu TAKIMLAR

O

1

12 9

Başakşehir

G B M

3

Y

Av P

0 27 8

A

19 30

2

Beşiktaş

12 8

4

0 24 10 14 28

3

Fenerbahçe

12 7

3

2 28 11 17 24

4

Galatasaray

12 7

2

3 18 11 7 23

5

Bursaspor

12 6

3

3 14 10 4 21

6

Konyaspor

12 4

5

3 15 12 3 17

7

K. Karabükspor 12 5

2

5 17 18 -1 17

8

Osmanlıspor FK12 3

7

2 14 12 2 16

9

Gençlerbirliği

6

3 11 8

12 3

SPOR

1 Aralık 2016 Perşembe

İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nda haftanın özeti

TTFF VETERAN LİGİ TOPLU SONUÇLARI Avrupa Ajansı AVA| Londra

3 15

10 Antalyaspor

12 4

3

5 10 15 -5 15

İngiltere Türk Toplumu Futbol Fede-

11 Alanyaspor

12 4

2

6 17 23 -6 14

12 Akhisar

12 3

4

5 7

rasyonu TTFF tarafından her pazar-

13 Kasımpaşa

12 3

3

6 13 20 -7 12

14 Trabzonspor

12 3

3

6 7

15 Gaziantepspor 12 3

2

7 12 19 -7 11

14 -7 13 15 -8 12

16 Çaykur Rize

12 2

4

6 12 22 -10 10

17 Kayserispor

12 2

3

7 11 22 -11 9

18 Adanaspor

12 1

3

8 9

16 -7 6

M

A

Veteran Ligi çekişmeli maçlara sahne oluyor.

35 ve 45 yaş üstü lig Toplumumuzu hem biraraya getiren

İNGİLTERE PREMIER LİG Puan Durumu G B

tesi günü Kuzey Londra’da yapılan

Y

Av P

hemde her hafta şölen havasında

TAKIMLAR

O

1

Chelsea

13 10 1 2 29

10 19 31

2

Liverpool

13 9

3 1 32

14 18 30

3

Man. City

13 9

3 1 29

12 17 30

“Londra’da herkes işinde gücünde bi-

4

Arsenal

13 8

4 1 28

13 15 28

5

Tottenham

13 6

6 1 19

10 9

24

raraya randevu versen biraraya gele-

6

Man. United

13 5

5 3 18

15 3

20

7

Everton

13 5

4 4 16

15 1

19

insanlarımız her pazartesi akşamı bu

8

Watford

13 5

3 5 17

21 -4 18

sahalarda görmek bizlere mutluluk

9

West Bromwich 13 4

veriyor”

5 4 17

16 1

17

10 Southampton

13 4

5 4 13

12 1

17

11 Stoke City

13 4

4 5 14

19 -5 16

12 Bournemouth

13 4

3 6 15

19 -4 15

13 Burnley

13 4

2 7 12

21 -9 14

14 Leicester City

13 3

4 6 16

22 -6 13

15 Middlesbrough 13 2

6 5 12

15 -3 12

16 West Ham

geçen veteran ligi için federasyon Başkanı Kemal Soyer şunları söyledi

meyen

insanlarımız

var.

Bu

İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu TTFF Başkanı Kemal Soyer

Veteran ligi Haftanın Takımı Yavruvatan

Advocaat'ın derbi stratejisi hazır!

13 3

3 7 14

24 -10 12

Fenerbahçe, sezonun 2. derbisinde cu-

neticiler, hafta boyunca adeta Ümra-

17 Crystal Palace 13 3

2 8 21

26 -5 11

martesi günü sahasında konuk ede-

niye Nevzat Demir Tesisleri'ne kamp

yenin, primi siz belirleyin” diyerek

18 Hull City

13 3

2 8 11

28 -17 11

ceği Beşiktaş derbisine en küçük bir

kuracak.

açık çek vereceği öğrenildi. Yönetici-

19 Swansea City 13 2

3 8 16

26 -10 9

detayı dahi atlamadan hazır olacak!

Futbolcularla görüşmeler yapılacak,

ler ise “Rakibimiz son haftalarda çı-

20 Sunderland

2 9 12

23 -11 8

Sarı-Lacivertli ekibin tecrübeli teknik

oyunculardan strese girmemeleri is-

kışta ama biz de kaybetmeyen bir

patronu Dick Advocaat, Galatasaray

tenecek. Bu sezon genelde maçlar için

takımız. Bu maçı kazanırsak hem ra-

13 2

TCFF EXCELLENCE MORTGAGE 1. LİG

Orman'ın takıma, “Fenerbahçe'yi

TAKIMLAR

0 G

B

M

A

Y

derbisi öncesinde olduğu gibi Beşik-

özel prim açıklamayan siyah-beyazlı

kibimizi zirvenin uzağında bırakır

1

YALOVA AKSULAR

9

9

0

0

21

27

taş'ın da tüm maç kasetlerini yardım-

yönetim, bu geleneği Fenerbahçe der-

hem de Dinamo Kiev maçı öncesi

8

6

1

cılarıyla birlikte tek tek izleyerek bu

bisi öncesi bozacak.

moral buluruz” diyor.

2

DUZCE

1

23

19

3

TRABZONSPOR UK

9

6

1

2

21

19

4

Y.BOGAZICI

8

5

2

1

10

17

5

ESENLER FC

9

5

2

2

1

17

6

MTG

9

4

2

3

0

14

vertli futboculara tek tek anlatmaya

7

DUMLUPINAR FC

8

4

0

4

18

12

8

TURKMENKOY

9

4

0

5

3

12

da başlayan Advocaat'ın seyircinin

9

KAFKAS FC

önemli derbinin stratejisini kafasında

10 3

0

7

-15 9

müthiş desteğiyle birlikte özellikle sa-

10 GAZIANTEP

9

2

0

7

-19 6

vunmada kapılar toplarla Beşiktaş ka-

11 FENERBAHCE

9

1

0

8

-48 3

12 CETINKAYA

9

0

0

9

-15 0

anlamında ise Oğuzhan, Atiba ve

TCFF EXCELLENCE MORTGAGE 2. LİG TAKIMLAR

0 G B

lesine çok ani baskınlar düzenlemeye hedeflediği ifade ediliyor. Savunma

M A

Y

Quaresma üzeride daha çok baskı kurulacak.Lens dışında sakat oyuncusu

1

GS FC

9

8

0

1 60

24

2

KOCGIRI

7

6

1

0 29

19

bulunmayan bu futbolcunun da der-

3

KUCUKKAYMAKLI

8

6

1

1 9

19

bide oynama ihtimali olan Fenerbah-

4

YESILADA

7

4

1

2 23

13

5

MEHMETCIK

8

4

0

4 8

12

6

PEKUN

7

2

1

4 -7

6*

çe'de Advocaat'ın hücumda oldukça fazla seçeneği bulunuyor. Son haftalarda hücumdaki oyun planını ve dü-

7

DIYARBAKIR

7

2

0

5 -11 6

8

YAVRUVATAN

9

2

1

6 -31 6 *

9

BAF UY PARAMAL

8

1

1

6 -33 4

kompakt olma özelliğinden ise taviz

8

1

0

7 -47 3

vermeyecek. 4-3-3 düzeninde ileri uç-

10 DTB

zenini oturtan Advocaat, takımının

taki kanat oyuncular takım savunma-

TCFF LOCUS ESTATES VETERANLAR LİGİ +35

sına maksimum katkıyı verecek.

TAKIMLAR

0 G B

M A

Y

1

35+ANATOLIAN

9

8

1

0 30

25

2

35+TURKMENKOY

9

7

1

1 21

22

Aatıf, Sow ve Lens'ten ikisi kanat-

3

35+KALEBURNU

8

7

0

1 25

21

larda görev yapacak.

4

35+NARLI

8

6

1

1 13

19

5

35+YURTSEVEN

8

5

0

3 2

15

6

35+GAZIANTEP

8

4

1

3 11

13

7

35+MAVERICKS

8

3

0

5 -4

9

8

35+ADANA DEMIR

8

3

0

9

5 -8

9

35+AKOVA

8

2

2

4 -1

8

10 35+Y.BOGAZICI

8

2

1

5 1

7

11 35+VEFA

9

2

1

6 -11 7

12 35+KAFKAS

8

0

1

7 -26 1

13 35+DIYARBAKIR

9

0

1

8 -53 1

Santrfor RVP olacak. Volkan Şen,

Fikret Orman’dan Fenerbahçe derbisine açık çek Beşiktaş’ta tüm gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. 2005'te Kadıköy'de alınan 4-3'lük galibiyetin ardından ezeli rakibini deplasmanda hiç yenemeyen siyah-beyazlılar, cumartesi

TCFF LOCUS ESTATES VETERANLAR LİGİ +45

günü oynanacak derbiden fazlasıyla

TAKIMLAR

0 G B

M A

1

45+EUROMED FC

7

1 12 18

2

45+TURKMENKOY

7

6

0

1 12 18

3

45+Y.BOGAZICI

7

4

0

3 8

12

4

45+AKDENIZ

7

3

0

4 -2

9

5

45+YAVRUVATAN

7

2

0

5 -10 6

6

45+MEHMETCIK

7

0

0

7 -20 0

Haftanın Takımı Yavruvatan Haftanın oyuncuları Fuat Özkumru Yenibogaz, Erdal Aktaş Akdeniz, Hasan Erdoğan Yurtseven, Bülent Saban Akova

6

0

Y

umutlu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yö-

www.avrupagazete.com

kurmaya başladı. Bunları Sarı-Laci-


Avrupa gazete egazete 1 aralik 2016