Page 1

16 Ağustos 2019 Cuma

www.avrupagazete.co.uk

info@avrupagazete.com

İngiltere’de İşsizlik arttı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıkla-

mada İngiltere’de işsizlik seviyesinin haziran ayında, mayıs ayına göre 0.1 puan artarak yüzde 3.9'a yükseldiği belirtildi. İşsiz sayısı 31 bin artarak toplam 1.3 milyona yükseldi

Tel: 020 7275 7610

18. Yılımızda gururluyuz

Dünya Basın Ödülü - 2015

AVRUPA

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

KÜLTÜR SANAT Sayfa 26-27

En iyi Medya - 2017

En başarılı gazete - 2014

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

Enfield Belediyesi Cllr Rick Jewell'dan A Level Açıklaması

Sayfa 3

Elçi müsteşarı Cem Işık Londra’daki Türk vatandaşlarımızla bayramlaştı

BREXIT'İN ANKARA ANLAŞMASI'NA ETKİLERİ ÜZERİNE NÜSRA ŞAHİN'DEN ÖNGÖRÜLER

Sayfa 3

Sayfa 24-25

Elçi müsteşarı Cem Işık

Moody’s: Brexit İrlanda’nın büyüme görünümü için risk oluşturuyor

Canada-based Alamos Gold, Inc should end the eco- massacre in Turkey now!

Sayfa 37

Sayfa 25

Nüsra Şahin

İngiliz İçişleri Bakanlığı önünde bıçaklı saldırı

L HABE ZE

R

Ö

BAKANLIK ÖNÜNDE BIÇAKLAMA

i Av rupa Gazetes

"Liverpool, İstanbul ve penaltılar"

Bakanlık kendini koruyamazsa halkı nasıl koruyacak !

Avrupa Ajansı / AVA| İstanbul

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

tılarla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool, yine penaltılarla UEFA Süper Ku-

Avrupa Ajansı ve Avrupa Gazete’nin Lon-

pa'yı aldı.

Artık daha ne olsun. Bakanlık önünde bile

dra’dan İstanbula’a giderek yerinde takip et-

Farklı stat, aynı hikaye." ifade-

bıçaklama oluyor. Bakanlık kendini koru-

tiği tarihi maç İngiliz basınında geniş yer

lerinin dünya medyasında

yamazsa halkı nasıl koruyacak !

buldu. İstanbul'un ev sahipliği yaptığı ve

yer aldı. Başta İngiltere

İngiltere'de İçişleri Bakanlığı binası önünde

Liverpool'un penaltı atışlarıyla

olmak üzere dünyanın

bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı. İngiliz po-

Chelsea'ye üstünlük kurarak ka-

çeşitli yerlerinden gelen

lisinden yapılan açıklamada, yerel saatle

zandığı UEFA Süper Kupa mü-

çok sayıda Liverpool tarafta-

perşembe günü 13.06'da Londra'da İçişleri

cadelesi,

Bakanlığı binasının bulunduğu Marsham

hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Caddesi'nde bıçaklı bir kişi ile ilgili ihbar

Saldırının terörle ilişkili olup olmadığı hak-

alındığı bildirildi. Saldırı yerine intikal eden

kında bilgi verilmeyen açıklamada, olayla

polis ekiplerinin bıçakla yaralanmış bir kişi

ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ifade

bulduğu belirtilen açıklamada, yaralının

edildi.

dünya

medyasının

gündeminde.

rının "İstanbul kırmızıdır"

tişörtleriyle

takımlarına des-

Farklı stat, aynı hikaye

tek verdiğini aktardı

"Liverpool, İstanbul ve penaltılar. Tanıdık bir hikaye, 2005 yılında penal-

Tüm ayrıntılar ve fotoğraflar sayfa 38 ve 39’da


2

AVRUPA

16 AÄ&#x;ustos 2019 Cuma

Reklamlar


3

AVRUPA

16 Ağustos 2019 Cuma

Enfield Belediyesi Çocuk Servisi Kabine Üyesi

Cllr Rick Jewell'dan A Level Açıklaması

Avrupa Ajansı / AVA| Londra lekler diliyorum. “Enfield Belediyesi okullarıyla çalışıyor, Enfield Belediyesi Çocuk Servisi Kabine böylece gençlerimizin öğrenebileceği, büÜyesi Cllr Rick Jewell şunları söyledi: “Son yüdüğü ve muazzam potansiyellerini elde iki yıl boyunca öğrencilerimizi ve öğret- edebileceği destekleyici, besleyici ortamlar menlerimizi tüm sıkı çalışmaları için tebrik sağlıyorlar. ediyorum.

“Genç insanlarımıza muazzam potansiyellerinin farkına varmak ve hayatta başarılı

“Her zamanki gibi gençlerimiz muazzam olmak için bir karar vermek için baş öğretsonuçlar üretti ve ilçeyi gururlandırdı ve menleri, öğretmenler ve ebeveynlerle bir-

Bayram coşkusu

onlara gelecekteki tüm çabalarında iyi di- likte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Londra’da büyükelçi müsteşarı Cem Işık Kurban Bayramı nedeniyle Aziziye’ye camisine gelerek bayram namazını vatandaşlarla birlikte kıldı.

Londra’da büyükelçi müsteşarı Cem Işık Kurban Bayramı nedeniyle Aziziye’ye camisine gelerek bayram namazını vatandaşlarla birlikte kıldı. Londra’daki Türk vatandaşlarımızla bayramlaşan elçi müsteşarı Cem Işık bayram namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti. Londra Diyanet Vakfı Müdürü Necmi Akçay müsteşara eşlik etti.

Vatan Öz Tatil vatanoz@avrupagazete.com


4

AVRUPA

Haberler

16 Ağustos 2019 Cuma

Kanada merkezli Alamos Gold, Inc, Türkiye'deki eko katliamı derhal sonlandırmalı! Avrupa Ajansı / AVA| Londra Yaklaşık 200.000 ağaç katledildi, su kaynaklari kesintiye uğradı, eko-sistem paramparça oldu. Amerika Atatürk Derneği - ASA ve İngiltere Atatürk Derneği - IADD Yönetim Kurulları adına Avrupa Gazetesine bir açıklama gönderildi. Açıklama şöyle:

ve Kaz Dağları ormanlarını yalnız bırakması!”dır.”

“Tüm bireyleri, STK’ları ve yetkilileri, Kanadalı ma- “Mart 2019'da onaylanan projenin zaten çevre üzedencilik şirketi Alamos Gold’un Türkiye’deki Kaz rinde çok büyük olumsuz etkileri oldu. Mitolojik Dağları’nda (ya da Homer’in epik destanı Ilyad’da ve tarihi bir hazine olan Kaz Dağları, M.Ö. sekizinci belirtildiği gibi İda Dağı) ciddi dökülme veya sızıntı yüzyılda Homer’in İlyad epik destanında bahsi riski taşıyan, öldürücü bir toksin olan siyanür kul- geçen, Türkiye'nin en seçkin doğal güzellik alanlalanarak altın arama maden çalışmaları planlarına karşı çıkmaya çağırıyoruz!”

rından biridir. Bozulmamış ormanları, binlerce su kaynağı ile, 18 memeli türü, 41

“Alamos Gold, Türk Yetkililerinin iz-

kuş türü, 10 sürüngen türü, 117 böcek

niyle, şimdiye kadar Çevresel Etki

türüne, ve 283 bitki türüne ev sahip-

Değerlendirme Raporunda beyan

liği yapmaktadır. İnsanlığın gele-

edilen rakamın dört katı büyüklü-

ceği, hayatta kalmak için vahşi

ğünde bir sayı olan 195.000'den fazla

yaşamın ihtiyaç duyduğu habitatların

ağaç kesti. Türk hükümetinin çevre koruma

korunmasına ve iyi muhafaza edilmesine

geçmişi, 2000'li yılların başından bu yana ülke ça- bağlıdır ... Doğal varlıklarımızı korumalı ve onları pında birçok ormanı sistematik olarak tahrip eden, gelecek nesillere teslim etmeliyiz!” oldukça ihmal edici bir kayıttır.. 2002'den sonra “Derneklerimiz, tutkulu bir çevreci olan ve hatta bir yanlış politikalar sonucu yeniden düzenlenen çınar ağacını budayıp kesmektense kendi köşkünü Maden Kanunu, daha sonraları holding şirketleri oynatıp taşıyan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu tarafından işletme lisanslarına dönüştürülen Mustafa Kemal Atatürk'ün (1881-1938) uluslararası maden arama ruhsatları hakkını verdi. Türkiyenin refah ve barış felsefesini desteklemekten gurur duBatı’sında Kaz Dağları’nın yer aldığı Çanakkale yuyor. Atatürk'ün Yalova'daki bahsettiğimiz bölgesindeki yerel halk ve Türk çevreciler, o za- köşkü, 1929 yılında inşa edilmişti. Atatürk, ilk defa manlardan beri, ormansızlaşma konusundaki en- bir yat gezisi sırasında köşkü görmüş ve yanında dişelerini

dile

getirip

protestolar

büyüyen çınar ağacının gölgesinde din-

düzenleyerek yasal yollara başvurdu-

lenmişti. Daha sonra, ağacın dalları

lar. Ancak altın madeninin kurulma

zamanla konağa zarar vermeye

hazırlıklarına geçilmesi, daha mah-

başlayıp bahçıvan onları budamayı

keme kararı verilmeden önce baş-

önerince, Atatürk ağacın dallarını

ladı.”

budamaktansa, köşkün taşınmasını

“Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Tarım

emretti. Köşk dört metre doğuya taşındı.

Bakanlığı, sözde gözetiminde gerçekleşen çevresel Bu kadar hassas bir çevreci tarafından oluşturulan felaketi inkar etmekte. Halkın şeffaflık ve bu tür ge- cumhuriyetin çocukları olarak, mevcut hükümetin lişmeler hakkında bilgi alma hakkı, hükümetin bu cumhuriyetin doğal kaynaklarını böylesine yok medya ve internet kaynaklarına yönelik toplam etmesine izin veremeyiz!” sansürü tarafından engelleniyor ve baskı altına alı- “Kazdağları Kardeşliği Grubu, Kanada merkezli nıyor. Üstelik Bakanlık, Türkiye'nin diğer bölgele- Alamos Gold’un yürüttüğü proje hakkında şunları rinde, hepsi ekonomik kalkınma adına gerçekleşen söyledi: “Bu Altın madeni, Türkiye'nin en önemli pek çok ormansızlaşma felaketinin de gerçekleşme- biyolojik çeşitlilik sıcak noktalarından birine zarar sine adeta olanak vermiştir. Buna bir başka örnek vermek yolunda... Çanakkale'deki tek içme suyu de, kamuya açık alanda 1000 odalı Cumhurbaşkan- kaynağı olan Atikhisar Barajı drenaj havzası, malığı sarayı inşa edilmesi için koruyucu mahkeme dencilik sürecinden doğrudan etkilenecektir. Kaza kararları olmasına rağmen, yaklaşık 10 bin ağacın durumunda tüm şehir bir su kaynağını kaybetme kesilmesidir.”

riski taşıyor. ”

“5 Ağustos itibariyle, çocuklar ve yaşlılar dahil her Sizler de Dünya vatandaşları olarak, bu konuda yaştan 5.000'den fazla insan, maden sahası yakın- farkındalığı arttırmamıza yardımcı olun TÜRKİlarındaki Kirazlı ilçesi çevresinde toplanmaya baş- YE'DEKİ BU BÜYÜK PROJEYE KARŞI ÇIKAN ladı;

Madenin

bulunduğu

Çanakkale dilekçeleri imzalayarak bu konuya dikkat çekin!”

Belediyesi'nin desteğiyle çevre kirliliğini barışçıl ve Teşekkür ederiz, başarılı bir şekilde protesto ediyorlar. Protestocula- Amerika Atatürk Derneği - ASA ve İngiltere Atarın hedefleri: "Alamos Gold şirketinin çevresel so- türk Derneği - IADD rumluluklarını kabul etmesi, projeden istifa etmesi Yönetim Kurulları

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

!NG!LTERE'N!N

EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETES!

info@avrupagazete.com www.avrupagazete.co.uk

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is strictly prohibited. We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

Printed at St.Clements Press LTd Unit 3 Rick Roberts Way, Stratford, London

www.avrupagazete.co.uk web sitemiz Anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

16 AÄ&#x;ustos 2019 Cuma

Reklamlar


6

AVRUPA

Haberler

16 Ağustos 2019 Cuma

En sonunda dağ fare doğurdu ve ABD’nin istediği oldu! Halbuki iktidar, tam bir yıldır Fırat’ın doğusuna harekât icra edeceğini söylüyor ama bir türlü gerçekleştiremiyordu. Çünkü ABD’den icazet bekleniyordu. İcazet yine gelmedi. Yalnızca; “Kendi halkını kandırabilecek kadar göstermelik operasyon yapabilir ve Suriye’nin kuzeyindeki dar bir alanda kendi radikal İslamcı unsurlarınla oyalanabilirsin” şeklinde izin çıktı. ABD ile üzerinde anlaşıldığı söylenen Güvenlikli Bölge, ABD açısından nihai hedefe doğru ilerlerken bir oyalama ve kurbanı ürkütmeme hamlesidir. Nihai hedef ise Büyük Ortadoğu Projesi’nin en önemli maddesi olan bölgede kurulmaya çalışılan Kürt Devleti’nin Suriye bacağını inşa etmektir. Tecavüzcü ile İşbirliği Yapmak Türkiye, çıkarları ve güvenliği için en başta komşuları ve bölge ülkeleri olmak üzere, herkesle işbirliği yapabilir ve yapmalıdır da! Burada belirleyici olan, Türkiye’nin güvenliği ve çıkarlarıdır. Bu kapsamda, NATO dolayısıyla müttefikimiz olan ABD ile de karşılıklı saygıya, güvene ve çıkara dayanan işbirliği yapılabilir, yapılmalıdır da. Ama Suriye konusu farklı! Çünkü; Suriye’deki çıkarlarımız ve güvenliğimiz ABD ile çelişiyor. Çünkü ABD; Suriye’de istikrar istemiyor, Suriye merkezi hükümetinin güçlenmesini istemiyor, Suriye’nin bir bölümünde aynen Irak’ta olduğu gibi Kürt Devleti’nin Suriye parçasını inşa ediyor. Bu şartlar altında, Suriye konusunda hala ABD ile işbirliği yapıyor olmanın Türkiye açısından anlamı; tecavüzcüsü ile işbirliği yapmaktır. Ama Türkiye’yi yöneten iktidar açısından bu aynı anlama gelmiyor. Hatta Türkiye’ye tecavüz edilsin bile istiyor. Çünkü çok mesafe kat etmesine rağmen, kafasındaki Türkiye’yi yaratamadı. İktidar, siyasi ömrünü uzatabilmek için ülkemizin çıkarları ve güvenliği hilafına ödünler vermekte ve hamleler yapmaktadır. Yani iktidarın bekası ile Türkiye’nin bekası ters orantılı duruma gelmiştir. İktidarın sürdürdüğü politikalar, artık çok belirgin şekilde Türkiye için güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Türkiye, bütünlüğünü koruyabilmek ve terörle etkin bir şekilde mücadele edebilmek için bölge ülkeleri ile işbirliği yapmak zorundadır. Ülkemizin çıkarları ve güvenliği; İran, Irak ve Suriye ile ortak hareket edilmesini gerektirmektedir. Suriye konusunda farklı amaç ve hedeflere sahip ABD ile işbirliği yapmak; kafamıza kurşun sıkarak intihar etmek veya uçurumdan aşağıya atlamak anlamın-

Türker Ertürk

Brexit sürecinde

İKİNCİ ÇEKİÇ GÜÇ turkererturk@avrupagazete.com

dadır. Hangisini beğenirseniz! Bir kere yaparsan hata, ikinci kere yaparsan aptallık olur. Suriye’de Güvenlik Bölgesi ile Türkiye aptallık yapmaktadır. İlkini Irak’ta yaptık. Bu büyük bir hataydı ve Irak fiili olarak bölündü. Şimdi aynı hatayı Suriye’de tekrarlıyoruz ama buna artık hata denmez, dense dense ihaneti de içinde barındıran aptallık denir. Huzuru Temin Harekâtı (Operation Provide Comfort); 1991’de Körfez Savaşı’ndan sonra, Kuzey Irak’taki Kürtleri Saddam Hüseyin’in saldırılarından korumak için ABD öncülüğünde Türkiye üzerinden gerçekleştirilen askeri operasyonun adıydı. Bu harekâtı uygulayan ve Türkiye’de konuşlanan hava gücü ise Çekiç Güç olarak adlandırıldı. Bu harekât; 1997-2003 arasında Kuzeyden Keşif Harekâtı olarak devam etti ve 2003’de yapılan İkinci Körfez Savaşı ile görevini tamamladı. Çekiç Güç’ün kurulmasının ABD tarafından açıklanamayan esas nedeni; Ortadoğu’da emperyalizmin çıkarları için elzem gördükleri Kürt Devleti’nin kurulmasına yönelik ana zeminin oluşturulması ve Irak bacağının inşasıydı. Özellikle Türkiye’ye bunu nasıl söyleyebilirlerdi? İnsani amaç, koruma ve huzur; işin göstermelik bölümüydü. İktidar, Rusya ve İran’ın yanına bilinçli bir tercih nedeniyle değil, savrulduğu için ve biraz da Putin’in zekice yaptığı hamleler nedeniyle gitmişti. Ama iktidarın gönlü ABD’den yanaydı. Rusya yakınlaşması bilinçli değil, eski sevgiliyi kıskandırmaya yönelik bir hamleydi. ABD’nin de Türkiye’den ve özellikle iktidardan bölgede yürüttüğü projesinin tamamlanmasına kadar ihtiyacı vardı, daha iyisini de şimdilik bulamazdı. Ekonomi iflas etmiş, para bitmiş, satacak bir şey de pek kalmamıştı. Bir de üzerine halk desteği hızla eriyordu. İşte bu nedenle ABD’nin kucağına tekrar atlandı, S-400’ler hava savunma sistemimize entegre edilmeyerek, şimdilik depoya kaldırıldı.

Ankara Antlaşmaları Avrupa Ajansı / AVA| Londra

anlaşmasız bir şekilde çıktığı takdirde Ankara Antlaşmaları son bulacak. Ancak 31

İngiltere'de, Kuzey Londra’da Cockfosters

Ekim 2019 tarihine kadar yapılan başvurular

Advantage Solicitors Avrupa Gazetesine bir

kabul edilecek ve başvuru sahipleri herhangi

açıklama gönderdi. Açıklama şöyle: “Bizleri

bir hak kaybı yaşamayacaklar.

de şaşırtıcı bir şekilde İngiltere’nin Avrupa

Daha açık bir ifade ile; 31 Ekim 2019 tarihine

Birliği’nden (Brexit) ayrılması tam olarak

kadar Ankara Antlaşmaları başvurularının

Uluslarası bir düğüme dönüşmüş durumda-

yapılmasında herhangi yasal bir sıkıntı bu-

dır. İngiltere’de Haziran 2016 tarihinden bu-

lunmamaktadır.

güne kadar devam Brexit sürecinde özellikle göçmenlik hukuku alanında önemli hukusal

Özetle; ANKARA ANTLAŞMASI hakkın-

değişikler yapıldı ve ve öyle gözüküyor ki

dan yaralanarak İngiltere’de iş kurma hak-

önemli hukuksal değişiklikler de yapılmaya

kına sahip olmak ve bu vesile ile İngiltere’de

devam edecek. Açıkça belirtmek gerekirse

yaşamak isteyen vatandaşlarımızın hakları-

biz uzmanlar dahi son dönemlerde çıkan ya-

nın farkında olarak hızlı hareket etmelerini

saların veya yasa çıkarılması yönünde yapı-

ve bu yönde uzman avukatlarımızdan bilgi

lan açıklamaların hızına yetişmekte ve takip

almalarını tavsiye ediyoruz.

etmekte zorlanıyoruz

Son dönemlerde yapılan açıklamalara ve sistem değişikliğine bakıldığında Ankara An-

Elbette ki bu süreç zarfında İngiltere’de ya-

tlaşmalarında olumlu bir sonuç almanın en

şayan Türkiye toplumunu ilgilendiren en

önemli şartı; başta iş planı olmak üzere baş-

önemli konulardan birsi ‘’ Busıness Person ‘’

vurunun tamamının göçmenlik hukuku ala-

vizesi olarak adlandırdığımız Ankara Antlaş-

nında uzman bir avukat

maşıdır. Açıkcası İngiltere’nin Avrupa Birli-

hazırlanması ve yine başvurunun aynı

ğin’den çıkma (BREXIT) kararı sonrası

uzman kontrolünde yapılmasıdır.

Ankara Antlaşması daha çok gündeme gel-

Birçok hukuksal konuda olduğu gibi Ankara

meye başladı ve akıbeti daha çok konuşulur

Antlaşmaları başvurularınızda da en son

oldu.

yasal değişiklikleri Advantage Avukatlık

Tabii ki bu konuda toplumu bilgilendirme

Ofisi’nin uzman avukatlarından öğrenebilir,

görevi; alanında uzman olarak çalışan, ye-

başvurularınızı uzman avukatlarımızın kont-

terli bilgi ve tecrübeye sahip göçmenlik hu-

rolünde hızlı ve etkili bir şekilde yapabilirsi-

kuku

niz.

uzmanlarına

ve

avukatlara

tarafından

düşmektedir. .

Unutmayalım hukuksal konular hukuksal

BREXIT süreci ile birlikte toplumuzu ilgilen-

uzmanlığı gerektirir.”

diren en önemli konulardan birisi olan ANKARA ANTLAŞMALARI nasıl etkilenecek?

Advantage Solicitors Ltd.

Bu süreç yürürlükte davam eden başvuru-

Advantage House

lara nasıl yansıyacak? Başvuruda bulunanlar

2nd Floor

açısından her – hangi bir hak kaybı yaşana-

273 Fore Street

cak mı?

Edmonton

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın son

London

açıklamalarına bakıldığında, Avrupa Bir-

N9 0PD

liği’nden son çıkış tarihi olarak belirlenen 31 Ekim 2019 tarihinde ingiltere Avrupa Birliği’den gerekirse anlaşmasız bir şekilde ay-

Email: info@advantagesolicitors.com

rılacak . Yine Başbakanın son açıklamalarına

Web:

bakıldığında İngiltere Avrupa Birliği’nden

Tel:

www.advantagesolicitors.com 0208 807 1676


7

AVRUPA

16 AÄ&#x;ustos 2019 Cuma

Reklamlar


8

AVRUPA

Haberler

16 Ağustos 2019 Cuma

Bütün zorluklara güçsüzlüklere, olanak-

Mustafa Öz

sızlıklara karşı bir bayram daha kutladık bütün müslüman aleminde. Ama bu

Yurt Dışındaki Genç Vatandaşlar

Türkiye’yi Keşfediyor

arada hayvanlara vereilen eziyetleri görünce insanlığımdan, müslümanlığımdan utandım. Bu kadar gaddar olunmaz kardeşim. Siz ne biçim müslümansınız Allah aşkına? Deveyi ayakta ön dizieri bağlı ayakta bo-

UMUT YAŞAMAKTIR

ğazına bıçak saplayarak kanı bitinceye

mustafaoz@avrupagazete.com

kadar ayakta tutarak öldürmekle kurban kestiğinizimi sanıyorsunuz? İbadet etti-

uğratıldık yıllardır. Ve sonumuzu endi-

ğinizi mi sanıyorsunuz? Bu ne gaddar-

şelerle merak ediyorum. Allahım sonu-

lıktır? Bu ne vahşettir? Bizim dinimizde

muzu hayır etsin.

karıncayı bile incitmek günahtır, haram-

Buna bizleri idare ettiğni sanan yönetici-

dır. Zaten o canları alırken çektiğimiz ız-

lerimizin payı çoktur. Onlar karşıların-

dırabı güçlükle kalbimize , benliğimize

daki

kabul ettirmeye çalışıyoruz... Böyle şey

yapmadıkları kjötü yaftaları bırakmıyor-

olmaz. Böyle ibadat olmaz kardeşim. Bu

lar. Bu da vatandaşlarımıza kötü örnek

ve buna benzer yapılanlar ibadet değil

oluyor. Biraz değil davranışlarımıza,

tam bir vahşettir, şiddetin alasıdır böyle

sözlerimize hareketlerimize dikkat etme-

biline. Karşılıklı ne saygı kaldı ne hoş-

meiz gerekiyor. Ülkemizin dört tarafını

görü, Trafikte yaşananları hepimiz izle-

düşmanlar sarmış durumda. Bizim zayıf

yip

sosyal

düşmemizi bekliyorlar. Onlara fırsat ve-

medyada bu vahşet ve gögüsüzlükleri,

recek davranışlardan, eylemlerden geri

Türkiye Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

ile aidiyet kuruyor. Yurt dışında gençlik alanında

kural tanımazlıkları izleyerek hicap du-

durmamız gerekiyor.

Başkanlığı (YTB) tarafından başta İngiltere olmak

faaliyet yürüten; Türk sivil toplum kuruluşlarına

üzere yurt dışındaki gençlerin Türkiye ile bağları-

ve kar amacı gütmeyen eğitim kurumlarına açık

görüyoruyuz.

Hergün

diğerlerine

demediklerini,

yuyoruz. Doğamız, ormanlarımız , dağlarımız, su-

Neyse bu kadar olumsuzluklar karşı-

nın güçlendirilmesi ve milli manevi değerlerin ta-

olan destek programına başvurular bu yıl 16 Ara-

larımız yok edilmekte. Birilerine peşkeş

sında sevinç kaynaklarımızda var. Ço-

nıtılması amacıyla her yıl “Evliya Çelebi Kültür

lık 2019 tarihinde son buluyor. Kabul edilen pro-

çekilmekte. Yolda sokakta birbirini kat-

cuklarımız, torunlarımız olumsuzlukları

Gezileri” programı ilan ediliyor. Programla bir-

jelerin ise 1 Eylül 2019 – 31 Aralık 2020 tarihleri

leden, yaralayan insanlarımzı görüp iz-

unutturacak, geçicide olsa hep birlikte

likte yurt dışında yaşayan genç vatandaşlar Tür-

arasında uygulanması bekleniyor.

lemekteyiz. İnsanlarımıza selam versen

hoşca vakitler geçirebildiğimiz bizim için

kiye’nin tarihi ve kültürel yerlerini keşfetme

neredeyse neden selam veriyorsun der-

en tatlı ve olumlu yaşam kaynaklarımız-

imkânı buluyor.

cesine ters ters bakanlara mı yanarsın.

dır. Benim çiçeklerimde geldiler. Bu bay-

Yurt dışındaki gençlerin milli, manevi ve kültürel

Yani ne yapacağımızı, nereye bakacağı-

ram bizim için çok güzel geçen saatler

değerlerimiz ile tarihi köklerimizi yerinde tanıma-

mızı bile şaşırmış durumdayız. Bize ne

günler oldu. Onlardan allah razı olsun.

larını sağlayan “Evliya Çelebi Kültür Gezileri”

Projeye kabul edilen gençler 10 gün boyunca Tür-

oldu böyle akıl sır erdiremiyorum. Hep

Onlara başarı ve sağlıklar versin allahım

projeleri, YTB tarafından her yıl desteklenen prog-

kiye’nin dört bir yanına geziler düzenleyerek me-

bana hep banacı olduk gitti. Hep ben

inşallah.Bir kez daha geçen kurban bay-

ramlar arasında yer alıyor. Yurt dışında yaşayan

deniyet değerlerini keşfediyor. Bunun yanında ise

haklıyım inancıyla kendini beğenmişlik

ramınızı kutlar sevdiklerinizle sağlıklar

gençlerimiz program sayesinde sadece memleket-

sanat, edebiyat ve medeniyet temalı atölye çalış-

hilkatına sarıldık. Ötekileştirilmekler,

içinde mutlu olmaınızı dilerim.

lerini değil, Türkiye’nin tarihi ve kültürel yönden

malarına da katılma imkânı buluyor.

senden ve benden olanlar diye ayrıma

Sağlıklar içinde kalınız.

zengin şehirlerini de ziyaret ederek anavatanları

SEMİNER VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI DA YER ALIYOR

Yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye’de ziyaret edeceği rotalar ise şu şekilde:

Rota 1: İstanbul-Bursa-Çanakkale-Edirne Rota 2: İstanbul-Ankara-Konya-Nevşehir Rota 3: Ordu-Giresun-Trabzon-Rize Rota 4 - Göbekli Tepe Yılı Rotası: Şanlıurfa-Mardin-Gaziantep-Hatay Rota 5 - 100. Yıl Milli Mücadele Rotası: SamsunAmasya-Sivas-Erzurum-Ankara Rota 6 - Alternatif Rota: Yukarıda belirtilen rotalar dışında belirli bir temaya (tarih, mimarlık, sanat, bilim ve teknoloji, sosyal hizmet, edebiyat, vb) yönelik özellikle öğrenci gruplarının eğitim gezileri de program kapsamında proje olarak hazırlanabilecek. Proje başvuruları ise YTB Proje Sistemi üzerinden alınacak olup detaylı bilgiye www.ytb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılacak.


9

AVRUPA

16 AÄ&#x;ustos 2019 Cuma

Reklamlar


10

AVRUPA

16 Ağustos 2019 Cuma

Haberler

Destek

Cambridge'den '2023 Eğitim Vizyonu'na

Cambridge Üniversitesi'nin parçası olarak 150 yıl-

dan fazla geçmişe sahip olan, şu an dünyada 160'tan fazla ülkede, 10 binin üzerinde okulla ça-

lışma yürüten Cambridge International'ın CEO'su Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilgili yürütmeyi hedefledikleri yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dünya çapında bakanlıklarla, okul zincirleriyle eğitim müfredatları, öğrenme öğretim yöntemleri konusunda çalıştıklarını, bu konuda kurumlara destek sağladıklarını anlatan Özden, "Çalıştığımız

Öğrencilerimizin okullarında başarılı olabilmeleri

Cambridge International'ın CEO'su Christine Özden, Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında bu alanda yürütülen çalışmalara uzmanlık desteği vermekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

için bilginin yanında bazı becerilere sahip olmaları

planlıyoruz.

okullar arasında hem devlet hem de özel okullar bulunuyor. Müfredatlarımızda bilginin yanında becerilerin geliştirilmesi de önemli bir yer tutuyor.

gerekiyor. Yani farkımız bilginin yanında becerilerin de geliştirilmesi." dedi.

Türkiye ve dünyadaki kurumlar eğitimde her zaman daha iyiye, ileriye gitmek için çalışıyorlar.

Özden, bu beceri programlarının çocuklara öz

Sadece Sayın Bakan değil, Ankara'da yaptığımız

güven kazandırdığını, muhakeme yeteneklerinin

tüm görüşmelerde 2023 Eğitim Vizyonu ile ilgili

gelişimi, yeniliklere açık olmaları, uluslararası çapta

öyle güzel temalara değinildi ki bu çok hoşumuza

sosyal adaptasyonlarının artırılması gibi katkılar

gitti. Örneğin, geçen ay Singapur'daki yaptığımız

sunduğunu kaydetti. Özden, Cambridge program-

görüşmelerde de benzer eğitim konuları üzerinde

larının uluslararası yüksek öğretimde başarı için

duruldu. Dünyada eğitimle uğraşan insanlar hep

çok iyi bir hazırlık sağladığını ve dünya çapında bin

birlikteler, aynı düşüncelerle ilerlemeye çalışıyorlar.

400'den fazla üniversite tarafından tanındığını dile

Bu bana çok güzel geldi."

getirdi.

"Türkiye'de şu an 50 okulla eğitim müfredatları konusunda çalışıyoruz"

"2023 Eğitim Vizyonu'na destek vermekten şeref duyarız" Christine Özden, "Cambridge International olarak 150 yıllık geçmişimizde özellikle ulusal müfredat-

Cambridge International olarak Ankara ziyaretleri

ları çeşitlendirme, zenginleştirme konusunda uz-

kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la da

manlaştık. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde bu

bir araya geldiklerini aktaran Özden, bu görüşme-

konularda bizim uzmanlığımızdan faydalanmak

nin çok verimli geçtiğini, 2023 Eğitim Vizyonu, viz-

istenirse biz de bundan çok memnun oluruz. 2023

yondaki öncelikler konusunda bilgi aldıklarını ve

Eğitim Vizyonu'na destek vermekten şeref duya-

bunun bir ön görüşme olduğunu aktardı.

rız." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin artırılması

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonuyla

noktasında da değerlendirmeler yapıldığını belir-

öğrencileri yarının dünyasına hazırlamayı amaç-

ten Özden, "Şu an Türkiye'de 50 civarında okulla

landığını, kendilerinin de yürüttükleri tüm çalış-

eğitim müfredatları konusunda çalışıyoruz. Bu

malarda bu amacı taşıdığını belirten Özden,

okullar ulusal müfredatın yanında Cambridge

çalışmaların başarılı olması temennisinde bulundu.

müfredatını da kullanıyorlar. Böylece müfredatlarını zenginleştiriyorlar." diye konuştu.

"Türkiye'yi çok seviyorum"

Bu okulların şu an odak noktaları olduğunu, öğret-

Kariyerine uzun yıllar önce Marmara Üniversite-

menlere, öğrencilere en iyi şekilde destek vermek

si'nde öğretim görevlisi olarak adım attığını, ardın-

istediklerini vurgulayan Özden, sözlerini şöyle sür-

dan Cambridge Üniversitesi'nde uluslararası

dürdü:

eğitim alanında çalıştığını anlatan Özden, ocak ayından bu yana da Cambridge International

"Müfredatlarımız öğretmen eğitimlerini de içeriyor.

CEO'su olarak görev yaptığını aktardı.

Örneğin, bir okul bizim kimya konusundaki müfredatımızı kullanıyorsa buna özel eğitimler ya da

Uzun yıllar Dubai, Vietnam gibi ülkelerde de ulus-

daha geniş anlamda öğretmenlik açısından eğitim-

lararası eğitim alanında çalışmalar yürüttüğünü

ler verebiliyoruz. Gelecek dönemde Türkiye'de bir-

dile getiren Özden, eşinin Türk olması sebebiyle sık

likte çalıştığımız okulların sayısını artırmayı

sık Türkiye'ye geldiklerini söyledi.


11

AVRUPA

16 AÄ&#x;ustos 2019 Cuma

Reklamlar


12

AVRUPA

Haberler

16 Ağustos 2019 Cuma

İngiltere'de Türk iş insanının Çinli eşinin miras oyunu İzmirli iş insanı Selçuk Arslan, İngiltere'de hayatını kaybetti. Arslan'ın tüm servetine konmak isteyen Çinli eşinin planını, İngiltere'de gözlük dükkanı olan iş insanının kızı Selin Kanaç bozdu. İşte akılalmaz olayın detayları... İngiltere Londra'da Specsavers Opticians isimli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazıları 'Rusya, Türkiye ile arasını bozmamak için Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama ihalelerine katılmamıştı'

Gökhan Güler

BEYİN AMELİYATI OLDU

gözlük mağazalarının sahibi 47 yaşındaki Sel-

vasiyetinde mirasını bana değil Çinli sevgilisine bıraktığını belirtiyor. Yani hastalığı

çuk Arslan, beyin tümörü rahatsızlığı nedeniyle

Yeniasır gazetesinden Fatih Şendil'in habe-

döneminde ve hatta ölmeden 3 ay önce im-

hayatını kaybetti. Uzun yıllar Londra'da yaşa-

rine göre, babasının mirasından çıkarıldı-

zalanan bir belge ile beni mirastan mahkum

yan Selçuk Arslan'ın cenazesi Türkiye'ye getiri-

ğını duyunca şok geçiren kızı Selin Kanaç,

bırakmaya çalışıyorlar. Bu, tamamen ba-

lerek Marmaris'te toprağa verildi. İş insanı

bunun kendisine yönelik bir kumpas oldu-

bamla evli olmayan Çinli sevgilisinin kum-

Arslan'ın İzmir Bornova'da yaşayan 23 yaşın-

ğunu iddia etti. Yeni Asır'a konuşan Kanaç,

pası. Bu vasiyet babamın şuuru yerinde

daki kızı Selin Kanaç ise, babasını kaybetmenin

"Babam, İngiltere'de onlarca zincir mağaza-

değilken hazırlatılıp imzalatıldı" dedi.

acısını yaşarken, ikinci bir şokla karşılaştı.

ları bulunan bir gözlük şirketinin sahiple-

Kanaç, babasının Londra'da birlikte yaşadığı

rindendi. Ancak, ölmeden önce önemli bir

Çinli sevgilisi Christy Man'dan gelen miras ya-

beyin ameliyatı geçirdi. Babam, bu ameli-

zısıyla babasının kendisini vasiyetname ile mi-

yattan sonra ve şuuru yerinde değilken

"Bana Çin işi oyun oynadılar" diyen Kanaç,

rasından mahrum bıraktığını öğrendi.

kendisine bir vasiyet yazdırlıyor. Babam

"Çinli sevgilisi babamın mirasına kondu.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

Ölüm hak, miras helaldir. Bababın mirası da benim sonuna kadar hakkım. Babamın mirasının peşini asla bırakmayacağım, sonuna kadar takipçisi olacağım. Bununla ilgili avukatımla birlikte dava açtık. Türk yetkililerinin de kumpasla yapılan bu Çin işi vurgun davasında bana yardımcı olmasını istiyorum" dedi. İngiltere ile hukuki olarak görüşmeler yaptıklarını belirten Kanaç, şunları söyledi: "Babamın Çinli sevgilisinin, İngiliz kanunlarına göre evli olmasa bile babamla uzun süredir birlikte olduğunu ispatlaması durumunda mirastan pay alma hakkı olduğunu öğrendim. Ben aç gözlü değilim, babamın mirasının tamamı zaten bana bırakmış olsa bile asla kabul etmem. Bunca yıl babamla zaman geçirmiş, ona bakmış birinin bu mirasta pay hakkı var. Ancak, bu mirasta benim ve babamın iki torunun da hakkı olduğu unutulmasın.

Türkiye'nin

Londra

Büyükelçiliği'nin de bizim miras davasında bana destek ve yardımcı olmasını bekliyorum."

CENAZESİNE BİLE GELMEDİ Uzun yıllardır Londra'da yaşayan ve Specsavers Opticians gözlük mağazlarının sahiplerinden Selçuk Arslan'ın mirasından yoksun bırakılarak miraszede olan Selin Kanaç, babasının sevgilisi olan Çinli Christy Man'ın babasının Marmaris'teki cenaze törenine bile gelmediğini iddia etti.

"Türk tarafı (Türkiye ve KKTC), Doğu Akdeniz’de hidrokarbon rezervlerinin varlığının gündeme geldiği ilk günden bu yana konuya hep ihtiyatlı yaklaşmıştır. Türk tarafı bu çerçevede Kıbrıs konusunun çözümünün olumsuz şekilde etkilenmemesi için elinden geldiği ölçüde sağduyulu ve barıştan yana bir politika izlemiştir. Buna karşın Rum tarafı ise, nasıl 1960’ta kurulan ortak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 1963’te silah zoruyla gasp ederek üniter Rum devleti haline dönüştürmüşse, 2000’li yılların başından itibaren Doğu Akdeniz’de hidrokarbon rezervlerinin varlığının gündeme geldiği günden itibaren aynı zihniyetle Türkiye ve KKTC’nin Kıta Sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge ve Deniz Yetki Alanlarını da aynı şekilde gasp etmeye çalışıyor. Türk tarafı, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanı meselesini barış zemini ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözebilmek için elinden gelen çabayı göstermiş ve göstermeye de devam etmektedir. Nitekim Türk tarafı bugüne kadar 3 kere hidrokarbon arama konusunda “ortak komite kuralım” önerisini yaptı. En son olarak da Temmuz ayı içerisinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından ‘Ada’daki gerilimi azaltalım, doğalgazda ortak komite kuralım’ önerisini Anastasiadis’e iletmişti. Rum yönetimi ise bu teklifi bir kez daha reddetti. Karar, Güney Kıbrıs’taki tüm partilerin ortak görüşü ve oybirliğiyle alındı. Türk tarafı defalarca AB, ABD ve Birleşmiş Milletlere uzlaşı ve hakkaniyete dayalı bir biçimde ortak komite kurulması gerektiğini, kendilerinin de bu anlamda ellerini taşın altına koymaları gerektiğini dile getirmişti. Ne yazık ki, ne AB, ne ABD ne de BM ortak uzlaşı ve ortak komite kurulması konusunda kıllarını kıpırdatmadılar. Bilakis AB ve ABD, Rum yanlısı bir tavır takınmayı tercih etti. Kıbrıs müzakere süreci bilindiği üzere Crans Montana Zirvesi’nde Rumların katı ve uzlaşmaz tutumlarını devam ettirmeleri üzerine çökerek sonlanmıştı. Müzakere sürecinin sonlanmasının ardından Türk tarafı, Doğu Akdeniz’de o güne kadar sürdürmüş olduğu reaktif politikasında daha önce defalarca ifade ettiği üzere değişikliğe giderek proaktif bir politika izlemeye başladı. Türkiye ve KKTC’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini proaktif biçimde savunmaya başlamış olması, bazılarını son derece rahatsız etti. AB, Rum yönetiminin sözde ilan ettiği uluslararası hukuka aykırı ve ihtilaflı Münhasır Ekonomik Bölgeleri AB’nin MEB’ine eklemeye çalışmaktadır. Bu yolla hem Doğu Akdeniz’de hem de Ortadoğu’da söz sahibi olabilmeye çalışmaktadır. AB, Doğu Akdeniz’de söz sahibi değildir. AB eğer Rum tarafı lehine konuya müdahil olmaya kalkarsa o zaman hukuken kendisi işgalci olur. Rum tarafı, Kıbrıs konusunu kendi lehine çözebilmek için tek taraflı olarak uluslararası hukuku hiçe sayarak sözde ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgelerinin gaz arama ihalelerini özellikle Amerikan Exxon Mobile, Fransız Total ve İtalyan Eni şirketlerine vererek ‘ABD ve AB ülkeleri görüldüğü üzere benim arkamda’ mesajı vermeye çalışmış ve çalışmaya da devam etmektedir. Rumlar, sözde Münhasır Ekonomik Bölgeleri’nin gaz arama ihalelerini özellikle Amerikan, Fransız ve İtalyan şirketlere vererek ABD ve AB ülkeleri ile Türk tarafını karşı karşıya getirdi. Ardından da İsrail ve Mısır’ı işin içine çekti. Türkiye ve KKTC uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve hukukunu koruyabilme mücadelesi vermektedir. Şu anda Türk tarafının Doğu Akdeniz’de dört gemisi var: Fatih, Yavuz, Barbaros ve Oruç Reis. Bu isimler bilindiği üzere tarihi misyona sahip isimler. Türk tarafı gemilere verdiği tarihi misyona sahip isimlerle karşı taraflara şu mesajı vermektedir: Doğu Akdeniz’de hiç kimse Türk tarafını by pass ederek hareket edemez.


13

AVRUPA

16 Ağustos 2019 Cuma

Haberler

GENÇLERE ÖZEL FUTBOL OKULU Avrupa Ajansı / AVA| Londra

cak.2019 Temmuz-Ağustos aylarında kayıtlar yapılacak ve Eylül ayından itibaren

LF futbol Akademisi, tecrübeli futbol hocası Ender Kalkan, Scout-futbol hocası Nejdet Aydın

Enfield bölgesinde faaliyete geçecek olan

futbol kursları başlayacak.

LF Futbol Akademi, 12-20 yaşları arası ve

LF futbol Akademisi, tecrübeli futbol ho-

her yaş grubu için ayrı sınıflardan oluşa-

cası Ender Kalkan, Scout-futbol hocası Nejdet

Aydın,

organizasyonlar

kamplar

ve

diğer

Koordinatörü

Hazar

Yusuf Göksel önderliğinde yapılacak. Tecrübeli futbol hocası Ender Kalkan yaptığı açıklamada “ Amacımız, gençlere doğru futbol eğitimi vermek, onları geliştirmek, yetenekli olanların da kapı kapı gezip, denemelere katılmak yerine, doğru adreslere yönlendirmek.” dedi. LF Futbol Akademisi Enfield Bölgesinde Eylül ayından itibaren faaliyete geçecek. Hafta içi 3 ayrı gün akşamları yapılacak kurslar ile her gün ikişer saat olarak devam edecek ve daha sonra bu öğrenciler maçlara ve turnuvalara çıkarılacak. Tüm antreman malzemeleri ve gerekli ekipmanların Türkiye’den getirtileceğini söyleyen Kalkan, özellikle yetenekli gençlerin profesyoneller tarafından yetiştirilmelerini hedeflediklerini sözlerine ekledi. Kayıtları başlayan LF Futbol Akademi ile ilgili daha fazla bilgi almak için Ender Kalkan’a 0746 0664 447 ve Nejat Aydın’a 0773 7511 760 numaralarından ulaşabilirsiniz.

LF futbol Akademisi, tecrübeli futbol hocası Ender Kalkan,


14

AVRUPA

16 Ağustos 2019 Cuma

Haberler

İngiltere'de "centilmenlik" yarışı:

Bisiklet sürerken çay dökmeyen kazandı

İngiltere'de düzenlenen "beyefendilik yarış-

piknik yapanların üzerinden hiçbir yaralan-

masında" katılımcılar en "centilmence" davra-

maya ya da içeceklerin dökülmesine fırsat ver-

nışlarını sergilemek için bir araya geldi.

meden

atlayış

yapmayı

kapsıyordu.

Yarışmacılar piknik yapan çiftin üzerinden iki İngiltere'nin güneyinde her yıl düzenlenen

baston kullanarak atladı.

"beyefendilik olimpiyatları"nda yarışmacılar, bisiklet sürerken çayı dökmemeye çalışmak,

Yarışmanın organizatörü Gustav Temple, et-

salatalıklı sandviç fırlatmak ve cin tonik bar-

kinliğin arkasındaki fikrin "centilmence" bece-

dağı taşırken zıplamak gibi yeteneklerini ser-

rileri test etmek olduğunu söyledi.

gileyerek mücadele etti. Etkinlik şiddetli rüzgar nedeniyle bir gün er"Piknik atlayışı" yarışmasının amacı ise çimde

telenerek 11 Ağustos'ta gerçekleşti.

İngiltere'de iki aracın arasına sıkışan kadın görenleri hayrete düşürdü İngiltere'de yaşanan kazada bir kadın iki otomobilin arasına sıkıştı. Arkadaki aracın şoförüyle tartışmak için aracından çıkan kadın, diğer aracın üzerine doğru sürmesiyle iki aracın arasına sıkıştı. İngiltere'de yaşanan kazada bir kadın iki otomobilin arasına sıkıştı. Arkadaki aracın şoförüyle tartışmak için aracından çıkan kadın, diğer aracın üzerine doğru sürmesiyle iki aracın arasına sıkıştı. Yerel medya olay yerine gelen polisin, taksi şoförünü elektrik şokuyla etkisiz hale getirerek gözaltına aldığını aktardı.


15

AVRUPA

16 AÄ&#x;ustos 2019 Cuma

Reklamlar


16

AVRUPA

Haberler

16 Ağustos 2019 Cuma

Kuzey İrlanda'da Protestan çoğunluk ile ayrımcılığa hedef olduklarını savunan Katolikler arasında çıkan çatışmaların 50. yıl dönümü.

İngiliz askerlerinin Kuzey İrlanda'ya müdahalesinin

50. yıl dönümü Kuzey İrlanda'da Protestan çoğunluk ile ay-

rımcılığa hedef olduklarını savunan Katolikler arasında çıkan çatışmaların 50. yıl dönümü.

IRA ve 'Gönüllü Ulster Güçleri' hızla örgütlendi

İki topluluk arasında yaşanan kanlı olaylar "The Troubles" olarak da biliniyor. Çatışma

İrlanda Cumhuriyet Ordusu IRA, Katolik İr-

Kuzey İrlanda'nın ikinci büyük şehri London-

landalılar arasında örgütlendi, İngiltere ile bir-

derry'de Katoliklerin yoğun olarak bulun-

lik yanlısı Protestanlar arasındaysa, 'Gönüllü

duğu bölgede patlak verdi.

Ulster Güçleri' adlı paramiliter grup oluştu. Katolik İrlandalılar ve IRA; Protestan İrlanda-

12 Ağustos 1969 tarihinde Katoliklerin yoğun

lılar, 'Gönüllü Ulster Güçleri' ve İngiliz güçle-

tarafından düzenlenen eylem sırasında İngiliz

uluslararası toplum devreye girdi.

olarak yaşadığı Bogside mahallesinde düzen-

rine karşı kanlı bir çatışma sürecine girdi.

askerlerinin açtığı ateş sonucu 13 kişi öldü, 14

Kuzey İrlanda'yı 30 yıl boyunca kan gölüne

lenen bir eylemde polisin de müdahil olduğu

1970 yıllarında IRA silahlı saldırılarını artırdı

kişi de yaralandı. Gösteri demokratik hak ve

çeviren şiddet olayları; 10 nisan 1998 tarihinde

şiddet olayları yaşandı. Olaylar Belfast dahil 7

ve bir çok İngiliz kentini de hedef aldı.

hürriyetleri savunan Kuzey İrlanda Yurttaş

Belfast'ta imzalanan "Hayırlı Cuma Antlaş-

Hakları Derneği tarafından düzenlenmişti. 20

ması" ile sona erdi. Böylece İrlanda Cumhuri-

bin kişilik kalabalık "İrlanda'nın bağımsızlı-

yet Ordusu (IRA) silah bırakmayı kabul etti,

ğını" talep ediyordu.

İngiltere de, IRA mahkumlarını serbest bıraktı,

farklı şehre yayıldı.

'Kanlı Pazar' 15 Ağustos tarihinden itibaren ölüm haberleri gelmeye başladı. Kuzey İrlanda hükümetinin

30 Ocak 1972; Kuzey İrlanda tarihinde önemli

talebi üzerine dönemin İngiltere Başbakanı

bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor ve

Harold Wilson Londonderry'ye binlerce asker

'Kanlı Pazar' olarak anılıyor. Derry olarak da

gönderdi. 30 yıl boyunca sürecek olaylarda 3

bilinen Londonderry'de Cumhuriyetçilerin

Barışın sağlanması için 1993 yılında dönemin

IRA 1 Eylül 2005'te silahlı mücadeleyi resmen

bin 500 kişi hayatını kaybetti.

kalesi sayılan Bogside mahallesinde Katolikler

İngiltere ve İrlanda başbakanları tarafından

bıraktığını açıkladı; barış süreci 2007'de Ban-

önemli bir adım atıldı. Londra'da bir araya

ner operasyonuyla tamamlanmış oldu. Kuzey

gelen John Major ile Albert Reynolds, "Dow-

İrlanda'yı İrlanda'nın toprağı olarak gören Ka-

ning Street" deklarasyonu ile barış çabaları için

tolik ulusalcılarla, Birleşik Krallık'ta kalmasını

bir çerçeve anlaşmasına vardı. Ancak devam

savunan Protestanlar arasında yaklaşık 30 yıl

eden şiddet olayları sürecin tıkanmasına yol

süren çatışmalarda yaklaşık 3 bin 500 kişi ya-

açtı. Bunun üzerine Barış görüşmeleri için

şamını yitirdi.

Kuzey İrlanda'dan askerlerini çekti ve Kuzey

'Hayırlı Cuma anlaşması'

İrlanda'ya özerk yönetim hakkı verdi.

İngiltere’de Havalimanını yağmur vurdu

İngiltere’de yaşanan aşırı yağışlar, Luton Havaa-

Aşırı yağış ve fırtına nedeniyle havaalanı içinde

lanı’nda su baskınlarına neden oldu. Yolcular, va-

su baskınları yaşandı. Yolcular yağmur suların-

lizleriyle sulardan güçlükle kaçtı. İngiltere’nin

dan kaçabilmek için valizlerini alarak cam kenar-

başkenti Londra’daki onlarca havaalanından biri

larından uzaklaştı. Havaalanındaki dükkanlar da

olan Luton Havaalanı, aşırı yağışlara boyun eğdi.

yağmur sularından etkilendi.

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon

finale adını yazdırırken, İlke Özyüksel, Uluslar-

Şampiyonası'nda milli sporcumuz İlke Özyüksel,

arası Modern Pentatlon Federasyonu tarafından

koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru

açıklanan verilere göre koşu ve atış kombinasyo-

kırdı. İngiltere'nin Bath kentinde bulunan Bath

nunda dünya rekoru kırdı. İlk 8'e giren sporcuların

Üniversitesi Antrenman Köyü'nde gerçekleştirilen

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldığı or-

şampiyonada Türkiye'yi İlke Özyüksel, İpek Akşin

ganizasyonu İlke Özyüksel 20'nci, Buğra Ünal

ve Buğra Ünal temsil etti. Milli sporcuların üçü de

23'üncü, İpek Akşin ise 31. sırada tamamladı.

İlke Özyüksel İngiltere’de dünya rekoru kırdı


17

AVRUPA

16 AÄ&#x;ustos 2019 Cuma

Reklamlar


18

AVRUPA

Haberler

16 Ağustos 2019 Cuma

Anlaşmasız ayrılık İngiliz halkının

referandum sonuçlarına ihanet olur

İngiltere’nin eski Maliye Bakanı Philip Hammond,

mak anlamına gelmediğini belirten Hammond,

anlaşmasız bir şekilde gerçekleşmesi için ne genel

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız

“İngiliz halkı bir anlaşma yoluyla Brexit’in gerçek-

ve de parlamento tarafından verilen bir yetki yok-

şekilde ayrılmasının 2016 yılında yapılan AB refe-

leşmesi için oy kullandı. Küçük bir oy farklı ile bu

tur. Sert çıkıştan yana olanlar en çok gürültüyü çı-

randumu sonuçlarına yapılmış bir ihanet olacağını

istek ortaya kondu. İnsanlara en büyük ticaret or-

karanlar olsa da, parlamentoda sayıları en fazla

belirtti. Hammond, İngiliz The Times gazetesi için

tağımız AB ile çıkış anlaşmasının kolay bir şekilde

olan değiller. Anlaşmasız ayrılık 2016 yılında ya-

yazdığı makalede İngiliz hükümetinin AB’ye

yapılabileceği söylendi. Şimdi sanki insanla, 2016

pılan AB referandumu sonuçlarına yapılan bir iha-

kabul edilemez önerilerde bulunarak yeni bir an-

yılında anlaşmasız şekilde ayrılmak için oy kul-

net olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. Daha

laşma şansını ortadan kaldırdığını belirterek,

lanmış gibi yapmak gerçekliğin gülünç bir hali-

önce İngiliz parlamentosu tarafından üç kez red-

“Tedbir maddesinin anlaşmadan tamamen çıka-

dir.” ifadelerini kullandı. İngiliz halkının 2016

dedilen anlaşmada yer alan tedbir maddesi, AB

İngiltere ile AB kapsamlı ticaret anlaşması imza-

rılması isteği, sıkı pazarlıktan bir enkaza çark et-

yılında yapılan AB referandumunda oyunu anlaş-

üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı

layana kadar, ülkenin bütünü Gümrük Birliği'nde

mektir.” ifadesini kullandı. Anlaşmasız ayrılığı

masız bir ayrılık için vermediğini belirten Ham-

Kuzey İrlanda arasına Brexit sonrasında fiziki sınır

kalacak ancak Kuzey İrlanda ilave AB kurallarına

reddetmenin İngiliz halkının iradesine karşı çık-

mond, “Net olalım. Bugün görünen o ki, Brexit’in

girmesini önlemeyi amaçlıyordu. Maddeye göre,

tabi olacaktı.

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

nan yeni projeler ile Fatsa , Finike, Saros, Carettepe

likçilerin uyguladığı kirli politikalardır. Bu saldırı

, Sinop, Yassıada , Artvin, Bergama,Eşme, Erzin-

doğayı, tarihi, kültürü yok ediyor ve kökünden ko-

Britanya Demokratik Güçbirliği adına Avrupa Ga-

can, Gümüşhane, Madra Dağı, Uzungöl, Bodrum,

parıyor, yok ediyor. Tıpkı Hasankeyf’te olduğu

zetesine açıklama gönderildi. Açıklama şöyle:

Mersin Akkuyu, Kirazlıda yapılan doğa katliam-

gibi, Munzur’da yapılan barajlarda olduğu gibi,

“Değerli basın emekçileri ve katılımcı dostlarımız.

ları tüm duyarlı kamuoyunu harakete geçirmiş ,

Salda’da olduğu gibi ve daha önce Sur’da olduğu

Türkiye’de son yıllarda gerçekleşen maden arama

ciddi protestolar başlamıştır.”

gibi pek çok yerde bu tür saldırılarla karşı karşı-

adı altında yapılan doğa katliamlarını pretesto

“Burada bir doğa katliamı yaşanıyor ve bu katliam

yayız. Bir avuç sermaye grubu Türkiye’nin yeraltı

etmek için toplanmış bulunuyoruz. Özellikle son

neoliberal kapitalizmin bir saldırısıdır. İktidar blo-

kaynaklarını sömürmek için devlet eliyle buralara

TALEPLERİMİZ ŞÖYLEDİR

günlerde başta Munzur ve Kaz Dağlarında başla-

kunun izlediği bir neoliberal saldırı ve yerli işbir-

geliyor. Buralarda uluslararası bir sömürü meka-

1.Kanadalı Alamos Göld şirketinin ve taşeronları-

nizması işliyor.” “Türkiye’de siyasal iktidar bu ser-

nın Kirazlı/Balaban'daki yaşam alanlarımızdaki

maye çeteleri ile iş birliği yaparak doğamıza

(toprak, hava, şu) katliamlara son vermelerini,

kültürumüze kutsallarımıza ve insanlık tarihinin

2. Kesilen ağaç sayısının tespiti için bağımsız kuru-

ortak mirası sayılacak bütün değerlere saldırmak-

luşlarca görevlendirilecek uzmanların da yer al-

tan geri kalmıyor. Bu katliamlara dur diyecek olan

dığı bir komisyon oluşturulmasını,

yine demokrasi güçleri ve devrimcilerdir. Bizler

3. Kirazlı Balaban'daki doğa katliamından sorumlu

hayatımıza , haklarımıza , tarihimize, kültürümüze

olanların yargı önünde hesap vermesini,

, kimliğimize, sahip çıkanlar olarak bu kıyıma izin

4. Kaz Dağları ve yöresindeki tüm metalik maden-

vermeyeceğiz. Türkiyede bugüne kadar yapılan

cilik ruhsatlarının iptal edilmesi taleplerimizin so-

Kaz dağında ve Munzurda Nasıl bir suç işleniyor?

doğa katliamlarına karşı sahiplenme çok güçlü ol-

nuna kadar arkasındayız.

muştur ve artarak devam edecektir. Halk isterse

MUNZUR: Çoğu projenin Tuncpınar madencilik

engel olabilir.Bizler birlikte olursak tıpkı gezide ol-

olmak üzere ruhsatların alındığı alanların Ovacık,

duğu gibi geri adım attıracağız.”

Hozat, Çemişgezek ve Dersim merkez sınırları ara-

Britanya Demokratik Güçbirliği adına Avrupa Ga-

sında yer almakta ve bunun da 44 bin hektarlık de-

zetesine gönderilen açıklama şöyle sona erdi:

vasa bir alandan oluştuğu “Madenlere ulaşmak ve

Madencilik alanları incelendiğinde genellikle ay

ayrıştırmak için kullanılacak siyanür başta olmak

yüzeyine benzer bir görüntüde olan, bitkiden yok-

üzere her türlü ayrıştırıcı kimyasallar toprağımızı,

sun, kırık kaya ile kaplı ve kirli bölgeler olması dik-

suyumuzu, havamızı, bitkilerimizi, canlılarımızı ve

kat çekiyor. Açik maden çukurları yer yüzeyinin

bizi zehirleyeceği bilinmektedir. Munzur Dağla-

deformasyonuna ve çökmesine neden oluyor. Su

rı’nın tamamının maden sahası ilan edilmesi üzerine

kaynakları ise atık havuzlarından gerçekleşen sı-

tahribatları İle Dersim’in yaşanılmaz hale gelecek

zıntılar, havuzların yıkılması, taşması ve benzeri

ve 30 köy ve mezra da haritadan silinecek Ovacık

kazalar ya da atıkların doğrudan nehirlere ve de-

Topuzlu köyü, Ovacık Karayonca Köyü, Ovacık

nizlere dökülmesi, asit maden drenajı gibi pek çok

Karaoğlan Köyü, Dersim Geyiksuyu köyü , Pertek

farklı sürecle birlikte kirleniyor. Yoğun konsantras-

Yeniköy-Akbayır köyleri,Tozkoparan ve günboğazı

yona sahip siyanür, toprağa ve suya kolayca karışır

köyleri tamanen insansızlaştıralacak ve doğa yok

ve doğadan hemen kaybolmaz. Toprağa ve suya

olacaktır. 1937 de dersimde katliam gerçekleştirenler

karıştığı için de, meyve, sebze ve içme suyundan

şimdi de doğamıza ve kutsallarımıza karsı aynı kat-

dolayı insan bünyesine de kısa sürede tesir eder.

liamı uygulamaktadır. Yılardır defalarca barajlarla

Ölüme varana dek, birçok hastalığa da yol açmak-

ve katliamlarla devletin yapmak istediği bölge in-

tadır. Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında uzanan

sanının göçe zorlanması bir kez daha hedeflenmek-

Kaz Dağları Alpler’den sonra en yüksek oksijen

tedir. Burdan da yola çıkarak tüm bölgede hedef

oranına sahip ikinci bölge.”

demokrasi ve insan haklarının askıya alınması, fa-

Britanya Demokratik Güçbirliği: Bu yüzdendir ki

şist saldırıları arttırmak amaçlanmaktadır.


19

AVRUPA

16 AÄ&#x;ustos 2019 Cuma

Reklamlar


20

AVRUPA

16 Ağustos 2019 Cuma

Evinizi, işyerinizi, mekanlarınızı yenileyin

Haberler

Aqua Tiles Factory Outlet, mekanlarınızı mutfak ve banyolarınızı yaşanabilir alanlara dönüştürmek için her yıl yeni ürünleri Londra’ya getiriyor. Avrupa Ajansı / AVA| Londra

A

ile kazandığı uzmanlığı son teknoloji üretim

Örnek fiyatlar:

sistemleri, kalite ve satış sonrası hizmet anla-

qua Tiles Factory Outlet, Türki-

yışı ile destekleyerek inovatif ve özgün tasa-

Porcelain tiles from £7.99 m2 incl.VAT

ye’nin seçkin şirketlerinden Orka ve

rımlara imza atıyor, zengin ürün çeşidi ile

Silicone : £2.99

Turavit’in yeni ürünlerini fabrika fi-

dünya çapında marka olma yolunda emin

Spacers : £1.99

adımlarla ilerliyor.

Ceramic Tiles : £3.99 m2

yatına Londra’daki toplumumuza sunuyor. Aqua Tiles Factory Outlet, mutfak, banyo mobilyaları sektöründe çeyrek asıra yakın tecrübesi, dinamik yapısı ve kapasitesi ile sadece şık

Grout 10Kg : £17.99

Mutfak ve banyolarınız yaşanabilir alanlara dönüşüyor

ve kullanışlı mutfak banyo mobilyaları satışı

Chrome Tile Trims : £8.99 Plastic Tile Trims : £2.99 Basin Mixer Taps from £18.00 incl. VAT

Aqua Tiles Factory Outlet, mekanlarınızı mut-

Basin & Bath Mixer set from £55.00 incl. Vat

fak ve banyolarınızı yaşanabilir alanlara dönüştürmek için her yıl yeni ürünleri Londra’ya

Kitchen Mixer Taps from £18.99 incl.Vat

getiriyor.

Flexible Rapid Set Adhesive from £7.99 exl.Vat

Dünya standartlarında kalitede, esnek kulla-

WC with combined bidet(taharatli) from

nım alanlarına sahip özgün tasarımlar ile

£90.00

çevre sağlığına önem veren, kolay kurulumu olan, ahşaba hayat veren, günümüzün trend-

Çok çeşitli ek üniteler de vardır. Mükemmel

lerine uygun, modüler, şık ve konforlu ürün-

mutfağınızı oluşturmak ve daha fazla ayrıntı

leri sizlere uygun fiyata sunuyor.

için şubemize gelmeniz yeterli.

Ücretsiz Mutfak Tasarımı Hizmeti Mevcuttur. 7 Birim Fiyat, tezgah, musluk, lavabo veya

Aqua Tiles UK Factory Outlet

diğer aksesuarları içermez. Fotoğraflar yal-

www.aquatiles.co.uk

nızca örnekleme amaçlıdır. Tüm fiyatlara

2 Huxley Parade,

KDV dahil değildir. Fiyatlar gösterim sıra-

Great Cambridge Road,

sında doğru fakat değişebilir.

London, N18 1HY

Güncel fiyatlar için lütfen arayınız.

020 3609 8997 ve 07405 508 680

Aqua Tiles Factory Outlet, Türkiye’nin seçkin şirketlerinden Orka ve Turavit’in yeni ürünlerini fabrika fiyatına Londra’daki toplumumuza sunuyor.


21

AVRUPA

26 Temmuz 2019 Cuma

Reklamlar


22

AVRUPA

Haberler

16 Ağustos 2019 Cuma

Tam Ağustos ayı geldi açık hava festivalleri yerini sergi açılışlarına bıraktı derken Chrome-Art, Tribe19 Festivali'nin duyurusunu yaptı geçtiğimiz hafta. Genç sanatçılar ile sanatseverleri tanıştırmayı, biraraya getirmeyi hedefleyen Chrom-Art projesi oldukça büyük bir organizasyona imza atacak bu Cuma günü. 17-19 Ağustos tarihleri arasında üç gün sürecek geniş katılımlı bir sanat

Sanat Projeleri Her Kesimden Sanatseveri Biraraya Getiriyor

Sokak Sanatı Eser Nisan Yağmur

festivali bekliyor biz Londralıları.Geniş katılımlı diyorum çünkü festival 12 bin metrekare içerisinde

alıyorlar beğendikleri sanatçıların eserlerini.Bunun

tivali,Chrom-Art'ın bu konuda başarılı olup olma-

ve tam da Londra'nın göbeğinde Tower Bridge'nin

son örneğini Margate'de Moniker Art Project'in ön-

dığını gösterecek bu haftasonu izlenimlerimi pay-

güney yamacında yapılacak. Ulusal ve uluslararası

derliğinde düzenlenen sanat panayırında gör-

laşacağım...

100 sanatçı davet edilmiş festival için.Sanatın

dük.Tracey Emin,Gavin Turk,Damien Hirst,Ein,JR

Sanatta aracısız bir bakıma komisyonsuz satış et-

hemen her kolundan temsilciler var.Ama Chrom-

gibi oldukça isim yapmış,haliyle alım gücü orta

kinliklikleri,sokak sanatını destekleyen projeler ile

Art ağırlığı sokak sanatına ve sokak sanatçılarına

direk kollektörler için neredeyse imkansız sanatçı-

başladı İngiltere'de. Avrupa'da da başta Berlin,Bar-

vermiş.Festival alanı içerisinde büyük bir depoyu

ların eserleri aracısız ve oldukça uygun fiyatlara

selona,Paris olmak üzere hızla yayılıyor. Bir çok

ve duvarlarını,kollektif boyamaları için 6 uluslar-

alıcı buldu.Guardian gazetesi bu konu ile ilgili

festivalin ve sanat panayırının kuratörleri,devlet-

arası sanatçıya ayırmış.Bu depo aynı zamanda

büyük ses getiren bir de makale yazdı."1000 Sterlin

lerinin sanat fonlarını kullanarak oluşturdukları

diğer sanatçılarının eserlerini satması için de ayırı-

ile hangi sanatçıların eserlerini alabilirsiniz" konulu

projeler ile genç sanatçılara yeteneklerini gösterme

lan alan. Bu aralar İngiltere'de yeni bir akım var.Sa-

makalenin listesinde Tracey Emin ve Gavin

fırsatı yaratıyorlar. Guardian gazetesinin "1000

natseverler sanat projelerini takip ederek,onların

Turk'ün eserlerini görmek oldukça şaşırtıcıydı.

Sterlin ile hangi sanatçıların eserlerini alabilirsiniz"

düzenlediği festival veya açık hava standlarından

İşte bu akıma Chrom-Art da dahil olmuş olacak ki

yazısını okuduktan sadece 1 saat sonra Turkish Ti-

festival alanı içinde yer alan en büyük mekanı eser-

mes'ın Türk sanatçılar fiyat listesini gördüm Twit-

lerin satışı için ayırmış.Sadece duvarlarda eserlerini

ter'da.Bir

görmeye alışık olduğumuz sanatçıları da kanvas

Muhtemelen Türkiye dışında ismi duyulmamış ve

çalışması için ikna etmiş.Jim Vision, Amara Por

duyulmayacak genç sanatçıların eserleri,neredeyse

sanatçılarını,sanatlarından çok,kısa vadede ne

Dios,İlluzina bu sanatçılardan bazıları. Chrome-

Tracey Emin,Warhol,Banksy,JR,Damien Hirst gibi

kadar para kazandırdıkları ile değerlendireceğiz

Art manifestosunda; yetenekli,genç ve eğitimli sa-

sanatçılardan daha fazla fiyata satılmış geçtiğimiz

maalesef... Bu haftasonunu ülkenin en iyi DJ'leri eş-

natçıların,kendilerini

konusunda

yıl. O listeyi gördüğüm zaman Saatchi Galeri'de

liğinde izleyeceğiniz sanat festivalinde geçirmek

zorlandığını,özellikle eserlerini satma noktasında

satılan McQuinn'in 600 Sterlinlik imzalı sadece 12

isterseniz Tower Bridge'e gitmeniz yeterli.Herza-

ciddi bir dayanışmaya ihtiyaçları duyduklarını be-

edisyonlu işini almadığıma oldukça üzüldüm

man dediğim gibi,internet çağındayız.Festivaller

lirtmiş.Kendilerinin bu konuda onlara danışmanlık

açıkçası. Chrom-Art gibi sanat projeleri,Tribe19

ve sergiler bir tık ötede yerinde izleyemeyenler

verdiklerini ve fırsat yarattıklarını,bir bakıma ye-

gibi sanat festivalleri olmadıkça ve en önemlisi

için!

tenek avcısı olduklarının altını çizmiş. Tribe19 Fes-

devlet

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!

tanıtma

sanatçı

sanatı

arkadaşım

teşvik

paylaşmış.

etmedikçe,Türk


23

AVRUPA

Haberler

16 Ağustos 2019 Cuma

“Orda bir köy var uzakta o köy bizim köyümüzdür”. Karaağaç denince hep aklıma bu şarkı gelir. Tarihle yada Edirne ile fazla yakınlığı olmayanların pek bilmediği bir semt aslında. Lozan Anlaşmasıyla topraklarımıza katılmıştır. Lozan Anlaşması zaferimizin bir nişanı olarak Yunanistandan savaş tazminatı olarak almışız. Edirne merkeze 10 km Yunanistan sınırına ise 4 km uzaklıktadır.

GEZİ REHBERİ Karaağaç

Arzu Sheridan arzusheridan@avrupagazete.com

Eğer yolunuz bir gün Edirne’ye düşerse, mutlaka Karaağaç'a uğrayın benim için soğuk bir

mezdim daha doğrusu ilgilenmezdim. Yıllar

şısında bol köpüklü bir kahve ne güzel gider.

gazoz için birbirinden güzel cıvıl cıvıl kafelerin-

geçip olgunlaşınca mı ne, tarih, kültür ve eski

(Ben asker kökenli olduğum icin askeri gazi-

den birinde çünkü orda unutulmayacak anıla-

bina delisi oldum bilmiyorum.

noda biraz vakit harcayıpgün batımının fotola-

rım var benim. Karaağaç ile tanışmam 80’li

Edirne’den yola çıktığınızda karşınıza 1600 lü

rını

yılların sonuna dayanır o zamanlar tarihini bil-

yıllarda inşaedilmiş Tunca köprüsü çıkıyor ve

öğretmenlere ait tesislerde var.) Protokol

biraz ilerisinde Meriç Köprüsü sizi selamlıyor

Evi'nin sağındaki Arnavut taşı döşeli yol bizi

bütün geçmisiyle. Tunca köprüsü geçen hafta

Karaağaç’a ordan da Pazarkule sınır kapısına

bakımdaydı. Meriç nehri uzerinde bulunan ta-

ulaştırıyor. Karaağaç, Lozan anıtı ve müzesi,

rihi taş köprünün tam ortasında sultanların

yeşillik mesire yerleri, kendine has mimarisi, ta-

dinlenmesi ve manzara seyretmesi için ayrı bir

rihi tren garı, Trakya Üniversitesinin öğrencile-

bölüm bile yapılmış. Sizde benim gibi fotoğraf

rinin vakit geçirdiği bir birinden renkli kafeleri

çekme bağımlısıysanız bir kaç dakika durup

ile çok ilgi cekici bir semt.

kuyruğa girin kendinizi Sultan gibi hissedin.

Karaağaç’ın birde simgesi var 17.45 metre

Köprünün etrafındaki kafelerde oturupbirsey-

uzunluğu ile beton çember, birliği, genç kız fi-

ler atıştırabilirsiniz. Yıllar sonra Lalezar gazino-

gürü; estetik, zerafet ve hukuku, kızınelindeki

sunu görmek beni çok şaşırttı artık Meriç'in

güvercin barış ve demokrasiyi, diğer elindeki

Simgesi olmuş durumda.Nehrin etrafında yer

belge de Lozan Anlaşmasını sembolize eder.

alan mekanlardan birinde serpme kahvaltı ile

Edirne deyince aklınıza sadece camileri, ha-

güne başlayabilirsiniz. Nehrin bitimindeki sa-

mamları,kervansarayları, köftesi, ciğeri gelme-

rıya boyanmış“Protokol" binasınının bahçesi

sin. Karaağaçsız bir gezi Edirne gezisi

belediyeye aitmiş. Nehirin eşsizmanzarası kar-

düşünülemez. Haftaya görüşmek üzere

Merhabalar, Ağustos ayını yarıladık bile. Bakalım bu hafta güzelim şehrimizde neler oluyor? KIDS WEEK - ÇOCUKLARIN HAFTASI Siz ve de çocuklarınız tiyatro ve müzikalleri seviyor iseniz size güzel bir haberim var. Ünlü West End şovlarının bir çoğunu “Kids

çektim.

Nehrin

karşı

tarafında

LONDRAYI YAŞAMAK TOLERANS GEMİSİ

İLKGÜL KARACA ilkgulkaraca@avrupagazete.com

Week” kapsamında çocuklarınız ücretsiz olarak izleyebiliyorlar. Nasıl mı, çok kolay; siz kendinize

mayın, bu güzel aktiviteden yararlanmak için

projesi ödülünü almış olan bu gemi; 31 Ağustos’a

tam bilet aldığınızda 16 yaş ve altı çocuklarınız şov-

Ağustos sonuna kadar vaktiniz var.

kadar Royal Docks’da olacak, daha sonra da 4

lara sizinle birlikte ücretsiz olarak gelebiliyorlar.

Ayrıntılı bilgi için web sayfası; http://www.kids-

Eylül 6 Ekim tarihleri arasında Tate Modern’in

Üstelik eğer 2 tane daha çocuğunuz varsa onlar da

week.co.uk

önünde Thames’de sergilenecek.

yarı fiyat ödeyerek size katılabiliyorlar. Ayrıca çocuklarınız şovlar tarafından organize edilen ücretsiz aktivitelere de katılabilirler.

Ayrintili bilgileri alttaki linkte bulabilirsiniz. THE SHIP OF TOLERANCE AT ROYAL

https://shipoftolerance.org/

DOCKS – TOLERANS GEMISI

İsmi her ne kadar “Çocuk Haftası” olsa da, aldan-

FILM4 SUMMER SCREEN AT SOMERSET Artist Ilya ve Emilia Kabakov tarafından tasarla-

HOUSE - FİLM4 SOMERSET AÇIK HAVA Sİ-

nan Tolerans gemisi Royal Docks’da sizlerin ziya-

NEMA GOSTERİMİ

retlerini bekliyor. 18metre kadar uzunlukta, tahtadan özel yapılmış bu gemi; evrensel sanat dili

Son olarak da sizlere Somerset House “Film4 Sum-

aracılığı ile çocukların, gençlerin eğitimine adanmış

mer Screen” – Açık Hava Sineması’ndan bahset-

ve onlara ilham vermeyi amaç ediniyor.

mek istiyorum.

1000’in üzerinde, ilkokul öğrencisinin, Birming-

Somerset house’un avlusunda kurulan dev ek-

ikinci filmi bekleyemedik; hem geç olmuştu, hem

ham-Leeds-Peterbough ve Calais’deki göçmen

randa film izlemeye biz de geçen Cumartesi ak-

de üşüdük. Evet Cumartesi akşamları 2 film birden

grupların, Great Ormond Street hastanesindeki ço-

şamı yakın arkadaşım Didem ile birlikte gittik.

gösteriliyor. 8 Ağustosta başlayan bu film göste-

cukların ve kültürel organizasyon grupları tarafin-

Ama bu açık hava tiyatrosu bizim çocukluğu-

rileri, 21 Ağustos’a kadar devam edecek. Eğer siz

dan yapılmış birbirinden güzel, renkli ve anlamlı

muzda gittiğimiz sinemalara pek benzemiyor.

de yıldızların ve battaniyelerin altında film izle-

resimlerden olusan yelkeni ile şu an Royal

Yerde oturup önce piknik yapıyorsunuz, hem de

mek isterseniz, program ve ayrıntılı bilgileri alttaki

Docks’da dalgalanıyor.

DJ eşliğinde. Sonra da uzanıp filmi izliyorsunuz.

linkte bulabilirsiniz.

İlk olarak Mısır’da yelkenler fora diyen bu gemi

Ama önceden uyarayım sizi; gündüz hava ne

https://www.somersethouse.org.uk/whats-

daha önce de Venedik, Havana, Moskova, NY ve

kadar güzel olursa olsun akşamları serinliyor, so-

on/film4-summer-screen

Roma’da sergilenmiş. 2010 yılında da önemli sanat

ğuyor hatta. O yüzden battaniyelerinizi, hırka ve

Güzel ve mutlu bir hafta diliyorum. Haftaya gö-

ödüllerinden olan “Cartier Prize”da en iyi sanat

montlarınızı almayı unutmayın yanınıza. Biz

rüşmek üzere, hoşçakalın.


24

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

Ekonomi

16 Ağustos 2019 Cuma

6,2353

£

6,7884

$

5,5908

Çeyrek 445,995 Altın

Yarım

891,991

Altın

Tam

852,914

Cumhuriyet 1.778,52

Altın

Altını

BREXIT'İN ANKARA ANLAŞMASI'NA ETKİLER ÜZERİNE NÜSRA ŞAHİN'DEN ÖNGÖRÜLER Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Birleşik Krallık’ın Ankara Anlaşması baş-

korumaya devam edecek.

vurularını kabul etme yükümlülüğü orta-

Brexit Bakanlığı Biresik Krallık’ta Ankara

öçmenlik Hukuku Uzmanı

dan kalkacak. Gündeme baktığımızda

Anlaşması kategorisinde yerleşmiş kişile-

Nüsra Şahin ile 31 Ekim ta-

Başbakan Boris Johnson’un anlaşmasız

rin haklarının benzeri şartlar altında ko-

rihi itibarıyla gerçekleşmesi

çıkış – no deal – seçeneği üzerine hazırlık

runacağını açıkladı.

gündemde olan “No Deal”

yaptığını görüyoruz. Britanya 2 yıldır ilk

Dolayısıyla uzatma ve süresiz oturum

şeklinde bir Brexit senaryosunun Ankara

kez bu kadar kararlı davranıyor. Yani

haklarında belki “başvuru için ödeme

Anlaşması’na olası etkilerini konuştuk.

özetle Ankara Anlaşması kategorisindeki

yapma koşulu”, “temel / orta İngilizce

tüm ilk başvurular “No Deal” çıkış

koşulu”, “ülke dışında 180 günden fazla

olursa, hemen ertesi günü sonlanacaktır.

kalmamış olma koşulu” gibi ek koşullar

G

Ankara Anlaşması haklarının Brexit’ten etkileneceğini neden öngörüyorsunuz?

da gelebilir. Bu koşullar gectigimiz sene Gerçekten 31 Ekim’i “No Deal” çıkış için

süresiz oturum kategorisine getirilmişti.

Avrupa Birliği’nden Çıkış Departmanı,

bir son tarih olarak düşünürsek, kişiler

kısaca Brexit Bakanlığı, ECAA (Ankara

başvurularını bu tarihten önce yapmış-

Peki bu bilgiler ışığında ilk başvuru yap-

Anlaşması) dahil uluslararası anlaşmala-

larsa başvuru dikkate alınır mı?

mak isteyen kişilerin başvurularını en geç

rın üzerinde çalışıyor. Türkiye ile Avrupa

ne zaman yapmaları lazım?

Birliği arasındaki ECAA anlaşmasından,

Elbette. İç İşleri Bakanlığı hakları için ge-

Birleşik Krallık, AB'den çıkış ile birlikte

reken adımını haklar yürürlükteyken

Vatandaşlarımız yer yer Ankara Anlaş-

ayrılmış olacak. Ankara Anlaşması kate-

atmış olan kişilere kararı bildirecektir.

ması başvurularını turist vizesi ile kıyas-

gorisindeki vize başvurularını, uluslar-

Gerçekten kararlı olan kişilerin bu tarih-

lamakta.

arası ECAA anlaşmasına dayanarak

ten önce başvurularını yapmış olmalarını

başvurularında bir dosyanın hazırlan-

yapıyoruz, yani Turkiye vatandaşlarına

tavsiye ederiz.

ması, kişilerin evraklarını toplaması, Bu-

yönelik göçmenlik hakları bu anlaşmadan

Ankara

Anlaşması

Çünkü ardından Türkiye vatandaşları

siness Plan yazımı, pazar araştırmalarının

doğuyor.

için benzer bir kategori gelecekse de şart-

yapılması, müşterilerden niyet mektupla-

Çıkış gerçekleştiğinde, özellikle bu şart-

ları farklı olacaktır.

rınin toplanması ve içerik kontrolü der-

larla yapılan ilk başvurular duracaktır.

ken en az 3 -4 haftalık bir süre alıyor. Bu

Yerine yeni bir düzenleme gelirse şartla-

Yerine gelebilecek yeni bir vize kategorisi

başvuruyu yapmaya hazırlananlar, en geç

rın daha katı ve koşulların daha fazla ola-

ile ilgili öngörünüz nedir?

mutlaka Ağustos sonu ilk adımı atmış ol-

cağını genel göçmenlik politikalarına bakarak öngörebiliyoruz.

malılar. Türkiye ve Birleşik Krallık arasında bir anlaşma dahilinde benzer bir girişimci ka-

Eylül sonuna bırakılan başvurular yetiş-

"No Deal" senaryosu oldukça büyük bir

tegorisi gelmesi ihtimail uzun süredir ko-

meyebilir ya da panik halinde başvuru

risk doğuruyor o zaman bu durumda?

nuşuluyor. Böyle bir yeni kategoride,

yapanlar olacağı için incelemeleri me-

kesinlikle İngilizce barajı gelecektir ve dil

murlar tarafından sağlıklı yapılamayabi-

Evet özellikle ilk başvurular için. 31 Ekim

yeterliliği için IELTS sınavı istenecektir.

lir.

tarihinde gerçekleşecek Brexit ile birlikte,

Ek olarak sermaye koşulu gelecektir ve

başvurularda böyle bir hava esmişti, biz

bu da yaklaşık en az £50,000 olacaktır.

firma olarak müvekkillerimizin başvuru-

Ancak projelerin alanları ile ilgili de kısıt-

larını son haftalara bırakmayarak bir nevi

lamalar getirebilirler.

izdihama dahil olmamalarını sağlamayı

Şu dönemde Birleşik Krallık’ta genel giri-

başarmıştık, ancak o dönem eksik dökü-

şimcilere göre bir vize kategorisi kalmadı.

manlarla başvurup ret alan çok kişi ol-

Sadece kısa dönemli “Start-up Visa” ve

muştu.

Referandum

yapıldığı

ayda

yenilikçiler için “Innovator Visa” kategorileri var. Dolayısıyla eş kategori de olma-

Başvuruyu kesin düşünenlerin Ağustos

dığını da göz önünde bulundurarak

ve Eylül aylarını çok iyi değerlendirerek

şartların oldukça katı ve bariyerlerin yük-

eyleme geçmelerini tavsiye ediyorum

sek olacağına inanıyorum.

çünkü sonrası çok geç olabilir.

İlk başvurular için tablo çok olumlu gö-

Hizmetleriniz neler? Pound’un Türk Li-

rünmüyor. Peki Uzatma ve Süresiz Otu-

rası karşısındaki seviyesini dikkate alarak

rum (ILR) başvuruları ne olacak?

vatandaşlarımızın maddi anlamda zorlandığı noktalar oluyordur. Ödeme ko-

Brexit tarihi öncesi başvurularını gönder-

laylığı sağlıyor musunuz?

miş ya da halihazırda ticari faaliyetlerini devam ettiren vatandaşlarımız haklarını

Biz başvurularımızı paket olarak sunuyo-


25

AVRUPA Dolar 97,942 Endeksi

Ekonomi

16 Ağustos 2019 Cuma Tahvil

15,22

EUR/USD

1,114

Bitcoin

10.001 $

Litecoin

75 $

Ethereum

183 $

Bist 100

97.359

Moody’s: Brexit İrlanda’nın büyüme görünümü için risk oluşturuyor

Nüsra Şahin

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Mo- İrlanda’nın Brexit sürecinden kaynaklı risklere ody’s, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sü- maruz kaldığı belirtilen açıklamada, küresel recinin İrlanda’nın büyüme görünümü için dış çapta gümrük vergilerindeki değişimin ve kürerisk oluşturduğunu bildirdi.

sel ticaretteki yavaşlamanın da İrlanda ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

Moody’s'ten yapılan açıklamada, “İrlanda’nın Öte yandan açıklamada değerlendirmelerine yer ekonomik görünümü uluslararası şirketlere ev verilen Moody’s Başkan Yardımcısı Sarah Carlsahipliği yapması ve rekabetçi kazanımlarıyla son ise, “İrlanda’da kamu finansmanı ekonomik güçlü durumda. İngiltere’nin AB’den çıkışı, iki toparlanma ile birlikte hızla toparlandı. Özel sekülkenin ticaret ilişkileri açısından İrlanda’nın bü- tör de borç seviyesini azalttı. Bankacılık sektörü yümesine ilişkin en büyük dış riski oluşturu- de artık hükümet için acil bir yükümlülük yor.” ifadelerine yer verildi.

değil.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’den İngiltere’ye öncelikli ticaret sözü İngiliz yayın kurumu BBC, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Londra ziyareti Göçmenlik Hukuku Uzmanı Nüsra Şahin ile 31 Ekim tarihi itibarıyla gerçekleşmesi gündemde olan “No Deal” şeklinde bir Brexit senaryosunun Ankara Anlaşması’na olası etkilerini konuştuk.

kapsamında ABD’nin İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız şekilde çıkmasını desteklediğini ifade ettiğini bildirdi.

ruz. Business Plan yazımı, şirketin kurul-

şarı oranımız % 99 üzerinde ancak bir ret

Bolton, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardın-

ması, evrakların kontrolü ve formların

durumunda haklar devam ediyorsa ikinci

dan (Brexit) ABD ile ticaret anlaşması yapacak

doldurulması ile tam hizmet vererek ça-

başvuruyu ücretsiz olarak yapma sözü

olan ülkeler içerisinde ilk sırada yer alacağını

lışıyoruz. Vize alımı sonrasında da iş da-

veriyoruz.

kaydetti.

nışmanlığı hizmetimiz var. İstanbul

Fiyatlarımız ve hizmetlerimiz hakkında

İngiltere’nin AB’den çıkışının ardından ABD’nin yer verdi. Bolton, “İngiliz yetkililer bana Huawei

ofisimiz dahil toplamda 14 kişilik ekibi-

bilgi sahibi olmak için Londra ve İstanbul

bir dizi sektör bazlı ticaret anlaşmasının müza- meselesine ilk aşamasından itibaren baktıklarını

miz ile ilk başvurudan vatandaşlığa

ofislerimizden bize ulaşabilirler.

kerelerine başlayabileceğinin atını çizen Bolton, belirtti. 5G teknolojilerinin güvenliğinden ödün

kadar bu zorlu yolda müvekillerimizin

Bize ulaşmak isteyenler info@immigrati-

“Net olmak gerekirse, Trump’ın yönetiminde vermemek konusunda çok endişeliler. Bana, bu

daima yanlarında oluyoruz.

onconnection.co.uk

Britanya ticaret sırasının her zaman en önünde bu konuyu yeniden değerlendirmek istedikle-

email adresimize

email atabilir,

olacak. Biz çok hızlı hareket etmek istiyoruz. Bir rini ve kararlarından emin olmak istediklerini

Bir de unutmadan hatırlatalım; şu an yaz

Türkçe sitemiz www.ankaraukvisa.co.uk

önceki hükümetle daha hızlı ilerlemiş olmayı di- söylediler.” İfadelerini kullandı.

kampanyamızın son 3 haftasına girmiş

ve İngilizce sitemiz

lerdik.” ifadelerini kullandı.

bulunmaktayız. Danışmanlık ücretlerinin

www.immigrationconnection.co.uk

Financial Times gazetesi ise, Bolton’un Çinli Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İran ve

ilk taksidini dosya açılışı yapıldığında

üzerinden firmamız hakkında bilgi edine-

Huawei’nin İngiltere’nin 5G altyapısında rol al- Hong Kong’un da aralarında bulunduğu bir dizi

sonrasını ise vize geldiğinde alıyoruz. Ba-

bilirler.

ması ihtimaline ilişkin de değerlendirmelerine konuyu görüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Ulusal


26

AVRUPA

16 AÄ&#x;ustos 2019 Cuma

Bulmaca


27

AVRUPA

Magazin

16 Ağustos 2019 Cuma

Gigi ve Bella Hadid

Soyuldu! Dünyaca ünlü manken kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid, Mikonos'ta soyuldu Podyumların aranılan isimleri Gigi Hadid ve Bella Hadid, babalarının ilk eşi olan Mary Butler’den dünyaya gelen ablaları Alana Hadid’in doğum günü için Yunanistan’ın Mikonos adasına gitti. Instagram paylaşımlarıyla oldukça eğlendikleri görülen Gigi ve Bella, hayatlarının şokunu yaşadı. Hadid kardeşlerin Mikonos'ta konakladığı lüks villaya hırsız girdi. Villaya giren hırsız, mücevher, cüzdan, kıyafet ve güneş gözlüklerini

5 yıl sonra sakallarını kesti

çaldı. Gigi ve Bella'nın babası Mohamed Hadid, yaptığı açıklamada kızlarının bu olay karşısında travma yaşadığını belirtti.

Gigi Hadid, yaşadıkları hırsızlık olayının ardından Instagram'da şu açıklamayı yaptı: Instagram'ın sizi yanıltmasına izin vermeyin. Mikonos'ta soyulduk. Bir daha asla gelmeyeceğim. Hiç tavsiye etmiyorum. Paranızı başka yerde harcayın. Manken kardeşler, soygunun ardından tatillerini yarıda kesip özel jetleriyle geri döndüler.

2019'un en güzel Rus'u Victoria Tsuranova!

İşte Reyman’in Kazandığı para Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz aylarda "Derdim

Erkek dergisi Maxim her sene geleneksel ola-

Olsun" adlı şarkısıyla sadece bir hafta

rak düzenlediği güzellik yarışmasının 2019

içinde 30 milyon görüntülenmeyi geç-

TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi

kazananını açıkladı

mişti. Youtube'da 233 milyon kez dinlenen

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin

Rusya'nın çeşitli bölgelerinden 100 kadının

'Derdim Olsun' parçasıyla tüm Türki-

Altan Düzyatan yeni imajıyla beğeni top-

katıldığı yarışmada kazanan isim Victoria

ye’nin gündemine oturan Reynmen'in

ladı.

Tsuranova oldu.

yeni şarkısı 'Ela' ise, ilk

Dizinin bitmesinin ardından Fox TV'de

10 dakikada 400

Kurşun adlı diziyle anlaşan Engin Altan

Yarışma Rusya’nın başkenti Moskova’da dü-

bin, 1 saatte 3

Düzyatan 5 yılın sonunda dizi için uzattığı

zenlendi.

milyon ve 24

sakallarını kesti.

Victoria Tsuranova üniversitedeki öğreni-

saatte ise 15

Düzyatan sakalsız halini paylaşınca takip-

mine devam ediyor.

milyondan

çilerinin beğenisi de topladı.

fazla

Rus güzelin Instagram paylaşımları da çok konuşuluyor.

'tık'

aldı. Şarkı yayınlanmadan önce, "Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım" ifadelerini kullanan Reynmen'in Youtube'dan kazandığı son rakam ise belli oldu. Reynmen, 97 milyondan fazla izlenen klibinden 37 bin dolar (yaklaşık 210 bin TL) kazandı. Sosyal medyada fenomeni daha önce yaptığı açıklamada, şarkıdan kazandığı parayı üç ayrı vakfa bağışlayacağını söylemişti.


28

AVRUPA

Kültür Sanat

16 Ağustos 2019 Cuma

Haftalık Falınız

Haftanın Yemeği Koç

21 Mart - 19 Nisan

Annenizle olan ilişkilerinizde bugün bazı gerilimler söz konusu olabilir. Yolculuklarınız ya da iletişiminiz gibi önemli konularda aksiliklere karşı öfkeli olmamalısınız.

Boğa

20 Nisan - 20 Mayıs

Yapmaya derin bir istek duyduğunuz tutkularınızı bugün hayata geçirmek için hareket edebilirsiniz. Daha fazla ertelememelisiniz. 21 Mayıs - 21 Haziran

İkizler

Size karşı sunulan herhangi bir eleştiriyi çok fazla ciddiye almamalısınız.

Malzemeler:

EV YAPIMI BİBER SALÇASI 2 su bardağı su 2 çorba kaşığı zeytinyağı

300 gr. kuzu kıyma, 400 gr. dana kıyma 1 tane kuru soğan, 1 tane yumurta

Yapılışı:

1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı pul biber

Köfte malzemelerini iyice yoğurup dolapta

İç harcı için:

1 saat dinlendirelim. Garnitür ve kekiği ka-

1 küçük kavanoz garnitür

rıştıralım. Sos malzemelerini bir kaseye

Bir tutam kekik

koyup çatalla salça eriyene kadar çırpalım.

1 su bardağı kaşar peyniri rendesi

Dinlenen köfteden yumurta büyüklüğünde

karalım. Köftelerin üstüne garnitürleri yer-

Sosu için:

parçalar alıp kase şekline getirelim. Isıtıl-

leştirip kaşar peyniri serpelim. Sosu gezdi-

2 çorba kaşığı salça, 1 çay kaşığı tuz

mış 170 derece fırında 15 dakika pişirip çı

rip tekrar fırına verelim.

Gelen eleştiriye savunma refleksi ile yaklaşmazsanız günü daha kaliteli sürdüreceksiniz. 22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç

Size karşı sunulan herhangi bir eleştiriyi çok fazla ciddiye almamalısınız. Gelen eleştiriye savunma refleksi ile yaklaşmazsanız günü daha kaliteli sürdüreceksiniz. 23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

Bugün yaşantınızı ve yaşadıklarınızı melodram olarak görmemelisiniz. Olayları kendiniz fazlasıyla büyütüyor olabilirsiniz. 23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

Kendi görüş ve ihtiyaçlarınız dışında bilgileri araştırıp okumanızı tavsiye edebiliriz. Sizi destekleyen görüşler dışında yapacağınız araştırmalar sizi heyecanlandırabilir. 23 Eylül - 22 Ekim

Terazi

Çevrenizde herkesi memnun edemeyeceğinizi bugünde hatırlatmak isteriz. Aynı anda birden çok iş yapmanız kendinizi huzursuz etmek anlamına gelebilir. 23 Ekim - 21 Kasım

Akrep

Hayatınızı kolaylaştırmak isterken bugün aksine bazı şeylerin hayatınızı nasıl zorlaştırdığını görebilirsiniz. Bunlara sert tepkiler vermemelisiniz. 22 Kasım - 21 Aralık

Yay

Partnerinizin farklı olmasını isteyip sürekli ona karşı eleştiri okları atmamalısınız. Bazı şeyler sadece bugün için hayal ettiğiniz nokta da gerçekleşmiyormuş gibi gelebilir. 22 Aralık - 19 Ocak

Oğlak

Bugün yapacağınız işlerde aldığınız sonuçlar sizi mutlu edebilir. Eğer iş planlarınız bugün çok fazla yoğunsa bunları iyi organize etmelisiniz. 20 Ocak - 18 Şubat

Kova

Aklınıza tuhaf düşünceler üşüşmeye başlamış olabilir. Bugün bunları hemen kibarca kovup dikkatinizi tekrar toplamanız gerekmektedir. 19 Şubat- 120 Mart

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, geçen hafta başlattığınız yenilikler bu hafta meyvesini vermeye başlıyor. Hafta başında elde etmek için uğraşacağınız imkanlar hafta sonuna doğru size zirveyi getirecektir

Teknoloji Köşesi

Instagram'da büyük skandal! Kullanıcı bilgilerinin dev şirketlere pazarlandığı ortaya çıktı.

Insider'ın haberine göre Hyp3r isimli bir veri

Bir pazarlama şirketinin ayda 1 milyon Ins-

mesi gereken Instagram hikaye gönderilerini

leri de kayıt edildi. Instagram durumu fark

tagram kullanıcısının bilgilerini alarak dev

kayıt etmenin bir yolunu buldu.

ettikten sonra şirketin platformuna erişme-

şirketlere pazarladığı ortaya çıktı. Şirket nor-

Şirket sadece bununla kalmadı ayda 1 milyon

sini engellediğini açıkladı. Haberde yer alan

mal koşullarda 24 saatte silinmesi gereken

açık Instagram profilinin paylaştığı gönderi-

bilgilere göre kullanıcıların profillerinden veri

'Instagram hikayesi' paylaşımlarını da kayıt

leri, bu gönderilerin gönderildiği yerleri de

çekimi oteller ve spor salonları gibi ortak Wi-

etmenin bir yolunu bulmuş. Instagram'da

server'ına almayı başardı. Aynı zamanda kişi-

Fi noktalarında gerçekleştirildi. Profili kapalı

büyük bir güvenlik açığı ortaya çıktı! Business

lerin biyografi bilgileri ve kimleri takip ettik-

olan kişilerin verilerine erişilemedi.

şirketi normal koşullarda 24 saat içinde silin-

Fotoğraflarınızı anime karakterine dönüştüren yapay zeka Güney Koreli bir oyun şirketi çektiğiniz selfie’leri anime karakterine dönüştüren yapay zeka destekli bir uygulama geliştirdi.

gulama gündem konusu oldu. Hepsi de çok

FaceApp ve Snapchat filtreleri özellikle bir-

kullanıldığı ‘U-GAT-IT’ adı verilen bir uygu-

kaç haftadır oldukça popüler. Yaşlandırma

lama geliştirdi.

unutmuyor aynı zamanda saç ve fotoğraf te-

filtresinden, cinsiyet değiştirme filtresine ve

Çektiğiniz selfie’yi sevdiğiniz anime karakte-

masını da ona göre ayarlıyor. Bu sayede

fotoğrafınızı bir rönesans yağlı boya tablo-

rine dönüştüren uygulama, bir anime karak-

adeta gerçek bir anime karakterine dönüşe-

suna dönüştüren filtrelere kadar birçok uy-

terinin olmazsa olmazı göz ve kulakları

biliyorsunuz.

Birazda Gülelim

eğlenceli ve keyifli filtreler diyebiliriz. Şimdi bunlar arasına bir başkası katılıyor. Güney Koreli NCSoft oyun şirketi yapay zekanın


29

AVRUPA

16 AÄ&#x;ustos 2019 Cuma

Reklamlar


30

AVRUPA

16 Ağustos 2019 Cuma WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 Seri İlanlar

a little lab for design and creativity.. • Social Media • Google AD • Web Design • E-Commerce www.nehircreativelab.co.uk nehir@nehircreativelab.co.uk

Build Your Future on Our Foundation of Excellence! Free Quotation! Planning Permission, Building Regulations, Project Management Services, AutoCAD Design & Drawings, Calculations and Consultancy Services. 278 Langham Road, London N15 3NP www.bayhanengineering.co.uk info@bayhanengineering.co.uk Mehmet Arif Bayhan GMICE MSc (ENg), BSc (ENg), Civil Engineer, Director

0741 453 6232

Londonity is proud to offer the following services: -Property Consultancy, -Market Research, -Lettings and Sales, -Interior Design and Drawing Services. Please feel free to contact us if you need any further information. Email: info@londonity.co.uk Website: www.londonity.co.uk

07902365848 CERES CONSULTANCY Turk Hukuku ve Turkce Tercume Hizmetleri

07447 526767

DECOR & MAINTENANCE LTD

Decoration & Painting IZZETTIN ORAL İzdecorandmaintenance.co.uk izzet@izdecorandmaintenance.co.uk

07407168743 S & C Windows Cleaning Services.

From an experienced construction supervisor, aluminium windows & doors and glazing design consultancy and installation services for residential & commercial projects are provided.

Call- Mustafa Belli 0778 474 75 37

CAGDAS KUCUK FREELANCE PHOTOGRAPHER Cagdaskucuk1988@hotmail.com

07411945434

Fast and good windows cleaning service.

Sadık Çelik 07413 779 333


31

AVRUPA

16 Ağustos 2019 Cuma WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 Seri İlanlar

Büyük Falcı Daby

BRIGHTON EDUCATION

Need a Tutor? One-on-one in your home. Tutoring available in English, Turkish, Business English and Education Consultancy. All ages. Affordable rates. info@brightoneducation.org.uk www.brightoneducation.org.uk Call today! 07404396434

MELIMALIST DESIGN Graphic Design Services Melisa Buyuk melisabuyuk@hotmail.com

07477 848 516

Ulusal ve uluslararası alanda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir. info@narlaw.co.uk

07397 510539

ZNC LİMİTED

More&More Social Media Co. guarantees your project to be leaded to your target market in the most inspirational and most efficient way on Social Media. Check out our offers before you decide. www.moreandmoresocialmedia@co.uk haticekol@moreandmoresocialmedia.co.uk

International trade and market research consultancy. We are offering you to discover our quality for powerful solutions and insights.

07426 91 54 21

07516 570 753 UMIT HAIRSTYLING Professional Mobile Hair Dresser Umit Besli Instagram: umitbesli besli05@hotmail.com www.umitstyling.co.uk

07494 686 940

BUSE & CO BUSINESS SERVICES & CONSULTANT

İş, sağlık, nazara, düşmana ve tehlikeye karşı korunma, oyunda şans, sınavlarda, iş yerinizde ve aşkta başarınızı ağlayabilmek. Evlilikler,cinsel sorunlarınızı çözmek istiyorsanız falcınız Daby size en büyük yardımcıdır.Ciddi ve sonu alıcı çalışma, iş sırrına güvenebilirsiniz. Konsültasyona gelmek isterseniz şu numarayı arayınız. Lütfen İngilizce konuşun.

0208 519 61 40 0793 015 70 20

Orhan Kanalp Oyunculuk Dersleri

Tv ve tiyatro oyuncusu Orhan Kanalp Londra'da oyunculuk dersleri

Ercan Yucetas

veriyor.

10 South Way Claverings Industrial

İletişim için:

Estate London N9 0AB

orhankanalp@hotmail.com

ercanyucetas@hotmail.com

0044-77106 71878 0044-02088 31271

Orhan Kanalp


32

AVRUPA

16 Ağustos 2019 Cuma WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 Seri İlanlar

BAKO STUDIO Deneyimli tiyatro sanatçısından, Yaratıcı drama ve diksiyon dersleri. *Oyunculuk *Spikerlik *Sunuculuk hizmetleri .

07492117161 Basyurt Nanny Services

Çocuklarınıza güvenle bakılır. Your children are treated with care and confidence. Handan Basyurt handanbasyurt@gmail.com www.basyurtnanyservices.co.uk

07467398996


33 . 07

20

AVRUPA

16 Ağustos 2019 Cuma WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 Seri İlanlar

KİRALIK Edmonton, Enfield, Waltham Abbey ve Southgate'de Kiralık Evler

02

.0

8

Enfield bölgesinde eşyalı double oda kiralıktır. Her yere yakın ulaşımı kolay, içinde Tv, lavabo ve tuvaleti vardır. Faturalar dahildir. No DSS

8 .0

KİRALIK

09

.0

8

02086611805

0782 111 64 94

KİRALIK

.0

09

8

.0 09

KİRALIK

Faturalar ve WiFi kiraya dahil. No DSS

Enfield Townda tek kişilik kiralık oda verilir. Ev temiz ve sakin,sadece 2 kişiyle paylaşılır

Edmonton Shopping Centre’e yürüme mesafesinde, 3 yatak odalı flat kiralıktır.

0771 898 5678

07588664199

0777 301 9757

KİRALIK

KİRALIK

Islington Bölgesi’nde kiralık double odamız mevcuttur. Detaylar telefonda verilecektir.

07365 573820

KİRALIK N15 bölgesinde kiralık single oda. Haftalık kirası £115. 0770 606 75 76 09

8

KİRALIK

Fichley Central Dublex 1 bedroom flat Plus council tax plus bills Full furniture very clean flat. Location: N3 2BW £1250 Rent

07747004444 KİRALIK

8 .0

09

.0

KİRALIK

Stokenewington High Street Bölgesinde single ve double odalarOdalarımız bay ve bayanlar için uygundur.

08

KİRALIK

pazarliksiz £800 pound.

arkadaş arıyoruz.

. 09

8

su, internet ve council tax dahil fiyati

Tek kişi £130 Çift kişi £150

7 .0 19

KİRALIK Whalthomstow Bölgesi’nde double room kiralıktır. Aylık £450 0770 791 5401

mesafesinde kiralık stüdyo ev. Elektirik,

jyen ve saygı kurallarına dikkat edecek

08

8

bus station tren station yürüme

Güvenli bir bölgedeki evimize, temizlik, hi-

. 09

0781 884 89 43 09

Haringey'de anacadde üzerinde kiralık 2 kişilik studio oda. £1100 Elektirik,su gaz dahil.

8 .0

South Croydon Highstreet bölgesinde bulunan cluplerin yanında yeni açmış olduğum fish and chips shop satılıktır. Kebab koymaya da uygundur. Fish and chips kebab'ta anlayana kiralik verilir veya ortak da alınır. Açılış saatleri: 11-11 Gece ruhsatı sabah 4’e kadar mevcuttur. Taking yükseltilebilir. Kira: £14,000 Rates: Yok Detaylı bilgi görüşmeden sonra verilecektir. Ankara anlaşması yapanlar için çok uygundur.

.0

KİRALIK

Waltham Cross Shopping center yaninda

09

SATILIK KİRALIK ORTAK

0 7904 533 781

0795 628 07 53 0784 746 98 02 09

8

.0 09

KİRALIK

8 .0

09

07882590807 8

.0

09

.0

8

KİRALIK

KİRALIK

Belvedere village Kent DA17 5LQKiralık 2 yatak odalı daire Giriş kat, bahçe yoktur. 20 Temmuz’dan itibaren.

07973814921

0788 602 4367 09

KİRALIK

Edmonton'da kiralik en suite oda. Temiz ve düzenli bir evde kendine ait tuvalet banyolu oda kiraliktir. Working professionals only. Her an taşınılabilir. Bisiklet ve araba park alani. Giriş kat Fiber internet. Türk ve İngiliz televizyonu Genis ve yeni dekor. Tüm faturalar dahil. Aylık £700.

8 .0

09

KİRALIK

Empire Avenue, N18 1AE de kiralik tek kişilik stüdyo Ayri girisli ve yeni yapilmis. Aylik kira £650 bütün faturalar dahil. Dss kabul edilmez. Lütfen msj attin

Enfield 1 bedroom flat, including all bills. £900 monthly. No DSS

Enfield Townda tek kişilik kiralık oda verilir. Herşey dahil £125,sadece 2 kişiyle paylaşılır.

07438 392 128

07584010177

07588664199


34 . 09

08

AVRUPA

16 Ağustos 2019 Cuma WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 Seri İlanlar

SATILIK Cafe Archway Road Highgate N6 4ER Rent: £13.300 Rate: £1.800 Taking: £2.200 Lease: 15 yıl önü açık Çalışma saatleri 6.30am - 2.30pm Cumartesi: 7am - 1pm Pazar kapalı.

09

8

.0

08

SATILIK

. 09

Asking price 110.000 or near

09

.0

8

. 09

SATILIK

07950 626 367

07592397556

Coffee Shop RM5 3PR Bölgesinde Yeni yapılmış, modern dekorlu ve sıfır masraflı. Rent: £20.000 Lease: Yeni verilecek, önü açık. Rates: £2.000 Taking: £4.000 NOT: Rent fiyatı değişebilir. Detayları telefonda konuşabiliriz.

07950 626 367

07899 780 146

Mr. İslam 07985 161880 Cafe Rent: £8,500 yıllık Rate: yok Lease: 6 yıl önü açık Taking £2,500 haftalık Fiyat £34.000 Cafemiz Chesterfield bölgesinde yılın cafesi seçilmiştir.

SATILIK

SATILIK

Croydon Purley Way 161-163 Bramley Road N14 4XA Near Oakwood Bölgesi’nde under ground station. Türk resturanı için en iyi konumda , iş merkezine yakın 90 seatings. Two shops together. Çalışır durumda, yeni dekorlu yeni iş yeri satılıktır Taking: £7000/£8000 pw Detaylı bilgi telefonda verilecektir. Rent: £30.000 year Rate: 10.000. Lütfen 2pm’den sonra arayınız.

Kapatılacak Fish&Chips&Kebap dükkanı melzemeleri ve restaurant melzemeleri uygun fiyata satılıktır. - Fish&Chips frying range 2 gözlü yeni - Döner makinaları - Single ve double dolapları - Patates soyma ve kesme makinası - Buz yapma makinaları - Glass washer'ler - Yüzlerce meze ve yemek tabakları Bir çok catering malzemeleri satılıktır.

8 .0 09

08

LEASE FOR SALE İNDİAN RESTAURANT

İsmail 07786 308 220 . 09

SATILIK

.0

16

8

08

SATILIK

DRY CLEANING Hornchurch London Shop has been established for over 30 years. Lease: Ongoing Rent: £19.800 Rates: £5.000 Taking: £2000 per week Price: £80.000

07919 400 307 8

.0

SATILIK

09

SATILIK

Kebap Shop Londra içinde işlek cadde üzerinde Rent: £15.250 yıllık Rates: Yok Lease: 18 yıl önü açık Fiyat: £80.000 Taking: £5.000- £6.000 pw Delivery vardır. Dükkan yeni dekorludur.

Mangal Türk restoranı 85 kişilik oturma kapasitesi bulunmaktadır. Yeni dekor edildi, sağılık nedeniyle satılıktır. 514 Commercial Road E1 0HY

0777 632 66 55

0777 306 1653 8 .0

09

SATILIK

8

.0

09

Grove Green Road Bölgesinde Kebap Shop £6.000- £7.000 haftalık kazancı vardır. Kira: £10.000 Rates Yok. 7 sene izni var, önü açık.

SATILIK Coffee Shop, Mill Hill High street Rent+rates:£19.200 Taking:£3000-£3200(6 gün açık) Lease:Önü açık Fiyat:£95.000 Lutfen 2pm’ den sonra arayınız

0781018 77 93 8

.0 09

0795 106 8820

SATILIK

8

.0 09

SATILIK

Sheffield Bölgesinde Pizza Kebap Dükkanı Taking rahatlıkla yükseltilebilir Kira: £12.000 Yıllık Rates: 0 Price: £110.000 Sağlık nedenlerinden dolayı satılıktır. Yanında boş bir dükkan daha vardır. Coffe shop, off licence için çalıştırılabilir. Detaylı bilgiler telde verilecek.

Busy Kebap Pizza Shop SE9 Bölgesinde Rent: £20.000 Rates: yok Lease: 20 Yıl önü açık Delivery vardır. Üstünde çalışanlar için 2 yatak odalı flat vardır.

+44 7894 850310

0746 301 27 43


35 . 07

20

AVRUPA

16 Ağustos 2019 Cuma WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 Seri İlanlar

ELEMAN

09

8

.0

ELEMAN

Ağır Vasıta Ehliyet Okulu

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ihtiyaç vardır.

8

ELEMAN

09

Hafta da £700 - £1000 Kazanmak İstiyorsanız bizi arayınız!

0203 876 5557

07852277505

8

ELEMAN

8

0 9.

International Company

ELEMAN

N17 0RE

Part time on going on Training Provided

Hackney Dalston'da bulunan MK berberine Usta saç sakal yapabilen elaman aranmaktadır. Müracaat Mehmet Usta

0795 680 52 40

07956363279

07716494755

Tottenham bölgesinde overlokçu, ütücü, tecrübeli makinacı ve iplik temizleyicisi aranıyor.

. 16

.0

ELEMAN BERBER ARANIYOR

Londraya 25 mile uzaklıkta Grays - Essex bölgesinde çalışacak tecrübeli berber araniyor. Dolgun maaş ve bol tips.Kalacak yerimiz vardir.

0795 628 07 53 .0 09

6

.0 28

08

ELEMAN Londra’ya 40 mile uzaklıkta terzi dukkanında tamir yapacak bayana ihtiyaç vardır. Az İngilizce bilgisi gerekmektedir.

0796 005 66 81

.0

09

8

Seeks Ambitious and Motivated People to Help with Worldwide Expansion Full time/

9.

ELEMAN

New Caste'da bulunan Türk restoranında çalışacak garson aranıyor. Kalacak yer verilir.

07

ELEMAN

6.

09

bulaşıkçı aranıyor.

07476 389373

07939314675

bölgesinde mutfakta çalışacak şef yardımcısı ve

ELEMAN

Kuzey Londra’da restoranda çalışacak bulaşıkçı aranıyor. Lütfen saat 4’ten önce arayınız.

0780 337 5734

ELEMAN

Londra’ya 20 mil uzaklikta Kebab ve Pizza’da çalışacak Eleman aranıyor. Kalacak yer verilir.

Hemel Hempstead

0789 434 84 17

8

0 9.


36

AVRUPA

16 Ağustos 2019 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

AVRUPA FIHRIST

AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI Redstone Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0203 940 5959 Advantage Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 1676 Akyol Solicitors. . . . . . . . . . . . . . . . +44 7531 168157 - 020 3927 4006 Aydın&bright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 801 1711 Brunswick Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 841 5688 Erbil & Richmond Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 865 3394 Fahri Jacop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 347 4070 Immıgration Connection . . . . . . . . . 0794 872 1767 | 0203 135 0340 Kent solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 805 9735 London Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . 0780 972 8495 | 0208 808 1285 Nova solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 489 7010 | 0777 194 5951 OZ Legal Consultancy - Türk Hukuku .. . . . . . . . . . . . 0122 723 8968 Pace Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24hours) 0771 353 2173

Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

020 7275 7610 FİNANS & MORTGAGE Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kem Repair Centre Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0755 080 0777

0208 802 6515 0208 807 8220

BELEDİYELER Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hackney Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 379 1000 0208 356 3000 Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 489 1000 Islington Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 527 2000 BERBERLER Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0747 243 4377 Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 804 5550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 340 7250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 4588 Kings Gents Hair Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0759 053 2442 Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 340 7250

07931 187 654 | 0203 887 1117 0208 588 7083

Strategy Finance & Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Shacklewell Lane Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 254 0046 0207 249 2244 0207 684 9900

Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 275 0044

GIDA TOPTANCILARI HOLLAND BAZAAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 889 0220 0208 690 7667

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Veykab Danışmanlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0758 471 4286

DOKTORLAR

0203 602 7879 0788 583 1065

0203 538 9131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9515 1745

ECZANELER

0207 254 6910

EMLAKÇILAR April Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 257 2100 Turyap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 802 5114 – 0736 528 0397

ESTETİK VE GÜZELLİK MERKEZLERİ Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0747 243 4377 0208 804 5550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 340 7250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 4588 Evita Aesthetic & Beauty Centre 0208 804 7986 - 0794 619 6136 Posh Klinik (medikal estetik ve lazer epilasyon) . . . 0208 681 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0742 105 3999 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 3333

Pest Line Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REKLAM – TABELA

0203 289 5588 www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0845 084 8990 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 499 8570

River Sign & Metal Works . . . . . .

İÇECEK TOPTANCILARI

ISTANBUL RESTAURANT – HORNSEY . . . . . . . . . .

www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

Seyit Decor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 099 7022 Umut Cam

| 0757 637 7007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0791 926 4497

K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Başkonsolosluk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Eğitim Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 631 1920 0207 631 1930 0207 293 0202 0208 889 5721 0207 591 6900 0207 724 1511

0208 807 6262 0207 923 9977

METAL İŞLERİ - İNŞAAT FİRMALARI CML steel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 200 0044

075 444 77748 0208 365 9152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0791 888 1830 Şahin Construction LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 027 0843 River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 254 3331

ACCURATE ACCOUNTANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADA Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton & Co (Chartered Accountants) . . . . . . . . . . . . . . . Benchmark Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirench & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK Company & Services Ltd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mentek & Co Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKS ACCOUNTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 341 0460 0208 341 0460

Cyprus Paradise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 343 8888 0203 598 1818 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 499 8570 Just2travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medistance International Healthcare. . . . . . . . . . . . . . . .

0779 870 5104

ŞOFÖR OKULLARI Akdeniz şoför okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0771 432 8786 0793 174 5397

SUPERMARKETLER

0208 804 8252 0208 530 5464 Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 659 0697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 647 6778 Silver Point Food Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 4767 International Supermarket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TAŞIMACILIK KARGO CML CARGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 330 9999 333

TAXI - MINICABS Sam's cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 4545

| 0207 923 0000 | 0208 889 6966

TEMİZLİK İŞLERİ Spot Raiders Dry Cleaner & Launderers . . . . . . . . . . . . 0207 254 6113

MUHASEBE BÜROLARI ADPL Accounting Direct Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ISTANBUL RESTAURANT – FINCHLEY . . . . . . . . . .

Top cars wood green . . . . . . . . . . . . . 0208 888 0111

MOBİLYACILAR Aldora mobilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RESTORANLAR

Esin cash&carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MATBAALAR Matbaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 365 9152 | 0791 888 1830 0753 410 0514 | 0203 638 4127

SAĞLIK MERKEZLERİ

KONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLER K.K.T.C. Londra Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Easy Signs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0770 780 3191

SEYAHAT ACENTALARI

İNŞAAT DEKORASYON

DÜĞÜN SALONLARI VE ORGANİZASYON Prince and Princess Düğün Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 803 8004 | 0795 626 0367 0208 803 8004 Global table and chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 556 5040 Mem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 341 2394 PEST CONTROL & BÖCEK İLAÇLAMA

0208 887 9999

Eral Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 556 4863 |

DİL OKULLARI

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVELERİ

HAVA YOLLARI

Meto Print.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Ertan Erel (Uz. Plastik Cerrah) Zeynep Erel . . . . . 0745 666 9494 DOCTORS 4 YOU . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 240 1028 | 0208 881 9090 Uzman Psikolog Alptekin Aydın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 144 9884

Master Academy English Language School . . . . . . . . . Pratiq The Centre Of Development . . . . . . . . . . . . . . . . .

| 0208 805 95 47

www.atlasglb.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T.C. Londra Büyükelçiliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CATERING Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . .

PERDECİLER Perdeci Hasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0786 796 4310

Ada Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FOTOĞRAFÇILAR

CAMİİLER Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0779 639 5645 0782 522 2893 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0782 863 7622 Moonchild Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deluxe Fabrics LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 490 0863

ARABA TAMİRCİLERİ VE SERVİSLER Best Motors M.O.T. Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OKULLAR Haringey Eğitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ada Windows Ltd . . . . . . . . . . . . . .

ANAHTARCILAR Mustafa Keleş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIRECTORY-REHBER

KUYUMCULAR Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 041 7053

020 8886 9222 020 8348 4255 020 8819 8212 020 7582 3000 020 7278 8555 0208 888 0004 0790 894 3456 0772 309 2727 0208 888 2515 0754 011 0760 0207 237 4725 0207 998 0057 0208 881 8844

TÜRK HAMAMI Turkish Hamam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 249 5554

UYDU SİSTEMLERİ Ad Sat Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0795 022 6662 Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 7948

| 0777 959 0889

WEB TASARIM Mantis Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0794 474 4227

YAZAR KASA /EPOS/CCTV KAMERA Eposman UK LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0794 643 9404 Ika Epos Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0208 887 1578

Fihrist


37

AVRUPA

English News

16 August 2019 Friday

Enfield’s Brexit ENGLISH NEWS panel picks up Canada-based Alamos Gold, Inc should end the pace as ‘no-deal’ scenario looms

the eco- massacre in Turkey now! Nearly 200,000 trees slaugh-

order to build the 1,000-

tered, water supply disrupA Council-led panel has stepped up activities to raise awareness of the help available to EU nationals to remain in the UK amid escalating concerns in the lead up to Brexit.The Enfield Brexit panel, chaired by the Deputy Leader of the Council and consisting of representatives across the local authority and partner organisations, is seeking to increase communications of the need for EU citizens to apply for settled or pre-settled status by December 2020, in light of the increasing likelihood of the UK leaving the EU with ‘no deal’. The panel which includes senior Council Officers and representatives from Citizens Advice, the MET police and Enterprise Enfield met this week to discuss contingency plans put in place to ensure the continued deliverance of effective services and business continuity during Brexit. Support has also been put in place to help local people who are likely to be impacted by Brexit get the help and advice they need to prepare for the UK leaving the EU. This includes drop-in sessions run by Citizens Advice Enfield to explain the EU settlement scheme and supporting services available at our hub libraries. Cllr Ian Barnes, Deputy Leader at Enfield Council, said: “Enfield Council embraces and supports our diverse and dynamic communities including all residents from other European countries. We are working closely with Citizens Advice Enfield to ensure these citizens get the support they need to apply for settled status well in advance of any potential 31 December 2020 deadline in the case of a “no deal” Brexit. To raise awareness of this support - and the need for affected EU citizens to apply for settled status – I have asked for an increase in communications sign-posting Enfield’s residents and businesses to the latest advice and support, and particularly for those communities likely to be most affected by Brexit.”

room presidential palace

ted, ecosystem shattered

nakkale region of Wes-

on public land against pro-

We are calling individuals,

tern Turkey, where Mount

tective court orders.

other NGOs and officials to oppose Canadian mining company

Ida (Kaz Mountains/Kaz Dag-

As of August 5, more than

lari in Turkish) and Turkish environ-

5,000 people of all ages, inclu-

Alamos Gold's plans to mine gold in Tur-

mentalists raised their concerns over the

ding children and many elderly, started

key's Kaz Mountains (or Mount Ida, as mentio-

deforestation starting back then, organizing pro-

gathering on the outskirts of the town of Kirazli

ned in Homer’s Iliad) using cyanide, a lethal

tests and taking legal action. But the develop-

near the mining site; peacefully and successfully

toxin that comes with serious risks of spills or

ment of the gold mine started even before the

protesting the environmental pollution with the

leaks.

court decision.

support of the Municipality of Çanakkale, where

Alamos Gold already cut down over 195,000 trees

Turkish Ministry of Forestry and Agriculture is

the mine is located. The protesters aim to "Pres-

with permission from Turkish authorities, a

in denial about the environmental catastrophe

sure Alamos Gold, Inc. to recognize its environ-

number that is four times as large as the number

taking place under their supposed watch. Their

mental responsibilities, step down from the

declared in the Environmental Impact Assess-

ability to suppress the public’s right for transpa-

project and leave the Ida forests alone!"

ment Report. Turkish government's environ-

rency and information about these developments

As world citizens, help us raise awareness on this

mental track record has been dismally negligent,

is abetted by the government's near-total cen-

matter. We ask for your attention in this matter

systematically destroying many forests around

sorship on media and internet sources. In fact,

by signing the petitions AGAINST THIS PRO-

the country since the early 2000's. The Law on

the ministry has been the chief enabler of many

JECT IN TURKEY!

Mines, amended after 2002 as a result of wrong-

other instances of catastrophic deforestation ta-

Thank You,

ful policies, granted mine exploration licenses,

king place in other parts of Turkey, all in the

The Board of Directors of

which were converted to operating licenses by the

name of economic development. Another exam-

Ataturk Society of America- ASA and

holding companies soon thereafter. Locals in Ca-

ple is the cutting down of about 10,000 trees in

Ataturk Society of United Kingdom- ASUK

Islington letting agent is first in UK to be

prosecuted for new ‘membership club’ scam The director of an Islington letting agency that tried

in White Lion Street, Islington, advertised on po-

there. Rental payments were also passed off as a

to pass itself off as a membership club to dodge the

pular property rental website SpareRoom.co.uk,

“monthly contribution fee” to stay part of the club.

law while leaving tenants in the lurch has been hit

marketing itself as a membership club.

Letting agents are also required by law to sign up

with a bill of more than £40,000 in the first prose-

Instead of charging tenants a deposit, which is re-

as a Redress Scheme Member, but Lifestyle Club

cution of its kind in the UK.

fundable and by law has to be paid into a tenancy

Ltd instead directed anyone who raised a complaint

Gian Paulo Aliatis, the director of Lifestyle Club

deposit protection scheme, Aliatis admitted his firm

to a fake independent mediation company.

Ltd, pleaded guilty to three charges after Islington

demanded a non-refundable “joining fee”.

Following Islington Trading Standards’ prosecu-

Council's Trading Standards investigated his firm’s

Lifestyle Club also admitted pressuring customers

tion, Aliatis has been left with a bill of £42,273 –

bogus claim that it was a members’ club – and the-

into signing a “membership agreement” without gi-

the judge ordering him to pay a £2,000 fine for each

refore not subject to the legal regulations for letting

ving them time to read and understand the docu-

of three offences, a £600 victim surcharge, £3,790

agents. Snaresbrook Crown Court heard that the

ment, and denying potential tenants the chance to

in compensation to the victims, and Islington’s full

company, trading as Lifestyle Club from a premises

view a property in person before agreeing to live

costs.


Avrupa Gazete farkıyla AVRUPA

Haberler

16 Ağustos 2019 Cuma

Jurgen Klopp

Avrupa Ajansı / AVA| İstanbul Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp maçın ardından konuştu. Klopp basın tolantısında şunları söyledi. İstanbul'da tarihi gün. Avrupa'nın ve İngiltere'nin iki büyük ekibinin maçı dolayısıyla futbolun coşkusu İstanbul'da yaşandı. Süper Kupayı kazanan ilk Alman teknik Direktörü olduğumu bilmiyordum. Ama çok güzel. Ben Almanım. Çok mutlu oldum. Kazanmak çok iyi. Kazandığımız için mutluyum. Kalecimizi geçen hafta transfer ettik. Çok zamanımız yoktu. Adrian'ı 1 haftaıdr bizlerle olmasına rağmen hemen takıma soktum. Bu maçta kalesinde devleşti. Adrian kendisiyle gurur duyabilir. Bu kupa benim için tabiki güzel oldu. 2019 yılına bir kupa ekledik. Çok hoş bir duygu kazanmak. Şimdi ligdeki maçlara bakacağız. Arsenal gibi arka arkaya premier ligte önemli maçlar oynacağız. Ofsayt pozisyonları maça damgasını vurdu.

Chelsea teknik direktörü

Frank Lampard

Avrupa Ajansı / AVA| İstanbul Bugün çok farklı oynadık. Ben yeni menejerim. Liverpool'a saygı duymamız gerekiyor. Genç oyuncularıma güveniyorum. Chelsea orta sahasını güçlendirmeye çaılşıyorum. Bugün gördünüz. Çok iyi genç oyuncularım var. İkinci yarı biraz kötü oldu. ilk yarı daha fazla gol atmamız gerekiyordu. Oyunu domine ettik. karakterimizi ortaya koyduk. Daha iyi olacağız. Gençlerle oyun kurmak zordur. Oyuncularımla konuştuk. Gençlerin rahatlığı oyuna yansıdı.Oyyunu kaybetmedik. Beni üzen nu oldu. Penaltılarda kaybettik

L HABE ZE

R

Liverpool teknik direktörü

Ö

38

i Av rupa Gazetes


Süper kupa finali AVRUPA

Spor Haberleri

16 Ağustos 2019 Cuma

L HABE ZE

R

Ö

39

i Av rupa Gazetes

44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool Avrupa Ajansı / AVA| İstanbul

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu.Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Chelsea daha etkili bir futbol sergiledi. Daha çok pozisyona giren Chelsea, 36. dakikada Olivier Giroud'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, ikinci yarıda Alex Oxlade-Chamberlain'in yerine Roberto Firmino'yu sahaya sürdü. Firmino'nun girmesiyle hücumda daha etkili olan Liverpool, 48. dakikada Sadio Mane'nin fileleri havalandırmasıyla 1-1 beraberliği sağladı. Beraberlik golünün ardından iki takım da fazla riske girmedi. 75'inci dakikada Liverpool önemli bir

pozisyonu değerlendiremedi ve normal süre 1-1 tamamlandı. Uzatma bölümü de 2-2 berabere biterken, Liverpool penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurarak Süper Kupa'yı müzesine götürdü. - Protokol tribününde önemli isimler Karşılaşmayı siyaset, spor ve iş dünyasından da birçok isim takip etti. Mücadeleyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu izledi. Maçı ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cen-

Vatan Öz Final maçını Avrupa Gazete okurları için takip etti

www.avrupagazete.co.uk

giz, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, milli basketbolcu Cedi Osman ve Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne de izledi. - Liverpool, İstanbul'da yine penaltılarla kazandı Liverpool, İstanbul'da yine tarihi gecelerden birini yaşadı. 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya temsilcisi Milan ile karşılaşan İngiliz ekibi, bir kez daha penaltılarla başka bir kupayı kazandı. Söz konusu yılda Milan karşısında 3-0 geriye düşen Liverpool, ikinci yarıda müthiş bir dönüşe imza atmış ve 3-3 beraberliği sağlamıştı. Normal süresi ve uzatma bölümleri bu şekilde tamamlanan karşılaşmada Liverpool, rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi olmuştu. Liverpool, 13 yıl aradan sonra bir başka tarihi geceye yine İstanbul'da imza attı. UEFA Süper Kupa mücadelesinde Vodafone Park'ta Chelsea ile karşılaşan Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 22 biten maçta, penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurarak Süper Kupa'yı müzesine götürdü. - Chelsea yine penaltılarda kaybetti Chelsea, Süper Kupa'yı bir kez daha penaltı atışları sonunda rakibine kaptırmanın şanssızlığını yaşadı. 2013'te Bayern Münih ile bu organizasyonda karşılaşan İngiliz ekibi, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten karşılaşmada penaltı atışlarında rakibine 5-4 mağlup olarak kupayı yitirmişti. - Beşiktaş tezahüratı Karşılaşmanın 70. dakikasında az sayıdaki Beşiktaşlı taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı. Siyah-beyazlı taraftarların tezahüratı İngilizleri de hareketlendirdi. Penaltılara giden karşılaşmada Beşiktaşlı taraftarlar, tekrar tezahüratta bulundu. Karşılaşmanın 13. dakikasında bir taraftar, sahaya girdi. Güvenlik elemanları, Liverpool kalesine yönelen taraftarı yakalayarak saha dışına çıkardı. Chelsea'nin ön liberosu Jorginho'nun formasında isminin "Jorghino" yazılması dikkati çekti. Bu arada, karşılaşmayı 38 bin 434 seyircinin izlediği belirtildi. Frappart'tan kritik kararlar Maçın hakemi Stephanie Frappart, maçta kritik kararlar verdi. Chelsea'nin iki golünü ofsayt gerekçesiyle geçerli saymayan Fransız hakem, 99. dakikada Liverpool kalecisi Adrian'ın, ceza sahası içinde rakip oyuncu Tammy Abraham'a yaptığı harekette penaltı noktasını gösterdi. - Salah etkisiz kaldı Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, karşılaşmada etkisiz kaldı. Geçen sezon takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında büyük paya sahip olan Salah, pozisyon bulmakta zorlandı.


40

AVRUPA

16 AÄ&#x;ustos 2019 Cuma

Reklamlar

Profile for Vatan Londra

Avrupa gazete egazete 16 agustos 2019  

Avrupa gazete egazete 16 agustos 2019

Avrupa gazete egazete 16 agustos 2019  

Avrupa gazete egazete 16 agustos 2019

Profile for londra874
Advertisement