Page 1

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başbakanı ağırladı

Sayfa 6

Başbakan Erhürman

15 Mart 2019 Cuma

Kuzey Kıbrıs ürünlerine yeni pazar arayışı

Hüseyin Özer: "Sossuz Yemek ile Süssüz Kadın Makbuldür" Sayfa 18

www.avrupagazete.co.uk

Sayfa 24 info@avrupagazete.com

BAF: “Gazi Katliamı Yürek Heybemizde; Unutmadık, Unutturmayacağız” Turgay Deniz

Tel: 020 7275 7610

Pekünspor’dan Mehmet Macit’e saygı: “Seni unutmayacağız”

Sayfa 28

Sayfa 10 17. Yılımızda gururluyuz

Dünya Basın Ödülü - 2015

AVRUPA

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

Seyahat Ekimizi Almayı Unutmayınız

KÜLTÜR SANAT Sayfa 26-27

En iyi Medya - 2017

En başarılı gazete - 2014

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

KAZIM GÜL, BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Kemal Kılıçdaroğlu, Londra ziyaretinde CHP İngilitere Başkan yardımcısı Kazım Gül’e Adalet yürüşü kitabını hediye etmişti

FESTİVALDE MUTLU SON Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basbakanı Tufan Erhurman’ın ricası uzerine, Haziran ayında iki ayrı Kıbrıs Turk Kultur Festivali yapacak olan kuruluslar, tekrardan goruserek 30 Haziran’da tek festival yapma kararı aldılar.

Kıbrıs Türk Toplumu Ödülleri

KKTC Başbakanı Tufan Erhurman ve eşi Nilden Erhurman, Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı Kıbrıs Türk Toplumu Ödül Töreni ve Galası, 09

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Basbakanı

Ingiltere Turk Dili Kulturu ve Egitim Konsorsi-

Mart 2019 Cumartesi günü Londra'daki Re-

Tufan Erhurman’ın ricası uzerine, Haziran ayında

yumu, Kıbrıs Turk Toplum Merkezi ve Turk Top-

gency Banqueting Suite'de yapıldı. Etkinliğe,

iki ayrı Kıbrıs Turk Kultur Festivali yapacak olan

lumu Futbol Federasyonu olmak uzere dort

başta Joanne McCartney AM (Londra Belediye

CHP İngiltere Birliği, 21 Nisan 2019 tarihinde

kuruluslar, tekrardan goruserek 30 Haziran’da tek

kurulus tarafından öncülüğü yapılacak. Diger

Başkan Yardımcısı), Tufan Erhurman (Kuzey

genel kurulunu yapacak ve yeni başkanını se-

festival yapma kararı aldılar. Kuruluslar tek festi-

kurum ve kuruluslar da aynı sekilde festivale kat-

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı) ve Oya

çecek. CHP İngiltere Birliği Başkan yardımcısı

valden yana olduklarını, toplumun da bunu

kıda bulunacaklar. Tum Kıbrıs Türk halkı 30 Hazi-

Tuncalı (KKTC Londra Büyükelçisi) olmak

olan Kazım Gül, başkan adaylığını ve projele-

istedigini soylediler ve topluma hizmet amacıyla bir

ran 2019 Pazar gunu Enfield Playing Fields, Donkey

üzere İngiltere ve Kıbrıs'tan birkaç onurdan

rini Avrupa Gazetesine açıkladı.

araya geldiler.

Lane, Enfield EN1 3PL adresinde yapılacak 3. Kıbrıs

oluşan yaklaşık 400 misafir katıldı.

Festival, Ingiltere Kıbrıs Turk Dernekleri Konseyi,

Turk Kultur Festivali’ne davet edildi.

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Sayfa 8’de

Ödül Kazananların Listesi sayfa 25’te

Kutsal Bir Dokunuşun Öyküsü

Ödül Kazanan-

İçerisinde bir çok değerli ressama ait çalışmalardan bazı örnekle-

rinde yer aldığı Sistine Chapel London on yıl kadar süren çok yoğun bir çabanın ardından sanat dünyasında kazandırıldı. Veysel Baba, sanat aşığı bir insan olarak Sistine Chapel London’u adeta kutsal bir dokunuş sayesinde meydana getirmenin o dayanılmaz ‘Sistine Chapel London’ Sayfa 16’da hazzını yaşamakta.

Sanat aşığı Veysel Baba


2

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


3

AVRUPA

Haberler

15 Mart 2019 Cuma

Vatan Öz Philip Mountbatten’ı bilir misiniz ? vatanoz@avrupagazete.com Yunan kökenli olduğu için İngiltere ( Birleşik

laylı veya direk etkisi olan, tüm dünyaya

Krallık) Kraliçesi Elizabeth’in kocası Phi-

ayar veren, herkesi dize getiren tüm ülkele-

lip’de Akdeniz kanı vardır. Ne kadarda

rin başkanlarından krallarına etki eden Tür-

Edinburg Dükü olsada İngiliz asaleti ikinci

kiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder

plandadır.

Atatürk’ü saygıyla anıyorum.

98 yaşında ama Range Rover kullanıyor.

• İngiltere Dışişleri eski Bakanı Boris John-

Araba kullanırken canını sıkan diğer şoför-

son’a bakıyorum ailesinde Türk ve Atatürk

lere orta parmağını gösteriyor ! Geçen hafta

yenilgisi

kaza yaptı. Bir anne ve minik bebeğini yaraladı. Özür dilemediler. Ne Philip’miş diyen-

• İngiltere Kraliçesi Queen Elizabeth’e bakı-

lere ....

yorum kayınpederi Atatürk ve Türkler yüzünden sürgün edilmiş. Babası Türklere

Yakım tarihin her alanında ATATÜRK,

yenilmiş !

TÜRKLER • İngiltere Kraliçesinin kocası Philip’e bakıİngiltere Kraliçesinin kocası Yunan kökenli

yorum babası ve amcası Atatürk ve Türklere

Edinburg Dükü Philip’in babası ve amcası,

yenilmiş ve kendi ülkesi Yunanistan tarafın-

Atatürk önderliğinde Türklerin zaferi olan

dan sürgün edilmiş..

Kurtuluş Savaşı’nda (1919-1922) Yunan topraklarının kaybedilmesi suçlaması ile Yuna-

Çanakkale savaşı, Küt-Ul Amare, Trablus-

nistan tarafından sürgüne gönderildi. Philip

garp, Suriye ayrı bir konu...

hayatının bir bölümünü Türklerin Yunanistan’ı Akdeniz’e süpürmesi sonucunda sür-

Daha geçen hafta İspanya’ya gittim. Afrika

gün hayatını Fransa'da geçirdi. İskoçya ve

sınırlarına yakın, Costa Blanca, Canary Is-

Almanya okullarında Alman Yahudi eğitim-

land, Alicante - Benidorm şehirlerini dolaş-

ciler tarafından yürütülen bir eğitim gördü.

tım ve tarihleriine baktım. Büyük Türk

Philip Mountbatten, 18 yaşındayken 1939 yı-

denizcisi Turgutreis tüm Akdeniz’i Türk gö-

lında İngiltere'nin Kraliyet Donanmasına ka-

lüne çevirmiş. Akdeniz’den gelen geçen Tur-

tıldı. Bu sıralarda 1939 yılında Kral VI.

gutreis ve Türklere para altın ganimet

George ve ailesi Kraliyet Donanması Kolejini

vererek ancak Akdeniz’de dolaşabilmiş....

gezdiklerinde Philip Mountbatten, kralın kızı II. Elizabeth ile tanıştı.

5 dakikada aklıma gelenler bu kadar gerisini düşünün...

Sonrası malum... Fatih Sultan Mehmet, Atatürk, Cengiz Han... Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth ile evlendi. Son 100 yılda tarihin neresine bakarsam do-

Geçmişini bilen geleceğini bilir...

Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth ve kocası Philip


4

AVRUPA

Haberler

15 Mart 2019 Cuma

Toplumu birleştirdi, Tek festival kararı alındı Avrupa Ajansı / AVA| Londra Kıbrıslı Türkleri ve gençleri eğitim başta olmak üzere her alanda bir araya getirmek için birlikte hareket etKzuey Kıbrıs Türk Cumhuiryeti Başbakanı Tufan Er- meye çağırdı. hürman, Londra’da faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Dernek Başkanları ile bir araya geldi. Başbakan Erhürman, sorunları ancak ve ancak birlikte hareket ederek, el bir-

Tek festival kararı herkesi mutlu etti

liğiyle çözebileceklerini belirterek, bu konuda Londra'da faaliyet gösteren derneklere büyük bir görev Erhürman, birlik ve beraberlik olmadan toplum olunadüştüğünü söyledi ve tüm derneklere, İngiltere'deki mayacağına işaret ederek, Kıbrıslı Türklerin tek başına, kişisel değil toplum olarak başarı yaratması gerektiğini, toplumun bölünmesini değil birleşmesini istediğini söyledi. Başbakan Erhürman, hükümet olarak İngilte-

KKTC Başbakanı Erhürman, İngiltere'deki Kıbrıslı Türklerin tek çatı altında festival düzenlemesini uzun süren toplantı sonrasında sağladı. Tüm dernekler ortak festival kararına uydu. Haziran’da tek festival yapılması kararı alındı.

ÖĞRENCİLERLE TOPLANTI

re'deki Kıbrıslı Türklerin tek çatı altında festival düzen- ortak festival kararına uydu. Haziran’da tek festival yalemesini istedi, bu yönde adım atılması halinde pılması kararı alındı.

festivale destek vereceklerini söyledi. Tüm dernekler Toplantıda dernek başkanları, taleplerini, sorunlarını, Başbakan Erhürman, ardından Birleşik Krallık Kıbrıslı sıkıntılarını ve çözüm önerilerini  anlattı, İngiltere'nin Türk Öğrenci Federasyonu ve İngiltere’de öğrenim Brexit konusunda Kıbrıs Türk tarafının adım atması, gören Kıbrıslı Türk üniversite öğrencileri ile görüştü.  eğitime önem vermesi gerektiği gibi konuları gündeme Erhürman, 250 üyesi bulunan federasyon yetkilileri ve getirdi. 

Öğrencilerden burs, öğrencilik hayatı, İngiltere'de yaşadıkları sıkıntılar ve geleceğe yönelik planlarını din-

Türk okulları

ledi.

Dernek başkanları, devletten buradaki gençlere ve ge- Erhürman, yurtdışında yaşayan öğrencilere seslenerek, lecek nesillere sahip çıkmasını, eğitim alanına daha "İyi yetişmiş ve ülkesine dönen insanlarımıza ihtiyacıfazla önem verilmesini istedi, ülkeden İngiltere'ye Türk mız var. Bu ihtiyaç kamu dahil her alandadır. İyi yetişin okullarına gelen öğretmenlerin görev sürelerinin uza- ve ülkenize geri dönerek kalkınmasına destek verin" tılmasını istedi, eğitimin buradaki gençliği kurtaraca- dedi. ğını vurguladı.  Dernek başkanları, İngiltere'deki Başbakan Erhürman, üniversite öğrencilerinden, İngilKıbrıslı Türklerin ve gençlerin Kimliklerini, dillerini, tere'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı ve gençliğiyle bir kültürlerini koruması için de eğitime önem verilmesi araya gelmesi, burada doğup yaşayan gençlikle bağ gerektiğini kaydetti. 

kurmasını istedi.

KKTC Londra Temsilciliğinde yer alan toplantılarda, Başbakan Erhürman'a Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik etti, KKTC Londra Temsilcisi Oya Pof Tuncalı da hazır bulundu.

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

INGILTERE'NIN

EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETESII

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written per mis sion is strictly prohibited. www.avrupagazete.co.uk We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

info@avrupagazete.com

Printed at St.Clements Press LTd Unit 3 Rick Roberts Way, Stratford, London

www.avrupagazete.co.uk web sitemiz anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


6

AVRUPA

Haberler

15 Mart 2019 Cuma

Yerli ve yabancı basının yakından izlemesine müsaade edilen askeri tatbikatların esas amacı mesaj vermektir. Bu mesajın iki yönü vardır. Birincisi iç kamuoyuna yöneliktir; “Silahlı Kuvvetlerimiz her durum ve şart altında ülkemizin güvenliği ile hak ve çıkarlarını koruyabilecek imkân ve kabiliyettedir’’ anlamındadır. İkincisi ise dış dünyaya ve özellikle hedef ülke (çıkarlarını tehdit eden) veya ülkeleredir;“Eğer ülkemin hak ve menfaatlerini yok sayarsan, bunu sana pahalıya mal eder, canını yakarım.” demektir. Yani bu mesajlarla elde edilmek istenen amaç; içeriye güven vermek, dışarıda ise caydırıcılık sağlamaktır. Tatbikatın icrasıyla, özellikle dışarıya verilen mesajın tam olarak yerine ulaşabilmesi ve caydırıcılık sağlayabilmesi için siyasi iktidarın uzun soluklu siyasi hedefleri ile uyum içinde olması lazım. Eğer bu uyum yoksa, tatbikatın mesajı sadece iç kamuoyuna yönelik olur. Savaşlarda da durum aynıdır. Siyasi hedeflerle askeri hedefler arasında uyumsuzluk varsa; askeriniz savaşı kazansa dahi mutlaka masa başında kaybedersiniz. Osmanlı tarihi bunun sayısız örnekleri ile doludur. Geçtiğimiz günlerde icra edilen Mavi Vatan Tatbikatınedeniyle, Türk DenizKuvvetleriile gerçekten gurur duyduk. Zaten yakından takip ediyordum. Türk Deniz Kuvvetleriçok büyük darbeler almasına, ihaneti yaşamasına, arkadan hançerlenmesine, çok büyük bir personel ve motivasyon kaybı yaşamasına rağmen kalanlar aslanlar gibi mücadele ediyor. Hepsini alınlarından öpüyorum ve kutluyorum. Tatbikat sırasında basınımızı da yakından izledim ve midem bulandı. Mavi Vatan’ın koruyucusu Türk Deniz Kuvvetleri’ne her fırsatta hakaret eden, arkasında emperyalizm, önünde ise AKP İktidarı ve FETÖ’nün olduğu hayasız saldırıların medya bacağını oluşturanlara bir baktım ki; Deniz Kuvvetlerimizemethiyeler düzüyorlar ve kahramanlık destanı yazıyorlar diyorlar. Ama bu destanı yazanların kilit mevkilerinde Balyozmağdurlarının olduğunu biliyorlar mı? Sanırım, umurlarında değil. Buradaki amaç; askerin üzerinde iktidar iradesini pompalamak ve bunu bir seçim yatırımına dönüştürmektir. Akdeniz’de, Münhasır Ekonomik Bölge(MEB) kapsamında Türkiyealeyhine 2003’de Mısır’ın, 2007’de Lübnan’ın, 2010’da İsrail’in hamlelerine yanıt verme, 2004’de Kıbrıs’ın AB’ye girmesine sessiz kal, hatta Annan Planıdahilinde Kıbrıs’ı satmaya kalk, Kıbrıs’a sahibiyet gösteren Rauf Denktaş’a düşmanlık et, Doğu Akdeniz’de yetki alanları konusunda Türkiye’ye karşı yanlış yapmayan tek ülke olan Suriye’ye emperyalizmin işbirlikçisi olarak vekalet savaşına balıklama atla, Ege’de adaların işgaline duyarsız kal, Mavi Vatan’a sahip çıkan denizcilere kumpas kurup hapse attır; Türkiye’nin15 Temmuz Darbe Girişimi’ne maruz kalmasının en büyük müsebbibi olunduğuhalde faturayı askere çıkararak askeri liseleri ve hastaneleri kapat, TSK’nın kurumsal yapısını tahrip et, komuta birliğini yok et, genetik kodları ile oyna ve Savunma Sanayii fonlarını başka alanlarda çarçur et;sonra bir tatbikat ile “Mavi Vatan’a sahip

Türker Ertürk

Mavi Vatan Tatbikatı Nedir, Ne Değildir

Başbakan, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata başkanlığında Londra’daki Kıbrıslı Türk İşadamları ile buluştu

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başbakanı ağırladı

turkererturk@avrupagazete.com

çıkıyorum”siyasi mesajını vermeye çalış. Buna kargalar bile güler! Yabancılar inanmaz, inanmıyorlar da! İçinde bulunduğumuz durumu anlamak ve başımıza nelerin gelebileceğini kavramak için tarihimize bakmak lazım. Çünkü; tarihini bilmeyen milletler pusulasız gemi gibidir, sığınacak liman bulamazlar. Türk Denizciliğine zaman bir darbe yemişse, maliyeti ülke için çok büyük olmuştur. Türk Denizciliği, ilk büyük darbesini 7 Ekim 1571’de Korent Kıstağındabulunan İnebahtıyakınlarında yapılan deniz savaşında, Haçlı Donanması’na karşı alır. Sonuç bizim için gerçekten faciadır. Donanmamızlabirlikte çok sayıda yetişmiş insan gücümüzü, denizcimizi kaybettik. İnehbahtıdarbesinin en büyük sonucu ise; Osmanlı Donanması’nın Barbarosve Preveze(1538) ile ulaştığı Akdeniz’deki üstünlüğünün artık sona ermesidir. Bir daha bu üstünlük sağlanamaz. Vatikan, hala her yıl 7 Ekim’i kutlar ve anar. Avrupalıtarihçilere göre İnebahtı’da elde edilen en önemli sonuç; “Türklerin yenilmezliği efsanesinin sona ermesidir” Türk Denizciliği, ikinci büyük darbesini 18’inci yüzyılda Çeşme’de alır. Ruslargüneye, sıcak sulara inmek, Osmanlı Devleti’ni zayıflatarak bölmek, Ortodoksdayanışması içinde bulundukları ve Osmanlıtebaası olan Yunanlılararasında isyan çıkartmak ve Rusyayanlısı birYunan Devletikurmak istiyorlardı. Osmanlı-Rus Savaşı(1768 -1774) devam ederken, Aleksey Grigoryeviç Orlovkomutasındaki Rus Donanması, Baltık Denizi’nden Akdeniz’e gönderilir. Osmanlı’da ise gaflet ve dalalet hakimdi. Osmanlı Donanması’nda hesap, hendese, akıl ve bilim yoktu, muzafferiyet için metafizik beklentiler esastı. O dönemde, amirallik makamları ve kalyon kaptanlıkları liyakate göre değil, yakınlık ve rüşvet gibi faktörlere bağlıydı. Donanmamızın başında bulunan Kaptanıderya Hüsamettin Paşa, düşmanla açık denizde savaşmaktan yana değildi. Emrindekilerin ikazına ve uyarılarına rağmen; donanmayı 1 mil genişliğinde ve 2 mil uzunluğunda olan Çeşme Koyuna soktu ve demirletti. Çeşmeönlerine gelen Rus Donanması, 6-7 Temmuz 1770’de, Donanmamızı savaşmasına bile imkân vermeden tamamen yaktı. Bu baskının Osmanlı’yaen büyük maliyeti ise; Karadeniz’deki Osmanlıegemenliğinin sonunu getirmesi ve bu deniziRuslarlapaylaşma durumunda kalmasıydı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ve İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata Avrupa Ajansı / AVA| Londra Kuzey Kıbrıs Türk Cumuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, İngiltere'deki Kıbrıslı Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

BAŞBAKAN TC LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yatırım alanları, yatırım fırsatları, ekonomik ilişkiler ve işbirliği konuları ele alındı.

Muhammet Yaşarata İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata başkanlığındaki

Londra’daki

Kıbrıslı

Türk

İşadamları ile gerçekleştirilen toplantıda, Erhürman'a Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik etti. Toplantıya, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de katıldı.

KTKC Başbakanı Tufan Erhürman ve Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın Avrupa Ajansı / AVA| Londra

L

ondra'daki temaslarını sürdüren Başbakan Tufan Erhürman,

Türkiye

Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Erhürman, ziyarette Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile görüştü.


7

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


8

AVRUPA

Haberler

15 Mart 2019 Cuma

Birisinin günahını almak, haksız yere suçlamak.

Mustafa Öz

İftira atmak. Karşısındakileri karalama kampanyaları düzenlemek bizim toplumumuzda ve di-

KAZIM GÜL, CHP İNGİLTERE BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

nimizde kötü olan, günah olan şeylerdir. Toplumsal doku ve ve yapısal bozukluklar ülkemizde hergün yeni durumularla kendini gös-

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

teriyor. İşlerdeki bozukluklar, alım satım sırasındaki kötü hakıszılıklar fırsatçılıklar çıkar uğruna yapılanlar toplumdaki bozulmayı anlatıyor. Siyasi palavralar ve midelere yönelik su-

Günahlarımız

numlarla oy alma yöntemlerine başvurmalar

mustafaoz@avrupagazete.com

demokrasilerinde cambalığında yeni yöntemleridir.

CHP İngiltere Birliği, 21 Nisan 2019 tarihinde genel kurulunu yapacak ve yeni başkanını seçecek. CHP İngiltere Birliği Başkan yardımcısı olan Kaızm Gül, başkan adaylığını açıkladı. Kazım Gül Avrupa Gazetesine özel bir açıklama gönderdi. Kazım Gül’ün başkan adaylığı ve seçim açıklaması şöyle: “Başkanlık Yetkisi”

Yani şimdi oturup sizlere fetva verecek değilim Özellikle iktidarda bulunanlar ve kendi yaptık-

ama okuyup incelediğm kadarı ile böyle söylü-

larının hesabını vermekten kaçınanarak her

yor yüce kitabımız. Lütfen doğruları ahrette mi

türlü karalamalarla karşılarındakileri suçlarlar.

söyeyeceğiz diye kendimize ve çevremizdekileri

Bu durumun örneklerinden en günceli yerel

uyaralım. Birlik ve beraberliğimize uzanan hain

seçim çalışmaları sırasında atılan iftira ve yalan-

elleri, dilleri yok etmeye çalışalım. Üretmeden

lardır. Bu gibiler kendilerini savunmak yerine

tüketme olamaz bunun bilincine varalım.

üste çıkmaya çalışırlar. Bunun örneklerinide söylem ve eylemlerde bulunanların tutumlarında

Bakınız üretemediğimiz için sıkıntılar içindeyiz.

görmekteyiz. Patates, soğan, domates kuyruklarındayız. Bu böyle gidermi? Nasıl oluyorsa bunlarda zengin kuyruğuymuş. Görünen köy kılavuz istemez !

Zengin kuyruğa girmez. Zenginin parası vardır gider alır veya aldırır.

Gidiyor işte herkesin gözünün önünde. Sanki seçim sonrası dünya yıkılacakta bizler yok ola-

Yani bunlar söylenecek, olacak şeyler değil. Ak-

cağız. Ya da dünyanı sonu gelecek gibi birbiri-

lımızı başımıza toplayarak ülkemiz, insanlarımız

mize saldırıyoruz. Günah almanın dinimizdeki

ve çevremiz için ne gerekiyorsa onu yapmaya

yerini çoğumuz bilirde genede günah işlemeye

çalışalım.

devam ederiz. Sonrada bizden iyi müslüman,

Artık birilerinin veballerini alarak bir yere vara-

vatanını seven,milletini seven yoktur olmazda.

mayacağımızı bilelim. Ülkemiz bir yerel seçime

Ama gerçekleride görmemiz gerektiğni ne

gidiyor. Bunu sonu ölüm değil. Daha birlik ve

zaman idrak edeceğiz? Halsız kazanç günahtır

beraberlikler içinde olursak nice seçimler yapa-

dinimizde. Birisinin aleyhinde yalan yanlış suç-

cağız. Biz kurtuluş savaşımızı verdik. Yoktan var

lamalar üeretmek günahtır dinimizde. Hırsızlık

olduk. Gerekirse gene vatan millet toprağımız

yapmak, yolsuzluk yapmakta suç ve günahtır

için canımızı çekinmeden veririz. Gidip sandığa

dinimizde.Yalan söylemek günahların da büyü-

oyumuzu vermeyi ihmal etmeyelim.

ğüdür dinimizde.

Sağlıklar dilerim hepinize.

“Öncelikle sizlerin aracılığı tüm üyelerimizi 21 Nisan 2019 tarihinde, The Selby Centre’da saat 10:00 ile 16:00 arasında yapılacak olan kongreye katılım göstermeye davet etmek isterim. Ben 2015 yılından itibaren CHP İngiltere Birliği’nin üyesi olup, son iki yönetimde Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş bulunmaktayım. Bu süreler zarfında üyelerin oyları ile bana verdiği görevleri daima sonuna kadar götüren, hiç bir zaman görevinden çekilmeyen ve gerektiğinde insiyatif alarak başka görevleri de üstelenen bir siyasi çizgi izledim. Birliğin içinde bulunduğu sorunlar karşısında ortaya konan çözüm çalışmalarında her zaman sorumluluk aldım. Organize edilen her türlü aktivite ve eylemlere katılımda bulunmak sureti ile destek oldum. Birliğimizin bugün ulaştığı kurumsal noktaya gelmesinde önemli katkılar sundum. Bu güne kadar Başkan Yardımcısı çerçevesinde ortaya koyduğum bu çalışmaları daha ileriye taşıma mücadelesini bundan sonra Başkanlık yetkileri içerisinde sürdürme kararı aldım. “ “Köy Dernekleri ve İnanç Vakıfları” Kazım Gül: “Bildiğiniz üzere Türkiye 24 Haziran seçiminden sonra yeni bir rejime girmiştir. Sözkonusu rejim değişikliği ile demokrasi ve siyaset kuşatma altına alınmış, hak ve özgürlükler kısıtlı bir konuma getirilmiştir. Bu siyasi ortamda partimizin dış birliklerine büyük görev düşmektedir. Bu görev kapsamında Dış Birlikler’in bulundukları ülkede farklı kitleleri harekete geçirebilen ve her kesimden sivil toplum örgütleri ile iletişim kurabilen bir yapıya kavuşması gerekmektedir. Bu noktada ben ve ekibimin İngiltere’de bulunan köy dernekleri ve inanç vakıfları ile geçmişten gelen köklü iliş-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ekim ayından Londra ziyaretinde CHP İngilitere Başkan yardımcısı Kazım Gül’e Adalet yürüşü kitabını hediye etmişti

kileri bulunmaktadır. Bu ilişkliler İngiltere’de yer alan tüm dernekler ve federasyonlar ile Birliğimiz arasında ki iletişimi geliştirecek ve bir arada başarılı çalışmalar ortaya koyacaktır. Bu çalışmalar ile CHP İngiltere Birliği, tüm kesimleri yanına alarak ulusal ve uluslararası alanda farkındalık oluşturan eylemler ortaya koyacak ve Türkiye demokrasi mücadelesinin yılmaz bir destekçisi konumuna gelecektir.” CHP İngiltere Birliği Kazım Gül: “Tüm bunların yanında,Birliğimiz artık burada yaşayan vatandaşlarımızın yerel sorunlarına çözüm getirecek oluşumları ortaya koyma noktasına gelmiştir. İngiltlere’de yaşayan toplumumuzun gerek yerel hükümetler gerekse konsolosluk ile olan ilişkilerinde aracalık edecek konuma yükselmiştir. Bu sebeple CHP İngiltere Birliği başkan adayının, gerek sosyal medyada ve gerekse gerçek hayatta sadece seçim zamanı değil her zaman aktif bir şekilde yer alan ve herkes tarafından erişilebilir bir niteliği olmalıdır. Topluma yukarıdan bakan elitist yaklaşımlardan uzak, halkın içinden gelen ve halkla beraber hareket eden bir profil ortaya koymalıdır. Toplumun her kesimi ile irtibat halinde olan, herkesin ulaşabildiği ve derdini anlatabileceği biri olarak, Birliğimizi bu noktada etkin bir role kavuşturacağıma inanmaktayım.” Laik ve Demokratik Türkiye Cumhuriyeti Kazım Gül: “Tüm bunlarınn eşiğinde Birliğimizi geldiği noktadan daha ileriye taşımak, Partimizi en iyi şekilde temsil ederek Atatürk ve arkadaşlarının ülkenin dört bir yanından aldığı destek ile kurduğu Laik ve Demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni savunmak adına CHP İngiltere Birliği Başkanlığı seçimlerinde aday olma kararı aldım. Adaylığımız partimiz ve toplumumuz adına hayırlı olmasın diliyorum. “ Projelerim • Tüm üyeleri kapsayan tüzük kurultayı • Toplumumuzu bilgilendirecek dijital ve basılı bülten oluşturulması • Birliğimizi yönetiminde bir TV kanalının kurulması • Finans sorununa kalıcı çözümler • Birliğin haftanın 7 günü açık konuma gelmesi • Seminer ve bilgilendirme toplantıları Seçim Bilgileri • Tarih: 21 Nisan 2019, Pazar • Saat: 10:00 – 16: 00 • Yer: The Selby Centre • Adres: Selby Rd, Tottenham, N17 8JL London


9

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


10

AVRUPA

Haberler

15 Mart 2019 Cuma

Pekünspor’dan Mehmet Macit’e saygı Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Yardımcısı Erol Özdemir, merhum hacı Mehmet Macit’in ailesi, futbolcular ve tüm Pekünspor ta-

Türkiye'nin Karadeniz bölgesinin, güzide şehirle-

kımı Mehmet Macit’in fotoğrafının bulunduğu

rinden olan Gümüşhane iline ait Kelkit İlçesi Pe-

“unutmacağız” yazılı t-shirt’ü giyerek maçtan

künlüler (Ünlüpınar) Kasabası'ndan İngiltere’ye

önce saygı gösterisinide bulundular. “Rahmetli

gelenlerin oluşturduğu İngiltere Pekünlüler Der-

Hacı Mehmet Macit Hoca, Mekanın cennet olsun,

neği bünyesinde faaliyet gösteren spor kulubü var.

Seni unutmayacağız” yazılı pankart açıldı. “seni

Geçtiğimiz aylarda vefat eden Pekünlü Mehmet

unutmayacağız Hacı Mehmet Macit “ yazılı t-shirt-

Macit Hoca anısına saygı gösterildi.

ler giyildi. Maçtan önce Dernek başkanı Fikri Özer

“Seni unutmayacağız”

ve yakınları Avrupa Gazetesine şu şe“Rahmetli Hacı Mehmet Macit Hoca, Mekanın cennet olsun, Seni unutmayacağız” yazılı pankart açıldı.

kilde konuştular : İngiltere Pekünlüler Derneği (Turkish Cultural As-

Fikri Özer: “Çok değerli büyüyüğü-

sociation) Başkan Fikri Özer, Pekünspor Başkan

müz. Bizlere çok değer kattı. Pekünlüler için çok değerli bir insandı.

İngiltere Pekünlüler Dayanışma Derneği

Merhumdan Allah razı olsun. Anısına

başkanına Fikri Özer'e teşekkür ederiz, bizi

saygı göstermek için geldik yeşil sahalara”

onurlandırdılar. Allah razı olsun.”

Şinasi Macit: “Ben Mehmet Macit’in büyük oğ-

Pekünspor Başkan yardımcısı Erol Özdemir:

luyum. Pekün Derneğinin ve Pekün Spor'un yap-

“Sayın sporseverler sayın Pekünlü değerli arkadaş-

tığı etkinliğe bizleri de çağırdılar, babamı onur

larımız bugün burada çok değerli Mehmet Macit

ettiler teşekkür ediyorum.”

için bir saygı duruşu yapıyoruz. Allah kabul etsin

Şener Macit: “Ben Şener Macit merhum Mehmet

ve Allah mekanını cennet etsin. Bütün Pekünlü ar-

Macit'in küçük kardeşi oluyorum. Ailemiz adına

kadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Londra Kitap Fuarı

Avrupa Ajansı / AVA| Londra Londra Kitap Fuarı'ndaki Türkiye standının Başkan Fikri Özer, Şinasi Macit ve Şener Macit

açılışı, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit

Cem Yılmaz yeni gösterisiyle Londra'yı salladı

Yalçın ile İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay'ın katılımıyla yapıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'nın Olympia Sergi Merkezi'ndeki açılışta konuşan Yalçın, etkinliğe katılımdan ötürü büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, "Burası dünyada, yayıncılığın ve kitapçılığın merkezlerinden birisi. Türkiye, böyle önemli uluslararası bir fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, İstanbul Ticaret Odasıyla burada. Beraberinde birçok yayıncımızı, yayınevimizi, kitabımızı ve yazarımızı temsil ediyor. O yüzden bu fuarda Türkiye bölümünü açmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Turkish Bank'ın sponsorluğunda Most Production organizasyonu ile gerçekleşen gösteriyi Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da izledi. Avrupa Ajansı / AVA| Londra

NOTER İŞLEMLERİ KOLAYLAŞIYOR

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Türk Komedyen Cem Yılmaz yeni gösterisi ''Diamond Elite Platinum Plus'' ile Londra'da sahne

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yene-

aldı.Cem Yılmaz yeni gösterisiyle Londra'da

roğlu Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen

sahne aldı. Oyuncu, senarist, yönetmen ve ko-

Türkiye'de nöbetçi noterlik uygulaması ve kon-

medyen Cem Yılmaz, yeni tek kişilik gösterisi

solosluklarda noterlik işlemlerinin kolaylaştı-

''Diamond Elite Platinum Plus''la Londra'nın ba-

rılmasıyla ilgili tanıtım toplantısına katıldı.

tısındaki Eventim Apollo gösteri merkezinde İn-

Yeneroğlu bu çalışmaları, “Adalet Bakanlığımı-

giltere'de

seyircilerle

zın yeni uygulamaları yurtdışında yaşayan va-

buluştu.Gösteri için 3 bin 500 kişilik salonu dol-

tandaşlarımıza ve yabancı yatırımcılara yönelik

duran seyirciler, öncesinde de salonun dışında

çok değerli hizmetlerdir. Hem yaşadıkları

uzun kuyruklar oluşturdu.Turkish Bank'ın spon-

yerde hem de Türkiye’ye geldiklerinde kolay-

sorluğunda Most Production organizasyonu ile

laştırılmış noterlik hizmeti alacaklardır.” sözle-

gerçekleşen gösteriyi Türkiye'nin Londra Büyük-

riyle değerlendirdi.

yaşayan

Türk

elçisi Ümit Yalçın da izledi.


11

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


12

AVRUPA

ŞEHİTLERİMİZİ ANIYOR ŞANLI ÇANAKKALE Gazetenin

değerli

Hazırlayan: Hüseyin Doğan Ahioğlu

ZAFERİMİZİ KUTLUYORUZ Avrupa

Haberler

15 Mart 2019 Cuma

okurları,

Şehitlerimizi anma törenleri dokunur ve tabir

18 Mart Şehitler günü ve şanlı Çanakkale Za-

caiz ise milli duygusallığımız tavan yapar

ferimizin 104 yıl dönümü bu hafta tüm yurtta,

garip bir gurur ve gariplik hissederiz.

yurtdışı temsilciiklerimizde, Kuzey Kıbrıs

Her yıl dönüşümlü olarak yapıldığı gibi bu yıl

Türk Cumhuriyetinde sivil toplum örgütleri-

da 18 Mart Pazartesi günü Londrada’ki devlet

miz ve duyarlı vatandaşlarımızın katılımıyla

temsilcilerimizin katılımlarıyla 11:30’da Ports-

anılacak ve kutlanacaktır. Ayrıca bu bağlamda

mouth Türk Deniz Şehitliği’nde (Clayhall

çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve yurtdışın-

Royal Naval Cemetery, Clayhall Road, Gos-

daki 34 ülkedeki 78 Şehitliklerimiz ziyaret edi-

port, Hampshire, PO12 2AZ) “18 Mart Şehitler

lecek. Amaç, vatan savunması uğrunda bu

Günü Töreni” düzenlenecektir. (Geçen sene.

dünyaya doymadan hiç çekinmeden genç

Woking kasabasındaki Brookwood mezarlı-

ve emperyalist figurlere anlatmakta hep zor-

yaşlarda canlarını ve körpe bedenlerini feda

ğında’ki Hava Şehitliğimizi ziyaret etmiş idik.)

lanırız en haklı davalarımızı bile sıkca hep ka-

eden aziz Şehitlerimizin huzurunda toplan-

Türk milletinin kaderinde ve fıtratında ma-

nımızı dökerek kazanırız.

mak birkez daha ulus olmanın farkına varmek

sa’da müzakerelerle kazanılan savaşlara pek

Savaşın en zorlu anında Atatürk, askerlere

aziz Şehitlerimizi bir kez daha yad etmekir.

rastlanmaz. Geçmişte olduğu gibi bugünde en

“Ben, size taarruzu emretmiyorum. ölmeyi

Gurbette olmamızında etkisiyle en çok bizlere

haklı ulusal davalarımıza uluslararası merciler

emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçe¬cek zamanda yerimize başka kuvvetler, başka kumandanlar ge¬çebilir,” diyerek savaşın kazanılmasının Türk ulusu için ne kadar önemli olduğunu belirtiyordu. Bu emri duyan Türk askeri, canıyla, kanıyla, etiyle, kemiğiyle düşmanın üzerine atılıp gövdesini siper etmiş, yine de yurdunu düşmana çiğnetmemiştir. Bunun içindir’ki her karış toprağı mermi ve cansız bedenlerle dolu olan, her karış toprağına Şehit ve hayatlar bıralılan kutsal bir vatan toprağıdır Çanakkale Bu hafta (18 Mart) Çanakkale’de hiç düşünmeden gözlerini dahi kırpmadan canlarını vayan sağolsun diyerek feda eden haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz Yüce Şehitlerimizi anma günüdür. Söylenecek fazla söz yok sadece alınacak dersler ve tanınacak düşman ve emperyalistler var. Aziz şehitlerimizin RUHLARI ŞAD OLSUN MEKANLARI CENNET OLSUN.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazıları Gaz’a gelen iddialar!

Gökhan Güler Rumlar 10. parselde çok büyük kesif yaptıklarını iddia ediyorlar. Mısır'a ait Noor sahasında da 3 sene kadar önce 2,5 trilyon m3 civarında gaz bulunduğu açıklanmıştı! Sonrasında ise ilan edilen rakamın ancak yüzde 10'u kadar rezerv olabileceği ifade edilmeye başlandı! Araştırma yapan şirketler zaman zaman sansasyonel rakamlar açıkladıklarında borsadaki hisseleri anlaşılan o ki ciddi manada yükselebiliyor! Şirketler acaba bu yolla yapmış oldukları masraflarını çıkartıp bir de üstüne kara mı geçiyorlar? Aradan bir kaç yıl geçtikten sonrada yanıldıklarını bu defa sessiz sedasız açıklayabiliyorlar! ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin(United States Geological Survey/USGS) 2010 yılında yayınlanan raporuna göre Doğu Akdeniz bölgesinde 10-15 trilyon metreküp doğal gaz ve 1,5-3,5 milyar varil petrol olduğu tahmin ediliyor! Adı üzerinde TAHMİN EDİLMEKTE! ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nintahminine göre Doğu Akdeniz’de toplam değeri 3 trilyon doları bulan doğalgaz yatağı bulunmakta imiş! Bugüne kadar İsrail, Tamar bölgesinde 320 milyar m3, Leviathan bölgesinde 600 milyar m3, Güney Kıbrıs, Aphrodite bölgesinde 130 milyar m3 ve Mısır ise Zohr bölgesinde tahminen 850 milyar m3 doğalgaz rezervi bulduklarını açıkladılar. Bu rakamların süreç içerisinde aşağı ve yukarı değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerek! Şirketler az olanı çok. Çok olanı az gösterebiliyorlar. Sonrada günü kurtaracak yönde açıklamalarda bulunabiliyorlar! Bir doğalgaz rafinerisi açabilmek için en az 250 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin olması gerekmektedir. Güney Kıbrıs’ta Afrodit olarak nitelendirilen sahada bulunan doğalgazın miktarı 130 milyar metreküptür! Demek ki bu sahada rafineri açmak akıl karı değil! Rakamsal olarak bugün itibarı ile Doğu Akdeniz’de Afrodit, Tamar, Leviathan ve Zhor sahalarında en iyimser rakamlarla 2 trilyon m3 rezerv bulunduğu belirtiliyor! Dünyada kanıtlanmış hidrokarbon rezervlerine göz atacak olursak Rusya 45 trilyon m3, İran 30 trilyon m3, Katar ise 25 trilyon m3 doğal gaz kaynağına sahip oldukları görülecektir. Doğu Akdeniz’de şu ana kadar keşfedildiği belirtilen hidrokarbon kaynaklarının enerji arz güvenliği ve maddi açıdan dünyada kanıtlanmış hidrokarbon kaynakları ile rekabet edebilirliğinin tartışmalı olduğunu düşünüyorum! İddia edilmekte olan rezervlerin ise bulunup bulunamayacağı ise büyük bir muamma! Çünkü adı üzerinde TAHMİN! Doğu Akdeniz’de bir de sansasyonel keşifler yapıldığı iddia edilen ya da büyük beklentiler yaratılan alanlar mevcut. Örneğin Mısır’a ait Noor sahasında daha önce 2,5 trilyon milyar m3 doğalgaz keşfi gerçekleştirildiği açıklanmıştı! Ancak, geçtiğimiz günlerde bu sahada iddia edilen rakamın en çok yüzde 10’u kadar rezerv olabileceği ifade edilmeye başlandı! Güney Kıbrıs’ta da bu bağlamda 10. parselle ilgili olarak çok büyük beklentiler yaratılmıştı. Ancak yapılan sondaj çalışması bir sonuç elde edemeden kısa bir süre önce sonlandırıldı! Doğu Akdeniz’de görüldüğü üzere şu ana kadar kanıtlanmış rezervlerin dünya doğalgaz talebini çeşitlendirebilmesi açısından çok da ciddi oranda olmadığı görülmektedir. Doğu Akdeniz’in kara, hava ve deniz hâkimiyet teorilerine göre çok stratejik bir konuma sahip olduğunu ve ayrıntılarını yazmaya sanırım gerek yok! Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynaklarının keşfedilmeye başlamasıyla birlikte bazı bölge ülkeleri hızla Münhasır Ekonomik Bölgeleri’ni ilan etme ve karşılıklı olarak deniz yetki alanları ile ilgili olarak anlaşma yapma telaşı içerisine girmişleridir! Bu bağlamda başı Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır’ın çektiği görülmektedir! Bu süreçte özellikle Rum yönetimi ile KKTC’nin ve İsrail ile de Filistin’in deniz yetki alanları konusunda çok ciddi ihtilafları gündeme gelmiştir! Rum Yönetimi’nin Türkiye’nin Kıta Sahanlığı’nı da içerecek şekilde tek yanlı olarak sözde ilan etmeye kalkıştığı MEB bu anlamda çok ciddi sorunların yaşanmasına neden olmuştur!


13

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


14

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

Haberler

Erhürman: "Kıbrıs Rum tarafında zaman bizden yana

işliyor anlayışı hakim"

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs müzakerelerinde zamanın kendi lehine çalıştığı inancıyla süreci uzatmaya çalıştığını belirterek, "Nicos Anastasiadis'te de bu çok somut bir şekilde ortaya çıkıyor. O yüzden Kıbrıs Türk tarafı olarak biz ve Türkiye Cumhuriyeti eş güdüm içerisinde böyle bir şeye fırsat tanımamakta kararlıyız." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman Kuzey Londra’da konuştu

Erhürman, bir dizi temasta bulunmak için gittiği Londra'da sorularımızı yanıtladı. ''Kıbrıs Rum tarafında zaman nasılsa bizim lehimize çalışıyor, bu işi ne kadar zamana yayarsak o kadar bizim lehimize sonuçlara ulaşmak kolay olur anlayışı hep hakim oldu.'' diyen Erhürman, ''(Güney Kıbrıs Rum lideri) Nicos Anastasiadis'te de bu çok somut bir şekilde ortaya çıkıyor. O yüzden Kıbrıs Türk tarafı olarak biz ve Türkiye Cumhuriyeti eş güdüm içerisinde böyle bir şeye fırsat tanımamakta kararlıyız.'' ifadelerini kullandı. Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının da Türkiye'nin de müzakerelere sıfırdan başlanmasını doğru bulmayacağını belirterek, ''Bunun çözüm iradesine destek olduğunu falan da düşünmüyoruz. Bu yeniden işi zamana yayan, bizi belirsiz bir sürece hapseden bir yaklaşım olur." diye konuştu.

Editörümüz Vatan Öz ile Başbakan Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman

Erhurman’a İngiltere ziyaretinde kendisine çok sayıda KKTC'li iş adamı eşlik etti

Guterres'in raporu

İngiltere ziyareti

Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının Crans-Montana'dan sonra ''Bundan böyle artık bir müzakere süreci olacaksa bu, sonuç odaklı bir müzakere süreci olacak ve bunun takvimi de belli olacak. Ucu açık müzakereler şeklinde olmayacak.'' mesajını verdiğini belirterek, ''Bu Sayın Genel Sekreter (Antonio) Guterres'in raporuna da bu şekilde girdi, aslında artık Birleşmiş Milletlerin resmi pozisyonu haline de geldi." ifadelerini kullandı.

Erhürman, İngiltere ziyaretinin de bununla bağlantılı olduğuna işaret ederek, bu ülkede yaşayan çok sayıda başarılı Kıbrıslı iş adamı olduğunu ve önemli bir sermaye birikimi bulunduğunu söyledi.

Anastasiadis ile Akıncı Anastasiadis ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın son görüşmelerinde elektrik ve mobil telefon şebekesi gibi alanlarda bazı güven artırıcı önlemler konusunda adımlar atıldığını anlatan Erhürman, şu değerlendirmelerde bulundu:

Kıbrıs Türk tarafı ''İşin özüne ilişkin herhangi bir gelişme yaşanmadı. Kıbrıs Türk tarafı olarak biz de şunu söylüyoruz, bir yandan irademiz nettir, Annan Planı'nda da Crans-Montana'da da ortaya koyduk, bu söylediğimiz yöntemle bir an önce çözüm için müzakere olacaksa biz burada varız ama o yoksa, biz de KKTC'de sosyal ve ekonomik kalkınma konusunda yapmamız gereken şeylere yoğunlaşmak durumundayız çünkü bu kadar yıldır bu belirsizlik ortamında, Kıbrıs sorunu ha bugün ha yarın çözülecek diyerek, aslında sosyal ve ekonomik kalkınma konusundaki hamlelerde arzu ettiğimiz noktaya gelemedik. O hamleleri arzu ettiğimiz kadar yapamadık."

Limasollular Derneği’nden muhasebeci Tevfik Zekai ve KKTC Başbakan Tufan Erhürman

Yurt dışındaki temaslarında Kıbrıslı Türklere KKTC'ye yatırım yapma çağrısında bulunduğunu aktaran Erhürman, yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin, KKTC ile bağlantılarını tekrar sağlamlaştırmaları temennisinde bulundu.

İngiltere KKTC'li iş adamları İngiltere ziyaretinde kendisine çok sayıda KKTC'li iş adamının da eşlik ettiğini belirten Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz Kıbrıslı Türkler olarak aslında küçük bir nüfusa sahibiz, dünyanın diğer ülkeleriyle kıyasladığımız zaman ama bu kadarcık bir nüfustan bu kadar çok başarı hikayesi çıkaran da çok fazla ülke yok. Şimdi bu bireysel başarı hikayelerini yan yana getirip Kıbrıs Türk halkının ortak başarı hikayesini yazma zamanıdır. Çok sıcak karşılandık. Onlar da bu mesajdan etkilendiler. Bunu bir hamle olarak görüyorlar." Anastasiadis'in bu hafta Londra'daki temaslarının ardından İngiltere'nin Kıbrıs'ta garantilerden vazgeçtiği yönünde haberler yayıldığını dile getiren Erhürman, bunların İngiltere'nin resmi açıklamalarına yansımadığını vurguladı. ''Burada bir Brexit süreci yaşanıyor, bu süreç AB üyeleriyle İngiltere'nin çok sıkı ilişkiler kurmasını gerektiren bir süreç.'' diyen Erhürman, şunları kaydetti:

Brexit süreci ''Ayrıca İngiltere Kıbrıs'ta üslere sahip olan bir ülke. Dolayısıyla Brexit sürecinde üslerin konumunun ne olacağı meselesi de ciddi bir tartışma. İngiltere belli ki Güney Kıbrıs'la ilişkilerini bir anlamda sıcak tutma ihtiyacı hissediyor ama İngiliz makamlarından garantiler konusunda henüz resmi bir açıklama işitmiş değiliz. Anastasiadis'in kendi açıklamalarıdır bu ama bizim bu anlamda bir irtibatımız kesinlikle Anastasiadis'le olmadı.''


15

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


16

AVRUPA

Bu sayfanın İngilizcesi haftaya gazetemizde 37.sayfamızda yayımlanacak

15 Mart 2019 Cuma

SISTINE CHAPEL LONDON Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İçerisinde bir çok değerli ressama ait çalışmalardan bazı örneklerin de yer aldığı Sistine Chapel London on yıl kadar süren çok yoğun bir çabanın ardından sanat dünyasına kazandırıldı. Uzun bir zamandan beri adeta inzivai bir yaşam sürdüren Veysel Baba sanat aşığı bir insan olarak içinde bulunmuş olduğu bütün o sağlık sorunlarına rağmen Sistine Chapel London’u adeta kutsal bir dokunuş sayesinde meydana getirmenin o dayanılmaz hazzını yaşamakta. Sanat aşığı bu insan şu an içinde bulunmuş olduğu bu noktaya gelmeden önce bir çok badire atlatmıştı. Geride bırakmış olduğu o karanlık dolu, o hüzün dolu, o gözyaşı dolu ve o pişmanlık dolu yıllar içinde de bir çok hatanın, birçok yanlışın içinde bulmuştu kendisini. Bazen bir takım ailevi sorunlar, bazen kişisel sorunlar, bazen yanlış tercihler, bazen kişilik bunalımları, bazen hangi dünyaya ait olduğuna karar verememe, bazen bu dünyayı iyi tahlil edememe ve bazen de hayatın karşısına çıkarmış olduğu o zorluklar, o engeller veya o sürprizler onun hayatından çok şeyler alıp götürmüştü. Geçmişteki o efsanevi yaşamından gelen epey bir tecrübesi, epey bir birikimi olmasına rağmen yine de çok savruktu, çok özensizdi ve geleceğe dair herhangi bir planı dahi yoktu. Günü birlik yaşamak ve ışıltılarla dolu o gece alemlerinde ömrünü tüketmek onun için adeta bir alışkanlık haline gelmişti. Hayatın gerçeklerinden kaçarak ve alkolün arkasına sığınarak bazı sorunlarını erteleme fikri artık onun en vazgeçilmesi olmuştu. Siyasi geçmişinden dolayı gerek insanların davranış şekli üzerine, gerek toplum bilinci üzerine gerek siyasal tercihler üzerine ve gerekse de kapitalist sistem üzerine epey bir bilgisi veya epey bir donanımı olmasına rağmen o yine de bu yaşam savaşını çoktan kaybettiğini düşünüyordu. Ve özellikle de bir zamanlar peşinden koştuğu ve en ateşli savunucularından biri olduğu o Marksizm temelli, o sosyalizm temelli düşünce sisteminin artık halklar nezdinde, toplumlar nezdinde önemini , değerini yitirmesiyle birlikte daha da bir hayal kırıklığı yaşayan bu yorgun siyaset adamının

sığınacağı tek liman o publardı, o içki sofralarıydı. Ve işte onu içine düşmüş olduğu o karanlıklardan kurtaracak bir umut ışığına, bir kutsal dokunuşa şu an çok ama çok ihtiyacı vardı.

‘’ I think; therefore I am’’ Ve işte o umutsuzluk dolu, o karanlık dolu günlerin birinde çağdaş felsefenin kurucusu kabul edilen değerli düşünce adamı Rene Descartes ( Doğum: 31 Mart 1596, Ölüm: 11 Şubat 1650)’le ilgili bir makaleyi okurken onun: ‘’ I think; therefore I am’’ şeklinde dile getirmiş olduğu o derin anlam yüklü sözü bir anlamda ona yeni bir umut ışığı oldu. Kendi kendisine: ‘’ Evet’’ dedi ve devamında da: ‘’ Ben de düşünüyorum; öyleyse var olduğumu kanıtlamalıyım ve tıpkı diğer yazarlar gibi, şairler gibi bu dünyaya kalıcı bir eser de ben bırakmalıyım.’’ Ve hemen ardından da: ‘’Düşünüyorum; öyleyse tıpkı diğer ressamlar gibi, diğer sanatçılar gibi bu ölümlü dünyaya bir imza da ben atmalıyım’’ dedikten sonra o umut ışığının peşinden gitmeye karar verdi. Ve hemen kendisini adeta esir alıp çürüten ve bir bir yok eden alkolle dolu, sigarayla dolu ve o tükenmişlikle dolu yaşam biçiminden hemen vazgeçti.

Shoreditch Park Stories Karanlık dolu günlerin ardından beliren umut ışığını takip eden bizim o heyecan yüklü Veysel Baba çoktandır bırakmış olduğu kağıdı, kalemi yeniden eline aldı ve bazen aşk üzerine, yaşam üzerine ve siyaset üzerine sözler kaleme aldı. Ve daha sonra ise kendisini bir anlamda borçlu hissettiği bu ülkeye ve onun bütün güzel insanlarına, bütün iyi kalpli insanlarına adeta bir armağan gibi sunmak için Shoreditch Park Stories başlığı altında yepyeni hikayeler kaleme aldı ve bütün bu hikayeleri de yine kendisine ait olan redfox.london isimli o web sitesinde bir bir yayınlamaya başladı.

The Creation of Adam Kendince çizmiş olduğu o hedefleri bir bir gerçekleştiren bizim o umut ışığı yüklü Veysel Baba bir gün değerli sinema sanatçısı Charlton Heston’un baş rolünde oynamış olduğu 1958 yapımı Michelangelo adlı o filmdeki bir sahneyi gördüğünde çoktandır hayal ettiği o kutsal dokunuş sahnesini adeta yeniden hatırladı. Ve birçok kutsal kitap veya metinde dile getirilen The Creation of Adam şeklindeki o ilahi metnin resmedilişini, o büyük heykeltraş ve ressam Michelangelo ( Doğum: 6 Mart 1475 – Ölüm: 18 Şubat 1564)’nun o ölümsüz eseri Sistine Chapel,

Story Of A Sacred Touch

Rome’nin tavanında görünce sanki kutsal bir elin kendisine de dokunduğunu hissetti. O her ne kadar socialist bir düşünce yapısına sahip olsa da hala bir takım kutsallara, gizemlere ve açıklanması imkansız gibi görünen bir takım doğaüstü güçlere veya varlıklara inanmaktaydı.

Michelangelo’nun Sistine Chapel’ı Ve adeta kutsal bir dokunuşun kendisini işaret ettiğini hisseden Veysel Baba da perdenin ikinci sahnesini hayata geçirmek için harekete geçti. Ve hemen o değerli insan Michelangelo’nun o saygı duyulacak eseri Sistine Chapel’in çok küçük bir örneğini şu an hala içinde yaşamış olduğu o hayal evine taşımaya karar verdi. O zaten çok iyi bir kolleksiyoner olduğu için evinde sanata dair ve özellikle de resim sanatına dair epeyce bir birikimi vardı. Diğer bir takım eksikliklerini de tamamlamak için kitap evlerini ziyaret etti, Oxfam benzeri ikinci el kitap satan yerleri dolaştı. Ve on yıl kadar süren yoğun bir çabanın ve gayretin ardından da Sistine Chapel London’u en güzel haliyle, en kutsal haliyle ve en gizemli haliyle kendi doğum günü olan 19 Şubat 2019 tarihinde hayata geçirmiş oldu. Şu an adeta kutsal bir mabedi, bir tapınağı andıran bu hayal evinin içinde toplam 10.000 adet art pictures, art paintings ve art works bulunmakta. Evin duvarlarında, tavanlarında, kapılarında, dolap kapaklarında ve hatta balkonunda özellikle de reneissance dönemine ait ressamların o değerli çalışmalarından bazı örnekler bugün itibariyle Sistine Chapel London’un adeta dört bir yanını sarıp sarmalamakta. Ve işte sırf bu özelliğinden dolayıdır ki bizler de adeta kutsal bir madeni andıran bu gizemli yapıya, bu günahtan arınmış yapıya Sistine Chapel London adını verdik.

Sistine Chapel London Hackney’de Şu an Hackney Council’a ait bir estate’nin içinde yer alan Kinder House adlı binanın dördüncü katında yer alan Sistine Chapel London’u bu şartlar altında ziyaret etmek pek mümkün gözükmemektedir. Gerek bu yapının içinde bulunduğu şartlar itibariyle, gerek bu yapıyı bir anlamda inşaa edip meydana getiren o hayal adamı Veysel Baba’nın bir takım sağlık sorunları yüzünden ve gerekse de bu binada oturan diğer insanların rahatsız olmamaları için burası şimdilik sadece Cumartesi günleri saat 10 am , 4 pm arası ziyarete açık tutulacaktır. Fakat bu noktada burayı ziyaret etmek isteyen tüm sanatsever dostlara, tüm ziyaretçilere bu kutsal mekanı, bu hayal evini daha da bir detaylı şekilde görebilmeleri için bir başka seçeneği devreye soktuk. Bizler bu gün itibariyle Sis-

tine Chapel London’u yeni hayata geçirmiş olduğumuz sistinechapellondon.com adındaki web sitesi aracılığıyla ayağınıza kadar getiriyoruz. Gerek internet ortamında, gerek bilgisayar başında ve gerekse de elinizdeki akıllı telefonlar sayesinde artık Sistine Chapel London adını vermiş olduğumuz bu kutsal mabedi, bu gizemli yapıyı günün her saatinde en ince noktasına varıncaya kadar görüp izleme şansına kavuşmuş olacaksınız. Sistine Chapel London’u 360 virtual tour available sayesinde görebilme imkanını siz tüm sanatsever dostlara sağladık. Bu arada bir başka seçenek ise toplamda beş ana bölüme ayırmış olduğumuz Sistine Chapel London’u her açıdan gösteren fotoğraflar sayesinde de yine sistinechapellondon.com adresinden indirip takip edebilirsiniz. Bu beş ana bölüm sırasıyla şu şekildedir: 1. Room dedicated ta Virgin Mary, 2. Room dedicated to Michelangelo, 3. Partitions Dedicated To The Future, 4. Room Dedicated To Art Lovers, 5. Room Dedicated To Painters.

Guinnes World Record Books Ve ayrıca Sistine Chapel London bu zengin içerik sayesinde de gerekli olan maddi imkanı elde edebilirse eğer; işte o zaman ismine yakışır bir şekilde Guinnes World Record Books’a girebilmeyi de düşünmektedir. Şu an bir takım sağılık sorunlarıyla uğraşan sanat aşığı bu adamın neredeyse ömrünün tamamını bu şekilde sanata ve sanatın o doyumsuz hazzına adaması ne kadar da anlamlı bir davranış şeklidir. Aslında onure edilmesi gereken bu çok anlamlı davranış şekli bazen dikkatlerden kaçabiliyor, bazen bir takım umursamazların katline uğruyor, bazen capitalist sistemin o doymak nedir bilmeyen çarklarına takılıyor ve bazen de bir binanın dördüncü katında öylece hapsediliyor. Fakat her türlü zorluğa rağmen sanata ve sanatçıya verilen değerin anlamı bir başkadır. Tıpkı Sistine Chapel London’u sıfırdan inşat edip meydana getiren sanat aşığı Veysel Baba’nın o büyük heykeltıraş ve ressam Michelangelo’ya ve onun ölümsüz eseri Sistine Chapel, Rome’ye duymuş olduğu o saygı gibi. Ve gün artık Sistine Chapel London’a sahip çıkma günüdür. Sevgiler, saygılar. Veysel Baba, Hackney, London Adress: Veysel Yıldırım Flat 8 Kinder House, Cranston Estate, London, N1 5ED Sistinechapellondon.com Veyselbabalondon@gmail.com


17

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


18

AVRUPA

Haberler

15 Mart 2019 Cuma

HÜSEYİN ÖZER: "SOSSUZ YEMEK İLE SÜSSÜZ KADIN MAKBULDÜR" Türk yemeklerini, kendi kattığı özel tariflerle eşsizlendiren Hüseyin Özer: "Maalesef et-balık ürünlerine katılan soslar tadını öldürüyor bu yüzden fransız ve italyan mutfağını pek sevemiyorum"

Ünlü şef Özer, "Dürüstlük her zaman kazanır lütfen sadece dürüst olun ve çalışın" diye öğüt gençlere verdi

Avrupa Ajansı Tuğba Apaydın / AVA| Londra

“Tek korkum şerefimi kaybetmekdir”

Türk yemeklerini, kendi kattığı özel tariflerle İngilte-

Her zaman kendisini yenileyen Özer "Benim için

re’de eşsizlendiren Hüseyin Özer "Maalesef et-balık

korkusuz derler ama sakın yanlış anlaşılmasın hiç-

ürünlerine katılan soslar tadını öldürüyor bu yüzden

birsey kaybetmekten korkmam tek korkum şere-

rantlarında yenilemeye giderek Brexit’den de kork-

fransız ve italyan mutfağını pek sevemiyorum" dedi.

fimi kaybetmekdir" diye çarpıcı açıklamalarda

madığını ortaya koyan Özer, müjdesini verdi.

Ünlü şef Hüseyin Özer, Kadının sadeliğini yemeğin

bulundu.

sadeliğine benzetip kendine özgü üslubuyla "sossuz

Hüseyin Özer için yeni tatlar denemek bir hobi

yemek ile süssüz kadın makbuldür" diyerek, bütün

olmuş. Özer, hazırladığı yeni tadları müşterileriyle

kadınlara ufak da olsa ileti vermiştir.

(dostları ile) paylaşmaktan hiç çekinmiyor. Restau-

Sofra’da yeni şube müjdesi Sofra Restaurant, Oxford Street şubesi yaz sezonu için yenilenmiş. Göz kamaştırıcı dekoruyla sizleri karşılıyor. Özer’den yeni şube müjdesi. Hüseyin Özer, yeni şubeler açmak için hazırlıklara başladığını çok yakında 'Sofra Ailesini' daha da genişleteceğini duyurdu.

Sofra Markası Bir Üniversite Eğitimi Verir “Elemanlarım benim evlatlarımdır, talebelerimdir, onlar benim ailelerimdir” diye konuşan Hüseyin Özer: "Sofra-Özer markasında çalışan herkes eğitimimizden başarılı bir şekilde geçerlerse kendi markalarını yaratmaktan korkmasınlar" dedi.

“Dürüstlük her zaman kazanır” Ünlü şef Özer, "Dürüstlük her zaman kazanır lütfen sadece dürüst olun ve çalışın" diye öğüt gençlere verdi

“ Türkiye ve İngiltere aşığı” Her konuşmasında Türkiye ve İngiltere aşığı olduğunu belirten Özer "Londra, Dünya güzeli bir bayan" 'Miss World' sözünü müzelerde bile görebilirsiniz. “Üniversite de kep atılır o kepi atmayacaksınız, o kepin köşeleri vardır, Türkiye'nin de köşeleri vardır. Hepsi aynı millet değildir ama başında taçdır” diyen Özer Türkiye'ye sahip çıkacaksın” diye ekledi.

'Genius' Rahmetli Vehbi Koç'un Hüseyin Özer hakkında 'genius' diye bahsetmesi ne kadar da doğru bir tespit. Her yazıda farklı tanıyacağınız bu kişiyi daha da seveceksiniz. Not; Gittiğinizde ısrarla kavurmalı humusundan yemeyi unutmayın!


19

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


20

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


21

AVRUPA

Haberler

15 Mart 2019 Cuma

Nisan ayı geliyor! Açık hava festivalleri ayıdır Nisan ayı Londra’da. Galeriler yerini duvarlara,sokaklara bırakır. O yüzden de Sokak sanatçıları sabırsızlıkla bekler Nisan ayını! Bu yıl ilk festival duyurusu Chrome-Art ‘dan geldi. Tribe19 Festivali için hazır olduklarını duyurdular! Genç sanatçılar ile sanatseverleri tanıştırmayı,biraraya getirmeyi hedefleyen Chrom-Art projesi oldukça büyük bir organizasyona imza atacak ... 4-6 Nisan tarihleri arasında üç gün sürecek geniş katılımlı bir sanat festivali bekliyor biz Londralıları. Geniş katılımlı diyorum çünkü festival 12 bin metrekare içerisinde ve tam da Londra'nın göbeğinde Tower Bridge'nin güney yamacında yapılacak. Ulusal ve uluslararası 100 sanatçı davet edilmiş festival için.Sanatın hemen her kolundan temsilciler var.Ama Chrom-Art ağırlığı sokak sanatına ve sokak sanatçılarına vermiş.Festival alanı içerisinde büyük bir depoyu ve duvarlarını,kollektif boyamaları için 6 uluslararası sanatçıya ayırmış.Bu depo aynı zamanda diğer sanatçılarının eserlerini satması için de ayırılan alan. Bu aralar İngiltere'de yeni bir akım var.Sanatseverler sanat projelerini takip ederek,onların düzenlediği festival veya açık hava standlarından alıyorlar beğendikleri sanatçıların eserlerini.Bunun son örneğini Margate'de Moniker Art Project'in önderliğinde düzenlenen sanat panayırında gördük.Tracey Emin,Gavin Turk,Damien Hirst,Ein,JR gibi oldukça isim yapmış,haliyle alım gücü orta direk kollektörler için neredeyse imkansız sanatçıların eserleri aracısız ve oldukça uygun fiyatlara alıcı buldu.Guardian gazetesi bu konu ile ilgili büyük ses getiren bir de makale yazdı."1000 Sterlin ile hangi sanatçıların eserlerini alabilirsiniz" konulu makalenin listesinde Tracey Emin ve Gavin Turk'ün eserlerini görmek oldukça şaşırtıcıydı. İşte bu akıma Chrom-Art da dahil olmuş olacak ki festival alanı içinde yer alan en büyük mekanı eserlerin satışı için ayırmış.Sadece duvarlarda eserlerini görmeye alışık olduğumuz sanatçıları da kanvas çalışması için ikna etmiş.Jim Vision, Amara Por Dios,İlluzina bu sanatçılardan bazıları. Chrome-Art manifestosunda; yetenekli,genç ve eğitimli sanatçıların,kendilerini tanıtma konusunda zorlandığını,özellikle eserlerini satma noktasında ciddi bir dayanışmaya ihtiyaçları duyduklarını belirtmiş.Kendilerinin bu konuda onlara danışmanlık verdiklerini ve fırsat yarattıklarını,bir bakıma yetenek avcısı olduklarının altını çizmiş. Tribe19 Festivali,Chrom-Art'ın bu konuda başarılı olup olmadığını gösterecek bu haftasonu.İzlenimlerimi paylaşacağım... Sanatta aracısız bir bakıma komisyonsuz satış etkinliklikleri,sokak sanatını destekleyen projeler ile başladı İngiltere'de. Avrupa'da da başta Berlin,Barselona,Paris olmak üzere hızla yayılıyor. Bir çok festivalin ve sanat panayırının

Nisan Ayı Festival Ayı

Sokak Sanatı Eser Nisan Yağmur kuratörleri,devletlerinin sanat fonlarını kullanarak oluşturdukları projeler ile genç sanatçılara yeteneklerini gösterme fırsatı yaratıyorlar. Guardian gazetesinin "1000 Sterlin ile hangi sanatçıların eserlerini alabilirsiniz" yazısını okuduktan sadece 1 saat sonra Turkish Times'ın Türk sanatçılar

fiyat listesini gördüm Twitter'da.Bir sanatçı arkadaşım paylaşmış. Muhtemelen Türkiye dışında ismi duyulmamış ve duyulmayacak genç sanatçıların eserleri,neredeyse Tracey Emin,Warhol,Banksy,JR,Damien Hirst gibi sanatçılardan daha fazla fiyata satılmış geçtiğimiz

yıl. O listeyi gördüğüm zaman Saatchi Galeri'de satılan McQuinn'in 600 Sterlinlik imzalı sadece 12 edisyonlu işini almadığıma oldukça üzüldüm açıkçası. Chrom-Art gibi sanat projeleri,Tribe19 gibi sanat festivalleri olmadıkça ve en önemlisi devlet sanatı teşvik etmedikçe,Türk sanatçılarını,sanatlarından çok,kısa vadede ne kazandırdıkları ile değerlendireceğiz maalesef. Umarım en kısa sürede sanat bütün sanatseverlere ulaşabilir ülkemizde bu tür organizasyonlarla! Bu haftasonunu ülkenin en iyi DJ'leri eşliğinde izleyeceğiniz sanat festivalinde geçirmek isterseniz Tower Bridge'e gitmeniz yeterli.Herzaman dediğim gibi,internet çağındayız.Festivaller ve sergiler bir tık ötede yerinde izleyemeyenler için! Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!


22

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


23

AVRUPA

Haberler

15 Mart 2019 Cuma

Romantizmin başkenti Venedik gastronomi açısından sizi hayal kırıklığına uğratabilir o yüzden büyük beklentiler içine girmeyin. Her biri birbirinden güzel, tarih kokan binalarda hayranlık içinde yemek yiyeceğiniz kesin ama yedikleriniz italyanın öteki şehirlerindeki gibi özenle yapılmış olmayabilir.

GEZİ REHBERİ Venedikte Neler Yenir ?

Arzu Sheridan

Venedik turistin çok olduğu bir yer, restoran yada

arzusheridan@avrupagazete.com

kafelerde uzun süre oturup sohbet etmenize cok izin vermiyorlar, siparisleriniz aynı anda gelmeyebilir

atıştırılır. Deniz ürünleri, sebze, etli

Içinde üzümde var. Ben daha çok kremalısını sev-

olarak bulabileceginiz Cicchi-

dim. Bizim yağda kızartılan pişileri yada Ameri-

yada sıcak yerine soğuk ge-

ettiler soğuk ve sıcak ola-

lebilir, servis yapanlar cok

rakda sunulur. Venedik

güler yüzlü olmayabilir ve fiyatlar gerçekten pahalı ama bütün bunlar önemli mi? Hayır. O

usulü et koftesi Polpette ken-

SPRITZ APEROL: Venedik'e ait birbirinden güzel

dini hemen farkettiriyor. Fiyat-

şarap çeşitleri olsada benim için Spritz'in yeri

larida gayet uygun.

zaman hadi bakalım Venedik’te neler yenir görelim

kan donatlarını hatırlattı.

başka. Özellikle San Marco meydanındaki Gran Caffe Quadri'de piyano eşliğinde soğuk bir Spritz

SPAGHETTI IN NERO DI SEPPIA: Domates so-

günün bütün yorgunluğunu unutturur. Bu mekan

sunda pişirilen mürekkep balığı. Ilginç ve kara gö-

pahalılığı ile birçok gazeteye haber oldu. Sipariş

CICCHIETTI: ispanyolların tapası yada bizim me-

rünüşüne aldanmayın. Deniz ürünleri severseniz

vermeden mutlaka menüyü inceleyin. Gerçekten

zeliklerde diyebiliriz. Öğle ile akşam yemeği ara-

mutlaka deneyin. Hatta mürekkep balıklı risottada

pahalı ama her gün mü Venedik'e tatile gidiyorsu-

sında bir kadeh şarap yada splitz ile genelde ayakta

çok lezzetli.

nuz paraya kıyın diyorum.

SARDE IN SAOR: Venedik'e ait meşhur, gelenek-

GRAPPA: Yöresel Italyan içkisi olan Grappa

sel tatlardan biri. Kuş üzümlü, çam fıstığı ve soğan

Brendi posasının üzüm kokusuyla harmanlaşma-

ile terbiye edilmiş sardalya yemeğidir. Denendi ve

sından oluşur. Çok sert bir likördür genelde kahve

beğenildi tavsiye ederim.

yanında içilir. Sonuç olarak diyelim ki yemek bahane Venedik şa-

Merhabalar, Mart ayını da yarıladık bile. Bahar’a merhaba dediğimiz bu günlerde bakalım şehrimizde neler oluyor. ST PATRICK’S DAY AZİZ PATRİK GÜNÜ / 15-17 Mart İrlanda'nın koruyucu azizlerinden biri olan Pat-

FRITELLA ALLA VENEZIANE: Venedik'in yerel

hane

tatlısı. Un, yumurta, limon ve şekerden yapılıyor.

Haftaya görüşmek üzere..

LONDRAYI YAŞAMAK Modacının Rüyası

İLKGÜL KARACA ilkgulkaraca@avrupagazete.com

rik'in adına kutlanan bir festival olan St Patrick’e Day - Aziz Patrik Günü”, Patrik'in öldüğü 17 Mart

coşkulu, eğlenceli, bol yeşilli bu kutlamalar bu yıl

tarihinde bütün dünyadaki İrlandalılar tarafından

yine bir gün değil tam 3 gün boyunca sürecek.

coşkuyla kutlanan, aynı zamanda katolik kilisesi

Geleneksel İrlanda dansları, müzikleri, yiyecek ve

Oriole Cullen tarafından organize edilen, düzenle-

için de kutsal olan bir gündür.

içecekleri ile Trafalgar Square İrlanda’nın renkle-

nen sergide ünlü modacı Christian Dior’un

Sizde İrlandalılar ile birlikte bu özel ve önemli gün-

rine bürünecek. Öncesinde yapılacak coşkulu, ren-

1947’den günümüze kadar hazırlamış olduğu bir-

lerini birlikte kutlamak isterseniz size güzel bir ha-

kli yürüyüşü de kaçırmayın.

birinden güzel ve özel ‘hot couture’ kıyafetleri ser-

berim var. Her yıl Trafalgar Square'de yapılan

Kutlamalar ayrıca Londra'nın değişik bölgelerin-

gileniyor.

deki İrlanda publarında da kutlanacak. Lon-

11 özel bölümün bulunduğu sergide Prenses Mar-

dra’daki kutlamalar ile ilgili tüm ayrıntıları alttaki

garet’in 21. doğum günü hazırlanan elbisesini de,

linkte bulabilirsiniz.

unutulmaz Bar Süit ve Dior’un çeşitli modern bö-

https://www.timeout.com/london/st-patricks-

lümlerini ve onu takip eden sanatsal yönetmenle-

Galerinin tüm alanlarına kurulmuş olan bu büyük

day-in-london

rin eserleri de görebilirsiniz.

sergide; sanatçının kişisel anı ve öfke, sevgi gibi

Gerçekten çok güzel ve özenle düzenlenmiş sergi-

duygularına odaklanarak yapılmış heykel, resim,

nin biletleri çoktan tükenmiş ama her ay yeni bi-

neon, film, fotoğraf ve çizimler yer alıyor.

CHRISTIAN DIOR; DESIGNER OF DREAMS

iseniz bu muhteşem sergiyi kaçırmayın derim.

letler çıkarılıyor. Temmuz ayına kadar sürecek Modayı takip ediyor ve de Christian Dior hayranı

serginin ayrıntılarını alttaki linkte bulabilirsiniz.

İlginç sergileri ile ünlü Tracey Emin’in bu sergisini 7 Nisan’a kadar ziyaret edebilirsiniz. Üstelik de üc-

https://www.vam.ac.uk/exhibitions/dior-desig-

retsiz olan serginin ayrıntılı bilgilerini alttaki linkte

ner-of-dreams

bulabilirsiniz.

TRACEY EMIN: A FORTNIGHT OF TEARS

https://whitecube.com/exhibitions/exhibition/tr acey_emin_bermondsey_2019

Son olarak da ünlü Kıbrıs asıllı sanatçı Tracey Emin’in White Cube Bermondsey’de açılan sergi-

Mutlu ve güzel bir hafta diliyorum. Haftaya görüş-

sinden bahsetmek istiyorum.

mek üzere, hoşçakalın.


24

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

Ekonomi

15 Mart 2019 Cuma

6,1850

£

7,2156

$

5,4686

Çeyrek 367,700 Altın

Yarım

733,110

Altın

Tam

1.499,38

Altın

Cumhuriyet 1.548,00 Altını

Kıbrıs Türk Toplumu Ödüller Avrupa Ajansı / AVA| Londra Kıbrıs Türk Toplumu Ödül Töreni ve Galası, 09 Mart 2019 Cumartesi günü Londra'daki Regency Banqueting Suite'de yapıldı. Etkinliğe, başta Joanne McCartney AM (Londra Belediye Başkan Yardımcısı), Tufan Erhurman (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı) ve Oya Tuncalı (KKTC Londra Büyükelçisi) olmak üzere İngiltere ve Kıbrıs'tan birkaç onurdan oluşan yaklaşık 400 misafir katıldı. Kıbrıslı Türk ödüllerinde, kar amacı gütmeyen sektörde en yüksek düzeyde sürdürülebilir katkı tanınması amaçlandı. Kıbrıs Türk Toplumu Ödülleri fikri, topluma yardım amaçlı oluştu. Kıbrıs Türk Toplumu Ödülleri

adı altında, 102 Kıbrıslı Türk sivil toplum örgütü ile Eylül 2018'de temasa geçildi ve ödüller için altı kategoride etkili olduğunu düşündüklerini aday göstermeleri istendi. Cevap verenlerden kısa bir liste çizildi. Cevaplama için son tarih 3 Kasım 2018 idi. Ocak 2019'da, bir oylama başlatıldı (kişi başına bir oylamaya izin verildi), buna oy pusulasının eşlik ettiği, oy kullanma süresi 14 Şubat 2019'da 23.59 olarak son bulundu. Kısa bir süre sonra Cllr Alev Cazimoğlu (İşçi Partisi), Cllr Nick Halebi (Muhafazakar Parti), Altan Kemal (Alton & Co ) ve Faruk Eskioğlu (Acık Gazette) tarafından toplam 3038 oyla kazananlar tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs ürünlerine yeni pazar arayışında ortak a şimi, KKTC Ticaret ve Sanayi Odası’nda memnuni-

girişimlerine destek olmak istediğini kaydetti.

yetle karşılandı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de

Avrupalı Türk Markalar Birliği’nin, Kuzey Kıbrıs

Turgay Deniz ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı

bu girişimlerin kendilerini ziyadesiyle memnun ede-

ürünlerinin ihracatını artırmaya yönelik işbirliği giri-

Candan Avunduk, Avrupalı Türk Markalar Birliği

ceğini belirterek, “bu görüşme çok faydalı oldu.

Başkan Yardımcısı Vehbi Keleş’i işyerinde ziyaret ede-

ATMB’nin Başkan Yardımcısı Vehbi Keleş bey fiilen

rek, birlikte yapılabilecekleri konuştular.

gıda sektörünün içinden biri. Yıllardır sektörde kazan-

ATMB Genel Sekreteri Mustafa Köker ile Mali Müşa-

dığı tecrübe ve birikimlerini Kıbrıslı Türk üreticilerle

vir Mehmet Kemal’in de hazır bulunduğu görüş-

paylaşması yeni kapılanı açacaktır.Biz, ATMB ile Kıb-

mede, Kuzey Kıbrıs’ta üretilen farklı ürünlerin dış

rıs’ta yapılacak her türlü girişime gereken desteği ve-

pazarlara ulaşmasında atılabilecek adımlar ele alındı.

receğiz. Bu girişimin önümüzdeki dönemde iş

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

dünyasına yansıyacak hale gelmesi için işbirliğine ha-

Vehbi Keleş

zırız” dedi. Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk,

ATMB Başkan Yardımcısı Vehbi Keleş, KKTC ürün-

görüşmenin kendileri için çok faydalı olduğunu ifade

lerine uluslararası ambargoların başladığı dönemden

etti. Kuzey Kıbrıs ürünlerinin bazı ülkelerde önemli

itibaren bu engelleri aşmak için yapılan girişimler ve

bir pazar elde etmesine rağmen daha katedilecek çok

bugün gelinen durumu ortaya koyarken, bundan

yol olduğunu hatırlatan Candan Avunduk, “Avrupalı

sonra yapılması gerekenlerle ilgilili de birlikte adımlar

Türk Markalar Birliği ile atılacak adımlar sonucunda

atılmasının önemine işaret etti. Kuzey Kıbrıs’ta üreti-

özellikle Avrupa pazarında daha fazla Kuzey Kıbrs

len gıda ve diğer ürünlerin Avrupa pazarlarında ye-

ürünü yer bulabilir. Bunun gerçekleşmesi için Ada’da

terince yer almadığına dikkat çeken Keleş, ATMB’nin

birlikte ne yapılabilirse biz Sanayi Odası olarak hazı-

Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte markal-

rız. ATMB ile bir araya gelmek çok faydalı oldu. Bun-

laşma, başta olmak üzere ihraç edilecek ürün stan-

dan sonra birlikte atılacak adımlarla iyi bir noktaya

dartlarına kadar her konuda bilinçlendirme

gideceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.


25

AVRUPA

Ekonomi

15 Mart 2019 Cuma

Dolar 96,742 Endeksi

Tahvil

18,790

EUR/USD

1,130

Bitcoin

3.911 $

Bitcoin

129 $

Ethereum

ri dağıtıldı

Bist 100

102.276

ERHÜRMAN: "EL ELE VERELİM POTANSİYELİMİZİ BİRLEŞTİRELİM"

Nominee                     Baroness Meral HusseinEce OBE Nominee                     Sevtap Kemal GENÇ TOPLUM ELÇİSİ KAZANANHuriye Çiftcioğlu                                 Nominee                     Arife Retvan Runner up                   Mehmet Gazioğlu  YILIN DERNEĞİ Nominee                     Nafiya Horozoğlu KAZANAN                Turkish Cypriot ComNominee                     Tolga Özküm munity Association  Nominee                     Bayram Çubuk Runner up                   Tottenham Park Cemetery Action Group        ERKEK TOPLUM ELÇİSİ KAZANAN                Erim Metto JP                        Nominee                     Limasollular Derneği Runner up                   Husayn Hashim El Ba- Nominee                     Turkish Language Culture & Education Consortium UK kayi Nominee                     İkinci Bahar Nominee                     Esat Mustafa Nominee                     Dr Teoman Sırrı MBE YILIN YARDIM DERNEĞİ Nominee                     Ahmet Havalı KAZANAN                Cyprus Islamic Associa            tion KADIN TOPLUM ELÇİSİ Runner up                   Limasollular Derneği UK KAZANAN               Türkay Hadji-Filippou  Nominee                     Inner Wheel Runner up                   Tünay Hussein  Nominee                     Cağdaş Music Group Nominee                     Mağusa İnsiyatifi Ödül Kazananlar Listesi

YAŞAM BOYU ÖDÜLÜ KAZANAN                       Sevtap Kemal Runner up                   Osman Balıkçıoglu Nominee                     Yaşar İsmailoğlu Nominee                     Ertanç Hidayettin Nominee                     Akile Işın

dım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerle "Halkla Buluşma" etkinliğinde bir araya geldi. Başbakan Erhürman, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seslenerek, "El ele verelim potansiyellerimizi birleştirelim, bireysel başarılarımızı birleştirirsek toplumsal başarı hikayesini de yazarız. Mesele; bir halkın halk olarak varolma meselesidir. Ben halkıma güveniyorum" dedi.Erhürman, yurtdışındaki Kıbrıslı Türklere, çocuklarını ülkelerine getirmeleri, ülkelerine sahip çıkmalarını, memleketlerini kültürlerini, dillerini bilmelerini tanıtmaları bağlarını güçlendirmeleri çağrısında da bulundu.  Londra Wood Green'de Grand Palace'ta yer alan "Halkla Buluşma" etkinliğinde açılış konuşmasını KKTC Londra Temsilcisi Oya Pof Tuncalı yaptı. Tuncalı, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, Başbakan Erhürman'ı ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Gecede KKTC'den gelen sivil toplum örgütleri başkanları da birer konuşma yaparak, ülkedeki yatırım fırsatları ve ekonomik durum ile ilgili bilgi verdi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman

KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI

Başbakan Erhürman “meselemiz bir halkın halk olarak varolma meselesidir. Ben halkıma güveniyorum"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz de, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelmelerinde kendilerine fırsat veren Erhürman'a teşekkür etti. Deniz, KTTO olarak İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin çalışmalarını yakından takdirle izlediklerini ifade ederek, burada yakalanan başarının takdiri gerektirdiğini, çünkü bu başarıyı özverinin getirdiğini kaydetti.  Deniz, bu çerçevede buradaki iş insanlarıyla İletişime geçip birlikte işbirliği yolları araştırdıklarını ve protokol imzaladıklarını söyledi. 

ğünü, Başbakan başkanlığındaki örgütler olarak buraya geldiklerini ve burada bir farkındalık ortaya çıkacağına inandıklarını söyledi. Çağıner, turizm alanındaki sorunları öğrenip buradaki vatandaşların sorunlarını çözmek için çalışacaklarını, çünkü aradaki köprü koparsa bağın da kopacağını o yüzden sorunları aşmak için çalışacaklarını belirtti.  Ailelerin tatile yatırıma gelmemesi durumunda çocuklarının da gelmeyeceğini ve bağın kopma tehlikesi doğacağını anlatan Çağıner, bunu istemediklerini belirterek, yaşanan sorunları birlik olarak çözeceklerini söyledi. 

KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk da, konuşmasında KKTC ekonomisi ve oda hakkında bilgi verdi. Avunduk, ülkede ekonomisinde eğitim turizm tarım alanlarının önem taşıdığını ifade ederek, ambargolara işaret etti, buna rağmen 100'ü aşkın ürünün 40 ülkeye ulaştığını söyledi.  Hellim konusunda da gerekli girişimleri yaptıklarını ve tek taraflı tescilin Rum tarafının lehine yapılmasının engellenmesi için çalıştıklarını anlatan Avunduk, su konusundaki çalışmalar hakkında da bilgi verdi, yasal çalışmaları anlattı. DİMAĞ ÇAĞINER Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkan Yardımcısı Vehbi Keleş ve ATMB Genel Sekreteri Mustafa Köker

ATMB Vehbi Keleş KKTC Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz

133 $

Cash

Dimağ Çağıner de, bu organizasyonu yapan herkese teşekkür ederek, burada samimiyet gördü-

Ülkeye dış yatırımcıların ambargolara rağmen yatırım ilgilisinin yüksek olduğunu, bu yüzden İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin de ülkesine yatırım yapması ve tatile gelmesine önem verdiklerini belirten Çağıner, buradaki Kıbrıslı Türklerin ülkesine gelmesi yatırım yapması turist getirmesi elçi olması için tüm sorunların aşılması için çalışacaklarını belirtti. GÜRCAFER Cafer Gürcafer de, inşaat alanındaki çalışmaları anlatarak, KKTC'de artık iş imkanlarının daha geniş olduğunu, toplumsal varlığın sürdürülmesi adına da Kıbrıslı Türklerin bir birine sahip çıkması gerektiğini söyledi. Ülkede erimenin ve göçün sürdüğünü belirten Gürcafer, toplumsal varlığı sürdürmenin bugün her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı. 


26

AVRUPA

Haberler

15 Mart 2019 Cuma

Müzisyen, besteci ve yapımcı Cem Adrian, Londra'ya konser için geliyor.

Cem Adrian Londra konseri 7 Nisan'da Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Cem Adrian 7 Nisan’da Londra’da. Ünlü şarkıcı Cem Adrian 7 Nisan’da İngiltere’nin başkenti Londra’ya konser için gelecek. Divaa Event Cem Adrian hayranlarına Londra konseri müjdesini verdi. Divaa Event’in başarılı organizatörü Ejder Doğuş, Avrupa Gazetesine yaptığı açıklamada Cem Adrian konserinin 02 İndigo salo-

nunda yapılacağını, biletlerin satışa sunulduğunu belirtti.  Cem Adrian, müzisyen, besteci ve yapımcı. Ortalama bir insandan 3 kat daha uzun ses tellerine ve 4.5 oktavlık ses genişliğine sahiptir. 30 Kasım 1980 tarihinde, Yugoslav kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak  Edirne’de dünyaya geldi. Asıl adı Cem Filiz’dir.Adrian sahne soyadını doğduğu ve büyüdüğü Edirne şehrinin

antik

çağlardaki

ismi

olan

Hadrianoupolis’ten esinlenerek almıştır Simple Move Estates sponsorluğunda Divaa Event Ejder Doğuş, organizasyonuyla ve Miya Avukatlık, Mem&Laz brasserie,

Diyarbakır

Restauran

katkılarıyla yapılacak olan konser 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşecek. Biletler £35£35-£55. Bilet hattı:Tel: 07547 417863 Online Bilet Satışı https://www.axs.com/uk/events/369787 /cem-adrian-tickets Bilgi Hattı: Tel: 07547 417863 Londra Bilet Satış Noktaları: - Tfc Edmonton  - The Bazaar Enfield  - Right holidays subeleri ( Haringey ve Stoke Newington)  - Mezzo cafe  Haringey  - Rakkas Haringey 


27

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

Bountiful Empire ve Muhteşem Mısır Çarşısı Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İlham kaynağı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yemek kültürü ve Mısır Çarşısı’nın zengin mirası olan “Muhteşem Mısır Çarşısı” isimli fotoğraf sergisi, Ara Güler’in de aralarında olduğu birçok değerli fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan Mısır Çarşısı ve İstanbul fotoğraflarından oluşuyor. Kültürel ve sosyal değişikliklerin etkisinde, Mısır Çarşısı’nın çeşitli açılardan çekilen karelerini izleyiciye sunan sergi etkinlikleri kapsamında yazar Priscilla Mary Işın’ın Osmanlı yemek kültürünü incelediği kitabı “Bountiful Empire” üzerine bir söy-

gulanması gerektiğini ve özellikle sanatın bunun

leşi de gerçekleştirildi.

için en elverişli mecralardan olduğunu söyledi.

İstanbul’un en sembolik tarihi mekânlarından olan

70 yıl boyunca Türkiye’yi ve dünyayı belgeleyen

Mısır Çarşısı’nı konu alan serginin 8 Mart Dünya

dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in de

Kadınlar Günü’ne denk gelen açılışına,

anıldığı sergide, Doğuş Grubunun kurucusu

Türkiye Cumhuriyeti Londra Bü-

olduğu Ara Güler Arşiv ve Araştırma Mer-

yükelçisi Ümit Yalçın, eşi Gül Yalçın,

kezi’nden fotoğraflar da yer alıyor.

Londra Yunus Emre Enstitüsü Mü-

Etkinlikte eserleri sergilenen diğer ünlü fo-

dürü Dr. Mehmet Karakuş, Tunus ve

toğraf sanatçıları da, 2018 Cumhurbaşkan-

Filipinler Londra Büyükelçileri, IMO

lığı Kültür ve Sanat Büyük ödülüne layık

Genel Sekreteri Kitack Lim, yerli ve ya-

görülen İzzet Keribar ve Mimar Sinan

bancı birçok konuk katıldı.

Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü kuru-

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kara-

cularından Ersin Alok’tu.

kuş konuşmasında, birbirinden değerli

Küratörlüğü sanatçı Terry Katalan tarafın-

fotoğraf sanatçılarının objektifine yansıyan karele-

dan üstlenilen “Muhteşem Mısır Çarşısı” fotoğraf

rin sadece fotoğraf değil aynı zamanda, kültürel bir

sergisi, Londra ve İstanbul arasında kültürel bir

ortak bellek için arşiv niteliğinde olduğunu belir-

köprü oluşturarak, Türk kültürünün çok renkli ya-

terek, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

pısını Londralı sanatseverlere sunmayı amaçlıyor.

Türkiye Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da gece-

Türkiye’nin çok kültürlü mirasını gözler önüne

nin anlam ve önemini değerlendirdiği bir ko-

seren organizasyon, Londra Yunus Emre Enstitüsü

nuşma yaptı. Ev sahipliği ve öncülüğü için Yunus

ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Londra Bü-

Emre Enstitüsü’ne teşekkür eden Yalçın, Türki-

yükelçiliği, Türk Hava Yolları, Ara Güler Müzesi

ye’nin kültürel zenginliğinin her platformda vur-

ve Doğuş Grubu’nun katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Ud’da Baha Yetkin’in yer aldığı, Harun Korkmaz’ın solistliğini yaptığı 18. yüzyıldan bu yana klasik Türk musikisi eserlerinin çalındığı müzik performansı da sergi açılış gecesine renk kattı. Açılışı 8 Mart akşamı gerçekleştirilen sergi 8-22 Mart tarihleri arasında, Londra Yunus Emre Ens-

"Sanat İyileştirir"

titüsü sergi salonunda ücretsiz gezilebilir.

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İngiltere Kadın Platform'un "Sanat İyileştirir" başlıklı yemekli toplantısına 65 kişi katıldı. Canary Wharf bölgesinde Jazzgir restaurantta gerçekleştirilen yemekte konuklar, Zerrin Tekindor'a kadın ve sanat konularında sorular sorup, fotoğraflar çektirdiler. Tekindor'un, doğallığı, samimiyeti, sanatçılığına hayranlıklarının artarak toplantıdan ayrıldıklarını söyleyen katılımcılar, İngiltere Kadın Platformuna başarılı etkinliklerinden dolayı teşekkür ve tebriklerini ilettiler. Jazzgir ve Kilikya Restorantların sahibi Ali Eren Balıkel, İngiltere Kadın Platformunun toplum projelerini yakından takip ettiklerini ve değerli sanatçı Zerrin Tekindor'un konuk konuşmacı olduğu bu güzel ve anlamlı etkinliğe destek vermekten onur duyduklarını belirtti. İngiltere Kadın Platform başkanı Nilgün Yıldırım Etkinlikten elde edilen gelirin,  IKP'nin toplum projelerine kaynak olarak kullanılacağını belirtti.

Zerrin Tekindor ile özel şöyleşi Canary Wharf bölgesinde Jazzgir restaurantta yapıldı

Haberler


28

AVRUPA

Haberler

15 Mart 2019 Cuma

“GAZİ KATLİAMI YÜREK HEYBEMİZDE; UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ” belleksizleştirmek isterken, biz Gazi katliamı gibi

Cemevi ve kahvehaneler ve pastahaneler devlet

insanımız yara-

tüm katliamları lanetlemeye ve insanlık suçu bu

içindeki derin çeteler tarafından taranıp önce

landı.Daha sonra

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Bri-

katliamlarda yitirdiklerimizi anmaya devam ede-

Halil Kaya isimli dedemizi öldürüp, 5’i ağır, 25

öldürülen

tanya Alevi Federasyonu, Avrupa Gazetesine bir

ceğiz.24 yıl önce, 12-13 Mart 1995 tarihlerinde

kişiyi yaraladılar.Katliamcılar durmadı, bu kez

sayısı 22’ye, yarala-

açıklama gönderdi. Açıklama şöyle:

Gazi Mahallesi ve ardından Ümraniye’de gerçek-

tepkisini Gazi Karakolu’na doğru yürüyen Gazi

nan insan sayısı 300 ki-

leştirilen katliamın tüm yönleriyle aydınlatılması

halkına yönelttiler ve Cemevi önünde bekleyen

şiye çıktı.”

ve gerçek sorumlularıyla yüzleşmek için adalet

Mehmet Gündüz başından vurularak öldü-

“AABK olarak mesajımızdır; Gazi davası diğer

mücadelemiz devam ediyor ve edecektir.”

rüldü. Ertesi gün öldürülen iki kişinin cenaze-

davalarımız gibi divana kalmayacaktır. Demo-

sini almak için Cemevi önünde bekleyen

kratik adalet arayışımız ile katliamları ve katli-

binlerce kişiye cenazeleri verilmediği gibi, Polis

amda katledilen insanlarımızı unutmayacağız,

halkın üzerine ateş açtı ve 12 kişi öldürüldü. İlk

unutturmayacağız..

iki günde 17 insanımız öldürülürken, yüzlerce

Kamuoyunun bilgisine..”

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

“ “Gazi katliamın 24. yılındayız. Devlet ve iktidarlar katliamları unutturmak, Alevi-

24 YIL ÖNCE NE OLDU?

leri ve tüm demokratik toplumsal kesimi

“Bundan 24 yıl önce 12 Mart 1995 günü önce

'Anneler Günü Kutlu Olsun' “Aile restaurantımız”

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İstanbul Restaurant, taze mevsimlik malzemelerle

İstanbul Restaurantta çalışan herkes ailedir, "Bizler

hazırlanan, Türk anadolu yemeklerini kendilerine

burada hep beraber çalışırız, o yüzden siz evinizde

has sunumla birleştirerek Hornsey ve Finchley böl-

nasıl güvenli yemek yerseniz burası da öyledir,

gesinde eşsiz bir lezzet ve yemek deneyimi sunu-

herşey günlük taze olarak hazırlanır".

yor.

Türk mezelerinden balık ve et çeşitlerine geniş bir yelpaze sunan menüsünde özlediğiniz tüm lezzetler İstanbul Restaurant'ta. Anneler Günü içinde rezervasyonlarınızı yaptırmayı sakın ihmal etmeyin!

Finchley:

Hornsey :

www.istanbulfinchley.co.uk

www.istanbulhornsey.co.uk

Tel : 020 8445 2230

Tel : 020 8341 0460

Adres : 880 - 882 High Road North Finchley, Lon-

Adres : 17 High Street Hornsey, London, N8 7QB

don, N12 9RH

insan


29

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

Dünya Emekçi Kadınlar Günü Anma ve Kutlaması Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Pir Sultan Kültür Merkezi’nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anma ve kutlama programı yapıldı. Pir Sultan Kültür Merkezi’nden gönderilen açıklama şöyle: “10 Mart Pazar günü yapılan etkinlik

bir konuşmayla başladı; “Özgür Kadın Zulme Boyun Eğmeyen Kadındır! Özgürlük mücadelemizi, 1857’de katledilen 129 kadından devraldığımız isyanımızla üreterek, direnerek, savaşarak ve büyüyerek, kadın erkek omuz omuza bu günlere getirmenin, ve kavgamiza tum coskumuzla devam etmenin gururu ve onuruyla merhaba dostlar hos-

geldiniz.Baş eğmeyen, diz çökmeyen kadınlarımız Sabolarımızdan, Sevgilerimize, Ayçelerimizden, Meryemlerimize, Sultanlarımızdan Gunaylarimiza, “bir canım var feda olsun halkima” diyen feda kuşagnın evlatları adina hosgeldiniz yoldaşlar. Aytenlerimizle ve Leylalarımızla umudumuzu büyütmenin coşkusuyla hepiniz hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz arkadaslar… “ seklinde kisa bir konusmayala basladi.Sıla, Dilek olup kırılsa da fidanlarımız, Elif, Safak, Bahtiyar, Leyla… olup yeşerdi hesap soranlarımız…”

Grup Nisan ve resim sergisi “ Kadınlar Olmaksızın Devrim, Devrimler Olmaksızın Kadının Kurtuluşu Düşünülemez” başlıklı

Haberler

Pir Sultan Kültür Merkezi’nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anma ve kutlama programı yapıldı. yazı okundu. Fosem’in hazırladığı video ve Kezban anamızın bizlere özel çekip gönderdiği video izlendi alkışlar sloganlar eşliğinde. Sırada, Burçak Tarlası, Uğurlam ve Caw Bella olmak üzere üç şarkıyla emekçi kadınlarımızın oluşan koro vardı Etkinliklerimizin olmazsa olmazı olan Grup Nisan alkışlarla sahnedeki yerini aldı. Fabrika Kızı, Sevdalı Gelin, Kızıl Karanfiller, Gidenin Ardından, Mitralyoz ve Diri Diri Yaktılar” şarkı ve türkülerini seslendirdiler. Beğeniyle dinlenilen Grup Nisan, Grup Yorum türküleri ve eski türkülerle halaylarla coşturdu herkesi. iki emekçi ressam kadınımız Ayşe ve Nilüfer’in resimlerinde oluşan serginin de olduğu etkinliğe yüzü aşkın insan katıldı.”

Antepzade Harringay'de

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İletişim: 07449 12 99 46

Beklenen Lezzet Antep Fıstığı İle Buluşuyor. Harringay de beklenen buluşma sonunda gerçekleşti. Antepzade ile antepfıstığının baklava ile buluştuğu lezzet sonunda Londra’da. Baklava çeşitleri, Doğum günü ve de düğün pastaları için Antepzade Harringay'de.

Antioksidan ve B 6 vitamini Antep fıstığı hem yemesi eğlenceli hem de sağlık açısından oldukça faydalı bir yiyecektir. Antep fıstığı içerisinde bolca antioksidan ve B 6 vitamini barındırmaktadır. Antep fıstığının içerisinde yer alan B 6 vitamini kırmızı kan hücrelerinde oksijeni taşıyan bir molekül olan hemoglobin oluşumu gibi çeşitli işlevler için önemlidir. Antep fıstığı aynı zamanda potasyum bakımından da zengindir. 1 avuç Antep fıstığı bir adet büyük muzun yarısından daha fazla potasyum içermektedir. Antep fıstığı içerisinde bolca lif ve proteinde barındırmaktadır. Vitamin ve mineraller açısından bu denli zengin olan Antep fıstığı ile yapılan ürünlerin tadına Haringey’de Antepzade’de varabilirsiniz. 24 Grand Parade, Green Lanes, London N4 1LG Tel: 07714 705758


30

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar

15/03

Tunç Özden Photography Interior and Real Estate Pho-tography Original Fine Art Photo Prints for offices, res- taurants, shops and Home Decor purposes. e-mail: ttozden@hotmail.com http://tuncozdenphotography. wixsite.com/mysite

07479 091122

22/03


15 Mart 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar

TERCÜMAN

Her türlü tercüme ve genel danışmanlık işlerinizde sizlere itina ve titizlikle yardımcı oluruz. Yüksel İNAL

07453 4897 11

29/03

EROGLU FASHION&CLOTHING

Women,Men and Kids,Jeans,Shirts,Night Dresses,Coats,Shorts,J umpers,Call us for more Medine Eroglu eroglufashiondesign@gmail.com

07462 709 000 Untitled Design & Atelier 15/03 Profession in; *Fashion Graphics & Print *Fashion Designing *Clothes Modifying *Tailoring *Graphic Designing aysegulakkopru@gmail.com

0777 828 3961 23-10

AVRUPA

23/11

31

Büyük Falcı Daby

İş, sağlık, nazara, düşmana ve tehlikeye karşı korunma, oyunda şans, sınavlarda, iş yerinizde ve aşkta başarınızı ağlayabilmek. Evlilikler,cinsel sorunlarınızı çözmek istiyorsanız falcınız Daby size en büyük yardımcıdır.Ciddi ve sonu alıcı çalışma, iş sırrına güvenebilirsiniz. Konsültasyona gelmek isterseniz şu numarayı arayınız. Lütfen İngilizce konuşun.

0208 519 6140 07930 157 020 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖDEV YARDIMI Öğrenciler için özel, kaliteli ve orjinal ödevlerde yardım edilir. Essays ve dissertations

07506 73 85 12


32 . 31

AVRUPA

01

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

15 Mart 2019 Cuma

KİRALIK

30

.11

.11

KİRALIK

01

Seri İlanlar

KİRALIK

Turkey Street’e yakın kiralık çatı katı. Ana caddeye 1 dakika uzaklıkta, tren istasyonu ve otobüs duraklarına yakın bölgede. Full eşyalıdır, televizyon vardır. Bütün faturalar dahildir. No DSS

Wood Green Haringey bölgesinde tek kişilik oda. Bütün faturalar kiraya dahil, kalorifer, sıcak su, banyo, mutfak, bahçe mevcuttur. Sadece temiz, sessiz ve saygılı kişiler olması şartı ile kiralanıcaktır.depozito £400 Haftalık kirası £110’dur. iletişim : Suzi

Tanınmış firma tarafından Londra’da ulaşımı

0790 4533 781

07578511050

07836 788 011

KİRALIK Edmonton, Enfield, Waltham Abbey ve Southgate'de Kiralık Evler

KİRALIK

6 .0 30

0795 628 0753 KİRALIK

2

.1

KİRALIK

Enfield Bölgesinde Kiralık Studio Flat Aylık £650 Detaylı Bilgi için: 020 8805 5457

15/03

Delivery to all regions of the United Kingdom (Nationwide). We have the same day delivery services for your shipments. Professional consultancy services are provided to the Delivery, Logistics, Marketing & Sales departments of your companies. Director Demet Atmaca info@atmacauklogistics.co.uk www.atmacauklogistics.co.uk

Tel :0785 220 6692

acil kiralık ev aranıyor. 2

/1

07

Ankara Anlaşmalılara özel kiralık sanal ofis (Virtual office) Adres, telefon, posta dahil. Tüm mektuplarınız alınır. Size teslim edilir. Haftalık £49.75 Bir bilgisayar, bir masa, bir sandaliye, internet (Monday to Friday 10.00 - 16.00) Haftalık £99.75

01

.11

KİRALIK

2 .1

21

KİRALIK

Tottenham’da tren istasyonu yakınında tek kişilik oda kiralıktır. Haftalık herşey dahil £120

Southgate – Palmers Green – Enfield 1-2-3 yatak odalı kiralık daireler ve evler mevcuttur.

Kiralık Ofis / Depo Stoke Newington’da ofis ve depo olmaya müsait 50m2 yarım asma katlı Aylık kirası £1000

020 3887 8585

07940 229 977

0794 409 9624 3

/0

29

KİRALIK

KİRALIK

Tottenham’daki çok büyük Uniti’i paylaşacak kiracı aranıyor. Büyüklük 3500 feet Ayrıca bir tarafında ofis ve storage için çok elverişli bir bölüm var, orası da kiralıktır.

07900 187802

07484 220 343

07847 469 802 21

iyi olan bölgelerde

4

/0 05

KİRALIK

Edmonton Bölgesinde Yeni Dekore Edilmiş Single veya Double Kiralık Odalar No DSS, Free Wifi,Wood Green ve Turn Pike Lane 10 dakika uzaklıkta Önünden geçen otobüsler: 144-444-270-102-34

0794 9292 139

ELEMAN Londra merkezde Waterloo’da bulunan restaurantlar için aşağıdaki işlerden anlayan tecrübeli, çalışma izni olan çalışma arkadaşları aranıyor: - Meze ve et hazırlık şefi - Ocakbaşı şefi - Servis elemanı - Bulaşıkçı - Şef yardımcısı - Pizza şefi ve fırıncı - Bayan ve bay garson - Restaurant müdür ve müdür yardımcısı

07555 973502


33

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

15/03

Seri İlanlar

29/03

AVRUPA GAZETEDEKİ İLANLARINDA TANIDIĞIM ” DOCTORS 4 YOU” KLİNLİĞİNİN PROFESYONEL HİZMET ANLAYIŞINA VE UZUN ZAMANDIR SAĞIRLIK YAŞADIĞIM KULAKLARIMDAKİ SORUNU KISA ZAMANDA TEDAVİ EDEREK BENİ TEKRARDAN HAYATA BAĞLAYAN SON DERECE İLGİLİ VE BİLGi

KULAK BURUN BOĞAZ DOKTORU SAYIN VALENTİNA MİHAYLOV HANIMEFENDİYE ALENEN TEŞEKKÜR EDERİM. Hüseyin Doğan


34 3

/0 08

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

SATILIK

/0

05

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

4

SATILIK

/ 22

SATILIK COFFEE SHOP Rent: £8,000 Rates: Yok Lease: 16 yıl önü açık

Satılık Fish & Chips Fulham SW6 Bölgesinde işlek dükkanların olduğu yerde. Rent: £15.000 pa Rates: Yok Taking: £2.800 - 3.200 pw Lease: 5 yıl önü açık Fiyat: £75.000 çift (double fronted) genişlikte ön camekan var. Üstte ofis, eleman ve depo için 3 boş odası var. 16 yıldır aynı kişi çalıştırıyor. Tam teşkilatlıdır. Tüm alan ve duvarlar fayans döşelidir. Çift bandlı Preston & Thomas counter range vardır.

07555 989 645

Muhammed - 07717 296 552

/ 08

02

SATILIK

03

SATILIK

Londra, Islington Bölgesinde 2 katlı 4 odalı freehold satılık bina Müracaat: Yüksel İnal – Emekli Avukat

07453 489 711 3 /0

SATILIK

SATILIK Fish and Chips

/ 08

SATILIK

Cambridge’de Satılık Kebab Shop Rates: Yok Rent: £13,000 yıllık Taking: £4000 pw Fiyat: 95,000 Just Eat yoktur. Delivery Var. Detaylar telefonda verilecektir.

0744 299 7394

SATILIK

08

SATILIK KUAFÖR SALONU

03

Seri İlanlar

Harrow Bölgesinde Çift Cepheli ACİL Satılık Süpermarket HA3 London Rent: £23,000 Rates: £13,000 İstasyon karşısındadır. Fiyat: £135,000 + stok

Enfield Town EN1 3LA Satılık Fish and Chips

Doncaster Bölgesinde town içinde

Rent: £11.400 Rates: No

Rent: £15.000yıllık, Rates yok, Lease:Önü açık

Price: £79.500 Taking: £3.00

Çalışır durumda Bölgedeki tek türk kuaförü

Lease: 20 year

Detaylı Bilgi için lütfen arayınız

07873 716 739

07450275016

SATILIK

SATILIK

Eastgrinstead’te Hight Street üzerinde yeni açılmış Türk restaurantı Haftanın 6 günü açık. 4pm - 11pm Lunch zamanı kapalıyız. Taking: £5500-6000 Business rates: £5300 pa. Rent: £16k Bölgede potansiyel yüksektir. Doğru ellerde haftanin 7 günü ve lunch’ larda açılırsa taking daha yükselir.

WD6 4DY Bölgesinde Barnet'e 10dk Uzaklıkta

Rates: yok Price: £145,000

Louth Lincolnshire Bölgesinde Satılık Restaurant Rent: £875 aylık Rates: Yok Lease: 12 yıl önü açık Taking: £4,500-5,500 pw Fiyat: £65,000 50 kişi oturma kapasitelidir. 16 senelik restoranttır. Haftanın 6 günü 5.30pm-11pm arası açıktır.

0744 414 2550

0774 787 0593 - 07886 993 154

07747 860 716 – 01507 600 880

/ 08

03

SATILIK VEYA ORTAKLIK

Rent: £8,000 yıllık Lease: 15 yıl önü açık

/0

3

SATILIK veya ORTAK ARANIYOR South Croydon Highstreet bölgesinde bulunan cluplerin yanında yeni açmış olduğum fish and chips shop satılıktır. Kebab koymaya da uygundur. Açılış saatleri: 11-11 Gece ruhsatı sabah 4’e kadar mevcuttur. Taking yükseltilebilir. Kira: £14,000 Rates: Yok Detaylı bilgi görüşmeden sonra verilecektir. Ankara anlaşmalılar için uygundur.

0781 884 89 43 2 /0

15

SATILIK Coffee Shop Satılıktır.

/0

15

3

telefondan verilecektir

07469 518 108 2 /0

SATILIK

SATILIK

SATILIK

/ 15

03

Hackney’de Satılık Takeaway Kebab Shop Lease: Önü açık Kira: £16,000 Rates: Yok Taking: £4500 Fiyat: £100,000 No delivery

Ahmet: 07944 297 159

Niyazi Bey: 07512 524381

SATILIK

3

/0

22

/0

3

SATILIK

/ 22

03

SATILIK

SATILIK

Lincolnshire Bölgesinde Satılık Takeaway Fish and Chips Rent: £25,000 yıllık Lease: 15 yıl önü açık Taking: £ 13,000 pw Fiyat: £380,000 Delivery yoktur. Üstte 2 odası var. Rakipsiz dükkandır. 11am-7pm arası açıktır - Pazar kapalı Sadece fish&chips’tir.

07521 305 792

07498 546 389 15

SATILIK

ACİL SATILIK INDIAN TAKEAWAY Bush Hill Park Bölgesinde İşlek cadde üzerinde Rent: £11,440 yıllık Rates: Yok Taking: £3,000 + pw Lease: 12 yıl önü açık Fiyat: £32,000 Kebab ve pizza işletmesine de uygundur.

Finchley Bölgesinde SATILIK OFF LICENCE Rent: £11,200 Lease: 10 yıllık önü açık Taking: £5000-6000 pw Fiyat: £45,000 8am —10pm arası açık. Özel nedenlerden dolayı acil satılıktır.

Bütün bilgiler

22

1

/0

25

ACİL Satılık Kebab Shop

15

Mobile: 07931 738 779 Tel: 0208 904 2075

/ 05

04

SATILIK

SATILIK FISH AND CHIPS South East Londra’da LOCKSBOTTOM BOLGESINDE PRIME POZİSYONDA OLAN LOCK UP FULLY LICENCED DUKKAN RENT: £25,000 RATES: £4,000 TAKING: £4000-£5000 LEASE: 25YIL FİYAT: £145.00 ÖDEMEDE YARDIMCI OLUNUR

N7 9BJ Caledonian Road bölgesinde Saz Coffee Shop satılıktır. Rent: £1.700 Rates: £750 Lease: 3 year - renewable Price: £75.000

Basildon Bölgesinde Satılık Mediterranean Grill Kebab & Pizza Shop Rent: £12,700 yıllık Rates: £54 aylık Detaylar için:

Satılık veya Ortaklı Londra’ya 90 mile Uzaklıkta Kebab ve Fried Chicken Dükkanı Rent: £21,000 yıllık Taking: £7000 pw Rates: £1200 yıllık Lease: 10 yıl önü açık Price: £120,000 Ödemeye göre fiyatta anlaşılır. Üstte 4 yatak odalı flat’i vardır. Just eat yok, delivery var. Bay veya bayan eleman alınacaktır.

07850 192 905

07852 803 540

07877 070 823

Turan Bey: 07460 089 889


35 / 29

AVRUPA

03

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

15 Mart 2019 Cuma

ELEMAN

ELEMAN

ELEMAN

4 /0

ELEMAN

05

Konfeksiyon fabrikasında tecrübeli makineci ve overlokçular aranıyor. 41 West Road Unit 7, N17 0RE

Londra Hammersmith’deki süpermarkette çalışacak kasiyer ve floor elemanı aranıyor. Ücret dolgundur.

High Barnet Bölgesinde Cafe’de çalışacak tecrübeli bayan garson aranıyor. Çalışma saatleri: 7am – 3pm

Supermarkette çalışacak tecrübeli ve çalışma izni olan

07956 805 240

07984 857 308

07943 467 102

07917 806 725

3 /0 29

ELEMAN

5 /0 05

3

/0

ELEMAN

3/16 Woburn Place WC1H 0LS

ÜTÜCÜ ARANIYOR (HANDPRESSER) Sew Perfect in Sevenoaks is looking for an experienced full time presser/dry cleaning operator. Needs to speak English.

bay-bayan elemana ihtiyaç vardır.

Richard: 07968 976 308 ELEMAN

ELEMAN

Bristol Bölgesinde Berber salonunda çalışacak tecrübelive İngilizce bilen

Stoke Newington’da Cafe Shop için İngilizce bilen tecrübeli bayan garson aranıyor.

berber aranıyor. Kalacak yer verilir.

Çalışma saatleri 8-5 arası full time

07759 307 763

07850 586 951

Londra’ya 70 mile mesafede Wellingborough Bölgesinde Kebab Pizza’da çalışacak deneyimli elemanlar aranıyor. Kalacak yer mevcuttur.

07801 700 537 – 07788 726 358

ELEMAN

ELEMAN

ELEMAN

Essex Colchester Bölgesinde Londra’ya 1 Saat Uzaklıkta Çalışacak Acil Usta Berber Aranıyor.

Norfolk Bölgesinde kebab pizza shopta çalışacak tecrübeli, İngilizce bilen ve çalışma izni olan şef aranıyor. Kalacak yer verilir. Lütfen arayınca İngilizce konuşunuz.

Waterloo’daki restaurant için; Café shop şefi (kahvaltı şefi) Ocakbaşı grill şefi Şef yardımcıları, Tecrübeli garson Çalışma izni olan elemanlar aranıyor.

0120 636 6762 – 0794 7323 159

07551 759 162

07525185288

6

.0

30

29

Seri İlanlar

ELEMAN

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ihtiyaç vardır.

0795 628 0753

/0

05

4

ELEMAN

Northampton Bölgesinde Kebab ve

ELEMAN

Kalacak yer mevcuttur.

Willesden Green Bölgesinde Coffee Shop’ta Çalışacak tecrübeli Şef ve bayan garson aranıyor. Ücret dolgundur.

07482 271 177

Ali Bey: 07463 760 871

Pizza Shop’ta Çalışacak usta ve acemi elemanlara ihtiyaç vardır.

3

/0

15

15/03

3

/0 22

ELEMAN

3

/0

15

ELEMAN

Kuaförler Aranıyor

Hemel Hempstead

Kuzey Londra'da South Barnette çalışacak

bölgesinde

kuaförler aranıyor.

mutfakta çalışacak

We are loooking for

şef yardımcısı ve

hairdressers in South Barnet area.

07531 383 130 ELEMAN

bulaşıkçı aranıyor.

07476 389373

ELEMAN

Coffee shop’ta çalışacak tecrübeli cafe şefi ve part time/full time bayan garson aranıyor.

Mobil Developer Araniyor Şirketimizde çalıştırılmak üzere mobil developer aranıyor. Native, Hybrid veya Android üzerine yazılım bilgisi olanlar müracaat edebilir. Lordsoft Web ve Yazılım

0786 382 1322

07404 275 742


36

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI

Advantage Solicitors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 1676 Aydın&bright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088011711 Brunswick Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3841 5688 Erbil & Richmond Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 865 3394 Fahri Jacop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083474070 Immıgration Connection. . . . . 079 4872 1767 | 020 7681 6161 Kent solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088059735 Nova solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . 02034897010 | 07771945951 OZ Legal Consultancy - Türk Hukuku .. . . . . . . . . 01227 238968 Pace Solicitors .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24hours) 0771 353 2173 Redstone Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02039405959

ANAHTARCILAR

Mustafa Keleş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07550 800 777

ARABA TAMİRCİLERİ VE SERVİSLER

Best Motors M.O.T. Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8802 6515 Kem Repair Centre Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 8220

BANKALAR

Turkish Bank Dalston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 33 29 Turkish Bank Edmintonı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 887 8080 Turkish Bank Haringey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 348 9600 Turkish Bank Merkez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 403 5656 Turkish Bank Palmers Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 447 6870

BELEDİYELER

Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 379 1000 Hackney Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 356 3000 Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 489 1000 Islington Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 27 2000

BERBERLER

Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . 07472 434377 Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088045550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544588 Evita hair&beauty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088047986 Kings Gents Hair Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07590 532 442 Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 Sinan hair studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088054994 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079233333

CAMİLER

Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 0046 Shacklewell Lane Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 249 2244 Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 684 9900

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Sari Consultancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950462734 Veykab Danışmanlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07584 714 286

DOKTORLAR

Dr. Ertan Erel (Uz. Plastik Cerrah) Zeynep Erel – . 07456 669 494 Uzman Psikolog Alptekin Aydın–. . . . . . . . . . . . . . . . 0208 144 9884

DİL OKULLARI

Master Academy English Language School . . . . . . . . 02036027879 Pratiq The Centre Of Development . . . . . . . . . . . . 0788 583 1065

DÜĞÜN SALONLARI EGLENCE VE ORGANİZASYON

ECZANELER

0750 782 9563 0771 267 6426 0203 538 9131 0779 5151 745

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7254 6910

EMLAKÇILAR

Y›ll›k £115... Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

DIRECTORY-REHBER Hosh Hair Beauty & Laser Clinic . . . . . . . . . . . . . . . 020 8888 8880 Estel World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 880 45 550 Posh Klinik (medikal estetik ve lazer epilasyon) . . 0208 681 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0742 1053 999

FOTOĞRAFÇILAR

Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7275 0044

GIDA TOPTANCILARI

Hook Meat Supplier Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07806856319

HAVA YOLLARI

www.atlasglb.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 289 5588 www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0845 084 8990 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 349 985 70

İÇEÇEK TOPTANCILARI

www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

İNŞAAT DEKORASYON

Seyit Decor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . 07710997022 | 07576377007 Umut Cam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07919 264497

İŞ KREDİSİ

Özgür Akıncı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 625 9069

KONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLER

K.K.T.C. Londra Temsilciliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Büyükelçiliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Başkonsolosluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Eğitim Temsilciliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

April Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 257 2100

OKULLAR

Haringey Egitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9639 5645 Moonchild Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2522 2893 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2863 7622

PERDECİLER

Perdeci Hasan. . . . . . . . . . . . . . . . 078 6796 4310 | 0208 805 95 47 Deluxe Fabrics LTD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 490 0863

ESTETİK VE GÜZELLİK KLİNİKLERİ

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVELERİ

Ada Windows Ltd . . . . . . . . . 020 8803 8004 | 07956 260 367 Ada Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 Global table and chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085565040 Mem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 341 2394

PEST CONTROL & BÖCEK İLAÇLAMA

Fox Pest Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07508 156 198 Pest Line Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07707 803 191

REKLAM – TABELA

River Sign & Metal Works . . . . . . 02083659152 | 07918881830 Easy Signs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07534100514 | 02036384127

RESTORANLAR

ISTANBUL RESTAURANT – HORNSEY . . . . . . . 02083410460 ISTANBUL RESTAURANT – FINCHLEY . . . . . . . . 02083410460

SEYAHAT ACENTELERI

Cyprus Paradise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083438888 Just2travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 598 1818 www.sunexpress.com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 349 985 70

SAĞLIK MERKEZLERİ

Medistance International Healthcare . . . . . . . . . . . . . 07798 705104

SİGORTA & FİNANS VE KREDİ KURULUŞLARI

0207 631 1920 0207 631 1930 0207 293 0202 0208 889 5721 0207 591 6900 0207 724 1511

Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3887 117 Strategy Finance & Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8588 7083

Matbaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088076262 Meto Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079239977

Esin cash&carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088048252 Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . . . . . . . . . . . 020 86590697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 6476778 Silver Point Food Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8807 4767

MATBAALAR

METAL İŞLERİ - İNŞAAT FIRMALARI

CATERING MALZEMELERİ

Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 889 0220 www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

A & G Decoration and Design . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. Prince and Princess Düğün Salonu . . . . . . . . . . . . . . .............................................

AVRUPA FIHRIST 020 7275 7610

KUYUMCULAR

Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02070417053

CML steel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 2000 044 River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083659152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07918881830 Eral metal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085564863 Mersin Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0746 683 5354 Şahin Construction LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 027 0843

MOBİLYACILAR

Aldora mobilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072543331 Baca Furniture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8695 0753

MUHASEBE BÜROLARI

Account Direct Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADA Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton & Co (Chartered Accountants) . . . . . . . . . . Atasan & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benchmark Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirench & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK Company & Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dogan Accountancy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . . . . . . . . . . . . Mentek & Co Accountants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKS ACCOUNTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right Accounting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 8886 9222 020 8819 8212 020 7582 3000 07867 956 805 020 7278 8555 0208 888 0004 07908 943 456 077 2309 2727 0793 057 3273 020 8888 2515 07540 110 760 020 7237 4725 0207 998 0057 020 8881 8844

ŞÖFÖR OKULLARI

Akdeniz şoför okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 1432 8786 Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 3174 5397

SUPERMARKET

TAŞIMACILIK KARGO

CML CARGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 330 9999 333

TAXI - MINICABS

Sam's cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544545 | 02079230000 Top cars wood green . . . . . . . . 0208 8880 111 | 0208 8896 966

TEMİZLİK İŞLERİ

Spot Raiders Dry Cleaner & Launderers . . . . . . . . 0207 254 6113

TÜRK HAMAMI

Turkish Hamam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072495554

UYDU SISTEMLERI,CCTV, TV VE PC TAMİRİ

Ad Sat Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950 226 662 Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 79 48 | 0777 959 08 89

WEB TASARIM

Mantis Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07944744227

YAZAR KASA /EPOS/CCTV KAMERA

Eposman UK LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07946439404

Fihrist


‘BÖYLE BİR AŞK MASALI’ 37

AVRUPA

Haberler

15 Mart 2019 Cuma

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

yazdığı ‘Böyle Bir Aşk Masalı’ ile yeniden seyirci-

yatrolar Günü için hazırladığı oyunu 29 Mart

siyle buluşmaya hazırlanıyor. Son 30 yıldan beri

Cuma, saat 20:00 de sahneleneyecek. Girişin ücret-

Geçen yıl ‘Halktan Biri’ oyununu sahneleyen Day-

Londra’da düzenli olarak çalışmalar yürüten Day-

siz olduğu oyuna Londra ToplumMerkezi ev sa-

Mer Londra Meydan Sahnesi, Zeynep Kaçar’ın

Mer Londra Meydan Sahnesi, 27 Mart Dünya Ti-

hipliği yapıyor. Oyun konusu; …“Böyle Bir Aşk Masalı”, halk edebiyatının en önemli örneklerinden “Ferhat ile Şirin” masalı içinde kadının yerini sorguluyor. Bu toprakların masalında Ferhat’ın aşkına büyük önem veren yazarların, Şirin’in sevdasına yaklaşımları ironik bir biçimde ele alınırken, aşkın öteki yüzüne ışık tutuluyor. Aşkın öteki kıyısında kadınların acıları, fedakâr-

dan Fatma Binboğa ve Ayşe Nurdogan tara-

lıkları, yürek yangınları, umutları, sabırları görü-

fından üstlenilmiş. Bu yılki oyun afiş tasarımı ise

nür kılınıyor. Masal, Şirin’in ve diğer kadınların

Irmak Demir‘e ait. Bilgen Telli ve Sibel Güneş’in

varlığıyla yeniden anlam kazanıyor. Ferhat ile

asistanlık görevini paylaştığı oyunun kadrosunda;

Şirin masalı “Böyle Bir Aşk Masalı”na dönüşür-

Zeynep Güneş, Nazım Demir, Bergüzar Toprak,

ken, aşk bu kez kadınların da hayatına anlam ka-

Cevdet Armutlu, Irmak Demir, Emrah Er, Ayşe

zandırıyor…

Nurdoğan, Fatma Binboğa, Mürüvvet Güneş,

…“Böyle Bir Aşk Masalı”nın yönetmeni ve Day-

Oktay Erpolat ve Memo Güzel yer alıyor.

Mer Londra Meydan Sahnesinin’den de ilk kuru-

Yeni katılımlara açık olan Day-Mer Londra Mey-

cularından Rahime Simpson oyuna dair şu

dan Sahnesi bu oyunun hemen ardındanan, Ha-

değerlendirmeleri yaptı. ‘İçinde yaşadığımız top-

ziran’da sahneleyecekleri oyunun hazırlıklarına

lumun, kadına karşı geri geleneksel kültürünün

başlayacak. Tiyatroya ilgi duyanlara seslenen

yansıması olan erkek egemen sınıf bakışının kale-

Simpson, ‘böyle canlı bir ekibi seyretmekle kalma-

mini sorgulayan bir kadın yazar’a ait oyunu sah-

yın, tiyatroya ilginiz varsa ekibe katılın’ çağrısı da

nelemeyi tercih ettim. Kendi yorumumla da, aşkta

yaptı.

ve işte hayatın içindeyiz ‘görün beni’ diyen Şirin’in haykırışını bir kadın yazarın üretettiğini sah-

Tarih: 29 Mart, Cuma

neye taşıyarak duyurmak istedim.’ Yönetmen

Saat: 20:00

koltuğunda outran Simpson, onlarca oyunda rol

Yer: Londra Toplum Merkezi

almanın yanı sıra 2012 den bu yana ondan fazla

Adres: 22 Moorefield Road, Tottenham, N17 6PY

oyunu da derleyip yönetti.

Tel: 020 7275 8440, e-mail: info@daymer.org

Gönüllü çalışma ruhunu hiç yitirmeyen ekip, afişinden ışığa, dekordan salon düzenlenmesine kadar tüm işleri dayanışma ile gerçekleştiriyor. Oyunun köstümleri son altı yılda olduğu gibi yine Day-Mer Londra Meydan Sahnesi oyuncuların-

Cemevinde Kaşanlılar buluştu

Avrupa Ajansı / AVA| Londra İngiltere’nin başkenti Londra’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kutlandı.8 Martta, Wood Green Cemevinde Kaşanlılar bir araya gelerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutladı.


38

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

Süper Lig Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

17 14 12 11 8 9 9 10 8 9 7 9 9 6 5 8 4 5

6 7 8 7 11 7 7 4 8 5 10 4 4 10 13 3 10 6

2 4 5 7 6 9 9 11 9 11 8 12 12 9 7 14 11 14

40 52 50 44 32 34 37 28 23 26 35 41 26 30 22 26 26 25

12 25 34 36 28 32 37 30 33 41 33 46 38 36 28 33 34 41

M.Başakşehir Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor A. Konyaspor EY Malatyaspor DG Sivasspor A. Alanyaspor İM Kayserispor Antalyaspor Çaykur Rizespor Kasımpaşa MKE Ankaragücü Fenerbahçe Bursaspor Göztepe BB Erzurumspor Akhisarspor

08 Mart 2019 Cuma Sivasspor 2-0 Malatyaspor 09 Mart 2019 Cumartesi Trabzonspor 2-1 Akhisar Bld.Spor Başakşehir 2-1 Fenerbahçe Ankaragücü 0-0 Bursaspor 10 Mart 2019 Pazar Alanyaspor 2-1 Erzurum BB Göztepe 0-0 Kasımpaşa Çaykur Rizespor 3-0 Kayserispor Beşiktaş 3-2 Konyaspor 11 Mart 2019 Pazartesi Galatasaray 5-0 Antalyaspor

28 57 27 49 16 44 8 40 4 35 2 34 0 34 -2 34 -10 32 -15 32 2 31 -5 31 -12 31 -6 28 -6 28 -7 27 -8 22 -16 21

15 Mart 2019 Cuma Fenerbahçe 20:30 Sivasspor 16 Mart 2019 Cumartesi Konyaspor 13:30 Çaykur Rize Akhisar Bld. 16:00 Kasımpaşa Erzurum BB 16:00 Trabzonspor Antalyaspor 19:00 Alanyaspor Beşiktaş 19:00 Göztepe 17 Mart 2019 Pazar Malatyaspor 13:30Ankaragücü Kayserispor 16:00 Başakşehir Bursaspor 19:00 Galatasaray

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O

Man. City 30 Liverpool 30 Tottenham Hotspur 30 Arsenal 30 Man. United 30 Chelsea 29 Wolverhampton 30 Watford 30 West Ham United 30 Leicester City 30 Everton 30 Bournemouth 30 Newcastle Utd. 30 Crystal Palace 30 Brighton & Hove 29 Southampton 30 Burnley 30 Cardiff 30 Fulham 30 Huddersfield Town 30

Türk Ocağı Limasol UK Lig kupa finali oynacayacak Avrupa SPOR Servisi / AVA| Londra

İngiliz liglerindeki Türk takımları Türk Toplumunu gururlandırmaya devam ediyor. Türk Ocağı Limasol UK takımı iki hafta önce federasyon kupası çeyrek final maçını kazanarak 56 İngiliz takımı arasından yarı finale kaldı. Geçen pazar oynanan Lig kupası yarı finalinde Türk Ocağı Limasol UK lig lideri Bayswater'i 5-4 mağlup ederek finale kaldı.

Kupa maçı 28 Nisan’da Lig kupa finali 28 Nisan Pazar günü saat

Lig kupası yarı finalinde Türk Ocağı Limasol UK lig lideri Bayswater'i 5-4 mağlup ederek finale kald

OYNA OCAK

14.30'da Meridian Sports Club Charlton

riz. Cudworth Taxi'den Irfan bey'e, Zara Hair Beauty and Barber'den Zehra hanım ve

Park Lane, London SE7 8QS adresinde

Mehmet gözde şunları söyledi: “ Bu vesile

Ömer Bey'e , Thames Cafe'dan Murat ve

Springhill United takımına karşı oynanacak.

ile buralara gelmemize imkan sağlayan tüm

Yusuf beyler, Tech Service'den Tugay beye,

Tüm sporseverler, haydi finale…

sponsorlarımıza bir kez daha teşekkür ede-

Buffalo American Grill'den Yavuz Ve Cüneyt beylere , Kıbrıs Dörtlüsü müzik grubu desteklerinizin devamını dileriz.”

G

B

M

A

Y Av P

24 22 20 18 17 17 12 12 11 11 10 11 9 9 9 7 8 8 4 3

2 7 1 6 7 6 8 7 6 5 7 4 7 6 6 9 6 4 5 5

4 1 9 6 6 6 10 11 13 14 13 15 14 15 14 14 16 18 21 22

79 68 57 63 58 50 38 42 37 38 41 41 29 36 32 34 34 27 28 15

21 17 32 39 40 31 36 44 43 42 42 54 38 41 42 50 57 57 68 53

58 51 25 24 18 19 2 -2 -6 -4 -1 -13 -9 -5 -10 -16 -23 -30 -40 -38

74 73 61 60 58 57 44 43 39 38 37 37 34 33 33 30 30 28 17 14

16 Mart 2019 Cumartesi 09 Mart 2019 Cumartesi Bournemouth 18:00 Newcastle Crystal Palace 1-2 Brighton West Ham 18:00 Huddersfield Southampton 2-1 Tottenham Watford 18:00 Southampton Newcastle 3-2 Everton Wolverhampton 18:00 Arsenal Leicester City 3-1 Fulham Burnley 18:00 Leicester City Huddersfield 0-2 Bournemouth Brighton 18:00 Cardiff City Cardiff City 2-0 West Ham 17 Mart 2019 Pazar Man City 3-1 Watford Tottenham 15:00 Crystal Palace 10 Mart 2019 Pazar Fulham 17:15 Liverpool Liverpool 4-2 Burnley Everton 19:30 Chelsea Chelsea 1-1 Wolverhampton 24 Nisan 2019 Çar amba Arsenal 2-0 M. United M. United 22:00 Man City

TFF 1. Lig Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

15 16 15 13 12 12 11 11 10 10 9 7 5 6 6 6 5 0

6 3 3 6 8 6 9 5 5 5 7 9 11 8 7 7 5 2

4 6 7 6 5 7 5 9 10 10 9 9 9 11 12 12 15 23

40 38 34 32 36 42 33 33 29 26 33 30 29 25 32 26 28 8

23 22 15 21 17 21 18 30 27 29 27 30 35 32 39 46 43 79

Abalı Denizlispor Gençlerbirliği Osmanlıspor FK Ümraniyespor Hatayspor Gazişehir FK Altınordu Adana Demirspor Boluspor Balıkesir B. Altay Adanaspor İstanbulspor Giresunspor Afjet Afyonspor Eskişehirspor B. Elazığspor K.Karabükspor

Türk Ocağı Limasol UK: 5 Bayswater: 4

adına Erdoğan beye teşekkürü bir borç bilir

İNGİLTERE PREMIER LİG Puan Durumu TAKIMLAR

Spor Haberleri

17 16 19 11 19 21 15 3 2 -3 6 0 -6 -7 -7 -20 -15 -71

51 51 48 45 44 42 42 38 35 35 34 30 26 26 25 25 20 -1

Kayıtlar Başladı

Avrupa SPOR Servisi / AVA| Londra Göztepe Futbol Akademisinde 5 ve 16 yaş arası kayıtlar devam ediyor. Nitelikli ve tecrübeli antrenörler ile haftada 3 antrenman yapan Göztepe Futbol Akademisi’nde 5 ve 16 yaş arası kayıtlar devam ediyor. İlk antremanlar ücretsiz. Antrenman Saatleri Her Salı ve Cuma 4.45 ila 6.30 (tüm yaş grupları) Her Çarşamba 5.15pm - 6.30pm (sadece U16 yaş grupları için) Antrenman Yeri: Powerleague Enfield, Edmonton County School, Great Cambridge Road, Enfield London EN1 1HQ İletişim: Bora Orsel 07786263227 Hüseyin Yuney 07711142490


39

AVRUPA

Spor Haberleri

15 Mart 2019 Cuma

BAŞBAKAN LONDRA'DA TÜRK TOPLUMU FUTBOL FEDERASYONU

GENÇLER MAÇINI İZLEDİ Avrupa Ajansı / AVA| Londra

FEDERASYONA ÖVGÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı

Erhürman, federasyonun İngiltere gibi büyük bir

Tufan Erhürman, Londra'da Türk Toplumu Fut-

ülkede zor koşullarda toplumu birleştirip gençleri

bol Federasyonu 16 yaş altı gençler karma futbol

kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışma-

takımları arasında oynanan maçı izledi.Maçın

sını takdir ederek, bu özveriyi yerinde görmekten

ardından gençlere madalyalarını ve takımlara

çok memnun olduğunu vurguladı.Kıbrıs'a dö-

kupalarını veren Erhürman, Londra'da Kıbrıslı

nünce buradaki gençlerle ülkedeki gençler arasın-

Türk gençlerle bir araya gelmekten duyduğu

daki bağları köprüleri geliştirmek için çalışıp

memnuniyeti dile getirdi, gençleri bir araya ge-

projeler üreteceklerini ifade eden Erhürman, İn-

tiren federasyon yetkililerini kutladı.

giltere temaslarını da değerlendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, Londra'da Türk Toplumu Futbol Federasyonu 16 yaş altı gençler karma futbol takımları arasında oynanan maçı izledi.

GENÇLERE DESTEK

Kıbrıs ile buradaki toplum arasındaki İşbirliğinin geliştirileceğini ifade ederek, "yapa-

ı. Erhürman, bugün burada gördüğü tablo-

cak pek çok iş var. Buradaki işleri yerinde

nun da önemli olduğunu ifade ederek, bu-

sahada görmek çok etkili oldu, bundan

radaki iletişim, birlik ve beraberliğin

sonra daha çok çalışacağız. Gençlerimizi

gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutul-

Kıbrıs'ta da bir araya getirip ülke ile bağla-

ması ve gençliği bir arada tutma açısından

rını güçlendirip tanıtacağız" ifadelerini kul-

önemli olduğunu vurguladı. Erhürman,

landı.

HAFTANIN veteran takımı METRO FC

Metro - Gaziantep 4-3 Kaleburnu - Adan 6-1 Gazi - Türkmenköy 3-2

Veteranlar + 35Puan durumu TAKIMLAR

O G B

Veteranlar + 45Puan durumu Akdeniz - Akıncılar 3-1 Vadili - Boğaziçi 3-0 TAKIMLAR O G B Türkmenköy - Euromed 2-3 Yeni 45likler - Kıbrıs 3-0

M

A

Y P

M

A

Y P

www.avrupagazete.co.uk

TÜRK TOPLUMU 1. LİG Puan Durumu TAKIMLAR

O G B M A

Y

P

Y

P

TÜRK TOPLUMU 2. LİG Puan Durumu TAKIMLAR

O G B M A


40

AVRUPA

15 Mart 2019 Cuma

Reklamlar

Profile for Vatan Londra

avrupa gazete egazete 15 mart 2019  

avrupa gazete egazete 15 mart 2019

avrupa gazete egazete 15 mart 2019  

avrupa gazete egazete 15 mart 2019

Profile for londra874
Advertisement