{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

14 Şubat 2020 Cuma

www.avrupagazete.co.uk

24-25.sayfa Ekonomide

AVRUPA

info@avrupagazete.com

Yeneroğlu: “Yurtdışından emekli olan vatandaşlarımıza, sosyal sigorta kapsamına girmeyen işlerde çalışma hakkı hemen verilmelidir.” İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu

Tel: 020 7275 7610

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

Kadınlar Gününe Özel Kadınlar Orkestrasından Kadınlar Gecesi

Türk Okulu Londra Erasmus Plus programında

Sayfa 16

Sayfa 15

Sayfa 10

Istanbul Girls Orchestra

19. Yılımızda gururluyuz

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

“Bir aşka tutul ki bilmem kaçında,Eşekle yatasın aslan burcunda!” Shakespeare yazdı Can Yücel çevirdi

KÜLTÜR SANAT Sayfa 28

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile TTFF görüştü Marathon Science School

Sayfa 39

Communities unite to Inspire Young Enfield Serdar Sarı ve Osman Ercen

Page 37 Enfield Council’s Leader, Cllr Nesil Caliskan

CORONAVIRUS LONDRA’DA • Coronavirus Hastası Uber Taksi ile Acile gelmiş

• Londra Lewisham Hastanesi acil yardım (A&E) servisine geldi • Lewisham hastanesindeki iki hemşire, kadınla temas ettikten sonra tecrite alındı.

Tatar: “Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler artık siyasi bir güçtür”

Avrupa Ajansı | AVA/Londra İngiltere’de bugüne kadar açıklanmış Coronavirus hasta rakamı dokuz oldu. Dokuzuncu koronavirüs teşhisi konan kişi, Çin'den Londra’ya gelen Çinli bir kadın. Londra'da koronavirüs teş-

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Baş-

hisi konan ilk kişinin 9 şubat pazar günü Uber

bakan Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıb-

taksi kullanarak hastaneye geldiğinde Coronavi-

rıslı Türklerin önemine vurgu yaparak, “Yurt

rus’ten habersiz olduğu ortaya çıktı. Güney Lond-

dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler artık siyasi bir

ra'daki Lewisham hastanesindeki iki personel,

güçtür” dedi. İngiltere’de çeşitli temaslarda bu-

yakın zamanda Çin'den Londra’ya gelen Corona-

lunan Tatar, İngiliz Parlamentosu’nda yapılan

virus Hastası Çinli bir kadın ile temasa geçtikten

temasların yararlı geçtiğini söyleyerek, İngilte-

sonra evlerinde göz hapsine, kontrollü tecrite

re’de yaşayan Kıbrıslı Türkleri önemsediklerini

alındı. Lewisham hastanesi, isimsiz hastanın

belirtti.

kamu sağlığı yetkililerinin tavsiyelerine uymadığını ve geçen Pazar öğleden sonra Lewisham Hastanesi acil yardım (A&E) servisine "kendi kendine" geldiğini doğruladı. Çinli kadın, ambu-

Sayfa 14-15’te Dokuzuncu koronavirüs te hisi konan ki i, Çin'den Londra’ya gelen Çinli bir kadın. Londra'da koronavirüs te hisi konan ilk ki inin 9 ubat pazar günü Uber taksi kullanarak hastaneye geldi inde Coronavirus’ten habersiz oldu u ortaya çıktı.

lansla veya kendi özel aracıyla hastaneye gelmedi.

• Çinli kadının hastaneye gitmeden önce NHS

nünde virus riski altında olabileceğinden ve muh-

Taksi ile gelen kadın semptomlarını bildirmek için

111 telefon hattını aradığı ortaya çıktı. NHS telefon

temelen daha sonra arabasına binen tüm müşte-

doğrudan A&E resepsiyon masasına gitti. Lewis-

tavsiye hattının ve koronavirüs şüphesi olan bir

rilerin virüsü kapmasından endişe ediliyor.

ham Hastanesi, Çinli kadının gelişinden dolayı

hasta olduğunu bilmesine rağmen, hastanenin,

diğer hastaların enfeksiyon riskine maruz kalma-

Çinli kadına bir ambulans çağırmaması veya özel

dığını açıkladı.

bir araç göndermemesi sorgulanıyor.

• St Thomas'a sevk edildi. Daha sonra kadın, test-

• Hastane personeli, hastanın durumundan do-

lerinin sonuçlarına kadar eve gönderildi. Çar-

layı A&E'deki bazı hastaların koronavirüs yaka-

şamba günü tedavi için başka bir Londra

lamasına neden olabileceğinden endişe ediyor.

hastanesi olan St Thomas'a götürüldü.

Çinli kadını hasteneye götüren Uber sürücüsü-

Coronavirüs (2019-nCoV) nedir ? Coronavirüs, damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık. Vatandaşların özellikle sık sık ellerini yıkayarak basit yollarla gerekli önlemleri alabileceklerini bir virüs. Su ve sabunla ellerimizi ovalayarak yıkamamız önemli bir önlem olacaktır. Dezenfektanlar da bu konuda yeterli olacaktır.

Tüm ayrıntılar sayfa 4 – 6 – 8 ve 39.sayfalarda


2

AVRUPA

14 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


3

AVRUPA

Haberler

14 Şubat 2020 Cuma

Topraklarında güneş batmayan bir Krallık’tı. Son durum böyleydi. Peki ya şimdi ne durumda bu Krallığın gözbebeği ülkesi İngiltere ? Hep yazdım tekrar yazıyorum.

Değişen birşey olmadı…

Vatan Öz

Sokakta uyuma dilenme artık İngiltere kanunlarında yasak. Kısaca ne diyor İngiliz kanunları…

İngiltere’nin Serserilik Yasası

Üzerinde güneş batmayan topraklardı güya Birleşik Krallık.

Evsizsen sokakta parkta uyuyamazsın ! Sokakta paran yoksa açsan birşeyler yemek için para dilenemezsin….

vatanoz@avrupagazete.com

Bizim Türklerin anlayacağı ismiyle İn-

! Her gün 22 kişi evsizlere ekleniyor

giltere…

! Son üç ayda 2 binden fazla evsiz

Modern, ekonomisi çok güçlü, sosyal

! Hergün 22 yeni kişi sokakta uyuyor

haklara önem veren, suş oranının çok az

! Evsiz kalmak kanunla suç oldu !

olduğu bir ülkeydi İngiltere… değil mi ?

Peki yazının başlığındaki bu İngiltere’nin Serserilik Yasası nedir ?

Hani polislerin gülümseyerek size sokakta iyi günler bayım dediği…

Evsizlik sorunu olanlara darbe diye özetlenebilir bu yeni yasa. Kısaca ölün

Ama şimdi…

ama sokaklarda ölmeyin. Ne haliniz varsa görün ama devlete po-

Evsizler Ülkesi İngiltere !

lise belediyeye yük olmayın ! Gidin nerede ölürseniz ölün yasası…

Elinizde tuttuğunuz gazetemiz

Yasada sokakta uyumak veya dilenmek

Avrupa’nın manşetinden elde ettiğim

suç kapsamında.

bilgilere göre, Londra'da sokakta uyu-

Vagrancy Law (Serserilik Yasası) ile so-

yanların sayısı son üç aylık oranlara ba-

giltere’nin başkenti Londra’nın ne du-

Avrupa Birliği’nden (AB) ayrıldık.

kaklar hiç olmadığı kadar daha tehlikeli

kıldığında 2 bin 69'u yeni evsiz olmak üzere 3 bin 985 kişi olmuş. Rakamlar İn-

rumda olduğunu açıkça çarpıcı şekilde

‘Brexit’ oldu.

topraklarında güneş batmayan Kral-

ortaya koyuyor !

Çok mu iyi oldu ?

lık’ta..


4

AVRUPA

Haberler

14 Şubat 2020 Cuma

Başbakan Tatar, Kıbrıslı Türklerle buluştu Avrupa Ajansı | AVA/Londra

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, KKTC Başbakanı ve KKTC Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, 10-13 Şubat tarihleri arasında Londra’da halkla buluştu. Londra Kıbrıs Türk Toplumu ile buluşan Tatar, toplumu yakından ilgilendiren direkt uçuş, seçme seçilme hakkı (oy verme), askerlik ve diğer konularda halkımızı bilgilendirdi. Tatar, ziyaret programı çerçevesine 11 Şubat Salı akşamı Regency Banqueting Suite'te saat 19.30'da halka açık bir toplantıya katıldı. UBP Londra Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen toplantıya Kıbrıs Türk halkı yoğun ilgi gösterdi. KKTC Londra büyükelçisi Oya Tuncalı, UBP Londra Dayanışma Derneği Başkanı, Konsey Başkanı Leyla Kemal, Ayşe Osman, Eddie Ertan, KKTC Konsolosu Buket Kop, KKTC Siyasi işler müsteşarı Denil Ertuğ, TTFF Başkanı Serdar Sarı, TTFF Veteran ligi başkanı Kemal Soyer, TTFF onursal başkan Akın Uysal, Atatürk Okulları başkanı Türker Çakıcı ve çok sayıda tanınmış sima, işadamı katıldı. Ersin Tatar şunları söyledi: “İngiltere’de dernekler, konseyimiz, Ulusal Birlik Partisi Londra Başkanı var. Herkes benim için aynıdır. Herkesi selamalıyorum. Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı kardeşlerimiz kadar belki de daha fazlası Londra’da yaşamaktadır. Öz kardeşlerimize selam olsun. Yapılan lobi çalışmalarını her zaman takdir ediyorum. İngiltere’den KKTC’ye Direk uçuşlar ve KKTC’nin tanınması önceliğimiz. Ercan havalimanını daha güvenli hale getirerek alt yapısını güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz bağımsız özgür KKTC’nin kendi halkına umut verecek bir geleceğe kavuşması önceliğimizdir. Tanınımışlığın ötesinde hedeflerimiz büyüktür. Şu anda 100 bin üzerinde öğrencileri dünyanın her yerinden adamızda misafir ediyoruz, üniversitelerimizde okuyorlar. 2 ayrı devlet vardır Kıbrıs adasında. Yeterki birlik beraberlik içinde olalım. Hakkımızı savunalım. İngiltere de mesajımız şu. İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler artık İngiltere siyasetini etkileyecek pozisyona gelmiştir. İş dünyasında güçlü olan şirketlerimiz var. Ben bunu gördüm. Sizlerle gurur duydum. Biz KKTC olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışacağız. Son zamanlarda bakanlarımızın sık sık KKTC’de İngiltere’ye gelip girmesi bizlere ve sizleree güç verecektir.Sizler bizim için çok önemlisiniz. İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.” Tatar, Kıbrıslı Türklere buluşmasını şöyle özetledi: “Londra’ya yaşayan kardeşlerimizle buluştuk. Çok güzel bir toplantı oldu. Vizyonumuzu ve hedeflerimizi anlattık, onların düşüncelerini dinledik. Kıbrıslı Türklerin daha etkin lobi faaliyetlerinde bulunmaları konusunda hem fikir olduk. Biz daha etkin lobi yapılabilmesi için üzerimize düşeni yapacağız ve burada yaşayan kardeşlerimizle Kıbrıslı Türklerin sesinin daha etkin duyurulması konusunda birlikte çalışacağız” dedi. Tatar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Kıbrıs konusunu yakından bilen bir lider olduğuna da işaret ederek Brexit sonrasında Kıbrıs’ta İngiltere’nin politikalarında adadaki gerçekleri de dikkate alacak şekilde bir değişikliğe gidilmesi yönünde beklentilerini buradaki muhataplarına bildirdiklerini belirtti.

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

!NG!LTERE'N!N

EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETES!

info@avrupagazete.com www.avrupagazete.co.uk

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is strictly prohibited. We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

TTFF Veteran ligi başkanı Kemal Soyer, Akın Uysal ve Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ve KKTC Cumhurbaşkanı adayı KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar

Tatar, Kıbrıslı Türklerle

Ersin Tatar, geçen salı akşamı İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya geldi.

KKTC Londra büyükeliçisi Oya Tuncalı, Konsey Başkanı Leyla Kemal, Ayşe Osman, Eddie Ertan, KKTC Konsolosu Buket Kop, KKTC Siyasi işler müsteşarı Denil Ertuğ, TTFF Başkanı Serdar Sarı, Atatürk Okulları başkanı Türker Çakıcı,

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Londra’da ünlü muhasebeci Münir Tatar ve arkadaşları ile

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Münir Tatar ve arkadaşları Printed at St.Clements Press LTd Unit 3 Rick Roberts Way, Stratford, London

www.avrupagazete.co.uk web sitemiz Anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

14 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


6

AVRUPA

14 Şubat 2020 Cuma

Halen yaşadığımız tüm felaketlerin, tabii afetlerdeki yüksek can kaybının, her gün aldığımız şehit haberlerinin, iflas durumunda bulunan ekonomimizin, bölgemizde ve dünyada her geçen gün daha fazla yalnızlaşmamızın, tavan yapan yolsuzluğun, toplumsal bölünmenin ve iç barışımızın kırılgan duruma gelmesinin kök nedeni;

Türker Ertürk

Sorgulayıcı aklı ve bilimi yok sayan, Çağdışı İhvan ideolojisi peşinde koşan, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine düşmanlık eden, “Kindar ve dindar toplum” yaratma hedefi için gayret gösteren, Devletten ve kurumlarından liyakati kapı dışarı eden, Düşünce ve ifade özgürlüğünü her geçen gün daha fazla katleden, Etik değerlerden yoksun iktidardır. Bu İktidardan Ülkemize Fayda Gelmez! Emin olun; bu değerlendirmenin eksiği var, fazlası yok! Evet, şehitlerin nedeni bu iktidardır. Bakınız; 16 Nisan 2017 Halk Oylaması öncesi, kampanya sırasında “Evet çıkarsa terör bitecek ve şehitler gelmeyecek” demişti iktidarın en yetkili ağızları. Ben de bu kampanya sırasında karşı cephede yer almış, Türkiye’yi dolaşmış ve yaptığım konuşmalarda “HAYIR deyin! EVET demek; kan, kin, gözyaşı, savaş, şehit ve ekonomik yıkımdır” demiştim. Gelişmeler beni haklı çıkardı, keşke haksız çıksaydım. İktidarın her konuda notları çok kötü! Bu karnenin sahibi talebe olsa; “Bu çocuk okumaz, alın bunu okuldan!” denirdi. Ama siyasetçi olduğuna göre söyleyeceğimiz ve yapacağımız şey; “Bu iktidardan ülkemize fayda gelmez ve yar olmaz” demek ve demokratik olarak bu iktidara en kısa zamanda son vermektir. 1974’den Beri İlk! Bir askerimizin burnunu bile kanatmadan, ülkemizin güvenliğini ve çıkarlarını esas alarak İdlib sorununu çözmek mümkün. Ama bunun yolu inadı bırakmak, İhvan aşkından vazgeçmek, Suriye’nin kuzeyinde egemenlik alanı peşinde koşmayarak Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan ve

FELAKETLERİN SORUMLUSU KİM? turkererturk@avrupagazete.com

meşru olan Beşar Esad yönetimi ile masaya oturmaktır. Suriye Ordusu’nun, Rusya’nın bilgisi ve onayı dâhilinde açtığı ateş sonucu 3 Şubat 2020 tarihinde şehit olan ve ülkemizi derin bir yasa sokan askerlerimiz 1974’den beri terör dışındaki ilk kaybımızdı. Barış Harekâtından beri tam olarak 36 yıldır ilk defa Türk Silahlı Kuvvetleri yabancı bir devletin silahlı kuvvetleri tarafından açıkça hedef alınmış ve kayıp verdirilmiştir. İdlib’deki Yapı Türkiye İçin Tehdit İdlib’deki yapı Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarı açsından tehdittir, dolayısıyla Türkiye’nin istikrarı ve güvenliği için de büyük tehlikedir. Bu nedenle İdlib’deki radikal unsurları içeren yapıya kol kanat germek; Suriye’nin yanında Türkiye’nin güvenliğini de bilinçli veya bilinçsiz olarak tehlikeye atmaktır. İdlib’e müdahale etmek; Suriye ile savaşmak, Suriye ile savaşmaksa Rusya ile savaşmak demektir. Bu, aynı zamanda ABD’yi İdlib üzerinden Suriye’ye davet etmek demektir. Yoksa yine kucak değiştirme operasyonu mu var? Ne Yapılmalı? Türkiye’nin çıkarları ve güvenliği; Suriye ile derhal masaya oturulmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin halen tuttuğu mevzileri kontrollü olarak Suriye Ordusu’na teslim etmesi ve Türkiye’ye çekilmesini, Suriye’deki rejim muhalifi radikal unsurlarla derhal her türlü bağın kesilmesini, Türkiye’ye doğru olabilecek sığınmacı akınını engellemek için Suriye ile koordineli olarak önlemlerin alınmasını gerektirmektedir.

“ARTIK KIBRIS’TA İKİ DEVLETTEN BAHSEDİLİYOR…”

Haberler

Avrupa Ajansı | AVA/Londra

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Ersin Tatar, Londra’daki temasları çerçevesinde ziyaret ettiği parlamentoda artık adanın birleştirilmesi değil “müzakere edilmiş ayrılığın” konuşulduğunu söyledi.Başbakan, Brexit’ten sonra İngiliz Hükümetinin ve Muhafazakar Parti’nin Kıbrıslı Türklere daha fazla ilgi ve anlayış göstereceklerini gördüğünü belirterek, “oyun değişti artık realite görülmüştür” dedi.İngiltere’de parlamentoda gerçekleştirilen görüşmelerin ardından basın mensuplarına konuşan Başbakan Tatar, Brexit’ten sonra İngiltere’nin artık farklı bir duruma gireceğini, bunun Kıbrıslı Türklerin avantajına çevrilmesi için gerekli adımların atılacağını kaydetti. Başbakan Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bugün önemli temaslar yaptık. Yararlı olduğuna inanıyorum. Sabah saatlerinde görüştüğümüz İngiliz Milletvekili Sir Iain Duncan Smith eski Muhafakar Parti Genel Başkanı, eski bakan ve milletvekili. Bizim buradaki Türk cemaatinin de yakından tanıdığı ve haliyle bize de yakın bir isim. Genel anlamda Brexit sonrası yaşanabilecekleri, İngiliz hükümetinden beklentilerimizi, bu süreçte daha fazla destek göstermelerini istedik ve Kıbrıs’ta gerçekler temelinde bir çözüm için burada daha fazla çalışmalarda bulunacağımızı söyledik” Başbakan Tatar, görüşmenin ardından çok olumlu bir yaklaşım gördüklerini de söyledi. PAUL SCULLY İLE GÖRÜŞME Gün içinde Muhafazakar Parti Genel Başkanı Yardımcısı Milletvekili Paul Scully ile de görüşme gerçekleştirerek Kıbrıs ile ilgili gerçekleri anlattıklarını dile getiren Başbakan Tatar, önümüzdeki dönemde atılabilecek adımların konuşulduğunu kaydetti. SIR DAVID AMESS İLE GÖRÜŞME İngiltere Parlemantosu’nda Milletvekili Sir David Amess ile de görüşen Başbakan Tatar, Amess’in 37 yıldır en uzun görev yapan kıdemli milletvekili olduğuna dikkat çekti. Görüşmede artık Brexit’ten sonra İngiltere’nin farklı bir duruma gireceğini dile getiren Başbakan, İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler ve kendilerinin de girişimleriyle bir takım konularda görüşmelerin sürdürüldüğünü kaydetti. “BİZ SADECE HAKKIMIZI ALMAYA ÇALIŞIYORUZ” Başbakan Tatar görüşmelerin olumlu geçtiğini ve kendilerini dinleyen vekillerin sempati duyduklarını ve hak verdiklerini gördüğünü dile getirdi. Başbakan Ersin Tatar, “özellikle Brexitten sonra İngiliz Hükümetinin ve Muhafazakar Parti’nin Kıbrıslı Türklere daha fazla ilgi ve anlayış göstereceklerini görüyorum. Biz sadece ve sadece hakkımızı almaya çalışıyoruz. Bizim Rumlarla derdimiz yok. Tanınmış bir hükümet olarak yollarına devam ediyorlar. Annan Planı’ndan sonra haksızlık yapılarak AB’ye alındıklarını herkes biliyor. Kıbrıslı Türkler mağdur ve dışlanmış-

Başbakan Ersin Tatar, İngiliz Muhafazakar Parti’nin eski Genel Başkanı milletvekili Rt.Hon. Sir Iain Duncan Smith ile Parlamento binasında görüş alışverişinde bulundu.

İngiltere Parlemantosu’nda Milletvekili Sir David Amess, KKTC Başbakanı Ersin Tatar

KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı ziyaret etti. tır. Kıbrıslı Türkler kendi haklarını arama noktasında daha fazla proaktif bir siyaset izlemeliler” dedi.Görüşmelerde sürekli kullanılan ifadelerin değiştiğini dile getiren Başbakan Tatar, “Oyun değişti, oyunun kuralları da değişti. Haklarımızı aramak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İngilizler bize sempati duyduklarını ve bir sıkıntı olmadığını söylüyorlar. Eskiden olduğu gibi “Birleşik Kıbrıs” ifadesi hiç geçmiyor. Eskiden burada bulunduğum yıllarda bu kelimeyi çok duydum. Herkes realiteyi görmüş. Karşı tarafın durumunu görüyorlar, Annan Planı sonrası ve Crans Montana sonrası durumu görüyorlar” dedi. “KIBRIS’TA İKİ DEVLETTEN BAHSEDİLİYOR” Muhafazakar Parti manifestosunda Kıbrıs’ta iki devletten bahsedildiğini öğrendiğini vurgulayan Başbakan Tatar, “incelediğinizde çok ilginç şeyler yazıyor, orada Kıbrıs’ta iki devletten bahsedildiğini öğrendim bugün. Boris Johnson direk uçuşları halledin de dedi. İngiliz de müzakere edilmiş ayrılık olması lazım diyor. Adanın birleştirilmesi artık hiç konuşulmuyor, müzakere edilmiş ayrılık konuşuluyor” ifadelerini kullandı. BAŞBAKAN TATAR TC LONDRA BÜYÜKELÇİSİ YALÇIN 'I ZİYARET ETTİ Başbakan Ersin Tatar, Londra’daki temaslarına devam ediyor. Başbakan Tatar ve beraberindeki heyet, bugün Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı ziyaret etti. Görüşmede, Brexit sonrası İngiltere’nin hem Türkiye hem de KKTC ile ilişkileri konusunda fikir teatisi yapıldı.


7

AVRUPA

14 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


8

AVRUPA

Haberler

14 Şubat 2020 Cuma

Mustafa Öz

Normal olarak her zaman bizi yönetenleri eleştirmek işin kolayı olarak görülür. Habire yapılan hatalardan bahsedilir. Onları olumlu yönlerini esgeçerek devam edilir. Ama gerçek gazetecilik bu değildir. Olayları tarafsız olarak ele almak gerekir. İşleri objektif olarak değerlendirmek alışkanlığınıa kazanmalıyız. Bence yapılması gerekende budur. Ama böyle düşünüp görmeye çalıştıkça yapılan hataları yanlışlarıda görmeden, söyleyip yazmadan

Tarafsız Kalmaya Devam

geçemiyoruz. Bence olayların iki tarafını eşit

mustafaoz@avrupagazete.com

olarak hemde tarafsıca değerlendirmemiz ge-

Britanya KebabTATAR Sektör Birliği Kuruldu BAŞBAKAN CAMBRIDGE

BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

rektiğine inanarak devam etmeliyiz. Ülke-

gergin. Geçinemebilmek için kılı kırk değil 80

mizde olanlara baktığımızda herşey güllük

yarıyorlar. İşsizlik desen aldı başını gidiyor.

gülistanlık değil malesef. Bu her ülkedede var-

Biz biran önce yapılan hataları görerek kendi-

dırda bizde daha çok var. Bizim ülkemizde ço-

mize gelmeliyiz.

cuklarına bakamadığı, geçinemediği için

Üretimimiz yok.

kendisini yakanlar var. Bazılarıda yani deyim

Tarlalar boş.

yerindeyse tuzu kuru olanlar bu gibi cana kıy-

Fabrikalarımız satılmış.

maları dahi şov diyecek kadar kendilerini yi-

Birde deprem gerçeği var.

tirmiş durumdalar. İnsan kendisini neden

En ufak bir sarsıntıda evler depreme dayanıklı

yakar? Durup dururken yaşamına önemli bir

olmadığı için yıklıyor. İnsanlarımızı kaybedi-

nedeni olmadan neden son verir? Artık bıçak

yoruz. Son depremlerde olanları hep gördük.

kemiğe dayanmıştır. Yapacak bir şeyi kalma-

Uzman olanlar önceden gördüklerini söyleyip

mıştır. Bu arada psikolojiside bozulmuştur.

yazıyor ama dinleyen kim? Bu gibi durumlara

Dayanamaz yaşamına son verir. Allah kimseyi

karşı alınan ömlemler yok denecek kadar az.

bu gibi çıkmazlara mecbur etmesin. Üzülme-

Oturulan binaları neredeyse tamamı depreme

mek, hayıflanmamak elde değil. Kimselerde

dayanıklı değil. Biz bir an önce bu durumlara

onun yerinbde olmak istemezler. Bir tek

gerekli önlemleri almak zorundayız. Çeşiti

benim mi zoruma gidiyor bilmiyorum ama ço-

olumsuz yerlere para harcamaktansa öncel-

BAŞBAKAN TATAR 38 YIL SONRA

cuklarımız, gençlerimiz son günlerde artarak

kiklerimiz görerek gerekli tedbirleri bir an

CAMBRIDGE ÜNİVERSİTESİ’NDE…

şehit olmaktalar. Gencecik geleceğimizin ka-

önce alamalıyız...

ramasına devam edilmektedir. Allah onların

Hepinize sağlık ve huzurlarla dolu günler di-

mekanlarını cennet etsin. Ruhları şaad olsun.

lerim.

Geride kalanlarımızada sabırlar, metanetler

***

versin. İnşallah bu çocuklarımızı şehadet ha-

Gahbe gençlik geldide geçti yelgibi

berlerini bir daha almayızda huzurumuz yerine gelir. Ulusumuzun morali bozuk. Sinirler

Dadı da damağımda kaldı da bal gibi...

Başbakan Tatar ilk olarak 38 yıl önce ekonomi eğitimi gördüğü Cambridge Üniversitesi kampüsünü gezdi Avrupa Ajansı | AVA/Londra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Ersin Tatar, İngiltere’de temaslarına geçen pazartesi günü başladı. Başbakan, ilk olarak özel davet üzerine Cambridge Üniversitesi kampüsünü gezerek, öğrencilik yıllarında öğrenim gördüğü derslik, yurt ve yemekhane olmak üzere birçok bölümü ziyaret etti.

Cambridge Belediye Başkanı Gerri Bird tarafından Belediye Sarayı’nda ağırlanan Başbakan Tatar’a, özel plaket

BAŞBAKAN TATAR CAMBRIDGE BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ Daha sonra Cambridge Belediye Başkanı Gerri Bird tarafından Belediye Sarayı’nda ağırlanan Başbakan Tatar’a, Cambridge Belediye Başkanı Gerri Bird özel plaket takdim etti.

Ziyaretler sırasında Avrupa Gazetesine özel mülakat veren Başbakan Tatar, Cambridge Üniversitesi’nde eğitimine 1979 yılında başladığını ve 38 yıl önce bu üniversitede ekonomi tahsili yaptığını söyledi.Cambridge Üniversitesi’nde hayatının önemli yıllarının geçtiğini söyleyen Başbakan, üniversitenin halen ayni şekilde muhafaza edildiğini görmekte mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Buralara tekrar gelmek benim için nostaljik oldu” dedi. Başbakan Tatar, “38 yıl sonra

Ersin Tatar, Cambridge Üniversitesi’nde mezuniyetten 38 yıl sonra aynı köşede 38 yıl öncesi ve sonrası fotoğrafını paylaştı burada aynı hatıraları yaşamak, yemek yediğim odaları görmek, çalıştığım salonları tekrar ziyaret etmek, uzun saatler geçirdiğim kütüphaneyi görerek eskiden tanıdığım kişilerle karşılaşmak bana mutluluk yaşattı” ifadelerini kullandı. Okumanın bitmediğini ve öğrenmenin bir ömür boyu sürdüğünü dile getiren Başbakan Tatar, “Burada bir tahsil aldım. Kişiliğimin ve kültürümün birikimlerine büyük katkıları oldu fakat bu eğitim günün sonunda devam etti, halen de öğreniyoruz” dedi.Burada okuyan Kıbrıslı Türkler olduğunu ve bundan da gurur duyduğunu dile getiren Başbakan Tatar, bir Türk öğrenci ile kampus içinde tanışma fırsatı da buldu.İnsanın gençlik yıllarında çalışarak bir yerlere gelmesi gerektiğini fakat eğitimin hayat boyu devam ettiğini dile getiren Başbakan Tatar, “Siz nereyi bitirirseniz bitirin eğer durursanız ve öğrenmeye devam etmezseniz gelişemez, topluma fayda sağlayamazsınız” diye konuştu.“Yaptığım çalışmalarla topluma bir şeyler katmışsam ne mutlu” ifadelerini kullanan Başbakan Tatar, öğrenciyken kaldırımlarda yürüdüğü yıllarda, sürekli kendi ülkesine geri dönerek toplumuna faydalı olmayı temenni ettiğini de anlattı. Eğitimin önemine dikkat çeken Başbakan Tatar, gençlere de seslenerek; gençlerin hem kendilerine, hem ailelerine, hem de topluma faydalı olmaları açısından eğitimlerine önem vererek hedefleri doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.Başbakan Tatar, “Allah bana bu fırsatı verdi. Bu uzun yolculuğun ardından bir yerlere geldim diye düşünüyorum” ifadelerini kullanarak, Cambridge sokaklarında bu duyguları yaşamaktan duyduğu mutluluğu aktardı.Bazı Kıbrıslı Türk ve Türk esnaflarla da bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulan Başbakan Tatar, ayrıca Cambrige camisine de giderek vatandaşlarla sohbet etti.


9

AVRUPA

14 Åžubat 2020 Cuma

Reklamlar


10

Marathon Erasmus Plus programında AVRUPA

Haberler

14 Şubat 2020 Cuma

Marathon School Müdür Üzeyir Onur, Dudullu İsabet ortaokulu müdürü R ıza Çetinyürek ve öğretmenler

Erasmus Plus ile alakalı bilgi veren Marathon School Müdür Üzeyir Onur, “ Eğitim faaliyetlerini destekleyen bu Avrupa Birliği Programının aktif öğrenmeyi bazı geleneksel metotlar ve teknolojik yöntemler yapılmasında büyük faydası bulunmaktadır. Bu ve benzeri programlar ile yeni nesli, kendi yaşayacakları zaman göre yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Rıza Çetinyürek Ziyaret ile alakalı bilgi veren Dudullu İsabet ortaokulu müdürü Rıza Çetinyürek, Marathon School’da öğrencilerin nezaketinden, akademik eğitimin kalitesine bir çok hususta övgülerde bulunarak; Avrupa Ajansı | AVA/Londra

A

kademik başarısı ve manevi de-

Marathon Science School, Uluslararası

“ Hem iyi eğitimli, hem de tam beyefendi

Erasmus Plus ile olan ilk programını ger-

olarak yetiştirilen bu gençlerin başarı-

çekleştirdi.

sında 6. yüzyıldan bu yana uygar toplum-

ğerler eğitimi ile 10 yıldır toplumumuzun gençlerini daha iyi bir

larda

SOLTEX ortak projesi

gelecek hedefiyle eğitmeye devam eden

uygulanagelen

yatılı

eğitim

disiplininin payı büyük. Böyle bir okulla ortak proje yapmaktan memnuniyet duy-

Erasmus plus kapsamında İstanbul İsabet

duk.” dedi.

Dudullu Ortaokulu ile ortak yürütülen

Üzeyir Onur

projede ilk aktivite olarak partner okulun eğitimcileri Londra’ya geldiler. Kasım ayında açıklanan sonuçlara göre

Erasmus Plus ile alakalı bilgi veren Marat-

SOLTEX isimli ortak projenin kabul edil-

hon School Müdür Üzeyir Onur, “ Eğitim

mesinin ardından vize işlemleri tamamla-

faaliyetlerini destekleyen bu Avrupa Bir-

nan öğretmenler, 5 günlük Londra

liği Programının aktif öğrenmeyi bazı ge-

ziyaretlerinde İngiltere eğitim sistemi,

leneksel metotlar ve teknolojik yöntemler

Örnek uygulamaların paylaşılması, okul

yapılmasında büyük faydası bulunmakta-

ziyaretleri, derslere iştirak edip ders anla-

dır.

tım metodlarının gözlemlenmesi ve tarihi kültürel faaliyetleri kapsayan dolu bir

Bu ve benzeri programlar ile yeni nesli,

program icra ederek programlarını ta-

kendi yaşayacakları zaman göre yetiştir-

mamladılar.

meye devam edeceğiz." dedi.


11

AVRUPA

14 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


12

AVRUPA

Haberler

14 Şubat 2020 Cuma

Konsey’den Olağan Genel Kurul Toplantısı çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazıları

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (Council

Libya Anlaşması, Okyanuslar, Kutuplar ve Uzay Mücadelesi - 4

Avrupa Ajansı | AVA/Londra

of Turkish Cypriot Associations (UK)Olağan

Gökhan Güler

Genel Kurul Toplantısını yapacak. İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) tarafından

Savaş baronu Hafter’i destekleyen bir başka aktör

yapılan açıklama şöyle: İngiltere Kıbrıs Türk Der-

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile beraber ortak hareket

nekleri Konseyi (CTCA UK) Olağan Genel Kurul

eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un önümüz-

Toplantısı detayları şöyledir:Bu Genel Kurulda

deki süreçte, öyle anlaşılıyor ki Rum yönetimi ile Yu-

yeni başkan ve yönetim kurulu seçilecektir. Seçilen

nanistan gibi Libya’da yanlış ata oynamak istemediği

başkan, ekibini o gün tanıtacaktır.Konsey’e başkan

görülmektedir!

olmak isteyen adayların, 20 Şubat, 2020 tarihine

referans mektuplarıyla birlikte info@ctcauk.com

(CTCA UK)”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, artık bir karar aşa-

kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

adresine e-mail ile veya 204 Chaseside, London

Tarih: 1 Mart 2020Saati: 11:00 – 14:00, Pazar günü,

masına gelmiştir! Önümüzdeki süreçte Libya’da

Lütfen bu tarihe kadar niyet mektubunuzu, Kon-

N14 4PH adresine postayla gönderiniz.Saygıları-

Toplantı Yeri: Grad Palace, 242 High Rd, Woodg-

hangi tarafa destek vereceğini tercih etme arifesinde-

sey’e üye olan derneklerin iki tanesinden aldığınız

mızla, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi

reen, London N22 8JX

dir!

Yurtdışı Tanıma ve Tenfiz Davaları Avrupa Ajansı | AVA/Londra

Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin verilen kararların Turkiye’de aile kütüğüne tescil edilmesini amaçlayan ‘’ Yabancı Ülke Adli veya İdari Makamlarınca Verilen Karaların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik’’ 7 Şubat 2018 tarihli ve 30325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup 19 Mart 2018 tarihli genelge ile de yurtdışı temsilciliklerinde uygulanmaya başlanmıştır. Advantage Solicitors Avukatlık firması sahibi Avukat Fidan Osoy, Avrupa Gazetesine tanıma ve tenfiz konusunu şöyle açıkladı

İngiltere Türkiye arası tanıma “Birleşik Krallık tarafından verilmiş olan boşanma kararlarına istinaden Türkiye mahkemelerinde açılmış, devam eden veya kesinleşmiş bir mahkeme kararının olmaması gerekir. Başvuru belgelerinin Konsolosluk tarafından incelenmesini takiben, herhangi bir eksiklik bulunması halinde; taraflara hata veya eksikliklerin giderilmesi için doksan gün süre verilir. Bu süre zarfında istenilen durumların ve evrakların yerine getirilmemesi durumunda başvuru reddedilerek başvuru evrakı iade edilir.Birleşik Krallık’ta boşanmış olan kişiler veya kanuni vekilleri konsolosluğa bizzat başvuruda bulunmalılar. Posta ile başvurular kabul edilmemektedir.” “Vekiller aracılığıyla yapılan başvurularda,

vekaletnamenin Birleşik Krallık’ta düzenlenmiş olması halinde, hem aslının hem Türkçe çevirisinin apostil şerhi ile tasdiklenmiş olarak ibrazı gerekmektedir.Taraflar aynı anda başvurabilecekleri gibi, doksan günü geçmemek kaydıyla farklı tarihlerde de başvuru yapabilirler. Ayrı ayrı yaptıkları başvuruları doksan günlük süreyi geçtiği için rededilen tarafların birlikte yeniden başvurmaları haline başvuruları kabul edilir.” ADVANTAGE AVUKATLIK ofisi olarak Bosanma davalarının Tanınması ve Tenfizi konusunda bigi almak isteyen müvekkillerimiz aşağıdakı numaralardan bizlere ulaşabilirler.

Gelinen süreçte Türkiye-Libya anlaşmasını fiili ve hukuki olarak işlemez bir hale getirmek maksadıyla Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve Yunanistan’ın Hafter kuvvetlerine askeri ve finansal desteklerini artırdıkları bu bağlamda Türkiye karşıtı bir blok oluşturmaya yönelik hamlelerde bulundukları gözlemlenmiştir! Akdeniz'de mevcut olan enerji kaynaklarının paylaşımı sorunu, büyük güçlerin stratejik olarak yeni meydan okumaları ile bir belirsizlik sürecine doğru sürüklense de, Libya'da ve Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan her türlü senaryo sonuçsuz kalacaktır. Hiç kuşkusuz ki barışı sağlamanın yolu Türkiye'den geçmektedir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, artık bir karar aşamasına gelmiştir! Önümüzdeki süreçte Libya’da

Advantage Solicitors Ltd.Advantage House, 2nd Floor, 273 Fore Street, Edmonton, London, N9 0PD Email: marketing@advantagesolicitors.com Web: www.advantagesolicitors.com Tel: 0208 807 1676

hangi tarafa destek vereceğini tercih etme arifesindedir! Fransa’nın da İtalya gibi gerek Libya konusunda gerekse diğer birçok konuda geçmişe göre daha aklıselim davranarak Türkiye ile uyumlu bir politika izleyeceğini düşünüyorum. Yine Doğu Akdeniz bağlamında, Türkiye ile Libya anlaşması benzerlerinin süreç içerisinde İsrail, Lübnan, Suriye ve Mısır ile de yapılmasının gündeme gelmesinin mümkün olacağını düşünüyorum. İsrail, Lübnan ve Mısır’ın Türkiye ile deniz yetki anlaşması imzalamasının çok daha karlı olacağı haritalar ve rakamlar ile ortaya konmuş durumdadır. Bu aşamada söz konusu anlaşmaların gerçekleşebilmesi için uygun zemin ve ortamların olgunlaşması gerekiyor. Zaman her şeyin ilacıdır diye boşuna dememişler… Türkiye, Somali’nin daveti üzerine Doğu Afrika’da petrol araması yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası toplumun yüz çevirdiği Somali’ye Türkiye destek olmaya çalışıyor. Türkiye, Somali’ye destek verirken bu vesile ile artık Doğu Afrika’da, Aden Körfezi ile Hint Okyanusu’nda… Türkiye, Kara Deniz’de, Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Akdeniz’de, Okyanuslarda. Hatta Kutuplarda Antartika’da. Türkiye, Ortadoğu’da, Asya’da, Uzak Doğu’da, Libya’da, Suriye’de, Cezayir’de. Tunus, Fas vb diğer bölge ülkelerinde de olmalı. Türkiye artık uzay platformu içerisinde de olması gerektiği şekilde yer almalıdır. Devamı haftaya


13

AVRUPA

Reklam

14 Şubat 2020 Cuma

"Kalbe giden yol mideden geçer" Sevgililer gününde en lezzetli hediye için Kervan'da buluşalım


14

AVRUPA

Haberler

14 Şubat 2020 Cuma

İngiltere’de yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 8

Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 45 bin Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde

landı. Tayvan'da ise 18 kişide Kovid-19 tespit

ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere ya-

edildi. Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerin

yılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaş-

yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere

tığı kişi sayısı 45 bin 100'ü aştı. Kovid-19 salgını

göre vaka sayıları şöyle:

nedeniyle 1116 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıp-

Japonya: 203, Singapur: 47, Tayland: 33

larının 1114'ü Çin ana karasında, biri Hong

Güney Kore: 28, Malezya: 18, Vietnam: 15

Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipin-

Avustralya: 14, Almanya: 14, ABD: 13

ler'de yaşandı. Çin ana karasında 44 bin 653,

Fransa: 11, İngiltere: 8, BAE: 8, Kanada: 7

Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 49 ve

İtalya: 3, Hindistan: 3, Filipinler: 3, Rusya: 2

Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rast-

İspanya: 2, Nepal: 1, Sri Lanka:, 1Kamboçya: 1

APOLLO FİLARMONİ ORKESTRASI’YLA ROMANTİK DÖNEM Ezo Sarıcı önderliğinde kurulup, Ekim ayında ilk konserini veren Apollo Filarmoni Orkestrası, Romantik Dönem’den seçtikleri eserlerle müzikseverlerin karşısına çıkacak. Klasik müziğin önemli solistlerine ev sahipliğiyle tanınan Paddington’daki St James Church’de gerçekleşecek olan konser, 21 Şubat Cuma akşamı, saat 8:00’de başlayacak.

Dvorak, Wagner ve Tchaikovsky İngiltere’nin saygın müzik okulları The Yehudi Menuhin School, The Purcell School, Guildhall School of Music and Drama, Royal Academy of Music and Royal College of Music konservatuarlarının seçkin öğrencilerinden oluşan orkestra, ilk konserinde 40 kişilik kadrosuyla Klasik Dönem’i yansıtan eserler sunmuştu. Müzik tutkusuyla bir araya gelen genç müzisyenler, hiç bir müziksel yardım almadan, kendi oluşturdukları repertuarla müzikseverlerle buluşmuşlardı. İzleyicinin yoğun ilgisiyle cesaretlenen gençler, bu konserlerinde, 60 kişiye çıkan kadrosuyla Dvorak, Wagner ve Tchaikovsky gibi Romantik Dönem’in derin anlatımlı eserlerini izleyici ile buluşturmanın heyecanını yaşamaktalar. Genç orkestra şefi Kingsley Lin’in yöneteceği Apollo Filarmoni Orkestrası’nda sanat yönetmeni ve başkemancı olarak Ezo Sarıcı, yaylı çalgılar liderliğinde Viviane Plekhotkine, nefesli çalgılar liderliğinde Tristan Boldy görev alıyor. Konser repertuarında;   Dvorak’tan Symphony No. 9 in E minor, "From the New World", Wagner’den Overture from Die Meistersinger von Nürnberg ve Tchaikovsky’den “Overture-Fantasy” from Romeo and Juliet sergilenecek. Biletlerin “eventbrite” üzerinden 10 pound’a temin edilebileceği konseri, 25 yaşın altındaki müzikseverler sadece 5 pound ödeyerek izleyebilecek. St James’s Church, Sussex Gardens, Paddington, London, W2 3UD adresinde gerçekleşecek konser için online bilet edinmek m

ü

m

k

ü

n

.

https://www.eventbrite.co.uk/e/apollophilharmonic-orchestra-tickets-87555152819


15

AVRUPA

Haberler

14 Şubat 2020 Cuma

Kadınlar Gününe Özel Kadınlar Orkestrasından Kadınlar Gecesi Dünya kadınlarına özel konser: Istanbul Girls

ralı telefonu arayınız. Kadınlar Gününe Özel

Orchestra Londra’ya geliyor. Idmc Events Uk

Kadınlar Gecesi. Konserin her alanında kadın-

sahibi ünlü organiztör Mehmet Karakuş’tan

ların olacağı bu özel geceye tüm kadınları bek-

Dünya kadınlar gününe özel müthiş konser. Is-

liyoruz! Biletlerimiz satışta 07957396065. 6

tanbul Girls Orchestra, 6 Mart 2020 tarihinde

Mart 2020 - 19.30 IDMC EVENTS UK

Londra’da Prince &Princess Salonunda konser

@idmc_events_uk

verecek. Mehmet Karakuş şunları söyledi:

Bilet satış noktaları: Kuzey Print- Enfield, Cava

“Londra'da bir ilk! Sanatçılarımız vizelerini al-

Bistro-Turnpike Lane, Evita-Enfield, Stone

mışlar ve biletlerimiz satışa sunuldu.

Cave-Dalston

BİLETLER SATIŞTA Bilet ve daha fazla bilgi için 07957396065 numa-

İngiliz iş insanı, 11 kişiye yeni tip koronavirüs bulaştırdı İngiltere'de yetkililer, 11 kişiye yeni tip koronavirüs bulaştırdığı tahmin edilen İngiliz vatandaşının temas ettiği diğer kişileri bulmaya çalışıyor. Karantina altında tutulan 53 yaşındaki iş insanı Steve Walsh'ın yeni tip koronavirüsü Singapur'daki bir iş gezisinde kaptığı, İngiltere'ye dönmeden önce Fransa'da kaldığı kayak tesisinde de 11 kişiye bulaştırdığı tahmin ediliyor. Aralarında 9 yaşında bir çocuğun da olduğu bu kişilerden beşi Fransa'da, beşi İngiltere'de, biri de İspanya'da tedavi görüyor. Yetkililer, İngiliz vatandaşının temas ettiği diğer kişileri bulmaya çalışırken, virüsü Walsh'tan kapanlar arasında iki doktorun bulunması nedeniyle Brighton kentindeki bir klinik geçici olarak kapatıldı. Ayrıca kentteki bir ilkokulda çalışan bir öğretmene de virüs bulaşmış olabileceğine dair iddialar nedeniyle ailelerin çocuklarını söz konusu okula göndermediği belirtildi. Öte yandan Walsh, yaptığı açıklamada, tamamen iyileştiğini duyurdu. Hiçbir belirti göstermemesine karşın şüphe üzerine hastaneye giden Walsh, virüsü taşıdığının tespit edilmesinin ardından hastanede karantinada tedavi gördüğünü söyledi. Walsh, kendisi iyileşse de virüsün bulaştığı diğer kişileri düşündüğünü kaydetti. İngiltere Sağlık Bakanlığı, dün ülkedeki vaka sayısının 8'e çıktığını açıklarken yeni tip koronavirüsü "ciddi ve yakın tehdit" ilan etmişti.


16

AVRUPA

Haberler

14 Şubat 2020 Cuma

Modern Türk edebiyatının sevilen şairi Can Yücel, ‘Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası’ adıyla Shakespeare’nin tanınmış bu eserini ‘Bahar Noktası’ adıyla Türkçe’ye çevirmiştir.

“Bir aşka tutul ki bilmem kaçında, Eşekle yatasın aslan burcunda!”

Suat Sancar

Değerli okuyucularım; Bu haftaki sanat yazımda; derin düşünce ve yaşam tarzının, sanata ve sanat algılayışına etkisi üzerinde duracağım. Biz insanlar, ömrümüz içerisinde ayrı ayrı düşünce yapımızın tezahürü bir şekilde yaşam sü-

Sanatta Derunilik

reriz. Bir nevi, düşünce yapımız yaşam şeklimizi belirler.

Londra TSM Korosu Baskanı -www.suatsancar.com

Kalabalık dünya nüfusu içerisinde, büyük bir ço-

topluma ışık tutacak nitelikte olur. Toplumun da

ğunluk, yüzeysel algılama yapısı ile sıradan bir

algılayışı ve düşünce yapısı ne kadar gelişmiş ise,

yaşam sürerken, bir kısım insan da, derin dü-

kaliteli sanatı o denli algılar. Günümüzde “sana-

şünce yapısı ile hayatı felsefi yorumlar, hisseder

tın yozlaşması” tabirinin kaynağında da bu yatar.

ve yaşar.

Derin düşünce yapısının ürünü olmayan sanatsal çalışmalar ile derin düşünce algısına sahip olma-

Derin yaşam algılayışı kişinin kendisini yetiştire-

yan toplumların birbirini tamamlaması sonucu-

bilmesi ile doğru orantılıdır. Eğitimini en üst nok-

dur “yozlaşan sanat”.

talara kadar tamamlamış bile olsa, derin yaşam

“Kapımın önündeki örümcek ağını bozmuyo-

Shakespeare’nin tanınmış eseri Can Yü-

algısından uzak, hayatı ıskalayarak yaşamış ve

rum, çünkü, sanatın büyüğüne ve verilen emeğe

cel’in çevirisiyle Bir Yaz Dönümü Gecesi

ömrünü sonlandırmış çokça hayat vardır.

saygım sonsuzdur” diyebilen düşünce ile “Kapı-

Rüyası/Bahar Noktası 23-27 Şubat 2020 ta-

İnsanlık tarihi, derin düşünce yapısı gelişmiş, fel-

mın önünü yine örümcek ağı kirletmiş”, demek

rihleri arasında Arcola Tiyatrosu’nda. İn-

sefi düşünceyi önemseyen toplumlara şahittir.

arasındaki büyük farkı ifade eder “Derunilik”.

giliz tiyatro tarihinin büyük şairi William

Derin düşünce yapısı “derunilik” i doğurur.

Avrupa Ajansı | AVA/Londra

Shakespeare’in en unutulmaz komedisini

oyun Türkçe oynanacak ve orijinal dili

Deruniliğin zirvesi mütefekkirliktir. Herkes mü-

Hepsinden önemlisi; topluma ışık tutabilmek yo-

aynı zamanda başka bir kültüre de uyarla-

olan İngilizce çevirisi de üstyazılar ile takip

tefekkir olamaz elbet. Mütefekkirlik için, düşün-

lunda, çile çekmek gerekir “sanatta derunilik”

mıştır. Ala Turka ekibinin eski ve yeni

edilebilecek.

cenin çilesini çekmek gerekir. Sıradanlığın

için.

dışında, derin düşünce yapısına sahip olabilme-

Sanat dolu günler dilerim.

nin, yaşamı o denli lezettli kıldığı aşikardır.

Suat Sancar

Bir sanatçı; ne kadar derin düşünce yapısına sa-

Londra TSM Korosu Bşk.

hipse, ortaya koyduğu eser de o derece kaliteli ve

www.suatsancar.com

oyuncuları, bir araya geldikleri bu oyunda tüm seyircilerini sihirlerle ve sürprizlerle

Biletler: £12/£15

dolu bir hikayeyi izlemeye davet ediyorlar. Creative Disruptions festivaline dahil olan

https://www.arcolatheatre.com


17

AVRUPA

14 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


18

AVRUPA

14 Şubat 2020 Cuma

“Keşke dünyadaki herkes Vasconselos’un

Haberler

Devlet Tiyatroları sanatçısı Meltem Keskin Bayur: “Hem oyuncu hem de eğitmen olduğum için çocuklara drama dersleri, yetişkinlere konuşma ve iletişim dersleri veriyorum”

Şeker Portakalı’nı okusa” kadınları,Moliere,Tennessee Williams karakterleri,,,çok var…hepsini istiyorum. ngiltere’de yaşayan Türkiye Devlet Tiyatroları sa- Sahnede başınıza gelen ilginç bir olay var mı? natçısı Meltem Keskin Bayur ile Avrupa Gazetesi Havel’in Şeytan Çelmesi adlı oyununda birinci görüştü. Avrupa sordu Meltem Keskin Bayur ya- perdenin sonunda rolüm gereği ağzına kadar cam nıtladı. kavanoz ve deney tüpleriyle dolu beş katlı bir rafın AVRUPA: Hep tiyatro oyuncusu mu olmak isti- yanında duruyorum.Aniden saç diplerimden ter yordunuz yoksa bu tutkunuz zamanla mı gelişti? boşaldı ve başım dönmeye başladı.Raflara tutunMeltem Keskin Bayur: “Hep tiyatro oyuncusu ol- dum,kavanozlar da benimle beraber titremeye mayı istedim. Oyuncu olmaya karar verdiğimde 6 başladı.Düşmemek için büyük bir çaba harcıyoyaşındaydım.Tek çocuktum ve okuduğum kitap- rum.Az kaldı perde kapanacak birazdan diyolardaki karakterler benim arkadaşlarımdı.Hikaye rum.O sırada konuşmasını yapan arkadaşım olayı anlatmayı ve dinlemeyi çok severim.tanrıya şüfarkedip hemen usulünce bitirmiş konuşkürler olsun ki annemle babam her zaman masını işık locasına ışığı al işareti yabeni desteklediler.Babam ud çalıp besparak. Kuliste gözümü açtığımda teler yapardı annemin de sesi çok gütiyatronun doktoru başımdaydı zeldi ve çok iyi dansederdi.Sanata ve tansiyonumu meraklı bir ailede yetiştim.” ölçüyordu.Meğer oyunu seyreProfesyonel düzeyde bir oyuncu diyormuş ve bir terslik olduolmak için ne tür bir eğitim gereğunu anlamış hemen kulise kir? koşmuş.Gerekli müdahaleyi Öncelikle iyi öğretmenler gerekir. yaptı ve ikinci perde hiçbir şey Oyunculuk,ses teknikleri,tiyatro taolmamış gibi Sadri Alısık Award rihi, kostüm tarihi, solfej,şan klasik sahnedeydim.Eğer bayılıp da o Cerenomy For Best Actress Meltem dans, folklör, hareket, diksiyon, fonetik, cam kavanozların üstüne düşseyKeskin Bayur eskrim çalışılması gereken temel derslerin dim ne olurdu düşünmek bile istemibazılarıdır.Ve de bu eğitim klişe bir söz gibi göyorum. rünse de jhayat boyu devam eder. Hangi kitabı oyunlaştırmak isterdiniz? En çok oynamak istediğiniz rol hangisidir? J.M.de Vasconselos’un “Şeker Portakalı” nı oyunLady Macbeth,Shakespeare’in bütün laştırırdım. Çok içten, gerçek ve dokunaklı bir hi-

Meltem Keskin Bayur, Royal Birmingham Conservatoire’ında

Avrupa Ajansı | AVA/Londra

Meltem Keskin Bayur, Antony and Cleopatra’da kaye. Keşke dünyadaki herkes okusa onu. Oyunculuk mu? Eğitmenlik mi? Hangisi daha tatminkar sizin için? Bu iki disiplin birbirini besliyor aslında. Öğretirken öğreniyorum. Yeni nesiller ve yeni fikirler taze kalmamı sağlıyor. Bu tazelik ve yenilenmişlik hissi mesleğime devam etmemi sağlıyor. Oyunculuğun bitme yaşı var mıdır? Hayır yoktur. Replikleri hatırladığınız ve ayakta durabildiğiniz sürece sahnelerde olabilirsiniz. Maggie Smith’e bakın mesela. Kaç yaşına geldi ama hala oyunculuk yapıyor. Kariyerinizin bu aşamasında hangi nedenle İngiltere’yi tercih ettiniz? Hep gelip gittiğim, festivallere katıldığım bir ülkedir benim için burası. Kendimi tazeliğini koruyan,

heyecanını kaybetmemiş olgun bir oyuncu olarak görüyorum. Yeni yollar denemek istedim. İngiltere’de ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Hem oyuncu hem de eğitmen olduğum için çocuklara drama dersleri, yetişkinlere konuşma ve iletişim dersleri veriyorum. Ebeveynler için seminerler veriyorum. Bir de çok yakın arkadaşımın opera resitallerinde anlatıcı olarak yer alıyorum. MELTEM KESKİN BAYUR KİMDİR Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nı 1986’da bitiren Meltem Keskin Bayur, Devlet Tiyatroları sanatçısı. Polonya Andersen Tiyatrosu (Kibritçi Kız) Onur Ödülü sahibi oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği Sırça Kümes oyunuyla Sanat Kurumu 2011-2012 Tiyatro Ödülleri’nde yılın en iyi kadın oyuncusu ve 3. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Ödülleri’nde yılın en başarılı kadın oyuncusu ödüllerini kazanan Bayur, oyunculuk dersleri verdi.


19

AVRUPA

14 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


20

AVRUPA

14 Åžubat 2020 Cuma

Reklamlar


21

AVRUPA

Haberler

14 Şubat 2020 Cuma

EŞSİZ BİR ALBÜM :

Rİ , TÜRK LE ER ES İN İN ER İL EC ST BE AŞ ĞD ÇA İNGİLİZ İYOR…. İL ED YD KA EN ND Sİ SE IN I’N IS TÇ NA OPERA SA Avrupa Ajansı | AVA/Londra

Dramatik Soprano BAŞAK ZENGİN KAYABINAR ile projeleri, kariyeri ve İngiltere’deki hayatı üzerine konuştuk…. Öncelikle klasik sorulardan başlayalım…Opera Sanatçısı olma arzusu en başından beri var mıydı yoksa bu tutku zamanla mı gelişti? Müziğin kendisi her zaman benim için bir tutkuydu, çok küçük yaşlarda bile… Fakat gizli kah-

Türk sopranonun prjesi “From Britania to Anatolia”…

ramanım, babam, klasik müziğin büyülü dünyasını keşfedilmem için her türlü fırsatı sundu; Çocuk koroları, piyano dersleri,vs..ve konservatuar… Fakat küçükken bile tüm zamanımı, bulabildiğim her akustik alanda şarkı söyleyerek ve kendi sesime hayran olmakla geçiriyordum! ( müzikal kahkasıyla gülerek) Evde de şan çalışıyor musunuz? Yurt dışında genellikle “rehearsal studio” yani prova stüdyolarında çalışıyorum. Ama en çok arabamda! Neredeyse temsilini yaptığım tüm librettoları araba sürerken ezberledim…Bu itirafım sonrası umarım tarfikten men edilmem! Libretto demişken.. Yani Opera metinleri…Merak ediyorum…Eğer herhangi bir kitabı yada filmi, operaya uyarlamış olsaydınız, bu hangisi olurdu? Hiç düşündünüz mü? Madame Bovary… Gustave Flaubert….Emma’ya gerçekten hayat vermeyi çok isterdim…O kadar karmaşık bir iç dünyası var ki..Fakat kitabın yazıldığı dönemin aksine, operanın armonileri büyük ihtimalle atonal olurdu… Gelelim İngiltere’deki yaşamınıza…Kariyeriniz için burayı seçmenizin özel bir sebebi var mı? Sadece kariyerimle ilgisi yok! İngiltere’yi seviyorum! Eşsiz manzaraları, tarihi şatoları, saygıları, multikültürel yapıları, aksanları…gerçekten hayranım…Bunun yanında, son dönemde bir araştırma okudum…İngiltere’de sanatın ve kültürün ekonomiye katkısı tarımdan bile daha üst sevi-

yede…Bir sanatçı olarak burada son derece saygıdeğer hissediyorum. 9 yaşındaki oğlum bile böyle hissediyor! Kendisi profesyonel olarak keman çalıyor. İngiltere’ye geldiğimiz andan itibaren o kadar büyük bir ilgiyle karşılaştı ki, çalışma seviyesi ve motivasyonu katlanarak arttı. İngiltere’de ne gibi bir çalışma yapıyorsunuz? Kendi camianız içinde özellikle, çevreye alışmanız zaman aldı mı? Aslına bakarsınız buraya zaten bir albüm projesi daveti üzerine geldim. Şu anda beraber çalıştığım İngiliz besteciler ve müzisyenler , Amerika’da ve Türkiye’de, uzun zamandır beraber çalıştığım kişiler. İngiliz Çağdaş Bestecileri’nin şarkılarını, bir Türk olarak benim seslendirmemi istemeleri çok büyük bir mutluluk…Albüm 2020 sonbahar döneminde AMC London Productions çatısı altında piyasa sunulacak… Bu arada resitalleriniz de devam ediyor… Evet, bir diğer projem “from Britania to Anatolia”…İngiliz ve Türk şarkılarından oluşan harika bir repertuar ve sanatçılarla birlikte UK Resital Turneme başladım. Klasik Gitarda , Royal Academy of Music Master derecesi sahibi Emre Gökalp, piyanoda ise dünyaca ünlü Howard Beach ve Joseph Havlat, ve onur konuğumuz, biricik Narrator’umuz, ünlü tiyatro sanatçısı Meltem Keskin Bayur ile interaktif ve çok keyifli konserler dizisi gerçekleştirdik. Londra, Birmingham ve Brighton’dan sonra turnemiz, Cambridge, Liver-

Dramatik Soprano BAŞAK ZENGİN KAYABINAR pool, Edinburgh, Bath ve Britol’da devam edecek. Detayları ve tüm konser gelişmelerini basakzengin.co.uk adresinden takip edebilir sanatseverler. Türk Şarkıları çok seviliyor, değil mi? Çok gurur duyuyorum. Böylesine zengin bir ritmik yapının, melodi zenginliğinin içinde büyümüş olmak çok büyük onur. Çok özelsiniz, dünyanın neresinde olursanız olun…Özellikle İngilizler bayılıyor aksak ritmlere…çok keyifli geçiyor konserler… Biz de çok keyif aldık, sizinle yaptığımız bu söyleşiden…Konserlerinizi ve albümünüzü dört gözle bekliyoruz… Benim için zevkti…Teşekkürler…


22

Londra’da Barış Güney Öğrencilerinden Konser AVRUPA

14 Şubat 2020 Cuma

Avrupa Ajansı | AVA/Londra

Açıldığından bu yana, kültür sanat faaliyetlerine

timcimiz Meskure Özer’le ingilizce dersleri Sat-

bir gösteri yaptılar. Meryem Altun Halk Sahne-

ranç ve halk oyunları kursları ve yeni sınıflar için

sinin 24 Mayıs’ta sergileyecek olan Nazım Hik-

kayıtlar da devam ediyor.

met’in

devam eden Londra Pir Sultan Kültür Merke-

“Memleketimden

Haberler

insan

Manzaraları”oynunun premieri yapıldıktan

zinin, sürmekte olan kursların, yeni öğrenciler

Program başlamadan önce Grup Yorum ve

sonra bağlama öğrencileri alkışlarla sahnede

için yeni sınıf kayıtları da devam ediyor.

Mustafa Koçak’ın direnişi anlatıldı ve sahip-

yerlerini aldılar. On dört şarkı türkü ve deyişin

Usta müzisyen Barış Güney’le bağlama dersleri,

lenme çağrısı yapıldı.

çalındığı konser büyük ilgiyle dinlenildi. Dinle-

Selin Aşar’la piyano ve san dersleri, yönetmen

Birlikte öğrenmenin tadını, coşkusnu ve heye-

yiciler çalınan türkülere coşku ve beğeniyle eşlik

ve oyuncu Özlem Taş’la çocuklar ve büyükler

canını paylaşmaya devam ediyoruz. 2 Şubat

ettiler. Program kültür sanat etkinlikleri duyu-

olmak üzere tiyatro çalışmaları, deneyimli eği-

Pazar günü bağlama öğrencileri ve tiyatro ekibi

ruları yapılarak bitirildi.

HAYDİ SESİNİ KAYDET GÖNDER BİZE SES YARIŞMASINA KATIL Avrupa Ajansı | AVA/Londra

sende katıl. İşte Londra Ses yarışması. Gercek Star Benim diyorsanız işte size fırsat. Gerçek star

Gercek Star Benim Ses yarışması 2020 yılına

sen misin ? İşte Fırsat. GERÇEK STAR BENİM

damga vuracak. 24 Mayıs 2020’de Global Law

DİYORSANIZ SENİ BEKLİYORUZ Ses kayıt-

Hukuk Merkezi ve Laser Vision Güzellik Mer-

larınızı gönderin ! www.gercekstarbenim.co.uk

kezi ana sponsorluğunda Güney Londra’nın en

Whatsup: +44 7732 73 69 2 E-mail: GercekStar-

güzel salonunda final gecesi yapılacak. Haydi

BenimEurope@gmail.com


23

AVRUPA

Yazarlar

14 Şubat 2020 Cuma

İtalyanların tanınmış sokak sanatçısı Blu'nun

nin üzerini boyayla kapattı.

"Bu sergi, sanatın sokaktan koparılıp yağmalan-

Bolonya sokaklarındaki 40 eserini birden sil-

Sanat platformu Wu Ming’in blogundan yapı-

masını meşru kılacak. Bu da yalnızca kendi çı-

mesi, deyim yerindeyse imha etmesi basında

lan açıklamada, Blu’nun eserlerini özel kurum-

karlarını

büyük yer buldu geçtiğimiz hafta.

ların elinden kurtarmak amacıyla bu eylemi

tüccarların işine yarar.”

gerçekleştirdiği duyuruldu. Eylemin, “graffitiyi

Aslında bu eylem Blu'nun ilk protesto eylemi

Bolonya Tarih Müzesi’nde (Palazzo Pepoli) ger-

suç sayan, gençleri duvar yazılarından ötürü

değil. Berlin Kreuzberg'de 8 yıl boyunca özenle

çekleşen “Street Art: Banksy & Co.” isimli ser-

mahkemeye çıkaran, ama öte yandan sokakla-

korunan ve çok sevilen iki eserini, eserlerin bu-

giyi protesto etmek amacıyla, yirmi yıl boyunca

rında ki sanatlarla övünen ve bu işten çıkar sağ-

lunduğu alanın evsizlerin ellerinden alınarak

şehrin sokaklarına yaptığı bütün duvar resim-

lamaya

zengin bir müteahhite satılmasına tepki olarak

lerini tahrip eden sanatçı Türk basınının da gün-

ikiyüzlülüğünü açığa çıkarmak için yapıldığı

silmişti.

daki eserlerini silmesinin Türkiye'de de büyük

demine oturdu.

belirtildi. Daha geçtiğimiz ay vatandaşı Alice

2014 yılında neredeyse Berlin ile özdeşleşmiş,

ses getirdiğini yazmıştım. Facebook ,Twitter,

Pasquini'nin yaptığı graffitilerden ötürü bele-

şehrin sembolü haline gelmiş iki eserini silme

İnstagram ve yazılı basında bu haberi paylaşan

Özel sanat kurumları Genus Bononiae ve Art-

diye tarafından 800 Euro'luk para cezasına çarp-

nedeni olarak yaptığı yazılı açıklamada,

Türk sanatseverler aynı zamanda Blu'nun pro-

hemisia Group tarafından ortaklaşa düzenlenen

tırıldığını hatırlatan platform, bu koşullar

“Sömürgeci yöneticilere yakışır şekilde hareket

testo ettiği benzeri bir sergiyi, Banksy'nin haberi

sergide yer alması beklenen 250 eserden bazıları

altında yapılabilecek tek şeyin bu resimleri or-

eden ve eserleri duvarlarımızdan kaldırmakta

bile olmadan düzenlenen Banksy İstanbul ser-

sanatçıların izni olmaksızın yerlerinden sö-

tadan kaldırmak olduğunu belirtti.

özgür olduklarını düşünen kibirli mülk sahip-

gisini de büyük bir sevinç ile paylaşmış ve çoğu

küldü.

Blu, platformdan bağımsız olarak sokak sanatını

leriyle karşı karşıyayız. Geriye yapılacak tek bir

para ödeyerek bu sergiyi ziyaret etmişti!

müzede sergilemenin sokak sanatının ruhuna

şey kalıyor: bu resimleri ortadan kaldırmak, on-

Umarım Blu'nun Bolonya'da ki bu protestosu

Kendi eserlerinden bazılarının da sergide yer

aykırı olduğunu belirten bir başka açıklama

ları bu çıkarcılardan kurtarmak, ele geçirilip

özellikle ülkemizde sokak sanatının anlaşılma-

alacağını öğrenen Blu, XM24 ve Crash adlı ey-

daha yaptı. Yine yazılı olarak yaptığı açıklamayı

yağmalanmalarına engel olmak" demişti.

sına katkı sağlar.

lemci grupların da yardımıyla duvar resimleri-

da sildiği eserlerin yanına yapıştırdı.

Yazımın başında Blu'nun kendi şehri Bolonya-

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!

Teksas eyaletinin başkenti Austin üçüncü

dur. Sicilyanın Amerika'da olduğunu

minci kattaki dairemizden Austin manz-

durağımızdı ve ben o zamana kadar Dalla-

sanan genç doktorlarla tanıştım.

arası inanılmazdı.

sın başkent olduğunu zannediyordum.

Yani belkide kızmakla kendime haksızlık

Özellikle hava kararınca şehir ışıl ışıl olu-

Belki de bir çok kişi benim gibi düşünüyor-

ediyorum

yor. Sanki salonumuzdan meşhur Kapitol

çalışan”

Bolonya

şehrinin

düşünen

koleksiyonerlerin

ve

binasını uzansam tutacağım. 1888 yılında

Merhabalar,

info@avrupagazete.com

GEZİ REHBERİ Austin

mesafeler çok uzun değil ve otobüs sefer-

kümet meclis binası gündüz halkın ziyare-

leri düzenli. Genelde Meksikalılar yada si-

tine açık. Neoklasik mimarisi geceleri

yahlar seyahat ediyorlar, güvenli ve

beyaz ışıklandırmayla inanılmaz güzel.

eğlenceli. Austin en çok sevdiğim şehir

Austin bir müzik şehri. Yolda giderken her

oldu nedenlerine gelince...

köşeden bir gitar çıkıyor. Biz turistlerde

Birincisi evsiz sayısı fazla yok kendimi gü-

bunu fırsat bulup hemen gitar başı bir foto

vende hissettim. İkincisi öteki eyaletler gibi

çektiriyoruz. Dünyanın konser başkenti ol-

muhafazakar değil hatta New York kadar

duklarını

olmasa bile çılgın insanların yaşadıği şehir

ha!kında biraz şüphelerim olsa da Austin

bunu ilk anda bile hissedebiliyorsunuz.

de müziğin önemli bir yeri var o kesin Tek-

Özgür ama asil. Zaten yaş ortalamasıda 33

sasın en keyifli gece hayatıda burda. Co-

mid dersem daha iyi anlaşılır. Teksas üni-

untry, blues, caz ne tür ararsanız her çeşit

lerle sabahın ilk ışıklarına kadar dansetmek

versitesi öğrencilerinin kaldığı yeni yapılan

mevcut. Özellikle country muzik yapan

unutulmaz Teksas anılarım içinde her

bir gökdelende airbnb'den ev kiraladık, yir-

barlarda kovboy şapkalı ve çizmeli turist-

zaman muhafaza edilecek.

Araba meraklılarının kaçırmak istemeyeceği bu

katilan isimlerden bazıları.

niz.

iddia

ediyorlar.

Bu

Arzu Sheridan info@avrupagazete.com

konu

Tüm ayrıntıları ve katılımcıların tam listesini alttaki

LONDRAYI YAŞAMAK

linkte bulabilirsiniz. https://www.thelondonclassiccarshow.co.uk

geleceği söyleniyor. Bakalım ve görelim. Tabi ki

https://www.google.co.uk/amp/s/amp.whatu-

öncelikle şehrimizde neler var bu hafta onlara bir

WALTAMSTOW JAZZ FESTIVAL -

göz atalım.

WALTAMSTOW CAZ FESTİVALİ / 15/02/2020

LONDON CLASSIC CAR SHOW - LONDRA KLASİK ARABA ŞOVU

Eser Nisan Yağmur

Inşa edilen bina şehrin simgesi olmuş hü-

güneşli ama soğuk günlere bıraktı gibi. Gerçi sırada bir başka fırtınanın olduğu ve kar yağışının

Boyuyor Siliyor O Bunu Hep Yapıyor

Teksas içinde hiç uçak kullanmadık çünkü

festivalin ayrıntıları için alttaki linki tıklayabilirsiFırtınalı, yağmurlu günler yerini bir müddetliğine

Sokak Sanatı

pintown.com/x/walthamstow-jazz-festival-2020/ LONDON FASHION WEEK - LONDRA

Moda Rüzgarı

İLKGÜL KARACA info@avrupagazete.com

MODA HAFTASI Şimdi de Batıdan Doğuya doğru Walthamstow’a gidelim mi? Bu etkinlikte caz severler için. 

Bu yıl altıncısı düzenlenen “London Klasik Araba

Tabi ki ünlü Londra Moda Haftasından da kısaca bahsetmeden olmaz.

Şovu”Kensington Olimpia’da kapılarını 20 Şubat-

Walthamstow Caz Festivali 2020, efsanevi ve üstün

Moda dünyasının kalbi 14-18 Şubat tarihleri arası

23 Şubat tarihleri arasında klasik araba sahiplerine,

yetenekleri bu hafta sonu bir araya getiriyor. Wu-

Londrada çarpıyor olacak. Birbirinden ünlü mo-

koleksiyoncularına ve meraklılarına açıyor.

Tang Clan’ın U-God’ı Amerika’dan bu festival için

dacıların defileleri, birbirinden güzel ve ünlü mo-

Özel yapım arabaları, sınırlı sayıda üretilmiş de-

gelip Londralı müzisyen Project Karnak’a katılı-

deller tarafından defilelerle sergilenecek.

ğerli arabaları ve hatta eski F1 Dünya şampiyona-

yor.

Türk asıllı ünlü modacılar Erdem, Bora Aksu ve

Ayrıntılı bilgi ve bilet fiyatları için web sayfası altta;

larının kullandığı yarış arabalarını, kupa ve

Bu yetenekli müzisyenlere festival kapsamında

Dilara Fındıkoğlu’nun da koleksiyonlarını yakın-

https://www.londonfashionweek.co.uk/

madalyalarını da festival kapsamında görme şan-

Ishmael Ensemble, Laura Jurd, Seb Rochford, Free

dan tanımak, defilelerine katılmak isterseniz bu

Güzel ve rengarenk bir hafta diliyorum. Haftaya

sına sahip olacaksınız.

Jazz ve Evan Parker, Binker Golding, Danalogue

festival kaçmaz.

görüşmek üzere, hoşçakalın.


24

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

14 Şubat 2020 Cuma 6,5823

£

7,8469

$

Ekonomi Haberleri 6,0480

Çeyrek

499,25

Yarım

998,37

Tam Altın

Altın

Altın

1.990,08

Cumhuriyet 2.063,83 Altını

Yeneroğlu: “Yurtdışından emekli olan vata

kapsamına girmeyen işlerde çalışma h

İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu,

lamış; Sayın Cumhurbaşkanımızdan da yine 2015

zükmektedir. Türkiye’de çalışmalarında herhangi

Yurtdışı hizmet borçlanması yoluyla emekli olan

yılında bu konunun çözümü için söz almıştık.

bir beis olmayan vatandaşlarımızın, yurtdışında

vatandaşların sosyal sigorta kapsamına girmeyen

Vatandaşlarımızdan yıllardır yoğun bir şekilde,

çalışmaları konusunda engeller bulunmaktadır.

işlerde çalışabilmelerinin hemen sağlanması gerek-

yurtdışı hizmet borçlanması yoluyla emekli olan-

SGK, 2010 yılında yayımlamış olduğu (03.09.2010

tiğini vurgulayarak, “Sosyal Güvenlik Kurumu ta-

ların Türkiye’den aldıkları emekli maaşları kesil-

tarih ve 2010/103 sayılı) Genelgede “Aylık başlan-

rafından yayımlanan 2010 tarihli Genelge'nin

meksizin Almanya örneğinde olduğu gibi sosyal

gıç tarihi itibariyle ya da aylık almakta iken sosyal

tekrar gündeme alınmasıyla sorun yarın çözülür,

sigorta kapsamına girmeden, 450 Avro’ya kadar

sigortadan muaf cüzi çalışması bulunduğu tespit

yasal düzenlemeye gerek yoktur. Yıllardır verilen

olan işlerde çalışabilmeleri için talepler almaktayız.

edilenler hakkında aylıkların iptali ya da kesilmesi

söz, ivedilikle yerine getirilmelidir.” dedi. Yene-

Beş yıldır gündemimizde olan bu hususu, son yıl-

yönünde bir işlem yapılmayacaktır.” ibaresiyle

roğlu açıklamalarında şunları kaydetti:

larda Sosyal Güvenlik Kurumu’yla ve ilgili Bakan-

kısmi çalışmayı sigortalı çalışmadan saymamış ve

3201 Sayılı Kanun çerçevesinde “Yurtdışı hizmet

larla

sözün

yurtdışındaki vatandaşlarımıza emekli maaşları

borçlanması yoluyla emeklilik” hakkından yarar-

geciktirilmeden yerine getirilmesini talep etmişiz-

kesilmeden sosyal sigorta kapsamına girmeyen iş-

lananların, yurtdışında çalışmaları halinde Türki-

dir.

lerde çalışma imkânı tanımıştır. Ancak 2012 yılında

ye’den aldıkları emekli maaşları kesilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2018 Ekim ayı veri-

yayımladığı (28.06.2012 tarih ve 2012/24 sayılı) Ge-

Yaşanan mağduriyetleri yakinen bilen birisi olarak,

lerine göre, “Yurtdışı hizmet borçlanması yoluyla

nelge ile yurtdışından borçlanarak emekli olanlar

milletvekili seçildiğim ilk günden beri konunun ta-

emeklilik” hakkından yararlanan toplamda 652

için “Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak

kipçisi olup, 2015 seçimleri itibariyle bu konunun

bin 914 vatandaşımız bulunmaktadır. Bu kişilerin

suretiyle yada borçlandıkları yurtdışında geçen si-

yurtdışı seçim beyannamesinde yer almasını sağ-

559 bin 620’sinin ise yurt içinde ikamet ettiği gö-

gortalılık süreleri dikkate alınarak aylık bağlanmış

Avrupa Ajansı | AVA/Londra

toda temsiliyeti için nasıl bir yöntem kullanılması

İngiltere ziyaretinde, bilindigi üzere böyle bir ku-

gerektigi hususunda da Ekim 2015 tarihinde Par-

rula ihtiyacımız oldugunu Konseyimiz tekrar tek-

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi bilindiği

lamentoda Temsiliyet Hakkı Projesi hazırlamıştık

rar dile getirmişti. Kıbrıs’taki idarecilerimizin,

üzere, Britanya’daki Diasporamızın, birlikteliği için

Bu projeyi açıklamak üzere Kıbrıs’ta bir çalıştay da

yıllardır İngiltere Kıbrıs Türk Toplumu yararına

çalışmalar yapan ve Kıbrıs’la her dönemde işbir-

düzenlenmişti Projeyi Yurtdışı Kıbrıslı Türkler

Konseyimizin yapmış oldugu çalışmaları takdir

ligi içinde bulunan bir çatı kuruluştur.

Platformu organizasyonu ile hem diasporada ya-

ederek, Konsey başkanımız olan Leyla Kemal’ı ve

Konsey Baskanı Leyla Kemal’in açıklaması şöyle:

şayanlara hem de Kıbrıs’taki kardeşlerimize açık-

Konsey sekreterimiz olan Ertugrul Mehmet’i de

Konsey Baskanı Leyla Kemal: “Yurt dışında yaşa-

lamıştık. Çalıştaydan önce yurt dışındaki Kıbrıs’lı

bu Koordinasyon Kuruluna Danışman Üyeler ola-

yan KKTC Vatandaşlarının, Kıbrıs’taki parlamen-

Türkleri bilgilendirebilmek için de Kuzey ve

rak atamalarından büyük onur duyduk, kendile-

Güney Londra’da, Türkiye’de ve Avustralya’da da

rine İngiltere Kıbrıs Türk Toplumu adına teşekkür

projenin tanıtımı yapılmıştı. Düzenlediğimiz çalış-

ederiz.”

tay sonrasında; KKTC milletvekillerine, bu ko-

Bazı köşe yazarlarının ima ettiği şekilde bu masu-

nuyu mecliste tartışmaları ve gerekli yasal

mane seçme ve seçilme hakkı istememiz bile, siyasi

düzenlemeleri yapmaları için talepler yapılmıştı

amaçlarla karalama girişimini çok yakışıksız bulu-

Çalıştay Sonuç Bildirisi milletvekillerine sunularak

yoruz. Projeyi yapan bizlere haksızca karalama ve

bu sorunun çözümü için çalışmaları talep edilmişti

saldırı yapılıyor. Bu proje yurtdışında yaşıyan Kıb-

Ancak bu güne kadar konu hakkında bir gelişme

rıslı Türklerin vatandaşlık hakkını kazanmak için

yaşanmamış olması üzüntü vericidir.

hicbir art niyet görülmeden yapılmıştır. Yapıcı

defaaatle

görüşmüş;

verilen

Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Ko

eleştirilere herzaman için hazırız, ama yapılan kaKonsey Baskanı Leyla Kemal: “Ocak ayında, yurt

ralamaları doğru bulmadığımızı ve bu açıklamayı

dışında yaşayan vatandaşların problemleri ile ilgi-

yapmak durumunda kaldığımızı üzülerek belirti-

lenmek üzere KKTC Başbakanlıgına bağlı olarak

yoruz. Geçmişte bu konu ile ilgili ilgilenmiyen ki-

ilk kez bir Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon

şilerin ise iş ciddiye döküldüğünde birdenbire bu

Kurulu kurulmasını büyük bir memnuniyetle kar-

konuyla ilgilenmeleri de ayrı bir muamma.

şıladık. Bu Kurulun, başta ifade edilen taleplerimi-

Konseyimizin amacı; Britanya’da yaşayan Kıbrıslı

zin daha süratle gerçekleşmesi yolunda yurt içinde

Türklerle, anavatanımız Kıbrıs arasında siyasal,

yaşayan kardeşlerimiz arasında Kıbrıs Türk Dias-

kültürel, sosyal ve diğer tüm alanlarda köprü kur-

porası hakkında bir farkındalık yaratacağına yü-

maktır. Bizler, yurtdışında yaşıyor olabiliriz Ancak

rekten inanıyoruz. Sn Başbakan Ersin Tatar’ın son

anavatanımız Kıbrıs’la çok sıkı bağımız bulumak-


25

AVRUPA

Ekonomi Haberleri

14 Şubat 2020 Cuma

Dolar 99,027 Endeksi

Tahvil

11,01

EUR/USD

1,087

Bitcoin

10.315 $

Litecoin

81 $

Ethereum

266 $

Bist 100

120.049

andaşlarımıza, sosyal sigorta

hakkı hemen verilmelidir.” olanlardan, yeniden yurtdışında kısa süreli çalış-

mız sözle başlayıp; o dönemki adıyla Çalışma ve

maya başladıklarının çalıştıkları sırada ya da daha

Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla ve SGK ile yıllardır

İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu

Sekizinci Britanya Kebab Ödüllerinde finalistler açıklandı Avrupa Ajansı | AVA/Londra

sonra tespit edilmesi halinde bunların aylıkları, kısa

bu hususta görüşmeler yapmaktayız. Çözüm çok

süreli çalışmaya başladıkları tarihte kesilecektir.”

basit. SGK tarafından yayımlanan 2010 tarihli Ge-

ifadesiyle daha önce tanımış olduğu bu imkanı or-

nelge'nin tekrar gündeme alınmasıyla sorun yarın

tadan kaldırmıştır.

çözülür, yasal düzenlemeye gerek yoktur. Yıllardır

Açıklamanın başlangıcında ifade ettiğimiz üzere,

verilen söz ve geri alınan hak artık daha fazla erte-

2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığı-

lenmeyip, genelge ile hemen yerine getirilmelidir.

ordinasyon Kurulu Konsey Baskanı Leyla Kemal tadır. Kıbrıs’ta çoğunlugumuzun evi, arazisi veya

yasal bir zeminin hazırlanmasıdır Yukarıda ifade

iş yeri mevcuttur. Kıbrıs’ta adımıza tahakkuk eden

edilenler ışığında, Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordi-

tüm vergileri ödüyoruz, erkek çocuklarımız askerliklerini gidip yapıyorlar ve Kıbrıs’ta yaşadığımız zamanlarda ise ülke kanunlarına uymaktayız. Kısaca vatandaş olmanın hak ve ödevlerinden olan 4 temel esasın üçünü yerine getirmekteyiz Ümidimiz dördüncü esas olan seçme ve seçilme hak ve ödevini de yerine getirebileceğimiz anayasal ve

Britanya’nın en çok konuşulan ödül törenlerinden biri haline gelen Britanya Kebab Ödülleri’nde finalistler açıklandı. Sekiz yıldır aralıksız olarak gerçeklestirilen ülkenin en başarılı ödül törenlerinden biri olan Britanya Kebab ödülleri jurisi sektöre uzun yıllardır büyük emekler veren Türk ve Kürt toplumları başta olmak üzere bir çok etnik toplumun Britanya ekonomisine, sosyal ve kültürel hayatına olan katkılarınında kutlandığı görkemli bir tören ile 3 mart salı akşamı başarılı işletmelere ödüllerini takdim edecek.Aralarında Londra Büyükşehir Belediye Baskanı Sadiq Khan, İşçi partisi lideri Jeremy Corbyn ile hir cok devlet bakanı ve yüzlerce tüm partilere mensup milletvekilleri, lordlar kamarası üyeleri ve ünlü gazetecilerinde aralarında bulunduğu törene 1200 seçkin davetlinin katılması bekleniyor.

Altan Kemal, Joanne McCartney gibi isimler jüride Gectiğimiz gün Londra merkezde gerçekleşen jüri toplantısında farklı kategorilerde finale kalan işletmeler belli oldu. Aralarında Altan Kemal, Mustafa Topkaya, Mazlum Demir, Milletvekilleri Lloyd Russell-Moyle, Nadhim Zahawi, David Warburton, Carolyn Harris, Jonathan Reynolds ile gazeteciler Ash Sarkar, Asa Bennett, Anoosh  Chaleikan, Lucy  Horobin, ile is dunyasından Samson Sohail, Darren Bown, Nigel Streeter, Mike Theodorou ile Londra Büyükşehir belediye başkan yardımcısı Joanne Mccartney, Londra Büyükşehir belediyesi meclis üyesi Jennette Arnold ile Steve Turner’in da bulunduğu jüri üyeleri saatler süren değerlendirmelerin ardından her bir kategoride finale kalmaya hak kazanan işletmeleri belirledi. 

Britanya Kebab Ödülleri

Britanya Kebab Ödulleri kurucusu ve CEFTUS dinasyon Kurulu oluşumunu gerçekleştiren UBP-HP rektörü İbrahim Doğuş yaptığı açıklamada her Koalisyon Hükümetine teşekkürü bir borç biliriz. geçen yıl daha da büyüyen ve gelişerek toplumlarimizin en yoğun çalıştığı sektör olan kebab sektoKıbrıs’ta iktidara gelecek olan her hükümetin, Kıbrunun prestijini arttirmak, standardlarin rıs Türk Diasporası ile işbirliğine önem vermesi ge- yükselmesini sağlamak amaçlı gerçekleştirdikleri rekmektedir. Bunun Devletimizin yücelmesi adına ödül törenine toplumlarimizin her kesiminden büyük destek aldiklarini belirterek, “toplumun çok önemli bir görev oldugunu tekrardan hatırlattüm kesimlerin verdiği desteğe layik olmak için, mak isteriz. Saygılarımla” her geçen yıl daha iyi bir organizasyon icin çaba-

ladıklarını” dile getirdi. Her yil 1200 seckin davetlinin katildigi odul torenine yine yer yil yuzlerce insanin yer darligindan dolayi katilamadigini belirten Ibrahim Dogus, katilmak isteyenlerin www.britishkebabawards.co.uk websitesi ve info@ceftus.org emaili uzerinden bilgi alabileceklerini dile getirdi.  Sekizinci Britanya Kebab Ödullerinde finale kalan başarılı işletmeler ve kategorileri ise şöyle. (tüm liste ve bölge milletvekillerinin de olduğu dosyayı web sitemizde bulabilirsiniz. Yeni Açılan Restaurant aday listesi: German Doner Kebab (West Bromwich) The Mantl Ruya (JW Marriott) I Am Doner (Leeds City Centre) Yılın Şefi aday listesi Hamza Yalcin / Batman Grill Kudret Yilmaz / Turknaz Restaurant Haci Akdogan / Haz Restaurant Ahmet Kabayel / Pircio Bekzod Khamrakulov / Hazev Restaurant Ayhan Han / Astare Batuhan Kaya / Kibele Restaurant En iyi Kebab Restaurant Cyprus Mangal Umut2000 Divan Restaurant Ocakbasi Istanbul Restaurant Fez Mangal 01 Adana Restaurant Meze Mangal Usta Vrisaka Kabul City Restaurant Petra Turkish Restaurant Black Axe Mangal Ranya BabaBoom Saray Restaurant Lara Grill Turkuaz Restaurant Bahar Kebab Cappadocia Restaurant The Ottoman Doner Mez Mangal Can's Meze Bar Flamin Mangal


26

AVRUPA

14 Åžubat 2020 Cuma

Bulmaca


27

AVRUPA

Yazı dizisi

14 Şubat 2020 Cuma

Derleyen ve Güncelleyen: Veysel Baba Soru ve görüşleriniz için: veyselbabalondon@gmail.com

Not: Geçen haftadan devamla: Bütün bu alıntılardan sonra özetlemek gerekirse eğer Abdal Musa Sultan’ın doğum tarihi olarak Hicri: 696 ve Miladi: 1296 yılını gösterebiliriz. Ve doğum yerini de Azerbaycan’ın Hoy şehrini gösterebiliriz. Abdal Musa Sultan’ın ailesinin asıl kökeni olarak veya asıl geldiği yer olarakta Horasanı kabul etmemiz düşüncesi akla pekte aykırı gelmemektedir. Keramet sahibi bir kişi olarak, gönül dostu bir eren olarak ve yiğit bir savaşçı olarak Abdal Musa Sultan’ı özetlemek gerekirse eğer; O, Hünkar Bektaş-ı Veli’nin en büyük halifelerinden biridir ve O’nun Anadolu’daki en büyük gözcüsü ve de takipçisidir. Peygamber sülalesinden geldiği söylenen Abdal Musa Sultan’ın babası Hasan Gazi’dir, dedesi Haydar Ata ise Hacı Bektaş Veli’nin amcasıdır. Annesi Ana Sultan’dır ve kızkardeşi de Hüsniye Bacı’dır. Mezarları Elmalı ilçesi Tekke Köyü’nde bulunan Abdal Musa Sultan Tekkesi’nin bahçesinde yer alan o kabristandadır. Abdal Musa Sultan gerek göstermiş olduğu o kerametler ile, gerek o yörede ki bütün Türkmenleri manevi gücüyle birleştirip,bir araya getirmesiyle, gerek gazilik mertebesine yükselmesiyle, gerek savaşçı bir Veli olması ile, gerek o tahta kılıcının doğudan batıya oynaması ile, gerek bir geyik donuna veya şekline bürünmesi ile, gerek dağları, taşları ve ağaçları beraberinde yürütmesiyle, gerek ebedi mekanının Tanrı Dağı olması ile, gerek Alevi, Bektaşi yolunun kurallarını koyup, netleştirmesiyle, gerek en büyük Bektaşi Eşiği’nin (asitane) veya dergahının O’nun himmeti ve yol göstermesi sayesinde meydana gelmesi ile, gerek bütün Anadolu Alevileri ile Tahtacıları arasında en sevilen kişi olması ile, gerek O’nun adına yapılan o özel cemler ile, o kurban adamları ile, gerek Alevi, Bektaşi edebiyatının ve şiirinin O’nun zamanında daha bir kimlik kazanması ile ve Bektaşiliğin adeta bir yayılmasıyla tam bir gönül eri ve tam bir yol gösterici olmuştur. Ve işte bu bölümde ona yani bizim gönül eri Abdal Musa Sultan’a duyulan o sevgiyi, o candan bağlılığı kendi dizelerinde dile getiren o ulu kişilerden ve halk ozanlarından birkaç şiiri buraya,bu bölüme almayı uygun bulduk. Kaygusuz Abdal der ki: Beylerimiz çıktı Avlan üstüne, Onlar gelir Sultan Abdal Musa’ya Urum Abdalları hırka vü postun, Bağlar gelir Sultan Abdal Musa’ya. Urum Abdalları gelir dost deyü, Giydikleri nemed ile post deyü, Hastalar gelir derman isteyü, Sağlar gelir Sultan Abdal Musa’ya. Hind’den bezirganlar gelir yayınır, Pişer lokmaları, açlar doyunur, Aşıkları gelir,bundan soyunur, Erler gelir Sultan Abdal Musa’ya.

“BEN ANADOLUYUM” ABDAL MUSA SULTAN - HAYATI VE MENKIBELERİ - BÖLÜM 2 Her matem ayında kanlar saçarlar, Uyandırıp Hak Çerağın yakarlar, Demine hu, deyip Gülbenk Çekerler, Nurlar gelir Sultan Abdal Musa’ya. Meydanında dara durmuş gerçekler, Çalınır koç kurbanları bıçaklar, Demine hu, deyip Gülbenk Çekerler, Nurlar gelir Sultan Abdal Musa’ya.

İkrarıdır koç yiğidin yuları,

Nur doğdu üstüne Abdal Musa’nın. Başındadır nurdan Elifi Tacı, Eşiğin bekleyen neylesin Haccı, Mağrıb’dan Maşrık’a oynar kılıcı, Zahir’e, Batın’a Abdal Musa’nın. Dedem benim muhabbetin coşurur, Coşurur da yüce dağlar aşırır, Aşırır da Kaygusuz’a düşürür, Himmeti erişti Abdal Musa’nın. Şükür Kul Hüseyn’im murada erdi, Kaygusuz Sultan’ın evine geldi, Kırklar eşiğine yüzüne sürdü, Mest etti kokusu Abdal Musa’nın.

Fakıhları çeksem gelmez ileri, Ak pınarın Yeşil Gölün suları, Çağlar gelür Sultan Abdal Musa’ya.

——————————————————— Aşık Muharrem Yazıcıoğlu der ki:

Ali Zülfikarın almış destine,

Anadolum dar günleri yaşarken, Horasan’dan gelen erenler burda. Yurtta perişanlık, darlık var iken, Halk uğruna savaş verenler burda.

Sallar durmaz Yezitlerin kasdına, Tümen tümen genç Ali’nin üstüne, Tümen tümen olur Gencel’i sütüne Sırlar gelir Sultan Abdal Musa’ ya Bir niyazım vardır Gani keremden, Münkir bilmez evliyanın sırrından, Kul Kaygusuz ayrı düşmüş Pirinden, Ağlar gelir Sultan Abdal Musa’ ya. ——————————————————— Aşık Veli der ki: Akdeniz yakası Aydın illeri, Kuşlar gider bizim Abdal Musa’ya. Cemalin görünce yürüdü dağlar, Taşlar gider bizim Abdal Musa’ya. Katardan ayrılan turna mozular, Her andıkça sinelerim sızılar, İrili ufaklı emlik kuzular, Koçlar gider bizim Abdal Musa’ya.   Seyyid Ali Abdal Emir Seyyid’e, Üçü bir kardaş durur Ehl-i Beyit’e, Cümle alemi kaydetmiş deftere, Başlar gider bizim Abdal Musa’ya.   Baba Kaygusuz’dan almış cehdini, Bilin mi İbrahim Ethem vaktini, Padişahlar tacı ile tahtını, Boşlar gider bizim Abdal Musa’ya.   Veli’m eydür dört dergahtan evveli, Seyyid Ali, Abdal Musa, Bektaş-i Veli, Hüseyin aşkına didemin seli, Çağlar gider bizim Abdal Musa’ya. ——————————————————— Kul Hüseyin der ki: Gözüme göründü dostun bağları, Himmeti erişti Abdal Musa’nın. Üzülsün çürüğü, kalsın sağları, Himmeti erişti Abdal Musa’nın. Hindistan ilinden duyuldu sesi, Mü’min kullarına düştü hevesi, Yedi Bab’dan içeridir türbesi,

Hacı Bektaş ile birlikte gelen, Amca zade yakın akraba olan, Dört tekkeden biri kendisinin olan, Sevgiyi, saygıyı kuranlar burda. Orhan Gazi ile Bursa Savaşı, Geyikli Baba’ya saldı ateşi, Azerbaycan Hoy şehrinden gelişi, Hünkar’a görevi soranlar burda. Abdal Musa dağda geyik donunda, Baktı ki bir beyin oğlu yanında, Avcının okunu buldu koynunda, Koşarken tekkeye girenler burda. Haydar Ata, Hasan Gazi babası, Yanında yatanlar Sultan anası, On birinci makam post nişanesi, Erenler cemini sürenler burda. Mühründe yazılıdır Muhammed, Gaygusuz Abdal’a eyledi himmet, Her yıl kazanında kaynıyor nimet, Lokmayı meydana serenler burda. Yazıcıoğlu kültürümüz varımız, Dar günlerde erenlerdir yarımız, Bozulmasın birliğimiz korumuz, Çalışıp menzile varanlar burda. ——————————————————— Ali Kocaoğlu der ki: Hak ile haklıya yüzünü dömüş, Biri Kaygusuz’dur, biri Abdal Musa. Sadece yüzün değil özünü dönmüş, Bir Kaygusuz’dur, biri Abdal Musa. Horasan’dan çıkıp gelmiş yola, İşlerinden yoktur yalanla hile, Baş koymuşlar bu kutlu yola, Biri Kaygusuz’dur, biri Abdal Musa. Bize gösterirler en doğru yolu, Onlarda çağlamış bilginin seli, Kırılsın diyorlar haksızın eli, Biri Kaygusuz’dur, biri Abdal Musa.

İkisi de aynı gövdenin dalı, İkisi de aynı bahçenin gülü, Rehberleri olmuş Hz.Ali, Biri Kaygusuz’dur, biri Abdal Musa. Öğretmişler yaşamayı sevmeyi, Terketmişler geriliği doğmayı, Önlemişler talan ile yağmayı, Biri Kaygusuz’dur, biri Abdal Musa. Kocaoğlu’na ilham veren onlardır, Geleceği önce gören onlardır, Kötülüğü en çok yeren onlardır, Biri Kaygusuz’dur, biri Abdal Musa. ——————————————————— Şemsettin Kubat der ki: Hak, Muhammed, Ali hayrunnisaya, El bağlı divana durduk da geldik. Kaygusuz Abdal’a Abdal Musa’ya, Dergahına yüzler sürdük de geldik. Aşık u muhabbeti derdim ilacı, Ebedi erkanı başımın tacı, Birlik beraberlik anne ve bacı, Rıza-i bariye durduk da geldik. Seyid Abdal Musa yüce uludan, Hünkarımız Hacı Bektaş Veli’den, Kaygusuz’un elindeki doludan, İçip ikrarına durduk da geldik. Ehli Beyt’in Şah Hüseyin’in meyine, Hak Halill-i Bacı Sultan soyuna, Antalya, Elmalı, Tekke Köyü’ne, Erenler demini kurduk da geldik. Yoksul Derviş der ki mehtabımızdan, Gülyüzlüm incinme hitabımızdan, İkilik sözü yok kitabımızdan, Birlik bahçesine girdik de geldik. ——————————————————— Aşık Dolunay der ki: Bir ala geyiğin sürdüm izini, Eren diyen gelir, Abdal Musa’ya. Geldim dergahına, Tekke Köyü’ne, Eren diyen gelir, Abdal Musa’ya. Aslımızı sorarsanız Hoy’danız, Arifler bilir, Ehl-i Beyt soydanız. Biz Horasan şehrindeki boydanız, Atam diyen gelir, Abdal Musa’ya. Toplanmış meydanda gerçek erenler, Pir Abdal Musa’ya özün verenler, Selam olsun postlarını serenler, Hü dost diyen gelir, Abdal Musa’ya. Ateşe gel oldu, gösterdi nişan, Allah emreyledi oldu gülistan, Dört emanetin var Hacı Bektaş’tan, Sultan diyen gelir, Abdal Musa’ya. Çıktım ben de Dur Dağı’nın başına, Yüzüm sürdüm toprağına taşına, Kurbanım Oniki İmam gözyaşına, Evim diyen gelir, Abdal Musa’ya. Aşık Dolunay’ım Şah Gülü derdim, Üçler eşiğinde murada erdim, Gaygusuz Sultan’a serimi verdim, Pirim diyen gelir, Abdal Musa’ya... Not: Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Veysel Baba.


28

AVRUPA

Kültür Sanat

14 Şubat 2020 Cuma

Kenton Puding Tarifleri

Haftalık Falınız 21 Mart - 19 Nisan

Koç

Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. İlişkilerinizde önemli bir zafer yakalıyor olabilirsiniz. Yalnız olan Koçlar önemli bir tanışma ve bir iletişim yakalayabilirler. 20 Nisan - 20 Mayıs

Boğa

Bu hafta kariyer hayatınıza mükemmel tekliflerle başlayabilirsiniz. Bu teklifler sizi korkusuzca bazı konuları savunma ve karşı çıkabilme gücü veriyor olacak 21 Mayıs - 21 Haziran

İkizler

Bu hafta Yeni iş kapılarını zorlayacaksınız. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Balık burcuna geçmesiyle aşk hayatınız canlanabilir ve sosyal çevrenizde parlayabilirsiniz. 22 Haziran - 22 Temmuz

MEYVE SOSLU PUDİNG

Malzemeler: 1 paket Kenton Vanilyalı Puding 500 ml (2,5 su bardağı) süt Arası için 1 paket Kenton Meyveli Sos 2 çay bardağı soğuk su Üzeri için Kenton Kırmızı Kalp Şekilli Dekor Pasta Süsü Kenton Pembe Kalp Şekilli Dekor Pasta Süsü

Yapılışı:

Yengeç

Haftaya mükemmel kararlarla adım atarak başlıyorsunuz. Merkür’ün Balık burcunda geçmesiyle var olan huzursuz ve karamsar yapınız değişiyor olacak. 23 Temmuz - 22 Ağustos

Kenton Tüm marketlerde. Toptan siparişleri için: Network Food Distribution, T: 0208 885 4131

Aslan

Bu haftanın sizler için en önemli konusu

Tencereye süt ve Kenton Vanilyalı Pudingi ekleyip orta ateşte koyulaşana kadar karıştırın.

karıştırın. Sos tenceresine veya derin bir tavaya

yalı puding ekleyin. Soğuduktan sonra üzerini

Puding kıvamını aldıktan sonra tencereye ocak-

kalan suyu ekleyip kaynatın. Kaynayan suya

Kenton Kırmızı Kalp Şekilli Dekor Pasta Süsü

tan alın. Kabuk tutmaması için ara ara karıştı-

yavaşça meyveli sosu ekleyip hızlı bir şekilde

ve Kenton Pembe Kalp Şekilli Dekor Pasta

rarak soğutun. Kaseye 2 yemek kaşığı su ve

karıştırın. Kuplara önce vanilyalı puding sonra

Süsü ile süsleyip servise sunun.

Kenton Meyveli Sosu ekleyip çözülene kadar

meyveli sos ve son olarak üzerine tekrar vanil-

Afiyet olsun

9 Şubat'ta burcunuzda gerçekleşecek olan dolunaydır. Dikkatler üzerinizde ve yeni süreçler başlatıyorsunuz diyebiliriz. 23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

Hafta boyunca kariyerde önemli adımlar atmaya açıksınız. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Balık burcuna geçmesiyle ilişkiler konusunda önemli gelişmeler yakalayabilirsiniz. 23 Eylül - 22 Ekim

Terazi

Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz dedikodular ve yanlış anlaşılmalar yüzünden sıkıntılı bir duruma düşebilir. Bazı havadan haberlere itibar etmeyin. 23 Ekim - 21 Kasım

Akrep

Güçlü bir ilişkinin başlangıcı veya hayatınıza güm diye oturan bir partner adayı ile tanışmanız an meselesi. Bunun yanında ortaklı işlerinizde güvenebileceğiniz köklü iş birlikleri yapabilirsiniz. 22 Kasım - 21 Aralık

Oğlak

Hafta boyunca ilişkileriniz ile ilgili önemli olaylar deneyimleyerek farkındalıklara ulaşabilirsiniz. İlişkilerde özgürlük alanlarınız tabanlı bazı problemler yaşanabilir. 20 Ocak - 18 Şubat

Kova

Bu hafta aşk ile ilgili çözmeniz gereken konular sizi memnun etmeyecek noktalara getirse de bu değişimi içsel olarak başlatmanız gerekecektir. 19 Şubat- 120 Mart

Apple, iPhone için evde tamir hizmetini başlattı! Bir iPhone kullanıcısı cihazında sorun yaşadığında garantiden yararlanmak istiyorsa, kargo ile yetkili bir servis sağlayıcısına göndermesi veya Apple Store‘a gitmesi gerekiyor. Ancak, iPhone yerinde servis ile yeni bir dönem başlıyor.

tamir etmesi için evinize / iş yerinize bir

Balık

Haftaya bazı yanlış anlaşılmalarla başlayabilirsiniz. Özellikle kardeşlerinizle iletişim şeklinize dikkat etmenizde fayda var. Eğitim hayatınızla ilgili önemli başlangıçlar yapabilirsiniz.

teknisyen gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu bölgelerde hizmeti Go Tech Services adlı bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı sunuyor. Yani, farklı bölgelere ve ülke-

terilere sunuluyordu. Bu hizmet şu anda

mize geldiğinde doğrudan Apple’ın ken-

sadece ekran onarımını kapsıyor ve evi-

Apple’ın ABD’deki müşterileri için inter-

disi değil, servis sağlayıcıları

nize gelindiği için ek bir ücret alınabile-

net sitesine yeni bir onarım seçeneği ek-

teknisyenlerini bulunduğunuz yere gön-

ceği konusunda uyarı yapılıyor.

lediği keşfedildi. Şu anda sadece

derecek.

Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles,

iPhone yerinde servis hizmetinin ülke-

New York ve San Francisco‘da geçerli

Yerinde servis bugüne kadar AppleCare

mize gelmesini ister misiniz? Yorumları-

olan bu hizmet sayesinde iPhone’unuzu

for Enterprise ile sadece kurumsal müş-

nızı bekliyoruz.

Yay

İkili ilişkilerde ki aktif konumunuz başlatıcı ve bitirici etkilere sahip olabilir. İlişkileri yürütürken her ne kadar duygularınız yara alsa da bunları güçlü bir şekilde dönüştürme vakti geldi. 22 Aralık - 19 Ocak

Teknoloji Köşesi

Birazda Gülelim


Ölüm orucundaki Helin Bölek: “Sesimize ses olun” 29

AVRUPA

Haberler

14 Şubat 2020 Cuma

Avrupa Ajansı | AVA/Londra

İngiltere Gurup Yorum Gönülleri bir açıklama yaptı. İngiltere Gurup Yorum Gönülleri şunları dile getirdi: “Türkiye’de İbrahim Gökçek’in eylemi 232’nci gününde. Helin Bölek’in eylemi ise 229’uncu gününde. Haklı olanın karşısında hiçbir güç bu zamana kadar duramamıştır, bundan sonra da duramaz. Bu taleplerin hızlıca karşılanması için

Dava 14 Şubat’ta görülecek

bir kamuoyu oluşturmak gerekiyor. Bunları ka-

mında 26 Şubat 2019’da sabaha karşı 02.30 sırala-

maruz kaldı. Baskınlar sırasında Grup Yorum'a ait

rında İdil Kültür Merkezine yapılan baskınla göz-

enstrümanlar başta olmak üzere birçok eşya kırıldı

muoyuna doğru anlatmış olmak gerekiyor. Böyle

Gökçek’in de aralarında bulunduğu yedi kişinin

altına alınmış, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince

veya kaybedildi. Nota defterleri ve şarkı kayıtları

de bir gerçeklik vardır”

yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 37.

1 Mart’ta tutuklanmıştı. Grup Yorum’un çalışma-

zarar gördü. Grup Yorum’un yaptığı açıklamaya

Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Şubat’ta görülecek.

larını yürüttüğü İstanbul’daki İdil Kültür Merkezi

göre, bu baskınlarda 30’u aşkın kişi tutuklandı.

40 yaşındaki gitarist Gökçek soruşturma kapsa-

son iki yılda 10’dan fazla kez polis baskınına

Grubun yedi üyesi halen tutuklu.

“Sesimize daha çok ses olmaya davet ediyorum” Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi Helin Bölek, “Sonucu belirleyecek olan; aslında bizi dinleyenlerin, bizi sevenlerin, bizim için bir şey yapanların omuzlarında. O yüzden herkesi sesimize daha çok ses olmaya davet ediyorum” çağrısında bulundu. Grup Yorum üyeleri, cezaevindeki üyelerinin tahliye edilmesi, Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında çıkarılan yakalama kararlarının kaldırılması, konser yasaklarının ve İdil Kültür Merkezi üzerindeki baskıların son bulması talebiyle başlatmış olduğu açlık grevini, ölüm orucuna dönüştürdü.Eylemini

tahliye

olduktan

sonra

Sarıyer’deki Direniş Evi’nde sürdüren ve 75 kilodan 45 kilonun altına düşen Bölek, “Direnişinde güç aldığım haklı taleplerimiz” dediği direnişini anlattı. Bunca sağlık sorunu yaşarken, güçlü ve kendisini ayakta tutan direnme kararlılığı olduğunu vurgulayan Bölek, eyleme başlamaya neden olan haklı talepleri olduğunu dile getirdi. Bu nedenle haklı taleplerini bir kez daha kamuoyuna aktarılmasını isteyen Bölek, “Bir, konser yasaklarımız kaldırılsın; iki; İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen baskınlara son verilsin; üç, bizlere yönelik komplo davalar düşürülsün; dört, terör listelerinden isimlerimiz kaldırılsın” şeklinde taleplerini sıraladı.

Sansür, susturma, sindirme Eylemlerinin 100’üncü güne kadar basına yansıtılmadığını, bunun da Grup Yorum’a yönelik geliştirilen sansür, sindirme ve susturma politikasının bir parçası olduğuna dikkat çeken Bölek, eylemlerinin aileleri ve arkadaşlarının gayreti sayesinde belli bir süre sonra ancak kısmi şekilde basında yer aldığını belirtti.

‘Kamuoyu oluşturmak gerekiyor’ Eylemlerine haklı talepler doğrultusunda başladıklarını ve bu taleplerinin karşılanmasını istediklerini sözlerine ekleyen Bölek, “Başından beri karşılanması gereken taleplerdir bunlar. Ama bunların karşılanması için dilenmeyeceğiz. Öyle ya da böyle zaten karşılanacak bu talepler.” diye konuştu.


30

AVRUPA

14 Åžubat 2020 Cuma

Reklam


31

AVRUPA

14 Şubat 2020 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar

TRIMMER MOBILE BARBER BULENT CEVIK & HAIR STYLIST HAIR: Blow Dry, Cut & Finish, Hair Treatment, Hair Up&Finish Child cut & Finish COLOUR: Foil Higlights (Whole Head-Half Head), Tint (Regrowth), Colour Change, Vegetable Colour Permanent Wave, Brazilian Keratin Treatment, Extensions (Full HeadHalf Head), INOA, Restyle & Cut, Colour Correction, Bridal Hair Styling

07768 272 269 blntcvk@gmail.com instagram: bulentceviklondon

Evinizin konforunda her türlü, saç-sakal kesimi ve şekillendirme işlemleri yapılır.

Minerva Tutoring & Translation Türkçe Özel Ders, İngilizce-Türkçe-İngilizce Çeviri Hizmeti, Sözlü Tercümanlık, İçerik Yazarlığı & İçerik Editörlüğü Email: info@gokceozturk.com Telefon: +44 7849 378258

TURGUT CELEBI 07533 497 022

KAÇIRILMAZ FIRSAT - MONEY TALKS ŞİRKETLER İÇİN KAÇIRILMAZ FIRSAT. ÇEŞİTLİ BOYUTLARDAKİ KREDİ İMKANLARIMIZDAN SİZLERDE YARARLANIN. BAŞVURULAR ÖNDEN ÜCRET TALEP EDİLMEDEN TARAFIMIZDAN YAPILMAKTADIR. £500,000 POUNDS LİMİTE KADAR 1 İLA 5 İŞ GÜNÜ SÜRESİNDE KREDİNİZ HESABINIZDA. AYRINTILI BİLGİ VE RANDEVU İÇİN; MÜRACAAT: MR. VİRAN Mobile: 07876310099 E-mail: moneytalks.viran@hotmail.com

UPVC Window & Door Fitter

Fitting/Sökme, Montage/Montaj, Isolation/!zolasyon Repair/Tamirat, Ertan Akpınar

+44 7927 310147 For all kinds of design related works Mert Ozten +44 7796 188 464 mertozten@om-dizayn.com Olcay Ozten +44 7500 731 390 olcayozten@om-design.com www.om-dizayn.com info@om-dizayn.com

CSRN CONSULTANCY Connecting your brand to the world Wholesale consultancy, sales market research, social media management & set up , website design & management, creative consultancy Su Karaman

0774 849 3168 TAS GZM PRIVATE TUITION

ELIF GIZEM TAS Turkish Language £15 Turkish History £25 Mathematics £20 Tel: 07340 683 170 elifgizemtas.co.uk info@elifgizemtas.co.uk

UBDW UGUR BILIR DESIGN WORKSHOP Architectural Consultancy Interior Design Services Design Studies Conceptual Development and Schematic Design Architectural Drawing Support

Planning Permission Drawing 3D Modelling Visualization Presentation Graphic Design Branding

ugur@ubdw.co.uk www.ubdw.co.uk Ugur Bilir / Founding Director / Architect

+44 (0)7388 089582

Well Massage LTD

Evlere Masaj Servisi Migren, baş ağrısı, bel fıtığı, stres, kireçleme. Bayanlara özel bayan masöz. Iftade & Fatih

07521695004


32

AVRUPA

14 Şubat 2020 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

FREEPEN INTERIOR DESIGN

IMAGINEVENT Top Quality Business Consultancy Services

www.adviro.co.uk info@adviro.co.uk

07717481175

Fatma Chef • Mobile Chef • Mobile Training • Özel Partiler • Doğum günleri • Organizasyon

074113 240 070

CaDu Consulting We provide business development and consultancy services. -Supply chain management -Growth and extension -Sales and marketing -Training programmes Please do not hesitate to call

07818926814

caduconsulting@gmail.com

Üniversite öğrencilerinin sınavlarına ve derslerine yardımcı olunur.

+44 7506 738 512

• PR and Consultancy • Social Media Management • Marketing • Event Planning www.imaginevent.co.uk burc.yalcin@gmail.com

Burcin Yalcin 07718 378 659

KU Marketing

Specializes in marketing, and providing business consultancy. Please get in touch for more info. Kazimug@yahoo.com.tr

07498051010

Seri İlanlar

SEND YOUR CV’S FOR • A CAREER COACH • RECRUITMENT AND SELECTION • CV EDITING • COACHING & MENTORING • INTERVIEW TRAINING Aylin Arabacioglu, CIPD aylin@talentchoice.uk

İç Mekan, Tasarım/Design Home, ofis, restoran, her türlü işyeri ve mutfak dizaynı yapılır. Hasan Aslan info@freependesign.com www.freependesign.com

+447502451548

07394 393 517

WEB SİTESİNE Mİ İHTİYACINIZ VAR? E-T!CARET S!TES! KURUMSAL F!RMA S!TES! GOOGLE OPT!M!ZASYONU HEMEN ARAYIN Gökcan Baran info@snugfort.co.uk www.snugfort.co.uk

07507 040 147 - 0208 1919 223 H.C. Mobile Barber Harun Can

07340 980 080 DERGAH TURKISH TUITION

Dream Catcher Organisation & Party Cake Designer & Event Organiser

Türkçe dersleri verilir. Dergah Demirdas

tekbasheval@hotmail.com www.dreamcatcherorganisation.com

dergahors.dr@gmail.com

Heval Tekbaş Call for a quote

0776 964 4905

07366985003

AZİZ KEDİ PRODUCTIONS Videography-Social Media-Content -Showreel -Konser -Düğün –Festival -Reklam -Sosyal Medya -Pitch -Doğum Günü -Klip Videolarınız içeriklendirilir, çekilir, montajlanır. azizkedi@gmail.com

07474 951 011


33

AVRUPA

0

.2 07

14 Şubat 2020 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

KİRALIK Edmonton, Enfield, Waltham Abbey ve Southgate'de Kiralık Evler

0795 628 07 53 0784 746 98 02 2 -0

07

KİRALIK

Stoke Newington High Street Bölgesinde Single ve double odalar Odalarımız bay ve bayanlar için uygundur

07747004444

2 -0 07

KİRALIK

£1400 taking yapan burgen van kiralıktır. Pozisyonu High Street'te. 8:30 - 18:00 haftanın 7 günü açıktır.

0737 7725 422 0774 8262 424

SPARK EVENTS PLANNING “Başarı yetenek keşfedilince açığa çıkar" Her yaş için resim ve türkçe dersleri veriyorum. deniz2015a@hotmail.com

Plans are nothing. Planning is everything. arzuak69@gmail.com

07598693916

07

2 -0

KİRALIK

2

-0 07

SATILIK KİRALIK ORTAK

2

-0

07

Seri İlanlar

KİRALIK

Enfield Townda tek kişilik kiralık oda verilir. Herşey dahil £125,sadece 2 kişiyle paylaşılır.

South Croydon Highstreet bölgesinde bulunan cluplerin yanında yeni açmış olduğum fish and chips shop satılıktır. Kebab koymaya da uygundur. Fish and chips kebab'ta anlayana kiralik verilir veya ortak da alınır. Açılış saatleri: 11-11 Gece ruhsatı sabah 4’e kadar mevcuttur. Taking yükseltilebilir. Kira: £14,000 Rates: Yok Detaylı bilgi görüşmeden sonra verilecektir. Ankara anlaşması yapanlar için çok uygundur.

including all bills.

0758866419

0781 884 89 43

0758401017

DEMİRKOL BOOKKEEPING

KİRALIK

0 7-

0

2

KİRALIK

Enfield bölgesinde eşyalı, her yere yakın ulaşımı kolay, içinde Tv, lavabo ve tuvaleti bulunan double oda kiralıktır. Faturalar dahildir. No DSS

+44 7904 533781 CCTV CAMERA Intruder ALARM Elektronik Güvenlik sistemleri Tel +44 7922710606 Fast&Trust

TAX PLANNING MADE SIMPLE

• TAX CONSULTING An unseen company offer. No neces• STATEMENT sity to pay for the first 6 months therePREPARATION fore work with us and find out about • ACCOUNTING our quality business. After 6 months, SERVICES you can determine the paying method. • BOOKKEEPING If unsatisfied, we require no payment. CELAL DEMIRKOL ckoldermirkol@gmail.com

TEL: 07376 210562

43 BENACRE ROAD - IPSWICH – IP3 9JX

Deftin LTD

Writing & Media Services • Creative Consultancy • Copywriting

• Creative Writing

• Content Creation

• Social Media Management www.deftin.com

def@deftin.com

IMAGINEVENT • PR and Consultancy • Social Media Management • Marketing • Event Planning www.imaginevent.co.uk burc.yalcin@gmail.com

Burcin Yalcin 07718 378 659

Enfield 1 bedroom flat,

£900 monthly. No DSS


34

AVRUPA

14 Şubat 2020 Cuma

2 -0 07

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

SATILIK

0

2

0 7-

SATILIK

PİZZA KEBAP Nottinghamshire Mansfield Bölgesinde Rent: £11.000 yıllık Rates: Yok

Londra dışı Hull'da satılık pizza ve kebap dükkanı. Açılış saatleri: 4:00 pm - 11.30 pm Kira: £217 pw. Business rates yok. Taking: £3000 - £4000 arası pw 3 senedir menü yapılmadı. Just Eat var. Özel sebeplerden dolayı satılıktır. Fiyat: £40.000 Fiyatta anlaşılır

Lease: 20 yıl önü açık Fiyat: £135.000 Just eat yoktur. Üstünde 3 yatak odalı flat vardır.

07568 578 601 02

07

SATILIK

07414 616 961 2 -0 07

SATILIK

Croydon bölgesinde 7 Melfort fish bar satılıktır. Taking yüksektir. Yalnızlık nedeniyle satılıktır. Rent: £13.000 Rate: yoktur Delivery yoktur. Detaylı bilgi için lütfen arayınız.

SS0 7EY' de Satılık Italyan Restoran Türk Restoran olmaya müsaittir. Memlekete yerleşme sebebinden dolayı acil satılıktır! 15 Yıllık Lease. Tekliflere açıktır. Detaylar telefonda verilecektir.

07939 632773

07981 982 364

. 07

02

SATILIK

Grill & Pizza Shop North yorkshire HG1 bölgesinde Yeni kontrat verilecektir T&C., Kısa çalışma saatleri. İyi bir işi olan dükkandır. Delivery yoktur. 12 oturaklıdır, rates yoktur. Üzerinde flat yoktur. Emeklilikten dolayı satılıktır. Lütfen 11am-4pm arası arayınız.

Tel: 07394 469 881 02

07

SATILIK

2 -0 21

2 .0 14

SATILIK

2

.1 06

SATILIK

Luton Bölgesinde satılık kebap ve peri peri chicken shop Rent: £13.000 yıllık Taking: £4.500- £5.000 Lease: 15 yıl Üstündeki flat geliri: £7800 yıllık Diğer detaylar tel de verilecek. Posta kodu: LU2 9EE

Ala: 07984 787 249 Rahmi: 07921 183 115 2

-0 07

SATILIK

South Croydon'da APATURA Restaurant ve Bar satılıktır. Üzerinde 3 odalı flat vardır. Yenilenmiş lease. 100 kişilik kapasitesi.

La Moda Unisex hair and laser clinic Taking: £500 ile £1500 arası pw Lease: 9 yıl önü açık Rent: £2500-3 ayda 1 ödeniyor. Aylık £400 masajcı dan kira geliri var Price: £25.000 Adres: 20 Friern Barnet road N11 1NA

0208 688 9416

+44 7506 428987

07

02

-

SATILIK

Cafe shop in Coulsdon. Taking: £2.700 - £3.330 pw Rent: £24.800 pa Ustteki 5 odadan £28.200 yıllık geliri vardır. 13 yıl önü açık lease Price £60.000

Croydon Purley Way Bölgesi’nde Türk resturanı için en iyi konumda , iş merkezine yakın Çalışır durumda, yeni dekorlu yeni iş yeri satılıktır Detaylı bilgi telefonda verilecektir. Lütfen 2pm’den sonra arayınız.

44 7500 900924

07899 780 146

02

07

SATILIK

St Albans London Colney AL2 1EJ bölgesinde Satılık coffee shop Rent: £11.400 yıllık Rates: Yok Taking: £ 2.500 - 3.000 pw Lease: 12 yıl önü açık Price: £75.000 Pazartesi - Cumartesi 7am - 3.30 pm; Pazar 8am - 3pm arası açık. Yeni dekorlu, masrafsız.

07885508710 07

02

SATILIK Berber dükkanı, London Edmonton Area Rent: £8200 Rates: Yok Taking: £1.500 pw Lease: 18 yıl Price: £70.000 Lütfen ciddi alıcılar arasın, kalacak yer vardır. Celhun Bey

07956 959 369

13.03

SATILIK

Kaçırılmaz fırsat

Satılık Pizza Shop & Chinese Food Take away İşlek anacadde üzerinde, geliri yüksek Bünyesinde Panda Oriental ve Nonno’s Pizza bulunur. İçinde İtalyan odun fırını vardır. ! Alcohol Licence ! A3 Licence ! A5 licence ! Premises Licence 15 years New Lease Rent: £15.000 Rate: 0 Taking: £14.000 Price: £160.000

Mohammad: 07962 363 241

SATILIK

Kebap-Pizza Shop North Yorkshire Bölgesinde İşlek cadde üzerinde Rent: £8.000 yıllık Rates: Yok Lease: 6 yıl önü açık Taking: £3.500 - £4.000 pw Fiyat: £45.000 1985’den beri hizmet vermektedir. Üzerinde 4 odalı flat ve özel park yeri vardır.

2

0 7-

0

2 -0

SATILIK

SATILIK

Londra SE27 9QY bölgesinde Gipsy Plaice Fish Bar, fish&chips kebap shop 2 ortak anlaşmazlığı yüzünden satılıktır. Lease: 20 yıl Tüm detaylar için arayınız.

0208 766 0223 Yusuf ve Vedat

07479 022 258 07

Seri İlanlar

2

-0 07

SATILIK

Chingford Bölgesinde Food centre Kira: £20,000 Rates: £2,400 Taking: £10,000 kış - £13,000 yaz (Haftalık) Fiyat: £100,000 + Stock Lease: Mayıs 2030'a kadar (uzatılabilir)

ORGANIC SHOP MUSWELL HILL BÖLGESİNDE Kar oranı yüksektir, alkol lisansı yoktur. Taking yükseltme postansiyeli var. 8am - 7.30pm arası açık Lütfen ciddi alıcılar arasın.

07577440836

07854 061 961

2 -0

07

SATILIK Londraya 70 mil uzaklıkta satılık Off Licence Aile için bulunmaz yer! Taking: £9.000-£10.000 arası Rent:£15000 Rates:Yok Uygun fıyata verilecektir.

07477487261 2 .0

14

SATILIK Lewisham SE13 5PJ bölgesinde satılık bayan kuaför salonu. Rent: £11.000 Rates: Yok Lease: 6 yıl, önü açık Price: £27.000 Taking: £1.300 pw

+44 7838 244369 . 28

02

SATILIK

Essex Bölgesi’nde Satılık Fish & Chips Shop Kira: £15.800 yıllık Rates: Yok Üstünde flat yoktur. 6 gün açık, pazar günü kapalı. Detaylı bilgi için arayınız:

07855 037 564 2 .0 28

SATILIK

Pizza & Kebap Shop Cumbria Carlisle Bölgesinde Rent: £12.800 yıllık Rates: Yok Lease: 20 yıl önü açık Taking: £11.000-£12.000 pw Üzerinde 2 yatak odalı flat var. Delivery yok. Pazartesi/Cumartesi 11am-11pm, Pazar 3pm-11pm arası açık. Aile işletmesi için uygundur.

07384 886 891


35 02 7-

0

. 07

02

AVRUPA

14 Şubat 2020 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

ELEMAN

1

0 4.

2

0795 628 07 53

020 8367 2060 - 07392 834083 14

2

.0

ELEMAN Wood Mangal, Bethnal Green bölgesinde çalışacak tecrübeli bayan garson aranıyor. Part time veya full time olabilir. Lütfen 12 pm'den sonra arayınız.

2

.0

3

.0 13

ELEMAN International Company Seeks

Ambitious and Motivated People to Help

2

.1

ELEMAN Finchley Central'da sandviç barda çalışmak üzere sandviç ve kahve yapabilecek tecrübeli, ingilizce bilen bayan aranıyor.

0

İletişim için: 0742 736 50 56

ELEMAN

3 .0

2

-0 07

ELEMAN

Battersea Bölgesinde fish and chipste çalışacak, İngilizce bilen eleman aranıyor.

Leyton bölgesinde supermarkette çalışacak İngilizce bilen ve kasadan anlayan ve şoförlüğü olan deneyimli ara eleman aranıyor.

07944 866 456

07852 568 070

. 14

05

ELEMAN

02

ELEMAN

Weymouth Bölgesinde kebap shop'da çalışacak tecrübeli eleman aranıyor.

07703 690 008

ELEMAN

2

.0

14

ELEMAN

2

-0

07

ELEMAN

İskoçya’da

Essex-Basildon Bölge-

orta deneyimli/tecrübeli

Kalacak yer verilir.

full time çalışacak acil döner ustası aranıyor. Kalacak yer

si’nde, kebap shop da çalışacak, arabası olan, 3pm-1pm arası çalışacak eleman aranıyor.

Ücret dolgundur.

verilir.

Kalacak yer yoktur.

Islington Bölgesinde supermarkette çalışacak ara eleman aranıyor.

07378 593 926

07448 544 303

07415 124 157

eleman aranıyor.

time on going on Training Provided.

03 6.

2

Kebap Shop’ta çalışacak

with Worldwide Expansion Full time/Part

07956 363 279

07885 492 482

07577450519 06

ELEMAN

07577 450 519

bölümünde forklift

Megafoods Firmasında çalışacak, deneyimli satış elemanları ve depoda forklift kullanacak deneyimli elemanlar aranmaktadır.

07471 053 038

0

Seri İlanlar

kullanabilen elemanlara ihtiyaç vardır.

07

ELEMAN

02 7-

Essex Bölgesinde pizzada çalışacak, İngilizce bile eleman aranıyor.

satış tecrübesi olan satış elemanlarına ve depo

-0

ELEMAN

07984 566 001 07

ELEMAN

Toptan gıda firmamızda,

Kentish town bölgesinde offlicence'da çalışacak İngilizce bilen eleman aranıyor.

07791 659 810 2

0

Enfield Town Bölgesinde restoranda çalışacak, Tecrübeli ve İngilizce bilen bay-bayan garson aranıyor.

Londra dışı restoranda çalışacak tecrübeli, turizm mezunu, restoranı yönetebilecek idare bilgisi olan profesyonel müdür aranıyor. Ve A La carte restoranda çalışacak Türk mutfak şefi aranıyor. Lütfen öğleden sonra arayınız.

.0 07

ELEMAN

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ihtiyaç vardır.

ELEMAN

2

0 7-

07438 901 884

02

Village Mangal Amersham ve Takeaway Potters Bar’da çalışacak tecrübeli döner kesebilen, servis yapabilen garson ve ocak şefi aranıyor. Değerli kebap ve restauant da çalışan arkadaşlarımız; şimdiden Yeni yılınızı ve Christmasınızı kutluyoruz

ELEMAN Village Mangal Amersham ve Takeaway Potters Bar’da çalışacak tecrübeli döner kesebilen, servis yapabilen garson ve ocak şefi aranıyor.

Ismail Bey: 07940757099

Ismail Bey: 07940757099

2

0 2.

2

ELEMAN

. 22


36

AVRUPA

14 Şubat 2020 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

AVRUPA FIHRIST

AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI Redstone Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 940 5959 Advantage Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 1676 Akyol Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . +44 7531 168157 - 020 3927 4006 Aydın&bright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 801 1711 Brunswick Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 841 5688 Erbil & Richmond Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 865 3394 Fahri Jacop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 347 4070 Immıgration Connection . . . . . . . . . 0794 872 1767 | 0203 135 0340 Kent solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 805 9735 London Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . 0780 972 8495 | 0208 808 1285 Nova solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 489 7010 | 0777 194 5951 OZ Legal Consultancy - Türk Hukuku .. . . . . . . . . . . . 0122 723 8968 Pace Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24hours) 0771 353 2173

Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

020 7275 7610 FİNANS & MORTGAGE Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . .

0755 080 0777

0208 802 6515 0208 807 8220

BELEDİYELER Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hackney Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Islington Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 379 1000 0208 356 3000 0208 489 1000 0207 527 2000

BERBERLER Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.......................................................... .......................................................... Kings Gents Hair Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07931 187 654 | 0203 887 1117 0208 588 7083

Strategy Finance & Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 275 0044

0203 289 5588 www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0845 084 8990 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 499 8570

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVELERİ

0203 602 7879 0788 583 1065

DÜĞÜN SALONLARI VE ORGANİZASYON

0203 538 9131

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9515 1745

ECZANELER

0207 254 6910

EMLAKÇILAR April Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 257 2100 Lords Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 805 5457 Turyap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 802 5114 – 0736 528 0397

0208 365 9152 | 0791 888 1830 0753 410 0514 | 0203 638 4127

ISTANBUL RESTAURANT – HORNSEY . . . . . . . . . . ISTANBUL RESTAURANT – FINCHLEY . . . . . . . . . .

SEYAHAT ACENTALARI

| 0757 637 7007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0791 926 4497

K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Büyükelçiliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Başkonsolosluk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Eğitim Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 631 1920 0207 631 1930 0207 293 0202 0208 889 5721 0207 591 6900 0207 724 1511

0208 341 0460 0208 341 0460

0208 343 8888 0203 598 1818 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 499 8570 Just2travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAĞLIK MERKEZLERİ Medistance International Healthcare. . . . . . . . . . . . . . . .

0779 870 5104

ŞOFÖR OKULLARI Akdeniz şoför okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0771 432 8786 0793 174 5397

SUPERMARKETLER Esin cash&carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Matbaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 807 6262 Meto Print.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 9977 METAL İŞLERİ - İNŞAAT FİRMALARI AKSU METAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07568 571 996

- 07944 638 545

0208 804 8252 0208 530 5464 Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 659 0697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 647 6778 Silver Point Food Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 4767 International Supermarket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CML steel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 200 0044

TAŞIMACILIK KARGO

Eral Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 556 4863 |

CML CARGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 330 9999 333

075 444 77748 River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 365 9152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0791 888 1830 Şahin Construction LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 027 0843

TAXI - MINICABS Sam's cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 4545

Top cars wood green . . . . . . . . . . . . . 0208 888 0111

| 0207 923 0000 | 0208 889 6966

MOBİLYACILAR Aldora mobilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 254 3331

MUHASEBE BÜROLARI ADPL Accounting Direct Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACCURATE ACCOUNTANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADA Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton & Co (Chartered Accountants) . . . . . . . . . . . . . . . Benchmark Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESTETİK VE GÜZELLİK MERKEZLERİ

Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirench & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0747 243 4377 0208 804 5550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 340 7250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 4588 Evita Aesthetic & Beauty Centre 0208 804 7986 - 0794 619 6136 Posh Klinik (medikal estetik ve lazer epilasyon) . . . 0208 681 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0742 105 3999 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 3333

Easy Signs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyprus Paradise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Umut Cam

0770 780 3191

REKLAM – TABELA River Sign & Metal Works . . . . . .

İNŞAAT DEKORASYON

MATBAALAR

0758 471 4286

Pest Line Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seyit Decor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 099 7022

T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 889 0220 0208 690 7667

0208 803 8004 | 0795 626 0367 0208 803 8004 Global table and chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 556 5040 Mem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 341 2394

RESTORANLAR

KONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLER

DİL OKULLARI

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.atlasglb.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K.K.T.C. Londra Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOKTORLAR

Prince and Princess Düğün Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HAVA YOLLARI

0207 254 0046 0207 249 2244 0207 684 9900

Dr. Ertan Erel (Uz. Plastik Cerrah) Zeynep Erel . . . . . 0745 666 9494 DOCTORS 4 YOU . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 240 1028 | 0208 881 9090 Uzman Psikolog Alptekin Aydın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 144 9884

Master Academy English Language School . . . . . . . . . Pratiq The Centre Of Development . . . . . . . . . . . . . . . . .

| 0208 805 95 47

PEST CONTROL & BÖCEK İLAÇLAMA

0208 887 9999

www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Veykab Danışmanlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GIDA TOPTANCILARI HOLLAND BAZAAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0747 243 4377 0208 804 5550 0208 340 7250 0207 254 4588 0759 053 2442 0208 340 7250

CATERING Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . .

PERDECİLER Perdeci Hasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0786 796 4310

Ada Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FOTOĞRAFÇILAR

İÇECEK TOPTANCILARI

CAMİİLER Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shacklewell Lane Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0779 639 5645 0782 522 2893 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0782 863 7622 Moonchild Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deluxe Fabrics LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 490 0863

ARABA TAMİRCİLERİ VE SERVİSLER Best Motors M.O.T. Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kem Repair Centre Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OKULLAR Haringey Eğitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ada Windows Ltd . . . . . . . . . . . . . .

ANAHTARCILAR Mustafa Keleş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIRECTORY-REHBER

KUYUMCULAR Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 041 7053

DK Company & Services Ltd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mentek & Co Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKS ACCOUNTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 8886 9222 020 8348 4255 020 8819 8212 020 7582 3000 020 7278 8555 0208 888 0004 0790 894 3456 0772 309 2727 0208 888 2515 0754 011 0760 0207 237 4725 0207 998 0057 0208 881 8844

TEMİZLİK İŞLERİ Spot Raiders Dry Cleaner & Launderers . . . . . . . . . . . . 0207 254 6113

TÜRK HAMAMI Turkish Hamam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 249 5554

UYDU SİSTEMLERİ Ad Sat Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0795 022 6662 Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 7948

| 0777 959 0889

WEB TASARIM Mantis Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0794 474 4227

YAZAR KASA /EPOS/CCTV KAMERA Eposman UK LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0794 643 9404 Ika Epos Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0208 887 1578

Fihrist


37

AVRUPA

Haberler

14 February 2020 Friday

Mobilise! Mobilise!: Exhibition recognises Holloway’s firefighters

ENGLISH NEWS FREE PRIVATE CONSULTATIONS :

WEIGHT LOSS SURGERY, PLASTIC SURGERY, AESTHETIC

SURGERY, DENTAL WORK BARIATRIC Surgeon Assoc. Prof Cemal Kara,

Breast Enlargement

The work of Holloway’s firefighters is

Aesthetic & Plastic Surgeon Dr. Cenk Melikoğlu

Breast Lift

being recognised at a new free exhibition

and our Dentist Cevdet Özgür Bayazıt. Come

Nose Job

which provides a unique insight into the

and join in Essex, London where you can have

Tummy Tuck

emergency workers’ unseen lives.Artist

a FREE consultation with our surgeons and

Esthetic Dentistry

Niki Gibbs has worked with Holloway

learn more about weight loss surgery, plastic

Implantology

Fire Station on Hornsey Road to curate the

surgery, aesthetic surgery, dental work

collection - named Mobilise! Mobilise! which went on display at Islington Museum on 1 February.

Here is Big Fat Gypsy Wedding Star, and bestselling author Thelma Madine, after her successful Gastric Sleeve operation.The Health Store Turkey | Changing Lives For The Better

ESSEX: Hosted by The Health Store Turkey

22nd February Saturday in Essex and also feb 23 manchester

Saturday, 22 February 2020 from 09:30-21:00 DUSK Brentwood, Ongar Road, CM159SS

The exhibition shines a light on the emer-

Brentwood, UK

gency service workers’ lives, and captures

Sleeve Gastrectomy

four crews going about their jobs as they

Stomach Botox

BOOK NOW! +44 74444 295233

help to keep the people of the borough safe.

MANCHESTER : ALSO

Cllr Asima Shaikh, executive member for

Prof Cemal Kara, Dr. Cenk Melikoğlu and our Dentist Cevdet Özgür Bayazıt will be in Essex

FEB 23 MANCHESTER

inclusive economy and jobs at Islington

Hosted by The Health Store Tur-

Council, said: “We are extremely grateful

key

for the brave and tireless work of our fire-

Sunday, 23 February 2020 from 09:30-21:00

fighters, who play a vital role in keeping

BOOK NOW! +44 74444 295233

our community safe. TEL: 0161 519 5972

Islington becomes first borough to publish air quality data for all schools

As part of its commitment to tackling the

www.thehealthstoreturkey.com

become the first council in the UK to col-

Communities unite to Inspire Young Enfield

lect and publish air quality data at all pri-

Community groups will work together to help

mary and secondary schools in the

disaffected young people in Enfield reach their

borough.The data, displaying the nitrogen

full potential thanks to £1.3million funding of

dioxide (NO2) air pollution levels, shows

Greater London Authority funding.

that air quality is improving in Islington,

The project “Inspiring Young Enfield” will see

compared to previously projected levels,

Enfield Council co-ordinate the activities of 20

but that there is still work to do.Councillor

community organisations to provide help and

Rowena Champion, Islington Council’s

support around 5,000 young people living in

executive member for environment and

the borough’s most deprived areas over the

Environment and Climate Emergency, Islington has today (Monday, 10 February)

transport, said: “Air pollution is the biggest health emergency facing Is-

scheme’s three year lifetime. Enfield Council’s Leader, Cllr

lington residents, with more than

Nesil Caliskan, said: “Enfield

two million Londoners living in

Council is determined to ensure

areas that exceed legal limits for

that every child in Enfield

NO2,

grows up in a safe environment,

including

400,000 children.

more

than

gets a good education and has the chance to achieve their dreams.

Prof Cemal Kara, Dr. Cenk Melikoğlu will be in manchester


GENÇLER LİGİ BAŞLADI

38

AVRUPA

Spor Haberleri

14 Şubat 2020 Cuma

Boğaziçi Pekünspor Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Salih ve As Başkanı Fikret Gönlübol genç takımlara katılım için çağrı yaptı. “Saha parası yok hakem

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) gençler

parası yok. Herkes katılsın. Hepsini federasyon

ligine start verdi. TTFF Gençler Ligi Başkanı Zeki

karşılayacak” diye takımlara çağrı yapıldı.

BOĞAZİÇİ : 1 PST FC: 1

AFT

VAKIF VE FEDERASYON BAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Türk Toplumu Futbol Federasyonu gençler ligine ik maçlarda Boğaziçi 14 yaş altı gençler futbol ta-

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

kımı ile AFT 14 yaş altı gençler futbol takımı karşılaştı. Maç karşılıklı atılan birer gol ile berabere sona

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm

erdi.

DUMLUPINAR YENİ MALATYASPOR, GAZİANTEP'İ BEŞLEDİ

Bakanı Ünal Üstel, İngiltere’ye geçen hafta geldi. Bakan Ünal Üstel, bu yılda yapılması planlanan festivalleri bir çatı altında toplamak amacıyla İngiltere Kıbrıs Türk Vakfı ile KKTC Londra Büyükelçiliğinde 6 şubat perşembe sabahı biraraya

SARI: EŞİTLİĞE DAYALI FESTIVAL TEK FESTİVAL OLSUN

geldi. Vakıf yetkilileri Türk Futbol Federasyonu

Avrupa Ajansı / AVA| Londra Akol Properties Türk Toplumu Futbol Federas-

Başkanı Serdar Sarı, Kıbrıs Türk

Gerçekleşen görüşmede, TTFF ve vakıf olarak

yonu geçen hafta aşırı yağmur ve rüzgar fırtına al-

Toplum Merkezi Başkanı Ni-

tek çatı altında bir festival gerçekleştirmek ama-

tında oynanan Gaziantep - Dumlupınar Maçı

yazi Enver, Kıbrıs Türk Ce-

cıyla hazır olduklarını aktaran Serdar Sarı, Kon-

sonucunda gülen taraf Dumlupınar Yeni Malatya

Emir

sey ile tek çatı altında eşitliğe dayalı bir festival

spor oldu.

Osman veKıbrıs Türk

için hazır olduklarını ifade etti. Tek festivalin top-

Gençlik Birliği İngiltere

lumumuzun daha geniş bir kesimini biraraya ge-

Başkanı

Horo-

tireceğini ve kültürümüzü daha etkin bir şekilde

zoğlu’nun da hazır bulun-

tanıtılacağına dikkat çeken Vakıf yetkilileri, Kon-

1.Ligte MTG Spor - Amed Spor ile Yeni Boğaziçi,

duğu toplantı KKTC Londra

sey’in de hazır olması durumunda sorun kalma-

Türkmenköy ve Fenerbahçe- Pekün maçları kötü

yacağına dikkat çekti.

hava koşulları nedeniye ertelendi. 2.Ligte geçen

miyeti

Temsilciliğinde gerçekleşti.

Başkanı

Nafiye

ERTELENEN MAÇLAR

pazar (09.02.2020) oynanması gereken tüm maçlar bir maç hariç ertelendi. 1.Ligde alınan sonuçlar ise şöyle: Dumlupınar Yeni Malatyaspor5 —0 Gaziantep Mehmetçik 3-2 Kızılırmak

2.ligte alınan sonuçlar

AKOL PROPERTIES 1.LİG FIKSTÜRÜ:

09/02/20 Kasımpasa 6 - 1 Paşakoy Eagles

- 16/02/20 AMED SPOR- FENERBAHCE

AKOL PROPERTIES 2.LİG FİKSTÜRÜ:

- 16/02/20 GAZIANTEP-TURKMENKOY - 16/02/20 KIZILIRMAK-MTG

- 16/02/20 BAF UY ALSANCAK-Paşakoy Eagles

- 16/02/20 MEHMETCIK-YENI BOGAZICI

- 16/02/20 GÖKSUN-Kasımpasa

- 16/02/20 PEKUN -DUMLUPINAR YENI MA-

- 16/02/20 Kahramanmaraş-YAVRUVATAN

LATYA SPOR

- 16/02/20 ZAZA FC-KAYSERİSPOR


39

AVRUPA

Spor Haberleri

14 Şubat 2020 Cuma

TTFF KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü GENÇLER LİGİ BAŞLADI

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

T

diye takımlara çağrı yapıldı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu takımların-

ürk Toplumu Futbol Federasyonu

Türk Toplumu Futbol Federasyonu TTFF

dan Binatlı Futbol Kulübü 80. yılını Lond-

Başkanı Serdar Sarı ve Asbaşkan

gençler ligine start verdi. TTFF Gençler Ligi

ra'da Ciğer Yemeği ile kutladı. Onur

Osman Ercen Kuzey Kıbrıs'tan gelen

Başkanı Zeki Salih ve As Başkanı Fikret

konukları arasında Türk Toplumu Futbol

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü.

Gönlübol genç takımlara katılım için çağrı

Federasyonu yönetim kurulu ve TTFF de

TTFF ve toplumumuzu ilgilendiren konularla

yaptı.

faaliyet gösteren futbol takımlarından üye-

ile ilişkin Başbakan ile istişare görüşmesi ger-

Saha parası yok hakem parası yok. Herkes

ler, Limasollular Derneği yönetim kurulu

çekleştirildi.

katılsın. Hepsini federasyon karşılaycak

ve üyeleri ile iş adamları vardı.

Serdar Sarı, KKTC Başbakanı Ersin Tatar

Serdar Sarı ve Osman Ercen ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar

Binatlı Futbol Kulübü 80. yılını Londra'da Ciğer Yemeği ile kutladı.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı ve Asbaşkan Osman Ercen

TTFF Gençler Ligi Başkanı Zeki Salih ve As Başkanı Fikret Gönlübol

TTFF GENÇLER LİGİ BOGAZICI : 1 PST FC: 1

PST FC

BOGAZICI U 16

GENCLER LİGİNDE PEKUNSPOR SAHALARDA

AKOL PROPERTIES DIVISION 1


40

AVRUPA

14 Åžubat 2020 Cuma

Reklam

Profile for Vatan Londra

avrupa gazete gazete 14 şubat 2020  

avrupa gazete gazete 14 şubat 2020

avrupa gazete gazete 14 şubat 2020  

avrupa gazete gazete 14 şubat 2020

Profile for londra874
Advertisement