Page 1

12 Temmuz 2019 Cuma

www.avrupagazete.co.uk

info@avrupagazete.com

Tel: 020 7275 7610

18. Yılımızda gururluyuz

Dünya Basın Ödülü -

AVRUPA

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

İngiliz istihbaratının çok gizli cihazları sergisi:

"Bükreş İstanbul Şifre Kitabı" Sayfa 8’de

KÜLTÜR SANAT Sayfa 26-27

En iyi Medya - 2017

En başarılı gazete - 2014

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

Anadolu Lezzetleri Sokak Yiyecek festivalinde

Londra Türk Ticaret Merkezi'ne yoğun ilgi Sayfa 4

Rüstem Çetinkaya

Sayfa 16

Obezite ve kansere dikkat ! Dr.Namık Yılmaz açıkladı Süleymaniye Kültür Merkezi

Sayfa 14

Enfield Town tours to help create visions

Haydi Ücretsiz Yaz Kurslarına Kayıt Olalım Clinic Antalya

Sayfa 6

Sayfa 37

Enfield Civic Centre

İKİNCİ SINIF VATANDAŞ MIYIZ ?

Enfield Council Leader Cllr Nesil Caliskan

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İngiltere’de çalışıp Türkiye’de SSK’dan emekli olma hakkı kaldırılıp Bağkur kapsamına alınıyor. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Avrupa

fazla bedelle

Gazetesine bir açıklama gönderdi. Açıklamada

emeklilik demek. Kanun çıkmadan baş-

yurtdışında yaşayan gurbetçiler konu edildi. CHP

vuru yapılması halinde bu değişikliğinden etkilen-

ediyor. Yurtdışında bulunan vatandaşlar çıkarılacak yasa ile mağdur ediliyor. Yurtdışında bulunan tüm vatandaşlarımızın bilgisine...” TANAL, açıklamasını madde madde şöyle yazdı:

HABE EL Z

meden günlük 27,29 TL’den faydalanmak

Av i rupa Gazetes

deki kanuna göre belirlenmektedir.

mümkün. Zira borçlanma bedeli başvuru tarihin-

R

açıklaması şöyle : Gurbetçileri Ak parti mağdur

Ö

İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut TANAL’ın

İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut TANAL

5000 günden en erken 9000 güne

erken 9000 güne yani brüt günlük asgari ücretin

SSK’dan emekli olma hakkı Bağkur’a

yüzde 45’ini aldığımızda 345.330TL ödemek zo-

Ak partinin 8.7.2019 tarihinde verdiği kanun teklifi ile; Gurbetçi yurttaşlarımıza büyük oyun oynan-

Kanun değişikliği yürürlüğe girmeden başvuru

mak istenmektedir. Asgari ücretin günlük brüt

yapmakla mevcut günlük 27,29 TL üzerinden

yüzde 32’si borçlanma bedeli olarak belirlenirken

borçlanmak mümkün ancak Bağkur kapsamında

değişiklik teklifi ile bu oran yüzde 45’e çıkartılıyor.

yapılan borçlanmaya karşı iş mahkemesinde dava

Gurbetçi borçlanmasını ne kadar doğru yararsa

açılarak hak aranması gerekecek. Kanun teklifi bu

Çalışmanız olursa olsun “Ben yurtdışı sürelerimi

38,37 TL oluyor. Kanun teklifi bu şekilde TBMM

yapsın borçlandığı zamanlar o yıllara değil Türki-

şekilde TBMM geçerse örneğin; SSK kapsamında

borçlanmak istiyorum dediğiniz“ anda yurtdışı sü-

‘de geçerse örneğin; 5000 günlük bir sürenin borç-

ye’de son çalışılan süreden geri görülecek sürelere

5000 günle emekli olabilecek bir gurbetçi vatanda-

releri Bağkur kapsamında borçlanlandırılacak. Bu

lanma tutarı 136.450 TL iken bir anda 191.850

mal edilerek emekli maaşı yarı yarıya düşürülecek.

şımız sigorta statüsü Bağkur sayılacağından en

ise hem emekli aylığının düşmesi hem de daha

TL’ye çıkacak.

runda kalacak.

Gurbetçinin SSK’dan emekli olma hakkı kaldırılıp Bağkur kapsamına alınıyor. Yani günlük bedel

Düşük aylık fazla bedel

2019 yılı sonuna kadar geçerli brüt 85,28 TL’nin yüzde 32’si 27,29 TL iken, günlük borçlanma bedeli

Selda Bağcan: “Yaz Gazeteci Yaz”

Müzik Eğitiminde Merak Ettikleriniz

kez gerçekleşti. Festival, Clissold Park'ta Selda

bir artış görülmekte. Bu olumlu gelişmeyi daha verimli bir sü-

Bağcan ve Moğollar'ın da sahneye çıktığı Park

rece taşımak adına ailelerden gelen soruları dikkate alarak müzik

Şenliğinde muhteşem bir kalabalık ile coşkulu

eğitmeni aynı zamanda bir anne olarak besteci Suzan Beyazıt ile

sona erdi.

görüştük. İşte merak edilenler ve cevapları

Daymer Kültür ve Sanat Festivali bu yıl 30'ncu

Sayfa 18’de

Toplumumuzda müzik eğitimi alan çocukların sayısında önemli

Sayfa 29’da


2

AVRUPA

12 Temmuz 2019 Cuma

Reklamlar


3

AVRUPA

Haberler

12 Temmuz 2019 Cuma

OKUMAYAN TOPLUMA GAZETE

Almanya'daki Büyükelçiliğimize akredite

OKUTMAYA ÇALIŞIYORUZ

olan basın listesi çıkarılacak ve Basın İlan Ku-

18 yıldır bu çok önemli. Okumayan topluma gazete okutmaya çalışıyoruz, izlemeyen topluma televizyon izletmeye radyo dinletmeye çalışıyoruz. Maalesef toplumuzda okuma kültürü az. Okunan değilde bakılan gazeteler çıkartmaya çalışıyoruz. Bu da hiç hoşuma gitmiyor. Ben kendi adıma konuşuyorum.

Vatan Öz

rumu aracığıyla ilanlar dağıtılacak. Ödemelerde ilgili ülkelerdeki devletin Ziraat Bankası’ndan yapılacak. Sorunlar çok en azından 2016 da sunduğum çözüm böyleydi.

Avrupa Türk Medya Zirvesi’nde neler konuştum ? - 2. bölüm

Umarım gerekçekleşir. Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Bir-

vatanoz@avrupagazete.com

liği (ATBYGB) Almanya'nın Essen kentinde

Dikkat çekici haberler, toplumumuzun so-

düzenlenen 'Avrupa Türk Medya Zirve-

runlarını ön plana getirmeye çalışıyoruz.

Onun için Avrupa Türk Medya Zirvesi bu-

bütçeyi yurt dışına aktaracağını söyledi ama

si'nde SABAH Almanya Koordinatörü İsmail

Ama ne yaparsak yapalım okuma oranlarını

rada yapılıyor. Çok önemli. Umarım burada

%5'lik bir bütçe istemiyoruz en azından %20-

Erel'e NSU üzerine yaptığı araştırmalar ve

arttırmak için öncelikle Türk okullarına

ele aldığımız konuların takibi yapılır. Burada

30 varan bir bütçeyi Avrupa Türk Medyasına

haberlerinden ötürü 'Yılın Gazetecisi' ödülü

önem vermemiz, Türkçeyi geliştirmemiz ge-

konuşulan konuların lütfen arkası takip edil-

istiyoruz.

verdim. 'Yılın Gazetecisi' ödülünü verme şe-

rekiyor. Günümüzdeki teknolojinin de geliş-

sin.

mesi akıllı televizyonların, kitle iletişim

refine nail oldum. Avrupa Türk Basın Yayın Essen’de yapılan Avrupa Türk Medya Zirve-

ve Gazeteciler Birliği (ATBYGB Başkanı Ali

araçlarının artmasıyla medyamız ilerliyor,

2014, 2015, 2016 bütün medya çalıştaylarında

sine katıldıktan sonra, bugün ziyaretime gel-

Paşa Akbaş ve Kanal Avrupa ailesine teşek-

gelişiyor. Maddi sorunu aşarsak medyamız

ben konuştum ve aynı şeyleri tekrar söylüyo-

diler. Bu vesileyle eski günlerimizi ve

kür ederim. Ödül fotoğrafımız Sabah Avru-

ilerler, yerelde güçleniriz ve ulusal alanda

rum. Maalesef son 12 yıl söylediğim konuları

dostlarımızı yad ettik. Londra’daki tanıdık ve

pa’da manşet oldu. Gazeteci İsmail Erel, ırkçı

bulunduğumuz ülkelerde baskı aracı olarak

tekrar etmek zorunda kalıyorum. Devlete

dostlara selamlarımızı gönderdik. Ziyaretleri

Alman NSU cinayetlerini ısrarla gündemde

haklarımızı arama yoluna doğru ilgili hükü-

bağlı Kurumlarımız Dışişleri Bakanlığımız,

için teşekkür ediyorum.

tutması nedeniyle Avrupa'daki Türk basını-

metlere sorunlarımızı iletiriz.

YTB, hepsi destek çıkacak ama herşeyden en önemlisi 2016'daki devletimizin düzenlediği

Bu bağlamda ne yapılabilir?

nın en önemli medya ödülünü kazandı. TekNasıl Olacak?

rar tebrik ederim.

medya konferansında aynıları söyledim Basın Yayın İlan Kurumu Avrupa Türk Med-

Örneğin, Basın İlan Kurumu yurtdışındaki

Yılların turizmcisi Yunus Aslan, Turizme

Örneğin iş adamlarımızın yanında devleti-

yasına destek çıkmak zorunda. Biz üvey

medya kuruluşlarına hazırladığı veya hazır-

kanat gerenler adlı Türkiye’de basılan Yeni

miz de destek olacak. Biz bu konuyu değerli

evlat değiliz, biz yurtdışında yaşıyoruz ama

lamayı düşündüğü bütçeyi acilen ayarlaması

bakış gazetesinin manşetinde Avrupa Gaze-

Ali Akbaş Paşa ile ve diğer arkadaşlar ile

Türkiye'de Basın İlan Kurumumuzda mil-

lazım. Her ülkenin büyükelçiliğindeki basın

tesi ve benim fotoğrafımı kullanarak Lon-

Frankfurt şehrinde yapılan 2016 Medya Ça-

yonlarca dolarlık bir bütçe var. 2016 Frank-

müsteşarları akredite olan gazetelere Basın

dra’ya selam gönderdi. Kendisini tekrar

lıştayında dile getirdik. Çok basit şeylerdi

furt toplantısında Basın İlan Kurumu başkanı

İlan Kurumu'nun göndereceği ilanları uygun

tebrik ederim.

ama arkasının takip edilmediği görüyoruz.

yanınımda oturuyordu en azında %5'lik bir

şekilde dağıtacak. Mesala Londra'daki veya

Son


4

AVRUPA

Haberler

12 Temmuz 2019 Cuma

Londra Seramik TTM İcra Kurulu Başkanı ve TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Londra Seramik TTM'de yer alan tüm firmalar memnun.

Londra'daki Seramik Türk Ticaret Merkezi'ne firmalardan yoğun ilgi

Londra Seramik Türk Ticaret Merkezi (TTM) İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya,

Avrupa Ajansı / AVA| Londra Londra Seramik Türk Ticaret Merkezi (TTM) İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Londra Seramik TTM'de yer alan tüm firmalar memnun. Yeni firmalar da girmek için sırada bekliyor. Mevcut yeri genişletebilmemiz halinde yeni firmalara da kapılarımızı açacağız." ifadelerini kullandı. Dünya geneline yayılan Türk Ticaret Merkezleri'nin (TTM) 13'üncüsü olarak Londra'da açılan ve yapı malzemeleri grubundaki firmaları içerisinde barındıran Londra Seramik Türk Ticaret Merkezi yoluna başarı ile devam ediyor. Londra Seramik TTM İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu TTM'de benzer ürün grubuna yönelik toplam 14 Türk firması olduğunu, düzenledikleri etkinliklerle TTM'yi çekim merkezi haline getirdiklerini kaydetti. TTM'deki firma sayısı Çetinkaya, yeni yer bulmaları durumda TTM'deki firma sayısının daha da artacağını ifade ederek, Londra'daki TTM'nin sadece seramik, doğal taş, mimari tasarım ofisleri ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların oluşturduğu bir merkez olduğunu, başarının en önemli nedenlerinden birinin de menfaatleri ve hedef kitleleri ortak olan şirketleri bir araya getirmek olduğunu aktardı. İlk adımı doğru bir lokasyon seçerek attıklarını belirten Çetinkaya, TTM'nin bulunduğu Clerkenwell'i özellikle seçtiklerini ve İngiltere'ye göre dünyada metrekare başına en fazla mimarın düştüğü bölge olduğunu bildirdi. Çetinkaya, şunları kaydetti: "Londra'daki tasarım haftasından sonra şehirdeki en büyük tasarım etkinliği olan ve sadece mimari tasarım ve inşaat malzemeleri tasarımına yönelik olarak düzenlenen Clerkenwell Design Week'e de ana sponsor olduk. Clerkenwell Design Week herkesin bir etkinlik düzenlediği ve konuyla ilgili insanları semtte buluşturan önemli haftaydı. Bu sponsorluk bizim bilinirliğimizi ciddi şekilde artırdı. Gelenlere kendi karolarını tasarlama fırsatı verdiğimiz etkinliğimiz de büyük ilgi gördü. İngilizler bu etkinliği çok sevdi." - "TTM’ye girmek için firmalar sırada bekliyor" Çetinkaya, TTM'de yer alan tüm firmaların memnun olduğunu ve yeni firmaların da girmek için sırada beklediğini belirterek, mevcut yeri genişletebilmeleri halinde yeni firmalara da kapılarını açacaklarını kaydetti. TTM'lerde yer almanın

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

!NG!LTERE'N!N

EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETES!

info@avrupagazete.com www.avrupagazete.co.uk

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is strictly prohibited. We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

prestij açısından da çok önemli olduğunu belirten Çetinkaya, "İhracat yapan bir firmanın kartvizitinde Londra veya diğer büyük merkezlerin adının yazılı olması firmanın algısını yükseltiyor. Ayrıca TTM'lerde 150 bin dolarlık firma başına tanıtım desteği veriliyor ve bu çok önemli bir fırsat. Ancak TTM'lerde firma olarak başarılı olmak için personel istihdam etmek çok önemli." ifadelerini kullandı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nde (İMİB) Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Çetinkaya, madencilik ve doğal taş sektörünün ihracatının son durumuna da değinerek, Türkiye'nin madende ihracat miktarı artmasına karşın ilk 6 ayda 2,13 milyar dolarla geçen yılın yüzde 6 gerisinde bulunduğunu, doğal taşta da yüzde 8,3'lük kayıpla 867 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti. Çetinkaya, maden ve doğal taşta en büyük alıcının Çin olduğunu ve doğal taşta Çin'e bağlı olarak geçen seneden bu yana bir gerileme yaşandığını aktaran Çetinkaya, şu ifadelerde bulundu: "Türkiye'nin ihracatının yüzde 40'ı Çin'e. Dolayısıyla oradaki bir daralma bizi direkt olarak etkiliyor. Bunun yanında ikinci büyük pazarımız olan ABD'de de küçük bir düşüş var. Biz Trump'ın gelmesi ile ABD inşaat pazarının hareketleneceğini düşünmüştük ama tahmin ettiğimiz gibi gelişmedi. Bu iki ülkedeki düşüşe karşın son dönemde Suudi Arabistan ve Hindistan tarafında ciddi artışlar görüyoruz. Özellikle Hindistan'ın doğal taş hacminin büyüklüğünü ve 2030 öngörülerine göre Çin'e yaklaşacağını düşündüğümüzde buraya yaptığımız doğal taş satışının artması bizi çok umutlandırıyor." - Türk mermerinin ihracattaki sorunu fiyata dayalı rekabet Çetinkaya, Türkiye'nin doğal taş ihracatının nasıl artırılabileceği ile ilişkin şunları kaydetti: "Elbette yeni pazar arayışlarımız sürekli devam ediyor. En fazla ithalat yapan marketler arasında ilk üçteyiz. Bizim sorunumuz fiyatımız. Türk mermeri son derece kaliteli bir mermer olmasına ve en iyi teknoloji ile üretilmesine karşın sunduğu fiyatı ile rekabet etmesi lazım. İtalyanlar bizim fiyatımızın iki katına satış yapabiliyor. Türk mermeri algısını daha da yukarılara taşımak için birlik olarak çalışmalar yapıyoruz. İMİB olarak fuarların ötesine geçip tüm dünyada tasarımla ilgili olan etkinliklere katılacağız. Mimari festivaller, dizayn bianelleri ve her türlü tasarım etkinliklerinde yer alıp Türk taşını anlatacağız, tasarım odaklı çalışmalar yapacağız." Printed at St.Clements Press LTd Unit 3 Rick Roberts Way, Stratford, London

www.avrupagazete.co.uk web sitemiz Anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

12 Temmuz 2019 Cuma

Reklamlar


6

AVRUPA

Haberler

12 Temmuz 2019 Cuma

Türker Ertürk Geçtiğimiz hafta, Baltık Denizikıyısında bulunan ve Neva Nehri üzerindeki 42 ada üzerine yayılan,

HAYDİ ÜCRETSİZ YAZ

KURSLARINA KAYIT OLALIM

Rusya’nın Moskova’dan sonra ikinci, Avrupa’nın ise dördüncü büyük şehri olan St. Petersburg’daydım. Şehir, adalar üzerinde bulunması, 55 kanal ve 500’e yakın köprüsü nedeniyle “Kuzey’in Venedik’i”unvanını kazanmış. St. Petersburg, gerçekten

Saray ve Mabet

tam bir kültür şehri. Çok sayıda sarayları, kiliseleri ve zarif binaları ile dikkat çekiyor. Şehirde görüle-

turkererturk@avrupagazete.com

cek ve ders alınacak çok yer var ama özellikle Ermitaj Müzesimutlaka görülmeli. Ayrıca; bu

yevskive Puşkin gibi sanatçılara ev sahipliği yap-

şehirde doğa sonuna kadar korunmuş ve korun-

ması da önemini ve şehre olan ilgiyi daha da art-

maya devam ediliyor.

tırmaktadır. Ayrıca; Rusya Devlet Başkanı Putinde 7 Ekim 1952’de, bu şehirde dünyaya gelmiştir.

Bu mevsimde St. Petersburg’da güneş hiç batmı-

Gezi sırasında karşılaştığım bir Rus, Türk oldu-

yor ve aydınlık hiç bitmiyor! Bu yüzden gecelerine

ğumu öğrenince, şehrin kurucusu Çar Büyük Pet-

“Beyaz Geceler”deniyor. Eğer ışıkta uyuyamıyor-

ro’yu “Rusya’nınAtatürk’ü”diye tanımladı. Bir

sanız odanızın perdelerini sıkı sıkı kapatmanız

anlamda doğruydu ama Atatürk,Petro’nun çok

lazım.

daha fazlasıydı.

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

T

ürk Toplumunun en yoğun olarak yaşadığı bölgelerin başında gelen Enfield’ta ücretsiz yaz

St. Petersburg;200 yıl boyunca çarlık Rusya’sına

kursları başlıyor.

başkentlik yapmış olup 1703’de, ülkemizde

Çar Petro’nun 1682’de tahta geçtiği sırada

“deli”olarak bilinen Rus Çarı Büyük Petrotarafın-

Rusya,Avrupasiyasetinde hiçbir ağırlığı olmayan,

dan kurulmuştur. Şehrin ismi içeresindeki

sıradan bir devlet konumundaydı. Rusmodernleş-

11-19 yaş arası çocuklar için 1000'in üze-

“Peter”kurucu çarın adından, “Burg”ise Al-

mesi onun reformları ile başladı ve sonraki çarlar

rinde ücretsiz yaz kursları var, kaçırma-

tüm yaz boyunca devam edecek.

manca“kale”kelimesinden gelmektedir.

tarafından da devam ettirildi. Bugün Rusya eğer-

yın. İlk gelen yeri alacak. Kayıt gününü

Kurslar için kayıt adresi

Şehrin adı, ilk defa 1914’de “Petrograd”olarak de-

Rusyaise, dünya siyasetinde bir ağırlığı var ise ve

mutlaka erken gelin.

Enfield Civic Centre, Enfield Town,

ğiştirilmiştir. Nedeni ise Almanlarlasavaşılıyor ol-

17 milyon km² ile dünyanın en büyük yüzölçü-

ması ve şehrin adında bulunan Almancaizinin

müne sahip uçsuz bucaksız bir ülkesi ise bunu çok

silinmesinin gerekmesidir. 1918’de başkent olma

büyük oranda Petro’ya ve onun reformlarına borç-

görevi Moskova’ya geçmiş ve 1924’de şehrin adı

ludur.

Silver Street, Enfield, London, EN1 3XA

YERLER SINIRLIDIR, ACELE EDİN

20 Temmuz Cumartesi, 12pm - 5pm arası

Enfield Belediyesi’nin halka ücretsiz yaz kursu hizmeti. Kayıt Günü Cumartesi 20

Ayrıntılı bilgi için Summer UNI2019

adı 1991’de, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile bir-

Reformcu ve modernleşmeci de olsa Petro monar-

Temmuz, 12pm - 5pm arası yapılacak.

E-mail:

likte zamanın Başkanı Boris Yeltsintarafından tek-

şiyi temsil ediyor, gücünü ve meşruiyetini Tan-

Yerler Sınırlıdır, Acele Edin. Enfield Be-

summeruni@enfield.gov.uk veya

rar St. Petersburgolarak değiştirilmiştir.

rı’dan alıyor, Tanrı’dan başka kimseye hesap

lediyesi’nin düzenlediği ücretsiz kurslar

www.enfield.gov.uk/summeruni

II. Dünya Savaşı(1939-1945) sırasında, 900 gün bo-

vermiyordu. Bu düzen, üç aşağı beş yukarı tüm

yunca şehir Almankuşatmasına karşı direnmiş ve

dünyada böyleydi. Bu dönemin üç bileşeni; Mo-

pes etmemiştir.Hitler,Leningrad’ı alacağından

narşi (tek adam yönetimi), Teokrasi ve Feoda-

emin olarak Astoria Oteli’nde kutlama planlamış,

lizmdi. Aydınlanma ile birlikte, egemenliğin

hatta kuşatma son bulmadan davetiyelerini bile

kaynağı gökten yere indi ve gerçek sahibi olan

UID İngiltere 15 Temmuz

bastırmıştır. Davetiyeler daha sonra Rus Askerle-

halka geçti. Monarşiler ya bir bir yıkıldı ya da yet-

ritarafından, Berlin’de bulunmuştur.

kileri çok çok sınırlandırıldı ve parlamentolar, ül-

Tarihi yapıları dışında St. Petersburg’unDosto-

kelerin en üst kurumları haline geldi.

yeniden değiştirilerek Leningradolmuştur. Şehrin

Anma Günü Konferansı Avrupa Ajansı / AVA| Londra

UID Birleşik Krallık tarafından 15 Temmuz Anma Günü Konferansı düzenlendi.

Türkiye

Cumhuriyeti'nin

demokratik olarak seçilmiş bir hükümetini devirmek için terör örgütü FETO'nün darbe girişimi ile ilgili konferans düzenlendi. UID İngiltere, herkesi 15 Temmuz Anma Günü'ne katılmaya davet ediyor. Konferans, 14 Temmuz 2019 akşam 18: 00-18: 00 arasında, 4-18 Harrington Gardens Londra SW7 4LH'deki Millennium Gloucester Kensington'da gerçekleşecek. Bu etkinliğin moderatörü, SETA'daki Avrupa çalışmaları direktörü ve SETA Brüksel'in koordinatörü Dr. Enes Bayraklı'dır. Bu konferansta konuşmacılar, Türkiye Büyükelçisi Ümit Yalçın, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Ak Parti Londra Temsilcisi ve bu trajik günden kurtulan Enes Babacan. Katılım ve ayrıntılı bilgi için info@uiduk.org


7

AVRUPA

12 Temmuz 2019 Cuma

Reklamlar


8

AVRUPA

Haberler

12 Temmuz 2019 Cuma

Eğitim denince ne anladığımızın farkına

Mustafa Öz

varmalıyız. Eğitim ezbercilik değildir. Eğitim birilerinin bilir bilmez söylediklerine körü körüne inanmak değildir. Sadece sosyal medyayı izleyerek eğitim almışta olmazsınız. Eğitim okuyup anlama, anladığını yorumlama ve doğruluğunu araştırarak

EĞİTİM DENİNCE

doğru bilgileri edinmedir.

mustafaoz@avrupagazete.com

İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti'nin yanında Rusya’ya karşı mücadele ettiği Kırım Savaşı sırasında kullanılan ve 2000 bin şifre grubu içeren "Bükreş İstanbul Şifre Kitabı" serginin dikkat çeken bir diğer unsurunu oluşturuyor.

İngiliz istihbaratının çok gizli cihazları sergileniyor İngiltere’nin dijital istihbarat servisi GCHQ’nun ar-

Ayrıca anladıklarını, doğrularını başkalarına aktararak örnek olmaktır. Bunun

kürme, kağıt ve çöp atma, parkları ve

şivinden seçilen çok gizli cihazlar ile belgeler Lon-

için köylerdeki köy okullarını kapatarak

piknik alanlarına çöp atarak zarar ver-

dra Bilim Müzesi’nde sergilenmeye başlıyor.

köyün aydınlık yüzünü örtmüş olmuyor

memektir. Eğitim neyi ne zaman ve nasıl

İngiltere’nin dijital istihbarat servisi GCHQ’nun ar-

musunuz?

yapacağını sana doğru olarak söyleyip

şivinden seçilen "çok gizli" cihazlar ile belgeler

Çocukluğumuzda ilk eğitimi köylerden

uygulamanı sağlar.

Londra Bilim Müzesi’nde sergilenmeye

yetişerek tekrar köylere dönen köy deli-

Türkiye'de eğitimin geldiği nokta;

başlıyor.

kanlıların bilgiyle, kültürle, tüm öğrenim

Bilgi yarışmasında ineğin yavrusuna ne

ve eğitim formasyonunu alarak köylere

denir diye soruyorlar. Yarışmacılardan

giden öğretmenlerdi.

hiç birisi bilemiyor.

Onlar yaparak yaşayarak eğitilip, öğreti-

Ülkemizde yapılan sınavlarda alına so-

liyor ve öğrendiklerini uygulayarak

nuçlar ise hepimizin malumudur.

Bu yıl 100. kuruluş yıldönümünü kutla-

unutmadan gerekenleri yapıyorlardı.

Eğitim sağlıktır.

yan GCHQ’nun (Government Communications

Daha cumhuriyetin başından beri yapı-

Gerekli eğitimi alan kişi sağlığını nasıl

Headquarters) arşivinden seçilen 100 obje Londra

lan yeniliklere,aydınlanmalara karşı

koruyacağını da bilir. Kalkıp muskacıya

Bilim Müzesinin "Çok Gizli: Şifrelerden siber gü-

çıkan, kendisinden başkasına yara olma-

giderek şifa aramaz.

venliğe" başlıklı sergisinde ziyaretçilerle buluşa-

Serginin dikkat çeken objeleri arasında Winston

maış hatta kendisine bile hayrı olmayan

Tam donanımlı eğitim alan hekimlerde

cak.Varlığı resmi olarak ancak 1994’te açıklanan

Churchill’den Margaret Thatcher’a kadar İngiltere

okuyup yazmaya, eğitime, ilerlemeye

hastalarına gerektiği şekilde tedavi ede-

GCHQ'ya ait, daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış

başbakanlarının kullandığı şifreli telefonlar ile Kra-

karşı çıkanlar köy enstitülerini kapatarak

rek görevlerini yerine getirmiş olurlar.

iletişim, şifreleme ve şifre çözme cihazlarının da

liçe 2. Elizabeth’in şifreleme anahtarı da yer alıyor.

ulusumuza en büyük kötülüğü yapmış-

Eğitim dine ilgiside çok önemlidir.

yer aldığı sergi 23 Şubat’a kadar açık kalacak.

lardır.

Eğitimli kişi dinini gereklerini tam ve

Serginin basın açılışında konuşan GCHQ Başkanı

doğru olarak öğrenerek uygulamaya ça-

Jeremy Fleming, başında bulunduğu kurumun 100

Hala aynı kafada olanlar tarafından mo-

lışır.

yıllık tarihinden seçilen objelerin GCHQ’nun mis-

İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti'nin ya-

dernleşme, eğitimde ilerleme, insanların

Başkalarınada bildiklerini doğru öğrete-

yonunu gözler önüne serdiğini söyledi. "Bu sergi

nında Rusya’ya karşı mücadele ettiği Kırım Savaşı

sorup araştırarak karar verme yönün-

rek yardımcı olur.Her konuda yaparak,

sürekli değişen bir toplumda istihbarat ve güven-

sırasında kullanılan ve 2000 bin şifre grubu içeren

deki atılımlarını baltalamakta ve kendi-

yaşayarak, görerek, işiterek, uygulaya-

liğin evrimini ortaya koyuyor." ifadesini kullanan

"Bükreş İstanbul Şifre Kitabı" serginin dikkat çeken

lerine çocuklarına zarar verdiklerinin

rak araştırıp, soruşturup doğru karara

Fleming, GCHQ’nun gizli arşivinin daha önce gün

bir diğer unsurunu oluşturuyor.

farkında bile varamaz durumdadırlar.

ancak doğru ve çağdaş eğitim ve öğretim

yüzüne çıkarılmamış parçalarının sergide bir araya

Eğitim hayvanları korumak, ormanları

ilkelerine sahip olanlar başarılı olurlar.

getirildiğini kaydetti.

korumak, doğaya ve çevresine zarar ver-

Eğitim yaşamın kaynağıdır. Hepinize

"Bu saydamlıktan memnuniyet duyuyorum.

meden yaşamaktır. Eğitim sokağa tü-

sağlık ve başarılar dilerim.

Çünkü dünya değişti." diyen Fleming, "Sadece giz-

"Çok Gizli: Şifrelerden siber güvenliğe"

lilik içinde çalışmak bizim için artık yeterli değil. Korumayı amaçladığımız insanların güvenini de temin etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Churchill'in şifreli telefonu

"Bükreş İstanbul Şifre Kitabı"

Enigma İkinci Dünya Savaşı sırasındaki kullanımıyla tarihe geçen Alman şifreleme cihazı Enigma’nın 1926’da Berlin’den satın alınarak incelenmek üzere İngiltere’ye getirilen bir örneği ile savaş sırasında Enigma’nın şifresinin kırıldığı İngiliz istihbarat üssü Bletchley Park’tan getirilen cihaz ve belgeler de sergide yer alıyor. Soğuk Savaş döneminde İngiltere’deki kimliği tespit edilememiş bir Rus casusa ait olduğu düşünülen ve Galler’de bir tarlada bulunan Rus askeri istihbarat servisi GRU yapımı telsiz seti de sergileniyor. İngiltere'de GCHQ, MI5 ve MI6 olmak üzere başlıca 3 istihbarat kuruluşu bulunuyor. GCHQ, ülkenin

siber

bağlantılarının

ve

altyapısının

güvenliğinden, MI5 terörle mücadele ve karşı casusluk, MI6 da dış istihbarat konularından sorumlu. GCHQ, ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden'ın 2013’te sızdırdığı belgelerle dünya gündemine gelmişti. Belgeler, ABD istihbaratının GCHQ ile işbirliği

halinde

dünya

genelindeki

faaliyetlerini ortaya çıkarmıştı.

dinleme


9

AVRUPA

12 Temmuz 2019 Cuma

Reklamlar


10

AVRUPA

12 Temmuz 2019 Cuma

Korkulan senaryonun adı

Haberler

Anlaşmasız ayrılık Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İngiltere’de, Muhafazakar Parti’nin liderlik yarışındaki her iki adayının da gerekirse ülkenin 31 Ekim tarihinde Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız olarak çıkabileceğine ilişkin açıklamaları iş dünyasını tedirgin ediyor.İngiltere’de 2016 yılında yapılan AB referandumunun ardından göreve gelen Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı anlaşmanın parlamento tarafından üç kez reddedilmesinin ardından iktidarda olan Muhafazakar Parti’de liderlik yarışı devam ediyor. Mevcut anketlere göre yarışı İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson önde götürüyor. İkinci aday ise Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Jeremy Hunt. Her iki aday da İngiltere’yi AB ile anlaşma sağlansa da sağlanmasa da 31 Ekim tarihinde birlikten kesin bir şekilde çıkarmayı vaat ediyor. Her ne kadar İngiltere tarafında üç kez reddedilen May’in anlaşmasının yerine yeni bir anlaşmanın müzakere edilebileceği yönünde bir beklenti olsa da AB yetkilileri tarafından yeniden müzakere masasına oturulmayacağı defalarca söylendi. Her iki tarafında elinde kalan kartlara ve daha önce yaptıkları açıklamalara bakıldığında İngiltere’nin 31 Ekim tarihinde AB’den anlaşmasız ayılması yönündeki riskin arttığı görülüyor. Mevcut ekonomik veriler İngiliz ekonomisi için endişe verici bir tabloya işaret ediyor 7 yılın ardında ekonomide daralma beklentisi Ekonomistler öncü verilerin ışığında, 7 yılın ardından ilk kez bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1’lik bir ekonomik daralma bekliyor. Bu minvalde İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond’ın son dönemdeki uyarıları da önemli. Hammond, geçen hafta İngiliz Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada ülkesinin herhangi bir anlaşma olmadan AB’den ayrılmasının yanlış olduğunu vurgulayarak bunun ülke ekonomisine maliyetinin 90 milyar sterlini bulabileceği uyarısında bulundu. Philip Hammond, "Hiç şüphem yok ki anlaşmasız ayrılık, duraklamanın ani etkilerine cevap verilebilmesi için çok miktarda para gerektirecek. Bu da vergilerin azaltılması ya da harcamaların artırılması için yeterli paranın olmaması demek. Fakat izin verirseniz dahası var. Hükümetin analizleri, anlaşmasız ayrılığın, hazineye 90 milyar sterlinlik etki edeceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı. Anlaşmasız boşanma için hazırlık yetersiz Ayrıca, haziran ayının başında Financial Times’ta yer alan ve sonrasında hükümet tarafından da yalanlanmayan sızdırılmış kabine raporuna göre İngiltere 31 Ekim’de anlaşmasız bir şekilde AB’den ayrılmaya hazır değil. Bu rapora göre İngiltere’de ilaç sanayi sektörünün anlaşmasız ayrılığın gerçekleşmesi için gerekli hazırlıkları, düzenlemeleri ve stoklamayı yapabilmesi için en az 6 ile 8 ay gibi bir süre gerekiyor. Buna ek olarak İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılması durumunda sınır gümrük kontrolleri için gerekli altyapının kurulması için ise en az 4-5 aylık bir süreye ihtiyaç var. Çanlar hizmet sektörü için çalıyor Dünyanın en büyük finans merkezi konumunda olan Londra’nın finansal hizmetlerinin Avrupa’ya erişimini de riske girmesi söz konusu. Bunun engellenmesi için Londra merkezli birçok finans kuruluşu Avrupa’daki müşterilerine hizmet verebilmek için ilgili bölümlerini ve çalışanlarını şimdiden AB’deki finans merkezlerine taşımış durumda. Artan risk ve belirsizlikler karşısında İngiliz ekonomisinin yaklaşık yüzde 80’ini temsil eden hizmet sektörü ise alarm vermeye başladı. Hizmet

İngiltere Brexit Bakanı Stephen Barclay dün yaptığı açıklamada Avrupa’da çoğu insanın anlaşmasız Brexit’in AB’nin de çıkarına olmadığını gördüğünü belirterek, "Anlaşmasız Brexit’in etkileri Avrupa çapında asimetrik olacak." dedi. sektörü, haziran ayında duraklamaya yakın beklentinin altında cılız büyüme performansı gösterdi. Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi haziran ayında 51,1 olan beklentinin altına gerileyerek 50,2 seviyesinde kaydedildi. Bir önceki ay ülkede hizmet sektörü PMI verisi 51,0 seviyesindeydi. Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Baş Ekonomisti Chris Williamson, “Hizmet sektöründe duraklamaya yakın bir büyüme son on yıldır görülen en kötü performanslarda biri. Bu veri, imalat ve inşaat sektörlerindeki sert düşüşlerin ardından geldi.” ifadelerini kullandı. Öte yandan, İngiltere, olası anlaşmasız ayrılığın AB’ye de zarar vereceği tezini savunuyor. İngiltere Brexit Bakanı Stephen Barclay İngiltere Brexit Bakanı Stephen Barclay dün yaptığı açıklamada Avrupa’da çoğu insanın anlaşmasız Brexit’in AB’nin de çıkarına olmadığını gördüğünü belirterek, "Anlaşmasız Brexit’in etkileri Avrupa çapında asimetrik olacak." dedi. İngiltere’nin 31 Ekim’de AB’den anlaşmasız ayrılmaması için neler yapılacağının sorulması üzerine de Barclay, Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı anlaşmanın İngiliz parlamentosunda 3 kez reddedildiğini hatırlatarak, "Anlaşmasız ayrılıktan kaçınmak iki tarafın da çıkarına olduğuna göre, bence anlaşmayı parlamentodan nasıl geçirebileceğimizi düşünmeliyiz. Anlaşmaya bir kez daha bakmamız lazım." yanıtını verdi. - Yabancı yatırımlar 6 yılın en düşük seviyesinde İngiltere’de Brexit sürecine ilişkin artan belirsizlik ve anlaşmasız ayrılık riski, yabancı yatırımcının da kararlarını ertelemesine ya da iptal etmesine neden oldu. Son verilere göre, İngiltere’ye yapılan doğrudan yabancı yatırım projelerinin sayısı son 6 yılın en düşük seviyesinde gerilemiş durumda. İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yılın mart ayına kadarki 12 aylık dönemde ülkeye yapılan yabancı yatırım projelerinin yüzde 14 azalarak bin 782’ye gerilediği belirtildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de 2 Temmuz tarihinde bir rapor yayımlayarak İngiltere’nin AB’den çıkış sürecine ilişkin olarak dikkate değer zorluklarla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s’in Kıdemli Başkan Yardımcısı Sarah Carlson, “İngiltere önemli kredi zorlukları ile karşı karşıya. Özellikle Brexit’e ilişkin zorluklar. Brexit olmasa bile İngiltere’nin ekonomik büyümesi krizden öncekine kıyasla daha düşük olacaktı. Şimdi Brexit iyimser senaryoların gerçekleşmesi durumunda bile büyüme potansiyelini daha da baskılayacak.” ifadelerini kullandı.


11

AVRUPA

12 Temmuz 2019 Cuma

Reklamlar


12

AVRUPA

Haberler

12 Temmuz 2019 Cuma

CHP DAYANIŞMA VE KUTLAMA PİKNİĞİ Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Piknik adresi: Woodside Park, Woodside Pavilion, 294

CHP İngiltere Birliği Dayanışma ve seçim-

High Road, London N22 8JZ.

leri kutlama pikniği düzenledi. 14 Temmuz

14 Temmuz pazar günü saat 11’de

pazar günü saat 11’de başlayacak olan pik-

Underground Station:

nik Kuzey Londra’da Wood Greende yapı-

WOOD GREEN

lacak. CHP İngiltere Birliği Başkanı Kazım

Bus stop: Nightingale Road

Gül, tüm dostları pikniğe davet etti.

Buses: 121, 141, 232, 329.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazıları Doğu Akdeniz ve Ege’deki Gasp ile Çatışma Girişimleri

Gökhan Güler

WOODFIELD PAVILION’UN AÇILIŞINI YAPTI Lambeth Belediye Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth ve Wandsworth belediyelerinin ortak desteğiyle restorasyonu tamamlanan Woodfield Pavilion’un açılışını gerçekleştirdi. Avrupa Ajansı / AVA| Londra Lambeth Belediye Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth ve Wandsworth belediyelerinin ortak desteğiyle restorasyonu tamamlanan Woodfield Pavilion’un açılışını gerçekleştirdi. Lambeth belediyesinin Streatham bolgesinde bulunan Woodfield Pavilion bölge icin tarihi önemde bir mekan olmasının yanısıra Lambeth ve Wandsworth ilçelerinin de sınırını oluşturan park bölgesi olmasi özelliğini taşıyor.

Yaşlılar bakım evini ziyaret etti Güney Londra’nın önemli ilçelerinden Lambeth belediye başkanlığını sürdüren İbrahim Doğuş, geçtiğimiz gün Brixton’da bulunan Havelock Court bakiım evini ziyaret ederek, misafir edilen yaslılar ve hastalar ile görüştü. Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada başkan İbrahim Doğuş, Havelock Court bakım evi çalışanlarına da gösterdikleri duyarlılık ve hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, calışmalarına belediye olarak her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini dile getirdi. 

Lambeth Belediye Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth ve Wandsworth belediyelerinin ortak desteğiyle restorasyonu tamamlanan Woodfield Pavilion’un açılışını gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetleri nedeniyle Avrupa ülkelerinin Türkiye üzerindeki baskısı artarken, son olarak ortak bir tutum belirleme hazırlığına girdiği belirtilen Avrupa Birliği’nin Türkiye ile Gümrük Birliği görüşmelerini askıya alabileceği belirtildi. Türk tarafı Yavuz ve Fatih sondaj gemileriyle gerek Doğu Akdeniz’de, gerek Ege’de ve gerekse Karadeniz'de sondaj çalışmaları yapma kararlılığını sık sık dile getirmektedir. Yavuz ve Fatih sondaj gemileri an itibarı ile Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj çalışmalarını devam ettirmektedirler. Yavuz ve Fatih sondaj gemilerinin güvenlikleri 24 saat Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Deniz ve Havadan sağlanmaktadır! Bu durum umarım test edilmeye kalkışılmaz! Rum-Yunan lobisinin uzun süreden buyana Kıbrıs konusu yanında Ege ve Doğu Akdeniz’deki yer altı kaynaklarını kendi lehlerine çözebilmek için AB ve ABD’yi gaza getirmek suretiyle Türk tarafının karşısına çıkarma stratejisi izlediği açıkça görülmektedir! Rum Yönetimi, Kıbrıs konusunu kendi lehine çözebilmek için tek taraflı olarak uluslararası hukuku hiçe sayarak sözde ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgelerinin gaz arama ihalelerini özellikle Amerikan Exxon Mobile, Fransız Total ve İtalyan Eni şirketlerine vererek ‘ABD ve AB ülkeleri görüldüğü üzere benim arkamda’ mesajı vermeye çalışmış ve çalışmaya da devam etmektedir! Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk tarafını enerji denkleminin dışına atmaya çalışanlar, Türk tarafı olmadan bu konuya gerçekçi bir çözümün olmadığının farkında olmalarına rağmen nedense bunu ifade edememektedirler! ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD’li Senatörler Robert Menendez ile Marco Rubio tarafından sunulan Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’ın dahil oldukları2019 Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji Ortaklığı yasa tasarısını geçtiğimiz hafta görüşerek onayladı! 2019 Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji Ortaklığı” yasa tasarısı, Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan enerji işbirliğinin kolaylaştırılması, Yunanistan’a 3 milyon dolarlık yabancı askeri finansman (FMF) verilmesi, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’a uluslararası askeri eğitim finansmanı sağlanması ve Türkiye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almaya devam ettiği sürece F-35 savaş uçağı verilmesinin engellenmesi gibi unsurları içerdiği belirtilmektedir! Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bir süreden buyana Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine karşılık AB’den yaptırım talep etmekte. Çipras, özellikle Ege’de Meis Adası çevresinde Türkiye’nin arama ve sondaj yapması halinde bunu savaş sebebi sayacağını açıkladı! Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrougalos’un ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Türkiye’nin sondaj faaliyetleri konusundaki rahatsızlıklarını dile getirdiği ifade edilmekte. Kısa bir süre önce Malta’da düzenlenen Güney Avrupa ülkeleri toplantısının ardından yayımlanan ortak bildirideki Doğu Akdeniz ile Kıbrıs konusundaki ifadeler TC Dışişleri Bakanlığı ve KKTC tarafının ciddi biçimde tepkisine neden oldu. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en başından beri Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanı meselesini barış ve uzlaşı zemininde ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözümlenebilmesi için çaba göstermiş ve göstermeye de devam etmektedir. Doğu Akdeniz’deki kaynakları iş birliği ve uzlaşı ortamına katkı yapacak şekilde değerlendirebilmek tüm taraflar için kazançlı olacaktır. Ancak Rum yönetimi ısrarla tam aksi yönde hareket etmeye devam etmektedir.


13

AVRUPA

12 Temmuz 2019 Cuma

Reklamlar


14

AVRUPA

12 Temmuz 2019 Cuma

Haberler

Obezite ve kansere dikkat !

Dr.Namık Yılmaz, Obezite Cerrahisi Avrupa Ajansı / AVA| Londra Tıb bilimi obeziteden kurtulmanız için birçok yeni tedavi tekniği geliştirmektedir. İngiltere’deki NHS sağlık sisteminindeki aksaklıklar kmtü servis hayati tehlike oluşturabilecek kadar kötü durumda. Hastalar ve tedavi olmak isteyenler artık çareyi Türkiye ve Türk doktorlarında bulmakta. Clinic Antalya bu tedvaileri yapan belli başlı hastanelerimizden

Tıb bilimi obeziteden kurtulmanız için birçok yeni tedavi tekniği geliştirmektedir.

birisi. Clinic Antalya’da yapılan en sık ameliyat çeşitleri laparoskopik gastrik by-pass ile sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatlarıdır. Günümüzde laparoskopik cerrahi tüm dünyada ve ülkemizde giderek artan oranda ve başarıyla uygulanmaktadır.

Dr.Namık Yılmaz

Yağmur Hanımı İngiltere telefonundan arayabilir veya aşağıdaki e-posta adresine yazabilir-

İngiltere’nin

başkenti

Londra’ya

gelen

siniz”

Dr.Namık Yılmaz, Avrupa Gazete ofisini ziya-

Clinic Antalya

ret etti. Ziyaret sırasından Dr.Namık Yılmaz kısaca Clinic Antalya servislerinden Obezite, Kanser ve tedavilerini şöyle açıkladı:

Daha sağlıklı, mutlu ve kaliteli bir yaşam için Clinic Antalya hizmetinizde. Bizi arayabilir,

“Obezite ve Kanser”

hizmetlerimiz hakkında bilgi talep edebilir ve tedavilerimizden yararlanabilirsiniz.

Dr.Namık Yılmaz : “Obezite ve Kanser, insan-

Obezite Nedir?

ların hayatını kabusa çeviren iki amansız hastalıktır. Tıp bilimi bu iki hastalıkla mücadelede büyük mesafeler kat etse de insanların güve-

Obezite hem günümüzün hem de geleceğin en

nilir bilgiye ve tedavi süreçlerini başarıyla ta-

ciddi hastalıklarından biri olarak kabul edil-

mamlayacak olan işinin ehli hekimlere

mektedir. Obezite kısaca, vücutta aşırı yağ do-

gereksinimleri hâlâ ciddi bir sorun olmaya

kusunun birikmesi olarak tanımlanabilir.

devam ediyor. Biz de insanlara obezite, obe-

Obezite, yaşam ve beslenme alışkanlıklarının

zite tedavisi, kanser ve kanser cerrahisi ala-

değişmesi, işlenmiş ve sağlığa zararlı endüs-

nında işinin ehli, yetkin hekimlerle iş birliği

triyel gıdaların aşırı tüketimi ve başka birta-

içinde bilgi sunmak amacıyla bu web platfor-

kım faktörler sonucu ortaya çıkan hem kronik

munu oluşturduk.”

hastalıklara hem de hem hayat konforunda kayıplara neden olan önemli bir halk sağlığı

Antalya’da tedavi

problemidir. Ülkemizde fazla kiloluluk oranı %40’nin üzerinde bildirilmektedir. Yani 2 ki-

Dr.Namık Yılmaz : “Bu platform, her zaman

şiden 1’i obez veya fazla kiloludur. Bu oran ile

için doğru ve eksiksiz bilgiyi sunmayı esas al-

Avrupa ülkeleri arasında zirveye yakın du-

maktadır.İş birliği yaptığımız doktorlarımız,

rumdayız. ABD’de ise maalesef toplumun

kendi alanlarında uzman ve yetkin insanlar-

%60’ı normal kilonun üzerindedir.

dır.Bu konuda aklınıza takılan her konuyu so-

İngiltere Tel: 0773 822 4503 Yağmur hanım

rabilir, bilgi talep edebilir, hiç tereddüt

clinicantalya@gmail.com

etmeden bize ulaşabilirsiniz.Web sitemiz

talya.com

henüz gelişme aşamasındadır. Her geçen gün

Adres: Arapsuyu Mah. Atatürk Bulvarı, No:23

içeriğini daha da zengin hale getirerek hizmet

Gökay Plaza, 1. Kat. D.1-2 Konyaaltı Antalya-

sunmaya devam edeceğiz.Bize ulaşmak için

Türkiye

www.clinican-


15

AVRUPA

12 Temmuz 2019 Cuma

Reklamlar


16

AVRUPA

Haberler

12 Temmuz 2019 Cuma

Londra Süleymaniye Kültür Merkezi Geleneksel Anadolu yemeklerini sunacak

Anadolu Lezzetleri sokak Yiyecek festivali kaçmaz Avrupa Ajansı / AVA| Londra

15 Temmuz’da sona eriyor.

Bu Festivalde lezzet var, Anadolu yemekleri var.

Süleymaniye Kültür Merkezi’nin önünde ya-

Londra Süleymaniye Kültür Merkezi’nin düzen-

pılacak olanTaste of Anatolia / Food Fair,

lediği enfes lezzetlerle dolu geleneksel Anadolu

Anadolu Lezzetleri sokak Yiyecek festivali, 15

yemeklerini yiyebilirsiniz. Bu festival kaçmaz.

Temmuz’da sona eriyor.

Adana kebabtan tutunda, Lahmacun, Tavuk Kuzu İşi ve Dönere, kızarmış tavuktan Çiğ Köfte

Tarih: 11 - 15 Temmuz 2019

ve Künefe’ye kadar ne ararsanız var. Tabiki

Saat: 11am - 22pm arası

yaza özel Dondurma, Tantuni, Türk Çayı ve

Adres: 212 - 216 Kingsland Road,

Türk Kahvesi sizlere sunuluyor.

London E2 8AX TEL: 020 7684 9900 www.suleymaniye.org info@suleymaniye.org Underground: HOXTON or HAGGERSTON Buses: 67 - 149 - 242 - 243 Laburnum St. Stop

Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin nüfusu kaç oldu? AB'nin nüfusu göç sayesinde arttı

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkenin toplam nü-

nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, onu

fusu 2019 yılı itibarıyla 513,5 milyona ulaştı.

67 milyon ile Fransa, 66,6 milyon ile İngiltere, 60,4

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre,

milyon ile İtalya, 46,9 milyonla İspanya ve 38 mil-

AB üyesi 28 ülkede 2018 yılında ölümlerin sayısı

2018 yılının başında 512,4 milyon olan AB üyesi 28

yonla Polonya izledi.

doğumları geçti. AB’de bu dönemde toplam 5,3 milyon ölüm, 5 milyon doğum gerçekleşti. AB'nin

ülkenin toplam nüfusu, bu yılın başında 513,5 milyona ulaştı. Böylece geçen yıl AB'nin nüfusu 1,1

Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus 82

nüfus artışı yaklaşık 1,1 milyon göçmenden kay-

milyon kişi artış gösterdi. Almanya, 83 milyonluk

milyon 3 bin 882 kişi olarak ölçüldü.

naklandı.

66,6 milyon ile İngiltere AB’nin en kalabalık ülkelerinden


17

AVRUPA

Haberler

12 Temmuz 2019 Cuma

TÜRK BANKASINA LONDRA’DA ÖDÜL EUROMONEY, ÇALIK GRUBU’NUN ARNAVUTLUKTAKİ BANKASI BKT’Yİ 7.KEZ YILIN BANKASI OLARAK ÖDÜLLENDİRDİ

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Standard Bank FICE Satış, Şirketler ve Bankalar Departmanı Direktörü Mehmet Ali Aksoy,

Dünyanın önde gelen finansal yayınlarından

Swiss Finance Corporation Direktörü Kamran

Euromoney, bankacılık sektöründeki üstün

Usmanı, Türk-İngiliz Gazeteciler Birliği Başkanı

performansı ve liderlik konumunu değerlendi-

Alpaslan Düven ve dünyanın önde gelen ban-

rerek, Çalık Grubu’nun Arnavutluk’taki ban-

kalarının yönetim kurulu başkan ve ceo'ları ka-

kası BKT (Banka Kombëtare Tregtare)’yi 7.kez

tıldı. Cari Yıl içinde ayrıca, The Banker, Global

“Arnavutluk’un en iyi bankası” ünvanına layık

Finance ve EMEA Finance tarafından da yılın

gördü. İngiltere'nin başkenti Londra’daki Hil-

bankası ödüllerine layık görüldü. BKT yüzde

ton Park Lane'de düzenlenen Mükemmeliyet

29,4 Pazar payı ile sektördeki 2. ve 3. Büyük

Ödülleri töreninde ödül, bankanın Yönetim Ku-

bankaların toplamından daha büyük. Bu pazar

rulu Başkanı Mehmet Usta ve Genel Müdür

payı ile Yurt dışında en yüksek pazar payına

Seyhan Pencaplıgil’e takdim edildi. Geceye

sahip Türk bankası konumunda.

İngilizler kendisini Hristiyan

olarak tanımlamıyor Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Hristiyan olarak tanımlayanların oranı son on yıllarda dramatik şekilde azaldı.Araştırmaya göre, bu

İngiltere Ulusal Toplumsal Araştırma Merkezi'nin

oran 1983'te yüzde 66 iken, 2008'de yüzde 50'ye,

anketine göre, ülkede kendisini Hristiyan olarak

2018'de ise yüzde 38'e geriledi.

tanımlayanların oranı 2008-2018 döneminde yüzde 50'den yüzde 38'e düştü. Kuruluşun yaklaşık 3 bin

Ülkede hiçbir dini benimsemediklerini söylenlerin

kişiyle gerçekleştirdiği "İngiliz Toplumsal Tutum-

oranı ise 1983'te yüzde 31 iken, 2018'de yüzde 52'ye

ları" başlıklı araştırmasına göre, ülkede kendisini

yükseldi.

Mehmet Usta ve Seyhan Pencaplıgil, Mehmet Ali Aksoy, Kamran Usmanı, Alpaslan Düven


18

AVRUPA

Haberler

12 Temmuz 2019 Cuma

Daymer 30.yıl festivalini Selda Bağcan ile Moğollar ile kutladı Selda Bağcan: “Yaz Gazeteci Yaz” Moğollar: “Hadi Deyiverin Gari”

Day-Mer Başkanı Aslı Gül

Aşık Mahsuni’nin “Yaz Gazeteci yaz” Selda Bağcan’ın çıkış şarkısıydı

Binlerce insan Daymer festivalinde eller havada coştu eğlendi

İngiltere İşçi Partisi ( Labour) Hackney Millevekili Diane Abbott

İngiltere İşçi Partisi ( Labour) Hackney Millevekili Diane Abbott, Hackney Belediye Meclis üyesi Can Özşen, Avrupa Gazetesi sahibi Vatan ÖZ

Selda Bağcan, “Yaz Gazeteci yaz” ile coşturdu Avrupa Ajansı / AVA| Londra lık diyoruz. Festival etkinliklerimizin başarısı ve özellikle park festivalimizin çoşkusu küçüğünden DAY MER Kültür ve Sanat Festivali bu yıl 30'ncu büyüğüne kadar üye ve dostlarımızın sahiplenkez 12 Haziran-7 Temmuz arasında gerçekleşti. mesi, kollektif ve örgütlü çalışmasının ürünüdür. DAY MER çatısındaki Londra Meydan SahneBu etkinliklerimize katılan, bizlerin yanında olan si'nin 12 Haziran'da 30'ncu yıl kutlaması etkinliği ve yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz. ile başlayan festival, 7 Temmuz Clissold Park'ta Bize katılmak isteyen dostlarımızı Day-Mer'in Selda Bağcan ve Moğollar'ın da sahneye çıktığı önümüzdeki dönem örgütleyeceği çalışmalara Park Şenliği ile sona erdi. İngiltere’de birçok orbekliyor, başka etkinliklerimizde görüşmek üzere ganizasyon faaliyet gösterirken Day-Mer’i onlardiyoruz. ” dan ayıran iki önemli özelliği var. Bunlardan birisi Festival Programı Dopdoluydu yerli yabancı ayrımı yapmadan hak arayışında ortak mücadele vurgusu yapması ve göçmen işDAY MER, Kültür ve Sanat Festivali'nin yapıldığı çilerle yerli işçileri birleştirmesi. Diğer önemli özel12 Haziran-7 Temmuz arasında çocuk ve gençlik liği ise 30. kez insanları yeryüzü sofrası olarak şenliğinden panellere pek çok etkinlik gerçekleşti. adlandırdığı çatısı altında toplaması. Day-Mer 22-23 Haziran Cumartesi-Pazar, "Neredeyse KaKültür ve Sanat Festivali, bu sene de dayanışma dını Elizabeth" oyunu Kuzey Londra Toplum mesajı verdi. İngiltere İşçi Partisi ( Labour) HackMerkezinde oynandı. 29 Haziran Cumartesi ney Millevekili Diane Abbott, Hackney Belediye Gençlik Şenliği ve 30 Haziran Pazar Çocuk Şenliği Başkanı Philip Glanville, Hackney Belediye Mecyapıldı. 3 Temmuz Çarşamba, 19.00: Gençlik palis üyesi Can Özşen, İAKM Cemevi başkanı Kadir neli, "Lives Not Knives" ve 5 Temmuz Yürük, BAF Başkanı İsrafil Erbil, CHP İngiltere Cuma, 19.00: Panel, “Kültür ve saBaşkanı Kazım Gül, Pazarcık Başkanı Mustafa natta işçi sınıfının izleri gerçekSevran, Bozcader Başkanı Nesimi Keskin, leşti. 7 Temmuz Pazar, 12.00 Park Şenliği, Selda Bağcan, MoSelda Bağcan: “Yaz Gazeteci yaz” ğollar ve Moğollar: “Hadi deyiverin gari” yerel sanatçılar, DAY MER Kültür ve Sanat Festivali, 7 Temmuz Clissold Clissold Park'ta Selda Bağcan ve Moğollar'ın da Park’ta halkı coşsahneye çıktığı Park Şenliği ile sona erdi. Selda turdu eğlendirdi. Bağcan, çıkış şarkısı ile coşturdu. Aşık Mahsu(Foto: Avrupa Ajansı ni’nin “Yaz Gazeteci yaz” şarkısını hep birlikte AVA- Vehbi Kocasöyleyen halk, Moğollar’ın Türkiye’mizin güzide Oktay Şahbaz) bölgelerinden Ege’nin ünlü şivesiyle söylediği “Hadi deyiverin gari” şarkısı ile dans ettiler oynadılar. Aslı Gül: “Day-Mer Birlik ve Mücadele Platformudur”

İAKM Cemevi başkanı Kadir Yürük, CHP İngiltere Başkanı Kazım Gül, Vatan Öz

Day-Mer Başkanı Aslı Gül konuşmasına, emekleriyle festivali 30. Yılına taşıyan dostlara teşekkür ederek ve hoşgeldiniz diyerek başladı: “30. Day-Mer Kültür ve Sanat Festivali çalışmalarında yer alan üye ve dostlarımıza emeğinize sağ-

Feyzi Cinpolat, Ahmet Sezgin, Mustafa Sevran

CHP İngiltere Başkanı Kazım Gül, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Jale Özer, ADD ve CHP üyeleri

Moğollar, ‘herşey güzel olacak’ şarkı söylemin kimseye zararı yok dedi


19

AVRUPA

Haberler

12 Temmuz 2019 Cuma

Britanya turizm endüstrisinde yeni bir şirket:

Akbay Specialist Tourism & Hospitality Business Consultancy Avrupa Ajansı / AVA| Londra

madan başlayarak tüm yerel hizmet ve transferlerini yaptık.”

Britanya turizm endüstrisinde %80’inin yıllık cirosu 250.000 Sterlin’in altında olan 127.000 işletmenin faaliyet gösterdiği biliniyor. İngiltere’ye gelen turistlerin yarısından fazlası başkent Londra’ya geldiğinden başkent Britanya turizm endüstrisi açısından hayati bir önem taşımakta. İngiltere’de turizmini, Akbay Consulting şirketini kuran Gürkan Akbay’a sorduk. Gürkan Akbay yaklaşık bir yıl önce Londra’da Specialist Tourism & Hospitality Business Consultancy adı altında bir danışmanlık firması kurdu. AVRUPA: Gürkan Akbay, bazı misafirleriniz ile tesadüfi yaptığımız sohbetlerde de şirketinizin ve sizin adınız geçti. Bizde sizleri merak ettik ve bir merhaba ile başlayalım.

AVRUPA: BİZE BİRAZ KENDİNİZİ TANITIR MISINIZ ? GÜRKAN AKBAY: “1966 Türkiye Diyarbakır doğumluyum, lise yıllarından beri aktif olarak Turizm ile uğraşmaya başladım. Üniversite ile birlikte profesyonel olarak, devam ettim. Çoğunluğu 5 yıldız ve zincir olmak üzere bir çok otelin genel müdürlüğünü yaptım. Yaklaşık 35 yıllık bir turizm tecrübesi diyebiliriz.” AVRUPA: Daha önce yurt dışı deneyimleriniz oldu mu ? GÜRKAN AKBAY: “Turistik olarak söylemeye bile gerek yok tüm avrupa ve diğer bölgeleri de gezdim. Profesyonel iş olarak ise başlangıçta Avrupa’dan Türkiye’ye “incoming” olarak gelen turistlere yerel hizmet vermekle başladık. Zaman için de bu “outgoing” olarak orta doğu ve orta doğulu misafirlerin Avrupa gezilerine dönüştü. Konakla-

AVRUPA: Neden İngiltere ? GÜRKAN AKBAY: “Türkiye de erken iş hayatına atılmanın ödülü olarak 49 yaş sonların da emekliliğe hak kazandım. Ama doğal olarak çalışmaya devam etme kararı aldım. Küçük yaşta bir oğlum da olduğu için, yeni bir yaşam kurma oğlumun da eğitimini burada almasını istedik. Oğlumuz bir dünya insanı olmalıydı ve Ankara Antlaşması . Ankara Anlaşması aslında Avrupa Birliği Ekonomik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde bir protokoldür. Ve bu protokole dayalı olarak İngiltere’nin Türk vatandaşlarına kendi işlerini kurmaları şartıyla İngiltere’de yaşamak ve yerleşmek için verdiği bir vize türüdür. Dolayısı ile gerek sermaye gerekse bilgi birikimimiz ile bu antlaşmadan da yararlanarak Akbay Consulting’i kurdum.” AVRUPA: : İngiltere’de turizm için fırsat var diyorsunuz ? GÜRKAN AKBAY: “DCMS (Department for Culture, Media and Sport) verilerine göre 2.1 milyon kişi doğrudan turizm alanında istihdam edilmekte olup, bu toplam istihdamın % 7 sine denk gelmektedir. Britanya turizm endüstrisinde %80’inin yıllık cirosu 250.000 Sterlin’in altında olan 127.000 işletmenin faaliyet gösterdiği belirtilmektedir. Şirketimiz de bunlardan biri. İngiltere’ye gelen turistlerin yarısından fazlası başkent Londra’ya geldiğinden başkent Britanya turizm endüstrisi açısından hayati bir önem taşımaktadır. Bir turizm destinasyonu ve Birleşik Krallık’ın diğer bölgeleri için bir giriş kapısı olarak Londra’nın tanıtılması ve pazarlanması, başlı başına bir iş. Ayrıca Londra ya gelen turistler sadece tatil ve kültür turizmi için de değil ciddi bir sağlık ve eğitim turizmi de var.”

Akbay Consulting şirketi sahibi Gürkan Akbay

İngiltere’de turizmini, Akbay Consulting şirketini kuran Gürkan Akbay’a sorduk.

AVRUPA: “Türkiye ve orta doğulu misafirler”

vermeyi tercih ediyoruz. Yabancı ve yeni bir yaşam

GÜRKAN AKBAY: “İşte biz Akbay Consulting

da ailenin ne kadar önemli ve başarının bir parçası

olarak özellikle Londra’ya gelen Türkiye ve orta

olduğunun farkındayız. Dolayısı ile sadece bir tu-

doğulu misafirlere yerel her türlü hizmeti vermek-

rizm hareketinden çok, yeni bir yaşamı şekillen-

teyiz. Bir acenteden çok danışmanlık hizmeti ola-

dirme peşindeyiz. Buda tam ve detaylı bir

rak da birebir ilgilendiğimiz için kişisel bir serviste

danışmanlık hizmeti ile sağlanabiliniyor.”

olmuş oluyor. Ve misafirlerimiz ile döndüklerinde

AVRUPA: Akbay Consulting markasının tercih edilme sebebi nedir ? GÜRKAN AKBAY: “Her şeyden önce bizde kendimiz ailece Londra’ya yeni geldik. Bazı konular da dostlarımız ile bazı konularda ise kendimiz deneyimleyerek bir şeyleri başardık. Bu da bizde ciddi bir deneyim , yol haritası edinmemize neden oldu. Biz müşterilerimiz ile adeta bir evlilik yapıyoruz ve ‘’ İyi günde ve kötü günde ‘’ diyoruz. Dolayısı ile Londra’ya gelen özellikle kendi ülke vatandaşlarımız ve orta doğulu misafirlerimiz kendilerini hizmet anlamında bize güvenerek teslim ediyorlar. Sağlık sorunları ile ilgili olarak, gelenler için çok ciddi özel hastane ve doktor çözüm ortaklarımız var. konaklama için her türlü ekonomiye yönelik otel paydaşlarımız var. Bunların yanı sıra hukuk ve eğitim konuların da profesyonel paydaşlarımız var.”

AVRUPA: Ve siz de tam burada AKBAY CONSULTING diyorsunuz. Son olarak Londra’yı deneyimlemek isteyenlere bir öneriniz var mı ? GÜRKAN AKBAY: “Evet belki biraz reklam olacak ama bizim Akbay danışmanlık şirketimiz gerçekten başarılı bir yol çizmeye başladı. Londra’ya turistik amaçla gelecek kişilerin sadece doğru fiyatla doğru bir otele ihtiyacı var, bunun için de internet dünyası yeterince hizmette. Ancak Ankara antlaşması, yada sağlık ile ilgi gelenlerin, doğru adımlarla başlaması için mutlaka bir danışmanlık hizmeti alması gerekmektedir. Biraz önce de değindik ya yeni bir yaşam diyoruz, bazen atılan yanlış adımların telafisi olmayabiliyor. Sonuçta karşımızda kocaman bir devlet var. Özellikle danışmanlık aldıkları şirketlerin çözüm ortaklarına baksınlar. Hukuk, eğitim ve sağlık anlamın da yeterli olmaları şart. Sağlık konusun da bile doğabilecek türlü hukuki sorunlar ile yıllarca boğuşabilir veya Ankara antlaşması uygulamasında bir yanlış hamle ile red yiyebilirler. Söz konusu ailelerimiz ve ciddi destekler almamız şart.”

de irtibatı kesmeyerek networkümüzü genişletiyoruz. 3 yıl içerisinde ciddi bir orta doğu pazarına sahip olacağımızdan hiç kuşkumuz yok.”

AVRUPA: Bir çeşit kişisel hizmet yani ?

Specialist Tourism & Hospitality

GÜRKAN AKBAY: “Aslında biz birey olarak hiz-

Business Consultancy

met vermekten çok, aile olgusunu her zaman el üs-

https://akbayconsulting.com

tünde tutmayı ve bir bütün paket olarak hizmet

info@akbayconsulting.com


20

AVRUPA

Haberler

12 Temmuz 2019 Cuma

İngiltere İşçi Partisi’nin Kıbrıslı Türk Dostları Grubu

İngiltere İşçi Partisinin Türk Dostları Gurubu Haringey Toplum Merkezinde toplantı düzenledi. Enfield Belediye Meclis lideri Nesil Çalışkan, Enfield Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Karahasan, Türk Futbol Federasyonu Eski Başkanı Akın Uysal ve Arif Tahir Erişen

K.K.T.C Londra temsilcisi Oya Tuncalı, İşçi Partili Mehmet Kerman, Enfield Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Karahasan, Enfield Belediyesi meclis üyesi Alev Cazımoğlu,

İngiltere İşçi Partisi’nin Kıbrıslı Türk Dostları Grubu (The Turkish Cypriot Friends of Labour Party) 5 Temmuz akşamı Kuzey Londra Haringey Toplum Merkezinde toplantı düzenledi. Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İngiltere İşçi Partisi’nin Kıbrıslı Türk Dostları Grubu (The Turkish Cypriot Friends of Labour Party) 5 Temmuz akşamı Kuzey Londra Haringey Toplum Merkezinde toplantı düzenledi. Toplantıya, K.K.T.C Londra temsilcisi Oya Tuncalı ile eşi İhsan Tuncalı, Enfield Belediye Meclis lideri Nesil Çalışkan ile meclis üyesi annesi Alev Cazımoğlu, Enfield Belediye Başkan yardımcısı Sabri Özaydın, Edmonton Milletvekili Kate Osamor, Enfield Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Karahasan, Türk Futbol Federasyonu Eski Başkanı Akın Uysal, Arif Tahir Erişen, Hüseyin Osman, Toplum Merkezi Başkanı Niyazi Enver, İşçi Partili Mehmet Kerman, Haringey Belediye Meclis üyesi Peray Ahmet, Mehmetçikli Timur Tayyareci, Ufuk Caner, Mehmet Seyfi gibi birçok İşçi Partili davetli katıldı. Toplantıda konuşan Enfield Belediye Meclis lideri Nesil Çalışkan, Kıbrıslı Türklerin Birleşik Krallık’taki görünürlüğü açısından çok önemli bir adımlardan birisi olduğunu söyledi.


21

AVRUPA

12 Temmuz 2019 Cuma

“Köyüne geleceğine sahip çık”

İngiltere Tavlaköyü Sosyal Dayanışma Derneği:

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

“Bizler İngiltere’de yaşayan tüm tavlalılara derneklerine ve geleceklerine sahip çıkmalarını söylüyo-

İngiltere İngiltere Tavlaköyü Sosyal Dayanışma

ruz. Bugün bizler yönetimdeyiz ve sizler üyesiniz.

Derneği adına Hasan Dumanlı, Avrupa Gazetesine

Yarın sizler yönetici olursunuz ve bizler üye konu-

derneğ, tanıtıcı bir açıklama gönderdi. Açıklama

munda oluruz. Önemli olan saygı sevgi çerçeve-

şöyle:

sinde değerlerimizi geleceğimizi yarınlarımıza

“İngiltere Tavlaköyü Sosyal Dayanışma Derneği ;

aktarabilmek. Sloganımız birkez daha söylemek

2018 Nisan yılında kurulan ve geleceğe dair umut-

gerekirse “köyüne geleceğine sahip çık”

ları ve projeleri olan bir köy Derneği. 1980’li yıllarında Türkiye’den geldiğimiz bu topraklarda bireysel olarak bir çok kazanımlar elde ettik, fakat toplumsal olarak bunu söylemek pek doğru olmaz. Biz dernek felsefemiz olarak daha kaybetmediğimiz kültürümüzü yeni nesillere aktarılması üzerine kuruludur ve bu yönde çalışmalar yapan bir dernek olduğumuzu ve gençlere önem veren anlayışımız devam etmektedir. Bizim halihazırda yaptığımız faaliyetler var. Bunlar kendi yerimizin olmadığınından dolayı kısıtlı oluyor ve istediğimiz yer ve zamanda olmuyor bu aşamada koyduğumuz en büyük hedefimiz bize ait bir binamizin olması bununla ilgili bazı çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde üyelerimizle bunu paylaşacağız.”

Charity olma yolunda “İngiltere Tavlaköyü Sosyal Dayanışma Derneği’nin bir diğer farkıda şeffaf olmamızdır. Yaptığmız tüm faaliyetleri rapor halinde tüm üyelerimize ulaştırıyoruz. Bugüne kadar dernekleşme ve Charity olma yolunda çok önemli adımlar attik. Dernek için gerekli tüm yasal düzenlemeler yapıldı yeni tüzük banka hesapları poliçeler gibi charıty ile ilgili başvurularınızı geçen yıl başlattık. Bu yıl eylül veya ekim gibi olunlu yönde sonlanacağını söyliyebilirim. Bizim bu yıl Ekim ayında Bournemouth ta ve kasım ayında Londra’da üyelerimize bugüne kadar yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağımız üye bilgilendirme toplantıları olacaktır.”

“Köyüne geleceğine sahip çık” İngiltere İngiltere Tavlaköyü Sosyal Dayanışma Derneği adına Hasan Dumanlı’nın Avrupa Gazetesine gönderdiği açıklama şöyle sona erdi:

Advantage Solicitors Direktörü ve Avukatlarından Fidan Osoy

Haberler


22

AVRUPA

Haberler

12 Temmuz 2019 Cuma

Geçtiğimiz Temmuz ayında Blackpool'da düzenlenen 'Sand,Sea,Spray' festivalinden sizlere söz etmiş, gözlemlerimi paylaşmıştım. Bu hafta, o festivalde tanışıp işlerine bayıldığım, oldukça sıradışı bir hayatın içinden gelen Bane'den söz etmek istiyorum. Sanat sayesinde, genç yaşında büyük bir hayat dersini başarı ile geçmiş bir sanatçı o.

Sanatın Kaynağı Mutluluk Değildir!

Sokak Sanatı Eser Nisan Yağmur

Hayat hikayesini okuyunca siz de benim gibi sanatın gücüne bir kez daha saygı duyacaksınız

Bane onların ısrarı ve desteği ile bir graffiti yarış-

yor. Dövme çizimi, kanvasa resim, dükkan pan-

eminim! Oldukça zorlu bir çocukluk dönemi son-

masına katılmış.

juru gibi. Para alması yasak olduğu için boya kar-

rası kısa yaşamının on dört yılını uyuşturucu ba-

O yarışmada birinci seçilmesi ise kaderini değiş-

şılığı yapıyor bu işleri. Artan boyalarla da kendi

ğımlısı olarak geçirmiş Bane.

tirmiş.

çizimlerine çalışıyor. Zorlu geçen bir buçuk yılın

Uyuşturucu etkisi ile işlediği suçların dosyası bo-

Eline spray boyayı aldığı ilk dakikadan itibaren

sonunda hobi gibi görünen resim tutkusunu pa-

yunu

ne istediğinden emin olmuş; Sonsuza kadar bo-

raya çevirme zamanı geldiğini düşünüyor. Gra-

başlayınca,devlet ona "gel bakalım,senin yerin ha-

yamak!

fiker olarak çalıştığı firmaya,artık kendi işinde

mızda. Uyuşturucu bağımlılığını boyalarla yen-

pishane" demiş.

Çocukken yaptığı grafitilerden on iki yıl sonra

çalışmak istediğini söylüyor ve ayrılıp atölyesini

diğini

Tam üç buçuk yıl hapis cezası verilmiş mahke-

eline spray alıp yarışmaya katılması ve o yarış-

açıyor. 2012 yılından beri sadece boya ve resim-

temizlendim,arındım.Doğayı,hayvanları daha

mede.Hakim ona uyuşturucu tedavisi için terapi

madan birinciliği alarak ayrılması güvenini yerine

leriyle yaşıyor. Grafitinin yarışmasında birinci ol-

derin hissediyorum. Eserlerimde hayvanlara yer

görmesi koşulu ile cezasının düşürülebileciğini

getirmiş. Klinik yetkililerine artık terapiye ihtiyacı

ması ona komisyon usulu çalışma yolunu açıyor

vermem o yüzden. Onları saf,bakir,bozulmamış

söyleyince terapiye başlamış.

olmadığını ve ayrılmak istediğini söylediğinde iş

bir bakıma. O gün bugündür işlerine talep büyük.

buluyorum." Kötü günleri arkadında bırakan

Zürih yakınlarında bir klinikte iki yıl süren bir te-

bulması koşuluyla terapiyi sonlandırabilecekleri

Kısa sürede İsviçre'de tanınıyor bu sayede.İlk

Bane bugün geleceğe umutla bakan,çok sevilen

davi görmüş.Bu iki yıl içinde, tedavinin parçası

cevabını almış.

yurtdışı işini İsviçre Büyükelçiliği vasıtası ile Yu-

bir sanatçı. Doğuştan gelen büyük yeteneği, azmi

olarak her fırsatta resim yapmış.

Vatandaşı grafiti sanatçısı Cruze ile tanışması o

nanistan'da yapıyor. Atina'da gerçekleştirilen

ve çalışkanlığı ile harmanlanmış.

Çizimleri ve boyama tekniği kendisi ile birlikte te-

döneme rastlıyor. Cruze durumu öğrenince kendi

madde bağımlısı ve evsiz gençler için düzenlenen

Onu bugün en beğenilen sokak sanatçılarından

davi gören arkadaşları tarafından çok beğenilen

grafik ofisinde ona grafik stajyerliği işi ayarlıyor.

bir organizasyon da oldukça büyük bir duvar bo-

biri yapan aslında unutmak istediği geçmişi.

Böylelikle klinikten çıkıyor. Ama ortada başka bir

yuyor. Arkasından Kıbrıs ve Güney Koreden de

Her ne kadar sanatla terapi olsa da, kliniğe yat-

sorun var; para kazanması yasak! Devlet özel ih-

davetler alıyor.

masa bugün bu kadar başarılı olabilirmiydi bil-

tiyaçlarını karşılıyor ve ekstra bir kazanç sağla-

Bir çok sokak sanatı festivalinin önemli konukla-

miyorum?

masının önünü kesiyor. Bunda eski bağımlı

rından ve aranan ismi artık.

Sanatçıların çok sevdiği bir söz vardır; Art never

olmasının etkisi var tabi.

Kendisiyle sohbetimiz sırasında Londra ve İstan-

comes from happiness" yani "sanatın kaynağı asla

Boya ve resim malzemesi alacak parası olmadığı

bul'un da listesinde olduğunu söyledi. Sanırım

mutluluk değildir"

için staj dışında kalan zamanında özel işler yapı-

yakında eserlerini sık sık göreceğiz sokakları-

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!

aşmış

zamanla.Bir

de

eroine

söylüyor

Bane;

"boyalarla


23

AVRUPA

Haberler

12 Temmuz 2019 Cuma

Rimini İtalya’nın belki en güzel şehri değil ama özellikle yazın en popüler olanlarından biri. Rimini'yi bizim Kuşadası’na çok benzetirim cıvıl cıvıl rengarenk. Denizi çok kötü ama eğlencesi şahane, her yaşa hitap eder. İtalya’da olduğunu bilmesem Rusya'ya ait bir şehir diyeceğim. O kadar çok Rus var diyeyim. Pembe Geceleri hiç duydunuz mu bilmem? Ben ilk kez arkadaşım Monica'dan duydum ama özellikle

GEZİ REHBERİ Pembe Geceler (Notte Rosa)

Arzu Sheridan arzusheridan@avrupagazete.com

planlamadım açıkçası, tesadüf eseri geldim ve unutulmaz anlar yaşadım. Rimini’ye gelirseniz

sabası otellerin önlerinde park edilmiş Ferrari,

İspanya’da iken pembe peruk, gözlük, tişört ve flip

bence sizde özellikle bu tarihleri seçin

Porscheler kanıtı. Pesoro, Ravenna, Forli-Casera,

floplarımı almıştım.

Pembe Geceler 2006 yılından beri Adriyatik deni-

Marche, kasabalarında da aynı coşku ile Pembe

Pembe Geceler gerçekten çok eğlenceli... Ağaçlar,

zine kıyısı olan kasabalarda kutlanıyor. 110 km lik

Geceler kutlanıyor.

yollar, çöp bidonları, fıskiyeler, aklıma gelmeyen

kutlarlardı kıyafet olmadan diye düşünmekten

kıyılarda, Comacchio'dan başlayıp Pesaro'ya kadar

Ruslarla çok haşır neşir olmak istemediğim için Ri-

bir çok şey pembe ile süslenmiş. Ve pembe balon-

kendimi alı koyamadım. Ve saat 11 olmadan sar-

her yer pespembe. Riccione bölgenin en havalı ka-

vabella kısmında 4 yıldız, denize sıfır bir otelde kal-

lar her yerde...Oteller pembe çiçekler ile dekore

hoş olurlar yüksek topuk ayakkabılar ellerinde

dım. Pembe Gece nedeniyle otel fiyatları

edilmiş hatta otellerin denize giden patikaları bile

salya sümük ağlarlardı sanırım. Ben otele sabah 2

normalden biraz daha pahalı ama öyle olmasıda

pembeye boyanmış...Restoranlarda menüler, pe-

de gittim ama bir tane sarhoşla karşılaşmadım. En

normal. Otel imperial beach oteller zinciri, müşteri

çeteler hatta meşhur gözlemeleri Piada bile pem-

sevdiğim yanlarından biri otobüsler sabaha kadar

hizmetleri süper. Ilk akşam kumsalda karpuz

beden yapılmış. Pembe bir şehre bu kadar

çalıştı.

vardı mesela denizden çıkanlara ikram ettiler, son

yakışabilir. Güneş batmak üzereyken gökyüzü bile

Bir çok yerde konserler vardı ama en büyüğü Fel-

akşamda beyaz şarap eşliğinde açık büfe. Kesin-

pembe kararıyor. İnsanlar pembe kıyafetlerle yada

lini Park'ta olandı. Fellini Park Rimini'nin kalbi sa-

likle tavsiye ederim odamın deniz manzaralı ol-

aksesuarlarla dolaşıyor. ...Pembe Gece İngiltere’de

yılıyor anladığım kadarıyla. Kurulu stantlarda her

ması da extra mutluluk vericiydi. Ben daha

kutlansa kadınlar kesin pembe sütyen ve donla

çeşit yiyecek ve içecek mevcuttu. Oteller ve bazı diskolar kumsal partileri düzenlenmişlerdi. Gece yarısı havai fişek gösterisi ile gökyüzü renkten renge boyandı. Müzikler birbirine karıştı. Bu benim ilk Pembe Gecemdi ama kesinlikle son olmayacak.... Haftaya görüşmek üzere

Merhabalar, Bu hafta güzelim Londra’da bu güzel yaz günlerinde bakalım neler olup bitiyor. LOVE BOX MUSIC FESTIVAL - LOVE BOX MÜZİK FESTİVALİ - 12/13 Temmuz Ilk olarak Londra'nın en iyi müzik festivallerinin başında gelen Love Box festivaline gidelim mi?

LONDRAYI YAŞAMAK Yaz Partisi

İLKGÜL KARACA ilkgulkaraca@avrupagazete.com

hazırlanıyor. 2 gün devam edecek festival yine ünlü isimlerin yanında, birçok genç yeteneğe de ev sahipliği yapacak.

festival 21 Temmuz, 18 Ağustos ve 15 Eylül'de tekChance the Rapper ve Solange, Loyle Carner,

rarlanacak.

Brockhampton, Four Tet ve Solomun festivalde yer alacak bu isimlerden sadece birkaçı.

Büyük ve dünyaca ünlü mağazaların bulunduğu Oxford Street'den Piccadilly'e kadar uzanan bu

Festival ile ilgili tüm ayrıntılı bilgileri ve fetivale ka-

güzel cadde bu tarihlerde tamamen trafiğe kapatı-

tılacak olan artistlerin tüm listesini alttaki linkten

larak parti havasına bürünecek.

öğrenebilirsiniz.

Bu güzelim, eğlenceli ve renkli sokak partisini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgileri alttaki web sayfasından

http://loveboxfestival.com/ REGENT'S STREET SUMMER FESTIVAL YAZ FESTİVALİ

öğrenebilirsiniz. http://www.regentstreetonline.com/campaigns/summerstreets

Londra’nın en ünlü ve en güzel caddelerinden biri

CARIBBEAN BEACH CARNIVAL - KARAYİP

olan Regent’s Street’de bu pazar yine "Yaz Partisi"

PLAJ KARNAVALI - 14 Temmuz

kutlanmaya başlanacak. Bu pazar ilki kutlanacak

Bu tropikal karnavalı kaçırmak istemiyorsanız hemen alttaki linki tıklayıp planlarınızı yapmaya

Bu pazar yine geçen hafta olduğu gibi sizleri Ka-

başlayın.

rayipler’de hissettirecek bir başka etkinlik var. https://www.enfieldfestivals.co.uk/whatsLee Valley’de kurulan plajda, bembeyaz kum-

on/caribbean-beach-carnival/

salda, müzik dinleyip, dans ederek Karayipler’in

Mutlu ve güzel bir hafta diliyorum. Haftaya görüş-

ünlü içeceği Rum Punch ve tropikal kokteyller iç-

mek üzere, hoşçakalın.

meye, birbirinden lezzetli yemekler yiyerek gününüze renk ve tad katmaya ne dersiniz?


24

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

Ekonomi

12 Temmuz 2019 Cuma

6,4146

£

7,1314

$

5,6838

Çeyrek 423,966

Yarım

847,933

Altın

Altın

Tam

1.690,68

Cumhuriyet 1.752,91

Altın

Altını

Evinizi, işyerinizi, mekan Avrupa Ajansı / AVA| Londra

mutfak banyo mobilyaları satışı ile kazandığı

fak ve banyolarınızı yaşanabilir alanlara dön-

uzmanlığı son teknoloji üretim sistemleri, ka-

üştürmek için her yıl yeni ürünleri Londra’ya

Aqua Tiles Factory Out-

lite ve satış sonrası hizmet anlayışı ile destek-

getiriyor. Dünya standartlarında kalitede,

let, Türkiye’nin seçkin

leyerek inovatif ve özgün

esnek kullanım alanlarına sahip özgün tasa-

şirketlerinden Orka ve

tasarımlara imza atıyor,

rımlar ile çevre sağlığına önem veren, kolay

Turavit’in yeni ürün-

zengin ürün çeşidi ile dünya

kurulumu olan, ahşaba hayat

lerini fabrika fiyatına

çapında marka olma yo-

veren, günümüzün trendlerine

Londra’daki toplu-

lunda emin adımlarla ilerli-

uygun, modüler, şık ve konforlu

mumuza sunuyor.

yor.

ürünleri sizlere uygun fiyata su-

Aqua Tiles Factory Outlet, mutfak, banyo mobilyaları sektö-

nuyor. Ücretsiz Mutfak Tasarımı Mutfak ve banyolarınız yaşana-

Hizmeti Mevcuttur. 7 Birim

ründe çeyrek asıra yakın tecrübesi, dinamik

bilir alanlara dönüşüyor

Fiyat, tezgah, musluk, lavabo

yapısı ve kapasitesi ile sadece şık ve kullanışlı

Aqua Tiles Factory Outlet, mekanlarınızı mut-

veya diğer aksesuarları içermez. Fotoğraflar yalnızca örnekleme amaçlıdır. Tüm fiyatlara KDV dahil değildir. Fiyatlar gösterim sırasında doğru fakat değişebilir. Güncel fiyatlar için lütfen arayınız. Örnek fiyatlar: Porcelain tiles from £7.99 m2 incl.VAT Silicone : £2.99 Spacers : £1.99 Ceramic Tiles : £3.99 m2 Grout 10Kg : £17.99 Chrome Tile Trims : £8.99 Plastic Tile Trims : £2.99

Doğan Accountancy Vergi Değişiklikle Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Dogan Accountancy Wood Green`de

Londra’da faaliyet gösteren mali müşavirlik firması Dogan Accountancy, self assesments, ku-

Londra’nın , çözüm odaklı çalışan tecrübeli mu-

rumlar vergisi (corporation tax), KDV iadesi (

hasebe şirketlerinden Özgür Doğan yönetimin-

VAT returns), maaş bordrosu, yıl sonu hesapları

deki Dogan Accountancy , Wood Green’deki

gibi konularda küçük ve orta ölçekli işletmelere

yeni ofisine taşındı. Şahsi Vergi, İş Planları, Şirket

hizmet veriyor. AAT’den onaylı bir mali müşa-

Yıl Sonu Hesapları, İşyeri Kredileri, KDV İade-

virlik firması olan Dogan Accountacy , muhase-

leri, Şirket Kurulumu gibi alanlarda hizmet veren

benin tüm alanlarına hakim, konusunda uzman

Dogan Accountancy, müşterilerine en uygun üc-

ve profesyonel yapısıyla , ticari faaliyette bulunan

retlendirme ile en kaliteli hizmeti sunuyor. Eğer

kişi ve kurumlara hızlı ve çözüm odaklı bir yaklaşım sunuyor.


25

AVRUPA

Ekonomi

12 Temmuz 2019 Cuma

Dolar 97,096 Endeksi

Tahvil

19,29

EUR/USD

1,125

Bitcoin

nlarınızı yenileyin

11.993 $

Litecoin

117 $

Ethereum

309 $

Bist 100

98.939

HAFTADA £700 - £1000 STERLIN MAAŞLA GARANTİLİ İŞ Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Topluma ve ekonomiye olan katkıları İngilizlerin deyimiyle “Priceless” yani para ile yapılamayacak türden. Peki kim bunlar ve ne iş yapıyorlar ? Nasıl işsiz olanlara iş buluyorlar. Ellerinde sihirli değnek mi var ! Tek yaptıkları hali hazırda işçi (ağır vasıta - şöfor) arayan yüzlerce şirkete yetişmiş sertifikalı eleman sağlamak. Tek yapmanız gereken White Stone School Of Transport aramak !

1 hafta da tüm kaderinizi değiştirin !

dra’nın ilk ve tek Türk Transport Okuluna sahibiz. Yıllardır edindiğimiz tecrübe ile birçok genç yaşlı bayan ve bay olsun herkesi iş sahibi

Basin Mixer Taps from £18.00 incl.

Bayanlar, Baylar, Yeni bir kariyer, yeni bir baş-

yaptık ve yapmaya devam ediyoruz . White

VAT

langıç için hazır mısınız? Teori testinizi geçin,

Stone School Of Transport Okulumzda eğitim

Basin & Bath Mixer set from £55.00

ardından 1 hafta da tüm kaderinizi degiştirin!

vererek sononda sertifika ile kolunuza altın bi-

incl. Vat

Hafta da £700 ile £1000 para kazanmak uzak

lezik gibi meslek takıyoruz”

Kitchen Mixer Taps from £18.99

değil. Çok yakın ! Tek yapmanız gereken HGV

incl.Vat

(Kamyon) ağır vasıta eğitimleri yeni bir kariyer

Flexible Rapid Set Adhesive from £7.99

yeni bir gelecek! Hemen Arayın…

exl.Vat

07572397200 White Stone School Of Transport,

WC with combined bidet(taharatli)

www.whitestonest.co.uk , www.drivercpclon-

Yine Londra’da bir ilk diyebileceğimiz 5 yıldızlı

from £90.00

don.co.uk , Tel: 07572397200

Tır, Kamyon, Van’lara Türk MOT- Servis,

Tel:

TIR, KAMYON, VANLARA MOT SERVİS MERKEZİ AÇILIYOR

Bakım Merkezi (M.O.T Center- Lorry, Van ins-

MEHMET AKTAŞ: “KOLUNUZA ÖMÜR BOYU GEÇERLİ ALTIN BILEZİK TAKIYOR, MESLEK SAHİBİ YAPIYORUZ !”

Çok çeşitli ek üniteler de vardır. Mükemmel mutfağınızı oluşturmak ve daha fazla ayrıntı için şubemize gelmeniz yeterli.

pection and service center) çok yakında açılıyor. Tır, Kamyon, Van’lara Türk MOT- Servis, Bakım Merkezimiz bir ihtiyaçtan doğdu. Merkezimize gelmek isteyen tüm Tır, Kamyon, Van sahipleri bizi arayabilir. 07572397200

Aqua Tiles UK Factory Outlet www.aquatiles.co.uk

Avrupa Gazetesine özel konuşan White Stone

Londra’nın ilk ve Türk Transport Okulu

2 Huxley Parade, Great Cambridge Road, Lon-

School of Transport okulunun direktörü ve

White Stone School of Transport

don, N18 1HY

eğitmeni Mehmet Aktaş, şunları söyledi: “Lon-

0203 876 5557 - 07572397200

020 3609 8997 ve 07405 508 680

erine Karşı Uyarıyor! siz de serbest meslek sahibi, serbest girişimci ya da limited şirket sahibi iseniz Dogan Accountancy doğru adresiniz. www.doganaccountancy.com

Özgür Doğan yönetimindeki Dogan Accountancy , Wood Green’de hizmet vermektedir.

info@doganaccountancy.com Telefon: 0793 057 3273 dres: 235 – 239 High Road, Wood Green, London N22 8HF Telefon: 0793 057 3273

Londra’nın ilk ve Türk Transport Okulu White Stone School of Transport 0203 876 5557 - 07572397200


26

AVRUPA

12 Temmuz 2019 Cuma

Bulmaca


27

AVRUPA

Haberler

12 Temmuz 2019 Cuma

Adriana Lima Türk

erkeklerinden vazgeçemiyor! saplarından paylaşıyorlardı.Geçtiğimiz

Uyar ile Mikonos'ta elele görüntülenen

Lima,uzun süre bir süre Metin Hara'yla

yıl

Metin

çift objektiflere takıldı.Bazıları bunun bir

aşk yaşadı.Çoğu kişi bu ilişlkiyi Haran'ın

Hara,sosyal medya hesabından Adriana

iş görüşmesini iddia ederken,İngiliz ba-

kitap reklamı olarak görsede çift her de-

Lima ile olan fotoğraflarını silmedi. Geç-

sını bunun bir aşk tatili olduğunu iddia

fasında mutluluklarını sosyal medya he-

tiğimiz günlerde Türk iş adamı Emin

ediyor.

Dünyaca

ünlü

model

Adriana

Acun Ilıcalı TV8'i satacak mı?

ayrılmalarına

rağmen

Kendall Jenner'a büyük tepki!

Cüneyt Özdemir'den Şeyma'yı kızdıran yorum! YouTube'daki videolarıyla adeta bir fenomene dönüşen Cüneyt Özdemir, Şeyma Subaşı'nın kendisinden söz ettiği

ve

geçtiğimiz

günlerde satışa sunulan 'Sadece Şeyma' ki-

jAcun Ilıcalı, yurtdışına ihraç ettikleri prog-

Kendall Jenner da pek çok ünlü gibi Bottle Cap Challenge

tabının aslında kaç

akımına katıldı.Ünlü model, jet ski üzerindeyken şişe ka-

adet satıldığını du-

pağını ayağıyla açtı.Açılan kapak denize düştü.04Bu gö-

yurdu.

rüntüleri paylaşan Jenner'a sosyal medyada tepki yağdı.

Cüneyt Özdemir'in,

ramlardan daha fazla para kazandıklarını be-

"Kitap

demeye

lirterek, "TV8'de bu yıl para kazanamadık.

Kendall Jenner da pek çok ünlü gibi Bottle Cap Challenge

dilim varmıyor" yorumu magazin

Sektör küçüldü. Ama karamsar değilim" dedi.

akımına katıldı.

dünyasında geniş yankı bulmuştu. Özde-

Ilıcalı TV8’i satmayı düşünmediğini de açıkladı.

mir'in Subaşı'yı tiye aldığı anlar sosyal

Ünlü model, jet ski üzerindeyken şişe kapağını ayağıyla

medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

açtı.

Şeyma Subaşı'nın alay konusu olan kitabı-

tv100’daki Sabah Sohbeti programına konuk

Açılan kapak denize düştü.

nın 40 bin sattığı konuşulurken, Cüneyt

oldu. 7 ülkede program yaptıklarını duyuran

Bu görüntüleri paylaşan Jenner'a sosyal medyada tepki

Özdemir'den yeni bir hamle geldi. Suba-

Ilıcalı, spor realite programı Exathlon’un 1

yağdı.

Acun

Ilıcalı,

Cengiz

Semercioğlu’nun

şı'nın her yerde gururla söz ettiği kitabı

Ağustos’ta Amerika’da çekimlerinin başlayacağını açıkladı. 7 ülkede program yaptıklarını söyleyen Ilıcalı, “Format ihraç ediyoruz. Ro-

için Özdemir, kendi YouTube kanalında

Birçok kişi kapağın denize düş-

manya ve Kolombiya’da da başarılı sezonlar

tüğüne

geçirdik” dedi.Acun Medya olarak yurtdı-

çekerek,

şında, Türkiye’de kazandıklarının 5 katı daha

ner'ı

fazla para kazandıklarını açıklayan Ilıcalı,

kirletmekle"

şöyle devam etti: “Türkiye’de olağanüstü

dikkat

özel bir video yayınladı ve yayınladığı videonun adını, ''Şaka değil, Sadece Şeyma kitap analizi'' koydu.

Jen-

Özdemir, kitabı tiye aldığı videoda, kita-

"denizi

bın 40 bin satmadığını, gerçek rakamı Ha-

suçladı.

bertürk'ten

bir

gazetecinin

ortaya

çıkardığını söyledi.

mutluyum. Asla yurtdışına yerleşme niyetim

Özdemir, 'Sadece Şeyma' kitabının 4 bin

yok. Ben sokakta yaşayan biriyim.” dedi.

500 adet satıldığını söyledi.


28

AVRUPA

Kültür Sanat

12 Temmuz 2019 Cuma

Haftalık Falınız 21 Mart - 19 Nisan

Haftanın Yemeği Koç

Geçmişte yaşadığınız ilişkinizin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Eski defterleri açmamanız sizin için iyi olacaktır. Geçmiş ilişkilerin vaatlerine itibar etmeyiniz. 20 Nisan - 20 Mayıs

Boğa

Kariyerinizle ilgili beklemediğiniz bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Yeni tanışacağınız insanlarla kuracağınız diyaloglar sayesinde yeni projeler ortaya çıkarabilirsiniz. 21 Mayıs - 21 Haziran

İkizler

Finansal koşullarınız ile ilgili geçmişte

SELANİK GEVREĞİ

Malzemeler:

Yapılışı:

6 tane yumurta

Yumurtayı şekerle çırpalım. İçine yağı, ka-

1.5 su bardağı toz şeker

bartma tozunu, vanilyayı, tuzu ve unu ek-

1.5 su bardağı zeytinyağı

leyip çok koyu kıvamlı bir kek hamuru

1 paket kabartma tozu

hazırlayalım. Hazırladığımız hamurun içine

1 paket vanilya, 1 fiske tuz

yemişleri koyup kaşıkla karıştıralım. Yağ-

3 su bardağı un

lanmış büyük boy dikdörtgen borcama ha-

1 su bardağı damla çikolata

muru yayıp üstünü düzeltelim. Isıtılmış

1/2 su bardağı fındık

175 derece fırında pişirelim. En az yarım

gevrekleri fırın tepsisine yan olacak

1/2 su bardağı antep fıstığı

saat bekletip iyice soğutalım. Soğuyan gev-

şekilde dizelim. kızgın fırında kızarıp kuru-

1 su bardağı kuru meyve şekerlemesi

reği kekin bir bıçakla keselim. Kestiğimiz

yuncaya kadar pişirelim.

yaşadığınız sorunların sebeplerini bugün daha net fark edebilirsiniz. Bunları hızlıca çözmek için oldukça doğru bir gün. 22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç

Yakın çevrenizle ilgili istenmeyen birtakım sorunlar yaşayabilirsiniz. Geçmişi tekrar konuşmak yerine uzlaşmacı bir tavır içinde sorunları çözmelisiniz. 23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

Hayatınızda yeniliklere yer açarak enerjinizi yeniden güçlendirmek isteyebilirsiniz. Aklınızdaki kişinin güvenini kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. 23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

İlişkilerde yeni bir yön yakalamak isteyebilirsiniz. Sorun yaşadığınız ilişkinizi sonlandırabilir ve ekonomik anlamda yepyeni kararlarda alabilirsiniz.

Teknoloji Köşesi Apple'dan iCloud'da yeni oturum açma sistemi Apple yetkilileri 9-5Mac’e göre iCloud’un bir sonraki sistemiyle yeni bir oturum açma sisteminin denendiğini açıkladı.

beta.icloud.com adresine yönlendirilecek lendirilmiş Apple Kimliğini kullanarak si-

sonra oturum açmaya devam edebilecek-

iCloud’un internet sitesi, iOS 13, iPadOS

teye giriş yapması istenecek.

ler.

13 ve macOS Catalina beta sürümlerini

Kullanıcılar, beta donanımlı cihazlarda

"Devam Et" e tıklamak, iPad Pro'nun Yüz

kullanan kullanıcıların, cihazlarında Face

veya bilgisayarlarda, kullanıcının bu sis-

Kimliği kimlik doğrulama özelliğini etkin-

ID ve Touch ID kullanarak hesaplarında

temi kullanmak isteyip, istemediğini

leştirerek kullanıcıyı birkaç saniye içinde

oturum açabileceğini belirtiliyor.

soran bir açılır pencere ile karşılaşacak-

otomatik olarak imzalayacak; yani, Apple

iCloud adresini ziyaret eden kullanıcı,

lar. Bir kere onay veren kullanıcılar, daha

Kimliği şifre girişi gerekmeyecek.

ve daha sonra kullanıcıdan cihazla ilişki-

Apple yeni modellerde klavye tasarımını değiştiriyor 2015 yılından bu yana MacBook modellerinde kullanılan kelebek klavye tasarımı tarihe karışıyor. Apple yıl sonundan itibaren önceki makaslı anahtar tasarımına geri dönmeyi planlıyor.

bek tasarımı özellikle tuşların altına toz kaç-

2015 yılında gerçekleştirilen MacBook tanı-

Book Pro modellerinde farklı bir klavye tasa-

tımında Apple kelebek adını verdiği yenilikçi

rımı kullanılacağını iddia ediyor. Bu tasarım

kullanılıyor. Makaslı anahtar yapısı ilk ola-

Sevgili balıklar, ikizler yeniayı ile

bir klavye tasarımı tanıtmıştı. Mevcut ma-

bildiğimiz makaslı anahtar yapısını temel

rak yıl sonunda piyasaya çıkacak yeni Mac-

bu aya başlıyorsunuz. Hayatın size sunmuş

kaslı anahtar tasarımının yerini alan kele-

alacak. Halen Magic klavyelerde bu tasarım

Book Air modelinde yer alacak.

23 Eylül - 22 Ekim

Terazi

Size karşı dürüst olmayan bazı arkadaşlarınızdan önemli itiraflar duyabilir ve duyduklarınız karşısında hayrete düşebilirsiniz. Acele kararlar verip hemen hareket etmeyin. 23 Ekim - 21 Kasım

Akrep

olduğu şans ve fırsatları hemen değerlendirme iç güdüsü içerisinde olacaksınız. 22 Kasım - 21 Aralık

Yay

Unutkanlıklara karşı dikkat etmeniz gereken bir gün. Yapmanız gereken sorumlulukları ertelemek yerine önceliklerinizi belirlemeniz gerekmektedir. 22 Aralık - 19 Ocak

Oğlak

Yaşamınızda sizi yoran bütün olaylardan uzaklaşıp kafa dinlemek istediğiniz bir gün olabilir. Kendinizi duygusal anlamda her şeyden arındırmak için doğru bir zaman. 20 Ocak - 18 Şubat

Kova

Aileniz ile aranızda biraz sert konuşmalar olabilir. Bu noktada kendinizi ezdirdiğinizi düşünebilirsiniz. Biraz daha empati yapmalı, iyiliğiniz için olduğunu unutmamalısınız. 19 Şubat- 120 Mart

Balık

Ailenizle üzerinize düşen sorumluluklarınız yüzünden bazı tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. İlişkilerinizde hangi yöne doğru gideceğinizi bilmediğinizi hissedebilirsiniz.

Birazda Gülelim

masını önlemek amacını taşıyordu. Apple’a yakınlığı ile bilinen analiz uzmanı Ming-Chi Kuo, bu yılın sonundan itibaren piyasaya çıkacak yeni MacBook Air ve Mac-


29

AVRUPA

Haberler

12 Temmuz 2019 Cuma

Müzik Eğitiminde Bir Kaç Nokta! Avrupa Ajansı / AVA| Londra Toplumumuzda müzik eğitimi alan çocukların sayısında önemli bir artış görülmekte. Bu olumlu gelişmeyi daha verimli bir sürece taşımak adına ailelerden gelen soruları dikkate alarak müzik eğitmeni aynı zamanda bir anne olarak besteci Suzan Beyazıt ile görüştük. Müzik eğitmeni ve besteci Suzan Beyazıt’ın gözlemlediği ve önemli olduğunu düşündüğü bazı noktaları sizler için özetledik. İşte merak edilenler ve cevapları :

Müzik Eğitiminde Bir Kaç Nokta!

Suzan Beyazıt öğrencisi Delilah Stephens ile sezon sonu konserinde

Suzan Beyazıt: “Londra’da yaşamakta

duygusu geliştirme, odaklanma ve özgü-

olan toplumumuzda, çocuklarının sanat-

ven gibi kişilik özelliklerinin gelişmesine,

sal aktivitelerle daha fazla ilgilenmesi için

güçlenmesine büyük katkılar sunduğunu

çaba sarfeden, bu sebeble de özellikle

göstermektedir.”

müzik eğitimine yönelen aileler de büyük

“Müzik, organize olup sistematik disip-

bir artış olduğunu görmekteyiz. Müziğin

linli çalışma gerektiren bir dal olduğu

bireyin kültürel zenginliğine katkı sun-

için, çocuğun erken yaşlarda disiplinli ça-

duğu gibi diğer kültürlerle kaynaşma sü-

lışmayı alışkanlık edinebilmesini teşvik

recinde de çok önemli roller üstlendiğini

eder. Disiplinli çalışma alışkanlığı edin-

düşünecek olduğumuzda bu yükseliş

mesiyle hayatın diğer alanlarında da ba-

sürdürülebilirse, şüphesiz ileride toplu-

şarının yollarını açacaktır.”

Suzan Ercan

Suzan Beyazıt: “Müzik insan doğasının en fazla ihtiyaç duyduğu sanatsal formlardan biri olarak, farklı kültürel alt yapılardan gelen insanlara benzer duyguları yaşatarak, ortak bir alanda birleştirme özelliğine sahiptir. Konfüçyüs, müziğin insanların kalplerini iyileştirdiğini, dostluk ve birlik kurduğunu söyler. Müzik, öncelikle çocuğun ruhsal ve kültürel dünyasına zenginlik katacağı gibi toplum içinde kendi varlığını kabul ettirmesinde ve kendisini ifadesinde önemli bir rol üstlenebilir. Müzikte ilerleme kaydedebilen çocuklar, toplum içinde saygınlık, önemsenme, taktir edilme gibi duygularla karşılaşma ihtimalleri yüksek olacağı için, onları daha olumlu düşünmeye ve geleceğe daha umutla bakmaya yönlendirir.”

mumuz adına olumlu etkileri olacaktır.

Suzan Beyazıt: “Çocuğun bir enstrüman

olmadığını farkedip özgüven kazanma-

başta olmak üzere, anne ve babaların da

Çok büyük sabır ve çok uzun soluklu ça-

üzerindeki teknik hakimiyeti geliştiğinde,

sına katkı sunacaktır. Böylelikle bu çocuk-

katkılarıyla çocuklarımıza müziği sevdi-

balar gerektiren müzik eğitiminden ke-

bir eseri sunma yetisi yükseldiğinde

ların okula gitme isteği arttığı gibi,

recek ortamı yaratmaya çalışmalıyız. Baş-

sintiler, küsmeler, kopmalar, bırakmalar

okulda öğretmenleri tarafından fark edil-

öğretmenleri ve arkadaşları ile daha

langıç aşamasında müziği sevdirecek en

yaşanmaması için hem müzik eğitmenli-

mesine, önemsenmesine, takdir edilme-

uyumlu bir iletişim için çaba sarfettiğini

önemli faktörlerden birisi parça seçimi,

ğim, hem de annelik sürecinde edindiğim

sine neden olur. Özellikle farklı sebeblerle

de görmekteyiz. Çocuğun müziği sev-

yani repertuar belirleme evresidir. İyi bir

gözlemleri ve yaşadığım deneyimleri

güven eksikliği yaşayan çocuklarımızda,

mesi, yaşantısının ilerleyen evrelerinde

repertuar seçimi ile çocukların müziğe

paylaşmak istedim.”

diğer arkadaşlarından eksik bir konumda

karşılaşabileceği zorlu süreçleri aşabil-

olan ilgisi, sevgisi geliştirilip enstrüman

mesi için sabır ve dayanma gücü de ka-

öğrenimi daha zevkli hale getirilebilir. Bu

zandıracaktır.”

yönde ilerleyen çocukların müziği daha

Müzikle uğraşmanın çocuklarımıza kazandıracağı değerler

severek yaptıklarını ve daha sonraki sü-

Müzik eğitiminde repertuar seçimi ve müzik dinlemenin önemi

Suzan Beyazıt: “Müzik insan doğasının en fazla ihtiyaç duyduğu sanatsal form-

reçlerde müzikteki zorlukları daha istekli bir şekilde aştıklarını gözlemlemekteyiz. Çocuğun motivasyonunu sürekli canlı tutacak bir repertuar, müziksel gelişimine

lardan biri olarak, farklı kültürel alt yapı-

Suzan Beyazıt : “Müziğe başlangıç aşa-

ciddi katkılar sunar.”

lardan gelen insanlara benzer duyguları

masında öncelikle çocuğa müziği sevdir-

“Çocuğun yaptığı müziğin bir anlamı ol-

yaşatarak, ortak bir alanda birleştirme

mek, dikkat edilmesi gereken önemli

duğunu, bir işe yaradığını görmesi mü-

noktalardan biridir. Müzik eğitmenleri

ziğe olan bağını güçlendirir ve çalışma

özelliğine sahiptir. Konfüçyüs, müziğin

Sude Ercan

insanların kalplerini iyileştirdiğini, dost-

disiplininin oluşmasına yardımcı olur. O

luk ve birlik kurduğunu söyler. Müzik,

yüzden çocuklarımızın her aşamada, her

öncelikle çocuğun ruhsal ve kültürel dün-

fırsatta, okulda, evde, arkadaş toplantıla-

yasına zenginlik katacağı gibi toplum

rında mümkün olduğunca çalıştığı parça-

içinde kendi varlığını kabul ettirmesinde

ları

ve kendisini ifadesinde önemli bir rol üst-

yaratmalıyız. Artan performansların ge-

lenebilir. Müzikte ilerleme kaydedebilen

tireceği deneyimlerle muhtemelen arta-

çocuklar, toplum içinde saygınlık, önem-

cak takdir ve saygınlık, çocuklarımıza iyi

senme, taktir edilme gibi duygularla kar-

birşey yapmış olmanın gururunu yaşata-

şılaşma ihtimalleri yüksek olacağı için,

caktır. Alkışlanan çocuklarımızın moti-

onları daha olumlu düşünmeye ve gele-

vasyonları artar. Bu kıvancı küçük yaştan

ceğe daha umutla bakmaya yönlendirir.”

itibaren yaşayan çocukların, yaptığı işi

sergileyebilecekleri

ortam

daha iyi yapmak için çaba sarfettiğini ve “Hem yapılan araştırmalar, hem de kendi

müzikle olan bağını daha da güçlendirdi-

deneyimlerimiz bir müzik enstrümanı öğrenmenin problem çözme, sorumluluk

ğini görmekteyiz.” Rüya Öz

Devamı Haftaya


30

AVRUPA

12 Temmuz 2019 Cuma WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 Seri İlanlar

Build Your Future on Our Foundation of Excellence! Free Quotation! Planning Permission, Building Regulations, Project Management Services, AutoCAD Design & Drawings, Calculations and Consultancy Services. 278 Langham Road, London N15 3NP www.bayhanengineering.co.uk info@bayhanengineering.co.uk Mehmet Arif Bayhan GMICE MSc (ENg), BSc (ENg), Civil Engineer, Director

0741 453 6232

S & C Windows Cleaning Services. Fast and good windows cleaning service.

Sadık Çelik 07413 779 333 ÖZLEM ÇELİK Colors of Music Royal Academy of Music Mezunundan From an experienced construction supervisor, aluminium windows & doors and glazing design consultancy and installation services for residential & commercial projects are provided.

Call- Mustafa Belli 0778 474 75 37

• klasik müzik • klarinet, • piyano,• nota okuma, • müzik teorisi dersi verilir. e-mail: coloursofmusic@hotmail.com

Contact: 07478695883

Basyurt Nanny Services

Çocuklarınıza güvenle bakılır. Your children are treated with care and confidence. Handan Basyurt handanbasyurt@gmail.com www.basyurtnanyservices.co.uk

07467398996

LYMRA TEXTILE CONSULTANCY

Your Global Partner in Textile -Consultancy and Market Research -Production Abroad -Personal Fashion and style Services Web: www.lymra.com Address: 86-90 Paul Street, London, EC2V 4NE

Tel: 07521 0997 20

OPERADA

Zerrin C. • şan, • piyano, • nota okuma,

DECOR & MAINTENANCE LTD

Decoration & Painting IZZETTIN ORAL

gayeerhan PHOTOGRAPHY & PR gayerhan@gmail.com www.gayeerhan.co.uk

07460 289 875

Ku Marketing Specializes in marketing, and providing business consultancy.

• müzik teorisi dersi verilir

İzdecorandmaintenance.co.uk

zerrinadaopera@gmail.com

izzet@izdecorandmaintenance.co.uk

Please get in touch for more info.

07407168743

Kazimug@yahoo.com.tr

07852 157855


31

AVRUPA

12 Temmuz 2019 Cuma WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 Seri İlanlar

BAKO STUDIO Deneyimli tiyatro sanatçısından, Yaratıcı drama ve diksiyon dersleri. *Oyunculuk *Spikerlik *Sunuculuk hizmetleri .

07492117161

MELIMALIST DESIGN Graphic Design Services Melisa Buyuk melisabuyuk@hotmail.com

ZNC LİMİTED

More&More Social Media Co. guarantees your project to be leaded to your target market in the most inspirational and most efficient way on Social Media. Check out our offers before you decide. www.moreandmoresocialmedia@co.uk haticekol@moreandmoresocialmedia.co.uk

International trade and market research consultancy. We are offering you to discover our quality for powerful solutions and insights.

07426 91 54 21

07516 570 753

07477 848 516

CERES CONSULTANCY Turk Hukuku ve Turkce Tercume Hizmetleri

07447 526767

Ulusal ve uluslararası alanda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir. info@narlaw.co.uk

07397 510539 Her türlü etkinlik ve özel gün organizasyon hizmeti verilir. Mydeliciousappetisers@hotmail.com

07366 303 811

Büyük Falcı Daby İş, sağlık, nazara, düşmana ve tehlikeye karşı korunma, oyunda şans, sınavlarda, iş yerinizde ve aşkta başarınızı ağlayabilmek. Evlilikler,cinsel sorunlarınızı çözmek istiyorsanız falcınız Daby size en büyük yardımcıdır.Ciddi ve sonu alıcı çalışma, iş sırrına güvenebilirsiniz. Konsültasyona gelmek isterseniz şu numarayı arayınız. Lütfen İngilizce konuşun.

0208 519 61 40 0793 015 70 20


32

AVRUPA

12 Temmuz 2019 Cuma WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 Seri İlanlar

BRIGHTON EDUCATION

Need a Tutor? One-on-one in your home. Tutoring available in English, Turkish, Business English and Education Consultancy. All ages. Affordable rates. ibrahimcetintas45@gmail.com www.brightoneducation.org.uk Call today! 07404396434


33 . 30

06

AVRUPA

12 Temmuz 2019 Cuma WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 Seri İlanlar

KİRALIK Edmonton, Enfield, Waltham Abbey ve Southgate'de Kiralık Evler

02

.0

8

KİRALIK

Enfield bölgesinde eşyalı double oda kiralıktır. Her yere yakın ulaşımı kolay, içinde Tv, lavabo ve tuvaleti vardır. Faturalar dahildir. No DSS

0 7904 533 781

0795 628 07 53 0784 746 98 02

SATILIK KİRALIK ORTAK South Croydon Highstreet bölgesinde bulunan cluplerin yanında yeni açmış olduğum fish and chips shop satılıktır. Kebab koymaya da uygundur. Fish and chips kebab'ta anlayana kiralik verilir veya ortak da alınır. Açılış saatleri: 11-11 Gece ruhsatı sabah 4’e kadar mevcuttur. Taking yükseltilebilir. Kira: £14,000 Rates: Yok Detaylı bilgi görüşmeden sonra verilecektir. Ankara anlaşması yapanlar için çok uygundur.

0781 884 89 43

KİRALIK

Haringey'de anacadde üzerinde kiralık 2 kişilik studio oda. £1100 Elektirik,su gaz dahil.

02086611805 KİRALIK Ankara Anlaşmalılara özel kiralık sanal ofis (Virtual office) Adres, telefon, posta dahil. Tüm mektuplarınız alınır. Size teslim edilir. Haftalık £49.75 Bir bilgisayar, bir masa, bir sandaliye, internet (Monday to Friday 10.00 - 16.00) Haftalık £99.75

07484 220 343 KİRALIK

KİRALIK

Waltham Cross Shopping center yaninda bus station tren station yürüme mesafesinde kiralık stüdyo ev. Elektirik, su, internet ve council tax dahil fiyati pazarliksiz £800 pound.

Enfield Townda tek kişilik kiralık oda verilir. Ev temiz ve sakin,sadece 2 kişiyle paylaşılır

0782 111 64 94

07588664199

7 .0 19

KİRALIK

KİRALIK

0777 301 9757 KİRALIK

Stokenewington High Street Bölgesinde single ve double odalarOdalarımız bay ve bayanlar için uygundur.

07747004444 KİRALIK

KİRALIK Edmonton Shopping Centre’e yürüme mesafesinde, 3 yatak odalı flat kiralıktır.

Whalthomstow Bölgesi’nde double room kiralıktır. Aylık £450

0770 791 5401

KİRALIK

KİRALIK

Enfield 1 bedroom flat, including all bills. £900 monthly. No DSS

Empire Avenue, N18 1AE de kiralik tek kişilik stüdyo Ayri girisli ve yeni yapilmis. Aylik kira £650 bütün faturalar dahil. Dss kabul edilmez. Lütfen msj attin

Islington Bölgesi’nde kiralık double odamız mevcuttur. Detaylar telefonda verilecektir.

07584010177

07438 392 128

07365 573820

KİRALIK Edmonton'da kiralik en suite oda. Temiz ve düzenli bir evde kendine ait tuvalet banyolu oda kiraliktir. Working professionals only. Her an taşınılabilir. Bisiklet ve araba park alani. Giriş kat Fiber internet. Türk ve İngiliz televizyonu Genis ve yeni dekor. Tüm faturalar dahil. Aylık £700.

07882590807 KİRALIK

Belvedere village Kent DA17 5LQKiralık 2 yatak odalı daire Giriş kat, bahçe yoktur. 20 Temmuz’dan itibaren.

07973814921 KİRALIK

Enfield Townda tek kişilik kiralık oda verilir. Herşey dahil £125,sadece 2 kişiyle paylaşılır.

07588664199


34 . 12

07

AVRUPA

12 Temmuz 2019 Cuma WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 Seri İlanlar

SATILIK Cafe Archway Road Highgate N6 4ER Rent: £13.300 Rate: £1.800 Taking: £2.200 Lease: 15 yıl önü açık Çalışma saatleri 6.30am - 2.30pm Cumartesi: 7am - 1pm Pazar kapalı.

02

8

.0

07

SATILIK

. 12

Asking price 110.000 or near

12

.0

7

. 19

SATILIK

07950 626 367

07592397556

Coffee Shop RM5 3PR Bölgesinde Yeni yapılmış, modern dekorlu ve sıfır masraflı. Rent: £20.000 Lease: Yeni verilecek, önü açık. Rates: £2.000 Taking: £4.000 NOT: Rent fiyatı değişebilir. Detayları telefonda konuşabiliriz.

07950 626 367

07899 780 146

Mr. İslam 07985 161880 Cafe Rent: £8,500 yıllık Rate: yok Lease: 6 yıl önü açık Taking £2,500 haftalık Fiyat £34.000 Cafemiz Chesterfield bölgesinde yılın cafesi seçilmiştir.

SATILIK

SATILIK

Croydon Purley Way 161-163 Bramley Road N14 4XA Near Oakwood Bölgesi’nde under ground station. Türk resturanı için en iyi konumda , iş merkezine yakın 90 seatings. Two shops together. Çalışır durumda, yeni dekorlu yeni iş yeri satılıktır Taking: £7000/£8000 pw Detaylı bilgi telefonda verilecektir. Rent: £30.000 year Rate: 10.000. Lütfen 2pm’den sonra arayınız.

Kapatılacak Fish&Chips&Kebap dükkanı melzemeleri ve restaurant melzemeleri uygun fiyata satılıktır. - Fish&Chips frying range 2 gözlü yeni - Döner makinaları - Single ve double dolapları - Patates soyma ve kesme makinası - Buz yapma makinaları - Glass washer'ler - Yüzlerce meze ve yemek tabakları Bir çok catering malzemeleri satılıktır.

7 .0 12

07

LEASE FOR SALE İNDİAN RESTAURANT

İsmail 07786 308 220 . 12

SATILIK

.0

12

7

07

SATILIK

DRY CLEANING Hornchurch London Shop has been established for over 30 years. Lease: Ongoing Rent: £19.800 Rates: £5.000 Taking: £2000 per week Price: £80.000

07919 400 307 7

.0

SATILIK

12

SATILIK

Kebap Shop Londra içinde işlek cadde üzerinde Rent: £15.250 yıllık Rates: Yok Lease: 18 yıl önü açık Fiyat: £80.000 Taking: £5.000- £6.000 pw Delivery vardır. Dükkan yeni dekorludur.

Dorchester Bölgesi Weymouth Pizza&kebap Rent 11.000 Rates 2.000 Lease 20 yıl önü açık Taking 5.500-6.000 Fiyat 80.000 Hafta arası 4:00-12:30 Hafta sonu 4:00-1:30

0777 632 66 55

07894224764 7 .0

12

SATILIK

7

.0

12

Grove Green Road Bölgesinde Kebap Shop £6.000- £7.000 haftalık kazancı vardır. Kira: £10.000 Rates Yok. 7 sene izni var, önü açık.

SATILIK Coffee Shop, Mill Hill High street Rent+rates:£19.200 Taking:£3000-£3200(6 gün açık) Lease:Önü açık Fiyat:£95.000 Lutfen 2pm’ den sonra arayınız

0781018 77 93 7

.0 12

0795 106 8820

SATILIK

7

.0 12

SATILIK

Sheffield Bölgesinde Pizza Kebap Dükkanı Taking rahatlıkla yükseltilebilir Kira: £12.000 Yıllık Rates: 0 Price: £110.000 Sağlık nedenlerinden dolayı satılıktır. Yanında boş bir dükkan daha vardır. Coffe shop, off licence için çalıştırılabilir. Detaylı bilgiler telde verilecek.

Busy Kebap Pizza Shop SE9 Bölgesinde Rent: £20.000 Rates: yok Lease: 20 Yıl önü açık Delivery vardır. Üstünde çalışanlar için 2 yatak odalı flat vardır.

+44 7894 850310

0746 301 27 43


35

AVRUPA

12 Temmuz 2019 Cuma WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 Seri İlanlar 12

7

.0

ELEMAN Türk hamamına erkek masör ve keseci aranıyor

02072495554 .0

12

7

. 19

07

BAKICI

. 12

07

ELEMAN

Çocuklara, Hastalara, Yaşlılara bakılır. İngilizce, Yunanca, Bulgarca ve Rusça dillerini konuşuyorum.

Hammersmith bölgesinde off licence Grocery Shop'ta çalışacak elemana ihtiyaç vardır. W6 0LR

0796 005 66 81

0753 503 29 20

ELEMAN Tottenham bölgesinde overlokçu, ütücü, tecrübeli makinacı ve iplik temizleyicisi aranıyor. N17 0RE

0795 680 52 40 7 .0

12

ELEMAN

.0

12

7

International Company

bölgesinde mutfakta çalışacak

Seeks Ambitious and Motivated People to

şef yardımcısı ve

Help with Worldwide Expansion Full time/

bulaşıkçı aranıyor.

Part time on going on Training Provided

07476 389373 6

.0

30

ELEMAN

Hemel Hempstead

ELEMAN

07956363279 .0

7

6

ELEMAN

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ihtiyaç vardır.

ELEMAN New Caste'da bulunan Türk restoranında çalışacak garson aranıyor. Kalacak yer verilir.

Londraya 25 mile uzaklıkta Grays - Essex bölgesinde çalışacak tecrübeli berber araniyor. Dolgun maaş ve bol tips.Kalacak yerimiz vardir.

0795 628 07 53

0789 434 84 17

07852277505

12

.0 28

BERBER ARANIYOR

ELEMAN

Finchley Central'da sandviç barda çalışmak üzere sandviç ve kahve yapabilecek tecrübeli bayan asistan aranıyor.

0742 736 50 56 7 .0

12

ELEMAN

Londra’ya 40 mile uzaklıkta terzi dükkanında tamir yapacak bayana ihtiyaç vardır. Az İngilizce bilgisi gerekmektedir.

07771867808


36

AVRUPA

12 Temmuz 2019 Cuma

WhatsAap numaramız 0044 7483 889 405 0044 7484 220 343 www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

AVRUPA FIHRIST

AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI Redstone Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0203 940 5959 0208 807 1676 0208 801 1711 Brunswick Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 841 5688 Erbil & Richmond Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 865 3394 Fahri Jacop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 347 4070 Immıgration Connection . . . . . . . . . 0794 872 1767 | 0203 135 0340 Kent solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 805 9735 London Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . 0780 972 8495 | 0208 808 1285 Nova solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 489 7010 | 0777 194 5951 OZ Legal Consultancy - Türk Hukuku .. . . . . . . . . . . . 0122 723 8968 Pace Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24hours) 0771 353 2173 Advantage Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aydın&bright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANAHTARCILAR Mustafa Keleş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0755 080 0777

DIRECTORY-REHBER Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

020 7275 7610 FİNANS & MORTGAGE Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . .

07931 187 654 | 0203 887 1117 Strategy Finance & Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 588 7083 FOTOĞRAFÇILAR Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARABA TAMİRCİLERİ VE SERVİSLER Best Motors M.O.T. Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 802 6515 Kem Repair Centre Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 8220 BELEDİYELER Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hackney Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 379 1000 0208 356 3000 Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 489 1000 Islington Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 527 2000

0207 275 0044

0208 887 9999

www.atlasglb.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0203 289 5588 www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0845 084 8990 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 499 8570

Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

Seyit Decor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 099 7022

| 0757 637 7007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0791 926 4497

CAMİİLER

KONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLER K.K.T.C. Londra Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 254 0046 0207 249 2244 Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 684 9900 0208 889 0220 0208 690 7667

0758 471 4286

DOKTORLAR Dr. Ertan Erel (Uz. Plastik Cerrah) Zeynep Erel . . . . .

0745 666 9494

DOCTORS 4 YOU . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 240 1028 | 0208 881 9090 Uzman Psikolog Alptekin Aydın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 144 9884

DİL OKULLARI Master Academy English Language School . . . . . . . . . Pratiq The Centre Of Development . . . . . . . . . . . . . . . . .

0203 602 7879 0788 583 1065

T.C. Londra Eğitim Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prince and Princess Düğün Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0203 538 9131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9515 1745

Matbaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 807 6262 Meto Print.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 9977 METAL İŞLERİ - İNŞAAT FİRMALARI CML steel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 200 0044 Eral Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 556 4863 |

075 444 77748 0208 365 9152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0791 888 1830 Şahin Construction LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 027 0843 River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aldora mobilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Baca Furniture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 254 6910

EMLAKÇILAR April Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 257 2100 Turyap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 802 5114 – 0736 528 0397

Accountig Direct Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADA Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton & Co (Chartered Accountants) . . . . . . . . . . . . . . . Benchmark Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirench & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESTETİK VE GÜZELLİK MERKEZLERİ

DK Company & Services Ltd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mentek & Co Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0747 243 4377 0208 804 5550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 340 7250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 4588 Evita Aesthetic & Beauty Centre 0208 804 7986 - 0794 619 6136 Posh Klinik (medikal estetik ve lazer epilasyon) . . . 0208 681 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0742 105 3999 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 3333

F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MKS ACCOUNTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Right Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

River Sign & Metal Works . . . . . .

Easy Signs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0770 780 3191

0208 365 9152 | 0791 888 1830 0753 410 0514 | 0203 638 4127

RESTORANLAR ISTANBUL RESTAURANT – FINCHLEY . . . . . . . . . .

0208 341 0460 0208 341 0460

Cyprus Paradise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 343 8888 0203 598 1818 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 499 8570 Just2travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medistance International Healthcare. . . . . . . . . . . . . . . .

0779 870 5104

ŞOFÖR OKULLARI Akdeniz şoför okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0771 432 8786 0793 174 5397

Esin cash&carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 804 8252 0208 778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 659 0697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 647 6778 Silver Point Food Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 4767 Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TAŞIMACILIK KARGO CML CARGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 330 9999 333

TAXI - MINICABS Sam's cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 4545

0207 254 3331 0208 695 0753

Top cars wood green . . . . . . . . . . . . . 0208 888 0111

| 0207 923 0000 | 0208 889 6966

TEMİZLİK İŞLERİ Spot Raiders Dry Cleaner & Launderers . . . . . . . . . . . . 0207 254 6113

MUHASEBE BÜROLARI

ECZANELER

Pest Line Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUPERMARKET

MOBİLYACILAR

DÜĞÜN SALONLARI VE ORGANİZASYON

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T.C. Londra Başkonsolosluk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0208 803 8004 | 0795 626 0367 0208 803 8004 Global table and chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 556 5040 Mem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 341 2394 Ada Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAĞLIK MERKEZLERİ

0207 631 1920 0207 631 1930 0207 293 0202 0208 889 5721 0207 591 6900 0207 724 1511

MATBAALAR

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Veykab Danışmanlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T.C. Londra Büyükelçiliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CATERING Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . .

K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . . .

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVELERİ Ada Windows Ltd . . . . . . . . . . . . . .

SEYEHAT ECENTELERİ

İNŞAAT DEKORASYON

Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shacklewell Lane Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| 0208 805 95 47

Deluxe Fabrics LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 490 0863

ISTANBUL RESTAURANT – HORNSEY . . . . . . . . . .

İÇECEK TOPTANCILARI

Umut Cam

PERDECİLER Perdeci Hasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0786 796 4310

REKLAM – TABELA

HAVA YOLLARI

BERBERLER

0747 243 4377 0208 804 5550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 340 7250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 4588 Kings Gents Hair Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0759 053 2442 Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 340 7250

0779 639 5645 0782 522 2893 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0782 863 7622 Moonchild Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PEST CONTROL & BÖCEK İLAÇLAMA

GIDA TOPTANCILARI HOLLAND BAZAAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OKULLAR Haringey Eğitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 8886 9222 020 8819 8212 020 7582 3000 020 7278 8555 0208 888 0004 0790 894 3456 0772 309 2727 0208 888 2515 0754 011 0760 0207 237 4725 0207 998 0057 0208 881 8844

KUYUMCULAR Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 041 7053

TÜRK HAMAMI Turkish Hamam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 249 5554

UYDU SİSTEMLERİ Ad Sat Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0795 022 6662 Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 7948

| 0777 959 0889

WEB TASARIM Mantis Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0794 474 4227

YAZAR KASA /EPOS/CCTV KAMERA Eposman UK LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0794 643 9404 Ika Epos Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0208 887 1578

Fihrist


37

AVRUPA

English News

12 July 2019 Friday

ENGLISH NEWS Town tours to help create visions for growth and sustainability

Pre-ascot fashion event supported by AWAUK

A series of tours around Enfield’s town centres will be hosted by the Council's Leader to help create community led action plans to reinvigorate the borough’s high streets. Starting off in Palmers Green on Saturday 13 July, the aim is to meet with the public and businesses to help develop a vision unique to each town centre. Plans will then be created to help with the strategic growth and resilience of each area.Whether you are a local resident, business owner or visitor to Enfield, the Leader wants to hear your views. The meeting will begin at 11am

Pre-ascot fashion event supported by

at 305 Green Lanes, N13 4YB (formerly Star-

AWAUK (Azerbaijani Womens Association in

bucks). After a short presentation and Q&A,

UK) took place at the wonderful premieres of

Enfield Council Leader Cllr Nesil Caliskan

there will be an opportunity to ask questions and

one of the London renown hotel The Royal

to then workshop some ideas. The Leader will

develop strategies to support businesses and

a £58,000 pot allocated to Enfield Council by the

Ascot is the centrepiece of Ascot's year and

also visit a number of businesses in the area.

allow our communities to flourish. Not every

Ministry of Housing Communities and Local Go-

dates back to 1711 when it was founded by

Enfield Council Leader Cllr Nesil Caliskan, said:

town centre has the same challenges or desires

vernment (MHCLG) from the Town Centres

Queen Anne. Every year Royal Ascot is atten-

“It is no secret that town centres across the U.K.

so this fact-finding mission will help us to unders-

Clean Up Project Fund. There was also a shop-

ded by Elizabeth II and other members of the

are facing challenges so it’s up to us to collectively

tand what is genuinely needed and we will help

ping festival on 15 June run by the Green Lanes

British Royal Family such as The Prince of

to develop ideas of both short-term wins and vi-

Business Association, which showcased the di-

Wales, arriving each day in a horse-drawn

sions for the future.”

verse and vibrant businesses along the Green

carriage with the Royal procession taking

There has already been several co-ordinated

Lanes high street.

place at the start of each race day and the rai-

events between community groups and the Co-

The Leader will also be visiting in the near future

sing of the Queen's Royal Standard. The Duke

uncil. Recently, the Palmers Green Action Team

Enfield Town, Angel Edmonton, Southgate and

and Duchess of Cambridge also attend, as

organised a mass clean-up involving the local

Edmonton Green. If you would like to get invol-

well as the Earl and Countess of Wessex . It

beavers and cubs, school children and volunteers

ved in developing your town centre, get in contact

is a major event in the British social calendar,

young and old. They were awarded funding from

at towncentres@enfield.gov.uk

and press coverage of the attendees and what

Council declares climate emergency and pledges to be carbon neutral by 2030

20 JULY ‘MID SUMMER BALL

they are wearing often exceeds coverage of the

The brainchild and organizers of The Mid Sum-

craftsmen work: trendy Narmeen Jewlery

mer Ball, Hass J Junior and DJ- Ramsey, have

and magnificent Mozafarian London, “War

Politicians also agreed to the establish-

put together a music extravaganza and enterp-

Brides” by Samira Embrahimi, the latest col-

ment of a Climate Emergency Task force

rise for music lovers everywhere, their debut

lections by Velour, unique Lumier Plus Size

made up of officers and elected members.

began in Northern cyprus in 2005 and since has

silk and cotton couture, elegant scarves by Sa-

The task force will see how to further cut

continued to grow to such heights` playing music

lamakhina Azerbaijan and british Plus size

greenhouse gas emissions in Council ope-

and introducing talented and up and coming new

rations and its supply chain and reduce its

DJ`s to the scene. Just recently showcasing at

each year passing, and is now attracting celeb-

ged an attention and stranded out on the

Pension Fund investments in fossil fuel

the `Turkish Cypriot Festival` in Enfield North

rities from the world of sound & film...such

wonderful event attended by london fashion

companies.

London, playing all the latest and new

names as `Love-Island` and `Towie`..The Only

lovers in the premises of one of the London re-

sounds...R&B..Hip-Hop...Garage...& house.

Way Is Essex` and more. This year `The Mid

nown

Summer Ball` is celebrating its 14th year-20

www.awauk.az

E

nfield Council’s Cabinet declared a state of climate emergency and committed to making the authority carbon

neutral by 2030 or sooner.

The borough has already reduced its energy use and Greenhouse Gas emission through its Sustainable Enfield Strategy

Love- Island and Towie, The Only Way Is Essex and more

and reduced its carbon footprint by 45 per

actual racing. Azerbaijani and worldwide designers, The Pre Ascot fashion event featuring Azerbaijani and worldwide designers, milliners and jewelers was demonstrating high class

brand Squirz Couture. All this brands drag-

July 2019 and in conjunction with `20` Temmuz` at `Trent Park Country Club` organizers Hass J Junior & DJ Ramsey welcome you all

cent between 2008 and 2017. A new target

To date `The Mid Summer Ball` has attracted

in celebration. The Mid Summer Ball...a name

has now been set to reduce carbon emissi-

thousands of followers and increasing with

to remember and never forgotten.

ons by a further 60 per cent by 2025

hotel.

AWAUK

Committee

-


38

AVRUPA

Haberler

12 Temmuz 2019 Cuma

Hoş Seda Klasik Türk Müziği Korosu kulaklarımızın pasını sildi

Hoş Seda Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Dilek Altunkaş

Hoş Seda Klasik Türk Müziği Korosu

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

met Yaren ve Melek Yalçın’a Hoş Seda

Hoş Seda Klasik Türk Müziği Korosu, 30

Klasik Türk Müziği

Haziran’da Şefleri Baha Yetkin yöneti-

Korosuna destekle-

minde Angel St James’s Kilisesinde başarılı

rinden dolayı plaket ve

bir konsere imza attı.

çiçekler sunuldu.

Melek Yalçın’ın sunumuyla ve Yeşilçam film müzikleriyle ilgili verdiği bilgilerle

Dilek Altunkaş

konseri bütünledi. Konsere KKTC Başkosolosu Ülkü Alemdar ve eşi Şakir Alemdar

Hoş Seda Kültür ve Sanat

ile Hackney Belediye Meclis üyesi Can

Merkezi Başkanı Dilek Al-

Özsen katıldı.

tunkaş şunları dile getirdi: “Dinleyicilere sizler bizleri des-

Yeşilçam film müzikleri

teklediğiniz sürece bizlerde varlığımızı sürdürecek ve kültürümüzün tanıtım elçi-

Konserin ilk bölümünde Uşşak makamın-

liğine devam edeceğiz”

dan oluşan eselerden bir fasıl sunuldu.

Kayıtlar

İkinci bölümde de Solistler Yeşilçam film müziklerinden oluşan unutulmaz eserler sundular. Solistler Rahile Atmaca, Ebru

Düşyeri çok sesli çocuk korosuda gelecek

Nart, Nurgül Ballı, Gülizar Bilgiç, Nilhan

dönemde çalışmalarına sayın Ethem

Şimşek, Nevzat Öztürk, Dilek Altunkaş,

Demir yönetiminde başlayacak. Hoş Seda

Emir Ferhatoğlu, Sevinç Tunçbacak, Gül

Klasik Türk Müziği Korosu yeni döneme

Latifoğlu,Binali Şahin,Mahmut Lapadz-

Ekim ayı başında başlayacak bilgi almak

hiev dinleyicilere müzik dolu bir akşam

isteyenler

yaşattılar. Konser bitiminde değerli Meh-

07568441357

için

iletişim

Hoş Seda Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Baha Yetkin

numarası


Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı

39

AVRUPA

Spor Haberleri

12 Temmuz 2019 Cuma

RoboCup 2019 Çeyrek Finalinde 1-0 Mağlup Oldu Avrupa Ajansı / AVA| Londra

geçerek tam saha presle rakibini boğan takım aradığı gole bir türlü ulaşamadı.

Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı, Avustralya’nın Sydney kentinde dü-

Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Ta-

zenlenen Roborlararası Dünya Futbol

kımı maçın bitimine 30 saniye kala rakibin

Kupası çeyrek final maçında Brezilya’nın

kullandığı korner atışının defansın arka-

Universidade Federal de Pernambuco ta-

sına çarparak kaleciyi kontrpiyede bırak-

kımına 1-0 mağlup oldu.

ması sonucu kendi kalesine gol attı.

Maça atak başlayan Yakın Doğu Üniversi-

Maçın kalan süresinde tam saha prese

tesi Robot Futbol Takımı, üst üste ataklar

devam eden takım maçı 1-0 kaybederek

geliştirip isabetli şutlar atmasına rağmen

turnuvaya veda etti.

rakip kaleci ve defansı geçemedi. Turnuvanın son gününde gelecek yıl için Maçın ikinci yarısında en agresif taktiğine

antrenman maçları yapılacak.

www.avrupagazete.co.uk

Ayhancan Güven İngiltere'de pistte

Avrupa Ajansı / AVA| Londra Milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche Mobil1 Super Kupa yarışının dördüncü ayağı için İngiltere'de start alacak.Türkiye Otomobil

Sporları

Federasyonundan

(TOSFED) yapılan açıklamaya göre milli sporcu, 13-14 Temmuz'da Silverstone Pisti'ndeki 14 turluk yarışta mücadele edecek.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, TOSFED ve Pierre Martinet desteğinde mücadele eden 21 yaşındaki Ayhancan Güven, 30 pilotun mücadele edeceği yarışın sıralama turları için ilk olarak 13 Temmuz Cumartesi günü, ardından da 14 turdan oluşan yarışın final bölümünde 14 Temmuz Pazar günü pistte olacak.

Lambeth Belediye Başkanı olarak seçilen İbrahim Doğuş, turnuvanın şeref


Profile for Vatan Londra

avrupa gazete egazete 12 temmuz 2019  

avrupa gazete egazete 12 temmuz 2019

avrupa gazete egazete 12 temmuz 2019  

avrupa gazete egazete 12 temmuz 2019

Profile for londra874
Advertisement