Page 1

İngiltere'deki Kıbrıslı Türklerin seçme ve seçilme mağduriyeti İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’ni oluşturan dernekler İngiltere'deki Kıbrıslı Türklerin seçme ve seçilme mağduriyeti bulunduğunu belirtti seyi, dış ülkelerde yaşayan Kıbrıslı

zılı açıklamasında, Cumhuriyet Mec-

Türklerin seçme ve seçilme hakkı ko-

lisi’nde, Anayasa’da bazı değişiklik-

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Kon-

nusunda mağduriyeti bulunduğunu

ler

seyi’ni oluşturan dernekler İngilte-

belirterek, bu mağduriyetin gideril-

sürdüğünü belirterek, bu çalışmala-

re'deki Kıbrıslı Türklerin seçme ve

mesini istedi. KKTC TAK'ın haberine

rın ülkeye ve vatandaşlara hayırlı ol-

seçilme mağduriyeti bulunduğunu

göre, Konsey Başkanı Aysın, Yılmaz

masını temenni etti.

belirtti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Kon-

gönderdiği ve basına da dağıttığı ya-

Avrupa Ajansı - AVA - Londra

yapılması

için

çalışmaların

Sayfa 4’te

AVRUPA

5 Haziran 2014 Perflembe www.avrupagazete.com info@avrupagazete.com

Tel: 020 7275 7610 ONÜÇÜNCÜ YILIMIZDA GURURLUYUZ

Trafalgar Meydanındaki Türk Gününe

50 Bin kişi katıldı

Trafalgar meydanında tarihinde ilk defa yapılan Türk festivaline 50 bine yakın ziyaretçi katıldı. Sky Management ve Regalis Group tarafından organize edilen sahne alan müzik ve dans ekipleri katılanları büyüledi.

Atatürk ve Spor

Avrupa’da yaşayan Aleviler ve

Songlines Encounters

Festivali'nin yıldızı

Diasporada Alevi Hareketinin Dönüşümü Çiğdem Aslan Avrupa Ajansı - AVA - Londra

Alevi kimliği teoride ve pratikte oldukça karmaşık ve zengindir. Bu yazı,

inanç ve hak istekleri arasındaki farklı-

Alevi topluluğu, kimlikleri için hem ta-

diaspora ve sosyal hareket çalışmaları-

lıklar göz önüne getirilmektedir. Bu in-

nınma hem de saygı talep etmekte ve

nın kesişimini incelemektedir. Buna

celeme, Alevi hareketinin tanınmak için

ancak Londra'da yaşayan sanatçı Mor-

uygun olarak, bu çalışmada Mü-

verdiği mücadeleyi göz ardı etmeyerek,

tissa albümüyle başarılı bir çıkış yaparak

nih’teki

kültürel çeşitlilik üzerine bir vaka çalış-

dünyanın farklı yerlerinden övgüler alan

ayrımcılık içermeyen yaklaşımlar için Türk devletine artan bir baskı uygulamakta-

bi-

ket olarak Alevilik genel "TC Eğitim Müşavirliği ve KKTC Londra

olarak kimlik politikaları

Eğitim/Kültür Ataşeliği’nin Londra Türk

üzerine kurulmuştur. Al-

Dili ve Kültürü Okulları için birlikte ha-

eviler ’in temel talebi

zırladığı ve “Çalışma Takvimi” içerisinde

farklı bir dini ve kül-

yer alan Okullar arası ve Büyükler kate-

türel toplu-

gorisinde “Kompozisyon Yazma” yarış-

luk

ması “Atatürk ve Spor” konusunda

tanınmak ve on-

olarak

gerçekleştirildi. 12 okulumuzdan 19 eserin

lara bu farklılıklara uygun

yarıştığı yarışmadaki sonuçlar sayfa9'da

olarak

davranılmasıdır.

Kıbrıslı Türk Müzakereci Kudret Özersay Londra'da

Florance Nightingle hastanesinden Londra'da Gebelik ve tüp bebek semineri

MAGAZ‹N HABERLER‹ Ek Gazete Sayfa 2-3

rinci ve ikinci kuşak Alevi göçmenlerin

ması ortaya koymayı hedeflemektedir.

Türkiye Politika ve Araştırma Merkezi'nin hazırladığı Coşan-Eke D. & Özkan T. yazdığı Diasporada Alevi Hareketinin Dönüşümü: Münih’te Bir Vaka Çalışması isimli makalenin devamı sayfa 11'de

dır. Yeni bir sosyal hare-

EKONOM‹ HABERLER‹ Ek Gazete Sayfa 9

Sayfa 19’da

SERİ İLANLAR - REKLAM: Tel No: 020 7275 7610 Ek Gazete Sayfa 14-15-16-17-18-19

BTKD’nin başkanlığına üçüncü kez yeniden Maviş Fuchs seçildi.

SPOR Ek Gazete Sayfa 20-21-22-23

Avrupa Ajansı - AVA - Londra

İstanbul'da Alevi-Kürt bir ailede doğan

sanatçı 7 Haziran'da dünyaca ünlü İran'lı kemençe sanatçısı Kayhan

Kal-

hor'un da yer aldığı double bill ile prestijli Kings Place'te konsere çıkacak.

Sayfa 14’te Türk Ressam Filiz Kahraman’dan

Soma için Anlamlı Proje… BLACK & BLACK SOMA

FİHRİST Ek Gazete Sayfa 14 KÜLTÜR SANAT Ek Gazete Sayfa 9


2

AVRUPA

5 Haziran 2014 Perşembe

REKLAM


3

AVRUPA

HABERLER

5 Haziran 2014 Perşembe

Kıbrıslı Türk Müzakereci Doç. Dr. Sayın Kudret Özersay Londra'da

Avrupa Ajansı - AVA| Londra

ulaştırılan bilgiler e göre; "Grand Palace Banqueting Suite, 1st Floor, 242 High

Kıbrıslı Türk Müzakereci Doç. Dr. Sayın

Road, Wood Green N22 8JX adresinde

Kudret Özersay gerçekleştireceği resmi

19:00 – 21:00 saatleri arasında gerçekleşti-

Londra ziyareti, 11 Haziran 2014 Çar-

rilecek halka açık toplantıda Kıbrıs konu-

şamba akşamı yapılacak. KKTC Londra

sunda yaşanan son gelişmelere ilişkin bir

Temsilciliği'nden Avrupa Gazetesi'ne

konferans verecek."

Türk Ressam Filiz Kahraman’dan Soma için Anlamlı Proje…

BLACK & BLACK SOMA

Avrupa Ajansı - AVA| Londra İngiltere’de yaşayan ünlü ressam Filiz Kahraman’ın Soma felaketinde yakınlarını kaybeden ailelere destek olmak amacıyla başlattığı “BLACK” isimli proje, tüm dünya ülkelerinden yoğun ilgi görüyor.

Soma felaketinin yaralarını sarmak için tüm yurtta seferberlik sürüyor. İngiltere’de yaşayan ünlü ressam Filiz Kahraman’ın Soma felaketinde yakınlarını kaybeden ailelere destek olmak amacıyla başlattığı “BLACK” isimli proje, tüm dünya ülkelerinden yoğun ilgi görüyor. İngiltere’den başlayan ve birkaç gün içinde sosyal

medya tarafından birçok ülke insanına ulaşan “BLACK” projesine katılan duyarlı vatandaşlar, kömür karasına boyanmış yüzlerinin fotoğraflarını ressam Filiz Kahraman’a iletiyor. Yoğun bir çalışma sürecine girerek, gelen tüm fotoğrafları resmeden Kahraman, İngiltere’de bir sergi açarak, gelirini Soma’daki acılı ailelere bağışlayacak. Dünya genelinden gelen 100 den fazla fotoğrafı resmeden Kahraman’a yaşları 50 ila 80 arasında değişen sanat öğrencileri de yardım ediyor. Madencilerle ilgili resimlerin de çizildiği projede tüm resimler siyah beyaz. Proje ile ilgili görüştüğümüz ressam Filiz Kahraman, BLACK isimli projeye en çok Türkiye’den ve İzmir’den katılım olduğunu, Karadeniz Bölgesi ve İstanbul’un İzmir’i takip ettiğini, Macar sanatçılarla, İngiltere ve Fransa’da yaşayan Türk sanatçıların katılımının yanında Rus ve İran vatandaşlarının da yoğun ilgisiyle karşılaştığını, Türkiye’den birçok ünlü ismin de kendisine destek olduğunu belirtti. Sergide BLACK SOMA projesine destek olan birçok ünlü yazar ve şairin Soma için yazdıkları şiirleri ve makaleleride görmek mümkün. Kahraman projede yer alan duyarlı vatandaşlarımızın yanı sıra duyarlı tüm sanatçıların buluşma noktası gibi olduğunu belirtti. İçlerinde Kış Uykusuyla ülkemize altın palmiyeyi getiren Tamer Levent gibi usta oyunculardan oluşan 50’ye yakın tiyatro oyuncuları, opera, bale, fotoğraf, sanatçıları, müzisyenler, yazar ve şairler sanat öğrencileri bulunuyor. İlk sergisini 4 Haziran 2014 tarihinde Londra Redbiridge’deki Mossford Green Primary Scool Sergi Salonu’nda açacak olan Kahraman, BLACK isimli sergiyi daha sonra seri olarak birçok yerde açmayı planlıyor. 4 Haziran saat 15.30’da açılacak olan sergide Soma için bir yardım kutusu da açılacak. İkinci sergi ise 29 Haziranda Compton Crescent bölgesindeki Türk derneği Bozca-Der’in sergi salonunda açılacak. Sergiye İzmit’li müzisyen Barkın Tarim’da katılıyor. Londra' da faaliyet gösteren Türk derneklerinin katılımı ve desteğiyle yapılacak konserde sahneye çıkacak olan Barkın Tarim, projeye destek olan gönüllü sanatçılardan… Resimler konser öncesi açık arttırma yoluyla da satışa çıkarılacak. Resimlerden ve konserden elde edilen gelir, Soma felaketinde yakınlarını kaybeden ailelere ve o ailelerin çocuklarının eğitimine bağışlanacak.

Vatan Öz

Tatil vatanoz@avrupagazete.com


4

AVRUPA

HABERLER

5 Haziran 2014 Perşembe

İngiltere'deki Kıbrıslı Türklerin seçme ve seçilme mağduriyeti Avrupa Ajansı

Türklerin seçme seçilme haklarının AVA - Londra

diğer AB ülkeleri düzeyine çıkarılmasının, dış ülkelerde yaşayan va-

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Kon-

tandaşlar ile KKTC’de yaşayan

seyi’ni oluşturan dernekler İngilte-

vatandaşların daha da kaynaşmasını

re'deki Kıbrıslı Türklerin seçme ve

sağlayacağını belirten Yılmaz, bu çer-

seçilme mağduriyeti bulunduğunu

çevede destek beklediklerini kay-

belirtti

detti.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Kon-

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Kon-

seyi, dış ülkelerde yaşayan Kıbrıslı

seyi’ni oluşturan dernekler şöyle:

Türklerin seçme ve seçilme hakkı ko-

“İngiltere Türk Kadınları Yardım

nusunda mağduriyeti bulunduğunu

Derneği, Hornsey Atatürk Okulu,

belirterek, bu mağduriyetin gideril-

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Hazel-

mesini istedi.Konsey Başkanı Aysın,

wood Atatürk School, Ergazililer

Yılmaz Cumhurbaşkanı Derviş Eroğ-

Derneği, Güney Londra Türk Yaşlı-

lu’na gönderdiği ve basına da dağıt-

lar Birliği, Southwark Kıbrıs Türk

tığı

açıklamasında,

Derneği, Alirıza Değirmencioğlu

Cumhuriyet Meclisi’nde, Anaya-

Türk Okulu, Enfield Türk Okulu,

yazılı

sa’da bazı değişiklikler yapılması

Erenköy Mücahitler Derneği, Aksu

için çalışmaların sürdüğünü belirte-

Türk Birliği, İngiltere Balkan Asya ve

rek, bu çalışmaların ülkeye ve vatan-

Kıbrıs Türkleri Cemiyeti, Kuzey Lon-

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi

daşlara hayırlı olmasını temenni etti.

dra Türk İslam Vakfı, Limasollular

Yılmaz, dış ülkelerde yaşayan Kıb-

penceresi olduğunu işaret ederek, bu

dartlara ulaştırılmasını istedi.Bu de-

seçilme hakkı olması gerektiğine

rıslı Türklerin yaşadığı seçme ve seçilme

mağduriyetin giderilmesi için Ana-

ğişikliklerin referandumdan önce

inanç belirten Yılmaz, bu değişiklik-

neği, Türk 1, EI-Cezire Derneği, Çı-

yasa’nın daha çağdaş bir düzeye ge-

Anayasaya konmasının bir demok-

lerin Anayasa’ya konması için Cum-

narlılıları Sevenler Derneği, Britanya

mağduriyetinin giderilmesi için yeni

tirilmesi ve seçme seçilme hakkı

rasi gereği olduğunu ve her vatanda-

hurbaşkanı’ndan

Anayasa çalışmalarının bir fırsat

konusunda AB ülkelerindeki stan-

şın ayrım yapılmaksızın seçme ve

istedi.Yılmaz, dış ülkelerde yaşayan

hakkı

AVRUPA

konusundaki

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

İNGİLTERE'NİN EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETESİ

info@avrupagazete.com www.avrupagazete.com

destek

Derneği, Türk Muhasebeciler Der-

Kıbrıslı Türkler Derneği.” Haber: Lefkoşa, 30 Mayıs 14 (T.A.K)

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is strictly prohibited. We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

Printed at The Guardian Print Centre, Rick Roberts Way, London E15 2GN


5

AVRUPA

5 Haziran 2014 Perşembe

REKLAM


AVRUPA

5 Haziran 2014 Perşembe

Ümit Dandul

BİR GARİP ''SWAN'' HİKAYESİ umitdandul@avrupagazete.com

Avrupa'nın en zengin ülkelerinden birinde, parkta yüzen bir kuğuyu seyretmek yerine, neden kafasını kesip çantasına koyar bir insan? A) Açlıktan ölme noktasına gelmiş, gözü dönmüştür. İçindeki öldürme güdüsü, kontrol edilemez bir hale gelmiştir. C) Sahipsiz görünüyor ise, ''o şeyi'' genetik kodlarında var olan ''Hacılama'' araklama, götürme, yetkilerini, kendinde görüyordur. İngiltere'nin parklarında kuğular vardır. Onları yüzerken seyreder, ruhunuzu dinlendirirsiniz. Bilenler bilir. İngiltere de parkların çoğu, Kıraliçenin halkı ile paylaştığı tapulu malı olup, içindeki kuğular yine Kıraliçe'nin koruması altındadır. Bundan 10 yıl önce londra da sokak, park ve meydanları gözetleyen kamera sayısı, 2 milyon'a ulaşmıştı. Eminim günümüzde sayıları ikiye katlanmıştır. Parklarda ki güvenlik Kameralarından habersiz, kendi halinde yüzen kuğulardan birinin kafasını kesip çantasına yerleştirirken yakalanan, Türkiyeli arkadaş önce göz altına alınmış, sonra da 110 sterlin para cezasına çarptırılarak serbest bırakılmış. Bizim kuğu katilinin, göç ettiği ülkenin yasalarından pek haberi olmasa gerek. İngiliz basını da fırsatı kaçırmayıp kuğu kafası kesen Türk'e ''haklı olarak'' sayfalarında geniş yer ayırmış tabii. Türkiye'de ciddi anlamda bir ''hacılama'' sahiplenme, kültürü vardır. Yıllar önce devletin boş arsalarına gecekondu yapanların, nasıl zengin oldukları anlatan öyküleri hala duyarsınız. Doğal olarak iştahı kabarır, kentlere göç edenlerin. Sonra da, yıkılma tehlikesini bile bile kentlerin son kalan kel tepelerine elleri ile yaptıkları gecekondularını yıkmaya gelen, dozerlerin önüne çoluk çocuk atlayanları, ellerinde benzin bidonu ile çatılara çıkıp kendilerini yakanları görürsünüz. Bizim ülkede değeri az yada çok, bedava şeylerden kapabilmek, keyiflidir. Bedava şeyler için, İtiş kakış, meydan savaşları verilir, dövüşülür, ölünür, hatta öldürülür. Gözünüze çarpmıştır, seçim dönemlerin de, oyuncak dağıtan siyasetçiler, seçim otobüslerinin içinden imparator edasıyla çocukların, bir top yada bir oyuncak kapma çabalarını gülümseyerek seyrederler. Bir toplum, muhtaç hale getirilmiş ise kolay yönetiliyor. Ama yağmalama, itişme, kapışma, hacılama, sahiplenme, kamulaştırma, yakışmıyor insan onuruna. Ülkesine sığınanları, kendi yurttaşlarına sunduğu sosyal yardımlarla bir şekilde aç bırakmayan İngiltere de, ''bir kuğunun'' kafası kesip çantaya tıkıştırmak, doğdugu toprakların genetik kodlamasında olsa bile, hele ''insan olana'' hiç yakışmıyor...

HABERLER

MAVİŞ FUCHS ÜÇÜNCÜ KEZ BAŞKAN Londra’da kadınlara ve eğitime yönelik yürüttüğü faaliyetlerle bilinen Britanya Türk Kadınları Derneği (BTKD) 14. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. BTKD’nin başkanlığına üçüncü kez yeniden Maviş Fuchs seçildi. Avrupa Ajansı - AVA | Londra

L

ondra’da kadınlara ve eğitime yönelik yürüttüğü faaliyetlerle bilinen Britanya Türk Kadınları Derneği (BTKD) 14. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. BTKD’nin başkanlığına üçüncü kez yeniden Maviş Fuchs seçildi. Troy Hotel’de düzenlenen Genel Kurul toplantısı 13. Dönem Başkanı Mavis Fuchs’un açılış konuşmasıyla başladı. Toplantı başında üyeler Soma kömür madeni kazasında hayatını kaybeden madencilerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Genel Kurul toplantısında Divan Kurulu, Servet Hassan (Başkan), Olcay Jennings (Başkan Yardımcısı) ve Ayla Derya‘dan (Sekreter) oluştu. Derneğin faaliyet raporu ve mali raporunun onaylanmasından sonra derneğin tüzüğünde yapılan değişiklikler onaylandı. Divan Başkanı Servet Hassan üyeler adına Maviş Fuchs ve Yönetim Kurulu arkadaşlarına başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Yapılan seçimde, BTKD’ye 11. ve 13. dönemlerde başkanlık eden Maviş Fuchs üçüncü kez başkanlığa getirilirken, Yönetim Kurulu Funda Aksanoğlu, Sevgül Özkor, Deniz Harput, Burcu Köstem ve

BTKD Baskanı Mavis Fuchs ve Yonetim Kurulu Uyeleri

Divan Kurulu Üyeleri Servet Hassan, Olcay Jennings, Ayla Derya ve Gözlemciler Sabite Ozan ile Deniz Harput

Betül Ekrem’den oluştu. Uzlaşma Kurulu’na Servet Hassan, Olcay Jennings ve Suzan Ünver, Denetleme Kurulu’na ise Canan Maxton, İrem Goulding ve Zuhal Thiemann seçildiler. Destekleyen herkese teşekkürler Başkan Maviş Fuchs, BTKD’nin kurulduğu günden bu yana bir çok başarılı çalışmaya imza attığını, özellikle doğal felaket ve eğitim konularında çok sayıda kuruluşa bağışta bulunduğunu,

www.avrupagazete.com

6

ve Londra’da faaliyet gösteren Türk Dili ve Kültürü Eğitimi veren okulları yakından desteklediklerini vurgulayarak, başta BTKD Onursal Başkanı Sefire Emel Çeviköz olmak üzere derneğe destek veren üyelere, dernek dostu kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Maviş Fuchs kimdir? BTKD Başkanı Maviş Fuchs, Darüşşafaka Lisesi ve A.Ü İşletme Fakültesi mezunu. Son 12 yıldır İngiltere’de bulunan Fuchs daha önce iş hayatı ve eşinin görevi nedeniyle Suudi Arabistan, İsviçre,

Fuchs, “BTKD’nin amaçlarını benimseyen ve çalışmalarımızı desteklemek isteyen kadınlarımızı derneğimize üye olmaya davet ediyoruz” dedi.

Avusturya ve Almanya’da yaşadı. İki yetişkin çocuk annesi olan Fuchs, İngilizce ve Almanca biliyor.


7

AVRUPA

5 Haziran 2014 Perşembe

REKLAM


8

AVRUPA

HABERLER

5 Haziran 2014 Perşembe

Altın Kafes (The Golden Cage) Agatha Christie stilinde romantik gizemli bir uzun metraj film olarak çekilecek Altın Kafes'in senaryosunu yazan Kenan Hüdaverdi aynı zamanda filmin yönetmenliğini yapacak. Avrupa Ajansı - Ava - Londra

daki yirmi yılı aşkın arkadaşlık ilişkisi ve Robert Gool-

Agatha Christie stilinde romantik gi-

rick'in

alıntısıda

belirttiği

zemli bir uzun metraj film olarak çe-

"Kalbimde hayal ettiğim güzel

kilecek Altın Kafes'in senaryosunu

bir yaşamın ağrısı var; sahip

yazan Kenan Hüdaverdi aynı za-

olamadığım, girmeme engel

manda filmin yönetmenliğini yapa-

olunan ancak hiç uzaklaşmayan."

cak.

Kenan and Tuncay Film Sunar

dıkları tutar karşılığı üzerinden yüzde 20 ila 40 arasında bir tutarı

Filmi senaryosunun yazılış biçimi ve

geri alabilecekleri gibi şirketin hisse-

içeriğiyle filmi izleyecek herkes

lerini

kendi yaşamlarından bir kısmı ve

devam edebilecekler.

ellerinde

bulundurmaya

trajediyi görebilecek. Agatha Christie stilinde romantik gi-

Kenan and Tuncay Film'in bireysel

zemli bir uzun metraj film olarak çe-

Filmin ekibinde filme inanan müthiş

ve şirket bazında destek olmak iste-

kilecek Altın Kafes'in senaryosunu

bir grup sanatçı ve sanatseverin yer

yenlere sunduğu ikinci bir teşvik

yazan Kenan Hüdaverdi aynı za-

alıyor, bunların içinden filmin Finans

yöntemi de sponsorluk.

manda filmin yönetmenliğini yapa-

Direktörü olan ve Accounting Direct

cak.

Plus' ın de sahibi Enver Kannur ve

Bu şekilde bir sponsorlukla filmin

Başrolünde Tuncay Akpınar'ın ola-

filmin koordinetörü Hakan Silahsı-

sonunda yer alan jenerikte şahıs/şir-

cağı filmde Türk sineması ve dizile-

zoğlu sayılabilir.

ket ismine yer verilmesinin yanısıra

rinden birçok tanıdık yüz yer alıyor.

film setine davet ve özel galaya

Ağustos Ayı'nda çekimleri başlana-

Kenan and Tuncay Film Ltd sisteme

davet de yer alıyor. Filmin hissesini

cak film tamamlandığında Britanya

kayıtlı bir şirket ve kayıt numarası da

almak isteyenler Tuncay Akpınar

Film Enstitüsü'ne de kayıtlı olacak

8878147. Film şirketi Britanya'da ya-

(074 4848 3446) ya da Kenan Hüda-

(British Film Institute of Great Bri-

şayan Türkçe konuşan topluluğa

verdi ile (079 0322 1199) iletişime ge-

eşsiz bir fırsat sunarak şirketin hisse-

çebilirler.

tain).

lerini satın alanlara devletin sağlamış Açgözlülük, trajedi, ümit etmek ve

olduğu vergi indiriminden de yarar-

Filme sponsor olmak isteyenler ise

aşık olmak gibi temaların işlendiği

lanabilecekleri bir fırsat sunuluyor.

Altın Kafes Film'in koordönatörü

filmin ilham kaynağı ise Kenan Hüdaverdi ve Tuncay Akpınar arasın-

Hakan Silahsızoğlu'na ulaşabilirler Filme destek olanlar hisse satın al-

(077 4588 0259).

Bugünkü yazımı size 2 günlük tatil için geldiğim Midilli adasından yazdım. Bu ada neredeyse 30 yıldır en çok görmek istediğim yerlerin başında geliyordu. Adanın beni cezbetmesinin en büyük nedeni ise büyük Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa’nın burada doğmuş ve büyümüş olmasıydı. Ege’nin her yerinde seyir yapmış ve Midilli adasının etrafında çok dolaşmış olmama rağmen bugüne kadar buraya ayak basamamıştım. 20’li yaşlarımda okuduğum Barbaros’un yaşamını ve savaşlarını anlatan Gazavat-ı Hayrettin Paşa kitabı beni etkileşmişti. Mutlaka onun doğduğu, büyüdüğü, denizci ve lider olarak yeşerdiği toprakları görmeliydim. Ama mesleğim başta olmak üzere birçok neden bugüne kadar bu hayalimin gerçekleşmesini engelledi. Ege Denizi’nin kuzeydoğusunda, Ayvalık’ın batısında ve çok yakınında bulunan Midilli, Girit ve Eğriboz’dan sonra Ege’nin en büyük üçüncü adasıdır. Diğer Ege adalarının aksine suyu boldur ve verimli topraklara sahiptir. Tamamen yeşil olan adanın bu özelliğinden dolayı buraya “Altın Ada” ve “Osmanlı’nın Bahçesi” de denmektedir. Yunanca adı Lesvos olan ada 1462’de Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı yönetimine geçmiş ve 1912 Balkan Savaşı’na kadar tam tamına 450 yıl Türk egemenliğinde kaldı. Her türlü tahribata ve geçmişin izlerini silme çalışmalarına rağmen bugün adanın birçok yerinde Osmanlı eserlerini ve kalıntılarını görmek mümkün. Halen Yunanistan’ın Ege ve Adalar Bakanlığı olarak hizmet veren binası bile Osmanlı döneminin hükümet konağıdır. Barbaros Hayrettin Paşa’nın babası olan ve aslen Selanik Vardar Yenicesi’nden Yakup Ağa, Türk kökenli bir Osmanlı sipahisiydi ve 1461’de Midilli’nin fethine katıldı ve sonrasında buraya yerleşti. Barbaros dört kardeşin (Oruç, İlyas, Hızır, İshak) üçüncüsü olarak 1478’de doğdu. Asıl adı Hızır’dı. Kızıl sakal anlamına gelen Barbaros İtalyanca kökenli olup (barba: sakal, rossa: kırmızı ) Avrupalılar tarafından esasen en büyük kardeş olan Oruç Reis’e verilen bir addır. Oruç Reis, genç yaşta kardeşi İlyas ile birlikte deniz ticareti yaparken Rodos Şövalyelerine esir düşer. Kurtulduktan sonra yaşadığı travmanın etkisiyle tekrar tüccar olmak yerine korsanlığa yönelir. Daha sonra diğer kardeşleri Hızır onlara katılır. Kuzey Afrika sahilinde bulunan Cerbe adasını kendilerine üs olarak tutarlar ve Akdeniz kıyılarına akınlar düzenlerler. Oruç Reis

Türker Ertürk

Kızıl Sakal turkererturk@avrupagazete.com

Cezayir’i ele geçirir, hükümdarı olur ve kardeşlerin ünleri tüm Avrupa’ya yayılır. Oruç Reis 1518’de İspanyollarla savaşırken öldürülür. Oruç Reis’i öldüren İspanyollar, krallarına öldürdüklerini ispat edebilmek için cesedin kafasını keserler, bal dolu bir torbaya koyarak İspanya’ya götürürler. Oruç Reis’in ölümünden sonra yerini artık Barbaros olarak anılan Hızır Reis alır. Zamanın Osmanlı Sultanı I. Süleyman’ın çağrısı üzerine İstanbul’a gelen ve Hayrettin adı verilen Hızır Reis Osmanlı Donanması’nın başına Kaptan-ı Derya olarak atanır. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa döneminde Akdeniz adeta Türk gölü haline gelir. 1538’de Preveze’de Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması’nı yener. Abisi Oruç gibi Türkçe, Rumca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve Arapça bilir. Bugün Türk Denizcileri tarafından kullanılan Akdeniz dillerinin karşımı olan gemici dilinin temelleri de onların zamanında oluşmuştur. Midilli’de doğan Barbaros kardeşlerden abi Oruç Reis’in mezarı Cezayir’de kardeş Hayrettin Paşa’nın mezarı ise Beşiktaş-İstanbul’dadır. Türk Denizciliğine hizmetlerinden dolayı Barbaros kardeşleri rahmet ve minnetle anıyorum. Barbaros kardeşler yalnız ülkemizde değil Cezayir ve Tunus’ta da milli kahraman olarak anılır. Dile kolay Midilli’yi 450 yıl egemenliğin altında tut, damganı vur, yatırım yap, kültürünün izlerini bugün bile görmek her türlü olumsuzluğa karşın mümkün olsun ama 1912’de bir günde kaybet! Niçin? Çünkü onu koruyacak donanmamız yoktu! Niçin yoktu? Çünkü II. Abdülhamit Haliç Baskını ile Donanmamızı yok etmişti! Bugün Donanmamız yine yok ediliyor. Tayyip Erdoğan liderliğinde AKP ve F Tipi Örgüt’ün yaptığı Balyoz ve diğer operasyonel davalarla Donanmamıza baskın yapıldı! Bunun anlamı: Türkiye olarak daha büyük kayıplar bizi bekliyor demektir. Saygılar sunarım.


9

AVRUPA

HABERLER

5 Haziran 2014 Perşembe

␣ e z i n i r e l ları e ş u m ç e u ı d r n Tatil␣ö tlı␣taksit␣imka Dalaman Charte 5 a 0 ir, n 8 i m ş 1 z İ e 1 , p ␣ 6 m 6 0 u £1 a, Bodr : 0208

Tel

Antaly

CHARTER␣ UÇUŞLARI

16 8EL N n o d n o L h Street, htholidays.co.uk ig H n o t g ig Newin sales@r 59 Stoke Hep kederli, sıkıntılı acılı günler , aylar yıllar mı yaşayacağız? Bazende özlemlerin daha da arttığı, hasretlerin çekilmez olduğu , ayrılıkların geçici de olsa sona erdiği zamanlar olmalı değil mi? Öyle oldu işte. Birkaç gündür benim ellerim gökyüzünü avuçluyor. Yıldızarı tutuyorum aydayım sanki. Bir taraftanda bizleri yaratan, gözetip kollayan yüce Allah' ıma şükürler, hamtlar ediyorum. Bu günleri yaşattığı, hasretleri giderdiği, torunlarımı ve biricik oğluma görüşmek nasip ettiği için. Dedim ya sevinçliyim... Torunlarım ve biricik oğlum geldi hemde çoook uzaklardan. Her ne kadar iletişim araçlarıyla görüşsekte yüzyüze daha başka oluyor. Günlerdir hazırlanıp sabırsızlanıyoruz. Onları havaalanında görünce yüreğimin yağı eridi. Başım döndüde bulutlara karıştım sanki. Kızlarım "dede biz geldiiiik" deyince seslerini yakınımda ve kulağımda duyunca sarılıp ağlaştık sevindik neşelendik yol boyu. Issız dağ başlarında gecede gündüzde sessiz olur. Sanki birşeyleri dinliyormuşcasına sakin ve dingindir ortalık. Hani çıt çıksa haberiniz olur ya işte öyleydi onlar gelmeden evimiz obamız. Ama onlar gelince koyunların kuzularına kavuştuğu andaki hengame ve en güzel şarkıların söylendiği gibi evimiz obamız. Torunlarımın sesleri, koşuşturmaları heryerde. Evimiz şenledindi be. Dünyamız aydınlandı yaa. Herhalde herkesin çocukları torunlarıda onları böyle sevindiriyordur diye keyifleniyorum. Şimdi birlikte gezip eğleniyoruz. Parklarda sallanıyoruz, kaydıraklarda kayıyoruz. Daha 4.5 yaşındakı torunum okuma yazmayı sökmeye çalışıyor. Harflerin seslerini çikarabiliyor. Onları birleştirip heceler ve hecerı birleştirip sözcükler üretiyor. Böylece evdekilerin hepsinin isimlerini Kıbrıs’ta yaşayan vatandaşlarımızın bir türlü akılları başlarına gelmiyor. Rumların hem oyuncağı oluyorlar ve hemde Rumlardan şamar üstüne şamar yiyorlar, ve bir türlü uslanmıyorlar! Fakat şunu da söyliyeyimki: Bu olumsuzluklarda Türkiye Cumhuriyeti’nin de payı var. Çünkü hükümet ne diyor: ‘Rumlar bir adım atsın ben iki adım atayım!’ Peki ben şunu sormak istiyorum: Bizi insanlar bir kez İngilize kiraladı, bu sefer Türk hükümeti mi kiralayacak? Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım: Rahmetlik Ecevit sağ iken her zaman Kıbrıs Türk’üne sahip çıktı! Ve Herhangi bir Kıbrıslı Rum’la görüşmeyi reddetti. Fakat Türk hükümeti Kıbrıslı Türkü’nü Rumlarla görüşmeye zorladı salt Rumlarla ticaret yapsın diye. Kıbrıslı Türk’ler arasında endişler dahi oluyor Tayyip Erdoğan Hükümeti bizi satacak diye! Atatürk’ten sonra şimdiye kadar gelmiş geçmiş hükümetler maalesef tecrübesiz, bilgisiz, ilgisiz ve korkaktılar. Hiç bir zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında dik durmadılar Kıbrıs Türk'üne orda Türkiye’de ve Kıbrıs’ta iş sahası açmadılar neden? Ürünlerimize sahip çıkmadılar? Rahmetli Özal Kıbrıs Ada'sına geldiğinde şöyle dedi: "Siz hiç bir şey üretmeyin, narenciye marenciye’ye gerek yok oturun ben sizi beslerim!" Bulgaristan’dan gelen hazırlıksız göçmenler gibi. Şimdi ne oldu? Hayvancılık çöktü tarım çöktü üretim yok! Türkiye’de üretilen mallar Kıbrıs’ta baskın pahasına satılıyor! Ben her seferinde KKTC’ ye gittiğimde fiyatları görünce parmak ısırıyorum ockadar pahalı, burada aldığım salam bir sterlin (üç buçuk TL) orda 11 TL çünkü orda üretilmiyor? Halbuki orda üretilse insanlara çalışma olanağı doğacak ve ekmek kapısı açılacak yani para kazanacak. Siz biliyormusunuz Dünya'da coğrafik durumuna göre en fazla memuru olan Ülke kimdir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti! Orada herkes memur ve bunu da yetiştiren Turgut

Mustafa Öz

r hava ve 'Diğe etleri' k yolu şir

AtlasJet bilet satışlarımız başlamıştır

Gaziantep £265 Lefkoşa £200 İstanbul £165 dan başlayan fiyatlarla

UYGUN FİYATA OTEL VE PAKET TATİLLER TAKSİTLİ TATİL İMKANI %20 Paket tatil indirimleri

“Atatürk ve Spor” Avrupa Ajansı - AVA| Londra KKTC Londra Eğitim/Kültür Ataşeliği ve TC Londra Eğitim Müşavirliği tarafından Avrupa gazetesine bir açıklama gönderildi.

Duygular birikimler mustafaoz@avrupagazete.com

yazıyor ve okuyor. Bu yaşta gerçekten çok başarılı. İngilizce ve Türkçe birden ona kadar sayıyor. Onunla hayvanların ayakalrının, gözlerinin, kulaklarının sayılarını sayıp toplayıp çıkarıyoruz. Ayrıca bir resimler çiziyor gormelisiniz. Renkleri benden bile güzel kullanabiliyor. 7 Yaşindakı kızım ise kendi seviyesine göre çook ilerde. Tam 4 dilde konuşabiliyor. Dört işlemi eksiksiz yapabiliyor. Bir dakikada kendi akranlarına göre daha fazla sözcük okuyabilyor. Yani mutlu oluyoruz bu günlerde onlarla. Böylece hiç olmazsa olumsuzluklardan kahredici olaylardan biraz uzaklaşıyoruz. Dünyanın renklerinin, güneşin doğup batttığının, ayın yıldızların farkına varıyoruz. Bahçedeki çiçeklerın renklerinin daha da canlı olduklarını görebiliyoruz. Ama açıları kederleri de unutmaya çalışsakta olmuyor. Sabır etmeye çabalıyoruz.İnşallah daha güzel günler yaşarız tüm insanlıkca. Ülkemizde olan can kayıpları, mal kayıpları daha azalır. Çareler bulunacak diye umut etmeye alıştırıyorum kendimi.

Hulusi Yürüten

KIBRIS GÖRÜŞMELERİ KONUK YAZAR Özal! Birde Tayyip Erdoğan. Kıbrıs Türküne: Siz beslemesiniz diyor, bu ortamı yaratan aynı değirmenin suyundan yetişen Turgut Özal’dır. Halbuki ben Tayyip Erdoğan’ın yerinde olsam bu lafları söylemem, yaptıklarını ve söylediklerini görüyoruz! ‘Ananı al git, artislik yapma, madenci evlatlarını yumruklasın, müsteşarı korumacılarıyla vatandaşı tekmelesin! Bu gibi seviyesizlikleri Avrupa Ülkelerinde yapsalar, anasını ağlatırlar fakat Türkiye halkı o kadar korkuyorki sıkıysa oy vermesinler Tayyip Erdoğan’a! Aç kalırlar alimallah! diye korkuyorlar. Kıbrıs Türkünü bu duruma düşüren kendileri değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri istese bu ambargo kalkar, bunun çareleri çok ama göze almıyorlar ve korkuyorlar! Bizim Atatürk ve Ecevit gibi Lidere ihtiyacımız var ki! bize yardımcı olsunlar. Mesela Amerikan Başkan yardımcısı J.Baydın geldi ve diyorki: "sizinle de görüşmem için KKTC Bayrağını indireceksiniz ve ona göre! Ve indirdiler! Türkiye istemese böyle olmazdı." Kapalı Maraş'ın mülkiyeti Türklere ayit, hemde vakıf malı, niye bizim enayiler maraşı Rumlara vermek istiyorlar anlayamadım? Bu Tayyip Erdoğan yaktı bizi! Mümkün olsa Kıbrısı altın tepsi içinde Rumlara verecek.

açıklamada Okullar arası ve Büyükler kategorisinde “Kompozisyon Yazma” yarışması “Atatürk ve Spor” ödülü konu edildi. Açıklama şöyle: "TC Eğitim Müşavirliği ve KKTC Londra Eğitim/Kültür Ataşeliği’nin Londra Türk Dili ve Kültürü Okulları için birlikte hazırladığı ve “Çalışma Takvimi” içerisinde yer alan Okullar arası ve Büyükler kategorisinde “Kompozisyon Yazma” yarışması “Atatürk ve Spor” konusunda gerçekleştirilmiştir. 12 okulumuzdan 19 eserin yarıştığı yarışmada, öğretmenlerimiz, gelen eserleri de-

ğerlendirmiş ve aşağıdaki sonuçları elde etmiştir." Büyükler Kategorisi Birinci: Soner Hasan – Namık Kemal Türk Okulu İkinci: Dilan Kaya – Hornsey Atatürk Okulu Üçüncü: Melike Özhot – Leicester/Anatolian Cultural and Educational Society


10

HABERLER

Avrupa Gazete | 5 Haziran 2014 Perşembe

11

HABERLER

Avrupa Gazete | 5 Haziran 2014 Perşembe

Avrupa’da yaşayan Aleviler

“KAYGUSUZ ABDAL”, “CEM” VE “SEMAH” ADLI KİTAPLAR BRITISH LIBRARY’DE TANITILDI Britanya Alevi Federasyonu ve Qizilbaş Yayınevi’nin ortak çalışması ile hazırlanan ‘Alevi Çocuk Kitapları’ tanıtıldı. Kitapların tanıtımı nedeniyle geçtiğimiz hafta British Library’de bir tanıtım resepsiyonu düzenlendi. İlginin yüksek olduğu tanıtıma, London Metropolitan, Westminster, Oxford ve City üniversiteleri temsilcileri ile Prince of Wales İlkokulu yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik Türkiye’den gelen Mehmet Turan Dede’nin Gülbanklarıyla ve çerağ uyandırmasıyla başladı. Bir kitabın ortasına yerleştirilen mum’u yakarak açılış konuşmasını yapan Mehmet Turan Dede, Britanya Alevi Federasyonu ve Qizilbaş Yayınevi’nin çalışmalarından duyduğu mutluluğu dile getirdi ve başarılar diledi. Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil de, Aleviler’in yüzyıllardır Anadolu’da egemenlerin inançsal, ekonomik ve politik baskılarına karşı kültürlerini, inançlarını gelenek ve değerlerini korumak için çok güçlü bir direnç geliştirmediklerini söyledi. Türkiye’de bugün hala Aleviler’in inançlarını, kültürlerini öğrenmesi ve yaşamasının engellindiğine değinen Erbil şunları söyledi: “Ama Aleviler kendi inançlarını ve kültürlerini yaşamaya ve çocuklarına öğretmeye devam ediyor Bu güzel ve onurlu direncin bir parçası olmak için yola çıktık. Britanya’da başlatılan Alevilik dersleri sürecinde karşılaştığımız en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi çocuklar için Aleviliği anlatan kitapların olmaması idi. Bu amaçla başladığımız çalışmalar geçtiğimiz üç yıl içinde gelişerek büyüdü. Alevi çocuklarının kendi kültürleriniinançlarını tanımaları ve anlamaları için onlara yardımcı olacak kitaplar hazırlıyoruz. Çalışmalarımızı öğretmenlerimiz, pırlerimiz, Alevi kültürünü bilen ve yaşayan büyüklerimiz ve bu konuda çalışan akademisyenler, sanatçılar ve aydınlarla birlikte yürütüyoruz. Alevi inancının ve kültürünün temel motiflerini, Ulu ozanlarımızı ve inancımızın yapı taşlarını oluşturan değerlerimizi anlatacağız’’ Yazar Kemal Derin ise, “Alevi inancını geleceğe taşıyacak olan bu çalışmaların tanıtım resepsiyonuna katılmak için Türkiye’den geldim. Çünkü bu çalışmaları önemsiyor ve destekliyorum. Emeği geçen tüm canlara başta BAF

ve Diasporada Alevi Hareketinin Dönüşümü

yetkilileri ve olmak üzere teşekkür ederim” dedi. İakm ve Cemevi Başkanı Yaşar Demiralay ‘da, Alevi kültürü ve edebiyatı sözel olarak gelişmiş olduğu için yazılı kaynaklar oldukça sınırlıdır. Bu nedenle bu çalışmalar değerlidir” diye konuştu.

Avrupa gazetesi - AVA İstanbul

1990’lardan sonra, Alevilerin Avrupa’da yayılması, uluslar ötesi siyasi ağların kurulması için bir fırsat

Sending Sending m money oney to to Turkey Turkey has has n never ever b been een e easier asier

Britanya Alevi Federasyonu eğitim sorumlusu Zeynep Demir işe düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Alevi çocuklarının kendi kültürlerini- inançlarını tanımaları, anlamaları için onlara yarolacak hikaye kitaplarını dımcı öğretmenlerimiz, alevi kültürünü bilen yaşayan büyüklerimiz, ve bu konuda çalışan akademisyenler, aydınlarla birlikte yaratacağız”

Alevi topluluğu, kimlikleri için hem tanınma hem

oluşturdu. Bu ağların kurulmasının bir sonucu ola-

de saygı talep etmekte ve ayrımcılık içermeyen yak-

rak, Alevi topluluğu sadece Türkiye’de değil, aynı

laşımlar için Türk devletine artan bir baskı uygula-

zamanda pek çok diğer Avrupa ülkesinde, çok sa-

maktadır.

yıda Alevi derneğiyle örgütlenmeye başladı.

Yeni bir sosyal hareket olarak Alevilik genel olarak

Alevi topluluğu, kimlikleri için hem tanınma hem

kimlik politikaları üzerine kurulmuştur. Aleviler ’in

de saygı talep etmekte ve ayrımcılık içermeyen yak-

temel talebi farklı bir dini ve kültürel topluluk ola-

laşımlar için Türk devletine artan bir baskı uygula-

rak tanınmak ve onlara bu farklılıklara uygun ola-

maktadır. Böyle bir tanınma, bütünsel bir

rak davranılmasıdır. Alevi kimliği teoride ve

Müslümanlık algısına karşı direnir ve esas olarak

pratikte oldukça karmaşık ve zengindir. Bu yazı, di-

sosyo-kültürel ve dini haklar talebine dayanır. Özel-

aspora ve sosyal hareket çalışmalarının kesişimini

likle Almanya’da iyi örgütlenmiş olan Alevi birlik-

incelemektedir. Buna uygun olarak, bu çalışmada

lerinin sürekli uğraşlarıyla Alevi topluluğu burada

Münih’teki birinci ve ikinci kuşak Alevi göçmenle-

önemli ayrıcalıklar ve haklar kazanmıştır.

rin inanç ve hak istekleri arasındaki farklılıklar göz

Qizilbaş yayınevi yetkilisi Hasan Bölücek de kitaplarla ilgili şu bilgileri verdi: “Alevi inancının, kültürünün önemli bölümlerini , Alevi inancının temel unsurlarını kısa, net ve çocukların anlayacağı bir dilde anlatarak ve resimleyerek kitaplarımızı oluşturacağız. Alevi kültürü ve inancını yaşayan Pırlerimiz- dedelerimiz ve Alevilik ile ilgili edebi, bilimsel çalışmalar yapan aydın- yazar ve çizerlerimizle birlikte hazırlayacağımız kitaplarımızın ilk üçü şu an hazırlanmıştır. Kaygusuz Abdal, Cem, Semah. Bu kitapların ardından şu an planlanan, on hazırlıkları yapılan kitaplarımız ise, Eline, Diline, Beline Sahip Olmak, Pir Sultan Abdal, Nesimi, Borklüce Mustafa, Kerbela, Rıza Şehri, Sarı Saltuk, Hacı Bektaş Öğretisi” Qizilbaş yayınevi yetkilisi Zafer Çoban da, “Kitaplarımızın bazılarının yazım ve illustrasyonlarını tanınmış yazar ve çizerlerle birlikte hazırlayacağız. Çalışmalarımız geniz bir ekip şeklinde gönüllülük temelinde devam ediyor. Tüm kitaplarımız ve çalışmalarımızı QİZİLBAŞ yayınevi adı ile yayınlayacağız. British library de yapılan bu tanıtımla ilk üç kitabımızı çocuklarımızla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

önüne getirilmektedir. Bu inceleme, Alevi hareketi-

Bu bağlamda ve Alevi kimliğinin tanınması için

nin tanınmak için verdiği mücadeleyi göz ardı et-

mücadeleye katkıda bulunmak için, bu makale, di-

meyerek, kültürel çeşitlilik üzerine bir vaka

aspora ve sosyal hareket çalışmaları kesişiminde,

çalışması ortaya koymayı hedeflemektedir.

Alevilerin değişen algısını inceleyecektir. Benzer bir şekilde, bu çalışma Münih’teki birinci ve ikinci

I. Giriş

kuşak Alevi göçmenleri arasındaki, inanç ve hak talepleri konusundaki farklı algılara odaklanmakta-

Avrupa’ya önce misafir işçi olarak gelen Türk göç-

dır. Tanınma amaçlı Alevi mücadelesi ardındaki

menleri, kimliklerinin tanınması için bir mücadele

süreci ortaya koyarak, kültürel çeşitlilik konusun-

içinde, giderek artan şekilde politik ve akademik

daki literatüre bir vaka çalışması sağlamayı umu-

alanlara girdiler. Bu süreç sadece göç ettikleri ülke-

yoruz.

leri değil, aynı zamanda Türkiye CumhuriyeII. Metodoloji

ti’ndeki siyasi vakaları da etkiledi. Politik ve düşünsel dönüşüm geçiren Türk göçmen grupları-

Turkish pay-ouLira t no

Prince of Wales İlkokulu Müdürü Julia Clark etkinlikte şunları söyledi: “‘Okulumuzda iki yıldır Alevilik dersleri başlatıldı. Tüm öğrencilerimiz için yararlı olduğunu düşündüğümüz Alevilik derslerinde kullanılacak İngilizce kaynakların yokluğunu giderecek olan bu çalışmaları destekliyoruz. Gana atasözü olan ‘okuyan çocuk, aydınlık yetişkin demektir’ sözünden de anlaşıldığı gibi bu kitaplar önemlidir ve emek veren tüm dostlara teşekkürler” Doncaster Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi yöneticisi Müslüm Dalkılıç da, “Alevi kültür merkezlerimizde verilen Alevilik bilgisi dersleri için bu çalışmalardan yararlanacağız. Sadece çocuklar değil büyüklerde faydalanacak” dedi. Konuşmaların ardından etkinlik, Mehmet Turan Dede ve İsmet Karakuş’un seslendirdiği nefes ve deyişlerle son buldu.

w availa * ble

nın bir örneği, İslami sistem içindeki Alevilik olarak

Bu makale, Münih’teki birinci ve ikinci kuşak Alevi

bilinen heterodoks inanç sistemine bağlı, dini ve

göçmenleri arasındaki farklılıklar açısından dias-

kültürel bir grup olan Alevi topluluğudur. Ağırlıklı

pora bağlamında Alevi hareketinin dönüşümünü

olarak Türkiye’de yerleşmiş olsalar da, Aleviler,

inceler. Bununla birlikte bu makale diasporanın, si-

artan uluslararası göçün bir sonucu olarak ulus ötesi

yasi bir mücadele olarak Alevi hareketinin yönünü

bir topluluk olarak tanımlanabilir.

nasıl etkilediğini inceler. Bu amaçla, ana araştırma,

Avrupa’da yaşamakta olan Alevilerin çoğu 1961

bir sosyal hareket olarak Alevi hareketinin Alevile-

sonrasında, Türkiye ve birkaç Batı Avrupa ülkesi

rin inanç ve hakları üzerinde bir etkisi olup olma-

arasında birtakım işçi alımı an-

dığına odaklanır. Bazı alt araştırma

laşmasının

imzalan-

başlıkları da şu şekilde sıralanabilir: Al-

ması sırasında göç

evilerin tanınmasının anlamı

etmişlerdir. 1980’lerin

nedir ve Alevi-

sonunda, Alevilik, özel-

lik ile Alevi hak-

likle Almanya’da, kim-

larının tanınması

liklerin

tanınması

konu-

mücadelesiyle

sunda Münih’teki

ilişkilendirilmeye

Now Now w with ith over over a thousand thousand p pick ick u up p locations locations a across cross Turkey Tu T urkey in including: cluding:

bi-

rinci ve ikinci kuşağın ara-

başla-

mış ve sonuç olarak

sındaki

Türkiye’deki Alevi top-

nelerdir.[1] Devamı haftaya

luluğunu etkilemiştir.

farklılıklar

TÜRK YAŞLILAR KULÜBÜ Yıllık Genel Kurul Toplantısını yaptı Avrupa gazetesi - AVA İstanbul

www.avrupagazete.com

Güney Londra’nın Bromley Road Catford bölgesinde faaliyet gösteren Türk Yaşlılar Kulübü (TYK) Yıllık Genel Kurul Toplantısını 28 Mayıs Çar-

0800 026 0535

şamba günü yaptılar. SOMA maden felaketi adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldıktan sonra Divan Kurulu Başkanlığına öğretmen

moneygram.co.uk mone ygram.co.uk

Yılmaz Özdemir, Divan kurulu üyeliklerine

Send at: at: And anywhere you see the MoneyGram sign

CS7764

Avrupa gazetesi - AVA İstanbul

* S ubje ct to availabilit y at time of pay- out . In a d dition to the trans fe r fe e s ap plic able to a transaction , a curre ncy exc hange rate set by M oney G ram or it s age nt will b e ap plie d . Mone MoneyGram yGram Bringing you you closer and the Globe are are trademarks trademarks of MoneyGram. MoneyGram. Post Office, Thomas C Post Cook ook and T TTT TT Mone Moneycorp ycorp Limited Limited ar are e agen agents ts of Mone MoneyGram yGram In International ternational Limit Limited ed in the pr provision ovision of mone moneyy tr transfer ansfer services. P Post ost Office and the P Post ost Office logo ar are e rregistered egistered tr trademarks ademarks of P Post ost Office Lt Ltd. d. All other marks ar are e the property of their rrespective espective owners. MoneyGram property MoneyGram International International Limit Limited ed is an authorised pa payment yment institution rregulated egulated in the Unit United ed Kingdom b byy the F Financial inancial C Conduct onduct Authority Authority.. ©2014 Mone MoneyGram. yGram. All righ rights ts rreserved. eserved.

Aycan Kemal ve Ali Fevzi seçilmiştir. Divan

amaçlı verdikleri maddi yardım için İngiltere

Kurulu’ nun oluşturulmasının ardından yıllık

Türk Dernekleri Federasyon Başkanı Timur

faaliyet raporu ve yılsonu hesapları okuna-

Doğruyol, Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu

rak,üyeler tarafından onaylandı. (TYK)Yöne-

Başkanı Türkan Nalbantoğlu ve Atatürk Dü-

tim Kurulu Başkanlığına Ayla Mustapha,

şünce Derneği Başkanı Jale Özer’e teşekkürle-

Başkan Yardımcısı Baykan Remzi, Sekreter

rini ilettiler.

Melek Bozkuş, Sayman Nilüfer Yiğit, Aktif üyeler ise Dilek Husseyin,Emine Kamil, Havva

(TYK) Seçimden sonra kordinatör Süleyman

Mustafa, Serpil Işıklar,Rahme Ahmet seçilmiş-

Bozkuş Kulübümüzü öven ve sahip çıkılması

tir.

gerektiğini belirten bir konuşma yaptı ve daha

Daha sonra birkaç ay önce (TYK)’ne destek

sonra yemek ikramına geçildi.


12

AVRUPA

HABERLER

5 Haziran 2014 Perşembe

"Umudumuz’un Çocuğu

Berkinimiz İçin Adalet İstiyoruz"

‘Şiddet gördüğünüzü kabullenmek atacağınız en büyük adım olacaktır’ Avrupa Ajansı - AVA - Londra

Avrupa Ajansı - AVA - Londra Advantage Avukatlik Burosu, çoİngiltere'nin bşkenti Londra'da her

ğunlukla kadınların ve erkeklerin

Cumartesi Türkiye'de Adalet talebi

şiddet gördüklerini, bunu ailele-

dile

rine yada arkadaşlarına açıkla-

getiriliyor.

Okmeydanı’nın

Umud Direniş Çocuğu Berkin için

maktan çekindiklerini belirtti.

başlatılan Adalet Masası çalışmaları devam ediyor.

Advantage Avukatlık Bürosu yap-

31 Mayıs Dalston Kingsland Tren İs-

adımı atıp şiddet gördüğünüz bir

tasyonu

ilişki içinde olduğunuzu kabul et-

tigi aciklamada: “En zor şey, ilk önünde

açılan

standta

Türkçe ve İngilizce bildiriler dağı-

meniz” dedi.

tıldı, “ Katil Devlet Hesap Verecek, Berkin Elvan Ölümsüzdür, Terörist

Eğer böyle bir ilişki içindeyseniz

tacizde

Kim, Katil Kim Türkiye Devleti , Ber-

yalnız değilsiniz. Advantage Avu-

Mahkeme kararına ekleme yapıla-

bulunması

engellenir.

kin’nin Katilleri Yargılansın” slogan-

katlik Burosu size yardımcı ol-

rak, tacizde bulunan kişi yasağa uymadigi takdirde yasal olarak tu-

ları atıldı. Seyyar ses sisteminden

maya

İngilizce ve Türkçe Berkin Elvan ve

oncelik taninarak, icinde bulundu-

AKP’nin katliamları ve adaletsizliği

gunuz durum degerledirilerek

anlatıldı. Karşıda kurulan halk paza-

cozum yollari avantajlari ve deza-

İkinci tip ihtiyatı kararda aynı za-

rından dolayı etrafın zaten kalabalık

vantajlari ile detayli bir sekilde an-

manda mahkeme tacizde bulunan

hazır.

Mahremiyetinize

tuklanir.

olması standın daha da canlı ve ilgi

latılır ve en onemlisi karar hakki

kişiyi ortak yasam alaninizdan

odağı olmasını sağladı.

tamamen sizin ellerinize bırakılır.

uzaklaştırir ve 50 metreden fazla

Yapılan konuşmada “İşbirlikçi katil

Hiçbir baskı yapılmadan işlemle-

yakınlaşmasına izin verilmez. Ta-

devlet katletmeye doyamıyor. Bu

rin nasıl yürütülmesi gerektiği ko-

cizde bulunan kisi yasağa uymadığı taktirde hemen tutuklanir.

buna kaderdir! diyor. Hayır Soma

çıkmak ve adalet istemektir” denildi.

nusundaki karar tamamen size

ve Adalet talebimiz devam ediyor.

Kader Değildir Katliamdır, Kaza

Rus olduğunu söyleyen bi kadın biz

bırakılmaktadir”

İnsanlarımız katlediledi, gözleri çıka-

Değil Cinayettir. Depremlerde, sel-

de eski sistemimizi geri istiyoruz,

rıldı, kafaları kırıldı beyinleri akıtıldı

lerde ölenler bizleriz. Hiç biri kader

şimdi halklar birbirine düşürülüyor,

Açıklamada şu bilgilere de yer ve-

olarak veya acil durumlar için ek

asfaltlara. Tam bir yıl önce başladı ve

değil, önlenebilirdir. Sizin de 14 ya-

şu anda Ukranya’da olan da bu. Biz

rildi: “İki şekilde ihtiyatı tedbir ka-

tedbirler talep edilebilir.

hala devam ediyor katletmeye. So-

sında çocuklarınızın öldürülmeyece-

de sizinleyiz gönlümüz sizinle diye-

rarı aldırtılabilir. Olasi bir taciz

Tüm olasılıklarla ilgili daha fazla

gün Haziran Direnişinin yıldönümü

İhtiyatı karara durumunuza özel

ma’da 307 insanımız katledildi, daha

ğinin hiç bir garantisi yok. Tek çare

rek ayrıldı.

durumunda mahkeme kararıyla

bilgi için Advantage Hukuk buro-

cesedi çıkarılmayan insanlarımız var

Halk Cephesi saflarında birleşmek

Berkin'in katilleri yargılanıncaya

tacizde bulunan kişinin yanınıza

sundaki deneyimli alie ekibi ile ile-

üzerlerini betonla kapettılar. Devlet

örgütlenmek ve haklarımıza sahip

kadar adalet talebine devam edilecek

yaklaşması, tehdit, korkutma ve

tisime gecebilirsiniz”.

Başlığı ‘Çılgın Türkler’ de koyabilirdim

yapamadığını bu yıl tek başına

iletseniz bir türlü. ‘Uzak durun benden’

Bir ara Faruk Zabcı’yı gördüm. Tanıyanlar

ama alıştığımız gibi olsun dedim.

yapmış görünüyor.

tavrına bakılırsa durumdan

bilir; kendileri hiç haber ayırmadan koş-

memnun görünüyor.

makla ünlüdür. Yani artık ustalaştım her

Haftanın özeti:

Cannes Film Festivali’nde “Kış Uykusu”

Siz bu satırları okuduğunuzda Londra Film

filmi ile Altın Palmiye ödülünü aldı. Ku-

Neyse kendi gettomuza dönecek olursak;

yapmaz. Ve dahi fotoğraflarını da bizzat

Festivali bir kez daha bitmiş olacak. Böyle

lağa hoş geliyor değil mi? Tabii her ödülde

Türklerin geçen haftaki olağanüstü icraat-

kendisi çeker. “Buradan ne haber çıkar

giderse muhtemelen önümüzdeki yıl da

kendine has bir selam da veriyor biliyorsu-

ları bu kadarla bitmedi.

ki?” dedim. “Öğlen burada

tekrarlanacak.

nuz. Bu kez törende bütün dünyanın dik-

“Londra’da bir ilk yaşanıyor, koşun!” de-

Kürtçe şarkı okundu,” dedi.

.

katini Gezi olaylarında ölenlere ve Soma

mişler. Meral Rengin’e Rengin bana haber

Festival ilk başladığı günden bu yana tam

faciasına çekti. Bildiğiniz ağır abi duruşu ile

verdi. Birlikte gittik: Trafalgar Square’de

İyi de bu haberin altı nasıl doldurulur. Yani

19 yıl geçmiş. Yakın zamana kadar Türki-

o; kısa, öz ve vurucu sözlerini etti. Ki;

‘Türk Günü.’

Türk Gününde Kürtçe şarkı okunduysa ne

ye’de emeklilik süresi 20 yıldı. Yani bu fes-

‘Gezi’yi ağzına alanların üst makamlarca

Dürsaliye Şahan

habere gitmem gibi bir burnu büyüklük

tivalin başına bir devlet memuru konsaydı

azarlanma geleneği de kırılmış görünü-

Biz göremedik ama mehter takımı, folklor,

önümüzdeki yıl eski sisteme göre emekli

yordu. Bakan, Başbakan, Cumhurbaşkanı

çeşitli müzik grupları filan gelmiş. Bu gibi

olabilirdi. Gördüğüm kadarı ile Vedide’nin

arayıp tek tek kutlamışlar.

durumlarda en popüler olanı sona saklanır

1 Türk dünyaya bedel! dursaliyesahan@avrupagazete.com

olmuş? Artık bu haberlere

ulaşamadığım onlarca gönüllüyü de kutla-

kimse aaa demiyor ki.

mak gerek diye düşünüyorum.

Türk günü yerine Türk Kürt Günü dese-

Unutmadan galadaki açılış filmi genç yö-

(Kaymak) emekli olmaya niyeti yok. Bu

Neyse ödülün hemen arkasından başlayan

ya; işte biz gittiğimizde de Can Bonomo

lerdi ya da Türkiyeliler Günü olsaydı daha

netmenlerden Mahmut Fazıl Coşkun’a

durumda her yıl seçme filmler ayağımıza

ekranlardaki tartışmalar ayrı bir konu.

vardı. Sabahtan beri onu bekleyen bir grup

anlamlı olurdu ki o vakit Kürtçe şarkı oku-

aitti: Yozgat Blues.

gelecek demektir.

“Yaa bu adamın büttün filmlerinin gişesini

gençle karşılaştım. Kızım da yanımdaydı

manın da bir manası olurdu bu haliyle an-

Yaşam Boyu Başarı Ödülü sinema ve ti-

toplasanız Recep İvedik’in

ve adını duyunca zıpladı. Ben bu çocuğu

lamsız mı oldu demek istedi

yatro sanatçısı Serra Yılmaz’a verildi.

1/10’u etmiyor.”

sevmezdim böyle siyah fötr şapkalı filan

bilemiyorum işte.

Gördüğünüz gibi 1 adet Türk kadını İngiltere’deki Türk Film Festivalini çeyrek yüzyıla doğru götürüyor. Eh bu da eşittir

ama biraz dinleyince baktım fena değil. İnanılır gibi değil ama araştırdım doğruy-

Yine festivale dönecek olursak; Vedide

Golden Wings Dijital Dağıtım ödülü jüri-

Kaymak’a uzun ömürler dileyerek ekipteki

nin seçimiyle Derviş Zaim'in Devir adlı filmine verildi.

benim! muazzam başlık.

muş. Yüz akımız, kahraman Türk yönet-

Neyse Türk Günü çok güldür güldür de-

Peter Howden, Sevinç Baloğlu, Burcu Ben-

Erkekler kısmında da önemli bir referans

menimiz Nuri Bilge Ceylan; Türkiye’nin en

ğildi açıkçası. Troy, Sofra, Maraş Don-

nett, Elif Yalın, Rukiye Forshaw, Zeynep

var: Nuri Bilge Ceylan. Türk Sinemasının

az gişe yapan yönetmeni olmayı da başar-

durma ve Pınar Kebap da oradaydı.

Nil Suner, Julia Sukan Del Rio, Nesligül

Önümüzdeki hafta görüşmek üzere,

100 yıl içinde (Yılmaz Güney’i saymazsak)

mış! Kutlasanız bir türlü taziye dileklerinizi

Mısırlıgül, Dilara Akçapınar ve isimlerine

sağlıcakla kalınız.


13

AVRUPA

5 Haziran 2014 Perşembe

REKLAM


14

AVRUPA

HABERLER

5 Haziran 2014 Perşembe

Songlines Encounters Festivali'nin yıldızı

Çiğdem Aslan Avrupa Ajansı - AVA

doğan ancak Londra'da yaşayan sa-

yaptığı ve ECM caz etiketiyle piya-

Londra

natçı Mortissa albümüyle başarılı bir

saya çıkan ikili albümüyle son dö-

ran'da Afrika esintilerinin yoğun ol-

çıkış yaparak dünyanın farklı yerle-

nemde uluslararası düzeyde övgüler

duğu karizmatik Family Atlantica ve

Kuzey

sanatçılar da sahne alacak. 5 Hazi-

Londra'nın

rinden övgüler alırken Norveç'ten

almakta. Sanatçı konserde 2009 yı-

baş döndürücü Dobet Gnahoré ile

Çiğdem Aslan'ı Kings

Fas'a Avrupa'nın farklı yerlerinden

lında Tahran'daki protestolar sıra-

başlangıcından sonuna yüksek ener-

Cross'un yakınındaki

konser talepleri alıyor.

sında bestelediği eserleri çalacak.

jili bir akşam gerçekleşecek. 6 Hazi-

5 ve 7 Haziran tarihleri arasında ger-

Romanya'lı Oana Catalina Chitu'nun

uluslararası Songli-

Sanatçı 7 Haziran'da dünyaca ünlü

nes Encounters Fes-

İran'lı kemençe sanatçısı Kayhan

tival'nin bu seneki

Kalhor'un da yer aldığı double bill

çekleşecek 3 günlük dünya müzik-

eski zaman vokalleri ve büyüleyici

İstanbul'da

ile prestijli Kings Place'te konsere çı-

leri festivalinde Venezuela, Fildişi

kemanı ile Anna Phoebe'yi keyifle

Alevi-Kürt bir ailede

kacak. Kalhor Erdal Erzincan ile

Sahilleri, Romanya ve Britanya'dan

dinleyebilecek. Festival 7 Haziran'da

yıldızı.

ran'da Balkan müziği hayranları

Türk, Yunan ve İran müzikleri ile son bulacak. Kalhor enstrümanlara ilgisi olanlar için 18.15'de bir konuşma yapacak ve konserde de çalacağı

kendi

özel

yapımı

shah

kamancheh'ı (kemençe) gösterecek. Ustayı yakından görmek isteyenler için önemli bir fırsat. Çiğdem Aslan’ın Mortissa albümü Alman müzik eleştirmenlerinin verdiği German Record Critics’ Award 2014'te ödül almakla birlikte Festival'in de sponsoru olan Songlines Magazine tarafından 2013 yılının en başarılı albümü seçilmişti. Son dönemde Türkiye'de NTV kanalında yer alan Gece Gündüz adlı programa konuk olan sanatçı Sabah gazetesinden Radikal'e ulusal yayın yapan birçok gazeteye de haber oldu. Yine son dönemde Almanya'da yayınlanan Folker dergisinin kapak hikayesi de Çiğdem Aslan üzerine gerçekleşti. Yunan ve Türk rebetiko müziklerinden oluşan programı ile ortak geçmişe sahip iki topluluk arasında bağ kuran sanatçı meyhane veya café aman müzik kültürünü de Avrupa'da yeni dinleyicilerle buluşturuyor. Londra'daki Türk ve Kürt toplulukların gururu olan Çiğdem Aslan kariyeriyle dünya çapında tanınma yolunda ilerliyor. Biletler £14.50£24.50. Konser gecesinden önce biletlerin tükenmesi beklendiğinden biletlerin önceden alınması tavsiye olunur. Biletler Kings Place'in 90 York Way London N1 9AG adresine gidilerek ya da 020 7520 1440 telefondan veya online olarak www.kingsplace.co.uk sitesinden alınabilir.


15

AVRUPA

5 Haziran 2014 Perşembe

REKLAM


16

AVRUPA

HABERLER

5 Haziran 2014 Perşembe

Restorancılar bu düğünde bir araya geldiler

Restorancı düğünü böyle olur Ayşe Kambir - AVA - Londra

konuklarla tek tek ilgilendiler. Restorant

düğünlerde sembolün ve gösterişin odak

dünyasından çok sayıda katılımın olduğu

noktası olan düğün pastasının kesimi ar-

LONDRA’nın Wanstead bölgesinde bu-

törende, aralarında Erdoğan Aygün, Fethi

dından, sahneyi yeniden dolduran konuk-

güne kadar aralarında çok sayıda sanatçı,

Nam, İsmet Serçe, Erdal Şeftali, Mesut

lar, takı bölümünde Semih- Rózsa Kozma

siyasetçi ve sporcuların bulunduğu sayısız

Kaya ve Tacettin Özcan’ın da yer aldığı çok

Kamalak çiftini adeta hediye yağmuruna

şöhretli ismi ağırlayan Gezi Park Turkish

sayıda işadamı, gecede yeni çiftin mutlu-

tuttular. Takı töreni sonrasında da misafir-

Cuisine Restaurant yöneticilerinden Semih

luğuna ortak oldular. Gecede, piyanist Ali

ler canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğ-

Kamalak, Ezgi Türkü Evi Restaurant’ta dü-

Mengutay ve İsmail Eren (bağlama) eşli-

lendiler. Gecede, damat beyin vefat eden

zenlenen düğün töreniyle dünya evine

ğinde sahneye çıkan Halk Müziği sanatçısı

İngiliz eşinden dünyaya gelen 10 yaşındaki

girdi. Macar asıllı gelin hanım Rose Kozma

Filiz Koçkaya, konuklara beğenilen sesiyle

kızı Selin Ceylan, ilgi odağı oldu. Tören ar-

ve diğer Macar kökenli konukların gele-

birbirinden güzel türküler seslendirdi,

dından Semih- Rózsa Kozma Kamalak

neksel halk oyunlarını da sahneledikleri

zaman zaman da halay müzikleriyle omuz

çifti, konuklara törene katıldıkları için te-

gecede Semih- Rózsa Kozma Kamalak çifti,

omuza durup halay çekti. Yıllardan beri

şekkür ettiler.

Semih Kamalak ve Rózsa Kozma.

Gecede damat bey, Semih Kamalak, Macar asıllı gelin hanım Rose Kozma ve Selin Ceylan.

Tottenham’da Ezgi Türkü Evi Restaurant’ta düzenlenen düğün töreninde konuklar, zaman zaman halay müzikleriyle omuz omuza durup halay çektiler. Takı töreni sonrasında da canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

BRITANYA DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ

GEZİ ŞEHİTLERİNİ 1.YILINDA ANDI direnişinin Türkiyede ki yok sayılan, asimile

lumsal bir dava için katledildiler. Bugün hala

edilmek istenen, dillerinden kültürlerinden

değişen bir şey yok, mücadele devam edi-

Britanyanın önde gelen kitlesel demokratik

yasaklanan, emekleri sömürülen çevrelerce

yor” diye konuştu

kurumları Lee Walley parkında bulunan

desteklenen ve bu sistemin sömürücü anla-

Daymer başkanı Ahmet Sezgin ,Türkiye de

Gezi şehitleri fidanlığında bir anma gerçek-

yış AKP nin faşizan tutumları devam ettiği

işçi sınıfının halen sömürüldüğünü söyleye-

Avrupa Ajansı - AVA - Londra

BERKİN İÇİN ADALET İSTİYORUZ FUTBOL LİGİ

Avrupa Ajansı - AVA - Londra

leştirdi. Anma etkinliğinde kurum temsilci-

sürece bu çevrelerin direnişlerinin devam

rek “dil, kültür ve inançlar yasak, şu an ki

18 Mayıs 2014 günü başlayan 'Umudun

leride bire konuşma yaptı. Britanya

edeceği vurgulandı.

hükümette açık görüyoruz. Daha dün Soma

Çocuğu Berkin için Adalet Istiyoruz' Fut-

Demokratik Güç birliği adına Kırkısrak der-

Gikder Yönetim Kurulundan Helin hanım

da insanlar katledilldiler. Bu nedenle Gezi

bol Ligi her Pazar olduğu gibi bu pazar

neği yöneticilerinden Ahmet Güven tarafın-

“Gezi direnişinde kaybettiğimiz çocuklar

direnişi önemliydi, devam ettirilmelidir”

da 3.karşılaşmayla devam etti. İlk açılış

dan okunan basın bildirisinde Gezi

kendilerine özel bir mesele için değil top-

dedi. Britanya Alevi Federasyonu Başkanı

karşılaşmasında; ” Berkin Elvan için Ada-

İsrafil Erbil “Gezi direnişinde kaybettiğimiz

let Istiyoruz. Haziran Ayaklanması şehit-

çocuklarımızın cenazeleri Cemevinde kaldı-

leri ve Okmeydanı'nda katledilenlerimiz

rıldı. Başta şehitlerimiz olmak üzere Aleviler

için adalet istiyoruz uygulatacağız” içe-

yoğun olarak Gezi direnişine destek verdiler.

güne kadar tüm devlet yöneticileri Aleviler

rikli kısa bir konuşma yapıldı ve saygı

Bu destek tüm ezilenlerin, yok sayılanların

söz konusu olduğunda düşünce anlayışları

duruşuyla başladı. Londra Anadolu Gen-

talepleri için sokaklardalardı. Bugün halen

açısından bugünkü iktirdan farkları yoktur.

çliğin organize ettiği, 16 hafta sürecek

Alevilik yasak, kendi ülkemizde yok sayıl-

Bu nedenle tüm ezilenlerle birlikte mücadele

olan Berkin Elvan birlik ligi üçüncü haf-

mak isteniliyor. Başbakan yardımcısı tarafın-

etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

tasına bitirdi. Anadolu Genclik şu açıkla-

dan geçen hafta Cemevlerinin ibadethane

Daha sonra tüm grupların getirdiği lokmalar

mayı yaptı: "Adalet arayışımız merkezi

olarak kabul edilmediği söyleniliyorsa Al-

birlikte paylaşıldı ve Gezi şehitleri fidanlığı

yerlerde kurulan masalar’dan, çocukları-

evilerin direnmemesi söz konusu olamaz.

ziyaret edilerek etkinşiğe son verildi. Ayrıca

mızın elinde uçurulan uçurtmalara kadar

Aleviler açısından diğer hükümet dönemle-

London gezi platformundanda insanlar ka-

hayatımızın her alanında olacak Berkin'i

rinde olduğu gibi değişen birşey olmadı. Bu-

tıldılar.

unutmayacak. Adalet arayışımızı sürdu-

25. Day-Mer Kültür ve Sanat Festivali Avrupa Ajansı - AVA - Londra

emekçilerinin kendi arasında ve

Festival etkinliği 11 Haziran Çar-

paneller, gençlik futbol turnuvası ve

diğer İngiliz ve göçmen emekçilerle

şamba günü başlayacak. Festival et-

pikniği, fotoğraf sergisi ve tiyatro

Hackney’de en uzun festival olma

birlikte, kültür ve sanat aracılığıyla

kinlikleri arasında çocuk festivali,

gösterimleri yer alacak. Festival on-

özelliini taşıyan Day-Mer Kültür ve

paylaşımının ifadelerinden biri olan

‘Soma: Özelleştirmenin ve taşeronlaş-

binlerin katılımıyla gerçekleşen ve 6

Sanat Festivali, bu yıl 25.sinin hazır-

festival, bu yıl gene bir çok etkinlik-

manın gerçek yüzü’ ve ‘Sanatın top-

Temmuz Pazar günü yapılacak olan

lıklarını sürdürmekte.

ten oluşuyor.

lumsal

Park Festivali ile son bulacak.

Türk-Kürt

mücadeledeki

yeri’

adlı

receğiz. Berkin Elvanın katilleri cezalandırılıncaya dek sürecin takipçisi olup mücadele etmeye devam edeceğiz. Anadolu Gençik, "tüm gençlerimizi yozlaşmaya karşı Berkinimiz için top oynamaya ter dökmeye cağırıyoruz" dedi.


17

AVRUPA

5 Haziran 2014 Perşembe

Florance nightangle hastanesi Gebelik ve tüp bebek seminerini gerçekleştirdi

HABERLER

Prof.Dr. Bülent Baysal'ın gebelik ve tüp bebek tedavisi ile ilgili olan ücretsiz seminer florance Nightingale hastaneleri organizasyonu ile grand place 'da gerçekleştirildi. Avrupa Ajansı - Ava - Londra

Etkinlik Profösör doktor Bülent Bay-

çalışmalarla , üst düzey tedavi tetkik-

Nightangle hastanesinde Prof.Dr

sal 'ın hazırlamış olduğu labaratuvar

lerini kullandıklarını da sözlerine ek-

Bülent Baysal ile tüp bebek tedavi-

Prof.Dr. Bülent Baysal'ın gebelik ve

videoları ve görselleri ile katılımcı-

ledi.

sini yeniden deneyen hastalarıdan

tüp bebek tedavisi ile ilgili olan üc-

lara sunularak proğram içerisinde

Katılımcılar arasında yer alan Sema

biri olduğunu gebelik ve çoçuk teda-

retsiz seminer florance Nightingale

soru ve cevaplar ile gerçekleştirildi.

Demir ise 3 yıl boyunca İngiltere'de

visi sonrasında şua an 6 aylık hamile

hastaneleri organizasyonu ile grand

Tedavi sürecinceki işleyiş ve komp-

NHS de çocuk sahibi olmaya çalı-

olduğunu ve tüp bebek sürecinin

place 'da gerçekleştirildi.

likasyonlar ile ilgili detaylı bilgilere

şan ve başarısız olan anne adayların-

diğer merkezlerin aksine daha kolay

hasta Kordinatörü Özlem Yüce Pet-

ve her hastada gösterebileceği olasık-

dan birisi olarak teşekkür etmek

ve kısa zamanda gerçekleştiğini bu

ronczki ilerleyen zamanlarda çeşitli

Kanser Hastalarına yardım gecesi yapıldı

Avrupa Ajansı - Ava - Londra İngiltere Kanser Hastalarına Yardım Derneği 1 Haziran tarihinde Cyprus Meze Bar’da bir gece düzenledi. Bu önemli amaç için çok sayıda sivil toplum örgütü ve davetli bir araya geldi. IKHY Derneği Başkanı Ayla Derya Dayanışma Yemeğinde yaptığı konuşmasına tüm misafirlere teşekkür ederek başladı. İngiltere Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin kurucu üyeleriyle birlikte önemli

bir

misyonu üstlendiklerini, Kıbrıs ve İngiltere’deki kanser hastalarına yardım etmek için vargüçleriyle çalıştıklarını belirtti. ‘Kıbrıs Kanser hastalarına yardım derneğinin büyük özveriyle çalıştıklarını ve kanser hastalarının maddi ve manevi sorunlarını çözmek için hiç durmadan uğraştıklarını biliyoruz bizde buradan onlara yapacağımız maddi yardımlarla bir nebzede olsa onlara sizlerin desteğiyle güç verecegiz’ dedi, İngiltere’de yaşayan Türk toplumun daki kanser hastaları için projelerine de değinin Ayla Derya, İngilizce bilmeyen hastalar için tercüman ihtiyacını karşılamak, kendi dillerin de konuşacak, sorunlarının çözümünde yardımcı olacak psikolojik destek vermek, hastalarımız için özel günler düzenlemek, hasta çocuklarımıza tatil imkanı yaratmak, özel günler de onları bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

lara da değinen Prof.Dr.Baysal sayı-

amaçlı seminerde olduğunu belirtti

nedenle teşekkürü borç bildiğini de

sağlık seminerlerini ücretsiz olarak

sız aileyi çocuk sahibi yapmaktan

.

sözlerine ekledi.

Londra'da yaşayan Türklerle buluş-

gurur duyduklarını son derece titiz

Sema Demir, Türkiye'de Florance

Florance Nightangle hastanesinin

turmaya devam edececeğini söyledi.


18

AVRUPA

HABERLER

5 Haziran 2014 Perşembe

Aytaç ürünlerine Trabzon Hamsisi ve

Kol Böğeri’ni de kattı

Aytaç Foods Limited, hamsi özleyenler için Trabzon hamsisini aynı tazelikle piyasaya sürdü. Aytaç’ın bir başka yeni ürünü olan Kol Böreği de peynirli ve ıspanaklı olarak kendi tepsisi ile market raflarında yerini aldı. stat Kol Böreği, peynirli ve ıspanaklı

duğunu belirterek, “geçtiğimiz gün-

olarak özel tepsilerde tüketicilerin

lerde yapılan Anadolu Festivali sıra-

Aytaç Foods, Karadeniz’e has hamsi

damak zevkine sunuldu.

sında 500 kilo hamsi ziyaretçilerin

lezzetini İngiltere’deki tüketicilere

Yöresel tatları İngiliz tüketici-

sunmaya başladı. ‘Aycan Trabzon

lerin beğenisine sunan

Hamsisi’ etiketiyle piyasaya sürülen

Aytaç Foods, bir

hamsiler, Trabzon’da denizden çık-

alt

tığı tazelikte, el değemeden şoklama

olan Aycan

ile paketlenerek İngiltere’ye ulaştırı-

etiketi ile

hamsi ser-

lıyor. Aytaç’ın diğer ürünü ise Nes-

Karade-

vis edilse de

Avrupa Ajansı - AVA| Londra

beğenisine

su-

nuldu. Büyük bir taleple

markası

karşılaştık. Daha fazla

niz’e has

satılacaktı. Bu

ünlü Trab-

ülkede yaşayan va-

zon Hamsisi

tandaşlarımıza lezzetli

ve kol börekle-

hamsiler ile servis veriyoruz.

riyle ürün konseptini zenginleşti.

Marketlerinden ısrarla ‘Aycan Trab-

dukları ‘Nesstat Kol Böreği’nin de

için hem kolaylık hem de leziz. Piya-

Yeni ürünlerle ilgili bilgi veren

zon Hamsisi’ talep ederlerse özle-

büyük beğeni toplandığını hatırlattı.

saya sürdüğümüzden bu yana çok

Aycan yöneticisi Yusuf Soyer, Kara-

dikleri lezzete ulaşabilecekler” dedi.

Peynirli ve ıspanaklı olmak üzere iki

ilgi gören her iki börek çeşidini de

çeşit olarak hazırlanan böreklerin ev

marketlerden temin etmek müm-

İKİ ÇEŞİT NESSTAT KOL BÖREĞİ

yapımı lezzete sahip olduğuna işaret

kün” diye konuştu.

eden Soyer, “Her iki börek de kendi

Yusuf Soyer, Aytaç olarak Türki-

deniz’den çıkarılan hamsilerin el değmeden,

vakumlanarak

900

gramlık paketlenip aynı tazelikte İngiltere’ye ulaştırıldığını ifade etti.

özel tepsisi ile fırına sürülerek 20-25

ye’nin farklı tat ve lezzetlerini yeni

Soyer aynı gün yapılan şoklama ne-

Yusuf Soyer, Aycan olarak yine bir

dakika sonra servis edilecek hale ge-

konseptlerle sunmaya devam ede-

deniyle hamsilerin lezzetini koru-

süredir tüketicilerin beğenisine sun-

liyor. Restorant, cafe ve ev hanımları

ceklerini sözlerine ekledi.

www.avrupagazete.com


19

AVRUPA

5 Haziran 2014 Perşembe

HABERLER

Trafalgar Meydanındaki Türk Gününe 50 Bin kişi katıldı Sky Management ve Regalis Group tarafından organize edilen festivalde sahne alan müzik ve dans ekipleri katılanları büyüledi Avrupa Ajansı - AVA - Londra 1 Haziran Pazar günü, Trafalgar meydanında tarihinde ilk defa yapılan Türk festivaline 50 bine yakın ziyaretçi katıldı. Sky Management ve Regalis Group tarafından organize edilen festivalde sahne alan müzik ve dans ekipleri katılanları büyüledi. Kültür Bakanlığı Mehter Takımının meydanda yürümesi ile başlayan festivalde sırasıyla Kültür Bakanlığı Halk Oyunları, Selçuk Yapar, She’Koyokh & Sudden Exit Müzik Grubu ve Can Bonomo Sahne aldı. Açılıştan önce Soma ‘da meydana gelen felaketten dolayı hayati kaybeden maden isçilerini anmak için 1 dakikalık saygı duruşunda duruldu. Büyük Britanya Adalet Bakanı Simon Hughes’un konuşmada yaptığı açılışa, T.C İngiltere Büyükelçisi Ünal Çeviköz, Eski İstanbul İngiliz Başkonsolosu Jessica Hand, Harrow Belediye

Başkanı

Nana

Asante,

Redbridge Belediye Başkan Yardımcısı Tania Solomon katıldı. Türk yiyeceklerininde tanıtıldığı Festivalde ziyaretçiler kebab, baklava, dondurma, karpuz, mantı ve meze stantlarına büyük ilgi gösterdiler.


7haziran2014avrupagazete  
7haziran2014avrupagazete  
Advertisement