Page 1

AVRUPA

13. YIL

Londra Başkonsolosu Emirhan Yorulmazlar görevine başladı.

Ankara Antlaşma Davaları Hakkında Önemli Uyarılar

'Güzelyurt Acaba Rumlara mı Verilecek?'

20 Şubat 2014 Perflembe www.avrupagazete.com info@avrupagazete.com

Tel: 020 7275 7610 Kapalı durumda olan Maraş Açılacak mı?

Aile birleşimi, Oturum İzni ve Vatandaşlık sınavları Mehmet Gaygusuz - AVA - Londra Birleşik Krallık sınırları içinde Oturma izni ve Vatandaşlık almak için gerekli olan ‘Life in the UK’ ve

‘B1 Speaking & Listening’ sınavlarına girme zorunluluğu var.

Oturma izni ve Vatandaşlık hakkına sahip olamıyorsunuz.

Bu sınavları kazanmadan Birleşik Krallık sınırları içinde İngiltere’de

İngiltere İçişleri bakanlığı (Home Office) tarafından resmi olarak onaylı

sınav Merkezi olan Intech Centre tarafından ‘Life in the UK’ ve ‘B1 Speaking & Listening’ sınavlarına girebilirsiniz. Haberi sayfa 14-15’te

Hukuki sorunlarınıza çözüm buluyorlar Ayşe Kambir - AVA - Londra

olarak çalışmalarını sürdüren London Solicitors, Düçlü kadro-

2009 yılında üç ortak avukat ta-

suyla Londra’lıların en çok

rafından kurulan ve daha sonra-

tercih ettiği firmaların ba-

sında

şında geliyor.

bünyesine

kattıkları

birbirinden değerli 10 avukat

Liberal Demokratlar Tottenham milletvekilliği

için Türk aday seçti

Haberi sayfa 12’de

Gaziantep dokumaları dünyaya tanıtıldı Doğan KemancıDeniz Osman - AVA - Londra Başarılı bir Türk Tasarımcı olarak mini marka haline getirmeyi başarmış olan Serap Pollard Türkiye'nin değerlerinin, tarihinin çok derin ve zengin olduğunu düşündüğü için çalışmalarında geleneksel değerleri kullanmaya özen gösteriyor. Dünyada çok yaygın fakat Türkiye’de

Avrupa Ajansı - AVA - Londra

henüz cok fazla islenmeyen etik ve sürdürülebilir

giyim

üzerine master yapmış olan modacı, çalışmalarında

Turhan Özen 2015'deki genel seçimlerde şu

BM'ye

Çağrı

kendisini dünya’ya kanıtlamış ve is-

Haringey Liberal Demokratlar Tottenham seçim bölgesi için Türk aday seçti.

Britanya Alevi Federasyonu'ndan

bu unsurları

sında Sonbahar /Kış 2015 sezonu koleksiyonunu muhteşem bir defile ile tanıttı. Yapılan defileye İngiltere ve Türkiye medyası büyük ilgi gösterdi.

an Tottenham milletvekili olan David

işliyor.

Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın

Lammy ile yarışacak. Turhan Özen aslen

Londra'da

sponsor olduğu defilede ve ardın-

Türkiyeli ve 17 yıldır Londra'da yaşıyor.

M o d a

dan gercekleşen kokteylde içlerinde

Türk ve Kürt bir aileden geliyor. Mühen-

Hafta-

Londra Büyükelçisi Ahmet Ünal

Avrupa Ajansı - AVA| Londra

dislik doktorası olan Turhan halen yazılım

Çeviköz’unde bulunduğu çok de-

mühendisi olarak çalışıyor. Turhan Tür-

ğerli misafirler ağırlandı. Birçok İn-

Britanya Aleviler ve Kurulmuş Alevi Sivil

kiye'nin Liberal Demokrat Dostları gu-

giliz mankenin yanı sıra, daha önce

Toplum Örgütlerinden BM'ye Çağrıda bu-

rubunun kurucularından ve bir eşitlik

ülkemizi MR WORLD’da temsil

lundu, Örgütler birleşerek BM Sekreteri Ban

ve insan haklarını savunma plat-

eden Mr Turkey Barış Aslan’da

ki-Moon'a bir dilekçe gönderdiler İşte o di-

formu olan Etnik Azınlık Liberal

podyumda ki yerini aldı.

lekçe, Aleviler ne istiyor, Aleviler Türkiye hakkında ne düşünüyor hepsi Avrupa Ga-

Demokratlar'ın yönetim kurulu üyesi. Haberi 3. sayfada EKONOM‹ HABERLER‹ Sayfa 18

Haberi 4. sayfada MAGAZ‹N HABERLER‹ Sayfa 21

SERİ İLANLAR - REKLAM: Tel No: 020 7275 7610 Sayfa 22-23

zetede. Haberi 6. sayfada SPOR Sayfa 24 - 25

FİHRİST Sayfa 22

KÜLTÜR SANAT

Sayfa 16

MÜSLÜMAN KARDEŞLER YAZI DİZİSİ Sayfa 8


2

AVRUPA

20 Şubat 2014 Perşembe

REKLAM


3

AVRUPA

HABERLER

20 Şubat 2014 Perşembe

Liberal Demokratlar Tottenham

milletvekilliği için Türk aday seçti Haringey Liberal Demokratlar Tottenham seçim bölgesi için Türk aday seçti. Liberal Demokratlar çarşamba akşamı tıka basa dolu gerçekleşen toplantılarındaki oylama sonucunda Tottenham bölgesinde LibDem'leri temsil etmesi için Turhan Özen'i seçti. Avrupa Ajansı - AVA - Londra

yıldır Haringey LibDem'lerle Totten-

runlarını çözmek için yardımcı olmak-

ham'da çalışıyor.

taydı. Turhan bölge için mükemmel bir

Turhan Özen 2015'deki genel seçimlerde

Turhan aynı zamanda mayıs ayında ger-

milletvekili olacaktır çünkü uzun zaman-

şu an Tottenham milletvekili olan David

çekleşecek avrupa parlamentosu seçim-

dır İsçi partisi tarafından arka bahçe mua-

Lammy ile yarışacak.

leri için de aday.

melesi gören Tottenham halkı kendisi için

Turhan Özen aslen Türkiyeli ve 17 yıldır

Haringey meclisinde muhalefetin lideri

gerçek manada mücadele verecek bir mil-

Londra'da yaşıyor. Türk ve Kürt bir aile-

Liberal Demokrat belediye meclis üyesi

letvekiline hayati derecede ihtiyac duyu-

den geliyor. Mühendislik doktorası olan

Richard Wilson Turhan Özen'nin seçilme-

yor"

Turhan halen yazılım mühendisi olarak

sinden dolayı duyduğu memnuniyetini

çalışıyor.

ifade etti.

Turhan Türkiye'nin Liberal Demokrat

Haringey Liberal Demokratlar'in lideri,

Dostları gurubunun kurucularından ve

belediye meclis üyesi Richard Wilson'in

bir eşitlik ve insan haklarını savunma

yorumu:

dımcı olmak ve İşçi partisi yönetimindeki

platformu olan Etnik Azınlık Liberal De-

"Turhan Özen Tottenham için harika bir

belediyeyi denetlemek için çok iyi çalışan

Tottenham milletvekili adayı Turhan Özen'in yorumu: Uzun yıllardır Haringey sakinlerine yar-

Haringey Liberal Demokratlar Tottenham seçim bölgesi için Türk aday seçti. Lanes çevresindeki bölge halkı ile görü-

lıştıklarını ve toplumu çok iyi temsil ettik-

şüyorum.

lerini söyledi. Liberal Demokratlar'in Tottenham mil-

mokratlar'ın yönetim kurulu üyesi.

aday ve halihazırda zaten uzun bir za-

Haringey Liberal Demokratlar'a katıl-

Konuştuğum birçok kişi Tottenham'daki

letvekili adayı olarak seçilmiş olmaktan

2010 da Islington'dan belediye meclisi se-

mandır Tottenham'da seçim çalışmaları

maktan memnuniyet duyuyorum. Ben de

ve Haringey'in diğer semtlerindeki Libe-

büyük onur duyuyorum. İşsizlik ve artan

çimlerine aday olan Turhan son birkaç

yapmakta ve Tottenham sakinlerinin so-

uzun zamandır Harringay ve Green

ral Demokrat meclis üyelerinin çok iyi ça-

temel yasam maliyetleri ile mücadele eden Tottenham halkı için çok çalışaca-

www,avrupagazete.com

ğım. Planlanan kentsel dönüşüm projelerinin yerli halkın hayatini iyileştirmesi çalışacağım,

Tottenham

sakinlerinin

kaygı ve itirazlarının gözardı edilmesine izin vermeyeceğim.

Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu

Avrupa Ajansı - AVA - Londra Londra Başkonsolosu Emirhan Yorulmazlar görevine başladı. Londra Başkonsolosu Emirhan Yorulmazlar kimdir. Sayın

Yorulmazlar

www.avrupatimes.com

aynı zamanda Vaşington’da kain Johns Hopkins Üniversitesi, İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu (SAIS) bünyesindeki Dış Politika Enstitüsü (FPI) üyesidir. 2011-2014 yılları arasında Vaşington Büyükelçiliği’nde Müsteşar, 2005-2009 yılları arasında Tahran Büyükelçiliği’nde sırasıyla Üçüncü ve İkinci Katip olarak görev yapmıştır. Harvard Üniversitesi, Weatherhead Uluslararası İlişkiler Merkezi’nde (WCFIA) 2011-2012 döneminde ‘Fellowship’ programına katılmıştır. Daha önce, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Özel Kaleminde, sırasıyla Özel Kalem Müdür Yardımcılığı ve Özel Müşavir Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Emirhan Yorulmazlar, Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler ile Tarih olmak üzere çift anadal

www.avrupaajansi.com

derecesine sahiptir. 1999-2000 yıllarında British Council ‘Chevening’ bursiyeri olarak London School of Economics’te (LSE) Avrupa Siyaseti ve Siyasası alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesinde doktora tez çalışmalarını sürdürmektedir. İngilizce’nin yanısıra Farsça ve başlangıç düzeyinde Fransızca bilmektedir.

Vatan Öz

Tatil vatanoz@avrupagazete.com


4

AVRUPA

HABERLER

20 Şubat 2014 Perşembe

Gaziantep kumaşı Kutnu Türk Modacıyla Dünya'ya açıldı Mehmet Gaygusuz-Deniz Osman AVA - Londra Başarılı bir Türk Tasarımcı olarak kendisini dünya’ya kanıtlamış ve ismini marka haline getirmeyi başarmış olan Serap Pollard Türkiye'nin değerlerinin, tarihinin çok derin ve zengin olduğunu düşündüğü için çalışmalarında geleneksel değerleri kullanmaya özen gösteriyor.

Dünyada

çok

yaygın

fakat

Türkiye’de henüz cok fazla islenmeyen etik ve sürdürülebilir giyim üzerine master yapmış olan modacı, çalışmalarında bu unsurları işliyor.

terdi. Turizm ve Kültür Ba-

ve insan gücü hareketleri gi-

Londra'da

kanlığı’nın sponsor olduğu

derek daha yoğun bir biçimde

Moda

Haftasında Son-

defilede ve ardından ger-

farklı kültürlerin insanlarını

bahar /Kış 2015

cekleşen kokteylde içlerinde

bir

sezonu koleksi-

Londra Büyükelçisi Ahmet

Bunun sayesinde kulturler bir-

yonunu muhte-

Ünal Çeviköz’unde bulun-

birinden etkilenmektedir. Kül-

şem bir defile ile

duğu çok değerli misafirler

türler arası iletişimin kaçınılmaz

tanıttı.

ağırlandı. Birçok İngiliz manke-

Yapılan defileye İngiltere

ve

Türkiye medyası büyük i l g i gös-

araya

getirmektedir.

olduğu global bir köyde yaşadığı-

nin yanı sıra, daha önce ülkemizi MR WORLD’da temsil eden Mr Turkey Barış Aslan’da podyumda ki yerini aldı.

mızın bilinci ile hazirladim bu kolkesiyonu." "Başlangıç noktası iki küçük kız çocuğunun resimleri idi. Farklı dönemlerde,

Defilenin ana temasi olan Kül-

farklı mekanlarda çekilmiş fotoğraflar.

türler arası iletişim ve etkile-

Farklı duygularla bakan iki kız çocuğu-

nişim

“Acculturation”

Pollard şöyle anlattı;

nun tek ortak noktası masumluktu. Bunlardan

birisi

Gaziantep’te

çekilmiş

"Çok kültürlü bir dün-

geleneksel kutnu kumaşından giysiler

yada yaşıyoruz. Ulaşı-

giyinmiş iri siyah gözleri ile masum ba-

mın

ve

iletişimin

kolaylaşması,

kışlar, benim deyimimle bir pırlanta....

sana-

artan

İkincisi ise Princess Louise (1848-1939 bir

uluslararası ilişkiler,

portresi idi. Sarı lüleli saçları renkli göz-

"Daha önceki çalışmalarımda da olduğu

Şimdilerde kutnu ku-

ülkeler arası yakınlaşmalar

lerindeki masum bakışları ile bana ilham

gibi bu projemde de tarihin derinliklerin-

maşı, yöresel bir kıyafet

den gelen, zengin geleneksel değerleri-

olarak kullanıldığı gibi, deko-

mizden birini modern tasarimlari ile

ratif amaçlı, çeşitli aksesuar,

veren ikinci pırlanta."

bulusturdu. Turkiye’nin Gazi-

tıdır.

turistik giysi, çanta, terlik,

www.avrupagazete.com

antep yoresinde uretilen el do-

perdelik kumaş ve folklor

kumasi Kutnu kumasi ve ipek

kıyafeti olarak da kullanıl-

chiffon agirlikli olarak kul-

maktadır.İçinde

lanildi. Kutnu kumasi sus-

hiçbir madde bulunmadı-

tainable ve ethical olmasi

ğından sıhhi bir kumaş

sentetik

nedeni ile Serap Pollard

türüdür. Bu yönü ile şu

London markasina ve sti-

anda bütün dünyanın

line cok uyan bir material.

üzerine

"

konu olarak bilinen

Kutnu kumaşı el doku-

“sürdurülebilirlik”

macılığı Anadolu'da ve

çalıştığı

(sustainability)

yönü

Gaziantep’te çok eskiden

ele alınarak kullanılabi-

beri yapılagelen ve Gazi-

lecektir. Pollard bu konu

antep yöremizde birza-

üzerine Londra Universi-

manlar önemli geçim

çok bir

tesi’nde Yüksek Lisans

yapmıştı,

kay-

Serap Pollard bu sanatı gelecek

nağı olmuş ve

nesile ve modern yasama

olmaya

adapte edecek tasarımları ile

da

d e v a m

dünyaya tanıttı.

eden bir el

fotografar : Doğan Kemancı

www.avrupaajansi.com


5

AVRUPA

20 Şubat 2014 Perşembe

REKLAM


6

AVRUPA

HABERLER

20 Şubat 2014 Perşembe

Ümit Dandul

Britanya Alevi Federasyonu'ndan BM'ye Çağrı Avrupa Ajansı - AVA| Londra

Günlerden Pazar umitdandul@avrupagazete.com

Dün gece Van Gog'u gördüm rüyamda, Ağlıyordu. Bir kulağını kesip arkadaşına götürmüştü, ama kulağı değil, Gözleri kanıyordu. Bedri Rahmi Eyüboğlu. İngiltere, yağmur fırtına, sel ile boğuşurken, sanki hafta boyunca çalışanlara jest yaparcasına, bu pazar sabahında yağmur durdu. Beyaz bulutların arasından güneş gülümsüyor. Özlemişim bu ülkenin kendine has, şaşırtan havasını. BBC' nin efsane muhabiri Andrew Marr geçirdiği felç sonrası sabitlenen sol kolunu, yerinde olup olmadığını kontrol edercesine, arada bir sağ eli ile kavraya-

yada iklim değişikliği arasındaki ilişki, bu türden felaketlere karşı ülkede alınması geciken önlemler, hükümetin felaket sürecinde ne kadar başarılı olduğu, kurtarma çalışmalarına katılan askerler, ülkede sel riski olan alanların denetimi Marr'ın sorularıyla, tek tek masaya yatırılıyor. Her soruya konuklar ( İngiltere savunma bakanı, ve Merkez Bankası başkanı dahil ) saygı ve açık yüreklilikle cevap veriyorlar. Aklıma, Başbakan'a soru sormaya çalışırken çocuk gibi azarlanan ülkemin talihsiz gazetecileri geliyor. İngiltere pazar gazetelerinin manşetlerinde Suriye' ye Esad rejimine karşı savaşmak için giden 150 kişilik İngiltere vatandaşı müslüman gurubun, İngiliz polisini alarm'a geçirdiği yer almakta. Polis söz konusu gurubun ''İngiltere'' içinde, suriyedeki terör gurupları ile bağ-

"Birleşmiş Milletler GENEL SEKRETERLİĞİNE Sayın BM Genel Sekreteri Ban ki-Moon , Dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan Aleviler ve kurulmuş Alevi Sivil Toplum Örgütleri olarak, Suriye’nin Hama şehrine bağlı Alevi köyü Maan’da onlarca Alevi köylüsünün İslamcı ve cihatçı teröristler tarafından katledildiğini ve katliamların giderek arttığına tanık oluyoruz. Bu cihatçı terör örgütleri daha önce de Lazkiye’deki Alevi köylerinde benzer katliamlar gerçekleştirdi. Bu katliamlar gerçekleştiren cihatçılara Türkiye üzerinden her türlü desteğin yapıldığı artık bir sır değildir. BM’nin kuruluş amacının dünyada barışı tesis etmek olduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de BM üyesi olduğu ve gerek yurt içinde gerekse de dünyada barışçıl amaca hizmet etmekle yükümlüdür. Bu

sını engelleme, terörle bağlantılı kişi ve kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan mal varlıklarını dondurma yükümlülüğü “ getirilmiştir Yine; BM Güvenlik Konseyinin 1267 sayılı Kararı ile “ El-Kaide ve Usame Bin Laden'le bağlantılı olan, terörizmin finansmanına destek sağlayan kişi ve kuruluşların faaliyetlerine engel olunması amacıyla BM Güvenlik Konseyi'nin BM Şartı'nın 7. Bölümü uyarınca aldığı 1267, 1333, 1390, 1455, 1526, 1671 (2005) ve 1735 (2006) sayılı kararları çerçevesinde faaliyet gösteren BMGK Yaptırımlar Komitesince tüm ülkeleri bağlayıcı nitelikte listeler yayınlanmaktadır. Anılan BMGK kararları tüm ülkelere, söz konusu listelerde yer alan kişi, şirket ve kuruluşların tüm hak ve alacakları ile mal varlıklarının dondurulması, ülkelere girişlerinin ve topraklarından transit geçişlerinin yasaklanması, doğrudan veya dolaylı olarak silah ve askeri malzeme temini, satışı ve transferinin önlenmesi yükümlülüğü getirilmektedir. “ Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mevcut hükümeti ve hükümetinin başkanı Recep

www.avrupagazete.com

rak, birbirinden akılı sorularla ağırlıyor konuklarını. Yaşanan sel felaketi ile dün-

Britanya Aleviler ve Kurulmuş Alevi Sivil Toplum Örgütlerinden BM'ye Çağrıda bulundu, Örgütler birleşerek BM Sekreteri Ban ki-Moon'a bir dilekçe gönderdiler İşte o dilekçe, Aleviler ne istiyor, Aleviler Türkiye hakkında ne düşünüyor hepsi Avrupa Gazetede.

durum karşısında ne yazık ki Türkiye’yi yöneten AKP hükümeti ve hükümetin başkanı olan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın BM yükümlülüklerini ihlali, Türkiye sınırında El-Kaide Terör Örgütünün güçlenmesine ve devletleşmesine yol açmıştır. Bilindiği üzere; BM Güvenlik Konseyinin 1373 sayılı Kararı ile “terörizmin mali kaynaklarının kurutulması, terörist eylemlerin hazırlık aşaması da dahil olmak üzere her düzeyde önlenmesi, üye ülkelerin terörizmle mücadele için aralarında yoğun bir işbirliği gerçekleştirmeleri, terörist eylemlere girişenlerin ağır suçlu olarak yargılanmaları, teröristlere mülteci statüsü tanınmaması, BM üyesi ülkelerin terörizmle mücadele için uluslararası işbirliği“ hususunda BM üyesi ülkeler mutabakata varmıştır. Ve keza; 1373 sayılı kararla “ tüm devletlere, terörizmle bağlantılı kişi ve kuruluşlara aktif veya pasif destek verilmesinden kaçınma, teröristlere ve terör örgütlerine, doğrudan veya dolaylı olarak mali kaynak yaratılma-

lantılı terör ve şiddet eylemleri içinde ''yer

ye'ye zırt pırt kontrolsüz girip çıkan kim oldukları meçhul guruplar geliyor aklıma. Katolik kilisesinin baş rahibi ( nedense ülkemdeki din görevlilerinden göremeyeceğim bir cesaret ile) Babakana ülkedeki dar gelirlilere yapılan yardımlarda ki kesintiler nedeni ile fırça atıyor, bir din adamı fakirlerin hayatlarını zorlaştıran siyasi kararlara karşı çıkıyor. Özlemişim yahu! bu ülkenin kimsenin bozamadığı demokrasi disiplinini. Mutlu zamanları aradığım İngiltere yolculukları, geçmişimi kendi haline bırakmanın zamanı geldiğini fısıldiyor kulağıma. Neden dert ediyorum ki! Öğrenilir bir gün elbet, her ölüm erkendir, her cenazede, biraz kendine üzülür insan. İyilik yapmadan geçirilmiş günler boşa harcanmış zamanlardır ve en sağlamıdır, Allah ile kurulan aracısız dostluklar.

www.avrupatimes.com

alabilme ihtimalinden'' daha şimdiden kaygı duymakta. Türkiye sınırından suri-

Tayyip ERDOĞAN’ın BM Güvenlik Konseyinin 1373 sayılı ve 1267 sayılı kararları doğrultusunda hareket etmesi gerekirken ne yazık ki barışçıl politikalar hiçe sayılarak BM Güvenlik Konseyinin kararları açıkça ihlal edilmiştir. Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın başında bulunduğu hükümet ve hükümete bağlı olan istihbarat teşkilatlarının BM Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayarak; 1 ) Suriye’de El Kaide, El Nusra ve Özgür Suriye Ordusu adlı Terör Örgütlerini desteklediği, 2 ) Suriye’de ki El Kaide, El Nusra ve Özgür Suriye Ordusu adlı Terör Örgütlerine askeri malzeme, silah ve patlayıcı mühimmat gönderdiği, 3 ) Nitekim terör örgütlerine yapılan ve suç teşkil eden yardımlarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ve Van Cumhuriyet Başsavcılığının adli soruşturmaları ile ortaya çıktığı, 4) Recep Tayyip ERDOĞAN ve başında bulunduğu hükümetin, savcılık makamlarının soruşturmasını hukuka aykırı ve keyfi şekilde engellediği , El- Kaide’ye karşı operasyon yapan cumhuriyet savcılarını ve kolluk güçlerini görevden aldığı ve soruşturmaları engellediği , 5 ) Recep Tayyip ERDOĞAN ve başında bulunduğu hükümetin; Türkiye sınırları içerisinde El-Kaide, El-Nusra, Özgür Suriye Ordusu adlı terör örgütlerine lojistik destek sağladığı, mülteci kamplarını ve hastaneleri kullandırdığı, bu terör örgütlerinin Türkiye’de eleman kazandığı, son zamanlarda onlarca Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının El-Kaide, El-Nusra ve Özgür Suriye Ordusu saflarında savaşırken öldüğü, 6 ) Hükümete yakın olan gazetecilerin ( Yeni Şafak yazarı Abdülkadir Selvi’nin makalesi ve Yurt Gazetesi Haberi ) , AKP Hükümetinin Suriye’de ki terör örgütlerine 200 milyon dolara yakın silah ve mühimmat yardımı yaptığını itiraf ettiği ve yine Hükümetin TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Milletvekili Burhan Kuzu’nun “ Ve velev ki tırlarla silah yollanıyor… “ açıklamasının da bu durumu desteklediği, 7 ) El –Kaide’yi finanse ettiği ve El Kaide ile bağlantısı olduğu dolayısıyla hakkında yakalama ve tutuklama kararı bulunan Yasin El –Kadı adlı kişi ile mevcut hükümetin ve hükümetin Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ilişkileri olduğu ve bu durumun Türkiye basınında yer aldığı, 8 ) Hükümetin ve Hükümetin Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın , Suriye İç Savaşında El Kaide ve E Kaide ile bağlantılı terör örgütlerine desteği sonucunda Türkiye’nin sınır komşuları olan Suriye ve Irak topraklarında bir çok kent, kasaba ve köyün “Irak Şam İslam Devleti ( İŞİD )” adlı El Kaide terör örgütü oluşumunun eline geçtiği , 9 ) Türkiye’nin Suriye ile olan sınırlarında sınır güvenliğinin kalmadığı, El-Kaide ve El-Kaide ile bağlantılı terör örgütlerinin her gün Türkiye sınırlarını hükümetin izni doğrultusunda ihlal ettiği, Türkiye sınırlarında her gün bombalı saldırıların olduğu, El-Kaide terörünün yakında Türkiye’ye ve dolayısıyla Avrupa sınırlarına ulaşma ihtimalinin somutlaştığı ve tehlikenin her geçen gün büyüdüğü , Durumları nazara alındığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde her geçen gün demokrasiyi ve barışçıl düzeni yok eden Recep Tayyip ERDOĞAN ve başında bulunduğu hükümetin BM Güvenlik Konseyinin 1373 ve 1267 sayılı kararlarına aykırı davranarak ve terör örgütlerine yardım ederek uluslar arası soruşturulması gereken bir suç işlediklerini belirtmek isteriz. Bu bakımdan mevcut hükümet ve hükümetin başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN hakkında Suriye’de ki El-Kaide ve El-kaide ile bağlantılı terör örgütlerine uluslar arası hukuka aykırı olarak silah ve mühimmat yollamaktan dolayı Sayın BM Güvenlik Konseyi tarafından soruşturma savcısının atanarak, soruşturma başlatmasını saygılarımızla talep ederiz. 14.02.2014 Britanya Alevi Federasyonu "


7

AVRUPA

REKLAM

20 Şubat 2014 Perşembe

Sending Sending m money oney to to Turkey Turkey has has never never b been een e easier asier

Turkish pay-ouLira t no w availa * ble

N Now ow w with ith over over a thousand thousand p pick ick u up p llocations ocations a across cross Turkey Tu T urkey in including: cluding:

0800 026 0535 moneygram.co.uk mone ygram.co.uk Send a at: t:

CS7764

And anywhere you see the MoneyGram sign * S ubjje ct to availabilit y at time of pay- out . In a d dition to the trans fe r fe e s ap plic able to a transaction , a curre ncy exc hange rate set by M oney G ram or it s age nt will b e ap plie d . Mone MoneyGram yGram Bringing you you closer and the Globe ar are e trademarks trademarks of MoneyGram. MoneyGram. P Post ost Office, Thomas C Cook ook and T TTT TT Mone Moneycorp ycorp Limit Limited ed ar are e agen agents MoneyGram International Limited provision moneyy tr transfer Post Post are trademarks Post Ltd. are ts of Mone yGram In ternational Limit ed in the pr ovision of mone ansfer services. P ost Office and the P ost Office logo ar e rregistered egistered tr ademarks of P ost Office Lt d. All other marks ar e the pr property operty of their their respective respective owners. Mone MoneyGram yGram In International ternational Limit Limited payment United byy the F Financial Conduct Authority.. ©2014 Mone MoneyGram. rights ed is an authorised pa yment institution rregulated egulated in the Unit ed Kingdom b inancial C onduct Authority yGram. All righ ts rreserved. eserved.


8

AVRUPA

HABERLER

20 Şubat 2014 Perşembe

Yazı Dizisi

5

MÜSLÜMAN KARDEŞLER EVRİMİ

Seküler topluma karşı siyasi islam ARAŞTIRMACI YAZAR

MK hareketi iki büyük staratejisini hiç bir

hiyararşik bir yapıya soktu.

küçük bir reform hareketine bile sempati

kardı. Olaylar sırasında MK’in kendile-

MEHMET TAŞ’IN ÖZEL

durumda terk etmedi. Staratejilerinden

Örgütsel yapının bu kadar anti-demokra-

duymaz oldular.

rini islamın tek temsilcileri olarak görme-

HAZIRLADIĞI YAZI DİZİSİ

biri yeni üyeler kazandıran, kendine say-

tik ve insani olmayışının tek nedeni var:

Büyük ayaklananmanın olduğu 2011 yı-

leri genç Mısırlıları kızdırdı. Halk islamı

gıyı arttıran yerel taban örgütleridir. Di-

Yönetim elitinin etkisini güçlü ve sürekli

lının hemen öncesinde MK’lerin üyesi

iyi bildiğini MK’lerin otoritesine gereksi-

MK’e üye olmak ne kadar zorsa ayrılmak

ğeri ise kurduğu ve yönettiği geniş sosyal

tutmak. Mohamed Badie, Mursi ve Khai-

olanların çocukları ve islami değerlerden

nim duymadığını olaylar sırasında dile

da o kadar zordu. Üye olabilmek için çe-

ve vakıf ağı. Özellikle sağlık ve eğitimde

rat al Shatir bu çağdışı yapının tepeside-

dolayı hareketten uzaklaştırılan, refor-

getirdi. İslamın bir yönünü geliştirmek,

şitli aşamalardan geçirilenler adaylar, li-

aynı örgütlenmeler geliştirerek sürdü-

kilerdi. Kapitalist serbest pazarı, liberal

mist gençlerden oluşan genç bir kuşak

propaganda etmek partide bir çok kişinin

derlerin onayına bağlanan ve uzun süren

rüldü.

temsili demokrasiyi ve kapitalist ekono-

politik yönden çok aktifti. Bunlar 2011 yı-

tepkisini çekti. Partiden ayrılanlar, eski

üyelik süreci deneme ve sorgulamalar-

MK’in yüzyıllık geçmişi aslında Mısır

miyi eksiz uygulayanlar bunlardı. Lider

lında diğer seküler gençlerle sağlam itti-

düzen taraftarları Salafiler ve partinin in-

dan sonra sonuçlanabiliyordu. Üyelerin

devlet politikasının iki yüzlü ve belirisiz

kadronun tamamı Mubarek rejiminin

faklar gerçekleştirerek ayaklanmaya

sanlara nasıl müslüman olunabileceğini

tüm yaşamı MK'nın kuşatması altındadır:

yapısının bir yansıması gibi, belirsizlik-

baskıcı, otoriter, vesayetçi kapitalizminin

öncülük etti. Yaşlı kuşak ise uzun bir

anlatmanın bir partinin işi olmayacağını

Sosyal yaşımın her alanı diğer üyelerle

lerle doludur. Hareket ne yasallaştı ne de

içinden gelme, zengin deneyimler geçir-

zaman gençlere ve halk direnişine karşı

düşünenler Mürsi’yi devirme koalisyonu

paylaşılıyor ve hatta evliliklerin çoğu aynı

sürekli illegal kaldı. Adayları seçimlere

miş ve aynı zamanda çok zengin olmuş-

durdu.

kurdu (12).

dar çevre içinde yapılması özendirili-

katıldığı gibi bazıları işkencelere uğradı,

lardı. Hatta o kadar çok ileri gittilerki,

Mursi’yi deviren askeri darbe öncesi ve

Haziran’da sokaklara dökülen milyorlar

yordu. Bu yüzden ayrılmak veya atılmak

hapislere girdi. Yıllarca süren bu belirsiz-

statülerini ve zenginliklerini korumak

sonrasında gelişen şiddet eylemleri hare-

Mursi ve partinin Mısır halkından koptu-

bir üye için felaket demekti.

lik, hareketi, örgütsel bir gizliliğe ve aşırı

için MK’lerin örgütlenmesindeki en

ketteki açmazı bir kez daha su yüzüne çı-

ğunu, Pan-İslamist idealler peşinde gitmekten başka bir amaçları olmadığını biliyordu. Her ne kadar Mursi ve taraftarları Mısır’ın ulusal çıkarlarının mücalelerinin merkezinde olduğunu söylediyseler de çok kimseyi inandıramadılar. Artık hareketin bir ideoloji, bir dava ve misyon amaçladığını direniştekiler biliyordu. MÜSLÜMAN KARDEŞLERİN BİR YILLIK İKTİDARI Seçilmesinde aktif rol alan El Kifaye (Yeter) hareketi daha bir yıl geçmeden, Tamarod (Direniş) adını alarak tüm ülkede Mursi’nin istifa etmesi için büyük bir imza kampanyası başlattı. Dört yıllığına seçilen Mursi bir yıl içinde ona oy vereni ve vermiyeni büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Direniş hareketinin imza kampanyasına 22 milyon kişi ismini yazdırınca Mısır yeniden politik bir krizin içine sürüklendi. Mursi’ye verilen oylardan çok fazlasını yanına çeken Direniş hareketinin başarısı bununla da kalmadı. 30 Haziran’da genel direniş çağrısı yaptığında tarihte benzeri görülmeyen halk gösterilerinin önü açıldı. Mısır ikinci bir defa bir diktatörü yıkmaya karar vermişti. Milyonlarca Mısırlı, Tahrir meydanını ve ülkenin diğer meydanlarını doldu. Günlerce süren gösterilerde nicelik ve nitelik en yüksek düzeydeydi.

Mursi’ye

istifa

çağrısı

yapanların sayısı Mubarek’in 2011’de istifasını istiyenlerden çok daha fazlaydı. Mısır’lılar ülkenin dört bir yanında nefretlerini haykırırlarken büyük bir ekonomik ve politik güç olan ordu, Mısır sokaklarında yeniden boy göstermeye başladı. MK iflasın eşiğindeki bir ülkede yönetimde olduklarını biliyorlardı. Döviz reservleri

tükenmiş, parası develüe

edilmiş, eflasyonu hızla yükselen, genç nüfusunun büyük çağunluğunun sorunlar batağında debelendiğini hem müslüman hem de müslüman olmayan politikacılar ve özellikle ordu iyi biliyordu. Ülkenin ve halk devriminin geleceğini yakından ilgilendiren önemli kararların verilmesi gerektiği kritik bir aşamaya gelinmişti. En önemlisi MK hareketin kendini yeniden tanımlaması gerekiyordu. Demokrasiyi yaşatan ve ileriye taşıyan halkın değişim talebini ve baskısını ciddiye almayan MK, islami bir devlet kurma hedefinde ısrar edince bu kendi sonlarını hazırladı. Devamı Haftaya


9

AVRUPA

HABERLER

20 Şubat 2014 Perşembe

␣ e z i n i r e l ları e ş u m ç e u ı d r n Tatil␣ö tlı␣taksit␣imka Dalaman Charte 5 a 0 ir, n 8 i m ş 1 z İ e 1 , p ␣ 6 m 6 0 u £1 a, Bodr : 0208

Tel

Antaly

CHARTER␣ UÇUŞLARI

r hava ve 'Diğe etleri' k yolu şir

Gaziantep £265 Lefkoşa £200 İstanbul £165 dan başlayan fiyatlarla

UYGUN FİYATA OTEL VE PAKET TATİLLER TAKSİTLİ TATİL İMKANI %20 Paket tatil indirimleri

16 8EL N n o d n o L h Street, htholidays.co.uk ig H n o t g ig Newin sales@r 59 Stoke

'Güzelyurt Rumlara mı Verilecek?'

Yasalar önünde insanların varsa suç-

Müzakerelerin başlamasıyla artık herkes

bağımsız bir teminattır öyle değil mi

ları yargılanıp hesaplarını verdikleri

Güzelyurt'u daha çok konuşur oldu. Güzel-

adalet?Ama bazen öyle olmuyor

yurt'a yapılan yada yapılmayan herşey mü-

işte. Birileri eşitlikleri kendisine göre

zakerelere yorumlanırken, Annan planında

ayarlıyor. Hep onların dediği olu-

da yer alan Güzelyurt'un Rumlara veril-

yor. İşte o zamanda adalatin A'sı bile

Kapalı Maraş açılır mı?

mesi planı bu müzakerelerde yer alacak mı bugünlerde herkesin aklında bu soru var. Verilsin diyende asla verilemez diyende. Gün içerisinde Kıbrıs'ın önemli isimlerine

Herhangi bir değişiklik olmaz . Düzenleme

sordum. Müzakereler sonucunda Güzel-

yapılabilir . Güzelyurt bizim ."

yurt'un durumu sizce ne olur? diye. Sağol-

NEŞE BERBER(TV PROGRAMCISI): "Si-

sun bir çok önemli isim Twitter üzerinden

yaset'te kalbindekiyle ağzındaki bir olmu-

soruma cevap verdiler.

yor. Elbette müzakere başlaması olumlu. ve

İŞTE MÜZAKERELER SONUCUNDA

yürütülen süreç çok çok önemli.!"

GÜZELYURT’UN DURUMU SIZCE NE

CAN SÖZER(SANATÇI): "ben bilmem bü-

OLUR?

yüklerim bikir abi:)))"

SORUSUNA VERILEN CEVAPLAR:

RYU&KEN(TWITTER ÜNLÜSÜ): "Bunun için bi şey söylemek erken olur.Esnafın

TAHSIN ERTUĞRULOĞLU(UBP MIL-

zarar görmesini istemem.İlerde durumları

LETVEKILI): " Asla verilemez…"

ne olur diye düşünmekten adım atamıyor-

DR. ÖZDEMIR BEROVA(DP-UG MIL-

lar"

LETVEKILI): " yöre insanın onayı aınma-

ATIL AYAZ(EKONOMI KIBRIS GENEL

dan ,Müzakerler henüz başlamamışken

YAYIN YÖNETMENI): " Güzelyurt, Baş-

orası burası verilsin/verilmesin polemiği

bakan Erdoğan için kritik noktalardan biri.

olmamalı "

Daha önce o bölgede yaptırdığı inceleme

ÖZDEMIR GÜL(SIYASETÇI): "Ortak

sonucu, kararı net! Verilmez.."

Metin [özellikle 5. ve 7.md [2]] gereğince

EMRAH

hareket etme esası alenen kabul edilmiş-

MANI): "Bu saatten sonra toprak alıp

ADAKLI(EĞITIM

DANIŞ-

tir.Heyetimiz sağlam.G/yurt müsterih

verme polemiği bu anlaşma sürecini zede-

olsun."

leyecek saçma bir unsurdan öteye gidemez.

SÜLEYMAN İRVAN(MEDYA ETIK

G.yurt Türk'ündür."

KURULU BAŞKANI): "Güzelyurt'luları

GÖZDE AKBEN BEKIR(ADA TV PROG-

mağdur etmeyecek bir çözüm bulunursa

RAMCISI): "süreç henüz yeni.

iyi olur."

Gelişmeler neticesinde bir şekillenme ve al-

VATAN MEHMET(KIBRIS POSTASI GA-

ver olacak gibi duruyor ama ben en azın-

ZETESI EDITÖR/YAZAR): "Samimiyet de

dan bir kaç görüşme olmadan senaryolar

takla da akıbet de netice de "Al-Ver süre-

üreterek halkı tedirgin etmenin yeri olma-

cinde" netleşecek.. O aşamayı bekleyelim…

dığını düşünüyorum bu tartışmayı şimdi

" SADIK

başlatmak huzursuzluğu artırr" GARDIYANOĞLU(MIMAR):

DR. CEMAL MERT(KIBRIS TÜRK TABIP-

"Güzelyurt bizim can ve hayat kaynağımız-

LERI ODASI BAŞKANI): "Amaç Kıbrıs'ta

dır. Geri verilmesi söz konusu değildir"

çözümdür Toprak düzenlemesi bunun 1

SERHAT AKPINAR(GAÜ YÖNETICILER

unsurudur Annan Planında Gyurt KR'a ve-

KURULU BAŞKANI): "Sınırlar çizilmiştir .

rilecekti Gyurt halkı buna onay verdi"

Ortak metin açıklaması dün okundu ama akılda hala bir çok soru var ve bu sorular uzun süre de giderilemeyeceğe benziyor. Biz de gündeme dair çarpıcı konuları Kıbrıs'ın önemli isimlerine sormaya devam ediyoruz. Günün konusu kapalımaraş'tı. GÖRÜŞMELERIN SONUNDA KAPALI MARAŞ AÇILIR MI? AÇILMASINI ISTER MISINIZ? SORUSUNU SORDUK BAKALIM KIMLER NE CEVAP VERMIŞ? HOSSEIN SADRI(AKADEMISYEN): "Maraş'ın iadesinden önemli, nasıl kullanacağı meselesi. Maraş için tüm paydaşların katılımıyla sürdürebilir 1 proje yapılmalı" ERTAN BIRINCI(KIBRIS GENÇ TV YÖNETIM KURULU BAŞKANI): "her şart altında Maraş açılmalıdır yıllardır kapalı tutulması yanlış zaten" SERHAT AKPINAR(GAÜ YÖNETICILER KURULU BAŞKANI): "Süreç doğru ilerlerse açılır . Açılmış olması doğru olacaktır ." DR. ÖZDEMIR BEROVA(DP-UG MILLETVEKILI): "öncelikle #bütünlüklüçözüm [2] üzerine odaklanılmalıdır." BIRIKIM ÖZGÜR(CTP-BG MILLETVEKILI): "çözümle zatenaçılacak,çözüm değil güvenartırıcıönlemlerle yetineceksek de izolasyonlar karşılığında ciddiyetle değerlendirilmeli" DR. ASIM VEHBI(GAÜ CEO’SU): "bütünlüklü bir anlaşma sonrasında tabii ki açılır…Ekonomiye ve turizme de ciddi bir katkısı olur…"

TUSC’ın Türkiyeli adayları Avrupa Ajansı - AVA| Londra

“Her tür kesintiye karşıyız”

Sendikalar ve Sosyalistler Koalis-

Açılış konuşmasını yapan TUSC

yonu (TUSC), önümüzdeki Mayıs

Seven Sister adayı Oktay Şahbaz,

ayında yapılacak yerel seçimlerde,

TUSC içinde yer alan bütün kesimle-

Londra’da Türkiyeli adaylara liste-

rin tek bir şiarının olduğunu ve bunu

sinde yer verdi. En önemli şiarının

yüksek sesle dile getireceklerini belir-

“kesintilere ve özelleştirmeye karşı”

terek, her tür kesinti ve işçi ve emekçi-

Mustafa Öz

olduğunu belirten TUSC, bu amaç-

lere saldırılara karşı duracaklarını

lar doğrultusunda çalışma yapacak

anlattı. Şahbaz, Haringey belediyesi ile

tına yıkmakta bulan sermaye partile-

ve seçildikten sonra da belediyede

ilgili istatistikler ve servislerle ilgili ke-

rine karşı TUSC koalisyonunun öne-

bir ses olacak kişilerin kendi listele-

sinti bilançosunu aktardıktan sonra

mini anlattı ve birlikte çalışmanın

rinde aday olabileceklerini açıkladı.

birlikte çalışmanın ve Tottenham hal-

önemine değindi. Özellikle İşçi Partisi

Geçtiğimiz Cumartesi günü Londra

kının sorunlarının dile getirilmesinin

içinde aday olan Türkiyeli adayların

Toplum Merkezi’nde yapılan bir

öenmine değindi.

niyetinin ne kadar iyi olmasının yet-

basın açıklamasıyla Haringey aday-

Oktay Şahbaz’dan sonra söz alan ve

mediğini ve onların kendi düzen par-

larının bir çoğunu tanıtan TUSC,

yine Haringey bölgesinden aday olan

tilerinin

Haringey sakinlerinin de çalışmaya

İbrahim Avcil, ekonomik krizden çık-

belirterek onlara değil TUSC adayla-

katılması çağrısı yaptı.

manın yolunun işçi ve emekçilerin sır-

rına oy verilmesi gerektiğini belirtti.

çarkında

ezildiklerini

kalmıyor. Güven sorunu oluşuyor fertlerde.Hani dünyanın çivisi çıktı derler ya işte öyle oluyor. Hak ara-

Adalet mi ? mustafaoz@avrupagazete.com

namaz oluyor. Yok yere suçsuzlar cezaevlerinde çile çekerken birileri

muydu? Allah böyle olayları kimse-

keyf çatıyor dışarda. Sanki dalga

nin başına vermesin.Çok zor durum-

geçer gibi. Sahi o savcılar, yargıçlar

lar bunlar.Herkesin serbestçe

onlara ayrı bizlere ayrımı okuyor o

fikirlerini söyleyebilme, yazıp çize-

yasa maddelerini. Adam banka mü-

bilme, gösteri düzenleme hakkı yok-

dürü tam 4.5 milyar dolar bulunu-

mudur? Yoksa ben öyle

yor kandisinde ama ne hikmetse

sanıyorum.En aazından ben ve

cezaevinden salınıveriyor. Hakla-

benim gibi sade vatandaşlar öyle is-

rında ağır suçlamalar olanlara doku-

tiyor. Ülkemizin bölünmesini iste-

nulmuyor sanki.Köyde kasabada

yenler, hemde hiç çekinmeden

milletin mahsullerini, bağ ve bahçe-

özerklik isteyenleri kimse görmüyor

lerini domuzlar talan ediyor. Onları

mu? Bu ülkenin topraklarını bölmek

tüfekle vurursan cezalısın. Hem tü-

kimin haddine ? Oralarda olup bi-

feğin alınıyor hemde mahkemelerde

tenleri ne zaman göreceğiz Bu top-

sürünüp zezalaıyorsun.Es kaza biri-

rakları atalarımız, kanlarıya

leriyle münakaşa ettin . O da seni şi-

sulamadılar mı.Genç yaşlı canlarını

kayet etti . Hemde derdest savcının

bu toprakar için vermediler mi Allah

karşısındasın. Azarlarcasına, kişili-

aşkına! Onlar istediklerini yapacak.

ğini hor görürcesine hatta hakarete

Hatta bölünmek bile isteyecek. Bu-

varan sözlerle insanları rencide edi-

rada dedesinden kalma bir çakaral-

yor, suçluyorlar.Tamam suçu kim iş-

maz silah bulundu diye insanları

lediyse kardeşim cezasını çeksin

cezalandıracaksınız. Bunlar eşit

Ona bir diyecegimiz yoktur. Yasalar

yurttaşlık sınıfına nasıl girilerek söy-

önünda halkımızın deyişiyle "boy-

lenebiliyor bunuda anlamış değilim.

numuz kıldan incedir." Ama herkese

Günlük çıkarlarımızı bir tarafa bı-

öyle olmalı . herkese bu yasalar uy-

rakmanın zamanı gelmedi mi? Birbi-

gulanmalı.Ülkemizde olanları hepi-

rimizi ayrım yapmadan sevmenin

miz hayretle, ağzımız açık

zamanı ne zamandır? İçerdeki so-

izlemiyormuyuz? Hiç bir kimsede

runlarımızı elele vererek kardeşlik

çıkıp noluyor kardeşim diye karşı çı-

duygularını tekrar hatırlayarak, sen

kabiliyormuyuz?Gece yarılarında in-

ben kavgalarına son vererek çöz-

sanlar taciz edilircesine evlerinden

meye çalışmalıyız. Bu bu kadar zor

alınarak götürülmedimi?O evlerde

olamasa gerek. En azından bir dene-

hastalar, küçük çocuklar, aileler yok

meye çalışalım bakalım olmaz mı?


10

AVRUPA

HABERLER

20 Şubat 2014 Perşembe

Day-Mer 'Suriye'de Alevi katliamını lanetliyoruz' Suriye’deki çatışmaların durdurulması adına Cenevre 2 toplantılar devam ederken, Suriye’de savaş tüm acımasızlığıyla sürüyor. Avrupa Gazete - AVA| Londra Başta Türkiye olmak üzere bölgedeki gerici devletler ve uluslararası güçler tarafından önceleri desteklenen radikal dinci örgütler en son 9 Şubat’ta Hama'nın kuzeyinde yer alan ve bir Alevi köyü olan Maan’da büyük bir katliam gercekleştirdiler. El Nusra Cephesi’nin sorumlu tutulduğu katliamda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 41 kişi öldürüldü. Cihatçı örgütler tarafından işgal edilmiş bulunan Maan’da engellilerin de katledildiği saldırıda ölü sayısının daha fazla olduğu da gelen bilgiler arasında. Bazı bölgelerde bir biriyle çatışan cihatçı örgütlerin, söz konusu Aleviler olunca birleştikleri ve canavarca katliamları birlikte gerçekleştirdikleri görülüyor.

El-Kaide'ye bağlı Nusra Cephesi, İslami Cephe bileşenlerinden Ahrar-Şam ve IŞID'e bağlı Cundu’l- Aksa Tugayının katılımıyla gerçekleştirilen Alevi katliamlarında girdikleri köylerdeki herkes yok ediliyor. AKP Hükümetinin bir yandan Alevi Dedelerini Hacca götürme organizasyonları tertip ettiği, diğer tarafta Suriye’de Alevi köylerini engelliler, kadın ve çocuklar dahil, sivil ve savunmasız insanları katleden silahlı İslami gruplara TIR’larla silah ve lojistik destek gönderdiği sır değil. Alevi katliamlarını gerçekleştiren grupların bazılarının Türkiye tarafından desteklendiği, bazılarının da Katar ve Suudi Arabistan destekli olduğu biliniyor. Katliamları gerçekleştiren güçleri ve

onları destekleyen devletleri lanetliyoruz. Day-Mer olarak, ezilen, horgörülen halkların ve inançların yanında olmaya devam edeceğiz. Başta AKP Hükümeti olmak bölge ülkeleri katilleri desteklemekten vazgeçmelidir. Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve tüm emperyalist güçler Suriye’den ellerini çekmelidir. Suriye’de savaşa son verilmeli; her ulustan, her inançtan ve her kültürden Suriye halklarının eşit, özgür ve demokratik bir düzende yaşamalarının önü açılmalıdır. DAY-MER YÖNETİM KURULU

Son gelen bilgilere göre, Britanya vatandaşı olup ta, İngiltere’de aşırı uç gruplara dahil olan, Suriyedeki mücahit eğitim kamplarına katılan, eğitilen ve savaşıp şimdi de İngiltere’ye geri dönenlerin sayısı 250 ye ulaştı. Son iki yılda 400 Britanya vatandaşının Suriye’ye bu maksatlarla gittiği ve bunların şimdi yarıdan fazlasının geri döndüğü tepit edildi. Sadece geçtiğimiz Ocak ayında, bunların içinde terörle bağlantılı olduklarından şüphe edilen 16 kişi, ülkeye dönüşlerinde göz altına alınmışlardı. Suriye dönüşü terör bağlantılı olduklarından dolayı göz altına alınanların sayısı geçtiğimiz yıl toplam 24 iken, bu yıl sadece bir ay içerisinde göz altına alınanların sayısında gözlemlenen bu denli büyük bir artış, ülkedeki Suriye bağlantılı terörün daha ne büyük sorunlar getirebileceğinin bir göstergesidir. İngiliz hükümetinin üst düzey bir temsilcisinden edindiğim bilgiye göre, Suriyeden gelen bu terör tehditi ve çok ciddi boyutlarının nereye uzanabileceği, istihbarat teşkilatları tarafından dikkatle inceleniyor. Ancak tabii ki dönenlerin tümünün ülkede birtakım terör saldırı planları ile bağlantılı olduğunu varsayamayız. Bunların birtakım somut dellillerle ortaya çıkarılması başlı başına en büyük mücadele olacaktır elbette. Bazıları için Suriyede savaşmak ve mücahitlik görevlerini yerine getirmiş olmak, ya da kendilerinden sonra oraya gidecek yeni mücahitleri savaşa hazırlayarak sorumluluklarını yerine getirmek yeterli olabilir. Bunun ötesinde, yeni gidecek olanlara yardım etmek için sadece gerekli maddi kaynağı güçlendirmeye çalışıyor olanlarda var olabilir aralarında. Ama önemli olan son açıklanan verilere göre, terör bağlantılı olabileceklerin sayısındaki artıştır. Bilindiği gibi, geçtiğimiz

Türker Ertürk

İngiltere Suriye Hattı turkererturk@avrupagazete.com

hafta Süriyede, tutsakların bulunduğu bir hapishaneye düzenlenen intahar saldırısının, yine kendisini mücahit olarak nitelendiren bir Britanya vatandaşı tarafından düzenlendiği tespit edilmişti. Abdul Waheed Majeed, 41 yaşında idi ve Halep’deki hapishanenye patlayıcılarla dolu bir kamyonu sürmekle görevlendirilmişti.... intihar saldırısı ile sorumlu tutulan bir insan.... İngiltereden mücahitlik görevini yerine getirmek üzere Suriyeye gidiyor...Onun gibi kendini bu savaşa feda edenlerin sayısının 20 civarında olduğu söyleniyor....Ancak bu rakam gün ve gün artmaktadır.... Yine Akra ve Mohamed Sebah... Kuzey Londra’dan iki kardeş... Eylül ayında, savaşla parçalanan ülkede, ikisinin de öldükleri bildirilmişti.... İkisinin gülen yüzlerle ve kamuflajlı, silahlı verdikleri pozları, resimleri medyaya yansımıştı ve bunlar şimdi adeta birer kahraman şehit ve ‘genç asalanlar’ olarak mücahitlerin propagandalarında yüceltiliyor, örnek birer mücahit olarak gösteriliyor... Bu arada yine Britanya vatandaşı iki kadının, Suriye’de İslamiyet adına savaşan, terör bağlantılı gruplara, destek ve savaş için 16,500 pound luk maddi yar-

dım yapmak suçundan mahkemeye çıkarılmaları haberleri... İkisi de Londralı... 26 yaşındaki Nabal Masaad ve 27 yaşındaki Amal El-Wahabi... Yaniden Mayıs ayında, bu sefer ağır ceza mahkemesinde yargılanmayı bekliyorlar.....Evet uzun bir müddettir, gövenlik ve istihbarat yetkilileri, siyasiler, Suriye kaynaklı potansiyel terör tehlikesinin patlama noktasına gelebileceğine karşı uyarılarda bulunuyorlar. Ancak bu patlamanın boyutları Suriye’den İngiltereye geri dönen Britanya vatandaşı aşırıcıların bundan sonra atacakları adımlarla da bağlantılı. Bu yönde uyarılar giderek artmakta. MI5 başkanı Andrew Parker geçtiğimiz hafta, Suriyedeki sivil savaşın 100 lerce Britanya vatandaşını adeta bir mıknatıs gibi bölgeye çektiğini, ve sayıları her geçen gün artan bu mücahitlerin, savaşı, görevlerini yerine getirmek için bir fırsat olarak gördüklerini açıklamıştı. Birçoğunun, El Kaide ile yakın temasa girdiğini ve yine diğer bağlantılı gruplarla çalıştıktan sonra ülkeye döndüklerine dikkat çekmişti. Bu gruplardan bir tanesi de yine El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) dir. IŞİD, Sünni nüfusun yoğun olduğu bölgelerde halifeliği kurma hedefi taşıyan ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ile arasında aylardır çatışmalar devam eden bir gruptur. Öyleki Türkiye, son olarak bu çatışmalardan dolayı, güvenlik gerekçesiyle Öncüpınar Sınır Kapısı'nı giriş ve çıkışlara kapatmıştır. Bu grupların ne derece tehlikeli, birçok farklı terörle bağlantılı gruplardan oluşan ve birbirlerinden destek alan bir yapılanma içerisinde olduğuna yönelik endişeler her geçen gün daha da ciddi boyutlara ulaşıyor. İngiltere’de terörle mücadelede yeni bir sayfa açılıyor.


11

AVRUPA

20 Şubat 2014 Perşembe

REKLAM


12

AVRUPA

HABERLER

20 Şubat 2014 Perşembe

London Solicitors güçlü ve tecrübeli

kadrosuyla hizmet veriyor

London Solicitors, 5 yılı aşkın süredir birçok alanda uzman avukatlarıyla Londra’lıların hizmetinde. Ayşe Kambir AVA - Londra

dan kurulan ve daha sonrasında bünyesine kattıkları birbirinden değerli 10 avukat olarak çalışmalayılında üç rını sürdüren London Solicitors, ortak avu- Londra’lıların en çok tercih ettiği kat tarafın- firmalardan.

2009

Göçmenlik Davaları, Borç Davaları, Alım Satım işleri, Ticari Hukuk, Kaza Davaları, Ruhsat Davaları, Aile Hukuku, Evsahibi ve kiracı Davaları, Vasiyetname hazırlama ve Miras Davaları ve Emlak Yönetimi gibi alanlarda hizmet veren Avukatlık bürosu, halkın sorunlarını en kısa sürede ve sorunsuz çözmeyi amaç edinmiş. Ömer Kahraman, Koray Doğan ve Cemal Türk tarafından kurulan ve kurulduğu günden beri, el ele vererek kazandıkları davalarla adından söz ettirmeyi başaran London Solicitors, kadrosunda bulunan değerli avukatlar sayesinde de güçlerine güç kattıklarını gösteriyor. London Solicitors kurucu avukatlarından Koray Doğan “Biz 3 arkadaş güç ve bilgilerimizi birleştirdik. Bu sayede toplamda 40 yılı bulan bir bilgi ve tecrübe birikimine eriştik. Her birimizin ayrı ayrı alanlarda 13 er yıl hizmeti oldu. Aldığımız davalardaki başarımız, üçümüzün tecrübe ve bilgisiyle başarılı sonuçlar verdi. Daha sonrasında aramıza katılan diğer konularında uzman meslektaşlarımız sayesinde de, gücümüze güç katıldı” diyerek başarılarının sırrını anlatıyor. Türkiye’nin heryerinden gelmiş ve kanuni açıdan yardıma ihtiyacı olan herkese yardımcı olan London Solicitors yetkilileri, vatandaşlarımızın tüm sorunlarında yanında. 1 Heron House, Hale Wharf, Ferry Lane, London N17 9NF adresinde bulunan London Solicitors’ın telefon numarası ise 020 8808 1285


13

AVRUPA

HABERLER

20 Şubat 2014 Perşembe

Öğretmenlere Türkçe Günleri İngiltere Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu ile Sakarya Üniversitesi'nin hazırladıkları ve Yurtdışı Türkler Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın desteklediği tanıtım programı başaladı. Avrupa Ajansı - AVA - Londra

iki dilliliği ve türkçenin durumunu içe-

cuklarinin okullarda ne tür sorunlarla

ren derslerler başlayan program öğret-

karşilaştiklari hakkinda ders verdi. prof.

ingiltere türk dili kültürü ve eğitim kon-

menlerin çok beğenisini topladı.

dr. kutlay yağmur, organizasyondan

sorsiyumu ile sakarya üniversitesi'nin

ilk dersi veren dr tözün isa çiftdilliliğin

çok memnun olduğunu ve derse katilan

birlikte hazirladiklari ve yurtdişi türkler

önemini, faydalarini vurgulayarak türk

kursiyerlerin derse olan ilgisinin çok

ve akraba topluluklari başkanli'nin des-

okullarinda türkçe dersinin çocuklara

güzel olduğunu ve bundan çok mem-

teklediği, öğretmenlere yönelik türkçe

etkili bir şekilde nasil ders verilebileceği

nun olduğunu ifade etti. sakarya üniver-

ğunu ve bu taleplerin değerlendirilip bu

tüsü başkani prof. dr. hayati develi

eğitimi ve türk kültürü dersleri'nin tani-

hakkinda örneklerle bilgi verdi. dr.

sitesi öğretim görevlisi yrd. doç. dr

tür kurslarin tekrar etmeyi arzu ettik-

"yunus emre'den günümüze türkçe ve

tim program 14 şubat 2014 cuma akşami

tözün isa da katilimin çok iyi olduğunu

alpaslan okur kursiyer kontenjaninin 50

lerini belirtti. bir haftalik ders programi-

dünyadaki yunus emre kültür merkez-

başladı. yunus emre kültür merke-

ve kursiyerlerin dersle ilgili olmasindan

olduğunu fakat aşiri talep yüzünden 80-

nin yunus emre kültür merkezi'nde

leri"konulu, türk dil kurumu başkani

zi'ndeki bilgilendirme toplantisinda sa-

memnun olduğunu belirtti. öğle arasin-

85 kişiye çikan sayinin mutluluk verici

sunulmasindan büyük memnuniyet

mustafa s. kaçalin de "dünya dili olma

karya üniversitesi'nden yrd doç alpaslan

dan sonra hollanda'dan gelen prof. dr.

olduğunu ve talep üzerine bu kursun

duyduğunu belirten yunus emre müdür

yolundaki türkçenin serüveni" konulu

okur ve eğitim konsorsiyumu başkani

kutlay yağmur, hollanda belçika ve al-

tekrarlanabileceğini belirtti. türk eğitim

vekili nilüfer kol her zaman bu tip kurs

konferanslar verecek. 22 şubat'ta sa-

kelami dedezade açiliş konuşmasini ya-

manya'daki türkçe eğitiminin nerede ol-

konsorsiyumu başkani kelami dedezade

ve seminerlerde yaninizdayiz diye açik-

karya üniversitesi rektörünün de katila-

parak öğretmenlere bir haftalik kurs

duğunu, çiftdilli çocuklarin hayatlarin

de konuşmasinda katilimin çok aşiri de-

lama yapti.eğitimler hafta içi de devam

caği bir törenle kursiyerlere sertifika

hakkinda detayli bilgi verdiler. yrd. doç

avantajlarinin, bu ülkelerdeki türk ço-

recede olmasinin memnun edici oldu-

edecek ve 21 şubat'ta yunus emre ensti-

verilecek.

dr. alpaslan okur bu dersleri sakarya üniversitesi'nin çok değerli öğretim üyelerinin sunacağini bunun yaninda tilburg üniversitesi'nden (hollanda)prof. dr. kutlay yağmur ve londra metropolitan üniversitesi'nden dr. tözün isa ile gazi üniversitesi'inden prof.dr. murat özbay'in eğitim kadrosunda yer alacağini, derslerin work-shop şeklinde yapilacağini ve öğretmenlere çok faydali olacağini belirtti. 15 şubat cumartesi günü dr. tözün isa'nin ingiltere'deki ve prof. dr. kutlay yağmur'un da bati avrupa ülkelerinde

Sahte dede Britanya Alevi Federasyonu, sözde ve sahte dedeler hakkında bir basın açıklaması yayınladı Avrupa Ajansı AVA - Londra Halkımıza ve Kamuoyuna Alevi toplumu son 25 yıldır örgütlenmeye ve katliamlardan sonra küllerinden yeniden var olmaya çalışmaktadır. İngiltere’de yaşayan Aleviler olarak bu örgütlenmeyi yaşadığımız bu alanlarda’da tamamlamak ve geleceğimizi şansa ya da başkalarının inisiyatifine bırakmak istemiyoruz. Devlet her alanda hak, hukuk ve adalet savunucusu olan Alevileri yozlaştırmak, asimile etmek, hurafelerle, cennet, cehennem vaatleriyle gericileştirmek için elinden geleni arkasına koymamaktadır. Kimi sözde dedeleri hac’ca gönderirken kimilerine cami cemevi yaptırıyor, kimilerinide Avrupa ya Londra’ya göndererek son 5 yıldır önemli kazanımlar elde eden ve devletin tüm asimilasyon sistemiyle mücadele eden İngitere Alevi kurumlarını yıpratmak istiyor. Londra’ya kadar ulaşan devleti, asimilasyonu, gericiliği ve hurafeleri temsil eden bu sözde ve sahte dedeler gizli mekanlarda toplantılar yapmakta, üfürükçülük, falcılık yapmakta, Alevilikle ilgisi olmayan ritüeller uygulamakta, kendilerini Alevi temsilcisi gibi tanıtmakta ve Alevi toplumunun inançlarını istismar ederek iyi niyetli canlarımızı maddi manevi sömürmektedir. Bu işbirlikçi sahtekar sözde dedeler kendisine alevi toplumunun benimsediği Rıza, Ali, Haydar gibi isimler takmakta, toplum içinde yer edinerek toplumu kendi içinde bölme, parçalama çabası içine girmekte ve Alevilerin kutsal değerleri olan ocak isimlerini kullanmaktalar. Halkımızı bu konuda bilgilendirmek ve toplum olarak dikkatli ve bilinçli olmamız gerektiğini bildirmek isteriz. Britanya Alevi örgütleri olarak bu saldırıların karşısında olacağımızı, bu kirli oyunları bozacağımızı, Alevileri ve Alevi değerlerini yıpratmak isteyen devlet, kurum ve kişilerle en güçlü şekilde mücadele edeceğimizi halkımıza ve kamuoyununa duyururuz. Britanya Alevi Federasyonu


14

HABERLER

Avrupa Gazete | 20 Şubat 2014 Perşembe

Cesur, Çılgın, İşte o kadın ! Arzu'nun inleyen nağmeleri Nurcan Gökçe PATIR - AVA - Londra Kolay mı hem kadın olmak, Bu kadar kadınların susturulduğu bir ülkede hem de her konuda fikrini söylemek. ÇAĞLAN'a sorduk da sorduk. İşte o kadın,

cesur, Çılgın. Yürüyen,sesli

kütüphane.Telifsiz Ansiklopedi vs, vs, sıfat saymakla bitiremeyeceğimiz deli cesaretli yıllardır sihirli kutudan çıkıp kafanızı kurcalayan cin misali dinlediğiniz programcı Arzu ÇAĞLAN'a sorduk da sorduk... Kolay mı hem kadın olmak, Bu kadar kadınların sus-

kültür ve herkesin ağzının payını verebilecek kelime

turulduğu bir ülkede hem de her konuda fikrini söy-

hazinesine sahipsin, sivri dilli,köşeli , cesur , bir çok

lemek. ÇAĞLAN'a sorduk da sorduk.

insanın sinirlerine halay çektiren ve bunun yanı sıra Türkiye'nin en çok dinlenilen yıllardır içten içe örnek

Nurcan Gökçe PATIR: Aslında herkes biliyor ama

alınan programcısın. Bu kadar güçlü misyonlarla

adet yerini bulsun diye bir kez daha soralım ne zaman,

medya camiasında hala ön sırada olmanın sırrı nedir?

hangi koşullarda hangi şehirde dünyaya geldi, yılların

Hiç başın meslektaşlarınla, dinleyicilerinle ve patron-

yaşlandıramadığı hınzır Radyo Programcısı?

larınla belaya girdi mi? Ahmet Kaya şarkısı gibiyim, Başım Hep Belada. Beğe-

İstanbul’da doğdum,… Erken doğum, yedi hafta

nen ve tutkuyla sevenler kadar aynı şekilde nefret

erken doğmuşum. Hayatımı en çok şekillendiren olay

edenler, açığımı yakalamaya ,önümü kesmeye ve ayar

budur. Erken doğum bebekleri delicesine güçlü ve

vermeye çalışanlar oluyor hep. Genelde kazanırım , ha

sağlam olurlar.. Ama bir o kadar da kırılgan. İkisi de

ama kaybettiğim, çok ağladığım günler de oldu. Ne

hayatıma garip bir kaos veriyor.

yapabilirim, evren iyi ve kötülerden oluşuyor. Medya da kurabiyeci dükkanı değil yani hahaha…

Nurcan Gökçe PATIR:Türkiye'nin İlk özel Radyocularındansın, Kent Fm de duyuldu sesin ve 21 yıllık bir

Ön sırada olmanın sırrı, kendimi yenilemeyi severim.

süreçte hep radyolardaydın bu kararı sana aldıran

Fakat bir yandan da beni on yıl sonra dinle yine aynı

neydi ? Eğitim için Londra'ya gittin ve döndüğünde

duyguyu hissedeceksin. Radyo dinleyicisi hassastır,

radyoya başladın bu başlangıçta yurtdışı sürecinin

kararsız ve renksiz kişilerin kokusunu alır ve çabuk sı-

nasıl bir etkisi oldu ? Londra'da radyoculuk alanında

kılır. Renkli olmak lazım yayında… Ve dinleyici ile

bir çalışma var mıydı ?

kendimi hep bir sarmal olarak görürüm, o ben, ben

Londra’da öğrenciyken akşamları korsan radyo, öğle-

fazla yok, sır burada…

oyumdur o iki saat boyunca… Bunu yapabilen pek den sonra ise BBC dinlerdim ve hayal kurardım. O stüdyoda ben olsam neler olurdu diye… Londra bana

Nurcan Gökçe: PATIRLondra' da yayınlanan Türkçe

radyoculuk ve İstanbul ;Üniversitesinde gazetecilik

gazete uluslararası ve yerel olarak haber akışı sağlayan

eğitimime ekleyebileceğim sıkı bir urban kültür yük-

Avrupa Gazetesi için düşüncelerin nelerdir.?

ledi. Doksanların hemen başıydı ve ben garson harçlığımla punk klüplere, dans partilerine gidiyordum…

Sizin gazeteyi senden duydum. Ama okumayı tehli-

Bunu yaşayabildiğim için çok şanslıyım cünkü artık

keli buluyorum çünkü çok özledim Londrayı.. Filmde

o devir kapandı. Buraya dönünce önce aylak, aylak

bile görünce içim titriyor, fakat helal size. Yurtdışın-

dolaştım. Bir bilgisayar şirketinde çalışmaya başladım,

daki Türklerin kendi medyalarını oluştırmaları çok ha-

evlendim ve mutsuzluktan ölmek üzereyken Cem

rika bir şey. Ben doksanlarda oradayken , sadece

Uzan ve Ahmet Özal, ilk özel tv açtı. Ben de İnterstar’a

Times Sguare de bir bayi o da Hürriyet satıyordu. Ben

Halkla İlişkiler bölümüne girdim, arkası zaten full ac-

de çulsuzdum gider ön sayfayı okurdum askıda …

tion.

Oysa şimdi bir varoluşunuz var gazete radyolar…

Nurcan Gökçe PATIR: Türkiye standartlarını aşan bir

dır sizi kutluyorum.

Dernekler bunu başarabilmek kutlanılacak bir başarı-

Amerikan İstihbaratı eski ajanı Edward Snowden,

Alpaslan Düven

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi'nde öğrenciler Eski ajan, üniversitede üç yıl boyunca rektörlük yapacak

fından aday gösterilen Snowden, eski bisikletçi

Eski ajan Edward Snowden alparslanduven@avrupagazete.com

Graeme Obree, yazar Alan Bisset ve St. Mary Katedrali vaizi Kelvin Holdsworth ile yarıştı.

başvuruyu yaptıklarını ve aday başvuruları ka-

Şimdi Rusya'da sığınmacı olarak yaşayan Ameri-

panmadan hemen önce onay aldıklarını söyledi.

kalı eski istihbaratçı 6 bin 560 oydan 3 bin 347'sini

Snowden ile doğrudan görüşme yapmadıklarını

aldı. Snowden eski Liberal Demokrat lider Char-

ifade eden Cassells resmi göreve başlama törenine

les Kennedy'nin rolünü bundan sonraki üç yılda

video yoluyla katılacağını umduğunu söyledi.

üstlenecek.

Cassells "Snowden'ın henüz bilip bilmediğinden

Amerikalı'nın seçim kampanyasını koordine eden

şüpheliyim ama ulaşır ulaşmaz yasal temsilcile-

üğrenci Chris Cassells, bu oylama ile üniversite-

rini bilgilendireceğiz" dedi.

nin dünyaya bir mesaj gönderdiğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun kitlesel tele-

Cassells "Biz Snowden'ı Glasgow Üniversitesi'nin

fon dinleme programını ifşa eden Snowden dün-

yeni rektörü olarak seçilmiş olmasını görmekten

yanın birçok ülkesinde sivil hakların

memnunuz. Biz rektörlerimiz aracılığı ile önemli

yaygınlaşmasına katkılarından dolayı "kahraman"

açıklamalar yapan gururlu ve erdemli bir gele-

olarak görülüyor. Ancak ABD'de bazı kesimler

neğe sahibiz ve bugün demokratik haklar konu-

onu ulusal güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçe-

sunda duyarsız kalmadığımızı bir kere daha

siyle "vatan haini" olarak nitelendiriyor.

gösterdik" dedi.

Üniversite öğrencileri daha önce sendikacı Jimmy

27 yaşındaki doktora öğrencisi Cassells, Snow-

Reid ve İsrail'in nükleer silahlarını ifşa eden Mor-

den'ın New York'taki avukatlarına ocak ayında ilk

dechai Vanunu'yu rektör seçmişlerdi.

HABERLER

Avrupa Gazete | 20 Şubat 2014 Perşembe

Oturum izni ve Vatandaşlık için gerekli olan ‘Life in the UK’ ve ‘B1 Speaking & Listening’ sınavları Intech Centre tarafından veriliyor.

Aile birleşimi, Oturum İzni ve

Vatandaşlık sınavları

su’ndan Avukat Sibel Güngör, İçişleri Bakanlığı’nın Ankara Anlaşması dolayısıyla verilen vizeleri zorlaştırmak için her

Avrupa Ajansı - AVA - Londra

Avukat Buket Yılmaz

Fortis Rose Avukatlık Bürosu’ndan Avukat Sibel Güngör, İçişleri Bakanlığı’nın Ankara Anlaşması dolayısıyla verilen vizeleri zorlaştırmak için her geçen gün yeni bahaneler yarattığını belirterek, başvurulardaki yeni red gerekçelerini açıkladı.Av. Güngör, Türki-

İngiltere İçişleri bakanlığı (Home Office) tarafından resmi olarak onaylı sınav Merkezi olan Intech Centre tarafından ‘Life in the UK’ ve ‘B1 Speaking & Listening’ sınavlarına girebilirsiniz.

ye’den turist vizesi ile gelip bilahare bu ülkede Ankara Anlaşması vizesi almak üzere başvuru yapan bazı vatandaşlara, İngiltere’ye turist vizesi alırken verdikleri bazı bilgiler ge-

Fortis Rose Avukatlık Bürosu’ndan Avukat Sibel Güngör

rekçe gösterilmek suretiyle haksız red kararı verilebildiğini hatırlatarak vatandaşların tu-

10 dakikada £125’a Oturum İzni ve Vatandaşlık

rist vizesi alırken verdikleri bilgilere özen

sunulan evrakların gerçekten doğru ve dik-

göstermeleri konusunda uyardı.

katlice seçilmesi gerektiğinede değindi. İçişleri Bakanlığının başvuru yapan kişilerden

Oturma izni ve vatandaşlık için gerekli olan B1 / Entry Level 3 sınavlarının ücreti sadece £125 ve sınav süresi 10 dakika.

Birleşik Krallık sınırları içinde Oturma izni ve Vatandaşlık almak için gerekli olan ‘Life in the UK’ ve ‘B1 Speaking & Listening’ sınavlarına girme zorunluluğu var. Bu sınavları kazanmadan Birleşik Krallık sınırları içinde İngiltere’de Oturma izni ve Vatandaşlık hakkına sahip olamıyorsunuz.

Aile birleşme vizesi icin gerekli olan A1 sınavı ise 6 dakika ve £105. Sadece konuşma sınavı, yazılı bir sınav değil. Trinity College Sınavlar tamamen bağımsız Trinity College’in temsilcileri tarafından öğrenci ile bire bir konuşma üzerine yapılıyor.

Intech Centre Sınav Merkezi Londra’nın ilk 5 test Merkezi arasında

Sınav Tarihi Almak için

Ayrıntılı bilgi için Sınav Merkezi Intech Centre’in internet sayfasını ziyaret edebilir veya 020 7354 5655 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Online sınav tarihi

www.intechcentre.com/trinity

Sınav Merkezi Intech Centre’in internet sayfasından online sınav tarihi alabilirsiniz. Günleri ve saati siz belirliyorsunuz.

1999 yılında kurulan Sınav Merkezi Intech Centre’de her sene 20 bin kisiye eğitim, sınav ve kariyer danışmanlığı servisi veriliyor. Yetişkinlere yönelik GCSE seviye-

Fortis Rose Avukatlık Büro-

yeni red gerekçelerini açıkladı.

Bu sınavları kazanmadan Birleşik Krallık sınırları içinde İngiltere’de Oturma izni ve Vatandaşlık hakkına sahip olamıyorsunuz.

Intech Centre Sınav Merkezi

Ankara Antlaşma Davaları Hakkında Önemli Uyarılar

tığını belirterek, başvurulardaki

Birleşik Krallık sınırları içinde Oturma izni ve Vatandaşlık almak için gerekli olan ‘Life in the UK’ ve ‘B1 Speaking & Listening’ sınavlarına girme zorunluluğu var.

www.intechcentre.com/trinity sayfasından sınav tarihi alınabilir.

Fortis Rose Avukatlarında Sibel Güngör Ankara Anlaşması hakkında bilinmesi gereken önemli ipuçları verdi

geçen gün yeni bahaneler yarat-

Mehmet Gaygusuz AVA| Londra

Intech Centre, Londra’daki 5 akredite Trinity College sınav merkezinden birisidir. Verilen sertifikalar Home Office tarafından tanınıyor.

tarafından oylanan rektörlük seçimlerini kazandı.

Avukatının onayı alındıktan sonra öğrenciler tara-

15

sinde (Level 2) İngilizce ve Matematik kurs ve sınavları, Bilgisayar kursları, Kariyer danışmanlığı servisi, İş bulma kursları, CV, iş arama ve mülakat (interview) desteği ile 19-23 yaşındakilere yönelik iş tecrübesi programları (Traineeships) ve bunların dışında sirketlere bilgisayar ve Cisco telefon sistemleri servisleride veriliyor.

Intech Centre

Fortis Rose Avukatlık Bürosu’nda hizmet

Türkiye’deki SSK raporlarıni, ustalık ve kal-

veren Av. Güngör şöyle konuştu:“Türki-

falık belgelerini ve hatta İngilizce bilgilerini

ye’den turist vizesi ile yapılan başvuru form-

gösteren evrakları dahi isteyebildiğine deği-

ları doldurulurken sadece mevcut durum göz

nen Av.Güngör bundan dolayı da başvuru

önüne alınarak eksik bilgi verilmekte veya

yapan kişilerin baroya kayıtlı avukatlar veya

vize başvurusu tamamen vize bürolaruna bı-

OISC belgesi olan uzman kişiler olmasını

rakılmakta.Bu şekilde verilen eksik veya sı-

önerdi. Av.Güngör kendilerinin başvuru-

nırlı bilgiler daha sonra vatandaşın aleyhine

larda çok itina ile çalıştığına ve her başvu-

kullanılabiliyor.Örneğin bilgisayar teknisyeni

ruyu

olan ancak turist vizesi başvuru formunda

değinerek “başvuru eldeki tüm evrakların iç

kendi

içinde

değerlendirdiğine

“turizmci” olduğu yazılan bir kişiye, bilgisa-

içe koyularak yollanması değil, her davanın

yar teknisyeni olarak Ankara Anlasmaşı baş-

kendi içinde değerlendirilip evrakların ona

vurusu yaptığında red verilebilmektedir.

göre seçilmesidir” dedi. Özellikle yüksek

Av. Güngör, Ankara Anlaşması vize kararı-

mahkeme aşamasında kendilerinin gerekli

nın diğer vize başvuruları ile ilişkilendirilme-

tüm kurumalarla, konsolosluk, ticaret ateşe-

sinin hukuken yanlış olduğuna dikkat

liği vs gibi görüşüp, gerekli konuları yetkili

çekerek şunları söyledi:“Vize memurlarının

makamlardan alınan bilgilerle kuvvetlendirip

Ankara Anlaşması başvurularında sadece

mahkemede müvekillerini en iyi şekilde tem-

başvuruyu destekleyen bilgi ve belgeleri dik-

sil etmeye calıştıklarını da belirtti. Ayrıca

kate almaları gerektiği ve bu başvurunun

Av.Güngor kendisinin 13 senelik tecrübesine

diğer vize başvuruları ile ilişkilendirilmesinin

dayanarak uzun zamandan beri kendilerine

uygun olmadığını belirtmektedir.Buna rağ-

yüksek mahkeme başvurusu için gelen mü-

men İngiltere İçişleri Bakanlığı son dönem-

vekillerinin başvurularının yasal konuda hiç-

lerde

bir

böyle

bir

eğilim

içindedir.Bunu

tecrübesi

olmayan

bazı

muhasebe

engellemek üzere bir taraftan vatandaşları

şirketleri ve yasal konularda tavsiye verme

vize başvuruları sırasında verdikleri bilgiler

yetkisi olmayan kişiler tarafından yapılmış

konusunda uyarırken bir taraftan da Bakan-

başvurular olduğuna dikkati çekerken başvu-

lık’ın bu uygulamasını üst mahkemeye taşı-

ruyu yapan kişilerden bu konularda çok dik-

mak suretiyle mücadeleyi sürdüreceklerini

katli davranmalarını, başvuruyu yapacak

ifade etmiştir.Bu çerçevede vatandaşlar turist

kişilerden baro kayıt numaralarını veya OISC

vizesi başvurularında belirttikleri tüm işleri

numaralarını almalarını ve tüm bunları araş-

ve sahip oldukları tüm nitelikleri eksiksiz be-

tırdıktan sonra yasal yetkisi olan kişilerle ve

lirtmeye özen göstermelidirler.”

kesinlikle İçişleri Bakanlığı ile yapılan yazış-

Aynı zamanda, Av.Güngör Ankara Anlaş-

malarda başvuruyu yapan kişilerin antetli ka-

ması başvuru yapılırken İçişleri Bakanlığına

ğıtları ve isimleri ile başvuruların yapılmasını

362 Essex Road,

tavsiye etti. Av.Güngör, aynı zamanda bu tür

Islington, London N1 3PD

manın başvuru sahibinin daha sonra yaşaya-

Telephone: 020 7354 5655

killerine her zaman kendi baro numarasını ve

araştırmaların yapılmasının çok kolay bir işlem olduğuna ve çok kısa süreli bir araştırcağı maddi ve manevi stressten uzak tutacağına değinip, kendi ofisine gelen müveçalışma alanındaki başarı yüzdesini verdiğini de ifade etti.


16

AVRUPA

VEHICLE GRAPHICS

KÜLTÜR SANAT

20 Şubat 2014 Perşembe

BUILT UP LETTERING

CANOPIES & AWNINGS

FLAT CUT LETTERS

PROMO GIFTS

INDOOR DISPLAY

OUTDOOR DISPLAY

LITHO PRINTING

T-SHIRT PRINTING

PAVEMENT SIGNS

HEAD OFFICE Unit 5G, Nobel Road, Eley Estate, Edmonton, London N18 3BH T 020 8807 6262 BRANCH LOCATION 64 Stoke Newington Rd, London N16 7XB T 020 7249 9191 F 020 7254 7558

‰™wK”?ÍM??±W±ÖËVËåÔåËooåÈËÉÔÉÔËVËÝÝݱ”?ÍM??±W±Ö

Biraz’da Gülelim

Teknoloji Köşesi

Sağlık Köşesi

Akıllı Telefonlara Daha Dayanıklı Batarya Geliyor

AIDS aşısında sevindiren gelişme

Tüm akıllı telefon kullanıcılarının hayali olan "uzun süre dayanabilen telefon bataryaları" yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. Stanford'ta yapılan bir araştırma slikon desteği ile akıllı cihazların bataryalarını tam 10 kat daha uzun süre dayanır hale

bunla kaplamışlar. Böylece elektrik

bu da batarya da küçük çaplı da

bu özel karbon zar üzerinden iletilmiş ve slikonun zarar görmesi ve

Sao Paulo Üniversitesi'nin üzerinde ça-

mek için slikonu nasıl muhafaza

bataryayı kullanılmaz hale getir-

lıştığı HIV aşısı hayvanlar üzerinde iyi

edip, içeri sızmasını engelleyecek-

mesi engellenmiş. Şimdilik Test

sonuçlar verdi. Üniversitenin Butantan

lerini düşünen bilim insanları

aşamasında olan bu yöntem tam ta-

Enstitüsü'nce yürütülen çalışma çerçe-

ilham

mına yüzde 97'lik bir başarı kazan-

vesinde, maymunlara kasım ayından

mış! Projenin ilerleyen yıllarda

bu yana aralıklarla üç doz aşı yapıldığı,

Araştırmacılar içe sızmayı en-

teknoloji pazarında kullanılması,

aşının bağışıklık kazandıran içeriğinin

gellemek için nar çekirdekleri

böylece çok daha uzun süre daya-

maymunlar üzerindeki etkisinin "mü-

ve tanelerini koruyan dış zara ben-

nan bataryalar üretilmesi amaçlanı-

kemmel" olduğu kaydedildi. Bilim in-

zer bir yapı kullanmak istemiş ve

yor.

sanları, beklenenin aksine, aşının

almış.

Titanik Zencinin biri Türkiye’ye gelecekmiş. Gelmek üzere yola çıktığında pasaportunu kaybettiğini anlamış. Üzgün üzgün yürürken yerde bir pasaport bulmuş. Üzerinde Leonardo Di Caprio yazıyormuş. Çaktırmadan pasaportu atmış cebine düşmüş yola. …Kapıkule’ye geldiğinde gümrük memurları Temel ve Dursun zenciye pasaport sormuşlar. Zenci yerde bulduğu pasaportu Temel’e vermiş. Temel uzun uzun pasaporta bakmış. Sonra zenciye bakmış, dönüp Dursun’a sormuş: - Ula Dursun, Titanic Batti miydii, Yandi miydii….

Şemsiye çinde Amerikalı, odada duran bir şemsiye bulur, "Başka şansım yok" diyerek şemsiyeyi açıp atlar. Şemsiye sağlamdır, Amerikalı paraşütle iner gibi sağ salim yere varır. Bunu gören Rus, yandaki odadan başka bir şemsiyeyi bulup paraşüt gibi kullanarak atlar; o da kurtulur. İkisi de yukarıya bakarak merak içinde Temeli beklerken yanlarına, hızla düşen bir cisim çarpar. Gidip bakarlar: Temel. Hayatta ama kan revan içinde ve her tarafı kırık. Amerikalı merakla: "Ne oldu?" diye sorunca Temel; "Şemsiye bulamadım. Ama dolapta yağmurluk vardı" der...

maymunlarda fareler üzerinde oldu-

Haftanın Yemeği

Hafta boyunca yeni olan her şeyle ilgilenmeli ve gelişime açık olmalısınız. 20 Nisan - 20 Mayıs

PEYNİRLİ TAVA BÖREĞİ

ğundan 10 kat daha etkili olmasının da ayrıca şaşırtıcı olduğunu ifade etti. Araştırmanın bundan sonraki aşama-

Malzemeler

sında, iki yıllık süre zarfında 28 may-

3 tane yufka

munun bir dizi değişkene bağlı

1 çay bardağı süt

bağışıklık tepkilerinin karşılaştırılacağı

1 çay bardağı sıvı yağ

belirtildi.

1 tane yumurta HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI TEPKİLİ

YAPILIŞI: Yoğurma kabına ılık Bir

Öte yandan Butantan Enstitüsü'nde

kasede yağ, süt ve yumurtayı çırpa-

maymunlar üzerinde deneylerin yapıl-

lım. Orta boy tavaya bir tane yufkayı

dığı alanda, hayvan hakları savunucu-

kenarları dışarıda kalacak şekilde se-

larının protestoları nedeniyle geniş

relim. Üzerine bir kaç kaşık sos

güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

döküp üstüne bir tane yufkayı buruş-

Aktivistler, aşının hayvanlar üstünde

turarak yayalım. Üzerine peynir di-

denenmesine karşı çıkarken, araştır-

limlerini dizelim. Son yufkayı da

macılar, çalışmaların nihai hedefinin

peynirlerin üzerine yayıp kalan sosu

yarım saat dolapta dinlendirelim.

insan yararı olduğunu ve bunun, may-

gezdirelim. Tavanın kenarlarından

Kısık ateşte çift taraflı çevirerek pişi-

munların deneylerde kullanılmasını zo-

sarkan yufkayı üzerine kapatıp

relim.

runlu kıldığını savunuyor.

Bulmaca Keyfiniz

İkizler

Yengeç

İleriye yönelik olarak düşündüğünüz bazı girişimler için planlarınız varsa; bunlar üzerinde düşünmeniz yararlı olacaktır. 23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

Duygularınızla değil aklınızla hareket etmelisiniz. Duygusal ve iyi niyetli davranışlarınızdan faydalanmaya kalkabilirler. 23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

Süprizlerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. İş ve özel yaşamınızda dilekleriniz gerçekleşebilir. 23 Eylül - 22 Ekim

Terazi

Duygusal yoğunluğunuzun iş hayatınızı ilgilendiren kararlarınızda ve algılamanızda etkili olmamasına çalışın. 23 Ekim - 21 Kasım

Akrep

İş hayatınızda olan olumlu gelişmeleri arkadaşlarınızla paylaşarak sahip olduğunuz güzel enerjileri kuvvetlendirebilirsiniz. 22 Kasım - 21 Aralık

10 dilim dil peyniri

Boğa

Gelirinizle alakalı konularda mecburiyetleriniz dışındaki harcamalarınızı kontrol etmeniz faydalıdır.

22 Haziran - 22 Temmuz

olsa zarar vermiş. Bu sorunu çöz-

çekirdeklerinden

Koç

Gökyüzü hayata karşı daha cesur ve kararlı adımlar atmanız için kararlar almanız için destekliyor sizleri.

karbon yapısını ayrıştırarak slikonu

sında çatlamalar meydana gelmiş

nar

21 Mart - 19 Nisan

21 Mayıs - 21 Haziran

getirmeyi başarmış. İlk aşamalarda slikon ile yapılan işlemde şarj esna-

Haftalık Falınız

Yay

Yüksek enerjinizle tüm çevrenizin dikkatini üzerinize çekeceksiniz. Yapmak isteyipte ertelediğiniz işlere dönme vakti. 22 Aralık - 19 Ocak

Oğlak

Öğreneceğiniz yeni bilgiler konular ilerleyen günlerde sizi daha da yukarıya taşımaya yardımcı olacaktır. 20 Ocak - 18 Şubat

Kova

Bekar ve beraberliği olmayan Kova’lar aşk hayatınızda duygusal bir yakınlaşma aşka dönüşebilir. 19 Şubat - 20 Mart

Balık

İş birliği ve anlayışın getireceği olumlu etkiler iş hayatınızda belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmasını sağlayacak.


17

AVRUPA

HABERLER

20 Şubat 2014 Perşembe

Mevlüt Çavuşoğlu, AB yolundaki engeller kalksın diye değil, kalıcı barış için çözüm istediklerini kaydetti ve vurguladı

'Tek engel Kıbrıs değil' Yurdagül BEYOĞLU- AVA| Lefkoşa

mesinin asıl nedeni, AB içindeki dengenin bozulmasından

korkmalarıdır.

Endişeleri

T.C. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci

budur… AB, belli değerler ve çıkarlar doğrul-

Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerine,

tusunda, başka savaşlar olmasın diye kurul-

Türkiye’nin AB önündeki engeli kalksın diye

muş bir birlik. Sonraları bu birlik ekonomik ve

değil, Doğu Akdeniz’de kalıcı bir barış istedik-

siyasi bir birliğe çevrilmiş, en son bugünkü ha-

leri için destek verdiklerini söyledi. “Kıbrıs so-

lini almıştır. Birliğin esas gayesi Almanya ve

rununun çözümü halinde AB’nin kapıları

Fransa’nın bir çatı altında birleşmesidir. Bu ga-

sonuna kadar açılır mı, yoksa başka engeller

“KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLÜNCE

mi çıkar, bekleyip göreceğiz” diyen Çavu-

AB ÖNÜNDEKİ ENGELLER

şoğlu AB’nin kuruluş amacını anımsatarak,

KALKACAK MI”

yeyle kurulan birlik Tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Şimdi Almanya ve Fransa bu dengenin bozulmasını ne kadar ister?

AB yolunda Kıbrıs sorunu, Ermeni meselesi

Kıbrıs sorununun çözümü halinde Türki-

veya herhangi bir sorun aramaya gerek olma-

ye’nin AB önündeki engellerinin kalkıp kalk-

“SORUN ARAMAYA GEREK YOK”

dığına vurgu yaptı. Kıbrıs müzakerelerin ivme

mayacağının bilinmediğini belirten Mevlüt

Türkiye, büyük bir güçtür, dolayısıyla AB’de

kazanması Türkiye, Avrupa Birliği (AB),

Çavuşoğlu, “Bakalım, Kıbrıs konusunda an-

böyle bir kaygı vardır. O yüzden Kıbrıs soru-

Amerika ve birçok ülke tarafından memnuni-

laşmaya varılırsa AB’nin kapıları sonuna

nunun çözümünün AB yolundaki tüm engel-

yetle karşılandı. Türkiye Cumhuriyeti Başba-

kadar açılır mı? Yoksa farklı engeller mi kona-

leri kaldıracağını söylemek mümkün değildir.

kanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kıbrıs

cak” ifadesini kullandı.

Sorun aramaya da gerek yok. Herhangi bir meseleden sorun yaratılabilir. Bugün önemli

konusunda başlayan süreç gerçekten dünyada olumlu etkiler uyandırdı ve Güney ile

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

olan adada kalıcı bir barışın sağlanmasıdır.

Kuzey arasında ortak bir metin üzerinde an-

Türkiye Cumhuriyeti olarak, çözüm adına el-

Türkiye Cumhuriyeti’nin esas gayesi ve hedefi budur.”

laşma sağlandı. Temenni ederiz ki bu görüş-

lerinden gelen desteği vereceklerinin altını

meler, belirlenen çerçeve istikametinde devam

çizen Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Avrupa Ko-

edip, burada artık bir nihayete ulaşırız ve böy-

misyonunda 8 fasılın 6’sının Rum tarafında as-

lece 10 yıllardır süre gelen bu sıkıntıyı da sü-

kıya alındığını anımsatarak, "bu süreç

ratle aşmış oluruz” derken, Star Kıbrıs’a

başladığında blokaj kalkacak mı, onu görece-

konuşan T.C. Avrupa Birliği Bakanı ve Baş-

ğiz” dedi.

Kulak arkası ettiğimiz duyumlardan biridir: “Kanserin çaresi bulundu ama ilaç firmaları büyük bir endüstri olduğu için açıklanmıyor.” Hoş kulak arkası etmesek ne olacak? Belgesellere konu olan, bu gözü doymak bilmeyen firmalar şifadan çok zehir dağıtıyor gibiler. (Piyasadan çekilen ilaçları anımsayın lütfen.) Hükümetleri kukla haline getiren bu dev firmalar dünyanın kaderine de hükmedecek hale gelmek üzereler. Kanser ve daha bir sürü hastalık çığ gibi büyüyormuş! Bu da zaten onların işine gelmiyor mu?Peki konunun uzmanları ne diyor? Uzun uzun konuşuyorlar ama ben buraya en önemli cümlelerini aldım. Prof Dr Pınar Saip: “Bunu keşfetmiş firma zaten köşeyi döner. Hem bu tür bilgilerin gizli kalması mümkün değil.” (Tabii. Örneğin NASA’daki bilgilerin çoğu kamuya açık!) “İlaç araştırmaları büyük bir sermaye gerektiriyor. Bu nedenle daha çok ticari değeri olan çalışmalar ağırlıkta. Hükümetler akademi kaynaklı ilaç çalışmalarını özendirecek tedbirler almalı.”SSK ve Bağ Kur’un kasasını herkesin eline bir torba ilaç tutuşturarak boşaltırken ilaç firmalarını palazlandıran, hediyeler, primler alan doktorların yapacağı akademik çalışmalardan mı söz ediliyor acaba?Bakın Profesör İbrahim Güllü ne demiş? “…kanserin bir ilacı varsa hiç vakit kaybetmeden istediği fiyattan bütün dünyaya pazarlar, tüm diğer firmaları alt eder ve dünya piyasasına hakim olur.”Evet. İlaç firmalarının aynen bu mantıkla çalıştığı zaten aşikar. Hatta sektördeki patronların rüyaları da muhtemelen şöyle: Can çekişen milyonlarca insan yalvar yakar ilaç firmalarının kapısında. Onların kasasında ise bu insanları hayata döndürecek ilaç var. İlacı hastalara dağıtıyorlar ama bir şartla. Hasta neyi var neyi yoksa ilaç firmasına bağışlıyor. İyileşiyor ve tabii hayata sıfırdan başlıyor. Profesör Gökhan Demir: “Bu, ‘Amerikalılar marslıları biliyorlar, onlarla ilişki içindeler ama dünyadan saklıyorlar’ gibi bir şehir efsanesi.” Tarihteki birçok şehir efsanesine bakın. Acı

Dürsaliye Şahan

Sevimli hırsızlar dursaliyesahan@avrupagazete.com

gerçeklerden oluştuğunu göreceksiniz. Şimdi gelelim ilaç firmalarına. Örneğin NTV’den Tülay Karabağ kanser ilaçlarını üreten üç büyük firmaya bu soruyu yöneltmiş. Ancak bu ilaç firmaları yurt dışı bağlantılarını öne sürerek susmayı tercih etmişler. Manidar değil mi? Yukarıdaki haber iki yıl önce yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde de konuyla ilgili başka bir haber çıktı.Başlık aynen şöyle: “Kanser ilacı fakirler için değil!”Bayer’in Hollandalı CEO'su Marijn Dekkers, 67 bin dolarlık kanser ilacı hakkında “Doğruyu konuşalım Biz bu ilacı fakirler için değil zenginler için geliştirdik” dedi. Hindistan hükümeti Nexavar adlı kanser ilacının patentsiz üretimine onay verdiği için BAYER’in genel müdürünü çıldırttı. "Bunun adı hırsızlıktır. Doğruyu konuşma zamanı geldi. Biz bu ürünü Hindistan pazarı için geliştirmedik. Kanser ilacını batıda yaşayan ve maddi güce sahip insanlar için geliştirdik."Hindistan’daki ‘hırsızlar’ bu pahalı buluşu kaça satıyor dersiniz? Sadece 177 dolara. Amerika’da ve dünyanın birçok yerinde sivil toplum örgütleri BAYER’e karşı dava açmaya, firmanın ilaçlarını almayarak protesto etmeye hazırlanıyorlar. Türkiye’den ses çıkmadı, ya da ben duymadım. Oysa BAYER’in en büyük müşterilerinden biri de bizim ülkemiz. Sağlıcakla kalınız.

Sigortası Olmayan Gurbetçilerimizin Yurt Dışı Borçlanmaları Avrupa Ajansı - AVA| Lefkoşa

olarak, daha az gün ödemeyle, daha erken

Emeklilikle ilgili yargıya taşınması gere-

emekli olma ve daha yüksek maaş almaya

ken bir diğer konu da mavi kart sahiple-

Sigortası Olmayan Gurbetçilerimizin Yurt

hak kazanmaktadırlar. Bu konuda yerel

rinin

“AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE

Dışı Borçlanmaları, yurt dışı ilk işe giriş ta-

mahkeme ve yargıtayca verilmiş bir çok

durumudur. Türk vatandaşlıgından

TEK ENGEL KIBRIS DEĞİL”

rihini türkiyede başlangıç saydırma,. Yurt-

emsal karar bulunmaktadır. Bu sebeple,

izinle çıkanların, sosyal güvenliğe ilişkin

Mevlüt Çavuğlu Türkiye-AB ilişkilerinde tek

dışındaki çalışma sürelerinin,Türkiye’de

yurtdışı emeklilik başvurusu yapıldığında

hakları saklı olmasına rağmen, sosyal gü-

müzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, müzakerelerin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

emeklilik

haklarına

ilişkin

“AB ÖNÜNDEKİ ENGEL

engelin Kıbrıs olmadığını söyledi. “Kıbrıs, so-

borçlanma yoluyla emeklilik taleple-

sözkonusu davanın açılması çok büyük

venlik kurumu, bu durumdaki mavi

KALKSIN DİYE DEĞİL...”

runlardan bir tanesi…” diyen Çavuşoğlu söz-

rinde,Türkiye’de hiç çalışması bulunma-

avantaj saglayacaktır.Yine borçlanma bas-

kartlıların başvurusunu, vatandaş olma-

lerini

yanların

emeklilik

vurusu yapıldıktan ve ilgili dava açıldık-

dıkları gerekçesiyle reddetmektedir. Bu

Müzakerelerin yeniden başlamasının öne-

şöyle

sürdürdü:

“AB-Türkiye

borçlanması

ve

mine değinen Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesinin

ilişkilerinde tek sorun Kıbrıs değil. Kıbrıs so-

işlemleri, 2008 yılındaki değişiklikle artık

tan sonra Türkiye’de yapılacak bir kaç

red kararına karşı açılacak bir davayla,

AB yolunda, her zaman masa üstüne kondu-

runu çözüldüğü zaman engeller kalkacak

dogrudan Bağ-Kur üzerinden yapılmak-

haftalık SSK’lı çalışma da tescilin SSK üze-

Türk vatandaşlığı sırasında yapılmış olan

ğunu, bazen sorun olarak ortaya çıktığını,

demek varsayım olur. Birçok ülke, ‘Kıbrıs so-

tadır. Ancak bu konuda açılacak bir dava

rinden yapılmasını sağlayacaktır. Yargı

yurtdışı

bazen de bu sorunun arkasına sığınıldığını

runu çözülmedi, onun için kabul etmiyorum’

ile, yurtdışında çalışması bulunanların,

kararlarının uygulamada iyice yerleşme-

emekli olmak mümkün olmaktadır.

ifade ederek, “ancak biz Kıbrıs müzakerele-

demiyor.

yurtdışında işe giriş tarihleri, Türkiye’de

siyle, Türkiye’de ayrıca bir çalışmaya da

Mavi kart sahipleri de, Türkiye’den

sigorta başlangıc tarihi olarak tespit edil-

gerek kalmayacak ve doğrudan açılan da-

emekli olmak istiyorlarsa, bu haklarını

diye bakmıyoruz. Biz kalıcı bir barışı destekli-

Almanya’nın sorunu farklı, Fransa’nın farklı.

mektedir.

vanın olumlu sonuçlandırılması, SSK üze-

almak için mutlaka yargı yoluna başvur-

yoruz” dedi.

AB içindeki ülkelerin Türkiye’yi kabul etme-

Böylece Bağ-Kur yerine SSK`dan emekli

rinden emekli olmaya yetecektir.

malılar.

rine ve çözüme AB önündeki engeller kalksın

çalışmalarını

borçlanarak,


18

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

EKONOMİ

20 Şubat 2014 Perşembe 2.9827

£

3.6229

$

2.1720

Dünya Borsaları

92,387

FTSE 100

6,764

İMKB 100

65.267

Dow Jones

Atlasjet konforunda Londra Luton Havalimanına seferler başlıyor Avrupa Ajansı - AVA| Londra İstanbul Atatürk Havalim a nı’ndan başlayan ve Londra Luton Havalimanı’na dört saat süren yolculuk boyunca Atlasjet, 77cm genişliğindeki koltukları ve nefis ikramları sayesinde konforlu bir yolculuk sunuyor olacak. EkonomiPlus bilet sahibi yolcular 20 kiloluk bagaj hakkı ve ücretsiz ikramlardan yararlanabilecek, arzu edenler Business Class’ın ayrıcalıklarından faydalanabilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yolcuları uçaktan inmeden, Londra’ya kadar duraklamalı olarak uçabilecek. Ayrıca Gaziantep, Antalya, İzmir, Tahran, Tiflis ve Nizhnekamsk dahil olmak üzere birçok noktaya İstanbul aktarmalı olarak uygun bekleme süreleriyle bağlantı verilecek. Atlasjet Yer İşletme Başkanı Yüksel Atak konuyla ilgili bir açıklama yaparak, İstanbul ile Londra Luton Havalimanı arasında bu seferlerin başlamasından büyük mutluluk duyduklarını ve uzun

süreli, başarılı bir işbirliği yaratacaklarına inandığını söyledi. Londra Luton Havalimanının, uygun konumu ve yüksek hizmet standartları itibarıyla, Atlasjet’in hizmet kalitesine alışık yolcular için tercih sebebi olacağına inandığını belirtti. Londra Luton Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Simon Harley ise Atlasjet’i ülkelerinde ağırlamak için sabırsızlandıklarını belirtti. Ayrıca Atlasjet’in kaliteli servis ve rekabetçi tarifeleri sayesinde İstanbul-Londra Luton uçuşlarının büyük başarı getireceğine emin olduklarının altını çizdi. Luton Havalimanı Londra şehir merkezine olan yakınlığı ve ulaşım kolaylığıyla özellikle sık seyahat eden yolcular için son derece avantajlı bir destinasyon. Şehrin merkezinden trenle sadece 25 dakikada ve diğer havalimanlarına göre en uygun bilet fiyatıyla ulaşılabilen Londra Luton Havalima-

n ı n a ayrıca Midlands ve İngiltere’nin kuzeyinden de otobüslerle ulaşım da çok kolay. Buna ilave olarak, havalimanı içindeki yolcu trafiğinin de çok iyi planlanmış ve düzenli olması sebebiyle, uçaktan indikten sonra çok hızlı bir şekilde çıkışa ulaşmak mümkündür. Uçaktan indikten sonra, Londra şehir merkezindeki St Pancras International’a ulaşmak için Londra Luton Havalimanının açıkladığı süre 1 saat altındadır. Bagajsız yolcular bundan çok daha kısa sürede merkeze ulaşacaklardır. Atlasjet’in sunduğu tüm ayrıcalıkların tadını erken çıkarmak isteyen İngiltere yolcuları için her şey dahil tek yön EkonomiPlus biletleri 76 GBP, Business Class biletleri ise yalnızca 176 GBP’den başlayan fiyatlarla www.atlasjet.com’dan satışa sunuluyor.

Yolcusunu en çok seven havayolu

Atlasjet, 2 Mayıs’tan itibaren İstanbul Atatürk

Havalimanı’ndan Londra Luton

Havalimanına

seferler başlatacak. Uçuşlar Mayıs

ayında haftada

4 sefer, Haziran

ayından itibaren

haftanın her günü,

200 koltuklu Airbus

321-200 ile karşılıklı olarak

16,154

Nasdaq

4,244

Ergin Neng

Birleşik Krallık ekonomisi zayıf erginnengl@avrupagazete.com

Yeni yılla beraber,Birleşik Krallık ekonomisi hakkında herkes birşeyler söyledi.2014 yılının ekonomi yanı ön plana çıkarılarak yapılan yorumlar,2013 yılı için biraz da sürpriz havası verilerek,resmi ağızlardan güzel sonuçlara değinilerek piyasalara sürüldü.Bank of England yeni guvernörü Mr.M.Carney faizlere dokunulmayacağı 2015 yılından önce beklentilerin abartılmamak gerektiği beyanatını vermek zorunluluğunu duymuştur.Ülke ekonomisi, faizlerde yukarı doğru bir hareketi devamlı kılmaktan uzaktır.Merkez Bankası,ekonomi aktörleriyle konuyu ele alırken 2013 yılı Kasım ayında yani kısa sayılabilecek bir süre öncesinde büyüme rakamını %2.8 olarak açıkladığını bir anlamda hatırlamamış hatta 2015 ve 2016 yılları büyüme oranlarını sırasıyla %2.7 ve%2.8 olarak gözden geçirmiştir.Ülke ekonomisini yakından izleyenler için geleceğe gelişme ve büyüme açısından bakanlar,%7 oranındaki "işsizliğin "ekonomi istatistikleri bakımından faiz değişikliğine yeni yatırımlara ücret artışlarının düzeyine etkisi beklenmelidir ki kısaca ekonomi ameliyat masasına yatırılmak suretiyle yarınların gelişmelerine ışık tutulabilsin.İleriye doğru öngörülerin sağlığı siyasetten ayrı düşünülemez,önümüzdeki yıllar sizler ve hepimiz için güzel sonuçlar versin...

gerçekleştirilecek.

West1 Auto Group, bünyesinde bulunan 40 üst model araçla hizmet vermeye devam ediyor Ayşe Kambir - AVA| Londra

Mercedes’in tüm modelleri, Bmw’nin

Müşterimiz bizden kiraladığı araç ile

devam ediyor: “Araçlarımızda iki ka-

tüm modelleri, Range Rover, Audi mo-

Türkiye’ye, Kıbrıs’a ya da Avrupa’nın

tegori var; Prestij ve Süper Kategori.

West1 Auto Group bünyesinde bulu-

delleri, üstü açık, tek kapı ya da çift

herhangi bir noktasına gidip tatilini

Prestij kategorisinde 21 yaşına kadar

nan 40 üst model araç misafirlerini bek-

kapı ve daha niceleri. Müşterilerimiz

yapıp tekrar gelebilir. Müşterilerimize

müşterilerimize araç kiralayabiliyoruz.

liyor. En az 2 gün olmak şartıyla

bize başvurdukları taktirde her türlü

bu olanağı da sağlıyoruz. Zamanın

Süper kategorisinde ise müşterilerimi-

araçlarını kiraya verdiklerini belirten

aracın son modelini bulabileceklerdir.”

bizim için bir önemi yok. Bizim önceli-

zin 25 yaş üzeri olmaları şartını arıyo-

şirket sahibi Gökhan Houssein müşte-

Araçlarını cok uygun fiyatlarla kirala-

ğimiz müşteri memnuniyetidir” dedi.

ruz. West1 Auto Group normal bir araç

rilerine kaliteyi sunduklarını belirtiyor.

dıklarını söyleyen West1 Auto Group

Kaliteyi arayanlar bize gelsin

den ayıran birçok özelliğimiz var. Son

sahibi Gökhan Houssein; “Araçlarımızı

Her türlü arabamız var Şirket yetkilisi sözlerine şu şekilde

kiralama şirketi değil. Bizi diğerlerinmodel araçlarımız bunlardan sadece

genelde en az 3 günlüğüne kiralıyoruz. Ancak yapmış olduğumuz anlaşma-

Bazı şirketlerin 25 yaşın altındaki kişi-

birisi. Fiyata bakmayan ve kaliteyi ara-

lara göre ya da müşterimizin süreklili-

lere araç kiralayamadıklarını ancak

yan herkesi işyerimize bekleriz. Unu-

devam ediyor: “Öncelikli işimiz araba

ğine

da

West1 Auto Group’un puanları tut-

tulmasın ki burada kalite var.”

kiralama. Bünyemizde üst düzey araç-

azaltabiliyoruz. Yine yapmış olduğu-

tuğu ve şartlar uygun olduğu takdirde

Bu muhteşem araba ve servisten yarar-

lar var. Üst düzeyden kastım şudur;

muz anlaşmalar çerçevesinde araçları-

21 yaşına kadar bu sınırı indirebildiğini

lanmak istiyorsanızTelefon 020 8352

Porche, Rolls Royce, Lamborghini,

mızı uzun süreliğine kiralayabiliyoruz.

anlatan yetkili sözlerine şu şekilde

5262.

göre

bu

süreyi

daha


19

AVRUPA

HABERLER

20 Şubat 2014 Perşembe

Deli Hasan Oyunu Kanser Hastaları için sahnelendi Girne Belediyesi Güler Sen Tiyatrosu Deli Hasan oyunu kanser hastaları yararına 9 Şubat akşamı St. Monica Hall'de sahnelendi. Avrupa Ajansı - AVA - Londra

Enfield Belediye Başkanından Axis Ponders End Şubesine Ziyaret

ve oyunculara plaket takdim edildi. İngiltere kanser hastalarına yardım derneği-

Çok espirili komedi dolu buram buram Kıb-

nin yeni kurulan bir dernek olmasına rağ-

rıs kokan ve Kıbrıs ağzı ile oynanan oyun

men kendilerine gösterilen ilgiden çok

Londra’da büyük ilgi gördü.İngiltere Kanser

memnun olduklarını belirten Dernek Baş-

Hastalarına Yardım Derneğinin organize et-

kanı Ayla DERYA gelecek günlerde burdaki

tiği oyunu, 400 kişi izledi. Salonu dolduran

kanser hastalarıylada bire bir ilgilenecekle-

tüm izleyicileri güldüren, duygulandıran ve

rini ve onlara gerekli destek çalışmalarına

düşündüren oyunun tüm geliri Kıbrıs’ daki

başlayacaklarını açıkladı.

Kanser Hastalarına kullanılacak.

İngiltere Kanser Hastalarına Yardım Der-

Bu anlamlı geceye katılan konuklar oyun ön-

negi başkanı Ayla DERYA

cesinde Kıbrıs şarkıları eşliğinde birbirleriyle

“Tiyatroya katılan KKTC Temsilcisi Oya

Avrupa Ajansı - AVA - Londra

sohbet etme fırsatını yakaladı, oyun esna-

TUNCALI ve eşi Londra, KKTC

sında Kıbrıs’dan gelen taze çöreklerin ikramı

Londra Konsolosu Mustafa Beyazbayram,

da tüm seyirciyi oyuna dahil etti. Oyun ara-

KKTC Londra Temsilciliği Katibi Tahir

Shipping, Hurkan Sayman & Co. Accoun-

sında satılan Kıbrıs Kanser Hastalarına Yar-

Osman Tahir, ' Oyunun sahneleneceği salon

tancy, Alton & Co Accountancy, Munir

tim kurulu arkadaşlarıma, oyunu hicbir

dım Derneğinin kanser hastası üyelerinin

binasının kirası ve oyuncuların konaklama

Tatar & Associates Accountancy, Zek & Co

ücret beklemeden sergilen tiyatro ekibine,

lum kuruluşlarına, emeği geçen tüm yöne-

yapmış olduğu Kıbrıs el işlemeleri

ücretlerini karşılayan başta Dr. Teoman Sırri,

Accountancy, Hawes & Curtis, Uçak biletle-

tüm basınımıza ve tabiki çok değerli izleyi-

satıldı.Oyun sonun da KKTC Londra tem-

TCEA (Kıbrıs Türk Mühendisler Birligi),

rine katkı sağlayan Travel International LTD

cilere her bir kanser hastası adına yürekten

silcisi OYA TUNCALI’ya tüm sponsorlara

IKA EPoS Ltd, Vatan Catering, EuroMED

sahibi Sinem Arıca, İngiltere Türk Sivil top-

tesekkur ederim.”

Londra'da Hızır Cemi yürütüldü Avrupa Ajansı - AVA - Londra

felsefesinin “Dört Kapı Kırk Makam”da top-

metlinin görevlerini yerine getirmesi için

landığını ifade ederek, “Alevilik öğretisi, 4

hizmetkarları sırasıyla cem meydanına ça-

13 Ocak Şubat akşamı Dalston’da bulunan

kapı-40 Makam üzerine kurulmuştur. Dört

ğırdı. 12 hizmetlerin yerine getirilmesinin ve

Cemevi merkezinde düzenlenen

tamda paylaşıldı. Öte yandan Britanya

Hızı

Kapı ve bu kapıların onar makamı aşama,

söylenen deyişlerin ardından cem mühür-

Alevi Federasyonu, İngiltere’de bulunan

Cemi’ne ilgi büyük oldu. Çocukların, genç-

aşama insanı kendisine, ailesine ve topluma

lendi. Cem erkanının mühürünün açılma-

Sultan Ana’nın katılımıyla Alevi Kültür

lerin ve kadınların ilgi gösterdiği cem salonu

yararlı olgun insan durumuna yükseltmek-

sıyla birlikte kurbancılar çağrıldı. Verilen

Merkezi ve Cemevilerinde Hızır Cemi dü-

tıklım tıklım doldu. Cem töreninden önce

tedir” dedi. Cemin başlamasından önce Sul-

dua ile birlikte cem son buldu.

zenliyor. Program kapsamında Croydon,

yazar Hasan Harmancı halka hitaben bir ko-

tan Battal Ana, Hızır Cemi ile ilgili konukları

Cemin ardından Alevi canların getirdiği lok-

Nottingham, Doncaster Glasgow ve Bourne-

nuşma yaptı. Harmancı, Aleviliğin ahlak

bigilendirdi. Sultan Ana daha sonra 12 hiz-

malar ve kurbanlar hep birlikte sıcak bir or-

mouth Cemevlerinde cemler düzenlenecek.

NRCSE’den Altın Madalya Daha 21 Eylül’de acilan Ponders End şubesinde sayıları 100’u aşan talebeye öğretim sağlayan Axis, üçüncü ayında İngiltere Dersaneciliğinde kalite artırımı ve kontrolünde akredite bir kurum olan NRCSE (National Resource Centre for Supplementary Education)tarafından ikinci kez Altın Madalya ile ödüllendirildi. NRCSE başkanı Pascale Vassie: ‘Axis kurumlarını devam eden başarılarından dolayı tebrik ediyorum’ dedi. Birincilik Ödülü Enfield Belediye Başkanından Bu hafta sonuçları açıklanan ‘Axis Education City Literacy Challenge’ (Axis Education City Online Ingilizce Yarışması) sayesinde yaklaşık bir ay içerisinde her çocuk ortalama bin civarında soru çözmüş ve yarışmanın birincisi Korneliusz D ise 10 saatlik ek çalışma ile 564 puanla £50’luk birincilik ödülünün de sahibi olmuştur. Sirasiyla derece alan diger ogrenciler Hamide C, Avril Y, Nisasue Y ve Kladiusz D 10’ar poundluk Waterstones hediye kuponu ile odullendirildi. Ayrıntılı bilgi için www.axiseducationaltrust.org adresi, Axis okulları ile ilgili bilgi edinimi için ise www.tuitioncentres.org web adresi ziyaret edilebilir yahut 02076079330 no’lu telefondan ilgililere ulaşılabilir. Bir duyuru:

sevgilinin bir tarih-

Bildiğiniz gibi 14

çesi her aşkın bir öy-

Şubat Dünya Sevgili-

küsü var. Tamam,

ler Günü, aynı za-

ama sevgili ve aşk

manda da Dünya

konuları şimdilik bir

Öykü Günü. Her

yana.

Duyurunun


20

AVRUPA

Beyaz Show Live in LONDON

Beyaz Live London Divaa Events 23 Subat 2013 pazar günü HMV Apollo Hammersmith'de gerceklesecek olan dev organizasyonda Türkiye'nin sevilen şovman ve 'standup'cısı nam-ı diğer Beyaz, Beyazit Öztürk'ü konuk edecek. Avrupa Ajansı AVA| Londra Divaa Events'den bir büyük organizasyon daha: Beyaz Live London Divaa Events 23 Subat 2013 pazar günü HMV Apollo Hammersmith'de gerceklesecek olan dev or-

duğunu vurgulayan Doğuş, “Salo-

adının belleklerde kalması bizim se-

ganizasyonda Türkiye'nin sevilen

nun dolacağını umut ediyoruz.Top-

vincimiz. Sanata ve iyi konserlere

şovman ve 'standup'cısı nam-ı diğer

lumumuz kaliteli organizasyonlara

desteğe şimdiden teşekkür ediyo-

Beyaz, Beyazit Öztürk'ü konuk ede-

ilgi gösteriyor. Biletlerimiz satışa

ruz” diye konuştu.Beyaz’ın daha

cek.Gecede Beyaz'ın yanısıra Türki-

çıkmıştır. Bilet fiyatları salondaki

önceki Londra programları toplu-

ye'nin sevilen popüler sanatçıları

oturum yerlerine göre 39, 49, 59, 79,

mun ilgisini çekmiş ve salonun dolu

Kübat, Bengü, Murat Dalkılıç ve

99 sterlin olarak saptandı... Eventim

olması sanatçıyı da memnun et-

Ivana Sert de sahneyi paylaşacak...

isimli websiteden online alınabile-

mişti...

ceği gibi geleneksel satış yerlerimiz Divaa Organizasyonu'nun sahibi

olan Barış Cafe, Mezo, Taş Mağara

Ejder Doğuş, şimdiye kadar 15'in

ve Ezgi Bar gibi toplumun tanıdığı

üzerinde büyük organizasyonlar

marka olan işyerlerinden de satın

yaptıklarını belirterek, "Türkiye'de

alınabilecek” dedi.

adı müzik ve eğlence dünyasında marka olan, halkın sevgisini kazan-

Doğuş, Divaa Events'in bu büyük

mış sanatçıları misafir etmekten,

organizasyonu için sponsor olmak

Londra'daki toplumumuzla buluş-

isteyenlerin kendisine 07889 567

turmaktan çok memnunuz. Beyaz

708’e

ve onunla birlikte sahneyi paylaşa-

belirtti.Divaa Events'in hazırladığı

cak sanatçı arkadaşları da öyle"

konserlerinin toplumda yankı uyan-

dedi.

dırdığı ve belleklerde uzun süre kal-

başvurabileceklerini

dığını söyleyen Doğuş, “Toplumda HMV Apollo Hammersmith'deki

her biri gündem oluşturan organi-

konser salonunun 4 bin koltuklu ol-

zasyonlarımızda sponsorların da

Divaa Organizasyonu'nun sahibi Ejder Doğuş

Özgünce Türküler 5 Nisanda Hozan Beşir, Abidin Biter ve Tuğba Özcivan’ın sahne alacağı ve özgün müziğin en güzel örneklerinin sunulacağı gece 5 Nisan günü gerçekleşecek. Avrupa Ajansı

büyük beğeni

AVA| Londra

toplayan

ve

büyük alkış alan sanatçılar, Lon-

Biletler Ezgi Türkü Evi,

dra’daki hayranlarıyla buluş-

Küçük Kapital, Aksular Restau-

maya hazırlanıyor.

rant ve Rakkas’tan temin edilebi-

özgün müziğin en güzel örnekle-

Digicom ve Serhat Mobilya ana

£30, kapıda ise £40 olarak belir-

rinin sunulacağı gece 5 Nisan

sponsorluklarında gerçekleşek

lendiği gecede, çocuklarda bilete

günü gerçekleşecek.

konserin medya sponsorları ise

tabi olacak.

H

ozan

Beşir,

HABERLER

20 Şubat 2014 Perşembe

Abidin

Biter ve Tuğba Özcivan’ın sahne alacağı ve

lecek. Bilet fiyatlarının fix menü

Umut FM ve Bizim FM. LonKervan Banqueting Suite gerçek-

dra’daki hayranlarının özlemle

Ayrıntılı bilgi için Dj Bedran

leşecek konser saat 18 de başlayıp

beklediği sanatçıların konser bi-

07801 957 849 Çayan Ateş 07753

geç saatlere kadar sürecek. Daha

letleri Mart ayı başında satışa su-

383 856 Kalender Ateş 07598 066

önce gerçekleşen konserlerde

nulacak.

550

Son gelen bilgilere göre, Britanya vatandaşı olup ta, İngiltere’de aşırı uç gruplara dahil olan, Suriyedeki mücahit eğitim kamplarına katılan, eğitilen ve savaşıp şimdi de İngiltere’ye geri dönenlerin sayısı 250 ye ulaştı. Son iki yılda 400 Britanya vatandaşının Suriye’ye bu maksatlarla gittiği ve bunların şimdi yarıdan fazlasının geri döndüğü tepit edildi. Sadece geçtiğimiz Ocak ayında, bunların içinde terörle bağlantılı olduklarından şüphe edilen 16 kişi, ülkeye dönüşlerinde göz altına alınmışlardı. Suriye dönüşü terör bağlantılı olduklarından dolayı göz altına alınanların sayısı geçtiğimiz yıl toplam 24 iken, bu yıl sadece bir ay içerisinde göz altına alınanların sayısında gözlemlenen bu denli büyük bir artış, ülkedeki Suriye bağlantılı terörün daha ne büyük sorunlar getirebileceğinin bir göstergesidir. İngiliz hükümetinin üst düzey bir temsilcisinden edindiğim bilgiye göre, Suriyeden gelen bu terör tehditi ve çok ciddi boyutlarının nereye uzanabileceği, istihbarat teşkilatları tarafından dikkatle inceleniyor. Ancak tabii ki dönenlerin tümünün ülkede birtakım terör saldırı planları ile bağlantılı olduğunu varsayamayız. Bunların birtakım somut dellillerle ortaya çıkarılması başlı başına en büyük mücadele olacaktır elbette. Bazıları için Suriyede savaşmak ve mücahitlik görevlerini yerine getirmiş olmak, ya da kendilerinden sonra oraya gidecek yeni mücahitleri savaşa hazırlayarak sorumluluklarını yerine getirmek yeterli olabilir. Bunun ötesinde, yeni gidecek olanlara yardım etmek için sadece gerekli maddi kaynağı güçlendirmeye çalışıyor olanlarda var olabilir aralarında. Ama önemli olan son açıklanan verilere göre, terör bağlantılı olabileceklerin sayısındaki artıştır. Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta Süriyede, tutsakların bulunduğu bir hapishaneye düzenlenen intahar saldırısının, yine kendisini mücahit olarak nitelendiren bir Britanya vatandaşı tarafından düzenlendiği tespit edilmişti. Abdul Waheed Majeed, 41 yaşında idi ve Halep’deki hapishanenye patlayıcılarla dolu bir kamyonu sürmekle görevlendirilmişti.... intihar saldırısı ile sorumlu tutulan bir insan.... İngiltereden mücahitlik görevini yerine getirmek üzere Suriyeye gidiyor...Onun gibi kendini bu savaşa feda edenlerin sayısının 20 civarında olduğu söyleniyor....Ancak bu rakam gün ve gün artmaktadır.... Yine Akra ve Mohamed Sebah... Kuzey Londra’dan iki kardeş... Eylül ayında, savaşla parçalanan ülkede, ikisinin de öldükleri bildirilmişti.... İkisinin gülen yüzlerle ve kamuflajlı, silahlı verdikleri pozları, resimleri medyaya yansımıştı ve bunlar şimdi adeta birer kahraman şehit ve ‘genç asalanlar’ ola-

Tuğçe Uz

İngiltere Suriye Hattı tugceuz@avrupagazete.com

rak mücahitlerin propagandalarında yüceltiliyor, örnek birer mücahit olarak gösteriliyor... Bu arada yine Britanya vatandaşı iki kadının, Suriye’de İslamiyet adına savaşan, terör bağlantılı gruplara, destek ve savaş için 16,500 pound luk maddi yardım yapmak suçundan mahkemeye çıkarılmaları haberleri... İkisi de Londralı... 26 yaşındaki Nabal Masaad ve 27 yaşındaki Amal El-Wahabi... Yaniden Mayıs ayında, bu sefer ağır ceza mahkemesinde yargılanmayı bekliyorlar.....Evet uzun bir müddettir, gövenlik ve istihbarat yetkilileri, siyasiler, Suriye kaynaklı potansiyel terör tehlikesinin patlama noktasına gelebileceğine karşı uyarılarda bulunuyorlar. Ancak bu patlamanın boyutları Suriye’den İngiltereye geri dönen Britanya vatandaşı aşırıcıların bundan sonra atacakları adımlarla da bağlantılı. Bu yönde uyarılar giderek artmakta. MI5 başkanı Andrew Parker geçtiğimiz hafta, Suriyedeki sivil savaşın 100 lerce Britanya vatandaşını adeta bir mıknatıs gibi bölgeye çektiğini, ve sayıları her geçen gün artan bu mücahitlerin, savaşı, görevlerini yerine getirmek için bir fırsat olarak gördüklerini açıklamıştı. Birçoğunun, El Kaide ile yakın temasa girdiğini ve yine diğer bağlantılı gruplarla çalıştıktan sonra ülkeye döndüklerine dikkat çekmişti. Bu gruplardan bir tanesi de yine El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) dir. IŞİD, Sünni nüfusun yoğun olduğu bölgelerde halifeliği kurma hedefi taşıyan ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ile arasında aylardır çatışmalar devam eden bir gruptur. Öyleki Türkiye, son olarak bu çatışmalardan dolayı, güvenlik gerekçesiyle Öncüpınar Sınır Kapısı'nı giriş ve çıkışlara kapatmıştır. Bu grupların ne derece tehlikeli, birçok farklı terörle bağlantılı gruplardan oluşan ve birbirlerinden destek alan bir yapılanma içerisinde olduğuna yönelik endişeler her geçen gün daha da ciddi boyutlara ulaşıyor. İngiltere’de terörle mücadelede yeni bir sayfa açılıyor.


21

AVRUPA

LONDRA BU HAFTA

20 Şubat 2014 Perşembe

LONDRA’DA E Y OK NE VAR N

KİBARİYE KONSERİ GEZİ PARK RESTAURANT

GEZİ PARK RESTAURANT

GEZİ PARK RESTAURANT

KİBARİYE KONSERİ

EFES 2

EFES 2

EFES 2

EZGİ TÜRKÜ EVİ

GEZİ PARK RESTAURANT

EZGİ TÜRKÜ EVİ

EZGİ TÜRKÜ EVİ

EFES 2

DİVA EVENT


AVRUPA SERİ İLAN TELEFON HATTI: 020 72 75 76 10

Kaza Davalarında 8 yıllık tecrübe

ÖZEL DERS

Bütün sigorta • incinme davaları sorunlarınız için CLAIM SERVICES UK: haringeydeki ofisimize • araç tamiri First Floor 507 Green Lanes Haringey N4 1AL uğrayabilirsiniz • kiralık araçlar 0208 340 7700 • 24 saat çekici hizmetleri Ibrahim Unek 07809362252

K&E

MEHMET ULUSAHIN

Specialist in painting, Decorating, Tiling, Laminating, Gardening.

logo kurumsal kimlik özenle yapılır. 20-03

Matematik masterlı öğretmenden Primary /secondary college öğrencilerine her seviyede matematik, ingilizce ve fen dersleri birebir veya grup halinde özel ders verilir

Deniz bey; 0745 025 4093

DERS VERİLİR

DECORATORS

grafik tasarım

mehmetrulusahin @gmail.com

Kalender Ergun

0743 877 16 67 – 0750 323 96 99

0780 955 7783

SERİ İLANLAR

06-02

AVRUPA GAZETESİ OKUYUCUSUNA ÖZEL İNDİRİM SORUNUZ

20 Şubat 2014 Perşembe

28-03

AVRUPA

13-03

22

HORİZON TEACHİNG SERVİCE Özel Türkçe dersi verilir.

Soner Can 07730 006 460

10-04

13/03

20-03

STAR MAINTENANCE • Mutfak dolabı montajı Mikro temizlik • • Dekorasyon işleri Sütlük dolapları • • Mobilya montajı Iç temizliği • • Laminant parke Petek ve kompresör temizliği • • Kapı-pencere Klima iç temizliği • • Sıva –boya bahçe düzenleme Dolap kasket değişimi •

BARIŞ KAYGUN

07447 031 261- 07405 129 522

starservices-uk@hotmail.com www.starservicesuk.co.uk

13-03

27-02

06-03

BONO EUROPE LIMITED Business development consultancy services

Hakan Çalışkan

Türkçe ve Tarih dersleri

07455 012 317

verilir.

EFEM BAKERY • Düğün pastası LESSONS

• Yaş günü pastası Özel günlerinizde

27-02

13-03

tüm pasta çeşitleri

AVRUPA FIHRIST Y›ll›k £95... Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

DIRECTORY-REHBER

020 7275 7610 AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI Levenes - Avukat Sadiye Arslan 020 8826 1301 - 07870703867 -07882462961 Her türlü kaza davalar›na bak›l›r. Eski ve yeni kazanizdaki tazminat hakk›n›z söylenir. Dosya transferi ücretsizdir. 24 saat ücretsiz tavsiye verilir. email:sallsop@levenes.co.uk Adres: ashley house, 235-239 high road,wood green london N22 8HF Advantage Solicitors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fahri Jacob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Güney Clark & Ryan Solicitors . . . . . . . . . . . . . IVY Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 8807 1676 020 8347 4070 020 7275 7788 020 7254 8999

BARLAR & TAVERNA VE E⁄LENCE YERLER‹ EFES II Restaurant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7636 1953 BERBERLER Saray Berber ibo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 4638 6161 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . 020 7923 3333 Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7249 3335 CATERING MALZEMELER‹ Özden Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 889 0220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950 720 019 Hazal Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 5764 6897 56 Hodsun way N9 )XG

itina ile yapılır.

Ahmet Yılmaz 07447 945 767 CENAZE SERVISLERI Süleymaniye Camii Cenaze Servisi . . . . . . . . . 020 7684 9900 CCTV VE SATELLITE- GÜVENL‹K S‹STEMLER‹ ADSAT Satellite Installations & Repairs. . . . . . 07950 226 662 Ç‹ÇEKÇ‹LER Aflk›n Çiçekçilik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07912 993 113 DOKTOR - MEDICAL - HASTANE Dr. Teoman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8809 4414 Dr. T. Mustafa (Psikolog) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 8537 3559 Türk Göz Klinigi Vizyon Optik. . . . . . . . . . . . . . 020 8347 9220 DÜ⁄ÜN SALONLARI E⁄LENCE VE ORGAN‹ZASYON Aflk›n Catering ve Organizasyon. . . . . . . . . . . . 07912 993 113 Hazal Catering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 5764 6897 Kervan Dügün Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8807 1947 Prince and Princess Dügün salonu..........0203 538 91 32 .........................................0779 5151 745 ECZANELER Med-Chem Eczanesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8802 4855 Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7254 6910 EMLAKÇILAR Lords Property Agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8805 5457 Fineks London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7871 4401

KUAFÖRLER Hosh hair Beauty &lazer clinic . . . . . . . . . . . . . 020 8888 8880 Sinan Kuaför. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8881 1777 MATBAALAR Meto Print . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7923 9977 METAL ‹SLER‹ & HAVALIK Eral Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8556 4863 Ocean Havalık Temizleme Servisi. . . . . . . . . . 0776 6718 603 MUHASEBE BÜROLARI Account Direct Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ATASAN & CO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certax Muhasebe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 8886 9222 020 7923 3814 020 8807 0248 020 8881 8844

OKULLAR Haringey Egitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9639 5645 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2863 7622 PERDEC‹LER Eren Perde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 6796 4310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 805 95 47

Efes 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mezzo Bar Restaurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kervan Restaurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasha-Islington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 7436 0600 020 8800 8996 020 8807 1947 020 7226 1454

SEYAHAT ACENTALARI ‹stanbul Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7249 4449 Tulip Holidays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8211 0001 AyshenTravel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 2674 SİGORTA ACENTALARI CLOVER INSURANCE SERVICES (Mr. Ali Osman) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8805 1121 IMS SIGORTA GURUBU . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8805 2211 SÜPERMARKETLER fiirwan Food Centre Edmonton.... . . . . . . . . . . 020 8803 6688 fiirwan Food CentreEnfield . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8804 7977 fiirwan Food Centre Lordshiplare. . . . . . . . . . . 020 8826 3267 fiirwan Food CentrePalmers Green . . . . . . . . 020 8882 2582 ŞOFÖR OKULLARI Arda Drive fiöför Okulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melek fiöför Okulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ayd›n fioför Okulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-Tec fioför Okulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smiles fioför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

075 0550 5504 078 7876 0234 079 5637 9797 078 8880 9083 079 3174 5397

ET TOPTANCILARI YILMAZ BUTCHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 0241 2263

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVE İŞLERI Ada Glazing Window . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 Jasmine Windows Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8804 9065 Umut Camcı Pencereci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 1926 4497

SİGORTA & F‹NANS VE KRED‹ KURULUŞLARI Strategy Finance & Insurance. . . . . . . . . . . . . . . 020 8588 7083

PEST CONTROL & BÖCEK ‹LAÇLAMA Pest Line Pest Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7254 2625

TEM‹ZL‹K ŞIRKETLER‹ Sunshine Cleaning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07956 589 758

İNŞAAT Complete builders Muzaffer Özsoy . . . . . . . 077 2584 4800

RESTAURANTLAR Beyti Restaurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7704 3165

HAMAM Turkish Hamam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7249 5554

TAŞIMACILIK ŞIRKETLER‹ DEN!Z MAN&VAN TRANSPORT . . . . . . 07856 050 921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07904 692 524


Lease 10 years Rent £20,000 Price £ 110,000

A-Z SİGN Her türlü ışıklı ışıksız tabela dizaynları itina ile yapılır. Direktor Yılmaz 27-02

27-02

Rate £620 per year

07951 965 598

Arkadaş arıyorum

0777 66 78 920

0794 045 0457

KORKUT

0794 775 4451

Satılık boş dükkan 252 brixtonhill London SW2 1HF A3 lisansı vardır. Hava parası istenmiyor. Rent £15,000 yıllık Rate £2,000 yıllık Lease 16 yıl önü açık Rafet bey 07979 358 242

ELEMAN

ELEMAN

Gökyüzü Kervan restaurantta çalışacak en az 3

sene tecrübesi olan hazırlık şefi aranıyor. Ercan 07868 147 446 0208 211 84 06

East Finchley bolgesinde bulunan pastanemizde calisacak ingilizce bilen deneyimli full time eleman alinacaktir. Basvurularin sahsen adresteki pastane bolumune yapilmasi rica olunur. Head Office Adres: 495 Green Lanes Haringey N4 1AL

KENT

SATILIK FİSH AND CHİPS SHOP

COFFE SHOP Londra’ya

HASTİNG BÖL-

70 mil uzaklıkta

GESİNDE FREE HOLD

72 kişi oturma kapasiteli

OLARAK SATILIKTIR.

Rent+rate : £25,250yıllık

Üstünde 2 yatak odalı

Lease 13 yıl önü açık

flatı vardır.

Taking £5,500 pw

Taking £3,500

Üzerinde 5 odası vardır.

07519 025 524

çıraklar aranıyor.

0788 749 7161

aranıyor.İskoçyada bulunan kalacak yer verilir. Ayrıca

STOCKTAKERS CAUNTABILITY UK servisimizle ilgili bilgiler icin bizi arayınız. www.stocktaker.com info@countabilityuk.co.uk Leighson House 15 Russellcroft road welwyn garden city herts AL8 6QY 01707 333 665

yetiştirilmek üzere

Rates yok

0751 304 2523

ELEMAN

0788 576 18 45

İSKOÇYA’DA Tecrübeli berber

FISH&CHIPS

BÖLGESİNDE SATILIK

Berber aranıyor. Londra’ya 100 mil uzaklıkta çalışacak berber aranıyor. Ücret dolgundur.

ARANIYOR

07807 680 120

CAFÉ SHOP

ELEMAN ELEMAN

13-03

13-03

20-02

077 356 10 912

SATILIK COFFE SHOP Epsom Yeovil Surrey bölgesinde Taking £2,800 pw  Fiyatı £95.000 aylık lütfen ciddi alıcılar arasın  özgür bey 0793 251 2838

HACKNEY BÖLGESİNDE SATILIK BAKERY Sandwich ve börek ağırlıklı bakery satılıktır. Delivery yoktur.

13-03

06-03

LEA BRİDGE ROAD

27-02

06-03

SATILIK COFFE SHOP

07707 547 720

Arkadaş arıyorum 25-30 yaş arası bayan arkadaş arıyorum. Beraber çalışabiliriz.

0794 919 0662

WALTHAMSTOW ‘DA SATILIK BOŞ DÜKKAN LEASE’İ Ana cadde üzerinde bulunan boş dükkanın leas’i ACİLEN satılıktır. Rent £15,400 yıllık Rate £8,600 yıllık Lease 13 yıl önü açık Fiyat £ 24,000

COFFEE SHOP

KEBAB PIZZA

BENNETSGATE KEBAB PIZZA 35 Bennetsgate road HP3 8EW Rent & rate 14.6000 yıllık Londraya 20 dakika uzaklıkta Ciddi alıcılar detaylı bilgi için arayabilirsiniz.

Satılık off licence canning town’da Pay point,bus pass, grocery and off license acilen satılık . 2 büyük dükkandan oluşmaktadır. Rent £22,000 yıllık Rate £6,000 yıllık Taking £12.000 haftalık + phone card Price £130,000

DÜKKAN

CAFÉ SHOP

KEBAB PIZZA

SATILIK KEBAB PİZZA Londra’ya 45 mil uzaklıkta üzerinde 2 odalı flatı olan kebab pizza acilm satılıktır. Çalışma saatleri 4-12 Kira rates ve sigorta yıllık £11,000 Taking £5,000 pw Fiyatı £140,000

04-08

06-03

20-02

07723 684 348

SATILIK İNDİAN RESTAURANT Rate £5,000 Rent £27,500 Taking £4,000+ Lease 22 yıl open Price £90,000 negotiable 0795 8524 243

BOŞ DÜKKAN

0787 606 0960

BAKERY

ELEMAN BAYAN GARSON ARANIYOR ENFİELD ve WALTHAMSTOW BÖLGESİNE 10-15 dakika uzaklıkta Coffe& sandwich bar da çalışacak tecrübeli ingilizce bilen bayan eleman aranıyor.

27-02

OFFLICENCE

07818 848 943

SATILIK SANDWİCH BAR BARNET BÖLGESİNDE Rent £14,500 yıllık Rate £2,000 yıllık Least 8 yıl önü açık Taking £4,000 haftalık ortalaması Fiyatı £125,000 2:30 pm den sonra arayınız.

27-02

RESTAURANT

SATILIK RESTAURANT İçkili restaurant lease hold satılık. Cardiff bölgesinde 3 katlı 4 yatak odalı , yeni malzemeli mermer ve bakırdan yapılmış 120 kişilik kapasiteli içinde ; *taşfırın *ocakbaşı *döner vardır. Taking yükselmeye müsaitttir.

07957 106 461

SANDWICH BAR

06-03

RESTAURANT

Zeki bey 07411 298 337

Rate £5,000 Price £59,000

06-03

07760 707 975

Lease 15 yıl açık Rent £ 15,000 yıllık

Satılık veya ortak aranıyor. Craydon bölgesinde Yeni açacağım dükkanıma satılık veya sermaye koyacak ortak arıyorum. Fish and chips ,coffe shop,ve kebaba uygundur. Ayrıca uygun fiyata craydonda acil satılık kebab shop vardır.lütfen ciddi olanlar arasın

27-02

07760 707 975 

ENFİELD’DE Taking £1,500-2,000pw

SERİ İLANLAR

ORTAK VEYA SATILIK

27-02

Fiyat £55.000 0575 68 55 81 55

SATILIK COFFE SHOP

Dagenham’da *İçki lisansı olan coffe-kebab restorant satılık veya kiralıktır. Detaylı bilgi için arayınız. *Deneyimli ingilizce bilen şef aranıyor. 07933 297 157 0208 593 7440

27-02

Lease 16 yıl önü açık

RESTAURANT

CAFÉ SHOP

13-03

Rent :£6,800 yıllık

AVRUPA SERİ İLAN TELEFON HATTI: 020 72 75 76 10

20-02

Taking: £2,000-2,500 pw

RESTAURANT LUTON BÖLGESİNDE SATILIK RESTORANT Rent £20.000 yıllık Rate £4,500 yıllık Taking £6,000-7,000 pw Lease 14,5 yıl önü açık Ciddi alıcıların öğleden sonra 1 pmden sonra araması rica olunur.

27-02

SATILIK KAHVE

GÜZELLİK MERKEZİ

COLCHESTER ESSEX'DE High streetde bulunan  güzellik merkezi ortak veya satılıktır. 1 katı kuaför  2. katı güzellik salonu  3. katı flat  olan 260.000 £ CİROLU NET £100.000 KAR  RENT £30.000 YILLIK RATE £15.000 YILLIK TAKİNG £16.000-22.000 AYLIK LEASE 15 YIL ÖNÜ AÇIK  FİYATI £140.000 KONTRATLI ELEMANI VE MÜŞTERİSİ HAZIR

06-03

20-02

SİTTİNGBURNE’DE

20-02

KENT

SATILIK RESTAURANT OCAKBASI  High street üzerinde  yeni dekorlu ,masrafsız,eksik mutfak equipment. yanlızlıktan dolayı satıyorum veya ortak arıyorum. 150 kişilik oturma kapasiteli, üzerindeki 2 katı  otel olma kapasiteli rent £ 30.000 yıllık rate £10,000 yıllık lease 17 yıl önü açık  fiyat £125.000 ortak olmak için işi bilmesi ve ortak olması tercihimdir.

06-03

RESTAURANT

KAHVE

BÖLGESİ

AVRUPA GAZETESİ OKUYUCUSUNA ÖZEL İNDİRİM SORUNUZ

20 Şubat 2014 Perşembe

06-03

AVRUPA

20-02

23

07709 090 975


24

AVRUPA

SPOR

20 Şubat 2014 Perşembe

İ N İ M H A T Ç MA N O P U K N A TUT ONUNU GÖRMEDEN UP ESİ BAHİS K IN T E Z A G A P Y AVRU BET YAPMA İ OLARAK L K İS R K E S A YÜK İN KUPONU M H A DÜŞÜK ORT T IK L A İYEDE HAFT 3 AYRI SEV

SA D E C E A V R

KURLARIN O İ S TE E Z A G UPA

A ÖZE L

Geçen hafta TUTAN KUPONumuza 100 lira yatıranın 157 lirası oldu.

F.Bahçe'de FLAŞ ihraç istemi! Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği son olağanüstü genel kurul öncesi sürpriz bir şekilde Aziz Yıldırım Aziz Yıldırım ve yönetimle ters düşerek yollarını ayıran Talat Yılmaz'ın ihraç talebiyle sarı-lacivertli kulübün disiplin kuruluna sevkedildiği ortaya çıktı. Fenerbahçe Disiplin Kurulunun "kesin ihraç" talebiyle yapılan bu başvuru üzerine kulübün eski genel sekreterlerinden Talat Yılmaz'a gerekli resmi tebligatı yaptığı ve 26 Şubat tarihine kadar savunmasının talep ettiği öğrenildi. Yıldırım yönetimiyle sürpriz bir şekilde yollarını ayırdıktan sonra başkan ve yönetim

kurulu ile ilgili yaptığı şok açıklamalarla dikkat çeken Yılmaz ihraç talebiyle ilgili disipline sevk edildiğini doğrularken konuyla ilgili sporx.com'a, "Bu konu ben görevdeyken gündeme gelmiş ancak sayın Aziz Yıldırım isteğime rağmen boşver diyerek bunu işleme almamıştı. O zaman işleme alınmayan konu ne hikmekse şimdi işleme alınmış. Alınsın da. Bu olay Köksal Özbek'le aramızda yaşanan bir hadisiyle ilgili. 26'sına bana gün verilmiş bu konuda yazılı savunmamı hazırladık disiplin kuruluna göndereceğim" dedi. Talat Yılmaz, "Suçlandığım konuyla ilgili savunmamı hazırladım. Olayı anlattım. Bugün

yarın savunmamı disiplin kuruluna göndereceğim. Evet Köksal Özbek'e şerefsizlik etme dediğim doğru. Şeref nedir? Bir kişinin karşısındaki kişide saygı duyacağı değerler. Öyle bir değer görmüyorum ki ben o adamda. Ama onun dışındaki dövme darp ve sövme iddiaları yalan iftira. Böyle bir başvuru nasıl ciddiye alınıyor anlamış değilim. Alınsın, ihraç etsinler. Kendileri için başka yerlerde adalet arayanlar önce kendileri adaletli olacaklar" açıklamasını yaptı.

Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a şok!.. Beşiktaş, Kasımpaşa ile olan stat anlaşmalarının ödemede yaşanan sıkıntılar nedeniyle mavi-beyazlı ekip tarafından sonlandırıldığını duyurdu. Beşiktaş, Kasımpaşa ile olan stat anlaşmalarının ödemede yaşanan sıkıntılar nedeniyle mavi-beyazlı ekip tarafından sonlandırıldığını duyurdu. Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa Kulübü ile imzalanan stadyum kiralama sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini, siyah-beyazlı takımın sezonun kalan iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmenin Kasımpaşa Kulübü tarafından tek taraflı feshedildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Kasımpaşa Spor Kulübü Derneği ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ arasında imzalanan 2013-2014 futbol se-

Trabzon'un golcüleri İtalya'da iş peşinde

zonu ile sınırlı stadyum kiralama sözleşmesi, kira bedelinin ödenmesinde 1 ve 3 günlük iki gecikme öne sürülerek Kasımpaşa Spor Kulübü Derneği tarafından

tek taraflı feshedilmiştir. Beşiktaş Futbol A Takımı, 2013-2014 sezonunda kalan iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacaktır."

Dev derbinin hakemi belli oldu!.. Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Beşiktaş derbisinde FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a görev verilirken, Elazığspor-Fenerbahçe maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak. Ligde 22. haftanın programı ve

23 Şubat Pazar

maçları yönetecek hakemler

13:30 Gençlerbirliği-Torku Kon-

şöyle:

yaspor: HALİS ÖZKAHYA

21 Şubat Cuma

13:30 Kasımpaşa-Sivasspor: BÜ-

20:00 Bursaspor-Çaykur

LENT YILDIRIM

Rizespor: ÇAĞATAY ŞAHAN 16:00 Medical Park Antalyaspor-Eskişehirspor: ALİ PALA-

UEFA Avrupa Ligi ikinci turunda

Bordo-mavililer ikinci turda da ye-

22 Şubat Cumartesi

Juventus ile yarın deplasmanda

nilmezlik unvanını korumak ve bir

13:30

karşılaşacak Trabzonspor'da, Olcan

üst tura çıkmak için İtalyan takımı

Belediye

Adın ile Henriuge, bordo-mavilile-

Juventus'a karşı başarılı sonuçlar

TOLGA ÖZKALFA

rin gol silahı olacak.

almak istiyor.

17:00 Kayseri Erciyesspor-Kar-

Gaziantepspor-Akhisar

demir

Karadeniz ekibi, bu sezon UEFA

Gençlik

ve

Karabükspor:

BIYIK

Spor: 19:00 Trabzonspor-Kayserispor: FIRAT AYDINUS

BARIŞ

Avrupa Ligi'nde yenilgi almadan

Trabzonspor'un özellikle Avru-

ŞİMŞEK

24 Şubat Pazartesi

gruplara çıkarken, aynı başarıyı

pa'daki başarılarında büyük katkısı

larda gol yollarında suskunluğuna

19:00 Galatasaray-Beşiktaş: CÜ-

20:00 Sanica Boru Elazığspor-

grup maçlarında da göstererek

olan ve sezona iyi bir başlangıç

karşın ilk yarıda takımının en golcü

NEYT ÇAKIR

Fenerbahçe: HÜSEYİN GÖÇEK

ikinci tura çıktı.

yapan Paulo Henrique, son hafta-

oyuncusu oldu.


25

AVRUPA

LONDRA SPOR

20 Şubat 2014 Perşembe

Ezel 1. Ligi Puan durumu TAKIMLAR

O G B

M

A

Y

Dumlupınar

9

7

1

1

30

12

P 22

Doğan Türk B.

9

7

1

1

26

13

22 19

Yalova

9

6

1

2

22

15

Akıncılar

7

5

0

2

24

9

15

Kötüre

9

4

1

4

23

17

13

Türkmenköy

9

3

0

6

15

25

9

Mevlana

8

2

1

5

23

28

7

Pekünspor

9

2

1

6

19

30

7

Yeni Boğaziçi

8

1

2

5

13

20

5

Mehmetçik

9

1

2

6

16

40

5

Kupada da iddialı

Euromed Kupası Türkmenköy – Doğan TB 4-8

Akıncılar – Mevlana Türkmenköy – DTB Dumlupınar – Pekün Mehmetçik – Y. Boğaziçi

Ezel 2. Ligi Puan durumu TAKIMLAR

O G B

M

A

Y

Gaziantep

9

7

2

0

23

6

P 23

Trabzonspor

9

5

3

1

31

10

18

Yavruvatan

9

4

3

2

32

25

15

Yeşilada

9

4

3

2

26

26

15 18

Fenerbahçe

9

5

3

1

14

14

Diyarbakır

9

4

2

3

28

26

14

Türk Ocağı

9

4

0

5

33

36

12

Gürünspor

9

1

2

6

22

32

5

Ihlara

9

0

3

6

18

29

3

Güney Yıldızı

9

0

1

8

11

34

1

Fenerbahçe - Trabzonspor Yeşilada - Gaziantep Yavruvatan - Ihlara Gürünspor - Diyarbakır Türk Ocağı - Güney Yıldızı

Avrupa Gazetesi - AVA| Londra

Ersan & Co Veteran Ligi puan durumu TAKIMLAR

O G B

M

A

Y

Yeni Boğaziçi

14 13 1

0

44

8

P 40

Yalova

14 12 0

2

44

6

36

İstanbulspor

14 11 1

2

54

13

34

Türkmenköy

14 9

5

33

14

27

0

Doğan T.B

14 5

1

8

20

27

16

Gaziantep

14 4

1

9

15

35

13

Eskişehir

14 3

2

9

13

33

11

Ihlara

14 3

1

10

9

44

10

Mersın İ. Y

14 3

1

10

11

37

10

Türk Ocağı

14 2

2

10

7

36

8

İstanbulspor – TOL Türkmenköy – Eskişehir DTB – Yalova Y. Boğaziçi – Ihlara Gazıantep – Merswın IY

3-0 0-1 0-3 3-0 3-0

Vatan Catering 21 Yaşantı Ligi puan durumu TAKIMLAR

O G B

M

A

Y

P 16

Yeni Boğaziçi

6

5

1

0

22

9

Doğan TB

5

3

1

1

34

8

10

Yalova

6

2

1

3

19

17

7 7

Diyarbakır

5

2

1

2

18

13

Pekün

6

2

0

4

15

38

6

Mehmetçik

6

2

0

4

10

35

6

Dumlupınar

6

1

2

3

15

11

5

Aksular 16 Yaşaltı Ligi Puan Durumu TAKIMLAR

O G B

M

A

Y

P

Yeni Boğaziçi

10 8

2

0

23

10

26

ASE

9

5

0

4

31

15

15

Rap Aid

9

4

1

4

19

24

13

Yalova

8

4

1

3

18

12

13

WHR

10 3

1

6

17

41

10

Apswood

8

1

7

2

8

1

0

SUPER LİG Puan Drumu TAKIMLAR

O

1.

21 15 2

Fenerbahçe

G B

M 4

A

Y

Av P

48 25

23 47

2.

Beşiktaş

21 12 6

3

39 21

18 42

3.

Galatasaray

21 11 8

2

39 19

20 41

21 11 3

4.

Sivasspor

7

38 28

10 36

5.

KDÇ Karabük 21 9

7

5

24 21

3

34

6.

Eskişehirspor

4

8

27 24

3

31

21 9

7.

Akhisar Bld.

21 9

4

8

29 28

1

31

8.

Kasımpaşa

21 8

6

7

32 28

4

30

9.

Trabzonspor

21 8

6

7

30 28

2

30

10. Bursaspor

21 7

7

7

23 28

-5 28

11. Torku Konya

21 8

2

11 31 32

-1 26

12. Gaziantepspor 21 7

4

10 25 38

-13 25

13. Gençlerbirliği

21 7

3

11 23 27

-4 24

14. MP Antalya

21 5

8

8

26 28

-2 23

15. Elazığspor

21 7

1

13 28 45

-17 22

16. Ç. Rizespor

21 5

6

10 25 30

-5 21

17. K Erciyesspor 21 4

4

13 18 35

-17 16

18. Kayserispor

7

11 14 34

-20 16

21 3

14 Şubat 2014 Cuma Ç. Rizespor 5-1 Gaziantepspor 15 Şubat 2014 Cumartesi Kayserispor 1-0 Gençlerbirliği KDÇ Karabük 2-2 Trabzonspor 16 Şubat 2014 Pazar Akhisar Bld. 0-2 K Erciyesspor Beşiktaş 1-0 Bursaspor Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa 17 Şubat 2014 Pazartesi Torku Konya 2-3 Elazığspor MP Antalya 2-2 Galatasaray Eskişehirspor 2-2 Sivasspor

21 Şubat 2014 Cuma Bursaspor 20:00 Ç. Rizespor 22 Şubat 2014 Cumartesi Gaziantepspor 13:30 Akhisar Bld. K Erciyesspor 17:00 KDÇ Karabük Galatasaray 19:00 Beşiktaş 23 Şubat 2014 Pazar Gençlerbirliği 13:30 Torku Konya Kasımpaşa 13:30 Sivasspor MP Antalya 16:00 Eskişehirspor Trabzonspor 19:00 Kayserispor 24 Şubat 2014 Pazartesi Elazığspor 20:00 Fenerbahçe

Euromed TTFF Kupası karşılaşmasında Doğan Türk Birliği gol

yağdırdığı maçta Türkmenköy’ü 8-4 yenerek kupoada da iddialı olduğunu gösterdi. Wadham Lodge suni çim sahasında oyna-

nabilen haftanın tek maçında bu hafta başlayacak lig öncesi hazır olduğunu gösteren Doğan Türk Birliği Tuncy’nin dört, Jordan’ın

Bu ne tutku

3 ve Salih’in bir gol attığı karşılaşmayı kalesinde gördüğü dört gole rağmen rahat kazanarak son sekiz takım arasındaki yerini aldı.

Haftalardır yağan yağmur nedeni ile ertelenen Challange Cup Kupa karşılaşması için Yalova Başkanı son çağre olarak sahadan suların süngerle temizlenmesinde buldu. Avrupa Gazetesi - AVA| Londra Haftalardır yağan yağmur nedeni ile ertelenen Challange Cup Kupa karşılaşması için Yalova Başkanı son çağre olarak sahadan suların süngerle temizlen-

mesinde buldu. Hasan Salih ve ekibi ellerinde süngerler Brimsdown stadyumundan suları boşaltmak için saatlerce uğraştılar. Hafta sonu Kötüre ile oynamaları gereken Ezel 1. Lig karşılaşmasının ertelenmesine neden

Diyarbakır – DTB Avrupa Gazetesi - AVA| Londra Vatan Catering U 21 erteleme maçı Cumartesi oynanıyor. İlk devre karşılaşmalarından kalan tek erteleme maçının oynatılması sonrasında gelecek hafta

itibarı ile ikinci yarının başlaması kararı alan TTFF yönetimi gençler katagorisinde herhangi bir sıkışıklığın söz konusu olmadığını liglerin geç başlamasına rağmen Nisan sonunda bitirilebileceğini söylediler.

Yollar kapandı Pazartesi akşamı yolların kapanması nedeni ile Ersan & Co Veteran Liginde sıkıntılar yaşandı. Avrupa Gazetesi - AVA| Londra Pazartesi akşamı yolların kapanması nedeni ile Ersan & Co Veteran Liginde sıkıntılar yaşandı. Gecenin süprizini Türkmenköy karşısında 1-0 skorla galibiyeti yakalayan Eskişehir gerçekleştirdi. A406’nın kapatılması ile yşanan trafik kaosu içerisinde sahaya eksik veya hiç çıkamayan

takımlar hükmen maülup olurken haftanın takımı Yeni Boğaziçi en iyi oyuncu ünvanını da Can Özaydın aldı.

olan Challange Cup karşılaşmasının bu hafta ne olursa olsun oynanması için çaba harcayan Yalova yöneticileri ligde daha fazla sıkıntı yaşanmaması için başka ertelemenin olmaması için gayret gösteriyorlar.

Eriksson: "G.Saray,

Chelsea'yi eleyebilir" Dünyanın en önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sven Goran Eriksson, GalatasarayChelsea eşleşmesini ve gündemdeki önemli konuları Al Jazeera'ye değerlendirdi. - Galatasaray, Chelsea'yi eleyerek çeyrek finale çıkabilir mi? "Bu çok büyük bir maç. Sonucu

ve kaliteli bir ekip. Her şeyden

tahmin etmek zor. Chelsea şu an

önemlisi çok başarılı ve iyi bir tek-

iyi bir form yakaladı. İyi oynuyor-

nik direktörleri var." Türkiye'de

lar. Galatasaray, Chelsea'yi eleye-

oynamak çok zor. Chelsea karşı-

bilir, bunun için şansı var ama

sında defansı güçlü ve sert bir

Chelsea'yi yenmek için mükem-

takım bulacak. Türk taraftarlar da

mele yakın bir futbol ortaya koy-

ateşli bir atmosfer yaratacak,

maları gerekiyor. Chelsea Premier

büyük baskı kuracaklardır. Çekiş-

Lig'de de şampiyonluğu kovalı-

meli maçlar olacak. Az farkla da

yor. Bu onların gücünü zaten or-

olsa Chelsea favori diyebilirim.

taya koyuyor. Karşınızda her

- Drogba Galatasaray formasıyla

oyuncusu çok özel olan bir takım

Stamford

var. Chelsea, adeta büyük dene-

Drogba turdun kaderini değiştire-

Bridge'e

yime sahip futbolcular topluluğu

bilir mi?

gibi. John Terry, kaya gibi güçlü

"Tabii ki Drogba turun kaderini

bir savunma oyuncusu. Karakteri

değiştirebilir. Drogba için unutul-

güçlü bir futbolcu. Frank Lam-

maz iki maç olacak. Çok zor ve

pard da hala çok güçlü ve işini iyi

duygusal

anlar

çıkacak.

yaşayacaktır.

yapıyor. Fernando Torres ve Sa-

Chelsea'de çok uzun yıllar oynadı

muel Eto'o gibi yıldız forvetleri de

ve çok iyi performans sergiledi.

var. Eto'o yavaş yavaş eski for-

Chelsea taraftarları arasında hala

munu yakalıyor. Onlar çok hızlı

çok popüler."


20subat2014avrupagazete pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you