Page 1

Nya Expertpanelen

Konferensbanken

Checklistan

Inredningstips

LOKALGUIDEN

20 års jubileum

västra götaland | nr 1 januari 2014 | Årgång 20

tidningen lokalguiden | pris 62 kr

västra götaland

fastighetsägarnas

lediga

lokaler

göteborgs centrum förändras

Aktuella kontorsprojekt Få koll på

hyrorna

med ett växande centrum i fokus.

peder wahlgren, wallenstam, om planerna i innerstaden.

regioncity länkar ihop staden och regionen.

urban hammarlund, jernhusen, om visionen för stationsområdet.


Pernilla Krantz Redaktör Som undrar vad 2014 har för planer för mig? En del vet jag ju redan, det som bl a hör ihop med semester, resor och annat trevligt, men annars? Lite det som är grejen, eller hur?

nytt år innebär nya planer, visioner och möjligheter

2

Ett nytt år brukar innebära just mycket nytt. I Lokalguiden märks det också på en del håll. Lokalbanken längst bak har exempelvis ersatts med Fastighetsägarna. Kolla här efter lokaler som kanske passar just dig och se fastighetsägarnas samtliga lediga objekt på deras egna hemsidor. Allt hittar du längst bak. Kolla även in vår nya Expertpanel. I Göteborgs centrum kommer det också att hända mycket nytt framöver. Flera storslagna planer och visioner ska förändra det innersta av Göteborg. Området runt Centralstationen ska till exempel bli ett RegionCity som ska knyta ihop både staden och regionen. Kolla in visionsbilderna och läs om Jernhusens framtidsbild av området. Wallenstam har redan påbörjat sin förvandling av Avenyn. När allt är klart ska den gamla paradgatan kunna erbjuda både nya handelsytor, nya kontorslokaler och nya bostäder. Även området kring Magasinsgatan och Södra Larmgatan ska ut-

vecklas. Här finns, enligt Peder Wahlgren på Wallenstam, stora möjligheter. Skanska kommer i vår att ta första spadtaget för ett nytt kontorshus vid Gamla Ullevi och äntligen börjar det hända saker på Heden. Ta en titt på visionsbilderna som ska ligga till grund för en förändring av stadsbilden. Att 2014 kommer innebära starten på mycket nytt är ett som är säkert. Det är bara att spänna fast säkerhetsbältet... Trevlig läsning!

Framsidan 2012-års visionsbild för Jernhusens RegionCity i Göteborg. Bild: Tenjin Visual Utges av Lokalguiden Sverige AB Besöksadress Torsgatan 5 Ansvarig utgivare Tom Vikström Redaktion Tom Vikström, Håkan Landmér, Anna Vikström, Erica Surayia och Pernilla Krantz. Formgivning Lokalguiden Tryck V-TAB Vimmerby - Tidningen Lokalguiden trycks på ett Svanengodkänt tryckeri LOKALGUIDEN www.lokalguiden.se tel 031 788 71 00 fax 031 23 71 15 info@lokalguiden.se annons@lokalguiden.se

Pernilla Krantz Redaktör

Lokalguiden får citeras med angivande av källa, tillstånd av ansvarig utgivare erfordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Upplaga Västra Götaland: 13 000 ex För mer info: www.ts.se

ledigt i lackarebäck kontor från 10 m2 - cirka 400 m2 lager från cirka 100 m2 - 450 m2 WiklUNdS FaStigHetSFÖrValtNiNg tel 031-87 23 97 www.wiklundsfastigheter.se

wiklunds kvart nr 1 2014.indd 1

ledare

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

12/16/2013 4:46:57 PM


Kontor som reflekterar dig. Du har säkert redan lagt märke till vårt senaste landmärke, ÅF-huset, som tornar upp vid sidan om Mölndalsån. Ett miljöcertifierat hus med massor av smarta lösningar. Och uppenbarligen, ett hus för dig som vill synas och se ut. I januari är det inflyttning och huset är närapå fullt. Men det finns ett par plan i höghus-delen som du har chans att hyra. Antingen som ett helt plan på 662 kvm eller så kan du dela upp det på 262 kvm eller 400 kvm. Ring 020-33 90 00 och prata med Mats Dynevik eller Elie Abdi, så får du känna på hur det är att arbeta med utsikt. skanska.se/afhuset

skanska.se/afhuset så får du känna på hur det är att arbeta med utsikt. Ring 020-33 90 00 och prata med Mats Dynevik eller Elie Abdi, 262 kvm eller 400 kvm. som ett helt plan på 662 kvm eller så kan du dela upp det på par plan i höghus-delen som du har chans att hyra. Antingen är det inflyttning och huset är närapå fullt. Men det finns ett uppenbarligen, ett hus för dig som vill synas och se ut. I januari miljöcertifierat hus med massor av smarta lösningar. Och ÅF-huset, som tornar upp vid sidan om Mölndalsån. Ett Du har säkert redan lagt märke till vårt senaste landmärke,

reflekterar dig. Kontor som


innehåll

nummer 1 2014

12

4

26

34

6 Notiser Nyheter i korthet om göteborgs centrum 9 Ett centrum som förändras skapar förutsättningar 12 regioncity Urban Hammarlund på Jernhusen berättar om visionerna besökare till innerstaden 14 fler Marianne Sörling på Innerstaden berättar nyheter för centrum 17 goda Daniel Jighede på Vasakronan om nya hyresgäster centrum i fokus 18 växande Peder Wahlgren på Wallenstam om planer och projekt kontorshus växer upp 20 nytt Erika Gummesson på Skanska Fastigheter om byggplanerna - ett attraktivt stadsrum 22 heden Visionsbilderna som ligger till grund för en förändring 24 expertpanelen Vi välkomnar den nya Expertpanelen projekt 26 pågående Vi tipsar om var det byggs nytt hyror 30 aktuella Hyresspann och snitthyror 32 checklistan Att göra inför flytten inredning 34 Inredningstips och om akvarium på jobbet konferensanläggning 38 månadens Konferens och bowling på Strike & Co 40 konferensbanken Ett urval av konferensanläggningar från konferensbanken.se lediga lokaler 43 fastighetsägarnas Ett urval av fastighetsägarnas lokaler, se alla på resp hemsida

LEDIGT PÅ

BIOTECH

CENTER

– en del av Sahlgrenska Science Park

Lokaler mellan 270–560 m 2 www.higab.se

innehåll

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se


Egenföretagare, bostadsrättsföreningar eller större företag – vi hjälper dig till rätt elavtal! Börja här

Förbrukar ni mer än 600 000 kWh/år?

Vill du veta vilket elpris du får de närmaste åren? Tryggt, säkert och underlättar budgetarbetet

Ja

Nej Ja

Nej

Ja

Kontakta våra key accounts på 08-671 89 22 eller 08-671 88 07

Vill du följa svängningarna på elmarknaden, vilket kan ge ett lågt elpris över en längre tid men som under vissa perioder kan vara högt?

Vill du ha möjligheten att kombinera fast och rörligt elpris i ett och samma elavtal?

Fast Elpris

Rörligt Elpris

Nej Nej Ja Vintersäkrat Elpris

Kontakta oss för personlig rådgivning på 020-818 818


Ett cykelvänligare Göteborg I somras byggdes Västra Hamngatan mellan Drottninggatan och Grönsakstorget om till en cykelfartsgata med gatsten på kanterna och en asfaltsremsa i mitten. Försöket på Västra Hamngatan är den första cykelfartgatan i Göteborg, men fler är på gång. Avsikten är exempelvis att Östra Hamngatan också ska bli en cykelfartgata. Om allt går enligt planerna kan arbetet påbörjas under hösten 2014.

linbana kan bli verklighet i göteborg

6

Göteborg kan ha Sveriges första linbana för kollektivtrafik i drift jubileumsåret 2021. Tyréns förstudie om linbanor i Göteborg uppmärksammas efter att rapporten presenterats i Trafiknämnden. Lisa Sakshaug, Trafik- och samhällsplanerare på Tyréns i Alingsås är ansvarig för utredningen. Sex tänkbara linjer i Göteborgsområdet beskrivs och utvärderas översiktligt. Linbanor kan köra i 20-30 km/h vilket blir för långsamt över längre sträckor samt i glesare miljöer men i stadsmiljö och halvglesa miljöer är det konkurrenskraftigt mot annan kollektivtrafik. Linbanor blir särskilt gynnsamma i förhållande till annan infrastruktur när de byggs över barriärer så som vatten och i kuperad terräng. Det passar också bra som tvärförbindelse mellan två knutpunkter. Linbanor kan inte svänga utan att det finns en mellanstation vilket också begränsar valet av sträckningar. - Det är ett väldigt energieffektivt trafikslag, säger Lisa Sakshaug. Det sägs till och med att en del linbanelinjer genererar energi på sommaren då människor åker nedför bergssidorna istället för upp. En linbana mellan Haga och Lindholmen bör enligt Tyréns utredning kunna förverkligas för mindre än 300 miljoner kronor. Då kan 2 000-4 000 personer resa mellan dessa platser på mindre än fem minuter med en turtäthet som sämst med en avgång var 30:e sekund. Några av de främsta fördelarna är energieffektiviteten, möjligheten till extremt hög turtäthet där man kan köra en gondol så tätt som var åttonde sekund, den höga pålitligheten och trafiksäkerheten. Eftersom en linbana inte påverkas av bilköer eller spårvagnsurspårningar blir störningsriskerna minimala.

göteborg bäst på tillgänglighetsarbete Göteborg vann Access City Award 2014 i hård konkurrens. 102 städer från 23 EUländer deltog i tävlingen om den mest tillgängliga staden i Europa. Juryn anser att Göteborgs arbete med att öka tillgänglignotiser

Notiser

handel kring partille arena. Bild: rstudio/krook och tjäder

heten vad gäller transporter, bostäder och sysselsättning är ett föredöme för andra europeiska städer. - Otroligt glädjande att vi uppmärksammas på det här sättet, men vi är också medvetna om att det finns mycket kvar att göra. Nu gäller det att bli ännu bättre och fortsätta inventera och åtgärda bostäder och offentliga miljöer. Men vi har samlat en bra överblick och ett system med tillgänglighetsverktyg, något som också juryn lyfte fram, säger Christina Eide, Avdelningschef på boendeavdelningen vid Fastighetskontoret. Göteborg var en av sju finalistbidrag i Access City Award 2014. Fyra huvudområden granskades: bebyggd miljö och offentliga rum, transport och infrastruktur, information och kommunikation samt allmänna serviceinrättningar och tjänster. För att vinna krävdes också en långsiktig plan för hur man arbetar med tillgänglighetsfrågor. Utmärkelsen delades ut i Bryssel under konferensen Tillgänglig turism i Europa i samband med dagen för personer med funktionsnedsättning.

första spadtaget för partille port Partille Arena är en del av det nya området Partille Port som förlänger kommunens

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

centrum med flera kvarter österut för bostäder, handel och kontor. När detaljplanen för Partille Port vann laga kraft den 18 oktober förra året, fick kommunen därmed även klartecken att börja bygga Partille Arena. Den 5 december togs det första spadtaget. Partille Arena ska vara en levande mötesplats och ge plats både åt skolidrottens och Kulturskolans elever på dagen och åt större kultur- och sportevenemang på kvällen med plats för som mest 4 000 åskådare. Arenan kommer även att inrymma konferenslokaler, kontor, restaurang, bowling, gym och andra verksamheter. Varje dag väntas cirka 3 000 besökare hit. Invigningen av Partille Arena och handelsområdet inom Partille Port är planerad till 2016. Områdets bostäder färdigställs i etapper från 2016 fram till 2021. Då har Partille centrum förlängts österut med flera nya kvarter för bostäder, handel och kontor. Här finns då närmare 800 nya lägenheter och 30 000 kvm handel. Skanska har fått uppdraget att bygga den cirka 16 000 kvm stora arenan och även kompletterande bebyggelse, tillsammans med KF Fastigheter, Peab och Partillebo som tillsammans med Partille kommun ska utveckla Partille Port som levande stadsdel och inbjudande entré till Partille centrum från öst.


Flexibla och anpassningsbara lokaler.

Med möjlighet till öppet landskap eller rumsindelat.

Charmiga lokaler i Gamlestaden Fastigheterna ligger i Gamlestadens Fabriker. I området finns bl.a. ett flertal restauranger, café samt bowlinghall med konferensmöjligheter. Gamlestadens Fabriker ligger i anslutning till E20 men också i nära förbindelse med E6 och E45 och är därmed en central punkt nära samtliga stora leder i Göteborg. Till området åker man kollektivt med buss, Alependeln eller någon av de sex spårvagnslinjerna. Det finns gott om parkeringsmöjligheter för dig som väljer att köra bil. Läs mer på www.aberdeen.se

Kontakta oss så hjälper vi ditt företag att hitta nya lokaler. Ring 031-727 60 20 eller sök din lokal på www.aberdeen.se

Aberdeen Asset Management, Region väst, Vasagatan 43 A, 411 37 Göteborg. Telefon 031-727 60 00


HEJ, ibland så går dEt upp ocH ibland så går dEt nEd. då är dEt skönt mEd En HyrEsvärd som HängEr mEd.

En sak har vi lärt oss sedan vi började bygga och hyra ut lokaler 1944. Det är att ett företags förändrings- och omställningsförmåga är minst lika viktig som en tydlig affärsidé. Därför är vi helt inställda på att hjälpa varje hyresgäst att skapa bästa möjliga lokal för verksamheten – vare sig man väljer att sitta kvar i sin gamla, behöver krympa i yta eller växer så det knakar. Vill du veta mer om hur vi står på tå för våra hyresgäster? Ring 031-20 00 00!

wallenstam.se


Centrum

göteborgs

centrum förändras Trots införandet av trängselskatten ökar antalet besökare i Göteborgs centrum. Både handels- och kontorsetableringarna duggar tätt och flera nya ytor har på senare tid färdigställts eller är på väg att ta emot sina hyresgäster. Och i kölvattnet av Älvstaden och infrastruktursatsningar kommer mycket att förändras i Göteborgs centrum framöver. 9

Göteborg har stora visioner för framtiden. Fram till 2020 ska Göteborg ha skapat 30 000 fler boende och 40 000 fler arbetsplatser centralt i staden. En av huvudstrategierna är att knyta ihop Hisingen med Göteborg i Projekt Älvstaden, en vision som blev antagen av kommunfullmäktige den 11 oktober 2012. Projektytan motsvarar en yta lika stor som Halmstad och ligger i stort sett mitt i centrala Göteborg. Läs mer om Älvstaden i Lokalguiden nummer 2. Redan i detta nummer kan du läsa om planerna runt Centralstationen, RegionCity, på sidan 12. attraktiv innerstad

Totalt har innerstaden byggts om för 200 miljoner kronor de senare åren. Bl a har flertalet tvär- och parallellgator till Kungsgatan förädlats och gjorts om till gårdsgator med förtur för fotgängare. Flertalet butiker och klädkedjor har etablerat sig i området kring Södra Larmgatan, Magasinsgatan och Vallgatan men de gator med flest antal förbipasserande, och därmed attraktivaste butikslägen, är fortfarande Fredsgatan, nedre delen av Kungsgatan, Arkaden och stråken i Östra Nordstaden. Några vakanser av butikslokaler i centrum har knappt funnits även om enstaka lokaler varit tom-

ma under kortare perioder. Antalet besökare i centrum har kontinuerligt ökat under 2013, trots trängselskattens införande. vakanser och hyror

Vakanserna för kontor i Göteborg har på senare tid varit historiskt låga med noterade nivåer för CBD (Central Business District) på knappt 3,5%. På grund av ett litet utbud av attraktiva kontorslokaler i centrala staden har hyrorna i vissa fall brutit igenom 3 000 kr/kvm under det senaste året och prime rent ligger i dagsläget runt 2 700- 2 800 kr/kvm. Hyresnivåerna i Övriga Innerstaden har inte utvecklats på samma sätt men en viss uppgång kan noteras även här. Hyresmarknaden för kontor har utvecklats kraftigt positivt under det senaste året och mångas bedömning är att nivåerna kommer att hålla i sig relativt väl framöver, med risk för en viss sättning om konjunkturen viker. För butikshyror är mikroläget mer avgörande varför det också finns ett större spann inom CBD. Generellt ligger butikshyrorna mellan 2  500 – 6  000 kr/kvm men hyror upp mot, och i enstaka fall över, 10 000 kr/kvm finns också. Den största fastighetsägaren i Göte-

borgs CBD är Vasakronan, följt av Wallenstam, framförallt längs Avenyn, samt SEB och Hufvudstaden. Den totala uthyrningsbara arean inom CBD uppgår till cirka 1 600 000 kvm varav cirka 60 % utgörs av kontor, 16 % av handel, och 13 % av bostäder.

lokalGUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

bild: wallenstam

göteborgs centrum


Centrum

nytt i centrum

Även om nyproduktionen av lokaler är begränsad så finns det ett flertal projekt som nyligen avslutats eller pågår. Bland annat innebar Skanskas färdigställande av kvarteret Tennet att marknaden tillförs cirka 17 000 kvm kontor. Vidare satsar Vasakronan 160 miljoner på att utveckla kvarteret Perukmakaren mellan Fredsgatan, Drottninggatan och Kyrkogatan så att fastigheten tillförs 1  000 kvm nya butiksytor och tidigare kontorslokaler förädlas till hotell. Projektet väntas bli klart under detta året. Utöver dessa projekt finns långsiktiga planer hos Hufvudstaden att utveckla kvarteret Härberget vid Brunnsparken då bolaget, sedan drygt ett år, nu kontrollerar hela

10

kvarteret. Möjlighet finns till nybyggnation av cirka 1 500 kvm kontor men Hufvudstaden har uppgett att de avser att ta ett större grepp och förädla området. Utformning och areafördelning är inte klart men diskussioner mellan staden och fastighetsägaren pågår. Wallenstam har med sin första etapp. ”Avenyn 3135”, markerat startskottet för sin upprustning och omdaning av sina fastigheter på Avenyn. Läs mer på sidan 18. Även Stenpiren ska rustas upp. Här kommer det att byggas en helt ny nod för kollektivtrafiken som ska knyta ihop spårvagn, buss och båt. Invigning kommer ske 2015 och projektet väntas höja attraktiviteten i området.

ett regioncity kring centralstationen ska börja byggas. läs mer på sidan 12. bild: Reiulf Ramstad Arkitekter 2013.

göteborgs centrum

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

Nu är det även aktivitet kring Heden och vad som ska hända här framöver. De fem arkitektförslagen som ligger till grund för framtida arbete kan du läsa om på sidan 22. NCC är i gång med att bygga sitt sista hus vid Nya Ullevi. Tidigt skrev de hyresavtal med Sweco om närmare 11 000 kvadratmeter med inflyttning andra kvartalet 2015. Och ett alldeles färskt projekt är Skanskas kontorshus på Parkgatan vid Gamla Ullevi. Här kommer stadsbilden snart att kompletteras med en grönt hus om cirka 8 500 kvm. Läs mer om detta projekt på sidan 20.


Letar ni Letar Letar ni nya LokaLer? nya LokaLer? LokaLer? nya Kungsgatan 46, Göteborg

Kungsgatan46, 46, Göteborg Kungsgatan 46,Göteborg Göteborg Kungsgatan Kontorslokal 100 kvm Helt nyrenoverad kontorslokal med hög standard om 100 kvm på Kungsgatan i Göteborgs city.

Lediga lokaler

Mejselgatan Västra industriområdet Datavägen Lediga lokaler

i centrala Växjö!

Sisjöns handelsområde

Kontorslokal 240 kvm Helt nyrenoverad kontorslokal på 240 kvadratmeter på Kungsgatan i Göteborgs Kontorslokal 240 kvm city. Lokalen har hög standard samt balkong ut mot Kungsgatan. Kontorslokal 240 kvm Helt nyrenoverad kontorslokal på 240 kvadratmeter på Kungsgatan i Göteborgs city. Lokalen har hög standard Helt nyrenoverad kontorslokal på 240 kvadratmeter på samt balkong ut imot Kungsgatan. Kungsgatan Göteborgs city. Lokalen har hög standard samt balkong ut mot Ågatan 40,Kungsgatan. Mölndal

Första Långgatan 20, Göteborg

Ågatan 40, Mölndal Ågatan 40, Mölndal

Kontor-, lager- och

Butikoch kontorslokaler utställningslokaler Butikslokaler 140-400 kvm cirka 1 100 kvmoch Kontor-, lagermed Kontor-, bra allmänna komutställningslokaler lageroch Nyrenoverade cirka 1 100 kvmskyltmunikationer, stora kontor-, lageroch utställningslokaler fönster. Bra1 100 kontorslokal utställningslokaler Nyrenoverade cirka kvm på cirka kvm kontor-, lageroch på 205 kvm1 100 med effektiv Nyrenoverade uthyres. Lokalen kan utställningslokaler på planlösning, kontor-,ventilation lager- och cirka 1i 100 kvm delas mindre på med utställningslokaler kyla. uthyres. Lokalen kan enheter. Bra expone-

Östergårdsgatan 7, Mölndal

cirka 1i 100 kvm delasmot mindre ring E6:an. Goda uthyres. Lokalen kan enheter. Bra exponeparkerings möjligheter. delas i mindre ring mot E6:an. Goda enheter. Bra exponeparkerings möjligheter. ring mot E6:an. Goda parkeringsmöjligheter.

Östergårdsgatan 7, Mölndal

Östergårdsgatan 7, Mölndal

Datavägen 4, Sisjön Butikslokal 2 000 kvm Modern nyrenoverad butikslokal på 2 000 kvm med hög standard. Rulltrappor till plan 2. Kontorslokal 185 kvm Kontorslokal kvm Ljus och trevlig185 kontorslokal 185 kvm med bra luftkvalitet och kyla. till parkering. LjusBra ochtillgång trevlig kontorslokal 185 kvm med bra luftkvalitet och kyla. Bra tillgång till parkering. Kontorslokal 185 kvm Ljus och trevlig kontorslokal 185 kvm med bra luftkvalitet och kyla. Bra tillgång till parkering.

031-10 54 80 • www.sigillet-fastighet.se 031-10 54 80 • www.sigillet-fastighet.se

031-10 54 80 • www.sigillet-fastighet.se

Hyr din kontorslokal av oss på Datavägen 6, 8 eller 10 i Sisjön. ViHyr har flertalet kontorslokaler medav varierande Rymlig och fräsch lager/kontorslokal på din industrieller lagerlokal ossVästra på planlösning och storlek. Transportgatani 37 och 39Växjö. i Bäckebol alternativt Industriområdet centrala Lastbrygga och på Tagenevägen 34 i Tagene Industriområde. fyra dockstationer samt närheten till Norrleden Allt från kvm. unikt. Enalla del riksvägar av ytorna har100-1 också tillhörande markyta. och gör läget 400 verkligen

Totalyta: 1150 Alltkvm från 700 - 4 100 kvm. Kontakta oss så berättar vi mer. Adress: Arabygatan/Mejselgatan

Kontakta oss så berättar vi mer. Tel 031-760 54 75 Kontakta mig så berättar jag mera. Tel 031-760 54 75 camilla.berglund@valad.se Magnus Nilsson. tel: 0470-76 33 33 camilla.berglund@valad.se E-post: magnus.nilson@valad.se

EUROPE´S LOCAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGER

www.valad.se


Centrum

regioncity

skapar förutsättningar RegionCity är Jernhusens stora utvecklingsprojekt och ett av fem fokusområden i skapandet av Älvstaden. I dag utgör stationsområdet Västsveriges hjärta och både funktion och utveckling är av stor betydelse för hela regionen. Här vill Jernhusen nu skapa ett hållbart RegionCity för ökad rörlighet, fler möten och starkare tillväxt.

12

Under våren 2013 lät Jernhusen fyra skandinaviska arkitektteam ta fram förslag på hur centralstationsområdet i Göteborg kan utvecklas till ett city för hela regionen – RegionCity. - Med rätt utformning av RegionCity kan området bli ett attraktivt och tillgängligt city för hela Västsverige och kan bidra till att regionen växer och utvecklas, säger Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen. Det är också en enorm möjlighet för Göteborg att komma ur startblocken och springa ikapp Malmö. Vi ligger ungefär 17 år efter. En länkande stadsdel

Framtida RegionCity ligger mitt i Göteborgs största utvecklingsområde, Älvstaden, och är ett av fem utpekade områden. - Stationsområdet ligger mitt emellan det gamla Göteborg och framtidens Göteborg och bör fungera som en länkande stadsdel och ha fler uppgifter än att bara göteborgs centrum

vara en station, menar Urban Hammarlund. När Västlänken är färdig kommer området dessutom ha en ännu tydligare koppling ut i regionen, menar Urban Hammarlund. - Och hur stor den regionen blir kan man tolka olika. Vi har medvetet satsat på att samarbeta både med danska och norska arkitektbyråer för att lägga grunden till en framtida arbetsmarknad där man knyter ihop Västsverige med hela Skandinavien.

här möter staden den övriga regionen och här möts man också över generationsgränserna. Det ska bli ett scenhus för framtida möjligheter. Det exakta innehållet bestäms när detaljprojekteringen börjar närma sig, men för oss är det naturligt att det vi äger blir arbetsplatser och handelsytor. Samhället behöver tillväxt och vi vill skapa möjligheter för det, tillsammans med Staden. Givetvis kommer vi också att bygga hotell och bostäder så att det blir en trygg och rik plats.

Där allt och alla möts

Öppet och dialogbaserat

Det är Reiulf Ramstad Arkitekter från Norge och Erik Möller Arkitekter från Danmark samt Liljewall Arkitekter och Kanozi Arkitekter från Sverige som tagit fram var sitt förslag på hur RegionCity skulle kunna se ut. De har alla fått uppgiften att skapa en station- och mötesplats, där allt och alla möts. - Här möts den nya och gamla staden,

I skrivande stund är det faktiskt redan detaljplaner i gång. En som omfattar byggnader i området ovanpå blivande Västlänken och snart rullar det även i gång en plan på bangårdsviadukten, öster om Jernhusens område. - Stadens arbetssätt har verkligen förändrats, betonar Urban Hammarlund. I dag spelar man med öppna kort och allt är

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se


Urban Hammarlund Regionchef Göteborg Jernhusen

mer dialogbaserat. Staden tittar framåt i ett 50-årsperspektiv, det som tidigare bara var frimärksplaner är nu betydligt större. Något som underlättar vårt arbete framöver. Se utmaningen

Men många saker är beroende av varandra, utvecklingsområdet är stort och planerna många. - Det är oerhört många som ska dansa samtidigt, menar Urban Hammarlund. Vi måste hjälpa Staden att gå i Vi ska skapa takt så att Göteborg kan växa på båda sien intensiv och dor älven som är vidynamisk plats sionen, men vi måste här, något vi inte samtidigt hjälpa Västsett i Göteborg länkens framdrift och tidigare. arbetet med bangårdsviadukten m m. Det viktigaste är att alla hela tiden pratar med varandra, även när projekt bara är halvfärdiga. Utmaningen är att inte bli paralyserad över allt som ska ske utan istället se utmaningen i det och bemanna projekten ordentligt.

13

Byggstart 2016?

Just nu är ambitionen att fusionera arkitekternas olika förslag till ett enda, med skandinavisk bäring, som Urban Hammarlund uttrycker det. - Vi ska nu gå vidare med det svenska, norska och danska förslaget och jobba ihop en gemensam bild som vi kan luta oss mot. Runt om finns Stadens 50-årsperspektiv och ur det, och vårt arbete, hoppas vi kunna hitta en detaljplan. Planprocessen för vårt område kan troligen komma igång kring halvårsskiftet 2014 och vi jobbar mot det offensiva målet att byggstarta någonting 2016. Vi har att förhålla oss till att Västlänken ska fungera som säckstation redan år 2023 och tågen ska gå i hela tunneln år 2026. Hela RegionCity måste ses i ett 15-20-årsperspektiv. Vi ska skapa en intensiv och dynamisk plats här, något vi inte sett i Göteborg tidigare. sid 20, bild vänster: liljewall arkitekter 2013. sid 20, bild höger: Erik Möller Arkitekter 2013. sid 21, bild överst: Reiulf Ramstad Arkitekter 2013. sid 21, bild mellan: kanozi arkitekter 2013. sid 21, bild nederst: kanozi arkitekter 2013.

lokalGUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

göteborgs centrum


Centrum Marianne Sörling Innerstaden Göteborg

fler besökare till innerstaden I tre år har man kunnat läsa av de värmekameror som sitter på strategiska platser runt om i innerstaden. Värmekameror som visar hur många som rör sig i Göteborgs absoluta centrum. Besöksräknarna är ett samverkansprojekt mellan Innerstaden Göteborg, ett tiotal fastighetsägare och Göteborgs Stad. Och resultatet är positivt, fler och fler söker sig till innerstaden, trängselskatten till trots.

14

Den 1 nov 2011 sattes värmekamerorna upp och mätningarna kunde starta. Just nu sitter totalt 11 kameror uppe, strategiskt utplacerade, två på varje gata. Inne på tredje mätåret visar resultaten tydligt att fler och fler söker sig till Göteborgs absoluta centrum. Den totala ökningen i år kommer att landa på runt 5-6 %. En bra siffra, enligt Marianne Sörling på Innerstaden Göteborg.

värmekamerorna har gett intressanta indikationer. - Vi har sett att en av gatorna som hämtat sig snabbast efter ombyggnad är Södra Larmgatan. Restaurangerna här har dubblerat sin omsättning på sommaren, konstaterar Marianne Sörling. Kamerorna har också visat vilka gator som behöver aktion för att lyfta. - Gatorna som behöver återhämtning framöver är Drottninggatan, Kyrkogatan och nedre delen på Korsgatan. De gatorna har färre besökare än vad de skulle kunna ha så här ska vi framöver göra en stråkanalys. Vi ska samla fastighetsägare och aktörer, sätta oss ner och utforma konkreta mål per gata. Besöksmätarna kommer även att komma till god användning när de stora infrastruktursatsningarna ska starta i staden. - Det ska bli intressant att följa resultaten framöver när alla de här arbetena ska påbörjas. Statistiken följs redan noggrant av politikerna, säger Marianne Sörling.

ökning alla dagar

- I år har det varit extra intressant att se utvecklingen i och med trängselskatten. Handlarna har givetvis varit rädda för att antalet besökare skulle minska, men det ser vi alltså inte alls. Besöken har istället ökat varje månad i år jämfört med 2012. Minskar handlarna sin omsättning beror det alltså på andra saker. Ökningen gäller alla dagar i veckan, men det är söndagarna som står för den största ökningen. I juni slogs det rekord, 133 % fler besökte innerstaden på just söndagar i juni jämfört med samma månad förra året. Hela 81 668 personer jämfört med 35 077 personer 2012. intressanta indikationer

De populäraste gångstråken är Kungsgatan och Korsgatan. - Men även Grandpassage är ett stråk där antalet besök har ökat, berättar Marianne Sörling. Totalt har innerstaden byggts om för 200 miljoner kronor de senare åren. Och göteborgs centrum

kungsgatan. foto: cc amir besirevic

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

Topp 3! gator med flest antal besök: kungsgatan 50

Dec 2011-Nov 2012 5 781 832 besökare Dec 2012-Nov 2013 5 915 946 besökare kungsgatan 19

Dec 2011-Nov 2012 4 461 115 besökare Dec 2012-Nov 2013 4 975 348 besökare korsgatan 17

Dec 2011-Nov 2012 3 667 432 besökare Dec 2012-Nov 2013 3 734 528 besökare


LEDIGA LOKALER

Pagoden, Gullbergs Strandgata 15

Skeppsbron 5-6

Kontor, 351 m²

Exportgatan 38

Jonsered

Kontor, 950 m²

Stampgatan 15

Kontor, 366 m²

Lager, 3 000-4 500 m²

Salsmästaregatan 32

Kontor, 365 m²

Kombi, 440 m²

Nya Tingstadsgatan 1

Kontor, 500-1 000 m²

Kontakta: Linda Neidert, tel: 031-58 06 51, mobil: 0709-18 18 78 Rikard Lindkvist, tel: 031-58 06 48, mobil: 0707-89 63 86


logiken.se

LeDIGa LoKaLer

JÖNkÖpING Datorgatan 1-5 Huskvarna, Kontor 102-281 m2 Modernt kontor 102 m2 med 3-4 rum, pentry, wc, hiss. Kontakta Mathias Alm, 0708-77 85 53.

Dags att lägga ut? Så här efter nyår är det många som känner att de har vuxit ur sin kostym. Därför vill vi ge alla våra hyresgäster möjligheten att expandera. I Sisjön erbjuder vi lokaler från storlek XXS till XXL. Dessutom med tillgång till fri parkering, delikata lunchrestauranger, effektiv shopping

BORÅS Torggatan 13, Kontor 70- 267 m2 Tre kontor 70- 267 m2 i bästa centrumläge. Hiss finns. Kontakta Mathias Alm, 0708-77 85 53.

och mycket mer. Ring 031-89 19 20 så skapar vi förutsättningarna som får dig att växa.

GÖTEBORG/SISJÖN Hulda Mellgrens Gata 2, Lagerlokal 530 m2 Lagerlokal 530 m2. Lättillgängligt lager i markplan med stor port. Inredningsbart loft för kontor och lunchrum. Kontakta Mathias Alm, 0708-77 85 53.

Affärsutveckling sedan 1911 www.gulinsfastigheter.se • tel 031-89 19 20

www.vattersnas.se Box 2517, 403 17 Göteborg

info@vattersnas.se Telefon 031-778 12 70


Centrum Daniel Jighede Uthyrningschef Vasakronan

goda nyheter för centrum Vasakronan har landat tre nya hyreskontrakt med aktörer som på ett bra sätt kommer att stärka innerstadens handel. Köpbeteendet förändras ständigt, i dag efterfrågar besökaren mat och upplevelser. Varje gata bör därför ses som ett litet köpcentrum i sig. Det handlar om att komplettera handeln för att locka besökare, menar Daniel Jighede, Uthyrningschef Vasakronan.

Det senaste året har Vasakronan konstaterat att klädhandeln innanför vallgraven behöver kompletteras med platser för avkoppling och återhämtning. - Vi behöver skapa fler platser för besökarna att sitta ner och ta det lugnt, äta, fika och umgås.

bilder: vapiano

deln mer attraktiv, centrum behöver precis den här typen av etableringar och utbud. Det handlar om att se varje gata nästan som ett köpcentrum och komplettera upp handeln med det som behövs för att locka besökare till en specifik gata.

Det handlar om att se varje gata nästan som ett köpcentrum.

Vapiano kompletterar

Så fort man öppnade upp för den tanken hände allt på en gång och tre nya aktörer slår upp portarna under 2014. - Vapiano är den första händelsen, konstaterar Daniel Jighede. De har varit på ingång länge, vi har försökt hitta ett bra läge för dem i staden. Det känns jätteroligt att vi nu äntligen hittat en perfekt lokal. Ytan, på Östra hamngatan 35, var tidigare kontor, men nu byggs den om för 250 restauranggäster en trappa upp, med egen entré från gatan. Ombyggnaden av lokalen kommer att påbörjas i mars och i oktober slår Vapiano upp dörrarna. Det handlar om läcker, italiensk snabbmat och lokalen kommer utformas enligt Vapianos senaste koncept som är en uppdatering av företagets ursprungliga tanke om ”Fresh casual dining”. Läge, inredning och atmosfär kompas med Vapianos grundprinciper om kärlek till mat, färskhet och hemlagat. - Vapiano behövs verkligen i det här stråket, menar Daniel Jighede. Restaurangen kommer att stärka och göra han-

Stödja handeln

Det totala besöksantalet i centrum ökar kontinuerligt. Både enligt Innerstadens värmekameror (läs mer sid 14) och Vasakronans egna mätningar i Arkaden och Kompassen. - I Arkaden är det framför allt kul att se att andra våningen ökar så att det knakar. Vi har överlag ett väldigt bra flöde av människor i staden. Men vi märker också att köpbeteendet förändrats, i dag efterfrågas mycket mat och upplevelser. Så det gäller att vi förstår beteendet och kan stödja det så att Göteborgs centrum blir ännu roligare att handla och vara i. Den andra etableringen som är på gång är Salads and Smoothies. - De här skånska killarna vann Arlas guldko för ett par år sedan. Nu är Salads and Smoothies en kedja och på Vallgatan 14 öppnar i maj den första etableringen i Göteborg. Man kan säga att vi trollat fram en lokal genom att flytta ett av våra avfallsrum ner i källaren. Det känns extra roligt

att istället få använda de kvadratmetrarna till en verksamhet som verkligen tillför gatan något. Det här är ett området där vi ser att flödet ständigt växer, det känns därför viktigt att stärka upp både för kontorsnäringen och besöksnäringen. Tror på fler etableringar

Tredje aktören på väg in är Wayne´s Coffee, i hörnet Köpmansgatan/Östra hamngatan mot Gustav Adfolfs torg. - Det är deras första egna enhet i staden, dessutom med ett nytt koncept. 300 kvm öppnar i slutet av mars, berättar Daniel Jighede. Vasakronan ser positivt på det nya året och tror på ännu fler etableringar innanför vallgraven. - Det finns en hel del aktörer som inte finns i Göteborg och som skulle kunna bli bra grannar till modeindustrin framöver. Det är många som vill in, det känns jätteroligt! Det känns som om även modeindustrin har kommit tillbaka och vågar satsa igen. Just nu jobbar Vasakronan med den sista etappen i projektet Perukmakaren som ska vara klart senare i år. - Vi för just nu diskussioner om den stora flaggskeppsbutiken i hörnet Drottninggatan/Fredsgatan, avslöjar Daniel Jighede. Vi ligger i slutförhandlingar med en aktör som vill satsa på en flag ship store här, en känd aktör som vill göra ett statement. Förhoppningsvis landar vi detta nu i vår.

lokalGUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

göteborgs centrum

17


Centrum

växande centrum

i fokus

Wallenstam är igång med sin första etapp av arbetet på Avenyn, det ordentliga startskottet för att förvandla den gamla paradgatan till ett exklusivt shoppingstråk. Dessutom renoveras och frigörs kontorsytor och området förtätas med lägenheter. Förutom Avenyn satsar Wallenstam också på området kring Magasinsgatan och Södra Larmgatan. Här finns en stor utvecklingspotential, enligt Peder Wahlgren, Chef Affärsområde Företag, Region Göteborg/Skåne.

avenyn ska återigen bli paradgata. bild: wingårdhs arkitektkontor

18

peder wahlgren.

Wallenstam riktar just nu sitt mesta fokus till Avenyn, första etappen, ”Avenyn 3135”. - Det här är det ordentliga startskottet för upprustningen och omdaningen av våra fastigheter på Avenyn, förklarar Peder Wahlgren, Chef Affärsområde Företag, Region Göteborg/Skåne. Hela huset på Avenyn 31-35 är nu tömt och baksidan mot Teatergatan riven ner till källaren. Här bygger vi lägenheter, 66 hyresrätter med väldigt hög kvalitet, och även småbutiker i bottenplan för att aktivera hela gatan. Och mot Avenyn bygger vi nya butiksytor i två plan, motsvarande 3 700 kvm. Uthyrningen av butiksytorna pågår för fullt, Wallenstam har tagit hjälp av Jones LangLaSalle. - Vi hoppas kunna sy ihop en intressant butiksmix, det är viktigt att vi får hit de rätta varumärkena som kan lyfta gatan och stärka handeln på Avenyn. I kombination med restauranger och kulturen tror jag vi kan få till något riktigt bra. Vi har kommit igång och känner oss optimistiska! Kontor i toppskick

Förutom nya butiksytor och hyresrätter göteborgs centrum

blir det också kontorsytor i den första etappen. Befintliga kontor är tömda och nästan 4 000 kvm ska renoveras för nya hyresgäster. - Det här blir kontor i absoluta toppskick, garanterar Peder Wahlgren. Det handlar om sex plan totalt där varje plan är 600 kvm. Antingen kan man stycka ner dem till 300 kvm eller docka ihop flera våningar. Enligt Peder Wahlgren är det bra efterfrågan på just större, centralt belägna ytor överlag. - Allmänt är det ju låg vakansgrad nu så vi hoppas det blir bra sug efter de här ytorna. Just nu är det bara en byggarbetsplats men snart kan vi börja visa lokalerna.

därefter står ”Avenyn 3234” på tur. Här gör vi samma sak plus att det förhoppningsvis tillkommer nya butiker. Vi har även spännande planer för Götaplatsen 9, Sibas och Juliens föredetta lokaler. Ett projekt som vi absolut tror kommer lyfta den delen av Avenyn. Förutom satsningarna på Avenyn ska Wallenstam bygga ännu fler bostäder på Engelbrektsgatan. - Det betyder att bara i det här området kring Avenyn kommer vi att kunna förtäta med totalt 300 lägenheter. Det känns väldigt bra eftersom det ju är lägenheter som gör att det här området sticker ut och kan bli levande. Innerstaden lider lite i dag av det faktum att det inte finns så många boende som man skulle vilja ha.

Flera etapper

I den här första etappen blir butiksytorna klara först, runt årsskiftet 2014-2015 slås portarna upp. Resten av etapp ett, kontor och bostäder, blir inflyttningsklara under 2015. Därefter väntar nästa etapp, ”Avenyn 2125”. - Här blir det också bostäder på baksidan, plus en helrenovering av fastigheten,

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

Stor investeringsvilja

På Avenyn väntar även ett gatugestaltningsprojekt som Göteborgs Stad ska genomföra. - Det är vår förhoppning att när vi byggt klart kommer de att rulla ut en matta av vacker stadsmiljö till våra ombyggda fastigheter och att det är fullt färdigt till


Det är viktigt att vi får hit de rätta varumärkena som kan lyfta gatan.

jubiléet 2021. Att jubiléet står för dörren om sju år märks redan nu i centrum, enligt Peder Wahlgren. - Alla som är aktiva i centrala Göteborg är måna om att utveckla stadskärnan, det råder en väldig frenesi. Alla fastighetsägare som är verksamma här bygger och är med och samverkar både med Staden och varandra. Det finns en stor investeringsvilja, alla inser att stadskärnan måste hänga med i utvecklingen. Centrum utökas

Efterfrågan på kontor nära knutpunkter och kollektivtrafik efterfrågas mer och mer, det är en viktig parameter när man söker lokal i dag. - Vi hade gärna skapat mer yta centralt om det hade gått, menar Peder Wahlgren. Istället jobbar vi på att utöka centrum, exempelvis längs med Mölndalsvägen och i Almedals gamla fabriker. Centrum kommer även att växa i takt med alla planerna för Älvstaden. Det är väldigt kul att Göteborgs Stad äntligen vågar mer och tar ett större grepp. De stora visionerna och planerna framöver kommer att utveckla staden på ett jättefint sätt. Men visst står vi också inför utmaningar framöver, bl a med de stora infrastruktursatsningar. De är å andra sidan helt nödvändiga och kommer att gynna staden.

Vi önskar dig en god fortsättning på det nya året! Kontakta mig gärna om du söker ny lokal i Göteborgstrakten. Vänliga hälsningar Niklas Simonsson 19

Utveckla försiktigt

Wallenstam ser även en stor utvecklingspotential i området kring Magasinsgatan och Södra Larmgatan, som kompletterar deras tidigare bestånd på ett fint sätt. - Vi är väldigt glada för fastigheterna vi nyligen köpte kring Magasinsgatan och Södra Larmgatan. Stadsdelen är sinnebilden av vad många vill ha, livsstilsshopping och ett skönt område att hänga i. Vi tänker samarbeta med de aktörer som redan är verksamma där och skapa publika lokaler i någon form. Vi kommer att utveckla området försiktigt och i samverkan med de befintliga verksamheterna, avslutar Peder Wahlgren.

031-701 66 60

goteborg@svenskahus.se svenskahus.se lokalGUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

göteborgs centrum


Centrum

Erika Gummesson Skanska Fastigheter Göteborg

nytt kontorshus växer upp Med flera lyckade kontorsprojekt i hamn satsar nu Skanska Fastigheter Göteborg på ytterligare ett kontorshus i centrala Göteborg. Skanska bygger och utvecklar nu ett grönt hus på Parkgatan vid Gamla Ullevi, med koppling till Trädgårdsföreningen och arbetsplatser på taket. Bygglovet är inlämnat och planen är att kunna sätta spaden i backen i februari.

20

öppna upp huset. En restaurang i bottenplan och även någon annan form av expoyta eller showroom. Vi vill tillföra liv till området även när det inte är stormatcher på arenan. Skanska vill även tillföra andra möjligheter. - Huset kommer att ha tre terrasser i olika våningshöjd, just för att kunna flirta med Trädgårdsföreningen och det gröna. Kanske kan man ha arbetsplatser på någon av de här terrasserna? Vi pratar ju mycket om ett aktivitetsbaserat arbetssätt och varför inte ta det ett steg längre och sitta utomhus och jobba. Även restaurangen kan få en del av detta med möjligheten att odla sina kryddor på terrassen eller ha en trevlig afterwork med kontakt till Trädgårdsföreningen.

Sedan Gröna Skrapan i Gårda såg dagens ljus har Skanska inte legat på Byggstartar i februari latsidan. Alldeles nyligen färBygglovet är inlämnat och Vi tänker digställdes om- och tillbyggjust nu för Skanska diskusnaden av kontorshuset vid jättemycket på Kilsgatan 4 i Gullbergsvass att huset ska och vid årsskiftet stod även tillföra både ÅF-huset i Kallebäck med området och 15 000 kvm kontorslokaler göteborgarna klart. Båda fastigheterna är pre-certifierade enligt LEED något. Platinum och kommer att certifieras enligt EU GreenBuilding. Skanska fortsätter nu sin gröna resa och utvecklingen av flexibla och miljöprofilerade kontorsfastigheter i Göteborg. Vid Parkgatan intill Gamla Ullevi kommer stadsbilden snart att kompletteras med ett kontorshus om cirka 8 500 kvm. - Läget är väldigt bra så detta känns självklart spännande, menar Erika Gummesson, Skanska Fastigheter Göteborg. Huset kommer att ligga perfekt nära knutpunkter och kollektivtrafik, nära ett Heden i förändring, allén och en Trädgårdsförening som verkar vilja öppna upp sig mer. Jobba på taket?

Två huskroppar som hakar i varandra planeras det för, en på tio våningar och en på fem. - Vi tänker jättemycket på att huset ska tillföra både området och göteborgarna något, menar Erika Gummesson. Vi vill skapa en koppling till Trädgårdsföreningens lummiga grönska, samtidigt som vi vill göteborgs centrum

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

sioner med en hyresgäst om cirka en fjärdedel av huset. Förhoppningen är att kunna sätta spaden i backen i februari. - Och vi startar projektet även om inget skulle vara tecknat. Vi vet att vi har en bra produkt i ett bra läge. Att huset ska LEED-certifieras är en självklarhet och med flera lyckosamma projekt bakom sig vet Skanska att det fortfarande finns behov och en efterfrågan på gröna hus, speciellt nyproducerade i centrala lägen. - Hela tiden går den gröna resan framåt. Det har hänt mycket bara sedan vi byggde Gröna Skrapan i Gårda. Företagen har blivit mer medvetna och LEED-kraven högre. Så vi skruvar upp alla reglage och fokuserar än mer på de hållbara frågorna för att skapa arbetsplatser som uppmuntrar till arbetsglädje och kreativitet i det nya kontorshuset på Parkgatan, konstaterar Erika Gummesson avslutningsvis.


LOKALER UTHYRES I PEDAGOGEN PARK På bästa plats i Mölndal kan du nu hyra kontorsyta i Pedagogen Park. Vi kan erbjuda såväl stora kontor på 3000 m2 som mindre på 150 m2. Goda möjligheter att påverka hur kontoret skall se ut. Gott om fria parkeringsplatser. Priser från 1300 kr/m2. K on t ak t

a Kristia n Höglin d 0709 - 83 91 0 8 kristian.h oglind@a spelinram m.se

PEDAGOGEN PARK FRÖLUNDAGATAN 118 WWW.PEDAGOGENPARK.SE

INNOVATIV FASTIGHETSUTVECKLING MED MÄNNISKAN I CENTRUM

GÖTEBORG

Framtidens mötesplats med bästa läget i stan!

30 unika takvåningskontor Från 5 990 kr/mån

Ditt kontor i Göteborg City

Vid Svenska mässan eller Teatergatan/Avenyn Attraktiva och ljusa kontorsmiljöer med bästa läget i stan! En representativ adress med en flexibel kontorslösning kan vara lösningen för dig! Vi erbjuder delat kontor från 1 495 kr/mån, prisvärda telefonitjänster och fräscha konferenslokaler. Bli en del i vårt nätverk!

www.wtcgoteborg.se Kontakt: Mia Meriläinen, mia@wtcgoteborg.se

Mässans gata 18, Göteborg Tel. 031-83 69 07


Centrum

Visste du att... Exercisheden, som gett stadsdelen dess namn, började användas av militären under första hälften av 1700-talet. År 1892 löste Göteborgs stad ut marken. Efter det att försvarsverket längs Vallgraven raserats i början av 1800-talet lades Gamla Allén och Parkgatan ut och Trädgårdsföreningen anlades år 1842. I början av 1880-talet byggdes de första husen längs Sten Sturegatan på Hedens östra sida, med stenhus i norr och landshövdingehus i söder.

ett attraktivt stadsrum

mellan Avenyn, Heden och evenemangsområdet genom att till exempel bygga bostäder med verksamhetslokaler i första våningen hela vägen på parkeringsplatsen efter Engelbrektsgatan. mellan två och fem år

Resan hit har varit lång, men nu verkar det som om frågetecknen om vad som ska hända med Heden kan börja rätas ut. Fotbollsplaner som samsas med en ny stadsfront, ikonbyggnader, park, torn eller kanske en stor arena? Fem arkitektteam har gett fem olika svar på hur den 20 hektar stora ytan ska förädlas och göras mer tillgänglig för göteborgarna. Målet är att Heden ska bli ett attraktivt stadsrum för alla.

Fram till mars pågår en bedömning av de parallella uppdragen. När bygglov har givits ska spaden sättas i jorden. Kommande detaljplanearbete kan förhoppningsvis starta under detta år. Detaljplaneprocessen kan ta mellan två och fem år beroende på eventuella överklaganden. Sedan tar byggkranarna över. De fem förslagen

22

I maj 2012 gav byggnadsnämnden Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra parallella uppdrag för att utveckla Heden som bland annat idrotts- och kulturaktivitetsplats. Ingen vinnare utses men staden kan använda sig av de bästa idéerna i ett kommande detaljplanearbete. Från 7 dec 2013 t o m januari 2014 har alla kunnat lämna synpunkter på de fem förslagen. Nästa steg är att ett eller flera detaljplanearbeten tar vid, vilket innebär fler möjligheter att yttra sig och komma med synpunkter för invånarna.

1. Adepts team förslår fyra bollplaner runt en evenemangsyta som varierar i höjd. Bebyggelsen, som har flera ikonbyggnader, koncentreras kring Sten Sturegatan och Engelbrektsgatan. 2. I förslaget som MA Arkitekters team tagit fram har aktivitetsytorna fått en run-

1

4

Riktlinjer för framtiden

Vissa riktlinjer har utkristalliserats. Staden strävar efter att skapa en blandstad, även bostäder är intressant. Trädallén längs Södra vägen ska sparas. Om träd måste tas ned ska de ersättas med nya, totalt sett ser man gärna ett grönare Heden. Heden ska vara tillgänglig för allmänheten även i framtiden och även i fortsättningen ska Gothia Cup-festerna ha Heden som sitt naturliga nav. Breddidrott och fysisk aktivitet i vardagen ska också få utrymme. Heden ska vara en idrotts- och kulturaktivitetsplats, ett stort offentligt stadsrum som fungerar som en resurs för evenemangsstaden Göteborg. Heden ska även bli en del av en kollektivtrafkpunkt som omfattar Avenyn, Parkgatan och Södra Vägen. Dessutom bör det byggas ett attraktivt, tryggt och effektivt garage med drygt 2500 p-platser under mark. En annan viktig riktlinje är att skapa ett tydligt, attraktivt och tryggt stråk göteborgs centrum

5

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

dare form och omges av en böljande bro. Den fungerar både som löparbana och promenadyta och man kan befinna sig på, över eller under bron. Bebyggelsen har placerats i grönska enligt hus i park-konceptet. 3. Nyréns team tänker sig en ny stadsfront längs Parkgatan och Sten Sturegatan med uteserveringar och kvällssol. Husen har fått dubbla, transparenta bottenvåningar för verksamheter och hela Heden har grön markbeläggning i olika material. 4. En stor arena dominerar förslaget från Tyréns team. De tycker att sportaktiviteterna vid Valhalla och Gamla Ullevi lika gärna kan flytta till Heden. Längs Sten Sturegatan vill de ha en veckad byggnad med bostäder och verksamheter. 5. Wingårdhs team lämnar kvar mycket yta, istället byggs det på höjden. Tre torn, 20 våningar höga, omgivna av lägre bebyggelse mot Engelbrektsgatan och Södra vägen. En diagonalt stråk skär genom en aktivitetspark med fotbollsplaner. (Källa: Göteborgs Stad och Vår Stad)

2

3


Nu skapar vi Kvarteret

De anrika bryggerikvarteren ska bli det coolaste, kontrastrikaste och mest inspirerande stället att ha ett företag på i Göteborg.

www.lyckholms.se


Linda Neidert Marknadsansvarig/ Lokaluthyrning Bygg-Göta AB

Anders Forsling Kundchef Wallenstam

Anders Ohlsson Affärsutveckling, Väst Peab Fastighetsutveckling AB

lokalguidens expertpanel Vi hälsar de medverkande i vår nya Expertpanel 2014 välkomna. I detta första nummer diskuterar de kring vilka misstag man ska försöka undvika vid en flytt och hur man kan stärka sitt varumärke när man byter lokal.

?

Vilka misstag ska man som företag försöka undvika vid en flytt?

24

Linda Neidert, Bygg-Göta – När ni lämnar en lokal är det viktigt att kontrollera uppsägningstid och avflyttningstidpunkt i ert nuvarande avtal. Gör uppsägningen i god tid. Tänk även på uppsägningstider vad gäller exempelvis larm och nätverk. Medför flytten något återställande från hyresgästens sida? Gör en överenskommelse med er hyresvärd om hur lokalen ska lämnas. När ni söker ny lokal är det viktigt att vara tydlig med vad lokalen ska användas till och hur många som ska vistas i lokalen. Detta påverkar bygglov, ventilation, utrymningsvägar m m. Planera er flytt i god tid gällande möbleringsritningar, inköp, nätverk, data/telefoni, larm. Anders Forsling, Wallenstam – Det finns mycket att tänka på vid en flytt. En flytt är ofta mer kostsam än vad man tror och då är det viktigt att företaget ordentligt funderat över vilka värderingar som står till grund för flytten och valet av den nya lokalen. Viktiga frågor man ibland missar kan vara: - Vilket område är attraktivt för att attrahera bra arbetskraft över tid? Bra närservice? Goda kommunikationer? - Var hittar jag den mest lönsamma helhetslösningen per arbetsplats över tid? Smart anpassade lokaler, konkurrenskraftiga til�läggstjänster såsom städning, sophantering expertpanelen

och kanske till och med elavtal. - Vilken hyresvärd kan bäst svara upp mot våra framtids mål med företaget? Relationen med hyresvärden är väldigt viktig och måste kännas rätt. Vilken hyresvärd kan vara den bästa affärspartnern över tid? Vilka erbjuder bäst totallösning för dig som hyresgäst? Miljöprofil, flexibilitet, tillgänglighet, och kapacitet att investera i lokal och fastighet är bara några viktiga parametrar som bör värderas högt. Det är därför viktigt att representanter från företaget är engagerade i visningar och förhandlingar. Anders Ohlsson, Peab Fastighetsutveckling – Många företag är inte färdiga med sina inre processer som organisationsförändringar och nya arbetssätt när de tecknar hyresavtal vilket medför sent påtänkta förändringar i lokalens fysiska utförande och inredningsval inför inflyttningen. Det ger både företaget och hyresvärden utmaningar när det gäller att hålla tidplan och styra kostnader inför nyetableringen. Inte sällan är den flyttansvarige i mindre och medelstora företag en företagsledare som ansvarar för en daglig operativ verksamhet. Det är lätt att underskatta den tid som krävs för att få alla beslut och praktiska detaljer på plats vilket både kan vara kostnadsdrivande och skapa extremt hög arbetsbelastning i känsliga skeden. Vi rekommenderar att företaget i så stor utsträckning som möjligt organiserar sin flytt med interna resurser och så tidigt som möjligt fördelar ansvaret i organisationen. Det underlättar även om processen för nyetableringen är väl förankrad inom företaget redan i ett tidigt skede.

?

På vilket sätt kan ett företag stärka sitt varumärke vid byte av lokal?

Linda Neidert, Bygg-Göta – Varumärket kan stärkas både med hjälp av rätt exponering och skyltning, men även med hjälp av färger och attityd inne i sin lokal. Allt för att stärka företagskänslan. Man kan också lättare attrahera nya medarbetare med ett bra läge och en trivsam lokal.

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

Anders Forsling, Wallenstam – Ja, här finns ett ypperligt tillfälle att beakta varumärket. Man bör alltid ställa sig några viktiga frågor vid byte av lokal. - Kan det geografiska området för mitt nya kontor påverka bilden av företaget? Påverkas företagskulturen genom de anställda som i sin tur är en del i varumärkesarbetet? Ska jag sitta centralt eller perifert i min flyttsatsning? - Vad signalerar den nya lokalen, huset, och grannhyresgästerna? Lokalen får gärna andas företagets värderingar och det man vill stå för. Hur kan jag få min lokal att spegla mitt varumärke? Är hyresvärden dedikerad att hjälpa mig anpassa min lokal med mitt varumärke och företagsprofil som utgångspunkt? - Hur jobbar hyresvärden med frågor som är viktiga för mina värderingar? Finns ett energioptimeringsarbete? Har de hållbarhetsfrågor i fokus? Arbetar de utvecklande med mitt område och min stad? Anders Ohlsson, Peab Fastighetsutveckling – I dialogen med våra hyresintressenter vill vi gärna bidra med vår erfarenhet och kunskap om varumärkesbyggande aspekter redan i det tidigaste skedet. En lokal är för de flesta företag mer än bara tak över huvudet. Det är en av flera strategiska resurser som påverkar hur företaget kan uppnå förväntade resultat. Talar vi om kontor så har lokalen olika funktioner beroende på sammanhang. Det är en arbetsplats för medarbetare, mötesplats för kunder och kanske en skyltplats där företaget kan välja att medvetet profilerar sig som en del i sin strategiska marknadsföring. Valet av kontorslokal, dess läge och funktioner och den känsla den förmedlar i gestaltningsuttrycket påverkar varumärket direkt och indirekt oavsett om företaget väger in den aspekten i beslutet eller inte. Företag som går i flyttankar kan genom aktiva och medvetna val låta lokalen spegla det varumärke man vill stärka och bli en identitetsskapande delkomponent i det övriga strategiska varumärkesarbetet.


Vi har alltid varit lite sålda på Västsverige. – Nu köper vi det. Hör av er om ni har fastigheter till salu, vi ser möjligheterna! kungsleden.se

alltid i topp!

branschledande – varje dag

www.lokalguiden.se

Liggande kvart_Alltid i topp.indd 1

3/5/2013 2:55:06 PM

Kontor på Vasagatan Representativa kontorslokaler, 160-190 kvm. Kontakta: ISS Facility Services AB Bernt Eliasson Tel 0706-22 46 93

ISS kvart nr 1 2014.indd 1

ISS - En av Sveriges största leverantörer av fastighetstjänster.

12/20/2013 11:00:56 AM


pågående projekt

eklandias kontorshus aurora på lindholmen. Bild: eklandia

Här presenterar vi ett urval av pågående projekt i Göteborg med omnejd. Projekten är i olika faser och har hunnit olika långt, men gemensam nämnare är att det finns chans att hyra in sig just här. Kontakta fastighetsägaren direkt om du är intresserad.

eklandias nya kontorshus på lindholmen 26

Eklandia har uppfört Aurora - ett modernt och flexibelt kontorshus på Theres Svenssons gata 7 på Lindholmen. Med omedelbar närhet till vattnet finns här attraktiva arbetsplatser för omkring 500 personer. Aurora har byggts enligt GreenBuildingstandard med höga krav på energieffektivitet och hållbart byggande. Totalt erbjuder Aurora ca 10 000 kvm uthyrningsbar yta i sex våningsplan, med öppna och flexibla ytor med genomskinlighet samt källare med parkeringsplatser. På översta våningsplanet har ett gemensamt utrymme med lounge/mötesrum skapats. Eklandia har på senare tid tecknat flera hyreskontrakt, det senaste med Getinge avseende kontorslokaler om ca 1 300 kvm.

uthyrda i Pedagogen Park, så det finns fortfarande chans att skaffa sug en adress här.

32 000 kvm i pedagogen park, mölndal Aspelin Ramm ger nytt liv åt Pedagogen i Mölndal och skapar Pedagogen Park. Huset från 1974 moderniseras och alla typer av miljöer skapas innanför väggarna. 12 000 kvm hyrdes ut första året och flera företag i olika branscher har valt Pedagogen Park som kan erbjuda ytor från 100200 kvm upp till över 3 000 kvm på samma våningsplan. En lokal kan stå färdig på fyra-sex månader. Nu erbjuder huset även separata rum då ett kontorshotell står klart. Sammanlagt är nu cirka 18 000 kvadratmeter av totalt 30 000 kvadratmeter pågående projekt

plats för fler i åf-huset. bild: skanska fastigheter

plats för fler i åf-huset vid kallebäcksmotet

aspelin ramm fyller pedagogen park med företag. fotograf: eva abelson

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

Skanska Fastigheters kontorshus vid Kallebäcksmotet beräknas stå klart nu i januari. Fastigheten kommer totalt att omfatta ca 16 500 kvm där teknikkonsultföretaget ÅF hyr de större delen av ytorna. De resterande våningsplanen är upp till 1 200 kvadratmeter stora och kan delas på flera sätt. Som hyresgäst är du med och påverkar er egen planlösning.


Ett urval av pågående projekt Är ni intresserade av någon specifik lokal eller ett projekt kontaktar ni fastighetsägaren direkt. Kontaktuppgifter till fastighetsägarna kan ni hitta på lokalguiden.se.

platzer bygger nytt kontorshus i gårda

platzer ska förvandla gårda norra. bild: white arkitekter

Platzer Fastigheter startar sin förvandling av Gårda Norra med kontorshuset 3:14, sex våningar moderna kontor med perfekt skyltläge ut mot E6 och E20. Förutom sex plan med effektiva och moderna kontorsytor kommer huset i Göteborgs färskaste kvarter att ha både takterrasser, gröna innergårdar, härliga ljusinsläpp och nå nivån Miljöbyggnad Silver. I entréplanet vill Platzer även skapa ytor för att vidareutveckla dagens utbud inom handel och/eller service. Platzer har nyligen tecknat ett sexårigt hyresavtal med Försäkringskassan i fastigheterna 3:12 och 3:14 vilket innebär att Platzer startar projektutvecklingen av fastigheten Gårda 3:14. 27

af BYGG bygger kontorshuset glasiären Centrala Älvstaden är det framtida navet i det nya Göteborg. Blandningen av kontor, lokaler och bostäder innebär att ca 60 000 personer kommer bo eller jobba i detta område, vilket är fler än hela Halmstad. I Kvillebäcken, bara fem minuter med spårvagn från Centralstation, har AF Bygg nu påbörjat byggnationen av kontorshuset Glasiären. Ett samverkanshus om 12 600 kvm, med plats för t ex kontor, gym, bank och livsmedelsbutik.

Huset är helt flexibelt bestående endast av en stomme, det finns inte ens stolpar inuti. Med endast tre trapphus med våtrumsenheter runt kan kunderna sätta upp väggar hur de vill, de finns inget som begränsar. Huset beräknas stå klart i slutet av det här året.

ncc bygger kontorshus och galleria i mölndal NCC är en av Mölndals Stads samarbetspartners när man ska skapa ny innerstad i ncc bygger kontorshus i mölndals innerstad. bild: rstudio for architecture

ncc bygger galleria i mölndals innerstad. bild: rstudio for architecture och arkitekterna krook & tjäder

Mölndal. 30 000 kvm galleria, 22 000 kvm kontor och cirka 10 000 kvm bostäder ska NCC stå för. Målet är en stadsnära, lokal galleria som passar in i omgivningen och miljön. Troligen kan det bli tal om byggstart i början på 2015 och en invigning i början på 2017. Men först ut är ett kontorshus för 1 000 arbetsplatser med förmodad byggstart redan under kvartal tre i år. Tomten som ska bebyggas är rund så ett runt hus kändes ganska självklart. Det ska bli parkeringar på de två första planen och sedan en entré direkt från bron. Det nya kontorshuset kommer att spela en viktig roll i arbetet med att knyta ihop stadskärnan med bl a Forsåkersområdet som ska utvecklas till blandstad på andra sidan E6.

lokalGUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

pågående projekt


12 000 kvm nya kontor i krokslätts fabriker

husvärden bygger kontorshus med dubbla glasfasader i krokslätts fabriker söder. bild: wingårdhs arkitektkontor

Husvärden ska utveckla en helt ny stadsdel i Krokslätt och först ut i nya Krokslätts Fabriker Söder är ett kontorshus, K21, signerat Wingårdhs Arkitekter. Huset på 10 400 kvm kommer att miljöklassas som Green Building och Miljöklassad Byggnad - GULD. Huset blir speciellt med dubbla glasfasader på östersidan. Mellan fasaderna är det 3,6 meter, vilket innebär att det här skapas ett extra rum som varken värms upp eller kyls ner. Några av företagen som valt Krokslätt är bl a specialistkliniken Art Clinic och CPAC, ett bolag inom AB Volvo Group och gymkedjan Nordic Wellness. Inflyttningarna är planerade till våren/ sommaren. 28

nytt integreras med gammalt på lyckholms Peab Fastighetsutveckling uppför två nya kontorsfastigheterna vid Lyckholms bryggerier. Fastigheten som uppförs först omfattar 13 våningar med 11 000 kvm kontorsyta och den andra fastigheten omfattar fem våningar med 4 000 kvm kontorsyta. Flexibla ytor plus lunchrestaurang och konferensytor samt utvändiga terrasser ger moderna och attraktiva kontor. Den första etappen innebär också en lättare upprustning av befintliga ytor motsvarande cirka 15 000 kvm. Båda fastigheterna miljöklassas enligt Breeam. Peab flyttar själva in i en av de två kontorsfastigheterna och samlar från och med våren 2015 all verksamhet i Göteborg i ett och samma kontor.

plats för lager och logistik i hamnen NCC utvecklar hamnen i Göteborg med sin 200 000 kvm stora tomt i Arendal och bygger här nya, optimerade lager- och logistiklokaler. 10 000 kvm beräknas kunna byggas per år, vilket betyder att den nya industristadsdelen skulle kunna stå klar om fem-tio år. pågående projekt

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

peab skapar nya kontorsytor på lyckholms bryggerier. bild: erséus arkitekter


Hyror

hyresnivåer och snitthyror

Något man inte kan bortse från i sökandet av ny lokal är hyran. Hyran styrs av ett antal parametrar som exponeringsmöjlighet, standard och läge. Ett A-läge är oftast det mest eftertraktade, men just ert företag kanske gynnas bäst av ett C-läge. Här presenterar vi färska siffror på både hyresspann och snitthyror.

centrum cbd hyresnivåer* kontor 1 700 - 2 700 kr handel 2 500 - 6 000 kr lager -

övr. centrum hyresnivåer* kontor 1 000 - 2 000 kr handel 900 - 3 500 kr lager 500 - 800 kr

30

snitthyra 2 400 kr 4 000 kr

-

snitthyra 1 500 kr 2 000 kr 600 kr

gårda hyresnivåer* kontor 1 300 - 2 300 kr handel 1 500 - 2 600 kr lager -

snitthyra 1 700 kr 2 100 kr -

gamlestaden Hyresnivåer* snitthyra kontor 900 - 1 400 kr 1 200 kr handel 800 - 1 400 kr 1 100 kr lager 400 - 700 kr 600 kr

högsbo/Sisjön hyresnivåer* snitthyra kontor 900 - 1 400 kr 1 200 kr handel 1 000 - 2 500 kr 1 500 kr lager 500 - 700 kr 600 kr

mölndal hyresnivåer* kontor 1 000 - 1 700 kr handel 1 100 - 2 000 kr lager 500 - 800 kr

snitthyra 1 300 kr 1 600 kr 600 kr

hisingen hyresnivåer* snitthyra kontor 900 - 1 500 kr 1 200 kr handel 1 300 - 2 500 kr 1 700 kr lager 500 - 800 kr 600 kr

n älvstranden hyresnivåer* kontor 1 500 - 2 500 kr handel 1 300 - 2 500 kr lager 1 500 - 2 500 kr

snitthyra 2 100 kr 1 700 kr 1 950 kr

borås hyresnivåer* snitthyra kontor 800 - 1 300 kr 1 100 kr handel 1 300 - 2 600 kr 2 000 kr lager 450 - 675 kr 500 kr

hyresnivåer

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

*Hyresnivåerna Hyresnivåerna avser lokaler i A- och B- läge och anger kallhyra exklusive fastighetsskatt. Samtliga siffror är framtagna av Savills.


vasakronan.se


Checklistan Inredning Checklistan för en smidig flytt Se flytten som ett gyllene tillfälle att förändra och förbättra verksamheten. Vår Att-göra-lista och tips på samarbetspartners visar dig vägen till en smidig flytt.

1

2

kontraktet är påskrivet - Utse en flyttansvarig. - Informera de anställda. - Tidplanera flytten. - Beställ flyttbesiktning av fastighetsägaren. - Kontakta eventuell arkitekt, projektledare, entreprenör.

32

FÖRSÄKRING OCH AVTAL - Se över och nyteckna avtal. - Uppdatera din försäkring. - Kontrollera att försäkringen gäller under flytten. - Kontrollera krav från försäkringsbolag och myndighet.

5

4 FRÅN FLYTTFIRMA TILL TRYCKERI - Anlita en flyttfirma. - Beställ demontering/montering av inredning eftersom många flyttfirmor inte åtar sig det. - Beställ nya visitkort, brevpapper, skyltar. - Inventera befintliga kontorsmaskiner och beställ nya om det behövs. Glöm inte kaffe-maskinen!

LARM OCH LÅS - Se över säkerheten i den nya lokalen. Vilken typ av lås- och larmsystem behövs enligt försäkringsbolagets och verksamhetens krav? Ta gärna hjälp av en säkerhetskonsult.

3 BOKA IT, TELE, DATANÄT - Omförhandla eller säg upp avtalen. - Hur ska systemen fungera i verksamheten? - Kan nuvarande system flyttas? - Beställ telefonabonnemang och antal linjer. - Typ av nätverk? Trådlöst eller fast?

6 NY ADRESS OCH POSTHANTERING - Informera om flytten - både externt och internt. - Ändra adress. - Ändra posthanteringsavtal.

lokalguidens samarbetspartners: ComCenter comcenter.nu Team Mate Communication team8.se Tellint tellint.se kontorsmobler.com Weblink Ip Phone weblink.se bellisvaxtmiljo.se Copysolutions copysolutions.se dpj.se larm & säkerhet gravyr.com G4S g4s.se

form & inredning

Kinnarps Accus Ljusreklam Anderssons Kontorsinredningar Bellis Växtmiljö DPJ HolmquistSign

kinnarps.com accus.se

el, tele, data

Telia CHI Elinväst 360-IT Alltele

checklistan

telia.se chiab.se elinvast.se 360-it.se alltele.se

Adlersons Fönsterputs & Städ adlersons.se Bohus Städ bohus.se DS Facility Management dsfm.se Limefield Service Partner limefield.se Skarings skarings.se StädBolaget i Göteborg stadbolaget.net

flytthjälp & lokalvård

Alfa Inredningar alfainred.com Rexab Flytt & Tungtransport rexab.com ABSS abss.se

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

automater

Kaffeknappen kaffeknappen.se


031-744 50 40 / www.palmungmellin.se

Bilden på Båtsmanstorpet Bilden på Båtsmanstorpet

Ny lokal? Gilla läget Gilla läget

Kontor/kombilokal i Marieholm

Kvilletorget på Hisingen eller Båtsmanstorpet i Askim Kvilletorget på Hisingen eller Båtsmanstorpet i Askim Vill du veta mer om lediga lokaler? VillVill duduveta mer om våra lokaler, Ring Marie Tisellmer på om telefon 031-42 46 61 veta lediga lokaler? Ring Marie Tisell Tisell på 031-42 46 61 46 61. kontakta Marie påtelefon telefon 031-42

Lediga lokaler, 240-385 kvm på Marieholmsgatan 54, med trevlig utsikt över älven.

IVAR KJELLBERG FASTIGHETS AB Jungmansgatan 15, 413 15 Göteborg IVAR KJELLBERG FASTIGHETS AB Tel 031-42 84 00, Fax 031-42 84 50, Jungmansgatan 15, 413 15 Göteborg www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se Tel 031-42 84 00, Fax 031-42 84 50, www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se

almung nr 11 2013.indd 1

11/25/2013 11:16:51 ivarkjellbergnr 6 2012.indd 1 AM

Sluta dröm om ett kontor högSt upp i huSet. På övre plan i fastigheten på Sankt Jörgens väg 14 skapar vi nu på 600 kvm ett nytt sätt att mötas: Fyra lokaler i olika storlekar med gemensamt konferensrum och entré. Modernt, tidlöst, utformat efter era önskemål och behov. För visning och information kontakta: Aili Florén, 031-730 54 02, aili.floren@hemso.se

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter i över 90 svenska kommuner samt i Tyskland. Vår vision är att bli den bästa fastighetsvärden för samhällsservice. Vår ambition är att vara ett föredöme i branschen. Mer information på www.hemso.se

Hemsö Fastighets AB • 08-501 170 00 • www.hemso.se

5/25/2012 9:54:51


Inredning

inredning som gör arbetslivet

roligare och enklare

Kinnarps utökar ständigt sitt sortiment och lanserade i höstas en mängd nya produkter med fokus på att förbättra arbetsmiljön. Ambitionen är att göra arbetslivet både roligare och enklare. Utgångspunkten när nya produkter tas fram är välmående, hållbarhet och lönsamhet. Samtidigt ska produkterna klara högt ställda hållbarhetskrav och vara prisvärda, en ekvation som inte alltid är så enkel. I höstas lanserades produkter under varumärkena Kinnarps, Drabert och MartinStoll. Här är produkter att inspireras av.

34

Hotspot -loungestol. Hotspot har funnits på den tyska marknaden sedan tidigare, men lanseras nu på samtliga Kinnarps marknader. Namnet kommer från ytan med öppen wi-fi, en så kallad hotspot, en plats för uppkoppling och avkoppling. Hotspot har ett tydligt formspråk och funktionalitet och är formgiven av code2design. Det generösa armstödet gör det möjligt att sitta varierat och kan fungera både som avlastningsyta och arbetsyta.

Ensencia - arbetsstol. Designern Daniel Figueroa har skapat Esencia, en arbetsstol väl värd sitt pris, då den är lätt att anpassa efter varje enskild användare med enkla och logiska reglage. Samtidigt är den ett estetiskt lyft och har enligt designern själv ”så mycket själ och personlighet”. Stolen har försetts med en så kallad Synchronemekanism och ryggen är klädd i 3D-mesh. Esencia erbjuds i sex färgvarianter för ryggen, sitsen går att kombinera med alla tyger i Kinnarps tygkollektion.

Multicom - mötesbordsserie. Multicom är en flexibel bordsserie som ska passa såväl video- och webbkonferenser som utbildningstillfällen och stormöten. Serien finns i många olika utföranden – som ståbord, mötesbord, bord för enskilda arbetsplatser och avställningsbord. Konstruktionen gör det möjligt att bygga olika formationer, allt från cirkulära mötesplatser till traditionella långbord. Multicom är dessutom anpassad för dagens teknik med stilrena lösningar för nätverks- och strömanslutning

inredning

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se


Serie(P) - Sitt- och stårbordsserie. Serie [P] introducerades på marknaden år 2011, nu släpps denna prisvärda serie på nytt med ett uppdaterat formspråk. En fasad kant på bordskivan ger ett klassiskt och svävande uttryck, serien går också att få med en skjutbar skiva vilket förenklar hanteringen av kabeldragning och ger ett städat intryck.

Trixagon - förvaring. Bivaxkakor, snöflingor och sköldpaddsskal har fungerat som inspirationskällor i den nya serien Trixagon, som består av bord, pall och förvaring. Den återkommande formen är sexkanten – hexagonen – en komplex men samtidigt självklar form som är naturens egen byggsten. På samma sätt som bina bygger sina vaxkakor kan man sätta ihop möblerna i Trixagonserien i större eller mindre grupper, allt efter eget behov och tillfälle.

35

Polar - fåtölj och soffa. Senor - arbetsbord, mötesbord, sidebord. Senor är en exklusiv serie med ett minimalistiskt formspråk som speglar en känsla av lugn och klarhet. Formgivaren bakom denna serie är Volker W. Eysing, en prisbelönt tysk designer och som bland annat har vunnit det prestigefyllda Red Dot Design Award. I formgivningsarbetet har han utgått från en tanke som har följt med genom hela processen. Denna gång var det kurvan, som var tanken och själva sinnebilden för designen och resultatet blev Senor – en serie med hantverksmässig omsorg om detaljerna.

Polar soffa och fåtölj är skapade för att dra uppmärksamheten till sig. Formspråket är svävande och graciöst, med ett stort mått av personlighet. Valet av klädsel kommer bli avgörande för om man vill förstärka 50-talets cafékänsla, 70-talets stålrörsdesign, eller om man hellre väljer ett sobert uttryck a la 2013. Polar är formgiven av Wolfgang C. M. Metzger, en erkänt duktig formgivare vars design prisats med internationella designpriser. Kinnarps har tidigare sålt Polar på den tyska marknaden, nu introduceras den i resten av världen.

Mento - arbetsstol. Stolen Mento ingår i Serie(P). Utöver produkterna som nämns överst på sidan, sitt- och ståbordsserien, ingår både arbetsstolar och mötesstolar. Allt under varumärket Drabert.

lokalGUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

inredning


akvarium ger

bättre arbetsmiljö Ett akvarium på arbetsplatsen kan ge många olika positiva effekter. Dels kan det fungera på ett avstressande och lugnande sätt samtidigt som det blir en vacker samlingspunkt på kontoret som möjliggör neutrala samtalsämnen och ett gemensamt engagemang. Hyr man akvarium är det dessutom bara att njuta av fiskarna, medan uthyrningsföretaget tar hand om all skötsel.

36

Ett akvarium kan ha flera olika syften på en arbetsplats. Enligt Martin Franzén, ägare av akvarieuthyrningsföretaget Akvarievärlden, finns det två varianter. Antingen är akvariet till för de anställda eller också för kunder och andra besökare. I de fall akvariet är tänkt för besökare handlar det i många fall om att skapa en fin miljö i entrén eller väntrummet där man ofta får vänta en stund innan man blir mottagen. – Även om det ligger tidningar där hinner man sällan läsa dem under den stund man sitter och väntar. Då kan det vara trevligt att ha ett fint akvarium att vila ögonen på istället. Hos många företag kommer man som besökare till en låst dörr, oftast en glasdörr, har Martin Franzén och hans kollegor märkt. Man ringer på dörrklockan och får sen stå och vänta. Många företag har inte heller någon fast receptionist utan det är de som sitter närmast dörren som ska öppna, vilket gör att det kan ta ett tag. – Väntan har vi svårt för. Även om man väntar i tio sekunder tycker man att det känns som fler minuter innan någon öppnar. Detta har flera av våra kunder löst genom att placera ett akvarium, genom glasdörren, väl synligt. Istället för med sura miner reagerar besökaren ofta med ett glatt ”Vilket fint akvarium ni har!”, säger Martin Franzén.

toret har man ofta fönster att titta ut genom, men mitt i lokalerna, där lunchrummet lätt hamnar, saknas fönster och dagsljus. Där kan ett akvarium tillföra både ljus och liv vilket får rummet att kännas trevligare och mer ombonat. – Många arbetsgivare säger dock till en början: ”Men vi har inte tid att sitta och titta på det här akvariet.” Jag vet inte om de är oroliga för att personalen ska sitta och titta på fiskarna hela dagarna istället för att jobba. Men det är inte det det är till för, utan det är de där korta ögonblicken när man passerar. Lite på samma sätt som en tavla på väggen, fast mer levande. Eller de gröna växterna man har på kontoret, vi sitter inte och tittar på dem i flera timmar, men tar man bort dem blir det väldigt tomt och tråkigt. En del tycks tro att fiskar är helt själslösa och ingenting man kan fästa sig vid. Men faktum är att många av Akvarievärldens kunder har döpt sina fiskar och tycker väldigt mycket om dem. På rasterna blir det lätt att man pratar mycket jobb om man av olika anledningar inte känner för att prata så mycket om sitt privatliv. Då det i längden också kan bli lite tråkigt med de klassiska samtalsämnena väder och vad man sett på TV, kan akvariet vara välkommet och neutralt att prata om och gemensamt engagera sig i. Avstressande arbetsmiljö

Studier visar att blodtrycket sänks om man tittat på ett akvarium en stund varje dag, effekten består därefter dessutom i ett halvår. Om man är stressad kan det vara svårt att bryta det tankemönstret. – Om då fiskarna mentalt för dig till en annan situation, där du inte var stressad, mår du bättre. Det tror jag också har mycket att göra med att man bara sätter sig och tittar på någonting och för en stund inte tänker på alla måsten. Det blir som en typ av meditation. Flera kunder har berättat att de genom att titta på fiskarna förs till en annan plats. De associerar till Thailandsresan, segelsemestern eller lantstället. Med andra ord till semester, ledighet, natur och positiva upplevelser.

Tillför ljus och liv

Naturens läkande kraft

Ett akvarium kan också bidra med mycket för de anställda. Vid arbetsplatserna på kon-

Enligt Martin Franzén kan akvariet faktiskt ha betydelse utifrån våra grundläggande in-

inredning

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

Tips! •

Placera akvariet på en plats där det inte är så ljust, där gör det sig bäst. Aldrig nära ett fönster då det kan bli för varmt för fiskarna om det är soligt.

Välj gärna stora och färgstarka fiskar om ni vill att de ska synas på långt håll.

Jobbar ni under kontorstid väljer ni dagaktiva fiskar. Jobbar ni i skift kan ni välja en blandning av dag- och kvällsaktiva fiskar.

stinkter och för hjärnans funktion. Undersökningar visar nämligen att reptilhjärnan kräver tillgång till vissa saker som den uppfattar som livsviktiga för att kunna slappna av och för att vi ohämmat ska kunna använda övriga delar av hjärnan. – Först och främst kräver reptilhjärnan närheten till vatten, för utan vatten kan vi ju inte leva. Närhet till natur betyder tillgång till mat, så det ska finnas exempelvis gräs, samt gärna några träd där vi kan söka skugga eller klättra upp och gömma oss om vi behöver fly. Om vi kan se något som reptilhjärnan associerar till vatten och natur, det kan räcka med ett akvarium och en krukväxt på kontoret eller att man har utsikt över en park med gräs, träd och en fontän, är den nöjd och avslappnad och vi blir inte stressade i onödan. Det är egentligen inte svårt att förstå logiken – om man inte känner sig trygg i en miljö och att man upplever att det inte finns tillgång till mat och vatten – det är klart att det kan upplevas som stressande. Även om du inte tänker på det aktivt. Det är förstås ingen slump att prisbilden och efterfrågan blir en helt annan på hotell och bostäder så fort det finns lite utsikt över vatten. Det finns också forskning som visar att naturen har en läkande kraft, en kraft som även fungerar om vi flyttar in den inomhus. Vissa sjukhus i Sverige har med hjälp av naturinslag på avdelningarna ökat såväl patienternas som personalens välbefinnande. På Centralsjukhuset i Kristianstad exempelvis har en traditionell vårdavdelning omvandlats till en avdelning som har naturen som inspirationskälla. Bland annat har de i korridoren, dagrummet samt i ett av vårdrummen akvarier för att skapa lugn.


Inredning

I studier som gjorts i USA har man kommit fram till att patienter som har parkutsikt tillfrisknar fortare och kräver färre vårddagar efter operation. – Har du ett akvarium på arbetsplatsen, då har du i alla fall en vatten- och naturanknytning genom fiskarna, konstaterar Martin Franzén. Så går det till

När man som företag vill hyra akvarium och har kontaktat uthyrningsföretaget kommer de på ett personligt besök för att ta reda på vad som önskas, för vem det är tänkt och vart det är lämpligast att placera det. Hos Akvarievärlden är detta besök kostnadsfritt. – Akvariet får man prova i två veckor innan man bestämmer sig. Vi inreder akvariet med fiskar och växter och därefter tar vi hand om all skötsel.

Har man ett vanligt sötvattenakvarium kommer Akvarievärlden var tredje vecka för att byta vatten, skölja filter, putsa rutor, fylla på med mat och ta bort växtblad som blivit fula. Saltvattenakvarier kräver skötsel varje vecka. Utöver dessa skötseltillfällen har Akvarievärlden jour. – Eftersom det är levande varelser det handlar om kan det alltid hända saker. Fiskarna kanske blir sjuka, en fisk dör eller ett blad vissnar. Jouren garanterar att akvariet alltid är vackert och välskött, säger Martin Franzén. Eftersom Akvarievärlden bygger specialdesignade akvarium anpassade efter både platsens mått och resterade inredning är valmöjligheterna oändliga. När det kommer till fiskarna finns det 10 000-tals olika fiskarter att välja mellan. Att hyra ett akvarium inklusive fiskar och all skötsel kostar

från 1 000 kr/månad. Stora, färgstarka och aktiva

Det vanligaste är att man väljer ett sötvattenakvarium. – Många vill ha stora fiskar som syns på längre avstånd. Av den anledningen är det också en bra idé att välja fiskar med starka färger som simmar sakta. Därför är den klassiska guldfisken väldigt omtyckt - den är stor, rund och röd. Till ett företagsakvarium bör man givetvis även välja fiskar som är aktiva på dagen. – Nattaktiva fiskar är rätt så meningslösa på ett företag där man jobbar under kontorstid. På företag där man jobbar skift kan man förstås blanda dagaktiva och kvällsaktiva fiskar för att få liv och rörelse i akvariet under samtliga arbetspass, säger Martin Franzén avslutningsvis. foton: Anders Jönsson

lokalGUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

inredning

37


Konferens Inredning

konferens och

bowling för alla Anläggningen Strike & Co ligger mitt i Gamlestadens fabriker, lättillgängligt både med bil och kollektivtrafik. Här erbjuds konferens för små och stora sällskap, mat gjord på bra råvaror och bowling som stående aktivitet. Men anläggningens 4 200 kvadratmeter erbjuder även fler möjligheter om behovet finns.

38

Strike & Co slog upp portarna för nio år ferensrum finns till förfogande, ett mindre sedan och har sedan dess utvecklats i sina för upp till 12 personer, ett för 30 personer lokaler i Gamlestaden. I dag är det den i U-sittning och det största kan ta upp till största bowlinganläggningen i Göteborg. 185 personer eller delas av till två sepa- Vi har successivt växt i de rata rum. Det finns även möjlighet att här lokalerna, berättar Hans abonnera hela anläggningen. Johansson, ägare Strike & - Att även kunna erbjuda Co. Bland annat så har mat för det större sällskapet är Att även kunna restaurangdelen tillkomen av våra styrkor, menar Hans erbjuda mat för mit. Här erbjuder vi både Johansson. Buffén är populädet större sällluncher, buffé och á la rast, den passar alla. Och för carte på kvällarna. I vår oss är det viktigt att jobba med skapet är en av bransch har maten blivit bra råvaror. våra styrkor. viktigare och viktigare. Vi Bjuder på bowling har många återkommande Det vanligaste upplägget är dagkongäster och att vi erbjuder ferens och mat, men i alla paket bjuder just bra mat tillsammans Strike & Co på en timmes bowling, om den med bra service är ofta anledningen till att genomförs innan kl 17. de kommer tillbaka. - Under dagen har företagen möjlighet Komplett erbjudande att lägga bowlingen precis när det passar I dag kan Strike & Co erbjuda ett komplett dem. Kanske i samband med lunch eller konferenserbjudande med både mat, bowsom start eller avslutning på dagen. Och ling och relax. bowling kan alla spela, det är en bra aktivi- Jacuzzi och bastu är perfekt om man tet. Alla kan tävla mot alla, det kräver inga vill koppla av lite efter bowlingen eller konsärskilda kläder, ingen speciellt kondition ferensen. Just nu bygger vi om den avdeloch det är en aktivitet som man lätt kan ningen. mingla kring. Kanske vill man köra discoDet spelar ingen roll om företaget är bowling på kvällen? litet eller stort, här skräddarsys dagen så att För företag som kommer utanför Göden blir både rolig och givande. Tre konteborg kan man erbjuda en helhetslösning konferens

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

även vad gäller boende. - Vi samarbetar med Hotell Örgryte i första hand för de som kommer utanför staden, berättar Hans Johansson. Fler möjligheter

De 4 200 kvadratmetrarna erbjuder fler möjligheter än bara traditionell sittande konferens. Här finns gott om plats för mingel, utställning, produktlansering, kundevent m m. - Vi har t o m haft billansering här, berättar Hans Johansson. Ytorna ger Hans Johansson också möjligheten att framöver skapa en sportsbar, tillgänglig för alla. - Vi har planer på att skapa en plats att umgås och hänga. Jag har mycket föreningsliv här, då kan de stanna kvar efter träning och kolla fotboll t ex. Nu när Gamlestaden växer kommer det dessutom behövas fler ställen att umgås på. Att Gamlestaden utvecklas ser Hans Johansson bara som positivt. Läget, som redan i dag är lättillgängligt, kommer att bli ännu bättre med knutpunkt för både bussar, spårvagnar och tåg från och till Trollhättan. Här ska även byggas blandstad, vilket betyder mer plats för både företag och boende.


Tips för en lyckad konferens När ni spenderar pengar på en konferens är det viktigt att få ut så mycket som möjligt av investeringen och det görs bäst genom att sätta tydliga och konkreta mål.

39

lokalGUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

konferens


Ett urval av anläggningar från

GOD MORGON, FRUKOST FÖR EN ELLER 40? Frukostmöte på Rica Hotel No. 25 i Göteborg. Pris 199 kr person inkl. frukost och lokal. Tel. 031-771 00 80 | meetings@rica.se | www.rica.se StockholmsOMRÅDET CIP Global Executive Search

Stockholm City Conference Centre Drottninggatan 71 B, Sthlm Bokning, 08-506 166 50

Gunnebo Slott & Trädgårdar Christina Halls Väg, Mölndal Bokning, 031-334 16 00

Scandic Opalen

Engelbrektsgatan 73, Göteborg Johan Taaning, 031-751 53 09

First Hotel Grand Alingsås

Bankgatan 1, Alingsås Mathilda Krantz, 0322-670119

Malmö Airport Malmö Airport, Sturup Visitor Center, 010-10 945 00

Roslagstullsbacken 20B, Sthlm Isabelle Coleman, 08-768 37 31

Kompetenscenter Stockholm Strandvägen 7A

Fleminggatan 7 Stockholm Erik Anderquim, 08-510 638 85

Gamla Ullevi restaurang & Konferens Parkgatan 55, Göteborg Mia Jonsson, 031-710 37 90

Skåne

Strike & Company Gamlestadsvägen 2, Göteborg Hans Johansson, 070-716 51 61

Bykrogen i Österslöv Lövens väg 30, Österslöv Kim Svensson, 044-22 60 00

Strandvägen 7A, Stockholm Ida Tengman, 08-586 107 02

Malmö Konferenscenter

Scandic Crown

40

T-House Engelbrektsplan 1, Stockholm Aldo Villacorta, 070-421 50 22

Stockholm Konferenscenter Dalarnas Hus

Elisero Hotell Lillhagsvägen 127, Göteborg Anne Jonsson, 031-55 39 82

Polhemsplatsen 3 Göteborg Kristian Sandahl, 031-7515109

Utmaningarnas Hus

Grand Hotel Garden

Universeum

The Park Sweden AB Sveavägen 98, Stockholm Charlotta Wahlberg, 076-877 14 77

västra götaland

Aschebergsgatan 44, Göteborg Helen Sylvan, 031-705 07 40

Olof Palmes Plats 1, Malmö Kajsa Törnell, 040-350 350

Geijersgatan 8, Malmö Olle Sjölund, 040-510 175

Vasagatan 46, Stockholm Stefan Westermark, 08- 545 141 30

Ekocentrum

Tyringe Kurhotell Sanatorievägen 15, Tyringe Dan Åstedth, 0451-577 70

Södra Vägen 50, Göteborg Gunilla Lexö, 031-335 64 30

Baltzarsgatan 20, Malmö Bokning, 040-665 60 00

World Trade Center Malmö

Jungmansgatan 12, Malmö Bokning, 040-627 11 00

Pensionat Styrsö Skäret Styrsö Ola Tulldahl, 031-973 230

Södra Porten Konferens Seaside Björkö Björkö David Lyckdal, 031-929 410

Klara Konferens Vattugatan 6, Stockholm Elinor Sommervall, 08-411 79 03

övriga sverige

Flöjelbergsgatan 1, Mölndal Bokning, 073-436 67 59

Malmö Arena Arenagatan 15, Hyllie Jenny Zackrisson, 040-642 04 88

Trade Center Kristian IV:s väg 3, Halmstad Elisabeth Malesjö, 035-710 28 71

Säröhus Säröhusvägen 12, Särö Viktoria Dahl, 031-93 60 90

Nya Ullevi Grand Hotel Opera Victory Hotel

Nils Ericsonsgatan 23, Göteborg Bokning, 031- 61 71 19

Ullevigatan, Göteborg Bokning, 031-739 09 50

AF Borgen Sandgatan 2, Lund Kerstin Thörnqvist, 046-38 49 05

Lilla Nygatan 5, Stockholm Kicki Pallin Serby, 08-50 64 00 00

Comwell Varbergs kurort Nils Kreugers Väg 5, Varberg Bokning, 0340-62 98 02

STRIKE & Co - Vi finns både i Göteborg och Örebro 031-27 26 27

strike.indd 1

konferensbanken

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

019-123 799 1/2/2014 2:43:46 PM


copysolutions sverige AB l Box 451 l 401 27 Göteborg T 031 80 61 50 l F 031 80 68 30 l E info@copysolutions.se l www.copysolutions.se

Märkesoberoende inom dokumenthantering.

Copysolutions erbjuder allt från copyprinters, skrivare och konsultation till service- och individuella avtalsupplägg. Vi tillhandahåller också programvaror för skanning med OCR-tolkning och fakturahanteringssystem som passar alla fabrikat och affärssystem.

Copysolutions nr 8 2012.indd 1

8/22/2012 11:51:20 AM


ÅRETS UTHYRARE utses i samband med uthyrningsbranschens viktigaste

UTBILDNINGSDAG Moderator: Kristin Kaspersen Inspirationsföreläsare: Michael Södermalm Konferencier: Niklas Andersson Underhållning: Loreen

Anmäl dig nu! Utbildningsdagen är den 30 januari 2014 på Berns i Stockholm. Anmälan och information: www.aretsuthyrare.se/anmälan eller info@lokalguiden.se. Begränsat antal biljetter. Pris 2 900 kr ex moms.


Fastighetsägarna 100-tals lediga lokaler i Västra Götaland I registret finns ett urval av fastighetsägare med lediga lokaler i Västra Götaland. Vill du veta mer om en specifik lokal kontakta respektive fastighetsägare eller besök deras webbsida. Kontaktuppgifter och webbadress finns i anslutning till företagens presentation. Registret nedan anger vilken sida fastighetsägarna presenteras på.

sid 44

sid 45

sid 51

sid 51

sid 52

sid 52

sid 53

sid 53

sid 54

sid 54

sid 46

sid 58

sid 58

sid 55

sid 58

sid 55

sid 47

sid 56

sid 49

sid 57

sid 50

Kållereds fastighets AB

sid 48

sid 56

sid 57

sid 58

sid 58

WIKLUNDS FASTIGHETSFÖRVALTNING

lokalGUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

fastighetsägarna

43


Aberdeen Asset Management

Ann-Sofie Claesson 031-727 60 20 ann-sofie.claesson@aberdeen-asset.com

Kontakt växel: 031-727 60 00

Aberdeen Asset Management är global oberoende kapitalförvaltare som investerar för kunders räkning i aktier, räntebärande investeringar, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag. I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om ca 30 miljarder kronor fördelat på ca 230 fastigheter över hela landet.

Kortfakta Antal lediga lokaler i regionen: Antal lediga kvadratmeter regionen:

32 22 337

Vi har lediga lokaler i följande områden: Gamlestaden, Lilla Bommen/Holmen, Majorna, Inom Vallgraven, Vasastaden

OMRÅDE

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

GAMLESTADEN

Gamlestadsvägen 4

280 m²

Kontor

Ann-Sofie Claesson: 031-727 60 20

Gamlestadsvägen 4

528 m²

Kontor

Ann-Sofie Claesson: 031-727 60 20

Gamlestadsvägen 4

1 932 m²

Kontor/Lager

Ann-Sofie Claesson: 031-727 60 20

INOM VALLGRAVEN

Trädgårdsgatan 1

595 m²

Kontor

Ann-Sofie Claesson: 031-727 60 20

MAJORNA

Fiskhamnsgatan 2

313 m²

Kontor

Ann-Sofie Claesson: 031-727 60 20

44

KONTOR 1 390 KVM

Adress: Gamlestadsvägen 4, Gamlestaden Kontakt: Ann-Sofie Claesson, 031-727 60 20

KONTOR 996 KVM

Adress: Lilla Bommen 5-7, Lilla Bommen/Holmen Kontakt: Ann-Sofie Claesson, 031-727 60 20

Fler lediga lokaler hittar du på www.aberdeen.se

fastighetsägarna

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se


Aspelin Ramm Fastigheter Kontakt växel: 031-760 11 90

Aspelin Ramm Fastigheter AB är ett handlingskraftigt fastighetsutvecklingsbolag med finansiell styrka. Vi etablerades i Göteborg år 2000 och har sedan starten initierat och utvecklat en rad olika fastighetsprojekt i Västsverige och Stockholm. I första hand butiks- och kombinationsfastigheter, men på senare tid även hotell- och bostadsfastigheter. Som en solid och ansvarsfull fastighetsutvecklare lägger vi vikt på att byggnaderna ska utgöra värdefulla element i stads- och landskapsbilden. Vi försöker förstå hur förändringarna i ett samhälle ställer nya krav på lokaler, bostäder och miljöer – för såväl företag som privatpersoner. Centrala värden som ligger till grund för vårt utvecklingsarbete är god arkitektur, slitstarka och passande material samt respekt för miljön och omgivningen.

Kristian Höglind 070-983 91 08 kristian.hoglind@aspelinramm.se

Kortfakta Antal lediga lokaler i regionen: Antal lediga kvadratmeter regionen:

10 17 000

Vi har lediga lokaler i följande områden: Mölndal, Göteborg, Kungsbacka, Varberg

OMRÅDE

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

MÖLNDAL

Frölundagatan 118

150-3 500 m²

Kontor

Kristian Höglind: 070-983 91 08

TORSLANDA

Gamla Flygplatsvägen 24-28

3 700 m²

Butik/Kontor

Kristian Höglind: 070-983 91 08

45

KONTOR 150-3 500 KVM

Adress: Frölundagatan 118, Mölndal Kontakt: Kristian Höglind, 070-983 91 08

BUTIK/KONTOR 3 700 KVM

Adress: Gamla Flygplatsvägen 24-28, Torslanda Kontakt: Kristian Höglind, 070-983 91 08

Fler lediga lokaler hittar du på www.aspelinramm.se

lokalGUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

fastighetsägarna


Husvärden AB

Håkan Lundqvist 031-67 87 05 hakan.lundqvist@husvarden.com

Kontakt växel: 031-67 87 00

Husvärden AB är ett fastighetsbolag med kompetens inom bland annat fastighetsförvaltning och uthyrning av lägenheter och kommersiella lokaler. I förvaltningen ingår ca 110 000 kvm lokaler, belägna framförallt i Mölndal. Bland de mest kända fastigheterna är Krokslätts Fabriker. Långsiktig förvaltning, nära kontakt med hyresgästerna och ett aktivt engagemang är det som kännetecknar verksamheten. Husvärden arbetar varje dag för att människor, företag och hus ska utvecklas och trivas tillsammans.

Kortfakta Antal lediga lokaler i regionen: Antal lediga kvadratmeter regionen: Vi har lediga lokaler i följande områden: Kållered, Krokslätt, Mölndal, Västra Frölunda

OMRÅDE

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

KÅLLERED

Ekenleden 15 A

80-230 m²

Kontor

Håkan Lundqvist: 031-67 87 05

Ekenleden 11

530 m²

Kontor / Lager

Håkan Lundqvist: 031-67 87 05

Ekenleden 11

480 m²

Kontor / Lager

Håkan Lundqvist: 031-67 87 05

MÖLNDAL

Krokslätts Fabriker 14

320 m²

Kontor

Håkan Lundqvist: 031-67 87 05

VÄSTRA FRÖLUNDA

Amalia Jönsson gata 5-9

2 400-7 400 m² Produktionslokal

46

KONTOR 965 KVM

Adress: Krokslätts Fabriker 9, Krokslätt Kontakt: Håkan Lundqvist, 031-67 87 05

7 13 075

Håkan Lundqvist: 031-67 87 05

KONTOR 1 300-3 150 KVM

Adress: Göteborgsvägen 95, Mölndal Kontakt: Håkan Lundqvist, 031-67 87 05

Fler lediga lokaler hittar du på www.husvarden.com

fastighetsägarna

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se


PEAB Fastighetsutveckling AB Kontakt växel: 031-700 84 76

Peab Fastighetsutveckling Göteborg har stor bredd och långt erfarenhet i att förädla och utveckla områden och mark för kommersiella lokaler eller ändamål - såsom kontor, köpcentrum, hotell, industrier, idrottsanläggningar m.m. Fastighetsutveckling utgår från åtta geografiska marknadsregioner: Stockholm, Mellansverige, Öresund, Väst, Sydost, Nord, Oslo och Helsingfors. Här kan du ta del av pågående fastighetsutvecklingsprojekt i Göteborg. Lyckholms som ägs av Fastighet AB Centur, är ett av de hetaste projektet i Göteborg, fastigheten ligger intill Liseberg i centrala Göteborg. Det är en historisk fastighet med ett mycket bra läge. Det gamla anrika bryggeriet vid Lyckholms har återigen blivit ett livfullt område. Nya kontorsbyggnader uppförs nu intill de äldre bryggeribyggnaderna.

Börje Eckegren 031-700 84 76 borje.eckegren@peab.se

Kortfakta Antal lediga lokaler i regionen: Antal lediga kvadratmeter regionen: Vi har lediga lokaler i följande områden: Almedal

OMRÅDE

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

ALMEDAL

Skårs Led 2

7 000 m²

Kontor

Börje Eckegren: 031-700 84 76

Skårs Led 2

1 500 m²

Kontor

Börje Eckegren: 031-700 84 76

Skårs Led 2

860 m²

Kontor

Börje Eckegren: 031-700 84 76

Skårs Led 2

1 000-2 000 m² Kontor

Börje Eckegren: 031-700 84 76

Skårs Led 2

1 000-4 000 m² Kontor

Börje Eckegren: 031-700 84 76

KONTOR 3 000 KVM

Adress: Lyckholms Fabriker, Almedal Kontakt: Börje Eckegren, 031-700 84 76

7 20 000

47

KONTOR 1 000-6 000 KVM

Adress: Lyckholms Fabriker, Almedal Kontakt: Börje Eckegren, 031-700 84 76

Fler lediga lokaler hittar du på www.lyckholms.se

lokalGUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

fastighetsägarna


Skanska Skanska Fastigheter FastigheterGöteborg AB Kontakt växel: 010-448 00 00

Mats Dynevik 070-634 28 80 mats.dynevik@skanska.se

Ett bra geografiskt läge på fastigheterna är grundförutsättningen för vår verksamhet. Vad gäller kontor är vi i Sverige lokaliserade till Stockholm, Malmö och Göteborg. Logistik och handelsplatser jobbar vi med över hela landet. Hållbara fastigheter och energieffektivitet är självklarheter när vi ska genomföra våra projekt. Alla kommersiella fastigheter som vi utvecklar certifieras i enlighet med miljöcertifieringssystemet LEED. En arbetsplats är så mycket mer än bara väggar och tak. När vi utvecklar våra kontorsfastigheter utgår vi från fyra fokusområden – läget, hållbarhet, arbetsmiljö och lönsamhet. Vårt mål är att skapa arbetsplatser som uppmuntrar till arbetsglädje och kreativitet.

48

OMRÅDE

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

GAMLESTADEN

Torpavallsgatan 4

400-1 300 m²

Butikslokal

Erik Hultsbo: 010-448 28 18

GULLBERGSVASS

Kilsgatan 10

161 m²

Kontor

Elie Abdi: 010-448 11 93

GÅRDA

Johan på Gårdas Gata 5

803 m²

Kontor

Elie Abdi: 010-448 11 93

HISINGS BACKA

Importgatan

3 000-5 000 m² Produktionslokal

Henrik Ahnström: 010-448 43 49

KUNGÄLV

Solbräcke

1 000-8 000 m² Produktionslokal

Henrik Ahnström: 010-448 43 49

KONTOR 262-2 650 KVM

Adress: Grafiska Vägen 2, Almedal Kontakt: Mats Dynevik, 010-448 44 43

KONTOR 330-3 060 KVM

Adress: Kilsgatan 4, Gullbergsvass Kontakt: Mats Dynevik, 010-448 44 43

Fler lediga lokaler hittar du på www.skanska.se

fastighetsägarna

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se


Vasakronan AB

Stefan Backlund 031-743 42 63 stefan.backlund@vasakronan.se

Kontakt växel: 031-74 34 25

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vi äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Vårt fastighetsbestånd omfattar 190 fastigheter med en total area om cirka 2,6 miljoner kvadratmeter (30 september 2013). Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 86 miljarder kronor. Organisationen består av fyra geografiska regioner – Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Antal anställda uppgår till 348.

Kortfakta Antal lediga lokaler i regionen: Antal lediga kvadratmeter regionen:

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

CENTRUM

Kungsgatan 50

500 m²

Kontor

Stefan Backlund: 031-743 42 63

GÅRDA

Gårdatorget 2

313 m²

Kontor

Stefan Backlund: 031-743 42 63

INOM VALLGRAVEN

Götgatan 16

50 m²

Kontor

Eva Techel: 031-743 42 38

Drottninggatan 13

119 m²

Butikslokal

Eva Techel: 031-743 42 38

Norra Hamngatan 18

57-77 m²

Kontor

Eva Techel: 031-743 42 38

KONTOR 321 KVM

Adress: Gårdatorget 1, Gårda Kontakt: Stefan Backlund, 031-743 42 63

11 063

Vi har lediga lokaler i följande områden: Lilla Bommen/Holmen, Gårda, Inom Vallgraven, Nordstaden, Centrum

OMRÅDE

NORDSTADEN

29

49

KONTOR 285 KVM

Adress: Västra Hamngatan 12, Inom Vallgraven Kontakt: Stefan Backlund, 031-743 42 63

Fler lediga lokaler hittar du på www.vasakronan.se

lokalGUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

fastighetsägarna


Wallenstam AB

Thobias Mattsson 031-743 96 85 Thobias.Mattsson@wallenstam.se

Kontakt växel: 031-20 00 00

Som en av de största aktörerna på lokalmarknaden i Göteborg bygger, skräddarsyr och förvaltar vi cirka 500 000 kvm kommersiell yta. Våra lokaler finns framförallt i eftertraktade innerstadslägen, men även i populära närområden. För dig betyder det många spännande lokaler att välja mellan och snabb hjälp när dina lokalbehov förändras. Vi ser nämligen långsiktigt på vår relation. En hjärtefråga för oss är att ge bra service snabbt och att följa och stötta ditt företags utveckling över tiden. Att anpassa lokalerna för din verksamhet är en självklarhet för oss!

Kortfakta Antal lediga lokaler i regionen: Antal lediga kvadratmeter regionen:

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

CENTRUM

Vasagatan 43 B

319 m²

Kontor

Thobias Mattsson: 031-743 96 85

GÅRDA

Drakegatan 7

240 m²

Kontor

Emelie Strömblad: 031-743 95 49

Drakegatan 5

108 m²

Kontor

Emelie Strömblad: 031-743 95 49

Södra Gubberogatan 20

207 m²

Kontor

Emelie Strömblad: 031-743 95 49

Första Långgatan 16

780-1 060 m²

Kontor

Thobias Mattsson: 031-743 96 85

MASTHUGGET

BUTIKSLOKAL 356-900 KVM

Adress: Rosenlundsgatan 8, Järntorget/Linné Kontakt: Thobias Mattsson, 031-743 96 85

19 014

Vi har lediga lokaler i följande områden: Krokslätt, Inom Vallgraven, Centrum, Västra Frölunda, Kvillebäcken, Järntorget/Linné, Almedal, Gårda, Öst, Vasastaden, Masthugget

OMRÅDE

50

51

KONTOR 500 KVM

Adress: Gamla Almedalsvägen 5 Hus A, Krokslätt Kontakt: Thobias Mattsson, 031-743 96 85

Fler lediga lokaler hittar du på www.wallenstam.se

fastighetsägarna

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se


Bygg-Göta Göteborg AB Kontakt växel: 031-58 06 40

Linda Neidert 070-918 18 78 linda.neidert@bygg-gota.se

OMRÅDE

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

GAMLESTADEN

Ryttmästaregatan 3

363 m²

Lagerlokal

Linda Neidert: 031-58 06 51

HISINGEN

Hildedalsgatan 8 A

740 m²

Kontor / Lager

Linda Neidert: 031-58 06 51

Salsmästaregatan 32

539 m²

Butikslokal

Linda Neidert: 031-58 06 51

Nya Tingstadsgatan 1

181 m²

Kontor

Rikard Lindkvist: 031-58 06 48

Exportgatan 38 A

1 400-4 545 m² Lagerlokal

Linda Neidert: 031-58 06 51

Exportgatan 38B

500-690 m²

Kontor / Lager

Linda Neidert: 031-58 06 51

Skeppsbron 5-6

351 m²

Kontor

Linda Neidert: 031-58 06 51

Skeppsbron 5-6

38-46 m²

Butikslokal

Linda Neidert: 031-58 06 51

LILLA BOMMEN/HOLMEN

Torsgatan 5B

360 m²

Kontor

Linda Neidert: 031-58 06 51

STAMPEN

Stampgatan 15

366 m²

Kontor

Linda Neidert: 031-58 06 51

HISINGS BACKA

INOM VALLGRAVEN

Fler lediga lokaler hittar du på www.bygg-gota.se

Ernst Rosén AB

Marie Mikkelsen 031-739 19 25 marie.mikkelsen@ernstrosen.se

Kontakt växel: 031-80 60 80

OMRÅDE

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

ALINGSÅS

Färgaregatan 18

770 m²

Butik Butikslokal

Marie Mikkelsen: 031-739 19 25

Lilla Torget

750 m²

Kontor

Marie Mikkelsen: 031-739 19 25

Viktor Rydbergsgatan 14

220 m²

Kontor

Marie Mikkelsen: 031-739 19 25

Viktor Rydbergsgatan 14

69 m²

Kontor

Marie Mikkelsen: 031-739 19 25

Utlandagatan 6

114 m²

Lager Lagerlokal

Marie Mikkelsen: 031-739 19 25

Nääs Fabriker Fabriker/Mellersta 21-75 / MellerstaFabriken Fabriken 75 m² m²

Kontor

Marie Mikkelsen: 031-739 19 25

Nääs Fabriker Fabriker/Nedre 1 028 m² / GamlaFabriken Nedre Fabrike...

Kontor

Marie Mikkelsen: 031-739 19 25

LUNDEN

Mäster Johansgatan 12

207 m²

Kontor

Marie Mikkelsen: 031-739 19 25

ÖST

Sankt Pauligatan 7

55 m²

Kontor

Marie Mikkelsen: 031-739 19 25

Sankt Pauligatan 7

129 m²

Kontor

Marie Mikkelsen: 031-739 19 25

CENTRUM

LERUM

51

Fler lediga lokaler hittar du på www.ernstrosen.se

lokalGUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

fastighetsägarna


Fastighets AB Balder

Uthyrning GÖTEBORG 020-15 11 51 uthyrning.goteborg@balder.se

Kontakt växel: 020-15 11 51

OMRÅDE

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

CENTRUM

Drottninggatan 30

61 m²

Lagerlokal

Uthyrning GÖTEBORG: 020-15 11 51

GÅRDA

Drakegatan 4

340 m²

Kontor

Uthyrning GÖTEBORG: 020-15 11 51

MARIEHOLM

Marieholmsgatan 4 / Vassgatan 2

667 m²

Kontor

Uthyrning GÖTEBORG: 020-15 11 51

SURTE

Göteborgsvägen 68

53 m²

Kontor

Uthyrning GÖTEBORG: 020-15 11 51

TORSLANDA

Torslanda torg 2

75 m²

Butikslokal

Kristian Björkman: 031-10 95 89

TROLLHÄTTAN

Kungsgatan 30

91 m²

Butikslokal

Susanna Essunger: 031-10 95 52

Kungsgatan 30

168 m²

Butikslokal

Susanna Essunger: 031-10 95 52

J A Wettergrens gata 7

676 m²

Kontor

Uthyrning GÖTEBORG: 020-15 11 51

Sisjö Kullegata 8

157 m²

Kontor

Uthyrning GÖTEBORG: 020-15 11 51

Sisjö Kullegata 8

369 m²

Kontor

Uthyrning GÖTEBORG: 020-15 11 51

VÄSTRA FRÖLUNDA

Fler lediga lokaler hittar du på www.balder.se

52

GulinsFastigheter

John Gulin 031-89 19 20 mail@gulinsfastigheter.se

Kontakt växel: 031-89 19 23

OMRÅDE

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

ASKIM

Askims Verkstadsväg 17

843 m² 870

Kontor

GulinsFastigheter: 031-89 19 20

Ekonomivägen 7

1 600 m²

Kontor / Lager

GulinsFastigheter: 031-89 19 20

HAGA

Järntorgsgatan 6

280 m²

Kontor

GulinsFastigheter: 031-89 19 20

SISJÖN HÖGSBO/SISJÖN

11-440 Hantverksvägen 15/Ekonomivägen 4/Ek... 18 m² m²

Kontor / Lager

GulinsFastigheter: 031-89 19 20

Fler lediga lokaler hittar du på www.gulinsfastigheter.se

fastighetsägarna

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se


Harry Sjögren AB

Monica Söderbäck 070-688 88 60 monica.soderback@harrysjogren.se

Kontakt växel: 031-706 65 00

OMRÅDE

ADRESS

BORÅS

HÖGSBO/SISJÖN

MÖLNDAL

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

Lilla Kyrkogatan 20, St Brogatan... 210 m²

Kontor

Irén Hagström : 031-706 65 01

Sagagatan 17

Lagerlokal

Irén Hagström : 031-706 65 01

Österlånggatan 5/ Allégatan 6/ T... 699 m²

Kontor

Irén Hagström : 031-706 65 01

August Barks gata 6

527 m²

Kontor

Monica Söderbäck : 031-706 65 17

E A Rosengrens gata 31

489 m²

Kontor

Irén Hagström : 031-706 65 01

Hulda Mellgrens gata 1

401 m²

Kontor

Irén Hagström : 031-706 65 01

Hulda Mellgrens gata 3

571 m²

Lagerlokal

Irén Hagström : 031-706 65 01

August Barks gata 23

335 m²

Kontor

Irén Hagström : 031-706 65 01

Johannefredsgatan 1

640 m²

Kontor

Irén Hagström : 031-706 65 01

Möbelgatan 4

1 200 m²

Kontor

Susanne Treutiger: 031-706 65 27

550 m²

Fler lediga lokaler hittar du på www.harrysjogren.se

Hemsö Fastighets AB

Frida Ahnstedt 033-340 19 34 frida.ahnstedt@hemso.se

Kontakt växel: 033-340 19 30

OMRÅDE

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

ALINGSÅS HISINGS BACKA

Säterigatan 122 Sankt Jörgens Väg 14-20

770m² m² 82

Vårdlokal Lagerlokal

Barbora Danese Pohorela: Aili Florén: 031-730 54 02 031-730 54 03

LYSEKIL

Säterigatan 1221 Lasarettsgatan

1 123 226 m²m²

Vårdlokal

Barbora Danese Pohorela: Bodil Persson: 052-27 91 50031-730 54 03

FALKÖPING

Sankt Olofsgatan Lasarettsgatan 1 8

189 m² 250

Vårdlokal

Fredrik Olausson: 036-860 Bodil Persson: 052-27 91 5029 51

MARIESTAD

Drottninggatan 11 Lasarettsgatan

865m² m² 44

Kontor Lagerlokal

Fredrik Olausson: 036-860 Bodil Persson: 052-27 91 5029 51

MÖLNDAL

Drottninggatan Fredåsgatan 13 1

140 m² 295

Vårdlokal Kontor

Fredrik Olausson: 036-860 031-730 29 51 54 03 Barbora Danese Pohorela:

UDDEVALLA

Drottninggatan 1 Österled 2

45 m² 762 m²

Kontor Vårdlokal

Fredrik Olausson: 036-860 Bodil Persson: 052-27 91 5029 51

Drottninggatan31B Kaserngården

57 m² 247 m²

Kontorlokal Övrig

Fredrik Olausson: 036-860 Bodil Persson: 052-27 91 5029 51

MÖLNDAL VÄNERSBORG

Fredåsgatan1 13 Östergatan

851 m²m² 1 100

Vårdlokal Kontor

Barbora Danese Pohorela: Bodil Persson: 052-27 91 50031-730 54 03

SKARA

Malmgatan 36 2 Belfragegatan

200 m² 255

Kontorlokal Övrig

Fredrik Olausson: 036-860 Bodil Persson: 052-27 91 5029 51

Malmgatan 36 2 Belfragegatan

433 m² 340

Kontor Vårdlokal

Fredrik Olausson: 036-860 Bodil Persson: 052-27 91 5029 51

Fler lediga lokaler hittar du på www.hemso.se

lokalGUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

fastighetsägarna

53


Higab

Ceasar Kroge 031-368 53 14 ceasar.kroge@higab.se

Kontakt växel: 031-368 53 00

OMRÅDE

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

ANNEDAL

Arvid Wallgrens Backe 20

270-560 m²

Kontor

Thomas Andréasson: 031-368 53 30

CENTRUM

Slussplatsen 1

110 m²

Kontor

Ceasar Kroge: 031-368 53 14

GAMLESTADEN

Slakthusgatan 6

230 m²

Kontor

Marija Slebic: 031-368 53 74

GÅRDA

Åvägen 24

169 m²

Kontor

Lena Brännström: 031-368 53 13

HÄRLANDA

Kålltorpsgatan 2

240 m²

Kontor

Goran Zezovski: 031-368 53 19

INOM VALLGRAVEN

Postgatan 8A

215 m²

Butikslokal

Sarah Börjesson: 031-368 53 17

KVIBERG

Övre Kaserngården

181 m²

Kontor

Agneta Frigård: 031-368 53 27

Nedre Kaserngården 5

458 m²

Kontor

Agneta Frigård: 031-368 53 27

Tyghusvägen 4

105 m²

Kontor

Agneta Frigård: 031-368 53 27

Stigbergstorget 7

177 m²

Kontor

Ceasar Kroge: 031-368 53 14

MAJORNA

Fler lediga lokaler hittar du på www.higab.se

54

Hufvudstaden AB

Uthyrningen i Göteborg 031-710 21 00 eric.nihlmark@hufvudstaden.se

Kontakt växel: 031-710 21 20

OMRÅDE

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

CENTRUM

Spannmålsgatan 19

342 m²

Kontor

Uthyrningen i Göteborg: 031-710 21 00

Spannmålsgatan 19

408 m²

Kontor

Uthyrningen i Göteborg: 031-710 21 00

Postgatan 28

800 m²

Kontor

Uthyrningen i Göteborg: 031-710 21 00

Östra Larmgatan 1

80 m²

Kontor

Uthyrningen i Göteborg: 031-710 21 00

Södra Hamngatan 45

375 m²

Kontor

Uthyrningen i Göteborg: 031-710 21 00

INOM VALLGRAVEN

Fler lediga lokaler hittar du på www.hufvudstaden.se

fastighetsägarna

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se


Kungsleden Fastighets AB 031-755052 56 23 00 Kontakt växel: 08-503

OMRÅDE

Tommy LeckbornJohan Lann Vallin 070-690 65 81 070-690 65 62 johan.vallin@kungsleden.se tommy.leckborn@kungsleden.se

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

BORÅS KUNGÄLV

Lagercrantz plats Traktorgatan 13 5

155 m²m² 1 575

Kontor Lagerlokal

Claes-Håkan Jakobsson: 036-16 Anders Frisell: 031-755 56 35 71 01

TROLLHÄTTAN

Lagercrrantz plats 2 Lasarettsvägen 1-19

313 m² 14 m²

Kontor Lagerlokal

Claes-Håkan Jakobsson: 036-16 Johan Lann Vallin: 031-755 56 5671 01

MÖLNDAL

Kryptongatan 2017 Lasarettsvägen

2 330 357 m²m²

Lagerlokal Övrig lokal

Anders Frisell: 031-755 56 35 Johan Lann Vallin: 031-755 56 56

Kryptongatan 201-19 Lasarettsvägen

269 165 m²

Kontor Lagerlokal

Anders Frisell: 031-755 56 35 Johan Lann Vallin: 031-755 56 56

Kryptongatan 2017 Lasarettsvägen

855 m² 15 m²

Lagerlokal

Anders Frisell: 031-755 56 35 Johan Lann Vallin: 031-755 56 56

TROLLHÄTTAN

9 Lasarettsvägen 1-19

178 m² 51 m²

Kontor Lagerlokal

Johan Lann Vallin: 031-755 56 56

UDDEVALLA

Lasarettsvägen 1-19 5, 7 Norra Drottningatan

14 276m² m²

Lagerlokal Kontor

Johan Lann Vallin: 031-755 56 56 Cristoffer Högberg: 08-503 052 28

Lasarettsvägen 17 Junogatan 9

235 172 m²

Kontor

Johan Lann Vallin: 031-755 56 56

UDDEVALLA VÄNERSBORG

Junogatan 9 Regementsgatan 34

172 m²m² 1 054

Kontor

Johan Lann Vallin: 031-755 56 56

VÄSTRA FRÖLUNDA

Viktor Hasselblads34gata 12 Regementsgatan

380 200 m²

Kontor

Tommy Leckborn: 08 Johan Lann Vallin: 031-755 56 56

Fler lediga lokaler hittar du på www.kungsleden.se

Palmung Mellin Fastigheter

Linda Eliasson 031-744 50 45 linda.eliasson@palmungmellin.se

Kontakt växel: 031-744 50 40

OMRÅDE

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

HISINGEN

Ångpannegatan 4

1 000 m²

Lagerlokal

Linda Eliasson: 031-744 50 45

Tuvevägen 37

659 m²

Lagerlokal

Linda Eliasson: 031-744 50 45

Victor Hasselblads gata 9

239 m²

Kontor

Linda Eliasson: 031-744 50 45

Hulda Lindgrens gata 8

1 300-2 307 m² Lagerlokal

Ulf Palmung: 031-744 50 40

Gruvgatan 39

567 m²

Kontor

Ulf Palmung: 031-744 50 40

Gruvgatan 39

350 m²

Kontor / Lager

Ulf Palmung: 031-744 50 40

Viktor hasselblads gata 9

196 m²

Kontor

Ulf Palmung: 031-744 50 40

Gruvgatan 39

260 m²

Kontor

Linda Eliasson: 031-744 50 45

Hulda Lindgrens gata 8

1 007 m²

Lagerlokal

Ulf Palmung: 031-744 50 40

Marieholmsgatan 54

385 m²

Kontor / Lager

Ulf Palmung: 031-744 50 40

HÖGSBO/SISJÖN

MARIEHOLM

55

Fler lediga lokaler hittar du på www.palmungmellin.se

lokalGUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

fastighetsägarna


Sigillet Fastighets AB

Lars Dahlin 031-10 54 84 lars@sigillet-fastighet.se

Kontakt växel: 031-10 54 80

OMRÅDE

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

GAMLESTADEN

von Utfallsgatan 20

714 m²

Produktionslokal

Viktor Nilsson: 031-10 54 80

HÖGSBO/SISJÖN

Datavägen 4

2 000 m²

Butikslokal

:

JÄRNTORGET/LINNÉ

Första Långgatan 20

390 m²

Butikslokal

:

Första Långgatan 20

205 m²

Kontor

Lars Dahlin: 031-10 54 84

Första Långgatan 20

160 m²

Butikslokal

:

Uddevallavägen 12

300 m²

Butikslokal

Carl-Johan Petersson: 031-10 54 85

Uddevallavägen 14

0 m²

Övrig lokal

Carl-Johan Petersson: 031-10 54 85

Uddevallavägen 14

100 m²

Lagerlokal

Carl-Johan Petersson: 031-10 54 85

Västra gatan 71-73

87 m²

Lagerlokal

Carl-Johan Petersson: 031-10 54 85

Ågatan 40

420 m²

Kontor

Lars Dahlin: 031-10 54 84

KUNGÄLV

MÖLNDAL

Fler lediga lokaler hittar du på www.sigillet-fastighet.se

56

Svenska Hus AB

Niklas Simonsson 070-995 66 11 76 43 031-701 niklas.simonsson@svenskahus.se

Kontakt växel: 031-701 66 60

OMRÅDE

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

ALE MARIEHOLM

Alevägen 47 Marieholmsgatan 42

300 m² m² 440

Kontor Kontor

Niklas Simonsson: Simonsson: 031-701 031-701 66 66 76 76 Niklas

Alevägen 47 Marieholmsgatan 42-46

6 380 440 m²m²

Lagerlokal Kontor

Niklas Simonsson: Simonsson: 031-701 031-701 66 66 76 76 Niklas

ALMEDAL ALMEDAL GÖTEBORG

Skårs Led 3 Gamla Almedalsvägen 4-10

13 m² 301 m²

Kontorshotell Kombilokal

Pia Bäck: 031-703 031-701 71 60 66 76 Niklas Simonsson:

HISINGS BACKA

Importgatan 10 Gamla Almedalsvägen 4-10

11 m² 375 m²

Lagerlokal Showroom

Niklas Simonsson: Simonsson: 031-701 031-701 66 66 76 76 Niklas

HÖGSBO/SISJÖN

Olof Asklunds gata 1 4-10 Gamla Almedalsvägen

15 m² 260 m²

Kontorshotell Kontor

Pia Bäck: 031-703 031-701 71 60 66 76 Niklas Simonsson:

ALE

Olof Asklunds Alevägen 47 gata 1

29 m² 300 m²

Kontorshotell Kontor

Pia Bäck: 031-703031-701 71 60 66 76 Niklas Simonsson:

KORTEDALA

Första Majgatan 4 Alevägen 47

m² m² 615380

Lagerlokal Lager

Patrik Simonsson: Hilding: 031-701 66 72 Niklas 031-701 66 76

KROKSLÄTT

Gamla Almedalsvägen 4-6 Alevägen 47

7301 097m² m²

Kontor Lager

NiklasSimonsson: Simonsson:031-701 031-70166 6676 76 Niklas

MARIEHOLM KORTEDALA

Marieholmsgatan Första Majgatan 442

1440 550m² m²

Kontor Kontor/Lager

Patrik Simonsson: Hilding: 031-701 66 72 Niklas 031-701 66 76

VÄSTRA FRÖLUNDA

Marieholmsgatan A Ohdnersgata 7 42-46

440 m²500 m² 400-2

Kontor

Patrik Hilding: 031-701 66 72 Niklas Simonsson: 031-701 66 76

Fler lediga lokaler hittar du på www.svenskahus.se

fastighetsägarna

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se


Valad Property Group

Camilla Berglund 031-760 54 75 camilla.berglund@valad.se

Kontakt växel: 031-760 54 75

OMRÅDE

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

ASKIM

Datavägen 10

232-1 044 m²

Kontor

Camilla Berglund: 031-760 54 75

Datavägen 8

172 m²

Kontor

Camilla Berglund: 031-760 54 75

Datavägen 8 A

105 m²

Kontor

Camilla Berglund: 031-760 54 75

Kungsporten

375 m²

Kontor

Camilla Berglund: 031-760 54 75

Kungsporten

64 m²

Kontor

Camilla Berglund: 031-760 54 75

Kungsporten

483 m²

Butikslokal

Camilla Berglund: 031-760 54 75

Åskvädersgatan 1

1 150 m²

Kontor / Lager

Camilla Berglund: 031-760 54 75

Gustaf Dalénsgatan 8b

657 m²

Kontor

Camilla Berglund: 031-760 54 75

Gustaf Dalénsgatan 13

305 m²

Butikslokal

Camilla Berglund: 031-760 54 75

Gustaf Dalénsgatan 13

445 m²

Butikslokal

Camilla Berglund: 031-760 54 75

BILLDAL

HISINGEN

Fler lediga lokaler hittar du på www.valad.se

Vättersnäs Förvaltnings AB Kontakt växel: 031-778 12 70

Mathias Alm 070-877 85 53 mathias@vattersnas.se

OMRÅDE

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

BORÅS

Torggatan 13

267 m²

Kontor

Mathias Alm: 031-778 12 70

Hallbergsgatan 3

188-215 m²

Kontor

Mathias Alm: 031-778 12 70

Torggatan 12

70 m²

Kontor

Mathias Alm: 031-778 12 70

Vegagatan 1

115 m²

Kontor

Mathias Alm: 031-778 12 70

Hulda Mellgrens Gata 2

148 m²

Kontor

Mathias Alm: 031-778 12 70

Hulda Mellgrens Gata 2

530 m²

Lagerlokal

Mathias Alm: 031-778 12 70

Neongatan 2

250 m²

Kontor / Lager

Mathias Alm: 031-778 12 70

HÖGSBO/SISJÖN MÖLNDAL

Fler lediga lokaler hittar du på www.vattersnas.se

lokalGUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

fastighetsägarna

57


IQR Properties Properties IQR IQR Properties IQR Properties OMRÅDE OMRÅDE OMRÅDE OMRÅDE TROLLHÄTTAN TROLLHÄTTAN TROLLHÄTTAN TROLLHÄTTAN

ADRESS ADRESS ADRESS ADRESS Stallbackavägen 26

Stallbackavägen 26 Stallbackavägen 26 26 Stallbackavägen Stallbackavägen 26 26 Stallbackavägen Stallbackavägen 26 Stallbackavägen 26

YTA YTA YTA YTA 100-1 000 m²

100-1 000 m² 6 000 m² 100-1 000 m² 6 000 m² 100-1 000 m² 6 000 m² 6 000 m²

LOKALTYP LOKALTYP LOKALTYP LOKALTYP Kontor

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER Thomas Karlström: 052-048 58 85

Kontor Lagerlokal Kontor Lagerlokal Kontor Lagerlokal Lagerlokal

Thomas Karlström: 052-048 58 85 Thomas Karlström: Karlström: 052-048 052-048 58 58 85 85 Thomas Thomas Karlström: Karlström: 052-048 052-048 58 58 85 85 Thomas Thomas Karlström: 052-048 58 85 Fler lediga lokaler Thomas Karlström: 052-048 58 85 Fler lediga lokaler

hittar du på www. hittar du på www. Fler lediga lokaler hittar du på www. Fler lediga lokaler hittar du på www.

ISS Facility Facility Services Services AB AB ISS ISS Facility Services AB ISS Facility Services AB OMRÅDE OMRÅDE OMRÅDE OMRÅDE MÖLNDAL MÖLNDAL MÖLNDAL MÖLNDAL

ADRESS ADRESS ADRESS ADRESS Flöjelbergsgatan 1

Flöjelbergsgatan 1 Bergfotsgatan 7 1 Flöjelbergsgatan Bergfotsgatan 7 1 Flöjelbergsgatan Bergfotsgatan 7 Bergfotsgatan 7

YTA YTA YTA YTA 960 m²

960 m² 2 212 960 m²m² 2 212 960 m²m² 2 212 m² 2 212 m²

LOKALTYP LOKALTYP LOKALTYP LOKALTYP Kontor

Kontor Kontor Kontor Kontor Kontor Kontor Kontor

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER Kerstin Hellqvist: 031-339 03 81

Kerstin Hellqvist: 031-339 03 81 Kerstin Hellqvist: Hellqvist: 031-339 031-339 03 03 81 81 Kerstin Kerstin Hellqvist: Hellqvist: 031-339 031-339 03 03 81 81 Kerstin Kerstin Hellqvist: 031-339 03 81 lokaler hittar du på www.se.issworld.com Kerstin Hellqvist: 81 lokaler hittar031-339 du på03www.se.issworld.com

Fler lediga Fler lediga Fler lediga lokaler hittar du på www.se.issworld.com Fler lediga lokaler hittar du på www.se.issworld.com

Kållered Fastighets Fastighets AB AB Kållered Kållered Fastighets AB Kållered Fastighets AB 58

OMRÅDE OMRÅDE OMRÅDE OMRÅDE KÅLLERED KÅLLERED KÅLLERED KÅLLERED

ADRESS ADRESS ADRESS ADRESS Gamla Riksvägen 4

Gamla Riksvägen 4 Bangårdsvägen Gamla Riksvägen39C 4 Bangårdsvägen Gamla Riksvägen39C 4 Bangårdsvägen 39C Bangårdsvägen 39C

YTA YTA YTA YTA 175 m²

175 m² 600 m² m² 175 600 175 m² m² 600 m² 600 m²

LOKALTYP LOKALTYP LOKALTYP LOKALTYP Kontor

Kontor Butikslokal Kontor Butikslokal Kontor Butikslokal Butikslokal

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER Gunnar Ehrenborg: 031-795 40 50

Gunnar Ehrenborg: 031-795 40 50 Gunnar Ehrenborg: Ehrenborg: 031-795 031-795 40 40 50 50 Gunnar Gunnar Gunnar Ehrenborg: Ehrenborg: 031-795 031-795 40 40 50 50 Gunnar Ehrenborg: 031-795 40 50 lokaler hittar du på www.kalleredsbygg.se Gunnar Ehrenborg: 031-795 40 50 lokaler hittar du på www.kalleredsbygg.se

Fler lediga Fler lediga Fler lediga lokaler hittar du på www.kalleredsbygg.se Fler lediga lokaler hittar du på www.kalleredsbygg.se

Wiklunds Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning Wiklunds Wiklunds Fastighetsförvaltning Wiklunds Fastighetsförvaltning OMRÅDE OMRÅDE OMRÅDE OMRÅDE MÖLNDAL MÖLNDAL MÖLNDAL MÖLNDAL

ADRESS ADRESS ADRESS ADRESS Flöjelbergsgatan 8C

Flöjelbergsgatan 8C Flöjelbergsgatan 8C 8A Flöjelbergsgatan Flöjelbergsgatan 8C 8A Flöjelbergsgatan Flöjelbergsgatan 8A Flöjelbergsgatan 8A

YTA YTA YTA YTA 210-410 m²

210-410 m² 615-725 m² m² 210-410 615-725 m² m² 210-410 615-725 m² 615-725 m²

LOKALTYP LOKALTYP LOKALTYP LOKALTYP Kontor

Kontor Kontor / Lager Kontor Kontor / Lager Kontor Kontor Fler / Lagerlediga Kontor Fler / Lagerlediga

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER Matz Sandberg: 031-87 23 97

Matz Sandberg: 031-87 23 97 Matz Sandberg: Sandberg: 031-87 031-87 23 23 97 97 Matz Matz Sandberg: Sandberg: 031-87 031-87 23 23 97 97 Matz Matz Sandberg: 031-87 23 97 lokaler hittar du på www.wiklundsfastigheter.se Sandberg: 031-87 23 97 lokalerMatz hittar du på www.wiklundsfastigheter.se

Fler lediga lokaler hittar du på www.wiklundsfastigheter.se Fler lediga lokaler hittar du på www.wiklundsfastigheter.se

World Trade Center OMRÅDE

ADRESS

YTA

LOKALTYP

KONTAKTUPPGIFTER

CENTRUM

Teatergatan 19

29 m²

Kontor

Mia Meriläinen: 031-83 69 07

Mässans Gata 18

20 m²

Kontorshotell

Mia Meriläinen: 031-83 69 07

Fler lediga lokaler hittar du på www.wtcgoteborg.se fastighetsägarna

lokalgUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se


NYA LOKALER? NYA LOKALER? NYA LOKALER? NYA LOKALER?

Lokalguidens samarbetspartners Här presenterar vi denna månadens annonsörer i tidningen. Här återfinns såväl fastighetsägare och förvaltare som aktörer inom tjänstoch produktförfrågan.

Datavägen 4, Sisjön

Ågatan 40, Mölndal

Datavägen 4, Sisjön

Ågatan 40, Mölndal

Datavägen 4, Sisjön

Ågatan 40, Mölndal

NYA LOKALER?

Datavägen 4, Sisjön

Ågatan 40, Mölndal

Lagerlokal 1080 kvm med kontor

Kontorslokal 100–700 kvm

Sigillet Fastighets AB kommer inom snar framtid påbörja byggnationen av Kontorslokal 100–700 kvm nya fräscha kontor på Datavägen 4. Total tillgänglig ytaAB 700 kvm kontor Sigillet Fastighets kommer inom på plan framtid 2 med hög standard. Komfortkyla snar påbörja byggnationen av Kontorslokal 100–700 kvm och ny ventilation. Tag chansen och nya fräscha kontor på Datavägen 4. var Sigillet Fastighets AB kommer med och påverka början hurinom Ertpå Total tillgänglig ytafrån 700 kvm kontor snar2framtid påbörja av framtida kontor ska sebyggnationen ut. Komfortkyla plan med hög standard. nyany fräscha kontorTag på chansen Datavägen och ventilation. och4.var Totaloch tillgänglig kvmhur kontor med påverkayta från700 början Ert på Kontorslokal 100–700 kvm plan 2 med högska standard. framtida kontor se ut. Komfortkyla Sigillet kommer inom och nyFastighets ventilation.AB Tag chansen och var snar påbörja byggnationen av medframtid och påverka från början hur Ert nya fräscha kontor påseDatavägen 4. framtida kontor ska ut. Total tillgänglig yta 700 kvm kontor på Kontorslokal 100–700 Kontorslokal 432 kvm kvm plan 2 med hög standard. Komfortkyla och ny Fastighets ventilation. Tagkommer chanseninom och var Sigillet AB Ljus och trevlig kontorslokal med och påverka frånbyggnationen början hur Ertav snar framtid påbörja på 432 kvadratmeter. framtida kontor seDatavägen ut.5 Kontorslokal 432ska kvm nya fräscha på 4. Närheten till kontor E20 innebär Totaloch tillgänglig yta 700 kvm kontor på minuter till centrum. Generöst Ljus trevlig kontorslokal plan 2 med hög standard. Komfortkyla med våtutrymmen och på 432 kvadratmeter. Kontorslokal 432 kvm och ny ventilation. Tagkan chansen och var duschar. Hyresgästen Närheten till E20 innebär 5 med och påverka från början hur Ert Ljus trevlig kontorslokal påverka lokalens utformning. minuter till centrum. Generöst framtida kontor skaoch se ut. på 432 kvadratmeter. Tillgång till parkering. med våtutrymmen Närheten till E20 innebär duschar. Hyresgästen kan 5 minuterlokalens till centrum. Generöst påverka Kontorslokal 432utformning. kvm med våtutrymmen Tillgång till parkering.och Ljus och trevlig kontorslokal duschar. Hyresgästen kan på 432 kvadratmeter. påverka lokalens utformning. Närheten tillparkering. E20 innebär 5 Tillgång till minuter till centrum. Generöst Kontorslokal 432kvm kvm med våtutrymmen och Kontorslokal 700 duschar. Hyresgästen kan Ljusoch ochöppet trevligkontor kontorslokal Ljust påverka lokalens utformning. på 432 med egnakvadratmeter. kontorsrum Tillgång till Närheten tillparkering. E20kvm innebär 5 Kontorslokal 700 och generösa minuter till centrum. Generöst gemensamma 700 Ljust och öppetytor, kontor med våtutrymmen och kvadratmeter. Tillgång med egna kontorsrum duschar. Hyresgästen Kontorslokal 700 kvmkan till egen bastu med och generösa påverka utformning. Ljust och lokalens öppet kontor omklädningsrum och gemensamma ytor, 700 Tillgång tillkontorsrum parkering. med egna duschar. Två kvadratmeter. Tillgång och generösa konferensrum till egen bastu och medbra gemensamma ytor, 700 kylanläggning. omklädningsrum och Kontorslokal 700 kvm kvadratmeter. Tillgång duschar. Två Ljust och bastu öppet kontor till egen med konferensrum och bra med egna kontorsrum omklädningsrum och kylanläggning. och generösa duschar. Två gemensamma 700 konferensrum ytor, och bra Kontorslokal 700 kvm kvadratmeter. Tillgång kylanläggning. till egen med Ljust ochbastu öppet kontor omklädningsrum och med egna kontorsrum duschar. Två och generösa konferensrum gemensamma och ytor,bra 700 kylanläggning. kvadratmeter. Tillgång till egen bastu med omklädningsrum och duschar. Två konferensrum och bra kylanläggning.

Datavägen 4, Sisjön

LOKALGUIDENS

Stor rymlig lagerlokal på andra plan med lastbrygga och lasthiss 900 Lagerlokal 1080 kvm med kontor kvadratmeter med tillhörande 112 kvadrat meter ljust kontor. Lokalen Stor rymlig lagerlokal på andra plankan anpassas efter hyresgästens behov. med lastbrygga och lasthiss 900 Lagerlokal 1080 kvm med kontor kvadratmeter med tillhörande 112 Kontorslokal 112 kvm Stor rymlig på Lokalen andra plan kvadrat meterlagerlokal ljust kontor. kan med lastbrygga och lasthiss 900 Ljus och fräsch kontorslokal med anpassas efter hyresgästens behov. kvadratmeter 112 kontorsrum, 112med kvm tillhörande på 3:e våning. Kontorslokal 112 kvm kvadratmeter ljust kontor. Lokalen kan Lagerlokal 1080 kvm med kontor anpassas efterkontorslokal hyresgästensmed behov. Ljus och fräsch Stor rymlig lagerlokal andra plan kontorsrum, 112 kvm påpå 3:e våning. Kontorslokal 112och kvm med lastbrygga lasthiss 900 kvadratmeter med tillhörandemed 112 Ljus och fräsch kontorslokal kvadrat meter112 ljust kontor. Lokalen kontorsrum, kvm på 3:e våning.kan Lagerlokal 1080 kvm med kontor anpassas efter hyresgästens behov. Stor rymlig lagerlokal Kontorslokal 112 kvm på andra plan med lastbrygga och lasthiss 900 Ljus och fräschmed kontorslokal med kvadratmeter tillhörande 112 kontorsrum, 112 kvm på 3:e våning. kvadratmeter ljust kontor. Lokalen kan anpassas efter hyresgästens behov.

Ågatan 40, Mölndal

Von Utfallsgatan 20, Sävenäs Industriområde

Von Utfallsgatan 20, Sävenäs Industriområde

Von Utfallsgatan 20, Sävenäs Industriområde

LEDIGA LOKALER

1 ViPARTNERS har alltidi nummer varit lite sålda på Västsverige. – Nu köper vi det.

Kontorslokal 112 kvm

Ljus och fräsch kontorslokal med Von Utfallsgatan 20, Sävenäs Industriområde kontorsrum, 112 kvm på 3:e våning.

Östergårdsgatan 7, Mölndal Von Utfallsgatan 20, Sävenäs Industriområde

Östergårdsgatan 7, Mölndal Östergårdsgatan 7, Mölndal

Östergårdsgatan 7, Mölndal

BILLDAL - Butik, kontor & lager

Östergårdsgatan 7, Mölndal

Kungsporten 1 - 6, 427 50 Billdal

Harry Sjögren AB

Ivar Kjellberg Fastighets AB

www.harrysjogren.se

www.kjellberg.se

Teknikergatan 6, Kungälv

Palmung Mellin Fastigheter

World Trade Center

6, Kungälv www.palmungmellin.seTeknikergatan www.wtc-got.com

Fortum

www.fortum.com

Industrilokal 250 kvm

Nybyggd verkstad/ industrilokal med bra Industrilokal 250 kvm skyltläge. Takhöjd 5 meter samt storport. Lokalen Nybyggd verkstad/ inrymmer även två styck industrilokal med bra Industrilokal 250 kvm kontorsrum, pentry skyltläge. Takhöjd 5 och meter Nybyggd verkstad/ omklädningsrum med samt storport. Lokalen industrilokal med toalett ochäven dusch. inrymmer två bra styck skyltläge. Takhöjd meter kontorsrum, pentry 5och samt storport. Lokalen omklädningsrum Industrilokal 250med kvm inrymmer två styck toalett och även dusch. Nybyggd verkstad/ kontorsrum, pentry och industrilokal med bra omklädningsrum med skyltläge. Takhöjd toalett och dusch.5 meter samt storport. Lokalen Industrilokal 250 inrymmer även tvåkvm styck kontorsrum, pentry och Nybyggd verkstad/ omklädningsrum industrilokal med med bra toalett ochTakhöjd dusch. 5 meter skyltläge. samt storport. Lokalen inrymmer även två styck kontorsrum, pentry och omklädningsrum med toalett och dusch. www.sigillet-fastighet.se

AF Gruppen Sverige

www.afgruppen.se

Teknikergatan 6, Kungälv

Teknikergatan 6, Kungälv

Hör av er om ni har fastigheter till salu, CENT. HISINGEN - kungsleden.se Butik & kontor vi ser möjligheterna!

Teknikergatan 6, Kungälv

Gustaf Dalénsgatan 8, 11, 13, 417 05 Göteborg

Omtänksam yteffektivitet Svenska Hus

www.svenskahus.se

Kungsleden

www.kungsleden.se

GreenBuilding* 25 % energivänligare

54 80 • 1875 Aberdeen 2009 Asset Management 031-10 Sigillet Fastighets AB

www.aberdeen.se

59

031-10 54 80 • www.sigillet-fastighet.se www.sigillet-fastighet.se

HIgab

www.higab.se

Skanska

www.skanska.se

Integrerad medmänsklighet 031-10 54 80 • www.sigillet-fastighet.se HISINGS KÄRRA - Lager & industri

Tillgänglig närhet

Tagenevägen 34 & Trankärrsgatan 15, 425 37 Hisings Kärra

031-10 54 80 • www.sigillet-fastighet.se

Det gamla tornet och skorstenen i tegel skymtas redan från motorvägen

031-10 54 80 • www.sigillet-fastighet.se när man närmar sig området. På Krokslätts Fabriker möts gamla anor och

För mer information ring 031-760 54 75

spännande ny arkitektur i en attraktiv atmosfär typisk för området. I de hundraåriga textilfabrikerna verkar idag unga moderna företag.

eller besök www.valad.se

Wiklunds Vi skapar nya spännande lösningar för framtidens företagare och boende. Valad Property Group är en aktiv fond- och kapitalförvaltare med fokus på kommersiella och industriella fastigheter.

Valad Property Group

www.valad.se

fastighetsförvaltning

PEAB

www.peab.se www.lyckholms.se

ISS

www.iss-ledigalokaler.se

Hemsö Fastighets AB

Vättersnäs Förvaltnings AB

Copysolutions

www.hemso.se

www.vattersnas.se

www.copysolutions.se

Wallenstam AB

Hufvudstaden

Vasakronan AB

www.wallenstam.se

www.hufvudstaden.se

www.vasakronan.se

*

Gulins Fastigheter

Fastighetsförvaltning Ernst Rosén AB ska kunna klassas somWiklunds Vi har beslutat att all vår framtida nyproduktion GreenBuilding

www.gulinsfastigheter.se och att de kraven är standard. Att nya fastigheter är miljövänliga är enwww.wiklundsfastigheter.se del av www.ernstrosen.se

Aspelin

Husvärdens miljömål.

EU:s krav på en GreenBuilding är att byggnaden har minst 25 procent lägre energianvändning än gällande norm. I nya Bengt-Dahlgren-huset kommer energiförbrukning med god marginal understiga GreenBuildingkravet .

Kontakt: Lars Carlsson 031-67 87 01 lars.carlsson@husvarden.com Ramm Bygg-Göta www.husvarden.com

www.aspelinramm.se

AB

www.bygg-gota.se

Omtänksamhet och trivsel

Husvärden ingår i hyran

www.husvarden.com

lokalGUiden nr 1 2014 www.lokalguiden.se

partners


Posttidning B P orto B etalt Avs: Lokalguiden Torsgatan 5 411 04 Göteborg

Moderna kombilokaler. Centralt, utanför tullarna. HÖGSBO – Kontor & produktion Adress: Amalia Jönsson gata 7–9 Yta: 2 400–7 400 kvm. Om lokalen: Fd tryckeri. Lager och produktionslokaler med kontor. Området: Närhet till Göteborgs södra centrum, E6, E20 Riksväg 40 Kommunikationer: Buss, spårvagn på 15 min gångavstånd

KÅLLERED – Verkstadslokaler Adress: Ekenleden 11 Yta: 300–780 kvm Om lokalen: Verkstadsyta, port i markplan, 2–3 kontorsplatser, pausrum, omklädning Området: Kållered köpstad växer och nyinvigning är planerad 2016/17. Kommunikationer: E6/E20, pendeltåg, buss, goda parkeringsmöjligheter

Kontakt fastighetsägare Husvärden: Håkan Lundqvist 031-67 87 05

hakan.lundqvist@husvarden.com www.husvarden.com

Omtänksamhet och trivsel ingår i hyran

2014 nr1  
2014 nr1