Page 1

Områden att etablera i

Konferensbanken Att göra-lista för flytten

LOKALGUIDEN

sveriges största fastighetstidning

tidningen lokalguiden | pris 62 kr

västra götaland

100-tals lediga lokaler gamlestaden

i fokus västra götaland | nr 9 oktober 2013 | Årgång 19

för lokalsökande och flyttande företag

Här byggs nya kontor

TEMA Lager & Logistik

Låt köket ta plats på kontoret hemfosa tror på gamlestaden.

jessica thornander, regionchef, om den positiva utvecklingen.

eklandia välkomnar ny logistikmark. hans stridh, eklandia, om strategi och efterfrågan.


Pernilla Krantz Redaktör Som sakta men säkert börjar minska på förrådet av värmeljus - redan... Hösten är här, det råder ingen tvekan. Både förkylning och mörkare kvällar vittnar om det.

logistikmark, ny handelsplats och om att ha möte i köket

2

Hur mår logistikmarknaden och var finns det chans att bygga nya lager- och logistikanläggningar? I detta nummer borrar vi för andra gången i år ner oss i Tema Lager & Logistik och pratar exempelvis både med fastighetsägare och Göteborgs Stad. Vi har även styrt kosan mot Gamlestaden, ett av Göteborgs nästa utbyggnadsområde där flera detaljplaner är igång. Läs bl a om hur TK Development vill skapa handelsplats Nya Kulan på SKFs karaktäristiska fabriksområde. En handelsplats av kvarterskaraktär som kommer att ha cirka 200 000 människor i sitt direkta upptagningsområde.

I vårt inredningsblock pratar vi om vikten av olika ljusscener, att kunna reglera ljuset på kontoret beroende på årstid, verksamhet och aktivitet. Vi öppnar också dörren till köket på kontoret och låter Marc Hulthén på bulthaup Göteborg berätta om vinsterna när man vågar bryta gamla vanor. Istället för att lägga köket i ett hörn, låt det ta plats på kontoret. Låt det bli ett verktyg för bättre och effektivare möten, integrera det i lokalen och öppna upp för ett annat sätt att arbeta, helt i linje med trenden att arbeta aktivitetsstyrt. Trevlig läsning!

Framsidan TK Development skapar handelsplats Nya Kulan i Gamlestaden. Bild: Rstudio for architecture Utges av Lokalguiden Sverige AB Besöksadress Torsgatan 5 Ansvarig utgivare Tom Vikström Redaktion Tom Vikström, Håkan Landmér, Anna Vikström, Erica Surayia och Pernilla Krantz. Formgivning Lokalguiden Tryck V-TAB Vimmerby - Tidningen Lokalguiden trycks på ett Svanengodkänt tryckeri LOKALGUIDEN www.lokalguiden.se tel 031 788 71 00 fax 031 23 71 15 info@lokalguiden.se annons@lokalguiden.se Lokalguiden får citeras med angivande av källa, tillstånd av ansvarig utgivare erfordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Upplaga Västra Götaland: 13 000 ex För mer info: www.ts.se

Pernilla Krantz Redaktör

N ta ga

rr

No

a

6

mN ha

brinkeberg nrlokalgUiden 9 2013.indd 1 ledare nr 9 2013 www.lokalguiden.se

ledig lokal med historia i denna anrika fastighet på Norra hamngatan 6 blir det snart en kontorslokal om 300 kvm, med utsikt mot kanalen/hamnen, ledig. huset, som är byggt 1732, är fyllt med detaljer från olika tidsepoker. intresserad av att hyra? läs mer på www.brinkeberg.se

9/27/2013 10:55:30 AM


Nytt koNtor

i sikte

Har ditt företag lysande framtidsutsikter? flytta till ett kontor som matcHar dem. Precis vid vattnet på Lindholmen, mitt i Göteborgs innovativa centrum, står Aurora Kontorshus. ­H är­hittar­du­flexibla­lokaler,­där­varje­kontor­kan­skräddarsys­efter­ditt­företags­behov.­ Öppna­landskap,­stora­mötesrum,­cellkontor­–­allt­är­möjligt. Detta är den rätta QR-koden. 2012-10-15

Högst­upp­i­huset­finns­den­gemensamma­takloungen­med­kamin­ och­terrassen­med­milsvid­utsikt­mot­havet­och­Vinga.­Cyklar­du­ till­jobbet­eller­vill­springa­en­runda­på­lunchen­finns­både­duschar­ och­omklädningsrum­i­huset. Scanna QR-koden eller läs mer på eklandia.se/aurora


innehåll

nummer 9 2013

18 4

31

42

6 8 12 14 16 18 20 22 24 26 31 40 42 47 50 66

Notiser Nyheter i korthet områden att etablera sig i Matnyttig kortfakta om flera områden OM gamlestaden Aktuell analys av Savills fokus på förnyelse Kajsa Räntfors på Göteborgs Stad om Gamlestaden Aberdeen svarar på fem frågor Aberdeen vill förtäta Gamlestadens Fabriker nya Kulan blir unikt handelskvarter TK Development berättar om planerna hemfosa svarar på fem frågor Hemfosa tror på Gamlestaden aktuella hyresnivåer Hyresspann och snitthyra för kontor, butik och lager expertpanelen Om att undvika generella missförstånd pågående projekt Här byggs det nya kontor tema lager & logistik Mark för nybyggnation, tips och intervjuer checklistan Att-göra-lista inför flytten om arbetsplatsen Inredning - om olika ljusscener och att låta köket ta plats konferensbanken Ett urval från konferensbanken.se lokalbanken Sök bland hundratals lokaler månadens partners Vi presenterar detta nummers annonsörer

LEDIGT PÅ

KVIBERG Lokaler mellan 70–700 m2 www.higab.se/Lediga lokaler

innehåll

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se


Skillnaden. Ett miljöcertifierat kontor håller dig friskare. Och just nu skapar vi ett helt kvarter: Tennet. Skillnaden mot många andra byggnader är att Tennet får den högsta miljöklassningen Platinum enligt certifieringssystemet LEED. Skillnaden är att du ökar din produktivitet och sänker sjukfrånvaron*, bl a genom bättre ventilation, rätt temperatur, giftfria material och mer insläpp av dagsljus. Tennet blir klart 2013. Mats Dynevik, Elie Abdi och Marie Lekmark kan berätta mer om skillnaden. Ring 020 - 33 90 00. *”Green Buildings and Productivity” Norm G. Miller, University of San Diego och Dave Pogue, CBRE, 2009.

Tennet gör dig mer produktiv. Och så har du nära till centralstation en, shopping och nöj en. Se mer på skanska.se /tennet


Johan Trouvé VD Västsvenska Handelskammaren - De närmaste åren kommer vi att se en mängd omfattande projekt. Att då ha en bygglovsenhet som av näringslivet upplevs som mer serviceinriktad och kunnig är oerhört viktigt för att inte tappa tempo. Bild: Västvenska Handelskammaren

Notiser

bättre företagsklimat i göteborgsregionen

6

Nyligen presenterades resultatet från Insikt 2013, en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag genomförd av Business Region Göteborg. - Oacceptabelt att så många kommuner i Göteborg hamnar under riksgenomsnittet, säger Johan Trouvé, vd för västsvenska Handelskammaren. Undersökningen tar upp frågor som handläggningstid och bemötande. I Göteborgsregionen har 2 600 företag svarat på undersökningen och resultatet visar att företagsklimatet har blivit bättre sedan förra mätningen. - Ett bra företagsklimat ökar näringslivets möjligheter att skapa tillväxt, arbetstillfällen och resurser till välfärden. Därför är det naturligtvis positivt att företagen i Göteborgsregionen upplever ett förbättrat företagsklimat, säger Johan Trouvé. Av regionens kommuner har Ale och Härryda förbättrat sig allra mest, men även Göteborgs Stad tar ett stort kliv framåt visar BRG:s undersökning. Ett resultat som till stor del beror på förbättringar för bygglovsenheten. - Det är extra roligt att Göteborgs Stad, som är så viktig för västsvensk utveckling, lyft sig sedan förra mätningen. De närmaste åren kommer vi att se en mängd omfattande projekt. Att då ha en bygglovsenhet som av näringslivet upplevs som mer serviceinriktad och kunnig är oerhört viktigt för att inte tappa tempo, menar Johan Trouvé.

terfrågan på kontorslokaler i Göteborg, och vi har nu påbörjat diskussioner med intresserade hyresgäster till vårt nya projekt vid Gamla Ullevi. Förvärvet av Heden 47:3 ligger helt i linje med vår strategi att utveckla nya, gröna kontorsfastigheter i attraktiva lägen, säger Micko Pettersson, vd Skanska Fastigheter Göteborg AB. Fastigheten är belägen vid Parkgatan i anslutning till Gamla Ullevi och kommer färdigutvecklad att omfatta en 10 våningar hög kontorsbyggnad om cirka 8 500 kvm. – Köpet av fastigheterna var ett viktigt steg för att kunna påbörja utvecklingen av området vid Skeppsbron. Samtidigt känns det positivt att affären bidrar till att Göteborg stärker sin konkurrenskraft och tillgodoser efterfrågan på kontorslokaler genom ett nytt kontorshus vid Gamla Ullevi, säger Olle Lindkvist, vd på Älvstranden Utveckling.

allum i partille utökar med 30-40 butiker Utbudet av modebutiker ökas kraftigt i den planerade utbyggnaden av Allum. Varnergruppen satsar stort på Allum och etablerar både Cubus och det nya heta konceptet Volt, med flera kända varumärken. Dessutom nyetablerar sig Skandinaviens ledande skokoncern Nilson Group med ett stort samlat skokoncept. Totalt innebär utbyggnaden av Allum ca 30-40 nya butiker, caféer och restauranger samt gym. Genom de nya eta-

ännu en profilbyggnad till göteborg Skanska fortsätter utvecklingen av flexibla och miljöprofilerade kontorsfastigheter i Göteborg och avser att påbörja byggnation vid Parkgatan intill Gamla Ullevi under det sista kvartalet 2013. Skanska förvärvar byggrätten Heden 47:3 och avyttrar samtidigt två fastigheter vid Skeppsbron till Älvstranden Utveckling AB. Den nya marken ger Skanska möjlighet att utveckla ännu en profilbyggnad med nya miljöcertifierade kontorslokaler i centrala Göteborg. – Under våren har vi märkt en ökad efnotiser

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

bleringarna både breddas och fördjupas utbudet inom mode och ökar Allums konkurrenskraft. Fler kvalitetsmodebutiker är något som kunderna efterfrågat i olika kundundersökningar. Därför känns det mycket bra att kunna möta kundernas önskemål, enligt Lars Rehn, uthyrningsansvarig på Allum. - Att Nordens främsta detaljhandelsföretag inom mode, Varnergruppen med verksamhet i nio länder, valt att satsa vidare på Allum visar att de är nöjda med utvecklingen av sina nuvarande butiker Bikbok, Carlings och Dressmann. De tror på vår satsning och vill vara med att bygga ut Allum samt öka modeutbudet för våra kunder, säger Lars Rehn. Allum har nu avtal med majoriteten av de nya hyresgästerna för den planerade utbyggnaden. Arbetet och planeringen löper på och framtidens Allum kommer att kunna erbjuda många nya spännande aktörer inom mode, skönhet, café och restaurang samt teknik, leksaker och gymverksamhet. - Vi kommer snart kunna avslöja fler nya modebutiker, såväl internationella som lokala koncept och ett nytt vasst café- och restaurangutbud. När Allum går från 85 till en bra bit över 100 butiker jobbar vi även med att optimera helhetsupplevelsen gällande butiksmixen vilket innebär en del rockader bland de befintliga butikerna. Det ger bland annat plats för en helt ny leksaksbutik, Lekia, med både leksaker och ett brett utbud av barnvagnar samt babytillbehör, avslutar Lars Rehn.

allum utökar med 30-40 butiker. Här framtida kyrktorget i partille. illustration: tenjin visual


Flexibla och anpassningsbara lokaler.

Med möjlighet till öppet landskap eller rumsindelat.

Charmiga lokaler i Gamlestaden Fastigheterna ligger i Gamlestadens Fabriker. I området finns bl.a. ett flertal restauranger, café samt bowlinghall med konferensmöjligheter. Gamlestadens Fabriker ligger i anslutning till E20 men också i nära förbindelse med E6 och E45 och är därmed en central punkt nära samtliga stora leder i Göteborg. Till området åker man kollektivt med buss, Alependeln eller någon av de sex spårvagnslinjerna. Det finns gott om parkeringsmöjligheter för dig som väljer att köra bil. Läs mer på www.aberdeen.se

Kontakta oss så hjälper vi ditt företag att hitta nya lokaler. Ring 031-727 60 20 eller sök din lokal på www.aberdeen.se

Aberdeen Asset Management, Region väst, Vasagatan 43 A, 411 37 Göteborg. Telefon 031-727 60 00


Områden att etablera sig i

Här presenterar vi de områden i Göteborg med omnejd som vi valt ut som möjliga etableringsområden. Se även aktuella hyresnivåer i slutet av detta avsnitt. Området/staden som är markerat med informationssymbolen skriver vi lite mer om i detta nummer.

i ä

v

Läs mer i detta nummer

Restauranger

Kommunikationer

gamlestaden

i

Gamlestaden är beläget tre kilometer nordost om Göteborgs absoluta centrum. Området domineras av industrier och fabriksbyggnader i syd och västlig riktning, sammanlagt verkar närmare 350 företag här.

foto: borås stad, superstudio

Borås 8

Borås är Västra Götalands läns näst största kommun och tillväxtkurvan pekar stadigt uppåt. Inom en radie av tio mil finns cirka 1,5 miljoner invånare. Borås är en handelsstad, men har också en lång tradition som textilstad. Ett urval av projekt: - Kanico förädlar Simonsland och skapar i en första etapp 37 000 kvm lokalyta för textilföretag. - Steen & Ström planerar ny galleria i Väfveriets gamla lokaler. Trolig byggstart är 2015. Företag i området: Hemtex, Gina Tricot, SVEA och 8848 Altitude har sina huvudkontor här. Även välkända Red CatsEllos, Cellbes, Haléns och H&M Rowells finns här. Inom industrin hittar man även storföretag som Ericsson, Volvo Bussar och Parker Hannifin.

Ett urval av projekt: - Totalt planeras cirka 1 500 bostäder och 160 000 kvm lokalyta i hela Gamlestaden. Bl a vill Aberdeen Asset Management fördubbla ytan på Gamlestadens Fabriker och skapa en blandstad. Även SKFs gamla lokaler runt Nya Kulan ska utvecklas. Planer på ett handelskvarter med kontor och bostäder blir verklighet 2016. Företag i området: Bara Gamlestadens Fabriker inhyser i dag drygt 50 företag med en mängd olika verksamheter så som utbildning, film, ljus, ljud, reklam, foto, försäljning, restaurang, café, vårdcentral, kulturverksamheter, IT-företag. Både på Gamlestadens Fabriker och i övriga området finns det flera restauranger.

ä

v

Kommunikationerna är väldigt goda, både via kollektivtrafik, med sex spårvagnslinjer och bussar, och vägnätet med E20 och E45 angränsandes. En ny pendelstation har byggts vid Gamlestadstorget och fler förbättringar är på gång. Snitthyra kontor: 1 200 kr/kvm bild : aberdeen asset management

I Borås finns ett stort utbud av matställen och caféer. Sandvalls plats, torget mitt i staden, kantas exempelvis av restauranger.

ä

v

Med Borås Lokaltrafik tar du dig med buss inom staden. Borås är knutpunkt för fyra riksvägar, bl a motorvägen mellan Göteborg och Stockholm. Likaså finns det järnväg i fyra riktningar. En halvtimmes bilresa bort ligger Landvetters internationella flygplats. Snitthyra kontor: 1 100 kr/kvm områden att etablera sig i

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

bild: higab

gårda Gårda, med sitt strategiska läge längs med E6/E20 och närheten till Göteborgs absoluta centrum, är i dag en mycket attraktiv stadsdel både för kontor och bostäder. Under senare år har stadsdelen genomgått förtätning och utveckling från tidigare industri till mer förädlade verksamheter och i dag betraktas området som en integrerad del av centrala Göteborg. Ett urval av projekt: - Stena Fastigheter bygger nytt kontorshus på totalt 2 500 kvm på Fabriksgatan. - Platzer Fastigheter startar byggandet av ett kontorshus i Norra Gårda, totalt cirka 7 000 kvm i etapp 1. Företag i området: IHM Business School, Canon Business Center, Higab, Ikaros Datakonsulter, Ramböll, SEB, QM Communication, Uniflex, Mercuri International, Red Pill Linpro, EDR, hitta.se, Qbranch, Affecto.

ä

I Gårda finns det flertalet restauranger och caféer och i takt med att bostäderna blir fler utökas också servicen och utbudet.

v

Kommunikationerna har försämrats då busslinje 63 nyligen dragits in. Pendling med spårvagn och buss sker via hållplatserna vid bl a Liseberg, Vagnhallarna, Scandinavium, Stampen och Ullevi. Snitthyra kontor: 1 700 kr/kvm


göteborg centrum

bild: cc mescon

Göteborg är Sveriges andra största stad och Sveriges mesta evenemangsstad. Området innanför vallgraven brukar klassas som det allra mest centrala, andra centrala kontorsområden är t ex Lilla Bommen, Gullbergsvass och uppstickaren Ulleviområdet. Ett urval av projekt: - Flera fastighetsägare lyfter miljön i Rosenlund och skapar nya butiksytor. - Skanska har byggt till och byggt om på Kilsgatan. Totalt kan man här erbjuda 17 000 kvm kontorsyta. - Aberdeen skapar moderna kontorsytor i anrikt hus på Östra Hamngatan. Företag i området: Förutom det självklara inslaget av handel, service och hotell sitter flertalet advokatbyråer och reklambyråer i centrum. I Göteborg hittar man stjärnkrogarna och gourmetrestaurangerna. Men också de trendiga uppstickarna, klassiska krogarna och familjära serveringarna.

ä

v

Spårvagns- och bussnätet är lätttillgängligt och likaså Centralen med alla tåg- och pendelförbindelser. Landvetter flygplats ligger 2,8 mil bort och Göteborg City Airport flygplats 1,5 mil bort. Snitthyra kontor: 2 400 kr/kvm foto: dick gillberg

högsbo/sisjön Högsbo/Sisjön, sex kilometer söder om Göteborg, omfattar ett område om cirka 300 hektar som började bebyggas under 1960-talet. I dag är cirka 1 500 företag med 25 000 anställda verksamma inom området. Under senare år har området gått från industri- till handelsområde.

hisingen Hisingen utgör cirka hälften av Göteborgs totala yta, är Sveriges fjärde största ö och ett av landets hetaste logistikområden. Ett urval av projekt: - Byggandet av stadsdelen Kvillebäcken med 2 000 bostäder plus butiker och verksamhetslokaler är startskottet för utvecklingen av Backaplan med ett bredare utbud av bostäder, kontor och handel. Utvecklingen av Backaplan är i sin tur en del av det stora stadsutvecklingsprojektet Centrala Älvstaden som ska integrera Hisingen med Göteborgs centrum. - NCC utvecklar en ny lager- och logistikpark i Arendal. - AF Bygg har börjat bygga kontorshuset Glasiären i Kvillebäcken. 12 600 kvm ska stå klart för inflyttning 2015. Företag i området: Flertalet företag inom handel, transport och logistik, tillverkningsindustri och fordonsindustri.

ä

Självklart finns det i varje industriområde flera lunchrestauranger och även de många handelsområdena erbjuder flera olika matalternativ.

Ett urval av projekt: - Många fastigheter upprustas och energioptimeras. - Alaska Fastigheter vill skapa Norra Europas hetaste handelsområde i Sisjön. 40 000 kvm kan exploateras och planer för hotell, handel och kontor finns. Företag i området: Inom Högsbo/Sisjö företagsområde finns mer än 1 200 företag, exempelvis MediaMarkt, CapTech K-Rauta, Ahlsells, Jula, Stadium XXL, Clas Ohlson, Pilkington Sverige AB, Cubsec Bevakning AB, Lesley Cosmetics AB, Swedmec AB. I området finns ett flertal lunchrestauranger, ett av de senaste tillskotten är Mannerströms Saluhall i Sisjön.

ä

v

Både Högsbo och Sisjön är lätttillgängliga med bil via Söderleden och Dag Hammarskjöldsleden, men otillräcklig infrastuktur innebär ibland trafikproblem. Västtrafik har busslinjer från Frölunda Torg och Marklandsgatan och i oktober startar sju fastighetsägare och Vässtrafik en gemensam busslinje där fastighetsägarna står för kostnaderna. Snitthyra kontor: 1 200 kr/kvm

v

Ny älvförbindelse och nya kollektivtrafiksatsningar planeras framöver. Redan nu har satsningar på nya busslinjer och tätare turer med Älvsnabben gjorts. Med kollektivtrafiken nås Hisingen med flera spårvagnslinjer och åtskilliga busslinjer, varav fyra stombusslinjer. Snitthyra kontor: 1 200 kr/kvm

bild: platzer fastigheter

lokalGUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

områden att etablera sig i

9


I nästa nummer! Läs mer om

Mölndal

Norra älvstranden Norra Älvstranden är Göteborgs mest expansiva område, om några år kommer 60 000 personer att bo eller arbeta här. Området har gått från varvsområde till ett verksamhetsinriktat område med stora inslag av kontors- och utbildningsytor. Ett urval av projekt: - Eklandia har nyligen färdigställt kontorshuset Aurora på totalt cirka 9 500 kvm. Företag i området: Göteborgs universitet, Chalmers och det gemensamma ITuniversitetet, Ericsson, Volvo Technology, IBM, Semcon, SVT.

pedagogen park. foto: eva abelson

mölndal 10

Mölndal karaktäriseras som en attraktiv kommun både för boende och företag. Mycket har hänt med Mölndals näringsliv som gått från att präglas av industrier till dagens kunskapsintensiva och högteknologiska företag.

bild: lindholmen science park fotograf: hans wretling

Ett urval av projekt: - Husvärden bygger nytt kontorshus på Krokslätts Fabriker, totalt 12 000 kvm. - Nya planer för Mölndal centrum smids. Mölndals Stad har tecknat samarbetsavtal med NCC Property Development. Handelsytor, kontor och bostäder ska byggas. - Aspelin Ramm har skapat Pedagogen Park. Fortfarande finns det chans att hyra in sig här. Företag i området: I Mölndal finns drygt 5 900 aktiva företagare. Exempel på stora privata arbetsgivare är AstraZeneca, SCA, Ericsson, IKEA, KappAhl, Hedin Bil och Santa Maria.

Idag finns cirka 28 caféer och restauranger på Lindholmen och 20 i Sannegårdshamnen och Eriksberg.

ä

v

Mölndal har en väl utbyggd kollektivtrafik med buss, spårvagn och tåg. Mölndals station är stadens knutpunkt och tågen söderut mot Köpenhamn stannar här flera gånger per dag.

Från Nils Ericssons-terminalen går buss 16 var 3:e minut vid högtrafik på morgonen och på eftermiddagen. Från Nordstan till Lindholmen tar det 6-8 minuter. Man kan även ta bussarna 23, 30, 31, 99, 126, 165, 199, 402 och 510. Med bil når man Norra Älvstranden via Älvsborgsbron, Göta Älv-bron, eller Tingstadstunneln. Man kan också ta färjorna Älvsnabbare eller Älvsnabben.

Snitthyra kontor: 1 300 kr/kvm

Snitthyra kontor: 2 100 kr/kvm

Givetvis finns det ett bra utbud av restauranger i Mölndal, både i centrum och i de olika verksamhetsområdena.

ä

v

områden att etablera sig i

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

krokslätts fabriker


kontor lindholmen 2 200-1600 m SKrÄDDarSYDDa lOKalEr EFTEr DINA ÖNSKEMÅL.

lindholmspiren 9 ligger i direkt anslutning till lindholmen Science Park, en värdsledande arena för forskning, innovation och utbildning. Här finns mer än 300 företag, några kända aktörer är Ericsson, iBM, Semcon och SVT. På campus lindholmen finns göteborgs universitet, chalmers tekniska högskola och det gemensamma iT-universitetet. Är detta en kontorsmiljö du söker för ditt företag?

THE FUll SErVicE PrOPErTY HOUSE

ring carl 0732 32 58 37 newsec.se


Gamlestaden

nytt innehåll i gamlestaden Savills analyserar här Gamlestaden och konstaterar att planerna för området är många, även om en hel del ligger längre fram i tiden. Dock är mycket redan på gång och både infrastrukturprojekt och tillskapandet av bostäder och kommersiella ytor kommer att öka Gamlestadens attraktivitet ytterligare.

12

Gamlestaden ligger tre kilometer från Göteborg centrum med väldigt goda kommunikationer. Både via spårvagnsnätet och via vägnätet med E20 och E45 angränsandes. De goda kommunikationerna är dock både på gott och ont. Tyvärr kan de hårt trafikerade lederna uppfattas som en barriär gentemot övriga staden samt att även genomfartstrafiken i området stundtals är mycket intensiv. Då främst på Gamlestadsvägen och Slakthusgatan. Problemet med trafiken är dock sedan länge välkänt och byggnationen av Partihallsförbindelsen, vilken syftar till att knyta ihop E45 och E6, stod klar hösten 2011. I ett senare skede planeras projektet knytas ihop med den så kallade Marieholmstunneln vilken ska erbjuda access till E6:an. Nya trafiklösningar ger inte bara smidigare förbindelser utan medger även att nya ytor som tidigare hållits rena på grund av farligt gods kan bebyggas. Byggstart för Marieholmstunneln blir tidigast 2014 och den ska kunna stå klar cirka 2020. Marieholmsförbindelsen består av både väg och järnväg. Vägdelen som ingår i projektet sträcker sig från E6 Tingstadsmotet/Ringömotet i väst till E20, Ånäsmotet, i öst via en ny trafikplats på E45 Marieholm. Järnvägsdelen, som sträcker sig från Kvillebangården till Olskroken, innebär en ny järnvägsbro över Göta älv. Utveckling

Kommunfullmäktige antog under 2006 en fördjupad översiktsplan över Gamlestagamlestaden

Anders Rydstern Savills, Lokalguidens samarbetspartner Savills plc är en global fastighetstjänsteleverantör som är listad på London Stock Exchange. Med ett internationellt nätverk av över 200 kontor och samarbetspartners, erbjuder man ett brett urval av specialistråd, förvaltnings- och transaktionstjänster till kunder över hela världen. www.savills.se

den – Bagaregården där syftet är att ta ett ökad attraktivitet Stadsdelen Gamlestaden hamnade utanför helhetsgrepp över området. Primära mål området som drabbades av biltullar. Huruär att utveckla en levande blandstad med vida detta är positivt eller inte återstår att citykaraktär som skapar en sammanhängse. För människor och företag som verkar ande stadsstruktur från Kviberg via Gaminom stadelen kan det dock vara en fördel. lestaden till Marieholm och Bagaregården. Detta ska dock likställas med andra områPlanen föreslår en förtätning med främst den som hamnar utanför biltullsområdet. bostäder i kombination med kontor, kultur, Gamlestaden/Marieholm kommer i handel, och övrig service. stor utsträckning påverkas av satsningen Gamlestadens Fabriker är ett bra expå det Västsvenska Paketet som omfattar empel på hur historiskt värdefulla miljöer ett flertal projekt och berör stadsdelarna har bevarats för att idag kunna erbjuda ett direkt. Bland annat så kommer det byggas blandat innehåll med allt från bowlinghall en ny tunnel vid Marieholm och en breddtill kontor och lager. Idag finns ungefär ning av vägnätet sker. Åtgärderna syftar till 70 000 kvadratmeter lokalyta vid Gamatt förbättra person- och godstrafiklestadens Fabriker. flödena till och från staden men I och med att SKF har sökt bedöms också påverka Gamsig söder ut till modernare lolestaden/Marieholm positivt. kaler på andra sidan Säveån Primära mål Dessutom har Göteborgs har stora ytor friställts vid är att utveckla stad i samband med dessa Nya Kulan. De gamla faen levande satsningar tagit ett större brikslokalerna ska utveckgrepp om stadsdelarna för las till blandad bebyggelse. blandstad med att effektivisera och moVästra delen av Kulan innecitykaraktär. dernisera stadsrummet och håller redan över 50 000 kvm bebyggelsen vilket sannolikt kontor och tanken är att dessa kommer att medföra en ökad attska kompletteras med cirka raktivitet. 45 000 kvm handelscentrum, 15 000 kvm service och kontorsarea samt Slutsats 30 000 kvm bostäder. Läs mer om TK DeGamlestaden är en stadsdel med väldigt velopments och JMs planer på sidan 18. stor potential. Den ligger nära centrum resecentrum samtidigt som trafikförbindelserna är bra. I takt med att Gamlestaden växer och utOmrådet är starkt trafikerat men har hitvecklas ställs högre krav på kollektivtrafitills delvis misslyckats med att attrahera ken. Som ett första viktigt steg har en ny folk. Genom nya trafiklösningar och nya pendelstation byggts som, sedan 8 decempromenadstråk längs med Säveån ska omber 2012, trafikeras av Göteborgs pendelrådet öppnas upp och länkas samman med tåg mot Älvängen (Alependeln). Även reden övriga staden. Nya trafiklösningar och gionaltåg mellan Göteborg och Vänersborg SKF:s tomställning av Nya Kulan erbjuder stannar. Stationen ligger vid spårvagnsett tillskott av cirka 165 000 kvm lokalyhållplatsen Gamlestadstorget vilket möjligtor samt 1 600 lägenheter i området runt gör enkla byten till spårvagn och buss. Gamlestadstorg, Artillerigatan och GamPendeltågstationen har blivit en ny lestadsvägen. Ledtiderna för många av knutpunkt och med de nya trafiklösningar projekten är dock långa och många detaljska Gamlestadstorget bli ett betydande replaner är ännu inte antagna. secentrum och invigas under 2017. Med den nya stationsbyggnaden livas området Ett urval av fastighetsägare med lediga upp och med kompletterande bebyggelse i lokaler i Gamlestaden form av kontor, handel och bostäder är förAberdeen, Hemfosa, Klövern, Higab, hoppningen att Gamlestadstorget ska bli Bygg-Göta, Sigillet, Skanska ett stadsmässigt torg som utmärker GamHitta alla på lokalguiden.se lestaden vilket saknats sedan torget revs på 1960-talet.

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se


LOKALER UTHYRES I PEDAGOGEN PARK På bästa plats i Mölndal kan du nu hyra kontorsyta i Pedagogen Park. Vi kan erbjuda såväl stora kontor på 3000 m2 som mindre på 150 m2. Goda möjligheter att påverka hur kontoret skall se ut. Gott om fria parkeringsplatser. Priser från 1300 kr/m2.

d Höglin n a i t s i k ta Kr 08 Konta 83 91 mm.se a r 07 0 9 n i l e sp ind@a l g o h . n kristia PEDAGOGEN PARK FRÖLUNDAGATAN 118 WWW.PEDAGOGENPARK.SE INNOVATIV FASTIGHETSUTVECKLING MED MÄNNISKAN I CENTRUM


fokus

på förnyelse Göteborgs Stad har verkligen riktat sitt fokus mot Gamlestaden. Visionen är att Gamlestaden ska bli ett centrum för nordöstra Göteborg och en sammanbindande länk mellan nordost och de centrala stadsdelarna. Detta ska skapas genom att bryta gamla barriärer samt komplettera och förnya bland annat med bostäder och verksamheter. Flera detaljplaner är i gång, både för SKF-området, Gamlestadstorget och Gamlestadens Fabriker.

14

Gamlestaden utgör en viktig markresurs för kommunen och står inför en angelägen och omfattande stadsförnyelse, där tidigare fabrikskvarter och trafikområden successivt ska omvandlas till en tät stadsmiljö med blandat innehåll. Gamlestaden ligger centralt, bara tre kilometer från Göteborgs centrum, men upplevs idag splittrad och isolerad från övriga centrala stadsdelar. - Målet är att skapa en blandstad, summerar Kajsa Räntfors, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad. Arbetet har föregåtts av en fördjupad översiktsplan, riktlinjerna togs fram redan för många år sedan. Just nu har vi väldigt hög prioritet på alla de här detaljplanerna. Och förutsättningarna för en förtätning i Gamlestaden är goda. Den väl utbyggda infrastrukturen är en viktig faktor, i december invigdes den nya pendeltågsstationen som blivit en ny knutpunkt. Med framtida trafiklösningar ska Gamlestadstorget bli ett betydande resecentrum som invigs under 2017. Med hög hastighet

Arbetet med detaljplaner för Gamlestadstorget och för Gamlestadens Fabriker pågår för fullt. - Vi har väldigt stort fokus på planerna för Gamlestadens Fabriker, de drivs med hög hastighet, berättar Kajsa Räntfors. (Läs mer om Aberdeen Asset Managements visioner på sidan 16 - reds. anm.) Samtidigt växer en ny bostadsstadsdel upp i Kviberg, öster om Gamlestaden, och väster om Gamlestaden planeras för ytterligare en ny stadsdel kring Slakthusområdet och Marieholm. Detaljplanen skapar även förutsättningar för att utveckla SKF:s anrika fabriksområde. I den östra delen av kvarteret Gösen planeras det för centrumverksamhet, handel och bostäder. För kvarteret Makrillen föreslår planen bostäder och förskola. - Detaljplanerna för Gösen och Magamlestaden

ett av två arkitektbyråers förslag på utformningen av Gamlestadstorget. illustration: MXSI

krillen har varit ute på samråd och nu går vi vidare. Makrillen är området norr om Artillerigatan och Gösen behandlar östra delen av SKF-området. Här vill vi ha variation i kvarteren, både med bostäder, en stor handelsetablering plus centrumverksamheter. TK Development och JM är aktörer. (Läs mer om TK Developments planer på sidan 18 - reds. anm.)

- Man ska kunna röra sig i olika stråk från öster till väster och från norr till söder, förklarar Kajsa Räntfors. Området ska bli tillgängligt för allmänheten med nya öppningar i byggnaderna och allmänna stråk inne i området. Vi vill också binda ihop området med kollektivtrafiken och koppla till gång- och cykelstråk tillsammans med ett nytt flanörstråk längs med Säveån.

Värdefull miljö

Fler kopplingar

För Göteborgs Stad är det viktigt att SKFområdet i stort bevarar sin karaktär och industrikänsla. Kvarteret Gösen är SKF:s äldsta fabrikskvarter och området är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull miljö i Göteborgs bevarandeprogram. - Det är ett jättefint kulturhistoriskt område och fabriksbyggnaderna bör återskapas på bästa tänkbara sätt. Två byggnader, som är q-märkta, ska i princip behållas intakta. Det blir även hög prioritet på att öppna upp hela det slutna kvarteret.

Stadsdelens tyngdpunkt kommer att flyttas österut, då avsikten är att flytta spårvagnsoch busshållplats till ett nytt läge på Artillerigatan. För att nå området skapas fler nya kopplingar. Den biltrafik handelsområdet genererar, kommer till största delen att styras till två nya tillfartsvägar från söder via broar över Säveån. - Och givetvis behövs det även parkering. Två våningar skapas bl a under handelsetableringen inne i området, sammanlagt kommer det att ges plats för 1 500 bilar, avslutar Kajsa Räntfors.

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se


3 000 kvm sammanhängande ytor.

Flexibelt på två plan.

Ljusa moderna kontorslokaler.

Flexibla våningsplan i attraktiva Lilla Bommen Lokal om nära 3 000 kvm fördelat på två våningsplan i attraktiva kontorsområdet Lilla Bommen. Här finns ljusa, moderna lokaler för företaget som söker flexibla ytor med både stora och mindre arbetsrum. Lokalen ligger på plan 3, 996 kvm och plan 4, 1 993 kvm. Möjlighet finns att dela av lokalen i mindre enheter enligt önskemål.

Goda kommunikationer finns då det endast är ett par minuters promenad till hållplatser för både buss, tåg och spårvagn och med Götaleden i anslutning till området. På fem minuters promenadavstånd finns Nordstan med lunchrestauranger, shopping och nöjen.

Vi har lokalerna för din verksamhet. Ring Ann-Sofie Claesson 031-727 60 20. Fastigheterna ägs av Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv – en av Sveriges största fastighetsägare.


Gamlestaden Annika Tell Property Asset Manager Aberdeen Asset Management

gamlestadens fabriker förtätas Aberdeen Asset Management har stora planer för Gamlestadens Fabriker. Här vill man öppna upp och förtäta med både bostäder och verksamheter som harmonierar med den gamla industrimiljön.

? 16

Hur ser ert bestånd ut och vad har ni ledigt?

– Vi har totalt cirka 62 000 kvm lokalyta som främst består av kontor och lager. Ett par flexibla ytor finns lediga just nu, bl a kontor från 140 – 1 390 kvm samt ett kombinerat kontor/lager på 580 kvm.

?

Hur skulle du beskriva Gamlestaden, vad kännetecknar området idag?

drar starkt till den positiva utvecklingen av området. Tyngdpunkten i Göteborg kommer att flytta nordost och känslan av en blandstad med bostäder, handelsetableringar och andra verksamheter kommer att förstärkas. Även tillgängligheten kommer att förbättras ytterligare och det nya resecentrumet på Gamlestads Torg invigs 2017.

?

Har ni själva något speciellt på gång i området?

– Aberdeen har stora planer för Gamlestadens Fabriker. Arbetet med en ny detaljplan pågår och förväntas antas nästa år. Planen kommer att möjliggöra en utveckling av området, även om utbyggnaden sedan kommer att ske successivt. Vi vill öppna upp och utveckla användningen av Säveån i samklang med Gamlestads Torg och samtidigt förtäta området. Vi vill skapa en levande blandstad med minst 300 bostäder i utvalda lägen med

visionsbild gamlestadens fabriker. illustration/fotomontage: gajd arkitekter

– Gamlestaden är ett välkänt område i Göteborg, en unik stadsdel endast tre kilometer från Göteborgs centrum. Här samsas bostäder och verksamheter. Efterfrågan finns i dag främst på mindre kontor och verksamhetslokaler. Just nu är det mycket fokus på Gamlestaden, både kommunen och flera fastighetsägare tror på området och planerna är många. En av Gamlestadens stora fördelar är det strategiska läget och de stora infrastruktursatsningarna som redan har gjorts och de som är på gång.

?

Hur tror du att Gamlestaden kommer att upplevas i framtiden, hur ser utvecklingen ut?

– Gamlestaden anses av många vara nästa stora utbyggnadsområde i Göteborg och tillkomsten av den nya knutpunkten med sitt resecentrum vid Gamlestads Torg bigamlestaden

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

lockande verksamheter i bottenvåningarna, plus ett hotell, serviceverksamheter och ett nytt utbud av kontorslokaler för olika målgrupper. Vi arbetar för att den hippa, ruffa känslan i den gamla industrimiljön ska kunna tillvaratas och lyftas fram även i de nya byggnaderna. Vi hoppas också kunna lägga till ett par profilbyggnader som tillåts sticka ut lite mera.

?

Finns det något speciellt att tänka på när man som företag funderar på att etablera sig här?

– Väg in allt som Gamlestaden faktiskt kan erbjuda. Området kommer att utvecklas väldigt positivt framöver, till en levande blandstad där folk bor, flanerar, äter lunch, cyklar, handlar och arbetar. Området kommer också att få ännu bättre kollektivtrafik, infrastruktur och gott om parkeringsplatser. Gamlestaden kan redan i dag erbjuda en stor valfrihet på lokaler, både vad gäller typ och storlek. Hyrorna är generellt sett konkurrenskraftiga.


Göteborgs färskaste kvarter. I Gårda Norra, med Gullbergsån i väst och Lunden i öst uppför vi en solfjäderformad kontorsfastighet på sex våningar. Här har du närhet till kommunikationer och leder – ett utmärkt läge för bl a konsultverksamheter. Huset erbjuder takterrass, gröna innergårdar och härliga ljusinsläpp. Sitt i en växande kvartersmiljö där nybyggda kontor och bostadshus samlas runt torg och naturliga mötesplatser längs med åkanten. Ring oss på 031–63 12 00 så berättar vi mer, eller gå in på www.gardanorra.se

För mer information om uthyrning: Johan Martinelle 031-63 12 18, 0702-69 02 09 johan.martinelle@platzer.se www.platzer.se, 031-63 12 00

Dags att börja på ny kula? Dags att börja på ny kula?

Hyr kontorslokaler i Nya Kulan. Här finner du flexibla lokaler, varsamt renoverade för att bevara tidens charm men anpassade för moderna krav på flexibilitet och komfort. Närhet till restauranger, motionscentrum samt närservice och endast 5 minuter från centrum med goda kollektivförbindelser. Området ligger dessutom i direkt anslutning till E20/E6 med den nyligen färdigställda partihallsförbindelsen och har mycket goda parkeringsmöjligheter.

Intresserad? Kontakta Mårten Bolmsjö 031-14 22 00 marten.bolmsjo@hemfosa.se www.hemfosa.se hemfosa nr 9 2013.indd 1

Hyr lokal i SKF:s gamla fabriksbyggnader i Gamlestaden. Här finner du lokaler, varsamt renoverade för att bevara tidens charm och anpassade efter moderna krav. Närhet till restauranger, motionscentrum samt närservice och endast 5 minuter från centrum med goda kollektiv­ förbindelser. Området ligger i anlutning till E20 och har goda parkeringsmöjligheter.

Tel. 031–14 22 00 E­mail: marten.bolmsjo@hemfosa.se 9/24/2013 1:40:43 PM www.hemfosa.se


Gamlestaden Mikael Savborg TK Development

nya kulan blir

unikt handelskvarter Processen har varit lång med en detaljplan som innehållit alla tänkbara utmaningar, men nu verkar TK Developments visioner om en ny regional handelsplats i Gamlestaden snart bli verklighet. Nya Kulan, som tar avstamp i SKFs anrika industrimiljö, kan förhoppningsvis öppna 2016. 42 000 kvadratmeter handel i en unik kvartersmiljö, tillsammans men JMs 300 bostäder, ska färglägga det som tidigare varit en svart fläck på handelskartan. 18

När SKF fattade beslut om att flytta sin verksamheten till söder om Säveån påbörjades utredningarna om hur man skulle kunna bevara de tegelröda karaktäristiska industribyggnaderna och hitta ett annat ändamål för området. Tidigt kom beslutet att husen, med sina stora volymer och generösa takhöjd, passade bäst för handel. Konsortiet TK Development och JM vann den utlysta tävlingen och startade projekt Handelsplats Nya Kulan med sina tillhörande 300 bostäder. Sedan 2007 har detaljplanen stötts och blötts, men har nu varit ute på samråd. Öppnar 2016

- Detaljplanen ska ställas ut efter årsskiftet och vi hoppas få den antagen till nästa sommar med en byggstart nästa höst, konstaterar Mikael Savborg på TK Development. Vi har alldeles nyligen tagit ett nytt beslut om att öppna hösten 2016. Cirka 40 % av handelsytorna är i skrivande stund tecknade men det är siffran 60 % som ska nås innan spaden sätts i backen. Något Mikael Savborg räknar med ska ske till årsskiftet. - Att nå 60 % är en förutsättning för att klara finansieringen, detta är ett projekt på 2 miljarder. Intresset är stort, men markgamlestaden

naden är tuff. Det är många som ser om sitt hus och det är över lag långt till beslut. Men jag har på senare tid anat en ljusning, marknaden känns lite mer optimistisk nu. Ett unikt handelskvarter

Att Handelsplats Nya Kulan blir något unikt skriver gärna Mikael Savborg under på. Förutsättningarna är, enligt honom, de allra bästa. - Både läget och miljön är fantastiskt! Nya Kulan kommer att skilja ut sig på flera sätt, redan nu är det nästan självsäljande att gå i området. De gamla husen kommer att bevaras och nya kommer att läggas till, inspirerade från den industrihistoriska byggnationen. Området kommer att upplevas som en stad i staden med både öppna utomhusgator och inomhusstråk. Ett helt unikt handelskvarter där både den robusta miljön med tegel och stål, tillsammans med utbudet, ska få besökarna att vilja stanna kvar. TK Development kommer även att satsa mycket på riktigt bra restauranger. Mix med kontraster

Nya Kulan ligger i ett redan fungerande område men är i dag nästan en svart fläck på handelskartan. Den nya regionala han-

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

delsplatsen kommer att ha ca 200 000 människor i sitt direkta upptagningsområde och måste locka både låg- och höginkomsttagare. Konceptmixen kommer därför att bestå dels av en bas med de stora kedjorna, men det kommer även finnas ett stråk med mer exklusiva varumärken som man normalt hittar inne i city. - Vad gäller de mer exklusiva varumärkena jobbar vi just nu med en paketlösning om cirka 10 etableringar för att de ska kunna skapa en kritisk massa och dra kunder åt varandra, förklarar Mikael Savborg. Dessutom ska vi, i en byggnad på 6 500 kvm, jobba med ett annat koncept. Här ska vi satsa på lite mer secondhand och vintage samt där hantverkare själva står och säljer sina varor. En mer upplevelsebaserad handel där man verkligen får en känsla för produkten. Det huset kommer att fungera som en spännande oas och blir en kontrast som man inte hittar på vanliga handelsplatser. Förutom den annorlunda handelsmixen försöker TK Development få in verksamheter som service, banker, träning, kulturhus, bibliotek, vårdcentral, arbetsförmedling och polisstation. Inslag som man normalt inte tänker i en handelsmiljö. - Allt för att förstärka stadskänslan, poängterar Mikael Savborg avslutningsvis.


Redan nu är det nästan självsäljande att gå i området.

19

samtliga bilder: Rstudio for architecture

lokalGUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

gamlestaden


Gamlestaden Jessica Thornander Regionchef Väst Hemfosa

hemfosa tror på gamlestaden

hemfosa äger nedre delen av SKF:s gamla fabriksområde.

Hemfosa har i snart två år ägt fastigheter i Gamlestaden och upplever en positiv utveckling. Bolaget arbetar aktivt med att bevara och utveckla sina fastigheter. Regionchef Jessica Thornander berättar mer.

? 20

Hur ser ert bestånd ut och vad har ni ledigt?

– Hemfosa äger nedre delen av SKF:s gamla fabriksområde och den fastighet där SKF idag har sitt huvudkontor. Vi har under året arbetat aktivt med uthyrning i en byggnad där större ytor blev vakanta i början av året och kan glädjande nog hälsa ett flertal hyresgäster välkomna, däribland SKF, Fitness24Seven och Salladsbaren. Vi har några lediga ytor kvar i den byggnad vi kallar A-fabriken där vi kan erbjuda moderna och flexibla kontorslösningar i äldre fabriksbyggnad med många tidstypiska detaljer. Byggnadens pelarsystem skapar möjlighet till yteffektiva, öppna planlösningar i en mycket speciell och unik kontorsmiljö.

?

Hur skulle du beskriva Gamlestaden, vad kännetecknar området idag?

– Gamlestaden har en mycket spännande industrihistoria att berätta b la i form av bevarade tidstypiska byggnader såsom SKF:s gamla fabrikslokaler och huvudkontor där det idag bedrivs både kontors- och serviceverksamhet. Området rymmer dessutom bostäder, flera affärs- och serviceverksamheter och har närhet till Säveån. Gamlestaden har ett centralt läge med väl utbyggd kollektivtrafik med pendeltågsstation och ligger enbart några minuters spårvagns- eller bilfärd till centrala Göteborg. gamlestaden

?

Hur tror du att Gamlestaden kommer att upplevas i framtiden, hur ser utvecklingen ut?

– Vi upplever ett stort och ökande intresse för området. Alla pågående projekt och planer för Gamlestaden och dess närområde skapar en positiv framtidsbild av området. Vi tror att Gamlestaden kommer upplevas som ett än mer centralt och attraktivt område att både bo och arbeta i framöver och det är positivt att flera aktörer är med i de pågående planerna för köpcentrum, nya bostäder och förskolor. Ny bebyggelse i kombination med gammal bevarad industribebyggelse tror vi också kommer vara något som gör området mer attraktivt i framtiden.

?

Har ni själva något speciellt på gång i området?

– Vi tycker att Gamlestaden är ett mycket spännande område och arbetar aktivt med

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

att bevara och utveckla våra fastigheter. Vi är just nu i slutfasen av ett större renoveringsprojekt för att bevara A-fabrikens karaktäristiska tegelfasader. Det vi dessutom har fullt fokus på är att fylla upp de sista vakanserna i våra fastigheter. Vi upplever en positiv utveckling under de snart två år som vi ägt fastigheter i området.

?

Finns det något speciellt att tänka på när man som företag funderar på att etablera sig här?

– I Gamlestaden har man ett stort utbud av allmänna kommunikationer i form av buss, spårvagn och pendeltåg men för de som ändå har behov av bil finns det gott om parkeringsmöjligheter i området. Den nya partihallsförbindelsen ger en mycket snabb access till och från alla stora leder vilket främjar företag där medarbetarna är beroende av bil i sitt arbete. Gamlestaden är inne i en expansionsfas och kan trots sitt centrala läge fortfarande erbjuda mycket attraktiva hyresnivåer.


Vi har alltid varit lite sålda på Västsverige. – Nu köper vi det. Hör av er om ni har fastigheter till salu, vi ser möjligheterna! kungsleden.se

GÖTEBORG

Framtidens mötesplats med bästa läget i stan!

30 unika takvåningskontor möjlighet att välja det kontor som passar dig bäst! Från 5 900 kr/mån

Ditt kontor i Göteborg City

Vid Svenska mässan eller Teatergatan/Avenyn Attraktiva och ljusa kontorsrum med bästa läget i stan! Vi erbjuder även delat kontor från 1 495 kr/mån, prisvärda telefonitjänster och fräscha konferenslokaler. Bli en del i vårt nätverk!

www.wtcgoteborg.se Kontakt: Mia Meriläinen, mia@wtcgoteborg.se Mässans gata 18, Göteborg Tel. 031-83 69 07


* Hyresnivåerna Hyresnivåerna avser lokaler i A- och B- läge och anger kallhyra exklusive fastighetsskatt. Samtliga siffror är framtagna av Savills.

Snitthyran för kontor i Gamlestaden är:

1 200

kr/kvm/år

aktuella hyresnivåer Något man inte kan bortse från i sökandet av ny verksamhetslokal är lokalhyran. Hyran styrs av ett antal parametrar såsom exponeringsmöjlighet, standard och läge. Ett A-läge är ofta det mest eftertraktade, men just ert företag kanske gynnas bäst av ett C-läge.

22

När det kommer till hyresnivåer förekommer stora variationer. Många variabler spelar in men det som styr mest är så klart det geografiska läget. Därmed är det också svårt att ge en helt rättvis översikt av marknadshyrorna. Hyresnivåer delas därför upp i A-, Boch C-lägen. Ett A-läge kännetecknas av låga vakansgrader, centrala lägen med service och kommunikationer runt hörnet. Ett B-läge är relativt centralt och kräver goda nivåer på service och kommunikationer, men lokalhyran är runt 80 procent av ett A-läge. Vakansgraden är marginellt högre. C-läget har högre vakansgrad och närheten till service och kommunikationer är inte lika god, men hyrorna är lägre än i både A- och B-läge.

aktuella hyresnivåer

kontor hyresnivåer* göteborg CBD 1 700 - 2 700 kr övriga centrum 1 000 - 2 000 kr högsbo/Sisjön 900 - 1 400 kr norra älvstranden 1 500 - 2 500 kr hisingen 900 - 1 500 kr gårda 1 300 - 2 300 kr gamlestaden 900 - 1 400 kr mölndal 1 000 - 1 700 kr borås 800 - 1 300 kr

snitthyra 2 400 kr 1 500 kr 1 200 kr 2 100 kr 1 200 kr 1 700 kr 1 200 kr 1 300 kr 1 100 kr

handel hyresnivåer* göteborg CBD 2 500 - 6 000 kr övriga centrum 900 - 3 500 kr högsbo/Sisjön 1 000 - 2 500 kr norra älvstranden 1 300 - 2 500 kr hisingen 1 300 - 2 500 kr gårda 1 500 - 2 600 kr gamlestaden 800 - 1 400 kr mölndal 1 100 - 2 000 kr borås 1 300 - 2 600 kr

snitthyra 4 000 kr 2 000 kr 1 500 kr 1 700 kr 1 700 kr 2 100 kr 1 100 kr 1 600 kr 2 000 kr

lager/industri hyresnivåer* snitthyra göteborg CBD - övriga centrum 500 - 800 kr 600 kr högsbo/Sisjön 500 - 700 kr 600 kr norra älvstranden 1 500 - 2 500 kr 1 950 kr hisingen 500 - 800 kr 600 kr gårda - gamlestaden 400 - 700 kr 600 kr mölndal 500 - 800 kr 600 kr borås 450 - 675 kr 500 kr

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se


logiken.se

Från bunker till kontor I Sisjön är det många som går direkt från bunkern till kontoret. Tacka Sisjö Golfklubb för det. Restaurang Aquarelle och träningsanläggningen ELIXIA är andra höjdare som gör området speciellt. Men den bästa förklaringen till att Sisjön är så populärt är nog våra lokaler. Ring 031-89 19 20 för en runda, så ska vi se vilka möjligheter som finns.

Affärsutveckling sedan 1911 www.gulinsfastigheter.se • tel 031-89 19 20


Daniel Jighede Uthyrningschef Vasakronan

Niklas Simonsson Chef Uthyrning Lokaler Svenska Hus

lokalguidens expertpanel Expertpanelen svarar denna gång på hur man kan undvika generella missförstånd mellan fastighetsägare och hyresgäst samt när man som hyresgäst kan få ekonomisk kompensation om man drabbas vid en renovering.

Daniel Jighede, Vasakronan – Jag skulle inte säga att det finns några generella missförstånd. När ett missförstånd uppstår så beror det nästan alltid på att man inte har tagit sig tid att gå igenom ett avtal eller eventuella anpassningar innan avtalet tecknas. Gott om tid och en öppen dialog där båda parter sitter på samma sida om bordet är en förutsättning för ett långt och ömsesidigt gott hyresförhållande.

? 24

?

Vilka är de vanligaste generella missförstånden som uppstår mellan fastighetsägare och hyresgäst samt hur kan de undvikas?

Niklas Simonsson, Svenska Hus – Jag upplever inte att det uppstår så mycket missförstånd mellan oss och hyresgästerna idag. Tydliga hyreskontrakt som gemensamt gås igenom och där frågetecken rätas ut minimerar risken för missförstånd. Att förtydliga vad som ingår i hyran, gå igenom vad indexklausulen innebär, förklara kostnaderna för media, beskriva vilka skyldigheter hyresgästen har under hyrestiden gällande underhåll och vad som ligger på dem vid en eventuell avflytt kommer man långt med för att undvika missförstånd.

När fastigheter renoveras blir hyresgästerna ofta drabbade på ett eller annat sätt. I vilka fall kan hyresgästerna få ekonomisk kompensation?

Niklas Simonsson, Svenska Hus – I hyreskontraktet framgår det vad parterna har kommit överens om gällande nedsättning av hyra när hyresvärden utför sedvanligt underhåll utav lokalen eller fastigheten. Vet vi redan vid avtalstecknande att vi kommer att göra någon omfattande renovering som kommer att påverka hyresgästen i sådan omfattning att de inte fullt kan nyttja lokalen under en tid så kan detta avtalas om redan från början. Är detta inte fallet utan att det i avtalet framgår att hyresgästen inte har rätt till nedsättning utav hyran vid sedvanligt underhåll är vi ändå skyldiga att informera hyresgästen i tid. Varje ingrepp i lokalen eller fastigheten är unik och det ligger i vårt intresse att infor-

mera och sköta detta på bästa sätt i dialog med hyresgästen. Gäller det renovering orsakad av någon form av skada blir detta ett försäkringsärende, vilket då styr eventuell ekonomisk kompensation. Daniel Jighede, Vasakronan – Vid en renovering är ambitionen alltid att minimera störningar och att genomföra projektet i samråd med våra hyresgäster. Det förutsätter ett nära samarbete mellan oss som fastighetsägare och våra hyresgäster. Normalt sett utgår ingen ekonomisk kompensation vid en renovering men skulle det ändå vara så att någonting inte går som planerat så regleras ärendet med utgångspunkt i hyreslagen. Där finns tydligt angivet vad som gäller.

bild: mitab

Kontor mitt i stan Kontor i anslutning till Kungsportsavenyn. Från 70 – 130 kvm. Kontakta: ISS Facility Services AB Bernt Eliasson Tel 0706-22 46 93

iss nr 5 2013.indd 1

expertpanelen

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

ISS - En av Sveriges största leverantörer av fastighetstjänster.

4/29/2013 11:26:29 AM


Letar ni Letar ni nya LokaLer? Letar ni nya LokaLer? nya LokaLer? Kungsgatan 46, Göteborg Letar ni nya LokaLer? Kungsgatan 46, Göteborg

LEDIGA LOKALER

Kungsgatan 46, Göteborg

Kungsgatan 46, Göteborg Kontorslokaler

100-175 kvm Helt nyrenoverade kontorslokaler om 100 – 175 kvm på Kungsgatan i Göteborgs city. Lokalerna Kungsgatan 46, Göteborg har hög standard med takterrass alternativt balkong.

Kontorslokal 240 kvm Helt nyrenoverad kontorslokal på 240 kvadratmeter på Kungsgatan i 240 Göteborgs Kontorslokal kvm city. Lokalen har hög standard samt balkong ut mot Kungsgatan. Kontorslokal 240 kvm 20, på Första Långgatan Göteborg Helt nyrenoverad kontorslokal 240 kvadratmeter på Kungsgatan i Göteborgs city. Lokalen hög standard Helt nyrenoverad kontorslokal på 240har kvadratmeter på samt Moderna, balkong ut mot Kungsgatan. Kungsgatan i Göteborgs city. Lokalen har hög yteffektiva standard samt Ågatan balkong ut40, motMölndal Kungsgatan. kontorslokaler

Ågatan 40, Mölndal Ågatan 40, Mölndal

Pagoden, Gullbergs Strandgata 15

950 m²

100-200 kvm Kontor-, lageroch Butikslokal med tillhöutställningslokaler rande lager 570 kvm. cirka 1 100 kvm Kontor-, lagerKan eventuellt delas. och

Kontorslokal 240 kvm Kontor-, lager- och Nyrenoverade utställningslokaler Helt nyrenoverad kontorslokal på 240 kvadratmeter på och utställningslokaler kontor-, lagercirka 1 100 kvm Kungsgatan i Göteborgs city. Lokalen harutställningslokaler hög standard cirka 1 100 kvmsamt på Nyrenoverade balkong ut mot Kungsgatan. cirka 1 100 kvm Nyrenoverade kontor-, lageroch uthyres. Lokalen kan kontor-, lageroch utställningslokaler på delas i mindre utställningslokaler på cirka 1 100 kvm enheter. Bra exponecirka 1 100 kvm Ågatan 40, Mölndal uthyres. kan Ågatan 40, Mölndal ring motLokalen E6:an. Goda uthyres. Lokalen kan delas ii mindre parkerings möjligheter. delas mindre Kontor-, lageroch Kontors-, lagerutenheter. Bra exponeenheter. Bra och exponeutställningslokaler ring mot E6:an. Goda ställningslokaler cirka ring mot E6:an. Goda cirka kvm parkerings möjligheter. parkerings 1 100 kvm1 100möjligheter. Östergårdsgatan 7, Mölndal Nyrenoverade Nyrenoverade kontors-, kontor-, lager- och lageroch utställningsloutställningslokaler på Östergårdsgatan Östergårdsgatan7,7,Mölndal Mölndal kaler på cirka 100 kvm cirka 1 1001kvm uthyres. Lokalen kan kan delas uthyres. Lokalen delasenheter. i mindreBra exi mindre enheter. exponeponering motBra E6:an. Goda ring mot E6:an. Goda parkeringsmöjligheter. parkeringsmöjligheter.

Skeppsbron 5-6

Exportgatan 38

783 m²

Stampgatan 15

200-800 m²

Lager, 3 000-4 500 m²

Salsmästaregatan 32

365 m²

400 m²

Nya Tingstadsgatan 1

500-1 000 m²

Östergårdsgatan 7, Mölndal

Östergårdsgatan 7, MölndalKontorslokal 185 kvm Ljus och trevlig kontorslokal 185 kvm med bra Kontorslokal 185 kvm och kyla. Bra Ljus och trevlig kontorslokal 185 kvmluftkvalitet med bra luftkvalitet och tillgång till parkering. kyla. Bra tillgång tillkvm parkering. Kontorslokal 185

Kontorslokal 185 kvm Ljus och trevlig kontorslokal 185 kvm med bra luftkvalitet och Ljus och trevlig kontorslokal 185 kvm med bra luftkvalitet och kyla. Bra tillgång till parkering. kyla. Bra tillgång till parkering.

031-10 54 80 • www.sigillet-fastighet.se

Kontorslokal 185 kvm 031-10 54 80 • www.sigillet-fastighet.se Ljus och trevlig kontorslokal 185 kvm med bra luftkvalitet och 031-10till54 80 • www.sigillet-fastighet.se kyla. Bra tillgång parkering.

Torsgatan 5

Kontakta: Linda Neidert, tel: 031-58 06 51, mobil: 0709-18 18 78


pågående projekt

eklandias kontorshus aurora på lindholmen är nu uthyrt till 70 %.

Här presenterar vi ett urval av pågående projekt i Göteborg med omnejd. Projekten är i olika faser och har hunnit olika långt, men gemensam nämnare är att det finns chans att hyra in sig just här. Kontakta fastighetsägaren direkt om du är intresserad.

eklandias nya kontorshus på lindholmen 26

Eklandia har uppfört Aurora - ett modernt och flexibelt kontorshus på Theres Svenssons gata 7 på Lindholmen. Med omedelbar närhet till vattnet finns här attraktiva arbetsplatser för omkring 500 personer. Aurora har byggts enligt GreenBuilding-standard med höga krav på energieffektivitet och hållbart byggande. Totalt erbjuder Aurora ca 10 000 kvm uthyrningsbar yta i sex våningsplan, med öppna och flexibla ytor med genomskinlighet samt källare med parkeringsplatser. På översta våningsplanet har ett gemensamt utrymme med lounge/mötesrum skapats. Eklandia har på senare tid tecknat flera hyreskontrakt och just nu är 70 % av huset uthyrt. De första hyresgästerna flyttade in i maj tidigare i år.

möjligheter till eget hus på östra hamngatan På Östra Hamngatan 17 finns det snart möjlighet att hyra ett helt eget kontorshus, eller en del av huset om man så vill. Aberdeen Asset Management har tagit ett helhetsgrepp om huset från 1700-talet och våren 2014 står fastigheten redo för inflyttning. Då har man byggt till en femte våning, gjort om hela interiören och byggt en ljusgård. De ombyggda kontoren blir mycket yteffektiva, med samma möjligheter som man hittar i nybyggda hus. pågående projekt

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

aberdeen tar ett helhetsgrepp om huset på östra hamngatan 17. bild: krook & tjäder


Ett urval av pågående projekt Är ni intresserade av någon specifik lokal eller ett projekt kontaktar ni fastighetsägaren direkt. Kontaktuppgifter till fastighetsägarna kan ni hitta på lokalguiden.se.

peab skapar nya kontorsytor på lyckholms bryggerier. bild: erséus arkitekter

plats för fler i åf-huset vid kallebäcksmotet

nytt integreras med gammalt på lyckholms

Skanska Fastigheters kontorshus vid Kallebäcksmotet beräknas stå klart i januari 2014. Fastigheten kommer totalt att omfatta ca 16 500 kvm där teknikkonsultföretaget ÅF hyr de större delen av ytorna. De resterande våningsplanen är upp till 1 200 kvadratmeter stora och kan delas på flera sätt.

Peab Fastighetsutveckling är sedan en tid ensam ägare till Lyckholms bryggerier och nu ligger fokus på att integrera nytt med gammalt. Först ut är två kontorshus på sammanlagt 19 000 kvm som byggs i en första etapp. Kontorshusen kommer att bestå av ett höghus på 13 våningar och ett

låghus på fem våningar. Flexibla ytor plus lunchrestaurang och konferensytor invändigt kommer att, tillsammans med terrasser utvändigt, skapa moderna och attraktiva kontor. Den första etappen innebär också en lättare upprustning av befintliga ytor motsvarande cirka 15 000 kvm. Arbetet är i gång och nya hyresgäster kan flytta in 2014/2015.

platzer bygger nytt kontorshus i gårda

platzer ska förvandla gårda norra. bild: white arkitekter

Platzer Fastigheter startar sin förvandling av Gårda Norra med kontorshuset 3:14, sex våningar moderna kontor med perfekt skyltläge ut mot E6 och E20. Förutom sex plan med effektiva och moderna kontorsytor kommer huset i Göteborgs färskaste kvarter att ha både takterrasser, gröna innergårdar, härliga ljusinsläpp och nå nivån Miljöbyggnad Silver. I entréplanet vill Platzer även skapa ytor för att vidareutveckla dagens utbud inom handel och/eller service. Spaden sätts i jorden när 50 % av huset är tecknat och med en normal byggtid på 18 månader kan en inflyttning under Q2 2015 bli verklighet.

lokalGUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

pågående projekt

27


12 000 kvm nya kontor i krokslätts fabriker

husvärden bygger kontorshus med dubbla glasfasader i krokslätts fabriker söder. bild: wingårdhs arkitektkontor

Husvärden ska utveckla en helt ny stadsdel i Krokslätt och först ut i nya Krokslätts Fabriker Söder är ett kontorshus, K21, signerat Wingårdhs Arkitekter. Huset på 10 400 kvm kommer att miljöklassas som Green Building och Miljöklassad Byggnad - GULD. Huset blir speciellt med dubbla glasfasader på östersidan. Mellan fasaderna är det 3,6 meter, vilket innebär att det här skapas ett extra rum som varken värms upp eller kyls ner. Några av företagen som valt Krokslätt är bl a specialistkliniken Art Clinic och CPAC, ett bolag inom AB Volvo Group och gymkedjan Nordic Wellness. Inflyttningarna är planerade till våren/ sommaren 2014. 28

af BYGG bygger kontorshuset glasiären Centrala Älvstaden är det framtida navet i det nya Göteborg. Blandningen av kontor, lokaler och bostäder innebär att ca 60 000 personer kommer bo eller jobba i detta område, vilket är fler än hela Halmstad. I Kvillebäcken, bara fem minuter med spårvagn från Centralstation, har AF Bygg nu påbörjat byggnationen av kontorshuset Glasiären. Ett samverkanshus om 12 600 kvm, där det kommer finnas plats för t ex kontor, gym, bank och livsmedelsbutik. Fastigheten byggs enligt Miljöbyggnad nivå silver, vilket innefattar hög energieffektivitet och lång hållbarhet. Huset beräknas stå klart i slutet av 2014.

af Bygg har påbörjat bygget av kontorshuset glasiären i kvillebäcken. bild: what! arkitektur

ledigt i etapp två mölnlycke logistikpark Tillsammans med Skagen Fastigheter började Next Step Group bygga fas ett av Mölnlycke Logistikpark år 2008. Nu har etapp två om ytterligare 17 000 kvm lokalyta byggts och hela området färdigställts. Närmare 30 000 kvm är redan uthyrda, men fortfarande finns 8 500 kvm ledigt för mycket snabb inflyttning. Ytor från 2 500 kvm och uppåt hyrs ut och specialanpassas för varje verksamhet. pågående projekt

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se


Nu skapar vi Kvarteret

De anrika bryggerikvarteren ska bli det coolaste, kontrastrikaste och mest inspirerande stället att ha ett företag på i Göteborg.

www.lyckholms.se

vilket är Ditt

Läge?

• KOnTOr • BuTiK • KOnTOrSLAnDSKAp • LOGiSTiKAnLÄGGninG För mer info:

Johan Gunnarsson, Affärschef projektutveckling 031-762 40 26, johan.gunnarsson@afbygg.se

AF Gruppen SveriGe Theres Svenssons gata 9 | 417 55 Göteborg 031-762 40 00 | www.afgruppen.se


www.corem.se

Lediga lager- och produktionslokaler i Växjö Sidoentré Terass Huvudentré

Matsal Kontor och personalutrymmen: totalt 3 500 kvm

Personalparkering: 200 P-platser

Entresolplan Bärighet: 6 000 kg/kvm

Spåranslutning

Entresolplan

Takhöjd: 9 m Bärighet: 6 000 kg/kvm

Takhöjd: 6 m Takhöjd: 9 m Spåranslutning Entresolplan

Takhöjd: 6 m

Frysrum: 2 000 kvm med 1 600 pallplatser

Miljöstation

Lådan 1 – Högsbyvägen 1

För dig som uppskattar hög kvalitet erbjuder vi lager- och produktionslokaler i Växjö från 2 000 kvm till 26 000 kvm. Lägg därtill bärighet om 6 000 kg/kvm, två spåranslutningar, 2 000 kvm fryslager samt 3 500 kvm kontor och personalutrymmen med matsal, gym mm. Ett flexibelt, prisvärt alternativ där kvalitet, tillgänglighet och stora, funktionella ytor möjliggör många olika lokallösningar.

För ytterligare information kontakta vår uthyrningschef Jesper Carlsöö på 073 - 357 18 87 eller jesper.carlsoo@corem.se

T E K N I S K I N F O R M AT I O N

• Takhöjd 6 till 9 meter. • 55 externa portar (alla med vädertätning och lastbrygga). • Invändig miljöstation med lastkaj. • Möjlighet till egen restaurang och matsal. • Helsprinklade lagerytor. • Kraftförsörjning: 1 300 A. • 2 spåranslutningar in i fastigheten. • Bärighet i golv 6 000 kg/kvm. • Frysrum 2 000 kvm med 1 600 pallplatser. • 25 000 kvm ranger- och parkeringsytor.

Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom lager, logistik och handel.


TEMA Lager & Logistik

Peter Olsson Marknadsområdeschef Syd/Väst SveaReal

logistik, en tillväxtmarknad Peter Olsson på SveaReal svarar på ett antal frågor om logistikbranschen. SveaReal är en aktör som finns representerade med sina fastigheter i stora delar av landet med byggrätter bl a i Borås där man också efter årsskiftet kan erbjuda sin största logistikvakans på 36 500 kvm.

?

Vad har ni för lediga lager- eller logistikanläggningar i ert bestånd?

– Vi kan erbjuda lager- och logistikanläggnar mellan 2 000 kvm upptill 36 500 kvm. Vår enskilt största logistikvakans finns i

Borås och blir aktuell från årsskiftet. Här blir 36 500 kvm högkvalitativa ytor lediga (fullt delningsbart ner till ca 4 000 kvm). I Norrköping kan vi erbjuda upptill 15 000 kvm höglager från halvårsskiftet 2014.

?

Hur känns hyresmarknaden inom lager och logistik?

– Min bedömning är att hyresmarknaden är under tillväxt på de orter som vi är representerade på.

?

Hur skiljer sig logistikbranschen åt i de tre storstadsregionerna?

– Vi finns på prioriterade tillväxtorter nära våra europavägar och hamnar (Stockholm, Västerås, Borås, Jönköping, Västerås, Norrköping, Linköping, Helsingborg och Malmö). Stockholm och Göteborg går

starkast. Den låga vakansen i Göteborg har smittat av sig på Borås där efterfrågan under kommande år bedöms som god.

?

Finns det några områden som kommer att bli extra intressanta framöver?

– Östra Hamnen i Malmö är i en tillväxtfas. Kommande stora infrastruktursatsningar kommer att förstärka områdets läge som nummer ett för lager och logistik i Öresundsregionen.

?

Var har ni möjlighet till nyproduktion?

– I dagsläget har vi byggrätter i Borås, men i första hand arbetar vi med att fylla våra befintliga vakanser där.

?

Vad efterfrågas mest idag?

– Den största efterfrågan finns på ytor mellan 500 kvm upptill 2 000 kvm.

?

Hur ser utvecklingen ut framöver, vad händer med branschen?

– Jag tror att vi kommer se en minskning av nyproduktion av stora logistikhubbar ( > 20 000 kvm) de kommande åren. Inom 3PL-hanteringen finns idag en stor konkurrens och förhållandevis låga marginaler, vilket gör det tufft för ett logistikföretag att gå in i långa hyresavtal (>10 år) som ofta krävs vid nyproduktion. Den stigande e-handeln i Sverige vinner mark från övriga detaljhandeln, svensken har vant sig vid att beställa sina kapitalvaror från nätet, med snabb och bekväm leverans till dörren, vilket talar för att lager- och logistiklokaler framöver även kommer att ha en god efterfrågan. bilder: sveareal

lokalGUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

tema: lager & logistik

31


Stor-Göteborg, Sveriges bästa logistikläge Stor-Göteborg har ända från början kommit etta på Intelligent Logistiks lista över Sveriges bästa logistiklägen. Avgörande för 1:a-placeringen är att Göteborg har Nordens största import-/exporthamn med oceangående direktlinjer och ca 25 tågpendlar för järnvägsgods till Sverige och Norge. Källa: Intelligentlogistik.se Foto: Dick Gillberg

ledig mark för logistik Här presenterar vi ett urval av mark i göteborgsregionen där fastighetsägare och de olika kommunerna kan bygga lageroch logistikanläggningar i olika storlekar. Antingen kan marken bebyggas omgående eller är status att detaljplanearbete pågår. Är du intresserad, kontakta fastighetsägaren eller kommunen direkt.

Ytterbygg - Kungälv

Exploatör/markägare: Ytterbygg AB Område: Kungälv, Rollsbovägen 28 Yta: 5-10 000 kvm anläggningsyta Status: Omgående byggstart ytterbygg.se

Harry Sjögren AB - Göteborg, Sisjön Exploatör/markägare: Harry Sjögren AB Område: Göteborg Sisjön, Industrivägen 4-6 Yta: 25 000 kvm Status: Planändring krävs harrysjogren.se

NCC Property Development - Göteborg, Arendal

Exploatör/markägare: NCC Property Development Område: Göteborgs hamn, Arendal Yta: 60 000 kvm anläggningsyta, plus ytterligare icke detaljplanerad mark Status: Omgående byggstart ncc.se

32

Skanska Fastigheter - Göteborg, Gamlestaden Exploatör/markägare: Skanska Fastigheter Område: Göteborg Gamlestaden, Gamlestadsvägen Yta: 6 000 kvm Status: Byggklar skanska.se

Skanska Fastigheter - Göteborg, Hisings Backa Exploatör/markägare: Skanska Fastigheter Område: Göteborg Hisings Backa, Importgatan Yta: 14 000 kvm Status: Byggklar skanska.se

HIPAB - Göteborg, Tuve

Exploatör/markägare: HIPAB (Holmvägen Industripark AB) Område: Göteborg Tuve, Hisingsleden – Holmvägen Yta: Tomten är på 120 000 kvm Status: Omgående byggstart newsec.se (uthyrningsansvarig)

Göteborgs Stad - Göteborg, Gårdstensberget

Exploatör/markägare: Göteborgs Stad Område: Göteborg Gårdstensberget, mittemellan Angeredsbron och Angered centrum Yta: Totalytan på tomten är 125 000 kvm. Den västra delen kommer att erbjuda en flexibel tomtindelning med stora variationsmöjligheter, allt från 3 000-36 000 kvm. Status: Detaljplanelagt Fastighetskontoret, 031-368 13 00

Corem - Göteborg, Hisingen

Exploatör/markägare: Corem Område: Göteborg Hisingen, Exportgatan 23 Yta: Ca 10 000 kvm anläggningsyta Status: Omgående byggstart corem.se

Göteborgs Stad - Göteborg, Bergsjödalen Exploatör/markägare: Göteborgs Stad Område: Göteborg, Bergsjödalen Yta: Totalytan på tomten är 350 000 kvm. 70 % är bebyggd i dag. Den lediga marken ligger främst i den norra delen. Status: Omgående byggstart Fastighetskontoret, 031-368 13 00

tema: lager & logistik

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se


TEMA Lager & Logistik

Stenungsunds kommun - Munkeröd 1:21 Exploatör/markägare: Stenungsunds kommun Område: Munkeröd 1:21, delar av fastigheten vid E6 och vid Verkmästarevägen Yta: Tomten är på 30 000 kvm Status: Detaljplanelagt carin.gustavsson@stenungsund.se

Skanska Fastigheter - Kungälv Exploatör/markägare: Skanska Fastigheter Område: Kungälv, Rollsbovägen Yta: 23 000 kvm Status: Byggklar skanska.se

Stenungsund

Lerums kommun - Lerums Företagspark Exploatör/markägare: Ej kommunal mark Område: Lerums Företagspark Yta: 19 000 + 53 000 + 17 000 + 56 000 + 115 000 kvm Status: Detaljplanelagt Näringslivsenheten Lerums kommun

Kungälv

SveaReal - Borås

Lerum

Exploatör/markägare: SveaReal Område: Ryda Industriområde Yta: Byggrätt på 23 000 kvm Status: Detaljplanelagt sveareal.com

Göteborg Borås Mölndal

Skanska Fastigheter - Mölnlycke

Härryda

Exploatör/markägare: Skanska Fastigheter Område: Mölnlycke, Konstruktionsvägen Yta: 37 000 kvm Status: Byggklar skanska.se

Härryda kommun - Björröd

Exploatör/markägare: Härryda kommun Område: Björröd Yta: Tomten är på 100 000 kvm Status: Detaljplanelagt Kristina Englund, 031-724 62 37

Skanska Fastigheter - Mölndal Eklanda Exploatör/markägare: Skanska Fastigheter Område: Mölndal Eklanda, Jolengatan Yta: 10 000 kvm Status: Byggklar skanska.se

lokalGUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

tema: lager & logistik

33


TEMA Lager & Logistik Jerker Holmgren Vice VD och Fastighetschef Corem Property Group

Tips inför jakten på ny lagerlokal

34

Flexibilitet inför framtiden

Lokalguiden har tagit hjälp av Jesper Carlsöö, Uthyrningschef, och Jerker Holmgren, Vice VD och Fastighetschef på Corem, för tips och råd till företag som planerar att söka ny lagerlokal och för att undersöka vilka trender som råder när det Fokusera på vilken flexibilitet en hyresvärd gäller lager. kan erbjuda inför framtiden och ta hjälp – Då de flesta lagerlokaler är ganska av en konsult, det är några av de tips som lika kan det vara viktigare att fundera på Jesper Carlsöö och Jerker Holmgren på vilken hyresvärd som kan erbjuda den fastighetsbolaget Corem Property Group ger till företag som är på jakt efter en ny flexibilitet man kan behöva i framtiden lagerlokal. snarare än exakt vilket hus man ska välja, anser Jerker Holmgren. Det är något som Jesper Carlsöö håller med om. – Det vi upplever att kunder Vi upplever Corem äger och förvalalltid efterfrågar är just flexibilitet, att kunderna tar fastigheter i meli synnerhet om man tecknar ett alltid efterfrågar längre avtal. Trots det erfar vi att lersta och södra Sverige samt i Danmark, många företag missbedömer sitt flexibilitet. med störst fokus i de lokalbehov över tid och att de ofta tre svenska storstadsretenderar att växa mer än de själva gionerna. Fastighetsbetrott. Det är klart att det ligger i sakens ståndet består huvudnatur att man inte vill ta på sig en för stor sakligen av lager-, logistik-, industri- och kostym, men då är vi tillbaka där vi börhandelsfastigheter. Totalt äger Corem jade, vikten av att hyra av en fastighetsäca 900 000 kvm varav ca 400 000 kvm gare som har resurser och muskler att följa är lagerlokaler i varierande storlekar. Ett företaget i dess utveckling. Vi har i många nytt tillskott i beståndet är en nyss färfall byggt ut för, och flyttat runt, många digställd lagerbyggnad i Arlanda stad om av våra kunder inom vårt bestånd inom lö5 500 kvm. Där har de dessutom utrymme pande kontraktsperiod för att möta deras att bygga ytterligare 20 000 – 25 000 kvm förändrade behov. på egen mark. Corem har också planer på Andra frågor företagen bör fundera att bygga 10 000 kvm lager i Backa på Hiöver är givetvis teknikaliteter som att ta singen i Göteborg. reda på om golvet har rätt bärighet, om

Jesper Carlsöö Uthyrningschef Corem Property Group

lokalen har rätt takhöjd och klimat och så vidare. Men är man inte proffs på lokalfrågor rekommenderar både Jesper och Jerker att man tar hjälp av en konsult på området. Energieffektivitet efterfrågas

Bortsett från en stor efterfrågan på flexibilitet har allt mer fokus riktats på energieffektivitet. – Allt fler vill ha låga driftskostnader och därmed också en miljövänlig fastighet. Det är helt klart en trend som drivs av både hyresgäster och fastighetsägare. Framför allt när vi är i kontakt med hyresgäster som är intresserade av nyproduktion kommer ofta frågor om huruvida det är bra isolering och energieffektiva lösningar upp, säger Jerker Holmgren. Många har också under lång tid efterfrågat höga takhöjder, tio meter eller mer. Men så är det inte längre, berättar Jesper Carlsöö. Vad det beror på vet man inte säkert, men en teori är att fler lager används till ”pack och plock”, dvs att en människa står och plockar i hyllor. Då är man inte betjänt av höga takhöjder. Hyresutvecklingen

När det gäller hyresnivåerna på lager upplever Jerker och Jesper att de har legat förhållandevis stilla under de senaste åren, bortsett från vissa områden där nybyggda lokaler har orsakat undantag på stabiliteten. – Under ett antal år har det tillkommit väldigt många nybyggen med långa kontrakt där hyrorna generellt har varit lägre än i befintliga fastigheter och satt press på det bestånd som funnits. Men de börjar nu mötas, konstaterar Jesper Carlsöö. Göteborgsområdet är ytterligare ett undantag, där det begränsade utbudet har pressat upp nivåerna något.

Tips! – Kolla upp de olika fastighets-

ägarna och undersök vilka som kan hjälpa er att anpassa ert lokalbehov över tid.

– Sträva efter att hitta en yteffektiv lokal. Bråta, Mölnlycke. bild: corem, fotograf Per-Erik Adamsson

tema: lager & logistik

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

– Ta hjälp av en konsult om ni inte är proffs på lokalfrågor.


TH O R N R E K L AM BYR Å

Fungerande varuförsörjning är en förutsättning för ett blomstrande samhälle. Råvaror och halvfabrikat måste komma fram till rätt plats i rätt tid, och färdiga produkter ska finnas tillgängliga när och där konsumenterna efterfrågar dem. Det är så vi vill ha det och vi tar det som en självklarhet. Så har det alltid varit.

Beteende. Flöde. Men förutsättningarna ändras över tiden. När handeln blir alltmer global ändras vårt köpbeteende. Därmed ändras även kraven på varuflödet. Gods behöver förflyttas längre och snabbare, och kraven på punklighet ökar. En viktig kugge i hela maskineriet är väl fungerande logistikfastigheter. I rätt läge. Catena har förvärvat Brinovas logistikfastigheter.

catenafastigheter.se


TEMA Lager & Logistik Hans Stridh Affärsområdeschef Eklandia Fastighets AB

eklandia välkomnar ny mark Det råder brist på byggbar industrimark i bra logistiklägen i Göteborg, kommunen är just nu i full färd med att ta fram nya detaljplaner. Både långsiktiga och kortsiktiga planer och ett samarbete fastighetsägare emellan är bl a det som krävs för att stärka Göteborg ytterligare som logistikläge. Det menar Hans Stridh, affärsområdeschef Eklandia Fastighets AB, som välkomnar kommunens arbete med att hitta nya lägen i Göteborg. För efterfrågan från kunderna är stor.

36

Eklandia är en av få aktörer som den senaste tiden vågat bygga logistikanläggningar på spekulation. I början av sommaren fattade man beslut om den senaste, en logistikanläggning i Härryda kommun. Nyligen tecknade man ett hyresavtal med WEG Scandinavia AB avseende hela fastigheten om cirka 6 500 kvm. Långt innan anläggningen är färdigbyggd. Detta är tredje gången som Eklandia startat nybyggnation av en logistikfastighet utan tecknat hyresavtal, men precis som vid de andra två tillfällena har fastigheten alltså blivit uthyrd före färdigställandet. - Det stärker oss i vår uppfattning att det finns en stor efterfrågan på nyproducerade logistiklokaler i strategiska lägen, säger Hans Stridh, affärsområdeschef Eklandia Fastighets AB.

verksamhet mycket bra då vi har stor nytta av närheten till Landvetter flygplats, säger Anders Näzell, VD WEG Scandinavia AB. Även Eklandia tror på Härryda som ett framtida logistikläge, likaså motorvägsnära lägen runt Kungälv där efterfrågan redan är stor.

byggnader, i fel sorts fastigheter. Det finns mycket inlåsningseffekter i logistikmarknaden och på lång sikt måste marknaden få en högre vakansgrad, en högre flexibilitet och framför allt en nyare flotta av fastigheter. Så jag välkomnar verkligen kommunens arbete med att ta fram ny mark.

samarbete behövs

Bygger flexibla anläggningar

Att kommunen jobbar med att ta fram nya I dagsläget består Eklandias strategi i att detaljplaner är inte bara välkommet utan försöker bygga om befintliga anläggningockså nödvändigt. En fungerande ar så långt det går, att förädla. logistikmarknad ger signaler om - Men självklart försöker att en stad fungerar, att det vi dessutom ständigt jaga ny är en framgångskommun på mark och nya byggrätter Det är kunden flera sätt. för att ha något att erbjuda som ska tjäna - Problemet med brisvåra kunder, förklarar Hans pengar på att sitta Stridh. Och att vi i stort ten på byggbar industrii anläggningen, mark är inte att vi tappar afsett varit de enda som vågat färer till våra konkurrenter, bygga på spekulation de seinte vi. menar Hans Stridh, utan att naste åren beror på att vi har Göteborg kanske tappar affärer så många hyresgäster som både till andra städer och kommuväxer och minskar med oss och att ner. Vi fastighetsägare behöver vi ligger så nära våra kunder. Jag pratar samarbeta istället för att konkurrera. Till med dem flera gånger per år, jag vet vad syvende och sist handlar det inte om vilde vill ha och framför allt vad jag inte ska ken fastighetsägare som får affärerna, det bygga. Det är väldigt viktigt! Vi bygger anhandlar om vilken kommun som får etableläggningar som är tillämpade för dagens ringen. marknad där honnörsordet är flexibiliHyresmarknaden inom logistik har i tet. Anläggningarna ska kunna ställas om princip stått still och en begagnad anläggtill olika verksamheter och det ska bli bra ning kostar i dag nästan lika mycket som en driftsekonomin för kunden. Det är kunden nybyggd, i vissa fall är det faktiskt dyrare. som ska tjäna pengar på att sitta i anlägg- Många sitter fast i gamla industriningen, inte vi.

Attraktivt läge

WEG är en global aktör som utvecklare, tillverkare samt leverantör av energieffektiva lösningar över hela världen. WEG Scandinavia AB utvecklar och marknadsför WEG:s produkter i Skandinavien och de väljer nu alltså att flytta sin anläggning till Eklandias nyproducerade fastighet. - Vi är mycket nöjda med Eklandias snabba och professionella bemötande i denna affär och ser fram emot att flytta in i lokalen som uppfyller alla våra krav på en modern och flexibel logistikanläggning. Läget nära riksväg 40 passar dessutom vår tema: lager & logistik

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

weg scandinavia ab flyttar in i augusti 2014. illustration: nils andréasson arkitektkontor AB


Nybyggda och moderna lokaler UTHYRES

LeDIGa LoKaLer

JÖNkÖpING Datorgatan 1-5 Huskvarna, Kontor 102-281 m2 Modernt kontor 102 m2 med 3-4 rum, pentry, wc, hiss. Kontakta Mathias Alm, 0708-77 85 53.

NYBYGGDA LOKALER I ASKIM Lokaler i nybyggd fastighet i Sisjöns industriområde i södra Göteborg. Området som är beläget vid Söderleden har successivt omvandlats från industri- till handelsområde och är ett av Sveriges mest expansiva områden. Här uppförs nu nybyggda kontor, butiker och bostäder. • •

• •

Ytor om 150 - 3 300 m² för kontor/butik/utställning

BORÅS Torggatan 13, Kontor 70- 267 m2 Tre kontor 70- 267 m2 i bästa centrumläge. Hiss finns. Kontakta Mathias Alm, 0708-77 85 53.

Anpassas efter önskemål och är flexibla avseende planlösning, inredning, materialval Angränsande till Söderleden och nära E6/E20 Parkering utanför fastigheten och i parkeringsgarage med hiss direkt till lokalerna Datavägen 37, Askim

Läs mer på www.collierslokaler.se GÖTEBORG/SISJÖN Hulda Mellgrens Gata 2, Lagerlokal 530 m2 Lagerlokal 530 m2. Lättillgängligt lager i markplan med stor port. Inredningsbart loft för kontor och lunchrum. Kontakta Mathias Alm, 0708-77 85 53.

Nils Åke Rydqvist TEL 031-743 00 91 nilsake.rydqvist@colliers.com

www.colliers.se

www.vattersnas.se Box 2517, 403 17 Göteborg

info@vattersnas.se Telefon 031-778 12 70


Mattias Hedeberg Exploateringsingenjör Fastighetskontoret Göteborgs Stad

Kristin Cadier Markförhandlare Mark- och näringslivsenheten Göteborgs Stad

göteborgs stad

prioriterar ny mark

38

Visst handlar många planer i Göteborg om att skapa nya bostäder, men Göteborgs Stad tittar även mycket på hur man ska kunna tillgodose näringslivets behov. Logistiknäringen är viktig för Göteborg och markfrågan är prioriterad från kommunens sida. Det pågår ständigt ett arbete med att ta fram ny mark, men det är inte gjort i en handvändning. Mark för storskalig verksamhet kräver långa processer. Just nu är Göteborgs Stad mitt uppe i arbetet med Logistikcentrum Hisingsleden.

Trycket är högt på logistikmark i Göteborg och Kristin Cadier, Markförhandlare Mark- och näringslivsenheten och Mattias Hedeberg, Exploateringsingenjör på Fastighetskontoret, är några av dem som tittar på olika möjligheter för att tillgodose efterfrågan. - Logistiknäringen är jätteviktig för Göteborg och jag vill verkligen poängtera att det är en prioriterad fråga från vår sida utöver det viktiga arbetet med att hitta mark för bostäder, konstaterar Kristin Cadier. Bara ett begränsat antal verksamhetsplaner kan startas varje år, men vi planerar hela tiden för nya. Kommunen tar ofta hand om större etableringar, de svårplacerade för storskalig industri. - Storskaliga etableringar ger stor påverkan på närområdet och kräver mycket resurser i processen. Långsiktigt är det viktigt att de hamnar på rätt plats i staden, menar Mattias Hedeberg. Och de processerna tar tid. Detta är mark där en beredning ofta innebär stora ingrepp i naturen på ett eller annat sätt. Närområdet ska påverkas så lite som möjtema: lager & logistik

ligt av exempelvis stora laster, höga hus och mycket trafik. Dessutom ska marken ändå vara tillgänglig och ligga rätt i alla logistikled. - Det är inte bara att skaka fram den här typen av mark, menar Kristin Cadier. Tar man hänsyn till alla de här parametrarna finns det inte så mycket mark helt plötsligt som går att använda optimalt och kostnadseffektivt. Logistikcentrum Hisingsleden

Ett område som dock passar in på den här typen av kriterier och som det är fullt fokus på just nu är Logistikcentrum Hisingsleden, mellan Hisingsleden och Sörredsleden norr om Volvo personvagnar. Området består av totalt 57 hektar verksamhetsmark där Göteborgs Stad äger 250 000 kvm och AB Volvo 320 000 kvm. Kommunen har ett samverkansavtal med AB Volvo och man utvecklar området tillsammans. - På den här typen av mark bör inriktningen vara storskalig industri, förklarar Mattias Hedeberg. - Visst har vi många andra intressenter, menar Kristin Cadier, men detta om-

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

rådet kommer att användas för att stötta export- och importverksamheten i Göteborgs hamn. Detta området är av riksintresse utpekat som en del av Göteborgs Hamn och även om kringverksamhet också är viktigt kan vi inte satsa på det just här. Processen för Logistikcentrum Hisingsleden har varit extra lång, första arbetet inleddes 2002 och först 2012 vann planen laga kraft. Och mycket återstår att göra för att bereda marken. - Vi behöver fylla ut vår del och Volvo behöver spränga på sin, förklarar Mattias Hedeberg. Dessutom finns flera skyddade arter i området som vi fått dispens för, vilket betyder att vi måste genomföra åtgärder för att kompensera intrånget i deras livsmiljö och förbättra deras livsmiljö på angränsande mark. Den långa processen beror bl a just på naturintresset. fokus på att Stötta hamnen

Just nu håller man på att flytta en bäck och därefter ska kommunen bygga ut nya gator, ett nytt mot på Hisingsleden och dra nya vatten- och avloppsledningar m m.


TEMA Lager & Logistik

- Först 2017 är all kommunal teknik färdigutbyggd, konstaterar Mattias Hedeberg. Kontinuerligt förs dialog med både AB Volvo och Göteborgs hamn hur man tillsammans ska utveckla marken. - Det finns flera scenarios, menar Kristin Cadier. Ska marken säljas, ska vi bygga eller ska vi hyra ut? Och exakt vilken verksamhet ska hit? Här är hamnen, med sin kunskap om vad de behöver, med i processen. Etableringar i området ska stötta hamnens intressen. Söder om Logistikcentrum Hisingsleden finns det ett markområde som är nästan lika stort där hamnen är markägare.

- Här kan nog en plan vara framme om ett år, tror Mattias Hedeberg. Här blir det också tal om storskalig verksamhet om än inte i så uttalad form. Samarbete med BRG

Annars är det främst i nordost som Göteborgs Stad kan erbjuda mark, berättar Kristin Cadier. - I Gårdsten, på Rävebergsvägen, har vi bl a utvecklat ett helt nytt område med plats för 50 000 kvm verksamhetslokaler. All mark som är till försäljning finns presenterad på Göteborgs Stads hemsida där man även kan göra en intresseanmälan på mark. (www.goteborg.se/verksamhetsom-

raden.) Alla etableringar görs ihop med Business Region Göteborg (BRG). - Vi har marken och de har etableringsansvaret, det handlar om ett aktivt samarbete, berättar Kristin Cadier. I markdatabasen finns all mark i hela regionen och kan inte vi erbjuda något i Göteborg så hjälps kommunerna åt. Det handlar i slutändan om vad som är bäst för regionen.

Bara ett begränsat antal verksamhetsplaner kan startas varje år, men vi planerar hela tiden för nya.

göteborgs stad har fullt fokus på marken som ska bli verksamhetsområdet logistikcentrum hisingsleden. bild: stadsbyggnadskontoret

lokalGUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

tema: lager & logistik

39


En inredningsakitekt kan vara väl investerade pengar. Men tänk också på att en inredningsarkitekt inte behöver anlitas för att driva hela projektet. Om du bestämmer dig för att ta hand om inredningen själv, glöm inte att köpa kontorsmöbler i god tid. Leveranserna är ofta långa.

checklista inför flytten Att flytta är ett stort projekt men innebär nästan alltid något spännande och positivt. Se det som ett gyllene tillfälle att förändra och förbättra din verksamhet. Låt Lokalguidens Att göra-lista och tips på samarbetspartners visa dig vägen till en flytt med flyt.

form & inredning

40

SENAB Ambius ISKU Interior Horreds Kinnarps

Lokalguidens samarbetspartners:

www.senab.com www.ambius.se www.iskuinterior.com www.horreds.se www.kinnarps.com

el, tele, data

bild: fritz hansen Telia www.telia.se Ricoh www.ricoh.se 360-IT www.360-it.se Copysolutions www.copysolutions.se AT Installation www.atinstallation.se kontraktet är påskrivet Weblink IP Phone www.weblink.se - Utse en flyttansvarig. Elinväst www.elinvast.se

larm & säkerhet

Evacuare Paralarm Bravida Säkerhet G4S Niscayah

www.evacuare.se www.paralarm.com www.bravidasakerhet.se www.g4s.se www.niscayah.se

- Informera de anställda. - Tidplanera flytten. - Beställ flyttbesiktning av fastighetsägaren. - Kontakta eventuell arkitekt, projektledare, entreprenör.

Att göra! FRÅN FLYTTFIRMA TILL TRYCKERI - Anlita en flyttfirma. - Beställ demontering/montering av inredning eftersom många flyttfirmor inte åtar sig det. - Beställ nya visitkort, brevpapper, skyltar. - Inventera befintliga kontorsmaskiner och beställ nya om det behövs.

flytthjälp & lokalvård

Seffo www.seffo.se Bohus Städ www.bohus.se Städbolaget www.stadbolaget.net ombyggnation

Kungälvs Rör

www.kungalvs.ror.se

automater

Kaffeknappen www.kaffeknappen.se

FÖRSÄKRING OCH AVTAL - Se över och nyteckna avtal. - Uppdatera din försäkring. - Kontrollera att försäkringen gäller under flytten. - Kontrollera krav från försäkringsbolag och myndighet.

LARM OCH LÅS - Se över säkerheten i den nya lokalen. Vilken typ av lås- och larmsystem behövs enligt försäkringsbolagets och verksamhetens krav? Ta gärna hjälp av en säkerhetskonsult.

BOKA IT, TELE, DATANÄT - Omförhandla eller säg upp avtalen. - Hur ska systemen fungera i verksamheten? - Kan nuvarande system flyttas? - Beställ telefonabonnemang och antal linjer. - Typ av nätverk? Trådlöst eller fast?

NY ADRESS OCH POSTHANTERING - Informera om flytten - både externt och internt. - Ändra adress. - Ändra posthanteringsavtal.

tryckeri

ZetterQvist www.zetterqvisttryckeri.se vaktmästeri och fastighetsservice

Underhållstjänst www.underhallstjanst.se

checklistan

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se


Välj mellan 147–441 m2 Lediga lokaler i nybyggt hus på Backa Strand. Ring Joakim 0303-20 60 45 www.ytterbygg.se

Vi bjuder på en fönsterputsning! Vi erbjuder all sorts städning! Låt oss göra livet på arbetsplatsen både roligare och enklare för dig! Just nu bjuder vi på en fönsterputsning vid tecknande av avtal för kontorsstädning. Kontakta oss så berättar vi mer! 031–72 30 800

stadbolaget.net 031 - 744 50 40 / www.palmungmellin.se

städbolaget.indd 1

9/19/2013 10:36:33 AM

Bilden på Båtsmanstorpet Bilden på Båtsmanstorpet

Ny lokal? Gilla läget Gilla läget

Kvilletorget på Hisingen eller Båtsmanstorpet i Askim Kvilletorget på Hisingen eller Båtsmanstorpet i Askim Vill du veta mer om lediga lokaler? VillVill duduveta mer om våra lokaler, Ring Marie Tisellmer på om telefon 031-42 46 61 veta lediga lokaler? Ring Marie Tisell Tisell på 031-42 46 61 46 61. kontakta Marie påtelefon telefon 031-42

Kontor/Lager i Högsbo Hulda Lindgrens gata 6 C Trevlig och modern kombilokal i representativ 2 2 fastighet. Totalt 528 m varav lager 170 m

IVAR KJELLBERG FASTIGHETS AB Jungmansgatan 15, 413 15 Göteborg IVAR KJELLBERG FASTIGHETS AB Tel 031-42 84 00, Fax 031-42 84 50, Jungmansgatan 15, 413 15 Göteborg www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se Tel 031-42 84 00, Fax 031-42 84 50, www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se


Jacob Lejdström Belysningskonsult Flos

Anpassa ljuset efter aktiviteten

Då ljuset påverkar människan i hög grad, både fysiologiskt och hur det får oss att uppleva en plats och situation, ställs höga krav på att ljuset alltid är anpassat efter den typ av verksamhet eller aktivitet ett utrymme är tänkt för. Jacob Lejdström, säljande belysningskonsult på Flos vägleder oss genom belysningens djungel. 42

När det kommer till belysningen i en föAnpassa efter aktivitet Olika delar av företagslokalerna används retagslokal är det mycket att tänka på för givetvis till olika verksamheter och aktiviatt lyckas skapa en miljö som upplevs som teter. Därför är det viktigt att även belysbehaglig, trevlig och anpassad efter utrymningen anpassas därefter. En arbetsplats, mets användningsområde. korridor, entré, eller fikarum ställer väldigt – På en arbetsplats är målet att folk ska olika krav. Funktionen i dessa utrymmen tycka att det är riktigt kul att gå till jobbet, optimeras om belysningen är individuellt att man har en hög produktivitet och en låg anpassad för dem. sjukfrånvaro. Något vi med hjälp av ljus– Konferensrum är ytterligare design försöker uppnå, säger Jacob ett exempel på ett utrymme som Lejdström. ställer specifika krav på belysDå belysning är ett så pass Funktionen ningen. Där har man många komplext område och långt i ett utrymme olika betraktningsvinklar, ifrån en exakt vetenskap kan kanske en projektor längst det vara en bra idé att ta hjälp optimeras med fram på kortsidan och en av en ljusdesigner, ljusplanehjälp av belysmassa papper på bordet framrare eller liknande. Med hjälp ningen. för sig som man ska kunna av dennes kunskap, erfarenhet läsa. I många fall finns det också och kreativitet undviker man whiteboards på olika väggar i lokadet som Jacob Lejdström kallar len. Viktigt är att belysa så att konferenschablonlösningar, som på ett sens höga krav och komplexa funktioner kvantitativt sätt mest går ut på att försöka stöds så att man inte sitter och blir dåsig uppnå vissa ljusvärden över hela utrymmet och somnar till, för här måste man vara vamedan de kvalitativa aspekterna av belysken, alert och kunna ta in alla intryck. ningen glöms bort. Jacob Lejdström ringar även in vad På egen hand eller i samråd med en man vill uppnå med ljuset inom köksytan belysningkonsult, kan man definiera lokapå jobbet. lens olika användningsområden och behov, – Först och främst vill man ha funktiodärefter kan en teknisk belysningslösning nell belysning och kunna se sin mat ordentskapas för att uppnå de effekter man önsligt, i övrigt ska maten se aptitlig ut. Därför kar. inredning

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

bör man här använda en genomtänkt armaturplacering och ljussättning med ljuskällor som inte har dålig färgåtergivning som gör att maten ser grå och dassig ut. På den plats där man står och förbereder sin mat vill man kanske ha ett generöst arbetsljus så att man kan se att maten ser fin och fräsch ut. Belysning under överskåpen kompletterar och gör att man även ser vad som finns längst in mot väggen på bänkytan. I anslutning till detta vill man ha en plats med lite lägre ljusnivå där man kan sitta och äta i lugn och ro. Jacob poängterar att i köksbelysningen, precis som i all typ av belysning, är det omgivningsljuset som är viktigast. Därför är det viktigt att man inte bara fokuserar på det ljus som exempelvis belyser bord och bänkar, utan även ljuset runt omkring dig, det du har i periferin, eftersom det är det som påverkar människan mest. Det indirekta uppåtljuset ger en behaglig och mjuk belysning. – Personalen är alla organisationers viktigaste tillgång så se till att lunchen, som är deras stund på dagen då de faktiskt ska ladda batterierna, blir en behaglig och trevlig upplevelse. Bra med justerbart ljus

Ett justerbart ljus är i många fall eftersträ-


Inredning

vansvärt, menar Jacob Lejdström. Ett sätt är att använda dimmer. Att använda armaturer där man kan justera ljuset riktningsmässigt är ett annat alternativ. Med bland annat hjälp av justerbart ljus kan man under dagen eller vid vissa särskilda tillfällen skapa olika ljusscener i lokalen. – När man kommer till arbetsplatsen på morgonen ska det kännas välkomnande och trevligt. Då är det bra om lokalerna är ordentligt upplysta för att aktivera den biologiska klockan och att man sakta ska komma till liv. Man använder helt enkelt ljuset som ett komplement till en första kopp kaffe så att man kommer i gång. I fika- och lunchrum kan man dra ner belysningsnivån för att markera att det är dags att ta det lite lugnt en stund. Även i slutet av dagen kan det vara en bra idé att ljusnivån dras ner något för att medarbetarna ska kunna komma ner i varv och känna sig lugna och avstressade när de beger sig hemåt till sina familjer. Intresset för olika typer av styrnings-

system som med lätthet automatiskt kan sköta olika ljusscener blir allt större, enligt Jacob Lejdström. Möjligheten att anpassa ljuset manuellt ska alltid finnas, men man ska inte behöva springa runt och dimmra hela dagen. Människan ska stå i centrum, inte tekniken. Handhavandet måste alltid vara enkelt och självklart. – Om man ska stanna kvar efter jobbet en kväll och t ex fira en lyckad affär med lite caterad mat, då vill man ha en helt annan ljusscen än när man suttit och arbetat. Då ska det vara trevligt, mysigt och smaka gott. Ytterligare en annan typ av ljusscen

kan vara lämplig när lokalerna ska städas på kvällen. Dagsljuset som kommer in genom fönster varierar inte bara över dagen, utan även över året. Belysningslösningen ska vara ett komplement till dessa förutsättningar. Ljusscenerna kan helt enkelt effektivt hjälpa till att förstärka de aktiviteter som sker i lokalen för tillfället. Så om möjligheten att arbeta med ljusscener finns är det något jag starkt rekommenderar, det kommer man ha mycket nytta och glädje av, framförallt kommer ni spara mycket pengar genom energibesparing, avslutar Jacob Lejdström.

43

Jacobs tips! – Ta alltid hjälp av en belysningskonsult för att optimera funktionen och upplevelsen av era lokaler. – Använd justerbart ljus och olika ljus-

scener för att förstärka de olika aktiviteterna i lokalen.

– Ha olika belysning där maten tillreds och där maten förtärs. Glöm inte accentljus och komplettera gärna med dekorativa armaturer. Använd ljuskällor med bra färgåtergivning. Skapa gärna med ljusets hjälp distinkta öar för både funktion och trevnad. – Det är stor skillnad på ljus och ljus. Inom ljus finns en fantastisk mängd variation och egenskaper att beakta, föreställ dig ljuset t ex en molnig dag, i en solnedgång eller en fullmånsbelyst natt. Alla ljuskällor och armaturer har unika karaktärsdrag och lämpar sig olika bra för olika användningsområden. – Tänk på hur ni placerar armaturer och riktar ljuset så det inte uppstår bländreflexer via t ex dataskärmar, TV- skärmar och blanka ytor som marmorskivor. foto: Sören Topp

lokalGUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

inredning


Inredning

låt köket ta plats

på kontoret Bryt gamla vanor och låt köket ta plats på kontoret. Låt det bli ett verktyg för bättre och effektivare möten, integrera det i lokalen och öppna upp för ett annat sätt att arbeta, helt i linje med trenden att arbeta aktivitetsstyrt. Men satsa på ett tidlöst kök som håller, inse värdet av att investera lite extra och ta hjälp av en köksarkitekt.

44

Att fester både brukar börja och sluta i köket, att det är här man gärna sitter och pysslar, gör läxor, umgås, äter eller har familjeråd, känner alla igen. I köket trivs man. Varför inte applicera det på kontoret också? Allt handlar om att bryta gamla vanor och få hjälp att se vilka möjligheter som finns. Och möjligheterna är många. Marc Hulthén, som tillsammans med kollegan Maja Grunewald, säljer det tyska högkvalitativa köksmärket bulthaup i Göteborg, berättar mer. - bulthaup finns i 53 länder och snappar hela tiden upp nya trender som de bl a visar på möbelmässan i Milano. I år visade de kök i olika nivåer, med paneler som gömmer vitvaror och maskiner och även integrerade sittplatser. Med bulthaups lösningar kan man få ett kök som inte ser ut som, eller känns som, ett kök - perfekt för kontoret. Skippa väggskåp exempelvis, integrera alla högskåp, bygg in dem i väggarna, och göm ugnar och andra maskiner i så kallade pocket doors. När man inte använder maskinerna syns de inte alls. Dessutom kan vi erbjuda marknadens effektivaste bänkfläkt från tyska Bora, som integreras helt i hällen. Den är så effektiv att du kan stå i kostym mitt i lokalen och steka bacon. Bora-fläkten är en av alla lösningar som faktiskt betyder att köket kan placeras precis var som helst i kontorslokalen, med arbetsplatser precis bredvid. - Förr i tiden var köket ett mindre rum lång bort i en paradvåning, idag är det tvärtom, nu gör man kök av de gamla matinredning

salarna. Och varför inte tänka likadant på kontoret, det finns alla möjligheter med rätt guidning och hjälp. Köket som mötesrum

Att använda köket för alla typer av aktiviteter kan även lösa eventuell trångboddhet i lokalen. För satsar man på rätt kök kan man använda den ytan till så mycket mer. Inte minst möten. - I ett kök kan man ha möten av olika karaktär, menar Marc. Här kan det bli mer avslappnat, mer informellt, men ändå seriöst och effektivt. Jag tror att man kan få mottagaren ännu mer vaken om man håller möten på ett annorlunda sätt och inte alltid sitter runt ett bord i konferensrummet. Väljer man att ha köket mitt i lokalen kan man också glasa in och på så sätt skapa ett ännu effektivare mötesrum med möjlighet till både projektor och duk. Skapa något annorlunda

Köket kan även bli ett verktyg för att stärka varumärket och företagsprofilen samt skapa en annorlunda känsla på kontoret. - I köket kan man ta upp både färger och material som kanske finns på andra ställen i lokalen för att få köket att smälta in ännu mer och stämma med profilen, förklarar Marc. Ligger det exempelvis en corian eller sten på receptionsdisken, kan man använda samma typ av bänkskiva även i köket. Förändra och markera också köket med olika typer av belysning. - Arbetsplatserna runt om köket ska alltid ha bra belysning men ljussätt köket separat, säger Marc. Man vill kanske kunna dimmra ner belysningen ibland eller tvärtom ljussätta köket mer på kvällen om man vill att det ska synas mycket utifrån. Det här med material, ljus och planering kan vara svårt, men det hjälper vi självklart till med. Nöjda med Matstudion

Några som är väldigt nöjda med sitt bulthaup-kök är göteborgsföretaget Mat.se och Kokaihop Media AB. - Det är en fröjd att komma in i köket, eller ”Matstudion” som vi döpt det till, och ta en kopp kaffe på morgonen. Här kokar det verkligen av aktivitet – det skapas re-

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

cept, fotograferas, samtalas och runt bordet kan det pågå ett affärsmöte – samtidigt. Köket är hjärtat på kontoret, vi är enormt nöjda med lösningen. Det är ett stilrent, snyggt och funktionellt kök som verkligen imponerar och inspirerar, konstaterar Anders Jacobsson, marknadsdirektör Mat.se. Våga investera

Marc Hulthén tror verkligen att ett kök kan skapa bättre affärer, på ett annorlunda sätt. - Det är absolut värt att prova! Det handlar om att våga, både gentemot personal och kunder. Och det här sättet att tänka går hand i hand med att jobba aktivitetsstyrt. Köket kan bli ett viktigt verktyg där man kan göra allt, det finns inga begränsningar. Men det gäller att inse värdet och vilja investera lite extra. Det är stor skillnad på kök och kök, det är viktigt att ta hjälp. - bulthaup står för tidlöshet och äkta material och att välja våra produkter innebär absolut en större investering, menar Marc, men jag vågar lova att man får igen det. Man måste se investeringen på sikt. Köket ska tåla ett högt slitage och ska inte upplevas rangligt eller slitet efter några år – för vad signalerar det? Dessutom uppskattar väl alla en hållbar och tidlös design? Det är värde för pengarna! I dagens konsumtionssamhället börjar vi äntligen gå mot att köpa ”fewer but better” och att köket har en lång livscykel är också viktigt ur en miljöaspekt. Designen och den höga kvaliteten kommer automatiskt med bulthaup som varumärke, men sedan är det upp till oss att vara duktiga på planering och de mjuka värdena. För oss är det viktigt att finnas som stöd och hjälp även efter köp och installation. överst vänster: bulthaup visar nyheter på milanomässan, hur kryddor och redskap kan förvaras i rostfria paneler på väggen. överst höger: låt köket ta plats och smälta in i inredningen. här syns bulthaups hängande fläkt som också är en lampa. mitten vänster: bulthaup på milanomässaN, KÖK I OLIKA NIVÅER. mitten höger: i matstudion på mat.se göms alla redskap och köksattiraljer i bulthaups köksmodell b2. nederst till höger är skåpet stängt och alla synliga spår av kök och matlagning borta. flyttar ni ifrån lokalen kan ni flytta med er köksinredningen. längst ner vänster: med boras effektiva bänkfläkt kan man stå i kostym mitt i kontorslokalen och steka bacon.


KÜket kan bli ett viktigt verktyg där man kan gÜra allt.

foto: bulthaup

foto: bulthaup

45

foto: bulthaup

foto: mat.se

foto: bora

foto: mat.se

lokalGUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

inredning


vad kan din skola? Vi på Hemsö är specialister på att utveckla och förvalta fastigheter för samhällsservice, bland annat skolor. Ett exempel är Messingen i Väsby, en modern spännande skolbyggnad med multifunktion. Här finns förutom två gymnasieskolor även träningslokaler, en multihall, en restaurang, bibliotek och den kommunala musikskolan. Vi är övertygade om att denna moderna miljö kommer bidra till både bättre studieresultat och högre kreativitet. Och för kommunen ett effektivare resursutnyttjande. Vad kan vi göra för er? Läs mer om oss och våra erfarenheter på hemso.se. Välkommen!

copysolutions sverige AB l Box 451 l 401 27 Göteborg T 031 80 61 50 l F 031 80 68 30 l E info@copysolutions.se l www.copysolutions.se

Märkesoberoende inom dokumenthantering.

Copysolutions erbjuder allt från copyprinters, skrivare och konsultation till service- och individuella avtalsupplägg. Vi tillhandahåller också programvaror för skanning med OCR-tolkning och fakturahanteringssystem som passar alla fabrikat och affärssystem.

Copysolutions nr 8 2012.indd 1

8/22/2012 11:51:20 AM


Logi Övernattning Restaurang Matmöjligheter Aktivitet Gör något Bad Pool eller badavdelning

Så här läser du konferensbanken Enkelt att hitta rätt Lokalguidens konferensbank är uppdelad i regionerna Skåne, Stockholmsområdet och Västra Götaland samt övriga. Symbolbilderna visar vilka faciliteter som anläggningarna kan erbjuda. På www.lokalguiden.se hittar du mer information. Skriv in önskad anläggnings objektsnummer så hittar du enkelt det du söker efter. I samarbete med konferensbanken.se

Ett urval av anläggningar från

StockholmsOMRÅDET

CIP Global Executive Search AB.......... Stockholm Isabelle Coleman.................................... 08-768 37 31 Min/max antal personer i konferensrum ............1/15 Objektsnummer 119................

Strandvägen 7A................................... Stockholm Ida Tengman......................................... 08-586 107 02 Min/max antal personer i konferensrum ..........3/100 Objektsnummer 20..................

T-house................................................. Stockholm Ulf Eriksson.............................................08-678 92 60 Min/max antal personer i konferensrum.............3/45 Objektsnummer 29..................

The Park Sweden AB........................... Stockholm Charlotta Wahlberg.............................. 076-877 14 77 Min/max antal personer i konferensrum ............2/50 Objektsnummer 167................

Kompetenscenter Stockholm............. Stockholm Erik Anderquim..................................... 08-510 638 85 Min/max antal personer i konferensrum ............2/70 Objektsnummer 175................

VÄSTRA GÖTALAND

Klara Konferens................................... Stockholm Elinor Sommervall.................................. 08-411 79 03 Min/max antal personer i konferensrum ............8/73 Objektsnummer 109...............

Stockholm City Conference Centre.... Stockholm Bokning................................................. 08-506 166 50 Min/max antal personer i konferensrum .........5/1400 Objektsnummer.......................

Gamla Ullevi restaurang & Konferens....Göteborg Mia Jonsson.......................................... 031-710 37 90 Min/max antal personer i konferensrum ...........6/500 Objektsnummer 78.................

Pensionat Styrsö Skäret..............................Styrsö Ola Tulldahl ............................................. 031-973 230 Min/max antal personer i konferensrum ............1/64 Objektsnummer 54..................

lokalGUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

konferensbanken

47


Logi Övernattning Restaurang Matmöjligheter Aktivitet Gör något Bad Pool eller badavdelning

Så här läser du konferensbanken Enkelt att hitta rätt Lokalguidens konferensbank är uppdelad i regionerna Skåne, Stockholmsområdet och Västra Götaland samt övriga. Symbolbilderna visar vilka faciliteter som anläggningarna kan erbjuda. På www.lokalguiden. se hittar du mer information. Skriv in önskad anläggnings objektsnummer så hittar du enkelt det du söker efter. I samarbete med konferensbanken.se

Säröhus...........................................................Särö Viktoria Dahl........................................... 031-93 60 90 Min/max antal personer i konferensrum .........2/145 Objektsnummer 110................

Seaside Björkö............................................ Björkö David Lyckdal.............................. ............ 031-929 410 Min/max antal personer i konferensrum .........3/150 Objektsnummer 55..................

Gunnebo Slott & Trädgårdar AB...............Mölndal Bokning................................................. 031-334 16 00 Min/max antal personer i konferensrum.............2/70 Objektsnummer 87..................

Scandic Opalen.......................................Göteborg Johan Taaning....................................... 031-751 53 09 Min/max antal personer i konferensrum ...........2/300 Objektsnummer 162...............

Södra Porten Konferens...........................Mölndal Bokning................................................. 073-436 67 59 Min/max antal personer i konferensrum...........2/160 Objektsnummer 156w.............

Strike & Co i Göteborg AB......................Göteborg Hans Johansson................................... 070-716 51 61 Min/max antal personer i konferensrum .........2/120 Objektsnummer 170................

Scandic Crown........................................Göteborg Kristian Sandahl...................................... 031-7515109 Min/max antal personer i konferensrum ..........1/700 Objektsnummer 161................

48

Elisero Hotell...........................................Göteborg Anne Jonsson......................................... 031-55 39 82 Min/max antal personer i konferensrum ............1/25 Objektsnummer 180................

Ekocentrum............................................Göteborg Helen Sylvan......................................... 031-705 07 40 Min/max antal personer i konferensrum ............2/53 Objektsnummer.......................

RESTAU R AN G • HOT ELL • KO N F E RE NS Laga mat i vårt mysiga matlagningskök. Bo över i våra fräscha hotellrum. 044-22 60 00 • www.bykrogen.nu konferensbanken

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

RESTAU R AN G • HOT ELL • KO N F E RE NS


Hitta alla anläggningar på konferensbanken.se

SKÅNE

Bykrogen i Österslöv AB.................... Kristianstad Kim Svensson ............................... ........ 044-22 60 00 Min/max antal personer i konferensrum ............2/80 Objektsnummer 81..................

Malmö Konferenscenter.............................Malmö Kajsa Törnell........ ....................................040-350 350 Min/max antal personer i konferensrum ........30/225 Objektsnummer 28..................

Gokart City..................................................Malmö Bokningen.............................................. 040-96 01 20 Min/max antal personer i konferensrum .........1/120 Objektsnummer 23..................

49

Utmaningarnas Hus....................................Malmö Olle Sjölund.......................................... ...040-510 175 Min/max antal personer i konferensrum ..........6/110 Objektsnummer 24..................

World Trade Center Malmö........................Malmö Bokning............ ....................................040-627 11 00 Min/max antal personer i konferensrum ............4/45 Objektsnummer 95..................

Malmö Arena..............................................Malmö Jenny Zackrisson.................................. 040-642 04 88 Min/max antal personer i konferensrum ......2/10 000 Objektsnummer 166................

AF Borgen...................................................... Lund Kerstin Thörnqvist.................................. 046-38 49 05 Min/max antal personer i konferensrum .........2/750 Objektsnummer 33..................

Elite Hotel Ideon............................................ Lund Åsa Kryger............................................. 0709-123 402 Min/max antal personer i konferensrum .........2/220 Objektsnummer 169................

ÖVRIGA SVERIGE

Malmö Airport............................................. Sturup Malmö Airport Visitor Center............... 010-10 945 00 Min/max antal personer i konferensrum ..........2/100 Objektsnummer 37..................

Tyringe Kurhotell.......................................Tyringe Dan Åstedth............................................ 0451-577 70 Min/max antal personer i konferensrum ..........6/250 Objektsnummer 38..................

Trade Center.......................................... Halmstad Elisabeth Malesjö................................. 035-710 28 71 Min/max antal personer i konferensrum ............1/60 Objektsnummer 157...............

Comwell Varbergs kurort.........................Varberg Bokning................................................. 0340-62 98 02 Min/max antal personer i konferensrum...........2/200 Objektsnummer 126................

lokalGUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

konferensbanken


Objektsnr 41745117

Sök lokal via objektsnummer Hitta den rätta lokalen för dig här i Lokalbanken. Kontakta fastighetsägaren direkt eller gå in på www.lokalguiden.se. Skriv in objektsnumret och erhåll bilder eller film och ytterligare information.

lokalbanken hjälper dig Här presenteras lediga lokaler efter område och kvadratmeteryta. När du hittar en intressant lokal kan du kontakta fastighetsägaren eller gå in på www.lokalguiden.se för att få mer information. Fyll i objektsnumret som är kopplat till den specifika lokalen och mer information presenteras helt kostnadsfritt.

×

ALE

Västra Götalands största lokalbank. Sök lokal på lokalguiden.se.

Kontakta fastighetsägaren direkt eller gå in på lokalguiden.se. Skriv in objektsnumret och få all information du behöver om den aktuella lokalen.

lokalbanken

×

125 kvm, Butik.................Göteborgsvägen 64-68 Uthyrning GÖTEBORG...........................020151151 Fastighets AB Balder ........... .Objekt nr 41760716

180 kvm, Kontor...................... ......Haraldsgatan 5 Ulf Sandblom.......................................0317440906 Eklandia ..................................Objekt nr 41768802

185 kvm, Butik.................Göteborgsvägen 64-68 Uthyrning GÖTEBORG...........................020151151 Fastighets AB Balder ........... .Objekt nr 41760717

350 - 562 kvm, Kontor..Arvid Wallgrens Backe 20 Thomas Andréasson...........................0313685330 Higabgruppen........................Objekt nr 41738036

186 kvm, Kontor.................... ...............Ale Torg 10 Uthyrning GÖTEBORG...........................020151151 Fastighets AB Balder ........... .Objekt nr 41760718

400 kvm, Verkstad......... .....Medicinaregatan 18 Mikael Karlsson....................................031242300 Göteborgs Lokallots AB........Objekt nr 41719242

ALINGSÅS

×

113 kvm, Butik............... ................Kungsgatan 40 Marie Mikkelsen.................................0317391925 Ernst Rosén AB................ ......Objekt nr 41764171 170 kvm, Butik.........................Alingsås/centrum Marie Mikkelsen.................................0317391925 Ernst Rosén AB......................Objekt nr 41773485 1100 kvm, Butik..........................Färgaregatan 18 Marie Mikkelsen.................................0317391925 Ernst Rosén AB......................Objekt nr 41772355

50

ANNEDAL

562 kvm, Kontor..........Arvid Wallgrens Backe 20 Mikael Karlsson....................................031242300 Göteborgs Lokallots AB........Objekt nr 41728234

863 kvm, Kontor............. ......Medicinaregatan 18 Mikael Karlsson....................................031242300 Göteborgs Lokallots AB....... .Objekt nr 41745121 1100 kvm, Kontor..........................Haraldsgatan 5 Ulf Sandblom.......................................0317440906 Eklandia ..................................Objekt nr 41768805

300 - 16000 kvm, Butik...............Hantverksgatan Mona Stjernström................................031242300 Göteborgs Lokallots AB....... .Objekt nr 41745571 346 kvm, Kontor........... ..Askims Verkstadsväg 1 Camilla Berglund................................0313390382 Valad Property Group...........Objekt nr 41771606 385 kvm, Kontor.................Ögärdesvägen 19 A-D Mikael Karlsson....................................031242300 Göteborgs Lokallots AB........Objekt nr 41772136 400 - 2400 kvm, Kontor..............Brottkärrsmotet Sven Fraenkel.......................................031242300 Göteborgs Lokallots AB........Objekt nr 41742384 445 - 650 kvm, Kontor.....................Datavägen 27 Mikael Karlsson....................................031242300 Göteborgs Lokallots AB........Objekt nr 41745543 490 - 500 kvm, Kontor..................Datavägen 21 B Fredrik Ymsjö.......................................031-282045 Alaska Fastigheter AB.......... Objekt nr 41761810 500 - 700 kvm, Kontor.....................Datavägen 27 Fredrik Ymsjö.......................................031-282045 Alaska Fastigheter AB..............Objekt nr 413805

× s 51 Ale s 58 LillaBommen/Holmen 525 kvm, Kontor........... ..............Ekonomivägen 5 1100 kvm, Kontor..........................Haraldsgatan 5 s 51 Alingsås s 58 Lilla Edet Camilla Berglund................................0313390382 Mona Stjernström................................031242300 × Valad Property Group...........Objekt nr 41771792 ALMEDAL Göteborgs Lokallots AB.. . .....Objekt nr 41755010 s 51 Almedal s 58 Lindholmen 560 kvm, Kontor............................Datavägen 10D 480 kvm, ..............Mölndalsvägen 30 B s Kontor..... 51 Annedal s 59 Lunden Camilla Berglund................................0313390382 Mona Stjernström................................031242300 ASKIM Valad Property Group...........Objekt nr 41752689 Göteborgs Lokallots AB........Objekt nr 41763259 s 51 Askim s 59 Lysekil 85 kvm, Kontor........ .......Askims Verkstadsväg 1 s 51 Borås s 59 Lödöse Camilla Berglund................................0313390382 ANGERED Valad Property Group...........Objekt nr 41771464 × s 52 Brastad s 59 Majorna 253 kvm, Kontor............ ..................Spadegatan 8 95 kvm, Kontor..............Båtsmanstorpet i Askim 52 Bräcke s 59 Marieholm ThomassRibbestål......... ......................0313685333 Marie Tisell.........................................031-42 46 61 Higabgruppen........................Objekt nr 41770535 s 52 Centrum GöteborgIvar Kjellberg Fastighets AB..Objekt nrs41737569 60 Mariestad 259 kvm, Lagerlokal........................Spadegatan 9 115 kvm, Kontor.................................Datavägen 6 53 Dalsjöfors s 60 Mark ThomassRibbestål........... ....................0313685333 Camilla Berglund................................0313390382 Higabgruppen........................Objekt nr 41773349 Valad Property Group...........Objekt nr 41772196 s 53 Falkenberg s 60 Masthugget 570 kvm, Kontor............. .................Spadegatan 9 120 kvm, Kontor............ ...............Datavägen 14 B s 53 Falköping s 60 Mölndal Thomas Ribbestål...............................0313685333 Irén Hagström.....................................0317066501 Higabgruppen........................Objekt Harry Sjögren AB...................Objekt nrs 41763530 s 53 Fritslanr 41773350 62 Mölnlycke 600 kvm, Lagerlokal....................Traktorgatan 13 170 kvm, Butik..............Båtsmanstorpet i62 Nordstaden Askim s 53 Gamlestaden s Mona Stjernström................................031242300 Marie Tisell.........................................031-42 46 61 Göteborgs Lokallots AB........Objekt nr 41773580 Ivar Kjellberg Fastighets AB..Objekt nrs41759920 s 54 Grästorp 62 Olskroken 3600 kvm, Produktionslokal.....Rävebergsvägen s 54 Gullbergsvass s 62 Partille 206 kvm, Kontor.................................Datavägen 6 Lars Lindström....................................0313390386 Camilla Berglund................................0313390382 s 54 Gårdanr 41764737 62 Skara ISS VG......................................Objekt Valad Property Group...........Objekt nrs41771605 s 54 Haga s 62 Skövde 18000 kvm, Kontor........... .........Rävebergsvägen 213 kvm, Kontor.............. ........Ekonomivägen 3-5 Lars Lindström....................................0313390386 Camilla Berglund................................0313390382 s 54 Herrljunga 62 Sollebrunn ISS VG......................................Objekt nr 41764738 Valad Property Group...........Objekt nrs41771322 s 54 Hisingen s 62 Stampen 238 kvm, Kontor..................... ........Datavägen 8 A Camilla Berglund................................0313390382 s 55 Hisings Backa s 62 Stenungsund s 55 Håbo s 63 Stormhall s 55 Härlanda s 63 Surte s 55 Härryda s 63 Svenljunga s 55 Högsbo/Sisjön s 63 Tidaholm s 56 Inom vallgraven s 63 Torslanda s 56 Johanneberg s 63 Trollhättan s 56 Jonsered s 64 Töreboda s 56 Järntorget/Linné s 64 Uddevalla s 56 Kinda s 64 Ulricehamn s 56 Kungsbacka s 64 Varberg Nord s 57 Kungälv s 64 Viskafors s 57 Kviberg s 64 Vänersborg s 57 Kvillebäcken s 65 Väst s 58 Kållekärr s 65 Västra Frölunda s 58 Kållered s 65 Åmål s 58 Lerum s 65 Älvängen s 58 Lidköping s 65 Öst

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se


×

Lokalbanken

Register med Lediga lokaler

×

×

ALE

219 kvm, Produktionslokal................. .Älvvägen 11 Joakim Lindberg.......................................0303-20 60 45 Ytterbygg AB.............................. .Objekt nr 41820549

×

ALINGSÅS

176 kvm, Kontor.......... .Östra Vattugränd /Plangatan Marie Mikkelsen..........................................031-7391925 Ernst Rosén AB...........................Objekt nr 41783093 638 kvm, Kontor...Metallgatan 2-4 Järnvägsgatan 13 Monica Söderbäck ...................................031-706 65 17 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41814728 750 kvm, Kontor.........................................Lilla Torget Marie Mikkelsen..........................................031-7391925 Ernst Rosén AB...........................Objekt nr 41805584 770 kvm, Vårdlokal.......................... .Säterigatan 122 Barbora Danese Pohorela......................... .0317305403 Hemsö........................................ .Objekt nr 41819596 830 kvm, Kontor...Metallgatan 2-4 Järnvägsgatan 13 Monica Söderbäck ...................................031-706 65 17 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41814727 1123 kvm, Vårdlokal........................ .Säterigatan 122 Barbora Danese Pohorela......................... .0317305403 Hemsö........................................ .Objekt nr 41819595 1468 kvm, Kontor........Metallgatan 2-4 Järnvägsg 13 Monica Söderbäck ...................................031-706 65 17 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41814729

×

ALMEDAL

262 - 3310 kvm, Kontor...................Grafiska Vägen 2 Mats Dynevik.............................................010-4484443 Skanska ...................................... .Objekt nr 41794852 400 - 6000 kvm, Kontor............ .Lyckholms Fabriker Börje Eckegren............................................031-7008476 PEAB........................................... .Objekt nr 41817930

×

ANNEDAL

350 - 560 kvm, Kontor......Arvid Wallgrens Backe 20 Thomas Andréasson.................................031-3685330 Higab........................................... .Objekt nr 41812755

ASKIM

×

×

138 kvm, Kontor............................... .Datavägen 12 A Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41819106 253 kvm, Butikslokal...............................Askims torg Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ..................Objekt nr 41807613 414 kvm, Kontor............................... .Datavägen 12 A Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41806778 433 kvm, Produktionslokal...................Askims torg Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41812041

870 kvm, Kontor..................Askims Verkstadsväg 17 GulinsFastigheter...........................................031891920 GulinsFastigheter........................Objekt nr 41808638 1600 kvm, Kontor / Lager............. .Ekonomivägen 7 GulinsFastigheter...........................................031891920 GulinsFastigheter........................Objekt nr 41808640 2916 kvm, Kontor / Lager....................Datavägen 25 Ulf Birk............................................................................. . Newsec........................................Objekt nr 41802543

BORÅS

a-b

201 kvm, Produktionslokal....Rosendalsgatan 2-10 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41813508 201 kvm, Produktionslokal....Rosendalsgatan 2-10 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41815031 203 kvm, Kontor....................... .Skaraborgsvägen 21 Morgan Larsson........................................... .033209041 Klövern AB.................................. .Objekt nr 41793896 210 kvm, Kontor......... .Lilla Kyrkog 20, St Brog 21-23 Irén Hagström ..........................................031-706 65 01 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41781520

×

13 kvm, Kontor................................Varbergsvägen 38 Barbora Danese Pohorela......................... .0317305403 Hemsö........................................ .Objekt nr 41816145

213 kvm, Kontor.............................Rosendalsgatan 4 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41813509

15 kvm, Lagerlokal.................... .Lagercrantz plats 9 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41817435

213 kvm, Kontor.............................Rosendalsgatan 4 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41815032

18 kvm, Lagerlokal....................... .Älvsborgsgatan 4 Barbora Danese Pohorela......................... .0317305403 Hemsö........................................ .Objekt nr 41820175

216 kvm, Övrig lokal.................Rosendalsgatan 2-10 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41813507

21 kvm, Kontor...............................Varbergsvägen 38 Barbora Danese Pohorela......................... .0317305403 Hemsö........................................ .Objekt nr 41807892

216 kvm, Övrig lokal.................Rosendalsgatan 2-10 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41813494

23 kvm, Lagerlokal.................... .Lagercrantz plats 8 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41817449

260 kvm, Kontor............................ .Älvsborgsgatan 4 Barbora Danese Pohorela......................... .0317305403 Hemsö.........................................Objekt nr 41806986

24 kvm, Lagerlokal.................... .Lagercrantz plats 9 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41817446

272 kvm, Kontor................................Lamellgatan 1-3 Johan Franzén............................................ .0313344652 Brinova Fastigheter AB............. .Objekt nr 41784287

70 kvm, Kontor...................................... .Torggatan 12 Mathias Alm................................................031-7781270 Vättersnäs ................................. .Objekt nr 41816438

282 kvm, Övrig lokal................. .Lagercrantz plats 9 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG.............................Objekt nr 41817517

100 kvm, Lagerlokal......................Varbergsvägen 38 Barbora Danese Pohorela......................... .0317305403 Hemsö........................................ .Objekt nr 41820176

282 kvm, Övrig lokal................. .Lagercrantz plats 9 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41817433

117 kvm, Kontor......................Västerlånggatan 30-32 Irén Hagström ..........................................031-706 65 01 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41801077

285 kvm, Lagerlokal............... .Trandaredsgatan 200 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41814025

155 kvm, Kontor......................... .Lagercrantz plats 5 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41817448

285 kvm, Lagerlokal............... .Trandaredsgatan 200 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41814038

181 kvm, Övrig lokal......................Rosendalsgatan 8 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB.............Objekt nr 41813511

313 kvm, Kontor........................ .Lagercrrantz plats 2 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG.............................Objekt nr 41817661

181 kvm, Övrig lokal......................Rosendalsgatan 8 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41815034

324 kvm, Övrig lokal........................Kasernvägen 10 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41817443

187 - 267 kvm, Kontor.......................... .Torggatan 13 Mathias Alm................................................031-7781270 Vättersnäs ................................. .Objekt nr 41753792

325 kvm, Övrig lokal........................Kasernvägen 10 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41817442

188 - 215 kvm, Kontor................... .Hallbergsgatan 3 Mathias Alm................................................031-7781270 Vättersnäs ................................. .Objekt nr 41769545

325 kvm, Övrig lokal........................Kasernvägen 10 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG.............................Objekt nr 41817519

190 kvm, Kontor.....................Västerlånggatan 30-32 Irén Hagström ..........................................031-706 65 01 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41793554

lokalGUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

lokalbanken

51


×

Lokalbanken

Register med Lediga lokaler

330 kvm, Kontor........................Rosendalsgatan 2-10 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41815030 330 kvm, Kontor........................Rosendalsgatan 2-10 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41813506 330 kvm, Butikslokal............. .Trandaredsgatan 200 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41814026 330 kvm, Butikslokal............. .Trandaredsgatan 200 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41814039 350 kvm, Butikslokal........................Trandögatan 20 Fredrik Mässing..........................................0855805000 Newsec....................................... .Objekt nr 41794523 370 kvm, Kontor.......................... .Katrinedalsgatan 1 Morgan Larsson........................................... .033209041 Klövern AB.................................. .Objekt nr 41800217 406 kvm, Lagerlokal.............Källbäcksrydsgatan 6,8 Morgan Larsson........................................... .033209041 Klövern AB.................................. .Objekt nr 41796652 474 kvm, Övrig lokal.................. .Lagercrantz plats 9 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41817445 500 kvm, Kontor........................ .Åsboholmsgatan 16 Morgan Larsson........................................... .033209041 Klövern AB.................................. .Objekt nr 41792457

52

500 - 2000 kvm, Kontor................. .Industrigatan 10 Urban Terling.............................................. .0850385361 Corem Property Group AB........ .Objekt nr 41787222 557 kvm, Övrig lokal.....................Rosendalsgatan 2 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41813510 557 kvm, Övrig lokal.....................Rosendalsgatan 2 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41815033 573 kvm, Kontor.......Österlånggatan 5/ Allégatan 6/ Tryckerigatan 8/ Yxhammarsgatan 9 Irén Hagström ..........................................031-706 65 01 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41769697 634 kvm, Övrig lokal..............Kasernvägen 8 Gothia Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41817440

× 650 kvm, Vårdlokal.......................... .Milstensgatan 1 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö........................................ .Objekt nr 41820257 699 kvm, Kontor.......Österlånggatan 5/ Allégatan 6/ Tryckerigatan 8/ Yxhammarsgatan 9 Irén Hagström ..........................................031-706 65 01 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41769698 770 kvm, Kontor.......Österlånggatan 5/ Allégatan 6/ Tryckerigatan 8/ Yxhammarsgatan 9 Irén Hagström ..........................................031-706 65 01 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41790612 779 kvm, Kontor..................................Lundbygatan 4 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41806615 1322 kvm, Produktionslokal...Källbäcksrydsgatan 6 Morgan Larsson........................................... .033209041 Klövern AB.................................. .Objekt nr 41802765 1417 kvm, Lagerlokal.......................Solvarvsgatan 4 Morgan Larsson........................................... .033209041 Klövern AB...................................Objekt nr 41800968 2000 kvm, Kontor................................Lundbygatan 4 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41819399 2500 kvm, Produktionslokal... .Verkstadsgatan 2-4 Morgan Larsson........................................... .033209041 Klövern AB.................................. .Objekt nr 41799041 3197 kvm, Utbildningslokal....... .Älvsborgsgatan 4 Barbora Danese Pohorela......................... .0317305403 Hemsö........................................ .Objekt nr 41820212

BRASTAD

×

15 kvm, Vårdlokal................................ .Läkarvägen 4 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41820215 35 kvm, Kontor..................................... .Läkarvägen 4 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41819133 195 kvm, Vårdlokal.............................. .Läkarvägen 4 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö.........................................Objekt nr 41806920

×

BRÄCKE

165 kvm, Kontor.....................................Riksvägen 39 Ulf Holmström..............................................0214480817 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41816469 165 kvm, Kontor.......................................Riksvägen 9 Linda Palmgren.......................................... .0855805020 Newsec....................................... .Objekt nr 41819534

CENTRUM GÖTEBORG

713 kvm, Lagerlokal.............................. .Vegagatan 1 Mathias Alm................................................031-7781270 Vättersnäs ................................. .Objekt nr 41794855

lokalbanken

×

×

1 - 1560 kvm, Kontor............... .Fjärde Långgatan 48 Björn Larsson............................................ .031-63 12 34 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41817330 10 - 35 kvm, Övrig lokal..................Mässans gata 18 Mia Meriläinen............................................ .031-836907 World Trade Center......................... .Objekt nr 411157

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

10 - 35 kvm, Övrig lokal.................... .Teatergatan 19 Mia Meriläinen............................................ .031-836907 World Trade Center.................... .Objekt nr 41709688 15 kvm, Kontorshotell...................... .Teatergatan 19 Mia Meriläinen............................................ .031-836907 World Trade Center..........................Objekt nr 415529 20 kvm, Kontorshotell.................. .Mässans Gata 18 Mia Meriläinen............................................ .031-836907 World Trade Center.......................... .Objekt nr 43300 29 kvm, Kontor................................... .Teatergatan 19 Mia Meriläinen............................................ .031-836907 World Trade Center.................... .Objekt nr 41709689 69 kvm, Kontor.....................Viktor Rydbergsgatan 14 Marie Mikkelsen..........................................031-7391925 Ernst Rosén AB.......................... .Objekt nr 41818301 96 kvm, Kontor....................Viktor Rydbergsgatan 14 Marie Mikkelsen..........................................031-7391925 Ernst Rosén AB...........................Objekt nr 41808954 100 kvm, Kontor..................................Kungsgatan 46 Lars Dahlin......................................................031105484 Sigillet ......................................... .Objekt nr 41812586 114 kvm, Lagerlokal......................... .Utlandagatan 6 Marie Mikkelsen..........................................031-7391925 Ernst Rosén AB...........................Objekt nr 41805588 300 kvm, Kontor.............Norra Kustbanegatan 15-17 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41799706

LEDIGT PÅ

KVIBERG Lokaler mellan 70–700 m2 www.higab.se/Lediga lokaler


×

Lokalbanken

Register med Lediga lokaler

×

338 kvm, Kontor.............................. .Kruthusgatan 17 Ulf Birk............................................................................. . Newsec........................................Objekt nr 41802435

DALSJÖFORS

344 kvm, Kontor............................... .Barnhusgatan 1 Charlotte Adlerton Gadd ........................... .031-631223 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41817100

620 kvm, Vårdlokal.......................Uppegårdsgatan 2 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806961

405 kvm, Kontor...Barnhusgatan 1/Odinsgatan 6-10 Charlotte Adlerton Gadd ........................... .031-631223 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41817101 522 kvm, Kontor.............................. .Kruthusgatan 17 Ulf Birk............................................................................. . Newsec........................................Objekt nr 41802434 910 kvm, Butikslokal...............Birger Svenssonsv 16 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41814691 1045 kvm, Kontor............................... .Vikingsgatan 4 Ulf Birk............................................................................. . Newsec....................................... .Objekt nr 41807468 1100 kvm, Kontor........................ .Kvarnbergsgatan 2 Ulf Birk............................................................................. . Newsec....................................... .Objekt nr 41809116 1250 kvm, Kontor........................ .Kvarnbergsgatan 2 Ulf Birk............................................................................. . Newsec....................................... .Objekt nr 41808707 1400 kvm, Kontor........................ .Kvarnbergsgatan 2 Ulf Birk............................................................................. . Newsec....................................... .Objekt nr 41809115 1650 kvm, Kontor........................ .Kvarnbergsgatan 2 Ulf Birk............................................................................. . Newsec........................................Objekt nr 41808709 1650 kvm, Kontor........................ .Kvarnbergsgatan 2 Ulf Birk............................................................................. . Newsec........................................Objekt nr 41808708 2400 kvm, Kontor........................ .Kvarnbergsgatan 2 Ulf Birk............................................................................. . Newsec........................................Objekt nr 41809040 2400 kvm, Kontor........................ .Kvarnbergsgatan 2 Ulf Birk............................................................................. . Newsec....................................... .Objekt nr 41808710 2700 kvm, Kontor........................ .Kvarnbergsgatan 2 Ulf Birk............................................................................. . Newsec....................................... .Objekt nr 41809117 2900 kvm, Kontor........................ .Kvarnbergsgatan 2 Ulf Birk............................................................................. . Newsec....................................... .Objekt nr 41809112 3500 kvm, Kontor........................ .Kvarnbergsgatan 2 Ulf Birk............................................................................. . Newsec....................................... .Objekt nr 41809113 4300 kvm, Kontor........................ .Kvarnbergsgatan 2 Ulf Birk............................................................................. . Newsec....................................... .Objekt nr 41809118 5700 kvm, Kontor........................ .Kvarnbergsgatan 2 Ulf Birk............................................................................. . Newsec....................................... .Objekt nr 41809114 9100 kvm, Kontor........................ .Kvarnbergsgatan 2 Ulf Birk............................................................................. . Newsec........................................Objekt nr 41805054

×

FALKENBERG

×

×

FRITSLA

290 kvm, Vårdlokal................... .Förläggarevägen 29 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö.........................................Objekt nr 41809739

×

0 kvm, Butikslokal...............................Klockaregatan Erik Axelkrans............................................. .0317616328 Newsec........................................Objekt nr 41809709 80 kvm, Butikslokal........................Klockaregatan 27 Erik Axelkrans............................................. .0317616328 Newsec.........................................Objekt nr 41812161 110 kvm, Butikslokal......................Klockaregatan 27 Erik Axelkrans............................................. .0317616328 Newsec....................................... .Objekt nr 41812160 180 kvm, Kontor..............................Klockaregatan 27 Erik Axelkrans............................................. .0317616328 Newsec.........................................Objekt nr 41812116

×

450 kvm, Kontor................................... .Skreavägen 5 Ann-Charlott Scotting...................................031109554 Fastighets AB Balder .................Objekt nr 41805089 531 kvm, Kontor..............................Klockaregatan 27 Erik Axelkrans............................................. .0317616328 Newsec....................................... .Objekt nr 41809710

FALKÖPING

b-g

323 kvm, Vårdlokal..................... .Sankt Olofsgatan 8 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806931

×

GAMLESTADEN

×

5 kvm, Lagerlokal.........................von Utfallsgatan 21 Helena Forsell..............................................0317190652 Klövern AB.................................. .Objekt nr 41798953 9 kvm, Lagerlokal.........................von Utfallsgatan 21 Helena Forsell..............................................0317190652 Klövern AB.................................. .Objekt nr 41798954 18 kvm, Lagerlokal......................von Utfallsgatan 21 Helena Forsell..............................................0317190652 Klövern AB.................................. .Objekt nr 41798955 27 kvm, Lagerlokal......................von Utfallsgatan 21 Helena Forsell..............................................0317190652 Klövern AB.................................. .Objekt nr 41798956 84 kvm, Kontor......................... .von Utfallsgatan 16B Helena Forsell..............................................0317190652 Klövern AB.................................. .Objekt nr 41816269 170 - 750 kvm, Kontor................. .Von Utfallsgatan 1 Annika Hermansson................................. .031-7430689 Brinkeberg.................................. .Objekt nr 41793849

59 kvm, Övrig lokal......................... .Bryngelsgatan 6 Mikael Josefsson......................................... .0515721487 Fastighets AB Balder .................Objekt nr 41805383

230 kvm, Kontor................................Slakthusgatan 8 Marija Slebic.............................................. .031-3685374 Higab........................................... .Objekt nr 41782652

62 kvm, Kontor..............................Trädgårdsgatan 22 Mikael Josefsson......................................... .0515721487 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41803951

280 kvm, Kontor........................ .Gamlestadsvägen 4 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41801925

119 kvm, Kontor.......................... .Sankt Olofsgatan 9 Mikael Josefsson......................................... .0515721487 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41807829

306 kvm, Kontor........................ .Gamlestadsvägen 2 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41800360

130 kvm, Kontor.......................... .Sankt Olofsgatan 8 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö.........................................Objekt nr 41806933

356 kvm, Kontor........................ .Gamlestadsvägen 2 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41800358

160 kvm, Kontor.............................. .Bryngelsgatan 6 Mikael Josefsson......................................... .0515721487 Fastighets AB Balder .................Objekt nr 41805382

363 kvm, Lagerlokal................. .Ryttmästaregatan 3 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41799708

170 kvm, Butikslokal.......................... .Stora Torget 7 Mikael Josefsson......................................... .0515721487 Fastighets AB Balder .................Objekt nr 41798648

410 kvm, Kontor................... .Gamlestadsvägen 18 A Ulf Sandblom.............................................031-744 09 06 Eklandia ......................................Objekt nr 41798090

189 kvm, Vårdlokal..................... .Sankt Olofsgatan 8 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö.........................................Objekt nr 41806932

434 - 1736 kvm, Kontor.....................Rullagergatan 3 Mårten Bolmsjö....................................... .46705480929 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41820150

215 kvm, Kontor.........................................Trätorget 3 Mikael Josefsson......................................... .0515721487 Fastighets AB Balder .................Objekt nr 41805381

573 kvm, Kontor........................ .Gamlestadsvägen 4 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41800361

220 kvm, Butikslokal........................... .Storgatan 20 Mikael Josefsson......................................... .0515721487 Fastighets AB Balder .................Objekt nr 41802302

580 kvm, Lagerlokal................. .Gamlestadsvägen 4 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41815668 714 kvm, Produktionslokal..... .von Utfallsgatan 20 Viktor Nilsson.................................................031105480 Sigillet ..........................................Objekt nr 41807920

lokalGUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

lokalbanken

53


×

Lokalbanken

×

Register med Lediga lokaler

742 kvm, Övrig lokal..........................Rullagergatan 6 Mårten Bolmsjö....................................... .46705480929 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41820193 742 kvm, Övrig lokal..........................Rullagergatan 6 Mårten Bolmsjö....................................... .46705480929 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41820152 1170 - 5144 kvm, Kontor...................Rullagergatan 6 Mårten Bolmsjö....................................... .46705480929 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41820153 1170 - 5144 kvm, Kontor...................Rullagergatan 6 Mårten Bolmsjö....................................... .46705480929 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41820199 1390 kvm, Kontor...................... .Gamlestadsvägen 4 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41815188 1932 kvm, Kontor...................... .Gamlestadsvägen 4 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41800362 2000 - 4000 kvm, Produktionslokal...... .Alelyckan Björn Lorentzon.......................................010-448 55 08 Skanska .......................................Objekt nr 41736080 2000 - 4000 kvm, Lagerlokal................... .Alelyckan Björn Lorentzon.......................................010-448 55 08 Skanska ...................................... .Objekt nr 41736079

×

GRÄSTORP 54

151 kvm, Butikslokal.............................. .Torggatan 8 Bernt Eliasson......................................... .031-339 03 84 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41811853

×

GULLBERGSVASS

161 kvm, Kontor........................................Kilsgatan 10 Elie Abdi..................................................... .010-4481193 Skanska ...................................... .Objekt nr 41773286 189 kvm, Kontor.........................................Kilsgatan 4 Elie Abdi..................................................... .010-4481193 Skanska ...................................... .Objekt nr 41819729 330 kvm, Kontor.........................................Kilsgatan 4 Elie Abdi..................................................... .010-4481193 Skanska .......................................Objekt nr 41820050 330 - 3060 kvm, Kontor............................Kilsgatan 4 Mats Dynevik.............................................010-4484443 Skanska ........................................Objekt nr 41736112 431 kvm, Kontor.........................................Kilsgatan 4 Elie Abdi..................................................... .010-4481193 Skanska ...................................... .Objekt nr 41783138

GÅRDA

×

9 kvm, Kontorshotell......................Mässans gata 18 Mia Meriläinen............................................ .031-836907 World Trade Center............................Objekt nr 69783 17 kvm, Lagerlokal............................ .Fabriksgatan 7 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder .................Objekt nr 41820503

× 60 kvm, Kontor........................................ .Åvägen 17A Goran Zezovski.......................................... .031-3685319 Higab........................................... .Objekt nr 41814359 78 kvm, Produktionslokal............... .Fabriksgatan 7 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder .................Objekt nr 41809685 108 kvm, Kontor...................................... .Åvägen 17A Goran Zezovski.......................................... .031-3685319 Higab........................................... .Objekt nr 41814358 199 kvm, Kontor...............................Sofierogatan 3 A Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41819680 340 kvm, Kontor................................... .Drakegatan 4 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41815553 350 kvm, Kontor........... .Anders Personsgatan 14-16 Johan Martinelle......................................... .031-631218 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41790733 365 kvm, Kontor.................................... .Vestagatan 2 Johan Martinelle......................................... .031-631218 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41790734 450 kvm, Kontor.............................. .Fabriksgatan 7-9 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41802895 502 kvm, Kontor.................................... .Vestagatan 2 Johan Martinelle......................................... .031-631218 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41790735 575 kvm, Kontor.............................. .Drakegatan 6-10 Johan Martinelle......................................... .031-631218 Platzer Fastigheter AB.................Objekt nr 41814749 650 kvm, Kontor.............................. .Fabriksgatan 7-9 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41803191 803 kvm, Kontor...................Johan på Gårdas Gata 5 Elie Abdi..................................................... .010-4481193 Skanska ...................................... .Objekt nr 41776043 1097 kvm, Kontor............................ .Fabriksgatan 7-9 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder .................Objekt nr 41802027

280 kvm, Kontor...............................Järntorgsgatan 6 GulinsFastigheter...........................................031891920 GulinsFastigheter....................... .Objekt nr 41812154

×

HERRLJUNGA

184 kvm, Kontor................................Horsbyvägen 16 Barbora Danese Pohorela......................... .0317305403 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806958

HISINGEN

×

21 kvm, Lagerlokal........................Trankärrsgatan 14 Jane Lundin..................................................0317440955 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41819058

26 kvm, Produktionslokal............... .Fabriksgatan 7 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41814554

lokalbanken

×

HAGA

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

22 kvm, Lagerlokal........................Trankärrsgatan 14 Jane Lundin..................................................0317440955 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41790967 25 kvm, Lagerlokal........................Trankärrsgatan 14 Jane Lundin..................................................0317440955 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41819060 49 kvm, Kontor............................ .Hisingsgatan 28-30 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41816604 160 kvm, Kontor.......................................Vassgatan 3 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41818563 167 kvm, Kontor......................... .Hisingsgatan 28-30 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41791925 185 kvm, Kontor.......................................Vassgatan 3 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder .................Objekt nr 41803491 240 kvm, Kontor...................................Ringögatan 12 Jane Lundin..................................................0317440955 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41792810 269 kvm, Kontor...................................Ringögatan 12 Jane Lundin..................................................0317440955 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41816691 273 kvm, Kontor......................... .Hisingsgatan 28-30 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41818562 325 kvm, Kontor............................. .Sörhallstorget 10 Jane Lundin..................................................0317440955 Eklandia ......................................Objekt nr 41820028 365 kvm, Kontor...................... .Salsmästaregatan 32 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB.............Objekt nr 41804529 411 kvm, Kontor / Lager...............Hildedalsgatan 24 Rikard Lindkvist............................................031-580648 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41819809 425 kvm, Kontor....................... .Tillgängligheten 1 - 3 Jane Lundin..................................................0317440955 Eklandia ......................................Objekt nr 41809785 528 - 1300 kvm, Lagerlokal.........Hildedalsgatan 12 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41799703 539 kvm, Butikslokal............. .Salsmästaregatan 32 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41818082 575 kvm, Butikslokal............... .Tillgängligheten 1 - 3 Jane Lundin..................................................0317440955 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41808271 660 kvm, Kontor / Lager................Tackjärnsgatan 5 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41814614 683 kvm, Kontor.......................................Vassgatan 3 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41791939 740 kvm, Kontor / Lager............ .Hildedalsgatan 8 A Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41814610


×

Lokalbanken

Register med Lediga lokaler

×

1359 kvm, Lagerlokal......... .Manufakturgatan 21-23 Jane Lundin..................................................0317440955 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41816690

288 kvm, Produktionslokal...... .Backa Bergögata 9 Joakim Lindberg.......................................0303-20 60 45 Ytterbygg AB.............................. .Objekt nr 41820552

6000 - 9000 kvm, Produktion........ .Transportgatan Björn Lorentzon.......................................010-448 55 08 Skanska ........................................Objekt nr 41747074

294 kvm, Kontor....................... .Backa Strandgata 15 Joakim Lindberg.......................................0303-20 60 45 Ytterbygg AB.............................. .Objekt nr 41820559

12900 kvm, Lagerlokal............... .Transportgatan 17 Jörgen Björnsson......................................031-744 09 07 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41819600

500 - 690 kvm, Kontor / Lager.... .Exportgatan 38B Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41818314

HISINGS BACKA

×

0 kvm, Övrig lokal.................... .Backa Strandgata 17 Joakim Lindberg.......................................0303-20 60 45 Ytterbygg AB...............................Objekt nr 41820550 37 kvm, Lagerlokal...................Sankt Jörgens väg 14 Aili Florén.................................................... .0317305402 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806910 50 kvm, Lagerlokal...................Sankt Jörgens väg 14 Aili Florén.................................................... .0317305402 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806911 72 kvm, Kontor............................Aröds Industriväg 3 Joakim Lindberg.......................................0303-20 60 45 Ytterbygg AB.............................. .Objekt nr 41820551 80 kvm, Kontor....................... .Nya Tingstadsgatan 1 Rikard Lindkvist............................................031-580648 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41818081 82 kvm, Lagerlokal.............Sankt Jörgens Väg 14-20 Aili Florén.................................................... .0317305402 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806913 94 kvm, Kontor........................... .Backa Bergögata 18 Joakim Lindberg.......................................0303-20 60 45 Ytterbygg AB...............................Objekt nr 41820554 108 kvm, Kontor.......................... .Backa Bergögata 8 Joakim Lindberg.......................................0303-20 60 45 Ytterbygg AB...............................Objekt nr 41820555 147 kvm, Butikslokal............... .Backa Strandgata 15 Joakim Lindberg.......................................0303-20 60 45 Ytterbygg AB...............................Objekt nr 41820558

500 - 1036 kvm, Kontor........ .Nya Tingstadsgatan 1 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41793769 552 kvm, Produktionslokal...... .Backa Bergögata 8 Joakim Lindberg.......................................0303-20 60 45 Ytterbygg AB...............................Objekt nr 41820556

×

643 kvm, Kontor........................Sankt Jörgens väg 14 Aili Florén.................................................... .0317305402 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806912 1400 - 4545 kvm, Lagerlokal...... .Exportgatan 38 A Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB..............Objekt nr 41815612

××

1431 kvm, Produktionslokal... .Backa Strandgata 8 Joakim Lindberg.......................................0303-20 60 45 Ytterbygg AB.............................. .Objekt nr 41820557 1500 - 2500 kvm, Lagerlokal...............Tagenevägen Björn Lorentzon.......................................010-448 55 08 Skanska .......................................Objekt nr 41736063 1500 - 2500 kvm, Produktionslokal...Tagenevägen Björn Lorentzon.......................................010-448 55 08 Skanska ...................................... .Objekt nr 41719943 3000 - 5000 kvm, Lagerlokal................Importgatan Björn Lorentzon.......................................010-448 55 08 Skanska .......................................Objekt nr 41736066 3000 - 5000 kvm, Produktionslokal...Importgatan Björn Lorentzon.......................................010-448 55 08 Skanska ...................................... .Objekt nr 41719942 3598 kvm, Lagerlokal.................. .Transportgatan 35 Jörgen Björnsson......................................031-744 09 07 Eklandia ......................................Objekt nr 41820027

150 kvm, Kontor........................Backa Bergögata 5-7 Jane Lundin..................................................0317440955 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41819056

HÅBO

152 kvm, Kontor........................Backa Bergögata 5-7 Jane Lundin..................................................0317440955 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41819057

30 kvm, Lagerlokal...................... .Bålstavägen 15-17 Linda Forsen..................................................084128603 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41819738

181 kvm, Kontor..................... .Nya Tingstadsgatan 1 Rikard Lindkvist............................................031-580648 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41799707

91 kvm, Butikslokal..................... .Bålstavägen 15-17 Linda Forsen..................................................084128603 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41819869

185 - 1113 kvm, Kontor................Exportgatan 19-21 Urban Terling.............................................. .0850385361 Corem Property Group AB........ .Objekt nr 41787289

HÄRLANDA

200 kvm, Kontor...................................Importgatan 7 Jane Lundin..................................................0317440955 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41816632 239 kvm, Produktionslokal.... .Backa Bergögata 18 Joakim Lindberg.......................................0303-20 60 45 Ytterbygg AB...............................Objekt nr 41820553

×

×

×

HÖGSBO/SISJÖN 1 - 1060 kvm, Lagerlokal................Fältspatsgatan 3 Gustaf Lindman............................................. .031631213 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41817398 11 - 17 kvm, Kontorshotell.....E A Rosengrens G 32 Malin Axelsson........................................... .0317066502 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41790613 148 kvm, Kontor....................Hulda Mellgrens Gata 2 Mathias Alm................................................031-7781270 Vättersnäs ................................. .Objekt nr 41807408 163 kvm, Övrig lokal.......................Fältspatsgatan 3 Gustaf Lindman............................................. .031631213 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41807957 184 kvm, Kontor.............................Fältspatsgatan 10 Gustaf Lindman............................................. .031631213 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41790748 225 kvm, Lagerlokal........................Fältspatsgatan 3 Gustaf Lindman............................................. .031631213 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41818744 254 kvm, Kontor.............................Fältspatsgatan 10 Gustaf Lindman............................................. .031631213 Platzer Fastigheter AB.................Objekt nr 41817574 256 kvm, Lagerlokal......................Fältspatsgatan 10 Gustaf Lindman............................................. .031631213 Platzer Fastigheter AB................Objekt nr 41805923 285 - 2560 kvm, Kontor.........J A Wettergrens gata 5 Liza Eklöf.........................................................031631228 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41790755 300 kvm, Kontor............... .F O Petersons gata 24-32 Susanne Treutiger................................... .031-706 65 27 Harry Sjögren AB........................Objekt nr 41783504 321 kvm, Lagerlokal........................Fältspatsgatan 6 Gustaf Lindman............................................. .031631213 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41790754 335 kvm, Kontor.......................August Barks gata 23 Susanne Treutiger................................... .031-706 65 27 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41790614 340 kvm, Kontor................... .Hulda Mellgrens gata 1 Susanne Treutiger................................... .031-706 65 27 Harry Sjögren AB........................Objekt nr 41806003 495 kvm, Kontor..................... .Olof Asklunds gata 14 Liza Eklöf.........................................................031631228 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41809699 500 kvm, Kontor............... .F O Petersons gata 24-32 Susanne Treutiger................................... .031-706 65 27 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41783502 500 - 2000 kvm, Kontor...F O Petersons gata 24-32 Susanne Treutiger................................... .031-706 65 27 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41786917

240 kvm, Kontor.............................. .Kålltorpsgatan 2 Goran Zezovski.......................................... .031-3685319 Higab........................................... .Objekt nr 41801605

HÄRRYDA

g-h

×

660 kvm, Kontor................................. .Designvägen 2 Sara Almroth................................................0317440917 Eklandia ......................................Objekt nr 41802059

527 kvm, Kontor.........................August Barks gata 6 Susanne Treutiger................................... .031-706 65 27 Harry Sjögren AB........................Objekt nr 41805943 530 kvm, Lagerlokal.............Hulda Mellgrens Gata 2 Mathias Alm................................................031-7781270 Vättersnäs ..................................Objekt nr 41818003 645 kvm, Kontor............... .F O Petersons gata 24-32 Susanne Treutiger................................... .031-706 65 27 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41783501

lokalGUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

lokalbanken

55


×

Lokalbanken

Register med Lediga lokaler

678 kvm, Lagerlokal......... .Olof Asklunds gata 11-19 Liza Eklöf.........................................................031631228 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41793819 720 kvm, Kontor / Lager... .Stora Åvägen 19 A-B, 21 Susanne Treutiger................................... .031-706 65 27 Harry Sjögren AB........................Objekt nr 41805944 765 kvm, Kontor.........................August Barks gata 6 Susanne Treutiger................................... .031-706 65 27 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41793905

56

× 595 kvm, Kontor..............................Trädgårdsgatan 1 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41809038 644 kvm, Kontor..................................Kaserntorget 5 Sara Almroth................................................0317440917 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41817338 783 kvm, Kontor............................... .Skeppsbron 5-6 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41818836

1076 kvm, Kontor............... .Stora Åvägen 19 A-B, 21 Susanne Treutiger................................... .031-706 65 27 Harry Sjögren AB........................Objekt nr 41804606

JOHANNEBERG

1500 - 2500 kvm, Kontor / Lager............Jolengatan Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB..............Objekt nr 41814611

20 kvm, Kontor...................................Eklandagatan 4 Mathias Alm................................................031-7781270 Vättersnäs ................................. .Objekt nr 41818242

INOM VALLGRAVEN

×

× ×

JONSERED

60 kvm, Kontor........................................Lilla Torget 4 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder .................Objekt nr 41820504

12 - 40 kvm, Kontor...................................Jonsväg 19 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41812148

145 kvm, Kontor..............................Stora Nygatan 29 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41820009

50 - 500 kvm, Kontor / Lager...................Jonsväg 19 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41816621

150 kvm, Kontor............................... .Skeppsbron 5-6 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41818837

440 kvm, Kontor / Lager...........................Jonsväg 19 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41814613

190 kvm, Kontor........................... .Drottninggatan 35 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder .................Objekt nr 41807543

JÄRNTORGET/LINNÉ

191 kvm, Kontor........................... .Kungsgatan 31-33 Sara Almroth................................................0317440917 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41817409 200 kvm, Kontor........................... .Kungsgatan 31-33 Sara Almroth................................................0317440917 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41807223 215 kvm, Butikslokal........................... .Postgatan 8A Sarah Börjesson........................................ .031-3685317 Higab........................................... .Objekt nr 41818233 225 kvm, Kontor........................... .Kungsgatan 31-33 Sara Almroth................................................0317440917 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41819797

×

×

KINDA

662 kvm, Utbildningslokal..............Danboms väg 2 Dick Säfström...............................................4621156061 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41793491 662 kvm, Utbildningslokal..............Danboms väg 2 Dick Säfström...............................................4621156061 Hemfosa Fastigheter AB............Objekt nr 41806397

KUNGSBACKA

×

9 kvm, Kontor................................ .Magasinsgatan 12 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41814199 12 kvm, Kontor.............................. .Magasinsgatan 12 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41816244 17 kvm, Kontor.............................. .Magasinsgatan 12 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41816246 23 kvm, Kontor............................. .Magasinsgatan 12 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41816243

205 kvm, Kontor....................... .Första Långgatan 20 Lars Dahlin......................................................031105484 Sigillet ......................................... .Objekt nr 41818808

28 kvm, Kontor............................. .Magasinsgatan 12 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41816245

311 kvm, Kontor................................. .Barlastgatan 2 Ulf Sandblom.............................................031-744 09 06 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41817585

74 - 124 kvm, Kontor...................Hantverksgatan 30 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB..............Objekt nr 41815615

390 kvm, Butikslokal.............. .Första Långgatan 20 ......................................................................................... . Sigillet ......................................... .Objekt nr 41818807

250 kvm, Lagerlokal............................. .Kraftvägen 2 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41819700 300 - 648 kvm, Kontor / Lager...Magasinsgatan 35 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41814690 335 kvm, Kontor........................... .Magasinsgatan 12 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41816308 390 kvm, Kontor........................... .Magasinsgatan 12 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41814154

265 kvm, Kontor............................. .Drottninggatan 5 Sara Almroth................................................0317440917 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41815029 540 kvm, Kontor................................. .Barlastgatan 2 Ulf Sandblom.............................................031-744 09 06 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41777480 570 kvm, Kontor...................Fjärde Långgatan 46-48 Björn Larsson............................................ .031-63 12 34 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41808107

333 kvm, Kontor..............................Trädgårdsgatan 1 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41809037

lokalbanken

700 kvm, Kontor...................Fjärde Långgatan 46-48 Björn Larsson............................................ .031-63 12 34 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41807958

26 kvm, Kontor............................. .Magasinsgatan 12 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41816247

262 kvm, Kontor..............................Trädgårdsgatan 1 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41809001

310 kvm, Kontor............... .Stora Badhusgatan 18-20 Rikard Lindkvist............................................031-580648 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41818271

630 kvm, Lagerlokal............Fjärde Långgatan 46-48 Björn Larsson............................................ .031-63 12 34 Platzer Fastigheter AB.................Objekt nr 41790761

160 kvm, Butikslokal............... .Första Långgatan 20 ......................................................................................... . Sigillet ......................................... .Objekt nr 41818806

244 kvm, Kontor................................. .Kungsgatan 17 Sara Almroth................................................0317440917 Eklandia ......................................Objekt nr 41820065

268 - 314 kvm, Kontor..................... .Skeppsbron 5-6 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41818835

×

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

1200 kvm, Butikslokal......................... .Kraftvägen 2 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815408 2000 kvm, Produktionslokal.............. .Kraftvägen 2 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815429 2200 kvm, Produktionslokal............Energigatan 21 Susanne Treutiger................................... .031-706 65 27 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41795551


×

Lokalbanken

Register med Lediga lokaler

×

3000 kvm, Butikslokal......................... .Kraftvägen 2 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815375 3200 kvm, Produktionslokal.............. .Kraftvägen 2 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815392 4500 kvm, Produktionslokal.............. .Kraftvägen 2 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815398 6100 kvm, Butikslokal......................... .Kraftvägen 2 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815387 6500 kvm, Produktionslokal.............. .Kraftvägen 2 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815376 8500 kvm, Produktionslokal.............. .Kraftvägen 2 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815396 11500 kvm, Produktionslokal............ .Kraftvägen 2 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815428 14000 kvm, Produktionslokal........... .Kraftvägen 2 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815407 16000 kvm, Produktionslokal........... .Kraftvägen 2 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815424 18500 kvm, Produktionslokal........... .Kraftvägen 2 Tommy Leckborn....................................... .0317555608 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815418

KUNGÄLV

×

×

0 kvm, Lagerlokal............................ .Rollsbovägen 28 Jim Knutsson............................................0303-20 60 35 Ytterbygg AB.............................. .Objekt nr 41820561 0 kvm, Övrig lokal....................... .Uddevallavägen 14 Carl-Johan Petersson....................................031105485 Sigillet ......................................... .Objekt nr 41793498 11 kvm, Kontor.........................................Bultgatan 38 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41818097 11 - 28 kvm, Kontor.................................Bultgatan 38 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41791947 14 kvm, Kontorshotell...................... .Maskingatan 2 Jim Knutsson............................................0303-20 60 35 Ytterbygg AB...............................Objekt nr 41820562 32 kvm, Kontor........................................... .Bilgatan 3 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815600 42 kvm, Kontor........................................Bultgatan 14 Jim Knutsson............................................0303-20 60 35 Ytterbygg AB...............................Objekt nr 41820563 80 kvm, Övrig lokal............................Västra gatan 71 Carl-Johan Petersson....................................031105485 Sigillet ......................................... .Objekt nr 41820375 87 kvm, Övrig lokal.......................Västra gatan 71-73 Carl-Johan Petersson....................................031105485 Sigillet ......................................... .Objekt nr 41820374

100 kvm, Lagerlokal................... .Uddevallavägen 14 Carl-Johan Petersson....................................031105485 Sigillet ..........................................Objekt nr 41808273 101 kvm, Butikslokal.........................Västra gatan 57 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41820277 128 kvm, Kontor......................................... .Bilgatan 3 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG.............................Objekt nr 41814151 132 kvm, Butikslokal.........................Västra gatan 57 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41820278 152 kvm, Produktionslokal..................Bultgatan 16 Jim Knutsson............................................0303-20 60 35 Ytterbygg AB.............................. .Objekt nr 41820567 160 kvm, Övrig lokal.........................Västra gatan 71 Carl-Johan Petersson....................................031105485 Sigillet ......................................... .Objekt nr 41820376 233 kvm, Butikslokal........................Västra gatan 57 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41805174 237 kvm, Lagerlokal................................Bilgatan 7 A Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41819284 254 kvm, Butikslokal......................... .Bultgatan 12 B Jim Knutsson............................................0303-20 60 35 Ytterbygg AB...............................Objekt nr 41820566 288 kvm, Kontor............................. .Filaregatan 17-19 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41794486 288 kvm, Kontor............................. .Filaregatan 17-19 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41806412 297 kvm, Produktionslokal..................Bultgatan 18 Jim Knutsson............................................0303-20 60 35 Ytterbygg AB...............................Objekt nr 41820564 300 kvm, Butikslokal................. .Uddevallavägen 12 Carl-Johan Petersson....................................031105485 Sigillet ......................................... .Objekt nr 41793494 315 kvm, Kontor.................................... .Bultgatan 40 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41798120 315 kvm, Kontor.................................... .Bultgatan 40 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41806415 370 kvm, Produktionslokal..................... .Bilgatan 5 Jim Knutsson............................................0303-20 60 35 Ytterbygg AB...............................Objekt nr 41820560 466 kvm, Vårdlokal............................... .Färjevägen 1 Barbora Danese Pohorela......................... .0317305403 Hemsö........................................ .Objekt nr 41820174 507 kvm, Kontor......................................Bultgatan 31 Jim Knutsson............................................0303-20 60 35 Ytterbygg AB.............................. .Objekt nr 41820569 843 kvm, Kontor.................................... .Bultgatan 40 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41798119

i-k

843 kvm, Kontor.................................... .Bultgatan 40 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41806413 1000 - 8000 kvm, Produktionslokal...... .Solbräcke Björn Lorentzon.......................................010-448 55 08 Skanska ...................................... .Objekt nr 41736069 1000 - 8000 kvm, Lagerlokal................... .Solbräcke Björn Lorentzon.......................................010-448 55 08 Skanska .......................................Objekt nr 41736068 1575 kvm, Lagerlokal........................Traktorgatan 13 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41814153 3200 kvm, Produktionslokal... .Rollsbovägen 26-28 Jim Knutsson............................................0303-20 60 35 Ytterbygg AB...............................Objekt nr 41820568 5000 kvm, Övrig lokal............................. .Solbräckeg Mats Berntsson.......................................0303-20 60 34 Ytterbygg AB...............................Objekt nr 41820565

KVIBERG

×

71 kvm, Kontor........................Nedre Kaserngården 5 Agneta Frigård.......................................... .031-3685327 Higab........................................... .Objekt nr 41812757 90 kvm, Kontor................................... .Tyghusvägen 4 Agneta Frigård.......................................... .031-3685327 Higab.............................................Objekt nr 41812761 105 kvm, Kontor................................. .Tyghusvägen 4 Agneta Frigård.......................................... .031-3685327 Higab........................................... .Objekt nr 41812760 125 kvm, Kontor.....................Nedre Kaserngården 3 Agneta Frigård.......................................... .031-3685327 Higab........................................... .Objekt nr 41808810 164 kvm, Kontor................................. .Tyghusvägen 4 Agneta Frigård.......................................... .031-3685327 Higab........................................... .Objekt nr 41812762 165 kvm, Kontor.....................Nedre Kaserngården 5 Agneta Frigård.......................................... .031-3685327 Higab........................................... .Objekt nr 41812758 181 kvm, Kontor......................... .Övre Kaserngården Agneta Frigård.......................................... .031-3685327 Higab........................................... .Objekt nr 41809101 306 kvm, Kontor.....................Nedre Kaserngården 3 Agneta Frigård.......................................... .031-3685327 Higab........................................... .Objekt nr 41814357 458 kvm, Kontor.....................Nedre Kaserngården 5 Agneta Frigård.......................................... .031-3685327 Higab........................................... .Objekt nr 41812759 750 kvm, Kontor.....................Nedre Kaserngården 5 Agneta Frigård.......................................... .031-3685327 Higab........................................... .Objekt nr 41805569

KVILLEBÄCKEN

×

17 kvm, Kontor............................. .Krokegårdsgatan 3 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41816605

lokalGUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

lokalbanken

57


×

Lokalbanken

Register med Lediga lokaler

×

× KÅLLEKÄRR 259 kvm, Kontor............................Sundsbyvägen 1 A Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41798895

KÅLLERED

×

65 - 25 kvm, Butikslokal.......... .Midsommarvägen 2 Gunnar Ehrenborg.................................... .031-7954050 Kållered Fastighets AB.............. .Objekt nr 41817324 67 kvm, Verkstad........................ .Gamla Riksvägen 4 Gunnar Ehrenborg.................................... .031-7954050 Kållered Fastighets AB.............. .Objekt nr 41805953 80 - 230 kvm, Kontor.........................Ekenleden 15 A Håkan Lundqvist......................................... .031-678705 Husvärden AB............................ .Objekt nr 41814928 130 kvm, Kontor.......................... .Gamla Riksvägen 4 Gunnar Ehrenborg.................................... .031-7954050 Kållered Fastighets AB.............. .Objekt nr 41729164 175 kvm, Kontor.......................... .Gamla Riksvägen 4 Gunnar Ehrenborg.................................... .031-7954050 Kållered Fastighets AB.............. .Objekt nr 41805951 400 kvm, Kontor........G:a Riksvägen 10, G:a Riksv 12 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815605

58

480 kvm, Kontor / Lager..................... .Ekenleden 11 Håkan Lundqvist......................................... .031-678705 Husvärden AB............................ .Objekt nr 41814666 530 kvm, Kontor / Lager..................... .Ekenleden 11 Håkan Lundqvist......................................... .031-678705 Husvärden AB............................ .Objekt nr 41814667 600 kvm, Butikslokal............... .Bangårdsvägen 39C Gunnar Ehrenborg.................................... .031-7954050 Kållered Fastighets AB.............. .Objekt nr 41817323 2000 - 8000 kvm, Lager........ .Orrekulla Industrigata Björn Lorentzon.......................................010-448 55 08 Skanska ...................................... .Objekt nr 41736076 2000 - 8000 kvm, Produktion....Orrekulla Industrig Björn Lorentzon.......................................010-448 55 08 Skanska ...................................... .Objekt nr 41736077

LERUM

×

21 kvm, Kontor...Nääs Fabriker / Mellersta Fabriken Marie Mikkelsen..........................................031-7391925 Ernst Rosén AB.......................... .Objekt nr 41818278 31 kvm, Kontor... .Nääs Fabriker / Mellersta Fabriken Marie Mikkelsen..........................................031-7391925 Ernst Rosén AB.......................... .Objekt nr 41818711 40 kvm, Kontor.....Nääs Fabriker/Bomullsmagasinet Marie Mikkelsen..........................................031-7391925 Ernst Rosén AB...........................Objekt nr 41786066 65 kvm, Kontor.....Nääs Fabriker/Mellersta Fabriken Marie Mikkelsen..........................................031-7391925 Ernst Rosén AB.......................... .Objekt nr 41817239 75 kvm, Kontor... .Nääs Fabriker / Mellersta Fabriken Marie Mikkelsen..........................................031-7391925 Ernst Rosén AB.......................... .Objekt nr 41818712

lokalbanken

×

80 kvm, Butikslokal................................Brobacken 2 Marie Mikkelsen..........................................031-7391925 Ernst Rosén AB...........................Objekt nr 41812400

400 kvm, Kontor...................................... .Torsgatan 5 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41799711

107 kvm, Kontor...Nääs Fabriker / Mellersta Fabriken Marie Mikkelsen..........................................031-7391925 Ernst Rosén AB.......................... .Objekt nr 41748683

748 kvm, Kontor............................ .Lilla Bommen 4 A Sara Almroth................................................0317440917 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41819796

201 kvm, Kontor...Nääs Fabriker/Mellersta Fabriken Marie Mikkelsen..........................................031-7391925 Ernst Rosén AB.......................... .Objekt nr 41773398

766 kvm, Kontor............................ .Lilla Bommen 4 A Sara Almroth................................................0317440917 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41817337

437 kvm, Lagerlokal............ .Tollestorpsvägen 2 A-F Helena Forsell..............................................0317190652 Klövern AB.................................. .Objekt nr 41803313

792 kvm, Lagerlokal..........................Kämpegatan 16 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41747294

750 kvm, Lagerlokal............ .Tollestorpsvägen 2 A-F Helena Forsell..............................................0317190652 Klövern AB.................................. .Objekt nr 41803314

848 kvm, Kontor................................ .Lilla Bommen 3 Ulrica Sjöswärd..............................................031631209 Platzer Fastigheter AB................Objekt nr 41808238

1028 kvm, Kontor..................................Nääs Fabriker Marie Mikkelsen..........................................031-7391925 Ernst Rosén AB.......................... .Objekt nr 41817310

950 kvm, Kontor................. .Gullbergs Strandgata 15 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41816321

1900 kvm, Kontor..................................Nääs Fabriker Marie Mikkelsen..........................................031-7391925 Ernst Rosén AB.......................... .Objekt nr 41817313

977 kvm, Kontor..............................Lilla Bommen 3 C Charlotte Adlerton Gadd ........................... .031-631223 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41800716

LIDKÖPING ×

996 kvm, Kontor..............................Lilla Bommen 5-7 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41807748

35 kvm, Kontor.................................Framnäsvägen 1 Maria Palmén............................................. .0702309437 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41820154 41 kvm, Kontor..................................Framnäsvägen 1 Mona Johansson........................................... .084128674 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41819742

1993 kvm, Kontor............................Lilla Bommen 5-7 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41807749 2989 kvm, Kontor............................Lilla Bommen 5-7 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41806290

44 kvm, Kontor.................................Framnäsvägen 1 Mona Johansson........................................... .084128674 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41819741

LILLA EDET

950 kvm, Butikslokal.......................Framnäsvägen 1 Torbjörn Wallin...............................................084127307 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41819400

312 kvm, Kontor................................Järnvägsgatan 8 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806918

2620 kvm, Butikslokal........................Läckögatan 13 Torbjörn Wallin...............................................084127307 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41819401

LINDHOLMEN

LILLA BOMMEN/HOLMEN

×

× ×

84 kvm, Kontor.............................. .Sörhallstorget 10. Jane Lundin..................................................0317440955 Eklandia ......................................Objekt nr 41820026

80 kvm, Kontor.................................. .Lilla Bommen 6 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41803861

206 kvm, Kontor.............. .Theres Svenssons gata 15 Ulf Birk............................................................................. . Newsec........................................Objekt nr 41780068

108 - 250 kvm, Lagerlokal................Kämpegatan 12 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41747293

214 kvm, Kontor..............................Lindholmspiren 9 Ulf Birk............................................................................. . Newsec.........................................Objekt nr 41816614

180 kvm, Kontor................................. .Kämpegatan 3 Björn Larsson............................................ .031-63 12 34 Platzer Fastigheter AB................Objekt nr 41808237

394 kvm, Kontor..............................Lindholmspiren 9 Ulf Birk............................................................................. . Newsec.........................................Objekt nr 41816615

360 kvm, Kontor..............................Lilla Bommen 4 B Sara Almroth................................................0317440917 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41803151

406 kvm, Kontor................ .Theres Svenssons gata 7 Jörgen Björnsson......................................031-744 09 07 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41798020

375 kvm, Kontor................................ .Lilla Bommen 6 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41806291

464 kvm, Kontor................ .Theres Svenssons gata 9 Jörgen Björnsson......................................031-744 09 07 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41819059

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

506 kvm, Kontor................ .Theres Svenssons gata 7 Jörgen Björnsson......................................031-744 09 07 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41814334


×

Lokalbanken

×

Register med Lediga lokaler

×

k-m

102 kvm, Kontor.....................Marieholmsgatan 10 B Ulf Sandblom.............................................031-744 09 06 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41777944

572 kvm, Kontor.............. .Theres Svenssons gata 15 Ulf Birk............................................................................. . Newsec........................................Objekt nr 41780069

205 kvm, Vårdlokal........................ .Lasarettsgatan 1 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806921

675 kvm, Kontor..............................Lindholmspiren 9 Ulf Birk............................................................................. . Newsec....................................... .Objekt nr 41816620

226 kvm, Vårdlokal........................ .Lasarettsgatan 1 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö.........................................Objekt nr 41806927

166 kvm, Kontor.....................Marieholmsgatan 10 B Ulf Sandblom.............................................031-744 09 06 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41817621

813 kvm, Kontor................ .Theres Svenssons gata 7 Jörgen Björnsson......................................031-744 09 07 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41814536

250 kvm, Vårdlokal........................ .Lasarettsgatan 1 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41820182

225 kvm, Kontor.................Marieholmsgatan 10 A-C Ulf Sandblom.............................................031-744 09 06 Eklandia .......................................Objekt nr 41817410

842 kvm, Kontor..............................Lindholmspiren 9 Ulf Birk............................................................................. . Newsec.........................................Objekt nr 41816617

345 kvm, Vårdlokal........................ .Lasarettsgatan 1 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö.........................................Objekt nr 41806922

240 kvm, Kontor....................... .Marieholmsgatan 54 Ulf Palmung............................................... .031-7445040 Palmung Mellin Fastigheter...... .Objekt nr 41791814

1611 kvm, Kontor............................Lindholmspiren 9 Ulf Birk............................................................................. . Newsec....................................... .Objekt nr 41816618

440 kvm, Vårdlokal........................ .Lasarettsgatan 1 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö.........................................Objekt nr 41806928

273 kvm, Kontor.....................Marieholmsgatan 10 C Ulf Sandblom.............................................031-744 09 06 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41817339

1693 kvm, Kontor.............. .Theres Svenssons gata 7 Jörgen Björnsson......................................031-744 09 07 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41798015

575 kvm, Vårdlokal........................ .Lasarettsgatan 1 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö.........................................Objekt nr 41806930

295 kvm, Kontor....................... .Marieholmsgatan 54 Ulf Palmung............................................... .031-7445040 Palmung Mellin Fastigheter...... .Objekt nr 41807643

2261 kvm, Kontor............................Lindholmspiren 9 Ulf Birk............................................................................. . Newsec.........................................Objekt nr 41816619

LÖDÖSE

×

385 kvm, Kontor / Lager......... .Marieholmsgatan 54 Ulf Palmung............................................... .031-7445040 Palmung Mellin Fastigheter...... .Objekt nr 41814626

3103 kvm, Kontor............................Lindholmspiren 9 Ulf Birk............................................................................. . Newsec.........................................Objekt nr 41816616

LUNDEN

×

207 kvm, Kontor....................Mäster Johansgatan 12 Marie Mikkelsen..........................................031-7391925 Ernst Rosén AB.......................... .Objekt nr 41819920

LYSEKIL

×

190 kvm, Vårdlokal......................... .Långgatan 11-13 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806917 246 kvm, Vårdlokal......................... .Långgatan 11-13 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806916

MAJORNA

×

38 kvm, Restaurang...................... .Lasarettsgatan 1 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41820180

187 kvm, Kontor........................... .Fiskhamnsgatan 2 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41800356

44 kvm, Lagerlokal........................ .Lasarettsgatan 1 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41819054

313 kvm, Kontor........................... .Fiskhamnsgatan 2 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41802150

82 kvm, Utbildningslokal............. .Lasarettsgatan 1 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41820217

1200 - 1675 kvm, Lagerlokal.........Banehagsliden 2 Ulf Sandblom.............................................031-744 09 06 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41792873

90 kvm, Vårdlokal.......................... .Lasarettsgatan 1 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö.........................................Objekt nr 41806926

MARIEHOLM

137 kvm, Utbildningslokal........... .Lasarettsgatan 1 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41820216 157 kvm, Vårdlokal........................ .Lasarettsgatan 1 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41819285

59

137 kvm, Kontor........................... .Fiskhamnsgatan 2 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41804062 175 - 775 kvm, Lagerlokal..............Banehagsliden 2 Ulf Sandblom.............................................031-744 09 06 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41792872

114 kvm, Vårdlokal........................ .Lasarettsgatan 1 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806925

805 kvm, Kontor.................Marieholmsgatan 10 A-C Ulf Sandblom.............................................031-744 09 06 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41806774

×

29 kvm, Vårdlokal.......................... .Lasarettsgatan 1 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41820181

113 kvm, Kontor............................. .Lasarettsgatan 1 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41820183

749 kvm, Kontor......................... .Marieholmsgatan 4 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ..................Objekt nr 41819515

×

66 kvm, Kontor.......................Marieholmsgatan 10 B Ulf Sandblom.............................................031-744 09 06 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41817587 86 kvm, Kontor.......................Marieholmsgatan 10 B Ulf Sandblom.............................................031-744 09 06 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41769559 100 kvm, Kontor.....................Marieholmsgatan 10 C Ulf Sandblom.............................................031-744 09 06 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41777946

Lysande idéer från start till mål Elinväst AB har kompetenta, innovativa och ansvarstagande elektriker. Vi utför kvalificerade tjänster inom: • Elinstallation och Elservice • Tele, Data och Säkerhet • Energieffektivisering Välkommen till oss när du vill ha full koll på elen! 031-12 26 20 • JOUR 031-352 60 20

www.elinvast.se

lokalGUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

lokalbanken


×

Lokalbanken

Register med Lediga lokaler

×

1752 kvm, Lagerlokal............Marieholmsgatan 10 C Ulf Sandblom.............................................031-744 09 06 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41801305

×

MARIESTAD

45 kvm, Kontor............................... .Drottninggatan 1 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö.........................................Objekt nr 41806948 57 kvm, Kontor............................... .Drottninggatan 1 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806947 140 kvm, Vårdlokal........................ .Drottninggatan 1 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806950 166 kvm, Kontor............................. .Drottninggatan 1 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806949 219 kvm, Kontor............................. .Drottninggatan 1 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö........................................ .Objekt nr 41816143 328 kvm, Butikslokal..................Stockholmsvägen 1 Bernt Eliasson......................................... .031-339 03 84 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41811854 407 kvm, Kontor............................. .Drottninggatan 1 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö.........................................Objekt nr 41806942 599 kvm, Kontor............................. .Drottninggatan 1 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806941 865 kvm, Kontor............................. .Drottninggatan 1 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö........................................ .Objekt nr 41812622 975 kvm, Kontor............................. .Drottninggatan 1 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö.........................................Objekt nr 41806944 1700 kvm, Kontor........................... .Drottninggatan 1 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö.........................................Objekt nr 41806943 2038 kvm, Butikslokal............................ .Älgstigen 5 Henrik Berglund......................................... .4621349933 Newsec....................................... .Objekt nr 41783142

×

MARK

447 kvm, Butikslokal................ .Mor Kerstins Torg 1 Mona Johansson........................................... .084128674 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41819743

MASTHUGGET

×

145 kvm, Kontor....................... .Första Långgatan 19 Anna Hjerpe.............................................. .031-7430693 Brinkeberg.................................. .Objekt nr 41793826 475 kvm, Kontor....................... .Första Långgatan 21 Anna Hjerpe.............................................. .031-7430693 Brinkeberg.................................. .Objekt nr 41798910

lokalbanken

MÖLNDAL

×

0 kvm, Kontor.................................Flöjelbergsgatan 1 Kerstin Hellqvist...................................... .031-339 03 81 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41811868

26 kvm, Kontor............................... .Drottninggatan 1 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806945

60

×

0 kvm, Butikslokal........................Frölundagatan 118 Kristian Höglind.......................................... .0709839108 Aspelin-Ramm Fastigheter....... .Objekt nr 41778835 10 - 30 kvm, Kontor......................Flöjelbergsgatan 8 Matz Sandberg............................................ .031-872397 Wiklunds Fastighetsförvaltning........Objekt nr 18567 10 - 30 kvm, Kontorshotell...Flöjelbergsgatan 8A.1 Matz Sandberg............................................ .031-872397 Wiklunds Fastighetsförvaltning...Objekt nr 41741649 12 kvm, Kontorshotell.................Flöjelbergsgatan 6 Malin Axelsson........................................... .0317066502 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41790617 14 kvm, Kontor..................................Företagsvägen 2 Therese Nilsson ......................................... .031-631217 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41795597 14 kvm, Kontorshotell.........................Möbelgatan 4 Malin Axelsson........................................... .0317066502 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41787028

LOKALER UTHYRES I PEDAGOGEN PARK På bästa plats i Mölndal kan du nu hyra kontorsyta i Pedagogen Park. Vi kan erbjuda såväl stora kontor på 3000 m2 som mindre på 150 m2. Goda möjligheter att påverka hur kontoret skall se ut. Gott om fria parkeringsplatser. Priser från 1300 kr/m2. n Höglind Kon tak ta Kristia 070 9-8 3 91 08 aspelinramm.se kristian.hoglind@

90 kvm, Kontor....................... .Flöjelbergsgatan 8A.1 Matz Sandberg............................................ .031-872397 Wiklunds Fastighetsförvaltning...Objekt nr 41752209 108 kvm, Övrig lokal...................... .Norra Ågatan 38 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41814555 140 kvm, Kontor...............................Företagsvägen 2 Liza Eklöf.........................................................031631228 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41817575 150 kvm, Kontor........................ .Flöjelbergsgatan 8B Matz Sandberg............................................ .031-872397 Wiklunds Fastighetsförvaltning...Objekt nr 41750828 160 kvm, Kontor........................ .Flöjelbergsgatan 8B Matz Sandberg............................................ .031-872397 Wiklunds Fastighetsförvaltning...Objekt nr 41750827 160 kvm, Kontor...................... .Johannefredsgatan 4 Therese Nilsson ......................................... .031-631217 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41793906 170 kvm, Kontor........................ .Flöjelbergsgatan 8C Matz Sandberg............................................ .031-872397 Wiklunds Fastighetsförvaltning...Objekt nr 41729955 180 kvm, Kontor.................................Aminogatan 34 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41815610 180 kvm, Kontor................................Bergfotsgatan 7 Mårten Bolmsjö....................................... .46705480929 Hemfosa Fastigheter AB............Objekt nr 41793400 180 kvm, Kontor................................Bergfotsgatan 7 Mårten Bolmsjö....................................... .46705480929 Hemfosa Fastigheter AB............Objekt nr 41806401 180 kvm, Kontor................................Bergfotsgatan 7 Kerstin Hellqvist...................................... .031-339 03 81 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41811858

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

PEDAGOGEN PARK FRÖLUNDAGATAN 118 WWW.PEDAGOGENPARK.SE

INNOVATIV FASTIGHETSUTVECKLING MED MÄNNISKAN I CENTRUM

205 kvm, Kontor........................ .Flöjelbergsgatan 8C Matz Sandberg............................................ .031-872397 Wiklunds Fastighetsförvaltning...Objekt nr 41729954 210 kvm, Kontor..........................Flöjelbergsgatan 11 Susanne Treutiger................................... .031-706 65 27 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41760672 210 - 410 kvm, Kontor.............. .Flöjelbergsgatan 8C Matz Sandberg............................................ .031-872397 Wiklunds Fastighetsförvaltning...Objekt nr 41772659 214 kvm, Kontor................................ .Aminogatan 25 Susanne Treutiger................................... .031-706 65 27 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41786628 215 kvm, Kontor / Lager..................Bergfotsgatan 1 Susanne Treutiger................................... .031-706 65 27 Harry Sjögren AB........................Objekt nr 41793446 223 kvm, Kontor............................Taljegårdsgatan 11 Therese Nilsson ......................................... .031-631217 Platzer Fastigheter AB................Objekt nr 41808064 223 kvm, Kontor............................Taljegårdsgatan 11 Liza Eklöf.........................................................031631228 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41790766 233 kvm, Kontor...............................Företagsvägen 2 Therese Nilsson ......................................... .031-631217 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41794063 233 kvm, Kontor............................Norra Ågatan 26 C Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41819879


Lokalbanken

×

Register med Lediga lokaler

269 kvm, Kontor...............................Kryptongatan 20 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815410 304 kvm, Kontor.............................. .Norra Ågatan 38 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41819462

× ×

578 kvm, Produktionslokal............Bergfotsgatan 7 Kerstin Hellqvist...................................... .031-339 03 81 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41811864

m-m

1200 kvm, Kontor....................... .Lunnagårdsgatan 4 Monica Söderbäck ...................................031-706 65 17 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41791784

579 kvm, Kontor...............................Kvarnbygatan 12 Therese Nilsson ......................................... .031-631217 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41790762

1200 kvm, Kontor..................................Möbelgatan 4 Monica Söderbäck ...................................031-706 65 17 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41760673

600 kvm, Lagerlokal................. .Flöjelbergsgatan 8C Matz Sandberg............................................ .031-872397 Wiklunds Fastighetsförvaltning...Objekt nr 41729950

1284 kvm, Lagerlokal....................Sallarängsgatan 3 Susanne Treutiger................................... .031-706 65 27 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41818275

600 kvm, Produktionslokal.... .Flöjelbergsgatan 8C Matz Sandberg............................................ .031-872397 Wiklunds Fastighetsförvaltning...Objekt nr 41729957

1300 - 3150 kvm, Kontor...........Göteborgsvägen 95 Håkan Lundqvist......................................... .031-678705 Husvärden AB............................ .Objekt nr 41814775

640 kvm, Kontor / Lager........ .Johannefredsgatan 1 Irén Hagström ..........................................031-706 65 01 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41818276

1702 kvm, Produktionslokal..........Bergfotsgatan 2 Kerstin Hellqvist...................................... .031-339 03 81 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41811863

640 - 4480 kvm, Kontor......................Bergfotsgatan Mårten Bolmsjö....................................... .46705480929 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41793401

2212 kvm, Kontor..............................Bergfotsgatan 7 Kerstin Hellqvist...................................... .031-339 03 81 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41811862

640 - 4480 kvm, Kontor......................Bergfotsgatan Mårten Bolmsjö....................................... .46705480929 Hemfosa Fastigheter AB............Objekt nr 41806402

2260 kvm, Kontor / Lager....... .Flöjelbergsgatan 3A Monica Söderbäck ...................................031-706 65 17 Harry Sjögren AB........................Objekt nr 41808823

400 kvm, Lagerlokal............... .Johannefredsgatan 4 Liza Eklöf.........................................................031631228 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41813631

650 kvm, Lagerlokal....................... .Norra Ågatan 38 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41812735

2330 kvm, Lagerlokal......................Kryptongatan 20 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG............................Objekt nr 41815400

420 kvm, Kontor..........................................Ågatan 40 Lars Dahlin......................................................031105484 Sigillet ......................................... .Objekt nr 41818327

800 - 5000 kvm, Lagerlokal... .Jolengatan - Eklanda Björn Lorentzon.......................................010-448 55 08 Skanska ...................................... .Objekt nr 41736061

2409 kvm, Kontor..............................Bergfotsgatan 2 Kerstin Hellqvist...................................... .031-339 03 81 ISS VG............................................Objekt nr 41811861

421 kvm, Kontor............................Flöjelbergsgatan 1 Kerstin Hellqvist...................................... .031-339 03 81 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41811856

800 - 5000 kvm, Produktion...Jolengatan - Eklanda Björn Lorentzon.......................................010-448 55 08 Skanska .......................................Objekt nr 41736062

425 - 500 kvm, Kontor..................Flöjelbergsgatan 1 Mårten Bolmsjö....................................... .46705480929 Hemfosa Fastigheter AB............Objekt nr 41793405

855 kvm, Lagerlokal........................Kryptongatan 20 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815412

425 - 500 kvm, Kontor..................Flöjelbergsgatan 1 Mårten Bolmsjö....................................... .46705480929 Hemfosa Fastigheter AB............Objekt nr 41806405

940 kvm, Lagerlokal...........................Neongatan 4 B Irén Hagström ..........................................031-706 65 01 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41814360

436 kvm, Kontor............................Taljegårdsgatan 11 Therese Nilsson ......................................... .031-631217 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41809312

960 kvm, Kontor............................Flöjelbergsgatan 1 Kerstin Hellqvist...................................... .031-339 03 81 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41811866

445 kvm, Kontor............................Flöjelbergsgatan 1 Kerstin Hellqvist...................................... .031-339 03 81 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41811857

1018 kvm, Kontor..........................Flöjelbergsgatan 1 Kerstin Hellqvist...................................... .031-339 03 81 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41811855

480 kvm, Kontor........................ .Flöjelbergsgatan 3A Susanne Treutiger................................... .031-706 65 27 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41801990

1020 kvm, Kontor..........................Flöjelbergsgatan 1 Mårten Bolmsjö....................................... .46705480929 Hemfosa Fastigheter AB............Objekt nr 41793406

505 kvm, Kontor............................Flöjelbergsgatan 1 Kerstin Hellqvist...................................... .031-339 03 81 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41811867

1020 kvm, Kontor..........................Flöjelbergsgatan 1 Mårten Bolmsjö....................................... .46705480929 Hemfosa Fastigheter AB............Objekt nr 41806406

525 kvm, Kontor............................Taljegårdsgatan 11 Therese Nilsson ......................................... .031-631217 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41790764

1095 kvm, Kontor..............................Bergfotsgatan 7 Mårten Bolmsjö....................................... .46705480929 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41801938

540 kvm, Kontor / Lager........ .Flöjelbergsgatan 14C Helena Forsell..............................................0317190652 Klövern AB...................................Objekt nr 41806306

1095 kvm, Kontor..............................Bergfotsgatan 7 Mårten Bolmsjö....................................... .46705480929 Hemfosa Fastigheter AB............Objekt nr 41806400

575 kvm, Kontor / Lager..................Bergfotsgatan 5 Susanne Treutiger................................... .031-706 65 27 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41788710

1114 kvm, Produktionslokal........ .Norra Ågatan 38 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41819110

318 kvm, Kontor.................................Aminogatan 34 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41818721 320 - 640 kvm, Kontor..................Taljegårdsgatan 11 Therese Nilsson ......................................... .031-631217 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41790763 347 kvm, Kontor................................Bergfotsgatan 7 Kerstin Hellqvist...................................... .031-339 03 81 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41811865 355 kvm, Kontor..................... .Krokslätts Fabriker 30 Håkan Lundqvist......................................... .031-678705 Husvärden AB............................ .Objekt nr 41798530 358 kvm, Kontor..................... .Krokslätts Fabriker 30 Håkan Lundqvist......................................... .031-678705 Husvärden AB............................ .Objekt nr 41790196

61

ledigt i lackarebäck

kontor från 10 m2 - cirka 400 m2 lager från cirka 100 m2 - 450 m2 WiklUNdS FaStigHetSFÖrValtNiNg tel 031-87 23 97 www.wiklundsfastigheter.se

wiklunds.indd 1

lokalGUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

9/28/2013 4:08:25 PM

lokalbanken


×

Lokalbanken

Register med Lediga lokaler

×

4600 kvm, Kontor / Lager................Aminogatan 30 Monica Söderbäck ...................................031-706 65 17 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41812155

PARTILLE

8000 kvm, Produktionslokal............ .Kärragatan 10 Mats Berntsson.......................................0303-20 60 34 Ytterbygg AB.............................. .Objekt nr 41820570

78 kvm, Butikslokal....................Göteborgsvägen 88 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41809157

×

MÖLNLYCKE

80 kvm, Butikslokal.............................Ekdalavägen 2 Barbora Danese Pohorela......................... .0317305403 Hemsö........................................ .Objekt nr 41819597

62

×

×

78 kvm, Butikslokal....................Göteborgsvägen 88 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41809159 100 - 208 kvm, Kontor................ .Ögärdesvägen 19D Annika Hermansson................................. .031-7430689 Brinkeberg...................................Objekt nr 41793845

239 kvm, Kontor...................................Malmgatan 36 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö.........................................Objekt nr 41806938 433 kvm, Kontor...................................Malmgatan 36 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö.........................................Objekt nr 41806936 577 kvm, Vårdlokal..............................Malmgatan 36 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö.........................................Objekt nr 41806934 655 kvm, Kontor...................................Malmgatan 36 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö.........................................Objekt nr 41806935

109 kvm, Vårdlokal..............................Ekdalavägen 2 Barbora Danese Pohorela......................... .0317305403 Hemsö........................................ .Objekt nr 41820211

250 kvm, Lagerlokal..........................Industrivägen 4 Helena Forsell..............................................0317190652 Klövern AB.................................. .Objekt nr 41817386

SKÖVDE

118 kvm, Vårdlokal..............................Ekdalavägen 2 Barbora Danese Pohorela......................... .0317305403 Hemsö........................................ .Objekt nr 41819701

270 kvm, Butikslokal..................Göteborgsvägen 88 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41818218

17 kvm, Övrig lokal............................Timmervägen 9 Lisa Olsson................................................. .0500478856 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41809691

147 kvm, Kontor.......................................... .Åvägen 1 Irén Hagström ..........................................031-706 65 01 Harry Sjögren AB........................Objekt nr 41808649

270 kvm, Butikslokal..................Göteborgsvägen 88 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41815922

128 kvm, Kontor............................... .Hästskovägen 2 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö.........................................Objekt nr 41806940

1500 - 6000 kvm, Produktion..Mölnlycke Ftgspark Björn Lorentzon.......................................010-448 55 08 Skanska .......................................Objekt nr 41736065

306 kvm, Kontor..........................Göteborgsvägen 88 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41801937

300 kvm, Kontor............................ .Timmervägen 7 A Lisa Olsson................................................. .0500478856 Fastighets AB Balder .................Objekt nr 41809690

1500 - 6000 kvm, Lager..............Mölnlycke Ftgspark Björn Lorentzon.......................................010-448 55 08 Skanska ............................................Objekt nr 415259

306 kvm, Kontor..........................Göteborgsvägen 88 Andreas Gerdner.......................................46737002714 Hemfosa Fastigheter AB............Objekt nr 41806398

SOLLEBRUNN

1500 - 6000 kvm, Mark...... Mölnlycke Företagspark Björn Lorentzon.......................................010-448 55 08 Skanska ............................................Objekt nr 415352

380 kvm, Kontor............................ .Laxfiskevägen 4A Ulf Birk............................................................................. . Newsec........................................Objekt nr 41785468

2000 - 12000 kvm, Kontor..Mölnlycke Företagspark Mats Dynevik.............................................010-4484443 Skanska ............................................Objekt nr 415350

980 kvm, Övrig lokal.......................Industrivägen 59 Helena Forsell..............................................0317190652 Klövern AB...................................Objekt nr 41808666

NORDSTADEN

×

SKARA

×

85 kvm, Kontor............................Norra Hamngatan 6 Annika Hermansson................................. .031-7430689 Brinkeberg.................................. .Objekt nr 41793852

0 kvm, Butikslokal......................Smedstorpsgatan 6 Henrik Berglund......................................... .4621349933 Newsec....................................... .Objekt nr 41798624

113 kvm, Kontor....................... .Klädpressaregatan 1 Ann-Sofie Claesson................................ .031-727 60 20 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41805845

50 kvm, Butikslokal....................Smedstorpsgatan 6 Erik Axelkrans............................................. .0317616328 Newsec....................................... .Objekt nr 41798625

139 kvm, Lagerlokal...........................Smedjegatan 5 Annika Hermansson................................. .031-7430689 Brinkeberg.................................. .Objekt nr 41793854

67 kvm, Butikslokal....................... .Marumsgatan 16 Thomas Lindgren........................................ .0515721491 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41815190

145 kvm, Lagerlokal...........................Smedjegatan 5 Annika Hermansson................................. .031-7430689 Brinkeberg.................................. .Objekt nr 41793853

97 kvm, Kontor.....................................Malmgatan 36 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806937

OLSKROKEN

×

16 kvm, Kontor...............................Sankt Pauligatan 9 Marie Mikkelsen..........................................031-7391925 Ernst Rosén AB.......................... .Objekt nr 41817238 197 kvm, Kontor...................................Svangatan 2 B Ulf Sandblom.............................................031-744 09 06 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41768817

lokalbanken

151 kvm, Kontor.....Alandersgatan 5 Nicolai gränd 1 Nicolai gränd 3 Thomas Lindgren........................................ .0515721491 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41820279 152 kvm, Kontor..................Peter Hernqvistgatan 10 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö........................................ .Objekt nr 41817794 200 kvm, Kontor...................................Malmgatan 36 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö.........................................Objekt nr 41806939

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

×

×

86 kvm, Butikslokal........................ .Centrumgatan 6 Barbora Danese Pohorela......................... .0317305403 Hemsö........................................ .Objekt nr 41819598

STAMPEN

×

105 kvm, Butikslokal.............................Odinsgatan 6 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder .................Objekt nr 41820505 202 kvm, Butikslokal....................Folkungagatan 18 Ulf Birk............................................................................. . Newsec....................................... .Objekt nr 41797800 207 kvm, Kontor................................ .Stampgatan 15 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB..............Objekt nr 41815614 333 kvm, Kontor........................Folkungagatan 14-18 Ulf Birk............................................................................. . Newsec....................................... .Objekt nr 41792234 350 - 1325 kvm, Kontor................. .Odinsplatsen 1-2 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41777021 366 kvm, Kontor................................ .Stampgatan 15 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41818838 400 - 800 kvm, Kontor..................... .Stampgatan 15 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41793770

STENUNGSUND

×

1259 kvm, Butikslokal.................Doterödsvägen 40 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ..................Objekt nr 41819517


×

Lokalbanken

Register med Lediga lokaler

×

STORMHALL

295 kvm, Lagerlokal......... .Varberg Cylindervägen 1 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41814692

×

SURTE

25 kvm, Butikslokal....................Göteborgsvägen 66 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41814035 45 kvm, Kontor............................Göteborgsvägen 68 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41820275 53 kvm, Kontor............................Göteborgsvägen 68 Magnus Andersson.......................................031109590 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41820274

× ×

90 kvm, Butikslokal..................... .Torslanda torg 2-6 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder .................Objekt nr 41800646 147 kvm, Övrig lokal.................... .Torslanda torg 2-6 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41791921 200 - 1700 kvm, Kontor................Kärrlyckegatan 24 Urban Terling.............................................. .0850385361 Corem Property Group AB........ .Objekt nr 41787144 277 kvm, Kontor.............................Kärrlyckegatan 24 Urban Terling.............................................. .0850385361 Corem Property Group AB........ .Objekt nr 41802615

TROLLHÄTTAN

×

m-t

51 kvm, Lagerlokal....................Lasarettsvägen 1-19 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG............................Objekt nr 41820024 97 kvm, Kontor....................... .Verkmästarevägen 13 Urban Terling.............................................. .0850385361 Corem Property Group AB........ .Objekt nr 41802618 99 kvm, Kontor...........................Lasarettsvägen 1-19 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41817993 106 kvm, Lagerlokal.....................Lasarettsvägen 17 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815598 130 kvm, Kontor..................... .Olof Palmes gata 11 A Christian Melin.............................................0317265525 Wallexia Fastigheter.................. .Objekt nr 41709481

0 kvm, Kontor..............................Lasarettsvägen 1-19 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41816536

165 kvm, Lagerlokal..................Lasarettsvägen 1-19 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815587

4 kvm, Lagerlokal.......................Lasarettsvägen 1-19 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815583

178 kvm, Kontor..............................Lasarettsvägen 9 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41801316

5 kvm, Lagerlokal..........................Lasarettsvägen 17 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815592

200 - 500 kvm, Kontor...................... .Montörvägen 2 Urban Terling.............................................. .0850385361 Corem Property Group AB........ .Objekt nr 41802616

13 kvm, Lagerlokal....................Lasarettsvägen 1-19 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815590

203 kvm, Lagerlokal.....................Lasarettsvägen 15 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815595

14 kvm, Lagerlokal....................Lasarettsvägen 1-19 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815584

218 kvm, Kontor..................................Kungsgatan 29 Christian Melin............................................. .052081530 Wallexia Fastigheter.................. .Objekt nr 41794856

15 kvm, Lagerlokal....................Lasarettsvägen 1-19 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815591

220 kvm, Utbildningslokal.........Österlånggatan 32 Christian Melin............................................. .052081530 Wallexia Fastigheter.................. .Objekt nr 41794857

15 kvm, Lagerlokal.......................Lasarettsvägen 17 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815604

235 kvm, Kontor............................Lasarettsvägen 17 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815601

18 kvm, Lagerlokal.......................Lasarettsvägen 17 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815597

240 kvm, Kontor............................Lasarettsvägen 17 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815608

22 kvm, Lagerlokal....................Lasarettsvägen 1-19 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815588

242 kvm, Lagerlokal......................... .Montörvägen 2 Urban Terling.............................................. .0850385361 Corem Property Group AB........ .Objekt nr 41802617

24 kvm, Lagerlokal....................Lasarettsvägen 1-19 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815606

257 kvm, Kontor.........................Lasarettsvägen 1-19 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41801311

26 kvm, Lagerlokal....................Lasarettsvägen 1-19 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815589

285 kvm, Lagerlokal......................... .Montörvägen 2 Urban Terling.............................................. .0850385361 Corem Property Group AB........ .Objekt nr 41817453

0 kvm, Butikslokal...... .Gamla Flygplatsvägen 24-28 Lennart Karlsson....................................... .031-7443507 Aspelin-Ramm Fastigheter........Objekt nr 41805077

40 kvm, Lagerlokal.......................Lasarettsvägen 17 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815593

62 kvm, Kontor..............................Torslanda Torg 3 A Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41819461

300 kvm, Kontor........................Föreningsg 10A-10C, Österlångg 44-46 Magnus Andersson.......................................031109590 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41819775

46 kvm, Lagerlokal....................Lasarettsvägen 1-19 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815602

75 kvm, Butikslokal..........................Torslanda torg 2 Kristian Björkman..........................................031109589 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41805919

47 kvm, Lagerlokal....................Lasarettsvägen 1-19 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815603

88 kvm, Butikslokal....................Göteborgsvägen 99 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder .................Objekt nr 41792007 98 kvm, Kontor............................Göteborgsvägen 68 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41820276 102 kvm, Butikslokal..................Göteborgsvägen 64 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41819774 424 kvm, Utbildningslokal.. .Göteborgsvägen 93 A Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41803259

×

SVENLJUNGA

380 kvm, Utbildningslokal.............Klockaregatan 3 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806973 2020 kvm, Vårdlokal........................Klockaregatan 3 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806974 2115 kvm, Lagerlokal.......................Klockaregatan 3 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö........................................ .Objekt nr 41819794

TIDAHOLM

×

199 kvm, Vårdlokal.......... .Västra Drottningvägen 11 Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö........................................ .Objekt nr 41819793

TORSLANDA

×

303 kvm, Butikslokal....................Bilprovarevägen 6 Jimmy Kullberg.............................................0134829707 Aberdeen Asset Management ...Objekt nr 41819744 357 kvm, Övrig lokal....................Lasarettsvägen 17 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815585

lokalGUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

lokalbanken

63


×

Lokalbanken

Register med Lediga lokaler

500 kvm, Kontor............................Lasarettsvägen 17 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815609 710 kvm, Övrig lokal..................Lasarettsvägen 1-19 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815594 1710 kvm, Butikslokal......................Kardanvägen 12 Sten Broström.......................................... .46706302424 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41794485 1710 kvm, Butikslokal......................Kardanvägen 12 Sten Broström.......................................... .46706302424 Hemfosa Fastigheter AB............Objekt nr 41806399

TÖREBODA

×

303 kvm, Butikslokal............................Kyrkogatan 6 Bernt Eliasson......................................... .031-339 03 84 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41811852

UDDEVALLA

×

17 kvm, Kontor........................................ .Junogatan 9 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815385 28 kvm, Kontor....................................... .Junogatan 9 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815405 36 kvm, Kontor....................................... .Junogatan 9 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815415

64

58 kvm, Lagerlokal................................ .Tyggården 5 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41820179 75 kvm, Kontor..................................... .Tyggården 1 C Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41818294 107 kvm, Butikslokal..........Norra Drottningatan 5, 7 Cristoffer Högberg..................................... .0850305228 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41795993 109 kvm, Kontor.............................Kaserngården 3 A Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41818297 133 kvm, Nyproduktion............ .Gräskärrsvägen 13 Tomas Carlsson............................................0522-89115 Tomas Grävare AB......................Objekt nr 41809645 147 kvm, Vårdlokal.....................................Österled 2 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806955 150 kvm, Utbildningslokal.......... .Myråsvägen 6A-F Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806957 150 kvm, Kontor.............................Västgötavägen 30 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41818295 160 kvm, Vårdlokal.....................................Österled 2 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41818352 161 kvm, Butikslokal...Kilbäcksgatan 2, 4, 6, 8, 10, 12 Cristoffer Högberg..................................... .0850305228 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41817441

lokalbanken

× ×

172 kvm, Kontor..................................... .Junogatan 9 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG............................Objekt nr 41820039 210 kvm, Kontor.............................Västgötavägen 30 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41820177 240 kvm, Kontor................................... .Tyggården 4B Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41820178 247 kvm, Övrig lokal.................... .Kaserngården 3 B Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41819795 250 kvm, Vårdlokal.....................................Österled 2 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806953 276 kvm, Kontor..................Norra Drottningatan 5, 7 Cristoffer Högberg..................................... .0850305228 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41815404 300 kvm, Kontor.....................Göteborgsvägen 18-20 Erik Axelkrans............................................. .0317616328 Newsec....................................... .Objekt nr 41814279 347 kvm, Utbildningslokal............. .Kaserngården 4 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41820213 470 kvm, Kontor.....................Göteborgsvägen 18-20 Erik Axelkrans............................................. .0317616328 Newsec....................................... .Objekt nr 41818517 500 kvm, Kontor........................... .Bävebäcksgatan 1 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB..............Objekt nr 41747317 503 kvm, Vårdlokal.....................................Österled 2 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806956 640 kvm, Butikslokal.................. .Bävebäcksgatan 1 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB............ .Objekt nr 41816307 678 kvm, Kontor.................................. .Tyggården 4 A Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41817797 762 kvm, Vårdlokal.....................................Österled 2 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806954 1435 kvm, Övrig lokal...................Kaserngården 3 B Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö.........................................Objekt nr 41800538 1600 kvm, Lagerlokal..........................Klevåsvägen 4 Tomas Carlsson............................................0522-89115 Tomas Grävare AB......................Objekt nr 41809587 2211 kvm, Utbildningslokal........Kaserngården 6 A Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41820214

ULRICEHAMN

×

323 kvm, Vårdlokal....................................Lilla Torget Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö.........................................Objekt nr 41806960

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

933 kvm, Vårdlokal....................................Lilla Torget Fredrik Olausson........................................ .0368602951 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806959

VARBERG NORD× 0 kvm, Butikslokal................... .Värnamovägen 6A-B Lennart Karlsson....................................... .031-7443507 Aspelin-Ramm Fastigheter....... .Objekt nr 41770161

VISKAFORS

×

406 kvm, Vårdlokal......................... .Hagkällevägen 2 Barbora Danese Pohorela......................... .0317305403 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806962

VÄNERSBORG

×

13 kvm, Lagerlokal...... .Sundsgatan 16 Edsgatan 25 Sundsgatan 14 Kungsgatan 13 Henrik Bjerkeman....................................... .0703171921 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41814737 29 kvm, Lagerlokal...... .Sundsgatan 16 Edsgatan 25 Sundsgatan 14 Kungsgatan 13 Henrik Bjerkeman....................................... .0703171921 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41814738 50 kvm, Kontor................................. .Belfragegatan 2 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806977 68 kvm, Kontor................................. .Belfragegatan 2 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41818354 132 kvm, Butikslokal......................... .Hamngatan 31 Christian Melin............................................. .052081530 Wallexia Fastigheter.................. .Objekt nr 41733245 200 kvm, Kontor.........................Regementsgatan 34 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41817439 242 kvm, Vårdlokal.......................... .Belfragegatan 2 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41818353 245 kvm, Vårdlokal.......................... .Belfragegatan 2 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806978 255 kvm, Övrig lokal....................... .Belfragegatan 2 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41817795 340 kvm, Vårdlokal.......................... .Belfragegatan 2 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806979 349 kvm, Vårdlokal............................ .Torpavägen 23 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806976 561 kvm, Vårdlokal.......................... .Belfragegatan 2 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö.........................................Objekt nr 41806980 576 kvm, Butikslokal............................Sundsgatan 6 Lars Lindström........................................ .031-339 03 86 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41811859


×

Lokalbanken

Register med Lediga lokaler

755 kvm, Butikslokal............................. .Edsgatan 18 Henrik Bjerkeman....................................... .0703171921 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41814736 1054 kvm, Kontor.......................Regementsgatan 34 Johan Lann Vallin..................................... .031-755 5656 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41817436 1100 kvm, Kontor.................................. .Östergatan 1 Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806952

VÄST

×

355 kvm, Butikslokal..........................Datavägen 14B Susanne Treutiger................................... .031-706 65 27 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41818274

× VÄSTRA FRÖLUNDA 10 - 25 kvm, Kontorshotell...Hulda Lindgrens gata 8 Ulf Palmung............................................... .031-7445040 Palmung Mellin Fastigheter...... .Objekt nr 41768733 112 kvm, Kontor................................... .Gruvgatan 39 Ulf Palmung............................................... .031-7445040 Palmung Mellin Fastigheter...... .Objekt nr 41815779 140 - 175 kvm, Kontor.................... .J A Pripps gata 2 Johan Franzén............................................ .0313344652 Brinova Fastigheter AB............. .Objekt nr 41801426 157 kvm, Kontor................................Sisjö Kullegata 8 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41812202 170 kvm, Kontor................................Sisjö Kullegata 7 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder .................Objekt nr 41802492 225 kvm, Kontor......................... .Klangfärgsgatan 11 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41816310 260 kvm, Kontor................................... .Gruvgatan 39 Linda Eliasson........................................... .031-7445045 Palmung Mellin Fastigheter...... .Objekt nr 41815780 277 kvm, Butikslokal.................. .Fältspatsgatan 2-4 Gustaf Lindman............................................. .031631213 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41818745 369 kvm, Kontor................................Sisjö Kullegata 8 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41819109 369 kvm, Kontor................................Sisjö Kullegata 8 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41819876 400 - 811 kvm, Kontor............................Redegatan 1 Ylva Morelli Mårtensson...............................031631231 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41790758 450 kvm, Lagerlokal...................Fältspatsgatan 8-12 Gustaf Lindman............................................. .031631213 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41818772 450 - 2500 kvm, Kontor..... .E A Rosengrens gata 17 Liza Eklöf.........................................................031631228 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41806709

× ×

528 kvm, Kontor / Lager..... .Hulda Lindgrens gata 6 Ulf Palmung............................................... .031-7445040 Palmung Mellin Fastigheter...... .Objekt nr 41814625 567 kvm, Kontor................................... .Gruvgatan 39 Ulf Palmung............................................... .031-7445040 Palmung Mellin Fastigheter...... .Objekt nr 41801728 567 kvm, Kontor......................................Redegatan 1 Ylva Morelli Mårtensson...............................031631231 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41816840 585 kvm, Kontor......................................Redegatan 1 Ylva Morelli Mårtensson...............................031631231 Platzer Fastigheter AB................Objekt nr 41816044 593 kvm, Kontor................................Sisjö Kullegata 8 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder .................Objekt nr 41807544 676 kvm, Kontor.....................J A Wettergrens gata 7 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41791941 722 kvm, Restaurang......................Fältspatsgatan 4 Gustaf Lindman............................................. .031631213 Platzer Fastigheter AB............... .Objekt nr 41817502 1007 kvm, Lagerlokal.......... .Hulda Lindgrens gata 8 Ulf Palmung............................................... .031-7445040 Palmung Mellin Fastigheter...... .Objekt nr 41786729 1050 kvm, Lagerlokal....................... .Lergöksgatan 4 Anders Frisell............................................031-755 56 35 Kungsleden VG........................... .Objekt nr 41814148 1300 - 2307 kvm, Lagerlokal...Hulda Lindgrens gata 8 Ulf Palmung............................................... .031-7445040 Palmung Mellin Fastigheter...... .Objekt nr 41807723

t-ö

50 - 250 kvm, Kontor.........................Rullagergatan 9 Mårten Bolmsjö....................................... .46705480929 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41820192 55 kvm, Kontor..............................Sankt Pauligatan 7 Marie Mikkelsen..........................................031-7391925 Ernst Rosén AB.......................... .Objekt nr 41818710 129 kvm, Kontor............................Sankt Pauligatan 7 Marie Mikkelsen..........................................031-7391925 Ernst Rosén AB.......................... .Objekt nr 41805791 169 kvm, Kontor......................................Ejdergatan 3 Ulf Sandblom.............................................031-744 09 06 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41817368 228 kvm, Kontor....................................Mejerigatan 1 Jane Lundin..................................................0317440955 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41814333 282 kvm, Kontor...................................Ånäsvägen 46 Ulf Sandblom.............................................031-744 09 06 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41817586 434 - 1736 kvm, Kontor.....................Rullagergatan 3 Mårten Bolmsjö....................................... .46705480929 Hemfosa Fastigheter AB............Objekt nr 41793402 642 kvm, Kontor............................... .Byfogdegatan 6 Bernt Eliasson......................................... .031-339 03 84 ISS VG.......................................... .Objekt nr 41811860 1000 - 2000 kvm, Lagerlokal..........Artillerigatan 23 Linda Neidert............................................... .031-580651 Bygg-Göta Göteborg AB.............Objekt nr 41784489 1225 kvm, Kontor..................................Mejerigatan 1 Jane Lundin..................................................0317440955 Eklandia ..................................... .Objekt nr 41799721

1860 kvm, Utbildningslokal...... .Klangfärgsgatan 3 Barbora Danese Pohorela......................... .0317305403 Hemsö.........................................Objekt nr 41806908 2340 kvm, Kontor.......................FO Petersons gata 9 Monica Söderbäck ...................................031-706 65 17 Harry Sjögren AB....................... .Objekt nr 41817121 2400 - 7400 kvm, Produktion... Amalia Jönsson g 5-9 Håkan Lundqvist......................................... .031-678705 Husvärden AB.............................Objekt nr 41808067

×

ÅMÅL

326 kvm, Vårdlokal........................S:a Långgatan 3 B Bodil Persson.................................................052279150 Hemsö........................................ .Objekt nr 41819132

×

ÄLVÄNGEN

97 kvm, Vårdlokal.......................Göteborgsvägen 26 Barbora Danese Pohorela......................... .0317305403 Hemsö........................................ .Objekt nr 41806915

ÖST

×

50 - 250 kvm, Kontor.........................Rullagergatan 9 Mårten Bolmsjö....................................... .46705480929 Hemfosa Fastigheter AB........... .Objekt nr 41820151

501 kvm, Kontor.....................J A Wettergrens gata 7 Uthyrning GÖTEBORG.................................. .020-151151 Fastighets AB Balder ................ .Objekt nr 41819108

lokalGUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

lokalbanken

65


NYA LOKALER? NYA LOKALER? NYA LOKALER? NYA LOKALER?

Lokalguidens samarbetspartners Här presenterar vi denna månadens annonsörer i tidningen. Här återfinns såväl fastighetsägare och förvaltare som aktörer inom tjänstoch produktförfrågan.

Datavägen 4, Sisjön

Ågatan 40, Mölndal

Datavägen 4, Sisjön

Ågatan 40, Mölndal

Datavägen 4, Sisjön

Ågatan 40, Mölndal

NYA LOKALER?

Datavägen 4, Sisjön

Ågatan 40, Mölndal

Lagerlokal 1080 kvm med kontor

Kontorslokal 100–700 kvm

Sigillet Fastighets AB kommer inom snar framtid påbörja byggnationen av Kontorslokal 100–700 kvm nya fräscha kontor på Datavägen 4. Total tillgänglig ytaAB 700 kvm kontor Sigillet Fastighets kommer inom på plan framtid 2 med hög standard. Komfortkyla snar påbörja byggnationen av Kontorslokal 100–700 kvm och ny ventilation. Tag chansen och nya fräscha kontor på Datavägen 4. var Sigillet Fastighets AB kommer med och påverka början hurinom Ertpå Total tillgänglig ytafrån 700 kvm kontor snar2framtid påbörja av framtida kontor ska sebyggnationen ut. Komfortkyla plan med hög standard. nyany fräscha kontorTag på chansen Datavägen och ventilation. och4.var Totaloch tillgänglig kvmhur kontor med påverkayta från700 början Ert på Kontorslokal 100–700 kvm plan 2 med högska standard. framtida kontor se ut. Komfortkyla Sigillet Fastighets AB kommer inom och ny ventilation. Tag chansen och var snar påbörja byggnationen av medframtid och påverka från början hur Ert nya fräscha kontor påseDatavägen 4. framtida kontor ska ut. Total tillgänglig yta 700 kvm kontor på Kontorslokal 100–700 Kontorslokal 432 kvm kvm plan 2 med hög standard. Komfortkyla och ny Fastighets ventilation. Tagkommer chanseninom och var Sigillet AB Ljus och trevlig kontorslokal med och påverka frånbyggnationen början hur Ertav snar framtid påbörja på 432 kvadratmeter. framtida kontor seDatavägen ut.5 Kontorslokal 432ska kvm nya fräscha på 4. Närheten till kontor E20 innebär Totaloch tillgänglig yta 700 kvm kontor på minuter till centrum. Generöst Ljus trevlig kontorslokal plan 2 med hög standard. Komfortkyla med våtutrymmen och på 432 kvadratmeter. Kontorslokal 432 kvm och ny ventilation. Tagkan chansen och var duschar. Hyresgästen Närheten till E20 innebär 5 med påverka från början hur Ert Ljus och trevlig kontorslokal påverka lokalens utformning. minuter till centrum. Generöst framtida kontor skaoch se ut. på 432 kvadratmeter. Tillgång till parkering. med våtutrymmen Närheten till E20 innebär duschar. Hyresgästen kan 5 minuterlokalens till centrum. Generöst påverka Kontorslokal 432utformning. kvm med våtutrymmen Tillgång till parkering.och Ljus och trevlig kontorslokal duschar. Hyresgästen kan på 432 kvadratmeter. påverka lokalens utformning. Närheten tillparkering. E20 innebär 5 Tillgång till minuter till centrum. Generöst Kontorslokal 432kvm kvm med våtutrymmen och Kontorslokal 700 duschar. Hyresgästen kan Ljusoch ochöppet trevligkontor kontorslokal Ljust påverka lokalens utformning. på 432 med egnakvadratmeter. kontorsrum Tillgång till Närheten tillparkering. E20kvm innebär 5 Kontorslokal 700 och generösa minuter till centrum. Generöst gemensamma 700 Ljust och öppetytor, kontor med våtutrymmen och kvadratmeter. Tillgång med egna kontorsrum duschar. Hyresgästen Kontorslokal 700 kvmkan till egen bastu med och generösa påverka utformning. Ljust och lokalens öppet kontor omklädningsrum och gemensamma ytor, 700 Tillgång tillkontorsrum parkering. med egna duschar. Två kvadratmeter. Tillgång och generösa konferensrum till egen bastu och medbra gemensamma ytor, 700 kylanläggning. omklädningsrum och Kontorslokal 700 kvm kvadratmeter. Tillgång duschar. Två Ljust och bastu öppet kontor till egen med konferensrum och bra med egna kontorsrum omklädningsrum och kylanläggning. och generösa duschar. Två gemensamma 700 konferensrum ytor, och bra Kontorslokal 700 kvm kvadratmeter. Tillgång kylanläggning. till egen med Ljust ochbastu öppet kontor omklädningsrum och med egna kontorsrum duschar. Två och generösa konferensrum gemensamma och ytor,bra 700 kylanläggning. kvadratmeter. Tillgång till egen bastu med omklädningsrum och duschar. Två konferensrum och bra kylanläggning.

Datavägen 4, Sisjön

LOKALGUIDENS

Stor rymlig lagerlokal på andra plan med lastbrygga och lasthiss 900 Lagerlokal 1080 kvm med kontor kvadratmeter med tillhörande 112 kvadrat meter ljust kontor. Lokalen Stor rymlig lagerlokal på andra plankan anpassas efter hyresgästens behov. med lastbrygga och lasthiss 900 Lagerlokal 1080 kvm med kontor kvadratmeter med tillhörande 112 Kontorslokal 112 kvm på andra plan Stor rymlig kvadrat meterlagerlokal ljust kontor. Lokalen kan medoch lastbrygga och lasthissmed 900 Ljus fräsch kontorslokal anpassas efter hyresgästens behov. kvadratmeter 112 kontorsrum, 112med kvm tillhörande på 3:e våning. Kontorslokal 112 kvm kvadratmeter ljust kontor. Lokalen kan Lagerlokal 1080 kvm med kontor anpassas efterkontorslokal hyresgästensmed behov. Ljus och fräsch Stor rymlig lagerlokal på andra plan kontorsrum, 112 kvm på 3:e våning. Kontorslokal 112och kvm med lastbrygga lasthiss 900 kvadratmeter med tillhörandemed 112 Ljus och fräsch kontorslokal kvadrat meter112 ljust kontor. Lokalen kontorsrum, kvm på 3:e våning.kan Lagerlokal 1080 kvm med kontor anpassas efter hyresgästens behov. Stor rymlig lagerlokal Kontorslokal 112 kvm på andra plan med lastbrygga och lasthiss 900 Ljus och fräschmed kontorslokal med kvadratmeter tillhörande 112 kontorsrum, kvm på 3:eLokalen våning. kan kvadratmeter112 ljust kontor. anpassas efter hyresgästens behov.

Ågatan 40, Mölndal

Von Utfallsgatan 20, Sävenäs Industriområde

Von Utfallsgatan 20, Sävenäs Industriområde

PARTNERS i nummer 9

Von Utfallsgatan 20, Sävenäs Industriområde Kontorslokal 112 kvm

PEAB

Ljus och fräsch kontorslokal med Von Utfallsgatan 20, Sävenäs Industriområde

Vi har alltid varit lite sålda på Västsverige. – Nu köper vi det.

kontorsrum, 112 kvm på 3:e våning.

Corem Property Group

ISS

www.corem.se

www.iss-ledigalokaler.se

www.peab.se www.lyckholms.se

Platzer Fastigheter

Weblink IP Phone

www.platzer.se

www.weblink.se

Östergårdsgatan 7, Mölndal Von Utfallsgatan 20, Sävenäs Industriområde

Östergårdsgatan 7, Mölndal Östergårdsgatan 7, Mölndal

Östergårdsgatan 7, Mölndal Östergårdsgatan 7, Mölndal

Harry Sjögren AB

Ivar Kjellberg Fastighets AB

www.harrysjogren.se

www.kjellberg.se

Palmung Mellin Fastigheter Newsec Management Teknikergatan 6,Asset Kungälv

www.palmungmellin.se

www.newsec.se

Teknikergatan 6, Kungälv

Industrilokal 250 kvm

Nybyggd verkstad/ industrilokal med bra Industrilokal 250 kvm skyltläge. Takhöjd 5 meter samt storport. Lokalen Nybyggd verkstad/ inrymmer även två styck industrilokal med bra Industrilokal 250 kvm kontorsrum, pentry skyltläge. Takhöjd 5 och meter Nybyggd verkstad/ omklädningsrum med samt storport. Lokalen industrilokal med toalett ochäven dusch. inrymmer två bra styck skyltläge. Takhöjd meter kontorsrum, pentry 5och samt storport. Lokalen omklädningsrum med Industrilokal 250 kvm inrymmer två styck toalett och även dusch. Nybyggd verkstad/ kontorsrum, pentry och industrilokal med bra omklädningsrum med skyltläge. Takhöjd toalett och dusch.5 meter samt storport. Lokalen Industrilokal 250 inrymmer även tvåkvm styck kontorsrum, pentry och Nybyggd verkstad/ omklädningsrum industrilokal med med bra toalett ochTakhöjd dusch. 5 meter skyltläge. samt storport. Lokalen inrymmer även två styck kontorsrum, pentry och omklädningsrum med toalett och dusch. www.sigillet-fastighet.se

Teknikergatan 6, Kungälv

Teknikergatan 6, Kungälv

Hör av er om ni har fastigheter till salu, vi66ser möjligheterna! kungsleden.se

Teknikergatan 6, Kungälv

Omtänksam yteffektivitet

1875 2009 Elinväst

www.elinvast.se

Kungsleden

www.kungsleden.se

Aberdeen Asset Management

www.aberdeen.se

031-10 54 80 •

GreenBuilding* 25 % energivänligare

Sigillet Fastighets AB

031-10 54 80 • www.sigillet-fastighet.se www.sigillet-fastighet.se

Integrerad medmänsklighet 031-10 54 80 • www.sigillet-fastighet.se Tillgänglig närhet

HIgab

www.higab.se

Skanska

www.skanska.se

031-10 54 80 • www.sigillet-fastighet.se

Det gamla tornet och skorstenen i tegel skymtas redan från motorvägen när man närmar sig området. På Krokslätts Fabriker möts gamla anor och spännande ny arkitektur i en attraktiv atmosfär typisk för området. I de hundraåriga textilfabrikerna verkar idag unga moderna företag.

031-10 54 80 • www.sigillet-fastighet.se

Vi skapar nya spännande lösningar för framtidens företagare och boende.

*

Vi har beslutat att all vår framtida nyproduktion ska kunna klassas som GreenBuilding Hemfosa Fastigheter Ernst Rosén AB och att de kraven är standard. Att nya fastigheter är miljövänliga är en del av

Gulins Fastigheter

Catena fastigheter

World Trade Center

Colliers

www.gulinsfastigheter.se

www.catenafastigheter.se

www.wtc-got.com

www.colliers.se Husvärdens miljömål.www.ernstrosen.se

Hemsö Fastighets AB

Vättersnäs Förvaltnings AB

Copysolutions

www.hemso.se

www.vattersnas.se

www.copysolutions.se

Aspelin

www.hemfosa.se

EU:s krav på en GreenBuilding är att byggnaden har minst 25 procent lägre energianvändning än gällande norm. I nya Bengt-Dahlgren-huset kommer energiförbrukning med god marginal understiga GreenBuildingkravet .

Kontakt: Lars Carlsson 031-67 87 01 lars.carlsson@husvarden.com Ramm Bygg-Göta www.husvarden.com

www.aspelinramm.se

AB

www.bygg-gota.se

Omtänksamhet och trivsel

Husvärden ingår i hyran

www.husvarden.com

Wiklunds fastighetsförvaltning Förvaltnings AB Brinkeberg

www.brinkeberg.se Månadens partners

Eklandia Fastighets AB

www.eklandia.se

AF Gruppen Sverige

www.afgruppen.se

lokalgUiden nr 9 2013 www.lokalguiden.se

Städbolaget

Ytterbygg

Wiklunds Fastighetsförvaltning

www.stadbolaget.net

www.ytterbygg.se

www.wiklundsfastigheter.se


alltid i topp! branschledande – varje dag

www.lokalguiden.se Vår tidning är RS-kontrollerad


Posttidning B P orto B etalt Avs: Lokalguiden Torsgatan 5 411 04 Göteborg

gappio.se

Kontor

v i vä l ko m n a r våra nya h y r e s g ä ste r ... till en blandstad med kontor och bostäder 10 min från korsvägen Med närhet till både Mölndal, Göteborg och Safjällets naturreservat uppför vi nu kontorshus No21. Certifierat som Green Building och Miljöbyggnad nivå guld, med världsunika glasfasader som bäddar in i grönska. Ett Green Room för möten och avkoppling och en mer växthusliknande fasad i söder. Dessutom en lummig takterrass. Finns det någon bättre skugga, än skuggan under ett träd. Vill du också sitta här?

www.krokslattsfabriker.se För mer information om uthyrning No 21: Christina Cedérus Olauson 031-708 53 64 070-922 94 30 christina.olauson@eu.jll.com www.joneslanglasalle.se

Kontakt fastighetsägare Husvärden: Håkan Lundqvist – No 21 031-67 87 05 hakan.lundqvist@husvarden.com www.husvarden.com

Heidi Papillero – Bostäder 031-67 87 17 heidi.papillero@husvarden.com

2013 nr9